Page 1

PORTFOLIO LINNÉA WEJÅS CHALMERS ARKITEKTUR


CV KONTAKTUPPGIFTER

ARBETSLIVSERFARENHETER

VEM ÄR LINNÉA?

Linnéa Wejås

2017- Kökskonsult Ikea Kållered, Göteborg

Jag är en glad och driven tjej som ständigt har sikten framåt. I allt jag ger mig in i, drivs jag av att utvecklas och uppnå ett så bra resultat som möjligt. Målmedvetenheten är oftast en av mina främsta styrkor då det många gånger resulterar i att jag uppnår mina mål.

960104-3004 Hedåsgatan 20 412 53 Göteborg

2016-2016 Arbetsledare Restaurang Systrarna Brådhés, Nävekvarn

072-376 10 22

2015-2015 Personlig assistent Humana, Nyköping

wejas.linnea@gmail.com

2014-2017

Vårdbiträde Invita Hemtjänst, Nyköping

2013-2014 Kassabiträde Max Max hamburgerrestaurang 2012-2012

Ung Entreprenör, Gófiket Sörmlands sparbank, Nyköping

UTBILDNING

FÖRTROENDEUPPDRAG

2015-2018 Arkitekturprogrammet Chalmers Tekniska Högskola

2017-2018 Ordförande Arkipelago Göteborg Chalmers Tekniska Högskola www.arkipelago.nu/goteborg/

2013-2015 Naturvetenskapsprogrammet Nyköpings Enskilda Gymnasium 2012-2013 Orienteringsgymnasiet Alléskolan, Hallsberg

2016-2017 Arkitektursektionens Mottag- ningskomitté Chalmers Tekniska Högskola

Jag har alltid trivs med att ha många bollar i luften och tydliga rutiner vilket medfört att jag varit aktiv i diverse olika föreningar, idrotter och haft flertalet jobb på min fritid. Det senaste året har jag parallellt med utbildningen både jobbat som kökskonsult på Ikea samt varit ordförande för Arkipelago Göteborg som i år anordnade den största Arkipelagomässan i Göteborg hitintills. Oavsett situation så har det alltid betytt mycket för mig att se och göra det där lilla extra för personerna i min omgivning. Min sociala förmåga gör att jag stimuleras av att arbeta med människor och i grupp. Jag hoppas även hos Er kunna bidra till gruppen. Jag söker praktik hos Er därför att jag är nyfiken på arbetslivet och ser det som en stor möjlighet att utvecklas till att i slutändan bli en ännu bättre arkitekt. Jag vill under praktiken fortsätta utforska för att i slutändan kanske hitta Det som jag brinner lite extra för.

2.


INNEHÅLL s. 4-6 CURTAIN HOTEL

ETT URVAL FRÅN ALLA TRE ÅRSKURSER Denna portfolio innehåller projekt från alla tre år på kandidatutbildningen, varav två är enskilda arbeten och två är grupparbeten om tre personer. Portfolion visar ett urval från varje projekt.

s. 7-9 UTIFRÅN; IN

Jag är en problemlösare vilket genererar att i de uppgifter jag får, vill jag lösa uppgiften med alla dess förutsättningar så väl som möjligt. Planlösningar brukar därmed lyftas som min främsta styrka medan jag ser formgivning som ett exempel på mina utvecklingsområden. Under en eventuell tid hos Er hoppas jag kunna bli inspirerad och utvecklas på flera plan. s. 10-12 GRÖNHÄLSAN

s. 13-16 SOLVINKELN

3.


Exteriörperspektiv över entrésituationen till konferenshotellet Curtain Hotel.

CURTAIN HOTEL UPPGIFT

PROJEKT

Uppgiften var att på bestämd tomtgräns vid nya Gamlestads Torg (Göteborg) gestalta ett konferenshotell enligt ett förutbestämt program. Uppgiften var komplex där allt från flöden till bärande system, installationer och detaljer skulle behandlas. Enskilt arbete.

I detta projekt ville jag utforska materialet tyg och dess olika användsområden. En bärande idé var att skapa en upplevelse av ett ljust skal och en inre mörk kärna. En viktigt utgångspunkt var de krav på flöden denna typ av verksamhet kräver.

4.


RESECENTRUM

NY

TA GA

AR TIL

LER

IGA TA N

ÄGEN ADSV LEST

GAM

SITUATION Tomten ligger i anslutning till nya Gamlestad Torgs resecentrum som kommer bli en av Göteborgs största knutpunkter för kollektivtrafik. Detta skapar goda möjligheter för en aktiv bottenvåning dygnet runt.

1

1

ENTRÉPLAN, SKALA 1:200 1

2

2

5

5

5

5

5

2

10

20m

10

20m

50m

20

10

10m

50

100m

MATERIALET TYG Inspirationsbilder på olika användningsområden av materialet tyg. 1

KONFERENSPLAN, SKALA 1:400

ENTRESOLPLAN, SKALA 1:400

HOTELLPLAN, SKALA 1:400

1

1

2

5

2

2

5

5

5

10

20

10m

10

20m

20m

50m

5.


1

SEKTION B-B, SKALA 1:400

1

1

2

1

SEKTIONSUTSNITT A-A, SKALA 1:100 1

2

2

5

5

10

5

5

5

5

5

2

2

10

20m

20m

FASAD MOT NORR, SKALA 1:400

1

1

50m

20

10

1

10m

10

50

2

5

5

5

5

5

100m

2

2

10

20m

Fasaddetaljer

20m

50m

20

10

10m

10

50

100m

10m

Perspektiv pausyta, tyg- och ljusinstallation i taket.

20m

6.


Vy 1. Perspektiv inifrån inomhustorget i det nya stationshuset som blir Nödinges nya nav.

UTIFRÅN; IN UPPGIFT

PROJEKT

Ale kommun önskar en ny stationsnära stadsdel med karaktären av en småstad. Platsen ligger längs med E45an och består idag av ett högt bullerutsatt köpcentrum och parkeringsområde. Grupparbete om tre personer.

I detta projekt ville vi lösa bullerfrågan, lyfta Nödinges befintliga kvalitéer och skapa en stadsdel som kan förena det idag, så som vi upplevde det, segregerade Nödinge.

7.


ARBETSMETOD

FÖRUTSÄTTNINGAR

aktivitetsområde

utb

ildn

lb äc kd am m en

kult

ur

goda kommunikationsförbindelser

ing

idrottspark

Bindande stråk på bef. kvalitéer

göta älv

Länkande platser

Samlande kärna

bostadsöar

befintligt

oslipade kvalitéer

bef. skola 7-9

bostadsområde

kulturum

vy 3

idrottshall

förskola

kommunhus

skola F-6

EN SAMMANHÅLLEN SMÅSTAD Strategin för uppnå våra intentioner var att gradvis, utifrån och in mot stadskärnan, öka skalan och stadmässigheten med mer slutna kvarter och verksamheter. Detta i samband med att skapa huvudstråk byggda på befintliga kvalitéer, dels för att lyfta dom, men också för att skapa en stad alla invånare kan känna en samhörighet till.

vy 2

vy 1

stationscentrum

TROLLHÄTTAN

1

1

1

2

5

2

2

5

5

10

50

10m

10

10

5 20 ILLUSTRAIONSPLAN SKALA 1:2000 5

E45

GÖTEBORG

pendelstation

20m

20m

50m alläm bastu

100m

8.


Handel /föreningar 10 000 kvm

Bostäder 900st

Offentliga verksamheter 10 000 kvm

Parkering 700 platser

kommunhus/ fritidsgård

uppträdestrapp

huvudgata

huvudtorg

inomhustorg

stationshus

P

P

PLANUTSNITT STATION/TORG

Vy 2. Perspektiv huvudgatan som leder mot nya stationen och torget.

Vy 3. Perspektiv aktivitetstråket som leder flöden från flera bostadsöar in till centrum. Nya radhus integreras och möter det upp det befintliga området i skala.

SEKTION A-A, SKALA 1:2000

bastu

befintlig bro

resecentrum/torg

kommunhus & fritidsgård

9.


Vy 1. Interiörperspektiv över vårdcentralens nya väntrum med tillgång till ett nytt atrium.

GRÖNHÄLSAN UPPGIFT

PROJEKT

Ombyggnad av Mölnlycke vårdcentral med verksamheten i fokus. Uppgiften bestod av en grundlig förundersökning med flera praktiktillfällen för att förstå verksamheten med dess lokaler och behov. Grupparbete om tre personer.

I detta projekt ville vi effektivisera och förbättra vårdcentralen genom ett nytt arbetssätt med goda rumssamband och samtidigt skapa en miljö som känns uppfriskande och trygg. Ledorden var grönska och ljus samt uppsyn och valmöjligheter.

10.


INSPIRATION Grönska ville vi skulle genomsyra projektet, då det har positiv inverkan på tillfrisknandet men också då innergården lyftes som det mest positiva med fastigheten. Innergården delades därmed upp till ett patientatrium i anslutning till väntrummen och en privat innergård till personalen.

BEFINTLIG VERKSAMHET/INNERGÅRD

NY VERKSAMHET/INNERGÅRD

BEFINTLIG ENTRÉSITUATION

NY ENTRÉSITUATION

PROBLEMANALYS

INSTÄNGDHET

vy 1

vy 3

RUMSSAMBAND

YTFÖRDELNING

vy 2

1

1

PLAN, SKALA 1:300

1

2

2

5

2

5

5

5

10

10

20

20m

50m

11.


SKISSPROCESS Frostning av glasväggar till samtal- och undersökningsrum. Materialval av glas, trä och grönt för en ljusare och varmare känsla.

ARBETE I TEAM I vårt förslag arbetar verksamheten i team där varje team har samma patienter bundna till sig. Effektivisering av arbetet genom ett gemensamt teamkontor för konsultation som ligger i anslutning till de undersökningsrum som är bundna till teamet. Undersköterskorna som arbetar med alla team placeras centralt.

VÅRDCENTRAL

VÄNTRUM

ASTMA, KOL DIABETES

USK

PSYKOTERAPI

ADMINISTRATION

Vy 2. Interiörperspektiv över de mer ljusa korridorerna med taklanteriner och ljusinsläpp från frostade glasväggar.

MEDICINSKA SEKTRETERARE

1

1

SEKTION A-A, SKALA 1:200 1

2

2

5

2

5

5

5

10

10

20

10m 20m

20m

50m

Vy 3. Interiörperspektiv över växtinstallationen i det gemensamma entrérummet.

12.


Exteriörperspektiv över radhusets vinklade entréfasad.

SOLVINKELN UPPGIFT

PROJEKT

På given tomtgräns gestalta ett radhus i Vallastaden, Linköping. Enskilt arbete.

I detta projekt försökte jag skapa så bra ljusförhållanden till den annars relativt mörka tomten. Fokus låg även på att skapa ett socialt hem som kan passa flera familjekonstellationer.

13.


1

ENTRÉPLAN, SKALA 1:100 1

1

2

2

5

5

5

5

5

2

10

10

20m

20m

50m

20

10

10m

50

100m

SITUATION Fasaden vinklas för att släppa in mer solljus samtidigt som det skapar en naturlig avskildhet till grannen.

PLAN 2, ALT 2. SKALA 1:200

1

1

1

2

2

2

5

5

5

10

10

5

50m

20

10

20m

20m

ILLUSTRATIONSPLAN, SKALA 1:1000 5

10m

50

100m

PLAN 2, ALT 1. SKALA 1:100

TAKTERASS, SKALA 1:200

1

1

1

2

5

2

2

5

5

5

10

20

10m

10

20m

20m

50m

14.


1

FASAD MOT SYDÖST, SKALA 1:100 1

1

2

2

5

5

5

5

5

2

10

10

20m

20m

50m

20

10

Exteriörperspektiv över de gemensamma ytorna på entréplan.

10m

50

100m

ETT SOCIALT HEM Öppen planlösning på entréplan med ett master bedroom skapar möjlighet till att vara alla samlade men även för att ha ex. äldre gäster på entréplan och samtidigt yngre gäster på våning två. Möjlighet finns till fyra sovrum på plan två. Detta utan på bekostnad av de gemensamma ytorna på entréplan.

1

SEKTION A-A, SKALA 1:100 1

1

2

2

2

5

5

5

10m

10

10

20m

20m

15.


HOPPAS VI HÖRS! Linnéa Wejås 072-376 10 22 wejas.linnea@gmail.com

16.

Portfolio Linnéa Wejås  
Portfolio Linnéa Wejås  

Söker praktik på arkitektkontor efter tre års studier på Arkitekturprogrammet, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

Advertisement