Page 1

Jaargang 6 - oktober 2011

Welten In Praktijk is een uitgave voor Weltenaren over Weltenaren, opdrachtgevers en de financiële wereld. Welten wijze in beeld

Flexibel samenwerken

Pagina 4

>

>

>

Pagina 3

Met innovatief leren blijvend vakmanschap Pagina 9

Student aan de top bij Welten Na een periode van intensieve voorbereiding ging medio september de campagne van start met als titel CEO voor een halfjaar. Aan de oproep richting laatstejaars HBO/HBO+ studenten zich in te schrijven en kans te maken op een unieke stage, werd massaal gehoor gegeven. Ruim 100 studenten meldden zich via de website aan. De kandidaten ontvangen na inschrijving een online opdracht op basis waarvan een eerste selectie wordt gemaakt. Uiteindelijk zullen 40 studenten van 18 t/m 20 november tijdens het Challenge Weekend op de Welten Campus met elkaar de strijd aangaan om de stageplaats als hoogste baas van Welten in de wacht te slepen. En bij een hoogste baas hoort een leaseauto, eigen parkeerplaats, smartphone en een maatkostuum. carrière. Naast een challenge wordt het ook absoluut een heel leerzaam weekend met interessante workshops. Overigens ontvangen de tien beste deelnemers ook nog een baangarantie. Dit houdt in dat ze na afronding van hun studie direct bij Welten aan de slag kunnen.” Knuffelbaas of slimme baas De campagne geniet volop aandacht van diverse media. Onder meer regionale kranten, media in de financiële sector en studenten-

Summer Course Het verstrekken van een baangarantie is niet nieuw voor Welten. Afgelopen zomer vond de Welten Summer Course Business Finance plaats. Veertien gemotiveerde studenten offerde een deel van hun zomervakantie op om op de Welten Campus kennis te maken met de basisprincipes van het zakelijk financieren. Na het succesvol afronden van de Summer Course ontvingen de deelnemers het certificaat ‘Principles of Business Finance’. Dit certificaat geeft de student de garantie dat deze na afronding van de studie bij Welten in dienst kan treden. De eerste Welten Summer Course is zowel door de studenten als door Welten erg enthousiast ontvangen. Binnenkort starten de voorbereidingen voor het programma van de zomer van 2012.

Van bedrijfseconomie tot verpleegkunde Na de lancering van de CEO campagne en de aandacht in de media stroomden de aanmeldingen binnen. Broeder is blij met de diversiteit van de kandidaten. “We hebben studenten van alle studierichtingen opgeroepen zich aan te melden en daar is gehoor aan gegeven. Hoewel de meeste aanmeldingen komen vanuit de opleidingen Bedrijfseconomie en International Business & Management, hebben zich ook studenten aangemeld vanuit de studierichtingen Verpleegkunde, Hotelmanagement en Pedagogie. In iedereen kan een CEO schuil gaan!” Iets meer dan een kwart van de kandidaten is vrouw en op Zeeland na zijn alle provincies vertegenwoordigd. Ook zijn twee buitenlandse aanmeldingen ontvangen; één uit Polen en één uit Suriname. >

Leerzaam Studenten vormen een belangrijke doelgroep voor Welten. Welten is immers altijd op zoek naar gemotiveerde collega’s. “Op deze manier hopen wij in een vroeg stadium getalenteerde studenten aan ons te binden”, vertelt Erik Broeder, projectleider van de campagne. “Belangrijker is echter dat alle 40 kandidaten na het weekend met een goed gevoel naar huis gaan. Ons doel is alle studenten iets mee te geven waaraan ze echt iets hebben in hun toekomstige

sites schreven over deze unieke stageplaats. Welten lanceerde ook de test: Wat voor CEO ben jij? Aan de hand van een paar korte vragen, ontdekt de deelnemer aan de test wat voor CEO hij of zij is en kan het resultaat gedeeld worden op Facebook of Twitter. Door het invullen van de test weten ruim 1.100 mensen inmiddels of zij bijvoorbeeld een knuffelbaas of slimme baas zijn.

lees verder op pagina 3


2

Jaargang 6 - oktober 2011

Welten Interim Management zet in op feminiene competenties

Diversiteit scoort

De financiële dienstverlening is geen sector die uitblinkt in diversiteit. Dat kun je voor kennisgeving aannemen, maar dat gebrek aan diversiteit blijkt wel een belemmerende factor voor innovatie en stabiliteit. Verscheidene onderzoeken tonen dat aan. Effectief management zorgt voor een goede teambalans, maar bestaat zelf ook uit een goede mix tussen feminiene en masculiene componenten. Welten Interim Management voegt de broodnodige diversiteit toe aan financiële organisaties. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar diversiteit in de financiële dienstverlening. Hoogleraar global economic history Jan Luiten van Zanden keek naar de organisaties en constateerde dat er door schaalvergroting, fusies en overnames een monocultuur is ontstaan van grootschalige aandeelhoudersorganisaties. Dit verlies aan verscheidenheid is volgens hem slecht voor de innovatie in de sector, ‘want vernieuwing ontstaat als ideeën uit verschillende bronnen worden gecombineerd’. Ook in de organisaties zelf ziet hij te weinig duurzame organisatiestructuren, waarin verschillende mensen veel te weinig tot hun recht komen. In een artikel in Het Financieele Dagblad zegt hij: “De balans tussen kapitaal en arbeid is zoekgeraakt, het belang van de medewerkers is onvoldoende zichtbaar in de corporate governance van bedrijven. Daar moeten we eens goed over denken, want het zijn de medewerkers die de

vrijwel volledig uit vrouwen bestaan. Het gaat dus echt om de diversiteit. ‘Dat moet echt veranderen’ Volgens manager Jeroen Wassink van Welten Interim Management (WIM) kunnen interim-managers een belangrijke bijdrage leveren aan de diversiteit van financiële organisaties. “Diversiteit in het

sleutel tot het succes van bedrijven in handen hebben, niet de kapitaalverschaffers.” Zachte waarden en harde cijfers Diversiteit, dat klinkt leuk en logisch, maar is het ook aan te tonen dat het inderdaad beter werkt? Ja, een recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam uitgevoerd door Sander Hoogendoorn, Hessel Oosterbeek en hoogleraar Mirjam van Praag, toont aan dat als in een team een behoorlijk aantal vrouwen zit, dit beter scoort dan de voornamelijk masculiene teams die management, directie en bestuur vormen. Vrouwen houden mannen scherp en mannen houden vrouwen scherp. Bovendien blijken mensen in gemengde teams elkaar de ruimte te geven om zich te ontwikkelen en goede prestaties te leveren. Die wat zachte resultaten vertalen zich ook in harde cijfers: bedrijven met 50 tot 60 procent vrouwen aan het roer boeken de

meeste omzet, winst en winst per aandeel, vergeleken met teams met andere samenstellingen. Ze scoren dus beter dan de teams die voornamelijk uit mannen bestaan, zoals je die nu vooral aantreft in de financiële dienstverlening. Maar ze scoren ook beter dan teams die

bedrijf en een goede mix van harde en zachte kwaliteiten leiden aantoonbaar tot betere prestaties. Bovendien is de huidige generatie jonge medewerkers die instromen, veel meer gericht op feminiene waarden als collegialiteit, plezier, mensgerichtheid en empathie.

Managers en organisaties zullen hierop moeten kunnen aansluiten.” “Interim-managers zijn ook niet meer de krachtpatsers van weleer die het wel eens even komen regelen. De succesvolle interimmanager van vandaag is een teamspeler, die harde targets weet te vertalen naar samenwerking, empathie en betrokkenheid. Die intussen die strategische en tactische targets wel haalt, maar tegelijk zorgt voor draagvlak en verankering in de organisatie. Daarbij moeten managers ook de verbindende factor zijn in een afdeling of onderdeel waar medewerkers steeds flexibeler zijn.” Het vraagt wat van organisaties “Met WIM zetten we nadrukkelijk in op het toevoegen van feminiene waarden in een organisatie. Daarop selecteren we de opdrachtnemers die ingezet worden op tactisch niveau, in proces-, programma- en projectmanagement. En daar proberen we opdrachtgevers van te overtuigen. Het vraagt van banken, verzekeraars en pensioenfondsen wel dat ze durven erkennen dat het binnen de organisatie schort aan diversiteit. Maar ik zie dat die aanpak aanslaat. Diversiteit scoort, daarvan raken steeds meer mensen overtuigd.” redactie@welten.eu

Yannick van Putte (26), sinds mei van dit jaar in dienst bij Welten Business Banking

Dit houdt mij bezig “Students for Students… een reis naar beter (beroeps)onderwijs” Weltenaar Yannick van Putte reisde deze zomer met een groep van zes studenten van Students for Students per auto naar het West-Afrikaanse Mali. Een avontuurlijke tocht van ruim 8.312 kilometer. Yannick combineerde hiermee zijn passie voor auto’s met zijn betrokkenheid bij jongeren voor wie een goede beroepsopleiding niet vanzelfsprekend is. Met dit benefietproject werd aandacht gevraagd voor de West-Afrikaanse studenten. En met succes… Students for Students De vereniging Students for Students is in 2010 ontstaan vanuit een groep van zes enthousiaste studenten uit Nijmegen. De vereniging heeft als doel de ontwikkeling van beroepsonderwijs in Afrika te ondersteunen. Yannick kwam via een goede vriend in contact met het oud bestuur van Students for Students. Van een oriënterend gesprek ging het al snel naar meer concrete vormen en voorstellen. “Er was enorme behoefte aan iemand met kennis van auto’s en sleutelervaring. Dat ligt mij wel. Dit, in combinatie met het mooie initiatief van de vereniging, was voor mij aanleiding me aan te sluiten bij dit mooie initiatief”, vertelt Yannick. De mensen en het landschap veranderen Middels diverse sponsoracties, media-aandacht en de noodzake-

lijke exposure werd in aanloop naar de reis een geldbedrag ingezameld van bijna € 11.000,00. De Stichting Gered Gereedschap steunden het project bovendien met een grote hoeveelheid aan materialen ten behoeve van de scholen. Het avontuur kon beginnen. Met drie opgeknapte terreinwagens, een mooie cheque en materialen vertrok het zestal in juli richting Mali op hun reis naar beter onderwijs. De reis ging via Frankrijk, Spanje, Marokko, Westelijke Sahara, Mauritanië en Senegal. “Je ziet gedurende de reis het landschap en de mensen ‘door de voorruit’ veranderen”, zegt Yannick. “Leven als de nomaden en je enige vrienden zijn je reisgenoten. Gelukkig lukte het ook om regelmatig contact te leggen met de lokale bevolking en andere zogenaamde ‘overlanders’”.

“Ik ben blij dat ik deze kans gekregen heb. Toen ik in mei van dit jaar in dienst kwam bij Welten stond de reis al gepland. Samen met mijn manager is naar een oplossing gezocht, zodat met een beetje geven en nemen het avontuur toch kon door gaan. Ik had deze reis écht niet willen missen”, besluit Yannick.

Yannick (linksvoor) in Mali Welkomstcomité Bij aankomst in Mali stond een welkomstcomité Yannick en zijn reisgenoten op te wachten. “Na een dolblij en warm welkom hebben we de cheque en het gereedschap overhandigd. Men was erg onder de indruk van ons initiatief en dankbaar voor alle

dat je tijdens een dergelijke reis toch enigszins op de proef wordt gesteld. “Met name geduld en uithoudingsvermogen moet in ruime mate aanwezig zijn om een dergelijke reis te maken. Je wordt min of meer gedwongen met beperkte middelen in al je behoeften te voorzien. Dan merk je na een paar weken hoe erg je als westerling aan alle luxe bent gehecht. Goed om dat dan eens helemaal los te laten!”

donaties. De oprechtheid, blijheid en de grote mate aan enthousiasme is met geen pen te beschrijven. Dit heeft zo enorm veel indruk op mij gemaakt. Ik ben ontzettend blij dat ik dit heb mogen beleven”. Geduld en uithoudingsvermogen Terugblikkend concludeert Yannick

Meer informatie Wil je meer informatie over Students for Students of wil je het uitgebreide reisverslag lezen? Ga dan naar www.students-forstudents.nl of vraag het Yannick zelf via y.vanputte@welten.eu.


Jaargang 6 - oktober 2011

3

Masterclass met Roeland van Vledder (CCO) | ASR Nederland

Flexibel samenwerken In de maand september hebben alle senior en senior+ medewerkers van Welten weer mogen genieten van een bijzondere masterclass. Roeland van Vledder, lid van de Raad van Bestuur en onder meer verantwoordelijk voor alle commerciële zaken en het compensatietraject heeft op een interactieve en oprechte wijze een kijkje gegeven in de organisatie ASR Nederland waar hij actief is.

geven daar goed invulling aan en zijn samen met onze nieuwe generatie Levenproducten ook de basis voor onze aanpak in het woekerpolisdossier. Naast banksparen blijft ASR uiteraard actief op de hypothekenmarkt.

Conform de kernwaarden van ASR: ‘persoonlijk’, ‘aanspreekbaar’ en ‘eigen en echt’ werd deze avond onder meer gesproken over de nieuwe strategie waarin gekozen wordt voor een beperkt en transparant productassortiment. Ook kwam de voortrekkersrol van ASR m.b.t. de compensatieregeling en de Nederlandse staat als aandeelhouder aan bod. Tevens vertelde de CCO van ASR over zijn visie op leiderschap.

Wat is op uw managementagenda de hoogste prioriteit kijkend naar de organisatieontwikkeling van ASR zelf? Uitvoering geven aan onze strategie en het ‘klant-denken’ in alle onderdelen van onze organisatie brengen om op die manier onze dienstverlening te verbeteren. Tegelijkertijd willen we sneller kunnen reageren op veranderende klantwensen, daarom brengen we het aantal productvarianten en complexiteit van onze organisatie terug.

Speciaal voor de lezers van Welten In Praktijk legde Larry van Schoor een aantal vragen voor aan Van Vledder.

Verder wil ASR dat het zogenaamde Woekerpolisdossier eindelijk is afgesloten, doordat we onze klanten in de kosten tegemoet zijn gekomen en ze hebben geholpen bij het zoeken naar een alternatief product voor hun beleggingsverze-

Roeland van Vledder (CCO) | ASR Nederland

kering. Op deze manier hebben klanten weer perspectief om de juiste keuzes te maken en hun doelen te halen. Het hoofdkantoor van ASR aan de Archimedeslaan in Utrecht zal tegen die tijd grondig zijn verbouwd. We zullen dan met 4000 werknemers gebruik maken van 2800 flexibele werkplekken in een inspirerende omgeving. ASR zal dan ook volledig over zijn op het Nieuwe Werken, gericht op flexibel (samen-)werken. Nieuwe technologie en andere sturing geeft medewerkers meer ruimte om

tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken. ASR is dan ook goed op weg om haar groene doelstelling te halen, om 30% minder CO2 uit te stoten in 2020.

ASR houdt zich ook bezig met bancaire activiteiten, hoe ontwikkelen die zich over de komende periode? ASR zet flink in op de ontwikkeling van bankspaarproducten. Klanten hebben duidelijk laten merken dat ze transparante, begrijpelijke producten willen tegen lage kosten. Bankspaarproducten

Belangrijk is te beseffen dat wij er zijn voor onze klanten en dat ASR medewerkers flexibel willen samenwerken om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen en het vertrouwen dat zij geven waar te maken. Dit geldt ook voor onze samenwerking met Welten.

Uitdagende opdrachten Broeder kijkt met veel enthousiasme uit naar het weekend. “Vooraf is geformuleerd welke competenties de stagiair moet bezitten. Op basis daarvan heeft Welten Opleiding & Organisatieontwikkeling een aantal leuke en uitdagende opdrachten geformuleerd. Aan de hand van deze opdrachten zal worden getoetst over welke competenties de kandidaten beschikken. Op dag twee volgt een selectieronde, waarna de helft van de kandidaten overblijft. Uiteindelijk beslist de jury – waaronder Cees Welten en commissaris Hein Blocks – wie de stageplaats wint.” De stagiair zal, afhankelijk van de eisen van de studie, gedurende een periode van drie tot zes maanden bij Welten het bedrijf door de CEO-bril ervaren. Zo zal hij of zij onder meer directiebesprekingen en vergaderingen met de Raad van Commissarissen bijwonen tijdens deze unieke CEO-stage. Kijk voor meer informatie over de CEO-stage of voor het invullen van de test ‘Wat voor CEO ben jij?’ op www.halfjaarceo.nl.

Door: Larry van der Schoor

Turbulente financiële markten in 2011 en Welten De afgelopen zomermaanden waren qua klimaat relatief koel in Europa. De temperatuur op en rond de aandelenbeurzen liep echter juist flink op, in het bijzonder door de impact van ‘Griekenland’ op vooral de Europese markten.

Foto: Neven Fotografie

Waarin verandert ASR nu ten opzichte van ASR over 3 of 4 jaar? Over 3 à 4 jaar hoopt ASR dat het vertrouwen van klanten in ASR en de financiële sector in het algemeen weer enigszins is hersteld. Dat willen we bereiken door goed naar onze klanten te luisteren, door de klant centraal te stellen in alles wat we doen. Hoe? Door altijd te bedenken hoe we zelf geholpen zouden willen worden.

Wat verwacht u in de komende jaren van de dienstverlening van Welten richting ASR. Waar kunnen we anders in zijn? Naast vanzelfsprekendheden als afspraak = afspraak en doen wat je belooft, vragen wij van leveranciers zich in te leven in het bedrijf dat wij willen zijn en daar op aan te sluiten. Vergelijkbaar met wat klanten van ons vragen. De partijen die dat het beste doen, kunnen zich onderscheiden.

vervolg van voorpagina

Hoewel de Nederlandse financiële instellingen over het algemeen in goede gezondheid verkeren, ‘leest’ het managementteam van Welten de diverse markten intensief. Alertheid is van belang om met elkaar snel en verstandig te kunnen schakelen, want de dynamiek in de diverse markten is heftig, maar ook verschillend.

gewogen of dit op eigen kracht gedaan kan worden danwel met ondersteuning van Welten. Dit betekent dat onze verwachting is dat de opdrachtenportefeuille dit jaar relatief veel vakmanschap en ervaring vraagt aan onze kant. Hoewel de markt per business unit verschilt, betekent dit dat we vooral qua traineeships terughoudender zijn.

Over het algemeen is onze inschatting dat onze relaties veel werk voor de kiezen krijgen op het gebied van klantintegriteit, conversies en projecten. Tegelijkertijd wordt er extra kritisch

Vooruit kijken blijft belangrijk, want de ervaring leert dat wij vaak anticyclisch moeten denken en doen om tijdig te kunnen leveren. Op langere termijn, vooral vanaf 2013, houden wij

er rekening mee dat met name banken en een aantal verzekeraars behoefte hebben aan extra vakbekwame capaciteit. Dat betekent wel dat wij dit jaar en zeker ook het begin van volgend jaar per business unit extra alert zullen moeten koersen, wat van ons allen de nodige flexibiliteit vraagt. Het mooie is dat dit prima past bij de No-nonsense mentaliteit van ons DNA. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om deze bij je manager of het MT van Welten te stellen. Dat kan niet? Dat kan juist bij Welten.


4

Jaargang 6 - oktober 2011

Welten wijze in beeld

Patrick en Else, van harte!

Kringgesp

rek Alexander Gaaikema: wat een creativiteit in de Griekse zon!

He,t dienb

lad, creat

ief in geb

Aftrap CEO

rberghp o o G n e d Wim vanooie momenten o haalt m

Een helpende

Campagne

ings- en r e k e z r e V e Enthouesniassiet onspecialisten P

hand

Hoogtevrees?

ruik

Vaarwel biljartmaatje

rach k e d r a a P

t

FF ontspannen

Wat een mooie compositie

W e lt e n a r e n le v ' b ij z o n d e re r e n in p u t v o o r o n d beheer hy p o t h e k e n e' r z o e k

) Vledder (ASR Roeland veamn voor een Masterclass ss te gast in Ve


Jaargang 6 - oktober 2011

Welten D2a0m11 tot Dam

Afscheid Jan

Een Special speciaal voor Jan

Ook in het dienbladVessem wordt goed gebruik t

de weer t in e k y a M a Colleg delijke banenmark op de Lan

Congres H Pensioenerorientatie fondsen

Trui of deur geverfd?

Tactisch inzicht

Lieke en Mar naar nieuwe tijn op zoek Weltenaren

or Repeterendevroe act een bijzon

Lekker bierpro bij onze zuiderb even uren

R: Relatiedag ASajicek r van Riel en Kis Classics nn bij AFAS Te

Wie is de mol?

Ook Ae aangenaagon wordt m verrast

5


6

Jaargang 6 - oktober 2011

Groeiers.in: oplossing voor werving tot en met indiensttreding

Flexibel en efficiënt werven en matchen Het is zo logisch: een kennismakingsgesprek voeren met een kandidaat via telefoon en webcam. Groeiers.in, het werving- en matchingbureau van Welten dat ook detacheert, heeft de voordelen van online communicatie volledig geïncorporeerd in het selectieproces. “Dat scheelt opdrachtgever en kandidaat veel tijd en het maakt het proces aanzienlijk efficiënter, zonder aan kwaliteit in te boeten.”

Totaaloplossing in beeld Groeiers.in heeft een eigen communicatiesysteem om online gesprekken te voeren met kandidaten. Het is eenvoudiger en veelzijdiger dan bijvoorbeeld skype. Er hoeft niets geïnstalleerd te worden: spraakverbinding gaat via de telefoon, beeld via webcam en computer. Groot voordeel is dat de gesprekspartners ook presentaties of documenten in het scherm kunnen delen en aantekeningen kunnen maken. Direct ter zake komen Rianne van der Heiden, manager van Groeiers.in, merkt dat het systeem door zowel opdrachtgevers als kandidaten gewaardeerd

In dienst

Werving & Matching

Detavast: van Detacheren...

bank verzekeraar pensioenfonds

6 maanden detacheren

Opleiding

...naar In dienst

Opleiding

bank verzekeraar pensioenfonds

bank verzekeraar pensioenfonds

Coaching Indien er gekozen wordt voor een eigen opleidingsinspanning, dan is het ook mogelijk om daarnaast, per dagdeel, een ‘coach on the job’ vanuit Welten in te lenen. Voordeel hiervan is dat er direct feedback gegeven wordt op de handelingen en dat door middel van praktische tips de individuele medewerker zo snel mogelijk op een hoger niveau kan presteren. Detachering Gedurende de hele periode van werving & matching, opleiding en inwerken kan de gewenste bezetting en output gerealiseerd blijven door gebruik te maken van ervaren interim professionals van Welten.

Samenwerking met Rabobank Amstel en Vecht

“Leuk om te doen en heel efficiënt” Rabobank Amstel en Vecht werkt doorlopend samen met Groeiers.in voor de eerste selectie in de werving van kandidaten voor de functie Verkoop & Service Adviseur. Manager Particulieren Ilse van den Helder van de Rabobank: “Dit jaar gebruiken we om een uitbreiding van het team te realiseren, naast de vervanging vanwege uit- en doorstroom. Inmiddels is de samenwerking met Groeiers.in volledig ingeburgerd in het werving- en selectieproces.” Rabobank Amstel en Vecht koos ook voor Groeiers.in omdat er al langer goede contacten met Welten zijn. “Men heeft heel goed meegedacht met onze behoefte en daar een passende oplossing voor geboden. Punt van aandacht is wel het kritisch blijven op de kwaliteit van de aangeboden kandidaat, maar dat is vanzelfsprekend in een werving- en selectieprocedure.” “We houden maandelijks een wervingsmiddag waarbij we alle kandidaten in één middag spreken. Dit is heel leuk om te doen en heel efficiënt. De kandidaten moeten meestal wel even wennen aan de online procedure, maar ze zijn ook verrast over het resultaat. Het levert ons en de kandidaten veel tijdwinst op en de kwaliteit van het gesprek is hoog. Niemand ervaart het als minder persoonlijk. De kandidaten die wij geschikt vinden in dit eerste online gesprek, nodigen we uit voor een tweede gesprek op kantoor. Vervolgens doen we degenen met wie we verder willen direct een aanbod.”

wordt: “Alle deelnemers zien het als een volwaardig communicatiemiddel. Je krijgt een goed beeld van een kandidaat of opdrachtgever en bent minder dan de helft van de tijd kwijt van een gesprek op locatie. En de ervaring leert dat een gesprek een stuk efficiënter verloopt. Je kunt de inleidende beschietingen - ‘kon je het goed vinden, wat een mooi pand’ – achterwege laten en direct ter zake komen.”

ook aan bij de trend in financiële dienstverlening. Daar gebeurt ook steeds meer digitaal. Klanten van banken en verzekeraars vinden het meer en meer prettig om te kunnen chatten met adviseurs, hun vragen via E-mail te stellen of een online gesprek te voeren. Enerzijds als vervanging van het persoonlijke adviesgesprek, anderzijds als inleiding daarop.” Totaalpakket voor opdrachtgevers Groeiers.in is een zelfstandig onderdeel van Welten. Naast de dienstverlening in werving en matching, selecteert Groeiers.in ook kandidaten voor tijdelijke dienstverband. Dat kan zowel op basis van detachering als op basis van het zogenaamde Detavast, waarbij de kandidaat een vooraf vastgestelde periode is gedetacheerd met de intentie om aansluitend vast in dienst te treden. Rianne: “We vullen Welten op een mooie manier aan. Opdrachtgevers kunnen zo uit een breed aanbod kiezen voor tijdelijk of vast personeel. We kunnen uitsluitend de werving en matching verzorgen en laten de indienstname helemaal aan de bank of verzekeraar over. Of we selecteren niet alleen maar nemen ook de eerste zes maanden detachering voor onze rekening. De opdrachtgever kan daarna besluiten om de kandidaat in dienst te nemen. Welten kan ons aanbod aanvullen met opleidingen voor of tijdens het dienstverband. Zo bieden we opdrachtgevers gezamenlijk een totaalpakket.”

Digitale financiële dienstverlening “Deze manier past volledig bij de dienstverlening van Groeiers.in. Het is flexibel, je kunt snel in actie komen en kostenefficiënt. Het sluit

Welten Alumni bijeenkomst De bijeenkomst, georganiseerd door de vereniging Welten Alumni, staat in het teken van “de klant centraal stellen”. Het programma van vanavond biedt ruimte aan drie goeroes die ieder hun visie komen delen over dit thema.

Het weer zit mee, het is ruim 20 graden: erg warm voor een van de laatste dagen van september. Oud medewerkers van Welten verzamelen zich langzaam op het terras van de Kloosterhoeve in Harmelen. Met een drankje in de hand, herontmoeten oud collega’s elkaar en praten bij over de persoonlijke ontwikkelingen en de carrière na Welten.

Om kwart over zeven schuifelt iedereen voorzichtig naar de zaal. Marc Faase, voorzitter van de vereniging, heet iedereen van harte welkom. Hij vertelt over de groei van de vereniging op LinkedIn en de voordelen voor de alumni, die het bestuur heeft afgesproken met Welten: waaronder korting op Het Financieele Dagblad en de aantrekkelijke regeling rondom PE WFT Opleidingen ( zie voor meer informatie www.welten.eu/alumni).

Na het openingswoord neemt Larry van der Schoor, een van de bestuurders van Welten, de aanwezige alumni mee in de ontwikkelingen van Welten en de markt waarin Welten actief is. Dan is het tijd voor de eerste goeroe: Bobby J. Miltenburg. Vanachter uit de zaal komt een man in pak op: energiek, bevlogen en vooral vol van zichzelf start hij zijn pleidooi. Slechts een enkeling heeft in eerste instantie door dat dit een vorm van cabaret is, waarbij homor en realiteit met elkaar zijn verweven. Ook de twee andere goeroes (Aernout van Speijk en Aryuveda) raken het publiek op een eigen wijze.

Tijdens het eten wordt er uitgebreid nagepraat over de opvallende sprekers. Er wordt veel gelachen en toch heeft iedereen er weer inspiratie uitgehaald om voor zich de vraag te beantwoorden: hoe stel ik de klant nu echt centraal? Oproep aan oud-collega’s De volgende bijeenkomst voor Welten Alumni vindt plaats op 29 maart 2012. Houd de LinkedIn groep van Welten Alumni in de gaten voor het programma en reserveer deze datum alvast in de agenda. Aanvang om 17.00 uur.


Jaargang 6 - oktober 2011

7

Welten en Mastermind

Regie over pensioentransities De pensioenwereld is op drift. Veel ondernemingspensioenfondsen fuseren, sluiten aan bij een bedrijfstakpensioenfonds of brengen hun regelingen over naar een verzekeraar. Wie zelfstandig doorgaat, staat vaak voor een systeemvernieuwing vanwege complianceeisen of omdat de (kosten)efficiency omhoog moet. Het zijn complexe transities, die vragen om leiderschap en een totaalaanpak. “Pensioenuitvoering staat aan alle kanten onder druk”, zegt Ivo van Riel van Welten Pensioen Professionals. “Toezichthouders houden nauwlettend solvabiliteit en bestuur in de gaten, de markt vraagt om transparantie, rendement en lage kosten. In dat krachtenveld zijn er grote verschuivingen bij de fondsen en uitvoerders gaande. Ondernemingsfondsen fuseren of dragen de waarde over naar een bedrijfstakpensioenfonds of verzekeraar. Dat zijn grootschalige trajecten, die aan alle aspecten van de uitvoering raken. Je moet dat dus gestructureerd en grondig aanpakken om de continuïteit niet in gevaar te brengen en direct een goed fundament te leggen voor de toekomstige uitvoering van de pensioenregeling.” Simpel en transparant “De truc is om voor de daadwerkelijke conversie de regeling al aan te pakken. Als twee fondsen samengaan of als er een waardeoverdracht plaatsvindt van het ene naar het andere fonds, is het belangrijk

om in de voorbereiding de regelingen al op elkaar te laten aansluiten. Dat betekent bijvoorbeeld dat je exoten van de latende partij buiten de deur houdt”, zegt Koos Haakma, partner bij Mastermind. “Hou het simpel en transparant. Hoe meer complexiteit je importeert, des te ondoorzichtiger en duurder de nieuwe pensioenregeling wordt. Dat geldt ook voor verzekeraars die een nieuw

Koos Haakma

overdracht en over het doelreglement. Ook zorg je er in die fase voor dat de regelingen en data die overgedragen worden, schoon zijn. Daarna volgt de overdracht van pensioenadministratie, vermogensbeheer en financiële administratie, inclusief mensen, data en processen. De derde fase is het implementeren van de nieuwe operatie en ten slotte resteert de finale kwijting. Bij al die stappen kijkt De Nederlandsche Bank natuurlijk over je schouder mee.”

pensioenproduct implementeren of het bestaande pensioensysteem aanpakken uit businessoverwegingen of compliance-eisen. “ Beslis- en executiekracht Welten en Mastermind ondersteunen fondsen en verzekeraars bij de transitie. “We zijn bij alle grote pensioentransities uit de laatste vier, vijf jaar betrokken geweest”, zegt Koos Haakma. “We bieden een totaaloplossing. Gezamenlijk hebben we de inhoudelijke pensioenkennis, het inzicht in de huidige marktontwikkelingen, we werken nauw samen met gespecialiseerde ICT-dienstverleners en hebben de executiekracht, niet alleen in uitvoering van de noodzakelijke handelingen, maar ook – en juist – in het project- en procesmanagement.” Het is juist die combinatie van competenties die het verschil maakt. Ivo van Riel: “Zie je de transitie vooral als een automatiseringsklus, dan mis je de overallvisie. Goede automatisering is

Ivo van Riel cruciaal, maar het blijft een middel. En pensioenuitvoerders zelf hebben veel verstand van de uitvoeringsprocessen, maar minder van de zaken die bij een conversie van belang zijn. Wij bieden ondersteuning op alle onderdelen en zijn volstrekt onafhankelijk. Ons belang zit in het zorgen voor een geölied proces dat leidt tot een goede en kostenefficiënte transitie en pensioenregeling.” Vier fases in transitieproces Bij de waardeoverdracht en implementatie onderscheiden Welten en Mastermind vier fases. Dat start met de onderhandeling en conditiestelling. Koos Haakma: “Je moet het eens zijn over het type

Voorspelbaar en inzichtelijk Ivo van Riel: “Het komt in het traject ook aan op beslissingen nemen. Programmamanagers moeten zorgen voor duidelijkheid en daadkracht: je hebt immers met veel belangen en partijen te maken. Wij managen op bestuurlijk, juridisch, actuarieel, operationeel en ICT-niveau en ondersteunen in de uitvoering ervan. Pensioenuitvoerders die ons hebben ingeschakeld of bij wie we nu midden in het proces zitten ervaren dat misschien nog wel als ons belangrijkste product: het is een inzichtelijke en controleerbare totaaloplossing met een voorspelbaar resultaat tegen voorspelbare kosten.”

Column - Johan Treur, Business Unit Manager Welten Opleiding & Organisatieontwikkeling - j.treur@welten.eu

Klantgerichtheid, in de praktijk moeilijker dan het lijkt… Janine (30) en Jean-Paul (31), ooit een verliefd stel, zagen zichzelf driekwart jaar geleden helaas genoodzaakt hun knusse huisje in een buitenwijk van Utrecht te koop te zetten. Begin 2006 kochten ze voor het eerst samen de verouderde woning op basis van hun twee inkomens. Met ongekende energie en een behoorlijke investering wisten ze er hun eigen paleisje van te maken. Allebei hadden ze een goede baan met groeipotentie. Ze dachten zelfs al na over een kindje, totdat begin 2010 het noodlot toesloeg. Jean-Paul verloor door een reorganisatie zijn baan. Na een half jaar solliciteren nam hij uiteindelijk een baan aan waarmee hij aanzienlijk minder verdiende dan voorheen. Dat was immers beter dan niets. Janine had overigens al twee jaar geen loonsverhoging gekregen door de omstandigheden binnen haar bedrijf. Met een renteherziening na vijf jaar zouden hun vaste lasten ook nog eens flink stijgen. Met dit in het vooruitzicht besloten ze hun huis te koop te zetten. Inmiddels is de rente aangepast en betalen ze zo’n 40% meer.

De verkoop wil niet vlotten en de vraagprijs is gezakt tot een bedrag dat lager is dan de hypotheek, waarin bovendien een beleggingscomponent zit, die behoorlijk minder waard is dan de berekeningen vooraf lieten zien. Janine en Jean-Paul weten dus zeker dat ze met een behoorlijke restschuld blijven zitten. Herfinancieren bij een andere bank met een lager rentepercentage blijkt ook niet mogelijk: daar worden ze niet geaccepteerd als nieuwe klant. Tot overmaat van ramp begint nu ook hun relatie er onder te lijden… Geen ongewone situatie in een tijd

waarin de huizenmarkt flink onder druk staat, er veel baanonzekerheid is en behoorlijk wat renteherzieningen plaatsvinden. Het gevolg is een hogere rente en de toekomstperspectieven zijn voorlopig nog niet veel beter… Het was indertijd heel klantgericht om dit stel de financiering te verstrekken, waarmee ze hun ‘paleisje’ konden aanschaffen en flink konden verbouwen. Met de stijgende beurskoersen van die tijd was het daarbij heel lucratief om de beleggingscomponent er in te brengen. Bovendien konden Janine en Jean-Paul hun lasten destijds redelijk goed dragen en hadden ze beiden een gedegen opleiding en een baan met groeipotentie. Het leek voor de hand te liggen dat ze een eventuele gestegen rente na vijf jaar gemakkelijk konden betalen. Kortom, naast klantgericht, was het ook nog een integer advies. Toch? Ondanks het feit dat een groot aantal adviseurs de klant ook enkele jaren geleden reeds ‘centraal zetten’, voert in menig

in veel gevallen minder lenen en er is minder tijd voor een goed adviesgesprek. De rentemarge is hoger dan ooit, de compensatie voor zijn woekerpolis valt tegen en de brievenstroom met allerlei regelingen, klachtafwikkeling, voorstellen voor omzetting van producten en het introduceren van nieuwe accountmanagers neemt alleen maar toe.

vernieuwde strategie of nieuwe kernwaarden het thema ‘De klant centraal’ de boventoon sinds het verschijnen van het rapport van de ‘commissie Maas’. Maar krijgen de banken en verzekeraas dat wel voor elkaar? Zeker in combinatie met het aflossen van staatssteun, het afwikkelen van de woekerpolisaffaire en het aanvullen van de financiële buffers in het kader van Basel III en Solvency II lijkt het een zware dobber om de klant centraal te zetten. Vooral in de perceptie van de klant. Deze kan

Is het een duivels dilemma of is het toch mogelijk om in deze tijd in de perceptie van de klant daadwerkelijk klantgericht te handelen? Zolang banken mensen blijven weigeren op basis van de nieuwe hypotheekregels die 1 augustus zijn ingegaan (terwijl voor oversluiters een uitzondering is gemaakt) en wij tijdens klantenarena’s nog horen dat bedrijven een tweede rechtsbijstandverzekering afsluiten om de eerste rechtsbijstandverzekeraar achter de broek aan te kunnen zitten, is er in ieder geval nog veel te winnen...


8

Jaargang 6 - oktober 2011

Klanten zijn nog meer tevreden Onlangs voerde onafhankelijk onderzoeksbureau Feeddex in opdracht van Welten een klanttevredenheidsonderzoek uit. Inmiddels zijn de resultaten bekend. Het vorige onderzoek dateert uit 2008. Toen al gaven relaties aan zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van Welten. De uitkomsten van 2011 laten wederom een stijging zien. Welten blijft de lat voortdurend hoog leggen waar het gaat om de tevredenheid van haar relaties. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek is Welten in staat de kwaliteit van dienstverlening verder te optimaliseren. De bevraagde onderdelen vakkennis branche, vakkennis bedrijf, bedrijf met goede naam, kwaliteit

van informatie zijn het meest gestegen ten opzichte van de al positieve resultaten van het voorgaande onderzoek. Het meest tevreden zijn de relaties over de vriendelijke, professionele inzet van de interim professionals van Welten. Hoewel alle bevraagde onderdelen continue de grootste aandacht genieten van Welten,

zijn aan de hand van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek een aantal aandachtspunten geformuleerd. Het komend jaar zal extra focus liggen op de wijze van evaluatie en de contactfrequentie. Met de enthousiaste inzet van onze professionals verwachten wij de kwaliteit van onze dienstverlening nog meer te verbeteren.

Hoogst gewaardeerde punten • • • • • •

vriendelijkheid vakkennis branche en organisatie (klant) inlevend en meedenkend vermogen kwaliteit interim professional snelheid aanvraag kwaliteit opleidingen

Qredits update Vanaf 2010 werkt Welten samen met Qredits Microkrediet Nederland. Met een door Welten ontwikkeld trainings- en coachingstraject wordt hulp geboden bij diverse uitdagingen van ondernemers met een microfinanciering. Inmiddels nemen ruim 30 enthousiaste Weltenaren deel aan dit vrijwilligerproject.

Microkrediet in Nederland

Landbouw en Innovatie, ABN AMRO Bank, ING Nederland en Rabobank Nederland is besloten de hoogte van het microkrediet te verhogen van € 35.000,- naar € 50.000,-. “In ruim 2,5 jaar heeft Qredits microkrediet in Nederland op de kaart gezet en hiermee een solide basis opgebouwd met ruim 30 medewerkers en 10 vestigingen door het hele land. Er zijn inmiddels 1.750 microkredieten verstrekt. Mede als gevolg van coaching en intensieve begeleiding is het aantal ondernemers in de achterstand zeer beperkt gebleven”, aldus Qredits. En... hier dragen de vrijwilligers van Welten ook een steentje aan bij.

Microkrediet in Nederland Eind september hebben 15 Weltenaren de training ‘Coach-de-Qoach’ gevolgd om een jaar als vrijwilliger aan de slag te gaan met het coachen van ondernemers met een microkrediet. Voor Welten is het supporten van de coaching een belangrijk facet in duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Microkrediet verhoogd Half september heeft Qredits een persbericht verzonden met daarin het nieuws dat in overleg met het ministerie van Economische zaken,

Je kop boven het maaiveld uit steken! Jezelf onderscheiden vereist lef. Om op te vallen dienen we innovatief en creatief te zijn. Zo ook in het onder de aandacht brengen onze goedopgeleide trainees bij bestaande en potentiële opdrachtgevers. Zo werd met de trainees, die afgelopen periode hun opleiding hebben afgerond, een sollicitatieclip gemaakt. Met deze persoonlijke presentatie op video krijgt de potentiële opdrachtgever samen met een schriftelijke presentatie, het curriculum vitae, een goede eerste indruk van onze kandidaten. Met deze tool (CLOOKS) biedt Welten interactie zonder tijd- en plaatsgebonden te zijn. Via een webcam worden de collega’s opgenomen en geven

een eigentijdse manier verrassen en laten we zien dat we niet alleen staan voor goed opgeleide kandidaten, maar ook gebruik maken van de allernieuwste HR-tools om kandidaten voor te stellen. antwoorden op vragen die via een audio interview worden gesteld. Op deze manier ontstaat er een presentatie van de trainee en is het dus mogelijk om via beeld en geluid persoonlijk kennis te maken met de persoon achter het curriculum vitae. Als organisatie kunnen wij met deze tool de opdrachtgever op

Naast deze inzet voor trainees is dit ook een prima tool voor onze medior- en senior professionals. We kunnen zelf de interviewvragen aanpassen aan de competenties die in de vacature worden gevraagd. Als je eens wil zien hoe Clooks werkt en hoe zo’n clip er uit ziet, kun je contact opnemen met Paulien Poelsma, Accountmanager Personal Banking.


Jaargang 6 - oktober 2011

9

Welten Opleiding & Organisatieontwikkeling

“Met innovatief leren blijvend vakmanschap” Veranderende wet- en regelgeving, gewijzigde inzichten op leren en opleiden en de verscherpte eisen voor vakbekwaamheid zorgen voor dynamiek in de financiële sector. Dit vraagt bij Welten Opleiding & Organisatieontwikkeling (WOO) om het voordurend optimaliseren van leeraanbod en dienstverlening. Met als basis een eigen visie op leren geeft WOO op innovatieve wijze invulling aan het ontwikkelen van vakmanschap. Dit gebeurt onder meer door adaptief leren, het ontwikkelen van smartphone applicaties en het vrij toegankelijk maken van content. Vakmanschap “In onze dienstverlening leggen we de nadruk op het ontwikkelen van vakmanschap en prikkelen we passie voor het vak”, vertelt John van Erp, Manager Opleidingen. “Vakmanschap is het vermogen van een medewerker om in uiteenlopende situaties en bij complexe vraagstukken een optimale en duurzame oplossing te realiseren,

staat de ontwikkeling van de medewerker centraal. “We constateren natuurlijk ook een groeiende behoefte van de mens aan persoonlijke invloed, verantwoordelijkheid en aansluiting op persoonlijke voorkeuren. Daarnaast willen organisaties transformeren tot lerende organisaties. Dit verruimt de plek waar geleerd wordt, vraagt om een

van de lerende. Zonder het einddoel los te laten. Dit is het adaptief leren. De Wft Basismodule wordt al op deze wijze aangeboden en de overige Wft modules volgen.” “Om startbekwaam te worden bieden we toepassingsgerichte praktijkopleidingen, zonder ballast. Hierbij betrekken we de werkomgeving, aangezien dit de bepalende factor is in het realiseren van het gewenste leereffect. De (vervolg) leerbehoefte op het pad naar vakmanschap ontstaat vaak in het werk, dus moet je juist daar met leeroplossingen ondersteunen. Bijvoorbeeld door het leren mobiel te faciliteren én door performance ondersteuning is het op het juiste moment beschikbaar en verleng je het leren. Hiermee breng je het leren naar de werkplek. Door de verbinding tussen leren en werken, in beide richtingen, realiseer je blijvend rendement. Kortom; het ontwikkelen van het leervermogen, adaptief leren en het leren op de werkplek zijn het fundament van onze visie...”

Wft content vrij toegankelijk De kracht van Welten Opleiding & Organisatieontwikkeling komt onder meer tot uiting in haar leerinterventies, waarbij deelnemers leren de kennis toe te passen in de praktijk. Vandaag de dag is alle relevante informatie via het web beschikbaar. Content wordt immers gecreëerd en gedeeld op de sociale (leer)netwerken. Vanuit deze gedachte maakt Welten op innovatieve wijze de content vrij toegankelijk voor haar relaties. Een goed voorbeeld hiervan zijn de PE Wft modules 2011-2012. De kenniscomponenten in de zelfstudie en oefentoetsen zijn vrij toegankelijk voor relaties van Welten. WOO wil hiermee onderdeel zijn van het persoonlijk leernetwerk van de financiële professional.

John van Erp

in het belang van de klant én de organisatie. Dat is de kwalificatie om te mogen, maar vooral om te kunnen functioneren en presteren. Bij het ontwikkelen van vakmanschap is het integraal toepassen van vaardigheden, attitude en kennis van essentieel belang. Wanneer een medewerker deze onderdelen in de juiste samenhang beheerst kan hij zijn kerntaken passend, zorgvuldig en klantgericht uitvoeren. Dit wekt vertrouwen.” Visie op leren Voor Welten zijn de doelstellingen van organisaties en de gewenste performance van een functie leidend in het leren. Hierbinnen

flexibel leermodel en -methode en stelt andere eisen aan de leerbegeleiding”, vindt Van Erp. “We hebben dit vertaald in onze visie op leren, welke onder meer als leidraad geldt bij het geven van invulling aan vakmanschap.” “In onze visie is de lerende eigenaar van zijn leerproces”, legt Van Erp uit. “Hij leert zelfstandig en actief, met en van anderen, in en naast het werk. Het leervermogen van de medewerker wordt hierdoor gestimuleerd. Daarnaast moet het leeraanbod (inhoud, volgorde, niveau en vorm), de begeleiding en het moment van leren zich aanpassen aan het leerdoel en de behoefte

Aanbod PE Wft-cyclus 2011-2012 PE Wft Basis PE Wft Consumptief krediet PE Wft Hypothecair krediet PE Wft Levensverzekeringen PE Wft Beleggen PE Wft Schadeverzekeringen (particulieren en/of bedrijven) PE Wft Volmacht Overig

Memotrainer op de smartphone Sinds kort biedt WOO een handige applicatie aan voor de smartphone waarmee cursisten de reeds opgedane Wft-kennis kunnen toetsen en herhalen. Niet alleen de eerste gebruikers van deze ‘app’ zijn enthousiast, ook Van Erp is zeer tevreden over deze toepassing. “De memotrainer op de smartphone bevat opdrachten op basis van een dynamisch persoonlijk leerprofiel. Dit is een hele mooie aanvulling op het adaptief leren.” De app is nu beschikbaar voor Android-gebruikers en kan binnenkort ook gedownload worden voor de iPhone of iPad. Inmiddels wordt hard gewerkt aan een applicatie waarbij de cursist via de smartphone ook toegang heeft tot de content van de Wft-modules. “Hiermee faciliteren wij op innovatieve wijze het hedendaagse leren”, besluit Van Erp.

A) PE Wft Basis – Schade – Leven B) PE Wft Basis – Leven C) PE Wft Basis – Schade D) PE Wft Basis - Hypothecair krediet E) PE Wft Erkend Hypotheekadviseur (SEH) F) PE Wft Financieel Planner (FFP)

 0497-594850 Welten Opleiding & Organisatieontwikkeling


10

Jaargang 6 - oktober 2011

‘Handjes is één, kwaliteit is twee’ Manolito Hulsebos van Welten kwam bij Rabobank Amsterdam terecht toen de ergste kruitdampen van het OpMaat-C-traject waren opgetrokken. Dat was, volgens manager Martijn Niesing een ‘megaklus’ en Manolito werd aangetrokken om de laatste uitlopers daarvan aan te pakken. Die samenwerking beviel goed en toen de klus erop zat, vroeg Martijn Manolito om tijdelijk het Hypotheken Afspraken Bureau te versterken. “OpMaat-C was voor onze bank een groot en complex project. Alle klanten met een Opmaat-C-hypotheek zijn door ons persoonlijk benaderd met een aanbod op basis van de Regeling OpMaat”, zegt Martijn Niesing, manager Intermediairdesk en Bestaande Klanten van Rabobank Amsterdam. Hij schakelde daarvoor zes Weltenaren in om dit traject, dat liep van april 2010 tot begin 2011, mede uit te voeren. “In die periode hebben we zo goed als alle OpMaat-klanten kunnen bereiken en hebben we hen een aanbod kunnen doen.” Het team bestond uit een combinatie van junioren en senioren. Martijn: “Het was een mooie mix van ervaring en onbevangenheid.” Bijtekenen als virtueel adviseur Een klein aantal klanten had nog niet gereageerd of was nog niet bereikt. Voor die klanten kwam Manolito Hulsebos (28) eind juni bij de bank. Manolito benaderde die klanten en deed ze een voorstel om de hypotheek te herstellen. Hij werkte al eerder voor de Rabobank, onder meer als hypotheekadviseur en kende het Rabobanksysteem en de producten. Toen in augustus alle OpMaat dossiers behandeld waren, werd Manolito gevraagd om als virtueel financieel adviseur ‘bij te tekenen’. Martijn (36): “De samenwerking met Manolito beviel goed en juist op dat moment was het erg druk bij het Hypotheken Afspraken Bureau. We kregen meer aanvragen dan we aankonden. Gezien zijn ervaring en het feit dat er een goede klik was, heb ik Manolito gevraagd voor die plek, totdat we het intern weer aankonden.” Eerste inventarisatie Het Hypotheken Afspraken Bureau (HAB), waar Martijn ook manager van is, doet hypotheekgesprekken op afstand. Manolito: “Het is een eerste inventarisatie voor het daadwerkelijke hypotheekgesprek. We kunnen klanten goed informeren, we

kunnen een redelijk precieze inschatting doen van de hoogte van de maximale hypotheek en we geven tips en advies. Voor klanten die vervolgens het offertetraject in willen, maken we daarna een afspraak voor een persoonlijk gesprek op kantoor. Klanten ervaren het als heel prettig dat ze zo snel en toch inhoudelijk geholpen worden. Het sluiten van de hypotheek gebeurt altijd in persoon.” Lokale betrokkenheid Manolito vond het een leuke klus. “Het zijn soms spannende gesprekken, ook al omdat mensen bijvoorbeeld op het punt staan om een bod op een woning uit te brengen. Daarbij is het een groot werkgebied en spreek je heel diverse mensen. En je kunt daadwerkelijk iets voor ze betekenen.” Volgens Martijn zit het succes van het HAB ook in de combinatie van snelle virtuele advisering en de betrokkenheid van de lokale Rabobank. “Klanten spreken niet met een anoniem callcenter, maar met mensen die de lokale situatie kennen. Het goede van Manolito is ook dat hij zich echt heeft verdiept in het werkgebied Amsterdam, terwijl hij elke dag uit Deventer kwam reizen.” Inmiddels kan Martijn de drukte op het HAB weer intern opvangen en is de opdracht voor Manolito per 1 oktober afgelopen. Martijn kijkt tevreden terug op de samenwerking met Welten in het algemeen en met de zes OpMaat-C-mensen en met Manolito in het bijzonder. “Van het team van zes Weltenaren hebben de meesten ruim negen maanden en sommigen bijna een jaar intensief met ons samengewerkt. Dan worden het echte Rabo-mensen. Het voordeel van Welten is ook dat ze zeer goed op de hoogte zijn van onze bank, de producten en de cultuur.” “Je verwacht van een externe wel iets extra’s. Handjes is één, kwaliteit is twee. Welten is voor ons een belangrijke leverancier van interim-professionals; ze zijn snel inzetbaar, flexibel en ze denken graag mee. Dit complexe traject en de uitlopers daarvan is mede dankzij Welten uitstekend verlopen.”

Martijn Niesing

Colofon >

redactie@welten.eu

Manolito Hulsebos

Redactie: Marcelle van Vlerken Yvette Vromans

Tekst: Frank de Smit Marcelle van Vlerken Yvette Vromans

Fotografie: Peter Verver Diverse Weltenaren

Vormgeving en druk: Verhagen Grafische Media

Welten In Praktijk ontvangen? Wil je Welten In Praktijk in de toekomst ontvangen? Meld je dan aan via de website; www.welten.eu. Welten In Praktijk niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar redactie@welten.eu.

Welten is nu ook te volgen op www.twitter.com/welten_vessem

Welten In Praktijk oktober 2011  

In deze uitgave: Student aan de top bij Welten; CEO-stage, adaptief leren, Flexibel samenwerken Roeland van Vledder, Welten Interim Manageme...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you