Page 1

Schoolgids 2013-2014 Wellant mavo


Inhoud Wellantcollege Westplas Mavo

5

1. Het onderwijs

6

1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 1.2 Lessentabel en schooltijden 1.3 Stages: rondneuzen in de praktijk

6 6 10

2. De begeleiding

11

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

12 14 14 15 18 18 20

Praktische informatie Overzicht mentoren Vakanties 2013-2014 Belangrijke data Betrokkenheid ouders en leerlingen Alles over geld Overige Informatie

Algemene informatie Wellantcollege

2

3. Dit is Wellantcollege

23

3.1 De koers van Wellantcollege 3.2 Identiteit

23 24

4. De inrichting van ons onderwijs

26

4.1 Toelating en inschrijving 4.2 Leerwegen vmbo en Praktijkonderwijs 4.3 Onderbouw en bovenbouw 4.4 Determinatie en CITO Volgtoetsen 4.5 Overgangsregeling 4.6 Examens, examenreglement en PTA 4.7 Onderwijs en toetsing gericht op competenties 4.8 Een goede en veilige school 4.9 Onderwijstijd: leren binnen en buiten de les

26 26 27 27 27 28 29 29 30


5. De leerling centraal

32

5.1 Wie doet wat op school 5.2 Onderwijsbegeleiding

32 33

6. Maatschappelijke Betrokkenheid

36

6.1 Actief burgerschap en sociale integratie 6.2 Stages: rondkijken in de praktijk en leren over jezelf 6.3 Maatschappelijke stage

36 36 36

7. Algemene (wettelijke) zaken

38

7.1 Leerplichtwet 7.2 Verzuim melden bij bureau Leerplicht 7.3 Verzuim – wat mag wel en wat mag niet? 7.4 Administratieve zaken 7.5 Verzekeringen

38 38 39 40 41

8. Na het vmbo

43

8.1 Welke beroepssectoren zijn er in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 8.2 Verder leren bij Wellantcollege

44 44

9. Kwaliteitszorg

45

9.1 Kwaliteit van ons onderwijs 9.2 Samenvatting Slaagpercentages Wellantcollege 2011-2012

45 46

10. Belangrijke namen en adressen

47

10.1 Onze contacten met andere scholen 10.2 Belangrijke adressen en telefoonnummers 10.3 Wellantcollege brochures 10.4 Scholen van Wellantcollege

48 49 50 51

Wellantcollege westplas mavo 3


Juist van het doen leer je! 4


Wellantcollege Westplas Mavo Beste leerlingen en natuurlijk ook ouders/verzorgers, Daarom Wellantcollege Leren doe je het beste als je bezig bent met dingen die je ook leuk vindt. Bij ons doe je dus naast rekenen en taal ook iets met eten, natuur, creativiteit, techniek of handel. We starten dit jaar zelfs met een aparte themaklas: de Businessklas. En we weten dat duurzaam denken steeds belangrijker wordt. Rekening houden met de wereld om je heen. Daarom helpt Wellantcollege jou ‘groen’ te leren denken. Dan kun jij ook je steentje bijdragen. Het schooljaar 2013-2014 is van start gegaan. Wij bieden deze gids aan, om je te informeren over tal van nuttige en praktische zaken. Voor de actualiteit kun je het beste naar onze website gaan. Westplas Mavo bouwt aan de toekomst. Binnen enkele jaren zal de Westplas een bovengemiddeld presterende school zijn, met een duidelijk profiel. Westplas Mavo is geen grote leerfabriek, maar een mooie, gezellige school, waar iedereen elkaar kent en aanspreekt. We willen een veilige, gestructureerde school zijn, met goede faciliteiten. Ons motto is altijd: ‘morgen willen we beter presteren dan vandaag!’ In deze schoolgids wordt specifieke informatie gegeven over onze school. Ook vind je hierin algemene informatie over Wellantcollege.

Met vriendelijke groet, Dhr. M.I. Verhulst Regiodirecteur

Wellantcollege westplas mavo 5


1. Het onderwijs 1.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? Op de Westplas Mavo vinden we het belangrijk dat je het naar je zin hebt, want dan is je concentratie beter en kun je goed met je werk bezig zijn. Na twee weken kennen we elkaar allemaal van naam en gezicht; wij weten wie je bent. We willen er bij jou uithalen wat erin zit, we zullen je uitdagen en stimuleren om goede cijfers te behalen. De zorg en begeleiding staan in dienst hiervan.

Wij bieden de volgende leerweg: Theoretische Leerweg (TL) Mavo: alleen theorie Je doet examen in zes theoretische vakken. Na het examen stroom je door naar niveau 4 of 3 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en soms naar de havo.

Wij bieden Projectonderwijs Door samen te werken met klasgenoten aan opdrachten, zogenaamde Uitdagingen, komen je talenten naar boven en kom je er achter waar je goed in bent. Je ontwikkelt vaardigheden, waar je tijdens de schooljaren en de werktijd daarna, veel plezier van hebt. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld organiseren, samenwerken, presenteren, maar ook om keuzes maken en beslissingen te nemen. Samen met de docent kijk je op vaste momenten terug op jouw ontwikkelingen en worden afspraken gemaakt voor de volgende periode.

HAVO-kansklas Een kleine groep van onze leerlingen stroomt na twee jaar door naar de derde klas Havo van het Hermann Wesselinkcollege. In de Havo-kansklas word je hierop voorbereid.

1.2 Lessentabel en schooltijden In de lessentabel kun je zien hoeveel uur je per vak per week moet volgen. Bij ons op school duurt 1 lesuur 50 minuten.

6


Leerjaar

1

2

3

4

Nederlands

3

3

3

4

Frans

3

2

3*

4*

Engels

3

2

3

4

2

3*

4*

3

3*

4*

2

3*

4*

2

4*

Vakken

Duits wiskunde

3,5

natuurkunde scheikunde biologie

2

2

3*

4*

aardrijkskunde

2

2

2

4*

geschiedenis

2

2

2

4*

2

3*

maatschappijleer

2

economie muziek

1

1

1

lichamelijke opvoeding

3

3

2

mentorles

1

1

1

beeldende vorming

2

1

2

project onderwijs**

5,5

3

rekenen

1

1

(1)

Totaal

32

32

32

4* 2

26

* indien gekozen ** Hieronder valt 3 uur Businessklas

Wellantcollege westplas mavo 7


Schooltijden Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 7.30 uur en 16.25 uur. Aan het begin van het schooljaar krijg je je rooster. ‘Schooltijd’ betekent niet altijd ‘tijd op school’. Soms vinden activiteiten onder begeleiding ook buiten het schoolgebouw plaats en soms zal je ’s avonds of in het weekend iets moeten doen.

Lestijden 50 minuten

40 minuten

1e uur

08.15

-

09.05

08.15

-

08.55

2e uur

09.05

-

09.55

08.55

-

09.35

3e uur

09.55

-

10.45

09.35

-

10.15

pauze

10.45

-

11.05

10.15

-

10.35

4e uur

11.05

-

11.55

10.35

-

11.15

5e uur

11.55

-

12.45

11.15

-

11.55

pauze

12.45

-

13.05

11.55

-

12.15

6e uur

13.05

-

13.55

12.15

-

12.55

7e uur

13.55

-

14.45

12.55

-

13.35

8e uur

14.45

-

15.35

13.35

-

14.15

9e uur

15.35

-

16.25

14.15

-

14.55

Vakkenpakket Verplichte vakken in de TL/mavo

(* voor de leerlingen in de TL/mavo is het ook mogelijk een andere sector te kiezen met daarbij andere verplichte vakken)

• Nederlands • Engels •* •* • CKV • Lichamelijke opvoeding • Maatschappijleer

8


Aan het eind van het derde leerjaar kies je het definitieve vakkenpakket waarin je Centraal Examen (landelijk eindexamen) doet. Doe je mavo, dan volg je naast de bovenstaande vakken twee algemene vakken.

Lesuitval We proberen om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Een docent die afwezig is zal meestal door een collega vervangen worden. Op internet en op het roosterbord kun je zien waar en door wie de les wordt opgevangen.

Lichamelijke opvoeding Ook lichamelijke opvoeding (gym) behoort tot het lesprogramma. Zo werk je 2-3 uur per week onder deskundige leiding aan je conditie en kom je in aanraking met diverse vormen van bewegen. Gymkleding dient netjes te zijn en schoenen mogen niet buiten gebruikt worden of zwarte zolen hebben. Deze gebruik je de rest van je schooltijd op Westplas Mavo.

Overige onderwijsactiviteiten Wij proberen natuurlijk om jouw schooljaren tot een leerzame en leuke tijd te maken. Naast het volgen van les, krijg je ook tijd voor andere leuke dingen. Er zijn schoolfeesten, klassenavonden, sportdagen, werkweken en excursies. Alle activiteiten die onder leiding van docenten plaatsvinden, vallen onder verantwoording van de school. Je mentor kan je hierover meer vertellen.

Wellantcollege westplas mavo 9


1.3 Stages: rondneuzen in de praktijk De Westplas Mavo geeft beroepsvoorbereidend onderwijs. Stages zijn de ideale manier om te ervaren hoe het er in de praktijk aan toegaat. Er is een stageplan gemaakt waarin staat hoe de stage is georganiseerd. Voorafgaand aan elke stageperiode teken je een stageovereenkomst. In leerjaar 2 doe je een Maatschappelijke Stage van één week.

Stage in het derde jaar In het derde jaar loop je een week ‘snuffelstage’. Je gaat naar een bedrijf toe om stage te lopen. Tijdens een stage doe je echte werkervaring op en daar leer je altijd veel van. Je kunt bij veel verschillende bedrijven terecht.

Hoe kom je aan een stageadres? Je zoekt zelf een stageadres uit en vraagt aan de school of dit een goede plek is om stage te lopen. Lukt het je niet een bedrijf te vinden, dan kan de school je helpen. De MaS kies je aan de hand van een daarvoor bestemde website.

10


2. De begeleiding Samen houden we bij hoe het gaat Samen met jouw docenten ben je verantwoordelijk voor je resultaten en ontwikkeling. Om te zien of alles goed gaat, heb je regelmatig gesprekken met een begeleider. Meestal is dat je mentor. Voor alle vakken krijg je toetsen of (kleine) overhoringen. Ook krijg je beoordelingen voor opdrachten die je op school of thuis, zelfstandig of onder begeleiding maakt. Aan de hand van de resultaten, kunnen we samen zien of alles goed gaat.

Rapport Aan het einde van iedere periode krijg je een rapport. De cijfers laten zien hoe je de afgelopen tijd gepresteerd hebt. Samen met alle docenten kijken we 贸贸k, of je alle afspraken en verplichtingen bent nagekomen. Zo moet je alle opdrachten en verslagen hebben ingeleverd en gemiste toetsen hebben ingehaald. Soms moet je daarvoor thuis, na schooltijd nog aan het werk.

Trajectplanner Van Wellantcollege krijgen jij en je ouders een eigen inlogaccount voor Trajectplanner. Je krijgt via dit account toegang tot het computernetwerk van Wellantcollege en alle software die gebruikt wordt binnen ons onderwijs zoals het rooster, huiswerk, de cijfers etc. Je ouders krijgen via dit account toegang tot schoolspecifieke informatie en kunnen hiermee jouw resultaten, huiswerk en verzuim inzien. Ook is dit de plek waar besteld en betaald (voor bijvoorbeeld activiteiten) kan worden.

Studiebegeleiding Als je moeite hebt met je schoolwerk, kunnen we je daar soms bij helpen. Jij of je ouders kunnen dan contact opnemen met je mentor. Hij of zij kan er meer over vertellen en je eventueel daarvoor aanmelden. Ook kan de school je adviseren om 茅茅n of meerdere hulplessen te volgen.

Wellantcollege westplas mavo 11


2.1 Praktische informatie Namen en functies Schoolleiding Westplas: Dhr. M.I. Verhulst

Regiodirecteur

mi.verhulst@wellant.nl

Dhr. P.J. Lievaart

Teamleider

pj.lievaart@wellant.nl

Onderwijsgevend personeel: Dhr. F. Beijnvoort

lichamelijke opvoeding, projectonderwijs

f.beijnvoort@wellant.nl

Dhr. R. Blom

aardrijkskunde, geschiedenis

r.blom@wellant.nl

Dhr. B.J. van Duijn

Nederlands

bjvan.duyn@wellant.nl

Dhr. B. van Duijn

Nederlands

bvan.duyn@wellant.nl

Mw. Y. Fluri

beeldende vorming

y.fluri@wellant.nl

Mw. D. van Grieken

wiskunde

dacvan.grieken@wellant.nl

Mw. L. Hinderks

Engels

l.hinderks@wellant.nl

Mw. C. Grube

Duits

c.grube@wellant.nl iyvan.oosten@wellant.nl

Mw. I. van Oosten

Frans

Mw. P. van Paddenburg

biologie, projectonderwijs

pvan.paddenburg@wellant.nl

Dhr. R. Pordon

economie, geschiedenis

r.pordon@wellant.nl

Mw. R. Ramdien

Engels

r.ramdien@wellant.nl

Mw. D. Ros

aardrijkskunde

d.ros@wellant.nl

Mw. M. Schoonemann

nask 1, nask 2

m.schoonemann@wellant.nl

Mw. S. van Stijn

wiskunde

Dhr. H. Trommel

muziek, rekenen

h.trommel@wellant.nl

Mw. G. Veldhuisen

Nederlands

g.veldhuisen@wellant.nl

Dhr. H. Venema

biologie

jjh.venema@wellant.nl

Mw. E. Vischer

projectonderwijs, Frans

eah.vischer@wellant.nl

Mw. J. de Vries

maatschappijleer, aardrijkskunde

jde.vries@wellant.nl

Mw. B. van Waveren

Frans

bvan.waveren@wellant.nl

Mw. J. Wever

nask 1, nask 2

j.wever@wellant.nl

Dhr. R. van der Zalm

economie

rvander.zalm@wellant.nl

Onderwijsondersteunend personeel:

12

Dhr. W. Franzen

conciĂŤrge

w.franzen@wellant.nl

Mw. S. Groot

managementassistente

s.groot@wellant.nl

Dhr. A. Knol

onderhoudsmedewerker

a.knol@wellant.nl

Dhr. P.J. Veenkamp

conciĂŤrge

pj.veenkamp@wellant.nl


Belangrijke namen De coรถrdinator onderwijsondersteuning (zorgcoรถrdinator)/leerlingbegeleider is mevrouw E. Vischer. De decaan is de heer F. Beijnvoort. De examensecretaris is mevrouw F.H.J. Webeling. De vertrouwenspersonen zijn de heer F. Beijnvoort en mevrouw Y. Fluri. De contactpersoon voor de lokale ouderraad volgt z.s.m.

Wellantcollege westplas mavo 13


2.2 Overzicht mentoren Leerjaar 1

Leerjaar 2

Klas

Mentor

Klas

Mentor

1A

B. van Duijn B. Oosterwijk

2A

G. Veldhuisen

1B

M. Schoonemann

2B

D. van Grieken

1C

P. van Paddenburg D. Ros

2C

R. Pordon

1D

Y. Fluri

2D

H. Trommel S. van Stijn

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Klas

Mentor

Klas

Mentor

3A

H. Venema

4A

F. Beijnvoort

3B

R. Blom

4B

C. Grube

3C

J. de Vries J. Wever

4C

R. Ramdien

2.3 Vakanties 2013-2014 Herfstvakantie

19 oktober t/m 27 oktober 2013

Kerstvakantie

21 december 2013 t/m 5 januari 2014

Voorjaarsvakantie

22 februari t/m 2 maart 2014

Paasweekend

18 april t/m 21 april 2014

Meivakantie

26 april t/m 5 mei 2014

Hemelvaart

29 mei t/m 1 juni 2014

Pinksteren

7 juni t/m 9 juni 2014

Zomervakantie

5 juli t/m 17 augustus 2014

Vanaf de zomer van 2014 duurt de centraal vastgestelde zomervakantie zes aaneengesloten weken. De zomervakantie wordt hiertoe met ĂŠĂŠn week ingekort. Hiervoor in de plaats komen roostervrije dagen die gedurende het jaar, in overleg met de ondernemingsraad, kunnen worden ingepland, bijv. t.b.v. studiedagen voor docenten.

14


2.4 Belangrijke data Activiteit

Data

Eerste schooldag

26 augustus 2013

Studiedagen docenten, leerlingen vrij

31 oktober 2013 en 3 maart 2014

Laatste schooldag

2 juli 2014

Rechten en plichten op school Ziek of absent melden Wanneer je ziek bent moet dit telefonisch worden gemeld door ouders of verzorgers; bezoek aan tandarts of dokter mag ook via een briefje aan de conciërge gemeld worden. Als je weer beter bent, moeten je ouders of verzorgers dit telefonisch of schriftelijk melden aan school. Wij vragen je nadrukkelijk bij niet spoedeisende hulp, de afspraak buiten de reguliere schooltijden te plannen.

In schooltijd op vakantie Als je ouders door hun beroep niet binnen de schoolvakanties met vakantie kunnen gaan, kunnen ze een verzoek indienen om jou maximaal 10 dagen (twee weken) extra vrij te geven. Ze moeten dan bewijzen dat het écht niet anders kan d.m.v. een werkgeversverklaring. Het mag ook maar één keer per schooljaar en niet in de eerste twee weken na de zomervakantie. Willen je ouders meer dan 10 dagen extra vrij vragen, dan beslist de leerplichtambtenaar.

Schoolregels Je gedraagt je zo dat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.

Leefregels Westplas: Zo willen wij met elkaar omgaan. Als wij (leerlingen en personeel) ons aan de afspraken houden, is de school voor ons allemaal een fijne omgeving om met elkaar te leven en te leren.

Wellantcollege westplas mavo 15


1. Wij zetten ons in voor een prettige, veilige en schone (werk)sfeer. • Wij gebruiken fatsoenlijke taal en gebaren, ook als we boos zijn. • Problemen zijn om over te praten; daarvoor kun je naar je mentor of een docent gaan bij wie jij jezelf veilig voelt. • Bij ongewenst gedrag helpen de docent en medeleerlingen mij. • Wij zetten onze fietsen en brommers in de stalling achter de school. • Bij ons wordt niet gerookt en geen Energy drank, alcohol of drugs gebruikt. • School in, petten af. 2. Volgens de wet, en dus ook bij ons, is er geen plaats voor bedreiging, fysiek geweld, wapens, drugs en vuurwerk. • De ander mag anders zijn dan ik, maar iedereen is gelijkwaardig. • Ik oordeel niet te snel over anderen. • Wij houden meer van samenwerken dan van buitensluiten. 3. Wij luisteren naar elkaar. • Wij laten elkaar uitpraten. Er is één persoon tegelijk aan het woord. • Als ik iets wil zeggen, steek ik mijn hand op en wacht op mijn beurt. 4. Wij eten en drinken in de aula of buiten, niet tijdens de lesuren. • De automaten gebruiken wij alleen in de pauzes. • Tijdens de pauze gelden de pauzeregels. De pauzeregels hangen in de aula. 5. Zo gedragen wij ons in de school en tijdens lesuren: • Alleen na overleg met de verantwoordelijke docent kan ik - de lokalen in en uit. - aan tafels, stoelen, kasten en ramen komen. - aan de computers en andere apparatuur komen. • Aan het einde van iedere les ruimen wij samen alles op. Ook de aula. • Wij zetten samen het meubilair in de juiste opstelling. Ook in de aula. • Tijdens lesuren is mijn mobiele telefoon thuis of in mijn kluis. • Jassen en sjaals hangen we aan de kapstokken buiten het lokaal. • Er wordt niet gerend. • Wij volgen zonder discussie de aanwijzingen van de docent op. • In de pauze en tijdens leswissel kun je naar het toilet.

16


6. Wij komen goed voorbereid in de lessen. • Ik ken mijn rooster en ben op tijd op de juiste plaats. • Ik weet wanneer ik welke boeken bij me heb. • Ik heb mijn huiswerk op tijd af. • In de les heb ik de juiste spullen bij me. 7. In alle andere dan de hierboven beschreven gevallen beslist de docent of medewerker van de school.

Wat gebeurt er als je je misdraagt? Als je iets doet wat tegen de regels is, nemen we maatregelen. Je kunt straf krijgen, maar ook een officiële waarschuwing of een schorsing/verwijdering. Bij een officiële waarschuwing nemen we in ieder geval contact op met je ouders.

Wellantcollege westplas mavo 17


Vermissingen Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen. Daarom hebben we kluisjes waar je jouw geld, kleding, mobiele telefoon en andere waardevolle spullen in kunt doen tijdens de lessen. Laat je spullen niet rondslingeren. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing!

Kluisjes Bij ons op school kun je kluisjes huren om je waardevolle spullen in te bewaren. Als het nodig is hebben de regiodirecteur, de teamleiders en de politie het recht om – zonder voorafgaande mededeling – je kluisje te (laten) openen en te doorzoeken.

2.5 Betrokkenheid ouders en leerlingen Lokale Ouderraad Wellantcollege vindt het belangrijk dat de ouders bij de school betrokken zijn. De ouders zijn vertegenwoordigd in een lokale ouderraad. Willen je ouders een actieve rol in de ouderraad? Laat ze dan contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad of het MT van onze school.

Leerlingenraad De school heeft ook een leerlingenraad. De leerlingen die hiervoor gekozen zijn, komen regelmatig bij elkaar om onderwerpen uit de school te bespreken. Meer informatie over de ouder- en leerlingenraad vind je achterin deze gids.

2.6 Alles over geld Vrijwillige ouderbijdrage Onze school organiseert extra activiteiten, die zowel leuk als leerzaam zijn. Ze zijn niet verplicht, maar als je niet mee doet, moet je soms een vervangende opdracht maken. Hiernaast staan alle activiteiten bij ons op school, per leerjaar.

18


Leerjaar 1

Bedrag

Wendagen (poldersport, feest, workshops)

€ 31,-

Sinterklaasviering

€ 3,-

Schoolfeest 1 najaar 2013 locatie N201

€ 3,-

Schoolfeest 2 voorjaar 2014 locatie N201

€ 3,-

Schoolreis

€ 33,-

Excursie entree + vervoer

€ 30,-

Huur kluisje

€ 15,-

Totaal

€ 118,-

Leerjaar 2

Bedrag

Sinterklaasviering

€ 3,-

Schoolfeest 1 locatie N201

€ 3,-

Schoolfeest 2 locatie N201

€ 3,-

Schoolreis

€ 33,-

Huur kluisje

€ 15,-

Excursie entree + vervoer

€ 30,-

Totaal

€ 87,-

Leerjaar 3

Bedrag

Schoolfeest 1 locatie N201

€ 3,-

Schoolfeest 2 locatie N201

€ 3,-

CKV excursie

€ 15,-

Werkweek

€ 370,-

Huur kluisje

€ 15,-

Totaal maximaal

€ 406,-

Leerjaar 4

Bedrag

Schoolfeest 1 locatie N201

€ 3,-

Schoolfeest 2 locatie N201

€ 3,-

Excursie Winterberg, langlaufen all inclusive of alternatief

€ 50,-

Gala avond december 2013, incl diner, drankjes, disco

€ 35,-

Diploma uitreiking juni 2014

€ 10,-

Huur kluisje

€ 15,-

Westplas herinneringsboek

€ 30,-

Totaal maximaal

€ 146,-

Wellantcollege westplas mavo 19


Betaling schoolkosten Zoals bekend heeft iedere school in Nederland te maken met de schoolkosten. Het gaat daarbij om allerlei niet-verplichte zaken als excursies, lockers, schoolfeestjes, e.d. Ook Wellantcollege biedt deze voorzieningen en activiteiten aan en je kunt daar naar keuze gebruik van maken of niet. In het verleden moest daarvoor een papieren overeenkomst ingevuld worden door je ouders, die vervolgens ondertekend bij school ingeleverd moest worden, maar dat hoeft vanaf nu niet meer. Steeds meer mensen hebben thuis de beschikking over een computer en Internet en steeds meer mensen zijn gewend om hun (financiĂŤle) zaken via Internet af te handelen. Vaak gaat dat sneller en handiger, is het goedkoper en bovendien kun je er je eigen moment voor kiezen. Vanaf 1 september 2013 gaan we de schoolkosten binnen Wellantcollege dan ook via Internet afhandelen. Rond die tijd ontvangen je ouders meer informatie hoe dat precies in zijn werk gaat. Uiteraard zal daarin ook worden aangegeven waar zij terecht kunnen met vragen over deze nieuwe werkwijze.

2.8 Overige Informatie Docentenbegeleiding Onderdeel van de begeleiding van (nieuwe) docenten op de Westplas Mavo is VIB (Video-interactie begeleiding). Schoolopleider en coach Bart van Duijn filmt de onderwijsleersituatie en bespreekt deze aan de hand van de beelden na met de betreffende docent. De beelden zijn uitsluitend voor intern gebruik en worden niet openbaar gemaakt. Heeft een van jouw ouders of jijzelf bezwaar tegen het gebruik van beelden, dan kan contact opgenomen worden met Bart van Duijn.

20


Slaagpercentage 2011-2012

vmbo-(g)t Westplas Mavo

Aantal leerlingen

Aantal geslaagden

Percentage geslaagden

99 99

87 87

88% 88%

Leerlingen vierde leerjaar VMBO in beeld Van leerlingen die in het vierde leerjaar van het vmbo zitten, wordt verwacht dat zij zich op tijd inschrijven voor een vervolgopleiding. Deze leerlingen moeten namelijk door leren totdat ze een startkwalificatie (havo, vwo of mbo-2 diploma) hebben. Omdat je verplicht bent door te leren, is het van belang dat vmbo-scholen, mbo-scholen en de gemeenten in beeld hebben voor welk type onderwijs je kiest en of je daadwerkelijk bent ingeschreven voor een vervolgopleiding. Vmbo-scholen, mbo-scholen en gemeenten in de Agglomeratie Amsterdam werken daarom via ELK nauw met elkaar samen. ELK is een database waarin alle uitstromende vmbo-leerlingen in de Agglomeratie Amsterdam zijn opgenomen. Ze worden hiermee gevolgd totdat ze zijn ingeschreven bij een vervolgopleiding. De vmbo-scholen zijn verplicht gegevens over deze leerlingen aan te leveren. De decanen vragen om die reden de mentoren of loopbaanbegeleiders van leerjaar 4 de uitstroomgegevens beschikbaar te stellen. Wat betekent dit? Als je dit schooljaar in het vierde jaar van het vmbo zit, maak je deel uit van de groep die in de komende periode zal worden gevolgd door middel van Intergrip. De verwerking van deze leerlinggegevens valt onder de verwerking van persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wellantcollege westplas mavo 21


Informatie betreffende school

22


3. Dit is Wellantcollege ‘Met een heldere blik werken aan duidelijke doelen!’

Wij zijn Wellantcollege. Een grote onderwijsorganisatie van kleinschalige scholen in een Randstedelijke omgeving. Wellantcollege biedt onder andere vmbo onderwijs aan. Het verschilt per locatie welke leerwegen je kunt volgen. Zo zijn er scholen die alle leerwegen (basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg) aanbieden. Ook zijn er locaties die bijvoorbeeld alleen mavo (theoretische leerweg) aanbieden, zoals Mavo Stek en de Westplas Mavo. Wellantcollege heeft één locatie waar ook praktijkonderwijs aangeboden wordt. We vinden persoonlijke aandacht belangrijk. Hoe we dat bereiken, daar zijn we open en helder over. En dat hebben we zo geformuleerd dat alle medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt. En ook wat jij en je ouders mogen verwachten. In dit deel van de schoolgids tref je informatie aan, die belangrijk is voor de meeste leerlingen van Wellant vmbo en Wellant mavo. Het kan dus zijn dat sommige informatie niet over jouw school gaat.

Stichting Wellant Alle scholen binnen Wellantcollege vormen samen een stichting. Het bestuur van de Stichting Wellant is bereikbaar op het volgende adres: Stichting Wellant, Postbus 177, 3990 DD Houten

3.1 De koers van Wellantcollege Onze scholen zijn scholen met toekomst. Wij hebben geen idee hoe de wereld er over 10 jaar uitziet, zelfs niet over 5 jaar. Toch moeten we jou opleiden met het oog op die onbekende toekomst. Daarom bieden we jou een lesprogramma aan dat je helpt om die toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

Wellantcollege westplas mavo 23


3.2 Identiteit Voor de scholen van Wellantcollege maakt het niet uit of je een bepaalde geloofs- of levensovertuiging hebt of niet. Iedereen is welkom. Wij respecteren jouw geloofs- of levensovertuiging als jij respect hebt voor de grondslag van de school. Zo heeft Wellantcollege protestants-christelijke scholen en scholen zónder geloofsovertuiging.

De doelen van ons onderwijs Ons doel is dat je een diploma haalt op het niveau dat bij je past. Maar ook om je alle bagage mee te geven voor het vervolgonderwijs, het werkende leven en de maatschappij. We helpen je bij de keuze van een goede vervolgopleiding. Om je goed voor te bereiden leer je bij ons daarom verschillende dingen. Je doet veel kennis op. Want kennis van bijvoorbeeld Engelse woorden, de geschiedenis van Nederland en de werking van de bloedsomloop heb je nu eenmaal nodig om examen te doen én later te functioneren. We besteden ook veel tijd aan vaardigheden. Bijvoorbeeld aan taal- en rekenvaardigheden om verder te kunnen leren en ‘je mannetje te staan’ in onze maatschappij. Ervaring opdoen en ervan leren is ook belangrijk. Ben jij bijvoorbeeld een denker of een doener? Op school gaan we dat uitzoeken en kijken we welke vervolgopleiding dan het beste bij je past. Uiteindelijk ga je je kennis, technische vaardigheden en ervaringen in praktijksituaties gebruiken. Bijvoorbeeld in je stage of in praktische opdrachten en projecten. We kijken dan naar je competenties. Kun je goed samenwerken? Kun je onder druk werken? Door daar steeds mee te oefenen word je bekwaam. Je weet van aanpakken en je wordt niet boos als iemand een opmerking maakt. Al deze doelen halen we alleen als iedereen zich prettig voelt en zichzelf mag zijn. Daarom zorgt de docent voor respectvolle omgangsvormen, duidelijkheid en een goede sfeer waar in gewerkt kan worden. Zo ontwikkel je jezelf tot een evenwichtig persoon. We hebben dit in een plaatje samengevat. We zijn een school waar alle lagen van leren en ontwikkelen samenkomen.

24


Ons onderwijs maakt je

Ons onderwijs bestaat uit deze onderdelen

BEKWAAM

Door levensechte opdrachten binnen en buiten de school word je steeds bekwamer. Meehelpen op open dagen, stage lopen, dieren verzorgen. Leren in een echte praktijksituatie dus.

ERVAREN

Je ontdekt waar je goed in bent en wat je boeit. Ervaringen, ook minder plezierige, maken je sterker.

VAARDIG

Je wordt vaardig door veel te oefenen. Fouten maken mag. Je docenten leren je een werkstuk maken, een Engelse brief schrijven, BTW-berekeningen maken, en een mooie presentatie maken. Ook leer je praktische vaardigheden zoals solderen, dieren verzorgen en een telefoongesprek voeren. Kortom: veel oefenen onder begeleiding van vakmensen!

ONDERLEGD (KENNIS)

Je kunt pas in de praktijk vooruit, als je kennis van zaken hebt. Engelse woordjes, de landen van Europa, hoe werkt een lamp, kleurenleer, wat is democratie? Kennis is de basis voor alles. In de bovenbouw zijn er examens. En na je diploma een vervolgopleiding. Wij bieden je alle noodzakelijke kennis.

EVENWICHTIG

Afspraken op school en in de klas, weten waar je aan toe bent, respect, rust en docenten die weten wie je bent. Dat zijn voorwaarden voor leren en voor succes in je schooltijd. We werken aan je ontwikkeling tot een evenwichtig persoon.

Wellantcollege westplas mavo 25


4. De inrichting van ons onderwijs Zó werkt leren bij Wellant vmbo en Wellant mavo!

Bij Wellant vmbo en Wellant mavo volg je 4 jaar voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. We houden rekening met de wet- en regelgeving1, waaronder de kerndoelen en eindtermen die horen bij de leerwegen. Ook zien we het als onze taak om ontwikkelingen en trends in de samenleving in de gaten te houden. En te zien welke van die ontwikkelingen belangrijk zijn voor ons onderwijs.

4.1 Toelating en inschrijving In principe is iedereen welkom bij Wellantcollege, als je voldoet aan het vmbo-profiel. Voor toelating tot het praktijkonderwijs (alleen mogelijk op Wellantcollege Linnaeus in Amsterdam) gelden landelijke eisen. Als je in aanmerking wilt komen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) hanteren we de landelijk vastgestelde regels. Verschillen in toelatingseisen kunnen er zijn als er regionale afspraken zijn gemaakt over toelating tot een leerweg. Voor de gemengde, kader- en basisberoepsgerichte leerweg is het belangrijk dat je interesse hebt voor de groene beroepsvoorbereidende programma’s van de school. Daarnaast kijken we bij alle leerwegen naar de CITO- score.

4.2 Leerwegen vmbo en praktijkonderwijs Wellantcollege biedt alle leerwegen (niveaus) van het vmbo aan. Dat zijn de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg ofwel de mavo. Ook bieden sommige locaties de mogelijkheid voor het volgen van het leerwerktraject. Onze locatie Amsterdam Linnaeus biedt ook praktijkonderwijs. De leerweg past bij de manier en het niveau waarop je het beste leert. Leer je het beste in de praktijk of kun je ook theorie aan? Er zijn in totaal vier leerwegen. Niet iedere school biedt alle leerwegen aan.

1. Voor meer informatie over de wet- en regelgeving kun je kijken op www.rijksoverheid.nl. 26


4.3 Onderbouw en bovenbouw Het vmbo/de mavo duurt vier jaar en bestaat uit twee delen: de onderbouw (eerste en tweede leerjaar) en de bovenbouw (derde en vierde leerjaar). De onderbouw is voor iedereen in dezelfde leerweg hetzelfde. In de bovenbouw kun je keuzes maken. Onderbouw. De nadruk ligt hier op je persoonlijke vorming. Je leert actief en zelfstandig te leren. Vanaf leerjaar 1 kijken we hoe jij het beste leert, welke thema’s het beste bij jou passen en hoe zelfstandig je bent. Zodat je op jouw niveau alle kerndoelen van de onderbouw haalt. Bovenbouw. Hier bereid je je voor op het mbo en volg je het examenprogramma. Je kiest definitief een leerweg die past bij de manier waarop jij het beste leert. Meer praktijk of meer theorie. Afhankelijk van de gekozen leerweg doe je examen in een aantal algemene vakken en jouw beroepsgerichte vak of Landbouwbreed. Volg je GL of TL/ mavo, dan doe je examen in een aantal algemene vakken en maak je een sectorwerkstuk.

4.4 Determinatie en CITO Volgtoetsen Op de meeste locaties wordt aan het einde van leerjaar 2 gekeken door Wellantcollege welke leerweg het beste bij jou past. We kijken onder andere naar je kennisontwikkeling en studievaardigheden van de afgelopen twee jaar. Ook de adviezen van jouw docenten, het advies van je basisschool en je CITO-score tellen mee. Aan de hand hiervan krijg je een bindend leerwegadvies. We noemen dit de determinatieprocedure. Om je niveau en je voortgang nog beter te beoordelen, maak je tijdens je eerste twee leerjaren verschillende toetsen van het CITO volgsysteem. Zo kunnen we zien wat je niveau is, of je vooruit gaat en je resultaten vergelijken met een landelijke norm.

4.5 Overgangsregeling Wellantcollege houdt voor het vmbo en de mavo een opleidingsduur van vier jaar aan. Soms wordt daarvan afgeweken, bijvoorbeeld als je een diploma wilt halen in een hogere leerweg, als gevolg van persoonlijke omstandigheden of wanneer je onvoldoende resultaten hebt behaald. Wil je weten of je over gaat naar een volgend leerjaar, dan kijk je in de overgangsregeling. Hierin zie je aan welke normen je moet voldoen om door te gaan. De overgangsregeling is verkrijgbaar op school.

Wellantcollege westplas mavo 27


4.6 Examens, examenreglement en PTA In de bovenbouw krijg je toetsen en examens die bij voldoende afsluiting leiden naar een diploma. Het eindexamen bestaat uit twee delen: het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE). Hoe dat er allemaal uitziet, vertellen we je aan het begin van het derde leerjaar. Je krijgt dan een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA).

Examenreglement In het examenreglement staat beschreven wat de regels van het examen zijn en wat jouw rechten en plichten zijn. Je kunt het huidige examen­ reglement bekijken op www.wellant.nl onder de knop ‘Snel Naar/download brochures’.

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) In het PTA staat per vak wanneer je een toets, werkstuk of opdracht voor het schoolexamen moet maken en waar het over gaat. Je weet dus aan het begin van het schooljaar al wat er allemaal voor het schoolexamen meetelt.

Sectorwerkstuk Volg je de gemengde of theoretische leerweg of zit je op de mavo, dan maak je ook een sectorwerkstuk. Dit werkstuk gaat over een onderwerp dat past bij de sector of de sector die jij hebt gekozen.

Examendossier We houden jouw schoolexamenresultaten van alle vakken bij in een examen­dossier.

Toetsen en examens Er zijn verschillende soorten toetsen en examens. Wellantcollege bepaalt welke toetsvormen in het schoolexamen passen van de leerweg die jij volgt. Je krijgt bij de meeste vakken ook een landelijk centraal examen. Dit is een schriftelijk en/of digitaal examen. De beroepsgerichte vakken in de BB, KB en GL sluit je af met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe).

Rekentoets Vanaf schooljaar 2013-2014 maak je in het vierde leerjaar verplicht de landelijke rekentoets. Het behaalde cijfer wordt vermeld op de cijferlijst.

28


4.7 Onderwijs en toetsing gericht op competenties In ons onderwijs besteden we aandacht aan competenties: bekwaam handelen in de praktijk. Zo bereiden we je voor op praktijkexamens, stages en je vervolgopleiding. Je krijgt bijvoorbeeld opdrachten die lijken op de taken die vakmensen in hun beroep tegenkomen. Soms toetsen we deze praktijktaken met een proeve van bekwaamheid (PvB). Je kunt dan wennen aan de manier van toetsen in het mbo. In de bovenbouw van het vmbo word je beoordeeld op je competenties. Dit geldt voor leerlingen in de BB, KB en GL. Tijdens het schoolexamen en het centraal examen, komen 18 competenties aan bod. Deze horen bij de exameneisen van het vmbo-groen. In het PTA lees je hier meer over.

4.8 Een goede en veilige school Alle leerlingen, jij ook, hebben recht op een veilige en prettige leeromgeving. Daar werken we samen aan. Wellantcollege doet dat onder andere door je te beschermen tegen agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Om dit te bereiken hebben wij regels en voorschriften opgesteld waarin staat hoe we positief met elkaar omgaan. Alle medewerkers letten erop dat iedereen dit naleeft.

Wellantcollege westplas mavo 29


Leerlingstatuut Wellantcollege heeft een leerlingstatuut vastgesteld waarin de ‘algemene klachtenregeling’ en de klachtenregeling ‘ongewenst gedrag’ zijn opgenomen. Deze vind je op www.wellant.nl onder de knop ‘Snel Naar/download brochures’

4.9 Onderwijstijd: leren binnen en buiten de les Tijdens schooltijd word je begeleid door onze docenten. Ze weten ook precies hoe ze het beste uit je halen. Door je te inspireren en uit te dagen. Dit doen we door onderwijs te geven zowel binnen het lesrooster als daarbuiten: • Je volgt de verplichte lessen binnen het basisrooster; • Soms heb je ’s avonds en/of in het weekend les; • Je loopt stages; zowel maatschappelijk als beroepsoriënterend; • Je krijgt buitenschoolse activiteiten zoals excursies; • Je krijgt begeleiding; • Er zijn keuzeactiviteiten, bijvoorbeeld op het gebied van sport, milieu, internationalisering en zorg. In leerjaar 1 en 2 is de school verplicht 1040 uur onderwijs aan te bieden, waarvan 60 uur maatwerk. In het derde leerjaar is dat 1000 uur, waarvan 60 uur maatwerk en in leerjaar 4 is het 700 uur, waarvan 60 uur maatwerk. De lesroosters zijn hier natuurlijk op afgestemd. Het onderwijs op Wellantcollege: • wordt onder pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van bevoegd en bekwaam onderwijspersoneel uitgevoerd; • maakt deel uit van het door de school geplande en voor de leerlingen verplichte onderwijsprogramma; • draagt door een inspirerend en uitdagend karakter bij aan een zinvolle invulling van de totale studielast van leerlingen.

30


Wellant = leuk! Wellantcollege westplas mavo 31


5. De leerling centraal 5.1 Wie doet wat op school Op school krijg je met verschillende mensen te maken. Aan het hoofd van de school staat de regiodirecteur. De regiodirecteur en de teamleiders vormen samen het MT (management team) van de school. Hieronder zie je wie wat voor je kan doen.

Regiodirecteur De regiodirecteur staat aan het hoofd van meerdere scholen. Hij is eind­ verantwoordelijk voor alles wat op school gebeurt.

Teamleider De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de school en is het eerste aanspreekpunt voor ouders.

Docenten/ instructeurs De docenten en instructeurs verzorgen de lessen.

Mentor Elke leerling heeft een mentor. De mentor houdt samen met jou in de gaten of je studie goed verloopt. Als het nodig is verwijst hij of zij je door naar bijvoorbeeld de coördinator onderwijsondersteuning (zorgcoördinator). Je kunt ook altijd met vragen of problemen bij je mentor terecht. Ook voor jouw ouders is de mentor het aanspreekpunt.

Coördinator onderwijsondersteuning (zorgcoördinator) De coördinator onderwijsondersteuning (zorgcoördinator) is de schakel tussen jouw mentor en externe organisaties op het gebied van leerlingenzorg. De zorgcoördinator stelt samen met de betrokken docenten, je mentor en externen het zorgplan op als jij extra begeleiding nodig hebt.

Decaan Moet je een leerweg kiezen, je vakkenpakket of een studie? De decaan weet alles over vervolgopleidingen en de beroepen waar je voor kunt kiezen. De decaan weet precies welk vakkenpakket je nodig hebt en wanneer er open dagen zijn op vervolgonderwijs zoals mbo-scholen of de havo.

32


Examensecretaris Om alle examens goed te laten verlopen heeft elke school een examen­ secretaris. De examensecretaris zorgt voor de praktische zaken en is inhoudelijk aanspreekpunt.

Vertrouwenspersoon Als je een probleem hebt op school dat je niet wilt of kunt bespreken met je mentor, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zoekt samen met jou naar een oplossing. Alles wat je vertelt, of het nu gaat over seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld, wordt vertrouwelijk behandeld!

5.2 Onderwijsbegeleiding Als je extra aandacht of hulp nodig hebt, zoeken we samen met jou naar een oplossing zodat het snel weer beter gaat.

Zorg en advies team (ZAT) Als je hulp nodig hebt, bespreek je dit met je mentor of vertrouwenspersoon. Zij kunnen via de zorgcoördinator de hulp inroepen van het ZAT. Het ZAT bestaat uit experts met kennis van verschillende gebieden. In het ZAT zit bijvoorbeeld de coördinator onderwijsondersteuning (zorgcoördinator), een medewerker van Bureau Jeugdzorg, een jeugdarts, een medewerker van het schoolmaatschappelijk werk (SMW) en de leerplichtambtenaar.

Leerlinggebonden financiering (lgf) Heb je een beperking, bijvoorbeeld slechthorendheid, dan kun je met lgf toch deelnemen aan het reguliere onderwijs. Je bent dan een leerling met een rugzakje. Je ouders moeten deze financiering zelf aanvragen. Zodat we bijvoorbeeld speciaal lesmateriaal voor je kunnen kopen waardoor je de lessen gewoon kunt volgen en je huiswerk kunt maken. Als jij een beperking hebt en je wordt aangemeld voor onze school, bekijken we samen met je ouders of we jou de juiste ondersteuning kunnen bieden. Na overleg neemt de toelatingscommissie, namens de regiodirecteur, uiteindelijk een besluit over jouw toelating. Als de uitslag negatief is, kunnen je ouders binnen zes weken na ontvangst van de uitslag, een brief aan de regiodirecteur sturen met hun bezwaar. Je leest er meer over op: www.oudersenrugzak.nl.

Wellantcollege westplas mavo 33


Voortijdig schoolverlaten (VSV) Wellantcollege doet er alles aan om je te motiveren en je te begeleiden tijdens je schooltijd. Zodat jij en je ouders straks trots kunnen zijn als je jouw diploma op zak hebt. Toch gaat het soms niet goed en verlaat een leerling de school zonder diploma. Wellantcollege probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen en het aantal voortijdig schoolverlaters te beperken. We hebben hiervoor een aantal maatregelen genomen, samen met andere scholen uit de regio.

5.2.1 Overige begeleiding en hulpmiddelen Dyslexie Heb je moeite met het aanleren en toepassen van lezen en schrijven? Dan heb je misschien dyslexie. Je hebt dan extra oefening nodig. Het is belangrijk dit vroeg te herkennen zodat je het gericht kunt aanpakken.

Dyscalculie Heb je problemen met het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde? Dan heb je misschien dyscalculie. Voor ons is het belangrijk te weten of je dit hebt. Want dan kunnen we je zo goed mogelijk helpen. Als je een deskundigenverklaring hebt, waarin staat dat je inderdaad dyslexie of dyscalculie hebt, kan Wellantcollege je hierbij helpen door bijvoorbeeld extra tijd te geven bij toetsen en examens, of door teksten in grote letters af te drukken. Wellantcollege heeft speciale software beschikbaar die ondersteunt bij dyslexie. Deze software kan ook helpen voor leerlingen die moeite hebben met het leren van vreemde talen. Wil je meer informatie hierover, dan kun je dit op school vragen.

Faalangst Sommige leerlingen hebben last van faalangst. Dit is angst hebben om te falen. Je hebt hier misschien last van als er iets van je wordt verwacht. Bijvoorbeeld een proefwerk op school, een spreekbeurt, of het stellen van een vraag in de les aan de docent. We helpen je daarmee om te gaan.

34


5.2.2 Communicatie met ouders Wellantcollege heeft als beleid om informatie over jouw schoolprestaties te verstrekken aan de ouders die het gezag over jou hebben en op hetzelfde adres wonen als jij. Wanneer maar ĂŠĂŠn ouder het gezag over jou heeft, zal aan die ouder de informatie worden verstrekt en gaan we er vanuit dat deze de andere ouder informeert. Wanneer dat niet gebeurt, heeft de andere ouder nog steeds recht op informatie en zullen wij deze op verzoek van die ouder verstrekken. Het kan zijn dat een ander dan jouw ouders de zorg voor je heeft. In dat geval zullen we steeds per keer beoordelen aan wie de informatie wordt verstrekt, uiteraard volgens de daarvoor geldende regels.

Wellantcollege westplas mavo 35


6. Maatschappelijke Betrokkenheid ‘Actief deelnemen aan de maatschappij.’

6.1 Actief burgerschap en sociale integratie Bij Wellantcollege komen leren, leven en werken samen. Je leert respect te hebben voor elkaar, voor anderen en voor je omgeving. Zowel binnen als buiten de schoolmuren. Je ziet dit terug in de schoolregels en in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Wij besteden hier aandacht aan op school. Tijdens de projecten en lessen maar ook bij buitenschoolse activiteiten. Zo proberen we jou tijdens je opleiding internationale ervaring op te laten doen. Bijvoorbeeld door uitwisselingen, werkweken of excursies. Het is dan natuurlijk belangrijk dat je kennismaakt met andere culturen. We besteden ook aandacht aan culturele verschillen en overeenkomsten in onze samenleving. Aan verschillende normen en waarden en religies en seksuele diversiteit.

6.2 Stages: rondkijken in de praktijk en leren over jezelf Stagelopen is een goede manier om te ervaren hoe het er in de praktijk aan toegaat. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen in een winkel of op een veiling, in een tuincentrum, of op een kinderboerderij. Tijdens zo’n stage doe je werkervaring op. Daar leer je heel veel van. Door een stage krijg je een beter beeld over wat je wel en niet leuk vindt. Dit helpt je bij het kiezen voor een vervolgopleiding en je beroep.

6.3 Maatschappelijke stage Tijdens een maatschappelijke stage doe je vrijwilligerswerk. Je gaat bijvoorbeeld helpen op een kinderdagverblijf, een basisschool, een zorgcentrum, de gemeente of de bibliotheek. Je leert ervan en je kunt jezelf verder ontwikkelen. Bovendien help je er ook een ander mee. Tijdens jouw vmbotijd doe je 30 uur maatschappelijke stage. Vooral om je maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. De stage vindt binnen en soms ook buiten schooltijd plaats

36


Stagebegeleiding Tijdens je stage word je begeleid door school en op de stageplek zelf is ook altijd iemand aan wie je alles kunt vragen. Na de stage word je beoordeeld. De stagebegeleider van school bekijkt je stageverslag, het bedrijf beoordeelt of je je werk goed hebt gedaan. Wil je weten hoe je bent verzekerd tijdens je stage? Kijk dan bij paragraaf 7.5

Wellantcollege westplas mavo 37


7. Algemene (wettelijke) zaken 7.1 Leerplicht Iedereen in Nederland moet vanaf 5 jaar naar school. Deze plicht is vastgelegd in de Leerplichtwet. Leerplicht

Kwalificatieplicht

5 - 16 jaar p volledig dagonderwijs tot het einde van het schooljaar (31 juli) waarin je 16 jaar bent geworden.

16 – 18 jaar p volledig dag­ onderwijs, totdat je een startkwalificatie hebt behaald. 18 – 23 jaar p onderwijs volgen totdat je een startkwalificatie hebt behaald (bijvoorbeeld in het volwassenenonderwijs).

Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo niveau 2.

7.2 Verzuim melden bij bureau Leerplicht Wellantcollege is wettelijk verplicht alle soorten schoolverzuim te melden bij Bureau Leerplicht. De leerplichtambtenaar neemt de melding in behandeling: • Leerplichtambtenaar neemt contact op met school en je ouders om de situatie goed in kaart te brengen. • Leerplichtambtenaar kan jou (vanaf je 12e jaar) ook zelf aanspreken, maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor het verzuim bij jouw ouders. • Leerplichtambtenaar bekijkt de mogelijkheden en maakt afspraken om jou weer op school te krijgen of met jou een alternatief traject af te spreken. • Leerplichtambtenaar verwijst je (eventueel) door naar een hulpverleningsinstantie zoals de GGD of geeft advies aan bijvoorbeeld bureau Jeugdzorg. • Leerplichtambtenaar kan ook een waarschuwing geven of een procesverbaal opmaken (een boete geven). Een boete2 wordt vooral gegeven als je bijvoorbeeld zonder toestemming van school buiten de school­ vakanties op vakantie gaat. 2. Bij ‘luxeverzuim’ (extra vakantie onder schooltijd zonder toestemming) is de kans op een procesverbaal extra groot. 38


Naast een geldstraf kan de boete ook bestaan uit een leerstraf of een taakstraf voor jou en/of je ouders.

7.3 Verzuim – wat mag wel en wat mag niet? Reden afwezigheid

Mag dit?

Ziek (met ziekmelding) Ziekmelden: ’s morgens (telefonisch) door één van je ouders. Beter melden: schriftelijk met handtekening door één van je ouders.

Ja, dit mag wel. Dit is geoorloofd verzuim

Ziekmelding onder schooltijd Afmelding volgens schoolregels. Beter melden: schriftelijk met handtekening door één van je ouders.

Ja, dit mag wel. Dit is geoorloofd verzuim.

Ziek (zonder ziekmelding)

Nee, dit mag niet. Dit is ongedekt ziekteverzuim.

Bezoek (huis)arts, specialist e.d. Gemeld volgens schoolregels

Ja, dit mag wel. Dit is geoorloofd verzuim.

Bijzonder verlof3 Verlof aangevraagd bij en met toestemming van de teamleider. Kijk voor de aanvraagprocedure in het locatiedeel van deze gids. •V  rije dag vanwege bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een begrafenis of bruiloft. •V  rije dag vanwege plichten voortvloeiend uit geloofs- of levensovertuigingen, bijvoorbeeld voor het Suikerfeest. • Vakantie vanwege beroep ouders4.

Ja, dit mag wel. Dit heet verlof en is geoorloofd verzuim.

3. De teamleider neemt het besluit over aanvragen tot 10 dagen. Hij of zij doet dit eventueel in samenspraak met de leerplichtambtenaar. Bij aanvragen van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. 4. Maximaal 10 dagen verlof per schooljaar om met ouders op vakantie te gaan. Alleen mogelijk als het voor het gezin feitelijk onmogelijk is in reguliere schoolvakanties vakantie op te nemen vanwege specifieke aard van beroep van ouders. Verlof mag niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie opgenomen worden. Ouders moeten de verlofaanvraag 8 weken van tevoren indienen bij de teamleider. Er kan om een werkgeversverklaring of eigen verklaring zelfstandige gevraagd worden. Wellantcollege westplas mavo 39


Reden afwezigheid

Mag dit?

Afwezig zonder toestemming of niet gemeld: •B  ijvoorbeeld op vakantie zonder toestemming van de teamleider. •B  ijvoorbeeld een bezoek aan (huis)arts of specialist zonder afmelding.

Nee, dit mag niet: - Luxeverzuim - Ongeoorloofd verzuim

Te laat (reden onbekend of niet legitiem) • Bij aanvang van de schooldag • Bij aanvang van een tussentijds lesuur

Nee, dit mag niet. Dit is ongeoorloofd verzuim.

Spijbelen (reden onbekend, niet legitiem of achteraf pas gemeld) • Lesuren • Lesdagen

Nee, dit mag niet. Dit is ongeoorloofd verzuim.

7.4 Administratieve zaken Wet Bescherming Persoonsgegevens Je kunt erop vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met alle persoons­ gegevens van onze leerlingen, maar ook van onze medewerkers. Wil je hier meer over lezen, kijk dan in het ‘privacyprotocol deelnemergegevens’ op www.wellant.nl.

Burgerservicenummer Wellantcollege is verplicht om de Burgerservicenummers van alle leerlingen in de leerlingenadministratie te noteren. Wij moeten deze gegevens sturen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen. DUO geeft ze weer door aan onder andere de gemeenten. De overheid heeft deze gegevens nodig om de vergoeding, die Wellantcollege krijgt, te bepalen.

Sponsorgelden Het uitgangspunt van Wellantcollege is dat het verzorgen van onderwijs niet afhankelijk mag zijn van sponsorgelden of materiële bijdragen van het bedrijfsleven of andere donateurs.

40


Het kan zijn dat een organisatie of persoon geld of andere middelen beschikbaar wil stellen aan één van onze scholen. Dit toetsen we dan aan de hand van het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, 2009-2013’. Wellantcollege volgt het beleid dat sponsoring de integriteit en objectiviteit van het onderwijs niet mag schaden.

Onderwijskosten Wellantcollege betaalt je schoolboeken en ander noodzakelijk lesmateriaal. De boeken bestellen jij of jouw ouders zelf bij Van Dijk. De boekenpakketten worden thuis bezorgd. Je moet wel netjes met de boeken omgaan, want als je ze kwijt raakt of beschadigt, krijgen je ouders een rekening hiervoor. Naast de boeken heb je schoolspullen nodig zoals een schooltas, atlas, agenda, etui met inhoud, rekenmachine, woordenboeken, sportkleding e.d. Deze spullen koop je zelf.

Vrijwillige ouderbijdrage De school organiseert extra activiteiten die leuk en leerzaam zijn. Voorbeelden hiervan zijn een introductieweek, excursies of vieringen. Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze activiteiten maken deel uit van het onderwijsprogramma. Indien er geen betaling is ontvangen, wordt een alternatief lesprogramma geboden. Daarnaast biedt de school een aantal extra voorzieningen waar kosten aan verbonden zijn bijvoorbeeld de schoolfotograaf of het huren van een kluisje. Je kunt kiezen of je hiervan gebruik wilt maken.

Reductie- en kwijtscheldingsregeling Op de overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage is een reductie- en kwijt­ scheldingsregeling van toepassing. Voor de exacte tekst verwijzen wij je naar de kaderregeling schoolkosten: www.wellant.nl/over-wellantcollege/downloads/reglementen.

7.5 Verzekeringen Om risico’s te beperken heeft Wellantcollege meerdere verzekeringen afgesloten. Hieronder staan de drie belangrijkste verzekeringen.

1. Aansprakelijkheidsverzekering Wellantcollege is onder andere verzekerd via een aansprakelijkheidsverzekering. Deze polis biedt bescherming wanneer Wellantcollege aansprakelijk wordt gesteld voor het doen en laten van zijn ‘ondergeschikten’.

Wellantcollege westplas mavo 41


Daaronder vallen personeel, docenten, ondersteunend personeel, leerlingen, uitzendkrachten en gedetacheerd personeel. Ook vrijwilligers vallen onder deze verzekering. Dus wanneer jouw vader of moeder op verzoek van school bepaalde activiteiten verricht, is hij/zij verzekerd via onze aansprakelijkheidsverzekering. Of er een beroep kan worden gedaan op deze aansprakelijkheidsverzekering hangt af van de schuldvraag. Dit geldt ook voor schade die binnen school- en/of werktijd wordt toegebracht of schade die tijdens een door Wellantcollege georganiseerde activiteit wordt toegebracht. Altijd moet de vraag worden gesteld of Wellantcollege schuld heeft aan de schade die is ontstaan. Dit betekent dat de docent, leerling, vrijwilliger of andere betrokkene voor schade die Wellantcollege niet te verwijten is, zijn of haar eigen (particuliere) aansprakelijkheidsverzekering moet aanspreken.

2. Ongevallenverzekering Wellantcollege heeft een collectieve ongevallenverzekering. Deze ongevallenpolis biedt leerlingen, personeelsleden en begeleiders van Wellantcollege dekking bij een ongeval. De ongevallenverzekering gaat niet uit van het begrip schuld. Moeten naar aanleiding van een ongeval medische kosten worden vergoed, dan kan aanspraak gemaakt worden op de ongevallenpolis van Wellantcollege. Maar alleen als de kosten niet verzekerd zijn onder de eigen ziektekostenverzekering. De verzekering geldt tijdens schooluren, tijdens alle activiteiten die in schoolverband plaatsvinden en op weg van huis naar school en weer terug, via de normale route en zonder een noemenswaardige onderbreking van de reis.

3. Verzekerd tijdens stages Stage is een onderdeel van de opleiding. In principe draagt de werkgever/ stagebieder de volledige verantwoording voor het doen (en laten) van zijn stagiairs. In de praktijk betekent dit dat fouten die door de stagiair zijn gemaakt en die leiden tot schade door de stagebieder moeten worden geclaimd bij de verzekering van het bedrijf! Waarom heeft Wellantcollege dan toch een verzekering voor stagiaires? We beschermen hiermee de stagebieder. Het stagebedrijf zal namelijk bij schade veroorzaakt door de stagiair, zijn eigen verzekering moeten aanspreken. Wellantcollege biedt het stagebedrijf dekking om een eigen risico van de stagebieder te vergoeden.

42


8. Na het vmbo Een diploma en dan?

Met een diploma van Wellantcollege vmbo heb je veel mogelijkheden. Je kunt ermee doorstromen naar het mbo en met een TL/Mavo-diploma soms naar havo-4.

hbo

mbo niveau 2

mbo niveau 4

mbo niveau 3

vmbo

vmbo

vmbo

vmbo

Basisberoeps足 gerichte leerweg

Kaderberoeps足 gerichte leerweg

Gemengde leerweg

Theoretische leerweg/Mavo

BB

KB

GL

2 jaar onderbouw

2 jaar onderbouw

2 jaar onderbouw

Wellantcollege westplas mavo 43


8.1 Welke beroepssectoren zijn er in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) Het mbo is onderverdeeld in vier ‘beroepssectoren’: • Groen • Techniek • Zorg en Welzijn • Economie Je kunt een mbo-opleiding op twee manieren volgen: • Via de beroepsopleidende leerweg (BOL): je gaat voltijds naar school en loopt af en toe stage. • Via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL): je leert en werkt in de praktijk bij een bedrijf en je gaat 1 of 2 dagdelen per week naar school. Bij beide leerwegen haal je hetzelfde mbo-diploma. Als je hier meer over wilt weten, kijk dan even op www.wellant.nl.

Niveaus Er zijn binnen het mbo vier niveaus waarop je een opleiding kunt volgen. Diploma gehaald:

Instroomniveau op het mbo:

vmbo Theoretische leerweg/Mavo

niveau 3 of 4, in sommige gevallen kun je doorstromen naar de havo.

vmbo Gemengde leerweg

niveau 3 of 4

vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg

niveau 3 of (soms) 4

vmbo Basisberoepsgerichte leerweg LWT

niveau 2

vmbo Basisberoepsgerichte leerweg

niveau 2

Praktijkonderwijs

niveau 1 / werken

Geen vmbo-diploma

niveau 1

8.2 Verder leren bij Wellantcollege Wellantcollege biedt ook mbo-opleidingen aan. Dit zijn opleidingen in de groene sector. De decaan weet precies welke opleidingen je bij Wellantcollege kunt volgen. Maar je kunt ook even kijken op www.wellantmbo.nl Als je niveau 4 hebt gedaan, kun je doorstromen naar het hbo. Wellantcollege biedt ook enkele mbo+ opleidingen aan. Een mbo+ diploma bereidt je goed voor op een hbo-opleiding.

44


9. Kwaliteitszorg Alleen het beste onderwijs is goed genoeg… dus werken we continue aan kwaliteit!

9.1 Kwaliteit van ons onderwijs Willen jij of je ouders meer weten over de kwaliteit van Wellantcollege? In het jaarverslag vind je informatie over ons onderwijs. Het jaarverslag vind je via www.wellant.nl onder de knop ‘Snel naar/download brochures’. Daarnaast hebben we een aantal belangrijke gegevens voor je verzameld via Vensters voor Verantwoording (zie www.schoolvo.nl, zoek op plaatsnaam). Je kunt daar zien hoe we ervoor staan en hoe goed we het doen. Je vindt er bijvoorbeeld het percentage leerlingen dat een diploma behaalt, met welke examencijfers ze dat doen en wat de ontwikkelingen zijn binnen ons onderwijs, hoe we met lesuitval en pesten omgaan. Maar ook hoe tevreden de leerlingen en ouders over ons zijn. De informatie die we krijgen uit verschillende kwaliteitsmetingen gebruiken we ook zelf. We kunnen zien waar het goed gaat en we kunnen ook waar dat nodig is gerichte verbeteracties starten. Tenslotte kun je ook kijken op de site van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl. Hierop zie je hoe de onderwijsinspectie Wellantcollege beoordeelt.

Wellantcollege westplas mavo 45


9.2 Samenvatting Slaagpercentages Wellantcollege 2011-2012

Alphen aan den Rijn

Aantal leerlingen

Aantal geslaagden

Percentage geslaagden

85

80

94%

Amersfoort

31

27

87%

Anna Hoeve

80

75

94%

Boskoop

65

61

94%

de Bossekamp

159

157

99%

de Groenstrook

113

99

88%

Dordrecht

141

139

99%

Gorinchem

35

33

94% 78%

Gouda

74

58

Houten

76

69

91%

Klaaswaal

113

106

94%

Linnaeus

35

32

91%

Madestein

78

66

85%

Mavo Stek

99

81

82%

Montfoort

99

95

96%

Naarden

67

58

87% 84%

Oegstgeest

91

76

Rijnsburg

73

69

95%

Rotterdam

46

38

83%

Sloten

93

85

91%

Utrecht

53

50

94%

Westplas Mavo

99

87

88%

Westvliet

72

72

100%

46


10. Belangrijke namen en adressen Alle betrokkenen op een rij

College van bestuur Het bestuur van Wellantcollege wordt gevormd door het college van bestuur. Deze bestaat uit de volgende personen: Mevrouw drs. J.M.P. Moons, voorzitter college van bestuur De heer drs. H.W.M. Jansen, lid college van bestuur De heer P. van der Poel, lid college van bestuur Mevrouw drs. L.B. de Wit, secretaris college van bestuur Het correspondentieadres van het college van bestuur is: Postbus 177, 3990 DD Houten.

Ondersteunende Diensten Ondersteunende diensten in Houten ondersteunt alle scholen en het college van bestuur bij hun dagelijkse werkzaamheden. Je kunt dan denken aan ondersteuning op het gebied van onderwijs, personeel & organisatie, huisvesting, informatisering & automatisering, financiĂŤn en marketing & communicatie.

Ouderraad Wij vinden het belangrijk dat de ouders bij de school betrokken zijn. De ouders zijn vertegenwoordigd in een ouderraad. Zij zitten met het MT van de school om de tafel om ideeĂŤn en informatie uit te wisselen over zaken die op school spelen. De directeur kan de ouders ook om advies vragen. Naast een ouderraad per school is er ook een Wellantbrede centrale ouderraad. Vanuit iedere ouderraad worden hierin ouders afgevaardigd. Deze ouderraad heeft een aantal malen per jaar overleg met een lid van het college van bestuur. Hier worden ideeĂŤn en informatie uitgewisseld en actuele onderwerpen besproken. Het college van bestuur kan de ouders ook over bepaalde zaken om advies vragen.

Wellantcollege westplas mavo 47


Leerlingenraad De school heeft ook een leerlingenraad. De leerlingen die hiervoor gekozen zijn, komen regelmatig bij elkaar om onderwerpen uit de school te bespreken. Zij overleggen met het MT (management team) over actuele zaken binnen de school. Zoals onderwijskundige zaken en veiligheid, maar ook schoolfeesten, het mee organiseren van een evenement op school en deelname in diverse commissies. Daarnaast is de leerlingenraad er om advies te geven aan het MT, vooral over zaken die voor leerlingen belangrijk zijn.

Ondernemingsraad (OR) Het personeel is vertegenwoordigd in een ondernemingsraad. De OR voert regelmatig overleg met het college van bestuur. Om een goed contact te onderhouden, is er vanuit iedere school een personeelslid vertegenwoordigd in een klankbordgroep OR. Hiermee vindt regelmatig overleg plaats.

10.1 Onze contacten met andere scholen Contacten met het basisonderwijs Wellant vmbo onderhoudt goede contacten met de basisscholen in de regio. We bespreken met hen de voortgang van de leerlingen die nu bij ons op school zitten en het onderwijsaanbod dat wij aan jou en de andere leerlingen aanbieden.

48


Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Iedereen verdient een kans zijn diploma te halen. Daarom werkt Wellantcollege samen met alle scholen voor voortgezet onderwijs en (voormalig) speciaal voortgezet onderwijs uit de regio. Want iedere school heeft zijn eigen ervaringen in het begeleiden van leerlingen die extra hulp nodig hebben. Door deze kennis met elkaar te delen, kunnen we iedereen zo goed mogelijk ondersteunen.

Overige contacten Als je verder leert kom je meestal in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) terecht. Daarom zorgen we voor een goede samenwerking met onze eigen mbo-groen scholen en de Regionale Opleidingscentra (ROC’s). We houden scherp in de gaten welke vervolgopleidingen er zijn en zorgen dat we de overstap van het vmbo naar het mbo zo makkelijk mogelijk maken. Daarnaast onderhouden we goede contacten met bedrijven en instellingen uit de regio. Hierdoor kun jij straks kiezen uit een breed netwerk voor je stages en leerwerktrajecten. Tot slot vinden we het belangrijk om onze leerlingen ook internationale ervaringen aan te bieden, bijvoorbeeld via uitwisselingen met scholen in het buitenland. We hebben een groot internationaal netwerk en onderhouden goede contacten met partnerscholen in het buitenland.

10.2 Belangrijke adressen en telefoonnummers Inspectie van het Onderwijs Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs de prestaties van de verschillende scholen. Deze kun je vinden op Vensters voor Verantwoording (www.schoolvo.nl) en op: www.onderwijsinspectie.nl. Andere vragen over onderwijs? Postbus 51, tel. 0800 8051 (gratis) of: www.rijksoverheid.nl/adres/p/postbus-51.html

Meldpunt vertrouwensinspecteurs Heb je een melding of klacht over seksuele intimidatie, seksueel misbruik of ernstig psychisch of fysiek geweld, dan kun je contact opnemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs. tel. 0900 1113111 (lokaal tarief)

Wellantcollege westplas mavo 49


ICE (In Case of Emergency) Deze afkorting sla je op in je mobiele telefoon met daarbij het telefoonnummer van je ouders of verzorgers. Als er dan iets ernstigs met je is, kunnen hulpdiensten snel in jouw telefoon zien wie ze moeten bellen.

10.3 Wellantcollege brochures Naast deze schoolgids heeft Wellantcollege nog meer informatiemateriaal. Dit is te vinden op www.wellant.nl. Hieronder zie je een overzicht. Wellant brochures: • Uitlegfolder Gemengde leerweg • Uitlegfolder Leerwerktraject (alleen digitaal) • Kookklasfolder • Paardenklasfolder • Kunstklasfolder • Tecklasfolder • Businessklasfolder

50


10.4 Scholen van Wellantcollege Wellantcollege heeft scholen in: Aalsmeer

Wellant vmbo

Alphen aan den Rijn

Wellant vmbo

Wellant mavo

Wellant mbo

Amersfoort Amsterdam

Wellant vmbo

Wellant mavo

Wellant mbo

Wellant praktijkonderwijs

Wellant vmbo

Wellant mbo en mbo+

Boskoop

Wellant vmbo

Brielle

Wellant vmbo

Den Haag

Wellant vmbo

Dordrecht

Wellant vmbo

Gorinchem

Wellant vmbo

Wellant mavo

Wellant mbo Wellant mbo

Gouda

Wellant vmbo

Wellant mbo

Houten

Wellant vmbo

Wellant mbo en mbo+

Klaaswaal

Wellant vmbo

Montfoort

Wellant vmbo

Naarden

Wellant vmbo

Oegstgeest

Wellant vmbo

Ottoland

Wellant vmbo

Rijnsburg

Wellant vmbo

Rijswijk

Wellant mbo Wellant mbo

Rotterdam

Wellant vmbo

Utrecht

Wellant vmbo

Wellant mbo en mbo+

Wellantcollege westplas mavo 51


Wellantcollege Westplas Mavo Wellant mavo 1e J.C. Mensinglaan 40 1431 RW Aalsmeer (0297) 32 52 44

Sg westplas mavo 2013 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you