Weekblad De Brug - week 49 2016 (editie Hendrik-Ido-Ambacht)

Page 1

VP_BRUG_2015.pdf 1 17-1-2015 15:49:47

46e jaargang no. 49 C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

editie Hendrik-Ido-Ambacht / Oostendam / Rijsoord

Muzikaal feest Re-flax in Kunstmin

27

Dvs terug in top

37

ELKE ZONDAG 11.00 tot 13.30 uur

19

ELKE ZONDAG 11.00 tot 13.30 uur

Opening opslag Voedselbank

3

Sport Reserveren aanbevolen!

Onteigening dreigt voor Ad Baan & Zn. Trouwkoetsen

Kunst en Cultuur

15BRUNCH 15

Mens en Maatschappij

Reserveren aanbevolen!

Lokaal

wekelijks, oplage 14.275

BRUNCH €

Woensdag 7 december 2016

WINTER VOORDEEL

WINTERVOORDEEL WINTERVOORDEEL Van 1 oktober t/m 31 maartVan 1 oktober t/m 31 maart van 1 oktober t/m 31 maart WINTERVOORDEEL ELKE ZONDAG Van 1 oktober t/m 31 maart

15 BRUNCH 15

WINTERVOORDEEL WINTERVO BRUNCH € 11.00 tot 13.30

ELKE ZONDAG 11.00 tot 13.30 uur Van 1Reserveren oktober t/m 31 maartVan 1 oktober aanbevolen!

ELKE ZONDAG 11.00 tot 13.30 uur

15

ELKE ZONDAG 11.00 tot 13.30 uu

Achterzeedijk 9 - Barendrecht - T 085 2353535 Reserveren aanbevolen! pannenkoekenhuisoudemaas.nl WELKOM het hele jaar - 7 dagen in de week

€ BON BRUNCH BRUNCH Rain-x programma Reserveren aanbevolen!

ter waarde van €14,50

Nu voor

€7,50

Tegen inlevering van deze bon. Geldig tot 31 december 2017.

FeJu Delicatessen is al in volle voorbereiding op de feestdagen en de proeverij van het kerst menu op woensdag 7 december vanaf 18.00 uur en wensen u alvast prettige feestdagen! FeJu Delicatessen: Sophiapromenade 74, 3344PM Hendrik-Ido-Ambacht, Tel.: 078 645 4128, www.feju-delicatessen.nl

De Blije Borgh feestelijk heropend!

Rijsoord, een magneet voor kunstenaars

H.I.Ambacht – De begane grond van de hoofdlocatie van zorgorganisatie De Blije Borgh is de afgelopen maanden grondig verbouwd. De receptie in de ontvangsthal is verplaatst en op de vrijkomende ruimte zijn nu de kapper en het winkeltje gehuisvest. Beide zijn in een nieuw, supermodern maar toch gezellig jasje gestoken.

Rijsoord – Er zijn in de geschiedenis een aantal steden bekend geworden als schilderkolonies. De bekendste uit de Nederlandse geschiedenis zijn Laren, Bergen, Oosterbeek in de 19e eeuw, Ruigoord omstreeks 1970, Domburg tussen 1903 en 1928 en Rijsoord, waar er al sprake was van een kunstenaarsoord tussen 1888 en 1914.

Lees verder op pagina 17

Lees verder op pagina 23

BANDEN 99 Wij bieden nieuwe -en gebruikte banden van vrijwel alle merken.

Molenvliet 99A ZWIJNDRECHT 078 647 58 61

Montage & Vanaf balanceren

€9,99

Fruiteniersstraat 19 in Zwijndrecht

Hét adres voor de betere badkamer T&R Autowas | De Plaats 23 3342 GL Hendrik-Ido-Ambacht | 078-7070975

www.TenR-autowas.nl

Op zoek naar eetkamerstoelen, tafels of banken? Kom naar:

Coornhertstraat 18 Papendrecht T 078 890 4112

WONING (VER)KOPEN?

KWALITEIT MEUBELS

IN ZWIJNDRECHT T 078-619 60 30 www.josi-interieur.nl

Antoni van leeuwenhoekstraat 2, Inpandig bij Jordens Kunststoffen Openingstijden: woensdag - vrijdag 09:00 - 17:00 uur, dinsdag op afspraak, zaterdag 10:00 - 15:00 uur

Edwin Tijssen

> gratis taxatie > no cure no pay > scherpe courtage > regiomakelaar

088-1231000 I www.123estate.nl

Reserveren a


Service Nummers Hendrik-Ido-Ambacht ALARMNUMMERS Politie / Brandweer / Ambulance Alarmnummer 112 Politie zonder zwaailicht en sirene: 0900 - 8844 BELANGENBEHARTIGING CLIËNTEN IN DE ZORG Wmo Adviesraad Hendrik-Ido-Ambacht www.wmoadviesraad-h-i-a.nl info@wmoadviesraad-h-i-a.nl 078-6819031

Stichting Hattrick 078 - 6450039

Cliëntenraad Regio Drechtsteden www.crdrechtsteden.nl

STORINGSMELDINGEN Noodgevallen Meldpunt openbare ruimte van de gemeente 078 - 7708100 www.h-i-ambacht.nl

Zorgbelang Zuid-Holland info@zorgbelang-zuidholand.nl 088 - 9294000 www.zorgbelang-zuidholland.nl Gezondheidszorg Dienstapotheek Drechtsteden Karel Lotsyweg 8, 3318 AL Dordrecht 078 - 6523476 Apotheek Crezée Louwersplein 3 078 - 6817584 Apotheek Nilling 078 - 6812738 Apotheek de Volgerlanden 078 - 6256630 www.gc-devolgerlanden.nl Apotheek De Zeester Tromplaan 49d 078 - 6474130 Dienst Gezondheid & Jeugd Tel: 078 - 7708500 www.dienstgezondheidjeugd.nl JEUGD EN JONGERENACTIVITEITEN Kinderboerderij Jeugdspeelpark Van Kijfhoekstraat 302 3341 ST Hendrik-Ido-Ambacht Tel: 078 - 6814361 www.jeugdspeelpark.nl Vivenz Jongerenwerk Hoge Kade 58, 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht 088 - 1237060 laurens.wilhelm@vivenz.nl www.facebook.com/Dock03

Gemiva-SVG Groep Zorgbemiddeling 088 - 2052400 www.gemiva-svg.nl/zorgbemiddeling

Sporthal Sophia 078 - 6920810 Zwembad De Louwert 078 - 6812260 www.optisport.nl

Klachtenopvangbureau Gezondheidsregio (IKG) Dordrecht, 0900 - 2437070

Vivenz 088 - 1237000 www.vivenz.nl

Sporthal De Ridderhallen 078 - 6815070

Adviesraad Gehandicaptenbeleid 078 - 6452186 www.saghia.nl

Cliëntenplatform Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid www.onsnzorg.nl

MEE Drechtsteden Buurtbemiddeling, cliëntondersteuning, ouderenadvies, mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning 078 - 7508900 www.meedrechtsteden.nl

SPORT HI5Ambacht 078 - 737 00 54 www.hi5ambacht.nl

Bouman GGZ, Kuipershaven 40, Dordrecht 078 - 6492888 info@bouwmanggz.nl www.boumanggz.nl New Care 4 you, Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 078 - 6121414 / 06 - 19991813

Waterleidingbedrijf Oasen Klantenservice: 0182 - 593530 Storingsnummer: 0182 - 593772 www.oasen.nl

Hospice De Cirkel Vrouwgelenweg 61, H-I-Ambacht 078 - 6124138 www.hospicedecirkel.nl

HVC (afval) 0800 - 0700 www.hvcgroep.nl

Nederlandse Patiëntenvereniging Afdeling Hendrik-Ido-Ambacht 078 - 6819031 / 078 - 6812871 http://www.npvzorg.nl

INFORMATIE, ADVIES, ONDERSTEUNING, WELZIJN EN ZORG ZORGVRAGEN VAN JONG EN OUD Jeugdteam Ambacht (incl. consultatiebureau) Sociaal Wijkteam Ambacht (incl. vm. Wmo-loket) Beide te vinden bij Inloop- en Informatiepunt SOPHIA, hét Sociaal Portaal Hendrik-Ido-Ambacht

Psychosociale Klankborden Vijverhof 10, H-I-Ambacht 0184 - 691296 www.stichtingklankborden.nl Samen aan Tafel (Volgerlanden) 1 x per 14 dagen op vrijdag vanaf 15.30 u, Sophiapromenade 9 078 - 6813355, toestel 224 t.vdberg@deblijeborgh.nl.

SOPHIA in Cascade, Hoge Kade 50 ma t/m vrij 9.00 - 17.00 uur

Straks aan Tafel 1 x per 14 dagen op donderdag vanaf 17.00 uur in Cascade Hoge Kade 50, 078 – 6813978 straksaantafel@gmail.com

SOPHIA in De Blije Borgh, G. Alewijnsstraat 18 ma t/m do 9.00-12.00 uur

Samen aan Tafel 1 x per 14 dagen op vrijdag vanaf 17.00 in Sophiastaete Druivengaarde 19, 06 – 5287 5856. samenaantafelsophiastaete@gmail.com

SOPHIA in De Zeester, Tromplaan 49 di en do van 13.00-17.00 uur 078 – 682 24 16 info@sophia.nl

Voedselbank H.I.Ambacht 078 - 6812871 / 078 - 6812652 jjmtimmerman@gmail.com www.idb-hiambacht.nl

Stichting Rechtswinkel Zwijndrecht Zwaluwstraat 1, 3334 XN Zwijndrecht

info@rechtswinkel-zwijndrecht.nl www.rechtswinkel-zwijndrecht.nl Thuiszorg De Blije Borgh Dagbesteding, verpleging, verzorging, welzijn voor ouderen, personenalarmering en maaltijdservice 078 - 6811010 clientenservice@deblijeborgh.nl www.deblijeborgh.nl

Van den Dool Thuiszorg 078 - 6822663 www.vandendoolzorg.nl Riederborgh Thuiszorg 0180 - 452525 www.riederborgh.nl Internos Thuiszorg 078 - 6483838 www.internosthuiszorg.nl Vrijwillige Terminale Thuiszorg 078 - 6820675 / 06 - 34907927 VRIJWILLIGERSWERK Unie van Vrijwilligers (UVV) 078-6820439 www.uvv-hia.nl Hulp in Praktijk van Ambacht tot Zwijndrecht HiPvanAtotZ.nl / 078 - 7802342 Frelustal frelustal.ambacht.net 06 - 18220583 (na 17.00 uur) TELEFONISCHE HULPDIENSTEN SOS Telefonische Hulpdienst Tel. 0900 - 0767 24 uur per dag bereikbaar Sensoor hulplijn dag en nacht: 078 - 6132322 Chat en mail: www.zhzm.sensoor.nl

Kerkdiensten WOENSDAG 7 DECEMBER 2016 Oud Gereformeerde Gem.: 19.30 u ds. J. van Prooijen ZONDAG 11 DECEMBER Oud Gereformeerde Gem.: Dorpskerk:

10.00 u en 17.00 u leesdienst 10.00 u ds. A. Robbertsen 17.00 u ds. G.H. Abma Elim: 10.00 u Prop. G.v. Wolfswinkel 17.00 u Ds. C.A. van der Graaf De Ark: 10.00 u ds. Piet van Veldhuizen, 3e advent Immanuëlkapel: 09.30 u wijk 3 16.00 u ds. J.H. Lammers Gereformeerde Kerk “Open Hof”: 10.00 u mevr. ds E.van Bolhuis Gereformeerde Gemeente Petrakerk: 10. 00 u leesdienst 16.30 u leesdienst Gereform. Gem. in Nederland: 09.30 u en 17.00 u leesdienst Vrije Evangelische Gem.: 9.45 u br. J. Baan Nieuwe Hoop Familiekerk: 10.00 u ontmoeting, Reeweg 79 Bekestein Gem. (verg. van gelovigen): 09.45 u eredienst in Willem de Zwijger, dependance P.C. Hooftstraat (PKN) Herv. Gemeente Rijsoord: 10.00 u ds. C. Hendriksen 17.00 u ds. A.H. Groen Gereformeerde Kerk Rijsoord: 09.30 u ds. G.H. Offringa RK-H.Nicolaaskerk: 09.30 u pastoor Tj. Visser, Eucharistieviering Iglesia di Cristo: 10.30 u Benjamin Coutinho, Zwijndrecht DINSDAG 13 DECEMBER Gereform. Gem. in Nederland: 19.30 uur ds. A. Schultink

TAXI Taxi Zwijndrechtse Waard 078 - 6127268 www.taxizwijndrechtsewaard.nl Taxi de Heer B.V. 078 - 6813016 www.taxideheer.nl Taxi medisch noodnummer na 22.00 uur is: 06 - 278 342 77 ZORG VOOR DIEREN Dierenkliniek Ridderkerk H.I.Ambacht: 085 - 2731919 24/7 bereikbaar, ook bij spoed Dierenbescherming 06 - 51822640 AmeVedi vermist/gevonden 06 - 23386713 Dierenkliniek Louwersplein Coba Ritsemastr. 39, H.I. Ambacht 078 - 6122186

THUISZORG Aafje Klantenservice 088 - 8233233 www.aafje.nl

Stichting Dierenhulp Zwijndrecht Alarmnr. dierenambulance: 0900 - 1120000 (€0,20 p.m.)

Thuiszorg Curadomi Team Zw. 06 - 83676614 www.curadomi.nl

ZWANGERSCHAP Moeders voor Moeders Daniëlle Zwitzer 078 - 6823880

Rivas zorggroep 0900 - 8440 (lokaal tarief ) www.rivas.nl

Regionale Huisartsenpost Drechtsteden

Alleen op afspraak voor spoedeisende huisartsgeneeskundige klachten, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw eigen huisarts. Locatie: Karel Lotsyweg, 10, 3318 AL Dordrecht, tel: 078-6542600. Kijk voor meer informatie op www.huisartsenpostdrechtsteden.nl

COLOFON Advertentieverkoop Voor informatie over de advertentiemogelijkheden belt u met 078 - 681 27 33 of kan u mailen naar adverteren@weekbladdebrug.nl of kijk op onze website www.weekbladdebrug.nl Bruggetjes Bruggetjes kunt u opgeven via www.bruggetjes.nl

Verspreiding van ‘De Brug’ Axender Hellevoetsluis Klachten: bel 0181-318666 of stuur een bericht op www. weekbladdebrug.nl/bezorging/ ‘De Brug’ is een uitgave van: Xebius Digital Printing 078-681 27 33 www.xebius.nl

Redactie Berichten kunt u mailen naar redactie@weekbladdebrug.nl

Prettige kerstdagen! Amandelstaafdoosjes IN JOUW HUISSTIJL Incl. verse roomboter bakkersamandelstaaf

f Vana

5 €x2cl.,B9TW e

tuk per s


Lokaal

Woensdag 7 december 2016

3

Onteigening dreigt voor Ad Baan & Zn. Trouwkoetsen Ambachtse ondernemer ten einde raad na aannemen bestemmingsplan bedrijvenpark Ambachtsezoom door gemeenteraad H.I.Ambacht - Het wordt weleens vergeten, maar politiek gaat over mensen en heeft soms ingrijpende gevolgen. Dat bleek tijdens een beladen raadsvergadering die tot twee keer toe geschorst werd, voordat het bestemmingsplan Ambachtsezoom met een ruime meerderheid werd vastgesteld. Een politiek besluit dat ook slachtoffers kent. In de hoofdrol Dammes Baan, de mens achter een besluit. ‘De familie Baan is eruit met de gemeente. Het is enkel nog een kwestie van details, maar het probleem Baan is opgelost. Ik vraag u op de man af wethouder Flach: Komt deze onzin bij u vandaan?’ Emotioneel vroeg Dammes Baaneigenaar van het gelijknamig trouwkoetsenbedrijf- portefeuillehouder Andre Flach in de raadszaal om opheldering. De geruchten dat er een akkoord binnen handbereik was waren hem via een tweetal raadsleden ter ore gekomen, zo verklaarde de inspreker tijdens de gemeenteraadsvergadering van 1 december. De ondernemer vreest voor het voortbestaan van zijn bedrijf. ‘Als er geen oplossing komt, is ons bedrijf straks naar de knoppen en zijn we alles kwijt wat we hebben opgebouwd’. Flach weersprak het verwijt: ‘Wij verspreiden geen geruchten, maar lichten de raad in zijn geheel in. Ik ben gebonden aan de kaders die ik heb. Ik had ook liever een oplossing gezien’, aldus de wethouder. Inzet van de onderhandelingen tussen de gemeente en Baan is om tot een akkoord te ko-

men, waarbij Baan zijn bedrijfsvoering kan voortzetten op een alternatieve lokatie, maar die voor hem in aanschaf veel duurder is. De entrepreneur, die volgend jaar zijn 50-jarig jubileum hoopt te vieren, is van mening dat de gemeente hem te weinig financiële compensatie biedt. ‘De gemeente koopt ons voor een koopje uit en verkoopt de grond van het nieuwe bedrijventerrein voor een hele goede prijs door. Waarom moeten wij opzouten voor een ander bedrijf?’, vraagt Baan zich af. Ambachtsezoom bedrijventerrein Het bedrijventerrein zal worden gerealiseerd aan de zuidwestzijde van Hendrik-Ido -Ambacht, aan de Ambachtsezoom, grenzend aan de gemeente Zwijndrecht. Vorig jaar heeft de Raad van State een eerder bestemmingsplan Ambachtsezoom vernietigd. Dit op grond van het feit dat het besluit is genomen in strijd met het provinciaal beleid. Het aanvankelijke plan werd in 2014 met een krappe meerderheid van 11 tegen 10 destijds in de raadsvergadering aangenomen. Een herziene versie van datzelfde bestemmings- en exploitatieplan werd nu wederom ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Toekomst Alle partijen hadden het moeilijk met de toekomst van de familie Baan. Dat ontging ook de portefeuillehouder niet. Flach:’De kwestie ligt bij de fracties zwaar op de maag. We kunnen er altijd uitkomen, maar het moet wel goed uit te

H.I.Ambacht Zaterdagavond 24 Dit jaar wordt er naast veel zingen, een mooi December houden wij het kinderkerstfeest verhaal, een kerstmusical opgevoerd, thema in wijkgemeente de Ark in Hendrik-Ido- dromen. Dit alles voor jong en oud. Ambacht. Adres: Amandelgaarde 12. Aanvang18.30. Kerk om 18.00 open.

Een boom van een aanbieding! Koop voor minimaal € 25,- kerstwoondecoratie en krijg deze trendy houten kerstboom er GRATIS bij!

Kerst in de jungle!

De houten kerstboom heeft een waarde van € 9,95

* verse spullen (bloemen, planten, kerststukken etc. ) tellen niet mee voor de actie, 1 gratis boom per transactie.

leggen zijn. Het is geld van de belastingbetaler en het blijft een zakelijke afweging’. Na een tweede schorsing gingen bijna alle fracties toch akkoord met het herziene bestemmingsplan, met uitzondering van de VVD die tegenstemde. D66, GemeenteBelangen en AUB koppelden aan hun voor-stem wel de voorwaarde dat Baan ‘hier of elders zijn bedrijf voort kan zetten tegen een vergoeding binnen de wettelijke kaders’. Maar die kanttekening is volstrekt waar-

deloos, vindt Baan. ‘Ik vind het maar slap van die partijen dat ze voor gestemd hebben. Ik heb ze bij me thuis gehad en toen praatten ze heel anders. De intentie is er wel, maar het is zo vrijblijvend. Er staat niets op papier. Dus als het niet lukt dan kraait er ook geen haan naar, want het is gewoon door de gemeenteraad aangenomen’, zegt Baan gedesillusioneerd. Tekst en foto’s: Jacqueline van Dalen

Zwarte pieten op bezoek in Sophiastaete

Kinderkerstfeest De Ark 24 december

O8 t/mP=10OdePcemb!!er

Dammes Baan bij zijn bedrijf aan de Ambachtsezoom

Kerstbomen Kerstshow Kerststukken Kerstplanten Kerst alles!

Bloemen, planten en woondecoraties

Oosterparkweg 15 Ridderkerk - www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

H.I.Ambacht - Op 1 December 2016 kwamen bezoek en veel ouderen zijn blij gemaakt. Jordi de zwarte Pieten weer aan in de de Blije Pepijn ook jij bedankt. Borgh Locatie Sophiastaete Thuiszorg. Wat was het weer leuk om de oudere mensen die zorg ontvangen zo te zien stralen. Zo vindt Mw. Kraaijeveld het een leuke actie, dat dit gedaan wordt voor de ouderen. Plus Volgerlanden heeft gezorgd dat er weer het nodige lekkers beschikbaar was net zoals voorgaande jaren. Het was weer een geslaagd

Kerstmarkt bij Sursum Corda Rijsoord Rijsoord - Op zaterdag 10 december organiseert muziekvereniging Sursum Corda Rijsoord weer een gezellige/sfeervolle Kerstmarkt van 14.30 uur – 18.30 uur in en rond het clubgebouw De Kraaienoot aan de Rijksstraatweg 287 in Rijsoord-Ridderkerk.

ook voor de inwendige mens wordt gezorgd met lekkere hapjes en drankjes. De opbrengst is bestemd voor het 100 jaar bestaan in 2018 van Sursum Corda.

Heeft u nog Kerstspullen die u graag nog een tweede leven wilt geven? Deze kunt u Voor jong en oud zullen er div. activiteiten afgeven op de maandag-, woensdag- en plaatsvinden. Kom lekker snuffelen tussen de donderdagavond bij de Kraaienoot. leuke kerstspullen, kerststukjes, zelfgemaakte kerstartikelen, houtdraaiwerk kerstballen en Geen kraamverhuur.


Radio van der

ZEE

Hendrik-Ido-Ambacht telefoon 078-6816175 of 06-51650758

Noordeinde 44-46 3341 LW H.I.Ambacht

TELEVISIE VIDEO

VAN KOOTEN

Bouw- en onderhoudsbedrijf

AUDIO Verkoop nieuw en gebruikt Tevens reparatie alle merken

Wij zijn sterk in nieuwbouw, verbouw, onderhoud & renovatie.

bertvankootenbouw.nl 078-6817310 dakkapellen

kozijnen

deuren

Voor al uw gas-, water-, cv-, dak-, sanitair- en rioolwerkzaamheden! Tevens voor onderhoud en renovaties.

24 7 DAUUR / pe GEN r

bere week i 06-3 kbaar op 656 893 1

T. Markusse Loodgieters- en Onderhoudsbedrijf

www.markusseloodgieter.nl Ballade 113 ● 3335 EM ● Zwijndrecht ● Tel. 078-6100833 ● E-mail: info@markusseloodgieter.nl

¡ verbouwingen ¡ dakkapellen ¡ kozijnen ¡ deuren Noordeinde 110, 3341LW Hendrik-Ido-Ambacht 078-6823040 info@timmerbedrijfpors.nl www.timmerbedrijfpors.nl

De Schoof 124, 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon 078 - 681 43 36 (naast de Jumbo Supermarkt)

Wij wensen...

n e e n e dere

ie

gezellige

d n a a m r e b decem

KOEKJE VAN DE WEEK: Roomboter Kerstkransjes*

van 2,99 voor 2,49

VRIJDAG / ZATERDAG AANBIEDING: Zesgranen brood* van 1,45 voor Eierkoeken* 4 stuks van 1,99 voor Slagroomsoesjes 5 stuks van 2,50 voor Proefstol* voor Chocolade hazelnootkransjes* van 4,50 voor SEIZOENSBROODJE: Amarene-Rozijnenslof met amandelspijs* voor

* deze aanbiedingen zijn ook geldig bij Jumbo van Daalhuizen

0,99 1,49 1,99 5,25 3,50 3,99

Openingstijden: Wij zijn geopend maandag tot donderdag van 8.00 uur tot 17.30 uur vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur.


Lokaal

Woensdag 7 december 2016

5

Brilmode Rob Boon wordt ‘Ambacht Optiek’ “Alleen de naam verandert, maar de gezichten niet” H.I.Ambacht – Per 1 januari 2017 gaat Brilmode Rob Boon verder als ‘Ambacht Optiek’. Barry Reijnen en Hans Kuipers blijven wel de vertrouwde gezichten van de opticien aan het Louwersplein in Hendrik-Ido-Ambacht, maar werken vanaf dan onder een andere naam.

‘Vinylize’, gemaakt van originele LP’s en acetaat. Specialist in brillen voor autorijden en led-schermen Ambacht Optiek is tevens dealer van Zeiss DriveSafe en Hoya BlueControl brillenglazen. Zeiss DriveSafe biedt minder schittering door tegenliggers of straatverlichting en zorgt in het donker dus voor een beter zicht. De BlueControl-coating op de glazen van Hoya zorgt ervoor dat het licht van beeldschermen of led panelen wordt geneutraliseerd, wat vermoeidheid en overbelasting van de ogen voorkomt.

“De naam Ambacht Optiek geeft ons de mogelijkheid om meer van onze eigen identiteit te laten zien”, vertelt eigenaar Barry Reijnen. “We vinden het belangrijk om het lokale raakvlak te benadrukken en daarnaast verwijst ‘Ambacht’ ook naar het ambachtelijke vakwerk dat we als opticien aan onze klanten leveren. Brillen kun Uitverkoop je tegenwoordig op bijna elke straathoek ko- Tot het einde van dit jaar geven wij 50% korpen, maar uitgebreide kennis en ervaring niet.” ting op geselecteerde monturen en kost een complete bril uit de Ray-Ban collectie slechts Die eigen identiteit van Ambacht Optiek ken- €199,00! Kom daarom snel langs bij Ambacht merkt zich onder andere door het eigentijdse Optiek in winkelcentrum Louwersplein voor en niet-alledaagse brillenassortiment. Naast een eigenwijze, eigentijdse of karakteristieke het aanbod brillen van bekende merken als bril op maat! Ambacht Optiek blijft ook het Ray-Ban en Esprit, vind je in de winkel ook vertrouwde adres voor hoorapparatuur en alle Ambacht Optiek monturen van hout, 3d geprint polyamide en soorten contactlenzen. Avelingen 22 titanium. Erg bijzonder zijn de monturen van 3343 EA Hendrik-Ido-Ambacht

Tel: 078 – 68 16 766 facebook.com/AmbachtOptiek

Nieuw op de Vriesestraat: Britty’s baby- en kinderkleding

Het Gemini College start met een 2-jarige brugperiode

Regio - De zeer jonge onderneemster Britt de Koning (17!) heeft op 15 oktober de deuren van haar winkel met baby- en kinderkleding aan de Vriesestraat geopend. Dat Britt onderneemster wilde worden, was al vroeg duidelijk. Toen zij klein was, ging zij al mee naar de woonwinkel van haar ouders.

Regio - Het Gemini College in Ridderkerk is een school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 800 leerlingen. De school biedt de opleidingen Vakcollege Techniek basis/ kader, Vakcollege Zorg & Welzijn basis/ kader, Business & Office basis/kader, VMBO TL, HAVO en VWO. In augustus 2017 gaan ze starten met een 2-jarige brugperiode. Deze brugklassen beginnen dan de lesdag met een dagelijks ‘ontdek-uur’.

Naar school gaan was nooit Britt’s ding. Na het behalen van haar VMBO-diploma ging haar voorkeur uit naar het kappersvak, maar het werd uiteindelijk een eigen onderneming! Voor Britt was het na het behalen van haar diploma echt duidelijk: ze wilde niet meer naar school, maar iets voor haarzelf op gaan opzetten, waarin zij haar ideeën en creativiteit kwijt kon. Halve prijs Britt heeft de verkoopervaring al vroeg opgedaan. Het verkopen is haar met de paplepel ingegoten. Vanaf haar veertiende verkocht ze al zelfstandig in de winkel van haar ouders, CasaTrend in Sliedrecht. Eind september heeft Britt de sleutel ontvangen van haar eerste eigen winkeltje. Een droom die uitkwam. Het was de sleutel van een leeg en kaal pand, maar binnen veertien dagen heeft zij er, met de nodige hulp, een prachtige winkel van gemaakt. Haar winkeltje is gevuld met

Britty’s baby- en kinderkleding op de Vriesestraat. baby- en kinderkleding van 0 tot en met 12 jaar met leuke merken, zoals Lief!, Belly Button, Miss Sixty, Energie en Lemmie, die zij aanbiedt met 50 procent korting. Britty’s baby- en kinderkleding is te vinden op de Vriesestraat 122, Dordrecht.

Klaverjastoernooi ‘t spatje Zwijndrecht - Op Zondag 18 December a.s. Het wordt gehouden bij cafe ‘t Spatje, is er een klaverjastoernooi voor koppels. Willem Ruysplein. Aanvang 13.00 uur, Deelnamekosten 7,50 p.p Incl. snacks en attentie

“Hiermee bieden we de leerlingen die van groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaan meer kans, tijd en ruimte om te ontdekken waar hun talenten liggen, wat hun vaardigheden zijn en welk opleidingsniveau daarbij het beste past. Als je 12 bent zijn er nog veel capaciteiten in ontwikkeling. Met deze 2-jarige brugperiode willen we ervoor zorgen dat kinderen op het juiste opleidingsniveau terecht komen. “ Aldus

de directeur van het Gemini College Ridderkerk, Klaas van der Hoek. “Tijdens het ontdek-uur blijven we voortdurend op de hoogte van wat bij de kinderen speelt, waar ze tegenaan lopen en wat ze nodig hebben om samen hun doelen te kunnen bereiken. Centraal in dit uur staan de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? en Wat wil ik?. In combinatie met de 2-jarige brugperiode vergroot het de kansen op een succesvolle schoolloopbaan en het behalen van het diploma passend bij de capaciteiten van het kind en dat is natuurlijk het belangrijkste doel. “ De Open Avonden met presentaties, rondleidingen, ontdekkingstochten en informatiepunten zijn op maandag 12 december 2016 van 19.00 - 21.00 uur en woensdag 25 januari 2017 van 19.00 - 21.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook bellen met (0180) 48 69 99.

Kerstmarkt in de Oude Kerk Zwijndrecht - Op zaterdag 17 december a.s. Er is koffie, thee, gebak en erwtensoep uit eigen houdt de Oude Kerk van 9.30 tot 14.00 uur keuken. Voor de kinderen is er een knutselhoek. Zangvereniging ‘Met Hart de jaarlijkse kerstmarkt in en Stem’ zal een muzikawijkgebouw Eltheto, Kerkle bijdrage leveren tijdens straat 49 te Zwijndrecht. het lunchpauzeconcert van 11.30 tot 12.00 uur. Bezoekers kunnen er terecht voor prachtige kerststukjes, Meer informatie is tweedehands boeken, kaas, te vinden op de website noten, bonbons, stoofperen, www.oudekerkzwijndrecht.nl. bakkersproducten, heerlijke poffertjes, panini’s en nog veel Iedereen is van meer. harte welkom!


Actie Actie Actie Actie Actie Actie Actie Actie Actie Actie Actie Actie n e s s a T Actie Actie Actie Actie Actie Actieactie Actie Actie Actie Actie þ 4 magere filetlapjes þ 4 runder hamburgers þ 1 rookworst þ 1 leverworst Normaal circa € 18.95

nu voor slechts

€ 9.98

per tas Actie loopt van woensdag 7 december t/m zaterdag 10 december

Winkelcentrum ‘Volgerlanden’ | Sophiapromenade 8 | 3344 PM Hendrik-Ido-Ambacht | 078-3030268


Lokaal

Woensdag 7 december 2016

7

De nieuwe gezichten van Slagerij Gelderblom in Hoogambacht H.I.Ambacht - Eerder dit jaar werd slagerij Gelderblom in winkelcentrum Hoogambacht overgenomen door Dominique Melis en Arie de Roode. Melis was eerder de eigenaar van Gelderblom aan het Vlietplein in Ridderkerk, die destijds in de Nederlandse top 10 van slagerijen stond.

Het is volgens de compagnons geen toeval dat de winkels iedere keer in de prijzen vallen: “We streven ernaar om alleen maar goede spullen te verkopen. We hebben onze eigen runderen op de Veluwe lopen, in de vitrines vind je vers Hollands lamsvlees, scharrel rose kalfsvlees en we hebben tevens een eigen worstmakerij.”

Slagerij Gelderblom had in 2015 een moeilijke start in het Ambachtse winkelcentrum, maar Melis en de Roode zagen voldoende potentieel om de winkel afgelopen zomer nieuw leven in te blazen: “We bevinden ons in een mooie gemeente en een modern winkelcentrum”, vertellen ze. “We zien het als een kans om iets moois neer te zetten en van de winkel weer een succes te maken. Het kriebelt.”

Melis en De Roode kennen elkaar al een paar jaar en hadden de wens om samen ook nog eens een keer iets op poten te zetten. Die kans bood zich dit jaar aan en daarnaast komt Melis binnenkort bijna ‘om de hoek’ van de winkel te wonen. De compagnons boekten de afgelopen jaren veel succes op het gebied van hun barbecue-, catering en partyservice, en hopen van hun nieuwe winkel in Hoogambacht ook een succes te kunnen maken.

Op dit moment heeft De Roode ook een goedlopende winkel in Gorinchem en leidt zijn compagnon Melis een winkel in Rotterdam Hillegersberg en de Dordtse wijk Sterrenburg. De winkel in Hillegersberg is vorig jaar uitgeroepen tot de beste slagerij van Rotterdam en tweede van Nederland.

Als oude bekende maakt ook Kees Joost Verhoeven deel uit van het team van Gelderblom in Hendrik-Ido-Ambacht. Zijn roots liggen in Hendrik-Ido-Ambacht en hij is volgens de compagnons een perfecte slager om met klanten om te gaan. Hij is creatief, heeft veel ervaring het vrolijke gezicht in de winkel. “We vinden te runnen en dat willen we gewoon graag laten met barbecue, rookkasten, bereidingen en is het ontzettend leuk om in Ambacht en slagerij zien!”

Fluitend geld verdienen voor een goed doel! H.I.Ambacht - Het idee kwam spontaan: Jong (Fluit) uit groep 8 die zo maar liefst ‘Meester, mogen we een mini concert orga- € 228.10 bij elkaar niseren voor Rineke van Rijn (Bijbelvertaal- hebben gefloten! werk voor Tsjaad)?’ Wat werd er ijverig gestudeerd, na schooltijd, in de gymzaal. Er werden flyers gemaakt, ouders werden uitgenodigd. Niets was teveel. Tijdens een reeks concerten konden de groepen 4 tot 8 van de Stadhouder Willem III School luisteren naar diverse stijlen muziek. Hulde aan Corstiaan Dubbeld (Piano), Nienke Pons (Viool) en Lieke de

Postzegel- en muntenbeurs Zwijndrecht - Op zaterdag 10 december organiseert de Vereniging van postzegelverzamelaars “Zwijndrecht en omstreken” een postzegel- en muntenbeurs.

beurs zullen postzegels en munten te koop worden aangeboden. Deze beurs is gratis toegankelijk. Van 10.00 uur tot 10.30 uur Voor verkopers zijn er nog enkele tafels beDe beurs wordt gehouden in”het Baken”,- schikbaar. Slagveld 99 3332 BN Zwijndrecht. Op deze Inlichtingen; 078-6103603

Grote opkomst opening shop-in-shop IETS HIPSS Zwijndrecht - Burgemeester van Zwijndrecht de heer Dominic Schrijer opende 3 december om kwart voor vier ‘s middags officieel het nieuwe pand aan de Burgemeester Jansenlaan.

Kerstmarkt in De Open Hof H.I.Ambacht - Vrijdag 9 december van Schildmanstraat 72A in Hendrik-Ido14.30 uur tot 21.00 uur in De Open Hof, Ambacht. De netto opbrengst is voor projecten in Kameroen, Guatemala en Bangladesh. De kerststukjes in alle prijsklassen stralen weer de bekende creativiteit en kwaliteit uit. De tweedehandsboeken zijn weer op onderwerp gesorteerd. Eten en drinken is voortreffelijk verzorgd. Kortom: kom, zie en geniet mee.

van het deurlint en een warme welkomstspeech van de burgemeester. Hij haalde nog even de brand aan en het besluit van de Marskramer om niet terug te keren. Niemand had kunnen vermoeden dat eigenaresse Chantalle van den Berg en haar dochter Jennifer in een De winkel werd de hele dag door al druk zeer korte tijd zoveel ondernemers (34 stuks) bezocht, met als hoogtepunt het doorknippen konden mobiliseren om hun droom hier te kunnen laten uitkomen. In amper zes weken tijd hebben zij met elkaar de enorme ruimte weten om te toveren tot een hippe winkel. Het ziet er prachtig uit, originele spullen bij elkaar gebracht op een smaakvolle manier, een feestelijke sfeer en enthousiaste ondernemers. Er is van alles te vinden; fashion, lifestyle, living, vintage, industrial, fairtrade producten, cadeautjes en zelfs een kleine koffiecorner. Drukte aan de kassa, alle bezoekers proostend met een glaasje, tranen van geluk en ongeloof dat er zoveel mensen de moeite hebben genomen dit heuglijke moment mee te vieren!! Winkelcentrum-Noord zal nooit meer hetzelfde zijn. Hier is: IETS HIPSS


e k j i l e k Sma dagen! t kers n kerstpakketoteund.

rge n inh erzo aak e ook m Wij v s ons ers j i d b e i nt u orten naar ijk ku e so l r s r u e u Nat sen, r div tkran t voo s h r c e e k ter len, . tstol s r e arten k en ta

BAKKERIJ VAN DER SPOEL Burgemeester Jansenlaan 4, 3331 HN Zwijndrecht, tel. 078 - 612 58 15 Sophiapromenade 20, 3344 PM Hendrik-Ido-Ambacht, tel. 078- 619 39 47

www.bakkervanderspoel.nl

Woensdag 7 december opent AGF zijn 2e vestiging in Winkelcentrum Hoog Ambacht. Naast Ridderkerk zit AGF nu dus ook in Hendrik-Ido-Ambacht. Yücel is een zeer ervaren groenteman en inkoper, hij werkt al ruim 30 jaar in de branche. Hij biedt aantrekkelijk geprijsde aardappelen, groentes, fruit en vers gemaakte salades van uitstekende kwaliteit. Iedere dag wordt er vers ingekocht. ● Alle vers gesneden groentes, salades en rauwkost worden elke dag zelfgemaakt zonder conserveermiddelen. ● Fruitmanden worden in verschillende samenstelling en prijs klasses gemaakt. ● We bezorgen ook aan huis, scholen, bedrijven, instellingen en kinderdagverblijven. ● Er is nu ook een aparte smoothy afdeling met versgeperste appelsap. Smoothy wordt vers gemaakt en klanten kunnen er op wachten. We zien u graag in de winkel en zijn geopend vanaf 9.00 uur.

OPEN INGS ACTI ALLE S IN D E! AANB E I E DING tot 15 dece mber 2

017


Lokaal

Woensdag 7 december 2016

Bijzondere Pietengym bij De Wijngaard

Het Weer MARC E.PUTTO

H.I.Ambacht – Niet alleen de pedagogisch medewerkers van de bso van christelijk kindcentrum De Wijngaard van PIT kinderopvang & onderwijs zijn bijzonder actief, maar ook de kinderen. Dat bewijzen Tamar en Amy uit groep 5 en 6. Zij hebben voor alle kinderen van de bso een spetterende Pietenmiddag georganiseerd.

Mild winterweer H.I.Ambacht voert de boventoon

Barendrecht

Tankstation Bezemer is geopend!

Piet had al dagenlang van de daken geschreeuwd dat kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s deze dag welkom waren om het grote feest samen met hen te vieren. Zijn oproep had vele buurtbewoners opgetrommeld. Er werd

gesnoept van het strooigoed, getankt met extra bereikbaar. Sterker nog, tankstation Bezemer hoge kortingen en de Sint deelde gratis Bardahl biedt iedereen de Laagste Prijs Garantie van Zwijndrecht op de euro95 en diesel! ruitenwisservloeistof uit. Op 2 december vierden de ondernemers van Zwijndrecht de opening nog eens dunnetjes over. Er werd nog steeds goed geprofiteerd van de 20 cent korting op de brandstof, en zes van de aanwezige ondernemers ontvingen met een gratis RIB avontuur, aangeboden door Berkman Tankstations. Sinds de samenwerking met Berkman is het tankstation, dat voorheen alleen voor vrachtwagens toegankelijk was, voor iedereen

Huldiging van 5 vrijwilligers H.I.Ambacht - De Zonnebloem afdeling Hendrik- Ido- Ambacht heeft 5 vrijwilligers in het zonnetje gezet. Op de ledenvergadering van 28 november kregen 3 leden een speldje voor bewezen diensten. De Regio secretaris dhr. Ton Komen heeft mevrouw Rita Oomen het zilveren Zonnebloem speldje opgespeld voor 10 jaar vrijwilligers werk. Helaas was dhr. Cees van der Nat wegens ziekte afwezig, Cees is meer dan 10 jaar vrijwilliger. Tot verbazing van de aanwezigen werd bij de dames Adrie van Dijk en An Jutte het gouden Zonnebloem speldje op de revér aangebracht, zij kregen ook een plaquette uitgereikt met hun naam, beide dames zijn 25 jaar vrijwilliger. Helaas was mevrouw Willemien van Wetten wegens ziekte afwezig, ook zij doet reeds meer dan 25 jaar vrijwilligerswerk. Het bestuur zal regelen dat beide zieken het speldje met bijbehoren alsnog krijgen. Voorzitter Corrie Eikelen-

Alblasserdam

Ridderkerk

“Het leek ons gewoon een goed idee. We hebben eerst een programma verzonnen, toen een draaiboek gemaakt en daarna een brief voor de ouders geschreven om ons plan te vertellen. Daarbij hebben de pedagogisch medewerkers ons wel een beetje geholpen. Verder hebben we de sportzaal versierd met slingers, ballonnen en afbeeldingen van Sint, Pieten en cadeautjes en een Pietenparcours uitgezet,” aldus Amy. Toen alles was georganiseerd, kon het oefenen beginnen met de Pietenmiddag als grote finale. Tamar: “We hebben de bso’ers in twee groepen verdeeld en zijn allemaal spelletjes gaan doen. Daarbij waren de kinderen als ze dat wilden als Piet verkleed, net als wij. Het was hartstikke leuk en ze deden allemaal goed mee. Bijzondere Pietengym op De Wijngaard. Toen we klaar waren, hebben we taaitaai en speculaas gegeten. Het was feest want ze kre- gingen, zijn ze vriendinnen geworden. “We je iets leuks verzint, dan mag je het altijd doen.” gen allemaal een Pietendiploma.” Op de eerste spelen altijd samen. Het is hier gezellig en als dag dat Tamar en Amy naar bso De Wijngaard

Zwijndrecht - Twee bijzondere gasten waren op 1 en 2 december uitgenodigd voor de officiële opening van Tankstation Bezemer, aan de Lindtsedijk 94 in Zwijndrecht. Sint en Piet kwamen op 1 december aangereden in een oude lichtgroene Cadillac, en samen openden zij officieel de deuren!

9

Papendrecht

En toen was het even een paar dagen winZwijndrecht ters. Tot woensdag hadden we te maken Dordrecht met een zogenaamd Sinterklaaswintertje. Niet zelden is het de laatste fase van de maand november en begin december koud in Nederland. De tegenhanger hiervan is het bekende Weihnachtstauwetter: de kerstdepressie die vaak beduidend zachter weer brengt tijdens Kerst dan in de daaraan voorafgaande periode. Het is interessant dat ondanks het ‘nieuwe’ klimaat dit soort datumgebonden weersverschijnsel nog steeds optreden. Exact een jaar terug begonnen we aan de zachtste decembermaand ooit. Uiteindelijk werd de laatste maand van het jaar 2016 zo’n 6 graden te zacht in de Lage Landen. Zo’n afwijking is zeer uitzonderlijk. De komende dagen wordt het ook flink zachter, maar zelfs een tot 3 graden te zachte maand zit er dit jaar vrijwel zeker niet in. De kans is best realistisch dat deze decembermaand wel weer te zacht gaat uitkomen. Woensdag is het aanvankelijk nog vrij koud met een aantrekkende wind uit zuidoost tot zuid. Het wordt maximaal een graad of 8 in de omgeving van Ambacht en Zwijndrecht en die waarde zal pas aan het einde van de dag behaald gaan worden. Immers stroomt steeds zachtere lucht geleidelijk binnen richting avond. Op donderdag kan een eerste gebiedje met wat regen passeren. Dan dus een kansje op wat lekkage. De temperaturen zijn dan inmiddels weer in de dubbele cijfers aangekomen (tenminste 10 graden) In het weekend is de regenkans groter te noemen en de kans op zon is derhalve kleiner geworden. Het heel gewone - en dus milde decemberweer voert dus alweer snel de boventoon de komende dagen. Zicht op serieus winterweer is er nog steeds niet voor Zuid-Holland en de rest van ’t land. Zelfs in de aanloop naar Kerst zou ik ervan opkijken als het zou vriezen in Ambacht met een dik pak sneeuw erbij. Het feit dat Noord-Amerika een flinke koudegolf heeft momenteel werkt ook niet echt mee. Dit geeft juist diepe depressies op de Noord-Atlantiek welke niet zelden naar West-Europa koersen met wind en regen. Meer info op www.weerprimeur.nl Weerman Marc Putto

boom feliciteerde de jubilarissen en overhan- voor mensen met een fyFoto: Peter Welter digde hen namens de afdeling een oorkonde sieke beperking neem dan contact op met; de Voorzitter, en een cadeaubon. Corrie eikelenboom tel. 078-6819259 Onze afdeling heeft 39 vrijwilligers, wil je ook of de Secretaris Marrie Barendregt bij deze club horen en vrijwilligers werk doen tel. 078-6816376

s’nachts min. overdag max.

Neerslag Zonkans Wind

Wo.

Do.

-1˚ C 7˚C

10˚C

10˚C

11˚C

10˚C

20% 45% Z4

55% 40% ZZW4

30% 35% ZZW4

70% 35% ZW4

75% 40% ZW4

5˚ C

Vrij. 8˚ C

Za. 8˚ C

Zo. 7˚ C


HB AUTOSERVICE HB AUTOSERVICE Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl Wat u ook zoekt of nodig heeft, kom eerst kijken bij KRINGWINKEL HEBBES, Brederodehof 66-67, 3341 VC H-I-Ambacht, 078-8795965. Wo-do van 10-17, vrij 12-17 en za 10-14 uur. Inname alle herbruikbare artikelen tijdens openingsuren of op afspraak. Kerstklaverjassen voor koppels in ‘t Spatje Zondag 18 December Aanvang 13.00 uur kst. 7,50 p.p incl.snacks en een leuke attentie tel.078-6124981 of mail info-spatje@planet.nl Gevraagd oud ijzer We halen het gratis op. Ook witgoed. Geen koel/ diepvriezers. Bel voor uw vergoeding. Telf. 06 16 10 95 82 Taxi de Heer B.V. 078 - 6813016 www.taxideheer.nl MAAK JE EIGEN KAARTSPEL! v.a. 9,95 euro incl. 21% BTW. www.mijnkaartspelen.nl

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordelig en makkelijk! Sneller & Makkelijker! Online jouw ‘Bruggetje’ zelf maken en betalen: www.bruggetjes.nl

HB JAUTOSERVICE K ZE K I JK I V O OVRO O OR N ZOEN O C COACSCIA OSNISO N S

Kringloop Snuffelpand De Dijk Veersedijk 213, H.I. Ambacht Tel: 06-50221460 Open. tijden: dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 tot 16.30 uur. Tevens de 1e, 3e en 5e zaterdag van de maand van 10.30 tot 16.00 uur. Ook inleveradres van uw overtollige spullen t.b.o. Roemenlie. Wij halen ook de spullen bij U op. GEZOCHT: ALLROUND KAPSTER Kom jij ons team versterken voor ongeveer 24 uur p.w.? Stuur je cv en motivatie naar: EQUIPE HAIRSTYLING Winkelcentrum de Schoof 47 H.I.Ambacht - Tel. 68 252 11 info@equipe-hairstyling.nl www.equipe-hairstyling.nl

P W WHW HU BTAOUSTEORSVEIR OP O WWW. B.A CVEI.C NE L. N L HAPPY FEET pedicurepraktijk nog - Volledige - Volledige Bovag garantie op uitgevoerde werkzaamheden; KIJ garantie K V OOR ON Zwerkzaamheden; E OC C A S I O NS Bovag op uitgevoerde steeds in de gratie, - Schadereparaties - Schadereparaties voor elke verzekeringsmaatschappij OP Wvoor WW .H BAU T O S E R Vmet I C Emet . NL elke verzekeringsmaatschappij vanrisico; eigen risico; verzorgt uw voeten behoud behoud van eigen Volledige Bovag garantie op uitgevoerde werkzaamheden; Gratis vervangend en brengservice; vervoer,vervoer, of haal-ofenhaalbrengservice; op een nieuwe locatie!- Gratis -vervangend - Schadereparaties voor elke verzekeringsmaatschappij met - Onderhoud en reparaties auto met - Onderhoud en reparaties aan uw aan autouw met omgeving HOA/Nederhoven behoud van eigen risico; van fabrieksgarantie; behoud behoud van fabrieksgarantie; - Gratis vervangend vervoer, of haal- en brengservice; bel: 06-28351087 - Onderhoud - Onderhoud uw leaseauto voor aan uw aan leaseauto voor - Onderhoud en reparaties aan uw auto met GRATIS pechhulp gedipl.lid ProVoet diverse diverse leasemaatschappijen. behoud van fabrieksgarantie; leasemaatschappijen. bij onderhoud aan uw voertuig - Onderhoud aan uw leaseauto voor *Vraag naar de voorwaarden diverse leasemaatschappijen. Stap je binnenkort in ‘t HUWELIJKSBOOTJE? DE SG WE 5-77 N I JN V IEJRVHEERIH DESIW 7G 5-77 T.VR EE0LRH 0E- ZE 7 8S2 -6 0- 9 Stap dan eerst eens K I J K V TNE LO 7 68 28C 5 0C29A ID W E2G 755S 7 7 NS OIJ O. 8N O IO bij ons binnen voor O P W W W .THEB LA . 0U7T8O - 6S 8E 2 2R5V 0 I9C E . N L HUWELIJKSKAARTEN! Xebius Digital Printing- Volledige Bovag garantie op uitgevoerde werkzaamheden; Nijverheidsweg 32 HIA- Schadereparaties voor elke verzekeringsmaatschappij met Tel.: 078-6812733 behoud van eigen risico; www.xebius.nl - Gratis vervangend vervoer, of haal- en brengservice;

Fysiotherapie Sportplaza, 06-22358159

Die mooie momenten met je baby... vastgelegd in een prachtig geboorteboek! www. printmijnfotos.nl

Soundtouch 10

De nieuwe

Fredvan van der Fred derKaag Kaag

Bramengaarde 22 Bramengaarde 22 3344 PE Hendrik-Ido-Ambacht 3344 PE Hendrik-Ido-Ambacht Tel. (078) - 625 83 25 Tel. (078) Mobiel (06)-- 625 49 1383 7125 18 Mobiel (06) - 49 13 71 18 f.vanderkaag@klussenier.nl www.fredvanderkaag.klussenier.nl f.vanderkaag@klussenier.nl

www.fredvanderkaag.klussenier.nl

WEEKEND

N I J V ER H E I D S W E G 7 5 - 7 7 TEL . 078- 6 8 2 2 5 0 9

De weekendverwenner van donderdag tm zaterdag VERWENNER

Cake Tulband

5

Draadloos, compact en een verbluffend geluid.

9 €229,

Keukens | Verbouwen | Onderhoud | Tegelwerk

TOMPOUCETAARTJE ®

nu voor

Ook voor : HET! DE KLUSSENIER DOET Ook: | Reparatie Badkamers | Keukens Keukens Zolderbetimmering | VerbouwenOok: | Onderhoud | Tegelwerk Enz. enz.

- Onderhoud en reparaties aan uw auto met behoud van fabrieksgarantie; Blessure of pijn? - Onderhoud aan uw leaseauto voor Maak een afspraak bij diverse leasemaatschappijen.

0180 - 464676

€699,-

VOOR IEDERE KLUS GROOT OF KLEIN DE KLUSSENIER NIEUWE BADKAMER

DENIEUWE KLUSSENIER DOET HET! BADKAMER

computer problemen? Bel voor snelle hulp ! bij u aan huis. 06-51075935 no cure no pay

nu vanaf

HB AUTOSERVICE

5

Wave Soundtouch®

Het nieuwe draadloze geluidssysteem van BOSE. Echt kamervullend geluid, WiFi, Spotify, Bluetooth, DAB+, CD, FM, internet radio, etc. Kom langs, laat u overtuigen en geniet vandaag nog van superieur geluid. Wave Soundtouch®, hét alles-in-een systeem van BOSE!

99

WEEKAANBIEDINGEN SUIKERBROOD VOOR

1 2

75

voor

€3,99

De weekaanbieding van donderdag tm woensdag nu vanaf

€799,Soundtouch® 300

Het BOSE soundbar systeem met een compleet nieuw design en een nog beter geluid! Geniet van volwaardig Hi-Fi geluid uit deze schitterende soundbar. Deze soundbar is als set uit te breiden met een draadloze subwoofer voor een nog vollere beleving en zelfs met twee compacte draadloze satelietspeakers voor een volwaardig 5.1 surround systeem. Draadloos - DVD/Blu-Ray - WiFi - Bluetooth - iTunes

+

4K-UHD - Internetradio - Deezer - Spotify

+

= 5.1 Surround

DE SCHOOF 32 - H.I.AMBACHT - WWW.CALKHOVEN.COM

SPELT EIERKOEK 4 VOORProefstol

49

voor €3.99

Kruidbroodjes

WEEKENDVERWENNER DO, VR EN ZA 4 voor WEEKAANBIEDING DO T/M WO

€1.75

H.I. Ambacht Reeweg 76 Ridderkerk Makado-Center Jan Steenstraat Alblasserdam 36 7 Ridderkerk Jan Steenstraat 7 Ridderkerk Vlietplein 112A Ridderkerk Vlietplein 112A Ridderkerk Dillenburgplein 4 Ridderkerk Dillenburgplein 4

BAKKERIJ-VANDERWAAL.NL BAKKERIJ-VANDERWAAL.NL


Lokaal

Woensdag 7 december 2016

11

Kas op het dak van het Loket in Zwijndrecht! Op het dak van het Loket, de Zwijndrechtse school voor beroepsgericht onderwijs zijn voor de praktijkschool nieuwe lokalen en een kas gebouwd Zwijndrecht - Het Loket Zwijndrechtse Waard is dé school voor beroepsgericht onderwijs in de Zwijndrechtse Waard. De school herbergt diverse vormen van beroepsgericht onderwijs zoals twee VMBO-scholen, diverse MBO-opleidingen en een praktijkschool. Om alle leerlingen te kunnen huisvesten was na de komst van de praktijkschool De Sprong uitbreiding nodig. Op het dak van het Loket zijn daarom 8 gloednieuwe lokalen en een kas gebouwd. Praktijkschool De Sprong, niet zo maar een praktijkschool. De Sprong is een zelfstandige school voor praktijkonderwijs, die sinds 1 augustus 2013 in Zwijndrecht in het schoolgebouw van het Loket is gevestigd. “Leerlingen die onze praktijkschool voor voortgezet onderwijs bezoeken zijn niet in staat om een diploma te halen in het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO). Het onderwijs is afgestemd op de individuele mogelijkheden van de leerlingen en tot zover is er weinig of geen verschil met andere soortgelijke praktijkscholen”, vertelt Chrétien Geertzen, directeur van het Loket. “Wat de praktijkschool De Sprong bijzonder maakt is dat de leerlingen van deze praktijkschool dezelfde kansen krijgen als alle andere leerlingen, die op het Loket studeren. De Sprong is geen aparte school voor kinderen met een leerachterstand binnen het scholencomplex

van het Loket, maar vormt een geïntegreerd onderdeel van het Loket. Leerlingen van De Sprong kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van dezelfde faciliteiten als de leerlingen van de VMBO en de MBO opleidingen. Vaak is daarbij sprake van teamwork. Elk lid van het team werkt binnen zijn mogelijkheden mee aan het realiseren van de doelstellingen van het team. Of dat nu het runnen van de cateringkeuken is of het laten draaien van de Loket-winkel. Dit biedt de leerlingen van De Sprong de mogelijkheid zich aan het niveau van andere leerlingen van het Loket op te trekken en dat leidt in de praktijk vaak tot verbazingwekkend goede resultaten. Leerlingen, die in eerste aanleg worden opgeleid voor een plaats op de arbeidsmarkt blijken regelmatig geschikt voor een vervolgopleiding op een ROC. Wat daarbij erg belangrijk is, is dat de leerlingen van de praktijkschool zich op onze grote school met in totaal zo’n 1.280 leerlingen thuis voelen. En dat doen ze al gauw als ze zien, dat ze op eenzelfde manier worden behandeld als de leerlingen van de andere studierichtingen”. Nieuwe lokalen en een kas op het dak Het Loket is een modern onderwijsgebouw, waarvan een deel wordt gehuurd door De Sprong. “De Sprong zat hier tot nu toe alleen met de onderbouwklassen, maar na 1 januari komen daar ook bovenbouwklassen bij. Op dit moment heeft De Sprong 75 leerlingen,

Fietsverlichtingsactie Zwijndrecht - Op woensdag 30 november dat we veilig aan het verkeer deelnemen met hebben we de fietsen van de kinderen onze goed gekeurde fietsen! van groep 6,7 en 8 door de kinderen laten controleren op een bepaald aantal punten. Zo hebben ze aan de hand van een checkkaart de fiets gecontroleerd. In de verkeerslessen is dit onderdeel al zeker aan de orde geweest, zodat ze dit nu zelf kunnen. Alle gekeurde fietsen werden uiteindelijk ook nog beloond. Zo proberen we er met elkaar voor te zorgen

VROEGEVOGELACTIE Geldig op de gehele collectie monturen! Vrijdag 9 en zaterdag 10 december

40% van 8:00 - 9:00 uur

KORTING

30% van 9:00 - 10:00 uur

KORTING

20% van 10:00 - 17:00 uur

KORTING

Plantageweg 45 2951 GN Alblasserdam

Openingstijden

Tel. 078 - 3032835

vrijdag: 9:30 - 17:30

roukens-optiek.nl

‘s avonds en zaterdag op afspraak

di. t/m do: 13:30 - 17:30

Loketdirecteur Chrétien Geertzen showt trots de kas voor de pratijkschool De Sprong op het dak van zijn school. maar dat gaan er uiteindelijk 110 worden. We hebben ervoor gekozen De Sprong een eigen, spiksplinternieuwe verdieping te geven, vandaar de verbouwing. Op het dak van het Loket zijn 8 gloednieuwe lokalen – 4 praktijklokalen en 4 theorielokalen - en een kas gebouwd. De 4 theorielokalen zijn voorzien van unieke ‘aanschuifruimtes’, dat zijn ruimtes, waar leerlingen in het zicht van de leraar tijdelijk afgezonderd kunnen worden als de situatie daarom vraagt. Deze ruimtes zijn bovendien voor zorgverleners buiten het klaslokaal om bereikbaar. De lokalen zijn toegerust met de modernste technieken rondom klimaatbeheersing. De kas, waar planten en groenten gaan worden gekweekt, voorziet in een behoefte om de leerlingen voor te bereiden

op werk in de sector Groen. We denken daarbij aan de vele tuincentra maar ook aan biologische voedselbereiding, want in de plint van ons onderwijsgebouw beheren zij ook onze interne en externe catering en restaurant met terras”. Na de kerstvakantie worden de nieuwe lokalen in gebruik genomen. “Wij streven naar een officiële opening eind januari, begin februari. Een definitieve datum is echter nog niet geprikt, maar dat het een spektakel gaat worden is nu al zeker!”, aldus een bevlogen directeur van het Loket, die voor de gelegenheid graag op de foto gaat bij ‘zijn’ kas op het dak van de school met een fantastisch uitzicht op Zwijndrecht en Dordrecht. Tekst en foto: Jan O’teur

Koninklijke Onderscheiding voor brandweerman Bram de Haas

Zwijndrecht - Tijdens een oefenavond te willen beëindigen was dit een mooie van de brandweer Zwijndrecht op 30 gelegenheid om hem voor zijn jarenlange november 2016 is Bram de Haas Koninklijk inspanningen te belonen. onderscheiden door burgemeester Dominic Schrijer als lid in de orde van Oranje-Nassau. Bram de Haas heeft de onderscheiding gekregen omdat hij zich ruim 33 jaar voor de samenleving heeft ingespannen in de rang van hoofdbrandwacht. Bij de brandweer was hij brandweerchauffeur en voertuigbedienaar. De Haas heeft zijn werkzaamheden altijd op een bekwame en gemotiveerde wijze uitgevoerd. Aangezien hij heeft aangegeven zijn werkzaamheden voor het korps binnenkort

Kerstdiner in Het Badhuis Zwijndrecht - Donderdag 22 december is er een speciale, extra feestelijke buurtmaaltijd in Het Badhuis: het Kerstdiner.

mede dankzij de Jumboactie ‘Samen vieren we Kerst’. We verzorgen een drie-gangenmenu en maken de sfeer extra feestelijk. Als u geen vervoer hebt, kunnen wij dat voor u regelen. Graag vooraf opgeven tot en met De maaltijd is van 18.00-20.00 uur. Alle uiterlijk maandagavond 19 december door buurtbewoners, jong en oud, zijn van harte te bellen naar 078 7850503, via badhuis@ welkom in Het Badhuis, Prins Hendrikstraat oudekerkzwijndrecht.nl of loop even langs. 2 in Zwijndrecht. Het kerstdiner is gratis,


Altronic ICT en Telecom is een snelgroeiend en ambitieus ICT en telecombedrijf. Wij bieden onze klanten continuïteit op het gebied van ICT en telefonie. Wij zijn actief in de Drechtsteden en regio Rijnmond, maar ook buiten deze regio. Wij bedienen onze klanten met alles wat ze nodig hebben op het gebied van ICT en Telecom, waarbij het belang van onze klanten centraal staat.

Sparreboom Auto Rijplezier begint hier !

Ruime keuze Occasions

Wij zijn per direct op zoek naar een gemotiveerde

Allround Administratief medewerk(st)er (m/v) Op fulltime basis

Functie omschrijving In ons jonge, dynamische team ben jij een administratieve rots in de branding. Naast het zelfstandig kunnen verrichten van werkzaamheden van onze inkoop-, verkoop-, voorraadadministratie en facturatie heb jij veel contact met collega’s en klanten. Ook ondersteun je de directie. Kortom een afwisselende, veel omvattende functie.

Inkoop auto’s - Neem contact op voor een vrijblijvende taxatie Nijverheidsweg 75, 3341 LJ H.I.Ambacht Mobiel: 06-12966923

sparreboomauto.nl

Functie eisen Jij beschikt naast bewezen administratieve kwaliteiten op minimaal MBO werken denk niveau, ook over organisatorische en communicatieve vaardigheden en hebt minimaal 2 jaar werkervaring. Je bent woonachtig in ons verzorgingsgebied en bent nauwkeurig, gestructureerd en stressbestendig. Het hebben van enige boekhoudkundige kennis is een vereiste. Wij bieden jou: - een leuke baan in een enthousiast team bij een groeiende onderneming; - een uitdagende functie met veel vrijheid; - een marktconform salaris; - een goede pensioenregeling; - diverse opleidingsmogelijkheden. Heb jij zin om ons team te komen versterken en voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan direct en stuur jouw sollicitatiebrief en CV naar: Altronic ICT en Telecom BV, Het Tasveld 7, 3342 GT Hendrik-Ido-Ambacht, t.a.v. dhr. S. Swart of mail naar s.swart@altronic.nl.

Een culinaire kerst

Begrafenis - crematie

Klink Uitvaart

Corine en Rudolf Verver:

“Een persoonlijk afscheid voor elk budget”

Familie Scheurwater-Debbink Telefoon dag en nacht: 078-681 60 34

www.klinkuitvaart.nl 0180 - 61 27 35

64x79mm De Brug H.I.Ambacht_DIA_Klink.indd 1

dag en nacht

078 642 6547

21-11-14 15:07

op 24*, 25 en 26 december in Dordrecht Steaks & Chardonnay

Art & Dining

5% VROEGBOEKKORTING**

Kerstlunch 3 gangen 32,50 p.p. Kerstdiner 4 gangen 39,50 p.p.

Kerstlunchbuffet 25,00 p.p. Kerstdiner 3 gangen 29,50 p.p.

Boomstraat 37 • (078) 633 25 00

Museumstraat 38 • (078) 632 91 00

Kijk voor het menu op: www.bellevuegroothoofd.nl

Kijk voor het menu op: www.art-dining.nl/kerstmenu

De Poort van Dordt

64x79mm_semibold.psd

Met het laatste afscheid moet je een leven lang verder

Restaurant Blanc

Voor een waardige en stijlvolle verzorging van alleen begrafenissen Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.

Hendrik-Ido-Ambacht en omgeving 078 - 641 27 40

5% VROEGBOEKKORTING**

Kerstlunchbuffet 39,50 p.p. ALL-IN Kerstdinerbuffet 39,50 p.p. ALL-IN

Kerstlunch 4 gangen 52,50 p.p. Kerstdiner 6 gangen 69,50 p.p.

Groothoofd 1 • (078) 633 25 15

Boomstraat 37 • (078) 633 25 00

Kijk voor het menu op: www.depoortvandordt.nl/kerst

Kijk voor het menu op: www.bellevuegroothoofd.nl

* op 24 dec. alleen diner (geen lunch)

www.gasterhoon.nl

** bij reserveren vóór 1 dec.

uitvaartbegeleiding

H. de Jongh

D.D.E. Melieste

M.K. Ligthart

A.J. van Lieburg

Sjaan Vliegen

06 - 51 05 65 16

info@vliegenuitvaartbegeleiding.nl www.vliegenuitvaartbegeleiding.nl

www.begrafenisondernemingdejongh.nl


Familieberichten

Woensdag 7 december 2016

“Mijn genade is u genoeg” 2 Corinthiers 12:9

Uw deelneming en medeleven na het overlijden van onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Sijke Slagman-Dijkstra hebben wij zeer gewaardeerd. Wij betuigen u onze oprechte dank voor uw bezoek, schrijven of aanwezigheid bij de begrafenis.

13

Heden nam de Heere van ons weg, in het vertrouwen des Eeuwigen Levens, mijn geliefde man, onze lieve vader, schoonvader, opa en opie

Dit heeft ons gesterkt en bemoedigd.

KLAAS WAARDENBURG

Hendrik-Ido-Ambacht, december 2016

* 16 september 1929

† 3 december 2016

Echtgenoot van Trijntje Waardenburg-Grootveld Kees en Maria Matthijs en Marianne Maaike en Gerrit † Jacqueline en Jan Kleinkinderen en achterkleinkinderen Van Kijfhoekstraat 234 3341 SR Hendrik-Ido-Ambacht Vrijdag 9 december zal om 13.30 uur de Afscheidsdienst worden gehouden in de Dorpskerk, Kerkplein 13 te Hendrik-Ido-Ambacht. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden om 15.00 uur op de begraafplaats Achterambacht, Achterambachtseweg 8b te Hendrik-Ido-Ambacht. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte van de begraafplaats. Onze welgemeende dank gaat uit naar het Team van Thuiszorg en Alarmering van De Blije Borgh, voor de zeer liefdevolle zorg gedurende zijn laatste levensfase.

Suurmond en Suurmond en Partners Suurmond en Partners Partners EGG UUIITUTVI VTAVAAAARARRT TBBBEEG EE LEEELIIEDDII INDNGIGN G

Regelen van uitvaarten in de gehele regio met rust, aandacht en respect.

UITVAARTZORG

Katinka Touw 06 – 15 93 76 15 info@uitvaartzorgkatinkatouw.nl www.uitvaartzorgkatinkatouw.nl

Informatie of melding van overlijden: Informatie078-681 of melding 96van 74overlijden:

Renate Suurmond 06 51 37 31 20

078-681 96 74 078-681 96 74

Per en men nem eid ne cheid afsch nlijjkk afs soonli Persoo

Voor meer informatie: mail info@meenhuis.nl Voor meer informatie: mail info@meenhuis.nl of bezoek www.meenhuis.nl. of bezoek www.meenhuis.nl. Lid Lid Keurmerk Keurmerk Uitvaartzorg Uitvaartzorg Lid Keurmerk Uitvaartzorg

info@suurmond-partners.nl www.suurmond-partners.nl


OPENINGSTIJDEN KAMER 88 Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Zondag:

KAMER 88 HAARSTYLISTEN: passie voor mooi haar, creativiteit en een glimlach Zwijndrecht – Aan de Maasboulevard in Zwijndrecht vind je de sfeervolle salon van Kamer 88 Haarstylisten. Het team van Kamer 88 heeft een passie voor mooi haar, creativiteit en vindt het belangrijk om gasten te laten glimlachen. En die indruk straalt je direct tegemoet als je de salon binnenstapt. “We zijn gevestigd op een unieke plek in Zwijndrecht met uitzicht op de Maas”, vertelt eigenaar Michiel van Vonderen. “Als stylisten streven we ernaar om onze gasten even te laten ontsnappen aan de dagelijkse dingen. Onder het genot van een goede kop koffie of thee word je geknipt, geföhnd en zorgen we ervoor dat je de salon weer met een verse coupe kunt verlaten.” Sinds kort is er in de salon een nieuwe ‘ColorLounge’ gevestigd. Waar je haar normaalgesproken wordt gekleurd in een kappersstoel voor de spiegel, is het bij Kamer 88 ook mo-

gelijk om plaats te nemen aan een sfeervolle koffietafel met mooie magazines, iets te drinken en natuurlijk een gemoedelijke sfeer door direct contact met de andere gasten en stylisten. Unieke kleuringen “We houden als team de laatste kleur- en kapseltrends nauwlettend in de gaten”, vervolgt Michiel. “We zijn daarom regelmatig op pad om bij te leren over hoe we telkens weer een unieke boost kunnen geven aan iedere haarkleur.” Als voorbeeld noemt hij een nieuwe trend ‘Tiger Eye’ speciaal voor brunettes, waarbij een donkere haarkleur wordt voorzien van blonde, hazelnoot- en karamelkleurige tinten. “De koperen nuances zorgen voor een warme gloed in het haar, wat de kleur bij uitstek geschikt maakt voor de naderende feestdagen.” Luxe verzorgingsmerken “We vinden het belangrijk om met kwalitatief hoogwaardige producten te werken”, vervolgt

Michiel. Op een lange wand achter de kassa staat een meterslange stelling met een groot aantal flesjes en tubes. “Zo werken we uitsluitend met de verzorgingslijn van Alterna Haircare, de stylingproducten van KMS California en de kleurproducten van Goldwell”. Onlangs is het assortiment uitgebreid met een complete mannenlijn. De producten van DEPOT bieden verzorging vanaf het haren wassen tot en met het verzorgen van de baard. Workshop Heb je ’s morgens weleens moeite met je haar of krijg je het na het douchen niet altijd in het gewenste model? Dan kun je je wellicht eens inschrijven voor de workshops van de haarstylisten van Kamer 88. Tijdens de workshops leer je om je eigen haar perfect te föhnen en in model te brengen. In de online agenda op www.kamer88.nl vind je een overzicht van data waarop de workshops plaatsvinden.

gesloten 09.00 - 20.00 09.00 - 20.00 09.00 - 20.00 09.00 - 18.00 09.00 - 15.00 gesloten

KAMER 88 HAARSTYLISTEN Maasboulevard 88 3331 ML Zwijndrecht T. 078-7852806 W. www.kamer88.nl E. info@kamer88.nl kamer88haarstylisten kamer88_haarstylisten Afspraak maken Op de website van Kamer 88 kun je tevens eenvoudig een afspraak maken voor knippen, kleuren en föhnen. De salon is maar liefst drie dagen per week ook ’s avonds geopend, zodat je altijd op een tijdstip naar wens een afspraak kunt maken. Blijf op de hoogte van Kamer 88-nieuws Sinds opening verschijnen er ook regelmatig blogs van Michiel en de andere stylisten op de website van Kamer 88. De berichten staan in het teken van haartips, trends of bieden een kijkje achter de schermen in de Zwijndrechtse salon. Wil jij ook door Kamer 88 op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten? Schrijf je dan in op de Facebookpagina @Kamer88haarstylisten via de button ‘Aanmelden voor de nieuwsbrief’ en ontvang het laatste haarnieuws direct in je mailbox.

“WIJ CREËREN DE LOOK DIE VOOR JOU ZO BELANGRIJK IS” MAASBOULEVARD 88 • 3331 ML ZWIJNDRECHT 078-78 528 06 • BOEK ZELF ONLINE • WWW.KAMER88.NL


15

Lokaal

Woensdag 7 december 2016

Kerstmarkt Dordrecht Regio - In de aanloop naar de feestdagen kun je in het weekend van 16 t/m 18 december in Dordrecht genieten van de grootste Kerstmarkt van Nederland. In de historische binnenstad kunnen bezoekers, tussen honderden kramen met kerstartikelen, culinaire lekkernijen en meerdere podia, genieten van een ultieme kerstsfeer. De honderden monumenten die de stad rijk is en de iconische binnenhavens vormen het decor voor een route van kramen, horeca, muziek en pagodes. Muzikale winterterrassen Kerst is een belevenis in Dordrecht en dit merk je onder andere op de verschillende muzikale winterterrassen op de Kerstmarkt Dordrecht. In de schaduw van het indrukwekkende Stadhuis kun je bijvoorbeeld, met muzikale ondersteuning van onder andere gospelkoren, heerlijk genieten van glühwein of een warme chocolademelk. Op vrijdag- en zaterdagavond kun je hier uit volle borst meezingen met

moderne en klassieke kerstnummers tijdens interactief kerstcircus voor de hele familie. Je kunt op zoek naar uniek brocante in de kunst de Christmas-sing-a-long. & antiek pagode op de Aardappelmarkt en amusante straattheateracts laten je stilstaan In de schaduw van de Grote Kerk Een andere, niet te missen stop tijdens op de Nieuwe Haven. Af en toe even stilstaan een rondje over de Kerstmarkt is de om te genieten van de prachtige Dordtse Grotekerkstuin. Hier kun je je ogen uitkijken binnenstad is sowieso een goed idee. in het Kersttheater. In deze intieme setting trakteren artiesten en muzikanten je op Proef de ultieme kerstsfeer leuke acts tijdens een Christmas Revue. In De Kerstmarkt Dordrecht is dus dé plek de Grotekerkstuin is ook de levende kerststal om optimaal in de kerstsfeer te komen. te vinden. Hier ontfermen herders zich over Honderden lichtjes sieren de stad, o.a. ossen, ezels, ganzen, kippen, schapen, kerstliederen klinken door de straten en geiten en zelfs een kameel! Alle dieren staan geurige lekkernijen wachten je op. Mocht veilig achter een hek, maar kunnen door de je nog niet in de kerststemming zijn, na een bezoek aan de Kerstmarkt Dordrecht kun je kleinsten wel geaaid worden. daar niet meer onderuit! Struinen en stilstaan op vernieuwde Grote De Kerstmarkt Dordrecht vindt plaats op 16, 17 Markt Er is meer wat je al struinende tegen kunt & 18 december. Kijk voor meer informatie en komen op de Kerstmarkt Dordrecht. Een alle activiteiten op www.kerstmarktdordrecht. nieuw kerstcircus van Cirque Moustache nl of volg de Kerstmarkt Dordrecht op neemt haar plaats in op de Grote Markt. Een Facebook, Instagram en/of Twitter.

Kerstzangavond Alblasserdam! Regio - Op D.V. vrijdag 23 dec. organiseert Stichting Jafet een kerstzangavond in de Hervormde Kerk te Alblasserdam, Cortgene 8. Stichting Jafet zet zich in voor kinderen in de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Zij verwerft gelden voor het evangelisatiewerk in de stad. Janneke en Fernando GalvãoHulst zetten zich in voor dit bijzondere werk. Het Evangelie verkondigd onder de straatkinderen. Zie ook www.jafet.nl De avond begint om 19:30 uur. De medewerkenden van deze avond zijn het Chr. Kinderkoor Samuël! en Chr. Jong Mannenkoor Jubilate o.l.v. Lennert Knops. Meditatie door ds. J.C. de Groot uit Dordrecht. Orgel wordt bespeeld door Jan Peter Teeuw. Trompet: Jan Paul Lagendijk. Samenzang met Bovenstemgroep Nieuw – Lekkerland. Collecte t.b.v. Stichting Jafet. De entree is gratis. Komt u ook? U bent hartelijk welkom!

Budgetplan... altijd een eerlijke prijs! ADG5520

SCS61800S1 luxe inbouw koel diepvriescombinatie voorzien van energielabel A++ en 277 liter netto inhoud

ART6500/A+ inbouw koel-/ vriescombinatie voorzien van 275 liter inhoud en energielabel A+

volledig integreerbare vaatwasser voorzien van energielabel A++, ruimtebesparende besteklade en powerclean technologie voor een extra schone vaat

Van €969,nu voor

Van €990,nu voor

€399,00

€549,00 €379,00

Vakkundig bij u thuis gemonteerd voor €499,00**

Vakkundig bij u thuis gemonteerd voor €649,00**

inbouw combimagnetron voorzien van turbo hetelucht en crispfunctie.

Van €1.049,- nu voor

OP=OP

Van €1089,- nu voor

Grote restant partijen inbouwapparatuur van Siemens, Bosch, Neff en Gaggenau tegen bodemprijzen met volledige garantie!!!

€5.749,-

AKZ6220IX inbouwoven voorzien van 65 liter netto inhoud en turbo hetelucht

Van €799,- nu voor

Van €1.199,- nu voor

Moderne hoekopstelling

Wat kunt u van Budgetplan verwachten?

• Topkwaliteit voor een eerlijke prijs. • Ruime keuze, meer dan 50 keukenopstellingen. • Professioneel ontwerp van onze vakmensen geheel naar uw wensen. • Inmeten van uw keuken door een specialist. • Vakkundige montage

Voorzien van gelakte meubeldeuren, antiek gebrand granieten werkblad uitgerust met granieten onderbouw spoelbak, keuken mengkraan en luxe Pelgrim inbouw apparatuur.

Vakkundig bij u thuis gemonteerd voor €799,00**

GROTE PARTIJ INBOUWOVENS

€449,00

€7.899,nu voor

Luxe greeploze hoekopstelling

(zonder afgebeelde accessoires)

Voorzien van hoogglans gelakte meubeldeuren, composieten werkbladen en achterwanden compleet met RVS spoelbak en keuken mengkraan, uiteraard is deze prachtige keuken uitgevoerd met luxe inbouw apparatuur!

Bosch inbouwgaskookplaat voorzien van 4 gaspitten, vonkontsteking en thermokoppebeveiliging

OP=OP Van €399,- nu voor

Riante moderne eilandopstelling

Frivole designopstelling in een combinatie van wit gelakte meubeldeuren en hoge kastenwand in houtoptiek, composieten werkbladen RVS spoelbak en keuken mengkraan. Compleet met luxe inbouw apparatuur.

Kijk voor meer aanbiedingen op www. budgetplan.nl

€149,00 Vakkundig bij u thuis gemonteerd voor €249,00**

(zonder afgebeelde accessoires)

Landelijke keukenopstelling met moderne uitstraling

€699,00

Vakkundig bij u thuis gemonteerd voor €499,00**

al vanaf

€6.999,nu voor

(zonder afgebeelde accessoires)

Voorzien van MDF kaderdeuren en werkblad in donker beton optiek voorzien van RVS spoelbak en keuken mengkraan. Compleet met Whirlpool inbouw apparatuur luxe inbouwoven voorzien van 4D hetelucht, Telescooprails en kerntemperatuurmeter

€499,00 €399,00 Vakkundig bij u thuis gemonteerd voor €599,00**

Vakkundig bij u thuis gemonteerd voor €479,00**

nu voor

* 5 jaar garantie geldt alléén op inbouwapparatuur ** Op bestaande installaties exclusief materiaalkosten

Tinstraat 10 - 2984 AN Ridderkerk - (Industrieterrein Donkersloot zuid) Tel: 0180-442322 • na openingstijden zijn wij bereikbaar op 0800-4030200 (zie tijden op onze website)

Geopend maandag t/m donderdag van 10.00 - 17.30 uur. Vrijdag van 10.00 - 21.00 uur (koopavond). Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur


J.L. Rijsdijk B.V. Aannemingsbedrijf G.W.W. Voor al uw grond- en straatwerk en rioolwerkzaamheden. 24 uur - 7 dagen p/wk bereikbaar voor uw rioolstoringen.

J.L. Rijsdijk B.V.

Vrijblijvende offerte aanvraag.

Aannemingsbedrijf G.W.W.

Tel. 078 – 6195503 Buiten kantoortijden 06 – 21 82 69 12

• • • • •

Vloertegels van de hoogste kwaliteit. Ruime sortering groot formaat tegels. Ruime keus in houtmotief tegels. Vakkundig legwerk. Zeer vriendelijk geprijsd.

www.jlrijsdijkbV.nl ISO 9001- VCA*- FSC gecertificeerd

Europaweg 25 3332 SE Zwijndrecht Telefoon: 06 - 481 98 231 E-mail: lderuiterschilderwerken@live.nl www.deruiterschilderwerken.nl

Voor alle rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing Code 95 Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.30 uur tot 16.30 uur zaterdag 9.30 uur t/m 16.00 uur Rotterdam en omstreken (010) 419 41 66 Drechtsteden en omstreken (078) 614 68 75

Zoutverkopersstraat 4, 3334 KJ Zwijndrecht tel. 078-7820505 www.tegelned.nl

Wij staan voor uw schade garant! Wij werken voor alle verzekeraars 100% originele onderdelen Altijd GRATIS vervangend vervoer Géén eigen risico* (*Vraag naar de voorwaarden)

Kinderopvang Ambacht is een kleurrijk en toegankelijk ontmoetingspunt waar kinderen spelen en leren. Informeer naar onze opvangvormen en pakketmogelijkheden.

www.kinderopvangambacht.nl Nijverheidsweg 24 3341 LJ H.I.Ambacht

078 - 6819051

vangorpautoschade.nl

chade

plaatsingen@kinderopvangambacht.nl tel: 078-6820561


Mens en Maatschappij

Woensdag 7 december 2016

De Blije Borgh na grondige verbouwing feestelijk heropend! De kapper en het winkeltje zijn herplaatst en gemoderniseerd en vormen nu een gezellige en bedrijvige plek, waar mensen elkaar graag ontmoeten Hendrik-Ido-Ambacht - De begane grond van de hoofdlocatie van zorgorganisatie De Blije Borgh is de afgelopen maanden grondig verbouwd. De receptie in de ontvangsthal is verplaatst en op de vrijkomende ruimte zijn nu de kapper en het winkeltje gehuisvest. Beide zijn in een nieuw, supermodern maar toch gezellig jasje gestoken. De zaak bruisend houden Tijdens de feestelijke heropening, die druk bezocht werd door zowel bewoners als personeel, vrijwilligers en andere belangstellenden benadrukte Han Hendrikse, directeur/bestuurder van De Blije Borgh de veranderingen, die in deze tijd plaats vinden en de gevolgen daarvan voor de zorg. “Het regeringsbeleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen heeft ook grote gevolgen voor de bewoners van De Blije Borgh. De gemiddelde leeftijd van de bewoners van De Blije Borgh ligt inmiddels op 89 jaar. Een leeftijd waarop de energie om dingen te doen meestal behoorlijk afneemt. Daardoor dreigt het stil en saai te worden in ons huis. Wij doen er samen met onze vrijwilligers alles aan om ons huis bruisend en bij de tijd te houden. Daarom hebben we de kapperszaak van Esther en Hansje herplaatst en in een nieuw jasje gestoken. Het laten verzorgen van hun haar is voor veel ouderen niet alleen een heel belangrijk, maar ook een heel plezierig tijdsverdrijf en ze kijken dan ook vaak met ongeduld naar hun ‘kappersuitje’ uit. Door de kapper op de nieuwe plek bij de receptie te zetten, komen de bewoners vanzelf met andere bewoners in contact. Dat geldt ook voor het winkeltje, dat door vrijwilligers wordt gerund. In het winkeltje kunnen

17

COLUMN

Koos van der Zwet

Tolerantie verdwijnt na scheiding!

Samen met Esther den Hoed opent Han Hendrikse de vernieuwde kapperszaak in de ontvangsthal van zorgorganisatie De Blije Borgh in Hendrik-Ido-Ambacht

Het laten verzorgen van hun haar is voor veel ouderen niet alleen een erg belangrijk, maar ook een heel plezierig tijdsverdrijf, waar ze echt naar uitkijken!

van nu af aan, naast de gebruikelijke artikelen ook veel nieuwe artikelen worden gekocht”.

Tekst en foto’s: Jan O’teur

Wachtlijst voor een veilige woonomgeving Alvorens tot de officiële opening over te gaan wees Han nog op de 3 vrije sector appartementen, die op de vrijgekomen kantoorruimte in aanbouw zijn en waar nu al veel vraag naar is. “We hebben op dit ogenblik een wachtlijst van 150 tot 200 ouderen, die nu nog zelfstandig thuis wonen, maar naarstig op zoek zijn naar een veilige woonomgeving. Dit gegeven ga ik zeker mee nemen naar het overleg met de gemeente in het kader van de nieuwe woonvisie!”, aldus Han Hendrikse. De officiële opening verliep in 2 fasen. Eerst werd de kapperszaak geopend door Esther den Hoed, een van de 2 vaste kapsters, die samen met Han Hendrikse een lint doorknipte. Daarna was het winkeltje aan de beurt. Deze keer werd Han bij het doorknippen van het lint bijgestaan door Rens van Oers, een van de trouwe vrijwilligsters. De reacties van de bewoners, het personeel en de vrijwilligers op de vernieuwde kapper en het winkeltje waren zonder meer enthousiast. De nieuw ingerichte hal van De Blije Borgh is nu een gezellige en bedrijvige plek geworden, waar mensen van binnen en buiten De Blije Borgh elkaar graag gaan ontmoeten.

Kerstmarkt in Heerjansdam Heerjansdam - Een initiatief van de grabbelton. Ook is er een sfeervolle horecahoek Protestantse Gemeente Heerjansdam / waar u gezellig met elkaar kunt bijpraten en kunt genieten van een glaasje glühwein, koffie Kijfhoek of thee en winterse lekkernijen. Locatie: Dorpskerk aan de Molenweg Buiten kunt u de levende kerststal van Tijden: Vrijdag 9 december de Heerjansdames bezoeken, er is een 17.00 uur – 21.00 uur oliebollenkraam en worden er verschillende Zaterdag 10 december soorten kerstbomen verkocht. De opbrengst 10.00 uur – 14.00 uur is bestemd voor verbetering en uitbreiding De traditionele kerstmarkt in de in kerstsfeer van de beeld- en geluidapparatuur van de aangeklede Dorpskerk heeft een nostalgisch Heerjansdamse kerken. karakter. U vindt er kramen met o.a. kerststukken, groente en fruit, noten, kaas en wijn, boeken, Wij hopen u te mogen ontmoeten op onze cosmetica, sieraden en voor de kinderen een Kerstmarkt!

DE BLIJE BORGH IS AMBACHT, AMBACHT IS DE BLIJE BORGH Al zevenenveertig jaar vormt De Blije Borgh het hart van de ouderenzorg in Hendrik-Ido-Ambacht. Als zorgorganisatie met een uitgebreid aanbod aan diensten op het gebied van Wonen, Zorg, Diensten en Ontspanning wordt aan de wensen van inwoners van Ambacht tegemoet gekomen. De Blije Borgh kent momenteel vijf locaties: de hoofdlocatie aan de Gerard Alewijnstraat en vier nevenlocaties: de Emmastaete, de Sophiastaete en de Alewijnsflat, waar onder meer verpleging en verzorging worden geboden en het ontmoetingscentrum Wielstaete. Bij De Blije Borgh werken ongeveer 300 mensen die zich, samen met een groot aantal vrijwilligers, elke dag opnieuw met hart en ziel inzetten om iedereen de grootst mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Voor meer informatie over De Blij Borgh kunt u terecht op www.deblijeborgh.nl

Samen Zingen in de Adventstijd Regio - Zondagavond 11 december is er Samenzang met bekende adventsliederen van Johannes de Heer. U wordt van harte uitgenodigd mee te Zingen. Aanvang 19.30 uur in de Immanuëlkapel, Pruimendijk 99 te Oostendam

Nederland staat vooraan in de discussie over tolerantie. Maar… We wijzen makkelijk naar anderen want zij zijn de oorzaak van onze problemen. Het ligt aan de weerman dat je overvallen werd door een regenbui, want hij zei dat het mooi weer zou worden. Het ligt aan je partner dat je vreemd bent gegaan, want je partner verwaarloosde je. Zo zijn er nog tal van voorbeelden te vinden uit je dagelijks leven waarin je wijst naar de ander. Wat gebeurt er nu op het moment dat je wijst naar de ander. Je bent boos, gefrustreerd, verdrietig. Je ervaart een cocktail van emoties. Je voelt de adrenaline door je lichaam gieren. Je lichaam komt in vechtstand of vluchtstand. Je zintuigen staan op scherp op zoek naar de bevestiging van de dreiging. Relativeren en oplossingsgericht denken is niet meer mogelijk. Je kunt niet meer nadenken, je bent niet redelijk en je bent zeker niet meer tolerant. Een scheiding geeft grote en langdurende emotionele reacties. De mensen om je heen zien je veranderen en je zit niet lekker in je vel. Het adrenaline peil staat voor langere tijd zeer hoog. Je kunt nu de conclusie trekken dat het onmogelijk om redelijk, billijk en tolerant te zijn tijdens en na een scheiding. Mijn ervaring is dat het wel mogelijk is! Je kunt door andere keuzes jouw gedrag veranderen. Je kunt leren om tolerant te zijn naar jezelf en ook naar de ander. Dat is geen utopie, dat is werkelijkheid. Hoe zou het voor jou zijn als dit jouw werkelijkheid is? Je hebt dan minder stress, je bent minder uit evenwicht, je maakt meer constructieve oplossingen, je hebt meer echte tijd voor jezelf en voor je kinderen. Ja, je kunt dus tolerant zijn naar jezelf en naar de ander na je scheiding. Wil jij weten hoe dat in praktijk voor jou werkt, bel of mail me. Jouw eerste stap: maak een afspraak voor een strategie gesprek. Ik help je graag verder. Geschreven door Koos van der Zwet Coach therapeut bij BCTT Succesvol Scheiden Drechtsteden is een initiatief van Bureau voor Coaching Training en Therapie. Meer weten over scheidingen en hoe het succesvol kan? Kijk op www.succesvolscheidendrechtsteden.nl


Verf | Vloeren | Behang | Raamdecoratie | Projectstoffering

: n i K r e w t a •Ma

interieur VANDERWIELDESIGN & wonen

Verwarming ● Ventilatie ● Elektra ● Zonne-energie

Verwarming, Ventilatie, Elektra, Zonne-energie Wij leveren Koop bij HanVos in de Wij leveren kwaliteit tegen een concurrende prijs kwaliteit

tegen een concurrerende prijs!

Kijk voor de voorwaarden

Verf | Vloeren | Behang | Raamdecoratie | Projectstoffering

op onze website.

WarmteTechniek

VANDERWIELDESIGN

Nieuwland WarmteTechniek Parc 309 B 2952 DD Alblasserdam Nieuwland Parc 309 B ElektraTechniek Tel. 078 645 5113 51 Tel.- 078 -13645

SolarTechniek

ElektraTechniek

2952 DD Alblasserdam SolarTechniek www.hanvoscvketels.nl www.hanvoscvketels.nl

Nieuwland Parc 309 B 2952 DD Alblasserdam Hoveniersbedrijf Visser Groen BV is gevestigd op de grens van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Tel. 078 645 13 51 www.hanvoscvketels.nl Projecten worden door geheel Nederland uitgevoerd, met het zwaartepunt in een straal van 50 km rond Zwijndrecht.

Verf | Vloeren | Behang | Raamdecoratie | Projectstoffering

Visser Groen BV bestaat dit jaar 60 jaar!

Wie jarig is trakteert!

Burgemeester Jansenlaan 149 3331 HG Zwijndrecht T 078 - 612 79 79 E info@vanderwielzwijndrecht.nl

Houd onze social media / website in de gaten voor leuke acties!

www.vanderwielzwijndrecht.nl

www.vissergroen.nl

Visser Groen BV, Langeweg 25, 3343 LD H.I.Ambacht, tel. 078 - 612 42 52 • info@vissergroen.nl

Kerst-inkopen

doe je bij Sportpoint Ambacht AMBACHT BREDERODEHOF 64

MEGAKORTINGEN oplopend tot 80%

• Ontwerp • Advies • Aanleg • Onderhoud

Geldig tot 31-12-2016

VAN DER WIEL DESIGN

actie maanden een kwaliteit ketel van Nefit Verwarming,type Ventilatie, Elektra, Trendline CWZonne-energie 3, 4, Wij leveren kwaliteit tegen een concurrende prijs 5 of 6 met 7 jaar fabrieksgarantie en een GRATIS Nefit Easy thermostaat.


Mens en Maatschappij

Woensdag 7 december 2016

19

Opening opslag Voedselbank te Hendrik-Ido-Ambacht Donderdag 1 december was de officiële opening van de voorraadopslag van de Voedselbank. H.I.Ambacht - Tot nu toe had de voedselbank dat er nu nog meer aan opslag mogelijk is. geen opslag op de plaats waar wekelijks ook De Voedselbank is een initiatief van het Interde uitgifte van de pakketten plaats vindt. kerkelijk Diaconaal Beraad, een samenwerking Vanaf mei 2008, de start van de Voedselbank, is van elf kerken uit Hendrik Ido Ambacht. Deze er dankbaar gebruik gemaakt van het kerkge- werkgroep houdt zich bezig met het onderbouw de Open Hof van de Gereformeerde kerk. steunen van inwoners van het dorp, die deze Nu is een deel van het jeugdhuis verbouwd hulp hard nodig hebben. en aangepast, zodat de opslag in hetzelfde gebouw is. Dit project is gefinancierd met de Gelukkig zijn er veel sponsors: bedrijven, paropbrengst van het benefiet concert van Vocal ticulieren, scholen en kerken, die dit werk moPop Group Re-Flax, dat een jaar geleden plaats gelijk maken. vond. Een aantal leden van de Open Hof kerk heeft de handen uit de mouwen gestoken en Voor verdere informatie: de verbouwing gerealiseerd. Eén van de leden www.idb-hiambacht.nl doneerde ook een diepvries en een koeling, zo-

Inloopspreekuur Koninklijke Visio H.I.Ambacht - Om zoveel mogelijk mensen te voorzien van informatie en advies over slechtziend- en blindheid is Koninklijke Visio aanwezig op verschillende locaties. Zo zijn professionals van Visio op woensdag 7 december 2016 van 13.30 uur tot 16.00 uur te vinden in de bibliotheek, Hoge kade 52 in Hendrik-Ido-Ambacht. Uit onderzoek blijkt dat veel (oudere) mensen met een (zeer) beperkt zicht rond blijven lopen met vragen over leven met die visuele beperking. Mensen met visuele problemen zijn gebaat bij advies en revalidatie op maat. De professionals van Koninklijke Visio kijken samen met deze cliënten naar de revalidatiemogelijkheden passend bij hun persoonlijke hulpvraag. Vragen over bijvoorbeeld aangepast lezen, tv-kijken, mobiliteit of het huishouden kunnen daarbij aan de orde komen. Het is mogelijk om volop in het leven te blijven staan. Visio ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen bij het verwezenlijken van de wens om zelfstan-

dig te leven. Ook persoonlijk en professioneel betrokkenen zijn welkom voor informatie en advies. Waar? Bibliotheek AanZet Datum: 7 december 2016 Plaats: Hoge kade 52, Hendrik-Ido-Ambacht Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur Bij Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs, arbeid en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering. Meer informatie over het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen is te vinden op www.visio.org.

Een nieuwe natuur en leefomgeving ontstaat!

Regio - Voor de provincie Zuid-Holland is een groene leefomgeving van groot belang. Uit alles blijkt dat de kwaliteit van de leefomgeving bepalend is voor de vestiging van (middel) grote bedrijven en daarmee ook voor de werkgelegenheid. Met andere woorden: investeerders zoeken naar bereikbare plekken waar het ook goed wonen is. De Crezeépolder

past in dit plaatje: nieuwe natuur langs de rivier, nabij de snelweg en dicht bij een woonwijk. Samen met de Delta-natuurgebieden Sophiapolder in Hendrik-Ido-Ambacht en de Tongplaat in de Nieuwe Dordtse Biesbosch maakt de Crezéepolder de regio dus extra aantrekkelijk.

Schrijfmarathon Amnesty International H.I.Ambacht - Amnesty Nederland waarvoor wij geschreven hebben zijn vrij. organiseert de Schrijfmarathon dit jaar Dit is een grote bron van steun en hoop. Dit jaar organiseert ook de Amnesty groep voor de derde keer. Hendrik Ido Ambacht voor de tweede keer De afgelopen twee jaar maakte dat enorm een Schrijfmarathon, maar deze keer niet veel enthousiasme en betrokkenheid los. op 10 december, maar op donderdag 8 Vorig jaar werden er vanuit Nederland maar december in Cascade van 11.00 uur tot liefst meer dan 70 duizend handgeschreven 19.30 uur. U kunt een keuze maken uit 10 brieven verstuurt. Vijf van de zeven mensen brieven voor vrijheid en gerechtigheid.

BeestenBenders speuren erop los Zwijndrecht – De politie in Zwijndrecht is op 7 december druk met een wel heel speciale Bende…. Alle Zwijndrechtse BeestenBenders mogen zich die middag namelijk op het bureau melden. Niet omdat ze iets fout hebben gedaan maar juist om De BeestenBenders te bedanken voor hun goede speurwerk in de buurt. Een spannende ontmoeting waarbij de kinderen van alles gaan ontdekken over het leven bij de politie. Pssst…niet doorvertellen, maar de agenten van het politiebureau aan de Burgemeester de Bruïnelaan laten het boeven vangen op woensdag 7 december even voor wat het is, want zij verwachten een speciale bende. Signalement: jongens en meisjes, tussen de 6 en 12 jaar, helemaal in felgele outfit. Vanaf 15.00 uur gaan de Bende-leden alle geheimen proberen te ontdekken achter het heldenwerk van de politie. Na de rondleiding gaan de kinderen naar de gymzaal van het LOKET Zwijndrechtse Waard aan de Burgemeester Jansenlaan, hier

krijgen ze een politie training. En wie weet, ontdekken we die middag nog wel een paar natuurtalenten tussen de BeestenBenders, met een veelbelovende toekomst als politieman of -vrouw! Het BeestenBende project De BeestenBende is een gratis ‘club’, voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit gemeenten in heel Nederland. Als BeestenBende-lid help je mee om je buurt schoon te houden voor mens én dier. In ieder geval één keer per maand ruimen de kinderen in teams hun eigen wijk op. Elk team heeft minstens één volwassen begeleider. Als blijk van waardering maken de bendeleden in de loop van het schooljaar allerlei spannende (dieren) avonturen mee, binnen en buiten de gemeente. De BeestenBende is een (wetenschappelijk onderbouwd) concept waarbij kinderen actief invloed hebben op de leefbaarheid van hun buurt. Het initiatief is enige jaren geleden door ‘SBS Het Beste Idee van Nederland’ gekozen bij de beste zwerfafvaloplossingen van Nederland. Kijk voor meer informatie op www. mijnbeestenbende.nl.


Special ladies Christmas Night

donderdag 15 december van 18.30 tot 21.00 uur

Romana

boutique

& Kids

Blue Pink in winkelcentrum Walburg (naast boekhandel Hyperion)

Wat kunt u deze avond verwachten? Verloting waardecheques t.w.v. 4 x van e 25,00 2x van e 50,00 1x van e 100,00 1x van e 200,00

Entertainment voor onze winkel Verloten van 10 CD’s ‘The Philly Girls’ 10 % extra kassa korting

Romana

boutique

& Kids

Blue Pink

Ter inlevering van deze coupon, ontvang je een GRATIS

goody bag

Onze kleding komt uit Duitsland, Italië en Frankrijk. Wij hebben wekelijks nieuwe items en wij hebben betaalbare kleding! Naast kleding verkopen wij ook tassen & accessoires.

www.romanaboutique.nl www.kidsbluepink.nl


Mens en Maatschappij

Woensdag 7 december 2016

21

Voormalige ziekenomroep RANO steunt leukemieonderzoek in ASz Regio - Ziekenomroep Stichting RANO heeft haar állerlaatste activiteit verricht: een forse schenking ten behoeve van onderzoek naar de behandeling van chronische leukemie in het Albert Schweitzer ziekenhuis. De RANO stopte in januari na 62 jaar met uitzenden, omdat er voor ‘ouderwetse’ ziekenhuisradio geen publiek meer is.

grootste schenking uit het RANO-restkapitaal, de helft, werd bestemd voor het Vriendenfonds Albert Schweitzer ziekenhuis. Dit fonds steunt wetenschappelijk onderzoek binnen het ziekenhuis en draagt bij aan patiëntencomfort.

De donatie à 13.500 euro komt specifiek ten goede aan leukemieonderzoek. Behalve door Vriendenfondsvoorzitter Wim de Leur werd “We hebben door de decennia heen een flinke het cadeau daarom ook in ontvangst genomen reserve opgebouwd”, vertelt penningmeester door dr. Mark-David Levin, de internist-hemaPim Reijndorp. “Dat was onze ‘levensverzeke- toloog die het onderzoek coördineert. ring’. Als ons mengpaneel ooit kapot zou gaan, moesten we het kunnen vervangen en dat zou Bijna een jaar na de opheffing bleek het RANO-team nog net zo hecht als tevoren: maar razend duur zijn.” liefst zeventien vrijwilligers wilden bij de laatste Nu de stichting werd opgeheven, kwam het handeling zijn, ruim de helft van het aantal megeld vrij. Reijndorp: “We wilden dat onze laatste dewerkers toen de RANO stopte. Ze brachten middelen ook ten goede zouden komen aan de als afscheid een bezoekje aan hun inmiddels patiënten, voor wie we als RANO immers be- ontmantelde studio in de ziekenhuiskelder. stonden.” Het bestuur besloot schenkingen te doen aan Roparunteam ASz Runners, Stichting ALS Nederland​en Stichting Opkikker​. Maar de

Overhandiging ‘goedzakken’ aan Leger des Heil H.I.Ambacht - De afgelopen twee weken hebben de klanten van de Albert Heijn aan de Reeweg in Hendrik-Ido-Ambacht gebruikt en nieuw speelgoed ingezameld door middel van een Goedzak®. De opbrengst van deze actie is voor de kinderen waarvan de ouders begeleiding krijgen van het Leger des Heils via ‘10’ voor Toekomst. De ouders van deze kinderen hebben vaak onvoldoende financiële middelen om met Sinterklaas of Kerst speelgoed voor hun kinderen te kopen. Om deze kinderen – net als zoveel andere kinderen en klasgenootjes – toch een mooi decemberfeest te geven mag het speelgoed van deze actie verdeeld worden over de gezinnen van ‘10’ voor Toekomst.

Het Leger des Heils helpt met ‘10’ voor Toekomst gezinnen die met meerdere ingewikkelde problemen tegelijk te maken hebben. Door de integrale aanpak leren gezinnen omgaan met hun problemen. Als het kan, betrekken de coaches het eigen netwerk van het gezin bij het hulpverleningsproces. Doel is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders. Op dinsdag 29 november om 14.00 uur worden de vele cadeaus aangeboden aan de heer Evert van Balen, manager van ‘10’ voor Toekomst. Hij zal ervoor zorgen dat alle cadeaus een mooie bestemming krijgen. Het Leger des Heils is iedereen dankbaar voor de gulle wijze waarop veel inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht hebben meegedaan aan deze Goedzak®actie.

RANO-penningmeester Pim Reijndorp (links) overhandigt de cheque aan Vriendenfondsvoorzitter Wim de Leur en dr. Mark-David Levin, onder toeziend oog van een grote groep RANO-vrijwilligers.

Help de vogels de winter door Zwijndrecht - Zaterdag 10 december gaan we de vogels de winter doorhelpen. Handige handen gezocht om te timmeren, na afloop ga je met een eigen gemaakt vogelvoeder kastje naar huis. Binnen maken we een vogelvoederbol? Nieuwsgierig? Kom dan allemaal. Alle natuur

jeugd van 8 jaar en ouder is welkom. Ben je jonger breng dan een hulpje mee? Weetpunt Develpad 169 te Zwijndrecht. Onder het genot van limonade en wat lekkers sluiten we de middag af. Dit alles is ook nog gratis. Kom wel op tijd:1 uur tot 3 uur

Swinhove koor in De IJsvogel Zwijndrecht - Het Swinhove koor verzorgd op woensdagmiddag 14 december a.s. vanaf 14.30 u een spectaculair optreden in de brasserie De IJsvogel.

ervaren koor met een breed repertoire. De toegang is geheel GRATIS. Deze middag organiseren wij wel een loterij, waarvan de opbrengst ten gunste komt aan het koor. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. U bent van harte uitgenodigd om te komen U vindt ons op het IJsvogelplein 300 te kijken, luisteren en mee te zingen. Het koor Zwijndrecht. Voor meer activiteiten kijk ook op bestaat dit jaar alweer 15 jaar, dus het is een www.swinhove.nl

Zingen in Kerstsfeer H.I.Ambacht - Op woensdag 21 december a.s. treden we op in de Open Hofkerk in Hendrik Ido Ambacht. We dat zijn: het mannenkoor “De verenigde zangers” uit Barendrecht en het christelijk gemend koor “Groote Lindt” uit Zwijndrecht. Beide koren staan onder de vertrouwde en inspirerende leiding van dirigent Gerard van der Zijden. Lean Besseling op trompet en Edwin Vooijs op het orgel verlenen medewerking. U kunt ons zien, horen en meezingen want er is veel samenzang in het programma opgenomen. “Ga mee, op weg naar Bethlehem” is een van de liederen die we zingen op een melodie van Mozart. Het programma is tevens een uitnodiging aan ieder die wil ervaren dat

sfeer en beleving van het kerstfeest mag leiden tot bezinning en inkeer. Dat is wat anders dan vrolijkheid en gezelligheid die ons worden aangeprezen. Om te onthouden: Avondzangdienst in de Open Hofkerk in Hendrik-Ido-Ambacht op woensdag 21 december a.s. aanvang 20.00 uur. U vindt de kerk aan de Schildmanstraat 72A, 3342 BS, Hendrik Ido Ambacht. In de omgeving is voldoende gelegenheid om te parkeren. De toegang is vrij, aan de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. Tot ziens op 21 december in de Open Hofkerk te Hendrik Ido Ambacht! Informatie: www.cgk-grootelindt.nl


BABY- EN KINDERKLEDING VAN 0 - 12 JAAR

ALLE PER STUK

€25.-

WINTERJASSEN

NIEUW IN DORDRECHT

50% KORTING OP DE VOLGENDE MERKEN

ENERGY LIEF! BELLY BUTTON MISS SIXTY LEMMI VRIESESTRAAT 122 • 3311 NS DORDRECHT

WWW.BRITTYS.NL

Like ons op Facebook!


Kunst en Cultuur

Woensdag 7 december 2016

Rijsoord, een magneet voor kunstenaars

RECEPT

Ad Janssen

Rijsoord – Er zijn in de geschiedenis een aantal steden bekend geworden als schilderkolonies. De bekendste uit de Nederlandse geschiedenis zijn Laren, Bergen, Oosterbeek in de 19e eeuw, Ruigoord omstreeks 1970, Domburg tussen 1903 en 1928 en Rijsoord, waar er al sprake was van een kunstenaarsoord tussen 1888 en 1914. Rijsoordse kunstenaarskolonie Meer dan driehonderd Amerikaanse schilders kwamen naar Nederland om er meestal voor enige tijd te blijven, vooral in de zomer. De Amerikanen kwamen om onze meesters uit de zeventiende eeuw te bestuderen en gebruikten die kennis in hun eigen werk. Een van hen was bijvoorbeeld James McNeill Whistler, maar ook heel veel onbekend gebleven kunstenaars en leerlingen. Er waren voor hen drie motivaties om de overtocht te wagen: Ze wilden of vonden het nodig om de oude meesterwerken uit de zeventiende eeuw met eigen ogen te zien en waren nieuwsgierig naar de onderwerpen die men in die tijd interessant vond in Europa. Ze wilden zien wat met toen in de oude wereld schilderachtig vond, omdat ze vooral Nederland beschouwden als het onbedorven land. Ook was er een zekere verwantschap met het reformatorische Holland. Zuiver Amerikaanse schilderkolonies waren dan ook gevestigd in een overwegend protestantse omgeving als Rijsoord (in Ridderkerk) en Egmond. Er kwamen er veel uit Amerika, maar ook uit Frankrijk, Duitsland, Engeland kwamen de kunstenaars. Een van de eerste kunstenaars die Rijsoord bezocht was de Nederlands-Amerikaanse kunstenaar John H. Vanderpoel (1857-1911). Voordat zijn familie naar Chicago emigreerde in 1869, woonden zij een tijd in de Burghoeve op de Pruimendijk in Rijsoord. In 1889 aan de Waalweg 3 begon een nicht van John Vanderpoel, een voor passerende reizigers en kunstenaars, etablissement genaamd Pension Noorlander, dat vlak achter Hotel Warendorp werd ge-

23

www.gasterhoon.nl

BIJGERECHT

RATATOUILLE Voor 4 personen:

Enkele werken van Wilhelmina Douglas Hawley bouwd. Wilhelmina Douglas Hawley Een bekend schilderes uit die tijd was Wilhelmina Douglas Hawley die zelfs in Rijsoord trouwde en er is gaan wonen aan de Rijksstraatweg nr. 66. Wilhelmina reisde in de zomer van 1897 twee maanden door België en Nederland en bezocht op 4 juli voor het eerst het vlasdorp en de schilderkolonie Rijsoord, waar inmiddels sinds 1888 kunstenaars werkzaam waren. In de zomermaanden, als de kunstacademies gesloten waren, bracht Wilhelmina regelmatig haar tijd door op het Franse platteland en Rijsoord om te schilderen en les te geven. Het Zuid-Hollandse dorp is inmiddels sinds 1888 uitgegroeid tot een bescheiden internationale kunstenaarskolonie waar vele kunstenaars en kunststudenten in de zomer verbleven. Rijsoord was goed bereikbaar omdat er sinds 1821 de Koninklijke Straatweg der 1ste Klasse no 7 (de huidige Rijksstraatweg) dwars door het dorp was aangelegd. Hierdoor werd het een

van de belangrijkste Europese verbindingswegen tussen Parijs en Den Haag. Veel reizigers en kunstenaars kwamen zo door het landelijke dorpje Rijsoord en bleven er een tijd. Wilhelmina vestigde zich echter definitief in het kleine dorp aan het Waaltje. Na de geboorte van haar eerste kind in 1904 schilderde ze weinig meer. Ze schilderde in een door impressionisme beïnvloede stijl. Meestal typisch Hollandse thema’s, vaak met figuren in klederdracht, die ze steeds een opvallend individueel karakter mee wist te geven. Haar nostalgische werken van het authentieke Rijsoordse dorpsleven kenmerken zich door een nauwkeurige observatie, zonder zich over te geven aan narratieve gebeurtenissen. Ze overleed in 1958 in het dorp, 97 jaar oud. De meeste van haar werken bevinden zich in particuliere collecties. Nu, in 2016, zijn er nog veel kunstenaars actief. www.rezoord.nl/ rezoordse-kunstenaars. (Bronnen: diverse boekwerken en internetbronnen) Tekst en foto’s: Wim Uithol

• • • • • • • • •

1 aubergine 2 courgettes 2 rode paprika’s 1 ui 12 cherrytomaatjes 4 el Blue Band vloeibaar zout en zwarte peper 2 takjes verse tijm ovenschaal

Werkwijze: • Verwarm de oven voor op 180 graden. • Was en snijd de aubergine, de courgettes en de paprika’s in blokjes. • Snipper de ui. • Ris de tijmblaadjes van de takjes. • Schep de gesneden groenten om met de vloeibare margarine en schep de tomaatjes en tijm erdoor. • Breng op smaak met zout en peper. • Schep de ratatouille in een ovenschaal en gaar in 30 minuten.

Kerstconcert met Mannenkoor Ichthus Regio - Vrijdag 16 december geeft het Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus o.l.v. Martin Zonnenberg een advents- kerstconcert in de Grote kerk van Alblasserdam, Cortgene 8. Medewerking wordt verleend door Laura Krale en Inge Boersma trompet, Joost van Belzen vleugel en Peter Wildeman orgel. Ichthus, dat met meer dan 160 leden gerekend kan worden tot één van grootste mannenkoren van Nederland, zingt liederen als ‘Troost mijn volk’, ‘Heilige nacht’, ‘Stille nacht’ en ‘Koning Jezus lang verwacht’. Het laatste nummer is

de titel van de nieuwe kerst cd die deze avond tevens te koop zal worden aangeboden. Op programma staan verder enkele nummers van het Ichthus Mannen Ensemble en een aantal samenzangnummers. De aanvang van het concert is 20.00 uur. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via de

koorleden en de website en kosten in de voorverkoop € 6,-. Op de avond van het concert aan de kerk € 7,50. Ichthus zingt in de maand december ook in Maasland, Maassluis en Rotterdam. Meer informatie op www.mannenkoor-ichthus.nl.

Workshop sneeuwman maken Regio - Op woensdagmiddag 14 december is er een workshop sneeuwman maken met Netty Wermeester De workshop wordt gehouden in het NME Centrum “de Groene Draak” Kastjelaan 27 Ridderkerk (in het Reijerpark). De aanvang is 14.00 uur, en de kosten zijn €6.00, incl. 1 koffie en materialen . Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen. Aanmelden voor 7 december op excursies@natuurvereniging-ijsselmonde.nl.

Wilt u tijdens de kerstdagen genieten van de gerechten van Ad Janssen, maar niet zelf hoeven koken? Reserveer dan snel in één van zijn restaurants tijdens de kerst. Zie de advertentie elders in dit blad voor meer informatie. Ad Janssen is een Nederlands meesterkok en horeca-ondernemer. Hij is eigenaar van enkele gastronomische bedrijven (het Kasteel van Rhoon, het Wapen van Rhoon, Bellevue Groothoofd Hotel Culinair en Art&Dining in Dordrecht). Naast zijn werkzaamheden als chef-kok en ondernemer heeft Janssen ook enkele boeken geschreven. Op televisie werkte hij onder meer mee aan Lunch TV, TROS Middag Magazine, de Nederlandse versie van 1000 Seconden, TROS Tafel Twee en Zomeravondcafé. U treft iedere week een recept aan in Weekblad De Brug.


humanitas

Wilt u uw opvoedervaring inzetten voor andere ouders?

Home-Start is een project van Humanitas, waarbij vrijwilligers een dagdeel per 1 á 2 weken ondersteuning, vriendschap en praktische hulp bieden, aan gezinnen met jonge kinderen.

Heeft u:

Wij bieden:

• • • • •

• • • • • •

Tijd Aandacht Een luisterend oor Een positieve instelling Opvoedingservaring

Maatschappelijk zinvol werk Verrijkende werkomgeving Boeiende themabijeenkomsten & Intervisie Inspirerende collega’s Mogelijkheid tot persoonlijke groei/ontwikkeling Onkostenvergoeding

Maakt dit u enthousiast? Dan zijn wij op zoek naar u! De basistraining gaat in januari 2017 weer van start. Meld je snel aan! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Inge van der Vies, coördinator Home-Start Zwijndrecht/ Hendrik-ido-Ambacht, Grote Beer 10, 3331 TB Zwijndrecht. 06-12422748, Email: home-start.zwijndrecht@humanitas.nl

VOOR IEDERE KLUS GROOT OF KLEIN DE KLUSSENIER NIEUWE BADKAMER

DENIEUWE KLUSSENIER DOET HET! BADKAMER

Ook voor : HET! DE KLUSSENIER DOET Ook: | Reparatie Badkamers | Keukens Keukens Zolderbetimmering | VerbouwenOok: | Onderhoud | Tegelwerk Enz. enz. Keukens | Verbouwen | Onderhoud | Tegelwerk

Fredvan van der Fred derKaag Kaag

Bramengaarde 22 Bramengaarde 22 3344 PE Hendrik-Ido-Ambacht 3344 PE Hendrik-Ido-Ambacht Tel. (078) - 625 83 25 Tel. (078) Mobiel (06)-- 625 49 1383 7125 18 Mobiel (06) - 49 13 71 18 f.vanderkaag@klussenier.nl www.fredvanderkaag.klussenier.nl f.vanderkaag@klussenier.nl

www.fredvanderkaag.klussenier.nl

- Uitvoerige begeleiding van plan tot oplevering - In 10 dagen geplaatst - Compleet All-in pakket

WWW.AANBOUWNODIG.NL Hendrik-Ido-Ambacht - 078 6454678


2E

BRIL

€50,50% KORTING*

€0,-

Monturen vporijozren! vaste lage

€100,* Op de goedkoopste bril ontvangt u 50% korting. Vraag in de winkel naar de mogelijkheden en voorwaarden. Actie loopt t/m 31 december 2016.

LE SALE SALE SALE SALE SALE SA Winkelcentrum De Schoof 142 Hendrik-Ido-Ambacht T. 078 6813387 www.oogwereld.nl


17 vrijstaande woningen type Gentiaan

O ST NLI 14 AR NE D TV EC E EM RK BE OO R P

Hendrik-Ido-Ambacht, Waterhof fase 7 www.nieuwbouw-devolgerlanden.nl

8 twee-onder-een-kap-woningen type Pioenroos

Woonoppervlakte vanaf 168 m2

2e verdieping: 5e slaapkamer en

Woonoppervlakte vanaf 157 m2

Grote woonkamer en leefkeuken

Standaard vloerverwarming op

aparte berging

Standaard vloerverwarming op

van 57 m2

de begane grond

Koopsom vanaf € 485.000,- v.o.n.

de begane grond

Koopsom vanaf € 389.000,- v.o.n.

1e verdieping: 4 slaapkamers

1e verdieping: 3 slaapkamers

8 twee-onder-een-kap-woningen type Lotus

23 grote eengezinswoningen type Valeriaan

Woonoppervlakte vanaf 159 en 166 m2

1e verdieping: 4 slaapkamers

Woonoppervlakte vanaf 122 m2

Complete, luxe badkamer en

Standaard vloerverwarming op

Diverse uitbreidingsopties

Standaard vloerverwarming op

keuken

de begane grond

Koopsom vanaf € 374.000,- v.o.n.

de begane grond

Diverse uitbreidingsopties

4 slaapkamers

Koopsom vanaf € 264.000,- v.o.n.

Weten wat je kunt lenen voor een woning in Waterhof? Kom naar de inloopavonden bij de Rabobank. Dinsdag 13 of donderdag 15 december, tussen 18.00 en 20.00 uur bij het Rabobank kantoor aan de Beneluxlaan 5 in Zwijndrecht (tegenover winkelcentrum Walburg). INFORMATIE EN VERKOOP

Info avond Woensdag 21 december 18.30 - 20.00 uur bij Van Spronsen Makelaars, De Schoof 8 in Hendrik-Ido-Ambacht

T 088 712 28 16

T 078 681 25 66


Kunst en Cultuur

Woensdag 7 december 2016

27

Muzikaal feest Re-flax in Kunstmin Vocal Popgroup Re-flax uit Hendrik-Ido-Ambacht bestaat 15 jaar en dat moet gevierd worden! Na 3 uitverkochte shows in theater Cascade staat nu ook Schouwburg Kunstmin op 2 april 2017 een spectaculaire show te wachten. H.I.Ambacht - In de afgelopen 15 jaar heeft het vier- tot zevenstemmige popkoor uit weten te groeien tot één van de beste popkoren van Nederland. Maar liefst 85 zangers en zangeressen bezorgen u een avond vol entertainment. U wordt meegenomen op een muzikale reis waarin mooie ballads worden afgewisseld met pittige songs tegen een virtueel decor. Kortom: een lust voor het oor, maar zeker ook voor het oog. De lovende reacties na de eerste shows spraken

boekdelen. “Geweldig”, “indrukwekkend”, “spectaculair”, “kippenvel” zijn zomaar een greep uit de woorden die de eerste shows beschrijven. Nieuwsgierig geworden? Bestel dan snel kaarten, want de shows in Cascade waren binnen één week uitverkocht. De ‘Re-flax 15’ show wordt gegeven in de Grote Zaal van Schouwburg Kunstmin in Dordrecht op zondag 2 april 2017 om 19.30 uur. De kaarten kosten € 15,- per persoon (zowel 1e als 2e rang) en kunnen besteld worden via www.kunstmin.nl of telefonisch (078) 639 79 79.

Foto : Cees van Meerten/Fotoexpressie

Jeugdpopkoor Zinge! terug in de Cascade met eigen Wintershows

Swingen in Cascade tijdens Sweet Soul Christmas

H.I.Ambacht - Zinge! is na 2 jaar terug met eigen shows in de Cascade in HendrikIdo-Ambacht. Op 17 december geeft het jeugdpopkoor 2 concerten in haar thuishaven; de Cascade in Hendrik-IdoAmbacht.

van Zinge!, en twee jaar na hun eerste eigen winterconcert is de agenda weer vrij gemaakt voor een nieuwe Wintershow. Voor de pauze nemen de 4 verschillende groepen u soms samen en soms apart mee door het nu al enorm aantal hoogtepunten van 3 jaar Zinge!

H.I.Ambacht - Sinterklaas is weer terug naar Spanje, dus we maken ons weer direct op voor de kerst! Zaterdag 10 december kun je alvast in een feestelijke kerststemming komen tijdens ‘Sweet Soul Christmas’ in Cultureel Centrum Cascade!

In 2013 begon Zinge! met kids meerstemmig popmuziek te zingen. In korte tijd groeide Zinge! uit tot een club van 80 Zingers! en ging van hoogtepunt naar hoogtepunt. Zo deelde een internationale artiest filmpjes op sociale media, werden ze benaderd voor een buitenlandse reclamecampagne en werden er muziekbanden beschikbaar gesteld door bekende artiesten en internationale DJ’s.

Na de pauze laten de oudste groepen niet alleen horen, maar vooral ook zien waarom Zinge! zo populair is. In afwisselende showblokken brengen ze een zeer divers repertoire; van mooie ballads tot stevige dance.

Deze avond maakt Cascade haar reputatie, dat zij zowel bezoekers als artiesten een warm onthaal biedt, méér dan waar! Nog vóór u de zaal betreedt, wordt u ondergedompeld in een sprookjesachtig winterwonderland. Tijdens dit kerstgala wordt u verrast met de zoete stemmen van gospel- en soulkoor Heart & Soul Choir, de muzikale bravoure van stageband de Donuts en de swingende soul van Urban Heat. Tijdens deze muzikale reis zullen meer dan 20 muzikanten en 25 vocalisten het podium delen. Stilstaan zal onmogelijk blijken, maar mocht het wat te veel worden, dan kunt u in grandcafé Boven bijkomen met de muzikale klanken van een unplugged duo. Dit heerlijke muzikale kerstfeest ‘Sweet Soul Music’ is zaterdag 10 december vanaf 21.00 uur

Inmiddels zijn er door de verschillende groepen op diverse landelijke festivals de nodige prijzen in de wacht gesleept en worden ze met grote regelmaat geboekt voor feesten, partijen en evenementen. Nu, drie jaar na de start

Ook nieuwsgierig geworden of nog meer overtuigd raken? Kijk dan eens op www.zinge. nl of op de Zinge! Facebook, Instagram, Twitter of YouTube pagina. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Deze kosten EUR 12,50 en zijn verkrijgbaar via de website of de kassa van Cultureel centrum de Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht.

in Cultureel Centrum Cascade. Kaarten voor deze avond kosten € 20,00. Deze prijs is inclusief hapjes en de eerste twee drankjes. Kaarten zijn te reserveren via www.stichting-cascade.nl of telefonisch via 078-6819230.

Xmas ‘Something Else’ met Harmonie Slikkerveer Regio - Op zaterdag 17 december wordt er in het Farelcollege vanaf 20.00 uur een kerstconcert gegeven door het orkest van muziekvereniging ‘Harmonie’ Slikkerveer in American Bigband style. Vrolijke en swingende kerstnummers worden er afwisselend gespeeld en gezongen.

Derks speciaal gearrangeerde kerstmedley. Daarnaast heeft de ‘Bigband’ o.l.v. Jurgen Nab de mooiste songs uitgekozen om het concert een gezellige en warme uitstraling te geven. De aula van de Farel is helemaal in kerstsfeer en draagt bij aan een fijne ambiance. De toegang is gratis en u wordt vanaf 19.30 uur verwelkomd door het jeugdorkest van De popformatie van de vereniging de vereniging die een mini kerstconcert ‘Something Else’ o.l.v. Dirk Bouillon zingen verzorgd bij de ingang. Adres: Kastanjelaan onder andere met het orkest een door Hans 50, Ridderkerk, ingang via het schoolplein.


AAG

grepen.

NKEL

GENIET VAN ONZEVAN HERFSTACTIES GENIET ONZE HERFSTACTIES GENIET VAN ONZE HERFSTACTIES GENIET VAN

BROEKMANS INSTALLATIE BV RIDDERKERK

AL MEER DAN 40 JAAR

GENIET VAN ONZE HERFSTACTIES ONZE LENTEACTIES

het adres voor centrale verwarming en loodgieterwerkzaamheden Broekmans Installatie is al meer dan 40 jaar gespecialiseerd op het gebied van aanleg, aanpassen en onderhouden van centrale verwarminginstallaties voor particulieren, VVE`s en bedrijven. Voor versterking van onze afdeling service, zoeken wij per direct een:

ELEKTRISCHE BENZINENIEUW ELEKTRISCHE KETTINGZAAG BENZINEKETTINGZAAGNIEUW ACCUKETTINGZAAG ELEKTRISCHE MOTORZAAG KETTINGZAAG ACCUKETTINGZAAG ELEKTRISCHE BENZINEMSEELEKTRISCHE 170 C-Q - 30KETTINGZAAG MS 170 - 30 cmNIEUW cm MSA 120 C-BQ - 30 cm MOTORZAAG MSE C-Q 30KETTINGZAAG cm MSEKETTINGZAAG 170 C-Q -170 30 cm ELEKTRISCHE MSE 170 C-Q -- MS 30BENZINEcm170 - 30 cm

ACCUKETTINGZAAG MSA 120 C-BQ - 30 cm Zelfstandige onderhoud/servicemonteur NIEUW MSA 120 C-BQ - 30 cm ACCUKETTINGZAAG centrale verwarming (fulltime) ACCUMSA 120 C-BQ 30 cm HEGGENSCHAAR Wie zoeken wij: ACCUPAKKET HSA 66

€ 179 * * * * * * 179 € 199 €ipv €179 199 € 299 €€ 179 € 199 € 299 * € *€ 299 €€€179 € 199 ipv 229 * ipv € 244 € 299* 229 ipv € 244 99 € 279 € 599 € 199 MSE 170 C-Q - 30 cm KETTINGZAAG ELEKTRISCHE

MSE 170 C-Q - 30 cm HEGGENSCHAAR HSEipv 42 -€€45229 cm ipv 229

MS 170 - 30 cm KETTINGZAAG BENZINE-

MS 170 - 30 cm HEGGENSCHAAR HS 45 - 45 cm

Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

BENZINEMOTORZAAG BENZINEMOTORZAAG ipv € MS 229 170 - 30 cm ipv € 244 ipv €MS 229170 - 30 cm ipv € 244 ipv € 146

Een zelfstandige onderhoud/servicemonteur in bezit van een geldig rijbewijs, technische opleidingen installatie techniek en minimaal 5 jaar ervaring in de installatietechniek als servicemonteur. Bij voorkeur woonachtend in (regio) Ridderkerk

(2 x accu AP 200 + lader AL 300)

PRIJS PRIJS INCL.INCL. ACCUACCU EN LADER PRIJS ENINCL. LADERACCU EN LADER

PRIJS INCL. ACCU EN LADER

ipv € 349

ipv € 709

De acties zijn geldig tot 16/12/2016.

* Voor België is RECUPEL

ipv ipv €€ 244 244

De acties geldig tot 16/12/2016. De acties zijn geldig tot 16/12/2016. Dezijn acties zijn geldig tot 16/12/2016.

Voor België is * RECUPEL in * de prijsis inbegrepen. * Voor België RECUPEL Voor België in de prijs inbegrepen. in de prijs inbegrepen.

Wij bieden:

Goede salariëring naar werkervaring en leeftijd, auto van de zaak, eventuele vervolgopleidingen in de Installatietechniek en goede collegiale werkomgeving

is RECUPEL Spreek bovengenoemde vacature jou aan, stuur je motivatiebrief en CV per e-mail naar in de prijs inbegrepen.

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. Deze zijn acties zijntot geldig tot 18/12/2015. Deze acties geldig 30/06/2016. Deze acties zijn geldig tot 18/12/2015.

broekmans@broekmans-cv.nl t.a.v. de heer M. Broekmans

Voor de professionele tuinier

NAAM VAN DE Voor de professionele tuinier NAAM VANVAN DEWINKEL WINKEL NAAM DE WINKEL NAAM VAN DE WINKEL Onzetechniek techniek Onze

NAAM VANVAN DEDE WINKEL STRAAT NAAM WINKEL wintterrein terrein STRAAT wint STRAAT

• ERKEND VAKHANDELAAR NAAM VAN DE WINKEL • KWALITEIT

STRAAT PLAATS PLAATS Lagendijk 178 Lagendijk 178 STRAAT PLAATS STRAAT PLAATS AD Ridderkerk Ridderkerk TELEFOON •2988 WEBSITE 2988 AD TELEFOON • WEBSITE PLAATS Telefoon 0180--42 4213139999 Telefoon 0180 TELEFOON STRAAT PLAATS TELEFOON Telefax 0180 Telefax 0180--42 4234 345353 TELEFOON • WEBSITE info@gavdwaal.nl info@gavdwaal.nl WEBSITE TELEFOON •WEBSITE WEBSITE PLAATS

EIT • ADVIES • SERVICE

TELEFOON • WEBSITE ERKEND VAKHANDELAAR ERKEND VAKHANDELAAR

gavdwaal.nl gavdwaal.nl VCA* GECERTIFICEERD VCA* GECERTIFICEERD

• Zinkstraat 15 • 2984 AL • Ridderkerk • T 0180 - 423 722

• ADVIES • SERVICE

KWALITEIT •• ADVIES ADVIES •• SERVICE SERVICE KWALITEIT

RAAMDECORATIE EN ZONWERING OP MAAT BESTEL OP WWW.INHUISPLAZA.NL OF KOM LANGS IN EEN VAN ONZE DRIE SHOWROOMS!

Houten jaloezieën op maat

Gordijnen op maat

BESTEL OP WWW.INHUISPLAZA.NL

Rolgordijnen op maat

Showroom Barendrecht:

Openingstijden:

Londen 18, 2993 LA Barendrecht

maandag - vrijdag: 09:00 - 17:00

OF KOM LANGS IN ONZE SHOWROOM IN

Tel: 0180 555 900

zaterdag: 10:00 - 16:00

BARENDRECHT, NAARDEN OF AARTSELAAR

info@inhuisplaza.nl

zondag: gesloten


Kunst en Cultuur

Woensdag 7 december 2016

29

Kom klikken met kunst! Take pART lanceert multimediatour in Dordrechts Museum Regio - Ontdek welke klik jij hebt met kunst en beleef zo kunst op een unieke manier. Dat is het doel van de ‘Klikken met Kunst Tour’, gemaakt door het jongerenparticipatieproject van het Dordrechts Museum; Take pART. Op zaterdag 10 december wordt deze nieuwe multimediatour gelanceerd met live muziek, performances en nieuw beeldend werk in de diverse zalen van het museum. Proef de High Society in de Salon de Té, ruik de geur van het atelier van Ary Scheffer, schilder een portret van Mozart terwijl je naar zijn muziek luistert en nog veel meer.

doet iets met je. Zonder dat je een kenner hoeft te zijn, kun je dit eerste persoonlijke gevoel verder verkennen. De Take pART jongeren hebben hun eerste ‘klik’ gedeeld met een kunstenaar of expert om vervolgens samen verder te onderzoeken en te experimenteren. De uitkomsten zijn zeer divers en verrassend; van liedjes tot een stripheld, van fotografie tot een speciaal samengestelde thee; je kunt het zo gek niet bedenken. Het onderzoek van de Take pARTners en het eindresultaat is vastgelegd in een multimediatour. In deze tour word je op een ludieke en kunstzinnige wijze aangezet om na te denken, te kijken en te praten over kunst. Zo ontdek je Wat is jouw klik? Uitgangspunt voor de tour is de eerste klik of jouw eigen klik met de kunst. Deze multimedireactie die je hebt bij het kijken naar kunst. atour is vanaf 11 december gratis verkrijgbaar Dit kan positief of negatief zijn. Het kunstwerk in het Dordrechts Museum.

Swinging Sunday

Adventsconcert in de Elimkerk op zaterdag 10 december

Zwijndrecht - Bij Veerplein Food & Fondue in Zwijndrecht is er zondag 11 december voor alle muziek- en wijnliefhebbers weer een “Swinging Sunday”.

H.I.Ambacht - Op zaterdag 10 december zal er in de Elimkerk (Jan Wissenslaan 7) in Hendrik-Ido-Ambacht een adventsconcert gegeven worden.

Dit keer staat het duo Rick Linzel en Amanda van den Hil op het podium. Deze zangeres en pianist brengen covers van bekende hits uit het heden en verleden. Meezingen mag. Gasten zijn gratis welkom van 14.00. Het optreden start om 15.00 uur.

Door een samengesteld mannenkoor o.l.v. Johan den Hoedt, bestaande uit Chr. Mannnenkoor “Rotterdam-Zuid”, Regionaal Bramdweermannenkoor ZHZ en mannenkoor “Onderling genoegen” uit Nieuwendijk, organist Pieter Dijksman, violisten Alisa

Lezing over bijen Regio - Op donderdagavond 8 december geeft imker Jan Tuin een lezing over bijen in het NME Centrum “de Groene Draak” Kastanjelaan 27 Ridderkerk (in het Reijerpark. Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.30 uur. Kosten €2,50 incl. 1 koffie. Jeugdleden gratis. Organisatie Natuurvereniging IJsselmonde.

plant zijn aangewezen andere die alleen op bepaalde plantengroepen zijn aangewezen. Er zijn 92 soorten koekoeksbijen (deze leggen hun eitjes in andermans nest), 22 soorten hommels met 7 soorten koekoekshommels.

Vooral de specialisten onder de bijen, de soorten die afhankelijk zijn van enkele bloemen, hebben het moeilijk. De generalisten, waaronder de honingbijen, lijken zich redelijk Wat weten we eigenlijk van bijen? Bijen zijn belangrijke bestuivers van onze te handhaven. voedselgewassen. Bijen zijn leveranciers van honing (hun voedselvoorraad voor de winter, Bijen zijn belangrijk: bijna 80% van de die wij zo graag opeten!)Met bijen gaat het niet bijensoorten zijn potentiële bestuivers van landbouwgewassen. De afgelopen jaren is er goed en wat is daarvan de oorzaak? veel commotie rondom de honingbij: een door Wist u dat we in Nederland 358 soorten wilde mensen, soms op intensieve én inventieve wijze bijen hebben? Dat hiervan 70% hun nest onder gehouden landbouwdier, met alle mogelijke, de grond hebben? De meeste bijen leven solitair bijbehorende ziekteconsequenties. en veel daarvan zijn geheel op een bepaalde Jan Tuin kan ons er veel over vertellen tijdens zijn lezing die voorzien van prachtige plaatjes want een andere hobby van Jan is fotografie! Jan Tuin heeft een aantal bijenkorven staan in de vlindertuin naast het NME Centrum De Groene Draak. Hij vertelt hoe het er aan toe gaat en wat nodig is voor een potje honing op tafel staat: Foto: Jan Tuin

van Dijk en Aalt van Beek en fluitiste Jeanette Jelier-den Hoedt. Naast koorzang bevat het programma instrumentale muziek en samenzang van bekende kerstliederen, het belooft dus een mooie afwisselende avond te worden. De aanvang van dit concert zal zijn om 19.45 u. en de entree is € 7,50. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de ingang van de kerk, of u kunt reserveren via: info@pieterdijksman.nl / jlpdenhoedt@gmail.com

Cursus engels of duits zakelijk Regio - Wie voor zijn werk regelmatig in het Engels of Duits moet telefoneren, vergaderen, mailen of brieven schrijven kan bij Volksuniversiteit Papendrecht vanaf begin januari een cursus volgen om zijn woordenschat en schrijfvaardigheid uit te breiden. De nadruk zal echter liggen op de spreekvaardigheid.

De cursus ‘Engels – zakelijk’ start op dinsdag 10 januari en bestaat uit 12 lessen van 19.30 tot 21.00 uur. De kosten bedragen € 145,- én een lesboek van € 50,-. De cursus ‘Duits – zakelijk’ start op dinsdag 17 januari en bestaat uit 10 lessen van 19.30 tot 21.30 uur. De kosten bedragen € 175,- én een lesboek van 35,-. Inschrijven kan via www.vupapendrecht.nl of door te bellen naar het secretariaat: 078-6154764.

Kerstmarkt in Wijkcentrum Kubiek op zondag 11 december Zwijndrecht - Op zondag 11 december is er en nog vele andere leuke dingen om te weer de traditionele, gezellige, creatieve knutselen. Voor de workshops wordt een kleine vergoeding gevraagd. Rond de open Kerstmarkt van Wijkcentrum Kubiek. haard kunt u genieten van een overheerlijke In een sfeervol gebouw worden vele leuke kop erwtensoep, of warme chocolademelk. workshops gehouden voor zowel kinderen als volwassenen, en zijn er vele leuke Ook de heerlijke oliebollen zullen niet dingen te koop. Zo zijn er o.a. schitterende ontbreken. Kom gezellig met de hele familie Kerststukjes van Bonne Fleur, Sieraden, Sjaals, naar de Kerstmarkt Zentangle Tekenen, Sneeuwpoppen maken, Iedereen is van harte welkom van 11.00 uur tot Beschilderen van houten figuren, Tiffany, 16.00 uur. Wijkcentrum Kubiek vindt men aan Egeltjes van boekjes, Tekenen op porselein, de Zwaluwstraat 1.


START SALE! ! e ass l k e r e d n na

SALE va

TOT 40%

KORTING

Dam 48 en 50 Alblasserdam Tel. 078 - 6990145 Vrijdagavond koopavond www.marlenevlot.nl

prijs

€ 38,

50

all-in

p.p.

De grootste

SHOP

van Nederland

Kerst brunch bij De Kerstbrunch is inclusief een drankbuffet met huiswijn, tapbier,frisdranken, vruchtensappen en binnenlands gedistilleerde dranken

1e en 2e Kerstdag van 12:00—14:00u

2e BH 25% korting * Specialist in lingerie

• Lingerie van A tot I • Corseletten, pantyletten, step-ins, pantybroekjes • Dames en heren nachtmode • Dames en heren bad- en ochtendjassen en bedjasjes • Dames en heren ondergoed • Het hele jaar door wisselende badmode Graag tot ziens in (chloorbestendig) met onze lingerie speciaalzaak accessoires

Gratis parkeren voor de deur

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR. VERGEET UW PARKEERSCHIJF NIET

de Wevershoeve

Restaurant De Wevershoeve Noldijk 41a 2988 CD Rijsoord 0180 - 621 220 info@wevershoeve.nl www.wevershoeve.nl

*Geldig t/m zaterdag 24 december.

P

Dam 75 • 2951 GA Alblasserdam Tel. 078 - 6912331

www.trudyslingerie.nl

THE GOOD, THE BALD & THE UGLY december vanaf 15:00 uur een Devel-Live: 11zondagmiddag vol live muziek. Entree is gratis! Meer info op onze site: www.develpaviljoen.nl

Parklaan 1 - 3335 LM Zwijndrecht - 078 610 0901


Sport

Woensdag 7 december 2016

31

IFC Vrouwen 1 neemt revanche op VVAC H.I.Ambacht - Dit weekend stond voor IFC Vrouwen 1 het duel tegen VVAC op het programma. De uitwedstrijd van dit seizoen ging op knullige wijze verloren. De vrouwen van IFC waren toen eigenlijk heer en meester, maar het ene doelpuntje van VVAC zorgde wel dat de drie punten toen in Ottoland bleven. De trainersstaf hoefde dit weekend geen motiverende woorden te spreken. Het was vooraf duidelijk: de drie punten zouden gewoon gepakt worden. Het eerste deel van de wedstrijd ging heel gelijk op. Wel ontstond er langzaamaan een veldoverwicht van de IFC-vrouwen. Dit leidde tot kansen, maar inzetten van de spitsen Svenja van Nes en Milou van der Wel werden prima door de keepster van VVAC gekeerd. Na ruim een half uur spelen dacht iedereen dat er wel gescoord werd, maar een inzet van Lisa Hartsuiker spatte uiteen op de paal. Een minuut later was het wel raak. Het was Milou van der Wel die met een ouderwets puntertje de 1-0 binnentikte. Hiermee leek de ban gebroken, want een perfecte dieptepass op de weg sprintende Lisa Hartsuiker betekende nog voor het rustsignaal de 2-0. Terwijl de spitsen hun werk deden, zorg-

de de defensie van IFC dat de tegenstander vrijwel geen kansen kregen. Na de rust verscheen IFC met Luca van Vliet in het veld voor de geblesseerd uitgevallen Lisa Hartsuiker. Direct na het fluitsignaal van scheidsrechter Wil Brinkhuis wist IFC het goede ritme voort te zetten. Met een afstandsschot van 20 meter verraste Svenja van Nes de goalie van VVAC. Een minuut later weerhield de lat een poging van Milou van der Wel voor de vierde treffer. Met enig fortuin, middels een eigen doelpunt, werd VVAC weer terug in de wedstrijd geholpen. En dat gaf de gasten een flinke impuls. Via een razendsnelle counter wist de rechterspits van de gasten de spanning helemaal terug te brengen in de wedstrijd. Even leek het erop dat Svenja van Nes met haar tweede treffer van de middag voor de nodige lucht binnen het team zorgde, maar niets was minder waar, want een minuut later wist VVAC weer te scoren. Met nog twintig minuten te gaan en een score van 4-3 op het bord, ontspon zich een spannend schouwspel, dat alle kanten In de derde minuut van de blessuretijd maak- in oog met de keepster bleef zij ijzig kalm. De op kon. te spits Svenja van Nes een definitief einde hattrick van Svenja van Nes betekende de 5-3. aan alle spanning met haar derde treffer. Oog

IFC in slotfase langs Groene Ster H.I.Ambacht - IFC revancheerde zich van de dikke thuisnederlaag één week eerder door in de slotfase de 2-1 winst te pakken tegen het laag geklasseerde Groene Ster uit Heerlerheide. Trainer Jack van den Berg, die na afloop van de wedstrijd zijn vertrek aan het einde van het seizoen bij IFC mededeelde aan zijn spelers, kon behoudens de geblesseerde Stephen Emelina over zijn volledige selectie beschikken. In de achtste minuut van de wedstrijd kwam IFC al op voorsprong door een wonderschoon doelpunt. Een diepe bal van Ufuk Akkanoglu werd door de prima aanvallend ingestelde rechtsback Ozan Cimen in één keer voorgegeven en Akin Arslan nam de bal ook ineens op zijn pantoffel en de bal vloog hoog binnen 1-0. Zijn 7e competitietreffer. Nog geen kwartier later kwamen de Limburgse gasten op gelijke hoogte. Na een corner werd de afvallende bal ook volley binnengeschoten door Roy Janssen 1-1. Dit was ook gelijk de ruststand. Het eerste kwartier na de rust was duidelijk voor Groene Ster en hield keeper Bas van Zee de thuisclub op de been. Langzaam aan kwam de wedstrijd weer meer in evenwicht en in de laatste 20 minuten drukte IFC de gasten ver terug in de verdediging. In de 89ste minuut kreeg IFC daarvoor de beloning. Na een inworp belandde de bal bij

de in de rust ingevallen Marwin Richard, die zich bliksemsnel omdraaide en zich tot matchwinnaar kroonde door de bal binnen te prikken voor de 2-1 overwinning. Volgende week zondag 11 december speelt het in de middenmoot staande IFC zijn laatste competitiewedstrijd van het jaar 2016. In Veghel wacht dan de huidige nummer twee van de hoofdklasse, Blauw Geel´38/Jumbo als tegenstander. IFC – Groene Ster: 2-1 (1-1). 8. 1-0 Akin Arslan, 22. 1-1 Roy Janssen en 89. 2-1 Marwin Richard. De spelers van IFC waren: Bas van Zee; Nico Ramos, Chayo Maria, Ronnie Nouwen, Akin Arslan, Perry van Eijken, Yoeri Rombouts (46. Marwin Richard), Danny Slingerland, Ozan Cimen, Levi Spencer Salomao en Ufuk Akkanoglu.

Eerste verliespunt Kloosterman Zwijndrecht - Tijdens de laatste clubavond bij damvereniging Denk en ZDV (Barendrecht/ Zwijndrecht) werd een beperkt programma afgewerkt, waarin toch enkele verrassingen genoteerd konden worden. Zo snoepte Kamanda Mulaya in een boeiende partij Ruud Kloosterman voor het eerst dit seizoen een (verdiend) puntje af. Misschien nog wel verrassender was de remise die Henk v.d. Pols tegen Nico Groenendijk uit het vuur sleepte. Op de overige borden volop strijd: een zwaar bevochten remise tussen Gerard Noordhoek en Aart de Bruijn; een knappe overwinning van Dammis van Oorschot op Leen Kramer; een combinatieve zege van Antoine Oomen op Karel Gouman. In de stand weinig

veranderingen, of het moet zijn dat Kramer door zijn verliespartij even pas op de plaats moet maken. Stand: 1. Kloosterman 13 uit 7; 2. Van Oorschot 12 uit 9; 3. Mulaya 10 uit 7; 4. Groenendijk 9 uit 7; 5. Kramer 9 uit 8. Ook werden op deze avond een aantal leden in het zonnetje gezet vanwege hun langdurig lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Dambond. Het betrof Ruud Kloosterman (Zwijndrecht) en Gerard Noordhoek (Dordrecht), beiden 40 jaar lid, Aart de Bruijn (Zwijndrecht) 50 jaar lid, Karel Gouman en Dammis van Oorschot (beiden Barendrecht), Wim Kanters (Ridderkerk) en Andries de Vree (Zwijndrecht), allen 60 jaar lid.

Tekst: Cees van Heeren Foto: Jeroen van der Sman

Op de foto v.l.n.r. Gouman, Noordhoek, Kloosterman, de Bruijn en van Oorschot. Zittend mevr. Kanters. Op de foto ontbreekt Andries de Vree die thuis de oorkonde voor zijn 60 jaar lidmaatschap ontving.


Uitnodiging 10

DECEMBE R

De nostalgische oud-Franse deuren gaan weer open aan de Noordenweg 18. Een klein jaar na de brand heten we u heel hartelijk welkom in onze totaal vernieuwde winkel. Na hard werken mag het resultaat er zijn! Een winkel vol landelijke woonsfeer. Een uniek, exclusief, veelzijdig en compleet assortiment. Met zorg gekozen op grond van de wensen van onze klanten. In samenwerking met onze leveranciers van hoogwaardige kwaliteitsmerken in de landelijke woonstijl. De lichtinval in de winkel is ronduit verrassend en geeft het geheel precies díe uitstraling die het verdient. De robuuste tegelvloer, de sfeervolle stijlkamers, de (handgemaakte) woonaccessoires. Er is zoveel te ontdekken! In de gezellige woonkeuken kunt u, onder het genot van een bakje koffie / kopje thee nagenieten, of nieuwe ideeën opdoen. Neem rustig de tijd! Komt u ook op onze openingsdag op 10 december a.s. van 10.00 – 16.00 sfeerproeven? We kijken uit naar uw komst en zijn u graag weer van dienst! Marco & Jolanda Heijkamp

NOORDENWEG 18, RIDDERKERK TEL. 0180 - 422 513

|

HEIJKAMPINTERIEUR.NL

30 Appartementen aan de Stationsweg 45 in Zwijndrecht vanaf € 186.000,- V.O.N BRUTO MAANDLAST V.A.

€561,-

INCL. VVE BIJDRAGE

HUURSOM VERGELIJKBARE WONING € 750,- OF MEER Ve ilin gd ree f

St atio ns we g

nsweg Statio

Sta tio ns we g

Stations weg

30 riante appartementen aan de Stationsweg 45 centraal gelegen in het centrum van Zwijndrecht Levensloopbestendige 3- en 4-kamer woningen vanaf 86m2, al beschikbaar vanaf € 186.000,- V.O.N. Weergaloze ruimtelijke beleving, lichtval en uitzicht met etagehoge ramen van bijna 2,5 meter hoog Hoogwaardig en comfortabel opleveringsniveau Hoog incl. vloerverwarming, modern sanitair en keuken Stijlvolle, eigentijdse nieuwe gevelarchitectuur met ruime balkons en gemeenschappelijke tuin Kleinschalig gebouw met eigen parkeerterrein, aparte bergingen en gemeenschappelijke ruimte

Bezoek de modelwoning op de open dag. Zaterdag 10 december van 13:00 - 15:00u Tel: 078 - 202 10 20

WWW . FORT YFIVE - ZWIJNDREC HT . NL

Tel: 078 - 62 58 444

3


Sport

Woensdag 7 december 2016

33

Walking Football team ASWH sloot eerste seizoenshelft af tegen Feyenoord H.I.Ambacht - Ruim een jaar geleden is ASWH van start gegaan met Walking Football. Een voetbalvariant waarbij de deelnemers alleen mogen lopen en die zich richt op een doelgroep van zestigplussers. Na een succesvol eerste jaar begon het Walking Football team van ASWH dit seizoen met een mooie wedstrijd tegen Feyenoord. Het tweede seizoen verloopt al net zo positief als het eerste. Voor de spelers het in de gaten hadden, brak de winterstop al weer aan. Maar niet voordat werd gezorgd voor een spectaculaire afsluiting van de eerste seizoenshelft! Onze Walking Footballers waren namelijk uitgenodigd door Feyenoord om daar een wedstrijd te spelen tegen het Walking Football team van de stadionclub. De banden tussen beide ploegen zijn erg nauw, want ze hebben dezelfde trainster. Lyanca heeft de voetballers van ASWH en Feyenoord onder haar hoede, waarbij ze in Rotterdam samenwerkt met Niek Prins. Namens de Feyenoord Old Stars nodigde Lyanca het ASWH-team uit voor een wedstrijd op Varkenoord.

de een beetje als een kans op revanche, want eerder dit seizoen werd op sportpark Schildman verloren. Onder zonnige omstandigheden betraden de mannen het fraaie veld op Varkenoord. Natuurlijk zagen de tegenstanders er indrukwekkend uit in het officiële Feyenoord-tenue, maar ook de ASWH’ers liepen er prachtig bij. Zij droegen namelijk voor de eerste keer het volledig nieuwe tenue van sponsor ERP Trading BV uit Hendrik-Ido-Ambacht. Normaal staan tegenstanders van Feyenoord in uitwedstrijden in de spelerstunnel al met 1-0 achter, maar nu was het gewoon 1-1! Al snel ontstond er een spannende, sportieve strijd. Feyenoord speelde met twee teams, waarvan de spelers over het algemeen net wat jonger waren dan die van ASWH. De Ambachters deden echter niks onder voor deze ‘broekies’. Dat kwam ook tot uiting in de resultaten. Na een 2-2 gelijkspel tegen Feyenoord 1 moest ASWH een nipte nederlaag incasseren tegen Feyenoord 2 (4-3), maar de verschillen waren dus erg klein. De spelers hadden het duidelijk naar hun zin met elkaar en de tegenstanders.

komst ontvingen de ASWH’ers nog een leuke minidress van Feyenoord. Een zeer geslaagde Na afloop zette die gezelligheid zich voort tijdag dus. De Walking Footballers gaan zoals geOp woensdag 30 november vertrokken de Am- dens de afsluiting in de kantine. De interactie zegd nu even genieten van een heerlijke winbachters richting Rotterdam. Het treffen met tussen beide teams was groot, precies zoals het terstop, maar kunnen eigenlijk niet wachten het Walking Football team van Feyenoord voel- hoort bij Walking Football. Als dank voor de

MO15-1 is derde kampioen bij IFC Girls Academy H.I.Ambacht - Dit weekend verwelkomde de IFC Girls Academy de derde kampioen. Het was het IFC MO15-1, onder leiding van trainer Wil Brinkhuis, dat afgelopen zaterdag thuis met 3-0 wist te winnen van de meiden van Binnenmaas.

en IFC mag ook nog een wedstrijd inhalen. De brigade van Wil Brinkhuis heeft bijna alle wedstrijden gewonnen, alleen naaste concurrent Den Hoorn wist onlangs gelijk te spelen tegen de Ambachtse meiden. Natuurlijk probeert IFC MO15-1 het seizoen nog meer glans te geven. Aankomende zaterdag moet de Door de drie punten die gepakt werden, is het laatste wedstrijd gespeeld worden in en tegen team verder uitgelopen op naaste concurrent Nieuwerkerk. En natuurlijk wil het team de Den Hoorn. Het gat is inmiddels drie punten ongeslagen status dan vasthouden.

tot het seizoen weer verder gaat. Interesse om ook mee te doen? Kom dan eens een keer langs of kijk op de website www.aswh.nl voor meer informatie.

Goede dag voor Heerjansdam Heerjansdam - Heerjansdam speelde op de Molenwei tegen Hellevoetsluis en won, na een 1-0 ruststand, met 3-0. Een prima overwinning voor de Dammers, die door misstappen van een aantal achtervolgers de voorsprong uitbreidde op de nummers 2 (Pelikaan en Piershil) tot vier punten. Al zullen er ongetwijfeld ook mindere tijden volgen.

In de 24e minuut werd het 1-0 door Ronald Ouwens en daarna duurde het lang voor de 2-0 viel. In de 74e minuut stond verdediger Mathijs Vermaat op de goede plaats om te scoren, nadat even daarvoor de gasten de kans lieten liggen om de gelijkmaker te scoren. Snel na de 2-0 schoot Jelmer Nugteren de 3-0 achter keeper Hoornweg en bepaalde hij de eindstand dus op 3-0, na een verstandig gespeelde wedstrijd.

Kerstvolleybaltoernooi Fit for 45+ Regio - Op 14 december wordt wederom het Kerstvolleybaltoernooi gespeeld, waarbij 8 teams van Fit For 45+ uit Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, strijden om de felbegeerde wisselbeker!

Xiejezo aan de (wcp.gent@planet.nl) Grote Beerstraat in Zwijndrecht Zin om ook iedere week te sporten met een groep enthousiaste mannen en vrouwen, kom op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur meedoen in de gymzaal van Basisschool de Bron in Hendrik We trappen af met een gezamenlijke warming Ido Ambacht of op woensdagavond van 20.00 up en om kwart over 7 starten de wedstrijden. tot 21.00 uur in de gymzaal van wijkcentrum Het toernooi wordt gehouden in wijkcentrum Xiejezo in Zwijndrecht.


Recreatiestalling Numansdorp CARAVAN of CAMPER VERKOPEN Direct geld! Occasioncenter Numansdorp

Ben je op zoek naar een leuk bijbaantje? Dan ben je bij Troje bij het juiste adres.

Wij zijn op zoek naar een leuke

OF Gratis stalling bij bemiddelingverkoop!

NU bovagbeurt Vanaf €150,-GRATIS APK bij grote beurt!

www.CARVA.nl - 0186 652960 Carva@planet.nl

MEDEWERKSTER

Ben jij: • Flexibel? • Doordeweeks en in het weekend beschikbaar van 17.00 tot 19.00/19.30u? • 16 jaar of ouder? Dan ben jij diegene die we zoeken. Meer informatie: 078-6849401

Wanneer alleen écht vakwerk goed genoeg is. Schumacherbouw is gespecialiseerd in badkamerrenovatie, keukenrenovatie, timmerwerken en algemeen onderhoud. Reeweg 66 - H.I. Ambacht 078 681 64 53 info@schumacherbouw.nl

www.schumacherbouw.nl Postadres Postbus 42 3340 AA H.I.Ambacht Bezoekadres Noordeinde 182 3341 LW H.I.Ambacht Telefoon 078 - 68 12 151 Fax 078 - 68 20 177 Internet www.seton.nl Email info@seton.nl

WP Advocaten Stap Stap bij bij ons ons binnen binnen en en ervaar ervaar de de dienstverlening dienstverlening van van

Bij ons kunt u onder ander

oprecht oprecht betrokken betrokken advocaten. advocaten. Ons Ons moderne moderne kantoor kantoor is is gelegen gelegen naast naast de de ingang ingang van van winkelcentrum winkelcentrum de de Schoof Schoof in in Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht direct direct aan aan een een ruim, ruim, gratis gratis parkeerterrein. parkeerterrein. Ons Ons kantoor kantoor is is binnen binnen 20 20 auto auto minuten minuten bereikbaar bereikbaar vanuit vanuit Rotterdam Rotterdam en en Dordrecht. Dordrecht.

E info@wpadvocaten.nl

Bezoekadres

W www.wpadvocaten.nl

De Schoof 94 3341 EB H.I. Ambacht

T 078 - 6819555 F 078 - 6818701

• Onderhoud CV-­‐ketel en Bij ons kunt u onder andere terecht voor: • Leidingwerk en sanitair • Dakgoten repareren en • Onderhoud CV-­‐ketel en ventilatie; • Reparatie van uw kraan • Leidingwerk en sanitair; • Opsporen van lekkages • Dakgoten repareren en vervangen;

• Reparatie van uw kraan of stortbak; • Opsporen van lekkages.

Ter ondersteuning van deze concepten en merken zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

Marketing en communicatie medewerk(st)er (m/v) Functiebeschrijving: De marketing en communicatiemedewerk(st)er assisteert onze conceptmanagers, daar waar nodig. Hij/zij beheert de website’s en alle overige social media. Daarnaast heb je contact met de vestigingen, reclamebureaus, fotograven etc. Voornaamste taken: • Beheer, ontwikkeling en verbetering van de websites, Social media kanalen etc. • Beheer en actueel houden foto- , promo-materiaal en brochures • Contact met de marketingafdelingen binnen de vestigingen • Online (commerciële) teksten schrijven • Planning beurzen en workshops • Ontwikkelen, bijhouden en verzenden van klant gerichte nieuwsbrieven We zoeken een collega met een afgeronde, minimaal MBO (communicatie en multimedia design) opleiding. Kennis van Adobe Photoshop, Microsoft Office en digital method tools. Flexibel, stressbestendig, goede sociale- en communicatieve vaardigheden, een teamplayer. Zelfstandig, doorzetter en representatief zijn de sleutelwoorden die onze nieuwe collega moet bezitten. Wij bieden: Een afwisselende baan met passende arbeidsvoorwaarden en een prettige werkomgeving. Solliciteren: Hebt u interesse, mail dan uw motivatie voorzien van CV en pasfoto naar: VHC B.V. T.a.v. Trudy van den Heuvel, tvdheuvel@vhc.nl Voor meer informatie over VHC en haar concepten verwijzen wij u graag door naar onze vernieuwde websites: www.vhc.nl , www.chaupain.nl, www.coolbreak.nl en www.calice.nl Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

50% KORTING

De Vereenigde Hollandsche Compagnie, kortweg VHC, is de krachtenbundeling van een groep zelfstandige Horecagroothandels gevestigd door heel Nederland. Wij hebben binnen deze groep verschillende eigen concepten en merken.

OP GESELECTEERDE

MONTUREN BRILMODE

ROB BOON H.I.AMBACHT

Avelingen 22 - Tel: (078) 681 67 66 - www.ambachtoptiek.nlOok een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordelig en makkelijk!

Gevraagd Projectleider/ Voorman Ben jij tech. handig & kan je plannen? Stuur je cv: HRM@hollandshielding.com

HORENZON Zonweringen,rolluiken & horren en/of reparaties TEL. 0644850653 zonwering@horenzon.nl

Voor uw administratie en belastingen www.palommersbv.nl 078-6840456

Ook zo’n SUPER HANDIG ‘BRUGGETJE’ plaatsen?! Ga naar www.bruggetjes.nl en vul online het formulier in.

Te koop aangeboden: Garagebox aan de Roodenburghstraat te H.I.Ambacht. Vraagprijs 22.500,= kk Tel. 06-21806456 of 06-43828588

HENRIETTES BEAUTY SALON schoonheidsbehandelingen vanaf 30 euro. Harsen, manicure, epileren, bruidsmake-up en cadeau bonnen. 078-6816480 of 0651663982

Winterfair Dorpskerk Op zaterdag 10 december van 10:00-16:00 op het kerkplein in Ambacht. Erwtensoep, glühwein, kramen in kerstsfeer en een hoop gezelligheid!

Stukadoorsbedrijf Hordijk voor al uw stucadoorswerk Michael Hordijk 0648317550

KRINGLOOP HABBEKRATS elke dinsdag van 9-12 en van 19-21 uur. Het Tasveld 11 in HIAmbacht info 06-26120949 MAAK JE EIGEN KAARTSPEL! Alle 52 kaarten kan je van jouw eigen foto’s voorzien. Professionele gedrukt en in handzame verpakking. Je hebt al een spel voor 9,95 euro inclusief 21% BTW. www.mijnkaartspelen.nl

De dakkapel specialist voor al uw dakkapellen in hout en kunststof info@bertvankootenbouw.nl 078 - 681 73 10 KERSTSTUKKEN VERKOOP bij MORE THAN FLOWERS 8,9,15,16 en 22 december van 10.00 tot 17.00 uur Landmanweg 1 Zwijndrecht IETS HIPSS Burgemeester Jansenlaan133-135 Zwijndrecht Te koop: haardhout, kwaliteit, droog, gebr. klaar, bezorgt. 06-30260348DE ENIGE ECHTE!

Loodgietersbedrijf van Wijngaarden van De Bruïnelaan Al meer dan dan 43 jaar! Voor al uw werkzaamheden: gas - water - sanitair - cv lood- en zinkwerken Geen voorrijkosten Bereikbaar van 8.00 - 20.00 uur Tel 078-6129246 Lid van UNETO-VNI

DE VERNIEUWDE MITSUBISHI ASX

COMPACTE SUV MET NÓG KRACHTIGERE UITSTRALING

all-in rijklaar vanaf

€ 20.880

5 jaar garantie

Iedereen kent het wel; een vriend, vriendin, familielid of bekende heeft iets te vieren en je zoekt een leuk cadeau... Wat altijd wel in de smaak valt is een fles wijn! Wijn is nog altijd één van de meest gewaardeerde cadeaus. Via www. MijnWijndoos.nl kun je er een uniek persoonlijk wijncadeau van maken! TRAPAANBIEDING Laat nu voordelig uw trap stofferen v.a. €175,- incl. tapijt! Ook woon- en slaapkamer met tapijt en vinyl. Bel 06-53741167 voor een afspraak. Sjaak Spruytenburg www.trapaanbieding.nl KLOK DEFECT? Gedipl.uurwerkmaker repareert met garantie prijsopgave aan huis. 078-6848791/06-21844010

Tijdelijk met € 1.500 extra inruilvoordeel Bovenop de BOVAG-koerslijst

Van Wijngaarden Papendrecht B.V.

Veerweg 173 • Papendrecht • T: 078 - 615 06 11 • www.autovanwijngaarden.nl Brandstofverbruik: 4,6-5,7 l/100km. CO2-uitstoot: 119-132 g/km.

Aanbieding geldig bij aanschaf van een Mitsubishi ASX met kentekenaanvraag vóór 31 december 2016 en registratie vóór 1 februari 2017. Prijs incl. bpm/ btw en bijkomende kosten, exclusief metallic lak. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecificaties. De Mitsubishi ASX wordt geleverd met 5 jaar garantie en mobiliteitsservice. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Order/version: 3034581/001 (width: 130mm, height: 194mm) Print type: Eigen Uitgave, Full Colour Produced by Adnovate on 29-nov-2016 at 10:52:03 in Adobe InDesign 7.0.4.553 Low resolution proof not suitable for production purposes

Geniet van de Hyundai i10 voor slechts 1 cappuccino per dag.

Vanaf

87 1,99% 2, € *

**

per dag

rente

Rijd nieuw met de feestdagen! Koop nu een nieuwe Hyundai i10, betaal per maand een bedrag vanaf € 89. OP=OP! De Hyundai i10 is uitgeroepen tot de beste in zijn klasse. Ruim, veilig en betrouwbaar, ondersteund door 5 jaar garantie. Bijvoorbeeld de Hyundai i10 Comfort o.a. met • Volautomatische airconditioning • Stuurwielbediening audio • Cruise control. Kom snel langs voor een vrijblijvende proefrit. Ontdek meer op ridderkerk.hyundai.nl Hyundai Ridderkerk B.V. Zadelmakerstraat 2, Ridderkerk, tel. 0180 - 480 082 ** REKENVOORBEELD

Model

Gecombineerd brandstofverbruik: 4,3 (l/100 km) / 23,3 (km/l); CO2 - emissie: 98 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. Actie geldig van 17-10-2016 tot en met 31-12-2016 met uiterste kentekenregistratiedatum van 31-12-2016. Weergegeven actie betreft de Hyundai i10 1.0i Blue i-Drive. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden www.hyundai.nl of vraag er naar in de showroom. * Dit betreft het bedrag bij een maand met 31 dagen.

Contante waarde

Inruil & Aanbetaling

Hyundai i10 1.0i Blue i-Drive € 11.683,91 € 5.803,91

Totale Jaarlijkse Debet rentevoet op Termijnbedrag Duur kredietovereenkomst Totaal te kredietbedrag Slottermijn kostenpercentage jaarbasis (vast) per maand in maanden betalen bedrag

€ 5.880

€ 2.940

1,99%

1,99%

€ 89

36

€ 6.144

Deze actie is geldig bij een financieringsaanvraag voor een Hyundai i10 vanaf 17-10-2016 t/m een uiterste kentekenregistratiedatum van 31-12-2016 en is niet geldig i.c.m. andere acties. Het betreft een niet-doorlopend kredietaanbod van Hyundai Finance, merk- en handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en standaard informatieblad in de showroom. Uw Hyundaidealer treedt op als verbonden bemiddelaar van Hyundai Finance. Hyundai Finance en uw Hyundai-dealer geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financiële product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Maximale kredietbedrag is €10.000. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Kijk voor kosten en voorwaarden op www.hyundai.nl.


Sport

Woensdag 7 december 2016

37

Dvs terug in top H.I.Ambacht - De vierde speelronde was succesvol voor DVS. Het vooraf gevreesde Korbis werd zowel door DVS-1 als -2 geklopt. DVS A1 ging ten onder tegen streekgenoot KCR A1.

voor het octet van DVS-coach Beuk (12-5). Na rust maakte DVS nog meer duidelijk hoe de verhoudingen vandaag lagen: 25-16. De poule van DVS is ongemeen spannend na puntenverlies van Vriendenschaar is DVS nu medekoploper en volgen liefst drie ploegen op twee punten. De door DJ Robin gecreëerde opzwepende Daaronder ook WION, waar DVS komend weeksfeer werkte voor DVS als extra motivator voor end op bezoek gaat (Rotterdam, 10 dec 17.10 deze topwedstrijd. Hoewel DVS in een andere uur). samenstelling aantrad, opende DVS al sterk (40). Korbis liet zien waarom het in de top van de Korbis-2 gaf het qua opstelling geïmproviseerpoule acteert, en beet zich vast in het duel (8- de DVS-2 oorspronkelijk het nakijken “(4-8). 4). De laatste vijf minuten voor rust waren sterk Toch ontstond er bij 8-12 bij de thuisploeg dat

ASWH JO11-4 ongeslagen kampioen H.I.Ambacht - Niemand had bij de start van de najaarscompetitie verwacht dat een samengesteld team zo snel op elkaar ingespeeld zou zijn als ASWH JO11-4. Direct vanaf de start van de competitie werden de wedstrijden gewonnen, soms ruim, soms nipt zoals met 4-3 tegen Alblasserdam. Het team, fanatiek getraind door Mark en René, raakte steeds beter op elkaar ingespeeld en

ook bleven de tegengoals weg, wat resulteerde in een kampioenschap wat al op 18 november werd bereikt. Ook de wedstrijden daarna bleven ze ongeslagen, nu 9 wedstrijden, 27 punten 46 doelpunten voor en maar 10 tegen. De laatste wedstrijd is op 10 december tegen Alblasserdam, waar maar nipt van werd gewonnen. Een extra reden voor de heren ASWH JO11-4 om een extra beentje voor te zetten.

een punt haalbaar was. DVS achterhaalde de ploeg uit Waddinxveen en pakte zelfs twee volle punten (17-15) waardoor de Ambachters zich direct aan de kop van poule meldde! Komend weekend: WION-2 – DVS-2 (aanvang 15.50 uur) DVS A1 startte voortvarend tegen KCR A1, maar de ploeg uit Ridderkerk voerde de verdedigende druk op en dwong DVS tot fouten. Hoewel DVS genoeg kansen afdwong vielen de doelpunten met name bij de gastploeg:13-22. Komend weekend treedt DVS aan tegen hoogvlieger Oranje Wit A2 (Dordrecht, 13.10 uur)

7e Editie Steens & Partners Zaalvoetbaltoernooi op 13 december Zwijndrecht - Het door voetbalvereniging Groote Lindt georganiseerde Steens & Partners Zaalvoetbaltoernooi is inmiddels al uitgegroeid tot een traditie waaraan de Zwijndrechtse voetbalclubs VVGZ, z.v.v. Pelikaan, ZBC’97, v.v.Heerjansdam en v.v. Groote Lindt graag deelnemen. Er is sprake is van een echt zaalvoetbalkampioenschap van Zwijndrecht aangezien alle zwijndrechtse voetbalverenigingen deelnemen. De beste (zaal)voetballers van onze gemeente zijn op 13 december verzameld om er vooral een sportief toernooi van te maken. Accountants en adviesbureau Steens & Partners is ook voor deze editie het toernooi trouw gebleven als hoofdsponsor.

Op de foto: Spelers staand : Nathan Kasius, Milan Clarijs, Ruben Zoutewelle, Tom van der Werff. Spelers zittend: Danillo Zwildens, Skip Visser, Steven Lagendijk, Fabian Dees. Ontbrekende speler: Hesham Swidan. Leiders : Marc van der Werff en René Lagendijk

Sinterklaas schietwedtrijd bij “Sagitarius” H.I.Ambacht Dinsdagavond 29 november hield Schietsportvereniging Sagittarius traditiegetrouw de Sinterklaas schietwedstrijd. Bij deze wedstrijd is de wijze van puntentelling vooraf niet bekend bij de schutters, waardoor het niet alleen draait om goed schieten, maar ook om inzicht of simpelweg goed

geluk. Dit jaar was het Justin van der Meeren, een van de jongere schutters, die er met de eerste prijs vandoor ging. Nieuwsgierig naar de schietsport en 12 jaar of ouder? Kom dan eens langs op dinsdagavond of zaterdagochtend. Het verenigingsgebouw is gevestigd aan de Reeweg 85 te HendrikIdo-Ambacht. Of bezoek de website van de schietsportvereniging: ww.ssvsagittarius.nl.

Foto: DVS-1 speelster Iris van Kooten scoort een doorloopbal: 21-12 (foto: DVS’69)

Heerjansdam mogen zich tot dusver slechts verliezend finalisten noemen maar zullen er alles aan doen om de enorme wisselbeker een jaar te mogen showen. Door de deelnemende teams zijn er weer geldprijzen te winnen van € 200,- (1e plaats) € 150,- (2e), € 75,- (3e) en vierde en vijfde plaats zijn goed € 50,-. Voor de beste speler van het toernooi is er ook weer een mooie prijs. De entree bedraagt € 3,-, aan 65 plussers en kinderen tot 12 jaar wordt € 1,50 gevraagd. Aanvang van het Steens en Partners zaalvoetbaltoernooi is 19:00 uur en de wedstrijden duren achttien minuten zodat rond de klok van 22:30 uur de winnaar bekend zal zijn.

Dit jaar wordt het indoortoernooi gespeeld op 13 december in de Develhal in Zwijndrecht. Titelverdediger dit jaar is z.v.v. Pelikaan dat het toernooi voor de 1e keer winnende wist af te sluiten. VVG wist het toernooi in totaal 4 keer winnen af te sluiten. Tussendoor kroonde ZBC’97 zich éénmaal tot toernooi winnaar. Organisator Groote Lindt en

ABN Amro Basistechniek training zondag met Jeroen Herzberger Zwijndrecht - De afgelopen weken hebben de E8 tallen extra basistechniek training gekregen van Kirsten Maagdenberg op zondag ochtend. De kinderen hebben onder andere gewerkt aan hun slagtechniek en pushtechniek.

zberger om Kirsten met de training geholpen. De kinderen hebben gewerkt zondag aan hun backhandslag en sleeppush. Na afloop van de training hebben de kinderen een certificaat van Jeroen Herzberger ontvangen. Na de winterstop zullen de ABN AMRO basistechniek trainingen een vervolg krijgen en Afgelopen zondag bij de laatste training voor worden de D11 tallen uitgenodigd om hun de E8 tallen en ABN AMRO hebben Jeroen Her- slagtechniek te verbeteren.


Sandelingenstraat 48 Hendrik-Ido-Ambacht 078 - 6818047

MANDARIJN CITY Volledig gemoderniseerd

KERSTAANBIEDING Kerst ONBEPERKT lopend buffet INCLUSIEF frisdrank. Bier en wijn voor €1,50 per glas.

Winterse actie! Nefit Trendline II HR-combiketel CW-klasse 4

CV-KETELS

Sushi, Tongfilet, Ossenhaas, Garnalen…. Nagerechten: inclusief verse vruchten, koffie of thee

€24,50 Kinderen tussen 4-10 jaar voor maar € 16,50 p/p Voor maar

p/p

RESERVEREN GEWENST!!! VOL = VOL (Dit menu is ook geldig op Nieuwjaarsdag)

AMOTEX TAXI RIDDERKERK - Speciaal tarief naar ziekenhuizen - Vervoer naar en van luchthavens - 24 uur per dag, 7 dagen per week - Ook pin- en creditcardbetalingen

WWW.AMOTEX.NL TEL.: 06-80184597 / 06-80137599

Met onze verfmengmachines maken wij het gewenste product terwijl u wacht.

Verf

Woondecoratie

ZONNEENERGIE

asy GRATIS Etaat s o therm . t.w.v

SERVICE EN ONDERHOUD

€ 257,-

BADKAMERS

7 jaar garantie op onderdelen! js:

ri Actiep

,9 9 5 . 1 z n BTW

ntage e

incl. mo

Kerstartikelen

Sprado Verf & Woondecoratie

Mauritsweg 6 Ridderkerk-Rijsoord

SPRADO.nl | KALKVERFKRIJTVERF.nl

www.broekmans-cv.nl www.broekmans-cv.nl

RADIATOREN

• Inclusief montage en aansluitingsmaterialen

• Meerprijs CW klasse 5 €100,-

• Zinkstraat 15 • 2984 AL • Ridderkerk • T 0180 - 423 722

GA MEE OP ONTDEKKINGSREIS EN VIND JOUW TALENTEN TIJDENS SPANNENDE RONDLEIDINGEN EN SPETTERENDE PROEFJES

atheneum - havo - vmbo - lwoo

PRINSES MARGRIETSTRAAT 163 | RIDDERKERK

OPEN AVOND: MAANDAG 12 DECEMBER VAN 19.00 - 21.00 UUR WWW.GEMINICOLLEGERIDDERKERK.NL


Sport

Woensdag 7 december 2016

39

ZBC’97 het betere spel, Groote Lindt de volle buit Spits Michael Slingerland maakt het verschil

Zwijndrecht – Afgelopen zaterdag was in de burenstrijd ZBC’97-Groote Lindt (derde klasse C, Zuid 1) de thuisclub speltechnisch de bovenliggende partij. De bezoekers beschikten echter over spits Michael Slingerland die ondanks een handblessure met drie treffers de eindstand op 0-3 (0-2 bij de rust) bepaalde. Voor rust Kopkracht, koelbloedigheid, gevoel voor het juiste moment en een scherp eindschot waren de kwaliteiten die Slingerland benutte om te kunnen spotten met de verhoudingen in het veld. Van begin af aan combineerde ZBC’97 beter en kon het doel van Groote Lindt-doelman Raymond Klootwijk geregeld belaagd worden. De 0-1 (een door Slingerland met het hoofd verlengde vrije trap) viel een kwartier voor de rust letterlijk en figuurlijk uit de lucht. In de slotminuut van de eerste helft reageerde Slingerland attent op een pass van Steven Kramer en weer was ZBC’97-sluitpost Peter Lerensveld gezien: 0-2. Na rust Na de pauze bleef de thuisploeg voetballend naar mogelijkheden zoeken om langszij te komen. Kevin van Pelt kwam nog tot een schot op de lat, maar daar bleef het bij. Een tegenaanval van Groote Lindt was daarentegen succesvol. En weer meldde Slingerland zich om trefzeker af te ronden: 0-3.

Groote Lindt Vertrekkend Groote Lindt-trainer Henk Dirven was content met de punten, maar was de eerste om de inbreng van zijn ploeg te relativeren. “Had Michael Slingerland bij ZBC’97 gespeeld, dan was de uitslag mogelijk precies andersom geweest.” Dirven vervolgt: “Over de eerste seizoenshelft kunnen we niet tevreden zijn. Na de degradatie uit de tweede klasse hadden we gedacht mee te kunnen doen met de nummers drie tot en met zes van de ranglijst. Maar na een goede voorbereiding begonnen met met twee gelijke spelen, gevolgd door een paar nederlagen, waardoor we in een mentaal wak terechtkwamen. Wie weet draagt de zege bij aan een kentering waar we steeds in zijn blijven geloven.” Na zaterdag staat Groote Lindt in 3C op de achtste plaats met dertien punten uit elf duels. ZBC’97 Ook voor ZBC’97 is er dit seizoen nog weinig reden tot juichen. Op de ranglijst staat het team van trainer Randall Neeskens elfde met negen punten uit elf wedstrijden. “Nee, we hadden deze competitie heel wat anders voor ogen,” bekende de oefenmeester. “We worden nog steeds geplaagd met de nasleep van vorig seizoen. De gifbeker moet nog verder leeg.” Ter info: ZBC’97 leek in het seizoen 2015-2016 rechtstreeks op het kampioenschap af te stevenen. Puntenvermindering na ongeregeldheden in het duel met Oud-Beijerland en 3-0 verlies op de laatste speeldag tegen naaste belager NSVV

Groote Lindt (rood-wit) wint bij ‘buur’ ZBC’97 (blauw-wit). gooiden roet in het eten. Vervolgens speelde de ploeg van Neeskens geen rol van betekenis in de nacompetitie. Neeskens vervolgt: “Door de gebeurtenissen van vorig seizoen is ons een stempel opgedrukt. We krijgen nog vaak nare opmerkingen van tegenstanders. Ook sommige scheidsrechters zijn er debet aan. Bij aanvang van een wedstrijd horen we vaak ‘Heren, ik hou het kort’. En dat werkt toch door naar de spelers. Hopelijk zijn we na de kerstperiode eindelijk weer eens min of meer compleet. Want door schorsingen, werk in het

buitenland en blessures hebben we steeds moeten improviseren.” Bijzonderheden: Ook op Bakestein werd er voor de aftrap een minuut stilte in acht genomen om de slachtoffers van de vliegramp in Columbia te herdenken, waarbij negentien spelers van het Braziliaanse Chapecoense omkwamen. Tekst & foto: Michel van Straten

ASWH moet Scheveningen in de slotfase naast zich dulden

VVGZ de complimenten, Rijsoord de punten

H.I.Ambacht - ASWH leek vanmiddag op weg naar een thuiszege tegen Scheveningen, maar in de slotfase moesten de Ambachters de bezoekers toch nog naast zich dulden. Door het 1-1 gelijkspel bleef het minimale verschil op de ranglijst tussen beide ploegen in stand. Voorafgaand hadden ASWH en Scheveningen namelijk evenveel punten en was slechts het doelsaldo met één goal verschil licht in Ambachts voordeel. Vanmiddag bleek dat de teams niet alleen op papier gelijkwaardig zijn, maar ook op het veld gaven zij elkaar weinig toe. Voor ASWH was het uiteraard wel zuur dat het kort voor tijd alsnog de zege liet glippen in een boeiend duel.

Zwijndrecht - Tegen koploper Rijsoord Heinenoord, dat gelijkspeelde bij het tot dan slaagden de VVGZ er niet in om de punten nog puntloze MZC. op het Noordpark te houden, maar het verTekst & foto: Jan Boom. toonde spel oogstte veel waardering en de Vogels verdienden zeker meer in een derby waar de thuisclub zich gelijkwaardig toonde aan de Kraaien. VVGZ maakte echter twee cruciale verdedigingsfouten waardoor de voorsprong snel teniet werd gedaan en de nederlaag een feit werd. Maar als uit de vele kansen meer rendement gehaald zou zijn, was een andere uitslag zeer wel mogelijk geweest

mer één bedraagt zes punten. Volgende week speelt ASWH de laatste wedstrijd uit de heenronde als zij op bezoek gaan bij Jong Almere City FC. Dat is overigens nog niet de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop, want de terugronde begint nog net voor de onderbreking. ASWH - Scheveningen 1-1 (1-0) 34. 1-0 Robbert Olijfveld 86. 1-1 Samir El Moussaoui Scheidsrechter: M. Ritmeester Mikki

Een resultaat dat wellicht wel paste bij de verhoudingen, al blijft het zuur om in de slotfase nog een voorsprong te verspelen. Desondanks liep ASWH in op koploper FC Lisse, dat vandaag verloor. De Ambachters blijven op derde plaats staan, die zij nog altijd gebroederlijk delen met Scheveningen. Het verschil met de num-

Ondanks de nederlaag complimenten voor de Vogels. Trainer Danny Mulder stelde na afloop terecht vast: “Het was misschien wel de beste wedstrijd tot nu toe zowel qua voetbal als beleving. Ik ben trots op de manier van spelen vandaag. Jammer dat we die twee goals weggaven”.

Foto: Dik Schumacher

Voor de winterstop nu nog één competitiewedstrijd: aanstaande zaterdag uit bij

Djim Kammerman schermt de bal af.


Op zoek naar een helder en transparant hypotheekadvies? Wisse Hypotheken is dé specialist als het gaat om een helder advies over hypotheken. Wij hebben een jarenlange ervaring bij het adviseren en verzorgen van het financiële traject waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een nieuwe woning. Ook bij het oversluiten van uw bestaande hypotheek, een verbouwing of een beter product bent u bij ons aan het juiste adres.

Wat mag u van ons verwachten?

• Duidelijk advies over uw woonlasten en bijkomende risico’s (bijvoorbeeld bij overlijden of arbeidsongeschiktheid) • Wij brengen de mogelijkheden tot het kopen van uw droomhuis in beeld. • Samen zoeken we naar het ideale product passend bij uw wensen en mogelijkheden. • Wij hebben aansluitingen bij bijna alle gerenommeerde hypotheekverstrekkers. • Begeleiding tot aan de notaris en daarna.

Daarom Wisse!

Makelaardij & Hypotheken

Wisse Makelaardij BV I De Schoof 82 I 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht I Telefoon: 078-6840292 I info@wisse.nl I wisse.nl Ad_Wisse_Algemeen_Brug_hypotheek.indd 1

05-12-16(wk49) 15:58