Page 11

ďƒœ www.devonk.nl

De Vonk • woensdag 11 september 2013 • 11

Ad Cardon is tevreden ‘Het is goed dat Landvast bij het Havenfestival betrokken wordt’ Het Havenfestival in vele opzichten op de kaart. Alle reden dus om een bezoekje te brengen aan wethouder Ad Cardon, die onder andere economische zaken in zijn portefeuille heeft. Hij is in Zeeland geboren, maar ziet Alblasserdam als zijn tweede thuis.

U Alblasserdam “Toen ik hier in het begin van de jaren zeventig kwam wonen ben ik al snel lid geworden van het PaardenmarktcomitĂŠ, waarin bekende namen zaten als J.U. Smit en Gerrit Baanâ€?, vertelt de wethouder. “De lokale gemeenschap draag ik een warm hart toe. Ik heb de ontwikkeling van het Havenfestival met veel belangstelling gevolgd. Voormalig burgemeester Ad van den Berg heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Dat initiatief was uiteraard prima, maar je moet in een openbare functie oppassen dat je geen twee petten op krijgt. Het is goed dat er in het huidige Havenfestival bestuur geen mensen uit de actieve politiek zitten, maar wel iemand met de vereiste know-how als oud-raadslid AndrĂŠ Ruikes.â€?

Leven “Evenementen als de Paardenmarkt, Alblas Pop, Midzomermarkt, Molentochten en natuurlijk het Havenfestival zetten Alblasserdam op de kaart en brengen leven in de brouwerij.

Een ander positief punt is dat de middenstand er wel bij vaart. Aan de ons de taak om te zorgen dat het dorp het bezoeken waard blijft. Om die reden hecht ik veel waarde aan onze Rijksen gemeentelijke monumenten en beschermde dorpsgezichten. Bezoekers moeten hier met plezier kunnen rondlopen. Een ander pluspunt is dat het dorp via het water prima bereikbaar is.� De wethouder pleit voor een goede samenwerking tussen de winkeliers en de toeristische sector. “Met name Ilse van der Plas van het Toeristisch Informatiecentrum in het brugwachtershuisje speelt hierin een belangrijke rol.�

Voldoening Ad Cardon constateert met voldoening dat de camperparkeerplaats naast cultureel centrum Landvast de afgelopen weken overvol was met campers uit binnen- en (vooral) buitenland. Hij praat vol lof over het culturele centrum. “Veel mensen uit omliggende plaatsen komen voor een bioscoopje in Landvast.

Je kunt er zonder problemen met het hele gezin naar toe, er is voldoende parkeergelegenheid en er zijn prachtige zalen voor de meest uiteenlopende voorstellingen.� “Het is mooi dat ook de eerste en tweede avond van de Haven-

festival week in Landvast worden gehouden. Ik vind het ook prachtig dat onze plaatselijke muziekverenigingen Excelsior en Soli Deo Gloria samen de openingsavond voor hun rekening nemen�, vervolgt wethouder Cardon.

Leefbaarheid Na de dip van een aantal jaren geleden heeft de gemeente Alblasserdam de boekhouding weer goed op orde. “Dit stelt ons in staat om de leefbaarheid verder te verbeteren. Ik ben heel blij dat bin-

nenkort de eerste paal voor de bouw van het nieuwe zwembad wordt geslagen. We wonen in een waterrijk gebied en het is belangrijk dat er voor de jeugd goede faciliteiten zijn om te leren zwemmen�, aldus wethouder Ad Cardon.

RENOAUTO.NL KIJK VOOR MEER TOP OCCASIONS OP:

RENO SLIEDRECHT B.V. Lelystraat 24, 3364 AY Sliedrecht Tel.: 0184 - 411 662

RENO DORDRECHT B.V. Nijverheidstraat 65, 3316 AP Dordrecht Tel.: 078 - 613 92 44

Auto van de week

Auto van de week

+RQGD&LYLF+\EULG GUV(OHJDQFH

6X]XNL6ZLIWGUV &RPIRUW($666

=ZDUW0NP

*DODFWLF*UD\NP

&OLPDWHFRQWURO/0YHOJHQJppQZHJHQEHODVWLQJWRW SDUNHHUVHQVRUHQ7UDFWLRQFRQWURO$XWRPDDW&UXLVHFRQWURO (OHNWULVFKHUDPHQHQVSLHJHOV&HQWUDOHGHXUYHUJUHQGHOLQJPHW DIVW%HGLHQLQJHWF

$LUFR5DGLRFGPSXVEPHWVWXXUEHGLHQLQJ$%6HQ(63 &HQWUDOHGHXUYHUJUHQGHOLQJPHWDIVWEHGLHQLQJHOHNWULVFKH UDPHQHQ YHUZDUPEDUH VSLHJHOV6WRHOYHUZDUPLQJHWF

9950,-

11950,-

6X]XNL$OWR*$GUV1Z$3. 6X]XNL$OWR*$GUV1Z$3. 6X]XNL$OWR&RPIRUW3OXV*7$LUFR 6X]XNL$OWR&RPIRUW997$LUFR 6X]XNL,JQLV([FOXVLYHGUV$LUFR 6X]XNL6SODVK([FOXVLYH$LUFR 6X]XNL6SODVK([FOXVLYH$LUFR 6X]XNL6ZLIW6XPPXP$XWRPDDW$LUFR 6X]XNL6ZLIWGUV$XWRPDDW$LUFR 6X]XNL6ZLIWGUV&RRO 6X]XNL6ZLIW([FOXVLYHGUV&/& 6X]XNL6ZLIW&RPIRUW$XWRPDDWGUV 6X]XNL6;/LPLWHG

      

5RXJH5HG 5RXJH5HG $UFWLF:KLWH *OLVWHQLQJ*U 6DSSK%OXH 6LON\6LOYHU .DVKPLU%OXH =LOYHU0 .DVKPLU%OXH 6XSUHPH5HG 3HDUO:KLWH *DODFWLF*UD\ 6LON\6LOYHU

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

      

$OID5RPHR769HORFH7URIHR &LWURHQ&$PELDQFHGUV &LWURHQ&7HQGDQFHGUV$LUFR &LWURHQ&&RXSH976 'DLKDWVX&XRUHY.\RWR /DQG5RYHU)UHHODQGHUGUVZG 0D]GDGUV([FOXVLYH$LUFR 0HUFHGHV%HQ]&[$YDQWJDUGH$XW 0LWVXELVKL/DQFHU*/LQFOQZ$3. 0LWVXELVKL/DQFHU6SRUW6WDWLRQZ$LUFR 0LWVXELVKL&ROW,QYLWHGUV$LUFR 0LWVXELVKL&ROWGUV,QYLWH$LUFR 1LVVDQ1RWH7HNQD$XWRPDDW 3HXJHRWY;73UHPLXPGUV 3HXJHRWY;6$LUFRGUV 9RONVZDJHQ3RORY6SRUWOLQHGUV 9RONVZDJHQ7RXUDQ)6,$LUFR 9ROYR9'LHVHO(GLWLRQ,,

         

=ZDUW0 =LOYHU0 0HWDOEOXH0 =LOYHUJULMV0 =LOYHU0 '*URHQ0 '*URHQ0 3DOODG*ULMV =LOYHU0 %RUGDX[0 /%ODXZ0 *ULMVEODXZ %HLJH0 %RUGHDX[0 =ZDUW0 =ZDUW0 =ZDUW0 =ZDUW0

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

         

6X]XNL$OWR&RPIRUW*7$LUFR 6X]XNL,JQLV6SHFLDOGUV 6X]XNL6SODVK&RPIRUW 6X]XNL6SODVK([FOXVLYHGUV$LUFR 6X]XNL6ZLIW([FOXVLYH&RQFHSW6GUV 6X]XNL6ZLIW*/6$LUFRGUV 6X]XNL6ZLIWGUV&RPIRUW$LUFR 6X]XNL6ZLIW&RPIRUWGUV($666 6X]XNL6ZLIW([FOXVLYHGUV&/& 6X]XNL6ZLIW([FOXVLYHGUV6767 6X]XNL6ZLIW([FOXVLYHGUV6767 6X]XNL6;6KRJXQ$LUFR 6X]XNL6;([HFXWLYH 6X]XNL:DJRQ57UHQGGUV

       

$UFWLF:KLWH %ODXZ0 6XQOLJKW&RS =ZDUW0 6XSUHPH5HG %ODXZ0 *DODFWLF*UD\ 3HDUO:KLWH 6LON\6LOYHU *DODFWLF*UD\ 6LON\6LOYHU $]XUH*UD\ *DODFWLF*UD\ &DPHOLD5HG

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

       

+\XQGDL*HW]$FWLYH<RXQJGUV .LD3LFDQWR&997&RPIRUW3DFNGUV 0LWVXELVKL&ROW41LQHW\GUV 0LWVXELVKL3DMHUR3LQLQ*'L9HQLFH 5HQDXOW7ZLQJR'\QDPLTXH$LUFR

  

6N\EOXH0 5RRG0 =LOYHU0 5RRG 1RLU1DFUH

NP NP NP NP NP

  

Tot 12 maanden garantie, Nieuwe APK, Nationale AutoPas, Historie auto bekend, GRATIS Pech Onderweg, Service, vraag ons naar de voorwaarden:

Havenfestival  
Advertisement