Page 1

jaargang 9 nummer 4 oktober 2011

van de bestuurstafel

Regen en wind trotserend hebben de medewerkers van de drie welzijnsinstellingen in Midden-Drenthe bij de start van het seizoen een GPS wandeling gemaakt rondom Orvelte. Een mooie manier om verder met elkaar kennis te maken in het kader van de op handen zijnde fusie! Vervolgens werd er samen met de leden van de drie besturen verder gepraat onder het genot van een drankje en een stamppotbuffet. De sfeer was geanimeerd en positief en het is goed om dat als personeels- en bestuursleden met elkaar vast te kunnen stellen. Fuseren is vooral samenwerken zodat de kwaliteit en inzet voor het welzijnswerk in Midden-Drenthe gewaarborgd blijft, ondanks de forse bezuinigingen die ons te wachten staan. Het bestuur is in de afgelopen zomer meerdere keren bij elkaar geweest, ook een aantal keren met de besturen van Welzijn Ouderen en Molo Oekoe. Met plezier kijkt het bestuur terug op de bijeenkomst met vele vrijwilligers in het Wilhelminagebouw in Beilen op 14 juli jl. Uw grote aandacht voor en betrokkenheid bij het welzijnswerk en het verloop van het fusieproces wordt zeer op prijs gesteld door de bestuursleden en het personeel. Ondanks het feit dat het tijdstip in de zomervakantie lag, was er een volle zaal met vertegenwoordigers van vele organisaties en dorpen. Ook de Molukse gemeenschap was ruim vertegenwoordigd. U kunt er op rekenen dat deze avond nog dit jaar een vervolg zal krijgen want wij willen u nauwgezet op de hoogte houden en betrekken bij het proces.

In de bestuursvergadering van september is door Martinet Oosterhof en Cor de Kok het project Maatwerk in Meedoen gepresenteerd. In dit project worden mensen met een bijstandsuitkering begeleid naar vrijwilligerswerk. “Iedereen doet mee” is het uitgangspunt, en het blijkt dat met de juiste begeleiding deelnemers vaak op een verrassende manier hun bijdrage kunnen leveren aan de lokale samenleving. Voor de bestuursleden is het altijd boeiend om kennis te maken met de vele manieren waarop welzijnswerk gestalte krijgt. Ben Boers, voorzitter

uit het werkveld Eén punt voor alle vragen over opgroeien en opvoeden

inhoud

van de bestuurstafel inhoud extragenda uit het werkveld Opening CJG Maatwerk helpt mee

 1 1 1 1 1 2

Tienerwerk Maklukzat Tri-Axy in Smilde Halloween Westerbork Schilderen All Skin

3 3 3 4 4

uit het werkveld

5

Meedoen Midden-Drenthe 5 Dorpenoverleg 5 Buurtacademie + 6 Even voorstellen 6

extragenda 10 oktober Bovenlokale bijeenkomst Buurtacademie Wijster 13 oktober Verwijzersavond ‘t Geruzie Veurbij 10 november Dag van de Dialoog 23 november ledenvergadering Dorpenoverleg 29 december Sozenfutsaltoernooi

Wethouder van den Bosch overhandigt de prijs aan één van de prijswinnaars van de kleurwedstrijd tijdens de opening van het Centrum voor Jeugd en Gezin

1


Iedereen in Midden-Drenthe kan nu terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor alle vragen over opgroeien en opvoeden. Wethouder van den Bosch gaf op 16 september ’11 het officiële startsein voor het CJG met een druk op de knop, onder de aanwezigheid van vele ouders, kinderen en professionals.

Maatwerk helpt mee

Maatwerk (sociale activering) is een project van Welzijn Midden-Drenthe en Welzijn Ouderen, en helpt mensen om weer deel te nemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk. Dat kan bij allerlei instellingen in Midden-Drenthe, en er wordt dan ook Tijdens de opening kon iedereen kennis- steeds meer gebruik van gemaakt van maken met het CJG. Onder de naam van de kwaliteiten en vaardigheden van de het CJG werken vijf organisaties samen deelnemers. om ondersteuning te bieden bij opgroeien en opvoeden. Welzijn Midden-Drenthe is één van deze vijf kernpartners. De rol die Welzijn Midden-Drenthe op zich neemt binnen het CJG is voornamelijk het coördineren van preventie- en voorlichtingsactiviteiten in de gemeente. Sinds 1 juli 2011 neemt Harold Kamps (jongeren- en opbouwwerker) deze taak voor een aantal uren op zich. De kernpartners presenteerden zich op een informatiemarkt. De opening bestond daarnaast uit leuke activiteiten voor kinderen. Zo was er een kleurplatenwedstrijd en kregen alle kinderen een stripboek van Suske en Wiske met het thema ‘mediawijsheid’. Ook gaf sportschool Body Art uit Beilen demonstraties.

Welzijn Midden-Drenthe op de informatiemarkt

Hoe kunt u een vraag stellen? De website www.cjgmiddendrenthe.nl geeft informatie over allerlei opvoed- en opgroeizaken. Daarnaast kunt u een mailtje sturen naar info@cjgmiddendrenthe.nl of u kunt bellen met 0593-524136. Bovendien is het CJG sinds kort actief op Twitter: @CJGMD. Hier vindt u nieuws, activiteiten en tips over opgroeien en opvoeden waarop u kunt reageren. U kunt natuurlijk ook zelf een vraag stellen.

2

Niet alleen bij het CJG zelf kunt u een vraag stellen, ook via school of het consultatiebureau kan uw vraag bij het CJG terechtkomen.

Deelnemers van Maatwerk pakken promotiemateriaal in

Zo hielpen deelnemers al mee met de promotie voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en ook Welzijn Midden-Drenthe wil nu gebruik gaan maken van de inzet van de deelnemers. Het CJG is net geopend en om bekend te worden kregen alle kinderen in de gemeente een tasje met promotiemateriaal. De ervaringen met inpakwerk van sommige deelnemers kwam hierbij dan ook goed van pas: “Ik heb veel ervaring met inpakwerk doordat ik voor Alescon heb gewerkt. Het is leuk om te doen, want je kunt het zittend doen en je kunt gezellig praten”, aldus Gerrie, één van deelnemers. Ook Welzijn Midden-Drenthe ziet mogelijkheden voor de deelnemers. Met veel verschillende projecten en diensten wordt veel foldermateriaal ontwikkeld. De ontwikkeling en productie hiervan wordt zoveel mogelijk in eigen beheer gedaan, en daar komt heel wat vouwwerk bij kijken. Hiervoor wil Welzijn Midden-Drenthe graag de deelnemers inzetten.

Martinet Oosterhof, projectleider van Maatwerk: “Met Maatwerk willen we de kwaliteiten van mensen die in een uitkeringssituatie zitten inzetten. Wij merken dat deelnemers van ons project zoveel onbenutte vaardigheden hebben en graag iets willen bijdragen aan de Midden-Drentse samenleving. Dit soort klussen sluiten prima aan bij deze vaardigheStreetdance demonstratie van den, dus toen was de sportschool Body Art link snel gelegd.”


Jeugdsoos Enjoy doet mee aan ‘Maklukzat’ Met hun project ‘Veilig door ’t Veen’ nemen de jongeren van jeugdsoos Enjoy uit Witteveen deel aan ‘Maklukzat’, een campagne waarin diverse partijen samenwerken om het alcoholgebruik en –misbruik onder jongeren in Drenthe terug te dringen. Veilig door ‘t Veen De jeugd van Witteveen nam in het voorjaar van 2009 het initiatief tot ‘Veilig door ’t Veen’, nadat het dorp werd opgeschrikt door enkele verkeersongevallen, waarbij twee jongeren ernstig gewond raakten. Omdat inwoners van een plattelandsdorp als Witteveen vaak zijn aangewezen op eigen vervoer vindt de jeugd het thema ‘verkeer’ belangrijk en organiseert daarom educatieve activiteiten rondom dit onderwerp. Het doel van het project is om niet alleen jongeren, maar alle inwoners bewust te laten worden van de gevaren die het verkeer met zich meebrengt. De jongeren worden in hun project ondersteund door Welzijn Midden-Drenthe. Maklukzat Eén van de thema’s die een rol spelen in veiligheid in het verkeer is alcohol. Voor het project organiseerde Enjoy al diverse activiteiten rondom dit thema. Maklukzat is een campagnewedstrijd die bestaande initiatieven op het gebied van alcohol en jongeren in Drenthe onder één noemer brengt, waardoor ze elkaar versterken. Nieuwe afspraken zijn kansrijker omdat ze breed worden gedragen en over gemeentegrenzen heen gaan. Toen de jongeren in aanraking kwamen met Makluk-

zat besloten ze hier dan ook aan deel te nemen. Een belangrijk onderdeel van de gezamenlijke aanpak is de wedstrijd die op 29 september 2011 van start gaat met een bijeenkomst voor alle deelnemers met workshops om een eigen campagne vorm te geven. Enjoy is één van de twaalf teams die zich tot nu toe voor de wedstrijd hebben opgegeven. Onder begeleiding werken de teams hun eigen campagne over alcohol uit. De hoofdprijs is een Cruyff Court. Begin volgend jaar worden de campagnes vervolgens tot uitvoering gebracht. Door een vakkundige jury wordt uit alle uitgevoerde campagnes een winnaar gekozen. Maklukzat is een gezamenlijk initiatief van de Drentse gemeenten (VDG), Verslavingszorg Noord-Nederland, GGD Drenthe, Politie Drenthe, de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit en Koninklijke Horeca Nederland. Kijk ook op www.maklukzat.nl

Tri-Axy in Smilde

De YMCA organiseert in samenwerking met het tienerwerk Smilde op vrijdag 14 oktober het spel Tri-Axy. Tri-Axy is een spannend spel met diverse opdrachten door het gehele dorp Smilde, een quiz, een memoryspel, een doe- of

3


haalopdracht en een puzzel. Tieners van twaalf tot zestien jaar zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom om mee te doen met dit spectaculaire spel. Diverse groepen uit heel Nederland doen mee; welke groep heeft als snelste alle opdrachten vervuld en wint de (landelijke) eerste prijs? Deelname is GRATIS. Aanmelden kan tot 12 oktober via: www.roet25.nl

Aanwas All Skin na activiteit

Jongerencentrum Roet25 is iedere maandagavond en donderdagavond geopend voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar. Jeugdsoos All Skin, Welzijn Hooghalen

Halloweentocht Westerbork (kinderwerk) en de Buurtacademie orOndernemingsvereniging Westerbork en tienerwerk Chill Point Bork organiseren op vrijdagavond 29 oktober 2011 de Halloween RIP Party! op het industrieterrein in Westerbork.

29 okto ber

ganiseerden in de zomervakantie een geslaagde activiteit voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voorgezet onderwijs.

Onder leiding van lokaal talent Senno Fledderus hebben twaalf tieners de hal van de Hoaler jeugdsoos opgepimpt. Inmiddels hangen de diverse schilderijen in d’Aole School aan de Hoofdstraat.

2011

Halloween R VIP The best part Party y ever! last Meer info rmatie: w

ww.weste

Posteront

rbork.eu

werp: ww

w.horizo

nstyling.

nl

Tijdens deze avond is het weer griezelen op De Noesten in Westerbork. Spookhuizen vol spoken, grote spinnen en enge dracula’s zijn weer van de partij! Zorg dat je niet teveel opvalt als mens, misschien laten ze je dan wel met rust... Dus kom in gepast kostuum om te griezelen! Opgeven kan in groepjes van minimaal vier en maximaal zes personen met één of twee volwassen begeleiders voor de hele avond. Wees er snel bij, want vol is vol! Vanaf donderdag 6 oktober kun je je opgeven Geef je op via www.westerbork.eu

Een dag later bracht dezelfde groep een bezoek aan attractiepark Hellendoorn. Mooie bijkomstigheid is dat deze tieners hebben aangegeven vaker een bezoek te willen brengen aan jeugdsoos All Skin. In het najaar zal dan ook gestart worden met de eerste activiteit, speciaal voor de leerlingen van groep 8 van de basisschool (Greppeltocht).


Versterking voor Meedoen Midden-Drenthe

Meedoen Midden-Drenthe bestaat ruim een jaar en is inmiddels bij veel Midden-Drentenaren een begrip. Tijd voor uitbreiding, vinden Klaas Bouwman en Clarine de Haan. Daarom gaat Meedoen Midden-Drenthe vanaf nu ook vrijwilligers inzetten bínnen het steunpunt. Na ruim een jaar actief te zijn in MiddenDrenthe kan de organisatie spreken van een goed lopend steunpunt. Er is een vacaturebank met ruime keuze in zeer uiteenlopend vrijwilligerswerk, vele geslaagde bemiddelingen hebben plaatsgevonden en steeds meer mensen zijn bekend met het steunpunt. De vacaturebank voor maatschappelijke stages is groeiende en de organisaties weten steeds beter de weg naar het steunpunt te vinden. Steeds meer organisaties en vrijwilligers maken gebruik van het steunpunt. Daardoor krijgen de medewerkers het steeds drukker. Zij hebben gekeken welke klussen aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers. Vooral public relations vraagt voortdurend de aandacht. Het verspreiden van posters met vacatures, schrijven van artikelen voor de dorpsen buurtkranten en het beheer van de website zijn allemaal taken die steeds belangrijker worden voor Meedoen Midden-Drenthe. Vrijwillige PR medewerker De eerste vacature die het steunpunt heeft voor de eigen organisatie is dan ook die van vrijwillige PR medewerker. Wilt u zich inzetten voor de public relations binnen een organisatie die volop in beweging is? Stuur dan vóór 13 oktober 2011 uw brief naar Meedoen Midden-Drenthe, postbus 57, 9410 AB in Beilen.

Duurzaamheid is... een toekomstbestendig dorp

Steeds meer dorpen en organisaties in Midden-Drenthe houden zich bezig met duurzaamheid. Het Dorpenoverleg heeft samen met de gemeente en Stichting Welzijn op dinsdag 20 september j.l. een bijeenkomst georganiseerd om deze mensen bij elkaar te brengen. Diverse organisaties uit vijf verschillende dorpen waren uitgenodigd, omdat zij zich al bezig houden met duurzaamheid. Hieraan gaf een aantal genodigden gehoor: vertegenwoordigers van Duurzaam Balinge, Plaatselijke Belang De Broekstreek, Duurzaam Nieuw-Balinge, Hooghalen Duurzaam, Dorpsbelang Wijster en Plaatselijk Belang Witteveen waren aanwezig. Het doel van de avond was om contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen, onderling en met verschillende professionele instellingen: de gemeente, het Dorpenoverleg, de BOKD, de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Stichting Welzijn. Daarnaast hebben de aanwezigen nagedacht over de vraag hoe duurzame initiatieven in Midden-Drenthe nog beter ondersteund kunnen worden.

Promotie en communicatie zijn erg belangrijk voor Meedoen Midden-Drenthe

De gedeelde mening van de aanwezigen is dat men nu nog te veel informatie zelf bij elkaar moet sprokkelen. Elke instelling heeft een klein gedeelte van de benodigde kennis, expertise, advies, ondersteuning en financiële middelen. De vrijwilligers hebben de professionals gevraagd of dit door (betere) gemeentebrede coördinatie verbeterd zou kunnen worden. Het Dorpenoverleg neemt de uitdaging aan en zal zich dit najaar met de verschillende professionals hierover gaan buigen.

Duurzaamheid is …

5


Buurtacademie met een +

De Buurtacademie is al jaren een begrip in Midden-Drenthe: samen met de gemeente, het Drenthe College en Welzijn Midden-Drenthe zet een groot aantal vrijwilligers zich enthousiast in om cursussen te organiseren zodat mensen in hun eigen dorp kunnen leren. Maar ook de Buurtacademie komt niet onder de bezuinigingen uit. De werkgroepen zijn trots op de lokale Buurtacademies en willen deze unieke aanpak houden. De bezuinigingen worden daarom aangegrepen om een nieuwe impuls aan de Buurtacademie te geven. Dit betekent dat de Buurtacademie zich gaat verbreden en het budget op een creatievere manier gaat inzetten. Dit gaat ze doen door niet alleen cursussen aan te bieden aan volwassenen, maar aan alle inwoners van Midden-Drenthe, zo veel mogelijk in het eigen dorp, en anders in een nabijgelegen dorp. In 2011 wordt het project voorbereid, in 2012 start de uitvoering er van. Voor het project is een projectleider aangesteld: Ans Rozendal. Zij is per 19 september in dienst bij Welzijn Midden-Drenthe. Het is haar taak om samen met alle betrokkenen deze bedreiging om te buigen naar nieuwe kansen.

Ans Rozendal projectleider Buurtacademie +

Even voorstellen... Cor de Kok

Op 1 september jl. ben ik voor 16 uur in de week in dienst getreden als consulent Sociale Activering bij het project Maatwerk. Dit project is een onderdeel van “Meedoen MiddenDrenthe”. Dit betekent dat ik mensen met een bijstandsuitkering en die geen arbeidsverplichting hebben individueel ga begeleiden.

colofon Welzijnsnieuws is een uitgave van stichting Welzijn Midden-Drenthe en verschijnt 5 keer per jaar.

Cor de Kok, consulent bij Maatwerk

Het is voor mij een uitdaging om deze groep weer wat meer bij de maatschappij te betrekken. Hoe dit er op termijn en in de praktijk precies uit gaan zien moeten we nog ontdekken en dat is gelijk ook een onderdeel van de functie wat mij erg aanspreekt.

Postadres Welzijn Midden-Drenthe Postbus 57 9410 AB Beilen

Daarnaast wat informatie over mijzelf: ik ben in 1951 geboren in het Westland. Halverwege de jaren ‘50 zijn mijn ouders en ik verhuisd naar Erica en daar heb ik mijn verdere jeugd doorgebracht. Na de middelbare school ben ik in de psychiatrie gaan werken (Den Dolder) en drie jaar later heb ik de omslag gemaakt naar de jeugdhulpverlening. Ik heb met veel plezier op diverse internaten en instellingen gewerkt en heb daarna projecten gedaan met alternatief gestrafte jongeren. Door een toeval kwam ik in de sociale activering terecht en heb de aflopen 10 jaar een project in noord Friesland mogen opzetten en leiden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

6

En nu ben ik dus in Beilen gestart. Ik woon in Haule (Friesland), ben gescheiden en vader van twee zoons van 29 jaar. In mijn vrije tijd probeer ik mijn woonplek te onderhouden, wat een hele klus is. Daarnaast ben ik erg geïnteresseerd in alles wat met bouw en architectuur te maken heeft. Verder lees ik veel en ben graag op reis. Er valt nog heel veel te vertellen over het werk en over mezelf dus mocht u meer willen weten, vraag gerust.

Bezoekadres Nassaukade 4 9411 KG Beilen 0593 52 34 50 info@welzijnmd.nl www.welzijnmiddendrenthe.nl Redactie en opmaak Karlien Meijer k.meijer@welzijnmd.nl

nieuwsbrief  

nieuwsbrief

nieuwsbrief  

nieuwsbrief

Advertisement