Page 1

DUURZAAM TOERISME Een introductie


ď ˝

Definitie: Duurzame ontwikkeling houdt rekening met de behoeften van nu zonder de behoeften van toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij wordt rekening gehouden met 3 componenten: People – Planet - Profit


Ecotoerisme legt de link tussen toerisme en ecologie/natuurbescherming De klemtoon ligt op ervaring van en respect voor fauna en flora. Bezoeken aan natuurparken en beschermde natuurgebieden, fiets- en wandeltoerisme en andere vormen van zachte recreatie. Voorbeeld:


De beste manier om de winsten uit toerisme terug te laten vloeien naar de lokale gemeenschap is deze gemeenschap betrekken in de ontwikkeling en het management van het toerisme project. Dit wordt community-based toerisme genoemd In de praktijk worden dergelijke initiatieven vaak opgestart door NGO’s die de expertise en kennis aanbrengen in de beginfase. Voorbeeld:


Inleefreizen worden door ngo’s en noord-zuid organisaties opgezet om kennis te maken met lokale culturen en ontwikkelingsprojecten. Bij dergelijke reizen hoort een intensieve voorbereiding en evaluatie na afloop. Voorbeeld:


ď ˝

Zich voor een beperkte tijd en onbezoldigd

inzetten in een lokaal project, vaak gecombineerd met reizen en vormen van toerisme ď ˝

Voorbeeld: Extra-Time Jint vzw


In Vlaanderen profileren verschillende organisaties zich op het vlak van duurzaam toerisme: 

Joker reizen (www.joker.be)

Anders Reizen (www.andersreizen.be)

Kriskras Reizen (www.kriskras.be)

Het vakblad Travel Magazine reikt jaarlijks Travel Awards uit, ondermeer voor ‘duurzaam toerisme’


Travel Foundation: stichting opgericht door diverse Nederlandse touroperators die projecten rond duurzaam toerisme steunen ( www.travelfoundation.nl)

Responsible Travel: online boekingsite voor reizen met een link naar duurzaam toerisme (www.responsibletravel.com)

Touroperator Initiative: samenwerking van diverse internationale touroperators rond


Tourism for Tomorrow Awards (www.tourismfortomorrow.com) : initiatief van de World Tourism Organisation om projecten rond duurzaam toerisme in de kijker te plaatsen. World Legacy Awards (www.wlaward.org) : wedstrijd georganiseerd door Conservation International en National Geographic Traveller To Do Contest (www.studienkreis.org en www.todo-contest.org) : initiatief van de Duitse Studienkreis für Tourismus die initiatieven rond sociaal verantwoord toerisme bekroont Responsible Tourism Awards (www.responsibletravelawards.com) : initiatief van Responsible Tourism, Virgin Airways en het magazine Geographical om projecten rond verantwoord toerisme te steunen Trophées du Tourisme Responsable ( www.tropheesdutourismeresponsable.com): nieuw initiatief met de steun van het Franse ministerie voor buitenlandse zaken en toerisme, uitgeverij Guide du Routard, de Franse spoorwegen en diverse andere partners.


ď ˝

Een toeristisch ecolabel, ook wel milieukeurmerk genoemd, is een certificaat dat een toeristische onderneming behaalt en waaruit blijkt dat er (veel) inspanningen geleverd zijn om de impact van de toeristische activiteit op het milieu te beperken .


ď ˝

Toeristen heb je in alle maten en gewichten, van

jong tot oud, van luxetoerist tot rugzakreiziger. Tot welke categorie hij of zij ook behoort, iedereen kan zijn steentje bijdragen tot duurzaam toerisme


Ecologische voetafdruk: op www.voetafdruk.be en www.vakantievoetafdruk.nl kun je berekenen wat je reis- en levensstijl zoal kost aan het milieu. Klimaatcompensatieprogramma's : op de sites van Trees for Travel (www.treesfortravel.be, Greenseat ( www.greenseat.be) en Compenco2 (www.compenco2.be) bereken je hoeveel CO2 uitstoot je reis veroorzaakt en kun je er iets aan doen.  


1. Informeer jezelf over het land wat je gaat bezoeken over de geschiedenis, cultuur, taal en gebruiken. 2. Probeer voor je vertrekt iets op te pikken van de taal die in het land gesproken wordt. 3. Pas je kleding aan op lokale voorschiften en gedragscodes. 4. Respecteer lokale culturen en gebruiken, veroordeel ze niet. 5. Eet en gebruik zoveel mogelijk lokale producten. 6. Koop lokale producten voor een schappelijke prijs, besef dat de lage prijzen mogelijk zijn door (te) lage lonen. 7. Vraag toestemming voordat je een foto neemt. 8. Maak geen beloften die je niet waar gaat maken, zoals het opsturen van foto’s. 9. Koop geen verboden souvenirs zoals schelpen, koralen, ivoor. 10. Deel geen pennen, snoepjes etc. uit. Als je iets wilt geven doneer het dan aan een project waar de hele gemeenschap baat bij heeft. 11. Respecteer het milieu. Laat geen afval achter, wees wijs met water en andere bronnen. (Sawadee Reizen)


Een zeldzaam dier is geen souvenir 

Koop geen souvenirs die schade toebrengen aan bedreigde dieren en planten , zoals ivoren beeldjes en juwelen, handtassen en schoenen uit reptielenhuiden of juwelen en versieringen gemaakt van koraal. Dit gebeurt nog al te vaak, meer uit onwetendheid dan kwaad opzet.

www.health.fgov.be

www.cites.org

http://www.zuidelijkafrika.org/sites/all/themes/zen/zuidelijkafrika/pdf/PP-PRESENTATIES/POWERPOINT-D  

http://www.zuidelijkafrika.org/sites/all/themes/zen/zuidelijkafrika/pdf/PP-PRESENTATIES/POWERPOINT-DUURZAAMTOERISME-DEEL1.ppt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you