Page 11

www.zevenaarpost.nl

Rijnwaarden/Zevenaar Post · woensdag 30 december 2015 · 11

vak van uw duobak kwijt. Vertrouwt u het niet helemaal, maak dan het afval even nat. Alvast bedankt voor uw medewerking.

G R AT I S PAR KER EN VANAF 15.0 0 U U R Op 31 december gelden in de gemeente Zevenaar andere eindtijden voor het betaald parkeren. Dit heeft te maken met de plaatsing van speciale kappen op de parkeerautomaten ter voorkoming van schade door vuurwerk. De vuurwerkkappen worden die middag geplaatst en de eindtijd van de parkeerautomaten wordt ingesteld op 15.00 uur. Dat geldt voor de systemen voor contante betaling, Stadspasparkeren en GSM-/mobiel parkeren. De parkeerautomaten accepteren alleen muntgeld/chip/pin tot 15.00 uur en er kan alleen een ticket worden gekocht tot 15.00 uur. Op zaterdag 2 januari 2015 worden de vuurwerkkappen vanaf 09.00 uur weer verwijderd en is het betaald parkeren weer van kracht.

O U D PAPI ER De gemeente Zevenaar zamelt maandelijks papier in. Hieronder leest u wanneer de inzameling in uw wijk is. De inzameling is overdag, tenzij anders is vermeld. Papier alleen aanbieden op de aanbiedplaatsen. Graag bundelen en de plastic folies verwijderen. Papier van bedrijven nemen de inzamelaars niet mee.. Datum Woensdag 30 december Zaterdag 2 januari Maandagavond 4 januari

Plaats CSchaapsdrift, De Horst, Bloemenkamp, ‘t Grieth, Koningslinde + Broek Giesbeek Zonnemaat Noord, flats Zonnemaat en Hunneveldweg

PL A ST I C Datum Dinsdag 5 januari

Plaats Lentemorgen 1/Molenwijk/Het Grieth/Bloemenkamp Zonnemaat/Methen/ Riverparc

WAT I S ER D EZE W EEK T E D O EN I N ZE V ENA AR ? In samenwerking met inDeLiemers.nl Kijk voor het totale overzicht van evenementen op www.zevenaar.nl.

EN Q U Ê T E COM MU N I C AT I E De gemeente Zevenaar wil graag weten wat inwoners van de communicatie van de gemeente vinden. Onderstaande enquête kunt u eenvoudig online invullen via : https://www.zevenaar.nl/enquete-gemeentelijke-communicatie. U kunt ook de onderstaande enquête invullen en opsturen naar de gemeente: Gemeente Zevenaar Postbus 10 6900 AA Zevenaar

"

30 december 2015

t/m 28 februari 2016 29-30 december

Expositie George Geutjes Phantim Boy

Kerkstraat 16 Wittenburgstraat 14

2016 2 januari 3 januari 4 januari 6 januari 8 januari 10 januari

TOP 2000 Avond Winterfair Vrijdag & Sandfort Harrie Babba, Johm van Eerd Luider & Van Dorselaar Nieuwjaar met Isselthaler Musikanten

Oude Doesburgsrweg 24 Kerkstraat Giesbeek Bommersheufsestraat 62 Bommersheufsestraat 62 Bommersheufsestraat 62 Pr. Margrietlaan 3a Angerlo

EN Q U Ê T E COM MU N I C AT I EB EH O EF T EN G EM EEN T E ZE VENA AR

De onderstaande vragen en stellingen gaan over de communicatie van de gemeente Zevenaar met u als inwoner. De gemeente wil graag weten wat u verwacht op het gebied van communicatie en wat er eventueel nogverbeterd kan worden. Wij danken u alvast voor uw medewerking. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 5 minuten in beslag. Enquête communicatiebehoeften gemeente Zevenaar De gemeente communiceert over voldoende onderwerpen.* ! Ja, zeker ! Ja, meestal ! Nee, niet echt ! Nee, totaal niet ! Geen mening

2.

De gemeente informeert mij over onderwerpen die voor mij belangrijk zijn.* ! Ja, altijd ! Ja, meestal

3.

Over welke onderwerpen zou de gemeente (meer) moeten communiceren?

4.

De gemeente heeft sinds kort een nieuwe website. Op de website van de gemeente vind ik...* ! Precies de informatie die ik zoek ! De meeste informatie die ik zoek ! Te weinig informatie die ik zoek; ik mis... ! Totaal niet de informatie die ik zoek; ik mis... ! Ik bezoek nooit de website van de gemeente

5.

Ik ben tevreden over de middelen die de gemeente gebruikt voor communicatie.* ! Ja, helemaal ! Ja, redelijk ! Nee, niet echt ! Nee, totaal niet Ik ben tevreden over de middelen die de gemeente gebruikt voor communicatie.*

6.

Welke middelen zou de gemeente (meer) moeten inzetten voor de communicatie met inwoners? ! Borden en posters ! Brieven ! Inloopbijeenkomsten ! Sociale media ! Website ! Anders, namelijk...

7.

Ik vind sociale media (zoals Twitter, Facebook en Youtube) een goede aanvulling op de communicatie van een gemeente.* ! Ja ! Nee ! Geen mening

8.

De gemeente Zevenaar is momenteel niet actief op Facebook. Vindt u dat de gemeente Zevenaar Facebook moet gebruiken als aanvulling op de bestaande communicatie?* ! Ja ! Nee ! Geen mening

9.

De communicatie van de gemeente met inwoners geef ik het cijfer...* ! 1 ! 6 ! 2 ! 7 ! 3 ! 8 ! 4 ! 9 ! 5 ! 10

10. Heeft u tot slot nog suggesties voor de communicatie van de gemeente?

11. Wat is uw woonplaats?* ! Angerlo ! Babberich ! Giesbeek ! Lathum ! Zevenaar ! Ik woon niet de in de gemeente Zevenaar 12 Wat is uw geslacht?* ! Man ! Vrouw 13. Wat is uw leeftijd?*

"

1.

Profile for Wegener

Zevenaar Post week53  

Zevenaar Post

Zevenaar Post week53  

Zevenaar Post

Profile for weeklies
Advertisement