Page 1

Güneş Halkalı Güneş İlkokulu/Ortaokulu Sayı 8 2013

ALAADDİN ŞAHİNTEKİN


r

k e

m a l


Tarihçemiz

Okulumuz binası T.C. Başbakanlık Toplu Konutları ve kamu ortaklığı idaresi başkanlığı tarafından Emlak Bankası aracılığı ile Müteahhit Onur AKDAĞ firması Taahhüdünde 28. Ada 418/1 parsel ve 8642 m2 lik alan üzerine yapılarak 14/09/1992 tarihli işgal zaptı ile Milli Eğitim Bakanlığına devri yapılmıştır. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU adıyla eğitim öğretime başlayan okulumuzun ismi daha sonra HALKALI GÜNEŞ İLKÖĞRETİM OKULU olarak değiştirilmiştir.

Vizyonumuz Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda; Vatanına, milletine, bayrağına, milli ve manevi değerlerine bağlı, ailesine ve Türk Milleti'ne yararlı nesiller Çağdaş, Bilim ve teknolojinin farkında olan, yeniliklere açık, Öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, Nitelikli, sorumluluk bilinci olan, Değerlerini yaşayan ve yaşatan, Hoşgörü sahibi, Olaylara geniş bir açıdan bakabilen, Özgüveni gelişmiş, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımcı, Demokratik ve laik bireyler yetiştirmektir.

Misyonumuz Geleceğimizin güvencesi ve teminatı olan çocuklarımızın, her türlü şiddetten ve kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı, çağın gereklerine uygun, güvenli bir ortamda nitelikli bir eğitim alarak kendilerine, topluma ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirilmeleri okulumuzun en önemli amacıdır.

www.halkalıgunes.k12.tr

1


RIM HÜSE Yİ

YEL

DE R

T A SA

N

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

2013

1Tarihçemiz

2 İçindekiler 3 Okul Müdürü’nün Yazısı

4 Editörden 5 Rehberlik

6 İdarecilerimiz

10 1.Sınıflar 12 2.Sınıflar 14 3.Sınıflar 15 4.Sınıflar 16 Sınıf Fotoları

26 Röportaj

30Etkinlikler

34 EĞLENCE GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU ADINA SAHİBİ HASAN TALAN OKUL MÜDÜRÜ

2

SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA GÜNDÜZ SORUMLU ÖĞRETMEN ELİF DÖLEK

www.halkalıgunes.k12.tr

FOTOĞRAFLAR İMAM BAĞCI DERGİ KOMİSYON GÖKSEL ŞAŞKIN


Yaklaşık iki yıla yakın bir zaman oldu, bu okulda yöneticilik yapmaktayım bu kurumun en çok ihtiyacı olan şeyin birlik ve beraberlik içerisinde bir ekip ruhu oluşturmak olduğunu anladığımda, bu yolda çalışmalar başlattım . Bunu sağlayabilmenin diğer başarıları beraberinde getireceğine ve huzurlu bir çalışma ortamının tüm paydaşlarımıza yansıyacağına, bu durumun öğretmen ve öğrencilerimizi olumlu yönde etkileyeceğine inanıyordum ve bugün bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyorum tam bir güven ortamı tesis edilmiştir. Bu kadronun hayata hazırladığı daha duyarlı gençleri görmekten de son derece mutluyum. Her ülke, eğitim sisteminin yalnızca öğrencilere değil, bir bütün olarak topluma katkıda bulunmasını bekler ve bu nedenle eğitim sistemini hep denetim altında tutmak ister. Eğitim sisteminin verimi ve niteliği verilen eğitimin niteliği ve etkili oluşuna bağlıdır. Eğitim, dünyanın en zor işi olduğu gibi sabır ve özveri gerektiren bir iştir. Biz eğitimciler bu durumun farkındayız ve yapılabileceklerin en iyisini yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bunu yaparken çağın gereklerinden olan teknolojiyi eğitimin hizmetine mutlaka sunmalıyız. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde ailenin rolünü asla unutmamamız gerekmektedir. Ailelerin okuldaki eğitim öğretim sürecine tam destek vermesi gerekmektedir…. Ancak bu şekilde daha yararlı sonuçlar elde etmek mümkün olacaktır. Sevgili öğrenciler, Sizlerden hem anne-babanız hem öğretmenleriniz hem de ülkeniz büyük beklenti içerisindedir. Benim ne beklediğimi ise her zaman duymaktasınız. Bir kez de buradan duyurmak istiyorum; ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetişmeniz; kısacası kendine çevresine ve ülkesinin çıkarlarına faydalı birer insan olarak yetişmenizdir . Sevgili öğrenciler, Yüce önder Atatürk'ün milletin kaderini bütün olumsuzluklara rağmen değiştirmesi sizlere rehber olmalıdır. Unutmayınız ki, "Vatan Çalışkan İnsanların Omuzları Üstünde Yükselir ve Hayat Bulur." Kurtuluş savaşı yıllarında azim ve kararlılığın ulusumuzun tarihinde ne denli önemli bir yer tuttuğunu hepiniz bilmektesiniz. Sizlere yakışan, başarı yolunda azim ve kararlılık göstermenizdir.

www.halkalıgunes.k12.tr

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

BAŞYAZI

Sayın Okurlar, Öğretmen Arkadaşlarım ve Sevgili Öğrenciler,

Bu vesileyle dergi çalışmasının uzun soluklu olmasını temenni eder, emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencilerimi yürekten kutlarım.21.05.2013 Uz.Öğrt. Hasan TALAN Okul Müdürü

3


EDİTÖR www.halkalıgunes.k12.tr

4

Güneş

Merhaba sevgili öğrenciler ve okurlar, Bu yılki dergimizde de yine kendinizden bir şeyler bulabileceksiniz. Kendimiz dedim ya, evet, kendimizi ne kadar iyi tanıyoruz, toplumumuzun değer yargılarını ne kadar iyi biliyor ve bunları uyguluyoruz? Çok köklü bir geçmişe sahip Türk kültürünü geleceğe taşıyacak olan nesillerimizi saygı, sevgi, barış ve huzur ortamında büyütmek bizlerin ellerinde. Haydi anne ve babalar, çocuklarımızı eşitlikçi, demokratik, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, cumhuriyete sahip çıkabilen, yardımsever kısacası erdemli ve özgür bir insan olarak yetiştirelim. Okul ve aile iletişimini güçlü tutup onlara güzel yarınlar bırakalım. Sevgi ile büyüttüğünüz çiçeklerinizin etrafına mutluluk saçmasına izin verelim. Unutmayın, eğitim önce evde-ailede başlar, sonra sosyal çevrede devam eder. Sizler ne kadar iyi örnek olursanız onlar o kadar iyi yetişir.

ELİF DÖLEK TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

EDİTÖRDEN.....


Anne baba çocuklarını eğitirken, öncelikle gelişim evrelerini ve çocuklarının içinde bulunduğu gelişim dönemini tanımalıdır. Çocuklarımızın gelişim evrelerini iyi bilmemiz ve onların farklılıklarını dikkate alarak iletişim kurmamız daha sağlıklı, huzurlu ve başarılı bireyler olarak yetişmelerine olumlu katkı sağlayacaktır. Diğer bir ifadeyle çocuklarımızı tanıyarak işe başlamalıyız.

Anne baba çocuklarının kendi modelleri olmadığı gibi, kardeşlerinden ve arkadaşlarından farklı, bağımsız, kendine özgü zekâ ve kişilik özellikleri olan bir birey olduğu gerçeğinden hareket etmelidirler. Anne babanın çocuklarına “uygun olan davranışı” ya da neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğretebilmeleri için, gerek kendi aralarında, gerekse çocuklarına yönelttikleri davranışlarında dengeli, tutarlı ve kararlı olmaları gerekir. Çocukların disiplin sorunlarının temelinde, tutarsız disiplin anlayışı yatar. Verilen ceza ve ödüller, yapılan açıklamalar net olmalı, ruh haline göre değişmemelidir. Tutarlı olmak katı olmak anlamına gelmez. Anne babanın güvenli bir çocuğa sahip olabilmeleri için önce kendilerine, sonra birbirlerine, ardından da çocuklarına güvenmeleri gerekir. Çocuğun taklit yoluyla her türlü davranış kalıbını öğrenmesi söz konusu olduğunda anne-baba “istenen uygun davranış” örüntülerini geliştirmelidirler. Anne-baba önce kendi içlerinde barışık, huzurlu birer birey ve sağlıklı birer özdeşim modeli olmalıdır. Anne baba çocuğun yaşı ve yeteneklerine uygun isteklerde bulunmalı, çocuğu hayal kırıklığına uğratacak, yaşının üstünde beklentiler içine girmemelidir. Anne babalar, otonom(kendi kendini yöneten) bireyler yetiştirebilmeleri için gerekli psiko-sosyal ortamı hazırlamalıdır. Bunun için de aşırı koruyucu yaklaşımdan kaçınarak bireyin kendi kendini yöneten bir birey olmasına fırsat verilmelidir. Demokratik bir aile ortamında çocuk, cesaretli ve topluma uyumlu bir insan olarak yetişir. Sonuç olarak anne ve babalar olarak sizler sağlıklı bir toplumun inşa etmenin en önemli unsurlarından olan çocuk yetiştirme konusunda çok dikkatli ve duyarlı davranmalı, çocuklarınızı yetiştirirken onları ne kendilerine güven duymayacak kadar korumacı, ne de sorumsuz davranmasına neden olacak kadar kuralsız bir biçimde yetiştirmeliyiz. Onlara demokratik bir aile içerisinde büyüme olanağı tanıyarak topluma özgüveni yüksek ve sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak kazandırmanız; hem yaşadığımız ülkemize hem de biricik yavrularınıza bırakacağımız en değerli mirastır.

www.halkalıgunes.k12.tr

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

Nesibe DOĞAN Rehber Öğretmen

Sevgili anne ve babalar, Aile, toplumun önemli bir rüknüdür. Bu rüknün sağlamlığı millet ve devletin de sağlamlığı demektir. Bu hususta gereken hassasiyeti göstermek durumundayız. Toplumun geleceğini oluşturan küçük beyinlerin ve tertemiz ruhların eğitildiği ilk ocak, hayatı hecelemeye başladıkları ilk mektep ailedir. Öyleyse ideal anne baba birer terbiye ustası olmalıdır. Belli bir seviyede eğitimli olmalı ve psikoloji, pedagoji bilgisine sahip bulunmalıdır.

REHBERLİK

SAĞLIKLI AİLE ORTAMI

5


HASAN TALAN OKUL MÜDÜRÜ

www.halkalıgunes.k12.tr

MÜDÜR YARDIMCILARIMIZ

MUSTAFA GÜNDÜZ MÜDÜR YARDIMCISI

OKUL AİLE BİRLİĞİ

Nuray POLAT Başkan

6

ENGİN KIYLIOĞLU MÜDÜR YARDIMCISI

ESME ÖRER MÜDÜR YARDIMCISI

Muhsine BERTÜRK Muhasip

YARDIMCI PERSONELİMİZ

Yılmaz GÜNER

Erdal GÜNER

Tosun ÖZDEMİR

Abdullah AYDIN

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

İDARECİLERİMİZ

İDARECİLERİMİZ


SERGİ 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

www.halkalıgunes.k12.tr

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

SERGİ

7


www.halkalıgunes.k12.tr

8

Atatürk, Millî Mücadele'de millî birliği sağlayan eşsiz bir lider, savaş meydanlarında gerçekçi bir kumandan, devlet kuran büyük siyaset adamı, milletini çağdaşlaştıran güçlü bir devrimcidir. Bu nitelikleriyle, insanlık tarihinin tanıdığı en büyük adamlardan biri olduğuna şüphe yoktur. Kahramanlık ve yüksek insanlık meziyetlerini kişiliğinde en yüksek düzeyle taşıdığında dünya tarihçileri ve fikir adamları tereddütsüz birleşmektedir. Tarihin büyük tanıdığı kişilerle karşılaştırıldığı zaman, türlü bakımlardan belirgin üstünlükleri göze çarpmaktadır. Atatürk, her şeyden önce, hem fikir hem hareket adamıydı. O, fikri ve hareketi kişiliğinde birleştirmiş bir liderdi. Fikir ve düşüncelerinin özünü oluşturan Atatürkçülük, her türlü dogmatik unsurdan sıyrılmış akılcı bir dünya görüşüdür. Memleket gerçeklerinden kaynaklanan, sorunlar karşısında akıl ve bilimin yol göstericiliğini kabul eden bu gerçekçi görüş, gerek Türk Bağımsızlık Savaşı'nın gerekse onu izleyen Türk çağdaşlaşma hareketinin temelini oluşturmuştur. Atatürk, üstün nitelikleri sayesinde,

Türk milletinin tarihsel seyrini değiştiren askerî ve siyasî zaferlerle onu uçurumun kenarından kurtarmıştır. Dünya tarihinde, her türlü imkânsızlığa rağmen inandığı fikri uygulamaya koyarak "Ya bağımsızlık, ya ölüm!" parolası ile büyük bir mücadeleyi kazanmış, arkasından yepyeni nitelikte çağdaş bir devlet ve millet yaratmış adam azdır. İçinde bulunduğu şartları değerlendirmede, engelleri ortadan kaldırmada gösterdiği büyük başarı, Atatürk'ün ayrı bir özelliğini oluşturmaktadır. Atatürk yaratıcısı, yapıcısı olduğu "Türk Devrimi"ni dünyaya tanıtırken, "Bu devrim, yüksek bir insanî ülkü ile birleşmiş vatanseverlik eseridir. Çocuklarına bütün güzellikleri ve bütün büyüklükleri görmek ve aynı zamanda bütün sefaletlere acımak sanatını öğretmektedir" diyordu. Yabancıların, "Düşmanlarınız kimlerdir?" sorusuna, "Biz kimsenin düşmanı değiliz; yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız!" yanıtını veriyordu.

ATATÜRK ve ÇOCUKLAR Atatürk sen kazandırdın, Çocuklara bu bayramı, Seni candan severiz, Ellerinden öperiz. Atatürk ve çocuk demek, Geleceğe umut etmek, Güvenli yarınlar için, Çocukları sevmek gerek. Atatürk'üm canım benim, Sana çok teşekkür ederim. Kurduğun cumhuriyet için, Seni her zaman överim. Ahmet Emre TOPÇU

YÜCEL ARAZSU SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

ATATÜRK

ATATÜRK’ÜN ÜSTÜN KİŞİLİĞİ


“Bir gün Akşehir civarında bir köye gittim. Çok yağmur yağıyordu ve soğuk vardı. Kendimi belli etmeyerek, bir evin önünde duran kadına: -'Bacı yağmur var, soğuk var. Beni çatın altına kabul eder misin' dedim? O hiç tereddüt etmeyerek, buyurun dedi ve beni bir odaya aldı. Odada ateş olmadığı ve yeni bir ateşin yakılması uzun zamana bağlı olduğu için: -'İsterseniz bizim odaya gidelim. Orada hazır ateş var' dedi. Odaya girdik. Ondan sonra komşulardan birkaç kadın ve birkaç erkek geldi. Beraberce konuşmaya başladık. Konuşurken bana en önemli soruları soranlar kadınlar oldu. Askerin vaziyetini, düşmanın halini, en önemli düşmanın hangisi olduğunu sordular ve bunları sorarken hiç bir telaş ve hileyi lüzum görmediler. İnsanca konuştular. Fakat biraz sonra, benim kim olduğumu anlayınca telaş gösterdiler ve söyledikleri, sordukları şeylerden kendilerine bir zarar geleceğini zannederek korktular! Çünkü şimdiye kadar resmi bir adamla açıkça konuşmayı büyük bir suç gördüler...” (Mustafa Kemal, 1928)

Ulusal Egemenlik ve Atatürk Her yıl 23 Nisan günü, 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan TBMM'nin kuruluşunun yıldönümü olarak kutlanmaktadır. Bu nedenle Atatürk ile Millî Egemenlik arasındaki ilgi güncel bir konudur. Bilindiği gibi, geniş bir tanım ile Atatürkçülük, Türk milletinin tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve iklin rehberliğinde çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılması, amacı ile esasları Atatürk tarafından belirtilen fikir ve ilkelerin bütünüdür.

www.halkalıgunes.k12.tr

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

ATATÜRK

Atatürk'ün Ağzından Türk Köylüsü

Güçlü bir devleti öngören Atatürk'e göre, Türk Devleti'nin dayandığı esaslar, tam bağımsızlık ve kayıtsız şartsız milli egemenliktir. Atatürk tam bağımsızlığı, “siyasî, malî, ekonomik, adlî, askerî, kültürel, kısaca her hususta bağımsızlık ve serbestlik” olarak tanımlamaktadır. YÜCEL ARAZSU SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ

9


1.SINFLAR www.halkalıgunes.k12.tr

Anasınıfı Yeşilay Haftası

Okulumuz anasınıfında Yeşilay Cemiyeti tarafından, yeşilayın önemini kavratma ve sağlıklı beslenmeyi destekleme amacıyla 07 Aralık 2012 Cuma günü etkinlik yapılmıştır. Etkinlik sonunda çocuklara rüzgar gülü ve balonlar dağıtılmıştır.

10

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

1.i Sınıfı öğrencileri ilk gezilerini yaptılar merakla okudukları kitabın yazarı Yekta KAPAN'a imzalattılar,ayrıca tiyatrocu Görkem YELTA ile hatıra fotoğrafı çektiler


1.SINFLAR

OKULUMUZDA NEVRUZ

www.halkalıgunes.k12.tr

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

OKULUMUZDA EKG

Baharın gelişini müjdeleyen Nevru Bahar Bayramı okulumuzda öğretmenler odasında kutlandı.

11


www.halkalıgunes.k12.tr

12

2B SINIFI PİKNİK VE TİYATRO ETKİNLİĞİ

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

2.SINFLAR

2.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SİNEMA KEYFİ


3.SINFLAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı okulumuzda büyük coşkuyla kutlanmıştır.

İZCİLERİMİZİN 23 NİSAN ANKARA GEZİSİ

www.halkalıgunes.k12.tr

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

13


www.halkalıgunes.k12.tr

Avcılar Paşaeli Piknik Alanında 2-D sınıfı olarak hıdırellezi kutladık .

14

PAPATYALAR SINIFI Çok severiz biz okulu, Kitabımız bilgi dolu. Okur yazar her Türkoğlu, Yükselmenin budur yolu. Kağıt, kalem, kitap, defter, Bizi bunlar adam eder. Öğretmeni candan dinler, Öğreniriz pek çok şeyler. Çalıştık, başardık, Bir çok konu atladık. Şimdi 3/D'liyiz. Öğretmenimizi çok severiz. Eylül YEŞİLIRMAK

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

4.SINFLAR

HIDIRELLEZ


1 D

www.halkalıgunes.k12.tr

1 B

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

1 C

SINIFLARIMIZ

1 A

15


www.halkalıgunes.k12.tr

1 F

1 G

1 H

SINFLARIMIZ

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

16

1 E


2 B

www.halkalıgunes.k12.tr

1 K

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

2 A

SINIFLARIMIZ

1 İ

17


www.halkalıgunes.k12.tr

2 D

2 E

2 F

SINFLARIMIZ

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

18

2 C


3 D

www.halkalıgunes.k12.tr

3 B

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

3 C

SINIFLARIMIZ

3 A

19


www.halkalıgunes.k12.tr

3 F

4 A

4 B

SINFLARIMIZ

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

20

3 E


4 F

www.halkalıgunes.k12.tr

4 D

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

4 E

SINIFLARIMIZ

4 C

21


www.halkalıgunes.k12.tr

5 B

5 C

5 D

SINFLARIMIZ

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

22

5 A


6 D

www.halkalıgunes.k12.tr

6 B

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

6 C

SINIFLARIMIZ

6 A

23


www.halkalıgunes.k12.tr

7 A

7 B

7 C

SINFLARIMIZ

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

24

6 E


8 B

www.halkalıgunes.k12.tr

7 E

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

8 A

SINIFLARIMIZ

7 D

25


www.halkalıgunes.k12.tr

8 D

8 E

SINFLARIMIZ

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

26

8 C

ANASINIFI


Karateye kaç yaşındayk en başladınız Sekiz veya dokuz yaşındayk en başladım. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

İstanbul'a geldiğimizde altı yaşındaydım. Halkalıdaki İFA Spor Kulübü'nde karate salonu açılmıştı. Ben de yedi yaşındayken babamın isteğiyle oraya başladım ve çok başarılı oldum. Kaç senedir bu sporu yapıyorsunuz ve bu spora başlarken size en fazla kim destek oldu? 28 yıldır karateyle uğraşıyorum, kendi salonlarımı açıyorum. Bu süreç içerisinde bana en fazla desteği kardeşim Yaser verdi. Şimdi o da benim gibi sporcu ve şampiyon.

Kaç defa şampiyonluk yaşadığımı saymadım, ama 30 veya 40 kere olmuştur. Milli takım ile Dünya, Avrupa ve Balkanlarda çeşitli başarılara imza attık. Bundan sonraki hedefiniz nedir? Bundan sonra daha büyük projelerde yer alıp adımı ölümsüzleştirmek istiyorum. Son olarak bizlere söylemek istediğin bir şeyler var mı? İdolü olan değil, idol olan bir duruşum var. Siz sporun içinde olun, spor sizinle gelişsin.

www.halkalıgunes.k12.tr

5 Ocak 1977'de Tuzluca'da doğdum. Henüz altı yaşımdayken ailemle birlikte İstanbul'a geldim. Halkalı İlköğretim Okulu'nda eğitimime başladım. 19841994 yılları arasında İFA Spor Kulübü adı altında müsabakalara katıldım. Sağlık sorunları nedeniyle yarım bırakmak zorunda kaldığım eğitimime 2000 yılında açık öğretim kurumlarında devam ettim. Liseyi 2005'te bitirdim. Aynı yıl Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği okumaya başladım. 2009'da bu bölümü tamamladım. Daha sonra emlak işleriyle Uğraşmaya başladım; ancak emlak işlerinde başarılı olamadım.

Peki bu karate hevesiniz nereden geldi?

başarılarınızdan, kaç defa şampiyonluk yaşadığınızdan söz eder misiniz?

RÖPORTAJ

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

ALAADDİN ŞAHİNTEKİN İLE RÖPORTAJIMIZ

Bize biraz da

27


RÖPORTAJ

Müdürümüz ile röportaj sırasında..

İYİ BİR YÖNETİCİ NASIL OLMALIDIR? Yaptığınız işten memnun musunuz ? Müdürün bir amacı olmalıdır, eğer amacı varsa bu işi yapar eğer yoksa çekilmez bir hale gelir.Benim bir hedefim var ve buda gelecek nesillere iyi bir eğitim sunmaktır. Peki bu işi yaparken en dikkat ettiğiniz şey nedir ? Bir günü kusursuz geçirmek, zor bir günü atlatmak.

www.halkalıgunes.k12.tr

Yöneticilikte olmazsa olmaz dediğiniz bir şey var mıdır ? Güvenlik,hijyen ve temizli.Bizim okulumuzda bu konuda iyi. Müdürlük ve öğretmenliği aynı anda yürütebiliyormusunuz ? Mecburen oluyor.Yasalar öyle gerektiriyor. Branşınız nedir ? Tarih. Öğretmenlik mi yoksa müdür olmak mı daha iyi ? Öğretmenlik işin en güzel yanı.Asıl meslek öğretmenliktir müdürlük ise yan branştır. Son olarak biz öğrencilerinize diyecek bir şeyiniz varmı? Hayatın acımasız bir terazisi vardır.Herşeyin bir karşılığı vardır.İnsan verdiğinin peşine düşer.

HERKES NE KADAR CEFA ÇEKERSE O KADAR SAFA ÇEKER...

Röportaj sonrası...

28

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

OKUL MÜDÜRÜ İLE RÖPORTAJIMIZ


DOST DEDİĞİN... Çok içtenlikle söylüyorum ki insanın yanında destekçisi olmazsa her şeyi kendisi üstlenemez Her insan zor anlarında sarılacak bir kardeş, bir dost, bir arkadaş veya varlığından güç alacağı bir aşk ister. Gözleri dolduğu an yetişmeli bu kişiler. Korkuda, sevinçte, hüzünde, yanında olmalı. Bir bakışı, bir sözü yüreğe işlemeli. Senin her hissettiğinin bin katını o hissetmeli ki anlasın seni, hissetsin seni,hissetsin… Duysun seni. Konuştuğunu değil, düşündüğünü. Konuşulanı herkes duyar. Kulağıyla değil, yüreğiyle dinlemeli. Düşüncelerini duymalı, hissetmeli seni, hissetmeli… Görmeli seni, içini görmeli. Gözüne baktığı ''an'' tüm hislerini görmeli. Bakışlarını okumalı. Her yanını tüm saflığıyla görmeli. Ürkek, güçlü, cesur, hüzünlü, deli… O da tüm halleriyle yanında olmalı. Apaçık, çok yalın. Dost ''en'' olmalı. En iyi, en güzel, en güvenilir, en duygulu, en sadık… En ''en'' olmalı… Dostun demek ''sen'' demek; sen demek ''dostun'' demek olmalı. Beste Nur GÖR ( 8/B)

www.halkalıgunes.k12.tr

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

TÜRKÇE

hayatta her zaman bir dostu olmalı insanın....

Her zaman svdiklerinizle olun, sevdiğiniz yerde, sevdiğiniz şekilde, ve sevginizle....

29


GÜNÜ

www.halkalıgunes.k12.tr

OkulumuzdaDünya Pİ günü 14 Mart’ta 5.sınıflar arasında yapılan tişört tasarım yarışmasıyla kutlanmıştır. Matematikle ifade edebiliyorsanız bilginiz doyurucudur. LORD KELVİN

30

Matematiği kullanmayan bilimler, ele aldıkları konularda ancak dış yapıyı inceleyebilirler; çünkü matematikle dile getirdikleri, ancak birtakım bağıntılardır; bu bağıntılar ise özle ilgili unsurlar arasında değil, dış görünüşle ilgili noktalar arasında olabileceğinden, bir varlığın özünü, onun aslında ne olduğunu bize vermekten acizdirler. O halde matematik, tabiat bilimleri, tarih gibi kişiliğin içlerine nüfuz edip, onu derin bir sezgi ile kavrayabilen bir disiplinin önünde çok aşağı niteliktedirler. M. Kemal Atatürk

Resim bir bilimdir ve tüm bilimler matematiğe dayanır. İnsanın ortaya koyduğu hiçbir şey matematikte yerini bulmaksızın bilim olamaz. Leonardo Da Vinci

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

MATEMATİK

DÜNYA


GÖRSEL SANATLAR

Her çocuk sanatçıdır;asıl mesele büyüyünce de sanatçı kalabilmektir.Pablo Picasso

www.halkalıgunes.k12.tr

Mantık siz A noktasından B noktasına götürür;hayal gücü ise heryere........ A.EİNSTEİN Resim,çokgeniş köklü kültüre ve metoda dayanır. Resmi ilimsiz ve pratik olarak yapabileceğini sananlar, pusulasız,dümensiz bir geminin tayfalarına benzerler. Nereye gittiklerini kesin olarak bilmezler.Leonardo Da Vinci. Bir ülkede akıl ve sanattan çok,servete değer verilirse,bilinmelidir ki,orada keseler şişmiş,kafalar boşalmıştır.H.Friedrich

TEKNOLOJİ TASARIM

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

TEKNOLOJİ VE TASARIM

31


Okulumuzda düzenlenen 10 Kasım töreninde Atamızın hayatını slayt gösterisiyle bir kez daha hatırlayıp, şiirler okuyarak andık. Kurduğu cumhuriyete sahip çıkacağımıza bir kez daha söz verdik.

www.halkalıgunes.k12.tr

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİMİZİ ANMA GÜNÜ

32

Bu anlamlı gün, saygı duruşu , İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından okul müdürü Hasan Talan'ın konuşması ve 4-A sınıf öğretmeni Hülya Söğüt ve öğrencileri tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı bir tiyatro oyunuyla kutlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Okul bahçesinde yapılan törenin ardından öğretmenler günü için hazırlanan ikramlar yendi.

ETKİNLİKLER

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

ETKİNLİKLER

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ


ETKİNLİKLER

Okulumuz beden eğitimi öğretmenleri tarafından hazırlanan spor sergisi açıldı. Ayrıca spor salonumuzun yenilenmesinde öğretmenlerimizi destekleyen Okul Müdürü Sayın Hasan Talan'a, beden eğitimi öğretmenlerimiz Işıl Altay, Selim Aslanhan ve Kaan Serter tarafından plaket verildi.

İZCİLERİMİZ İLE YERLİ MALI

Okulumuzda İzci Kulübü öğretmenleri ve öğrencileri tarafından veli desteği de alınarak hazırlanan Yerli Malı Haftası neticesinde yapılan program görülmeye değerdi. Yöresel yemeklerin hazırlandığı ve kültürümüzü yansıtan sergi büyük beğeni topladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

www.halkalıgunes.k12.tr

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

SPOR

33


GÜZEL ŞİİR OKUMA YARIŞMASI Okulumuzda 5-6-7-8. sınıflar arası güzel şiir okuma yarışması yapıldı. 5. Sınıflarda 1. Olan 5-C sınıfından Ceren ASLAN 6. sınıflarda 1. Olan 6-B sınıfından Hümeyra Tül Zişan Özdemir, 7. Sınıflarda 1. Olan 7-E sınıfından Beyza BAYRAM 8. sınıflarda 1. Olan 8-B sınıfından Beste Nur GÖR ve Eylül Buruk DOĞAN Yarışmada emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

www.halkalıgunes.k12.tr

DEPREM TATBİKATI

34

Hazırlıklı Olmak Şart! Okulumuzda olası bir depreme karşı öğrencileri ne yapacakları konusunda bilinçlendirmek amacıyla deprem tatbikatı yapılmıştır.

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

ETKİNLİKLER

GÜZEL ŞİİR OKUMA YARIŞMASI


ETKİNLİKLER

Kimyasal bir saldırı karşısında ne yapılacağı konusunda bilgilendirme amaçlı tatbikat yapıldı. Tüm öğrencilerin düzenli ve güvenli bir şekilde sığınaklara inmesi sağlandı.

SANTRANÇ VE BİLGİ YARIŞMASI

3.Sınıflar Satranç Turnuvası sonuçlanmış olup, 3/B sınıfından Furkan Emre YALÇIN birinci; Barış Can HİÇYORULMAZ ikinci olmuştur.Öğrencilerimizi kutluyor,başarılarının devamını diliyoruz.

Okuluz da Ortaokul öğrencileri arasında yapılan Bilgi Yarışmasında 5.sınıflardan 5-C,6.sınıflardan 6-D,7.sınıflardan 7-B, 8.sınıflardan 8-D sınıfı birinci olmuştur.Öğrencilerimizi kutluyor,başarılarının devamını diliyoruz.

www.halkalıgunes.k12.tr

HALKALI GÜNEŞ İLKOKULU/ORTAOKULU

KİMYASAL TATBİKAT

35


EĞLENCE

36

www.halkalıgunes.k12.tr


.h ~j

.

fatı~ dersanes ı a.nadt)lu \'(·

fc:ı1 li~elerir1r llaLırlık


dergi güneş  

dergi güneş

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you