Eyckelbergh | 14 januari 2022

Page 1

Eyckelbergh

48e jaargang 14 januari 2022 | 2349

Bergeijk | Luyksgestel | Weebosch | Borkel en Schaft | Riethoven | Westerhoven

Isoleren i.p.v. windturbines... pagina

6

Jeugdatelier weer creatief van start

Ze is midden 50 en oma. Haar man is vervangen door een andere maar ook die gaf haar “een beklemmend gevoel.” Ze zoekt naar een sportieve man met gevoel voor humor die avontuurlijk is maar zich ook thuis op de bank lekker voelt. Hij moet een schouder hebben om tegen te leunen en o ja, een beetje romantiek en financiële zelfstandigheid zijn een vereiste. En hij moet origineel zijn. “Vind je mij veeleisend?” Ze wacht mijn antwoord niet af. “Moet je horen,” gaat ze verder, “ik had een date die me verwelkomd met de vraag of ik wel gevaccineerd was.” De date was meteen over. Het was bedoeld als grapje, maar ze voelde zich door zijn openingszin geïntimideerd en hij kon vertrekken. Ze hield niet van kuddedieren die op bevel van een blinde overheid achter niet-ziende virologen aandraafden. “Ik denk zelf na,” dacht ze. “Een restaurant zit er voor mij niet meer in,” vervolgde ze. De wereld heeft mij de rug toegekeerd! Ik ben een roepende in de woestijn! Ik voel me een buitenaards wezen in een door angst beheerste wereld,” zei ze met gevoel voor dramatiek. Ik prakkezeer er niet over om met haar in discussie te gaan want dat is de brandstof waarop zulke kacheltjes branden.

Gemeenteberichten

Ze maakt nu lange boswandelingen, geniet van de vogels en prijst zich gelukkig een van de weinigen te zijn die helder ziet hoe de wereld in elkaar steekt. Een wereld, volgens haar, van slaafse slachtoffers die braaf naar hun ondergang sukkelen.

pagina’s

14-15

Prijswinnaars Eindejaarsactie Hart van Bergeijk 3e trekking 03-01-2022 Klanten van 40 ondernemers in het centrum van Bergeijk hebben afgelo­ pen weken bij hun aankopen stem­ pels kunnen sparen. Daarmee konden zij meedingen naar de prijzenpot met 101 fantastische prijzen. De spaar­ kaartbussen op de inleverpunten zijn geleegd en de spaarkaarten zijn verzameld voor de 3e trekking. Tijd dus om de winnaars bekend te gaan maken. De gelukkige winnaars van de cadeaubonnen van deze week zijn: HOOFDPRIJS t.w.v € 500,- is gewonnen door: Carine Theuws (Luyksgestel)

pagina

16

pagina

18

We hebben een hele hoop prachtige foto’s binnen gekregen voor de eer­ ste opdracht die we hebben uitgezet, dank voor alle winterse inzendingen! Hou onze socials in de gaten… er ko­ men dit jaar nog meer opdrachten. Prijsvraag winnaars De winnende namen voor de 3 ka­ mers van ‘t Buurthuis zijn bekend: ’t Stoom, ’t Loo en ’t Kiepke. Deze na­ men werden het meest genoemd en passen ook heel goed bij ‘t Buurthuis en de geschiedenis van onze dorps­ kern. Omdat veel mensen dezelfde namen noemden hebben we dus ook veel winnaars: 7 maar liefst! Zij mogen, als de regels het weer toelaten, de nieuwe kamers komen ‘onthullen’ en kunnen dan ook hun prijsje ophalen. Tromgeroffel... de winnaars zijn: Karin van de Mierden, Anneloes van der Zanden, Petra Houbraken, Judith Jansen, Renske van Montfort, Arian WoutersRijkers en Jolanda Kopp. Van harte gefeliciteerd allemaal, jullie horen nog van ons! Het bestuur van Samen ’t Loo bedankt iedereen van harte voor de vele leuke en creatieve inzendingen! Súper om zo veel betrokkenheid te zien. Heel veel volgers We hebben op dit moment 498 Face­ book- volgers en op Instagram volgen 274 mensen ons. Daar zijn we natuur­ lijk al kei blij mee, maar: er kan nog meer bij! Ben of ken jij iemand die op ’t Loo woont, gaat wonen of zou wil­ len wonen en ons nog niet volgt? Of iemand die gewoon wil weten wat er allemaal te doen is bij ons? Check onze socials en volg ons op Facebook: samen ’t loo en/of Insta: samentloo.

Stichting Harapan: Albert Heijn Bergeijk: € 75,-: L. Diederich (Bergeijk), N. Int­ ven (Eersel). € 50,-: S. Telleman (Luyksgestel), M. Wijnen (Westerhoven), S. Willems (Bergeijk), Intven (Riethoven). € 25,-: Franssen J (Pelt), T. Van Bakel (Bergeijk), W. De Ruiter (Bergeijk), van der Aa (Riethoven), A. van Limpt (Lommel), A. Scheerens (Bergeijk), H. Kwinten (Westerhoven), N. v.d. Schoot (Bergeijk), Valkenaars (Luyks­ gestel). € 10,-: H. De Wert (Riethoven), Bae­ ten (Westerhoven), Fam. Bellemakers (Luyksgestel), van der Heijden (Ber­ geijk), Fam. Hoebers (Westerhoven), L. van de Heijden (Eersel), E. van Ot­ ten (Bergeijk), E. van Orsouw (Luyks­ gestel), R. Gilsing (Bergeijk), S. van Dijk (Bergeijk). De gelukkige winnaars ontvangen van ons persoonlijk bericht. Meer informatie over de actie vind je op facebook of instagram/centrum­ bergeijk en www.centrumbergeijk.nl. Tot ziens, in jouw Hart van Bergeijk.

Statiegeldactie voor gehandicapte- en weeskinderen in Indonesië n 2001 werd de Stichting Harapan opgericht met als doel: het bevorde­ ren en verbeteren van leefomstan­ digheden van kansarme families en personen in Indonesië. Al vanaf de oprichting was er veel aandacht voor gehandicapte- en weeskinderen. Om deze te kunnen steunen werden al­ lerlei acties gevoerd en fondsen bena­ derd. In de loop van de jaren werden goede contacten opgebouwd met het rehabilitatiecentrum Harapan Jaya, het weeshuis Pius IX, het rehabilita­ tiecentrum Caritas Dorkas op Sumatra en het centrum Hidup Baru op WestTimor. Door de corona pandemie wordt het voor de centra steeds moei­ lijker om de gewenste zorg te leveren, extra hulp is daarom heel hard nodig. Er is veel minder steun vanuit de di­

recte omgeving, de kosten voor voe­ ding, maar ook voor onderwijs zijn veel hoger dan normaal. De kinderen kunnen vanwege de lock-down niet of nauwelijks naar school en er zijn ex­ tra materialen nodig. Een belangrijke bron van inkomsten om de projecten te kunnen steunen zijn de statiegeldacties die in diverse supermarkten georganiseerd wor­ den. Harapan is daarom blij met de medewerking van de Albert Heijn su­ permarkt in Bergeijk. U kunt daar tot 1 februari het tegoed van uw statie­ geld doneren voor gehandicapte- en weeskinderen in Indonesië, met name in bovengenoemde centra. Voor verdere informatie zie https://harapan.dse.nl.

BOUWTEKENINGEN KOPIËREN? printshop@gielen.nl

met o.a. • Gratis energiebespaarbox voor huurders van Bergeijk • Start ‘ Herinrichting Kleine Broekstraat - Industrieweg’ • Rattenbestrijding • Inloopspreekuur Sociaal Raadslieden • Officiële bekendmakingen

7

Natuurweetje: beversporen

‘t Perfecte plaatje van ’t Loo

C OLUMN Mark van Roosmalen

Slachtoffer

pagina

Kennis van eigen dorp is belangrijk

Tandprotheticus J. van Ansem Voor het aanleveren van teksten en advertenties:

REDACTIE@GIELEN.NL

* Kunstgebitten, Rebasings * Reparaties klaar terwijl u wacht * Vergoeding via zorgverzekeraar * Info implantaten * Behandeling volgens afspraak Tel. 040-2042468 Den Dries 9, Valkenswaard

Arbeidsrecht

GRATIS GESPREK

BLADEL: 0497 - 38 38 68 BERGEIJK: 040 - 207 60 76

www.knegtmansadvocaten.nl


De Eyckelbergh no. 2349 - 14 januari 2022

pagina 2

WEEKENDDIENSTEN

ALARMNUMMER

1-1-2

Huisartsen Bij spoed in de avond, nacht of weekend belt u met de huisartsenpost: 040-2660505. website: www.shoko.nl.

Advies, begeleiding en verzorging bij begrafenis en crematie

Kerkberichten R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Parochiecentrum, Hof 16, 5571 CC Bergeijk, bereikbaar en te bezoeken van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur. Tel. 0497-571828. Diaconaal Noodfonds telefonisch te berei­ ken via het Parochiecentrum (tijdens ope­ ningsuren). e-mailadres: Parochie-bergeijk@hetnet.nl www.parochiebernardus.nl. Berichten bestemd voor alle kerken in onze parochie: De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelin­ gen op het gebied van de coronapande­ mie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden. Vanaf heden is de anderhalve meter af­ standsregel en het dragen van een mond­ kapje bij kerkbezoek weer verplicht. Bij uit­ vaarten kunnen 100 aanwezigen zijn. Mededeling: Het bedrag voor een misin­ tentie is per 1 januari 2021 verhoogd naar € 11,-. Zondag 16 januari 2e zondag door het jaar 11.00 uur: Eucharistieviering. Misintenties: Henk van Kampen en Coby van Kampen-Smolders (verjaardag Henk 14/1, nms. de parochie); Bert van Houts en Anna van Houts-Verspeek. Maandag 17 januari 11.00 uur: Eucharis­ tieviering. Misintenties: Voor een speciale intentie. Dinsdag 18 januari 08.30 uur: Eucharis­ tieviering. Donderdag 20 januari 11.00 uur: Eucha­ ristieviering. Voor de viering bidden van het Rozenhoedje. Zondag 23 januari 3e zondag door het jaar 11.00 uur: Eucharistieviering. Misintenties: Jos Geudens (vanw. verjaar­ dag 25/1); Maria Verspeek (vanw. verjaar­ dag 21/1). H. PETRUS BERGEIJK ’T LOO De Zaterdagavondvieringen komen voor­ lopig te vervallen, zolang de avondklok voor de kerken nog geldt. Zondag 23 januari 3e Zondag door het jaar 11.00 uur: Eucharistieviering. Misintenties: Theo Kuijken en Familie Kuij­ ken-van Laarhoven; ouders Antonis-van der Heijden en overleden familieleden. H. GERARDUS MAJELLA BERGEIJK WEEBOSCH Zondag 16 januari 2e zondag door het jaar 09.30 uur: Eucharistieviering. Misintenties: Toos van Veldhoven-Box (nms. de parochie); ter ere van de H. Maagd Maria voor een bijzondere intentie; ter ere van Sint Gerardus voor een bijzondere in­ tentie; voor de verzoeken en bedankjes in het Sint Gerardusboek. Zondag 23 januari 3e zondag door het jaar 09.30 uur: Eucharistieviering. Misintenties: Ter ere van de H. Maagd Ma­ ria voor een bijzondere intentie; ter ere van Sint Gerardus voor een bijzondere intentie; voor de verzoeken en bedankjes in het Sint Gerardusboek.

Bart Sesink uitvaartverzorging Nieuwstraat 10 5571 BC Bergeijk

Uitvaarthuis Bart Sesink Kennedylaan 18a 5571 KC Bergeijk

Tel. 06 46595942 info@bartsesink.nl www.bartsesink.nl

Volledig gericht op uw laatste wens

Lizet van Hove 06-53347288 (24 uur) Dorpstraat 25A - 5575 AE Luyksgestel www.uitvaartbegeleiding-kempenland.nl misintenties opgeven bij het parochiecen­ trum Bergeijk. H. WILLIBRORDUS RIETHOVEN De Zaterdagavondvieringen komen voor­ lopig te vervallen, zolang de avondklok voor de kerken nog geldt. Zondag 16 januari 2e Zondag door het jaar 11.00 uur: Eucharistieviering. Misintenties: Pastoor Rijkers (vanw. verjaar­ dag 24/1); Marieke Das; familie CremersGroenen en fam. Das-van de Putte.

P. M O N T E N TANDPROTHETICUS

KUNSTGEBITTEN & REPARATIES OOK ZIEKENFONDS VERGOEDINGEN Richterpad 8 5554 BJ Valkenswaard

040-2040789

H. SERVATIUS WESTERHOVEN De Zaterdagavondvieringen komen voor­ lopig te vervallen, zolang de avondklok voor de kerken nog geldt. Zondag 9 januari Feest van de doop van de Heer 11.00 uur: Eucharistieviering. Protestantse kerk te BERGEIJK De kerk is gesloten voor bezoekers. De diensten worden live gestreamd via YouTube. Vanaf 9.50 uur kunt u deelnemen via de website www.pkn-bergeijk.nl. Zondag 16 januari: Oecumenische dienst live gestreamd vanuit de RK Willibrordus­ kerk in Eersel. Voorganger ds. M. de Vries uit Bergeijk. Zondag 23 januari: Live video streaming vanuit de Protestantse kerk in Eersel. Voor­ ganger ds. J. de Bie uit ’s Gravenpolder.

GEMEENSCHAP DE HOOGE BERKT Hooge Berkt 16, Bergeijk Gemeenschap de Hooge Berkt volgt de adviezen van de overheid en de kerken. Daarom zijn er tot nader bericht geen ge­ zamenlijke vieringen in de Kapel van de Hooge Berkt. Wij zien uit naar de tijd dat we als gemeen­ schap weer gasten kunnen ontvangen en iedereen hartelijk welkom kunnen heten in onze vieringen. De actuele stand van zaken en informatie over de Gemeenschap De Hooge Berkt is te vinden op onze website www.hoogeberkt. nl en volg ons op facebook.

Voor het aanleveren van teksten en advertenties:

REDACTIE@GIELEN.NL

Na een goed leven en een korte strijd hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve partner

Jan de Wit Bergeijk, 25 oktober 1931 † ‘s-Hertogenbosch, 8 januari 2022 Dankbaar zijn wij dat we hem zolang in ons midden mochten hebben. Corrie van Rooij Kinderen en kleinkinderen Familie De Wit / De Voogd

H. MARTINUS LUYKSGESTEL Zondag 16 januari 2e Zondag door het jaar 09.30 uur: Eucharistieviering. Vrijdag 21 januari 09.30 uur: Rozenkrans­ bidden in Huize Lucia met aansluitend om 10.00 uur Eucharistieviering. Zondag 23 januari 3e zondag door het jaar 09.30 uur: Eucharistieviering. Per ingang van 1 oktober zijn we gestopt in ons parochiecentrum in de sacristie van de Martinuskerk te Luyksgestel met het opgeven van misintenties. Achter in de kerk liggen briefjes voor opgeven van de misintenties. U kunt deze in een envelop met de intentie en geld (€ 11,-) in de brie­ venbus van de kerk, rechts naast de ingang stoppen. U kunt ook telefonisch of via e-mail uw

Correspondentieadres: Corrie van Rooij, Grevelingen 76P, 5215 ES ‘s-Hertogenbosch

meer familiberichten zie pagina 4

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen. www.alzheimer-nederland.nl

Dierenartsen Dierenkliniek De Kempen, locatie Bergeijk, Mr. Pankenstraat 9, 5571 CP Bergeijk, tel. 0497-571275. Behandeling uitsluitend op afspraak, voor spoedgevallen 24 uur per dag bereikbaar. AED locaties: Kijk voor de locaties waar AED’s hangen op www.bergeijk.nl/AED. Apotheek Bergeijk/Eersel: Openingstijden van de apotheken op werkdagen: Bergeijk (tel. 0497-551111) van 8.00-17.30 uur; Eersel van 8.00-17.30 uur. Op zaterdag is apotheek Eersel gesloten. Buiten deze openingsuren wordt u verwezen naar de Centrale Dienstapotheek te Eindhoven, telefoon 040-2436666, Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven (volg de bordjes spoedpost). Deze bevindt zich aan de achterzijde van het Catharinaziekenhuis. Daarnaast kent Apotheek de Run te Veldhoven een avondopenstelling, info telefoon 040-8889035. ZuidZorg Wijkzorg Er zijn momenten in het leven waarop je extra zorg en ondersteuning nodig hebt. Op zulke momenten kun je met een gerust hart vertrouwen op ZuidZorg. Want ZuidZorg brengt de zorg bij je thuis; of je nu lichte zorg nodig hebt of juist complexe. Wij zijn een organisatie voor thuiszorg (verzorging en verpleging) en zijn dag en nacht bereikbaar, 7 dagen per week. Algemeen: 040-2308400. Website: www.zuidzorg.nl. Locatie Bergeijk: 040-8806940. E-mail: zorg.bergeijk@zuidzorg.nl. Locatie Valkenswaard: 040-8806926. E-mail: zorg.valkenswaard@zuidzorg.nl. Locatie Eersel: 040-8806939. E-mail: zorg.eersel@zuidzorg.nl. Wél! Welzijn de Kempen Wél! Welzijn de Kempen is een welzijnsorganisatie die met vrijwilligers en professionals doet waar ze sterk in is: mensen ondersteunen die hulp nodig hebben. Eikenburg 2, Eersel We zijn bereikbaar maandag tot en met donderdag van 09.00-16.00 uur en vrijdag van 09.00-13.00 uur. E-mail: info@welzijndekempen.nl of www.welzijndekempen.nl. Ook het Steunpunt Mantelzorg is een onderdeel van Wél! Welzijn de Kempen. ’De Boei’ Eersel en Bergeijk, GGzE-de Boei staat klaar voor mensen vanaf 18 jaar die kwetsbaar zijn en tijdelijk professionele hulp nodig hebben om het leven weer op de rit te krijgen. Inloop in D’n Acterum, Voortseweg 9, 5521 JB Eersel, tel. 0497-515941. Inloop Bergeijk, Dr. Rauppstraat 52, 5571 CH Bergeijk, tel. 0497-845434 https://sites.ggze.nl/groups/59-ggze-de-boei-eersel/welcome https://sites.ggze.nl/groups/70-ggze-de-boei-bergeijk/welcome Verloskundigenpraktijk Bergeijk Werkgebied: Riethoven, Westerhoven, Bergeijk, Luyksgestel en Weebosch. Spreekuur maandagmiddag/-avond, woensdagmorgen, donderdagmiddag. Tel. 06-13378810 Moeders voor Moeders: Informatie: Toos Jongenelen, tel. 040-2017632/0800-0228070. Stichting Nieuwe Levenskracht Bergeijk Aanvragen voor financiële ondersteuning bij plotselinge, (nog) niet te declareren kosten bij ziekte, ongeval of handicap. Petrie Evers, tel. 573760, maandag, woensdag, vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur. Spreekuur Mobielkantoor CZ-groep Iedere woensdag van 15.15 tot 16.15 uur op de markt, voor de kerk. ’t Hofhuys - thuiszorg - verpleeghuiszorg en restaurant Verpleging en verzorging thuis en tevens huishoudelijke zorg in het kader van de WMO. Eerselsedijk 2, Bergeijk. Telefoon 0497-579300. Al onze diensten zijn 24-uur per dag bereikbaar. www.rszk.nl Lumens Algemeen Maatschappelijk Werk, de Combinatiefunctionaris Jeugd, Dorpsondersteuning en de Crisisdienst Burgemeester Magneestraat 1, 5571 HB Bergeijk, Tel: 040-219 3300 Mailadres: aanmeldingenkempen@lumenswerkt.nl Crisisdienst (buiten kantooruren): 040-2530350 Buro Slachtofferhulp Regio Eindhoven, Postbus 324, 5600 AH Eindhoven, tel. 040-2116625 (op werkdagen van 10.00-16.00 uur). Steunpunt Politie de Kempen: Enkel op afspraak in het gemeentehuis (Burgemeester Magneestraat 1, 5571 HB Bergeijk) te bezoeken. Tel. 0900-8844 (geen spoedgevallen) www.politiebergeijk.nl Kindertelefoon ZO-Brabant: 0800-0432 (Gratis) iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur. De Luisterlijn: Wil je je hart luchten, je verhaal kwijt of gewoon even een praatje maken? Voor iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek, is er De Luisterlijn. Je kunt bellen, mailen of chatten. Anoniem, dag en nacht, alle dagen van de week, het hele jaar door. Bel 088 0767 000 of kijk op www.deluisterlijn.nl. EHBO: Aanvragen hulpverlening: Dhr. Bernard Beenen, Kempakker 21, 5571 PK Bergeijk, tel. 0497-574652, e-mail: b.beenen6@upcmail.nl. ’Storingsdienst’ Bergeijk Elektriciteit/Gas (24/7) 0800-9009. Water (24/7) 073-6838888. Storingen Centrale Antenne Inrichting: Tel. 0900-1580 of 0800-1424. Maandag t/m vrijdag: 08.00-24.00 uur; zaterdag en zondag: 10.00-22.00 uur. Ook op zon- en feestdagen. Maaltijdvoorziening KempenCuisine: Dagelijks thuisbezorgd. Tel. 0497-382609. www.rszk.nl Dierenambulance 24 uur per dag bereikbaar, tel. 0900-1120000 (€ 0,15 per minuut). Centraal Meldpunt zorginstellingen: tel. 040-2549999. * voor hulp bij het huishouden * verpleging of verzorging thuis * uitleen verpleegartikelen * maaltijdvoorziening en alarmering * dagopvang, dagverzorging of dagbehandeling * (tijdelijke) opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis Calamiteitennummer gemeente Bergeijk 0497-551480 Voor meldingen na kantooruren of in het weekend die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten, bv. omgewaaide boom of gat in de weg. Spreekuur & Advies: Over de Sociale Zekerheid b.v. ZW, WAO, WW, ABW, WvG. De hulpverlening is gratis, de privacy van de betrokkenen wordt gewaarborgd. De spreekuren zijn voor iedereen toegankelijk. In voorkomende gevallen wordt gericht doorverwezen naar andere (hulpverlenings)instanties, als bemiddelaar of begeleider (op uw verzoek). Spreekuuradres: Torendreef 20 (het Kompas) 5531 ET Bladel. Spreekuurtelefoon: 0497-385069. Spreekuurdagen en tijden: Donderdag 09.00-11.30 uur. Telefonisch spreekuur woensdag 09.30-11.00 uur. CJG+ de Kempen Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 10.00 tot 12.30 uur op 0497-745544. Als er buiten kantoortijden (09.00 - 17.00 uur) crisissituaties zijn waarbij een kind of jongere is betrokken, dan kun je contact opnemen met Spoed4Jeugd op telefoonnummer: 088-0666999. Coördinatie- en adviespunt huiselijk geweld de Kempen: 24 uur bereikbaar, tel. 0900-1262626. Inloopochtenden van AIC De Kempen: Eersel: Voortseweg 9. Iedere 1e vrijdag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur Dit met uitzondering van de schoolvakanties! Meer informatie via aic-dekempen@nva-nb.nl. Buurtzorg Bergeijk, thuiszorgorganisatie voor verzorging, verpleging, palliatieve/terminale zorg thuis. 24 uur-service 7 dagen per week. Burgemeester Magneestraat 12F - 5571 HD Bergeijk, tel. 06- 22048510. Dorpsondersteuners Bergeijk ’t Hof: Nicole Zelissen, tel.: 06-46768195 De Weebosch: Sjaan Janssens, tel.: 06-12317604 ’t Loo: Yvon Barten, tel.: 06-10104029 Luyksgestel: John Vlassak, tel.: 06-40991542 Riethoven: Janny Stevens, tel.: 06-55225856 Westerhoven: Helma van Gerven, tel.: 06-30900687

Bezorgklachten, mail naar: weekbladen@spotta.nl


De Eyckelbergh no. 2349 - 14 januari 2022

pagina 3

SLAGERIJ HOPPENBROUWERS

trring! Tel 0497 541 294 Aanbieding geldig van 17 t/m 29 januari

BROOD MET KORTING bustarwe

3,70 nu

2.40

LEKKER JANUARI! Aanbieding geldig t/m 29 januari

suikerbrood bananensoes

Tel. 0497-573917

bosvruchten crumble teutje

www.jvdkeukens.nl

sneeuwvlaai hartenkoeken

Piet Bosmans.NL Auto’s Onderhoud APK

Wilt u écht genieten van uw vakantie? Start uw reis op het juiste adres! Ik verzorg graag al uw reizen, van stedentrip tot verre reis: “Alleen het genieten doet u zelf!” Wist u dat u van harte welkom bent op mijn kantoor aan Nieuwstraat 51 te Eersel (op afspraak).

dinsdag 18 jan.

woensdag 19 jan.

500 gram

1 kilo

500 gram

VERSE WORST

3.99

SPEKLAPPEN GEKRUID GEHAKT

6.25

3.95

Aanbiedingen geldig van ma. 17 t/m vr. 22 januari 2022

4 gehaktballen + 4 jubileumburgers samen

8.

95

gegrilde boterhamworst + 100 gr. shoarmarollade 40 100 gr.

samen

3. 6.95 1.95 6.45

Aanbiedingen geldig van do. 20 t/m za. 22 januari 2022

boerenschnitzels 500 gram

selleriesalade bakje

kant&klare hachee 500 gram

Hof 47 - 5571 CB Bergeijk - Tel. 0497-571549

(Marktonderzoek)

Vandaag nog

1.000 brieven versturen? Stuur ‘Martha’ een e-mail op

snelbrievenversturen@gmail.com

Vanaf €50 en ik zorg er voor

Veilig, vertrouwd en goed geregeld.

Extra service, voor al uw reizen. Op afspraak bij u thuis of op mijn kantoor. The Travel Club – Mariska Kox-Aarts Nieuwstraat 51 – 5521CB Eersel (in het pand van kantoor Lindenhof)

Ons stappenplan voor een succesvolle verkoop van uw woning! Verkoopplannen? Dan wilt u weten waar u aan toe bent. Wij helpen graag!

T: 06-27523408 E: mariska@thetravelclub.nl www.thetravelclub.nl/mariska

KUNST

KIJKEN BIJ DE KUNSTENAAR IS ECHT ANDERS

1. Klaar voor de start! We starten met een vrijblijvende kennismaking en kosteloze waardebepaling van uw woning. Onze deur staat altijd open. 2. Aan de bak Wij stellen een uniek plan van aanpak op met de juiste verkoopstrategie voor uw woning en zorgen voor een professionele en treffende presentatie. 3. De markt op De juiste voorbereidingen voor de verkoop van uw woning zijn getroffen. Wij ontzorgen u volledig en houden u op de hoogte van de belangstelling en bezichtigingen. 4. Een match Wij leggen een of meerdere potentiële kopers aan u voor. Wij doen de onderhandeling en dragen zorg voor het beste verkoopresultaat. Zodra er een match is organiseren we het juridische proces tot in de puntjes. 5. Bubbels! Na een geslaagde transactie! Ook benieuwd naar ons aankoop-stappenplan? Laat het ons weten! De koffie staat klaar! 0497-575203 • info@henniekunnen.nl • www.henniekunnen.nl Volg ons ook op Facebook en Instagram

HET MYSTERIE VAN ‘WAAROM’ 60x60 cm

GALERIE WORKS OF AART

Sniederslaan 17a - Bladel Tel. 0497 38 79 36 www.edelsmidsebladel.nl

per 6 stuks

Deze aanbiedingen vindt u ook terug op onze website. Hof 43c - 5571 CB Bergeijk • Dorpstraat 58 - 5575 AE Luyksgestel Nieuwstraat 22b - 5521 CC Eersel

Tel. 040-2040733

Wij verwerken de as of vingerafdruk van uw dierbare in een sieraad voor een blijvende herinnering.

18,50 nu

3.75 2.40 2.50 14.50 3.00

maandag 17 jan.

A A R T

D E

L A N G E

P Z N

DAGELIJKS GEOPEND OP AFSPRAAK VIA:

AART@WORKSOFAART.COM

Vossenweg 4, 5511 KT Knegsel www.worksofaart.com


De Eyckelbergh no. 2349 - 14 januari 2022

pagina 4

Familieberichten

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Voor de vele kaarten en berichtjes met troostende woorden die wij ontvangen hebben bij het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

KEES KEIJZER

Marloes Verdonschot van DELA

willen wij iedereen hartelijk bedanken. De vele steunbetuigingen zijn hartverwarmend. Het doet ons goed te ervaren dat Kees ook voor velen van jullie veel betekend heeft. Jeannette Keijzer, kinderen en kleinkinderen. Luyksgestel, januari 2022. Speciaal woord van dank voor: Pastoor L. Buyens, Dr. Van Reisen, De zusters van de Zuidzorg en Wijkteam Daluwee.

Dankbetuiging: Hartelijk dank voor alle kaarten, bloemen, warme woorden en andere blijken van medeleven na het overlijden van mijn man, ons pap en (super)opa.

PIET GROENEN Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie naar dela.nl/bergeijk of bel 0497 72 92 40 voor een persoonlijk gesprek.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Dr. van Reisen, Uitvaartbegeleiding Kempenland en het verplegend personeel van MMC Veldhoven. Annie Groenen, kinderen en kleinkinderen.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

4 Generaties

‘Als sterven dichtbij komt’ De laatste fase van iemands leven is kostbaar. Zowel voor degene zelf als voor de nabestaanden. Hoe mooi is het wanneer mensen thuis op een rus­ tige, persoonlijke en waardige manier kunnen overlijden. De Vrijwillige Pal­ liatieve Terminale Zorg van Wélzijn de Kempen helpt daarbij. Wij bieden praktische en emotionele steun aan mensen uit de Kempen én gemeente Waalre, in de terminale fase. Dit doen we met inzet van er­ varen vrijwilligers. Zij ontlasten de mantelzorgers door aanwezigheids­ diensten te draaien. Met zorg en per­ soonlijke aandacht. Waar kunt u op vertrouwen: - Onze inzet is aanvullend op de mantelzorg en professionele zorg. - Wij werken met gemotiveerde en deskundige vrijwilligers. - Onze inzet richt zich o.a. op aanwe­ zigheid, maar ook op het uitvoeren van licht huishoudelijke en verzor­ gende taken en het bieden van een luisterend oor. - De ondersteuning wordt gratis aangeboden en vindt, na overleg, tussen 7.00 en 23.00 uur plaats.

- Zorgvuldige afbouw van het con­ tact met mantelzorgers na overlij­ den van de cliënt. Hoe werkt het? Wanneer er bij Wélzijn de Kempen een aanmelding plaatsvindt, gaan we zo snel mogelijk in gesprek. We vragen aan de familie én thuiszorg wat mo­ menten zijn dat zij aanwezig zijn en aanvullend daarop proberen wij met onze vrijwilligers wat extra in huis te zijn. Daarnaast heeft de coördinator nauw contact met de zorg om af te stem­ men en te kunnen handelen in geval van nood. Tijdens de inzet is er re­ gelmatig contact tussen vrijwilligers, familie en zorg. Na overlijden vindt er nog een evaluatie met familie plaats om de inzet zorgvuldig af te sluiten. Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie? Of heeft u misschien interesse om als vrijwilliger aan te slui­ ten? Neem dan vrijblijvend contact op met VPTZ Wélzijn de Kempen via tel. 06-15503494 of via vtpz@welzijn­ dekempen.nl

“Als je kanker hebt overleefd, is het nog niet uit je leven.”

Kanker doet meer met je dan je denkt kwf.nl/hulpnakanker

Help nierziekten genezen. Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl

Zoeferbeemd 2 5575 CE Luyksgestel Tel. (0497) 54 48 50 Openingsijden: Zaterdag 9.00-12.30 uur of op afspraak

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,(exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

PV panelen • PVT panelen • Warmtepomp techniek •

Prijswinnaars Eindejaarsactie Hart van Bergeijk 2e trekking 20-12-2021 Klanten van 40 ondernemers in het centrum van Bergeijk hebben afge­ lopen weken bij hun aankopen stem­ pels kunnen sparen. Daarmee konden zij meedingen naar de prijzenpot met 101 fantastische prijzen. De spaar­ kaartbussen op de inleverpunten zijn geleegd en de spaarkaarten zijn verzameld voor de 2e trekking. Tijd dus om de winnaars bekend te gaan maken. De gelukkige winnaars van de cadeaubonnen van deze week zijn: € 75,-: Fam. Hofmeester (Luyks­gestel), E. Nabben (Bergeijk). € 50,-: A. Jansen-Lathouwers (Ber­ geijk), J. van Poppel (Westerhoven) Fam. Smolders (Bergeijk), F. Verhoeven (Luyksgestel). € 25,-: I. Houbraken (Bergeijk), S. Kolen (Westerhoven), Versmissen (Bergeijk), A. Franssen (Eersel), M v.d. Nieuwenhuijzen (Westerhoven), Fam. Smolders (Bergeijk), F. Bax (Bergeijk), R. van Reisen (Luyksgestel), M. van der Poll (Eersel). € 10,-: J. Bos (Westerhoven), M. van Rooy (Lommel), W. Das (Riethoven), A. Noteboom (Hoogeloon), Koolen (Eersel), K. Dingen (Bergeijk), C. Lem­ mens (Luyksgestel), L. Meulendijks (Eksel B), Roelen (Eersel), M. Basel­ mans (Bergeijk). De gelukkige winnaars ontvangen van ons persoonlijk bericht. Meer informatie over de actie vind je op facebook of instagram/centrum­ bergeijk en www.centrumbergeijk.nl. Tot ziens, in jouw Hart van Bergeijk.

Zittend: superoma Grard Beken-Jansen (79 jaar) met baby Liz Hagelaar. Staand: oma Carita Claassen-Beken (58 jaar) en mama Marloes Claassen (31 jaar)


De Eyckelbergh no. 2349 - 14 januari 2022

pagina 5

VACATURE: medewerker Bedrijfsadministratie (24 tot 28 uur per week)

Ben je cijfermatig sterk? Word jij blij van een kloppende financiële administratie en heb jij oog voor detail?

Oktober zoekt vr�willigers!

Dan is WSZ wellicht op zoek naar jou!

Werken als vr�williger b� Oktober is voor alle leeft�den!

Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk voor meer informatie op www.wsz.nl of scan de QR-code.

WSZ is een sociaal maatschappelijke onderneming en ontwikkelt zich verder naar een organisatie, die de verbinding tot stand brengt, die lef toont en die proactief is. WSZ heeft hart voor de klant en stelt de klant centraal. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in ons werkgebied zich thuis voelt in een woning en buurt waar hij of zij woont. We hebben daarom ook veel aandacht voor leefbaarheid binnen het werkgebied. En dit alles doen wij samen met onze huurders en partners.

B� Oktober werken veel professionele zorgverleners, maar gelukkig kunnen w� ook rekenen op de hulp van vr�willigers. Dat het vr�willigerswerk in de ouderenzorg heel divers is en ook heel verschillende mensen aantrekt bew�zen z�. Van jong tot oud, iedereen zet zich in voor onze bewoners!

Heeft u een paar uurtjes per week over en interesse in het vr�willigerswerk? Neem contact op met Marloes of Annet, onze coördinatoren vr�willigers. Tel, 088-245 7795 of coordinatorenvr�willigers@zorginoktober.nl

Woningstichting de Zaligheden • Dijk 16 5521 AX Eersel • 0497 51 78 35 • www.wsz.nl

zorginoktober.nl

TE KOOP BIJ INSCHRIJ VING

VAKGARAGE

MINK

Vertrouwd dichtbij

Enkele percelen landbouwgrond gelegen nabij Peedijk te Borkel en Schaft Oppervlakte 10.04.20 ha, ook gesplitst te koop

GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD

Perceel I oppervlakte ca. 5.00.00 ha

VOOR ALLE MERKEN ZOALS O.A.

Perceel II oppervlakte ca. 5.04.20 ha Inschrijven is mogelijk tot 4 februari 2022, 12.00 uur. Voor meer informatie, de verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier kunt u contact opnemen met ons kantoor. Tel. 06 - 53 14 64 10 l www.berkkerkhof.nl l h.coppelmans@berkkerkhof.nl

Betrouwbare occasions in alle prijsklasse! Kijk op onze website voor onze occasions www.vakgaragemink.nl A Industrieweg 3 • Hapert • T 0497 - 38 24 54 • E info@vakgaragemink.nl

OPENINGSTIJDEN

diverse eetkamerstoelen

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

± 100 banken

3000 M SH OWR 2 OOM

± 150 relaxfauteuils

GESLOTEN OP AFSPRAAK OP AFSPRAAK 9:00 - 18:00 9:00 - 20:00 9:00 - 16:00 GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK BEL: 0497-641310 MAIL: info@debruijnzitmeubelen.nl

www.debruijnzitmeubelen.nl | Schoolstraat 29, 5541 EE Reusel | 0497-641310 | info@debruijnzitmeubelen.nl


De Eyckelbergh no. 2349 - 14 januari 2022

pagina 6

Horeca voorlopig nog niet open, Denk met ons mee Isoleren in plaats van de Pielis volgebouwd met 230 meter hoge steun de lokale ondernemers! in 2022! windturbines Sinds maart 2020 ziet de wereld er heel anders uit. Waar we in de eerste lockdown lief voor elkaar zorgden en er samen doorheen kwamen, wordt de sfeer nu anders. Niet alleen financieel maar ook mentaal wordt het voor iedereen steeds zwaarder. Is de opvang voor je kindjes geregeld? Kan je je werk nog uitvoeren zoals je wil? Heb je zorgen om je ouders? Al­ lemaal grote vraagstukken die je uit je ritme halen. Nadenken over avond eten is dan niet altijd je eerste prioriteit. Terwijl ge­ zond eten juist nu van belang is.

De lokale ondernemers doen hun best hun hoofd boven water te houden en denken hier in mee. Heb je al eens af­ gehaald bij de horeca in Bergeijk?

Vanaf 14 januari komt Tante Thee met een nieuw concept: Tante Thee voor thuis. Verse gerechten zoals ha­ zepeper, gehaktbrood of dorade, ge­ vacumeerd, die je opwarmt. Per per­ soon kies je je aardappelgarnituur en groenten en wij maken het vers voor je. Kom afhalen wanneer het je uit­ komt en eet het binnen 3 dagen. Voor meer informatie verwijzen we je naar www.tante-thee.nl/voor-thuis.

Fractievergaderingen Bergeijkse politieke partijen: Maandelijks treft u hier de aankondiging voor de openbare fractie­ vergaderingen. Als gevolg van de maatregelen rondom de bestrij­ ding van het Coronavirus kunnen deze openbare fractievergade­ ringen niet op de gebruikelijke manier doorgaan. Dat neemt niet weg dat we onze raadsvergaderingen voor blijven bereiden. We blijven dan ook graag in contact met u, we gaan graag met u het gesprek aan over wat er leeft bij u en in onze gemeente. De raadsvergaderingen zullen in aangepaste vorm, rekening hou­ dend met alle richtlijnen en maatregelen, daarom online doorgang vinden. U kunt de fractievergadering, op dinsdag 18 januari 2022, online bijwonen door u aan te melden via:

Wil Rombouts: wrombouts@kpnmail.nl

Ineke Bergmans; i.bergmans@bergeijk.vvd.nl

Om onze gemeente nog beter, mooier en veiliger te maken, hebben we jouw hulp no­ dig. Want het zijn de mensen zoals jij die het doen. Die er het beste van maken! Daarom willen we ook in 2022 met jou in gesprek. Omdat jij het best weet wat er speelt in jouw buurt of dorp.

Meer bewonersonderzoek In november 2021 hebben we als VVD Bergeijk een bewonersonderzoek ge­ houden onder alle inwoners. Daarop kwamen veel en goed bruikbare re­ acties. Ons voornemen is dan ook om inwoners nog meer te betrekken bij politieke onderwerpen die ons al­ lemaal aangaan. Bijvoorbeeld als het gaat om: * meer woningen voor starters en se­ nioren * veilig verkeer en goede bereikbaar­ heid * betaalbare en haalbare duurzaam­ heid Kom meepraten Om jouw mening te horen, gaan we sowieso het bewonersonderzoek jaar­ lijks herhalen, maar we hebben ook jouw input nodig bij zaken die maan­ delijks op de politieke agenda staan. Dus heel graag nodigen we je uit om jouw mening te laten horen. Dat kan bijvoorbeeld op onze fractievergade­ ringen waar iedereen altijd welkom is. De data daarvoor vind je op onze site www.bergeijk.vvd.nl. Om je aan te melden of als je op een andere manier wilt meepraten, kun je een berichtje sturen naar i.bergmans@bergeijk.vvd.nl. Dan zullen we je een aantal keer ko­ mend jaar vragen naar jouw mening en ideeën over allerlei onderwerpen. Laat in je berichtje ook meteen weten wat jouw wens is voor jouw dorp of wijk in 2022. Graag tot dan! Groet, Ineke Bergmans (fractievoorzitter VVD Bergeijk)

Mark Verhoeven; markverhoeven@upcmail.nl

Ben Groenen; b_a_groenen@hotmail.com

Op de website van de gemeente kunt u alle overige contactgegevens van de partijen vinden.

Ik ben Jan Cremers en 68 jaar oud. Alle 68 jaren heb ik in Riethoven op hetzelfde adres gewoond. Eerst met mijn ouders en daarna met mijn vrouw, Joke en onze zoon en dochter. De kinderen zijn de deur uit en wij zijn nu de blije grootouders van 7 kleinkinderen. Ik heb de boerderij van mijn ouders indertijd overgenomen en werk nog steeds als zelfstandige in de agrari­ sche sector op ons rundvee- en ak­ kerbouwbedrijf. Er is veel veranderd in al die jaren op agrarisch gebied, maar nog steeds volg ik alle ontwikkelingen en blijf ik heel betrokken bij de agrarische sector.

Ook bij de gemeenschap was en ben ik zeer betrokken. In het verleden bv 25 jaar als leider bij de voetbal, het oudercomité, secretaris bij de NCB, vrijwilliger bij kerk. Toen er een gemeentelijke herinde­ ling kwam ben ik me nog meer in de

Voor het aanleveren van teksten en advertenties:

REDACTIE@GIELEN.NL

lokale politiek gaan verdiepen dan daarvoor. Dat betekent o.a. dat ik mee gehol­ pen heb de Kernraad op te richten, waar ik ook 8 jaar in heb gezeten. Ook ben ik lid van LPB sinds de op­ richting en zit ik al veel jaren voor deze partij in de commissie grondge­ biedszaken.

volop in beweging is. Komende jaren zullen enorm belangrijk zijn voor de wijze waarop de agrarische sector verder kan gaan. Ik wil dan ook graag mijn kennis en ervaring delen binnen LPB, zodat bij besluiten alle kanten belicht worden om tot een goed besluit te kunnen komen.

Specifiek de agrarische sector heeft hier mijn aandacht, welke nu weer

Daarnaast gaat er ook nog veel tijd zitten in een verslavende hobby, namelijk Het ROG (Rijthovens Ouw Getog). We hebben een mooie ver­ zameling opgebouwd van oude landbouwwerktuigen en huishou­ delijke spullen. Deze spullen laten we op verschillende manieren aan de mensen zien om een indruk te geven hoe onze voorouders werkten in huis en op het land.

Voorlopig heb ik nog volop energie om me voor mijn gezin, hobby’s en politiek in te zetten en hoop ik nog een hele tijd de belangen van alle inwoners van Bergeijk te behartigen.

De centrale overheid heeft elke regio opdracht gegeven om een Regionale Energie Strategie (RES) uit te werken. De bedoeling hiervan is om zo het landelijk Klimaatakkoord te realiseren. Dat de opwarming van de aarde een van de belangrijkste thema’s is bij de landelijke overheid blijkt wel uit het feit dat het nieuwe kabinet heeft aan­ gegeven 35 miljard euro extra uit te willen geven om hier een oplossing voor te vinden. De taakstelling is om uiteindelijk 80% minder CO2 uitstoot te realiseren in 2040. Op donderdag 16 december hebben we in de gemeenteraad van Bergeijk onze RES besproken. Wij hebben als enige partij tegen deze RES gestemd. Graag leggen we uit waarom. De fo­ cus in dit plan wordt heel sterk gelegd op het realiseren van een grootscha­ lig windpark in onze gemeente. Vanaf het prille begin heeft de Lokale Partij Bergeijk uitgesproken geen voor­ stander te zijn van windmolens in ons landschap. Windparken renderen beter aan de kust, in zee of bij grote waterpartijen. De Pielis is vastgesteld als gebied waar windturbines gebouwd mo­ gen worden. Hiermee zou niet alleen Bergeijk, maar ook een groot gedeelte van omliggende gemeenten voorzien kunnen worden van elektriciteit. In de nabijheid van de Pielis liggen ech­ ter 4 natuurgebieden; de Plateaux, de Cartierheide, de Weijerkens en de Stevensbergen. Gebieden waar veel vogelsoorten verblijven, maar ook insecten en vleermuizen. Het pro­ jectgebied in De Pielis is volgens een rapport, samengesteld in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Na­ tuur en Voedselkwaliteit aangemerkt als hoog risicogebied voor vogels. Bij vaststelling van dit gebied voor het realiseren van een windmolenpark is aan dit rapport helaas weinig aan­ dacht besteed. In een brief van Tennent hebben we kunnen lezen dat het pas op zijn vroegst in 2031 mogelijk is om in deze regio een verzwaring of uitbreiding van het kabelnetwerk te realiseren. Hiermee is een grootschalig wind­ park in de Pielis een luchtballon. Los hiervan zouden wij het een enorme aantasting van de natuur vinden als in de Pielis 17 tot 19 windturbines gebouwd zouden worden van ook nog eens 230 meter hoog. Een voor­ stel van de Lokale Partij Bergeijk om het aantal windturbines te maximali­ seren op 3 werd destijds door de an­ dere partijen in de gemeenteraad niet overgenomen. Hiermee is een vrijbrief gegeven voor een veel groter aantal. Wij zijn er net als de andere fracties van overtuigd dat er wat moet ge­ beuren om de opwarming van de aarde terug te dringen. Ook dat het eerder 5 over 12 is dan 5 voor 12. Wij zien echter veel meer in het lokaal be­ sparen van het verbruik van energie. Elke kubieke meter gas of kilowattuur aan elektriciteit minder is een directe besparing. Voor het milieu en voor je portemonnee. Wij vinden dan ook dat de focus verlegd moet worden naar het thema ‘energie besparen’. Dat zet echt zoden aan de dijk en ook hoeft hiervoor ons energienet niet te wor­ den aangepast. Daarnaast vinden wij dat de gemeen­ te moet werken aan lokale initiatieven voor het opslaan van overtollige ener­ gie. Er zijn nu al accu’s voor het thuis opslaan van je overtollige energie. Dat

voorkomt ook dat het terug leveren van elektriciteit tijdelijk wordt stopge­ zet omdat het netwerk het niet aan­ kan. Daarnaast wordt in 2023 de sal­ dering aangepast, dan is het opslaan van je eigen elektriciteit een erg bruik­ bare oplossing om de investering in zonnepanelen rendabel te maken. In het ED stond onlangs nog een arti­ kel van een hoogleraar aan de TU dat het wijkbreed afsluiten van bestaande woningen van het aardgas en het verwijderen van het leidingnetwerk in de nabije toekomst geen verstan­ dige actie is. Elektriciteit opgewekt op land kost 8 cent per kuub, op zee 5 cent per kilowattuur in de Sahara circa 1 cent per kilowattuur. Volgens deze hoog­leraar is opwekken van elektrici­ teit met wind en zonnepanelen in de woestijn en dit ter plaatse omzetten in waterstofgas een beter alternatief dan heel Nederland volbouwen met windmolens en zonneparken. Het bestaande gasleidingnet kan aange­ past worden voor transport van het waterstofgas dat opgewekt is in de woestijn. We moeten onze verantwoordelijk­ heid niet ontlopen op het vlak van het verminderen van de uitstoot van CO2. Steek echter meer energie en subsidies in het besparen op het ver­ bruik. Maak veel meer werk van het isoleren van alle woningen. Zowel pri­ véwoningen als huurwoningen. Steek meer energie in het besparen op het verbruik van energie in het bedrijfs­ leven. Blijf daarnaast zonnepanelen stimuleren die in het eigen verbruik voorzien. Als daken van bedrijven of overheidsgebouwen qua constructie niet geschikt zijn, kijk dan naar het overkappen van de parkeerplaatsen of panelen tegen de gevels van een pand. Kies voor acties die meteen rende­ ment opleveren zonder dat eerst de gehele infrastructuur aangepast moet worden. Maak hierbij nog meer ge­ bruik van de kennis die bij partijen zoals Kempenenergie aanwezig is om inwoners te ondersteunen in bespa­ ringsmaatregelen. Mark Verhoeven Fractievoorzitter Lokale Partij Bergeijk ‘Het kan anders’

VOOR DE ZWERFDIEREN IN INDIa IS HET aLTIJD CRISIS

www.wereldasielen.nl


De Eyckelbergh no. 2349 - 14 januari 2022

pagina 7

Zin in een zeer afwisselende job in en rond de paardenstallen?

Victory Equestrian Sport zoekt een enthousiaste

Voor ons paardenstallencomplex in

Medewerker Support Services m|v

Valkenswaard zijn wij op zoek naar een veelzijdige Medewerker Support Services. Onze nieuwe collega weet

voor wie geen hindernis te hoog is

praktisch en technisch van aanpakken en deinst niet terug voor uiteenlopende klussen. Je bent vertrouwd met werken onder druk en je rondt je taken af voor de gestelde deadline. Je gaat zelfstandig aan de slag en zo nodig schakel je de hulp in van externe leveranciers.

Victory Equestrian Sport B.V. Maastrichterweg 245 5556 VB Valkenswaard +31 6 3047 3653 info@victoryequestrian.com

Zo kan jouw afwisselende werkdag eruitzien…

Wat we van je vragen

Je begint je dag met het vervangen van een lamp in de stallen, waarna je voor een collega een paar zakken paardenvoer uit de opslag haalt. Tussendoor pik je een paar paardrijlaarzen op bij de schoenmaker. Als je terug bent, is inmiddels de tuinman gearriveerd, die na jouw instructies met snoeien begint. Na de gezamenlijke lunch neem je op de zitmaaier de grasarena onder handen. In het veld zie je dat de omheining stuk is. Bij een leverancier bestel je alvast de materialen, zodat je morgen gelijk met repareren kan beginnen. Jouw gevarieerde werkdag eindigt zodra ook de zandarena’s er weer mooi bij liggen voor de volgende dag.

• Fulltime beschikbaar (40 uur) • Mbo werk- en denkniveau • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal • In bezit van rijbewijs B en (bij voorkeur) C • In bezit van certificaten EHBO/BHV of bereid die te halen • Je woont in de omgeving Valkenswaard • Met jouw vindingrijkheid los je problemen snel op • Je bent efficiënt en betrouwbaar

Jeugdatelier weer creatief van start

Lamp stuk? In Nederland gaat de knop om

Vanaf woensdag 19 januari kan de jeugd weer creatief losgaan in het jeugdatelier Dr. Rauppstraat 37 in Bergeijk, mits er geen restricties komen vanuit de gemeente of andere instanties. Kinderen zijn welkom vanaf groep 4 – dus vanaf circa 7 jaar! Op woensdagmiddag zal docente Silvia Hendriks, gesteund door een of meer vrijwilligers, lesgeven. Op donderdagmiddag zal beeldhouwer Cil Mandigers, samen met een of meer vrijwilligers met de jeugd aan de slag gaan. De data van blok 1 dit kalenderjaar zijn als volgt: Woensdag 19, 26 jan. 2, 9, 16, 23 febr. (14.00-16.00 uur) Donderdag 20, 27 jan. 3, 10, 17, 24 febr. (15.30-17.30 uur) Er zijn nog plaatsen. Je kunt je aanmelden voor het BKV-jeugdatelier door de volgende gegevens door te geven: leeftijd, (basis)school, adres, telefoonnummer en e-mailadres via het inschrijfformulier op de BKV website www.bergeijksekunstenaarsvereniging.nl, via het telefoonnr. 06-20745583 of via het emailadres: bkvjeugdatelier@gmail.com. Heeft u opmerkingen of vragen over de gang van zaken, dan horen wij dat graag van u: info@ber­ geijksekunstenaarsvereniging.nl. Wat betreft de deelname kosten: € 30,- voor 6 middagen. Om het zowel voor de docenten als de penningmeester gemakkelijk te maken gaat onze voorkeur er naar uit dat u het bedrag overmaakt op de rekening van de BKV – IBAN NL39RABO0130849928 (met vermelding van de naam van uw kind en de middag waarop uw kind wil deelnemen). Uiteraard kunt u ook per keer betalen. Ouders met beperkte financiële middelen kunnen contact opnemen met het zorgloket van de gemeente.

Wij recyclen ER IS ALTIJD EEN E-WASTE INLEVERPUNT IN DE BUURT, CHECK WECYCLE.NL

13.000 Wecycle-inleverpunten Elektrische apparaten

Winkel inleverbak

Meegeven aan bezorger

3X K ANS OP EEN PLU IM

BEKIJK HIER DE RECYCLEVIDEO

(CADEAU B

T.W.V.

Woordzoeker

ON)

7 1 0 0, -

In elk woord zitten minstens twee letters die maar op één manier weg te strepen zijn. Vul de letters die overblijven in de oplossingsbalk in. Tip: bewaar de korte woorden voor het laatst. Stuur uiterlijk 23 januari 2022 de oplossing in via wecycle.nl Uit alle correcte inzendingen worden 3 winnaars geloot. Zie voor de actievoorwaarden wecycle.nl BOUWMARKT BESPAREN BAK CIRCULAIR DECORATIE FIETSLAMP FEESTLAMPJES

FEEST GRONDSTOFFEN GLAS HERGEBRUIK HERFST INLEVERPUNT INLEVERBAK

Installateur

Groothandel

G

L

A

S

I

N

L

E

V

E

R

P

U

N

T

T

T

N

T

S

F

R

E

H

K

I

O

P

T

S

K

S

N

K

I

R M

E

T

A

A

L

O

A

E

R

U

P

E

P

R

T

O

R

E

L

B

N

A

E

I

P

M

E

F

M W A

H

T

U

S

K

R

F

N

E

A

M

P

F

A

E

M C

S

U

T

O G

R

L

U

N M

O

L

C M R W

I

S

T

L

M M R

O

E

T

S

Y

I

U

S

U

L

O

A

A

T

T

K

R

L

S

T

C

L

E

E

B

O

R

P

N M

E

K

A

R

D

E

L

S

I

T

P

K

B

E

R

L

P

E

P

A

N

I

E

L

L

W T

S

C

T

V

U

E

J

S

A

O

F

I

B

I

W

I

N

T

E

R

T

I

D

E

P

R M U

N M

L

I

C

H

T

J

E

S

M

B

S

G

I

K

K

I

U

R

B

E

G

R

E

H

R

E

E

S

E

E

I

T

A

R

O

C

E

D

N

D

I

E

N

L

G

R

E

Z

J

I

N

L

E

V

E

R

B

A

K

K

IJZER Bouwmarkt Besparen JEKKO Bak KERSTVERLICHTING Circulair Decoratie KRINGLOOPWINKEL Fietslamp Feestlampjes KNOP Feest Grondstoffen LED Glas LAMP Hergebruik

LICHTJES Inleverpunt Inleverbak MILIEUSTRAAT IJzer METAALJekko Kerstverlichting MILIEU Kringloopwinkel NATUURKnop LED Lamp OPRUIMEN Lichtjes SUPERMARKT Milieustraat Metaal

SPAARLAMP Milieu SLIMNatuur Opruimen TLBUIS Supermarkt Spaarlamp TUINCENTRUM Slim Tl-buis TROTS Tuincentrum Trots WECYCLE Wecycle WINTER Winter

Slagerij ansen

A

© ruiterpuzzel.nl

Herfst

Oplossing

Kringloop

Weebosch 63 5571 LW Bergeijk Tel. 0497-541329

aanbiedingen (wo. 19 t/m za. 22 januari) kant en klaar stoofvlees © ruiterpuzzel.nl

Winkel Oud voor Nieuw

Uitstekende arbeidsvoorwaarden met jaarlijks 25 vakantiedagen. De lunch wordt gratis voor jou verzorgd. Door de kleine groep collega’s hebben we een platte organisatiestructuur, waarin je te maken hebt met diverse nationaliteiten.

Neem dan snel telefonisch of via e-mail contact op met Manon Romeynders

Is dit dé uitdaging voor jou?

Milieustraat

Wat we je bieden

kilo

12,

25

varkensfilet kilo

10,

95

Alleen woensdag en donderdag

500 gram verse worst + 500 gram gekruid gehakt samen Openingstijden: wo. van 11.00 -17.30 uur do. van 9.30 -17.30 uur vrij. van 9.30 -17.30 uur za. van 9.30 -16.00 uur

7,

95

U kunt ook een bestelling mailen of per telefoon doorgeven (info@slagerijjansen.nl/0497-541329).


De Eyckelbergh no. 2349 - 14 januari 2022

pagina 8

Restaurant, Tuinterras, Lounge

De Waterkant Vacature Medewerking Bediening M / V 25 - 38 uur

Werken op een prachtige toplocatie Ervaring in de horeca is een pré. Wij bieden je een afwisselende baan, in een jong en enthousiast team. Goed uurloon, 13de maandloon, reiskostenvergoeding. Zondag en maandag zijn onze sluitingsdagen. De periode rond Kerst en Nieuwjaar zijn wij altijd gesloten.

Ik ben Jos Kirkels, 55 jaar, geboren en getogen in Weert maar sinds 2000 in ’t Brabantse aan het inburgeren. De laatste 16 jaar in Westerho­ ven bouw ik samen met mijn vrouw aan mijn familie, van 1 dochter en 2 zoons. Sinds mijn studie Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven, ben ik zelfstandig ondernemer geweest als eigenaar van handelsonderne­ mingen en bedrijfs/management advies. Zowel deze algemene opleiding en werken als ondernemer past prima bij mijn brede in­ teresse gebied. Denk daarbij aan het werken met mensen, wat motiveert ze, hoe lossen ze problemen op. Denk ook aan onze omgeving/ milieu, zowel in Bergeijk, Brabant, Nederland en wereldwijd, hoe gaan we daar mee om en hoe lossen we ons energievraagstuk op? Maar denk ook aan de praktische kant: niet alleen praten over van alles en nog wat, ook gewoon beslissen en dingen doen om ze op te lossen. Zo ben ik al vele jaren lid van Kiwanis, een we­ reldwijde organisatie met als doelstelling om kinderen overal ter wereld (dus ook in Neder­ land) te ondersteunen en helpen. Dit doen we via praktische directe oplossingen.

Heb jij passie voor de Horeca?

Door mijn tijd in de MR merk je dat een goede manier om invloed uit te oefenen op bestuur­ lijke beslissingen is, om er zelf aan mee te wer­ ken. Zoals velen heb ik mijn eigen mening over wat er wel en niet goed gaat in ons dorp en in onze gemeente. Om die betrokkenheid te tonen en om niet al­ leen aan de zijlijn te staan en commentaar te geven, ben ik op zoek gegaan naar een partij die mij het beste past. Daarbij ben ik uitgeko­ men bij de Lokale Partij Bergeijk. Niet gebon­ den aan landelijke dogma’s en met een eigen identiteit werken aan je directe omgeving: perfect! Ik ben misschien wel al wat ouder maar ben politiek nog heerlijk groen. Zonder vooroorde­ len stap ik iedereen tegemoet en wil graag ho­ ren wanneer iemand niet uit de voeten komt met een probleem. Laten we in Bergeijk samen werken aan onze eigen toekomst en die van onze kinderen. Jos Kirkels Provincialeweg 17 5563AG Westerhoven

Wil jij graag werken onder Nederlandse eigenaars?

Draag bij aan de oplossing voor Parkinson.

Stuur dan je CV naar: info@dewaterkantlommel.be t.a.v. Fons van der Heijden of bel: 0032 11 391 091

Steun het wetenschappelijk onderzoek.

www.dewaterkantlommel.be

Dr. Wim Mandemakers, Erasmus MC

IBAN: NL10ABNA0504201530

BOUWTEKENINGEN KOPIËREN? printshop@gielen.nl

Wilhelminalaan 3 • Vessem • Tel. 0497-591766

WWW.PVANDEVEN.NL


Welkom

Hoi leerlingen van groep 7 en 8!

Eigenlijk zouden we op zondag 23 januari onze jaarlijkse Open Dag organiseren, maar dat kan nu niet op de gebruikelijke manier. In plaats daarvan: een Open Dag Film! Je loopt met een groep 8 leerling door de school op een ‘gewone’ schooldag. Je komt meer te weten over de verschillende vakken en over onze afdelingen: mavo, havo, vwo. Ook de talentstromen komen aan bod, zodat je kunt kijken wat bij je past. Ga er lekker voor zitten en ontdek het Rythovius College! In deze speciale krant vind je nog meer informatie over onze school.

Mocht je na het zien van onze Open Dag Film en het lezen van onze krant nog vragen hebben of toch graag bij ons op school binnenkijken, dan kan dit. We houden online live-sessies waarin je vragen kunt stellen aan onze leerlingen en geven op school of online rondleidingen aan kleine groepjes leerlingen uit groep 8.

Kijk de Open Dag Film Scan de code en ontdek het Rythovius. Of kijk op www.rythovius.nl

Je bent van harte welkom op het Rythovius College!

Inschrijven hiervoor kan via www.rythovius.nl.

Floris: Techniek is een van mijn lievelingsvakken. We maken nu een houten auto zonder motor die op een heuvelachtig parcours precies op een top moet stoppen. En wij mogen bedenken hoe!

Ik wens je namens alle medewerkers en leerlingen veel lees- en kijkplezier. Robert Tops, rector

Navigatiesysteem Rythovius

Welke route volg jij? Mavo In het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs leer

je veel over jezelf: Wie ben ik, wat kan ik goed en wat wil ik (later worden)? In leerjaar 1 leer je welke manier van leren het beste bij je past. Ook leer je keuzes maken, bijvoorbeeld tijdens het Flex-uur.

264 x 395 mm

Lees verder op pagina 2

Havo is de afkorting voor Vwo staat voor voorberei-

hoger algemeen voortgezet onderwijs. Je krijgt algemeen vormende vakken in de onderbouw. Daarnaast kies je in leerjaar 3 een profiel dat aansluit op het hbo (hoger beroeps onderwijs). Een profiel is een vakkenpakket waarin je examen doet. Hoe kies je een profiel?

dend wetenschappelijk onderwijs. Wat is nu dat wetenschappelijk onderwijs? Het betekent dat je wordt uitgedaagd te denken als onderzoeker. Dus niet opzoeken en overschrijven, maar zelf uitzoeken. Om die reden hebben we een academische route opgezet van leerjaar 1 t/m 6 vwo.

Lees verder op pagina 2

Lees verder op pagina 2

Talentstromen voor alle leerlingen! Lees verder op pagina 3

Science

Sport

Kunst


Marit: Mijn groepsleerkracht zei mavo/havo. Met havo kan ik laborante of logopediste worden. Ik zit dus goed en het gaat ook goed.

Mavo

Vervolg pagina 1

Je kiest dan voor een uur extra ondersteuning, zoals extra hulp bij bijvoorbeeld Nederlands of wiskunde, of je leert nog beter plannen. Ook kun je kiezen voor extra uitdaging, zoals computervaardigheden of lessen op havo-niveau. In leerjaar 2 en 3 ontdek je welke vakken jou goed liggen en kies je het profiel dat het beste bij jou past: techniek, groen, economie of zorg & welzijn. Ook ga je een hele week op stage bij een echt bedrijf. Na het behalen van het mavo-diploma in leerjaar 4 kun je doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs op niveau 4 (mbo 4). Ga je naar het mbo, dan kun je na je

Havo

opleiding bijvoorbeeld doktersassistent, kapper, dierenverzorger, sportinstructeur, engineer, technicus of computerprogrammeur worden. Je kunt ook doorstromen naar de havo. Je start dan in leerjaar 4.

Tess en Fem: We hebben getwijfeld over het gymnasium. Maar we houden meer van creatieve vakken dan van talen. Gelukkig krijgen we op het atheneum ook Smart Technology. Wat een leuk vak!

Vervolg pagina 1

Om een beeld te krijgen van het hbo doen we mee aan projecten die Fontys Hogescholen Eindhoven organiseert. In het 3e leerjaar bijvoorbeeld het project profieloriëntatie op techniek en in het 4e leerjaar doen we mee aan de technologychallenge. Maar je kunt ook doorstromen naar het vwo.

Welke route volg jij? mbo (niveau 4)

In de mavo mag je als leerling meedenken over het onderwijs. Drie à vier keer per jaar is er een leerlingenpanel waarbij een aantal leerlingen van iedere klas met de afdelingsleider het onderwijs bespreekt dat we aanbieden: wat doen we goed; wat kunnen we verbeteren? Op die manier leren we van elkaar.

Met de mentor ga je op ontdekkingsreis: welke vakken vind ik leuk en waar ben ik goed in? In het vierde en vijfde leerjaar ga je op zoek naar een vervolgopleiding. Kies je voor het hbo, dan zijn er heel veel opleidingen. Daar horen dan ook weer heel veel verschillende beroepen bij. Een paar voorbeelden zijn leraar, fysiotherapeut, technisch ontwerper, accountant, tolkvertaler, bouwkundig ingenieur.

Vwo

Navigatiesysteem Rythovius

Tijdens de havo periode leer je steeds zelfstandiger te werken en verantwoorde keuzes te maken, zodat je goed voorbereid bent voor het hbo of vwo. Zo maak je bijvoorbeeld buiten de lessen om een werkstuk dat past bij het profiel dat je kiest.

hbo

wo

atheneum 6 gymnasium 6 havo 5

atheneum 5 gymnasium 5

mavo 4

havo 4

atheneum 4 gymnasium 4

mavo 3

havo 3

atheneum 3 gymnasium 3

mavo 2

havo 2

atheneum 2 gymnasium 2

mavo

havo

vwo

mavo 1

mavo/havo 1

Hellup, wat moet ik kiezen?

havo/vwo 1

vwo 1

atheneum/gymnasium met klassieke vorming

Seeley: Ik houd vooral van doe-vakken. In de sportstroom heb ik nu twee uur per week extra sport. Da’s fijn, want ik wil in beweging zijn. Ik kies volgend jaar weer sport.

Als je niet goed weet wat je wilt, dan kan de decaan je helpen bij de keuze. Onze decanen weten alles over vakkenpakketten, profielen en vervolgopleidingen.

264 x 395 mm

Vervolg pagina 1

In de onderbouw staat onderzoekend leren centraal: bij projecten als robotica en smart technology moet je een nieuwsgierige, kritisch-onafhankelijke houding combineren met een samenwerkhouding. In de bovenbouw komt er een accent op leren onderzoeken. Zo kun je onder schooltijd zelfstandig werken aan een onderzoeksvraag of probleemstelling uit je eigen interessegebied. Voorbeelden daarvan zijn: ‘Leren paarden sneller taken aan door middel van eten of stembeloning?’ en ‘Wat voor keuzes maken mensen bij de aanschaf van voedsel?’

Uitgestelde keuze gymnasium

Buiten je eigen bekende wereld kijken. ‘Bildung’ heet dat. Kies je voor het vwo, dan krijg je in leerjaar 1 het vak klassieke vorming. Je gaat op zoek naar sporen uit de Griekse en Romeinse oudheid, zoals Latijnse uitdrukkingen in het Nederlands, spannende mythologische verhalen en het mysterieuze Griekse alfabet. Je hoeft pas aan het einde van 1 vwo te kiezen of je naar het gymnasium gaat of naar het atheneum. Kortom, ons vwo biedt je een uitdagende en degelijke academische route.

Hoog slagingspercentage We zijn trots op onze examenresultaten. De slagingspercentages gemiddeld over de afgelopen 3 jaar:

Op het Rythovius College

mavo - 97% havo - 94% vwo - 98%

Gemiddeld in Nederland

mavo - 96% havo - 92% vwo - 95%


Vervolg pagina 1

Laat je talent stromen!

Sofie: Het leerlingenbestuur wil het schoolleven nog leuker maken met een spooktocht, sinterklaasactie, valentijnsactie, carnavalsbal. Heb jij nog een goed idee? Geef je dan straks op voor het leerlingenbestuur.

Alle leerlingen van leerjaar 1 kunnen kiezen voor een talentstroom: kunst, science of sport. De mavoleerlingen kunnen bij ons de talentstromen volgen tot en met leerjaar twee, havo, atheneum en gymnasium tot en met leerjaar drie. Voor activiteiten buiten de les vragen we per leerling een bijdrage van € 150 per jaar.

Sport!

Kunst!

In de Sportstroom krijg je 2 lesuren sport & bewegen per week. Daarin komt een gevarieerd sportprogramma aan bod, dat verder gaat dan de gewone gymlessen: atletiek, turnen, zelfverdediging, zwemmen, bewegen & muziek, doelsporten, racketsporten, netspelen, klimmen enz. Voor sommige sporten maken we gebruik van accommodaties buiten de school.

Kies je voor de Kunststroom dan volg je in de brugklas gemiddeld een uur atelierkunst en een uur podiumkunst per week. Belangrijke doelen van de Kunststroom zijn: je creativiteit ontwikkelen en belangstelling kweken voor cultuur in brede zin.

Naast de extra lessen organiseren we jaarlijks een aantal clinics, bijvoorbeeld op het gebied van freerunning, bossabal, rolstoelbasketbal, kanoën en breakdance. In leerjaar 1 en 2 neem je deel aan projectdagen met land- en wateractiviteiten. In leerjaar 3 neem je tijdens de projectdagen deel aan diverse winterse sportactiviteiten.

Tijn: Dingen in elkaar zetten, dat is leuk. Bijvoorbeeld: voor Onderzoek & Ontwerpen een windmolen ontwerpen in 3D en dan de wieken in 3D printen! Geweldig. Mijn wens? Iets minder huiswerk.

Daarom kun je je volop verdiepen in de verschillende disciplines en je mogelijkheden verbreden. Je doet mee aan workshops, bezoekt exposities, concerten, voorstellingen. Je werkt aan producties en kunt je talent binnen en buiten de school exposeren. In leerjaar twee en drie verdiep je dit accent op jouw kunsttalent in één van de vakateliers: beeldend, dans, drama of muziek. Jaarlijks doe je mee aan 3 projectdagen in het teken van kunst, met workshops en bezoek aan een museum of theater.

Science! Zit je bij de Sciencestroom? Dan krijg je iedere week een blokuur Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Een vak dat heel anders is dan je normale schoolvakken.

IPad in de brugklas Onze school gebruikt de iPad als ondersteuningsmiddel. Onze leerlingen mogen een iPad mee naar school nemen om te gebruiken in de les. Voor iPads heeft de school een samenwerking met Central

Point. Hiervan kunnen ouders en leerlingen gebruik maken. Voor meer informatie kijk je op www.rythovius.nl/ipad. Vanaf komend schooljaar kun je ook met een Windows laptop werken.

We werken bij O&O in vier projecten per jaar aan twee belangrijke vaardigheden: Onderzoeken en Ontwerpen. In je groepje werk je een paar weken aan een onderwerp; bijvoorbeeld 3D-printen, Programmeren of Microbiologie. Je gaat op onderzoek uit om te ontdekken hoe iets werkt en verwerkt deze kennis in een prototype of een presentatie. Bij veel projecten werken we vanuit een opdracht van bedrijven of instellingen uit de buurt. We proberen hier ook zoveel mogelijk op bezoek te gaan of het bedrijf de school in te krijgen. Naast de ‘normale’ lessen O&O organiseren we ieder jaar een week met activiteitendagen waarin je aan de slag gaat met een speciaal project. ‍

Groeien

Voordat je aan het einde van je middelbare schoolloopbaan bent, heb je heel veel dingen gedaan die je vormen als mens. Denk bijvoorbeeld aan lessen mediawijsheid en het leren maken van verantwoorde keuzes.


Waar kunnen we jou in ondersteunen? We doen veel aan ondersteuning. Zo hebben we leerlingcoördinatoren, leerlingcoaches, een ondersteuningscoördinator, een coach meerbegaafdheid, studiebegeleiding, dyslexiebegeleiding, ondersteuningslessen wiskunde en rekenen en de zorgklas.

TEA-time! Do you like the English language? Do you like participating in different projects like a book, film, drama or debate club? Would you like to meet and talk to English people? Does doing a real high tea or watching a play in English sound like fun to you? Then TEA is the thing for you! Als je de Engelse taal boeiend en leuk vindt, dan zit je goed op onze school. Wij starten komend schooljaar met een nieuw project om je Engels te versterken, The English Academy! In The English Academy bieden wij je extra lessen versterkt Engels aan naast de reguliere lessen. Het maakt niet uit hoe goed je bent in Engels, het belangrijkste is dat je interesse hebt in deze prachtige wereldtaal.

Mediatheek, een bieb in school

Jochem: De stromen maken het Rythovius bijzonder. Ik heb trouwens voor Anglia gekozen, omdat ik wil dat mijn Engels meer dan goed is. Ik zou daar in de 2e mee verder willen, maar denk ook aan kunst. Moeilijk! Projectmatig gaan we met allerlei uitdagende en leuke activiteiten onze Engelse kennis en taal versterken. We praten Engels, we gaan op avontuur in het Engels, we snuiven wat Engelse cultuur op en het allerbelangrijkste … WE HAVE FUN.

So if you’re into the English language, we hope to see you next year!

Maaike: Alle creatieve vakken vind ik geweldig, dus ik heb de kunststroom gekozen. Ga ik in de 2e denk ik mee verder. Wat ik heel fijn vind? Magister. Dat geeft me alle structuur die ik zelf (nog) niet kan aanbrengen.

Fijne werkplek, studeren, lezen.

Studieles en planagenda Omdat je op de middelbare school meer huiswerk en toetsen moet maken, hebben we een Rythovius planagenda voor je ontworpen. Het plangedeelte in de agenda is een goed hulpmiddel bij het maken van huiswerk en het leren van toetsen. Daarnaast bevat de planagenda ook handige tips zoals:

leerlingen. Tijdens het eerste jaar is er overleg met de leerkracht van de basisschool. We werken samen met basisscholen aan executieve functies, zoals plannen en leren leren.

Voorhal, een fijne plek om te ontspannen

Bijkletsen, lunchen, praatje maken met de conciërges.

• • •

Hoe bereik ik mijn mentor? Wat zijn de schooltijden? Waar kan ik terecht voor gevonden voorwerpen? Hoe pak ik mijn tas in? Waar vind ik de roosterwijzigingen? Wat zijn de regels op school?

De mentor neemt de planagenda tijdens de studielessen met je door.

Introductiedagen met de mentor Kies je voor het Rythovius, dan kom je in juli naar school om kennis te maken met je mentor en je klas. De mentor van jouw klas is altijd één van je docenten. Deze begeleidt je bij het aanleren van studievaardigheden, het keuzeproces binnen de school en je ontwikkeling. Ook houdt de mentor de veiligheid van de groep op school in de gaten.

x 395 mm Goed contact264 met basisscholen We proberen de overgang van de basisschool naar het Rythovius College zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. We overleggen al vóór het begin van het nieuwe schooljaar met de basisscholen over aangemelde

• • •

De mentor is je eerste aanspreekpunt bij alle kleine en grote zaken die er kunnen spelen. Ook voor jouw ouders, de andere docenten, ondersteuningscoördinatoren, de afdelingsleiders, leerlingcoördina-

0497-513 043 info@rythovius.nl www.rythovius.nl

toren en remedial teachers is hij het aanspreekpunt. Na de zomervakantie is het maandag 5 september zover: boeken ophalen en je mentor en je klasgenoten zien. De introductie start op dinsdag en wordt begeleid door de mentor. Het programma duurt drie dagen en laat je op een leuke manier kennis maken met je nieuwe school: een speurtocht door de school, mediatheekbezoek, iPad lessen, sport en spel, wennen aan de bel die elke 50 minuten gaat, voorbereiding op je eerste lesdag op vrijdag en tot slot een knallend brugklasbal.

Heb je vragen?

Laat je rondleiden door school. Meld je aan via onze site.


De Eyckelbergh no. 2349 - 14 januari 2022

pagina 13

599,-

299,-

399,NU SLECHTS:

Leverbaar met een recht of ovaal blad

199,NU SLECHTS:

U BESPAART: 200,- (33%)

U BESPAART: 100,- (33%)

Leverbaar in 3 kleuren

MASSIEF MANGOHOUTEN EETTAFEL ‘IMPERIAL’

Inclusief zwart metalen ‘spinpoot’, L:180 x D:90 x H:76 cm Het robuuste blad met oneffenheden geeft deze tafel een stoer karakter (Tegen een meerprijs ook leverbaar in een lengte van 210 en 240 cm)

549,-

189,-

299,NU SLECHTS:

89,-

SET VAN 3 SLECHTS:

U BESPAART: 250,- (46%)

U BESPAART: 100,- (53%)

SALONTAFELSET ‘SOPRANOS’

(SET VAN 3) Leverbaar in naturel of zwart mangohout Ø50 x H:50 cm, Ø40 x H:40 cm, Ø30 x H:30 cm

RONDE MASSIEF MANGOHOUTEN EETTAFEL ‘PURE’

Inclusief zwart metalen ‘X-poot’, Ø:120 x H:76 cm (Tegen een meerprijs ook leverbaar in 130, 140 of 150 cm )

CONTAINER

VOORDEEL GOEDKOPER VINDT U DIT NERGENS! -15% -25% -30% -40% -50% -60% ONZE MEGASTORE IS OPEN ! BEZOEK ONS NET OVER DE GRENS Leverbaar in 3 kleuren

109,-

Tegen een meerprijs ook leverbaar in ø70 cm

69,NU SLECHTS:

549,-

299,NU SLECHTS:

139,-

69,NU SLECHTS:

U BESPAART: 70,- (50%)

U BESPAART: 40,- (37%)

BIJZETTAFEL ‘BOHOMI’

U BESPAART: 250,- (45%)

Ø60 x H:64 cm

1598,-

RONDE MASSIEF MANGOHOUTEN EETTAFEL ‘ASMARA’

799,NU SLECHTS:

Inclusief zwart metalen ‘4-poot’, Ø:130 x H:76 cm (Tegen een meerprijs ook leverbaar in 150 cm)

U BESPAART: 799,- (50%)

199,-

69,NU SLECHTS:

109,-

69,-

U BESPAART: 130,- (65%)

NU SLECHTS:

399,-

189,-

STOERE HOEKBANK XL ‘RIVERWOOD‘

Afgewerkt in de duurzame stof Preston, B:263 x D:213 x H:80 cm Leverbaar in cognac, groen en antraciet en in spiegelbeeld

U BESPAART: 40,- (37%)

NU SLECHTS:

KRANTENBAK SLIDER ‘SION’

U BESPAART: 210,- (53%)

449,-

B:46 x D:30 x H:60 cm

FAUTEUIL ‘HARBOUR’

Leverbaar in 5 kleuren

MASSIEF MANGOHOUTEN TV-KAST ‘ELEVATION’

SLECHTS 5 MIN. RIJDEN VANUIT DE GRENSOVERGANG BIJ BERGEIJK

Klantenservice:

 algemeen@pacomeubelen.nl  pacomeubelen.com/contact

OPENINGSTIJDEN:

Donderdag: 13-18 uur Vrijdag: 10-18 uur Zaterdag: 10-18 uur

www.pacomeubelen.com

U BESPAART: 150,- (33%)

B:130 x D:42 x H:55 cm

PACO: 6000M2 MEGASTORE EUROPALAAN 39 3900 PELT (BELGIË)

299,NU SLECHTS:

IEDERE ZONDAG OPEN! Zondag: Maandag:

10-18 uur 13-18 uur

Dinsdag & woensdag: gesloten

vanuit NL: 0031 85 76 00 390 vanuit BE: 0032 11 98 88 78

Volg ons op social media!

BLIJFT U LIEVER THUIS? WIJ BEZORGEN AAN HUIS, BESTEL ONLINE: WWW.PACOMEUBELEN.COM


De Eyckelbergh no. 2349 - 14 januari 2022

pagina 14

BErgeijkLEEF

Nieuws & Bekendmakingen

Bergeijk | ’t Loo | Luyksgestel | Riethoven | Westerhoven | de Weebosch | Week 2

Gratis energiebespaarbox voor huurders van Bergeijk Op maandag 10 januari hebben wethouders Marko van Dalen (volkshuisvesting) en Stef Luijten (duurzaamheid) het start schot gegeven voor een nieuwe actie waarbij Bergeijkse huurders worden geholpen de energielasten te verlagen. Alle huurders van de woningcorporaties Woningbelang, de Zaligheden en Wooninc krijgen vanaf 10 janu-

ari een gratis energiebespaarbox ter waarde van €70,- thuisbezorgd. Samen met de woningcorporaties is een energiebespaarbox samengesteld. De box bestaat uit een pakket met 10 ledlampen, sensor doorvoerstekker, doordrukstekker, tijdschakelklok, deurdranger, radiatorfolie, douchetimer en een ener-

giemeter. Met deze box helpen we onze huurders met het verhogen van het wooncomfort en het verlagen van de energierekening. Deze actie is een vervolg op de actie van vorig jaar waarbij woningeigenaren en particuliere huurders in Bergeijk een waardebon van € 70,- hebben ontvangen voor de aanschaf van energiebesparende producten.

Start 'Herinrichting Kleine Broekstraat - Industrieweg' Inmiddels is in de Vlieterdijk gestart met de uitvoering van de “Herinrichting Kleine Broekstraat en Industrieweg” in Bergeijk. Vanaf de sloot aan de Vlieterdijk zal een doorsteek gemaakt worden door de Broekstraat met een hemelwaterriool naar de Kleine Broekstraat en de Industrieweg.

De Kleine Broekstraat en de Industrieweg worden tegelijk met de rioleringswerkzaamheden volledig heringericht. De werkzaamheden zullen naar schatting ca. 9 maanden duren. Aansluitend zullen in het plantseizoen 2022-2023 de groenwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Meer informatie over de herinrichting: www.bergeijk.nl/herinrichting-kleine-broekstraat-industrieweg

Rattenbestrijding

Wethouders Marko van Dalen (rechts op de foto, volkshuisvesting) en Stef Luijten (links op de foto, duurzaamheid) delen de eerste twee energiebespaarboxen uit aan twee Bergeijkse huurders.

Openbare bekendmakingen Uitgebreide bekendmaking van vergunningen, meldingen en ontheffingen via internet De gemeente Bergeijk maakt alle kennisgevingen van vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het gemeenteblad op https://www.officielebekendmakingen.nl. Via deze website kunt u zich gratis aanmelden om berichten te ontvangen over meldingen uit uw buurt. Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen • Bergeijk, Bosdreef 4 in Bergeijk, kappen van 4 bomen • Bergeijk, Elskensakker 20 en 24, verleggen van een inrit/uitweg • Bergeijk, Nieuwstraat 21, bouwen van een bijgebouw • Bergeijk, de Vang 51, verbouwen van een woning • Luyksgestel, Aadijk 17, verlengen van het plaatsen van een tijdelijke woonunit • Luyksgestel, Kerkewei 18, aanleggen van een inrit/uitrit • Luyksgestel, Posthoorn 2, veranderen van een inrit/uitweg • Luyksgestel, Zwarte Bergendreef 1 2, kappen van 5 bomen • Riethoven, Hobbel 15, verbouwen van een woning • Westerhoven, Beeken 10, handelen in strijd regels ruimtelijke ordening (stalling van caravans) Verleende omgevingsvergunningen • Bergeijk, Nieuwstraat 21, bouwen van een bijgebouw • Bergeijk, nabij Maaij (Pastoorsweyer), sectie B nummer 3896, uitvoeren van een werk (herstellen van kades en het verwijderen/rooien van boselementen) • Bergeijk, Weebosch 104 a, gewijzigd uitvoeren splitsen woonboerderij (BER-2019-1700) • Riethoven, Vinklaan 28, verbouwen van een woning (intern) • Westerhoven, Steenovens 122, plaatsen van een woonwagen met bijgebouwen (legalisatie) • Westerhoven, Steenovens 120, plaatsen van een woonwagen met bijgebouwen (legalisatie) • Westerhoven, Lange Akkers 16, verbreden van een dakkapel

In de media zien we regelmatig berichten over een toename van ratten in Noord-Brabant. Ratten kunnen veel schade toebrengen aan materialen, maar ook ziektes overbrengen naar mens en dier. Om ratten zo goed mogelijk te bestrijden is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk.

nodig hebben. • Voorkom dat ratten binnen kunnen komen door het afsluiten van ventilatieopeningen met stevig gaas en zorg voor goed sluitende deuren en ramen. • Ruim rommel waar ratten onder kunnen schuilen op.

Wat kun je doen om ratten te voorkomen Ratten komen af op plaatsen waar ze voedsel en schuilgelegenheid vinden. • Sluit voorraden van voedsel goed af. Vooral als men huisdieren of vee heeft is het belangrijk dat het voer zodanig wordt opgeslagen dat ratten er niet bij kunnen komen. • Geef huisdieren niet meer voedsel dan ze dagelijks nodig hebben. • Voer de huisdieren vroeg op de dag, zodat het op is voor de avond valt. • Strooi geen voer in een open ren, maar in een afsluitbare voerbak. • Voer tuinvogels alléén in de winterperiode wanneer ze het echt

Wat te doen als er ratten nabij uw woning, schuur of stal voorkomen • Voer de bovenstaande maatregelen uit. • Informeer in de buurt of er meer mensen zijn die ratten hebben gezien. Bij een enkel geval kunt u contact opnemen met een ongediertebestrijder. Deze kan u adviseren over de beste manier van bestrijding. De kosten daarvan zijn echter voor eigen rekening. • Wanneer ratten bij meerdere adressen in de wijk en het openbaar gebied gezien zijn dan kunt u dit melden bij de gemeente via www.bergeijk.nl/meldenherstel.

Meer informatie over het voorkomen van overlast door ratten: www.bergeijk.nl/ratten-preventie-en-bestrijding

Inloopspreekuur Sociaal Raadslieden Soms lijkt het wel of er steeds meer regels en formulieren bij komen. Is het invullen van een formulier of het begrijpen van een regeling soms lastig? Of heeft u problemen met een organisatie waar u zelf niet meer uit komt? Vraag de Sociaal Raadslieden, vertrouwelijk en onafhankelijk van de gemeente, om te helpen. Samen zoeken zij met u naar oplossingen en bieden zij u graag een luisterend oor. Dit doen zij geheel vrijblijvend en kosteloos. Bij wat voor vragen of problemen kunnen de Sociaal Raadslieden u helpen? • Uitkeringen (bijv. WW, WIA, AOW, Bijstand) • Minimaregelingen (bijv. de individuele inkomenstoeslag of de participatieregeling)

• Schulden (bijv. beslaglegging) • Vragen op het gebied van werk • Belastingen (bijv. aanslagen of invordering) • Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget, kinderopvangtoeslag) • Inkomens- en voorzieningencheck • Regelingen en voorzieningen bij veranderingen in uw leefsituatie (zoals bij een scheiding of overlijden) • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), bijv. over de eigen bijdrage CAK Speciaal voor al uw vragen en problemen op sociaal juridisch gebied zijn de Sociaal Raadslieden op vrije inloop aanwezig in het Aquinohuis (Dokter Rauppstraat 52 te Bergeijk) op woensdag 19 januari 2022 van 09.00 – 17.00 uur. Vervolg zie volgende pagina.


De Eyckelbergh no. 2349 - 14 januari 2022

Verlengen beslistermijn • Luyksgestel, Postiljon 27, plaatsen van een schutting Sloopmeldingen • Bergeijk, Bredasedijk 7, slopen van een bijgebouw Evenementenvergunning • Riethoven, het houden van een feestavond op 4 juni, gilde-activiteiten op 5 juni en een Kringgildedag op 6 juni 2022 aan de Molenstraat Meldingsplichtig evenement • Bergeijk ’t Loo, het organiseren van een kinderoptocht op 1 maart 2022 Bent u het oneens? U kunt bezwaar maken tegen besluiten zoals verleende en geweigerde vergunningen, tegen niet in behandeling genomen aanvragen en tegen verkeersbesluiten.

pagina 15

COLOFON Openingstijden Gemeentehuis: Maak een afspraak via: www.bergeijk.nl/afspraak. Telefonische bereikbaarheid: Maandag, woensdag en donderdag: 08.30-17.00 uur Dinsdag: 08.30-19.00 uur Vrijdag: 08.30-12.30 uur Telefoon: Gemeentehuis 0497-551455 Calamiteitennummer (24/7) 0497-551480 of www.bergeijk.nl/meld&herstellijn Zorgloket: Het zorgloket werkt op afspraak.

Voor de bezwaar- en beroepsmogelijkheden verwijzen wij u naar de bekendmakingen op https://www.officielebekendmakingen.nl/.

Telefonische bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur

Voor het inzien van stukken dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.bergeijk.nl/afspraak.

Politiebureau: Enkel op afspraak in het gemeentehuis te bezoeken

Internet: Website E-mail

www.bergeijk.nl info@bergeijk.nl

Straatverlichting www.bergeijk.nl/straatverlichting Milieu Informatie Centrum (MIC) Vragen en klachten over afvalinzameling, informatie over ledigingen, vragen over het scheiden van afval, het omruilen en/of aanvragen van containers en milieupas. 0800-0230336 of www.miconline.nl. Oud papier inzameling: www.mijnafvalwijzer.nl Elektriciteit/Gas (24/7) Water (24/7)

0800-9009 073-6838888

Ontwerp Bestemmingsplan ‘Ekkerweg 2 en Beeken 3 Westerhoven’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai voorziet in de beëindiging van twee veehouderijen, waarvan één is gelegen in de bebouwde kom van Westerhoven. De voormalige agrarische bedrijfsbebouwing aan de Ekkerweg 2 zal worden gesaneerd. De agrarische bedrijfsbestemming komt te vervallen en maakt plaats voor de woningbouwontwikkeling. Aan de Beeken 3 komt de aanduiding Intensieve veehouderij te vervallen en zal er ca. 522m2 aan voormalige agrarische bedrijfsbebouwing worden gesaneerd. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde heeft betrekking op de nieuwbouw van 1 woning en op een bestaande, te splitsen woning binnen het bestemmingsplan (ter inzage van donderdag 13 januari 2022 t/m woensdag 23 februari 2022). U vindt alle informatie over de plannen, het gebied en de procedures op onze website www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Ontwikkeling via telefoonnummer 0497 - 551 455 of per mail info@ bergeijk.nl.

Gemeenteraad Op donderdag 27 januari 2022 om 20.00 uur vindt er een raadsvergadering plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda en stukken voor deze vergadering vindt u op www.bergeijk.nl/vergaderdata.Via deze site kunt u de raadsvergadering ook thuis live volgen. Voor nadere informatie over de vergadering kunt u contact opnemen met de griffie, bereikbaar via telefoonnummer 088 - 497 03 33 of via e-mail griffie@bergeijk.nl. Indien u aanwezig wilt zijn bij de vergadering dient u zich, via hetzelfde e-mailadres, hiervoor aan te melden.

EINDE GEMEENTEBERICHTEN • EINDE GEMEENTEBERICHTEN • EINDE GEMEENTEBERICHTEN

N I E R U T A C A V JOUW ? N E D A L B K E E W ONZE venb ussen Bereik 35.000 brie ! in de Kempen

Elke laatste week van de maand kunt u tegen een extra aantrekkelijk tarief uw personeelsadvertentie plaatsen in de weekbladen De Hint - Eyckelbergh - PC55. Speciale kortingen tot wel 50%!

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op: Eyckelbergh & De Hint (Gielen druk print webmedia) Piet Hakkens T 06 415 688 37 / Hennie van Schaijk T 0497 551 777 PC55 Jos Beerens T 06 145 338 79 / Rob Luijten T 0497 844 588


De Eyckelbergh no. 2349 - 14 januari 2022

pagina 16

34 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen namens Juiste en eerlijke informatie Jos Groenen lanceert GroenLinks-PvdA Bergeijk Oude tijden herleven op J.O.S. Radio

Als CDA Bergeijk vin­ den we het belangrijk dat onze inwoners open, eerlijk en juist geïnformeerd worden over onze standpunten als partij, maar ook over ons handelen in de raadszaal. Hoewel wij als CDA Bergeijk normaliter niet via deze weg reageren op artikelen van anderen partijen, menen wij nu toch deze reactie te moeten plaatsen. Afgelopen week heeft u in de Eyckel­ bergh een artikel kunnen lezen vanuit de LPB en GL/PvdA: “extra giften bij­ stand”. Dit artikel geeft een onjuist beeld van het debat. Ons worden uitspraken toegedicht die niet gedaan zijn en standpunten toebedeeld die wij niet ingenomen hebben. Op basis daarvan zijn onjuiste en onterechte conclusies getrokken, die in het betreffende ar­ tikel als waarheid aan u verkondigd worden. Als CDA Bergeijk, distantië­ ren wij ons van deze werkwijze (over andere politieke partijen onjuiste informatie verspreiden). Een reactie op een artikel van een andere partij is wat ons betreft dan ook éénmalig. We informeren u graag over onze ei­ gen standpunten. Daarnaast gaan we graag respectvol met elkaar en de an­ dere politieke partijen om. Wat is ons standpunt dan wel? Allereerst vinden wij het als CDA Bergeijk, belangrijk dat al onze inwo­ ners indien nodig de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Daarover hebben we ons ook nadrukkelijk uit­ gesproken tijdens het debat. (wat u terug kunt kijken via deze link: https:// gemeentebergeijk.bestuurlijkeinfor­ matie.nl). Het enige argument dat in het artikel wordt aangehaald waarom wij als frac­ tie tegen zouden stemmen: “het afwij­ ken van beleid in de Kempen” is door onze CDA Bergeijk fractie in het debat niet gebruikt. Bergeijk is en blijft een zelfstandige gemeente, we maken ei­ gen afwegingen, daarover gaan we in de Kempen graag in gesprek. Mensen hebben recht op bijstand in situaties waarin ze het zelf even niet redden. Naast die bijstand vanuit de gemeente krijgen de mensen via hun eigen netwerk soms giften, om het in een moeilijke tijd financieel iets beter te hebben. Dit ondersteunen wij als CDA Bergeijk van harte. Wij hebben om 2 redenen tegen de motie gestemd: 1. omdat de werkwijze die onze con­ sulenten in de begeleiding van mensen nu hanteren al aan deze motie tegemoet komt. Wij hebben geen aanwijzingen dat de huidige werkwijze in onze gemeente niet goed zou functioneren. Gemeente­ lijke ambtenaren (consulenten) be­ oordelen/controleren vanuit hun professie hoeveel giften passend zijn naast de ontvangen uitkering vanuit de gemeente. Dit is altijd maatwerk. Het komt veelvuldig voor dat inwoners giften ontvan­ gen naast hun uitkering wat pas­ send wordt geacht door de consu­ lenten, omdat ze het gewoon even nodig hebben. Als CDA Bergeijk hebben wij vertrouwen in de kwa­ liteit van de professionals. We zijn blij te weten dat inwoners in onze gemeente de extra aandacht krij­ gen die ze behoeven, daar staan we voor. Daarmee wordt maatwerk geboden, daarmee doen we recht aan iedere individuele situatie. 2. Omdat deze zelfde motie afgelo­ pen jaar al is aangenomen door de 2e kamer. We zijn dus nu in afwach­ ting van de uitwerking daarvan. We voeren wijzigingen die daar­ uit voortkomen graag in één keer door, zodat dat niet twee keer tot wijzigingen en mogelijke onduide­ lijkheid leidt. Samen bouwen we verder aan onze mooie, eerlijke en sociale gemeente. Namens CDA Bergeijk, Lindy Wijnen

eigen radiostation

Al jaren liep ik er mee rond, een eigen radiostation. In januari vorig jaar heb ik de knoop doorgehakt en ging mijn droom achterna. Ik heb het afgelo­ pen jaar veel research gedaan m.b.t. vergunningen, stream-opties, muziek verzamelen etc. etc. Het is nu einde­ lijk een feit J.O.S. Radio Jouw Oldies Station is geboren. De naam zegt eigenlijk al genoeg, het wordt een radiostation met hoofd­ zakelijk ‘ouwe’ muziek. Omdat ikzelf muzikaal gezien uit de jaren tachtig kom wil ik het radiogevoel van die tijd terugbrengen. Presenteren zoals er destijds op de vele ‘piratenzenders’ gedaan werd. Niet te veel poespas en niet al te serieus en met een vleugje humor. Muziek is belangrijk in een mensenleven en daar wil J.O.S. Radio een beetje bij helpen. ‘Vruger’ had je als piratenzender een lange mast nodig, een zender, platen­ spelers, een microfoon, een bandre­ corder en veel, heel veel lp’s en single­ tjes! Vaak zat je in een schuurtje of in de kroeg je uitzending te maken. Veel alcohol maar vooral veel plezier. De kenners weten dat dit het ultieme ge­ voel was van het bezig zijn met radio maken, de luisteraars blij maken met de muziek. Die sfeer wil ik terugbren­ gen in de vorm van mijn radiostation.

Het doet ons deugd om in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart onze kandidatenlijst be­ kend te maken. Deze bestaat uit vierendertig men­ sen: een verdubbeling ten opzichte van 2018, toen zeventien mensen zich kandidaat stelden. Momenteel hebben we als GroenLinks-PvdA vier raadszetels in Bergeijk. Eerder was al bekendgemaakt dat ik het lijsttrekkerschap mag overnemen van Wil Rombouts. Gelukkig blijft Wil actief betrokken bij de partij. We zijn als fractie ontzettend tevreden met de kandidatenlijst. Het geluid dat we de afgelopen jaren hebben laten horen spreekt duidelijk aan. Het is een eer dat zoveel nieuwe mensen, waaronder veel jongeren, zich willen inzetten voor een groene gemeente Bergeijk waarin iedereen kan mee­ doen. Daarbij blijven al onze ervaren leden betrokken. Dat bevestigt het vertrouwen in onze koers en zorgt voor een ijzersterk team.

Onze kandidatenlijst bestaat uit pre­ cies zeventien vrouwen en zeventien mannen. En dat is geen toeval. We waren na telling wel verrast dat het zo precies gelijk verdeeld is, maar het is een gevolg van hoe wij in de samen­ leving staan. Een samenleving waarin iedereen gelijk is. De namen van al onze vierendertig

Vooralsnog is J.O.S Radio alleen te beluisteren via onze website, een simpele click op de player en je bent een luisteraar. De uitzendingen zijn op zaterdag en zondag vanaf 7.00 uur. Op zondag wordt er zelfs live radio gemaakt tussen 9.00 en 12.00 uur. Op dit tijdstip kan de luisteraar con­ tact hebben met de studio op vele manieren, bellen, mailen, chatten om verzoeknummers aan te vragen... En om geheel in stijl te blijven een bakkie koffie drinken in de studio vinden we altijd gezellig.

Kijk voor alle informatie op josradio.nl.

morgen mag ik naar huis

Namens GroenLinks-PvdA Bergeijk, Tim Sonnenberg info@glpvda.nl

Burgemeesters vinden kennis van eigen dorp belangrijk

Omdat de techniek het afgelopen de­ cennia nogal veranderd is, is het niet zo moeilijk om veel mensen te berei­ ken. Het wereldwijde web biedt vele mogelijkheden. Toch wil J.O.S. Radio zich richten op de Kempen en omstre­ ken. Regionale nieuwsfeitjes. Mensen uitnodigen in de studio om te praten over hun jeugdherinneringen en de bijpassende muziek.

Hopelijk stem jij elk weekend af op J.O.S. Radio en maken we er samen iets moois van.

kandidaten zijn te vinden op onze website glpvda.nl. Wij zien uit naar een mooie campagne en natuurlijk een goede verkiezingsuitslag, waarin we de groei van vier jaar geleden voortzetten.

Beide burgemeesters zijn voornemens om hun kennis van het eigen dorp verder uit te breiden met deze cursus. Links Remco Bosma burgemeester van Bladel. Rechts zijn collega van Eersel Wim Wouters. Fotografie: Carla van Moll. De gemeenten Bladel en Eersel geven de Volksuniversiteit de Kempen een startsubsidie voor het ontwikkelen van de cursus ‘Kempen Kennis, ontdek je dorp’. De cursus is een combinatie van lezingen met wandel- en fiets­ tochten over de historie, de ontwik­ kelingen, natuur en landschap van beide dorpen en de Kempen. De bei­ de burgemeesters onderkennen het belang en gaan indien hun agenda het toelaat ook deelnemen aan de bijeenkomsten. Drie jaar is Remco Bosma burgemees­ ter van Bladel en hij heeft zich al flink verdiept in de geschiedenis van zijn gemeente. Historie heeft altijd zijn be­ langstelling gehad. Geboren en opge­ groeid in West-Brabant, gestudeerd in Wageningen en in de Flevopolder ge­ woond, voordat hij weer afzakte naar het zuiden, heeft hij altijd belangstel­ ling gehad voor de omgeving waar hij verbleef. ”Ik kocht boeken over de his­ torie, bezocht plaatselijke musea en

wandelde graag in de omgeving.” Als Eerselnaar heeft burgemeester Wim Wouters zijn dorp sinds 1963 zien ver­ anderen en weet als inwoner al veel van de gemeente, maar komt soms nog verrassingen tegen. Wouters: “Ik heb me nooit zo verdiept in de ach­ tergronden en historie, daarom vind ik die verdieping door deze cursus ook zo interessant. Ik wandel en fiets al veel in het bos en kom nu door mijn functie in alle uithoeken van de ge­ meente. In Wintelre en Vessem word ik nog regelmatig verrast met iets wat ik nog niet wist.” In Bladel en Eersel zijn nog resten van de tramlijn naar Reusel te vinden. Bosma: “De meeste inwoners weten die niet te vinden. Dat vind ik nu jammer. Er zijn nog zo veel historische zaken zichtbaar waar de meeste inwoners niets van weten en aan voorbij lopen. Dat zijn gemiste kansen. We mogen best wat trotser zijn op onze mooie gemeen­ tes. Op toeristisch gebied hebben we veel meer te bieden en nog heel wat

te winnen. In ons land zie ik overal streekgerechten op de kaart. Dat heb­ ben we hier niet. Het zou mooi zijn als de vele restaurants hier eens een ty­ pisch streekrecht op de kaart zouden zetten. Maar we zijn goed bezig met bijvoorbeeld alles rond de Zwarte Kaat en de Cartierheide.” Beide bur­ gemeesters zijn het er over eens dat zij in geweldige dorpen wonen met voldoende voorzieningen en goede bereikbaarheid. Wouters zou Bladel nog wel zo’n mooie markt gunnen, waar Bosma wat jaloers naar kijkt. Hij op zijn beurt zou Eersel een wat com­ pacter winkelhart gunnen, dat in Bla­ del wel aanwezig is. Voorzitter van de VU Jan Karsmakers is blij dat na twee jaar voorbereiding de cursus in maart gaat starten. “De cursus is veel meer dan een toeristisch uitstapje. Bedoelt voor alle Kempenaren en zorgt voor meer betrokkenheid en meer verbon­ denheid en begrip voor de historische zaken. Ik hoop op continuïteit van de cursus, die we mogelijk gaan uitbrei­ den. En bij voldoende belangstelling ook naar andere dorpen. Kempen Kennis wordt mede georganiseerd en ondersteund door Visit Eersel en TIP Bladel, Kempenmuseum De Acht Za­ ligheden, Heemkunde Kring Pladella Villa, IVN en Bibliotheek De Kempen. Voor verdere informatie en inschrijven zie volksuniversiteitdekempen.nl.

Beide burgemeesters zijn het er over eens dat zij in geweldige dorpen wonen met voldoende voorzieningen en goede bereikbaarheid. Links: Remco Bosma burgemeester van Bladel. Rechts zijn collega van Eersel Wim Wouters. Fotografie: Carla van Moll.

Onzevoor droom voor nierpatiënten Onze droom nierpatiënten is nierziekten is nierziekten genezen.genezen.

Deel je onze droom? Deel je onze droom? Sms NIERwat naar of kijk wat jij kunt doen Sms NIER naar 4333 of kijk jij 4333 kunt doen op nierstichting.nl op nierstichting.nl Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2 (exclusief telefoonkosten). Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2 (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms


De Eyckelbergh no. 2349 - 14 januari 2022

pagina 17

JOUW ADVERTENTIE ZICHTBAAR IN DE GEHELE KEMPEN? Laat jouw advertentie doorplaatsen van De Hint in Eersel naar PC55 in Bladel en Eyckelbergh in Bergeijk en je bereikt iedereen van Reusel tot Borkel en Schaft en van Vessem tot aan de Weebosch.

De Hint - Eyckelbergh - PC55 Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op: De Hint & Eyckelbergh (Gielen druk print webmedia) Piet Hakkens T 06 415 688 37 Hennie van Schaijk T 0497 551 777

PC55 Jos Beerens T 06 145 338 79 Rob Luijten T 0497 844 588


De Eyckelbergh no. 2349 - 14 januari 2022

pagina 18

IVN Bergeijk-Eersel

Natuurweetje: beversporen

Voor mensen die een warm hart hebben voor de natuur en speciaal voor vogels

Thuisbatterij: nog even geduld!

Thuisaccu’s zijn een actueel onder­ werp. Maar wees nog even voorzich­ tig met de aanschaf ervan.

De afgeknaagde boom linksonder is het spoor van een bever. De natuur dichtbij huis, in eigen tuin en soms in eigen vensterbank: er is zo vaak iets bijzonders te zien. Maar... je moet er oog voor hebben. IVN Ber­ geijk-Eersel helpt de lezers ook in 2022 om meer te zien, te horen en te beleven. Deze week... beversporen (door Anny van Kessel, PR-vrijwilliger IVN-BE) Op tweede kerstdag gingen veel men­ sen de natuur in. Wij ook, maar we wilden niet naar een al te bekend (en druk) natuurgebied. Daarom kozen mijn man en ik, en IVN-wandelmaatje Leoni, voor natuurgebied De Wate­ ring, ten zuiden van Luyksgestel. Het was een grijze dag en we verwachtten niet al te veel te zien, maar gelukkig viel het allemaal mee. Bevloeiingssysteem De Watering is een natuurgebied met bijzondere fauna en flora op de grens tussen België en Nederland. Het gebied hoort bij Lommel-Kolonie. Het gebied bezit een zeer interes­ sant bevloeiingssysteem, waardoor de zandgrond omgevormd wordt tot vruchtbare vloeiweiden. Wij liepen in het gedeeltelijk toegankelijk gebied dat door de vele regen van de afgelo­ pen tijd erg drassig was. Houtsnippers We moesten goed kijken waar we liepen om geen natte voeten te krij­ gen. Toch zag Leoni een blauw ijsvo­ geltje vliegen; háár dag was al goed. Even later zagen we een opvallend paaltje. Eerst dachten we dat het een wandelpaaltje was met een wit ge­ schilderde bovenkant. Toen we dich­ terbij kwamen zagen we dat het een afgeknaagde boomstam was, want de houtsnippers lagen nog op de grond. We concludeerden dat het de sporen van een bever moesten zijn. De afge­ knaagde boomstam stond ook vlakbij een beekje, dus het was heel logisch

dat een bever dat gedaan had. Het beestje knaagt namelijk hout af om een burcht in het water te bouwen. Ze bouwen ook vaak een nest in een ondergronds hol. We vonden het alle­ maal heel interessant om te zien. Natte en droge kamer Bevers bouwen een burcht die uit een holle berg takken bestaat. Deze kan wel tot twee meter hoog worden. De ingang bevindt zich onder het water, waardoor ze onbereikbaar zijn voor roofdieren. De burcht heeft een ‘natte kamer’ en een ‘droge kamer’. In de natte kamer schudt de bever het wa­ ter uit zijn vacht. In de droge kamer legt hij houtsnippers en deze kamer heeft een luchtgat. Wij hebben na­ tuurlijk ook naar de burcht en de be­ ver gezocht in het water, maar konden deze helaas niet vinden. Wel vonden we een paadje langs de rivier, waar de bever vaak loopt. Dammen Bevers leggen soms ook dammen en kanaaltjes aan tot zo’n 150 meter lang. Daarmee kan de waterhoogte in de omgeving van de burcht worden ge­ reguleerd, zodat deze constant op de­ zelfde hoogte blijft en de burcht niet onder water loopt. Ook wordt hier­ door het foerageergebied vergroot. Het zijn dus echte waterbouwers. On­ danks het grijze weer hadden we weer een mooie wandeling en hebben we genoten van al het moois in onze om­ geving.

Al meer dan 25 jaar ben ik lid van IVN Eersel/Bergeijk. In 1996 heb ik een groencursus gevolgd bij deze vereni­ ging en in 2006 een intensive gidsen­ cursus, die ik met goed gevolg heb afgesloten. Bij deze vereniging heb ik me in die tijd ook aangesloten bij de vogel­ werkgroep en sindsdien verschillende vogelcursussen gegeven en een flinke dosis kennis opgebouwd. Al een paar jaar hebben we geen cur­ sus meer gedaan vanwege corona. Nu heb ik bedacht om een vogel natuurcursus te doen voor mensen die iets hebben met de natuur en er meer vanaf willen weten, vooral van vogels. Ik ben op zoek naar mensen die weinig kennis van vogels hebben, liefst jongere mensen omdat daar de stof beter blijft hangen, maar in prin­ cipe is iedereen welkom. De vogel­ cursus zal meestal op zondagmorgen plaatsvinden en zal om 09.00 uur star­ ten. Ik geef deze cursus op eigen initiatief en geheel belangeloos omdat ik mijn kennis wil delen. De cursus zal starten half februari en zal duren tot medio mei begin juni. We gaan de vogeltrek en de baltstijd van a tot z ervaren. Na afloop zullen we vele soorten her­ kennen aan zang en biotoop. Een keer per maand zal een prachtig vogelgebied worden aangedaan. Na afloop van deze cursus zal de na­ tuurbeleving heel anders en veel mooier voor je zijn. Deze cursus bied ik gratis aan en is dus een unieke kans om de natuur heel anders te beleven. Vragen zullen tijdens de koffiepauze besproken en beantwoord worden. Bij voldoende belangstelling zal ik een avond organiseren voor nadere uitleg. Ik wil 10 tot max. 15 personen om de cursus te geven. Opgeven kan tot woensdag 3 febru­ ari bij voorkeur per e-mail, met naam, adres en geboortedatum. Fredvan­ hoof65@gmail.com. Tel. 06-46045819 Akkerwinde 44, 5527 KE Hapert.

Bezorgklachten, mail naar: weekbladen@spotta.nl

Waarom opslag nodig? Helaas schijnt de zon niet ‘s nachts, terwijl we dan toch stroom nodig heb­ ben. Overdag hebben we vaak zonne­ stroom over. Dat noemen we het dagnacht-verschil. Er is ook nog het zomer-winter-ver­ schil: zonnepanelen leveren in zomer­ maanden veel meer stroom dan in de wintermaanden. Terwijl we in de win­ ter de meeste stroom nodig hebben, vooral als we ook nog elektrisch gaan verwarmen (warmtepomp). Thuisaccu’s als oplossing Een eerste tip: gebruik apparaten die niet per se ‘s avonds of ‘s nachts hoeven te draaien voortaan als de zon schijnt. Denk aan de (af )wasmachine, droger en elektrische (warmtepomp)boiler. Voor het dag-nacht-verschil wat dan resteert kan een thuisaccu worden in­ gezet, die inmiddels wel te koop, maar wel prijzig is. Thuisaccu’s voor het zo­ mer-winter-verschil bestaan nog niet. De hoeveelheid energie die hiervoor moet worden bewaard is veel te groot voor de bestaande systemen.

nog als gratis thuisaccu gebruiken. Wat we in de zomer of overdag te veel hebben mogen we het elektrici­ teitsnet op sturen en er in de winter of ‘s nachts weer vanaf halen. Bij de jaar­ afrekening worden deze posten tegen elkaar weggestreept (gesaldeerd). Vanaf 2023 gaat dit mogelijk geleide­ lijk veranderen, zodat je netto moet gaan betalen voor het gebruik van het stroomnet als thuisaccu. Op onze site, www.kempenenergie.nl, kun je hier meer informatie over vinden. Haast bij de aanschaf van een thuis­ accu is dus niet nodig. Je er op voor­ bereiden is zinvol. Voorlopig is sal­ deren immers nog (vrijwel) gratis. Je kunt jouw geld op dit moment beter inzetten op dakisolatie of het vervan­ gen van de oude diepvriezer. Vragen hierover? Door de coronamaatregelen zijn onze EnergieLoketten op zaterdagmorgen nog niet open. Stel je vragen daarom digitaal en mail naar energieloket@ kempenenergie.nl. Telefonisch kan ook: tel. 06-57871160.

Wacht nog even met de aanschaf! Momenteel mogen we het lichtnet

Cultuurhuis

Wie heeft er werk van Frits Wichard sr.?

(1907 – 1976)

Vanaf 1937 verzorgde Wichard vooral tot de jaren zestig een groot deel van de ontwerpen, die door De Ploeg wer­ den geproduceerd. Hij bleef in dienst van De Ploeg tot aan zijn pensioen in 1972. Naast het ontwerpen van textiel heeft hij zich dan ook gedurende zijn gehele leven beziggehouden met het maken van tekeningen, schilderijen en aquarellen. Als onderwerp voor zijn werk koos hij voornamelijk land­ schappen, speciaal in en om Bergeijk; daarnaast schilderde hij ook stillevens en portretten, steeds geïnspireerd door het samenwerken met zijn schil­ dermaat Kees Bol. Met hem ging Frits Wichard van 1952 tot omstreeks 1960 elke week op pad om buiten te schil­ deren.

In het Cultuurhuis Bergeijk willen we na ‘Engelen bestaan, echt wel! een tentoonstelling inrichten met werk van Frits Wichard, maar ook van zijn schildermaat Kees Bol. Hebt u werk van één van deze schil­ ders (wat Frits betreft ook werk van zijn De Ploeg-periode als ontwerper) en wilt u die voor een paar maanden in bruikleen afstaan voor de tentoon­ stelling ‘Frits en Kees’, dan kunt u een e-mail sturen naar jossmeets1946@ gmail.com met vermelding van for­ maat en een (telefoon)foto, eventueel een titel of korte beschrijving. Geef dit bericht door aan diegenen, waarvan je weet dat ze een of meer Wichards hebben.

Info Elke twee weken wordt een Natuur­ weetje gepubliceerd. Alle gepubli­ ceerde Natuurweetjes lezen? Kijk op onze website https://www.ivn.nl./ afdeling/ivn-bergeijk-eersel/natuur­ weetjes. Wil je meer weten over de natuur? Wordt dan lid van IVN Bergeijk-Eersel. Aanmelden kan via de site of stuur een mailtje naar secretaris.ivnbe@ gmail.com

Draag bij aan de oplossing voor Parkinson.

Steun het wetenschappelijk onderzoek. Op dit moment telt Nederland ruim 55.000 Parkinsonpatiënten. Dit aantal verdubbelt zich de komende 10 jaar, is de sombere prognose. Tegelijk zien we een alarmerende stijging onder dertigers en veertigers. Stichting ParkinsonFonds financiert al 20 jaar medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit is de enige weg naar een geneesmiddel voor deze ingrijpende ziekte.

www.parkinsonfonds.nl • IBAN: NL10 ABNA 0504 201 530


De Eyckelbergh no. 2349 - 14 januari 2022

KLEINTJES HEESTERS AUTOMATISERING vof Computers, randapparatuur en ondersteuning bij al uw pc-problemen, tel. 0497-555977, Stökskesweg 14, Bergeijk. ARNO’S BANDENSERVICE Het adres voor banden, velgen, remmen, uitlaten, accu’s, schokbrekers. Eijkereind 72, Bergeijk, 0625301246. Opslagruimte te huur in Luyksgestel. www.garageboxboseind.nl.

Jansen Auto’s voor een goede gebruikte auto, tevens uw adres voor onderhoud, APK, auto- en ruitschade, banden, velgen en ook aanhangerverhuur. Auto’s gevraagd voor loop of sloop. Stökskesweg 11b, Bergeijk. Tel. 06-55862033. www. jansen-autos.nl. Tijdelijke opslag meubels e.d. nodig. www.toonders.nl/tijdelijkeopslag. Bouw- of verbouwplannen? Voor al uw sloop- en grondwerken, containers groot of klein, minigraven, levering zand, inname snoeihout en puin! Loonbedrijf W. Houbraken bv, Bergeijk, tel. 0497-541748. Makita tools, las-propaangassen. Dagelijks geopend van 9.0017.30 uur. Woensdag gesloten of afspraak. Tel. 0497-541203 of 0653253673. E-mail: Jos@boxho.nl.

pagina 19 AanhangerKopen.nl Bergeijk, de goedkoopste aanbieder van aanhangwagens. Alle soorten en maten. Bezoek onze website www. AanhangerKopen.nl of bel 0497555554. Computerproblemen, spyware, virussen (v.a. € 25,- p/u) (gedipl/erv) 06-46266711. www.deproostadministratie.nl Voor het verzorgen van admini­ straties en belastingaangiftes van ZZP en MKB. Detachering is natuurlijk mogelijk. Bel voor een afspraak (ook ’s avonds) 0497555670 of bezoek onze website. Werk voor jongeren in de leeftijd van ca. 15 tot 20 jaar; ontspijkeren, zagen en schaven van sloophout tot herbruikbare materialen zoals planken e.d. Zaterdagen en vakanties, tel. 06-22801282.

75 RIJBEWIJSKEURING ‘Tijdelijk in Eersel’ . Katinka Verburg (arts). Tel. 06-33878506. +

Schilderwerk buiten en/of binnen nodig? Bel voor gratis vrijblijvende offerte: Schildersbedrijf P. Kuijken 575083. Vijverartikelen en koivoer nodig? Wij verkopen produkten voor visvijver en koivijver. Ook voor aanleg en onderhoud van vijvers en filters. Jos Caeyers vijvers. Voor meer informatie www.joscaeyers.nl of tel. 06-51857686. Wij halen ijzer en metalen tegen kilo­ prijs bij u op, ook witgoed, tv’s enz. Tel. 06-84265558. Uw computer weer up-to-date, vrij van virussen en spyware? Een veilige start voor 2022 vanaf € 25,- p/u. WhatsApp of bel 06-25346616.

Heeft u of ieManD uit uW oMgeVing BranDWonDen?

COLOFON

EYCKELBERGH Aanleveren kopij Redactionele kopij en advertenties moe­ ten uiterlijk ‘s maandags om 12.00 uur in ons bezit zijn. Voor kerkberichten en vaste rubrieken gelden andere voorwaar­ den. Hiervoor zijn speciale afspraken met betrokken kopijleveranciers gemaakt. De redactie behoudt zich ten alle tijden het recht voor om teksten in te korten of niet te plaatsen. Een tekst waarvan de samen­ steller niet met naam en adres/telefoon­ nummer bij ons bekend is, wordt in ieder geval niet gepubliceerd. U kunt uw teksten en foto's als volgt aanleveren: • Mailen naar redactie@gielen.nl • Tekst als Word-document of in het e-mail bericht zelf. • Foto’s los bijvoegen in JPG bestand van hoge resolutie min. 200 dpi op ware grootte. Handgeschreven teksten worden niet meer door ons verwerkt. Administratiekosten Opdrachten waarvan het factuurbedrag lager dan  11,50 bedraagt (ook een kleintje!) worden belast met  3,50 administratie­ kosten. Foto's en teksten Foto’s en teksten waarop auteursrechten e.o. copyrights berusten, worden zonder schriftelijke toestemming van de recht­ hebbende, niet geplaatst. Bijgeleverde materialen worden door ons 4 weken bewaard. Deze items dienen te worden voorzien van een afzender middels een opschrift of voorzien van een retourenve­ lop mét frankering. Verspreiding Ons weekblad is gedateerd op vrijdag. Verspreiding vindt plaats op vrijdag/ zaterdag met een kleine uitloop naar de zondag. Bezorgklachten Ons weekblad wordt verspreid door Spotta. Klachten kunt u doorgeven per email: weekbladen@spotta.nl Herhaalde klachten kunt u doorgeven aan de heer Van Schaijk, telefoon 0497551777 of per mail: hennie.van.schaijk@gielen.nl Advertenties e.o. teksten die door omstandig­heden niet of foutief geplaatst geven geen recht op schadevergoeding. Redactie-adres Gielen Druk Print Webmedia BV, Bucht 6, 5571 CW Bergeijk, Postbus 63, 5570 AB Bergeijk Tel. 0497-551777 Fax 0497-551776 E-mail adressen Contactpersoon weekbladen hennie.van.schaijk@gielen.nl Digitaal redactie-adres redactie@gielen.nl De Eyckelbergh digitaal bekijken: zie: www.gielen.nl

De Vereniging van Mensen met Brandwonden is het ervaringscentrum dat de leden met elkaar in contact brengt en hun belangen behartigt. Wij helpen bij: · Lotgenotencontact · Voorlichting · Belangenbehartiging · Juridische zaken Kijk voor meer informatie op

www.brandwondenvereniging.nl


De Eyckelbergh no. 2349 - 14 januari 2022

pagina 20

ONLiNE

www.piusx-college.nl

25 januari

OPEN (t)HUIS

19.00 uur

maak kennis met het Pius X-College

360º ho

o l!

tour

K ij k r o n d s c in onze

GROEP 7/8

Alles over onze brugklas en meer…

5

februari 19.00 uur

Onze muzikale talenten ON STAGE!