Page 1

STADSKRANT

weert

weert waardeert!

in beweging www.beweegnet.nl ZoRG WElZIJn

onDERWIJS

bedrijven

oVERHEID

SPoRT

Stadskrant Weert in Beweging | winter 2017 | 4e jaargang

weert

in beweging

ZORG & WELZIJN

17

SANTA RUN WEERT

15

13

LVO WEERT

WONEN LIMBURG

5

drink water campagne weert

SPORT & CULTUUR

7

VEILING RICK OP KIWANIS SPORT & CULTUURGALA WEERT

Kinderen krijgen gemiddeld 29 kg suiker binnen per jaar! Het is gemakkelijk als ouder een pakje drinken mee te geven aan uw kinderen. Er staan vaak mooie plaatjes van fruit op de verpakking maar zijn deze pakjes drinken wel zo gezond? Als we kijken hoeveel suiker er gemiddeld in een pakje drinken zit, dan is dat toch wel schrikken. Wanneer het gaat over suiker in dranken worden vaak de frisdranken aangehaald, in een glas cola zitten bijvoorbeeld 8 suikerklontjes. Een pakje (vruchten)sap lijkt voor ouders dan al snel een gezondere optie. Niets is minder waar. Kijken we bijvoorbeeld naar een pakje appelsap dan zitten hier 5 suikerklontjes in en in een pakje chocomel zelfs 6 suikerklontjes. Het is dus niet verbazingwekkend dat verschillende onderzoeken een link leggen tussen zoete dranken en het ontstaan van overgewicht. Uit onderzoek op de basisscholen in Weert blijkt tevens dat 1 op de 10 kinderen nooit water drinkt. Elke ouder wilt dat de kinderen gezond en sterk worden en dat zij lekker in hun vel zitten. Dranken zonder suiker zijn dan het beste, bijvoorbeeld (kraan)water en thee zonder suiker. Meer inname van

water levert niet alleen een positieve bijdrage aan het voorkomen van overgewicht maar is ook beter voor het gebit van uw kinderen. Binnen de gemeente Weert zijn we daarom gestart met de Drink Watercampagne. Onze missie is dat het vanzelfsprekend is dat alle kinderen in de gemeente Weert dagelijks (kraan)water drinken. Water is overal aanwezig in Nederland. Als we kijken naar ons kraanwater dan is dat zelfs één van de beste ter wereld. Wij roepen daarom iedereen op om (bestaande) activiteiten te koppelen aan het thema water. Stimuleer het drinken van (kraan)water thuis, op school, op het werk, in de wijk, tijdens het sporten en in de kantine door bijvoorbeeld bestaande kranen, waterkoelers en

watertappunten zichtbaar en toegankelijk te maken.

dan contact op met de Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) regisseur:

Wist u dat er in de gemeente Weert al twee watertappunten zijn waar u gratis kraanwater kan tappen. Deze zijn gelegen op het St. Raphaëlpad en bij Natuur- en Milieucentrum de IJzeren Man. Daarnaast heeft Jongeren Op Gezond Gewicht Weert een vijftal waterkoelers tot zijn beschikking die iedereen gratis mag lenen tijdens activiteiten in de buurt, op de school of op de vereniging om kinderen te stimuleren meer water te drinken.

Thomas Witjes t.witjes@puntwelzijn.nl 06-31937368

Wilt u meer weten over de DrinkWatercampagne of wilt u graag wat meer informatie hebben op welke manier u uw kinderen kunt stimuleren meer water te drinken neem

Leefstijlclub www.colada.nl

www.landvanantje.eu

www.lifestylevitae.nl

Het tweede KIWANIS Sport- & Cultuurgala Weert wordt gehouden op zaterdagavond 27 januari 2018 in het Munttheater in Weert. Tijdens deze avond worden prachtige kunstwerken van cursisten van RICK geveild voor het goede doel. De Weerter Sportraad zal o.a. via alle sportverenigingen in Weert de nominaties in ontvangst nemen en uit de drie beste per categorie zal uiteindelijk op het Sportgala de winnaar uitgeroepen worden. De avond wordt cultureel omlijst door RICK, o.a. de Big Band onder beleiding van Mia Claessen, bestaande uit enthousiaste jongeren die hun muziek ook als sport zien. Alsook een dansoptreden van het prachtige showballet van Sandra Höpfner-Buchnitzki.

www.beweegnet.nl

Het Sport- & Cultuurgala Weert wordt mede mogelijk gemaakt door de Weerter Sportraad, de Gemeente Weert, de Kiwanis Weert en sponsoren. Facebook: Sportgala Weert

uitjes & evenementen Hoogstraat 28 6001 EV Weert

www.metonsinweert.nl

www.jansenhermansoptiek.nl


?

! kPNI

klinische Psycho-Neuro-Immunologie De kPNI is een jonge wetenschap, die ook wel evolutionaire geneeskunde wordt genoemd. Een kPNI-therapeut bekijkt uw klacht niet als een foto maar als een film. Er wordt gekeken naar een totaalbeeld, klachten uit het verleden, ontwikkeling als kind, leefstijl (voeding, vochthuishouding en beweging) worden in de analyse meegenomen. Waar nodig kan aanvullend (o.a. bloed, speeksel)onderzoek worden ingezet. kPNI is vooral interessant bij o.a. chronische aandoeningen, aanhoudende problemen energiehuishouding,

klachten die onvoldoende resultaat bij andere therapievormen hebben gehad. kPNI richt zich op: • herstel van het beweeg- en eetpatroon • verbeteren vochthuishouding • reductie van stress • verbeteren energiehuishouding • vebeteren herstelcapaciteit van het lichaam • herstel van het bioritme • het gebruik van supplementen • herstel of versterken van lichaamsbarrières (bv darm, huid, longen)

kPNI wordt uitgevoerd door gespecialiseerd therapeut Olaf van der Zanden, is 25 jaar werkzaam binnen de zorg. Olaf begeleidt patiënten uit heel Nederland. Laat u ook informeren over de mogelijkheden!

www.topfysiotherapieweert.nl

www.topzorgweert.nl

Bernhardlaan 8 • 6006 ZP Weert • T. 0495 - 532328 • info@topfysiotherapieweert.nl

gAAT GOED! MAAR GAAT HET ECHT GOED?

NATUURVOEDINGsWINKEL UT MUUËLETENTJE

TOTAAL IN BEELD

Een bewuste manier van boodschappen doen! Dat kan in Ut Muuëletentje. Wij streven naar een winkel met eerlijke voeding zonder toevoegingen van geur-, kleur- en smaakstoffen. Producten van biologische of biologische-dynamische oorsprong. Onbespoten groenten en fruit, fair trade en een fijne, rustige en gezellige sfeer om in alle rust boodschappen te kunnen doen.

BLAAS UW Dat is vaak het eerste wat wij zeggen OUDE als er gevraagd wordt hoeFILMS het gaat. Maar gaat het echt goed? Veel mensen zouden graag gezonder willen leven of hebben last van lichaNIEUW LEVEN IN! melijke klachten bv. als ze iets gegeten hebben. Daarom willen we graag of moeten we

Wij en ons team staan ook klaar voor al uw vragen op gebied van voeding, kruiden en supplementen. We proberen u daar zo goed mogelijk mee te helpen met alle kennis die wij in huis hebben. De kennis van natuurvoedingsadviseurs, kruidengeneeskunde, drogisterij en ook vanuit de kennis en ervaringen als winkelier van een natuurvoedingswinkel.

soms zelfs veranderen.

Colofon Uitgever: Cindy Denessen-Bastiaans Mobile: 06 - 207 49 885

wat is gezond? En hoe en waar begin je?

met groenten, fruit, granen (zoals spelt,

nog inzit. • Groenten en fruit zonder bestrijdings Ga je voor vulling of voeding? middelen gekweekt uit biologische of biologische dynamische teelt.( Een Kom eens bij ons in de natuurvoedingsgezonde MARKT wijze voor zowel 2 bodem, | plant, WEERT | de 0495 - 533 winkel aan Wilhelminasingel 145 in813 dier als mens.) INFO@FOTOWEERT.NL | Weert. WWW.FOTOWEERT.NL Wij geven u persoonlijk advies!

biologisch

specialist

• Brood met 100% van de hele graankorrel en geen broodverbeteraar

Nog meer waterpret in Weert!

De Maassche Echt

2018 w

2018

NATIONALE

Vijfde jaargang © 2018, een uitgave van:

AGENDA

‘18

‘18

STADSKRANT

* Voldoende beweging

STADSAGENDA

weert

weert

TROTS OP

WEERT

in beweging

in beweging

power

power

to to create create media

media

ZORG WELZIJN

ONDERWIJS

bedrijven

OVERHEID

SPORT

Stadskrant Weert in Beweging | voorjaar 2017 | 5e jaargang

VOLOP CURSUSSEN RICK

5

STADSTRIATHLON WEERT

5

13

LVO WEERT

GRATIS verspreiding • Ook rechtstreeks te bestellen bij de uitgever via: www.weertmedia.nl 4e jaargang, 8e editie, WINTER 2017

LOOT SCHOOL WEERT

15

WEERT OP GEZOND GEWICHT! Een Weerter samenleving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Een Weerter omgeving die stimuleert om gezond te bewegen en gezond te eten. Een gezondere Weerter generatie om een trendbreuk bewerkstelligen in de ontwikkeling van overgewicht en obesitas bij kinderen en volwassenen in Weert, hetgeen betekent dat de stijgende lijn van obesitas bij volwassenen en overgewicht en obesitas bij kinderen wordt omgezet in een dalende lijn en dat de zich stabiliserende lijn van overgewicht bij volwassenen ook wordt omgezet in een dalende lijn. Dit zijn de doelstellingen van platform Weert in beweging, welke aansluiten op de doelstellingen van het Convenant Gezond Gewicht. Die doelstellingen behalen lukt geen enkele organisatie of instantie alleen, dat vergt maatschappelijke aandacht van alle partijen. Overheid en lokale overheden zullen preventie en begeleiding van overgewicht en obesitas moeten agenderen, scholen, bedrijven en verenigingen zullen deelgenoot moeten worden in bewustwording van en kennis delen over de gezondheidsrisico’s van overgewicht en obesitas onder de achterban. De zorg- en welzijn sector zal naast aandacht voor zorg, medicalisatie en curatieve ingrepen meer aandacht moeten krijgen voor preventie van

overgewicht en obesitas. Kortom, alle Weerter maatschappelijke partijen zullen hiertoe, ieder vanuit hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid en mogelijkheden, moeten samenwerken en zullen er gezamenlijk aan bij moeten dragen. Haak nu in! Als individu kan je inhaken op de Weert op Gezond Gewicht beweging door je op www.beweegnet. nl/weert in te schrijven als ‘vriend’ van Weert in Beweging. Ook kan je registreren voor de Weert in Beweging facebook pagina. Je wordt dan op de hoogte gehouden van de activiteiten en factsheets die Weert in Beweging elke maand verspreid.. Mensen die gaan voor een specifiek doel (afvallen, gezonder leven met diabetes, actiever leven of bv herstellen van een lange ziekteperiode),

wordt geadviseerd deel te nemen aan een van de Weert op Gezond Gewicht programma’s, die op www. beweegnet.nl//weert gepresenteerd zullen worden. Mensen die zich nog meer willen verdiepen en/of meer voor andere mensen willen betekenen wordt geadviseerd de Leefstijl- en preventie adviseur of coach cursus te volgen. Voor informatie, mail naar info@beweegnet.nl Verenigingen, bedrijven en zorg- en welzijn instellingen die hun achterban willen inspireren om leefstijl als medicijn toe te passen kunnen zich als partner aanmelden via info@beweegnet.nl Hoe dan ook, een gezondere toekomst zal primair vanuit onszelf moeten komen. Daar moeten wij

www.colada.nl

24te editie © 2018 een uitgave van Hippique Media bv

www.landvanantje.eu

www.lifestylevitae.nl

WEERT PAARDENSTAD

LifeStyleMagazine VOLG Wij bezorgen graag een lach op uw gezicht

22

zelf bewustere keuzes voor maken, gezondere keuzes. Om de omslag naar Weert op Gezond Gewicht te realiseren is het noodzakelijk dat bedrijven, overheid, zorg- en welzijn, sport en onderwijs de handen in elkaar slaan. Zit jij in een begeleidende, adviserende, educatieve, verzorgende of educatieve rol, kan jouw advies de gezondheid van mensen positief raken en een bijdrage leveren aan Weert Gezond op Gewicht, haak dan in en bouw mee aan een gezonder Weert.

VOLG UW VERSTAND, BMW is meer dan een auto, het is een gevoel, een echte beleving. En die beleving krijgt u gegarandeerd met de BMW 2 Serie Cabrio. Een ontspannen houding, compacte proporties en krachtige lijnen – een aantal kenmerken van de BMW 2 Serie

specialist

uitjes & evenementen

leefstijl • body • events • bewegen • zorg • sport

Cabrio. Kies voor de ideale combinatie, waar emotie en verstand samen komen. Kies voor vakmanschap en oog voor detail. Voor Specialgeweldig Samenloop voor Hoop Weert 2015 en zorgeloos autorijden. Kom eens langs bij De Maassche Echt. Wij helpen u graag verder.

dE WINKEL VOOR MENSEN DIE BETER (W)ETEN!

biologisch

www.beweegnet.nl

www.metonsinweert.nl

2017

LifeStyle Magazine

ZONDAG 30 APRIL

Punt Welzijn en Centrummanagement presenteren tijdens de Winkelzondag de Dag van Sport & Bewegen. In samenwerking met diverse sportverenigingen uit Weert en omgeving wordt het centrum omgetoverd tot een waar sport-spektakel. Op de pleinen worden velden uitgezet, wedstrijden gehouden en presentaties gegeven. Van 13:00 tot 17:00 kan iedereen weer genieten van een sportief middagje in de binnenstad van Weert. Dit jaar hebben we themapleinen zodat we nog duidelijker kunnen laten zien wat we aan sport- en beweegaanbod hebben voor mensen met een beperking. Uiteraard zijn wij er weer bij met het rolstoelparcours maar we maken hem wel uitdagender en sneller dit jaar! Ook zal er weer een infomarkt zijn met kraampjes waar u alle informatie over het thema sport- en bewegen en gezondheid kunt vinden. Mis het dus niet en kom meegenieten van dit geweldige evenement!!!

weert

in beweging

Kelly Weekers & Sjeng Schalken, Ambassadeurs SamenLoop voor Hoop 2015

DAG VAN SPORT

EN BEWEGEN

u krijgt bij ons persoonlijk advies

Leefstijlchallenge

KIES VOOR DE PASSIE VAN Rubriek Fysiotherapie en Mondzorg DE MAASSCHE ECHT Rabo Super 5 2015 www.demaassche-echt.nl

www.jansenhermansoptiek.nl

Wilhelminasingel 145 • 6001 GS Weert • Tel. 0495 524 497 info@muueletentje.nl • www.muueletentje.nl

Cover_Stadsagenda2018_RUG 36,5.indd 1

BMW 2 SERIE CABRIO

UW EMOTIE,

• Voldoende water www.beweegnet.nl

HIPPIQUE Education edition 2014

Leefstijlclub

Druk Senefelder Misset

Weerterland & Cranendonck • Gratis voor jou! www.weertmedia.nl • Zomer 2015 • Zesde jaargang

NATUURVOEDINGsWINKEL UT MUUËLETENTJE

LifeStyle Magazine Weert in Beweging 2016

ots tr op tI r wee

Verschijning 2 x in 2017

Redactie Weert Media en samenwerkende partners.

Wendy en Taco Zwart, met dochter Roos Muueletentje

• Geen toevoegingen van geur-, kleur- en © copyright smaakstoffen en ongeraffineerdSuggesties, tips, redactionele informatie en/of foto’s zijn altijd welkom. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/of (onbewerkt) openbaargemaakt door U kunt zich altijd aanmelden als redactielid, middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook. bel of mail ons gerust weertmedia@live.nl • Zonder magnetron; De uitgever stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen en/of zodat je voeding Weerthet Media Groep & Bastiaans Media Support “levenbewerking behoudt” van de inhoudelijke onjuistheden, die ondanks een zo correct mogelijke verstrekte gegevens en/of in de tekst van de uitgave toch mochten voorkomen. • Kruiden i.p.v. medicijnen

Verspreiding Huis aan huis Weert e.o.

Vormgeving & Acquisitie Weert Media Groep

TOTAAL IN BEELD

peulvruchten, noten, zaden en pitten, • Dat kan natuurvoeding zijn ; puur van goeie vetten zoals roomboter, ghee en ONZE WINKEL NIET! de natuur zonder pakjes en zakjes kokosolie, volle zuivelproducten waar alles

LifeStyle Magazine FIT:24:7 nr. 1 • 2015

Realisatie Weert Media Groep • Bastiaans Media Support Tungelerdorpstraat 43 • 6005 RH Weert T +31(0)495 746 011 E weertmedia@live.nl • I www.weertmedia.nl

Terug naar vroeger zeggen we ook wel-

boekweit, gierst, gerst, kamut, tarwe enz.), VERLATEN •UW Begin bijFILMS de basis. Wat past bij jouw lijf?

Of stel je wilt jouw leven over een andere boeg gooien qua voeding, maar je weet niet hoe of waar te beginnen. Natuurlijk helpen wij u dan graag of lopen we met u een rondje door de winkel voor informatie. Tot ziens bij Ut Muuëletentje………!

Wilhelminasingel 145 • 6001 GS Weert • Tel. 0495 524 497 info@muueletentje.nl • www.muueletentje.nl

Een goede weerstand behouden is essen-

eens, zo puur mogelijk. Lekker gevarieerd tieel zodat we onsDIGITALISEREN fit blijven voelen. Maar LAAT ZE

Graag geven wij advies over voedsel allergieën en/of intoleranties. Denk aan gluten, lactose, koemelk, soja, tarwe en suikers. Zo kunt u op een natuurlijke manier lichamelijke klachten aanpakken. Bij ons kunt ook terecht voor informatie over ontzuren en het reinigen van je lichaam.

l e e fHet s tgemiddelde i j l •verbruik b obedraagt d y tussen • mdei4,1ntotd8,3 •l/100wkm,edelgemiddelde l n e sCOs emissie • zbedraagt o r gtussen • des 108 p ototr193t g/km. De Maassche Echt Bellweg 3 • 6101 XA Echt • 0475 - 386 286 • infoecht@demaasschebmw.nl • www.demaassche-echt.nl 2

Weerterland & Cranendonck | Gratis voor jou! | www.weertmedia.nl | 8e jaargang

2-10-2017 14:00:02

Tungelerdorpstraat 43 • 6005 RH Weert Tel. 0495 - 746 of 011toetje • Mobile 06 - 207 49 885 Smullen met dit ontbijt, tussendoortje Verantwoord en lekker! Avocado chocomouse:kvk Roermond 25788795 • NL05ABNA0409023086 Neem een avocado, rijpe peer, rijpe banaan en 2 eetlepels (rauwe) cacaopoeder btwnr NL141749581B01 Prak en meng alles door elkaar…… Garneer het met nootjes en/of besjes Smullen maar!

weertmedia.nl

LifeStyle Magazine Weerterland nr. 1 • 20


weert

Stadskrant Weert in Beweging | winter 2017

in beweging

3 13

de preventieve kracht van de zorg! Welke rol heeft de zorg in de trendbreuk creëren van de overgewicht en inactiviteit epidemie? Kan de zorg een slag maken naar preventie? Welke behoefte is er bij patiënten op gebied van preventie? Wat is er nodig om preventie effectief toe te passen als zorgprofessional? Deze vragen stonden centraal in de bijeenkomst ‘De preventieve kracht van de zorg’, georganiseerd door de werkgroep ‘zorg- en welzijn in beweging’ van Platform Weert in beweging, op 10 november 2017 in het Sint Jans Gasthuis in Weert. Een betere toekomst voor onze kinderen De trend de afgelopen 50 jaar is een structurele groei van overgewicht, inactiviteit en diabetes. Van 15% in 1065 naar 48% op dit moment in de regio Weert. Bijna 70% van de Weerter bevolking eet onvoldoende groenten en fruit. 31% behaald

overheid en de zorg- en welzijn sector” aldus van Heel. Dit is een van de redenen dat het platform ervoor gekozen heeft een werkgroep bedrijven en Zorg- en Welzijn op te zetten. Weert, voorloper! Weert is in Limburg voorloper op het gebied van gezondheid bevorderende activiteiten, waaronder J.O.G.G. (Jongeren op Gezond Gewicht, waarover Niels Peulen van Punt Welzijn een presentatie gaf. Ook op het vlak van toepassing van het Positieve Gezondheid model pakt Weert het pro actief aan, er

stijl, primaire preventie dus. Voor de particulier biedt Weert Positief Gezond een voeding en beweeg dossier, met een filmpje op elk voeding en beweeg thema, maar ook met een leefstijlscan, waardoor je inzicht krijgt in de ziekmakende elementen in je leefstijl. Voor de bedrijven en de zorg- en welzijn sector biedt Weert Positief Gezond een toolbox met belangrijke links en hulpmiddelen en bewustwordingsmaterialen. Denk aan posters, flyers over gezonder leven en zelftesten. Welke behoeften hebben patiënten

“Weert is in Limburg voorloper op het gebied van gezondheid” de oude beweegnorm niet, en maar liefst 83% de nieuwe beweegnorm niet. Dat is het ook niet raar dat we de nadelen hiervan ondervinden. De uitdaging is, om hier als maatschappij de handen voor uit de mouwen te steken. “Dit is niet een toekomst die we onze kinderen achter willen laten” aldus John van Heel, voorzitter van Platform Weert in beweging, nadat hij een toekomstperspectief schetste, als e.a. zich zo door ontwikkeld als in de afgelopen 50 jaar. De voorspelling is dan dat in 2060 tussen de 80 en 90% van de bevolking overgewicht of obesitas heeft. We moeten hierin samen optrekken Platform Weert in beweging is in het leven geroepen, als vrijwilligers initiatief, om hierin een trendbreuk te creëren. “We zijn er ons zeker van bewust dat geen enkele partij dit alleen kan. Dit moet een inspanning zijn van alle marktpartijen die met mensen te maken hebben, zoals bedrijven, onderwijs, sport, lokale

wordt een heuse online toolbox geboden voor de zorg- en welzijn sector, waar men o.a. het gespreksdocument Positieve Gezondheid kan downloaden. Nicole Bosman van de Provincie Limburg presenteerde de achterliggende visie van het Positieve Gezondheid model, en de bijbehorende tools die al beschikbaar zijn. Om de Zorg- en Welzijn sector te ondersteunen om preventie in de praktijk toe te passen, ontwikkelde Platform Weert in Beweging www. beweegnet.nl. Hierop is al het beweeg- en sport aanbod van Weert te vinden, alles over J.O.G.G., de Beweegmakelaar en het nieuwe Weert Positief Gezond dossier. Weert Positief Gezond! Met Weert Positief Gezond wil het platform particulieren, bedrijven en de zorg- en welzijn sector ondersteunen op het gebied van bewustwording, uitnodiging en begeleiding naar een actieve en gezondere leef-

Wat vinden de zorgprofessionals zelf wat er nodig is en welke vraag er ligt bij patiënten. Allereerst vindt men dat de zorgprofessional voorbeeldgedrag moet tonen. Ook moet duidelijk zijn wat de mogelijkheden zijn op gebied van preventie, men wil bewustwordingsmaterialen uit kunnen reiken over bijvoorbeeld, wat gezonde voeding is, hoe men geholpen kan worden als men een beperking heeft of te weinig financiën om bv te sporten. Ook ervaart men de behoefte aan beweegmaatjes en aan voorlichting over bv het lezen van etiketten.

en andere invloeden op de gezondheid zoals het Positieve Gezondheid model ons aanreikt. Verder wil de zorgprofessional ook inzicht in hoe mensen te helpen die financieel vast zitten en daarom bv niet gaan sporten, een duidelijk overzicht van het sport- en beweegaanbod in de regio, flyers, folders en posters voor in de praktijk over gezondheid en leefstijl thema’s, instrumenten zoals een korte test, om het thema leefstijl bespreekbaar te maken, beter inzicht in doorverwijsmogelijkheden op gebied van preventie en gezondheidsbevordering.

Welke behoeften hebben de zorgprofessional zelf? Een belangrijke en veel genoemde noodzaak die uitgesproken werd was bewustwording bij de zorgprofessional zelf. De zorgprofessional zou leefstijl- en preventie adviseur moeten zijn, met basis kennis over gezonde voeding, gezond bewegen

Samenwerking Meerdere malen werd benadrukt dat alle partijen in de zorg betrekken belangrijk is, samenwerking met gemeente en zorgverzekeraars, werken vanuit een gezamenlijke visie en het vormen van een netwerk van zorg- en preventie, om succesverhalen te delen, bewustwordings-

lifestyle magazine weert sport & cultuur hand in hand Weert Media Groep is met het LifeStyle Magazine Weert in Beweging, GOUDEN partner van de Stadstriathlon Weert! Het LifeStyle Magazine, dat begin juni zal verschijnen en het programma van de Stadstriathlon en Samenloop voor Hoop bevat, wordt in een verhoogde oplage ook uitgedeeld door het Promotieteam van Weert Media Groep tijdens deze dagen. Hiernaast kent het LifeStyle Magazine nog een toegevoegde waarde! Het magazine zal ter inspiratie en informatie gebruikt gaan worden bij de keukentafelgesprekken door de WMO-consulenten. Ook kan het meegegeven worden door de huisartspraktijkondersteuners. Om mensen vooral aan het bewegen te krijgen en inzichtelijk te maken wat wij allemaal aan aanbod hebben op dit gebied in Weert en omgeving. Maar vooral ook voeding, mentale fitheid en zorg zijn belangrijk.

Alles op het gebied hieromtrent vind u in het LifeStyle Magazine Weert in Beweging 2018. U vind het magazine overal in wachtkamers, SJG, bibliocenter, Rick, gezondheidscentra, fysiotherapeuten etc. in Weert e.o. De nieuwe beweegmakelaar van Weert maakt inzichtelijk waar men terecht kan met bewegen of sporten voor mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Kortom een prachtig zinvol magazine met een boodschap voor ons allemaal. Hou uzelf fit en gezond en beng goed voor uw lijf en voorkom daarme veel chronische aandoeningen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor (redactionele) deelname. Zorg dat ook uw boodschap, product of dienst onder de aandacht komt in dit unieke LifeStyle Magazine voor Weert en omgeving! Neem contact op met Cindy Denessen 06 - 207 49 885.

campagnes samen op te tuigen en van elkaar te blijven leren. Preventie is in ieder geval al geen vreemd thema meer in de zorg- en welzijn sector. Er worden al veel initiatieven genomen op dit vlak en dit initiatief kan een start zijn van een intensieve preventiebeweging binnen de zorg in de regio Weert. De nieuwe website van beweegnet.nl is onlangs online gegaan, een ieder die preventie belangrijk vindt en zich wil blijven verdiepen in de mogelijkheden wordt uitgenodigd om in te schrijven als vriend of ambassadeur van Platform Weert in beweging, te vinden op www.beweegnet.nl. Wordt vervolgd John van Heel Platform Weert in beweging

www.beweegnet.nl


“Denkt u dat u overgevoelig bent voor bepaalde stoffen, heeft u last van stress, van stijve of pijnlijke spieren, regelmatig buik- of hoofdpijn, rug- of nekklachten, voelt u zich futloos of zit u gewoon niet lekker in uw vel? Neem dan eens contact met mij op om te zien wat ik voor u kan betekenen!” Peter Vergroesen

Voor een allergievrij leven!

Voor een allergie vrij leven! Al 10 jaar een begrip in allergie eliminatie! Denkt u dat u Peter overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde Vergroesen • Natuurgeneeskundig Therapeut stoffen, heeft u last van stress, van stijve of pijnlijke spieren, Gezondheidscentrum Weert • Maaseikerweg 45 • 6005 AA Weert regelmatig buik- of hoofdpijn, rug- of nekklachten, voelt u zich futloos zit u gewoon niet lekker neem dan eens Tel.of0495 - 760030 of in 06uw- vel, 13572120 • mail: info@totallybalanced.nl contact met mij op om te zien wat ik voor u kan betekenen.

www.totall ybala nced. nl Peter Vergroesen

Natuurgeneeskundig Therapeut

Hoens coaching en counseling

Totally Balanced 130 x 95 mm.indd 1

10-11-2016 11:02:53

Gezondheidscentrum Weert Maaseikerweg 45, 6005 AA Weert

“Als Tel. je doet wat je altijd krijg je wat je altijd kreeg” 0495-76 00deed, 30 of 06-1357 2120

Mijn naam is Hanneke Hoens. Na een e-mail: info@TotallyBalanced.nl lange loopbaan binnen het bankwezen heb ik gekozen om als zelfstandig coach te gaan werken.

Meer info via

Ik heb veel ervaring op het gebied van www.TotallyBalanced.nl

Hanneke Hoens Personal Coach en Stresscounceler Gezondheidscentrum Weert Maaseikerweg 45 6005 AA Weert Tel. 06 - 146 26 789 www.hoenscoaching.nl

gedragsveranderingen, zowel zakelijk als privé. Denk daarbij aan het omgaan met stressgerelateerde klachten, het behouden van de balans tussen werk en privé, herstel na burnout, alleenstaande ouder-gezin, samengesteld gezin, begeleiding Obesitas (samen met fysiotherapeut en dietiste), verwerking van een scheiding en de begeleiding van mensen met hooggevoeligheid (HSP). Ik maak gebruik van diverse technieken, zoals: vitaliteitsmethodieken (met aandacht voor voeding, beweging, zinvol leven), systemisch werken (familieopstellingen), NLP, Mindfulness, Vernieuwend Werken.

Vraagt u zich het volgende wel eens af? • Hoe ga ik beter om met alle stress? • Hoe zorg ik beter voor mezelf? • Hoe doe ik eindelijk eens wat ik al lang wil? • Hoe verander ik telkens terug kerende patronen? • Hoe stem ik mijn privé en werk beter op elkaar af? • Hoe loop ik minder vast in mijn gedachten? • Hoe kom ik meer bij mijn gevoel? • Hoe voel ik me vitaal en niet meer zo moe? • Hoe kijk ik aan het eind van dit jaar tevreden terug? Dit is een greep uit de mogelijke vragen waar u als ‘baas’ van uw eigen leven mijn ondersteuning bij kunt krijgen! Ook voor de ondernemer en uw medewerker en uw bedrijf vitaal wilt houden kunt u bij mij terecht.

a bestaat uit de rdelen:

In het eerste consult - Is goed voor je conditie wat je klachten zijn waar voor je lenigheid ar - en Is goed orzaak ligt. Ik geef uitleg over ver Is goed voor je kracht g die in de eerste-week gedaan daan - dat Is goed voor je weerbaarheid het tweede consult de atsvindt, geef ik een van voor je zelfbeheersing - plan Is goed met een leefstijladvies, - Iseventueel goed voor jeDe zelfvertrouwen an kosten met supplementen.

Simply the best

Simply the best

tueel

Dus kom Taekwon-Do! De prijsbij vanVitae één consult is € 65,-. ier weken evalueren we hoe ook trainen De kosten en of je nog extra vitaminen Als je aanvullend verzekerd bent, krijg je een odig hebt. De prijs van één consult € 65,-. e groot deelisvan dit bedrag door de ziektekostenverzekeraar vergoed. neen facultatieve verreiniging. Als je aanvullend verzekerd bent, krijg je een Als je kiest voor Mijn Toplijf betaal je drie groot deel van dit bedragvooruit door(€de consulten 195,- ). Na afloop van het asisingrediënten voor de ziektekostenverzekeraar vergoed. traject betaal je per consult. maaltijden.

hema voor drie weken, Als je kiest voor Mijn Toplijf betaal je drie recepten voor ontbijt, consulten vooruit (€ 195,- ). Na afloop van en en tussendoor.

het

traject betaal je per consult.

Een begrip in Weert en omgeving! Kijk voor meer informatie op

tspanningsoefeningen.

mogelijkheid om tussentijds mailen. Voor jongens

WWW.BALANSFACTOR.NL

en meisjes van 8 tot 80 jaar

Meer info via info@VitaeTKD.nl of 06-1357 2120 Sahyun Peter Vergroesen, VII Dan

www.VitaeTKD.nl

Kijk voor meer informatie op

WWW.BALANSFACTOR.NL

Balansfactor zoekt samen met jou naar de beste aanpak voor je Balansfactor zoekt samen met jou gezondheidsproblemen!

naar de beste aanpak voor je Ben je moe of lusteloos? gezondheidsproblemen! Lukt het je niet om op gewicht te blijven? Heb je chronische klachten waar je maar niet van afkomt? is mijnof aanpak zeker iets voor jou! BenDan je moe lusteloos?

Lukt het je niet om op gewicht te blijven? ruimte 328klachten waar je HebCwartier je chronische Beekstraat 54 maar niet van afkomt? 6001 GJ Weert Dan is mijn aanpak zeker iets voor jou! marga@balansfactor.nl 06-24196079

Cwartier ruimte 328 Beekstraat 54 6001 GJ Weert

www.balansfactor.nl marga@balansfactor.nl 06-24196079


weert

Stadskrant Weert in Beweging | winter 2017

in beweging

5 13

Land van Horne stimuleert alle ‘beweegkansen’ Zie je die beweegkans? Fietsen, wandelen, gymen, maar ook de post uithalen, de tafel dekken of een spel als sjoelen: alles is beweging. Juist als je een jaartje ouder wordt, is bewegen nog belangrijker. Land van Horne stimuleert daarom alle ‘beweegkansen’, groot of klein, voor ouderen. Met tovertafels, duofietsen, digifietsen, en door mensen te laten doen wat ze altijd deden. Zo sjoelt Annie Frederiks-Wolter in Nedermazehof nog even fanatiek als vroeger.

“Op de duofiets de wijk in: Jos Gennar en vrijwilliger Jacques Fiers” Eens een marathonloper…… Jos Gennar is een marathonloper, in hart en nieren. “Ik heb zelfs de marathon in Parijs gelopen en mijn ‘sloffen’ van toen heb ik nog. Wat een mooie tijd was dat!”

Hij woont in woonzorgcentrum Nedermazehof in Groenewoud en nog steeds maakt Jos meters, wandelend en fietsend. Op de foto rechts: De ‘sloffen’ van de marathon in Parijs.

www.landvanhorne.nl

gezondheidstraject mijn toplijf Ik stel mij graag even voor: mijn naam is Marga Verspagen, orthomoleculair gezondheidscoach. Mijn passie is om samen met jou je levenskwaliteit te verbeteren. Dit doe ik door middel van coaching en gezondheidsadvies. Als je lekker in je vel zit, ben je beter in staat het door jou gedroomde leven te leiden. De methode die ik toepas is gebaseerd op de orthomoleculaire leer. Volgens die leer ligt de oorzaak van klachten in de tekorten die mensen hebben aan belangrijke stoffen, zoals vitaminen en mineralen. Het lichaam krijgt niet de noodzakelijke voedingsstoffen binnen om normaal

heeft het de juiste brandstof nodig. Met kleine interventies in bijvoorbeeld je eetpatroon kun je al grote resultaten halen. Ik zet alleen die producten en tools in waarvan de grootste kans op succes verzekerd is. Ik houd alle nieuwe ontwikkelingen bij zodat ik redelijk goed kan inschatten wat wel en wat niet werkt. Gezondheidsprogramma: Mijn Toplijf Om mensen goed op weg te helpen, heb ik een gezondheidstraject ontwikkeld: Mijn Toplijf Dit traject duurt 6 weken en bestaat uit minimaal drie consulten. Je volgt een speciaal programma waarbij je

Dit is een hormonale aandoening waar 5 tot 10% van alle vrouwen last van heeft en die ernstige complicaties kent, zoals obesitas en onvruchtbaarheid. Belang van mineralen Mineralen zijn essentieel voor een goede gezondheid. Als deze niet op orde zijn, raken alle lichaamsprocessen verstoord. De realiteit is dat onze voeding de laatste jaren steeds minder mineralen bevat. Door allerlei technologische ontwikkelingen krijgen we bovendien steeds meer toxische metalen binnen, zoals aluminium. Deze verdringen de mineralen waar we zo broodnodig behoefte aan hebben. We worden

“Ons lichaam heeft een ongekend herstelvermogen. Alleen heeft het de juiste brandstof nodig.” te functioneren. Een orthomoleculair therapeut spoort tekorten op en adviseert hoe deze kunnen worden aangevuld. Aanpassing van de voeding maakt een belangrijk deel uit van de behandeling. Hierdoor krijgt het lichaam de kans om weer normaal te functioneren. Ons lichaam heeft namelijk een ongekend herstelvermogen. Alleen

mijn voedingstips en ontspanningsoefeningen actief integreert in je dagelijkse leven. Het doel is dat je eindelijk van je chronische klachten afkomt en je normale energie terugkrijgt. Het programma is bijzonder geschikt voor mensen met overgewicht die maar niet kunnen afvallen. Een groep waar ik goede resultaten mee heb zijn cliënten met PCOS (het polycysteus ovariasyndroom).

hierdoor steeds kwetsbaarder voor ziektes. Alzheimer is bijvoorbeeld een aandoening, waarbij aluminium ophoping een belangrijke rol speelt. Mijn eerste aandachtspunt is daarom te onderzoeken of de mineralenhuishouding op orde is. Geen kunstknie, maar aanpassing van de voeding ! Gelukkig bestaat er de mogelijkheid

tekorten aan te vullen en zware metalen uit je lichaam te halen. Waar je het effect vrij snel merkt is bij aandoeningen van het bewegingsapparaat, zoals artose, botontkalking, rugklachten, blessures, etc.. Mineralen zijn namelijk een belangrijk onderdeel van botten en ander lichaamsweefsel. Bepaalde voeding werkt verzurend en rooft mineralen uit je lijf. Het is daarom belangrijk dat je de mineralen aanvult in combinatie met een gezond eetpatroon. Ook zet ik middelen in om de darmen en de lever te ondersteunen. Dat is belangrijk als er problemen zijn met de spijsvertering. Deze gecombineerde aanpak biedt het lichaam de kans weer te herstellen. Zodat iemand voorlopig geen kunstknie of andere ingrijpende operatie nodig heeft. Fysische vasculaire therapie Om sneller resultaat te krijgen maak ik in mijn praktijk gebruik van een unieke techniek: de fysisch vasculaire therapie. Hiermee stimuleer je de doorbloeding van de kleinste bloedvaten. Op die manier kunnen de voedingsstoffen de lichaamscellen beter bereiken. Het is een medisch gecertificeerd systeem dat wordt ingezet bij diverse aandoeningen zoals

Balansfactor= de x-factor voor een gezond en succesvol leven.

blessures, artrose, osteoporose, stemmingswisselingen, doorbloedingsproblemen, burn-out, diabetes, etc. Daarnaast kun je het systeem thuis gebruiken voor dagelijks onderhoud van het lichaam. Naar mate we ouder worden verslechtert namelijk onze doorbloeding. Het heeft een slaapprogramma dat ideaal is bij slaapproblemen of bij het draaien van nachtdiensten. Het zorgt namelijk voor een diepere slaap. Kijk eens op onze website voor meer informatie en ervaringen!

www.balansfactor.nl


SPORTGALA Kiwanis weert

BMW 6 SERIE GRAN TURISMO

in beweging

BMW maakt rijden geweldig

rt Waar Kunst, Cultuur en Spo elkaar ontmoeten!

VOLG UW EMOTIE,

WE BLIKKEN TERUG OP EEN ZEER GESLAAGD EN SUCCESVOL SPORTGALA WEERT IN BEWEGING 2017!

Stap binnen en beleef de wereld van BMW

VOLG UW VERSTAND, De BMW 6 Serie Gran Turismo is een auto voor echte fijnproevers. Door zijn unieke esthetiek en het even royale als luxueuze interieur geniet u van maximaal reiscomfort op lange ritten. Deze BMW is een expressief statement. Vanaf zaterdag 11 november kunt u de nieuwe BMW 6 Gran Turismo in onze showroom bezichtigen. U komt toch ook?

KIES VOOR DE PASSIE VAN DE MAASSCHE ECHT

advertentie_RICK_92,5x65.qxp_Opmaak 1 29-04-16 12:09 Pagina 1

Kunstzinnig cadeau?

www.demaassche-echt.nl

PSW Atelier 88 Graafschap Hornelaan 88 in Weert www.psw.nl

De Maassche Echt Bellweg 3 • 6101 XA Echt • 0475 - 386 286 • infoecht@demaasschebmw.nl • www.demaassche-echt.nl Het gemiddelde verbruik bedraagt tussen de 4,3 en 7,5 l/100 km, de CO2 emissie bedraagt tussen de 114 en 172 g/km.

info@psw.nl | 0495 - 525 027

Onze passie kent geen beperkingen

WEERT MEDIA GROEP power to create media

WWW.WEERTMEDIA.NL

POSTER MET FOTOS SPORTGALA 26-01-2017.indd 2

kunst en cultuur.

www.ricknet.nl www.ricknet.nl www.ricknet.nl

ZANGZANG ZANG

THEATER/TAAL THEATER/TAAL THEATER/TAAL

MUZIEK/ROCKPLEIN MUZIEK/ROCKPLEIN MUZIEK/ROCKPLEIN

FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

RICK is dé organisatie voor kunst- en cultuureducatie die je ondersteunt RICK dé organisatie voor kunst-van en bij hetisontdekken en ontwikkelen cultuureducatie die je ondersteunt jouw talenten. Door goeden RICK creatieve is dé organisatie voor kunstbij het ontdekkenhet enje ontwikkelen kunstonderwijs, organiseren cultuureducatie die ondersteuntvan jouw creatieve talenten. Door goed van culturele activiteiten en door bij het ontdekken en ontwikkelen van kunstonderwijs, het organiseren samenwerkingen met verenigingen, jouw creatieve talenten. Door goed van culturelefanfares, activiteiten en door harmonieën, bedrijven, kunstonderwijs, het organiseren samenwerkingen met verenigingen, onderwijsenactiviteiten welzijnsinstellingen. van culturele en door harmonieën, fanfares, bedrijven, samenwerkingen met verenigingen, onderwijsen welzijnsinstellingen. RICK staat midden in de samenleving harmonieën, fanfares, bedrijven, en verbindten mensen door middel van onderwijswelzijnsinstellingen. RICK midden in de samenleving kunststaat en cultuur. en verbindt mensenindoor middel van RICK staat midden de samenleving kunst en cultuur. en verbindt mensen door middel van

DANSDANS DANS

Met een veelzijdig team aan professionals biedt RICK een ruim aanbod Met een veelzijdig team aan profescursussen, workshops en activiteiten sionals biedt RICK team een ruim Met een veelzijdig aan aanbod profesaan. Op verschillende niveaus kun je cursussen, workshops en activiteiten sionals biedt RICK een ruim aanbod bij RICK invulling geven aan jouw aan. Op verschillende niveaus kun je cursussen, activiteiten passie voorworkshops beeldendeenkunst, dans, bij RICK invulling geven aankun jouw aan. Op verschillende niveaus je fotografie, muziek, theater/taal en passie voor beeldende kunst, dans, bij RICK invulling geven aan jouw zang. fotografi e, muziek, theater/taal en passie voor beeldende kunst, dans, Daarnaast organiseert RICK concerzang. fotografi e, muziek, theater/taal ten, voorstellingen en exposities en in Daarnaast organiseert RICK concerzang. alle kunstdisciplines. bijna ten, voorstellingen en RICK exposities in Daarnaast organiseert concerBij Bonnefanten Kunstuitleen RICK bijna alle kunstdisciplines. ten, voorstellingen en expo sities in kun je voor een gunstige prijs kunst Bij Bonnefanten Kunstuitleen RICK bijna alle kunstdisciplines. huren. kun je voor een gunstige prijs kunst Bij Bonnefanten Kunstuitleen RICK huren. kun je voor een gunstige prijs kunst huren.

BEELDENDE KUNST BEELDENDE KUNST BEELDENDE KUNST

Leef je passie! Leef je passie! Leef je passie!

weert

WEERT - HOTEL

in beweging www.weertersportraad.nl

www.ricknet.nl

munttheater.nl

27-5-2017 8:47:11


ns

weert

Stadskrant Weert in Beweging | voorjaar 2017

inBezoek beweging de website

www.ricknet.nl weert

in beweging

Tickets

Fotografie

Het tweede KIWANIS Sport- & Cultuurgala Weert wordt gehouden op zaterdagavond 27 januari 2018 in het Munttheater in Weert. De Gemeente Weert en de Weerter Sportraad ondersteunen dit initiatief. De Weerter Sportraad zal o.a. via alle sportverenigingen in Weert de nominaties in ontvangst nemen en uit de drie beste per categorie zal uiteindelijk op het Sportgala de winnaar uitgeroepen worden. De avond wordt cultureel omlijst door RICK, o.a. de Big Band van leider Mia Claessen, bestaande uit enthousiaste jongeren die hun muziek ook als sport zien. Alsook een dansoptreden van het prachtige showballet van Sandra Höpfner-Buchnitzki. En.... nog een

Zang

Theater/Taal

paar super verrassende optredens. De avond zal een hoog entertainment geMuziek halte hebben met veel, heel veel sport & cultuur! Het Sport- & Cultuurgala Weert wordt mede mogelijk gemaakt door de Weerter Sportraad, de Gemeente Weert, de Kiwanis Weert en sponsoren. Via facebook wordt men op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen van het Sportgala Weert in Beweging! Het Sportgala Weert is voor iedereen toegankelijk. Kosten van een ticket zijn 14,50 euro inclusief een pauzedrankje. Kaartverkoop vind plaats via www. munttheater.nl Beeldend

De sponsormogelijkheden van pakket Goud of Zilver treft u hiernaast aan.

• Toegang voor 8 personen. Fotografie

Voor meer informatie neemt u contact op met Cindy Denessen: 06 – 207 49 885 Verder hebben we onlangs de Stadsagenda Weert in Beweging 2018 overhandigd aan twee culturele klassen met cursisten van RICK. De cursisten van de Keramiek groep gaan een hele mooie en bijzondere input geven aan de veiling van het Sport- & Cultuurgala. We laten hieronder een tip van de sluier zien van enkele kunstwerken die in de veiling gebracht zullen gaan worden. Bij alle kunstwerken hoort ook een prachtig gedicht.

incl. pauzedrankje

www.munttheater.nl

Theater/Taal

• Uw eigen statafel in de sponsorruimte • Logo vermelding op de powerpoint • Hele avond all-inclusive drankjes en hapjes

ZILVER GOUD

rick veiling op sport & cultuurgala 2018

€ 14,50

All-in prijs voor 495,00 euro excl. btw. • Toegang voor 4 personen. • Uw eigen statafel in de sponsorruimte • Logo vermelding op de powerpoint • Hele avond all-inclusive drankjes en hapjes

All-in prijs voor 275,00 euro excl. btw.

Links: Een prachtig beeld van Philo-Pisters-Plum met het gedicht Zomer, Herfst, Winter en Lente van Carolien Hasenbos. Midden: Een prachtig beeld “Het Ei” van Mia van Roy met het gedicht van Mia van Roy/Toon Hermans.

Dans

‘We vinden het belangrijk in Weert om sport en cultuur te verbinden.’

“De Bloem” gemaakt door Philo-Pisters-Blum

Rechts: Het pronkstuk van de avond “De Pauw”, gemaakt door Mia van Roy uit Stramproy met het gedicht van Mia van Roy/Toon Hermans. Het kunstwerk “De Pauw” is gemaakt met allerlei onderdelen van klei, keramiek, glas, staal op een houten staander van olijfboomhout. Heel erg speciaal

“Het Ei” gemaakt door Mia van Roy

Zang

de prachtige “Pauw”, gemaakt door Mia van Roy

Beeldend


Verlaag je biologische leeftijd!

Aandacht voor haar FOLLEA®

KnipArt haarwerken is altijd bereikbaar!

Hannelore Fiers, Nederweert M 06 57583970, E info@knipart.nl www.knipart.nl

Als na 1 training krijg je inzage in je biologische leeftijd en een plan om die te verlagen. Maak een afspraak en probeer eGYM Premium gratis uit. infoteam@lifestylevitae.nl

Stadskrant Weert in Beweging 1311 1

8-9-2014 11:19:29

SveaVita Mind- & Lifestyle

Mindfulness Studio Weert Uw persoonlijke gebitsspecialist op het gebied van: Volledige gebitsprothese Gedeeltelijke gebitsprothese Prothese op implantaten (klikgebit) Ook voor reparaties en opvullingen Altijd 75% tot 100% vergoeding vanuit de zorgverzekering ✔ Wij regelen de financiële afhandeling met uw zorgverzekering ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tel. 0495 592 622 Maarheeze/ Weert Tel. 0475 820 395 Roermond info@vanengelentandprothetiek.nl

www.eengoedgebit.nl Sterkselseweg 28, Maarheeze

‘Je kunt de golven niet stoppen maar je kunt wel leren surfen’ - John Kabat-Zinn -

Van Engelen, uw ervaren specialisten in gebitsprotheses. Altijd een stralend resultaat!

Kerkstraat 38a, Weert

MINDFULNESS TRAININGEN

VOOR WIE

Een uitnodiging om meer rust en ruimte in je leven te ervaren en beter om te leren gaan met stress, pijn of ander ongemak.

Voor open groepen, doelgroepen, individueel, duo’s en organisaties. Kijk op sveavita.nl voor meer info.

Vaak vergoeding zorgverzekeraar mogelijk Trainer is aangesloten bij de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN)

SveaVita | Cwartier, Unit 326 | Beekstraat 54 | 6001 GJ Weert 06 510 889 44 | info@sveavita.nl | sveavita.nl

Zwartbroekstraat 3, Roermond

www.BOBSADVENTURESTORE.nl

Wandelplezier

begint met de juiste uitrusting

de beste supplementen speciaal voor jou... Kom voor persoonlijk advies naar onze winkel Vitaminstore Weert • Muntpassage 73 (t.o. Kruidvat) t. 0495 52 52 33 • vitaminstore.nl

ook ONLINE

MassagepraktijkHolistic

WANDELEN REIZEN KAMPEREN Maaspoort 6 Weert / +31 495 547434

Nieuw: Massage Workshops Voor meer informatie: Miranda van Putten Tel: 06-47765623 Maaseikerweg 131 • 6005 AC Weert • @: info@massageholistic.nl www.massageholistic.nl TOT ZIENS BIJ MASSAGEPRAKTIJK HOLISTIC!


weert

in beweging

Stadskrant Weert in Beweging | winter 2017

9 13

SAMENLOOP VOOR HOOP weert MEELEVEN, BELEVEN, DOORLEVEN

Wat is SamenLoop voor Hoop Weert? In het weekend van 2 en 3 juni 2018 staat Weert weer in het teken van de SamenLoop voor Hoop: voor de tweede keer wordt dit unieke, 24 uur durende evenement georganiseerd door een team van vrijwilligers. Met dit evenement wordt aandacht gevraagd voor de ziekte kanker en er wordt geldingezameld voor KWF Kankerbestrijding en het Toon Hermans Huis Weert. De totale opbrengst komt ten goede aan deze twee doelen. De 24 uur van de SamenLoop voor Hoop zijn ontroerend, gezellig en bijzonder en staan symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Iedereen, jong, oud, fit, niet fit kan meedoen. Naast het feit dat er aan het einde van het evenement hopelijk een flink bedrag opgehaald wordt voor eerder genoemde goede doelen, is de SamenLoop een evenement om survivors ((ex)kankerpatiënten) een hart onder de riem te steken en het leven met z’n allen te vieren. De Samenloopteams ‘kleuren’de 24 uurs wandelestafette met mensen die SAMEN een sportieve prestatie willen leveren in de strijd tegen kanker. Wat gaan we doen? Teams van minimaal 10 personen (geen maximum) wandelen 24 uur op het evenemententerrein: Park aan de Bron aan de Maaslandlaan. Er loopt telkens minimaal 1 teamlid, als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Van tevoren en

tijdens het evenement zamelen de teams op allerlei originele manieren zoveel mogelijk geld op voor KWF met mooie en ludieke acties.

van familie en vrienden lopen (ex) kankerpatiënten de eerste ronde op het parcours. Survivors zijn de eregasten van het evenement. We vragen teamleden om zoveel mogelijk survivors uit hun omgeving mee te nemen.

En er is nog veel meer: 24 uur lang amusement met optredens van gave bands, bijzondere zangers en zangeressen, groot en klein talent, een grote braderie, springkussens en ander vertier voor de kids en een uitgebreid wellnesspaviljoen voor de survivors. Een geweldig en gezellig evenement, met een sfeer die uniek en onvergetelijk is. Nieuw is deze keer de Kinderloop waarvoor alle basisschoolkinderen via hun school of vereniging worden uitgenodigd om mee te doen. De hoogtepunten tijdens de SamenLoop voor Hoop: • De openingsronde op zaterdag 2 juni om 14.00 uur De SamenLoop voor Hoop wordt geopend door survivors ((ex)kan-

Wat is er te

beleven?

kerpatiënten). Zij zijn de reden dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan de strijd tegen kanker. Zodat er een moment komt waarop iedere kankerpatiënt de ziekte kan overwinnen. Onder aanmoediging

RONDE TAFEL WEERT EVENT 2018 Ralf Janssen, Ronde Tafel Weert: “Het verzoek om een bijdrage te leveren om het mogelijk te maken dat de

• De indrukwekkende kaarsenceremonie op zaterdag 2 juni om 23.00 uur waarbij er indrukwekkend veel kaarsen branden ter nagedachtenis aan mensen die we helaas verloren zijn aan de ziekte kanker en als steun voor de mensen die nu tegen kanker strijden. Voorafgaand aan de SamenLoop voor Hoop verkopen de teams de kaarsenzakken waarin de kaarsen worden geplaatst voor €5, - per stuk. Dit is een belangrijke bron van inkomsten voor het goede doel. Al deze kaarsenzakken worden tijdens de SamenLoop voor Hoop langs de looproute geplaatst. Kopers van de kaarsen kunnen op de zakken een persoonlijke boodschap schrijven. Ook hier is geld voor nodig en we zijn trots op deze jongens uit Weert die deze steun hard kunnen gebruiken. Als tegenprestatie zal er een spetterende show

Fresh Allstars zich wereldwijd

verzorgd worden op het

kunnen profileren hebben wij

Ronde Tafel Lentefeest

met plezier positief omarmd.

2018.”

• De gezellige Kinderloop op zondag 3 juni om 10.00 uur: een uur waarin zoveel mogelijk kinderen meelopen, omdat ook zij helaas in hun omgeving of zelf met kanker te maken krijgen. • De feestelijke Slotceremonie op zondag 3 juni om 14.00 uur: het zit erop! Na een bijzondere 24 uur loopt iedereen samen deze laatste ronde. De SamenLoop voor Hoop is een evenement waarbij heel Weert laat zien de strijd tegen kanker te ondersteunen. De vorige editie, in 2015, werd er € 50.000,= opgehaald. Dat geld is hard nodig voor kankeronderzoek. Kanker raakt immers 1 op de 3 Nederlanders. Het raakt zoveel mensen, het is hoogtijd dat iedereen de ziekte kanker kan overleven. Meer info of een team aanmelden? Ga naar: www.samenloopvoorhoop.nl/weert


Uw RegioBank adviseur bij u in de buurt

MARKT 36

|

PANNINGEN

|

T. 077 307 66 57

Financiële zekerheid

w w w. c h i c e n c h o c p a n n i n g e n . n l

* Informeer bij ons naar de mogelijkheden

Zelfstandig Adviseur

60 Days of

Eye Care

Een oogmeting cadeau. En meer weldadig voordeel voor uw ogen.*

Hoogstraat 26 6001 EV Weert

Weert Emmasingel 8 6001 BC Weert 0495 - 45 66 66 zuiderhuis.nl

Er zijn steeds meer jongeren met psychische klachten. Misschien gaat het niet over stijging van psychische aandoeningen maar is het een signaal van de jongeren dat bijv. het schoolsysteem te veel aanpassingsvermogen vraagt. Of dat ze niet weten hoe ze verder moeten in onze maatschappij en wordt er erg veel verwacht naar hun beleving. De huidige ‘Millennium Generatie’ heeft moeite met de stap naar de maatschappij te maken blijkt uit onderzoek. Gewoon mogen zijn wie je bent en kunnen doen wat bij je past en vanuit die kracht je weg zoeken in de maatschappij. Hoe doe je dat? Geef deze jongeren de ruimte, en het vertrouwen dat zij niet ziek zijn of falen. Dan lukt het ze vast om hun weg in deze wereld te vinden en deze verder te op bouwen. Ben jij tussen de 16 en de 25 (of ouder) en dreig je vast te lopen dan help ik je graag om te onderzoeken in welke richting jij in beweging wil komen. Voor een vijblijven gesprek met jou, je ouders of samen, neem dan gerust contact met mij op! Mijn naam is Hanneke Hoens van Hoens Coaching en Counseling is gevestigd in Weert, maar kan ook op locatie werken. Gezondheids Centrum Weert • Maaseikerweg 45 • 6005 AA Weert Telefoon: 06-14 62 67 89 • E-mail: info@HoensCoaching.nl

Tel. (0495) 53 36 18 www.jansenhermansoptiek.nl

Retraite ‘Bewust-Zijn’ in Joia, Zuid-Frankrijk. Wie ben jij als je los komt van je werk, je gezin, je relatie, je familie?


weert

Stadskrant Weert in Beweging | winter 2017

in beweging

11 13

kies het onderwijs dat bij jou past! LVO Weert maakt onderdeel uit van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs en verbindt de Philips van Horne, Het Kwadrant, Het College Weert én het BRAVO! College Cranendonck. Deze vier scholen werken intensief samen om het brede onderwijsaanbod en de kwaliteit van het onderwijs in de toekomst te garanderen. Zoek je een Topsport Talentschool? Wil je graag Tweetalig Onderwijs volgen of meer aandacht voor techniek? De scholen van LVO Weert bieden een breed onderwijsaanbod met veel onderwijskundige extra’s. Zo is er altijd wel een school die past bij jouw talent.

Levensecht leren Leren doe je niet alleen uit een boek, maar vooral door dingen zelf te ervaren. Je leert zoveel mogelijk in de echte wereld. De scholen van LVO-Weert hebben dit op allerlei manieren in hun onderwijs ingebouwd. Door excursies, gastdocenten, projectonderwijs, masterclasses en bedrijfsbezoeken. Zo werken havisten en atheneumleerlingen binnen het Technasium in groepen aan uitdagende bèta-opdrachten, mavo-leerlingen maken binnen het vak Technologie op een praktische manier kennis met de techniek in de sectoren Techniek, Zorg &

“Iedere leerling heeft talent”

Welzijn, Economie en Groen, terwijl vmbo-leerlingen een groot aantal praktijklessen en bedrijfsstages hebben. Door jarenlange samenwerking met bedrijven in de regio Weert zijn er veel mogelijkheden om ervaringen op te doen. Zesjarige techniekopleiding Een goed voorbeeld van deze samenwerking is de zesjarige gecombineerde VMBO/MBO techniekopleiding op Het Kwadrant die in nauwe samenwerking met Gilde Opleidingen (MBO) en het regionale bedrijfsleven wordt aangeboden. In zes jaar tijd behalen de leerlingen een vakdiploma Techniek op MBO niveau 2 of 3. Mensen uit het bedrijfsleven verzorgen gastlessen op school en de leerlingen gaan regelmatig naar bedrijven toe om zelf te ervaren hoe het erop de werkvloer aan toe gaat. Naast de techniekopleiding start Het

Kwadrant in het schooljaar 20172018, eveneens in samenwerking met Gilde Opleidingen, met de versnelde leerroute Dienstverlening binnen de sector Zorg en Welzijn. Rust, regelmaat en ruimte De scholen van LVO Weert hebben een uniek lesrooster met elke dag dezelfde begin- en eindtijd. Zo is er rust en structuur op school. Bovendien zijn er op deze manier nauwelijks tussenuren in het rooster. En dat is wel zo prettig! Na afloop van de reguliere lessen is er tijd voor extra’s. Hierbij kun je denken aan extra ondersteuning in de vorm van steunlessen taal en rekenen of deelname aan een huiswerkklas. Maar je kunt ook meedoen met plusprogramma’s zoals onze sportklassen of de vooropleiding voor het conservatorium. Talent Iedere leerling heeft talent. De uitdaging is het talent in jezelf te ont-

dekken. Samen met jou ontdekken we waar je talenten liggen. Mentoren en vakdocenten begeleiden je op weg naar zelfstandigheid. We dagen je uit om het beste uit jezelf te halen en daar ook trots op te zijn! Zo is er binnen het vmbo en de mavo veel aandacht voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Maatwerk is erg belangrijk. Meeren hoogbegaafde leerlingen worden gestimuleerd met uitdagende lesprogramma’s op maat. Het College Weert is zelfs gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool. Ook als je geïnteresseerd bent in sport, kunst of techniek hebben we voor jou een stimulerend en inspirerend plusprogramma. En droom je wel eens van een sportcarrière? De scholen van LVO Weert zijn Topsport Talentscholen die topsporters begeleiden in het combineren van hun studie met topsport. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, heeft LVO Weert een uitstekende zorgstructuur.

KOERS ONDERWIJS keuze, ruimte, structuur en coaching Ben jij iemand die die graag de ruimte krijgt om de dingen te doen die je graag wilt doen? Iemand die graag wil ontdekken waar je echt goed in bent? Die graag zelf bepaalt op welke manier je over een onderwerp wilt leren? Dan is Koers iets voor jou!

LVO Weert biedt deze vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum aan, waarbij je zelf richting geeft aan en eigenaar bent van je eigen leerproces. Kernwoorden zijn: keuze, ruimte, structuur en coaching.

Binnen Koers werk je met vakdocenten samen aan een brede ontwikkeling, uitgaande van jouw eigen interesses en kwaliteiten. Dit alles gebeurt in een omgeving die inspirerend werkt en veel minder regulerend.

www.lvo-weert.nl


ms w toeko u jo n a v l de schoo Ontmoet

t

TOE? S N O R AA N J I J M KO 18 nuari 20 t/m 18 ja 5 1 : n e s efles n en pro 18 savonde g n ti ruari 20 h ic rl Voo en 7 feb ri a u n ja sses: 31 8 Mastercla aart 201 en 13 m 2 1 : n e avond Aanmeld eert.nl ww.lvo-w w p o e ti rma Meer info

LLEGE O! CO BRAV NCK O D N E CRAN .BRAVO WWW

COLLE

GE.NL

ADRAN HET KW ET WWW.H

T

KWADRA

NT.NL

PHILIPS VAN HORNE WWW.PHILIPSVANHORNE.NL

HET CO LLE

GE WE ERT

WWW .COLLE

GE.NL

Mijn kind isgaat zo driftig. Mijn puber laat slapen. Hoe combineer ik zo mijn werk, kinderen en vrije eenmee goedeom? manier? Hoe stel grenzen? Hoe gatijd ik op daar Heerlijk genieten, voor iedereen in en om het water!

KORTINGSBON

1 euro ! op recreatief zwemmen tarief vanaf 4 jaar. Korting is geldig voor 1 persoon, voor tarief vanaf 4 jaar, alleen originele bon en niet inwisselbaar voor contant geld, accessoires & consumpties. Niet inwisselbaar in combinaties met andere acties. Geldig t/m 31 maart 2018.

Opvoeden Opvoedendoe doejejeniet nietalleen! alleen! Opvoeden en opgroeien is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Daar kun je soms best hulp bij gebruiken. Het is heel normaal om vragen over opvoeden of opgroeien te hebben. We zijn er voor alle vragen, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook.

www.cjgml.nl 088 43 88 300 Geurtsvenweg 1 6006 SN Weert tel. +31 (0)495 - 537170 info@zwembadweert.nl www.zwembadweert.nl

CJG-ML_format_nr1_215x285.indd 1

15-12-15 12:30


weert

in beweging

Stadskrant Weert in Beweging | winter 2017

13 13

De scholen van LVO Weert voeren officieel de status van ‘Topsport Talentschool’. Topsporters worden gemotiveerd en gestimuleerd door ze aangepast onderwijs te bieden, waardoor ze hun studie en topsport kunnen combineren. Om in aanmerking te komen voor de Topsport-faciliteiten dien je in het bezit te zijn van een talentenstatus, toegekend door de sportbond. Ben je in het bezit van een topsportpas toegekend door Topsport Limburg? Ook dan word je zoveel mogelijk begeleid. Voor de begeleiding van deze talenten werkt LVO Weert samen met Topsport Limburg; één van de twaalf regionale Olympische Steunpunten. Welke faciliteiten een leerling krijgt, hangt af van wat hij of zij als sporter nodig heeft; maatwerk daar gaat het om.

Cis

s n a Br

Breakdance sensatie De 14-jarige Cis Brans uit Weert is één van deze Topsport Talent-leerlingen. Hij zit in het derde leerjaar op de Philips van Horne. Cis werd vorig jaar Nederlands kampioen breakdance en stond in datzelfde jaar nog in de finale van Holland’s Got Talent! Cis danst op internationaal niveau en krijgt daarom vanuit school de begeleiding die hij nodig heeft om aan de trainingen en wedstrijden deel te nemen. In gesprek met Cis komen we er achter wat de combinatie van studie en topsport inhoudt. Cis: “Voor een breakdancer is het helaas niet mogelijk

vader naar Philadelphia voor de ‘Silverback Open’. Om hiervoor geselecteerd te worden, moest Cis zelf een promo filmpje insturen. Cis: “Uit de ingestuurde promo’s maakt het UDEF een selectie. Wereldwijd werden zo’n 20 van de beste kinderen uitgenodigd om in Philadelphia een trainingskamp te volgen en aan de wedstrijd mee te doen. Geweldig natuurlijk om daar bij te horen!” Benieuwd naar Cis’ ervaringen? Bekijk dan zijn filmpje over de reis op: https://www.youtube.com/ watch?v=Lg8-L-ncc3c.

Ik krijg op school net zoveel mogelijk begeleiding als een officiële LOOT-leerling om een officiële talentenstatus te bemachtigen. Met mijn RS-status (Regionale Topsportstatus verleend door Topsport Limburg. Red.) krijg ik op school gelukkig toch zoveel mogelijk dezelfde begeleiding als een officiële LOOT-leerling.” Philadelphia Cis reisde begin november op uitnodiging van het UDEF met zijn

Nederlands kampioen Vorig jaar al veroverde Cis de titel Nederlands kampioen breakdance tijden het officiële Dutch B-Boy Championships in Eindhoven. Hij deed daar samen met ongeveer 30 andere kids van zijn crew ‘Fresh Allstars’ mee aan de 1 tegen 1 kids battles t/m 14 jaar. Het kampioenschap was de perfecte afsluiting van Cis zijn jaar: “Eerder dat jaar stond

ik samen met de Fresh Allstars in de finales bij Holland’s Got Talent. Een geweldige ervaring. Ook won ik de wereldkampioenschappen Battle of the Year. Het kon niet mooier”. Fresh Allstars De Fresh Allstars is een talentengroep met 40 kids in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar, afkomstig van verschillende steden en dorpen in Zuid-Nederland. Cis traint met deze groep drie keer per week bij Dansschool Fresh in Weert. Trainer Raymon Truijen: “Cis is een harde werker met ongelofelijk veel talent en doorzettingsvermogen. Dit samen met zijn nederigheid en sportiviteit maakt hem een waardige kampioen”. De toekomst belooft dus veel. Topsport vraagt veel tijd aan trainingen, wedstrijden en vooral reizen. Een Topsport Talentschool houdt rekening met jouw sportactiviteiten door extra faciliteiten aan te bieden. Welke faciliteiten je krijgt, hangt af van wat je als sporter nodig hebt. De scholen passen maatwerk toe voor elk geïndiceerd talent.

www.lvo-weert.nl


UW SPORTFIETS IN VERTROUWDE HANDEN Erkens FietsTechniek voor hoogwaardig sportfiets-onderhoud

Erkens FietsTechniek is gespecialiseerd in ALLE hoogwaardige versnellingssystemen, o.a:

ALLE MERKEN:

• Campa/EPS • Shimano/Di2 • Pinion • Rohloff • Hammerschmidt

• Mountainbikes • Racefietsen • Trekkingfietsen

Kona-Devinci-Simplon-Surly-Salsa-Surly-DEALER

Van frame tot handgespaakte wielset, samen komen wij eruit.

Wij helpen u om actief te werken aan uw gezondheid om weer de activiteiten te doen waar u van geniet.

Fysiotherapie

Fysiofitness

Ergotherapie

Arbeidsfysiotherapie en - reïntegratie

Opbouw van complete customfiets, Downhill tot hyperlight race, van vintage tot hypermodern. • Staal • Aluminium • Carbon • Titanium

BEWEEG OM IN BEWEGING TE BLIJVEN!

Psychologie

Revalidatie

Bedrijfsvitaliteit

aanwezig op:

Wij bieden een integrale aanpak aan waarbij uw functionele doelen centraal staan.

Contact ons voor meer informatie, een afspraak of een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Multidisciplinaire pijnrevalidatie GZ-Psychologie via GGZ Centiv Bedrijfsfysiotherapie op locatie Louis Regoutstraat 66 • 6006 LL • Weert Voor meer info

Tel. 0495 - 54 37 10 | Houtstraat 12 | 6001 SJ Weert | www.lshp-weert.nl

www.fietstechniek.eu M: +31(0)6 - 461 430 69

adv_a4_05_2016.indd 1

04-05-16 14:50

LAST VAN HUIDPROBLEMATIEK ZOALS ECZEEM OF PSORIASIS?

Bedrijf in Beeld

MAAK KANS OP EEN AUTO! COMPLEET ONDERHOUD AAN ALLE MERKEN

ImuPro kan u helpen! Plan uw afspraak online op www.boschcarservice.nl Plan uw afspraak online op

De ImuPro is al ruim 15 jaar wereldwijd een beproefde voedselintolerantie test. Kijk voor meer informatie op www.prohealth.nl

en maak kan op een auto t.w.v. € 10.000,-! WWW.BOSCHCARSERVICE.NL

AUTOBEDRIJF COUMANS-HOMPES • • • • •

Onderhoud , reparatie en APK keuring van personen- en bedrijfsauto´s Verkoop van gebruikte en nieuwe auto´s, tevens im- en export ook op aanvraag Alle soorten schadereparaties: uitdeuken, spuiten, ruitschades, hagelschadereparatie, spotrepair, taxaties en volledige afwikkeling met de verzekeringsmaatschappij Banden service, verkoop, montage, opslag van banden, sporing afstellen op onze 3D-uitlijner Vervangend vervoer en Bosch pechhulp

Dit alles van de hoogste kwaliteit voor een eerlijke prijs. Loop gerust eens bij ons binnen in onze showroom! Wij staan u graag te woord en de koffie staat klaar.

Moesdijk 11A | Weert | T: 0495532751 | E: couhomp@planet.nl


weert

Stadskrant Weert in Beweging | winter 2017

in beweging

15 13

sport en aansprakelijkheid Je staat op het voetbalveld en een andere speler botst per ongeluk tegen je aan. Je valt en breekt je schouder waardoor je twee maanden niet kunt werken. Lastig, zeker als je ook nog eigen baas bent. Kun je de veroorzaker van de botsing aansprakelijk stellen? Een interessante vraag. Aansprakelijkheid tijdens het beoefenen van een sport of spel is in ieder geval niet gelijk aan aansprakelijkheid in het dagelijks leven. Om met dit laatste te beginnen: stel je rijdt met je fiets door het rode licht en botst tegen een overstekende voetganger aan die letsel

sprakelijk gesteld wordt voor de schade. Bij sport- en spelsituaties is dat echter anders. De sporter neemt zelf al een risico door aan de sport of het spel deel te nemen. Je bent dus ook zelf meer verantwoordelijk voor de schade die je eventueel oploopt. Als je letsel oploopt en je wilt de ander aansprakelijk stellen, dan wordt gekeken of diegene die de schade heeft toegebracht een onrechtmatige daad heeft gepleegd. De onrechtmatigheid van de daad hangt af van het feit of diegene tijdens het sporten of het spel op grove wijze inbreuk heeft gepleegd

fietst in een peloton van vijftien renners dicht op elkaar. Een auto van rechts heeft voorrang. De renner aan kop remt hard en renners achter hem vallen. Heeft de renner aan kop zich schuldig gemaakt aan een onrechtmatige daad? Nee, waarschijnlijk niet. De renners achter hem willen uit de wind blijven en nemen een risico door ‘in het wiel’ van hun voorganger te kruipen. Meefietsen in een peloton betekent dat je minder snel een andere renner in het peloton aansprakelijk kunt stellen.

op de spelregels of dat hij/zij de aanwijzingen van de scheidsrechter heeft genegeerd. Is dat niet het geval, dan kan de schade niet verhaald worden.

organisaties kunnen onrechtmatig handelen, bijvoorbeeld als ze bij een mountainbikewedstrijd onvoldoende waarschuwen voor gevaarlijke stukken op het parcours.

adviseren. Een goede aansprakelijkheidsverzekering is van groot belang. Ook een ongevallenverzekering kan overwogen worden. Met enkele euro’s per maand worden er zaken afgedekt zoals blijvende invaliditeit of sterfte als gevolg van een ongeval. Sporters die een eigen zaak hebben, kunnen het risico van arbeidsongeschiktheid afdekken op hun AOV. Kortom: goed verzekerd betekent onbezorgd sporten.

Sport- en spelsituaties hebben dus een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Nog een voorbeeld: je

Om je aansprakelijkheid als sporter of organisatie goed te regelen, is het raadzaam je zorgvuldig te laten

Dennis van Dijk Adviseur zakelijk Zuiderhuis

Niet alleen sporters kunnen aansprakelijk gesteld worden. Ook

“Sport- en spelsituaties hebben een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel” oploopt. In dit geval heb je een onrechtmatige daad begaan (door rood rijden) en is als gevolg daarvan een ongeluk gebeurt dat toe te wijzen is aan jou. Tot slot is er ook nog schade ontstaan. Deze drie zaken (onrechtmatige daad, toerekenbaar en schade) kunnen er toe leiden dat je aan-

weert

in beweging

Waardering van bijzondere sportprestaties De gemeente Weert en de Weerter Sportraad willen, samen met het Platform Weert in Beweging, sporters die een bijzondere prestatie leveren in het zonnetje zetten. Dit vindt vanaf nu twee keer per jaar tijdens een lokaal (sport)evenement plaats. Wethouder Gabriels is blij met de samenwerking: ‘Op deze wijze willen we naast onze topsportevenementen en topsportverenigingen ook individuele topsporters en talenten de aandacht te geven die ze verdienen’.

Prestaties zelf melden

www.zuiderhuis.nl

Wanneer kun je je hiervoor aanmelden?

Iedere Weertenaar, jong of oud, die een bijzondere sportprestatie levert kan zich aanmelden. Uiteraard mogen ook ouders, een trainer of de vereniging dit voor de sporter doen. Binnen de sport is vaak zelf een goed inzicht in wat een bijzondere prestatie is. Er zijn daarom geen strikte regels opgesteld. Als richtlijn kan voor individuele sporters worden uitgegaan van een podiumplaats op een Limburgs of Nationaal Kampioenschap of een hoger niveau. Bij teamsporten een kampioenschap in een landelijke competitie of promotie naar een landelijk competitieniveau. Wat moet je hiervoor doen?

Bij de huldigingen is het belangrijk dat niemand wordt vergeten. Daarom vragen we sporters en verenigingen om prestaties zelf te melden. Ook weten we dan zeker dat de sporter deze aandacht zelf leuk vindt.

Ga naar www.weert.nl/sport. Op deze pagina vind je het aanmeldformulier. Na aanmelding ontvang t de sporter een uitnodiging.

de santa run weert komt er aan! WEERT – Op zondag 17 december gaat de eerste Rotary Santa Run van start. Op deze zondag kleurt Winters Weert kerstrood. Loop jij ook mee voor het goede doel? De kou hangt weer in de lucht en de feestdagen staan alweer bijna voor de deur. Op zondag 17 december 2017 gaan kerstgevoel, het goede doel en een geweldige dag met familie, vrienden, collega’s en kennissen hand in hand. Op deze zondag kleurt Winters Weert kerstrood. De Rotary Santa Run Weert is een initiatief van de Rotary Club Weert.

De Santa Run is een funwalk voor jong en oud, waarbij deelnemers in een kerstmanpak door Weert wandelen. Met dit evenement wordt geld opgehaald voor Kindervakantiewerk Weert en de Nierstichting. De wandeling is ca. 3,5 km door en langs het centrum van Weert op verschillende plaatsen staat live muziek. Iedereen kan dus meedoen! De start is om 15.00 uur in het Franciscus Huis Weert. Na afloop is er vanaf 16.00 uur een swingende Christmas afterparty. Deelname voor volwassen bedraagt € 10,- en voor kinderen € 5,- inclu-

sief kerstpak en herinneringsmedaille. Inschrijven kan via de website Santa Run Weert https://weert.rotarysantarun.nl/ Rotary is een wereldwijd netwerk van geïnspireerde individuen die hun passie vertalen naar relevante maatschappelijke doelen om het leven in samenlevingen te verbeteren. Rotary biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert goodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke, professionele en maatschappelijke leiders.

www.rotarysantarun.nl


Proefpakket 6 flessen speciale prijs

Uw persoonlijke gebitsspecialist op het gebied van:

€65

Volledige gebitsprothese Gedeeltelijke gebitsprothese Prothese op implantaten (klikgebit) Ook voor reparaties en opvullingen Altijd 75% tot 100% vergoeding vanuit de zorgverzekering ✔ Wij regelen de financiële afhandeling met uw zorgverzekering ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tel. 0495 592 622 Maarheeze/ Weert Tel. 0475 820 395 Roermond info@vanengelentandprothetiek.nl

www.eengoedgebit.nl Sterkselseweg 28, Maarheeze

géén verzendkosten

Wijnhandel Léon Colaris is al ruim 95 jaar hét betrouwbare adres voor de particuliere wijnliefhebber. Wij importeren wijnen die nationaal en internationaal geprezen worden. Bestel een exclusief kennismakingspakket met zes verschillende wijnen. Wijnen die een geweldig rapportcijfer en een fraaie proefnotitie hebben gekregen van wijnschrijver Harold Hamersma in zijn nieuwste boek De Grote Hamersma 2018.

Van Engelen, uw ervaren specialisten in gebitsprotheses. Altijd een stralend resultaat!

Kerkstraat 38a, Weert

Exclusief kennismakingspakket

Betaal via iDeal en ontvang een kelnersmes en set DropStops cadeau!

Zwartbroekstraat 3, Roermond

CARDIOVITA.NL Vanaf vandaag kunt u zich beter gaan voelen! Wij willen je helpen vitaler, actiever en sterker te worden en vooral te blijven. We hebben diverse trainingsprogramma’s en werken met een 10-strippenkaart. Proefles is altijd mogelijk. Ook Cardiovita wandelingen!

‘Geen 18, geen alcohol’

Bestel via

Come & Stay Fit onder persoonlijke begeleiding!

WWW.COLARIS.NL/VK

Biest 4 • centrum van Weert tegenover het kasteeltje • 6001 AR Weert • Tel. 06 - 487 47 860 • geertjeputs@cardiovita.nl

of bel tijdens kantooruren 0495-532462

Colaris_adv Hamersma_VK 104x166mm.indd 1

Spoor 2

Quickscan

Detacheren

Subsidie

Participatie

MVO

Social Return Jobcarving

2

19-10-17 11:55

Maak werk van uw personeelsvraag

Stichting Toegankelijk Weert LOGO STW NAAST ELKAAR.indd 1

Wie zijn wij

13-10-2017 8:20:29

Heeft u een personeelsvraag? Werk.Kom bemiddelt mensen met én zonder afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Onze doelgroep is veel diverser dan mensen in eerste instantie denken. Dit betekent dat we in veel gevallen dé kandidaat voor uw behoefte hebben. En het mooiste is: met uw en onze steun groeien onze kandidaten uit tot de beste versie van zichzelf!

Werken met Werk.Kom biedt u een aantal extra voordelen:

Stichting Toegankelijk Weert zet zich in om ervoor te zorgen dat Weert een toegankelijk stad is voor iedereen. De stichting is politiek onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeente. De stichting inventariseert knelpunten en maakt zich sterk om daarvoor oplossingen te vinden, bijvoorbeeld door overleg met de gemeente over toegankelijkheid van openbare gebouwen en voorzieningen.

Samen met de gemeenschap gaat Toegankelijk Weervoor volwaardigheid en gelijkwaardigheid voor alle burgers.

Om dit alles mogelijk te maken, zijn we afhankelijk van vrijwilligers en alleen met hun hulp kunnen wij ertoe bijdragen dat alle burgers deel kunnen nemen aan de Weerter samenleving.

Telefoon: Esther van der Bor 06- 20376890 E-mail: info@toegankelijk-weert.nl

Vrijwilliger worden?

• • • • • •

Begeleiding op maat Inzet van een werkgeversconstructie of detachering Eventuele inzet van financiële instrumenten Onderzoek naar de specifieke kwaliteiten van de kandidaat Sterke afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Mogelijkheid tot proefplaatsing, stage of leerwerkplek

Om al dit goede werk te kunnen doen hebben we vele handen nodig. Heeft u affiniteit met deze doelstellingen? Meld je dan aan en wordt vrijwilliger bij ons!

Daarom: Werk.Kom!

Stichting Toegankelijk Weert

Twitter: @Werk_Kom Volg ons ook op LinkedIn!

De accountmanagers van Werk.Kom staan voor u klaar!

www.toegankelijk-weert.nl a

Risseweg 8, 6004 RM Weert

e

info@werkpuntkom.nl

t

06 42 31 40 96 / 06 43 84 42 87

i

www.werkpuntkom.nl


weert

17

Stadskrant Weert in Beweging | winter 2017

Tanja Kools en Maria Bakx, coördinatoren Toon Hermans Huis Weert e.o.: “Wij merkten direct dat de Toons Krant 2016 heel goed werd gelezen: We konden meteen veel meer mensen verwelkomen in het Toon Hermans Huis in Weert. Door de krant hebben we de drempel flink verlaagd.” Na het succes van de Toons Krant in 2016 willen wij in februari 2018 een volgende editie van de krant uitgeven, juist omdat gebleken is dat deze krant voor potentiële bezoekers de drempel verlaagt. Ook deze krant wordt huis-aan-huis bezorgd in de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert.

Met o.a. de volgende artikelen: Interview Marianne Dignouts en Ria van der Vorst PAGINA 3

In de krant komen interviews met gasten, vrijwilligers en aanbieders en wordt een licht geworpen op diverse activiteiten in het huis. Herkenbare artikelen, want bijna iedereen wordt zelf of in de naaste omgeving met kanker geconfronteerd. De impact van kanker is enorm. Het Toon Hermans Huis, gerund door geschoolde vrijwilligers en vele helpende handen, levert daarbij een duidelijke bijdrage aan de kwaliteit van leven. Omdat wij geheel afhankelijk zijn van giften en donaties willen wij U vragen een advertentie of advertorial in de Toons Krant te plaatsen. Wij hebben de totstandkoming van deze krant uitbesteed aan Weert Media Groep, contactpersoon is mevrouw Cindy Denessen-Bastiaans, tel. 06 - 207 49 885. U kunt haar bellen voor vragen en/of reserveringen. Toont u ook uw betrokkenheid? Dan zien wij uw boodschap graag terug in de Toons Krant 2018. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. Hartelijk dank namens het Toon Hermans Huis Weert e.o. Loekie van Maaren-van Balen Voorzitter Stichting Toon Hermans Huis Weert e.o.

Interview Cees Kersten Over de beklimming van de Mont Ventoux PAGINA 3

Dagboek van een gastvrouw Clary Eggens PAGINA 5

Interview Riny Beelen-Princen en Rosalie Lenaerts PAGINA 7

5

JAAR

TOON HERMANS HUIS WEERT - 5 JAAR! Het Toon Hermans Huis Weert; inloophuis voor iedereen die met kanker in aanraking komt, bestaat vijf jaar. Bij een verjaardag hoor je stil te staan en daarbij is iedereen van harte welkom.

21 FEBRUARI

Welkom in deze jubileumkrant met mooie verhalen van en over onze bezoekers, zorgverleners, nabestaanden, vrijwilligers, sportievelingen en bestuurders. Veel leesplezier!

11.00-15.00 uur

Welkom op onze open dag op 21 februari a.s. U vindt het programma in deze krant! Welkom op onze thema-avonden van april t/m september. Data en thema’s leest u in deze krant! Welkom bij onze bijzondere theatervoorstellingen op 8 en 9 oktober a.s. Meer informatie later. Welkom in ons Toon Hermans Huis om te praten, om te zwijgen, om te lachen, om te huilen. Alles kan. Welkom in ons Toon Hermans Huis voor leuke workshops, voor creatieve expressie, voor yoga, voor qi gong, voor wellnessbehandelingen en meer. Welkom in ons Toon Hermans Huis om kracht te verzamelen omdat het leven verder gaat. Welkom in ons Toon Hermans Huis voor die arm om je schouder die zo treffend in ons logo is verbeeld.

‘Dankjewel alsjeblief’

OPEN DAG

Legendarische woorden van de komiek Toon Hermans in een van zijn one manshows, waarin Toon auditie doet als goochelaar (‘die duif is tot, mijnheer’) ‘Dankjewel Alsjeblief’ past helemaal bij deze Toons Krant, die het Toon Hermans Huis Weert uitgeeft vanwege het vijfjarig bestaan. “Dankjewel” voor alle steun in de afgelopen jaren en “Alsjeblief” kom gerust eens op bezoek. En ook: “Alsjeblief”, hierbij onze Toons Krant.

PROGRAMMA Gehele dag: Rondleidingen door onze gastvrouwen en heren 13.00 uur: Presentatie van het kookboekje ‘Liefdevol koken’ Gehele dag: Haardonaties ten bate van Stichting Haarwensen door Carool Platteel, Hair & Beauty

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Toons Krant is een uitgave van het Toon Hermans Huis Weert en wordt verspreid in de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert. Aan deze krant werkten mee: Redactie: Foto’s: Lay-out: Acquisitie en verspreiding: Bestuur Toon Hermans Huis Weert:

Mathilde Dominikowski, Tijs Strijbos, Frits Nies, Tanja Kools en Koos Neijnens. Bert van Maaren en Irene van Wel. Artvertisement, Stef Mooren Weert Media Groep, Cindy Denessen Loekie van Maaren-van Balen, Hub aan den Boom, Ad Jongen, Frans Brüll en Thieu Heijltjes.

Toon Hermans Huis Weert Graaf Jacobstraat 1 6001 XA Weert

Tel 0495 541444 www.toonhermanshuisweert.nl administratie@toonhermanshuisweert.nl

Via deze speciale Huis aan Huiskrant willen wij de bekendheid van het Huis vergroten en vooral de drempel voor nieuwe gasten verlagen. Het Toon Hermans Huis Weert is een Inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten. Door interviews met gasten en vrijwilligers willen wij het doel en de betekenis van ons Inloophuis onder uw aandacht brengen. De impact van kanker is enorm. Hoewel de overlevingskansen van de ziekte toenemen, neemt het aantal kankerpatiënten echter óók toe. Met het Inloophuis en onze activiteiten willen wij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven. Het Huis wordt door geschoolde vrijwilligers en vele helpende handen gerund. Veel giften bereikten ons. Het is echt een huis geworden voor en door de gemeenschap. Het Toon Hermans Huis Weert voorziet duidelijk in een behoefte. We telden in de achter ons liggende vijf jaar maar liefst 9000 bezoeken en het Huis “barst dan ook regelmatig uit zijn voegen”. Via deze krant, de bijzondere theatervoorstellingen en thema-avonden geven wij u een kijkje in het Toon Hermans Huis Weert. “Dankjewel Alsjeblief!”

Foto: José van Vlijmen

Via een speciale huis-aan-huis verspreide Toons Krant stonden wij in 2016 stil bij het vijfjarig bestaan van het Toon Hermans Huis Weert e.o.. Meer dan 10.000 gasten mochten wij de afgelopen zes jaar in ons huis verwelkomen. Vooral de laatste twee jaren zagen wij een grote toename. Allemaal gasten die het inloophuis bezochten voor een luisterend oor, informatie, lotgenotencontact en voor deelname aan een activiteit. Het inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten voorziet dan ook in een duidelijke en toenemende behoefte.

FEBRUARI 2016

T HE N S VA N E MA T AV ER ER TG H E UI N S W N OO U I EE T H

TOON OOK UW BETROKKENHEID?

TOONS KRANT

CO LO FO N

in beweging

Loekie van Maaren-van Balen Voorzitter Stichting Toon Hermans Huis Weert e.o.

weert

in beweging

Leefstijlclub

BEWEEGNET.NL

www.lifestylevitae.nl

www.lshp-weert.nl

power to create

media

www.puntwelzijn.nl

www.ricknet.nl

OPMAAK DEFINITIEF.indd 1

1-2-2016 11:17:26

wijzigingen laatste jaren ggz zorg een minima inkomen was er een basisbedrag waar ze verschillende uren hulp op konden krijgen.

Mijn naam is Melanie Blankers, ik ben 56 jaar oud, ervaringsdeskundige op het gebied van de GGZ en al jaren belangenbehartiger voor de achterban van de GGZ. Ik ben werkzaam voor het LZO en het WMO Platform Werk Gemeente Weert. In 2003 kreeg ik door een werkreïntregratie project de mogelijkheid om als receptioniste te gaan werken bij het Dac aan de Wilhelminasingel te Weert. Dit heb ik ca. tien jaar gedaan. Ik heb met veel plezier bij het Dac gewerkt en ook veel meegemaakt. Deze groep GGZ mensen hadden niet alleen activiteiten maar troffen daar ook lotgenoten met wie ze gesprekken konden aangaan. Belangrijk was ook de ondersteuning van het leidinggevende personeel van het Dac. Toen er de CIZ-indicatie met eigen bijdragen aan kwam voor hulpverlening thuis maar ook activiteiten bij het Dac, werd het al moeilijker voor de cliënten. Er werd naar het inkomen van twee jaar teruggekeken en als cliënten een partner hadden met een eigen inkomen werd het alleen maar duurder. Voor de mensen met

De mensen bij het Dac hadden vaak een laag inkomen en waren blij dat ze op een goedkope manier aan spullen konden komen. Een korte tijd na de melding van de eigen bijdrage bij de Ciz indicatie’s, kregen we te horen dat het Dac weg zou gaan. In 2013 was het zover en hebben we met lede ogen moeten aanzien dat wat een geborgen en actieve locatie was (voor velen zelfs een tweede thuis) nu gesloten werd. Weert kreeg een vervangend pand aan de Parallelweg, Perron C. Dit kreeg een eigen naam de Wissel. Deze locatie werd voor de cliënten meer werkreïntregratie gericht. Er was een bakkerij, een computercursus, tekenen en schilderen en een knutselcursus. Ook hier was een inloop die niet lang stand hield. De teken en schildergroep die ik overnam was activiteiten gericht en moest samen met de keramiek cursus verdwijnen. Inmiddels is de teken en schildergroep verhuisd naar het Met GGZ pand aan de Dr. Kuipersstraat en bestaat nog steeds. Even na het starten van de Wissel bij Perron C begon men op een andere locatie het Zelfregie Centrum aan de Roermondseweg. Hier is een gedeeltelijke opvang voor daklozen, verslaafden, mensen van de GGZ en ook andere mensen zijn hier welkom. Door de gratis koffie, thee en maaltijden wordt hier zeker aan de mensen met een minima gedacht. Veel mensen maken gebruik van de inloop. Hier worden mensen ook door proffessionele begeleiding geholpen. Vanuit het Zelfregie is

er ook een opstart gemaakt voor mensen met minder zware psychische problemen. Het Herstelhotel. Na het sluiten van de klinieken 1 en 2 in het VvG te Weert november vorig jaar, is het zeer wenselijk dat men deze doelgroep niet in de kou laat staan en dat hier in Weert, een goede blijvende oplossing voor komt. Veel GGZ mensen hadden en hebben het zwaar te verduren. Niet alleen de dagbesteding veranderde maar ook waren de patiënten/cliënten bij het RCGGZ te Weert steeds sneller uitbehandeld. De zorg werd anders. Mensen gingen naar hun huisarts en als ze geluk hadden, had deze een praktijkondersteuner in dienst. Ze werden vaak door verwezen naar Met GGZ

dat hij opgenomen wordt is helaas nog steeds van toepassing. Mensen krijgen dan ook vaak te horen dat ze veel strenger zijn geworden op het gebied van opnames. Na het sluiten van de inlopen voor de GGZ-achterban konden de mensen uit deze groep en omgeving zich aansluiten bij de Buurthuizen of inlopen in Weert, Roermond, Echt en Heythuisen. De GGZ achterban had niet alleen hier mee te maken maar kreeg ook nog eens voor hun medicatie een vervangend medicijn wat wel vergoed werd. Natuurlijk niet altijd, maar het kwam wel regelmatig voor dat het vervangend medicijn niet goed werkte of verdragen werd. Bij terug gaan naar de oude medicatie zat en zit

‘Als ervaringsdeskundige probeer ik ondersteunend te zijn voor kwetsbare mensen.’ of het AMW ML etc. In december 2013 werd het maatschap ontbonden en het RCGGZ Weert kreeg een nieuwe start. Januari 2014 werd het voormalige RCGGZ Weert het VvG te Weert. VvG van Venray had nu het overgenomen en er kwam intern op verschillende gebieden een kanteling. Mensen worden nu vaak ambulant door het Factteam of door het IHT geholpen. Bij zwaardere situaties worden de patiënten door verwezen naar Venlo of Venray. Er is een wachtlijst voor opnames en het is een feit dat ook het aantal verwarde mensen de laatste tijd toeneemt. De ouderwetse regel dat iemand vaak een gevaar voor zichzelf of voor de omgeving moet zijn, eer

nog steeds een kostenplaatje aan vast. Mensen met een laag budget kunnen dit dan soms niet betalen. Op dit moment kunnen mensen uit deze doelgroep (en anderen) hulp krijgen vanuit de WMO van de gemeente. Door aan te sluiten bij de keukentafelgesprekken kan de consulente zien wat voor hulp de burger nodig heeft. Het idee om iemand mee te nemen die de cliënt ondersteunt tijdens deze gesprekken wordt zowel door de burger als de gemeente ondersteund. De burger die dit systeem niet altijd gewend is kan het risico lopen dat hij het niet meer ziet zitten. Veel informatie vanuit de gemeente, de hulpverlening en artsen kan er voor zorgen dat deze mensen de juiste

weg weten te vinden en geen zorgmijders worden. Wanneer ze dit worden is de kans dat de eenzaamheid groter wordt, en er nog meer verwarde mensen met suïcidale gedachten rondlopen. Bewezen is dat de cijfers hiervan helaas steeds meer oplopen. Het opzetten van de inloopcentrums en buurthuizen is natuurlijk een goede zaak. Toch zou het ook wenselijk zijn dat er meer zelfhulpgroepen komen. Dit vooral omdat de lotgenoten elkaar treffen en ervaringen kunnen delen. Tevens scheelt het de overheid handen vol geld omdat het de bedoeling is dat mensen tijdens de professionele hulp en behandeling of erna, aan kunnen sluiten bij de zelfhulpgroepen. Deze groepen worden in het begin begeleidt maar het is de bedoeling dat deze zelfsturende groepen worden. Als belangenbehartiger ben ik meer dan tien jaar actief voor de GGZ-achterban, in de cliëntenraad van het VvG te Weert, bij verschillende ondersteunende groepen vanuit de gemeente Weert, de WMO Klankbordgroep GGZ-regio Weert en omstreken, het Herstel Hotel etc. Vanuit deze groepen krijg en geef ik informatie en probeer ik als ervaringsdeskundige samen met vele anderen, en dit is het belangrijkste, vooral menselijk en ondersteunend te zijn voor de kwetsbare mensen uit deze doelgroep. Ik blijf dan ook hopen op een goede toekomst voor de GGZ patiënten/cliënten, zorginstellingen en inlopen etc. Voor vragen of meer informatie kunt u mij altijd mailen.

melanieblankers@gmail.com


weert

in beweging

JONGEREN OP GEZOND GEWICHT: JOGG! De wereld waarin kinderen van nu opgroeien, is een zee van verleidingen. Online voetballen is veel leuker dan op straat, ‘water’ en ‘drinken’ zijn tegenwoordig twee totaal verschillende dingen. Kortom: kinderen groeien op in een omgeving die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen. Het gevolg? Gemiddeld één op de acht Nederlandse kinderen heeft overgewicht.

“Oproep aan alle ouders van Weert! Denk met ons mee om een gezonde omgeving te creëren voor uw kind!”

Bij veel gemeenten staat een gezonde leefstijl al hoog op de bestuurlijke agenda. Lokale initiatieven en interventies worden aangeboden, maar staan vaak op zichzelf, zijn niet of onvoldoende met elkaar verbonden en zijn vaak eenmalig.

Het bereiken van een gezonde leefstijl is tenslotte een optelsom van factoren op verschillende niveaus en domeinen.

Met de JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht)-aanpak wordt onder de paraplu van de gemeente gebouwd aan een lokaal netwerk; professionals stemmen onderling af, versterken elkaar en zoeken de verbinding met ouders en bewoners.

Sinds 2016 is de gemeente Weert een JOGG-gemeente. Met de JOGG-aanpak heeft de gemeente een integrale wijkgericht methode in handen om de omgeving van jongeren bewuster te maken van het belang van voldoende bewegen en

Jongeren Op Gezond Gewicht in Weert

gezond eten. Samenwerken aan een samenleving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is en een omgeving waarin de gezonde keuze de makkelijkste is; dat is waar de JOGG-aanpak voor staat.

voelen zij zich veilig en behalen ze betere leerresultaten op school. Om deze ambitie in de gemeente Weert te behalen is Thomas Witjes aangesteld als lokale JOGGregisseur.

Echter vinden wij het in de gemeente Weert niet alleen belangrijk dat jongeren op gezond gewicht zijn maar dat jongeren ook fit zijn en lekker in hun vel zitten. Wanneer jongeren fit zijn en lekker in hun vel zitten hebben ze vertrouwen, zijn ze gelukkig,

De JOGG-regisseur heeft als taak om de doelgroep in beeld te brengen, een lokaal netwerk op te bouwen met betrokken partners en stakeholders; en ervoor te zorgen dat in de toekomst bestaande en nieuwe interventies op de goede manier, het juiste moment en op de goede plaats worden ingezet.

Bent u geïnteresseerd in JOGG als ouder, professional, instantie of bedrijf en wilt u graag meer weten of hebt u ideeën over wat u kan bijdragen aan de lokale JOGG-aanpak dan kunt u contact opnemen met de lokale JOGG-regisseur: Thomas witjes:

Tel. 06-25222191

t.witjes@puntwelzijn.nl

BEWEEGNET.NL Het Weerter sport- en beweegaanbod in kaart op één website! Beweegnet.nl is een ‘zoek en vind website’ voor beweging en sport. Gemakkelijk om het regionaal beweegaanbod te vinden dat bij u past. De website is tevens bedoeld voor de zorgsector om een passend beweegadvies te kunnen geven, daar waar dat van toepassing is. Beweegnet.nl is ontwikkeld vanuit Platform Weert in Beweging en opgezet om doorverwijzers (huisartsen, praktijkondersteuners, ouderen adviseurs, diëtistes, gewichtsconsulenten, fysiotherapeuten, enz) en consumenten een totaal inzicht te bieden van het Weerter beweeg- en sport aanbod. Op Beweegnet.nl kan men een selectie invoeren op man/vrouw, leeftijd, binnen of buiten, recreatief of competitief, in een groep of individueel en of men een of meerdere chronische aandoeningen/beperkingen heeft. Het systeem achter Beweegnet.nl filtert dan de activiteiten en laat alleen het beweeg- en sportaanbod zien wat voor de desbetreffende persoon geschikt is.

Wat is er te

beleven?

Het Tourist Information Center

Land van Antje: Benaming voor de grensoverschrijdende regio die bestaat uit de Nederlandse gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Peel en Maas, Cranendonck, Maasgouw en de Belgische gemeenten Hamont-Achel, Neerpelt, Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik.

Een intensieve samenwerking tussen gemeenten, bedrijven, diensten en instellingen met unieke onderscheidende kenmerken en activiteiten op het gebied van wonen, werken, winkelen en

recreëren in de groenste regio van de wereld. Kijk op www.landvanantje.eu of loop binnen aan het Stationsplein 2 in Weert. Tel. 0495 - 58 00 80


weert

Stadskrant Weert in Beweging | winter 2017

in beweging

SPORT- EN SPELDAG Vrijwilligers gezocht voor een Sporten Speldag voor mensen met een beperking!! Speciaal voor mensen met een beperking organiseren we in 2018 een sport- en speldag. Iedereen is welkom en alle sporten die we aanbieden mogen ze zelf eens uitproberen. Daarnaast verzorgen we ook diverse workshops en maken we er een gezellige dag van met muziek en dans en veel gezelligheid Kortom, een mooie dag om te laten zien wat er allemaal aan aanbod is voor mensen die een beperking hebben. Tijdens deze dag zetten we de beperking om in een uitdaging!! Kijken naar wat allemaal wél kan en onder goede begeleiding genieten van bewegen. Daar hebben we wel vrijwilligers nodig die ons mee willen helpen met het organiseren van deze dag. Denk daarbij aan het maken van een

19 13

voor mensen met een beperking

draaiboek, het meehelpen met de financiën, regelen van vergunningen maar ook het opbouwen tijdens die dag en nog veel meer.. Wij bieden jou daarvoor een prettige samenwerking in een dynamisch team waarbij we openstaan voor ideetjes en wensen en uiteraard een vrijwilligersovereenkomst waarbij je kunt profiteren van diverse gratis workshops en korte cursussen bij Punt Welzijn. Heb je hier zin in of weet je iemand die heel graag de handen uit de mouwen steekt en samen met ons een prachtige dag organiseert voor deze mensen, neem dan contact op met mij. Met sportieve groet, Esther van den Bor BEWEEGMAKELAAR Beweegmakelaar weert Mobiel: 06-54210469 www.beweegnet.nl

www.beweegnet.nl

gezond ouder worden Is het verstandig om het hele jaar door voedingssupplementen te gebruiken? Mijn mening is dat voedingssupplementen nooit granen, noten en zaden en groente en fruit kunnen vervangen. Maar daarnaast ben ik van mening dat naast gezonde voeding het verstandig is om deze dagelijks aan te vullen met een hoog gedoceerd multivitaminen -en mineralen preparaat en ook wat extra vitamine C, minstens 1000 mg , magnesium 400 mg en 25 mcg vitamine D. Deze extra’s zijn nodig om ons te beschermen tegen de veranderende, toch wel

kunstmatige leefomstandigheden van tegenwoordig. Ook beschermen ze ons tegen genetische defecten, deze verschillen van mens tot mens. Een ding hebben wij mensen gemeenschappelijk en dat is dat we een aantal vitamines, o.a. C en D, niet zelf of veel te weinig zelf aan kunnen maken. Dat is dan ook de voornaamste reden waarom ik denk dat het heel verstandig is het hele jaar voedingssupplementen te slikken. Ook in de zomer als er veel vers fruit en groente zijn. Helaas bevat onze bodem bijna geen mineralen meer en is het dus voor planten niet

every body happy!

Gezond leven staat steeds meer in de belangstelling en Vitaminstore ziet de vraag naar een deskundig advies en een ruim assortiment gezondheidsproducten dan ook sterk toenemen.

Winkelzondagen December 16 december | late night shopping 17 december 24 december 31 december Alle winkels zijn geopend van 13.00-17.00 uur en er zijn altijd speciale activiteiten in de binnenstad. Parkeren is tijdens de

“Het is verstandig het hele jaar voedingssuplementen te nemen” mogelijk om ze op te nemen en ons als voeding aan te bieden. Ons lichaam moet tegenwoordig langer mee dan vroeger en er wordt steeds meer gevraagd van ons lichaam. Om ook op latere leeftijd vitaal te kunnen genieten is het belangrijk dat we in ons hele leven voldoende voedingsstoffen tot ons nemen. Wacht vooral niet totdat U ziek wordt of gaat sukkelen met uw gezondheid. Zorg goed voor uzelf, want u bent zelf

Dit zijn v.l.n.r. Brigitte Minkenberg (storemanager), Carla Tromp en Nicole Janssen van het team Vitaminstore Weert. De dames hebben alle drie al jaren ervaring en kunnen u als geen ander wegwijs maken in de wereld van de vitamines, natuurcosmetica, allerlei soorten thee en andere gezondheidsproducten. Ze staan altijd voor uw klaar om u te voorzien van uitgebreid, persoonlijk advies, want een gezond lichaam is de basis van een leuk en gelukkig leven. Kom voor een persoonlijk advies naar onze winkel in de Muntpassage 73 in Weert (t.o. Kruidvat). Tel. 0495 - 52 52 33 • vitaminstore.nl

winkelzondagen gratis, met uitzondering van de parkeergarages die uitgerust zijn met een slagboom en het P+R parkeerterrein van Q-Park aan de Parallelweg.

Kerstavond voor Iedereen Op 24 december zal Kerstavond voor Iedereen weer plaats vinden in het Munttheater in Weert.

verantwoordelijk voor uw eigen welzijn. U hoeft beslist niet eerst ziek te zijn om gezond te worden. Kies voor gezonde voeding, bij voorkeur biologisch geteelde producten. U zult blij verrast zijn als u proeft hoe lekker deze puur natuur producten smaken. En de prijs: dat valt echt wel mee.

Groenten en fruit horen tot onze eerste levensbehoeften. Als deze van goeie kwaliteit zijn zal dat zeker bijdrage aan gezond ouder worden! Jacq Cuypers

www.beweegnet.nl

de beste supplementen speciaal voor jou...

Deze avond is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft om met de feestdagen er tussenuit te zijn en onder de mensen te komen. Deze avond staat in het teken van gezelligheid. Er wordt gezorgd voor lekker eten en muziek. Devoor avondpersoonlijk is gratis te Kom advies naar onze winkel bezoeken, aanmelden is noodzakelijk. Vitaminstore Weert • Muntpassage 73 (t.o. Kruidvat) Meer informatie is te vinden op www. t. 0495 52 52 • vitaminstore.nl werkgroepvooriedereen.nl.


Maak kennis met de

Hybrid matrascollectie

HALF FOAM

www.sealy.com

De bovenste helft van de Sealy Hybrid matras biedt u het heerlijke, omsluitende comfort van geltraagschuim.

HA LF SPRI NGS

De Sealy Hybrid matrascollectie brengt onze twee beste slaaptechnologieën samen: verkoelend geltraagschuim en de diepe ondersteuning van individueel verpakte pocketveren.

De onderste helft van de Sealy Hybrid matras biedt u de benodigde ondersteuning door middel van pocketveren.

GEZOND SLAPEN = GEZOND Zo ondersteundend dat uBEWEGEN! zich Zo ondersteundend datvoelt u zich helemaal gewichtloos Doordat TEMPUR zichgewichtloos vormt naar het lichaam wordt voelt de druk optimaal verdeeld. helemaal Dit leidt tot een betere doorbloeding en minder draaien en woelen. ®

Doordat TEMPUR® zich vormt naar het lichaam wordt de druk optimaal verdeeld. Dit leidt tot een betere doorbloeding en minder draaien en woelen.

Zo dat udat zichuhelemaal Zo ondersteunend ondersteundend zich gewichtsloos voelt helemaal gewichtloos voelt

NCENTRUM: DESIGN DEPOT Doordat TEMPUR® zich vormt naar het lichaam wordt de druk optimaal verdeeld. Dit leidt tot een betere doorbloeding en minder draaien en woelen.

Beste

Sealy dealer van de hele regio! Uitgerust is voor Met trots opstaan presenteren wijiedereen gezond! BUCO Wooncentrum Design Depot; een collectie heeft een uitgebreide slaapafvan internationaal topniveau. deling met diverse slaapsysteExclusief, hoge kwaliteit men, boxsprings, linnenkasten, en eigentijds kussens en nogdesign. veel meer. Kom gerust langs inWe onze showroom Nieuwgierig? laten deze voor een vrijblijvend en goed collectie graag aan je zien. advies. De koffie staat klaar!

Wat is TEMPUR® ? TEMPUR® is een temperatuurgevoelig ® Wat is TEMPUR ? de NASA is schuim dat door ® is een temperatuurgevoelig TEMPUR ontwikkeld. Het schuim reageert schuim dat door NASA op warmte en de vormt zichis naar de ontwikkeld. reageert contouren Het vanschuim uw lichaam, waardoor opuwarmte en vormt zich naar zich helemaal gewichtloos de voelt. contouren van uw lichaam, waardoor u zich helemaal gewichtloos voelt. Optimale drukverlaging en ondersteuning Wat is TEMPUR® ?

ersteundend dat u zich

Hoogveldstraat 16 - Weert T. 0495 - 53 48 19 www.buco-wooncentrum.nl

.

Stadskrant weert in beweging winter 2017  
Stadskrant weert in beweging winter 2017  
Advertisement