Page 1

www.ricknet.nl

M

U

ZI E

K

20 16

MAGAZINE

0495 - 533 954 RICK is dĂŠ organisatie voor kunst- en cultuureducatie die de SAMENLEVING MET KUNST EN CULTUUR VERBINDT en daarnaast mensen ondersteunt bij het ontdekken en ontwikkelen van hun creatieve talenten.

l

.n

kn

et

S

AN

D

Deze missie realiseert RICK door het aanbieden van goed kunstonderwijs, het organiseren van culturele activiteiten en door samenwerkingen met groepen uit de gehele samenleving aan te gaan.

w

w

w

.r

ic

dĂŠ organisatie voorenkunsten cultuureducatie Beginners en gevorderden kunnen bij RICK RICKisactief met kunst cultuur aan de MET KUNST EN CULTUUR VERBINDT en daarnaast mense slag. Wij bieden een ruim aanbod van cursussen van verschillende niveaus op het ontdekken en ontwikkelen van hun creatieve talenten. gebied van muziek, zang, dans, theater, taal en beeldende- en audiovisuele kunst. Elke dag staan meer dan 80 professionele docenten Onzevan goe Deze missie realiseert RICKvoor door je hetklaar! aanbieden ONDERWIJS organiseren van activiteiten en door samenwerking docenten verzorgen maatwerk cultuuronderwijs voorculturele de afdeling Amateurkunst, gehele samenleving aan te gaan. maar ook voor het Bedrijfsleven en de Zorg.

RICK ontwikkelt educatieve projecten voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijsBeginners en en gevorderden kunnen bij RICK actief met ku Bijvoorbeeld Wil je buitenschoolse je liever opopvang. een andere wijzeactiviteiten door en cultuur inspireren? Ook slag.kunst Wij bieden een ruimlaten aanbod van cursussen van versch naar aanleiding van eenterecht. maatschappelijk thema. dan kun je bij RICK Wij organiseren concerten, voorstellingen gebied van muziek, zang, dans, theater, taal en en beelde Dat kan een programma voor CKV dagen zijn kunst. Elke dag staan meer dan 80 professionele docente exposities in bijna kunstdisciplines. of workshops die alle aansluiten bij theoretische Daarnaast kun je bij Bonnefanten Kunstuitleen RICK voor lage prijs kunst huren.verzorgen maatwerk cultuuronderwijs voor de a lesstof. RICK heeft alleeen vakkennis in huis alsdocenten het maar gaat over muziek, dans, beeldend, audiovisueel en ook voor het Bedrijfsleven en de Zorg. theater.

Wil je je liever op een andere wijze door kunst en cultuur

IE

AF

ZZA ANN GG

R

G TO FO

RICK is actief in het onderwijs en voertdan hier kun je bij RICK terecht. Wij organiseren concert culturele projecten uit. Ervaring in de Brede school exposities in bijna alle kunstdisciplines. Daarnaast kun en met dag arrangementen, projecten voor de Kunstuitleen RICK voor een lage prijs kunst huren. buitenschoolse opvang (BSO) heeft de afdeling Onderwijs in haar pakket. En is er niets passends bij dan maken we graag een project op maat.

AL

R

TE

TH

EA

|

TA

RICK MAGAZINE 2016  

Inclusief het cursusaanbod 2016-2017

Advertisement