Page 1

“Ocupare garantată prin formarea de competenţe specifice aliniate la necesităţile operatorilor economici din domeniul construcţiilor activi în Regiunea de Sud-Est”


Workshop – bune practici Actiune realizata in cadrul: Activitatii 3. Elaborarea traseelor de formare şi a metodelor de abordare a pieţei muncii şi plasare la locul de muncă în sectorul construcţiilor: Subactivitatea 3.1 Transfer de bune practici pentru îmbunătăţirea pieţei muncii şi recunoaşterea calificarilor informale: analiza bunelor practici pentru modernizarea pieţei muncii; identificarea modelului, particularizarea la specificul sectorului; publicarea obiectivelor specifice ale modelului adoptat şi a metodologiei de implementare, pentru consultare cu partenerii sociali;


NECESITATEA DE A REMODELA STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR PE PRINCIPIILE ARHITECTURII DURABILE Criza economica mondiala pe care o traim ne impune schimbarea modului de viata si de productie: 1.  2.  3.  4. 

crestere nelimitata, utilizarea nerationala a resurselor, cautarea profitului cu orice pret, cresterea nivelului de saracie si a disparitatilor sociale intre natiuni si chiar in cadrul aceleiasi tari.


Sectorul constructiilor a fost luat in consideratie in sensul cel mai larg in cadrul analizei pe care o prezentam: nu doar activitatea stricta de constructii ci asa-numita FILIERA A CASEI, prin care se inteleg toate activitatile destinate realizarii unei cladiri: 1.  PROIECTARE 2.  CONSTRUCTIE 3.  PRODUCTIA DE MATERIALE DE CONSTRUCTII 4.  5.  6.  7.  8. 

PRODUCTIA DE MOBILIER SI ELECTROCASNICE PRODUCTIA DE INSTALATII INSTALAREA RETELELOR DE APA, ELECTRICITATE, GAZ, ETC. ADMINISTRAREA CLADIRILOR INTRETINERE


Filiera Casei IN CADRUL FILIEREI AU FOST INCLUSI NU DOAR PRODUCATORII CI SI DISTRIBUITORII DE MATERIALE DE CONSTRUCTII SI TRANSPORTATORII ARHITECTI, TEHNICIENI, GEOLOGI, INGINERI CIVILI FIRME DE CONSTRUCTII INSTALATORI ELECTRICIENI EXPERTI IN SISTEME DE INCHIDERE PRODUCATORI DE ARTICOLE SANITARE PRODUCATORI DE CENTRALE TERMICE PRODUCATORI DE MATERIALE DE CONSTRUCTII PRODUCATORI DE ELECTROCASNICE

(RAG-ALL) (ARISTON) (PICA) (INDESIT)

PRODUCATORI DE PRODUSE PENTRU ILUMINAT PRODUCATORI DE MOBILIER PRODUCATORI DE PANOURI SOLAREI PRODUCATORI DE INSTALATII GEOTERMALE

(IGUZZINI) (BERLONI) (BRANDONI) (ARISTON)

PRODUCATORI DE VOPSELURI PRODUCATORI DE SISTEME DE IZOLATII PRODUCATORI DE USI SI FERESTRE

(CASALI) (GAROFOLI)


Rolul pe care trebuie sa si-l asume toti actorii din teritoriu este acela de a : 1.  identifica 2.  propune 3.  promova noi modalitati de productie, precum si, in scopul orientarii schimbarii (cercetare, inovare, dezvoltare durabila) catre obiectivul progresului civil si imbunatatirea conditiilor de munca ale angajatilor.


Propunerea si promovarea principiilor ARHITECTURII DURABILE inseamna adoptarea complexitatii intregului proces pentru a integra aspectele economiei de energie si respectare a mediului, prin utilizarea de materiale si tehnici inovatoare caracteristice arhitecturii ecologice, cu aspectele sociale, economice si de mediu, politice, etice si filozofice, al caror control necesita un management strategic al procesului de proiectare, constructie, administrare si intretinere a intregului proces de constructie, diferit de cel “conventional�, pentru a da nastere unui tip de arhitectura a carei calitate de ansamblu nu se limiteaza la o singura cladire, ci la reabilitarea oraselor noastre in conformitate cu ultimele tehnologii la nivel mondial.


In jurul acestor doua tematici au inceput sa se dezvolte noile directii de:

1.  Inovare 2.  Cercetare 3.  Formare profesionala in domeniul constructiilor in Italia atat prin utilizarea de noi materiale, cat si prin utilizarea de noi tehnologii, precum si prin restaurarea patrimoniului arhitectonic local.


Modelul de bune practici din Regiunea MARCHE, Italia

Pornind de la principiile enuntate anterior

a fost elaborata o lege REGIONALA AD HOC privind ARHITECTURA DURABILA care reglementeaza tehnicile si modalitatile de constructie conforme cu principiile arhitecturii durabile. Ulterior au fost definite Liniile Directoare pentru evaluarea eco-energetica a cladirilor de locuit, si criteriile pentru definirea cuantumului scutirilor de taxe si a calificarilor recomandate pentru formarea profesionala.


PARAMETRII DE EVALUARE SUNT DUPA CUM URMEZA SI SE ADRESEAZA INTREGII FILIERE A CASEI:

1. Reducerea consumurilor, 2. Utilizarea surselor de energie alternative, 3. Reducerea poluarii electromagnetice, 4. Alegerea materialelor de constructii de calitate si a designului interior, 5. Utilizarea inteligenta a spatiilor, 6. Utilizarea sistemelor domotice (stiinta care se ocupa cu studiul tehnologiilor destinate imbunatatirii calitatii vietii in locuinte), 7. Adoptarea unei “carti a ansamblului” care sa contina documentatia tehnica 8. Planul de administrare a cladirii. etc…. Acesti parametri au fost stabiliti prin Hotararea (delibera) nr. 760 din 11 mai 2009 a Consiliului Regional (Giunta) al regiunii Marche care stabileste normele de aplicare ale LR n. 14/2008 “Norme pentru arhitectura durabila”. In plus, Hotararea defineste liniile directoare pentru evaluarea energetico-ambientale a locuintelor, criteriile pentru definirea scutirilor de taxe precum si programul de formare profesionala.


Certificarea durabilitatii energetic-ecologice nu are caracter obligatoriu, ci doar de voluntariat Obiectivul este acela de a inova si imbunatati sistemul constructiilor prin evidentierea experientele de excelenta si declanĹ&#x;area unui proces virtuos de emulare de catre toti actorii interesati: intreprinzatori (constructori, profesionisti, tehnicieni, producatori de materiale). Instrumentul de evaluare permite estimarea nivelului de sustenabilitate ecologică a clădirilor in baza a 49 de criterii grupate in 5 domenii. Pe langa criteriile de evaluare energetic-ecologica, Consiliul Regional a definit si criteriile pentru acordarea stimulentelor - au fost prevazute reduceri la tarifele de urbanizare si reduceri de tarife pana la 15 % din totalul suprafetei construite - este programul de formare profesionala a celor interesati - proiectanti, tehnicieni ale administratiilor publice - care vor trebui sa urmeze procedura de certificare.


La elaborarea liniilor directoare au colaborat specialistii de la Ance Marche. Sistemul, a fost deja: 1. Diseminat prin 30 de seminarii 2. Experimentat prin implementarea a 8 proiecte Cererile de aplicare au provenit, in general din partea companii si a liber profesionistilor Sursa: www.regione.marche.it , 15/05/2009 Referinte legislative: Hotararea n. 760 din 11-05-2009. Regiunea Marche – Legea Regionala n. 14/2008 “Standarde de arhitectura durabila” - Art.14 alin.2 lit. A) “Linii directoare pentru evaluarea energica-ecologica a clădirilor rezidenţiale ”; - Art. 14 alin. 2, lit. B): “Criterii de acordare a stimulentelor”;C; art. 14, alin. 2 lit. C): “Programul pentru formarea profesionala” Legea regionala n. 14 del 17-06-2008. Regiunea Marche – “Standarde de arhitectura durabila”


Fonduri FEDR pentru reconversia energetica a locuintelor Sursa de finantare: fonduri europene de dezvoltare regionala (FESR) 2007-2013 Descriere: Regulamentul (CE) n. 397/2009 Parlamentului European si al Consiliului din 6 martie 2009 modifica regulamentul (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul european de dezvoltare regionala in ceea ce priveste eligibilitatea investitiilor pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor energie regenerabile pentru locuinte. Masura permite combinarea obiectivelor sociale de reducere a disconfortului termic si energetic al locuintelor, cu acelea economice de reconversie energetica si ecologica a activitatii de constructie (inovare durabila a edificiilor). Potentialitatea instrumentului este evidenta, si este necesara implementarea de actiuni specifice, in cadrul Programelor Operationale Regionale, pentru a valorifica din plin oportunitatile prevazute. In cele ce urmeaza sinteza rezultatelor fiselor de proiect ale POR (Federcasa 2009) care permite identificarea axelor prioritare care pot oferi oportunitati pentru implementarea programelor de recalificare a patrimonului si a cartierelor de locuinte sociale si finantarile prevazute.


Lista fondurilor FEDR pentru locuinte Programul Operativ Regional FEDR 2007-2013 Sinteza activitatilor de interes (euro)

MARCHE

N. ACTIVITATI POT. INTERESAT

FINANTARI

din care CE

PUBLICE

Axa III “Eficienţa energetică şi promovarea energiei regenerabile

3

37.609.440

14.703.375

Axa V “Evaluarea teritoriilor”

1

45.975.440

17.974.055

288.801.634

112.816.728

POR MARCHE


A fost efectuata o analiza privind nevoile de formare, in cadrul mai sus prezentat. Sondajul a relevat: Ca nevoile de formare se manifesta in special in domeniul proiectarii si mai ales in ceea ce priveste aspectele aplicative. Certificarea energetica a cladirilor, utilizarea resurselor regenerabile si actualizarile legislative sunt tematicile asupra carora nevoile de formare s-a manifestat interes. Se enumera in cele ce urmeaza, pentru fiecare categorie analizata, tematicile de major interes.


Ordinea prioritatilor firmelor: Tematica

% de interes

Atestarea energetica a cladirilor

77%

Software auxiliar in proiectarea integrata energetica

71%

Aspecte aplicative [Constructii]

66%

Corectarea puntilor temice

64%

Aspecte tehnice ale proiectarii [Proiectare constructii ]

63%

Aspecte legislative si finantari regionale si nationale

61%

Materiale pentru izolarea ansamblului de constructii

58%

Linii directoare teritoriale privind cerintele energetice ale cladirilor

56%

Proiectarea bioclimatica a cladirilor

55%

Integrarea aspectelor tehnice de constructie – instalatii (electrice, apa, canalizare, gaz, climatizare) Selectarea şi utilizarea de surse regenerabile Reducerea nevoii de climatizare

54% 53%   51%


Iata cateva TRASEE DE FORMARE care au fost urmate: 1. Seminarii privind EFICIENTA ENERGETICA A CLADIRILOR, destinate personalului deja calificat sau liber-profesionistilor: 1.  REABILITAREA ENERGETICA A CLADIRILOR CONFORM LEGISLATIEI ITALIENE SI EUROPENE 2.  MATERIALE SI SOLUTII TEHNOLOGICE PENTRU ARHITECTURA DURABILA 3.  SOLUTII DE INSTALATII PENTRU ARHITECTURA DURABILA 2. IFTS 1.  Techician Superior pentru Managementul Santierelor (diriginte de santier) - standard de conservare a energiei in cladiri din patrimoniul istoric- sisteme integrate. Dirigintele de Santier, in particular, desfasoara urmatoarele functii: - gestiunea organizatiei muncii, ale activitatilor administrative - contabilitatea santierului - coordonarea planurilor operationale de sanatate si securitate a muncii, - aplicarea notiunilor de teorie si tehnici de constructie Competentele formate sunt utilizate la: elaborarea si gestionarea programului lucrarilor; gestionarea aprovizionarii; gestionarea personalului; elaborarea documentelor administrative si a documentelor contabile; recunoasterea diferitelor tipuri de structura si principalele aplicatii: recunoasterea diferitelor metodologii constructive; interpretarea documentelor de proiectare.


VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE!

bune practici  
bune practici  

bune practici

Advertisement