Weekblad De Brug - week 44 2016 (editie Hendrik-Ido-Ambacht)

Page 1

46e jaargang no. 44

Woensdag 2 november 2016

Lokaal

editie Hendrik-Ido-Ambacht / Oostendam / Rijsoord

Mens en Maatschappij

Gevaarlijke verkeerssituaties in H.I.Ambacht

3

Nieuwe seniorenstichting HIARZ van start

wekelijks, oplage 14.275

Kunst en Cultuur

13

Sociaal culturele hotspot in Hendrik-Ido-Ambacht

PANNENKOEKEN €

Sport

21

5.50

Niet in weekeinden en op feestdagen

Souplesse is nog altijd op zoek naar een voorzitter

27

OUD HOLLANDSE ALLE

Van 1 oktoberWINTERtot 30 april

VOORDEEL WINTERVOORDEEL

Van 1 oktober tot 30 april

5.

WINTERVOORDEEL AllE OUD

HOLLANDSE

Van 1 oktober tot 30 april

50

5. WINTERVOORDEEL Van 1 oktober tot 30 april PANNENKOEKEN 50

ALLE OUD HOLLANDSE

PANNENKOEKEN €

e

Niet in weekeinden en op feestdagen

Niet in weekeinden en op feestdagen

Achterzeedijk 9 - Barendrecht T 085 - 2353535 pannenkoekenhuisoudemaas.nl

5.

50

WELKOM het hele jaar - 7 dagen in de week

ALLE OUD HOLLANDSE

PANNENKOEKEN €

Niet in weekeinden en op feestdagen

2 KOSTUUMS *

€ 450,-

BUSINESS DEAL Ook dit jaar houdt de vogelvereniging Voliere Vrienden weer haar jaarlijkse tentoonstelling. Vanaf donderdag 3 november tot en met zaterdag 5 november is de tentoonstelling aan de Reeweg 89 gratis te bezoeken voor iedereen.

Inloopochtenden Rijsoord Rijsoord - Elke eerste en derde donderdag van de maand wordt er in gebouw De Fontein, aan de Rijksstraatweg 97 in Rijsoord een inloopochtend gehouden. Vanaf 10 uur kan men onder het genot van een kopje koffie gezellig bijpraten. Wie dat wil, kan ook een potje sjoelen of rummikub spelen. Zijn er vervoersproblemen dan is Wim Ijsselstein bereid u even op te halen. Zijn telefoonnummer is 0180- 421848.

* Geldig op een geselecteerd aanbod

VP_BRUG_2015.pdf 3 17-1-2015 Walburg 15:49:49 H.I.Ambacht De Schoof - Zwijndrecht voor overige vestigingen zie www.smitmode.nl

Uit de brand! H.I.Ambacht - Van 9 t/m 15 oktober is er gecollecteerd voor de Brandwondenstichting. Hierbij is in H.I.Ambacht in totaal het prachtige bedrag van € 3.909,21 opgehaald: een mooie bijdrage aan het landelijke totaal! Graag willen we (nogmaals) de collectanten bedanken voor hun inzet, en u als ‘publiek’ voor uw giften. Door uw steun kunnen de diverse activiteiten van de Brandwondenstichting het komende jaar blijven plaatsvinden.

C

M

Y

CM

MY

CY

T&R Autowas | De Plaats 23 CMY 3342 GL Hendrik-Ido-Ambacht | 078-7070975 K

www.TenR-autowas.nl

Nogmaals bedankt!

WONING (VER)KOPEN?

Erika & Johan woonstudio

Eind van het jaar zijn wij 1 week gesloten daarom:

Showroom: Pruimendijk 236 - Ridderkerk-Oostendam - T 078-6813368

www.verveerkeukens.nl

Edwin Tijssen

> gratis taxatie > no cure no pay > scherpe courtage > regiomakelaar

088-1231000 I www.123estate.nl

Wij werken dan hard aan een: Nieuw concept, interieur en naam Dezelfde gezichten, kwaliteit, een gezelligheid

3ko0rt% ing op kasten, stoelen & woonaccessoires

Maasplein 86, 3331 LC Zwijndrecht, Tel: 078-68 22 600 info@ejwoonstudio.nl, www.ejwoonstudio.nl


Service Nummers Hendrik-Ido-Ambacht ALARMNUMMERS Politie / Brandweer / Ambulance Alarmnummer 112 Politie zonder zwaailicht en sirene: 0900 - 8844 BELANGENBEHARTIGING CLIËNTEN IN DE ZORG Wmo Adviesraad Hendrik-Ido-Ambacht www.wmoadviesraad-h-i-a.nl info@wmoadviesraad-h-i-a.nl 078-6819031

SPORT HI5Ambacht 078 - 737 00 54 www.hi5ambacht.nl Stichting Hattrick 078 - 6450039 Sporthal De Ridderhallen 078 - 6815070 Sporthal Sophia 078 - 6920810

Adviesraad Gehandicaptenbeleid 078 - 6452186 www.saghia.nl

Zwembad De Louwert 078 - 6812260 www.optisport.nl

Cliëntenraad Regio Drechtsteden www.crdrechtsteden.nl

STORINGSMELDINGEN Noodgevallen Meldpunt openbare ruimte van de gemeente 078 - 7708100 www.h-i-ambacht.nl

Cliëntenplatform Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid www.onsnzorg.nl Klachtenopvangbureau Gezondheidsregio (IKG) Dordrecht, 0900 - 2437070 Zorgbelang Zuid-Holland info@zorgbelang-zuidholand.nl 088 - 9294000 www.zorgbelang-zuidholland.nl Gezondheidszorg Dienstapotheek Drechtsteden Karel Lotsyweg 8, 3318 AL Dordrecht 078 - 6523476 Apotheek Crezée Louwersplein 3 078 - 6817584 Apotheek Nilling 078 - 6812738 Apotheek de Volgerlanden 078 - 6256630 www.gc-devolgerlanden.nl

Waterleidingbedrijf Oasen Klantenservice: 0182 - 593530 Storingsnummer: 0182 - 593772 www.oasen.nl HVC (afval) 0800 - 0700 www.hvcgroep.nl INFORMATIE, ADVIES, ONDERSTEUNING, WELZIJN EN ZORG ZORGVRAGEN VAN JONG EN OUD Jeugdteam Ambacht (incl. consultatiebureau) Sociaal Wijkteam Ambacht (incl. vm. Wmo-loket) Beide te vinden bij Inloop- en Informatiepunt SOPHIA, hét Sociaal Portaal Hendrik-Ido-Ambacht SOPHIA in Cascade, Hoge Kade 50 ma t/m vrij 9.00 - 17.00 uur SOPHIA in De Blije Borgh, G. Alewijnsstraat 18 ma t/m do 9.00-12.00 uur

Apotheek De Zeester Tromplaan 49d 078 - 6474130 Dienst Gezondheid & Jeugd Tel: 078 - 7708500 www.dienstgezondheidjeugd.nl

SOPHIA in De Zeester, Tromplaan 49 di en do van 13.00-17.00 uur 078 – 682 24 16 info@sophia.nl

JEUGD EN JONGERENACTIVITEITEN Kinderboerderij Jeugdspeelpark Van Kijfhoekstraat 302 3341 ST Hendrik-Ido-Ambacht Tel: 078 - 6814361 www.jeugdspeelpark.nl

Stichting Rechtswinkel Zwijndrecht Zwaluwstraat 1, 3334 XN Zwijndrecht

info@rechtswinkel-zwijndrecht.nl www.rechtswinkel-zwijndrecht.nl

Vivenz Jongerenwerk Hoge Kade 58, 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht 088 - 1237060 laurens.wilhelm@vivenz.nl www.facebook.com/Dock03

Thuiszorg De Blije Borgh Dagbesteding, verpleging, verzorging, welzijn voor ouderen, personenalarmering en maaltijdservice 078 - 6811010 clientenservice@deblijeborgh.nl www.deblijeborgh.nl

9,-

79 af €

UoW an E I N dlo s v

Nu

d

raa

MEE Drechtsteden Buurtbemiddeling, cliëntondersteuning, ouderenadvies, mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning 078 - 7508900 www.meedrechtsteden.nl Vivenz 088 - 1237000 www.vivenz.nl

Kerkdiensten

Riederborgh Thuiszorg 0180 - 452525 www.riederborgh.nl Internos Thuiszorg 078 - 6483838 www.internosthuiszorg.nl Vrijwillige Terminale Thuiszorg 078 - 6820675 / 06 - 34907927

Gemiva-SVG Groep Zorgbemiddeling 088 - 2052400 www.gemiva-svg.nl/zorgbemiddeling

VRIJWILLIGERSWERK Unie van Vrijwilligers (UVV) 078-6820439 www.uvv-hia.nl

Bouman GGZ, Kuipershaven 40, Dordrecht 078 - 6492888 info@bouwmanggz.nl www.boumanggz.nl

Hulp in Praktijk van Ambacht tot Zwijndrecht HiPvanAtotZ.nl / 078 - 7802342

New Care 4 you, Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 078 - 6121414 / 06 - 19991813 Hospice De Cirkel Vrouwgelenweg 61, H-I-Ambacht 078 - 6124138 www.hospicedecirkel.nl Nederlandse Patiëntenvereniging Afdeling Hendrik-Ido-Ambacht 078 - 6819031 / 078 - 6812871 http://www.npvzorg.nl Psychosociale Klankborden Vijverhof 10, H-I-Ambacht 0184 - 691296 www.stichtingklankborden.nl Samen aan tafel in de Volgerlanden 1 x per 14 dagen op vrijdag vanaf 15.30 uur Lokatie: Sophiastaete Sophiapromenade 9, 078 - 6813355, toestel 224 t.vdberg@deblijeborgh.nl. Voedselbank H.I.Ambacht 078 - 6812871 / 078 - 6812652 jjmtimmerman@gmail.com www.idb-hiambacht.nl THUISZORG Aafje Klantenservice 088 - 8233233 www.aafje.nl

Van den Dool Thuiszorg 078 - 6822663 www.vandendoolzorg.nl

TELEFONISCHE HULPDIENSTEN SOS Telefonische Hulpdienst Tel. 0900 - 0767 24 uur per dag bereikbaar Sensoor hulplijn dag en nacht: 078 - 6132322 Chat en mail: www.zhzm.sensoor.nl TAXI Taxi Zwijndrechtse Waard 078 - 6127268 www.taxizwijndrechtsewaard.nl Taxi de Heer B.V. 078 - 6813016 www.taxideheer.nl Taxi medisch noodnummer na 22.00 uur is: 06 - 278 342 77 ZORG VOOR DIEREN Dierenkliniek Ridderkerk H.I.Ambacht: 085 - 2731919 24/7 bereikbaar, ook bij spoed Dierenbescherming 06 - 51822640 AmeVedi vermist/gevonden 06 - 23386713 Dierenkliniek Louwersplein Coba Ritsemastr. 39, H.I. Ambacht 078 - 6122186

Thuiszorg Curadomi Team Zw. 06 - 83676614 www.curadomi.nl Rivas zorggroep 0900 - 8440 (lokaal tarief ) www.rivas.nl

Frelustal frelustal.ambacht.net 06 - 18220583 (na 17.00 uur)

Stichting Dierenhulp Zwijndrecht Alarmnr. dierenambulance: 0900 - 1120000 (€0,20 p.m.)

WOENSDAG 2 NOVEMBER DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID Immanuëlkapel: 19.30 u ds. J. Blom Dorpskerk: 19.30 u ds. A. Robbertsen (PKN) Herv. Gemeente Rijsoord: 19.30 u ds. A.H. Groen Oud Gereformeerde Gem.: 10.00 u ds. J. van Prooijen 19.30 u leesdienst Elim: 14.30 u ds. C.A. van der Graaf 19.30 u ds. C.A. van der Graaf Gereformeerde Kerk Rijsoord: 19.30 u ds. G.H. Offringa Gereformeerde Gemeente: 10. 00 u en 16.30 u ds. M. H. Schot ZONDAG 6 NOVEMBER Oud Gereformeerde Gem.: 10.00 u ds. J. van Prooijen 17.00 u leesdienst Dorpskerk: 10.00 u ds. J.B. Kamp 17.00 u ds. C. Hendriksen Elim: 10.00 u ds. D.M. van der Linde 17.00 u ds. J.H. Lammers De Ark: 10.00 u ds. Piet van Veldhuizen, Dopen Immanuëlkapel: 09.30 u ds. C.A. van der Graaf 16.00 u ds. L. de Wit Gereformeerde Kerk “Open Hof”: 10.00 u mevr. ds H.C.L.Boot, Brandwijk Gereformeerde Gemeente: 10. 00 u en 16.30 u leesdienst Gereform. Gem. in Nederland: 09.30 u en 17.00 u leesdienst Vrije Evangelische Gem.: 9.45 u br. J. Zijlstra Nieuwe Hoop Familiekerk: 10.00 u ontmoeting, Reeweg 79 Bekestein Gem. (verg. van gelovigen): 09.45 u eredienst in Willem de Zwijger, dependance P.C. Hooftstraat (PKN) Herv. Gemeente Rijsoord: 10.00 u ds. A.H. Groen 17.00 u ds. J. Slager V. E. G. Nehemia Ministries: 09.00 u en 11.30 u Richard Wilbrink Gereformeerde Kerk Rijsoord: 09.30 u ds. G.H. Offringa RK-H.Nicolaaskerk: 10.00 u mevr.Ds H.C.L.Boot, Brandwijk Iglesia di Cristo: 10.30 u Benjamin Coutinho, Zwijndrecht

Regionale Huisartsenpost Drechtsteden

Alleen op afspraak voor spoedeisende huisartsgeneeskundige klachten, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw eigen huisarts. Locatie: Karel Lotsyweg, 10, 3318 AL Dordrecht, tel: 078-6542600. Kijk voor meer informatie op www.huisartsenpostdrechtsteden.nl

COLOFON Advertentieverkoop Voor informatie over de advertentiemogelijkheden belt u met 078 - 681 27 33 of kan u mailen naar adverteren@weekbladdebrug.nl of kijk op onze website www.weekbladdebrug.nl Bruggetjes Bruggetjes kunt u opgeven via www.bruggetjes.nl

ZWANGERSCHAP Moeders voor Moeders Daniëlle Zwitzer 078 - 6823880

Verspreiding van ‘De Brug’ Axender Hellevoetsluis Klachten: bel 0181-318666 of stuur een bericht op www. weekbladdebrug.nl/bezorging/ ‘De Brug’ is een uitgave van: Xebius Digital Printing 078-681 27 33 www.xebius.nl

Redactie Berichten kunt u mailen naar redactie@weekbladdebrug.nl

De nieuwe

Soundtouch® 300

Het soundbar systeem met compleet nieuw design en een nog beter geluid!

Geniet van volwaardig Hi-Fi geluid uit deze draadloze soundbar. Deze is uit te breiden met een draadloze subwoofer voor een nog vollere beleving en zelfs met twee compacte draadloze satelietspeakers voor een volwaardig 5.1 surround systeem.

Draadloos - DVD/Blu-Ray - WiFi - Bluetooth - Internetradio

+

Keuken - iTunes - 4K-UHD - Tuin - Deezer - Spotify

+

= 5.1 Surround

DE SCHOOF 32 - HENDRIK-IDO-AMBACHT - WWW.CALKHOVEN.COM


Lokaal

Woensdag 2 november 2016

3

Gevaarlijke verkeerssituaties in Hendrik-Ido-Ambacht 7

Het lijkt er sterk op, dat de huidige ontsluiting van De Volgerlanden aan alle kanten rammelt.

H.I.Ambacht – Ongetwijfeld doet de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht er alles aan om gevaarlijke verkeerssituaties binnen de gemeente te voorkomen. Toch is de redactie van De Brug naar aanleiding van onze oproep om verkeersgevaarlijke situaties bij ons te melden, overstroomd met reacties. Deze week besteden we aandacht aan 3 wegen in 30 km-zones in De Volgerlanden, die ten onrechte als ontsluitingswegen voor doorgaand verkeer worden gebruikt en waar vaak te hard wordt gereden. Doorgaand snelverkeer in 30 km-zones Volgens Veilig Verkeer Nederland bestaat een 30 km-zone uit erftoegangswegen. Een erftoegangsweg is een weg om te verblijven in een woonwijk. Om te wonen en te spelen. Met een 30 km-zone weer je doorgaand verkeer uit woonbuurten en wordt het aantal ongevallen in de woonwijk teruggedrongen. De toegestane snelheid is maximaal 30 km/uur. Hendrik-Ido-Ambacht kent een groot aantal van dergelijke 30 km-zones. Wij ontvingen van verschillende inzenders uit De Volgerlanden klachten over wegen in 30-km zones, die gebruikt worden voor doorgaand verkeer en waar bovendien veel te hard wordt gereden. In deze en de komende aflevering besteden wij aan-

dacht aan een aantal van dergelijke, met name geen optie, want de drempel voldoet aan de voor voetgangers en langzaam verkeer gevaar- maatstaven. Onze ideeën om een bloembak op de weg te plaatsen of een hogere drempel te lijke situaties. maken worden continu weggewimpeld”. Overigens had uw verslaggever grote moeite Steur, Fonteinkruid en de Onderdijkse Rijweg Om het snelverkeer uit De Volgerlanden zo om de paar borden, waarop aangegeven staat, soepel mogelijk het dorp te laten verlaten zijn dat het hier om een 30-km zone gaat, op te indertijd 2 uitvalswegen gepland: de Jacobus- sporen. Het aanbrengen van wat extra borden laan en de Rietlaan. De Jacobuslaan is al gerui- zou zeker geen kwaad kunnen! me tijd gerealiseerd, maar de aansluiting van de Rietlaan op de Veersedijk laat nog steeds 2. Een bewoner van Fonteinkruid op zich wachten. Nu maken automobilisten uit “Fonteinkruid blijft vooralsnog best een drukeen groot deel van de Volgerlanden daarom ke straat, omdat de aanleg van de aansluiting gebruik van de aansluitingen naar en vanaf de van de Rietlaan op de Veersedijk blijkbaar van Veersedijk via de (sluip)routes Fonteinkruid/ de baan is. Fonteinkruid zou een weg worden Onderdijkse Rijweg en Steur/Vrouwgelenweg/ voor alleen bestemmingsverkeer. Dat is nu zeOnderdijkse Rijweg, stuk voor stuk wegen, die ker niet het geval en het lijkt er ook niet van te gaan komen. Het blijft dus een drukke weg, in 30-km zones liggen! waaraan veel kinderen wonen en spelen”. Fonteinkruid is een weg, die niet voor niets is 1. Een bewoner van de Steur “Hierdoor krijgen wij veel verkeer door onze aangemerkt als erftoegangsweg in een 30-km straat. Er ligt een hele kleine drempel in de weg zone. Het gebruik als uitvalsweg voor het sneldie de automobilisten moet laten afremmen, verkeer is daaarom absoluut niet acceptabel! maar deze drempel is zo laag dat daar in de praktijk niet veel van terecht komt en dus rijden 3. Een inzender over de Onderdijkse Rijweg en de auto’s met minimaal 50 km per uur de straat de situatie met betrekking tot de uitvalswegen in waar notabene veel kinderen spelen in deze uit de Volgerlanden in het algemeen zogenaamd veilige 30- kilometer zone. Het op- “De Onderdijk wordt door veel fietsers richting hogen van de drempel is volgens de gemeente Dordrecht gebruikt. Deze fietsers ondervinden

Fonteinkruid, alleen bedoeld voor bestemmingsverkeer

De Rietlaan, wordt deze ooit nog aangesloten op de Veersedijk?

Mijlpaal: Zwijndrechts Repair Café bereikt 1000ste reparatie H.I.Ambacht - Zaterdag 5 november is het Repair Café weer geopend van 10.00 tot 14.00uur in Wijkgebouw “Hart van Meerdervoort”, adres: Perkstraat 57B, Zwijndrecht. Op die dag zal de 1000ste “gratis” reparatie in haar ruim 3 jarig bestaan worden uitgevoerd op een stofzuiger, koffiezet apparaat, mixer, fiets, of wat dan ook…..zie de website voor alle informatie: www.repaircafe-zwijndrecht.nl

Het lijkt er sterk op, dat de huidige ontsluiting van De Volgerlanden aan alle kanten rammelt. Er is wat dat betreft voor de gemeente nog veel werk te verzetten! Tekst en foto’s: Jan O’teur

De Onderdijkse Rijksweg, levensgevaarlijk voor fietsers en wandelaars

Onze kerstshow is helemaal af!

niet meer gerepareerd kan worden.In meer dan de helft van de gevallen blijkt reparatie mogelijk! Het snel groeiend besef dat onze planeet schreeuwt om besparing van grondstoffen, hergebruik, recycling etc.. heeft een enorme impuls gegeven aan het concept “Repair Café” : In Nederland vindt u al ruim 350 repair café’s en wereldwijd al meer dan 1200 verdeeld over 29 landen! en dat in slechts 7 jaar tijd.

U neemt het milieu toch ook serieus? Reparaties worden ingenomen tot 13.00 uur. Gevraagd: nieuwe vrijwilligers met Komt u later dan loopt u de kans dat het die dag (technische) rechterhanden.

veel last van de auto’s, die nabij de gemeentegrens met Zwijndrecht de wijk De Volgerlanden via de Onderdijkse Rijweg verlaten. Mijns inziens moet het autoverkeer op het Ambachtse deel van de Onderdijk ontmoedigd worden. De ideale situatie zou zijn deze weg uitsluitend te bestemmen voor fietsers, zoals op het Zwijndrechtse deel van de Onderdijk. Een alternatief zou zijn de Onderdijk de status van fietsstraat te geven met de bijbehorende asfaltkleur, waarbij auto’s te gast zijn. Sowieso moet het autoverkeer vanuit De Volgerlanden, onder andere via een betere bewegwijzering, veel meer naar de Jacobuslaan geleid worden. Deze weg sluit helaas niet aan op een van de vele rotondes in de Laan van Welhorst (Red.: De Rietlaan wel !) en is voor een buitenstaander vanuit de woonwijk nauwelijks te vinden. Jammer, dat zo’n, voor veel geld aangelegde uitvalsweg qua capaciteit zo slecht benut wordt! Verkeersstromen kunnen toch geleid worden?”.

twee

Verse appeltaart met koffie of thee!

• Super gezellig! • Nieuwste trends! • Spectaculair gepresenteerd !

U bent van harte welkom !

Bloemen, planten en woondecoraties Oosterparkweg 15 Ridderkerk - www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

2,95


Vief Sportief AUTOBEDRIJF

Gerritsen & zn.

Verjaardag of feestje?

APK Onderhoud en reparatie

Meubelstoffeerderij Hollemans

Statafels, stoelen, tafels, mobiele biertap, glaswerk, bestek, (party)tenten, springkussen, verlichting en nog veel meer artikelen huurt u bij LYDISON.

Peuterballet vanaf 2 jaar Gymnastiek 50+ ZwangerFit

Uw allround stoffeerder voor meubels, boot, caravan en meer.

Nijverheidsweg 58b • 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht Tel.: 078 - 612 92 45 • www.lydison.nl

Verkoop nieuwe- en gebruikte auto’s

Zwangerschapsyoga

Veersedijk 65 3341 LL Hendrik-Ido-Ambacht 078-6814138 www.meubelstoffeerderijhollemans.nl info@meubelstoffeerderijhollemans.nl

Verhuur Party Benodigdheden

Schadetaxatie en reparatie

Veersedijk 69, 3341 LL H.I.Ambacht Tel. 078 681 2450 www.autobedrijfgerritsen.nl

Neem contact op voor een vrijblijvende proefles! www.viefsportief.nl I info@viefsportief.nl

Verwarming ● Ventilatie ● Elektra ● Zonne-energie

Verwarming, Ventilatie, Elektra, Zonne-energie Wij leveren Koop bij HanVos in de Wij leveren kwaliteit tegen een concurrende prijs kwaliteit

actie maanden een kwaliteit ketel van Nefit Verwarming,type Ventilatie, Elektra, Trendline CWZonne-energie 3, 4, Wij leveren kwaliteit tegen een concurrende prijs 5 of 6 met 7 jaar fabrieksgarantie en een GRATIS Nefit Easy thermostaat.

tegen een concurrerende prijs!

¡ verbouwingen ¡ dakkapellen ¡ kozijnen ¡ deuren

Kijk voor de voorwaarden op onze website.

Verwarming, Ventilatie, Elektra, Zonne-energie

Noordeinde 110, 3341LW Hendrik-Ido-Ambacht 078-6823040 info@timmerbedrijfpors.nl www.timmerbedrijfpors.nl

Wij leveren kwaliteit tegen een concurrende prijs

WarmteTechniek

Nieuwland WarmteTechniek Parc 309 B 2952 DD Alblasserdam Nieuwland Parc 309 B ElektraTechniek Tel. 078 645 5113 51 Tel.- 078 -13645

Nieuwland Parc 309 B Tel. 078 - 645 13 51

Goed en gezond slapen

SolarTechniek

ElektraTechniek

2952 DD Alblasserdam SolarTechniek www.hanvoscvketels.nl www.hanvoscvketels.nl

2952 DD Alblasserdam www.hanvoscvketels.nl

B oxspring Sale WarmteTechniek

Nieuwland Parc 309 B Tel. 078 - 645 13 51

ElektraTechniek

SolarTechniek

2952 DD Alblasserdam www.hanvoscvketels.nl

30% korting

van €1407,Keuze uit een ruime co llectie boxsprings!

√ Slaapadvies op maat

Hendrik-Ido-Ambacht Veersedijk 89 078-6813447 www.morgana.nl/hiambacht

nu vanaf

€985,Boxspring Stockholm √ 90 dagen slaapgarantie

√ Best getest door consumenten

nl


Lokaal

Woensdag 2 november 2016

Lezing Vermeer en tijdgenoten uit de Britse Royal Collection H.I.Ambacht - Van 29 september tot en met 8 januari 2017 toont het Mauritshuis zeventiende-eeuwse Hollandse genrestukken uit de Engelse koninklijke verzamelingen.

Docent: Mevrouw Hanrath Wanneer: Donderdag 3 november 2016 van 20.00 - 22.00 uur Waar: Hoofdlocatie De Blije Borgh Kosten: De kosten per lezing bedragen € 18,50 De vermaarde collectie van het Engelse inclusief btw. koningshuis, beheerd door Hare Majesteit Koningin Queen Elisabeth II, bevat unieke Doe mee aan deze lezing en meld uzelf aan via hoogtepunten uit de oeuvres van bekende www.bloeicursussen.nl schilders als Gerard ter Borch, Pieter de Vooraf inschrijven is verplicht om mee te kunnen Hooch, Gabriël Metsu en Jan Steen. Absoluut doen aan een workshop, lezing of cursus van hoogtepunt van de tentoonstelling is ‘De Bloei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bloei via telefoonnummer 078muziekles’ van Johannes Vermeer. 6813355.

Woninginrichter Van der Wiel verhuist naar winkelcentrum Noord Zwijndrecht – Vorige week trok het team van Van der Wiel Verf, Behang en Woninginrichting voor de laatste keer de deur dicht van de winkel aan de Burgemeester de Bruïnelaan. Na hier in 1988 te zijn geopend, begint Van der Wiel over twee weken in de gloednieuwe showroom in winkelcentrum Noord.

er vanaf nu ook 3D-impressies van een inrichting gemaakt kunnen worden”, vertelt Romijn. “We realiseren het totaalplaatje op basis van de wensen van een klant, en die krijgt vervolgens een duidelijk beeld van zijn of haar plannen. Het is dus niet alleen Verf, Behang en Woninginrichting, maar vanaf nu ook het Design wat we aanbieden, net als bij onze tweede locatie ‘Jokerdesign’ in de Dordtse Vriesestraat.” “Het oude pand leende zich niet helemaal De vertrouwde naam op de gevel, maakt voor onze toekomstwensen”, vertelt eigenaar dus plaats voor een nieuwe naam in een verJohn Kers. “Als woninginrichter vinden we het trouwd jasje: ‘Van Der Wiel Design’. belangrijk om mee te gaan met de nieuwste ontwikkelingen en trends, en daar is soms De deuren van Van der Wiel Design staan ofvernieuwing voor nodig. Er wordt deze weken ficieel vanaf 19 november open om kennis te dan ook druk verbouwd in het nieuwe pand.” maken met de nieuwe locatie, winkel en assortiment onder het genot van een hapje en De winkel van Van der Wiel is al 28 jaar een drankje. vertrouwd gezicht aan de Zwijndrechtse Bruïnelaan. Als vanzelfsprekend verhuizen de ex- Van der Wiel Design pertise, vakkwaliteit en het team mee naar de Burgemeester Jansenlaan 149 Jansenlaan. Verkoopadviseurs en –stylisten 3332 HG Zwijndrecht Gré de Koning en Anne Romijn zijn enthousi- T. 078-6127979 ast over de verhuizing: “Ten opzichte van veel www.vanderwielzwijndrecht.nl woonstoffeerders, bieden we de mogelijkheid om een woning turn-key op te leveren. De oppervlakte van de showroom groeit, waardoor alle producten uit ons bestaande én nieuwe assortiment te zien, te voelen en te testen zijn.” Verf, Behang en Woninginrichting gaat samen met Design Het bestaande assortiment verf en behang wordt uitgebreid met onder andere moderne vloeren en elektrische binnenzonwering. “Nieuw in onze vestiging in Zwijndrecht is dat

Klaverjasavond bij ASWH H.I.Ambacht - Op donderdag 3 november a.s. organiseert de supportersclub van ASWH vanaf 20.00 uur weer een klaverjasavond in de kantine.

Leg je graag een kaartje? Het inschrijfgeld bedraagt slechts 3 euro, geen geld voor een gezellige avond. Tot ziens! Deuren open vanaf 19.30 uur Kantine ASWH, reeweg 74b.

Afsluiting Antoniuslaan H.I.Ambacht - De Antoniuslaan is afgesloten van verkeer van 7 tot 26 november.

5

Appartementen met internationale allure Zwijndrecht - De inspiratie voor het project Forty Five in Zwijndrecht kwam bij architect Nico de Bruijn van AKMReales in New York. ,,Ik liep daar langs de hoge woontoren aan Park Avenue 432. Ik dacht: dit is pas ruimtelijke kwaliteit met die enorme raampartijen.’’ Het voormalig kantoorgebouw nabij het station leent zich heel goed voor een dergelijke ingreep. Nico is erg enthousiast over het ambitieuze plan. ,,Veel mensen geloven bijna niet dat het kan, maar het kan echt.’’

echt hoogwaardige, duurzame nieuwbouw creëren in een bestaand gebouw. Het is een heel goed gebouw met betonnen wanden en vloeren. Verder gaat alles eruit. Beneden komt er een multifunctionele ruimte die we samen met de toekomstige bewoners gaan inrichten. En we creëren een binnentuin, omdat het toch een vrij harde omgeving is.’’ Inmiddels is al meer dan de helft van de appartementen verkocht. Naar verwachting start de bouw in het eerste kwartaal van 2017. De oplevering is dan binnen zes á zeven maanden. Die snelheid is te danken aan het feit dat er met Het gebouw aan Stationsweg 45 ondergaat een bestaand gebouw gewerkt wordt. straks een metamorfose. De opvallendste verandering zal de gevel zijn, die een Alle informatie over het project en de compleet ander aanzicht krijgt met etagehoge verschillende appartementen is te vinden op ramenpartijen. ,,Kopers zitten straks aan de fortyfive-zwijndrecht.nl. Of neem contact op eettafel naast een raam van 2,5 tot 2,5 meter, met Intrahuis Makelaars via 078-2021020 of Q met een geweldig uitzicht op Dordrecht of Makelaars via 078-6258444. Hendrik-Ido-Ambacht. Bovendien zorgt het voor veel licht en lucht in de woningen.’’ Er worden dertig appartementen gerealiseerd met internationale allure. Er zijn vijf typen, variërend van 86 tot 97 vierkante meter. Alle appartementen hebben een eigen balkon en er is een afgesloten parkeerterrein. De transformatie is een uitdaging, maar dat maakt het project juist leuk, vindt Nico. ,,We gaan

Waterscouting De Vikings barst uit haar voegen in nieuwe seizoen Regio - Vanaf september start het nieuwe seizoen Waterscouting de Vikings uit Zwijndrecht. Alle leden zijn weer wekelijks welkom om avontuurlijke activiteiten te ondernemen waarmee ze worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.

Door een stortvloed aan interesse net voor en nu na de zomer zijn alle leeftijdsgroepen bij de vereniging tot de nok toe gevuld. Helaas moest de vereniging door een klein team aan vrijwilligers een aantal kinderen zelfs verwijzen naar de wachtlijst. Daarom is de vereniging dan ook op zoek naar jou! Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die graag willen helpen met het leiding geven of middelbare scholieren die op zoek zijn naar een plek voor een maatschappelijke stage. Heb jij altijd al kinderen willen helpen bij het leren van EHBO of het bouwen van een kampvuur? Of vind je het leuk om kinderen nieuwe spellen te laten ontdekken? Ben je niet bang voor wat viezigheid en werk je graag samen in een team? Kijk dan op www.waterscoutingdevikings.nl of https://www.facebook.com/wsdvnl/ voor meer informatie en contactgegevens. Tijdens de zomerstop hebben de verschillende leeftijdsgroepen niet stilgezeten, ze zijn in verschillende delen van Nederland op zomerkamp geweest. De Birka’s (leden van 7 t/m 11 jaar) waren te vinden op en rond het Brielse Meer. De Verkenners en Ulvjots (11 t/m 15 jaar) hebben een week doorgebracht op de Grevelingen en hebben daar de hele plas rondgezeild. De Wilde Vaart (15 t/m 18 jaar)

waren dit jaar voor het eerst met een nieuwe groep op kamp en hebben erg genoten van bijzondere opdrachten en spellen. Gedurende het komende seizoen worden door de vrijwillige leidinggevenden weer heel veel leuke activiteiten georganiseerd voor de verschillende leeftijdsgroepen. De activiteiten zijn heel divers. Van het zeilen in onze eigen lelievletten tot het spelen van bosspellen op ons eigen eiland. Maar ook kampvuur bouwen, insignes behalen en weekendkampen staan op het programma. Ben jij enthousiast om te beginnen bij onze gezellige vereniging als lid of vrijwilliger? Dan horen wij graag van jou!


VAN KOOTEN

Bouw- en onderhoudsbedrijf

Voor al uw timmerwerk Wij zijn sterk in nieuwbouw, verbouw, onderhoud & renovatie.

bertvankootenbouw.nl 078-6817310 dakkapellen

kozijnen

deuren

Wij leveren en plaatsen o.a.: • kozijnen en ramen voor zowel particulieren als bedrijven • binnen- en buitendeuren ecialist in Tevens sp • velux dakramen rtragend inbraakve sluitwerk n • binnenbetimmeringen e hang-

Bouquet 11 • 3342 BA Hendrik-Ido-Ambacht (078) 681 46 21/ 06-54667236 www.timmerbedrijfvalk.nl

NU ALLE WIJNEN 6 HALEN 5 BETALEN Louwersplein 9 - 078-681 55 46

Speculaasstaaf

Suikerbrood

k

óó

vi

nl

a. itr

m

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 4 T/M 17 JANUARI 2015

a

Iedere dag 3e brood voor

JUST18,QUALITY Geen geen alcohol Geniet, maar drink met mate WINE

Schumacherbouw is gespecialiseerd in badkamerrenovatie, keukenrenovatie, timmerwerken en algemeen onderhoud. Reeweg 66 - H.I. Ambacht 078 681 64 53 info@schumacherbouw.nl

e 2.50

€1,-

Willemstraat 239 • 2983 ET Ridderkerk Tel. 0180 - 43 22 22 • Mob. 06 - 12 50 52 10 Pruimendijk 324 • 2989 AR Ridderkerk Tel. 078 - 681 62 60 • Mob. 06 - 53 57 82 87 Fax 078 - 682 21 12

www.schumacherbouw.nl

E-mail: kooimanenvlot@zonnet.nl www.schildersbedrijfkooimanenvlot.nl Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!

Haircafé

Acti e van N OV wee k 8 t/ E M m1 B E 2n R

kapsalon voor hem en haar

ove m

ber

Tegen inlevering van deze advertentie kan je ook gebruik maken van:

e 3.50

Brabantse worstebroodje e 1.00

Louwersplein 11, 3343 RC H.I.Ambacht Telefoon: 078 - 6819805

Wanneer alleen écht vakwerk goed genoeg is.

PEN

P K N Ir slechts voo

0 5 , 3 e1

ge ontzhichtsmet aren dr

0

e 5,0

ING KORoTp

e 1 aad 5,00

en kleur

Maak gelijk een afspraak:

078-6259234 Jacobmarisstraat 11 te Zwijndrecht

WWW.HAIRCAFE.NL

Cono Sur

Verf | Vloeren | Behang | Raamdecoratie | Projectstoffering 8+

8+

Carmenere, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Viognier of Pinot Noir Rosé Chili

8

: n i K r e w t a •Ma 4.99 75 CL ¢5.99

&

&

=1.00 korting

FRIS VRIENDELIJK

&

VOL UITDAGEND

DROOG TOEGANKELIJK

JN? ANDERE WI LIEVER EEN T VOORDEEL

ALLE WIJNEN

ELS) (INCL. BUBB

ME

interieur VANDERWIELDESIGN & wonen tie Iedere combina

mogelijk.

en vermouth. port, sherry en niet voor andere acties Geldt niet i.c.m.

Verf | Vloeren | Behang | Raamdecoratie | Projectstoffering

VANDERWIELDESIGN

Gevulde speculaas*

van 3,50 voor 2,50

VRIJDAG / ZATERDAG AANBIEDING:

Verf | Vloeren | Behang | Raamdecoratie | Projectstoffering

VAN DER WIEL DESIGN

De Schoof 124, 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon 078 - 681 43 36 (naast de Jumbo Supermarkt)

van 3,49 voor

1,90 1,49 0,99 2,49

BROODJE VAN DE MAAND: Amarene-Rozijnenslof met amandelspijs* voor

3,99

Vikorn*

van 2,65 voor

Witte puntjes* 6 stuks

van 1,99 voor

Tompouce speciaal per stuk van 1,50 voor Herfstflikken*

Burgemeester Jansenlaan 149 3331 HG Zwijndrecht T 078 - 612 79 79 E info@vanderwielzwijndrecht.nl www.vanderwielzwijndrecht.nl

* deze aanbiedingen zijn ook geldig bij Jumbo van Daalhuizen Openingstijden: Wij zijn geopend maandag tot donderdag van 8.00 uur tot 17.30 uur vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur.


Lokaal

Woensdag 2 november 2016

Pasar Malam in Walburg Zwijndrecht - Zondag 6 november wordt er in Winkelcentrum Walburg een heuse Pasar Malam gehouden. Tijdens de maandelijkse zondagopenstelling van het winkelcentrum zullen de vele tientallen kramen die door het hele centrum staan zorgen voor een oosterse sfeer. De bezoeker zal worden overvallen door de scherpe geuren, klankvolle muziek, Oosterse kleding en exclusieve producten.

‘avondwinkel’ betekent, staan ontmoeting, Oosterse producten en gerechten centraal. Zo ook in winkelcentrum Walburg. Terwijl Macau Sports zorgt voor muziek en dans kan de toeschouwer genieten van de diverse Oosterse gerechten worden die ter plaatse worden bereid. De Pasar Malam begint om 12.00uur en eindigt om 17.30uur. De winkels zijn op deze zondagmiddag ook open. Uiteraard is de Op een echte Pasar Malam, wat letterlijk toegang gratis!

Country en western feest in Wielstaete H.I.Ambacht - Op 29 oktober jl. hield Stichting HIARZ het eerste grote feest in Wielstaete. De zaal was uitverkocht. Nadat iedereen een plekje gevonden had kon het feest beginnen.

het eerste optreden konden we gebruiken maken van een heerlijk uitgebreid buffet met o.a. stokbrood , diverse salades, hamburgers, spareribs, en huisgemaakte stoofperen. Tot slot ijs toe en daarna koffie. Vervolgens konden De muziek werd verzorgd door het gezelschap we weer genieten en meezingen met ‘t Kumt ‘T KUMT VANEIGES, een Brabants gezelschap. vaneiges. Stichting HIARZ kan terug kijken op Hun repertoire bestaat uit voornamelijk een zeer geslaagd feest. Nederlandstalige liedjes, maar ook meezingers Lies Verkerk in het Brabantse dialect en luisterliedjes. Na

UVV-vrijwilliger aan het woord H.I.Ambacht - De Unie Van Vrijwilligers (UVV) is één van de grootste landelijke organisaties die werkzaam zijn in de zorg- en welzijnssector. De lokale afdeling beschikt in Hendrik-Ido-Ambacht over een actieve en enthousiaste groep medewerkers. Graag stellen wij u in deze rubriek aan hen voor. Zaken regelen en organiseren, het onderhouden van interne en externe contacten en het leiden en bijwonen van vergaderingen zijn de belangrijkste taken van Arie van der Vlies, voorzitter van het UVVbestuur. “Aan het vergaderen was ik al wel gewend vanwege mijn vorige functie”, vertelt hij. Arie kwam bijna vijf jaar geleden het bestuur versterken nadat hij afscheid had genomen van zijn directiefunctie bij het Waterschap Hollandse Delta. “Ik wilde me graag voor de lokale gemeenschap inzetten en trof bij de UVV een gemotiveerde en gevarieerde club mensen aan. We hebben zo’n 35 tot 40 lopende projecten, van koffie schenken tot bingo, en daar zijn veel vrijwilligers bij betrokken. Sommigen werken al heel lang als vrijwilliger, soms wel 25 of 30 jaar, dat vind ik heel bijzonder. Daarnaast is de sfeer binnen het bestuur erg goed, het is prettig om met elkaar samen te werken.” Alleen al in Ambacht werd in 2015 door 350 UVVvrijwilligers 50.000 uur werk verricht, een hele prestatie. “Door de inzet van vrijwilligers kunnen we extra kwaliteit leveren

bij allerlei activiteiten en aan de zorg voor ouderen. Het is fijn om te merken dat dit sterk gewaardeerd wordt door de Blije Borghorganisatie waarvoor wij op verschillende locaties actief zijn. Zij organiseren regelmatig iets leuks om de vrijwilligers te bedanken; een high tea, een uitje of de jaarlijkse kerstmarkt.” Naast zijn functie als voorzitter draait Arie regelmatig een dagje mee als chauffeur op de rolstoelbus. “Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, er zitten mensen te wachten die rekenen op je komst. Maar ik hoor van andere vrijwilligers dat het werk hen veel voldoening en energie geeft en zo ervaar ik het zelf ook. Als je er geen plezier aan beleeft, houd je het niet lang vol.” De UVV nodigt belangstellenden uit om te solliciteren, en ook jongeren die zich voor anderen willen inzetten zijn van harte welkom. Bent u geïnteresseerd in het werk van de UVV-vrijwilligers en wilt u graag meer weten over de mogelijkheden? Kijk voor meer informatie op de website http://www.uvv-hia. nl Hier vindt u ook de telefoonnummers van de coördinatoren.

Sintintocht H.I.Ambacht

7

Het WEER Het Weer Marc E. Putto MARC E.PUTTO

H.I.Ambacht - Zaterdag 19 november komt Alblasserdam Ridderkerk Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten weer aan in Hendrik-Ido-Ambacht. Ook dit jaar Overgang naar koel en komt de Sint en zijn Pieten aan bij hetBarendrecht wisselvalligH.I.Ambacht weer Noordeinde (bij de waterbus). Daarna doet Papendrecht de Goedheiligman en zijn gevolg diverse Het superzachte en veelal droge herfstweer winkelcentra aan. Zwijndrecht van de afgelopen weken wordt gevolgd Van 15.00uur tot 16.00uur neemt de Sinterklaas en de Pieten plaats in de aula van OBS De Bron, Admiraal de Ruyterlaan 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. Alle kinderen zijn welkom, voor spelletjes en dansen met de Pieten en er kunnen foto’s met de Sint worden gemaakt. Deze dag wordt georganiseerd door Showband Sandido, mede dankzij de verkeersregelaars Hendrik Ido Ambacht, SPONSOREN, winkeliers De Plus Hoogambacht en De Plus Louwersplein en speciaal OBS De Bron, voor het beschikbaar stellen van hun ruimte voor het Sinterklaasfeest die middag. De Route van Intocht op zaterdag 19 november 2016 09.30 uur Ontvangst van burgermeester Heijkoop 09.40 uur Aankomst Sint en Pieten bij de waterbus, Noordeinde. 09.50 uur. Ontvangst door burgermeester Heijkoop 10.10 uur. Vertrek via Noordeinde Nijverheidsweg, Veerweg, Veersdijk, Pauluswegstoep, Emmasingel Burgemeester Broekhuisplein 10.40 uur W.C. De Schoof 11.25 uur Graaf Willemlaan v. Godewijckstraat 11.35 uur Brederodehof 11.45 uur v. Godewijckstraat PC Hooftsingel Rvan Duyvenvoordelaan Pompe van Meerdervoortsingel Burgemeester Jonkerkade Krommeweg Laan van Welhorst 12.45 uur Hoogambacht 13.15 uur Perengaarde Via fietspad langs Verhage Amandelgaarde Dadelgaarde Via fietspad Via fietspad Krommeweg Aelbert Cuyplaan Antoniuslaan Avelingen 13.30 uur Aankomst W.C. Louwersplein 14.10 uur via Avelingen Antoiunslaan Reeweg Admiraal de Ruyterlaan(1) 14.30 uur Aankomst OBS De Bron 15.00-16.00 Sinterklaasfeest in OBS De Bron, Admiraal de Ruyterlaan 1 Sinterklaas en Pieten aanwezig.

door een aanmerkelijk koeler en wisselvalDordrecht liger plaatje de komende dagen. We gaan merken dat het alweer november is. Het solide hogedrukgebied dat ons nog maxima tot bijna 17.5 graden gaf het voorbije weekend, maakt plaats voor een brutale noordoost-zuidwest georiënteerde trog. Zo’n trog is een langgerekte zone van lage luchtdruk die zich op de oceaan ontwikkelt en langzaam oostwaarts koerst in het aanstaande weekend. De inleidende beschietingen in de vorm van enkele buien of wat regen zijn er daarvoor ook al. Op woensdag tot en met vrijdag moeten we dus al rekening houden met wat regen - of buienlijntjes, maar de grootste dagdelen blijven nog wel droog. Eerst wanneer de depressie boven Nederland arriveert (in het komende weekend) kan er regen van betekenis vallen in Ambacht en Zwijndrecht. Het nog altijd milde Noordzeewater zou (in combinatie met een extra afgekoelde bovenlucht) de buien nog een extra impuls kunnen geven rond zaterdag/zondag. Hagel en onweer zijn ook mogelijk bij een enkele forse bui. Tevens zal het merkbaar frisser aan gaan voelen buitenshuis na donderdag. In een gestage regenperiode kan het kwik blijven hangen bij slechts 7 of 8 graden in het weekend. Dat is dus een slordige 10 graden minder dan tijdens het voorbije en waarschijnlijk laatste echt zachte weekend van 2016. Richting 7-10 november blijft het aan de vrij koude kant met later ook een toenemende kans op nachtvorst. Noord-Europa zal flink gaan afkoelen de komende week, maar het is vrijwel ondenkbaar dat een deel van die ‘debuutkoude’ tot onze contreien kan afzakken. Eerst rond half november is er een wat grotere kans op wat kouder weer, mogelijk met een paar eerste voorzichtige sneeuwvlokken tussen de regendruppels. Ook zijn er dan opties dat het juist zachter wordt met een flink aanwakkerende westcirculatie waarbij de kans op veel wind sterk toeneemt. Over een week weten we al veel meer hieromtrent. Meer weerinfo via www.weerprimeur.nl Weerman Marc Putto Wo. 7˚ C

s’nachts min.

6˚ C

Vrij. 6˚ C

Za. 5˚ C

Zo. 5˚ C

11˚C

11˚C

9˚C

9˚C

9˚C

30% 30% WNW3-4

35% 30% W3-4

75% 20% ZW3-4

85% 20% Z3-4

80% 20% ZZ03-4

overdag max.

Neerslag Zonkans Wind

Do.


Goede voorbereiding (2) In mijn vorige column vertelde ik van een gezin waarbij de echtgenoot terminaal ziek was. In zijn laatste levensfase hebben wij toen de uitvaart besproken en voorbereid. Na de bijzondere uitvaart heb ik haar gevraagd of ze haar ervaringen wilde delen, zodat anderen er wellicht iets aan zouden hebben. “Goed afscheid nemen is ook liefde.” De eerste stap zetten was voor haar niet moeilijk: “Als je zwanger bent dan bereid je je toch ook voor.” Ze hadden het vóór hij ziek werd nog nooit over de dood gehad. De uitvaarten die ze hadden meegemaakt waren voorbeelden van hoe zij het niet wilden. Het echtpaar had geen idee dat je bijna alles vooraf kunt bepalen, tot en met de tekst op de kaart en het draaiboek voor de plechtigheid. Ze hebben ook samen de tijd genomen om mooie muziek uit te zoeken, én samen met de kinderen. “Wat heel fijn was dat we de tijd hebben gehad keuzes te maken vóór zijn overlijden. En hij heeft ook de mogelijkheid gehad zijn wensen kenbaar te maken. Ik kan me niet voorstellen dat je dat allemaal in één keer bedenkt vlak na een overlijden. Het is best veel, en er zijn zoveel keuzes te maken. De dagen na zijn overlijden heb ik beleeft in een roes. Wat was ik blij dat alles al klaar en gereed was, zelfs de enveloppen met adressen lagen al klaar. Je hebt geen idee wat er allemaal op je afkomt, dat er zoveel te kiezen is. Je wil het zo graag goed doen. En je weet ook dat je het niet over kan doen. “ De dagen na het overlijden zijn emotioneel en vaak hectisch door de gebeurtenissen. Hierbij komt ook soms alle aandacht van familie en vrienden die bellen of langs komen. “Waar iedereen het later ook over had was de Troostboom met alle geschreven condoleance kaartjes erin. Die zag er zo mooi uit. Het mooie was dat alle aanwezigen hierdoor ook een bijdrage hadden in het geheel. Dat heeft ons zoveel kracht en troost gegeven.”

Voor een mooi en persoonlijk afscheid bent u bij mij in goede handen

Ik ondersteun nabestaanden voor, tijdens en na de uitvaart. Ook sta ik klaar voor iedereen die alvast wil nadenken over zijn eigen uitvaart.

Informatie of melding van overlijden: Informatie078-681 of melding 96van 74overlijden:

078-681 96 74 078-681 96 74

en m ne eid ch afs k nli j soo Per en m ne eid ch afs k j nli Persoo

06 - 14 06 86 11 www.marjanvandergiessenuitvaartzorg.nl

Voor meer informatie: mail info@meenhuis.nl Voor meer informatie: mail info@meenhuis.nl of bezoek www.meenhuis.nl. of bezoek www.meenhuis.nl. Lid Lid Keurmerk Keurmerk Uitvaartzorg Uitvaartzorg Lid Keurmerk Uitvaartzorg

Met het laatste afscheid moet je een leven lang verder

uitvaartbegeleiding Sjaan Vliegen

06 - 51 05 65 16

info@vliegenuitvaartbegeleiding.nl www.vliegenuitvaartbegeleiding.nl

“Door het voorbespreken is alles top geweest en alle puntjes op de i.” “Wat ik graag aan iedereen wil meegeven: maak het zo persoonlijk mogelijk, en dat lukt beter als je de uitvaart goed voorbereid. Uit ervaring kan ik zeggen: Goed afscheid nemen is ook liefde.”

Begrafenis - crematie Corine en Rudolf Verver:

“Een persoonlijk afscheid voor elk budget”

Onze ervaring leert ons dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteunen en inspireren wij bij het organiseren van een begrafenis of crematie.

do

“Afscheid nemen doe je met je hart.”

do do lid van de

het uitvaartcentrum

groep p dag en nachtg r o e078 642 6547

do en

uitvaartverzorging

do

groep

en

het uitvaartcentrum

do do en

en

do

groep

en

Va n K r i m p e n

Va n K r i m p e n

uitvaartverzorging

persoonlijk & betrokken

Onze mensen staan voor u klaar.

yarden-verver.nl 078 642 6547

0180 - 61 27 35

Suurmond en Suurmond en Partners Suurmond en Partners Partners

Va n B r o u w e r s h a v e n

lid van de

www.klinkuitvaart.nl

64x79mm De Brug H.I.Ambacht_DIA_Klink.indd 1

uitvaartverzorging

lid van de

Familie Scheurwater-Debbink Telefoon dag en nacht: 078-681 60 34

lid van de

en

en

en

Voor informatie en directe hulp bij overlijden belt u dag en nacht 078-6426547

Klink Uitvaart

www.uitvaartambacht.nl

Alblasserwaard

uitvaartverzorging

Bij overlijden en vragen: 0800 – 099 55 15 (gratis) 24/7 bereikbaar.

21-11-14 15:07

EGG UUIITUTVI VTAVAAAARARRT TBBBEEG EE LEEELIIEDDII INDNGIGN G

Regelen van uitvaarten in de gehele regio met rust, aandacht en respect.

Renate Suurmond 06 51 37 31 20

info@suurmond-partners.nl www.suurmond-partners.nl


Familieberichten

Woensdag 2 november 2016

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de enorme belangstelling, de warme woorden, telefoontjes, vele kaarten en bloemen, die wij hebben ontvangen na het overlijden van mijn man, vader, opa en overgroot opa

Harry de Vries Dit heeft op ons diepe indruk gemaakt en veel steun gegeven. Hieruit blijkt dat hij niet alleen voor ons, maar ook voor zoveel anderen veel heeft betekend. Dit alles neemt ons verdriet niet weg maar zal een dankbare herinnering blijven. Heel veel dank hiervoor. Cocky de Vries-Cornax Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Hendrik-Ido-Ambacht, november 2016

Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulp heeft. Psalm 146 vers 5a Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze oom

Carl Arend Helms Predikant in de Nederlands Hervormde Kerk. Rotterdam, 15 juli 1916

Sinds 21 juni 2014 weduwnaar van Willemijntje Jasperijntje Bouw. Uit aller naam: Anja en Piet Hoogenboom – van Meeuwen Correspondentieadres:

Wij zijn diep geschokt door het plotseling overlijden van onze (schoon)zus en tante

Wilhelmina Helena Christine van der Meulen Nicky (Ineke) * Hendrik-Ido-Ambacht, 11 maart 1968

† Amsterdam, 25 oktober 2016

Henk van der Meulen Marloes en Vincent, Sarah, Feline Olga en Ben Verzijl - van der Meulen Bauke en Sven, Yenthe, Jim Benny Joy

Hendrik-Ido-Ambacht, 28 oktober 2016

9

”De mensen zouden niet willen geloven dat een mens een mens zo liefhad als ik jou.” Hans Andreus

Na weken van hoop en spanning heeft mijn lieve dappere vrouwtje, onze geweldige moeder, schoonmoeder, oma en liefdevol zusje

Jozina Hendrika Vreugdenhil - van Dienst Jos toch afscheid van ons moeten nemen. Oud-Vossemeer, 6 april 1930

Hendrik-Ido-Ambacht, 29 oktober 2016

Wij hebben allemaal zielsveel van haar gehouden. Jaap Annewies en André Lennart Inger en Jeroen

Azobé 93 3315 NA Dordrecht

Art en Annemarie Laura en Jerry Marianne Bart

De begrafenis heeft vandaag woensdag 2 november plaatsgevonden op de begraafplaats Achterambacht te Hendrik-Ido-Ambacht.

Adrie Schot-van Dienst Druivengaarde 133 3344 PK Hendrik-Ido-Ambacht Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van Jos te nemen, donderdag 3 november van 13.00 uur tot 13.15 uur in de aula van de algemene begraafplaats Achterambacht, Achterambachtseweg 8b te Hendrik-Ido-Ambacht. Aansluitend zal de afscheidsplechtigheid plaatsvinden, waarna we haar begeleiden naar haar laatste rustplaats aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren.

Correspondentieadres: Henk van der Meulen De Schoof 198 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht Ontvangst vanaf 11.00 uur en gelegenheid tot afscheid nemen bij gesloten kist tot 11.20 uur op donderdag 3 november in Uitvaartcentrum Westgaarde van PC Hooft Uitvaartverzorging, Ookmeerweg 273 te Amsterdam. Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden om 12.00 uur in Crematorium Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleance en samenzijn.

UITVAARTZORG

Katinka Touw 06 – 15 93 76 15 info@uitvaartzorgkatinkatouw.nl www.uitvaartzorgkatinkatouw.nl


J.L. Rijsdijk B.V. Aannemingsbedrijf G.W.W. WIE WIL JIJ ZIJN

VOOR DE KINDEREN VAN MORGEN?

VOOR IEDERE KLUS GROOT OF KLEIN DE KLUSSENIER NIEUWE BADKAMER

DENIEUWE KLUSSENIER DOET HET! BADKAMER

Ook voor : HET! DE KLUSSENIER DOET Ook: | Reparatie Badkamers | Keukens Keukens Zolderbetimmering | VerbouwenOok: | Onderhoud | Tegelwerk Enz. enz.

Voor al uw grond- en straatwerk en rioolwerkzaamheden.

Keukens | Verbouwen | Onderhoud | Tegelwerk

24 uur - 7 dagen p/wk bereikbaar voor uw rioolstoringen.

J.L. Rijsdijk B.V.

Fredvan van der Fred derKaag Kaag

Aannemingsbedrijf G.W.W.

Tel. 078 – 6195503

Praktijkpabo

Buiten kantoortijden 06 – 21 82 69 12 www.jlrijsdijkbV.nl

in de regio Rotterdam Wil je werken in het basisonderwijs? Woon jij in de omgeving van Sliedrecht, Papendrecht, Hendrik Ido Ambacht of Zwijndrecht? Wil jij studeren aan de Christelijke Hogeschool Ede? Dan is Praktijkpabo iets voor jou! De Praktijk-pabo is een variant op onze opleiding Leraar Basisonderwijs met een sterke nadruk op het leren vanuit de praktijk en zelfstudie. Ontdek wie jij wilt zijn voor de kinderen en het basisonderwijs. Je kuant rekenen op toponderwijs.

/ 2 dagen stage op een christelijke basisschool / 1 dag in de week colleges aan de Pabo in Ede / 2 dagen zelfstudie, lesvoorbereiding, begeleiding

OPEN AVOND ANNE DE VRIESSCHOOL Dinsdag 15 november 2016, 19.30-20.45 uur Menuet 70, 3363 KH Sliedrecht

Meld je aan via

Bramengaarde 22 Bramengaarde 22 3344 PE Hendrik-Ido-Ambacht 3344 PE Hendrik-Ido-Ambacht Tel. (078) - 625 83 25 Tel. (078) Mobiel (06)-- 625 49 1383 7125 18 Mobiel (06) 49 13 71 18 f.vanderkaag@klussenier.nl www.fredvanderkaag.klussenier.nl f.vanderkaag@klussenier.nl

ISO 9001- VCA*- FSC gecertificeerd

www.fredvanderkaag.klussenier.nl

WEEKEND VERWENNER

Weekend Verwenner van donderdag t/m zaterdag

TOMPOUCETAARTJE Spelt Noten Taartje

5

CHE.nl/praktijkpabo

voordeel € 5,95 WEKEN voor

99

WEEKAANBIEDINGEN SUIKERBROOD De weekreclame van VOOR donderdag tm woensdag

1 2

75

Roomboter Amandelstaaf 125 gram

€2.50

SPELT EIERKOEK 4 VOOR

keuze acties met HSK, Vasco, Laguna en Xclusive by Nobili!

sanidrome.nl/voordeelweken Coornhertstraat 18 3351 GE Papendrecht (078) 89 04 112

49

Luxe Witte Puntjes 6 stuks

€1.99

voor WEEKENDVERWENNER DO, VR EN ZA WEEKAANBIEDING DO T/M WO H.I. Ambacht Reeweg 76 Alblasserdam Makado-Center 36 Ridderkerk Jan Steenstraat 7 Ridderkerk Jan Steenstraat 7 Ridderkerk Vlietplein 112A Ridderkerk Vlietplein 112A Ridderkerk Dillenburgplein 4 Ridderkerk Dillenburgplein 4

BAKKERIJ-VANDERWAAL.NL

BAKKERIJ-VANDERWAAL.NL


WON EN N I EUWE STIJL

OPVOEEPNREKNHI NUGIS

OO PE NNTI EUWE WONCEN STIJL R U M WON EN N I EUWE STIJL Z AT. 1 O K TO B E O P E NOI NP E N R 11.00 - 1 OPENGHI NG 5.00 uur

ZATERDAG 5 NOVEMBER 2 OPEN HU 016 VERKOO PI-SUIS 1 Z Bouwlo catie ter hoogte van Rijs dijk 95, Rhoon

0:00 - 12:00 UUR BOUWLOCATIE TE R VAN RIJSDIJK 95, HOOGTE RHOON

V E R KO O PC C E N TRE N TR U M Z AT. 1 ZOAT. 1UOMK TO B ER K1T1.0

ZATERADTAEGRDAG NOVEMOBBEERR201 5 NOV5EM 6 B E R 2 0 1 6 10 0 - 15

11.00 - 1 Bouwloca .00 uur 5.00 uur tie ter hoo gte Bouwlo catie vtaenr Rijsdijk 95, Rh o h o n oogte van Rijs dijk 9BO TI E 5,UWRLOhCA TE R H VAN RIJSoDIJoKn95, OOGTE RHOON BOUWLOCA

:00 - 12:00 UUR

10:00 - 12:00 UU TIE TER VAN RIJSDIJK 95, HOOGTE RHOON

R

V I L L A A P PART E M E N T E N H O O G E W EG R H O O N

10 unieke Appartementen & Penthouses • 145 tot 250 m2 • Wonen op een eigen eiland, omringd door water en groen Eén of meer zonnige terrassen • Parkeergarage direct onder de woningen • Fraai aangelegde privé-tuin van ruim 2000 m2 rondom de residentie Vele keuzemogelijkheden • Inclusief keuken en badkamer • Te koop vanaf e 448.000,- v.o.n.

V I L L A A P PART E M E N T E N H O O G E W EG R H O O N

WWW.RIJSHORST.NL T. 0180 200 000

V I L L A A P PART E M E N T E N H O O G E W EG R H O O N

10 unieke Appartementen & Penthouses • 145 tot 250 m2 • Wonen op een eigen eiland, omringd door water en groen Eén of meer zonnige terrassen • Parkeergarage direct onder de woningen • Fraai aangelegde privé-tuin van ruim 2000 m2 rondom de residentie Penthouses • 145 tot 250 m2 • Wonen op Vele een keuzemogelijkheden eigen eiland, omringd door water en groen • Inclusief keuken en badkamer • Te koop vanaf e 448.000,- v.o.n.


攀 椀 琀 愀 洀 爀 漀 昀 椀渀 渀 攀 搀 渀 漀 瘀 愀 㜀 ☀ 㠀 渀漀瘀⸀ ㈀ ㄀㘀


Mens en Maatschappij

Woensdag 2 november 2016

13

Nieuwe seniorenstichting HIARZ onder het motto ‘Voor en door lokale senioren’ van start! De nieuwe stichting gaat op de oude voet verder. Zoals de leden het graag zien !

Regio - Omdat de afdeling Hendrik-Ido-Ambacht/Ridderkerk het helemaal gehad had met de nieuwe beleidsvoering van de landelijke ouderenorganisatie ANBO, gaat de afdeling zelfstandig verder in de vorm van een stichting met de naam ‘HIARZ’. Deze week valt het eerste boekje van de nieuwe stichting boordevol informatie bij de leden op de mat en worden plaatselijk voor belangstellenden informatie-avonden verzorgd.

gaan. De naam HIARZ is samengesteld uit de eerste letters van de gemeenten, waar de leden vandaan komen: Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht. “Het heeft heel wat voeten in aarde gehad, maar we zijn er nu helemaal klaar voor. Onze eerste zorg is nu: het informeren van de leden, oud-leden en belangstellenden over de oprichting en de activiteiten van de stichting HIARZ. Wij doen dat via het, deze week onder onze leden, verspreiden van ons eerste HIARZ-boekje, dat behalve een aantal leuke en leerzame rubrieken heel veel informatie over onze activiteiten bevat, via artikelen in de plaatselijke dagbladen en via het organiseren van informatieavonden in Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk. Ook hebben wij door sponsoring van Concapps uit Den Bosch inmiddels een prachtige website en logo. De website moet nog ingevuld worden, maar je kunt alvast een kijkje nemen op www.hiarz.nl ”, aldus Sjanel.

De Stichting HIARZ, voor en door lokale senioren “Nu de stichting officieel is opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen we eindelijk van start gaan”, vertelt Sjanel Boer, vice voorzitter van de seniorenstichting HIARZ, de nieuwe ‘ouderenbond’ voor Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht. Het bestuur van de stichting HIARZ bestaat uit de volgende lokale senioren: Lia Donkers-Geurten, voorzitter, Sjanel Boer-Boelaart, vice voorzitter, Alie van der Poel-Ströpke, se- De stichting HIARZ gaat op de oude voet verder! cretaris, Ed van Kriekingen, penningmeester en “De nieuwe stichting zal zijn best doen om zo veel mogelijk bij het oude te laten. Dezelfde Lies Verkerk-Scholtus, lid. gezellige avonden en bingomiddagen als in de Eind vorig jaar veranderde het landelijke bestuur ANBO-tijd en natuurlijk jaarlijks drie dagtochten van de ANBO de bedrijfsvoering en blokkeerde en drie weekreizen. Daarnaast houden we weer de rekeningen van de plaatselijke afdelingen. regelmatig spreekuren, waar we ouderen advies Vervolgens werden ook de plaatselijke besturen geven over zaken als zorg en wonen. Zonodig door het hoofdkantoor ontmanteld. Het nieuwe verwijzen wij de mensen door naar de juiste beleid van het ANBO hoofdkantoor maakte kor- instanties. Zo veel mogelijk dezelfde voordelen te metten met de activiteiten, die volgens Sja- bij het afsluiten van ziektekostenverzekeringen nel juist de kracht vormden van de plaatselijke en energiecontracten. En natuurlijk de gratis afdelingen. Het nieuwe beleid van de landelijke adviezen en hulp bij de belastingaangifte. We ANBO heeft er inmiddels toe geleid, dat lande- houden elke maand spreekuren voor onze lelijk al 68 afdelingen hebben besloten de ANBO den in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht vaarwel te zeggen en op eigen kracht verder te in Wielstaete in Hendrik-Ido-Ambacht en voor gaan. In het kielzog van deze afdelingen besloot onze leden in Ridderkerk in het WVC-gebouw in ook de afdeling Hendrik-Ido-Ambacht/Ridder- Ridderkerk-Bolnes. In Hendrik-Ido-Ambacht op kerk zelfstandig als stichting HIARZ verder te de eerste en derde donderdag van de maand en

Officiële opening praktijk Anine Wink H.I.Ambacht - Zaterdag 5 november is in Zwijndrecht de officiële opening van de coachpraktijk van Anine Wink. Anine is sinds kort gevestigd in het Paramedisch Centrum Zwijndrecht aan de Burg. de Bruïnelaan 140. Anine begeleidt je via lichaamsgebaseerde coaching om (nog meer) jezelf te worden. Opening door burgemeester Heijkoop De burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, de heer Heijkoop, zal de officiële opening verrichten. Vanaf 12:00 uur ben je welkom in de praktijk van Anine op de tweede etage van het Paramedisch Centrum. Om 12:30 uur zal de officiële opening plaatsvinden bij de

ingang van het gebouw op de begane grond. Je bent welkom om er bij te zijn. Over de praktijk van Anine Wink De lichaamsgebaseerde coaching heeft als uitgangspunt dat je goed bent zoals je bent, maar dat je mogelijk meer energie wilt voelen, je vaker ontspannen wilt zijn of dat je gelukkiger wilt worden. Vanaf 13:00 uur is het Open Dag in het Paramedisch Centrum Zwijndrecht. Je blijft ’s middags dus welkom in de praktijk van Anine en je mag ook een rondje maken door het hele gebouw om bij de andere specialisten in het gebouw te kijken.

Het bestuur van de nieuwe seniorenstichting ‘HIARZ’ zit te popelen om aan de slag te gaan in Ridderkerk op de eerste en derde maandag. ren, zo niet overtreffen. Ons nieuwe bestuur is er In beide gemeenten zijn we geopend van 14.00 in elk geval klaar voor!”, aldus een enthousiaste Sjanel Boer. uur tot 16.00 uur”. Tekst: Jan O’teur Foto: Stichting HIARZ

Senioren kunnen donateur worden van de nieuwe stichting voor €10,00 per half jaar en €17,50 per heel jaar, echtparen betalen €25,= per jaar. Het lidmaatschap gaat in per 1 januari 2017. Op 23 november wordt in Wielstaete vanaf 19.30 uur voor de senioren in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht een voorlichtingsavond over HIARZ georganiseerd, terwijl er op 1 december in het WVC-gebouw in Ridderkerk (Bolnes) van 13.30 – 16.30 uur een voorlichtingsmiddag is over HIARZ en het reisprogramma voor senioren in Ridderkerk. “Wij rekenen erop, dat HIARZ het succes van de oude ANBO-afdeling op zijn minst gaat evena-

De plaatselijke leden van de ANBO zijn en blijven dit kalenderjaar lid van de landelijke vereniging. Lid worden van het HIARZ kan door aanmelding bij Sjanel Boer (telefoon 078-6822588 of e-mail Sjanel1947@kpnmail.nl ), bij Lia Donkers (telefoon 078-6813886) of bij Lies Verkerk (078-6127308). In Ridderkerk bij Arie van Wingerden (telefoon 06-10466166).

Opening Watertuin H.I.Ambacht - Watertuin eigenaar Pong Chen heeft samen met Burgemeester Jan Heijkoop, van de gemeente Hendrik-IdoAmbacht, vrijdag 28 oktober jl officieel Watertuin Hendrik-Ido-Ambacht geopend.

opgesteld, zodat er geen onverhoopte rijen kunnen ontstaan. Achter de buffetten bereiden de koks ‘live’ de maaltijden en geven toelichting over de aangeboden gerechten aan de gasten. Voor de kinderen is er een prachtige speelkamer waar ze heerlijk kunnen ravotten.

Naast Winkelcentrum de Schoof is in het voormalige horecapand “Indonesia”, de jongste Watertuin Hendrik-Ido-Ambacht heeft bijna 200 locatie van het concept Watertuin gevestigd. zitplaatsen op de 1e verdieping (lift aanwezig). Na een korte intensieve verbouwing van enkele weken is de locatie omgetoverd tot een ècht Watertuin Restaurant. Herkenbaar in het interieur zijn de lambrisering van sloophout, gecombineerd met de authentieke hanglampen. Grote potten met groene planten creëren gezellige hoeken en zitjes in het restaurant gedeelte. Ook zorgt het donkere, verlaagde plafond voor een intieme en sfeervolle, warme ambiance. De gangen richting de keukens zijn ruim


Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl Gemeente Belangen 29-10-2016 in De Schoof (Jumbo) Wij verzamelen leuke dingen (ideeën) Jan Doet Schoonmaak Bedrijf en particulier 06 525 40 431 info@jandoet.nl www.jandoet.nl KLOK DEFECT? Gedipl.uurwerkmaker repareert met garantie prijsopgave aan huis. 078-6848791/06-21844010 Gevraagd oud ijzer We halen het gratis op. Ook witgoed. Geen koel/ diepvriezers. Bel voor uw vergoeding Telf. 06 16 10 95 82 Een nieuwe kijk…!? Therapeut i.o. zoekt cliënten om vlieguren te maken, een win/win resultaat! Bel:06-22617020 coachpraktijkmerel.nl

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordelig en makkelijk! Zoekt u een kinderoppas Joke 59 jaar met veel ervaring kan per direct beginnen. Werkte via gastouderbureau Bazz in een gezin met 3 kinderen. Bel voor meer informatie 06-30895966 GEZOCHT AUTO-POETSER Leeftijd 16 tot 24 jaar Omgeving Zwijndrecht Interesse?Mail dan naar Hulpkrachtzwijndrecht @outlook.com te huur: Centr Dordt app / kantoor / 3 P. 120m2 € 1200,- p/mnd exl. gwl optie werkpl. atelier € 500,- p/mnd info@kamerdordrecht.nl Wintertijd, extra licht nodig? Nu alle verlichting 50% korting bij KRINGWINKEL HEBBES Brederodehof 66 en kom ook eens kijken op de Veersedijk 267 Zaterdag van 10-14 uur.

voor een PEDICUREbeurt, nu in Zwijndrecht-West, zit u bij HAPPY FEET nog altijd het best!! bel: 06-28351087 gedipl.lid ProVoet

Verbouwplannen?

Technisch verkoper HBO (binnendienst) ENG / NL tech.tek. leuke job met veel vrijheid! CV: hrm @hollandshielding.com Gevraagd: Interieurverzorgster voor het schoonmaken van een kantoorpand in Moerdijk. In het bezit van een auto en rijbewijs. Voor info: 06 155 361 09 Klein klusje te doen, maar geen mensen om u heen en geen geld te besteden ? ga naar www.HiPvanAtotZ of bel 078-7802342 VLOOIENMARKT:Zon 20 Nov RIDDERKERK SPORTHAL DE BEVERBOL OPEN VAN 13-17 U INFO: 06-53.777.967

Dakkapel

Dakopbouw

Aanbouw

Nokverhoging

Lekdijk 240, Nieuw-Lekkerland info@rozendaalbouwbedrijf.nl +31 (0)184 - 68 20 56

0180 - 464676

RozendaalBouwbedrijf.nl

RozendaalDakkapellen.nl

ZWIJNDRECHT

JUMBO KLANTEN SPAREN VOOR SPORTVERENIGINGEN IN ZWIJNDRECHT Spaar punten bij Jumbo Zwijndrecht voor nieuwe sportmaterialen! Klanten van de Jumbo Zwijndrecht, Brabant 1 in Zwijndrecht kunnen vanaf deze week sparen voor de lokale sportclubs. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvangen klanten een gratis sportverenigingspunt voor sportmaterialen. Zij mogen zelf bepalen aan welke van de deelnemende sportverenigingen zij de gespaarde punten doneren. De ‘Sparen voor je sportvereniging’ actie duurt nog tot en met 13 december. De volgende sportverenigingen doen mee aan de spaaractie bij Jumbo Zwijndrecht: 1. ABC -Swindregt

6. Voetbalvereniging Groote Lindt

2. Badminton vereniging Nederhoven

7. Volleybalvereniging Switch 89

3. Basketball Club Verkerk

8. Zwem en poloclub De Devel

4. Sportvereniging Conventus

9. Voetbalvereniging de Pelikaan

5. Voetbal vereniging VVGZ

10. Tennis club Ter Steeghe

De door klanten gespaarde punten worden per sportvereniging omgezet in een geldbedrag. Hiervan kunnen de verenigingen zelf benodigde sportmaterialen zoals hesjes, ballen, goaltjes, pionnen en dergelijke aanschaffen.

Jong en oud in beweging “De ‘Sparen voor je sportvereniging’ actie sluit goed aan bij onze maatschappelijke doelstellingen. Als familiebedrijf en toonaangevende supermarktketen staat Jumbo midden in de samenleving. Daarvan is sport een wezenlijk onderdeel. Sporten is belangrijk voor ons welzijn en ook voor de gezondheid en ontwikkeling van onze kinderen. Ik vind het geweldig dat onze klanten hun favoriete sportverenigingen kunnen steunen met materialen waardoor meer mensen, jong en oud, in beweging kunnen komen”, aldus Peter Verhoef van Jumbo Zwijndrecht. Over Jumbo Supermarkten Jumbo telt momenteel zo’n 580 winkels, waaronder drie Foodmarkten. Ook zijn er ruim 285 Pick Up Points waar klanten hun online bestellingen kunnen ophalen en bezorgt de supermarktketen boodschappen aan huis. In alle winkels én online wordt de unieke Jumbo formule gevoerd (beste service + grootste assortiment x laagste prijs) en kunnen klanten vertrouwen op de 7 Zekerheden. Door de klant altijd centraal te zetten, is het familiebedrijf één van de best gewaardeerde supermarktketens. Niet voor niets is Jumbo onlangs voor de zestiende keer door GfK uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Door de overname van Super de Boer in 2009 en van C1000 in 2012 is Jumbo uitgegroeid tot het tweede supermarktbedrijf van het land. www.jumbo.com

Jumbo Zwijndrecht Walburg • Brabant 1 • 3332 GG • Zwijndrecht • 078-6126315


Mens en Maatschappij

Woensdag 2 november 2016

Pannenkoekenhuis viert 15 jarig jubileum Regio - 30 oktober j.l. was het alweer 15 jaar geleden dat de eigenaren van Pannenkoekenhuis Oosterpark, Léon en Milou Walraven, in Ridderkerk voor het eerst de deuren openden. Dit werd afgelopen weekend gevierd door de gasten te verrassen met de aanwezigheid van een ware Barista met een vintage Piago, een tafelgoochelaar, schmink en een grabbelton voor de kinderen. Tijdens de ontvangst kregen de gasten een glaasje bubbels. Het pannenkoekenhuis begon in 2001 met 75 zitplaatsen. Inmiddels is er al twee maal een uitbreiding geweest waardoor er nu plaats is voor 160 gasten binnen en bij mooi weer nog eens 160 plaatsen op het terras. De keuken kon natuurlijk niet achter blijven. Begonnen zij 15

jaar geleden met 8 gaspitten, inmiddels kunnen er 18 pannenkoeken tegelijkertijd gebakken worden. “En dit gebeurt nog steeds traditioneel in de koekenpan, zoals het hoort”, vindt Léon Walraven. Tegenwoordig is er ook veel aandacht voor allergenen. Zo kunt u bij dit pannenkoekenhuis tegenwoordig ook terecht met een gluten-intollerantie, een lactose allergie of wanneer u geen kippenei verdraagt. Zelfs met een combinatie van deze drie allergieën is het nog mogelijk om daar terecht op woensdag, donderdag, vrijdag, een lekkere pannenkoek te eten. “Zo blijven wij altijd op zoek naar nieuwe ont- zaterdag en zondag van 12.00u tot 20.00u en donderdag van 16.00u tot 20.00u. wikkelingen en trends”, zegt Milou Walraven. Te vinden naast de kinderboerderij aan de OosWie dit pannenkoekenhuis wil bezoeken kan terparkweg 17a, Ridderkerk.

H.I.Ambacht - Aanstaande zaterdag 5 november wordt de laatste Prijzenslag (P*Slag) gehouden. Ruim 40 jaar lang hebben de opbrengsten van de P*Slag bijgedragen aan het instant houden van Jeugdcentrum aan de Vijverhof 10. Hierdoor is in al die jaren het jeugdwerk mogelijk geweest. De afgelopen jaren zijn we aan het sparen geweest voor de grote zaal. Aankomende zomer gaat de verbouwing plaatsvinden. Daarom willen we nog één keer in de oude zaal de oude P-Slag houden en volgend jaar in de nieuwe zaal een nieuw concept.

heeft, kunt u ze deze zaterdag nog inwisselen avontuur zijn laatste rondje draaien. voor mooie prijzen. Wat is er verder te doen? Om 9.00 gaan wij van start met het verkopen • Rad van Avontuur’ van boeken, platen en dvd’s. Vanaf 10.00 gaat • Spelletjesparcours het rad van avontuur draaien. De morgen staat • Grabbelton vooral in het teken van onze senioren. Dit duurt • Eendjes vissen • Schminken tot ongeveer een uur 12.00. Vanaf 14.00 gaan wij van start met het familie- • Gelukstand matinee. Er is dan weer genoeg te winnen bij • Raadstand het rad van avontuur. Verder is er een spelle- • Schiettent tjesparcours uitgezet, kan er geschminkt wor- • Boeken, platen, cd’s en dvd’s • Bar & warme snacks den en is de schiettent geopend. Rond de klok van 20.00 begint het rad van Wij gaan nog 1 keer flink uithalen. Aanstaan- avontuur opnieuw te draaien en gaan wij de Graag tot ziens op de P*Slag! de zaterdag staat het gebouw weer vol met dag afsluiten met een spetterende finale. Rond Hervormd Jeugdcentrum, Vijverhof 10, Henprijzen. Wanneer u nog prijseuro’s in uw bezit 23.30 zal op deze laatste P*Slag het rad van drik-Ido-Ambacht, tel. 078-6813508

Zaterdag 5 november open middag hospice De Cirkel De koffie en thee staan klaar. U bent van harte welkom op de Vrouwgelenweg 61 in Hendrik-Ido-Ambacht!

Voor meer informatie: mail naar info@hospicedecirkel.nl of bel 078 – 612 41 38. Er is volop gelegenheid informatie in te win- www.hospicedecirkel.nl nen over het verblijf in en de werkwijze van het Op zaterdag 5 november a.s. tussen 12.00 en hospice. Er zijn coördinatoren, bestuursleden en vrijwilligers aanwezig. Als er een bewoners- 17.00 uur bent u van harte welkom om een kijkje te nemen bij hospice De Cirkel in kamer vrij is, kan die bezichtigd worden. BeHendrik-Ido-Ambacht. zoekers hoeven zich vooraf niet aan te melden.

VVD Tweede Kamerlid Barbara Visser naar H.I.Ambacht om over Bereikbaarheid A15/A16 te discussiëren H.I.Ambacht - Goede bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven is essentieel voor een bloeiende (gemeentelijke) economie. Goede en voldoende infrastructuur zorgt ervoor dat mensen snel van en naar hun werk kunnen komen of elkaar kunnen ontmoeten in bijvoorbeeld het centrum of op recreatiegebieden. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de overheid.

COLUMN

Anine Wink

Laatste P*SLAG oude stijl

Regio - Zaterdag 5 november a.s. is er een open middag bij hospice De Cirkel in Hendrik-Ido-Ambacht. Belangstellenden kunnen op die dag tussen 12.00 en 17.00 uur een kijkje nemen in het hospice.

15

regelen om de doorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbeteren. Daarnaast zijn er meerdere Rijkswaterstaat projecten om de snelwegen in de randstad te verbeteren.

tie verzorgen over de projecten A15 en A16. Tijdens de avond is er voldoende gelegenheid om uw aandachtspunten aan beide sprekers mee te geven en om met elkaar in gesprek te gaan.

De VVD-fractie van Hendrik-Ido-Ambacht organiseert een thema-avond bereikbaarheid en waardeert het zeer dat op donderdag 10 november mevrouw Barbara Visser, Tweede Kamerlid namens de VVD, woordvoerder verkeer, vervoer, water & visserij, aanwezig zal zijn om toelichting De komende jaren gaan het rijk, de provincie en te geven over bereikbaarheid. Tevens zal een de regio Drechtsteden investeren in verkeersmaat- woordvoeder van Rijkswaterstaat een presenta-

De VVD nodigt iedereen uit voor deze thema-avond die zal plaats vinden op donderdag 10 november 2016 bij Cascade, Hoge Kade 50 te Hendrik-Ido-Ambacht. De inloop is vanaf 19.30 uur en vanaf 20.00 uur start de avond. Na afloop is onder het genot van een drankje voldoende gelegenheid om het gesprek voort te zetten.

#Welkom In deze column deel ik regelmatig de in-dieweek gebruikte hashtags (#) in de regio. Met de hashtags geef je snel aan waar je tweet of Facebookberichtje over gaat. Dus sommigen van jullie deelden in Zwijndrecht iets over de herfst in het park en dan schrijf je het bericht met daarachter #herfst #develpark. Of als je vrijdagavond in Ambacht wilde aangeven, dat je met je lampion in het donker liep, schrijf je #lampionoptocht #donker. Als je dan op die hashtag klikt, krijg je in één keer alle andere berichten van mensen die daarover schrijven in beeld. Over heel 2015 waren de drie meest populaire hashtags minder specifiek, namelijk #vacatures #voetbal en #zzp. En op het moment dat ik deze column schrijf in het weekend voor dat jullie hem lezen, zijn #feyhee (afkorting voor de voetbalwedstrijd Feyenoord tegen Heerenveen), #buitenhof en #zwogae. Vooral voetbal op zondag dus. Wat mij leuk lijkt, is als er een vooraf bedachte hashtag in het volgende weekend populair wordt. En daar heb ik een mooie gelegenheid voor! Komende zaterdag om 12:30 uur opent burgemeester Heijkoop van Hendrik-Ido-Ambacht mijn nieuwe praktijk aan de Burg. de Bruïnelaan in Zwijndrecht officieel. Na mijn opening tot 16:00 uur is in het gehele Paramedisch Centrum waar ik werk een Open Dag. Jullie zijn natuurlijk allemaal welkom om erbij te zijn! En ook om daarover een facebookbericht, tweet of instagrambericht te schrijven met… een hashtag. En gebruik dan allemaal ook dezelfde hashtag als je een berichtje plaatst, zodat deze komend weekend misschien wel in een lijstje met meest gebruikte woorden komt! Dat #vindikleuk. Ik stel als te gebruiken hashtag voor: #welkom. Dat woord staat in mijn praktijk voor lichaamsgebaseerde coaching centraal. En zaterdag zijn jullie ook meer dan welkom om hier een kijkje te komen nemen en om elkaar eens persoonlijk te ontmoeten. Welkom! Anine Wink neemt u elke twee weken mee met een kijk op sociale media in de regio. Hoe en waarover communiceren we in de Drechtsteden? Anine is lichaamsgebaseerd coach en ondersteunt mensen om zichzelf te ontdekken. Je kunt haar volgen via @aninewink en www.aninewink.nl.

meer energie voelen vaker ontspannen zijn gelukkig(-er) worden Paramedisch Centrum Zwijndrecht

www.aninewink.nl

06-14.36.66.29


LAATSTE P*SLAG OUDE STYLE ZATERDAG 5 NOVEMBER 2016 van 09.00 tot 23.30 uur

Aanstaande zaterdag wordt de laatste Prijzenslag (P*Slag) gehouden. Ruim 40 jaar lang hebben de opbrengsten van de P*Slag bijgedragen aan het instant houden van het Jeugdcentrum aan de Vijverhof 10. Hierdoor is in al die jaren het jeugdwerk mogelijk geweest. De afgelopen jaren zijn we aan het sparen geweest voor de grote zaal. Aankomende zomer gaat de verbouwing plaatsvinden. Daarom willen we nog één keer in de oude zaal de oude P*Slag houden en volgend jaar in de nieuwe zaal een nieuw concept.

Wij gaan nog één keer flink uithalen. Aanstaande zaterdag staat het gebouw weer vol met prijzen. Wanneer u nog prijseuro’s in uw bezit heeft, kunt u deze zaterdag inwisselen voor mooie prijzen.

Graag tot ziens op de P*Slag Hervormd Jeugdcentrum, Vijverhof 10, tel. 078-6813508


Programma: • Om 9.00 uur gaan wij van start met het verkopen van boeken, platen en dvd’s. • Vanaf 10.00 uur gaat het rad van avontuur draaien. • De morgen staat vooral in het teken van onze senioren, ongeveer tot 12.00 uur. • Vanaf 14.00 uur gaan wij van start met het familiematinee. Er is dan weer genoeg te winnen bij het rad van avontuur. • Verder is er een spelletjesparcours uitgezet, kan er geschminkt worden en is de schiettent geopend. • Rond de klok van 20.00 uur begint het rad van avontuur opnieuw te draaien en gaan wij de dag afsluiten met een spetterende finale. • Rond 23.30 uur zal op deze laatste P*Slag het rad van avontuur zijn laatste rondje draaien. P*Slag 2016 - Voor elk wat wils! Rad van Avontuur, Spelletjesparcours, Grabbelton, Eendjes vissen, Schminken, Gelukstand, Raadstand, Schiettent, Boeken, platen, cd’s en dvd’s, Bar en Warme snacks.

Met dank aan onze sponsors: De Zaak Fortuin Karwei Kapsalon Pons Progam Invest De Liefde & Van Gemeren Fihuma Palmhoeve Drukkerij van Beuzekom


Uw boxspring en matrassen specialist in ZWIJNDRECHT GOLDLINE

KAPOK KUSSEN • Vulling serang kapok uit Indonesië • Natuurlijke grondstof met goede ventilerende eigenschap • Tijk 100% katoen

Nederlands beste pocketveermatras! • • • • •

VAN e

49,-

NU TIJDELIJK:

GESTOFFEERDE OMBOUW MET LUXE ANTRACIETE MEUBELSTOF

Unieke dubbele Swiss Pockets Elektrothermisch gehard Door speciale ventilatieband de beste vochtregulatie Tencel tijk voor temperatuur regulatie Keuze uit 3 toplagen: latex, koudschuim of traagschuim normaal e

1099,-

Ter Steeghe Ring 3 te

ACTIE v.a.

e 24,50 • • • •

van e 1099,- voor e 799,-

e 599,-

NU COMPLETE ACTIE PRIJS

e 399,-

ZWIJNDRECHT (bij Roobol) Tel. 088 - 900 51 26 Actie geldig t/m 1 oktober of zolang de voorraad strekt.

DIRECT AAN DE A16 AFSLAG ZWIJNDRECHT.

OPENINGSTIJDEN: DI T/M VR 9.30 - 17.30 UUR ZATERDAG 9.30 - 17.00 UUR DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21:00 UUR

NEDERLANDSE PRODUCTIE

-

SNELLE LEVERING

-

GRATIS PARKEREN.

DESKUNDIGE VOORLICHTING

Voet-,

G VOETADVIESDA VRIJDAG 4 NOVEMBER R 09.00-20.00 UU U VOOR EXTRA PEND OND GEO V A G A D IJ VR

KNIE-, RUG- OF NEKKLACHTEN?

Knieklachten? Rugklachten? Kuitkramp?

Zwikken?

Pijn op de wreef?

Achillispees pijnen?

Hamertenen? Nagel ingroei

Likdoorns?

Bedmaat 160 x 200 Gecapitonneerd hoofdbord Inclusief bedbodems 2 Comfortschuim matrassen

Branderig gevoel?

Vermoeidheid?

Hielpijnen?

OF DEZE VOORKOMEN?

U bent van harte welkom op onze voetadviesdag. Tijdens deze dag staan onze ervaren voetspecialisten — Register Podoloog, Schoenconsulent, Medisch Pedicure en Fysiotherapeut — voor u klaar om u, onder het genot van een hapje en een drankje, vrijblijvend van een deskundig en passend advies te voorzien.

Overmatig eelt?

SPECIALIST IN STEUN-/ CORRECTIEZOLEN

Plantageweg 45

2951 GN Alblasserdam

Maandag t/m vrijdag 9.00 − 17.00 uur

078 – 69 30 331

Zaterdag 10.00 − 16.00 uur

WWW.VREEKEN-VOETVERZORGING.NL REGISTER PODOLOGIE

SCHOENEN

MEDISCH PEDICURE

FYSIOTHERAPIE

OSTEOPATHIE

ORTHOPEDIE

ARTS


Kunst en Cultuur

Woensdag 2 november 2016

November in Cascade

Berget Lewis FOTO: (c. Maurice Giltjes / Lost Visuals)

DO 3 NOV – 9.00 uur – Open Coffee Drechtsteden www.opencoffeedrechtsteden.nl DO 3 NOV – 20.15 uur – Freek de Jonge ‘De Peiling’ (try-out) – cabaret In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen peilt Freek de Jonge alvast even de stemming van het land. UITVERKOCHT VR 4 NOV – 20.15 uur – Berget Lewis – ‘Discover Berget Lewis’ (try-out) – theaterconcert Berget is één van de leading ladies van de Nederlandse soul, die met haar krachtige stemgeluid van de bühne knalt. Een feest voor elke muziekliefhebber. Prijs € 22,00. ZA 5 NOV – 16.00 uur – Kunstcafé Drechtsteden www.kunstcafedrechtsteden.nl. Toegang is gratis. ZA 5 NOV – 20.15 uur – Jochen Otten ‘Overwegend droog’ - cabaret Jochen werd bekend door zijn finale plek op het Leids Cabaretfestival en zie je tegenwoordig voorbij komen op tv in het programma ‘Sluipschutters’. In zijn nieuwste cabaretvoorstelling brengt hij een spannend en persoonlijk verhaal vol heerlijke droge humor. Prijs € 17,00. ZA 5 NOV – 22.30 uur – BOVEN.Dansen Na afloop van de voorstelling van Jochen Otten kan er gedanst worden tijdens BOVEN.Live. Ook wanneer je de voorstelling niet bezoekt ben je van harte welkom in onze foyer. ZO 6 NOV – 14.30 uur – BOVEN.Live met Urban Heat Na het succes van vorig jaar komt de soul/popformatie Urban Heat terug naar Cascade om de foyer weer op zijn kop te zetten. Urban Heat swingt deze middag de pan uit. Prijs € 6,00. DO 10 NOV – 20.15 uur – Martijn Koning ‘Koning van de lach’ (try-out) - cabaret Martijn Koning is hilarisch en absurd. Rauw en brutaal. Hij zit bovenop de actualiteit en is politiek volkomen incorrect. Nadat hij vorig jaar de tournee van dit programma moest stopzetten, omdat hij als teamcaptain bij ‘Dit Was Het Nieuws’ werd gevraagd, is hij nu terug! Prijs € 16,00.

Sociaal culturele hotspot in Hendrik-Ido-Ambacht H.I.Ambacht – Op 25 oktober vond het debat ‘KunsThuis Hendrik-Ido-Ambacht’ plaats in Duurzaamheidscentrum Weizigt te Dordrecht. Na een rondleiding voor genodigden door tuin en kas van het Duurzaamheidscentrum Weizigt, door interim directeur Frank Sieuwerts, gaf spreekstalmeester Ronald Roël toelichting over het te houden debat.

De vraag waar het debat over ging: ‘Hoe kan een Kunsthuis in het centrum van HendrikIdo-Ambacht een centrale rol spelen voor een gevarieerd cultureel netwerk in Ambacht? Het dorp HIA wordt gekenmerkt door een grote sociale samenhang, met vele verenigingen en honderden vrijwilligers. Hoe kan het initiatief van Mariëtte Bloem om een Kunsthuis in te richten, een rol spelen in de bundeling van krachten op het vlak van muziek, toneel, dans, beeldende kunst en literatuur? En dan hebben we het nog niet gehad over nieuwe trends op het gebied van voedsel, energie, hergebruik van goederen en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen’. Floor van de Velde, locoburgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht, legde uit waarom dit initiatief belangrijk is. “Ik ben blij dat we een debat kunnen voeren over het culturele leven in H.I.Ambacht en met name als het gaat om het initiatief van Mariëtte, of dat daar in zou passen. Iets wat het niveau zou hebben dat we kunnen gebruiken in Ambacht.” Hierbij haalde hij het niveau aan van Cultureel Centrum Cascade, Zomerparkdag en Koningsdag en de vele verenigingen in de gemeente. Initiatiefneemster Mariëtte Bloem

Mariëtte Bloem vertelt over haar plan

ook workshops en cursussen. Tijdens mijn werkzaamheden kom ik regelmatig in contact met mensen die door financiële problemen, ziekte, een scheiding of verlies van een dierbare, in een isolement zijn geraakt en daardoor niet in staat zijn een cursus of een workshop te volgen. Dat raakte mij als mens enorm en ik wilde daar wat mee gaan doen. Ik heb wel eens een workshop cadeau gegeven, maar ik vond dat niet voldoende, ik wilde graag iets structureels doen. Ik ben daardoor gaan praten met een aantal andere ondernemers en we hebben een projectgroep opgericht, om iets aan te bieden aan mensen die in een isolement zitten. We zijn gaan praten met allerlei organisaties en instanties in de regio en zo zijn we in contact Mariëtte begon met vertellen hoe het plan gekomen met stichting Present. Zij hebben ons van het KunsThuis ontstond, “Zoals u weet geholpen om samen met twee organisaties, ben ik beeldend kunstenaar, maar geef ik Vivenz en Opstapje, iets te kunnen organiseren

VR 11 NOV – 20.15 uur – Hans Liberg – ‘Tralalala voor iedereen!!’ (try-out) - cabaret Volledig nieuwe show van grootkunstenaar Liberg. UITVERKOCHT

Holland Zingt weer van start

ZO 13 NOV – 11.00 uur – Karel de Kok en de gouden staf van Sinterklaas | 3+ - familie/jeugd Sinterklaas komt ook dit jaar met zijn vrienden Karel de Kok, Hoofdlakei Fransiscus en Hofdame Frandolien met een hilarische kinderklucht naar Cascade. Prijs € 15,00 | Bestel 4 kaarten of meer en profiteer van de familiekorting.

Regio – Het regio reiskoor Holland Zingt is onlangs weer gestart met een nieuw koorproject. Volgend jaar hoopt dit koor weer op reis te gaan. De bestemming is deze keer Noord Nederland en er staan mooie concerten gepland in Groningen, Hardenberg en Kampen.

VR 18 NOV – 16.00 uur – BOVEN.Borrel Ontmoet nieuwe mensen voor uw netwerk in een ontspannen en ongedwongen setting. VR 18 EN ZA 19 NOV – 20.00 uur – Toneelvereniging Atos – ‘Door de bank genomen’ - amateur Spannende toneelvoorstelling van de spelers van de Ambachtse toneelvereniging Atos. Prijs € 10,00. ZO 20 NOV – 14.00 uur – Dordrechts Orkest & Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes Laat u verrassen door deze heerlijke middag vol muziek op uitzonderlijk hoog niveau. ZA 26 NOV – 20.15 uur – Vrouw Holland – ’20 jaar mannenhumor in een vrouwenlichaam’ – cabaret Grof verpakt in gevoelige liedjes en pijnlijke sketches. UITVERKOCHT WO 30 NOV – 20.00 uur – Cascade filmavond ‘De Helleveeg’ – film De verfilming van het gelijknamige boek van A.F.Th. van der Heijden met Gouden Kalf-winnares Hannah Hoekstra in de hoofdrol. Prijs € 6,00.

Voor meer informatie en kaarten WWW.STICHTING-CASCADE.NL | 078 - 6819230

19

Medewerking wordt verleend door diverse solisten, zoals onder andere sopraan Mirjam Feijer, trompettisten Arjan en Edith Post, organist André van Vliet en pianist Jan Lenselink. Ook zal er bij ieder concert een mannenkoor medewerking verlenen. Er wordt gelogeerd in het luxe Van der Valk hotel te Zwolle en naast de concerten staan er ook diverse leuke excursies op het programma. De reis vindt plaats van woensdag 7 t/m zaterdag 10 juni 2017. Tevens wordt er ook nog een aantal keren medewerking verleend aan zangdiensten en inloopconcerten in eigen regio. En het hele koorproject wordt september 2017 afgesloten met een groots slotconcert in de Bethelkerk van Zwijndrecht, met medewerking van onder meer sopraan Mirjam Feijer, trompettisten Arjan en Edith Post,

organist André van Vliet en pianist Jan Lenselink. De repetities vinden eenmaal per twee weken plaats op vrijdagavond in de Gereformeerde Kerk van Puttershoek o.l.v. dirigent Adri Poortvliet. Op dit moment zijn nieuwe leden nog van harte welkom. Dus wilt u ook eens aan een project van

voor deze groep mensen.” Deze organisaties hebben zestien mensen uit hun cliëntenkring gevonden, die als groep mochten ervaren wat de doelstelling van het plan is. De groep is een dag bezig geweest met workshops, ze konden met een paardencoach aan de slag, er werd gewandeld, er was een kookworkshop en men kon er schilderen. “Aan het einde van de dag was er heel veel enthousiasme. Zo vertelde een deelnemer ‘Ik had vandaag niet het idee dat ik nog patiënt was’. Met die positieve resultaten is Mariëtte intensief gaan lobbyen, wat resulteert in het tot stand komen van Stichting het KunsThuis. Op 2 november aanstaande zal bij de notaris de stichting een feit zijn, door het tekenen van de stukken. Naar een locatie wordt nog gezocht. Tekst en foto: Wim Uithol

Holland Zingt meedoen, dan bent u van harte welkom op de eerstvolgende repetitie vrijdag 4 november a.s. Meer informatie kunt u verkrijgen bij Leen Koster, telefoon 06-28571581 of via de email info@hollandzingt.nl.


De zonne-energiemarkt in Nederland is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Oranjedak creëert meerwaarde voor haar klanten door een totaaloplossing op het dak te bieden. De installatie van PV-systemen speelt hierbij een belangrijke rol. Om de kansen in de markt verder te benutten en onze positie verder te versterken zijn wij per direct op zoek naar een:

PV Engineer/werkvoorbereider (36-40 uur) Oranjedak is een van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche. Oranjedak is onderscheidend in kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, partnership en professionele advisering. Meer dan 150 professionals staan samen garant voor een totaalconcept in duurzame dakoplossingen, zowel op het gebied van aanleg als beheer en onderhoud. Vestigingen in Amsterdam, Best, Heteren, Wateringen en Zwijndrecht.

De functie Je bent verantwoordelijk voor de vertaalslag van verkoop naar uitvoering. Je bent in staat toe te zien op de technische haalbaarheid en uitvoering van grote PV projecten en weet risico’s op tijd in kaart te brengen. Jouw profiel • Je hebt een relevante technische HBO of WO opleiding afgerond of hebt jezelf bewezen in vergelijkbare functies. • Je hebt al een aantal jaren ervaring met het engineeren en voorbereiden van PV projecten. • Je bent bekend met de elektrotechnische aspecten van zonnepanelen, maar ook de (werktuig) bouwkundige aspecten van de onderconstructie en dak-belastingen. • Je bent iemand die graag aan de meest uitdagende PV projecten werkt. • Je wilt een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de wereld en daar een persoonlijk stempel op drukken.

Enkele PV projecten waar wij trots op zijn.

• Je bent een teamplayer. • Je komt uit omgeving Drechtsteden (standplaats Zwijndrecht) of Eindhoven (standplaats Best). Arbeidsvoorwaarden: We bieden je een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden bij een solide en gezonde organisatie. Voor meer informatie kun je bellen met G. den Otter, directeur Oranjedak Solar, +31 6 54 31 45 85 Heb jij interesse in deze uitdagende functie? Stuur dan je motivatie en CV naar: Oranjedak B.V. t.a.v. de afdeling P&O, Postbus 380, 3330 AJ Zwijndrecht. Of per e-mail naar: vacature@oranjedak.nl. Sluitingsdatum: 11 november 2016 Kijk ook op www.oranjedak.nl

werkt aan innovatie, duurzaamheid en veiligheid

1. The Edge in Amsterdam, het meest duurzame kantoorgebouw ter wereld. De zonnepanelen staan op grote hoogte in een eigen ontworpen onderconstructie. 2. Een dakgebonden installatie van 1,5 MWp (classified), inclusief 25 jaar prestatiegarantie. 3. Een renovatieproject met op hoogte (60m) een installatie van 180 kWp. Eigen ontwikkelde mechanische bevestiging en onderconstructie volgens een onder architectuur ontworpen opstelling. 4. Complex van 200 nieuwbouwwoningen voorzien van in-dak PV systemen. Hierbij is een bevestiging ontworpen met dakhaken die waterdicht gemonteerd worden op een schuin dak met bitumen ondergrond.

S G N I F F E H ! ! P O P O O K R E V T I U

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

SLA JE SLAG !! AMBACHT BREDERODEHOF 64

op = op!

op =! op

o=p ! p o t/

m

31

-1

2

0 -2

16


Floris van Bommel

Van Lier

Mc Gregor

Floris van Bommel

Timberland

PME

Ecco

HERENSCHOENEN EN -BOOTIES FESTIVAL 2016 DEZE ACTIE IS GELDIG VAN WOENSDAG 2 NOVEMBER T/M ZATERDAG 12 NOVEMBER

Cruyff

Tijdens deze herenmode aktie krijgt u ongekende kortingen van ons. Deze aktie geldt op onze gehele herencollectie. Kom snel en doe nu uw voordeel.

Bij besteding van e 75,tot e 149,95 per paar

Uw korting e 10,00 of een Walter Wallet t.w.v. e14,95 Bij besteding van e 150,tot e 199,95 per paar Ecco

GRATIS

Uw korting e 15,00 of een opvouwbare stormparaplu (zwart) t.w.v. e34.95

Ecco

GRATIS

Bij besteding vanaf e 200,- p.p.

Uw korting e 20,00 of een Luxe laptoptas (zwart of cognac) t.w.v. e69,95

Greve

Greve

Van Lier

GRATIS De aktie in deze advertentie niet in combinatie met andere akties! Betaling alleen met Pin of Contant. Indien u anders betaalt (b.v. met creditcard, VVV-bon of Van Mourik cadeaubon) contante korting in de vorm van cadeaubon. De korting wordt bij (Floris) Van Bommel altijd uitgekeerd in de vorm van een cadeaubon.

Floris van Bommel

Rehab

Giorgio

Rehab

Giorgio

Onze herenschoenen topmerken zijn: • Greve • Floris van Bommel • PME • Giorgio • Rehab • Panama Jack • Sioux • Van Bommel • Timberland • Rohde • Ecco • Van Lier • Converse ‘All Star’ • Cruyff • McGregor • Romika

Zie voor de gehele collectie en overige aanbiedingen onze website: Van Lier

www.twitter.com/jvanmourik

Greve

www.vanmourikalblasserdam.nl Voor meer informatie zie: www.vanmourikalblasserdam.nl

www.facebook.com/vanmourikschoenen


BANKEN.-

5 0 % KORTING

van €1599.-

VANAF €100

NU

€799.50

GROTE RIBBANK

FAUTEUIL.-S VANAF €100

Wij moeten zo spoedig mogelijk leeg!

TOTALE

van €549.-

NU

€274.

50

LEEGVERKOOP OP ALLES WAT U IN ONZE WINKEL ZIET

TOELEN

EETKAMERS

50% KORTING BOXSPRINGS

NAF COMPLEET VA

€149.-

van €1599.-

NU

€799.50

VANAF €35.-

van €199.-

NU

€99.

50

ZONDAG 6 NOVEMBER

DEZE WEEK

NOG HOGERE KORTINGEN

IN ONZE OUTLET

KOOPZONDAG VAN 12:00 - 17:00 UUR

Leeghwaterstraat 239-241 3364 AE Sliedrecht Tel. 0184-444121


Kunst en Cultuur

Woensdag 2 november 2016

23

Boekenmarkt bij de Lunenhof

Gort droge humor van Jochen Otten

Heerjansdam - Zaterdag a.s. ( 05 november) wordt er weer de maandelijkse boekenmarkt in de Lunenhof aan de Moermond 57 te Zwijndrecht , in de wijk Nederhoven gehouden.

H.I.Ambacht - Ooit begon de carrière van Jochen met het winnen van de persoonlijkheidsprijs op Cameretten, de publieksprijs van de Holland Casino Podium Prijs en met een finaleplek op het Leids cabaretfestival. Inmiddels is hij bekend van het succesvolle sketchprogramma ‘Sluipschutters’. De afgelopen jaren schreef Jochen ook voor ‘Dit was het nieuws’ en ‘Spijkers met koppen’. Maar zijn liefde voor theater is groot. Zaterdag 5 november treedt hij met zijn nieuwste cabaretprogramma ‘Overwegend droog’ op in Cultureel Centrum Cascade.

en koffie staan van 10.00 uur tot 13.00 uur voor u klaar. Zoals bekend is de opbrengst van de verkoop bestemd voor onze activiteiten voor mensen met een beperking. LET OP: De volgende boekenmarkt wordt gehouden op 03 december a.s. Wij zoeken nog helpende handen om de boeken klaar te zetten en na de boekenmarkt weer op te ruimen. Kunt u ons helpen, vertel het ons zaterdag a.s. of bel 078-6773780.

Ook deze maand hebben wij weer een ruime keuze boeken in allerlei genres voor u klaarstaan. Voor de prijs hoeft u het niet te laten . Deze is zoals gewoonlijk € 1 per roman en € 0.50 voor een pocketboek. Met de feestdagen in het vooruitzicht misschien een goede gelegenheid om alvast een presentje te kopen? De boeken Wij zullen u graag zaterdag begroeten.

Praise Him brengt oratorium “schepping” met zang en beeld Zwijndrecht - INDRUKWEKKEND: woest en leeg, licht en uitspansel, zon en maan, leven en als kroon op de schepping “De mens”. Op grote schermen begeleiden beelden het door “Praise Him” gezongen oratorium “Schepping” van Johan Bredewout. Zo wordt het machtige scheppingswerk van God heel dicht bij de bezoekers gebracht. De stijlvolle muziektekst is geschreven door Hans de Ruiter. De muziek is oorspronkelijk maar er zijn ook bekende melodieën in verwerkt. Het Chr. Gem. Drechtstedenkoor “Praise Him” uit Dordrecht staat onder leiding van Jan Quintus Zwart. Verder werken mee: André van Vliet-vleugel, Kees

Ze nemen u mee naar de oorsprong van haar muziek. De voorbereidingen, de repetities, de creatie, het gehele proces om uiteindelijk tot een voorstelling te komen. Berget maakt je deelgenoot van de bijzondere momenten aan de keukentafel waar haar eigen liedjes geboren worden en vertelt hoe de iconische songs, waar we haar van kennen, haar geïnspireerd en gevormd hebben. ‘Discover Berget Lewis’ opent de ogen en geeft een kijkje in het leven op en naast het podium. Nieuwsgierig naar Berget Lewis? Ontdek haar en haar fantastische stemgeluid op vrijdag 4 november in Cultureel Centrum Cascade. Aanvang 20.15 uur. Deze voorstelling wordt

Jochen Otten is met ‘Overwegend droog’ op zaterdag 5 november om 20.15 uur te zien in Cultureel Centrum Cascade. Aanvang 20.15 uur. Kaarten voor deze avond kosten € 17,00 en zijn te reserveren via www.stichting-cascade.nl of telefonisch via 078-6819230.

In ‘Overwegend droog’ stelt Jochen dat liefde een keuze is. Hij kiest er voor om bij zijn vrouw te blijven: koste wat het kost. Die keuze levert

Foto: Jostijn Ligtvoet

de Bruin-synthesizer, Martin Zonnenbergorgel, Heleen van Dijk vertelster. Heleen presenteerde voorheen de muzikale fruitmand. Het koor wordt versterkt door een 20-tal projectleden. Op zaterdag 12 november staat u een bijzonder concert te wachten in de Bethelkerk te Zwijndrecht. Aanvang, 20.00 uur, de deur is open vanaf 19.30 uur. Toegangsprijs € 7,50. Uw kinderen, t/m 14 jaar, zijn gratis. Kaarten via 06-5134 2620 of via info@praisehim.nl. www.praisehim.nl. In de Andreaskerk te Dordrecht wordt iedere donderdagavond van 20.00 – 22.00 uur gerepeteerd om voor u een onvergetelijke avond te verzorgen.

Discover Berget Lewis in Cascade H.I.Ambacht - Berget Lewis geldt als één van de leading ladies van de Nederlandse Soul. Met haar krachtige stemgeluid knalt ze van de bühne tijdens haar liveshows. Ze werd uitgeroepen tot ‘beste zangeres van Nederland’, was één van de Ladies of Soul en wordt alom geroemd als een vocaal fenomeen. Vrijdag 4 november krijgt u de meest persoonlijke kennismaking met Berget Lewis tot dusver. In Cultureel Centrum Cascade geeft ze deze avond een verhalend theaterconcert waarin ze, met haar band, een kijkje achter de schermen van het artiestenbestaan geeft.

lachwekkende frustraties op. Schaamte, zinloze verhuizingen, vluchtgedrag, diepe beledigingen en het gevoel van gevangenschap. Jochen bewijst dat ondanks alles, de keuze voor elkaar de enige juiste is. Een voorstelling over de schoonheid van samen oud worden. Een nieuw spannend en persoonlijk verhaal vol heerlijke droge humor.

mede mogelijk gemaakt door NiSteMeCo. Kaarten voor deze avond kosten € 22,00 en zijn te reserveren via www.stichting-cascade.nl of telefonisch via 078-6819230. Foto: Maurice Giltjes / Lost Visuals

Landelijke natuurwerkdag Regio - Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL de Natuurwerkdag voor de 16e keer op bijna 500 locaties door heel Nederland. Het is gezond, leuk en gezellig om buiten aan het werk te gaan tijdens de grootste vrijwilligersdag in het groen; zagen, snoeien en meer. Op veel locaties worden speciale kinderactiviteiten georganiseerd, zodat het

hele gezin kan meedoen. Ook op het eiland IJsselmonde kunt u meedoen. Natuurvereniging Eiland IJsselmonde organiseert in het Waalbos bij Rijsoord verschillende activiteiten. Er wordt gemaaid en gesnoeid en ook een wilgenhut gebouwd. Wie helpt mee? De werkzaamheden zijn van 9 tot 13.00 uur. We verzamelen aan de parkeerplaats naast Waalweg 3 te Rijsoord. Aanmelden bij Christa 0180-428262 of excursies@natuurverenigingijsselmonde.nl;

Cursus Enneagram bij volksuniversiteit Regio - Mensen kunnen hetzelfde gedrag vertonen, maar de drijfveer onder dat gedrag kan verschillen. Het Enneagram gaat over die drijfveren.

manieren waarop mensen naar de wereld en relaties om hen heen kijken. Theorie wordt afgewisseld door praktische oefeningen en onderlinge uitwisseling. De cursus kenmerkt zich door een prettige sfeer waarin ruimte is In deze cursus leert men waarom men steeds voor ieders eigen-wijsheid.. De cursus start op in dezelfde situaties belandt, zowel thuis als donderdagavond 3 november en kost € 80,-. Kijk op het werk. Gedurende 4 bijeenkomsten voor meer informatie op www.vupapendrecht.nl. wordt kennis gemaakt met de 9 verschillende


Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl MEGA OVERDEKTE OPENLUCHT VLOOIENMARKT ROTTERDAM-ZUID IN FEIJENOORDSTADION ZAT 12 + ZON 13 NOV 300 TAFELS/KRAMEN P/D OPEN BEIDE D/G 10-16 U 4000-5000 BEZOEKERS INFO: 06-53.777.967 Muzikanten 40+ gezocht Voor op te richten pop pop coverband, mail: lfpub15@outlook.com Kondig de geboorte van je kindje aan met een mooi GEBOORTEKAARTJE! Kom eens langs en bekijk onze collectie! Xebius Digital Printing Nijverheidsweg 32 HIA Tel.: 078-6812733 www.xebius.nl Wintertijd, extra licht nodig? Nu alle verlichting 50% korting bij KRINGWINKEL HEBBES Brederodehof 66 en kom ook eens kijken op de Veersedijk 267 Zaterdag van 10-14 uur. Heeft u spullen uit de 2de Wereldoorlog met een verhaal? Ik neem ze graag van u over en kom verder met u in contact Met vr. gr. Willem Tel. num: 0646884499

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordelig en makkelijk! KLOK DEFECT? Gedipl.uurwerkmaker repareert met garantie prijsopgave aan huis. 078-6848791/06-21844010 Jan Doet Schoonmaak Bedrijf en particulier 06 525 40 431 info@jandoet.nl www.jandoet.nl Garage opruiming verkoop op 5-11-2016 Warmoeziershof H.I.Ambacht - Van 9.00 tot 15.00 uur GARAGEBOX Gevraagd oud ijzer We halen het gratis op. Ook witgoed. Geen koel/ diepvriezers. Bel voor uw vergoeding Telf. 06 16 10 95 82 LOODGIETERSBEDRIJF AWZ gas-water-cv-sanitair lood-zink-dakbedekking TEL: 06-29887690 Arie van Wijngaarden awzl@live.nl www.awz-loodgieter.nl Boeken, platen, CD’s en DVD’s over? Wij halen ze graag bij u op. Deze worden verkocht tijdens de jaarlijkse P-Slag op 5 november in het Hervormd Jeugdcentrum aan de Vijverrhof 10 in Hendrik Ido Ambacht. Bedankt 078-6820097

Taxi de Heer B.V. sinds 1963 24/7 AIRPORT SERVICE rolstoelvervoer 078 - 6813016 www.taxideheer.nl HORENZON Zonweringen,rolluiken & horren en/of reparaties TEL. 0644850653 zonwering@horenzon.nl Blessure of pijn? Maak een afspraak bij Fysiotherapie Sportplaza, 06-22358159 Dakpannen, nieuw dak Vrijblijvende offerte A. Hessler 0620587950 STUCADOORSBEDRIJF RI-JO Voor al uw voorkomende stucwerkzaamheden vrijblijvende offerte. Tel: 06-54387674 / 078-6129801 Kringloop Snuffelpand De Dijk Veersedijk 213, H.I. Ambacht Tel: 06-50221460 Open. tijden: dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 tot 16.30 uur. Tevens de 1e, 3e en 5e zaterdag van de maand van 10.30 tot 16.00 uur. Ook inleveradres van uw overtollige spullen t.b.o. Roemenlie. Wij halen ook de spullen bij U op.

Mijn Mijn

rtae aa kak spseplretnl.enln.nl

HET NATUURLIJKE ALTERNATIEF VOOR ALLE SYNTHETISCHE DEKBEDDEN

n. t... ’s voorzie jij het wil eigen foto s l w a u . o jo g z n in a n k ak je v l same e p zame verp arten kan s d a n k t a 2 e h 5 h e in l W ll BT . •A t en Ste le gedruk lusief 21%

ONTVANG EEN

TIXSX GOROA LMA

ione 5 inc . • Profess oor e 9,9 3 thema’s v it l e u , p e e s z ti u n p e e •K waar o hebt al e online be ertijd. pen • Je p to s • Handige t n dagen lev u 5 k . x d ij a lt M a • je waardoor aan. rder kan g e v r en late

n.nl e l e p s t r a nka www.mij

W

HOOFDKUSSEN

KBED EEN N 1-PERSOONS DE EE N VA P OO NK BIJ AA T.W.V. € 69,DKUSSEN CADEAU WOOLMAXX HOOF NS DEKBED N EEN 2-PERSOO VA P OO NK AA J BI . € 138,NS CADEAU T.W.V SE US DK OF HO X 2 WOOLMAX

Sophiapromenade 16 3344 PM Hendrik-Ido-Ambacht Mobiel 06 - 87 87 90 74 elisakledingreparatie@hotmail.com

Ter inlevering van deze advertentie Jassen zoals leer en suède kunnen gestoomd worden.

€ 5,- korting op een nieuwe rits voor winterjassen!

Sinds kort stomen wij ook tapijten. Wij repareren alle kledingstukken. Ook maken wij uw kostuum op maat.

> Anti allergisch en anti-huisstofmijt > Wasbaar op 40 graden > Ook voor kinderen > Vulling 100% Texelse wasbare wol, tijk 100% Perkal katoen > Vocht en warmte regulerend > 4 jaargetijden (dun deel voor zomer, dik deel voor herfst, samen voor winter

GRATIS HOOFDKUSSEN

140 x 200 nu 139,140 x 220 nu 155,200 x 200 nu 198,240 x 200 nu 239,240 x 220 nu 259,-

Sinds 1968

De Jager Wonen & Slapen T 078-6912170

• •

Dam 32 - 36, Alblasserdam www.dejagerwonenenslapen.nl


Kunst en Cultuur

Woensdag 2 november 2016

Jurjen Biesbroek exposeert in Fotogalerie Zwijndrecht Zwijndrecht – Jurjen Biesbroek, woonachtig in Zwijndrecht en lid van Fotoclub Zwijndrecht, toont in de maand november zijn werk in Fotogalerie Zwijndrecht aan de Rotterdamseweg 126 te Zwijndrecht. Een expositie met de titel: illusions of reality.

illusie of verbeelding van wat had kunnen zijn. Zelf doet hij de poëtische uitspraak: “De werkelijkheid nu, hoe het was of misschien wel nooit echt is geweest.” Kenmerkend voor het werk van begin tot eind zijn de zachtheid en schimmigheid, waardoor een mysterieuze en raadselachtige expositie “Eigenlijk is er niks echts aan fotografie.” dat zei is ontstaan, misschien wel ontwijkend van de de beroemde Amerikaanse fotograaf Arnold dagelijkse harde werkelijkheid. Newman al. “Zoals we allemaal weten is het maar een illusie waarmee we onze privé wereld Jurjen heeft zich pas drie jaar geleden aangesloten bij de fotoclub. Feit dat er nu al een creëren.” En zo is het ook. Bovendien, zodra we een prachtige expositie van zijn werk samengesteld moment hebben vastgelegd, dan is die kan worden is te danken aan de zijn talent en seconde al vervlogen en maakt geen deel meer passie voor de fotografie. U kunt persoonlijk kennismaken met de fotograaf en zijn werk uit van onze werkelijkheid. Zo ziet Jurjen het ook. Hij begon met op zaterdag 5 en 12 november. In het kader macrofotografie. Een kleine wereld die met van Open Atelierroute is hij ook op zondag 6 het blote oog nauwelijks waar te nemen is en november aanwezig. waarbij grote delen van de beelden bewust onscherp zijn. Dat onscherpe en vage intrigeert Fotogalerie Zwijndrecht hem en zo ontstaan er abstracte beelden die Rotterdamseweg 126 Zwijndrecht volledig steunen op compositie, lijnenspel en (hoek Koninginneweg). esthetiek. Soms geholpen door beweging aan Open: elke zaterdag in november (5, 12, 19 en 26) van 11.00 uur tot 16.00 uur. de beelden toe te voegen. Na een mentoraat in 2015 komen er stedelijke In het kader van Open Atelierroute 2016 is de landschapjes tot stand, samengesteld galerie ook op zondag 6 november geopend uit meerdere foto’s. Alles daarbij is echt van 11 tot 16 uur. gefotografeerd, maar niemand heeft het De toegang is gratis. werkelijk in die situatie zo kunnen zien. Een

BOVEN.Live met Urban Heat H.I.Ambacht - Zondagmiddag 6 november is het weer tijd voor BOVEN.Live. Een heerlijke muziek middag in Boven, de foyer van Cascade. U bent van harte welkom om deze zondagmiddag een hapje, drankje en een dansje te komen doen in Boven. Na het grote succes van de vorige keer hebben wij deze band gevraagd terug te keren. Urban Heat swingt deze middag de pan uit.

menu. Van Donna Summer tot Beyoncé, van Aretha tot Pink, overgoten met een stevige rocksaus en dat alles dan weer aangevuld met een onwaarschijnlijk spetterende blazerssectie. Een waarschuwing is op zijn plaats. In 3 sets kun je gemakkelijk besmet raken met de Urban Heat koorts, waardoor je nog dagen lang last kunt hebben van een brede grijns op het gezicht en lichte zenuwtrekken. Als je bereid bent dit alles te doorstaan, dan ben je van harte uitgenodigd Urban Heat is een soulformatie uit de voor het optreden bij BOVEN.Live. Drechtsteden met een opmerkelijk en heerlijk dansbaar repertoire. Het hart van de band Deze editie van Boven.Live met Urban Heat wordt gevormd door twee zangeressen met begint zondag 6 november om 14.30 en is elk hun eigen stemgeluid die elkaar prachtig rond 18.00 uur afgelopen. Kaarten voor deze aanvullen. Daar achter negen muzikanten swingende middag kosten € 6,00 en zijn te die in de afgelopen jaren hun sporen hebben reserveren via www.stichting-cascade.nl of verdiend in talloze bands. Een gevarieerd en telefonisch via 078-6819230. opmerkelijk aanbod aan covers staat op het

Mindfulness bij VU Papendrecht Regio - Tijdens 4 lessen op zaterdagochtend staat het ontwikkelen van opmerkzaamheid of aandacht centraal. Je krijgt een aantal praktische en effectieve oefeningen aangereikt waarmee je stap voor stap leert, met mildheid en vriendelijkheid, te observeren wat zich aan je voordoet. Zonder daarover te oordelen, zonder het te willen veranderen, zonder ervoor te vluchten of ertegen te vechten en zonder je erdoor te laten meeslepen. Hierdoor leer je met meer plezier en energie te genieten van de kleine dingen in het leven. De cursus start op zaterdag 5 november en kost € 80,-, Inschrijven kan via www.vupapendrecht.nl of door te bellen met 078-6154764.

Lezing over Cuba H.I.Ambacht - Op donderdag 10 november 2016 geeft schrijver-avonturier René Kerkhoven uit Zwijndrecht een lezing over Cuba. De afgelopen jaren was hij regelmatig op het surrealistische eiland, dat momenteel snel verandert. René Kerkhoven reisde op 20-jarige leeftijd door Mexico, werkte kort na de Sandinistische revolutie van 1979 vijf maanden in Nicaragua en bezocht het hedendaagse Cuba verschillende keren. Zijn belevenissen legde hij vast in een boek met alledaagse indrukken, korte verhalen en interviews met bijzondere mensen: De Hanenfluisteraar. Cuba staat daarbij centraal: een inspirerend land, worstelend met de ogenschijnlijk eindeloze gevolgen van achterhaalde internationale tegenstellingen. Een land ook dat het avontuur

in de mens losmaakt. Als een vrolijke vrijbuiter beweegt de schrijver zich door Havana en over het Cubaanse platteland. Vol overgave stort hij zich in het slecht onderhouden filmdecor uit de jaren 50. Laat u meevoeren door een land dat in zijn huidige vorm nog maar beperkt houdbaar is. Een van zijn kinderboeken, Deining in Dordrecht, werd afgelopen voorjaar in een oplage van 3.000 stuks op het eiland uitgebracht in het Spaans onder de titel Clamor en Dordrecht. Zie ook www. deiningindordrecht.nl Donderdag 10 november 2016 van 20.00 tot 21.30 uur (incl. pauze). Locatie: Bibliotheek AanZet, Hoge Kade 52 (naast Cascade), 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht Toegang € 2,50 (koffie of thee inbegrepen). Tickets te koop via www.debibliotheekaanzet. nl of in de bibliotheek zelf.

25

Het Oude Postkantoor is Open Heerjansdam - Aanstaande zaterdag 5 november is het clubgebouw van het Historisch Genootschap weer open. De Vrienden kunnen het nieuwe Jaarboek 2016 afhalen en andere belangstellenden zijn welkom. Medewerkers en bestuursleden zijn aanwezig om u graag te helpen met uw interesse voor de geschiedenis als ook foto’s van oud en nieuw Heerjansdam en mogelijk ontbrekende takken te vinden in uw familiestamboom. De koffie staat klaar met wat lekkers erbij vanaf 10.00 uur aan de Vlasakkers achter de historische Dorpskerk.

Joke van der Ark www.jokevanderark.nl

November Geheel omsloten door een grauwe sluier zijn we blij met iedere frisse wind, elke poging van het licht om door te breken, wee de storm die gaten slaat ons overspoelt met golven weemoed meevoert en naar gelang de buien striemt of balanceren laat.

November, elfde maand. Lat. Mensis November, van novem (negen). Het Romeinse jaar begon aanvankelijk met maart. Neem een kijkje op de vernieuwde website: www.jokevanderark.nl


Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordelig en makkelijk!

Wat u ook zoekt of nodig heeft, kom eerst kijken bij KRINGWINKEL HEBBES, Brederodehof 66-67, 3341 VC H-I-Ambacht, 078-8795965. Wo-do van 10-17, vrij 12-17 en za 10-14 uur. Inname alle herbruikbare artikelen tijdens openingsuren of op afspraak.

TRAPAANBIEDING Laat nu voordelig uw trap stofferen v.a. €175,- incl. tapijt! Ook woon- en slaapkamer met tapijt en vinyl. Bel 06-53741167 voor een afspraak. Sjaak Spruytenburg www.trapaanbieding.nl

De goedkoopste persoonlijke wijndoos van Nederland! Per stuk verkijgbaar! Bezoek ons assortiment wijndozen of maak zelf een ontwerp met de online wijndoos ontwerper! www. MijnWijndoos.nl

GEZOCHT: 1ste jaars leerling (BBL) EQUIPE HAIRSTYLING Winkelcentrum de Schoof 47 H.I.Ambacht - Tel. 68 252 11 Winkelcentrum Walburg Dollard 44 - Tel. 61 277 85 info@equipe-hairstyling.nl

1 MEI 2004

12.5 JAAR

DRÉSIGN

DE ENIGE ECHTE! Loodgietersbedrijf van Wijngaarden van De Bruïnelaan Al meer dan dan 43 jaar! Voor al uw werkzaamheden: gas - water - sanitair - cv lood- en zinkwerken Geen voorrijkosten Bereikbaar van 8.00 - 20.00 uur Tel 078-6129246 Lid van UNETO-VNI De dakkapel specialist voor al uw dakkapellen in hout en kunststof info@bertvankootenbouw.nl 078 - 681 73 10

VOOR JE DAGELIJKSE PORTIE VITAMINE C3 CITROËN C3 PT 82 SELECTION

U RIJDT AL EEN CITROËN C3 MET PRIVATE LEASE VANAF

VANAF

€ 275

INCLUSIEF

U HOEFT ALLEEN NOG MAAR TE TANKEN

€ 14.999 RIJKLAAR € 2.050 VOORDEEL

P.M.

+ ZUINIGE PURETECH BENZINEMOTOR + AIRCONDITIONING + 7’’ TOUCHSCREEN NAVIGATIE + METAALLAK

BEDANKT! citroen.nl Uitstoot- en brandstofgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens EU-richtlijn 715/2007/CE. Verbruikscijfers kunnen onder normale omstandigheden afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, bandenspanning, rijstijl en -omstandigheden en kwaliteit van het wegdek. De vanafprijs van de Citroën C3 € 14.999 is gebaseerd op de Citroën C3 PT82 Selection en is incl. BTW en BPM, recyclingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden.

GEM. BRANDSTOFVERBRUIK: 3,0-4,5 L/100 KM; 22,2-33,3 KM/L; CO2: 79-104 G/KM.

www.dresign.nl

1 NOVEMBER 2016

TE HUUR

Kantoorruimte/Showroom

Omschrijving

Representatieve kantoorruimte alleen de begane grond die deel uitmaakt van een bedrijfsverzamelgebouw op het nieuwe bedrijventerrein aan de Noordoevers. Het kantoor beschikt over een compleet en net opleverniveau met o.a. systeemplafonds, verwarming, airco, ruime daglichttoetreding, alsmede een toiletgroep en douche. Het kantoor biedt fraai zicht op rivier de Noord 15 meter vanaf de waterkant.

WWW.MULDERCITROEN.NL

.. NIE . BOUUW P Bed ROJEW r C N ijven T

oor terr d . . o.eversein

Locatie

Bedrijventerrein Noordoevers is een modern bedrijventerrein met nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen. Het bedrijventerrein biedt een vrijwel directe aansluiting op rijksweg A15 & A16 (Rotterdam-Gorinchem & Dordrecht-Breda).

Parkeren

Biedt plaats voor ca. 2 auto’s aan de voorzijde, alsmede openbare parkeergelegenheid aan de achterzijde.

Huurperiode

3 jaar vast, verder in overleg

ALBLASSERDAM - KELVINRING 84A - 078-6913488 DORDRECHT - LAAN DER VERENIGDE NATIES 111 - 078-6141399 SLIEDRECHT- PARABOOL 1 - 078-6151428

Specificaties Huurprijs

€ 2250,- per maand (ex. BTW)

Beschikbaarheid

per 1 april - 2017

Soort bouw

Kantoorruimte (nieuwbouw)

Oppervlakte

168 m2 (begane grond)

Bouwjaar

2016/2017

Contact

06 - 51451965 philip@ystlogistics.nl


Sport

Woensdag 2 november 2016

27

Souplesse is nog altijd op zoek naar een voorzitter ‘Als vereniging kunnen we nu onvoldoende ons gezicht laten zien’ H.I.Ambacht – Souplesse maakt nu ruim een jaar gebruik van een semipermanente toestelopstelling in zaal E van de Ridderhal. De gymvereniging is uitermate content met deze mogelijkheid. Het lijkt Souplesse zelfs meer turnleden te hebben opgeleverd. De meeste uren zitten dan ook behoorlijk vol. Prestatief gezien doen de selectiegroepen het goed. Nu nog een voorzitter.

tjes steps en Pilates. Souplesse is er dan ook veel aan gelegen om meer trainers uit de eigen gelederen te rekruteren. “We zetten hierop in, maar helaas met een beperkt succes,” legt de penningmeester uit. “Jongeren volgen een reeks cursussen, maar mogen pas bij niveau 3 zelfstandig voor een groep staan. Maar dan moet je ook het geluk hebben dat niveau 3 in de regio wordt aangeboden, want anders is het geen haalbare kaart. Een bijkomend probleem is dat ze ook nog op school zitten in een leeftijdsfase Voorzitter De Ambachtse gymvereniging zit na het vertrek met het nodige huiswerk. School krijgt dan, heel van Marieke Zijderveld al weer voor het derde begrijpelijk, voorrang.” jaar zonder voorzitter. Meerdere mensen werden gepolst, maar tot op heden zonder succes. Ridderhal “En dat is een enorm gemis,” stelt penningmees- Los van de roep om een voorzitter en de wens ter Annemiek van Golen (58), bekend van het van meer trainers gaat het goed met Souplesse. gelijknamige administratiekantoor. “Het voorzit- De club heeft het rijk gevarieerde lesaanbod bijterschap hoeft niet de rol te zijn waar perse de na geheel in de Ridderhal (vooral Zaal E, maar meeste uren in gaan zitten. Een voorzitter leidt ook D en C) geconcentreerd. Ritmische gymde vergaderingen, bewaakt grote lijnen, stuurt nastiek wordt onder leiding van Lynn Stok aan hier en daar bij én moet in staat zijn om te net- de Admiraal de Ruyterlaan gegeven. Souplesse werken. Momenteel kunnen we als vereniging hoopt ooit zaal E nog uit te kunnen breiden met helaas onvoldoende ons gezicht laten zien bij tal een valkuil, maar dat is zonder een substantiële van plaatselijke en regionale bijeenkomsten. En subsidie vooralsnog onhaalbaar. dat is niet goed. Als bestuur nemen we stukjes “Voor een aantal evenementen moeten we de van die rol over, maar dat lukt niet helemaal. De E-zaal nog vrijmaken, maar al met al scheelt het rest van de bestuursleden kent al een behoorlij- enorm veel gesjouw. Het levert per saldo meer ke werk- of taakdruk. Drie bestuursleden funge- effectieve gymtijd op en minder rugklachten,” ren ook nog eens acht uur per week als trainer. concludeert Van Golen. “En iedereen kan nu beter zien wat er allemaal niet mogelijk is bij een Dat is eigenlijk geen wenselijke situatie.” gymvereniging. Iedereen ziet de toestellen en oefeningen. Dat werkt aanstekelijk en daardoor Trainers Annemiek van Golen verzorgt zelf ook nog uur- is er groei bij de turnafdeling. Het ledenaantal

Annemiek van Golen in zaal E met de ‘vaste opstelling’. schommelt overigens tussen de 350 en 400. En om die leden met elkaar in verbinding te brengen organiseren we ook verschillenden nevenactiviteiten, zoals clubkampioenschappen en een jokertoernooi met mixteams. En, niet te vergeten, volgend jaar gaan we ook weer op kamp.”

Lessenaanbod Illustratief voor het brede aanbod bij Souplesse is het uurtje opa/oma/peutergym op vrijdagJongens/meisjes Vervolgt: “Ook freerunning heeft heel wat nieu- morgen. Dan kunnen jong en oud samen aan we leden opgeleverd. Het is een eigentijdse, de slag. Zie www.souplesse.nl voor het volledige uitdagende manier van bewegen. Het is ook de lessenaanbod. categorie waar we veel jongens tegenkomen. Tekst en foto: Michel van Straten Die zie je trouwens ook bij breakdance. Voor de

Acht teams van IFC Girls Academy in actie H.I.Ambacht - Dit weekend kwamen acht van de tien meiden- en vrouwenteams van de IFC Girls Academy in actie. Er werd zowel voor de competitie als de beker gespeeld.

der OMC te sterk voor ze. De primeur van de dag was er voor de meiden van IFC MO13-1. Net een week in training spelden zij hun eerste competitiewedstrijd. En gelijk moest dat tegen koploper Heukelum dat toch nog toe veel teams met De twee vrouwenteams wisten de volle buit dubbele cijfers huiswaarts had gestuurd. Met binnen te slepen. Om nou te zeggen dat dat ge- Bo van Keulen in het doel beten de meiden van makkelijk ging, gaat iets te ver. Het eerste team moest aantreden bij hekkensluiter De Alblas. Bij rust stond IFC tegen een 2-0 achterstand aan te kijken. De Alblas vergrootte de voorsprong zelfs nog. In blessuretijd wist aanvoerder Jessica Idzenga toch nog de winnende treffer binnen te schieten. Het tweede vrouwenteam stond met rust achter, maar wist dit naar een ruime overwinning om te buigen. Het hoogste juniorenteam, MO19-1, moest thuis aantreden tegen DVV’09 MO19-1 uit Dirksland. De spannende, pittige wedstrijd, eindigde in een 2-2 gelijkspel. Een leeftijdsklasse lager kwam alleen IFC MO17-1 in actie. De speelsters van de trainers Matze en Lodder moesten afreizen naar Zierikzee voor een bekerwedstrijd. En net als vele voorgaande wedstrijden werd ditmaal ook de nul achterin gehouden. De 0-1 overwinning betekende voortzetting in het bekertoernooi. De meiden van MO15-1 hadden een flinke donderspeech van trainer Wil nodig om bij de les te komen. Een 1-2 achterstand werd omgebogen naar een prima 8-3 overwinning. De leeftijdsgenootjes van IFC MO15-2 moesten voor de beker naar Dordrecht afreizen. Daar bleek tegenstan-

jongens is er nog één turngroep, maar voor de rest zijn het bijna allemaal meiden. Ook de A- en B-selectie bestaat uit meisjes. En het mag gezegd: die doen het heel goed.”

dit nieuw gevormde team flink van zich af. Tegenstander ging wel met de volle buit naar huis, maar de dubbele cijfers werden iet behaald. De meiden van IFC MO11-1 moesten afreizen nar Sliedrecht. Voor de beker werd nipt met 3-2 verloren.

Rondje Zevenhuizerplas Regio - Liefhebbers van Nordic Walking en wandelaars kunnen op zaterdag ochtend 5 november meelopen met een wandeling in Zevenhuizen. De maandelijkse wandeling georganiseerd door Nordic Walking Barendrecht wordt deze keer gelopen rondje Zevenhuizerplas over verharde paden. Deze wandeling is onder leiding van gediplomeerd instructeur Bob Sjouwerman. Verzamelen om 9.00 uur Strandweg 5 2761 DM Zevenhuizen. Deze tocht is inclusief pauzepunt en duurt tot 12.00 uur. Deze wandeling is geschikt voor zowel de beginner als gevorderde wandelaar. Ook mensen zonder stokken zijn welkom. Zij kunnen kennismaken met Nordic Walking. Aandacht is er ook voor de techniek van Nordic Walking. Mee rijden is mogelijk. Meelopen kost €5 p.p. Als je mee wilt lopen dien je je vooraf aan te melden. Dit kan via e-mail bob@nordicwalkingbarendrecht.nl of op telefoon nummer 0622404552. Zie ook voor overige informatie over Nordic Walking; www.nordicwalkingbarendrecht.nl


AMOTEX TAXI RIDDERKERK - Speciaal tarief naar ziekenhuizen - Vervoer naar en van luchthavens - 24 uur per dag, 7 dagen per week - Ook pin- en creditcardbetalingen

WWW.AMOTEX.NL TEL.: 06-80184597 / 06-80137599

TE HUUR: 310 m2 KANTOOR/BEDRIJFSRUIMTE A. v Leeuwenhoekstr 12. Zwijndrecht Ind. terr. Develpoort vlakbij A16 af/oprit

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S

€ 60,- p/m2 = € 18.500,- p/jr Na 1 jan: 18.000. Na 1 apr: 17.500 Voor uitgebreide foto's en informatie, kijk op:

www.sportingfoto.nl/tehuur Tel: 06 - 22 138 566

Medewerker/-sters produktie en scholieren/studenten voor inpakwerkzaamheden (oproepkrachten o.b.v. 0-uren contract)

Wij vragen: Wij bieden: • Enthousiaste werkhouding • Passend salaris • Woonachtig in Zwijndrecht • Een prettige werksfeer of buurtgemeente • Parttime beschikbaar van 8.00 tot 16.30 uur

WEMMERS INSTALLATIEBEDRIJF

- (aankomend) projectleider Installatietechniek (W) - (aankomend) projectleider Elektrotechniek (E) - Allround Servicemonteur (W) - Allround Installatiemonteurs (W) - Allround Elektromonteur (E)

INSTALLATIEBEDRIJF ALBLASSERWAARD - Badkamermonteur

SANIDRÕME BOUTER - Badkameradviseur

SOLLICITEER VIA: WEMMERSGROEP.NL/VACATURES

Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar: Hageman Groep t.a.v. Afd. Personeelszaken Postbus 1110, 3330 CC Zwijndrecht. www.hageman.nl / Info@hageman.nl

Oranjedak groeit in de disciplines Daktechniek, Valbeveiliging en PV-panelen en wil haar dienstverlening ook verder optimaliseren en uitbreiden. Daarom zijn wij voor de Service- & Onderhoudsorganisatie in ons hoofdkantoor te Zwijndrecht op zoek naar een:

Coördinator Onderhoud / Keuringen (fulltime) Oranjedak is een van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche. Oranjedak is onderscheidend in kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, partnership en professionele advisering. Meer dan 150 professionals staan samen garant voor een totaalconcept in duurzame dakoplossingen, zowel op het gebied van aanleg als beheer en onderhoud. Vestigingen in Amsterdam, Best, Heteren, Wateringen en Zwijndrecht.

De functie Je stuurt een team van monteurs en keurmeesters aan en bent verantwoordelijk voor coördinatie en efficiënte inplanning van onderhoudswerkzaamheden en periodieke keuringen. Je bent dus ook verantwoordelijk voor: • Sturing op maximale beschikbaarheid en productiviteit van je team • Registratie van alle activiteiten van de servicemonteurs/keurmeesters • De noodzakelijke werkvoorbereiding (informatieverstrekking, bestellingen van materiaal en/of diensten ter ondersteuning van de monteur/ keurmeester)

Jouw profiel •

HBO werk- en denkniveau en ca. 5 jaar ervaring als Service-coördinator

Je woont in Zwijndrecht of omgeving

Flexibel wat werktijden betreft

Commerciële- en klantgerichte instelling

Je hebt oog voor detail, neemt initiatief en kunt zelfstandig signaleren en sturen op kwaliteitsverbetering in onze processen

Je bent administratief onderlegd en secuur

Je bent stressbestendig en gewend in een soms hectische omgeving te werken, communicatief vaardig, betrouwbaar, enthousiast, inlevend, sociaal en proactief. Daarnaast ben je een echte teamplayer maar ook in staat zelfstandig te werken.

Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk

Je hebt uitstekende kennis van Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

• Beantwoording van vragen met betrekking tot alle operationele zaken en het proactief informeren van klanten en interne afdelingen hierover. • Up-to-date houden van ons CRM-systeem • Afhandeling van klachten Je belangrijkste doelstellingen • Onze monteurs/keurmeesters veilig (laten) werken zonder incidenten • Een efficiënte- en correcte uitvoering en maximale productiviteit van het operationele team • Maximale werknemerstevredenheid • Maximale klanttevredenheid en minimaal aantal klachten

Belangstelling? Heb jij interesse in deze uitdagende functie? Stuur dan je motivatie en CV naar: Oranjedak B.V. t.a.v. de afdeling P&O, Postbus 380, 3330 AJ Zwijndrecht of per mail naar vacature@oranjedak.nl Sluitingsdatum: 11 november 2016

Kijk ook op www.oranjedak.nl

werkt aan innovatie, duurzaamheid en veiligheid

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld


Sport

Woensdag 2 november 2016

29

ASWH neemt het na unieke prestatie in KNVB Beker op tegen AZ H.I.Ambacht - Vorige week heeft ASWH een unieke prestatie geleverd in het toernooi om de KNVB Beker. De Ambachtse voetbalvereniging plaatste zich dankzij een overwinning op Spakenburg voor de achtste finales. Nog nooit bereikte een amateurclub uit deze regio een plek bij de laatste zestien. Sterker nog, ASWH presteert dit seizoen in de KNVB Beker beter dan landskampioen PSV!

alles of niets speelde. Diep in blessuretijd, met nog slechts dertig seconden te gaan, kreeg Spakenburg nog een vrije trap. Iedereen ging mee naar voren, inclusief de keeper. Uiteindelijk kopte Danny van den Meiracker de 2-2 binnen. Een mokerslag voor ASWH, dat zich echter oprichtte en in de verlenging alsnog de winst greep. Na een vrije trap van Mels van Driel kopte Peter Verhoeve binnen. Die 2-3 gaf ASWH niet meer weg. De sensationele overwinning werd uiteraard goed gevierd met de Thriller De ploeg van trainer Jack van den Berg won meegereisde aanhang. vorige week dinsdag na een ware thriller van tweededivisionist Spakenburg, dat één niveau Nu naar AZ hoger speelt. In het vissersdorp kende ASWH Op donderdagavond werd in een bomvolle kaneen goede start. Na een Hakim Ziyech-achtige tine vol spanning naar de loting gekeken. Zou pass met buitenkant voet stuurde aanvoerder ASWH opnieuw een mooie profclub treffen? Er Jesper van den Bosch de snelle aanvaller Rob- werd al hardop gedroomd over een gang naar bert Olijfveld richting het vijandelijke doel. de Kuip. Het duurde echter lang voor het balOlijfveld schoot de 0-1 binnen. Na rust ver- letje van ASWH uit de koker kwam. Het werd dubbelde Peter de Lange, ook al op aangeven geen Feyenoord, geen Ajax, maar wel AZ. Ook van Van den Bosch, de marge. Hij prikte tegen een mooie loting natuurlijk, uit tegen een ploeg zijn oude club de 0-2 in de hoek. Spakenburg die altijd hoog eindigt in de eredivisie en zelfs had vervolgens de hulp van ASWH-keeper Europa League speelt! Op 13, 14 of 15 december Marvin Nootenboom nodig om terug te keren reist ASWH af naar Alkmaar. Ongetwijfeld zullen in de wedstrijd. Een kwartier voor tijd pro- heel veel supporters de ploeg volgen, dus het fiteerde Kees ‘Pier’ Tol van een foutje van de belooft nu al een geweldige avond te worden. Ambachtse doelman, waarna de thuisploeg U komt toch ook?

Foto: Dik Schumacher Vermoeidheid Afgelopen zaterdag bleken de 120 inspannende minuten nog effect te hebben op de Ambachtse benen. In competitieverband werd op eigen veld namelijk enigszins geflatteerd verloren van VVOG (2-5). De bezoekers uit Harderwijk begonnen goed en zetten ASWH op achterstand.

Telkens als de Ambachters in de buurt leken te komen, scoorde VVOG weer en dus moest ASWH de tweede nederlaag slikken. Wel staat het nog altijd derde in de derde divisie, een prima klassering. Zaterdag wacht de uitwedstrijd bij hekkensluiter Huizen.

IFC Girls Academy, meer dan voetbal alleen

Wak zwemmen bij de Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht

H.I.Ambacht - In de wijde omgeving is het alom bekend: IFC heeft een waar bolwerk van voetballende meisjes, meiden en vrouwen. Op dit moment doen er maar liefst tien teams mee in de competitie. Dat betekent dus ruim 160 “girls” bij IFC. Maar het is niet alleen voetbal dat bij de Ambachtse voetbalclub centraal staat.

H.I.Ambacht - Op 12 november gaat de Red- en zoopie voor alle deelnemers klaar. dingsbrigade wak zwemmen in zwembad Alle leden hebben de mogelijkheid om deel te nemen, maar ook niet leden kunnen mee doen. De Louwert. Lijkt jou het leuk en spannend om te ervaren Nu is het buiten nog niet zo koud dat er ijs op hoe het onder het ijs eruit ziet? Wil jij ook de sloten ligt, maar dat kan zo veranderen. Wat leren hoe je een wak kan herkennen? als je aan het schaatsen bent en het ijs blijkt Je kunt je uiterlijk t/m 5 november aanmelniet dik genoeg te zijn? Wat doe je als je door den om mee te doen. Voor niet-leden (met een zwemdiploma) zijn de kosten € 4,50. Je kan je het ijs zakt? Hoe moet je jezelf redden? Dit kan je leren op 12 november bij de Red- opgeven via activiteitencommissie@rbhiamdingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht. Het bacht.nl . zwembad wordt omgetoverd tot een ijspaleis. Of heb je vragen? Mail ons. Tussen 13.30 uur en 16.20 uur zwemmen er We zien je graag op 12 november bij de Redverschillende groepen. Iedereen zwemt met dingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht in zwembegeleiding van wak naar wak. Er wordt samen bad De Louwert. gewerkt met duikvereniging Seahorse Diving Tekst: Marlies S. om onder het ijs de veiligheid te waarborgen. Foto: Sander de W. Om de ijspret compleet te maken staat de koek

Een belangrijk speerpunt is het sociale aspect: gewoon lekker gezellig met elkaar omgaan en lol maken. Bij veel voetbalmeiden van de IFC Girls Academy stond het kampweekend dan ook rood omcirkeld in de agenda. Veel meiden in de leeftijd van 9 t/m 17 jaar wilden namelijk het kampweek in Doornspijk niet missen. In totaal ging een groep van tachtig meiden en begeleiding richting Zwolle om overigens wel op tijd de juiste afslag te nemen. In de donkere bossen werd eerst een spookachtige wandeltocht gemaakt. En al snel bleek dat het toch moeilijk navigeren is in zo’n donker bos.

Vervolgens stonden twee dagen bol van allerlei spelactiviteiten. Zonder het te weten heeft de groep een enorme conditietraining achter de rug met het vele rennen, lopen en sprinten in het bos en het zand. Hilarisch was het Foot-golf op een 9 holes terrein midden op de zandverstuiving. Ook bij elk potje jeu-du-football, voetbalwedstrijd, behendigheidsrace etc. kon iedere groep zich uitleven. Het was geweldig om te zien hoe jong en oud elkaar bij ieder spelelement hielp. Moe van de buitenlucht werden in het kamphuis allerlei spelletjes gedaan, waarbij het ouderwetse kaarten populair was. Ongetwijfeld kan gezegd worden dat de onderlinge band binnen de IFC Girls Academy dankzij het kampweekend extra is verstevigd. Tijdens de competitiewedstrijden zijn het ook een aantal van de oudere meiden die met grote regelmaat een wedstrijdje fluiten bij de jongere meiden. Ook zin om eens vrijblijvend bij de IFC Girls mee te trainen? Dat kan. Even een mail sturen naar Ben Bakker: shandunc@caiway.nl


EEN MOOIE GEZONDE HUID?

Praktijk voor huidverzorging

Maak eens een afspraak voor een GRATIS huidadvies en kennismakingsbehandeling.

ELEKTRISCHE MOTORZAAG ELEKTRISCHE BENZINEELEKTRISCHE MOTORZAAG MSE 170 C-Q 30 cm ipv € 229 HEGGENSCHAAR HEGGENSCHAAR ipv België € 229 MSE 170 C-Q - 30 cmprijs inbegrepen. Voor is RECUPEL in de HSEVoor 42 -België 45inbegrepen. 45 cmis RECUPEL in HS - 45 cm de prijs

ELEKTRISCHE MOTORZAAG ipv € 229 MSE 170 C-Q - 30 cmprijs inbegrepen. Voor België is RECUPEL in de

BENZINEMOTORZAAG ELEKTRISCHE BENZINEBENZINEMOTORZAAG ipv € 229 HEGGENSCHAAR HEGGENSCHAAR MS - 30 cm ipv €170 229 MS 170 30 cm in HS België is-RECUPEL de prijs inbegrepen. HSEVoor 42 45inbegrepen. 45 cm - 45 cm Voor België is RECUPEL in de prijs

(+ GRATIS 1 L MOTOMIX)

€ 179 Kerst vier je bij De€ 199 Wevershoeve BENZINEMOTORZAAG MS ipv €170 229- 30 cm

Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

BENZINEMOTORZAAG ipv € 244 MS 170 - 30 cm

2 heerlijke Kerstarrangementen

€ 199

Deze acties zijn geldig tot 18/12/2015.

ipv € 244

Kerstdiner

5-gangen NAAM VAN DE WINKEL

1ᵉ en 2ᵉ Kerstdag

Deze acties zijn geldig tot 18/12/2015.

Restaurant Partycentrum

STRAAT PLAATS TELEFOON WEBSITE STRAAT PLAATS ERKEND p.p.VAKHANDELAAR TELEFOON 50 WEBSITE

aanvang 18.00 - 18.30u

NAAM VAN DE WINKEL p.p.

De Wevershoeve

Kerstbrunch lekker gevarieerd 1ᵉ en 2ᵉ Kerstdag van 12.00 - 14.00u

€ 179 € 179 * € €99199 € 249 * € €99199 € 249

ELEKTRISCHE MOTORZAAG MSE 170 C-Q - 30 cm

€ 179

Uw Schoonheidsspecialiste

www.wevershoeve.nl

GENIET VAN ELEKTRISCHE MOTORZAAG ONZE HERFSTACTIES ELEKTRISCHE MOTORZAAG MSE 30 cm MSE 170 170 C-Q C-Q -- 30 cm

www.flash-care.nl Tel. 0180 461193

Noldijk 41a, Rijsoord 0180 - 621 220 info@wevershoeve.nl

GENIET VAN ONZE HERFSTACTIES

50

KWALITEIT •***** ADVIES • SERVICE

(+ GRATIS 1 L MOTOMIX)

ipv €BENZINEMOTORZAAG 146 ipv € 349 BENZINEMOTORZAAG

ipv 244 MS cm ipv 244-- 30 MS€€170 170 30 cm

Deze geldig tot 18/12/2015. De acties zijnacties geldigzijn tot 16/12/2016. Deze acties zijn geldig tot 18/12/2015.

ipv € 146

ipv ipv €€ 244 244

ipv € 349

NIEUW ACCUHEGGENSCHAAR HSA 56 NIEUW ACCUHEGGENSCHAAR * HSA 56

€ 249 € 249*

PRIJS INCL. ACCU EN LADER

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

PRIJS INCL. ACCU EN LADER

Voor de professionele tuinier

Voor de professionele tuinier NAAM DE WINKEL NAAM VAN VANOnze DE WINKEL Onzetechniek techniek

Deze geldig tot 18/12/2015. De acties zijnacties geldigzijn tot 16/12/2016. Deze acties zijn geldig tot 18/12/2015.

NAAM VAN DE WINKEL wintterrein terrein wint STRAAT STRAAT

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

• ERKEND VAKHANDELAAR

Voor de professionele tuinier

Lagendijk 178 • KWALITEIT Lagendijk 178 STRAAT PLAATS PLAATS 2988 AD Ridderkerk Ridderkerk 2988 AD PLAATS Voor de professionele Telefoon 0180--42 4213139999 gavdwaal.nl Telefoon 0180 TELEFOON Onzegavdwaal.nl techniek • ADVIES TELEFOON Telefax 0180 Telefax 0180--42 4234 345353Onze techniek TELEFOON • WEBSITE • SERVICE

NAAM DE WINKEL WINKEL NAAM VAN VAN DE

NAAM VAN DE WINKEL WEBSITE info@gavdwaal.nl wintterrein terrein info@gavdwaal.nl WEBSITE wint STRAAT STRAAT Lagendijk 178 Lagendijk 178 STRAAT PLAATS PLAATS 2988 AD Ridderkerk Ridderkerk 2988 AD ERKEND VAKHANDELAAR PLAATS ERKEND VAKHANDELAAR Telefoon 0180--42 4213139999 Telefoon 0180 TELEFOON TELEFOON Telefax 0180 0180--42 4234 345353 TELEFOONTelefax • WEBSITE WEBSITE info@gavdwaal.nl info@gavdwaal.nl WEBSITE

tuinier

• ERKEND VAKHANDELAAR • KWALITEIT KWALITEIT • SERVICE •ADVIES ADVIES KWALITEIT •• SERVICE gavdwaal.nl • ADVIES gavdwaal.nl • SERVICE VCA* GECERTIFICEERD VCA* GECERTIFICEERD

VCA* GECERTIFICEERD VCA* GECERTIFICEERD

all-in

ERKEND VAKHANDELAAR

KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

ERKEND ERKEND VAKHANDELAAR VAKHANDELAAR

KWALITEIT •• ADVIES ADVIES •• SERVICE SERVICE KWALITEIT

PUT FASHIONSTORE Adres St. Jorisplein 32, 2981 GC Ridderkerk Telefoon 0180 - 42 55 77 E-mail info@putfashionstore.nl Website www.putfashionstore.nl

In verband met uitbreiding van onze Young Lady afdeling stoppen wij met de verkoop van Lingerie en Nachtkleding. Vanaf vandaag start de uitverkoop van de Lingerie afdeling met hoge kortingen!

LEEGVERKOOP

lingerie&nachtkleding 20 T/M 50% KORTING


Sport

Woensdag 2 november 2016

Vroege beslissingen bij dammers Zwijndrecht - Met de uitwedstrijd tegen koploper DEZ uit Hardinxveld / Giessendam in het vooruitzicht probeerden de spelers van damvereniging Denk en ZDV uit Barendrecht / Zwijndrecht hun vorm in de onderlinge wedstrijden aan te scherpen. Dat lukte lang niet iedereen en het was dan ook niet vreemd dat op vrijwel alle borden vroege beslissingen vielen: Henk v.d. Pols - Kamanda Mulaya 0-2 Dammis van Oorschot - Hemant Bhagwanie 2-0 Aart de Bruijn - Ruud Kloosterman 0-2 (vernietigende slagzet)

Wim IJsselstein - Jordy v.d. Lugt

0-2

In deze partij leek IJsselstein de beste kansen te hebben al zou het een kwestie van de lange adem worden door een lastig eindspel. Echter, toen hij besloot een schijf te offeren voor een doorbraak naar de damlijn, had v.d. Lugt een slim ingebouwde 2-om-2 in petto waarbij niet alleen de doorbraak ongedaan werd gemaakt, maar de overwegende stand van IJsselstein zelfs in verlies veranderde.

dat alle spelers recht deed:

Verder speelden Karel Gouman en gastspeler Gerrie Verhoeven enkele nuttige oefenpartijtjes. In “de onderlinge” leidt Kamanda Mulaya nog steeds met 9 uit 6 vóór Ruud Kloosterman (8 uit 4) en Nico Groenendijk (6 uit 4). Dammis van Oorschot (6 uit 5) en Leen Kramer (5 uit 4) volgen op de plaatsen 4 en 5.

Eenvoudige overwinning Rijsoord Volgende week treft Rijsoord in Dordrecht Oranje Wit. Met vier punten minder dan de koplopers staan de Dordtenaren in de middenmoot. Voor Rijsoord zal het een wedstrijd van ‘uitkijken’ worden, echter met een goede instelling moet ook een winst in Dordrecht tot de mogelijkheden behoren. Technische staf en spelers worden veel succes toegewenst.

Voorafgaand aan de wedstrijd bleek dat Leon van den Heerik voor langere tijd is uitgeschakeld. Nadat zijn blessure bijna weer genezen was, is hij tegen een spierscheuring aangelopen en die zal de verdediger voor enkele weken aan de kant houden. Voor wat betreft de andere ge-

Opstelling Rijsoord: Michael Bekkers – Darlison Gerardus – Stephan Ooms – Niels Groeneveldt - Desley Hoogendijk – Yuki Hosaka (75. Patrick Berends) –– Ibrahim el Koubai (78. Mathijn Valster) – Berry de Groot – Chris Promes – Khalid Rahli – Mike van Gool.

blesseerden geen nieuws en hopelijk sluiten zij snel weer aan.

Kinderopvang Ambacht sponsort nieuw teamtenue IFC JO9-2 H.I.Ambacht - Kinderopvang Ambacht, sinds jaren trouwe sponsor van IFC vond het een goed plan om een jeugdteam van IFC in het nieuw te steken. Sport en bewegen staat hoog in het vaandel van deze Kinderopvang en met een mooie outfit betekent dit een leuke stimulans. IFC JO9-2 kon een nieuw tenue goed gebruiken.

In alle vroegte gingen de pupillen afgelopen zaterdag samen met hun trainers op de foto. Het team staat bovenaan in hun competitie en hoopt dat het in deze professionele tenues het seizoen als kampioen gaat afsluiten. Namens bestuur IFC en spelers hartelijk bedankt!

COLUMN

Koos van der Zwet

Gerard Noordhoek - Antoine Oomen 1-1 Nico Groenendijk - Gert-Jan Abbing 1-1

Twee partijen eindigden in remise, een resultaat

Rijsoord – Tegen het in de eerste klasse C onderaan bengelende puntloze MZC’11 uit Zierikzee moest Rijsoord vandaag haar klasse bewijzen. ‘Adelheid verplicht’ en zeker als je in de top van die eerste klasse speelt en wilt blijven spelen. Dus werd verwacht van de Kraaien dat zij hun tegenstander onder druk zouden zetten en met ruime cijfers gingen winnen. Het eerste gebeurde alleen in de eerste helft, maar de 4-0 overwinning mag voldoende genoemd worden.

31

Sponsoractie Bushi Dojo goed voor 1500 euro H.I.Ambacht – Afgelopen zaterdag werkten de leden van aikidovereniging Bushi Dojo zich in het zweet voor het goede doel. In sportzaal Bekestein demonstreerden de aikidoka’s hun beheersing van de valtechniek (ukemi). De oudere leden tuimelden maar liefst 1516 over de matten. De jongeren konden met minder volstaan. De sponsoractie leverde uiteindelijk zo’n 1500 euro op voor hoogspringtalent Nicole Etman. Aikido-leraar Leo Keuvelaar was collega van haar vader, de inmiddels overleden Hans Etman. Topsport brengt echter enorm veel (reis) kosten met zich mee. De opbrengst van de actie moet Nicole (en haar moeder) helpen om door te gaan met het bedrijven van topsport. De opdracht die de oudere aikidoka’s zichzelf oplegden, was enorm zwaar. Alles ging zeer doen, het zweet gutste van de lijven, er werd naar adem gehapt, maar uiteindelijk was er de voldoening met de mooie opbrengst voor Nicole, die zelf ook een kijkje kwam nemen. Foto: Michel van Straten

Wil jij leren van andermans fouten? Of wil je dezelfde fouten maken? Deze uitspraak las ik in een artikelen over mogelijkheden om andere keuzes te maken. Ik realiseerde me dat het steeds moeilijker wordt om van andermans fouten te leren. In de laatste decennia ’s zijn we sterk op ikgericht. Het wij-gericht denken is moeilijk en vooral lastig. Advies vragen aan opa of oma is allang achterhaald. In het verleden gingen de kinderen iedere zondag naar de ouders of grootouders. Nu gebeurt dat niet meer en is het dus ook veel moeilijker om over van andermans fouten te horen. Waar hoor je die fouten EN de oplossing? Door volhardende wilskracht en het ik-gericht denken ligt een vechtscheiding binnen handbereik. Want we leren niet van andermans fouten. We gaan steeds weer zelf het wiel uitvinden en uiteindelijk blijkt het steeds weer een hoekig wiel te worden. Hortend en stotend moet je je weg vervolgen. Iedere hobbel doet zeer en vertraagt. De brug af is net zo moeizaam als de brug op. Een scheiding is zwaar en heeft emotionele, financiële en sociale gevolgen voor alle betrokkenen. Zit je in een scheiding of heb je nog steeds last van de gevolgen van je scheiding, dan kun je leren van andermans fouten. Het is juist fijn dat anderen die fouten hebben gemaakt, zodat jij de unieke mogelijkheid hebt om het anders te doen. Welke valkuilen kwamen zij tegen en welke oplossingen werkten wel en welke werkten niet. De training Succesvol Scheiden heeft deze ervaringen gebundeld tot een zeer praktische training, zodat je nieuwe tools leert en die tools ook direct kunt gebruiken. Jij leert wel van de fouten van anderen, zodat je nieuwe wegen bewandelt naar positief en gezamenlijk ouderschap. En dat is wat je als ouder wilt voor je kinderen. Wil jij weten hoe dat in praktijk voor jou werkt, bel of mail me. Jouw eerste stap: maak een afspraak voor een strategie gesprek. Ik help je graag verder. Geschreven door Koos van der Zwet Coach therapeut bij BCTT

Aikidoka’s in actie voor het goede doel.

Succesvol Scheiden Drechtsteden is een initiatief van Bureau voor Coaching Training en Therapie. Meer weten over scheidingen en hoe dat kan? Kijk op www.succesvolscheidendrechtsteden.nl


Makelaardij & Hypotheken

Kijk voor het volledige overzicht van alle panden op onze website www.wisse.nl

Download nu de Wisse app

ONTDEK HET OP

Breedeweer 37 Hendrik-Ido-Ambacht

Ringdijk 202 Zwijndrecht

binnen 1 wee

k

Verkocht! Adriaan Pieterslaan 52 H-I-Ambacht

Pieter Oudelandstraat 25 H-I-Ambacht

direct

Verkocht!

Eengezinswoningen in de prijscategorie € 175.000,- t/m € 275.000,- k.k.

Te koop gevraagd!!!

Van der Lekstraat 8 H-I-Ambacht

Makelaardij & Hypotheken

De Schoof 82 - 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht 078 - 684 02 92 info@wisse.nl www.wisse.nl

Verkocht!

direct

Verkocht! Achterambachtseweg 49 en 49a H-I-Ambacht

binnen 2 maa nden

Verkocht! De Heerlijkheid 11 H-I-Ambacht

binnen 2 wek en

Verkocht! Uilenvliet 1 P21 Zwijndrecht

binnen 2 maa nden

Verkocht! Boterbloem 31 H-I-Ambacht

Verkocht! Lorentzstraat 30 Ridderkerk

binnen 3 wek en

Verkocht! Koog 19 H-I-Ambacht

Verkocht! Van Eedenstraat 71 Zwijndrecht

binnen 1 wee

k

Verkocht!

binnen 1 maa nd

Verkocht!

Wisse Makelaardij b.v. @WisseMakelaar