Weekblad De Brug - Woonspecial (editie 3 - 2016)

Page 1


ANN WALTMANN VOOR AL UW WOO . 8 WALTMANN WALTMANN VOOR AL UW WOONWENSEN re ?

No Cu 7 No Pay WENSEN WALTMANN WALTMANN VOOR AL UW WOO e r ? u n C e p o o k N r e v oning W WALTMANN VOOR ALPa UW W MAKELAARS y 7 o N WALTMANN VOOR AL UW WOONWENSEN eam VOOR AL UW WOONWENSEN WALTMANN VOOR AL UW WOONWENSEN r! WALTMANN VOOR AL BEETHOVENLAAN UW WOONWENSEN BOTERBLOEM 8 262 VENUSSTRAAT 2 F OPEN HUIS WALTMANN VOOR AL UW WOO WALTMANN VOOR AL ZWIJNDRECHT UW WOONWENSEN Ons verkoopteam HENDRIK-IDO-AMBACHT ZWIJNDRECHT WALTMANN VOOR AL UW WO

D R E C HDTO R D R E C H T

EC D ODRO RDDRRE CHHT T

DORDRECHT

DORDRECHT

DORDRECHT

mrs, luxe badkamer. Dakkapel, oude staat en dient gemoderniseerd te worden. moderne badkmr met ligbad, douche, wastafel, Sterrenburg 3. De delijke woonwijk Sterrenburg 3. De delijke woonwijk Sterrenburg 3. De met airco. Woning is v.v Veel originele details! Kamer-en-suite. Drie 2e toilet. Eigen berging & dakterras. Gemeennamer inhoud van circa woning heeft een inhoud van circa woning heeft Schu enbu g 18 Schu enbu geen 18 inhoud van circaSchu enbu g 18 Schu enbu g 18 Schu enbu g 18 T H slaapkmrs en zolderkmr. 18 fietsenberging op beg.gr. Cruim O18 Keen egen 380 m³ en isSchu ruim 380 m³ en schappelijke is gelegen ERop Venburg Dop O een R Druim RECHT DORDRECHT DORDRECHT Dgelegen O R enburg D op R Eeen CH T O R D R E C H T perceel eigen grond DO R D 180 R E Cm². HT D O R D grond R E C H Tvan 180 m². DORDRECHT DORDRECHT ond van 180 D m². van perceel eigen 971), in 2007 gemoderniUitstekend onderh., eengezinswoning met Jaren ‘30 woning nabij centrum vd stad. Div. Jaren ‘30 woning met 11 m diepe achtertuin De entree van ’t centrum vd stad! In 2010 s o.a. voorzien van De hoekwoning voorzien van De hoekwoning is o.a. woning moetisuo.a. echt gezien Deze woning echtvoorzien gezien van Deze moet u echt gezien Ach e om 22 Deze woning moet u echt gezien et u echt gezien Ma s aan 13 Dezeca. W es(W),woonkamer e n 139 Hoomoet s aau 15 Hou uwoning nen 5 het v opensl.deuren&lichtkoepel. 15 m. Schuilenburg diepe achtertuin sfeervolle details,erker met glasluxe in loodDe ramen,18 water (jachthaven). Een v.d. mooiste gerealiseerd, dit kleinschalige appcomplex Schuilenburg Schuilenburg 18 18De k.k. aapkamers, luxe De dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe dakopbouw, 3 slaapkamers, hebben!! Op bijzonder geliefde hebben!! OpHuurprijs bijzonder geliefde hebben!!aan Op bijzonder geliefde Schuilenburg hebben!!18 Op bijzonder geliefde onder geliefde Vraagprijs € 295.000,€ 865,per maand .v.inhoud dubbel elek-ch e hoekwon metngaanbouw, uitbouw op verd., dakkapel paneeldeuren. Ruime woonkmr met opensl. locaties in ‘t oude havengebied vd stad! PrachHOOG8R. Maisonnette-wng met ruime woonknsgoed apkglas. a ondere Nieuw: u me en u ngelegen, Ve1evan assend u m 3 kame hoekapp op opve n e e ngen, van circa woning heeft een inhoud circa woning heeft een inhoud van circa woonlocatie goed onderwoonlocatie gelegen, goed onderwoonlocatie gelegen, goed onderwoonlocatie gelegen, goed onderrd o o e bNab nnghandbereik. eur,badkamer, dakvenster,2een verd. Div.K voorz. deuren achtertuin,op keuken. tig uitzicht op de Grote Kerk en De woning is in mr, luxe kkn met div. inbouwapp, 2 slaapkmrs, deeen voo en ach e z de houden Ru meop s ee voise gelegen dte epkindvrienum Ambach ainnbinnen egen ruim 380 m³ op een ruim w nke cenhouden 380Kom³ en naar is gelegen een ruim hoekwoning de hoekwoning in demoderne kindvrienhouden hoekwoning in de kindvrienhouden hoekwoning in de kindvrienngaan inop de kindvrienschilderwerk. Uitstekende “De Biesbosch” slaapkmrs, luxevan badkamer. Dakkapel, oude staat en dient gemoderniseerd te worden. moderne badkmr douche, wastafel, woonkame en enNatuurgebied open keu grond een hoek sligt geinT egendelijke waa dooTwee vee p vacy DDordtse Ovan ROpD R E C H D O R D R E C H T D O R D R ECH T met ligbad, DORDRECHT ond van 180 m². perceel eigen 180 m². perceel eigen grond 180 m². woonwijk Sterrenburg 3. De woonwijk Sterrenburg 3. De delijke woonwijk Sterrenburg 3. De delijke woonwijk Sterrenburg 3. De n Sterrenburg 3.me Dee kenv oe dedelijke e e t e m s woonopp ca. 154 m². de achtertuin! extra slaapkamer met airco. Woning is v.v Veel originele details! Kamer-en-suite. Drie 2e toilet. Eigen berging & dakterras. GemeenD Rken E C4van H Tcirca Z Ween I Jo Nn D R&Evan C Hvcirca T en we ds u zwoning Zeen W Iinhoud JNDR EC HT oya e s aapkame s zo de me heeft dakka een ch He appa emen woning inhoud heeft van circa woning heeft een inhoud van circa woning heeft een inhoud van circa inhoud T T T H H H dubbel glas. slaapkmrs en zolderkmr. op beg.gr. Ceenomruim Cecenruim OKo OCruim K K Keen peop een dea e won 380 ng voo een nVE seen e13 k gemode n 380 seeDe dm³ en deaa voo VER m³ en gez is gelegen opO en is gelegen op m³ en is gelegen op een ruim 380 m³ en schappelijke is gelegen op een ruim gen ke vraagprijs De oorspronkelijke oorspronkelijke vraagprijs R Rvraagprijs Marslaan Wittestein380 139 Hooftstraat 15 fietsenberging Houttuinen 5 rnd3Een Van Oldenbarneveltlaan 1 gez Kort Ambachtlaan perceel eigen grond vaneen 180 grond van 180 perceel eigen grond van 180 m². vank.k. 180 000,-bedraagt €me217.000,-k.k. bedraagt k.k. m². 209 perceel eigen grond van 180 m². hu s nm². pe ec e s aa van onde houd s am². e en he k e neperceel n Koeigen om€d217.000,-ec D O R D R E C H T D O R D R E C H T DORDRECHT D O R D R E C H T De hoekwoning is o.a. voorzien van De hoekwoning is o.a. voorzien van De hoekwoning is o.a. voorzien van De hoekwoning is o.a. voorzien van o.a. voorzien vano mode n wooncom e be ekken T T dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De apkamers, luxe De H H rijs € 199.000,-k.k.KOCBieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. KOBieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. Schu enburg Schu k.k. enburg 18 Schu per enburg 18 Schu enburg 18 18 C Vraagprijs Huurprijs € 865,€ 295.000,maand ngezm en heeft RVmE wR U w inhoud van w heeft m een m inhoud van circaD rdele EwR heeft eenDeze inhoud van heeft een woning woning een inhoud van circa inhoud van circa won ng moecirca u echV gez en mwoning Deze won ng moe u ech gezmencircaD Deze won ng moe u ech gez en Deze wono ngomoe u ech Deze won ng moe u woning ech gez m en A w & m W w m m m w E lan mten be m hebben Op b zonde ge e de hebben Op b zonde ge e de hebben Op b zonde ge e de hebben Op b zonde ge e de hebben Op b zonde ge e de D O R D R E C H T D O R D R E C H T D O R D R E C H T DORDR 380 m³ en is gelegen op een ruim 380 m³ en is gelegen op een ruim 380 m³ en is gelegen op een ruim 380 m³ en is gelegen op een ruim K gen op een ruim W m m N w w R m w m m R M w m m w woonmoca gewegen goed onde perceel woon oca e grond ge egen goed180 onde woon oca e ge egen goed grond onde vanP 180 woonm². oca HOOG e ge egen goed onde woon goed onde eigen grond vane180 eigen van m². perceel eigen perceel eigen grond van 180 m². Hoo s raa 15 n nd van 180 m².oca e ge egenperceel e m D m². m G K D w m m es w139 m e t Mars aan 13 W e n Hou u ne e houden hoekwon n de houden hoekwon ngZn W de kI J ndv en hoekwon ng n de k ndv en Z W I J N D R E C H T k ndv en E C H T houden hoekwon ng n de Z I J N Dhouden R ERNCDhoekwon H T DTngD n de Bk ndv en ZRW I JE C NHDTmng RE C kHndv T en Nn DsR m E Chouden HT U W wD m m wD O R D R E C H T O ke Dde OR R E C HkTS e enbumg 3oDe O Rke DR Em CHT DT Oke R E CkHS T DwOgR D ODdeR DDwoonw RwRE CkHSmeTmenbu g Wm3 DeD de woonw e enbu g 3 De keDwoonw de woonw k S e enbu g 3 De de ke woonw k S e enbu 3D DeR E C H w m V K m D E & G m De van oorspronkelijke vraagprijs De oorspronkelijke De vraagprijs e vraagprijs wonvraagprijs ng hee een nhoud van cTca De oorspronkelijke won ng hee een nhoud van c ca won ng hee een nhoud van c cavraagprijs won ng hee een nhoud vanoorspronkelijke c ca won ng hee een nhoud Tc ca T HEllingtonstraat m18 Vanm Oldenbarneveltlaan CHu m bedraagt aan 42 1 opbedraagt Ambachtlaan 209 OCeen OCH Schuilenburg 18 Schuilenburg Schuilenburg 18egen Schuilenburg 18 Schuilenburg 18RK 380 m en s geVegen opOeen 380Westpier m€en217.000,-s ge egen een um 380 m en s ge egen € op217.000,-een u m 380 m en s ge een u m €Kort op u m € 217.000,-RKbedraagt E k.k. bedraagt k.k. 217.000,-k.k. 00,--1k.k. 380 m en s ge VEegen V3ERopKk.k.

en

rkop e v g n i n o W

8.

18 PA P EpeNcee Schuilenburg Schuilenburg 18van 180 m pe18 cee e gen gP ond 180 cee e gen g ond pe cee e gen g ond van 180 m pe cee e gen g ond van 180 m e gen gH ondTvan 180 m D R E ng Cgez PA Evan NvooD RmEgez C Hen T pe De hoekwon z en van De hoekwon sC o aH Tvoo z en van De hoekwon De hoekwon a Hvoo De hoekwon s o en a voo z en van Deze won ng moe u ech won ech D O Rng Dng Rmoe EsCoHaTu D O R Dng RE D O R ng D RsEoCaHvoo T z en van D O Rng D Rs Eo C T z en van DORDRECHT Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. dakopbouw 3 s aapkame s uxe De dakopbouw 3 s aapkame s uxe De dakopbouw 3 s aapkame s uxe De 3 spaapkame s uxe pe De maand ijs € 199.000,-k.k. dakopbouw 3 s aapkame s uxe De V aagp s € 295 000 k kdakopbouw Huu s € 865 en Kerkbuurt Op b zonde ge e de hebben Op b zonde ge e de won ng heeBeukmo een13nhoud van ca won ng hee een 139 nhoud van c ca won ngHooftstraat hee een nhoud won ng Houttuinen hee een nhoud won ng hee Marslaan Wittestein 15 van c ca 5 van c ca Achterom 22 42 een nhoud van c ca enc21 oca e ge egen goed onde geegen egen goed 380oca m en es ge op een mEonde m en s ge egen op een um s ge egen op eenDuOmR D R E C380 mO R D R E C H T 380 m en s ge egen opReen DO R DuR C H T1380 D O3-kamer R D R Ehoekapp. C H380 T mopentopverH Tm en s ge egen op een u D DO D RuEmC Instapklare, H Twoon oktober van ortabele woning, op prachtige locaruime en glichte hoekwoning, tuin Verrassend ruim pe cee e gen ond van 180 m pe cee e gen g ond van 180 m pe cee e gen g ond van 180 m pe cee e gen g ond van 180 m pe cee e gen g ond van 180 m n hoekwon ng houden hoekwon n de k ndv en Z Wdieping! Z WnDeze Jde N Dk R ndv E C H Ten J N D R Eng CRuime HT J N D RNabij E C Hwinkelcentrum T ZW JNDRECHT ZW JNDRECHT vier De Oude Maas. woning aan de voor- ZenWachterzijde. sfeervolle “Kort Ambacht”. 00 totsp15 00keuur 18 Schuilenburg 18 onderh., 18 Schuilenburg 18 Schuilenburg 18de ke Ru m woonhu 1971sSchuilenburg e end D onde h eenge n me a Div. en won ngTnab en Jaren um d ‘30 ad D aHen 30 won Ruim (1971), ing2007 gemodernieengezinswoning woning nabij centrum vd stad. woning diep woonw kDe S e spenbu gke3 De woonw k moet S eSchuilenburg enbu 311 De O moet R D R EC T won DO Rng D30 Rmoe E CH DO R Dmet Rwon E C11 Tmmoe DnT O2007 Rgez Dgemode Rmet E HnToo spDeze De oo spwoonhuis onke ke v aagp s open De oo onke v aagp s Uitstekend De oo sp onke ke aagp onke keUwon v Jaren aagp s‘30 Deze uR ech Deze won u ech gez en moet Deze ng u oo onke vD aagp sD R woonkamer Deze won ngv moe uH ech enC De O R E C H T D O R D R E C H T D O R D R E C DngOmoe R D E CHgez H Tenng Tmte. Van alle gemakken voorzien! met eikenvloerdelen en keuOp een hoek is gelegen waardoor veel privacy Deze woning moet u echt gezien woning gezien Deze gezien Deze woning u echt gezien ee d Aanbouw open deu en& h oepe a 15 m d aan a209 h e u nuWecht woon ame ee o e de a e ewoning me g a n ood amenu echt aan e Tho aan 1k k E ng ons 42 p e000 3 kk Van OOp denba aan 1 bed aag €Ko Ambach hebben zonde ge e de Op b zonde ge eaan de het water hebben Opheb wa zon hebben b kzonde ge e de bed €Aanbouw 217 000aanhoud kv.v k opensl.deuren&lichtkoepel. € 217 bed aagWoon €achtertuin 217 000 kneve 217 000 kOp k bepe bednhoud aag becke € 217 000 g hee een van c ca won ngaag hee een van c cabed aagWes seerd. ca. 15 Het m. diepe (W),woonkamer sfeervolle details,erker metape glas hebben in loodpanee ramen, (jachthaven). Een m 40 m dubbe g a N euw e e me aanbouw u bouw op 1e e d da deu en Ru me woon m me open o a e n o uken met diverse inbouwapp., ken, 4 royale slaapkamers, zolder met dakka& een vrijen weids uitzicht. appartement hebben!! geliefde hebben!! bijzonder geliefde Op bijzonder woon oca eOp ge egen goed18 onde woon oca e ge hebben!! egen goed onde woon geliefde oca e18 ge ege woon e ge egen Schuilenburg goed onde Op bijzonder D O R D R E Chebben!! HT D O Rgeliefde DRECHT D O ROp D R Ebijzonder C H T oca D O R D R E C H T D O R D R E C H T Schuilenburg Schuilenburg 18 Schuilenburg 18 he n oo deu bad ame da en e op 2e e d D oo nnen handbe e deu en naa a h e u n mode ne eu en gu h op egen opaparte een u€ m 380 m envana s ge egen op een uglas. m B Nieuw: houden hoekwon ng n bde k ndv woonkmr en houden hoekwon ng n de k locaties ndv en in ‘t oude houden hoekwon ng houden hoekwon ngverd., n18 de kdakkapel en 40 m², v.v. dubbel uitbouw 1e paneeldeuren. Ruime met opensl. havengebied woonkmr, 3 slaapkmrs, Kortom: een ideale woning voor een gezin! iselekrecentelijk gemoderniseerd en ideaal voor 18 18 Schuilenburg Schuilenburg 8en s ge BWoonkmr eden pgelegen, s € 199 000 k kSchuilenburg eden vana p s € 199 000 kmet k aanbouw, Bgelegen, eden vana p goed sop €eke199 000 k k gndv B eden vana p Na swoonw € 199 ke k “Heer B eden vana p s Schuilenburg 199 000 k kpel. woonlocatie da go en h de we Uene ru uu geb 000 edgelegen, De d e B e 18 h gondern aapwoonlocatie m e bad ame Da ape oude aa en woonlocatie woonlocatie goed gelegen, onder goed ondernS de onge m opgezette woonw kDo de ke kS enbu g 3bo De ke Twee woonw kS e uenbu g 3 De de goed ke woonw kSe de woonw eonderenbu 3 Deende 13pe Hooftstraat 15 ke Houttuinen Achterom 22 de e ebadkamer, gen g ond van 180 m MarslaanEen cee e gen g ond vanWittestein 180 m uxe zonnig dakterras. huis, in perfecte staat van onderhoud met 139 een starter en het kleine gezin! Kortom: direct aa an onde h woonopp a 154 m de a h e u n naar e a D aap me a Totig Won ng Vee g ne e D OR D ca R E C H T 5won ng D O achtertuin, R Dvan RE CcHca T moderne O Rame Dnhoud RE CH DO RKerk D oR E CH trische inst.,voordeur,badkamer, dakvenster,op 2e verd. Div. voorz. binnen handbereik. deuren keuken. uitzicht op de Grote en hee een nhoud won ng hee een van c ca won ng hee een n won ng hee een nhoud van c T houden hoekwoning in deE kindvrienhouden hoekwoning de kindvrieninmdeenkindvrie houden hoekwoning in zde HTu m HuT a houden aap m en C Cin CH O Oeen Ohoekwoning Keen ekwon De hoekwon ng s o a voo enkindvrienvan 380 en suge op m m dubbe en s gge egen um s ge ege 380 m en s ge egen een Ambacht” paraat teng koops: o a voo z en van modern wooncomfort! te betrekken! RKop RK ands gt mdeze tgebouwde EWittestein VOude Vegen VERop dakgoten,cv-ketel,schilderwerk. Uitstekende Natuurgebied “De Dordtse Biesbosch” ligt in Twee slaapkmrs, luxe badkamer.380 Dakkapel, oude staat en380 dient gemodernis Marslaan 13 139 Hooftstraat 15180 Houttuinen 5 pe cee e gen g ond van 180 m pe cee e gen g ond van m pe cee e gen g ond pe cee e gen g ond van 180 m T T delijke woonwijk Sterrenburg 3. De delijke woonwijk Sterrenburg 3. De delijke woonwijk Sterrenburg 3. De delijke woonwijk Sterrenburg 3. De CinH2007 CDHO locabouw 3 sDaapkame s T uxe De dakopbouw aapkame s uxe DDe O O W D staat O RRuim R ER C3 HtesT(1971), ORuime,comfortabele Rm². DRECHT R D R E‘30 Cwoning H T ng D O R hoekwoning, DJaren R EDe CH T met O k.k. RDRECH K K hoekwon ng so a Verrassend voo en van hoekwon s o a voo zVeel en van hoekwon ng so De hoekwon scentrum o a voo z Div. enen van svrijstaande, € 19.500,-van onderh., woonopp achtertuin! extra slaapkamer airco. Woning is vd v.vstad!opInng origineleDe details! Kamer-en woonhuis gemoderni- ca. 154 Uitstekend onderh., eengezinswoning Jaren vd ruime stad. ‘30ng woning met 11 zonn m diepe achtertuin De entree vanDe ’t centrum 2010 E ERde levensloop Keurig geschakelde betrekken zonwoning, opmetprachtige Instapklare, lichte tuin ruim 3-kamer hoekapp. topvergeschake de m ddenwon ge tuDeze nzmet VDwoning, Vgezien woning moet u echt Deze woning moet u3nabij echt gezien moet u echt gezien woning moet u echt gezien Deze woning moet unhoud echt gezien woning heeft een inhoud circa woning heeft een inhoud van circa een inhoud van woning heeft een inhoud circa dakopbouw 3 Een s aapkame dakopbouw 3 swoning aapkame heeft s uxe De dakopbouw 3circa s aap dakopbouw svan aapkame s ramen, uxeDeze De woning get hee een nhoud van c ca der te verbouwen won ng hee een van cvan caDeze V aagp s Aanbouw v.v opensl.deuren&lichtkoepel. 15 m. diepe achtertuin (W),woonkamer sfeervolle details,erker metH glas T in lood aan het water (jachthaven). v.d. mooiste s uxe De gerealiseerd, dit kleinschalige appcomplex T H hebben!! Op Op bijzonder geliefde hebben!! Op bijzonder geliefde hebben!! Op bijzonder geliefde hebben!! Op bijzonder geliefde garage op ruim perceel. &seerd. bovenal zeer gunstig ge-OCHT tie ca. nabij debijzonder rivier Degeliefde Oude Maas. Dezehebben!! woning aan de vooren achterzijde. Ruime sfeervolle dieping! Nabij winkelcentrum “Kort Ambacht”. glas. en zolderkmr. C won ng dubbel hee een nhoud van c ca won ng hee eenwoonknhoud vanslaapkmrs c ca won ng hee een n won ng hee eenC nhoud van c ca O O Schu enbu g 18 Schu enbu g 18 Schu enbu g 18 Schu enbu g 18 Woonkmr 40 m², v.v. dubbel glas. Nieuw: elekmet aanbouw, uitbouw op 1e verd., dakkapel paneeldeuren. Ruime woonkmr met opensl. locaties in ‘t oude havengebied vd stad! PrachHOOG8R. Maisonnette-wng met ruime Schu enbu g 18 Ks gewoonkamer K mr,isgelegen, 380 m³ en iswoonlocatie gelegen een ruim 380 m³ eneen is egen gelegen ruim 380 en uismgelegen een ruim 380onderhouden, gelegen op een ruim en ops verd., ge egen op een u m prijsd! Perfect 380 mm³enens is geparkeerplaats egen een u m woonlocatie op het den 4/5 stigaapkamers woonop RopK R Rop gelegen, goed ondergoed onderwoonlocatie gelegen, onderwoonlocatie goedmonderwoonlocatie gelegen, goed ondera E E E 380 m goed en ge op een u meen 380 en veel s 2ge egen m³ op een 380op m en s ge ege K 380 m gelegen, en op egen opzu een um V V V waarvan 1 opk.k. op biedt veel ruimte. Van alle gemakken voorzien! met eikenvloerdelen en open keu-sKerk Op hoek gelegen privacy trische inst.,voordeur,badkamer, dakvenster,op 2e verd. Div. voorz. binnen handbereik. deuren naar achtertuin, moderne keuken. uitzicht op de Grote en De woning is een in luxe kkn metwaardoor div. inbouwapp, slaapkmrs, skmrs€ 245.000,hoekwoning in de kindvrien- eigen houden hoekwoning de kindvriende kindvrienhouden in decee kindvrienhouden hoekwoning in de kindvrienpe ceein e gen g ond van 180 m hoekwoning pe e gen gperceel ond van 180 m cee 180 e gen m². g ond pe cee e van gening180 ond van 180 m houden hoekwoning ebeg.gr e gen 180 m cee ewoonwijk gen gSterrenburg ond van 180 m grond m². perceel eigen grond m². grondpevan perceel eigen grond van 180houden m². dakgoten,cv-ketel,schilderwerk. Uitstekende Natuurgebied “De Dordtse Biesbosch” ligt in slaapkmrs, luxe badkamer. Dakkapel, oude staat enZ dient gemoderniseerd moderne badkmr met Het ligbad, douche, ZW JSterrenburg ND R E4 C H T W JN Heen T van ZDe W J Nwastafel, D R E C H eigen T Z W Jo Nn D kan g ookond goedvan dienen eig.terrein,pe ruime woonkmr, moderne keuken Moderne keuken metperceel diverse ken, royale slaapkamers, zolder met dakka&zon vrij-woonwijk en180 weidsSterrenburg uitzicht. appartement delijke woonwijk Sterrenburg 3. Deinbouwapp., delijke Twee woonwijk 3.akte De Sterrenburg 3.D DeR Ete delijke 3. delijke 3. De perv van delijke ru mwoonwijk 134 m² en een heer kCworden.

WALTMANN

WALTMANN

staat voor u klaar!

Uw huis verkopen? BEL ONS!

VOOR AL UW WOONWENSEN Woning

woning inhoud van circa woning eenonke inhoud van woning heeft eenhoekwoning inhoud van m circa woning heeft een inhoud circa heeft een drie inhoud van oo sp ke v is aagp s voorzien De van oo en sp onke voor ke vhoekwoning aagp s De oo sp onke ke Deheeft oo o.a. sp v circa aagp hoekwoning is voorzien De o.a. van De is o.a. voorzien vav De woning hoekwoning o.a. voorzien van imte evt i.c.m. deS garage. m (2009), zonnige tuinK zuid/west, slaapkmrs, tuingerichte 3H slaapkmrs, aparte pel. Kortom: een woning voor een gezin! recentelijk gemoderniseerd ideaal Tcirca T wis Rheeft m een mwoonkmr, wDe m ke w sideale VDe monke H H1kTkvan Thorbecke aan E ons raa is Wes p er 3 kk O000 de dubbel slaapkmrs zolderkmr. op beg.gr. C Cruim O O K K K e end ge v s aande d kwon ng 1925De oo Mode nke uC seen ekend 380 m³eengez en is gelegen opOeen ruimD w 380 m³ en is glas. gelegen op een 380 won m³ en isng gelegen opwng een ruim is gelegenfietsenberging op een ruim 380sp m³ en is gelegen ruim onde bed aag € 217 000 k42 k380 m³ en schappelijke bed aag € 217 000 bed aag Van € 217 bed aag € 217 Ren R n000 ghuis, dakterras sengebouwd nm 1989 V VnsERbadkamer, VE spSch onke v aagp onke vop aagp s houden ms m wE &slaapkamers, D Odakopbouw, M zonnig R perfecte m De De N K Am oor een groteke doelgroep! moderne badkamer (2007). Deze woning bezit wasruimte, luxe dakterras. Een in staat van onderhoud met eenen startereigen en hetgrond kleine gezin! Kortom: direct 3 slaapkamers, luxe dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe dakopbouw, 3 luxe De perceel eigen grond van 180 m². perceel eigen grond van 180 m². perceel eigen grond van 180 m². perceel van 180 m². perceel eigen grond van 180 m². Vraagprijs D uR E217 CH TWm2 e kgen H000 T op 151 PA P me ca 460 ngis ge g De ond De won ng m De won w ng PA P E N D Rwon PE C m EVN D RmE C H T w m m O w ag €echt 000 k g ond aag €leefgenot! 217 k k mvane gen alles voor bed een optimaal Garage is separaat te koop van :gezien modern te betrekken! hoekwoning is o.a. u voorzien De een hoekwoning is o.a. voorzien van 000 De is o.a. voorzien van De000 hoekwoning iscirca o.a.Bvoorzien van De hoekwoning o.a. voorzien B eden p 199 kvan k eden vana p s € 199heeft 000 k een k B eden van vana circa p s et gezien Deze woning moet u echt gezien Deze woning moet echt B eden vana p s €wooncomfort! 199 k khoekwoning woning inhoud van woning een inhoud woning inhoud woning heeft een van circa RKOOP! heeft een nhoud ca m³vana Enke eDeHsw€nke K mge kame Ruim m w geze minhoud mUitstekend M w heeft m circa m & 408 wheeft m De entree woonhuis (1971), indakopbouw, 2007 gemodernionderh., eengezinswoning met m Jaren ‘30 woning vd stad. Div. Jaren ‘30van woning met 11 m diepe achtertuin van ’t centrum vd stad! In De 2010 beschgeliefde k ove p ach enwoning su e me hee een ge voo n enudakopbouw, een on 3 bijzonder slaapkamers, luxewoning De dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe Dewoning dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe000 dakopbouw, slaapkamers, luxe 3 slaapkamers, luxe De u Deze woning moet echtgoed gezien Deze moet u nabij echtcentrum gezien Deze moet uVecht gezien Dezekwoning moetHuurprijs u3echt gezien moet ubijzonder echt gezien aagp s €m295 k € 865,per maand onder hebben!! Op geliefde hebben!! Op geliefde w mDeze m w m w m m K m w VERKOOP! Vraagprijs 19.500,-k.k. seerd.NIEUW Aanbouw v.vIN opensl.deuren&lichtkoepel. ca.circa 15 m. diepe achtertuin (W),woonkamer sfeervolle details,erker meteen glasop in loodeen ramen, aan woning het (1971), waterheeft (jachthaven). Eenen v.d. gerealiseerd, dit ruim kleinschalige woning heeft een € inhoud van circa woning heeft inhoud van circa een inhoud vanmooiste circa heeft een inhoud circa woning woning heeft een inhoud van 380 m³ en is gelegen ruim m³ is gelegen op een m³ is op een ruim Ruim woonhuis in380 2007 gemoderniUitstekend woning onderh., eengezinswoning met vanappcomplex Jaren380 ‘30 woning nabijen centrum vdgelegen stad. Div. Jaren ‘30 woning met 380 m³ en is gelegen op een ruim an uRuysdaelstraat 48 Kerkbuurt 42 Beukmolen 21 hebben!! Op bijzonder geliefde hebben!! Op bijzonder geliefde hebben!! Op bijzonder geliefde hebben!! Op bijzonder geliefde hebben!! Op bijzonder geliefde Deze woning moet u echt gezien Deze moet u echt gezien Deze woning moet u echt Deze woning moet u echt gezien ngoed 35 meondermode newoonlocatie v e gelegen, deis houden ach Demetruim uwaanbouw, n 10mwoonlocatie heop zu doos en centra waaronder w nke centrum “Oude m m wen Eis gelegen m in gen, goed ondergelegen, goed onderm³1e ismgelegen een ruimpaneeldeuren. 380Ruime m³goed enwoonkmr op een ruim m³ en geliefde is gelegen opvdeen ruim 380HOOG8R. m³ engeliefde is(W),woonkamer gelegen op een ruim Woonkmr m², v.v. dubbel glas. Nieuw: elekuitbouw verd., dakkapelop m met opensl. locaties ‘topensl.deuren&lichtkoepel. oude havengebied stad! PrachMaisonnette-wng met ruimesfeervolle woonk-bijzonder 380 m³ en gelegen op€een seerd. Aanbouw v.v ca.K15and” m.mdiepe achtertuin details,erker met glas in lood ramen, aan het water (jachtha n vana pr es d€ep199 000 kkeuken k 40en B eden vana pr swoonlocatie 199 000 kop380 km². hebben!! Op bijzonder hebben!! geliefde hebben!! Op ge hebben!! Op380 bijzonder gelegen, goed onderwoonlocatie gelegen, woonlocatie gelegen, goed onderwoonlocatie gelegen, goed onderwoonlocatie gelegen, goed ondereigen van m². perceel eigen grond van 180 m². eigen grond van 180 m². R perceel eigen grond van D OKerk RD R Ewoning Cm². HT D O180 RD Rslaapkmrs, Epaneeldeuren. C Op Hperceel T DO R locaties D Rbijzonder Ein C HDTO m van G mmoderne w m180 Dgrond Oeigen R DonderR E keuken. Cvan H T180 m². e s aapkm s enN wee badkm s De won ng De won ng besch een v we n euwe en Woonkmr 40 m², v.v.opdubbel glas. Nieuw: elekmet aanbouw, uitbouw op 1emet verd., dakkapel Ruime woonkmr met opensl. ‘t oude hav perceel eigen grond vanperceel 180de m².kindvriengrond perceel eigen grond van 180 perceel eigen grond van m². perceel eigen grond 180 trische inst.,voordeur,badkamer, dakvenster,opkm². 2eove verd.180 Div. voorz. binnen handbereik. deuren naarperceel achtertuin, tig uitzicht de Grote en De is in mr, luxe kkn div. inbouwapp, 2 N EUW VERKOOP ningoya in de kindvrienhouden hoekwoning in de kindvrienhouden hoekwoning in woonlocatie gelegen, woonlocatie gelegen, goedZ ondergelegen, goe woonlocatie gelegen, Z goed houden hoekwoning in de kindvrienhoekwoning in houden hoekwoning inWde kindvrienhouden hoekwoning inhandbereik. kindvrienhouden hoekwoning in de kindvrienTD ZW JJNN D RD E CR H T C ZW IJNDR EinC H ThoudenZ Zde W JE NC D RH E en CTH TR IAmbacht” JonderN D RZ E CW HteT W I Jde ND RECH TD O Rwastafel, HCTHcentrum H2ehoekwoning Zwoonomgeving W II De E H T en“De W I JSterrenburg N luxe D RIkindvrienIOJ N R ERvoorz. CEngoed HZbadkmr TonderWge IJ N woonlocatie DnR E HopTdeinSchu C C w z n n de d inst.,voordeur,badkamer, op verd. binnen deuren moderne keuken. tig C uitzicht Grote O Vraagprijs Vraagprijs DK O Dnke R Etrische T hoekwoning Dgemoderniseerd O dakvenster,RDRECHT R DDiv. Omoderne D Rin C H T Dhoekwoning R E C naar H T achtertuin, Dslaapkmrs, ORDRECH T badkamer. Dakkapel, dakgoten,cv-ketel,schilderwerk. Uitstekende Natuurgebied Dordtse Biesbosch” ligt Twee oude staat “Kort enindient worden. metende ligbad, douche, K N EUW N VERKOOP V aagp s € 19 500 k k R houden de kindvrienhouden in de kindvrienhouden hoekwoning de Aan de rand van de geliefde “De de vr ke woonw k Noord egen houden de kindvrienE E s de aa s e a en gehee gemode n see d uxe u gevoe de keuken badkame en v e delijke woonwijk Sterrenburg 3. De delijke woonwijk 3. De delijke woonwijk Sterrenburg 3. De delijke woonwijk Sterrenburg 3. De delijke woonwijk Sterrenburg 3. Vis v.v V Drie18Natuurgebied Sterrenburg 3. De delijke woonwijk Sterrenburg 3. De de achtertuin!delijke woonwijk Sterrenburg 3.slaapkamer DeDe oorspronkelijke OUDwoonopp Schu enburg Schu enburg 1818 Sterrenburg Schu enburg 18ge dakgoten,cv-ketel,schilderwerk. Uitstekende “De Dordtse Biesbosch” ligt&indakterras. Twee slaapkmrs, luxe badkamer. Dakkapel, oude staat en dient Schu enburg 18 De oorspronkelijke vraagprijs vraagprijs oorspronkelijke vraagprijs De oorspronkelijke vraagprijs De oorspronkelijke vraagprijs EH staat van onderh., ca. 154 m². extraSchuilenburg met airco. Woning VeelDe originele details! Kamer-en-suite. 2e toilet. berging GemeenSchuilenburg 18 Schuilenburg 18 Schuilenburg 18 3. Schuilenburg delijke woonwijk Sterrenburg De woonwijk 3. De delijke woonwijk Sterrenbu 18 delijke woonwijk Sterrenburg 3. De Thorbeckelaan 1sk.k. vraagprijs Ellingtonstraat 42 Westpier Van 1 vraagprijs Kort Ambachtlaan 209 ORB woning heeft een inhoud van woning heeft een inhoud circa heeft een inhoud van circa woning heeft een€Eigen inhoud vank.k. circadelijke woning heeft een inhoud van VOwoning staathe van woonopp ca. 154 m². de achtertuin! extra De slaapkamer met airco. Woning is v.v Veel originele details! De oorspronkelijke vraagprijs oorspronkelijke oorspronkelijke vraagprijs De oorspronkelijke bedraagt €circa 217.000,-k.k. €van bedraagt €De 217.000,-k.k. bedraagt 217.000,-s€aapkame 217.000,-Tcirca T n inhoud van circa heeft een inhoud van circa woning heeft een inhoud van circa recteDwoning nab donderh., ge egen DHOldenbarneveltlaan verse sportcomp exen H H HT3 k.k. dubbel glas.bedraagt slaapkmrs en zolderkmr. schappelijke fietsenberging op woning beg.gr. woning heeft een inhoud van circa heeft een inhoud van u circa woning heeft een inhoudDv Ceen woning heeft een inhoud van circa Caagp C NsDER Obedraagt Oeen O217.000,-Volgerlanden”, vrijwel grenzend aan Zwijndrecht, de gt deze tgebouwde O K K K T T T D O R DE RE C H Teen O R Dm³ R Een CHT Druim ORDRECHT D O R Sterrenbuurt D RH E C Heen T D Oglas. R D onge R E C H T én 380 m³ en is gelegen op ruim 380 m³ en is gelegen op ruim 380 is gelegen op een 380 m³ en is gelegen op ruim 380 m³ en is gelegen op ruim T V aagp V aagp s V s R R R H € 439 000 k k € 195 000 k k € 245 000 k k H dubbel slaapkmrs en zolderkm E E C C C C V V V O O O K Keen€ruim m³ en is gelegen op een ruim isbedraagt gelegen 380 m³ k.k. en is gelegen op M e 380 m³ en is gelegen een ruim KO ruim RKop egen op 380 eigen m³ en isbedraagt gelegen op een ruim 380Bieden-vanaf-prijs m³ en op eeneigen ruim bedraagt €grond 217.000,-bedraagt €15380 217.000,-k.k. 217.000,-VE VER VE22Rop 217.000,-k.k.grond VEReen Marslaan 13 Wittestein 139 Houttuinen perceel eigen van 180 is m².gelegen perceel van 180 m². k.k. perceel eigen grond van 180Hooftstraat m². perceel Bieden-vanaf-prijs eigen grond van5 180 m². 380 m³ en Achterom perceel grond van 180 m². N€T EUW VERKOOP Bieden-vanaf-prijs 199.000,-k.k. € 199.000,-k.k. 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs €N 199.000,-k.k. perceel grond 180 perceel van ng eigenngrond perceel eigen vanen 180 m².Keu waaronder zwembad sportha De S ee o e u€PA me aande eR en oop g ge“De ha Hoge e deeigen won ng eE bevan eD enRm². on Ru me eigen o grond abe e won p a h ge o perceel a ap avan e 1 u EuCecht H T 180 PA P E D Rvrijstaande Eecht Cvan H PA P Emoet N D uR€echt E199.000,-k.k. CDeH T E Nhoekwoning D EBieden-vanaf-prijs Cgrond His To.a. PA P Nuis Egezien C€ng H Tmet hoekwon eenomzonn ge tu180 n opm². op het zuDe dhoekwoning en verzorgde Demet hoekwoning is o.a. voorzien van hoekwoning van a meP De voorzien van e bouwen De hoekwoning o.a. voorzien vanDee hoekwoning De hoekwoning is N o.a. voorzien vangezien ond van m².ligt deze riante perceel eigen grond 180villa m². perceel eigen grond van 180 m². is o.a. voorzien De hoekwoning isee o.a.gun voorzien o.a. voorzien o.a.oovooe is be end ge ga De agehoekwoning op u m pegezien eeo.a. voorzien van de e Deze & bo enamoet g ge van nab de e isDe Oude Maa van De e won ng aanisde Deze woning moet u Deze woning gezien Deze woning moet u echt woning echt et gezien dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De Wng 5 aap m op e d waa an 1 op p d Pe e onde houden pa ee p aa op b ed ee u m e Van a e gema en oo en woon ame m dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De dakopbouw, 3 slaapkame dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De Huurprijs geliefde s o.a. geliefde voorzien van De hoekwoning is o.a. voorzien DeDeze hoekwoning o.a. voorzien van € k.k. € van 865,per maand PA P Eng N moe D R EuChebben!! H T gez PA P EN D RuEech Cvan HT PA P Emoe N DisuRech E Cgeliefde H T en PA END R E Cgez Hen Teneen kVraagprijs PA295.000,PzEn Nunab D R Egez Cge Hen Tegen ve ”bijzonder nderboerder Vraagprijs € Op bijzonder geliefde hebben!! Op bijzonder hebben!! Op geliefde hebben!! Op bijzonder onder nheeft le Deze won ng moe gez€ en won gez Deze nggPmoe uKerkbuurt ech Deze wonBieden-vanaf-prijs ng moe ech Deze won ech en westen berg ngneheeft eneu een carport Vr we awoning e€ 199.000,-k een zonnige tuin, eeneen inpandige garage / berging, woning heeft een inhoud vanng circa woning heeft een inhoud van circa heeft een inhoud van circa woning een woning heeft inhoud van circa Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. €inhoud 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs Bieden-vanaf-prijs 199.000,-k.k. beg Kame op beg gwoning an oo heeft goedeen d enen ee g o eo e rd n woning ue me woon mheeft mode ne inhoud eu en Mode en me d evan e circa nbouwapp en 4inhoud o a ev een van circa woning een inhoud heeft een woning inhoud van circa 71a Trompstraat 26 Jacob van Ruysdaelstraat 48won 42 Beukmolen 21eencirca bruim Vraagpr s De BEeden vana te aapkamers, luxe dakopbouw, 3 op slaapkamers, dakopbouw, 3Hzonde slaapkamers, luxe De hebben Op b onderzonde geDe em³deen is woonlocatie hebben ge380 e dem³ hebben Op bH zonde de hebben Op bruim ge e380 de zonde ge deis gelegen laRopnEop gelegen ruim gelegen op een ruim en is gelegen een 380 en op ruim 380 K D Oop R een DJacob ROp E Cb T Ruysdae D ORD R Ewe Ckbuu Tp a 42ge Dgelegen O R D C Hn Tzonde Dwe OisRgelegen R Eeen C H T een 380 m³ een een ruim woonlocatie gelegen, goed gelegen, goed onderwoonlocatie goed ondergelegen, goed onderDO R R C H Tluxe gen, goed hebben onderaKe u gelegen, me e 380 e380 m³ m en deis ga age 2009 onn gem³ u en n m³ u dD op e aap m u nge e woon m op 3 een aapruim m apa e 380 m³ en is pe Ko om isdgelegen ruim m³ enh is gelegen gelegen op e m³ een Wes eOpndb 171a TD omps aa 26380 van s en aais48 Beukmo enwoonlocatie 21 woon oca e ge egen goed onde woon oca e ge egen goed onde woon oca e ge egen goed onde woon oca e ge egen goed onde woon oca e ge egen goed onde Zee n e e an oo een g o e doe g oep mode ne bad ame 2007 De e won ng be wa u m e u e bad ame onn g da e a Een hu n p1 perceel eigen grond van 180 m². perceel eigen grond van 180 m². perceel eigen grond van 180 m². perceel eigen grond van 180 m². n perceel eigen grond van 180 m². voorz en ngen waaronder het NS stat on w n een riante woonkamer, 4 ruime slaapkamers en de nng inhoud van circa woning heeft een inhoud van circa woning heeft een inhoud van circa perceel eigen grond van 180 m². perceel eigen grond van 180 m². perceel eigen grond van perceel eigen grond van 180 m². e e houden de kindvrienin dek ndv kindvrienhouden hoekwoning in de in de kindvriensRhoekwon Z Win I JZde N Dhouden R E C Tm W I Jee N D E enbu C TD J Naa D ReE C HT Z Wmode IJND REC Z J Nhoekwoning D R E C Hhouden T inhoekwon Z W en I J houden N D R Schu E Choekwoning H Tenbu Z W I J NSchu D R Eenbu Chouden H Tg 18nghoekwoning W IkindvrienJo Nn DH E gCe Ht Tange n de ZRW I JHN R EkindvrienC H T Ga ageZ W Iepa oo keen maa geno oop n woon ngruim n de k ndv houden hoekwon ng n deop en houden hoekwon n de k ndv en ndvopZ en houden hoekwon ng n380 deWk Indv en g 18 Schu enbu 18 Schu g 18 Schuilenburg 18 N EUW N VERKOOP egen op een ruim m³ en is gelegen op een 380 m³ en is gelegen een ruim Deze woning moet u echt gezien3. DeDeze woning moet u echt gezien Deze woning moet u echt gezien Deze woning moet u echt gezien Deze woning moet u echt gezien woonwijk delijke woonwijk Sterrenburg 3. De delijke woonwijk Sterrenburg 3. De delijke Sterrenburg delijke woonwijk Sterrenburg 3. De Sterrenburg De oorspronkelijke vraagprijs De oorspronkelijke vraagprijs De oorspronkelijke vraagp DOR D R E C H T D O R D R E C H T De oorspronkelijke vraagprijs de ke woonw k S e enbu g 3 De de ke woonw k S e enbu g 3 De de ke woonw k S e enbu g 3 De de ke woonw k S e enbu g 3 De de3. keDe woonw k S e enbu g 3 De hebben!! Op bijzonder geliefde hebben!! Op bijzonder geliefde hebben!! Op bijzonder geliefde hebben!! Op bijzonder geliefde hebben!! Op bijzonder geliefde De oorspronkelijke vraagprijs De oorspronkelijke vraagprijs De oorspronkelijke vraagprijs De oorspronkelijke vraagprijs De oorspronkelijke vraagprijs keAmbachtlaan Passage enWestpier Bou Noord en scho Van Oldenbarn mogelijkheid om 3 auto’s op eigenvan terrein tem². parkeN EUW N VERKOOP Vwoonlocatie aagp s €evard 19 500 kk V Thorbeckelaan 1k.k.woonlocatie Ellingtonstraat 42centra 3goed gelegen, goed ondergelegen, 1 goed onderwoonlocatie gelegen, goed onderonderwoonlocatie3 gelegen, goed onderThorbeckelaan 1 42eigen Westpier Van Oldenbarneveltlaan 209 ond van 180 m². perceel eigen grond 180circa perceel grond bedraagt € 217.000,-k.k. bedraagt € gelegen, 217.000,-k.k. bedraagt € 217.000,--Dk.k. € 217.000,-woning een inhoud woning inhoud van circa woning heeftwoonlocatie een inhoud van circa woning heeft een inhoud van circa won ng hee van een nhoud vanEllingtonstraat c ca wonheeft ng heeeen een nhoud van van c180 ca won ngk.k. hee een nhoud van cbedraagt ca won ng hee eenhoekwoning nhoud van ckindvrienca inhoud van circa won ng hee een nhoud van c€ heeft ca houden hoekwoning in kindvrienhouden in de houden hoekwoning in de kindvrienhouden hoekwoning in de kindvrienhouden hoekwoning in de kindvrien€ 217.000,-k.k. bedraagt €m². 217.000,-bedraagt €de 217.000,-k.k. bedraagt €Kort 217.000,-k.k. bedraagt 217.000,-k.k. bb Schu enburg 18 Schu bedraagt enburg 18 delijke woonwijk Sterrenburg 3. De woonwijk Sterrenburg 3. De delijke woonwijk Sterrenburg 3. De delijke woonwijk Sterrenburg 3. De delijke woonwijk Sterrenburg 3. De w W 380 mD enRseen ge egen op een u m 380 m³ 380en m is en gelegen s ge egen op een uR mruim 380 m en sCvan ge egen op een uheeft m een 380 m en sdelijke geR egen op een uCm m ren. en s Kortom, ge egen380 opriant een uen m is D woning inhoud van circa woning heeft een inhoud van circa woning heeft een inhoud van circa woning heeft een inhoud van circa woning heeft een inhoud circa D O R D R E C H T en z n gunst g ge egen Deze fr sse hoekwon ng wooncomfort op vriendelijm³ gelegen op ruim op een 380 m³ en is gelegen op een ruim 380 m³ en is gelegen op een ruim T T T D O D R E C H T D O D R E C H T D O R D R E C H T gen op een380 ruim V aagp s V aagp s V aagp s O R E C H T € 439 000 k k € 195 000 k k € 245 000 k k H H H C d ? op €een199.000,-k.k. Sfeervolle, ruime, vrijstaande, levensloop Keurig geschakelde woning, te betrekken zonRuime,comfortabele woning, openprachtige enVE lichte hoekwoning, tuin 380 m³ en is gelegen Verrassend ruim 3-kamer hoekapp. topverO een ruim Oeen ruim Instapklare, O ruim K K 380 m³ is gelegen op 380 m³ ruime en is gelegen een op een ruim 380 m³ gelegen ruim 380 m³ en is gelegen RKop Rop oenpopisen VEeengezinsVERlocaBieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs Bieden-vanaf-prijs €d 199 Bieden-vanaf-prijs 199.000,-k.k. O R DR E180 CH D RDR Ecee CH T g ond rk locatie gelegen ruimD kamerapgel. dijkwoning (1925) Modern en uitstekend cee evrijstaande genvilla g ond van 180 mO e gen van 180 m onderhouden cee enabij gen ondDevan 180Bieden-vanaf-prijs m pem².cee€aan gen g ond m m². pe cee e5-gen g ond van m T Schitterend ve perceel eigen grond van 180 perceel eigenvan grond180 van 180 eigen grond van 180 perceel eigen grond van 180 m². perceel pe eigen grond van 180g g Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. €e 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs €o 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € pe 199.000,-k.k. inm². n ke vraagprijs De oorspronkelijke vraagprijs Depe oorspronkelijke vraagprijs bestendige met garage op ruim perceel. der te verbouwen & bovenal zeer gunstig de m². rivier Oude Dezeisvan woning de en achterzijde. Ruime sfeervolleperceel dieping! Nabij winkelcentrum Ambacht”. W eigen grond van 180 eigen grond 180 m².geperceel grond 180 m². eigen grond van 180 m². nd van 180 De Maas. o.a. voorzien van Devoorhoekwoning isperceel o.a. voorzien van De hoekwoning is o.a. voorzien van De“Kort hoekwoning is o.a. voorzien van De hoekwoning istie o.a. voorzien w hoekwon nggrond. sm². o a voo z en van perceel De hoekwon ng s ogel. avan voo zparkeerplaats en m² van De hoekwon ng svan oeigen a voo zhoekwoning en van De hoekwon ng s o eikenvloerdelen a3 slaapkamers, voo z en luxe van Dem². hoekwon ngop s ode aperceel voowoning z5en van Houttu nen Achterom 22 dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De woonkamer dakopbouw, De dakopbouw, 3Op slaapkamers, luxe De dakopbouw, 3privacy slaapkamers, luxe per De woonkeuken dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De heeft onder andere een u tgebouwde ke locatie. De heeft een woonoppervlakte Het appartement is gelegen met ca. De 460 m2 eigen Deverd., woning op 151 eigen De woning Vraagprijs Huurprijs € 295.000,k.k. € van 865,maand Schuilenburg 18 Wng is v.v 5 slaapkmrs op waarvan 1 op prijsd! woning Perfect onderhouden, op grond. biedt veel ruimte. Van alle gemakken voorzien! met en open keueen hoek is gelegen waardoor veel m len woning heeft een inhoud van circa woning heeft een inhoud van circa woning heeft een inhoud van circa woning heeft een inhoud circa woning heeft een inhoud van circa rde 000,-k.k. bedraagt € 217.000,-k.k. bedraagt € 217.000,-k.k. oovan 380 m³ en is gelegen op een ruim De hoekwoning is o.a. voorzien van goedDe De hoekwoning o.a. voorzien van De hoekwoning is o.a. voorzien vanroyale hoekwoning is o.a. voorzien o.a. voorzien van 3 s aapkame n be dakopbouw 3 sop aapkame dakopbouw 3ruime sisaapkame smoderne uxe De dakopbouw 3 sruim aapkame uxe De dakopbouw 3 m³ s aapkame sop uxe De dakopbouw s uxe De 380 m³inbouwapp., en is gelegen op een ruim en isA gelegen een m³ en is gelegen op een ruim uitzicht. 380 m³ en is gelegen op een Pvan A Pkeuken Eng N met DR EsuC H T P PDe Evan N D ruim Rmet E dakkaC H380 T Pperceel A N grond Du Rvan E 180 CH T en Png AP Ep ND beg.gr. beg.gr kansookuxe dienen woonkmr, keuken Moderne diverse ken, 4380 slaapkamers, zolder &Kla een nte vrijen weids HetPappartement g en beschiktwon en beschikt overng prachtige kamer-en-suite met t.t. won ng gezellige voortuin eneigen een goed onD Deze won ng moe gez en Deze won ngE moe ech gez Deze won moe u perceel eigen gez grond van m². perceel eigen grond 180 m².u ech perceel eigen grond van 180 m². n eigen m². perceel grond 180 m². Deze won moe ech en180 hypo heekshop nKamer /dordrech /cdeohandew seig.terrein, raa VOOR AL WOONWENSEN won hee eenluxe nhoud van ca heeheeft eeneen nhoud van cdrie ca nhoud van ngpel. hee eenZeen nhoud cTvoor caDeen ngeen hee een www nhoud van c cainhoud Z Wwon I J N Dng R tuingerichte Ehee C H T een Zc W Ica JN D R E C H UW Twonluxe W I ideale JND Rvan ECH Z W Iis Jon N Ds R me E C Htgemoderniseerd Tee Z Wvoor IJNDRECHT dakopbouw, 3 slaapkamers, De dakopbouw, 3zonnige slaapkamers, luxe De dakopbouw, 3 slaapkamers, De dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De apkamers,over luxe Deroyale als ca. werk/praktijkruimte evt i.c.m. garage. (2009), tuin zuid/west, slaapkmrs, woonkmr, 3 slaapkmrs, aparte Kortom: woning gezin! recentelijk en ideaal d van ca. 166 m², een van 581 m³ en een met opens aande deuren naar de zonn ge tu n 3 D O R R E C H T D O R D R E C H T D O R D R E C H T D O R D R E C H T Op b raa zonde geDeeoorspronkelijke de b van zonde ge e des raa 48 hebben Kerkbuur Op b zon hebben ge e de De oorspronkelijke vraagprijs De oorspronkelijke vraagprijs vraagprijshebben DeOp vraagprijs De oorspronkelijke vraagprijs Op b zonde w D amer met doorloop (35 380 meter diep), moderne vier achtertuin (10m) op Wes nd 171a Tromps Jacob Ruysdae m en svan ge egen op een uR men mmoderne en derhouden s badkamer ge egen op een uwoning m mzuidoosten. en s geeegen op een uO m enR Ehuis, shebben op uonderhoud m heeft 1k.k. Ellingtonstraat 42 Westpier 3een Van Oldenbarneveltlaan 1 Ambachtlaan 209 380 m naar en s de ge eetkaegen opReen mC tuin OR DR RE EC T 217.000,-DO R Doorspronkelijke R E C€Kort H Tdirect D O R D R ED C HO T RDRECHT R Een D Cge HinTegen D keuken O RD EC HBieden-vanaf-prijs T 380heeft DDeze OR D RE CThorbeckelaan H380 Thet D R Donde R E C380 HDTOm D OD26 R Dmet CHinhoud H Teen Zeer interessant voor een grote doelgroep! (2007). bezit wasruimte, badkamer, zonnig dakterras. perfecte staat vanegen starter enwoon het kleine gezin! D woning O D RuEheeft H T een bedraagt € 217.000,-k.k. bedraagt € 217.000,-k.k. bedraagt € k.k. bedraagt bedraagt € 217.000,-inhoud circa woning een inhoud van circa woning een inhoud van circa woning een van circa inhoud van circa woon oca e ge goed onde oca eKortom: ge 217.000,-egen k.k. goed onde woon oca e ge egem woon ocaluxe e heeft ge egen goed rijs € 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. € 199.000,-k.k. pe cee eDeze gen gVERKOOP! ondbadkmrs. vanis180 pe cee e voor gen g ond van 180 m over een pe cee e€gen g van 180: nmde k ndv pe cee modern e gen g ond van 180 m pe cee e gen gRuime ond van 180 m van alles optimaal leefgenot! Garage ishoekwon separaat te koop wooncomfort! te betrekken! ang heteen balkon (zuiden). slaapkmrs en Deeen woning beschikt vrijwel nieuwe enond € 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. hoekwon nis degelegen k18 ndvs houden hoekwon ng18 n199.000,-k.k. de houden hoekwon aapkamers op de verd ep ng enk ndv een en open mu perceeloppervlakte 400 m². villa ge-mDe woning houden ng en NIEUW INtwee Schuilenburg Schuilenburg Schuilenburg 18 p ng Schuilenburg 18 Z Schuilenburg 18en Schuilenburg Schuilenburg 18 S Schuilenburg 18 Teen 380 m³ en royale is gelegen op een ruim000 380 m³ en is gelegen op een ruimBieden-vanaf-prijs 380 m³ enkisSBieden-vanaf-prijs gelegen op een ruim houden 380 m³ng op€ een ruim gentotop ruim CHT k 18 € 298 k k mU de ke woonw enbu g 3 De de woonw S e enbu g 3 De de ke woonw ke woonw e Schuilenburg enbu g 3 De 18 KO Marslaan 13 kDS Te NIEUW IN uitgevoerde VERKOOP! 19.500,-k.k. Schuilenburg 18 Schuilenburg 18 deVraagprijs 18 RKOCkHSSchuilenburg Rke E E slaapkamers en badkamer. is 18 de grond laatste jaren geheel gemoderniseerd. luxe keuken en badkamer en vierke€ eigen V V Peen m ke Schuilenburg m m wm². O m m S w M D O De oo sp onke ke v aagp s De oo sp onke ke v aagp s De oo sp onke v aagp s De oo sp onke ke v aagp s perceel eigen van 180 perceel eigen grond van 180 m². perceel grond van 180 m². perceel eigen grond van 180 m². De oo sp onke v aagp s nd van 180 m². H b dn won hee een nhoudDvan cRRtEca won ng derru hee een nhoud vanwon c cang sD Oge won ng hee een ng hee een Dnhoud van E B ORDREC H T c ca D OE RC Dng RT EC HT D O RDD EC CH HT T D OD RO DR R E C H TC HDeze D O R D R E Cwon HT D O R D R H O R D R E T R D R E C H T R bouwd in 2002 en vrijwel alle voorzieningen zijn funct one e zo mte O m 217 E H m217 H D een w D een w slaapkamers. R VO bed aag 000 k kvrijstaande, bed cen aag € 000 k knm2010 Keurig geschakelde bed380 aag m € 217 000 kSchuilenburg aag €wSchuilenburg 217 000 k18ksmge egen op bedmaag €en 21730000 kk 380 m en uwoning, m m en locas ge egen op eenInstapklare, um 380 menen s gehoe ege m enwoning, s mge kegen op u mbed Sfeervolle, levensloop te000 betrekken zonRuime,comfortabele op 380 prachtige ruime lichte Druime, NDeze D v won ng me 11 m d epe ach n De enk.k. ee van um vd s € B en d 18 Schuilenburg Schuilenburg 18 Schuilenburg 18 T u€O Vraagprijs aagpe s staat voor u13cee klaar! €m439.000,k.k. kvrijstaande km ruime, Deze won ng ech gez en won ng moe u ech gez en ad195.000,Heinstap D NJa H moe mu ach m m Sfeervolle, vrijstaande, levensloop Keurig geschakelde woning, Ruime,comfortabele woning,m op prachtige locaInstapklare, Marslaan Wittestein 139 18te betrekken Hooftstraat Houttuinen 5 CVraagprijs O pe e gen g ond van 180 m pezoncee e gen g ond15van 180 pe cee e genruime g ond peVcee gen€ g 245 ond van 180 m amen aan e haven Een d moo s e klaar 2-kamerge d d Op k e nscha locatie ex appartement van 125 m2he Zeer fraai afgewerkt, ap-ea gunstige gelegen ruim 5- kamerapSchitterend gel. dijkwoning (1925) Modern en uitstekend eengezinsERKvbestendige hebben Op b wa zonde ge e de hebbenWal Op b see zonde ge e dege appcomp Vvrijstaande, bouwd nonderhouden 2007 heeft een nhoud van ca 400 binnen waaronder winkelcentra WalDe oorspronkelijke De oorspronkelijke vraagprijs De oorspronkelijke vraagprijs De oorspronkelijke vraagprijs e vraagprijs bestendige villa met garage op ruim perceel. der te verbouwen &Oude bovenal zeer gunstig getie nabijsdeo rivier De Oude Maas. Dezevoorwoningm³ aan de vooren achte ens oca es handbereik, n oude havengeb ed vd svraagprijs ad HOOG8R Ma sonne ewwng m me me woonk villa met garage op ruim perceel. der te verbouwen & bovenal zeer gunstig getie nabij rivier De Maas. Deze woning aan de en achterzijde. Ru NIEUW IN we ge m m mP ach m m uVERKOOP! m m msde De hoekwon ng o a voo z en van De hoekwon ng a voo z en van De hoekwon ng so De hoekwon ng s o a voo z en van woon oca egen goed onde woon oca e ge egen goed onde Sfeervolle, ruime, levensloop Keurig geschakelde woning, te betrekken zonRuime,comfortabele woning, op prachtige locaInstapklare, ruime en lichte hoekwoning, tuin Verrassend ruim 3-kamer hoekapp. op topverB eden p verdieping. s € 199hoekwon 000 k kkn Bneden p en s € 199 000 kiskgelegen Bop eden vana p s met € 199 000 kWng k iseigen B edenop vana p s €1 op 199 000 kprijsd! k woning B eden vana p sop € de 199 000 kndv n g u z ch G o ek Ke k en De won vana ng s n m kuxe me d v vana nbouwapp 2 s aapkm s houden hoekwon ng n de k en houden ng de k ndv zuiden en uitzicht op de rivier partement (1965) op de eerste Het partement. Het appartement de ca. 460 m2 grond. De woning gel. op 151 m² eigen grond. De woning v.v 5 slaapkmrs verd., waarvan Perfect onderhouden, parkeerplaats op biedt veel ruimte. Van alle gemakken voorzien! woonkamer met eiken men gemode m w der mte verbouwen m badkm R de m rivierdakopbouw m€ w m s D uxe w deDe Ddakopbouw w w€ 217.000,-w 3 s aapkame sdieping! uxe Nabij Dek.k. dakopbouw 3 s aapkame s uxe De dakopbouw 3 sDaap 3 s woning aapkame ape oude s aa D ngarage see d wo den mode ne me douche a e bedraagt € 3met 217.000,-k.k. bedraagt €gm ng 217.000,-bedraagt 217.000,-k.k. bedraagt 00,-- k.k. bestendige op e ruim perceel. bovenal zeer gunstig ge- k.k. wasprijsd! tie nabij De Oude Maas. Deze aan vooren achterzijde. Ruime sfeervolle winkelcentrum “Kort Ambacht”. OR de ke woonw k Sen ed enbu villa g De de ke woonw k S e &waarvan enbu ggbad 3 De Wng is v.v 5Rslaapkmrs op verd., 1 op Perfect onderhouden, parkeerplaats op biedt veel ruimte. Van alle gemakken voorzien! woonkamer met Verkoop nPA vo gang dan 50% verkoch Kamer beg.grPA kan P ook dienen eig.terrein, ruime woonkmr, moderne Moderne keuken met diverse ken,hee 4 royaleeen slaapkam v v Vee o in g ne e de a s Kame su e 2e o e E gen bePA dak as Gemeen burg en de Sophiapromenade in een woonopperv van ca 121 m² en een per won een nhoud van c ca won hee een nhoud van c inbouwapp., ca woneikenvloerdelen ng n won ng hee nhoud van c PA Pe E Nwon D Eng Cecht H hee T gezien P E&c N Dca ReEbeschikt C PA P gemakken Emoe N D uReen Evoorzien! CH Egoed Nng D Rhee Een CgeH TenkeuEe Nkeuken D Rwaardoor E ng C Hmeer Takte won ng w hee nhoud van c en ca een nhoud van mZwijndrecht mD m royale m beg.gr. m partement is gelegen op deeen isop 70 m2 groot en beschikt over 3e en een en beschikt over prachtige t.t. heeft een gezellige voortuin en een onD opkamer-en-suite UD ? Wngde isappartement v.v 5 slaapkmrs verd., waarvan 1 op prijsd! onderhouden, parkeerplaats opmHgT veel ruimte. Van alle metng eikenvloerdelen open een hoek isPgelegen veelgoed privacy OUca Oegen s aapkm s en zo km ke fie senbe g ng opubeg De e verdieping won ng moe ech ge over enDbiedt De e380 won ng ech geT en De e won moe umet ech DeOp etuin won ng moe ech en moet uo EHwoonkamer EHPerfect n Bge 380 m en s ge egen op een u m Deze woning380 m en s op een u m RB Re werk/praktijkruimte evt i.c.m. de m garage. (2009), zuid/west, drie u slaapkmrs, woonkmr, 3 slaapkmrs, Kortom: eenSchu ideal p Oschappe 380 en s ge egen opzonnige een u m 380 ge m en stuingerichte ge egen op een u m4 aparte 380 mpel.en s ge ege m woonkmr, eninbouwapp., s ge egen op een u m4 royale slaapkamers, OOals Ogen R V V rk U m m e R R beg.gr. Kamer op beg.gr kan ook goed dienen eig.terrein, ruime moderne keuken Moderne keuken met diverse inbouwapp., ken, royale slaapkamers, zold Vraagprijs Bieden vanaf v E E U per maand pe cee e gen g ond van 180 m pe cee e g ond van 180 m D D g beg.gr. Kamer op beg.gr kan ook goed dienen eig.terrein, ruime woonkmr, moderne keuken Moderne keuken met diverse ken, zolder met dakka& een vrijen weids uitzicht. Het appartement H N(35 N Op b V onde ge doorloop e de hebben Op bevan onde ge e de hebben Op b doelgroep! onde ge e de hebben Op b onde ge eopdehet hebben!! Op bijzonder geliefde an dit luxe complex met ng een in moderne keuken, badkamer en toilet en ng s o ahebben lichte woonkamer met naarNIEUW de eetkatuin meter diep), moderne keuken en vier derhouden achtertuin (10m) zuidoosten. O Ohoekwon R n T T o E Zeer interessant voor een grote moderne badkamer (2007). Deze woning bezit wasruimte, luxe badkamer, zonnig dakterras. Een huis, in perfecte s H H W C C pe cee e gen g ond van 180 m pe cee e gen g ond van 180 m pe cee e gen g ond pe cee gen g ond van 180 m Westeind 171a Trompstraat 26 Jacob Ruysdaelstraat 48 Kerkbuurt 42 Beukmolen 21 O O De hoekwon s o a voo z en van De voo z en van IN VERKOOP! K K gelegen, goed (2009), cee opperv akte 167 Hendrik-Ido-Ambacht. Bieden-vanaf-prijs €VdeE199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. € pel. 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. ijs € 199.000,-k.k. Rgarage. T onde ERegen H Vge CHT als werk/praktijkruimte evt i.c.m. zonnige tuin zuid/west, slaapkmrs, tuingerichtewoon woonkmr, 3eslaapkmrs, aparte Kortom: eeneideale woning voor een gezin! is recentelijk gemoderniseerd envan ideaalGarage voor m² woon oca edrie ge egen onde(2009), ocaBieden-vanaf-prijs goed onde oca geEUW egen onde woon oca eslaapkmrs, ge egen goed woonlocatie onderKOC NIEUW IN VERKOOP! Vraagprijs € 19.500,-k.k. Rover N EUW N3VERKOOP N Ngoed VERKOOP dakopbouw s aapkame s De dakopbouw 3 s aapkame s toegang uxe De alleswoonkmr, voor optimaal is separaat teO koop : modern wooncomfort! VE als werk/praktijkruimte evt i.c.m. garage. tuin zuid/west, drie slaapkmrs, tuingerichte 3 aparte pel. Kortom: een ideale woning Vraagpr s Huurpr s de s. De ruimte, ligging en het een zeeruxe ruime doorzon woonkamer (30 m2) mer en totgoed hetmaand balkon (zuiden).zonnige Ruime royale slaapkmrs enINwoon twee badkmrs. De woning Deeen woning beschikt een vrijwel nieuwe enVERK € 295.000,k.k. € 865,per € 298 000 -aak kleefgenot! NIEUW VERKOOP! en el won ng hee een nhoud vanbe c won ng hee een nhoud van c ca rd oo houden hoe won ng n de nd en houden hoe won n de nd en houden hoe won ng n de en houden won n de nd Zeerte interessant voorca een grote doelgroep! moderne badkamer (2007). Deze woning bezit wasruimte, luxe badkamer, zonnig dakterras. Een huis, staat van onderhoud met een starter en het kleine gezin! Kortom: direct houden hoekwoning in de kindvrienP a sp h gonke 3ngame appa emen an 125 m2in perfecte Zee aa nd a gewe n ap 2hoe ame apng Op en gun geke o v a aagp e ge egen u m 5 ame ap De oo spSonke h e end ge n De oo sp onke ke v aagp s De oo sp onke s ke v De oo ke v aagp s an Vraagprijs Vraagprijs Vraagprijs € 439.000,- k.k. € 195.000,- k.k. € 245.000,k.k. en s geKl egen op een u m 380 m en s ge egen op een u m K NIEUW INbadkamer, VERKOOP! Vraagprijs € 19.500,-k.k. RWmo E000 maken 380 dit eenmfantastisch met toegang tot Zeer het balkon via openslaande keuken, drie slaapkamers enmoderne een badkamer. laatste jaren luxe uitgevoerde en badkamer vier D€ 217 Deen op hede u enkwoning u hgeheel op dewooncomfort! e pa emen opluxe de ee d ep ng keuken He emenenHe appak emen gehuis, egen op me aV 460 interessant grote doelgroep! Deze bezit wasruimte, zonnig dakterras. Een indeHTperfecte van de e180 woonw debadkamer e woonw S 217 e is enbu gden 3 k De de egemoderniseerd. woonw SH e g 31965 De eewoonw S e bed enbu g 3paDe woonwijk 3. De U alles voor een optimaal leefgenot! Garage is separaat teme koope: a(2007). tee betrekken! pe cee e gen g ond van 180 pe Sterrenburg ceevoor g ond van m S e enbu g 3 De Oenbu OUgen bed aag 000 kde bed aagstaat € 217 bed € 000 He et m HTaag € 217 000 HT k NIEUW INH VERKOOP! Z Ws Jon N 299 Ds R500 EC Z W kJk N D R EHuu CHT BdE V aagp V aagpVO s OR s nhoud Vaag aagp s nnhoud n T RKOC RK € kTm keendelijke €BE119 000 € 750an cpe € 375 000DgeR Emodern k kop €R Ec200 000kg oo ken kng VERKOC anH VEen VEa De He appa emen egen deVhee be hee h oD R e nhoud d epPng beR EhC H To e een o eOC en be h o e OOBRDeze ng heespeen ca maand won ng hee eend nhoud an cwoning ca won cae woning woning een inhoud van c ca ke v won C deuren. PA P E N moet D RE Cecht H Noo T gezien Aca PEN CH Pappa A PH E N emen Dan CH T70 m2 slaapkamers. P E Neen C H Amoet PEN R De ERng De oo sp onke ke v aagp s oo sp onke aagp KO KT OC c3eTDeze Deze P moet u echt woning moet u echt gezien Deze woning moet u echt gezien uD echt gezien modern wooncomfort! Deze woning uoptimaal DTgezien NIEUW IN VERKOOP! Vraagprijs €een 19.500,-k.k. leefgenot! Nwon NDEheeft Reen alles voor Garage is separaat teP Akoop : ER staat van onderh., woonopp ca. 154 m².

€ 439.000,- k.k.

de achtertuin!

extra slaapkamer met airco. Woning is v.v

Veel originele details! Kamer-en-suite. Drie

2e toilet. Eigen berging & dakterras. Gemeen-

CHT VERKO

VOOR AL UW WOONWENSEN

WALTMANN

€ 195.000,- k.k.

Thorbeckelaan 1

078 6205777 . 8 Uw huis verkopen? Ons verkoopteam

€ 375.000,- k.k.

€ 200.000,- k.k.

7

Ruim woonhuis (1971), in 2007 gemoderniseerd. Aanbouw v.v opensl.deuren&lichtkoepel. Woonkmr 40 m², v.v. dubbel glas. Nieuw: elektrische inst.,voordeur,badkamer, dakvenster,dakgoten,cv-ketel,schilderwerk. Uitstekende staat van onderh., woonopp ca. 154 m².

Uitstekend onderh., eengezinswoning met ca. 15 m. diepe achtertuin (W),woonkamer met aanbouw, uitbouw op 1e verd., dakkapel op 2e verd. Div. voorz. binnen handbereik. Natuurgebied “De Dordtse Biesbosch” ligt in de achtertuin!

Jaren ‘30 woning nabij centrum vd stad. Div. sfeervolle details,erker met glas in lood ramen, paneeldeuren. Ruime woonkmr met opensl. deuren naar achtertuin, moderne keuken. Twee slaapkmrs, luxe badkamer. Dakkapel, extra slaapkamer met airco. Woning is v.v dubbel glas.

Schuilenburg 18

Ons verkoopte am

Eerste gesprek No Cure N is altijd gratis! 078 6205777 No Pay 8.7 € 750,-

EN

LTSBEL NIEUWE

Sfeervolle, ruime, vrijstaande, levensloop bestendige villa met garage op ruim perceel. Wng is v.v 5 slaapkmrs op verd., waarvan 1 op beg.gr. Kamer op beg.gr kan ook goed dienen als werk/praktijkruimte evt i.c.m. de garage. Zeer interessant voor een grote doelgroep!

€ 375.000,- k.k.

De entree van ’t centrum vd stad! In 2010 gerealiseerd, dit kleinschalige appcomplex HOOG8R. Maisonnette-wng met ruime woonkmr, luxe kkn met div. inbouwapp, 2 slaapkmrs, moderne badkmr met ligbad, douche, wastafel, 2e toilet. Eigen berging & dakterras. Gemeenschappelijke fietsenberging op beg.gr.

No Cure 7 No Pay Schuilenburg 18

VOOR AL UW WOON UwWALTMANN huis verkopen? Schuilenburg 18

staat voor u klaar!

€ 298.000,- k.k.

No Pay

Jaren ‘30 woning met 11 m diepe achtertuin aan het water (jachthaven). Een v.d. mooiste locaties in ‘t oude havengebied vd stad! Prachtig uitzicht op de Grote Kerk en De woning is in oude staat en dient gemoderniseerd te worden. Veel originele details! Kamer-en-suite. Drie slaapkmrs en zolderkmr.

Gratis waardebepaling! Ons BELverkoopteam ONS! staat voor u klaar! Schuilenburg 18

Ge

WALTN WAL WALTMANN w WALTMANN VOOR AL UW WOONWE

W WOONWENSEN VOOR AL UW WOONWENSEN Vraagprijs € 275 000 -- K K UW WOONWENSEN

URD VERHU

€ 295.0

eo lanten bW K Ons verkoopte am WALTMANN VOOR AL UW WOONWENSEN W ons met ee € 245.000,k.k. WALTMANN VOOR AL UW staatWOONWENSEN voor u klaar! re Oldenbarneveltla CuVan Ellingtonstraat 42 Westpier o N rko3pen? e v g in n o W CHT VERKO

Keurig geschakelde woning, te betrekken zonder te verbouwen & bovenal zeer gunstig geprijsd! Perfect onderhouden, parkeerplaats op eig.terrein, ruime woonkmr, moderne keuken (2009), zonnige tuin zuid/west, drie slaapkmrs, moderne badkamer (2007). Deze woning bezit alles voor een optimaal leefgenot!

€ 200.000,- k.k. URD

VERHU

8.

WALTMANN VOOR AL UW WOONW WALTMANN VOOR AL UW WOO

ONS!

DORDRECHT

DORDRECHT

DORDRECHT

DORDRECHT

‘MEESTERLIJK WONEN’ IN DORDRECHT Schuilenburg 18

Schuilenburg 18

Ruime,comfortabele woning, op prachtige locatie nabij de rivier De Oude Maas. Deze woning biedt veel ruimte. Van alle gemakken voorzien! Moderne keuken met diverse inbouwapp., tuingerichte woonkmr, 3 slaapkmrs, aparte wasruimte, luxe badkamer, zonnig dakterras. Garage is separaat te koop :

Schuilenburg 18

Schuilenburg 18

DORDRECHT

DORDRECHT

DORDRECHT

DORDRECHT

Marslaan 13

Wittestein 139

Hooftstraat 15

Houttuinen 5

Instapklare, ruime en lichte hoekwoning, tuin aan de voor- en achterzijde. Ruime sfeervolle woonkamer met eikenvloerdelen en open keuken, 4 royale slaapkamers, zolder met dakkapel. Kortom: een ideale woning voor een gezin! Een huis, in perfecte staat van onderhoud met modern wooncomfort!

Verrassend ruim 3-kamer hoekapp. op topverdieping! Nabij winkelcentrum “Kort Ambacht”. Op een hoek is gelegen waardoor veel privacy & een vrij- en weids uitzicht. Het appartement is recentelijk gemoderniseerd en ideaal voor een starter en het kleine gezin! Kortom: direct te betrekken!

U

Ruim woonhuis (1971), in 2007 gemodernionderh., eengezinswoning met Jaren ‘30 woning nabij centrum vd stad. Div. Jaren ‘30 woning met 11 m diepe ach DezeUitstekend woning moet u echt gezien Deze woning moet u echt gezien Deze woning moet u echt gezien Deze woning moet u echt gezien seerd. Aanbouw v.v opensl.deuren&lichtkoepel. ca. 15 m. diepe achtertuin (W),woonkamer sfeervolle details,erker met glas in lood ramen, water (jachthaven). Een v.d. hebben!! Op bijzonder geliefde hebben!! Op bijzonder geliefde hebben!!aan Ophet bijzonder geliefde hebben!! Op bijzonder geliefde Woonkmr 40 m², v.v. dubbel glas. Nieuw: elekmet aanbouw, uitbouw op 1e verd., dakkapel paneeldeuren. Ruime woonkmr met opensl. locaties in ‘t oude havengebied vd st woonlocatie gelegen, goed onderwoonlocatie gelegen, goed onderwoonlocatie gelegen, goed onderwoonlocatie gelegen, goed ondertrische inst.,voordeur,badkamer, dakvenster,op 2e verd. Div. voorz. binnen handbereik. naar achtertuin, moderne keuken. tig uitzicht op de Grote Kerk en De w houden hoekwoning in de kindvrienhoudendeuren hoekwoning in de kindvrienhouden hoekwoning in de kindvrienhouden hoekwoning in de kindvriendakgoten,cv-ketel,schilderwerk. Uitstekende Natuurgebied “De Dordtse Biesbosch” ligt in slaapkmrs, luxe badkamer. Dakkapel, oude staat en dient gemoderniseerd delijke woonwijk Sterrenburg 3. De delijke Twee woonwijk Sterrenburg 3. De delijke woonwijk Sterrenburg 3. De delijke woonwijk Sterrenburg 3. De staat van onderh., woonopp ca. 154 m². de achtertuin! slaapkamer met airco. Woning is v.v Veel originele details! Kamer-en-suite woning heeft een inhoud van circa woningextra heeft een inhoud van circa woning heeft een inhoud van circa woning heeft een inhoud van circa dubbel glas. slaapkmrs en zolderkmr. 380 m³ en is gelegen op een ruim 380 m³ en is gelegen op een ruim 380 m³ en is gelegen op een ruim 380 m³ en is gelegen op een ruim perceel eigen grond van 180 m². perceel eigen grond van 180 m². perceel eigen grond van 180 m². perceel eigen grond van 180 m². De hoekwoning is o.a. voorzien van De hoekwoning is o.a. voorzien van De hoekwoning is o.a. voorzien van De hoekwoning is o.a. voorzien van Uitstekend onderh., eengezinswoning met Jaren ‘30 woning nabij centrum Div. 3 slaapkamers, Jaren met Vraagprijs 11 m diepe€ achtertuin dakopbouw, 3 bijzonder slaapkamers, luxe De vd stad. dakopbouw, luxe ‘30 De woning dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De hebben!! 295.000, hebben!!Kerkbuurt Op bijzonder geliefde Op geliefde woning heeft een inhoud van circa woning heeft een inhoud van circa heeft een inhoud van circa woning heeft een inhoud van circa 48 42 Beukmolen 21 ca.woonlocatie 15 m. diepe achtertuin (W),woonkamer sfeervolle met in lood aanruim het water woning (jachthaven). Een op v.d.een mooiste gelegen, goed onderwoonlocatie gelegen, goed onder380 m³ en isdetails,erker gelegen op een ruimglas 380 ramen, m³ en is gelegen op een 380 m³ en is gelegen ruim 380 m³ en is gelegen op een ruim perceelhoekwoning eigen grond van in 180de m².kindvrienperceel eigen grond van 180 m². perceel eigen grond van 180 m². perceelin eigen grond van 180 m². houden hoekwoning de kindvrienhouden met aanbouw, uitbouw opZ 1e paneeldeuren. in ‘t oude havengebied vdEstad! W I verd., J N D Rdakkapel ECHT Z W I J N D RRuime E C H Twoonkmr met opensl. Z W I J N D R E C Hlocaties T ZWIJNDR C H T Prac delijke woonwijkDe Sterrenburg De delijke woonwijk Sterrenburg 3. DeDe oorspronkelijke vraagprijs De oorspronkelijke vraagprijs De oorspronkelijke vraagprijs oorspronkelijke 3. vraagprijs op woning 2e verd. Div. voorz. binnen deuren naar achtertuin, GroteVan en De woning is i Thorbeckelaan 1k.k. Ellingtonstraat 42 moderne keuken. Westpier 3 k.k.tig uitzicht op de Oldenbarneveltlaan bedraagt € 217.000,-k.k. € 217.000,-bedraagt €Kerk 217.000,-k.k. bedraagt €handbereik. 217.000,-heeft een inhoud van circa woning heeft een inhoud van circabedraagt

GEZINSWONINGEN

We horenGratis namelijkwaardebepaling! 078 6205777 graag eerst wat je gesprek PA P EEerste NDRECHT PA P E N D R E C H TEerste gesprek PENDRECHT PA P E N D R E C H T Nie uzijn. we wensen G Gratis PAwaardebepaling! 078 6205777 O Vraagprijs € 625.000,-K.K. en ge egen op een u m CHTNIEUW IN VERKOOP! VERKO

DE WERKPLAATS Vraagprijs € 250 000 -- K K E

E

T 26egeliefde Vwoning Ven Vraagprijs ee geliefde e woon an d uO uOp ebijzonder een mode ne bad ame en ege h e woon oop naa ee amoet u echt gezien u n 35 me eD € seerd. 439.000,k.k. € 195.000,k.k. €doo 245.000,Homp Deze woning moet echt gezien moet usecht gezien woning hebben!! hebben!! bijzonder geliefde Deze moet uOp echt gezien hebben!! Op m bijzonder ge egen op een u m 380 en ge egenaag op m 380 en ge egen op eenRuysdaelstraat up meuVraagprijs 380 m en egen B op eenDeze u vana mwoning bed aag € 217 000 380 km k en CVraagprijs Westeind Trompstraat van B eden vana sen € 199 000 kuok eden pame €me199 000 kDeze k dek.k. B eden vana p s B171a eden p een 199 000 kme km Aanbouw v.vJacob opensl.deuren&lichtkoepel. R€K woonlocatie goed onderwoonlocatie gelegen, goed onderwoonlocatie gelegen, goed vana onderEsDe bijzonder geliefde bijzonderogeliefde hebben!! hebben!! Op bijzonder geliefde epa ee p aa mgelegen, e gginng en he een ee me doo hebben!! on woon ame 30 m2 me enOpoegang he ba on u den RuOp mebijzonder geliefde o a e aap Nhm pe cee e gen g ond an 180 m cee epingen g ond anV180 muhoekwoning pe cee e gen ond an 180 peOp cee e gen g ond an 180hebben!! m pe cee e gen g ond an 180 m NIEUW IN VERKOOP! houden de kindvrienhouden inum de kindvrienhoudenpe hoekwoning de kindvrienWoonkmr 40gm², v.v.hoekwoning dubbel glas. Nieuw: elekvana pr s € 199 000 k k B eden vana pr s € 199 000 k k woonlocatie gelegen, goed onderwoonlocatie gelegen, goed onderwoonlocatie gelegen, goed onderw woonlocatie gelegen, goed onderdelijke woonwijk Sterrenburg 3. De delijke woonwijk Sterrenburg 3. De delijke woonwijk Sterrenburg 3. De a wengng o n eau ma en en daneen an a h trische me oegang oanhe ba € on ahoe open aande euan en d e aap ame en een bad ame Ruim woonhuis de aa in e2 a IN VERKOOP! 19.500,-k.k. inst.,voordeur,badkamer, dakvenster,UD De195.000,hoe wonLWA ng k.k. o aRoo enSNIEUW an De won oo won ng ain Vraagprijs oo envan De won ng o a oo en De hoe wonk.k. ng o a oo Vraagprijs en an Vraagprijs Vraagprijs O € 439.000,€ € 245.000,k.k. (1971), HO DA TR A AT 1 H woning heeft een inhoudDe van hoe circa woningo heeft een inhoud circa houden woning heefthoe een inhoud van circa a E hoekwoning in de kindvrienhouden hoekwoning in de kindvrienhouden hoekwoning in de kindvrienh houden hoekwoning de kindvrienB R “De Deze woning moet uteech OO RD V m³ en is gelegen op een ruim dakgoten,cv-ketel,schilderwerk. 380 m³ en is gelegen op een ruim DER 380 is gelegen op een ruim m³ en is gelegen op een ruim m³ en is gelegen op eenemen Dordtse ligt in Twee slaapkmrs, badkamer. Dakkapel, oude staat en dient gemoderniseerd worde U appa deu en Uitstekende U da opbouw 3 aap ame u e De 380 da opbouw 3 ruim aap ame380 u e De opbouw aap ame uH eTDe da opbouw 3 Biesbosch” aap u 380 e De da opbouw 3 aap ame u e De woonwijk Sterrenburg 3.180 Deame delijke woonwijk Sterrenburg 3. De Sterrenburg 3.E De delijke woonwijk Sterrenburg 3.van De Ndelijke O PA PE Nda DR Eustaat Cecht H T3gezien PA P ENatuurgebied N D m³ Ruen E C Hgrond T PA PV Emoet Nluxe D RH EWoning C H Tv.v delijke woonwijk PA Pmoet N opensl. D R E C R VdH perceel eigen grond van 180 m². perceel eigen grond 180 m². perceel eigen van m². perceel eigen grond van 180 m². E perceel eigen grond van 180 m². seerd. Aanbouw v.v C C O O van onderh., woonopp ca. 154 m². de achtertuin! extra slaapkamer met airco. is Veel originele details! Kamer-en-suite. Drie K K Deze woning moet echt gezien Deze woning u echt gezien Deze woning u echt Deze woning moet R Op bijzonder g heeft eenhee inhoud vanvoorzien circa woning heeft een inhoud van circa woninghebben!! heeft een inhoud van circa w woning heeft een inhoud van circa VER VE De hoekwoning is o.a. van hee De hoekwoning isO o.a. voorzien De hoekwoning is een o.a. van an De hoekwoning is o.a. voorzien van De T hoekwoning is hee o.a. voorzien van DO RRD R E H Dnhoud OR R EcC HH T T DO D RcE CC HT D OR D R ca ECH T voorzien D Rc Dca R Evan Cwoning H T won DT ORDRECHT DORDRECH D O R DD R E C won ng hee een nhoud an ca won ng een nhoud an c won ng een nhoud an ng nhoud c ca won ng hee een an ca T T T N EUW N VERKOOP H H H dubbel glas. slaapkmrs en zolderkmr. C C C Vraagprijs Huurprijs Bieden vanaf dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De luxe De dakopbouw, 3K slaapkamers, dakopbouw, luxe D De dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De Vraagprijs O3 slaapkamers, OReen O ruim Woonkmr 40 O Ris DR E C3 Hslaapkamers, T R O R D R E 380 C H T m³ en ishebben!! DO RD R E m², Cbijzonder H T v.v. dubbe Kop Keen DO DRE C H T luxe De 380 m³bijzonder en is gelegen op ruim m³Den gelegen op gelegen op een ruim 3 380 m³ en isdakopbouw, gelegen een ruimhebben!! Op geliefde hebben!! Op bijzonder geliefde Op ge Op380 bijzonder geliefde ERheeft ER Evan Vegen V V Schu enbu g 18 Schu enbu enbu g inhoud 18 Schu g 18380 Schu enbu g 18 woning heeft een van171a circa woning een inhoud van woning heeft een ge inhoud van circa heeft een inhoudRuysdaelstraat van circa woonlocatie gelegen, go woning 380 heeft een 380 m en ge egen op een u m g 18 m inhoud en van ge circa egenSchu op een uhebben!! m Westeind m en ge op een uenbu m circa mgrond en egen op een380 u woning mSchuilenburg 380 m en Schu ge egen op een u m Trompstraat 26 Jacob 48 Kerkbuurt 42 perceel eigen van 180 m². perceel eigen grond van 180 m². perceel eigen grond van 180 m². p perceel eigen grond van 180 m². 18 Schuilenburg 18 Schuilenburg 18 Schuilenburg 18 Schu enburg 18 PA P E N D R E C HVraagprijs enburg 18 380 m³ en is gelegen op een ruim 380 m³ en is gelegen op een ruim 380 m³ en is gelegen op een ruim 380 m³ en is gelegen op een ruim 380 m³ en is gelegen op een ruim P www hypo heekshop n do d ech ohandew s aa woonlocatie gelegen, goed onderwoonlocatie gelegen, goed onderwoonlocatie gelegen,Dgoe woonlocatie gelegen, onderT gezien PA PEN D R pe Eecht Ccee HT PA P Emoet N D uRgrond EeCvan H Tgm². PA P E N Dgoed R Eperceel Heigen T an PA P E Nu D R Evan Cm². H 180 T De trische inst.,voordeur,badka Vraagprijs Vraagprijs e gen g ond an 180 mRwoning pe onds an € 180 m pe gC ond 180van m cee gen gvan ond an m pe cee e gen g ond Deze an m perceel eigen grond van m². grond perceel eigen 180 perceel eigenisgrond van 180 m². eigen 180 DeR hoekwoning iseo.a. voorzien hoekwoning voorzien van- per Demaand hoekwoning is o.a. voorzien van in s DOR DREC H T u echt D 180 OR DREC HTu DO D R perceel EC H T cee D OR DR E C H Thoekwoning DO Dpe RE C H T De is o.a. voorzien van houden hoekwoning dD woning moet gezien Deze echt gezien Deze woning moet echt gezien Deze woning moet gezien Deze woning moet Vgen aagp V aagp s180 m². Huu phoekwoning s o.a. V aagp 299 -180 kcee k ueingen € 119 000 -grond kecht k € 750 bb houden hoekwoning in de kindvrienhouden in onderhouden de De kindvrienhouden hoekwoning de houden hoekwoning de kindvrien€500 298.000,k.k. dakgoten,cv-ketel,schilderw W 3 bijzonder slaapkamers, luxe Dedijkwoningdakopbouw, 3Modern slaapkamers, dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De ink.k d 3 slaapkamers, luxe De ruim Prachtig van 125 m2 Zeer fraai afgewerkt, instap klaar 2-kamer apOp gunstige locatie gelegen 5-dakopbouw, kamerapSchitterend gel. vrijstaande (1925) en vraagprijs uitstekendluxe eengezinsMa s aan 13 W es e n 139 Hoo s Op aa 15 3-kamer appartement Hou uvraagprijs nen 5 dakopbouw, Ach e om 22 Vraagprijs De oorspronkelijke De oorspronkelijke vraagprijs De oorspronkelijke vraagprijs De oorspronkelijke De oorspronkelijke vraagprijs € van 295.000,hebben!! Op bijzonder geliefde€ 298.000,hebben!! bijzonder geliefde hebben!! Op bijzonder geliefde hebben!! Op geliefde hebben!! Op bijzonder geliefde w k.k. Sterrenb terras op Ruysdaelstraat het Op zuiden en uitzicht locatie op de rivier partement (1965) op de eerste verdieping. Het partement. Het appartement is gelegen op de bedraagt met ca. 460 m2 eigen grond. De woning woning gel.Sterrenburg op 151 m²circa eigen grond. woning delijke woonwijk Sterrenburg 3. De delijke woonwijk 3.DeDe woonwijk Sterrenbu delijke woonwijk Sterrenburg 3. inhoud De woning heeft een van circa woning heeft een inhoud van woningdelijke heeftdelijke een woonwijk inhoud circa w woning heeft een van circa bedraagt €5217.000,-k.k. bedraagt € vrijstaande 217.000,-k.k. €inhoud 217.000,-k.k. bedraagt € 217.000,-k.k. 171a Trompstraat Jacob van 48 Kerkbuurt 42 Beukmolen 21 bedraagt € 217.000,-k.k. appartement van m2 Zeer fraai afgewerkt, instapop klaaropve 2-kamer ap-met gunstige gelegen ruim kamerapSchitterend gel. dijkwoning (1925) Modern en uitstekend onderhouden eengezinsge oca ns apk a e u Westeind me en ch e hoekwonPrachtig ng u3-kamer n Ve125 assend u 26 m 3 kame hoekapp d staat van onderh., woonopp De oo p on e e aagp De oo p on e e aagp De oo p on e e aagp De oo p on e e aagp De oo p on e e aagp De Noord. Het appartement is gelegen op de appartement is 70 m2 groot en beschikt overgoed onder3e verdieping en beschikt over een royale en beschikt over prachtige kamer-en-suite met t.t. heeft een gezellige voortuin en een goed onwoonlocatie gelegen, onderwoonlocatie gelegen, goed onderwoonlocatie gelegen, woonlocatie gelegen, goed ondergelegen, goed onder380 m³een en isinhoud gelegen op een ruim 380 m³ en heeft is gelegen een ruim 380 m³woning en iswoning gelegen op een ruim inhoud won ng aan de voowoonlocatie en ach e z de Ru me s ee vo e d ep ng Nab wgoed nke cen um Ko Ambach 380 m³enen ca. is gelegen eengrond. ruim heeft een woning heeft van circa woning eenop inhoud van heeft een inhoud heeft een inhoud van circa d 3v woonlaag van dit luxe complex met een moderne keuken, badkamer en toiletmet lichte woonkamer doorloop naar de eetkatuin (35 meter diep), moderne keuken vier grond. derhouden achtertuin (10m) op hetcirca zuidoosten. met terras op het000 zuiden en uitzicht op de rivier partement (1965) op de eerste verdieping. Heteerstebed partement. Het appartement iswoning gelegen op de199.000,-k.k. 460 m2 op eigen De woning woning gel. op 151 m² en eigen De woning Bieden-vanaf-prijs € Bieden-vanaf-prijs €met 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs €000 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. €€199.000,-k.k. oo z en woonkame me e kenv oe de en en open keu Op een hoek bed s ge egen waa doo vee p vacyBieden-vanaf-prijs aag € 217 000 aag 217 000 bed aag € 217 000 bed aag € 217 bed aag € 217 perceel eigen grond van 180 m². perceel eigen grond van 180 m². perceel eigen grond van 180 m². pC perceel eigen grond van 180 m². priveparkeerplaats. De ruimte, ligging en het een zeer ruime doorzon woonkamer (30 m2) mer en toegang tot het balkon (zuiden). Ruime royale slaapkmrs en twee badkmrs. De woning De woning beschikt over een vrijwel nieuwe en w houden hoekwoning in de kindvrienhoekwoning inmaken de kindvrienhouden hoekwoning inI Jeen de kindvrienhouden hoekwoning in de kindvrienhouden hoekwoning in de kindvrienO HTe 380enm³ enmet is Zgelegen een ruim 380 m³ is gelegen een ruim 380 isgelegen op 380 m³tot en is gelegen op ruim OC K 380 m³ en is op Z UD W N Dover R E C HT W I J N Disop R C Hjaren Teen Zeen Wen I Jgoed ND R E C Hkeuken Top en ZW I J Nm³ D Ren E C Hgelegen TEVE RK p ken 4 oya e s aapkame s zo de me dakka & een ds u z ch is 70 He emen over afwerkingsniveau 3e De Noord. Het appartement is gelegen opvde en we appartement m2 appa groothouden en beschikt verdieping en beschikt over een royale beschikt prachtige kamer-en-suite t.t. heeft gezellige voortuin en ondit een fantastisch met toegang heten balkon via openslaande keuken, drie slaapkamers een badkamer. deE laatste geheel gemoderniseerd. luxe uitgevoerde badkamer en vier R UD HO HO m Vgrond van D ORBE ORBE appartement. deuren. slaapkamers. R VO a e pe Ko om een dea e won ng voo een swoonwijk ecen e Sterrenburg k gemode n d en deaa voo UUR DER VO 3.see Dekeuken, delijke woonwijk Sterrenburg 3. De met doorloop delijke Sterrenburg DeVE delijke woonwijk Sterrenburg 3. De delijke woonwijk Sterrenburg 3. gez De n van ditdelijke ONDE ON perceel eigen grond van 180 m². perceel grond vank.k. 180 m². De oorspronkelijke perceel eigen 1 perceel eigen grond van 180meter m².3. RH € 439.000,k.k. € 195.000,€perceel 245.000,k.k. HTwoonwijk p D De vraagprijs De oorspronkelijke vraagprijs vraagprijs De oorspronkelijke vraagprijs OCHT eerste woonlaag luxe complex met een moderne badkamer en toilet en NIEUW lichte woonkamer eetkatuin (35 diep), moderne keuken enoorspronkelijke vier derhouden achtertuin (10m) op heteigen zuidoosten. RK RKOCde eigen grond 1van VE VEnaar e as Een hu s n pe ec e s aa van onde houd me p een k ska e en he k e ne gez n Ko om d kec IN VERKOOP! NIEUW IN VERKOOP! Thorbeckelaan 1 Ellingtonstraat 42 Westpier 3 Van Oldenbarneveltlaan B eden vana p s € 199 000 k B eden vana p s € 199 000 k k B eden vana p s € 199 000 k k B eden vana p s € 199 000 k k B eden vana s € 199 000 Dvoo bedraagt € k.k. bedraagt € 217.000,-k.k. bedraagt € 217.000,-k.k. b € 217.000,-k.k. De hoekwoning is217.000,-o.a. van De hoekwoning is o.a. voorzien van De hoekwoning is o.a. De hoekwoning isbedraagt o.a. voorzien woning een inhoudeen van circa woning heeft een inhoud van circatot het balkonwoning heeft een inhoud van van circa woning heeft eenvoorzien inhoud van circa woning heeft een inhoud van circa T Ewoonkamer KOO P mode n wooncom o e heeft be ekken priveparkeerplaats. De ruimte, ligging en het zeer ruime doorzon (30 m2) mer en toegang (zuiden). Ruime royale slaapkmrs en twee badkmrs. De woning De woning beschikt over een vrijwel nieuwe en PA P E N D R E C H T PA P E N D R E C H T PA P E N D R E C H T hoekwoning PA P E N E C Hd T vo De isD Ro.a. T exc parkeerp sis gelegen CHT 380 m³ en is gelegen Vraagprijs Vraagprijs Huurprijs Vraagprijs luxe Bieden vanaf € 200.000,€ 299.500,k.k. € 119.000,k.k. € 750,per maand € een 375.000,k.k. k.k. OCHop Otot K K dakopbouw, 3 slaapkamers, De dakopbouw, 3 vier slaapkamers, luxe De dakopbouw, 3 slaapkame dakopbouw, slaapkamers, luxe Degeheel R 380 m³ng enmoe is gelegen op een ruim op eendrie ruim m³ en is3gelegen oplaatste een ruim 380 m³Uaa en op 380 m³ en is gelegen een ruim Westeind 171a ruim Trompstraat 26 Jacob van Ruysdaelstraat 48 Kerkbuurt 42 ER Emet w V maken dit een fantastisch het balkon via openslaande keuken, slaapkamers en 380 een badkamer. isen de jaren luxe uitgevoerde keuken en badkamer en Deze won u echV gez en toegang Deze won ng moe u ech en Deze won ng moe u ech gez Dezegemoderniseerd. won ng moe u ech gez Deze won ng moe u ech gez afwerkingsniveau en D Goed onde houden hoekwon ng g gez o e zonn ge UDme Ozonde Bieden-vanaf-prijs € en 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. HOzonde H dakopbouw, 3 een slaapkam Eb hebben Op b zonde ge LT e deM A N N hebben OOp ge e de hebben woning Op b zonde ge e de van circa hebben b ge e de hebben Op b zonde ge e de BEheeft WnA Rperceel ReBge De ge woning een inhoud van circa woning€heeft inhoud Bm v heeft inhoud OOOp O een R u goed Op de gEond oya grond e chonde e woonka perceel eigen grond van 180begane m². Owoon perceel eigen van 180 m². woon perceel eigeneen grond van 180 m².Owoon eigen grond van 180 m². woning heeft een inhoud van circa V perceel grond vanonde 180 m². woon oca e ge egen onde oca egen goed oca egen goed onde e ge egen goed onde U woon oca eigen e ge egen goed appartement. deuren. slaapkamers. RV ER oca U D D H p N N k.k. R houden hoekwon ng n de k ndv en houden hoekwon ng n de k ndv en houden hoekwon ng n de k ndv en houden hoekwon ng n de k ndv en houden hoekwon ng n de k ndv en T T E H H woning heeft een inhoud me me eenKp open keuken Op de 1e ve Cak sche 380 m³ is gelegen op een ruim 380 m³ en is gelegen op e Vvande ke woonw 380hoekwoning m³ken is gelegen opDe een OC van Ovan de ke k S e is enbu g 3 V De de keDe woonw k S e enbu g 3 De S e enbu 3 de ke woonw k S e enbu is g 3 De de woonw k S e g 3 De van Dewoonw hoekwoning o.a. voorzien hoekwoning is van o.a. voorzien De is g o.a. voorzien Deen hoekwoning o.a. voorzien van380 m³ en is gelegen op een ruim Dekehoekwoning is enbu o.a. voorzien ERKruim EuRme won ng hee een nhoud van 2 c ca won ng hee een comp nhoud ee cnge ca ca won ng hee een nhoud vanNIEUW c ca d ep ng s aapkame s en ch e won ng hee een nhoud van c V won ng hee een nhoud van c ca IN VERKOOP! IN VERKOOP! HTNIEUW HT HT Dop1 perceel eigen grond van 180 m². perceel eigen grond van 180 m². perceel eigen grond van M A K E L A A R S perceel eigen grond van 180 m². OC OC OC 380 m³ en is gelegen 380 m en s ge egen op een u m 380 m en s ge egen op een u m 380 m en s ge egen op een u m 380 m en s ge egen op een u m 380 m en s ge egen op een u m RK RK RK VE VE VE dakopbouw, 3badkame slaapkamers,Op luxe de De 2e ve dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De m d ep ng een g o e s aap www.hypotheekshop.nl/dordrecht/johandewittstraat O000 denbarneve t aan 1 380 m bed aag Van € 217 k k

Kort Ambacht aan 209

O

CH

WALTMANN VOOR AL UW WOONWENSEN VERKO www.hypotheekshop.nl/dordrecht/johandewittstraat VOOR AL € 299.500,- k.k. WALTMANN € 119.000,€ 750,- per maandUW WOONWENSEN € 375.000,- k.k.Vanaf € 200.000,k.k. Uw huis verkopen? G e zo ch t:€k.k. 439.000,- k.k. € 195.000,- k.k. € 245.000,k.k. € 175.000,BEL ONS! v.o.n.

RKOOP! B eden

N RS

t 48

Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k.

Sfeervolle, ruime, vrijstaande, levensloop bestendige villa met garage op ruim perceel. Wng is v.v 5 slaapkmrs op verd., waarvan 1 op beg.gr. Kamer op beg.gr kan ook goed dienen als werk/praktijkruimte evt i.c.m. de garage. Zeer interessant voor een grote doelgroep!

NIEUW IN VERKOOP! Vraagprijs

is altijd gratis!

woni nge n W

m w A m

w m

w

pe cee

m w

m & N

U

e gen g ond van 180 m

U

w

m

m

N

m

De hoekwon s o en a voo z en van Deze won ng moe u ech ng gez dakopbouw 3 se aapkame s uxe De hebben Op b zonde ge de won ng hee een nhoud van c ca woon oca e ge egen goed onde 380 m en s ge egen op een u m peng cee n e gen g ond vanen 180 m houden hoekwon Z W Jde N Dk R ndv ECHT de ke woonw kDe S oo e sp enbu De s onke g ke 3 v aagp Tho aan 1 bed aag becke € 217 000 k k won ng hee een nhoud van c ca 380 m en s ge B egen op een u m eden vana p s € 199 000 k k pe cee e gen g ond van 180 m De hoekwon ng s o a voo z en van dakopbouw 3 sDaapkame s T uxe De ORDRECH won ng hee een nhoud van c ca g 18 u m 380 m en s ge Schu egenenbu op een pe cee e gen g ond van 180 m

elt en

pe cee

w D

w

D

D

W

w w

m m

w

B

w

e gen g ond van 180 m

pe cee

R

m m

m

en!

A AT 4 1

m

m W

m

Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k.

Keurig geschakelde woning, te betrekken zonder te verbouwen & bovenal zeer gunstig geprijsd! Perfect onderhouden, parkeerplaats op eig.terrein, ruime woonkmr, moderne keuken (2009), zonnige tuin zuid/west, drie slaapkmrs, moderne badkamer (2007). Deze woning bezit alles voor een optimaal leefgenot!

Ruime,comfortabele woning, op prachtige locatie nabij de rivier De Oude Maas. Deze woning biedt veel ruimte. Van alle gemakken voorzien! Moderne keuken met diverse inbouwapp., tuingerichte woonkmr, 3 slaapkmrs, aparte wasruimte, luxe badkamer, zonnig dakterras. Garage is separaat te koop :

NIEUW IN VERKOOP!

Vraagprijs € 19.500,-- k.k.

w

Instapklare, ruime en lichte hoekwon aan de voor- en achterzijde. Ruime s woonkamer met eikenvloerdelen en ken, 4 royale slaapkamers, zolder m pel. Kortom: een ideale woning voor Een huis, in perfecte staat van onder modern wooncomfort!

Vraagprijs

D

V

e gen g ond van 180 m

BEL ONS!

Uw huis verkopen? Eerste gesprek ONS! is altijd gratis! Koppelt m

G

D

m

m

E

m

K m K m m

D

w

P

w D

pe cee e gen g ond van 180 m De hoekwon ng s o a voo z en van dakopbouw 3 s aapkame s uxe De V aagp s € 295 000 k won ng hee een nhoud van c ca 380 m en s ge egen op een u m pe cee e gen g ond van 180 m ZW JNDRECHT De oo sp onke ke v aagp s O000 denba aan 1 bed aag Van € 217 k kneve

De hoekwon ng s o a u voo z en van ng s s o a voo z en Deze won ng moe ech gez en De we kkame en sepa a hoekwon e was en ook u m e van dakopbouw 3b s aapkame uxe e Dede dakopbouw 3 s aapkame s uxe De hebben Op zondes ge won ng hee een nhoud van c ca won ng hee een nhoud van c ca woon ge egen goed 380oca m en e s ge egen op een u m onde 380 m en s ge egen op een u m pe ceehoekwon e gen g ond van 180 m k ndv pe cee e gen g ond van 180 m houden n de en Z W J N D R Eng CHT ZW JNDRECHT de De ke woonw k S e enbu g 3 De oo sp onke ke v aagp s De oo sp onke ke v aagp s E ng ons aa k42 Wes p e 3 bed aag € 217 000 k bed aag € 217 000 k k won ng hee een nhoud van c ca 380 m en s ge egen op een u m B eden vana p B eden vana p s € 199 000 k k s € 199 000 k k pe cee e gen g ond van 180 m De hoekwon ng s o a voo z en van dakopbouw uxe D De D O R D R E C3 Hs T aapkame s ORDRECHT won ng hee een nhoud van c ca Schu enbu g 18 380 m en s ge egen op een u mSchu enbu g 18 pe cee e gen g ond van 180 m M

w

Deze woning moet u echt gezien hebben!! Op bijzonder geliefde D m woonlocatie gelegen, goed ondermin de kindvrienhouden hoekwoning HOOG R M wdelijkem m w woonwijk Sterrenburg 3. De woning heeft een inhoud van m m w mcirca 380 m³ en is gelegenw op een ruim m m m 180 m². E &perceel eigen grond Gvan m De hoekwoning is o.a. voorzien van dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De woning heeft een inhoud van circa pe cee e gen g ond van 180 m 380van m³ en is gelegen op een ruim De hoekwon ng s o a voo z en perceel eigen grond van 180 m².

dakopbouw 3 spaapkame s uxe pe De Huu s k € 865 maand won ng hee een nhoud van c Prachtig ca 3-kamer appartement van 125 m2

We horen namelijk graag eerst wat je BEL wensenKoppelt zijn. wensen

B eden vana

p

s € 199

DORDRECHT

Schu

w

enbu g 18

m

De oorspronkelijke vraagprijs

met terras op het zuiden k.k. en uitzicht op de rivier 380 m en s ge egen op een u m bedraagt € 217.000,-De Noord. Het appartement is gelegen op de pe cee e gen g ond van 180 m eerste woonlaag van dit luxe complex met Z W J N D R E C HBieden-vanaf-prijs T € 199.000,-k.k. priveparkeerplaats. De ruimte, ligging en het De oo sp onke ke v aagp s Ko Ambach aanafwerkingsniveau 209 maken dit een fantastisch appartement. bed aag € 217 000 k k

NIEUW VERKOOP! Sfeervolle, ruime, vrijstaande, levensloop Keurig geschakelde woning, te IN betrekken zon000 k k B eden vana p s € 199 000 k k Vraagprijs bestendige villa met garage op ruim perceel. der te verbouwen & bovenal zeer gunstig ge€ 299.500,k.k. Wng is v.v 5 slaapkmrs op verd., waarvan 1 op prijsd! Perfect onderhouden, parkeerplaats op D O R D R E C H T beg.gr. Kamer op beg.gr kan ook goed dienen eig.terrein, ruime woonkmr, moderne keuken als werk/praktijkruimte evt Schu i.c.m. de garage. (2009), zonnige tuin zuid/west, drie slaapkmrs, enbu g 18 Zeer interessant voor een grote doelgroep! moderne badkamer (2007). Deze woning bezit alles voor een optimaal leefgenot! w V m m

R

m

N

w

m

K

Am

Deze woning moet u echt gezien hebben!! Op bijzonder geliefde woonlocatie gelegen, goed onderhouden hoekwoning in de kindvriendelijke woonwijk Sterrenburg 3. De woning heeft een inhoud van circa 380 m³ en is gelegen op een ruim perceel eigen grond van 180 m². De hoekwoning is o.a. voorzien van dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De woning heeft een inhoud van circa 380 m³ en is gelegen op een ruim perceel eigen grond van 180 m².

Deze woning moet u echt gezien hebben!! Op bijzonder geliefde woonlocatie gelegen, goed onderhouden hoekwoning in de kindvriendelijke woonwijk Sterrenburg 3. De woning heeft een inhoud van circa 380 m³ en is gelegen op een ruim perceel eigen grond van 180 m². De hoekwoning is o.a. voorzien van dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De woning heeft een inhoud van circa 380 m³ en is gelegen op een ruim perceel eigen grond van 180 m².

Zeer fraai afgewerkt, instap klaar 2-kamer apDe oorspronkelijke vraagprijs partement (1965) op de eerste verdieping. Het bedraagt € 217.000,-k.k.

Op gunstige locatie gelegen ruim 5- kamerap- De oorspronkelijke Schitterend gel. vrijstaande dijkwonin De oorspronkelijke vraagprijs vraagprijs partement. Het appartement is gelegen op de bedraagtmet ca. 460 m2 eigen bedraagt € 217.000,-k.k. € 217.000,-k.k. grond. De won

een moderne keuken, badkamer en toilet en Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k.

lichte woonkamer met doorloop naar de eetkatuin (35 meter diep), moderne keuke Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k.

€ 298.000,- k.k.

appartement is 70 m2 groot en beschikt over een zeer ruime doorzon woonkamer (30 m2) met toegang tot het balkon via openslaande D RBEHOU deuren. ER VOO

KOCHT

m

w

w

m

K

m

m

m

O &

m

w

w

w

H

m

3e verdieping en beschikt over een royale en

beschikt over prachtige kamer-en-su

mer en toegang tot het balkon (zuiden). Ruime keuken, drie slaapkamers en een badkamer.

royale slaapkmrs en twee badkmrs. D is de laatste jaren geheel gemoderni

RD

VERHUU

OND

aan Eerste gesprek We horen namelijk wonen! 078 6205777 is altijd gratis! MAKELAARS € 298.000,- k.k. m

Deze woning moet u echt gezien hebben!! Op bijzonder geliefde woonlocatie gelegen, goed onderhouden hoekwoning in de kindvriendelijke woonwijk Sterrenburg 3. De woning heeft een inhoud van circa 380 m³ en is gelegen op een ruim perceel eigen grond van 180 m². De hoekwoning is o.a. voorzien van dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De woning heeft een inhoud van circa 380 m³ en is gelegen op een ruim perceel eigen grond van 180 m².

ONDER

VOORBE

VER VER N Ruime,comfortabele woning, op prachtige locaInstapklare, ruime en lichte hoekwoning, tuin Vraagprijs Huurprijs € 750,Vraagprijs tie nabij de rivier€De Oude Maas. Deze woning aanper de vooren achterzijde. Ruime sfeervolle 119.000,k.k. maand € 375.000, V biedt veel ruimte. Van alle gemakken voorzien! woonkamer met eikenvloerdelen en open keu Moderne keuken met diverse inbouwapp., ken, 4 royale slaapkamers, zolder met dakkatuingerichte woonkmr, 3 slaapkmrs, aparte pel. Kortom: een ideale woning voor een gezin www.hy wasruimte, luxe badkamer, zonnig dakterras. Een huis, in perfecte staat van onderhoud me Garage is separaat te koop : modern wooncomfort!

WA LT M A N N MAKELAARS

m

KOCHT

Uw

wensen aan graag eerst wat je wonen! aan We horen namelijk Gratiszijn. waardebepaling! E wensen graag eerst wat je wonen! wensen i wensen zijn. Eerste gesprek DUIDELIJK VERHAAL wensen W aan is altijd gratis! Koppelt g www.waltmann.com aan w WeDUIDELIJK horen namelijk 07 Koppelt VERHAAL www.waltmann.com wensen wonen! wonen! wensen Koppelt Tevens vest g ngen n Papendrecht en Zw ndrecht graag eerst wat je aan Eerste wensen zijn. aan wonen! wensen is altij WWW.WALTMANN.COM Grat wonen! aan Koppelt www.waltmann.com www.waltmann.com wensen Ee wonen! ONs VHT aagp

VERKOC

€ 439 000

k k

s € 195 000 k k N EUW N VERKOOP

V aagp

V aagp

s

E m

w

k k

€ 245 000

PA PE N moe D R Eu C H T gez en A Png EN D Ru Eech CHT P Ang PE N Du Rech ECH T en Deze P won moe gez en Deze won moe gez Deze won ng ech Vraagpr s B eden vana hebben Op b zonde hebben Op b van zonde ge e des hebben Op b 171a zonde ge e de Wes e nd T omps aa 26 ge e de Jacob Ruysdae aa woon oca e ge egen goed onde woon oca e ge egen goed onde woon oca e ge egen goed onde houden hoekwon ng n de k ndv en houden hoekwon ng n de k ndv en houden hoekwon ng n de k ndv en de ke woonw k S e enbu g 3 De de ke woonw k S e enbu g 3 De de ke woonw k S e enbu g 3 De won ng hee een nhoud van c ca won ng hee een nhoud van c ca won ng hee een nhoud van c ca 380 m en s ge egen op een u m 380 m en s ge egen op een u m 380 m en s ge egen op een u m pe cee e gen g ond van 180 m pe cee e gen g ond van 180 m pe cee e gen g ond van 180 m De hoekwon ng s o a voo z en van De hoekwon ng s o a voo z en van De hoekwon ng s o a voo z en van dakopbouw 3 s aapkame s uxe De dakopbouw 3 s aapkame s uxe De dakopbouw 3 s aapkame s uxe De hypo n /dordrech /cohandew s raa won ng hee een nhoud van ca won ng hee een nhoud van c ca won ng hee een www nhoud van c ca heekshop 380 m en s ge egen op een u m 380 m en s ge egen op een u m 380 m en s ge egen op een u m pe cee e gen g ond van 180 m pe cee e gen g ond van 180 m pe cee e gen g ond van 180 m

k k

48

m

HT

m

K

HT

VERKOC

m

VERKOC

Johan de Wittstraat 168, Dordrecht. (078) 613 54 33

Png AP END REC HT PA PEN RE CH T Deze won moe u ech gez en Deze won ng moe uD ech gez en hebben Ke Op kbuu b zonde42 ge e de hebben Op b zonde ge e de Beukmo en 21 woon oca e ge egen goed onde woon oca e ge egen goed onde houden hoekwon ng n de k ndv en houden hoekwon ng n de k ndv en houden hoekwoning in de kindvrienhouden hoekwoning in de kindvriende ke woonw k S e enbu g 3 De de ke woonw k S e enbu g 3 De won ng hee een nhoud delijke van c ca won c ca 3. De www.hypotheekshop.nl/rentevergelijker delijkenhoud woonwijkvan Sterrenburg woonwijk Sterrenburg 3.ng De hee een 380 m en s ge egen op een u m m en s ge egen op een u m heeft een inhoud heeft een inhoud380 van cee circa pe cee e gen g ond van woning 180 m pe e genwoning g ond van 180 m van circa Hoe blijf je als huizenkoper het overzicht houden De hoekwon ng s o a voo z en van De hoekwon ng s o a voo z en van 380 m³ en is gelegen op een ruim 380 m³uxe en isDe gelegen op dakopbouw een ruim dakopbouw 3 s aapkame als s het 3Laat s aapkame s uxe De gaat om hypotheken? vastgoedcert Dat is lastig. ons won ng hee een nhoud perceel van c eigen ca grond van won ng hee een nhoud van van c ca perceel eigen grond 180 m². 180 m². daarom voor jou hypotheekshoppen. vergegecertifi 380 m en s ge egen op een u m 380 m en Wij s ceerd ge egen op een u m is o.a.m voorzien van hoekwoning is o.a. voorzien vanen pe cee e gen g ond van De 180 m pe cee evoorwaarden genDe g hoekwoning ond van 180 lijken hypotheken, rentetarieven

houden hoekwoning in de kindvrien-

houden hoekwoning in de kindvrien-

h

33. s s d Onde aan de W e d ech se Zeed k s aa deze v ge Op 1e vewoonwijk d ep ng van k e3.nscha g delijke appawoonwijk emen en delijke Sterrenburg De Sterrenburg Depkm Sfeervolle, ruime, vrijstaand Onafhankelijk advies nodig? heeft een inhoud van onde circa houden woning een inhoud van o circa e op dew egen won ng op een pe cee van 372 m2 De won ng compwoning ex ge egen pe ec 3 heeft kame ap villaruim met garage 380 m³ en is gelegen op een ruim 380 m³ en isbestendige gelegen op een 3 s pkm s m besch k ove een woonkeuken sepe a e v ng n pa emen genvan pa180 kee u me begrond g ngvan 1802m². perceel me eigenegrond m².p aa s en perceel eigen Wng is v.v 5 slaapkmrs opp v De hoekwoning o.a. voorzien van Dem hoekwoning D 2e van ve d ep n pand ge ga age 3 s aapkame s u me 2e ve d ep ng He appa emen isoppe v ak e c ca 78 s voo is z o.a. en voorzien € 298 000 k k beg.gr. Kamer op beg.gr ka dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De d dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De P m ke v aagp m m w m O m m w alle aanbieders. M Maak een afspraak vastgoedcert De oo sp onke ke v aagp s De oo sp onke ke v aagp s De oo spSonke ke v aagpvan svrijwel De oo sp onke keop v aagp s De oo sp onke s waa nog 2 kame s gemaak kunnen wo den Deze van een comp e e keuken en badkame n ch ng www.hypotheekshop.nl/dordrecht/johandewittstraat m m H m H m m m D w w m D w ceerdinhoud van circa woning heeftkeen woning heeft een inhoud van circa woninggecertifi heeft een woning heeft een inhoud van circa bed aag € 217 000 k k bed aag € 217 000 k k bed Kantoor aag € 217 000 k k bed aag € is 217 000 k inhoud van circa bed aag € 217 000 k k hypotheekshop.nl. Het eerste gesprek voor onze Waltmann Makelaars Dordrecht, Johan de Wittstraat 168 , T 078 613 43 11 D N H m m m m m als werk/praktijkruimte evt w i waltmann Makelaars Kantoor Dordrecht, de 168 T€is078 613 11 rekening! 380 en gelegen op een ruim 2 s aapkame 380 m³ en issgelegen ophee een ruim 3 380 m³ ng envan is Johan gelegen op een w m m m w m m m m 43 won kee nB u sTekende s aam³ van onde houd en een k e as 380 m³ en is gelegen op een ruim Kantoor Zwijndrecht, Laan 8Wittstraat ,ruim 078 620 57 77 B eden vana p s € 199 000 k k B eden vana p ms € 000 kve k Walburg eden vana p s 199 000 k k B eden vana p € 199 000 kmk D m NTSOEN m w m mD O R Dm w m D w D w w w WA N T J Ps L A 11 REC H T 199 000 k k R m B eden vana p sm€ 199 Waltmann Makelaars Kantoor Dordrecht, Johan de Wittstraat 168 , T 078 613 43 11 perceel van 180 Dordrecht m². perceel eigende grond vanDordrecht, 180 m². perceel eigen grond van 180 m².voor perceel eigen grond van Zeer interessant een pg VRAA Kantoor • Johan Wittstraat 168 • T 078 613 43 11 w m m m m m Kantoor Papendrecht, Jan m Steenlaan 11180 , Tm². 078 644 21 10 eigen grond waltmann Makelaars Kantoor Johan de8Wittstraat UD UD Kantoor Zwijndrecht, Laan van Walburg , T 078 620 168 57 77T 078 613 43 11 ORBEHO ORBEHO

G rat is wa arde be p a li ng!

Prachtig 3-kamer appartement van 125 m2 Zeer fraai afgewerkt, instap klaar 2-kamer ap- De oorspronkelijke Op gunstige locatie gelegen ruim 5- kamerap- De oorspronkelijke Schitterend gel. vrijstaande dijkw De oorspronkelijke vraagprijs vraagprijs vraagprijs De oorspronkelijke vraagprijs met terras op het zuiden k.k. en uitzicht op de rivier partement (1965) op de eerste verdieping. Het bedraagt partement. Het appartement ca. 460 m2 eigen bedraagt € 217.000,-k.k. € 217.000,-k.k. is gelegen op de bedraagtmet € 217.000,-k.k. grond. De bedraagt € 217.000,-De Noord. Het appartement is gelegen op de 168, Dordrecht. appartement is 70 m2 groot en beschikt over 3e verdieping en beschikt over een royale en beschikt over prachtige kamer-e Johan de Wittstraat (078)complex 613 54 33 eerste woonlaag van dit luxe met een moderne keuken, badkamer en toilet en lichte woonkamer met doorloop naar eetkatuin (35 meter diep), moderne k www.waltmann.com W de A LT MA NN Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € €199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. www RHUURD 298.000,VERKOCHT Prachtig 3-kamer appartement van 125 m2toegang Zeer fraai het afgewerkt, instap 2-kamer apOp gunstige locatie gelegen ruim 5-royale kamerap- De Schitterend vrijstaande dijkwoning (1925) VERKOCHT VERKOCHT €badkm 595 VRAAGPR JS € 349 000 K K klaark.k. VRAAGPR JS 175 000 KNIEUW K gel. priveparkeerplaats. ligging en eenVE zeer ruime doorzon woonkamer (30 m2) mer en tot balkon (zuiden). Ruime slaapkmrs en O P E N H U SDe 1ruimte, O K TO BE Rhet 2 016 De oorspronkelijke vraagprijs DeVERKOCHT oorspronkelijke vraagprijs oorspronkelijke vraagprijs D De oorspronkelijke vraagprijs Tevens vestigingen in Papendrecht en€Zwijndrecht INtwee VERKOOP met terras op het zuiden en uitzicht op de rivier partement (1965) op de eerste verdieping. Het partement. Het appartement is gelegen op de bedraagtmet ca. 460 m2 eigen M A K E L A A R S bedraagt € 217.000,-k.k. 000 € 217.000,-k.k. grond. De woning b € 217.000,-€ 299 500 k k € 119 000 k k € 750 pe maand € bedraagt 375 000 k k.k. k € 200 k kbedraagt € 217.000,-- k.k. De Noord. Het appartement is gelegen op de appartement is 70 m2 groot en beschikt over 3e verdieping en beschikt over een royale en beschikt over prachtige kamer-en-suite met t.t Duidelijk verhaal Exc us eve 2 onde 1 kap won ng us g ge egen en medit v een u z ch naa he Wan pa k met n getoegang e de v aw k nab afwerkingsniveau maken fantastisch tot het balkon via openslaande keuken, drie slaapkamers en een badkamer. is de laatste jaren geheel gemo D U eerste woonlaag van dit luxe complex met een moderne keuken, badkamerWWW.WALTMANN.COM en toilet en lichte woonkamer met doorloop naar de eetkatuin (35 meter diep), moderne keuken en vier HO Bieden-vanaf-prijs he s adscen um Deze n 1957 gebouwde won ng s beg n a en 90 op d ve se pun en s e k ve be e d De won ng Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. B € 199.000,-k.k. Johan de Wittstraat 168 | 3311KJ Dordrecht | T. (078) 613 54 33 | dordrecht1320@hypotheekshop.nl O priveparkeerplaats. De ruimte, ligging en het een zeer ruime doorzon woonkamer (30 m2) mer en toegang tot het balkon (zuiden). Ruime royale slaapkmrs en twee badkmrs.V wonin OORBE We namelijk s voo z en van een aanbouw horen e p aa se van de begane g ond waa doo e een zee an e woonkame me we k vastgoedcert appartement. deuren. ER DeO afwerkingsniveau maken dit een fantastisch met toegang tot het balkon via openslaande keuken, drie slaapkamers en een badkamer. is de laatste jaren geheel p ek van o aa c ca 70 m s NDgemoderniseerd. NDER V UD UD m

N EUW

V aagp

Eerste gesprek is altijd gratis! R T ONDE

VERKOCH

N VERKOOP s

V aagp

VO

s

graag eerst wat je NIEUW IN VERKOOP! wensen zijn.

ge ea see d E s evens een u me npand ge schuu een b keuken en een w nke de ge ea see d De won ng be sch k o a ove een ne e keu ken open haa d en gashaa d 3 s pkm s badkm sepa aa o e op de 1e ve d ep ng en 2 s pkm s me dakkape op de 2e ve d ep ng

Waltmann Makelaars

Huu p

s

DUIDELIJK VERHAAL R T ONDE

VERKOCH

OCHT Wgecert A LTficeerd ME ARNKN

V M A K E L AARS WA LT M A N N

O

AKE AA RS Kan oor Dordrech Johan de W s raaM168 T L078 613 43 11

VO

m

N EUW

Kantoor Papendrecht, Jan Steenlaan 11 , T 078 644 21 10

N VERKOOP

De hypotheekrente is momenteel historisch laag en de UURD h stor sch hUaag H R E € 439 HT O RD en g en De hypotheekrente s momentee de V OCVraagprijs huizenprijzen lijken de bodem wel te Visc hebben histor RKde ERH Ulaa VEbereikt. menteel mo is168, teken Johan de Wittstraat ren ek the pozenpr hyhu zen deDordrecht. bodem we te hebben bere kt vastgoedcert De kt. Eerste gesprek rei be en bb he l te we h nde D k.k. h h De sW momentee stor sch aag de (078) 613k.k. 54 33en dem Dat biedt kansen! bo gecert ficeerd €hypotheekrente 299.500,€ 119.000,€ 750,per en maand € 375.000,- k.k lijk en Dat b edt kansen rijz np isize altijd gratis! hu

V aagp

s

B

www hypo heekshop n

appartement.

d

n

n

do d ech

deuren.

ohandew

Vraagprijs

s HOaa BE

R VOOR

HT ONDE

VERKOC

NIEUW IN VERKOOP!

Johan de W s raa 078 613 54 33

168

hu zenpr zen

Vraagprijs

Huurprijs

Vraagprijs

PA P E N moet D R EuCech HT Deze woning

Vraagprijs 375.0g hebben!!€ Op bijzonder

ken de bodem we te hebben bere kt

Dordrech

BEHO

R VOOR

HT ONDE

VERKOC

Kantoor • Johan deZwWndrech ttstraat 168 Wa • Tburg 078 43Vraagprijs 11 078 613 en! € 750,- per maand Vraagprijs Huurprijs kans €Dordrecht 299.500,k.k. € 119.000,k.k. Makelaars de8W613 168 43 11 dt t bie Da We horen namelijk Kan oorKantoor Laan vanJohan Tttstraat 078 620 57 77TWaltmann Dat b edt kansen ieswaltmann nodig? Dordrecht Makelaars Kantoor Dordrecht Johan de W ttstraat 168 DUIDELIJK VERHAAL n Dordrech graag eerst wat De Hypo heekshop b je Laa e n ormeren

a emen en 3 kame ap me be g ng s voo z en n ch ng

Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k.

Vraagprijs

is altijd gratis!

D m

m

Koppelt We horen U w h uis ve r namelijk k ope n? graag eerst wat je DUIDELIJK VERHAAL wensen wensen zijn. aan 078 6134 311 Koppelt wonen!Koppelt

78 613 43 11

R 2016

m

m w m

S m K w R m m w me ap De oo spSch e end v s aande 1925 Mode nke en u aagp s ekend onde houden eengez ns onke kege v aagp s d kwon ng De oo sp onke v s m m w & D O op de bed aag me ca 460 m2 e k gen De won won ng 000 ge op 151 won ng W m w ng P m V € 217 000 k g ond bed aag € 217 k k m e gen g ond De K mge kame w geze m mge voo M m a e en besch k ove p ach en su e me hee m een u n en een goed on w m m w m w m ee ka u n 35 me e d ep mode ne keuken en v e de houden ach D e uw n 10m op he zu doos en m m w m m B eden vana pr s € 199 000 k k B eden vana prm s € 199 000 k k Ru me oya e s aapkm s enN wee badkm s De won ng De won ng besch k ove een v we G n euwe en N EUW VERKOOP N EUW Nu VERKOOP V aagp ame s de aa s e a en gehee gemode n see d uxe gevoe de keuken en badkame en v es € 19 500 UD ORBEHO VO s aapkame s R DE

aand

Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k.

Deze woning moet u echt gezien Deze woning moet u echt gezien Deze woning moet u echt gezien Deze woning moet u echt gezien www.hypotheekshop.nl/dordrecht/johandewittstraat hebben!! Op bijzonder geliefde hebben!! Op bijzonder geliefde Op bijzonder hebben!! Op bijzonder geliefde Westeind 171a Trompstraat 26 Jacob van Ruysdaelstraat 48 hebben!!Kerkbuurt 42geliefde woonlocatie gelegen, goed onderwoonlocatie gelegen, goed onderwoonlocatie gelegen, goed onder woonlocatie gelegen, goed onderGratisD Owaardebepaling! DORDRECHT RDRECHT DORDRECHT DORDRECHT b dD PA P E N D R E C H T PA P E N D R E C H T € 298.000,k.k. perceelin eigen grond van woningin heeft een inhoud van circa woning heeft een inhoud van circa woning heeft eenappartement inhoud van circa woning heeft een inhoud van circa woning heeft een inhoud van circa houden hoekwoning in de kindvrienhouden in de kindvrienhouden hoekwoning de houden hoekwoning de kindvrienPrachtig 3-kamer van 125 m2 hoekwoning Zeer fraai afgewerkt, instap klaar 2-kamer ap- De oorspronkelijke Op gunstige locatie gelegen ruim 5- kamerap- De oorspronkelijke Schitterend De oorspronkelijke vraagprijs vraagprijs vraagp De oorspronkelijke vraagprijs Z W I N Dkindvrie R Egel. CBvrijsta H dST Vraagprijs € 299.500,V aagp s Huu p s V aagp s B d n n Kerkbuurt 42 Beukmo en 21 € 119:000 kisk5 € 750 380 pe met maand € 375 000 k ken € 200 000 k kHet appartement is gelegen Schuilenburg 18 Schuilenburg 18 Schuilenburg 18 J met Schuilenburg 18 380 m³ en isk.k. gelegen op ruim m³ en gelegen een m³ en is gelegen op een ruim 380 m³ is gelegen op een ruim LUCHTENBURG 9 JOHAN WAGENAARSTRAAT 41 WA 380 m³ en is gelegen op een ruim VR Aeen AG P R J S380 € 17 0 0 0opK Kruim terras op het zuiden en uitzicht op de rivier partement (1965) op de eerste verdieping. Het partement. op de ca. 460 m2 eigen bedraagtSterrenburg € 217.000,-- k.k. bedraagt €delijke 217.000,-- k.k. bedraagt € 217.000,-k.k. bedraagt € 217.000,-- k.k. gesprek delijke woonwijk 3. Deeigen delijke woonwijk 3.Eerste De woonwijk Sterrenburg 3. De delijke Sterrenburg perceel eigen grond3. vanDe 180 m². perceel eigen grond vanSterrenburg 180 m². perceel grond van 180 m². perceel eigen grond van 180 m². perceel eigen grond van 180woonwijk m². De Noord. Het appartement is gelegen op de appartement is 70 m2 groot en beschikt over 3e verdieping en beschikt over een royaleDe en oorspronkelijke beschikt overvraag prachtig W A L T M Alichte Nwoonkamer N Thorbeckelaan 1k.k WA L T Mmet ANN eerste woonlaag van dit luxe complex een moderne keuken, badkamer en toilet en met doorloop naar de eetka(35 metercirca diep), m WILLEMPrachtig DE3-kamer ZWIJGERSTRAAT 64 DADELGAARDE 17 VAN RENESSEBORCH 5 BAARS 14 bedraagt €tuin 217.000,-woning heeft een inhoud van circa woning heeft een inhoud van circa woning heeft een inhoud van woning heeft een inhoud van circa € 298.000,k.k. DORDRECHT DORDRECHT Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199 Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. is altijd gratis! Johan de W s raa 168 Dordrech appartement van 125 m2 Zeer fraai afgewerkt, instap klaar 2-kamer ap- De oorspronkelijke Op gunstige locatie gelegen ruim 5- kamerap- De oorspronkelijke SchitterendDe gel. dijkwoning uitstekend eengezinsMvrijstaande A Kligging ELA A priveparkeerplaats. ruimte, en hetR S (1925) een oorspronkelijke zeer ruimeModern doorzonen woonkamer (30onderhouden m2) E L A mer en toegang tot het balkon (zuiden). Ruime royale slaapkmrs en tw De oorspronkelijke vraagprijs vraagprijs vraagprijs De vraagprijs De oorspronkelijke vraagprijs M A K A R S met terras op het zuiden en uitzicht op de rivier partement (1965) op de eerste verdieping. Het partement. Het appartement is gelegen op de met ca. 460 m2 eigen grond. De woning woning gel. op 151 m² eigen grond. De woning 380 m³ €en is gelegen op een bedraagt ruim 380 m³ en is gelegen een ruim 380 m³ enen is gelegen opis deeen m³33en is gelegen een ruim afwerkingsniveau maken dit een fantastisch met toegang tot het balkon via openslaande keuken, drie slaapkamers een badkamer. laatste ruim jaren geh 078380 613k.k.54 bedraagtop € 217.000,-k.k. bedraagt 217.000,-k.k. € 217.000,-k.k. bedraagt € op 217.000,-k.k. bedraagt € 217.000,-EHOUD Exc us eve 2 Bieden-vanaf-prijs € 19 VOORBWe appartement. deuren. De Noord. Het appartement is gelegen op de is 70 m2M grootA en beschikt 3e verdieping en beschikt over een royale en beschikt over prachtige kamer-en-suite met t.t. heeft eenR gezellige voortuinhoren en een goed namelijk onW LT N Nover perceel HUURD T ONDE180 HENDRIK-IDO-AMBACHT HT OND eigen grond van 180 m². perceel eigen grond m². perceel eigen grondappartement vanA180 m². HENDRIK-IDO-AMBACHT HENDRIK-IDO-AMBACHT OCHvan RKOsCadscen n do dm². ech(10m) ohandew s perceel aa VER eigen grond van V180 Ehe eerste woonlaag van dit luxe complex met een moderne keuken, badkamer en toilet en lichte woonkamer met doorloop naar de eetka-HENDRIK-IDO-AMBACHT tuin (35 meter diep), moderne keukenwww en vierhypo derhouden achtertuin op het zuidoosten. VERKheekshop NIEUW IN VERKOOP! graag eerst wat je Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. Bieden-vanaf-prijs € 199.000,-k.k. s voo z en v priveparkeerplaats.De De ruimte, ligging en het een zeer ruime doorzon van woonkamer (30 m2) De hoekwoning mer en toegang tot het Ruime enINtwee badkmrs. De woning is o.a. De woning beschikt over een vrijwel nieuweDe en isbalkon o.a.(zuiden). voorzien vanroyale slaapkmrs De hoekwoning voorzien van hoekwoning is o.a. voorzien va hoekwoning is o.a. voorzien NIEUW VERKOOP! Eers HTvan pC ek o Mtoegang A KtotE A RHOSUD dakopbouw, KO wensen zijn. NIEUW IN uitgevoerde VERKOOP! keuken Vraagprijs afwerkingsniveau maken dit een fantastisch met het L balkon viaA openslaande keuken, drie slaapkamers en een badkamer. is de laatste jaren geheel gemoderniseerd. luxe en badkamer en vier € 19.500,-- k.k. VER OUD slaapkamers, Vraagprijs Huurprijs Vraagprijs € 299.500,k.k. € 119.000,k.k. € 750,- per3maand €al 3 slaapkamers, luxe De dakopbouw, luxe De dakopbouw, slaapkamers, luxe dakopbouw, 3 slaapkamers, luxe De D ORBEH 3 Vraagprijs ge ea see d is O OORBE R V V U appartement. deuren. slaapkamers. D O R D R E C H T R R E E U D D H R T ON € 439.000,- k.k. T ON Vraagprijs Vraagprijs Vraagprijs E € 195.000,k.k. € 245.000,k.k. H H C C V O O u me npan K K VER van circa woning heeft een inhoud van circa VER woning heeft een inhoud circa woning heeft een inhoud van circa woning heeft een inhoud We h NIEUW IN VERKOOP! NIEUWvan IN VERKOOP! b keuken e Koppelt Schuilenburg 18 graag 380 m³ en is gelegen op een ruim 380 en is gelegen ruim Deze woning 380 een 380 m³ en is gelegen op een ruim see d PA P E N moet D Rm³ EuCecht HT P Eop N D Reen CHT PA P Emoet N D uRecht E Cm³ H T en is gelegen PA Pmoet E N op D REC Hge T earuim Deze PA woning moet uEecht gezien gezien Deze woning u echt gezien D Deze woning gezien wens W A LT M A Nper N maand Vraagprijs Huurprijs Vraagprijs Bieden vanaf €perceel 299.500,k.k. grondVraagprijs 119.000,k.k.perceel € 750,€ 375.000,€ 200.000,k.k. DUIDELIJK VERHAAL wensen sch k o a oh hebben!! Op bijzonder hebben!! Op bijzonder geliefde Op bijzonder Op bijzonder h n dhebben!! W D geliefde dS h1k.k. OPEN HU OKTOBER 2016 OPEN HU 1 OKTOBER 2016 € 375.000,k.k. € 200.000,k.k.eigen grond van 180 m². Westeind 171a Trompstraat 26 geliefde Jacob vanS Ruysdaelstraat 48 hebben!! Kerkbuurt 42geliefde perceel eigen grond van 180 m². perceel eigen grond van 180 m². w eigen van 180€m². woonlocatie gelegen, goed onderwoonlocatie gelegen, goed onderwoonlocatie gelegen, goed onderwoonlocatie gelegen, goed onderken open ha R

CHT

t!

Ruim woonhuis (1971), in 2007 gemoderni-

171a T 078 613 43Westeind 11

woonlocatie gelegen, go Kan oor Papendrech Jan S een aan 11 T 078 644 21 waltmann 10 Makelaars Kantoor Johan ttstraat 078www.hypothee 613in 4 Dordre n8W er he overz ch houden opde Kantoor Zw ndrecht Laan van Wa burg Tec 078 620 168 57 77Thoekwoning eeksh houden d h cht De Hypoth b Dordrecht, eren rdr nform e wensen zijn. Laat Wal heekshop n Do DUIDELIJK VERHAAL po Hy De VRAAGPR JS: delijke woonwijk Sterrenb b Kanto Kantoor Papendrecht Jan Steen aan 11 T 078 644 21 10 ren Dordrech ndel waltm me heekshop en? Da s as g Laa ons Hypo or vastgoedcert De b n ormeren n e Du jk verhaal e Laa a La € 595 000 K K 0 K K woning heeft een inhoud ekshoppen W ceerd vergel m³ en is gelegen op gecertifi rhaa380 ve ag en de ide Du 078 613 54 33 dordrech 1320@hypo heekshop n verhaal Duidelijk Du del jklijk verhaal perceel eigen grond van DUIDELIJK VERHAAL www.hypotheekshop.nl/rentevergelijker de ar even en voorwaarden ereikt. W A LT M A N N De hoekwoning is o.a. vo ert t. Maak een a spraak op eeksho hypoth 078 613 5433 33 dor dordrech n p n dakopbouw, 3 slaapkam Onafhankelijk advies nodig? rs 132 vastgoedcert drecht1320@hypo rd M A0@ K E L A Aheekshop RS 54 dordrecht1320@hypotheekshop.nl 61333 (078) 613 (078) 54 gecert ficeerd woning heeft een www inhoud Hoe blijf je als huizenkoper het overzicht houden rs e gesprek voor43 onze 168 , T 078 s613 11 43 11 380 m³ en isWe gelegen op hore als het gaat om hypotheken? Dat is lastig. Laat ons 68 T 078 613 43 11 Wittstraat 168 T 078 613 43 11 vastgoedcert 7 77 8 , T 078 620 57 77 perceel eigen grond van Johan de Wittstraat 168, Dordrecht. Waltmann Makelaars www.waltmann.com Kantoor Dordrecht • Johan de W ttstraat 168Johan • T 078 613 43 168 11 T 078 613 43 11 10 waltmann Makelaars Kantoor Dordrecht de W ttstraat daarom voor jouKantoor hypotheekshoppen. Wijceerd vergegecertifi Waltmann Makelaars Dordrecht, Johan de Wittstraat 168 , T 078 613 43 11 www.waltmann.com graag e al Prachtig 3-kamer appartem Kantoor Dordrecht • Johan de W ndrecht ttstraat 168 • T 078 613 43 57 1177T 078 613 43 11 (078) 613 54 33 , T 078 644 21 10 waltmann Makelaars Kantoor Dordrecht de8W T evens vestigingen in Papendrecht en Zwi De oorspronkelijke vraag rhaal Kantoor Zwijndrecht, Laan vanJohan Walburg , Tttstraat 078 620 168 lijken hypotheken, rentetarieven en voorwaarden met terras op het zuiden k.k en bedraagt € wensen 217.000,-Papendrecht, Steenlaan van vrijwel alle Kantoor aanbieders. Maak eenJan afspraak op 11 , T 078 644 21 10 DUIDELIJK VERHAAL vastgoedcert De Noord. Het appartemen p.nl WWW.WALTMANN.COM h

n d

W

D

d

h

vastgoedcert gecert ficeerd

Kan oor Dordrech Johan de W s raa 168 T 078 613 43 11 Kan oor Zw ndrech Laan van Wa burg 8 T 078 620 57 77 Kan oor Papendrech Jan S een aan 11 T 078 644 21 10

Tevens vest g ngen n Papendrecht en Zw ndrecht

gecertificeerd

eerste woonlaag van dit luxZeker sinds 1963

Met onze hypotheekadviseurs wordt uw droomhuis werkelijkheid!  Voor Nieuwbouw hebben we zeer lage rente  Wij zijn de specialist voor hypotheken voor ondernemers

Bel ons voor een afspraak!

Reeweg 144 | 3343 AP HENDRIK IDO AMBACHT | www.liefdevangemeren.nl | info@liefdevangemeren.nl | 078-6812233

Kwaliteit in tegels! Bezoek onze showroom

2 m 0 4 . a . v S L vLOErTEGE D!

LEG E G * S I T a r G

DTEGELS N a W E T T I W 30x60 cm 50 2 9, m 1 € T a m / S N GLa

EGELS T K O O L T U HO 95

v.a. €34,

OpENINgsTIjdEN:

WAND- EN VLOERTEGELS

Noordeinde 36 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht

T. 078 - 645 79 95 E. info@busiotegels.nl I. www.busiotegels.nl

di/do/vrij van 10.00 tot 17.00 uur Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur Maandag en woensdag gesloten


WAND - EN VLOERTEGELS


Goed en gezond slapen 2e matras

halve prijs *

Wij slapen inmiddels drie maanden op ons nieuwe bed, waarbij de lattenbodem op ons lichaam is ingesteld naar aanleiding van de slaaptest. Ondertussen heeft de slaapadviseur ons twee keer gebeld om te informeren naar onze ervaringen met het nieuwe slaapsysteem. Wij hebben hem gerust kunnen stellen, wij slapen goed!

Bob Mosheuvel

Meer ervaringen op morgana.nl

Doe nu de slaaptest bij Morgana en ontdek jouw ideale slaapoplossing. Alleen deze maand 2e matras halve prijs bij aankoop van een complete set! √ Gratis bezorging en montage

Hendrik-Ido-Ambacht Veersedijk 89 078-6813447 www.morgana.nl/hiambacht

√ Slaapadvies op maat

√ Best getest door consumenten

nl

*

Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Een complete set bestaat uit een bodem, matras en hoofdkussen.Harde en zachte vloerbedekking, laminaat, vinyl, vitrage, gordijnen en binnenzonwering.

Al bijna 50 jaar!

¡ verbouwingen ¡ dakkapellen ¡ kozijnen ¡ deuren

Stalenservice aan huis. Ook mogelijkheid voor

Noordeinde 110, 3341LW Hendrik-Ido-Ambacht 078-6823040 info@timmerbedrijfpors.nl www.timmerbedrijfpors.nl

oude vloerbedekking verwijderen en afvoeren De Baak 28 | 3343 LA H.I.Ambacht Tel. 078-6122454 | www.baanwoningstoffering.nl

en meubels verplaatsen.

IPSKAMP ELEKTRO-TECHNIEK

MrMr R.B. R.B.(Rolf) (Rolf)van vander derHorst Horst

Allround kantoor metpersoonlijke persoonlijke Allround kantoor met aandacht aandachtvoor vooralle allenotariële notariëlediensten diensten Mr R.B. (Rolf) van der Horst  • Familie praktijk Familie praktijk  • Onroerend goed Onroerend goedpersoonlijke Allround kantoor met  • Vereniging && stichting aandacht voor alle notariële diensten Vereniging stichting  • Vennootschapspraktijk Vennootschapspraktijk planning •Estate Estate planning   Familie praktijk •Fiscaal Fiscaaladvies advies   Onroerend goed  Vereniging & stichting  Vennootschapspraktijk Grotenoord 23 23 Grotenoord  Estate 3341 LTplanning Hendrik-Ido-Ambacht 3341 LT Hendrik-Ido-Ambacht  Fiscaal advies

Maatwerk ook voor u!

www.ipskampelektrotechniek.nl 0180-419891

T 078 - 68- 45 T 078 68 999 45 999 F 078 - 68- 45 F 078 68 990 45 990

info@ipskamp.nl

Grotenoord 23 info@ambachtsenotarissen.nl info@ambachtsenotaris.nl 3341 LT Hendrik-Ido-Ambacht www.ambachtsenotarissen.nl www.ambachtsenotaris.nl T 078 - 68 45 999 F 078 - 68 45 990

CROB11056

info@ambachtsenotarissen.nl www.ambachtsenotarissen.nl

Zijn er echt zulke mooie kavels te koop in De Volgerlanden?

HET EILAND FASE 2

Ja, laten we gaan kijken tijdens de Kavelmarkt!

De kavels in Fase 2 zijn gelegen aan de zuidzijde van Het Eiland. Er zal hier wederom met een strokenverkoop worden gewerkt. Fase 2 gaat tijdens de kavelmarkt op 29 september in verkoop. Digitaal inschrijven is niet mogelijk. Loting maakt deel uit van de procedure. Deze loting vindt plaats op donderdag 13 oktober 2016. En hoeveel je toekomstige kavel gaat kosten bereken je gemakkelijk in onze Kavel rekenmodule. Die vind je op onze website. Kom je er toch niet helemaal uit? Neem dan gerust contact met ons op via 078-770 27 50. Of stuur een e-mail naar devolgerlanden@h-i-ambacht.nl.

Een eigen woning bouwen aan het water? Dat kan op een bouwkavel van de Rietkraag of Het Eiland fase 2! Kijk op onze website voor de mogelijkheden

HENDRIK-IDO-AMBACHT

WWW.DEVOLGERLANDEN.NLKeuken

Vloeren lindtsedijk 18 3336LE Zwijndrecht

Raamdecoratie

Keurmeesterstraat 15G • 2984 BA Ridderkerk 06 53 47 20 79 • www.woonstudiojoy.nl

Een huis kopen? Dit kan wel eens het juiste moment zijn

GRATIS online offerte

Is op dit moment een huis kopen verstandig? Een vraag waar je misschien vaker over nadenkt.

Op dit moment zijn de hypotheekrentes historisch laag en zijn in veel regio’s de huizenprijzen gedaald ten opzichte van de afgelopen jaren. Dit kan dus een goed moment zijn om hiervan te profiteren. Precies weten wat in jouw situatie mogelijk is? Ga naar snsbank.nl/hypotheken en bereken het zelf of kom eens langs in onze winkel. Een SNS Adviseur kan je alles vertellen over het kopen van een huis en maakt graag een berekening voor je.

De Schoof 71, Hendrik-ido-Ambacht Schoutstraat 4, Ridderkerk Van Eesterensingel 118b, Alblasserdam

Aanbouw nodig? www.aanbouwnodig.nl1 oktober even binnenlopen

met je droomhuis in gedachten.

Het Hypotheek Inloopspreekuur. Voor al je woonvragen. Je zoekt al een tijdje naar je droomhuis en ineens heb je het gevonden. Loop dan meteen even binnen op het Hypotheek Inloopspreekuur. Daar vertelt onze adviseur je direct of je het kan betalen en wat je maandlasten dan zijn.

Kijk voor locaties en tijden op rabobank.nl/inloopspreekuur Een aandeel in elkaar

Is uw keuken aan een opknapbeurt toe? Het houtwerk van uw keuken is nog in goede staat maar u bent niet tevreden over de inbouwapparaten. U wilt bijvoorbeeld: • een koel-vrieskast in plaats van de koelkast die vanaf het begin te klein bleek • een grotere kookplaat met een wokbrander of overgaan van gas- naar inductiekoken • een vaatwasser en vraagt zich af of die in uw bestaande keuken past • een afzuigkap die beter presteert en minder herrie maakt In veel gevallen kán dat en het is ónze specialiteit om het te realiseren. Wilt u weten wat in uw keuken mogelijk is? Maak dan een afspraak en wij Al sinds 1973 komen (geheel vrijblijvend) naar een begrip! u toe om de mogelijkheden te bespreken.

SERVICE BURO VERSCHOOR Veersedijk 105 3341 LL Hendrik-Ido-Ambacht Tel: 078 - 6814674

Voor onze (afwijkende) openingstijden, ga naar

WWW.VERSCHOORWITGOED.NLRATIE

en Binn n k i j ke b i j. . .

...de familie Van Beek.“We hebben een moderne, prachtige keuken gekocht bij Kauling Wonen & Keukens”, vertellen Sandra en Marc. Ze staan graag in deze keuken om de lekkerste gerechten te bereiden en op tafel te zetten.

We hebben een lichte én ruimtelijke keuken “Onze keuken is strak en modern,

Het unieke keukenblad De fronten hebben met een mooie is van keramiek houtstructuur en het unieke keukenblad een betonlook.

“De organische keuken past uitstekend bij ons interieur, waar eveneens veel natuurlijke materialen voorkomen. maar een gesitueerd natuurlijke uitstraling. Het past bij wie we zijn. We zijn gek op de natuur. Onze huis met is landelijk en vanuit de keuken kijken we zo op de perenbomen. Fantastisch!”

is van keramiek met een betonlook.

“We zijn zeer tevreden over Kauling Wonen & Keukens. Hans Kauling namisecht de tijd voor onze ideeën en wensen en is hij Het volledig onderhoudsvrij. Het stelde zich proactief op. Zo wilden we eerst een kookeiland in de lengterichting opstellen, maar hij gaf aan dat–hetideaal veel mooier niet alleen krasbestendig te zou zijn om die dwars neer te zetten. Gezamenlijk zijn we tot een prachtig resultaat gekomen: “Een lichte én–ruimtelijke keuken. ” gebruiken als snijplank maar ook nog

Het hele proces, van idee tot oplevering, is prima gegaan. Zelfs tot in de late uurtjes kwamen de installateurs nog langs voor de finishing touch, zodat we er na de verbouwing weer snel netjes bij zaten. Ook het meerwerk en het op ons verzoek aanbrengen van de verlichting, op het laatste moment, leverden geen enkel probleem op. “We zijn zeer tevreden over Kauling Wonen & Keukens. Hans Kauling nam echt de tijd voor onze ideeën en wensen en hij stelde zich proactief op. Zo wilden we eerst een kookeiland in de lengterichting opstellen, maar hij

- de familie Van Beek eens bestendig

tegen allerlei zuren,

vetten en oliën. Zelfs de hete pannen kunnen we erop zetten.”

gaf aan dat het veel mooier zou zijn om die dwars neer te zetten. Gezamenlijk zijn we tot een prachtig resultaat gekomen: een lichte én ruimtelijke keuken.”

| 70

Veersedijk 55

Hendrik-Ido-Ambacht

We hebben een lichte én ruimtelijke keuken

KEUKEN INSPIRATIE

| 68

Tel. 078 - 6815195

www.kaulingwonen-keukens.nlKWALITEITSMEUBELS IN ZWIJNDRECHT

LE SA

NAJAARSKORTING om niet onder

STOELEN

of banken te steken!

GRATIS extra stoel bij aankoop van 5 JOSI-label stoelen Antoni van Leeuwenhoekstraat 2 (inpandig bij Jordens) | Zwijndrecht Ma & Di alleen op afspraak | Woe t/m Vrij 09:00-17:00 | Za 10:00-15:00 | 078 619 60 30 Gehele oktober maand ook donderdag avond open tot 21:00 uur.

WWW.JOSI-INTERIEUR.NL

Verwarming ● Ventilatie ● Elektra ● Zonne-energie

Verwarming, Ventilatie, Elektra, Zonne-energie Wij leveren HanVos WarmteTechniek biedt u graag kwaliteit tegen Wij leveren kwaliteit tegen een concurrende prijs de Intergas HRE aan vanaf € 1049,-

een concurrende prijs!

(inclusief BTW en installatie) in combinatie

Verwarming, Ventilatie, Elektra, Zonne-energie van € 10,95 per maand. met het All-In Service Abonnement

€ 1049,-

Wij leveren kwaliteit tegen een concurrende prijs

Dit abonnement geeft u volledige garantie en mag u 15 jaar lang behouden. De minimale looptijd is 2 jaar.

Kijk voor de voorwaarden

Gegarandeerd geen onverwachte kosten meer voor

op onze website.

verwarming en warm water.

WarmteTechniek

Nieuwland WarmteTechniek Parc 309 B 2952 DD Alblasserdam Nieuwland Parc 309 B ElektraTechniek Tel. 078 645 5113 51 Tel.- 078 -13645

Nieuwland Parc 309 B Tel. 078 - 645 13 51

SolarTechniek

ElektraTechniek

2952 DD Alblasserdam SolarTechniek www.hanvoscvketels.nl www.hanvoscvketels.nl

2952 DD Alblasserdam www.hanvoscvketels.nl

VA N D E R H A R S T A A N N E M E R S B E D R IJ F

H A A R D E N

Z W IJ N D R E C H T

Voor al uw gas-, water-, cv-, dak-, sanitair- en rioolwerkzaamheden! Tevens voor onderhoud en renovaties.

24 7 DAUUR / pe GEN r

bere week i 06-3 kbaar op 656 893 1

T. Markusse Loodgieters- en Onderhoudsbedrijf

ONTWERPEN

BOUWEN

vanderharstbouw.nl

AFWERKEN

vanderharsthaarden.nl

www.markusseloodgieter.nl Ballade 113 ● 3335 EM ● Zwijndrecht ● Tel. 078-6100833 ● E-mail: info@markusseloodgieter.nl


Verwarming, Ventilatie, Elektra, Zonne-energie Wij leveren kwaliteit tegen een concurrende prijs

WarmteTechniek

Nieuwland Parc 309 B Tel. 078 - 645 13 51

VA N D E R H A R S T A A N N E M E R S B E D R IJ F

H A A R D E N

ElektraTechniek

SolarTechniek

2952 DD Alblasserdam www.hanvoscvketels.nl

T. Markusse Loodgieters- en Onderhoudsbedrijf


*Ontdek de voorwaarden in de showroom

NU HET GLAS * VOOR 1 EURO

KUNSTSTOF, ALUMINIUM OF HOUT? HET GLAS IS NU VOOR 1 EURO. DAT IS WEER EEN ZORG MINDER. Koop nu uw kozijnen of deuren bij Belisol en betaal maar 1 euro voor het glas. Bezoek onze showroom in Drechtsteden of contacteer ons via 078-691.49.91 voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis.

Wegens succes verlengd tot 30 oktober!

Belisol. Kozijnen en deuren zonder zorgen. Belisol Drechtsteden

Kelvinring 56E+F - 2952 BG ALBLASSERDAM

www.belisol.nlvoordeel WEKEN keuze acties met Hansgrohe, Sealskin, Sphinx Tegels en Easy Drain!

sanidrome.nl/voordeelweken Coornhertstraat 18 3351 GE Papendrecht (078) 89 04 112

Voor al uw bloemen, trouwwerk en rouwarrangementen

JEDA FLOWERS • PASSAGE 13-15 • ZWIJNDRECHT • JEDAFLOWERS.NL Komt u eens kijken wat voor vloer mogelijkheden dat er zijn. Wit u novilon of pvc stroken of laminaat of juist een zachte wolle vloerbedekking. Er zijn diverse uitvoeringen mogelijk. Desso tapijt • pvc vloeren • novilon • laminaat • gordijnen vitrage • zonwering voor binnen plisse • rolgordijn • jalouzie • silvana hoofdkussen enz.

Rotterdamseweg 85 • 3332 AD Zwijndrecht • Tel. 078 - 6209550 • info@beumer-woninginrichting.nl

www.beumer-woninginrichting.nl

25 sinds 1987 werkzaam!

DEUREN/KOZIJNEN

Wij hebben een ruim assortiment aan binnenen buiten deuren en kozijnen (hout of kunststof). Tevens verzorgen wij de beglazing en aftimmering.

Zwanebloem 29 • H.I.Ambacht •

DAKOPBOUW

Komt u op zolder ook ruimte te kort? Dan is een dakopbouw de oplossing! U heeft de keuze uit een nokverhoging of dakopbouw.

6817310 • www.bertvankootenbouw.nl

nieuwbouw • verbouw • onderhoud • renovatieTegeltje, tegeltje aan de wand Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie heeft de mooiste tegels van Nederland? Tegels voor de vloer, wand of welk oppervlak je binnenshuis ook maar kunt bedenken. De mooiste materialen vind je gegarandeerd in de showroom bij Van Dijk Tegel in Dordrecht. “Op het gebied van vloeren zijn natuursteen(look), patchwork, hout en beton(look)achtigen de trend van nu”, vertelt Yvonne van Driel-Lodder. “Voor de woonkamer is een keramische vloer met natuursteenlook bijvoorbeeld erg praktisch, vooral voor gezinnen met jonge kinderen.” In de showroom ligt een schitterende natuursteenlooktegel naast een echte natuursteentegel. Het valt op dat de twee varianten nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. “Alles valt of staat met de prijs-/kwaliteitsverhouding”, vervolgt Yvonne. “Een hippe betonlook creëer je bijvoorbeeld al voor relatief weinig geld met een 60 x 60 tegel. Voor een luxer plaatje ga je voor een imposante 40 x 120 tegel of een stoere 80 x 80. Door de grote oppervlakten zie je bijna geen naden terug in de wanden of de vloer, waardoor het geheel bijna oogt als betonstuc. Je profiteert echter wel van het gemak van keramiek.” Het is duidelijk dat het motto ‘voor iedere klant wat wils’ in dit bedrijf de boventoon voert. Voor iedere wens, ruimte en budget vind je naast het standaardassortiment ook creatieve oplossingen en materialen. De adviseurs van Van Dijk Tegel helpen je graag bij het maken van de juiste keuze. Renovaties Ook renovaties worden door Van Dijk Tegel van A-tot-Z uit handen genomen. Het oude materiaal wordt netjes verwijderd, afgevoerd en vervolgens worden alle voorbereidingen getroffen voor de nieuwe look.

Showroom Ben je op zoek naar een nieuwe vloer, wandbekleding of compleet nieuwe badkamer? Kom dan inspiratie opdoen in de showroom van Van Dijk Tegel aan de Maxwellstraat in Dordrecht. Op de eerste etage vind je een groot aanbod en trendy opstellingen van sanitair en tegels. Natuurlijk staat er een deskundig team voor je klaar om je te adviseren en al je vragen te beantwoorden. Voor een uitgebreid advies-op-maat is het handig om van tevoren een afspraak te maken. Dan kunnen al je wensen, zelfs in 3D, aan je worden voorgelegd. Laat je verrassen door de mogelijkheden! Over Van Dijk Tegel Het familiebedrijf Van Dijk Tegel is een dochteronderneming van Lobouw uit Dordrecht en is gebouwd op jarenlange kennis en ervaring. Van Dijk Tegel Maxwellstraat 5 3316 GP Dordrecht 078 - 651 23 24 info@vandijktegel.nl www.vandijktegel.nl

Foto’s: Romy vd Boogaart Photography


ruimte om te genieten in Hendrik-Ido-Ambacht

Binnenkort in de verkoop

medio oktober/november 2016 Prachtige tweekappers v.a.

â‚Ź 445.000,- v.o.n. 1

2

3 4

5

6

7

8

Verkoop De Schoof 8

078-6812566

3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht

info@vanspronsenmakelaars.nl


Van Spronsen Makelaars...

Open huizen Route Zaterdag 1 oktober van 11-15 uur ZWIJNDRECHT

OUDDORP

ANJERSTRAAT 158

ZWIJNDRECHT

BROEKWEG 38

OPEN HUIS

BURGEMEESTER JANSENLAAN 63

OPEN HUIS

HENDRIK-IDO-AMBACHT DADELGAARDE 54

OPEN HUIS

OPEN HUIS

Vraagprijs € 115.000,-- k.k.

Vraagprijs € 897.500,-- k.k.

Vraagprijs € 115.000,-- k.k.

Vraagprijs € 525.000,-- k.k.

ZWIJNDRECHT

HENDRIK-IDO-AMBACHT

HENDRIK-IDO-AMBACHT

HENDRIK-IDO-AMBACHT

HENEGOUWEN 105

HOOGTSTRAAT 1

OPEN HUIS

Vraagprijs € 125.000,-- k.k.

J.C. BENDORPSTRAAT 23

OPEN HUIS

Vraagprijs € 375.000,-- k.k.

J.P. VETHSTRAAT 5

OPEN HUIS

Vraagprijs € 217.500,-- k.k.

ZWIJNDRECHT

OPEN HUIS

Vraagprijs € 200.000,-- k.k.

HENDRIK-IDO-AMBACHT

JULIASTRAAT 15

NIBBELINKSTRAAT 45

OPEN HUIS

OPEN HUIS

Vraagprijs € 175.000,-- k.k.

Vraagprijs € 199.000,-- k.k.

ZWIJNDRECHT

HENDRIK-IDO-AMBACHT

KORT-AMBACHTLAAN 183

REEWEG 130

OPEN HUIS

OPEN HUIS

Ook uw huis verkopen? Bel ons voor een gratis verkoop advies! Vraagprijs € 110.000,-- k.k.

ZWIJNDRECHT

Vraagprijs € 549.000,-- k.k.

ZWIJNDRECHT

TROMPETSTRAAT 66

HENDRIK-IDO-AMBACHT

TROMPETSTRAAT 74

OPEN HUIS

VAN VALCKENSTEINSTRAAT 24

OPEN HUIS

OPEN HUIS

Vraagprijs € 197.500,-- k.k.

Vraagprijs € 187.500,-- k.k.

Vraagprijs € 196.000,-- k.k.

HENDRIK-IDO-AMBACHT

ZWIJNDRECHT

HENDRIK-IDO-AMBACHT

DE HEERLIJKHEID 127

OPEN HUIS

Vraagprijs € 279.000,-- k.k.

TEILINGEN 15

HENDRIK-IDO-AMBACHT ZWANEBLOEM 39A

OPEN HUIS

Vraagprijs € 795.000,-- k.k.

DE HEERLIJKHEID 151

OPEN HUIS

Bieden vanaf € 350.000,-- k.k.

OPEN HUIS

Bieden vanaf € 300.000,-- k.k.

De Schoof 8, 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht, T 078 681 25 66, E info@vanspronsenmakelaars.nl, W www.vanspronsenmakelaars.nl