Welkom Kind(je) December 2018 Uitgave 3

Page 1

DECEMBER 2018

UITGAVE 3

WELKOM KIND(je)

ACTIVITEITEN

VOEDING

INTERVIEW


WELKOM WOORD(JE)

Volg ons op Facebook

BESTE LEZER, December is voor de meeste mensen een drukke maand. December is ook de laatste maand van het jaar en daarom misschien ook de meest spannende maand. Het is een maand die je in lagen kunt opsplitsen. Eerst komt Sinterklaas, dan Kerst en als laatste oudejaarsdag. Hopelijk zal deze uitgave van Welkom Kind(je) jou wat ontspanning kunnen bieden. We hebben wederom nieuwe activiteiten, nieuwe kerst recepten, interview met Gastouderopvang De Bengels, nieuw blog en meer. Trek je zachte wintersokken aan, maak warme chocolademelk en zak lekker weg in je leesstoel. Hebben wij je even kunnen vermaken, dan is ons doel behaald!


INHOUDSOPGAVE

04 08

14

Activiteiten 04. Kerst 05. Winter 06. WinterYoga

Voeding 13. Seizoensgroenten

Thuis Crèches 15. Interview met Gastouderopv. De Bengels 22. Blog

26

Agenda

27

To Do Lijst 2018

28

Tarieven Welkom Kind 2019


PAGINA 4

ACTIVITEITEN - KERST Wat is december toch een feestelijke maand in Nederland. Zodra Sinterklaas vertrokken is kunnen wij ons al weer verheugen op de tijd van kerst. Samen genieten van een lekker kerstdiner, mooie verhalen lezen bij een haardvuur, genieten van het versieren van een grote kerstboom....iedereen viert op zijn of haar eigen manier kerst. In ons nieuwe boek vinden jullie veel leuke activiteiten die jullie samen met de kinderen kunnen doen. Het boek met alle leuke activiteiten vind je in 'Mijn Welkom Kind' in Activitheek.


PAGINA 5

ACTIVITEITEN - WINTER Als we aan de winter denken, dan denken we vaak aan een prachtig wit landschap met een dik pak sneeuw. In Nederland komt dat alleen helemaal niet zo vaak voor. Toch spreekt sneeuw heel erg tot de verbeelding. Daarom hebben we het boek over sneeuw, ijs, vriezen en warme winterkleding. vol met liedjes, boeken, spellen en knutselwerkjes. Veel plezier allemaal!. Het boek met alle leuke activiteiten vind je in 'Mijn Welkom Kind' in Activitheek.


PAGINA 6

ACTIVITEITEN - WINTERYOGA Zorg ervoor dat je genoeg ruimte hebt. Je kunt dit binnen doen in een vrije ruimte of ga naar buiten toe als het weer dat toelaat. Op het plaatje zijn een aantal yoga posities te zien. Ga zelf voor de groep staan en zorg dat de kinderen de ruimte om zich heen hebben om vrij te bewegen. Benoem de positie, voer hem uit en vertel waarom hij zo heet. Deze yoga sessie is namelijk helemaal in het winter thema. Neem tijdens de sessie de tijd om sommige posities te herhalen of langer aan te houden zodat iedereen zich ontspant. We sluiten weer rustig af je kunt even bijkomen met een glaasje water of fris!PAGINA 8

VOEDING


PAGINA 9Â

Kerstboom van wraps

Deze kerstboom is gemaakt van opgerolde stukjes wraps. In het voorbeeld zijn ze gevuld met roomkaas, pesto, stukjes wortel, rode kool en blaadjes spinazie. Maar je kunt natuurlijk gebruiken wat je wilt. Een plakje van een stervrucht maakt de kerstboom helemaal af.


PAGINA 10Â

Sneeuwpoppen van ei

Voor deze schattige sneeuwpoppen kook je eieren. Snij ze recht af en prik er twee met satĂŠ prikkers op elkaar. Geef ze een hoedje van twee stukjes wortel en een neus. Maak ogen en knopen van stukjes olijf en geef ze een bezem van peterselie of selderij.


PAGINA 11Â

Kerstmannetjes

Neem houten prikkers en steek er een druif aan, een stukje banaan, een aardbei.


PAGINA 12Â

Kerstballen

Neem ronde crackers, smeer er wat roomkaas op of roomkaas met kruiden en versier ze met stukjes groenten. Het hangertje maak je van een broccolistronkje of een bleekselderij stukje.


PAGINA 13

Seizoensgroenten: december Hoe kan het dat groente die niet op de kalender staat toch vers te koop is? Dat komt omdat de milieubelasting van die groente dan heel hoog is. Je kunt in september bijvoorbeeld verse asperges krijgen, maar die komen dan helemaal uit Peru, met het vliegtuig. Omdat dat het milieu behoorlijk belast, wordt die groente dan niet op de groentekalender opgenomen. Op deze pagina geven we het overzicht van de seizoensgroenten in december. - Andijvie (gewoon), Spanje - Andijvie (gewoon), Nederland - Andijvie (krul), Frankrijk - Aubergine, Spanje - Boerenkool, Nederland, Spanje - Bosui, Frankrijk - Chinese kool, Nederland, Oostenrijk - Knolselderij, België, Nederland - Koolraap, Nederland - Maïs, Verenigde Staten - Paprika, Israël, Spanje - Pastinaak, Nederland - Peultjes, Marokko - Pompoen, Frankrijk, Spanje - Pompoen, Nederland, Portugal - Radijs, Israël - Rammenas, Nederland - Rucola, Italië - Savooiekool, Nederland - Schorseneren, Nederland - Tuinboon, Marokko - Veldsla, Italië, Nederland - Winterpostelein, Nederland - Witte kool, Nederland

Bron: groentegroente.nl


PAGINA 14

THUIS CRÈCHES

Wij willen graag onze Thuis Crèches aan je voorstellen. Dit keer intervieuwen we Bianca en Rachel. Deze 2 dames zorgen er elke dag opnieuw voor dat hun bengels een leuke opvangdag beleven. Verder hebben wij twee nieuwe blogs voor je die geschreven zijn door onze vaste blogger, Myriam Jansen.


PAGINA 15

Bianca Lagas - Tabbers en Rachel Tabbers - Lagas Gastouderopvang De Bengels De feestdagen komen er bijna aan. Wij

altijd over hun kind. Tijdens de

zijn benieuwd wat jullie favoriete

kerstborrel worden de gesprekken

feest van het jaar is?

vaak persoonlijker.

Bianca: Voor mij is dat kerst! Puur omdat we het jaar dan samen

En wat denken jullie dat het favoriete

afsluiten, niet alleen met de kindjes,

feest van jullie gastkindjes is?

maar ook met de ouders. We nodigen de ouders altijd uit voor een

Bianca: Dan denk ik echt Sinterklaas.

kerstborrel. Dat is altijd erg gezellig.

Dat leeft enorm bij de kinderen. Veel

Met de kinderen maken we elk jaar

kindjes kijken ernaar uit, sommigen al

een kerstgroet. We zingen samen een

vanaf september! Veel kindjes kijken

liedje of maken een filmpje en dat

het sinterklaasjournaal thuis, wij

laten we tijdens de kerstborrel dan

herhalen dat dan hier.

zien. Rachel: Het ligt natuurlijk ook allemaal Rachel: Ik vind het vooral fijn dat je

al erg vroeg in de winkels. Maar wij als

tijdens de kerstborrel de ouders op een

gastouders vinden die periode echt

andere manier leert kennen. Tijdens de

wel heel erg lang. Onze opvangkindjes

overdrachtsmomenten heb je het

zijn 0 tot 4 jaar, een paar zijn 5 jaar en


dat is dan net de leeftijd dat kinderen

en breekt 3 keer iets. Als je dan 3 keer

Sinterklaas en alles erom heen heel erg

met je kind in het ziekenhuis komt dan

spannend vinden. Soms zijn ze ook wel

wordt er al snel een melding gedaan

een beetje bang.

vanuit het ziekenhuis. Ik denk dat daardoor niet alleen gastouders maar ook ouders toch wel voorzichtiger zijn

Hoe kijken jullie aan tegen risicovol

geworden. Sommige ouders zijn zelf

spelen? Stimuleren jullie dit of zijn

heel voorzichtig en zij vinden het echt

jullie juist voorzichtig?

niet fijn wanneer hun kind boven in een klimrek zit.

Bianca: Ik vind dat kinderen echt moeten kunnen spelen en dat een kind

Rachel: Tegenwoordig ben je ook aan

best een keer mag vallen. Maar als een

veel eisen verbonden. Zo moest in het

kind hier zou vallen en iets breken zijn

kinderdagverblijf (waar Bianca en

we daar wel verantwoordelijk voor.

Rachel allebei gewerkt hebben) overal

Daardoor ben ik toch wel extra

een mat onder liggen. Sommige

voorzichtig. Kinderen mogen best zelf

dingen vind ik positief voor de

op een klimrek klimmen maar ik sta er

veiligheid van een kind, maar ik vind

dan wel naast zodat ik hen kan

ook dat we er soms in doorschieten. Ik

opvangen mochten ze vallen. Het

las laatst een artikel waarin werd

verschilt natuurlijk ook per kind. Het

gezegd dat kinderen bijna niet meer

ene kind kan 10 keer vallen en niks

buiten spelen. Dat heeft niet alleen te

breken en het andere kind valt 3 keerÂ

maken met het gamen, maar ook metÂ


het feit dat ouders heel voorzichtig

die start in januari 2019 hebben we ons

zijn. Dan worden wij automatisch ook

allebei aangemeld. Wij vinden het erg

voorzichtig. Langs de andere kant, 1

belangrijk om op de hoogte te blijven

van onze gastkindjes heeft een ouder

van alle veranderingen in de

zusje en zij hebben thuis een speeltuin

kinderopvang.

voor de deur. Als ik haar dan zie spelen, wat zij allemaal kan, dan denk ik toch wel eens dat wij misschien toch

Welke cursus vond je het meest

ook te voorzichtig zijn en kinderen

interessant?

meer moeten laten doen. We hebben hier geen speeltuin voor de deur dus

Bianca: Heel veel dingen zijn voor ons

zoeken we in de buurt naar

herhaling. Omdat wij al lang in de

speeltuinen. En dan kiezen we toch de

kinderopvang werken en cursussen

speeltuin waarvan wij denken dat alles

zoals meldcode en EHBO telkens weer

er veilig is. Ook in het bos klimmen en

herhaald worden.Maar de cursus

klauteren we met de kinderen, maar

rouwverwerking was helemaal nieuw

ook dan zijn we voorzichtig. Soms

voor ons. Daar heb ik geleerd hoe een

maken we ook een compromis met

kind rouwt en hoe ik daar dan mee kan

een ouder hierover. Een kindje was

omgaan om het kind hierin te

thuis van een grote speelgoed

begeleiden. Ik hoop dat ik tijdens de

vrachtwagen gevallen en had zijn

cursus baby’s in zicht ook nieuwe

sleutelbeen gebroken. Wij hebben

dingen ga ontdekken. Momenteel

dezelfde speelgoed vrachtwagen.

hebben we namelijk al 3 baby’s in de

Ouder wou die eigenlijk het liefst weg

opvang, daar komt binnenkort nog een

tijdens de opvang van het kindje. Maar

4de bij. Dan ben ik blij dat we met z'n

andere kinderen spelen ook heel graag

tweeën werken zodat we de aandacht

met die vrachtwagen. Dus hebben we

goed kunnen verdelen over de baby’s

afgesproken dat kinderen er niet op

en oudere kinderen.

mogen zitten. Rachel: Wat mij is bijgebleven van de cursus rouwverwerking is dat er geen Welke cursussen hebben jullie al

tijdsduur of juiste tijdstip aan

gevolgd via Welkom Kind?

rouwverwerking gebonden is. Het kan zijn dat een kind in het begin niet

Bianca: De meldcode hebben we via e-

rouwt of lijkt te rouwen en dan later

learning gedaan. Knap lastig heb ik

pas echt gaat rouwen. Dat vond ik het

gedaan. De pedagogische

meest interessante.

kwaliteitsboom hebben we beide gedaan. Voor de cursus Baby’s in zicht


Op welke manier passen jullie de geleerde kennis van de cursussen en opleidingen toe in jullie opvang? Bianca: Wij hebben KIKI gevolgd. Kiki is standaard aanwezig in de huiskamer en is dus ook heel herkenbaar voor de kinderen. We betrekken Kiki niet bij alle activiteiten. We werken wel met thema’s en stimuleren de verschillende ontwikkelingsgebieden. Dat leer je ook bij Kiki. Rachel: Ik vind KIKI vooral heel fijn voor startende gastouders. Voor hen kan KIKI een fijn hulpmiddel zijn om te kijken wat er allemaal mogelijk is. Al hoop ik wel dat dan de gastouder verder kijkt door haar fantasie te gebruiken en het dus allemaal zelf gaat uitbouwen

Jullie zijn best wel actief met jullie opvang en samen met de kinderen. Jullie doen veel met de kinderen. Hoe bedenken jullie nieuwe ideeën? Bianca: Wij kijken naar wat er bij de kinderen leeft. Nu dus Sinterklaas en dan komt kerst. Dat zijn dan ook standaard thema’s. Hiervoor hadden wij circus. Een gastkindje vertelde dat hij langs een circus was gereden. Wij hadden dit thema nog niet gedaan dus zijn we gaan onderzoeken wat we daar dan mee kunnen. We hadden hier in huis een “echte “ circustent gebouwd. We hebben kunstjes gedaan, kinderen

PAGINA 18


PAGINA 19

Bianca Lagas - Tabbers en Rachel Tabbers - Lagas Gastouderopvang De Bengels geschminkt. Dat thema deden we 2

pinterest. Ik heb een hele lijst in mijn

weken. Een thema duurt bij ons ook

favorieten staan waar we vaak ideeën

niet standaard 1 maand. Het hangt er

vandaan halen. Zo hadden we 3 jaar

gewoon vanaf hoeveel we erbij kunnen

geleden het thema vervoer. Dat was

verzinnen. En soms hebben we dan

erg leuk.

plots een idee voor een activiteit in een ander thema. Dat schrijven we dan

Bianca: Jaaaa! Toen zijn we met de

onmiddellijk op.

trein vanuit Tilburg naar Breda gereden. En weer terug. Zodat de

Rachel: Ik vind het leuk om naast de

kinderen toch een keer in de trein

jaarlijkse thema’s elke keer weer iets

hebben gezeten. Ze hebben de

nieuws te verzinnen. Iets dat we nog

machinist gezien en kregen stickers.

nooit hebben gedaan. We gaan vaak

Dit was een hele beleving voor de

ook gewoon op zoek op internet naar

kinderen. Wekenlang praatten ze

ideeën. .Je kan zoveel vinden op

erover. Omdat wij met z'n tweeën zijn

internet. Leerkrachten zetten hele

kunnen we dit gemakkelijk doen. Dat

lesprogramma’s online, die moet je

vinden wij echt een voordeel.

dan wel een beetje aanpassen zodat ze bij de leeftijdsgroep passen.. Of anders gewoon via Google zoeken of op


Op wat voor manier worden jullie

Bianca: Dit is later gekomen. Toen ik

uitgedaagd tijdens het werk als een

vanwege de crisis iets anders moest

gastouder?

gaan zoeken in de kinderopvang belde Welkom Kind me dat ze een kindje

Rachel: Door het werken met thema’s.

voor me hadden. Daar moest ik toen

Daarnaast willen we ons ook blijven

echt over nadenken. Ik wilde wel met

onderscheiden. Ik vind het een enorm

kinderen werken maar ik zag erg op

voordeel dat we met z'n tweeën

tegen het alleen werken. Ik heb graag

werken. We kunnen, denk ik, zoveel

collega’s om me heen. Ook was het

meer dan een gastouder die alleen

toen fijn dat ik niks moest regelen en

werkt. Ik heb een tijd alleen op een

gewoon op het einde van de maand

groep gestaan in het kinderdagverblijf

mijn salaris kreeg. Rachel heeft mij

en dan is het niet mogelijk om met

toen overgehaald om het toch te

slagroom sneeuwpoppen op de grond

proberen. Nu zou ik niet meer terug

te spuiten en alle kinderen te douchen.

willen. Ik ben nu mijn eigen baas en ik bepaal zelf hoe we werken. Natuurlijk

Bianca: Inderdaad door de thema’s. We

zijn er regels die we moeten volgen. In

streven ernaar om telkens een nieuw,

het begin was ik heel sociaal naar de

origineel thema te verzinnen. We

vraagouders toe. Maar door de jaren

krijgen dan ook steeds heel leuke,

heen heb ik geleerd om zakelijker te

positieve reacties van de ouders. En

zijn. Welkom Kind heeft ons daar ook

dat wil ik telkens toch weer

bij geholpen. Ik ben dus nu wel

overtreffen. Zo hadden we ooit een

ondernemer, maar toch zie ik ons werk

modderbad in huis gemaakt. We

niet als werk, maar meer al een hobby.

hebben ook wel kindjes in de opvang

Zelfs in de vakantie hebben we het

gehad die extra aandacht nodig

vaak nog over het werk. We zien de

hebben, maar waarvan de ouders toch

kinderen dan ook wel alsof het onze

wel willen dat ze in de reguliere

eigen kinderen zijn.

opvang blijven. Ook dan is het een voordeel om met 2 te werken. We

Rachel: En dat zien ouders ook. Laatst

kunnen die extra aandacht dan geven

kregen we een hele mooie recensie van

zonder dat de andere kinderen

een ouder. Zij had geschreven dat wij

eronder lijden.

de kinderen zien alsof het onze eigen kinderen zijn. Dat vond ik erg mooi.

Werken als een gastouder betekent dat er ook enigszins een ondernemer in je zit. Hoe is dit bij jou? Was je altijd al een ondernemer of is dit later pas gekomen?


Als afsluitende vraag, hebben jullie

PAGINA 21

voornemens voor jullie bedrijf/opvang voor het nieuwe jaar? Bianca: Voor volgend jaar staat er een feestje op het programma. Wij bestaan in maart 5 jaar en zijn al volop aan het brainstormen. We willen dan ook alle bengels uitnodigen zodat het een soort van reĂźnie wordt. Daarnaast zou een grotere woning erg leuk zijn. Een woning waarin we dan woon- en werkgedeelte kunnen scheiden. Dan met een grote tuin zodat je lekker naar buiten kan. Dat is momenteel nog een droom maar wie weet.... Rachel: Jaaaa, en dan ook met een tuinman want we houden niet van tuinieren. Maar een woning waar je het speelgoed kan laten staan na een dag spelen met de kinderen. Gewoon de deur toe trekken van de speelruimte en naar je woonkamer gaan. Zoals nu bijvoorbeeld de schoorsteen die op de vensterbank staat. Ik vind het echt heel leuk, maar zal ook best blij zijn wanneer die weer weg is zodat we weer naar buiten kunnen kijken. Dus ja, een grote woning zou fijn zijn.

Bedankt Bianca en Rachel voor jullie tijd.


PAGINA 22

Tradities met kerst of nieuwjaar. Geschreven door: Myriam Jansen Nog een paar weken en dan is het weer zover. Kerst staat voor de deur en een weekje later is het dan alweer oud en nieuw. Rond deze periodes zijn er veel tradities. Elk land heeft zijn eigen kerst en nieuwjaartradities. Zo lijkt heel Nederland met oud en nieuw oliebollen te eten. Als Vlaamse vond ik dat best raar. Deze traditie kennen we namelijk niet in België. Daar kennen we wel een andere traditie met nieuwjaar, eentje die ik ook in mijn opvang heb overgenomen en die erg gewaardeerd wordt door mijn vraagouders, namelijk, de nieuwjaarsbrief! Natuurlijk knutselen we kerstbomen ed rondom de kerstdagen, maar elk jaar opnieuw maak ik met de kinderen een

nieuwjaarsbrief. Deze traditie laat kinderen, ook heel jonge kinderen van 2 jaar die net praten, toe om op hun manier een gelukkig nieuwjaar te wensen aan hun familie. Elk jaar opnieuw zoek of verzin ik een kort versje, knutselen we een leuke brief, we pakken deze brief in en op een bepaald moment op oudejaars- of nieuwjaarsdag (of nacht) “lezen”de kinderen de brief voor. Ze mogen dan, met hun brief in de hand, hun versje opzeggen. Dat versje bestaat uit 4 of 5 regels zodat iedereen het gemakkelijk kan onthouden. Elk jaar opnieuw is dat een groot succes, zowel bij de kinderen als bij de vraagouders. Het versje is heel simpel zodat de kinderen het gemakkelijk kunnen onthouden. Zo hadden we al : Handjes hoog, handjes laag, kusjes hier, kusjes daar. Gelukkig nieuwjaar! Doordat de kinderen bewegingen kunnen doen onthouden ze het versje gemakkelijker en zoals met alles in mijn opvang geldt: het mag maar moet niet. Willen de kinderen het


PAGINA 23

versje niet opzeggen met oud en nieuw dan moet dat niet. Vaak als een van de ouders meehelpt lukt het toch wel. Want ze kennen het versje allemaal, maar zijn soms verlegen of vinden het te druk om het versje te zeggen. Dat maakt ook niks uit. De nieuwjaarsbrief is het cadeautje van de kinderen voor hun ouders. Met de baby’s die nog niet praten maak ik een aparte nieuwjaarsbrief. Zij mogen met verf spelen op een blad papier en ik knip dan sterren van hun kunstwerk of ik maak voet/handafdrukken op een blad papier zodat ook alle baby’s een eigen nieuwjaarsbrief hebben. Kiki schrijft ondertussen haar brief zelf en leest deze dan voor bij haar moeke, zoals zij haar oma noemt. Ik maak al nieuwjaarsbrieven sinds ik begon als gastouder. Dat is nu al 6 jaar. Het is dus een echte traditie geworden. Ik ben dan ook erg benieuwd of jullie ook kerst- of nieuwjaarstradities hebben met jullie opvangkinderen? Myriam


PAGINA 24

Meldcode Kindermishandeling Geschreven door: Myriam Jansen Gisteren volgde ik bij Welkom Kind Midden en West Brabant een cursus over kindermishandeling Op 1 januari 2019 verandert namelijk de meldcode kindermishandeling. Door deze verandering wil de overheid kindermishandeling nog sneller kunnen signaleren om sneller in te kunnen grijpen zodat minder kinderen slachtoffer worden. Zo hebben professionals vanaf 1 januari een meldplicht i.p.v. een meldrecht. Wanneer je verplicht een melding moet doen vanuit het afwegingskader staat in de nieuwe meldcode beschreven! Ik zou hier een hele blog technisch kunnen volschrijven over deze verandering maar daar staat al heel veel over geschreven. Wat ik dan wel wilÂ

vertellen is het volgende. Een aantal jaar geleden volgde ik al eens een cursus over het belang van de meldcode. Toen al maakte deze opleiding enorm veel indruk op me. Net als deze keer. Wat een heftig onderwerp. De trainster, Karin, heeft haar best gedaan om de inhoud van de cursus zo positief mogelijk te brengen maar het blijft gewoon een heftig onderwerp. Gemiddeld krijgen er 2 kinderen per klas te maken met kindermishandeling En dat zijn dan enkel de kinderen die gezien worden. Helaas zullen er ook nog steeds kinderen opgroeien in een onveilige situatie die niet ontdekt wordt. Als professional moet je dus bedachtzaam zijn op zowel oudersignalen als kindsignalen. Helaas zullen niet alle kinderen je komen vertellen dat ze mishandeld worden. Wat ik erg fijn vind aan de nieuwe meldcode is dat Veilig thuis een meer adviserende rol gaat spelen. Je kan hen altijd benaderen om teÂ


PAGINA 25

overleggen wanneer je je zorgen maakt over een kind. Voordien nam Veilig thuis de zaak over. Nu mag je als professional zelf ook hulp bieden of organiseren. Als dit niet het beoogde resultaat heeft zal Veilig thuis alsnog mee op de kar springen want de veiligheid van het kind gaat boven alles! Natuurlijk werk ik met jonge kinderen en moet niet elke blauwe plek als verdacht worden gezien, maar elke blauwe plek moet wel worden gezien. Meestal hebben ouders een goede verklaring voor de blauwe plek van hun kind. Jonge kinderen leren met vallen en opstaan en helaas ontstaan bij dat vallen wel eens blauwe plekken of andere verwondingen. In gesprek gaan met ouders is dus noodzakelijk. Kindermishandeling signaleren is trouwens meer dan enkel kijken naar blauwe plekken. Het is vaak een combinatie vanÂ

aanwijzingen die dan ook nog eens gepaard gaan met een onderbuikgevoel. Weinig ouders komen je rechtstreeks vertellen dat ze hun kind mishandelen. Doen ze dit wel, veroordeel dan ook niet, maar zie dit als een heel dringende vraag om hulp. Natuurlijk is het welzijn van het kind steeds het allerbelangrijkste, want 2 kinderen per klas! Dat kan anders, nee, dat moet anders! Elk kind moet veilig kunnen opgroeien! Wanneer je meer wil weten over de nieuwe meldcode kan je terecht op https://www.rijksoverheid.nl/onderwe rpen/huiselijk-geweld/meldcode. Myriam


P APAGINA G I N A 246

AGENDA DONDERDAG 13 DECEMBER 2018 VAN 19:00 - 21:00 KLEINE ELF KOMT OP BEZOEK Beste Gastouders, Hopelijk zijn jullie het hele jaar lief geweest want de kleine elf komt weer op bezoek. Kom gezellig langs om de kleine elf te begroeten, hopelijk heeft zij net als vorig jaar een leuke verassing voor iedereen. Daarnaast hebben wij meer in petto voor jullie dus dat wil je zeker niet missen. Jullie zijn tussen de 19:00 en 21:00 uur welkom bij ons op het kantoor. Oh en wij hebben gehoord dat onze kleine elf dit jaar een nieuw pakje heeft. Ook belangrijk om te weten!

Op woensdag 22 november jl. hebben we de jaarlijkse GGD inspectie gehad. We zijn trots en blij jullie te kunnen melden dat we de inspectie wederom met een positief resultaat hebben afgerond. Dit maakt dat wij een bureau zijn die al jaren aan alle eisen voldoet.

DE INSPECTIERAPPORTEN VAN DE AFGELOPEN JAREN KUN JE HIER VINDEN.


PAGINA 27


PAGINA 28

TARIEVEN WELKOM KIND 2019 HET MAXIMUM UURTARIEF VOOR DE GASTOUDEROPVANG IS VASTGESTELD OP € 6,15. ZOALS IEDER JAAR IS HET ONS DIT JAAR WEER GELUKT OM ONZE TARIEVEN DAAROP AAN TE PASSEN ONDANKS DE HOGERE KWALITEITSEISEN VAN DE OVERHEID. BIJ WELKOM KIND HANTEREN WE NAMELIJK ALTIJD AL HOGE KWALITEITSEISEN EN IS VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR HET KIND ALS VANZELFSPREKEND. ONS TARIEF VOOR 2019 WORDT € 6,15 DIT BESTAAT UIT BUREAUKOSTEN € 1,11 EN GASTOUDERKOSTEN € 5,04 HANDIG OM TE DOEN: MELD TARIEF 2019 BIJ DE BELASTINGDIENST . (VOER ALTIJD GASTOUDERKOSTEN + BUREAUKOSTEN SAMEN). CHECK GELIJK OF JE OPGEGEVEN AANTAL UREN NOG STEEDS ACTUEEL ZIJN.