Page 1

Food Academy News

17 maart 2011

Colofon

Terugblik #ANF 2011

Food Academy News bericht over opleidingen, projecten en onderzoeken binnen Food Academy Amsterdam.

Na de topchefs en de thuiskoks gaan ook de supermarkten inspelen op de ‘punkfood’-trend, voorspelt trendwatcher Marjan Ippel. Marjan Ippel zorgde op 7 februari ’11 voor een inspirerende afsluiting van het symposium ‘Amsterdam’s Next Foodsteps’ van Food Academy Amsterdam.

Aan- of afmelden kan door een emailbericht te sturen aan: food@wellant.nl Ook reacties op de nieuwsbrief zijn hier welkom. Kijk ook eens op de website foodacademyamsterdam.nl Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen géén rechten worden ontleend.

Volgens Ippel beleeft food momenteel zijn eigen punkperiode. We gaan ons meer verantwoordelijk voelen hoe we omgaan met eten. En dat in al zijn complexiteit! Van herkomst, productie, verpakken en nuttigen tot ethische, sociale en economische waarden. Door grootschalige productie en complexe ketens zijn we het zicht op onze voeding kwijt. We willen de herkomst van onze voeding weer kunnen begrijpen en de producent kunnen vertrouwen. Met punk in food doelt Ippel op de opkomst van initiatieven die hier symbolisch een vuist voor maken, zoals de ‘underground’ boerenmarkt, het Direct Trade keurmerk voor koffiebonen rechtstreeks van de producent maar ook streekproducten in supermarkten.

Etende stad Voedsel is ook weer helemaal terug op de stedelijke en regionale agenda’s, aldus Erik de Bakker, onderzoeker bij LEI Wageningen. Ook hij voorziet dat huidige voedselsystemen meer richting kleinschalige en lokale producties zullen gaan en wel om groeiende steden op verantwoorde wijze te kunnen voeden. Om de ‘etende stad’ in al zijn veelzijdigheid goed in beeld krijgen, is het de kunst kennis op het gebied van consumptiesociologie, voedselsystemen en stadsociologie te bundelen en te verbinden.

Let op! 26 maart a.s. 10.00 – 15.00 uur

Open Dag Food Academy De Boelelaan 1099 A’dam Wildenboch 6, Diemen

Consument zoekt verbinding “Afgelopen Kerst ontvingen een aantal bij ons aangesloten telers bedankkaartjes van supermarktbezoekers”, vertelt Willem Treep van Willem&Drees, distributeur van lokale groente en fruit. “De telers komen uit de buurt en hun naam staat op de zak. Zo zorgt de verpakking voor een rechtstreeks contact, de verbinding, tussen producent en consument en het herstel van vertrouwen”, verklaart hij de ongewone reacties. Mensen willen zich verbinden met de de plek waar ze leven. Lokale producten beantwoorden aan die behoefte. “Als je weet waar je eten vandaan komt, dan raak je meer bewust van het voedsel dat je eet. Daardoor maak je andere keuzes in je koopgedrag en is de prijs ook minder van belang”, verklaart Treep het succes van lokale producten. Verder lezen? Voor video-impressie, tweets, verslag, foto’s en hand-outs kijk op http://goo.gl/d2U19. De impressie en de twitterborden zijn mogelijk gemaakt door de Kamer van Koophandel. De kamer start overigens een onderzoek naar de onderwijsbehoefte in de foodsector dat ook voor u van belang kan zijn. Voor meer informatie zie de Kvk-nieuwsbrief in de bijlage.


Ontwikkeling personeel in de voedingsmiddelenindustrie

en

er g o

d ei l ge op

rh

aa n g

aa Vr

Aa

nta

lm

2011

ed

2015

Herkent u dit?

ew erk ers


Wat zijn de verwachtingen?

Wij stimuleren de regionale economie

In september 2010 verscheen een economisch onderzoek naar de toekomst van de arbeidsmarkt in de metropoolregio Amsterdam. Dat onderzoek voorspelt veranderingen in aantallen medewerkers en hun opleidingsniveau. Twee belangrijke uitkomsten: • De industrie zal trendmatig werkgelegenheid blijven verliezen • In de industrie groeit de vraag naar hoger opgeleiden

Deze en andere vragen willen wij in een interview met u bespreken. Als u wilt ontvangt u de vragenlijst van tevoren. Uiteindelijk is ons doel een strategie bepalen voor de voedingsmiddelenindustrie die leidt tot voldoende aanbod van personeel met de juiste kennis en vaardigheden. Ook hier betrekken we u graag bij. Wij horen graag of u uw kennis en kunde beschikbaar wilt stellen.

Het belang van goed personeel Kamer van Koophandel Amsterdam spant zich in om onderwijsprogramma’s aan te laten sluiten op de vraag van het bedrijfsleven naar gericht opleide arbeidskrachten. We leveren daarnaast extra inspanningen voor een viertal clusters waaronder de voedingsmiddelenindustrie. Dit cluster is een van de meest toonaangevende in de wereld. Deze internationale positie willen wij graag behouden en versterken.

U bent de expert Voordat we tot actie overgaan willen we eerst zeker weten dat de prognoses uit het onderzoek overeenkomen met de verwachtingen van u, het bedrijfsleven. Daarvoor vragen we uw medewerking. Wat willen we van u weten? • Hoeveel personeel verwacht u in de nabije toekomst nodig te hebben? • Welke (nieuwe) kennis moeten zij in huis hebben? • Hoe vindt u geschikt personeel? • Welke ontwikkelingen ziet u in de voedingsmiddelenindustrie die voor onderwijsinstellingen van belang zijn?

Vervolgstappen Graag nodigen wij u binnenkort uit om de uitkomsten te bespreken en gezamenlijk te besluiten welke knelpunten moet worden verholpen en welke kansen aangegrepen.

Meer informatie? Iris Goedhart Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt iris.goedhart@kvk.nl 06-52505997 Annette Wesselink Programma Food annette.wesselink@kvk.nl 06-52505964

Nieuwsbrief Food Academy - nr 7  

food academy news bericht eens per twee weken over de mbo+ en hbo opleidingen en de onderzoeken en projecten binnen de food academy amsterda...

Advertisement