STADSKRANT WEERT IN BEWEGING NR. 2 2020

Page 1

STADSKRANT www.weertinbeweging.nl

weert weert

stadskrant weert e.o.

in beweging in beweging

Samen Positief Gezond! www.beweegnet.nl

ZORG WELZIJN

ONDERWIJS

bedrijven

OVERHEID

SPORT

Stadskrant Weert in Beweging | nr. 2 - 2020 | 8e jaargang

55+ KRACHTNETWERK

3

VRIJWILLIGERS PSW

5

7

SJG WEERT

MONOPOLYSPEL WEERT

11

LOOT LVO WEERT

15

weerbaarheid en immuniteit! Er wordt veel gesproken over dat We weten inmiddels, dat over- obesitas, diabetes en inactiviteit we een belangrijke aanpak mis- gewicht en obesitas het risico op volgens de WHO. sen in deze corona crisis. Niet een complicaties significant verhogen, De uitdaging waar de experts voor aanpak die voorkomt dat je coro- maar weten we voldoende? Wel- pleiten is een weerstand optimake leefstijl aspecten versterken lisatie programma. Duidelijkheid na krijgt, maar een die het risico ons immuunsysteem? De overheid bieden, welke initiatieven het verlaagt om ernstige complicaties wordt door veel experts opgeroe- individu kan nemen om het imte krijgen. Liesbeth van Rossum, pen in preventie te investeren, en muunsysteem sterker te maken internist-endocrinoloog en hoog- terecht. Het wordt tijd dat er een en daardoor de risico’s op ernstige leraar op het gebied van obesitas leefstijl- en preventie campagne complicaties te verminderen. Bijen biologisch stressonderzoek komt, die parallel loopt aan de komend voordeel is, we worden in het Erasmus MC in Rotterdam huidige corona maatregelen. We met z’n allen niet alleen weerbaarnoemde het bij Jinek ‘De ont- hoeven hiervoor echter niet op de der, maar ook gezonder en iederbrekende corona maatregelen’. politiek te wachten. Daarom star- een weet hoe ontzettend nodig Clemens Vollebergh, leefstijlcoach ten we nu al met het Weerstand dat is. De uitdaging is om de juiste Optimalisatie programma. strategie kiezen door alle invloeen redacteur schreef dat het tijd wordt voor een ‘Ministerie van “Start nu ook met het Weerstand Optimalisatie gezonde leefstijl’. Eric Vandenaprogramma, GRATIS te volgen!” beele van Fitness.be roept op tot ‘Maatregelen die mensen motiveren en stimuleren’ en ‘geef ons 4 pandemieën, 1 strategie! den van het verzwakken en verLimburgs beste maatregelen om angst in teadvieskantoor, ruilen Het lijkt er momenteel op dat er sterken van het immuunsysteem ééndepandemie heerst, het zijn er te onderzoeken en te omschrijven. gewoon hoek. voor meer weerbaarheid en im- om echter vier. COVID-19 is de panmuniteit’. Jaap Seidel, hoogleraar voeding en gezondheid, VU Am- demie die momenteel het meest Inhaken op wat al beschikbaar en bevochten wordt (met externe in ontwikkeling is! sterdam, pleit voor leefstijl onzuiderhuis.nl maatregelen). De andere 3 pande- Er is al veel, heel veel wetenschapderwijs op lagere scholen om die mieën (officieel geen overdraag- pelijke informatie beschikbaar; kennis al in de jonge jaren mee te bare, maar wel veel erger qua vanuit o.a. de GLI (Gecombineergeven en Erik Scherder, hoogle- ziektelast en aantal mensen die er de Leefstijl Interventie), de Geraar neuropsychologie aan de VU aan overlijden) zijn even dodelijk, zondheidsraad leefstijlrichtlijnen, Amsterdam schrijft over ‘Bewe- of eigenlijk nog dodelijker. Pan- Voedingscentrum en Leefstijlgegen als het antwoord op corona’. demie 2, 3 en 4 zijn overgewicht/ neeskunde. In dit Weerstand Op-

timalisatie programma wordt niet aleen gefocust op op bewegen, wordt ingegaan op de invloed van voeding, slaap, stress en mentale fitheid. Onderzoek vanuit Nieuwe Gezondheid in het Europese New Health project (www.new-health. eu) en de nationale preventie beweging (www.hoedoejedat.nu) concludeert dat er 1 primaire preventie strategie gekozen kan worden. In deze twee projecten worden de essentiële inzichten op het gebied van voeding, beweging en mindset al onderzocht en vertaald naar een video e-learning en documentaire. Die kennis vind men terug in dit programma.

Het programma is in eerste instantie bedoeld om duidelijkheid te bieden aan mensen die ervoor kiezen gezonder te leven en die hun weerstand op willen bouwen. Gewoon met duidelijke informatie, tips en inspiratie. Hoe fijn is het om een top 5 te krijgen, op gebied van voeding, waarvan je zeker weet dat je, als je er een van toepast, gezonder wordt en je weerstand ermee verhoogt. Je kunt hiermee in ieder geval gezonde keuzes maken.

Wil je het programma ook volgen, volg dan de blog op www.hoedoejedat.nu en/of like facebook pagina’s van ‘Voeding als medicijn’, Gezonde keuzes maken Iedereen kan dit Weerstand Op- ‘hoe doe je dat?’, ‘Leefstijlclub’ of timalisatie programma gratis vol- ‘Healthy ageing’. gen. Het is aan een ieder zelf om er het zijne uit te halen en er mee weertinbeweging.nl aan de slag te gaan. Hoogstraat 28 6001 EV Weert

Leefstijlclub

Dichtbij | Hypotheken | Verzekeringen | Financieel advies | Bankzaken |

www.colada.nl

werkbestand WEert in beweging stadskrant_v2.indd 1

www.zuiderhuis.nl

3-11-2020 11:14:12

www.lifestylevitae.nl

www.jansenhermansoptiek.nl


DE NIEUWE BMW 4 SERIE COUPÉ. Limburgs beste advieskantoor, gewoon om de hoek.

zuiderhuis.nl

ICONISCH. ONWEERSTAANBAAR. PRESTATIEGERICHT. KIES VOOR DE PASSIE VAN DE MAASSCHE ECHT.

Dichtbij | Hypotheken | Verzekeringen | Financieel advies | Bankzaken |

De Maassche Echt • Bellweg 3 • 6101 XA Echt • T 0475 - 386 286 • infoecht@demaasschebmw.nl werkbestand WEert in beweging stadskrant_v2.indd 1

INSCHRIJVING GEOPEND!

12 en 13 JUNI 2021

Triathlonverenigingen weer eens volledig in beeld! Dubbel, mini, lang, trio’s en six packteams voor Triathlonverenigingen. Afstanden: 2 x 250 m zwemmen, 2 x 12,7 km fietsen, 2 x 2,5 km lopen. Trio’s: 3 deelnemers en six pack: 6 deelnemers. Klassement voor mixteams, dames- en herenteams. In een trio mixteam moet minimaal 1 dame zitten. Inschrijfgeld € 45,In een six packteam moeten minimaal 2 dames zitten. Inschrijfgeld € 60,Vroegboekkorting bij inschrijving voor 1 maart 2021.

Meer informatie, volledig programma bekijken of inschrijven? Kijk op onze website!

www.stadstriathlonweert.nl

3-11-2020 11:14:12


LEEFSTIJL SWITCH POSITIEVE GEZONDHEID

weert

in beweging

Positieve Gezondheid is een nieuwe kijk op gezondheid, ontwikkeld in opdracht van VWS door arts en onderzoeker Machteld Huber. De zes dimensies van Positieve Gezondheid zijn: Lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren.

Stadskrant Weert in Beweging | nr 2 - 2020

Kansen Positieve gezondheid voor bedrijven

Positieve gezondheid plaatst onze gezondheid in een breed perspectief, want een mens is meer dan alleen de onderdelen van het lichaam. Door alle elementen uit het model te belichten en bespreekbaar te maken, kun je er ook aandacht aan geven en de focus leggen op gezondheidsbevordering en iemands mogelijkheden, in plaats van alleen kijken naar ziekte en wat er niet meer kan. De uitwerking van Positieve gezondheid vindt vooral door de medewerkers zelf plaats. De werkgever kan er wel een sterke stimulerende en bewustwordingsrol in hebben.

50 plus kracht netwerk

Lichaamsfuncties

POSITIEF 10

8

6

Dagelijks functioneren

GEZOND 4

2

Mentaal welbevinden

0

WEERT - NEDERWEERT - CRANENDONCK WEERT Leefstijl Switch – Positieve Gezondheid programma voor bedrijven

De uitdaging voor elk bedrijf, maar ook voor elk individu, is een aanpak kiezen die resultaat biedt, liefst duurzaam resultaat. Kijkend naar onderzoek op gebied van gedragsverandering zijn de volgende 3 stappen cruciaal zijn voor duurzaam resultaat: 1. Bewustwording 2. Uitnodiging, de prikkel 3. Conditioneren van gezond gedrag

3

Meedoen

Zingeving

Ben je 50 plussers, woon je in Weert, Nederweert op Cranendonck, wil je meer leren over gezonde voeding, beweging, mentale fitheid, positieve gezondheid en healthy ageing en ben je bereid om een aantal cursusavonden te volgen, meld je dan nu aan, er zijn 80 gratis plekken beschikbaar! Het Leefstijl Switch - Positieve Gezondheid programma (van 6 of 12 maanden) maakt werknemers bewust van de leefstijlelementen die ziekteverhogend werken, nodigt ze uit om een Leefstijl Switch te kiezen en ondersteunt ze om het nieuw gekozen gedrag te conditioneren. Hierdoor wordt het een duurzaam onderdeel van de leefstijl en kan men er een leven lang de vruchten van plukken. Werknemers worden als het ware opgeleid tot hun eigen leefstijlcoach.

Veel 50 plussers hebben onvoldoende geleerd over healthy ageing, gezond leven en kennen de nadelen van o.a. langdurig zitten, suiker consumptie, tekort aan eiwitten en spierverval (sarcopenie) onvoldoende. De preventierichtlijnen van de Gezondheidsraad hierover zijn ook pas in 2015 en 2017 gepubliceerd, dus niet vreemd dat deze kennis onvoldoende bekend is. Reden voldoende om initiatief te nemen om 50 plussers te inspireren alles te leren over gezonder ouder worden. Hierbij vormen de voedingsrichtlijnen en beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad en de visie en aanpak van Posi-

Elementen van het programma zijn: » Positieve gezondheid – Bewegen is medicijn lezing

Kwaliteit van leven

Positieve gezondheid model

» Actieprikkels die ondersteunen om de actie te blijven nemen » Een link naar professionals, mocht blijken dat men additionele hulp nodig heeft » Indien gewenst, een gezamenlijke beweegchallenge met activity trackers

Het bedrijf bepaalt zowel de duur en frequentie van de leefstijlcampagnes, als de te bespreken leefstijlthema’s.

» 1 tot 3 leefstijlcampagnes voor op de werkvloer Deelnemers kunnen ervoor adtieve Gezondheid uitstekende Meer informatie » Een Positieve Gezondheid en Leefstijl Switch intake John van Heel voor elke medewerker info@leefstijlclub.nl ditioneel voor kiezen om zelf fundamenten en» tools om mee enteDOE portaal Een persoonlijk leefstijlinspiratie T 06 - 536 23 485 voor de medewerkers ‘Kracht plusser’ te worden. Deze werken. deelnemers worden extra opgeleid (3 extra bijeenkomsten) om Inhoud Deelnemende 50 plussers volgen de informatie over te brengen op gratis het compact cursuspro- andere 50 plussers; een op een, gramma ‘Sterk tegen spierverval’ in workshops (na goedkeuring in combinatie met ‘Leefstijl als me- over presentatievaardigheden), dicijn’ (voeding, beweging, men- de gehele cursus (na goedkeuring taal fit) en ‘Positieve Gezondheid’, over presentatievaardigheden), (4 thema bijeenkomsten van 1,5 een presentatie geven na MBVO – 2 uur) leren over toepassing in lessen (na goedkeuring over leshet dagelijkse leven en gezonder geefvaardigheden) of zelf kleine leven over het algemeen en gaan wandelgroepjes vormen dit zelf en waar mogelijk samen toepassen met andere senioren. Er wordt ook een thuis oefen proDe cursusavonden zijn altijd een gramma aangereikt voor mensen combinatie van leren en zelf doen. die helemaal nog niet willen gaan

“Meld je nu aan! Er zijn 80 gratis plekken beschikbaar” sporten, voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. Additioneel kunnen senioren een workshop ‘Electrisch fietsen cursus voor senioren’ van Life Style health & prevention volgen. Gezondheid Juist nu in deze tijd is het belangrijk om aan uw gezondheid te werken, want fitte mensen met een goede weerstand staan sterker in het leven en kunnen meer

aan. Voor velen is dit nu dé tijd om hier (nog) meer aandacht aan te besteden. Het project wordt geleid door John van Heel van Life Style Vitae leefstijlclub. Aanmeldingen of wil je meer informatie? mail dan naar: j.vanheel@lifestylevitae.nl

www.weertinbeweging.nl

zuiderhuis blijft ook in beweging! Onlangs is Zuiderhuis door een onafhankelijke vakjury uitgeroepen tot het beste advieskantoor van Limburg. Een trotse Roel Driessen, Algemeen Directeur bij Zuiderhuis, aan het woord over de ambities van de organisatie uit Weert. “Allereerst, deze award is een geweldige opsteker voor alle collega’s, klanten en partners van Zuiderhuis. Ik ben dan ook erg trots op de inzet en motivatie van het gehele team, waardoor wij het komende jaar deze titel mogen dragen. Iedere dag weer werken wij met passie voor onze klanten vanuit onze kernwaarden: betrokken, nuchter, eigentijds en resultaatgericht! Maar waar deze award voor ons om draait, is dat dit aangeeft dat wij als team en als organisatie in staat zijn om mee te blijven groeien met een markt die continu verandert en in beweging is. Zuiderhuis bestaat al meer dan 100 jaar. Dat lukt alleen als je ook met de tijd mee gaat.”

onze klanten is altijd het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van onze organisatie. We zijn van oudsher bekend en geliefd vanwege onze persoonlijke aanpak en betrokkenheid op lokaal en

diger en sneller kunnen afhandelen. Voor onze klanten betekent dat zij sneller hun schade krijgen uitgekeerd en voor ons helpen dit soort technische innovaties bij het automatiseren van processen.

Financieel dienstverlener Zuiderhuis uitgeroepen tot ‘Beste Advieskantoor van Limburg 2020.’ regionaal niveau. Die persoonlijke aanpak blijft onze focus hebben, maar we kijken ook naar nieuwe mogelijkheden. Zowel op de achtergrond als op de voorgrond blijven wij onze dienstverlening continu optimaliseren, passend bij de ontwikkelingen in de samenleving.

Hierdoor hebben wij uiteindelijk meer tijd om met datgene bezig te zijn dat het allerbelangrijkste is voor ons: onze klanten.

Behoeftes van klanten veranderen, maar de klantgerichtheid blijft Wij hebben te maken met een Nooit stil staan en kansen Wij staan nooit stil. Zo zijn wij nu grote diversiteit aan klanten, die omarmen aan het testen met een systeem, allemaal hun eigen voorkeuren “Een betere dienstverlening voor waarmee wij schades nog eenvou- qua dienstverlening hebben. Zo

Beste advieskantoor 2020 Provincie Limburg

hebben wij klanten die contant geld komen storten en al hun financiële zaken persoonlijk met ons willen bespreken. Aan de andere kant zien wij de ontwikkeling om steeds meer zélf, digitaal en op afstand te kunnen regelen, met name bij jongeren. Persoonlijk contact vindt bij die groep veel meer digitaal plaats. Ook daar faciliteren wij in. Zo lanceerden wij vorig jaar de Zuiderhuis App, waarmee al onze klanten, indien zij willen, zélf schades kunnen melden en wijzigingen aan ons door kunnen geven. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Kortom, aan ambitie geen gebrek. En

ook de komende jaren blijven wij bouwen aan de persoonlijke relatie met onze klanten. Door goed te blijven luisteren en onze adviesfunctie op de juiste manier te blijven uitoefenen, hopen wij er nog vele jaren aan vast te plakken. Wat ons betreft nog zeker 100 jaar! Voor meer informatie of om een afspraak te maken, neemt u gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

www.zuiderhuis.nl


Word vrijwilliger bij psw! De onschatbare waarde van vrijwilligers PSW werkt met circa 500 enthousiaste vrijwilligers. Zij zorgen voor de kers op de taart: dat extra beetje aandacht, die speciale activiteit of die extra hulp. Zonder vrijwilligers zouden veel leuke activiteiten voor onze cliënten niet door kunnen gaan.

Wat kun je doen als vrijwilliger? Je kunt direct contact hebben met cliënten: samen wandelen, fietsen, zwemmen, koken, computeren, knutselen, winkelen, vakantie vieren of uitstapjes begeleiden. Je kunt ook indirect een bijdrage leveren aan het welzijn van de cliënten door tuinonderhoud, klussen of chauffeuren. Volop

Je bent van harte welkom!

mogelijkheden dus! Wel altijd op basis van de vraag van de cliënt(en).

Hoeveel tijd kost het je? Je bepaalt zelf hoeveel tijd je in PSW stopt. Dat kan variëren van elke week met een cliënt op pad gaan tot één keer per jaar een vakantie of activiteit begeleiden. Elk uurtje kan een antwoord zijn op een vraag van een cliënt. Tijdstip en duur worden altijd in onderling overleg afgesproken, passend bij jouw beschikbaarheid en wensen.

Interesse of vragen? Wil je meer weten over vrijwilligerswerk bij PSW? Lees dan de folder ‘vrijwilligerswerk bij PSW’ op www.psw.nl. Natuurlijk kun je ook bellen met of langs gaan bij de PSW locatie in de buurt. De contactgegevens per locatie vind je op www.psw.nl/contact.

Wil jij iets betekenen voor een ander? Op de momenten dat het jou uitkomt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Op www.werkenbijpsw.nl vind je onze actuele vrijwilligersvacatures.

PSW biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een beperking bij wonen, dagbesteding, werk, onderwijs en vrije tijd.

Onze passie kent geen beperkingen

UW WEG NAAR BETER BEWEGEN! Fysiotherapie

Fysiofitness

Bedrijfsfysiotherapie

Manuele therapie

Sportfysiotherapie

Echografie

Revalidatie

Leefstijlcoaching

Covid-19 begeleiding

lifestylevitae.nl

lifestylevitae.nl

Ben jij klaar om je gezondheid LEKKER GEZOND IN te BEWEGING! een positieve boost geven?

Ben jij klaar om je gez een positieve boost te

Exclusief voor de staat Weert in voor beweging lezers: Ons team jekrant klaar! Op vertoon van deze advertentie sport je de éérste 2 maanden onbeperkt voor

slechts 10 euro per maand!

Eerst kennis maken? Informeer vrijblijvend naar het 6 weken ‘Leefstijl Switch’ programma

Ons team staat voo

Eerst kennis maken? Informeer vrijblijvend naar het 6 weken ‘Leefs Wij bieden een integrale aanpak aan waarbij uw functionele doelen centraal staan.

Fitness

Cardio

Sterker worden

Fitter worden

Bootcamp

Groepslessen

Contact ons voor meer informatie, een afspraak of een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Beweegprogramma’s Hart & Vaat Diabetes Artrose COPD

Lekker buiten sporten

Tel. 0495 - 54 37 10 | Houtstraat 12 | 6001 SJ Weert www.fysiolifestyleweert.nl

Samen dikke fun

Bel 0495 - 459 100 of mail infoteam@lifestylevitae.nl

Fitness

Uitsluitend geldig t/mt/m 31 januari 2021en enniet nietinincombinatie combinatie met andere acties. Uitsluitend geldig 15 juli 2020 met andere acties.

Sterker worden

F


weert

Stadskrant Weert in Beweging | nr 2 - 2020

in beweging

“je doet het voor hen”

5

Jos Peeters en Erwin Maas, vrijwilligers bij PSW

Noem in woonbegeleidingscentrum Graafschap Hornelaan de namen Jos Peeters en Erwin Maas en iedereen gaat in polonaise door de woonkamer. De twee vrijwilligers zijn voor de bewoners onlosmakelijk verbonden met ‘vastelaovendj’. Al jaren staan ze voor het woonbegeleidingscentrum aan de basis van het meelopen in de grote Weerter optocht. Hoe het begon Jos: ”Mijn zus heeft bij PSW gewoond, mijn broer woont er nog. ‘Als broer van’ hielp ik af en toe mee met een rolstoel duwen of een activiteit. Vijf jaar geleden ben ik Erwin gaan helpen met het bouwen van de carnavalswagen van het woonbegeleidingscentrum. Erwin: “Acht jaar geleden strikte een begeleidster me om voor een bewoner voor de optocht een autoradiootje op zijn rolstoel te bouwen. De constructie op de rolstoel werd elk jaar groter, nu bouwen we al een paar jaar een kleine wagen. Met aggregaat en al.” ‘Periodiek vrijwilliger’ Jos en Erwin zijn in de periode voor carnaval druk met de bouw van de carnavalswagen. Van ontwerp tot de puntjes op de i. “We betrekken daar zo veel mogelijk bewoners bij. Zij vinden dat geweldig. We nemen een paar bewoners mee naar de loods en laten ze meehelpen met schilderen, papier mache plakken of ander eenvoudig werk. Apetrots zijn ze dan! Natuurlijk kost het begeleiding en tijd, maar dat hebben we er graag voor over.” Een beetje meer… Naast de carnavalswagen verrichten Erwin

“Blijdschap en dankbaarheid, daar doe je het voor” en Jos inmiddels meer vrijwilligerswerk. Erwin: “Ik kom af en toe wafels bakken, de bewoners glunderen al als ik uit de auto stap. Ook heb ik heb een grote zitbank gemaakt voor op het terras, samen met bewoners.” Jos: “Ik help af en toe een handje mee als er een activiteit of uitstapje is. Dat is altijd gezellig en door je hulp kan er soms net een bewoner meer meegaan.”

Jac Strous, vrijwilliger bij PSW: “Elke week leuk contact en Je bent mensen zien genieten, dat zijn mijn drijfveren.” bij PSW. Hij werd ‘aangestoken’ door een enthousiaste zwager die al vrijwilligerswerk bij PSW deed. “Ik ging met prepensioen, wilde bezig blijven én iets betekenen voor anderen. Ik heb op de website van PSW gekeken en contact opgenomen. Zes jaar later ga ik nog elke week met veel plezier naar PSW.”

Buitenploeg “Ik ben als vrijwilliger begonnen in een bloemen- en plantenkas, de ‘Kas in Kelpen’. Daar hielp ik cliënten van PSW Werk met hun werkzaamheden. Later ben ik overgestapt naar de buitenploeg van het Creatief Centrum van PSW. Die ploeg verricht in de regio Weert allerlei werkzaamheden in het groen. Met hen ga ik sinds twee jaar elke maandag naar manege ‘Blue Stables’ in Altweerderheide. De ba-

met werkzaamheden voor ons op zoals stallen schoonmaken, paden aanharken en weilanden opruimen. De begeleider en ik delen dan samen met de 7-8 cliënten van de buitenploeg zelf onze dag in. We jij iets betekenen eeninander? werken in deWilstallen en lekkervoor veel de buitenlucht.”Op de momenten dat het jou uitkomt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Stimuleren en helpen “Ik stimuleer de cliënten en help hen met hun werk. Zíj moeten het werk verrichten, maar ik werk gewoon mee. Dat is gezellig en ik kan bijvoorbeeld laten zien hoe iets gemakkelijker of beter kan. Er ligt geen druk op het werk, maar we willen natuurlijk wel iets betekenen voor de manege.” Mijn drijfveren “Vóór ik als vrijwilliger bij PSW begon, had ik geen ervaring met mensen met een ver-

voor de bewoners. Je voelt blijdschap, dankbaarheid, waardering en enthousiasme als je er bent. Je ziet de genietende, stralende gezichten. Daar doe je het voor.”

Dankbaar Waarom ze vrijwilligerswerk doen is voor Jos en Erwin overduidelijk: “We komen niet voor onszelf of voor de jaarlijkse vrijwilligersfeestavond. We doen het puur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PSW via 0475 - 474 400 of info@psw.nl

Word vrijwilliger bij psw!

cliënten stimuleren en helpen van harte telkens een lijst Jac Strous werkt al zes jaar als vrijwilliger zin van de manege hangt welkom!

Word je dan als vrijwilliger overal voor gestrikt? “Nee hoor, je kunt je grens aangeven, geen probleem. Je bepaalt zelf wanneer je wilt helpen.”

De onschatbare waarde van vrijwilligers PSW werkt met circa 500 enthousiaste vrijwilligers. Zij zorgen voor de kers op de taart: dat extra beetje aandacht, die speciale activiteit of die extra hulp. Zonder vrijwilligers zouden veel leuke activiteiten voor onze cliënten niet door kunnen gaan.

Wat kun je doen als vrijwilliger? Je kunt direct contact hebben met cliënten: samen wandelen, fietsen, zwemmen, koken, computeren, knutselen, winkelen, vakantie vieren of uitstapjes begeleiden. Je kunt ook indirect een bijdrage leveren aan het welzijn van de cliënten door tuinonderhoud, klussen of chauffeuren. Volop mogelijkheden dus! Wel altijd op basis van de vraag van de cliënt(en).

Hoeveel tijd kost het je? Je bepaalt zelf hoeveel tijd je in PSW stopt. Dat kan variëren van elke week met een cliënt op pad gaan tot één keer per jaar een vakantie of activiteit begeleiden. Elk uurtje kan een antwoord zijn op een vraag van een cliënt. Tijdstip en duur worden altijd in onderling overleg afgesproken, passend bij jouw beschikbaarheid en wensen.

Interesse of vragen? Wil je meer weten over vrijwilligerswerk bij PSW? Lees dan de folder ‘vrijwilligerswerk bij PSW’ op www.psw.nl. Natuurlijk kun je ook bellen met of langs gaan bij de PSW locatie in de buurt. De contactgegevens per locatie vind je op www.psw.nl/contact. Op www.werkenbijpsw.nl vind je onze actuele vrijwilligersvacatures.

PSW biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een beperking bij wonen, dagbesteding, werk, onderwijs en vrije tijd.

Onze passie kent geen beperkingen standelijke beperking. Nu zeggen mensen: dit is je op het lijf geschreven. Mooi toch?! Ik hou van de ongedwongen en vrolijke sfeer, de spontaniteit en de grappige, originele uitspraken en reacties van de cliënten. Dat begint al als ze binnenkomen. Ik zie het als mijn taak om ervoor te zorgen dat ze

plezier hebben in hun werk. We werken, maar lachen ook heel wat af. Als je gedurende de dag ziet dat ze genieten, dan is dat waar je het voor doet. ”

www.psw.nl


Gezonde voeten vormen de basis voor bewegen met plezier!

Diverse specialisaties Ervaren therapeuten Zorg, aandacht, kwaliteit en goede service

Oplossingen op maat voor alle leeftijden Podotherapie Verhoeven is gevestigd in: Gezondheidscentrum Molenakker Noordkade 2 Weert Gezondheidshuys Oudenakkerstraat 63 Weert FysioMax Julianastraat 53a Stramproy Voor afspraken tel: 0495-537868

www.podotherapie-weert.nl

CARDIOVITA.NL Vanaf vandaag kunt u zich beter gaan voelen! Wij willen u helpen vitaler, actiever en sterker te worden en vooral te blijven. We hebben diverse trainingsprogramma’s, ook buiten en ieder op z’n eigen niveau. Proefles is altijd mogelijk.

Stay Fit onder persoonlijke begeleiding! geertjeputs@hotmail.com | 06-48747860 Locatie: Gezondheidscentrum Molenakker, , Noordkade 2 Weert.


weert

Stadskrant Weert in Beweging | nr 2 - 2020

in beweging

7

artrose vraagt om een totaaloplossing

door: Bas Poell

Jaarlijks vinden ruim 2500 mensen met slijtageklachten aan de knie of heup via de huisarts hun weg naar SJG Weert. Onder hen ouderen die door artrose belemmerd worden, maar ook vitale veertigers en vijftigers die door gewrichtsslijtage in meer of mindere mate beperkt worden in hun bewegingsvrijheid. Ook de ernst van de klachten is per persoon en leeftijdsgroep verschillend. Waar de een merkt dat hij wat minder intensief kan sporten, ervaart een ander al hevige pijn bij het traplopen.

foto: Alfonds Lenders, Smile fotografie

SJG Weert is in deze regio hét expertisecentrum voor de behandeling van artrose- en andere (slijtage) klachten aan het bewegingsapparaat. “Omdat elke patiënt anders is en iets anders wenst, kijken wij naar het totaalplaatje en zoeken we samen naar de beste oplossing. Een operatie komt pas in beeld als andere behandelingen geen verlichting meer bieden”, vertelt orthopedisch chirurg Joost den Teuling. samen wat het doel van de behandeling moet zijn”, vertelt de orthopedisch chirurg. De kracht van samen “Klopt helemaal”, zegt sportarts Marieke Brinkman. “Als de patiënt met artroseklachten bij mij komt, kijk ik naar het totaalplaatje. Dus niet alleen naar het knie of heupgewricht, maar naar alle factoren eromheen die de klachten kunnen veroorzaken, in stand houden of versterken. Denk aan de stand en het

longarts, tot onze beschikking. Dat is een groot voordeel van dit ziekenhuis. We hebben alle expertise in huis en we kennen elkaar. Als het nodig is kunnen we heel snel schakelen.” Eerlijke verwachtingen Een operatie is nooit een doel op zich, stelt de orthopeed. “Eerst bekijken we of we de klachten via fysiotherapie en gerichte bewegingsadviezen kunnen verlichten. Aanvullend is er de mogelijkheid tot pijnstillende en ontstekings-

‘Last van uw knie of heup? De beweegexperts van SJG Weert zijn er voor iedereen.’ Oplossingen op maat Omdat er voor artrose geen standaard aanpak bestaat, heeft SJG Weert alle kennis op dit terrein in één behandelcentrum gebundeld. Binnen het Centrum Bewegen werken alle specialisten samen die nodig zijn om klachten aan het bewegingsapparaat te verlichten of verhelpen. Sportartsen fysiotherapeuten, orthopedisch chirurgen, verpleegkundigen en revalidatieartsen vormen één team en versterken elkaar waar het kan. “Op basis van de klachten, de medische voorgeschiedenis en het stadium van de artrose bekijken we welke professional de patiënt het beste kan helpen. Een vitale veertiger met beginnende artrose die graag wil blijven tennissen, is het beste af bij de sportarts en/of fysiotherapeut. Iemand met ernstige slijtageklachten die al een lange weg van fysio en pijnstillers achter de rug heeft, gaat naar de orthopedisch chirurg om de mogelijkheden voor een kunstknie of -heup te bespreken. Per patiënt is het maatwerk en bekijken we

functioneren van de voet, de spierlengte en lenigheid, maar ook aan gewicht, leefstijl en eerdere blessures. Op basis van het hele plaatje kom ik tot een medisch advies en bepaal ik samen met de patiënt het beweegdoel. Als iemand bijvoorbeeld fanatiek tennist, bekijken we of we de ambities iets kunnen bijstellen. Je kunt bijvoorbeeld ook gaan dubbelen om het gewricht minder te belasten. Of kiezen voor een zachtere ondergrond, aangepast schoeisel of materiaal. Per patiënt bekijken we wat de beste oplossing is. Vandaar ook dat we korte lijntjes hebben met de fysiotherapeuten en de podotherapeut in het ziekenhuis.” “Dit is een mooi voorbeeld van hoe we elkaar binnen ons centrum versterken”, vult orthopedisch chirurg Joost aan. “Vanuit mijn vakgebied focus ik vooral op het gewricht. De sportarts kijkt breder. Mocht er naast de artrose meer aan de hand zijn, dan staan ook andere specialisten, zoals de cardioloog of

remmende injecties. Lang niet iedereen die bij ons binnenkomt, hoeft dus onder het mes. Een knie- of heupprothese komt pas in beeld wanneer de pijnklachten verergeren en er geen serieuze behandelalternatieven meer zijn.” Sportarts Marieke vult aan. “Het belangrijkste voor ons is dat de patiënt zich gezond en goed voelt bij het behandeldoel dat we samenstellen. Dat wil zeggen dat we denken in mogelijkheden, in wat iemand nog wél in plaats van niet meer kan. Tegelijkertijd draaien we niet om de realiteit geen. Als het doel niet haalbaar is, dan zeggen we dat. Eerlijke verwachtingen, daar heeft de patiënt namelijk het meeste aan.”

Een leven lang gezond in beweging! De zorg in SJG Weert is geclusterd binnen vijf centra: bewegen, buik & orgaan, hart vaat long, vrouw moeder kind en zintuigen. Dankzij nauwe samenwerking tussen de verschillende specialismen zijn we in staat om patiënten te behandelen vanuit hun persoonlijke situatie, in plaats van vanuit één aandoening of één behandeling. Iemands eigen gezondheidsdoelen staan dan ook voorop in onze zorg. Het Centrum Bewegen biedt de zorg die nodig is om een leven lang gezond te kunnen blijven bewegen. Lichamelijke activiteit is immers het beste recept om fit te blijven of te worden. En dat is niet voorbehouden aan (top)sporters: we zijn er voor iemand die weer pijnloos wil kunnen voetballen, maar ook voor de patiënt die thuis de trap wil blijven gebruiken, of herstelt van een zware behandeling. In ons centrum vindt u de vakgebieden orthopedie, neurologie, traumatologie (ongevallenchirurgie), revalidatiegeneeskunde, sportgeneeskunde & beweegzorg, podotherapie, pijngeneeskunde, reumatologie en plastische chirurgie. De artsen overleggen regelmatig met elkaar en handelen daardoor in de volle breedte en ervaring van de medisch specialistische beweegzorg.

www.sjgweert.nl


welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, rticiperen en dagelijks functioneren.

lezing er intake

aal

Dagelijks functioneren

GEZOND 4

2

Mentaal welbevinden

ss le

WEERT

Zingeving

ld an s

Meedoen

en

0

Mirjam van der Meij is integraal coach en trainer. Kwaliteit van leven Haar specialisaties zijn Integrale Leefstijl en Vitaliteit | het gedachtegoed Positieve gezondheid model Positieve Gezondheid. » Actieprikkels die ondersteunen om de actie te blijven nemen Met haar bedrijf Triple Moon Coaching biedt ze coaching, trainingen en » Een link naar professionals, mocht blijken dat men additionele hulp nodig heeft workshops aan. Voor gewenste verandering in je leefstijl en vitaliteit, » Indien gewenst, een gezamenlijke beweegchallenge met activity trackers balans werk & privé, om duurzaam gezond en inzetbaar te zijn, ben je bij Het bedrijf bepaalt zowel duur envoor frequentie van de leefhaar op jedeplek een maatwerk traject. stijlcampagnes, als de te bespreken leefstijlthema’s.

Meer informatie

Bij Triple Moon Coaching kun je terecht voor: - Coaching: Wandelcoaching, lifecoaching, preventie stress en burn-outcoaching, e-coaching, loopbaancoaching, IEMT coaching - Werksessies en trainingen: Positieve Gezondheid (volgens de richtlijnen van IPH), leefstijl en vitaliteit, quickscan organisaties, interactie en inspiratie - Workshops: Intuïtief schilderen, loslaten, intenties zetten, werken met energiëen, 3D met papiermaché, bosbaden, leren ontspannen met tai chi - Online programma: online integrale trainingen met meerdere modules binnen je eigen account op www.triplemoontraining.nl - Speciaal voor teams van organisatie maak ik desgewenst een aanbod op maat.

John van Heel info@leefstijlclub.nl T 06 - 536 23 485

www.loods-37.nl

Sporten en meer in Weert!

KOM KENNISMAKEN?

GRATIS PROEFLES! 0495 - 750 357 Loods 37 is een sportschool in Weert waar je terecht kunt voor tal van trainingen. Ga bijvoorbeeld voor krachttraining op de vele fitnessapparaten of losse gewichten. Of kies voor cardiotraining zoals hardlopen, stappen op de stairmaster, roeien, fietsen of méér. Kies je voor de bijzondere sporten paaldansen of Krav Maga? Neem eens vrijblijvend contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken. De nieuwste aanwinst in de leefstijlcoach.

KRAV MAGA zelfverdediging en bescherming

LET’S CONNECT! Ve il st ig o ra v at er !

amma (van 6 de leefstijlee uit om een m het nieuw ordt het een er een leven rden als het

POSITIEF 10

8

6

pa a

elk individu, t duurzaam van gedragsaal zijn voor

Lichaamsfuncties

o. a.

n een breed onderdelen et model te ok aandacht bevordering n kijken naar an Positieve elf plaats. De n bewustwor-

info@triplemooncoaching.nl www.triplemooncoaching.nl

Ut Muuëletentje de grootste Natuurvoedingswinkel in de Regio! Taco en Wendy Zwart en hun team heten u van harte welkom in hun ruime natuurvoedingswinkel aan de Beekstraat in Weert. Voeding en supplementen zijn zeker in deze tijd erg belangrijk. Laat u adviseren in onze winkel, op een veilige en vertrouwde manier.

www.stemda.nl

We verwelkomen u graag bij ons in de Beekstraat 68 in Weert.!

TEAM UT MUUELETENTJE!

Voel jejebeter Voel beter Leef!

Voel je beter met Duwen

Als adviseur verschaf ik inzicht en creëer ik overzicht in financiën, processen en mensen en duw de ondernemer de juiste kant op. De beslissingsbevoegdheid blijft bij de ondernemer.

Helpen

Als ad interim help ik de ondernemer op locatie met aansturen en runnen van het bedrijf. Ik krijg beslissingsbevoegdheid en kan direct ingrijpen.

Vormen

met metLeef! Leef!

Stramme spieren? Beekstraat 68 | 6001 GJ Weert | 0495 - 524 497 | www.muueletentje.nl Zwakke rug? Onvoldoende kracht? Yoga! Omdat goed leiderschap Soepele spieren? cruciaal is voor een gezond Voel je beter met Leef! spieren? Yoga! TeSoepele veel stress? bedrijf, organiseer ik Pilates! regelmatig een masterclass Minder rugklachten? buiten adem?Stramme spieren? Minder rugklachten? Pilates! Zwakke rug? bedoeld voor ondernemers Snel die willen leren en groeien. Sterker worden? Core power! Onvoldoende Core kracht? Te veel stress? Slechte eetgewoonte? Sterker worden? power!

adem? Meer conditie? Snel buitenSpinning! Meer conditie? Spinning! Ik duw, help en vorm MKB-ondernemers en hun En Slechte eetgewoonten? Sta op! kom in beweging! Maatwerk nodig? Personal Training onderneming vanuit een tegendraadse visie en met een Maatwerk nodig? Personal Training pragmatische aanpak, gebaseerd op het Rijnlands denken. Dat betekent in samenwerking ondernemen met respect voor de menselijke maat en de wereld waarin we leven. Het is goed geld verdienen op een gezonde manier. Welke ondernemer wil dat nou niet?” Eric Drossaert

Sta op en kom in beweging!

Bel of mail gerust voor advies of proefles. info@beweegstudioleef.nl | 06 - 46606923

Bel/mail gerust voor advies / een proefles Personal Training, Voeding, Groepslessen? Bel/mail gerust voor advies / een proefles info@beweegstudioleef.nl of 06-46606923 Bel/mail gerust voor advies: info@beweegstudioleef.nl of 06-46606923 info@beweegstudioleef.nl of 06-46606923


weert

9

Stadskrant Weert in Beweging | nr 2 - 2020

in beweging

krav maga: zelfverdediging voor iedereen De Nederlandse Krav Maga bond is onderdeel van ‘s werelds grootste krav maga organisatie IKMF met haar hoofdkwartier gevestigd in Israel. Dit unieke van oorsprong militaire systeem geeft u in relatief korte tijd zelfverdediging, security awareness, doorzettingsvermogen, zelfdicipline, zelfvertrouwen en veel meer. Krav Maga (uitspraak kraf magá; Hebreeuws voor contactgevecht) is een zelfverdedigingsmethode die ontstaan is in Israël. De grondlegger van deze methode is Imi Lichtenfeld (Imrich Sde-Or), kortweg Imi genoemd. Met Krav Maga kan iedereen, man, vrouw, jong en oud, zich verdedigen in de meest uiteenlopende situaties. De technieken zijn gebaseerd op instinctieve reacties en daardoor eenvoudig aan te leren. Krav Maga het ultieme zelfverdedigingssysteem voor iedereen Sinds het ontstaan van krav maga is de wereld veel veranderd en is

de vraag naar realistische training enorm gestegen. Het krav maga is een systeem dat doorlopend zichzelf evalueert en verbetert, een levend systeem noemen we dat.

werkzaamheden, burgers in het dagelijks leven en vrouwen en kinderen die te maken hebben met mishandeling, seksueel geweld en intimidatie. Wereldwijde feedback van situaties waarin krav Krav maga sluit naadloos aan op maga gebruikt werd zorgt voor upde steeds veranderende wereld dates. Omdat militairen in andere

“Met Krav Magna kan iedereen zich verdedigen in de meest uiteenlopende situaties” om ons heen. Doorlopend wordt krav maga wereldwijd getoetst in de praktijk binnen defensie eenheden in gevechtssituaties, politie en swat eenheden tijdens hun

situaties van krav maga moeten gebruiken en te maken hebben met de beperking van hun uitrusting, ziet hun lesprogramma er anders uit dan dat van politie,

POSITIEF GEZOND CAFÉ

Weert en Punt Welzijn, die met positieve gezondheid willen gaan werken of er al mee werken. Doelstelling Doelstelling van het digitaal Positief Gezond Café was elkaar weer eens ontmoeten, kennismaken

Netwerk Positief Gezond Weert Om 15.30 uur hete Henriette Bloemenkamp, kerngroeplid Netwerk Positief Gezond Weert iedereen welkom. Zij vertelde over de laatste stand van zaken van het project ‘Netwerk Positief Gezond Weert’. Daarna nam Loek Vaessen, coördinator Limburg Positief Gezond, het stokje over. Hij vertelde wat er allemaal gaande is rondom Positieve Gezondheid in Limburg. Leuk om te vernemen was, dat Limburg inmiddels gegroeid is

Leef! Blijf fit, juist in deze tijd... Meer thuis werken, minder sociale contacten. We zouden wensen dat het anders was. Maar helaas: Corona nog niet klaar met ons. Het thuiswerken begint zijn tol te eisen. We verzanden in lange dagen en vergeten tijd te maken voor onze gezondheid. Juist nu! We krijgen vierkante ogen, stijve schouders, nek, rug. En dan niet te spreken over de verveling die toeslaat doordat iedere dag bijna het zelfde is…. Wat ook niet ten goede komt aan de manier waarop we eten…

Wellicht krijg je inspiratie uit het verhaal van Anita Donk (59 jaar): ‘Sporten is voor mij een waardevol moment voor mezelf. Tijdens de pittige Core Power Trainingen bij Leef! krijg ik vanuit inspanning, een heerlijke voldaan gevoel. Samen moe worden (met mijn dochter) maakt het extra leuk.

in ons sportritme blijven. Daarnaast doe ik ook aan Easy Flow Yoga, wat me soepel houdt en mij helpt in mijn werk als tandarts. Deze inspanning geven juist energie! Ik verheug me weer op het volgende sportmoment. Sporten is voor mij dus een positieve verslaving, die mij keer op keer een

“De wereld staat op zijn kop...” Door in een groep te sporten ontstaat ook een onderlinge verbondenheid met de andere sporters. In tijden dat groepslessen niet mogen, nemen we samen Duopersonal training, zodat we lekker

proefles en ervaar krav maga.

Laat je niet afschrikken door stoere youtube filmpjes van zogenaamde krav maga masters en kerels in camouflage pakken, maar informeer gerust vrijblijvend bij ons of bezoek een van onze trainingscentra verspreid in het land. Maak een afspraak voor een

bron: www.kravmaga-ikmf.nl

Wij heten je van harte welkom bij Loods 37. Kijk gerust rond op de website of kom gezellig langs voor een proefles. Voor meer informatie, kun je altijd even bellen, het contactformulier invullen, of stuur een e-mail naar info@loods-37.nl!

www.loods-37.nl

Implementatie Positieve Gezondheid in Limburg

met Loek Vaessen, coördinator Limburg Positief Gezond, nader kennismaken met Burgerkracht en met een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden van de toepassing van het Positieve Gezondheid gedachtengoed en elkaar inspireren met eigen toepassingen in de break-out rooms.

Weert timmert, ondanks de corona crisis, aan de Positieve Gezondheid weg. Het netwerk Positief Gezond Weert van professionals telt al bijna 40 deelnemers. Dit zijn o.a. zorg-, sport- en leefstijlprofessionals, maar ook medewerkers van o.a. de gemeente

security of burgers. IKMF maakt onderscheid in deze groepen en biedt aparte lesprogramma’s voor alle mogelijke doelgroepen. We kunnen nu eenmaal iemand die bijvoorbeeld in de zorg werkt met verstandelijk gehandicapten niet de militaire versie van krav maga aanleren.

enorme boost bezorgt, mentaal en fysiek!´ Wil je het anders gaan doen? Beweegstudio Leef! helpt je graag op weg: info@beweegstudioleef.nl

naar voorbeeld provincie Positieve Gezondheid, voor andere provincies.

Bij Positieve Gezondheid staat juist het doel, de visie de wens 10 van diegene die gecoacht staat centraal en ook zijn of haar visie in hoe dit verder vorm te geven.

Aangrijpende ervaringen LEEFSTIJL Angely Beekman, woonachtig inSWITCH Weert en al enkele jaren actief GEZONDHEID De uitkomst en wat je meekrijgt POSITIEVE als vrijwillig Positieve Gezond- tijdens zo’n event is onmogelijk heid-trainer bij Burgerkracht op schrift te zetten, daarom hebPositieve Gezondheid is een nieuwe kijk op gezondheid, ontwikkeld Limburg, deelde haar persoonben we de meeting in opdracht van VWS door arts en onderzoeker Machteld Huber.opgenomen. De zes dimensies van Positieve Gezondheid lijke aangrijpende ervaringen Deze iszijn:terug te kijken op www. Lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, binnen haar familie en hoe je weertinbeweging.nl sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. onder ‘Poburgers voor Positieve Gezond- sitief Gezond’ en dan ‘Netwerk Kansen Positieve gezondheid voor bedrijven Positieve gezondheid plaatst onze gezondheidIn in een breed heid kan enthousiasmeren. Positief Gezond Weert’. perspectief, want een mens is meer dan alleen de onderdelen van het lichaam. Door werd alle elementen uit het model te de breakout-rooms verder belichten en bespreekbaar te maken, kun je er ook aandacht geven de en de vraag: focus leggen op gezondheidsbevordering ingegaanaan op Hoe sluit en iemands mogelijkheden, in plaats van alleen kijken naar en wat er niet meer kan. De uitwerking van Positieve wat je ziekte vandaag gehoord hebt gezondheid vindt vooral door de medewerkers zelf plaats. De werkgever kan er wel een sterke stimulerende en bewustworaan bij wat aan het doen bent dingsroljij in hebben. met Positieve Erg Leefstijl SwitchGezondheid?’. – Positieve Gezondheid programma voor bedrijven boeiende en leerzame verhalen De uitdaging voor elk bedrijf, maar ook voor elk individu, is een aanpak kiezen die resultaat biedt, liefst duurzaam Kijkend naar onderzoek op gebied van gedragswerden resultaat. met elkaar gedeeld. De verandering zijn de volgende 3 stappen cruciaal zijn voor duurzaam resultaat: overeenkomst in deze verhalen 1. Bewustwording Uitnodiging, prikkel bleek te2.3.zijn datdeje als gespreksConditioneren van gezond gedrag Positieve gezondheid model partner,Hetcoach soms denkt en Leefstijl Switch - Positieve Gezondheid programma (van 6 www.weertinbeweging.nl 12 maanden) maakt werknemers bewust van de leefstijle» Actieprikkels die ondersteunen om de actie handelt oflementen vanuit jouw perspectief. die ziekteverhogend werken, nodigt ze uit om een te blijven nemen Lichaamsfuncties

POSITIEF 10

8

6

Dagelijks functioneren

GEZOND 4

2

Mentaal welbevinden

0

Meedoen

WEERT

Zingeving

Kwaliteit van leven

Leefstijl Switch te kiezen en ondersteunt ze om het nieuw gekozen gedrag te conditioneren. Hierdoor wordt het een duurzaam onderdeel van de leefstijl en kan men er een leven lang de vruchten van plukken. Werknemers worden als het ware opgeleid tot hun eigen leefstijlcoach.

Elementen van het programma zijn: » Positieve gezondheid – Bewegen is medicijn lezing » 1 tot 3 leefstijlcampagnes voor op de werkvloer » Een Positieve Gezondheid en Leefstijl Switch intake voor elke medewerker » Een persoonlijk leefstijlinspiratie en DOE portaal voor de medewerkers

» Een link naar professionals, mocht blijken dat men additionele hulp nodig heeft » Indien gewenst, een gezamenlijke beweegchallenge met activity trackers

Het bedrijf bepaalt zowel de duur en frequentie van de leefstijlcampagnes, als de te bespreken leefstijlthema’s.

Meer informatie

John van Heel info@leefstijlclub.nl T 06 - 536 23 485


vitaal ouder worden! Werken aan uw vitaliteit is belangrijk. Trainingen op maat door Joep Denessen, bijna 40 jaar ervaring. Altijd plezier en Colofon afwisseling, ieder op zijn eigen niveau.

Meer info? Bel met 06 - 207 49 885

Inhoud • Veilig winkelen • Veilig winkelen • Shoppen op afspraak • Shoppen op afspraak •• Veilig Gratiswinkelen bezorging | aflevering • Gratis bezorging | aflevering •• Shoppen op afspraak Gratis camera-uitleg • Gratis camera-uitleg • Gratis | aflevering Onlinebezorging foto’s bestellen • Online foto’s (via onzebestellen app of site, • Gratis camera-uitleg ook thuisbezorgd) 4

Welkom

6

Geschiedenis

8

Natuur

14 Kunst & Cultuur

15 15 16 17 19 21 25

Cultuur rondleidingen & stadswandel Musea Kerken en kloosters overige monumenten Molens galerieën en ateliers

26 Sport & Recreatie 36 Winkelen & Uitjes 40 eten en drinken overnachten evenementen 50 Arrangementen

(via onze app of site,44 ook thuisbezorgd) 48

• Online foto’s bestellen

52 Bereikbaarheid

(via onze app of site,55 ook thuisbezorgd)

Beekstraat 1, Weert 0495 - 452 313 www.kaldi.nl

Heerlijk genieten, voor iedereen in en om het water!

• COLOFON • TOTAAL IN BEELD TOTAAL IN BEELD

Geurtsvenweg 1 6006 SN Weert tel. +31 (0)495 - 537170 info@zwembadweert.nl www.zwembadweert.nl

• •

VVV Weert Back Office COnCept & Realisatie:

Markt 2 Weert, | Weert | 0495 - 533813 Buro Beeldvang, www.beeldvang.nl FOtOgRaFie: fotoweert.nl |www.smilefotografie.nl info@fotoweert.nl smile Fotografie, nederweert, • Markt 2 | Weert | 0495 - 533813 • grathem, www.belicht.nl Margot Meijer, fotoweert.nl | info@fotoweert.nl

Plattegrond

VVV Weert, Agentschap Bruna Markt 11, 6001 EJ Weert Telefoon (0495) 53 42 11 www.vvvweert.nl, info@vvvweert.nl

www.metonsinweert.nl


Stadskrant Weert Beleeft | nr 2 - 2020

11 13

WANDELEN, BEWEGEN, SPORTEN! Wat als je je niet lekker in je vel voelt, je stress hebt of je wil ( moet) herstellen van een ziekte. Beweging is daarbij de remedie maar dat zul je niet alleen kunnen. Maatwerk is hier noodzakelijk zodat je je weer lekker in je vel gaat voelen. Dit kan zowel individueel alsook in groepsverband bij TOP TRIM. Na een intake wordt er een “programma” op maat gemaakt waarbij je op een zorgvuldige maar ook prettige wijze begeleid zult worden. Zo verzorgt TOP TRIM wekelijks “loopgroepen” maar gaat ook met individuelen aan de slag. Toptrim maakt een programma op maat! Een deelneemster, (MT 68 jaar oud), werd in 2017 geconfronteerd met borstkanker en maakte eind 2019 een onfortuinlijke val waarbij er eigenlijk geen zicht was op mogelijk direct herstel. Zij kwam in contact met TOP TRIM. TOP TRIM stelde een programma samen en zij ging aan de slag. Resultaat? Zij “sport”3x per week en elke keer weer een verrassing wat Joep, eigenaar van Top Trim, voor haar in petto heeft. De ene keer wordt er een parcours uitgezet in de tuin, de andere keer wordt er gewandeld in het bos en gebruikt Joep materialen uit het bos om oefeningen te doen. Bij slecht weer worden er binnen diverse oefeningen gedaan.

In 6 maanden tijd heeft ze veel meer spiermassa gekregen en elke keer als ze thuiskomt heeft ze een voldaan gevoel. De fijne begeleiding heeft haar een heel stuk vooruit geholpen en ze kan nu op eigen kracht veel meer dingen doen en ze kan weer veel meer genieten van het leven. Vitaal ouder worden: Top Trim werkt hieraan mee!

tot een leuke beleving te maken. Vooral ook door het feit dat hij steeds iets nieuws verzint zodat het altijd spannend is wat hij nu weer bedacht heeft. Men voelt zich bij Joep op zijn gemak en vooral mensen die nog wat onzeker zijn weet hij te enthousiasmeren en te stimuleren.

Top Trim zorgt ervoor dat je op een verantwoorde wijze gaat bewegen en je je weer lekker in je Joep Denessen geeft al bijna 40 vel voelt! Voor een geheel vrijblijvend jaar lessen en trainingen. Met zijn ervaring, empathie en gesprek en meer info bel gerust! veel humor weet hij de les telkens Joep Denessen 06 - 207 49 885.

“Al bijna 40 jaar ervaring in het geven van allerlei lesvormen...”

weerter monopoly spel

Koop een Monopoly Spel Weert en win je aankoopbedrag terug! Juist in deze tijden is het leuk om thuis een gezellig familiespel te spelen. Maak kennis met het unieke Monopolyspel Weert en laat je familie lachen en een leuke tijd hebben, van jong tot oud. Het spel is volledig in Weerter stijl aangepast met bekende straten, molens en evenementen. Door de trots van een aantal Weerter ondernemers over hun stad en de wens voor een leuke en ludieke manier om extra geld binnen te krijgen om te kunnen besteden aan toekoèèmstige evenementen

in Weert, wanneer dit weer is toegestaan, is dit spel tot stand gekomen. Monopoly Weert is een uniek spel in een oplage van maar 2000 stuks. Uw steun kunnen we hard gebruiken. Speel daarom nu een van de meest succesvolle spellen uit de historie nu “in” je eigen stad of geef een spel cadeau aan vrienden/kennissen die graag in Weert wonen of komen. Een leuk sinterklaas- of kerstkado of gewoon voor het eigen gezin. Of in het kerstpakket! Het spel kost 49,95 euro incl. btw.

WEERTER BINNENSTAD OP MAAT

weken uitzien.

De Weerter binnenstad reageert op maat op de gestelde maatregelen vanwege de gedeeltelijke lockdown. Centrummanagement en BIZ Ondernemers laten in een gezamenlijk bericht weten hoe openingstijden en aanvullende activiteiten er de komende

De Rijksoverheid heeft maatregelen afgekondigd die als doel hebben het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken. Ook is het advies om in alle

“Doe mee en zorg dat je ook in het bezit komt van het unieke Monopolyspel Weert!” Win je aankoopbedrag terug! Koop in november of december je monopolyspel, 5 mensen krijgen hun aankoopbedrag terug.

Wil je hier ook kans op maken? Kom dan naar de winkel van Foto Weert (Markt 2) of bij Bruna (Markt 11-13) in Weert en koop een Monopolyspel. Je vult je naam en email-

publieke ruimtes een mondkapje te dragen. Er wordt nadrukkelijk verzocht om gestelde richtlijnen in acht te houden. Koopavonden en koopzondag De Weerter binnenstad kiest nadrukkelijk voor spreiding van koopmomenten. Daarom heeft de koopavond op donderdag doorgang tot 20:00 uur, zoals de mogelijkheid wordt geboden binnen de gestelde maatregelen. Passend binnen het beleid kiest de Weerter binnenstad ervoor om zonder aanvullend vermaak evengoed de gelegenheid te bieden boodschappen te doen. Op koopzondag openen winkels van 13:00 tot 17:00 uur en is parkeren gratis, met uitzondering van parkeerlocaties met een slagboom.

adres in en in januari 2021 zullen we de prijswinnaars bekend maken die hun geld terug zullen krijgen! U kunt het spel ook online bestellen op weertspel.nl

Winkelen op maat Met het behouden van de koopavonden en koopzondag dragen ondernemers bij aan de spreiding van de koopmomenten, hetgeen ervoor zorgt dat het vermijden van drukte beter te realiseren is. Ondernemers hebben hun winkels veelal aangepast om ervoor te zorgen dat bezoekers met een gerust hart terecht kunnen. Door zaken anders in te richten, een maximum aantal bezoekers toe te laten en desinfectiemiddelen aan te bieden kan de bezoeker evengoed profiteren van de lokale gastvrijheid van de Weerter binnenstad.

www.cmweert.nl/kooplokaal


sportieve basisschool de kameleon in weert Daily Mile Basisschool de Kameleon heeft sporten en bewegen hoog in het vaandel staan. Dit is duidelijk terug te zien in het lesprogramma. Naast de gewone gymles en pauzes gaan de leerlingen met de klas drie keer per week naar buiten voor de Daily Mile. In het park naast de school wandelen of rennen de leerlingen een aantal rondjes. Na dit bewegingsmoment gaan de leerlingen in de klas lezen. Juf Karin Vanlier: ‘Kinderen geven aan dat ze zich beter kunnen concentreren.’

Bewegend leren Omdat het voor sommige kinderen lastig is om lang stil te zitten, zakt de concentratie en motivatie weg. Om die reden is de school ook gestart met bewegend leren. Bijvoorbeeld tijdens het vak Spelling. Leerlingen krijgen in tweetallen een blaadje met woorden erop en een krijtje. Om de beurt leggen ze een route af op het schoolplein (huppelend, hinkelend of springend) om vervolgens aan de overkant het woord op de tegels te schrijven. Daarna rennen de kinderen terug en is de ander

aan de beurt. Bewegend leren staat nog in de kinderschoenen, maar wordt nog verder uitgebreid mede door de samenwerking met Punt Welzijn. Singelloop Weert Wie de afgelopen jaren bij de Singelloop is gaan kijken, bij de 1 km afstand, kon niet om de vele gele t-shirts van Basisschool de Kameleon mee. ‘Bij ons op school zitten kinderen die graag meedoen maar zichzelf niet gaan inschrijven. Ik heb contact opgenomen met de organisatie en geregeld dat we de kinderen via de school in mochten schrijven. Inmiddels is het een traditie geworden en staat het op de jaarkalender. In 2019 deed een derde van de leerlingen mee uit alle groepen, samen met leerkrachten en ouders. We hebben verschillende prijzen gewonnen als school voor de beste prestatie en sportiefste school. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer met een grote groep aan de start verschijnen.’ Aldus Juf Karin Vanlier.

www.bs-kameleon.nl

Interview met demi nieuwenkamp Demi Nieuwenkamp is 14 jaar en doet BMX al sinds ze 7 is. Ze zit op school bij Phillips van Horne en is LOOT-leerling. Ze wilde graag een stoere sport doen en vroeger deed haar vader BMX. En zo kwam ze op het idee. ‘Ik begon eraan en kon niet stoppen’, zei ze. Het is een gevaarlijke sport en dat vind ze er leuk aan. Ze begon te sporten bij Fietscrossclub Valkenswaard en kwam uiteindelijk bij Pro Legends. Ze is 8ste van de wereld in haar klasse. Ze heeft ook wel 2 keer het WK gereden in België, Frankrijk en Italië. Demi moet vaak ver rij-

sportieve prestaties 2020 aanmelden! Tijdens het jaarlijkse Kiwanis Sportgala Weert (Munttheater 18 januari 2020) werden Weerter topsporters, talenten, trainers en coaches in het zonnetje gezet. Er werden prijzen uitgereikt voor de categorieën beste sporter, beste sportteam, grootste sporttalent (8 t/m 12 jaar en 13 t/m 17 jaar) en beste trainer of coach. Ook werd er dit jaar weer de speciale Zuiderhuis Sport oeuvre award uitgereikt, voor een sporter of persoon die een speciale prestatie heeft neergezet of betekenis heeft gehad voor de sportwereld. Dit jaar mocht de heer Paul Schorsch (oprichter Volksloop) deze prijs in ontvangst nemen. Het Sportgala over het jaar 2020 gaat helaas niet door i.v.m. de vele afgelaste wedstrijden. Toch vragen wij om bijzondere Sportprestaties in 2020 aan te melden. Deze willen we toch belichten op een bijzondere wijze. Sporters kunnen zichzelf aanmelden, maar ook iemand anders kan dit doen, bijvoorbeeld een familielid, trainer of vereniging. Aanmelding is mogelijk voor alle takken van sport. Aanmelden kan via het formulier op de website van de gemeente Weert: weert.nl/sportgala. U vind hier ook alle criteria. U kunt ook een mail met uw informatie sturen naar Cindy Denessen; weertmedia@live.nl Aanmelden kandidaten kan vanaf 1 december en sluit op 31 decemer 2020.

topsport BMX

den en dan heeft ze ook nog een Europese kampioenschap. En broertje en zusje die weleens zij is ook nog 8ste van de wereld meekomen om haar te steunen. van haar klasse geworden. Deze fantastische prestatie heeft ze beFamilie haald terwijl ze 2 weken daarvoor Haar broertje heet Roan, hij doet net haar beide ellebogen uit het zelf ook BMX alleen hij vindt het gips had omdat die gebroken wawel minder leuk dan zij het vindt. ren na een val. Haar zusje heet Jara en wilde he- Haar BMX fiets is meer een fiets laas niet BMX doen. Haar moeder waarbij je moet staan en het is regelt alles wat ze nodig heeft en best klein.‘het is best raar om dan haar vader rijdt haar naar de wed- met een normale fiets naar school strijd. En Demi is gesponsord door te gaan’, zei ze. Haar fiets maat is No Fear. expert. Prijzen In het Nederlandse kampioenschap in Erp is Demi 6de geworden. Ze is 3de geweest in het

Gemaakt door: Jessica Chen Malik Can Yigitdol, Angelos Chatzis. We zijn Demi Nieuwenkamp erg dankbaar voor het interview.


weert

Stadskrant Weert in Beweging | nr 2 - 2020

in beweging

13 13

imc basis: leerlingen

interviewen topsporters Sinds schooljaar 2019-2020 heeft Basisschool de Kameleon uit de wijk Fatima iets unieks in Weert, IMC Basis. IMC Basis, onderdeel van stichting IMC Weekendschool, is een onderwijsprogramma waarbij de leerlingen van groep 7 en 8 twee jaar lang, elke week, onder schooltijd les krijgen van bevlogen gastdocenten. Leerlingen ervaren en ontdekken samen met de gastdocenten vakgebieden zoals Journalistiek, Geneeskunde en Transport & Logistiek. Deze verschillende vakgebieden worden verkend door zoveel mogelijk zelf aan de slag te gaan met ‘het echte werk’. Zo nam een verloskundige vorig jaar in haar gastles een baarpop mee, waarmee de kinderen konden helpen een baby op de wereld te zetten. En bij het vak Ondernemen starten de leerlingen zelf een bedrijf op om hun product of dienst aan de man te brengen.

Samenwerking tussen IMC Basis en de basisschool Aan elke basisschool wordt een coördinator gekoppeld. Deze IMC Basis coördinator zet het netwerk van gastdocenten op en bereidt met hen de lessen voor. IMC Basis verankert de school sterker in de buurt doordat enthousiaste professionals uit de directe omgeving van de basisschool betrokken worden bij het onderwijs. Dit schooljaar begonnen de leerlingen met het vak Storytelling. IMC Basis coördinator Weert Vivianne Neijnens vertelt: ‘Er zijn zoveel manieren om een verhaal te vertellen. In geschreven vorm,

“enthousiaste professionals uit de directe omgeving worden betrokken bij het onderwijs” maar ook met fotografie, dans of muziek. Ik heb Cindy Denessen benaderd of zij aan de lessen mee wilde werken, omdat zij zich ook

Interview met Lian Timmermans ‘Mijn doel is om over anderhalf jaar naar Amerika te gaan’, vertelt de 16 jarige Lian Timmermans. Tennis is haar grote passie. Ze is begonnen doordat haar ouders ook tennisten.’ Corona weken Eerst tenniste ze 8-9 uur per week, sinds de Corona tennist ze 5-6 uur per week. Ze vindt het niet zo fijn dat de uren omlaag zijn gegaan door corona. Om toch in vorm te blijven bedacht zij met haar moeder oefeningen. Ze ging bijvoorbeeld trainen op het strandje bij de Ijzeren Man. Een voordeel van het zand is dat de bal niet ver weg

Familie en school Haar familie is alles voor haar, haar vader en haar zus zwommen vroeger ook al. Haar andere passies zijn dansen en tekenen. Blits vind ze een erg leuk vak op school.

Topsport past mooi bij de leerlingen. Niet alleen is basisschool de Kameleon een sportieve school, maar deze jonge topsporters

hebben een mooi en inspirerend verhaal te vertellen over discipline en doorzettingsvermogen.’ Terwijl groep 8 met gastdocent Ferry Nijsen aan de slag is gegaan met multimedia zoals een eigen journaal maken, heeft groep 7 onder begeleiding van Cindy Denessen en gastdocent Pieternel Kellenaers, journaliste bij Dagblad de Limburger, een echt interview voorbereid, uitgevoerd en uitgewerkt. ‘De leerlingen hebben hard gewerkt en ik weet zeker dat ze trots zijn als ze hun interview in

topsport Tennis

rolt. Ook deed ze krachttraining en zegt ze. Door de jaren heen heeft trainde ze samen met haar broer- ze 45 prijzen gewonnen, plus wat tje Noël (13 jaar). geld. Kosten tennis De sportieve Lian heeft meerdere sporten uitgeprobeerd zoals judo en ballet. Toen koos ze voor tennis. Haar duurste racket kost 180 euro. Rackets kunnen ook kapot. Door de jaren heen heeft Lian ongeveer 15 keer de snaren kapotgemaakt. Ze heeft 2 paar schoenen, 1 die ze nu gebruikt en 1 reserve. Ze heeft nog geen sponsor maar wil er graag een zoeken. Lian zit op Het College. De school houdt rekening met de trainingen,

Interview met Fenna zusterzeel De 10-jarige Fenna zusterzeel uit Weert is Nederlands kampioen in zwemmen. Ze zit in groep 7 van Brede School Moesel. Ze zwemt pas 4 jaar en is nu al een groot succes in de zwemsport. Ze heeft zelfs al 5 bekers, 75 medailles en 4x nederlands kampioenschap op de 100 meter wisselslag en 1 sportgala op haar naam staan.

op meerdere manier inzet om een verhaal te vertellen, het verhaal van (top)sport. Bijvoorbeeld met deze Stadskrant en het sportgala. Zo ontstond het idee om de leerlingen drie jonge sporttalenten te laten interviewen. Het onderwerp

Trainer Ze heeft een geweldige trainer, zijn naam is Piet. Ze zwemt regelmatig, 3x per week zwemt ze bij de Ijzeren Man in Weert en 1x per week in Eindhoven. Coronatijd Stoppen door corona kwam binnen als een klap voor haar, ze kon niet meer zwemmen en dat was voor haar niet fijn. Ze ging bij een collega van haar vader zwemmen want die heeft een prive zwembad in de achtertuin. Ze rende vaak door de bossen, maar toen de bossen dicht dingen ging ze weer meer zwemmen. Door de corona

Goeie mentaliteit Ze heeft Rafaël Nadal en Roger Federer ontmoet. Ze was heel erg blij. Om net zo ver te komen als deze top tennissers is niet alleen trainen belangrijk, maar ook een goeie mentaliteit. Soms is ze moe en heeft ze geen zin om te gaan tennissen. Toch moet ze dan doorzetten. Ook heeft ze een keer een wedstrijd gewonnen toen ze wel haar enkel had geblesseerd. Met haar doel in gedachten blijft ze trainen.

Of ze het nu haalt of niet, wij vinden haar een erg leuke meid. Gemaakt door: Jezebel Kuijpers, Roan Nieuwenkamp, Silla Wacanno.

topsport Zwemmen mocht ze niet meer naar België toe, ze had daar een wedstrijd waar ze zich erg op verheugd had. Zwemmen Ze heeft 2 trainingsbadpakken en 1 wedstrijdbadpakken. Trainingsbadpak is blauw met strepen. Wedstrijdbadpakken zitten erg strak omdat je dan sneller door her water kan. ‘Doordat ik in de topsport zit, merk ik dat ik een stuk minder leuke dingen kan doen. Als voorbeeld: ik mocht eigenlijk naar een kinderfeestje, maar ik moest perse gaan zwemmen van mijn trainer.

Meedoen of winnen? Zei zij: meedoen, want winnen maakt niet altijd uit! Gemaakt door: Hafsa Omar Mingjie Chen, Max Koks Jara Nieuwenkamp.

deze krant zien staan. Ik in elk geval wel.’ IMC Basis wordt mede mogelijkheid gemaakt door de steun van de vele gastdocenten en sponsoren Gemeente Weert, Stichting Provisus en MEEDOEN Limburg.

www.imcweekendschool.nl


Gezonde leefstijl is nog nooit zo belangrijk geweest!

Ontdek jezelf en de wereld om je heen rickraakt.nl

? k o o j i j Kom

t i e t i v i t c a s g n i t h c i l r o o V iviteit Voorlichtingsact - 2021

11

ERS Weert en KO Het College , Weert Parklaan 1a

12

Horne Philips van 298, Weert Herenstraat

13

nck ge Cranendo l BRAVO! Colleonvorststraat 1, Bude Jan van Scho

14

nt Het Kwadra 7, Weert Thornstraat

januari

januari

januari

januari

JEUGDTRIATHLON WEERT

13 Juni 2021

n Meeloopm-id2da0g2e1 groep 8

24

februari

op dag groep 8 Meeloopmid van LVO Weert alle locaties

- 2021 n e d n o v a ld e m n a A

08 09 maart

maart

caties

nd op alle lo Aanmeldavo rt van LVO Wee

caties

nd op alle lo Aanmeldavo rt van LVO Wee

onden Kennismakingsav - 2021

07

llege Weert, donck en Horne, Het Co Philips van nt, BRAVO! College Cran Het Kwadra S ER en KO

08

Philips van KOERS

juni

llege Weert

Horne, Het Co

juni

Houd onze websites in de gaten voor de laatste stand van zaken i.v.m. de geldende coronamaatregelen.

en

inschrijven: www.stadstriathlonweert.nl


weert

Stadskrant Weert in Beweging | nr 2 - 2020

in beweging

15 13

kies het onderwijs dat bij jou past! LVO Weert maakt onderdeel uit van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs en verbindt de Philips van Horne, Het Kwadrant, Het College Weert én het BRAVO! College Cranendonck. Deze vier scholen werken intensief samen om het brede onderwijsaanbod en de kwaliteit van het onderwijs in de toekomst te garanderen. Levensecht leren Leren doe je niet alleen uit een boek, maar ook door dingen zelf te ervaren. De scholen van LVO Weert hebben dit op allerlei manieren in hun onderwijs ingebouwd. Door excursies, gastdocenten, projectonderwijs, masterclasses en bedrijfsbezoeken. Zo gaan gymnasiasten al in een vroeg

stadium aan de slag met de praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Atheneumleerlingen werken binnen het Technasium in groepen aan uitdagende bèta-opdrachten en voor havo-leerlingen wordt ingespeeld op de belevingswereld van de leerling en maatschappelijke thema’s. Mavo-leerlingen maken binnen het vak Technologie op een praktische manier kennis met de techniek, terwijl vmbo-leerlingen een groot aantal praktijklessen en bedrijfsstages hebben. Het Praktijkonderwijs is er voor leerlingen die gebaat zijn bij het leren in een praktijkomgeving. Door jarenlange samenwerking gen op te doen. Een goed voormet bedrijven uit de regio zijn er beeld van deze samenwerking veel mogelijkheden om ervarin- is de zesjarige gecombineerde vmbo/MBO techniekopleiding die zowel op Het Kwadrant als op het BRAVO! College in nauwe samenwerking met het MBO en regionale bedrijfsleven wordt aangeboden.

“Iedere leerling heeft talent”

Talent en ondersteuning Iedere leerling heeft talent. De uitdaging is het talent in jezelf te ontdekken. Samen met jou ontdekken we waar je talenten liggen. We dagen je uit om het beste uit jezelf te halen en daar ook trots op te zijn! Zo is er binnen het vmbo en de mavo veel aandacht voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Maatwerk is erg belangrijk. Meer- en hoogbegaafde leerlingen worden gestimuleerd met uitdagende

lesprogramma’s op maat. Het College Weert is zelfs gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool. Ook als je geïnteresseerd bent in sport, taal, kunst of techniek hebben we voor jou een stimulerend en inspirerend plusprogramma. Zo zijn de scholen van LVO Weert Topsport Talentscholen die topsporters begeleiden in het combineren van hun studie met topsport. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, heeft LVO Weert een uitstekende zorgstructuur.

jarige brugklas mavo-havo. Aanmelden voor atheneum incl. atheneum-tto en gymnasium incl. gymnasium-tto kan op Het College Weert. Op het BRAVO! College Cranendonck kunnen leerlingen terecht voor de vierjarige mavo, de eerste twee leerjaren van vmbo-basis, vmbo-kader en atheneum en de eerste drie leerjaren van de havo. Basis-, kaderen mavo-leerlingen kunnen er bovendien de BIVAK techniekopleiding volgen.

Onderwijsaanbod Op Het Kwadrant kunnen leerlingen terecht voor vmbo-basis, vmbo-kader, het Praktijkonderwijs en de zesjarige techniekopleiding. De Philips van Horne biedt zowel mavo incl. mavo technologie aan als havo en tevens de twee-

Kijk voor het volledige onderwijsaanbod en onderwijskundige extra’s op:

www.lvo-weert.nl.

KOERS ONDERWIJS keuze, ruimte, structuur en coaching Ben jij iemand die graag de ruimte krijgt om de dingen te doen die je graag wilt doen? Iemand die graag wil ontdekken waar je echt goed in bent? Die graag zelf bepaalt op

Samenwerking

welke manier je over een onderwerp wilt leren? Dan is Koers iets voor jou! LVO Weert biedt deze vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum, waar-

De scholen van LVO Weert werken intensief samen met basisscholen en het vervolgonderwijs. Zo zorgen we ervoor dat het onderwijs aansluit bij wat de leerlingen gewend zijn vanuit het basisonderwijs en voorbereid op het onderwijs dat nog komen gaat.

bij je zelf richting geeft aan en eigenaar bent van je eigen leerproces. Het Kwadrant biedt ook een vmbo-variant van Koers aan voor de leerlingen van vmbo-bk.

Bijzondere vakken

Op de Weerter scholen kun je examen doen in bijzondere vakken, zoals Bewegen, Sport & Maatschappij, muziek, maatschappijwetenschappen of Onderzoeken & Ontwerpen. Of wat dacht je van Spaans?

www.lvo-weert.nl


* Informeer bij ons naar de mogelijkheden

60 60Days Days of Eye EyeCare Care

Een cadeau. Eenoogmeting oogmeting cadeau. En voordeel voor uw uw ogen. Enmeer meerweldadig weldadig voordeel voor ogen.* Kom gerust bij ons voor meer informatie! Hoogstraat 26 | 6001 EV Weert Hoogstraat 26 53 36 18 Tel. 0495 - 53 38 18Tel. |(0495) www.jansenhermansoptiek.nl 6001 EV Weert www.jansenhermansoptiek.nl

rmatie kijk voor de laatste info op: over alle mogelijkheden

www.zwembadweert.nl

Wil jij ook fitter, sterker en gezonder worden in slechts 20 minuten per week? Vraag nu jouw gratis kennismakingstraining aan!

Heerlijk en verantwoord samen sporten volgens de regels van het RIVM! Kom gezellig Powerwalken! Bij Powerwalking werk je op een plezierige manier aan je gezondheid. Hierdoor zijn de trainingen makkelijk vol te houden. Niet iedereen kan hardlopen maar iedereen kan wel Powerwalken. Oftewel: lopen in een stevig tempo, met spierversterkende oefeningen tussendoor. Meld je aan voor een gratis proefles! Actie: 10% korting op een 10 lessenkaart Powerwalking geldig December 2020. Losse les € 6,50. Jennifer Schroeders • 06 - 10400153 info@jennifervoedingenmeer.nl • www.powerwalkingclubweert.nl


weert

in beweging

De scholen van LVO Weert voeren officieel de status van ‘Topsport Talentschool’. Topsporters worden gemotiveerd en gestimuleerd door ze aangepast onderwijs te bieden, waardoor ze hun studie en topsport kunnen combineren. Om in aanmerking te komen voor de Topsportfaciliteiten dien je in het bezit te zijn van een talentenstatus, toegekend door de sportbond. Ben je in het bezit van een topsportpas toegekend door Limburg Sport? Ook dan word je zoveel mogelijk begeleid. Voor de begeleiding van deze | talenten werkt LVO Weert samen met Limburg Sport; één van de twaalf regionale Olympische Steunpunten. Welke faciliteiten een leerling krijgt, hangt af van wat hij of zij als sporter nodig heeft; maatwerk daar gaat het om.

Stadskrant Weert in Beweging | nr 2 - 2020

Zonne en Moon van Tilburg De zusjes Zonne (14) en Moon (12) van Tilburg uit Weert zijn twee van deze topsporters. Zonne zit in het derde jaar Koers en Moon in het eerste jaar op Het College. De meiden volleyballen allebei op hoog niveau bij VC Weert én bij RTC-Zuid (regionaal trainingscentrum Nevobo). Zonne: “Ik beoefen deze sport al zo’n 5 à 6 jaar. Ik ben in 2014 begonnen en vond het meteen super leuk. Eerst alleen trainen en later kwamen er ook wedstrijden bij. Ik werd naar steeds hogere teams gestuurd door mijn leeftijd en mijn mogelijkheden.” Het enthousiasme van Zonne bleef niet onopgemerkt en in 2015 startte ook Moon met volleyballen. Trainingen en wedstrijden Zonne en Moon hebben beiden een Topsport Talent-status en krijgen daarom vanuit de school de begeleiding die zij nodig hebben om aan de trainingen en wedstrijden deel te nemen. In gesprek met Zonne komen we er achter wat de combinatie van studie en topsport inhoudt. Zonne: “Tot nu toe gaat het heel goed met het sporten en school. Ik krijg alles op tijd af en kan goed omgaan met de stress (als die er is). Ik krijg begeleiding van meneer Jacopucci. We hebben regelmatig een gesprek over hoe het gaat. Ik heb bovendien met hem kunnen regelen dat ik op woensdag 30 minuten eerder uit de les mag om naar de RTC-training te gaan. Ik volleybal 15 uur per week. Op vrijdag heb ik geen training, die dag gebruik ik om overgebleven dingen van de week bij te werken. ” Ook Moon wordt begeleid door meneer Jacopucci.

De toekenning van de LOOT-status is gekoppeld aan de talentendatabase van NOC*NSF. Deze wordt gevuld door de sportbonden, zij leveren de namen van hun talenten aan bij NOC*NSF. Als je van jouw sportbond de status van [B] Belofte, [NT] Nationaal Talent of [IT] Internationaal

Hoewel ze een druk trainingsschema heeft, vindt ze de combinatie goed te doen. Moon: “Ik train per week 6 uur bij RTC-Zuid en 3 uur bij mijn eigen club. De trainingen zijn op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag. Op zaterdag hebben we wedstrijd, al kunnen die de laatste tijd door corona helaas niet doorgaan.” Prestaties De dames hebben al vaak een kampioenschap kunnen vieren. Moon: “We zijn vaker kampioen geworden in het cmv. We zijn als team al jong naar de C-jeugd gegaan. Dat was moeilijk, maar wel heel leuk. We stonden in een wedstrijd vaak tegenover hele lange en grote meiden.” Zonne: “Ook ik ben trots op de kampioenschappen die ik heb behaald met mijn team. Tevens ben ik samen met een ander meisje tweede geworden op een beachvolleybaltoernooi. Dit zijn we gaan doen omdat we door corona het afgelopen jaar lange tijd niet konden trainen. Toen dat wel weer ging, begon ik direct met beachen bij het RTC in Eindhoven en mijn met mijn eigen club op de velden van Het College.” Door corona verliepen de afgelopen maanden helaas niet zoals gepland en werd de competitie tot twee keer toe stil gelegd. Moon heeft het daar best lastig mee. “We kunnen nu niet meer trainen bij het RTC omdat er allemaal mensen van andere plaatsen komen en met corona is dat nu niet zo slim. Ik wil zo graag weer wedstrijden spelen en de competitie afmaken. Het is nu al de tweede keer dat we halverwege stoppen. En… de wedstrijden vind ik echt het allerleukste.”

17 13

Ambities en dromen Op dit moment staat het sporten door corona noodgedwongen op een lager pitje. Zonne: “Het afgelopen half jaar heb ik me vanwege Covid-19 vooral op school geconcentreerd. Ik zit nu in het derde jaar bij Koers en dat is een belangrijk schooljaar. Ik moet na dit jaar doorstromen naar het reguliere onderwijs en wil naar havo 4. Ook plezier met sporten staat dit jaar hoog op mijn lijstje. Veel trainen, beter worden, veel leren en hopelijk nog wedstrijden spelen.” Ook Moon droomt hiervan. “Ik hoop dat we weer snel kunnen trainen bij het RTC. We doen dat nu online, maar dat vind ik toch heel anders.” Als ze een beetje verder in de toekomst kijkt, dan ziet ze zichzelf graag spelen in het eerste damesteam van VC Weert. “Ik weet nog niet zo goed wat ik wil worden, maar in het sporten wil ik zo goed mogelijk worden.” Daar sluit Zonne zich bij aan. “Ik wil proberen om zo hoog mogelijk te presteren bij het sporten en veel plezier te houden in het sporten. Daarnaast wil ik een hbo-opleiding halen zodat ik kan solliciteren bij een leuk bedrijf.”

Topsport vraagt veel tijd aan trainingen, wedstrijden en vooral reizen. Een Topsport Talentschool houdt rekening met jouw sportactiviteiten door extra faciliteiten aan te bieden. Welke faciliteiten je krijgt, hangt af van wat je als sporter nodig hebt. De scholen passen maatwerk toe voor elk geïndiceerd talent.

Talent hebt gekregen, dan kom je in aanmerking voor de LOOT-faciliteiten. Deze LOOT-faciliteiten zijn uiteraard alleen verkrijgbaar op een Topsport Talentschool. Op alle scholen van LVO Weert kun je met een LOOT-status gebruik maken van de faciliteiten die de Topsport Talentscholen bieden.

www.lvo-weert.nl


Sport, coach en organiseer Nieuw

Sportopleiding Health & Lifestyle Coach Goede baankansen en makkelijk verder studeren!

Health & Lifestyle Coach Je leert mensen te begeleiden om hun leefstijl aan te passen en vol te houden. Je doet dit door instructie te geven in sport en bewegen, het opstellen van voedingsadviezen en voorwaarden te creĂŤren voor ontspanning. Als health & lifestyle coach werk je met een diversiteit aan doelgroepen, van gezonde sporters tot deelnemers met een medische indicatie, van jong tot oud. Je werkt bijvoorbeeld binnen fitnesscentra, bedrijfsfitness, sportverenigingen, gezondheidscentra en fysiotherapiepraktijken of je wordt ZZP-er en gaat zelfstandig aan de slag als Personal Trainer of Lifestylecoach.

Niveau 4

Duur 3 jaar

Locatie Venlo

Leerweg bol

Meer info op gildetravelleisurecollege.nl/sport


weert

Stadskrant Weert in Beweging | nr 2 - 2020

in beweging

Studiekeuzetest Weet je nog niet helemaal welke opleiding je wil volgen? Of heb je wel een idee, maar zoek je nĂŠt even die bevestiging? Doe de online studiekeuzetekst.

Vakschoolbrochures Benieuwd naar al onze opleidingen en mogelijkheden voor jouw toekomst? Bekijk de vakschoolbrochures digitaal of krijg ze thuis gestuurd. Alles is mogelijk!

Aanmelden Heb je al je opties goed afgewogen en weet je het helemaal zeker? Dan ben je helemaal klaar voor het echte werk. Meld je meteen aan voor een opleiding!

Infoavonden Een infoavond geeft je een goed beeld van een opleiding. Hier maak je kennis met jouw toekomstige mbo-opleiding! Een bonus is dat je direct vragen kunt stellen aan een docent. Schrijf je snel in voor een van onze infoavonden!

Loopbaanadvies Twijfel je toch nog over welke opleiding je gaat volgen? Dat kunnen we ons goed voorstellen. Er is een enorm aanbod om uit te kiezen. Onze loopbaanadviseurs helpen je graag bij je studiekeuze.

Ga nu naar www.gildeopleidingen.nl/goedestart

19 13


“Denkt u dat u overgevoelig bent voor bepaalde stoffen, heeft u last van stress, van stijve of pijnlijke spieren, regelmatig buik- of hoofdpijn, rug- of nekklachten, voelt u zich futloos of zit u gewoon niet lekker in uw vel? Neem dan eens contact met mij op om te zien wat ik voor u kan betekenen!” Peter Vergroesen

Werk.Kom helpt iedereen van de bank! Ondernemen met je hart doe je met Werk.Kom. Wij streven naar een zinvolle plek in de maatschappij voor iedereen. Want iedereen verdient de kans om uit te groeien tot de beste versie van zichzelf. Wilt u een eerlijke kans bieden aan gemotiveerd personeel? Mensen voor wie een betaalde baan vaak niet vanzelfsprekend is, maar die zo veel te bieden hebben? Menig werkgever ondervond al dat onze kandidaten iets wezenlijks toevoegen op de werkvloer. Ze zijn leergierig en loyaal en geven uw organisatie een sociaal gezicht. Zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt waarin flexibiliteit wordt gevraagd heeft u alle reden om Werk.Kom te betrekken bij de werving en selectie! Aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met onze accountmanagers Marco of Kim!

Gezondheidscentrum Weert • Maaseikerweg 45 • 6005 AA Weert regelmatig buik- of hoofdpijn, rug- of nekklachten, voelt u zich futloos zit u gewoon niet lekker neem dan eens Tel.of0495 - 760030 of in 06uw- vel, 13572120 • mail: info@totallybalanced.nl contact met mij op om te zien wat ik voor u kan betekenen.

Dus ook trainen bijdVitae www. to t akom l-- lIsIsygoed b avoor l ajenconditie ce . n l Taekwon-Do! goed voor je lenigheid Peter Vergroesen

Werken met Werk.Kom biedt een aantal voordelen:

• • • • • •

- Is goed voor je conditie - Is goed voor je lenigheid - Is goed voor je kracht Voor een leven! - Is allergievrij goed voor je weerbaarheid Voor een allergie vrij leven! Gespecialiseerd in allergie eliminatie! - Is goed voor je zelfbeheersing Denkt u dat u Peter overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde Vergroesen Natuurgeneeskundig Therapeut Is•ofgoed voor je zelfvertrouwen stoffen, heeft u last van stress, van- stijve pijnlijke spieren,

Begeleiding op maat

Natuurgeneeskundig Therapeut - Is goed

voor je kracht goed voor je weerbaarheid goed voor je zelfbeheersing - Is goed voor je zelfvertrouwen

- Is Gezondheidscentrum Weert Maaseikerweg 45, 6005 AA - Is Weert

Inzet van (groeps)detachering Mogelijke inzet van financiële instrumenten Duidelijkheid over talenten, kwaliteiten en drijfveren van de kandidaat

Tel. 0495-76 00 30 of 06-1357 2120

Mogelijkheid tot proefplaatsing, stage of leerwerkplek

Dus kom ook trainen bij Vitae Taekwon-Do!

- Is goed voor je conditie Meer voor info via je lenigheid - Is goed www.TotallyBalanced.nl - Is goed voor je conditie - Is goed voor je kracht - Is goed voor je lenigheid - Is goed voor je kracht - Is goed voor je weerbaarheid - Is goed voor je weerbaarheid - Is goed voor je zelfbeheersing - Is goed voor je zelfbeheersing - Is goed voor je zelfvertrouwen - Is goedEen voorbegrip je zelfvertrouwen Dus kom ook trainen bij Vitae Taekwon-Do! in Weert e-mail: info@TotallyBalanced.nl

Sterke afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

Kom

van Werk. De accountmanagers staan voor u op!

en omgeving!

Een begrip in Weert en omgeving! Dus kom ook trainen bij Vitae Taekwon-Do! Voor iedereen vanaf 12 jaar.

Voor jongens en meisjes van 8 tot 80 jaar

Hoogstraat 28 - Weert

a

Risseweg 8, 6004 RM Weert

e

info@werkpuntkom.nl

t

06 42 31 40 96 / 06 43 84 42 87

i

www.werkpuntkom.nl

Voorinfo jongens en meisjes vanof 8 06-1357 tot 80 jaar Meer via info@VitaeTKD.nl 2120 Meer info via info@VitaeTKD.nl of 06-1357 2120 Sahyun Peter Vergroesen, VII Dan Sahyun Peter Vergroesen, VII Dan

www.VitaeTKD.nl www.VitaeTKD.nl

Een begrip in Weert en omgeving!

Leer bewegen

Voor jongens en meisjes van 8 tot 80 jaar Meer info via info@VitaeTKD.nl of 06-1357 2120 Sahyun Peter Vergroesen, VII Dan

www.VitaeTKD.nl

bij de oefentherapeut

Beyond

IMAGINATION

Boxspring

TENDER

Een begrip in Weert en omgeving! Voor jongens en meisjes van 8 tot 80 jaar Meer info via info@VitaeTKD.nl of 06-1357 2120 Sahyun Peter Vergroesen, VII Dan

www.VitaeTKD.nl

Aangesloten bij Netwerk chronische pijn (NCP) Slaapoefentherapie Scoliosebehandeling volgens Schroth therapie Valpreventietraining volgens ‘Vallen verleden tijd’ Otago –training voor ouderen Groepslessen voor verantwoord sporten Zwanger Compleet Rugcontrole op basisscholen

Nuance als statement

Laat je raken door de wereld om je heen. Door het grote, maar juist ook door het kleine. Stijlvolle nuances maken overal en onbewust het verschil. Met een oog voor finesse blijft niets verborgen en gaan nieuwe werelden open. Het brengt leven waar anderen niets zien. De Cinderella Tender boxspring laat zien dat ogenschijnlijk kleine details heel veel kunnen zeggen.

vanaf

1.599,-

(Afmeting: 140 x 200 cm.)

Bij ons

bent u aan het juiste adres! Praktijk oefentherapie Cesar Weert, Stramproy en Ittervoort Tel. 0495 - 541 700 • of 06 - 220 973 28

www.cesarweert.nl


weert

Stadskrant Weert in Beweging | nr 2 - 2020

in beweging

21

HET BELANG VAN SPORTEN voor JE IMMUUNSYSTEEM Wat is het immuunsysteem? Het immuunsysteem is simpel gezegd het verdedigingssysteem van jouw lichaam tegen ongewenste bacteriën en virussen. Dit afweersysteem beschermt jouw lichaam tegen indringers van buitenaf, bijvoorbeeld ook tegen Covid-19. Hoe zorg je dat jouw immuunsysteem optimaal werkt? Volg een gezonde leefstijl én integreer verschillende trainingen in je wekelijkse routine. Sporten is namelijk een onmisbare factor in jouw verdediging tegen infectieziekten. Hoe versterk je het immuunsysteem? 1. Integreer krachttraining met een gematigde tot hoge intensiteit in je programma. Door krachttraining komen er hormonen vrij die via de bloed baan naar de spiervezel worden ge transporteerd. Deze hormonen spelen ook een extra rol bij het reguleren van het immuunsysteem. Ook bij duur training komen deze stoffen vrij. 2. Verminder je totale vetmassa. Een van de voordelen van krachttraining en sport is het verbranden van energie. Houd je dit een langere tijd vol, in com binatie met minder eten, dan verlies je vetmassa. Streef naar een gezond gewicht en verminder je buikomvang. 3. Blijf je spieren trainen om je langer vitaal en fit te voelen. Sporten zorgt

voor vertraging van het verouderings- proces van je immuunsysteem. Oudere mensen zijn vatbaarder voor ziekten, ook het actuele Covid-19 is daar een voorbeeld van. 4. Slaap voldoende, bij voorkeur minimaal 7 uur per nacht. 5. Heb je een zittend beroep? Sta dan ieder half uur even op en beweeg dan minimaal 1,5 minuut. 6. Regelmatig sporten zorgt voor een betere bloedsomloop; je hart en bloed vaten blijven in een goede conditie en hier profiteert je hele lichaam van. 7. Een gematigde tot hoog intensieve trainingssessie van minimaal een uur zorgt voor de aanmaak van meer glutamine in je bloed. Glutamine is ook een belangrijke brandstof voor de beschermcellen van je immuunsys teem. 8. Zorg ervoor dat je naast het sporten ook iedere dag een half uur stevig beweegt. Dit is tevens een goede boost voor je immuunsysteem. Pak dus gere geld de fiets of maak een intensieve wandeling. 9. Probeer stress zoveel mogelijk te reduceren. 10. Eet volgens een gezond en gevarieerd voedingspatroon en zorg ervoor dat je voldoende vitaminen en mineralen binnenkrijgt.

11. Zorg voor een goede hygiëne. Trainingsprogramma Als je een optimaal trainingsprogramma wil volgen, dan is het advies om 2-3 keer per week te sporten en je uithoudingsvermogen te trainen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van hardlopen, steppen of zumba. Combineer je dit met 2-4 keer per week spiertraining, dan zorg je voor een goede basis voor je afweersysteem. Bij Active Personal Training kun je je spieren trainen in verschillende trainingsvormen zoals Functionele Circuittraining, BodyShape en Pilates.

‘Sporten is een onmisbare factor in jouw verdediging tegen infectieziekten!’ Samen met Active Personal Training investeer je in een leven vol energie, voor nu én voor de toekomst. Voel je fitter, sterker, gezonder en profiteer van de vele voordelen voor jouw lichaam en geest. Samen keihard werken aan een gezonde leefstijl. Dát is waar Active Personal Training voor staat! Of het nou gaat om Personal- of Duotraining of een gevarieerd aanbod aan groepslessen of voedingsadvies op maat; alles is mogelijk. Heb je interesse in Personal- of Duotraining, of wil je graag een gratis

groepstraining proberen? Kijk dan voor meer informatie op www.activept.nl of neem contact op met Nicole Timmerman voor een persoonlijk gesprek. Bij Active Personal Training sport je altijd in kleine groepen. Hierdoor krijg je altijd de persoonlijke aandacht die jij verdient. Je bent van harte welkom!

Active Personal Training Molenveldstraat 90 | 6001 HL Weert nicole@activept.nl | 06 - 221294 56

leer slapen als een roos... wanneer slapen niet meer vanzelfsprekend is Lekker slapen en uitgerust wakker worden, wie wil dat nou niet? Voor sommige mensen is goed slapen vanzelfsprekend maar voor anderen helaas niet. Echter, als slecht slapen te vaak voorkomt en er daardoor overdag lichamelijke en/of geestelijke klachten ontstaan dan hebt u een slaapprobleem en doet u uw zelf te kort door er niks aan te doen. U kunt hiervoor in Weert terecht bij de

Slaapoefentherapie!

Herkent u een of meerdere onderstaande klachten : - inslaapproblemen, - doorslaapproblemen, - te vroeg wakker worden, - niet uitgerust zijn bij opstaan, - concentratie en/of geheugen problemen, - piekeren/malen, - vermoeidheid overdag.

bent gekomen bij slaapproblemen te doorbreken. U krijgt inzicht in de theoretische achtergronden en u gaat direct praktisch aan de slag met het observeren van o.a. uw slaapgedrag en het aanleren van ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Deze handvatten worden ook gebruikt bij het afbouwen van slaapmedicatie.

ben, ’s nachts steeds aan het ouderlijk bed staan of angstig zijn. Pubers gaan vaak laat naar bed of slapen te lang uit. Slaaptekort en onrustige nachten

Goed slapen kunt u leren Bij de slaapoefentherapie werkt u aan de belangrijkste aspecten die de duur, kwaliteit en het tijdstip van de slaap verbeteren. U leert de vicieuze cirkel waarin u terecht

Kinderslaapoefentherapie (0-18 jaar) Zeker 30% van alle slaapproblemen komt voor in deze leeftijd. Kinderen kunnen bijvoorbeeld moeite met naar bed gaan heb-

kunnen nadelige gevolgen hebben zoals gedragsproblemen, concentratieproblemen, sombere gedachten en ook lichamelijke klachten zoals nekklachten en hoofdpijn.

De behandeling bij jonge kinderen is gericht op het verbeteren van de slaapkwantiteit en bij pubers en (jong)volwassenen op de slaapkwaliteit. Aan bod komt

“(Kinder)Slaapoefentherapie; hoe heerlijk is het om uitgerust wakker te worden?” bewustwording van slaapgedrag, educatie, gezonde leefstijl, oefenervaring en gewoonteverandering bij het kind. De onderdelen van de therapie zijn praktisch en direct toepasbaar.

Heerlijk slapen, wie wil dat nu niet? De behandelingen vinden plaats op de praktijk of via videobellen. Slaapoefentherapie voor volwassenen wordt vergoed uit de aanvullende verzekering oefentherapie Cesar. Kinderoefentherapie (< 18 jaar ) wordt vergoed uit de basisverzekering. Neem gerust contact met ons op. Informatie: info@cesarweert.nl, T: 0495-541700, M: 06-22097328 www.slaapoefentherapie.nl

www.cesarweert.nl


weert

in beweging

kom in meedoen met bewegen op maaT Punt Welzijn stimuleert iedereen in Weert om het beste uit zichzelf te halen. Door in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk, werken we aan bestendige veranderingen voor nu en later. Wij brengen jou graag in beweging! Voor onze Bewegen op Maat groep zijn we nog op zoek naar deelnemers. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom en kan meedoen. We werken tijdens de lessen aan

conditie, kracht, coördinatie en lenigheid, ieder op zijn of haar niveau. De Bewegen op Maat les vindt iedere dinsdag plaats van 9:00 tot 10:00 uur in het Keenter Hart in Weert. In verband met de coronamaatregelen zorgen wij voor voldoende ventilatie in de ruimte en bieden we oefeningen aan waarbij de 1,5 meter afstand onderling gewaarborgd blijft.

Gratis proefles Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag een gratis proefles doen? Dat kan! Hiervoor kun je je aanmelden bij Esther van de Bor: e.vandenbor@puntwelzijn.nl of 06-54210469. De kosten voor een les zijn €2,per keer. We zien je graag tijdens één van onze lessen. Kom gezellig eens meedoen en ervaar het zelf!

www.puntwelzijn.nl

het bewegend kind op school Punt Welzijn wil kinderen en hun ouders laten zien en ervaren hoe makkelijk bewegen en sporten kan zijn. Bewegen in Weert kan altijd en overal. Op de fiets naar school, klimmen in de speeltuin of voetballen op het pleintje. “Bewegen past bij een gezonde jeugd in een gezonde omgeving” zegt Carlijn Rekmans, werkzaam bij Punt Welzijn. “Elk kind dat een goede motorische ontwikkeling heeft zal een leven lang met plezier sporten en bewegen.” Ondanks dat er voldoende mogelijkheden zijn om te sporten en bewegen zien we in de praktijk dat er vaak motorische ontwikkelingsproblemen voorkomen bij kinderen. Dit wordt mede veroorzaakt doordat kinderen dagelijks te weinig bewegen en onvoldoende worden uitgedaagd. “Helaas is de omgeving waarin onze kinderen opgroeien in de afgelopen tientallen jaren op zo’n manier veranderd dat het steeds gemakkelijker is geworden om niet in beweging te komen of buiten te gaan spelen” zegt Thomas Witjes, Jongeren Op Gezond Gewicht regisseur. Binnen op de computer spelen, een serie kijken via Disney of een onveilige speelomgeving spelen hierbij vaak een grote rol. Ook hebben kinderen vaak geen idee meer wat ze allemaal kunnen

doen om in beweging te komen. Het Bewegend Kind op school ‘Het Bewegend Kind’ is een lesmethodiek voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Met de methodiek wordt er naar gestreefd om kinderen dagelijks in bewegen te brengen, door gebruik te maken van de naaste buiten omgeving en de speelen gymzalen. Het doel van ‘Het Bewegend Kind’ is dat de motorische ontwikkeling van kinderen verbetert, de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd wordt en dat de kinderen meer plezier ervaren tijdens het bewegen. De motorische ontwikkeling is namelijk niet alleen belangrijk om een leven lang met plezier te bewegen maar ook voor de leerprestaties van kinderen. Kinderen met motorische ontwik-

Uitgever: Cindy Denessen-Bastiaans, mobile: 06 - 207 49 885 Realisatie Weert Media Groep • Bastiaans Media Support Tungelerdorpstraat 43 • 6005 RH Weert E weertmedia@live.nl • I www.weertmediagroep.nl

kelingsproblemen hebben vaak moeite met concentreren, schrijven en lezen. Pilot in Weert Punt Welzijn, OBS De Graswinkel en Sint Jozef erkennen het belang van een goede motorische ontwikkeling van kinderen en hebben de handen ineen geslagen en zijn gestart met een pilot ’Het Bewegend Kind’ in Weert. Carlijn Rekmans en Debbie Wismans, combinatiefunctionarissen van Punt Welzijn, en de teams van de twee basisscholen integreren samen stap voor stap de lesmethodiek in het dagelijkse ritme van de kinderen. De kinderen hebben dit schooljaar niet alleen gymles in de sporthal/ zaal maar ook in de buitenlucht, op schooldagen zonder gymles zijn er extra beweegmomenten van 20 á 30 minuten en er worden extra beweegmomenten tijdens de buitenschoolse opvang (BSO) aangeboden. Daarnaast is er ook aandacht voor bewegend leren. Debbie Wismans van Punt Welzijn legt uit: “Bewegen tijdens het leren heeft een positieve invloed op belangrijke hersenactiviteiten en daardoor ook op de leerprestaties. Dit bewegend leren leidt tot leerwinst bij zowel rekenen als taal en zorgt ervoor dat kinderen zich beter kunnen concentreren.”

GRATIS verspreiding. Ook rechtstreeks te bestellen bij de uitgever via: www.weertmediagroep.nl 8e jaargang | nr 2 | 2020 | © copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag,

De praktijk De twee basisscholen zijn nu ongeveer twee maanden aan de slag met de methodiek ‘Het Bewegend Kind’ en hebben veel positieve ervaringen opgedaan. Erna (docent Sint Jozef); “Het is ontzettend leuk en inspirerend om te zien dat kinderen op het schoolplein de oefeningen uit de gymles aan het doen zijn”. Carlijn Rekmans en Debbie Wismans; ”Het Bewegend Kind is een enorme toevoeging binnen de scholen waar wij werkzaam zijn. Kinderen worden behendiger, zoeken de grenzen van hun kunnen op, gaan motorisch vooruit en kunnen beter buitenspelen. Daarnaast is het heel leuk en beleven ze er veel plezier aan. Zelfvertrouwen wordt bevorderd en een groepsgevoel wordt sneller gevormd. Er wordt lekker bewogen, dit is goed voor de conditie en concentratie. Dat kinderen zelf ervaren dat dingen beter lukken, is een enorme stimulans om nog meer te bewegen.”

zonder schriftelijke toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook. De uitgever stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele

Vivian Berden (directrice OBS De Graswinkel): “Het is zo fijn om kinderen veel buiten te zien bewegen. Door het brede aanbod wordt bewegen voor kinderen steeds meer een natuurlijk iets. De afwisseling van werken in de klas en buiten in beweging zijn is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Naast de fysieke ontwikkeling brengt het een mooie ontwikkeling in samenspel en zelfvertrouwen.“ Thomas (leerling Sint Jozef); “Het is leuker om buiten te gymmen omdat je in de buitenlucht gymt, veel ruimte hebt en je hebt meer uitzicht.” Heb je vragen of wil je graag meer weten over de pilot ‘Het Bewegend Kind’ neem dan contact op met Punt Welzijn via 0495-697900 of Gezondeleefstijl@puntwelzijn.nl

kleurafwijkingen en/of inhoudelijke onjuistheden, die ondanks een zo correct mogelijke bewerking van de verstrekte gegevens en/of in de tekst van de uitgave toch mochten voorkomen.

Verspreiding en verschijning Huis aan huis Weert e.o. voorjaar en najaar. Vormgeving & Acquisitie Weert Media Groep Redactie Stuurgroep Weert in Beweging en samenwerkende partners. Druk en verspreiding Drukkerij Vorsselmans - Spotta

www.weertmediagroep.nl


weert

Stadskrant Weert in Beweging | nr 2 - 2020

in beweging

23 13

MUZIEK VERBINDT OP AFSTAND De kansen van digitalisering

De digitalisering piekt in coronatijd. Ook in de cultuursector. Eerst noodgedwongen - maar nu als de normaalste zaak van de wereld - vinden mensen allerlei manieren om hun creativiteit te delen met de omgeving. De beste dansmoves op Tiktok, de mooiste plaatjes op Instagram en repeteren met de band via Skype. “En kijkend naar de toekomst feliciteren we elkaar tijdens de komende feestdagen met videoclips en podcasts”, voorspelt Eric Kessels, muziekdocent en -producer bij RICK. Op het gebied van kunst en cultuur ontspruiten vele initiatieven. In de omgeving Weert blinken de muzikale projecten uit dankzij het groot aantal verenigingen, bands en muzikanten dat de regio rijk is. Niet zo gek; muziek leent zich uitstekend om emoties, gevoelens en gedachten te uiten. Maar het speelveld verschuift. Waar muzikanten eerst samen bij elkaar kwamen om te repeteren of geluidsopnames te maken, doet ieder dit nu vanuit zijn eigen woonkamer.

Thuis spelen brengt de nodige uitdagingen met zich mee. “Daar heb je niet altijd de juiste benodigde apparatuur om simultaan te kunnen spelen of muziek op te kunnen nemen. De kwaliteit van je eigen gear laat misschien te wensen over. Het kost heel wat tijd om dingen klaar te zetten voordat je überhaupt kunt beginnen met spelen. En als je wilt opnemen in deze 1,5-meter-samenleving moet je wellicht ook één voor één muziek inspelen”, legt Eric uit.

Coronaproof repeteren en opnemen De geluidsstudio van RICK biedt hierin een mogelijke oplossing: “In onze drie recordingruimten - alle voorzien van grote ramen waardoor je elkaar ziet kunnen tot 7 muzikanten tegelijkertijd spelen. Je hoort elkaar via de koptelefoon. Zo kun je als band repeteren zoals je dat gewend bent. Geniet weer van hoe leuk het is om écht samen muziek te maken. Helemaal coronaproof.”

Wil je een track opnemen? Dit gebeurt professioneel, met een volledig afgemixte en gemasterde song als resultaat. Ideaal voor singer-songwriters, solomuzikanten en bands. Bij muziekgezelschappen zoals orkesten, big bands of (carnavals) verenigingen kunnen opnames worden gemaakt vanuit de grote repetitieruimten. Digitale (feest)groet Ook als je op zoek bent naar een origineel en creatief cadeau voor bijvoorbeeld de feestdagen, een afscheid of jubileum kun je in de studio terecht. “Maak je eigen geperso-

verpak je felicitatie in een verrassende vorm. Wees creatief. Misschien kun je zelfs een eigen podcast of luisterverhaal opnemen. Zo maak je in deze tijd goed gebruik van digitale mogelijkheden.” Muziek en kunst verbinden Deze periode leent zich uitstekend om lekker creatief bezig te zijn. “Samen kunst maken, is niet alleen gezellig. Je inspireert en motiveert elkaar ook. Het gemis van sociale contacten is nooit goed te maken. Maar door kunst zien we veel verbindende initiatieven ontstaan.” Tijdens de coronacri-

“Verras elkaar tijdens de feestdagen met een originele groet!” naliseerde (feest)groet aan familie, vrienden of collega’s. Compleet met geluidseffecten en achtergrondmuziek. Wil je daar een videoclip bij? Ook dat is mogelijk”, vertelt Eric. “Hoe we de feestdagen met elkaar kunnen vieren tijdens corona, blijft nog even een vraag. Maar

Alles wat je nodig hebt als (amateur) muzikant • Maak in de geluidsstudio gebruik van de kwalitatief uitstekende apparatuur en muziek- instrumenten: drumstellen en percussie-instrumenten, gitaren en versterkers, synthesizers, e-piano’s en een prachtige concertvleugel. Of gebruik je eigen gear. • Spijker jouw kennis bij over Logic Pro X, Cubebase en Studio One zodat je thuis aan de slag kunt met jouw eigen geluidsproductie. • Wil jij jouw zang of samenspel als band finetunen? Maak gebruik van onze professionele zang- en bandcoaching. • Conservatorium geschoolde muzikanten kunnen je ondersteunen bij het inspelen van muziek of het meezingen.

voor meer info: www.rickraakt.nl/geluidsstudio

het Bekijk d: aanbo

akt.nl

rickra

sis, toen de cursisten van RICK online les kregen, daagde docent Eric zijn popkeys-leerling Loes Roost uit om een eigen nummer te schrijven. Loes ontsteeg zichzelf en pakte uit met Please be Safe, een gevoelige ballade over de bizarre actualiteit.


Krokante geitenkaas salade

€12,50

Krokante geitenkaas, hummus van rode biet, rucola, stoofpeer, walnoten en honingdressing

Maak gebruik van de bezorgservice van de Stadskantien! Een echte aanrader. POKÉ BOWLS

Overheerlijk Zalm

vers en gezond eten. €12,50 Sushi rijst, gerookte zalm, avocadocrème, uwenbestelling: gemarineerdeKies groenten wasabimayonaise TO-GO

Kip

SOEPEN Tom Kha Kai

€5,00

Courgette soep

€5,00

Oosterse kippensoep met een vleugje kokos Soep van gele courgette met gerookte zalm

SALADES Pasta Salade Rosbief

€12,50

Salade Gerookte Makreel Nicoise

€12,50

Krokante geitenkaas salade

€12,50

Pasta, carpaccio van rosbief, asperge, champignon, bosui, bladspinazie en truffelmayonaise

Gerookte Makreel, boontjes, tomaat, olijven, gekookt ei, kappertjesdressing, slamelange en krieltjes Krokante geitenkaas, hummus van rode biet, rucola, stoofpeer, walnoten en honingdressing

POKÉ BOWLS Zalm

Sushi rijst, gerookte zalm, avocadocrème, gemarineerde groenten en wasabimayonaise

Kip

€12,50

€12,50

Sushi rijst, gebakken kip, pinda spread, gemarineerde groenten en chilimayonaise

Jack-fruit

€12,50

Sushi rijst, gemarineerd jackfruit, avocadocrème en gemarineerde groenten

EXTRA’S Portie frites

€2,50

Portie frites belegd

€3,50

Met mayonaise

Keuze uit: ¥ Chilimayonaise & tomatensalsa ¥ Truffelmayonaise, campignon & bosui ¥ Pestomayonaise, zongedroogde tomaat & kaas ¥ BBQ-saus & gekarameliseerde ui.

Couscous salade Rode kool salade Atjar salade

€2,00 €2,00 €2,00

TO-GO

€12,50 POKE BOWL

Sushi rijst, gebakken kip, pinda spread, gemarineerde Sushi rijst, gerookte groenten en chilimayonaise zalm, wasabi mayo, avocado en gemariJack-fruit €12,50 neerde groenten Sushi rijst, gemarineerd jackfruit, avocadocrème en € 12,50 gemarineerde groenten

Onze maaltijden EXTRA’S worden in milieuvriendelijke Portie frites Metverpakkingen mayonaise bezorgd!

Portie frites belegd

Pulled Chicken Burger

€ 12,95

Spare-ribs

€ 12,95

Pulled Pork Schotel

€ 12,95

American Beef Burger

€ 12,95

Kipsaté

€ 12,95

Bospaddenstoelen Risotto

€ 12,95

Gamba Burger

€ 12,95

Vegan Burger

€ 12,95

Pompoen Falafel

€ 12,95

Kipburger, pulled chicken, BBQ-saus, salade en frites met pulled chicken en bbq-saus

Smokey ribs met knoflooksaus, chilimayonaise, frites en salade Pita met pulled pork kroketjes, rode kool salade, frites met gekarameliseerde ui en BBQ-saus

€2,50 €3,50

Keuze uit: ¥ Chilimayonaise & tomatensalsa ¥ Truffelmayonaise, campignon & bosui ¥ Pestomayonaise, zongedroogde tomaat & kaas ¥ BBQ-saus & gekarameliseerde ui.

Couscous salade Rode kool salade Atjar salade

HOOFDGERECHTEN

€2,00 €2,00 €2,00

Hamburger, bacon, cheddarkaas, salade, frites met American burger saus

Saté van kippendij, atjar salade, pindasaus en keuze uit nasi of frites Risotto, gemengde bospaddenstoelen, rucola, Parmezaan en een vleugje truffel

Gamba burger, currymayonaise, tomatensalsa, salade, frites met currymayonaise en rode ui Vegan hamburger, BBQ-saus, gekarameliseerde ui, salade en frites met gekarameliseerde ui en BBQ-saus

Pita met pompoen falafel, couscous salade, frites met chilimayonaise en tomatensalsa

Fish & Chips

€12,95

Kibbeling van zalm en frites met remouladesaus

KINDERMENU Frietjes met bitterballen

€5,00

Frietjes met frikandel

€5,00

Kleine bloemkool pizza

€5,00

Pasta

€5,00

Met mayonaise en appelmoes

Bestellen kan op woensdag t/m zondag van 16:00 - 20:00 uur via www.thuisbezorgd.nl of bel 0495 - 74 00 00

Met mayonaise en appelmoes Margherita

Met tomatensaus en gehaktballetjes

Bestellen kan op woensdag t/m zondag van 16:00 - 20:00 uur via www.thuisbezorgd.nl of bel 0495 - 74 00 00

Bestellen kan op woensdag t/m zondag van 16:00 - 20:00 uur via www.thuisbezorgd.nl of bel 0495 - 74 00 00