Page 1

jaargang 9 nummer 3 juni 2011

van de bestuurstafel In april was er een korte vergadering van het Algemeen Bestuur waarin voornamelijk personele zaken afgehandeld werden. Eén daarvan was het ontslagverzoek van Hilde van Dijk. Zij heeft met ingang van 1 juni Welzijn Midden-Drenthe verlaten en gaat genieten van vervroegd pensioen. Hilde heeft van 1991 tot 2001 gewerkt voor de voormalige stichting SociaalCultureel Werk in Smilde en is na de gemeentelijke herindeling in dienst getreden van Welzijn Midden-Drenthe. Zij is vooral bekend door haar inzet voor Kunst in de Club en heeft de laatste jaren ook met Stichting Podia de Uitdagen en de Week van de Amateurkunst georganiseerd. Hilde zal nu meer tijd hebben om zelf weer te schilderen en te beeldhouwen. Een prachtig schilderij van haar in ons kantoor is een voorbeeld van haar talenten op dat gebied. Na de korte bestuursvergadering was er een gezamenlijk overleg van de drie besturen van de welzijnsinstellingen en het onderwerp was vanzelfsprekend de voortgang van de fusie. U heeft hier eind april inmiddels een brief over ontvangen. Het plan “Snoeien om te groeien” is in de commissie Welzijn van de gemeenteraad besproken en overwegend positief ontvangen door de raadsleden. De aandacht richt zich nog op de 5% efficiencykorting, mogelijk dat hiervoor nog een aantal jaren uitstel verkregen kan worden. Daarover wordt in juni door de gemeenteraad besloten. Op dinsdagavond 12 juli aanstaande zullen de besturen en de procesbegeleider, de heer Schipper, u graag verder informeren over het fusieproces en wat dat de komende jaren voor het welzijnswerk in onze gemeente kan gaan betekenen. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging en een programma, de locatie is het Wilhelminagebouw in Beilen. Graag ontmoeten wij u daar.

inhoud van de bestuurstafel   inhoud extragenda uit het werkveld Buurtacademie Maatwerk ‘t geruzie Veurbij Wilde Water Wens Even voorstellen Bijeenkomst MaS Afscheid Hilde van Dijk Zomeractiviteiten 2011 Streetwise Beheerder Bovensmilde

1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

extragenda

Namens het bestuur, Ben Boers (voorzitter)

uit het werkveld De Buurtacademie rondt project ‘vraaggericht werken’ feestelijk af

14 juni Informatieavond Maatschappelijke stages CSG beilen 12 juli Bijeenkomst lokale welzijnsbesturen 9-11 september Culturele Uitdagen Midden-Drenthe 16 september Opening Centrum voor Jeugd en Gezin

De werkgroepen van de pilotdorpen nemen een handboek in ontvangst

ELP - Vrijwel alle Buurtacademies uit Midden-Drenthe waren op maandag 16 mei in de Koekoekshof te Elp vertegenwoordigd tijdens de uitreiking van ‘Het Handige Handboek’ voor en door de Buurtacademie.

1


De uitreiking vormde de feestelijke afsluiting van het project ‘vraaggericht werken’. In het handboek zijn de resultaten weergegeven van het onderzoek door een aantal pilotdorpen naar hoe de Buurtacademie het cursusaanbod nog beter kan afstemmen op de leerwensen in de verschillende dorpen. Namens de stuurgroep Buurtacademie Midden-Drenthe reikte Roelie Goettsch, directeur van Welzijn Midden-Drenthe, het eerste exemplaar van het handboek uit aan wethouder Gerrit van den Bosch. Ook de werkgroepen van de Buurtacademies die als pilotdorpen fungeerden – Bovensmilde, Hoogersmilde, Beilen en Hooghalen - na-

Wilt u meer weten over de Buurtacademie of het project ‘vraaggericht werken’, kijk dan op www.welzijnmiddendrenthe.nl onder ‘projecten’ of ‘taken’ of neem contact op met Welzijn Midden-Drenthe (0593-523450).

Samen op stap in Maatwerk Het project Maatwerk loopt nu ruim een jaar. Na aanmelding door de gemeente volgen de meeste deelnemers de training ‘Samen op stap’. De training is ontwikkeld door de medewerkers van Maatwerk. In de training komt aan bod welke wensen en mogelijkheden de deelnemers hebben om iets zinvols te doen voor de samenleving, het dorp of de straat. Uitgangspunt is dat iedereen kwaliteiten en talenten bezit en deze kan inzetten.

Resultaten van de enquete in Beilen

men een exemplaar in ontvangst. Naast de stuurgroep en de werkgroepen van de Buurtacademie zelf was projectleider Welzijn Aa en Hunze goed vertegenwoordigd. Ook de samenwerkingspartners in de Buurtacademie: Welzijn Midden-Drenthe, de gemeente en het Drenthe College toonden hun betrokkenheid. Namens de gemeente was een groot aantal raadsleden aanwezig.

Training ‘Samen op stap’ in Beilen

Tijdens de training maken de deelnemers een actieplan waarin concreet staat wat ze willen gaan doen (vrijwilligerswerk, training/ cursus of activiteit) en hoe ze het gaan aanpakken. Tijdens en na de training worden de stappen gezet zodat het vrijwilligerswerk of de activiteiten ook daadwerkelijk in de praktijk gaan gebeuren.

In Midden-Drenthe hebben sinds de oprichting in 2004 inmiddels 17 dorpen een lokale werkgroep opgericht. De werkgroepen houden zich bezig met het organiseren van cursussen voor de inwoners van het eigen dorp/buurt. Het handboek biedt de werkgroepen handvatten om in eigen dorp nog beter in te spelen op de leerbehoeften Na de eerste twee trainingen in Beilen is van de inwoners. Met hun aanwezigheid en eind mei de derde training van start gegaan in Smilde. Er zijn tot nu 36 deelnemers aangemeld.

‘t Geruzie Veurbij in cijfers

Enthousiaste deelname aan de discussieronde

2

hun actieve deelname aan de discussieronde toonden de Buurtacademies in alle dorpen hun belangstelling voor de resultaten van het onderzoek en is de avond een groot succes te noemen.

Sinds de start van ‘t Geruzie Veurbij in september 2009 zijn er 53 meldingen van burenconflicten gedaan bij ’t Geruzie Veurbij. De helft hiervan was op initiatief van buurtbewoners of middels doorverwijzing van de politie. De andere helft kwam binnen via verwijzers als woonconsulenten of maatschappelijk werkers.


In 70% van de gevallen is de ruzie opgelost. De overige meldingen bleken ongeschikt voor het project of werden niet opgelost. Met een paar conflicten zijn de bemiddelaars nog bezig. Opvallend is dat meer dan de helft van de meldingen uit de vier grootste dorpen komt. Ook uit de kleinere dorpen kwam echter een groot aantal meldingen. De afgelopen jaren kwam bij de bemiddeling soms (verbale) agressie voor. Om hier beter op in te kunnen spelen hebben de bemiddelaars van ’t Geruzie Veurbij onlangs een training ‘omgaan met agressie’ gevolgd.

‘Wilde Water Wens’ komt uit in Spier Melanie Lohr (9) uit Spier heeft de landelijke Wilde Water Wensactie van Jantje Beton gewonnen. Op de buitenspeeldag (1 juni 2011) maakte Jantje Beton Melanie’s wens waar: een waterzeskamp met een zeepbaan, evenwichtsbalk met waterbak, waterballonnengevecht en nog veel meer spelletjes in het dorp.

Melanie Lohr (9) uit Spier (links)

Voor de Wilde Water Wensactie nodigde Jantje Beton alle kinderen uit om hun wens over buitenspelen met water kenbaar te maken. Uit alle ingestuurde wensen werden de vier leukste wensen uitgekozen. Via Hyves kon iedereen zijn of haar stem uitbrengen op één van de vier uitgekozen wensen. Met 43,1 % van de stemmen kreeg de wens van Melanie de meeste stemmen!

Wethouder Dolfing opende op 1 juni om 13.30 uur de waterzeskamp in de speeltuin in Spier. De onderdelen waren een waterballonnengevecht, tobbedansen, een zeepbaan, een evenwichtsbalk met waterbak, splashbal en een waterpistolengevecht. Melanie: “Ik wilde iets leuks organiseren voor in ons dorp want daar is niet zoveel te doen voor kinderen. Het is echt supercool dat mijn idee gekozen is! Ik hoop dat alle kinderen mee gaan doen.” Door de waterzeskamp was het tijdens de buitenspeeldag zeker niet saai in Spier! De buitenspeeldag is een initiatief van Jantje Beton, Nickelodeon, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, Veilig Verkeer Nederland, Verening Sport & Gemeenten en Scouting Nederland.

Even voorstellen

Mijn naam is Emie Reinders, eind maart ben ik bij Welzijn MiddenDrenthe begonnen als administratief medewerkster. In deze functie ben ik werkzaam voor verschillende groepen zoals het Dorpenoverleg Midden-Drenthe, Adviesraad Minimabeleid, Speeltuinoverleg en Centrum voor Jeugd en Gezin. Bij enkele bijeenkomsten ben ik al aanwezig geweest en ik vind het erg leuk om me voor deze verschillende groepen in te zetten. Ik ben getrouwd, heb een dochter van 16 jaar en woon in Ruinen. Mijn vrije tijd vul ik met schilderen, lezen, zwemmen en tuinieren.

3


Bijeenkomst Maatschappelijke stages Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 14 juni krijgen Midden-Drentse organisaties die met vrijwilligers werken de kans om geïnformeerd te worden over de maatschappelijke stage (MaS). Meedoen Midden-Drenthe, de CSG, het Juniorcollege en de gemeente Midden-Drenthe organiseren gezamenlijk deze avond om met alle aanwezigen van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van de MaS. De bijeenkomst wordt gehouden van 17.00 uur tot 19.30 uur in de CSG in Beilen. Wat is een maatschappelijke stage? Vanaf schooljaar 2011-2012 zijn scholieren verplicht om een maatschappelijke stage uit te voeren. Tijdens de maatschappelijke stage zetten scholieren uit het middelbaar onderwijs zich voor minimaal 30 uur onbetaald in voor de samenleving. Hierdoor maken ze kennis met vrijwilligerswerk, leveren ze een bijdrage aan de maatschappij en ervaren ze hoe belangrijk dit is. Bovenal merken ze dat vrijwilligerswerk erg leuk kan zijn. De doelstelling van MaS kan alleen worden behaald als maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties de scholieren een stageplek bieden. Al deze organisaties zijn dan ook van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen, want: de maatschappelijke stagair van nu is de vrijwilliger van de toekomst. Heeft u belangstelling om de bijeenkomst bij te wonen? Meld u dan aan bij Meedoen Midden-Drenthe via k.bouwman@ meedoenmiddendrenthe.nl of 0593-524007. U ontvangt dan het programma.

Afscheid Hilde van Dijk Na jaren werkzaam te zijn geweest voor Welzijn Midden-Drenthe in het kinderwerk en de kunst & cultuur nam Hilde van Dijk op 31 mei 2011 afscheid van haar collega’s, het bestuur en een paar genodigden waarmee zij nauw heeft samengewerkt in Smilde. Workshop Afrikaanse dans Namens Welzijn Midden-Drenthe vatten een paar collega’s het idee op om een workshop Afrikaanse dans te organiseren. Deze activiteit paste precies bij de kunstzinnige en creatieve geest van Hilde. Na aankomst in de Kunsthoek in Hijken en het ontvangst met een kopje thee of koffie maakten alle collega’s plaats voor de workshop. De danspasjes werden gecombineerd met Afrikaanse liederen en muziek. Buffet en speeches Toen het bestuur te ge n het einde van de middag arriveerde keken zij op van het enthousiasme waarmee alle medewerkers zich inzetten. Geheel in stijl namen bestuur en personeel plaats aan de tafel voor een Afrikaans buffet, waarna verschillende mensen het woord namen voor een passend afscheid. Hilde werd overladen met gedichtjes en cadeautjes en kon terugkijken op een creatief en gezellig afscheid.


Zomeractiviteiten 2011 Zoals ieder jaar wordt ook nu weer hard gewerkt om in verschillende dorpen dit jaar zomerspeeldagen te organiseren. Van de volgende dorpen is het programma bekend. In Smilde worden zomerspeeldagen georganiseerd op 9 juli met als thema ´bewegen´. In Wijster is er voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool zomerkamp op 3 en 4 september. Hijken houdt van 29 tot en met 31 augustus haar kinderkamp. Van 22-24 juli is er tienerkamp in Nieuw Balinge. Het kinderwerk in Hooghalen organiseert op 23 en 24 juli zomerspeldagen met het thema ‘boeven’. Ook het tienerwerk organiseert een activiteit: voor de tieners zijn er op 27 en 28 juli diverse activiteiten, waaronder het beschilderen van een hal.

Streetwise in Witteveen Op vrijdagmorgen 27 mei was het dan zover: de aftrap van het verkeersveiligheidproject ‘Veillig door ’t Veen’ vond plaats op het vrolijk versierde schoolplein van OBS de Tille in Witteveen. Namens Veilig door ‘t Veen doet Michel Huizing (jeugdsoos Enjoy Witteveen) verslag: In aanwezigheid van meerdere vrijwilligers, leerkrachten en fotografen en tevens de verkeersbeleidsmedewerkers Hielke Verbree (provincie), Geert van der Logt (gemeente) en VVN-medewerker Lesmond Prinsen namen de leerlingen van OBS de Tille en ’t Broekhoes vol enthousiasme deel aan het door de

De kinderen worden voorgelicht door ANWB Streetwise

ANWB ontwikkelde lespakket ‘Streetwise’. Tegen de klok van negen uur nam directrice Eliene Schuinder het woord en legde beknopt het programma van de dag uit. Nadat Michel Huizing, Hielke Verbree, G. van der Logt en Lesmond Prinsen hun zegje hadden gedaan over het belang van verkeer en verkeersveiligheid, werden de leerlingen verdeeld over de verschillende onderdelen en konden ze eindelijk beginnen. Als eerste werd een kijkje genomen bij de leerlingen van groep 5 en 6, aan wie op een speelse en erg duidelijke manier werd uitgelegd wat de remweg precies inhoudt en waar deze van afhankelijk is. De leerlingen mochten zelfs in de auto zitten en zelf remmen! Dat was voor de meesten een ervaring om niet vergeten. De leerlingen van groep 7 en 8 werden alvast voorbereid op het fietsen naar de middelbare school met een zware rugzak en verschillende hindernissen als een stoepje, een slalom en een remtest. In de gymzaal werd aan groep 3 en 4 op een verhalende manier het belang van een kinderzitje en het op een goede manier dragen van de gordel benadrukt en konden ze hun ogen laten testen door middel van de iCheck. Ook hierover waren de leerlingen superenthousiast en deden fanatiek mee! Ten slotte waren de kleuters het eerste deel van de ochtend bezig met het leren herkennen van verkeersgeluiden, het oversteken en werd het verteld over het kinderzitje en het dragen van een gordel. Het laatste deel van de ochtend mochten ze hun opgedane kennis in de praktijk laten zien op het tot verkeerspark omgetoverde schoolplein.

5


Als afsluiting werden de leerlingen allemaal getrakteerd op een lekker stoplichtijsje en keerden ze opgewonden en vol kennis over het verkeer terug naar hun klas of eigen school. Wij als organisatie hadden onszelf geen betere aftrap kunnen wensen. De leerlingen waren allemaal heel fanatiek en enthousiast, er waren veel dorpsbewoners die even een kijkje kwamen nemen, verkeersmedewerkers waren aanwezig bij de opening, de VVN vertelde ons wat zij voor ons project nog kunnen betekenen (dat was veel) en de pers was aanwezig. Gezegd moet worden dat de hele ochtend in goede banen geleid werd door het team van ANWB Streetwise Noord-Nederland. Een project dat naar onze mening op elke school verplicht zou moeten zijn. Om de woorden van Eliene Schuinder te gebruiken: Hier kunnen 40 theorielesjes uit een boek niet tegenop! Michel Huizing

colofon Welzijnsnieuws is een uitgave van stichting Welzijn Midden-Drenthe en verschijnt 5 keer per jaar. Groep 7 en 8 leren fietsen met een zware rugzak en verschillende hindernissen

Postadres Welzijn Midden-Drenthe Postbus 57 9410 AB Beilen

Nieuwe beheerder jongerencentrum in Bovensmilde In het voorjaar van 2011 heeft beheerder Ben Tingen aangegeven zijn beheerderstaak voor het jongerencentrum New Utopia in Bovensmilde niet langer te kunnen combineren met zijn fulltime baan.

Bezoekadres Nassaukade 4 9411 KG Beilen 0593 52 34 50

Inmiddels hebben het beheersbestuur en Welzijn Midden-Drenthe per 1 juni 2011 een nieuwe beheerder benoemd, namelijk Mirjam Schaap-Siegers uit Bovensmilde.

6

info@welzijnmd.nl www.welzijnmiddendrenthe.nl

We zijn er van overtuigd dat zij op enthousiaste wijze invulling gaat geven aan haar taak en gaan ervan uit dat New Utopia met Mirjam opnieuw beschikt over een goede beheerder.

Redactie en opmaak Karlien Meijer k.meijer@welzijnmd.nl

Nieuwsbrief juni 2011  
Nieuwsbrief juni 2011  

nieuwsbrief Welzijn Midden-Drenthe

Advertisement