Weekblad De Brug - week 41 2017 (editie Hendrik-Ido-Ambacht)

Page 1

www.weekbladdebrug.nl

Nieuws- en advertentieblad

48e jaargang no. 41

Woensdag 11 oktober 2017

editie Hendrik-Ido-Ambacht / Oostendam / Rijsoord

wekelijks, oplage 14.775

.nl NIEUWE GARAGE!

NIEUWE EIGENAAR!

GRATIS APK met grote beurt!

GROTE BEURT

KLEINE BEURT

99,-*

49,-

*MERKAFHANKELIJK

Onrust 26 - Zwijndrecht (achter Winkelcentrum Noord) - 078 647 14 58

Lokaal VP_BRUG_2017_HR-01.pdf 1 13-12-2016 14:24:04 VP_BRUG_2017_HR-01.pdf 1 13-12-2016 14:24:04

3

Kinderboekenweek: 'Gruwelijk Eng' of 'Bibbers in je buik'?

Mens en Maatschappij 19

Kunst en Cultuur

19

Jeugdspeelpark sluit zijn poorten

Meet and greet, Film en Video Club Cine'67

Sport

25

Albatros pakt de koppositie in de eerste klasse F

Nu ook het adres voor uw leaseauto met 25% korting op onderhoud van uw priveauto C C M M Y Y CM CM MY MY CY CY CMY CMY K K

Bekijk onze TARIEV EN op onz e websit e!

BEL ONS 078-7070975 TenR Autoservice | De Plaats 19 3342 GL Hendrik-Ido-Ambacht

Reserveren aanbevolen!

BRUNCH € ELKE ZONDAG 11.00 tot 13.30 uur

WINTER VOORDEEL

Wij zijn weer geopend Naast gewone patat hebben we elke dag verse patat

WINTERVOORDEEL WINTERV Van 1 oktober t/m 31 maartVan 1 oktober

15 BRUNCH 15

Volg ons op

WINTERVOORDEEL WINTERVOORDEEL BRUNCH € 11.00 tot 13.30

ELKE ZONDAG voor leuke acties 11.00 tot 13.30 uur Van 1Reserveren oktober t/m 31 maartVan 1 oktober t/m 31 maart aanbevolen!

15

ELKE ZONDAG ELKE ZONDAG 11.00 tot 13.30 uur 11.00 tot 13.30 uur WELKOM het hele jaar - 7 dagen in de week

Achterzeedijk 9 - Barendrecht - T 085 2353535 Reserveren aanbevolen! pannenkoekenhuisoudemaas.nl

€ BRUNCH BRUNCH € WONING (VER)KOPEN? Reserveren aanbevolen!

15

Reserveren aanbevolen!

H.I.Ambacht - Op 16, 17 en 18 oktober zal dit weer plaatsvinden in het Hervormd Jeugd Centrum aan de Vijverhof 10. De dag begint altijd om 10.00 uur, de inloop is vanaf 9.45 uur. Op maandag en dinsdag duurt het programma tot 12.00 uur en op woensdag tot 14.00 uur. We hopen weer van alles met elkaar te gaan beleven met als thema '(T)op survival'. Op woensdag is het een hele speciale dag, omdat we dan met elkaar gaan eten en na het eten komt Jan Marcel langs van Vrolijk Theater om de vakantie bijbel week af te sluiten met een leuke theater voorstelling. Iedereen van 4 tot en met 10 jaar is van harte welkom. Wat klanten over ons zeggen:

Discussieavond

H.I.Ambacht - Donderdag 26 oktober om 20 uur in cultureel centrum Cascade. Een maatschappelijk onderwerp waarmee iedere burger de komende jaren te maken krijgt. Han Weber, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, houdt een uitdagende inleiding over de energie transitie. Waarom energie transitie? Wat verandert er? Hoe snel gaat het? Wat zijn de (on)mogelijkheden? Wie gaan het allemaal merken? Veel vragen waarop Han zal ingaan. Na afloop wordt aan de hand van stellingen verder gediscussieerd met elkaar onder leiding van D66-voorzitter Hans Neijman. Iedereen is van harte welkom.

Wat klanten over ons zeggen:

APKAPK

‘Zeer tevreden over de service van

‘Zeer tevreden over de service van de garage, voor de APK kon ik even

‘Zeer goed en kundig advies.

blijven wachten en direct de auto weer garage, voor de APK kon ik even ‘Zeer goed en kundig advies.Netjesde meenemen.’ ‘De prijzen zijn scherp en en beleefd.’

Netjes en beleefd.’

blijven wachten en direct de auto weer vervangend vervoer is gratis.’ meenemen.’ ‘De prijzen zijn scherp en vervangend vervoer is gratis.’

vanaf

vanaf

€ 19,95

€ 19,95

inclusief afmeldkosten.

inclusief afmeldkosten.

AUTOBEDRIJF JAN DE KRIJGER Waar wij sterk in zijn...

Waar wij sterk in zijn...

ONDERHOUD/ REPARATIE

088-1231000 I www.123estate.nl

AUTOBEDRIJF JAN DE KRIJGER

AIRCO

Edwin Tijssen

> gratis taxatie > no cure no pay > scherpe courtage > regiomakelaar

TS

ELKE ZONDA 11.00 tot 13.30 uu

van 1 oktober t/m 31 maart WINTERVOORDEEL ELKE ZONDAG Van 1 oktober t/m 31 maart

Vakantiebijbelweek

NDERHOUD/ REPARATIE

Reserveren

15BRUNC

www.TenR-autoservice.nl

Dinsdag 17 oktober bestaat BISTRO MICHEL in winkelcentrum de Passage te Zwijndrecht 5 jaar en dat word gevierd met diverse acties. Passage 1, 3331 CM Zwijndrecht • Gratis parkeren bij het winkelcentrum • Tel. 078 - 612 28 48 • www.bistromichel.nl Lees meer op pagina 7


Service Nummers Hendrik-Ido-Ambacht ALARMNUMMERS Politie / Brandweer / Ambulance Alarmnummer 112 Politie zonder zwaailicht en sirene: 0900 - 8844

Stichting Hattrick 078 - 6450039

BELANGENBEHARTIGING CLIËNTEN IN DE ZORG Wmo Adviesraad Hendrik-Ido-Ambacht www.wmoadviesraad-h-i-a.nl info@wmoadviesraad-h-i-a.nl 078-6819031

Sporthal Sophia 078 - 6920810

Adviesraad Gehandicaptenbeleid 078 - 6452186 www.saghia.nl Cliëntenraad Regio Drechtsteden www.crdrechtsteden.nl

Sporthal De Ridderhallen 078 - 6815070

Zwembad De Louwert 078 - 6812260 www.optisport.nl STORINGSMELDINGEN Noodgevallen Meldpunt openbare ruimte van de gemeente 078 - 7708100 www.h-i-ambacht.nl

Cliëntenplatform Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid www.onsnzorg.nl

Waterleidingbedrijf Oasen Klantenservice: 0182 - 593530 Storingsnummer: 0182 - 593772 www.oasen.nl

Klachtenopvangbureau Gezondheidsregio (IKG) Dordrecht, 0900 - 2437070

HVC (afval) 0800 - 0700 www.hvcgroep.nl

Zorgbelang Zuid-Holland info@zorgbelang-zuidholand.nl 088 - 9294000 www.zorgbelang-zuidholland.nl

INFORMATIE, ADVIES, ONDERSTEUNING, WELZIJN EN ZORG ZORGVRAGEN VAN JONG EN OUD Jeugdteam Ambacht (incl. consultatiebureau) Sociaal Wijkteam Ambacht (incl. vm. Wmo-loket) Beide te vinden bij Inloop- en Informatiepunt SOPHIA, hét Sociaal Portaal Hendrik-Ido-Ambacht

Gezondheidszorg Dienstapotheek Drechtsteden Karel Lotsyweg 8, 3318 AL Dordrecht 078 - 6523476 Apotheek Crezée Louwersplein 3 078 - 6817584

SOPHIA in Cascade, Hoge Kade 50

Apotheek Nilling 078 - 6812738

SOPHIA in De Blije Borgh, G. Alewijnsstraat 18

Apotheek de Volgerlanden 078 - 6256630 www.gc-devolgerlanden.nl

SOPHIA in De Zeester, Tromplaan 49 078 – 682 24 16 info@sophia.nl Kijk voor openingstijden op www.jeugdteamambacht.nl en op www.sociaalwijkteamambacht.nl

Apotheek De Zeester Tromplaan 49d 078 - 6474130 Dienst Gezondheid & Jeugd Tel: 078 - 7708500 www.dienstgezondheidjeugd.nl JEUGD EN JONGERENACTIVITEITEN Kinderboerderij/ Jeugdspeelpark Van Kijfhoekstraat 302 Tel: 078 - 6814361 www.jeugdspeelpark.nl Vivenz Jongerenwerk Hoge Kade 58, H.I.Ambacht 088 - 1237060 laurens.wilhelm@vivenz.nl www.facebook.com/Dock03 SPORT HI5Ambacht 078 - 737 00 54 www.hi5ambacht.nl

Stichting Rechtswinkel Zwijndrecht Zwaluwstraat 1, 3334 XN Zwijndrecht

info@rechtswinkel-zwijndrecht.nl www.rechtswinkel-zwijndrecht.nl Thuiszorg De Blije Borgh Dagbesteding, verpleging, verzorging, welzijn voor ouderen, personenalarmering en maaltijdservice 078 - 6811010 clientenservice@deblijeborgh.nl www.deblijeborgh.nl MEE Drechtsteden Buurtbemiddeling, cliëntondersteuning, ouderenadvies, mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning 078 - 7508900 www.meedrechtsteden.nl

Vivenz 088 - 1237000 www.vivenz.nl Gemiva-SVG Groep Zorgbemiddeling 088 - 2052400 www.gemiva-svg.nl/zorgbemiddeling Bouman GGZ, Kuipershaven 40, Dordrecht 078 - 6492888 info@bouwmanggz.nl www.boumanggz.nl

Vrijwillige Terminale Thuiszorg 078 - 6820675 / 06 - 34907927 Thuiszorg De Blije Borgh 078 - 6811010 VRIJWILLIGERSWERK Unie van Vrijwilligers (UVV) 078-6820439 www.uvv-hia.nl Hulp in Praktijk van Ambacht tot Zwijndrecht HiPvanAtotZ.nl / 078 - 7802342

New Care 4 you, Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 078 - 6121414 / 06 - 19991813

Frelustal frelustal.ambacht.net 06 - 18220583 (na 17.00 uur)

Hospice De Cirkel Vrouwgelenweg 61, H-I-Ambacht 078 - 6124138 www.hospicedecirkel.nl

TELEFONISCHE HULPDIENSTEN SOS Telefonische Hulpdienst Tel. 0900 - 0767 24 uur per dag bereikbaar

Nederlandse Patiëntenvereniging Afdeling Hendrik-Ido-Ambacht 078 - 6819031 / 078 - 6812871 http://www.npvzorg.nl

Sensoor hulplijn dag en nacht: 078 - 6132322 Chat en mail: www.zhzm.sensoor.nl

Psychosociale Klankborden Vijverhof 10, H-I-Ambacht 0184 - 691296 www.stichtingklankborden.nl Straks aan Tafel 1 x per 14 dagen op donderdag vanaf 17.00 uur in Cascade Hoge Kade 50, 06 - 1548 4558 straksaantafel@gmail.com Samen aan Tafel 1 x per 14 dagen op vrijdag vanaf 17.00 in Sophiastaete Druivengaarde 19, 06 – 5287 5856. samenaantafelsophiastaete@ gmail.com Voedselbank H.I.Ambacht 078 - 6812871 / 078 - 6812652 jjmtimmerman@gmail.com www.idb-hiambacht.nl THUISZORG Aafje Klantenservice 088 - 8233233 www.aafje.nl Thuiszorg Curadomi Team Zw. 06 - 83676614 www.curadomi.nl Rivas zorggroep 0900 - 8440 (lokaal tarief) www.rivas.nl Actief Zorg, thuiszorg 088 - 7508200 www.actiefzorg.nl Riederborgh Thuiszorg 0180 - 452525 www.riederborgh.nl Internos Thuiszorg 078 - 6483838 www.internosthuiszorg.nl

Kerkdiensten ZONDAG 15 OKTOBER Gereformeerde Kerk Rijsoord (Opstandingskerk): 09.30 u ds. K.D. van der Hout (PKN) Herv. Gemeente Rijsoord: 10.00 en 17.00 u ds. A.H. Groen Oud Gereformeerde Gem.: 10.00 en 17.00 u ds. C. L. Onderdelinden Dorpskerk: 10.00 u ds. Robbertsen 17.00 u ds. J.E. de Groot, Ede Elim: 10.00 u ds. F. Maaien, Zwijndrecht 17.00 u ds. F. Wijnhorst, Katwijk aan Zee De Ark: 10.00 u ds. Piet van Veldhuizen, doopdienst Immanuëlkapel: 09.30 u ds. J.P. Kromhout van der Meer 16.00 u ds. J. Th. Pronk Gereformeerde Kerk “Open Hof”: 10.00 u mw. ds. M. Moerland Gereformeerde Gemeente Petrakerk: 10.00 en 16.30 u ds. M.H. Schot Vrije Evangelische Gem.: 09.45 u Br. Piet vd Lugt Bekestein Gem. (verg. van gelovigen): 09.45 u eredienst in Willem de Zwijger, dependance P.C. Hooftstraat

TAXI Taxi Zwijndrechtse Waard 078 - 6127268 www.taxizwijndrechtsewaard.nl

MAANDAG 16 OKTOBER Blije Borgh: 16.00 u mevr. A. Bruijkers

Taxi de Heer B.V. 078 - 6813016 www.taxideheer.nl

DINSDAG 17 OKTOBER RK-H.Nicolaaskerk: 09.30 u R. Winkelhuis, Eucharistieviering

Taxi medisch noodnummer na 22.00 uur is: 06 - 278 342 77 ZORG VOOR DIEREN Dierenkliniek Ridderkerk H.I.Ambacht: 085 - 2731919 24/7 bereikbaar, ook bij spoed Dierenbescherming 088 - 3437112 AmeVedi vermist/gevonden 06 - 23386713 Dierenkliniek Louwersplein Coba Ritsemastr. 39, H.I. Ambacht 078 - 6122186 Stichting Dierenhulp Zwijndrecht Alarmnr. dierenambulance: 0900 - 1120000 (€0,20 p.m.) ZWANGERSCHAP Moeders voor Moeders Daniëlle Zwitzer 078 - 6823880

Regionale Huisartsenpost Drechtsteden

Alleen op afspraak voor spoedeisende huisartsgeneeskundige klachten, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw eigen huisarts. Locatie: Karel Lotsyweg, 10, 3318 AL Dordrecht, tel: 078-6542600. Kijk voor meer informatie op www.huisartsenpostdrechtsteden.nl

COLOFON Advertentieverkoop Voor informatie over de advertentiemogelijkheden belt u met 078 - 681 27 33 of kan u mailen naar adverteren@weekbladdebrug.nl of kijk op onze website www.weekbladdebrug.nl Bruggetjes Bruggetjes kunt u opgeven via www.bruggetjes.nl Redactie Berichten kunt u mailen naar redactie@weekbladdebrug.nl

Verspreiding van ‘De Brug’ Axender Hellevoetsluis Klachten: bel 0181-318666 of stuur een bericht op www. weekbladdebrug.nl/bezorging/ ‘De Brug’ is een uitgave van: Xebius Digital Printing 078-681 27 33 www.xebius.nl


Lokaal

Woensdag 11 oktober 2017

3

Tijdens de Kinderboekenweek van 4 tot en met 15 oktober staan dit jaar kinderboeken met enge types centraal.

Kinderboekenweek: ‘Gruwelijk Eng’ of ‘Bibbers in je buik’? Tekst: Jan O’teur / Foto: Obs de Waterlelie

‘Gruwelijk eng’. “Wij koppelen zoals ieder jaar een projectweek aan het thema van de Kinderboekenweek. Op 2 oktober zijn we al begonnen met een grote opening op ons schoolplein. De school is deze week omgetoverd in ‘Leliestein’ en ziet er ‘Gruwelijk eng’ uit. De gehele week staat het vol met allerlei activiteiten en we sluiten af met kijkavonden”, aldus Ruben van der Steen, directeur obs De Waterlelie.

H.I.Ambacht - De algemene Kinderboekenweek is dit jaar een griezelige aangelegenheid. Het motto is namelijk ‘Gruwelijk Eng’. Veel christelijke basisscholen hebben daar grote moeite mee en zijn overgestapt naar de Christelijke Kinderboekenweek, die als als motto ‘Bibbers in je buik’ heeft. Wij vroegen de basisscholen in Hendrik-Ido-Ambacht aan “Ook onze school doet aan de Kinderboekenwelk evenement zij dit jaar meedoen. week met als thema Gruwelijk Eng mee!”, vertelt Wouter de Roon, directeur van Obs de Bron. “Wij ‘Gruwelijk Eng’ of ‘Bibbers in je buik’ “De grens tussen lekker griezelig en echt eng, ligt hebben dit jaar gedurende de Kinderboekenvoor iedereen anders”, aldus de organisatoren week een wedstrijd georganiseerd. De kinderen van de algemene Kinderboekenweek, die dit van de onderbouw mogen een griezelige tekejaar het thema ‘Gruwelijk Eng’ kent. “Kinderen ning inleveren. De kinderen van de bovenbouw kunnen door middel van kinderboeken op een mogen een verhaal schrijven met de titel ‘Gruveilige manier kennis maken met angst en enge welijk Eng’. De groepen 1-4 gaan de Kinderboesituaties”. Veel christelijke basisscholen vinden kenweek afsluiten door middel van een dansje evenwel, dat het thema ‘Gruwelijk Eng’ kinde- en een liedje en iedereen mag dan verkleed naar ren onnodig bang maakt en dat boeken over school komen. geesten en spoken niet bij het geloof passen. Zij kiezen daarom voor de Christelijke Kinder- “Omdat het nationale thema niet aansluit bij boekenweek met als thema ‘Bibbers in je buik’. onze christelijke visie, hebben we er voor geEen Kinderboekenweek is bedoeld om het lezen kozen om elementen van de christelijke kindoor kinderen te bevorderen, niet om de kinde- derboekenweek te gebruiken”, vertelt Mariska Barendregt, leerkracht bij Kindcentrum De Meren bang maken, is hun mening. ander. “Ons thema is daarom: ‘Als je durft!’. Wij hebben op onze beide locaties een gezellige Schoolboekenweek in Hendrik-Ido-Ambacht Obs de Waterlelie heeft geen enkele moeite met voorleeshoek ingericht en organiseren veel leu-

Werkbezoek gedeputeerde aan Ambacht en Bolidt H.I.Ambacht - Op vrijdag 6 oktober bracht de gedeputeerde mevrouw A. Bom-Lemstra een werkbezoek aan Hendrik-Ido-Ambacht en Bolidt om te praten over de ontwikkeling van bedrijventerrein Antoniapolder en het Waterbusplein. De gastvrije ontvangst vond plaats bij Deal Drechtcities. Waterbusplein Wethouder André Flach: “Het wordt een bijzondere plek aan het water waar we intensief samenwerken met projectontwikkelaar Stemar, GetGripp, ROM-D en het Ambachts bedrijfsle-

ven zoals Bolidt. Wij betrekken de provincie Zuid-Holland dan ook nauw bij het project. Communiceren en draagvlak creëren zijn hierbij de sleutelwoorden”. Rondleiding Mevrouw A. Bom-Lemstra kreeg een rondleiding langs het Waterbusplein, bracht een bezoek aan het in aanbouw zijnde Experience & Innovation Center van Bolidt en wandelde terug naar Deal Drechtcities via de doorgetrokken Antoniuslaan. Voor meer informatie kijk op: www.antoniapolder.nl

Gia Han Phan uit groep 3d van Obs de Waterlelie is niet bang voor ‘enge’ beesten. ke activiteiten. Ook bereiden alle kinderen zich schrijf- en tekenwedstrijd, een tentoonstelling voor op het Boekenbal op 12 oktober, dat tevens en een kleedjesmarkt. de afsluiting van de Kinderboekenweek zal zijn”. Simone de Jong, teamleider onderbouw van Ook op Kindcentrum de Wijngaard vinden ze dat Kindcentrum De Tweesprong is dezelfde mehet thema van de Algemene Kinderboekenweek ning toegedaan. “We sluiten heel bewust aan bij niet goed aansluit bij hun visie op het onderwijs. de christelijke Kinderboekenweek. Wij hebben “Wij zijn van mening dat je kinderen moet leren dit jaar geen grote opening voor de kinderboedat je niet bang hoeft te zijn en hoe je over je kenweek. Wel zal er in de groepen aandacht aan angsten heen kunt stappen”, aldus Nadia van worden besteed. Daarnaast sluiten we de kinBennekom, leerkracht op De Wijngaard. “Wij derboekenweek af met een kinderboekenmarkt openen de kinderboekenweek met als thema in ons gebouw. Van de overige basisscholen in ‘Bibbers in je buik’ met een dans en een lied op Hendrik-Ido-Ambacht, die we naar hun deelnahet plein. Ook hebben we verschillende ande- me aan de Kinderboekenweek vroegen hebben re activiteiten gepland, zoals een bezoek aan wij geen reactie gekregen. de Bibliotheek, een boekenbal, een voorlees-,

Natte HerfstKoekeloerenMarkt bij Sursum Corda Rijsoord Rijsoord - Op zaterdag 7 oktober kon er weer gekoekeloerd worden bij Sursum Corda aan de Rijksstraatweg. Voor de 13e keer werd de inmiddels traditioneel geworden HerfstKoekeloerenMarkt gehouden. Ver voor 10 uur stonden de mensen al in de rij voor de poort. Zij hadden nog geluk. Of het nu aan het getal 13 gelegen heeft of niet, het werd een hele natte HerfstKoekeloerenMarkt. Aan het einde van de dag konden de organisatoren toch nog een kleine € 5000,- als voorlopig eindresultaat bekend maken. De opbrengst zal worden gebruikt voor de aanschaf en onderhoud van uniformen en instrumenten. De prijzen van de grote loterij zijn gevallen op de nummers: 176, 216, 352, 612, 674, 833, 1008, 1103, 1180, 1208, 1255, 1258, 1538, 1587, 1785, 1820, 1849, 1889, 2189, 2591. Alle prijswinnaars, ook van de bezoekersbonnen krijgen of hebben inmiddels persoonlijk bericht ontvangen. De organisatoren bedanken de volgende sponsoren: Rest./Partycentrum De Theetuin, Palm Party House - Zwijnd-

recht, De Koning Vlees, Fietsen & witgoed Jan Verschoor, Café Bar Restaurant Bardot, Fa. Koppenaal, Snackwagen Yvonne, Larocar - Heerjansdam, Sprado - Rijsoord, Wellness Ridderkerk, bakkerij Voordijk, medewerkers en overige betrokkenen voor de bijdrage aan dit resultaat. Alhoewel de markt nog maar net achter de rug is staan de volgende plannen bij Sursum Corda al weer in de steigers nl. de Kerstmarkt op 9 december (rondom de Kraaienoot), het Kerstconcert op 15 december (in de Ger. Opstandingskerk) en de oliebollen/appelflappenverkoop aan het einde van het jaar.


Smakelijk voordeel bij uw bakker!

De Schoof 124, 3341 EB H.I.Ambacht Telefoon 078 - 681 43 36 (naast de Jumbo Supermarkt)

KOEKJE VAN DE WEEK:

ZWEMBAD DE LOUWERT

Gevulde speculaas 3,99 - Boterkoek 2,99 voor 5,00* Vanille cake 3,99 Nu 2 stuks naar keuze

In de HERFSTVAKANTIE van maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober zijn er extra uren voor vrijzwemmen ingeroosterd.

Saucijzenbroodje

De toegangsprijs voor deze uren bedraagt € 2,00

Multikorn*

van 2,79 voor 1,99

Suikerbrood*

van 2,50 voor 1,99

Tompouce speciaal 4 stuks

van 6,40 voor 5,00

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur. Maandag- en dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.15 uur. Tot ziens in De Louwert!

van 1,50 voor 0,99

VRIJDAG / ZATERDAG AANBIEDING:

SEIZOENSBROODJE: Gevuld oogstbroodje

voor 2,99

* deze aanbiedingen zijn ook geldig bij Jumbo van Daalhuizen Hoge Kade 70 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht T 078-6812260 E delouwert@optisport.nl I www.optisport.nl/louwert

Openingstijden: Wij zijn geopend maandag tot donderdag van 8.00 uur tot 17.30 uur, vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur

ü Sinds 1990 dé specialist voor uw keukenblad van steen. ü Wij meten en plaatsen zelf uw keukenblad. ü Door productie in eigen fabriek hebben wij korte levertijden.

Bij aanschaf van een keuken vanaf € 10.000,= een Perfect-4-Chilled Floww cadeau

SHOWROOM Nieuwland Parc 15 2952 DA Alblasserdam maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur zaterdag

KüchenTreff Dordrecht

7 dagen per week open!

Tel. 078 647 1886 www.kuechentreffdordrecht.nl * Vraag naar de actievoorwaarden

Bij aanschaf van een keuken tot € 10.000,= een Inventum vaatwasser cadeau

10:00 - 17:00 uur

t 078 - 6917077

Wanneer alleen écht Wanneer alleen écht vakwerk goed genoeg is. vakwerk goed genoeg is. Schumacherbouw meer dan 25 jaar Schumacherbouwisisalgespecialiseerd in gespecialiseerd in is badkamerrenovatie, Schumacherbouw gespecialiseerd in badkamerrenovatie, keukenrenovatie, keukenrenovatie, timmerwerken en badkamerrenovatie, keukenrenovatie, timmerwerken en algemeen onderhoud. algemeen onderhoud. timmerwerken en algemeen onderhoud. Reeweg 66 - H.I. Ambacht Reeweg - H.I. 07866681 64Ambacht 53 681 64 53 info@078 schumacherbouw.nl info@schumacherbouw.nl

www.schumacherbouw.nl www.schumacherbouw.nl


Lokaal

Woensdag 11 oktober 2017

Opening Kinderboekenweek op Kindcentrum Margriet Zwijndrecht - Afgelopen woensdag is op kind- kon iedereen eindelijk terug naar de klas. Deze centrum Margriet op een speciale manier de kinderboekenweek gaan er nog veel meer leuke dingen gebeuren.....! kinderboekenweek geopend. In een tentje op het plein, bleek iemand te slapen. Degene werd wakker, niet van de kinderen die naar school kwamen, maar doordat ze een nachtmerrie had. En niet zo maar een nachtmerrie: er kwam een hele grote spin in voor en Roodkapje met de wolf, een piraat, een slang én een dief. Deze figuren kwamen ook nog spontaan het plein opgelopen…..brr daar krijg je wel bibbers van in je buik zeg! Nadat deze bangmakende figuren in de dromenvanger gevangen waren, konden de boeken voor de kinderboekenweek uitgedeeld worden en hebben we met elkaar nog het dansje gedanst van Kinderen voor Kinderen en daarna

AGENDAPUNTJES 7 rondes Koppelklaverjas en Joker toernooi Koppels en/of individuele spelers. ook als u niet aan het kampioenschap deelneemt bent u van harte welkom. Wanneer: zaterdag 28 oktober 2017 van 10.00 tot 17.00 uur Waar: Swinhove Groep, Plantageweg 3 te Zwijndrecht Kosten: € 5,00 per persoon (incl hapjes tussendoor) Aanmelden: KV Drechtsteden(Remco) kjvds1@gmail.com Workshop Bloemschikken thema herfstkrans Maak je eigen herfstkrans, gedraaid om een strokrans voor aan de deur of gestoken in steekschuim voor op tafel. Wanneer: Zaterdag 28 oktober 2017 van 10.00 - 12.30 uur Waar: Ontmoetingscentrum Emmastaete, Emmasingel 12g in H.I.Ambacht Voor meer informatie en inschrijven ga naar www.bloeicursussen.nl. Beperkt plek! Oktober Feestbrunch Leuke muziek en gezellige spelletjes. Wanneer: Zondag 22 oktober vanaf 11.00 uur Waar: De Nederburgh, Duivenvoorde 211a te Zwijndrecht Kosten: € 6,50 Aanmelden: via swozreserveringen@gmail.com of bellen met 078-6122597 Buurtmaaltijd in Het Badhuis Twee keer per maand wordt er voor bewoners uit wijk Centrum een buurtmaaltijd georganiseerd in Het Badhuis. Wanneer: Donderdag 19 oktober van 18.00 - 20.00 uur Waar: Het Badhuis, Prins Hendrikstraat 2 te Zwijndrecht Kosten: € 3,50 per persoon Aanmelden: via badhuis@oudekerkzwijndrecht.nl, door te bellen naar 078-7850503

5

Cheque voor De Blije Borgh H.I.Ambacht - Vorige week donderdag ontving Alie Wigman namens de Blije Borgh een cheque van 1000 euro. Dit mooie bedrag is afkomstig van supermarkt Lidl die met alle 412 winkels in het land lokale initiatieven steunt.

roen overhandigde de cheque met veel plezier; “Mooi om te zien dat we met deze actie als Lidl kunnen bijdragen aan deze ouderenzorg. Het is geweldig om als plaatselijke supermarkt lokaal betrokken te zijn en dit soort projecten te ondersteunen!”

De Blije Borgh Al negenenveertig jaar vormt De Blije Borgh het hart van de ouderenzorg in Hendrik-Ido-Ambacht. Voor een nieuw te openen dagbestedingslocatie wilt de Blije Borgh een moestuin op poten zodat ouderen en mensen met een beperking ook de mogelijkheid hebben om te tuinieren. “Deze dagbestedingslocatie wordt binnenkort geopend en we zouden graag ook moestuinbakken op poten willen aanschaffen. We zijn erg blij met deze cheque van Lidl en kunnen nu onze wens uit laten komen!”, aldus Alie Wigman. Supermarktmanager Je-

Lidl helpt lokaal Lidl is dit jaar 20 jaar in Nederland. Met de actie Lidl helpt Lokaal bedankt de supermarkt haar klanten omdat ze al jaren voor de winkel kiezen. Alle winkels van Lidl doen mee, dit betekent dat er 412 keer 1000 euro beschikbaar is voor een goed initiatief in de buurt. Denk aan het opknappen van het speeltuintje, het organiseren van een sportieve activiteit voor kinderen, het verzorgen van een leuke dag voor ouderen of een opruimactie voor een schonere buurt. Als de buurtbewoners er blij van worden helpt Lidl graag een handje.

Leerlingen komen in actie

Zwijndrecht - Het Develstein College brengt ieder jaar zijn leerlingen in beweging voor een goed doel. Dit jaar zetten de leerlingen zich in voor Hulphond Nederland. Deze kwalitatief hoogwaardige organisatie helpt mensen die op fysiek en geestelijk gebied hulp nodig hebben door het inzetten van een hulphond. Een goed voorbeeld is de inzet van speciale therapie hulphonden bij honderdduizenden kinderen en jongeren in Nederland met bijvoorbeeld gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstanden of psychiatrische aandoeningen. Maar ook kinderen die angstig zijn of worden gepest krijgen door de begeleiding van deze honden weer zelfvertrouwen en een versterkt zelfbeeld. ,,Juist omdat deze hulphonden ook voor kinderen in dezelfde leeftijdscategorie als onze leerlingen toepasbaar zijn, staat dit doel dichtbij de leerlingen. Daarnaast is het een concreet doel met een duidelijke actie en hebben de knuffelhondjes een grote aantrekkingskracht,” aldus Mariska Sakko namens de commissie Goed Doel van het DevelsteinCollege.

Wij hebben helpende handen nodig H.I.Ambacht - Alzheimer Nederland zoekt vrijwilligers die willen collecteren in de week van 6 t/m 11 november 2017 in Hendrik Ido Ambacht - wijk de Volgerlanden.

naar schatting 250.000 mensen met dementie, waarvan 12.000 jonger dan 65. Als we niets doen, verdubbelt dit aantal in 2040 naar een half miljoen. Iedereen krijgt dan te maken met dementie: als patiënt mantelzorger of als naast Een straatje om in eigen buurt is al van grote familielid. Ons werk doen we voor mensen die waarde! Ook dan bent u van harte welkom! betrokken zijn bij dementie, zoals patiënten en Meld u dan aan bij Martine Riske Tel. 06 - 57 59 mantelzorgers. Dat doen we met steun van vrij03 49. Email: m.riske@alzheimer-nederland.nl willigers en donateurs. Dementie is een ongeneeslijke hersenziekte waarbij delen van de hersenen verschrompelen. Het verstandelijk vermogen van patiënten gaat steeds verder achteruit, ze verliezen de controle op hun leven en herkennen uiteindelijk niets en niemand meer. In Nederland zijn

Wij zijn betrokken bij en deskundig in het zoeken naar oplossingen voor de ziekte die zij zo goed kennen. Ons doel? Meer mensen mobiliseren in de strijd tegen dementie. Alleen samen kunnen we de strijd aangaan! Doet u mee?

Zwangerschapsecho’s in Ambacht

Hulphond Nederland: “Mensen kunnen niet altijd helpen, een hond wel! Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief.”

H.I.Ambacht - De verloskundigenpraktijken van Hendrika Taekema en Ineke Bijloo, beiden gevestigd in Hendrik Ido Ambacht, bieden sinds 1 oktober 2017 zwangerschapsecho’s aan in Ambacht voor hun eigen zwangeren.

Develsteinleerlingen gaan na de aftrap van de goed-doelactie op 10 oktober aan de slag om zoveel mogelijk knuffelhondjes t.w.v. €7,50 te verkopen. Met het ingezamelde bedrag kan de stichting weer honden opleiden die worden ingezet om mensen met een zorgvraag te helpen. Hulphond Nederland koppelt een hulphond aan het DevelsteinCollege. “Vier keer per jaar ontvangen wij een update over het reilen en zeilen van “onze” viervoeter”.

Wij zijn hier erg enthousiast over, omdat de zorg op deze wijze nog persoonlijker gemaakt kan worden en echo’s van hoge medische kwaliteit zodoende dicht bij huis in gezondheidscentrum Ambacht, (Avelingen 1) gemaakt worden. ?Daarnaast bestaat sinds 1 oktober de mogelijkheid om een bevalbad te huren bij de praktijken van Ineke en Hendrika. In een bevalbad kun je makkelijk verschillende houdingen aannemen. Ook heeft

het water tijdens de bevalling een ontspannende en pijnstillende werking. Wij zijn hier beiden in gespecialiseerd! Ook zijn wij erg enthousiast over de maandelijkse zwangeren cafe’s, die plaatsvinden in Cascada te H.I.Ambacht. Wat houdt een zwangeren café nu eigenlijk in? Onder het genot van koffie, thee en wat lekkers voorlichting krijgen over de bevalling en borstvoeding. Ook is er altijd een gastspreker aanwezig,de eerstvolgende keer zal er gesproken worden over baby taal. Komend zwangerencafe vindt plaats op 17-10-2017 om 19:30. Aanmelden voor het zwangerencafe kan via: zwangerencafe@gmail.com


WAAR KIES JIJ VOOR?

Verwarming • Ventilatie • Elektra • Zonne-energie

DAT ZIEN KOMT

Verwarming, Ventilatie, Elektra, Zonne-energie

Wij leveren kwaliteit tegenkwaliteit Wij leveren een concurrerende prijs!

HanVos WarmteTechniek biedt u graag

de Nefit ProLine NxT CW4 compleet tegen een concurrende prijs geïnstalleerd aan vanaf € 1349,-

U ontvangt 100,- korting na aankoop

Verwarming, Ventilatie, Elektra, Zonne-energie van het toestel.

€ 1.249,-

Wij leveren kwaliteit tegen een concurrende prijs

Voor een nieuwe Nefit HR ketel met 7 jaar garantie betaald u dus € 1249,-

Kijk voor de voorwaarden

Deze actie geldt alleen in de maanden

op onze website.

september en oktober 2017

WarmteTechniek

Nieuwland WarmteTechniek Parc 309 B 2952 DD Alblasserdam Nieuwland Parc 309 B ElektraTechniek Tel. 078 645 5113 51 Tel.- 078 -13645

Nieuwland Parc 309 B Tel. 078 - 645 13 51

Bouw- of verbouwplannen?

ElektraTechniek

SolarTechniek

2952 DD Alblasserdam SolarTechniek www.hanvoscvketels.nl www.hanvoscvketels.nl

2952 DD Alblasserdam www.hanvoscvketels.nl Huidverbetering en Beauty by Jacomine

WAAR KIES WAAR WAA W AAR KIES JIJ VOOR? JIJ VOOR?

Schoonheidssalon

Amandelgaarde 97, 3344 RB Hendrik-Ido-Ambacht 06-57597249 jacomineb@hotmail.com

Wenkbrauwen epileren nu €4,99 Geldig tot 1 november 2017 www.bertvankootenbouw.nl 06-54784443

Wij zijn sterk in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie! Dakkapellen, kozijnen en aan- of opbouw

De Schoof 48 Hendrik Ido Ambacht Tel. (078) 681 34 66 Vraag naar de voorwaarden.


Lokaal

Woensdag 11 oktober 2017

Het Weer

www.weekbladdebrug.nl

Max. Min.

DO

VR

ZA

ZO

MA

DI

WO

16º

18º

20º

20º

17º

16º

17º

12º

11º

12º

12º

12º

10º

10º

Neerslag

50%

10%

10%

10%

10%

10%

30%

Zonkans

60%

40%

70%

80%

60%

60%

40%

Wind

NE4

E3

NE3

N3

E3

NW3

N3

7

Stichting Verkeersregelaar is op zoek naar jou H.I.Ambacht - De Stichting Verkeersregelaar Hendrik-Ido-Ambacht begeleidt het verkeer rondom evenementen. Omdat wij als Stichting groeien zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich willen inzetten voor het werk van de Stichting. Ben je enthousiast geworden, vind je werken in teamverband leuk en ben je flexibel inzetbaar? Neem dan een kijkje op de website en meld je aan! www.verkeersregelaarhia.nl

Medicijnen afhalen wanneer het Bistro Michel bestaat 17 oktober u uitkomt! 5 jaar! H.I.Ambacht - Vanaf heden kunt u bij Apotheek Volgerlanden aan de Druivengaarde 24/7 uw medicatie afhalen uit onze ‘ServiLocker’. Met deze geneesmiddel-uitgifte-automaat komen wij tegemoet aan de wens van onze patiënten om de medicatie op een veilige manier vindt u net binnen onze hoofdingang. Informeer af te kunnen halen onafhankelijk van onze ope- bij één van onze assistenten naar de mogelijkningstijden en zonder wachttijd. De ServiLocker heden.

Heropening Pearle Opticiens Hendrik-Ido-Ambacht Over Pearle Pearle Opticiens is in Nederland marktleider in brillen en contactlenzen. Pearle biedt het breedste assortiment glazen, monturen, contactlenzen en zonnebrillen. Pearle staat voor Service en Dichtbij: via de website en altijd een winkel in de buurt. Pearle is lid van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO), de branche- en werkgeversorganisatie van de opSupertrots “De hele winkel heeft een complete make-over tiekbranche. Kijk voor meer informatie op: gekregen. Het is prachtig! We zijn dan ook su- www.pearle.nl pertrots,” vertelt de franchisenemer Piet Vermeulen enthousiast. Aan de wanden van hun overzichtelijke, gezellige winkel hangt een ruime collectie brillen. Topmerken als Versace en Ray-Ban, maar ook exclusieve merken als Heritage en Miki Ninn. En natuurlijk hebben we altijd de nieuwste soorten dag- en maandlenzen, maar ook nachtlenzen.” H.I.Ambacht - Op woensdag 13 september 2017 is Pearle Opticiens Hendrik Ido Ambacht feestelijk heropend aan de De Schoof 48. Franchisenemer Piet Vermeulen heet iedereen, naast zijn filiaal in Zwijndrecht, nu ook in het vernieuwde pand in Hendrik- Ido -Ambacht van harte welkom.

Vernieuwd én vertrouwd Alles draait onverminderd om goede service en deskundig advies. “We willen echt weten wat elke klant belangrijk vindt, zodat iedereen tevreden de winkel uitstapt met precies de juiste bril of lenzen. Onze vaste gezichten: Martin van Vliet (opticien) en Jamie Vermeulen (contactlensspecialist) staan altijd klaar, bijvoorbeeld voor een gratis professionele oogmeting. Of voor een opknapbeurt van je bril, ook als je die niet bij Pearle hebt gekocht: de Altijd Welkom Service.” Welkom! Iedereen is welkom in onze vernieuwde winkel.. Kom gewoon langs of maak een afspraak online, via pearle.nl. We zien u graag in de winkel!

Zwijndrecht - Bistro Michel bestaat dinsdag 17 oktober a.s. 5 jaar. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom serveren wij de hele maand oktober diverse gerechten die zeer populair waren de afgelopen jaren, van zowel de lunch als diner en die laten we nu als special terugkomen.

kiezen. Kijk voor onze acties op www.bistromichel.nl of reserveer via telefoon 078-6122848. Openingstijden dinsdag tot en met zaterdag 11.00 uur en zondag vanaf 14.00 uur. Ons adres is Passage 1 in Zwijndrecht.

Om het extra feestelijk te maken, krijgt iedereen die een 3-gangen keuze menu besteld een glaasje champagne van de bistro. Op de vrijdagen in oktober gaan wij ook oesters serveren voor €1,- p.st., zowel rauw als gepocheerd. Bistro Michel heeft zich de laatste jaren onderscheiden door goede service en goede producten die elke dag vers geleverd worden. Neem daarbij dat wij een uitgebreide Bierkaart, Wijnkaart en Fingerfoodkaart hebben, voor iedereen is er dus altijd iets om naar wens uit te

Succesvolle Informatieavond nieuwbouw ‘locatie de Jong Tours’ Rijsoord - Op dinsdagavond 3 oktober heeft Heilijgers een informatieavond georganiseerd om de plannen te presenteren en om omwonenden en belangstellenden mee te laten denken over de definitieve nieuwe invulling van het voormalige terrein De Jong Tours aan de Rijksstraatweg te Rijsoord. Ruim 200 bezoekers waren aanwezig en hebben enthousiast gereageerd op het plan en meegedacht over de inrichting van het groen, een speelplek en de architectuur. Bij de planvorming is rekening gehouden met bouwen in het buitengebied met respect voor het karakter van de omgeving. Het plan sluit landschappelijk en stedenbouwkundig goed aan bij het Waalbos en op de lintbebouwing van de Rijksstraatweg in Rijsoord. Projectnaam Aan de aanwezigen is ook gevraagd om een naam te bedenken voor dit nieuwe project. De bedenker van de winnende naam wint een iPad.

Meer informatie over het project of de actie is beschikbaar via: http://www.facebook.com/ NieuwbouwRijsoord of door het sturen van een e-mail aan l.vanzanten@heilijgers.nl


Goede occasions en vrije jonge auto’s met zelfs 2 JAAR GARANTIE!

35 -T RG -5

JS -6 63 -P

2JAAR GARANTIE!

AUDI A3 STATION S-LINE SPORT Bouwjaar 2012 Km.stand 132.000 km

€ 15.950,-

56 -X ZN -3

DS 3 1.2 PURETECH BUSINESS Bouwjaar 2016 Km.stand 41.411 km

€ 14.950,-

5- TD F- 96

2 JAAR GARANTIE!

KIA RIO 1.2 CVVT SUPER PACK Bouwjaar 2012 Km.stand 63.261 km

€ 10.650,-

1- K PR -8 2

2JAAR GARANTIE!

HYUNDAI I20 1.2I I-DEAL Bouwjaar 2014 Km.stand 48.638 km

€ 10.650,-

8- TD X- 00

2JAAR GARANTIE!

SEAT LEON 1.2 TSI REFERENCE Bouwjaar 2013 Km.stand 104.734 km

€ 12.650,-

VOLKSWAGEN POLO 1.2 TSI BLUEMOTION EDITION Bouwjaar 2014 Km.stand 26.365 km

€ 12.750,-

NIEUW in de regio met occasions!

87 -X PR -6

2 JAAR GARANTIE!

FIAT PANDA 1.2 CLASSIC Bouwjaar 2012 Km.stand 61.002 km

€ 6.250,-

10 -Z VP -9

2 JAAR GARANTIE!

VOLKSWAGEN GOLF 1.2 TSI COMFORTLINE Bouwjaar 2013 Km.stand 122.787 km

€ 13.950,-

42 -X TS -2

2 JAAR GARANTIE!

TOYOTA AYGO 1.0 VVT-I COMFORT Bouwjaar 2012 Km.stand 55.396 km

€ 6.750,-

7- XH G -8 7

2 JAAR GARANTIE!

FORD FIESTA 1.0 STYLE Bouwjaar 2014 Km.stand 88.353 km

€ 9.990,-

H S- 91 7- X

1 JAAR GARANTIE!

OPEL MOKKA 1.4 T COSMO Bouwjaar 2015 Km.stand 33.690 km

€ 22.000,-

36 -T RP -4

2 JAAR GARANTIE!

TOYOTA YARIS 1.0 VVT-I ASPIRATION Bouwjaar 2012 Km.stand 86.582 km

€ 8.350,-

Garantie zoals bovenstaand of zie website !! GARAGE OPENINGSTIJDEN maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur zaterdag 08.00-13.00 uur SHOWROOM OPENINGSTIJDEN maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur zaterdag 08.00-16.00 uur

AutoFirst Molenvliet Molenvliet 83 3335 LH Zwijndrecht T 078-6193484 E info@autofirst-molenvliet.nl

www.autofirst-molenvliet.nl


Lokaal

Woensdag 11 oktober 2017

Super verwendag voor ouderen door Ronde Tafel 09 H.I.Ambacht - De leden van Ronde Tafel 09 verzorgen elk jaar een heerlijke verwendag voor ouderen die door uiteenlopende omstandigheden niet zelfstandig op stap kunnen.

fruit en koffie met heerlijke roomboterkoekjes als toetje. Toen was het tijd voor de Bingo! Het werd een soort “verhalen”-bingo met leuke prijsjes die natuurlijk ook gesponsord waren! Er werd heel wat afgelachen, temeer daar er tijdens de bingo ook enkele moppen getapt werOp dinsdag 03 oktober moesten de gasten al den. Om er zeker van te zijn dat alle gasten een vroeg uit de veren om op tijd bij de Uilenkade te prijsje mee naar huis zouden nemen, deelden kunnen zijn. Maar met behulp van de verzorging de leden van Rondetafel 09 aan iedereen een en familieleden lukte dit prima. Op de Uilenka- welgevuld tasje met lekkers en een plant uit. de in Zwijndrecht lag ons schip, De Ameland, al afgemeerd en waren onze gastheren en dames Na het zoveelste drankje met versnapering ging al druk in de weer om alles voor de mooie tocht De Ameland weer richting Uilenkade waar alle in orde te maken. Kratten vol met eet- en drin- gasten werden opgewacht door familie of taxikwaren, inclusief heerlijk gebak, werden aan vervoer. Moe maar voldaan keerden alle gasten huiswaarts. Wij danken alle gastheren, en daboord gebracht. mes van Ronde Tafel 09 heel hartelijk voor deze Alles gesponsord door locale bedrijven!! Gewel- fantastische dag! Jullie bezorgden de ruim 70 dig om te merken dat er zoveel maatschappelij- gasten een dag waar nog lang over nagepraat ke betrokkenheid heerst onder de ondernemers zal worden! Chapeau!!!! in onze regio! De dag begon met koffie/thee met gebak. Direct nadat alle kopjes weer waren opgehaald werd een drankje geserveerd. Uiteraard ontbrak de advocaat met slagroom niet en voor deze gelegenheid werd dat geserveerd in.....limonadeglazen!! De hele tocht was er live muziek aan boord, heerlijke herkenbare muziek van “Ketelbinkie” tot oude klassiekers waarbij de voetjes van de vloer gingen! De Ameland bracht ons via Zwijndrecht, Ambacht, Alblasserdam en Ridderkerk naar hartje Rotterdam waar we van de sky line en het havengebied genoten. Bij de lunch werd een verrukkelijke “Toekan”-soep geserveerd met heerlijk belegde broodjes, krentenbollen en allerlei soorten

Collectanten Nierstichting halen ruim € 5.090,- op Draagbare kunstnier Dialyseren houdt nierpatiënten in leven, maar is loodzwaar. Patiënten zitten urenlang per week vast aan een groot apparaat in het ziekenhuis en kunnen geen kant op. De draagbare kunstnier is een kleine, lichtere en gebruiksvriendelijkere versie van de bestaande dialyseapparatuur. Daardoor makkelijker mee te nemen. Patiënten kunnen zo meerdere uren, overdag of ‘s nachts, dialyseren op een plaats Donaties zijn de enige bron van inkomsten van die zij zelf kiezen, en zijn voor het dialyseren de Nierstichting, die geen subsidie ontvangt niet meer gebonden aan het ziekenhuis. Het van de overheid. “De collecte is essentieel voor geeft nierpatiënten meer bewegingsvrijheid en het werk van de Nierstichting”, benadrukt Ma- de vrijheid om zelf hun leven in te richten, en riëtte Droogendijk, collectecoördinator van de hiermee hun leven terug.” Nierstichting in H.I. Ambacht. “Elke bijdrage, hoe klein ook, geeft nierpatiënten hun leven Draagbare kunstnier en meer “Collectanten in H.I. Ambacht hebben € 5.090 terug.” opgehaald voor de Nierstichting. Daarmee komt de draagbare kunstnier weer een stapje Dialyse is zwaar Veel mensen met een nierziekte zijn afhankelijk dichterbij,” vertelt Mariëtte Droogendijk. “ Maar van dialyse om in leven te blijven. Zoals Fabian. de Nierstichting doet meer: het financieren van Na twee mislukte transplantaties moet Fabian wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning Cornelissen (37) dialyseren om in leven te blij- van nierpatiënten in het dagelijks leven en het ven. 40 uur per week zit hij vast aan een enorm voorkomen van meer nierziekten. Steun van dialyseapparaat en kan hij geen kant op. In die collectanten en donateurs is daarbij onmisbaar.” tijd kan hij niet werken, niet naar buiten, niet op pad met zijn gezin. De draagbare kunstnier die Wie de collectant van de Nierstichting is misde Nierstichting ontwikkelt, geeft Fabian en an- gelopen, kan alsnog een donatie doen. Ga naar www.nierstichting.nl of sms NIER naar 4333 dere nierpatiënten hun leven terug. voor een eenmalige donatie van 2 euro. H.I.Ambacht - Tussen 17 en 23 september gingen in heel Nederland ruim 70.000 collectevrijwilligers op pad voor de Nierstichting. In H.-I.-Ambacht leverde dat zo’n € 5.090 op. De inkomsten zijn hard nodig om nierpatiënten hun leven terug te geven. En dat is hard nodig, want dialyseren is geen leven, maar overleven. Daarom zet de Nierstichting alles op alles voor de draagbare kunstnier.

9

Mannen achter de pannen H.I.Ambacht - Kookcursus: Mannen achter heren aardappelen, groenten, vlees, vis, soep de pannenDe cursus ‘Mannen achter de pan- en pasta maken. Alle mannen van 18 tot 88 jaar nen’ heeft al voor veel tevreden huiskoks ge- zijn van harte welkom! zorgd! Wanneer? Op dinsdag 31-10, 07-11, 14-11, 21Enkele malen per jaar wordt de cursus gege- 11, 28-11 en 12-12-2017 van 17.00 - 19.00 uurven waarin mannen leren om eenvoudige ge- Waar? Ontmoetingscentrum Emmastaete, Emrechten te bereiden. Het enthousiasme onder masingel 12g in Hendrik-Ido-Ambacht de mannen en de gediplomeerde kok is groot, Voor meer informatie en inschrijven ga naar maar ook het thuisfront is er zeer tevreden www.bloeicursussen.nl. Er is nog beperkt plek! mee! Na zes lessen van twee uur kunnen de

Echtpaar van BrouwershavenBrouwer 50 jaar getrouwd Foto: Cees van Meerten

Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen gefeliciH.I.Ambacht - Het echtpaar van Brouwersha- teerd met hun gouden huwelijk. Het echtpaar ven-Brouwer was op 4 oktober vijftig jaar heeft 2 kinderen en 4 kleinkinderen. getrouwd.

Vragen gebiedsvisie Waalzone H.I.Ambacht - Op 6 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht de gebiedsvisie Waalzone vastgesteld. Doelstelling van de visie is het komen tot een plan voor het versterken van de Waal als blauwe drager van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, waarbij een vergroting van de recreatieve beleefbaarheid en benutting van de potenties van onder andere het kleinschalige dorpshart wordt bewerkstelligd, ervoor zorgen dat er een sterkere relatie ontstaan tussen de Waal en de Ambachters. In het uitvoeringsprogramma van de gebiedsvisie Waalzone is ook het steigerbeleid opgenomen. De gemeente heeft samen met de omwonenden deze nadere regels opgesteld. Er komt een vereniging die het beheer en toezicht op zich gaat nemen van de aan te leggen steigers. Die steigers worden met dezelfde materialen vorm gegeven. Deze vereniging heeft een brief gepubliceerd met het tarief voor een ligplaats t.w. voor de eerste drie jaar € 900,00 en de daarop volgende jaren zal het lidmaatschap met ligplaats rond de € 300,00 per jaar bedragen. Leden kunnen van 1 maart t/m 15 november gebruik maken van een aan hen toegewezen steiger.

deze verordening zijn o.a. regels ten aanzien van het innemen of hebben van een ligplaats met woonschepen en overige vaartuigen. N.a.v. diverse vragen van inwoners over het (te) hoge tarief van de Steigervereniging voor een ligplaats voor een roeiboot in De Waal heeft de fractie van Gemeente Belangen de navolgende vragen; 1. Heeft de gemeente samen met de vereniging die verantwoordelijk is voor het beheer en toezicht het tarief voor een ligplaats vastgesteld? 2. Zo ja, wat is de motivatie geweest om voor de eerste drie jaar € 900,00 als huur- contributiebedrag te rekenen en de daarop volgende jaren het lidmaatschap met ligplaats op € 300,00 per jaar vast te stellen? 3. Heeft de gemeente met de vereniging die verantwoordelijk is voor het beheer en toezicht afgesproken dat zij zelfstandig een tarief voor een ligplaats mag bepalen? 4. Zo ja, zijn er aan het zelfstandig bepalen van een tarief voorwaarden (zoals b.v. hoogte van het tarief) verbonden? 5. Is het college het met de fractie eens dat tarieven voor ligplaatsen in de legestabel zouden moeten worden opgenomen? 6. Is het college het met de fractie eens dat de hoogte van tarieven voor ligplaatsen door de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht zouden moeten worden vastgesteld?

In de gemeenteraadsvergadering van 1 december 2016 is de Herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. Onderdeel van Fractie Gemeente Belangen


Informatie of melding van overlijden: Informatie078-681 of melding 96van 74overlijden:

078-681 96 74 078-681 96 74

Per en men nem eid ne cheid afsch nlijjkk afs soonli Persoo

Voor meer informatie: mail info@meenhuis.nl Voor meer informatie: mail info@meenhuis.nl of bezoek www.meenhuis.nl. of bezoek www.meenhuis.nl. Lid Lid Keurmerk Keurmerk Uitvaartzorg Uitvaartzorg Lid Keurmerk Uitvaartzorg

Suurmond en Partners UITVAARTBEGELEIDING

Regelen van uitvaarten in de gehele regio met rust, aandacht en respect.

Corine en Rudolf Verver:

“Een persoonlijk afscheid voor elk budget”

Renate Suurmond: 06-51373120 www.suurmond-partners.nl

dag en nacht

078 642 6547

Ambachtzorg zoekt

Verpleegkundigen & Verzorgenden IG Ben jij minimaal 24 uur, flexibel inzetbaar en in het bezit van een auto? Geef jij jouw cliënten net dat beetje meer zorg? Kom dan werken bij onze kleinschalige thuiszorgorganisatie waar jij gewaardeerd wordt. Want met tevreden collega’s houden we onze hoge klanttevredenheid op peil! Interesse? Stuur jouw motivatie met CV uiterlijk 25 september naar ambachtzorg@live.nl.

www.ambachtzorg.nl

Radio van der

ZEE

THUISZORG

TELEVISIE VIDEO

”M et h et la a ts te

AUDIO

a fs ch eid moet je een leven la n g verd er ”

Hendrik-Ido-Ambacht telefoon 078-6816175 of 06-51650758

Verkoop nieuw en gebruikt Tevens reparatie alle merken

Begrafenis - crematie

Klink Uitvaart

UITVAARTZORG

Katinka Touw 06 – 15 93 76 15 info@uitvaartzorgkatinkatouw.nl www.uitvaartzorgkatinkatouw.nl

Familie Scheurwater-Debbink Telefoon dag en nacht: 078-681 60 34

Sjaan Vliegen

06 - 51 05 65 16

info@vliegenuitvaartbegeleiding.nl www.vliegenuitvaartbegeleiding.nl

www.klinkuitvaart.nl 0180 - 61 27 35

64x79mm De Brug H.I.Ambacht_DIA_Klink.indd 1

21-11-14 15:07


Familieberichten 11

Woensdag 11 oktober 2017

Uw belangstelling en medeleven welke wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, opa en mijn overgroot opa

Jan Clasinus van Hulst hebben ons diep getroffen, waarvoor wij u dan ook zeer dankbaar zijn. Fia van Hulst - Hoek Carina en Jan Kevin Monique en Arthur Chantal en Wesley Megan Stefan en Isabel Hendrik-Ido-Ambacht, oktober 2017

Toch telkens zullen we je tegenkomen. Zeg niet: “Het is voorbij”. Slechts je lichaam is ons afgenomen, Niet wat je was en ook niet wat je zei.

Soms zoek je naar een reden zodat je kunt begrijpen. Soms valt er niets te begrijpen, omdat het is wat het is.

Jurphaas Cornelis Sturrus

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van medeleven te hebben ontvangen na het overlijden van

weduwnaar van Jannigje Sturrus - Punt

Aart Kuik

- Jur -

16 april 1928

29 september 2017

We hopen dat hij ook voor u een mooie en dankbare herinnering blijft.

Leo in dierbare herinnering Leny Dymphna en Bas, Kjeld, Kyran Wendy en Jim, Lev, Kai, Yuna

An Kuik Kinderen Kleinkinderen en Achterkleinkinderen

Correspondentieadres: Leny Tielemans Onderdijk 26 3341 BL Hendrik-Ido-Ambacht De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden te Hendrik-Ido-Ambacht.

De collecte voor de Alzheimer stichting heeft 530 euro opgebracht.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Psalm 91:1

Bedroefd en ook dankbaar voor al de mooie jaren die wij met hem mochten beleven, delen wij u mee dat de Heere mijn zorgzame man, onze lieve vader en trotse grootvader van zijn reis op aarde heeft Thuisgehaald

Arie de Koning Ridderkerk, 16 augustus 1943

Sint Petersburg, 29 september 2017

Ridderkerk:

E.M. de Koning - van Opijnen

Alblasserdam:

Marina de Koning Ruben, Martijn

Putten:

Jan Simon de Koning Elja de Koning - Kroeze Arne, Jesse, Else, Siem, Emanu’el

Barendrecht:

Nicolien Peekstok - de Koning Rien Peekstok Lize, Tijs, Niels, Anne

Hendrik-Ido-Ambacht:

Bastiaan de Koning Ellen de Koning - Rosbergen Tom, Niek, Suus

Tarwestraat 11 2989 AV Ridderkerk. De teraardebestelling heeft heden plaatsgevonden op de begraafplaats Achterambacht te Hendrik-Ido-Ambacht.


Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl Integratieve therapie, coaching & counseling. med.plein De Kwikstaart Witte de Withstraat 57 H.I.Ambacht 06 22 617020 info@praktijkmerel.nl

KLOK DEFECT? Gedipl. uurwerkmaker repareert met garantie prijsopgave aan huis. 078-6848791/06-21844010 Gevraagd oud ijzer We halen het gratis op. Ook witgoed. Geen koel/ diepvriezers. Bel voor uw vergoeding. Telf: 06 16 10 95 82

HENRIETTES BEAUTY SALON schoonheidsbehandelingen vanaf 30 euro. Harsen, manicure, epileren, bruidsmake-up en cadeau bonnen. 078-6816480 of 0651663982

GRATIS kennism.training Fit20 HIA De Kwikstaart Witte de Withstraat 57 Fit in 20 min. per week Maak nù een afspraak T: 0657597011 E: hiambacht@fit20.nl

Stukadoorsbedrijf Hordijk voor al uw stucadoorswerk Michael Hordijk 0648317550

TUINONDERHOUD GROENIERS-TUINEN.NL 06-37281594 GEMAKKELIJK en SNEL een mooi FOTOBOEK maken met onze GRATIS software! Download de software en probeer ‘t vrijblijvend uit! www. printmijnfotos.nl TRAPAANBIEDING Laat nu voordelig uw trap stofferen v.a. €175,- incl. tapijt! Ook woon- en slaapkamer met tapijt en vinyl. Bel 06-53741167 voor een afspraak. Sjaak Spruytenburg www.trapaanbieding.nl

Goedele supporter biedt dame:

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordelig en makkelijk!

Wat u ook zoekt of nodig heeft, kom eerst kijken bij KRINGWINKEL HEBBES, Brederodehof 66-67, 3341 VC H-I-Ambacht, 078-8795965. Wo-vrij van 10-17 uur en za 10-14 uur. Inname alle herbruikbare artikelen tijdens openingsuren of op afspraak. Gezocht zelfstandige hu lp in de huishouding 1x Per week woensdagochten d €12,50 per uur dorettezweere@gmail.com HORENZON Zonweringen,rolluiken & horren en/of reparaties TEL. 0644850653 zonwering@horenzon.nl

TON TonSTASSEN Stassen

Zonwering

Zonwering & outdoor living & outdoor Living

Coaching op maat ! Weinig zelfvertrouwen, slechte concentratie, faalangst,hoogsensitief Oplossingsgericht zodat uw kind weer inzichzelf gelooft&vertrouwd en veder kan gaan. Bel 06-12125661 Unicon zonwering telefoon: 078 842 40 69 raamdecoratie rolluiken horsystemen buitenzonwering www.unicon.nu zoekt u huishoudelijke hulp? 0687219507 Een uniek wijncadeau! • Groots assortiment • Per stuk verkrijgbaar • Bestellen & bezorgen • Snelle levertijd www. MijnWijndoos.nl Ik wil graag bezoek of er even op uit. Contact met anderen of vervoer nodig? Bel HiP! Tel. 078 780 23 42 www.hipvanatotz.nl

Botter 70, 2991 PC Barendrecht Tel.: 0180-615133 Mob: 06-19622378 info@tonstassenzonwering.nl www.tonstassenzonwering.nl

Meubelstoffeerderij Hollemans Uw allround stoffeerder voor meubels, boot, caravan en meer. Veersedijk 65 3341 LL Hendrik-Ido-Ambacht 078-6814138 www.meubelstoffeerderijhollemans.nl info@meubelstoffeerderijhollemans.nl

Najaar in de Hoge Devel Ook dit najaar staat Sportcomplex De Hoge Devel weer bol van de activiteiten. In de herfstvakantie zijn er extra openingstijden voor recreatief zwemmen. Er zal weer een opblaasbaan aanwezig zijn in het wedstrijdbad. Zondag 15 oktober Maandag 16 oktober

Dinsdag 17 oktober

Woensdag 18 oktober

Donderdag 19 oktober

Professionals in zonwering!

Paneelgordijnen Vouwgordijnen Rollerblinds Multi-shades Horren

Zonneschermen Rolluiken Screens Markiezen Lamellenluifels

Uw zonweringleverancier voor Barendrecht en omstreken Veranda’s Terrasoverkappingen Schaarhekken Schade Sails Garagaedeuren

ROLLUIKEN NU MET 35% KORTING In 10 standaard kleuren met Somfy llmo obstakeldetectie Motor. Inclusief montage en 5 jaar garantie. Actie geldig tot 30 november 2017. ACTIE CODE “BAR 2017”

ACTIE!

ACTIE!

Velux zonwering Rolgordijnen Lamelgordijnen Jaloezieën Plissé gordijnen

e HOOGSTE servic en LAAGSTE prijsgarantie!!!

arm, schouder, goed gesprek, intimiteit. Kennismaken in rest. bij hapje/drankje? U dame, 50 +> reageer’s, stel vragen, goudeoude@live.com of sms 0651818668

Vrijdag 20 oktober

Zondag 22 oktober

09.00-10.00 uur

Vroege Vogel zw Wedstrijdbad

10.00-16.00 uur

Recreatie/Wedstrijdbad

07.00-09.30 uur

Ochtendzwemmen

09.30-14.45 uur

Recreatie/Wedstrijdbad

15.00-17.30 uur

Wedstrijdbad banenzwemmen

07.00-09.30 uur

Ochtendzwemmen

09.30-14.45 uur

Recreatie/Wedstrijdbad

15.00-17.30 uur

Wedstrijdbad banenzwemmen

07.00-09.30 uur

Ochtendzwemmen

09.30-14.45 uur

Recreatie/Wedstrijdbad

19.00-22.00 uur

Recreatiebad

20.00-22.00 uur

Wedstrijdbad

08.00-09.30 uur

Ochtendzwemmen

09.30-14.45 uur

Recreatie/Wedstrijdbad

15.00-17.30 uur

Wedstrijdbad banenzwemmen

19.00-22.00 uur

Recreatiebad

20.00-22.00 uur

Wedstrijdbad

07.00-09.30 uur

Ochtendzwemmen

09.30-14.45 uur

Recreatie/Wedstrijdbad

15.00-17.30 uur

Wedstrijdbad banenzwemmen

09.00-10.00 uur

Vroege Vogel zw Wedstrijdbad

10.00-16.00 uur

Recreatie/Wedstrijdbad

ACTIE ACTIE ACTIE

In de gehele maand november 2017 op zondag 2 voor de prijs van 1 alleen geldig van 10.00 tot en met 16.00 uur. Deze actie geldt niet voor meerbaden zwempas. Actie is geldig tot en met zondag 26 november 2017.

Parklaan 3 3335 LM Zwijndrecht

Kijk voor alle acties op www.tonstassenzonwering.nl

Tel. 078-6102023 (keuze 5)

Voorwaarden gelden alleen voor acties vermeld op onze website. Vraag naar de voorwaarden, offi cal Verano Dealer! Professionele zonwering met een persoonlijke benadering.

Sportcomplex De Hoge Devel WWW.HOGEDEVEL.NL

dehogedevel

Heeft u onze app al?


Woensdag 11 oktober 2017

Mens & Maatschappij 13

Op zondag, 22 oktober sluit het Jeugdspeelpark aan de Van Kijfhoekstraat in Hendrik-Ido-Ambacht definitief zijn poorten.

Jeugdspeelpark sluit zijn poorten Tekst en foto Jan O’teur H.I.Ambacht - 45 jaar lang was het Jeugdspeelpark aan de Van Kijfhoekstraat in ‘t Ambacht een begrip. Verschillende generaties hebben er zelf of samen met hun kinderen, hun kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen heel wat plezierige uurtjes doorgebracht. Het Jeugdspeelpark gaat, althans op die plek, definitief verdwijnen, de goede herinneringen zullen zeker blijven! Jeugdspeelpark al 45 jaar een begrip Op 19 juni 2013 had ik een interview met Trees Dammer, inmiddels al bijna 14 jaar beheerder van het Jeugdspeelpark aan de Kijfhoekstraat in Hendrik Ido Ambacht, over de verhuizing van het Jeugdspeelpark van de Van Kijfhoekstraat naar het recreatiegebied Sandelingen-Ambacht. Trees vertelde toen: “Het liefst zouden wij natuurlijk op deze plek blijven. Het Jeugdspeelpark is niet alleen een unieke combinatie van een kinderboerderij en een speeltuin, het is ook een mooi, schoon, veilig en knus stukje Ambacht, waar zowel jong als oud zich al jaren lang prima kunnen vermaken”. Ze begreep dan ook heel goed het sentiment, dat bij bezoekers en omwonenden van het Jeugdspeelpark leeft bij de gedachte aan een verhuizing van het Jeugdspeelpark. “Veel van de jaarlijkse 40.000 bezoekers komen hier al jaren met vader en moeder of opa en oma en nu met hun eigen kinderen en

kleinkinderen. Ze hebben het Jeugdspeelpark in de meer dan 40 jaar van zijn bestaan zien uitgroeien tot een plek, waar je niet alleen op het heuvelachtige terrein fijn kunt spelen en ravotten of waar je heerlijk in het zonnetje een krant of boek kunt lezen, maar waar je ook spelenderwijs van alles kunt leren over dieren, bloemen en planten”. In de loop der jaren hebben velen hun steentje bijgedragen door als vrijwilliger mee te helpen aan de bouw en het onderhoud van het Jeugdspeelpark. “Vooral veel oudere vrijwilligers hebben hun ziel en zaligheid in deze prachtige plek gelegd”, aldus Trees. Verhuizing de beste oplossing! “Er is maar één goede reden, waarom we deze unieke plek zouden willen verruilen voor een andere en dat is het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden op deze plaats. Zonder uitbreiding is het Jeugdspeelpark op termijn namelijk gedoemd om te verdwijnen”. En dat heeft uiteraard alles te maken met geld. Het Jeugdspeelpark is financieel vrijwel volledig afhankelijk van de gemeente. De budgetsubsidie, die de gemeente voor het Jeugdspeelpark beschikbaar stelt is al jaren te laag om de kosten van het Jeugdspeelpark te dekken. Dank zij bijdragen van donateurs en sponsoren en een zuinig beleid van de Stichting kan het Jeugdspeelpark het hoofd nog net boven water houden. We willen de sociale functie, die we nu al hebben graag uitbreiden en meer vorm geven. De kansen liggen volgens

Open middag hospice De Cirkel Gezocht: nieuwe vrijwilligers H.I.Ambacht - Zaterdag 14 oktober a.s. is er een open middag bij hospice De Cirkel in Hendrik-Ido-Ambacht. Belangstellenden kunnen op die dag tussen 12.00 en 16.00 uur een kijkje nemen in het hospice. Er is volop gelegenheid informatie in te winnen over het verblijf in en de werkwijze van het hospice. Er zijn coördinatoren, bestuursleden en vrijwilligers aanwezig. Bezoekers hoeven zich vooraf niet aan te melden. De koffie en thee staan klaar. ce dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van U bent van harte welkom op de Vrouwgelen- de thuiszorg, de huisarts en familie en vrienden weg 61 in Hendrik-Ido-Ambacht. en ze kunnen rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers. In totaal zijn ruim 80 vrijVrijwilligers gezocht willigers opgeleid en VPTZ-gecertificeerd. HospiIn de tweede helft van oktober start een cursus ce De Cirkel staat voor geborgenheid. Het biedt voor nieuwe vrijwilligers. Er is nog een aantal niet alleen de terminale patiënten een veilige plekken beschikbaar. Lijkt het u mooi en dank- en huiselijke omgeving, maar ondersteunt en baar werk om mensen in de laatste fase van hun begeleidt ook hun naasten. De Cirkel is er voor leven te begeleiden? Neem dan zo spoedig mo- iedereen, ongeacht leeftijd, huidskleur of geloof, gelijk contact op met Iris van Putten en/of Ester en heeft een breed draagvlak in de samenleving Grootenboer (coördinatoren hospice De Cirkel), van de Zwijndrechtse Waard. Door verschilleninfo@hospicedecirkel.nl of bel 078 - 612 41 38. de bedrijven, kerken, verenigingen, particulieren, gemeenten en serviceclubs zijn en worden Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis fondsen bijeengebracht. Sinds februari 2016 waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan zet hospice De Cirkel ook vrijwilligers in om - ter drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te ondersteuning van de thuiszorg - mantelzorg in sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste een thuissituatie te bieden aan mensen die niet fase staat hierbij centraal. Ze krijgen in de hospi- langer dan drie maanden te leven hebben.

Trees Dammer sluit op 22 oktober definitief de poorten van het Jeugdspeelpark. het Stichtingsbestuur in het aantrekken van nieuwe activiteiten, zoals de dagbesteding van volwassenen en jongeren en het uitbreiden van educatieve toepassingen en logeermogelijkheden voor dieren. Maar daarvoor moeten wel faciliteiten worden gerealiseerd, zoals nieuwe verblijf- en werkruimten. “Bovendien groeien we nu al uit ons jasje. Op drukke zomerse dagen kunnen we nauwelijks voldoende plek bieden voor onze bezoekers, die ook uit Zwijndrecht, Ridderkerk en andere gemeenten komen. En ook onze dieren kunnen best wat meer ruimte gebruiken. Een verhuizing naar het recreatie-

gebied Sandelingen-Ambacht zal veel betrokkenen aan het hart gaan, maar ik denk dat het voor de toekomst van het Jeugdspeelpark toch echt de beste oplossing is”, aldus Trees Dammer in 2013 en wat ze toen zei, geldt volgens Trees nog steeds! De laatste 3 dagen ontvangen bezoekers ter afsluiting nog een gratis kop koffie, thee of limonade. Informatie over het Jeugdspeelpark kunt u vinden op www.jeugdspeelpark.nl en over de ontwikkelingen van het nieuwe Jeugdspeelpark op www.eenfantastischetoekomst.nl.

Alzheimer Café ‘Het Parkhuis’ Dordrecht - Alzheimer Nederland Afd. Dordrecht e.o., Alblasserwaard en Vijfheerenlanden houdt op maandagavond 16 oktober een ontmoetingsavond in samenwerking met “Het Parkhuis” Haaswijkweg Oost 69a, 3319GB Dordrecht, tel. 078-622.00.00.

voor werd de Levenseindekliniek ingeschakeld. Nu na een half jaar kijken zij terug op het proces dat zij doormaakten, de wijze waarop de wens van hun moeder tot uitvoering werd gebracht. Vóór de pauze worden zij geïnterviewd door gespreksleider /gezondheidszorgpsycholoog Peter Haex. Na de pauze kunt u De zaal gaat open om 19.00 uur, het program- uw eigen vragen stellen aan onze gasten. ma begint om 19.30 en eindigt ca. 21.30 uur. De toegang is gratis, voor consumpties wordt Muziek door Eefje Meskers en Maarten Teekeen bescheiden bijdrage gevraagd. De stand ens, het Duo “Sunny Side Up”. Voor informavan Alzheimer Nederland is op elke bijeen- tie, voorlichting, lezingen, in de regio:drechtkomst aanwezig voor het verkrijgen van mon- steden@alzheimer-nederland.nl. Aanmelding delinge informatie, info-materiaal en boeken als vrijwilliger Irma C. van Milt-Bethlehem die er toe doen, die u gratis kunt lenen. De 078-618 02 89 - miltbeth@hetnet.nl. Bel voor maandelijkse bijeenkomsten in het Alzheimer vragen over dementie de Alzheimertelefoon Café hebben tot doel een ieder te informeren 0800-5088: 7 dagen p.w. bereikbaar van 9 - 23 over vormen van dementie, de gevolgen voor uur en kijk op www.alzheimer-nederland.nl patiënt en familie en de nog altijd heersende en/of www.dementie.nl. De volgende keer is taboes te doorbreken. Het Alzheimer Café is op 20 november 2017. een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familieleden, vrienden, professionals en andere belangstellenden. Vooraf en na afloop is er volop gelegenheid om met lotgenoten en beroepskachten in contact te komen en ervaringen uit te wisselen. Gastsprekers zijn zus en broer Trudy en Menno Leeuwenburgh. Hun moeder Ada Leeuwenburgh had dementie, zij woonde en overleed maart j.l. na euthanasie in Het Parkhuis. Hier-Woensdag 11 oktober 2017

Drechtsteden energieneutraal vóór 2050

Mens & Maatschappij 15 Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht Zwijndrecht - Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 343de zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 15 oktober a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

Regio - In 2015 ondertekende Nederland het Klimaatakkoord van Parijs, met als doel het terugdringen van de opwarming van de aarde en het zorgen voor minder broeikasgassen. Er is veel nodig om dat te bereiken, ook in de Drechtsteden. Daarom hebben diverse partijen de handen ineen geslagen. Samen stelden zij de ‘Energiestrategie Drechtsteden’ op. Het is de basis voor de energieneutrale regio, die de Drechtsteden vóór 2050 willen zijn. De gewenste energieverandering vraagt veel van burgers, bedrijven en overheid.

de strategie naar de besturen van de betrokken partners en dus ook naar de Drechtraad en de individuele gemeenten. In de tussentijd bereiden diezelfde partners afspraken voor over wie precies wat gaat doen. Die afspraken leggen zij vast in een samenwerkingsovereenkomst met een agenda voor komend jaar. Naar verwachEen sterk veranderende regio Rik van der Lin- ting wordt de overeenkomst begin 2018 wordt den is projectwethouder van de Energiestrate- ondertekend. gie in de Drechtsteden. Hij is ervan overtuigd dat met name de energietransitie (het omscha- Aanhaken Jacqueline van Dongen (regionaal kelen van fossiele brandstoffen naar duurzame portefeuillehouder duurzaamheid): “Het gaat energie) de regio ingrijpend zal veranderen: om maatregelen waarvan uiteindelijk ieder“We verruilen in de komende 30 jaar aardgas, een de vruchten plukt en waaraan iedereen benzine en diesel voor schone, duurzame en zijn steentje kan bijdragen. Bijvoorbeeld door betaalbare energie. Daarnaast zetten we sterk in eigen woning of bedrijf over te stappen naar in op energiebesparing. Maar dat niet alleen. duurzame energiebronnen en energiebespaMet onze Energiestrategie dragen we ook bij rende maatregelen te treffen. Wij nodigen dan aan minder files, een schonere lucht, werkge- ook iedereen, of dat nu particulier of namens legenheid, een betere kwaliteit van woningen, een bedrijf of instelling is, uit om op zijn manier leefbaarheid en een sterk vestigingsklimaat aan te haken. Samen banen we de weg voor voor bedrijven en inwoners. Een deel van het goed leven in de Drechtsteden.” De Energiestrageld dat we nu uitgeven aan energie, kunnen tegie Drechtsteden is een gezamenlijk product we straks investeren in de regio.” Wie doet wat? van corporaties, nutsbedrijven, het onderwijs, Onder het motto “Energieneutraal is van ons het bedrijfsleven, bewoners, waterschap Holallemaal” betrekken de opstellers van de Ener- landse Delta, Omgevingsdienst Zuid-Holland giestrategie de komende maanden steeds meer Zuid, het Rijk, provincie Zuid-Holland, individupartijen, bedrijven en inwoners bij het werken ele gemeenten in de Drechtsteden en de regio aan een energieneutrale regio. Allereerst gaat Drechtsteden.

Huisartsen massaal op scholing, Huisartsenpost overdag open Regio - Eén op de drie huisartspraktijken in de regio Drechtsteden en de westelijke Alblasserwaard is op donderdag 26 oktober gesloten, wegens deelname aan een grote regionale scholingsdag. Twee weken later, op donderdag 9 november, gaat wederom een derde deel van alle huisartspraktijken (een andere groep) naar deze scholing. Een zo massale afwezigheid van huisartsen is uitzonderlijk. De Regionale Huisartsenpost Drechtsteden (RHD) bij het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht is daarom op beide dagen overdag open voor spoedgevallen.

telefoongesprek of en welke zorg nodig is. Voor niet-spoedeisende zaken kunnen patiënten op vrijdag na de scholing weer bij hun eigen praktijk terecht.”

De dienstverlening van de RHD tussen 8.00 en 17.00 uur is dezelfde als normaalgesproken in de avond/nacht en in het weekeinde. “Patiënten kunnen ons bellen als ze huisartsenzorg nodig hebben die niet kan wachten tot de volgende dag én als ze zeker weten dat hun eigen huisarts afwezig is”, vertelt huisarts Angelique Boers namens de RHD. “Huisartsen maken in hun praktijk zelf bekend of zij er op een van beide dagen niet zijn. Bij twijfel: probeer het eerst bij de eigen huisarts.”

De scholingsdag wordt per keer bijgewoond door zo’n vijftig huisartsen uit het gebied dat door de RHD wordt verzorgd (hieronder vallen niet de Hoeksche Waard en de oostelijke Alblasserwaard). Boers, die tevens voorzitter is van de scholingsbijeenkomsten: “In veel gevallen gaat een hele praktijk ineens op scholing, inclusief de ondersteuners en assistentes. Daardoor kan de normale waarneming door een collega, zoals patiënten dat gewend zijn, in veel gevallen niet plaatsvinden.”

Boers verzoekt patiënten om niet uit eigen beweging naar de RHD te komen, maar altijd eerst te bellen naar 078-6542600. “Zo werken wij altijd, omdat we onze zorg dan goed kunnen plannen. Onze triagistes bepalen in het

Het is mogelijk dat de regionale scholingsdagen jaarlijks gaan terugkeren. De huisartsen die verenigd zijn binnen de RHD zullen in dat geval op basis van de ervaringen dit jaar beoordelen of de maatregel afdoende is.

Dit is alweer de tweede zondagavondzang van dit nieuwe seizoen waarin we vooral bekende liederen zullen zingen. Ook zingen we liederen welke door u zijn aangevraagd. Wim de Penning geeft leiding aan koor- en samenzang en de or-

ganist van deze avond is Bert Kruis. We openen deze zondagavondzang met het lied ‘Ik wandel in het licht met Jezus’, gevolgd door het lied ‘Dan ga ik op tot Gods altaren’. Ook zingen we ‘Wat God doet, dat is welgedaan’ en ‘Vader dank U dat ‘k mag leven’. Het koor zingt o.a. de liederen: ‘Groot is de naam van God ‘en ‘Heerlijk is Uw Naam’. We sluiten de avond af met het lied ‘U zij de lof en dank en eer’. Graag tot ziens in de Bethelkerk.

Talentenjacht in Het Badhuis Zwijndrecht - Badhuis-Got-Talent! Op woensdag 25 oktober zal er in Het Badhuis een Talentenjacht worden gehouden voor de kinderen van Wijk Centrum. Alle kinderen worden uitgenodigd om mee te doen, maar komen kijken mag natuurlijk ook. Als je mee wilt doen, geef je dan uiterlijk vrijdag 20 oktober op bij Het Badhuis of via een persoonlijk bericht (naam, telefoonnummer, act en als je wil playbacken, minimaal 2 liedjes van je voorkeur). De kinderen die meedoen worden

‘s middags om 16.00 uur verwacht om te komen oefenen. Neem dan alvast je verkleedspullen mee. Om 17.30 uur is er een maaltijd voor alle kinderen die meedoen. De kinderen die niet meedoen kunnen ook mee-eten, maar moeten zich dan wel opgeven voor het eten, zodat we genoeg hebben. Om 18.30 uur zijn alle andere kinderen, ouders, buren, vrienden en belangstellenden van harte welkom bij de show in het Badhuis, Prins Hendrikstraat 2. De avond duurt tot uiterlijk 20.00 uur. Van harte welkom!

Innovatiedag ‘Big Data in de zorg’ in het Albert Schweitzer ziekenhuis Regio - Weet de computer het beter? Berichten over de toenemende rol van ‘Big Data’ (grote bergen digitale gegevens die een schat aan informatie bevatten) wekken steeds meer die indruk. Maar wat verstaan we precies onder Big Data en wat kunnen we ermee? Welke impact heeft het op het werk van een dokter of verpleegkundige? Wat is de betekenis van Big Data voor patiënten? Die vragen staan centraal tijdens een symposium op donderdag 23 november in het Albert Schweitzer ziekenhuis.

De mix van sprekers op de avond omvat: - Wim Smit (directeur MRDM) Smit zal vanuit een leveranciersvisie bespreken welke kansen hij ziet voor Big Data in de zorg. Daarbij worden cases besproken die MRDM heeft uitgevoerd op het gebied van darmkanker en borstkanker.

- Floortje Scheepers (hoogleraar Innovatie UMC Utrecht) Scheepers is medisch hoofd van de afdeling Psychiatrie in het UMC Utrecht Hersencentrum. Haar specialisme is kinder- en jeugdpsychiatrie. Een patiënt ‘plotten’ met behulp Op dezelfde dag is er een Innovatiemarkt. van Big Data is haar doel, om te achterhalen Van 10.00 tot 16.00 uur is de centrale hal van welke behandeling het beste past. ziekenhuislocatie Dordwijk gevuld met uiteenlopende snufjes en nieuwigheden op het - Ronald Fokkink gebied van (zorg)technologieën van vandaag, (adviseur en ervaringsdeskundige) morgen én overmorgen. Niet alleen om naar Fokkink vertelt hoe hij zijn persoonlijke Big te kijken of om over te horen, maar juist ook Data gebruikt voor verbetering van de glucoom zelf te proberen en te ervaren. Het Albert seregulatie bij diabetes mellitus. Daarnaast Schweitzer ziekenhuis organiseert de Innova- gaat hij in op de consequenties van zelfmetiedag voor de tweede keer. Doel is om men- ting in de relatie tussen behandelaar en clisen en ideeën bij elkaar te brengen, nieuwe ënt. (zorg)technologieën te verkennen, samenwerkingen aan te gaan met (zorg)partners - Ruud Veltenaar en sociale innovaties te omarmen. Zowel de (filosoof, inspirator, Tedx-spreker) markt als het symposium is gratis toeganke- Veltenaar spreekt over de toekomst en de lijk voor zorgprofessionals, patiënten en alle hoop op een betere wereld. Als geen ander andere belangstellenden, ongeacht hun ach- weet hij trends en ontwikkelingen te vertalen tergrond of kennisniveau. Het enige verschil naar de impact op ons leven, werk, welvaart is dat aanmelden voor het symposium nodig en welzijn. Hoe ziet een volgende fase in onze is en dat dit vol kan zitten. Het symposium beschaving eruit en met welke kansen die we ‘Big Data in de zorg’ duurt van 18.30 tot 21.00 nu nog niet zien? En hoe maak jij het verschil? uur. Aanmelden kan hier: https://www.asz. Ben je klaar voor de toekomst die zich al aandient? nl/nieuws/agenda/2017/11/22508/


SUBARU XV OUTDOOR EDITION

STANDAARD AWD & AUTOM AAT

De weekendverwenner van donderdag t/m zaterdag

Roomboter Amandelstaaf

WEEKEND VERWENNER

€2,75

TOMPOUCETAARTJE 125 gram

5

De weekaanbieding 99 van donderdag t/m woensdag Appelkanjer voor

€1.25 WEEKAANBIEDINGEN SUIKERBROOD VOOR

1 2

75

Subaru’s populaire compacte SUV, de Subaru XV wint met de komst van de Outdoor Edition nog meer aan aantrekkelijkheid. De toch al rijk uitgeruste Comfort of Premium is als Outdoor Edition voorzien van een aantal in het oog springende aanpassingen aan het uiterlijk, die niet alleen de bruikbaarheid vergroten, maar ook het stoere karakter van de XV een extra impuls geven en de auto tevens nog eens beter beschermen. Van binnen en van buiten.

Bij ons kunt u onder andere terecht voor: •●Onderhoud CV-­‐ketel ventilatie; Onderhoud CV-ketel enen ventilatie •●Leidingwerk en sanitair sanitair; Leidingwerk en Dakgoten repareren enevervangen •●Dakgoten repareren n vervangen; ● Reparatie van uw kraan of ostortbak • Reparatie van uw kraan f stortbak; ● Opsporen van lekkages • Opsporen van lekkages. 078 - 68 12 151

WWW.SETON.NL

Het beste nieuws is misschien wel de prijs van de Outdoor Edition-uitvoering. Deze fraai aangeklede Outdoor Edition, die naast die permanente vierwielaandrijving ook nog eens is voorzien van automatische transmissie, volautomatische airconditioning en lichtmetalen wielen kost hetzelfde als een Comfort of Premium uitvoering. Voor de oplettende lezer: voor het Outdoor Edition-pakket met een waarde van € 1.430 geldt dus geen meerprijs. Deze actie loopt tot en met 31 oktober 2017 of zolang de voorraad strekt. SUBARU KLEINWIER | FRUITENIERSSTRAAT 6 | 3334 KA ZWIJNDRECHT | 078 – 610 61 16 | INFO@KLEINWIER.NL | WWW.KLEINWIER.NL

Suikerbrood voor

SPELT EIERKOEK 4 €2.00 49

VOOR

WEEKENDVERWENNER DO, VR EN ZA WEEKAANBIEDING DO T/M WO H.I. Ambacht Reeweg 76 Ridderkerk Jan Steenstraat 7 H.I. Ambacht Louwersplein 9 Alblasserdam 36 RidderkerkMakado-Center Vlietplein 112A Ridderkerk Jan Steenstraat 7 Ridderkerk Dillenburgplein 4 Ridderkerk Vlietplein 112A Ridderkerk Dillenburgplein 4 BAKKERIJ-VANDERWAAL.NL

BAKKERIJ-VANDERWAAL.NL

¡ verbouwingen ¡ dakkapellen ¡ kozijnen ¡ deuren

WWW.AANBOUWNODIG.NL Hendrik-Ido-Ambacht - 078 6454678

l e t

es i g! B d j i t

t le - Uitvoerige begeleiding van plan tot oplevering - In 10 dagen geplaatst - Compleet All-in pakket

... op

BESTEL

r o o v lig e d KALENDERS bij de Brug

Vergeet nooit meer een jubileum of verjaardag met een kalender aan de muur of op het bureau. U bent het hele jaar in beeld bij klanten en relaties. Bureaukalenders, wandkalenders, jaar- en maandplanners kunnen in allerlei uitvoeringen en afmetingen worden geleverd.

Bel 078 - 681 27 33 nieuws- en advertentieblad

Noordeinde 110, 3341LW Hendrik-Ido-Ambacht 078-6823040 info@timmerbedrijfpors.nl www.timmerbedrijfpors.nl


Woensdag 11 oktober 2017

Paddenstoelenexcursie voor de jeugd

Speciaal voor de basisschooljeugd organiseert de Natuurvereniging IJsselmonde op woensdag 11/10 een excursie in het Donckse Bos, Benedenrijweg 461, Ridderkerk. Aanvang 13.30 uur. Zelf een klein spiegeltje meenemen. Max. 1 volwassene per kind. Kosten €1,- voor wandelkaart, kinderen gratis. Aanmelden bij kl.vandragt@gmail.com

Drechtsteden spreekt met Tweede Kamerleden over kansen en zorgen

Bij de bijeenkomst in Internationaal waren ook de Economic Development Board, Werkgevers Drechtsteden, de Federatie van Ondernemersverenigingen in de Drechtsteden, bedrijfsleven en onderwijs vertegenwoordigd. Onder het motto ‘Goed leven in de Drechtsteden’ gaven voorzitter Wouter Kolff van de Drechtsteden en Hans Tanis, Drechtstedenbestuurslid Wonen en Bereikbaarheid, in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag een korte schets van de regio en de opgaven waar het gebied voor staat. Kolff: ‘De Drechtsteden is topregio voor innovatie, de logistieke sector en maritieme maakindustrie. We hebben schitterende voorzieningen. Er zit veel potentie in de Drechtsteden, maar om dat goud te verzilveren, moeten we wel slagen ma-

ken. Samen met alle partners, we hebben een gezamenlijk belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid’. De regio wil stappen maken op bereikbaarheid, wonen en werken. De Drechtsteden profiteren nu nog te weinig van het economisch herstel van Nederland. Daarom wil de regio doorgroeien naar een gebied van meer dan 300.000 inwoners, inzetten op 30.000 banen erbij en 25.000 nieuwe woningen. De urgentie is hoog. De Drechtsteden kampen met een bovengemiddelde sociaal-economische problematiek, een te eenzijdig woningaanbod en de bereikbaarheid loopt tegen zijn grenzen aan. In Perscentrum Nieuwspoort kregen de Tweede Kamerleden een goede indruk en een reëel beeld van de opgaven van het gebied. Aan de andere kant werd er ook inzicht geboden in de mooie kansen en mogelijkheden voor economische groei in de stad en omliggende gemeenten. In de verkennende sfeer bespraken zij met de delegatie uit de Drechtsteden hoe zij kunnen bijdragen aan een krachtige, stap vooruit voor de regio en daarmee voor Nederland.

Maak je sterk tegen MS Regio - Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose.

Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.

Help MS-patiënten Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. Iedere donatie -groot of klein- is welMS is een chronische ziekte van het centrale kom! De collectant van het Nationaal MS Fonds zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan is te herkennen aan de collectebus met het 17.000 mensen MS, en jaarlijks krijgen 800 men- oranje vlinderlogo. sen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het 20e en 40e Collectant gemist? levensjaar en het is de meest invaliderende Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online ziekte onder jonge mensen in Nederland. Veel- om alsnog een donatie te doen. Het is ook movoorkomende klachten van MS zijn moeheid, gelijk om een donatie over te maken op giro oogklachten, krachtverlies, coördinatiestoor- 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms STOPMS nissen, blaasproblemen en gevoelsstoornissen. naar 4333 en doneer eenmalig €2. Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het

Koffie met… in Bibliotheek Zwijndrecht Zwijndrecht - Op de woensdagochtenden van 10.30 tot 12.00 uur kun je weer gezellig koffie of thee komen drinken in de bibliotheek. Komende weken hebben we twee nieuwe onderwerpen die tijdens deze ochtend worden besproken.

Ridderkerk - Het is herfst: de bladeren verkleuren, de vogels trekken weer naar het zuiden en de paddenstoelen komen tevoorschijn.

Regio - Het Drechtstedenbestuur heeft vandaag in een bijeenkomst met Tweede Kamerleden aangegeven hoe de regio in samenwerking met het Rijk een krachtige bijdrage kan leveren aan Nederland. Om te zorgen voor economische groei in de Drechtsteden, zet de regio stevig in op goede bereikbaarheid, goed wonen en goed werken.

Mens & Maatschappij 17

Samen staan we sterker tegen MS! Aanmelden als collectant kan ook nog steeds! Meld je aan via www.mscollecte.nl of bel met het Nationaal MS Fonds op (010) 591 98 39.

Op 25 oktober zal Erna alles vertellen over hoe je je huis, én je hoofd schoonhoudt. De kennis van het schoonmaken is de laatste jaren ook nog eens in een rap tempo verloren gegaan. Het tij lijkt echter te keren: er verschijnen geregeld ‘poetsboeken’ op de markt. Realityprogramma’s als Hoe schoon is jouw huis? kunnen rekenen op een hoge kijkcijfers. Bovendien tonen zij aan wat het met een mens kan doen om te leven in een ongepoetst en onopgeruimd huis: het brengt serieuze lichamelijke en geestelijke gezondheidsrisico’s met zich mee. Eerherstel dus voor het poetsen! We gaan hier met de wijkverpleegkundige van het Vivera Wijkteam over van gedachten wisselen, tijdens deze koffie met...

Op 18 oktober is Jannie van den Heijkant te gast. Zij zal een interactieve lezing geven over geluk. Wat is geluk? Hoe kunnen Filosofie en Humanisme helpen bij een gelukkig leven? “Onze tijd kan wel wat Aristoteles gebruiken”, zei onlangs schrijver en filosoof Jan Drost (in een uitzending van Human). Ons grootste streven is dat naar een gelukkig leven, aldus Aristoteles. Maar volgens Aristoteles is geluk niet het verwerven van rijkdom of genotzucht. Maar wat is het dan Meer informatie over de activiteiten in de biwel? Verken het bij deze koffie met… bliotheek? Kijk snel op www.debibliotheekaan-

Pittige PIT-ters krijgen diploma Regio - Afgelopen vrijdag werden 12 leer- hebben zij de specialisatie Gedrag afgerond. krachten van PIT door de directie in het zon- Sociale Veiligheid, Sociaal Emotioneel Leren, Autisme en Hoogbegaafdheid zijn modules netje gezet met een mooie bos bloemen. waarin zij zich onder andere hebben verdiept Op Hogeschool Rotterdam kregen zij het diplo- en deze kennisverrijking zal ten goede komen ma Master EducatiolNeeds uitgereikt. Na twee aan de leerlingen. jaar studie en een PraktijkGerichtOnderzoek

Volop herfstactiviteiten bij Biesboschcentrum Dordrecht Regio - Biesboschcentrum Dordrecht organiseert volop kinder- en gezinsexcursies in de herfstvakantie. Ervaar tijdens een activiteit of excursie het echte herfstgevoel, ontdek de soorten paddenstoelen en zie hoe de Biesbosch verandert in prachtige kleuren. Er is voor jong en oud genoeg te beleven! Ga mee met de ‘Herfstexcursie’ en maak een wandeling door het gebied met een Biesboschgids en ervaar wat dit jaargetijde zo bijzonder maakt. Speciaal voor kinderen is er de activiteit ‘Braakballen pluizen’. Ontdek van welke vogel het is en wat er allemaal in verborgen zit. Of ga mee op zoek naar echte Biesboschvogels tijdens de ‘Familie Vogeltocht’. Herken de vogels met behulp van de

vogelwaaier. Vergeet je verrekijker niet! Meer weten over bovenstaande en alle andere activiteiten die worden aangeboden in de herfstvakantie? Kijk op www.biesboschcentrumdordrecht.nl en meld je aan via de website!


Resultaatgarantie* Verlies direct tussen 4 en 28 cm

Dit zijn echte recensies van echte mensen van onze FB-pagina “Deze behandeling werkt en ik zou hem iedereen aan willen raden.” “ Voor het eerst ging ik deze zomer weer in bikini zonder pareo naar zee.” “ Je word erg goed geholpen, erg vriendelijk en behulpzaam.” “Het meest geweldige vind ik mijn huid zo mooi strak, echt amazing!!”

Easyslim.nu® is een afslankstudio waar je met hulp van een gepatenteerd en geavanceerd apparaat plaatselijk afslankt en spieren opbouwt. Door middel van behandelingen met het systeem wordt door de ultrasound techniek vet uit de vetcel losgetrild en via het lymfestelsel afgevoerd. Tegelijkertijd worden middels elektrostimulatie spieren opgebouwd. Hierdoor wordt ook cellulite minder en wordt een slap geworden huid weer mooi strak. Afslanken was nog nooit zo easy en leuk!

“Ik ben inmiddels 14 kilo kwijt en heel wat centimeters, volgens mij 50/55cm.”

AFSL ANK

AC T I E

de rest van de recensies ! Lees op onze facebookpagina.

sul taa tga rant ie ge ing ldt voor de proefbehandel

“ Gelijk na de proefbehandeling was ik al in totaal 12 cm kwijt; ongelooflijk!!”

deling Intake & proefbehan voor samen van € 69,- nú

facebook.com/easyslim.nu

Kom ook! En overtuig jezelf! ze De

act ie i s

slechts € 39,-

gel dig t/m

– vol l= o v : p 31 oktob er 2017 – Let o

e *R

Maak direct een afspraak Bekend van o.a.

el! p Sim

Download de Easyslim.nu app en boek snel een afspraak!

Easyslim.nu Rotterdam

Weipoort 11 Rotterdam (vlakbij stadion “De Kuip”) rotterdam@easyslim.nu

Bel 06 - 46 821 700 of boek online via www.easyslim.nu


Kunst & Cultuur 19

Woensdag 11 oktober 2017

Film en Videoclub zoekt naar nieuwe, vooral, jonge leden

Meet and greet, Film en Video Club Cine’67 Tekst en foto: Wim Uithol Zwijndrecht - Op zondag 8 oktober gaven leden van de Film en Video Club Cine’67 een meet and greet middag tijdens de lopende expositie in het Oude Raadhuis. De op 17 september, ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan, geopende tentoonstelling ‘De kracht van verbeelding’ loopt nog tot en met 29 oktober. In vijf blokken van tien jaar staan er allerlei objecten die de ontwikkeling van het filmen over die periode laten zien. Chris Smit, voorzitter en Frans Boymans, penningmeester waren aanwezig om vragen over het filmen in het algemeen en de club te beantwoorden. Ronald Roël Ronald was aanwezig om zelf vragen te stellen en verdere gesprekken te begeleiden. Zijn eerste vraag was, “Als je een film gaat maken, waar begin je dan mee? Begin je dan met je onderwerp, of denk je ik ga gewoon een filmpje maken?” Chris, “Je kunt overal en nergens mee beginnen, maar je kan ideeën hebben en dan ga je denken, waar kan ik het opnemen, waar mag ik het opnemen.” Hierna volgde een uitleg over wat er allemaal binnen de club aan mogelijkheden wordt geleerd om een film op te zetten. Chris, “Soms denken mensen dat een videoclub een groep

mensen zijn die regelmatig bij elkaar komen om gewoon films te bekijken, maar dat is absoluut niet het geval. We kijken wel regelmatig films die door de leden zijn gemaakt en geven daar dan opbouwende kritiek op. Zo leren we van elkaar.” Zo worden er in groepsverband films gemaakt, maar ook individueel. Moeilijk om jongeren binnen de club te krijgen? Ronald stelde deze vraag en vroeg zich af of de club toch ideeën had om daar wat aan te doen. “We hebben wat in gedachten en we hebben wat suggesties van andere verenigingen.” Het gaat dan niet over de jeugd maar mensen vanaf veertig jaar, de zogenaamde gesettelde man of vrouw. De club wil proberen daar cursussen voor aan te schaffen. We denken allemaal dat we kunnen filmen. De ervaring leert dat als je iemand vraagt om te leren filmen dan zegt bijna iedereen dat die dat al kan omdat zijn telefoon er helemaal vol mee staat. Maar die persoon zou wel al die opnames bij elkaar moeten rapen om er een echte film van te maken. Chris, “Dat is vaak moeilijk, want de beelden zijn misschien leuk om te zien, maar als hij ze een jaar later aan zijn kinderen of kleinkinderen laat zien dan vallen die na een paar minuten in slaap. We gaan dus ook cursussen geven in monteren.” Vroeger werden mensen lid van een vereniging voor een

Filmmiddag voor kids in Cascade H.I.Ambacht - Zin in een gezellige filmmiddag in de herfstvakantie? Kom op woensdag 18 oktober met al je vrienden en vriendinnen naar de hilarische film ‘Huisdiergeheimen’ in Cascade.

huisdieren bij elkaar brengt om wraak te nemen op alle gelukkige huisdieren, moeten Max en Duke hun ruzies even opzij zetten.

Vier met ons het 20-jarig jubileum van Cascade en betaal slechts € 1,- voor een kaartje! Deze Wat spoken huisdieren uit wanneer de baasjes familiefilm duurt 90 minuten en bevat een van huis zijn? In de film ‘Huisdiergeheimen’ vol- pauze. Nederlands gesproken en geschikt voor gen we de grappige avonturen van de trouwe iedereen vanaf 6 jaar. De film speelt op woensterriër Max. Zijn leven komt op zijn kop te staan dag 18 oktober en begint om 15.00 uur. Voor de als zijn baasje de bastaard Duke mee naar huis filmmiddag worden geen administratiekosten neemt. Als blijkt dat het schattige maar gestoor- berekend. Kaartjes bestellen kan via de website: de konijntje Snowball een leger van verlaten www.theater.stichting-cascade.nl

Chris Smit en Frans Boymans lange periode, maar dat boeit de hedendaagse jeugd niet. Daarom denkt men aan eenmalige projecten om bijvoorbeeld een speelfilm of documentaire met een groep jongeren op te zetten. Ook naar het bevorderen van contacten buiten de filmerswereld zou een goede basis kunnen zijn voor een verjonging. Toneelverenigingen, muzikanten, tekstschrijvers en scholen zouden een mooie combinatie kunnen vormen. Helaas blijkt, op scholen, dat het dan de interesse van de docent moet zijn om daar tijd aan te besteden, als er überhaupt al mogelijkheid voor is.

Tafel met gewonnen prijzen Ook is er in de filmwereld een lokaal tot internationaal competitie-element tussen de verenigingen. Door een onafhankelijke jury worden binnen de verenigingen ingezonden naar landelijke wedstrijden. De daar gekozen winnende films gaan zelfs door voor een wereldcompetitie. Op de expositie staat een tafel vol met door Cine’67 op allerlei niveaus gewonnen trofeeën. Meer info op: film-envideoclubcine67.nl.

Optreden stageband in het gemeentehuis Zwijndrecht - Op 22 september 2017 heeft Stageband Jong-Holland opgetreden in het gemeentehuis van Zwijndrecht. Dit was ter ere van het 50 jarig jubileum van Film- en videoclub Cine’67. Stageband Jong-Holland en Het Geklank des Konings speelden live muziek onder een selectie van de films van Cine’67. Een mooie ervaring!

avond onder leiding van dirigent Bas Deckers hun muziek repeteren. De Stageband heeft een breed repertoire. Zo staan er nummers van Queen, the Who, Pharell Williams , maar ook van Guus Meeuwis of Strauss op de lessenaar. Afhankelijk van de optredens wordt er een keuze van muziek gemaakt. De optredens zijn divers van aard, van een concert op de Koningsdagtaptoe, spelen bij de doorkomst van De Stageband is in 2003 opgericht door een de Roparun in Oud Beijerland tot een eigen enthousiaste groep oud- leden van Show- kerstdienst van Jong-Holland. Ook geven wij band Jong-Holland. Zij wilden graag na hun eenmaal per jaar ons eigen lenteconcert. activiteiten bij de Showband voor de gezelligheid blijven musiceren. Inmiddels is de Stage- Kijk voor meer informatie op band uitgegroeid tot een orkest van circa 25 www.jongholland.nl enthousiaste muzikanten die elke maandag-


Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl De dakkapel specialist voor al uw dakkapellen in hout en kunststof info@bertvankootenbouw.nl 078 - 681 73 10 DE ENIGE ECHTE! Loodgietersbedrijf van Wijngaarden van De Bruïnelaan Al meer dan dan 43 jaar! Voor al uw werkzaamheden: gas - water - sanitair - cv lood- en zinkwerken Geen voorrijkosten Bereikbaar van 8.00 - 20.00 uur Tel 078-6129246 Lid van UNETO-VNI

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordelig en makkelijk! Maak uw eigen GEBOORTE, TROUW- of JUBILEUMKAARTJE Heeft u een leuk idee, maar komt u er niet helemaal uit? Dan helpen wij u graag! Xebius Digital Printing U kunt een mailtje sturen naar info@xebius.nl of bel 078-681 27 33 Recreatief volleybal Dames en heren gemengd op donderdagavond 21:00 - 22:30 Ridderhal Koms eens kijken of een keer meespelen www.revo-80.nl

SENIOREN STICHTING HIARZ Voorlichting: dag- en vakantiereizen vindt plaats op 28 okt. a.s. van 14.00 uur - 17.00 uur in Emmastaete, Emmasingel 12G in H.I.Ambacht INFO Sjanel 078- 6822588 LEUK IDEE: GEEF EENS EEN SET PERSOONLIJKE SPEELKAARTEN CADEAU! Perfect als uniek cadeau of om de blits te maken bij een spelletje poker of klaverjassen! Je hebt al een spel voor 9,95 euro inclusief 21% BTW. www.mijnkaartspelen.nl

Tijd voor een nieuwe badkamer of keuken?

Wij ontwerpen én monteren de mooiste badkamers & keukens! Samen met ruim 40 sanitairwinkels zijn wij aangesloten bij Bad in Beeld. Kijk ook op badinbeeld.nl

VEERSEDIJK 51, HENDRIK-IDO-AMBACHT - TEL. 078 682 0878 STUDIODAMMERS.NL

Voor al uw gas-, water-, cv-, dak-, sanitair- en rioolwerkzaamheden! Tevens voor onderhoud en renovaties.

Willemstraat 239 2983 ET Ridderkerk

24 7 DAUUR / pe GEN r

bere week i 06-3 kbaar op 656 893 1

Pruimendijk 324 2989 AR Ridderkerk

Tel. 0180 - 43 22 22 - 681 62 60 Willemstraat 239, 2983 Tel. ET078Ridderkerk Mob. 06 - 12 50 52 10 Mob. 06 - 53 57 82 87 Tel. - 43 22 22 E-mail:0180 kooimanenvlot@zonnet.nl www.schildersbedrijfkooimanenvlot.nl Mob. 06 - 12 50 52 10

Vrijblijvende offerte aanvraag.

T. Markusse

Pruimendijk 324, 2989 AR Ridderkerk Tel. 078 - 681 62 60 Mob. 06 - 53 57 8287

Loodgieters- en Onderhoudsbedrijf

www.markusseloodgieter.nl Ballade 113 ● 3335 EM ● Zwijndrecht ● Tel. 078-6100833 ● E-mail: info@markusseloodgieter.nl

Europaweg 25 3332 SE Zwijndrecht Telefoon: 06 - 481 98 231 E-mail: lderuiterschilderwerken@live.nl www.deruiterschilderwerken.nl

info@schildersbedrijfkooimanenvlot.nl www.schildersbedrijfkooimanenvlot.nl

Hoofdhuid Problemen? Kom nu naar PURE COIFFURE!

Nature + technology = Naturaltech. De Naturaltech product- en behandellijn is doeltreffend gericht op het bestrijden van haar en hoofdhuid problemen. Naturaltech Energizing is speciaal ontwikkeld ter behandeling van hoofdhuidproblemen en haaruitval. Natureltech Nourishing voedt, revitaliseert en verstevigt het welzijn van de hoofdhuid en het droog, broos en beschadigd haar. Naturaltech Renewing behoud de gezondheid van je haar en hoofdhuid en ga verouderingsverschijnselen preventief tegen. Naturaltech Calming producten verlichten onmiddellijk irritatie en hebben een langdurig kalmerende werking. Naturaltech Replumping zorgt voor volumnieus, compact en veerkrachtig haar. Naturaltech Well-Being vochtinbrengende, beschermende en versterkend. Naturaltech Detoxifying reiniging haar en hoofdhuid. Naturaltech Rebalancing herstel de balans van je hoofdhuid. Naturaltech Purifying bevat antibacteriële, kalmerende, preventieve en genezende producten voor zowel droge als vette roos.

Heeft u een van deze hoofdhuidproblemen? Wacht dan niet lang… en kom Langs!

Brederodehof 65 3341 VC Hendrik-Ido-Ambacht Tel. 078 - 6816190 WWW.PURE-COIFFURE.NL

Wij zijn er voor jou

JAARLIJKS BEHANDELEN WIJ RUIM 18.500 MENSEN MET O.A. DEPRESSIE, ANGST EN ALCOHOLPROBLEMEN

Psychische aandoeningen komen vaker voor dan u misschien denkt. Eén op de vier mensen krijgt er mee te maken. Heeft u klachten? Bespreek het met uw huisarts. Antes kan u verder helpen: www.antesgroep.nl


Woensdag 11 oktober 2017

Soof 2 te zien in Cascade H.I.Ambacht - Na het succes van Soof, is er nu het logische vervolg op het verhaal over de Nederlandse Bridget Jones, Soof. Met onder andere Lies Visschedijk, Fedja van Huêt, Achmed Akkabi. Het vervolg is te zien in Cascade op woensdag 18 oktober.

minuten en bevat een pauze. De kosten voor een kaarten zijn € 6,- Bij de filmavonden berekent Cascade geen administratiekosten. Kaartjes bestellen kan via de website: www.theater. stichting-cascade.nl

Na een flinke dosis relatietherapie lijkt de koek voor Soof en Kasper echt op. Het hoge woord komt eruit: ze gaan uit elkaar. Althans, dat wil Kasper. Soof probeert het van de zonnige kant te bekijken, maar is de controle over haar toch al chaotische leven volledig kwijt. De Kooksoof inspireert niet meer, de kinderen lijken vooral bezig met hun tienersores en Kasper slaat te snel een veel te jong en slank ding aan de haak. Soof herpakt zich na een ontmoeting met Jim Cole, maar hun timing blijkt zoals altijd net verkeerd. Dan ontmoet ze de knappe chef-kok en ‘foodie’ Bauke…

21 & 22 oktober: Riddertoernooi op Slot Loevestein

Op 21 en 22 oktober gaan verschillende ridders met elkaar de strijd aan op Slot Loevestein in een spectaculair steekspel te paard. Behalve het toernooi zijn er nog veel meer Middeleeuwse activiteiten voor jong en oud! Beheerder en evenementenorganisator Tim Schrijver praat ons bij: “Het hoogtepunt van beide dagen is de spannende finale, waar iedereen kan zien welke ridder de hand van de jonkvrouw wint. Voor het zover is, kan iedereen de voorbereidingen in het kampement volgen. Er zijn stoere ridders, dappere paarden en schone jonkvrouwen. De ridders gaan met elkaar de strijd aan in het steekspel, maar laten eerder op de dag hun wapenvaardigheden zien in individuele wapenproeven. In de ridderschool leer je hoe je vecht met het zwaard en word je zelf een echte ridder (vanaf 4 jaar). Onder begeleiding van Longbowman en zijn Kasteelschutters kom je alles te weten over het boogschieten. Hoe worden pijlen en bogen gemaakt en waar werden ze voor gebruikt? Je kunt hen al je vragen stellen en vergeet vooral niet zelf een keer te schieten!” “In het kasteel ontmoeten bezoekers de twee beeldschone jonkvrouwen aan wie het Riddertoernooi is opgedragen,” verklapt Tim. “Zij vertellen verhalen over het leven in de Middeleeuwen. In de keuken van het slot vind je de cockemeesters Lena en Marie. In hun ijzeren ketels bereiden ze het avondmaal voor alle manschappen. Wie weet ontfutsel je hen één van de heerlijke middeleeuwse recepten. Overige gasten zijn: Aagje de vertelster, de Meyden van Loevestein en troubadour Lucas.”

Kaartverkoop concert C.O.V. ‘Ridderkerk’ 21 oktober 2017 Ridderkerk - Op zaterdag 21 oktober 2017 covridderkerk.nl en natuurlijk aan de ingang geeft C.O.V. ‘Ridderkerk’ weer een concert in van de kerk op 21 oktober. Voor info: de Levensbron. Uitgevoerd wordt: Krönungs- www.covridderkerk.nl messe van Mozart; Wie der Hirsch schreit en Drei geistliche Lieder van Mendelssohn Bartholdy; Messe Solennelle van Gounod; Algehele leiding: dirigent Hans Cok. Locatie: Levensbron, Jan Luykenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk, aanvang 20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur. Begeleiding: Dordts Kamer Orkest, Jan Peter Teeuw, orgel. Mariët Kaasschieter, sopraan, Carina Vinke, alt, Frank Fritschy, tenor, Nanco de Vries, bas,

‘Soof 2’ draait op woensdag 18 oktober in Cascade en start om 20.00 uur. De film duurt 96

Regio - “Hoort, hoort, hoort…Edelen, burgers en buitenlui, Slot Loevestein bestaat 656 jaar en daarom roept ridder Siwaert van Hesselt een riddertoernooi uit op Slot Loevestein. Deze stoere ridder nodigt allen uit te komen kijken op 21 & 22 oktober en de ridders aan te moedigen…Zegt ‘t voort, zegt ‘t voort…”

Kunst & Cultuur 21

Heel de vesting van Slot Loevestein wordt tijdens het Riddertoernooi omgetoverd tot Middeleeuws terrein en toernooiveld. Op de Middeleeuwse markt staan handelaren en ambachtslui die gewoontegetrouw meereizen met een kampement. Ontdek dat het leven wel heel lastig zou zijn zonder de touwslager, de smidse, de leerbewerker, de kruidenvrouw en de kleedsters in het kampement. Vanzelfsprekend kun je ook lekker middeleeuws schranzen dit weekend. Bekijk het volledige programma op www. slotloevestein.nl. Openingstijden en toegangsprijzen Zaterdag 21 en zondag 22 oktober 2017 van 11.00 uur tot 17.00 uur. Volwassenen: € 13,50. Kinderen 4 t/m 18 jaar: € 9,00. Kinderen 0 t/m 3 jaar: gratis. Museumkaart: gratis. Toegangsprijs is inclusief een bezoek aan het kasteel en toegang tot het festivalterrein. Voorkom wachten bij de kassa en bestel de tickets vooraf op www. slotloevestein.nl. De leukste weg is over het water We adviseren om gebruik te maken van de veerdiensten. Niet alleen wegens drukte, maar ook omdat het leuk en bijzonder is! De watertaxi-actie van Riveer boek je met 50% korting dit weekend. Of kom met het voetveer vanaf Woudrichem. Deze vaart doorlopend op zaterdag en zondag van 10.30 - 17.30 uur. Herfstvakantie Slot Loevestein is in de herfstvakantie dagelijks geopend van 11.00-17.00 uur van 14 - 29 oktober. Er zijn spannende vakantieverhalen en leuke workshops!

Toegangsprijs € 25,-- (tot 17 jaar gratis). incl. koffie of thee in de pauze. Toegangsbewijzen/ tekstboekjes zijn verkrijgbaar bij de koorleden en de Christelijke Boek- en Muziekhandel “De Kandelaar”, Sint Jorisstraat 10, 2981 GA Ridderkerk tel.: 0180 - 424698 en secretaris Leny Strohauer, tel.: 0180 - 432574 of secretariaat@

Tentoonstelling Kunstzinnige Creatievelingen Heerjansdam - Kunstzinnige creatievelingen uit Barendrecht en Heerjansdam zullen vrijdag 13 oktober, tijdens de jaarlijkse koopavond van Friendly Teak aan de dorpsstraat in Heerjansdam hun werk exposeren.

muizen van Eugenie zijn verspreid in de grote winkel “verstopt”. (Wie het goede aantal raadt maakt kans op een mooie prijs aangeboden door friendly teak!) tevens verkoop van sieraden uit Catalonië.

Corrie Damsma zal een groot gedeelte van haar schilderijen tentoonstellen, Rike stellingwerf laat de kunst van mozaïek zien glas-in-lood atelier Barendrecht is aanwezig. De gebreide

Om 19.00 uur zijn de deuren geopend en staat koffie/thee/fris en een lekkernij klaar. Uiteraard is de toegang vrij- parkeren kan voor de deur. Friendly Teak, Dorpsstraat 55 te Heerjansdam.

Eric van Sauers deelt Lief en Leed Foto: Sabrina van den Heuvel

nieuwste programma ‘De lief en leed tour’ donderdag 19 oktober in Cultureel Centrum H.I.Ambacht - Cabaretier Eric van Sauers Cascade. De voorstelling begint om 20.15 uur. excelleert in een stijl die rauw en ruw is, Kaarten kosten € 18,00. Voor kaarten en meer oprecht en ongelooflijk grappig. Hij heeft informatie: www.stichting-cascade.nl of telezich inmiddels ontpopt tot één van de bes- fonisch via 078 - 681 92 30. te verhalenvertellers van dit moment. Zijn verhalen zijn hilarisch. Ze schuren, ontroeren en zijn soms ook gevaarlijk. Niet zelden zal je ze nooit van je leven vergeten. Na het zeer succesvolle en fascinerende programma ‘Ontroert’ komt Van Sauers donderdag 19 oktober terug naar Cascade om met liefde het leed te delen. Komisch. Meeslepend. Urgent. Comedy recht uit het hart. Eric van Sauers was al gepokt en gemazeld in het stand-up comedycollectief Comedytrain toen hij vanaf de jaren negentig met zijn solo cabaretvoorstellingen de theaters veroverde. Deze behendige en expressieve machoverteller stond in 2003 voor het eerst in Cascade. Vandaar dat hij in dit jubileumjaar niet mag ontbreken! “Eric mag graag een beetje sarren en zuigen. Maar telkens laat de macho met het imposante fysiek een zachte, warme kant zien. Van Sauers fulmineert tegen de moderne tijd en zijn eigen vergankelijkheid.” (Elsevier) Eric van Sauers speelt de try-out van zijn


Wij staan voor uw schade garant! Wij werken voor alle verzekeraars 100% originele onderdelen Altijd GRATIS vervangend vervoer Géén eigen risico* (*Vraag naar de voorwaarden)

Nijverheidsweg 24 3341 LJ H.I.Ambacht

S L R GI T H NIG ! T OU DINSDAG 17 OKTOBER A.S.

078 - 6819051

vangorpautoschade.nl

avanschade r a C Taartshoppie en Sisters op dinsdagavond 17 oktober In samenwerking met Verhage Zwijndrecht,

een gezellige Girls Night Out van 18.00 tot 21.00 uur.

Ruitschade

Bij VERHAGE ZWIJNDRECHT krijg je een gratis frietje als je een glaasje Prosecco koopt! Leuk om de avond te beginnen of te eindigen (tussendoor kan ook)!

TAARTSHOPPIE heeft een sweat tea bingo (helaas alle kaarten hiervoor al uitverkocht), maar staan op alle andere dagen ook voor u klaar! Op vertoon van deze bon kunt u in de herfstvakantie 1 gratis cupcake halen! SISTERS ZWIJNDRECHT is vanaf 18.00 uur open voor een supergezellige avond met live muziek, een hapje en een drankje en leuke kortingen! Iedere klant krijgt een kadootje mee naar huis! En natuurlijk is ook BUDGETFOOD en KAATJE JANS die avond extra geopend. Een mooie gelegenheid om de mini Kerstmarkt bij Budgetfood te bekijken en bij Kaatje Jans geldt die avond een korting van 10% op al uw aankopen!


Woensdag 11 oktober 2017

Kunst & Cultuur 23

Muzikale hartstocht met nieuwe Bridgecursus voor beginners concertreeks Passie voor Muziek Dordrecht - 17 koren en orkesten uit de regio Drechtsteden verzorgen het seizoen 17/18 op uitnodiging van Schouwburg Kunstmin passievolle optredens tijdens de concertreeks Passie voor Muziek. Zondagmiddag 15 oktober vindt het eerste concert plaats in de Grote Zaal van Kunstmin. Aanvang 14:00 uur.

hun repertoire staat een gevarieerd repertoire van klassiek tot rock. De muzikale leiding is in handen van dirigent Bas Deckers. Popkoor B-Colourful Zwijndrecht is een kleurrijk popkoor. Het koor zingt moeiteloos verschillende muziekstijlen in het Nederlands en Engels onder leiding van Benson Walch.

Kunstmin nodigde in juni alle koren, fanfares, orkesten, big-bands, oratorium verenigingen, gospelkoren, popkoren en harmonieorkesten uit om deel te nemen aan de unieke concertreeks Passie voor muziek. In plaats van tegen elkaar te strijden vinden per concert drie koren en/of orkesten elkaar op het podium van de Grote Zaal, om samen te musiceren. In samenspraak met de deelnemers is het programma samengesteld. Het uitgangspunt is verbinding, inspiratie en kennis uitwisseling.

Met Passie voor Muziek wil Kunstmin amateurmusici in Dordrecht en de regio met elkaar verbinden. De gezamenlijke Passie voor muziek is de bindende factor. Orkesten van verschillend pluimage vinden elkaar in een artistieke kruisbestuiving op het podium in Kunstmin. De concerten Passie voor muziek vinden het komend theater- en concertseizoen plaats op zondagmiddag 15 oktober, 5 november, 11 februari, 18 maart en 15 april. Aanvang 14:00 uur.

Deelnemen aan de cursus kost € 52.50 vermeerderd met het benodigde lesmateriaal waarvan de kosten ongeveer bedragen € 25. Doorgaan van de cursus is afhankelijk van het aantal deelnemers. Voor informatie of deelname; bel de secretaris van bridgeclub ‘85: A. Bravenboer: 078-612135 of 06 22717264. Ook kunt U zich aanmelden bij wijkcentrum Kubiek: 0786126364 (tussen 9:00 en 12:00 uur).

Henk de Bont geeft cursus stripen cartoontekenen Hij studeerde in 1977 af aan de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam en is sindsdien werkzaam als beeldend kunstenaar en illustrator. Hij heeft getekend voor o.a. de dagbladen Het Vrije Volk en Trouw. De laatste jaren concentreert hij zich op zijn vrije werk: tekeningen en zeefdrukken. Daarnaast schrijft hij muziek en songteksten voor Universal Music en treedt hij met enige regelmaat op als singer/ songwriter.

Vocal Group Route Sixteen is een a-capellakoor uit Dordrecht bestaande uit veertig enthousiaste vrouwen. Zij hebben een veelzijdig repertoire met 4-stemmig gezongen Barbershop songs, Close Harmony- en Nederlandstalige nummers. Het koor zingt onder bezielende leiding van Marlous Luiten. Stageband Jong-Holland uit Zwijndrecht is een enthousiaste groep muzikanten die geen enkele muzikale uitdaging uit de weg gaat. Op

Cascade trakteert: Peter Krako

Peter Krako is opgegroeid in het Noorden van Nederland. Na het conservatorium viel hij direct op door zijn perfecte gitaarspel. Dat leverde hem een plek op bij de toen populaire band Twarres. Hier maakte hij kennis maakte met Elske De Wall (toen nog achtergrondzan-

De cursus bestaat uit 12 wekelijkse lesavonden op maandag van 19:00 uur tot 21:15, eén uur theorie en één uur praktijk onderbroken door een kwartiertje koffiepauze. Daarna nog 4 avonden oefen bridgen onder begeleiding van ervaren spelers. Vervolgens stromen de cursisten, voor de rest van het seizoen, in op de speelavonden van de bridgeclub ‘85 voor hun ver-

dere ontwikkeling. Die speelavonden worden gehouden op donderdagavond van 19:15 uur tot circa 22:30 uur. Na de speelavond vinden de leden elkaar terug aan de gezellige bar van “KUBIEK” voor een praatje en om wat na te kaarten.

Papendrecht - Henk de Bont is docent in de 24 oktober om 19.30 uur en is acht keer. Voor vakken : illustreren, striptekenen, schetsen, meer informatie en aanmelden: www.vupapendrecht.nl model/portret, grafiek.

Het eerste optreden verzorgen Vocal Group Route Sixteen, Stageband Jong-Holland en Popkoor B-Colourful het eerste concert:

H.I.Ambacht - Wie jarig is trakteert! Stichting Cascade viert het 20-jarig bestaan en nodigen zij u uit de eerste editie van BOVEN. Live met Peter Krako op zondag 15 oktober gratis bij te wonen. Kom lekker genieten van deze heerlijke muziekmiddag in Grand café BOVEN, de foyer van Cascade.

Zwijndrecht - In wijkcentrum “Kubiek”, in Zwijndrecht wordt op maandag 16 oktober gestart met een bridgecursus voor beginners. De cursus wordt gegeven door leden van bridgeclub ‘85, de club die in “Kubiek” haar thuishonk heeft.

geres). Peter is nu de vaste begeleider van Elske en Willeke Alberti, en speelt met de super partyband ‘The Boston T-party’. Met zijn eerste soloprogramma, waarin hij liedjes van James Taylor, Tommy Emmanuel, John Mayer en andere grote artiesten speelt, gooit hij hoge ogen. Zijn verbluffend goede gitaarspel en zijn warme stemgeluid maken zijn optredens onvergetelijk. De entree is deze middag gratis, vrije toegang op de dag zelf. Kom gerust zondag 15 oktober een kijkje nemen in de foyer van Cultureel Centrum Cascade te Hendrik-Ido-Ambacht. Aanvang 15.00 uur, einde middag rond 18.00 uur.

Workshop Mozaïeken thema huisnummerbordje H.I.Ambacht - Tijdens deze workshop moza- die ‘passen’ of knipt ze op maat. Je plakt steeds ïek je op een watervast houten paneeltje een een gedeelte vast. Je gaat naar huis met een mooi gemozaïekt paneeltje, een zakje voegsel huisnummer. en een voeginstructie. Na 24 uur uitharden van Je tekent de cijfers op het paneeltje, zodat je de tegellijm kun je thuis voegen en dan is je eitijdens het mozaïeken houvast hebt qua vor- gen nummerbordje helemaal klaar! men. Je kiest tegelstukjes voor de cijfers en als een tegelstukje niet past, knip je het bij met een Wanneer? Zaterdag 28-10-2017 van 10.00 langpotige nijptang. Je plakt vervolgens de te- 12.30 uur. Waar? Hoofdlocatie Bloei, Gerard gelstukjes vast met elastische tegellijm, drukt Alewijnsstraat 18 in Hendrik-Ido-Ambacht. Voor ze stevig op het paneeltje en verwijdert de meer informatie en inschrijven ga naar www. restanten lijm. Je kiest kleuren voor de achter- bloeicursussen.nl. Er is nog beperkt plek! grond en gebruikt zoveel mogelijk tegelstukjes,

In de cursus strip/cartoontekenen gaan we ons bezighouden met de basics: mensen tekenen in allerlei houdingen, het tekenen van gelaatsuitdrukkingen, deformeren (overdrijven), compositie, contrast en het schrijven van een script (bij strip). We gaan veel uit ons hoofd tekenen, maar we maken ook gebruik van fotomateriaal. Een vol programma dus, en dat betekent dat we heel veel gaan tekenen. Hoe meer je tekent, hoe beter het gaat. De cursus start op dinsdag

Hervormingsconcert Grote Kerk Dordrecht - Op D.V. 31 oktober 2017 staat het hervormingsconcert van het Groot Reformatiekoor in de Grote Kerk te Dordrecht gepland. Dit koor van wel 400 zangers staat deze avond onder leiding van dirigent Martin Zonnenberg. Aan deze avond werken verder organist Peter Wildeman en pianist Joost van Belzen. Verder hoopt het Chr. Sliedrechts mannenkoor Ichthus ook te zingen op deze avond. De avond is ten bate van stichting In de Rechte Straat. Diverse verschillende muziek komt langs, zoals de speciaal gecomponeerde reformatie-cantate van Jorrit Woudt. Entreekaarten zijn te bestellen via www.peterwildeman.nl U bent van harte welkom! De Reformatorische Omroep hoopt een video-opname te maken en er zal een live-cd worden opgenomen! De avond vangt aan om 19:30 uur.


GRACIEUS lasse! van andere k

Een heerlijk kopje koffie staat voor u klaar.

SANDWICH - ARMA - RABE - ERFO - HV POLO - LILYTIME - MORE & MORE - JOSEPHINE & CO - MOSCOW - SOMMERMANN - GANT BLOOMINGS - BEAUMONT - QUESTION - YAYA - EUGEN KLEIN - GOLLÉ HAUG - CAVALLARO - GERRY WEBER - WEBER EDITION - FRANK WALDER DONNA DURA - SARTO FASHION - FRESH! - HERMANN LANGE - JOSEPH RIBKOFF

Dam 48 en 50 Alblasserdam Tel. 078 - 6990145 Vrijdagavond koopavond

P

GOED VOOR JE CONDITIE www.marlenevlot.nl

SHOP

van Nederland

TUNTURI

Gymbal massage

17,

De grootste

FITNESS SALE

TUNTURI

95

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR. VERGEET UW PARKEERSCHIJF NIET

Lady fitness set

10,-

99,95

39,95 OP=OP

KETTLER Rivo P

669,-

499,-

OP=OP

TUNTURI Buikspiertrainer

49,99

19,95

NIEUWE COLLECTIES

TUNTURI Pure Cross 2.1

UNDER ARMOUR, ADIDAS, NIKE,

999,-

699,-

BJÖRN BORG, SJENG SPORTS, ENZ.

SHOWMODELLEN KETTLER & TUNTURI

KORTINGEN TOT

40%

BEUNINGEN CRUQUIUS LEERDAM ROTTERDAM UTRECHT

vanaf 12 Kg

TOT 35% KORTING COMING SOON: SPORTSWORLD PURMEREND CRUQUIUS & UTRECHT IEDERE ZONDAG OPEN 12:00 - 18:00

Z o l a n g d e v o o r r a a d s t r e k t . O P = O P. P r i j s w i j z i g i n g e n , k l e u r- e n m o d e l a f w i j k i n g e n e n d r u k f o u t e n v o o r b e h o u d e n . A l l e e n v o o r p a r t i c u l i e r g e b r u i k . S p o r t s w o r l d b e h o u d t z i c h h e t r e c h t v o o r o m v e r v a n g e n d e a r t i k e l e n a a n t e b i e d e n .


Sport 25

Woensdag 11 oktober 2017

‘We gaan voor niets minder dan het kampioenschap’

Albatros pakt de koppositie in de eerste klasse F Tekst: Michel van Straten Foto: Adrie Havelaar

in Zwijndrecht bezig is, gaf recent te kennen na dit seizoen bij Albatros te vertrekken. “Drie seizoenen is mooi,” sprak de voormalige PKC-speZwijndrecht - De korfballers van Albatros ver- ler. “Ik heb het tijdig aangegeven om het het overden afgelopen zaterdag na een wisselvallige start van de veldcompetitie dan toch de koppositie in 1F. Waar de concurrentie punten liet liggen, haalde de ploeg van trainer Steven de Graaf in de thuisbeurt tegen Rust Roest dankzij een 18-16 zege de volle buit binnen.

Het was een rommelige wedstrijd - Steven de Graaf

Kampioenschap Eindelijk werd op de ranglijst van 1F de aftekening zichtbaar die De Graaf en zijn ploeg begin september voor ogen hadden: Albatros op bestuur ruimschoots de tijd te geven naar een plaats nummer één. opvolger uit te kijken. Een ander gezicht kan “Eigenlijk hadden we er al beter voor moeten ook weer goed zijn voor de club. Ik bekijk de staan. In de achterliggende weken hebben we selectie ook vanuit mijn optiek. Een ander ziet onnodig punten verspeeld,” stelde De Graaf na misschien meer in andere spelers. Nee, wat ik afloop van het duel met de Eindhovense tegen- ga doen, weet ik nog niet. Mocht er geen club stander. “We hebben in deze competitie immers komen die bij mij past, dan wordt het, wie weet, een duidelijk doel: we gaan voor niets minder een sabbatical.” dan het kampioenschap.” Rommelig Albatros kreeg de overwinning op Roest Roest Afscheid Mocht dat doel gerealiseerd worden, dan zou niet cadeau. De wedstrijd, geplaagd door rehet voor Steven de Graaf een mooi afscheidsca- genvlagen, was nog maar net begonnen of de deau zijn. De oefenmeester, die van het Ridder- Brabanders stonden op een 0-2 voorsprong. De kerkse KCR overkwam en nu aan zijn derde jaar thuisploeg reageerde goed, kwam met 3-2 voor,

RSV de Hoge Devel wint met overmacht herfstmeeting Zwijndrecht - Zondag heeft het team van met Heman en Lisa Veerman met Gentle Boy RSV de Hoge Devel uit Zwijndrecht met overZaterdag heeft ook het M/Z team van de Hoge macht de B/L Herfstmeeting gewonnen! Devel gestreden in Sleeuwijk bij vereniging De De herfstmeeting vond plaats op Hippisch Nieuwe Roef. Daar deden 14 vereningen mee, centrum in Dordrecht waar 13 vereningingen waar de Hoge Devel een mooie derde plaats meestreden naar de wisselbeker. De Hoge Devel heeft weten te behalen en hebben zich ook kwam met hun team op een score 610.5 punten weten te plaatsen voor de regio. Ons lid Albert waarmee ze 23 punten los kwamen van nr 2. Dit Nap heeft daar met het paard Future de hoogste houd in dat De Hoge Devel de organisatie van dagscore van bijna 70% weten te behalen in de Herfstmeeting 2018 in handen heeft. Ook mag klasse Z2. het team door naar de regio herfstmeeting op 22 oktober in Delft. De deelnemers van het team De Hoge Devel mag zich met 2 teams vertegenwaren Agnes Romijn met Square A Indy, Daan woordigen op de regio herfstmeeting een knapVisser met Square A Cadfael, Bianca de Vries pe prestatie!

Albatros (wit shirt) en Rust Roest geven elkaar weinig ruimte. maar daarna bewerkstelligden de bezoekers weer snel een voordelige marge. Tien minuten voor rust ging Rust Roest zelfs met 5-8 aan de leiding. “Dit hadden we helemaal aan onszelf te wijten,” vond De Graaf. “Het was een rommelige wedstrijd. Er werd te snel een doelpoging gewaagd. En in de rebound waren de ballen steeds voor Rust Roest. We verzuimden de juiste momenten af te wachten en pas te schieten met spelers in een ideale positie.” Kort voor de pauze herpakte Albatros zich, zodat er met een 8-8 stand gerust kon worden. Vieren Na de pauze verkreeg Rust Roest weer een voorsprong en moest Albatros in de achtervolging. De Graaf was in tegenstelling tot zijn Brabantse collega voortdurend in de weer om zijn ploeg met woord en gebaar bij de les te houden.

Halverwege de tweede helft gingen de handen aan Zwijndrechtse zijde eindelijk op elkaar toen Mariska Barendregt haar ploeg naar 1413 schoot. Het werd 15-13 (Mattijs Punt), maar de bezoekers klampten op hun beurt weer aan: 15-15. De Graaf raakte in alle staten en maande zijn aanvallers nogmaals hun kruit niet te snel te verschieten. En met succes. Albatros liep uit naar 18-15. In de slotseconden deed de ploeg uit Eindhoven nog iets terug (18-16), maar dat was voor de statistiek. Albatros had wat te vieren. De overwinning zorgde er toch ook een beetje voor dat de barbecue die vereniging zaterdagavond organiseerde net iets beter smaakte. Albatros-Rust Roest 18-16 (8-8). Scores Albatros: Caroline Punt 5x, Jurjen Kwaak 5x, Mattijs Punt 3x, Anniek Voskuijl 3x, Stefan den Hoed 2x.

Hockey School uit Zuid Afrika bezoekt HC Derby Zwijndrecht - De Elsie Coetzer Hockey School uit Bloemfontein Zuid Afrika heeft op woensdag 4 oktober j.l. HC Derby bezocht met 9 jeugdteams om wedstrijden te spelen tegen 9 jeugd teams van HC Derby.

heeft eerst de Zuid-Afrikaanse teams welkom geheten, daarna volgden de vlaggen ceremonie en het Wilhelmus en Nkosi sikelel’ iAfrika, het Zuid Afrikaanse volkslied en vervolgens werden de wedstrijden gespeeld. De wedstrijden verliepen in een prettige sfeer en heel Ze zijn 12 dagen in België en Nederland en sportief. De delegatie van Zuid Afrika was subezoeken 4x een hockeyclub waartegen ze per tevreden over de organisatie bij HC Derby wedstrijden spelen. Het was voor Derby en en ze willen volgend jaar beslist terugkomen. de jeugdteams een geweldige internationale Het was ook voor Derby en de jeugdteams een ervaring. De wethouder, de heer Kreukniet, geweldige internationale ervaring.


TROTS OP JE TALENT Open avond voor ouders van groep 7 en 8 leerlingen 25 oktober 2017 19.30 - 21.00 uur Wil je meer weten? Ga naar www.farelcollege.nl

vmbo


Sport 27

Woensdag 11 oktober 2017

Sponsors verwennen pupillen ZBC’97 Zwijndrecht - Eerst waren er de prachtige manier de voetbalkunst wordt bijgebracht. Info nieuwe drie meter brede en een meter hoge over de ‘ballenbak’ van ZBC’97 via 06 8323 3912. doeltjes. Radha Ajodhia, de Surinaamse kledingshop in Dordrecht, was zo lief om deze te schenken. Als klap op de vuurpijl verraste Keukenmax het enthousiaste team met prachtige nieuwe tenues. De jongens die na een jaar “ballenbak” training gehad te hebben nu succesvol uitkomen in de KNVB-competitie 1e klasse hadden er een dikke duim omhoog voor over. Ze danken Dhr. Reyerkerk van Keukenmax en Radha en Henk voor hun geweldige ondersteuning. In het nieuwe pupillenvoetbal spelen voetballertjes jonger dan zeven jaar met vier tegen vier, zonder doelman. Inmiddels dient zich voor de 4- en 5-jarigen een nieuwe “ballenbaklichting” aan die op speelse

SportKort Hendrik-Ido-Ambacht Bij voetbalvereniging ASWH is op de maandagmorgen het ‘walking football’ (doelgroep 60+) weer gestart. De jeugdteams van voetbalvereniging IFC kunnen zich aanmelden voor het Halloween-feest op zaterdag 28 oktober. Vriendjes en vriendinnetjes zijn voor 1 euro ook welkom.

Zwijndrecht Via de website van honk- en softbalvereniging Zwijndrecht is het keurig verzorgde clubblad Catch - vierde editie 2017, 44 pagina’s dik! - te lezen. Bij voetbalvereniging VVGZ heeft de lotenverkoop van de Grote Clubactie een competitief karakter. Vorige week ging bij de tussenstand JO7 aan kop. De nieuwe presentatiegids van voetbalvereniging Pelikaan wordt vrijdag 20 oktober tijdens een bijeenkomst van de businessclub uitgereikt. Een dag ligt ligt de gids ook in de kantine. Heerjansdam Bij tennisvereniging Heer Jan wordt een denktank geformeerd die met ideeën moet komen die inspelen op de tanende belangstelling - landelijke trend - voor de tennissport. Rijsoord Voetbalvereniging Rijsoord houdt komende vrijdagavond (20.00 uur) de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Rijsoord onvoldoende op dreef in Katwijk Rijsoord - En weer moest Rijsoord toezien dat de tegenstander in de allerlaatste minuut van de officiële speeltijd een doelpunt scoorde. Was het vorige week nog Smitshoek, dat hiermee een verdiend gelijkspel aan de Vlasstraat behaalde, zaterdagmiddag was het de thuisploeg die daarmee terecht de winst naar zich toetrok. Rijnvogels FC was over de gehele wedstrijd gezien de betere op het veld en speelde de beste wedstrijd van het seizoen tot dan. En Rijsoord? Dat weet weer wat verliezen is en liep met de 1-0 tegen de eerste nederlaag in de hoofdklasse aan. Trainer Gijs Zwaan had vanwege ziekte de trainingen deze week aan zijn assistenten moeten overlaten. Toch was hij zaterdagmiddag weer present en kon daarmee zelf de regie over de wedstrijd bepalen. Rijsoord stond voor het eerst dit seizoen met lege handen en zal volgende week tegen Nootdorp uit een ander vaatje moeten tappen om de drie punten in Rijsoord te houden. Deze wedstrijd begint zoals gebruikelijk om 14.30 uur. Opstelling Rijsoord: Michael Bekkers, Darlison Gerardus, Ard Hartman, Niels Groeneveldt, Romain van Bruggen, Ibrahim el Koubai (85. Chris Promes), Berry de Groot, Khalid Rahli, Desley Hoogendijk, Siebren Hoekstra (85. Mike van Gool), Zepp Jacobs.

Vier kampioenen bij Albatros Zwijndrecht - De korfbalvereniging Albatros heeft opnieuw vier nieuwe kampioenen mogen begroeten. Er waren bloemen en taarten voor senioren 5, senioren 7, B2 en D2. Alle aanstaande kampioenen maakten er spannende wedstrijden van. B2 speelde een zwakke eerste helft en ging met 1-2 de kleedkamer in. Toen aanvoerster Putri met twee doelpunten de 3-3 liet aantekenen keerde het tij en werd er geknokt om de winst over de streep te trekken. Aan Luc de eer om de winnende 6-5 aan te tekenen en toen was er na enige twijfel toch feestvreugde voor Anouk, Davey, Dylan, Fleur, Ginger, Luc, Matthijs, Putri, Sander en trainer John.

en E1. Albatros 1 trof in Rust Roest een stugge tegenstander en met name de dames moesten verdedigend aan de bak. Bij rust was er nog geen licht tussen beide teams en halverwege de 2e helft leek bij 11-13 het kwartje de Eindhovense kant op te vallen. Vier treffers van de thuisploeg zorgden echter voor de ommekeer en hard werkend werd de voorsprong tot aan het laatste fluitsignaal verdedigd: 18-16.

D2 moest naar Gorinchem voor de wedstrijd tegen GKV. Het werd een mooie 4-6 overwinning en dus bloemen en taart voor Belle, Coen, Daan, Jasmijn, Lars, Naomi, Maura, Sophie, Thom, Tim, trainers Frank en Sander en interim-coach Ronald. De kampioenen C1 en F1 wonnen met respectievelijk 0-9 bij GKV C1 en 7-11 bij Movado F1. Waren de kampioenen ‘s ochtends nog rede- Albatros B1 leek te gaan stunten bij kampioen lijk droog binnen, ‘s middags was het drama- IJsselvogels B1, maar kon het in de 2e helft niet tisch weer voor de seniorenteams die in actie meer bolwerken: 13-10. A1 moest de winst met kwamen. Albatros 5 stond in Alblasserdam 13-15 aan Juliana A1 laten en D1 zag kampioen constant op achterstand maar bij het laatste Vitesse beter presteren: 6-13. Prima overwinfluitsignaal wel voor het eerst op voorsprong: ningen waren er verder voor senioren 3 (6-21 15-16. De titel was hiermee een feit voor de bij WION 4), voor A2 dat koploper TOP (A) A2 ploeg van trainer Bart. met 13-12 versloeg en voor D4 dat Triade D1 met 11-1 afdroogde. Senioren 7 en Merwede 6 maakten er een waar spektakel van en ondanks het slechte weer De natte en koude korfbaldag werd afgesloten kwam er een 21-19 uitslag op het scorebord. met een druk bezochte barbecue en een gezelWeer een mooie titel voor het vriendenteam! lige feestavond. De komende week maar liefst 8 doordeweekse wedstrijden met als hoogteBij de selectieteams was er winst voor seni- punt de bekerwedstrijd tussen Albatros B1 en oren 1, C1 en F1, maar verlies voor A1, B1, D1 Conventus B1.

Bart brons en Epke zilver Zwijndrecht - In een sensationele rekfinale heeft O&O-turner Bart Deurloo bij de in Montreal - Canada gehouden Wereldkampioenschappen turnen beslag gelegd op het brons, achter Epke Zonderland (Topsport Noord - Heerenveen) die het zilver voor zich opeiste. Bart kwam na een net uitgevoerde oefening tot een score van 14,200, slechts 0,033 minder dan Epke die door de jury met 14,233 punten werd gewaardeerd. Het goud was uiteindelijk voor de Kroaat Tin Srbic (14,433). De twee Nederlanders vielen in Montreal vooral op met hun

vluchtcombinaties. Bart turnde in het begin van zijn oefening de combinatie Kovacs-Cassina en vervolgde later met een Kolman en een Yamawaki. Hij sloot zijn oefening af een nette dubbele steksalto met dubbelschroef. Epke liet vriend en vijand schrikken met zijn Cassina-Kovacs combinatie door de Kovacs met slechts één arm op te vangen. Hij wist wel door te turnen en vervolgde zijn oefening nog met de Kovacs gestrekt en de Kolman. De fout kostte hem uiteindelijk de titel. Nooit eerder wonnen twee Nederlanders een medaille in dezelfde WK-finale.


Recreatiestalling Numansdorp

Sparreboom Auto Rijplezier begint hier !

CARAVAN of CAMPER VERKOPEN Direct geld!

Ruime keuze Occasions

Occasioncenter Numansdorp OF Gratis stalling bij bemiddelingverkoop!

Inkoop auto’s - Neem contact op voor een vrijblijvende taxatie Nijverheidsweg 75, 3341 LJ H.I.Ambacht Mobiel: 06-12966923

sparreboomauto.nl

NU bovagbeurt Vanaf €150,-GRATIS APK bij grote beurt!

www.CARVA.nl - 0186 652960 Carva@planet.nl Actiemaand oktober

L’Oreal vernieuwd de verzorgingslijn Serie Expert. Bij aankoop van 1 product van de oude serie, krijgt u 1 product gratis uit dezelfde prijsklasse.

op=op!

Burgemeester Jansenlaan 149 | Zwijndrecht | 078-6127979 info@vanderwielzwijndrecht.nl

Professionele kappersproducten? Natuurlijk Luijcx.

Studio Luijcx, kapsalon & winkel in kappersproducten Burg. de Bruïnelaan 72, 078 612 52 84. Pruiken en haarstukken ook via alle zorgverzekeraars. Meer informatie, acties en openingstijden vind je op onze website.

Laat je inspireren op www.studioluijcx.nl

Juuds

Dorpsstraat 104a - H.I.Ambacht - www.juudsbrocante.nl - facebook.com/juuds.brocante


Sport 29

Woensdag 11 oktober 2017

Opnieuw net geen overwinning voor IFC

Wairando karate dames succesvol tijdens WK in Curaçao

Tekst: Cees van Heeren

Zwijndrecht - De in Rotterdam gehouden succesvolle NK-karate kampioenschappen voor Karate Instituut Wairando (gevestigd in Dordrecht, Hoogvliet, Schiedam en Zwijndrecht) met een resultaat van 10 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen medaille zijn net twee weken voorbij, maar de dames hebben het afgelopen weekend alweer fantastische resultaten gehaald op het in Curaçao gehouden 8e WIKF-WK.

H.I.Ambacht - Net als vorige week wist IFC een voorsprong van twee doelpunten niet om te zetten in een overwinning. Ook nu weer scoorde de tegenstander O.S.S. 1920 in dit geval diep in de blessuretijd de 2-2 gelijkmaker. Trainer Breetveld had één wijziging in de basisopstelling doorgevoerd. Perry van Eijken keerde terug, waardoor Achraf el Hajouti op de reservebank diende plaats te nemen. Bijna halverwege de eerste helft was het de doelman van de thuisploeg, die een fraai afstandsschot van Edison Warner uit de bovenhoek tikte. Uit de daaropvolgende corner was het Ronnie Nouwen die voor de 0-1 zorgde. Nog voor de rust lag de doelman in de weg op een vrije trap van

aanvoerder Danny Slingerland. Niet voor het eerst dit seizoen scoorde IFC vlak na de rust. Een goede aanval via Slingerland en Michael Potkamp werd door Jeremy Hensen van dichtbij afgerond voor de 0-2. In de slotfase ontketende de thuisploeg een offensief waarbij het steeds opportunistischer ging spelen en in de 83ste minuut leverde dit een benutte penalty op door Van Sonsbeek. In de fase daarna had IFC ook twee grote kansen via Perry van Eijken en Jeremy Hensen om de wedstrijd definitief te beslissen maar ook O.S.S. 1920 had goede mogelijkheden. In de vierde minuut van de blessuretijd kregen de Ossenaren een vrije trap op 18 meter van het doel toegekend, die door Van Huijgevoort knap werd binnengeschoten voor de 2-2 eindstand. Door dit frustrerende gelijke spel blijft IFC op de zesde plaats staan op de ranglijst in de hoofdklasseB.

Eerste heren team SV Conventus wint spannende wedstrijd Foto: Kees Streefkerk / sv Conventus Zwijndrecht - Op zondag 8 oktober mocht het eerste herenteam van Sv Conventus op een nat veld aantreden tegen het eerste team van Roda’71. De verwachting was dat het een spannende wedstrijd zou gaan worden. Roda stond in de competitie namelijk één plek hoger dan Conventus met twee punten meer en een wedstrijd meer gespeeld. Conventus begon sterk aan de wedstrijd en liep al snel uit naar een voorsprong van vier punten. Vanaf de het begin van de wedstrijd werd door Roda’71 de midden opbouw uit gedekt. Hierdoor moest er een hoop steun komen van de buitenopbouwers. Hier had Conventus weinig moeite mee en daardoor zou er in de rust ook een stand van 8-6 in het voordeel van Conventus op het scorebord staan. De tweede helft begon Conventus sterk en wist daardoor Roda 71 van zich af te houden. Dit zou echter halverwege de tweede helft langzaam gaan inzakken Hierdoor kon Roda 71 steeds dichterbij komen. Ook wist Conventus niet te profiteren van de overtallige situatie,

die ontstond door een 2 minuten tijdstraf van de tegenstander. Een rommelige verdediging en onnodig balverlies zorgden er ook voor dat Roda’71 met de snelle tegenaanval dichterbij wist te komen. Gelukkig pakten de mannen van Conventus de laatste vijf minuten het niveau weer op en wisten daardoor de schade te beperken. Uiteindelijk werd er in de laatste minuten weer sterk verdedigd en goed met elkaar samengespeeld in de aanval. Hierdoor wist Conventus deze spannende wedstrijd te winnen met 18-17. Daarmee passeert Conventus ook Roda’71 in de strijd om het kampioenschap en staan ze nu tweede. Voor het tweede heren team van Conventus verliep de wedstrijd vandaag minder goed. Ze hadden moeite met het team van Oliveo dat in de competitie twee plekken boven Conventus staat. De heren begonnen met rommelig spel en hadden last van het natte veld. In de tweede helft begonnen ze sterk maar dit zou ook weer inzakken. Hierdoor hebben ze de tegenstander naar huis moeten laten gaan met de punten. Conventus verloor deze wedstrijd met 14-24.

jaar viel Olivia Rozenblad net buiten de prijzen op een 5e plaats, voor een allereerste keer op een WK is dat een fantastische prestatie, haar oudere zus Adriana haalde in de categorie 9 - 10 jaar de 7e plek, maar herpakte zich en behaalde later zilver voor kumite.

Ze hebben allen een fantastische score behaald in een internationaal spelersveld. We kunnen niet anders zeggen als Wairando dan dat we zeer trots zijn op hen met hun behaalde recente Isabel Mellegers, eerder al 1 maal EK goud indi- successen. vidueel, 2 maal EK goud team, 2 maal EK goud kata en presteerde nu op het WK goud kata en zilver kumite. Haar clubgenoot Martha Pelkman pakte op het WK brons op kata net zoals op het NK, en viel net buiten de prijzen door een zwaar gevecht met een Curaçaose tijdens kumite. Esmeralda Visser pakte goud op het NK en werd nu in deze internationale kata-poule vierde. Helaas liep ze een blessure op tijdens kumite en viel daarmee uit. Bij kata onder de 9

Large team Juvenile plaatst zich voor NK twirl Zwijndrecht - In het weekend van 1 oktober 2017 heeft twirlvereniging Celebration uit Zwijndrecht zich goed vertegenwoordigd op een twirlwedstrijd te Maarssen. Met o.a. solistische onderdelen en teams zijn er promoties behaald. Plaatsingen voor de Nederlandse Kampioenschappen en veel podiumplaatsen. De verrassing van de dag werd gebracht door de allerjongste van de vereniging. Het large team Juvenile, bestaande uit 15 meiden in de leeftijdscategorie van 4 tot 13 jaar, heeft zich weten te plaatsen voor de aankomende Nederlandse Kampioenschappen in Almere in het weekend van 16 en 17 december 2017. Ook op de andere onderde- van Gelder is geëindigd op een 9e plaats. Isis Plaisier wist eerste te worden in haar catelen hebben de meiden goed gescoord. gorie op het onderdeel Solo Dance Twirl en In de 1 baton is Wendy Schuiling geëindigd wist ook nog te promoveren naar een hogere op een derde plek in de Junior Beginner. In klasse! Isa Hoffman is in haar categorie tweede Junior Intermediate is Eva Helmink twee- de geworden en kreeg een mooie zilveren de geworden en Alissa de Vries is geëindigd medaille. Gwen Gallagher is in de Juvenile op een eerste plaats. Beiden hebben zich Beginner tweede geworden. Sam Euser en weten te plaatsen voor de Nederlandse Kam- Caressa Gerards wisten te eindigen op een pioenschappen in januari. In de Senior Be- mooie 3e en 2e plaats. Danique Kooimaan is ginner is Jinke Oostvogel geëindigd op een in de preteen beginner geëindigd op een viertweede plaats en is Kelsey Stok haar voorbij de plaats. Dianne Kerkhof is in haar categorie gegaan naar een eerste plaats! In de Senior geëindigd op een derde plaats. Intermediate is Kelly Bettonvil derde geworIn de duo dance twirl wisten Esmee de Borst den in een zeer sterke poule! en Isis Plaisier zich naar een eerste plaats te Op het onderdeel 2 baton is Esmee de Borst werken! Ook promoveerde zij naar een hogeeerste geworden in haar categorie en Alissa re klasse. Sam Euser en Jill Roeland hebben de Vries is in de Junior Intermediate geëin- de bronzen medaille verdient voor hun optredigd op een tweede plaats. Op het onderdeel den. Bij de teams is het Dance Team B tweede Duo Twirl zijn Eva Helmink en Dianne Kerkhof geworden en zij kregen een grote beker. De eerste geworden en hebben zij zich ook als wedstrijd in Maarssen heeft voor vele mooie duo weten te plaatsen voor de Nederlandse resultaten gezorgd en het harde werken van Kampioenschappen in januari. Ook de jong- de meiden beloond! De instructie is trots op ste dames mochten weer meedoen en hun alle meiden en met z’n alle zetten we vol goeroutine laten zien. Bindi van Rijs is geëin- de moed het seizoen voort. Inlichtingen over digd op een derde plaats, Yselle Kleingeld is de vereniging kunt u vinden op de website: geëindigd op een gedeelde 6e plaats en Isa celebrationzwijndrecht.nl


Dé hovenier voor uw tuin!

Een hele zomer lang genieten van uw tuin A-Garden in Dordrecht staat garant voor prachtige tuinen. Tuinen, waarin uw eigen ideeën door een goede combinatie van ontwerp en functie worden samengebracht. Neem contact met ons op via 078-6164277 of info@a-garden.nl en wij vertellen graag wat wij voor u kunnen betekenen. ONTWERP

AANLEG

ONDERHOUD

RENOVATIE

BESTRATING


Sport 31

Woensdag 11 oktober 2017

Nieuw Businessclublid bij VVGZ

DVS kruipt omhoog

Zwijndrecht - VVGZ is weer een Businessclublid rijker. Zaterdag 30 september heeft Bij Robert Optiek, na de met 2-1 gewonnen wedstrijd van het eerste elftal van de Vogels tegen SHO, een verbintenis voor minimaal drie jaar ondertekend.

H.I.Ambacht - De korfbalhoofdmacht van Aanvang op sportpark Schildman 15.30 uur. DVS was goed voorbereid op het traditioneel fel en scherp startende GKV. Dat leidde tot de DVS-2 had moeite met het fysiek spelende kopgewenste voorsprong na tien minuten (1-2). loper GKV-2. De thuispelende Hagenaars gaven veel pressie op de Ambachters, die desondanks Daarna volgde een sterk gedeelte van DVS-zijde, een hoog rendement kende (13-19). Door dit werd de voorsprong uitgebouwd, en wist thuis- prima resultaat kan DVS defiitieg aansluiten ploeg GKV nog maar een keer te scoren. DVS met de top-3. DVS-2 speelt deze week de inhaalhad- weliswaar gehinderd door de weersom- wedstrijd tegen RWA 3. Dan volgt zaterdag de standigheden- meer moeten scoren halverwe- thuiswedstrijd tegen ODO (aanvang 14 uur op ge (4-7) wel in ons voordeel. Na de thee begin sportpark Schildman). DVS aanvankelijk slordig maar de ploeg herpakte zich en bouwde de voorsprong uit naar vijf DVS A1 speelde een sterke eerste helft tegen goals. DVS sloot de verdediging en gaf, mede het Zeeuwse Luctor. Na rust kwam Luctor sterk door drie gemiste strafworpen van de thuis- uit de start blokken en werd het nog spannend. ploeg, GKV niet de de ruimte meer (eindstand Twee DVS- wissels brachten de verlossing (eind13-16). In poule staat DVS nu op plek drie en kan stand 14-10). DVS nadert de top-3 en heeft Tjohet volop meedoen om de prijzen als komende ba in het vizier. Komend weekend gaat DVS daar zaterdag gewonnen wordt van runner-up ODO. op bezoek.

Namens de sponsorcommissie van VVGZ heette Ron Straks de eigenaren Robert en Mireille Broekhuizen van harte welkom. Ze hebben er bewust voor gekozen om VVGZ te sponsoren en toe te treden tot de Businessclub van een vereniging van betrokken leden en gezinnen. VVGZ is uiteraard erg blij met deze extra steun.

ZBC’97 wint ook zijn derde wedstrijd Zwijndrecht - Na twee overwinningen trof ZBC’97 werd het binnen een paar minuten 3-1 ZBC’97 afgelopen zaterdag Asperen als te- door Jordy Kreukniet. Opnieuw was Kevin van Pelt erbij betrokken. Hij gaf de bal op een pregenstander op sportpark Bakestein. senteerblaadje aan Jordy en die schoot raak. De wedstrijd begon rustig. De beide teams tas- Dat was de ruststand. ten elkaar een beetje af, zonder dat er voor een van beide echte kansen waren. Toch was het Na de rust speelde Asperen beter en dat leidde binnen kwartier 1-0. Dat begon met een vrije al snel tot de 3-2, omdat ZBC’97 aan de linkertrap op rechts die door Jay Tahloe genomen kant te mooi wilde uitverdedigen, waardoor werd. Hij zocht het hoofd van Kevin van Pelt, Asperen de bal kon veroveren en hun nummer maar die werd goed verdedigd. Toch kwam de tien de bal mooi inschoot. Even later viel bijna bal uiteindelijk weer bij Kevin, die met zijn rug de 4-2 van Kevin maar een glijdende verdediger voorkwam dat net. Daarna had ZBC’97 het naar het doel, met een soort omhaal scoorde. moeilijk, kwam nauwelijks onder de druk vanNiet veel later was het weer raak. Moestakim daan. Ondanks een aantal kansen voor Asperen Atlagh onderschepte de bal door hem op zijn bleef het 3-2. De druk nam verder toe, waardoor borst op te vangen. Hij wist daarna met een er ruimte voor onze aanvallers ontstond. Ineens prachtige pass Kevin te vinden die meteen op was daar een diepe bal op Girardelly Cromarty. het doel afging en uithaalde: 2-0. Een fout aan Hij schudde de verdediger af en schoot langs de rechterkant van de verdediging van ZBC’97 de uitkomende keeper de 4-2 binnen. De eindleidde het eerste tegendoelpunt in. Via diver- stand van 5-2 werd bereikt door een individuele se spelers kwam de bal bij een aanvaller van actie van Jay Tahloe. Een mooi begin: negen Asperen die goed inschoot, maar keeper Erik punten. Volgende week wacht het voor ZBC’97 Sprokkereef wist deze inzet te pareren, maar altijd lastige De Alblas. uit de rebound werd het toch 2-1. Gelukkig voor

Heerjansdam uitstekend op dreef Heerjansdam - Heerjansdam speelde op de Molenwei tegen Heinenoord en won overtuigend: 5-1. Al dient daarbij wel vermeldt te worden dat keeper Sander Schreuder in de eerste tien minuten, tot twee keer toe, een voorsprong voor de gasten knap voorkwam.

Heerjansdam niet en liep voor de rust nog uit naar 3-1, door weer Valster. Heinenoord wilde na de rust nog wat terug doen, maar de verdediging van Heerjansdam gaf niets weg en bleef aanvallend gevaarlijk. Koen Botterhuis schoot een penalty achter keeper Nick Vervoort, 4-1 en vlak voor tijd bepaalde Ronald Ouwens de Daarna kregen de Dammers de wedstrijd onder stand op 5-1, na goed voorbereidend werk van controle en Mathijn Valster scoorde 1-0 (14e Louis Salacroup en Boy Stoops, die vooraf gemin.) Jelmer Nugteren liet het net in de 30e min. huldigd werd omdat hij zijn 250e wedstrijd voor bollen: 2-0. Vrij snel daarna deed Heinenoord Heerjansdam speelde. wat terug door Marvin Strik: 2-1. Het deerde

Cursus voor leden ‘Weer Bewegen H.I.Ambacht - Ook voor Weer Bewegen, de de recreatieve vereniging van ex-hart- en vaatpatiënten, is het seizoen weer begonnen. Voor vanavond staat voor de leden de jaarlijkse reanimatiecursus op de agenda. Op de dinsdagavonden wordt er onder deskundige leiding verantwoord gesport.

keer meedoen. In dat geval moet men sportkleding en sportschoenen meenemen. Weer Bewegen maakt gebruik van de gymzaal aan de Admiraal de Ruyterlaan. De entree is overigens aan de Kortenaerstraat. Op de dinsdagavonden wordt er gesport in drie groepen. Groep 1 (dames): van 19.00 tot 20.00 uur, groep 2 (heren): van 20.00 tot 21.00 uur en groep 3 (heren): van Belangstellenden, die tot de doelgroep van 21.00 tot 22.00 uur. Voor meer informatie kan Weer Bewegen behoren, kunnen vrijblijvend men terecht op de website www.weerbewegen. een kijkje komen nemen of desgewenst een nl of bij Michel van Zeben (tel. 06-12534412).

Chantal Verschoor zilver op EK Majorette Zwijndrecht - Chantal Verschoor(14) uit Zwijndrecht deed van 6 oktober t/8 oktober mee aan het EK Majorette in Almere. Ze had zich geplaatst door op het NK afgelopen maart tweede te worden.

van durfde te dromen. Nu gaat ze hard werken aan een nieuwe routine voor het NK in maart 2018 waar ze zich hoopt te plaatsen voor het volgende EK in Kroatie.

Chantal deed mee op het onderdeel showtwirl. Bij dit onderdeel werk je met je baton en nog minimaal 2 andere assesoires. Chantal doet al heel wat jaren aan twirlen, maar dit onderdeel doet ze nu net een jaar. In de periode na het NK is er hard gewerkt aan haar routine samen met haar trainster en de bondscoache. Er werd veel veranderd door de bondsciache in de hoop zo hoog mogelijk te eindigen tijdens het EK. En dat heeft zijn vruchten af geworpen. Een schitterende tweede plaats waar ze alleen

Zwem4Daagse: inschrijving geopend Zwijndrecht - ZZ & PC De Devel organiseert en met zondag via www.dedevel/zwem4daagvoor jong en oud tijdens de herfstvakantie se of ter plekke op de dinsdagavond. Kosten: (van dinsdag 17 t/m vrijdag 20 oktober) weer € 5,00 (met medaille), € 2,50 (zonder medaille). de Zwem4Daagse. Tijdens de Zwem4Daagse is de entree via het Deelnemers - minstens in bezit van diploma A clubhuis van ZZ & PC De Devel. Dit is tegenover - kunnen elke avond tussen 18.00 en 19.30 uur restaurant Het Develpaviljoen. Zwemmen onin De Hoge Devel van start gaan. De te kiezen der etenstijd? In het clubhuis zijn diverse etensafstanden variëren van 250 (10 banen) tot 1500 waren te koop. meter (60 banen) per avond. Aanmelden kan tot


Mogen wij u helpen aan de laagste hypotheekrente? Wist u dat 0,5% verschil in hypotheekrente u een voordeel van € 1000,- per jaar kan opleveren? Vergelijken is daarom erg belangrijk! Wij geven u volledig onafhankelijk hypotheekadvies, zo vergelijken wij tientallen banken en aanbieders met elkaar om u de laagste rente en de beste voorwaarden te bieden.

Waarom Wisse Hypotheken? • Eerste gesprek vrijblijvend en gratis! • Volledig onafhankelijk advies, altijd de best passende rente en voorwaarden. • Weinig tijd, geen oppas of geen vervoer? We komen graag bij u thuis. • Scherpe advieskosten - All-in tarief, geen verrassingen achteraf. • Voordelig tarief voor starters Overtuigd? Bel snel voor een afspraak 078-6840292 of mail naar hypotheken@wisse.nl

Daarom Wisse!

Makelaardij & Hypotheken

Wisse Hypotheken BV I De Schoof 82 I 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht I Telefoon: 078-6840292 I info@wisse.nl I wisse.nl Ad_Wisse_Algemeen_Brug_hypotheek_v2.indd 1

29-05-17(wk22) 11:05