a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Service, utbildning och reservdelar Epiroc Sverige – 2020


Epiroc, din partner för utrustning, gruvdrift, infrastruktur och naturresurser Epiroc bildades ur Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik och divisionen för hydraultillbehör för att vara en starkare kompanjon för dig. Vi bygger vidare på beprövad expertis och prestanda med samma människor och en ny, djärv strävan att göra det som är bra ännu bättre. Precis som vårt namn ”Epiroc” säger vill vi vara på topp. Epiroc betyder ”vid eller på berg”, och har rötterna i grekiska och latin. Det speglar vår kärnverksamhet, vår närhet till kunderna och styrkan i vårt partnerskap.

2 Reser vdelar och ser vicearbeten


Teknisk service – för att möta framtidens servicebehov Världen snurrar snabbare och snabbare, det vet vi. Sverige och bergbrytningsindustrin är inget undantag. Kompetenshalveringstiden är inte längre 30 år där man kompetensmässigt klarar sig livet ut på genomförda studier i skolan eller förvärvat under arbetslivet. Med dagens teknologiutveckling ligger kompetenshalveringstiden närmre 1 till 3 år. Vi har en ny verklighet med digitaliserade och förändrad lärandekultur (webinars, googlesök, youtube etc) som innebär att vi måste anpassa och utveckla våra kompetensförsörjningsprocesser. Det finns helt enkelt inte samma tid och utrymme för att enbart ha klassrumsträningar för att säkra kompetensen. För att kunna materialisera detta och möta dessa utmaningar har Epiroc Sweden tagit ett strategiskt beslut att investera och förstärka sin organisation genom att skapa funktionen Teknisk Service där ett av huvudfokusområdena är kompetensförsörjning. Utöver att säkra kompetensförsörjningsproblematiken kommer man även jobba med processutveckling för att optimera dagens supportkapabillitet. Nyckeln till framgång ligger i att acceptera att vi måste fokusera på förändringsarbete och samtidigt hålla ett hållbarhetsfokus i allt vi gör. Digitalisering av nuvarande klassrumsträningar i form av e-learnings och nano-learning och i kombination med nyttjandet av nya verktyg som virtual reality, augmented reality och andra simulatorkoncept kommer även det vara vägen framåt. Vi har och kommer att fortsatt involvera er som kunder för att fylla på med feedback kring kompetensförsörjning och tillsammans lägga planen och strategin som ska leda oss framåt. Som chef för funktionen ser jag fram emot att tillsammans med experterna i gruppen slå slag i sak och göra en skillnad för vår organisation och kunder.

Johan Landmark

Nationell chef, Teknisk service Epiroc Sweden AB


Innehåll Shop Online.....................................................................................................................8 Serviceavtal.................................................................................................................10 RigScan..............................................................................................................................12 Certiq...................................................................................................................................14 Fullserviceavtal...........................................................................................................16 ROC Care.........................................................................................................................19 ROC Care E....................................................................................................................20 COP Care......................................................................................................................... 21 Fleet Care........................................................................................................................22 Övrig service.................................................................................................................24 Utbildning......................................................................................................................26 Master Driller, för ovan- och underjord...................................................28 Borrkort............................................................................................................................. 30 Operatörsutbildning med certifiering......................................................31 Underground Manager – Kurs i PC-program....................................33 Kurs i RCS-system....................................................................................................34 Företagsanspassade kurser.............................................................................34 Smidig Desktopsimulator...................................................................................36 Tillgängliga simulatorer........................................................................................38 Reservdelar och servicearbeten............................................................ 40 FlexiROC T15 R............................................................................................................42 Liten borrigg med stor effekt..........................................................................46 FlexiROC T20 R..........................................................................................................48 FlexiROC T30 R..........................................................................................................52 FlexiROC T35 R och T40 R................................................................................56 SmartROC T35/T40...............................................................................................60 Ljuddämpad borrvagn möter framtidens krav.................................64 Vinn striden mot buller och damm .......................................................... 66 Servicesatser................................................................................................................72 Oljor och fetter............................................................................................................ 74 Förbrukningsmaterial.............................................................................................77 Rockhose™ 2+...............................................................................................................80 Rockhose™ 4+...............................................................................................................81 Nipplar................................................................................................................................82 Om Epiroc Sverige...................................................................................................94 Här finns vi......................................................................................................................95


Epiroc Shop Online Epiroc Shop Online är vårt e-handelssystem där du enkelt kommer åt dina ordrar och ärenden 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Digital reservdelskatalog På din telefon eller läsplatta kan du enkelt hitta din digitala reservdelskatalog för just din maskin.

8 Shop Online


Det enklaste sättet att planera och beställa Epirocs produkter, 24/7 Med Epiroc Shop Online kan du: • Söka efter produkter och reservdelar • Se priser • Se lagerstatus • Lägga order • Kontrollera fakturor och redovisningar • Kopiera och klistra in artikelnummer i varukorgen

Besök Shop Online på: https://shoponline.epiroc.com Epiroc Shop Onlines funktioner är många. I vår katalog kan du söka efter produkter för att hitta en produkt och dess artikelnummer. Du kan se över priser och tillgängligheten för utvalda produkter, både lokalt och utomlands. Ni kan verifiera orderstatus och skriva ut varulistan samt spåra försändelser. Skapa, ta bort eller ändra namn på din varukorg eller spara en varukorg om du handlar samma produkter ofta. Då kan du enkelt kopiera en vara till din vanliga varukorg. Kontakta Epiroc Performancecenter på tel: 020-78 44 55 mellan kl 06.30 – 17.00, eller via mailen hej@epiroc.com för att få en ansökningsblankett eller besök https://shoponline.epiroc.com och registrera dig.

Teknisk support Shop Online Henrik Henning Produktchef Utbildning Mail: henrik.henning@epiroc.com Mobil: 070 5351 602

Shop Online

9


Serviceavtal Precis som du är specialist på bergborrning är vi på Epiroc specialister på att ta väl hand om din bergborrutrustning. Vi erbjuder dig många olika typer av serviceavtal utifrån din arbetssituation. Kanske väljer du att göra en del av arbetet själv, och låter oss ta enbart de större servicearbetena. Eller så vill du koncentrera dig på att just borra och överlåter allt service- och reparationsansvar på oss till ett fastställt pris. Vi skräddarsyr gärna en servicelösning efter just dina behov och förutsättningar.

10 Ser viceav tal


Fördelarna med att teckna ett serviceavtal är många: • All service utförs av välutbildade servicetekniker och enbart originalreservdelar används • Försäkringar och garantier ger trygghet • Hög tillgänglighet på din utrustning • Hög produktivitet • Långsiktigt lägre totalkostnad • Bättre andrahandsvärde • Tillgång till Certiq Professional

Ingår när du tecknar serviceavtal Alla nya ovanjordsmaskiner som tecknas med ett serviceavtal kommer att utrustas med Certiq Professional. Det är ett system för fjärravläsning av rigg- och produktionsdata samt maskinens position. Några exempel för vad du kan få avläst i realtid är borrmeter och dieselförbrukning per timme, förflyttningar på salvan, nyttjandegrad, larm mm. Certiq Professional ger dig bra koll på din utrustning och är en del av våra Care-avtal.

Jan Forsell Produktchef Serviceavtal Epiroc Sweden AB Mail: jan.forsell@epiroc.com Mobil: 070-641 28 71

Ser viceav tal

11


12 Ser viceav tal


RigScan – Hälsokontroll för din borrutrustning Vi vet att det är bra att se över sin hälsa med jämna mellanrum, det får oss att leva längre. Detsamma gäller vår utrustning. Regelbundna hälsokontroller ökar säkerheten – för både dig och din utrustning. Epiroc Rigscan granskar er utrustning från insidan för att i ett tidigt skede upptäcka potentiella brister. Rigscan förebygger skador på maskinen samt möjliggör till förbättrad säkerhet och arbetsmiljö. Utrustning som används i tuffa miljöer måste konstant vara i toppskick för att bevara säkerheten och produktiviteten. Med den nya teknologin är det enklare och snabbare att identifiera ett problem, redan innan de uppstått. All data samlas i en Androidsurfplatta och sänder sedan informationen vidare till en central server så att ingen data ska gå förlorad eller till fel plats. Vi använder en värmekamera som kan upptäcka problem innan de uppstår. Ytterligare en förbättring för både er och er utrustning är en partikelmätare. Rena vätskor är "nyckeln till ett hälsosamt hydraulsystem" och med den nya partikelmätaren för kontroll av hydrauloljan kan en tekniker säkerställa att vätskorna är filtrerade eller utbytta innan något problem hinner uppstå.

Varför välja RigScan? Identifierar både befintliga och potentiella problem – Undvik oplanerat stillestånd Digital Android surfplatta – Flera funktioner i ett enda verktyg Värmekamera – Identifierar problem innan de uppstår Partikelmätare – Behåll din och utrustningens hälsa

Ser viceav tal

13


Certiq – Berättar hur din maskin mår Certiq är en produkt skapad av Epiroc. Det är en lösning som skickar maskindata till en server som sedan ger dig information om status och produktivitet direkt till din dator. Certiq fungerar på de flesta typer av gruv- och bergbrytningsutrustning och hjälper dig att hålla koll på ett brett urval av data. Maskintimmar, slagverkstimmar, transporterade ton eller antal borrade meter för att nämna några exempel. Certiq skapades för att förenkla insamlandet av information och för att göra det enklare att jämföra produktiviteten mellan maskiner. Istället för att anteckna med papper och penna och föra över till dator, får du den automatiskt till din dator. Certiq finns i en basvariant och i en mer avancerad version som även samlar alla larm i listor, skickar larm via sms, och sammanställer excelrapporter med produktionsdata som sänds via mejl.

Varför välja Certiq? Låter maskinerna tala – Direkt tillgång till produktionsdata, var du än är när du än behöver det. Full översyn på arbetsflödet, produktiviteten, bränsletillgången och antalet maskintimmar under dagen – Full kontroll på din produktion.

14 Ser viceav tal


Ser viceav tal

15


Fullserviceavtal – Utrustning i toppskick till ett fast pris Vi erbjuder fullserviceavtal på många av våra utrustningar, till exempel till ovan- och underjordsborriggar, bultningsaggregat, gruvtruckar och lastare. Som namnet antyder ingår samtliga reservdelar och allt arbete som åtgår för att hålla maskinerna i gång. Avtalen är flexibla och skräddarsys alltid tillsammans med dig som kund utifrån just dina specifika behov. Med ett fullserviceavtal har du en utrustning i toppskick och dessutom full koll på kostnaderna. Enklare än så blir det inte!

Hög tillgänglighet

Varför välja fullserviceavtal?

Med ett fullserviceavtal är vårt gemensamma mål att hålla din utrustning i ständigt toppskick. Du ska ha en så hög tillgänglighet på din maskin som möjligt. Detta uppnår vi genom att arbeta förebyggande och åtgärda felen innan de påverkar produktionen.

Planerat förebyggande underhåll – Maximal produktivitet.

Kalkylsäkerhet Med fullserviceavtal slipper du oväntade kostnader. Du vet på förhand vad din maskin kommer att kosta i form av service och underhåll. Detta ger dig en ökad trygghet och det gör det enklare för dig när du ska offerera pris på dina olika uppdrag.

Hög produktivitet En rätt servad och inställd maskin ger dig den högsta tänkbara produktiviteten. Maskinen ska alltid prestera maximalt. Eftersom att Epiroc sköter service och beställningar åt dig kan du helt fokusera dig på att producera. Precis som det ska vara!

Bättre andrahandsvärde När det sedan är dags att byta din utrustning mot en ny, så kan du vara säker på att du får ett bättre inbytespris genom den professionella omvårdnad som maskinen fått.

16 Ser viceav tal

Fasta priser per drifttimme – Kalkylsäkerhet. Rätt service, utfört av kvalificerade tekniker – Hög tillgänglighet. Utrustning i toppskick – Bättre. andrahandsvärde


Ser viceav tal

17


18 Ser viceav tal


ROC CARE – Prisvärd riggservice med utökad garanti ROC CARE består av fyra värdefulla delar: schemalagd service, inspektionsprotokoll, utökad garanti och Certiq Professional. Detta till ett mycket förmånligt pris. ROC CARE är specialanpassat för borriggar ovanjord och omfattar regelbunden service och inspektion samt utökad garanti för alla större komponenter på riggen. Avtalet gäller upp till 5000 motortimmar och sätter fokus på att förhindra kostsamma driftstörningar och eliminera risken för oförutsedda reparationer. ROC CARE ger en trygghet som lönar sig i längden.

Schemalagd service Service bokas in och utförs efter ca 250 timmars drift. Riggen servas enligt varje komponenttillverkares anvisningar och ROC CARE täcker in kostnaderna för alla delar som ska bytas enligt de föreskrivna serviceinstruktionerna, inklusive oljefilter, luftfilter, bränslefilter och kompressorolja. Epirocs servicetekniker utför jobbet professionellt och snabbt.

Inspektionsprotokoll Du får ett detaljerat protokoll med rekommenderade åtgärder för att förhindra fel som "är på gång". Det är oftast enklare och billigare att åtgärda felen innan de inträffar på riktigt och orsakar oplanerade maskinstillestånd med ibland kostsamma följdskador.

Utökad garanti ROC CARE omfattar även en generös garanti som bidrar till att hålla nere maskinkostnaderna. Garantin omfattar 5000 motortimmar och gäller för alla viktiga riggkomponenter: dieselmotor, kompressor, hydrauliska pumpar, drivväxlar och drivmotorer. Därutöver omfattas de viktigaste mekaniska delarna som vagnsram, bandramar, bomstöd, bomkropp, bomhuvud och matarhållare.

Certiq professional Alla ovanjordsmaskiner som tecknar serviceavtal kommer att utrustas med Certiq Professional. Det är ett system för fjärravläsning av rigg- och produktionsdata samt maskinens position. Några exempel på vad du kan få avläst i realtid är borrmeter/timme, dieselförbrukning per timme eller borrmeter (RCS-riggar), förflyttningar på salvan, nyttjandegrad, larm mm. Certiq Professional ger dig bra koll på din utrustning och är en del av våra Care avtal.

Varför välja ROC CARE? Rätt service utförd av kvalificerade tekniker – Hög tillgänglighet Fast pris per motortimme – Kalkylsäkerhet Schemalagd service med inspektionsprotokoll – Ökad produktivitet Certiq Professional

Priser 2020 FlexiROC T15

64 Kr/Mt

FlexiROC T20

75 Kr/Mt

FlexiROC T30R

83 Kr/Mt

FlexiROC T35R

85 Kr/Mt

SmartROC T35/40

89 Kr/Mt

SmartROC T35/40 Silence

97 Kr/Mt

SmartROC D65

107 Kr/Mt

Priserna avser ROC CARE-avtal, periodisk service specificerat i ett underhållsschema för aktuell produkt. Ev. eftermontering av Certiq utrustning tillkommer. Debitering sker mot verkligt producerad Mt = motortimme. Samtliga priser inkluderar 40 mil med servicebil tur och retur. Restidskostnad för servicetekniker tillkommer. Samtliga priser exklusive moms.

Ser viceav tal

19


ROC CARE E – Trygga driften ROC CARE E är avtalet för dig med en begagnad rigg eller en rigg vars ROC CARE-avtal har gått ut. Precis som ROC CARE består ROC CARE E av fyra värdefulla delar: schemalagd service, inspektionsprotokoll, utökad garanti och Certiq Proffessional.

Schemalagd service Schemalagd inspektion och service utgör grunden i ROC CARE E, här delar Epiroc och kunden på ansvaret för servicen. Epiroc utför de större servicearbetena, vid 500, 1000, 1500 motortimmar och så vidare, och kunden gör de mindre, vid 250, 750, 1250 motortimmar, och så vidare. I avtalet ingår alla servicesatser även när kunden själv utför servicen. Riggen servas enligt varje komponenttillverkares anvisningar och ROC CARE E täcker in kostnaderna för alla delar som ska bytas enligt de föreskrivna serviceinstruktionerna inklusive oljefilter, luftfilter och bränslefilter. Epirocs servicetekniker utför jobbet professionellt och snabbt.

Inspektionsprotokoll Du får ett detaljerat protokoll med rekommenderade åtgärder för att förhindra fel som "är på gång". Det är oftast enklare och billigare att åtgärda felen innan de inträffar på riktigt och orsakar oplanerade maskinstillestånd med ibland kostsamma följdskador.

Extra rabatt Kunden får 20 % rabatt (utöver kundens ordinarie rabatt) på viktiga komponenter som kompressor, hydrauliska pumpar, drivväxlar och drivmotorer, vagnsram, bandramar, bomstöd, bomkropp, bomhuvud och matarhållare.

Certiq professional Alla ovanjordsmaskiner som tecknar serviceavtal kommer att utrustas med Certiq Professional. Det är ett system för fjärravläsning av rigg- och produktionsdata samt maskinens position. Några exempel på vad du kan få avläst i realtid är borrmeter och dieselförbrukning per timme, förflyttningar på salvan, nyttjandegrad, larm mm. Certiq Professional ger dig bra koll på din utrustning och är en del av våra Care avtal.

20 Ser viceav tal

Varför välja ROC CARE E? fast pris per motortimme – Kalkylsäkerhet Utökad garanti – Trygghet för dig Schemalagd service med inspektionsprotokoll – Ökad produktivitet Remote monitoring – Ökad kunskap om din maskin Rätt service utförd av kvalificerade tekniker – Hög tillgänglighet

Priser 2020 FlexiROC T15

46 Kr/Mt

FlexiROC T20

57 Kr/Mt

FlexiROC T30 R

67 Kr/Mt

FlexiROC T35 R

69 Kr/Mt

SmartROC T35/40

72 Kr/Mt

SmartROC T35/40 Silence

80 Kr/Mt

SmartROC D65

87 Kr/Mt

Priserna avser ROC CARE E-avtal, periodisk service specificerat i ett underhållsschema för aktuell produkt. Ev. eftermontering av Certiq utrustning tillkommer. Debitering sker mot verkligt producerad Mt = motortimme. Samtliga priser inkluderar 40 mil med servicebil tur och retur. Restidskostnad för servicetekniker tillkommer. Samtliga priser exklusive moms.


COP CARE – Borrmaskinsservice COP CARE är serviceavtalet för dig som vill ha en bergborrmaskin i toppskick. Vi utför service på din borrmaskin enligt Epirocs rekommendationer för förebyggande underhåll. Medan vi servar får du låna en borrmaskin så att du alltid kan hålla driften igång.

Produktivitet

Varför välja COP CARE?

Med COP CARE får du ökad produktivitet. Eftersom vi arbetar med förebyggande service minimeras de oförutsedda driftstoppen. Efter utförd service kommer en av våra tekniker ut för att montera borrmaskinen, samtidigt ser han över riggens inställningar och borrparametrar. Detta kommer att ge dig optimal produktivitet och bättre totalekonomi.

Fast pris per slagverkstimme – Kalkylsäkerhet Utökad garanti – Trygghet för dig Lånemaskin vid service – Ökad produktivitet

Tillgänglighet COP CARE är din garanti till ökad tillgänglighet. Med COP CARE serviceavtal kan du förvänta dig en borrmaskin som alltid fungerar. COP CARE- avtalet inkluderar allt arbete och alla reservdelar som behövs till din borrmaskin. Du får även en utökad garanti på din maskin under hela avtalsperioden. För att säkerställa driften och minska det interna slitaget på din borrmaskin ingår även normal förbrukning av COP Grease och COP Oil.

Enkelhet Med COP CARE blir livet lite enklare. Vi tar serviceansvaret för din borrmaskin under avtalsperioden och du kan fokusera på att borra. Det enda du behöver göra är att utföra det dagliga underhållet. Vi kontaktar dig i god tid när det är dags att se över din maskin och vi byter till en lånemaskin så att du kan fortsätta borra. När din borrmaskin är klar byter vi tillbaka. Skulle något trots detta hända mellan servicetillfällena kommer vi snabbt ut och monterar en ersättningsmaskin. Allt detta till en fast kostnad per slagverkstimme.

Certiq professional Alla nya ovanjordsmaskiner som tecknar serviceavtal kommer att utrustas med Certiq Professional. Det är ett system för fjärravläsning av rigg- och produktionsdata samt maskinens position. Några exempel på vad du kan få avläst i realtid är borrmeter och dieselförbrukning per timme, förflyttningar på salvan, nyttjandegrad, larm mm. Certiq Professional ger dig bra koll på din utrustning och är en del av våra CARE avtal.

Rätt service utförd av kvalificerade tekniker – ➜Hög tillgänglighet

Priser 2020 COP 1028

110 kr/slvt

COP 1132

135 kr/slvt

COP 1140

135 kr/slvt

COP 1240

146 kr/slvt

RR 14

158 kr/slvt

COP 1640+

182 kr/slvt

COP 1838 MUX

254 kr/slvt

COP 1840+

207 kr/slvt

COP 2238+

214 kr/slvt

COP 2540+

227 kr/slvt

COP 2560+

240 kr/slvt

COP 3038

347 kr/slvt

COP 3060

355 kr/slvt

COP 4038

369 Kr/slvt

Priserna avser COP CARE-avtal, periodisk service specificerat i ett underhållsschema för aktuell produkt. Ev. eftermontering av Certiq utrustning tillkommer. Debitering sker mot verkligt producerad Slvt = slagverkstimme. Samtliga priser inkluderar 40 mil med servicebil tur och retur. Restidskostnad för servicetekniker tillkommer. Samtliga priser exklusive moms.

Ser viceav tal

21


FLEET CARE – Helhetslösning för ökad produktivitet För dig som har ROC CARE eller ROC CARE E samt COP CARE på merparten av riggarna i din maskinpark finns FLEET CARE.

Genom att teckna ett gemensamt avtal på din flotta får du ett mer förmånligt pris på ditt existerande avtal och dessutom ökad reservdelsrabatt och lägre pris på arbetstimmar. Det ger dig en lägre totalkostnad. I FLEET CARE ingår också gemensamma uppföljningsmöten där vi tillsammans går igenom och följer upp kostnader och effektivitet för alla dina riggar. Vi strävar tillsammans efter målet att dina riggar ska producera så mycket som möjligt till absolut lägsta totala servicekostnad.

Varför FLEET CARE? Förmånliga priser på servicearbeten och reservdelar – Lägre totalkostnad Uppföljning per rigg – Ökad kontroll Gemensam målsättning – Bättre beslutsunderlag och trygghet för dig

22 Ser viceav tal


Ser viceav tal

23


24 Ser viceav tal


Övrig service – Vi finns nära dig Verkstadsrenoveringar Vi har tre fullutrustade servicecenter ovanjord – Stockholm, Göteborg och Skellefteå – som står redo att utföra stora som små arbeten på din utrustning. Till exempel renoveringar, reparationer eller uppgraderingar. Utöver detta har vi tre servicecenter underjord och ett flertal satellitsiter runt om i landet.

Fältreparationer Om olyckan skulle vara framme och du behöver akut hjälp kan du alltid ringa oss för att få snabb assistans på plats. Våra servicetekniker runt om i landet har välutrustade servicebilar och klarar de flesta "akuta" reparationer i fält. I bilarna finns ett mindre reservdelslager för att klara av det mesta direkt, så att du slipper väntetider. Våra servicetekniker som kan hjälpa dig i fält finns stationerade på många platser. På de områden i landet där vi inte har egen representation kan du få lika professionell och snabb hjälp av våra servicepartners. Det är noggrant utvalda företag som vi tecknat långsiktiga avtal med. De uppfyller givetvis våra högt ställda krav på kompetens och utbildning. Var du än befinner dig i landet ska du känna dig trygg, hjälpen är bara ett telefonsamtal bort. Ring oss på 020-784 455.

Fasta priser Du har alltid möjlighet att begära ett kostnadsförslag vid ett reparationstillfälle. Då får du reparationen till ett fast pris som inkluderar både reservdelar och arbete. Fasta priser ger dig full kontroll på kostnaderna.

Supervisor Att hyra in en Supervisor från Epiroc är ett bra alternativ för större företag med egen underhållsavdelning. Vår specialist kan dina maskiner in i minsta detalj och fungerar som instruktör för din underhållspersonal. Supervisorn är också din länk in i hela Epirocs organisation med allt vad det innebär av snabba kontaktvägar och högteknisk kompetens.

Besiktningar Låt våra välutbildade tekniker utföra en besiktning av din borrutrustning. Du får ett skrivet besiktningsprotokoll där samtliga funna brister med åtgärdsförslag finns noterade. Kontakta din närmsta säljare eller Epiroc servicecenter så kommer någon av våra specialister ut och "tar pulsen" på din utrustning.

Slang- och verkstadscontainer Vi erbjuder fullt utrustade slangcontainers och mobila verkstadscontainers för både uthyrning och försäljning.

Ser viceav tal

25


Utbildning Vi på Epiroc strävar ständigt efter att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga utbildning på våra maskiner, på olika typer av borrtekniker och även på de mjukvaror som används för att optimera borrningen. En operatör eller servicetekniker med rätt kunskap och träning kan alltid få fram ett bättre borresultat och därmed öka produktiviteten och tillgängligheten på en utrustning.

26 Utbildning


Våra erfarna kursledare kommer gärna ut till er och håller utbildning för både större och mindre grupper på er arbetsplats. Vi erbjuder också ett antal kurser på Epirocs välutrustade utbildningscenter i Örebro, samt på våra olika servicecenter. I vårt utbildningsprogram Master Driller använder vi borriggssimulatorer, för pallborrning ovanjord och för tunnel- och ortdrivning under jord. Senaste tillskottet är Boomer RCS 5 Desktopsimulator som är en smidig lösning då den är mobil och kan flyttas till kund eller till annan lämplig plats för utbildningen. Läs mer om den på kommande sidor. Simulatorerna har alla funktioner som finns på riggarna och för att återskapa arbetsmiljön så verklighetstroget som möjligt är simulatorerna byggda som riktiga rigghytter. Simulatorerna svarar på operatörens parameterinställningar och joystickrörelser på samma sätt som en riktig borrigg. Det ger en fullt realistisk träning för operatörer och servicepersonal utan att man behöver ta ut en rigg ur produktion. Läs mer om Master Driller och andra kurser som vi erbjuder under året på de följande sidorna. Välkommen att kontakta mig för mer information!

Henrik Henning Produktchef Utbildningar Epiroc Sweden AB Mail: henrik.henning@epiroc.com Mobil: 070-535 16 02

Utbildning

27


Master Driller – För ovan- och underjord Epirocs omfattande utbildningsprogram Master Driller är utformat för maskinoperatörer och servicetekniker med produktivitet och kostnadsbesparningar i fokus. Epirocs omfattande utbildningsprogram Master Driller är utformat för maskinoperatörer och servicetekniker med produktivitet och kostnadsbesparningar i fokus. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:4 och AFS 2010:1 krävs att personal inom berg- och gruvbrytningsbranschen som hanterar maskiner, som bergborraggregat, ska ha genomgått utbildning. Genom att låta operatörer och servicetekniker genomgå Master Driller-programmet får du dokumenterat välutbildad personal som kan hantera borrutrustningen på rätt sätt för absolut bästa resultat. Master Driller leds av erfarna Epiroc-instruktörer och är uppdelat i tre nivåer: Brons, Silver och Guld.

Om Master Driller • Kombinerar teori med praktisk träning • Innehåller tre disktinkta nivåer – brons, silver och guld • Webbaserad utbildning eller klassrums- utbildning för inlärning av grunderna • Utbildning på respektive maskintyp • Utbildning som genomförs av Epirocs produktspecialist

Produktfördelar • Utbildning med simulator som kan utföras i en säker miljö • Kostnadseffektiv träning • Högre produktivitet • Mindre kostnad för handhavandefel • Dokumentation av personalens kunskap Under Master Driller-utbildningen används tekniskt avancerade borrsimulatorer som är utformade som fullt utrustade hytter. Det finns simulatorer för tunnel- och ortdrivning,

28 Utbildning

pallborrning, bergförstärkning och produktions borrning. I en borrsimulator kan operatören öva borrning under olika typer av arbetsförhållanden som simuleras på ett verklighetstroget sätt. Ett helt riskfritt sätt att lära sig bemästra besvärliga situationer. Master Drillers kombination av teori och praktik hjälper operatörer att utveckla sina borrkunskaper, vilket leder till ett bättre och säkrare användande av borrutrustningen efter genomförd utbildning. Master Driller är en riktigt produktivitetshöjande åtgärd som lönar sig!

Kursavgift (per deltagare) Master Driller Brons, 6–8 h

På begäran

Master Driller Silver, 2–5 dagar

På begäran

Master Driller Guld, 2–5 dagar

På begäran

Detta är ungefärliga avgifter och tider då det beror lite på kursdeltagarens förkunskaper samt hur många som kör samtidigt. För rätt pris och tid för din personal, kontakta Henrik Henning. I avgiften ingår förutom själva utbildningen även kursmaterial, dokumentation, intyg samt kaffe och lunch under utbildningsdagarna. Samtliga priser är exklusive moms och gäller till och med 31 december 2019.

För offert och kursdatum Vänligen kontakta Henrik Henning Mail: henrik.henning@epiroc.com Telefon: 070 -535 16 02 Epiroc Performance Center: hej@epiroc.com


Brons

Silver

Guld

Brons är första steget i Master Driller, undervisningen sker via Epirocs e-learningplattform som deltagaren får tillgång till.

På Master Drillers andra nivå, silver, får deltagarna tillämpa de teoretiska kunskaperna från bronsnivån. Fokus ligger på ett säkert och effektivt användande av borrutrustningen. Kursen leds av en erfaren instruktör från Epiroc och deltagaren får testa sina kunskaper i en borrsimulator.

Guld är sista steget i Master Driller och är en kurs specialinriktad på operatörens aktuella rigg, där fokus ligger på att lära sig att köra med riggen säkert och kostnadseffektivt i praktiken. Kursens upplägg följer Silver-nivån men anpassas efter operatörens dagliga arbetssituation.

Kursen tar fem dagar att genomföra och innehåller fem olika delar: 1. Säkerhet 2. Kontrollsystem (RCS och Canbus) 3. Körning med borrigg 4. Positionering 5. Borrning och navigering

Kursen tar fem dagar att genomföra och innehåller fem olika delar: 1. Säkerhet 2. Kontrollsystem (RCS och Canbus) 3. Körning med borrigg 4. Positionering 5. Borrning och navigering

Mål • Att vara medveten om maskinsäkerheten • Att kunna utföra dagligt underhåll på riggen • Att kunna hantera kontrollpaneler och spakar • Att säkert kunna köra riggen på arbetsplatsen • Att kunna ställa upp riggen för borrning • Att kunna positionera och navigera riggen för borrning • Att kunna borra med riggen både manuellt och efter borrplan • Att förstå vikten av rätt service och underhåll

Mål • Att vara medveten om maskinsäkerheten • Att kunna utföra dagligt underhåll på riggen • Att kunna hantera kontrollpaneler och spakar • Att säkert kunna köra riggen på arbetsplatsen • Att kunna ställa upp riggen för borrning • Att kunna positionera och navigera riggen för borrning • Att kunna borra med riggen både manuellt och efter borrplan • Att förstå vikten av rätt service och underhåll

Kursen tar cirka sex till åtta timmar att genomföra och innehåller fem olika delar: 1. Borrning (ovan eller under jord) 2. Bergmekanik 3. Topphammarborrning 4. Bergborrverktyg 5. Service och underhåll Mål • Att förstå terminologi och olika borrmetoder • Att förstå geologi och hur olika bergarters egenskaper påverkar borrningen • Att förstå topphammar-och/eller sänkhammarborrningens principer och förutsättningar • Att förstå villka bergborrverktyg som ska användas under olika typer av förhållanden för att optimera borrningen • Att förstå vikten av rätt service och underhåll

Utbildning

29


Borrkort Epiroc erbjuder utbildning för Borrkort enligt RfSU:s kursplan. En tredagarskurs för nya operatörer och en tvådagarskurs för personal som behöver förnya sitt Borrkort, de är giltiga i 10 år.

Borrkortsutbildningen leds av skickliga Epiroc-instruktörer som använder sig av delar av det omfattande utbildningsprogrammet Master Driller. Under utbildningen genomgår operatören både e-learning, samt en teoretisk arbetsmiljödel. Utbildningen genomförs regelbundet på våra servicecenter i Stockholm och Göteborg men kan även genomföras på plats i dina lokaler. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:4 och AFS 2010:1 krävs att personal inom berg- och gruvbrytningsbranschen som hanterar maskiner, som bergborraggregat, ska ha genomgått utbildning. Genom att låta operatörer ta Borrkort får du dokumenterat välutbildad personal som kan hantera borrutrustningen på ett säkert och effektivt sätt för absolut bästa resultat.

Om Borrkort • Utbildning i säkerhet och arbetsmiljö • Enligt RfSU:s kursplan

Produktfördelar • Djupare kunskap i arbetsmiljö och säkerhet • Kostnadseffektiv träning • Dokumentation om personalens kunskap

Kursavgift Borrkort (RfSU Borr 1), 3 dagar

På begäran

Förnyelse av Borrkort, 2 dagar

På begäran

I avgiften ingår förutom själva utbildningen även kursmaterial, dokumentation, intyg samt kaffe och lunch under utbildningsdagarna.

För offert och kursdatum Vänligen kontakta Henrik Henning Mail: henrik.henning@epiroc.com Telefon: 070 -535 16 02 Epiroc Performance Center: hej@epiroc.com

30 Utbildning


Operatörsutbildning med Certifiering Epiroc kan erbjuda certifiering av operatörer som innebär att man under utbildningen gör ett teoriprov samt praktiskt prov för att säkerställa kunskaperna. Detta är ett bevis på att man säkert och med rätt handhavande kan köra och använda maskinerna.

En certifiering börjar med teori där säkerhet alltid tas upp som en viktig punkt och sedan följer en ganska lika agenda på alla maskiner med tex komponentplacering, dagligt underhåll etc. Vid den praktiska delen av utbildningen behöver man tillgång till respektive maskin. Ibland varvas teori och praktik beroende på förhållandena på arbetsplatsen. Vid den praktiska delen kan man inte vara lika många, oftast max 3 personer för att det ska fungera bra. Här bredvid visar vi ett exempel på Boomer Operatörsutbildning med Certifiering.

Om Operatörscertifiering • Kombinerar teori med praktisk träning • Utbildning på kundens egen rigg • Utbildning som genomförs av Epiroc Produktspecialist • Teoretiskt och praktiskt prov säkerställer kunskaperna

Kundfördelar • Operatörscertifikat som ger dokumentation på personalens kunskap • Högre produktivitet • Bättre underhåll av maskinerna • Mindre kostnad för handhavandefel

Boomer Operatörsutbildning Operatörsutbildning med Certifiering Utbildningen utföres dagtid. 1 dag teori och resten praktik på maskin! Kurslängd 2-5 dagar beroende på deltagarnas förkunskaper Deltagare: Max 3 st Kursinnehåll • Säkerhet • Komponentplacering • Dagligt Underhåll • Körning och 24V system • Positionering • Navigering • Borrning • Menyer för Operatören i RCS systemet • Teoretiskt Prov • Praktiskt prov på rigg

Kursavgift Per deltagare och dag

4 900 kr

Min debitering 13 000 kr/dag

OBS! Exklusive omkostnader för utbildare (resor ev hotell, traktamente etc.)

För offert och kursdatum Vänligen kontakta Henrik Henning Mail: henrik.henning@epiroc.com Telefon: 070 -535 16 02 Epiroc Performance Center: hej@epiroc.com

Utbildning

31


32 Utbildning


Underground Manager – Kurs i PC-program Underground Manager (UM) är ett PC-program som är en vidareutveckling av Tunnel Manager (TM). Det innebär att du kan göra samma som i TM som att till exempel skapa och hantera borrplaner men i UM finns det några fler funktioner.

Om Underground Manager

Kursinnehåll

• Förenklat användargränssnitt med 3D-vyer av tunnel/ort • Innehåller nu även ladd och tändplaner • Supportar alla Epiroc underjordsmaskiner • Förbättrad log och rapportfunktion • Option Multi-user som innebär att fler ska kunna jobba i samma projekt mot en central databas

• Skapa, importera och exportera borrplaner samt tunnel- och laserlinjer i UM • Rapporteringsfunktioner i UM • Hantera salvloggar och filer i UM • Sambandet mellan tunnellinje, laserlinje och borrplan i Epirocs RCS-system

Produktfördelar • Alla Epiroc underjordsmaskiner • 3D-vyer • Ladd- och tändplaner • Multi-user • Förbättrad interpelation

Kursavgift (per deltagare) Underground Manager, 2 dagar

På begäran

För offert och kursdatum Vänligen kontakta Henrik Henning Mail: henrik.henning@epiroc.com Telefon: 070 -535 16 02 Epiroc Performance Center: hej@epiroc.com

Utbildning

33


Kurs i RCS-system

Företagsanpassade kurser

De allra flesta bergborriggar som säljs idag är utrustade med Rig Control System (RCS) för optimering av borrprocessen. Systemet känner av bergförhållandena och justerar matningskraften efter berget, allt för att få en jämn och följsam borrning och mindre slitage på rigg och borrsträng.

Ibland är specialutformade kurser som passar just ditt unika företagsbehov den rätta lösningen för att snabbt få produktionen på topp. Om du till exempel har anställt ny personal som ska hantera maskiner, uppgraderat en maskin med ny teknik eller gjort ombyggnader av maskiner kan vi skräddarsy en kurs till dig och dina medarbetare. Vi kan erbjuda kurser både till operatörer och servicetekniker eller till underhållspersonal.

Vi erbjuder en RCS-kurs som riktar sig till servicetekniker och underhållspersonal. Kursen täcker in både ovanoch underjordsriggar då systemet är i stort sett detsamma på alla riggar. Utbildningen hålls under två dagar på Epirocs välutrustade utbildningscenter i Örebro alternativt Stockholm.

Om RCS-system • RCS-systemets uppbyggnad och funktion • Utbildning i felsökning • Komponenter i RCS systemet

Produktfördelar

Om kurserna • Skräddarsydda • Rätt utbildning • Kundanpassade

Produktfördelar • Rätt utbildad personal • Högre produktivitet • Lägre kostnader

• Förståelse av RCS-systemet • Snabbare felsökning

Kursinnehåll • Grundläggande teori bakom Epirocs RCS-system • RCS-systemets uppbyggnad och funktion • Felsökning med hjälp av felsökningsverktygen

Kursavgift (per deltagare) Kurs i RCS-System, 2 dagar

På begäran

För offert och kursdatum

För offert och kursdatum

Vänligen kontakta Henrik Henning Mail: henrik.henning@epiroc.com Telefon: 070 -535 16 02 Epiroc Performance Center: hej@epiroc.com

Vänligen kontakta Henrik Henning Mail: henrik.henning@epiroc.com Telefon: 070 -535 16 02 Epiroc Performance Center: hej@epiroc.com

34 Utbildning


Utbildning

35


Smidig desktopsimulator Vårt senaste tillskott i den ständigt växande familjen av simulatorer är en liten smidig variant som simulerar ett Epirocs Boomer tunneldrivningsaggregat med RCS 5 styrsystem. Den kallas Desktop Simulator och består av styrenhet, borrpanel, skärm och dator med programvara som gör att såväl äldre som nya maskiner kan simuleras. Flexibel lösning Det finns fördelar med den mobila varianten, jämfört med simulatorer utformade som en hel hytt. En mobil simulator kan till exempel lätt transporteras ut till dig som kund och mellan dina olika utbildningsplatser. Den ger även mer flexibilitet till själva utbildningen. Instruktören kan exempelvis rita och berätta vid lektionssalens tavla samtidigt som kursdeltagarna tränar på simulatorn.

Om RCS 5 Styrsystemet på en borrigg hjälper operatören med övervakning och styrning av riggen, samt loggning av status, händelser och felinformation för framtida analys. Att

36 Utbildning

systemet är användarvänligt och lättskött betyder mycket för kvalitet och produktionshastighet. Epirocs styrsystem RCS 5 har en prisbelönt design. Gränssnittet har utvecklats för att kunna anpassas efter olika scenarier. Som till exempel möjligheten att kunna använda båda händerna lika bra, att färgblinda kan använda det samt att man kan variera ljusförhållandena. I och med användningen av självförklarande symboler fungerar lösningen globalt. Navigering i systemet sker via en 15-tums pekskärm och borrningen styrs med hjälp av två flerfunktionsspakar med primära funktioner grupperade längst upp på spakarna. Det ger operatören möjlighet att fokusera på borrningen i stället för att leta efter funktioner på displayen.


Tillgängliga simulatorer Våra simulatorer är byggda efter ritningar från de verkliga maskinerna. Alla program, kontroller och komponenter är samma som på originalriggen, vilket ger känslan av att använda riktig Epiroc-utrustning.

Om RCS 5 simulator • Smidig och mobil • Träning i en säker miljö • Inget produktionsbortfall • Ingen bränsle eller elkonsumtion • 24/7 träning är möjligt

Kundfördelar • Högre produktivitet • Bättre underhåll av maskinerna • Mindre kostnad för handhavandefel • Lägre kostnad för utbildning • Effektivare utbildning på kortare tid

För offert och kursdatum Vänligen kontakta Henrik Henning Mail: henrik.henning@epiroc.com Telefon: 070 -535 16 02 Epiroc Performance Center: hej@epiroc.com

Utbildning

37


Underjord Boltec

MT 42

Bultning

Gruvtruck

Boomer E2 C

Simba E7 C

Ortdrivning

Produktionsborrning / specialborrning

RCS 4 RCS 5

(utvecklades 2015)

Boomer E2C light Ortdrivning

Simba E7 C light Produktionsborrning/ specialborrning

RCS 4 RCS 5

(utvecklades 2015)

Boomer S1 D

Scooptram RCS

Tunneldrivning mindre orter

Gruvlastare

38 Utbildning


Ovanjord SmartROC D65

SmartROC T classroom

Produktionsborrning dagbrott

Produktionsborrning dagbrott

Pit Viper RCS

Pit Viper Classroom

Produktionsborrning stora hål

Produktionsborrning stora hål

Pit Viper Mini

FlexiROC

Produktionsborrning stora hål

Entreprenad och produktionsborrning

RCS 5 Simulator Smidig desktopsimulator

Utbildning

39


Reservdelar och servicearbeten En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk. När du investerar i utrustning från Epiroc kan du vara säker på att du får en produkt som håller högsta kvalitet.

40 Reser vdelar och ser vicearbeten


För att bevara värdet och få ut maximalt av din utrustning under hela dess livslängd krävs att du tar hand om och servar den på bästa sätt. Med Epiroc originaldelar, reservdelssatser och komponenter kan du känna dig trygg. Du kan lita på att det är produkter som tagits fram med samma hårda krav som utrustningen. De är specialanpassade för din maskin och bidrar till att den presterar på topp.

Varför ska du använda Epirocs originalreservdelar? Hög tillgänglighet Hög produktivitet Långsiktigt lägre totalkostnad Bättre andrahandsvärde

Thomas Gärtner Applikationsspecialist Reservdelar Epiroc Sweden AB Mail: thomas.gartner@epiroc.com Mobil: 070-598 92 54

Reser vdelar och ser vicearbeten

41


FlexiROC T15 R – Produktivitet i en liten förpackning När små hål blir stora affärer är borriggen FlexiROC T15 R din bästa vän. Ovanjordsborrigg för stenbrott och anläggning. FlexiROC T15 R är en kompakt, självgående, fyrhjulsdriven borrigg som väger 3 570 kg. Matarbalken kan vridas 360 grader via mekanisk rotation och hela omställningsproceduren tar bara 180 sekunder. Tack vare riggens långa räckvidd horisontellt kan du borra hål på 27–51 mm precis där du vill ha dem. Denna mångsidiga maskin är därför det perfekta valet för små anläggningsarbeten, dimensionsstenindustrin och unika tillämpningar som självborrande ankare och skutsprängning.

Fördelar Bommens stora täckarea gör riggen lämplig för många olika typer av anläggningsarbeten Avancerad bergborrningsdesign ger enastående fri avgiven luftmängd (FAD) Den utmärkta transportstabiliteten gör det möjligt att arbeta överallt

42 Reser vdelar och ser vicearbeten


Snabbfakta Tekniska data Håldiameter: 27 mm - 51 mm Produktfamilj: FlexiROC Bergborrmaskin: COP 1022, COP 1028 Maximalt håldjup: 9 m Motor: Cummins dieselmotor QSF2.8 Tier 4 Final 48 kW (64 hk) Kompressor: 23l/s 8,5 bar Transportmått Höjd: 2 250 mm Längd: 4 950 Bredd: 1 770 Vikt: 3 400

50° (45°)*

4 500

Horisontell räckvidd (mm) Med hydraulisk rotation

50° (45°)*

Reser vdelar och ser vicearbeten

43


Service och förbrukningsmaterial Fasta priser på service Service*

250 tim

500 tim

1000 tim

1500 tim

2000 tim

3000 tim

6000 tim

Cummins 3.3 motor steg 3

4 990

6 990

13 750

8 990

16 490

16 790

16 790

Cummins Qsf 2.8 steg 4

6 990

8 490

14 990

9 990

17 490

17 900

17 900

*I servicen ingår: filter, olja, arbete, miljöavgifter och div. förbrukningsmaterial. Ej hydraulolja.

Borrmaskinsservice Service*

Fast pris

COP 1028 - 400 timmars service

8 490 kr

COP 1028 - 400 timmars service + axiallager

10 490 kr

COP 1028 - 400 timmars service + styrning

11 490 kr

COP 1028 - 400 timmars service + styrning + axiallager

12 990 kr

Reparation av ackumulator

2 990 kr

*I servicen ingår: arbete, tätningar, membran och div. förbrukningsmaterial. Slitdelar ingår ej.

Övriga servicejobb Service

Fast pris

Tvätt

1 490 kr

Byte glidskenor, exkl. glidstycken

9 990 kr

Byte matarkedja

6 990 kr

Byte slangar till borrmaskin

9 490 kr

Servicesatser Motor

Artikelnummer 250 tim

500 tim

1000 tim

1500 tim

2000 tim

3000 tim

6000 tim

Cummins 3.3 motor steg 3

1250 0655 89

1250 0655 90

1250 0655 91

1250 0655 92

1250 0655 93

1250 0655 94

1250 0655 93

Cummins Qsf 2.8 steg 4

6060 0016 97

6060 0016 97

6060 0016 98

6060 0016 97

6060 0016 98

6060 0016 99

6060 0016 99

I servicesatserna ingår: se sid 58.

Alla fasta priser på servicearbeten avser jobb på verkstad. Vid fältarbeten tillkommer restids- samt milkostnad för servicetekniker. Samtliga priser är exklusive moms.

44 Reser vdelar och ser vicearbeten


Förbrukningsmaterial Borrtätning. Nya borrstödet

Detaljnummer

Listpris

Borrtätning H19-3/4” HEX

3222 3449 87

159 kr

Borrtätning H22/R23-7/8” HEX

3222 3449 88

159 kr

Borrtätning R25/SR28-1" HEX

3222 3449 89

159 kr

Borrtätning SR/R32-1 1/4"

3222 3449 90

159 kr

Borrtätning

Detaljnummer

Listpris

Borrtätning H19-3/4" HEX

3222 9951 02

139 kr

Borrtätning H22/R23-7/8" HEX

3222 9951 03

139 kr

Borrtätning R25/SR28-1" HEX

3222 9940 30

139 kr

Borrtätning R32/SR32

3222 9951 63

139 kr

Borrstödshalvor hydrauliskt borrstöd

Detaljnummer

Listpris

Back vänster R25/SR28-1"HEX

3222 9951 58

2 990 kr

Back höger R25/SR28-1"HEX

3222 9951 59

2 990 kr

Back höger SR/R32 - 1 1/4'

3222 9951 45

2 900 kr

Back vänster SR/R32 - 1 1/4'

3222 9951 53

2 990 kr

Borrstödshalvor manuellt borrstöd

Detaljnummer

Listpris

Borrstödshalva H19-3/4" HEX

3222 9951 00

2 990 kr

Borrstödshalva H22/R23-7/8" HEX

3222 9951 01

2 990 kr

Borrstödshalva R25/SR28-1" HEX

3222 9940 23

2 990 kr

Borrstödshalva SR32/R32 -1 1/4"

3222 9961 10

2 990 kr

DCT / dammsugare

Detaljnummer

Listpris

DCT-slang 3" 10 m

3222 9944 59

3 250 kr

Slangklämma till DCT-slang 3"

0347 6116 00

19 kr

DCT-slang 4" 14 m

5727 0011 72

3 990 kr

Kjol/gummikåpa

3217 1703 00

199 kr

Slangklämma till kjol/gummikåpa

0347 6118 00

29 kr

Övrigt

Detaljnummer

Listpris

Batteri radiolåda

3222 9947 87

1 790 kr

Batteri radiolåda m. display

9106 0140 37

1 990 kr

Midjebälte radiolåda

3222 3181 33

1 090 kr

Matarkedja 10 fot matare

3222 9951 87

1 595 kr

Matarkedja 12 fot matare

3222 3072 17

1 895 kr

Kedjelås

3222 9957 96

49 kr

O-ring sats ORFS nipplar

3222 3351 38

595 kr

Borrsträng med COP 1028 Nacke

Typ

Detaljnummer

SR32

9051 6485

R32

9051 5860

Typ Skarvstål SR32

Skarvstål R32

Längd

Detaljnummer

mm

Detaljnummer

1.8 m

9000 3686

Typ

38 mm

9051 4501

3.1 m

9051 6482

41 mm

9051 6483

3.7 m

9002 9300

43 mm

9051 6484

1.8 m

9050 0628

45 mm

9051 4953

2.4 m

9050 2259

48 mm

9051 5721

3.1 m

9051 5604

51 mm

9051 4503

3.7 m

9051 5605

41 mm

9050 5172

43 mm

9051 0769

45 mm

9050 9460

48 mm

9050 9464

51 mm

9051 0836

57 mm

9051 0454

Krona SR32

Krona R32

För mer information kontakta din lokala säljare.

Reser vdelar och ser vicearbeten

45


Liten borrigg med stor effekt På ett år har Dala Spräng och Grävteknik fördubblat sin omsättning av sprängmedel. Förklaringen är en av marknadens minsta hydrauliska borriggar, som gjort att Borlängeföretaget tagit spränguppdrag de tidigare inte kunnat drömma om. Det var efter ett tips från en kollega i branschen som sprängledaren Viktor Eriksson bestämde sig för att testa en av branschens minsta borrmaskiner med förhoppning om att effektivisera arbetet. Ett år senare har det visat sig vara en lysande idé. ”Tack vare att maskinen är lite mer effektiv än konkurrenterna klarar vi flera olika typer av jobb. Det gör att vi kan ta oss an fler typer av uppdrag, säger Viktor Eriksson.” Familjeföretaget Dala Spräng och Grävteknik består av 15 anställda. Uppdragen spänner mellan grävning, dränering och sprängning. Sedan företaget köpte in Epirocs borrmaskin FlexiROC T15 R för ett år sedan har omsättningen på sprängavdelningen dubblerats.

46 Reser vdelar och ser vicearbeten

”Vi har utvecklats mycket inom sprängningen det senaste året, från små och medelstora jobb till ganska stora jobb på upp till 5000 kubikmeter berg. Det hade vi inte kunnat göra med vår tidigare borrmaskin, säger Viktor Eriksson.” Vid Brotorpsskolan i Lindeberg pågår ett intensivt arbete med att göra plats för en utbyggnad. Terrängen är utmanande, utrymmet är trångt och den nära anslutningen till skolan ställer höga krav på precision. Viktor Eriksson sköter delar av sprängningsarbetet, som fungerar bra tack vare den lilla, smidiga borrmaskinen. ”Genom att stötta upp arbetet med vår maskin har vi kunnat öka produktionstakten mellan sprängningarna. Trots att maskinen är liten kan vi borra


”Omsättningen har förändrats mycket sen vi köpte T15. På ett år har vi dubblerat omsättningen av sprängmedel på sprängavdelningen.” Viktor Eriksson, Sprängledare Dala Spräng och Grävteknik

både djupare och grövre under samma tid som tidigare. På så vis blir det också bättre ekonomi.” Den lilla borriggen är speciellt populär hos mindre företag som just Dala Gräv och Sprängteknik. Enligt Epirocs borrmästare Stefan Löfdahl är just smidigheten en viktig förklaring. ”Det är många kunder som använder den här för mindre jobb som anläggning av tomter och pooler. Den passar också bra när du ska in i trånga utrymmen. Tack vare att den är hjulburen så förstör den inte heller så mycket.”

Viktor Eriksson Ägare Dala Spräng och Grävteknik

Dala Spräng och Grävteknik har dessutom valt till ett serviceavtal med Epiroc, allt för att hålla produktionstakten. Det innebär kontinuerlig service och dessutom finns serviceteknikern Fredrik Norlinder bara ett samtal bort om något skulle gå sönder. ”Jag var ju med och startade upp deras maskin och det har funkat bra från första dagen. Vi har en personlig kontakt, de ringer till mig direkt och sen åker jag ut och servar eller reparerar, beroende på vad som behövs. Det ingår ju också i avtalet att vi har koll på hur maskinen mår, säger Fredrik Norlinder.”

Stefan Löfdahl Borrmästare Epiroc

”Det brukar räcka med ett samtal så löser det sig ofta väldigt fort, säger Viktor Eriksson.” Ett stillestånd kan vara väldigt kostsamt och jobbet med att få igång maskinen så fort som möjligt kan vara avgörande. Tack vare det väloljade samarbetet har maskinen endast stått still några få dagar det senaste året. ”Eftersom produktionstakten är betydligt mycket högre nu så blir stoppen inte lika påtagliga, men det är ändå väldigt skönt att inte behöva bry sig så mycket om service utan att istället bara kunna köra, säger Viktor Eriksson.”

Fredrik Norlinder Servicetekniker Epiroc

Reser vdelar och ser vicearbeten

47


FlexiROC T20 R –Flerfunktionell utan kompromisser FlexiROC T20 R (MK II) är entreprenörens nya bästa vän där bergborrmaskinens rena borreffekt på 14 kW är avgörande. Egenskaper som radiostyrning, bergborrmaskinen FlexiROC T20R får de mest krävande arbetena att se enkla ut och den kompakta storleken gör att den går att transportera snabbt från plats till plats.

Fördelar Mångsidighet tack vare bergborrmaskinen COP SC14 Lång bomräckvidd betyder färre uppställningar Optimerad för små utrymmen tack vare tre olika matarlängder

48 Reser vdelar och ser vicearbeten


Snabbfakta Tekniska data Håldiameter: 38 mm - 64 mm Produktfamilj: FlexiROC Bergborrmaskin: COP SC14 Maximalt håldjup: 6.4 m Motor: Cummins dieselmotor med turbo, QSB3.3 Tier 3 (steg IIIA)/Tier 4 interim Kompressor: 50l/s 12 bar Transportmått Höjd: 2 600 mm Längd: 5 700 mm Bredd: 1 880 mm Vikt: 5 600 kg (12' matare standardenhet)

45° 4 680 C B

45°

1 180 Horisontell räckvidd (mm)

Reser vdelar och ser vicearbeten

49


Service och förbrukningsmaterial Fasta priser på service Service*

250 tim

500 tim

1000 tim

1500 tim

2000 tim

Cummins

6 490 kr

10 590 kr

16 900 kr

10 590 kr

17 900 kr

* Detta ingår i servicen: Filter, olja, arbete, miljöavgifter och div. förbrukningsmaterial. Ej hydraulolja.

Borrmaskinsservice Service*

Fast pris

COP 1140 - 400 timmars service

9 490 kr

COP 1140 - 400 timmars service + borrbussning

16 990 kr

COP 1140 - 400 timmars service + medbringare

21 490 kr

COP 1140 - 400 timmars service + borrbussning + medbringare

26 900 kr

Reparation av ackumulator

2 990 kr

* Detta ingår i servicen: arbete, tätningar, membran och div. förbrukningsmaterial. Slitdelar ingår ej.

Övriga servicejobb Service

Fast pris

Byte matarkedja

11 990 kr

Servicesatser Motor Cummins 3.3 motor steg 3

Artikelnummer 250 tim

500 tim

1000 tim

1500 tim

2000 tim

1250 0655 09

1250 0655 10

1250 0655 11

1250 0655 12

1250 0655 13

I servicesatserna ingår: se sid 58.

Alla fasta priser på servicearbeten avser jobb på verkstad. Vid fältarbeten tillkommer restids- samt milkostnad för servicetekniker. Samtliga priser är exklusive moms.

50 Reser vdelar och ser vicearbeten


Förbrukningsmaterial Borrtätning

Detaljnummer

Listpris

Borrtätning

5727 0004 37

159 kr

Borrstödshalvor

Detaljnummer

Listpris

Borrstödshalva SR28

5727 0008 24

1 890 kr

Borrstödshalva R32

5727 0000 55

1 890 kr

Borrstödshalva SR32

5727 0008 29

1 890 kr

Borrstödshalva TC35

5727 0007 34

1 890 kr

Borrstödshalvor nya borrstödet

Detaljnummer

Listpris

Borrstödshalva R32

5727 0155 26

4 790 kr

Borrstödshalva TC35

5727 0157 95

4 790 kr

Borrstödshalva T35

5731 5023 38

3 290 kr

DCT / dammsugare

Detaljnummer

Listpris

DCT slang 4" m 14 meter

5727 0011 72

3 990 kr

Kjol/gummikåpa

3217 1703 00

199 kr

Gummisäck DCT

5727 0008 10

290 kr

Slangklämma till gummisäck

0347 6124 00

39 kr

Övrigt

Detaljnummer

Listpris

Batteri radiolåda

5727 0004 86

1 790 kr

Batteri radiolåda m. display

9106 0140 37

1 990 kr

Bärsele radiolåda

5727 0007 10

390 kr

Kedjelås

5727 0000 45

129 kr

O-ring sats ORFS nipplar

3222 3351 38

595 kr

Borrsträng med COP 1435 Nacke

Typ

Detaljnummer

Längd

Detaljnummer

mm

Detaljnummer

R32

9000 3558

Typ

1.8 m

9050 0628

41 mm

9050 5172

T35

9002 9316

2.4 m

9050 2259

43 mm

9051 0769

3.1 m

9051 5604

45 mm

9050 9460

3.7 m

9051 5605

48 mm

9050 9464

2,4 m

9002 9704

51 mm

9051 0836

3,1 m

9002 9244

57 mm

9051 0454

3,7 m

9002 9245

48 mm

9002 9827

51 mm

9002 9823

54 mm

9002 9822

57 mm

9002 9786

64 mm

9002 9785

Skarvstål R32

Skarvstål T35

Typ

Krona R32

Krona T35

För mer information kontakta din lokala säljare.

Reser vdelar och ser vicearbeten

51


FlexiROC T30 R – Utöka din räckvidd och mångsidighet FlexiROC T30 R Construction Edition är en topphammarrigg avsedd för många olika borrtillämpningar. Med fjärrstyrning via radio, självjustering av varvtal och stor bomräckvidd är FlexiROC T30 R Construction Edition mångsidig och extremt effektiv. Tillräckligt kraftfull för att borra i mycket hårt berg. Riggens kompakta storlek gör att den går lätt att transportera till och från olika arbetsplatser – och det maximerar tillgängligheten för din investering.

Fördelar Enastående riggstabilitet gör att operatören är säker och produktiv Mångsidiga tillämpningar tack vare bergborrmaskinen COP 1640+ Stor bomräckvidd innebär färre uppställningar

52 Reser vdelar och ser vicearbeten


Snabbfakta Tekniska data Håldiameter: 45 mm - 89 mm Produktfamilj: FlexiROC Bergborrmaskin: COP 1640+, COP 1840+ Maximalt håldjup: 17.5 m Motor: Cummins dieselmotor med turbo, QSB4.5, Tier 4 Final 116kW (155 hk) Kompressor: 80l/s 8,5 bar Transportmått Höjd: 2 950 mm Längd: 9 200 mm Bredd: 2 410 mm Vikt: 10 000 kg

35° (*40°)

C

40°

A Horisontell räckvidd och täckområde

B

Reser vdelar och ser vicearbeten

53


Service- och förbrukningsmaterial Fasta priser på service Service*

250 tim

500 tim

1000 tim

1500 tim

2000 tim

3000 tim

6000 tim

Cummins Mk 2 -08 till -12

6 990 kr

7 990 kr

14 990 kr

11 490 kr

25 900 kr

20 900 kr

39 900 kr

Cummins Steg 4 -13 till -14

7 290 kr

8 490 kr

16 900 kr

12 990 kr

24 900 kr

27 900 kr

39 900 kr

Cummins Steg 4 final -15 till -18

7 490 kr

8 490 kr

15 900 kr

11 990 kr

25 900 kr

22 900 kr

39 900 kr

* Extra avgift för ljuddämpade maskiner 1 000 kr/servicetillfälle. * I servicen ingår: filter, olja, arbete, miljöavgifter och div. förbrukningsmaterial. Ej hydraulolja.

Borrmaskinsservice Service*

Fast pris

COP 1838LE - 400 timmars service

13 490 kr

COP 1838LE - 400 timmars service + borrbussning

22 990 kr

COP 1838LE - 400 timmars service + medbringare

27 490 kr

COP 1838LE - 400 timmars service + borrbussning + medbringare

33 900 kr

Reparation av ackumulator

2 990 kr

COP 1640 - 400 timmars service

12 990 kr

COP 1640 - 400 timmars service + borrbussning

22 490 kr

COP 1640 - 400 timmars service + medbringare

28 990 kr

COP 1640 - 400 timmars service + borrbussning + medbringare

34 900 kr

Reparation av ackumulator

2 990 kr

COP 1640+ - 600 timmars service

13 290 kr

COP 1640+ - 600 timmars service + borrbussning

22 790 kr

COP 1640+ - 600 timmars service + medbringare

30 290 kr

COP 1640+ - 600 timmars service + borrbussning + medbringare

36 900 kr

Reparation av ackumulator

2 990 kr

*I servicen ingår: arbete, tätningar, membran och div. förbrukningsmaterial. Slitdelar ingår ej.

Övriga servicejobb Service

Fast pris utan ljuddämpare

Fast pris med ljuddämpare

Tvätt

1 990 kr

2 490 kr

Byte glidskenor, exkl. glidstycken (BMH 2000)

11 990 kr

14 990 kr

Byte drag- och returlina (BMH 2000)

7 490 kr

7 490 kr

Byte av slangar runt rullen (BMH 2000)

8 490 kr

8 490 kr

Renovering borrstöd exkl. borrstödshalvor, per borrstöd

10 990 kr

10 990 kr

Renovering RAS/RHS-armar exkl. grippershalvor, per arm

3 290 kr

3 290 kr

Byte DCT-motor

9 990 kr

9 990 kr

Renovering bomhuvud

14 990 kr

18 900 kr

Servicesatser Motor

Artikelnummer 250 tim

500 tim

1000 tim

1500 tim

2000 tim

3000 tim

6000 tim

Cummins Mk 2 -08 till -12

1250 0652 96

1250 0652 97

1250 0652 98

1250 0652 99

1250 0653 00

1250 0653 01

1250 0653 02

Cummins Steg 4 -13 till -14

1250 0656 54

1250 0656 56

1250 0656 57

1250 0656 58

1250 0656 59

1250 0656 60

1250 0656 61

Cummins Steg 4 final -15 till -18

6060 0001 51

6060 0001 52

6060 0001 53

6060 0001 57

6060 0001 63

6060 0001 65

6060 0001 71

I servicesatserna ingår: se sid 58.

Alla fasta priser på servicearbeten avser jobb på verkstad. Vid fältarbeten tillkommer restids- samt milkostnad för servicetekniker. Samtliga priser är exklusive moms.

54 Reser vdelar och ser vicearbeten


Förbrukningsmaterial Borrtätning "lilla" borrstödet

Detaljnummer

Listpris

Borrtätning R28/R32

3216 6393 00

129 kr

Borrtätning T38/TC35

3216 6401 00

129 kr

Borrtätning R28/R32 rund modell

3216 9339 09

149 kr

Borrtätning T38 rund modell

3216 9339 10

149 kr

Borrtätning T38

3222 3050 90

Borrtätning "stora" borrstödet

Detaljnummer

Listpris

Borrtätning R28/R32

3216 9339 12

149 kr

Borrtätning T38/TC35

3216 9339 13

149 kr

Borrtätning t45

3216 9339 14

149 kr

Borrstödshalvor "lilla" borrstödet

Detaljnummer

Listpris

Borrstödshalva R28/R32

3214 7581 00

3 290 kr

Borrstödshalva TC35

3222 3347 96

3 290 kr

Borrstödshalva T38

3222 3347 96

3 290 kr

Borrstödshalva t45

3222 3022 62

3 290 kr

Borrstödshalvor "stora" borrstödet

Detaljnummer

Listpris

Borrstödshalva R28/R32

3222 3097 47

3 490 kr

Borrstödshalva T38

3222 3097 46

3 490 kr

Borrstödshalva T45

3222 3097 45

3 490 kr

RAS-arm / gripper

Detaljnummer

Listpris

Bussningshalva R32

3128 2407 00

1 290 kr

Bussningshalva T38

3128 2407 01

1 190 kr

Bussningshalva T45

3128 2407 02

1 190 kr

DCT / dammsugare

Detaljnummer

Listpris

DCT-slang 4" x 4,8 m D3-03

3217 0534 00

1 890 kr

Slangklämma 4"

0347 6119 00

29 kr

Skarvrör 4"

3217 5317 00

449 kr

DCT-slang 5" x 5,0 m D3-01

3214 6226 00

1 990 kr

Slangklämma 5"

0347 6200 15

79 kr

Skarvrör 5"

3214 8955 00

490 kr

Kjol

3217 0528 00

349 kr

Gummisäck DCT

3214 6238 02

290 kr

Plastsäckar 25-pack

3217 0578 91

199 kr

Rem DCT

3217 0552 00

249 kr

Plastpåse Ilmeg

3222 3217 81

229 kr

Övrigt

Detaljnummer

Listpris

Larvband

3222 3278 79

16 490 kr

Bandrulle

3222 3278 82

1 095 kr

Batteri radiolåda

6060 0040 45

1 990 kr

Batteri radiolåda m. display

9106 0140 37

1 990 kr

Midjebälte radiolåda

3222 3181 33

1 090 kr

Bärbygel "krok" radiolåda

3222 3181 34

2 990 kr

Borrmaskinsslangsats

6060 0021 44

3 990 kr

Borrmaskinsslangsats

6060 0021 43

3 990 kr

Borrsträng med COP 1640 Nacke

Typ

Detaljnummer

T35

9002 9247

T38

9051 6125

Typ Skarvstål T35 Skarvstål T38

Längd

Detaljnummer

mm

Detaljnummer

3.1 m

9002 9244

Typ

48 mm

9002 9827

3.7 m

9002 9245

51 mm

9002 9823

4.3 m

9002 9246

54 mm

9002 9822

3. 1 m

9051 5312

57 mm

9002 9786

3.7 m

9051 5315

64 mm

9002 9785

4.3 m

9051 5570

60 mm

9002 9790

64 mm

9002 9466

70 mm

9002 9691

76 mm

9002 9687

89 mm

9002 9682

Krona T35

Krona T38

För mer information kontakta din lokala säljare.

Reser vdelar och ser vicearbeten

55


FlexiROC T35 R och T40 R – Klarar den svåraste terräng på ett säkert sätt FlexiROC T35 R och FlexiROC T40 R är mångsidiga borriggar med topphammare med komplett radiostyrning av borrning, transport och vinschning. FlexiROC T35 R och FlexiROC T40 R har utvecklats och utformats för att ge hög prestanda vid krävande anläggningsarbeten. De kan också vara ett effektivt alternativ vid stenbrytning i liten och medelstor skala. Även vid svåra terrängförhållanden är riggarna mycket användbara tack vare bommens långa räckvidd, den låga tyngdpunkten och det hydrauliska stödbenet som kan användas vid förflyttning.

Fördelar Unikt och tåligt cylinderdrivet matarsystem optimerar bergborrning och ger längre verktygslivslängd Bommens långa räckvidd gör den idealisk för krävande anläggningsarbeten Överlägsen produktivitet tack vare de beprövade bergborrmaskinerna i COP-serien

56 Reser vdelar och ser vicearbeten


Snabbfakta Tekniska data Håldiameter: 64 mm - 115 mm Produktfamilj: FlexiROC Bergborrmaskin: COP 1840+, COP 2540+ Maximalt håldjup: 28 m Motor: CAT C7.1 Tier 4 Final 168 kW (225 hk) Kompressor: 127l/s 10.5 bar

30° C

30°

Transportmått Höjd: 3 200 mm Längd: 11 600 mm Bredd: 2 490 mm Vikt: 15 500 kg

Horisontell räckvidd (mm)

2 755 5 500

Reser vdelar och ser vicearbeten

57


Service och förbrukningsmaterial Fasta priser på service Service*

250 tim

500 tim

1000 tim

1500 tim

2000 tim

3000 tim

6000 tim

CAT C7 -07 till -11

8 990 kr

10 990 kr

19 900 kr

22 900 kr

39 900 kr

29 900 kr

52 900 kr

CAT C7.1 Steg 4 -11 till -18

10 490 kr

12 290 kr

19 900 kr

24 900 kr

41 900 kr

31 900 kr

54 900 kr

* Extra avgift för ljuddämpade maskiner 1 000 kr/servicetillfälle. * I servicen ingår: filter, olja, arbete, miljöavgifter och div. förbrukningsmaterial. Ej hydraulolja.

Borrmaskinsservice Service*

Fast pris

COP 1838HE - 400 timmars service

13 490 kr

COP 1838HE - 400 timmars service + borrbussning

22 990 kr

COP 1838HE - 400 timmars service + medbringare

27 490 kr

COP 1838HE - 400 timmars service + borrbussning + medbringare

34 490 kr

Reparation av ackumulator

2 990 kr

COP 1838HF - 400 timmars service

13 890 kr

COP 1838HF - 400 timmars service + borrbussning

23 390 kr

COP 1838HF - 400 timmars service + medbringare

27 890 kr

COP 1838HF - 400 timmars service + borrbussning + medbringare

34 900 kr

Reparation av ackumulator

2 990 kr

COP 1840 - 400 timmars service

13 490 kr

COP 1840 - 400 timmars service + borrbussning

22 990 kr

COP 1840 - 400 timmars service + medbringare

29 490 kr

COP 1840 - 400 timmars service + borrbussning + medbringare

36 490 kr

Reparation av ackumulator

2 990 kr

COP 1840+ - 600 timmars service

13 890 kr

COP 1840+ - 600 timmars service + borrbussning

23 390 kr

COP 1840+ - 600 timmars service + medbringare

30 890 kr

COP 1840+ - 600 timmars service + borrbussning + medbringare

37 790 kr

Reparation av ackumulator

2 990 kr

*I servicen ingår: arbete, tätningar, membran och div. förbrukningsmaterial. Slitdelar ingår ej.

Övriga servicejobb Service

Fast pris utan ljuddämpare

Fast pris med ljuddämpare

Tvätt

2 990 kr

3 490 kr

Byte glidskenor, exkl. glidstycken (BMH 6000)

15 900 kr

16 900 kr

Byte Drag- och returlina (BMH 6000)

7 990 kr

7 990 kr

Byte av slangar runt rullen (BMH 6000)

9 990 kr

10 990 kr

Renovering borrstöd exkl. borrstödshalvor, per borrstöd

10 990 kr

11 990 kr

Renovering RAS/RHS-armar exkl. grippershalvor, per arm

3 990 kr

4 490 kr

Servicesatser Motor

Artikelnummer 250 tim

500 tim

1000 tim

1500 tim

2000 tim

3000 tim

6000 tim

CAT C7 -07 till -11

1250 0652 82

1250 0653 23

1250 0652 83

1250 0652 84

1250 0652 85

1250 0652 86

1250 0652 87

CAT C7.1 Steg 4 -11 till -18

1250 0655 59

1250 0655 60

1250 0655 61

1250 0655 62

1250 0655 63

1250 0655 64

1250 0655 65

I servicesatserna ingår: se sid 58.

Alla fasta priser på servicearbeten avser jobb på verkstad. Vid fältarbeten tillkommer restids- samt milkostnad för servicetekniker. Samtliga priser är exklusive moms.

58 Reser vdelar och ser vicearbeten


Förbrukningsmaterial Borrtätningar

Detaljnummer

Listpris

Borrtätning R28/R32

3216 9339 12

149 kr

Borrtätning T38

3216 9339 13

149 kr

Borrtätning T45

3216 9339 14

149 kr

Borrtätning T51

3216 9339 15

149 kr

Borrstödshalvor borrstöd

Detaljnummer

Listpris

Borrstödshalva R28/R32

3222 3097 47

3 490 kr

Borrstödshalva T38

3222 3097 46

3 490 kr

Borrstödshalva T45

3222 3097 45

3 490 kr

Borrstödshalva SS1

3222 3097 44

3 490 kr

RAS / RHS-arm / grippers

Detaljnummer

Listpris

Bussningshalva R32

3128 2407 00

1 290 kr

Bussningshalva T38

3128 2407 01

1 190 kr

Bussningshalva T45

3128 2407 02

1 190 kr

Bussningshalva S51

3128 2407 03

1 190 kr

DCT / dammsugare

Detaljnummer

Listpris

DCT-slang 5" x 2 m

3222 3126 15

1 190 kr

DCT-slang 5" x 2,5 m

3214 6225 00

1 290 kr

DCT-slang 5" x 3,3 m

3222 3145 47

1 590 kr

DCT-slang 5" x 4 m

3222 3071 12

1 790 kr

DCT-slang 5" x 5 m

3214 6226 00

1 990 kr

DCT-slang 5" x 5,5 m

3222 3175 16

2 190 kr

DCT-slang 5" x 6 m

3217 3964 00

2 390 kr

DCT-slang 5" x 7,5 m

3214 6215 00

2 990 kr

Slangklämma 5 " DCT slan

0347 6200 17

79 kr

Skarvrör 5"

3214 8955 00

490 kr

Kjol

3217 0528 00

349 kr

Gummiplatta DCT "Mexikanhatt"

3214 6235 01

290 kr

Slangklämma till kjol

0347 6100 42

39 kr

Gummisäck dammsugaren

3214 6238 02

290 kr

Plastsäck 25-pack

3217 0578 91

199 kr

Rem DCT

3217 0552 00

249 kr

Gummisäck lilla föravskiljaren DPS

3222 3120 30

290 kr

Rem lilla föravskiljaren DPS 05

3222 3120 31

279 kr

Övrigt

Detaljnummer

Listpris

Batteri radiolåda

6060 0040 45

1 990 kr

Midjebälte radiolåda

3222 3181 33

1 090 kr

Borrmaskin slangsats

3222 3307 48

4 990 kr

Larvband FL4 HD

3222 3278 80

17 490 kr

Larvband FL6 HD

3222 3306 47

18 990 kr

Bandrulle FL4 HD

3222 3278 83

1 395 kr

Bandrulle FL6 HD

3216 7199 80

1 495 kr

Borrsträng med COP 1840, COP 2540, COP 2560 eller COP 2560+ Typ Nacke T45

Nacke T51

Borrmaskin

Detaljnummer

1840, 2540

9051 6128

2560

9051 6216

2560+

9002 9158

1840, 2540

9051 6129

2560

9051 6220

2560+

9051 9156

Typ Skarvstål T45

Skarvstål T51

Längd

Detaljnummer

mm

Detaljnummer

3.7 m

9051 5313

66 mm

9002 9614

4.3 m

9051 5316

70 mm

9002 9394

4.9 m

9051 5568

76 mm

9002 9354

3.7 m

9051 5311

83 mm

9002 9615

4.3 m

9051 5314

89 mm

9002 9362

4.9 m

9002 9739

102 mm

9002 9412

83 mm

9002 9731

89 mm

9002 9414

102 mm

9002 9422

115 mm

9002 9401

127 mm

9002 9433

Typ

Krona T45

Krona T51

För mer information kontakta din lokala säljare.

Reser vdelar och ser vicearbeten

59


SmartROC T35/40 – Världsbäst på bränsleeffektivitet SmartROC T35 och T40 är världens mest bränsleeffektiva borriggar. De har enastående prestanda även under de tuffaste borrförhållandena. Det ergonomiska användargränssnittet är framtaget med operatörens behov i fokus och gör borrningen säkrare, snabbare och effektivare. Jämfört med liknande riggar inom samma hålområde är dessa inte bara enklare att hantera och mer produktiva utan har även den lägsta kostnaden per producerad kubikmeter. Vi har satt SmartROC T40 på prov och resultatet gör att vi inte tvekar – SmartROC T40 äventyrar varken produktiviteten eller hålkvaliteten, och den är verkligen världsbäst på bränsleeffektivitet. SmartROC T40 borrade 100 meter på mindre än två timmar (1 timme och 53minuter) med enastående hålkvalitet med 90 procent rakhet och med en bränsleförbrukning på bara 34,5 liter. Det gav en bränsleförbrukning på 18,43 liter per timme och 0,35 liter per meter vilket är en tydlig indikation – SmartROC T40 presterar verkligen under press.

Fördelar Lägsta bränsleförbrukning i sin klass Hög produktivitet med enastående hålkvalitet Enkel att underhålla tack vare få komponenter

60 Reser vdelar och ser vicearbeten


Snabbfakta Tekniska data Håldiameter: 64 mm - 127 mm Produktfamilj: SmartROC Bergborrmaskin: COP 1840+, COP 2540+, COP 2560+ Maximalt håldjup: 33.5 m Motor: CAT C7.1 Tier 4 Final 168 kW (225 hk) Kompressor: T35 - 127 l/s 10,5 bar T40 – 153 l/s 10,5 bar

5 500 2 755 25°

4 680 C B

25°

Transportmått Höjd: 3 400 mm Längd: 11 000 mm Bredd: 2 490 mm Vikt: 15 300 kg

Horisontell räckvidd (mm)

Reser vdelar och ser vicearbeten

61


Service och förbrukningsmaterial Fasta priser på service Service*

250 tim

500 tim

1000 tim

1500 tim

2000 tim

3000 tim

6000 tim

CAT C7 -07 till -11

8 790 kr

9 990 kr

16 900 kr

16 900 kr

29 900 kr

25 900 kr

39 900 kr

CAT C7.1 Steg 4 -11 till -18

9 290 kr

11 490 kr

16 900 kr

16 900 kr

29 900 kr

25 900 kr

39 900 kr

* Extra avgift för ljuddämpade maskiner 1 000 kr/servicetillfälle. * I servicen ingår: filter, olja, arbete, miljöavgifter och div. förbrukningsmaterial. Ej hydraulolja.

Borrmaskinsservice Service*

Fast pris

COP 2540 - 400 timmars service

13 790 kr

COP 2540 - 400 timmars service + borrbussning

23 290 kr

COP 2540 - 400 timmars service + medbringare

29 790 kr

COP 2540 - 400 timmars service + borrbussning + medbringare

36 790 kr

Reparation av ackumulator

2 990 kr

COP 2540+ - 600 timmars service

13 990 kr

COP 2540+ - 600 timmars service + borrbussning

23 490 kr

COP 2540+ - 600 timmars service + medbringare

30 990 kr

COP 2540+ - 600 timmars service + borrbussning + medbringare

37 890 kr

Reparation av ackumulator

2 990 kr

COP 2560 - 400 timmars service

14 490 kr

COP 2560 - 400 timmars service + borrbussning

21 490 kr

COP 2560 - 400 timmars service + medbringare

30 490 kr

COP 2560 - 400 timmars service + borrbussning + medbringare

35 190 kr

Reparation av ackumulator

2 990 kr

COP 2560+ - 600 timmars service

14 790 kr

COP 2560+ - 600 timmars service + borrbussning

21 790 kr

COP 2560+ - 600 timmars service + medbringare

30 790 kr

COP 2560+ - 600 timmars service + borrbussning + medbringare

35 490 kr

Reparation av ackumulator

2 990 kr

*I servicen ingår: arbete, tätningar, membran och div. förbrukningsmaterial. Slitdelar ingår ej.

Övriga servicejobb Service

Fast pris utan ljuddämpare

Fast pris med ljuddämpare

Tvätt

2 990 kr

3 490 kr

Byte glidskenor, exkl. glidstycken (BMH 6000)

15 900 kr

16 900 kr

Byte Drag- och returlina (BMH 6000)

7 990 kr

7 990 kr

Byte av slangar runt rullen (BMH 6000) COP1840 och COP2540

12 990 kr

13 990 kr

Renovering borrstöd exkl. borrstödshalvor, per borrstöd

10 990 kr

11 990 kr

Renovering RAS/RHS-armar exkl. grippershalvor, per arm

3 990 kr

4 490 kr

Servicesatser Motor

Artikelnummer 250 tim

500 tim

1000 tim

1500 tim

2000 tim

3000 tim

6000 tim

CAT C7 -07 till -11

1250 0654 32

1250 0654 33

1250 0654 34

1250 0654 35

1250 0654 36

1250 0654 37

1250 0654 38

CAT C7.1 Steg 4 -11 till -18

1250 0655 82

1250 0655 83

1250 0655 84

1250 0655 85

1250 0655 81

1250 0655 86

1250 0655 87

I servicesatserna ingår: se sid 58.

Alla fasta priser på servicearbeten avser jobb på verkstad. Vid fältarbeten tillkommer restids- samt milkostnad för servicetekniker. Samtliga priser är exklusive moms.

62 Reser vdelar och ser vicearbeten


Förbrukningsmaterial Borrtätningar borrstödet

Detaljnummer

Listpris

Borrtätning T38

3216 9339 13

149 kr

Borrtätning T45

3216 9339 14

149 kr

Borrtätning T51

3216 9339 15

149 kr

Borrstödshalvor borrstöd

Detaljnummer

Listpris

Borrstödshalva T38

3222 3097 46

3 490 kr

Borrstödshalva T45

3222 3097 45

3 490 kr

Borrstödshalva T51

3222 3097 44

3 490 kr

RAS / RHS-arm / grippers

Detaljnummer

Listpris

Bussningshalva T38

3128 2407 01

1 190 kr

Bussningshalva T45

3128 2407 02

1 190 kr

Bussningshalva T51

3128 2407 03

1 190 kr

DCT / dammsugare

Detaljnummer

Listpris

DCT-slang 5" x 2 m

3222 3126 15

1 190 kr

DCT-slang 5" x 2,5 m

3214 6225 00

1 290 kr

DCT-slang 5" x 3,3 m

3222 3145 47

1 590 kr

DCT-slang 5" x 4 m

3222 3071 12

1 790 kr

DCT-slang 5" x 5 m

3214 6226 00

1 990 kr

DCT-slang 5" x 5,5 m

3222 3175 16

2 190 kr

DCT-slang 5" x 6 m

3217 3964 00

2 390 kr

DCT-slang 5" x 7,5 m

3214 6215 00

2 990 kr

Slangklämma 5 " DCT slan

0347 6200 17

79 kr

Skarvrör 5"

3214 8955 00

490 kr

Kjol

3217 0528 00

349 kr

Gummiplatta DCT ”Mexikanhatt”

3214 6235 01

290 kr

Slangklämma till kjol

0347 6100 42

39 kr

Gummisäck dammsugaren

3214 6238 02

290 kr

Plastsäck 25-pack

3217 0578 91

199 kr

Rem DCT

3217 0552 00

249 kr

Gummisäck lilla föravskiljaren DPS

3222 3120 30

290 kr

Rem lilla föravskiljaren DPS 05

3222 3120 31

279 kr

Övrigt

Detaljnummer

Listpris

Batteri radiolåda m. display

9106 0140 37

1 990 kr

Borrmaskin slangsats COP 1840/2450/2560

6060 0044 71

4 990 kr

Borrmaskin slangsats COP 1840/2450/2560 EX upplagare

6060 0044 72

4 990 kr

Larvband FL4 HD

3222 3278 80

17 490 kr

Larvband FL6 HD

3222 3306 47

18 990 kr

Bandrulle FL4 HD

3222 3278 83

1 395 kr

Bandrulle FL6 HD

3216 7199 80

1 495 kr

Borrsträng med COP 1840, COP 2540, COP 2560 eller COP 2560+ Typ Nacke T45

Nacke T51

Borrmaskin

Detaljnummer

1840, 2540

9051 6128

2560

9051 6216

2560+

9002 9158

1840, 2540

9051 6129

2560

9051 6220

2560+

9051 9156

Typ Skarvstål T45

Skarvstål T51

Längd

Detaljnummer

mm

Detaljnummer

3.7 m

9051 5313

Typ

66 mm

9002 9614

4.3 m

9051 5316

70 mm

9002 9394

4.9 m

9051 5568

76 mm

9002 9354

3.7 m

9051 5311

83 mm

9002 9615

4.3 m

9051 5314

89 mm

9002 9362

4.9 m

9002 9739

102 mm

9002 9412

83 mm

9002 9731

89 mm

9002 9414

102 mm

9002 9422

115 mm

9002 9401

127 mm

9002 9433

Krona T45

Krona T51

För mer information kontakta din lokala säljare.

Reser vdelar och ser vicearbeten

63


64 Reser vdelar och ser vicearbeten


Ljuddämpad borrvagn möter framtidens krav Ett centrum för forskning och utbildning i världsklass ska byggas på uppdrag av Göteborgs universitet, alldeles intill Sahlgrenska universitetssjukhuset. Men innan det nya centret kan börja ta form måste 100 000 m3 berg schaktas bort, en utmaning som skulle vara omöjlig utan detaljstyrning och rätt utrustning. Markarbetena uppe på Medicinareberget i Änggården, Göteborg, påbörjades 2018. Redan från början stod det klart att arbetet skulle kräva unika insatser för att inte störa verksamheten i de sjukhuslokaler, utbildningslokaler och forskningslaboratorier med känslig utrustning som ligger i direkt anslutning till arbetsplatsen. ”På vissa ställen ska vi docka an mot byggnader som ligger så nära som 25 centimeter. Då får vi använda tekniker där vi till exempel slitsborrar för att dämpa vibrationerna, säger Skanskas platschef Henrik Lindström.” Oron har varit stor för att losshållningsarbetet ska påverka verksamheterna runtomkring. Närheten till känsliga verksamheter innebär att arbetet med att schakta bort berget behöver ske så tyst som möjligt. ”Vi har jobbat mycket med att lugna folk genom att bjuda ut dem på arbetsplatsen för att uppleva arbetet på nära håll. Jag tror att många förväntar sig nåt mycket mer högljutt och de flesta har gått härifrån lugnade och med ett smile på läpparna, säger Henrik Lindström.” En viktig förklaring till allmänhetens positiva upplevelser från arbetet på Medicinareberget är den ljuddämpade borriggen som används när stora delar av berget ska schaktas bort. ”Ett sånt här projekt skulle inte gå att bedriva utan ett ljuddämparsystem eftersom det skulle påverka miljön alldeles för mycket. För att kunna borra så tyst som möjligt använder vi ett Noise reduction kit på vår borrvagn. Det fungerar jättebra, säger operatören Victor Åkesson från Stens Bergborrning som ansvarar för borrning och sprängning på berget.” Den ljuddämpade matarbalken sitter på en SmartROC T35 med enstångsautomatik som skarvar ner stängerna per

Victor Åkesson, maskinoperatör Stens Bergborrning.

automatik och som gör att Victor Åkesson kan göra annat under tiden. ”Ljuddämparen gör att borrvagnen upplevs som väldigt tyst, vilket förbättrar miljön både för den som arbetar runtomkring maskinen och för verksamheterna i intilliggande byggnader, säger Epirocs försäljningsingenjör Henrik Westberg.” Arbetet på Medicinareberget fungerar så bra att Stens Bergborrning beslutat att köpa ytterligare en vagn med ljuddämpare. ”I framtiden tror jag att de flesta beställare kommer kräva ljuddämpad borrvagn, framför allt i tätbebyggt område och på känsliga platser som den här. Det behöver vi ta hänsyn till, säger Victor Åkesson.” Projektet beräknas vara klart under 2023. Då ska det finnas en ny byggnad för framtidens forskning och utbildning i världsklass.

Reser vdelar och ser vicearbeten

65


Vinn striden mot buller och damm Ljuddämparen är den perfekta utrustningen för drift i stadsmiljö. Ljuddämparen minskar ljudnivån med så mycket som 10 dB. Konstruktionen är lätt och robust med hydrauliskt manövrerade luckor, vilket gör den perfekt för arbetsplatser med bullerregler.

De viktigaste fördelarna Arbetsmiljön för operatören förbättras. Mindre buller för personer på och runt arbetsplatsen. Mindre damm eftersom mataren blir inkapslad.

66 Reser vdelar och ser vicearbeten


Reser vdelar och ser vicearbeten

67


Bli helt förberedd för arbeten i stadsmiljö Eftersom bullernivåer kan påverka människor på och i närheten av arbetsplatsen måste du känna till eventuella bestämmelser. Med ljudämparen är du fullt utrustad för arbeten i stadsmiljö – utan att störa omgivningen. + Lätt att övervaka Ljuddämparen är lämplig för både SmartROC T35/T40 och FlexiROC T35/T40 R. Den lätta och robusta designen gör den till en pålitlig partner för en förbättrad arbetsmiljö. Tack vare de hydrauliska luckorna får operatören total kontroll över borrprocessen. Den är konstruerad av flera moduler, vilket gör det enkelt att byta ut delar som kan gå sönder.

+ Längre arbetstid Ljuddämparen minimerar exponeringen av ljud under borrning och är perfekt för platser där det finns bestämmelser om buller. Om arbetstiden har begränsats på grund av buller kan ljuddämparen möjliggöra en längre arbetstid eftersom störningen minskar. Dessutom kan den fjärrstyras. Detta leder till högre produktivitet och bättre tidseffektivitet.

+ Arbetsmiljö Eftersom ljuddämparen kan fjärrstyras förbättras operatörens ergonomiska situation. Dessutom blir mataren inkapslad, vilket bidrar till lägre damm- och oljenivåer i luften. Sammanfattningsvis förbättrar ljuddämparen arbetsmiljön för både personal och boende i närheten av arbetsplatsen.

Ett omfattande serviceerbjudande Även den bästa utrustningen måste servas regelbundet för att säkerställa att den ger högsta möjliga prestanda. En servicelösning från Epiroc erbjuder trygghet samtidigt som den maximerar utrustningens tillgänglighet och prestanda under hela dess livstid. Vi fokuserar på säkerhet, produktivitet och tillförlitlighet. Genom att kombinera originaldelar med Epirocservice från våra certifierade tekniker säkerställer vi din produktivitet – var du än befinner dig.

68 Reser vdelar och ser vicearbeten


Information Den kompletta riggen inklusive alla ljudkällor producerar en ljudeffekt som genererar en ljudtrycksvariation i luften. Ljudeffektnivån LwA är oberoende av avståndet från riggen, medan ljudtrycksnivån LpA är avståndsberoende. Värden som uppmäts på enskilda arbetsplatser kan vara högre. De faktiska exponeringsvärdena och risken för skador som en enskild användare upplever är unika och beror på sättet operatören arbetar på, reflektioner från väggar, vägförhållanden liksom på exponeringstiden och användarens fysiska kondition. Epiroc kan inte hållas ansvarig för konsekvenserna när deklarerade värden används istället för värden som återspeglar den verkliga exponeringen, vid en individuell riskbedömning på en arbetsplats över vilken Epiroc inte har någon kontroll.

Dimensioner Metriska

US

Längd

7 499 mm

295"

Bredd

983 mm

38,7"

Höjd

924/1 145 mm

36,3/45"

Vikt

337 kg

743 lb

Vikt inklusive matare

2252 kg

4 965 lb

Ljudeffektnivå* A-viktad ljudeffektnivå utan ljuddämpare, LwA

A-viktad ljudeffektnivå med ljuddämpare, LwA

124 dB

114 dB

Ljudtrycksnivå* Avstånd från rigg

A-viktad ljudtrycksnivå utan ljuddämpare, LpA

A-viktad ljudtrycksnivå med ljuddämpare, LpA

20 m

90 dB

80 dB

40 m

84 dB

74 dB

80 m

78 dB

68 dB

160 m

72 dB

62 dB

320 m

66 dB

56 dB

640 m

60 dB

50 dB

1280 m

54 dB

44 dB

(*) Värdena har fastställts i enlighet med standarderna ISO 3744:2010 (för uppskattning av ljudeffektnivå) och ISO 11203:1995 (för ljudtrycksberäkning på olika avstånd från riggen). De deklarerade bullervärdena bör kombineras med en mätosäkerhet på KpA = 6 dB. Summan av deklarerat uppmätt värde och den osäkerhetsvärdet representerar en övre gräns i området, i vilket uppmätta värden sannolikt ingår.

Lp [dB(A)]

80

74

68

62 Reser vdelar och ser vicearbeten

69


Med maximal ljuddämpande kapacitet I förhållande till sin storlek ger ljuddämparen största möjliga bullerminskning. För att borriggen ska vara stabil är det viktigt att minimera vikten framtill. Därför väger ljuddämparen inte så mycket. Samtidigt är den robust och ger maximal bullerminskning i förhållande till sin låga vikt. Med ljuddämparen är du redo och fullt utrustad – oavsett vilken miljö du arbetar i. Hydraulisk lucka

Lätt och robust design

70 Reser vdelar och ser vicearbeten


Hög produktivitet och effektivitet.

Lämplig för olika miljöer.

1145

924

Fjärrstyrd

Reser vdelar och ser vicearbeten

71


Servicesatser Regelbunden service av ditt bergborraggregat behövs för att hålla det i toppskick. Våra servicesatser är framtagna för att underlätta vid varje serviceintervall. En servicesats inkluderar samtliga filter för serviceintervallerna. Det finns servicesatser framtagna för alla riggmodeller.

Andningsfilter

Hydraulsystem:

Andningsfilter

Motor:

Luftfilter

Kompressor:

Luftfilter

Motor:

Remsats

Hytt:

Luftfilter och intagsfilter

Kompressor:

Oljefilter

Motor:

Luftfilter och säkerhetsfilter

Hydraulsystem:

Oljefilter

Kompressor:

Luftfilter och säkerhetsfilter

Kompressor:

Separatorfilter

Dammsugare:

Dammsugarfilter

Vid frågor kontakta: Epiriocs servicecenter på tel 020-78 44 55 vardagar mellan 06.30 – 17.00, eller maila på hej@epiroc.com

72 Reser vdelar och ser vicearbeten

Varje 2000 motortimmar

Bränslesystem:

Varje 1500 motortimmar

Luftfilter

Varje 1000 motortimmar

Hytt:

Varje 500 motortimmar

Oljefilter Bränslefilter

Varje 250 motortimmar

Motor:


Reser vdelar och ser vicearbeten

73


Epiroc Bio Chisel Paste Epiroc Bio Chisel Paste är en av årets banbrytande produkter för konstruktions- och gruvindustrin. Det är godkänt av EU-kommissionen för miljökänsliga användningar. Sammansättningen bygger på speciella syntetiska estrar som är biologiskt lätt nedbrytbara.

Fettet är specialutvecklat för smörjning av bussningar i hydraulhammare för att undvika både slitage och risken för att bussningarna ska gå sönder. Inne i en hydraulhammare kan arbetstemperaturen vara upp till 1 100 °C vid extrem belastning. De standardfetter som finns på marknaden lämpar sig för användning i bussningar MEN de blir flytande och avdunstar vid höga temperaturer. Utan tillräcklig smörjning slits delarna snabbare, vilket ökar driftskostnaden.

Bio Chisel Paste Patroner/tråg

Användning

Bio Hammarfett artikel nr

Hammarfett artikel nr

150 g

För automatisk smörjning i Epiroc hydraulhammare med ContiLube™ II Micro. Påfyllningsbara.

3363 1223 54

3363 1064 47

400 g

För manuell smörjning med smörjpistol av alla hydraulhammare, inklusive handhållna, av alla märken.

3363 1223 55

3363 0949 13

3363 1223 56

3363 0912 00

patroner

patroner

500 g

patroner

För automatisk smörjning av Epiroc hydraulhammare med ContiLube™ II och manuell smörjning med smörjspruta. Påfyllningsbara.

15 kg

För manuell smörjning med smörjspruta eller påfyllning av ContiLube™ II-patroner.

3363 1223 57

3362 2639 00

45 kg

För manuell smörjning med smörjspruta eller påfyllning av ContiLube™ II-patroner.

3363 1223 58

3363 1228 01

tråg

tråg

74 Reser vdelar och ser vicearbeten


COP Oil och COP Grease COP Oil och COP Grease är utformade och utvecklade av Epiroc för att garantera långvarig driftskapacitet. Utvecklingen har styrts av miljömässig hållbarhet och tillförlitlighet. COP Grease är dessutom noggrant testat för att klara alla prövningar som bergborrmaskinernas växellådor utsätts för så som fukt, vibrationer och höga temperaturer.

Cop oil Produkt

Detaljnummer

Volym

Förpackning

Listpris

Borrmaskinsolja

3115 3125 02

4l

Dunk

395 kr

Borrmaskinsolja

3115 3125 01

20 l

Dunk

1 690 kr

Borrmaskinsolja

3115 3127 00

209 l

Fat

15 900 kr

Luftverktygsolja ISO VG 100 Produkt

Detaljnummer

Volym

Förpackning

Listpris

Rock Drill Oil 100

9106 2303 37

20 l

Dunk

890 kr

Rock Drill Oil 100

9106 2303 38

209 l

Fat

8 490 kr

Produkt

Detaljnummer

Volym

Förpackning

Listpris

Paroil M*

1615 5948 00

20 l

Dunk

1 090 kr

Paroil M*

1615 5949 00

209 l

Fat

9 900 kr

Paroil S**

1630 0160 00

5l

Dunk

990 kr

Paroil S**

1630 0161 00

20 l

Dunk

3 690 kr

Kompressorolja

COP Grease Produkt

Detaljnummer

Volym

Förpackning

Listpris

Högtemperatursfett

3115 3422 00

400 gr

Patron

139 kr

Högtemperatursfett

3115 3423 00

18 kg

Hink

4 190 kr

Fettspruta för 400 grams patron

0909 1071 00

269 kr

Reser vdelar och ser vicearbeten

75


76 Reser vdelar och ser vicearbeten


Förbrukningsmaterial Centralsmörjningssats Produkt

Detaljnummer

Kampanjpris

ROC med Lincon system

3222 3284 90

5 490 kr

SmartROC T35/T40

3222 3411 40

5 490 kr

Centralsmörjning nipplar för 6 mm slang Produkt

Detaljnummer

Snabbkoppling 90 GR. 1/8

3222 3098 18

Snabbkoppling rak M6 X 1

3222 3098 19

Snabbkoppling rak 1/8"

3222 3098 20

Snabbkoppling svivel 90 GR. M6 X 1

3222 3098 21

Snabbkoppling svivel 90 GR. 1/8

3222 3098 22

Koppling 1/8" KC 90 GR.

3222 3098 23

Snabbkoppling skarv 6 mm

3222 3284 30

Elkontaktsfett Volym

Förpackning

Detaljnummer

Listpris

35 ml

Spruta

9106 1797 11

299 kr

800 gram

Burk

9106 1796 99

1 990 kr

Längd

Bredd

Detaljnummer

Listpris

350 mm

18 mm

3222 3334 75

14 kr

500 mm

25 mm

3176 3681 00

19 kr

1200 mm

25 mm

3115 0212 00

29 kr

Bagageband

Reser vdelar och ser vicearbeten

77


Skyddsspiral, elkabel Dimension (diameter)

Detaljnummer

6.5 mm (metervara)

5112 1579 00

12 mm (metervara)

5112 1578 00

Skyddsspiral, slang/elkabel svart Dimension (diameter)

Längd

Detaljnummer

48 mm

800 mm

3128 0225 00

48 mm

1 100 mm

3128 0225 01

80 mm

800 mm

3128 0468 00

80 mm

1 200 mm

3128 0224 00

100 mm

1 150 mm

3128 0228 00

100 mm

1 650 mm

3128 0228 01

100 mm

1 650 mm

3128 2526 25

Antal

Detaljnummer

Slangmärkningssats Produkt 1 komplett box innehåller:

9106 1016 90

Med märkningar A-Z

150 per/st

Med märkningar 1-9

300 per/st

Buntband, svarta Längd

Bredd

Detaljnummer

92 mm

2.4 mm

1088 1301 01

170 mm

4.8 mm

3176 5475 04

170 mm

8.6 mm

5104 0887 00

368 mm

4.8 mm

4350 1657 00

375 mm

7.6 mm

3176 5475 08

Luftslang Dimension (diameter)

Detaljnummer

¼" (metervara)

9030 0100 00

⅜" (metervara)

9030 0200 00

⅝" (metervara)

9030 0300 00

½" (metervara)

9030 0400 00

¾" (metervara)

9030 0500 00

1" (metervara)

9030 0600 00

1 ¼" (metervara)

9030 0700 00

1 ½" (metervara)

9030 0800 00

2" (metervara)

9030 0900 00

78 Reser vdelar och ser vicearbeten


Slangklämma med snäckskruv – För slang med ytterdiameter D, min

D1, max

Luftslang

Detaljnummer

9,5 mm

12 mm

¼"

0347 6102 00

10 mm

16 mm

¼"

0347 6103 00

13 mm

19 mm

⅜"

0347 6104 00

16 mm

22 mm

½"

0347 6105 00

19 mm

25 mm

⅝"

0347 6106 00

22 mm

32 mm

¾"

0347 6107 00

26 mm

38 mm

¾"

0347 6108 00

25 mm

40 mm

⅞-1"

0347 6109 00

32 mm

44 mm

0347 6111 00

40 mm

50 mm

0347 6112 00

51 mm

65 mm

0347 6113 00

60 mm

75 mm

0347 6114 00

70 mm

89 mm

0347 6100 04

77 mm

89 mm

0347 6116 00

87 mm

100 mm

0347 6117 00

105 mm

120 mm

0347 6115 00

110 mm

130 mm

0347 6119 00

127 mm

140 mm

0347 6118 00

140 mm

159 mm

0347 6120 00

158 mm

179 mm

0347 6121 00

180 mm

206 mm

0347 6122 00

205 mm

232 mm

0347 6123 00

RCS Serviceväska Produkt

Detaljnummer

RCS 3

9106 1867 01

RCS 4

9106 2241 80

Reser vdelar och ser vicearbeten

79


Rockhose™ 2+ – Hydraulslangar

Innertub:

Syntetiskt oljebeständigt gummi

Ytterhölje:

Nötnings-, väder- och värmebeständigt gummi

Armering:

Två flätade stålwireinlägg

Säkerhetsfaktor: 1:4 Temperaturområde:

-40° C – +100° C

Utförande: Vävvecklad Användning/egenskaper:

4200-31

Slang för applikationer med medel till höga tryck och mycket utvändigt slitage. Motsvarar kraven för EN 853 2SN. DNV-, MED- och MSHA-godkänd för dimensionerna 3/16''-1''.

Unified-threade swivel 74° con FERRULE EN1SN, 2SH Crim SKIVE

Innerdiameter (tum)

Innerdiameter (mm)

Ytterdiameter (mm)

Detaljnummer slang

Max arbetstryck (Mpa) *

Min. böj. radie (mm)

Detaljnummer hylsa

Detaljnummer slangstolpe

¼

6.5

15.7

0075 5005 75

40.0

100

0570 0250 22

0570 0250 41

9.5

19.7

0075 5005 76

33.0

130

0570 0250 23

0570 0250 42

½

13

23

0075 5005 77

27.5

180

0570 0250 24

0570 0250 43

¾

19

30.1

0075 5005 78

21.5

240

0570 0250 31

0570 0250 44

1

25

38.9

0075 5005 79

16.5

300

0570 0250 33

0570 0250 45

80 Reser vdelar och ser vicearbeten

42


Rockhose™ 4+ – Hydraulslangar

Innertub:

Syntetiskt oljebeständigt gummi

Ytterhölje:

Nötnings-, väder- och värmebeständigt gummi

Armering:

Fyra spirallindade stålwireinlägg

Säkerhetsfaktor: 1:4 Temperaturområde:

-40° C – +100° C

Utförande: Vävvecklad Användning/egenskaper:

Slangen är väl lämpad för höga tryck i kombination

med mycket böjning (flexning). Överträffar kraven

för EN 856 4SP. DNV-, MED- och MSHA-godkänd.

4200-31

4

Unified-threa swivel 74° co FERRULE EN1SN, 2SH Cr SKIVE

Innerdiameter (tum)

Innerdiameter (mm)

Ytterdiameter (mm)

Detaljnummer slang

Max arbetstryck (Mpa) *

Min. böj. radie (mm)

Detaljnummer hylsa

Detaljnummer slangstolpe

9.5

21.1

0075 5005 87

44.5

130

0570 0250 36

0570 0250 42

½

13

24.7

0075 5005 88

41.5

180

0570 0250 37

0570 0250 43

¾

19

32

0075 5005 89

35.0

280

0570 0250 11

0570 0250 44

1

25

39.3

0075 5005 90

31.0

355

0570 0250 38

0570 0250 45

* 1 MPa = 10 bar = 145 psi

Reser vdelar och ser vicearbeten

81


50

Nipplar JIC

D

Plastplugg

Plugg

Slangstorlek

Detaljnummer

Slangstorlek

Detaljnummer

³⁄₁₆"

0686 9250 22

³⁄₁₆"

3176 8289 00

¼"

0686 9250 50

¼"

3715 0600 00

⅜"

0686 9250 51

⅜"

3176 5563 00

½"

0686 9250 52

½"

3715 0599 00

¾"

0686 9250 53

¾"

3715 0598 00

1"

0686 9250 54

1"

3715 0821 00

1 ¼"

0686 9250 29

1 ¼"

3176 6698 00

1 ½"

0686 9250 55

1 ½"

3176 6699 00

2"

3176 6700 00

Plasthuv

D

Huv

Slangstorlek

Detaljnummer

Slangstorlek

Detaljnummer

³⁄₁₆"

0686 9250 23

³⁄₁₆"

3176 8029 00

½"

0686 9250 14

¼"

3176 5429 00

¼"

0686 9250 60

⅜"

3176 5313 00

⅜"

0686 9250 61

½"

3715 0597 00

½"

0686 9250 62

¾"

3715 0820 00

¾"

0686 9250 63

1"

3715 0819 00

1"

0686 9250 64

1 ¼"

3176 6701 00

1 ⅝"

0686 9250 28

1 ½"

3176 6702 00

1 ⅞"

0686 9250 65

2"

3176 6703 00

1

D D

Skarvnippel Slangstorlek

Detaljnummer

³⁄₁₆"

0570 5000 06

¼"

3176 3556 00

⅜"

3176 1472 00

½"

3176 2279 00

¾"

3715 0581 00

1"

3176 6495 00

1 ¼"

3176 6633 00

1 ½"

3176 6634 00

2"

3176 6635 00

82 Reser vdelar och ser vicearbeten


D D D

Skarvnippel T Slangstorlek

Detaljnummer

³⁄₁₆"

0570 5110 02

¼"

3176 3555 00

⅜"

3176 2644 00

½"

3176 1524 00

¾"

3176 6574 00

1"

3176 6575 00

1 ¼"

3176 6679 00

1 ½"

3176 6680 00

2"

3176 6681 00

D

D

Skottgenomgång Slangstorlek

Detaljnummer

³⁄₁₆"

3176 8028 00

¼"

3176 6496 00

⅜"

3176 6497 00

½"

3176 6498 00

¾"

3176 6499 00

1"

3176 6500 00

1 ¼"

3176 6636 00

1 ½"

3176 6637 00

2"

3176 6638 00

D1

D

Reducernippel

Reducernippel

Nippel

Slangstorlek

Detaljnummer

Nippel

Slangstorlek

Detaljnummer

¼"

³⁄₁₆"

3176 8026 00

1"

¼"

3176 6506 00

⅜"

³⁄₁₆"

3176 8251 00

1"

⅜"

3176 6507 00

⅜"

¼"

3176 6501 00

1"

½"

3176 6508 00

½"

³⁄₁₆"

3177 3064 00

1"

¾"

3176 6509 00

½"

¼"

3176 6502 00

1 ¼"

½"

3176 6639 00

½"

⅜"

3176 7336 00

1 ¼"

¾"

3176 6640 00

¾"

³⁄₁₆"

3176 6503 00

1 ¼"

1"

3176 6641 00

¾"

¼"

3176 6503 00

1 ½"

¾"

3176 7337 00

¾"

⅜"

3176 6504 00

1 ½"

1"

3176 7338 00

¾"

½"

3176 6505 00

1 ½"

1 ¼"

3176 7339 00

Reser vdelar och ser vicearbeten

83


Nipplar JIC D1

D

Överfallsmutter Slangstorlek

Detaljnummer

³⁄₁₆"

3176 6613 00

¼"

3176 6614 00

⅜"

3176 6615 00

½"

3176 6616 00

¾"

3176 2930 00

1"

3176 6618 00

1 ¼"

3176 6787 00

1 ½"

3176 6788 00

D1

G - thread

D O-ring and back-up ring

Svivelnippel Slangstorlek

Gänga

Detaljnummer

³⁄₁₆"

⅛"

3177 3132 00

³⁄₁₆"

¼"

0570 5040 05

¼"

¼"

3176 8489 00

¼"

⅜"

0570 5040 03

⅜"

¼"

0570 5040 07

⅜"

⅜"

3176 8270 00

⅜"

½"

0570 5040 06

½"

½"

3176 8490 00

½"

¾"

0570 5040 11

¾"

½"

0570 5040 12

¾"

¾"

3176 7757 00

¾"

1"

0570 5040 09

1"

¾"

0570 5040 10

1"

1"

3177 3107 00

1 ¼"

1 ¼"

0570 5040 02

1 ½"

1 ½"

3177 3025 00

84 Reser vdelar och ser vicearbeten


D1 G - thread D

O-ring and back-up ring

Grundnippel

Grundnippel

Slangstorlek

Gänga

Detaljnummer

Slangstorlek

Gänga

Detaljnummer

³⁄₁₆"

⅛"

3176 2904 00

½"

¾"

3176 2131 00

³⁄₁₆"

¼"

3176 6619 00

¾"

⅜"

3176 7304 00

³⁄₁₆"

⅜"

3176 6620 00

¾"

½"

3176 6516 00

³⁄₁₆"

½"

0570 5010 11

¾"

¾"

3176 6517 00

¼"

⅛"

3176 6510 00

¾"

1"

3176 6518 00

¼"

¼"

3176 6348 00

1"

¾"

3176 6519 00

¼"

⅜"

3176 6349 00

1"

1"

3176 6520 00

¼"

½"

3715 6344 00

1"

1 ¼"

3176 6521 00

⅜"

¼"

3176 6511 00

1 ¼"

1"

3176 6642 00

⅜"

⅜"

3176 6512 00

1 ¼"

1 ¼"

3176 6643 00

⅜"

½"

3176 6513 00

1 ¼"

1 ½"

3176 6644 00

⅜"

¾"

0570 5010 13

1 ½"

1 ¼"

3176 6645 00

½"

⅜"

3176 6514 00

1 ½"

1 ½"

3176 6646 00

½"

½"

3176 6515 00

D D

Washer, O-ring and back-up ring

D1 G - thread

Grundnippel T Slangstorlek

Gänga

Detaljnummer

³⁄₁₆"

¼"

0570 5120 03

¼"

¼"

3176 6579 00

⅜"

⅜"

3176 6580 00

½"

½"

3176 6581 00

¾"

½"

0570 5120 04

¾"

¾"

3176 6582 00

1"

1"

3176 6583 00

1 ¼"

1 ¼"

3176 6685 00

Reser vdelar och ser vicearbeten

85


Nipplar JIC

D D

D1

Nippel T Slangstorlek

Detaljnummer

³⁄₁₆"

0570 5110 03

¼"

3176 5428 00

⅜"

3176 6576 00

½"

3176 6036 00

¾"

3176 6577 00

1"

3176 6578 00

1 ¼"

3176 6682 00

1 ½"

3176 6683 00

2"

3176 6684 00

D1 G - thread D

D

Grundnippel L Slangstorlek

Gänga

Detaljnummer

³⁄₁₆"

⅛"

0570 5120 01

³⁄₁₆"

¼"

0570 5120 05

¼"

¼"

3176 6593 00

⅜"

⅜"

3176 6594 00

½"

½"

3176 6595 00

¾"

¾"

3176 6596 00

1"

1"

3176 6597 00

1 ¼"

1 ¼"

3176 6693 00

1 ½"

1 ½"

3176 6694 00

Washer, O-ring and back-up ring

D1 D

D

Nippel L Slangstorlek

Detaljnummer

³⁄₁₆"

3177 3095 00

¼"

3176 5427 00

⅜"

3176 5535 00

½"

3176 6590 00

¾"

3176 6591 00

1"

3176 6592 00

1 ¼"

3176 6690 00

1 ½"

3176 6691 00

2"

3176 6692 00

86 Reser vdelar och ser vicearbeten


D

D1 G - thread

Washer, O-ring and back-up ring

Grundnippel 90 grader Slangstorlek

Gänga

Detaljnummer

³⁄₁₆"

⅛"

3176 6671 00

³⁄₁₆"

¼"

3176 6612 00

¼"

⅛"

3177 3045 00

¼"

¼"

3176 6351 00

¼"

⅜"

3176 6352 00

⅜"

¼"

3176 6563 00

⅜"

⅜"

3176 6344 00

⅜"

½"

3176 6564 00

⅜"

¾"

0570 5090 40

½"

½"

3176 6565 00

½"

¾"

3177 3046 00

¾"

½"

3176 6566 00

¾"

¾"

3176 6567 00

1"

¾"

3176 6568 00

1"

1"

3176 6569 00

1 ¼"

1"

3176 6672 00

1 ¼"

1 ¼"

3176 6673 00

1 ½"

1 ¼"

3176 6674 00

1 ½"

1 ½"

3176 6675 00

D

D1

Nippel 90 grader Slangstorlek

Detaljnummer

³⁄₁₆"

3176 7872 00

¼"

3715 0584 00

⅜"

3176 3060 00

½"

3715 0585 00

¾"

3715 0589 00

1"

3176 6039 00

1 ¼"

3176 6668 00

1 ½"

3176 6669 00

2"

3176 6670 00

Reser vdelar och ser vicearbeten

87


Nipplar JIC D D1

Washer, O-ring and back-up ring

G - thread

Grundnippel 45 grader Slangstorlek

Gänga

Detaljnummer

³⁄₁₆"

⅛"

3177 3195 00

³⁄₁₆"

¼"

0570 5090 18

¼"

¼"

3176 6552 00

⅜"

⅜"

3176 6553 00

½"

½"

3176 6554 00

¾"

¾"

3176 6555 00

1"

1"

3176 6556 00

1 ¼"

1 ¼"

3176 6663 00

1 ½"

1 ½"

3176 6664 00

D

D1

Nippel 45 grader Slangstorlek

Detaljnummer

³⁄₁₆"

3176 1944 00

¼"

3176 6547 00

⅜"

3176 6548 00

½"

3176 6549 00

¾"

3176 6550 00

1"

3176 6551 00

1 ¼"

3176 6660 00

1 ½"

3176 6661 00

2"

3176 6662 00

Serviceplugg Avsedd för slang

Benämning

Detaljnummer

¼" – 1"

Miljö/Serviceplugg 4-23 mm

3222 3396 42

88 Reser vdelar och ser vicearbeten


Nippel ORFS

ORFS O-ringar Slangstorlek

Detaljnummer

¼"

0663 2114 92

⅜"

0663 9050 00

½"

0663 9055 00

⅝"

3177 3089 01

¾"

4090 0325 00

1"

4090 0313 00

1 ¼"

0663 2114 93

1 ½"

0663 2100 07

ORFS Huv Slangstorlek

Detaljnummer

¼"

0570 7000 08

⅜"

0570 7000 09

½"

0570 7000 19

⅝"

0570 7000 33

¾"

0570 7000 10

1"

0570 7000 11

1 ¼"

0570 7000 12

ORFS Plugg Slangstorlek

Detaljnummer

¼"

0570 7000 13

⅜"

0570 7000 14

½"

0570 7000 15

⅝"

0570 7065 06

¾"

0570 7000 16

1"

0570 7000 17

1 ¼"

0570 7000 18

ORFS Skarv Slangstorlek

Detaljnummer

¼"

5501 1799 00

⅜"

0570 7001 01

½"

0570 7001 02

⅝"

0570 7001 03

¾"

0570 7001 04

1"

0570 7001 05

1 ¼"

5501 1804 00

Reser vdelar och ser vicearbeten

89


Nippel ORFS

Grundnippel 45 grader Slangstorlek

Gänga

Detaljnummer

¼"

⅛"

0570 7025 36

¼"

¼"

0570 7000 01

¼"

⅜"

0570 7025 40

¼"

½"

0570 7025 39

⅜"

¼"

0570 7000 21

⅜"

⅜"

0570 7000 02

⅜"

½"

0570 7025 35

½"

¼"

0570 7025 01

½"

⅜"

0570 7000 22

½"

½"

0570 7000 03

½"

¾"

0570 7025 38

⅝"

½"

0570 7000 20

⅝"

¾"

0570 7025 03

¾"

½"

0570 7025 04

¾"

1"

0570 7000 24

1"

¾"

0570 7000 23

1"

1"

0570 7000 05

1"

1 ¼"

0570 7025 15

1"

1 ¼"

0570 7025 05

1 ¼"

1 ¼"

0570 7000 31

1 ¼"

1 ½"

0570 7000 32

Slangstorlek

Gänga

Detaljnummer

⅜"

¼"

0570 7057 10

½"

¼"

0570 7057 13

½"

⅜"

0570 7057 01

⅝"

¼"

0570 7057 17

⅝"

⅜"

0570 7057 02

⅝"

½"

0570 7057 03

¾"

¼"

0570 7057 11

¾"

⅜"

0570 7057 04

¾"

½"

0570 7057 12

¾"

⅝"

0570 7057 05

1"

½"

0570 7057 15

1"

⅝"

0570 7057 06

1"

¾"

0570 7057 07

1 ¼"

¾"

0570 7057 08

1 ¼"

1"

0570 7057 09

1 ½"

1"

0570 7057 16

1 ½"

1 ¼"

0570 7057 14

ORFS Reduceringsnippel

90 Reser vdelar och ser vicearbeten


ORFS Mutter reduceringnippel Nippelstorlek

Detaljnummer

⅜"

0570 7065 20

½"

0570 7065 01

⅝"

0570 7065 02

¾"

0570 7065 03

1"

0570 7065 04

1 ¼"

0570 7065 05

1 ½"

0570 7065 30

ORFS Grundnippel 90 grader Slangstorlek

Gänga

Detaljnummer

¼"

⅛"

0570 7041 38

¼"

¼"

0570 7041 36

¼"

⅜"

0570 7041 39

⅜"

¼"

0570 7041 01

⅜"

⅜"

0570 7041 02

⅜"

½"

0570 7041 37

½"

¼"

0570 7041 03

½"

⅜"

0570 7041 04

½"

½"

0570 7041 05

½"

¾"

0570 7041 40

⅝"

⅜"

0570 7041 33

⅝"

½"

0570 7041 06

⅝"

¾"

0570 7041 07

¾"

¾"

0570 7041 08

1"

¾"

0570 7041 07

1"

1"

0570 7041 09

ORFS Nippel 90 grader Slangstorlek

Detaljnummer

¼"

0570 7009 25

⅜"

0570 7009 01

½"

0570 7009 02

⅝"

0570 7009 03

¾"

0570 7009 04

1"

0570 7009 05

1 ¼"

0570 7009 06

1 ½"

0570 7009 30

Reser vdelar och ser vicearbeten

91


Nippel ORFS

ORFS Nippel 45 grader Slangstorlek

Detaljnummer

¼"

0570 7009 07

⅜"

0570 7009 24

½"

0570 7009 08

⅝"

0570 7009 09

¾"

0570 7009 10

1"

0570 7009 32

1 ¼"

0570 7009 12

1 ½"

0570 7009 31

ORFS Nippel T Slangstorlek

Detaljnummer

¼"

0570 7009 26

⅜"

0570 7009 13

½"

0570 7009 14

⅝"

0570 7009 15

¾"

0570 7009 27

1"

0570 7009 16

1 ¼"

0570 7009 17

ORFS Nippel L Slangstorlek

Detaljnummer

¼"

0570 7009 28

⅜"

0570 7009 18

½"

0570 7009 19

⅝"

0570 7009 20

¾"

0570 7009 21

1"

0570 7009 22

1 ¼"

0570 7009 23

1 ½"

0570 7009 29

92 Reser vdelar och ser vicearbeten


Notes

Reser vdelar och ser vicearbeten

93


Hej! Under 2018 byggde vi på Epiroc Sverige om vår kundtjänst. Vi dubblade personalstyrkan och byggde ut med nya funktioner så som applikationsspecialister, ordermottagare och serviceplanerare. Vi kallar oss nu för Epiroc Performance Center och totalt sitter vi på över 80 års branscherfarenhet. Syftet med denna förändring är att kunna ge dig som kund toppklassig service när du tar kontakt med oss! Ring oss på 020 – 78 44 55 mellan 06.30 – 17.00, eller maila på hej@epiroc.com

Du kan ringa oss på snabbvalsnummer nedan för att få hjälp med: 1 Försäljning reservdelar, borrprodukter och leveransfrågor 2 Service och reparation 3 Fakturafrågor, returer och reklamation 4 Teknisk rådgivning 4.1 Borrverktyg för brunnsborrning och demolering 4.2 Ovan- och underjordsmaskiner På tel: 020 -78 44 55

94 Reser vdelar och ser vicearbeten


Här finns vi Epiroc Sverige Epiroc Performance Center 020-78 44 55 hej@epiroc.com

Kiruna Svappavaara Luftfartsvägen 981 41 Kiruna

Stockholm Sjöbodavägen 9 145 53 Norsborg

Göteborg Jons Väg 19A 433 75 Jonsered

Shop Online shoponline.epiroc.com Samtliga angivna priser är exklusive moms och gäller till och med 31 december 2020. Vi reserverar oss för tryckfel och förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående meddelande.

Reser vdelar och ser vicearbeten

95


United in performance. Inspired by innovation. Performance unites us, innovation inspires us, and commitment drives us to keep moving forward. Count on Epiroc to deliver the solutions you need to succeed today and the technology to lead tomorrow. epiroc.se

Profile for Prinfo Welins

Epiroc-serv-utbild-reserv-2020-webb  

Epiroc-serv-utbild-reserv-2020-webb  

Profile for welins