Page 1

“Ocupare garantată prin formarea de competenţe specifice aliniate la necesităţile operatorilor economici din domeniul construcţiilor activi în Regiunea de Sud-Est”

prezentare proiect

Catalin Mustata

Manager de proiect


  TIPUL PROIECTULUI Regional

  CLASIFICAREA DOMENIILOR Rural şi urban

  LOCAŢIA PROIECTULUI Romania Sud-Est Brăila Galaţi

  OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU Egalitate de şanse Dezvoltare durabilă Inovaţie şi TIC Abordare transnaţională Abordare interregională

  DURATA PROIECTULUI 24 (în luni)


OBIECTIVUL PROIECTULUI Obiectivul general al proiectului este creşterea ratei generale de ocupare în Regiune, în sectorul construcţiilor prin formarea de competenţe profesionale specifice. Proiectul prevede acţiuni de formare profesională personalizată în vederea adaptării calificărilor la nevoile pieţei muncii din sectorul construcţiilor , calificarea şi plasarea asistată pe piaţa muncii în sectorul construcţiilor .


GRUPUL TINTA •  •  •  •  •  • 

Persoane în căutarea unui loc de muncă Persoane inactive Şomeri Şomeri de lungă durată Şomeri peste 45 ani Şomeri tineri

70 40 180 50 10 150


ACTIVITATILE PROIECTULUI 1. Lansarea proiectului 2. Analiza filierei construcţiilor şi a necesarului de competenţe profesionale specifice al operatorilor economici de profil la nivel regional 3. Elaborarea traseelor de formare şi a metodelor de abordare a pieţei muncii şi plasare la locul de muncă în sectorul construcţiilor 4. Activităţi de conştientizare şi diseminare a informaţiei 5. Furnizarea programelor de formare profesională şi coordonarea acestora 6. Plasarea asistată la locul de muncă 7. Monitorizarea rezultatelor proiectului


REZULTATE ANTICIPATE 1. Lansarea proiectului a)  grup ţintă, întreprinzători şi parteneri sociali informaţi de oportunităţile oferite de proiect; b)  proceduri pentru managementul proiectului, comunicării, riscurilor, calităţii definite, planul de acţiune şi sarcinilor fiecărui partener stabilite; 2. Analiza filierei construcţiilor şi a necesarului de competenţe profesionale specifice al operatorilor economici de profil la nivel regional: a)  o bază de date pentru arhivarea informatiilor culese b)  o publicaţie privind structura funcţională a competenţelor şi alinierea acestora la direcţiile de dezvoltare durabilă 3. Elaborarea traseelor de formare şi a metodelor de abordare a pieţei muncii şi plasare la locul de muncă în sectorul construcţiilor: a) 6 workshop-uri (câte unul pentru fiecare judeţ din Regiune) pentru prezentarea bunelor practici şi remodelarea acestora conform specificului regional şi în sectorul construcţiilor b) materiale informative de prezentare ale proiectului prezentate pe portalul web dedicat; c) bază de date cu bune practici şi modelul ales pentru implementarea la nivel regional publicată pe portalul web dedicat; d) 4 trasee de formare şi plasare la locul de muncă elaborate; e) un traseu de calificare şi recunoaştere a capacităţilor/competenţelor informale specifice sectorului construcţiilor elaborat.


4. Activităţi de conştientizare şi diseminare a informaţiei: a)  12 seminarii de informare publică destinate agenţilor economici şi şomerilor; b)  2 campanii publicitare prin materiale informative

5. Furnizarea programelor de formare profesională şi coordonarea acestora a)  4 cursuri de calificare furnizate: lucrator finisor pentru construcţii; fierar-betonist, montator prefabricate; zidar-pietrar-tencuitor; zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor; b)  1 traseu de certificare a competenţelor/cunoştinţelor informale: 30 de persoane aparţinând grupului ţintă certificati; c)  3 cursuri de dezvoltare personală: 30 de persoane aparţinând grupului ţintă formaţi; d)  1 model de traseu de plasare la locul de muncă pentru consolidarea competenţelor şi cunoştinţelor informale sau creşterea gradului de calificare.

6. Plasarea asistată la locul de muncă: a) 60 de persoane aparţinând grupului ţintă plasate la locul de muncă cu certificarea ulterioară a calificărilor şi competenţelor informale; b) 60 de întreprinderi implicate în traseele de plasare asistată şi dezvoltarea profesională

7. Monitorizarea rezultatelor proiectului a)  un sistem informatizat de management realizat; b)  un manual de bune practici elaborat şi publicat; c)  rezultatele proiectului prezentate în cadrul seminarului final.


INDICATORI Indicatori de output •  Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe integrate 50 - din care femei 25 - din care tineri 25 •  Numărul participanţilor la servicii de informare şi consiliere profesională 400 •  Numărul participanţilor la programe de formare profesională 210 Indicatori de rezultat •  Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi 50% - din care femei 20% - din care tineri 70% •  Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregătire sau şi-au găsit un loc de muncă 80%


Indicatori adiţionali •  Numarul intreprinderilor informate privind procesele organizationale si necesitatile privind profilurile profesionale 200 •  Numarul operatorilor de formare profesionala implicati in seminarii si workshopuri regionale 60 •  Numarul somerilor care vor beneficia de servicii de orientare, consultanta si acompaniere in initierea de activitati pe cont propriu 50 •  Numarul de stagii si de proiecte individuale efectuate la locul de munca 60 •  Ponderea cursantilor angajati la incheierea traseului de formare in cadrul intreprinderilor care au gazduit stagiul de ucenicie la locul de munca 50


project presentare  

project presentare

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you