Page 1


ทรงพระเจริญ


10

We Are... บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : ดุจเดือน เหตระกูล บรรณาธิการบริหาร : ดุจเดือน เหตระกูล กองบรรณาธิการ : กรณ์แก้ว ช้างศิริ อาร์ตไดเร็กเตอร์ : นิรันดร์ พืชนะ กราฟิกดีไซเนอร์ : ปิยะนารี เลาหะกุลไพศาล ฝ่ายภาพ : กิติศักดิ์ เอกะจิตร์, ชุลีภรณ์ พานนิล พิสูจน์อักษร : วนาลี คุ้มตะสิน ผู้จัดการฝ่ายการผลิต : ศุภฤกษ์ กาญจนพันธ์ แผนกโฆษณา : ธัญรัศม์ ธนะเดช, ยุพิน จารุกานต์ประเสริฐ, กัญญพร ปิยาภิชาต เจ้าของ บริษัท แม่บ้าน จำ�กัด ประธานกรรมการ : ปรีดา เหตระกูล กรรมการผูจ้ ดั การ/รองประธานกรรมการสายการเงิน : เหมือนจันทร์ เหตระกูล ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาด : ดุจเดือน เหตระกูล ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ : พงศ์สิริ เหตระกูล สำ�นักงาน : 1605-1607 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ (ซ.5) ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์์ : 0-2530-7345-9 แฟกซ์ : 0-2559-3283 E-mail : webmaster@maeban.co.th Website : www.maeban.co.th, www.facebook.com/weekend.mag Instagram : @Weekendmag

12

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์ บริษัท แม่บ้าน จำ�กัด จัดจำ�หน่ายโดย : แผนกจัดจำ�หน่าย บริษัท แม่บ้าน จำ�กัด

14

Where to find us

17 ร้านกาแฟและร้านอาหาร | S&P, 94' Coffee, A&W, ทรู เออร์แบน พาร์ค, ทรู แอท , ทรูคอฟฟี่ , ทรูมฟ ู , ทรูไลฟ์, COFFEE WORLD, Viet Cuissine, Whittard, After U, Coffee Bean, Gloria Jean's Coffees, มิสเตอร์ โดนัท, Chaho Shop, Au Bon Pain, Ka-Nom, NARA THAI CUISINE, Mama Do, กาแฟวาวี | ห้องรับรอง / เคาน์เตอร์ ต่างๆ | AIS Shop, AIS Serenade Club, AIS Serenade room, DTAC, True Move Shop, True Shop, KTC, Citi M Visa counter service, Airport link, สายการ บินไชน่า แอร์ไลน์, BKK Airway Lounge (บางกอกแอร์เวย์) | ห้องรับรองการบินไทย | ห้องรับรองพิเศษโดยสารธุรกิจ, ห้องรับรองบุคคลทัว่ ไป | ร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้า | เอ็มโพเรีย่ ม : The Oriental, Nippon Kai | เกษรพลาซ่า : บ.เซนเซส จก., Provence, BAR ITALIA BY GIE GIE | พารากอน : Kabuki, Le Norte,9th cafe, Tony's Roma, The Oriental, Amici, Buono gelato italiano, B Natural, Buddhi | เซ็นทรัลเวิลด์ : เลอ คาสบาย์, On the table, Cookie Crust, Manhattan Fish Market, Crepe and Co., Lee Cafe’, กับข้าวกับปลา | อัมรินทร์ : Absolute Yoga | เอราวัณ : Lee Cafe, TEA ROOM | เพนนินซูลา่ : Provence | สยามเซ็นเตอร์ : Mr. Shake, BODY SHAPE | เอสพลานาด : Miss Saigon, Paula Pop, Red Mango, Gelatoni, Lee Cafe, The Mad About Juice menu | เซ็นทรัล ลาดพร้าว : Beard Papa's, ตะลิงปลิง, Cinnabon | อารีนา่ 10 : ร้านแซบอีล,่ี Melt Me, ราเมน แชมเปีย้ น | เค วิลเลจ : SHABU SEN, ร้านเล่นเส้น, Tessa Homemade Cuisine | เมเจอร์ รัชโยธิน : Red Mango, Party Ice | Parklane เอกมัย : OMU Rice, Yamagoya | ร้านอาหารทัว่ ไป | โซนสุขมุ วิท / ทองหล่อ / เอกมัย | Bekku, บาซิลโิ ก พิซเซอเรีย, Cassia, Fat Fish Seafood Bistro, Spring Summer, Bankara ramen, Big Knit, Vanilla Garden, ร้านราเมง Yamagoya, Cake Walk, บ้านไร่กาแฟ, EAT 72 | โซนเพลินจิต / ราชดำ�ริ/ สาธร/ สีลม | ห้องอาหารสีฟา้ , ร้าน RYU RESTAURANT, ร้าน Wake-Up, ร้านกาแฟดอยตุง, ตลาดต้นสน 99, Ramen tei, ร้าน Pandanus, ร้านอาหาร ซาร่าเจน, Anna&charlie's cafe | โซนอืน่ ๆ | ฮองมิน, Cafe De Tu SCB ปาร์ค, To Sit, Iberry, Polka Dot, Risa Lamo | เอเจนซีโ่ ฆษณา | Dentsu Media Palette, Zenith Optimedia, PHD, Carat Media, OMD, FCB Worldwide, Mediaedge : Cia, Mind Share, Initiative (IM) + McCann, Brand Connections, Mediacom, Media Interlligence, SC Matchbox, Starcom Media, Maxus, AMEX Team, Creative Juice Bangkok | อื่นๆ | AUA, บจก. เค เค. พับลิชชิ่ง, บริติชเคานซิล | BTS | ช่องนนทรี, ศาลาแดง, อโศก, สยาม, อารีย์ | Emporium | Customer service ชั้น 5, จุดฝากของ ชั้น 5, Information ชั้น 1, แพลตินั่ม คลับ ชั้น G | Paragon | Customer service ชั้น G, ชั้นหนังสือ 1,2,3 แพลตินั่ม คลับ ชั้น M | PTT : Cafe Amazon | The Coffee Bean & Tea Leaf

หลายเดือนก่อน ในห้องสี่เหลี่ยมสักที่ที่มีเสียงครางต�่ำๆ ของคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ขยับดังแกรกๆ มาก่อนตัว ใน ชั่วขณะที่ฉันก�ำลังคร�่ำเคร่งกับการคิดธีมเล่มส�ำหรับปีนี้ทั้งปี ฉันได้รจู้ กั กับค�ำว่า “Power Spot” ค�ำนีช้ า่ งไม่คนุ้ หูเอาเสียเลย จึงต้องใช้บริการพี่สุดฮอตอย่างอากู๋ให้ช่วยถอดสมการนี้ ให้ สักหน่อย หากแปลตรงตัว Power คือ พลังงาน Spot คือ จุด รวมกันแล้วก็ได้ความหมายที่น่าสนใจจนต้องหยิบยกมา เล่นกันเสียหน่อยว่า “จุดรับพลังด้านบวก” โดยเฉพาะใน ประเทศญีป่ นุ่ ค�ำนี้ได้รบั ความนิยมไม่นอ้ ยทีเดียว อย่างทีแ่ ดน ปลาดิบเขาก็ยกตัวอย่างสถานที่เที่ยวแนว Power Spot ไว้ หลากหลาย ทั้งสถานที่ธรรมชาติ ทะเล ภูเขา วัด ศาลเจ้า ห้องสมุด หรือแม้แต่รา้ นเสริมสวย พูดง่ายๆ ก็คอื ถ้าเรารูส้ กึ ไม่ดี เหนือ่ ยหน่ายกับชีวติ หรือการงาน ก็ให้ไปที่ Power Spot ประจ�ำตัวที่ชอบก็จะท�ำให้รู้สึกดีขึ้นมาได้นั่นเอง ซึ่งแต่ละคน ก็มีสถานที่พิเศษแตกต่างกันออกไป แล้วคุณล่ะหาสถานที่ ที่จะท�ำให้สัมผัสถึงความรู้สึกดีๆ ได้หรือยัง ถ้ายังก็เชิญพลิก หน้าต่อไปได้เลยยยย กองบรรณาธิการ

January 2017

SMART LIFE SONG BOOK FILM BLOGGER'S DIARY GUIDE INTERVIEW  N O.103 TRAVEL ROAMING AROUND RESTAURANT FORTUNE

04 05 06 08 12 14 17 20 22


SMART LIFE

2

Story : KronSiri

1 4 3 ล�ำโพง LG Freestyle FH6 ความสนุก ที่มาพร้อมอิสระแห่งเสียงเพลง

ล�ำโพง LG Freestyle FH6 ทีม่ อบอิสระในการจัดวาง ในทุกพืน้ ที่ ทัง้ ในแนวตัง้ และแนวนอน พร้อมฟังก์ชนั การใช้งานสะดวกสบายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความ สามารถในการรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน พร้อมกันถึง 3 เครื่องผ่านสัญญาณบลูทูธหรือ ฟังก์ชันการตัดเสียงร้องแบบคาราโอเกะ ท่ามกลาง ไฟ LED ส่องสว่างที่กระพริบตามจังหวะเสียงเพลง กว่า 30 โหมด ล�ำโพงตัวนี้มอบพลังเสียงให้ถึง 600 วัตต์ ผนวกการท�ำงานเข้ากับซับวูฟเฟอร์ 2 ตัว เพื่อ พลังเสียงสุดกระหึ่มในทุกงานสังสรรค์ ราคา 12,990 บาท ดูรายละเอียดที่ www.lg.com/th

Vivo V5 PERFECT SELFIE ช็อตไหนก็ เพอร์เฟกต์กับกล้องหน้า 20 ล้านพิกเซล

สมาร์ทโฟนรุน่ ใหม่ลา่ สุด Vivo V5 ทีส่ ดุ แห่งการดีไซน์ ด้วยวัสดุพรีเมียม สะท้อนความงามของสมาร์ทโฟน ได้อย่างไม่รจู้ บ ครัง้ แรกของโลกด้วยสุดยอดกล้องหน้า ความละเอียดทีม่ ากถึง 20 ล้านพิกเซล มาพร้อมแสง แฟลช Soft Light ช่วยให้ภาพดูสว่างไสว มีสสี นั เปล่ง ประกาย ให้คุณเพอร์เฟกต์ ได้ทุกการเซลฟี่ด้วย เทคโนโลยีลำ�้ หน้าทีม่ าพร้อมกับฟังก์ชนั โหมดใบหน้า สวย ให้ภาพสวยคมชัด เนียนใสอย่างเป็นธรรมชาติ แถมยังสแกนลายนิ้วมือเพื่อการปลดล็อคหน้าจอได้ อย่างง่ายดาย และรวดเร็วเพียง 0.2 วินาที อัดแน่นด้วย แรม 4GB และรอม 32GB เร็วแรงกว่าทุกการใช้งาน ราคา 8,990 บาท ดูรายละเอียดที่ www.vivo.com/th

Altron Curved ทีวี โค้งรับทุกสายตา อย่างจุใจ

เปิดประสบการณ์อย่างไร้ขดี จ�ำกัดกับ Altron Curved TV รุน่ LTV-4901 ขนาด 49 นิว้ โฉบเฉีย่ วด้วยดีไซน์ หน้าจอทีโ่ ดดเด่นโค้งรับทุกมุมมองตอบโจทย์การจัดวาง รับชมได้สบายตาด้วยการออกแบบให้จอโค้งสอดคล้อง กับความโค้งของเลนส์สายตา สร้างอรรถรสในการชม อย่างเต็มรูปแบบเสมือนนัง่ ชมอยูใ่ นโรงภาพยนตร์ ด้วย รายละเอียดหน้าจอระดับ Full HD ระบบเสียง Dolby Digital ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวติ ของคุณ ครบครันด้วยช่องต่อ USB และ HDMI รองรับการชม Digital TV โดยไม่ตอ้ งเชือ่ มต่อกับ Set-Top Box ราคา 15,990 บาท ดูรายละเอียดที่ www.altronthailand.com

ACM Wallet นวัตกรรมกระเป๋าสตางค์ ส�ำหรับคนรุ่นใหม่

กระเป๋าสตางค์สดุ ไฮเทค ACM WALLET กับสโลแกน “คลิก คลิก ชีวติ ง่ายขึน้ ” ทีจ่ ะช่วยจัดระเบียบกระเป๋า สตางค์ ปกป้องบัตรต่างๆ และช่วยจัดการจัดเก็บ บัตรและเงินสดที่ ใช้บ่อยได้ทั้งหมด 6 ใบ เพียงแค่ คลิกไอคอนปุ่มต่างๆ บัตรที่ต้องการก็จะเลื่อนออก มาได้อย่างง่ายดาย ท�ำให้ชวี ติ ของคุณง่ายขึน้ มาก มา พร้อมดีไซน์สวยหรู นำ�้ หนักเบา ด้วยวัสดุโลหะด้านบน ของตัวกระเป๋าสตางค์และใช้วัสดุยางส�ำหรับคลิป ธนบัตรที่ด้านหลัง ไอคอนปุ่มต่างๆ จะผลิตจากยาง คุณภาพดีที่สามารถเปลี่ยนได้ถึง 18 แบบ ตามรูป แบบของบัตรแต่ละชนิดด้วย ราคา 1,690 บาท ดูรายละเอียดที่ www.acmwallet.co.th

4 | WEEKEND 101 :


SONG BOOK FILM

SONG

Story : KronSiri

ดีออก (Closer) - Kaew Jarinya

ซิงเกิ้ลเดี่ยวครั้งแรกของแก้ว จริญญา ในสังกัดใหม่ DEMOLAB กับ MV ที่จะท�ำให้คุณเหมือนได้ไปเที่ยวกับแก้วแบบใกล้ชิดสุดๆ ครั้งนี้เธอกลับมาพร้อมแนว Thai Eazy Pop เพลงสนุกๆ ผสม กลิ่นอาย Old School Sound เนื้อหากวนๆ ชวนยิ้ม สดใส ที่พูด ถึงโมเม้นต์ของคนที่ก�ำลังตกหลุมรัก แต่ไม่กล้าบอกรักเพราะ กลัวจะเสียเพื่อน

This House Is Not For Sale

อัลบั้มใหม่ของ Bon Jovi ซูเปอร์สตาร์อเมริกันร็อค แรงติดชาร์ต อันดับ 1 ทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และติดอันดับ Top 5 ใน 54 ประเทศอีกด้วย ซึ่งอัลบั้มนี้มีซิงเกิ้ลแรกในชื่อ เดียวกัน เล่าเรือ่ งราวเมือ่ ขับรถผ่านบรรยากาศอันสวยงามของรัฐ นิวเจอร์ซีย์ ผ่านบ้านหลังหนึ่งที่ปิดประกาศขายไว้ ที่ๆ ครั้งหนึ่ง เคยมีความหมายอะไรบางอย่างกับนักร้องน�ำของวงนั่นเอง

กาลครั้งหนึ่งตลอดกาล (OFFICIAL MV)

บทเพลงพิเศษ "กาลครัง้ หนึง่ ตลอดกาล" เขียนขึน้ ผ่านปลายปากกาของ บอย-ตรัย ภูมริ ตั น และได้ศลิ ปินในสังกัดสไปร์ซซีด่ สิ ก์มาร่วมขับร้อง เพือ่ เป็นการแสดงความอาลัยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช พระราชาผูเ้ ป็นดัง่ หัวใจของคนไทย กับความรู้สึกที่ไม่ใช่นิทานเล่าขานมาจากไหน แต่เป็นเรื่องจริงที่ คนไทยซาบซึ้งทุกคน ที่เราจะเล่าเรื่องต่อไปนี้อีกนานแสนนาน

BOOK Great food good fest

เรื่องราวของร้านที่รังสรรค์ อาหารด้วยเคล็ด (ไม่) ลับ แต่มคี วามละเอียด ประณีต ไปเสี ย ทุ ก ขั้ น ตอนและทุ ก ส่วนผสม พร้อมย้อนความ ทรงจ�ำของเชฟสาวผู้ที่จะ เปลี่ยนประสบการณ์ด้าน การกิ น และการรั บ รู ้ ข อง อาหารแต่ละจานของคุณให้ ต่างไปจากที่เคย เป็นสูตร อาหารเฉพาะตัวที่ผสมผสานเรื่องราวในสมัยเด็กเข้ากับ เทศกาลต่างๆ จนท�ำให้คุณอยากลุกมาเข้าครัวในทุก เทศกาล ส�ำนักพิมพ์ Bunbooks ราคา 299 บาท

My Little Traveller : เพือ่ นร่วมทางตัวเล็กทีร่ กั ห นั ง สื อ ท ่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง ครอบครัวว่าด้วยเรื่องการ ออกเดินทางกับเจ้าตัวเล็ก อย่ า งไรให้ มี ค วามสุ ข นอกจากสถานที่ท่องเที่ยว แล้ว หนังสือเล่มนีย้ งั เขียนถึง แรงบันดาลใจในการเดินทาง ทัศนคติของพ่อ แม่ และสิง่ ที่ จะได้รบั จากการออกเดินทาง กับลูกน้อย พร้อมทั้งขั้นตอนการเตรียมตัว เรื่องราว การเตรียมใจ และอะไรต่อมิอะไรทีค่ วรรูก้ อ่ นตัดสินใจแพ็ค กระเป๋าไปกับเจ้าตัวเล็ก ซึ่งทั้งหมดนี้จะท�ำให้คุณเข้าใจ ความหมายของค�ำว่า "ช่วงเวลามหัศจรรย์" ได้อย่างตรึงใจ เขียนโดย สาธิยา ศิริพจนากร ราคา 290 บาท

แท็กซี่มีแมว

เขาไม่อยากสืบทอดกิจการ โรงงานผลิตสกรูของครอบครัว เขาจึงเลี่ยงไปท�ำอาชีพครู สอนหนั ง สื อ เพื่ อ พบว่ าไม่ สามารถเป็นครูที่ดีได้ เขา เปลี่ ย นไปขั บ แท็ ก ซี่ เพื่ อ พบว่าผู้โดยสารท�ำให้เขา หวาดหวั่น ทุกคนรอบตัวดู พร้อมจะกดขี่ ข่มขู่ ท�ำให้ เขากลัวหัวหด จนกระทัง่ ได้ พบกับแมวจรจัดนำ�้ หนักเกิน ตัวนั้น และเมื่อมันขึ้นมานั่ง ในรถแท็กซี่ที่เขาขับโดยบังเอิญ ทุกอย่างรอบตัวก็ค่อยๆ เปลี่ยนไป รวมทั้งตัวของเขาเองด้วย ส�ำนักพิมพ์ ก�ำมะหยี่ แปลจากหนังสือ Neko Taxi ราคา 300 บาท

FILM

จ�ำเนียรวิเวียนโตมร I Love You Two

หนังชือ่ เก๋ วินเทจสไตล์ เรือ่ งใหม่ของค่าย M39 ทีม่ าพร้อมความแบ๊ว แบบไม่ต้องพยายาม ของนางเอกสุดฮอตชมพู่ - อารยา มาประกบ คู่กับบอย - ปกรณ์ และอาเล็ก - ธีรเดช เรื่องราวของสาวสวย สโลว์ไลฟ์ที่ไม่เชือ่ ในอะไรเลยนอกจากโชคลาง เดินทางมาขอความ รักจากศาลเจ้าที่ข้ึนชื่อเรื่องแจกเนื้อคู่ แต่บุพเพดันน�ำพาให้พบกับ 2 แบดบอยคูห่ ปู ระจ�ำแก๊ง อาการแย่งกันจีบแบบวายป่วงจึงอุบตั ขิ นึ้ พร้อมกับของแถมอันตรายที่ติดตาม 2 หนุ่มมาเป็นเงาตามตัว

The Patriots Day

การกลับมาร่วมงานกันเป็นครัง้ ทีส่ ามของแอ็คชัน่ สตาร์ชอื่ ดังอย่าง มาร์ค วอลเบิร์ก และ ปีเตอร์ เบิร์ก ผู้ก�ำกับมากฝีมือ เรื่องราว ว่าด้วยการวางระเบิดก่อการร้ายในงานวิง่ มาราธอนเมืองบอสตันเมือ่ ปี 2013 ทีท่ �ำให้คนธรรมดาทัว่ ไปต้องกลายมาเป็นฮีโร่ดว้ ยวีรกรรม ของพวกเขา เรือ่ งนีเ้ ป็นภาพยนตร์บบี คัน้ อารมณ์ ทีจ่ ะท�ำให้คณ ุ ลืม กะพริบตา กับการตามล่ามือระเบิดทีซ่ บั ซ้อนทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ ที่จะท�ำให้คุณได้ซึ้งถึงความกลมเกลียวของชาวเมืองบอสตัน

Mr.Hurt มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ

ภาพยนตร์เจ็บจี๊ดๆ ที่จะท�ำให้คุณฮาแตกน�้ำตาเล็ดจนหายเฮิร์ท ผลงานล่าสุดจากค่าย ทรานฟอร์เมชั่น ฟิล์ม กับเรื่องราวตลกๆ ของนักเทนนิสซูเปอร์สตาร์หนุ่มที่ฟอร์มหลุดชนิดเสียท่า (หรือจะ เสียหมา จนเสียหลัก) เพราะบาดเจ็บจากความรักมามาก ผู้ที่ดู เหมือนไม่จมอยู่กับการร้องไห้ใต้ฝักบัว แต่ท�ำอย่างอื่นแทน เพราะ เมื่อชีวิตยังไม่ม้วย ก็ต้องสู้กันต่อ มาดูกันสิว่าผู้ชายเฮิร์ทๆ เขาไม่ ร้องไห้ แต่เขาท�ำอะไรในห้องน�้ำ อยากรู้ต้องดู WWW.FACEBOOK.COM/WEEKEND.MAG | 5


BLOGGER'S DIARY Story & Photo : Travel Never Enough

Mountains

All Around You

คีรีวง...

เขามีไว้กอด

เสียงมีไว้ฟัง

หมูบ่ า้ นคีรวี ง มีจติ วิญญาณของตัวเอง จิตวิญญาณ หมูบ่ า้ นเผยตัวหลายครัง้ ครัง้ หนึง่ แฝงกายมากับสาวน้อย หนุ่มน้อยตัวกระจ้อยที่มีรอยยิ้มพิมพ์ใจ และสนุกสนาน กั บ การแหวกว่ า ยในสายน�้ ำ ใสบริ สุ ท ธิ์ ข องขวั ญ จาก ธรรมชาติอันงดงาม เรานัง่ รถสองแถวจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรงมาทางต�ำบล ก�ำโลน อ�ำเภอลานสกา เพื่อมา “คีรีวง” หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าอากาศดีที่สุด ในเมืองไทย ที่ที่คุณยังหายใจเข้าปอดได้เต็มที่ ไม่แปลกใจเลยว่าท�ำไม หลายเสียงถึงลงมติเป็นเอกฉันท์ เอาแค่ชื่อหมู่บ้านก็บ่งบอกได้แล้วว่า ที่ แห่งนีเ้ ป็นหมูบ่ า้ นทีอ่ ยู่ในวงล้อมของภูเขา ตามความหมายของชือ่ คีรวี ง

6 | WEEKEND 103


ไหนจะสายน�ำ้ เย็นฉ�ำ่ ต้นไม้เขียวๆ ทีโ่ อบล้อมอยูร่ อบตัว วิถีชีวิตเรียบง่ายแบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติ รวมถึง ถนนโล่งๆ นานๆ ทีถึงจะมีรถใหญ่ขับผ่าน แค่นี้ก็เป็น หมายเชิญชัน้ ดีทที่ �ำให้อยากมาคีรวี งสัก (หลายๆ) ครัง้ แล้ว นานกว่า 300 ปี ที่ชาวชุมชนบ้านคีรีวงตั้งถิ่นฐาน อยู่บริเวณที่ราบระหว่างหุบเขาหลวง ซึ่งครั้งหนึ่งเคย มีชอื่ เรียกว่า “บ้านขุนน�ำ้ ” เพราะชุมชนอยู่ใกล้ๆ ต้นน�ำ้ ของเขาหลวงที่ถือว่าเป็นหลังคาอันอุดมสมบูรณ์ของ ภาคใต้ และเป็นส่วนหนึง่ ของเทือกเขานครศรีธรรมราช ด้วยความสมบูรณ์ของต้นน�ำ้ กลางหุบเขาใหญ่ จึงท�ำให้ มีล�ำคลองไหลผ่านหมู่บ้านหลายสาย คือ คลองปง คลองท่าหา และคลองท่าชาย ทั้งสามสายจะไหลมา บรรจบหน้าหมูบ่ า้ นแล้วไหลลงทะเลทีบ่ า้ นปากนครและ ปากพนังมีชื่อว่า “คลองท่าดี” ล�ำคลองขนาดใหญ่ ขนาบข้างด้วยต้นไม้ ขุนเขา ทอดยาวไปสุดสายตา

ลึกเข้าไปตามเส้น ทางเล็กๆ ในหมู่บ้าน ผ่าน เส้น ทางน�ำ้ ที่ไหลตัดข้ามถนน แล้วตรงขึน้ ทางคดเคีย้ ว ของภูเขาไปอีกนิด จะเป็นต้นน�้ำที่ค่อนข้างเงียบสงบ สัมผัสได้ถึงอากาศเย็นๆ ที่มากกว่าล�ำคลองด้านล่าง ก้อนหินและต้นไม้บริเวณนีก้ จ็ ะมีขนาดใหญ่และดูชมุ่ ฉำ�่ อยู่ตลอด เป็นอะไรที่น่าอิจฉามาก โดยเฉพาะกับคนที่ ใช้ชีวิตท่ามกลางควันรถและการจราจรแสนวุ่นวายใน เมืองใหญ่ ธรรมชาติจะคงอยู่แบบนี้ ไม่ได้เลยถ้าเรา ไม่ช่วยกันดูแลรักษา หลังจากแวบขึน้ ไปชืน่ ชมกับต้นนำ�้ ธรรมชาติ ก็ถงึ เวลาเปียกกกก ตูม ตูม ตูม เสียงเด็กๆ เล่นน�้ำเต็ม ไปหมด ไม่ต้องบอกบทแค่เห็นกล้องนางก็เก๊กท่า ประหนึง่ นางพายว่ายน�ำ้ ไปก็ยมิ้ กว้างอัตโนมัตแิ บบไม่กลัว ฟันหลอเลย แล้วก็จรลีขนึ้ ฝัง่ มาโหนเชือกไปมารอให้เรา ไปถ่ายแชะภาพ ฮ่าฮ่าฮ่า นางมีความน่ารัก แถมยังชวน เราลงไปเล่นน�ำ้ ด้วยกันอีก พระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าค่อยๆ เคลื่อนตัวไป แอบหลังขุนเขา ทอแสงสวยจับตา ในขณะที่ชาวบ้าน ก็มานั่งเล่น ซักผ้า อาบน�้ำ หรือไม่ก็สระผมเพลินๆ พอ ราตรีเริ่มมาเยือนรถขายหมึกย่าง ไข่ปิ้งก็เริ่มท�ำงาน เช่นเดียวกับท้องของเรา บรรยากาศแบบนีแ้ ทบไม่อยาก ไปไหนเลย คืนนี้เลยต้องขอนอนเต็นท์ ฟังเสียงน�้ำไหล ริมตลิ่งสักคืน

WWW.FACEBOOK.COM/WEEKEND.MAG | 7


GUIDE

Story : นางมารแบกเป้ | Photo : กิติศักดิ์, KronSiri

เขาใหญ่ ในวันที่มีดอกทานตะวัน เบ่งบาน

คนไทยอาจไม่ค่อยคุ้นหูหากพูดถึง “Power Spot” แต่ที่ญี่ปุ่นค�ำนี้ได้รับ ความสนใจเป็นอย่างมาก Power Spot ก็คอื จุดรับพลังด้านบวก พูดง่ายๆ ก็คอื เมือ่ ไรถ้าเราอยากสัมผัสความรูส้ กึ ดีๆ ก็ ให้ไปที่ Power Spot ประจ�ำตัวที่เรา โปรดปรานนั่นเอง ค�ำถามคือแล้วจุดรับ พลังความรูส้ กึ ดีของคุณล่ะหมายถึงอะไร ของฉันหมายถึงการได้อยู่กับธรรมชาติ ดอกไม้สวยๆ ศิลปะ การได้ปล่อยเวลาไป กับของกินอร่อยๆ และร้านเก๋ๆ สักร้าน อย่างไม่รีบร้อน และหากธรรมชาติ คือ รอยยิม้ ฉันก็กำ� ลังเก็บเกีย่ วรอยยิม้ นัน้ ลง ในเมมโมรี่ความทรงจ�ำ แปรเปลี่ยนเป็น มวลสารที่เรียกว่าพลังความสุข มันก็คง คล้ายๆ การชาร์จแบตโทรศัพท์นนั่ ล่ะ

8 | WEEKEND 103

ฉันบอกกับตัวเองแบบนัน้ ขณะก�ำลังเลีย้ ว รถเข้าจอดที่ “ไร่พราวตะวัน” เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา เชือ่ เถอะว่าหากใครสักคนตัง้ ใจ จะมานอนค้างทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดย กะว่าจะมาตัง้ หลักทีป่ ากช่องก่อน ใครคนนัน้ ก็ แทบจะลืมความคิดทีจ่ ะไปสูดอากาศบนยอดเขา ไปเลย เพราะถูกมนต์สะกดของทุง่ ทานตะวัน กว่า 40 ไร่ ดึงดูดไว้กบั ที่ ดอกไม้สเี หลืองสด เบ่งบานสดใส แต่งเติมสีสันกว้างสุดสายตา


ชูชอ่ หันหน้าไปตามแสงตะวัน พวกมันสัน่ ไหวน้อยๆ ไป ตามแรงลม งดงาม ขาดแต่เพียงกลิน่ หอมอย่างทีด่ อกไม้ ควรจะมี แต่คณ ุ ค่าของมันไม่ได้อยูท่ กี่ ลิน่ รอยยิม้ ทีถ่ กู ส่ง ต่อให้คนดูนนั่ ต่างหากล่ะ ดูจะสร้างคุณค่าให้กบั ตัวมันเอง ไม่นา่ เชือ่ ว่าครัง้ หนึง่ ทีน่ จี่ ะเคยเป็นเพียงไร่ขา้ วโพด สีเขียวกลืนไปกับภูเขาที่โอบล้อมอยู่โดยรอบ และเป็น เงาของภูเขาทีผ่ คู้ นไม่เคยให้ความสนใจ “คุณหนึง่ ” ผูท้ ี่ เรียกตัวเองว่าชาวไร่ และเป็นหนึง่ ในเจ้าของทุง่ ทานตะวันนี้ เล่าให้เราฟังว่า หลายสิบปีทคี่ รอบครัวท�ำไร่ขา้ วโพดหา เลีย้ งชีพ นับวันราคาข้าวโพดก็มแี ต่จะตกตำ�่ ลง ฝนก็แล้ง เมือ่ รูส้ กึ ว่าเริม่ ไม่ไหวปีทผี่ า่ นมาจึงลองหาลูท่ างอืน่ แทน ซึ่งหนุ่มสายดอกไม้คนนี้ก็เกิดไอเดียอยากจะลองปลูก ดอกทานตะวันกับเขาบ้าง เหตุผลง่ายๆ ก็เพราะชอบ ดอกทานตะวันเป็นการส่วนตัว นับแต่นั้นย้อนกลับไปสัก ประมาณ 3-5 เดือนทีแ่ ล้ว ยามเมือ่ เมล็ดพันธุถ์ กู หว่าน ลงดินไร่ทานตะวันบนผืนดินนีก้ เ็ ริม่ ถือก�ำเนิดขึน้ มา “เมือ่ ชอบดอกทานตะวัน แล้วเคยได้ยนิ มาว่าท�ำไร่ ทานตะวันแล้วดี คิดว่าน่าจะปลูกไม่ยาก และเป็นพืชที่ ต้องการนำ�้ น้อย ไม่ตอ้ งเสีย่ งกับฟ้าฝน เติบโตเอง แทบ ไม่ตอ้ งใส่ปยุ๋ วิธปี ลูกคงเหมือนๆ กับไร่ขา้ วโพดทีเ่ คยเช่า ที่ดินท�ำมาตลอดชีวิต แต่พอได้ลองลงมือปลูกเองครั้ง แรกก็รวู้ า่ ยากพอสมควร แต่กร็ สู้ กึ ดีเมือ่ เห็นมันออกดอก และสร้างรอยยิม้ ให้กบั ทุกคนอย่างวันนี้ แม้จะไม่แน่ใจ ว่าก�ำไรที่ได้จากการปลูกทานตะวันกับข้าวโพดจะสูงหรือ ต�่ำกว่ากันมากน้อยแค่ไหน เพราะเพิ่งทดลองปลูกเป็น

ปีแรก อย่างช่วงวันหยุดคนก็มาเทีย่ วเยอะหน่อย ตกพัน กว่าคนต่อวัน ส่วนวันธรรมดาก็มนี กั ท่องเทีย่ วแค่ 300400 คนเท่านั้น” คุณหนึ่งเล่าให้เราฟังด้วยเสียงตะกุก ตะกักนิดๆ แต่กส็ มั ผัสได้ถงึ ความตัง้ ใจและภูมใิ จมาก ซึง่ ทานตะวันทีป่ ลูกในไร่นมี้ ี 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ ดอก ทีด่ อกไม่ใหญ่แต่บานนาน กับพันธุเ์ มล็ด ทีด่ อกจะ ใหญ่มากแต่หน้าควำ�่ เร็ว ส่วนทีเ่ ห็นว่าหนึง่ ช่อมีหลายดอก นัน้ เกิดจากการผสมกันของเมล็ดพันธุ์ และด้วยทุนทีม่ ีไม่ สูงนักจึงซือ้ เมล็ดพันธ์ดุ ผี สมกับเมล็ดพันธุเ์ ก่าราคาถูกมา ปลูก เมล็ดพันธุด์ ๆี ก็กโิ ลกรัมละ 750 บาท จ�ำนวน 100 กิโลกรัม ส่วนเมล็ดเก่ากิโลกรัมละ 30 บาท จ�ำนวน 50 กิโลกรัม เฉลีย่ การลงทุนแล้วถ้าเป็นข้าวโพดจะใช้เมล็ด พันธุ์ 3.5 กิโลกรัม/ไร่ กิโลกรัมละ 190 บาท ส่วน ทานตะวัน 1 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ 2 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 550 บาท ซึง่ การปลูกทานตะวันนอกจากจะได้ก�ำไรส่วนหนึง่ จากการเก็บค่าเข้าชมคนละ 20 บาทแล้ว หลักๆ เลยคือ ผลผลิตทีจ่ ะได้จากการเก็บเมล็ดไปส่งขายโรงงานอีกที ยิง่ เดินลึกเขาไปในทุง่ ทานตะวัน ตัวเราก็ดจู ะเล็ก ลงเรือ่ ยๆ ดอกทานตะวันสีเหลืองสดตัดกับต้นสีเขียวก็ ว่าสวยแล้ว แต่เมือ่ มาอยูท่ า่ มกลางดอกทานตะวันแล้ว หันหลังกลับไปทีท่ างเข้า มีภาพแบ็คกราวด์เป็นตึกสีอฐิ อ่อน บ้างเข้มบ้างในแบบฉบับแคว้นตอสคานาในประเทศ อิตาลีก็ยิ่งเหมือนหลุดไปอยู่ยุโรปเลยทีเดียว นอกจาก ดอกทานตะวันสวยๆ แล้วทีน่ กี่ ย็ งั มีการปลูกต้นปอเทือง อีกสิบกว่าไร่เพือ่ ปรับหน้าดิน แต่นา่ เสียดายทีด่ อกโรย หมดแล้ว ส่วนข้าวโพดก็ยงั คงปลูกอยูบ่ า้ ง และถ้าใครไม่

อยากเดินชมทุง่ ทานตะวันไกลๆ ก็มรี ถไถพาเทีย่ วเช่นกัน แต่ดแู ล้วเหมือนจะมีอยูแ่ ค่หนึง่ คัน ใช้เวลาลัดเลาะและยืนชมทุง่ ดอกทานตะวันในมุม สูงบนระเบียงชมวิวพักใหญ่จนแดดเริม่ แรง เราก็ยา้ ยมา ดื่มด�่ำกับความสวยงามของศิลปะกันที่ เขาใหญ่อาร์ต มิวเซียม แกลเลอรีทเี่ ต็มไปด้วยสุนทรียศาสตร์แห่งศิลปะ ท่ามกลางขุนเขาโอบล้อม โดยมีห้องจัดแสดงผลงาน ศิลปะในหอศิลป์อยู่ 3 ห้อง และตัง้ แต่กา้ วแรกทีเ่ ข้ามา เราก็จะพบกับประติมากรรมชิ้นโตมากมายในสวน ประติมากรรมกลางแจ้งทีต่ งั้ อยูห่ น้าตึก ทีน่ เี่ ป็นหอศิลป์ ทีเ่ ปิดให้เข้าชมฟรีและเป็นพิพธิ ภัณฑ์หอศิลป์สว่ นตัวของ คุณพงษ์ชยั จินดาสุข ทีต่ งั้ อยูไ่ ม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ต้องบอกว่าเราจะพบผลงานของศิลปินชัน้ ครู หลากหลายแนวทัว่ ประเทศไทยจัดแสดงอยูเ่ ต็มไปหมด ไม่วา่ จะเป็น อ.ถวัลย์ ดัชนี, อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์ หรือ ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ เห็นจะจริงแบบที่ ศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของ ประเทศไทย เคยกล่าวไว้วา่ "ศิลปะยืนยาว ชีวติ สัน้ ” ชีวติ คนเรานัน้ สัน้ นัก แต่สงิ่ ทีจ่ ะท�ำให้คนจดจ�ำเราได้กค็ อื ผลงาน WWW.FACEBOOK.COM/WEEKEND.MAG | 9


ให้เร่งสร้างศิลปะ เพราะงานศิลปะจะทรงคุณค่าอยู่ ตลอดไปแม้ชวี ติ จะสิน้ ไปแล้วนัน่ เอง หลั ง จากนั้ น เราก็ ต รงมาหลบร้ อ นกั น ที่ The Birder’s Lodge Cafe ร้านเล็กๆ น่ารักๆ ทีค่ รัง้ หนึง่ เคยเป็นโรงนา อีกหนึ่งที่ที่ห้ามพลาดหากมาเยือน เขาใหญ่ บ้านไม้รปู ทรงแปลกตา ทัง้ ดูอบอุน่ ทัง้ ดูกลืน ไปกับธรรมชาติในเวลาเดียวกัน ด้านในก็มตี น้ ไม้ประดับ ประดาปะปนอยูก่ บั รูปปัน้ สิงสาราสัตว์นอ้ ยใหญ่ เสมือน นัง่ อยู่ในป่าในแถบชนบทยุโรปเลยทีเดียว ด้านหน้าร้าน มีทนี่ งั่ คล้ายๆ กับปล่องไฟเตีย้ ๆ เป็นโต๊ะส�ำหรับนัง่ กริลล์ อาหารกันด้วย ส่วนอาหารก็มีทั้งอาหารไทย ไปจนถึง เครือ่ งดืม่ และขนมหวานอร่อยๆ มากมาย ขุนเขาลูกแล้วลูกเล่าเรียงตัวสลับกันจนเห็นเพียง สันเขาอยู่ไกลลิบๆ แนวต้นสนถูกปกคลุมด้วยละออง หมอกจางๆ เห็นเป็นเงาเลือนรางไม่ชดั เจนนัก แสงสีสม้ อ่อนๆ อาบย้อมทุกตารางนิ้วให้เป็นแสงสีอันอบอุ่น รับอรุณ พระอาทิตย์ดวงกลมโตสีสม้ เข้มค่อยๆ โผล่พน้ สันเขา เพียงอึดใจเดียวก็ลอยสูงสว่างจ้า แม้ภเู ขาในม่าน หมอกจะท�ำให้ตอ้ งประจันหน้ากับความไม่ชดั แต่แปลก ทีเ่ รากลับยังชอบความรูส้ กึ เบาๆ เย็นสบายนี้ เอาเป็นว่า หนึง่ ในทีท่ อี่ ากาศดีทสี่ ดุ ก็ตอ้ งยกให้เขานีแ่ หละ จุดหมายหลักของเราวันนี้คือ การไปกินผลไม้ลูก สีแดงๆ คล้ายรูปหัวใจ เนือ้ ขาวๆ รสหวานฉ�ำ่ อมเปรีย้ ว หน่อยๆ อย่างสตรอว์เบอร์รี สิง่ ทีเ่ รียกได้เต็มปากว่าหลง รักเอามากๆ ซึง่ บนเส้นทางเขาใหญ่มงุ่ หน้าสูว่ งั น�ำ้ เขียว นีก้ ม็ ีไร่สตรอว์เบอร์รอี ยูห่ ลายแห่งเหมือนกัน ซึง่ เราเลือก จะแวะที่ สวนสตรอว์เบอร์รี ไร่แผ่นดินทอง ทีต่ งั้ อยูร่ มิ ถนนสายหลัก ใต้ตนี เขาลูกโต สถานทีป่ ลูกสตรอว์เบอร์รี อีกแห่งหนึง่ ในปากช่อง ซึง่ นักชิมทัง้ หลายสามารถเก็บ

สตรอว์เบอร์รีได้สดๆ จากต้น เล่นเอาเคลิบเคลิ้มไป กับการกินจนปากแดงมือแดงไปหมดเลย ไร่แห่งนี้ ค่อนข้างดูโปร่งสบายตาถ้าเทียบกับหลายๆ ไร่ทผี่ า่ นมา แถมมีขนาดกว้างพอสมควร ถัดออกมาหน้าสวนจะ เป็นจุดรวบรวมผลผลิตที่เกี่ยวกับผลไม้ในเขาใหญ่ทั้ง น�้ำสตรอว์เบอร์รี เคพกูสเบอร์รี และองุ่น เป็นต้น จากไร่สตรอว์เบอร์รีขับรถมุ่งหน้ากลับมาทาง กรุงเทพฯ จะพบกับ Yellow Submarine Coffee Tank ร้านกาแฟเก๋ๆ ล้อมรอบด้วยป่าโปร่ง แลดูรม่ รืน่ เป็นส่วนตัว ทีม่ าในคอนเซ็ปต์เรือด�ำน�ำ้ สีด�ำ จะเอียงซ้ายเอียงขวาก็ยงั ดูไม่ออกว่ามันดูเป็นเรือด�ำนำ�้ ตรงไหน (สงสัยจะมีศลิ ปะใน หัวใจไม่พอ ฮ่าฮ่าฮ่า) พอก้าวแรกทีเ่ ข้ามาข้างในเท่านัน้ ละ ต้องชะงักนิง่ ไปหลายวินาทีแบบทีว่ า่ ไม่สามารถละสายตา ไปได้เลย โอ้โห! แม่เจ้าโว้ย! อะไรจะเยอะปานนัน้ บอกได้ ค�ำเดียวว่าคนเพียบบบบบ ประหนึง่ มีงานนัดมีตติง้ ก็ไม่ปาน ส่วนใหญ่กเ็ ป็นคนเมืองกรุงอย่างเราๆ ทีค่ าดหวังว่าจะได้ ใช้เวลาสงบๆ ในวันหยุด (แต่เผอิญทุกคนดันได้หยุดวัน เดียวกันเท่านัน้ เอง) ทีก่ นิ ก็กนิ ไป ทีถ่ า่ ยรูปก็หามุมกันไป ต่อคิวกันถ่ายอย่าง (เกือบจะ) มีระเบียบ อาจเพราะทีน่ ี่ เปิดเพียงวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ถ้ามาวันธรรมดาก็คง ได้แต่มองตาปริบๆ อยูน่ อกรัว้ แนะน�ำเลยว่าถ้าอยากได้ บรรยากาศชิลล์จริงๆ อาจจะต้องมาแต่เช้า คนจะได้ไม่ เยอะมาก แม้คนจะเยอะแต่แปลกที่ทุกคนก็ดูจะหามุม ส่วนตัวให้ตัวเองได้อย่างไม่น่าเชื่อ การขับรถเล่นบนถนนทีเ่ ต็มไปด้วยขุนเขาและต้นไม้ ใหญ่สองฟากฝัง่ สัมผัสธรรมชาติและสถานทีน่ า่ สนใจ มากมาย พอรูส้ กึ เหนือ่ ยก็พกั ดืม่ กาแฟ ช่างเป็นอารมณ์ที่ ไร้ขอบเขตและกาลเวลาจริงๆ แม้ทริปนีจ้ ะเป็นทริปสัน้ ๆ แต่ได้ Power Spot กลับมาเต็มเปีย่ มจนแทบล้นเลย

Easy Best Season : ช่วงปลายฝนต้นหนาว ในเดือนธันวาคม - มกราคม เป็นช่วงเวลาทีด่ อกทานตะวัน Tips จะเบ่งบานเหลืองอร่ามทัว่ ท้องทุง่ และส่วนใหญ่ดอกจะบานอยูป่ ระมาณ 3 สัปดาห์ Best Time : ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมส�ำหรับชมดอกทานตะวัน คือ ช่วงเช้า และช่วงบ่ายแก่ๆ Sunflower List : หากใครมาไม่ทนั ดูดอกทานตะวันบานที่ไร่พราวตะวัน ในอ�ำเภอปากช่อง ก็ยงั มีไร่อนื่ ๆ ให้ได้ ชืน่ ชมดอกทานตะวันเช่นกัน อาทิ - ทุ่งทานตะวัน ไร่มณีศร ตั้งอยู่ต�ำบลหมูสี อ�ำเภอปากช่อง ใกล้กับ Panther creek resort - ไร่ทานตะวันภูรพีวิว ตั้งอยู่ก่อนไร่พราวตะวัน หน้าภูรพีววิ รีสอร์ท - ทุ่งทานตะวันไร่สีดา ตั้งอยู่บนเส้นทางปากช่อง-วังน�้ำเขียว ผัง4 - ไร่พราวตะวัน เขาใหญ่ ริมถนนทางหลวงชนบท ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง ตรงข้าม Toscana Valley Strawberry List : พูดถึงไร่สตรอว์เบอร์รบี นถนนสาย 3052 มีอยูห่ ลายแห่งรวบรวมลิสต์คร่าวๆ มาได้ ดังนี้ - ไร่สตรอว์เบอร์รเี ขาใหญ่ Love You อยูเ่ ลยร้านเป็นลาวไปประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อน DNA Resort - ไร่สตรอว์เบอร์รเี ขาใหญ่ ใหญ่...ทีส่ ดุ อยูต่ ดิ กับสวนผักออร์แกนิคของจอนนอนไร่ ตรงข้ามเขาใหญ่สเต๊กเฮาส์ - สวนสตรอว์เบอร์รี ไร่แผ่นดินทอง ตรงข้ามโรงแรมเทมส์ วัลลีย์ - แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรสวนคุณนาย สวนสตรอว์เบอร์รที รี่ กั เขาใหญ่ พันธุพ์ ระราชทาน 80 อยูต่ ดิ ครัวรักเขาใหญ่

10 | WEEKEND 103


Hotel The Birder’s Lodge

282 หมู่ 10 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 โทร. 0-4430-0185

Lala Makha Tented Resort

Nusa My Ozone Khao Yai

ตัดขาดจากโลกภายนอก สูดอากาศบริสทุ ธิย์ ามเช้า ดืม่ ดำ�่ กับบรรยากาศ สุดโรแมนติกเย็นสบาย เพลิดเพลินกับวิวพาโนรามาของเขาใหญ่ และ อาหารรสเลิศที่รังสรรค์ด้วยวัตถุดิบสดใหม่จากคลีนฟาร์มที่ ณุศา มาย โอโซน เขาใหญ่ โรงแรมหรูสไตล์ทัสคานี ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์บ้าน สุขภาพแบบองค์รวมครบวงจรแห่งแรกในเมืองไทย ท่ามกลางธรรมชาติ และอากาศบริสทุ ธิข์ องเขาใหญ่ ฟืน้ ฟูรา่ งกาย จิตวิญญาณ เติมเต็มพลัง ชีวิตในบรรยากาศที่เงียบสงบ ได้กลิ่นอายแบบอิตาลี จุดเด่นของมาย โอโซนคือเรื่องสุขภาพ จึงไม่น่าแปลกใจที่ที่นี่จะมีทั้งโปรแกรมดูแล สุขภาพจาก ศูนย์สุขภาพชั้นเลิศ สนามกอล์ฟระดับโปร 18 หลุม พื้นที่ ออกก�ำลังกายกลางแจ้ง กิจกรรมโยคะ และฟาร์มผักออร์แกนิคเขียวขจี 334 หมู่ 6 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 โทร. 0-4400-9100

U Khao Yai

โรงแรมแห่งใหม่จากเครือโรงแรม ยู กับบรรยากาศหวานๆ ในอ้อม กอดของขุนเขา โอบล้อมด้วยดอกไม้สีสันสดใสเพิ่มความสดชื่น ราวกับหลุดไปอยู่ในเมืองยุโรป นั่นเพราะยู เขาใหญ่ ได้แรงบันดาล ใจจากหมูบ่ า้ นชนบทของประเทศฝรัง่ เศส ภายในโรงแรมจึงแวดล้อม ด้วยต้นไม้เขียวขจี สวนหย่อม ทะเลสาบขนาดใหญ่ และล�ำธาร ให้ ความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลายสุดๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวอย่างนี้ ที่นี่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ห้องอาหารปาปิญอง สระว่ายน�้ำ สปาที่มีห้องทรีทเม้นท์แบบส่วนตัว ถึง 6 ห้อง ห้องออกก�ำลังกาย ห้องอ่านหนังสือ จักรยานให้ยืมฟรี รวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต 99/22 หมู่ 1 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 โทร. 0-4407-9999

515 หมู่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 โทร. 0-4429-7760

Rain tree Residence

227/3 หมู่ 6 หมู่บ้านซับใต้ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 โทร. 0-4475-6614-5, 08-5070-9163

Food อันหยังก็ได้

Penlaos (ร้านเป็นลาว)

ร้านอาหารอีสานรสชาติทอ้ งถิน่ แท้ๆ ตกแต่งสบายๆ เสมือนนัง่ อยู่ในบ้าน ระยะ เวลากว่า 10 ปี ตัง้ แต่เปิดร้านมาถือว่านานพอตัว ผลตอบรับก็เกินคาด จากเพิง เล็กๆ ที่ไม่มที นี่ งั่ ก็ขยับขยายเป็นอาณาจักรแห่งอาหารรสแซ่บในบ้านหลังโตแสน อบอุน่ เป็นลาว เกิดจากแนวคิดทีว่ า่ ไม่ลมื รากเหง้าของตัวเอง และต้องการเป็น ชุมชนเล็กๆ ทีเ่ ชือ่ มโยงทุกคนเข้าด้วยกันโดยมีอาหารเป็นศูนย์กลาง รวมถึงเลือก ทีจ่ ะสนับสนุนสินค้าท้องถิน่ ใช้ผกั ปลอดสารพิษ แถมเพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องผูม้ าเยือน สามารถเติมผักสดได้ไม่อนั้ เมนูหา้ มพลาดหนีไม่พน้ ไก่นาย่างสมุนไพร จากไก่บา้ น ตะนาวศรีทเี่ ลีย้ งด้วยสมุนไพรสามชนิด ต�ำหลวงพระบาง แกงลาว ซุปหน่อไม้ และถ้าเป็นช่วงวันหยุดจะมีเมนูพิเศษอย่างอาหารทะเลสดๆ ให้ลิ้มลองด้วย 7/1 หมู่ 10 ถ.กุดคล้า-ผ่านศึก ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เปิดวันจันทร์-พฤหัส เวลา 09.00-18.00 น. วันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. โทร. 08-3461-3666

อร่อยเช้า แซ่บเย็น ร้านอาหาร สุขภาพก่อนทางขึน้ เขาใหญ่ พร้อม เสิร์ฟอาหารคุณภาพดีๆ คัดสรร จากวั ต ถุ ดิ บ ปลอดสารพิ ษ ไร้ ผงชูรส ไม่วา่ จะเป็นข้าวต้มซีโ่ ครง อ่อน ที่เคี่ยวซี่โครงจนอ่อน เคี้ยว กรุบกรอบ แล้วต้มในนำ�้ ซุปผักหวาน ไข่ ก ระทะอั น หยั ง ฯ จากไข่ ไ ก่ อารมณ์ดอี อร์แกนิค กวยจับ๊ นำ�้ ใส รสชาตินมุ่ นวล เกาเหลาเลือดหมู ครบเครื่อง ครบรส กินคู่กับข้าว ขาวหรื อ ข้ า วกล้ อ งไรซ์ เ บอร์ รี ส่วนตอนเย็นเต็มอิ่มกับจิ้มจุ่มหมู เนื้อ น�้ำจิ้มแจ่วรสเด็ด พร้อมผัก สดๆ ไม่อั้น หมู ่ 5 ต.หมู สี อ.ปากช่ อ ง จ.นครราชสีมา 30130 เปิดทุกวัน เวลา 07.30-14.00 น. และ 18.00-22.00 น. โทร. 09-0323-6465

Lookkai Khaoyai

ลูกไก่ คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอร์รอง กับบรรยากาศแสนอบอุน่ ในบ้าน หลังใหญ่สไตล์ยุโรป บนฝาผนัง เพ้นท์ลายการท�ำเกษตรกรรมน่ารักๆ โดยได้แรงบันดาลใจจากฟาร์ม หรือโรงนาในชนบทของยุโรป พร้อมเพลิดเพลินกับสวนสวยๆ ที่ มี ด อกไม้ ห ลากสี ก�ำลั ง ชู ช ่ อ เบ่งบาน ทีน่ เี่ สิรฟ์ ทั้งอาหารไทย และอาหารฝรั่งโฮมเมด จนถึง เครื่องดื่มและเบเกอรี่หอมกรุ่น เมนูขึ้นชื่อ ได้แก่ สลัดปลาเงิน ชุดน�ำ้ พริกมะขามปลาสลิด ฟิชแอนด์ ชิปส์สไตล์อังกฤษแท้ ข้าวตัง ลูกไก่ และข้าวฟ่างมะพร้าวอ่อน 888/8 หมู่ 8 ถ.ธนะรัชต์ กม.3 ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. โทร. 09-9106-8844

The Mew

อีกหนึ่งร้านใหม่บนถนนธนะรัชต์ ที่ เ น้ น เสิ ร ์ ฟ อาหารโฮมเมดสด ใหม่ จ ากเตาทุ ก วั น ท่ า มกลาง กรุน่ กลิน่ ของต้นไม้ ภูเขา ท้องฟ้า กับบรรยากาศสบายๆ โมเดิร์น แต่เรียบง่ายแบบบ้านในฟาร์ม ทางแถบชนบทของยุโรป แวดล้อม ไปด้วยสวนร่มรื่น เมนูห้ามพลาด ไม่ว่าจะเป็น พิซซาเยอรมันสไตล์ มิว แป้งบางกรอบเนื้อเบา สโคน สู ต รโฮมเมด กั บ ชา English Breakfast และเบอร์เกอร์ที่ท�ำ จากขนมปังโฮมเมดสมุนไพรถึง 3 ชนิด ประกบหมูคโุ รบุตะเนือ้ นุม่ ถ.ธนะรัชต์ กม.12 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เปิดวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-21.30 น. โทร. 09-8382-5433

WWW.FACEBOOK.COM/WEEKEND.MAG | 11


INTERVIEW NO.103 Story : KronSiri | Photo : Chulee

ใช้เวลากับตัวเอง

ค้นหาสิ่งใหม่ๆ กว่ า ครึ่ ง ชี วิ ต ที่ อ ยู ่ ใ นวงการบั น เทิ ง จาก นั ก ร้องเป็นนักแสดง จากนักแสดงมาเป็นนัก แสดงละครเวที และท�ำธุรกิจของตัวเองมากมาย เราอาจจะรู้สึกเหมือน “ญาญ่าญิ๋ง” หรือ “รฐา โพธิ์งาม” เติบโตขึ้นไม่มากก็น้อย แต่เธอกลับ บอกเราว่าในความเป็นจริงทุกอย่างมันยังคง เท่าเดิม ถึงแม้วา่ อายุจะเพิม ่ ขึน ้ นัน ่ เพราะยังมีอะไร ให้เธอท�ำอีกมาก การนัดเจอกันครัง ้ นีเ้ ธอมีเรือ ่ ง เล่าและมุมมองที่น่าสนใจมากกว่าที่คิด ความ ธรรมดา ความเป็นกันเองที่สัมผัสได้ผ่านทาง สายตา ท่าทาง ค�ำพูดค�ำจาที่ออกแนวห้าวนิดๆ ปนขี้เล่นหน่อยๆ ยิ่งแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นคน สบายๆ เข้าถึงง่ายคนหนึ่ง

จากที่เดิมๆ แล้วในไทยล่ะปกติเที่ยวในไทยบ้างไหม

เยอะเลย หญิงชอบเที่ยวภูเก็ต อย่างปีที่แล้วไปภูเก็ตเยอะ มาก เพราะมีถ่ายหนังที่เป็นซีรีส์ของเมืองนอกจึงไปภูเก็ต แทบจะทุกอาทิตย์อยูส่ ามเดือน รูห้ มดเลยว่าตรงไหนมีอะไร กินบ้าง ถ้าให้เปรียบเทียบส�ำหรับหญิงเมืองท่องเทีย่ วอย่าง ภูเก็ตกับเชียงใหม่ต่างกัน หญิงรู้สึกว่าเชียงใหม่ก็เป็น ชิลล์เอาท์ผสมปาร์ตี้ ในขณะที่ภูเก็ตเราเลือกได้ว่าจะอยู่ โรงแรมเฉยๆ หรือออกไปปาร์ตี้ ส่วนใหญ่คนในภูเก็ตเขา จะซือ่ ๆ มีความเป็นมิตรเป็นกันเอง แอคทีฟกว่าคนเชียงใหม่ แล้วก็อาหารใต้อร่อยมาก ชอบกินสุดๆ คิดว่าการเดินทางสอนอะไรให้กับเราบ้าง

ถ้านึกถึงเรื่องเดินทาง ข้อแรกเลยการไปเที่ยว อยากไป พักผ่อน แต่เอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้พกั หรอก มันได้เรียนรู้ ได้ เจอสิ่งใหม่ๆ ได้รีเฟรชตัวเองในการที่เราได้ไปเจอสถานที่ ใหม่ๆ คนใหม่ๆ แล้วก็ได้ไปอยูก่ บั เพือ่ น ได้แลกเปลีย่ นความ คิดกัน หญิงไม่ชอบและไม่เคยไปเที่ยวคนเดียว อย่างมาก ก็ขึ้นเครื่องคนเดียว แต่พอลงเครื่องก็มีเพื่อนละ ทุกปีช่วง คริสต์มาสปีใหม่จะไปเทีย่ วกับเพือ่ นๆ ในหนึง่ ปีเราไม่ได้เจอ กันหรอก พอเจอกันเราก็จะแลกเปลี่ยนความคิดกันว่าปีนี้ เราเจออะไรมาบ้าง เราเติบโตขึ้นหรือเป็นเด็กงอแง บางที ก็สอนกัน ด่ากัน ทะเลาะกัน ร้องห่มร้องไห้ระหว่างทริปก็ มี เป็นความทรงจ�ำทีด่ ี เป็นช่วงเวลาทีเ่ ราได้คลู ดาวน์ตวั เอง แล้วเราก็ยงั รูส้ กึ ว่าได้รเี ฟรชตัวเองเสมอ ถ้าปีไหนเจอเพือ่ น กลุ่มนี้บ่อยเท่ากับเรามีเวลาให้ตัวเองมาก ปีนี้เพื่อนกลุ่มนี้ แทบจะไม่ได้เจอเลย ก็จะรู้เลยว่าปีที่ผ่านมาเราไม่ค่อยมี สถานที่ที่ประทับใจจนอยากกลับไปอีก จริงๆ ทุกทีก่ อ็ ยากไปอีกนะ เป็นคนที่ไม่มลี กั ษณะเฉพาะว่า เวลาให้ตวั เอง อยูก่ บั งานมากจนเกินไป ค�ำว่าไม่ได้เจอเพือ่ น ชอบประเทศไหนเป็นพิเศษ เพราะว่าเป็นคนชอบเที่ยว ถ้า คือเราไม่ได้มีเวลาได้ชิลล์เอาท์ ได้แลกเปลี่ยนกัน ถามว่าประเทศไหนไปบ่อยสุดคงเป็นสหรัฐอเมริกา เพราะ มีป้าอยู่ที่แอลเอ ตั้งแต่เด็กแทบทุกซัมเมอร์ต้องไปอยู่บ้าน อะไรเป็นสิ่งดึงดูดให้กลับมาเที่ยวที่เดิมซ�้ำๆ ป้าตลอด หลังๆ พอเป็นนักแสดงเป็นนักร้องก็จะถูกจ้างไป เสน่ห์ของแต่ละที่ไม่เหมือนกัน อยู่ที่ว่าคนๆ นั้นเขารู้สึกกับ เล่นคอนเสิรต์ อยูบ่ อ่ ยๆ จนกระทัง่ ทุกวันนีก้ ย็ งั ไป หญิงชอบ สถานทีน่ นั้ อย่างไร มันอาจจะมีความทรงจ�ำทีด่ ี หรือเขาอาจ ความชิลล์ของแอลเอ ทะเล ต้นไม้ หรือว่าคน บวกกับมี ไปจนรูส้ กึ ว่าฉันไปคนเดียวได้แล้ว ฉันชินกับมัน เหมือนเป็น สถานที่ที่เราสามารถไปแฮงค์เอาท์กับเพื่อนได้ เสน่ห์ของ บ้านหลังทีส่ อง หรือบางทีกอ็ ยากไปในทีท่ ี่ไม่เคยเห็นมากกว่า แอลเอคือมีบาร์และฮิปบาร์เก๋ๆ เยอะ เป็นคนไม่ดื่มนะแต่ ส�ำหรับหญิงการที่ ไปที่เดิมบ่อยๆ อาจเป็นความเคยชิน มากกว่า ความเคยชินกับคนที่เราได้เจอ หรือการกลับไป จะชอบกินมากก็เลยชอบค่ะ ท่องเที่ยวแบบฉบับญาญ่าญิ๋ง

หญิงเป็นคนชอบเทีย่ ว เทีย่ วแบบเก็บบรรยากาศ แอดเวนเจอร์ ลุยๆ เที่ยวในเมือง ไม่ว่าจะเป็นในเมืองนอกเมืองได้หมด ถ้าเป็นต่างประเทศจะเลือกประเทศหรือทีท่ มี่ กี จิ กรรมเยอะ อยากไปที่โล่งๆ ต้นไม้เยอะๆ คนไม่แออัด นั่นหมายความ ว่าจะออกแนวคันทรีไซด์นอกเมืองหน่อย จริงๆ เป็นคนมี หลายไลฟ์สไตล์ ส่วนมากก็เน้นเรื่องกิน เที่ยว เดิน ถ่ายรูป มองเมืองเป็นหลัก บางทีการไปเมืองนอกของหญิงก็คอื การ ไปหาเรฟเฟอร์เรนใหม่ๆ ในการท�ำธุรกิจ ในการท�ำงานของ ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอหรือหลังจอ เหมือนกับการได้ เติมแรงบันดาลใจในการท�ำงานของเรา ถือว่าได้ไปเที่ยว และเรียนรู้ไปด้วยในเวลาเดียวกัน

12 | WEEKEND 103

หาเพื่อน ซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ในวัยที่จะแสวงหา เราอยู่ในวัย กลางคนที่แค่เจอเพื่อนแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้มี เวลาชิลล์เอาท์นั่งคุยกัน คงไม่ใช่วัยที่เดินเอเวอเรสต์หรือ ปีนเขาอะไรกันแล้ว เป็นไทม์มิ่งของวัยอีกช่วงหนึ่ง ที่ที่ปักหมุดอยากไปเยือนให้ได้สักครั้ง

หญิงอยากไปปราสาทนอยชวานชไตน์ ที่เยอรมนี เพราะ เป็นคนชอบดิสนีย์มาก ซึ่งปราสาทนี้เป็นต้นแบบปราสาท เทพนิยายของดิสนีย์ เป็นสิง่ ทีอ่ ยากไปมากทีส่ ดุ เลยแต่ไม่มี ใครยอมไปด้วย แล้วก็อยากไปหน้าร้อนหรือออทัมทีเ่ พิง่ เริม่ จะหนาว ใบไม้ก�ำลังเปลี่ยนสี จะได้เห็นภาพสวยๆ ไม่ใช่ แบบหน้าหนาวที่หิมะปกคลุมเต็มไปหมด นอกจากบัดเจทแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เวลาเดิน ทางคืออะไร

หญิงจะมีกล้องถ่ายรูป กระเป๋าเดินทาง แว่นตา และเพลง เวลาเดินในมิวเซียมจะชอบฟังเพลงของตัวเองและชอบสัมผัส ด้วยตามากกว่า อันไหนทีส่ นใจค่อยฟัง ให้อยูบ่ นเครือ่ งบินเป็น สิบชัว่ โมงก็อยูไ่ ด้ถา้ มีเพลงให้ฟงั ฟังเพลงทุกแนว ยกเว้นพวก ร็อกโหดๆ หลายๆ ครัง้ พออายุเท่านีแ้ ล้วได้กลับไปในทีเ่ ดิมๆ ก็จะชอบฟังเพลงเก่าๆ ทีเ่ ราเคยฟังหรือเคยได้รจู้ กั คนนี้ได้ฟงั เพลงนีด้ ว้ ยกัน เพลงเป็นคล้ายๆ เมมโมรี่ให้ยอ้ นถึงความรูส้ กึ เก่าๆ แม้บางอย่างมันอาจเปลีย่ นไปทัง้ สภาพแวดล้อม หรือคน รอบๆ ตัวเรา หญิงจะชอบไปทีเ่ ดิมแล้วก็ลองนัง่ คิดถึงตัวเอง มุมมองการท่องเที่ยวในเมืองไทย

ด้วยความที่ตอนนี้โลกโซเชียลเร็วมาก ท�ำให้ได้เห็นที่ที่เรา ไม่เคยได้ไปได้อย่างง่ายดายผ่านหน้าจอมือถือ โลกแคบลง เราได้เห็นอะไรใหม่ๆ มากขึน้ บางทีเราก็ไม่รหู้ รอกว่าอยาก จะท�ำอะไรจนกว่าเราจะได้เห็นมัน พอเราได้เห็นว่า เฮ้ย! สวยว่ะ ก็อยากไป พอมีความอยากไป มันก็มแี พลน รูส้ กึ ว่า


ริมหาด หรือแม่คา้ ขายกับข้าวก็ตาม หญิงมองว่ามันเป็นประตูดา่ น ทีส่ องทีจ่ ะท�ำให้คนอยากกลับมาอีก การบริการทุกด้านไม่วา่ จะ เป็นเรือ่ งของโทรศัพท์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นเรือ่ งยิบย่อยที่ คิดว่าควรให้การปรับปรุง ความประทับใจแรกส�ำคัญมาก ให้มอง ว่าเขามาเยีย่ มบ้านเรา เขาจะกลับมาอีกหรือเปล่า เจ้าของบ้าน เปิดรับเขามากแค่ไหน บางทีเรารูส้ กึ ว่า เฮ้ยเราคนไทยจะมาเมือ่ ไร ก็ได้ ไม่ควรไปเบียดต่างชาติเข้าไป แต่ส�ำหรับเขาเงินทีน่ �ำมาเทีย่ ว อาจเป็นเงินโบนัสของปีทงั้ หมด แต่เขาเลือกทีจ่ ะมาทีน่ ี่ ดังนัน้ เขา อาจจะกลับมาอีกหรือไม่กลับมาอีกมันขึน้ อยูท่ ตี่ วั เรา รวมถึงการ เปิดสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วใหม่ๆ ให้ดงึ ดูดนักท่องเทีย่ วมากกว่านี้ เพราะ ชาวต่างชาติมกั ไปเทีย่ วแลนด์มาร์กทีส่ �ำคัญก่อน นอกจากเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว อาหาร ยังสามารถบ่งบอกอะไรได้อีกบ้าง

อาหารมันสร้างวัฒนธรรม อย่างหญิงเวลาไปกินอาหารญีป่ นุ่ เรา จะรู้ว่า โอ้ยท�ำไมมันยากเย็น ทั้งที่อาหารมันดูง่าย แต่ท�ำไมกว่า จะหั่น กว่าจะแล่ออกมาได้แต่ละชิ้น ทุกอย่างมันคือวัฒนธรรม คนญีป่ นุ่ สามารถดึงทุกอย่างมาเป็นสตอรีไ่ ด้หมด เช่นกันกับคนไทย กว่าจะท�ำแกงมาได้สักแกงหนึ่ง ทุกอย่างมีวัฒนธรรมของมัน ถ้าเรามาเขียนเป็นสตรอรี่หรือเรื่องราวก็น่าจะเป็นสิ่งดึงดูด นั ก ท่องเที่ยวให้อยากกินอยากรู้ว่าคืออะไรได้ ทุกวันนี้ก็รู้แต่ ต้มย�ำกุง้ ผัดไท ข้าวผัดกะเพรา มันยังมีอาหารไทยอีกตัง้ หลายอย่าง ที่น่าสนใจ เช่น กระทงทอง ท�ำไมของไทยๆ บางอย่างที่มีค่า ไม่เอามาเล่น โดยเฉพาะขนมไทย สังเกตสิต่างชาติไม่ค่อยพูด ถึงขนมไทยเลย ทองหยิบ ทองหยอด ในความรู้สึกหญิงมันดูมี เสน่ห์จะตาย แค่ท�ำออกมาให้มันดูมีสตอรี่น่าสนใจ หญิงว่าคน ก็ชอบ เหมือนท�ำไมเราถึงอยากจะไปกินซูชิที่ญี่ปุ่นนั่นแหละ ขอบคุณสถานที่ : ร้าน Patisserie Potager Bangkok 111/1 ทองหล่อ 5 ซอยสุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ โทร : 09-5962-0324

สุดท้ายนิยามความหมายของ “การเดินทาง” ตาม แบบฉบับคุณให้ฟังหน่อย

ด้วยความทีห่ ญิงเป็นคนชอบเดินทางไปในทีเ่ ดิมๆ การเดินทางไป ทีเ่ ดิมๆ ท�ำให้เราเห็นตัวเองในอดีตชัดกว่า เป็นภาพสะท้อนตัวเอง ในอดีตหรือสะท้อนตัวเองในปัจจุบนั ว่าเราเรียนรูช้ วี ติ มาแค่ไหน เห็นตัวเองได้ชดั มากแค่ไหน ทีต่ รงนีเ้ ราอาจจะเคยเสียใจกับมัน แต่เฮ้ยวันนีเ้ รามาแล้วเฉยๆ รูส้ กึ ว่าเรียนรูแ้ ละเข้าใจมันมากขึน้ ส่วนสถานที่ใหม่ๆ รอไว้ให้มแี ฟนก่อนน่าจะได้ไปค่ะ (หัวเราะ)

การท่องเที่ยวในประเทศไทยกว้างขึ้น ในมุมของคนไทยด้วยกันเองด้วยซ�้ำ ณ ปัจจุบัน หญิงรู้สึกว่ากลุ่มน้องๆ คนไทย ชอบถ่ายรูปมากขึ้น อาจจะเป็นด้วยโซเชียลมีเดียหรือ สังคมทีเ่ ปลีย่ นไปท�ำให้การถ่ายรูปกลายเป็นอีกกิจกรรมหนึง่ ในชีวติ ทุกวันนีเ้ ห็นผูห้ ญิง ถือกล้องกันหมดทุกคน ถึงขัน้ ว่ามีเบรนดิง้ ทีส่ ร้างกล้องขึน้ มาให้ผหู้ ญิงเซลฟีโดยเฉพาะ มันกลายเป็นกิจกรรมใหม่ส�ำหรับโลกใบนี้ แล้วหญิงก็เชือ่ ว่ามันจะมาพร้อมกับการเดิน ทาง เพื่อที่จะได้เก็บภาพต่างๆ ซึ่งการเดินทางที่ง่ายที่สุดก็คือการท่องเที่ยวในประเทศ ไทยเนี่ยแหละค่ะ ซึ่งก็มีหลายที่ ให้เที่ยว หญิงเชือ่ ว่าธุรกิจการท่องเทีย่ วเป็นธุรกิจอันดับต้นๆ ทีท่ �ำเงินให้เรา ถ้าเงินไหลเวียนใน ประเทศไม่ไปไหน ก็ท�ำให้เศรษฐกิจดีขึ้น คาดหวังได้กับอนาคตที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ จะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย แต่นักท่องเที่ยวก็จะอยู่เป็นบางจุด เขาก็ไม่ได้มาซึมซับ ในสิ่งที่เราเห็นจริงๆ ว่ามันสวยแค่ไหน เช่น ภูทับเบิกมันดีแค่ไหน ฝรั่งคงอยากจะไป เชียงใหม่มากกว่า นอกจากบางคนที่เขารักเมืองไทยจริงๆ แล้วได้มาเที่ยวเมืองไทย หลายครั้งจริงๆ แล้วรู้ว่ามันมีที่ที่ดีกว่านี้ เหมือนเวลาเราไปเมืองนอกหลายๆ ครั้งเรา ก็เรียนรู้ว่าแท้จริงมันมีที่ที่น่าสนใจมากกว่าที่คิด ในฐานะศิลปินอาชีพและตัวแทนของคนรุ่นใหม่ อยากส่งเสริม การท่องเที่ยวไปในรูปแบบไหน

ข้อแรกเลยทีน่ า่ ปรับปรุงคือเรือ่ งภาษาส�ำหรับการรับต่างชาติ ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าถึง แม้ญปี่ นุ่ เขาจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่ท�ำไมทุกครัง้ ทีเ่ รากลับมาเมืองไทยความรูส้ กึ เรา กลับประทับใจแล้วอยากไปทีน่ นั่ อีก ทัง้ ๆ ทีเ่ ขาก็อธิบายอะไรเราไม่ได้มากหรอก เซอร์วสิ มายด์ส�ำคัญมาก ถ้าคิดจะท�ำธุรกิจเกีย่ วกับการบริการ ไม่วา่ จะเป็นหมอนวด คนอยูต่ าม WWW.FACEBOOK.COM/WEEKEND.MAG | 13


TRAVEL Story & Photo : ชาธร โชคภัทระ

Yuzawa

the Snow Country of Japan “รถไฟแล่นออกจากอุโมงค์ยาวเหยียดเข้าสูด่ นิ แดนแห่งหิมะ... หิมะขาวโพลนบนภูเขาทีอ่ ยู่ ไกลลิบนั้น แลอ่อนนิ่มและเนียนนุ่ม จนดูคล้ายกับห่มคลุมไว้ด้วยหมอกควันจางๆ...” นี่คือบางส่วน จากนวนิยายชื่อดังก้องโลก Snow Country (เมืองหิมะ) ของนัก ประพันธ์รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ชาวญี่ปุ่น ยาสึนาริ คาวาบาตะ (Yasunari Kawabata) แม้ว่าในนวนิยายเล่มนี้จะไม่ได้ชี้ชัดอย่างเป็น ทางการว่ า โลเคชั่ น ที่ ค าวาบาตะกล่ า วถึ ง อยู ่ ณ แห่ ง หน ต�ำบลใดในญี่ปุ่น ทว่าสถานที่ซึ่งเขาใช้นั่งเขียนนวนิยายนี้ขึ้นมา และเป็นแรงบันดาลใจจนงานส�ำเร็จก็คอื ‘เมืองยูซาวะ’ (Yuzawa) เมืองที่รู้จักกันในนาม Snow Country มานานเหลือเกินแล้วใน ดินแดนอาทิตย์อุทัย

ยูซาวะ เป็นเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งในจังหวัดนีงะตะ (Niigata Prefecture) ซึ่งถือเป็นภาคกลาง หรือภูมิภาค ชูบุ (Chubu Region) บนเกาะใหญ่สุดคือเกาะฮอนชูของ ญีป่ นุ่ โดยจังหวัดนีงะตะนีท้ อดตัวอยูต่ ดิ กับทะเลแห่งญีป่ นุ่ หรือ Sea of Japan ที่คั่นญี่ปุ่นออกจากรัสเซีย จีน เกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ คลื่นความหนาวเย็นจากเมือง วลาดีวอสตอคของรัสเซีย พัดผ่านทะเลแห่งญี่ปุ่น แล้วมา ขึ้นฝั่งที่จังหวัดนีงะตะเป็นเขตแรกของญี่ปุ่น เมื่อลมหนาว นี้ปะทะเข้ากับเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น หรือ Japan Alps จึง เกิดเป็นหิมะตกกระหน�ำ่ เป็นประจ�ำทุกปี และนีค่ อื ทีม่ าของ ฉายา Snow Country เมืองยูซาวะ ส�ำหรับใครหลายคนทีเ่ ทีย่ วญีป่ นุ่ กันจนปรุ และคุน้ เคย กับเมืองใหญ่ๆ ของแดนปลาดิบเป็นอย่างดีแล้ว คงถึงเวลา ทีค่ ณ ุ จะต้องหาสถานที่ใหม่ๆ มาเติมเต็มความฝัน และการ แรมทางให้นา่ พิสมัยมากขึน้ เมืองยูซาวะ จึงเป็นตัวเลือก

14 | WEEKEND 103

อันยอดเยี่ยม เพียงแต่เปิดใจ ท�ำตัวเหมือนน�้ำครึ่งแก้ว แล้วเดินทางไปพบกับความงดงาม ของภูมปิ ระเทศขุนเขา โตรกธาร ป่าสน ชายฝัง่ ทะเล รวมถึงการแช่นำ�้ แร่รอ้ นออนเซ็น ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ง เพียงเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว ทว่าส�ำหรับใครบางคนที่รักการผจญภัยใช้ชีวิตกลางแจ้ง การได้มาเยือนเมืองยูซาวะในฤดูหนาวที่ขาวโพลนไปด้วย หิมะนุ่ม คงจะท�ำให้ประทับใจไปอีกนานแสนนาน เพราะ ยูซาวะเป็นเมืองแห่งสกีรสี อร์ท มีลานสกีใหญ่ระดับโลกให้ ไปสัมผัสมากถึง 16 แห่ง และมีนักท่องเที่ยวไปเยือน มากกว่า 6 ล้านคนทุกปี! นักเล่นสกีและสโนว์บอร์ดตัวเจ๋งๆ ในทีมชาติของญีป่ นุ่ ต่างก็มาฝังตัวซุม่ ฝึกซ้อมกันอยูท่ นี่ ลี่ ะ่ แค่ได้ไปเห็น ไปลองยำ�่ หิมะเล่นก็คมุ้ แล้ว จากเมืองไทย ผมใช้วธิ นี งั่ เครือ่ งบินไปลงทีส่ นามบิน นาริตะ จากนัน้ ต่อรถไฟ Local Train จากสนามบินเข้าสูโ่ ตเกียว แล้วต่อรถไฟหัวจรวดจากสถานี Tokyo Station ใช้เวลาแค่


80-90 นาที อย่างแสนสะดวกสบาย ก็ไปถึงสถานีอชิ โิ กะยูซาวะ (Echigo-Yuzawa Station) ทีเ่ มืองยูซาวะแล้ว บนรถไฟยังได้นงั่ กินข้าวกล่องเบนโตะ พร้อมกับชมวิว ธรรมชาติสองข้างทางสวยๆ ไปด้วย นี่ล่ะสวรรค์จริงๆ สิง่ แรกทีท่ �ำให้เราประทับใจในความงามของยูซาวะ คือความขาวโพลนแลเนียนนุม่ ของปุยหิมะ เหมือนทีก่ วี เอกคาวาบาตะกล่าวไว้ในนวนิยายของเขาไม่มผี ดิ ! โลก ของหิมะขาวอันหนาวเหน็บรอบๆ ตัว จึงเป็นภูมทิ ศั น์ที่ แปลกแตกต่างอย่างยิง่ ส�ำหรับคนเมืองร้อนอย่างเรา สิง่ ทีน่ า่ สนุกอีกอย่าง คือการได้ใส่เสือ้ กันหนาวสวยๆ หลาย ชัน้ รวมทัง้ หมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ และรองเท้ากันหิมะ ซึง่ แน่นอนว่าอยูบ่ า้ นเราคงไม่ได้ใส่ ฮ่าฮ่าฮ่า ทีแรกนึกว่า อากาศจะหนาวจนสัน่ งัก่ ๆ แต่ไม่เป็นอย่างทีค่ ดิ เพราะ วันไหนแดดออกและไม่มลี ม อากาศก็จะดูสดชืน่ ปลอดโปร่ง น่าออกไปเดินเทีย่ วถ่ายภาพในยูซาวะ ยกเว้นวันทีม่ เี มฆครึม้

หรือมีลมพัดแรง และเมื่อขึ้นสู่สกีรีสอร์ทบนภูเขาสูง นั่นล่ะ จึงจะหนาวมาก แต่เราไม่กลัว ยูซาวะเป็นเมืองแห่งการแช่น�้ำแร่ร้อนออนเซ็นมา แต่โบราณกาล เล่ากันว่าคนทีต่ อ้ งการพักผ่อน คนทีป่ ว่ ยไข้ หรือพวกซามูไรทีต่ อ้ งการมาพักฟืน้ ร่างกายจากการรบ จะนิยมมาแช่นำ�้ แร่รอ้ นธรรมชาติกนั ทีย่ ซู าวะนีล่ ะ่ เพราะ ในนำ�้ แร่ธรรมชาติของเขามีแร่ธาตุอนั เป็นประโยชน์ตอ่ ร่างกายเจือปนอยู่เพียบ ได้อาบแช่บ่อยๆ ย่อมท�ำให้ สุขภาพดี เลือดลมไหลเวียนสะดวก ผิวพรรณผ่องใส โรคไขข้อ โรคปวดเมื่อยต่างๆ บรรเทาและดีขึ้นอย่าง รวดเร็ว ผมจึงไม่ลังเลเลยที่จะ Check In ในออนเซ็น รีสอร์ท ซึง่ มีอยูห่ ลายสิบแห่งในเมืองน้อยน่ารักนี้ บางแห่ง เป็นทีพ่ กั สไตล์เรียวกังอายุนบั ร้อยปี ห้องปูเสือ่ ตาตามิ ปูฟูกนอนอุ่นๆ และมีถังไม้ใบใหญ่เอาไว้ให้เรานอนแช่ นำ�้ แร่รอ้ นออนเซ็นแบบเป็นส่วนตัวในห้องด้วย มองออก WWW.FACEBOOK.COM/WEEKEND.MAG | 15


ไปนอกหน้าต่างเห็นหิมะขาวโปรยปรายลงมาปกคลุม ตัวเมือง นับเป็นช่วงเวลาพิเศษที่หาได้ยากจริงๆ ไหนๆ ก็มาถึง Snow Country ของแท้แล้ว ผม เลยไม่พลาดโอกาสนั่งกระเช้าขึ้นไปบนลานสกีชื่อดัง ‘กาล่า ยูซาวะ สโนว์รีสอร์ท’ (Gala Yuzawa Snow Resort) วันนี้เลยต้องใส่ชุดกันหนาวกันเต็มพิกัด เสื้อ สี่ชั้น กางเกงสามชั้น พร้อมกับใส่ถุงมือ หมวก และ รองเท้าเดินบนหิมะด้วย ฟังดูเหมือนก�ำลังจะไปเล่น สกีใช่ไหม? แต่เปล่าหรอก ผมเล่นไม่เป็น แค่ขึ้นไปนั่ง รถ Snow Mobile ตะลุยทุ่งหิมะบนภูเขา ก็พอใจแล้ว ที่สถานีเชิงเขาของกาล่า ยูซาวะ สโนว์รีสอร์ท เราพากันไปเข้าแถวเตรียมตัวนั่ง กระเช้า ขึ้น ภูเขา ที่ตอนนี้ถูกหิมะขาวห่มคลุมไว้ราวกับผืนพรมอ่อนนุ่ม รถกระเช้าทีม่ กี ระจกใสรอบตัว เหมาะในการชมวิว ถ่ายภาพ และเพลิดเพลินไปกับลานสกีหลายแห่ง ตัง้ แต่ระดับความ สูง 358 เมตร ขึน้ ไปจนถึง 1,181 เมตร ใครจะเลือกลง ทีส่ ถานีไหนก็ได้ตามใจชอบ แต่ผมขอเลือกลงทีส่ ถานีบน สุด เพือ่ สัมผัสกับความหนาว และบรรยากาศแสนสนุกที่

16 | WEEKEND 103

มีนักสกี นักสโนว์บอร์ดนับร้อยๆ คน ก�ำลังวาดลีลา ลวดลายกันกลางลานหิมะ อย่างสนุกสนาน นับเป็นกีฬา ฤดูหนาวทีท่ �ำให้รา่ งกายแข็งแรง แถมได้ฝกึ ทักษะการ ทรงตัวอย่างยอดเยีย่ ม หลายครอบครัว มีพอ่ แม่ และ ลูกๆ แต่งชุดกันหนาวเต็มยศ ชวนกันไปเล่นกระดานลืน่ ไถลลงมาจากเนินหิมะ เสียงหัวเราะ รอยยิม้ และอุณหภูมิ บนภูเขาทีไ่ ม่ได้หนาวจัดอย่างทีค่ ดิ ท�ำให้เรามีความสุขมาก ลานสกีบนภูเขา มีรถตะลุยหิมะ หรือรถ Snow Mobile คันใหญ่ๆ เป็นรถตีนตะขาบพาเราแล่นชมวิว เวลานั่งอยู่ข้างในรู้สึกเหมือนทหารที่นั่งอยู่ ในรถถัง ล�ำเลียงพลไม่มผี ดิ เพียงแต่เราไม่ได้ออกรบ ทว่าก�ำลัง เพลิดเพลินกับวิวหิมะขาว เหมือนมันก�ำลังแอบซ่อนอะไร บางอย่างไว้ จนเราต้องออกเดินทางค้นหา สถานทีถ่ ดั ไปซึง่ ท�ำให้เมืองยูซาวะเป็นทีร่ จู้ กั ไปทัว่ โลก ก็คอื Echigo-Yuzawa Onsen ออนเซ็นรีสอร์ทเล็กๆ ใจกลางเมือง ทีย่ าสึนาริ คาวาบาตะ ผูไ้ ด้รบั รางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรมเมือ่ ปี ค.ศ.1968 จากงานเขียนชิน้ เอก ของเขาคือ Snow Country มาพ�ำนักอยูน่ านหลายเดือน เพือ่ นัง่ เขียนนวนิยายนีจ้ นจบ Snow Country กล่าวถึง โศกนาฎกรรมรักของหนุม่ ผูม้ ฐี านะคนหนึง่ จากโตเกียว ที่ นัง่ รถไฟมายังดินแดนหิมะ เพือ่ มาอยูใ่ กล้กบั คนรักของเขา โดยสาวนางนีช้ อื่ โคมาโกะ (Komako) ท�ำงานเป็นเกอิชา ออนเซ็น ทว่าความรักของทัง้ คูก่ ลับไม่ได้ราบรืน่ อย่างทีค่ ดิ เมือ่ มีสาวอีกนางชือ่ ยูโกะ (Yuko) เข้ามาเกีย่ วข้องด้วย ปัจจุบนั ออนเซ็นทีค่ าวาบาตะใช้นงั่ เขียนนวนิยายรักเรือ่ งนี้ ยังเปิดบริการอยู่ ส่วนหนึง่ เป็นห้องพักและบ่อนำ�้ แร่รอ้ น ออนเซ็นให้อาบแช่สบายตัว และส่วนหนึง่ จัดแสดงเป็นห้อง

นิทรรศการ น�ำผลงานหนังสือของคาวาบาตะมาโชว์ไว้ให้ ชมอย่างละเอียด โดยเฉพาะห้องทีเ่ ขาเคยพักนัน้ ได้รบั การจัดเป็นห้องนิทรรศการถาวร เพือ่ เป็นเกียรติแก่กวี รางวัลโนเบลชาวญีป่ นุ่ ผูย้ งิ่ ใหญ่ตลอดกาลคนนี้ “ถนนนัน้ ดูเยือกแข็ง หมูบ่ า้ นทอดตัวอยูภ่ ายใต้นภา อันเหน็บหนาว โคมาโกะม้วนชายกิโมโนของเธอ ขึน้ มา สอดไว้ทผี่ า้ โอบิ ดวงจันทร์วนั นีส้ าดส่องไม่ตา่ งจากใบมีดแห่ง ความเย็นเยือก กรีดแทงลงไปบนผืนหิมะสีฟา้ ” ผมคิดถึง บทประพันธ์ของคาวาบาตะ พลันมองออกไปนอกหน้าต่าง ณ วินาทีนนั้ มีเพียงความสุข หิมะ และตัวผม ผสานกัน อย่างกลมกลืน ณ เมืองน้อยในหิมะแห่งนี้ ยูซาวะ

Yuzawa Guide

Best season : เดือนธันวาคม-พฤษภาคม เป็นช่วงเวลาที่ หิมะตกในยูซาวะ ไปเที่ยวช่วงนี้ไม่มีผิดหวัง Getting there : จากสถานีรถไฟ Tokyo Station นั่งรถไฟ หัวจรวดความเร็วสูงชิงกันเซ็ง สาย Joetsu Shinkansen ไปลงสถานี Echigo-Yuzawa Station ของเมืองยูซาวะ ได้เลย ใช้เวลาแค่ 80-90 นาที ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร จากนั้นต่อรถแท็กซี่เข้าตัวเมือง หรือต่อรถไฟ ขึ้นไปพักที่สกีรีสอร์ทบนภูเขาได้ Overnight : แนะน�ำให้พก ั ที่ Echigo-Yuzawa Onsen จอง ผ่าน www.booking.com หรือ โทร. +81-50-2016-1600 / หรือพักที่ Gala Yuzawa Snow Resort จองผ่าน https://gala.co.jp หรือ โทร. +81 25-785-6543 More info : www.e-yuzawa.gr.jp/english/ และ Yuzawa Town Tourist Association โทร. +81-25-785-5505 อีเมล info@e-yuzawa.gr.jp


ROAMING AROUND

Story & Photo : Forzanu, FB Page : www.facebook.com/forzanufoto

(ซาโคพาเน)

"Zakopane" เมืองตากอากาศในวันแห่ง ความหนาว


“ซาโคพาเน (Zakopane)” เมืองทีค่ นไทยหลายคน อาจไม่เคยได้ยนิ ชือ่ มาก่อน เป็นเมืองเล็กๆ ทีอ่ ยูท่ างตอนใต้ ของประเทศโปแลนด์ มีพนื้ ทีช่ ายแดนติดกับทางตอนเหนือ ของประเทศสโลวาเกีย ซึง่ หากเราดูจากแผนทีข่ องทวีป ยุโรปแล้วจะเห็นว่าต�ำแหน่งของประเทศโปแลนด์นนั้ อยู่ ตรงใจกลางทวีปพอดิบพอดีหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพ ง่ายๆ ก็เหมือนกับแกนเข็มนาฬิกาอย่างไรอย่างนัน้ ความ สวยงามของธรรมชาติทอี่ ยูท่ างตอนใต้ของโปแลนด์เป็น จุดเริ่มต้นของการเดินทาง ให้เราได้มาท�ำความรู้จักถึง ความสวยงามของเมืองที่ไม่คนุ้ หูคนไทยเรานักกับเมืองนี้ ดินแดนทีเ่ มือ่ ช่วงเวลาแห่งความหนาวเหน็บมาเยือนเมือง ทัง้ เมืองก็จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโพลนเต็มไปทัว่ ทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆ อาคารร้านรวง ต่างๆ ไปจนถึงภูเขาทีอ่ ยูล่ อ้ มรอบก็กลายเป็นสีขาว ไม่เว้น แม้แต่แม่น�้ำล�ำธารที่กระแสน�้ำก็ถูกแช่แข็งให้กลายเป็น นำ�้ แข็งหยุดการเคลือ่ นไหวไปด้วยเช่นกัน ความสวยงาม ทัง้ ในด้านของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และมนต์ เสน่หข์ องเมืองนีน้ นั้ มีอะไรอยูม่ ากมายให้เราค่อยๆ เริม่ ท�ำความรูจ้ กั กันไปดังต่อไปนี้ จากกรุงวอร์ซอ (Warsaw) เมืองหลวงของประเทศ โปแลนด์มงุ่ ลงใต้มาราว 400 กว่ากิโลเมตร เป็นทีต่ งั้ ของ เมืองซาโคพาเนเมืองทีม่ ขี นาดพืน้ ทีเ่ ล็กๆ เพียง 84 ตารางกิโลเมตร (เล็กกว่าจังหวัดนนทบุรบี า้ นเราประมาณเกือบ 7 เท่า) แต่ความยิง่ ใหญ่ของเมืองนีก้ ค็ อื ได้รบั การขนาน นามให้เป็นเมืองยอดนิยมจากเหล่านักท่องเทีย่ วทีท่ งั้ มาพัก ผ่อนหย่อนใจกับวันสบายๆ รวมถึงเหล่านักเดินทางทีช่ อบ ความท้าทายกับธรรมชาติ สาเหตุกเ็ พราะเมือ่ ถึงช่วงฤดู ร้อนผูค้ นจ�ำนวนมากก็จะพากันมาเดินป่า ปีนเขาไต่เขา ปัน่ จักรยาน ล่องเรือท�ำกิจกรรมต่างๆ สารพัด และเมือ่ ถึงวัน ทีค่ วามหนาวเย็นมาเยือนจนหิมะปกคลุมทัว่ ภูเขาน้อยใหญ่ บรรดาผูร้ กั ความโลดโผนทดสอบสภาพจิตใจ และร่างกาย ก็จะนิยมมาเล่นสกีหมิ ะ เล่นสโนว์บอร์ดกันทีเ่ มืองเล็กๆ แห่งนี้ เรียกได้วา่ เป็นเมืองแห่งกิจกรรมอย่างแท้จริง ซึง่ ภูมิประเทศของซาโคพาเนนั้นก็เอื้ออ�ำนวยต่อการท�ำ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้มากเพราะมีเนินเขาอยู่มากมาย หลายระดับ จึงไม่แปลกใจที่ใครๆ จะเรียกเมืองนีว้ า่ “เมือง รีสอร์ทแห่งการท่องเทีย่ ว” ยิง่ ในช่วงฤดูหนาวยังถูกการันตี ให้เป็น “Poland’s Winter Capital” เมืองหลวงแห่งฤดู หนาวของประเทศโปแลนด์อีกด้วย ความสวยงามของ

18 | WEEKEND 103

เมืองซาโคพาเนนัน้ เริม่ ต้นกันตัง้ แต่ลกั ษณะของบ้านเรือน ทีม่ ลี กั ษณะเป็นบ้านไม้ทชี่ าวโปแลนด์เรียกกันว่า “Zakopane Style” อันเป็นจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของ เมืองๆ นี้ ซึง่ เราสามารถเห็นได้ตงั้ แต่เริม่ เข้าเขตเมืองมา เรือ่ ยๆ และแม้จะเป็นเมืองเล็กๆ แต่สงิ่ อ�ำนวยความสะดวก ต่างๆ ของเมืองนีน้ นั้ ก็มคี รบพร้อมทัง้ ห้างร้านเล็กๆ มีถนน คนเดินยอดนิยมอย่างบริเวณ Krupowki Street ทีถ่ อื ว่า เป็นทีน่ ยิ มมากทีส่ ดุ ของเมือง โดยตลอดสองข้างทางนัน้ ก็จะ มีทงั้ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของทีร่ ะลึกต่างๆ มากมาย เรียกได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมืองนี้เลยก็ว่าได้ หรือ ใครจะนั่งรถม้าลากเที่ยวชมเมืองที่นี่ก็มีให้นักท่องเที่ยว ได้สัมผัสบรรยากาศแบบคลาสสิคๆ อย่างนี้เช่นกัน ช่วงเวลาแห่งความสวยงามของซาโคพาเนนัน้ แตกต่าง ออกไปตามฤดูกาล ในฤดูรอ้ นเราจะได้เห็นภาพของต้นไม้ ใบหญ้าผลิบาน เห็นสีเขียวความชุม่ ฉ�ำ่ ของล�ำธาร ภูเขา ผืนป่าได้อย่างชัดเจน ถัดมาจนในช่วงฤดูหนาวตามทีเ่ ห็นกัน


ในภาพว่าทุกสิง่ นัน้ จะกลายเป็นสีขาวไปเสียแทบทัง้ หมด แต่ ความสวยงามนั้นก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปจะต่างกันไปก็คือรูป แบบของความสวยงาม ในส่วนไฮไลท์ส�ำคัญของเมืองนี้ที่ แทบจะเป็นจุดหมายปลายทางของเหล่านักท่องเทีย่ วนักเดินทาง ทั้งที่จะมาแบบเทีย่ วสบายๆ หรือมาแบบท้าทายกับกิจกรรม ก็คงหนีไม่พ้นที่ เทือกเขาทาทรา (Tatra Mountains) ที่มี จุดน่าสนใจอยู่หลายจุดทั้งบริเวณของ Morskie Oko (ใน ภาษาโปลิชค�ำว่า Morskie แปลว่า ทะเล และ Oko แปลว่า ดวงตา) เอามารวมกันก็คือ Sea Eye หรือแปลให้เป็นไทย สวย ๆ ก็ได้ว่า “ดวงตาแห่งท้องทะเล” แต่ในความเป็นจริง แล้วกลับไม่ใช่ทะเลเพราะที่นี่คือทะเลสาบที่ ใหญ่ที่สุดที่ตั้ง อยูบ่ นเทือกเขาทาทราแห่งนี้ ในฤดูรอ้ นเราจะเห็นทะเลสาบ Morskie Oko ถูกล้อมด้วยแนวต้นไม้ที่มีเทือกเขาอยู่ รอบด้าน และความนิ่งของผืนน�้ำที่งดงามเกินจินตนาการ แต่เมื่อความหนาวเย็นมาเยือนจนถึงระดับที่อุณหภูมิลดต�่ำ ลงจนถึงระดับที่น�้ำกลายเป็นน�้ำแข็ง จากผืนทะเลสาบอัน กว้างใหญ่ที่มีความลึกถึง 51 เมตร ก็พร้อมกลายเป็นลาน น�้ำแข็งไปในทันทีดั่งที่เห็นในภาพ ความยิ่งใหญ่และงดงามของเทือกเขาทาทรานั้นยัง ไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ เพราะอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ นักท่องเที่ยวแทบจะทุกคนจะต้องมาสัมผัสนั่นก็คือบริเวณ ของภูเขา Kasprowy Wierch ทีม่ พี นื้ ทีอ่ ยูท่ างทิศตะวันตก ของเทือกเขาทาทรา ซึง่ ตามภูมศิ าสตร์แล้วเทือกเขานีจ้ ะเป็น เขตแดนทีแ่ บ่งระหว่างทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ และ ทางตอนเหนือของประเทศสโลวาเกีย บางจุดของเทือกเขาก็ จะใช้ล�ำธารเป็นเส้นแบ่งแดน บางจุดก็จะใช้แนวของภูเขา สลับกันไปตามสภาพพืน้ ที่ ซึง่ ในจุดสูงสุดของเทือกเขาทาทรา

นัน้ นักท่องเทีย่ วสามารถนัง่ เคเบิลคาร์ขนึ้ มาได้จนถึงด้านบน และเดินเท้าขึน้ ไปยังยอดสูงสุดได้งา่ ยๆ อีกด้วย โดยจุดทีส่ งู ที่สุดนั้น มีความสูงถึง 1,987 เมตรจากระดับน�้ำทะเล (ยอดดอยอินทนนท์จดุ ทีส่ งู สุดของบ้านเราอยูท่ ี่ 2,565 เมตร จากระดับน�ำ้ ทะเล) พืน้ ทีบ่ ริเวณยอดเขาทีม่ องไปทางไหนก็ เห็นล้อมรอบด้วยสีขาวของหิมะ เป็นภาพที่งดงามมากทั้ง ความยิง่ ใหญ่ของธรรมชาติ และความสวยงามทีธ่ รรมชาติ มอบไว้ให้กบั เมืองเล็กๆ เมืองนี้ จึงไม่แปลกใจเลยว่าท�ำไม เมืองซาโคพาเนจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาว โปแลนด์ และนักเดินทางจากต่างแดนอีกจ�ำนวนมากทีพ่ ร้อม จะมาผ่อนคลายไปกับธรรมชาติแบบสุดขีดของเมืองๆ นี้ สีสันของเมืองซาโคพาเนยังถูกเติมเต็มด้วยเสน่ห์อีก มากมายหลายอย่างทั้งวัฒนธรรมของการแต่งตัว อาหาร การร้องร�ำท�ำเพลงที่พบเห็นได้ตามในร้านหรือริมถนนที่ พร้อมจะให้เราหยุดยืนมองชื่นชมรับฟังเสียงร้อง เสียง บรรเลงดนตรีอนั เป็นเอกลักษณ์ของทีน่ ี่ ชือ่ เมืองซาโคพาเน อาจไม่คนุ้ หูกบั เราคนไทยมากนัก แต่เชือ่ เหลือเกินว่าหากใคร ที่ได้อา่ นมาจนถึงตรงนีค้ งจะเห็นกันแล้วว่าเมืองเล็กๆ เมืองนี้ มีดที ตี่ รงไหน และมีอะไรทีน่ า่ สนใจ ส่วนใครทีอ่ ยากลองหา โอกาสมาเมืองนี้สักครั้ง การเดินทางมานั้นก็ง่ายดายหาก เริม่ ต้นด้วยรถไฟ หรือรถบัสทีเ่ มืองหลวงเก่าอย่างเมืองคราโคว (Krakow) สู่ซาโคพาเนก็ใช้เวลาไม่นานเพียงแค่ประมาณ 2 ชั่วโมงเท่านั้น ก็เตรียมพบเจอกับธรรมชาติที่สวยงามกัน ได้งา่ ยๆ กับเมืองตากอากาศแห่งวันพักผ่อนเมืองนีท้ พี่ ร้อม จะเปิดโลกใบใหม่ให้กบั นักเดินทางทัง้ หลายให้มาสัมผัสด้วย ตัวเองแล้วจะรูว้ า่ ดินแดนแห่งความอัศจรรย์ของคุณนัน้ อาจ อยู่ที่นี่ก็เป็นได้.. Zakopane Winter Wonderland WWW.FACEBOOK.COM/WEEKEND.MAG | 19


RESTAURANT Story & Photo : KronSiri

La Casa Nostra Wine Bar & Restaurant ต้นต�ำรับแท้ๆ จากอิตาเลียน

ร้านอิตาเลียนแสนอบอุ่นที่เต็มไปด้วยกลิ่นอาย Rustic ตัวร้านเป็นปูนสีหม่นๆ ตัดกับไม้สวยๆ กรุ ด้วยกระจกรอบด้าน ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ใน บ้านแถบยุโรป เพิม่ ความสนุกสนานด้วยสนามเปตอง เล็กๆ ด้านนอก ที่นี่ ให้ความส�ำคัญกับไวน์ลิสต์ เป็นอย่างมากเห็นได้จากห้องไม้ที่ ใช้เก็บไวน์ ชั้ น เยี่ยมโดยเฉพาะ ดื่มด�่ำกับอาหารอิตาเลียน สไตล์ Modern & Authentic อย่าง Mushroom Bruschetta with Ricotta Cheese, crispy San Daniele ham and sage บรูสเก็ตต้าหรือก็คือ

ขนมปังโรยเครื่องเป็นอาหารว่างสไตล์อิตาเลียน สัมผัสกรุบกรอบจากขนมปังปิ้งโรยหน้าด้วยครีม เห็ดผสมริคอตตาชีส เห็ดต่างๆ ที่ผัดเข้าด้วยกัน จนกลมกล่ อ ม และแฮมกรอบๆ ถั ด มาเป็ น Roasted Mediterranean octopus spiced with smoked Spanish paprika on a soft white truffle potato veloute ปลาหมึ ก ยั ก ษ์ เมดิเตอร์เรเนียนทีซ่ วู ดี ว้ ยการตุน๋ ในถุงสุญญากาศ ทีอ่ ณ ุ หภูมิ 65 องศาเซลเซียสจนนุม่ แล้วการ์แตง ให้กรอบนอกนุม่ ในอีกที โรยด้วยผงปาปริกา้ เสิร์ฟ มาบนมันฝรัง่ บดผสมไวท์ทรัฟเฟิลราดเวอลูเต้ซอส เนือ้ เนียนนุม่ Risotto Aglio Olio e Peperoncino with Sicilian red prawns Mazara del Vallo (Sicily) รีซอตโต้ ข้าวอิตาเลียนผัดกับน�้ำมัน กระเทียมและพริกจากอิตาเลียนจนได้สมั ผัสแฉะ ข้น ท้อปด้วยกุ้งแดงจากมาซาราในเมืองซิซิลี ส่วนใครที่มองหาเมนูของหวานลองสั่ง Sicilian Cannoli ขนมหวานคลาสสิคของเกาะซิซิลที ชี่ วน ย้อนวัยให้รู้สึกถึงความเป็นเด็กอีกครั้ง โดดเด่น ด้วยแป้งช็อกโกแล็ตซินนามอนกรอบๆ สอดไส้ ด้วยครีมชีสหวานๆ เค็มๆ รองฐานด้วยเกล็ด ช็อกโกแล็ตกรุบๆ 59/2 ซอยราชปรารภ 8 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 06-3282-4569 เปิดทุกวัน เวลา 12.00-14.30 น. และ 18.00-22.30 น.

Pooltime Café คาเฟ่แรคคูนแสนน่ารัก

อีกหนึ่งร้านที่มีสไตล์ไม่เหมือนใคร เต็มไปด้วย กลิน่ อายโฮมมีป่ นโมเดิรน์ นิดๆ จ�ำลองบรรยากาศ สระว่ายนำ�้ ตามชือ่ ร้านด้วยก�ำแพง และเคาท์เตอร์ กระเบื้องสีขาวเป็น หลัก ตัดด้วยเฟอร์นิเจอร์ สี เทอควอยซ์ และสีชมพูบานเย็น ที่ตกแต่งไว้ อย่างน่ารักในแนว Modern Pop เรียบๆ ง่ายๆ ผสมผสานด้วยศิลปะแนวป๊อปอาร์ตสีสนั สดใส ให้ ความรูส้ กึ เหมือนได้นงั่ รับประทานข้าวอยูร่ มิ สระน�ำ้ นอกจากบรรยากาศเก๋ๆ แล้วชั้นบนของที่นี่ยังมี พี่แรคคูนตัวโตแสนน่ารัก ขนนุ่มๆ ให้เราเล่นอีก ด้วย อาหารทุกจานของที่นี่ก็ท�ำสดใหม่แบบจาน ต่อจาน ไม่ว่าจะเป็น Pool Time Blue Burger เบอร์เกอร์โฮมเมดสีสันสดใสเข้ากับร้านที่มี ให้ เลือกทั้งหมูและเนื้อ ที่ตัวเนื้อถูกบดละเอียดแล้ว ปั้นเป็นก้อนกลม โปะด้วยชีส เบคอน และไข่ดาว เสิร์ฟมาพร้อมเฟรนช์ฟรายส์ หอมทอด ซอสสูตร

พิ เ ศษที่ มี ส ่ ว นผสม ของพาร์มซี านชีสและ เครื่ อ งเทศ หรื อ จะ เป็ น ขนมหวานอย่ า ง Pancake Strawberry Fresh Cream แพนเค้ก เนื้อนุ่มสดใหม่แบบจาน ต่อจาน แทรกชั้นด้วย วิปปิง้ ครีมหวานมัน และ สตรอว์เบอร์รสี ด ราด ด้วยนำ�้ ผึง้ เพิม่ ความ หวาน ปิดท้ายด้วย Hojicha Latte ชาญีป่ นุ่ รสกลมกล่อมที่มีกลิ่นอายของข้าวคั่วผสมนม และมีรสฝาดเล็กน้อยในแบบฉบับชาเขียว นัน่ เพราะ โฮจิชาเป็นชาเขียวคัว่ ชนิดหนึง่ แถมยังมีคาเฟอีน ต�่ำอีกด้วย 582/11 ถนนสุขุมวิท 63 ระหว่างซอยเอกมัย 26 28 (ไทปิง ทาวเวอร์) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.30-19.00 น. โทร. 09-0652-4109

20 | WEEKEND 103


Prime+Restaurant สเต๊กระดับพรีเมียม วิวระดับท้อป อาหารมือ้ พิเศษทีแ่ สนอบอุน่ น่าจะเป็นค�ำอธิบายที่ ตรงใจที่สุด ส�ำหรับห้องอาหารไพร์มพลัส ที่ ให้ บริการสเต๊กเนื้อน�ำเข้ารสเลิศ ชิ้นใหญ่ เนื้อนุ่ม หอมฉ�ำ่ และไวน์จากทัว่ ทุกมุมโลกให้เลือกจับคูก่ บั สเต๊กจานโปรดได้ตามใจชอบ เออร์เบิลกริลล์ สเต๊กเฮ้าส์สุดเท่นี้ตกแต่งแบบทัน สมัยปนแนว อินดัสเทรียล เน้นโทนสีด�ำ เทา แฝงความคลาสสิค จากของเก่าๆ อย่างพวกเฟอร์นเิ จอร์ไม้ และกรุ ด้ ว ยกระจกรอบด้ า นจึ ง เห็ น วิ ว สุ ขุ ม วิ ท และ พระอาทิตย์ยามเย็นได้อย่างเต็มสายตา ทุกเมนูที่ นี่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยเชฟใหญ่ชาวอเมริกันผู้ คลุกคลีอยู่กับครัวสเต๊กเฮ้าส์มายาวนาน ทั้งเมนู ปิง้ ย่าง และอาหารสไตล์ฟวิ ชัน เริม่ กันที่ Ciabatta ขนมปังอิตาเลียนเหนียวนุม่ กับเนยกระเทียมและ อิตาเลียน ซัลซา เดรสซิ่ง Arugula Salad ผัก ร็อกเกตสดๆ กับพาร์มซี านชีสเน้นๆ ราดน�ำ้ สลัด บาซามิกสูตรของทางร้าน ถัดมาเป็น Tuna Tartare ซาชิมทิ นู า่ สับราดกับโอลีฟออย หอมกลิน่ พริกไทย

นิดๆ Grilled Norwegian Salmon แซลมอน ชิ้นโตกริลล์จนสุก เสิร์ฟพร้อมหน่อไม้ฝรั่ง เห็ด เลมอน และซอสกาลิคเลมอนบัทเตอร์ พลาดไม่ได้ กับจานหลัก Ribeye Steak สเต๊กเนือ้ ส่วนซีโ่ ครง เกรดพรีเมียมจากอเมริกา นุม่ ลิน้ สุดๆ เสิรฟ์ พร้อม Peppercorn Sauce เผ็ดนิดๆ กินกับ Mashed Potato มันฝรัง่ บดละเอียด สายของหวานต้องลอง Chocolate Mousse Tart โฮมเมดแอปเปิลทาร์ต ไส้มูสช็อกโกแลตเข้มๆ ท้อปด้วยสตรอว์เบอร์รี เสิร์ฟคู่กับไวน์เบอร์รีซอสและไอศกรีมวานิลลา เรี ย กว่ า ที่ นี่ เ หมาะมากๆ กั บ การมาดื่ ม ด�่ ำ วิ ว กรุงเทพฯ ยามเย็นกับดินเนอร์มอื้ พิเศษ โรงแรมคอมพาส สกายวิว ชัน้ 7 12 ถนนสขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (BTS พร้อมพงษ์) มื้อค�่ำ (A la carte) เวลา 18.00-23.00 น. โทร. 0-2011-1111

Cat Up Café Silom ทาสแมวมาทางนี้

เหมียว เหมียว เหมียว หง่าว ซ้ายก็แมว ขวา ก็แมว แต่ละตัวน่ารักชวนกรีด๊ ทัง้ นัน้ นัน่ เพราะ ที่นี่เป็นคาเฟ่แมวใจกลางเมืองนั่นเอง คาเฟ่ แมวสาขาที่ 2 ของแคทอัพ คาเฟ่ ที่มาพร้อม ขบวนพาเหรดน้องแมวหน้าใหม่ โดยมีน้อง แมวที่ อิ ม พอร์ ท มาจากรั ส เซี ย เป็ น พระเอก พร้อมผองเพือ่ นน้องแมวอีกมากมายกว่า 15 ตัว สาขานีจ้ ะเน้นโทนสีขาวเป็นหลัก เพิม่ กลิน่ อาย ความอบอุ่นด้วยเฟอร์นิเจอร์ ไม้สไตล์ญี่ปุ่น ส่วนผนังก็เป็นภาพการ์ตูนแมวเหมียวแสนซน น่ารักๆ สีสันสดใส เมนูอาหารและเครื่องดื่ม ที่นี่เน้นเสิร์ฟอาหารรับประทานง่าย เริ่มกันที่

สปาเกตตีปูอัดไข่กุ้ง เส้นเหนียวนุ่มในซอสครีม ท้อปด้วยปูอดั โรยด้วยไข่กงุ้ และสาหร่าย ตามมา ติดๆ กับ Strawberry & Cream Waffle วาฟเฟิล เนือ้ นุม่ หยาบนิดๆ กับไอศกรีมวานิลลาลูกโตและ สตรอว์เบอร์รสี ดๆ ราดน�ำ้ ผึง้ หอมหวาน และ Thai Tea Affogato ชาไทยอัฟโฟกาโต้ ไอศกรีม รสวานิลลาเย็นๆ ราดชาไทย ส่วนเครือ่ งดืม่ ก็ตอ้ ง ยกให้ Espresso Thai Tea กาแฟเอสเปรสโซ อย่างดีจากอิตาลีผสมกับชาไทยเย็นๆ จนได้รส เข้มแต่มคี วามกลมกล่อมในแบบไทยๆ สัง่ อาหาร เสร็จแล้วก็ขึ้นไปเล่นกับน้องแมวรอได้เลยยย 22 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (BTS ศาลาแดง ทางออก 3) เปิดทุกวัน เวลา 12.00-21.00 น. โทร. 08-5911-8919

WWW.FACEBOOK.COM/WEEKEND.MAG ||21 21 WWW.FACEBOOK.COM/WEEKEND.MAG


FORTUNE Story : อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ชาวราศีเมษ 13 เม.ย. - 14 พ.ค.

การงาน พี่น้องเพื่อนฝูงจะน�ำโชคมาให้หรือชักชวนเข้าร่วมลงทุน มีการเดินทางบ่อยครั้ง มีการ ซ่อมแซมตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น จัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์เข้าบ้าน มีงานส�ำคัญมาให้ การเงิน จะมีการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ของเก่าๆ ท�ำให้มรี ายได้เข้ามาหลายทาง สิง่ ทีล่ งทุนหรือท�ำไว้จะ ประสบผลส�ำเร็จ ทรัพย์สนิ ทีผ่ อู้ นื่ หยิบยืมไปหรือสูญหาย หากทวงถามหรือค้นหาก็จะพบหรือได้กลับคืนมา ความรัก คนโสดจะพบรักใหม่ๆ ท�ำให้มีการตัดสินใจเรื่องความรัก ท่านที่มีคู่ความรักก�ำลังสดชื่นหอมหวาน มีความสุขอยูก่ บั คนรัก คนรักเอาอกเอาใจเป็นพิเศษและมีโอกาสดีได้อยูเ่ ป็นส่วนตัวกับคนรักมากกว่าช่วงใดๆ

ชาวราศีเมถุน 15 มิ.ย. – 15 ก.ค.

การงาน มีงานใหม่ๆ มีบริวารเพิม่ ขึน้ มีการเดินทางไกล พบปะคนต่างถิน่ ต่างภาษา ต่างอาชีพ จะได้ท�ำงานทีช่ อบและเหมาะสมกับวุฒภิ าวะ ท่านทีย่ งั ไม่มงี านท�ำจะได้งานทีเ่ หมาะสมกับวุฒภิ าวะ การเงิน โชคดีได้ลาภเป็นทรัพย์สนิ เงินทอง ได้ของเก่าซึง่ มีผลทางจิตใจจากญาติหรือเพือ่ นสนิท แต่ ทรัพย์สนิ เงินทองทีม่ อี ยูจ่ ะใช้เพือ่ ปรับปรุงกิจการและการศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมในระดับทีส่ งู ขึน้ ความรัก คนโสดมีคนมาหลงรักหลายคน แต่ละคนก็มดี คี นละแบบ ท�ำให้เป็นคนหวัน่ ไหวได้งา่ ย จึงท�ำให้ถกู คนรักต้องคุมเข้มจนหมดความสุข แต่ถา้ ใครให้อสิ ระก็จะมัดใจได้อย่างแน่นอน

ชาวราศีสิงห์ 17 ส.ค. - 16 ก.ย.

การงาน จะได้ท�ำงานร่วมกับคนต่างถิ่นต่างแดน แต่ให้ระวังจะเกิดปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับการ ท�ำงาน ผลงานทีท่ �ำไว้จะเป็นทีน่ ยิ มชมชอบของประชาชน ผูใ้ หญ่จะให้การสนับสนุนท่านเป็นอย่างดี การเงิน ท่านจะได้เงินอันมีผลมาจากการท�ำงานและการเสี่ยงโชค ท�ำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เงินทองหมุนเวียนดีขึ้น แต่ควรระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดี เพราะอาจจะเสียเงินโดยไม่จ�ำเป็น ความรัก ความรักจะสดชื่นแจ่มใสดี เพราะเป็นคนรักอิสระจึงไม่ค่อยจะหึงหวงหรือวิ่งตามตื้อใคร แม้ จะมีความรักก็เป็นรักที่มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนฝูงที่สนิทคอยช่วยเหลือเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

ชาวราศีตุล 17 ต.ค. – 15 พ.ย.

การงาน มีงานใหม่ๆ เข้ามาให้ท�ำมากขึน้ การเจรจาติดต่อประสานงานส�ำเร็จลงได้ดว้ ยดี มีการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงให้ดขี นึ้ เป็นที่ไว้วางใจของผูใ้ หญ่และเพือ่ นร่วมงาน ท�ำให้ได้ต�ำแหน่งทีด่ แี ละมีความก้าวหน้า การเงิน ควรระมัดระวังเรื่องการการใช้จ่ายเงิน การถูกหลอกลวง เงินทองส่วนใหญ่จะถูกน�ำไป ใช้เกี่ยวกับการงานการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ไม่ควรลงทุนในระยะนี้เพราะจะได้ไม่คุ้ม ความรัก ท่านจะได้ลาภเป็นของหายากจากเพศตรงข้าม ความรักจะบังเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วและมีความ สัมพันธ์ชว่ ยเหลือซึง่ กันและกันทางด้านการเงินและมีผลประโยชน์รว่ มกัน ท�ำให้มหี ลักฐานมัน่ คง

ชาวราศีธนู 16 ธ.ค. - 14 ม.ค.

การงาน ปัญหาการงานต่างๆ จะคลีค่ ลาย ท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้ดี มีโอกาสได้ใช้ความรูค้ วามสามารถ เหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารงาน ความกล้าคิด กล้าพูด กล้าท�ำ จะท�ำให้ทา่ นประสบความส�ำเร็จ การเงิน ไม่ควรใช้จา่ ยฟุม่ เฟือย รายจ่ายส่วนมากจะเป็นค่าภาษีสงั คมและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การเงินยังมีการพลิกผันอยู่ตลอดเวลา จึงไม่ควรให้ใครกู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักประกันที่มั่นคง ความรัก มีโอกาสเดินทางไปท�ำกิจกรรมร่วมกัน ท�ำให้เข้าใจกันในคนรัก เป็นโอกาสที่ดีที่จะ ประกาศความสัมพันธ์กัน น�ำคนรักไปเปิดเผยในสังคม ควรระมัดระวังการมีรักซ้อน

ชาวราศีกุมภ์ 13 ก.พ. – 14 มี.ค.

การงาน ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้วยดี จะประสบความส�ำเร็จด้านการงาน หากมีความเพียรพยายามจะ สามารถฝ่าฟันอุปสรรคเกี่ยวกับการงานไปได้ จะได้ผลประโยชน์จากผลงานเก่าๆ ของเก่าๆ การเงิน การใช้จา่ ยเงินควรรอบคอบ ไม่ควรใช้จา่ ยฟุม่ เฟือยตามใจตนเอง ควรมีการจัดการทางการเงิน ไปตามจังหวะที่เหมาะสม ถึงแม้จะหาเงินได้เก่ง แต่จะใช้จ่ายเงินหมดไปในระยะเวลาอันรวดเร็ว จึง ไม่ค่อยมีเงินเก็บ ความรัก ระวังจะเกิดอาการรักซ้อน ซ่อนรักเกิดขึน้ ได้ เป็นรักทีแ่ ตกต่างกัน ซับซ้อนวุน่ วาย แอบแฝง การที่เป็นคนอ่อนไหวต่อความรักจึงมักจะมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ อยู่เสมอ

สมัครสมาชิกนิตยสาร

ชาวราศีพฤษภ 15 พ.ค. – 14 มิ.ย.

การงาน มีโอกาสได้เดินทางไกล มีงานยากๆ หนักๆ เข้ามาให้ท�ำหลายชิน้ ปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ จาก การท�ำงานท่านสามารถแก้ไขให้ส�ำเร็จได้อย่างง่ายดาย แต่ควรระวังจะเกิดศัตรูจากสาเหตุเล็กน้อย การเงิน เงินทองจะถูกน�ำไปลงทุนหรือใช้แก้ปัญหาต่างๆ ที่คั่งค้าง เงินทองที่มีอยู่ไม่ควรให้ใครหยิบ ยืมในช่วงนี้ เพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้รับการช�ำระหนี้สูง สิ่งที่ลงทุนหรือท�ำไว้จะประสบผลส�ำเร็จ ความรัก ท่านที่ยังโสดจะพบรักใหม่ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ถึงแม้จะเป็นรักที่ลึกซึ้ง จริงจัง มีความซื่อสัตย์ และจงรักภักดีสักปานใด แต่ก็มีอุปสรรค ทางที่ดีมีปัญหาอะไรก็ควรแก้ไขให้กระจ่างเสียแต่เนิ่นๆ

ชาวราศีกรกฎ 16 ก.ค. – 16 ส.ค.

การงาน พีน่ อ้ งเพือ่ นฝูงจะให้ความช่วยเหลือทางด้านการงาน ชอบท�ำอะไรตามล�ำพังมากขึน้ แต่ผลงาน ทีท่ �ำไว้กลับปรากฏเป็นทีน่ ยิ มชมชอบของประชาชน ผูใ้ หญ่จะให้การสนับสนุนท่านเป็นอย่างดี การเงิน มีรายได้เข้ามาหลายทาง ได้รบั เงินจากผลงานทีท่ �ำไว้ จะได้ของเก่าซึง่ มีผลต่อจิตใจและมี ลาภลอยทางการเงิน มีโอกาสได้ซอื้ หรือจัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัย ส�ำนักงาน ทีด่ นิ และยวดยานพาหนะใหม่ ความรัก คนโสดจะได้พบคนทีถ่ กู ใจ แต่ตอ้ งอาศัยคนอืน่ เป็นสือ่ ถึงแม้ทา่ นจะเจ้าชูแ้ ต่กเ็ ป็นคน รักคนยาก เพราะเป็นคนเลือกมากหากมีความรักแล้วก็จะเป็นรักจริง เป็นรักทีม่ คี วามมัน่ คงจริงใจ

ชาวราศีกันย์ 17 ก.ย. – 16 ต.ค.

การงาน จะมีการขยายงานอย่างกะทันหัน ระวังปัญหาและอุบัติเหตุเกี่ยวกับการท�ำงาน หุ้นส่วน เพศตรงข้ามจะเข้ามามีอิทธิพลเรื่องการงาน แต่ควรระมัดระวังเรื่องการคบเพื่อน การเงิน โชคดีมรี ายได้จากผลงานเก่าๆ มีโชคลาภทางการเงิน เงินทองหมุนเวียนดีขนึ้ จะได้กรรมสิทธิ์ใน ทรัพย์สนิ แต่เงินทองที่ได้มาจะถูกน�ำไปใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม ซือ้ หาอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกสบาย ความรัก คนรักปฏิบัติกับท่านเหมือนเพื่อนสนิท มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาหารือกัน ท่านที่มีคู่แล้วควรพาคน รักเดินทางไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนบ้างก็จะท�ำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น

ชาวราศีพจิ กิ 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.

การงาน งานเก่าทีค่ งั่ ค้างเป็นภาระหนักอึง้ จะได้รบั การแก้ไขท�ำให้จบลงโดยเร็ว ต้องใช้ความเพียรพยายาม อย่างสูงจึงจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเกีย่ วกับงานได้ แต่จะมีศตั รูเงียบและพยายามท�ำให้เกิดความเสียหาย การเงิน ระวังจะมีความขัดแย้งเรือ่ งรายได้และผลประโยชน์ หากมีหนีส้ นิ อยูเ่ มือ่ มีเงินก็ควรช�ำระหนี้ โดยเร็ว หากลืมช�ำระหนี้จะมีปัญหาในภายหลัง ทรัพย์สินที่คิดว่าสูญหายไปแล้วก็จะได้คืน ความรัก ท่านที่ยังโสดจะพบคนรักที่ดีและถูกใจ มีความใกล้ชิดสนิทสนมและเห็นอกเห็นใจซึ่ง กันและกันจนก่อให้เกิดความรัก ท่านที่มีคู่แล้วควรระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวกับคนรัก

ชาวราศีมังกร 15 ม.ค. – 12 ก.พ.

การงาน การงานถึงแม้จะมีปญ ั หาอยูบ่ า้ งก็สามารถคลีค่ ลายได้ จะได้รบั ความนิยมชมชอบจากผูใ้ หญ่ และเพื่อนร่วมงาน สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี งานเก่าๆ ที่คั่งค้างอยู่จะถูกสะสางลง การเงิน จะมีรายได้และรายจ่ายเพิม่ ขึน้ การบริหารเงินทีถ่ กู ทีถ่ กู ทางท�ำให้ทา่ นประสบความส�ำเร็จ ในชีวิตได้ การลงทุนและการส�ำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบ มีรายได้พิเศษหรือได้เงินคืน ความรัก ความไม่เชื่อมั่นในตัวเอง ความหวาดระแวง ความขี้หึงและอารมณ์ร้ายอาจจะท�ำให้ ความรักมีปัญหาสลายลงไปได้ ดังนั้นจึงควรเอาใจเขามาใส่ใจเราและยับยั้งชั่งใจให้ดี

ชาวราศีมนี 15 มี.ค. – 12 เม.ย.

การงาน หุน้ ส่วนและเพศตรงข้ามทีด่ จี ะเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ได้ท�ำงานทีต่ รงกับความรู้ ความสามารถและวุฒภิ าวะ มีโอกาสเดินทางเพราะต�ำแหน่งหน้าที่ไปพบปะกับผูค้ นมากมาย การเงิน จะมีรายได้เข้ามาหลายทาง ท�ำให้มีก�ำลังทางการเงินสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ มากขึ้น ควรระมัดระวังเรื่องการเงินการใช้จ่ายเงินให้ดี เงินทองใช้ในการซ่อมแซมที่ อยู่อาศัย ยานพาหนะและการศึกษา ความรัก คนโสดจะได้พบรักทีผ่ กู พันอันลึกซึง้ พยายามเข้าใจคนรักอยูเ่ สมอ มีความซือ่ สัตย์ จงรักภักดี มีโอกาสได้ชว่ ยเหลือซึง่ กันและกัน ควรลดอาการจูจ้ ี้ ขีบ้ น่ ลงบ้างจะท�ำให้สถานการณ์ดขี นึ้

ISSUE 103

ISSUE 102

ISSUE 101

ISSUE 100

ISSUE 99

ISSUE 98

สมัครสมาชิก 1 ปี (12 ฉบับ) พิเศษเพียง 150 บาทเท่านั้น (พร้อมจัดส่งถึงบ้าน)

เริ่มตั้งแต่....................................เป็นฉบับแรก

สมัครในหน่วยงานชื่อ.................................................................................... สมัครเอง นาย นาง นางสาว ชื่อ.................................................... นามสกุล............................................ อาชีพ.......................................................................................................... พนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ร้านอาหาร /โรงแรม/ท่องเที่ยว อื่นๆ................... สถานที่จัดส่ง เลขที่.................................หมู่ที่...........อาคาร/หมู่บ้าน....................................... ชั้น................ห้อง...............ซอย..................................ถนน............................... แขวง/ตำ�บล........................ เขต/อำ�เภอ........................................................ จังหวัด............................................................................................................ รหัสไปรษณีย์...............................Tel................................................................. Mobile.............................................E-mail..................................................... 22 | WEEKEND 92

การชำ�ระเงิน ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.ลาดพร้าว มาที่... นายปรีดา เหตระกูล : 1605-1607 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ (ซ.5) ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (กรุณาแนบใบสมัครลงในซองธนาณัติ เพื่อป้องกันการล่าช้าและสูญหาย) โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี... บริษัท แม่บ้าน จำ�กัด : ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57 บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 046-1-04998-2 (กรุณาส่งสลิปใบโอนเงินพร้อมแนบใบสมัครแฟกซ์มาที่เบอร์ 0-2559-3283 หรือทางอีเมล laksana@maeban.co.th รบกวนแจ้งที่คุณน้อย 0-2530-7345-9) (แบบฟอร์มนี้สามารถถ่ายสำ�เนาได้ หรือคัดลอกลงกระดาษขนาด A4 แล้วส่งมาตามรายละเอียดด้านบน)

Weekend issue 103  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you