Page 1

Jaargang 6 - juli 2011

Welten In Praktijk is een uitgave voor Weltenaren over Weltenaren, opdrachtgevers en de financiële wereld. Projecten financieren die ertoe doen

Pagina 8

Pagina 9

Pagina 6

>

Klantvraagstuk centraal in visie Welten

>

>

Koers houden in een turbulente omgeving

Welten Summer Course Business Finance

Baangarantie studenten nog voor afronden studie

Vanuit de missie om onze medewerkers een kansrijke omgeving te bieden, investeren wij voortdurend in de ontwikkeling van onze collega’s, zowel voor nieuw talent als voor de ervaren professionals. Om talentvolle, enthousiaste derdejaars hbo/hbo+ studenten nog voor het afronden van hun studie kennis te laten maken met het werken in de financiële sector en met Welten als ontwikkelbedrijf, organiseren we deze zomer de eerste Welten Summer Course Business Finance. Het succesvol doorlopen van de Summer Course geeft de deelnemers garantie op een baan bij Welten na afronding van hun hbo/hbo+ opleiding. Certificaat De eerste Welten Summer Course - die van 11 tot en met 22 juli plaatsvindt op onze Campus in Vessem - richt zich op het zakelijk bankieren waarbij vooral de praktijk centraal staat. Jean-Pierre Adams, business unit manager Business Banking, ziet de eerste Summer Course als een mooie investering in nieuw talent. “Voor de studenten is het een unieke kans om kennis te maken met de basisprincipes van het zakelijk bankieren. Deelnemers weten deze na afloop van de Summer Course toe te passen in eenvoudige

financieringscases en leggen daarmee een degelijk fundament voor een toekomstige carrière in de financiële wereld”, vertelt Adams. “Bovendien ontvangen deelnemers na succesvolle deelname het certificaat ‘Principles of Business Finance’. Waar studenten doorgaans na afronding van hun studie nog op zoek moeten naar een baan, garandeert Welten Business Banking hen deze op voorhand op basis van het certificaat.” Sfeer proeven Naast een kennismaking met het werken in de financiële sector,

ervaren studenten tijdens de Summer Course ook de sfeer bij Welten. Gedurende twee weken verblijven zij op de Welten Campus en nemen zij naast het opleidingsgedeelte ook deel aan diverse (outdoor) activiteiten. Op deze manier wordt duidelijk of er een klik ontstaat tussen Welten en de potentiële collega. Volgens Adams is dit voor beide partijen een enorm voordeel. “Normaal gesproken moet een wederzijdse klik ontstaan tijdens een kennismakingsdag of sollicitatiegesprek. De nieuwe medewerker ervaart de Welten sfeer dan pas echt tijdens het

traineeship. Nu maken we uitgebreid kennis met elkaar ruim voor indiensttreding. Dat is natuurlijk wel bijzonder.” Wederzijdse investering Om de Summer Course zo toegankelijk mogelijk te houden voor de studenten, vraagt Welten een kleine symbolische vergoeding. Van de deelnemers wordt een investering gevraagd in de vorm van enthousiasme en inzet. De Summer Course zou in eerste instantie plaats moeten bieden aan twaalf gemotiveerde studenten. Selectieprocedure Het aantal aanmeldingen heeft de twaalf beschikbare plaatsen inmiddels ruimschoots overschreden. Om een goede selectie te kunnen maken, hebben de kandidaten een casus ontvangen. Inmiddels zijn de uitwerkingen hiervan ontvangen. De kwaliteit van de inzendingen heeft Welten dermate positief verrast, dat

besloten is 14 studenten te selecteren voor de Summer Course. Gerline, studente Master International Business & Management aan de Rijksuniversiteit in Groningen is een van de deelnemers. “De Summer Course is voor mij een unieke mogelijkheid om nu al kennis te maken met het werken in de financiële sector. Bovendien is het een goede manier me verder te ontwikkelen en daarmee mijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.” Gerline verwacht veel te leren tijdens de Summer Course. “Ik hoop dat er een mooie basis wordt gelegd voor mijn toekomstige loopbaan. Daarnaast denk ik dat er voldoende tijd is om leuke dingen te doen en om andere cursisten, en natuurlijk Welten als bedrijf, beter te leren kennen. Een mooie combinatie dus tussen inspanning en ontspanning. Ik heb er zin in!” Meer informatie over de Welten Summer Course is te vinden op www.welten.eu/zomer.


2

Jaargang 6 - juli 2011

Door: Chris Smith, interim professional Business Banking

Het Zakelijk Loket - visitekaartje naar de markt sche mogelijkheden van verdere multi-channel toepassingen.

In 2008 is vanuit de Rabobank programma’s – te weten visie 2010, Processen & Sturing en Virtueel Dichtbij – een beweging ontstaan die heeft geleid tot een heroverweging van de huidige inrichting van het bedrijventeam (Bedrijvenadvies en Zakelijke Relaties) en uiteindelijk tot de ontwikkeling en introductie van een Zakelijk Loket (Klant Contact Centrum voor Bedrijven). Een aantal redenen lag hier aan ten grondslag, waarbij toegankelijkheid en rentabiliteit belangrijke aanjagers voor het concept waren. De voornaamste doelstelling was de creatie van klantwaarde en efficiëntie voor de bank. Door de eenvoudige en snel af te wikkelen klantvragen zoveel mogelijk centraal op te vangen en af te handelen, wordt verwacht dat de Intern Accountmanager zich daadwerkelijk kan gaan richten op het ondersteunen van de Accountmanager bij het relatiebeheer en de daaruit voortvloeiende verkopen. Gedurende diverse opdrachten passeerde regelmatig het thema Zakelijk Loket. Tijdens een van deze interim opdrachten had ik zitting in de stuurgroep die bestond uit direct betrokken managers en een projectleider. Zij nemen besluiten, bespreken strategische thema’s, brengen informatie naar de diverse management teams en

zorgen voor gedragenheid binnen de bank. Verandermanagement vormde hierbij een kritische succesfactor. Performance en bemensing Het is de gedachte om het Zakelijk Loket zichzelf te laten bewijzen door snelle en vakkundige afhandeling, ofwel cross-sell, van alle bancaire producten op zakelijke gebied. Hierbij ligt het zwaartepunt op het vlak van betalen, sparen, verzekeren en - in mindere mate - financieren. Rekenmodellen vormen weliswaar een hulpmiddel voor het bepalen van de bemensing, echter het is indicatief. Vraag blijft hoe de consument in de praktijk de bediening zal ervaren, wat mede capaciteitsinzet rechtvaardigt. Menig lokale bank worstelt niet enkel met een zo correct mogelijke benadering aan kwantiteit, maar ook met de kwalitatieve invulling.

De ontmanteling van het Lokaal Administratief Centrum (LAC) heeft eveneens effect op het commerciële segment Bedrijven. De complexere activiteiten die (voorlopig) niet geautomatiseerd kunnen worden, zullen geïntegreerd worden in de werkzaamheden binnen het Zakelijk Loket. Afhankelijk van de lokale situatie bepaalt iedere bank hierin haar eigen tempo, invulling in het organogram en totale formatie. Dit is mede bepalend voor het aantal fulltime leidinggevenden. Het streven naar platte organisaties en bemensing met medewerkers vanuit het Bedrijvensegment (kennis van zaken is een randvoorwaarde voor succes), vormen belangrijke uitgangspunten. Anticiperen Door Welten Business Banking wordt tijdig geanticipeerd om een antwoord te bieden op de vraag van

Chris Smith

de lokale banken. Afhankelijk van de fase waarin de lokale bank verkeert, liggen er kansen als flexibele schil voor het succesvol neerzetten van het Zakelijk Loket wat randvoorwaarden kent. We moeten ons realiseren dat de consument steeds op zoek is naar gemak, eenvoud en snelheid en daarvoor in toenemende mate gebruik maakt van meerdere directe kanalen (telefoon, e-mail, chat en SMS). Integratie en coördinatie van de virtuele kanalen blijft daarom een belangrijk speerpunt met daarbij de techni-

De bemensing van het Zakelijk Loket heeft plaatsgevonden met bestaande medewerkers vanuit LAC, de Commerciële Binnendienst en een enkele Intern Accountmanager. Geleidelijk aan doen de banken thans de ervaring op dat er toch meer specifieke vaardigheden gevraagd worden, met name op het vlak van telefoon- en e-mail afhandeling in combinatie met cross-selling. Dit gegeven én de snelle doorstroming van jong talent zorgt voor een groter dan gemiddeld verloop. Dat biedt kansen voor onze trainees die communicatief en commercieel snel hun weg blijken te vinden in een hectische omgeving zoals het Zakelijk Loket. Een of twee opdrachten op dergelijke ‘bedrijven service centra’ vormen een prima start voor elke bancaire loopbaan. In toenemende mate erkennen banken dat een service centrum het visitekaartje naar de markt is. Daarin zal de komende jaren meer geïnvesteerd worden. Welten kan daar haar voordeel mee doen.

Niels de Ruiter - Interim Professional Personal Banking

Dit houdt mij bezig Stichting Ep & Vloet De stichting Ep & Vloet zet zich driejaarlijks in voor een grootschalig vrijwilligersproject in Europa. In 2005 en in 2008 werden twee projecten opgezet in Roemenië. Dit jaar is Albanië aan de beurt, één van de armste landen van het Europese continent. Weltenaar, Niels de Ruiter, is bestuurslid van deze stichting. Hij vertelt wat hem bezighoudt.

gekozen voor Albanië. Daar hebben ze onze hulp nu harder nodig.”

en de elektriciteitsvoorzieningen zijn vaak erg gebrekkig en gevaarlijk.”

“Een delegatie vrijwilligers reist deze zomer af naar het arme bergdorpje Zali, nabij de hoofdstad Tirana. Het betreft een voormalig mijnwerkersdorp. De mijnen zijn

Niels houdt zich voornamelijk bezig met de voorbereidingen. Voor dit specifieke project werken ze samen met een stichting uit Huizen. Niels onderhoudt de contacten.

De Stichting Ep & Vloet is voortgekomen uit een vroegere vriendengroep met een eigen kroeg die allerlei activiteiten organiseerde. De naam Ep & Vloet is te danken aan de vader van een bezoeker die regelmatig ‘eb’ in zijn borrelglas aantrof. “En een beetje bier hielp bij het spellen van de woorden,” aldus Niels. Na de oprichting van de Stichting in 2001 organiseerden de vrienden de twee daaropvolgende jaren vrijwilligersprojecten in Nederland. Dit beviel zo goed dat ze besloten dit uit te breiden buiten Nederland. In 2005 werd in Roemenië een centrum voor ouderen gebouwd en drie jaar later werd de bouw van een jongerenkamp gerealiseerd. Hier kunnen kansarme Roemeense jongeren een vakantie doorbrengen. Niels is al vanaf het begin bij de Stichting betrokken en heeft zodoende deelgenomen aan alle projecten. Inmiddels bekleedt hij een bestuursfunctie.

Albanië “We hebben gemerkt dat Roemenië, vooral na de toetreding tot de EU, steeds welvarender wordt. Aangezien we toch hele basale hulp willen bieden, daar waar het echt nodig is, hebben we dit jaar

inmiddels gesloten en de bevolking bestaat voor het overgrote deel uit werklozen. Ongeveer zestig gezinnen wonen onder de meest erbarmelijke omstandigheden in twee flatgebouwen. Het dak is vrijwel overal lek, ramen ontbreken

Afgelopen november is hij een weekend naar Albanië geweest om de situatie ter plaatse te bekijken. Daarnaast is Niels bezig met het werven van klussers en sponsoren en beheert hij met een ander bestuurslid de website en social

media. Als deze zomer het project echt van start gaat, vertrekt Niels naar Zali. “Eenmaal aangekomen in Albanië zal ik goed luisteren naar de mensen die écht verstand van bouwen hebben en zal ik de handen flink uit de mouwen steken,” zegt Niels lachend. Druppel op de gloeiende plaat “Omdat wij geen geld overmaken maar ter plaatse zelf de situatie verbeteren, voel ik me persoonlijk erg betrokken. Daarbij leren we, waar mogelijk, ook de lokale bevolking hoe ze zaken kunnen verbeteren en laten wij gereedschap en materialen achter. Door deze opzet ben ik er zeker van dat onze hulp goed terecht komt en duurzaam is. Ik heb het gevoel dat ik echt iets bijdraag. Anders dan wanneer je geld overmaakt naar een willekeurig goed doel. Uiteindelijk is het misschien een druppel op de welbekende gloeiende plaat… maar wel mijn druppel en dat zie je ook terug in de reacties van de lokale bevolking. Daarbij waren de ervaringen van eerdere projecten zo fantastisch dat ik dit project zeker niet wil missen.” Kijk voor meer informatie op www.albanie2011.nl of op www.epenvloet.nl.


Jaargang 6 - juli 2011

3

Van kernwaarden naar DNA Het DNA van Welten De mens centraal Onze collega’s zijn de kracht van de organisatie. Door de kansrijke omgeving die Welten biedt, zijn zij in staat een optimale bijdrage te leveren aan de dienstverlening van onze opdrachtgevers. Door de vrijheid die Weltenaren genieten, hebben zij grotendeels de eigen regie over hun carrière, zonder daarbij de verantwoordelijkheid uit de weg te gaan.

No-nonsense Binnen Welten heerst een no-nonsense cultuur; geen hiërarchie, geen bureaucratie. Mede hierdoor blijft onze flexibiliteit in alle opzichten gewaarborgd.

Altijd door passie gedreven Welten streeft naar een grote mate van professionaliteit. Door ervaring, creativiteit, innovatie en vooral door te luisteren naar de wensen van de opdrachtgever, halen wij het beste uit ons zelf. Wij denken altijd in oplossingen vanuit onze passie om de beste te zijn.

Kernwaarden geven de identiteit van een organisatie weer; ze vormen als het ware het DNA van het bedrijf. Het is daarom belangrijk dat de kernwaarden passen bij de organisatie en dat medewerkers deze kennen en zich er ook in herkennen. Op deze manier kunnen zij de waarden uitdragen bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden. Met dit gegeven werden de kernwaarden van Welten een goed onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in het DNA van Welten. Overbodig Een rondje langs een aantal Weltenaren leerde dat de bestaande kernwaarden nog steeds kenmerkend zijn voor Welten. Sommige waarden zijn echter zo vanzelfsprekend, dat het benoemen ervan inmiddels overbodig is. Zo mag het immers voor iedereen duidelijk zijn dat een bedrijf als Welten integer, professioneel en flexibel is. De bestaande waarde de mens centraal werd door de

collega’s als meest herkenbaar omschreven. Voor de meeste collega’s was het niet mogelijk alle kernwaarden van Welten op te sommen. Doelstelling Er bleek een duidelijke behoefte te zijn aan nieuwe kernwaarden die aangeven waar Welten voor staat. Met als doel te komen tot maximaal vier begrippen die door alle Weltenaren worden gekend en

herkend, werden nieuwe waarden geformuleerd. Deze vormen het DNA van Welten.

De mens centraal No-nonsense Altijd door passie gedreven Het DNA van Welten laat zien wie we zijn en hoe we gezien willen worden. Dit willen we zowel intern als extern uitdragen.

Welten ProjectenArena De derde Welten ProjectenArena vond eind mei plaats in Utrecht. De ProjectenArena is een platform waarop verschillende disciplines binnen het werkgebied projectmanagement en/of specifieke projecten bij financiële instellingen bijeenkomen. Dit om kennis te delen, inzicht in specifieke onderwerpen te vergroten, best practices te presenteren en te discussiëren over onderwerpen die een bijdrage leveren aan de vooruitgang van de financiële sector. Deze ProjectenArena stond volledig in het teken van conversies. Fred Slimmens van FTE Convinsure deelde met ons zijn ervaring op het gebied van conversies bij levensverzekeraars, pensioenverzekeraars en pensioenfondsen. Daarna hield Jan Westerbeek, directeur van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs,

een inleiding getiteld ‘van bierviltje tot Blackberry’. In deze presentatie kwam de conversie van de fysieke beursvloer naar de digitale assurantiebeurs aan de orde. Voorafgaand aan de ProjectenArena hebben de deelnemers op een aantal stellingen gereageerd. De uitkomsten hiervan zijn tijdens

de bijeenkomst gepresenteerd, waarna een levendige discussie ontstond. Dat nogal wat meningen inhoudelijk werden bijgesteld bleek uit het feit dat verschillende stellingen na de presentaties en de daaropvolgende discussie anders werden beantwoord dan voorafgaand aan de ProjectenArena. Vrijwel iedereen is het er mee eens

dat de impact van een conversie vaak onderschat wordt. Dit werd direct gerelateerd aan het feit dat dit geldt voor bijna ieder project, dus ook voor conversieprojecten. Een groot deel van de aanwezigen gaat er dan ook van uit dat een verdubbeling optreedt ten aanzien van tijd en kosten ten opzichte van de eerste inschatting bij aangaan van het conversieproject. Bij veel organisaties blijkt discussie te ontstaan tussen de lijn- en de projectorganisatie als het gaat om het aanleveren van correcte en volledige data. Hoewel bijna iedereen van mening is dat een conversie een verantwoordelijkheid

in de lijnorganisatie is, wijst de praktijk uit dat het bijna altijd binnen een projectorganisatie plaatsvindt.

Uiteindelijk kunnen we concluderen dat de ProjectenArena weer voldoende discussiestof heeft doen opwaaien, waar alle aanwezigen in de praktijk mee aan de slag kunnen.

Door: Larry van der Schoor

2013: evolutie of revolutie in ons vakmanschap? Onze sector leeft soms bij de waan van de dag. Geregeerd door actuele marktontwikkelingen, nieuwe wetgeving, maatregelen van toezichthouders. Als marktleider die midden in de financiële dienstverlening staat mogen we, nee moeten we meer gebruik maken van onze ervaring, kennis en visie. We zijn inmiddels een autoriteit in de financiële wereld, dankzij het vakmanschap dat we elke dag op honderden werkplekken bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen laten zien. Dat is iets om trots op te zijn, maar het is niet iets om van naast je schoenen te gaan lopen. Juist die enorme praktijkkennis en -ervaring houdt ons met beide benen op de grond. Wel merken we dat we steeds vaker worden uitgenodigd onze mening te

geven. Zo ook over 2013, een belangrijk jaar voor de financiële dienstverlening. Wordt dat het jaar van de revolutie of is het ‘gewoon’ een volgende fase in de evolutie? In dat jaar komt er namelijk een spannende cocktail aan maat-regelen en consequenties op de financiële sector af. Provisieverboden niet alleen op complexe financiële producten, maar ook op beleggingsportefeuilles. De rol van het intermediair verdwijnt hier als sneeuw voor de zon. Pakken de banken dit op?

Wie helpt verzekeraars met hun portefeuilles? Maar ook hypotheekadvisering wordt een belangrijk issue: aflossingsvrij mag dat nog, zo ja hoeveel? Of: stoppen met werken op je 64e of 67e? Bereikbaar via banksparen? Wij leveren graag een bijdrage aan het beantwoorden van die vragen en aan concrete oplossingen. Ons vakmanschap is marktleiderschap, ook in 2013! Dat kan niet. Dat kan Welten.


4

Jaargang 6 - juli 2011

Welten wijze in beeld

Bastiaan van Wijnen geeft workshop aan Business Banking

et We m n e k a m is n Ken

lten

Gianni werf t tij Event op F dens Financial Future ontys Hoge school

Rob Mak over de zvoan Quintos rgsector

Emiel Roozen verzorgde op uit van Larry een masterclass in nodiging Vessem

otog f p o h s Work

rafie

Jack de Vries met Weltendas in DWD

J 15 jaar inohn van Erp dienst. P roficiat!

Martijn

Cissen a

oord an het w

n Chan a a d e g d e o G

tal !

Dat gaat naar den Bosch toe....

Onze Toppers

Team Rabobank Connect II Alpe D’HuZes 2011

Wat leuk j

e weer te

zien!


Jaargang 6 - juli 2011

5

De toekomst van het financiële talent

Vernieuwend arbeidsmarktconcept:

Welten Experience Wie het talent heeft, heeft de toekomst. Dat geldt voor de mensen die actief aan de slag willen in de financiële dienstverlening, maar zeker voor de banken en verzekeraars die financiële talenten aan zich weten te binden. Welten heeft een integrale aanpak ontwikkeld om mét financiële instellingen branchebrede toptalenten te selecteren, op te leiden en hen een uitdagende en afwisselende carrière te bieden. Welten Experience. De arbeidsmarkt verandert snel. Talent wordt schaars en een organisatie die niets meer te bieden heeft dan een goed pakket arbeidsvoorwaarden, vist onherroepelijk achter het net. Medewerkers zijn op zoek naar afwisseling, kansen om zichzelf professioneel en persoonlijk te ontplooien en naar regie over hun eigen carrière. Dat vraagt om een andere opstelling van werkgevers en om een andere aanpak van werving, opleiding en inrichting van (flexibele) arbeid. Branchebrede aanpak Volgens Deborah Koogje, ruim zes jaar werkzaam bij Welten, is het voor de branche de hoogste tijd om in actie te komen. “De strijd om talent is al losgebarsten. De branche heeft toch al niet het beste imago en dus moet je talenten daadwerkelijk iets kunnen voorschotelen. Een mix van uitdagende

je dan ook niet als individuele bank of verzekeraar aangaan. Dat moet je branchebreed oppakken.” De crème de la crème Als antwoord op de kantelende arbeidsmarkt introduceert Welten een branchebreed talentship. Deborah ontwikkelde Welten Experience: een veelomvattend programma waarin financiële talenten in twee jaar de kennis en ervaring opdoen om zich te ontwikkelen tot breed inzetbare financieel specialisten. Voor en door de financiële sector. “Welten Experience verbindt de crème de la crème van de startende financiële professionals aan een groep financieel dienstverleners. Samen met banken en verzekeraars wordt een compleet traject ingevuld waarin leren, werken en intensieve begeleiding samenkomen. Na twee jaar staat er dan een groep professionals die het vak beheer-

 Opdracht nav Talentplan  Bijstellen Talentplan  Opleiden

Catwalk van de financiële dienstverlening

 Evaluatie opdracht

fessionals en opdrachtgevers per lichting bij voorkeur twaalf geschikte kandidaten selecteert. Die gaan vervolgens de basisfase van vier tot twaalf weken in waarin ze bij Welten opleidingen en vaardig-

Financiële sector Particulier Bankieren

Zakelijk Bankieren

Verzekeringen

Pensioen

Leidinggeven

Leidinggeven

Leidinggeven

Leidinggeven

Projecten

Projecten

Projecten

Projecten

Advies

Advies

Advies

Advies

Analyse

Analyse

Analyse

Analyse

Ondersteuning

Ondersteuning

Ondersteuning

Ondersteuning

Ontwikkeling die bij jou past

opdrachten, groeiperspectief, gelegenheid voor kennisontwikkeling en een goede balans tussen privé en professioneel. Een kandidaat moet vanuit overtuiging kiezen voor werken in de financiële dienstverlening. Die uitdaging moet

sen, de markt kennen en weten hoe en bij welke opdrachtgever ze zich verder willen ontwikkelen. Absolute aanwinsten voor de branche dus.“ Het traject start na een auditiedag waar een vakjury van Welten-pro-

 Kennis- en intervisiedag

heidstrainingen volgen, concrete opdrachten uitvoeren en begeleid worden door hun werkcoach. In die fase maken ze kennis met de opdrachtgevers die zich aan het traject verbonden hebben. In de volgende fase gaan ze aan de slag

op bestaande functieplaatsen bij de opdrachtgevers. Op verschillende vakgebieden, bewust verdeeld over banken en verzekeraars. Daaromheen worden ze continu verder opgeleid, getraind en begeleid. Niet geschikt voor elke kandidaat “Het traject is zeker niet geschikt voor elke kandidaat. Het is bedoeld voor getalenteerde startende professionals op HBO- en WOniveau die echt werk willen maken van hun financiële carrière, die intrinsiek gemotiveerd zijn. Die voor de financiële dienstverlening kiezen, maar eerst willen ontdekken waar daarbinnen hun kracht en interesse liggen. Met dit traject zijn ze zelf volledig in charge over hun carrière; het is de unieke experience in de financiële sector. Succesvolle deelname zal een keurmerk worden voor financieel toptalent, daar ben ik van overtuigd. ” ‘Toon maar aan dat je de beste bent’ “Het traject vraagt ook nogal wat van de opdrachtgevers. Die moeten zich kwetsbaar durven opstellen en lopen daarbij het risico dat een kandidaat dus uiteindelijk niet voor hen kiest. Roepen dat je de beste werkgever in de branche bent is niet genoeg. Toon het maar aan. Maar als je overtuigd bent van je kwaliteit als organisatie en werkge-

ver, moet je die uitdaging aandurven. Bovendien, met een intern opleidingsprogramma doe je talenten tekort. Concreet betekent het dat een opdrachtgever betrokken is bij de selectie, een maandelijkse fee betaalt en permanent functieplaatsen laat invullen door de Welten Experience-talenten. Het resultaat na die periode kan wel zijn dat je verschillende hoogopgeleide en zeer gemotiveerde financiele toptalenten aan je hebt weten te verbinden, waarvoor geen extra kosten voor werving, selectie, opleiding en coaching gemaakt hoeven worden.” Investeer in de toekomst “Wie investeert in talent, investeert in de toekomst. Samen met opdrachtgevers in de bank- en verzekeringswereld kunnen we vandaag een antwoord geven op de arbeidsmarktvragen van morgen. Dat antwoord is niet te vinden binnen de eigen organisatiemuren. De veranderende arbeidsmarkt vraagt om een branchebrede aanpak. Die biedt Welten Experience. “


6

Jaargang 6 - juli 2011

Interview

Projecten financieren die ertoe doen per april van dit jaar via een deta-vast constructie bij Triodos in dienst gekomen.” Onderscheidend Op de vraag waar Triodos Bank zich in onderscheidt antwoordt Mireille dat er op een andere manier naar kredietverlening wordt gekeken.

Nadine Hoeppermans (links) en Mireille Hoekstra.

Nadine Hoeppermans kwam in april 2011 bij Triodos Bank in dienst als intern accountmanager binnen het team ‘Innovatie en Welzijn’. Daarvoor werkte Nadine bijna vier jaar bij Welten. Mireille Hoekstra is sinds één jaar werkzaam als senior accountmanager zakelijke relaties bij Triodos Bank. Zij geeft leiding aan het team ‘Innovatie en Welzijn’. De redactie van Welten In Praktijk sprak met beide dames over de bank en haar ideologie en over de combinatie Welten en Triodos. Vreemde eend in de bijt Voordat Triodos Bank haar werkgever werd, was Mireille Hoekstra 17 jaar in dienst bij ABN Amro. Ze voelde zich echter de laatste jaren een vreemde eend in de bijt. “Ik wilde verder kijken dan alleen het geldelijke belang; zaken als milieu en duurzaamheid zijn voor mij ook belangrijk. Bij Triodos voelde ik direct een betere aansluiting.” Nadine Hoeppermans startte na

haar opleiding Ontwikkelingsstudies in september 2007 bij Welten. “Ik heb altijd al interesse gehad in het idealisme en in andere culturen. Vanaf het moment dat ik bij Welten in dienst kwam heb ik aangegeven waar mijn interesses liggen. Dat kon ook prima omdat Welten in mijn ogen echt een leerbedrijf is.” Gedurende haar loopbaan bij Welten werd duidelijk voor Nadine

bij welke banken ze haar toekomst níet zag. “Ik had niet de ambitie bij één van de grootbanken terecht te komen. Toen ik Triodos in het vizier kreeg wist ik meteen dat dit het bedrijf is waar ik graag zou willen werken. Drie keer heb ik op vacatures gereageerd, maar telkens bleek dat de overstap nog te vroeg was. Uiteindelijk heeft Pieter-Bas (red. van Ravenswaaij, matcher Business Banking) een goed woordje voor me gedaan en ben ik

“Wij hanteren bancaire criteria zoals elke andere bank, want initiatieven moeten natuurlijk financierbaar zijn. Maar daarnaast stellen we onszelf ook altijd de vraag wat het project in kwestie ertoe doet. Wij werken alleen met impactvolle kredieten. Dat houdt in dat er verbindingen worden gelegd waar de maatschappij mooier van wordt. Het is voor ons van belang dat er aansluiting is met het milieu, met mensen (cultuur) en dat klanten zich op een of andere manier bezighouden met de levenskwaliteit van mensen. Wij leven niet ván de aarde maar mét de aarde,” aldus Mireille. Triodos brengt ook zelf verbindingen tot stand door aansluiting te zoeken met andere bedrijven. Zo werkt de bank nauw samen met diverse stichtingen en gemeenten om bijvoorbeeld door middel van borgstellingen kredieten aan kunstenaars te kunnen verstrekken. Volgens Nadine is er ook bij de collega’s een duidelijk onderscheid waarneembaar. “In vergelijking met medewerkers die ik bij andere banken heb ontmoet, hebben ze hier in mijn optiek een bredere belangstelling. Naast het werk hebben mijn huidige collega’s vaak een maatschappelijk verantwoorde

nevenfunctie zoals bestuurder bij een goed doel.” De mens centraal De kernwaarde ‘de mens centraal’ past volgens Mireille bij zowel Welten als Triodos Bank. Bij Triodos is dit ook terug te vinden bij haar dienstverlenging en bij

haar medewerkers. Er wordt heel duidelijk gekeken of een persoon zich ook echt verbonden voelt met de missie van de bank. “Triodos kan alleen haar identiteit behouden als de collega’s het juiste gevoel hebben en dat ook uitdragen. De deta-vast constructie die we hebben uitgevoerd met Welten sluit hier mooi bij aan. Hierdoor hebben we heel goed kunnen kijken of Nadine de juiste verbinding heeft.” Nadine vult aan: “De visie van Triodos zat al in mij en Welten heeft mij kennis laten maken met de financiële wereld. Dit zou ook andersom kunnen werken; ik ervaar in ieder geval een open communicatie bij beide organisaties.” Op dit moment zijn vijf Weltenaren actief bij Triodos Bank. Mireille geeft aan dat er altijd behoefte is aan mensen met ondernemerschap. “Wij zijn niet zo groot dat wij ingericht zijn met coachingspools, handboeken en een eigen academy. Wij zijn altijd op zoek naar mensen met een bepaalde basiskennis die een positieve verbinding weten te leggen en die kijken naar de mogelijkheden. Bij Welten werken zulke mensen en daarom is het fijn werken met Welten.”

Werken bij Welten beleving online Eind mei ging de website www.werkenbijwelten.eu online. Met deze vernieuwde site zijn we beter in staat de Welten beleving over te brengen richting onze potentiële collega’s. Met Werken bij Welten spreken we drie doelgroepen op de arbeidsmarkt aan; starters, young professionals en professionals.

Het wervingsapparaat draait binnen Welten op volle toeren. Een groot deel van onze recruitmentactiviteiten vindt online plaats (o.a. vacaturesites en social media). Het is dus belangrijk dat een bezoeker aan de website in korte tijd kennis kan maken met Welten als mogelijke werkgever.

Via de Welten site www.welten.eu kunnen starters ons doorgaans goed vinden, waarbij ze bovendien een helder beeld krijgen over het werken bij Welten. De senior professionals hebben na een bezoek aan de reguliere site minder beleving bij Welten als werkgever. Op de Werken bij Welten site

vindt de bezoeker - naast uiteraard de vacatures en events - verhalen van Weltenaren en uitleg over de instroom- en ontwikkelingsmogelijkheden. Potentiële collega’s ervaren als het ware hoe het is om voor Welten te werken en kunnen al een beetje proeven aan de sfeer op de Welten Campus. Ook de ‘achterkant’ van de site is geoptimaliseerd. Hierdoor verloopt de afhandeling van een sollicitatie persoonlijker en sneller. Erik Broeder van de Afdeling Recruitment is erg te spreken over de bezoekersaantallen. “In één week hebben we ruim 2000 bezoekers geteld. Belangrijker voor ons is echter te merken dat

sollictanten bij aanvang van hun sollicitatie al duidelijk een beeld hebben van de organisatie en de richting die zij op willen. Kandidaten kunnen zich beter online oriënteren op een functie voordat ze de stap zetten om te reageren.” In de komende periode wordt de site verder uitgebreid met filmpjes, foto’s en meer belevingsverhalen. Wij stellen de kritische blik van onze collega’s bijzonder op prijs. We nodigen je uit een kijkje te nemen op www.werkenbijwelten.eu. Heb je nog tips of aanvullingen? Geef deze dan door aan Erik Broeder: e.broeder@welten.eu of via Yammer.


Jaargang 6 - juli 2011

7

Welten en Mastermind zetten AnyLife op

‘PPI is de toekomst van de pensioenmarkt’

Ivo van Riel

Sinds dit jaar mag een pensioenregeling ook uitgevoerd worden door een premiepensioeninstelling (PPI). Dat gaat volgens Ivo van Riel van Welten en Marco Robben van Mastermind leiden tot een revolutie in pensioenuitvoering. “Een PPI biedt de mogelijkheid om volledig los te komen van alle pensioenbalast van bestaande tweedepijlervormen. Lean en mean, transparant, klantgericht.” Het geloof van Van Riel en Robben in de toekomst van de PPI heeft geleid tot de oprichting van AnyLife.

Klantintegriteit en CDD op de Welten wijze Op 1 augustus 2008 is de nieuwe Wwft ingegaan. Daaruit en met gebruik van de WFT heeft de Nederlandse Bank richtlijnen opgesteld voor de banken. In deze richtlijnen is ook CDD meegenomen. Nederlandse banken hebben hier ieder op hun manier hier invulling aan gegeven. Nieuwe wet- en regelgeving Welten heeft met aandacht de nieuwe wet- en regelgeving gevolgd en daarbij gekeken naar: • Moeten wij onze eigen medewerkers die bij de aangesloten banken werken bijscholen? • Kunnen wij opdrachtgevers helpen bij de aanpak en implementatie van de aangescherpte regels? Vier aandachtspunten Joep Thiecke en Guus Warmerdam hebben vanuit Personal Banking hier onderzoek naar gedaan en hebben vier aandachtsgebieden geformuleerd: • Particulier; verificatie, identificatie en klantindeling in juiste klantgroepen. • Private Banking: herkomst van vermogen. • Zakelijk advies: aanwezigheid van UBO’s* in dossiers • Opleidingen: kennis én vaardigheden.

Beste dienstverlening Er is gekeken waar Welten, voor dit specifieke project, opdrachtgevers het best bij van dienst kan zijn. We hebben ons daarbij geconcentreerd op de backoffice-/uitzoekwerkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan het sturen van brieven, het specificeren van UBO’s met behulp van Kamer van Koophandel en het Kadaster en het benaderen van klanten die zelden of nooit contact met de bank hebben. Hierdoor kunnen de medewerkers van de bank zich concentreren op de dagelijkse werkzaamheden en klantcontact houden. Inmiddels heeft een aantal Weltenaren hier ervaring mee opgedaan. Gedurende de verschillende projecten bij banken - en tijdens gesprekken met projectmanagers kwamen steeds twee belangrijke punten terug: • Hoe zorg je er als bank voor dat medewerkers niet alleen

de regels kennen maar deze ook correct toe kunnen passen en kunnen inzien welke belangen er kleven aan het juist uitvoeren van de gestelde eisen? • Hoe kan de adviseur op correcte wijze de klant overtuigen van het belang van het aanleveren van noodzakelijke info? Vaardigheidstraining Op basis van deze feedback is er binnen Welten een vaardigheidstraining ontwikkeld. Het doel van de training is drieledig: • Aanleren van gesprekstechnieken die helpen bij het verkrijgen van info van klanten die nodig is inzake Wwft • Toepassen van gespreksvaardigheden. • Ervoor zorg dragen dat nu en in de toekomst het beleid, zoals beschreven in het document klantintegriteit, goed wordt uitgevoerd. De training is interactief en kan in een dagdeel gegeven worden.

* UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’. Hiermee wordt de uiteindelijk belanghebbende bedoeld.

“In de pensioenmarkt is binnen afzienbare tijd een belangrijke rol weggelegd voor de premiepensioeninstellingen”, zegt Ivo van Riel, business unit manager Welten Pensioen Professionals.

uitvoering, LeanApps verzorgt de ICT voor de administratieve taken en ES-Connect ontwerpt en bouwt applicaties voor de online communicatie en interactie. In AnyLife is de volledige onder-

“Over 20 jaar bestaat minimaal 85 % van de pensioenregelingen uit beschikbare-premieregelingen. Verreweg het grootste gedeelte daarvan zal dan door PPI’s uitgevoerd worden.” Van Riel en Robben deden intensief onderzoek naar de onderscheidende mogelijkheden van een PPI, de voorwaarden voor succes en naar de marktbewegingen op dit moment.

steuning op elk onderdeel ondergebracht voor instellingen die overwegen een PPI op te richten. Een totaalpakket, voor de hele keten van advies tot en met administratie en service, aldus Robben.

Transparantie is het codewoord Een PPI is het instrument bij uitstek om het pensioen naar een nieuw tijdperk te tillen, zegt Marco Robben, partner in consultancy- en innovatiebureau Mastermind. “Transparantie is het codewoord voor het pensioen van de toekomst. En met een PPI kun je daadwerkelijk transparant zijn over inleg, kosten en vermogensopbouw. Een PPI is de kern van de afzonderlijke elementen: vermogensbeheer, verzekeringen, administratie & ICT, distributie en communicatie met werkgevers en deelnemers. En op elk element moet de propositie goed zijn. Dat begint met lage kosten voor administratie, beheer en risicopremies. Maar het betekent ook snelle, digitale distributie en tweerichtingcommunicatie. Excelleer je op alle afzonderlijke onderdelen dan heb je een winstgevend businessmodel.” De visie van Van Riel en Robben en de resultaten uit hun onderzoek, onder meer bij relaties van Welten, hebben geleid tot de ontwikkeling van AnyLife, een samenwerkingsverband van vier partijen. Mastermind biedt programmamanagement en consultancy, Welten levert de mensen en expertise in de

‘Onze visie maakt veel los’ Inmiddels zijn er vanuit AnyLife al een groot aantal gesprekken geweest met verzekeraars, banken en vermogensbeheerders. Ivo van Riel: “We merken dat het onderwerp leeft, maar dat bij lang niet iedereen duidelijk is hoe ze het moeten invullen. Onze visie op de PPI maakt veel los. AnyLife laat zien hoe de gehele keten van advies tot en met administratie en service van pensioenen ingericht moet worden. En het laat zien hoe pensioenaanbieders pensioenregelingen tegen zeer lage kosten kunnen aanbieden. Het heeft ook al geleid tot concrete afspraken over de mogelijke opzet van een premiepensioeninstelling.” Het wordt nu spannend “Het gaat nu spannend worden”, zegt Marco Robben. “1 januari 2012 is een belangrijke datum, dan zullen er al veel werkgevers voor een PPI gekozen hebben. Dat betekent wel dat je in juli de propositie al op de rit moet hebben en dat je in oktober de offertes klaar hebt. Er is dus veel werk aan de winkel. Gelukkig zijn er steeds meer verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders die nu in actie komen. Dat is ook nodig, want het is onze overtuiging dat als je aan de zijlijn blijft, je straks de boot zult missen.

PE SEH 2011

Welten wederom geaccrediteerd Welten is wederom geaccrediteerd voor het verzorgen van Permanente Educatie voor SEH-gecertificeerde hypotheekadviseurs. De accreditatie van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) geldt tot en met december 2011. Om hun erkenning te behouden dienen hypotheekadviseurs die SEH-gecertificeerd zijn jaarlijks

te voldoen aan de eisen die de SEH vaststelt voor Permanente Educatie. Welten Opleidingen biedt direct toepasbare opleidingen aan die aan deze eisen voldoen. Cursisten ontvangen bij een succesvolle afronding van de opleiding een diploma en Welten verzorgt de aanmelding van de PE punten bij het register van SEH.


8

Jaargang 6 - juli 2011

Masterclass Emiel Roozen, CFO Delta Lloyd Groep

‘Koers houden in een turbulente omgeving’ Emiel Roozen (43), lid raad van bestuur (CFO) van Delta Lloyd Groep verzorgde eind april op uitnodiging van Larry van der Schoor in Vessem een masterclass voor de senior en senior plus medewerkers van Welten. Op deze avond nam Emiel Roozen ons mee in de beursgang van Delta Lloyd, het belang van partnership en het belang van zorgplicht.

Beursgang betekent een stortvloed aan regels en eisen van toezichthouders. “Uiteraard moesten er interne veranderingen worden doorgevoerd, zoals het standaardiseren van de

Delta Lloyd, een sterke groep, met 200 jaar historie in zekerheid en betrouwbaarheid en actief in zowel Nederland als België. De verzekeraar en financieel dienstverlener heeft een grote distributiekracht via drie sterke merken namelijk ABN AMRO, Delta Lloyd en OHRA. Emiel Roozen omschrijft de turbulente omgeving van de financiële sector aan de hand van diverse ontwikkelingen zoals Basel III, Solvency II, de hypothekenmarkt, het provisieverbod en het vertrouwen in de sector. Ook de wijze waarop Delta Lloyd Groep omgaat met deze turbulentie komt aan bod. Beursgang Eind 2009 is Delta Lloyd naar de beurs gegaan en met een totale beurswaarde van 2,65 miljard euro was deze beursgang de grootste van een Europees bedrijf sinds de kredietcrisis. De periode voorafgaand aan de beursgang bestempelt Roozen als hectisch en leerzaam. “Een leger aan bankiers komt het bedrijf binnen en onderzoekt minutieus de complete

Delta Lloyd zoekt veel partnerschap in Nederland. Om kennis en kunde in bijvoorbeeld Nederland te houden wordt bewust naar Nederlandse kansen gekeken als het gaat om participaties en beleggingen. Inhoud versus gut feeling Ook zorgplicht staat hoger dan ooit op de agenda bij Delta Lloyd. De kritische blik van toezichthou-

Emiel Roozen Voordat hij benoemd is tot CFO was Emiel Roozen directievoorzitter van Delta Lloyd Levensverzekering. Sinds 2002 is hij in dienst van Delta Lloyd Groep. Roozen studeerde Bedrijfskunde en volgde de postdoctorale opleiding tot registeraccountant. Voor hij in dienst kwam als CFO bij Delta Lloyd Bankengroep was hij bijna 10 jaar werkzaam binnen de financiële sector als registeraccountant bij PricewaterhouseCoopers. Sinds 2007 maakt hij deel uit van de directie van het levensverzekeringsbedrijf van Delta Lloyd, waarvan hij in 2008 voorzitter werd.

rapportages binnen de organisatie. Daarentegen brengt de beursgang naast een impuls aan naamsbekendheid ook een enorme impuls aan de mate van trots van de medewerkers. Dit laatste werd nog eens versterkt door het specifieke moment van de beursgang.”

Emiel Roozen

Door Erik Broeder, Manager Recruitment & Arbeidsmarktcommunicatie

Geen optimale interne communicatie?

Yammer dan!

gebruikers al gestegen tot ruim 170. Het gebruik is vrij en berichten zijn divers aard; het delen van successen tijdens een interimopdracht in het land, meedenken over items die in de komende cao-gesprekken mee kunnen worden genomen of een collega die meldt dat hij zojuist papa is geworden. Door de korte berichtjes zijn alle volgers snel op de hoogte en kunnen ze direct in een paar zinnen reageren.

Interne communicatie is een uitdaging voor menig bedrijf. Ook voor Welten is dit een voortdurend punt van aandacht. Want hoe houden ruim 600 Interim Professionals, Trainers, Welten Professionals en Managers elkaar op de hoogte? Yammer biedt uitkomst. Yammer is een microblog. Je kunt het vergelijken met Twitter of Facebook; in een aantal regels stel je anderen op de hoogte van bijvoorbeeld jouw bezigheden, vragen of ideeën. Het grote verschil bij Yammer is dat jouw berichten alleen zichtbaar zijn voor Weltena-

organisatie. Je wordt volledig gecruncht”, aldus Roozen. “Hoe belangrijk het is dat je dingen doet die je ook begrijpt blijkt juist dan meer dan eens.”

ren. Daarmee heeft Welten een besloten, veilige community waarin je vanzelfsprekend meer kan delen dan een openbare dienst als Twitter. Vanaf begin mei zijn de eerste collega’s met Yammer gestart en in de eerste maand is het aantal

De toegevoegde waarde van Yammer ligt in de eenvoud. Het is een no-nonsense hulpmiddel om de interne communicatie te verbeteren. Geen lange mails, maar korte berichten. Daarnaast is het laagdrempelig; alle collega’s van trainee tot management, in het land en op de Campus in Vessem houden meer feeling met elkaar. De eerste creatieve ideeën en connecties zijn in de eerste maand al gelegd en het smaakt naar meer. Elke dag sluit weer een aantal nieuwe collega’s zich om hun input te geven op Yammer. www.yammer.com

Partner in business Met enige regelmaat spreekt Emiel mensen die zich, als ze het hebben over het zaken doen met Delta Lloyd, als volgt uitdrukken: “Ik weet nog goed toen wij samen..” Volgens Roozen hét bewijs dat partnership loont en dat het bijdraagt aan duurzaam zaken doen. “Delta Lloyd is een echte partner in business. We houden van hard zaken doen maar wel: samen uit, samen thuis.”

ders, de politiek en consumenten houdt de financiële sector scherp. Belangrijk hierin is, volgens de CFO, dat je je als financieel dienstverlener continu kwetsbaar opstelt. “Focus op inhoud, durf een opinie te hebben en verkoop alleen producten die je begrijpt. Niet alleen de ratio is hierin belangrijk maar ook het buikgevoel. Hoe pakt een beslissing uit voor alle stakeholders?” Delta Lloyd streeft deze waarden na en weet als TEAM (together each achieves more) leiderschap te tonen én te behouden. “De financiële wereld wordt alleen maar complexer, terwijl de klant om eenvoud vraagt.” Een afsluitende tip van Emiel Roozen:“Blijf jezelf ontwikkelen, zorg dat je diploma’s hebt en meld als je iets niet begrijpt.”

Een interne conversie? Dat kan niet. Dat kan Welten. Ook bij Welten zelf wordt er wel eens een nieuw systeem ingevoerd en moet er geconverteerd worden. De afgelopen periode heeft Welten Opleiding & Organisatieontwikkeling haar dienstverlening en de processen vanuit het projectbureau onder de loep genomen en geconstateerd dat niet alles even efficiënt en foutloos verloopt. Dit heeft veel te maken met de verschillende systemen en toepassingen die hierbij gebruikt worden. Ter vervanging van enkele systemen wordt momenteel een nieuwe planningsmodule geïnstalleerd. Naast de planning, kunnen hierin geautomatiseerd actielijsten worden bijgehouden, brieven en

commerciële mailings worden verstuurd, deelnamecertificaten worden gemaakt, goede managementinformatie geproduceerd en evaluaties van trainingen worden bijgehouden. Femke en Linda volgen de komende tijd enkele gebruikerstrainingen en tegelijkertijd wordt het nieuwe systeem ingericht op de praktijk van Welten. De zomerperiode gebruiken we vervolgens om alles vanuit de bestaande systemen naar het nieuwe doelsysteem te converteren. Vanaf september moet het dan helemaal werken zoals we willen.


Jaargang 6 - juli 2011

9

Klantvraagstuk centraal in visie Welten op consultatie ministerie van Financiën Welten heeft haar visie op financieel vakmanschap aangeboden aan het ministerie van Financiën. Minister De Jager van Financiën wil de regels voor vakbekwaamheid van financiële dienstverleners aanscherpen en consulteerde in de maand mei de financiële sector over de precieze vormgeving en nadere uitwerking daarvan. Vakmanschap is het fundament Welten heeft de overtuiging dat vakmanschap het fundament is van zorgvuldige financiële dienstverlening. Het integraal bezitten van kennis, inzicht en vaardigheden en deze kunnen toepassen in klantvraagstukken zijn essentieel in de bescherming van de belangen van de klant en het vertrouwen in de financiële sector. Op basis hiervan stelt Welten een aanscherping voor van het wettelijke vakbekwaamheidsbouwwerk. Het oude bouwwerk is gericht op productgroepen. Het nieuwe wettelijke bouwwerk dat Welten voorstelt

is gericht op klantvraagstukken. Om op dit niveau te kunnen functioneren bestaat het bouwwerk uit een groeimodel met drie fases: deskundig, vaardig en vakmanschap. De adviseur maakt voor de klant het verschil. Hierdoor moet de adviseur met zijn vakmanschap voor de klant vindbaar zijn. Het vakmanschap dient uniform te zijn vandaar dat Welten het diplomamodel en het persoonsregister (preventieve werking) ondersteunt, maar dan wel op het niveau van vakmanschap en gericht op klantvraagstukken.

Opleidingsraamwerk Financieel adviseur Vakmanschap Passend advies op basis van complexe klantvraagstukken (alles HBO niveau) Integrale toepassing van kennis, vaardigheden en gedrag

Deelmodules • Dagelijkse financiële diensten • Wonen • Risicobescherming en schadedekking • Inkomen en vermogensopbouw • Pensioen • Financiële planning

Integratie leerlijn

Praktijk leerlijn (meester-gezel)

• 1 jaar praktijkervaring onder toezicht van erkende adviseur Vaardig Vertrouwd contact door: focus op de ander en relatie samenwerken en transparantie

Deelmodules • Adviesvaardigheden (ken uw klant) (HBO) • Dienstverlenend werkgedrag (MBO) • Communicatieve vaardigheden (HBO)

Deskundig Kennis en inzicht van productgroepen

Deelmodules • Basis FD (sector/economie/recht/sociale zekerheid/integriteit) (MBO/HBO) • Betalen/Sparen/Verzekeren (MBO) • Consumptief Krediet (MBO) • Hypothecair Krediet algemeen (HBO) • Vermogensopbouw (HBO) • Verzekeringen algemeen (HBO) • Levensverzekeringen (HBO) • Brandverzekeringen (HBO) • Transportverzekeringen (HBO) • Variaverzekeringen (HBO) • Gevolmachtigd agent (HBO)

Vaardigheden leerlijn

Kennis leerlijn

deskundigheid start bij MBO 4 niveau

Door: Marc Faase, voorzitter Welten Alumni

Welten Alumni - Weerzien van oude bekenden Vervolgens neem Cees Welten het woord. Hij is blij verrast veel oud-collega’s te zien waarmee hij in de beginjaren van Welten – nu bijna twintig jaar geleden – heeft samengewerkt. Cees neemt de

Eind mei vond de eerste Welten Alumni bijeenkomst van dit jaar plaats in De Fabrique in Utrecht. Naast een informatief programma is er voldoende ruimte voor de oudcollega’s elkaar, onder genot van een hapje en een drankje, op informele wijze te ontmoeten. De bijeenkomst staat in het teken van het herstellen van het vertrouwen van de consument in de financiële sector. Hiervoor is niemand minder dan Jack de Vries uitgenodigd. Marc Faase, oud Weltenaar en voorzitter van de Welten Alumni, verwelkomt de 80 aanwezige oud-collega’s. In een korte introductie geeft hij onder meer aan

dat er speciale afspraken gelden voor de Welten Alumni, zoals bijvoorbeeld het volgen van de Permanente Educatie Wft tegen gereduceerd tarief.

was hij voorlichter van de CDAfractie, persoonlijk politiek adviseur van Jan Peter Balkenende en campagneleider van het CDA. Voor het thema vertrouwen refereert De Vries aan – hoe kan het ook

Het gemêleerde gezelschap van oud-collega’s en huidig management van Welten kijkt terug op een zeer geslaagde informele en informatieve bijeenkomst.

Na afloop was volop gelegenheid om nog even bij te praten. aanwezigen mee in zijn ambitie om de Welten Academy te realiseren. Financieel directeur, Jan Breukers, licht de jaarcijfers 2010 kort toe. Dan is het de beurt aan Jack de Vries. Hij was van 2007 tot 2010 Staatssecretaris van Defensie in het kabinet Balkende IV. Daarvoor

anders – politiek Den Haag. Na een boeiende presentatie geeft Jack de Vries, ondanks een uitloop van twintig minuten, iedereen alle ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens de afsluitende borrel worden herinneringen opgehaald en oude contacten opgepoetst.

De volgende bijeenkomst van Welten Alumni vindt plaats op 29 september 2011. alumni@welten.eu


10

Jaargang 6 - juli 2011

Sterker uit de hectiek Bij Bijzonder Beheer van de Rabobank Amerstreek in Oosterhout was de bezetting eind 2009 plotseling vrij mager. En dat op ongeveer het hoogtepunt van de economische crisis, in een hectische periode met een enorme instroom aan dossiers op de afdeling. Begin 2010 werd interim manager Hans Strijbosch aangetrokken en drie maanden later trad manager Kredietrisicomanagement Karin Dupuis in dienst. In anderhalf jaar tijd hebben zij samen met het team Bijzonder Beheer weer volledig op poten gekregen. “Door verloop en ziekte liepen we achter in capaciteit en kwaliteit op de afdeling”, zegt Hans Strijbosch. “Toen ik aantrad was ik een soort vliegende keep. Ik begeleidde de junioren op de afdeling, stelde prioriteiten in de aanpak en pakte zelf de dossiers op. Sinds de komst van Karin heb ik me toegelegd op het zwaarste deel van de portefeuille en op de begeleiding van de ‘jonkies’”. Plug&play-interimmer Karin Dupuis: “We hebben eigenlijk twee inhaalslagen moeten maken, tegen de stroom in. Vervanging van de zieke en vertrokken medewerkers was niet voldoende. Onze afdeling moest daarbovenop versterkt worden, niet alleen in aantal maar ook in kwaliteit. We hadden een hoog junior-gehalte. En het viel nog niet mee om goede mensen aan te trekken.” “Het voordeel van het aantrekken van een tijdelijke senior als Hans is dat er meteen veel ervaring binnenkomt. Hij is een soort plug&playinterimmer: hij kan meteen aan de slag en weet waar de prioriteiten liggen. Ook de rust die hij meebrengt is prettig voor de afdeling en voor de relaties. Hij gaat geregeld mee met junioren naar relaties en zijn senioriteit en kennis van zaken hebben een grote meerwaarde.” In de pensioenstand Hans Strijbosch (58) stond volgens eigen zeggen al een beetje in de pensioenstand, toen hij werd gevraagd voor deze opdracht. Hans: “Maar ik was er ook al snel achter gekomen dat stilzitten niks voor mij is. Daarbij was dit zo’n ontzettend leuke en uitdagende klus dat ik ‘m graag aannam. Ik ben een echte Rabo-man en heb ervaring op Bijzonder Beheer, dus dat matchte heel goed.” Hans, sinds 2008 voor Welten als zelfstandig professional aan de slag, zou aanvankelijk een half jaar blijven, maar werd al snel gevraagd langer te blijven. Zijn contract loopt nu tot eind 2011.

Karin Dupuis

Colofon >

redactie@welten.eu

Redactie: Marcelle van Vlerken Yvette Vromans

Tekst: Frank de Smit Marcelle van Vlerken Yvette Vromans

Behoorlijke verbeterslag Rabobank Amerstreek is een grote en dynamische bank met acht vestigingen in zeven Brabantse plaatsen. De afdeling Bijzonder Beheer van Karin bestaat uit, naast haarzelf, zes medewerkers die een groot aantal dossiers beheren. Karin: “We hebben in de afgelopen periode op meerdere fronten een behoorlijke verbeterslag gemaakt. Het blijft druk en dynamisch, ook omdat de klant altijd de agenda bepaalt. Maar de hectiek van vorig jaar is er wel vanaf. Alles staat nu zoals het moet staan en de bezetting is in grote lijnen op orde. Dat geeft ook de rust en de tijd om structurele zaken op te pakken en de afdeling in de totale organisatie beter te positioneren. Zo is er veel winst te boeken in tijd, efficiency en klanttevredenheid als je de deskundigheid van Bijzonder Beheer al in een eerder stadium inzet, nog voor het dossier op onze afdeling belandt.” Erg prettige Rabobank Het was voor Hans een intensievere klus dan hij had ingeschat. “Maar de bank is ook veel groter en dynamischer dan ik vooraf dacht. Het is een erg prettige Rabobank waar ze van aanpakken weten. Je kunt hier de zaken goed voor elkaar krijgen.” Karin constateert dat de instroom afneemt, maar nog niet tot stilstand is gekomen. Haar afdeling kan die instroom goed de baas. “Anderhalf jaar geleden hadden we dat nooit kunnen bijbenen.” De samenwerking met Welten bevalt haar goed. “Welten heeft steeds op elke vraag van ons een snel en goed antwoord gehad. Het resultaat van de stap die we met Bijzonder Beheer in de afgelopen periode gezet hebben, zal waarschijnlijk wel zijn dat we minder vaak een beroep op Welten hoeven te doen. Maar dat is het bewijs dat Hans en de andere interim professionals hun werk goed hebben gedaan. “

Fotografie: Peter Verver Diverse Weltenaren

Hans Strijbosch

Vormgeving en druk: Verhagen Grafische Media

Welten In Praktijk ontvangen? Wil je Welten In Praktijk in de toekomst ontvangen? Meld je dan aan via de website; www.welten.eu. Welten In Praktijk niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar redactie@welten.eu.

Welten is nu ook te volgen op www.twitter.com/welten_vessem

Welten in Praktijk juli 2011  
Welten in Praktijk juli 2011  

Welten in Praktijk is een uitgave voor Weltenaren over Weltenaren, opdrachtgevers en de financiële wereld. In deze editie o.a.: 'Welten Summ...

Advertisement