Page 1

ers

Vrijwillig

L

SPECIA

NOVEMBER 2012 23e JAARGANG #4

‘Vrijwilligers: we zouden niet zonder ze kunnen!’ Vele handen maken licht werk

Actief voor ontmoeting Waardering voor inzet achterban Drie wethouders over vrijwilligerswerk Vrijwilligers over hun ‘werk’


van de redactie

Vrijwillig?! Ruim 450 vrijwilligers telt Ontmoeting! Dat is meer dan twee keer het aantal medewerkers dat bij ons in dienst is. Vrijwilligers maken dus een belangrijk onderdeel uit van onze organisatie. Sterker nog: we zouden niet zonder hen kunnen! Zodoende deze vrijwilligersspecial. Een blad speciaal over (onze) vrijwilligers voor u als mogelijk toekomstig vrijwilliger. Hoe kunnen we dit beter doen dan een paar vrijwilligers zelf aan het woord te laten? Neem Marco Vlot, al ruim 14 jaar werkzaam als comitélid. Waarom doet hij dit werk? ‘Voor mij is het een manier om mij in te zetten voor mijn naaste die het niet zo breed heeft. Je krijgt er zoveel voor terug.’ Of Wim Muilwijk, actief als bedrijfsambassadeur. ‘Bij Ontmoeting kan ik mijn steentje bijdragen door financiële middelen binnen te halen, zodat de hulpverlening zo goed mogelijk kan gebeuren.’ toch maar even de vraag: is vrijwilliger zijn iets wat je leuk moet vinden, wat je moet liggen of... ligt hier een taak voor ons? Ed van Hell: ‘Als er één is die zou moeten weten wat naastenliefde inhoudt, dan is dat toch wel een christen. In deze samenleving kunnen zij echt een belangrijke bijdrage leveren. Door gewoon mens te zijn voor andere mensen. Ik zou willen dat de mensen die ons steunen, zichzelf ervan bewust worden dat ze iets kunnen betekenen door echt iets te doen voor hun naaste.’ Stof tot nadenken, lijkt mij. ton Vink manager centrale diensten P.S. Mocht u na het lezen van deze special enthousiast zijn geworden voor een vrijwilligersfunctie, neem dan een kijkje op onze website (www.ontmoeting.org/ vacatures) voor een actueel overzicht van alle vrijwilligersvacatures.

colofon Missie Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Grondslag De grondslag van Ontmoeting is Gods Woord. We aanvaarden de belijdenisgeschriften als waarheidsgetrouw. Zij dienen als uitgangspunt voor het verstaan van de Schrift, maar we stellen deze niet naast of boven Gods Woord.

2

StRtpOSt 2012

Directie Ed van Hell Redactie Mariëtte van der Kooij, Ton Vink (hoofdredactie) Aan dit nummer hebben meegewerkt Ed van Hell, Auke Schouwstra en Dianne Timmermans.

Vormgeving V1 Communicatie Druk Drukkerij Verloop centraal adres Randhoeve 223, Houten Postbus 263, 3990 GB Houten Tel. 030 635 40 90 ING 2600356 Rabobank 38.76.69.140 www.ontmoeting.org info@ontmoeting.org

Vestigingen Dienstencentrum Rotterdam Woon-werkcentrum Epe Dienstencentrum Harderwijk Time-outvoorziening Hummelo Sociaal pension Hoek van Holland Adreswijziging Zijn uw (adres)gegevens gewijzigd? Dit kunt u doorgeven via www.ontmoeting.org onder ‘contact’. Wilt u bij het doorgeven van uw nieuwe adres ook uw oude adres vermelden? Dat maakt het eenvoudiger voor onze administratie.


ers

Een voorlichter in de schijnwerpers Vrijwillig

L

SPECIA

DOOR DIANNE tIMMERMANS

Onze vier voorlichters zorgen er voor dat Ontmoeting bekendheid krijgt onder allerlei doelgroepen. De één doet dit belangrijke, onmisbare werk al jaren, de ander iets korter. Maar één ding hebben ze gemeen: met grote passie en liefde voor onze doelgroep vertellen ze elke keer weer verhalen van onze cliënten, wat Ontmoeting doet om hen te helpen en bewegen ze kinderen, jongeren en ouderen ertoe betrokken te raken bij ons werk. Hieronder een interview met één van deze voorlichters, Maurits Vlot.

Hoe ben je bij Ontmoeting gekomen? ‘Ik ging naar een open dag van Ontmoeting en daar raakte ik in gesprek met corine de Jong, toenmalig hoofd van de afdeling pR. We hadden het over voorlichting bij Ontmoeting en op mijn vraag of dit iets voor mij zou zijn, antwoordde ze dat we daar maar eens over moesten praten. Dat is gebeurd en nu doe ik dit werk alweer ruim twaalf jaar!’

Wat vind je mooi aan het geven van voorlichting? ‘Ik ben altijd graag onder de mensen en soms heb je verrassende ontmoetingen met mensen die je jaren niet hebt gezien. En hoewel ik elke voorlichting of te leiden zangavond wel spannend vind, wil ik heel graag de problematiek van dak- en thuisloosheid middels voorlichting dicht bij de mensen brengen. Het geeft me dan voldoening als ik zie dat mensen betrokken raken doordat ze een gift geven of donateur willen worden.’

En eens leidde ik een zangavond waar ook een aantal anders begaafde mensen aanwezig waren. Na afloop kwam er één van hen naar me toe en zei: ‘Ik moet je wat zeggen.’ Ik zei: ‘Zeg het maar.’ Hij zei: ‘Mooie preek!’

Heb jij ook contact met cliënten van Ontmoeting? ‘Ja. Soms zijn we op locatie. Daar hoor je dan sommige cliënten hun levensverhaal vertellen. Ik vind dat heel aangrijpend en als ik dan zo´n verhaal tijdens een voorlichting vertel, kan ik daar soms nog emotioneel van worden.’

Wat betekent vrijwilligerswerk voor jou? ‘Een zinvolle tijdsbesteding na het arbeidsproces. Ik prijs me gelukkig dat ik dit voor anderen, en met name voor kwetsbaren in de samenleving, kan en mag doen. En dat niet anderen dit voor mij hoeven te doen.’

Kun je een aantal leuke situaties noemen?

Hoe vind je de samenwerking met Ontmoeting?

‘Ik herinner me de eerste voorlichting. Het was in een nogal laag zaaltje en het was er warm. Ik stond op een podium en ik heb er peentjes gezweten, terwijl de spanning door mijn lijf gierde! Op een gegeven moment kwam er een vraag uit de zaal: ‘Hoe lang doet u dit werk al?’ toen ik vertelde dat dit de eerste keer was, steeg er een spontaan applaus op. Dat was toen echt een hart onder de riem!’ Ook had ik een voorlichting waar ik gevraagd werd mee te blijven eten en zelfs werd uitgenodigd om als eerste het buffet te openen.

‘Ronduit prima. Er wordt naar je geluisterd, je kunt er met je vragen terecht en de sfeer is gemoedelijk.’

Heb je nog tips voor de lezers? ‘Ondanks de tijd van bezuinigingen, zou ik iedereen willen vragen Ontmoeting binnen zijn of haar netwerk ter sprake te brengen en mensen te vragen om donateur van Ontmoeting te worden, zodat zij dit belangrijke, noodzakelijke, en Bijbels gefundeerde werk kunnen blijven voortzetten!’

StRtpOSt 2012 3


Directeur Ed van Hell waardeert inzet achterban

‘Vrijwilligers ons Door Auke Schouwstra

HOUTEN – ‘Thuisloosheid is in onze samenleving een groot probleem. Ik vind daarom dat je christenen erop mag aanspreken hoe ze het begrip ‘naastenliefde’ in de praktijk brengen. Anders moet ik toch bepaalde gedeelten uit mijn Bijbel schrappen.’

Het zijn confronterende woorden, maar hij kiest ze omdat het onderwerp zijn hart heeft. Directeur Ed van Hell hecht grote waarde aan de inzet van vrijwilligers in het Ontmoeting-werk. Maar hij vindt het in zekere zin ook vanzelf spreken dat de mensen die Ontmoeting steunen, zich concreet willen inzetten voor hun medemens. Van Hell motiveert het zo: ‘Als er één is die zou moeten weten wat naastenliefde inhoudt, dan is dat toch wel een christen. In deze samenleving kunnen zij echt een belangrijke bijdrage leveren op dit gebied. Door gewoon mens te zijn voor andere mensen. Ik zou willen dat de mensen die ons steunen, zichzelf ervan bewust worden dat ze iets kunnen betekenen door echt iets te doen voor hun naaste. Ik zou ook blij zijn als kerkelijke of burgerlijke gemeenten ons eens zouden vragen: wat kunnen jullie voor ons doen? Want als mensen van de straat gehaald zijn en achter een deur gestopt, is het probleem van hun thuisloosheid

4

strtpost 2012

niet opgelost. Ook hier, in een gemeente als Houten waar ons landelijk kantoor staat, zijn er mensen die tot die risicogroepen behoren.’ Vertrouwen Van Hell prijst zich gelukkig dat het initiatief voor stichting Ontmoeting opgekomen is uit meerdere kerkgenootschappen. Het maakt het mogelijk om op allerlei plekken in de organisatie vrijwilligers uit de kerken in te zetten. Het gaf hem ook het vertrouwen om, een aantal jaar geleden alweer, tegen de gemeente Rotterdam te zeggen: wij kunnen onze cliënten omringen met een sociaal netwerk. Mensen uit de achterban van Ontmoeting die cliënten helpen bij hun terugkeer in de maatschappij. Zo kwamen de eerste sociale netwerken tot stand. Inmiddels wordt het middel ook in andere gemeenten toegepast.


ers

houden

Vrijwillig

L

SPECIA

scherp’

Omdat er in dit geval een intensieve relatie ontstaat tussen de cliënt en de vrijwilliger, gaat Ontmoeting zorgvuldig te werk voordat zij iemand vraagt als vrijwilliger deel te nemen in zo’n netwerk. Van Hell: ‘Hulpverleners gaan samen met de cliënt na, aan wat voor iemand de cliënt behoefte heeft (welke hobby’s, vaardigheden, leeftijd, etc. moet hij of zij hebben). Daarna zoeken we in de plaats waar hij of zij woont contact met een kerk uit onze achterban. We bellen bijvoorbeeld de scriba, met de vraag of die iemand kent die dit werk misschien zou willen doen.’ Ontmoeting streeft er dus niet naar dat kerkleden zich massaal aanmelden voor dit werk. Wel hoopt Van Hell dat mensen positief reageren als er een concreet verzoek neergelegd wordt in hun kerkelijke gemeente. Vrijwilligers zijn er bij Ontmoeting op uiteenlopende plekken, van kookploegen in inloophuizen tot deelnemers in een sociaal netwerk. Het zijn allemaal heel verschillende mensen. Sommigen zagen zichzelf in het begin dit werk helemaal niet doen. Van Hell: ‘Ik heb wel vrijwilligers gesproken die zeiden: dit is niets voor mij. Ik ben hier te zakelijk voor, ik vind het eng, ik heb nooit contacten met onkerkelijke mensen. Ze vonden het spannend. Later zie je ze dan toch enthousiast worden.’ ‘De belangrijkste voorwaarde om als vrijwilliger dit werk te doen is: open willen staan voor andere mensen. En eerlijk durven te zijn, ook als je het niet ziet zitten. trouw is ook belangrijk in dit werk. Ik heb een vrijwilliger in een sociaal netwerk horen zeggen: waarom doe ik dit eigenlijk? Volgens mij heeft de cliënt er niets aan, wat ik doe. terwijl die cliënt zijn begeleider van Ontmoeting juist vertelde hoe blij hij was met de bezoeken!’ Vrijwilligers zijn belangrijk voor de cliënten, maar ook voor Ontmoeting zelf, vindt Van Hell. ‘Ze houden ons scherp. We zijn een professionele organisatie, dan loop je het gevaar bureaucratisch te gaan denken en werken. De vrijwilligers houden het diaconale aspect van ons werk levend. We doen dit werk samen met hen. Het bindt de kerken op dit gebied ook samen. Vrijwilligers vullen ons aan. Een hulpverlener kan bedrijfsblindheid ontwikkelen. Een cliënt kan zijn vaste hulpverlener na een week samen optrekken ook weleens zat worden. Dan is het goed als ‘ie in het weekend met vrijwilligers omgaat. Hij kan dan even stoom afblazen. En wat ook belangrijk is: ik zou niet graag alleen afhankelijk zijn van overheidsgeld voor ons werk. Door de inzet van vrijwilligers kunnen we veel meer doen.’

Overal vrijwilligers Er zijn meer dan 450 vrijwilligers actief bij Ontmoeting. De meesten zetten zich via de plaatselijke comités in voor fondsenwerving (zo’n tweehonderd mensen). Ook de vier voorlichters van Ontmoeting, die avonden verzorgen door het hele land, zijn vrijwilligers. Daarnaast werken er zo’n 140 vrijwilligers op de diverse locaties (inloophuizen, sociaal pension, woon-werkcentrum). Ze doen van alles voor Ontmoeting. Sommigen zijn aanwezig bij de dagactiviteiten, anderen begeleiden de samenzang tijdens zondagse bijeenkomsten en weer anderen helpen bij tuinonderhoud. Naast al deze mensen die hun vrije tijd deels willen besteden aan werk voor Ontmoeting zijn er ook 110 vrijwilligers actief in Ontmoetingnetwerken.

Ook vrijwilliger word

en

? Op diverse manieren kunt u zich als vrijwilli ger inzetten voor het we rk van Ontmoeting. Als maatje in de Ontmoetingnet we rken, als kook vrijwilli ger, maar ook als comitélid in een van de vele comi tés. Kijk voor een actueel overzicht van alle vrijwilligersv acatures op onze website: ww w.ontmoeting.org/va catures. StRtpOSt 2012 5


Naam: Wim Muilwijk Leeftijd: 66 jaar Woonplaats : Haamsted e Achtergron d: 46 jaar o nder andere manager b als accountedrijven ge werkt bij d Wat voor v e Raboban rijwilligers k. werk (Rayon Zee land, Zuid-H : ambassadeur bedri jven olland en B rabant)

s en Mattie Meint corrie Blijdorp Naam: Zussen 55 jaar Leeftijd: 56 en n mpen en putte ndelaar Woonplaats: ka m als: GGZ beha aa kz er w n ve le ks lij van een krant. In het dage abonneeservice de j bi r ke er en medew igerswerk: an Wat voor vrijwill eek per jaar (v ers voor één w ig ill in ijw d) vr ie en nt ht oc ka Va terdag d tot en met za or de vo tie at M maandagochten en de 4de keer or vo e rri co o. Hummel 3de keer. aken we het n: ‘s’Ochtends m de he m aa kz er W on. ’s Middags st de mannen scho t je doet hier be dagverblijf van Dat is fijn, wan d. tij ije De vr . e in w hebben we de natuur op. Soms gaan n wij veel indrukken ’s Avonds koke . ig ht er echt prac atig lm ge re e w omgeving is hi afloop doen na en n ne ks an huiselij en voor de m t heeft iets heel Da n. he et m s spelletje en nog nooit e mannen hebb ig m m So er . gs lli geze ngrijkste is het Echter het bela gerummikubt. n zijn.’ gewoon voor he

6

StRtpOSt 2012

Werkzaam heden: con tacten legg hen stimule en met be ren om de drijven en el te neme netwerk (O n aa nderneme rs voor Ontm n het bedrijvenonderhoud oeting). En en van con het tacten met Ontmoetin Ondernem g. Inmidde e rs ls voor li gt het aanta (het begon met 43). l bedrijven op 110 Motivatie: ‘Mijn inste ek is altijd met de Vu geweest o t ging, vrijw m, als ik illigerswerk ik wilde w te gaan do el iets nutt en. Maar igs doen; ie mijn naast ts waarbij e kan bete ik wat voo kenen. Bij gevonden. r Ontmoetin Hier kan ik g heb ik dit mijn steen direct in de tje bijdrage hulpverlen n. Niet ing maar d middelen b oor financi innen te ha ële len, zodat goed moge de hulpverl lijk kan ge ening zo beuren.’ Hoogtepun t: ‘Iedere ke er als een OVO-lid te ondernem worden.’ er besluit

Ook als b Ontmoe edrijfsambass adeur v ting aan oor Neem d an cont de slag? ac

fondsen t op me we t e-mail:p r ver, tel. 030- Piet Sleurink, 6354087 sleurink o @ontm oeting.o f rg.

hars een stuk barm zien dit werk al emt st en on riz Motivatie: ‘Wij ho reed het je rb ve t as t je na er ar le Da t tigheid. n leven. He en over je eige nk de je na t t ch to re je het hoe bevoor Je realiseert je id te relativeren. bent opgegroe zin ge n n gewoo n ne an m ze bent als je in ee De . bt meegekregen en hoeveel je he jd ook zo puur. maar tegelijkerti r, aa sb hoe et kw zo zijn ooi om te zien orden. Het is m w te n va ze il e st di ht Om ndac de liefdevolle aa blij ze zijn met krijgen. pen periode? leven de afgelo eb jg bi e lli ju is Wat hier kwam als rste jaar dat ik Mattie: ‘Het ee on van mij een er net bij een zo en daarvan en vrijwilliger, was w annen hier ist m De n. de re bo baby ge ar spraken over hoe ze met elka om op er e nd m el jzo vi bi t he n. Heel der in hun leve n hu n he n va n rol van hun moe rijk in het leve ng la be e ho er n te merke ons iedere ke Verder treft het op moeder nog is. s van hun leven, ao nen in de ch an m de t da te r w wee opnieu kans krijgen om l deze plek een rs hun werk vo ke er ew ed m de t da en En . re beginnen is goed. Iede doen. De sfeer liefde en passie hzelf zijn.’ kan en mag zic

Wilt u vakantievrijwilliger worden? Neem dan contact op met het Passion (samenwerkingspartner van Ontmoeting, tel: 0314-382462 Of kijk op www.hetpassion.nl.


r e n j i z n e ‘Success ’ n e l e d e t om ers

Vrijwillig

L

SPECIA

R kOOIJ

DOOR MARIËttE VAN DE

Al ruim 14 jaar zet hij zich met hart en ziel in voor het comitéwerk van comité Noordwest Alblasserwaard: Marco Vlot. En niet zonder resultaat, want jaarlijks haalt dit comité zeker € 10.000,- op. Onder andere met hun befaamde kerststolactie. Bescheidenheid siert de Alblasserwaarder, want: ‘Het gaat niet om mij.’

Marco, hoe ben je comitélid geworden?

Wat vind je leuk aan het comitéwerk?

‘Het comité Noordwest Alblasserwaard is in 1998 opgericht. Al vrij snel werd ik gevraagd. ‘Echt iets voor jou’, kreeg ik te horen. Zo ben ik mee gaan draaien. In het begin als comitélid, vervolgens als secretaris en uiteindelijk raakte ik bij alle acties betrokken.’

‘Het organiseren en regelen van alles. En de gezelligheid binnen het comité! Bewust vergaderen we niet bij iemand thuis, maar in een zaaltje. Anders wordt het té gezellig.’

Welke acties organiseert comité Alblasserwaard? ‘Elk jaar hebben we drie vaste activiteiten. Allereerst in april/ mei de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte. In korte tijd moet je daar veel voor regelen. Het leuke hiervan is dat elk dubbeltje winst is. Dit geldt ook voor de bussen die wij in de plaatselijke supermarkten neerzetten voor de statiegeldbonnetjes actie. Weinig werk en leuke opbrengsten (tussen de € 100 en € 400 in één maand). Daarnaast organiseren wij een zangavond in oktober en de kerststollen actie in december. Eerst bakten we de kerststollen zelf. Inmiddels bestellen wij ze bij een bakker in de buurt, omdat wij de aantallen niet meer op één dag kunnen maken. De actie is zo’n succes, vorig jaar hebben we er 1941 verkocht, doordat ook bedrijven mee willen doen (voor in hun kerstpakketten). Zodoende zijn wij begonnen met flyeren in de omgeving. Er is bijna niemand meer die nog een kerststol koopt in Alblasserwaard in december. Ze wachten gewoon totdat wij aan de deur zijn geweest. Want wie wil er nu niet zo’n ambachtelijke stol? Voor de zangavond kunnen we overigens altijd sponsors gebruiken. Soms is het even zoeken, maar pas gaf een bedrijf zomaar € 225,-. De helft van het bedrag dat we nodig hadden. Geweldig toch?’

Tot slot: waarom ben je comitélid voor Ontmoeting? ‘Het is een manier om je in te zetten voor je naaste die het niet zo breed heeft als jij. Je geeft iets van jezelf voor een ander. Ik moet denken aan de barmhartige Samaritaan. Je kunt om de persoon heen lopen, zoals de leviet en de priester deden, maar zo werkt het niet. Je kunt denken: O, die dak- en thuislozen, die zwervers, is dat niet hun eigen schuld? Ja, dat zou best kunnen. Maar, dat ik niet in de goot lig, is dat mijn verdienste? Juist ook tollenaren en zondaren zijn bij de Heere welkom. Nee, het levert geen salaris op, maar je krijgt er zoveel voor terug. September vorig jaar zijn we als comité op de Ontmoetingdag geweest in het woon-werkcentrum in Epe. Als je dan daar met de mannen praat, weet je weer waar je het voor doet.’

Welke ondersteuning krijg je vanuit Ontmoeting? ‘Regelmatig krijgen we per e-mail een e-nieuws met daarin allerlei informatie. Verder hebben wij als comité een vaste contactpersoon in Houten en zijn er diverse draaiboeken beschikbaar op het extranet. Heel prettig voor het organiseren van activiteiten. Ook wisselen we als comités onderling ervaringen uit. Zo hebben wij een comité bij ons in de buurt geholpen bij het opstarten van de kerststolactie. Want successen zijn er om te delen.’

Word ook comit élid! Voor meer inform atie of om u aa n te melden neem contact op met Elsa van En ge len of Dianne Timmer mans, tel, 030-63 54 096 of e-mail: comites @ontmoeting.o rg. StRtpOSt 2012 7


‘Geloof spoort christen aan tot vrijwilligerswerk’ Door Auke Schouwstra

RIJSSEN, PUTTEN, HUIZEN - Ontmoeting kan niet zonder vrijwilligers, dat wordt u vast wel duidelijk in dit nummer van Straatpost. Daarmee staan we in een ontwikkeling die de (lokale) overheid zelf ook stimuleert. Drie wethouders vertellen waarom het belangrijk is dat u zich inzet voor uw plaatsgenoten.

Jan Ligtenberg uit Rijssen-Holten (SGP), Ard Kleijer uit Putten (CU) en Janny Bakker uit Huizen (CDA) hebben alle drie als wethouder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in hun portefeuille. De wet uit 2007 is erop gericht de zelfredzaamheid van mensen met wie het niet zo goed gaat, te bevorderen. Ook wil de wet ‘het meedoen in de maatschappij’ bevorderen. Het gaat daarbij om mensen die om uiteenlopende redenen aan de kant zijn komen te staan. De verantwoordelijkheid ervoor ligt sinds vijf jaar bij gemeentebesturen. De kerngedachte van de wet is dat we als maatschappij te veel van de overheid zijn gaan verwachten. We moeten meer voor elkaar doen.

De WMO roept inwoners van gemeenten op om naar elkaar om te zien en elkaar bij te staan. Daarmee wordt iedere inwoner aangesproken. Doet dit volgens u een bijzonder beroep op christenen? Ligtenberg: ‘Naastenliefde is niet iets exclusief voor christenen. Buiten kerken wordt ook veel vrijwilligerswerk gedaan. Christenen worden er wel vanuit hun geloof toe aangespoord.’ Bakker: ‘Christenen voelen wel de noodzaak om actief te zijn. Er is in Huizen een neutrale Voedselbank, maar er zijn veel christenen die er helpen. De kerken bieden hier schuldhulp aan. Maar humanisten doen het ook. Het leeft breed.’ Kleijer: ‘Ik denk dat het een bijzonder beroep op christenen doet. Juist zij zijn ertoe geroepen er voor een ander te zijn. De diaconieën hier zoeken elkaar op en dragen bij aan de sociale binding in de maatschappij.’

Wat gebeurt er in uw gemeente op dit gebied? Kleijer: ‘De diaconieën zijn bezig om een inloophuis op te zetten voor mensen die wat meer moeten participeren in de maatschappij. En in de stichting Welzijn Putten zijn driehonderd mensen actief met vervoer, bezoekwerk en klussendiensten. Dat vloeit allemaal voort uit de WMO. Als wethouder ben ik enorm blij met al die inzet. De overheid kan sociale samenhang niet organiseren. Er is een innerlijke motivatie nodig bij mensen om dit te doen.

8

strtpost 2012

Als wethouder breng je dan de partijen bij elkaar.’ Bakker: ‘Wát er ook aan de hand is, we kijken altijd eerst of iemand in zijn eigen netwerk mensen heeft die kunnen helpen. Zo nodig versterken we dat netwerk met vrijwilligers. Als dat niet toereikend is, denken we pas aan professionele hulp. Het is een nieuwe benadering, maar we zijn er, ook als CDA, heel blij mee. Het geeft de mogelijkheid om als overheid samen met het maatschappelijk middenveld mensen te helpen.’ Ligtenberg: ‘We kennen geen opvang voor dak- en thuislozen zoals Ontmoeting biedt. In regionaal verband bestaat het wel, en daar worden ook vrijwilligers bij ingezet. Lokaal helpen we met vrijwilligers mensen die bijvoorbeeld schuldhulp nodig hebben. Als het moeilijk wordt, bijvoorbeeld bij een dreigende uithuis­ plaatsing, is het vooral belangrijk dat de verschillende partijen goed samenwerken.’

Waarom is het volgens u echt nodig dat mensen zich inzetten voor hun plaatsgenoten? Bakker: ‘Mensen hebben lang gedacht dat ze recht hebben op van alles en nog wat. Dat is onhoudbaar. De overheid kan niet alles regelen. Vroeger was het gebruikelijk dat buren en bekenden je hielpen bij problemen. Die netwerken zijn afgebrokkeld. We zijn van elkaar vervreemd, we moeten ons meer verantwoordelijk voelen voor elkaar.’


SGp’er Jan ligtenberg (64) is wethouder in Rijssen-Holten. Voordat hij wethouder werd, deed hij vrijwilligerswerk als bestuurder voor de Nederlandse patiëntenvereniging en een plaatselijke stichting voor maatschappelijke dienstverlening. Hij is kerkelijk verbonden aan de Gereformeerde Gemeenten.

Janny bakker (52) uit Huizen is wethouder voor het cDA . In het verleden deed ze veel vrijwilligerswerk voor de plaatselijke stichting ‘kerk en vluchteling’. Ze leeft mee met de hervormde gemeente (binnen de pkN) in Huizen.

ard Kleijer (41) is wetho uder in putten voor de christenu nie. Jarenlang was hij jeugdw erkleider in de kerk, momenteel is hij vrijwilliger bij de voetba lclub waar zijn zoontje speelt. Hij is lid van de hervormde gemeen te (binnen de pkN) in putten.

‘Wát er ook aan de hand is, we kijken altijd eerst of iemand in zijn eigen netwerk mensen heeft die kunnen helpen.’

kleijer: ‘Veel diensten op sociaal gebied zijn ooit door kerken opgezet. Na de jaren zestig kwam er steeds meer op het bordje van de overheid. Daar moeten we vanaf. Het is niet gezond en het is ook niet te financieren.’ Ligtenberg: ‘Qua kosten schiet de zorg door. Er wordt te snel een beroep gedaan op de overheid. In de WMO draait het niet zozeer om je recht op allerlei voorzieningen, maar meer om de vraag: hoe krijg ik weer een plek in de maatschappij? Wie kan daarbij helpen? Het is eigenlijk het oude ‘naoberschap’ (nabuurschap, AS) in een nieuw jasje.’

Hoe reageert u als mensen voor iets gevraagd worden en ze zeggen: daar is de overheid toch voor? Ligtenberg: ‘Zonder vrijwilligerswerk kan Nederland niet bestaan. In Rijssen-Holten zijn zo’n 5000 vrijwilligers actief op allerlei gebieden. Het laat zich raden wat er gebeurt als dat aantal sterk zou dalen’. Bakker: ‘Ik kom dat weinig tegen. Als overheid kun je nu eenmaal niet regelen dat er eens per week iemand op bezoek gaat bij een kwetsbare plaatsgenoot. kerken polsen ons wel eens over de opleidingskosten die zij maken voor schuldhulpverleners, maar dan zeg ik: het is toch een van de doelstellingen van de kerk om in de samenleving actief te zijn?’ kleijer: ‘Een samenleving vraagt om samen leven. Als we

vrijwilligerswerk doen, kunnen we samen de voorzieningen op een hoger niveau houden. Als je zelf hulpbehoevend wordt, is er ook iemand die wat voor jou kan doen. De overheid zorgt voor de basisvoorzieningen, maar dat is een vangnet, geen hangmat.’

Wat motiveerde u bij het doen van vrijwilligerswerk? Bakker: ‘Ik kwam met vluchtelingen in aanraking omdat ik hoorde dat iemand woonruimte nodig had, en ik had een kamer over. Ik kreeg het gevoel: ik moet iets doen. Als iedereen alleen maar toekijkt, gebeurt er niets.’ kleijer: ‘Ik ontmoet bij mijn vrijwilligerswerk ook mensen van buiten mijn eigen kring. De voetbalclub is de enige club in putten waar ik in mijn vrije tijd weleens moslims spreek. Dat is een verrijking.’ Ligtenberg: ‘Ik vond de thema’s die in mijn bestuurswerk voor de NpV aan de orde waren, van groot belang. Als vrijwilliger kon ik daar mee bezig zijn, en ik kon er mede voor zorgen dat die naar buiten toe uitgedragen werden.’

ers

Vrijwillig

L

SPECIA

StRtpOSt 2012 9


Bijna 1 jaar is Henk Hoekman (47 jaar) nu vrijwilliger. Eigenlijk is hij ‘twee vrijwilligers in één’, want naast dat hij een ‘maatje’ is bij Ontmoetingnetwerken, rijdt hij ook bewoners van het woon-werkcentrum in Epe naar verschillende gelegenheden.

‘Hoe zou je het zelf gedaan hebben?’ DOOR MARIËttE VAN DER kOOIJ

dere verhalen te horen. Dat leert mij naar mijzelf te kijken, hoe ik zelf in het leven sta. En het maakt mij minder bevooroordeeld. Natuurlijk maken deze mannen verkeerde keuzes in hun leven. Maar hoe zou je het zelf gedaan hebben als je in hun situatie zat? Soms hebben ze gewoon ook domme pech. Ik merk dat ik een bepaalde klik heb met mensen die aan de rand van de samenleving staan.’

‘In mijn vorige baan maakte ik onder andere de teksten op grafstenen, totdat ik vanwege een reorganisatie ontslagen werd. Al een tijdje leefde de wens om zinvoller werk te gaan doen en toen ik een oproep zag voor vrijwilligerswerk heb ik mij aangemeld.’ Als vrijwilliger Ontmoetingnetwerken is Henk gekoppeld aan twee cliënten. Erg leuk vindt hij dat. ‘De ene jongen zie ik één keer in de 14 dagen, de andere één keer in de maand. Het kostte wel even voordat er echt contact met één van hen was. Ik belde maar kreeg steeds geen gehoor. toen heb ik een ontwapenende actie uitgevoerd. Ik had namelijk begrepen dat hij niet erg

10

StRtpOSt 2012

lekker was. Zodoende heb ik vitaminedrank gekocht en bij hem aangebeld om dit te geven. Dat brak het ijs… Je moet ook echt je best doen om contact met de mannen te blijven houden. De ene keer is hun beltegoed op, de andere keer zijn ze geschorst en hoor je een tijdje niets. Dat moet je dan niet persoonlijk opvatten.’ Keuzes Henk mag zich ook rijvrijwilliger noemen. Regelmatig rijdt hij de bewoners naar een psycholoog, de rechtbank, het ziekenhuis of gaat hij met hen naar de supermarkt voor de wekelijkse boodschappen. ‘Onderweg krijg ik een hele hoop bijzon-

waardevol ‘De bewoners zijn heel open. Ik kijk niet op ze neer en ook niet tegen ze op. Dat vinden ze prettig. Over mijzelf ben ik ook heel open. Ik heb het nodige meegemaakt in mijn leven en geleerd dat je mensen niet mag veroordelen. Dat is niet aan ons. Voor mij zijn de gesprekken in de auto heel waardevol. Regelmatig gaat het over levensverdiepende zaken. Ik steek mijn mening niet onder stoelen of banken als het gaat over bijvoorbeeld Wall Street of de evolutietheorie. En dat levert mooie gespreksstof op. Ook deel ik met hen hoe ik Gods hulp in mijn leven ervaar en elke dag weer van Hem leer. En wat is er dan mooier om te zien hoe jongens serieus leren met de Bijbel en God om te gaan? Dat ze zich daarin gaan verdiepen?! Voor mij geeft het meerwaarde dat ik dit werk doe bij een christelijke organisatie. Voor ieder mens is het belangrijk dat hij de Heere Jezus leert kennen en daar wil dit werk ook aan bijdragen.’

Wilt u ook vrijwillig er

wo

rden? Kijk dan op onze we bsite www.ontmoeting.or g/vacatures.


ers

Vrijwillig

L

SPECIA

‘Voor mij is dit werk echt een verrijking’ DOOR MARIËttE VAN DER kOOIJ

Zonder vrijwilligers zouden er geen Ontmoetingnetwerken zijn. Ze bezoeken cliënten en helpen hen met het opbouwen van hun eigen sociale netwerk. Hoe verloopt dit contact? Vrijwilligers Gesa en Corjan vertellen over hun ervaringen. Gesa Verloop (teamleider in een ziekenhuis) ‘Ongeveer een halve week van tevoren zoek ik contact met ciska. Meestal bel ik. Soms stuur ik een kaartje. Dan spreken we een tijd af. De ene keer bij haar thuis, de andere keer gaan we voor € 1,- eten bij de Hema of de Ikea. Geweldig vindt ze dat. Eigenlijk klikt het al vanaf het begin, al duurde het wel even voordat we aan elkaar gewend waren. toen ik haar vertelde van dit interview en vroeg hoe zij onze eerste ontmoetingen ervaren had zei ze: ‘Ik moest wel even de kat uit de boom kijken.’ Dat gold voor mij ook. Ik had nooit gedacht dat ik dit vrijwilligerswerk zou gaan doen. toen ik door een andere vrijwilliger gevraagd werd, had ik zoiets van ‘ja dag, dat is niets voor mij’. toch heb ik ja gezegd en ben ik er helemaal voor gegaan. Vertrouwen Voor mij is dit ‘werk’ echt een verrijking. Ik vind het heel leuk om te doen. ciska geeft het structuur, maar zelf leer ik er ook van: met name op persoonlijk vlak. Eigenlijk helpt zij mij en ik haar. Ik leer haar steeds beter kennen. Ze is heel recht voor z’n raap. Onlangs gingen we naar de markt, vis halen. Vroeg de verkoper: ‘Moet ik de kop eraf halen? Reageert ze: ‘Ik haal jouw kop er toch ook niet af?’ Daar moet ik dan heel erg om lachen. Het is leuk om te zien dat ze steeds meer van zichzelf kan delen met me. Een stukje vertrouwen wat is gegroeid. Ze rekent ook echt op mijn komst. Als ik bel, dan zegt ze al: ‘Hallo Gesa.’ Ze herkent dan blijkbaar mijn nummer. toch is er niet altijd contact met haar. Het komt soms voor dat ik met haar afspreek en ze niet komt opdagen. Dan baal ik en zeg tegen haar. ‘Joh ik stond voor een dichte deur’. Ze reageert dan

meestal met. ‘Ja ik was er even niet.’ Dat vind ik dan wel lastig, aangezien ik niet door durf te vragen. Ik heb moeten leren hiermee om te gaan. Veel heb ik aan de cursussen die Ontmoeting aanbiedt. En ik kan altijd bij de medewerkers van Ontmoeting terecht met mijn vragen. Je ontvangt veel steun van hen, ze denken met je mee en laten je niet zwemmen.’

corjan Koppe (projectkey-user bij een brouwerij) ‘Één keer in de maand ga ik bij Richard langs. Het verschilt per keer wat we doen. De ene keer iets praktisch (oud ijzer wegbrengen of boodschappen doen) de andere keer iets ontspannends (vissen: de hobby van Richard). Of we zitten gewoon bij hem thuis. Voor mij is dit vrijwilligerswerk een makkelijke manier om wat voor een ander te kunnen betekenen. Het kost niet veel tijd en het is leuk om te doen. Je leert een heel andere groep mensen kennen die toch deel uit maken van de samenleving. Ook zij hebben hobby’s en interesses, het is mooi om daarmee kennis te maken en te zien hoe zij daarvan genieten. Dit is iets wat iedereen kan doen.’

tingnetwerken. iger voor Ontmoe ill ijw vr s al n aa nemen Meld u nu kunt u contact op am rd te ot R ng vi omgeving Voor de omge 3303 en voor de 25 -4 10 l.0 te , ve met Erika ten Ho nneke Bode, Apeldoorn met A en le ol Zw , jk wi Harder via de website, melden kan ook an A ). 00 64 67 gnet werken. tel:0578illigerontmoetin ijw vr g/ or g. tin www.ontmoe StRtpOSt 2012 11


rs rlichte ‘De voo oeting!’ tm van On

‘Klussen

in een th

‘Bloem

enverk

oop’

uishaven

’ ‘Voorlichting geven op een basisschool’

tie’ ‘Comités in ac

‘Huttendorp Staphorst’

‘Zondag se dienst in R otte rdam’

Straatpost  

Special november

Straatpost  

Special november

Advertisement