Page 1

wellantcollege ll

De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route!


Ben jij dit?

‘Ik kan de theoretische leerweg aan, maar ik wil ook graag iets doen met gezond eten, natuur, creativiteit, dieren of handel en transport’. Dan is de gemengde leerweg van Wellant vmbo iets voor jou.

De leerwegen op een rijtje Het vmbo kent vier leerwegen. Een leerweg zegt iets over het niveau en het programma: van vooral theoretisch tot heel praktisch. De vier leerwegen in het vmbo: • De theoretische leerweg (TL): voor leerlingen die theoretisch ingesteld zijn. • De gemengde leerweg (GL): voor leerlingen die het niveau van de theore­tische leerweg hebben, maar het ook leuk vinden om praktisch bezig te zijn. Ze besteden naast de theorie ongeveer 10% van hun tijd aan praktijkgerichte vakken. • De kaderberoepsgerichte leerweg (KB): voor praktisch ingestelde leerlingen die ook een deel theorie aan kunnen. • De basisberoepsgerichte leerweg (BB): voor praktisch ingestelde leerlingen. De toelatingseisen voor de gemengde leerweg zijn hetzelfde als voor de theore­tische leerweg.

Wellant vmbo 3


Met de gemengde leerweg naar de top van het mbo! Met een diploma van de gemengde leerweg kun je net als bij de theoretische leerweg doorstromen naar een mbo niveau 4 opleiding van Wellantcollege of een ROC. Met een mbo niveau 4 opleiding op zak kun je leidinggeven aan werknemers. Ook is het mogelijk om een eigen bedrijf te beginnen. Of je stroomt door naar het hbo.

Bij Wellant vmbo al vanaf het eerste jaar in de GL ‘Route’. De kracht van de gemengde leerweg • Bij de gemengde leerweg volg je naast algemene vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, enz. ook een beroepsgericht programma. Dat gaat dan bijvoorbeeld over gezond eten, milieu, natuur en recreatie, zorg voor dieren, water en energie, handel en transport of bloem en design. En omdat duurzaam denken en doen steeds belangrijker wordt, besteden we daar ook aandacht aan. • In de gemengde leerweg doe je examen in vijf algemene vakken en één beroepsgericht vak. De algemene vakken hebben hetzelfde niveau als bij de theoretische leerweg. Je doet hetzelfde schriftelijke examen. • In het beroepsgerichte vak doe je ook stage ervaring op.

Gericht werken aan succes • Bij Wellantcollege krijg je vanaf het eerste schooljaar les op het niveau van de gemengde leerweg. • Voor alle vmbo scholen geldt dat in de onderbouw (de eerste twee jaar) ongeveer tweederde van de tijd besteed wordt aan het verplichte vmbo programma. De overige tijd kan elke school zelf invullen. Bij Wellant vmbo wordt die tijd besteed aan verdieping van de stof, taal, rekenen en aan de praktische beroepsgerichte vakken. • Aan het einde van het tweede leerjaar wordt de definitieve keuze voor de leerweg gemaakt. Wellantcollege bepaalt die keuze, na overleg met jou en je ouders. We kijken dan naar hoe jij je hebt ontwikkeld en met welke resultaten. 4

Extra bij Wellantcollege Bij Wellantcollege kun je bovendien met een diploma van de gemengde leerweg naar één van onze mbo + opleidingen. Hier krijg je de mogelijkheid om je te specialiseren op onderwerpen als voedsel, design, diergeneeskunde, duurzaamheid en groen binnen stedelijke gebieden. Op de arbeidsmarkt is grote vraag naar deze afgestudeerden.

Wellant mbo heeft veel en diverse studierichtingen op het gebied van: • Gezondheid, voeding en lifestyle Zorg en welzijn bij mens en dier staan centraal. Focus op: voeding, gezondheid, recreatie, toerisme, wellness, vrijetijdsbesteding en verrassende combinaties daartussen • Leefomgeving Vergroten van de leefbaarheid van de stedelijke omgeving staat centraal. Focus op: ‘groen’ economisch relevant maken. Natuur, landschap, landinrichting, stadsinrichting, lucht, water en zee. Maar ook creatief design van de omgeving, zowel binnen als buiten. • Productie, handel en logistiek De gehele keten van voedselproductie staat centraal: veredeling, productietechnologie, kwaliteitszorg, assortiment, import, export, verpakking, vervoer, creatieve marketingconcepten, trends en dienstverlening. Inspelen op ontwikkelingen in de markt: vernieuwend, slim zaken doen en duurzaam ondernemen.

Diploma gemengde leerweg = goede basis voor mbo niveau 4 Wellant vmbo 5


Doorstroomschema vmbo-mbo-hbo

Waarom leerkrachten groep 8 de gemengde leerweg adviseren? Veel leerkrachten van groep 8 geven als advies de theoretische leerweg, omdat de theoretische leerweg de mogelijkheid geeft om door te stromen naar de havo en van daaruit door te groeien naar het hbo. Onderzoek toont echter aan dat leerlingen, die voor deze route kiezen, vaker vast lopen op de havo of op het hbo. Leerlingen die de gemengde leerweg kiezen en daarna via het mbo naar het hbo door stromen maken meer kans hun hbo-opleiding af te ronden. Zij hebben zowel in het vmbo als in het mbo te maken gehad met de praktische kant van het beroep.

hbo

mbo niveau 2

mbo niveau 4

mbo niveau 3

Leerkrachten kunnen met deze checklist kijken of de gemengde leerweg iets voor jou is.

vmbo

vmbo

vmbo

vmbo

Basisberoeps­ gerichte leerweg

Kaderberoeps­ gerichte leerweg

Gemengde leerweg

Theoretische leerweg/Mavo

BB

KB

GL

2 jaar onderbouw

2 jaar onderbouw

2 jaar onderbouw GL route

De gemengde leerweg = de start van de praktische route vmbo-mbo-hbo

De leerling: 1. kan de leerstof goed reproduceren

ja

nee

2. kan het geleerde in een nieuwe situatie zelfstandig toepassen

ja

nee

3. kan meestal zonder al te veel problemen langere tijd geconcentreerd werken

ja

nee

4. beschikt over voldoende doorzettingsvermogen om ook meer gecompliceerde taken tot een goed einde te brengen

ja

nee

5. is in staat tot begrijpend en (licht) studerend lezen

ja

nee

6. kan rekenvaardigheden toepassen, rekenregels gebruiken, meten en schatten

ja

nee

7. kan zelfstandig werken aan duidelijke herkenbare opdrachten

ja

nee

8. kan op geordende manier zelfstandig gegevens opzoeken, selecteren, verzamelen en ordenen

ja

nee

9. heeft een Cito-score van 528 - 537

ja

nee

10. heeft interesse voor de natuur en het milieu

ja

nee

11. vindt het leuk om praktische opdrachten uit te voeren

ja

nee

Zijn de antwoorden overwegend ‘ja’, dan is de gemengde leerweg een goede keuze.

6

Wellant vmbo 7


Een mooie toekomst begint bij Wellantcollege Door onze relatief kleine scholen kennen wij jou en weten wij waar jouw kwaliteiten liggen. Wij zorgen dat jij met plezier je zo goed mogelijk ontwikkelt. Bovendien ben jij in het bedrijfsleven gewild, omdat je kennis weet toe te passen in praktische situaties. En omdat Wellantcollege je leert duurzaam te denken en doen.

In deze plaatsen zit Wellantcollege met Wellant vmbo waar ook de gemengde leerweg wordt gegeven: Aalsmeer, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amsterdam, Boskoop, Brielle, Den Haag (2), Dordrecht, Gorinchem, Gouda, Houten, Klaaswaal, Montfoort, Naarden, Oegstgeest, Ottoland, Rotterdam, Rijnsburg en Utrecht.

www.wellant.nl

Gemengde leerweg folder  
Gemengde leerweg folder  

Gemengde leerweg folder

Advertisement