Page 1

Alarmer for olie- og fedtudskillere - Viruma Teknik tilbyder alarmer af flere forskellige fabrikater

Regler Reglerne for installation af alarm for olie- og fedtudskillere er forskellig fra kommune til kommune, men normalt kræves, at der installeres alarmer ved nyanlæggelse af brændstofanlæg samt ved ny installation af fedtudskiller. Udskiller for olie, benzin og fedt må tømmes, inden de løber over og forurener miljøet - dette er et generelt krav fra myndighederne. Nogle kommuner kræver en aftale om fast tømning én eller flere gange om året, andre anbefaler installation af alarmer.

Principper: Alle vores alarmer er basseret på kendt kapacitivtermistorteknik, og er afprøvet i vanskelige miljøer. De er alle ATEX-godkendt til brug i Zone 1. Alarmerne består af en centralenhed og en føler. Centralenheden skal placeres udenfor ATEX område, og placeres normalt i bygningen. Føleren nedsænkes i udskilleren, normalt 20 cm under væskeoverfladen, og giver derved alarm, hvis olie, benzin eller fedt nærmer sig udløbet. Mellem centralenhed og føler trækkes et kabel, som skal være i egensikker udførelse, for udskiller til benzin, og skal være oliebestandigt. Normalt anvendes blåt kabel.

Ved alarm giver sensoren signal til centralenheden, som er forsynet med en akustisk og visuel alarm. Centralenheden kan videregive alarmsignalet ved hjælp af en protienalfri kontakt, til et tilsluttet alarmanlæg eller via internettet. Alle vores alarmer har indbygget kontrol af indgang og giver automatisk alarm ved kortslutning eller afbrydelse af kabel.

Viruma Teknik Kirkebakken 54 DK-4736 Karrebæksminde Tlf. +45 7023 7110 info@virumateknik.dk www.virumateknik.dk


Tekniske Specifikationer

1

2

EMA Signal ES334 Strømforsyning

:

230VAC

Relæudgang

:

1 stk. potentialfri udgang

ATEX-certifikat

:

SP 03ATEX3610X

Omgivelsestemperatur :

0oc - + 50oc

Kablingsklasse

IP 40

:

Mål

:

110 x 50 x 110 mm (H x B x D)

Max. længde - kabel

:

100m

Kabelføler

:

5 m2 x 0,75 mm

Strømforsyning

:

230VAC

Relæudgang

:

2 stk. slutte/brydekontakter for 250VAC 5A 110VA

ATEX-certifikat

:

SP04ATEX3620X

EMA Signal OSA

Omgivelsestemperatur :

0oc - + 40oc

Kablingsklasse

:

IP 65 ( EN 60529)

Mål

:

125 x 175 x 75 mm (H x B x D)

Kabeltilslutning

:

4 stk. 7 - 10 mm

Effekt

:

4VA

Max. længde - kabel

:

200m

Kabelføler

:

5 m2 x 0,5 mm2

Kontakt os for yderligere information.

Viruma Teknik Kirkebakken 54 DK-4736 Karrebæksminde Tlf. +45 7023 7110 info@virumateknik.dk www.virumateknik.dk

Profile for Stina Weitemeyer

Alarmer for olie- og fedtudskillere  

Viruma Teknik produkt -alarmer for olie- og fedtudskillere

Alarmer for olie- og fedtudskillere  

Viruma Teknik produkt -alarmer for olie- og fedtudskillere

Advertisement