Page 1


w w w . 2 0 1 2 . t o r u n . p l

Interview with

Jarosław Więckowski

Jarosław Więckowski

Director of the Sport and Tourism Unit, City Hall of Toruń, Toruń 2012 Project Coordinator

Leiter der Abteilung für Sport und Tourismus des Stadtamtes von Toruń – Koordinator des Projektes Toruń 2012

Does Toruń have an idea on how to leverage the potential of organising the 2012 European Football Championships Final Tournament?

tourist accommodation options are also an important asset. Nearly 4,000 places in hotels, motels, shelters and other hospitality services are available to the visitors.

Our city is blessed with its geographical location, because Toruń is situated in a unique triangle, which gives us a chance to attract euro-tourists. A car journey to Gdańsk using the highway which was open last year takes only 65 minutes and about 2.5 hours to Poznań, and about 3.5 hours to Warsaw. This location, between the three cities hosting the final tournament, allows us to think optimistically of Toruń as a place of stay for many fans following their national teams.

Was this enough to achieve success?

So you think that the good location will attract a number of foreign football supporters to Toruń? Today, as we speak, a two-weeks stay in Toruń has been confirmed with approximately 1000 fans from Ireland. Where did you get this information from? Already on the first day, after a conference was held by the Mayor of the City of Toruń on our local and regional activities as part of the European Football Championships, we were contacted by David Byrne, a representative of You Boys In Green, an association of Irish fans who asked if Torun was ready to receive a group of 2-3 thousand supporters of the national team. The next question is obvious. Is Toruń ready? Of course, it is. What was it that attracted the Irish to choose Toruń as a place of stay during Euro? As I mentioned before, it is the location of Gród Kopernika and good transport links with the cities where the Irish team will play its games (Gdańsk and Poznań – editor’s note). Extensive 2

Gespräch mit

If you would like to talk about success, I invite you after the tournament, but I’m sure that the special preparations as well as a wide and interesting offer were decisive in sparking interest in Toruń among foreign fans. What attractions are we talking about? In the period from April to July, Toruń will be holding many interesting events, from the exhibition Sport in the Art of the 20th century organized by the Regional Museum in Toruń, through Euro Street Art, the best football graffiti competition, to Euro Picnic, an outdoor event thematically linked to football. To culminate all the activities undertaken by the city, a fan zone will be organised for about 5000 people, where in addition to the traditional supporting there will be room for whole families wishing to spend time with their friends, though not necessarily on watching games. This is only a small part of the events planned in connection with the final tournament of the 2012 European Football Championships. Details of the above and many other events can be found on a website especially prepared for the occasion at: www.2012.torun.pl From what you have said, we can conclude that during Euro 2012 in Poland, Toruń will be bustling with life and that it will be a mustsee place. That’s right! The large number of events that are being prepared will place our city in the “hub of football events”. Thank you for this nice interview. Thank you and see you in June in Toruń.

Hat Toruń eine Idee, wie das Potential, das aus der Veranstaltung der Fußballeuropameisterschaften im Jahr 2012 resultiert, genutzt werden kann? Glück für unsere Stadt ist unsere geografische Lage, denn Toruń liegt im besonderem Dreieck, der uns eine Chance bietet, angereiste Euro-Touristen zu und zu locken. Die Reise von Toruń nach Danzig auf der neuen Autobahn dauert nur 65 Minuten, nach Posen – ca. 2,5 Stunden und nach Warschau – ca. 3,5 Stunden. Diese Lage zwischen drei Städten, die Gastgeber des Tourniers sind, erlaubt uns über Toruń als Aufenthaltsstadt für viele Fans zu denken, die ihren Nationalmannschaften hinterher fahren. Glauben Sie, dass diese günstige Lage eine Reihe von Auslandstouristen nach Toruń anlockt? Heute, also am Tag, an dem wir unser Gespräch führen, liegen Aufenthaltsbestätigungen über den Zeitraum von zwei Wochen für ca. 1000 Fans aus Irland vor. Woher haben Sie diese Informationen? Bereits am nächsten Tag nach der Konferenz des Stadtpräsidenten von Toruń zu unseren lokalen und regionalen Aktivitäten im Rahmen der Fußballeuropameisterschaften hat mit uns David Byrne, Vertreter des Fanverbandes in Irland Boys In Green, Kontakt aufgenommen und gefragt, ob Toruń bereit ist eine Gruppe von 2.000 - 3.000 Fans der Nationalmannschaft aufzunehmen. Die nächste Frage drängt sich von selbst auf. Ist Toruń bereit? Ja, natürlich. Was hat die Iren davon überzeugt, Toruń zu ihrem EuroAufenthaltsort zu wählen? Wie bereits erwähnt – die Lage der Stadt von Kopernikus und die gute Verkehrsanbindung an Städte, in den die irische Mannschaft ihre Spiele hat (Danzig und Posen – red. Anmerkung). Zur Verfügung der Touristen stehen fast 4000 Übernachtungsplätze in Hotels, Motels, Herbergen und anderen Anlagen, wo Hoteldienstleistungen angeboten werden.


w w w . 2 0 1 2 . t o r u n . p l

Rozmowa z

Jarosławem Więckowskim Dyrektorem Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia - koordynatorem projektu Toruń 2012 Czy Toruń ma pomysł na wykorzystanie potencjału organizacji turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku?

Reicht das zum Erfolg aus? Zu einem Gespräch über Erfolg lade ich sie nach dem Tournier ein, aber ich bin sicher, dass besondere Vorbereitungen, umfangreiches und interessantes Angebot entscheidend für das Interesse der Auslandstouristen an Toruń ist. Über welche Attraktionen reden wir? Zwischen April und Juni finden in Toruń zahlreiche interessante Ereignisse statt, angefangen bei der Ausstellung „Sport in der Kunst des 20. Jahrhunderts”, die vom Bezirksmuseum in Toruń organisiert wird, über den Fußball-Grafitti-Wettbewerb „Euro Street Art”, bis zum „Euro Piknik” – einer Veranstaltung unter dem freien Himmel, die thematisch mit Fußball zusammenhängt. Die Krönung aller Aktivitäten des Stadtamtes wird die Organisation der Fan-Meile für ca. 5000 Personen sein, wo neben der traditionellen Mannschaftsanfeuerung sich Platz für ganze Familien findet, die ihre Freizeit unter Freunden verbringen, sich aber nicht unbedingt die Spiele ansehen möchten. Es sind nur einige von den geplanten Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit den Fußballeuropameisterschaften 2012 vorgesehen wurden. Die Einzelheiten zu den oben genannten Events und zu vielen weiteren Veranstaltungen finden Sie auf der Internetseite: www.2012.torun.pl, die speziell zu diesem Anlass vorbereitet wurde. Aus Ihren Aussagen resultiert, dass in der Euro 2012-Zeit in Polen Toruń sehr belebt und besuchenswert sein wird. Das stimmt! Eine Reihe von geplanten Veranstaltungen wird dazu führen, dass unsere Stadt im „Zentrum der Fußballereignisse” stehen wird. Vielen Dank für dieses nette Gespräch. Ich danke Ihnen auch und Auf Wiedersehen im Juni in Toruń.

Szczęściem naszego miasta jest położenie geograficzne, bo Toruń leży w specyficznym trójkącie, który daje szansę na przyciągnięcie euro-turystów. Pokonanie odległości do Gdańska otwartą w zeszłym roku autostradą zajmuje kierowcom zaledwie 65 minut, do Poznania – około 2,5 godziny, a do Warszawy – około 3,5 godzin. Taka lokalizacja, pomiędzy trzema miastami będącymi gospodarzami turnieju finałowego, pozwala myśleć optymistycznie o Toruniu jako o miejscu pobytu wielu kibiców podążających za swoimi narodowymi drużynami. Wierzy więc Pan w to, że dobra lokalizacja przyciągnie do Torunia rzeszę zagranicznych kibiców? Dziś, gdy przeprowadzamy tę rozmowę, jest już potwierdzony dwutygodniowy pobyt w Toruniu około 1000 kibiców z Irlandii. Skąd ma Pan te informacje? Już pierwszego dnia po konferencji Prezydenta Miasta Torunia dotyczącej naszych lokalnych i regionalnych działań w ramach piłkarskich mistrzostw Europy, skontaktował się z nami David Byrne – przedstawiciel stowarzyszenia kibiców Irlandii You Boys In Green, z pytaniem, czy Toruń jest gotowy na przyjęcie grupy 2-3 tysięcy sympatyków reprezentacji narodowej. Następne pytanie nasuwa się samo. Czy Toruń jest gotowy? Oczywiście, że tak. A co takiego przyciągnęło Irlandczyków do wyboru Torunia jako miejsca pobytu w trakcie Euro? Tak jak wspomniałem – położenie Grodu Kopernika i dobra komunikacja z miastami, w których drużyna Irlandii rozgrywać będzie swoje mecze (Gdańsk i Poznań – przyp.

red). Dużym atutem jest również bogata baza noclegowa. Do dyspozycji przyjezdnych jest blisko 4000 miejsc w hotelach, motelach, schroniskach i innych obiektach świadczących usługi hotelarskie. To wystarczyło do osiągnięcia sukcesu? Na rozmowę o sukcesie zapraszam po turnieju, natomiast jestem pewien, że specjalnie przygotowana, szeroka i ciekawa propozycja decyduje o zainteresowaniu Toruniem wśród zagranicznych kibiców. O jakich atrakcjach mówimy? W okresie od kwietnia do lipca Toruń będzie realizował wiele ciekawych wydarzeń, począwszy od wystawy „Sport w sztuce XX wieku” organizowanej przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, poprzez konkurs na najlepsze graffiti o tematyce piłkarskiej pod nazwą „Euro Street Art”, po „Euro Piknik” – imprezę plenerową tematycznie związaną z piłką nożną. Kulminacją wszystkich działań podejmowanych przez magistrat będzie organizacja strefy kibica dla około 5000 osób, w której oprócz tradycyjnego kibicowania znajdzie się miejsce dla całych rodzin chcących spędzić czas w towarzystwie przyjaciół, choć niekoniecznie na oglądaniu meczów. Jest to tylko wycinek imprez i wydarzeń przewidzianych w związku z turniejem finałowym Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Szczegóły przedstawionych powyżej eventów oraz wielu innych odnaleźć będzie można na stronie internetowej przygotowanej specjalnie na tę okazję pod adresem: www.2012.torun.pl Z Pańskich wypowiedzi wynika, że w okresie Euro 2012 w Polsce Toruń będzie tętnił życiem, będzie miejscem, które warto odwiedzić. Zgadza się! Szereg przygotowanych imprez sprawi, że nasze miasto znajdzie się w „centrum piłkarskich wydarzeń”. Dziękuję za miłą rozmowę. Dziękuję również i do zobaczenia w czerwcu w Toruniu. 3


Who are you and what group of people do you represent? My name is David Byrne and I am a member of YBIG (Youboysingreen.ie). We are a group of like-minded fans who support the Republic of Ireland football team at home in Dublin and on their travels around the world. Why did you chose Torun as a place to stay during the EURO? I thought the answer would be obvious!! Torun is a beautiful city that has got amazing history and great reviews from friends who have visited there. It is fantastic for Irish fans that it’s located close to both cities where Ireland will play their Euro 2012 games.

Photographs from private archives David Byrne

Interview with David Byrne, representative of “YouBoysInGreen” – an Irish fan association.

What’s your plans during that time besides supporting the team? Top of the list will be plenty of sightseeing, meeting the local Torun people, and eating and drinking the local food and beer. Also we are fundraising for the local children’s hospice before we arrive, so we are hoping to play the children’s dads and the locals in a friendly football match when we are there. We usually play fans games when we travel to play in other countries so it would be great to play our hosts in a friendly match. Where did you get the idea to support local foundations from? The Irish fans want to give something back to our friends in Torun for hosting us in their wonderful city. We know we will be looked after very well so it’s only fair that we do something good for the city and its people when we arrive. It’s also a great cause and hopefully the very special children will benefit from the money we fundraise for them. Which kind of transport will you choose to reach Torun and where are you going to stay? Planes, trains, campervans, motorbikes, boats, buses, cars, bikes, walking, running, inflatable crocodiles and rollar skates, the Irish fans will be getting there every and any way they can. There will be a good mix of accommodation but in Torun it will mainly be hotels and hostels. How long will you stay in Torun, and what do you already know about our city? Most YBIG and Irish fans that we know staying in Torun will be there for around 11 days and will travel to Gdansk and Poznan for 1 or 2 nights between games. We know that it’s a beautiful place and we are really looking forward to visiting in June!

4


Zdjêcia z prywatnego archiwum Davida Byrne'a

Witaj Davidzie, jaką grupę reprezentujesz? Nazywam się David Byrne i jestem członkiem YBIG (You Boys In Green). Jesteśmy grupą kibiców, którzy wspierają futbolową reprezentację Irlandii, zarówno w Dublinie, jak i na meczach wyjazdowych w różnych zakątkach świata. Wybraliście Toruń jako miejsce pobytu w czasie trwania Euro 2012, dlaczego? Odpowiedź jest oczywista. Toruń to piękne miasto z niesamowitą historią. Zachęciły nas relacje przyjaciół, którzy tu byli. Poza tym ma fantastyczne położenie dla irlandzkich kibiców, blisko obydwu miast, w których Irlandia będzie rozgrywała mecze w czasie Euro 2012.

Rozmowa z Davidem Byrne, przedstawicielem Stowarzyszenia Irlandzkich Kibiców “YouBoysInGreen”

Jakie macie plany poza kibicowaniem na ten czas? Dużo zwiedzania, spotkania z Toruńczykami, smakowanie lokalnych potraw i piwa – to najważniejsze na naszej liście. Zanim przyjedziemy, kwestujemy na rzecz toruńskiego hospicjum „Nadzieja”. Podczas pobytu mamy nadzieję zagrać z rodzicami dzieci oraz mieszkańcami, towarzyski mecz. Zazwyczaj rozgrywamy mecz z kibicami kiedy jeździmy na mecze do innych państw, więc i tym razem planujemy tak zrobić. Skąd pomysł wspierania lokalnych fundacji? Irlandzcy fani chcą odwdzięczyć się naszym przyjaciołom z Torunia za goszczenie nas w swoim wspaniałym mieście. Wiemy, że zajmą się nami bardzo dobrze, więc w zamian chcemy zrobić coś dobrego dla miasta i mieszkańców. To wspaniała sprawa, pomoc dla dzieci, uzyskana z zebranych w naszym kraju pieniędzy. Jaki rodzaj transportu wybieracie by dotrzeć do Torunia i gdzie zamierzacie nocować? Samoloty, pociągi, kampery, motorowery, łodzie, autobusy, samochody, rowery, pieszo, biegiem, dmuchane krokodyle i rolki – irlandzcy fani użyją wszelkich sposobów, by dotrzeć do Torunia  Rezerwujemy różne formy noclegu, ale w Toruniu przeważają hotele i hostele. Ile czasu zamierzacie spędzić w Toruniu? Większość członków „You Boys In Green” oraz inni irlandzcy fani, o których wiemy, w Toruniu, spędzą około 11 dni. W dniach meczowych będą podróżować do Gdańska i Poznania na 1-2 noce. Wiemy, że Toruń to piękne miasto i nie możemy doczekać się czerwcowego przyjazdu.

www.2012.torun.pl

5


Toruń in the school bag IIn Toruń, groups of children and youths walking through the streets of the Old Town are not an unusual view. They are often led by a Teutonic knight or even Nicolaus Copernicus. With such figures in the role of guides, it is much easier to imagine the old times and feel the atmosphere which once filled this city. Organisers of tourist attractions in Toruń know how to catch the children’s and youths’ attention and how to convey knowledge from various areas, which is instantly absorbed by them. What is more, in Toruń there are exhibitions, shows and thematic workshops which are addressed specifically to young persons. Cosmic shows in the Planetarium, magical performances in the theatre “Baj Pomorski”, historical exhibitions in the Regional Museum, baking classes in the real-live Gingerbread Museum, interactive workshops in the Centre of Contemporary Art, guided tours in the “haunted” underground of the 4th Fort or music concerts in the Artus Court – these are only a few from the rich offer of Toruń, a true educational park. If we add also recreational outdoor activities, we have an ideal programme for a few days’ trip. There are only two questions left: how to organise it and how much will it cost? However, it turns out that in the case of Toruń, the answers to these questions are simpler than you may imagine. In order to find them, visit the website of the Centre of Tourist Information at www. it.torun.pl and open the tab „Wycieczka do Torunia – to się opłaca!” (A trip to Toruń – it pays off!). There you will find the database listing all Toruń tourist attractions at special, reduced prices in the indicated period. Preparation of the trip’s schedule will take no more than 30 minutes and a coded voucher will entitle you to special discounts. This will allow teachers to organise school trips at a lower price, with at least 20% discount. Such information will surely be welcomed also by the parents who continuously invest in the development of their children – a trip to Toruń will pay off both educationally and economically.

The Planetarium

Planetarium

mieści się w XIX-wiecznym budynku dawnej gazowni miejskiej. Na kopule o średnicy 15 m prezentowane są seanse popularyzujące wiedzę o wszechświecie. Dzięki dziesiątkom projektorów, nie ruszając się z wygodnego fotela, można przeżyć tu noc polarną na biegunie, zobaczyć Ziemię z Księżyca, a nawet z granic Systemu Słonecznego.

is located in a 19th century building which once was the city’s gas plant. Its 15 metre wide dome acts as a large screen for picture-shows about the universe. With the system of dozens of projectors, the audience may experience a night at the North Pole, observe the Earth from the Moon or even travel to the borders of the Solar System – and all this without even moving from their comfortable chairs.

W Żywym Muzeum Piernika odbywają się pokazy wypieku słynnych toruńskich pierników według dawnych receptur. Uczestnicy pokazów pod okiem doświadczonego mistrza, poznają historię toruńskiego przysmaku. Uformowane przez siebie, a potem upieczone pierniki mogą zabrać jako wspaniałą pamiątkę z Torunia. The real-live Gingerbread Museum organises baking sessions during which tourists can try their hand at preparation of Toruń gingerbread based on the old recipes. Participants, supervised by an experienced chef, learn about the history of this local specialty. Self-formed and baked gingerbread biscuits may be a pleasant souvenir from the trip.

Fort IV został wybudowany w latach 1878-1884 jako trzeci z kolei fort toruńskiego

pierścienia fortecznego. Po przeprowadzeniu obszernych prac remontowoadaptacyjnych przedstawia ogromną wartość historyczną oraz oferuje wiele atrakcji turystycznych i rekreacyjnych. Można tutaj nawet przenocować w pokojach urządzonych na wzór żołnierskich koszar. The 4th Fort was built in the period 1878-1884, as the third fort of the defensive belt around Toruń. After extensive repair and adaptation works, the fort is a great place to learn about history and participate in numerous tourist and recreational attractions. It offers also accommodation in rooms designed in the style of military barracks. 6


Foto panoramy: Globuz, Tomasz Koz³owski

Toruń w tornistrze N

ikogo w Toruniu nie dziwią grupy dzieci i młodzieży przemierzające starówkę. Często na ich czele kroczy rycerz zakonu krzyżackiego, a czasem nawet sam Mikołaj Kopernik. Mając za przewodnika takie postaci, znacznie łatwiej przenieść się w odległe historycznie czasy i poczuć atmosferę dawnego miasta. Organizatorzy atrakcji turystycznych w Toruniu potrafią zainteresować dzieci i młodzież tak, aby niepostrzeżenie przekazać im wiedzę z różnych dziedzin. Co więcej, specjalnie dla The Old Town Hall from the end of młodych ludzi organizowane są wystawy, pokazy the 14th century is the symbol of the city’s czy warsztaty tematyczne. Kosmiczne seanse historical grandeur. It used to house the city w Planetarium, magiczne spektakle w Baju authorities and the court, while its rooms Pomorskim, historyczne ekspozycje w Muzeum provided accommodation for the Polish Okręgowym, własnoręczne wyrabianie ciasta kings. The museum located in the Town w Żywym Muzeum Piernika, interaktywne warsztaty Hall has a collection of Gothic and religious w Centrum Sztuki Współczesnej, zwiedzanie z duart, old craftwork and Polish paintings. And chami podziemi Fortu IV czy koncerty muzyczne after climbing up the 40-metre high tower w Dworze Artusa – to tylko przekrój oferty Torunia, one may see an amazing view of the entire który śmiało można nazwać prawdziwym parkiem Old Town. edukacyjnym. Dodając do tego jeszcze zabawy rekreacyjne w plenerze, otrzymamy idealny Według legendy Krzywa Wieża - odchylona o około 1,5 program kilkudniowej wycieczki. metra średniowieczna baszta obronna- została zbudowana Pozostają tylko dwa pytania: Jak ją przez toruńskiego krzyżaka jako pokuta za popełnione zorganizować oraz ile będzie kosztować? grzechy. Wzniesiona przez niego wieża miała być tak krzywa, Okazuje się, że w przypadku Torunia jak krzywe było jego życie, niegodne zakonnika. Dziś jest odpowiedzi na te pytania są znacznie jednym z najbardziej charakterystycznych toruńskich symboli i prostsze, niż można by przypuszczać. obowiązkowym punktem każdej wycieczki. Wystarczy wejść na stronę Ośrodka Informacji Turystycznej www.it.torun.pl i odszukać zakładkę pod tytułem „Wycieczka do According to the legend, the Leaning Tower – a Torunia – to się opłaca!” W tym miejscu medieval defensive tower tilted by approximately 1.5 m – was można znaleźć bazę toruńskich atrakcji built by a Teutonic Knight from Toruń as repentance for his turystycznych ze specjalną, obniżoną ceną sins. The construction was supposed to be as distorted as we wskazanych terminach. Ułożenie planu his life, unworthy of a monk, had been. Today, it is one of wycieczki zajmie nie więcej niż 30 minut, the most characteristic symbols of Toruń and an obligatory a do skorzystania ze specjalnych rabatów point of every tour. upoważniać będzie kodowany voucher. W ten sposób nauczyciel będzie Baj Pomorski to toruński teatr lalek, mógł zorganizować wycieczkę który w swojej działalności koncentruje się szkolną taniej, co najmniej o 20%. przede wszystkim na repertuarze dla dzieci. Z całą pewnością informacja Magiczna szafa jest teraz jednym z najbardziej ta ucieszy także rodziców rozpoznawalnych budynków w mieście. nieprzerwanie inwestujących w rozwój swoich pociech, Baj Pomorski is a puppet theatre from ponieważ wycieczka do ToruToruń which stages mainly performances for nia opłaca się nie tylko z educhildren. The magic wardrobe is one of the most kacyjnego punktu widzenia, ale characteristic buildings in the city. również ekonomicznego.

Ratusz Staromiejski

Fot. M. Litwin

Fot. A. Skowroñski

z końca XIV wieku to symbol dawnej świetności miasta. Dawniej był siedzibą władz miasta i sądu, a w jego reprezentacyjnych salach goszczono polskich królów. Ratuszowe muzeum gromadzi zbiory sztuki gotyckiej i sakralnej, dawnego rzemiosła oraz malarstwa polskiego. Ze szczytu 40-metrowej wieży rozciąga się widok na całą starówkę.

7


It would seem difficult to call this city with several hundred years of tradition, the hometown of a great number of historical figures, with its Old Town listed on the UNESCO list of World Heritage Sites, “young at heart”. But you can, especially when young people have something to do and feel good about it, as has been the case with Toruń. shared his observations about his life in a new city, including various recipes for Polish coffee – something exotic from a Spaniard’s point of view. Jordi will be replaced in April by Gjorgji, a young Macedonian; it is, however, not the only foreigner who decided to devote his free time to Toruń.

Cultural Agenda – know about this all too well. The theme of the project which they took part in, was the animation of young people’s free time through activities such as street handicraft design workshops, during which local children could find out about various

“COOLture Freshmaker”

The Youth in Action programme – financed by the European Commission and supporting activities involving young people aged 13 - 30 – aims to inspire a sense of active citizenship among young Europeans. Projects implemented under the programme help young people to nurture their passions, develop abilities and gain new experiences in their free time.

“Let’s play the culture” In 2011, Jordi Cano Deltoro, a young Spaniard, spent seven months in Toruń. During that time, he did volunteer work at the Toruń Cultural Agenda, one of Toruń’s cultural institutions. A young visual communications graduate and a film buff, he assisted the institution in preparing and managing interesting cultural events ranging from minor ones to international festivals of nationwide fame. He also had the opportunity to implement some of his own ideas. He prepared and carried out workshops for children on building instruments from paper; he also ran a blog where he

What will happen if we let the Poles and the Czechs debate cultural issues together? Surely it will get interesting. The results of such an international undertaking could be observed not long ago, when almost thirty young people from Szczecin, Plzeň, Hradec Králové and Toruń met in our country as part of the COOLture Freshmaker project. The meeting of young Europeans (as well as the whole project) aimed to demonstrate the differences and similarities in the approaches to cultural policy in their cities, both in theory and in practice. Young people’s heated discussions were accompanied by warm emotions connected with getting to know a new city. Everyone was impressed by Toruń’s Old Town. The Czechs particularly liked the Baj Pomorski Theatre, which looked charming in the streetlight, as well as the Teutonic Castle and the Old Town Hall. The visitors from Szczecin were surprised by the number of old buildings in the Old Town.

handicraft techniques. Decoupage, a method of restoring the beauty of forgotten objects, turned out to attract the most attention. Handdecorated old vases brought from home, cans and photo frames morphed in young people’s hands into little works of art which were photographed and shown during an exhibition at one of the local schools. They stand as a kind of proof of what you can magically create in a city which is young at heart.

“The Street Smart Ones”

Toruń Obviously, young Torunians can’t complain about boredom in their city. “The Street Smart Ones” – volunteers affiliated with the Toruń

– miasto – a city

The Toruń Cultural Agenda (Toruńska Agenda Kulturalna) is a local-government cultural institution established by the City of Toruń. 8


Wydawałoby się, że miasto z kilkusetletnią tradycją, wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zabytkową Starówką i pokaźną listą pochodzących zeń wybitnych postaci historycznych trudno nazwać „miastem młodym duchem”. A jednak można, szczególnie wtedy, kiedy młodzi ludzie mają w nim co robić i dobrze się w nim czują – tak jak w Toruniu. Na aktywność młodych ludzi, także tych pochodzących z innych niż Polska krajów, stawia program „Młodzież w Działaniu” – finansowany przez Komisję Europejską i wspierający przedsięwzięcia angażujące młodzież w wieku od 13 do 30 lat. Realizowane

z toruńskich instytucji kultury. Młody absolwent komunikacji audiowizualnej i pasjonat sztuki filmowej wspierał instytucję w przygotowaniu i realizacji interesujących wydarzeń kulturalnych, od tych drobnych, po znane w kraju międzynarodowe festiwale. Miał też okazję wcielać w życie własne pomysły. Przygotował i przeprowadził warsztaty dla dzieci z budowania instrumentów z papieru, ale też prowadził internetowego bloga, na którym dzielił się spostrzeżeniami dotyczącymi życia w nowym mieście – z różnymi, z perspektywy Hiszpana egzotycznymi, przepisami na polską kawę włącznie. Miejsce Jordiego zajmie w kwietniu młody Macedończyk Gjorgji, ale to nie jedyny obcokrajowiec, który zdecydował się związać swój wolny czas z Toruniem.

„COOLture Freshmaker” w jego ramach projekty pomagają młodym ludziom pielęgnować własne pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki.

„Let’s play the culture” W roku 2011 siedem miesięcy spędził w Toruniu młody Hiszpan, Jordi Cano Deltoro. W tym czasie pracował jako wolontariusz w Toruńskiej Agendzie Kulturalnej – jednej

Co się stanie, gdy o kulturze będą debatować wspólnie Polacy i Czesi? Z pewnością będzie ciekawie. O efektach takiego ponadnarodowego spotkania można się było przekonać niedawno, kiedy w ramach projektu „COOLture Freshmaker” spotkało się u nas prawie trzydziestu młodych ludzi z czterech miast partnerskich – Szczecina, Pilzna, Hradca Králové i właśnie Torunia. Spotkanie młodych Europejczyków, podobnie jak cały projekt, miało na celu ukazanie różnic i podobieństw w podejściu do polityki kulturalnej w ich miastach, zarówno w teorii jak i praktyce. Obok gorącej dyskusji młodych ludzi rozgrzewały emocje związane z poznawaniem nowego miasta. Wszystkich zachwyciła toruńska Starówka. Czechom szczególnie spodobał się Teatr „Baj Pomorski”, czaru-

jąco prezentujący się w świetle ulicznych lamp, a także Zamek Krzyżacki oraz Ratusz Staromiejski. Gości ze Szczecina zaskoczyła z kolei ilość kamienic na toruńskiej Starówce.

„Podwórkowcy” Oczywiście młodzi Torunianie też nie mogą narzekać na nudę w swoim mieście. Wiedzą o tym „Podwórkowcy” – wolontariusze związani z Toruńską Agendą Kulturalną. Tematem projektu, w którym uczestniczą, jest animacja czasu wolnego młodzieży, chociażby przez warsztaty rękodzielnicze podwórkowego designu, w ramach których toruńskie dzieci poznały różnorodne techniki rękodzielnicze. Największe zainteresowanie wzbudził decoupage – metoda pozwalająca przywrócić piękno zapomnianych przedmiotów. Własnoręcznie ozdabiane przyniesione z domu stare wazony, puszki i ramki na zdjęcia zamieniły się w rękach młodych ludzi w małe dzieła sztuki, uwiecznione na fotografiach i prezentowane podczas wystawy w jednej z miejskich szkół. Trochę jako dowód, co ze starych przedmiotów da się wyczarować w mieście młodym duchem.

młode duchem young at heart

Toruńska Agenda Kulturalna jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Toruń. Foto panoramy: Globuz, Tomasz Koz³owski

9


Toruń owes its important position on the tourist map of Poland and Europe to its history and variety of monuments, particularly the medieval Old Town where on a small area around 300 historical buildings can be admired. The Old Town buildings, Gothic churches, one of Europe’s most sumptuous town halls, the Leaning Tower (one of three such constructions in Europe), the place of birth of Nicolaus Copernicus and many other interesting venues attract tourists from all over the world. Thanks to its cultural assets, 15 years ago the Medieval Town of Toruń was included on the UNESCO World Heritage List.

Gotyk

Gothic city

The variety of cultural attractions is matched by the profusion of nature. All tourists will long remember the majestic shape of the town over the Vistula River, its grand buildings perfectly integrated into the green areas. Toruń is also a city of flowers and greenery. The green areas constitute approximately 30 per cent of the city’s area. Around Toruń there are dense and vast forests, concealing the old fortification system of the Toruń Fortress. Inside the city borders there is another green ring – the park “Planty” around the Old Town. Both areas are linked with various woods, parks, squares, meadows and river shrubbery. Owing to its high nature values, the city territory includes areas which belong to the European network of protected areas Natura 2000. These are: the Valley of Vistula and the forts which are home to a population of bats. The most valuable nature site is the island on the Vistula River, the so-called Kępa Bazarowa situated near the city centre, on the opposite bank to the Old Town. On a part of the island a natural reserve has been organised, with a riparian forest typical for the Vistula Valley. The island is also a unique bird refuge among the urban areas. The viewpoint located on the island offers a marvellous panorama of the Old Town with the river below – one the most picturesque and magical views to be seen in Toruń. Toruń is full of parks and gardens of high natural, historical and landscape value. The most fascinating one is the City Park in the district of Bydgoskie Przedmieście, in the close vicinity of the Old Town. It is one of the oldest parks in Poland, established as a public venue in 1817 and protected as a historical place. The park is exceptional thanks to its architectural values and an abundance of tree and bush species (around 100 species present). Currently, this historical garden undergoes revitalisation works. Close to the Park, a Botanical and Zoological Garden is located. It was established in 1797 and is among the favourite places visited by the city inhabitants and tourists. The Garden is listed with the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). The place presents a multitude of dendrologic exemplars (including nine nature monuments) and a collection of domestic and exotic plants. Moreover, among the greenery one can observe monkeys from the Callitrichidae family, as well as pheasants and exotic birds. Among the largest dwellers of the Garden are wisents and Asian black bears. After a long trip around the Old Town, tourists may rest on the green areas surrounding the medieval complex. They will captivate them with the variety of plant species, forms and compositions and offer great landscape views. The most attractive areas include: the surroundings of the Cosmopolis fountain and the Dream Valley (Dolina Marzeń), the Philadelphia Boulevard (Bulwar Filadelfijski) and the square next to the Ethnographic Museum.

welcome to Toruñ and Kujawsko-Pomorskie Na zlecenie Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń tel. +48 (56) 611 86 96, fax +48 (56) 622 16 70 www.um.torun.pl Adres Welcome to Toruñ & Kujawsko-Pomorskie: ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań tel./fax +48 61 852 10 06 tel. +48 61 86170 00

www.welcome.com.pl

Redakcja: Joanna Dąbrowska Małgorzata Ptaszek Przemysław Draheim Maciej Makowski

Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i artyku³ów sponsorowanych. 10We do not take responsibility for the kontent of the advertisements and the sponsored articles.

Wydawnictwo BESSA tel./fax +48 22 877 33 71 Editor-in-chief: Bo¿ena Prusakowska, biuro@ welcome.com.pl Director of Marketing: Renata Pi¹tkowska-Ratajczak – mobile 600 45 32 16 Marketing managers: Ewa Stasiak – mobile 698 805 992 Translation: Agnieszka Rataj, Kacper Kozicki Corection of text: Lidia Wejman, DTP & Prepress: Relex, El¿bieta Zawadzka Wydanie bezpłatne, nakład 10 000 egz.


w zieleni

in green

Wysoka ranga Torunia na turystycznej mapie Polski i Europy wiąże się głównie z jego historią i bogactwem zabytków, a w szczególności ze średniowieczną starówką, gdzie na niewielkiej przestrzeni koncentruje się około 300 zabytkowych obiektów architektury. Zespół Staromiejski, gotyckie kościoły, jeden z najbardziej okazałych w Europie ratuszy, Krzywa Wieża (jeden z trzech tego typu obiektów w Europie), miejsce narodzin Mikołaja Kopernika i mnóstwo innych atrakcji przyciąga do Torunia turystów z całego świata. Walory kulturowe zadecydowały o wpisaniu przed 15 laty Średniowiecznego Miasta Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.

Z bogactwem walorów kulturowych idzie w parze również bogactwo przyrody. W pamięci wszystkich przyjezdnych pozostaje dostojna sylwetka średniowiecznego grodu nad Wisłą oraz jego okazałe budowle, harmonijnie wkomponowane w zieleń miejską. Toruń to również miasto kwiatów i zieleni. Tereny zieleni zajmują około 30 proc. powierzchni miasta. Z zewnątrz Toruń opasany jest zwartymi i rozległymi kompleksami leśnymi, wraz z historycznym układem fortyfikacyjnym Twierdzy Toruń. Wewnątrz Torunia planty otaczają pierścieniem Zespół Staromiejski. Obydwa tereny połączone są zielenią lasów, parków, skwerów oraz łąk i zarośli nadwiślańskich. Wysokie wartości przyrodnicze zdecydowały, że w granicach miasta występują tereny wpisane do europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. Należą do nich: Dolina Wisły oraz forty – ostoje nietoperzy. Najcenniejszym obiektem przyrodniczym jest wyspa wiślana, zwana Kępą Bazarową, która usytuowana jest w centrum miasta, na przeciwległym w stosunku do toruńskiej Starówki brzegu Wisły. Część wyspy jest rezerwatem przyrody z naturalnym, typowym dla Doliny Wisły, lasem łęgowym. Kępa Bazarowa to również swoista ptasia wyspa wśród terenów zurbanizowanych. Panorama Starego Miasta nad taflą Wisły oglądana z punktu widokowego zlokalizowanego na Kępie Bazarowej to jeden z najbardziej malowniczych i magicznych obrazów, jakie można zobaczyć. Toruń to również miasto wielu parków i ogrodów o dużych wartościach przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych. Najcenniejszym wśród nich jest Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu, leżący w bliskim sąsiedztwie starówki. Jako jeden z najstarszych parków w Polsce założonych na cele publiczne (1817 r.), wpisany jest do rejestru zabytków. Park wyróżnia się pod względem wartości architektonicznych i charakteryzuje go bogactwo gatunkowe drzew i krzewów (około 100 gatunków). Obecnie w tym historycznym ogrodzie miejskim prowadzone są prace rewitalizacyjne. W bezpośrednim sąsiedztwie Parku zlokalizowany jest niezwykle atrakcyjny, założony w 1797 r. Ogród Zoobotaniczny, który stanowi jedno z ulubionych miejsc mieszkańców i turystów odwiedzających gród Kopernika. Należy on do Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoobotanicznych i Akwariów (EAZA). Na terenie Ogrodu występuje dużo osobliwości dendrologicznych (w tym dziewięć pomników przyrody) oraz kolekcje roślin rodzimych i egzotycznych. Można tam zobaczyć m.in. małpy z grupy pazurkowców, kolekcję bażantów i ptaków egzotycznych. Największymi zwierzętami są natomiast żubry i niedźwiedzie himalajskie. Po trudach zwiedzania Zespołu Staromiejskiego można odpocząć na położonych w jego otoczeniu plantach. Wyróżniają się one bogactwem gatunków, form i kompozycji roślinnych oraz wysokimi walorami krajobrazowymi i estetycznymi. Najatrakcyjniej zagospodarowanymi terenami są: otoczenie fontanny Cosmopolis i Dolina Marzeń, nadwiślański Bulwar Filadelfijski oraz skwer w otoczeniu Muzeum Etnograficznego.

11


Żnin The town’s name underlines its agricultural character as the word “Żnin” presumably originates from an Old Polish word żnieja which used to mean harvest or a reaper.

zaprasza o każdej porze roku – welcomes tourists and investors Although, as already mentioned, this gmina is a typically agricultural area, located in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, it does have the infrastructure necessary for development of the small and medium-sized enterprises. Moreover, Żnin strives to make the best possible use of its indisputable landscape and natural assets. The town is located on the Piast Trail and is known as the “capital” of the Pałuki region – a picturesque historical and ethnographic area situated in the south-west part of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship and the north-east part of the Wielkopolskie Voivodeship. It is here where the old narrow-gauge train starts its journeys on the route: Żnin – Wenecja – Biskupin – Gąsawa. In Wenecja railway enthusiasts may admire old locomotives, carriages, railway signs and other elements of railway infrastructure in the Narrow-Gauge Railway Museum. Apart from the museum, Wenecja may boast with the ruins of the “Devil Castle” which are also worth seeing. The rest of the railway route is just equally interesting, however, let us return to Żnin. The very town offers many tourist and historical attractions. Żnin, apart from other attractions, is famous for its annual Water Motor Sports Championships, Folk Art Fairs and Agricultural Fairs of the Pałuki region. The town’s most characteristic building is the gothic tower of the City Council from the 15th century, located in the middle of the main square. Commonly known as the bastion, it is one of few buildings in Poland with a quadrilateral basis and an octagon-shaped upper part. Not everyone knows that Żnin is also the place of birth of two great Enlightenment scholars – the brothers Jędrzej and Jan Śniadecki. The historical building of the old town hall, located in the vicinity of the main square, hosts the Museum of Water Motor Sports – the only such museum in Europe. The fascinating architectural monuments of Żnin include churches of Saint Martin and Saint Florian as well as the suffragan diocese – a classical bishop residence from 1795.In Żnin you will surely not be bored. There is a plenty of scenic views as well as hiking, cycling and kayaking routes. During a kayak trip you may visit such lakes as the Gąsawskie, Godawskie, Biskupińskie or Weneckie. The town and its neighbourhood is also not short of farms offering rural tourism services as well as leisure centres, camping sites, hotels and excellent bars and restaurants with affordable prices. One may also not forget about the “Silverado City” – a western theme park surrounded by fields with many attractions for both children and adults. Żnin, with its population of 15 thousand people, located next to route no. 5, approx. 45 km from Bydgoszcz, has a separated zone of investment areas situated in its northern part, with the total area of 64 ha. Excellent location, proximity of large selling markets and developed technical infrastructure have already been appreciated by such investors as: Pepsi-Cola, Kohler + Bovenkamp, or Frigo Logistics. New investors may receive here professional help and legal assistance related to starting business activity. Local self-government authorities are very open to cooperation with those who would like to start their investments in the town or the gmina. Recently, the town has changed and become even more beautiful, following new investments as well as owing to its hard-working and frugal inhabitants. You have to see it on your own. Come to Żnin in every season!

fot. Archiwum UM w Żninie

Urząd Miejski w Żninie, ul. 700 lecia 39, 88-400 Żnin, , tel +48 52 30 31 301, fax +48 52 30 31 103

12


zarówno turystów jak i inwestorów all year round Gminę odnajdziemy na mapie w województwie kujawsko-pomorskim. Choć ma ona, jak wspomnieliśmy, typowo rolniczy charakter, to posiada również niezbędną infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw. Żnin stara się także turystycznie wykorzystać w pełni swe niezaprzeczalne walory krajobrazowe i przyrodnicze. Leżące na Szlaku Piastowskim miasto uznawane jest za „stolicę” Pałuk, malowniczego regionu historyczno-etnograficznego usytuowanego w południowo-zachodniej części Województwa Kujawsko-Pomorskiego i północno-wschodniej Województwa Wielkopolskiego. To właśnie tutaj zaczyna się szlak zabytkowej kolejki wąskotorowej Żnin – Wenecja – Biskupin – Gąsawa. W Weneckim Muzeum Kolei Wąskotorowej miłośnicy kolejnictwa oglądać mogą zabytkowe parowozy, wagony, znaki kolejowe, elementy kolejowej infrastruktury itp. Obok muzeum znajdują się ruiny zamku Diabła Weneckiego, które także warto zwiedzić. Dalej na kolejowym szlaku jest nie mniej ciekawie, ale wróćmy jednak do Żnina. Samo miasto zapewnia wiele turystyczno-historycznych atrakcji. Żnin słynie z organizowanych corocznie zawodów motorowodnych, Jarmarków Sztuki Ludowej i Pałuckich Targów Rolnych. Najbardziej charakterystyczną budowlą Żnina jest gotycka wieża ratuszowa z XV wieku znajdująca się na środku tutejszego rynku. Zwana potocznie basztą jest jednym z niewielu w Polsce obiektów mających u podstawy kształt czworoboku i przechodzących w części górnej w ośmiobok. W Żninie, o czym mało kto wie, urodzili się wielcy uczeni Oświecenia bracia Jędrzej i Jan Śniadeccy. W zabytkowym budynku Magistratu, usytuowanym przy rynku, znajduje się jedyne w Europie Muzeum Sportów Motorowodnych. Do ciekawych architektonicznych zabytków Żnina należą również kościoły - Św. Marcina, Św. Floriana czy Sufragania – klasyczny dwór biskupi z 1795 roku. W Żninie z pewnością nie będziemy się nudzili. Nie brakuje tu bowiem malowniczych, pieszych, rowerowych oraz kajakowych szlaków. Te ostatnie wiodą przez okoliczne jeziora takie jak: Gąsawskie, Godawskie, Biskupińskie czy Weneckie, a także jeziora Małe i Duże Żnińskie. W mieście i okolicach sporo jest gospodarstw agroturystycznych, ośrodków wypoczynkowych, campingów, hoteli, pensjonatów i świetnych lokali gastronomicznych na każdą kieszeń. Warto też wspomnieć o westernowym miasteczku Silverado City, czyli otoczonym polami parku rozrywki z atrakcjami tak dla młodszych jak i starszych. 15 tysięczny Żnin położony przy trasie krajowej nr 5 , ok. 45 km od Bydgoszczy, posiada w północnej części wydzieloną strefę terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 64 ha. Świetne usytuowanie, bliskość dużych rynków zbytu i rozwiniętą infrastrukturę techniczną już dostrzegli tacy inwestorzy jak: Pepsi-Cola, Kohler + Bovenkamp, czy Frigo Logistics. Nowi inwestorzy mogą liczyć w Żninie na profesjonalną pomoc i obsługę prawną przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Tutejsze władze samorządowe są bardzo otwarte na chcących prowadzić inwestycje w mieście i gminie. Samo miasto, zwłaszcza w ostatnich latach, zmieniło się i wypiękniało dzięki nowym inwestycjom oraz pracowitym i gospodarnym mieszkańcom. Warto przekonać się o tym na własne oczy. Żnin zaprasza o każdej porze roku! Oprac. A. Kaliński

e-mail: gmina@um.znin.pl

Ponoć nazwa Żnina wywodzi się ze staropolskiego słowa „żnieja” co określa rolniczy charakter miasta. Słowo to oznaczało bowiem niegdyś żniwa, żniwiarza lub kobietę żnącą zboże.

www.um.znin.pl

13


Brześć Kujawski

– pod względem atutów inwestycyjnych należy do ścisłej polskiej czołówki

Brześć Kujawski jest malowniczym miastem w województwie kujawsko-pomorskim, położonym nad rzeką Zgłowiączką. Jeszcze przed 1250 rokiem uzyskał prawa miejskie. Tu w roku 1260 urodził się i stąd panował nad księstwem brzesko-kujawskim król Polski Władysław Łokietek. Obecnie miasto liczy ponad 4 700 mieszkańców (cała gmina 12 400). Oprócz niewątpliwych walorów turystycznych, przede wszystkim warto zwrócić uwagę na inwestycyjne atuty miasta. Brześć Kujawski to szybko rozwijający się ośrodek miejsko-wiejski. Dzięki swojemu położeniu i bardzo dobrze rozwiniętej infrastrukturze technicznej jest liderem gospodarczym województwa kujawsko-pomorskiego. Ostatnie lata to w  Brześciu prawdziwy inwestycyjny boom. Przybyło dużo dróg, inwestycji chroniących środowisko, obiektów sportowych i rekreacyjnych. Przygotowano również wiele bardzo atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  obrębie

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim Pl. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski, tel. (+48) 54 231 63 10, fax (+48) 54 231 63 24

www.brzesckujawski.pl

14

węzła autostrady A1 (Pikutkowo) pozwala na realizację poważnych projektów inwestycyjnych. Utworzono tu obszar Brzeskiej Strefy Gospodarczej o powierzchni 470 ha, gdzie blisko 20ha to grunty stanowiące własność gminy, które są najbardziej atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi w skali kraju. Węzeł autostradowy w Pikutkowie leży bowiem w centrum Polski w obrębie liczącego ponad 100 tys. mieszkańców Włocławka i połączony jest siecią dróg krajowych oraz wojewódzkich. Strefa sąsiaduje bezpośrednio z  autostradą A1 i drogą krajową nr 62 Włocławek-Poznań. Najbliższe połączenie kolejowe znajduje się 5 km stąd w  pobliskim Włocławku, a do najbliższego lotniska międzynarodowego jest 165 km . Na terenie strefy gospodarczej trwają obecnie inwestycje związane z  budową sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i drogowej. Brzeska strefa posiada pełen dostęp do sieci energetycznej i gazowej, a prowadzone obecnie działania samorządu skupiają się na budowie szerokopasmowej sieci internetowej. Na terenie gminy obowiązują preferencyjne

ulgi inwestycyjne dla nowych inwestorów oraz szereg udogodnień w zakresie projektowania i  prowadzenia procesów inwestycyjnych. Brześć Kujawski to również znakomite gleby, profesjonalne gospodarstwa rolne i rozwijające się prężnie firmy. Gmina zainteresowana jest różnego rodzaju inwestycjami, a  zwłaszcza z  branży przemysłowej, logistycznej, usług i  handlu. Warto dodać, iż Brześć Kujawski to także gmina uzdrowiskowa, posiadająca unikatowe walory i  możliwości lecznicze. Obecnie w miejscowości Wieniec Zdrój powstaje kompleks rekreacyjno-leczniczy, który zapewni profesjonalną bazę i  będzie w  stanie przyjąć blisko 900 kuracjuszy. Zapraszamy serdecznie do Brześcia Kujawskiego, gdzie bogatą historię wspiera nowoczesna infrastruktura zachęcając do lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych, a  statut gminy uzdrowiskowej gwarantuje warunki do wypoczynku i rehabilitacji. Zapraszamy Burmistrz Brześcia Kujawskiego Wojciech Zawidzki


Brześć Kujawski

– one of the Polish leaders in investment qualities Brześć Kujawski is a picturesque town in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship located at the Zgłowiączka River. It was granted municipal rights even before 1250. The king of Poland Władysław the Short was born here in 1260 and ruled the BrzeskoKujawskie Duchy. At present, the town has the population of 4,700 citizens (the population of the entire gmina amounts to 12,400 people). Apart from the obvious tourist attractions, the investment qualities of the town are worth mentioning. Brześć Kujawski is a dynamically developing urban and rural centre. Due to its location and well-developed technical infrastructure it is the economic leader in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship.

In the recent years Brześć experienced a real investment boom. There are more roads, environmentally friendly investments, as well as sport and recreation facilities. A number of attractive investment and housing areas have also been prepared. Adoption of the Local Spatial Development Plan along the A1 motorway junction (Pikutkowo) enables the implementation of major investment projects. The 470 ha area of Brzesko Economic Zone was established here, 20 ha of which belongs to the gmina, that is the most attractive investment area at the national level. The motorway junction in Pikutkowo is located in central Poland in the area of Włocławek with the population of over 100 thousand citizens, and connected with the network of national and voivodeship roads. The zone borders directly with A1 motorway and the voivodeship road no. 62 Włocławek – Poznań. The nearest railway station is 5 km from here – in Włocławek, and the nearest international airport – 165 km. At present, investments concerning the construction of sewage system, water-supply system and road network are made in the economic zone. The Brzesko zone has full

access to energy and gas network, and the activity of the self-government is currently focused on providing the broadband Internet access. Gmina provides preferential capital allowances for new investors and the number of conveniences in terms of design and implementation of investment processes. Brześć Kujawski has also excellent soils, professional agricultural holdings and dynamically developing companies. Gmina is also interested in various investments – especially in industrial sector, logistics sector, and the sector of services and commerce. It is worth mentioning that Brześć Kujawski is also a health resort with unique treatment qualities. A recreation and health centre is presently constructed in the town of Wieniec Zdrój. It will provide a professional base for nearly 900 visitors. Visit Brześć Kujawski, where the interesting history is supported by modern infrastructure attracting new business entities, and its statute of health resort guarantees conditions for relaxation and rehabilitation. Welcome Mayor of Brześć Kujawski Wojciech Zawidzki 15


16

Welcome to Torun  

Welcome to Poland. Torun & Kujawsko - Pomorskie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you