Weekblad De Brug - week 51 2016 (editie Hendrik-Ido-Ambacht)

Page 1

FIJNE BeideFEESTDAGEN Kerstdagen Met kerst en Oud & Nieuw en de zijnjaarwisseling wij gesloten. zijn wij gesloten

46e jaargang no. 51

WIJ HOPEN U

i.v.m. de FEESTDAG EN komt de Br ug volgende w eek uit op donderd ag!

Wij wensen fijne VOLGEND JAARuWEER feestdagen! VAN DIENST TE MOGEN ZIJN

Beide FIJNE Kerstdagen en de jaarwisseling BeideFEESTDAGEN Kerstdagen Met kerst en Oud & Nieuw wij en zijn de zijnjaarwisseling wij gesloten gesloten. Wij wensen u fijne feestdagen! zijn wij gesloten WIJ HOPEN U Wij wensen u fijne Achterzeedijk 9 - Barendrecht VOLGEND JAAR WEER feestdagen! T 085 -TE 2353535 VAN DIENST MOGEN ZIJN pannenkoekenhuisoudemaas.nl

editie Hendrik-Ido-Ambacht / Oostendam / Rijsoord

Woensdag 21 december 2016

wekelijks, oplage 14.775

Lokaal

Mens en Maatschappij

Kunst en Cultuur

Sport

Kerstsfeer in seniorenflat in Hendrik-Ido-Ambacht

Een kerstdiner van brood en pindakaas

Assertiviteitstraining voor kinderen van 8 tot 12 jaar

IFC-zaterdag laat nog steeds progressie zien

5

19

27

33

FIJNE BeideFEESTDAGEN Kerstdagen Met kerst en Oud & Nieuw en dezijnjaarwisseling wij gesloten. zijn wij gesloten VP_BRUG_2015.pdf 4 17-1-2015 15:49:50

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

WIJ HOPEN U WijVOLGEND wensen fijne JAARuWEER feestdagen! VAN DIENST TE MOGEN ZIJN

K

Matras Direct Zwijndrecht, nu alweer ruim een half jaar gevestigd in het pand boven Roobol op de Ter Steeghe Ring 3. Tel: 088-9005126. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2017. Lees verder op pagina 7

Burgemeester is dol op kerst

Lange rij voor het kerstverhaal

Pia winnares van het boek ‘Wie volgt’

H.I.Ambacht - Hij rijdt niet over de snelweg met zijn rode Porsche, maar over de onontgonnen grond achter zijn huis. Met de opbrengst uit zijn moestuin experimenteert hij graag in de keuken en naarstig zoekt hij naar een juiste balans tussen zijn bestuursfunctie en zijn spaarzame vrije tijd. Burgemeester Jan Heijkoop: familieman, eerste burger en hobbyboer. Lees meer op pagina 3

H.I.Ambacht – Voor de tweede maal vond het ‘Kerst in Stappen’ plaats in het Baxpark met als eindpunt de Dorpskerk. Vanaf zes uur konden geïnteresseerden beginnen aan een voettocht waar op beeldende wijze het kerstverhaal te volgen was. Zelfs toen de eerste groepen onderweg waren was er nog een rij belangstellenden die reikte tot voorbij de Tromplaan. Lees meer op pagina 21

H.I.Ambacht - Op 23 november stond het verhaal in De Brug over het uitkomen van een nieuw boek door het Historisch Genootschap van Ambacht ‘Wie volgt’. Hierin werden de lezers uitgenodigd te reageren op de vraag “Aan welke oud-Ambachtse winkel heb jij de beste herinnering en waarom?”. Daarmee maakte men kans om het boekwerk gratis te bemachtigen. Lees meer op pagina 25

WONING (VER)KOPEN?

Edwin Tijssen

> gratis taxatie > no cure no pay > scherpe courtage > regiomakelaar

088-1231000 I www.123estate.nl

2e KERSTDAG GEOPEND van 12.00 tot 17.00 uur 20% KORTING op 1 artikel naar keuze!

Noordeinde 200, 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht Tel. 078 - 681 6154

T&R Autowas | De Plaats 23 3342 GL Hendrik-Ido-Ambacht | 078-7070975

www.TenR-autowas.nl

kruidhof.bestelvuurwerk.nl Al jaren

uw vertrouwde adres!

Losse verkoop:

do. vr. za. 29 30 31 december 2016

Winkel open va n 14 t/m 24 decemb er Extra openingsdage n voor voorbestelling en en kindervuurwerk

Kerkstraat 39 • H.I.Ambacht • Tel. 6813154


Service Nummers Hendrik-Ido-Ambacht ALARMNUMMERS Politie / Brandweer / Ambulance Alarmnummer 112 Politie zonder zwaailicht en sirene: 0900 - 8844

Stichting Hattrick 078 - 6450039

BELANGENBEHARTIGING CLIËNTEN IN DE ZORG Wmo Adviesraad Hendrik-Ido-Ambacht www.wmoadviesraad-h-i-a.nl info@wmoadviesraad-h-i-a.nl 078-6819031

Sporthal Sophia 078 - 6920810

Adviesraad Gehandicaptenbeleid 078 - 6452186 www.saghia.nl Cliëntenraad Regio Drechtsteden www.crdrechtsteden.nl

Sporthal De Ridderhallen 078 - 6815070

Zwembad De Louwert 078 - 6812260 www.optisport.nl STORINGSMELDINGEN Noodgevallen Meldpunt openbare ruimte van de gemeente 078 - 7708100 www.h-i-ambacht.nl

Vivenz 088 - 1237000 www.vivenz.nl

Vrijwillige Terminale Thuiszorg 078 - 6820675 / 06 - 34907927

Gemiva-SVG Groep Zorgbemiddeling 088 - 2052400 www.gemiva-svg.nl/zorgbemiddeling Bouman GGZ, Kuipershaven 40, Dordrecht 078 - 6492888 info@bouwmanggz.nl www.boumanggz.nl

Hospice De Cirkel Vrouwgelenweg 61, H-I-Ambacht 078 - 6124138 www.hospicedecirkel.nl

TELEFONISCHE HULPDIENSTEN SOS Telefonische Hulpdienst Tel. 0900 - 0767 24 uur per dag bereikbaar

Nederlandse Patiëntenvereniging Afdeling Hendrik-Ido-Ambacht 078 - 6819031 / 078 - 6812871 http://www.npvzorg.nl

Sensoor hulplijn dag en nacht: 078 - 6132322 Chat en mail: www.zhzm.sensoor.nl

Klachtenopvangbureau Gezondheidsregio (IKG) Dordrecht, 0900 - 2437070

HVC (afval) 0800 - 0700 www.hvcgroep.nl

Zorgbelang Zuid-Holland info@zorgbelang-zuidholand.nl 088 - 9294000 www.zorgbelang-zuidholland.nl

INFORMATIE, ADVIES, ONDERSTEUNING, WELZIJN EN ZORG ZORGVRAGEN VAN JONG EN OUD Jeugdteam Ambacht (incl. consultatiebureau) Sociaal Wijkteam Ambacht (incl. vm. Wmo-loket) Beide te vinden bij Inloop- en Informatiepunt SOPHIA, hét Sociaal Portaal Hendrik-Ido-Ambacht

Psychosociale Klankborden Vijverhof 10, H-I-Ambacht 0184 - 691296 www.stichtingklankborden.nl

SOPHIA in Cascade, Hoge Kade 50

Samen aan Tafel 1 x per 14 dagen op vrijdag vanaf 17.00 in Sophiastaete Druivengaarde 19, 06 – 5287 5856. samenaantafelsophiastaete@gmail.com

Apotheek Nilling 078 - 6812738 Apotheek de Volgerlanden 078 - 6256630 www.gc-devolgerlanden.nl Apotheek De Zeester Tromplaan 49d 078 - 6474130 Dienst Gezondheid & Jeugd Tel: 078 - 7708500 www.dienstgezondheidjeugd.nl JEUGD EN JONGERENACTIVITEITEN Kinderboerderij/ Jeugdspeelpark Van Kijfhoekstraat 302 3341 ST Hendrik-Ido-Ambacht Tel: 078 - 6814361 www.jeugdspeelpark.nl Vivenz Jongerenwerk Hoge Kade 58, H.I.Ambacht 088 - 1237060 laurens.wilhelm@vivenz.nl www.facebook.com/Dock03 SPORT HI5Ambacht 078 - 737 00 54 www.hi5ambacht.nl

SOPHIA in De Blije Borgh, G. Alewijnsstraat 18 SOPHIA in De Zeester, Tromplaan 49 078 – 682 24 16 info@sophia.nl Kijk voor openingstijden op www.jeugdteamambacht.nl en op www.sociaalwijkteamambacht.nl Stichting Rechtswinkel Zwijndrecht Zwaluwstraat 1, 3334 XN Zwijndrecht

info@rechtswinkel-zwijndrecht.nl www.rechtswinkel-zwijndrecht.nl Thuiszorg De Blije Borgh Dagbesteding, verpleging, verzorging, welzijn voor ouderen, personenalarmering en maaltijdservice 078 - 6811010 clientenservice@deblijeborgh.nl www.deblijeborgh.nl MEE Drechtsteden Buurtbemiddeling, cliëntondersteuning, ouderenadvies, mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning 078 - 7508900 www.meedrechtsteden.nl

Hulp in Praktijk van Ambacht tot Zwijndrecht HiPvanAtotZ.nl / 078 - 7802342 Frelustal frelustal.ambacht.net 06 - 18220583 (na 17.00 uur)

Cliëntenplatform Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid www.onsnzorg.nl

Apotheek Crezée Louwersplein 3 078 - 6817584

VRIJWILLIGERSWERK Unie van Vrijwilligers (UVV) 078-6820439 www.uvv-hia.nl

New Care 4 you, Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 078 - 6121414 / 06 - 19991813

Waterleidingbedrijf Oasen Klantenservice: 0182 - 593530 Storingsnummer: 0182 - 593772 www.oasen.nl

Gezondheidszorg Dienstapotheek Drechtsteden Karel Lotsyweg 8, 3318 AL Dordrecht 078 - 6523476

Thuiszorg De Blije Borgh 078 - 6811010

Straks aan Tafel 1 x per 14 dagen op donderdag vanaf 17.00 uur in Cascade Hoge Kade 50, 078 – 6813978 straksaantafel@gmail.com

Voedselbank H.I.Ambacht 078 - 6812871 / 078 - 6812652 jjmtimmerman@gmail.com www.idb-hiambacht.nl THUISZORG Aafje Klantenservice 088 - 8233233 www.aafje.nl

TAXI Taxi Zwijndrechtse Waard 078 - 6127268 www.taxizwijndrechtsewaard.nl Taxi de Heer B.V. 078 - 6813016 www.taxideheer.nl Taxi medisch noodnummer na 22.00 uur is: 06 - 278 342 77 ZORG VOOR DIEREN Dierenkliniek Ridderkerk H.I.Ambacht: 085 - 2731919 24/7 bereikbaar, ook bij spoed

Rivas zorggroep 0900 - 8440 (lokaal tarief ) www.rivas.nl

ZATERDAG 24 DECEMBER KERSTNACHT De Ark: 22.00 u ds. Piet van Veldhuizen Dorpskerk: 21.00 u ds. A. Robbertsen (PKN) Herv. Gemeente Rijsoord: 20.00 u ds. A.H. Groen, kerstzangdienst Gereformeerde Kerk Rijsoord: 22.30 u ds. G.H. OffringaVrije Evangelische Gem.: 21.30 u br. D. Lodder Gereformeerde Kerk “Open Hof”: 22.00 u ds M.Kloppenburg en ds P.van Veldhuizen (kerstnachtdienst) RK-H.Nicolaaskerk: 17.00 u T. Dam, woord en communieviering 23.30 u R. Winkelhuis, Eucharistie viering ZONDAG 25 DECEMBER - EERSTE KERSTDAG Oud Gereformeerde Gem.: 10.00 u ds. J. van Prooijen 17.00 u leesdienst Dorpskerk: 10.00 u ds. A. Robbertsen Elim: 10.00 u ds. R.R. Eisinga 17.00 u dr. M . Verduin De Ark: 10.00 u ds. Piet van Veldhuizen Immanuëlkapel: 09.30 u ds. J.H. Lammers 16.00 u ds. J. Blom Gereformeerde Kerk “Open Hof”: 10.00 u mevr. ds M.Moerland Gereformeerde Gemeente Petrakerk: 10.00 u en 16.30 u ds. M.H. Schot Gereform. Gem. in Nederland: 09.30 u en 17.00 u leesdienst Vrije Evangelische Gem.: 9.45 u br. F. Koopmans Nieuwe Hoop Familiekerk: 10.00 u ontmoeting, Reeweg 79 Bekestein Gem. (verg. van gelovigen): 09.45 u eredienst in Willem de Zwijger, dependance P.C. Hooftstraat (PKN) Herv. Gemeente Rijsoord: 09.50 u ds. A.H. Groen Gereformeerde Kerk Rijsoord: 10.00 u ds. G.H. Offringa Iglesia di Cristo: 10.30 u Benjamin Coutinho, Zwijndrecht MAANDAG 26 DECEMBER - TWEEDE KERSTDAG Oud Gereformeerde Gem.: 10.00 u ds. J. van Prooijen

Dierenbescherming 06 - 51822640 AmeVedi vermist/gevonden 06 - 23386713 Dierenkliniek Louwersplein Coba Ritsemastr. 39, H.I. Ambacht 078 - 6122186

Thuiszorg Curadomi Team Zw. 06 - 83676614 www.curadomi.nl

Kerkdiensten

Stichting Dierenhulp Zwijndrecht Alarmnr. dierenambulance: 0900 - 1120000 (€0,20 p.m.) ZWANGERSCHAP Moeders voor Moeders Daniëlle Zwitzer 078 - 6823880

Van den Dool Thuiszorg 078 - 6822663 www.vandendoolzorg.nl

Regionale Huisartsenpost Drechtsteden

Alleen op afspraak voor spoedeisende huisartsgeneeskundige klachten, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw eigen huisarts. Locatie: Karel Lotsyweg, 10, 3318 AL Dordrecht, tel: 078-6542600. Kijk voor meer informatie op www.huisartsenpostdrechtsteden.nl

COLOFON Advertentieverkoop Voor informatie over de advertentiemogelijkheden belt u met 078 - 681 27 33 of kan u mailen naar adverteren@weekbladdebrug.nl of kijk op onze website www.weekbladdebrug.nl Bruggetjes Bruggetjes kunt u opgeven via www.bruggetjes.nl

Riederborgh Thuiszorg 0180 - 452525 www.riederborgh.nl

‘De Brug’ is een uitgave van: Xebius Digital Printing 078-681 27 33 www.xebius.nl

Redactie Berichten kunt u mailen naar redactie@weekbladdebrug.nl

Internos Thuiszorg 078 - 6483838 www.internosthuiszorg.nl

Het is winter! Lekker warm bij de kachel zitten en kaarten met je zelf samengestelde kaartspel. v.a. r

Verspreiding van ‘De Brug’ Axender Hellevoetsluis Klachten: bel 0181-318666 of stuur een bericht op www. weekbladdebrug.nl/bezorging/

Mijn

kaapretlen.nl s

9,95 Ga direct aan de slag op www.mijnkaartspelen.nl


Lokaal

Woensdag 21 december 2016

3

Burgemeester Jan Heijkoop is dol op kerst H.I.Ambacht - Hij rijdt niet over de snelweg met zijn rode Porsche, maar over de onontgonnen grond achter zijn huis. Met de opbrengst uit zijn moestuin experimenteert hij graag in de keuken en naarstig zoekt hij naar een juiste balans tussen zijn bestuursfunctie en zijn spaarzame vrije tijd. Burgemeester Jan Heijkoop: familieman, eerste burger en hobbyboer. Kortom, een unieke man met vele passies. Hoe vierde u van huis uit Kerst? “Eerste kerstdag gingen we naar de kerk en daarna kregen we visite. Dan kwam de familie bij elkaar. Het speelde zich allemaal af op de boerderij tussen het melken en het vee verzorgen door. Het was altijd leuk. Ik kijk er met warmte op terug”. Kerst is bij uitstek een feest van tradities. Welke traditie vindt u belangrijk om door te geven? “Op eerste kerstdag naar de kerk gaan en daarna mooi dineren met de kinderen en de kleinkinderen blijf ik waardevol vinden. Inmiddels zijn we met twintig man. Ik had al een grote tafel maar ik heb zelf nog een grote plankentafel getimmerd, zodat de kleinkinderen er ook bij kunnen zitten.”

Helpt u mee de kerstboom optuigen? “Mijn vrouw doet dat samen met de kleinkinderen. Dat vind ik gezellig en het is het leukst om ernaar te kijken. Wel ga ik altijd zelf de kerstboom halen. Mijn boom is altijd te groot, dan moet ik er thuis weer een stuk afzagen”. Met een broer als burgemeester en een zoon als wethouder bespreekt u dan nog iets anders dan de regionale politiek aan tafel? De politieke trends in Dordrecht en de regio is zeker een gespreksonderwerp. Maar mijn andere zoon heeft een grondverzetbedrijf, dus ook de bedrijvigheid van ondernemers komt aan de orde, net als de ontwikkelingen in de voetbalwereld overigens. We zijn een hechte familie waarin alles besproken wordt. Toegankelijkheid naar inwoners vind ik trouwens ook heel belangrijk. Hun klachten zijn gratis adviezen voor verbetering van bestuur. Een burger moet een klacht altijd melden. Het betekent niet dat ze altijd gelijk krijgen, maar we kijken er wel serieus naar.”

Wat zijn uw hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar? “Ik kreeg dit jaar te maken met ernstige ziekte in mijn omgeving eigenlijk besef je dan weer goed hoe kwetsbaar je bent en hoe belangrijk een goede gezondheid is. Mijn absolute hoogtepunt was de aanschaf van een rode oldtimer tractor, Wat wordt het kerstdiner? “Ik ga een uitgebreide stoofschotel bereiden een Porsche, die helemaal is opgeknapt. Daar ga met wat gerechtjes eromheen. Van de herfst ik mee klussen.” heb ik geëxperimenteerd met de zelfgekweekte pompoenen uit mijn moestuin en een heerlijke Elk jaar komt het weer ter sprake: burgersoep gemaakt van twee soorten. Wellicht wordt meesters die oproepen tot een vuurwerkverdat het voorgerecht. Mijn vrouw is overigens bod. Bent u een voor- of tegenstander? “Als overheid moet je niet teveel verbieden. Veel van de voorgerechten en de toetjes.” mensen beleven er plezier aan. Ik zou alleen op Dat klinkt ambitieus. Hoe gaat u om met de willen roepen om het niet in de buurt te doen onvermijdelijke kerststress en wat zijn uw van ouderen. Ik wil alleen toezicht op verantwoord gebruik.” tips om ermee om te gaan? “Daar heb ik geen last van. Het is nu een rustige periode en ik heb de tijd om kennissen en vrien- Heeft u goede voornemens voor het nieuwe den te bezoeken om gezellig een biertje mee te jaar? drinken. In het algemeen moet je jezelf bij stress “Ik zou meer evenwicht willen brengen in de verde vraag stellen: “Wat is nu het ergst dat er kan houding tussen werk en vrije tijd en meer willen gebeuren?” Als dat alleen een mislukt gerecht is, bewegen. Dat moet ik creëren door meer ‘nee’ te dan is dat maar betrekkelijk. De stress vooraf is zeggen. Maar dat vind ik best lastig, want mijn persoonlijke ideaal is toch een ‘Frans model’. veel zwaarder.”

Resultaat kerstmarkt in De Open Hof H.I.Ambacht - Drie dagdelen werden er vooraf kerststukjes gemaakt. De opbrengst is voor buitenlandse projecten in Guatemala, Noord Kameroen en Bangladesh. Dit goede doel en de zeldzame voorraad groen stimuleert velen om in een goede sfeer kerststukjes te komen maken. Ook op de kerstmarkt zelf 9 december was er een gezellige drukte. Niet alleen verlichting en muziek bepaalden de sfeer maar ook de heerlijke baklucht van kerststollen door het gebruik van een echte bakkersoven. Buiten was kaas, groente en fruit te koop. Binnen prachtige boeken, sieraden, workshop flessen versieren, kinderspelen, kerststal van keramiek, snoep van Candy shop, verse bloemen en planten enz. De prijs om met Jan Rijsdijk mee te vliegen boven Zuid Holland kwam bij een Zwijndrechtse

terecht. De prijsuitreiking bleek tegelijkertijd een kraamvisite te zijn. Het onderstreept de ruime bekendheid die deze markt heeft verworven en dat blijkt ook uit de opbrengst van ruim € 4.000,--

Daar heeft iedere gemeente, zelfs de kleinste, een burgemeester waarbij iedereen kan binnenlopen. Dat heeft zijn charme, maar kan ook best druk zijn.” Wat wilt u zelf nog kwijt? “Er is een categorie Nederlanders die het in alle opzichten moeilijker krijgt. Dat geldt zowel voor

het vinden van een baan als voor het krijgen van een huurwoning. Ik maak me zorgen over die categorie waarvoor de vaste structuur is weggevallen. Ik denk daarbij ook aan ZZP-ers die lastig een huis kunnen kopen. Als samenleving moeten we deze groepen in het oog houden.” Tekst en foto: Jacqueline van Dalen

Pompoensoep van de burgemeester Vissen en koninginnen hebben het en vanaf nu kan ook Jan Heijkoop aan het rijtje toegevoegd worden met zijn eigen soep. Speciaal voor De Brug heeft burgemeester Heijkoop zijn recept prijsgegeven: “M’n familie is er dol op. De ingrediënten komen uit eigen tuin en ik kook puur op gevoel. Dus neem de hoeveelheden uit dit recept maar met een korreltje zout en geef er vooral uw eigen draai aan!” Ambachtse Burgemeestersoep Ingrediënten (voor 6 personen) 2 teentjes knoflook, 2 grote uien, 1 Spaans pepertje, 8 stengels bleekselderij, Gerookte spekreepjes, Paprikapoeder, peper en zout, 1,5 liter groentebouillon, Olijfolie Benodigdheden Grote soeppan en een staafmixer

Snij de ui, de bleekselderij, het pepertje en de knoflook. Verwarm een grote (soep)pan op middelhoog vuur. Giet er een flinke scheut olijfolie in en bak de ui tot hij glazig is en een mooi kleurtje krijgt. Voeg de rest van de gesneden ingrediënten en de spekjes toe, doe het deksel op de pan en bak alles onder af en toe roeren in 5 minuten zacht. Schil de pompoen, verwijder de zaadjes en zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in blokjes van 2 cm. Doe de pompoen in de pan, doe het deksel terug op de pan en bak alles nog 25 minuten. Roer wel af en toe. Het is goed als de pompoen zacht en bijna gaar is. Giet de bouillon in de pan, breng aan de kook en laat 10 minuten zachtjes koken tot de pompoen helemaal gaar is. Pureer alles met een staafmixer tot een gladde soep. Proef de soep en breng op smaak met peper en zout. Wat het echt af maakt is een scheutje olijfolie in de soep bij het serveren. Lekker met warm stokbrood uit de oven!


Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordelig en makkelijk!

Werken na schooltijd? Kom laden/lossen bij Plus distributie H.I.A. Ma-vr. 16-20 uur, za 8-12 uur Heb je interesse? Bel DDD Personeel: 010-243 08 98

Schoonmaakmedewerkster gezocht voor een kantoorpand in H.I.Ambacht. Voor 2 uur p/d van Ma. t/m Vr. van 17.00-19.00 uur. e-mail soll: francis@ zoetemanschoonmaak.nl

Werken na schooltijd? Kom laden/lossen bij Plus distributie H.I.A. Ma-vr. 16-20 uur, za 8-12 uur Heb je interesse? Bel DDD Personeel: 010-243 08 98

Binnenkort vieren we de geboortedag van Jezus Christus.Door God gezonden, geboren uit de maagd maria. Hij kreeg vele namen mee oa Jesaja 1:1-6:Wonderbaar Raad, Sterke God, EeuwigeVader, Vrede Vorst! Bij Zijn leven werd Hij de Goede herder, en o.a Verlosser en zaligmaker genoemd.Waarom? omdat Hij zei,Joh11:25/26 “Wie in Mij geloofd zal leven, ook al is hij gestorven!”

Heerlijke aardappelen stoof of hand peren eerst klas appelen en groenten, verse sap eieren enz enz MASTONA Kijk op www.mastona .nl

VLOOIENMARKT: ZO 22 JAN RIDDERKERK, SPORTHAL DE FAKKEL (13-17U) INFO: 06-53.777.967

Alle kerstartikelen 50% korting bij KRINGWINKEL HEBBES

Taxi de Heer B.V. 078 - 6813016 www.taxideheer.nl

KRINGWINKEL HEBBES is met kerstreces vanaf vrijdag 23 december 2016. Woensdag 11 januari 2017 staan wij weer voor u klaar.

Voor uw administratie en belastingen www.palommersbv.nl 078-6840456

Jaap na 50 jaar bij het zelfde bedrijf te hebben gewerkt. Ga je nu met pensioen Je zult je uren nu anders moeten vullen. we hopen dat je er nog jaren van mag genieten.

Tuinaanleg,Onderhoud & (sier)Bestrating Tel.0622358149 hoveniersbedrijfblom.nl

Leuke vlotte mobiele vr jouw zoekt lieve eerlijke man tussen 70 en 80 jaar. Reageer op 06-83239894 of 078-6121095

Gevraagd oud ijzer We halen het gratis op. Ook witgoed. Geen koel/ diepvriezers. Bel voor uw vergoeding. Telf. 06 16 10 95 82

Spaanse les wintertijd! begint week 3-2017 10 lessen @ 75min eur 120.00 all incl. bel:0612978924

Wanneer alleen écht vakwerk goed genoeg is. Schumacherbouw is gespecialiseerd in badkamerrenovatie, keukenrenovatie, timmerwerken en algemeen onderhoud. Reeweg 66 - H.I. Ambacht 078 681 64 53 info@schumacherbouw.nl

www.schumacherbouw.nl

Noordeinde 44-46 3341 LW H.I.Ambacht

HORENZON Zonweringen,rolluiken & horren en/of reparaties TEL. 0644850653 zonwering@horenzon.nl Blessure of pijn? Maak een afspraak bij Fysiotherapie Sportplaza, 06-22358159 HENRIETTES BEAUTY SALON schoonheidsbehandelingen vanaf 30 euro. Harsen, manicure, epileren, bruidsmake-up en cadeau bonnen. 078-6816480 of 0651663982

KADO DOOS LICOR 43 met 2 glazen OP = OP

NU VOOR

E 19,

99

k

óó

Louwersplein 11, 3343 RC H.I.Ambacht JUST QUALITY078 - 6819805 Telefoon: itr m

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 4 T/M 17 JANUARI 2015

a vi

nl a.

Geen 18, geen alcohol Geniet, maar drink met mate

WINE

Cono Sur 8+

8+

8

Carmenere, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Viognier of Pinot Noir Rosé Chili

4.99 75 CL ¢5.99

& &

=1.00 korting

FRIS VRIENDELIJK

&

VOL UITDAGEND

ELS) (INCL. BUBB

Stap Stap bij bij ons ons binnen binnen en en ervaar ervaar de de dienstverlening dienstverlening van van oprecht oprecht betrokken betrokken advocaten. advocaten.

DROOG TOEGANKELIJK

JN? ANDERE WI LIEVER EEN T VOORDEEL

ALLE WIJNEN

WP Advocaten

ME

Ons Ons moderne moderne kantoor kantoor is is gelegen gelegen naast naast de de ingang ingang van van winkelcentrum winkelcentrum de de Schoof Schoof in in Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht

tie Iedere combina

mogelijk.

en vermouth. port, sherry en niet voor andere acties Geldt niet i.c.m.

direct direct aan aan een een ruim, ruim, gratis gratis parkeerterrein. parkeerterrein. Ons Ons kantoor kantoor is is binnen binnen 20 20 auto auto minuten minuten bereikbaar bereikbaar vanuit vanuit Rotterdam Rotterdam en en Dordrecht. Dordrecht.

E info@wpadvocaten.nl

Bezoekadres

W www.wpadvocaten.nl

De Schoof 94 3341 EB H.I. Ambacht

T 078 - 6819555 F 078 - 6818701

De Schoof 124, 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon 078 - 681 43 36 (naast de Jumbo Supermarkt)

Nu volop kerststaven, kransen, stollen en kerstchocolade! En wat dacht u van een heerlijk kerstdessert?

n a v m a e t t e H Voordijk Bakkerisjmaakvolle wenst u dagen! feest

Openingstijden: Wij zijn geopend maandag tot donderdag van 8.00 uur tot 17.30 uur vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur.


Lokaal

Woensdag 21 december 2016

5

Kerstsfeer in seniorenflat in Hendrik-Ido-Ambacht H.I.Ambacht - Waar in de ene flat rond de “Het is zo gezellig binnen komen in de donkere van. We zien er elk jaar dan ook weer naar uit! kerstdagen nog geen takje groen de hal dagen voor de Kerst. Je wordt er gewoon blij Fijne Kerstdagen!”. siert, hebben de bewoners van de seniorenflat aan de Tesselschadestraat in Hendrik-Ido-Ambacht hun ontvangsthal al gezellig in de Kerstsfeer aangekleed.

Tekst en foto’s: Jan O’teur

“Het is zo gezellig binnen komen in de donkere dagen voor de Kerst. Je wordt er gewoon blij van”. Uiteraard staat er een versierde kerstboom met lichtjes, gekleurde ballen en gouddraad, maar daarnaast zijn ook nog twee, door de bewoners zelf gebouwde mini-kerkgebouwtjes en verschillende verlichte modelspoor-huisjes te bewonderen. “We versieren onze hal met de Kerst al jaren”, vertelt een bewoner van de flat.

In de hal van de seniorenflat staat uiteraard een versierde kerstboom met lichtjes, gouddraad en gekleurde ballen.

Twee door de bewoners zelf gebouwde mini-kerkjes bepalen mede de gezellige Kerstsfeer in de hal van de seniorenflat.

Raffaëla –” Door Jou” H.I.Ambacht - Idols winnares, winnares van “de beste zanger/zangeres van Nederland” en een van de hoofdrolspelers in de huidige musical “Hair” , Raffaëla Paton, heeft haar eerste eigen nummer geschreven.

hele lange weg te gaan. In de videoclip van “Door Jou” spelen de dochters van Raffaëla en Marcel mee. Ook de dochter Marcel was getroffen door een vervelende ziekte en is herstellende. Het lied is voor beide schrijvers daardoor extra beladen geworden.

Het is een te gek, modern Nederlandstalig kerstnummer dat je niet meer uit je hoofd Luister, kijk en geniet van “Door Jou”via Spotify, krijgt wanneer je hem gehoord hebt. De tekst Apple Music, You Tube etc., of koop het nummer heeft ze geschreven , samen met één van haar via ITunes en alle andere digitale verkoop sites. beste vrienden, Jumbo ondernemer Marcel van Daalhuizen, die ook de drumpartijen ingespeeld heeft en de muziek is geschreven door Sebastiaan Brouwer van de Subb-Bas Music Group uit Zwijndrecht. Het nummer wordt volop gedraaid op de radio zoals o.a. op 100% NL, Radio Rijnmond en vele andere zenders en op televisie in Shownieuws en RTL live. Pikant detail is dat het nummer over haar dochter gaat. Toen nog niet wetende dat haar dochter enkele weken later op de intensive care van het ziekenhuis opgenomen zou worden. En dat net in een jaar waarin eindelijk de grote doorbraak en de erkenning kwam. Raffaëla heeft een van de hoofdrollen gekregen in de musical “Hair”en krijgt louter lovende kritieken. Het gaat nu heel langzaam ietsje beter met haar dochter. Ze is van de I.C. af maar heeft nog een

Jungle Koopje! Trendy glasvaas compleet opgemaakt met Amaryllis.

O22Pt/m=24OdePcemb!!er

Chr. Muziekvereniging Sursum Corda Rijsoord gaat weer bakken

Rijsoord - Traditiegetrouw zullen de leden Verenigingsgebouw ‘de Kraaienoot’, Rijksstraaten de vrijwilligers wéér een staaltje van bak- weg 287 te Rijsoord. Op vrijdag van 08.00 uur tot 16.00 uur. Op zaterdag van 08.00 tot 14.00 ken tonen! tenzij alles al eerder uitverkocht is. Bij alle verDe ouderwetse appelflappen en oliebollen ko- kooppunten kunt u uw bestellingen ophalen, men eraan! De verkooppunten zijn bij ‘Dirk’ aan wel graag vóór 12.00 uur. Uw bestelformulier de Havenstraat te Ridderkerk. Op vrijdag 30 kunt u downloaden via dec. van 08.30 uur – 18.30 uur. Op zaterdag 31 www.sursumcordarijsoord.nl dec. van 08.30 uur – 14.00 uur uiterlijk. Aan de Rijsoordsestraat nr. 28/30 in het winkel- In Rijsoord zelf hebben de meeste huisdeuren tje van ‘Verslokaal Zoet en Melk’. Op vrijdag van een formulier in de bus gekregen. 08.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag van 08.00 tot De vereniging wenst een ieder een fijne Jaarwisseling en een voorspoedig 2017. 14.00 tenzij alles al eerder uitverkocht is.

D66 deelt kerststerretjes uit H.I.Ambacht - Volgende week is het Kerst- kerststerretjes uitdelen aan het winkelende publiek om op deze wijze iedereen Prettige mis. Kerstdagen en een goed nieuwjaar te wensen. Evenals vorig jaar willen de leden van de D66 Dit gebeurt in de diverse winkelcentra in afdeling uit Hendrik-Ido-Ambacht zaterdag H.I.Ambacht. 24 december in de loop van de ochtend

&

Eet bij ons warm voor slechts 1 euro!

Ter introductie van onze heerlijke warme maaltijden in ontmoetingscentrum Wielstaete bieden wij u de volgende unieke aanbieding: Tegen inlevering van deze waardebon een warme maaltijd voor slechts 1 euro! Als u niet in staat bent om bij ons in het restaurant te eten kunnen wij de maaltijd ook bij u thuis bezorgen. U kunt uitsluitend telefonisch reserveren van maandag tot en met vrijdag tussen 10.30 uur en 17.00 uur via 078 - 681 20 02. Ontmoetingscentrum Wielstaete, Van Kijfhoekstraat 146, H.I.Ambacht

Max. 3 per klant.

Bloemen, planten en woondecoraties Oosterparkweg 15 Ridderkerk - www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

* Geldig van 2 t/m 31 januari 2017

&

4Com,p9lee5t !

Kerst in de jungle! Kerstbomen • Kerstshow Kerststukken • Kerstplanten Kerst alles!

En dat geldt zeker ook voor de gekleurde en verlichte modelspoor-huisjes.


VACATURES

Word jij onze nieuwe collega? Verheij Integrale groenzorg groeit hard. Zo hard, dat wij talenten zoals jij hard nodig hebben. We werken elke dag met veel plezier aan innovatieve en uitdagende groenprojecten, voor nieuwe en bestaande opdrachtgevers.

Vacatures binnendienst

Vacatures buitendienst

• Manager omgeving en participatie (HBO)

• Voorman groenvoorziening

• Contractmanager (HBO)

• Voorman aanleg en reconstructies

• Calculator/Werkvoorbereider (MBO/HBO)

• Aanpakkers die graag in de

• Projectadministrateur (MBO/HBO)

buitenlucht werken

• Planner (MBO)

• Leerling hoveniers BBL en BOL

• Uitvoerder groenonderhoud (MBO/HBO)

• Monteur tuin- en parkmachines • Groenvoorzieners/hoveniers • ZZP-ers met ervaring (o.a. machinisten) Verheij Integrale groenzorg

Word jij onze nieuwe collega? Solliciteer dan snel via: WWW.WERKENBIJVERHEIJ.NL

Kweldamweg 49 Postbus 60 3360 AB Sliedrecht T

0184 - 430 777

E

info@verheijbv.nl


Lokaal

Woensdag 21 december 2016

7

De Cliniclowns bezoeken SBO de Steenen Kamer Zwijndrecht - Op vrijdag 16 december hebben de Cliniclowns een bezoek gebracht aan SBO de Steenen Kamer. Zij hebben een theaterworkshop gegeven aan de groepen 4 en 5. De Cliniclowns zijn vooral bekend van het opvrolijken van zieke kinderen. Deze clowns geven op scholen ook de workshop: ‘Speel je mee’, Hierbij gaat het om improvisatie. De groepen 4 en 5 van De Steenen Kamer hebben deze workshop afgelopen vrijdag gevolgd. De leer-

lingen mochten onderwerpen inbrengen, waar de clowns samen met de kinderen mee aan de slag gingen. Dit gebeurde door middel van het uitbeelden en uitspelen van een door de kinderen bedachte verhaallijn. De verhaallijn kon niet gek genoeg zijn. Van werken in een supermarkt tot olifanten, alles kwam aan bod. De clowns speelde overal op in. De kinderen genoten zichtbaar van de workshop en hebben heel wat improvisatietalent laten zien.

Zinge! Wintershows succes H.I.Ambacht - Zaterdag 17 december was Jeugdpopkoor Zinge! na 2 jaar terug met 2 eigen shows in de Cascade in Hendrik-IdoAmbacht. Het werd een daverend succes.

van Zinge! In drie medleys volgden de verschillende top 40, en voor de jongere Zingers! kids-top20, hits van de afgelopen 3 jaar elkaar in een razendsnel tempo af.

In 2013 begon Zinge! met kids meerstemmig popmuziek te zingen. In korte tijd groeide Zinge! uit tot een club van 80 Zingers! en ging van hoogtepunt naar hoogtepunt. Ondanks dat de verschillende groepen op diverse landelijke festivals al de nodige prijzen in de wacht gesleept hebben en ze met grote regelmaat geboekt worden voor feesten, partijen en evenementen blijft een eigen show toch iets bijzonders. Voor dit winterconcert werden muziekbanden persoonlijk beschikbaar gesteld door bekende artiesten en internationale DJ’s zoals Girls love DJ’s, Brandon Delagraentiss en Nicky Romero

Na de pauze brachten de oudste groepen in afwisselende showblokken het zeer diverse repertoire. Het programma ging van ballads zoals “Let it go” van James Bay, via stevige dance zoals “Take me” van Nicky Romero naar acapella kunststukjes zoals “Winter Hymnal” en “Carol of the bells” van Pentatonix. Door de uitgebreide choreo’s en visuele video- en lichteffecten lieten ze niet alleen horen, maar vooral ook zien waarom Zinge! zo populair is. Veel toeschouwers waren na afloop dan ook verbaasd over het niveau. Zoals een toeschouwer zei; “ik ging eigenlijk naar een paar kinderen kijken en kreeg twee uur echte show te zien”.

Voor de pauze namen de 4 verschillende De komende weken zullen veel van de leeftijdsgroepen, soms samen en soms apart, de hoogtepunten uit de shows voor iedereen toeschouwers mee door 3 jaar hoogtepunten zichtbaar online komen. Vanaf januari is het voor nieuwe Zingers!, ouder dan 10 jaar, weer mogelijk om in te stromen in de verschillende leeftijdsgroepen. Kijk voor meer informatie op de website www.zinge.nl of meld je aan voor een proefrepetitie. Nieuwsgierig geworden naar de wintershow en/of andere optredens? Kijk dan op of op de Zinge!-Facebook, Instagram, Twitter of YouTube pagina.

Advertorial

Matras Direct Zwijndrecht: maximaal slaapcomfort voor een scherpe prijs Zwijndrecht - Matras Direct is al ruim twintig jaar koploper op het gebied van kwaliteitsbedden en -matrassen voor een scherpe prijs. Afgelopen juni opende Richard Delmotte een vestiging van Matras Direct aan de Ter Steeghe Ring 3 in Zwijndrecht. De speciaalzaak voor boxspringbedden en matrassen is gevestigd in het pand boven Roobol en is onderdeel van een landelijke keten met een eigen productielijn in een Nederlandse fabriek. De matrassen van Matras Direct worden in eigen laboratoria ontwikkeld en worden direct vanuit de eigen fabriek aan de filialen geleverd. Er is dus geen tussenkomst van opslagmagazijnen of groothandel, waardoor alle matrassen gegarandeerd voor de scherpste prijs kunnen worden aangeboden. Alle medewerkers krijgen een gedegen opleiding voor zij de winkelvloer opgaan. Dit geeft u de garantie dat u een passend advies krijgt. Service en klantgerichtheid staan daarbij hoog

in het vaandel. De meeste producten zijn uit voorraad leverbaar, waardoor uw aankopen bij Matras Direct ook écht direct zijn. “Wij doen er alles aan om het de klant zoveel mogelijk naar de zin te maken”, aldus Richard Delmotte. “Zoekt u een afwijkende combinatie voor wat betreft een bed, matrassen of topdekmatras, dan kunnen wij alles voor de klant samenstellen.” Openingstijden Matras Direct is dinsdag, woensdag en vrijdag geopend van 09.30 tot 17.30 uur, donderdag van 09.30 tot 21.00 uur en zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur. Matras Direct Ter Steeghe Ring 3 3331 LX Zwijndrecht T. 088 900 51 26 E. Zwijndrecht@matrasdirect.nl

J.L. Kerstbingo Rijsdijk B.V. bij SIEM start 9 januari a.s. haar deuren Aannemingsbedrijf G.W.W. de vv ASWH op OBS de Dukdalf H.I.Ambacht - Kinderopvang Ambacht en Stichting Primair Onderwijs Hendrik Ido Ambacht zijn in 2011 de eerste pilot in Nederland begonnen voor onderwijs aan 3 jarigen genaamd SIEM.

kennis met de structuur van het schoolgaan waardoor er een betere aansluiting met het basisonderwijs bewerkstelligd wordt. De 3 jarigen krijgen specifieke leerstof aangeboden door een ervaren kleuterleerkracht van OBS De Dukdalf en een pedagogisch medewerker van Kinderopvang Ambacht en OBS De Dukdalf Kinderopvang Ambacht. starten 9 januari met SIEM op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. SIEM kan in Voor meer informatie kunt u combinatie met dagopvang aan de IJdenho- contact met ons opnemen ve afgenomen worden. Binnen deze vorm van via plaatsingen@ kinderopvang maakt het kind spelender wijs kinderopvangambacht.nl

H.I.Ambacht - De supportersvereniging van ASWH organiseert vrijdag 23 december a.s. de maandelijkse bingoavond. De balletjes gaan om 20:00 uur rollen en u bent van harte welkom vanaf 19:30 uur. Een kopje koffie met wat lekkers staat voor u klaar. Nieuwe troostprijzen, boodschappentassen en extra een supperronde. Locatie: kantine van de vv ASWH aan de Reeweg 75b te H.I.Ambacht

Voor al uw grond- en straatwerk en rioolwerkzaamheden. 24 uur - 7 dagen p/wk bereikbaar voor uw rioolstoringen.

J.L. Rijsdijk B.V. Aannemingsbedrijf G.W.W.

Tel. 078 – 6195503 Buiten kantoortijden 06 – 21 82 69 12 www.jlrijsdijkbV.nl ISO 9001- VCA*- FSC gecertificeerd


Tekst en foto’s: Jacqueline van Dalen

uit Hendrik-Ido-Ambacht heeft het druk voor de kerstdagen.

“We worden veel gevraagd om met de arreslee te verschijnen op winkelcentra en bij bedrijfsfeesten. We verzorgen dan ritjes. De kerstdagen brengen we door met de familie en gaan lekker eten. Maar als er sneeuw valt, dan moet alles wijken en dan gaan we er

Lout tr t er e

zelf op uit met de arreslee. Duimen dus voor een witte kerst”.

GOEDE WIJNEN

Fijne feestdagen! Wijn van de maand! www.loutergoedewijnen.nl Cabernet Sauvignon 2008 per fles € 7,55 Per doos van 12 flessen betaald u verkoop slechts • In- en schade en bedrijfsauto’s 11 flessen! • Verkoop van nieuwe en gebruikte onderdelen • De door ons geleverde onderdelen kunnen eventueel door ons gemonteerd worden.

Noordeinde 44 Hendrik-Ido-Ambacht

Tel.: 078 - 6821645 www.benw-elektro.nl

Hartelijk bedankt!

Ook in 2017 staat FW administraties weer voor u klaar Om u van dienst te zijn, zoals u gewend bent elk jaar Om alle aangiftes weer tot in de puntjes te verzorgen,

Mede dankzij U, kunnen wij terugblikken op een succesvol 2016

maar ook om mee te denken over de fiscale voordelen van morgen! Wij wensen u fijne feestdagen en een productief nieuwjaar! U weet ons te vinden, de koffie staat altijd voor u klaar!

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en voorspoedig 2017 toe!

Het Team van FW administraties Antoniuslaan 1 H.I.Ambacht Tel. 078-684 95 22

Op 24 en 31 december 2016 en 2 januari 2017 zijn wij gesloten!

Goede feestdagen en een voorspoedig

LITEITS WA

BIOLO

Prettige Kerstdagen en een gezond nieuw jaar!

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

C HE K

wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

R UU

Fractie en Bestuur wensen u

JNEN P WI

Langeweg 394 3335 LP Zwijndrecht Tel. 078 - 610 08 39 - Fax 078 - 610 35 17

nl

a.

‘Re-flax 15’ op 2 april 2017 in Schouwburg Kunstmin; mis het niet!

Louwersplein 11, 3343 RC H.I.Ambacht Telefoon: 078 - 6819805 Geen QUALITY 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mate JUST itr

wenst u fijne feestdagen en een muzikaal 2017

m

Loutergoedewijnen.nl

MITRA wenst u alle goeds voor 2017! via

bent weer van harte welkom vanaf 10 januari! e-mail:U cor@loutergoedewijnen.nl mobiel 06 - 22 93 50 58

2017!

k óó

wenst u gezegende Kerstdagen Louter Goede Wijnen en een gelukkig Nieuwjaar Pruimendijk 196-198

Veersedijk 105 Hendrik-Ido-Ambacht Tel. 078 - 681 46 74 www.verschoorwitgoed.nl

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 4 T/M 17 JANUARI 2015

GIS

www.gembel.nl

WINE

Cono Sur 8+

8+

8

Carmenere, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Viognier of Pinot Noir Rosé Chili

4.99 75 CL ¢5.99

=1.00 korting

FRIS VRIENDELIJK


uit Hendrik-Ido-Ambacht betekent kerst

“rust en vrede met ieder die je lief hebt. Mijn vrouw en ik zijn nog samen en kunnen nog van alles ondernemen. Dat is belangrijk. Je realiseert je dat op deze dagen temeer. We hebben een prachtige zoon, een schoondochter en drie kleinkinderen waar we de kerst mee doorbrengen”.

IFC wenst al haar leden, trouwe sponsors, vrijwilligers en supporters fijne kerstdagen en een gezond en sportief 2017 toe!

Hele fijne feestdagen en een super goed 2017! Langeweg 25, 3343 LD H.I.Ambacht, 078 - 612 42 52 info@vissergroen.nl • www.vissergroen.nl info@vissergroenzorg.nl • www.vissergroenzorg.nl

GEZELLIGE FEESTDAGEN & EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR! Noordeinde 182, 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht Carmaking kerst 2014.pdf 3 12-12-2014 0:23:08 Tel.: 078 - 681 21 51, www.seton.nl

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Wij willen al onze klanten bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen dit afgelopen jaar en wensen iedereen een gelukkig en gezond 2017!

De nieuwjaarsreceptie is op zaterdag 7 januari 2017 om 15.00 uur

carmaking.nl ALUBOUW DE MOOY klanten Wij wensen onrsze agen td gezellige ke oedig, sp or vo en een 2017 . gezond en veilig

Sl1UURIH!Ul[ZIEN RAIDARMAS11IEN Het team van Djairo’s Nature wenst u en uw huisdier ROIEIFID JEURIEN fijne feestdagen en het allerbeste voor 2017! Wij wensen onze lKOLOMMIEN bezoekers prettige en een RVSfeestdagen WIERlKZAAMlHIIEIDIEN voorspoedig 2017 ALUMl[Nl[ALUBOUW UM PROIDUCTIEN

Car-Making Autoservice, Nijverheidsweg60a, H. Ido Ambacht.

Tot ziens in “De Louwert” Hoge Kade 70, Postbus 52, 3340 AB H.I.Ambacht 078 - 681 22 60 www.delouwert.nl delouwert@optisport.nl

DE MOOY

Hypotheken • Pensioenen • Verzekeringen www.vzfd.nl • 078 - 84 22 004

Sl1UURIH!Ul[ZIEN RAIDARMAS11IEN ROIEIFID JEURIEN lKOLOMMIEN RVS WIERlKZAAMlHIIEIDIEN ALUMl[Nl[UM PROIDUCTIEN

Fijne feestdageng en een voorspoedi 2017 KERSTDAGEN EN EEN MOOI 2017 NOORDEINDE 3, 3341 LW H.l. AMBACHT o TEL.: {078) 682 12FIJNE 14 MICHIEL, JASPER, TAMARA, AMANDA, LIANNE & CHERMÉNE FAX: {078) 682 12 17 t} WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL NOORDEINDE 3, 3341 LW H.l. AMBACHT o TEL.: {078) 682 12 14 FAX: {078) 682 12 17 t} WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL


Tekst en foto’s: Jacqueline van Dalen

uit Zwijndrecht liggen er cadeautjes onder de boom en ze gaat met de kerst uit eten: “Lekker sushi eten bij de Japanner.

Alles staat in het teken van gezelligheid. We geven elkaar op eerste kerstdag cadeautjes. We zijn met zijn elven, maar ik heb alles al in huis. Wat ikzelf krijg is echt een verrassing, want ik heb niets gevraagd”.

Taxi Nodig ?Bel ons snel ! Uw Peugeot, Citroën en DS dealer in de regio Drechtsteden en Alblasserwaard wenst u

n Fijne feestdaggeelu en een uwkjakaigr! nie

n een e n e g a d t s e fe e n ij F r! gelukkig nieuwjaa

Naast Contant betalen kunt u bij ons ook met Creditcard Taxi enNodig ?Bel ons snel ! Naast Contant betalen kunt u Pin Betalen ! onsbijsnel Taxi Nodig ?Bel ! met Creditcard en ons ook

FijneFeestdagen

Pin Betalen !

Naast Contant betalen Voor kunt u personenvervoer. alle soorten Voor alle en soorten personenvervoer. in 2017 rijden wij weer graag bij u voor… bij ons ook met Creditcard en

Zwijndrecht -H.I. Ambacht - Heerjansdam.

Pin- Betalen ! Zwijndrecht -H.I. Ambacht Heerjansdam.

WWW.MULDERAUTOMOTIVE.NL

EEN GOED KLUS JAAR 2017 TOEGEWENST Noordeinde 200, 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht Tel. 078 - 681 6154

078-6127268

078-6127268 “Altijd voor u onderweg”

Voor alle soorten personenvervoer. Zwijndrecht -H.I. Ambacht - Heerjansdam.

078-6127268

“Altijd voor u onderweg”

“Altijd voor u onderweg”

Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar Passage 21-23 3331 CM Zwijndrecht 078-6126562 Bekijk ook onze aanbiedingen op onze facebookpagina

De Schoof 120 3341 EB Hendrik Ido Ambacht Winkelcentrum De Schoof

Marcel en Paqui van Daalhuizen en alle medewerkers wensen iedereen hele Fijne feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar UIT RESPECT VOOR DE ZONDAGSRUST ZIJN WIJ OP ZONDAG GESLOTEN

Wijziging openingstijden december 2016: Donderdag 22 december 2016

08.00 – 21.00 uur

Vrijdag 23 december 2016

08.00 – 21.00 uur

Zaterdag 24 december 2016

07.00 – 17.00 uur

Zondag 25 december 2016

GESLOTEN

Maandag 26 december 2016

GESLOTEN

Zaterdag 31 december 2016

08.00 - 17.00 uur

Zondag 1 januari 2017

GESLOTEN

Kinderopvang Ambacht wenst iedereen fijne en liefdevolle feestdagen toe.

www.kinderopvangambacht.nl

plaatsingen@kinderopvangambacht.nl | 078-6820561


uit Dordrecht (links) brengt beide kerstdagen door bij haar zus. Daar blijft ze ook slapen.

“Ik kijk ernaar uit. We doen het om en om bij elkaar thuis. Dit jaar is het bij haar. Mijn zus heeft het huis altijd sfeervol versierd en onder de boom staat een kerststalletje. We brengen de dagen door met kaarten en spelletjes, TV kijken en wandelen”. uit Dordrecht viert kerst bij haar zoon en schoondochter en hun twee kinderen. Zij gaat beide

kerstdagen met hen uit eten. “De eerste kerstdag gaan we in Zwijndrecht sushi eten en tweede kerstdag gaan we uit eten bij Bellevue in Dordrecht. We doen die dagen spelletjes, kijken wat TV en gaan wandelen met de hond. In hun huiskamer staat een ruimte vullende kerstboom tot aan het plafond. Die vind ik prachtig. Kerst is voor mij het hoogtepunt van het jaar.”

Theo BarTen, keurslager Verstand van lekker vlees!

Voor al uw gourmetschotels en salades Kort-Ambachtlaan 105, Zwijndrecht - 078-6129887 - theobarten.keurslager.nl

drecht jn i w Z e g a h Ver tdagen! s e e f e jn fi wenst u

wenst u gezellige feestdagen en een feestelijk nieuwjaar! ONS ADRES IS: Kort Ambachtlaan 117 3333 EK Zwijndrecht

OPENINGSTIJDEN: Ma 12.00 tot 17.30 uur Di tot vr 9.00 tot 17.30 uur Zat 9.00 tot 17.00 uur

T. Markusse

rstdagen, Geniet van de ke n en proost op ee mooi nieuwjaar!

Verse Vleeswaren, Kazen en Noten Belegde broodjes en Koffiehoek Bezorgservice & Catering Online bestellen

Kaatje Jans limited edition per 500 gram

7.45

Roquefort Vernieres 100 gram

2,95

Kruidenboter fricandeau 100 gram

2,95

Vis cocktail Wij bieden een ruim assortiment kaas, salade noten en wi2, jn. 29 100 gram

U bent van harte welkom in onze winkel! Filet carpaccio

Kort Ambachtlaan 121 3331 EK Zwijndrecht T 078 - 6194278 www.kaatjejanszwijndrecht.nl

1,89

100 gram

Loodgieters- en Onderhoudsbedrijf

Wij wensen u warme feestdagen en een waterdicht 2017! Ballade 113 ● 3335 EM ● Zwijndrecht ● Tel. 078-6100833 E-mail: info@markusseloodgieter.nl

Pijl Hoveniers wenst u een gezond en gelukkig 2017 toe! Scheepmakersstraat 18, 2953 XL Alblasserdam Tel. 06-10520099 pijlhoveniers@gmail.com

www.pijlhoveniers.nl

Wij bieden een ruim assortiment kaas, noten en wijn.

U bent van harte welkom in onze winkel! jndrecht KAASBEST KEES BLOK Volg Kaasbestook Zwi op Facebook! Winkelcentrum Walburg - Hof van Holland 5 WijEHbieden een ruim assortiment 3332 Zwijndrecht - T [078] 619 16 71 kaas, noten en wijn.

U bent van harte welkom in onze winkel! stdagen kerBLOK FijneKEES KAASBEST dig en een voorspoe Winkelcentrum Walburg - Hof van Holland 5 3332 EH Zwijndrecht - T [078] 619 16 71

We willen iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt om 2016 tot een succes te laten zijn. Burg. Jansenlaan 57 3331 HD Zwijndrecht Tel.: (078)-612 01 04

Volg Kaasbest Zwijndrecht ook op Facebook!

2017

E-mail: info@transparant-financieel-advies.nl Website: www.transparant-financieel-advies.nl

KAASBEST KEES BLOK

Winkelcentrum Walburg - Hof van Holland 5

Volg Kaasbest Zwijndrecht ook op Facebook!


Uw veelzijdige vakman

voor al uw

Onderhoud - VELUX Dakramen - Timm Keukens - Badkamers - Renova Isolatiewerk - Dakkapel

*Vrijblijvende offerte *Deskundig advies *Geen voorrijkosten *12 Maa NIEUWE BADKAMER DE KLUSSENIER DOET HET! Ook: Keukens | Verbouwen | Onderhoud | Tegelwerk

NILLING

wenst u sprankelende feestdagen en een HIP 2017! Burgemeester Jansenlaan 133-135

3331 HG Zwijndrecht

wenst iedereen een voorspoedig 2017!

&

Da Costastraat 45, 3331 EC Zwijndrecht Tel: 078 6125486, Mob: 06 - 21573917 marcovankol@klussenier.nl, Kaag Fred van der Fred Kaagvan derwww.klussenier.nl Mobiel (06) - 49 13 71 18 Bramengaarde 22 f.vanderkaag@klussenier.nl 3344 PE Hendrik-Ido-Ambacht www.fredvanderkaag.klussenier.nl Tel. (078) - 625 83 25 Mobiel (06) - 49 13 71 18 f.vanderkaag@klussenier.nl www.fredvanderkaag.klussenier.nl

Ristorante Bella Milano bestaat al sinds 1988

WENST U EEN TRENDY 2017! Buiten u uur terecht Op 24 enopeningstijd 31 december zijn wijkunt om 16.00 gesloten.bij Voor spoedgevallen zijn wij tot 17.00 uur geopend! Vanaf 16.00 uur is de deDienstapotheek dienstapotheek in Dordrecht. in Dordrecht voor u geopend.

Fijne gen! Feestda

Marco van Kol

Winkelcentrum ”De Schoof” 24-28 • Hendrik Ido Ambacht Tel.: (078) 681 93 14 • LIKE US ON FACEBOOK

Het team van Bella Milano wenst u Fijne Feestdagen en een Gelukkig 2017! Kerkstraat 7 • 3341 LC H.I.Ambacht tel. 078-6819994 / 078-6813678 • www.bellamilano.net

2017

Fijne dagen en een gezond 2017!

Ook in staan wij voor uw schade garant!

Caravanschade Nijverheidsweg 24 ● 3341 LJ H.I.Ambacht ● 078 - 6819051

vangorpautoschade.nl

Ruitschade


45

JAA

R

wenst u Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2017

Fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar! Burgemeester Jansenlaan 4, 3331 HN Zwijndrecht, tel. 078 - 612 58 15 Sophiapromenade 20, 3344 PM Hendrik-Ido-Ambacht, tel. 078- 619 39 47

...voor ‘t hele gezin!

wenst u Fijne Kerstdagen en een Gezond 2017! Willem de Zwijgerstraat 1a - 3341 EN Hendrik-Ido-Ambacht, 078 - 6848100 Perengaarde 107-109 - 3344 PR Hendrik Ido Ambacht, 078 - 7631751 info@defietsenvanambacht.nl - www.defietsenvanambacht.nl

Winkelcentrum De Schoof & Walburg

&

Fijne feestdagen een veilig 2017 Café “De Landbouw” Dorpsstraat 62, H.I.Ambacht Tel. 078-6812003 info@cafedelandbouw.nl www.cafedelandbouw.nl

Wenst iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2017

ONS TEAM WENST U EEN GOED GEKNIPT

2017 www.equipe-hairstyling.nl


Wij wensen u een bijzonder goed en succesvol

nieuws- en advertentieblad

2017

Smaakvolle Kerstdagen en een

Gelukkig 2017 Sophiapromenade 8 H.I.Ambacht | 078-3030268

De Partij van de Arbeid Hendrik-Ido-Ambacht wenst u zeer prettige kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2017 De Partij van de Arbeid Hendrik-Ido-Ambacht wenst u zeer prettige kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2017

www.hendrikidoambacht.pvda.nl

www.facebook.com/pvda.hiambacht

www.hendrikidoambacht.pvda.nl www.facebook.com/pvda.hiambacht

Wij wensen u goede kerstdagen en een scherpe blik op 2017! www.imagoscope.nl

Anders denken in klimaatoplossingen.

Ook in 2017 staan wij weer voor u klaar met inspirerende cadeaus. www.wijwetenwat.nl

Wij wensen u Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar ADVISERING I ONDERSTEUNING I TOTAALOPLOSSING

Wilt u meer informatie over airconditioning en luchtbehandeling? Kijkt u dan eens op www.heeboss.nl Heeboss I 078 - 699 00 10 I www.heeboss.nl

Wenst u allen Verlichtende Feestdagen en Veilige Kilometers in 2017


Lokaal

Woensdag 21 december 2016

Femke en Christine vragen uw hulp voor hun zieke broer Boudewijn H.I.Ambacht - Femke van Klinken en Christine van ‘t Hof organiseren op 28 december in gebouw Cascade een Benefietbingo voor hun zieke broer Boudewijn.

Het Weer MARC E.PUTTO Alblasserdam

Ridderkerk

Klassiek zacht kerstweer H.I.Ambacht met regen en wind

Barendrecht

Papendrecht

Hier laten we de twee zussen zelf even aan het woord: “Mogen wij uw aandacht vragen voor onze zieke broer Boudewijn? Hij strijdt al een paar jaar tegen een progressieve vorm van MS. Zijn enige hoop en kans op verbetering, is een behandeling door middel van stamceltransplantatie in het buitenland. Hiervoor hebben we veel geld nodig. (65000 Euro) Inmiddels heeft Boudewijn al een totaal bedrag van 46000 euro mogen ontvangen, hier zijn wij als familie, maar vooral Boudewijn, erg dankbaar voor! Toch is het niet genoeg en daarom nog een actie rondom de feestdagen! Op 28 december organiseren we een benefiet-bingo in gebouw Cascade. We hebben al leuke prijzen (Tegoedbonnen voor leuke uitjes, bioscoopkaarten, interieuraccessoires, abonnement op zwembad, wijn, yogalessen, tegoed bonnen, mooie gadgets & sierraden) en er zit nog meer in t verschiet. Het is ongelooflijk wat winkeliers en (horeca-)bedrijven schenken! Voor meer info over ons broertje nodigen wij u graag uit op zijn site www.helpboudewijn. nl en over de bingo vind je meer info op zijn facebook-pagina: ‘Afwachten is geen Optie.’ In elk geval heel erg bedankt voor uw tijd om dit te lezen. Enneh, spread the word: Bingo is niet

15

alleen voor oude mensen. Wat is er leuker dan een ouderwets gezellig avondje uit met je vrienden, kans maken op mooie prijzen en tegelijkertijd het goede doel steunen. Cascade stelt belangeloos een zaal beschikbaar en er kan gebruik gemaakt worden van hun horeca.” Tot zover Christine en Femke.

WIlt u ook een steentje bijdragen? Neemt u dan alstublieft contact op met Femke van Klinken of Christine van t Hof: 06-41481936 / 06 36 12 11 18 Gegevens: De Benefietbingo wordt gehouden op 28 december 2016 van 19:00 uur tot 23:00 uur in Gebouw Cascade te Hendrik Ido Ambacht.

Streetwise

Voorbereidingen Winterfeest

H.I.Ambacht - Afgelopen woensdag hebben alle leerlingen van de Koningin Wilhelminaschool meegedaan aan het lesprogramma Streetwise van de ANWB. Op een leuke, spannende manier hebben de kinderen met praktijksituaties geoefend om beter te leren omgaan met het huidige verkeer. In de verschillende praktijklessen leren de kinderen over het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid.

Rijsoord - Met uitreiking van de medailles kwam, in februari, zo rond de klok van drie uur afgelopen jaar een eind aan een zeer geslaagde dag voor de mensen met een verstandelijk beperking van Ridderkerk en omgeving. Het was ook weer het vertrekpunt voor de organisatoren om elkaar alvast te beloven dat dit festijn een vervolg moest krijgen en wel op zaterdag 25 februari 2017, van 11.00 tot 15.00 uur. De ontvangst van de gasten is tussen 10.00 – 11.00 uur.

Basisschool Koningin Wilhelmina is al jaren actief op het gebied van verkeersveiligheid. Sinds 2011 is de school in het bezit van het SCHOOL OP SEEF verkeersveiligheidslabel. Hiermee draagt de school uit zich structureel extra in te zetten voor een verkeersveilige schoolomgeving. De praktische aanpak van SCHOOL OP SEEF bereidt de leerlingen goed voor om zelfstandig aan het verkeer deel te kunnen nemen. Streetwise en SCHOOL OP SEEF vullen elkaar hier mooi op aan.

Samen met elkaar Stichting “Help Eens Een Handje”, voetbalvereniging Rijsoord, Stichting FONOBORI, Sport en Ontspanning Verstandelijk Beperkten ANYAM, Supportersvereniging v.v.Rijsoord (met ondersteuning van de Raad van Elf “De Rezoordse Kraaien”) hebben de handen weer ineengeslagen om deze feestdag voor de doelgroep te organiseren. Verwachten ook nu weer een grote opkomst. Het feest kan beginnen Op deze dag zullen de gasten worden ontvangen met de muziek van eigen bodem. Het feest kan pas echt beginnen na een toespraak van de Ridderkerks burgemeester Annie Attema die met heel veel plezier deze dag zal openen, samen met voorzitter Ramon de Borst van de v.v.Rijsoord en presentator van het feest Jan Pol, die elk jaar in een bijzondere kledij op het podium staat, zal het feest in de goede banen

leidden. Het verdere programma zal in de loop van deze dag bekend worden. Opgeven Op diverse plaatsen zullen er de komende weken posters opgehangen worden met de gegevens. Dit kan ook via de diverse tehuizen in Ridderkerk, Barendrecht, H.I. Ambacht, enz. waar bekend gemaakt zal worden hoe en wanneer en via de mail: vv-rijsoord@planet.nl of telefoon: 0180-427183

Digidrukker.nl is een activiteit van Xebius Digital Printing

Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2017

Met flinke zekerheid kunnen we nu al vastZwijndrecht stellen dat het niet meer gaat winteren in Dordrecht Ambacht in 2016. Het nipte nachtvorstje van woensdagochtend was voorlopig de laatste negatieve temperatuur dit jaar. Diepe depressies komen meer en meer tot ontwikkeling op het noorden van de Atlantiek en komen via de straalstroom uiteindelijk terecht richting Schotland en het Noordzeegebied. We schakelen vanaf nu over op een zeer klassiek weerbeeld dat o zo kenmerkend is en blijft voor gebieden als de Benelux. Woensdag het tweede dagdeel en vooral donderdag regent het flink door en kan er al meer dan 10 millimeter water vallen. De vrijdag is dan even een droge tussendag, maar in het kerstweekeinde regent het alweer periodiek. Bovendien zien we de wind regelmatig flink aantrekken en juist tijdens Kerst kan er een harde of zelfs stormachtige wind komen te staan. Vlak uit zee is stormkracht niet onmogelijk rond 25 december. Mocht de kerstdepressie nog verder uitdiepen is de kans op een zware storm ook nog aanwezig in Zuid-Holland. Al met al hebben we dit jaar weer te maken met ‘t klassieke groene kerstplaatje wat het weerbeeld betreft. De kans op een koude of zelfs witte Kerst blijft gewoon erg klein in onze dikwijls milde contreien. Vorig jaar was december recordzacht met een gemiddelde temperatuur van 6 graden boven de norm. Dit jaar is het eveneens te zacht maar we komen bij lange na nog niet uit op een afwijking van 2-3 graden. In het tijdvak 27 december tot in de eerste week van januari 2017 is er dus ook nauwelijks of geen winterweer te verwachten. Het eenmaal in gang gezette westelijke patroon kan soms wel drie of vier weken duren. In boterzachte winters duurt zo’n stromingspatroon soms zelfs zes tot acht weken. Volgende week is er veel meer te zeggen over het te verwachten weerbeeld vanaf Driekoningen (6 januari) Meer info op www.weerprimeur.nl Weerman Marc Putto

s’nachts min. overdag max.

OOG voor goed DRUKWERK...

Neerslag Zonkans Wind

Wo.

Do.

-1˚ C 7˚C

8˚C

7˚C

8˚C

10˚C

65% 40% ZZW4

100% 20% ZW4-5

20% 50% ZW4

80% 40% ZW4-5

90% 30% ZW4-5

3˚ C

Vrij. 3˚ C

Za. 6˚ C

Zo. 3˚ C


UITVAARTZORG

Katinka Touw

06 – 15 93 76 15 info@uitvaartzorgkatinkatouw.nl www.uitvaartzorgkatinkatouw.nl

Begrafenis - crematie Corine en Rudolf Verver:

“Een persoonlijk afscheid voor elk budget”

Klink Uitvaart Familie Scheurwater-Debbink Telefoon dag en nacht: 078-681 60 34

dag en nacht

078 642 6547

www.klinkuitvaart.nl

Niets is zo vanzelfsprekend als het lijkt… Dat realiseren we ons vaak pas als het gemis zo pijnlijk binnenkomt. Met name voor de mensen die ik het afgelopen jaar begeleid heb weet ik dat de feestdagen absoluut een andere dimensie hebben dan de voorgaande jaren. Uiteraard wens ik mijn vrienden, kennissen en relaties prettige dagen en een voorspoedig 2017. Daarnaast en vooral deze boodschap aan de fijne, sympathieke mensen met wie ik in contact ben gekomen door het overlijden van hun dierbare: alle kracht en alle goeds voor het komende jaar toegewenst!

0180 - 61 27 35

Suurmond en Suurmond en Partners Suurmond en Partners Partners

64x79mm De Brug H.I.Ambacht_DIA_Klink.indd 1

Met het laatste afscheid moet je een leven lang verder

21-11-14 15:07

EGG UUIITUTVI VTAVAAAARARRT TTBBBEEG EE LEEELIIEDDII INDNGIGN G

Regelen van uitvaarten in de gehele regio met rust, aandacht en respect.

Renate Suurmond 06 51 37 31 20

uitvaartbegeleiding Sjaan Vliegen

06 - 51 05 65 16

info@suurmond-partners.nl www.suurmond-partners.nl

info@vliegenuitvaartbegeleiding.nl www.vliegenuitvaartbegeleiding.nl

De Baanhoeve

64x79mm_semibold.psd

Voor een waardige en stijlvolle verzorging van alleen begrafenissen

Landelijk wonen Baanhoeve, de in g in im Opru nieuw en antiek 20-30% korting op gehele assortiment

Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.

Hendrik-Ido-Ambacht en omgeving 078 - 641 27 40

Informatie of melding van overlijden: Informatie078-681 of melding 96van 74overlijden:

078-681 96 74 078-681 96 74

Per en men nem eid ne cheid afsch nlijjkk afs soonli Persoo

H. de Jongh

D.D.E. Melieste

Voor meer informatie: mail info@meenhuis.nl Voor meer informatie: mail info@meenhuis.nl of bezoek www.meenhuis.nl. of bezoek www.meenhuis.nl. M.K. Ligthart

Lid Lid Keurmerk Keurmerk Uitvaartzorg Uitvaartzorg Lid Keurmerk Uitvaartzorg

A.J. van Lieburg

www.begrafenisondernemingdejongh.nl

Dealer van NIX-design elen en Bendic Meubwe ek tussen

-

hele Extra open de ge uw Kerst en oud & nie nieuwe meubelen Openingstijden: maatwerk en vr. - zat 09.30 - 17.00 uur meubelontwerp interieuradvies Dorpsstraat 27a kunst en antiek 2969 AC Oud-Alblas inboedel taxatie Tel. 0184-633269 woningontruiming Mob. 06 54 62 73 14 inkoop en of inruil www.debaanhoeve.nl


Familieberichten

Woensdag 21 december 2016

Ze was zo lief Ze was zo wijs Ze vroeg zo weinig voor zichzelf En nu heeft ze ons verlaten Onze lieve moeder, schoonmoeder, oma

Gon Donker - Piena

echtgenote van Jaap Donker † 1998 is op 15 december 2016 overleden. Marianne Robert en Loura Victor en Mandy

Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Wij wensen haar naasten steun, kracht en troost toe.

Correspondentieadres: Marianne Donker Leidsekade 94 3531 HB Utrecht Op dinsdag 20 december hebben wij, samen met andere mensen die van betekenis waren in haar leven, afscheid genomen van Gon in crematorium Essenhof in Dordrecht. Achter je ligt een leven van werken en plicht en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht. Flink was jij je hele leven, moedig ben je tot het einde gebleven. Flink wil je nu dat wij zullen zijn, maar afscheid nemen doet zo’n pijn. Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat is overleden onze vader en schoonvader

Herman Hollemans Een harde werker is er niet meer. op de leeftijd van 78 jaar. Marco Karin Willem en Sylvia Nathalie, Ilona en Demi 19 december 2016 Veersedijk 67 3341 LL H.I. Ambacht De afscheidsplechtigheid zal gehouden worden in de aula van de begraafplaats Achterambacht aan de Achterambachtseweg 8 b te H.I. Ambacht op zaterdag 24 december om 13.00 uur. Aansluitend zal de bijzetting in het familiegraf plaatsvinden op de begraafplaats. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de aula. Hij hield van bloemen.

O mijn ziel, wat buigt g’ u neder? Waartoe zijt g’ in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder; Zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust; Want Gods goedheid zal uw druk Eens verwiss’len in geluk. Hoop op God; sla ‘t oog naar boven; Want ik zal Zijn naam nog loven.

Gerda Stehouwer-de Kovel Van april 2010 tot en met september 2012 was mevrouw Stehouwer-de Kovel burgerraadslid, alsmede lid van de commissie Ruimtelijke Zaken. Het gemeentebestuur van Hendrik-Ido-Ambacht denkt met grote waardering terug aan haar inzet als burgerraadslid, die werd gekenmerkt door haar altijd goede voorbereiding en kritische blik. Zij was een zeer betrokken inwoner van onze gemeente. Een hartelijke, opgewekte persoonlijkheid die oog had voor haar medemens en altijd klaar stond voor anderen in haar buurt.

Namens de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht en het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, J. Heijkoop, burgemeester

’Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.’ Johannes 11 : 25 Treur daarom niet om mij, maar verblijdt u in de Here. De Here heeft tot Zich genomen onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Elisabeth Bakker-van Drunen - Bep weduwe van Pieter Bakker

26 januari 1929

17 december 2016 Ineke † en Jos Kees en Estella Davey Daniël

Correspondentieadres: Klink Uitvaart o.v.v. Mevrouw E. Bakker-van Drunen Postbus 2010 2990 DA Barendrecht

De dankdienst wordt gehouden vrijdag 23 december om 11.00 uur in het gebouw van de V.E.G. Nehemia, H.A. Lorentzstraat 5 te Zwijndrecht, waarna de bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden op begraafplaats Achterambacht, Achterambachtseweg 8B te Hendrik-Ido-Ambacht, omstreeks 12.30 uur. Voorafgaand aan de dienst is er van 10.15 tot 10.45 uur gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in bovengenoemd gebouw.

17

Psalm 42 vers 3 berijmd

Heden is door de Heere op Zijn tijd, tot onze diepe droefheid, na een periode van afnemende krachten en een geduldig gedragen ziekte uit ons midden weggenomen onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Hendrika de Wit - Scheurwater

sinds 25 december 1996 weduwe van Teunis de Wit 11 september 1927

17 december 2016

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging welke zij in Zorgcentrum De Blije Borgh, in bijzonder van afdeling 3, heeft ontvangen. Teunis en Florine Susanne en Sander, Milan Janneke Cees en Wilma Heidi Alexander Marion en Arjan Christian Hendrik-Ido-Ambacht, Zorgcentrum De Blije Borgh Correspondentieadres: Begrafenisonderneming de Jongh t.a.v. familie de Wit Hallehuis 8 3371 HC Hardinxveld-Giessendam Er is gelegenheid om afscheid te nemen op D.V. vrijdag 23 december van 10.00 tot 10.20 uur in uitvaartcentrum Achterambacht, Achterambachtseweg 8b te Hendrik-Ido-Ambacht. Aansluitend zal om 10.30 uur de rouwdienst gehouden worden in het vermelde uitvaartcentrum, waarna de begrafenis omstreeks 11.30 uur zal plaatshebben op de daarnaast gelegen begraafplaats. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en om met de familie samen te zijn in het uitvaartcentrum. Geen bloemen


HB AUTOSERVICE HB AUTOSERVICE

? E G A K K E

pa

‘Oosterpar

24 7 DAUUR / pe GEN

DENIEUWE KLUSSENIER DOET HET! BADKAMER

OPENINGSTIJDEN: wo - vrij - zat - zo 12.00 - 20.00 uur donderdag 16.00 - 20.00 uur

r

bere week i 06-3 kbaar op 656 893 1

RONDOM DE FEESTDAGEN GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN ZIE WEBSITE

T. Markusse

Oosterparkweg 17a 2986 AJ Ridderkerk tel.: 0180 - 43 66 60 www.pannenkoekenhuisoosterpark.nl Naast de Kinderboerderij

Loodgieters- en Onderhoudsbedrijf

Ballade 113 ● 3335 EM ● Zwijndrecht ● Tel. 078-6100833 E-mail: info@markusseloodgieter.nl www.markusseloodgieter.nl

HB AUTOSERVICE

VOOR IEDERE KLUS GROOT OF KLEIN DE KLUSSENIER NIEUWE BADKAMER

uis

L

nkoekenh nne

Ook voor : HET! DE KLUSSENIER DOET Ook: | Reparatie Badkamers | Keukens Keukens Zolderbetimmering | VerbouwenOok: | Onderhoud | Tegelwerk Enz. enz.

HB JAUTOSERVICE K ZE K I JK I V O OVRO O OR N ZOEN O C COACSCIA OSNISO N S

Keukens | Verbouwen | Onderhoud | Tegelwerk

HU BTAOUSTEORSVEIR OP O WPWW WW . HW B.A CVEI.C NE L. N L

- Volledige Bovag garantie uitgevoerde werkzaamheden; K I J garantie K VO Ouitgevoerde R op O NZ E OC C A S I O NS - Volledige Bovag op werkzaamheden; - Schadereparaties voor elkeAverzekeringsmaatschappij O P Wvoor WW . HB UT O S E R Vmet I C Emet . NL - Schadereparaties elke verzekeringsmaatschappij vanrisico; eigen risico; behoud behoud van eigen Volledige Bovag garantie op uitgevoerde werkzaamheden; Gratis vervangend en brengservice; - Gratis -vervangend vervoer,vervoer, of haal-ofenhaalbrengservice; - Schadereparaties voor elke verzekeringsmaatschappij met - Onderhoud en reparaties auto met - Onderhoud en reparaties aan uw aan autouw met behoud van eigen risico; van fabrieksgarantie; behoud behoud van fabrieksgarantie; - Gratis vervangend vervoer, of haal- en brengservice; - Onderhoud uw leaseauto voor - Onderhoud aan uw aan leaseauto voor - Onderhoud en reparaties aan uw auto met GRATIS pechhulp leasemaatschappijen. behoud van fabrieksgarantie; diverse diverse leasemaatschappijen.

Fredvan van der Fred derKaag Kaag

Bramengaarde 22 Bramengaarde 22 3344 PE Hendrik-Ido-Ambacht 3344 PE Hendrik-Ido-Ambacht Tel. (078) - 625 83 25 Tel. (078) Mobiel (06)-- 625 49 1383 7125 18 Mobiel (06) - 49 13 71 18 f.vanderkaag@klussenier.nl www.fredvanderkaag.klussenier.nl f.vanderkaag@klussenier.nl

bij onderhoud aan uw voertuig voorwaarden

- Onderhoud aan uw leaseauto voor *Vraag naar de diverse leasemaatschappijen.

www.fredvanderkaag.klussenier.nl

DE SG WE 5-77 N I JN V IEJRVHEERIH DESIW 7G 5-77 EE0LR7 0- Z 7 -6 0- 9 TNI E 8N 6 8 28C 5 0C29A JT.VR ID W E2G 755S 7 7 NS KIJK V OLO O.HE ES2 O IO . 0U7T8O - 6S 8E 2 2R5V 0 I9C E . N L O P W W W .THEBL A - Volledige Bovag garantie op uitgevoerde werkzaamheden; - Schadereparaties voor elke verzekeringsmaatschappij met behoud van eigen risico; - Gratis vervangend vervoer, of haal- en brengservice; - Onderhoud en reparaties aan uw auto met behoud van fabrieksgarantie; - Onderhoud aan uw leaseauto voor diverse leasemaatschappijen.

WEEKEND

NIJVERHEIDSWEG 75-77 TEL. 078-6822509

¡ verbouwingen ¡ dakkapellen ¡ kozijnen ¡ deuren

VERWENNER

TOMPOUCETAARTJE

Noordeinde 110, 3341LW Hendrik-Ido-Ambacht 078-6823040 info@timmerbedrijfpors.nl www.timmerbedrijfpors.nl

5

Dit is is geen geen 1 1 april april grap. grap. Dit

april grap.Zwembad De Hoge Devel bestaat in september Zwembad De Hoge Devel bestaat in september Kerstvakante van vrijdag 23 december 2016 tot en met zondag 8 januari

De Hoge

50 jaar jaar 50

99

Maandag 26 december Dameszwemmen ( ook 2 januari ) 09.30-10.30 uur Zwemmen voor zwangeren 19.00-19.45 uur Zwemmen voor mensen met reuma 10.15-12.00 uur Ouder & Kind zwemmen 12.30-14.45 uur Instructebad In de Voorjaarsvakantie is Sportcomplex De Hoge Devel op de onderstaande tijden MBvO 14.45-14.45 uur Vrijdag 23 december 19.00-21.30 uur DISCO ZWEMMEN geopend voor recreatief zwemmen: Aquabootpower/ Aquajogging 19.30-20.30 uur Zondag 25 december GESLOTEN –1e KERSTDAG Leszwemmen volwassenen 20.30-21.30 uur Maandag 26 december GESLOTEN –2e KERSTDAG Dinsdag 27 december Zondag 21 februari Dinsdag 27 december 07.00-09.30 uur 09.00-10.00 uur OchtendzwemmenVroege Vogel Zwemmen Ouder & Kind zwemmen 09.00-11.45 uur 09.30-14.45 uur 10.00-16.00 uur Recreate-/Wedstrijdbad Recreatie/Wedstrijdbad Aquaft (ook 3 januari ) 09.00-12.00 uur 15.00-17.30 uur Banenzwemmen 13.15-14.15 uur Maandag 22 februari 07.00-09.30 uur Ochtendzwemmen Leszwemmen volwassenen (Dames) COMPLEX GESLOTEN VANAF 17.30 uur Zwemmen in warm water 19.30-21.30 uur Woensdag 07.00-09.30 uur 10.00-15.00 uur OchtendzwemmenRecreatie/Wedstrijdbad 28 december Aquarobic 19.10-20.10 uur 09.30-14.45 uur Recreate-/Wedstrijdbad 15.30-18.00 uur Banen zwemmen Wedstrijdbad Aquajump 20.15-20.45 uur 15.00-17.30 uur Banenzwemmen 21.00-22.00 uur Dinsdag 23 februari COMPLEX GESLOTEN 07.00-09.30 uur Ochtendzwemmen Aquacycling VANAF 17.30 uur Woensdag 28 december Donderdag 08.00-09.30 uur 10.00-15.00 uur OchtendzwemmenRecreatie/Wedstrijdbad 29 december Ouder & Kind zwemmen (ook 4 januari ) 09.00-10.30 uur Recreatebad 09.30-14.45 uur Recreate-/wedstrijdbad Ouder & Kind zwemmen 09.00-10.30 uur Instructebad 15.00-17.00 uur 15.30-18.00 uur Banenzwemmen Banen zwemmen Wedstrijdbad 09.45-10.30 uur COMPLEX GESLOTEN VANAF 17.30 uur Woensdag 24 februari 07.00-09.30 uur Ochtendzwemmen Aquajogging (ook 4 januari ) MBvO 11.00-12.00 uur/13.00-14.00 uur Vrijdag 30 december 07.00-09.30 uur Ochtendzwemmen 10.00-15.00 uur Recreatie/Wedstrijdbad Therapeutsch zwemmen 20.15-21.15 uur 09.30-14.45 uur Recreate-/Wedstrijdbad (dit is exclusief €5,75 voor de magneetkaart). 19.00-22.00 uur Recreatiebad Donderdag 29 december 15.00-17.30 uur (dit is exclusief Banenzwemmen€5,75 voor de magneetkaart). 09.00-11.30 uur Zaterdag 31 december GESLOTEN – OUDEJAARSDAG 20.00-22.00 uur Wedstrijdbad Jip`s Waterpret (ook 5 januari ) Therapeutsch zwemmen 10.00-11.00 uur Zondag 1 januari GESLOTEN – NIEUWJAARSDAG Donderdag 25 februari 08.00-10.00 uur Ochtendzwemmen Aquaft (ook 5 januari ) 13.00-15.00 uur Maandag 2 januari 07.00-09.30 uur Ochtendzwemmen Zwemmen in warm water (Dames) 13.30-14.30 uur is exclusief €5,75 Recreatie/Wedstrijdbad (dit voor de magneetkaart). 09.30-14.45 uur 10.00-15.00 uur Recreate-/Wedstrijdbad Ouder & Kind zwemmen 17.15-19.00 uur Instructe-/Recreatebad 15.00-17.30 uur 15.30-17.00 uur Banenzwemmen Banen zwemmen Wedstrijdbad Zwemmen voor zwangeren 19.00-19.45 uur Dinsdag 3 januari 07.00-09.30 uur Ochtendzwemmen Recreatiebad* Zwemmen in warm water 19.45-20.45 uur 09.30-14.45 uur 20.00-22.00 uur Recreate-/Wedstrijdbad Aquajump (ook 5 januari ) 19.15-19.45 uur 15.30-17.30 uur 19.00-22.00 uur Banenzwemmen Wedstrijdbad Aquacycling (ook 5 januari ) 20.00-21.00 uur Woensdag 4 januari 07.00-09.30 uur Ochtendzwemmen *Tijdens de opening van het Recreatiebad is er een gedeelte in gebruik voor onze aquasporten. 30 december Recreate-/Wedstrijdbad Vrijdag 26 februari 09.30-14.45 uur 07.00-09.30 uur Ochtendzwemmen Vrijdag MBvO 12.45-13.45 uur 19.00-22.00 uur Recreatebad Recreatie/Wedstrijdbad MBvO 13.45-14.45 uur 20.00-22.00 uur 10.00-15.00 uur Wedstrijdbad Donderdag 08.00-09.30 uur 15.30-18.00 uur OchtendzwemmenBanen zwemmen Wedstrijdbad 5 januari uur Recreate-/wedstrijdbad De ABC zwemlessen gaan gewoon door, behalve op zon 25 dec, ma 26 dec ,za 31 dec en zon 1 Zondag 28 februari 09.30-14.45 09.00-10.00 uur Vroege Vogel Zwemmen 15.00-17.00 uur Banenzwemmen jan 2017. Voor vragen kunt u contact opnemen via 078 6102023 Recreatie/Wedstrijdbad 19.00-22.00 uur 10.00-16.00 uur Recreate-/wedstrijdbad Vrijdag 6 januari 07.00-09.30 uur Ochtendzwemmen 09.30-14.45 uur Recreate-/Wedstrijdbad Gedurende de vakantie is er een opblaasbaan in het wedstrijdbad aanwezig. Kom kennismaken met SoccerSquash in de kerstvakante van di 27/12 t/m vr 30/12 van 15.00-17.30 uur Banenzwemmen Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons via 078-6102023. 09.30-11.00 uur. Samen met je vriendjes/vriendinnetjes een wedstrijdje SoccerSquash Zondag 8 januari 09.00-10.00 uur Vroege Vogelzwemmen Wedstr bad spelen, hoe leuk is dat! Geef je grats op bij de recepte van het zwembad. 10.00-16.00 uur Recreate-/Wedstrijdbad

2017, is Sportcomplex De Hoge extra open de volgende enDevel viert ditopmet met u!! dagen en en viert dit tjden:bestaat in september Devel jaaru!!

50

Terviert gelegenheid hiervan bieden wij wij u u een een zomerabonnement zomerabonnement aan aan en dit met u!! bieden Ter gelegenheid hiervan

tijdens de de voorverkoop voorverkoop met met een een korting korting van van meer meer dan dan 50%!!! 50%!!! tijdens eid hiervan bieden wij u een zomerabonnement aan De voorverkoop start op dinsdag dinsdag 7 april april en en loopt loopt tot tot en en met met orverkoop De metvoorverkoop een korting start van meer dan 50%!!! op 7 zondag 19 19 april april 2015. 2015. zondag

op start op dinsdag 7 april en loopt tot en met ril 2015. Het zomerabonnement kost normaal €102,50 maar tijdens de Het zomerabonnement kost normaal €102,50 maar tijdens de voorverkoop slechts slechts €50,00 €50,00 voorverkoop onnement kost normaal €102,50 maar tijdens de U krijgt krijgt dus dus een een korting korting van van meer meer dan dan 50% 50% wegens wegens ons ons 50-jarig 50-jarig slechts €50,00 U bestaan. bestaan.

en korting van meer dan 50% wegens ons 50-jarig Het zomerabonnement zomerabonnement is is geldig geldig op op alle alle recreatieve recreatieve uren, uren, voor voor Het zowel het het binnen– binnen– als als buitenbad buitenbad in in de de periode periode van van dinsdag dinsdag 28 28 zowel april tot op en alle met recreatieve zondag 30 30 augustus augustus 2015. onnement april is geldig uren, voor2015. tot en met zondag

nen– als buitenbad in de periode van dinsdag 28 met zondag 30Kom augustus 2015. snel en pak die Superkorting!

Kom snel en pak die Superkorting! Tot ziens in Sportcomplex De Hoge Devel: een DOL-FIJN bad!

Parklaan 3 nel en pak Horeca dieActe: Superkorting! voor alle recreatef zwemmers 3335 deze vakante 2 patat halen 1x betalen. LM Zwijndrecht 3 Gedurende de kerstvakante ligt er een opblaasbaan in hetParklaan wedstrijdbad.

Sportcomplex De Hoge Devel 3335 LM Zwijndrecht Telefoon: 078-610 20 23 Parklaan 3 – 3335 LM – Zwijndrecht Telefoon: 078-610 20 23 Telefoon: 078-6102023, keuze 5 Facebook: Sportcomplex De Hoge Devel Facebook:Facebook: Sportcomplex De Hoge Devel Sportcomplex De Hoge Devel Twitter: dehogedevel E-mail: hogedevel@sportfondsen.nl Internet: www.hogedevel.nl E-mail: hogedevel@sportfondsen.nl App: Sportcomplex De Hoge Devel Internet: www.hogedevel.nl

Parklaan 3 3335 LM Zwijndrecht Telefoon: 078-610 20 23 Internet: www.hogedevel.nl Facebook: Sportcomplex De Hoge Devel E-mail: hogedevel@sportfondsen.nl Internet: www.hogedevel.nl

WEEKAANBIEDINGEN Roomboter VOOR KerSUIKERBROOD ststol

1 2

75

€7,90

Roomboter kerstkrans €10.00 € SPELT EIERKOEK 4 VOOR

49 Weekendverwenner

Kruidenster met tapenade DO, VR EN ZA of WEEKENDVERWENNER kruidenboter €4.95 WEEKAANBIEDING DO T/M WO

H.I. Ambacht Reeweg 76 Ridderkerk PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN SPORTIEFJan 2017Steenstraat !! Alblasserdam Makado-Center 36 7 Ridderkerk Jan Steenstraat 7 Ridderkerk Vlietplein 112A Ridderkerk Vlietplein 112A Ridderkerk Dillenburgplein 4 Ridderkerk Dillenburgplein 4

voor

BAKKERIJ-VANDERWAAL.NL BAKKERIJ-VANDERWAAL.NL


Mens en Maatschappij

Woensdag 21 december 2016

19

Een kerstdiner van brood en pindakaas In een groenstrook aan de rand van Hendrik-Ido-Ambacht, daar waar het asfalt van de A16 de landerijen doorklieft, leefde eens een man in afzondering van de bewoonde wereld. Zijn rode auto achter de bossages, onttrokken aan het zicht, diende als slaapplaats. Zwijndrecht - Eenmaal opgemerkt, schonk een barmhartige buur hem een oude tent, die hij dankbaar tot zijn woning maakte. Geteisterd door het leven zocht zijn geknakte ziel er rust. Gedurende tweeënhalf jaar was hij een met de natuur en vocht hij tegen de meedogenloze elementen van het weer. Hij beleefde er de gelukkigste tijd van zijn leven, totdat hij moest vertrekken. Het levensverhaal van Charles, een man die zijn draai in de maatschappij maar moeilijk kan vinden, noopt tot overpeinzing, in het licht van de kerstgedachte beschouwd. In de woonkamer van zijn eenvoudige woning staan een bank, een salontafel en twee eetkamerstoelen. De opvallend grote ramen geven de ruimte het gevoel van een etalage. Raambekleding is een prioriteit, vindt hij: “ Ik woon hier sinds november en ik ben blij met mijn huis en de vloerbedekking die ik heb gekregen, maar ik wil graag nog gordijnen kopen. Ik houd ervan om me terug te trekken.” Hij zit op de bank.

Hondje Pharrell ligt naast hem tevreden met zijn kop op schoot. De twee zijn onafscheidelijk en hun jonge levens kennen opvallende overeenkomsten: “Ik ben al zijn vierde baasje en hij is pas twee.” Charles G. (35) komt uit een gebroken gezin. Zijn ouders scheidden toen hij twee was en zijn vader verdween uit zijn leven. Hij groeide op bij zijn moeder en een stiefvader. Hoewel hij met zijn stiefzusje samen een gezin vormde, kenmerkte eenzaamheid zijn jeugd. “Ik was nooit gelukkig en voelde me altijd alleen. Mijn moeder was niet in staat een band met mij op te bouwen. Na een paar jaar scheidde ze voor de tweede keer. Mijn vader had zoveel vriendinnen, dat ik wel vijfentwintig stiefmoeders heb gehad.” Charles doorliep de basisschool en zegt hierover: “De CITO-toets wees uit dat ik naar het VWO zou kunnen, maar het advies was LOMschool. Het werd de LTS. Ik heb een diploma voor automonteur.” Meerdere banen volgden elkaar op, maar depressies haalden hem uit het arbeidsproces: “Ik kwam thuis te zitten en wilde alleen maar rust. Dat had ik nooit gehad. Als kind

verhuisden we elke vier jaar. Ik betaalde de huur niet en uiteindelijk werd ik het huis uitgezet.” Het was de start van zijn bestaan als dakloze. “Met mijn hond ben ik in de auto gestapt en naar Parijs gereden van mijn laatste centen. Ik heb veel van Europa gezien. Ik sliep in de auto of in een tentje. Het was een leuke tijd.” Bij terugkomst was zijn uitkering stopgezet wegens “het ontbreken van een vaste woonen verblijfplaats”. Een inschrijving bij het Leger des Heils om hieraan te kunnen voldoen, stuitte hem tegen de borst: “Ik mocht er wel slapen, maar mijn hond niet.” Opnieuw zocht Charles zijn toevlucht in de auto. Hij vond een stek langs de struiken van de Ambachtsezoom. “Van een buurman kreeg ik een oude voortent en een matras. Dat was een hele vooruitgang”. De ga-

letje en moest de pan in doeken wikkelen om alles een beetje warm te houden”. De vertelling van ‘het meisje met de zwavelstokjes’ doemt op als Charles verhaalt hoe hij zich beschermde tegen de vrieskou. “Het allerfijnst was toen ik een gaskacheltje kreeg en ik met mijn voeten bij het vuur zat, gehuld in mijn slaapzak. Dat was zo heerlijk. Totdat het gas op was...”. Toch denkt hij er met weemoed aan terug. “Ik moest weg van de gemeente, maar het heeft mij veel goeds gebracht. Ik heb daar de zin van het leven teruggekregen”. Charles brengt nu de kerst door in een stenen onderkomen met centrale verwarming en een douche, maar hij kijkt er niet naar uit en een feestelijke maaltijd zit er niet in. “De kerstdagen zijn een crime voor me. Ik ben alleen met mijn

Charles G. en zijn hondje Pharell bij de vervallen tent waar hij tweeënhalf jaar woonde ten in het tentdoek dekte hij af met een zeil. Het hond. Hopelijk houd ik wat geld over voor beleg, leven was hard. “ ‘s Winters is het heel erg koud maar het zal wel brood met pindakaas worden.” zonder deken als het hard vriest. Daarom lag ik Tekst en foto: Jacqueline van Dalen veel in mijn slaapzak. Ik kookte op een gasstel-

Meeslepend en fijn om naar te luisteren

Nieuwe ‘vloot’ patiëntenrolstoelen

Ridderkerk - Een treffende aanhef om daar gedaan. Het smaakt beslist naar meer. In deze een recensie mee te beginnen. Ik ben het stemming zijn wij naar Ottoland gereden en denken we met plezier aan de avond terug. daar volledig mee eens.

Regio - Patiënten op de ziekenhuislocaties Dordwijk en Zwijndrecht kunnen voortaan gebruik maken van in totaal zeventig nieuwe, riante rolstoelen. Deze zijn geschonken door het Vriendenfonds van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Ze staan voor patiënten klaar in de centrale hal en ze zijn, net als winkelwagentjes, mee te nemen met een euromunt.

Ik kan niet anders stellen dan dat ik zaterdagavond 10 december jl. heb mogen luisteren, kijken en vooral genieten van een uitstekende en op hoog peil staande uitvoering van het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach. Ik kijk met heel veel genoegen terug op deze uitvoering. Ik begreep dat het de eerste keer was dat deze compositie door de COV Ridderkerk werd uitgevoerd en dan zo’n mooie vertolking. Koor, solisten, orkest en dirigent hebben dat prima

Maar dan. Ik kwam in het bezit van de recensie van Arie de Korte. Fijn dat hij een aantal positieve zaken noemde, anders zou ik de aanhef van de recensie niet voor deze bijdrage hebben gebruikt, maar tijdens het lezen bekroop mij een uitermate onbevredigend gevoel om maar niet van onbegrip of ergernis te spreken. Lees verder op weekbladdebrug.nl

Kerstrun Hooge Nesse Zwijndrecht - Op donderdag 29 december organiseert de Toppie sportcoach Hooge Nesse een leuke en gezellige Kerstrun voor ouder samen met kind. Er zijn 3 afstanden mogelijk: 400m, 800m en 1200m. Op de dag zelf mag je kiezen voor welke afstand je gaat. Het maakt niet uit hoe je de route aflegt; rennend, huppelend, lopend, hinkelend, zolang je maar samen plezier hebt! Inschrijven kan via www.toppiecoach.nl, deelname is gratis! Meer informatie via facebook. com/hoogenesse. Alleen het kind dient aangemeld te worden. We gaan er vanuit dat er 1 volwassene meeloopt. Vanaf 15.45 uur is het mogelijk om je op de dag aan te melden. Om

16.30 uur zal de start zijn bij het Spartelbadje (Lindtsedijk 223 Zwijndrecht). Er zijn beperkte parkeermogelijkheden, kom dus zoveel mogelijk met de fiets! We gaan voor een leuke kerstsfeer vandaar dat we de run willen doen met de schemering. Extra sfeer en gezelligheid! Kom verkleed! Want we reiken een prijs uit voor het beste geklede kerstduo! Wie gaat die prijs in ontvangst nemen? De kerstrun is een onderdeel van de Serious Request acties. De sportcoaches uit Zwijndrecht zetten zich namelijk in voor dit goede doel namelijk. We proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen om kindersterfte door longontsteking tegen te gaan. Een donatie op die dag is dan ook meer dan welkom!

Het Vriendenfonds heeft enerzijds als doel het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek door middel van schenkingen, anderzijds het verhogen van het patiëntcomfort. “Daarbij richten wij ons op zaken waar in het normale ziekenhuisbudget eigenlijk geen ruimte voor is”, vertelt secretaris Mark Uilhoorn. Het ziekenhuis had voorheen rolstoelen die werden geleased van een externe partij, maar dat was een prijzige aangelegenheid. De forse investering in de nieuwe ‘vloot’ - ruim 1000 euro per exemplaar - is mogelijk gemaakt door donateurs. “Wij hadden allang de wens om deze rolstoelen te verzorgen”, vertelt Uilhoorn. “Uit ervaring weet ik dat je je meteen patiënt voelt, wanneer je in een rolstoel wordt vervoerd binnen het ziekenhuis. Bij deze fraaie stoelen moet ik echt zeggen dat je je ook een beetje koninklijk voelt. Niet alleen door de oranje kleur; vroeger hadden koningen écht rolstoelen. Filips II en Lodewijk XIV hadden er een.” Het Vriendenfonds gaat de stoelen tevens gebruiken om aan zijn eigen bekendheid te wer-

ken. Uilhoorn: “Vanaf 2017 gaan wij bedrijven uit de regio benaderen met het verzoek om ‘Bedrijfsvriend’ van het ziekenhuis te worden. Ze kunnen kiezen uit een aantal sponsorpakketten. Van hun bijdragen doen wij goede dingen voor de patiënten of voor onderzoek, in ruil daarvoor geven we zichtbaarheid - onder meer via uitingen op deze rolstoelen.” Ziekenhuisbestuurder Anneke Sanderse nam op 14 december symbolisch een stoel in ontvangst van het Vriendenfonds. “We zijn heel blij met deze heel luxe, nuttige en zichtbare bijdrage aan het comfort van onze patiënten”, zegt zij. “We zijn ook blij met de aanwezigheid van het Vriendenfonds en hopen dat veel bedrijven uit de omgeving zich via het fonds als sponsor aan ons willen verbinden.” Organisaties die hiervoor interesse hebben, kunnen mailen naar vriendenfonds@asz.nl

V.l.n.r. Wim de Leur (voorzitter Vriendenfonds), Anneke Sanderse (lid Raad van Bestuur ASz), Mark Uilhoorn (secretaris Vriendenfonds) en Marije Siteur (afdelingshoofd Receptie ASz) tijdens de overdracht van de stoelen aan het ziekenhuis.


Radio van der

ZEE

Vrijblijvende offerte aanvraag.

Europaweg 25 3332 SE Zwijndrecht Telefoon: 06 - 481 98 231 E-mail: lderuiterschilderwerken@live.nl www.deruiterschilderwerken.nl

Hendrik-Ido-Ambacht telefoon 078-6816175 of 06-51650758

Recreatiestalling Numansdorp

TELEVISIE

CARAVAN of CAMPER VERKOPEN Direct geld!

VIDEO AUDIO

Occasioncenter Numansdorp Verkoop nieuw en gebruikt Tevens reparatie alle merken

OF Gratis stalling bij bemiddelingverkoop!

- Uitvoerige begeleiding van plan tot oplevering - In 10 dagen geplaatst - Compleet All-in pakket

NU bovagbeurt Vanaf €150,-GRATIS APK bij grote beurt!

WWW.AANBOUWNODIG.NL Hendrik-Ido-Ambacht - 078 6454678

Postadres Postbus 42 3340 AA H.I.Ambacht Bezoekadres Noordeinde 182 3341 LW H.I.Ambacht Telefoon 078 - 68 12 151 Fax 078 - 68 20 177 Internet www.seton.nl Email info@seton.nl

Bij ons kunt u onder andere terecht voor:

• Onderhoud CV-­‐ketel en ventilatie; Bij ons kunt u onder andere terecht voor: • Leidingwerk en sanitair; • Dakgoten repareren en vervangen; • Onderhoud CV-­‐ketel en ventilatie; • Reparatie van uw kraan of stortbak; • Leidingwerk en sanitair; • Opsporen van lekkages. • Dakgoten repareren en vervangen;

• Reparatie van uw kraan of stortbak; • Opsporen van lekkages.

• • • • •

Vloertegels van de hoogste kwaliteit. Ruime sortering groot formaat tegels. Ruime keus in houtmotief tegels. Vakkundig legwerk. Zeer vriendelijk geprijsd.

www.CARVA.nl - 0186 652960 Carva@planet.nl

Voor alle rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing Code 95

Rotterdam en omstreken (010) 419 41 66 Drechtsteden en omstreken (078) 614 68 75

50% KORTING OP GESELECTEERDE

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.30 uur tot 16.30 uur zaterdag 9.30 uur t/m 16.00 uur

MONTUREN ROB BOON H.I.AMBACHT

Zoutverkopersstraat 4, 3334 KJ Zwijndrecht tel. 078-7820505 www.tegelned.nl

BRILMODE

Zaterdag 31 december zijn we gesloten

Avelingen 22 - Tel: (078) 681 67 66 - www.ambachtoptiek.nl


Woensdag 21 december 2016

Mens en Maatschappij

Lange rij op de Reeweg voor het kerstverhaal H.I.Ambacht – Voor de tweede maal vond het ‘Kerst in Stappen’ plaats in het Baxpark met als eindpunt de Dorpskerk. Vanaf zes uur konden geïnteresseerden beginnen aan een voettocht waar op beeldende wijze het kerstverhaal te volgen was. Zelfs toen de eerste groepen onderweg waren was er nog een rij belangstellenden die reikte tot voorbij de Tromplaan. Mensen van alle leeftijden, waarvan een groot deel bestond uit heel jonge kinderen.

H.I.Ambacht - Zaterdag 17 december jl. hield Stichting HIARZ samen met Wielstaete een workshop kerststukjes maken. Na de koffie/thee met een stukje kerstkrans konden we beginnen. Er was ruim voldoende materiaal voor handen. Je kon kiezen uit een schaal of een bakje met daarbij een stuk oasis. Er waren diverse soorten groen en mos. We konden kiezen uit kerstballen in rood, zilver of goudkleur, verschillende soorten slingers, lichtjes, kaarsen, waxinelichtjes, takjes met rode besjes, gekleurde figuren en stekers om alles vast te zetten. Tot slot kon er een beetje sneeuw over gespoten worden. Wanneer je er niet uit kwam kon je hulp vragen, zodat iedereen met een prachtig kerststuk naar huis kon gaan. En dat alles voor de prijs van € 8,50. Iedereen was zeer tevreden. Lies Verkerk

RECEPT

Ad Janssen

www.gasterhoon.nl

DESSERT

Taferelen Bij aanvang trof men de soldaten, waarna de wandelaars zich in konden schrijven. Langs een door lampjes, gestoken in het gras langs de paden, trof men de herders in het veld die bij het licht van de brandende vuurkorven hun boodschap aan elke groep verkondigden. Na een eindje lopen door het donkere park werden zij verwelkomd door het Engelenkoor. De ontmoeting voor de ingang van het Gemeentehuis met koning Herodus, zittend achter een gedekte tafel met twee lakeien, kreeg een interactief karakter. De jongste bezoekers werden aan de rand van de tafel gezet en reageerden dusdanig dat het wel duidelijk was dat ze het kerstverhaal al goed kenden. de stal op het plein voor de kerk, een van trots glimmende ‘Jozef en Maria’ en een prachtig Versterking voor onderweg Kerstkindje te zien omringd door schapen en Voor de liefhebber waren er mandarijnen die ezeltjes. met gulle hand werden uitgereikt, waarna de in groepen verdeelde wandelaars koers zetten Een mooie avond naar het tafereel van de ‘Wijzen uit het Oosten’. Gezien de grote belangstelling is het van groot Kapsalon Pons was op deze zaterdagavond ‘De belang dat een dergelijk evenement een goede Volle herberg’. Het sprak vanzelf, het kerstver- organisatie vereist. Jan Paul Lagendijk kon na haal volgend, dat iedereen werd doorgestuurd. afloop wat getallen geven; “Buiten de koren waVerder gelopen trof men het ‘Kerstkoor’, om ren er bijna 90 vrijwilligers. Inclusief koren bijna na het beluisteren van hun inbreng, uit te ko- 200 mensen! De opkomst was ongeveer gelijk men bij de Dorpskerk waar men uiteindelijk aan vorig jaar, ruim 1600 mensen. De telling de Kerststal kon bewonderen. Daar waren, in

Kerststukjes maken

21

TIRAMISU Voor 4 personen: • • • • • • • • • Kerst in Stappen 2016 staat op 1552, maar er zijn ook nog wat mensen gaan lopen zonder in de wachtrij te staan, deze zijn niet geteld.” Het goede weer was als altijd bij een buitengebeuren mooi meegenomen, maar vooral alle lof voor de vrijwilligers die op zeer vriendelijke manier de mensen van dienst waren. Waaronder niet te vergeten de verkeersregelaars die de, soms ondankbare, taak hadden om het autoverkeer om te leiden of voor langere tijd staande te houden terwijl de bijna eindeloze stoet over de zebrapaden liep. Foto’s en tekst: Wim Uithol

ZINGEN op KERSTAVOND Rijsoord - In de (PKN) Herv kerk van Leiding: ds. A.H. Groen. Muzikale medewerking: Rijsoord - aan de Rijksstraatweg 43 - wordt Arko Boogert op Keyboard. U/jij, jong en op Kerstavond 24 dec a.s. om 20.00 oud, van harte uitgenodigd! uur “kerstzangdienst” gehouden.

8 el espresso of heel sterke koffie 4 el amandellikeur 12 lange vingers 3 eidooiers 50 g poedersuiker 2 dl slagroom 150 g mascarpone cacaopoeder 4 grote wijnglazen

Werkwijze: • Breek 4 lange vingers in stukjes en verdeel deze over de 4 glazen. • Vermeng de koude koffi e met de amandellikeur en lepel de helft in de glazen op de gebroken lange vingers. • Klop de eidooiers met de poedersuiker au bain marie op tot ca 80 graden, haal het eimengsel van het waterbad af en klop • verder tot het mengsel weer koud is. • Klop de slagroom op tot yoghurtdikte. • Klopt de mascarpone los en vermeng deze met het koude eimengsel. • Spatel dit mengsel door de slagroom en verdeel dit weer voor de helft over de glazen. • Breek vervolgens weer 4 lange vingers in stukjes en verdeel over de glazen. • Lepel nu het laatste restje koffie-likeurmengsel in de glazen en vervolgens de rest van het eimengsel. • Dek de glazen af en laat de tiramisu in de koelkast opstijven. • Garneer het gerecht met een hele lange vinger en cacaopoeder.

Opbrengst Collecte Nationaal MS fonds H.I.Ambacht - De landelijke collecteweek van het Nationaal MS Fonds in november was ook dit jaar een groot succes! In de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is een mooi bedrag van € 1083,42 opgehaald.

op pad gegaan om zich sterk te maken tegen MS. Collectant gemist? Ga naar www. mscollecte.nl en doneer online. Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig €2. Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies en is volkomen afhankelijk van donaties en giften. Wilt u zich ook sterk maken tegen MS? Collecteren kost maar drie uurtjes van uw tijd. Meld u aan als collectant via de website www.mscollecte.nl of telefonisch op (010) 591 98 39.

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS én in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. Het Nationaal MS Fonds bedankt alle gevers voor hun bijdrage en alle collectanten en collecte-coördinatoren voor hun inzet. Zij zijn ook dit jaar weer door weer en wind Samen staan we nog sterker tegen MS!

Wilt u tijdens de kerstdagen genieten van de gerechten van Ad Janssen, maar niet zelf hoeven koken? Reserveer dan snel in één van zijn restaurants tijdens de kerst. Zie de advertentie elders in dit blad voor meer informatie. Ad Janssen is een Nederlands meesterkok en horeca-ondernemer. Hij is eigenaar van enkele gastronomische bedrijven (het Kasteel van Rhoon, het Wapen van Rhoon, Bellevue Groothoofd Hotel Culinair en Art&Dining in Dordrecht). Naast zijn werkzaamheden als chef-kok en ondernemer heeft Janssen ook enkele boeken geschreven. Op televisie werkte hij onder meer mee aan Lunch TV, TROS Middag Magazine, de Nederlandse versie van 1000 Seconden, TROS Tafel Twee en Zomeravondcafé. U treft iedere week een recept aan in Weekblad De Brug.


Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl KRINGWINKEL HEBBES is met kerstreces vanaf vrijdag 23 december 2016. Woensdag 11 januari 2017 staan wij weer voor u klaar. Heerlijke aardappelen stoof of hand peren eerst klas appelen en groenten, verse sap eieren enz enz MASTONA Kijk op www.mastona .nl Gevraagd oud ijzer We halen het gratis op. Ook witgoed. Geen koel/ diepvriezers. Bel voor uw vergoeding. Telf. 06 16 10 95 82 KRINGLOOP HABBEKRATS DINSDAG 27 dec GESLOTEN Wij wensen u Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2017. We hopen 3 jan weer voor u klaar te staan. Iedereen kent het wel; een vriend, vriendin, familielid of bekende heeft iets te vieren en je zoekt een leuk cadeau... Wat altijd wel in de smaak valt is een fles wijn! Wijn is nog altijd één van de meest gewaardeerde cadeaus. Via www. MijnWijndoos.nl kun je er een uniek persoonlijk wijncadeau van maken!

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordelig en makkelijk! Werken na schooltijd? Kom laden/lossen bij Plus distributie H.I.A. Ma-vr. 16-20 uur, za 8-12 uur Heb je interesse? Bel DDD Personeel: 010-243 08 98 VLOOIENMARKT: ZO 08 JAN RIDDERKERK, SPORTHAL DE BEVERBOL (13-17U) INFO: 06-53.777.967 Stukadoorsbedrijf Hordijk voor al uw stucadoorswerk Michael Hordijk 0648317550 De dakkapel specialist voor al uw dakkapellen in hout en kunststof info@bertvankootenbouw.nl 078 - 681 73 10 Wat u ook zoekt of nodig heeft, kom eerst kijken bij KRINGWINKEL HEBBES, Brederodehof 66-67, 3341 VC H-I-Ambacht, 078-8795965. Wo-do van 10-17, vrij 12-17 en za 10-14 uur. Inname alle herbruikbare artikelen tijdens openingsuren of op afspraak. KLOK DEFECT? Gedipl.uurwerkmaker repareert met garantie prijsopgave aan huis. 078-6848791/06-21844010

DE ENIGE ECHTE! Loodgietersbedrijf van Wijngaarden van De Bruïnelaan Al meer dan dan 43 jaar! Voor al uw werkzaamheden: gas - water - sanitair - cv lood- en zinkwerken Geen voorrijkosten Bereikbaar van 8.00 - 20.00 uur Tel 078-6129246 Lid van UNETO-VNI Nieuwe uitdaging 2017 MUNTER ELEKTROTECHNIEK wilt u als collega elektro monteur en/of administratief medewerker(ster), mail u CV elektro@munter.nl

Vrijblijvende stalenservice aan huis en bij installeren: oude vloerbedekking verwijderen, afvoeren en meubels verplaatsen. Al bijna

50 jaar! De Baak 28 • 3343 LA H.I.Ambacht • Tel: 078 612 24 54

Hoveniersbedrijf Visser Groen BV is gevestigd op de grens van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Projecten worden door geheel Nederland uitgevoerd, met het zwaartepunt in een straal van 50 km rond Zwijndrecht.

Visser Groen BV bestaat dit jaar 60 jaar!

Wie jarig is trakteert!

Houd onze social media / website in de gaten voor leuke acties! Visser Groen BV, Langeweg 25, 3343 LD H.I.Ambacht, tel. 078 - 612 42 52 • info@vissergroen.nl

www.vissergroen.nl

Verwarming ● Ventilatie ● Elektra ● Zonne-energie

Verwarming, Ventilatie, Elektra, Zonne-energie Wij leveren

nu vanaf

€629,-

10%a

ex tr korting

actie maanden een kwaliteit ketel van Nefit Verwarming,type Ventilatie, Elektra, Trendline CWZonne-energie 3, 4, Wij leveren kwaliteit tegen een concurrende prijs 5 of 6 met 7 jaar fabrieksgarantie en een GRATIS Nefit Easy thermostaat.

tegen een concurrerende prijs!

Kijk voor de voorwaarden

06 - 12 97 89 24 of via julis0908@hotmail.com

op onze website.

Wij zijn sterk in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie! Dakkapellen, kozijnen en aan- of opbouw

WWW.PROSLANK.NL

WarmteTechniek

Nieuwland WarmteTechniek Parc 309 B 2952 DD Alblasserdam Nieuwland Parc 309 B ElektraTechniek Tel. 078 645 5113 51 Tel.- 078 -13645

Nieuwland Parc 309 B ® Tel. 078 - 645 13 51 Wave Soundtouch

Het nieuwe draadloze geluidssysteem van BOSE. Echt kamervullend geluid, WiFi, Spotify, Bluetooth, DAB+, CD, FM, internet radio, etc. Kom langs, laat u overtuigen en geniet vandaag nog van superieur geluid. Wave Soundtouch, hét alles-in-een systeem van BOSE!

De nieuwe

nu vanaf

€799,-

• Ontwerp • Advies • Aanleg • Onderhoud

Koop bij HanVos in de Wij leveren kwaliteit tegen een concurrende prijs kwaliteit

Een maatje minder met de feestdagen? Maak nu een afspraak met jouw Proslank coach Julissa Ruiz!

www.bertvankootenbouw.nl 06-54784443

vloerbedekking, gordijnen, vitrage, binnenzonwering

KERSTSTUKKEN VERKOOP bij MORE THAN FLOWERS donderdag 22 december van 10.00 tot 17.00 uur Landmanweg 1 Zwijndrecht IETS HIPSS Burgemeester Jansenlaan133-135 Zwijndrecht

LEKKER IN JE ‘JURK’ ZITTEN? Bouw- of verbouwplannen?

Harde en zachte

TRAPAANBIEDING Laat nu voordelig uw trap stofferen v.a. €175,- incl. tapijt! Ook woon- en slaapkamer met tapijt en vinyl. Bel 06-53741167 voor een afspraak. Sjaak Spruytenburg www.trapaanbieding.nl

SolarTechniek

ElektraTechniek

2952 DD Alblasserdam SolarTechniek www.hanvoscvketels.nl www.hanvoscvketels.nl

2952 DD Alblasserdam www.hanvoscvketels.nl Soundtouch® 10

Draadloos, compact en een verbluffend geluid.

nu voor

9 €229,

5

Soundtouch® 300

Het soundbar systeem met compleet nieuw design en een nog beter geluid! Volwaardig Hi-Fi geluid uit een draadloze soundbar, uit te breiden met een draadloze subwoofer en zelfs met twee compacte draadloze satelietspeakers voor een volwaardig 5.1 surround systeem. Draadloos - DVD/Blu-Ray - WiFi - Bluetooth - Internetradio - Keuken

+

iTunes - 4K-UHD - Tuin - Deezer - Spotify - Etc.

+

= 5.1 Surround

DE SCHOOF 32 - H. I. AMBACHT - WWW.CALKHOVEN.COM


Foute kersttruien Romana boutique en jurken! & Kids Blue Pink Actie start op donderdag 22 december en eindigt op zaterdag 24 december 2016.

Wij wen sen iederee n prettige kerstda gen en een gelukki g

2017

in winkelcentrum Walburg (naast boekhandel Hyperion)

Normaal e 29,95

Nu alle truien en jurken voor e

10,-

Romana

boutique

& Kids

Blue Pink

Wij bedanken al onze klanten voor de prettige samenwerking van de afgelopen periode. Ook in 2017 staat ons team weer voor u klaar!

Onze kleding komt uit Duitsland, ItaliĂŤ en Frankrijk. Wij hebben wekelijks nieuwe items en wij hebben betaalbare kleding! Naast kleding verkopen wij ook tassen & accessoires.

www.romanaboutique.nl www.kidsbluepink.nl


Wij staan voor uw schade garant! Wij werken voor alle verzekeraars

-

100% originele onderdelen

-

Altijd GRATIS vervangend vervoer Géén eigen risico* (*Vraag naar de voorwaarden)

Nijverheidsweg 24 3341 LJ H.I.Ambacht

De werkzaamheden zullen bestaan uit:

078 - 6819051

vangorpautoschade.nl

Auto’s bij klanten afleveren of ophalen Het checken op schades bij binnenkomst van de auto’s Het schoonmaken en poetsen van de auto’s en alle andere voorkomende werkzaamheden

Wij zijn op zoek naar een kandidaat die: In het bezit is van rijbewijs 8-E Stressbestendig is Klantvriendelijk en klantgericht is Communicatiefvaardig is

HUISARTSENGROEP Wegens vakantie zijn de praktijken van N. Demir, S. Ghantous, R.M. Hage GESLOTEN VAN 2 T/M 6 JANUARI Waarneming volgens onderstaande letterindeling: A t/m G N.G.J Schouten en tel.: 6812050 H.C. Versteeg H t/m N R.J. van Houten en tel.: 6812395 E.J.B. van Houten-de Koning O t/m Z J. Keuning en tel.: 6813333 J. Okma Bel buiten kantooruren de dokterspost: 078 - 654 26 00

Ruitschade

Kerst-inkopen

doe je bij Sportpoint Ambacht AMBACHT BREDERODEHOF 64

MEGAKORTINGEN oplopend tot 80%

Geldig tot 31-12-2016

Caravanschade


Kunst en Cultuur

Woensdag 21 december 2016

25

Pia Monteny winnares van het boek ‘Wie volgt’ H.I.Ambacht - Op 23 november stond het verhaal in De Brug over het uitkomen van een nieuw boek door het Historisch Genootschap van Ambacht ‘Wie volgt’. Hierin werden de lezers uitgenodigd te reageren op de vraag “Aan welke oud-Ambachtse winkel heb jij de beste herinnering en waarom?”. Daarmee maakte men kans om het boekwerk gratis te bemachtigen, dat in samenwerking met de Ambachtse Oudheidkamer en Weekblad De Brug beschikbaar was gesteld.

De winnaar De redactie vond het uiteindelijk moeilijk een keuze te maken uit de inzendingen, omdat het eigenlijk appels met peren vergelijken was. Hierop werd gekozen voor ‘Wie het eerste komt, wie het eerste maalt’. Zo verzocht de redactie contact op te nemen met de schrijfster van de eerst binnen gekomen reactie, om mevrouw Pia Monteny uit te nodigen aan de Smidshoef 26 -30. Op zaterdag 10 december, om 13.30, was zij aanwezig om uit handen van de schrijver dhr. A.Verhoeven, een exemplaar overhandigt te krijgen. Tijdens het uitreiken van het boek vertelde Pia dat ze eigenlijk niet precies meer wist wat ze als reactie had geschreven. “Wat erg dat ik dat niet meer weet! Maar ik woon acht en dertig jaar in Ambacht en iets meer weten over Ambacht is altijd erg leuk, want ik woon hier gewoon erg graag. Ik denk dat op die manier iets op heb geschreven.” Na

het in ontvangst nemen van het boek schreef Arie Verhoeven nog iets in het boek en signeerde hij het.

Het boek ‘Wie volgt’ is het vervolg op het twee jaar geleden verschenen boek ‘Graag gedaan’ en bevat verhalen over veertig verdwenen winkels in Hendrik-Ido-Ambacht. Met het boekwerk in de tas nam Pia ook een kijkje in de tentoonstelling met de toepasselijke naam ‘Om den broode’. Alie Tas, voorzitter archeologie/genealogie, gaf een interessante rondleiding en wist over alle aanwezige objecten wel iets te vertellen. De tentoonstelling, In de Ambachtse Oudheidkamer Den Brommert, bevat namelijk naast veel oude foto’s ook veel gebruiksvoorwerpen en mechanische apparatuur die allemaal te maken hebben met de bakkerijen uit het verleden en dan ook nog eens specifiek de bakkerijen van Ambacht. Hoewel de beschikbare tentoonstellingsruimte beperkt is kun je er, zeker met uitleg van een genootschapsmedewerker, er wel een tijdje zoet zijn. Het grootste deel van de te bewonderen zaken komen van de nazaten van de bakkers en zullen bij hen nostalgische herinneringen oproepen. Een leek moet echt wel uitleg hebben over wat het is, hoe het werkt of wat het doel is. Indrukwekkend is ook het grote aantal bakkerijen, dat in het verleden de Ambachters van vers brood en andere baksels heeft voorzien. Ze waren dan ook broodnodig, want brood was vroeger een belangrijk onder-

Winterdag bij ATOS RTV Zwijndrecht- Vrijdag 23 december is er bij ATOS Radio de ATOS Winterdag. Deze dag is de tegenhanger van de succesvolle ATOS Zomerdag. Op de ATOS Winterdag staan er diverse gasten centraal in de uitzending. Zo komen de burgemeester van HendrikIdo-Ambacht en wethouder Van Dongen uit Zwijndrecht in de studio langs. Ook zijn er live optredens van onder andere Bodine Hilhorst die in de finale van de Voice Kids heeft gestaan, Thomas Florusse, Sam Cordes en Celeste de Vrij. Op deze dag wordt ook de Winterse 50 uitgezonden. Hier konden de luisteraars de afgelopen weken op stemmen.

Wil je zelf nog een plaat aanvragen op voor de winterdag? Dat kan! Mail jouw winterse plaat naar winter@atosrtv.nl en wie weet is hij op de radio te horen. De ATOS Winterdag wordt uitgezonden van 06.00 tot 18.00 uur en wordt gepresenteerd door Bram de Waard en Jurgen Jansma. Daarnaast schuiven er diverse ATOSmedewerkers aan. De Winterdag is te beluisteren via de livestream op www.atosrtv.nl, via de gratis app ‘TuneIn Radio’, in de gemeenten Zwijndrecht, HendrikIdo-Ambacht op de kabel 105.9 FM en in de gemeenten Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht en Dordrecht in de Ether op 106.1 FM.

Bram de Waard en Jurgen Jansma.

Pia Monteny, het boek en Arie Verhoeven deel van de dagelijkse voedselvoorziening. In onze huidige eetcultuur is er zoveel aanbod van producten die het hele jaar door te verkrijgen zijn. In vroeger jaren was niet alleen de keuze minder, maar ook de inhoud de portemonnee. De geschiedenis van brood gaat terug tot ongeveer 30.000 jaar geleden en in de 12e eeuw werd brood de basis van het volksvoedsel. Het boek ‘Wie volgt’ is voor € 12, - te koop bij

kapsalon Pons, boekhandel Boeketcetera, de bibliotheek en kringwinkel Hebbes. De tentoonstelling kan tot begin 2017 iedere woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur worden bezocht. Tekst en foto: Wim Uithol

Kerstvakantie knutselworkshops! Zwijndrecht - Vind jij het leuk om een eigen ridderschild te maken met jouw familiewapen er op of een naambord ontwerpen voor op je slaapkamerdeur? Of schilder je liever je lievelingsdier of een prachtig winterlandschap? Doe dan mee aan de leuke knutselworkshop in Atelier Marjan van Breugel. Er is in het atelier nog veel meer te doen! Je kunt een sprookjesachtige kijkdoos ontwerpen, lekker boetseren en je eigen beeld maken dat gebakken wordt in de keramiekoven. Maar je kunt ook met allerlei (rest) materialen een sneeuwpop, sprookjeskasteel, robots

en nog veel meer maken. Natuurlijk mag je ook zelf bedenken wat je wilt doen. In het atelier wordt er gebruik gemaakt van rest- en afvalmaterialen zoals plastic, elektronische apparaten, karton, mooie stoffen, draad, touw, verpakkingsmaterialen etc. Ook materialen uit de natuur en oud speelgoed worden gebruikt. De workshops zijn voor kinderen van ongeveer 6-12 jaar. Kosten per workshop per kind € 10,00 Datum: woensdag 4 januari van 10-12 uur of van 14-16 uur. Voor meer info kijk op de website www.marjanvanbreugel.nl of bel 078 6128689 / 06 30187986. Meld je op tijd aan, er is maar een beperkt aantal plaatsen!

wintertafereel in kijkdoosKunst en Cultuur

Woensdag 21 december 2016

27

Een leven lang leven met, voor en door de kunst Zwijndrecht - We spreken met Wim Noordam in zijn woning te Zwijndrecht en stellen hem de geijkte vraag ‘hoe is het begonnen?’. “Als klein mannetje was ik altijd al aan het tekenen en was ik geïnteresseerd in kunst. Op de lagere school was het enige waar ik in uitblonk, tekenen en schilderen. In feite ben ik er altijd mee bezig geweest.” Het was voor hem als vanzelfsprekend om naar het grafisch lyceum te gaan en later de kunst academie grafische richting. “Op het grafisch lyceum deed ik erg veel aan werktekeningen maken, toen nog op een traditionele manier zonder computers.” Een goede basis “Dat was heel precies lijntjes trekken, maar op de academie leerde je dat exacte werken eigenlijk weer af en was het meer zelfontplooiing. Dat was voor mij wel even wennen, maar ik vond het wel heel leuk.” Dat betekende voor hem, overdag werken bij reclamebureaus en daarna naar de avondacademie. Over die avondlessen vertelt hij, “Ik heb eigenlijk het meeste geleerd van mijn medestudenten. Je krijgt namelijk allemaal dezelfde opdracht en de één lost dat op een totaal andere manier op dan de ander en dat is juist heel leerzaam. Wat ik op de academie leerde kon ik op het reclamebureau toepassen, maar ook weer andersom”. In zijn loopbaan op het reclamebureau begon hij

als werktekenaar, waarna hij artdirector werd en zich bezig hield met het ontwerpen van brochures, jaarverslagen, boekomslagen, websites, enz. Omdat hij aan het eind van de vorige eeuw duidelijk de behoefte zag van ondernemers voor het fabriceren van goede websites is hij in 2000 samen met programmeurs een bedrijf gestart. In 2006 heeft hij zich helemaal toegelegd op het ontwerpen van websites en aanverwante zaken, onder de naam Fine Graphic. Kunst

“In dat bedrijf werk ik altijd binnen de kaders van de opdrachtgevers, de richtlijnen van de huisstijl die ik maak of aangeleverd krijg. Dat doe ik nog steeds met veel plezier, maar daarbij vind ik het ook geweldig om grafische kennis toe te passen in kunst. Met die kunst maak wat ik leuk vind, wat mij inspireert”. Hoewel hij tekenen en schilderen nog steeds graag doet, combineert hij het nu met fotografie. Een combinatie die in de praktijk vrij moeilijk te realiseren is. “Ja, het heeft ook te maken met hele series van ondergronden die je vervolgens weer combi- wordt het eindresultaat een hoog resolutie bestand dat op een, door Wim gekozen, materineert met veel foto’s. aal wordt geprint. “Dat kan op dibond, acrylaat Soms kun je deze goed door elkaar mengen”. of hout, al naar gelang het onderwerp vraagt, Naast het beheersen van teken en schilder- daar kies ik dan de juiste ondergrond bij. Die technieken is volgens Wim ook een geduchte laat ik dan door een vakbedrijf printen, altijd kennis van Photoshop een voorwaarde om tot in een gesigneerde, genummerde oplage van een vloeiend geheel te komen. Uiteindelijk tien.” Verkoop gaat online en offline. Op zijn website zijn de werken te zien ( wimnoordam.

Wim Noordam met twee van zijn werken. nl ), maar ook op afspraak in zijn expositieruimte te Papendrecht. Tegenwoordig maakt hij vaak kunstwerken in opdracht geeft hij ook les in Zwijndrecht of Papendrecht. Tekst: Wim Uithol Foto: Fine Graphic

Rude Mood Blues Band live bij Bluezy Assertiviteitstraining voor kinderen van 8 tot 12 jaar Regio - In het radioprogramma Bluezy is op donderdag 22 december de Nederlandse band de Rude Mood Blues Band in de studio. Programmamaker en presentator Nico Bravenboer ontvangt dan in de studio van Radio Ridderkerk zijn muzikale gasten. Naast een interview wordt er ook live opgetreden. Rude Mood speelt blues in de breedste zin van het woord, met invloeden vanuit de rock, rockabilly, jazz, soul en Americana.

De band heeft sinds 1990 opgetreden in zo’n beetje elk bluescafé tussen Goes en Delfzijl, op diverse festivals, voor motorclubs en in een Huis van Bewaring. Na een pauze van een aantal jaar is de band nu weer ‘on the road’ met nieuwe gitarist en oude vriend Wim van Brakel. De formule van Rude Mood is onveranderd: een kleine bezetting van zang, gitaar, bas en drums. Drummer Marco Hilgeman legt een stevige basis waar Michiel van der Meulen stuwende

en melodieuze baslijnen aan toevoegt. Gitarist Wim krijgt hierdoor de vrijheid om te variëren tussen subtiel en stevig gitaarwerk. Het open bandgeluid geeft ruimte aan het heldere en sterke stemgeluid van zangeres Martine van der Meulen, die zich moeiteloos staande houdt in deze ‘man’s world’. In de nieuwe bezetting is het repertoire van Rude Mood alleen nog maar gevarieerder geworden, met onbekende én bekende nummers die door Rude Mood worden voorzien van hun eigen sound. Rude Mood laat zien dat blues nooit hoeft te vervelen. Bezoekers zijn welkom vanaf 19.30 uur om deze live uitzending mee te maken. De studio van Radio Ridderkerk is gevestigd aan de Jhr. de S. Lohmanstraat 1 en de entree is gratis. De uitzending van Bluezy begint om 20.00 uur. De uitzendingen van Radio Ridderkerk zijn te beluisteren op de Ridderkerkse kabel via 107.1 FM, in de ether via 105.7 FM en via internet: www.rtvridderkerk.nl.

H.I.Ambacht - Wordt uw kind vaak gepest, durft hij/zij niet te zeggen wat hij/zij voelt of durft hij/zij niet voor zijn/haar mening uit te komen? Dan is uw kind niet de enige! In een klein groepje gaan we dit bespreken en leert uw kind zijn/haar angsten te overwinnen. Met een mooi woord heet dat: assertiviteit.

dagboek of schrijfblok meenemen en vergeet uiteraard geen pen!

Wanneer? Woensdag 11-01-17, 18-01-17, 0102-17, 08-02-17, 15-02-17, 08-03-17 van 15.00 - 17.00 uur. Waar? Ontmoetingscentrum Sophiastaete, Druivengaarde 19 in Hendrik-Ido-Ambacht In de zesweekse cursus krijgt uw kind Kosten? Deze cursus bestaande uit 6 lessen kost opdrachtjes mee naar huis en gaat hij/zij een € 84,dagboek bijhouden zodat hij/zij daar altijd op terug kan vallen en weer weet wat er besproken Inschrijven kan op www.bloeicursussen.nl. Er is en geleerd is. Laat uw kind een cool schrift, nog beperkt plek!

Cursus ‘Boetseren en keramiek’ Regio - Op donderdagochtend 19 januari kunnen beginners en licht-gevorderden terecht bij Volksuniversiteit Papendrecht voor een cursus boetseren en keramiek. In 10 lessen komen allerlei technieken van het werken met klei aan bod.

Als een werkstuk helemaal klaar is wordt het gewogen en wordt het gebruikte materiaal afgerekend met de docente. De materiaalkosten hangen af van de grootte en het gewicht van het werkstuk (ca. € 9,- per kilo voor de klei, glazuur en afbakken).

cursus vindt plaats op 10 Na de introductie gaat men onder begeleiding De van een ervaren docente meteen aan de slag donderdagochtenden van 9.30 tot 11.30 uur en kost € 172,50. Inschrijven is mogelijk via de met een zelfgekozen onderwerp of voorwerp. website www.vupapendrecht.nl of telefonisch De werkstukken worden, als zij klaar en via 078-6154764. gedroogd zijn, door de docente gebakken in de keramiekoven. Eventueel kunnen de objecten daarna nog worden geglazuurd.


Bestel Online

VUURWERK

Lindelaan 2a

Bestel

t/m

Dordrecht

VUURWERKPAP GAAT VERHUIZEN! IN 2017 OP EEN NIEUWE LOCATIE

PAP.nl

vuurwerkpap.nl 28 december en profiteer van het mooiste GRATIS VUURWERK

Actie geldt alleen bij aanschaf van vuurwerknummers 36 t/m 175. (superacties, Cat.1 fop- en scherts en veiligheid tellen niet mee voor GRATIS VUURWERK)

0,

van 1,99 voor

100 stuks

01. KANONSLAG SUPERACTIE

99

1 1 1+1

+

3,

49

gratis

16 schoten

11.BLACK DIAMOND SUPERACTIE

7,

50

5 stuks

40. DYNAMITE

TOPPER

89,

van 115,00 voor

00

86. SICK SIX

30. HAPPY HOLIDAY

150 schoten

5 cakes SUPERACTIE

Het mooiste 160. SPACE VOYAGER

van € 30,00 - € 59,99

59,00

17,50 van 29,99 voor

van 79,00 voor

gratis vuurwerk

161. SURVIVOR

van € 60,00 - € 89,99

162. SPACE ENTERPRISE

van € 90,00 - € 119,99

50 schoten

26. CAKE No. 1

SUPERACTIE

voor wie vroeg besteld! 164. FINAL FRONTIER

163. METEOR RAIN

165. NEMESIS BOX

van € 150,00 - € 199,99

van € 120,00 - € 149,99

van € 200,00 - € 299,99

Bestel t/m 28 december en profiteer van het mooiste GRATIS VUURWERK Actie geldt alleen bij aanschaf van vuurwerknummers 37 t/m 187. (superacties, Cat.1 fop- en scherts en veiligheid tellen niet mee voor GRATIS VUURWERK)

+ 2 cakes

23. THE HOAX & INSOMNIA

SUPERACTIE

10,

van 20,00 voor

00 232 MEGA SHOTS

12,

+

van 19,95 voor

19. THUNDERKING BULKPACK 50 stuks SUPERACTIE

95

36 schoten

25. DELICIOUS THUNDER SUPERACTIE

4,5kg

kruit

199,

00

232 schoten

181. EVENT FLASH OF THE GOD’S

69,

van 99,95 voor

95

50 schoten

92. BLINKING SKY Molenvliet 43

Zwijndrecht

SUPERACTIE

Bestel Online

Bestel

t/m

28 december en profiteer van het mooiste GRATIS VUURWERK

werk voor wie vroe g besteld! € 120,00 -€ 149,99

DE GROOTSTE

ZWIJNDRECHT t/m

29,99

alleen tijdens 160. SPACE de voorverkoop, VOYAGER bestellen en betalen 9 schoten / t.w.v 161. SURVIVOR voor 28 december, € 10,00 Superacties, Cat1 162. SPACE 13 schoten / t.w.v GRATIS Bij aankoop ENTERPRISE fop- en scherts € 20,00 en veiligheidsartike van € 30,00 -€ 24 schoten / GRATIS Bij aankoop 163. METEOR t.w.v € 30,00 59,99 len tellen niet van € 60,00 -€ GRATIS Bij aankoop 20 schoten / t.w.v RAIN 164. FINAL FRONTIERmee voor gratis vuurwerk. 89,99 € 40,00 van € 90,00 -€ GRATIS Bij aankoop 25 schoten / t.w.v 119,99 165. NEMESIS € 50,00 van

MOLENVLIET 43

Bestel

25,00

28 december en profiteer van het mooiste GRAT gratis vuur IS VUURWERK

Het moo iste Gratis vuurwerk

Bestel Online

gratis

31. COLOSSEUM CAKEBOX 451 schoten

van 249,00 voor

1 1 1+1

150. SKY HUNTER

1+1 1 1

gratis

GRATIS Bij aankoop van € 150,00 -€ 199,99

BOX

40 schoten / t.w.v € GRATIS Bij aankoop60,00 van € 200,00 - € 299,99

COLLECTIE VUU

10,00

CROWN

RWERK.

+

2 HALEN = 1 BETALEN

186. EVENT TSUNAMI 3 kg kruit

BOX

120 schoten van 189,00 voor

149,00 209. TRANSBO MBER van

149,00 voor

1,8kg

TOPPER

kruit

99,00 35,00 144 schoten

50 schoten

27. CHINESE ROL XXL Megaklapper

SUPERACT

IES

10,00 11.

09.

12,95

02.

0,99

17,50

26. CAKE No. 1 van 29,99 voor

van 55,00 voor

+

1+1 1 1

Alleen het BESTE vuurwe voor de rk laagst De numme r 1 in kwalitee prijs! De groots it te vuurwe en service! rkexpe van regio zwijndrecht! rt 07.

1,25 01.

gratis

30.

1,00

23.

0,99

0,99 03.

0,99

DE GROOTSTE COLLECTIE VUURWERK! bekijk onze folder!


Kunst en Cultuur

Woensdag 21 december 2016

29

Avontuurlijke struintocht mét bezoek aan Eendenkooi in Klein Profijt Regio - Op dinsdagmiddag 3 januari 2016 organiseert Natuurvereniging IJsselmonde in samenwerking met ZHL opnieuw een avontuurlijke struintocht door Klein Profijt van het Zuid-Hollands Landschap. Alléén voor echt stoere jongens en meiden vanaf 10 jaar. Eerst bezoeken we de Eendenkooi in Klein Profijt. Dit deel van het gebied is niet vrij toegankelijk en is alleen tijdens excursies te bezoeken.

Eendenkooien zijn oer-Hollands. Het is een Nederlandse vinding en al eeuwen lang in ons land in gebruik. Op een heel speciale wijze werd hier de eendenjacht bedreven. Er zijn ooit 1000 eendenkooien geweest waarvan er nu nog minder dan 120 over zijn. Echt in gebruik zijn er nu nog zo´n 70, waarvan er nog 4 beheerd worden door het Zuid-Hollands Landschap. De eenden worden tegenwoordig niet meer gevangen om op te eten maar om ze te ringen voor onderzoek. Vervolgens gaan we de oer-Hollandse wilgenjungle van Klein Profijt langs de Oude Maas in. We banen ons een weg door kreekjes, langs lianen en omgevallen bomen. Je gaat - zeker weten- meer dan enkeldiep de blubber in.

Het is een tocht waarbij je van alles kunt ontdekken en we je weer heel vrij laten: “We moeten je nog net in de modder kunnen zien vallen”. Onderweg word je uitgedaagd om zelf oplossingen te bedenken voor situaties die bij het struinen voor kunnen komen. Trotseer samen met onze eigen avonturiers als leiding het vloedbos. Niks geen schools gedoe, nee, gewoon lekker struinen en daarbij op een leuke manier wat van de natuur opsteken. Onderga het echte struingevoel! Het avontuur begint op dinsdagmiddag 3 januari om 12:30 op de laatste parkeerplaats aan de Veerweg links, 200 m voorbij de Golfclub Oude Maas, Veerweg 2a, 3161 EX Rhoon en duurt uiterlijk tot 16:30 uur. Vergeet je laarzen en oude kleren niet aan te trekken. Neem ook een klein rugzakje mee met een flesje water en een reep of koek. Misschien zijn handschoenen en een muts ook wel handig. Bij regen (of sneeuw!) gaat de tocht natuurlijk gewoon door. Kom veilig fietsen over het fietspad dat langs de Oude Maas loopt tussen Barendrecht en Rhoon. Eventueel kun je je laten afzetten op de parkeerplaats 200 m links voorbij de Golfclub (zie boven)

Voltooid leven? De oude man zegt dat hij kan sterven nu Jezus geboren is. Hoezo? Op kerstavond hoort u er meer van. Kom in de kerstnacht op 24 december om 21.00 uur in de Vaste Burchtkerk aan de Orchideestraat. Het is een avond met samenzang, ontmoeting en goed nieuws. Op 25 december om 10.30 uur vieren wij het kerstfeest. In bijbeluitleg, muziek, zang en feest delen wij het mooiste nieuws dat er is. Er is ook aandacht voor de kinderen. Als u komt met kinderen, meld het dan even bij mc@vasteburchtkerk.nl. Dan kunnen w e ook voor uw kind iets moois bedenken. Hartelijk welkom. Vanuit de Vaste Burchtkerk wensen we u goede feestdagen.

• • - 21:00 24 december 24 december • - 21:00 • - 10:30 25 december 25 december • - 10:30 • mc@vasteburchtkerk.nl mc@vasteburchtkerk.nl • •

Durf jij het aan? Je kunt gratis mee. Geef je www.zuidhollandslandschap.nl/klein-profijt op via mrjschepers@hotmail.com (vermeld je www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/index. naam en leeftijd en telefoonnummer van thuis) php/struintocht-klein-profijt Deelname is beperkt, dus meld je snel aan. Meer info: www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/ (Inlichtingen ná 18 dec. op 0180-617320) Kijk vooraf vooral even op: www.ark.eu/gebieden/de-delta/ijsselmonde/ Natuurvereniging IJsselmonde Natuur en milieu gaan ons alles aan. klein-profijt

‘Finding Nemo’ & ‘Joy’ op de Cascade filmdag Cascade filmavond – ‘Joy’ – 20.00 uur Film over het leven van Joy Mangano. Mangano (Jennifer Lawrence) is een bescheiden moeder van twee kinderen die van de een op de andere dag schatrijk wordt met opmerkelijke en eenvoudige uitvindingen zoals de “Miracle Mop” en de “Huggable Hangers”. Met haar optredens in teleshoppingzenders wordt ze een bekende persoonlijkheid en groeit ze uit tot een zeer succesvolle onderneemster in de Verenigde Staten. Met onder andere Jennifer Lawrence, Robert De Niro en Bradley Cooper. De film duurt 124 minuten en bevat een pauze. Nederlandse ondertiteld. Kaarten kosten € 6,00 en zijn te Film Kidsmiddag – ‘Finding Dory’ (6+) reserveren via www.stichting-cascade.nl of 15.00 uur De hyperactieve Dory komt er achter dat ze telefonisch via 078-6819230. geboren is in het Marine Biology Institute of California, waar vele zeedieren worden voorbereid op hun terugkeer naar de zee. De vergeetachtige blauwe vis werd op jonge leeftijd weer in de oceaan vrijgelaten, maar ze reist terug naar het instituut om haar ouders te vinden. De film duurt 92 minuten en wordt Nederlands gesproken. Leeftijd: 6+. Kaarten kosten € 4,50 en zijn te reserveren via www.stichting-cascade.nl of telefonisch via 078-6819230. H.I.Ambacht – In de kerstvakantie kun je in Cascade terecht voor twee heerlijke films! Woensdag 28 december zijn alle kinderen om 15.00 uur van harte welkom om naar het spannende en vergeetachtige verhaal ‘Finding Dory’ te komen kijken. ‘s Avonds is de reguliere filmavond. Dit keer met de Hollywood kaskraker ‘Joy’, met Oscarwinnares Jennifer Lawrence in de hoofdrol. Deze Cascade filmmiddagen en -avonden is de perfecte break tijdens de december feestdagen.

Jarig in december? Dan mag jij gratis! Alle kinderen die in december jarig zijn, mogen GRATIS naar ‘Finding Dory’! Geef bij je reservering aan op welke dag je jarig bent en neem een legitimatie mee.


Hoofdgebouw: Bekestein 50, 3343 CB H-I-Ambacht Postbus 243, 3340 AE H-I-Ambacht • T: 078 - 68 40 336 Dependance: Admiraal de Ruyterlaan 1 3342 TA H.I.Ambacht • T: 078-6814420 E-mail: info@obsdebron.nl • Website: www.obsdebron.nl

obs De Bron wenst iedereen een gezond, leerzaam en sportief 2017!

www.obsdebron.nl€0,-

€100,-

Monturen voor vaste lage prijzen!

2E

BRIL

€50,-

50% KORTING*

* Op de goedkoopste bril ontvangt u 50% korting. Vraag in de winkel naar de mogelijkheden en voorwaarden. Actie loopt t/m 31 december 2016.

SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE De Schoof 142 Hendrik-Ido-Ambacht T. 078 6813387 www.oogwereld.nl

De Ford Transit. 50 jaar maatwerk. Profiteer nu van de vele jubileumaanbiedingen. Kom langs en ontdek welke Ford Transit bij u past.

max. laadvolume 15,1 m3

1,747 m

max. laadvolume 2,3 m3

1,862 m (L2)

max. laadvolume 3,6 m3

Extra voordeel tot max.

1.000,-

Economy Edition 1.5 TDCi 55 kW/75 pk Al v.a. 9.995,- Via Ford Lease al v.a. 60,- p.w.

2,79 m (L4H3)

Ford Transit Connect Extra voordeel tot max.

2.000,-

5,339 m (L2H2)

Ford Transit Custom Extra voordeel tot max.

3.500,-

6,704 m (L4H3) Ford Transit

Extra voordeel tot max.

3.500,-

Economy Edition 1.5 TDCi 55 kW/75 pk Al v.a. 11.935,- Via Ford Lease al v.a. 65,- p.w.

Economy Edition 2.2 TDCi 74 kW/100 pk Al v.a. 16.900,- Via Ford Lease al v.a. 90,- p.w.

Al vanaf 20.575,- (incl. jubileumpremie) Via Ford Lease al vanaf 88,- p.w.

NU OOK MET AUTOMAAT

NU OOK MET AUTOMAAT

NU OOK MET AUTOMAAT

De genoemde aanbiedingen gelden voor de kleinzakelijke markt. Het genoemde maximale extra voordeel bestaat uit een jubileumpremie en een extra premie die van toepassing is op geselecteerde voorraadmodellen. Vraag uw Ford dealer naar de mogelijkheden. Genoemd rentetarief van 0.0% geldt bij Financial Lease met een maximale looptijd van 24 maanden. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, BPM en afleveringskosten. Alle acties gelden tot nader order. Wijzigingen voorbehouden.

Ford Wensveen www.ford-wensveen.nl

0% rent e

2,381 m (L2H2)

4,818 m (L2)

4,157 m

Ford Transit Courier

max. laadvolume 8,3 m3

Fina n Leascial e

Alblasserdam Tel. 078-6913922 H.I.Ambacht Tel. 078-6814711


Sport

Woensdag 21 december 2016

33

IFC-zaterdag laat nog steeds progressie zien ‘Een plaats bij de eerste zes zou al mooi zijn’

H.I.Ambacht – De zaterdagtak van IFC doet het als debutant uitstekend in de ‘zuidelijke’ derde klasse C. Het jeugdige team van trainer Frank Zwakhals staat halverwege de competitie brutaal tweede achter de onbetwiste favoriet Wieldrecht. De mooie klassering werd mede bereikt door winst op regiogenoten ZBC’97 (1-2) en Groote Lindt (2-0).

team. Dat biedt een veel leukere entourage met veelal aardig wat publiek. Bij aardig weer mogen we hier tussen de 200 en 250 toeschouwers begroeten. Ook mensen van de oude garde komen op de wedstrijden af. Progressie Anderhalve week geleden sloot IFC de eerste seizoenshelft af met een klinkende 4-1 zege op het bezoekende SC Everstein, terwijl koploper Wieldrecht punten morste in het duel met EBOH (1-1). Het verschil met de nummer één slonk hierdoor tot zes punten. “Eigenlijk kijken we niet echt naar Wieldrecht,” stelt Frank Zwakhals, die op zondag ook het Dordtse RCD onder zijn hoede heeft. “Wieldrecht is een stabiele ploeg met meerdere spelers die op een hoger niveau gespeeld hebben. Die gaan zonder meer kampioen worden. In principe zou voor ons een plaats bij de eerste zes al mooi zijn. Neemt niet weg dat ik heel tevreden ben. En dan vooral met het feit dat we nog steeds progressie maken. Als trainer doe je het daar allemaal voor. Spelers wil je beter laten voetballen.”

Ontwikkelen Het is nog geen drie jaar geleden dat de ‘zaterdag’ van IFC weer werd gereanimeerd. Er werd niet langer alleen maar recreatief op zaterdag gespeeld. Met een standaardteam ging men weer prestatief gericht aan de slag. Het duurde slechts twee seizoenen om uit de vierde klasse te komen. Het optreden in de derde klasse mag nu al geslaagd genoemd worden. En met het succes van de zaterdag 1 krijgt ook het beleid van IFC meer gestalte. Het ‘gat’ met het team van zondag 1 (hoofdklasse) wordt zo kleiner. Vooral jonge spelers treffen bij de zaterdag 1 de ideale omgeving om zich verder te ontwikkelen en bij geschiktheid de overstap naar de ‘zondag’ te maken. “De overstap van IFC’s A-jeugd naar de ‘zaterdag’ is al groot,” benadrukt Frank Zwakhals. Tactischer “Maar de overstap van de ‘zaterdag’ naar de ‘zon- Zwakhals vervolgt: “Bij de overstap van de vierde naar de derde klasse was het even wennen. dag’ is zeker zo groot.” Doorgaans is de organisatie van de tegenstander beter en is de handelingssnelheid hoger. Entourage “Normaal gesproken zouden de spelers van de Ook kom je geen uitgesproken zwakke tegenzaterdag 1 op zondag in het tweede elftal heb- standers tegen. De meeste ploegen kunnen wel ben gespeeld,” vult voorzitter Cees Bijl aan. “Maar wat. Wat opvalt is dat bij het zaterdagvoetbal wie heeft er nu zin om ‘s zondags om tien uur de ploegen doorgaans goed geïnformeerd zijn ergens in Brabant op een verlaten sportpark te over elkaars speelwijze. Daardoor wordt er ook spelen. Nu spelen die jongens in een standaard- wat tactischer gevoetbald dan op zondag. Wij

Frank Zwakhals werkt met een gretige ploeg. spelen graag verzorgd voetbal van achteruit. Zwakhals. “Bovendien is het een vriendenploeg. Maar als het nodig is, is deze ploeg ook in staat Ze gaan met elkaar stappen. Het is presteren en plezier maken met elkaar: een ideale combinaom anders te spelen.” tie. Omdat het een jong team is, zullen we best nog missers maken. Maar ja, dat calculeer je min Vriendenploeg Afgaande op de spelers op het wedstrijdformu- of meer in.” lier van het duel met SC Everstein is de gemiddelde leeftijd – los van routinier en aanvoerder Tekst: Michel van Straten Gerard van der Mei (38) – nog geen 22 jaar. “Ja, Foto: Jeroen van der Sman het is een jonge gretige ploeg,” onderschrijft

wijnpakketten, bioscoopbonnen, dinerbonnen, kippen en rollades winnen.

Jumbo sponsort O&O

DJ Karim verzorgde tussen de activiteiten door en na het Kerstrad de muziek. Al met al was het weer een hele gezellige middag en bleef het nog lang druk in het Vogelnest.

Zwijndrecht - Jumbo Supermarkten Zwijndrecht heeft een 3-jarig sponsorcontract afgesloten met Gymnastiekvereniging O&O.

Grote clubactie groot succes voor VVGZ Zwijndrecht - In een bomvolle kantine werd afgelopen zaterdag bij VVGZ de opbrengst van de Grote Clubactie bekend gemaakt. Na het kinderrad – met gratis prijzen voor de pupillen – werd de cheque met de opbrengst onthuld. Er werd dit jaar maar liefst € 9309 opgehaald. Met dit resultaat had VVGZ de hoogste opbrengst van de Drechtsteden en de Hoeksche Waard. Zelfs landelijk staat VVGZ in de top-10. Met name de eindsprint met de verkoop van zogenaamde superloten (1 superlot = 50 gewone loten) - door Bas Grijsen en Arnold Klein - heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het eindresultaat. Hiermee komt het doel – een mooi terras naast de kantine – erg dichtbij. De ‘‘terrascommissie’’ bekijkt momenteel hoe het gat kan worden gedicht met de werkelijke kosten, zodat gestart kan worden – liefst aankomend voorjaar – met de werkzaamheden. Prijswinnaars De winnaars van de Grote Clubactie 2016: Best verkopende team: JO9-3 1e prijs Jesse van Meijeren (prijs shirt Excelsior) 2e prijs Levy van Meijeren (prijs Intertoys-bon) 3e prijs Sven van Gent (prijs twee kaarten voor een wedstrijd van FC Dordrecht)

Kerstrad Na het bekendmaken van het resultaat stond het jaarlijkse Kerstrad op het programma. Er werden meerdere rondes gedraaid waarin vele mooie prijzen te winnen waren. Zo kon men onder meer gevulde boodschappentassen,

De eerste contacten daartoe zijn gelegd gedurende de zogenaamde plaatjesactie, die door Jumbo werd georganiseerd. Onder toeziend oog van voorzitter Pauline den Hartog werd het contract ondertekent door Peter Verhoef (Jumbo) en Marc van Alebeek (Businessclub O & O) Als aftrap ontving O & O vanuit de Jumbo-organisatie een kerstverrassing voor al haar 153 vrijwilligers. Op foto: Links Peter Verhoef (Jumbo) rechts Marc van Alebeek (Businessclub O & O), midden O & O-voorzitter Pauline den Hartog


DECEMBER DEALS BIJ MULDER! Rijklaar is écht rijklaar

Wereldwinkel Hendrik-Ido-Ambacht ● Van Kijfhoekstraat 146 ● Tel. 0786820584

Missie geslaagd!

PEUGEOT 208 5-deurs

Nu rijklaar voor

Nu rijklaar voor

Rijk voorzien van o.a.: • Airconditioning • Radio/MP3 speler met stuurwielbediening • Bluetooth carkit en audiostreaming • LED-dagrijverlichting • Elektrische ramen en centrale deurvergrendeling

n e g a d t s r e k Prettige 7 1 0 2 k j i l r e e en een (h)

199.

00

€ 14.750

Rijk voorzien van o.a.: • Airconditioning • 7” touchscreen navigatie • Parkeerhulp achter • Smartphone integratie / Mirror Screen • LED dagrijverlichting • Stuurwielbediening voor audio en telefoon

www.mulder-autobedrijf.nl ALBLASSERDAM DORDRECHT SLIEDRECHT

KELVINRING 86 LAAN DER VERENIGDE NATIES 111 PARABOOL 1

Winkel geopend: Bij een van besteding ,0 € 10 * zak n ee gratis ! oliebollen

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur zaterdag 10.00 - 13.00 uur Vrijdag 23-12 extra lang geopend: 9.30 - 21.30 uur

Burgemeester Keijzerweg 14, Papendrecht

HB-9510 HL2

Smart balance board Maximale snelheid 12 km/h, 700 watt motor, bereik 20 km.

299,-

249.

00

Hoverboard Zwart Maximale snelheid 15 km/h, 2x 400 watt motor, bereik 20 km.

ZM-SS7CD8D4-S-1TB

ZM-SS88B2B8-S-2TB

DCS-5030W

Mini sPoe HD Camerasysteem Plug and Play, Power over Ethernet, 1 TB harde schijf, kijkhoek van 81 graden, App voor Android & iPhone.

Full HD 1080P camerasysteem Voor binnen en buiten, Plug and Play, Power over Ethernet, stroom en video via een kabel, App voor Android & iPhone.

Draadloos Camerasysteem Touch screen bediening, HD resolutie 1280 x 720, App voor iOS en Android

690,-

449.

209,-

590.

129,-

199.

00

119.00

00

EP-HD709-4

EP-PD22W-HD

EP-PM60WP

Draadloos cameraset incl. 9” LCD DVR Plug and Play, 128GB opslag op SD kaart, HD resolutie: 1280 x 720, nachtzicht tot 20 meter.

Buiten PTZ IP Camera WiFi, volledig weerbestendig, HD resolutie: 1280 x 720 en IR-Cut, nachtzicht tot 25 meter, Opname mogelijkheid op een Micro-SD kaart tot wel 64GB.

Mini HD buiten camera Plug and Play, WiFi (draadloos) of netwerkkabel, SD-kaart opslag tot max 64GB, Gratis PC- en cloud software, Apps voor Android & iPhone.

Bezoek onze webshop

Alles voor beveiliging en veiligheid

590.00

690.00

00

690,-

690,-

790,-

1290,-

1090.

00

www.epine-camerashop.nl

078 - 691 80 50 078 - 614 20 44 078 - 615 14 28

Gem. brandstofverbruik 108: 3,8 l/100 km, CO2-uitstoot: 88 g/km en 208: 4,3 l/100 km, CO2-uitstoot: 99 g/km. December Deals bij Mulder is inclusief btw, recyclingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken en niet geldig i.c.m. andere acties. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaardspecificaties. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. © 12-16

CityCruiser 249,-

Blue Lion 1.2 PureTech 82 pk

€ 11.176

Het bestuur en de medewerkers van de wereldwinkel wensen u

*Deze actie is alleen geldig op vr. 23-12, op=op.

PEUGEOT 108 5-deurs

Blue Lion 1.0 e-VTi 68 pk

De opheffingsuitverkoop is nu gestart en de laatste openingsdag zal 25 februari 2017 zijn.

Hoverboard Wit Maximale snelheid 15 km/h, 700 watt motor, bereik 20 km.

10X

5X

Na ruim twee decennia is bereikt dat fairtrade producten niet alleen door de wereldwinkel worden aangeboden, maar overal. Dit betekent dat de wereldwinkel zichzelf overbodig heeft gemaakt en dus gaat sluiten. Het bestuur bedankt alle klanten en medewerkers van de wereldwinkel hartelijk voor de support in de afgelopen jaren.

HB-9500 EL1

De voordeligste rijklaarprijzen, direct uit voorraad leverbaar!

Like ons op Facebook

www.facebook.com/epinecamerashops


Sport

Woensdag 21 december 2016

35

HC Derby: heren onderaan, dames bovenaan Regio – Bij veel veldsporten worden de competities in de koudere periode van het jaar voor kortere of langere tijd stilgelegd. De sportieve activiteiten verschuiven dan voor een paar maanden naar de zaal. Hieronder een overzicht van de stand van zaken bij het (tijdelijk) verlaten van de velden.

Hockey De heren van Derby hebben het op het veld zwaar in de eerste klasse B. De dames van Derby doen het daarentegen in de derde klasse B uitstekend en zijn nog ongeslagen. De heren en dames van Derby hervatten de veldcompetitie weer in maart.

Handbal De veldcompetitie heeft de heren handballers van Conventus nog weinig succes gebracht. Vanwege het geringe aantal teams in de poule spelen zij anderhalve competitie. De dames mogen straks de competitie vervolgen als de nummer twee van de ranglijst.

Heren, eerste klasse B positie team gespeeld 1 Klein Zwitserland 11 9 Groen-Geel 11 10 Berkel en Rodenrijs 11 11 DSHC 11 12 Derby 11

Heren, tweede klasse district ZW positie team gespeeld 1 Roda’71 6 4 Conventus 4 5 HVOS 5

Dames, derde klasse B positie team 1 Derby 2 Spijkenisse 3 Rapid 4 Barendrecht 12 Zevenbergen

Dames, tweede klasse district ZW positie team gespeeld 1 Ventura 2 6 2 Conventus 6 8 SC Twist 2 7

punten 10 2 2 punten 12 10 2

punten 33 10 9 7 7 deelt met nog twee clubs de koppositie in de tweede klasse F. ‘Buur’ Conventus is uit op consolidatie van het tweedeklasserschap. Het Amgespeeld punten bachtse DVS’69 gaat lekker en kan meedoen 11 31 voor de titel. 11 27 11 25 Eerste klasse E 11 24 positie team gespeeld punten 10 1 1 ONDO (M) 7 10

Korfbal Het Zwijndrechtse Albatros doet het goed en

Landelijke opbrengst Grote Clubactie: € 8,4 miljoen

Clubs uit Ambacht, Heerjansdam, Hen- waarvan 80% rechtstreeks naar de clubkas drik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht halen € gaat. 37.441,- op met Grote Clubactie Directeur Frank Molkenboer van de Grote Ambacht, Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht Clubactie: “We koesteren het verenigingsleven, en Zwijndrecht, 13 december 2016 – Loten- ook in de toekomst. verkopers van sport-, cultuur en hobbyvereni- Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat gingen hebben dit jaar weer fanatiek loten van 91% van de clubs in Nederland activiteiten orde Grote Clubactie verkocht. De opbrengst van ganiseert die extra geld opleveren om rond te verenigingen uit Ambacht, Heerjansdam, Hen- komen. Financiële acties zoals de Grote Clubacdrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht is in totaal € tie zijn dus hard nodig om het verenigingsleven bereikbaar en betaalbaar te houden. Het is 37.441,-. daarom fantastisch dat verenigingen dit resulDe jaarlijkse financiële injectie die clubs door taat behalen door de inzet van tienduizenden de Grote Clubactie krijgen, is onmisbaar voor enthousiaste vrijwilligers met hart voor hun onder meer de aanschaf van materialen, het club!”. inrichten van het clubhuis of het organiseren van activiteiten. Met de opbrengst worden in Over de Grote Clubactie heel Nederland meer dan 10.000 doelen gereDe Grote Clubactie faciliteert sport-, cultuuraliseerd. en hobbyverenigingen in het genereren van De opbrengsten voor de verenigingen uit Am- inkomsten, door middel van lotenverkoop. bacht, Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht Met de opbrengst kunnen deze verenigingen en Zwijndrecht zijn gisteren tijdens de Gro- mooie doelen realiseren. Het unieke van de te Clubavond bekend gemaakt in de Inter- Grote Clubactie is dat 80% direct naar de clubkas gaat, sport-winkel in hun regio. De avond stond in het teken van de cheque-uitreiking, het delen van ervaringen en een dankwoord naar de vrijwilligers van de clubs. De foto’s van de overhandiging van de cheques zijn hier te bekijken en te downloaden. Lotenverkopers vullen clubkas

de resterende 20% gaat onder meer naar prijzen en de organisatie. De Grote Clubactie is in 1972 bedacht door Pierre Claessens, chef-redacteur bij het toenmalige Nieuwsblad van het Zuiden.

Tijdens de eerste Grote Clubactie werden er 55.000 loten in Tilburg verkocht. In 1977 brak In 2016 deden 5.600 verenigingen mee met de de Grote Clubactie landelijk door in heel NeGrote Clubactie. Zo’n 250.000 enthousiaste lo- derland. In 2016 namen er 5.600 verenigintenverkopers verkochten in totaal 2,8 miljoen gen deel aan de Grote Clubactie en werden er 2.801.662 loten verkocht. Dit resulteerde in een loten en werd er dik € 8,4 miljoen opgehaald, opbrengst van € 8.404.986,-.

3 8

Albatros WION

7 7

10 0

Tweede klasse F positie team 1 Reflex 5 Conventus 8 Movado

gespeeld 7 7 7

punten 11 5 2

Tweede klasse H positie team 1 Fiducia 2 DVS’69 8 OZC

gespeeld 7 7 7

punten 11 10 2

ASWH JO11-2 najaarskampioen H.I.Ambacht - De boys van JO11-2 hebben hun trouwe aanhang wel verhoogde hartslagen veroorzaakt. Twee wedstrijden voor het einde van de competitie was de voorsprong nog royaal met vijf punten, maar vervolgens werd er vorige week zaterdag met 2-0 van achtervolger Drechtstreek verloren. Zouden ze dan toch onder de zenuwen bezwijken?

een goal van Cagatay nog een 2-1 ruststand uitgeperst. In de rust een flinke donderspeech door de trainers, waardoor iedereen nu wel echt bij de les zou zijn. En jawel hoor, de boodschap was overgekomen. Karen, Naud en Duncan tilden binnen tien minuten de stand naar een draaglijker 4-2 voor ASWH. De tegenstander kwam niet meer over de middenlijn. Het was ASWH dat heerste Dinsdagavond stond de allesbeslissende pot, uit en regeerde in de tweede helft. tegen Pelikaan, op het programma. De nummer laatst op de ranglijst, maar dat zegt niets weten Gecontroleerd werd de wedstrijd uitgespeeld, we toch? Vol goede moed en met een gezonde waarna de vreugdedansjes losbarstten. De traiportie zelfvertrouwen werd aan de wedstrijd be- ners ook blij, want dat scheelde weer plaatjes gonnen. Echter tot ieders verbazing keek ASWH van de bekers afkrabben. Eind goed, al goed. na een kwartier tegen een 2-0 achterstand aan. Naud, Doga, Karen, Cagatay, Sem, Duncan, Gyon Er moest nu toch echt wel wat gebeuren, wilde en Sven een hele mooie prestatie, samen met de de competitie niet met een serieuze kater ein- trainers Ercan en Maarten. En natuurlijk niet zondigen. Met vereende krachten werd er middels der de fanatieke steun vanaf de zijkant!


P O O K R E V OUTLET 2e kerst d geopendag van 12:00 tot 17:00 uur

99.-

€1 f na va t ee pl m co g in pr xs bo s on 2 -perso

0.5 € F A N A V N E X O B R E D N O

.MATRASSEN VANAF € 25

TOPDEKKEN VANAF € 25.-

15.HOOFDBORDEN VANAF €

GOEDKOOPSTE

boxsprings.nl

28

Marisstraat 14 • Sliedrecht • Tel.: 06-194953

Openingstijden0-17:00 uur

Do 10:00-21:00, Vr 10:00-17:30, Za 10:0


De nieuwe Suzuki Ignis Compleet en eigenzinnig Rijklaar vanaf € 14.499,All-inclusive vanaf € 259,- p.m.

Voorzien van o.a. • 1.2 Dualjet motor • 6 airbags • ESP • Leverbaar als Auto Gear Shift (automaat) en AllGrip en/of Smart Hybrid • Hill Hold Control & Dual Camera Break Support (Select en Stijl-uitvoering)

De Suzuki Ignis is compleet vernieuwd Uw geduld wordt beloond: de nieuwe Suzuki Ignis staat nu in onze showroom! Een auto die u moet zien, want dit is de Ultra Compacte SUV, een klasse op zichzelf. Daarom nodigen wij u uit voor een persoonlijke kennismaking. Om zijn eigenzinnige design en outdoor-stijl te bewonderen, zijn makkelijke instap en hoge zit te ontdekken en zijn rijcomfort en krachtige motor te ervaren met een uitgebreide proefrit. Benieuwd naar de nieuwe Ignis…? U rijdt ‘m al vanaf € 14.499,- of met Suzuki All-Inclusive (private lease) vanaf € 259,- per maand. Wij heten u graag welkom!

Reno Autoservice

Lelystraat 24, Sliedrecht Tel. 0184 – 41 16 62

Reno Dordrecht B.V.

Nijverheidstraat 65, Dordrecht Tel. 078 - 613 92 44

www.renoauto.nl

Gemiddeld brandstofverbruik volgens de Euro-6-norm, EC 2016/646/ZA: 4,3 – 5,0 l/100 km; 23,3 – 20,0 km/l; CO2-uitstoot: 97 - 114 g/km. Prijs is inclusief btw/bpm en kosten rijklaar maken. Private Lease op basis van 48 maanden looptijd, 10.000 km/jaar en 12 schadevrije jaren, incl. max. bonus/malus, btw en excl. brandstof. Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht. Getoonde afbeelding kan afwijken van standaard specificaties. Drukfouten voorbehouden. 12-16 ©

KERST ACTIE

25% korting

Nog meer uitverkoop bij vaN mourik alblasserdam! Nieuw binnengekomen

Verf | Vloeren | Behang | Raamdecoratie | Projectstoffering

VANDERWIELDESIGN

20% korting

Verf | Vloeren | Behang | Raamdecoratie | Projectstoffering

op gordijnen en vitrages

VAN DER WIEL DESIGN

rehab Kleur Zwart Kroko Maat 41 t/m 45 van €140,-

rehab Kleur Grijs Maat 41 t/m 45 van €180,-

rehab Kleur Bruin Maat 41 t/m 45 van €180,-

voor

op alle raamdecoratie (m.u.v. het merk Luxaflex)

VANDERWIELDESIGN

rehab Kleur Bruin Maat 41 t/m 45 van €190,-

89,-

voor

ecco Kleur Bruin Maat 40 t/m 45 van €140,-

65,-

voor

voering echte schapenvacht

voor

79,-

voor

79,-

Waterdicht

ecco - gore tex Kleur Zwart Maat 40 t/m 47 van €150,-

Geldig t/m 3 januari 2017

Burgemeester Jansenlaan 149 3331 HG Zwijndrecht T 078 - 612 79 79 E info@vanderwielzwijndrecht.nl www.vanderwielzwijndrecht.nl

95,-

de uitverkoop is losgebarsten en wij hebben nog extra topaaNbiediNgeN van topmerkeN voor u kunnen realiseren! Voor meer informatie zie: www.vanmourikalblasserdam.nl

voor

99,-

Zolang de voorraad strekt

Verf | Vloeren | Behang | Raamdecoratie | Projectstoffering


Wonen de cliënten in onze werkomgeving of werken wij in hun woonomgeving?

KORTING TOT € 5.543 EXCLUSIEF BIJ VAN MILL OPEL ADAM JAM FAVORITE

VAN € 18.325 NU VOOR

EINDEJAARSKORTING

€ 14.995 € 3.330

RIJKLAAR, INCL. OPTIES!

Wij zijn op zoek naar zorgverleners niveau 3 en 4

Met o.a. • Intellilink Apple Carplay • Parkeersensoren achter • 16” lichtmetalen velgen • Licht- en regensensor

OPEL KARL EDITION

VAN € 13.528 NU VOOR

EINDEJAARSKORTING

€ 11.995 € 1.533

RIJKLAAR, INCL. OPTIES!

Met o.a. • Airconditioning • Cruise Control • Elektrisch verstelbare buitenspiegels • Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening

www.hetparkhuis.nl

Laat jij je warme zorghart kloppen?

OPEL CORSA 3-DEURS EDITION

VAN € 17.179 NU VOOR

EINDEJAARSKORTING

€ 13.295 € 3.884

RIJKLAAR, INCL. OPTIES!

Met o.a. • Airconditioning • Elektrische ramen en buitenspiegels • Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening

OPEL CORSA 5-DEURS EDITION

VAN € 18.459 NU VOOR

EINDEJAARSKORTING

€ 14.495 € 3.964

RIJKLAAR, INCL. OPTIES!

Met o.a. • Airconditioning • Elektrische ramen en buitenspiegels • Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening

OPEL MERIVA BLITZ

VAN € 26.543 NU VOOR

EINDEJAARSKORTING

€ 20.995 € 5.543

RIJKLAAR, INCL. OPTIES!

Hey!

Junior Verkoper (m/v)

We stellen ons graag even voor: wij zijn Fruit Market International BV, een jong familiebedrijf gevestigd te Ridderkerk in het hart van AGF Nederland en we zijn op zoek naar een echte sales-topper! Met een klein, enthousiast en gedreven team richten wij ons op de import- en verkoop van tropisch overzees fruit, waarbij Limes ons belangrijkste product is. Ons assortiment is beperkt, maar onze ambitie is groot! Als Junior Verkoper ben je de schakel tussen de organisatie en onze wereldwijde klanten. Ben jij communicatief vaardig, heb jij affiniteit met fruit en vind jij het interessant dit te koppelen aan internationale sales? Dan is deze baan echt iets voor jou! Als Junior Verkoper kun jij jezelf ontwikkelen tot een echte internationale sales kanjer die zijn/haar tanden in het vak zet. We zijn op zoek naar kandidaten die: Wij bieden: • Enthousiast en gedreven zijn. • Een prettige werkomgeving. • De mogelijkheid om je te ontwikkelen op • Klantgericht en communicatief vaardig zijn. • Bereid zijn om te investeren in kennis en onder andere sales, communicatief- en vaardigheden. resultaatgericht vlak. • Een HBO denk en werkniveau hebben. • Passende arbeidsvoorwaarden. • Naast Engels, ook Duits, Spaans of Frans beheersen. Ben jij het salestalent dat wij zoeken? Solliciteer dan direct, je kunt je sollicitatie mailen naar Peter Bouman (peter@fmibv.nl).

Met o.a. • 16” lichtmetalen velgen • Licht- en regensensor • Climate Control • Mistlampen vóór • LED-dagrijverlichting

Direct en voordelig wegrijden in een nieuwe Opel? Kom dan naar Van Mill voor onze exclusieve Eindejaarsactie met onweerstaanbare kortingen. Knallend het jaar uit!

Dordrecht, Mijlweg 31, (078) 613 21 55 Gorinchem, Van Hogendorpweg 6, (0183) 64 58 00 www.vanmill.nl Gemiddeld brandstofverbruik: liter/100km: 10,8-3,1; km/liter: 9,3-32,3; CO2 gr/km: 249-82. Aanbieding geldig tot en met 31 december 2016 en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn rijklaar, inclusief btw en bpm, exclusief metallic lak. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

“DARE TO BE FMI-YELLOW”


Sport

Woensdag 21 december 2016

Dapper ASWH buigt pas laat voor AZ

39

Aswh wint met ruime cijfers

H.I.Ambacht - ASWH heeft afgelopen woens- ding en de massaal meegereisde aanhang tedag met opgeheven hoofd het toernooi om rugkijken op een gedenkwaardige en geslaagde de KNVB Beker verlaten. De Ambachters avond. strandden in de achtste finales. Het dappere ASWH moest het hoofd buigen Eredivisionist AZ bleek in eigen stadion uitein- voor de eredivisionist. Geen stunt dus, maar delijk te sterk (2-0), maar ASWH hield het lang desondanks een prestatie die alleen maar lof spannend en mag terugkijken op een goede verdient. De supporters lieten dat na afloop ook wedstrijd. Er waren wel degelijk kansen om te duidelijk merken. Een prachtige bekercampagscoren. Pas in de slotfase besliste AZ het treffen ne kwam dus ten einde in Alkmaar. definitief. Desondanks mogen spelers, begelei-

Foto’s: Dik Schumacher H.I.Ambacht - Een sterk spelend ASWH heeft afgelopen zaterdag de laatste wedstrijd voor de winterstop gewonnen. Op eigen veld waren de Ambachters ruim te sterk voor ONS Boso Sneek (4-1). Ondanks de zware midweekse inspanningen in de KNVB Beker tegen AZ kwam ASWH tegen de Friezen eigenlijk geen moment in problemen. De ploeg van trainer Jack van den Berg voetbalde een prima wedstrijd en incasseerde verdiend

de drie punten. Achteraf werd het nog mooier toen bleek dat zowel koploper FC Lisse als nummer twee IJsselmeervogels had verloren, zodat ASWH als naaste achtervolger van de lijstaanvoerder mag gaan genieten van de winterstop. Na afloop van de wedstrijd heeft Xebius Digital Printing het contract verlengd. Martin de Keizer, directeur van Xebius tekende met Herman Jonker het contract.

ASWH JO11-9 kampioen H.I.Ambacht - Zaterdag 10 december was het dan eindelijk zover. Precies in de laatste wedstrijd van de najaarscompetitie speelde de nr. 2 van de competitie ASWH JO11-9 met 24 punten op zak tegen de, op dat moment, nummer 1 van de competitie Rijsoord JO113 die 25 punten hadden bereikt.

Foto: Dik Schumacher

Jongens N6.1 ook kampioen bij Vollido H.I.Ambacht - Het gaat goed bij de jeugd van goed gedaan jongens en veel succes met de Vollido - alweer een kampioen! Deze keer wa- tweede helft van de competitie na de kerstvaren de jongens van N6.1 (jongens van 10-12 kantie! jaar) te sterk voor de concurrentie en mochten de prijzen in ontvangst nemen.

discipline heel veel vooruitgang heeft laten zien in de afgelopen maanden. Kijkende naar de stand heeft ASWH 9 wedstrijden gewonnen, dus 27 punten, 73 doelpunten voor en 24 tegen. Opvallend is dat de nr 2, Rijsoord met 25 punten, maar liefst 129 doelpunten voor had, wat de presentatie van JO11-9 alleen maar meer glans geeft.

Het was een erop of eronder, de winst of de gladiolen-wedstrijd. Met de ijzersterke verdediging bestaande uit Sam, Nahom en Rohan, de pittbull-vleugelspitsen Brian en Boaz en de behendige centrumspitsen Milan en Brim en de helaas wegens ziekte afwezige zwevende spits Mike werd een sterk staaltje van positiespel uitgespeeld. Na de 2-0 ruststand werd het nog even lastig toen Rijsoord, net na de rust, nog tot 2-1 terugkwam. Maar de wedstrijd werd door ASWH vakkundig uitgespeeld en afgesloten met een klinkende 4-1 overwinnnig. Trainers Remco van der Steen en Henri van Daalen zijn apetrots op dit team dat door oefening en

De jongens moesten hiervoor eerst met 4-0 van een lager geplaatst team winnen, zodat de nummer 2 hen niet meer in kon halen. Nadat dit was gelukt, werd de nummer 2 in de Ridderhal met 3-1 verslagen, zodat het voor iedereen duidelijk was wie de kampioen is van deze poule. Super

OPRUIMING VAN COMFORTABELE EN STIJLVOLLE SCHOENEN

KORTING

m.u.v. standaard collectie

COMFORTSCHOENEN

REGISTER PODOLOGIE

MEDISCH PEDICURE

PLANTAGEWEG 45 / 2951 GN ALBLASSERDAM / 078 - 69 30 331 / MA-VR 9.30 - 17.00 UUR / ZA 10.00 - 16.00 UUR

W W W. V R E E K E N-V O E T V E R Z O R G ING . NL


Een druk jaar ligt achter ons. Een goed moment om terug te kijken op een mooi en succesvol jaar. Wij willen u dan ook graag bedanken voor het vertrouwen in het afgelopen jaar.

Heeft u al plannen of voornemens voor het nieuwe jaar? Of het nu gaat om de aankoop, verkoop of hypotheek... ook in 2017 zijn wij u graag weer van dienst.

Het team van Wisse Makelaardij & Hypotheken ! wenst u goede feestdagen en een gezond 2017 Makelaardij & Hypotheken

Wisse Makelaardij BV I De Schoof 82 I 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht I Telefoon: 078-6840292 I info@wisse.nl I www.wisse.nl Ad_Wisse_Winter2016.indd 1

15-12-16(wk50) 17:23