Page 1

Richtlijnen Social Media Zeven punten voor verantwoord gebruik van Social Media 1. Denk eraan (voordat je iets op internet plaatst waar je later spijt van krijgt) dat alles wat je online publiceert daar lang blijft staan. De meeste social media zijn openbaar en opmerkingen kunnen gemakkelijk in een ander daglicht geplaatst worden, met mogelijk reputatieschade voor Welten als gevolg. Het is belangrijk dat je je hiervan bewust bent en goed nadenkt voordat je iets zegt over zaken die Welten raken, ook binnen jouw privédomein. Realiseer je altijd dat je een medewerker en ambassadeur van Welten bent. 2. Bestuurders, managers, leidinggevenden en degenen die namens de organisatie het beleid en de strategie uitdragen, hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij gebruikmaking van social media. Voor sommige functies geldt dat iemand altijd wordt gezien als Weltenaar – ook als hij of zij een privémening verkondigd. Ga dus op grond van je positie na of je op persoonlijke titel kunt publiceren. 3. Mocht je van plan zijn een eigen blog, groep of website in te richten met Welten als thema, laat dan wel duidelijk weten dat het niet om een officieel communicatiekanaal van Welten gaat. Maak duidelijk dat het jouw persoonlijke opvattingen en meningen betreft, dat dit niet overeen hoeft te komen met die van Welten en schrijf in de ik-vorm. Je kunt zo nodig een disclaimer toevoegen (zie voor een voorbeeld hieronder). 4. Sociale omgangsnormen gelden online net zo goed als offline. Goede manieren zijn belangrijk, respecteer degene tot wie je je richt. Laster, beledigingen en obsceniteit horen daar uiteraard niet bij. Praat niet denigrerend over Welten, haar opdrachtgevers, concurrenten of je collega’s. 5. Denk eraan de privacy van anderen te respecteren. Citeer dus ook geen collega’s of andere belanghebbenden, zonder voorafgaande toestemming. Uiteraard geldt voor het plaatsen van afbeeldingen of foto’s hetzelfde. 6. Alleen je mening geven, zonder onderbouwing daarvan, vervuilt de discussie en zegt meer over de schrijver van de reactie dan over het stuk. Onthoud dat dit soort reacties ook in Google naar boven kunnen komen. Zorg dat de feiten kloppen en wees eerlijk. Onderbouw je mening met feiten en vermeld de bron van je informatie. Wees extra voorzichtig bij het publiceren over, of in discussie gaan met, een klant of concurrent. Verkeerd opgevatte of slecht onderbouwde stukken, kunnen direct nadelige gevolgen hebben voor Welten. Denk er ook aan dat je rekening dient te houden met wet en regelgeving, waaronder het wettelijk vastgelegde beeld-, auteurs- en citaatrecht. Het is verboden om zonder toestemming van de maker andermans werk te publiceren. Gebruik dus ook geen logo’s, handelsmerken, muziek, afbeeldingen en dergelijke, zonder toestemming vooraf. 7. En last but not least: Verspreid geen interne informatie van Welten, opdrachtgevers, partners of leveranciers. Zorg ervoor dat de informatie die je verstrekt niet vertrouwelijk is en Welten of haar opdrachtgevers niet schaadt. Mocht je twijfelen over een publicatie of deelname aan een online discussie op een van jouw eigen social mediakanalen, kun je altijd contact opnemen met je leidinggevende. Hij of zij kan je helpen of eventueel zorgen dat er vanuit de afdeling communicatie een reactie komt namens Welten. Social Media biedt jou als professional kansen, benut deze kansen op een juiste manier en houd rekening met bovenstaande richtlijnen. Help jouw collega’s, door elkaar aan te spreken op juiste of onjuiste uitingen. Voorbeeld disclaimer blog: “© (jaar van het online gaan van de website) (je naam). De standpunten en meningen op deze website, zijn de persoonlijke mening van (je naam) en staan los van eventuele officiële standpunten van Welten. (je naam) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uitlatingen en reacties van derden op de hier gepubliceerde stukken.”

Richtlijnen Social Media  

richtlijen social media

Richtlijnen Social Media  

richtlijen social media

Advertisement