Page 1

MAGAZINE

SIERBESTRATING

Outdoor Collection

TM

De eerste Cradle to Cradle zilver gecertificeerde producent in Europa

“DE TUIN IS EEN SOCIALE BUITENKAMER GEWORDEN”

Sfeer & Inspiratie


De keuze voor uw bestrating, groot of klein, glad of ruw, donker of licht, bepaalt in hoge mate de uitstraling van uw tuin.


E rV ari ngEn Van tevreden afnemers

“Onze tuin is aangelegd door een erkend hoveniersbedrijf. Vooraf hebben wij samen met het hoveniersbedrijf en de betreffende Excluton dealer de mogelijkheden besproken, gekozen voor de Optimum Liscio Silver en Linia Palissade, waarna de hovenier een mooi en passend ontwerp heeft getekend. Wij zijn zeer tevreden met het eindresultaat. Dit heeft onze verwachtingen zelfs overtroffen!” Familie Gravenbeek - Consument

“Wij hebben ons eerst online georiënteerd en zijn zo op de website van Excluton terecht gekomen. Op deze manier hebben wij veel ideeën en inspiratie opgedaan. Voor ons was het vanzelfsprekend om de producten eerst bij de vakhandel te bezichtigen. Wij zijn zeer te spreken over zowel de off- als online mogelijkheden die Excluton biedt!” Familie Van Eijkeren - Consument

“Sinds jaar en dag werken wij tot volle tevredenheid met de producten van Excluton. Door het brede assortiment en diversiteit aan producten kunnen wij altijd voldoen aan de wensen van de consument.” Leen Noordermeer - Hoveniersbedrijf

3


DeAlerneTwerk exCluTon Door middel van een uitgebreid dealernetwerk zorgen wij ervoor dat onze producten door heel Nederland verkrijgbaar zijn. Onze dealers zijn zorgvuldig geselecteerd op locatie, productkennis en de juiste kennis van het sierbestrating vak. Onze dealers kunnen u gedegen advies geven over de voordelen, nadelen en toepassingen van een type steen of tegel.

fAbrIkAnT exCluTon Excluton is producent van sierbestrating en betonnen bestratingsproducten voor inrichting van de openbare ruimte. Excluton biedt een breed assortiment sierbestrating dat voortkomt uit eigen duurzame productie. Wij werken dagelijks met ruim 130 mensen aan de productie en verkoop van meer dan 2.200 producten. voor elke soort sierbestrating heeft Excluton een geschikte oplossing. Met meer dan 45 jaar ervaring hebben wij ons ontwikkeld tot een toonaangevende leverancier van duurzame sierbestrating van topkwaliteit.

DuurZAAmheID VAn proDuCTen

TM

Duurzaamheid staat bij Excluton hoog in het vaandel. Om de duurzaamheid van onze producten te kunnen waarborgen, zorgen wij ervoor dat onze producten altijd uit eigen productie komen. tijdens de productie van onze sierbestrating zorgen wij ervoor dat het proces volledig duurzaam is. Ons productieproces is dan ook bekroond met het zilveren Cradle to Cradle certificaat. Om dit felbegeerde certificaat te bemachtigen is Excluton getoetst op materiaalzuiverheid, herbruikbaarheid, energieverbruik, warmtemanagement en sociaal verantwoord ondernemen. We hebben de laatste jaren verschillende aanpassingen in ons productieproces gedaan om aan de strenge eisen te kunnen voldoen. Het certificaat toont aan dat ons productieproces uiterst duurzaam is en dit is iets om trots op te zijn.

kwAlITeIT VAn proDuCTen Excluton produceert zijn sierbestrating volledig zelf, zo kunnen wij de ultieme kwaliteit van onze producten garanderen. Naast duurzaamheid staat namelijk ook de kwaliteit van onze producten hoog in het vaandel. sierbestrating heeft vaak een prominente plek in uw tuin, wij vinden dan ook dat u jarenlang plezier van de bestrating moet kunnen hebben. Onze kwaliteitsproducten worden geleverd aan sierbestrating retailers, bouwmarkten, tuincentra, hoveniers, wegen- en utiliteitsbouw en de overheid.

4

Voor meer InspIrATIe en InformATIe: www.excluton.nl


Beste lezer / tuinliefhebber, Met gepaste trots bieden wij u ons nieuwe tuinmagazine aan. Excluton levert tuinproducten in de breedste zin van het woord. Zo leveren wij sierbestrating in allerlei kleuren, formaten en bewerkingen, maar ook zand, siergrind en split, (luxe) watergoten, (natuursteen) stapelblokken, keramiek en gebakken klinkers. De mogelijkheden zijn legio. Alle materialen produceren wij met onze eigen machines, hierdoor staan wij garant voor topkwaliteit.

en Win eaar reis n

e!

n Tosca

Dit tuinmagazine staat boordevol informatie, inspiratietuinen, tuintips en producten. Wij hebben een duidelijk overzicht gemaakt per categorie zodat u op een gemakkelijke wijze door dit magazine kunt bladeren om u te laten inspireren en informeren. Onlangs hebben wij onze website, www.excluton.nl, volledig vernieuwd. Op deze website vindt u nog meer informatie over onze producten inclusief de verkoopprijzen en inspiratietuinen. U heeft op de vorige pagina al kunnen lezen dat Excluton het felbegeerde “Cradle to Cradle” Zilver certificaat heeft bemachtigd. Daarmee zijn wij de eerste gecertificeerde betonproducent van Europa! Duurzaam ondernemen, op allerlei gebieden, is één van de belangrijkste pijlers binnen ons bedrijf. Kiest u voor Excluton, dan kiest u automatisch voor duurzaamheid. Wanneer u heeft gekozen voor producten van Excluton en uw tuin is aangelegd, kunt u hiervan foto’s mailen naar marketing@excluton.nl. Wij zullen de meest originele foto’s, die wij voor marketingdoeleinden kunnen gebruiken, bekronen met mooie prijzen. De eerste prijs bestaat uit een volledig verzorgde 8-daagse reis naar Toscane waar u gebruik mag maken van een speciaal geprepareerde Abarth Cabriolet! U kunt uw foto’s tot 1 maart 2018 per mail indienen. Wij hopen dat u veel leesplezier beleeft aan dit magazine. Team Excluton

5


mOnDO x

12 Noviton

hOOgWaarDig gEPrODucEErDE SiErtEgELS

Zie pagina 18

DesIgn sIerTegels

BEStrating Strak

Veredelde Bestrating

26 6

34


44

besTrATIng geTrommelD

Kera

74

kerAmIsChe Tegels

80

Gebakken Bestrating

SiErgrinD & SPLit

Zie pagina 92 7


Inhoud noVITon sIerTegels

12

beTonTegels

50

NOvitON DEsigN siErtEgEls

13

BEtONtEgEls / NOkkENtEgEl

51

monDo x sIerTegels

16

beTonelemenTen

52

prODUctiNfOrMAtiE siErtEgEls

17

liNiA pAlissADE gEtrOMMElD & strAk / rOckfAcE

53

OptiMUM lisciO / XtrA

19

rOck WAlliNg NAtUrEl & lEistEEN

55

OptiMUM fiAMMAtO / ArDEsiA / sABBiA

21

stONE WAlliNg / BEtONBiElZEN

57

flAMEstONE / rUsticslAtE / WOODstONE

23

BrickWAll / cAtrOck

59

plAgE / tEgEl MEt EN ZONDEr fAcEt / stAr /

25

grANiBiElZEN

61

trAptrEDEN

63

U- EN l-ElEMENtEN / AMstErDAMMErtjE

65

beTonnen bloembAkken

66

rAstErflOr / HANgflOr

67

beTonnen kAnTopsluITIngen

68

OpslUitBANDEN

69

tEgEl BErggriND / pAsBlOkjE

VereDelDe besTrATIng

26

60plUs sOft cOMfOrt

27

60plUs sOft fiNisH

31

40plUs sOft fiNisH

33

besTrATIng sTrAk / sIerTegels

34

tErrAs-sEriE

35

QUADrOBANDEN / rONDOBANDEN

71

besTrATIng sTrAk

36

kerAmIsChe Tegels

72

pUrAs

37

prODUctiNfOrMAtiE kErAMiscHE tEgEls

73

Oprit-stENEN / rOMANO’s

39

kErA / kErA tWicE

75

kliNkErs WAAlfOrMAAt & DikfOrMAAt

41

kErA QUitE ligHt pAviNg / kErA cONNEct

77

BEtONstrAAtstENEN

43

gebAkken besTrATIng

78

besTrATIng geTrommelD

44 prODUctiNfOrMAtiE gEBAkkEN BEstrAtiNg

79

ABBEYstONEs

45

gEBAkkEN WAAlfOrMAAt

81

ABBEYstONEs WAAlfOrMAAt & DikfOrMAAt

49

8


PrODuctEigEnSchaPPEn nATuursTeen Tegels

82

prODUctiNfOrMAtiE NAtUUrstEEN

83

siAM BlUEstONE / rOUtE 66 / MUstANg /

85

PEr PrODuctgrOEP Staat aangEgEVEn WELkE Van OnDErStaanDE icOnEn Van tOEPaSSing zijn. niet geschikt voor aftrillen

mos- en algenwerend

ecologisch & duurzaam

Vuilwerend

geschikt voor dakterras

leggen met voeg

lichtgewicht

niet geschikt voor oprit

onderhoudsvriendelijk

geschikt voor oprit

Voetcomfort

stroef

kleurondersteunend

Vorstbestendig

prEsiDENt / MUlticOlOr

nATuursTeen elemenTen

86

vijvErrANDEN / trAptrEDEN / pAlissADEN /

87

OpslUitBANDEN / pAliBANDO

flAgsTones

88

flAgstONEs / tUfstEEN

89

sIerkeIen In gAAs

90

siErkEiEN

91

sIergrInD en splIT

92

ZAkgOED / Big BAgs

93

ACCessoIres

96

tOpgOtEN / kiNg-fiX UltrA DrAiN silvErliNE

97

vOEgMiDDEl / kiNg-fiX UltrA DrAiN BlAckliNE /

99

uitbloei remmend

garantiEcErtificaat

griNDMAttEN / stABikiNg

InspIrATIeTuInen

100

iNspirAtiEtUiNEN

100

OP DEzE PrODuctEn iS hEt cErtificaat Van tOEPaSSing: noviton Design siertegels mondo x siertegels: flamestone, rusticslate en woodstone

9


niEt gESchikt VOOr aftriLLEn

sommige producten zijn uitgerust met bepaalde kenmerken om met name te voldoen aan esthetische verwachtingen. Wanneer men een terras wil met een strakke uitstraling, is dit mogelijk met stenen of tegels die zo uitgevoerd zijn dat zij dit effect genereren. Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen facet of velling (schuin randje) kantje aan de steen of tegel zit, of dat deze geen afstandhouder heeft aan de zijkant. voor een zo strak mogelijk resultaat worden deze tegels koud tegen elkaar gelegd. E.e.a. heeft tot gevolg dat wanneer met een trilplaat het terras wordt aangetrild de stenen of tegels beschadigen. Ook kunnen stenen of tegels soms vanwege hun dikte niet worden afgetrild, bijvoorbeeld bij natuursteen tegels van slechts 3 cm dik of betonnen siertegels van 4 of 5 cm dik. Het icoon trilplaat geeft dan ook aan of een product wel of niet mag worden afgetrild.

EcOLOgiSch & Duurzaam

Excluton heeft in zijn missie duurzaamheid hoog in het vaandel. Wij recyclen onze producten en door middel van onze unieke productieprocessen dragen wij bij aan de vermindering van cO2-uitstoot. Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. Excluton heeft als doelstelling in toenemende mate duurzaam te presteren. Als ĂŠĂŠn van de grotere onafhankelijke producenten van bestratingsproducten is het onze missie innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor betonnen bestrating met betere milieuprestaties. Dit betekent omgaan met alle aspecten in relatie tot duurzaam ondernemen: van beleid, inkopen, grondstoffen, productie, mobiliteit, energie en gedrag tot huisvesting.

gESchikt VOOr DaktErraS

Wanneer dit icoon wordt getoond, betekent dit dat het betreffende product geschikt is voor alle beloopbare vlakke daken, galerijen en balkons, uitgaande van een toereikende constructie. Dit icoon wordt alleen getoond bij tegels van 4 cm dik (de zogenaamde lichtgewicht tegels) en bij enkele producten van 6 cm dik.

10

De getoonde tegels zijn ca. 30% lichter dan de traditionele betontegels. informeer vooraf altijd naar de technische gegevens van de dak-, balkon- of galerijconstructie. De dakbestrating beschermt de onderliggende laag tegen weersinvloeden en zorgt voor een goede beluchting van het dak.

LichtgEWicht

Dit icoon wordt alleen getoond bij tegels van 4 cm of minder dik (de zogenaamde lichtgewicht tegels) en bij enkele producten van 6 cm dik. De getoonde tegels zijn ca. 30% lichter dan de traditionele betontegels.

OnDErhOuDSVriEnDELijk

Onderhoudsvriendelijke bestrating is aangemerkt met dit icoon. Het betekent dat de deklaag van de stenen of tegels door nabehandeling en verdichting minder vocht en vuil opnemen. Minder vocht betekent minder algen en mos. Een beschermde deklaag betekent minder hechting van vuil. Dit leidt in de praktijk tot minder of gemakkelijker onderhoud. Uiteraard dient u regelmatig en goed onderhoud te plegen zoals staat vermeld in ons productinformatieblad.

VOEtcOmfOrt

Wanneer dit icoon wordt getoond, weet u dat het product is voorzien van het unieke voetcomfort. Hierdoor voelt de tegel zeer zacht en comfortabel aan wanneer u er blootvoets overheen loopt. De unieke behandeling die zorgt dat een tegel voetcomfort heeft, zorgt ook voor een natuurlijke stroefheid. Met de kwalificatie voetcomfort weet u ook dat dit een zo kindvriendelijk mogelijk product is, wat voor betontegel bestrating haalbaar is. Door het voetcomfort is er een verminderde kans op schaafwonden en kledingslijtage bij vallen of kruipen. De tegel blijft natuurlijk wel even hard.

kLEurOnDErStEunEnD

Dit product is geproduceerd met kleurondersteunende materialen. Deze materialen vertragen het natuurlijke ontkleuringsproces waardoor dit product minder snel verkleurt. Alles is onderhevig aan weersinvloeden. geen enkel betonnen bestratingsproduct is kleurvast: u dient hier rekening mee te houden.


ProducteigenschaPPen

Mos- En algEnWErEnd

Een veel gehoorde ergernis is groene aanslag op of tussen uw bestrating. juist na de donkere en korte dagen van de winter wanneer het voorjaar aanbreekt, en eenieder weer van de tuin wil gaan genieten, is groene aanslag bij veel mensen een hinderlijk probleem. Hoe kom je er vanaf is een veelgestelde vraag. voorkomen is echter beter dan genezen. Door een speciale behandeling zijn de producten waar het icoon mos- en algenwerend bij wordt vermeld minder gevoelig voor de hechting van algen en mossen. U dient echter wel regelmatig onderhoud te plegen zoals staat beschreven in ons productinformatieblad.

VuiLWErEnD

Het icoon vuilwerend wordt getoond bij bestratingsproducten die de speciale factor x behandeling hebben ondergaan. Deze factor x zorgt ervoor dat de deklagen van de stenen of tegels nauwelijks meer poreus zijn. Hierdoor hecht vuil zich niet of nauwelijks aan het oppervlak. Dit geldt zelfs voor kauwgom en bijvoorbeeld wijnvlekken. Uiteraard dient u regelmatig en goed onderhoud te plegen zoals staat vermeld in ons productinformatieblad.

LEggEn mEt VOEg

Naast de esthetische reden om een steen of tegel met voeg te leggen is er vaak ook een functionele reden. voegen kunnen op allerlei manieren worden gevuld, maar gebruik in voorkomende gevallen altijd voegmortel plus. Dit product zorgt voor een harde voeg die geen vuil tussen de stenen of tegels toelaat en onkruid van bovenaf voorkomt. Daarnaast is de voegmortel plus waterdoorlatend. voor meer informatie kunt u op de website www.excluton.nl kijken naar de instructiefilm. Volg voor het beste resultaat dan ook altijd de icoonvermelding zoals getoond bij het product. Het voegen met voegmiddel voorkomt tevens onkruid tussen uw stenen of tegels: minder tuinonderhoud en dus vaker en langer genieten van uw tuin!

WEL Of niEt gESchikt VOOr OPrit

Het icoon wel of niet geschikt voor de oprit geeft aan of een product wel of niet mag worden toegepast voor zwaarder verkeer dan voetverkeer. Een positief “geschikt voor de oprit” icoon wordt met name getoond bij stenen of tegels die tenminste 6 cm dik zijn en beschikken over een schuin facetrandje aan de bovenkant en/of een afstandhouder aan de zijkant. Dat is een tijdens het productieproces aangebrachte verdikking die onderdeel is van de steen of tegel.

Deze zorgt ervoor dat de stenen hun onderlinge spanning kwijt kunnen zonder te beschadigen. Ook kunnen stenen of tegels soms vanwege hun dikte niet worden belast door auto’s. Bijvoorbeeld natuursteen tegels van slechts 3 cm dik of betonnen siertegels van 4 cm dik. Deze dikte is simpelweg instabiel bij zwaardere belasting door bijvoorbeeld een auto. Uiteraard dient de ondergrond te worden opgebouwd zoals staat beschreven in onze productinformatiebladen.

StrOEf

Elke natte of gladde ondergrond brengt gevaar met zich mee, zowel voor jong als oud. De vermelding van dit icoon betekent automatisch dat de tegel in kwestie zodanig is geproduceerd dat deze stroef is. Dit is een samenspel van gebruikte grondstoffen, de oppervlaktestructuur in de productiemallen en de toevoeging van factor x in de nabehandeling. tezamen zorgen zij voor een laag die de tegel stroever maakt. Wat overigens niet wil zeggen dat er omstandigheden/situaties zijn waarbij het oppervlak alsnog glad kan worden. Onze Noviton, flamestone en rusticslate hebben DiN 51130 (r11). Onze overige producten zijn zelfs nog stroever.

VOrStBEStEnDig

Dit icoon staat voor vorstbestendigheid van het product. vorstbestendig wil zeggen dat iets geen schade ondervindt van de gevolgen van temperatuur wanneer deze onder het vriespunt daalt. De producten waarbij het icoon vorstbestendig wordt vermeld zijn bestand tegen een temperatuur onder nul en zullen, mits verwerkt volgens de informatie die staat beschreven in onze productinformatiebladen, bij deze temperatuur geen scheuren/barsten of anderszins schade oplopen. Water dat op bestrating blijft staan kan in de winter vorstschade veroorzaken in de voegen of aan het oppervlak van de bestrating. Zorg dus altijd voor afdoende afschot en drainage! Dit product is vorstbestendig voor een termijn van minimaal 3 jaar.

uitBLOEi rEmmEnD

verminderde kans op witte kalkuitbloei. U kunt onze productinformatiebladen downloaden: www.excluton.nl

11


noviton

Deze tegels voldoen aan alle verwachtingen die u mag hebben! Trendy, onderhoudsvriendelijk en een goede prijs-kwaliteitverhouding!

12


noviton design siertegels

nOVitOn DESign SiErtEgELS

rimini

Napels

florence

rome

Bari

Milaan

prijs per m2

Noviton Design siertegels zijn geproduceerd met de nieuwste technieken en zijn voorzien van een coating. Noviton tegels zijn verkrijgbaar in het populaire formaat 60 x 60 cm en zijn ook nog eens makkelijk te hanteren door het relatief lage gewicht. Door de gewichtsbesparing zijn de Noviton tegels ook zeer geschikt voor verwerking op dakterrassen of daktuinen. Noviton tegels zijn vorstbestendig, worden niet snel vuil en zijn zeer onderhoudsvriendelijk. Dankzij deze eigenschappen kunt u lang genieten van uw terras.

60 x 60 x 4 cm

rimini

47,95

Napels

47,95

florence

47,95

rome

47,95

Bari

47,95

Milaan

47,95

Niet geschikt voor aftrillen

geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

stroef

leggen met voeg

lichtgewicht

kleurondersteunend

voetcomfort

vorstbestendig

13


Design Siertegels 14


noviton design siertegels

Braga

Amadora

sintra

lissabon

porto

lagos

stoneWood light

stoneWood Dark

prijs per m2

60 x 60 x 4 cm

60 x 120 x 4 cm

Braga

47,95

-

Amadora

47,95

-

sintra

47,95

-

lissabon

47,

porto

47,95

-

lagos

47,95

-

stoneWood light

-

52,95

stoneWood Dark

-

52,95

95

Niet geschikt voor aftrillen

geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

stroef

leggen met voeg

lichtgewicht

kleurondersteunend

voetcomfort

vorstbestendig

15


Siertegels

Productinformatie

16


tOEpAssiNg Het is van groot belang dat u een product kiest dat geschikt is voor uw toepassing. producten zonder afstandhouder, vellingrand, facet of een anderszins uitgevoerde splintervrije kop, alle siertegels, banenverbanden en alle producten dunner dan 6 centimeter zijn niet toepasbaar op opritten of mogen niet op enige wijze toegepast worden daar waar gebruik anders is dan voetverkeer. Dit omdat bij deze producten door zwaardere belasting dan voetverkeer, drukbelasting ervoor zorgt dat er scherven en/of stukken van het product kunnen springen.

Hiermee voorkomt u teleurstelling tijdens de verwerking. U dient er echter wel rekening mee te houden dat bestrating kleine maat- en/of structuurverschillen, droogscheuren en kleine onvolkomenheden mag hebben. Eventuele gebreken dient u binnen 24 uur na levering bij uw leverancier kenbaar te maken. verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud. let op: wanneer u verschillende formaten van een product gaat combineren kan er sprake zijn van kleurverschil. per productie kan de kleur afwijken ten opzichte van de getoonde samples in de presentatierekken/schowtuinen van de Excluton dealers en/of foto’s welke staan afgebeeld in dit magazine.

BEstEllEN in bijna elk tuinontwerp en/of vorm van uw tuin/oprit dient u bij het bestellen van uw bestratingsproducten rekening te houden met het zogenaamde “zaagverlies” en eventuele uitval van breuk of beschadiging tijdens verwerking. Om te voorkomen dat u moet nabestellen/bijbestellen, met alle extra kosten en eventuele risico’s op kleur- en/of structuurverschillen van dien, adviseren wij circa 5% meer te bestellen.

kAlkUitslAg verschijnt er witte uitslag op uw bestrating? geen nood, het gaat om kalkuitslag. kalkuitslag manifesteert zich als een witte waas en/of witte strepen. Wij vervaardigen onze betonproducten uit natuurlijke grondstoffen zoals water, granulaten en uiteraard cement. Aangezien kalkuitslag een 100% natuurlijk verschijnsel is, dat zich voordoet bij alle producten op basis van cement, kunnen wij dit ondanks onze zorgvuldige kwaliteitscontroles niet uitsluiten. Belangrijk om te weten is dat kalkuitslag de kwaliteit van het betonproduct op geen enkele manier nadelig beïnvloedt. kalkuitslag kan dus nooit een reden zijn voor reclamatie, weigering of prijsvermindering van onze producten. kalkuitslag verdwijnt na verloop van tijd in de regel vanzelf.

cONtrOlE Bij AflEvEriNg Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dient u de materialen bij aflevering, dus voor verwerking, zorgvuldig te controleren op: juistheid, schade, breuk, kleur- en/of structuurverschil, alsmede corresponderende productiedata bij levering van meerdere pakketten van één en hetzelfde product.

Voor verwerkingsadvies en onderhoud kunt u het (volledige) productinformatieblad downloaden: www.excluton.nl

17


Modern Strak & Tijdloos 18


Mondo x siertegels

OPtimum LiSciO

Onze nieuwste aanwinst: hoogwaardige siertegels in drie zeer trendy kleuren: graphite, Magniet en silver. ideaal voor de tuinliefhebber die weinig onderhoud wenst aan zijn of haar bestrating! Een genot voor het oog en zeer comfortabel voor uw voeten.

xtra

Minimalistisch en toch sfeervol. Xtra tegels hebben een industriĂŤle uitstraling en worden vaak toegepast in ontwerpen met weelderige grassen!

prijs per m2

liscio graphite

Xtra grijs

liscio Magniet

Xtra Antraciet

liscio silver

liscio graphite

60 x 60 x 4 cm

70 x 70 x 3 cm

27,95

29,95

100 x 100 x 5 cm 39,95

60 x 120 x 4 cm 34,95

liscio Magniet

27,95

-

-

-

liscio silver

27,95

29,95

39,95

34,95

Xtra grijs

27,95

37,95

39,95

-

Xtra Antraciet

33,

37,

39,95

-

95

Niet geschikt voor aftrillen

geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

95

geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

stroef

leggen met voeg

lichtgewicht

kleurondersteunend

voetcomfort

vorstbestendig

19


Chique & Trendy

20


Mondo x siertegels

OPtimum fiammatO / arDESia / SaBBia

De Optimum fiammato, sabbia en Ardesia zijn nieuwe siertegels in het assortiment. fiammato en sabbia zijn leverbaar in 3 kleuren: graphite, silver en Magniet. Ardesia is leverbaar in 2 kleuren: giallo en graphite. Alle soorten zijn gestraald, de fiammato heeft een gevlamde deklaag, sabbia heeft een vlakke deklaag en de Ardesia heeft een leisteen deklaag. Dit effect zorgt voor een luxe uitstraling en tevens zijn deze tegels onderhoudsvriendelijk. 60 x 60 x 4 cm

100 x 100 x 5 cm

fiammato graphite

29,50

39,95

fiammato silver

29,50

39,95

fiammato Magniet

29,50

-

sabbia silver

29,

50

-

sabbia Magniet

29,50

-

sabbia graphite

29,50

-

Ardesia giallo

29,

Ardesia graphite

29,

prijs per m2

geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

fiammato silver

fiammato Magniet

sabbia silver

sabbia Magniet

sabbia graphite

Ardesia giallo

Ardesia graphite

39,95

50

39,95

50

Niet geschikt voor aftrillen

fiammato graphite

geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

stroef

leggen met voeg

lichtgewicht

kleurondersteunend

voetcomfort

vorstbestendig

21


Flamestone GeĂŻnspireerd door de natuur hebben wij de Flamestone recent geĂŻntroduceerd!

22


Mondo x siertegels

flamestone Antraciet

flamestone grijs

flamestone Aubergine

rusticslate Zandgeel

rusticslate Antraciet

rusticslate grijs

Woodstone Antraciet

fLamEStOnE

flamestones zijn sinds twee jaar onze best verkochte serie gecoate tegels. Deze serie is verkrijgbaar in 60 x 60 x 4 cm en 70 x 70 x 3 cm en is geschikt voor elk terras.

ruSticSLatE

Onze rusticslate is prachtig om te zien en heeft ook nog eens eigenschappen die u zeker zullen bevallen! vorstbestendig, onderhoudsvriendelijk, mos- en algenwerend en met een coating geproduceerd.

WOODStOnE

Dat praktisch soms ook mooi kan zijn bewijst onze Woodstone. siertegels met een houtstructuur.

60 x 60 x 4 cm

70 x 70 x 3 cm

flamestone Antraciet

35,95

35,95

flamestone grijs

35,95

35,95

prijs per m2

flamestone Aubergine

35,

rusticslate Zandgeel

35,95

-

rusticslate Antraciet

35,95

35,95

-

35,95

95

rusticslate grijs Woodstone Antraciet

37,

-

95

Niet geschikt voor aftrillen

geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

stroef

leggen met voeg

lichtgewicht

kleurondersteunend

voetcomfort

vorstbestendig

23


24

The seventies are back!


Mondo x siertegels

PLagE

plage Biarritz

plage Antibes

tegel Berggrind

tegel grijs Met facet / Zonder facet

tegel Antraciet Met facet / Zonder facet

tegel rood Met facet

star silver

star Black

plage: onze zeer exclusieve reeks uitgewassen tegels. Milaan liet het ons allemaal al zien! luxe natuursteen op beton. tijdloos, prachtig en natuurlijk.

tEgEL mEt En zOnDEr facEt

Modern, strak en tijdloos. Zo worden onze tegels beschreven door adepten. telkens komen ze weer terug in de meest prestigieuze ontwerpen. Onverwoestbaar, duurzaam en krachtig.

PaSBLOkjE

te gebruiken voor 40 x 60 cm tegels in Molenwiek-verband. prijs per m2

pasblokje Zwart structuur

pasblokje rood structuur

20 x 20 x 5 cm

50 x 50 x 4 cm

50 x 50 x 5 cm

40 x 60 x 4,7 cm

60 x 60 x 4 cm

70 x 70 x 3 cm

plage Biarritz

-

-

-

-

-

-

70 x 70 x 4 cm 29,95

plage Antibes

-

-

-

-

-

-

29,95

tegel Berggrind

-

-

-

tegel grijs Met facet

-

tegel Antraciet Met facet tegel rood Met facet

18,95

-

-

-

-

95

16,

-

24,95

-

-

-

-

17,95

-

27,95

-

-

-

-

17,95

-

-

-

-

95

95

-

tegel Antraciet Zonder facet

-

18,

-

-

25,

-

tegel grijs Zonder facet

-

16,95

-

-

23,95

-

-

star silver

-

-

-

-

-

34,95

-

star Black

-

-

-

-

-

34,95

-

pasblokje rood structuur

95

39,

-

-

-

-

-

-

pasblokje Zwart structuur

39,95

-

-

-

-

-

-

Niet geschikt voor aftrillen

geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

stroef

leggen met voeg

lichtgewicht

kleurondersteunend

voetcomfort

vorstbestendig

25


Mixen & Matchen 26


veredelde bestrating

Nero

gesso

grezzo

Brunello

giallo

ivory

grigio

60PLuS SOft cOmfOrt

geliefd door de hoogwaardige afwerking met impregneer bescherming! comfortabel voor uw voeten en heel prettig in onderhoud. verkrijgbaar in diverse afmetingen. Nieuw in het assortiment zijn de maten 50 x 100 x 4 cm en 60 x 120 x 5 cm. prijs per m2

20 x 30 x 4 cm

20 x 30 x 6 cm

30 x 60 x 4 cm

40 x 80 x 4 cm

50 x 100 x 4 cm

20,95

20,95

22,95

27,95

20,

-

-

-

-

-

-

-

19,95

20,95

20,95

22,95

27,95

-

19,95

20,95

20,95

22,95

27,95

-

-

-

20,

22,

27,95

20,

22,

27,95

Nero

19,95

gesso

19,

grezzo

19,95

19,95

Brunello

19,95

giallo ivory

19,95 -

95

grigio

19,

19,

95

Niet geschikt voor aftrillen

geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

95

95

20,

95

95

geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

stroef

leggen met voeg

lichtgewicht

kleurondersteunend

voetcomfort

95

95 95

60 x 120 x 5 cm

vorstbestendig

27


60Plus

Modern en Comfortabel

28


veredelde bestrating

gesso

terra

grezzo

Antraciet

Brunello

sepia

grigio

60PLuS SOft cOmfOrt

De maat 60 x 60 x 4 cm is verkrijgbaar met een vlakke (naturel) deklaag voor de moderne tuin en een natuursteen (leisteen) deklaag voor de knusse tuin. En specifiek het formaat 80 x 80 x 6 cm: met recht een reus! prijs per m2

* 60 x 60 x 4 cm

** 80 x 80 x 6 cm

gesso

-

27,95

terra

20,95

27,95

grezzo

20,

27,95

Antraciet

20,

27,95

Brunello

-

27,95

sepia

20,95

-

grigio

-

27,95

95 95

* Zowel in naturel (vlak) als leisteen deklaag leverbaar. ** Uitsluitend in naturel (vlak) deklaag leverbaar. Niet geschikt voor aftrillen

geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

stroef

leggen met voeg

lichtgewicht

kleurondersteunend

voetcomfort

vorstbestendig

29


60Plus Luxe en comfort

30


veredelde bestrating

verona

Antraciet

sahara

grijs / Zwart

lucca

Antraciet Wildverband

sahara Wildverband

grijs / Zwart Wildverband

verona Wildverband

60PLuS SOft finiSh

Extra comfortabel voor uw voeten door het meervoudig borstelen van de deklaag. Uiteraard is ook deze serie uiterst prettig in onderhoud en behandeld met een hoogwaardige beschermlaag waardoor deze vuilafstotend is. Het wildverband leent zich er bij uitstek voor om te mixen en matchen! prijs per m2

Niet geschikt voor aftrillen

geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

stroef

leggen met voeg

lichtgewicht

kleurondersteunend

voetcomfort

vorstbestendig

20 x 30 x 6 cm

30 x 60 x 6 cm

60 x 60 x 6 cm

* Wildverband 6 cm

verona

27,95

27,95

27,95

-

Antraciet

27,95

27,95

27,95

-

sahara

27,95

27,95

27,95

-

grijs / Zwart

27,

-

27,

27,

lucca

-

27,95

27,95

-

Antraciet Wildverband

-

-

-

27,95

sahara Wildverband

-

-

-

27,95

grijs / Zwart Wildverband

-

-

-

27,95

verona Wildverband

-

-

-

27,95

95

95

95

* Maatvoering: 30 x 30 x 6 cm, 30 x 60 x 6 cm en 60 x 60 x 6 cm.

31


40Plus

Soft Finish Ecologisch, duurzaam & vuilwerend 32


veredelde bestrating

sahara

grijs / Zwart

verona

Antraciet

40PLuS SOft finiSh prijs per m2

* Wildverband 6 cm

sahara

27,95

grijs / Zwart

27,95

verona

27,95

Antraciet

27,95

* Maatvoering: 20 x 20 x 6 cm, 20 x 30 x 6 cm en 30 x 40 x 6 cm. Niet geschikt voor aftrillen

geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

stroef

leggen met voeg

lichtgewicht

kleurondersteunend

voetcomfort

vorstbestendig

33


Strak & Tijdloos 34


bestrating strak / siertegels

terras-tegel Antraciet

terras-tegel Zalmgeel

terras-tegel grijs / Zwart

terras-verband Zalmgeel

terras-verband grijs / Zwart

terras-verband Antraciet

terras-steen grijs / Zwart

terras-steen Antraciet

terras-steen Zalmgeel

TErras-sEriE

Deze prijsbreker is ongekend populair en heeft alle verwachtingen overtroffen. De zeer gewilde kleurstelling van onze Terras-serie maakt dit tot een absolute topper! verkrijgbaar in 20 x 30 x 3 of 4 cm, wildverband en in het trendy formaat 60 x 60 x 4 cm. Drie moderne kleuren in drie formaten zodat de terras-serie voor ieders tuin geschikt is. prijs per m2

Niet geschikt voor aftrillen

geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

stroef

leggen met voeg

lichtgewicht

kleurondersteunend

voetcomfort

vorstbestendig

20 x 30 x 3 cm

20 x 30 x 4 cm

60 x 60 x 4 cm

* Naturel verband

* leisteen verband

terras-tegel Antraciet

-

-

17,50

-

-

terras-tegel Zalmgeel

-

-

50

17,

-

-

terras-tegel grijs / Zwart

-

-

17,50

-

-

terras-verband Zalmgeel

-

-

-

14,95

15,50

terras-verband grijs / Zwart

-

-

-

14,95

15,50

terras-verband Antraciet

-

-

15,50

-

14,

95

95

terras-steen grijs / Zwart

13,

13,

-

-

-

terras-steen Antraciet

13,50

13,95

-

-

-

terras-steen Zalmgeel

13,

13,

-

-

-

50

50

95

* Maatvoering: 20 x 20 x 4 cm, 20 x 30 x 4 cm en 30 x 40 x 4 cm.

35


Bestrating Strak Stijlvol en tijdloos

36


bestrating strak

Avondzon

rood / Zwart

Zomerbont

Dark Bronze

grijs / Zwart

Antraciet

room

sierra

toscaans

PuraS

puur in kleur en vorm: u krijgt wat u ziet. Onze puras is toegepast in veel tuinen tot grote tevredenheid van hovenier en consument. puras, een krachtige verschijning! strak van uiterlijk gecombineerd met speelse kleuren biedt de puras iets voor elke tuin. prijs per m2

Niet geschikt voor aftrillen

geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

stroef

leggen met voeg

lichtgewicht

kleurondersteunend

voetcomfort

vorstbestendig

20 x 30 x 4 cm

20 x 30 x 6 cm

30 x 40 x 6 cm

* Wildverband 6 cm

-

15,95

-

-

-

15,

95

Avondzon

-

-

Zomerbont

12,95

15,95

-

19,95

Dark Bronze

12,95

15,95

-

grijs / Zwart

12,

95

15,

16,

19,95

12,95

15,

16,

19,95

-

50

17,

-

-

15,95

-

rood / Zwart

Antraciet room sierra toscaans

12,

95

95 95

15,

95

95 95

-

16,

95

-

* Maatvoering: 20 x 20 x 6 cm, 20 x 30 x 6 cm en 30 x 40 x 6 cm.

37


Oprit-stenen Banenverband

38


bestrating strak

glossy Black

Desert Brown

icey Blue

romano’s geborsteld Antraciet

opriT-sTEnEn

imperial Black

U kent ze wel: saaie, grijze opritten met de welbekende betonstenen? Dat kan anders dachten wij! Op basis van kleur en formaat hebben wij dit nieuwe product voor uw oprit bedacht. vier formaten stenen in een 8 centimeter dik banenverband. verkrijgbaar in vier schitterende kleuren, aangevuld met een romano in het formaat 33 x 11 cm. voor een klein bedrag meer dan een gewone betonsteen voor uw oprit kunt u het verschil maken!

* Banenverband 8 cm

33 x 11 x 8 cm

glossy Black (Uitgewassen Natuursteen toplaag)

prijs per m2

26,95

-

Desert Brown

95

23,

-

imperial Black

23,95

-

icey Blue

23,95

-

-

24,95

romano’s geborsteld Antraciet

* Maatvoering: 11 x 37,5 cm, 11 x 50 cm, 16 x 37,5 cm en 16 x 50 cm. Niet geschikt voor aftrillen

geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

stroef

leggen met voeg

lichtgewicht

kleurondersteunend

voetcomfort

vorstbestendig

39


Waalformaat & Dikformaat Stevig en robuust

40


bestrating strak

kLinkErS WaaLfOrmaat & DikfOrmaat Excluton biedt u een groot assortiment klinkers met talloze kleuren, maten en bewerkingen. Met jarenlange ervaring en eigen productie produceren wij topkwaliteit producten. tijdens ons productieproces zorgen wij ervoor dat duurzaamheid en kwaliteit altijd voorop staan. Door ons grote assortiment klinkers is er voor ieder type tuin de juiste klinker beschikbaar. Bent u op zoek naar waalformaat of dikformaat klinkers? Excluton klinkers zijn voor al uw tuinbestrating te gebruiken. leg bijvoorbeeld een mooi patroon voor een terras of maak een looppad.

Antraciet

Bont

rood / Zwart

grijs Waalformaat

Dikformaat

20 x 5 x 6 cm

21 x 6,8 x 6 cm

Antraciet

19,95

19,95

Bont

19,95

-

rood / Zwart

19,

prijs per m2

grijs

19,95

95

Niet geschikt voor aftrillen

geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

19,95

geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

stroef

leggen met voeg

lichtgewicht

kleurondersteunend

voetcomfort

vorstbestendig

41


Betonstraatstenen Ideaal voor de oprit

42


bestrating strak

Antraciet

rood / Zwart

grijs / Zwart

terborgbrons

grijs

icey Blue

Desert Brown

BSS kEifOrmaat

Betonstraatstenen waarbij de grindfractie wordt vervangen door natuurlijke materialen ter ondersteuning van kleurbehoud. prijs per m2

21 x 10,5 x 6 cm

Antraciet

13,95

rood / Zwart

13,95

grijs / Zwart

14,50

terborgbrons

14,50

grijs

13,95

icey Blue

14,95

Desert Brown

14,95

Niet geschikt voor aftrillen

geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

stroef

leggen met voeg

lichtgewicht

kleurondersteunend

voetcomfort

vorstbestendig

43


Abbeystones Oud en klassiek

Abbeystones zijn de getrommelde stenen binnen ons assortiment. Met opzet beschadigd om ze een verouderde look te geven! 44


bestrating getroMMeld

Antraciet

grijs / Zwart

Dark Bronze

rood / Zwart

toscaans

Zomerbont

Avondzon

room

sierra

aBBEyStOnES

Al jarenlang een vaste waarde in diverse tuinen. Onderscheidend door de hoge kwaliteit en het onderhoudsvriendelijke karakter, veelzijdig doordat ze in bijna elk type tuin het juiste accent aanbrengen. Onder het grote publiek zijn onze Abbeystones bekend als getrommelde stenen. Deze manier van verouderen passen wij echter al enige jaren niet meer toe; de stenen worden tegenwoordig getrommeld in een hightech nabewerkingsmachine. prijs per m2

Niet geschikt voor aftrillen

geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

stroef

leggen met voeg

lichtgewicht

kleurondersteunend

voetcomfort

vorstbestendig

20 x 20 x 6 cm

20 x 30 x 5 cm

20 x 30 x 6 cm

30 x 40 x 6 cm

* Wildverband 6 cm

Antraciet

16,50

14,95

16,50

17,50

19,95

grijs / Zwart

16,

14,

16,

17,

19,95

Dark Bronze

-

14,95

16,50

rood / Zwart

50

95

50

50

-

-

-

-

16,

-

-

16,50

-

16,50

17,50

19,95

Zomerbont

-

14,95

16,50

-

19,95

Avondzon

-

-

16,50

-

19,95

room

-

-

18,

50

-

-

sierra

-

-

16,50

-

-

toscaans

50

* Maatvoering: 20 x 20 x 6 cm, 20 x 30 x 6 cm en 30 x 40 x 6 cm.

45


Abbeystones

Oneindig veel kleuren en formaten!

46


bestrating getroMMeld

grijs / Zwart

rood / Zwart

Brons

Bont

Niet geschikt voor aftrillen Mos- en algenwerend

Onderhoudsvriendelijk

geschikt voor dakterras vuilwerend

Uitbloei remmend

geschikt voor oprit

stroef

kleurondersteunend

Antraciet

Niet geschikt voor oprit leggen met voeg voetcomfort

prijs per m2

10 x 10 x 6 cm

14 x 14 x 6 cm

21 x 14 x 6 cm

grijs / Zwart

-

17,95

17,95

Ecologisch & duurzaam

rood / Zwart

17,95

17,95

17,95

lichtgewicht

Antraciet

17,

95

17,

17,95

17,

95

17,95

17,95

17,95

vorstbestendig

95

Brons

-

Bont

17,95

47


Abbeystones Waalformaat & Dikformaat 48


bestrating getroMMeld

Bont

paars / Bruin

Bruin / Zwart prijs per m

Avondzon

Antraciet

room

rood / Zwart

toscaans

Brons

Waalformaat

Dikformaat

20 x 5 x 7 cm

21 x 6,8 x 7 cm

Bont

21,95

-

paars / Bruin

21,95

-

Bruin / Zwart

21,95

-

Avondzon

95

21,

-

room

22,95

-

toscaans

21,95

-

Antraciet

21,95

21,95

rood / Zwart

21,95

21,95

Brons

21,

21,95

2

95

Niet geschikt voor aftrillen

geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

stroef

leggen met voeg

lichtgewicht

kleurondersteunend

voetcomfort

vorstbestendig

49


betontegels onverwoestbaar, duurzaam & krachtig 50


betontegels

Betontegel Rood Prijs per m2

Betontegel Antraciet

Betontegel Grijs

30 x 30 x 4 cm

15 x 30 x 4,5 cm

Nokkentegel Grijs 30 x 30 x 4,5 cm

30 x 30 x 6 cm

Mos- en algenwerend

Vuilwerend

Geschikt voor dakterras

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

Niet geschikt voor aftrillen

Geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

Stroef

Leggen met voeg

Lichtgewicht

Kleurondersteunend

Voetcomfort

40 x 60 x 5 cm

40 x 60 x 5 cm

Vorstbestendig

40 x 60 x 6 cm

Zonder Facet Betontegel Rood

-

-

14,95

-

17,95

Betontegel Antraciet

-

-

14,

-

17,

18,

19,95

15,

15,

16,

17,95

-

-

-

Betontegel Grijs Nokkentegel Grijs

11,

16,

-

-

50

95

95

12,

50

16,95

95

95

95

Prijs p - er m2 95 95

Prijs p - er m2

-

51


Palissade

Strak en robuust door niveauverschillen

52


betonelementen

linia palissade

Uw tuin komt tot leven door het aanbrengen van niveauverschillen. De stapelmuur Linia Palissade is hier bij uitstek geschikt voor. Met onze Linia Palissade kunt u zeer eenvoudig bloemborders aanleggen en verhoogde terrassen plaatsen. Linia Palissades zijn echter ook uitermate geschikt om vijvers mee te bouwen, keermuurtjes te creĂŤren of sierlijke patiomuurtjes te maken. U kunt met dit veelzijdige element elke tuinfantasie realiseren! Dit stapelelement hebben wij ook in de getrommelde uitvoering, passend bij onze Abbeystones.

Prijs per stuk Linia Palissade Antraciet Strak Linia Palissade Antraciet Getrommeld LInia Rockface Antraciet

Linia Palissade Antraciet Strak

Linia Palissade Antraciet Getrommeld

Rockface Antraciet

Niet geschikt voor aftrillen

Geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

Vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

Geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

Stroef

Leggen met voeg

Lichtgewicht

Kleurondersteunend

Voetcomfort

Vorstbestendig

10 x 15 x 60 cm

12 x 12 x 60 cm

15 x 15 x 45 cm

15 x 15 x 60 cm

16 x 16 x 60 cm

15 x 15 x 120 cm

2,95

2,95

3,50

3,75

-

7,95

-

-

-

-

3,

-

4,50

-

-

-

-

-

95

53


RockOud Walling en klassiek

54


betonelementen

ROCK WallinG

Rock Walling Naturel Sahara

Rock Walling Leisteen Antraciet

Rock Walling Leisteen Sahara

Maatvast, eenvoudig te verwerken en ook nog eens de kroon op uw tuinproject: Rock Walling! Om uw tuin net dat beetje extra te geven zijn verhogingen, tuinmuurtjes en verborgen hoekjes bijna altijd noodzakelijk. Met de Rock Walling gaat noodzaak samen met pracht! Deze klassieke stapelsteen maakt het mogelijk prachtige vijvers, tuinbankjes of muurtjes in uw tuin te realiseren. Voor een duurzame verwerking raden wij aan om laag voor laag op te bouwen. Voor muurtjes tot 60 centimeter hoogte is een gestabiliseerde ondergrond voldoende, bij hogere muren raden wij een fundering aan.

Rock Walling Naturel Antraciet Prijs per m2

Hoog: 13 cm, Diep: 12 cm, Lang: 31,5 / 41,5 en 51,5 cm

Naturel Sahara

34,95

Niet geschikt voor aftrillen

Geschikt voor dakterras

Leisteen Antraciet

34,95

Mos- en algenwerend

Vuilwerend

Leisteen Sahara

34,95

Naturel Antraciet

34,95

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

Geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

Stroef

Leggen met voeg

Lichtgewicht

Kleurondersteunend

Voetcomfort

Vorstbestendig

55


Stone Walling Volledig nieuw in het assortiment!

56


betonelementen

Stone Walling Grijs / Zwart

Stone Walling Verona

Stone Walling Antraciet

Betonbiels Antraciet

Betonbiels Bruin / Zwart

sTOne WallinG

Volledig nieuw in ons assortiment is de Stone Walling. Een uitermate geslaagde ontwikkeling op het gebied van tuinmuren volgens de vele enthousiaste gebruikers. Ontwikkeld naar het voorbeeld van prachtige Italiaanse natuursteen muren is dit een uitermate geschikte stapelsteen voor hoge tuinmuren, robuuste vijvers en zelfs als grondkerende tuinmuur. Stone Walling heeft een prachtig klassieke uitstraling, is zeer constructief en uitermate sierlijk.

beTOnbielzen

Natuurlijke afscheidingen, het overwinnen van hoogteverschillen of juist het aanbrengen daarvan. Vijvers, trappen of blokhutfundamenten, deze alleskunner heeft het in zich! Veelzijdig in toepassing, visueel een juweeltje. Prijs per m2 / stuk

Niet geschikt voor aftrillen

Geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

Vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

Geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

Stroef

Leggen met voeg

Lichtgewicht

Kleurondersteunend

Voetcomfort

18 x 42 x 8 cm

12 x 20 x 65 cm

12 x 20 x 120 cm

Stone Walling Grijs / Zwart

49,95 p/m2

-

-

Stone Walling Verona

49,95 p/m2

-

-

Stone Walling Antraciet

49, p/m

-

-

Betonbiels Antraciet

-

5,95 p/s

10,95 p/s

Betonbiels Bruin / Zwart

-

5,95 p/s

10,95 p/s

95

2

Vorstbestendig

57


Stapelblok

Brickwall 58


betonelementen

Brickwall Antraciet

Brickwall Room

Catrock Antraciet

Brickwall Grijs / Zwart

Catrock Bruin / Zwart

bRiCKWall

Ook de Brickwall is een veelzijdig stapelelement. Door de afmeting zeer geschikt om op specifieke hoogte uit te komen en eenvoudig te verwerken in elke vorm. Door het brede kleurengamma is voor elke tuin wel een passende Brickwall te vinden.

Prijs per stuk

30 x 10 x 6,5 cm

31 x 11,5 x 10 cm

Brickwall Antraciet

1,95

-

Brickwall Room

1,95

-

Brickwall Grijs / Zwart

1,95

-

Catrock Antraciet

-

1,95

Catrock Bruin / Zwart

-

1,95

Niet geschikt voor aftrillen

Geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

Vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

Geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

Stroef

Leggen met voeg

Lichtgewicht

Kleurondersteunend

Voetcomfort

Vorstbestendig

59


Landelijk robuust leven 60


betonelementen

Granibiels Antraciet

Granibiels Room

Granibiels Granietgrijs

GRanibielzen

Met de Excluton Granibiels wordt het aanbrengen van verhogingen in uw tuin wel erg eenvoudig! Het creĂŤren van hoogteverschillen, tuinmuren en vijvers was nooit eerder zo gemakkelijk. De Granibiels is verkrijgbaar in drie eigentijdse kleuren.

Prijs per stuk

15 x 15 x 60 cm

Granibiels Antraciet

6,95

Granibiels Room

6,95

Granibiels Granietgrijs

6,95

Niet geschikt voor aftrillen

Geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

Vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

Geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

Stroef

Leggen met voeg

Lichtgewicht

Kleurondersteunend

Voetcomfort

Vorstbestendig

61


Stap voor Stap! 62


betonelementen

Traptrede Massief Antraciet

Traptrede Massief Grijs

Traptrede Zonder Neus Antraciet

Traptrede Met Neus Antraciet

TRapTReden

Chique, sierlijk en functioneel in ĂŠĂŠn. Onze traptrede is bij de juiste voorbereiding een ideaal product en zal uw tuin of entree net dat beetje meer geven! Prijs per stuk

18 x 40 x 100 cm

45 x 15 x 50 cm

40 x 20 x 40 cm

Traptrede Massief Antraciet

39,95

-

-

Traptrede Massief Grijs

39,95

-

-

Traptrede Met Neus Antraciet

-

27,95

-

Traptrede Zonder Neus Antraciet

-

-

11,95

Niet geschikt voor aftrillen

Geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

Vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

Geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

Stroef

Leggen met voeg

Lichtgewicht

Kleurondersteunend

Voetcomfort

Vorstbestendig

63


Robuust & Decoratief

64


betonelementen

U-Element Grijs

U-Element Antraciet

L-Element Grijs

L-Element Antraciet

Amsterdammertje

u- en l-elemenTen

Robuust, multi-inzetbaar, functioneel en decoratief zijn de woorden die ons U-Element goed beschrijven. Er worden hoogtes mee opgevangen, ze dienen als zitjes, als opslag voor haardhout en zelfs als keuken. Laat u zich op onze website inspireren door sfeerbeelden en bedenk hoe u ons element in uw tuin kunt verwerken!

Prijs per stuk

40 x 40 x 40 cm

40 x 40 x 50 cm

Niet geschikt voor aftrillen

Geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

Vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

Geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

Stroef

Leggen met voeg

Lichtgewicht

Kleurondersteunend

Voetcomfort

Vorstbestendig

60 x 40 x 34 cm

80 x 40 x 40 cm

100 x 40 x 50 cm

Klein 75 cm

Groot 105 cm

95

U-Element Grijs

-

16,

-

-

-

-

-

U-Element Antraciet

-

18,95

-

-

-

-

-

L-Element Grijs

15,95

-

22,95

37,95

45,50

-

-

L-Element Antraciet

21,95

-

28,95

45,50

53,95

-

-

-

-

-

-

Amsterdammertje

-

119,

95

139,95

65


Bloembakken Praktisch en sierlijk

66


betonnen bloembaKKen

RasTeRFlOR & HanGFlOR

Betonnen bloembakken met bodemstuk vormen de verticale tuin. Indien op de juiste manier gestapeld en beplant kan deze tuinmuur een groene oase worden waarin flora en fauna welig kunnen tieren. Dit type tuinmuur is een feest voor vogel- en tuinliefhebbers met een afkeer van schuttingen. Eenvoudig te stapelen tot een volwaardige erfafscheiding, makkelijk te beplanten en zeer duurzaam. Prijs per stuk Rasterflor Antraciet

60 x 40 x 25 cm

40 x 25 x 20 cm

10,95

-

Hangflor Ovaal Antraciet

-

4,

Hangflor Ovaal Bruin

-

4,25

Hangflor Ovaal Antraciet

Hangflor Ovaal Bruin

Niet geschikt voor aftrillen

Geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

Vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

Rasterflor Antraciet

Geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

Stroef

Leggen met voeg

Lichtgewicht

Kleurondersteunend

Voetcomfort

95

Vorstbestendig

67


Opsluitbanden Functioneel & Stevig

68


betonnen KantoPsluitingen

Opsluitband Grijs 100 cm Opsluitband Grijs 70 cm

Opsluitband Rood 100 cm Opsluitband Antraciet 70 cm

Opsluitband Antraciet 100 cm

OpsluiTbanden

Bij het afwerken van uw sierbestrating is het van belang dat u opsluitbanden gebruikt om de bestrating goed op te sluiten. Als de bestrating niet goed wordt opgesloten kan de bestrating verzakken aan de zijkanten. Naast het opsluiten van uw sierbestrating kunt u opsluitbanden ook gebruiken voor het scheiden van gras of het creĂŤren van een wandelpad met grind of split. Excluton biedt een breed assortiment opsluitbanden in allerlei soorten, maten en kleuren. Op deze manier kunt u uw bestrating perfect afwerken voor het beste resultaat. Uiteraard worden onze opsluitbanden volledig duurzaam in eigen productie geproduceerd. Niet geschikt voor aftrillen

Geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

Vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

Prijs per stuk

Geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

Stroef

Leggen met voeg

Lichtgewicht

Kleurondersteunend

Voetcomfort

Vorstbestendig

5 x 12 x 70 cm

5 x 18 x 70 cm

5 x 15 x 100 cm

6 x 15 x 100 cm

6 x 20 x 100 cm

6 x 30 x 100 cm

Opsluitband Grijs

1,65

2,45

2,50

2,75

3,25

4,95

Opsluitband Rood

-

-

2,25

3,25

Opsluitband Antraciet

3,

25

2,95

8 x 20 x 100 cm 10 x 20 x 100 cm 10 x 35 x 100 cm 12 x 25 x 100 cm

4,95

5,95

9,95

9,95

-

-

-

-

-

-

-

3,25

3,95

5,95

6,95

7,95

11,95

-

69


Afwerking

Duurzaam en topkwaliteit

70


betonnen KantoPsluitingen

Rondobandpalissade Antraciet

Quadrobandpalissade Antraciet

Mini Rondobandpalissade Antraciet

Mini Rondobandpalissade Bruin

Mini Quadrobandpalissade Antraciet

Duo Palissade met inkeping Antraciet

Niet geschikt voor aftrillen

Geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

Vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

Prijs per stuk

Geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

Stroef

Leggen met voeg

Lichtgewicht

Kleurondersteunend

Voetcomfort

Vorstbestendig

6 x 25 x 50 cm

6 x 40 x 50 cm

Rondobandpalissade Antraciet

-

-

8,

Quadrobandpalissade Antraciet

-

-

Mini Rondobandpalissade Antraciet

2,95

4,50

Mini Rondobandpalissade Bruin

2,

-

-

-

-

-

Mini Quadrobandpalissade Antraciet

2,95

4,50

-

-

-

-

Duo Palissade Met Inkeping Antraciet

-

-

-

-

1,75

2,95

95

8 x 50 x 50 cm

Ă˜ 6 cm

Ă˜ 8 cm

95

8,

-

-

-

8,95

-

-

-

-

-

-

95

8 x 25 x 100 cm

71


Kera Keramische Tegels Productinformatie

72


TOEPASSING Het is van groot belang dat u een product kiest dat geschikt is voor uw toepassing. Producten zonder afstandhouder, vellingrand, facet of een anderszins uitgevoerde splintervrije kop, alle siertegels, banenverbanden en alle producten dunner dan 6 centimeter zijn niet toepasbaar op opritten of mogen niet op enige wijze toegepast worden daar waar gebruik anders is dan voetverkeer. Dit omdat bij deze producten door zwaardere belasting dan voetverkeer, drukbelasting ervoor zorgt dat er scherven en/of stukken van het product kunnen springen. BESTELLEN In bijna elk tuinontwerp en/of vorm van uw tuin/oprit dient u bij het bestellen van uw bestratingsproducten rekening te houden met het zogenaamde “zaagverlies” en eventuele uitval van breuk of beschadiging tijdens verwerking. Om te voorkomen dat u moet nabestellen/bijbestellen, met alle extra kosten en eventuele risico’s op kleur- en/of structuurverschillen van dien, adviseren wij circa 5% meer te bestellen.

UItleg Iconen verwerkIngSkoSten keramISche tegelS verwerkingskosten circa € 20,00 p/m2 Dit product valt in de categorie relatief goedkoop te verwerken: circa € 20,00 per vierkante meter. Het product kan in een standaard zandbed worden gestraat en worden ingeveegd met zand. verwerkingskosten circa € 45,00 p/m2 Dit product valt in de dure categorie qua verwerkingskosten: circa € 45,00 per vierkante meter. De ondergrond bestaat uit Fundyking met een gestabiliseerde straatlaag waarin Stabiking is verwerkt en de bestrating zelf moet worden gevoegd.

CONTROLE BIj AFLEVERING Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dient u de materialen bij aflevering, dus voor verwerking, zorgvuldig te controleren op: juistheid, schade, breuk, kleur- en/of structuurverschil, alsmede corresponderende productiedata bij levering van meerdere pakketten van één en hetzelfde product. Hiermee voorkomt u teleurstelling tijdens de verwerking. U dient er echter wel rekening mee te houden dat bestrating kleine maat- en/of structuurverschillen, droogscheuren en kleine onvolkomenheden mag hebben. Eventuele gebreken dient u binnen 24 uur na levering bij uw leverancier kenbaar te maken. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud. Let op: wanneer u verschillende formaten van een product gaat combineren kan er sprake zijn van kleurverschil. Per productie kan de kleur afwijken ten opzichte van de getoonde samples in de presentatierekken/schowtuinen van de Excluton dealers en/of foto’s welke staan afgebeeld in dit magazine. Voor verwerkingsadvies en onderhoud kunt u het (volledige) productinformatieblad downloaden: www.excluton.nl

73


TOppROduCT

Het Paradepaard!

Kera Twice

74


Kera / Kera tWice

Blue

Black

Grey

Multicolor Prijs per m2

60 x 60 x 2 cm

60 x 60 x 4 cm

Kera Twice Blue

-

57,95

Kera Twice Grey

-

57,95

Kera Twice Black

-

57,95

Kera Twice Multicolor

-

57,95

Kera Blue

95

43,

-

Kera Black

43,95

-

Kera Multicolor

43,

-

95

KeRa TWiCe

DĂŠ abSolUte topper UIt het aSSortIment: kera twIce! De uitvinding op tuingebied van de afgelopen jaren. Innovatie vanuit de gedachte dat dingen beter, makkelijker, duurzamer en mooier kunnen. Onze R&D afdeling bracht twee werelden bij elkaar en deed dat met groot succes. Een unieke combinatie: topkwaliteit Italiaanse keramische tuintegels verlijmd op een onderlaag bestaand uit gemalen keramiek en cement. Groot voordeel is het relatief lage gewicht en de zeer eenvoudige/snelle verwerking. Hierdoor bespaart u op de duurdere verwerkingskosten ten opzichte van 2 cm dik. U kunt zich voorstellen, dit is ons paradepaard!

KeRa

Gaat uw voorkeur uit naar (de standaard) 2 cm dik? Geen probleem, deze dikte kunnen wij vanzelfsprekend ook leveren. Goedkoper in aanschaf, duurder in verwerking.

Niet geschikt voor aftrillen

Geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

Vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

Geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

Stroef

Leggen met voeg

Lichtgewicht

Kleurondersteunend

Voetcomfort

Vorstbestendig

75


Kera

Quite Light Paving Lichtgewicht, duurzaam en zeer onderhoudsvriendelijk!

76


Kera Quite light Paving / connect

Kera Quite Light Paving Black

Kera Quite Light Paving Grey

Kera Quite Light Paving Blue

Kera Quite Light Paving Multicolor

Kera Quite Light Paving Sol

Mes en Groef Systeem

Kera Connect Serena Antraciet

Kera Connect Mixed Grey

Kera Connect Granito Black

KeRa QuiTe liGHT paVinG

Kera Quite Light Paving 60 x 60 x 4 cm is leverbaar in vijf verschillende kleuren. Keramische tuintegels met een polyurethaan onderzijde voorzien van mes en groef. Lichtgewicht, eenvoudig te leggen zonder voeg en onkruidvrij. Voeg daar nog eens de unieke eigenschappen van keramische tegels aan toe! Mocht u deze tegels in uw woonkamer willen verwerken, dan kunnen wij ook 1 cm dik leveren.

KeRa COnneCT

In navolging op de Kera Quite Light kunnen wij vanaf dit jaar ook Kera Connect leveren. De Kera Connect wordt als een soort puzzelstuk, zonder dat u hierbij hoeft na te denken, gelegd en is exclusief bij ons verkrijgbaar! Omdat duurzaamheid en innovatie voor ons belangrijke items zijn, hebben wij deze samengebracht wat heeft geresulteerd in dit unieke product. Leverbaar in fancy kleuren en topkwaliteit keramiek.

Prijs per m2

60 x 60 x 1 cm

60 x 60 x 4 cm

Kera Quite Light Paving Black

-

59,95

Kera Quite Light Paving Grey

-

59,95

Kera Quite Light Paving Blue

-

59,95

Kera Quite Light Paving Multicolor

-

59,95

Kera Quite Light Paving Sol

-

59,95

Kera Black

95

29,

-

Kera Grey

29,95

-

Kera Blue

29,

95

-

Kera Multicolor

29,95

-

Kera Sol

29,95

-

Kera Connect Granito Black

-

59,95

Kera Connect Serena Antraciet

-

59,95

Kera Connect Mixed Grey

-

59,95

Niet geschikt voor aftrillen

Geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

Vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

Geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

Stroef

Leggen met voeg

Lichtgewicht

Kleurondersteunend

Voetcomfort

Vorstbestendig

77


Gebakken Bestrating

Productinformatie

78


TOEPASSING Het is van groot belang dat u een product kiest dat geschikt is voor uw toepassing. Producten zonder afstandhouder, vellingrand, facet of een anderszins uitgevoerde splintervrije kop, alle siertegels, banenverbanden en alle producten dunner dan 6 centimeter zijn niet toepasbaar op opritten of mogen niet op enige wijze toegepast worden daar waar gebruik anders is dan voetverkeer. Dit omdat bij deze producten door zwaardere belasting dan voetverkeer, drukbelasting ervoor zorgt dat er scherven en/of stukken van het product kunnen springen. BESTELLEN In bijna elk tuinontwerp en/of vorm van uw tuin/oprit dient u bij het bestellen van uw bestratingsproducten rekening te houden met het zogenaamde “zaagverlies” en eventuele uitval van breuk of beschadiging tijdens verwerking. Om te voorkomen dat u moet nabestellen/bijbestellen, met alle extra kosten en eventuele risico’s op kleur- en/of structuurverschillen van dien, adviseren wij circa 5% meer te bestellen. CONTROLE BIj AFLEVERING Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dient u de materialen bij aflevering, dus voor verwerking, zorgvuldig te controleren op: juistheid, schade, breuk, kleur- en/of structuurverschil, alsmede corresponderende productiedata bij levering van meerdere pakketten van één en hetzelfde product. Hiermee voorkomt u teleurstelling tijdens de verwerking. U dient er echter wel rekening mee te houden dat bestrating kleine maat- en/of structuurverschillen, droogscheuren en kleine onvolkomenheden mag hebben. Eventuele gebreken dient u binnen 24 uur na levering bij uw leverancier kenbaar te maken. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud. Let op: wanneer u verschillende formaten van een product gaat combineren kan er sprake zijn van kleurverschil. Per productie kan de kleur afwijken ten opzichte van de getoonde samples in de presentatierekken/schowtuinen van de Excluton dealers en/of foto’s welke staan afgebeeld in dit magazine. KALKUITSLAG Verschijnt er witte uitslag op uw bestrating? Geen nood, regelmatig schrobben met schoon water zorgt ervoor dat de witte uitslag na verloop van tijd vanzelf verdwijnt. Voor verwerkingsadvies en onderhoud kunt u het (volledige) productinformatieblad downloaden: www.excluton.nl

79


Straatbakstenen Grondstof van eigen bodem

80


gebaKKen WaalFormaat

GebaKKen WaalFORmaaT

Oud Abcoude

Oud Amsterdam

Oud Breda

Straatbakstenen worden voornamelijk geproduceerd uit grondstof van eigen bodem en wel uit de beddingen van onze rivieren. Daarin wordt klei gewonnen en van deze klei wordt een homogeen mengsel gemaakt. Dit mengsel wordt in vormen geperst en daarna gebakken in ovens tot soms wel 1200 graden. Dit is een essentieel verschil met stenen van beton, deze worden namelijk niet gebakken. Prijs per m2

Oud Loosdrecht

Oud Maarssen

Oud Reeuwijk

20 x 5 x 8,5 cm

Oud Abcoude

49,

-

Oud Amsterdam

49,95

-

Oud Breda

49,95

-

Oud Loosdrecht

-

37,95

Oud Maarssen

-

47,95

Oud Reeuwijk

-

42,95

Oud Rotterdam

47,95

-

Oud Utrecht

47,95

-

-

37,95

Oud Vinkeveen

Oud Rotterdam

Oud Utrecht

21 x 5 x 6 cm

95

Niet geschikt voor aftrillen

Geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

Vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

Oud Vinkeveen

Geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

Stroef

Leggen met voeg

Lichtgewicht

Kleurondersteunend

Voetcomfort

Vorstbestendig

81


Natuursteen Productinformatie

82


CONTROLE BIj AFLEVERING Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dient u de materialen bij aflevering, dus voor verwerking, zorgvuldig te controleren op: juistheid, schade, breuk, kleur- en/of structuurverschil, alsmede corresponderende productiedata bij levering van meerdere pakketten van één en hetzelfde product. Hiermee voorkomt u teleurstelling tijdens de verwerking. U dient er echter wel rekening mee te houden dat bestrating kleine maat- en/of structuurverschillen, droogscheuren en kleine onvolkomenheden mag hebben. Eventuele gebreken dient u binnen 24 uur na levering bij uw leverancier kenbaar te maken. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud. Let op: wanneer u verschillende formaten van een product gaat combineren kan er sprake zijn van kleurverschil. Per productie kan de kleur afwijken ten opzichte van de getoonde samples in de presentatierekken/schowtuinen van de Excluton dealers en/of foto’s welke staan afgebeeld in dit magazine.

NATUURSTEEN Natuursteen is een prachtig product. Het heeft een unieke uitstraling en kan op vele manieren worden nabewerkt en toegepast. Op natuursteen kan worden geleefd. Het is eenvoudig te onderhouden, zeer duurzaam en kan tegen een stootje! Echter, voor een mooi resultaat zijn deskundig advies en vakmanschap vereist; laat u compleet en deskundig voorlichten door een vakhandelaar, professioneel verwerker of gecertificeerd hovenier. Voor verwerkingsadvies en onderhoud kunt u het (volledige) productinformatieblad downloaden: www.excluton.nl

83


Natuursteen Internationale allure

84


NATUURSTEENTEGELS

PRESIDENT

Internationale allure; die uitstraling is kenmerkend voor het graniet van de President-collectie. Ooit ontstaan door kristallisatie van gloeiende magma diep in de aarde. Nu koel, beheerst en karaktervol in al zijn gedaanten. Soms ruw en ongepolijst, dan weer spiegelend als het wateroppervlak op een windloze dag, maar ĂĄltijd met een zachte schittering. De grofkorrelige kristallijn van kwarts, veldspaat en mica kan de sfeer oproepen van presidentiĂŤle vertrekken en lounges, maar ook van warm glinsterend zand en van koele ijskristallen.

President Black *

President Dark Grey *

President Grey *

President Verzoet Black

President Leather Black Diamond

Multicolor Slate

Siam Bluestone Verzoet

Route 66 Kwartsiet Nevada Black

Route 66 Kwartsiet California Green

NATUURSTEEN TEGELS

Per product zijn er verschillende producteigenschappen van toepassing. Voor de juiste producteigenschappen raadpleeg de website: www.excluton.nl

De Siam Bluestone is een stijlvolle natuursteen tegel van blauwsteen. Deze verzoete uitvoering is bovendien minder vatbaar voor vocht en vuil. Prijs per m2 **

50 x 50 x 2,5/3 cm

President Black *

69,

President Dark Grey *

46,95

President Grey *

60 x 60 x 2,5/3 cm

95

80 x 80 x 2,5/3 cm

60 x 40 x 3 cm

75,

89,

45,95

46,95

-

95

95

64,

95

30 x 80 x 3 cm

20 x 5 x 5 cm

-

-

43,95

-

41,95

41,95

48,95

39,95

-

-

President Verzoet Black

-

79,00

89,00

-

-

-

President Leather Black Diamond

-

89,00

99,00

-

-

-

Multicolor Slate

-

41,

95

54,95

-

-

-

Siam Bluestone Verzoet Met Facet

39,95

39,95

54,95

-

-

63,95

Siam Bluestone Verzoet Getrommeld

39,95

39,95

54,95

-

-

62,95

Siam Bluestone Gevlamd & Geborsteld

42,

42,

54,

-

-

-

Route 66 Kwartsiet Nevada Black

-

99,00

-

-

95,00

-

Route 66 Kwartsiet California Green

-

75,00

-

-

69,95

-

Mustang

-

42,

-

-

-

95

95

95

95

59,

00

* Bewerking: Gevlamd & Geborsteld ** Betreft dagprijzen, voor de actuele prijzen raadpleeg uw Excluton dealer.

85


Duurzaam uit eigen productie

86


natuursteen / vijverranden / Palissaden / traPtreden / oPsluitbanden

Siam Bluestone Vijverrand Verzoet Blauwsteen

Siam Bluestone Vijverrand Verzoet Blauwsteen Hoekstuk

Siam Bluestone Palissade Verzoet Blauwsteen

Siam Bluestone Traptrede Verzoet Blauwsteen

Siam Bluestone Traptrede Gevlamd Geborsteld Blauwsteen

Siam Bluestone Opsluitband Verzoet Blauwsteen

President Traptrede Gevlamd Geborsteld Black

President Traptrede Gevlamd Geborsteld Dark Grey

President Palibando Gevlamd Geborsteld Dark Grey / Verzoet Black

Basalt Paaldak Verzoet

Prijs per stuk

Per product zijn er verschillende producteigenschappen van toepassing. Voor de juiste producteigenschappen raadpleeg de website: www.excluton.nl

Basalt Muurdak Verzoet

100 x 20 x 3 cm

100 x 30 x 3 cm

100 x 35 x 3 cm

11,95

14,95

18,95

-

-

Siam Bluestone Vijverrand Verzoet Blauwsteen Hoekstuk

-

-

-

-

Siam Bluestone Traptrede Verzoet Blauwsteen

-

-

Siam Bluestone Traptrede Gevlamd Geborsteld Blauwsteen

-

-

Siam Bluestone Vijverrand Verzoet Blauwsteen

Prijs per stuk

100 x 35 x 15 cm 50/50 x 20 x 3 cm 50/50 x 30 x 3 cm

50/50 x 35 x 3 cm

-

-

14,

14,

-

95

79,

-

-

-

-

79,95

-

-

-

95

95

14,95

50 x 12 x 12 cm

75 x 12 x 12 cm

100 x 12 x 12 cm

55 x 55 x 4-6 cm

100 x 45 x 4-6 cm

Siam Bluestone Palissade Verzoet Blauwsteen

11,95

15,95

19,95

-

-

President Palissade Gevlamd Geborsteld Black

14,

22,

36,

-

-

Basalt Muurdak Verzoet

-

-

-

-

119,95

Basalt Paaldak Verzoet

-

-

-

89,95

-

100 x 15 x 5 cm

100 x 15 x 6 cm

100 x 20 x 5 cm

100 x 20 x 6 cm

100 x 35 x 15 cm

14,95

16,95

16,95

18,95

-

President Traptrede Gevlamd Geborsteld Black

-

-

-

-

145,00

President Traptrede Gevlamd Geborsteld Dark Grey

-

-

-

-

79,00

President Palibando Verzoet Black

-

-

-

32,95

-

President Palibando Gevlamd Geborsteld Dark Grey

-

-

-

18,

-

Prijs per stuk Siam Bluestone Opsluitband Verzoet Blauwsteen

95

95

95

95

87


Tijdloos, prachtig en natuurlijk

Flagstones Helemaal terug van weggeweest

88


Flagstones

Flagstones Karistos Green

Flagstones Karistos Black Prijs per m2 / stuk

Flagstones Karistos Siki

Flagstones Karistos Brown

Flagstones Kwartsiet Kavala

Tufsteen Stapelblok

Niet geschikt voor aftrillen

Geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

Vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

Geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

Stroef

Leggen met voeg

Lichtgewicht

Kleurondersteunend

Voetcomfort

Vorstbestendig

Dikte 20-35 mm

37 x 11 x 11 cm

37 x 15 x 11 cm

37 x 20 x 11 cm

Flagstones Karistos Green

29,95 p/m2

-

-

-

Flagstones Karistos Siki

34, p/m

2

-

-

-

Flagstones Kwartsiet Kavala

29,95 p/m2

-

-

-

Flagstones Karistos Black

39,95 p/m2

-

-

-

Flagstones Karistos Brown

39,95 p/m2

-

-

-

-

3, p/s

3, p/s

4, p/s

Tufsteen Stapelblok

95

50

95

75

89


90


sierKeien in gaas

Breuksteen Geel

Breuksteen Grijs

Breuksteen Basalt

Portugees Graniet

Gletsjerkeien Bont

Grauwacke

Maaskeien Bont

Lavastenen

Morane Keien

Soort

Maat

Prijs per ton (1000kg)

Breuksteen Geel

6-10 cm

225,00

Breuksteen Geel

10-30 cm

215,00

Breuksteen Grijs

6-10 cm

195,00

Breuksteen Grijs

10-30 cm

195,00

Breuksteen Basalt

6-10 cm

195,00

Portugeel Graniet

4-6 cm

295,00

Portugees Graniet

9-11 cm

285,00

Portugees Graniet

14-16 cm

285,00

Gletsjerkeien Bont

25-40 cm

245,00

Grauwacke

10-30 cm

165,00

Maaskeien Bont

10-30 cm

195,

Lavastenen

10-20 cm

275,00

Morane Keien

10-30 cm

215,00

Niet geschikt voor aftrillen

Geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

Vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

00

Geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

Stroef

Leggen met voeg

Lichtgewicht

Kleurondersteunend

Voetcomfort

Vorstbestendig

Sierkeien maken het af! 91


Siergrind en Split Oud en klassiek

92


ZAKGOED & BIG BAGS

Arctic Blue

Ardenner Split Geel

Ardenner Split Grijs

Ardenner Split Rood / Paars

Basalt Split

Canadian Slate Aubergine

Canadian Slate Zwart

Gravier d’Or Jaumont

Grauwacke Split

Koppelstone Split Zwart

Carrara Split

Graniet Split Grijs

Koppelstone Split Geel

Lava Split

Carrara Rond

Graniet Split Rood

Koppelstone Split Rood

Mijnsplit

SPLIT

Het gebruik van split zorgt voor een mooie afwerking van uw tuin, maar split kopen kan een moeilijke opgave zijn. Welke soorten passen mooi bij uw tuindesign en waar moet u precies op letten bij het uitzoeken van split? Excluton biedt u een ruim assortiment van topkwaliteit, voor iedere tuin hebben wij een geschikte oplossing. Op onze website bieden wij u bij iedere soort een uitgebreide collectie met sfeerbeelden van verschillende toepassingen en kleurcombinaties, zo kunnen wij u zoveel mogelijk ondersteunen bij het kopen van split. Zakgoed 25 kg (prijs per stuk)

Bigbag (Prijs per 1000 kg)

8-16 mm

6,50

265,00

Arctic Blue

16-25 mm

6,95

265,00

Ardenner Split Geel

8-16 mm

4,95

175,00

Ardenner Split Grijs

8-16 mm

3,

95

149,00

Ardenner Split Grijs

16-25 mm

4,

50

165,00

Ardenner Split Rood / Paars

10-20 mm

6,95

249,00

Basalt Split

2-5 / 8-11 mm

3,95

195,00 / 185,00

Basalt Split

16-25 mm

3,95

175,00

Soort

Maat

Arctic Blue

Canadian Slate Aubergine

10-30 mm

8,

Canadian Slate Zwart

10-20 mm

8,95

255,00

-

Carrara Split

9-12 mm

8,95

350,00

Carrara Rond

12-16 / 16-25 / 25-40 / 40-60 mm

9,95

350,00

Gravier d’Or Jaumont

0-5 mm

-

185,00

Graniet Split Grijs

8-16 mm

7,

95

249,00

95

95

Graniet Split Grijs

16-32 mm

6,

Graniet Split Rood

8-16 mm

3,95

185,00

-

Grauwacke Split

8-16 mm

3,95

175,00

Koppelstone Split Geel

1-3 mm

8,

Koppelstone Split Rood

1-3 mm

8,95

-

Koppelstone Split Zwart

1-3 mm

5,95

-

Lava Split

8-16 mm

Mijnsplit

10-20 mm

Niet geschikt voor aftrillen

Geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

Vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

95

-

4,

95

265,00

3,

50

155,00

Geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

Stroef

Leggen met voeg

Lichtgewicht

Kleurondersteunend

Voetcomfort

Vorstbestendig

93


94

Oog voor detail


ZaKgoed & big bags

Rosso Verona Split

Safari Split Extra

Schelpen

Ophoogzand Soort

Tarifa Split

Tumbled Levanto Grijs

Yellow Sun

Beach Pebbles Grijs

Grind Genuanceerd

Taunus Kwarts

Tumbled Levanto Zwart

Porfiersplit Groen

Beach Pebbles Zwart

Wit Grind

Tiroler Rood Marmer

Utah Mix

Porfietsplit Rood

Morane Grind

Castle Grind

ZIlverzand Maat

Franse Boomschors Zakgoed 25 kg Bigbag (prijs per stuk) (Prijs per 1000 kg) -

Rosso Verona Split

9-12 mm

8,95

Safari Spit Extra

8-16 mm

4,95

-

Schelpen

8-16 mm

4,95

115,00

Tarifa Split

9-12 mm

6,75

285,00

Taunus Kwarts

8-16 mm

5,50

235,00

Taunus Kwarts

16-32 mm

5,

Tiroler Rood Marmer

8-16 mm

9,95

395,00

Tumbled Levanto Grijs

16-25 mm / 30-60 mm

17,95

-

Tumbled Levanto Zwart

16-25 / 30-60 mm

17,95

-

Utah Mix

9-12 mm

6,75

395,00

Yellow Sun

6-10 / 8-16 mm

4,95

-

Yellow Sun

10-20 mm

-

175,00

Yellow Sun

6-10 mm

-

175,00

50

-

Profiersplit Groen

8-16 mm

4,50

-

Profiersplit Rood

8-16 mm

5,25

195,00

Beach Pebbles Grijs

40-60 mm

16,95

-

Beach Pebbles Zwart

40-60 mm

16,95

-

Nero Elegance

30-60 mm

-

185,00

Bemeste Tuinaarde

-

-

95,00

Franse Boomschors

-

7,95

125,00

Morane Grind

8-16 / 16-32 mm

4,50

-

Morane Grind

30-60 mm

4,

Grind Genunaceerd

2-5 / 5-8 / 8-16 / 15-30 mm

2,95

125,00

Grind Genunaceerd

30-60 mm

3,95

145,00

Wit Grind

8-16 / 16-32 mm

4,50

175,00

Castle Grind

5-7 mm (20 kg)

5,95

-

Ophoogzand

-

95

-

2,

95

99,00

95

-

Basalt Voegzand

0-2 mm

4,

Graphite Black Sparkle

0,2-0,5 mm (20 kg)

11,95

-

Brekerzand

0-4 mm

3,50

125,00

Metselzand

0-3 mm

2,95

99,00

Speelzand

-

2,

95

99,00

95

-

Voegzand

0-2 mm

2,

Zilverzand

-

3,95

-

Schoon Vulzand

-

-

99,00

Fundyking

1-3 mm

-

125,00

95


Tijdloos, accessoires Maken uw tuin compleet! prachtig en natuurlijk

96


accessoires

Topgoot Zwart Kunststof met Mazenrooster

Topgoot Verzinkt met Stalen Gleuvenrooster

Topgoot Zilvergrijs met Staafrooster

Topgoot met Onderuitlaat en 2 Sluitstukken

Topgoot Stankafsluiter met Bladopvanger, Onderuitlaat en 2 Sluitstukken

King-Fix Ultra Drain Silverline Watergoot 100 cm (Verpakt per 4 stuks)

King-Fix Ultra Drain Silverline Hoekstuk

King-Fix Ultra Drain Silverline Afvoerput 202 x 202 x 213 mm

King-Fix Ultra Drain Silverline T-Stuk

King-Fix Ultra Drain Silverline Sluitstuk

King-Fix Ultra Drain Silverline Cleaningset / Los Rooster

Topgoot Zwart Verholengoot

Soort

King-Fix Ultra Drain Silverline Verbindingsstuk

King-Fix Ultra Drain Silverline Zijafvoer

King-Fix Ultra Drain Silverline Eindstuk / Mof

King-Fix Ultra Drain Silverline Benedenafvoer

Niet geschikt voor aftrillen

Geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

Vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

Prijs per stuk

Topgoot Zwart Kunststof met Mazenrooster

16,95

Topgoot Verzinkt met Stalen Gleuvenrooster

16,95

Topgoot Zilvergrijs met Staafrooster

20,95

Topgoot Zwart Verholengoot

21,95

Topgoot met Onderuitlaat en 2 Sluitstukken

12,95

Topgoot Stankafsluiter met Bladopvanger, Onderuitlaat en 2 Sluitstukken

16,95

Topgoot Hoekoplossing

31,95

King-Fix Ultra Drain Silverline Watergoot 100 cm (Verpakt per 4 stuks)

99,95

King-Fix Ultra Drain Silverline Hoekstuk

26,95

King-Fix Ultra Drain Silverline Afvoerput 202 x 202 x 213 mm

35,95

King-Fix Ultra Drain Silverline T-Stuk

26,95

King-Fix Ultra Drain Silverline Sluitstuk

5,95

King-Fix Ultra Drain Silverline Cleaningset / Los Rooster

7,95

Geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

King-Fix Ultra Drain Silverline Verbindingsstuk

5,95

Stroef

Leggen met voeg

Lichtgewicht

King-Fix Ultra Drain Silverline Eindstuk / Mof

8,95

King-Fix Ultra Drain Silverline Zijafvoer

26,95

Kleurondersteunend

Voetcomfort

King-Fix Ultra Drain Silverline Benedenafvoer

26,95

Vorstbestendig

97


Tijdloos, prachtig en natuurlijk

98


accessoires

King-Fix Ultra Drain Blackline Watergoot Graphite 100 cm (Verpakt per 4 stuks)

King-Fix Ultra Drain Blackline Zijafvoer Graphite

King-Fix Ultra Drain Blackline Benedenafvoer Graphite

King-Fix Ultra Drain Blackline Hoekstuk Graphite

King-Fix Ultra Drain Blackline T-Stuk Graphite

Grindmat Zwart 115 x 80 x 3,8 / 2,5 mm

Stabiking 25 kg

King- Assistent Voegmiddel Plus 20 kg Beige / Antraciet / Grijs

Soort

Niet geschikt voor aftrillen

Geschikt voor dakterras

Mos- en algenwerend

Vuilwerend

Onderhoudsvriendelijk

Uitbloei remmend

King-Fix Ultra Drain Blackline Cleaningset / Los Rooster Graphite

Grindmat Wit 115 x 80 x 3,8 / 2,5 mm

Geschikt voor oprit

Niet geschikt voor oprit

Ecologisch & duurzaam

Stroef

Leggen met voeg

Lichtgewicht

Kleurondersteunend

Voetcomfort

Vorstbestendig

Prijs per stuk

King-Fix Ultra Drain Blackline Watergoot Graphite 100 cm (Verpakt per 4 stuks)

139,00

King-Fix Ultra Drain Blackline Zijafvoer Graphite

29,95

King-Fix Ultra Drain Blackline Benedenafvoer Graphite

29,95

King-Fix Ultra Drain Blackline Hoekstuk Graphite

29,95

King-Fix Ultra Drain Blackline T-stuk Graphite

29,95

King-Fix Ultra Drain Blackline Cleaningset / Los Rooster Graphite

9,95

Stabiking Plus 25 kg

12,95

King-Assistent Voegmiddel / Beige / Antraciet / Grijs 20 kg

59,95

Grindmat Wit 115 x 80 x 3,8 / 2,5 mm

16,95

Grindmat Zwart 115 x 80 x 3,8 / 2,5 mm

15,95

99


100


RusTiCslaTe anTRaCieT

noviton Florence

60Plus

Soft Comfort Grezzo

Xtra Grijs 101


60plus soft Finish lucca

Puras Terras-tegels anTRaCieT

102

anTRaCieT

Oprit-stenen imperial black


Catrock

anTRaCieT

Abbeystones Zomerbont

Linia Palissade

Kera Twice Grey 103


104


Flagstones

Karistos Brown gebakken waalformaat OUD UTRECHT

SIerSplIt Utah mIx

President Black

105


106


Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld. Indien de informatie onjuistheden blijkt te bevatten, kan Excluton daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Kleuren in dit magazine kunnen afwijken van de werkelijkheid. Vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Correspondentieadres

Bezoekadres

Excluton B.V.

Waalbandijk 155

Postbus 74

6651 KD Druten

6650 AB Druten

info@excluton.nl

TM

www.excluton.nl Dit magazine is een uitgave van Excluton B.V. Š 2017 Alle rechten zijn voorbehouden. Realisatie / Eindredactie:

Vormgeving & Druk:

Excluton

Weemen Druten

Frank van Leeuwen

Debbie Huijsmans / Caro Ekstijn


www.excluton.nl

Excluton magazine nl digitaal  

Tuin Magazine sierbestrating Sfeer en Inspiratie Excluton

Excluton magazine nl digitaal  

Tuin Magazine sierbestrating Sfeer en Inspiratie Excluton