Page 1

Nummer 10 Prijs los nr. €4,25

MEE NEEM NU R VOOR MAA

DE BIDSPRINKHAAN Het lijkt of hij aan het bidden is

DE GORILLA De grootste mensaap

4 DE ROTTWEILER Waaks en beschermend

R E B O T K O

WERELD DIERENDAG


Advantage®, een simpel gebaar tegen vlooien.

Bescherming tegen parasieten

Kies voor een snelle en doeltreffende vlooienbehandeling. www.companion.bayer.nl Advantage 40 – 100 – 250 – 400 voor honden, Advantage 40 – 80 voor katten Indicaties : Hond : Voor de preventie en de behandeling van vlooien bij honden. Op de hond aanwezige vlooien worden gedood binnen één dag na de toediening. Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooienbesmetting gedurende 4 weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis. Kat : Voor de preventie en de behandeling van vlooien bij katten. Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooienbesmetting gedurende 3 tot 4 weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis. Conntra-indicaties : Niet gespeende pups of kittens van minder dan 8 weken oud niet behandelen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit product. Bijwerkingen : Het product heeft een bittere smaak en speekselen kan occasioneel optreden wanneer de hond of kat likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten. In zeer zeldzame gevallen kunnen huidreacties zoals haarverlies, roodheid, jeuk en huidletsels optreden. Agitatie en desoriëntatie werden ook gerapporteerd. Heel uitzonderlijk werden bij honden en katten ook overvloedig speekselen en zenuwverschijnselen zoals incoördinatie, tremor en depressie gerapporteerd. Dosering: De aanbevolen minimale dosis is 10 mg/kg

lichaamsgewicht imidacloprid. Herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooien in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer na de aanvang van de behandeling aanhouden. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooien in de omgeving. Om de besmetting in de omgeving van het dier te reduceren, wordt bijkomend een behandeling van de omgeving tegen volwassen vlooien en de ontwikkelingsstadia ervan aanbevolen. Hond: Het product blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na het zwemmen of de blootstelling aan hevige regen. Evenwel kan in gevallen van frequent zwemmen of baden een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooien in de omgeving. In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week. Kat: Het product blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na blootstelling aan hevige regen. Evenwel kan een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooien in de omgeving.Verpakking : Blisterverpakking met 4 eenheidsdosis tubes. Registratienummers : REG NL 9211 (Advantage 40 voor honden), REG NL 9212 (Advantage 100 voor honden), REG NL 9213 (Advantage 250 voor honden), REG NL 9558 (Advantage 400 voor honden), REG NL 9214 (Advantage 40 voor katten), REG NL 9215 (Advantage 80 voor katten) - VRIJ. Bayer BV - Energieweg 1 - 3641 RT Mijdrecht.


WEET! Spoorstraat 42c - 5451 GB MILL Tel.: +31 (0)485 470116 E-mail: info@deweet.com Website: www.deweet.com Vormgeving CapStock info@capstock.nl

Hét blad voor de dierenliefhebber

Redactie Eefje v.d. Meijden Dariusz Ostrowski Commerciële directie Dariusz Ostrowski Abonnementenafdeling Yvonne Hendriks Tel.: +31 (0) 485 470116 Advertenties: Dariusz Ostrowski Tel.: +31(0) 485 470142 E-mail: darek@deweet.com Uitgevers E.M. Vlaar, D. Ostrowski Spoorstraat 42c - 5451 GB MILL Tel.: +31 (0) 485 470116 Verdeling Nederland: Betapress Verdeling Belgie: Imapress Druk Roto Smeets GrafiServices Eindhoven

© Copyright: Weet- magazine Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel ondervonden schade voortvloeiende uit fouten en of onvolledigheden in de inhoud van dit blad. Tevens is de uitgever niet verplicht ongevraagd ingezonden bijdragen, die niet voor publicatie in aanmerking komen, terug te zenden. De adverteerder is verantwoordelijk voor de door hem opgegeven tekst, foto’s, logo’s e.d. de adverteerder zal Kinderparade b.v. ervan vrijwaren voor alle vorderingen die zouden voortvloeien uit de schending van rechten van derden m.b.t. merken, octrooien, handelsmodellen, auteursrechten of elk ander recht dat de derde zou kunnen doen gelden.

Beste WEET! lezers, Iedereen heeft wel eens een sprinkhaan gezien. Ken je ook de bidsprinkhaan? Dit insect is ondanks zijn naam geen echte sprinkhaan maar lijkt er wel een beetje op. Benieuwd hoe hij aan zijn naam komt? Misschien heb je de film ‘Gorilla’s in de mist’ wel gezien. Dit is een waar gebeurd verhaal over de fysiotherapeute Dian Fossey. Heel haar leven was ze al geïnteresseerd in dieren. Toen ze in Afrika was leerde ze Dr. Leakey kennen en raakte gefascineerd van de berggorilla’s. Ze wilde hen bestuderen en vertrok naar Zaïre. Nadat ze daar het land werd uitgezet is ze naar Rwanda gegaan. Bijna 18 jaar lang leefde ze tussen de berggorilla’s en kreeg uiteindelijk hun volledige vertrouwen. Door haar werk weten we nu veel meer over hun gedrag en hun relaties met de mens. In veel films en boeken wordt de Rottweiler neergezet als een agressieve hond. Dit is misleidend want de Rottweiler is eigenlijk een betrouwbare en vriendelijke hond. Het is wel zo dat de Rottweiler niet voor iedereen weggelegd is. In onze rubriek ‘Dierenspreekuur’ gaat het dit keer over: ‘Koliek bij paarden’. Koliek is één van de meest voorkomende ziekte bij het paard. Wil je weten wat koliek precies is en hoe je dit kunt voorkomen? Lees dan snel verder… Natuurlijk staat er nog veel meer in, maar dat mag je zelf ontdekken. Veel leesplezier en tot de volgende WEET! alles over dieren. Veel leesplezier! De redactie

3


DIEREN 6 De Bidsprinkhaan 12 De Gorilla 18 De aanschaf van een aquarium 29 Dierenspreekuur Koliek bij het paard

30 De Rottweiler 38 Jassentechniek

6

12

Kat Grijsje

42 Cobra’s

PUZZELS 24 Doorstreeppuzzel

KIDS 46 Moppen 48 Leuke Links 50 Joep en Jopie strip

18

30

42

4


OKTOBER ACTIE ALLEEN DEZE MAAND een jaarabonnement op het tijdschrift WEET! voor maar i.p.v. !51,-

€30,

Wil jij WEET! 12x ontvangen voor maar €30,-? Stuur deze bon volledig ingevuld op naar: WEET! magazine, Spoorstraat 42c, 5451 GB MILL

WEES ER SNEL BIJ

JA

ik profiteer van deze aanbieding en neem een jaarabonnement op het tijdschrift

en betaal maar €30,- i.p.v. €51,00

Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j /m Straat en huisnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoonnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ik machtig hierbij WEET! magazine het abonnementsgeld automatisch af te schrijven van bank-/gironummer. Tot wederopzegging uiterlijk 6 weken voor het verstrijken van de abonnementsperiode

Datum

Handtekening


De bids

De bidsprinkhaan is een insect. Het dier heet zo om dat hij met gevouwen voorpoten zit te wachten op een lekker hapje. Als hij zo zit lijkt het net of hij aan het bidden is. De bidsprinkhaan dankt zijn naam aan het Griekse woord Mantis dat profeet of waarzegger betekent. Hij onderscheidt zich van de krekels en de sprinkhanen omdat hij een carnivoor (vleeseter) is. Ook kan een bidsprinkhaan nauwelijks springen en heeft een andere lichaamsbouw. Er zijn ongeveer 2500 soorten bidsprinkhanen en komen voornamelijk voor in de tropen. Alleen de ‘gewone’ bidsprinkhaan komt voor in Europa. De meeste soorten zijn acht tot twaalf centimeter groot. De grootste van allemaal is de Ischnomantis en wordt 17 centimeter groot. 6


prinkhaan

Lekker hapje Bidsprinkhanen staan erom bekend dat ze elkaar opeten. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat zij elkaar voor een prooi aanzien. Het mannetje, dat meestal kleiner is dan het vrouwtje, moet het vrouwtje daarom ook voorzichtig benaderen om in plaats van als partner niet als maaltijd te worden gezien. Na de paring legt het vrouwtje haar tientallen eitjes in een soort cocon. De nimfen die uit het ei komen hebben slechts kleine vleugelstompjes. Ze hebben vanaf de geboorte meteen al levend voedsel nodig. Voordat de nimfen een bidsprinkhaan worden vervellen ze zo’n 7 tot 10 keer. Tijdens de vervelling zijn ze zeer kwetsbaar en moeten dus uitkijken voor vijanden. Meestal verstoppen ze zich onder een blad tijdens de vervelling. 7


Goed gecamoueerd In het wild valt de bidsprinkhaan bijna niet op. Hij is goed gecamoufleerd en beweegt zich zo min mogelijk. Als hij zich wel beweegt lijkt het net op een takje dat door de wind wordt meegevoerd. Het grootste gedeelte van de dag zit hij te wachten op een langslopende prooi. Wanneer er een prooi langsloopt of -vliegt wordt deze met een snelle beweging gepakt met de vangarmen en direct opgegeten. Hij begint bij de kop en

net

werkt zijn prooi van voor naar achter naar binnen. De bidsprinkhaan eet meestal vlinders of insecten.

Verdedigingstechniek Ondanks dat de bidsprinkhaan zelf een echte rover is heeft hij natuurlijk ook vijanden. Hij moet opletten voor vogels, hagedissen en vleermuizen. Zodra er een vijand in de buurt is vertrouwt hij op zijn camouflage of rent heel snel weg. Als er geen uitweg meer is en hij zichzelf moet verdedigen om aan de dood te ontsnappen richt hij zich op, spreidt zijn voorpoten en klapt zijn vleugels uit. Zo maakt hij zich groot en versterkt hij zijn dreighouding door de zijkant van zijn lichaam te laten zien en zijn achterlijf op te krullen. 8


een takje

9


De

De grootste nog levende mensaap en leeft

12


De mannetjes gorilla kan wel 2 meter groot worden en bijna 200 kilo wegen. Het vrouwtje weegt maar de helft van het mannetje en is een stuk kleiner. Er bestaan twee soorten gorilla’s welke onderverdeeld zijn in vier soorten: • De oostelijke gorilla • De berggorilla • De oostelijke laaglandgorilla • De westelijke gorilla: • De westelijke laaglandgorilla • De Cross River gorilla

Een echte bodembewoner Omdat de gorilla zwaargebouwd is brengt hij meer tijd door op de grond dan in de bomen. Gorilla’s leven in familiegroepen bestaande uit één dominant mannetje,

Gorilla

uitsluitend in de regenwouden van Afrika met een haremgroep van wijfjes en jonge mannetjes. Dominante mannetjes zijn te herkennen aan de zilverkleurige rug. Om die reden worden ze ook wel ‘zilverruggen’ genoemd. Het mannetje heeft een grote bult op zijn hoofd, dit zijn allemaal spieren. Bij het vrouwtje is deze bult een stuk kleiner. De natuurlijke houding van de gorilla is lopend op de achterpoten en op de knokkels van hun handen. Vroeger waren de mensen bang van de gorilla en vooral wanneer ze rechtop stonden en met de handen op hun borst roffelden. Nu weten we dat dit geen agressief gedrag is. De gorilla is namelijk een vredelievend dier dat niet op ruzie uit is. 13


Een lekker hapje Het dominante mannetje speelt een belangrijke rol in de groep. Hij verdedigt niet alleen zijn ‘harem’, maar als er bijvoorbeeld een ruzie is maakt hij daar direct een eind aan. Bij een ruzie kiest hij meestal de kant van de jongste gorilla. Overdag zijn de gorilla’s bezig met eten, rusten, rondtrekken en een beetje ravotten. De gorilla’s maken een nest van bladeren en takken waar ze ’s nachts in slapen. Op het menu van de gorilla’s staan voornamelijk bladeren, twijgen, stengels, netels, schors, wortels en vruchten. De mannetjes zoeken hun eten vooral op de grond, maar voor de vruchten moeten ze de boom in. De vrouwtjes kunnen met hun lichtere bouw hoger de boom in en hoeven dan ook niet bang te zijn dat de takken afbreken. Soms eet een gorilla ook insectenlarven of termieten. Zo wordt hun plantaardige menu aangevuld met dierlijke eiwitten. De gorilla’s hoeven geen water te drinken omdat de planten en vruchten al voldoende vocht bevatten.

Rijden op mama’s rug Bij de gorilla’s is er geen vaste paringsperiode. Wanneer er een kleine gorilla geboren wordt na een draagtijd van ongeveer 9 maanden draagt de moeder hem met één arm tegen haar borst. Op deze manier loopt de moeder op drie poten in plaats van vier. Deze periode duurt ongeveer drie maanden, daarna leert het jong om op de rug van de moeder mee te rijden. Het jong blijft ongeveer 3 jaar bij de moeder. De vrouwtjes krijgen maar één keer in de vier jaar een jong. Wanneer het mannetje een leeftijd bereikt heeft van 12 jaar kan hij de leider van de groep worden. In deze periode begint ook zijn rug een zilvergrijze kleur te krijgen.

Op de rode lijst Niemand weet precies hoeveel gorilla’s er nog leven in de dichtbegroeide tropische bossen in Afrika. Wat we wel weten is dat het heel slecht gaat met de gorilla’s in het wild. De gorilla is een bedreigde diersoort en staat op de rode lijst. Hij mag niet meer gevangen of gedood worden. Dit is de regel, maar veel stropers overtreden deze regel en gaan gewoon verder met hun jacht op de gorilla’s. De ergste bedreiging is het verdwijnen van hun leefgebied. 14


De Gorilla is een bedreigde diersoort 15


e t s e B el g o V r zien e e n n wa elkaar? we

Weer of geen weer, Dierenpark Emmen kan altijd. De nieuwe attractie in Dierenpark Emmen: speelexpeditie Yucatån; spelen, klimmen, glijden, varen en de wonderlijkste dieren ontmoeten in een overdekte reconstructie van de wereld van de Maya’s. Voor kinderen van alle leeftijden. Ga voor toegangsinformatie naar: www.dierenpark-emmen.nl Dierenpark Emmen is door ANWB Kampioen uitgeroepen tot beste grote dierentuin van Nederland.

Dierenpark Emmen Beste dierentuin


extra bescherming is nodig voor de gorilla’s Grote delen bos worden gekapt door de mens. Het

handelaren op te sporen. Ook is de mens bezig om de

gebeurt ook wel eens dat een gorilla in een valstrik

houtkap tegen te gaan zodat het leefgebied van de

loopt welke eigenlijk voor een ander dier is bedoeld.

gorilla’s niet nog kleiner wordt. Er bestaan dus toch

Bovendien dient het vlees van de gorilla voor sommige

mensen die proberen om de gorilla en andere

Afrikanen als lekkernij. Er zijn een aantal natuurparken

diersoorten te redden, helaas gaat dit niet zo snel. Als

in Afrika waar de gorilla’s extra bescherming krijgen

het zo doorgaat verwacht men dat er ergens in de 21e

en de natuurorganisaties proberen de stropers en

eeuw geen gorilla’s meer leven op onze aardbol. 17


De aanschaf van een aquarium Een biologisch evenwicht in het aquarium is een vereiste. Dit kan bereikt worden door een groot aquarium aan te schaffen van op zijn minst 100 liter. Wanneer er in een klein aquarium iets verandert zoals: een waterverversing of verplaatsing van planten wordt het biologisch evenwicht direct verstoord. In een groot aquarium heeft dit geen grote gevolgen voor het evenwicht en dit is belangrijk voor het welzijn van de vissen. Ook stellen veel vissen het op prijs om een territorium te maken of in een schooltje te zwemmen. Het aquarium moet wel van glas zijn. Sommige aquaria zijn van plastic, maar dit wordt snel dof, verkleurt en raakt snel bekrast. 18


De decoratie Een aquarium met alleen maar vissen is natuurlijk geen gezicht. Vissen vinden het ďŹ jn om een schuilplaats te hebben. Ter decoratie zijn er allerlei materialen te vinden. De meest gebruikte materialen zijn: stenen, rotsen, kienhout, wortelhout en een eenvoudige bloempot. Wanneer er hout in het aquarium komt moet dit eerst overgoten worden met kokend water om de schimmels en bacteriĂŤn te doden. Meestal drijft het hout naar de oppervlakte. Om het hout toch naar beneden te krijgen kun je het verzwaren door er een gewicht aan vast te maken of het aan de bak vast te lijmen. Voor stenen en rotsen geldt dat deze alleen gebruikt mogen worden als deze geen kalk bevatten. Kalk maakt het water hard en dat is niet goed voor de vissen.

19


Planten Bij de aanschaf van planten is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met hun behoeften. Hiermee wordt bedoeld dat er gekeken moet worden naar de grootte en de hoogte van het aquarium, maar ook de sterkte van de verlichting speelt een belangrijke rol. De ene plant vereist namelijk een hogere verlichting dan de andere. Natuurlijk ligt het er ook aan wat voor soort vissen er in het aquarium zwemmen. Voor de grotere vissen is het beter wanneer er ook grote en stevige planten ingezet worden. Kleine tere plantjes worden vaak meteen gesloopt.

Bij het uitzoeken van planten moet gelet worden op de volgende punten: • De planten mogen geen bruine steel hebben. Deze zijn al gedeeltelijk aan het rotten. • Wanneer je voor het eerst een aquarium hebt, schaf dan goedkope en snelgroeiende planten aan. Deze overleven het gemakkelijkst. • Koop alleen planten met een wortel, deze zijn gemakkelijker te plaatsen en slaan sneller aan. • Bij twijfel: vraag het aan de verkoper.

20


Het water De kwaliteit van het water moet goed zijn, willen de vissen er gezond in kunnen leven. De meeste mensen gebruiken voor het zoetwateraquarium gewoon leidingwater. Het kan zijn dat hier teveel kalk inzit. Dit is te controleren d.m.v. een watertest. Vaak ontbreken er voedingsstoffen in het leidingwater omdat deze eruit gefilterd zijn. Er wordt aangeraden om het leidingwater aan te vullen met gedestilleerd water, gezuiverd water of met bronwater. In de natuur wordt continu het vieze water afgevoerd en schoon water aangevoerd. De vissen zwemmen in de natuur op deze manier in constante verversing van het water. Dit moet in het aquarium dus ook nagebootst worden.

De vissen Nadat het aquarium is ingericht moet minstens twee weken gewacht worden met de aanschaf van de vissen. Het aquarium moet eerst gestabiliseerd zijn. Niet alle vissen kunnen bij elkaar gehouden worden. Er zijn wel 300 soorten tropische vissen. Bekende tropische vissen zijn: de guppy en de black molly. Sommige soorten kunnen ook erg agressief zijn en vallen andere vissen in het aquarium aan. Zoek daarom eerst uit welke soorten samen kunnen leven. Houd rekening met wat ze eten en hoe de vissen sociaal ingesteld zijn. Hiermee wordt bedoeld of ze een territorium maken en of ze snel agressief of bijtgraag zijn. Informeer je hierover bij de verkoper. Wanneer het tijd is om de vissen in het aquarium te zetten laat ze er dan niet allemaal tegelijk in. Op deze manier is het kwetsbare evenwicht dat is opgebouwd meteen weer weg. Het beste is om week voor week een paar vissen erbij te zetten. Het is verstandig om te weten hoeveel vissen er in het aquarium kunnen. Als vuistregel geldt: één centimeter vis op één liter water. In een aquarium van 100 liter passen dus ongeveer 20 vissen van elk vijf centimeter lang.

Het onderhoud Als het aquarium helemaal is ingericht en de vissen zwemmen vrolijk rond, dan rest alleen het onderhoud nog. Belangrijke dingen welke gedaan moeten worden zijn: • Controleer regelmatig de temperatuur van het water. • Het voeren van de vissen. • Observeer regelmatig de vissen. • Maak de ruiten schoon als deze vies zijn. • Verschoon het filter als deze erg vies is. • Zet losgeraakte planten weer vast en knip deze als ze te lang zijn. • Controleer de watersamenstelling met een meetsetje. 21


Voor een Helder, Kleurrijk en Gezond Aquarium Met trots presenteren we onze nieuwe producten voor aquariumvissen. De producten bestaan uit waterverbeteraars voor het aquarium en voor de vissen en schildpadden zijn er voeders en geneesmiddelen. De duidelijke Nederlandse verpakkingen maken het voor jong en oud makkelijk om het juiste product te vinden in de dierenspeciaalzaak.

Wil je een leuke aquariummagneet en folder ontvangen met informatie over alle Aquaristiek producten van Beaphar, mail dan je adresgegevens naar pm@nl.beaphar.com

Beaphar; for a better pet world 22 www.beaphar.com

S GRATIe leuk um i r a u q A neet mag


Beaphar Aquaristiek voor een Helder, Kleurrijk en Gezond aquarium! Aquaristiek is een leuke en ontspannende hobby. Beaphar heeft hiervoor een uitgebreid assortiment dat volgens de laatste wetenschappelijke inzichten is ontwikkeld. Deze betrouwbare producten maken een optimale verzorging van aquarium en vissen eenvoudig. De hoogwaardige voeding van Beaphar voorziet in alle voedingsstoffen. Aqua Optimaal producten houden het water in topconditie. Mocht er onverhoopt een ziekte optreden, bieden producten uit de Aqua Apotheek een snelle en effectieve oplossing.

Het voeden van aquariumvissen. Een uitgebalanceerde voeding is van essentieel belang voor gezonde en levendige vissen. Geef daarom een complete voeding van hoge kwaliteit. Hierdoor krijgen de vissen alle benodigde vitaminen, mineralen, sporenelementen en eiwitten in de juiste verhoudingen binnen. Een overschot of een tekort aan bepaalde voedingsstoffen kan de gezondheid van de vissen negatief beïnvloeden. Het is van groot belang dat de voeding goed verteerbaar is. Een goede verteerbaarheid wil zeggen dat het voedsel vrijwel volledig wordt opgenomen, met minder uitwerpselen als gevolg. Hoe minder uitwerpselen in het water hoe beter de waterkwaliteit en dus des te minder gezondheidsproblemen.

Hoe vaak en hoe veel voeren? Voed aquariumvissen 2 a 3 keer per dag, zoveel als ze in 2 minuten kunnen opeten. Voorkom overvoeren en verwijder ongegeten voeding na de voedingstijd.

Waarom worden vissen ziek? In ieder aquarium leven ziekteverwekkende organismen (bacteriën, schimmels, parasieten enz.). Gezonde vissen hebben voldoende weerstand en zullen dus niet ziek worden. In stressvolle situaties, zoals een slechte waterkwaliteit, gevangen worden of bij verplaatsing naar een ander aquarium kan het immuunsysteem echter verzwakken. Hierdoor wordt de kans op ziektes groter. Stress is voor aquariumvissen de grootste bedreiging voor de gezondheid en kan verschillende oorzaken hebben: 1. Slechte waterkwaliteit Een aquarium is een gesloten systeem, wat betekent dat alle afvalstoffen die vissen uitscheiden ook in het aquarium blijven. Vaste uitwerpselen, plantenafval en ongegeten voedsel worden afgebroken naar het voor vissen giftige ammonia. Vissen zelf scheiden deze stof ook uit via nieren en kieuwen. Ammonia wordt vervolgens omgezet naar het nog schadelijker nitriet. Een te hoge concentratie aan deze schadelijke stoffen levert stress op een maakt vissen ziek. Het handhaven van de waterkwaliteit is daarom van groot belang.

Hierbij is het belangrijk te letten op de volgende punten: a. Overvoeden: Te veel voeren, of voer van een slechte kwaliteit, resulteert in veel ontlasting die wordt omgezet in ammonia en nitriet. Geef daarom niet te veel en verwijder altijd het ongegeten voedsel. b. Schoonmaken/onderhouden van het aquarium en de filters: Het filter is het belangrijkste onderdeel van het aquarium. Het filter verwijderd vaste deeltjes als vissenontlasting en ongegeten voedsel. Bovendien zit het filter vol met nitrificerende bacteriën. Deze verwijderen ammonia en nitriet uit het water en zetten dit om in het onschadelijke nitraat, wat door waterplanten als voedsel wordt gebruikt. Zonder regelmatig onderhoud, raakt het filter verstopt met organische resten die de groei van ziekteverwekkende organismen stimuleren. Maak sponzen van het filter regelmatig schoon met aquariumwater (Geen kraanwater, slecht voor nitrificerende bacteriën). c. Onbehandeld kraanwater: Om kraanwater veilig te maken worden soms chloorverbindingen toegevoegd. Dit is voor vissen echter schadelijk. Beaphar Water Zuiveraar neutraliseert chlooren metaalverbindingen uit kraanwater zodat het geschikt wordt voor vissen. d. Tijdig verversen van het water: Regelmatig gedeeltelijk verversen van het water is van groot belang. Overschotten aan nitraat worden hierdoor afgevoerd. Door te testen op pH, ammonia, nitriet, enz. kunnen eventuele afwijkingen in de waterbalans snel opgespoord enaangepakt worden. 2. Overbevolking of teveel nieuwe vissen ineens Bij overbevolking in een aquarium, kan het filter de waterkwaliteit vaak niet op peil houden. Het zuurstofverbruik is hoog, zodat een luchtpomp nodig is. Door vechten verwonden vissen elkaar, wat ontstekingen kan opleveren. Parasieten voelen zich meestal goed thuis in een drukbevolkt aquarium. 3. Vervoer / Vangen / Vastpakken Vervoeren, vangen en vastpakken kan de beschermende slijmlaag en huid van vissen beschadigen. Deze onbeschermde plekken raken makkelijk geïnfecteerd. 4. Voeding van mindere kwaliteit Een hoogwaardige, goed verteerbare voeding is van groot belang voor gezonde vissen. Hoe beter het voedsel verteerd wordt, hoe minder uitwerpselen. De waterkwaliteit blijft hierdoor langer op peil. Een goede voeding bevat alle essentiële voedingsstoffen waaronder vetzuren, vitaminen en sporenelementen die belangrijk zijn voor het immuunsysteem. Goedkopere voeding is vaak slecht verteerbaar (veel uitwerpselen) en mist vaak een aantal essentiële voedingsstoffen (immuunsysteem). Het gevolg: een slechte waterkwaliteit en een mindere weerstand.

23


Doorstreeppuzzel R V E R Z O R G E R I E H

I B S A E N H H D B M F O

J L C F F D O O I I A O N

I B H V L H N N E J N K D

N O A O U O D D R T E K E

S T S W A P G E I S E F V I E N E N E N G E E R N T

R A H L T S S V A B H J R

U C C H E R A A E R M I S E A N R T O E O U A G A I

T T D R A D R G S R D E N

E E E V A L K E N I E R E

U R R F R E E R N N R T R

R D U I V E N M E L K E R

L E E U W E N T E M M E R

De overgebleven letters vormen een zin. Succes! Werken met dieren

24

BOER

HOEFSMID

RIJINSTRUCTEUR

BOSWACHTER

HONDENTRAINER

SCHAAPHERDER

DIERENARTS

HONDENVANGER

VALKENIER

DUIVENMELKER

JAGER

VERZORGER

FLUISTERAAR

LEEUWENTEMMER

VISSER

FOKKER

MANEGEHOUDER

VOGELAAR


www.deweet.com


www.deweet.com


DIEREN SPREEKUUR Koliek bij het paard Koliek is één van de meest voorkomende ziekten bij het paard. Het is een verzamelnaam voor een groot aantal problemen die in het maag-darmkanaal van het paard kunnen optreden.

De verschijnselen Wanneer een paard buikpijn heeft spreken we van koliek. Meestal kan koliek goed behandeld worden, tmaar soms kan het paard hier ook aan sterven. De verschijnselen zijn afhankelijk van het ras, de duur van de koliek, het karakter en de leeftijd als volgt: • Het paard is onrustig. • Krabben met het voorbeen. • Ernstig zweten. • Rollen. • Afwisselend liggen en staan. • Naar de buik kijken. • Op de rug blijven liggen. • Een snelle ademhaling en soms kreunen.

- Poept het paard nog? - Is de buikomvang toegenomen? - Op wat voor strooisel staat het paard? - Is het paard drachtig? (merrie) Wanneer een minder ernstige koliek wordt geconstateerd spuit de dierenarts meestal een pijnstiller of darmontspanner in de bloedbaan. De kans op terugkomen van koliek moet zo klein mogelijk worden gemaakt. De nazorg van het paard is dan ook heel belangrijk. Daarnaast is goed en met regelmaat ontwormen ook belangrijk. Dit betekent elke twee maanden ontwormen met een goede ontwormer en de weide zoveel als mogelijk mestvrij houden.

Voorkomen is beter dan genezen Snelle pijnstilling Vaak is de oorzaak van koliek een kramp. Soms komen de verschijnselen door een verdraaiing of verstopping van de darm. Hierdoor wordt de bloedcirculatie verstoord in de darm met als gevolg dat de darm niet meer goed kan functioneren door een tekort aan zuurstof. De darminhoud lekt dan al binnen enkele uren naar de buikholte. Bij een ernstige koliek raakt de maag overvol met als gevolg dat de maag kan barsten. Een paard kan niet overgeven. De maag kan dus ook niet geleegd worden. Soms is dit te zien aan een groenige uitvloeiing uit de neus. Als men denkt dat dit de oorzaak is wordt de maag leeggehaald. Bij elke vorm van koliek is een snelle pijnstilling heel belangrijk. Het paard zal dan niet meer gaan rollen en heeft dus minder kans op verdraaiing van de darmen.

De behandeling Wanneer de dierenarts erbij komt moet rekening worden gehouden met de volgende vragen: - Hoe lang duurt de koliek? - Wanneer is het paard voor het laatst ontwormd? - Heeft het paard al eerder koliek gehad? Zo ja. Hoe is dat verlopen. - Wat krijgt het paard te eten?

Paarden zijn van nature buitendieren en hebben dus behoefte aan beweging. Beweging stimuleert de darmmotoriek. Het is niet goed om de paarden op een weide met weinig gras te laten lopen. Hierdoor ontstaat de kans dat ze zand gaan eten. Grote veranderingen in het aanbod van gras moeten voorkomen worden. Dit wil zeggen dat de paarden niet in één keer van een schrale weide naar een vette weide verplaatst mogen worden. De kans op gaskoliek wordt hiermee verkleind. Wanneer een paard veel stro eet kan het beter op krullen gezet worden. Het eten van veel stro kan leiden tot verstoppingen.

29


De Rottwe

vernoemd naar het p

30


Geschiedenis De oude Romeinen trokken vroeger met hun legers door Europa. Tijdens deze tochten namen de Romeinen vee mee om zichzelf te kunnen voorzien van eten. Dit vee werd bij elkaar gehouden door dogachtige honden. Enkele van deze honden bleven soms achter. Hondensoorten van nu, welke afstammen bijvoorbeeld:

van de

die

honden

Grote

zijn

Zwitserse

sennenhond en de Berner sennenhond.

eiler

plaatsje Rottweil De Rottweiler is ontstaan in het zuid Duitse plaatsje Rottweil. Dit plaatsje ligt aan de rivier de Neckar. Hierdoor was dit plaatsje een belangrijke plaats voor veehandelaren uit o.a.: Zwitserland, Oostenrijk en ItaliĂŤ. De handelaren moesten soms dagenlang reizen naar het plaatsje Rottweil. Ze hadden honden meegenomen om het vee bij elkaar te houden. Deze honden kregen 31


uitstekende veedrijvers

32


de naam Rottweiler, vernoemd naar het plaatsje Rottweil. In die tijd werden ze ook wel Metzgerhund (Slagershond) genoemd, dit was omdat de hond in die tijd zeer populair was bij de slagers. Het bleken uitstekende veedrijvers te zijn. Ook waren ze uitermate geschikt als waak- en verdedigingshond. De handelaren maakten van deze eigenschap gebruik door de honden op de weg terug naar huis hun zuur verdiende geld te laten beschermen.

De Rottweiler De Rottweiler is van nature erg waaks en beschermend. Als hij alleen thuis zit dan zal hij zich door niemand laten intimideren of omkopen. Deze eigenschap hoeft niet aangeleerd te worden, het ontwikkeld zich vanzelf naar mate de hond ouder wordt. De hond is over het algemeen zeer vriendelijk tegen iedereen. Hij zal als het even kan bij u of uw bezoek gewoon op schoot gaan zitten. De Rottweiler voelt heel goed aan wanneer

33


de nood aan de man is en zal er dan altijd voor je zijn. Het karakter van de Rottweiler is overwegend rustig, stabiel en zelfverzekerd. Rottweilers voelen zich ook zeer verantwoordelijk tegenover de gezinsleden en in het bijzonder naar de kinderen. Kinderen kunnen haast geen kwaad doen in de ogen van de Rottweiler. Dit betekent wel dat u uw kinderen nooit zonder toezicht met andere kinderen moet laten spelen in het bijzijn van de Rottweiler. Want wanneer hij het idee krijgt dat uw kind bedreigd wordt dan zal hij het direct voor dat kind opnemen.

Werkhond Rottweilers zijn echte werkhonden en worden veel gebruikt in de hondensport. Enkele sporten welke gedaan worden door de Rottweiler zijn: de africhting, agility en behendigheid. Ook worden ze gebruikt als speurhonden. In sommige landen, zoals in Oostenrijk worden ze ingezet als diensthond in het leger. Het zijn niet echt snelle leerlingen, dit komt niet omdat ze een wat lager intelligentie niveau hebben, dit ligt bij de Rottweiler namelijk boven het gemiddelde. Het komt hoofdzakelijk door de koppigheid van de hond. Als hij een ander idee heeft om iets te doen, zal hij dat zeker proberen uit te voeren. Kortom: behoorlijk eigenwijs dus. Doordat de Rottweiler vrij laat volwassen is, zowel lichamelijk als geestelijk vergt het trainen met een Rottweiler enig inzicht en geduld. Maar wat een Rottweiler eenmaal geleerd heeft vergeet hij zijn hele leven niet meer. 34


Opvoeding Een Rottweiler opvoeden vergt een goede instelling van de baas. Want een rottweiler van ongeveer ĂŠĂŠn jaar kan wel 40 of 50 kilo wegen. Als pup zijn ze allemaal zo lief en klein maar dat is een klein jaartje later totaal anders. Lief blijven ze wel maar klein niet. Vergeet niet dat een Rottweiler zeer veel positieve eigenschappen heeft, maar ze kunnen ook zeer dominant zijn. Daarom moet een Rottweiler altijd consequent en eerlijk opgevoed worden. Als een Rottweiler niet consequent opgevoed wordt dan zal hij de macht in huis overnemen. Een onzekere eigenaar zal dan het onderspit moeten delven. Je moet de hond dus streng afstraffen

wat een Rottweiler eenmaal geleerd heeft.....

als hij fouten maakt, maar het belangrijkste is om de hond uitbundig en vrolijk te belonen als hij iets goed doet. Want door een Rottweiler zo duidelijk te straffen en zeker zo te belonen krijgt hij steeds meer waardering voor zijn baas. Let wel, u bent de roedelleider en niet de hond. Maar denk eraan dat een consequente opvoeding niet overslaat in het drillen van de hond. Gebeurd dit echter wel dan zal de hond zich op een dag tegen u keren. De opvoeding van een Rottweiler is geen eenvoudige maar wel een zeer dankbare taak!

35


Uiterlijk De Rottweiler is een Middelgrote en gespierde hond. Hij heeft een kort, gedrongen maar vooral krachtig lichaam. De Rottweiler is aanhankelijk, werklustig en zeer betrouwbaar. De hals is krachtig, rond en breed. Hij is sterk gespierd en heeft een brede en diepe borst. De rug is sterk en recht. De schouderhoogte is voor teven tussen de 55 en 63 cm en voor Reuen is dat tussen de 60 en 68 cm. De schedel is breed en heeft een korte neusrug. De middelgrote oren worden strak en liggend tegen het hoofd gedragen. De lippen zijn zwart van kleur en het gebit moet goed scharend zijn. De vacht is kortharig (stokhaar) en zwart van kleur met bruine (Tan) aftekeningen op de poten, voorborst en het gezicht.

Aanschaf De aanschaf van een Rottweiler moet een zeer overwogen beslissing zijn. U moet zichzelf afvragen wat u de eerst komende jaren wilt gaan doen met de Rottweiler. De gemiddelde leeftijd van deze hond is tenslotte 8 รก 9 jaar. Verzamel zo veel mogelijk informatie over de Rottweiler. Laat u bijvoorbeeld informeren door de Nederlandse Rottweiler Club (NRC), te vinden op o.a.: www.rottweiler.nl. Ga ook in gesprek met fokkers welke zijn aangesloten bij de NRC. Deze fokkers hebben door middel van hun fokprogramma de ouders van uw eventuele pup zorgvuldig uitgezocht. Dit gebeurd door de bloedlijnen van de ouderdieren zorgvuldig na te lopen en daardoor eventuele erfelijke gebreken te voorkomen. Ook wordt er door deze fokkers een bepaalde garantie met u afgesproken. 36


De opvoeding een zeer dankbare taak! Een Rottweiler is een betrouwbare en zeer vriendelijke hond, maar helaas is hij niet voor iedereen weggelegd.

Wij willen Frans Bos bedanken voor de tekst en mooie foto’s, kijk ook eens op zijn website: www.nekami.nl 37


JASSENTECHNIEK Ben je weleens op vakantie geweest in bijvoorbeeld Italie, Spanje of Griekenland? Dan heb je vast weleens zwerfkatten of zwerfhonden zien rondlopen. Zielig hè, ze moeten altijd op zoek naar eten en maar weinig mensen die aardig voor hen zijn. Ook in Nederland zijn er zwerfkatten, meer dan je zou denken. Gelukkig bekommeren de asielen zich vaak over deze dieren. En soms ook de mensen waar zo’n zwerfkat op zoek gaat naar wat eten of gezelligheid. Gelukkig maar! Poes Grijsje dwaalde ook wat eenzaam rond en kwam hele lieve mensen tegen.

Poes Grijsje (eigenlijk heette ze eerst Gijsje, maar daarover later meer) is ongeveer 8 jaar oud en heeft na een zwervend leven nu haar woonplek gevonden bij Erna en Rieneke en buurvrouw Maja. Grijsje geniet er nu enorm van om verzorgd te worden door deze drie liefdevolle verzorgers, maar het duurde wel even voordat het zover kwam. In het begin kon Grijsje alleen maar blazen en uithalen met haar poot zodra je bij haar in de buurt kwam. Dat is natuurlijk niet zo vreemd als je als poes niet gewend bent om bij mensen te wonen. Ergens vorig jaar kwam Grijsje voor het eerst in haar nieuwe omgeving, de tuin van An, de vorige bewoner van het huis van Erna en Rieneke. An had al twee twee katten en ze vond het heel normaal om dit mooie aangelopen poesje aandacht en eten te geven. En Grijsje? Tja, die voelde zich al wel een beetje thuis en het duurde daarom ook niet lang of ze kwam iedere dag langs bij An. Buurvrouw Maja zorgde voor de poezen wanneer An met vakantie ging. Maja was wel bang voor Grijsje omdat ze zo lelijk kon doen, blazen en uithalen met haar pootjes. Aanhalen van Grijsje was dan ook echt niet mogelijk. Op een gegeven moment ging An verhuizen met haar twee katten. Helaas kon ze Grijsje niet mee nemen naar haar nieuwe woonplek. Grijsje was 38

GRIJSJE

immers aan komen lopen en dat soort poezen zijn in huis niet gewend. Maar Grijsje was inmiddels wel gehecht geraakt aan de tuin en omgeving van het huis. De nieuwe bewoners, Rieneke en Erna vonden het wel leuk dat Grijsje regelmatig langs kwam. In het begin woonde Rieneke en Erna alleen in het weekend in het huis en dan zorgde buurvrouw Maja doordeweeks voor Grijsje. Alleen kon Maja maar moeilijk wennen aan het gedrag van Grijsje. Ze wilde de poes zo graag aandacht en liefde geven. Toen Maja hoorde dat haar vriendin Ina Dollekamp dieren kon behandelen met de Jassentechniek® twijfelde zij er geen moment aan dat dit zeker ten goede kon komen voor Grijsje.


Dat kwam omdat An, de eerste bewoner van het huis dacht dat Grijsje een kater was. Erna en Rieneke kwamen er na een bezoek aan de dierenarts achter dat Gijsje geen kater is maar een poes van ongeveer 8 jaar oud. De naam Gijsje vonden ze niet goed bij een poes passen daarom werd ze vanaf dat moment Grijsje genoemd. De behandeling van de Jassentechniek® heeft Grijsje goed geholpen om weer vertrouwen te krijgen in de mensen om haar heen. Ze zoekt zelf de gezelligheid op door bij haar verzorgers te komen zitten en laat zich zelfs aaien.. Vind je het niet mooi dat Grijsje nu een fijne plek heeft gevonden om te wonen? In november 2007 is Grijsje behandeld met de Jassentechniek® en na enkele weken waren de eerste veranderingen bij Grijsje al zichtbaar. Het viel Maja op dat ze nu maar af en toe blaast in plaats van wel 10 keer en dat ze niet meer uithaalt met haar poten. Wat ook zo fijn was voor Grijsje is dat Rieneke en Erna voorgoed in het huis naast An gingen wonen. Ze wilden Grijsje dan ook echt een eigen plekje geven en hebben daarom een huisje voor haar gebouwd in de tuin. En weet je nog dat we in het begin schreven dat Grijsje eigenlijk eerst Gijsje heette?

De volgende keer lees je meer over ezel Maud. Meer informatie over de behandeling met de Jassentechniek® kun je vinden op de website www.emino.nl. Wanneer je vragen hebt over de Jassentechniek® voor dieren dan mag je gerust mailen naar info@emino.nl

Tekst: Emmy Noorlander

39


Afscheid nemen van Als je huisdier overlijdt, kun je op een mooie manier afscheid van hem nemen. Bijvoorbeeld door hem te laten cremeren of begraven. Maar hoe regel je dat? Bij SHCN dierenuitvaart helpen ze je ermee. Bellen met SHCN dierenuitvaart

Is je huisdier net overleden, dan wil je misschien zo lang mogelijk bij hem blijven. Het is logisch dat je het moeilijk vindt om hem te laten gaan. Je ouders/verzorgers (of de dierenarts) kunnen in de tussentijd met SHCN dierenuitvaart bellen om te laten weten dat je hebt gekozen voor cremeren of begraven. Samen spreken jullie af of je je huisdier zelf komt brengen of dat iemand van SHCN dierenuitvaart hem komt ophalen.

Cremeren of begraven

Als je huisdier is aangekomen bij het dierenuitvaartcentrum, belt een medewerker je op om te bespreken wat je wensen zijn. Bij crematie kun je kiezen uit collectieve of individuele crematie. Collectieve crematie betekent dat je huisdier samen met andere huisdieren wordt gecremeerd. Bij individuele crematie wordt je huisdier in zijn eentje gecremeerd en kun je zijn as terugkrijgen. Begraven kan in je eigen tuin (vraag wel toestemming aan de gemeente!) of op een dierenbegraafplaats die je zelf uitkiest.

Nog even samen

Misschien vind je het fijn om je huisdier nog een laatste keer te zien. Hiervoor heeft het dierenuitvaartcentrum speciale afscheidsruimten ingericht, waar je in alle rust bij je huisdier kunt zijn. Hoe de afscheidsceremonie verloopt, mag je helemaal zelf bepalen. Wil je muziek laten afspelen? Een verhaal voorlezen? Een

SHCN dierenuitvaart • Doctor van Noortstraat 195, 2266 GV


je huisdier tekening of zelfgeplukte bloemen bij je huisdier leggen? Na afloop rouwkaartjes laten versturen naar familie, vrienden en bekenden? Het kan allemaal. Bespreek je wensen van tevoren wel even met een medewerker van het dierenuitvaartcentrum, zodat alles in orde is als je komt.

As verstrooien

Na individuele crematie kun je de as van je huisdier terugkrijgen. Sommige mensen zetten de as in een urn op een mooie plek in huis of in de tuin. Anderen laten de as uitstrooien, bijvoorbeeld over zee of een zelfgekozen plek. Je kunt ook mee met een vliegtuig om de as van je huisdier persoonlijk te verstrooien over een gebied dat je mooi vindt.

Speciale aandenkens

Er zijn heel bijzondere manieren om je huisdier te gedenken. Bijvoorbeeld door de as van je huisdier te laten gebruiken als voedingsstof voor een levensboom, die je in je eigen

tuin kunt planten. Er zijn ook gedenkplaten waar je een foto van je huisdier op kunt laten zetten. Of misschien wil je een beetje as van je huisdier bij je dragen, in een sieraad of in een speciale herinneringsdiamant. Het is ook mogelijk om een mooie houtskoolillustratie of een gedenkbeeld te laten maken van je huisdier. De medewerkers van SHCN dierenuitvaart kunnen je meer vertellen over de aandenkens en over alle andere dingen die je misschien wilt weten.

Over SHCN dierenuitvaart

SHCN dierenuitvaart is het oudste dierenuitvaartcentrum van Nederland en bestaat al sinds 1979. Er zijn vestigingen in Stompwijk (ZuidHolland) en Roermond. In Roermond kun je ook je paard of pony laten cremeren. Heb je vragen over de uitvaart van je huisdier of wil je een gratis brochure aanvragen, bel dan met 0800-74 26 00 00 of kijk op www.shcn.eu.

Leidschendam • Olympialaan 10, 6042 JZ Roermond (ook paarden)


Cobra’s Een cobra is niet één slang. Er bestaan veel slangen die cobra worden genoemd. Het is dus een verzamelnaam voor een aantal slangen.

42


Cobra’s komen voor in o.a.: Afrika en in het zuiden van Azië. Alle cobra’s leven in warme gebieden omdat ze niet tegen de kou kunnen. Dus in Nederland zul je ze niet tegenkomen. De bekendste cobra in Azië is de brilslang. Hij dankt zijn naam aan de brilvormige tekening achter op de hals. Van de Afrikaanse soorten is de Egyptische cobra het bekendst. De gemiddelde lengte van een volwassen cobra is tussen de anderhalf en de twee meter. Een uitzondering is de koningscobra. Hij kan wel vier meter lang worden en is dan ook de grootste gifslang ter wereld.

Koningscobra Net zoals de meeste Cobra’s heeft ook de Koningscobra de karakteristieke wangflappen naast zijn kop. Het voedsel van de Koningscobra bestaat voornamelijk uit andere slangen. Ook eet hij wel eens een varaan of een klein zoogdier. Als een mens gebeten wordt door deze slang zal deze zonder behandeling waarschijnlijk overlijden.

Het orgaan van Jacobson De Cobra jaagt met zijn reukorgaan. Het reukorgaan zit aan de bovenkant in zijn mond. Dit orgaan wordt ‘het orgaan van Jacobson’ genoemd. Wanneer de slang zijn tong naar buiten steekt komen er geurstoffen op. Daarna haalt hij zijn tong naar binnen en gaat langs het reukorgaan af. Op deze manier ruikt hij de geuren en kan zo het spoor van een dier volgen. Cobra’s jagen vooral op ratten, vogels, muizen, hagedissen, andere slangen en vogeleieren. Er zijn een paar uitzonderingen. De watercobra eet bijvoorbeeld alleen vis en de Koningscobra eet bijna alleen maar slangen. Wanneer een cobra in zijn prooi bijt injecteert hij het gif en laat vervolgens meteen los. Hij wacht met het vangen van de prooi tot het gif is ingewerkt op het zenuwstelsel. Soms leeft zijn prooi nog even en probeert te ontsnappen. De cobra volgt dan gewoon het spoor met zijn tong. In het gif van een Cobra zit ook een verteringsstof. Deze stof begint te werken zodra een prooidier het gif binnenkrijgt. Onderzoekers hebben ontdekt dat een Cobra, die een prooidier eet zonder het verteringsstof, er een week langer over doet om zijn prooi te verteren. 43


Eten en gegeten worden Veel dieren vallen ten prooi aan de Cobra. Ook de Cobra zelf is regelmatig het slachtoffer. Wilde zwijnen en andere roofdieren zoals de Faraorat vallen regelmatig een cobra aan. Een Faraorat probeert de Cobra in zijn nek te bijten. Dit lukt niet in één keer. Na de aanval wacht de Faraorat even af en probeert het dan weer opnieuw. De cobra bijt wel terug met zijn giftanden maar van een beetje gif gaat de Faraorat niet dood. Na een aantal rondes, net als bij een bokswedstrijd, trekt de cobra meestal aan het kortste eind en heeft de faraorat gewonnen. Ook roofvogels jagen vaak op Cobra’s. Cobra’s hebben dus redelijk veel vijanden. Toch is zijn grootste vijand de mens. In Azië worden cobra’s gegeten als lekkernij en de organen worden gebruikt om medicijnen van te maken.

Spugen met gif In Afrika leven twee soorten Cobra’s welke een eigen manier van verdedigen hebben. Dit zijn: de Zwarthalscobra en de Ringhalscobra. Het gif komt bij deze slangen niet uit de punt van de giftand maar uit een gaatje dat halverwege de tand zit. Ze bijten niet, net zoals de andere cobra’s, maar spugen het gif naar hun vijand. Met veel kracht persen ze het gif uit de gifklier en dat gaat best hard. Wanneer het gif in de ogen van de vijand komt wordt hij tijdelijk verblind. Deze cobra’s kunnen op een afstand van drie meter nauwkeurig op de ogen richten. Ze doen dit niet om de vijand te vangen maar om zich te verdedigen. Zodra de vijand geraakt is gaan ze er als een haas vandoor.

Kleine cobra’s Cobra’s leggen 15 tot 20 eieren. Het vrouwtje zoekt hiervoor een veilige plaats in een holle boom of een gat in de grond. Hier laat ze haar eieren achter, maar blijft wel in de buurt om ze te bewaken. De eieren zijn in het begin nog een beetje kleverig. Als ze opdrogen blijven ze aan elkaar plakken en wordt het een stevige homp. De

44


eieren zijn langwerpig, zacht en de schaal voelt aan als leer. Het duurt tussen de 50 en 70 dagen voordat de kleine Cobra’s uit hun ei komen. Nadat ze uit het ei zijn kijkt het vrouwtje niet meer naar de kleintjes om. Ze moeten meteen voor zichzelf zorgen. Dit gaat ze meestal goed af hoor. Ze kunnen zich al meteen oprichten en beschikken zelfs al over de giftanden.

Kleine entertainer Omdat cobra’s de ribben van hun halswervels kunnen openklappen, waardoor het bovenlichaam breed en plat wordt, komen ze extra dreigend over. In Egypte en India wordt de cobra vaak gebruikt als entertainer. Een slangenbezweerder haalt het deksel van de mand waarin een cobra zit. Vervolgens begint de slangenbezweerder op zijn fluit te spelen en beweegt deze van links naar rechts. De cobra volgt de bewegingen en het lijkt net of hij danst. Hij hoort het geluid dat uit de fluit komt helemaal niet want hij is doof. De cobra reageert dus op de bewegingen die de slangenbezweerder maakt. Het gif van de cobra is waarschijnlijk van tevoren verwijderd of de bek is dichtgenaaid. Anders is het veel te gevaarlijk. Deze vorm van entertainment is erg dieronvriendelijk.

45


MOPPEN De meester vraagt aan Jantje: “Noem eens 10 wilde dieren op”, en Jantje zegt “8 leeuwen en 2 tijgers”.

2 kikkers zitten in de achtbaan. De ene kikker zegt tegen de andere kikker: “Gaat het??”, zegt de andere kikker: “Ja, hoezo??”, zegt de ene kikker tegen de andere kikker: “Nou, je ziet zo groen!!!”

Een vos zit op een bankje in het park pitten van een appel te eten. dan komt er een konijn aanlopen en die vraagt: “Waarom eet jij de pitten?” Vos: “Daar word je slim van!” Konijn: “Doe mij dan maar 5 pitten.” Vos: “Dat is dan 5 euro.” De volgende dag komt het konijn weer in het park en zegt tegen de vos: “Voor die 5 euro had ik ook 5 appels kunnen kopen met de pitten er gratis bij.” Vos: “Zie je, het begint al te werken!”

Er komt een politieman met een groot politiepaard een café binnen er vraagt: “Wie wil dit politiepaard kopen voor maar 1000 euro?” Een man heeft belangstelling en vraagt: “Maar doet die kale plek daar op zijn voorhoofd?” Politieman: “O, daar heeft het zwaailicht gezeten!”

Er komt een man een dierenwinkel binnen. Zegt hij tegen de mevrouw van de winkel: “Heeft u voor mij ook een papagaai?” “Ja, hoor komt u maar even mee. Als u zijn linker poot optilt spreekt hij duits en als u zijn rechterpoot optilt dan spreekt hij frans.” Zegt de man: “En als ik allebei zijn poten optil?” Zegt de papagaai ineens: “Dan val ik van mijn stokje!” 46


Probeer nu voor maar

3x

losse nummers in de winkel zijn €4,25 per stuk De voordelen van het WEET! abonnement op een rijtje: • Elke maand de WEET!

9 € ,

95

automatisch thuisgestuurd. • Je betaalt per nummer minder dan in de winkel Wil jij WEET! 3x ontvangen voor maar €9,95? Stuur deze bon volledig ingevuld op naar: WEET! magazine, Spoorstraat 42c, 5451 GB MILL

Voor bewoners van Vlaanderen geldt een andere aanbieding, zie www.deweet.com

JA

ik profiteer van deze aanbieding en neem een proefabonnement op het tijdschrift en betaal maar €9,95

Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j /m Straat en huisnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoonnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betaalwijze: Indien u liever betaalt via een acceptgiro, betaalt u €15,95 i.p.v. €9,95 voor het proefabonnement. Zodra het abonnementsgeld bij u is ontvangen krijg ik z.s.m. de nieuwste WEET!

Betaalwijze Ik machtig hierbij Kinderparade b.v. het abonnementsgeld automatisch af te schrijven van bank-/gironummer. Tot wederopzegging uiterlijk 6 weken voor het verstrijken van de abonnementsperiode

Per acceptgiro (€14,95 i.p.v. €9,95)

Handtekening


www.nekami.nl Een betrouwbare kennel als je een rottweiler aan wil schaffen.

www.natuurinformatie.nl/nnm. dossiers/natuurdatabase.nl/ i002843.html Alle informatie over de grootste mensapen ter wereld.

www.aquariumhobby.nl De informatieve aquariumsite van aquariumvereniging Aquariumhobby te Nijverdal. Informatie over tropische zoet- en zeewatervissen.

48


http://aquavisie.retry.org/ Database/database.html Een handige vissen- en plantendatabase van de Geldropse aquariumvereniging AquaVISie.

www.bestemaatjes.nl is de website waar je alles kunt vinden voor en over allerlei huisdieren. En het allerleukste is dat je je eigen weblog kunt maken over jouw beste maatje.

www.quizzers.nl Een reis door de dierenwereld doormiddel van een quiz. Zeker de moeite waard en heel leerzaam.

49


50


Wanneer u kiest voor innovatie vraag naar Supreme, uw klanten zullen dit zeker doen!

Heeft u vragen over of interesse in onze producten, neemt u dan contact met ons op. Supreme Petfoods B.V. Van Leeuwenhoekweg 10 5482 TK, Schijndel Tel: 073-5530441 Fax: 073-5530446 Email: russel@supremepetfoods.nl

www.supremepetfoods.com


) PO EF

OT

DI PM FO

.BSUJO(BVT

-&3&/ 4".&/8&3,&/

°QSPGFTTJPOFMFCFHFMFJEJOH °CFHFMFJEJOHPQNBBU °QPTJUJFWFUSBJOJOH °TUSBGGFOPWFSCPEJH °MFFSVXIPOEEFOLFO °HFFOCBBTNBBSDPBDI °VOJFLFMFTNBUFSJBMFO °UIFPSJFMFTTFO

 BSUJO(BVT)POEFOTDIPMFOJO/FEFSMBOE . /PPSE)PMMBOE )POEFOTDIPPM"NTUFSEBN )POEFOTDIPPM+PUUFN %F3JKQ  )POEFOTDIPPM)BBSMFN4QBBSOXPVEF )POEFOTDIPPM)FU(PPJ /JFVX-PPTESFDIU  )POEFOTDIPPM%F#BDDIBOUFO )PPSO&OLIVJ[FO  ;VJE)PMMBOE )POEFOTDIPPM)FMMFWPFUTMVJT )POEFOTDIPPM-FJEFO )POEFOTDIPPM3PUUFSEBN )POEFOTDIPPM;PFUFSNFFS /PPSE#SBCBOU )POEFOTDIPPM#FSHFOPQ;PPN )POEFOTDIPPM#MBEFM )POEFOTDIPPM&JOEIPWFO )POEFOTDIPPM5JMCVSH 

%SFOUIF )POEFOTDIPPM#FJMFO 'MFWPMBOE )POEFOTDIPPM-FMZTUBE 'SJFTMBOE )POEFOTDIPPM)FFSFOWFFO (FMEFSMBOE )POEFOTDIPPM/JKNFHFO )POEFOTDIPPM#PSDVMP (SPOJOHFO )POEFOTDIPPM(SPOJOHFO 0WFSJKTTFM 7BLBOUJFIPOEFOTDIPPM )POEFOTDIPPM;XPMMF 6USFDIU )POEFOTDIPPM)FU(PPJ

    

.BSUJO(BVT)POEFOTDIPMFOJO#FMHJq "OUXFSQFO )POEFOTDIPPM"OUXFSQFO )POEFOTDIPPM"OUXFSQFO/PPSE 0PTU7MBBOEFSFO )POEFOTDIPPM"BMTU%FOEFSNPOEF )POEFOTDIPPM8BBTMBOE 7MBBNT#SBCBOU )POEFOTDIPPM#SVTTFM"TTF 8FTU7MBBOEFSFO )POEFOTDIPPM,PSUSJKL;XFWFHFN -JNCVSH )POEFOTDIPPM-FPQPMETCVSH "MMFFOFFOHFMEJH8BBSCPSHDFSUJ¾DBBUHFFGU[FLFSIFJEEBUVUFEPFOIFFGUNFUFFOFSLFOEF.BSUJO(BVT)POEFOTDIPPM

.BSUJO(BVT)POEFOTDIPMFOCW #SPOTXFH"--FMZTUBEUFMFGPPO 

XXXNBSUJOHBVTIPOEFOTDIPMFOOM

WEET! alles over dieren  

Dierenmagazine voor het hele gezin.Zeer mooi en vrolijk dierenmagazine met informatie over alle dieren.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you