__MAIN_TEXT__

Page 12

Het laatste succes op de agenda van de BELFO’S was een halloweentocht met meer dan 300 inschrijvingen in oktober. Momenteel lopen de voorbereidingen voor een winterse wandeling met pannenkoeken en soep. En dan zijn er nog de jaarlijkse opschoonactie, de Nationale buitenspeeldag, de buurtBBQ en ga zo maar door. De BELFO’S steken met plezier hun handen uit de mouwen voor heel veel bewoners in Rennemig. De saamhorigheid in de wijk gaat voor hen boven alles.

Het kloppend hart van deze ener-

aan onze activiteiten merk je dat

gieke buurtorganisatie bevindt zich

mensen behoefte hebben aan

in het clublokaal van Aquarium-

contact. De volgende stap is dat we

vereniging Waterweelde, tegenover

elkaar willen helpen. Niet iedereen

basisschool Mijn Spoor. “We hebben

heeft familie of vrienden in de buurt

hier een fijne vergaderplek waar wij

waarop je terug kunt vallen. Buurt-

ook overdag gebruik van kunnen

steun kan daar de oplossing voor

maken”, vertelt Jacqueline Kutin. Zij

zijn. In onze wijk staan vijf zeer

is de secretaris van de buurtstich-

actieve vrijwilligers klaar om hun

ting. “Die uitloop naar overdag is

buren en buurtgenoten te helpen.

nodig sinds wij ook actief zijn als

Om de hond een keer uit te laten of

buurtsteun. Elke woensdagochtend

een boodschap te doen, als je zelf

tussen 10.30 en 12.00 uur kunnen

niet goed kunt lopen. Om de kinde-

mensen uit de wijk gewoon zonder

ren van school te halen, bladeren te

afspraak bij ons binnenlopen als zij

vegen of de container buiten te

een vraag of hebben een idee voor

zetten. Maar ook om met een oudere

een verbetering in de wijk. Of als zij

naar de huisarts te gaan, de krant

in of rond hun huis een handje hulp

voor te lezen of om gewoon een

kunnen gebruiken of een ander

kopje koffie te drinken. Soms hoef je

willen helpen.”

namelijk helemaal niets, maar heb je gewoon even behoefte aan een

HULP VRAGEN

De voorzitter van de BELFO’S,

luisterend oor.”

René Snackers, vult Jacqueline aan:

SAMEN STERK

“Gezelligheid en elkaar helpen gaan

Het motto van de BELFO’S is

voor ons hand in hand. Aan het nog

‘samen sterk voor en door de buurt’.

altijd groeiend aantal deelnemers

“Gelukkig staan wij in dit streven niet alleen”, lacht Jacqueline. “De wijkagent, Weller, de gemeente en Alcander werken met ons mee om de wijk te verbeteren. De lijntjes tussen deze organisaties zijn kort. Sterker nog, de wijkagent is onze buurman en de wijk-BOA’s komen als ze in de buurt zijn geregeld bij ons langs. De buurt is nu zelf aan zet, want wij bepalen niet wat mensen nodig hebben. Dat doen zij zelf. Om de mensen een duwtje te geven en vraag en aanbod bij elkaar te brengen hebben we een klapper rond laten gaan in de wijk. Iedereen kon daarin opschrijven welke hulp hij of zij thuis kon gebruiken en wat hij of zij zelf voor een ander kon betekenen. Samen zetten wij daar onze schouders onder.” <

12

Profile for Zuiderlicht

Wellermagazine dec 2017 - Samen sterk  

Wellermagazine dec 2017 - Samen sterk  

Advertisement