Wat is er aan de hand krant?

Page 1

f Wat kan armoede bij ons echt de wereld uit helpen?

Wat kan ik doen tegen armoede?

Armoede aan de wortel aanpakken vraagt politieke moed en geld! Enkele belangrijke stappen:

1. Herken je jezelf in onze verhalen?

eringen rT ek de lage uitnk de op tot aa armoedegrens!

Durf dan de stap te zetten naar Ommekeer. Stuur ons een sms’je (0479 94 42 71). We nemen zelf contact met je op. Vraag steun aan vrienden, familie of een hulpverlener om samen de stap te zetten.

Een te grote hap van het budget van gezinnen in armoede gaat naar huishuur. Meer dan 100,000 gezinnen staan op een wachtlijst voor een sociale woning. Maak wonen betaalbaar!

4. De stem van mensen in armoede

zijn als de kanarie in de koolmijn. Ze geven een teken dat er iets fout gaat in onze maatschappij. Ook mensen uit de middenklasse glijden door een tegenslag sneller af naar de armoede. Is dit de maatschappij die we willen? Wil je ook dat armoede structureel wordt aangepakt in onze gemeente? Kom dan zeker naar ons verkiezingsdebat rond de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. Heb je voorstellen die armoede bij de wortel kunnen aanpakken in Erpe-Mere? Laat het ons weten.

2. Kijk met een open blik naar men-

Zorg voor volwaardige jobs! Mensen in armoede die kunnen werken, hebben nood aan kwaliteitsvol werk met een volwaardig loon, zo nodig op maat.

sen in armoede, wees je bewust van vooroordelen. Behandel ons niet al slachtoffer maar met alle respect en luister naar ons verhaal.

3. Durf te praten over armoede binnen

je gezin, op het werk of in je vereniging! Durf vragen te stellen: Waarom komen er hier geen mensen in armoede over de vloer? Zijn we toegankelijk genoeg? Wat kunnen we doen om mensen in armoede te betrekken?

Maak wonen betaalbaar!

Zorg voor volwaardige jo bs!

5. Zin in vrijwilligerswerk? Wil je

samen op weg gaan met mensen in armoede? We zoeken samen naar een invulling die bij jouw past. Neem gerust contact op voor meer info.

6. Like ons op facebook en volg onze activiteiten: https://www.facebook.com/ welzijnsschakelommekeervzw

7. Wordt medestander en steun ons met

5 euro per maand Steun ons met 5 euro per maand via een bestendige opdracht. Je kan zelf bepalen waar je steun naar toe gaat: onze groenten -en fruitverkoop, ons soepcafé, onze kinderwerking of schoolwerking. We houden je op de hoogte via onze nieuwsbrief en email. Je krijgt van ons een fiscaal attest, op die manier krijg je bijna 50% terugbetaald door de belasting. Het formulier voor de bestendige opdracht kan je vinden op onze website: https://welzijnsschakelommekeer.org/ steun-ons/

Het armoedegedicht

vormen Je kent het in vele m ee met die normen Velen kunnen niet sen moeilijk begrip kunnen krijgen Een feit is dat men meestal bekijven Anderen willen hen t Als je in armoede leefude beeft ko En dagelijks van is met deze wereld Is er iets degelijks m n heel geregeld gesloten Want de ogen worde ereen wel helpen kan Het moeilijke is dat ied n zichzelf Maar denken liever aa of het anders kan en vragen zich niet afis meestal de enige oplossing Tja, een confrontatienadenkt en komt voor een verlossing Zodat iedereen eens

wel Vele middelen zijn erigen aan de bel Helaas trekken wein , omdat je niet normaal bekeken wordt Het is verwonderlijkft, zonder werk, met wat luxe, Als ze zien hoe je leezot verklaren ze je zelf e staren ons blind nd w , ijk el og m t he is oe H jn zelfs ons eigen ki Wat weet je, velen zijn, pracht en praal Waarom al die schie zoveel kabaal Waarom maken w lpbehoevenden, ze hebben ons nodig Luister naar de hu ld, is hulp zeker niet overbodig Want met weinig geswaardig bestaan eef ieder een men Anja uit de oudergroep

Ontsnappen uit de armoede is een zaak van iedereen!

"

Kun jij alle verborgen woorden vinden in onze woordzoeker? armoede • Ommekeer

Deze “Wat is er aan de hand” krant over kansen voor kinderen is een krant van: Welzijnsschakel Ommekeer vzw

5

soepbabbel • menswaardig onrecht • uitpas • OCMW respect • uitsluiting

Kloosterstraat 7, 9420 Erpe-Mere 0479 94 42 71

3

Altijd open: 1ste en 3de woensdag van de maand van 11u tot 15u • 2de zaterdag van de maand van 10u tot 13u • andere momenten op afspraak.

2

info@welzijnsschakelommekeer.org www.welzijnsschakelommekeer.org www.armoede.org https://www.facebook.com/welzijnsschakelommekeervzw

We krijgen regelmatig vragen of we iets kunnen doen met kleren of meubelen. We verwijzen je graag door naar een enkele vzw’s waar we mee samenwerken. Meer info kan je vinden op onze website. 12 mensen hebben meegewerkt aan deze krant, waaronder 9 mensen die zelf in armoede moeten leven. Dank aan onze vrijwilligers, onze medestanders die ons maandelijks steunen, de scholen, het OCMW en onze inspiratiebron voor deze krant: Cedes vzw.

Bezorg ons de ingevulde woordzoeker terug tegen ten laatste 31 oktober. Begin november wordt er een winnaar getrokken door een onschuldig kinderhand. Maak kans op enkele leuke prijzen : met twee naar de cinema, een mand met leuke producten van de wereldwinkel of een kalender met dagspreuken van de bond zonder naam.

D W T R C K E U F F M W C

E O Q Q S C A R M O E D E

G M G K R B O Z J E C Y I

N M K S A J Y J G X Q E V

Z E X U H C I K V R Y M V

V K F R R L Q S A P T I U

D E S U T H C E R N O W W

Y E Y O C M W Y Q Q Y E C

Q R E Y W X O M H F I Y Q

B G N I T I U L S T I U F

L E B B A B P E O S W M B

M C I T C E P S E R O B W

K G I D R A A W S N E M Q

V.U.: Luc Rumbaut - Welzijnsschakel Ommekeer vzw Kloosterstraat 7, 9420 Erpe-Mere • Realisatie: Lieven Vandenberghe (www.leeberg.be)

Mensen met een lage uitkering (o.a. leefloon of invaliditeit) krijgen een inkomen onder de armoedegrens. Met zo’n inkomen zit je gevangen in de armoede!

Trek de lage uitkeringen op tot aan de armoedegrens!

WAT IS ER AAN DE HAND?KRANT

k i r n o d o eren v Kansen Een krant van Welzijnsschakel Ommekeer

Wil jij armoede ook halt toeroepen? Moeten kinderen alle kansen krijgen? Doe mee aan onze actie: handen tegen armoede!

Handen tegen armoede Dinsdag 17 oktober - 10u Steenberg, Oudenaardsesteenweg 458, Erpe-Mere 17 oktober is de werelddag van verzet tegen armoede. Naar school gaan, is een belangrijke springplank om uit armoede te ontsnappen. Ieder kind in Erpe-Mere heeft de school nodig voor maximale kansen voor de toekomst. Een goede opleiding geeft meer zekerheid op werk en een waardig inkomen. Kinderen uit gezinnen in armoede lopen echter vaak een achterstand op, sommigen stoppen vroegtijdig met school. Spijtig genoeg leven in Vlaanderen dagelijks 1 op de 10 kinderen in armoede en het aantal neemt zelf toe! Samen met alle scholen uit Erpe-Mere willen we armoede halt toeroepen door een symbolische actie. We maken een zee van handen tegen armoede! We vragen je een afdruk te maken van je hand en er je naam en er een positieve boodschap rond het recht op onderwijs op te schrijven. Laat je creativiteit werken! Het enige wat we vragen,

?

Wist je dat? In Vlaanderen verlaat 11 procent van de leerlingen de schoolbanken zonder diploma bron: klasse

rpe -Mere E in d in k er Ied nodig heeft de school kansen voor maximaekleomst. voor de to

is dat het hand waterbestendig is en kan worden geplant in de grond.

17 oktober, vanaf 10u, organiseren op het grasplein voor het Sociaal Huis op Steenberg een actiemoment om armoede halt toe te roepen en mensen in armoede aan het woord te laten. Alle scholen van Erpe-Mere nemen deel aan deze actie.

We zijn een vereniging van mensen met en zonder armoede die samen in wederzijds respect op weg gaan en armoede structureel willen aanpakken in de regio van Erpe-Mere. We werken hoofdzakelijk met vrijwilligers. Armoede kunnen we niet alleen aanpakken, we zijn lid van het www.netwerktegenarmoede.be en www.welzijnsschakels.be.

C

G

Tip 2: Bij ieder artikel staat een teken (logo). Het geeft aan wat soort artikel het is. Er zijn 4 logo’s, 4 soorten artikels. Onderaan iedere pagina leggen we het uit. Zo kun je beter kiezen wat je gaat lezen.

In samenwerking met: De scholen van Erpe-Mere en Huis van het Kind

Mijn naam: Mijn adres:

netwerk tegen armoede

Mijn email:

We geven je ons STANDPUNT, een mening, een manier van kijken; om over na te denken en te praten met anderen (en met ons).

Iemand vertelt een

PERSOONLIJK VERHAAL, iets recht uit zijn leven, iets dat je misschien herkent.

we geven je een goed idee door, een TIP van andere ouders. Getest en goedgekeurd!

Ti!ps

Tip 1: Er zijn 4 thema’s in onze krant: - onze actie rond 17 oktober - leven in armoede - armoede en de school - wat kan jij doen? Je kan een thema kiezen.

Maak dan een afdruk van je hand en kom het planten in de week van 17 oktober tot 29 oktober op Steenberg. Ontsnappen uit de armoede is een zaak van iedereen! Laat ons samen een krachtig signaal geven!

We laten mensen op eigen ritme groeien in onze vereniging. Mensen krijgen vertrouwen, durven hun verhaal brengen, beslissen mee. We organiseren twee maal per maand een oudergroep waar we ervaringen uitwisselen rond de school en de opvoeding van onze kinderen.

Vanuit die ervaringen van mensen in armoede zoeken we naar tips die onderwijs toegankelijker kunnen maken en leggen Wat doen we? die voor aan de scholen, Huis van het Door enkele activiteiten met een lage Kind, OCMW, bib, verenigingen,… Zo wildrempel (o.a. maandelijkse groenten len we mensen die dagelijks de armoede -en fruitverkoop, soepbabbels, groepsuiten uitsluiting ervaren een stem geven in stappen,…) en huisbezoeken proberen we het armoedebeleid. mensen in armoede samen te brengen.

Is onderwijs voor jou een basisrecht? Moeten kinderen alle kansen krijgen?

Welk soort artikel in deze krant? Kijk naar het logo (teken): we geven je een goed idee door, een TIP van andere ouders. Getest en goedgekeurd!

Wat is Welzijnsschakel Ommekeer?

Hoe kan je een hand maken? Hier een idee!

Wil jij armoede ook halt toeroepen?

f

vzw

We geven je uitleg over iets wat volgens ons voor jou nuttig kan zijn, INFORMATIE zoals je die van een vriend zou krijgen.

We geven je ons STANDPUNT, een mening, een manier van kijken; om over na te denken en te praten met anderen (en met ons).

Iemand vertelt een

PERSOONLIJK VERHAAL, iets recht uit zijn leven, iets dat je misschien herkent.


De eerste stap zetten is moeilijk… maar je kan hem zetten

We leven in aparte gesloten cirkels… dat moet veranderen!

Kevin, als je in armoede leeft dan is naar Hoe was je eerste contact? buiten komen niet evident. Hoe ben je ertoe gekomen om bij Ommekeer over Het bevriende koppel nam me uiteindede vloer te komen? lijk mee. Alleen zou ik de stap, denk ik, niet gezet hebben. In het begin voelde ik Dat is niet vanzelf gegaan. Aan de school- schaamte en was ik voorzichtig. Van de poort heeft een bevriend koppel mij keer dat je hier komt, valt dat allemaal volverschillende keren gevraagd of ik geen ledig weg. Ik werd vriendelijk ontvangen, goesting had om eens mee te gaan. Ik hield er hing een losse sfeer en ik kreeg geen dat eerst af. Wat zouden ze daar over mij ambetante vragen. Nu ben ik zelf vrijwilzeggen? Hoe zouden ze mij daar ontvanliger, ik geef vormingen aan scholen en gen? Ik ken veel mensen in ons dorp, hoe praat over armoede zelf tot op het kabinet zouden die reageren? In het begin zag me- van de minister van Onderwijs. Aan mensen zelf ook niet als ‘arm’. die twijfelen, zou ik willen zeggen: ook al is Mijn leven, met al het moeilijk, raap je moed bij elkaar en durf mijn problemen, was de stap zetten! gewoon zoals het Kevin, Oudergroep was.

Ik vergelijk het graag met cirkels. We leven in gesloten groepen, gesloten aparte cirkels, niet samen. Laat ons dat veranderen. Laat ons in één cirkel leven. De rijkere mensen moeten niet denken

ensen .Ik ken veel m, hoe in ons dorp eren? zouden die reag

?

g

Marnix - oudergroep

819 van de inwoners op actieve leeftijd in Erpe-Mere leven in armoede!

Bron: provincie.incijfers.be

Ik maak het dagelijks mee… Heb je soms ook het gevoel dat je er alDurf de stap te zetten naar Ommekeer, leen voor staat? Dat je, doordat je weinig we staan aan jouw kant! Kom naar onze geld hebt, moet opboksen tegen de andegroenten -en fruitverren die het beter hebben? koop op 18 november Dat je moet kiezen tussen voor een eerste ontverwarming, eten, tussen moeting of stuur ons naar de dokter gaan of een sms’je. Breng schulden afbetalen, of je gerust iemand mee. zelf of je kinderen eens een Wij nemen discreet pleziertje gunnen... en respectvol contact met je op.

k het Heb je soms oo alleen gevoel dat je erDat je, voor staat? nig geld doordat je weipboksen hebt, moet o die het tegen de anderbenen? beter heb

Zie jij de inzet en krachten van mensen?

Jean-Paul, je hebt armoede gekend van in je kindertijd. Ook je jeugdjaren en de jaren met je ex-vrouw waren heel zwaar. Hoe heb je de kracht gevonden om beetje bij beetje te ontsnappen aan de armoede? Ik heb mijn krachten teruggevonden, maar dat is een heel lang proces geweest. Eerst in de vierdewereldgroep in Aalst met vallen en opstaan al meer dan 15 jaar terug. Ik heb leren lezen en schrijven via Leerpunt. Ik volgde de opleiding ervaringsdeskundige in de armoede. Ik werd vrijwilliger bij Ommekeer. Ik leerde mijn nieuwe vriendin kennen. Zo heb ik stap per stap mijn leven terug opgebouwd.

t je Je wilt niet daelfde kinderen hetz en wat k moeten meemeea gemaakt. je zelf hebt m

gemaakt. De uitsluiting op school, gepest worden, bekeken worden, ... Je draagt dat je hele leven mee en er is niets pijnlijker dan te moeten ervaren dat je kinderen dezelfde weg opgaan. Je voelt je ook schuldig omdat je je kind niet kan geven wat hij/zij nodig heeft. Het is voor iedereen van ons een vurige wens dat onze kinderen een betere toekomst hebben. Dat is misschien wel de belangrijkste reden waarom we het volhouden. Je geeft vormingen aan scholen? Mijn kracht is doorzetten en ik sta open om te luisteren naar verhalen. Ik geef vormingen aan scholen opdat ze zouden weten dat er achter armoede vaak een heel verhaal zit. Scholen staan daar meer en meer voor open. Je bent ook actief in een schoolraad?

Ik ben nu ondervoorzitter van de schoolHet verlangen dat je eigen kinderen het raad. Ik zit nu samen met gepensioneerde leerkrachten, directeurs van een rusthuis beter zouden hebben, zouden kunnen of een bank,… de directeur van de school ontsnappen uit de armoede is altijd aanis zich bewust dat er armoede op school is wezig. Waarom? en vindt het belangrijk dat er iemand in de Je wilt niet dat je kinderen hetzelfde schoolraad zit met armoede-ervaring. moeten meemaken wat je zelf hebt meeDe directeur kent mijn verhaal.

Leven in armoede… leven met de vooroordelen! Tanja, heb jij soms te maken met vooroordelen naar armoede toe?

geld, ze zou beter haar geld uitgeven aan belangrijkere dingen’

Wat kunnen we doen om die vooroordelen weg te nemen?

In armoede leven is voor mij en mijn gezin een dagelijkse strijd die je leegzuigt, maar het ergste is dat je zo vaak het gevoel krijgt dat mensen je bekijken en beoordelen zonder je verhaal te kennen. Je krijgt een stempel opgeplakt van profiteur of ‘zij wil niet werken’ terwijl de situatie waar we inzitten nooit zelf gewild hebben. Niemand kiest ervoor om in armoede te leven en toch ga je je schamen en schuldig voelen en kom je op den duur niet meer buiten.

Waarom is een smartphone belangrijk voor jou?

Ik denk dat we allemaal wel vooroordelen hebben, dat komt een groot stuk omdat we elkaar niet kennen. Mensen die in armoede leven en mensen uit de middenklasse leven in een andere wereld. We verstaan elkaar niet altijd. Er zou meer contact moeten zijn met elkaar, elkaar leren kennen is belangrijk. We zouden meer ‘open’ moeten denken, verder kijken, zoeken naar wat er achter zit en de schuld niet volledig bij ons, de mensen in armoede leggen. Dat zou al een heel grote stap vooruit zijn.

Kan je eens een voorbeeld geven van een vooroordeel waar je vaak mee te maken hebt? Ik heb een smartphone en mensen zeggen dan: ’voor een smartphone heeft ze wel

we geven je een goed idee door, een TIP van andere ouders. Getest en goedgekeurd!

Het is soms echt vermoeiend je steeds te moeten verantwoorden. Ik heb mijn gsm echt nodig om in contact te staan met de school, het interimkantoor en het OCMW. Ik heb geen computer thuis, maar met mijn smartphone kan ik dingen opzoeken of een mail lezen als het nodig is. De GSM is voor mij de goedkoopste manier van communiceren. Ook al heb ik geen belwaarde meer, ze kunnen mij altijd bereiken. Ik heb mijn GSM echt nodig!

r mij de De gsm. is voaonier van goedkoopste miceren. commun

We geven je uitleg over iets wat volgens ons voor jou nuttig kan zijn, INFORMATIE zoals je die van een vriend zou krijgen.

Onze oudergroep Natasja, heb je zelf kinderen?

Bij ons op school praten ze heel open over de uitpas of gespreide betaling, dan durf je veel sneller de stap zetten als er problemen zijn. Dat zouden alle scholen moeten doen.

Ik heb thuis 4 kinderen, maar ik heb er ook die het huis al uit zijn. Ik sta er alleen voor en dat maakt het extra moeilijk. Waarom is de oudergroep belangrijk voor jou?

Onze samenleving wordt steeds harder voor mensen die uit de boot vallen. Er zijn veel problemen, maar er is ook veel inzet en kracht bij gezinnen die in armoede leven. Die inspanningen leren zien, waarderen en aanspreken is belangrijk om te komen tot wederzijds vertrouwen.

Wist je dat?

dat arme mensen er zelf voor gekozen hebben. Niemand leeft graag in armoede. Het is allemaal sneller gebeurd dan je denkt! Invaliden of werklozen hebben er niet om gevraagd dat te zijn. Laten we onze handen samen leggen, verbonden en één zijn!

We geven je ons STANDPUNT, een mening, een manier van kijken; om over na te denken en te praten met anderen (en met ons).

Mijn kinderen zijn het belangrijkste voor mij. Zij moeten het beter hebben. We komen hier samen met ouders met dezelfde problemen. Ik kan hier mijn problemen kwijt, zonder dat ik bekeken wordt. Ik doe dat niet overal. Ik weet dat wat ik vertel ook onder ons blijft. Het valt me op dat we vaak hetzelfde hebben meegemaakt op school toen we nog jong waren en nu gelijkaardige problemen tegenkomen bij onze kinderen.

?

Wist je dat?

Bron: provincie.incijfers.be

Wat zijn de problemen waar jullie over praten? De juffen doen veel inspanningen voor onze kinderen en daar zijn we hen dankbaar voor. Maar veel dingen op school blijven voor ons duur, warme maaltijden en opvang kunnen we ons niet veroorloven. Dat geeft alleenstaande moeders, zoals ik, nochtans ademruimte. Openstaande facturen houden je weg van de school, gesprekken lopen niet altijd even vlot, onze kinderen voelen zich niet altijd goed op school, daar samen over praten is belangrijk en geeft ons de moed er samen iets aan te doen.

Er moet een r u maximumfactu als in komen, net zoerwijs. het lager ond

Wat doen jullie met al die ervaringen?

?

Wist je dat?

27% van de werkzoekenden in Erpe-Mere is laaggeschoold en langdurig op zoek naar werk! Bron: provincie.incijfers.be

Iemand vertelt een

PERSOONLIJK VERHAAL, iets recht uit zijn leven, iets dat je misschien herkent.

Vanessa uit onze oudergroep heeft een heel goede band met de juf. Als Vanessa naar een bespreking moet van haar zoon met het CLB en de zorgjuf dan is ze zenuwachtig en onzeker, je zou voor minder als je daar alleen als moeder tegenover vier mensen moet zitten. Voor de bespreking maakt de juf samen met Vanessa een lijstje met wat Vanessa belangrijk vindt en dat komt dan zeker besproken. Zulke zaken helpen echt! Een nieuw belangrijk probleem is dat de computer en internet ook altijd maar belangrijker wordt op school. Voor veel van onze ouders is dat allemaal niet evident. Samen met de scholen en de gemeente hebben we een kleine computercursus georganiseerd, maar er moet meer gebeuren.

170 alleenstaande moeders in Erpe-Mere leven in armoede!

We zoeken samen met de scholen en het OCMW hoe we de school toegankelijker kunnen maken voor gezinnen in armoede. Het belangrijkste voor ons is werken aan vertrouwen door persoonlijk contact. De school kan soms al met kleine aanpassingen een verschil maken.

te voor s k ij r g n a el b et H aan ons is werkendoor vertrouwen tact. persoonlijk consoms al De school kannpassingen met kleine aa maken. een verschil

?

Wist je dat?

veel De juffen doenoor onze v inspanningenaar zijn we kinderen en daar voor. hen dankb

227 jongeren uit Erpe-Mere die school lopen in een secundaire school, leven in armoede! Bron: provincie.incijfers.be

Hebben jullie al iets kunnen veranderen? We werken samen met de scholen en OCMW van Erpe-Mere. Zo willen de scholen inspanningen doen om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden, worden herinneringen van onbetaalde facturen volledig buiten de kinderen geregeld, kunnen ouders gespreid betalen bij grote uitgaven. Voor veel leerkrachten is onze leefwereld iets dat ze niet goed kennen. We willen samen aan vertrouwen werken zodat we elkaar beter begrijpen. Volgend jaar gaan we ook samen huiswerk -en opvoedingsondersteuning aan huis organiseren.

De schoolfactuur, zeker in de secundaire scholen, is te hoog. Er moet een maximumfactuur komen, net zoals in het lager onderwijs. Al onze voorstellen nemen we ook mee naar het Netwerk tegen Armoede, onze koepel, om ze voor te leggen aan het ministerie.

Ik ben Fatiha, ik ben 9 jaar en kom uit Libanon. Ik heb d tekening gemaa eze kt. Ik woon samen met mijn papa op een klein appartem entje in Erpe-M ere. Mijn mama en z ussen wonen no g in Libanon. We hebben geen tu in. Ik droom van spe len in een tuin . In de tuin staa t een bloem uit Libanon. De muis helpt bij het geven van wat er, want de mensen zijn het vergeten.

Er gebeurt dus zeker al wat… maar het kan nog beter. Kinderen uit arme gezinnen lopen nog altijd te vaak een achterstand op of stoppen te vroeg met school. Zo wordt de cirkel niet doorbroken! We willen daar samen werk van maken! Heb je zelf ervaringen? Laat het ons weten?

j

Interview ocmw-voorzitter De stap zetten naar het OCMW is niet gemakkelijk, welke drempelverlagende initiatieven neemt het OCMW?

Hoe activeert het OCMW de krachten en talenten van mensen die gevangen zitten in een net van armoede-problemen?

Tijdens de soepbabbel en de groenten- en fruitverkoop van Ommekeer zijn meestal ook onze sociaal assistenten aanwezig zodat de bezoekers meteen ook een beroep op hen kunnen doen als ze dat wensen. Bij Ommekeer is de sfeer gemoedelijker en is er meer tijd en aandacht voor individuele vragen. Voor de doelgroep van de 75-plussers heeft het OCMW het project ‘mobiel sociaal huis’. We hebben een groep van vrijwilligers die senioren bezoeken aan huis, mensen informeert en sociale isolatie opspoort. We organiseren dit samen met Ninove en Haaltert. Voor de integratie en begeleiding van erkende vluchtelingen, zijn er een 7-tal vrijwilligers actief. Deze aanpak zou ook voor andere doelgroepen, bv. alleenstaande moeders, nuttig kunnen zijn maar dan moeten bijkomende middelen gevonden worden.

De hulpverlening is gericht op het emanciperen van de cliënt: we moedigen de cliënt om zelf stap voor stap initiatief te nemen om uiteindelijk weer zelfstandig zijn problemen te kunnen aanpakken. Belangrijke hefbomen hierbij zijn de begeleiding naar tewerkstelling en de opmaak van een geïndividualiseerd maatschappelijk integratieplan. Inspanningen van het OCMW om het onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken in Erpe-Mere.

Het OCMW werkt met het systeem van de UITpas aan kansentarief waarmee de kosten voor schooluitstappen gehalveerd worden. Er zijn echter slechts 240 gezinnen met uitpas aan kansentarief omdat de inkomensgrens hiervoor zeer laag ligt; dit systeem komt dan ook niet voldoende tegemoet aan Welke mensen komen er over de vloer bij de bestaande noden. Mensen die moeite hebben met de betaling van de schoolfactuhet OCMW? ren, kunnen een steunaanvraag indienen bij Het OCMW ontvangt een uiteenlopend publiek, het OCMW. Het OCMW start binnenkort met waaronder zowel gezinnen met kinderen als het project 'huistaakbegeleiding aan huis' alleenstaande ouders. Ons bijzonder comité om aan kinderen uit kwetsbare gezinnen voor de sociale dienst stelt de laatste jaren een maximale studiekansen te geven door thuis gevoelige stijging vast van aanvragen van aleen studievriendelijk klimaat te scheppen en leenstaande moeders (20 op de 40 dossiers). ook aandacht te schenken aan ontspanning

en ondersteuning aan de ouders. Samen met het gemeentebestuur werd een computercursus georganiseerd voor alle ouders van de scholen. Tweemaal per jaar heeft een overleg plaats met de vertrouwenspersonen van de scholen uit Erpe-Mere waarop de obstakels aan bod komen die de scholen ervaren in hun relatie met mensen in armoede. Ommekeer heeft een goede samenwerking met het OCMW, wat is de meerwaarde van die samenwerking? De zitdagen in Ommekeer zijn zeker een meerwaarde in de contacten tussen OCMW en de doelgroep. Voor het project van de huistaakbegeleiding zal ook Ommekeer een inbreng hebben. De contacten tussen Ommekeer en de raadsleden worden positief ervaren. Het is belangrijk dat in de maatschappij armoede minder wordt gezien als een 'eigen schuld' probleem maar eerder als een structureel probleem. Ook voor die mentaliteitswijziging is een samenwerking tussen het OCMW en de sector van het welzijnswerk belangrijk.


De eerste stap zetten is moeilijk… maar je kan hem zetten

We leven in aparte gesloten cirkels… dat moet veranderen!

Kevin, als je in armoede leeft dan is naar Hoe was je eerste contact? buiten komen niet evident. Hoe ben je ertoe gekomen om bij Ommekeer over Het bevriende koppel nam me uiteindede vloer te komen? lijk mee. Alleen zou ik de stap, denk ik, niet gezet hebben. In het begin voelde ik Dat is niet vanzelf gegaan. Aan de school- schaamte en was ik voorzichtig. Van de poort heeft een bevriend koppel mij keer dat je hier komt, valt dat allemaal volverschillende keren gevraagd of ik geen ledig weg. Ik werd vriendelijk ontvangen, goesting had om eens mee te gaan. Ik hield er hing een losse sfeer en ik kreeg geen dat eerst af. Wat zouden ze daar over mij ambetante vragen. Nu ben ik zelf vrijwilzeggen? Hoe zouden ze mij daar ontvanliger, ik geef vormingen aan scholen en gen? Ik ken veel mensen in ons dorp, hoe praat over armoede zelf tot op het kabinet zouden die reageren? In het begin zag me- van de minister van Onderwijs. Aan mensen zelf ook niet als ‘arm’. die twijfelen, zou ik willen zeggen: ook al is Mijn leven, met al het moeilijk, raap je moed bij elkaar en durf mijn problemen, was de stap zetten! gewoon zoals het Kevin, Oudergroep was.

Ik vergelijk het graag met cirkels. We leven in gesloten groepen, gesloten aparte cirkels, niet samen. Laat ons dat veranderen. Laat ons in één cirkel leven. De rijkere mensen moeten niet denken

ensen .Ik ken veel m, hoe in ons dorp eren? zouden die reag

?

g

Marnix - oudergroep

819 van de inwoners op actieve leeftijd in Erpe-Mere leven in armoede!

Bron: provincie.incijfers.be

Ik maak het dagelijks mee… Heb je soms ook het gevoel dat je er alDurf de stap te zetten naar Ommekeer, leen voor staat? Dat je, doordat je weinig we staan aan jouw kant! Kom naar onze geld hebt, moet opboksen tegen de andegroenten -en fruitverren die het beter hebben? koop op 18 november Dat je moet kiezen tussen voor een eerste ontverwarming, eten, tussen moeting of stuur ons naar de dokter gaan of een sms’je. Breng schulden afbetalen, of je gerust iemand mee. zelf of je kinderen eens een Wij nemen discreet pleziertje gunnen... en respectvol contact met je op.

k het Heb je soms oo alleen gevoel dat je erDat je, voor staat? nig geld doordat je weipboksen hebt, moet o die het tegen de anderbenen? beter heb

Zie jij de inzet en krachten van mensen?

Jean-Paul, je hebt armoede gekend van in je kindertijd. Ook je jeugdjaren en de jaren met je ex-vrouw waren heel zwaar. Hoe heb je de kracht gevonden om beetje bij beetje te ontsnappen aan de armoede? Ik heb mijn krachten teruggevonden, maar dat is een heel lang proces geweest. Eerst in de vierdewereldgroep in Aalst met vallen en opstaan al meer dan 15 jaar terug. Ik heb leren lezen en schrijven via Leerpunt. Ik volgde de opleiding ervaringsdeskundige in de armoede. Ik werd vrijwilliger bij Ommekeer. Ik leerde mijn nieuwe vriendin kennen. Zo heb ik stap per stap mijn leven terug opgebouwd.

t je Je wilt niet daelfde kinderen hetz en wat k moeten meemeea gemaakt. je zelf hebt m

gemaakt. De uitsluiting op school, gepest worden, bekeken worden, ... Je draagt dat je hele leven mee en er is niets pijnlijker dan te moeten ervaren dat je kinderen dezelfde weg opgaan. Je voelt je ook schuldig omdat je je kind niet kan geven wat hij/zij nodig heeft. Het is voor iedereen van ons een vurige wens dat onze kinderen een betere toekomst hebben. Dat is misschien wel de belangrijkste reden waarom we het volhouden. Je geeft vormingen aan scholen? Mijn kracht is doorzetten en ik sta open om te luisteren naar verhalen. Ik geef vormingen aan scholen opdat ze zouden weten dat er achter armoede vaak een heel verhaal zit. Scholen staan daar meer en meer voor open. Je bent ook actief in een schoolraad?

Ik ben nu ondervoorzitter van de schoolHet verlangen dat je eigen kinderen het raad. Ik zit nu samen met gepensioneerde leerkrachten, directeurs van een rusthuis beter zouden hebben, zouden kunnen of een bank,… de directeur van de school ontsnappen uit de armoede is altijd aanis zich bewust dat er armoede op school is wezig. Waarom? en vindt het belangrijk dat er iemand in de Je wilt niet dat je kinderen hetzelfde schoolraad zit met armoede-ervaring. moeten meemaken wat je zelf hebt meeDe directeur kent mijn verhaal.

Leven in armoede… leven met de vooroordelen! Tanja, heb jij soms te maken met vooroordelen naar armoede toe?

geld, ze zou beter haar geld uitgeven aan belangrijkere dingen’

Wat kunnen we doen om die vooroordelen weg te nemen?

In armoede leven is voor mij en mijn gezin een dagelijkse strijd die je leegzuigt, maar het ergste is dat je zo vaak het gevoel krijgt dat mensen je bekijken en beoordelen zonder je verhaal te kennen. Je krijgt een stempel opgeplakt van profiteur of ‘zij wil niet werken’ terwijl de situatie waar we inzitten nooit zelf gewild hebben. Niemand kiest ervoor om in armoede te leven en toch ga je je schamen en schuldig voelen en kom je op den duur niet meer buiten.

Waarom is een smartphone belangrijk voor jou?

Ik denk dat we allemaal wel vooroordelen hebben, dat komt een groot stuk omdat we elkaar niet kennen. Mensen die in armoede leven en mensen uit de middenklasse leven in een andere wereld. We verstaan elkaar niet altijd. Er zou meer contact moeten zijn met elkaar, elkaar leren kennen is belangrijk. We zouden meer ‘open’ moeten denken, verder kijken, zoeken naar wat er achter zit en de schuld niet volledig bij ons, de mensen in armoede leggen. Dat zou al een heel grote stap vooruit zijn.

Kan je eens een voorbeeld geven van een vooroordeel waar je vaak mee te maken hebt? Ik heb een smartphone en mensen zeggen dan: ’voor een smartphone heeft ze wel

we geven je een goed idee door, een TIP van andere ouders. Getest en goedgekeurd!

Het is soms echt vermoeiend je steeds te moeten verantwoorden. Ik heb mijn gsm echt nodig om in contact te staan met de school, het interimkantoor en het OCMW. Ik heb geen computer thuis, maar met mijn smartphone kan ik dingen opzoeken of een mail lezen als het nodig is. De GSM is voor mij de goedkoopste manier van communiceren. Ook al heb ik geen belwaarde meer, ze kunnen mij altijd bereiken. Ik heb mijn GSM echt nodig!

r mij de De gsm. is voaonier van goedkoopste miceren. commun

We geven je uitleg over iets wat volgens ons voor jou nuttig kan zijn, INFORMATIE zoals je die van een vriend zou krijgen.

Onze oudergroep Natasja, heb je zelf kinderen?

Bij ons op school praten ze heel open over de uitpas of gespreide betaling, dan durf je veel sneller de stap zetten als er problemen zijn. Dat zouden alle scholen moeten doen.

Ik heb thuis 4 kinderen, maar ik heb er ook die het huis al uit zijn. Ik sta er alleen voor en dat maakt het extra moeilijk. Waarom is de oudergroep belangrijk voor jou?

Onze samenleving wordt steeds harder voor mensen die uit de boot vallen. Er zijn veel problemen, maar er is ook veel inzet en kracht bij gezinnen die in armoede leven. Die inspanningen leren zien, waarderen en aanspreken is belangrijk om te komen tot wederzijds vertrouwen.

Wist je dat?

dat arme mensen er zelf voor gekozen hebben. Niemand leeft graag in armoede. Het is allemaal sneller gebeurd dan je denkt! Invaliden of werklozen hebben er niet om gevraagd dat te zijn. Laten we onze handen samen leggen, verbonden en één zijn!

We geven je ons STANDPUNT, een mening, een manier van kijken; om over na te denken en te praten met anderen (en met ons).

Mijn kinderen zijn het belangrijkste voor mij. Zij moeten het beter hebben. We komen hier samen met ouders met dezelfde problemen. Ik kan hier mijn problemen kwijt, zonder dat ik bekeken wordt. Ik doe dat niet overal. Ik weet dat wat ik vertel ook onder ons blijft. Het valt me op dat we vaak hetzelfde hebben meegemaakt op school toen we nog jong waren en nu gelijkaardige problemen tegenkomen bij onze kinderen.

?

Wist je dat?

Bron: provincie.incijfers.be

Wat zijn de problemen waar jullie over praten? De juffen doen veel inspanningen voor onze kinderen en daar zijn we hen dankbaar voor. Maar veel dingen op school blijven voor ons duur, warme maaltijden en opvang kunnen we ons niet veroorloven. Dat geeft alleenstaande moeders, zoals ik, nochtans ademruimte. Openstaande facturen houden je weg van de school, gesprekken lopen niet altijd even vlot, onze kinderen voelen zich niet altijd goed op school, daar samen over praten is belangrijk en geeft ons de moed er samen iets aan te doen.

Er moet een r u maximumfactu als in komen, net zoerwijs. het lager ond

Wat doen jullie met al die ervaringen?

?

Wist je dat?

27% van de werkzoekenden in Erpe-Mere is laaggeschoold en langdurig op zoek naar werk! Bron: provincie.incijfers.be

Iemand vertelt een

PERSOONLIJK VERHAAL, iets recht uit zijn leven, iets dat je misschien herkent.

Vanessa uit onze oudergroep heeft een heel goede band met de juf. Als Vanessa naar een bespreking moet van haar zoon met het CLB en de zorgjuf dan is ze zenuwachtig en onzeker, je zou voor minder als je daar alleen als moeder tegenover vier mensen moet zitten. Voor de bespreking maakt de juf samen met Vanessa een lijstje met wat Vanessa belangrijk vindt en dat komt dan zeker besproken. Zulke zaken helpen echt! Een nieuw belangrijk probleem is dat de computer en internet ook altijd maar belangrijker wordt op school. Voor veel van onze ouders is dat allemaal niet evident. Samen met de scholen en de gemeente hebben we een kleine computercursus georganiseerd, maar er moet meer gebeuren.

170 alleenstaande moeders in Erpe-Mere leven in armoede!

We zoeken samen met de scholen en het OCMW hoe we de school toegankelijker kunnen maken voor gezinnen in armoede. Het belangrijkste voor ons is werken aan vertrouwen door persoonlijk contact. De school kan soms al met kleine aanpassingen een verschil maken.

te voor s k ij r g n a el b et H aan ons is werkendoor vertrouwen tact. persoonlijk consoms al De school kannpassingen met kleine aa maken. een verschil

?

Wist je dat?

veel De juffen doenoor onze v inspanningenaar zijn we kinderen en daar voor. hen dankb

227 jongeren uit Erpe-Mere die school lopen in een secundaire school, leven in armoede! Bron: provincie.incijfers.be

Hebben jullie al iets kunnen veranderen? We werken samen met de scholen en OCMW van Erpe-Mere. Zo willen de scholen inspanningen doen om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden, worden herinneringen van onbetaalde facturen volledig buiten de kinderen geregeld, kunnen ouders gespreid betalen bij grote uitgaven. Voor veel leerkrachten is onze leefwereld iets dat ze niet goed kennen. We willen samen aan vertrouwen werken zodat we elkaar beter begrijpen. Volgend jaar gaan we ook samen huiswerk -en opvoedingsondersteuning aan huis organiseren.

De schoolfactuur, zeker in de secundaire scholen, is te hoog. Er moet een maximumfactuur komen, net zoals in het lager onderwijs. Al onze voorstellen nemen we ook mee naar het Netwerk tegen Armoede, onze koepel, om ze voor te leggen aan het ministerie.

Ik ben Fatiha, ik ben 9 jaar en kom uit Libanon. Ik heb d tekening gemaa eze kt. Ik woon samen met mijn papa op een klein appartem entje in Erpe-M ere. Mijn mama en z ussen wonen no g in Libanon. We hebben geen tu in. Ik droom van spe len in een tuin . In de tuin staa t een bloem uit Libanon. De muis helpt bij het geven van wat er, want de mensen zijn het vergeten.

Er gebeurt dus zeker al wat… maar het kan nog beter. Kinderen uit arme gezinnen lopen nog altijd te vaak een achterstand op of stoppen te vroeg met school. Zo wordt de cirkel niet doorbroken! We willen daar samen werk van maken! Heb je zelf ervaringen? Laat het ons weten?

j

Interview ocmw-voorzitter De stap zetten naar het OCMW is niet gemakkelijk, welke drempelverlagende initiatieven neemt het OCMW?

Hoe activeert het OCMW de krachten en talenten van mensen die gevangen zitten in een net van armoede-problemen?

Tijdens de soepbabbel en de groenten- en fruitverkoop van Ommekeer zijn meestal ook onze sociaal assistenten aanwezig zodat de bezoekers meteen ook een beroep op hen kunnen doen als ze dat wensen. Bij Ommekeer is de sfeer gemoedelijker en is er meer tijd en aandacht voor individuele vragen. Voor de doelgroep van de 75-plussers heeft het OCMW het project ‘mobiel sociaal huis’. We hebben een groep van vrijwilligers die senioren bezoeken aan huis, mensen informeert en sociale isolatie opspoort. We organiseren dit samen met Ninove en Haaltert. Voor de integratie en begeleiding van erkende vluchtelingen, zijn er een 7-tal vrijwilligers actief. Deze aanpak zou ook voor andere doelgroepen, bv. alleenstaande moeders, nuttig kunnen zijn maar dan moeten bijkomende middelen gevonden worden.

De hulpverlening is gericht op het emanciperen van de cliënt: we moedigen de cliënt om zelf stap voor stap initiatief te nemen om uiteindelijk weer zelfstandig zijn problemen te kunnen aanpakken. Belangrijke hefbomen hierbij zijn de begeleiding naar tewerkstelling en de opmaak van een geïndividualiseerd maatschappelijk integratieplan. Inspanningen van het OCMW om het onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken in Erpe-Mere.

Het OCMW werkt met het systeem van de UITpas aan kansentarief waarmee de kosten voor schooluitstappen gehalveerd worden. Er zijn echter slechts 240 gezinnen met uitpas aan kansentarief omdat de inkomensgrens hiervoor zeer laag ligt; dit systeem komt dan ook niet voldoende tegemoet aan Welke mensen komen er over de vloer bij de bestaande noden. Mensen die moeite hebben met de betaling van de schoolfactuhet OCMW? ren, kunnen een steunaanvraag indienen bij Het OCMW ontvangt een uiteenlopend publiek, het OCMW. Het OCMW start binnenkort met waaronder zowel gezinnen met kinderen als het project 'huistaakbegeleiding aan huis' alleenstaande ouders. Ons bijzonder comité om aan kinderen uit kwetsbare gezinnen voor de sociale dienst stelt de laatste jaren een maximale studiekansen te geven door thuis gevoelige stijging vast van aanvragen van aleen studievriendelijk klimaat te scheppen en leenstaande moeders (20 op de 40 dossiers). ook aandacht te schenken aan ontspanning

en ondersteuning aan de ouders. Samen met het gemeentebestuur werd een computercursus georganiseerd voor alle ouders van de scholen. Tweemaal per jaar heeft een overleg plaats met de vertrouwenspersonen van de scholen uit Erpe-Mere waarop de obstakels aan bod komen die de scholen ervaren in hun relatie met mensen in armoede. Ommekeer heeft een goede samenwerking met het OCMW, wat is de meerwaarde van die samenwerking? De zitdagen in Ommekeer zijn zeker een meerwaarde in de contacten tussen OCMW en de doelgroep. Voor het project van de huistaakbegeleiding zal ook Ommekeer een inbreng hebben. De contacten tussen Ommekeer en de raadsleden worden positief ervaren. Het is belangrijk dat in de maatschappij armoede minder wordt gezien als een 'eigen schuld' probleem maar eerder als een structureel probleem. Ook voor die mentaliteitswijziging is een samenwerking tussen het OCMW en de sector van het welzijnswerk belangrijk.


f Wat kan armoede bij ons echt de wereld uit helpen?

Wat kan ik doen tegen armoede?

Armoede aan de wortel aanpakken vraagt politieke moed en geld! Enkele belangrijke stappen:

1. Herken je jezelf in onze verhalen?

eringen rT ek de lage uitnk de op tot aa armoedegrens!

Durf dan de stap te zetten naar Ommekeer. Stuur ons een sms’je (0479 94 42 71). We nemen zelf contact met je op. Vraag steun aan vrienden, familie of een hulpverlener om samen de stap te zetten.

Een te grote hap van het budget van gezinnen in armoede gaat naar huishuur. Meer dan 100,000 gezinnen staan op een wachtlijst voor een sociale woning. Maak wonen betaalbaar!

4. De stem van mensen in armoede

zijn als de kanarie in de koolmijn. Ze geven een teken dat er iets fout gaat in onze maatschappij. Ook mensen uit de middenklasse glijden door een tegenslag sneller af naar de armoede. Is dit de maatschappij die we willen? Wil je ook dat armoede structureel wordt aangepakt in onze gemeente? Kom dan zeker naar ons verkiezingsdebat rond de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. Heb je voorstellen die armoede bij de wortel kunnen aanpakken in Erpe-Mere? Laat het ons weten.

2. Kijk met een open blik naar men-

Zorg voor volwaardige jobs! Mensen in armoede die kunnen werken, hebben nood aan kwaliteitsvol werk met een volwaardig loon, zo nodig op maat.

sen in armoede, wees je bewust van vooroordelen. Behandel ons niet al slachtoffer maar met alle respect en luister naar ons verhaal.

3. Durf te praten over armoede binnen

je gezin, op het werk of in je vereniging! Durf vragen te stellen: Waarom komen er hier geen mensen in armoede over de vloer? Zijn we toegankelijk genoeg? Wat kunnen we doen om mensen in armoede te betrekken?

Maak wonen betaalbaar!

Zorg voor volwaardige jo bs!

5. Zin in vrijwilligerswerk? Wil je

samen op weg gaan met mensen in armoede? We zoeken samen naar een invulling die bij jouw past. Neem gerust contact op voor meer info.

6. Like ons op facebook en volg onze activiteiten: https://www.facebook.com/ welzijnsschakelommekeervzw

7. Wordt medestander en steun ons met

5 euro per maand Steun ons met 5 euro per maand via een bestendige opdracht. Je kan zelf bepalen waar je steun naar toe gaat: onze groenten -en fruitverkoop, ons soepcafé, onze kinderwerking of schoolwerking. We houden je op de hoogte via onze nieuwsbrief en email. Je krijgt van ons een fiscaal attest, op die manier krijg je bijna 50% terugbetaald door de belasting. Het formulier voor de bestendige opdracht kan je vinden op onze website: https://welzijnsschakelommekeer.org/ steun-ons/

Het armoedegedicht

vormen Je kent het in vele m ee met die normen Velen kunnen niet sen moeilijk begrip kunnen krijgen Een feit is dat men meestal bekijven Anderen willen hen t Als je in armoede leefude beeft ko En dagelijks van is met deze wereld Is er iets degelijks m n heel geregeld gesloten Want de ogen worde ereen wel helpen kan Het moeilijke is dat ied n zichzelf Maar denken liever aa of het anders kan en vragen zich niet afis meestal de enige oplossing Tja, een confrontatienadenkt en komt voor een verlossing Zodat iedereen eens

wel Vele middelen zijn erigen aan de bel Helaas trekken wein , omdat je niet normaal bekeken wordt Het is verwonderlijkft, zonder werk, met wat luxe, Als ze zien hoe je leezot verklaren ze je zelf e staren ons blind nd w , ijk el og m t he is oe H jn zelfs ons eigen ki Wat weet je, velen zijn, pracht en praal Waarom al die schie zoveel kabaal Waarom maken w lpbehoevenden, ze hebben ons nodig Luister naar de hu ld, is hulp zeker niet overbodig Want met weinig geswaardig bestaan eef ieder een men Anja uit de oudergroep

Ontsnappen uit de armoede is een zaak van iedereen!

"

Kun jij alle verborgen woorden vinden in onze woordzoeker? armoede • Ommekeer

Deze “Wat is er aan de hand” krant over kansen voor kinderen is een krant van: Welzijnsschakel Ommekeer vzw

5

soepbabbel • menswaardig onrecht • uitpas • OCMW respect • uitsluiting

Kloosterstraat 7, 9420 Erpe-Mere 0479 94 42 71

3

Altijd open: 1ste en 3de woensdag van de maand van 11u tot 15u • 2de zaterdag van de maand van 10u tot 13u • andere momenten op afspraak.

2

info@welzijnsschakelommekeer.org www.welzijnsschakelommekeer.org www.armoede.org https://www.facebook.com/welzijnsschakelommekeervzw

We krijgen regelmatig vragen of we iets kunnen doen met kleren of meubelen. We verwijzen je graag door naar een enkele vzw’s waar we mee samenwerken. Meer info kan je vinden op onze website. 12 mensen hebben meegewerkt aan deze krant, waaronder 9 mensen die zelf in armoede moeten leven. Dank aan onze vrijwilligers, onze medestanders die ons maandelijks steunen, de scholen, het OCMW en onze inspiratiebron voor deze krant: Cedes vzw.

Bezorg ons de ingevulde woordzoeker terug tegen ten laatste 31 oktober. Begin november wordt er een winnaar getrokken door een onschuldig kinderhand. Maak kans op enkele leuke prijzen : met twee naar de cinema, een mand met leuke producten van de wereldwinkel of een kalender met dagspreuken van de bond zonder naam.

D W T R C K E U F F M W C

E O Q Q S C A R M O E D E

G M G K R B O Z J E C Y I

N M K S A J Y J G X Q E V

Z E X U H C I K V R Y M V

V K F R R L Q S A P T I U

D E S U T H C E R N O W W

Y E Y O C M W Y Q Q Y E C

Q R E Y W X O M H F I Y Q

B G N I T I U L S T I U F

L E B B A B P E O S W M B

M C I T C E P S E R O B W

K G I D R A A W S N E M Q

V.U.: Luc Rumbaut - Welzijnsschakel Ommekeer vzw Kloosterstraat 7, 9420 Erpe-Mere • Realisatie: Lieven Vandenberghe (www.leeberg.be)

Mensen met een lage uitkering (o.a. leefloon of invaliditeit) krijgen een inkomen onder de armoedegrens. Met zo’n inkomen zit je gevangen in de armoede!

Trek de lage uitkeringen op tot aan de armoedegrens!

WAT IS ER AAN DE HAND?KRANT

k i r n o d o eren v Kansen Een krant van Welzijnsschakel Ommekeer

Wil jij armoede ook halt toeroepen? Moeten kinderen alle kansen krijgen? Doe mee aan onze actie: handen tegen armoede!

Handen tegen armoede Dinsdag 17 oktober - 10u Steenberg, Oudenaardsesteenweg 458, Erpe-Mere 17 oktober is de werelddag van verzet tegen armoede. Naar school gaan, is een belangrijke springplank om uit armoede te ontsnappen. Ieder kind in Erpe-Mere heeft de school nodig voor maximale kansen voor de toekomst. Een goede opleiding geeft meer zekerheid op werk en een waardig inkomen. Kinderen uit gezinnen in armoede lopen echter vaak een achterstand op, sommigen stoppen vroegtijdig met school. Spijtig genoeg leven in Vlaanderen dagelijks 1 op de 10 kinderen in armoede en het aantal neemt zelf toe! Samen met alle scholen uit Erpe-Mere willen we armoede halt toeroepen door een symbolische actie. We maken een zee van handen tegen armoede! We vragen je een afdruk te maken van je hand en er je naam en er een positieve boodschap rond het recht op onderwijs op te schrijven. Laat je creativiteit werken! Het enige wat we vragen,

?

Wist je dat? In Vlaanderen verlaat 11 procent van de leerlingen de schoolbanken zonder diploma bron: klasse

rpe -Mere E in d in k er Ied nodig heeft de school kansen voor maximaekleomst. voor de to

is dat het hand waterbestendig is en kan worden geplant in de grond.

17 oktober, vanaf 10u, organiseren op het grasplein voor het Sociaal Huis op Steenberg een actiemoment om armoede halt toe te roepen en mensen in armoede aan het woord te laten. Alle scholen van Erpe-Mere nemen deel aan deze actie.

We zijn een vereniging van mensen met en zonder armoede die samen in wederzijds respect op weg gaan en armoede structureel willen aanpakken in de regio van Erpe-Mere. We werken hoofdzakelijk met vrijwilligers. Armoede kunnen we niet alleen aanpakken, we zijn lid van het www.netwerktegenarmoede.be en www.welzijnsschakels.be.

C

G

Tip 2: Bij ieder artikel staat een teken (logo). Het geeft aan wat soort artikel het is. Er zijn 4 logo’s, 4 soorten artikels. Onderaan iedere pagina leggen we het uit. Zo kun je beter kiezen wat je gaat lezen.

In samenwerking met: De scholen van Erpe-Mere en Huis van het Kind

Mijn naam: Mijn adres:

netwerk tegen armoede

Mijn email:

We geven je ons STANDPUNT, een mening, een manier van kijken; om over na te denken en te praten met anderen (en met ons).

Iemand vertelt een

PERSOONLIJK VERHAAL, iets recht uit zijn leven, iets dat je misschien herkent.

we geven je een goed idee door, een TIP van andere ouders. Getest en goedgekeurd!

Ti!ps

Tip 1: Er zijn 4 thema’s in onze krant: - onze actie rond 17 oktober - leven in armoede - armoede en de school - wat kan jij doen? Je kan een thema kiezen.

Maak dan een afdruk van je hand en kom het planten in de week van 17 oktober tot 29 oktober op Steenberg. Ontsnappen uit de armoede is een zaak van iedereen! Laat ons samen een krachtig signaal geven!

We laten mensen op eigen ritme groeien in onze vereniging. Mensen krijgen vertrouwen, durven hun verhaal brengen, beslissen mee. We organiseren twee maal per maand een oudergroep waar we ervaringen uitwisselen rond de school en de opvoeding van onze kinderen.

Vanuit die ervaringen van mensen in armoede zoeken we naar tips die onderwijs toegankelijker kunnen maken en leggen Wat doen we? die voor aan de scholen, Huis van het Door enkele activiteiten met een lage Kind, OCMW, bib, verenigingen,… Zo wildrempel (o.a. maandelijkse groenten len we mensen die dagelijks de armoede -en fruitverkoop, soepbabbels, groepsuiten uitsluiting ervaren een stem geven in stappen,…) en huisbezoeken proberen we het armoedebeleid. mensen in armoede samen te brengen.

Is onderwijs voor jou een basisrecht? Moeten kinderen alle kansen krijgen?

Welk soort artikel in deze krant? Kijk naar het logo (teken): we geven je een goed idee door, een TIP van andere ouders. Getest en goedgekeurd!

Wat is Welzijnsschakel Ommekeer?

Hoe kan je een hand maken? Hier een idee!

Wil jij armoede ook halt toeroepen?

f

vzw

We geven je uitleg over iets wat volgens ons voor jou nuttig kan zijn, INFORMATIE zoals je die van een vriend zou krijgen.

We geven je ons STANDPUNT, een mening, een manier van kijken; om over na te denken en te praten met anderen (en met ons).

Iemand vertelt een

PERSOONLIJK VERHAAL, iets recht uit zijn leven, iets dat je misschien herkent.