Wk 23 zwijndrecht

Page 1

nieuws- en advertentieblad

www.weekbladdebrug.nl

43e jaargang no. 23

MAKELAARS SPECIAL zie pag. 21 15

woensdag 6 juni 2012

wekelijks, oplage 20.500

editie Zwijndrecht / Heerjansdam

Lokaal De Volgerlanden; crisis en bloei

3

Mens en Maatschappij

Kunst en Cultuur

Straatgeschiedenis: Burg. Broekhuisplein

Volksuniversiteit Bouquet Hendrik Ido Ambacht

11

Sport

19

Burgemeester geeft startschot Alp d’HuZes

29

EEN UITGAVE VAN XEBIUS GRAFISCH BEDRIJF VERSPREID IN HENDRIK-IDO-AMBACHT, OOSTENDAM, ZWIJNDRECHT EN HEERJANSDAM

OCCASIONS in alle prijsklassen

‡•Žƒƒ‰†Ǩ

™ Â?‹Â?†ǥ ‹Ž– — ‘‘Â? — ‡Â?† ‘ˆ ˜”‹‡Â?†‹Â? Â?Ž‡‹Â?Â?‹Â?†ǥ ˜”‹ ‘ˆ Šƒƒ” †‹’Ž‘Â?ÂƒÇŤ

‡– œ‹Œ� ˆ‡Ž‹…‹–‡”‡� � Foto: Stefan Stolk

In de week van dinsdag 29 mei tot en met vrijdag 1 juni werd dit jaar voor de zestigste keer de Zwijndrechtse Avondvierdaagse georganiseerd. Vrijdagavond vond onder muzikale begeleiding de feestelijke afsluiting plaats

Open dag brandweer Op zaterdag 9 juni van 10.00 tot 16.00 uur houdt de brandweer Zwijndrechtse Waard open huis. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen in en rondom het gebouw van de brandweerpost aan de Develsingel 17. Er zijn de gehele dag door leuke en spectaculaire demonstraties. Bezoekers kunnen historisch brandweermaterieel bekijken en zien met welk materiaal de brandweer tegenwoordig werkt. De brandweer adviseert bezoekers van de open dag om zo veel mogelijk op de fiets te komen.

Pelikaan D1 wint beker

RVVH wint in Heerjansdam

Afgelopen zaterdag heeft Pelikaan D1 het toernooi voor bekerwinnaars gewonnen bij GJS. Pelikaan D1 is het eerste Peli-team dat dit toernooi heeft kunnen winnen! Er moest in een poule 3 wedstrijden gespeeld worden tegen JEKA D1, RKVVO D1 en Victoria D1. Brandon was afwezig, maar Victor uit D2 was bereid om in te vallen en hij deed dit weer met verve. Bedankt dat je ons weer uit de brand hielp Vic! Ongelofelijk knap en een ontzettend leuke prestatie van dit team vol met kanjers!

Het jaarlijkse toernooi voor spelers t/m 23 bij de v.v.Heerjansdam (HDO-bokaal) werd zaterdag gewonnen door RVVH. De ploeg uit Ridderkerk speelde de finale tegen Barendrecht, die een half uur duurde, waarin niet werd gescoord. RVVH won na het nemen van strafschoppen het goed georganiseerde toernooi, waar o.a. betaald voetbal scheidsrechter Danny Makkelie (fluit ook Europese wedstrijden) een van de scheidsrechters was. Lees verder op pagina 39

Vermijd risico, neem Estate in de arm No cure no pay

TE KOOP

Het kost geen geld, het bespaart geld

Woning verkopen? Laagste courtage 0,75% No cure no pay

123estate.nl

Gratis taxatie & adviesgesprek

www.123estate.nl

Het adres voor: Alle soorten zand o.a. - Ophoogzand - Speelbakkenzand t 5VJOBBSEF t %JWFSTF TPPSUFO HSJOE t 8FHFOCPVXNBUFSJBMFO Afgehaald of bezorgd. Los gestort of in BIG BAG

Telefoon 078 - 6812322

Marco van der Kruk

06 12 82 27 59

‹Œ� ‘’

08 8- 12 3 10 00 www.funda.nl

Veersedijk 187, Hendrik Ido Ambacht. Bezoek ook eens onze website www.vanderwaalbv.nl

ǤÂ?ÂŽ

™™™Ǥ •Â? ‡ŽŽ ‡ ” ĆŹ Â?ƒÂ?Â?‡Ž‹ŒÂ?‡”Ǩ

Ǩ ƒ”–‹Â? –Ǩ —Â? ‡Ž ‰ ‹• ‡– ƒ– Œ‡ Â?‘Â?Ǩ

� ™‹•– ™‡Ž † ‡ njšššnj ‡‘�‹

† ƒ”‹Â?Ǩ

‡ˆ‡Ž‹…‹–‡‡” ƒ–‹‡ •– ”‡ ‡ Â’ ‡– –”‘–•Ǥ ˜‡”˜—Ž– Â?‡ Â? ‹–

Â? Š‡„ Â?‘‘ ‹Œˆ‡Ž†Ǥ ƒƒÂ? Œ‡ ‰‡–™ ‘’ƒ ƒÂ?•

‹‡˜‡ ‡””› Â?Ǩ ‹Œ „‡Â?– †‡ „‘

ǤǤ Ǥ Ž‘Â?ƒǨ † Â?‡– Œ‡ †‹’ ‡” ‹–‡ Ž‹… ˆ‡

‡ ƒƒ” ‰ƒ Â?‹‡– Â?ÇĽ ‡Â?‡Â? Ž‘’‡ ‡ – ÂŒ Â?ƒƒ• •…Š‘ ”—‹Â?‡Ž Œ‡Ǥ •– ƒÂ? – † ™ƒÂ? ƒ’•–ƒƒ”–Ǩ ‡˜‹ Â‰Â‡ÂˆÂ‡ÂŽÂ‹Â…Â‹ĆŞ

Í?͘ ÎŹ

”‘Ƥ–‡‡” ˜ƒÂ?

�‘”–‹�‰ ‘’

…–‹‡…‘† ‡ǣ ‰‡•Žƒƒ‰†͚͘ ͙͚

ÇŽ ”—‰‰‡–Œ‡•ǯǨ

‡ „”—‰‰‡–Œ‡• Â?—Â?– — ‘’‰‡˜‡Â? –‘– Í™Í ÂŒÂ—Â?‹ ͙͚Ǥ͘͘ ——” ‡Â? Â?‘Â?‡Â? ‹Â? ‡ ”—‰ –‡ •–ƒƒÂ? ˜ƒÂ? ™‡‡Â? ÍšÍ?

=$1'+$1'(/ +(1'5,. ,'2 $0%$&+7

Aankoopbegeleiding

‘�Ž‹�‡

fotoactie!

Mail je mooiste, leukste of gekste ORANJE FOTO van het EK naar info@xebius.nl en wie weet staat jouw foto volgende keer in weekblad de Brug

Maak kans op een

GRATIS CANVASDOEK MET JE EIGEN FOTO!


Kerkdiensten

Service Nummers Afval Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͖​͖​͖​͖͘​͘ Ǥ Ǥ

Alarmnummers Ȁ Ȁ ͕​͕͖ ǣ ͔͔͝​͔Ǧ͜​͘͜​͘

Apotheken ͔͛͜Ǧ͚͙͖͚͗͛͘Ǥ ͕͛Ǥ͔͗ ͔͜Ǥ͔͗ Ǥ ǡ ͖͘ Ǥ ȋ Ȍ Ǥ ͕͙͗ǡ ǯ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͕͛͗͝ Ǥ Ȁ Ǥ ͔͜Ǥ͔​͔Ǧ͕͛Ǥ͔͗ Ǥ ͔͝Ǥ͔​͔Ǧ͕͗Ǥ͔​͔ ̷ Ǥ ǣȀȀ Ǥ Ǥ

ȍ Ȏ Ǥ ͗͘ǡ ǯ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͜​͗͜​͗ Ǥ Ȁ Ǥ ͔͜Ǥ͔​͔Ǧ͕͛Ǥ͔͗ Ǥ ͔͝Ǥ͔​͔ Ǧ ͕͗Ǥ͔​͔ ͖ ǡ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͔͕͔͕͛ ȍ ͕͔͚ǡ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͔͗​͗͘͜ ̷ Ǧ Ǥ Ǥ Ǧ Ǥ ȍ Ȏ ͗ǡ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͚͙​͙͔ Ǥ Ȁ Ǥ ͔͜Ǥ͔͗ Ǧ ͕͛Ǥ͔͗ Ǥ ͔͝Ǥ͔​͔ Ǧ ͕͙Ǥ͔​͔ ȋ Ȍ

͖ ǡ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͛͛͜͜ Ǥ Ȁ Ǥ ͔͜Ǥ͔​͔ Ǧ ͕͛Ǥ͔͗

Borstvoeding

Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͚͕͛͜͜ Ǥ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͖͙͗͗͜͝

Dieren Ǥ ͔͔͝​͔Ǧ͕​͕͖͔​͔​͔​͔ ȋ ͔ǡ͖͔ Ȍ Ǧ ǣ ̷ Ǥ Ǥ ͔͚Ǧ͙͕͖͜​͖͚͔͘ Ȁ ǣ ͔͚Ǧ͖͗​͚͕͗͛͗͜ ǧ ͖͕͘ǡ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͔͕͔͗͜

͕͘ǡ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͔͛͜͝ Ǥ ͚͜Ǧ ǡ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͔͙​͙͗͝ Ǥ ǧ ͛ǡ ͗​͗​͙͗ ǡ ͔͛͜Ǧ͚͕͔͕͕͜͝ Ȁ ͔͚͕͖͕͙͚͕͗͜ ̷ Ǥ

Gehandicaptenzorg Ǥ Ȁ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǧ Ǥ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͚͗͜͝ Ǧ ǣ ̷ Ǥ Ǥ Ȁ

Ȁ ȋ ȌǤ

Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͗͘​͗͛͝

ȋ Ȍ ͛ Ǥ Ǥ Ǥ ȋ͔͜Ǥ͔​͔Ǧ Ǥ ͖​͖Ǥ͔​͔ ȌǤ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͚͕͛͜ ͚͙͕͖͙͛͜ ͘ Ǧ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͕͕͘͘ ͔͚Ǧ ͕͝​͝​͕͕͗͜͝

Ǧ ȋ͔͛͜Ȍ ͚͖͕ ͗͝ ͔͗ ̷ Ǧ Ǥ Ǥ Ǧ Ǥ Ǧ Ȁ Ǧ Ǥ ͙͛ǡ Ǥ ǣ ͔͛͜Ǧ ͚͕͔͕͘͘͜ Ǧ ǣ Ǥ ̷ Ǥ

Kraamzorg

Zorg

Ǥ ͔͕͕͜Ǧ͕͗͘͝​͔͘ ǣ ͔͕͕͜Ǧ͕͔͗​͔​͔​͔ Ǥ Ǥ Ǥ ͔͔͝​͔Ǧ͙͖͛​͖͚͚͘ ȋ Ȍ ̷ Ǥ Ǥ Ǥ

Ǥǣ ͔͛͜Ǧ͚͗͗͘͜͜͜ ȋ ͖͘Ȁ͛Ȍ Ǧ ǣ ̷ Ǥ ǣ Ǥ Ǥ

͔͔͝​͔Ǧ͘͜​͔͘ ȋ Ȍ Ǥ Ǥ

Moeders voor moeders Ǥ Ǥ Ǥǣ ͔͔͜​͔Ǧ͔͖​͖͔͔͛͜ ǣ ´ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͖͗͜͜​͔͜

Muziek Ǥ ͔͚Ǧ͙͕͚͘​͚͕͛͗ Ȁ ͔͚Ǧ͙͕͙͕͙͚͛͘ Ƭ Ongedierte 2ǧ

͔͛͜Ǧ͚͕͚͛͗͝͝ ͔͚Ǧ͙͔͚͖͙͗͘͘ Ǧ ̷ Ǥ Ȁ Ǥ Ǥ Ǥ ͔͕͗͜ Ǧ ͚͛͘͘​͖͘ Ȁ ͔͚ Ǧ ͕͛ ͖͘ ͜͝ ͙͗ Ǥ ͔͕͔͜Ǧ͚͕​͕͔͗͝ Ȁ ͔͚Ǧ͖͖͔͚͕͖͘͝

Ouderen ȍ Ȏ ͕͘ǡ ͔͛͜Ǧ͚͖͔͚͔͚͔ ̷ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ǡ ǡ Ǧ Ǧ ǡ ǡ Ǥ

Gemeente

Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ȋ Ȍ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͚͛͜​͚ Ȁ ̷ Ǥ

Ǥ ͕͔͛͘͜Ǥ ̷ Ǥ

Storingsmeldingen

Jongeren

͔͔͝​͔Ǧ͕͙͔͜

ȍ Ȏ Ǧ Ǥ ͔͕͖͜Ǧ͚͔͜͜​͜​͜ Ǥ Ǧ Ǥ ǧ Ǧ ͕͖͔ǡ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͗​͔͗͛͘​͔ Ǥ Ǧ Ǥ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͕͙͖͛͝

Kinderopvang ͗͝ǡ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͕͗​͔͗ ̷ Ǥ Ǥ Ǥ ǯ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͝​͕͛͝​͔͛ ̷ Ǥ

ȍ Ȏ ͔͜​͜Ǧ͙͜͝ ͖͔͝​͔

ǡ

Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͙͗͛͘͜ ̷ Ǥ ǡ ǡ Ǥ Ʀ ǡ Ǥ ͔͔͝​͔ Ǧ ͚͜​͚͘ ȋ̾ ͔ǡ͕͔ Ǥ ǤȌ ͔͔͜​͔ Ȃ ͖͜​͛͜​͚͛​͚ǡ Ǥ ͘Ǧ͚ǡ Ǥ ̷ Ʀ Ǥ Ȁ Ǥ Ʀ Ǥ ǡ ͚͔͘͜ǡ ͔͗​͔͝ ǯ ͕͖ǡ ͔͛͜Ǧ͙͗͛͘͘͜͜ Ǥ Ǧ Ǥ

Ǥ ǡ ǡ Ǧ Ǧ ǡ ͔͔͝​͔Ǧ͘͜​͔͘ ȋ Ȍ Ǥ Ǥ

Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͖͜​͖͚​͚͗ ̷ Ǥ Ǥ Ǥ ͕͙ǡ ͗​͕͗͘ Ǥ Ǥ Ǥ ǣ ͔͛͜Ǧ͚͖͙ ͙​͙ ͔​͔ ǣ ̷ Ǥ ǣ Ǥ Ǥ

VBOK Ǧ ǣ ͔͔͝​͔ ǧ ͖͔͖ ͕͔ ͜​͜ ȍ͖͘ Ǥ Ǥ ͔ǡ͔͙ Ǥ ǤȌ Ǥ Ǥ

Verloskundigen ǣ ͔͛͜ǧ͚͕͜͜​͖͜͝ Ǥ ͕ǡ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͕͕͙͘͝

ǣ ͔͕͖͜Ǧ͙͙͔͗͗͝ ǣ ͔͕͖͜Ǧ͙͗͛͝​͖͛

Ǥ ǡ Ǥ ǡ Ǥ ͘ ǡ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͔͗͜​͖͜Ǥ Ǥ Ǥ Ȁ Ǥ ͕͖Ǥ͔​͔Ǧ͕͗Ǥ͔​͔ Ǥ Ǧ

Taxi

Ǥ

Ǥ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͔͕͚͗͜

Verslaving

Telef. hulpdienst

Ǧ Ǧ ͔͘ǡ ͔͛͜Ǧ͚͖͘͜͝​͜​͜Ǥ Ǥ Ȁ Ǥ ͔͝Ǥ͔​͔Ǧ ͕͛Ǥ͔​͔ Ǥ ǡ ǣ ͕͗Ǥ͔​͔Ǧ͕͛Ǥ͔​͔ Ǧ ǣ

Ǥ Ǥ ͔͚Ǧ͔͗͛ ͗​͗ ͔͗͛ Ǥ Ǥ Ǥ Ϊ ͕͔Ǧ͕͗ Ǥ ͔͛͜Ǧ͙͖͚͛͛͜͝Ǥ Ȁ ǣ ͔͛͜Ǧ ͚͕͖͗͝​͕͝

Vrijwilligerswerk 5 Ǥǣ ͔͚Ǧ͕͙͜​͙͕͙͛͜ ̷ Ǥ ǣ Ǥ ͕͔Ǥ͔​͔ ͕͖Ǥ͔​͔ Ǥ ǣ

͕͔ǡ ͗​͗​͕͗ ǯ

VRIJDAG 9 JUNI 2012 Jacobuskapel (ziekenhuis): 11:00 u eucharistieviering A.C. Wilmering ZONDAG 10 JUNI 2012 Gereformeerde Gemeente: 9:30 u en 16.30 u ds. J.Mijnders Kerk Rehoboth: 09:30 u en 16:30 u ds. J. Breman Geref. Kerk Zwijndrecht (in het Develsteincollege): 09:30 u en 16:00 u leesdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt: Maranatha: 09:30 u ds. M.A. van Leeuwen en 16:30 u leesdienst Vaste Burchtkerk: 09.30 uur Ds. J. Breman 16.30 uur ds. R. Heida g T #46-'4-U11.30 u Eucharistie, A.Ruijter 4+,' 8#0)'.+5%*' '/''06' ' 4-U Evangelische gemeente ‘In Hem Kracht’ (in aula van Walburgcollege): 10:00 u Peter de Jonge Volle Evangelie Gem. ‘Nehemia’: 09:00 u en 11:30 u br. Richard Wilbrink Gemeente van Apostolische Christenen: 10:00 u eredienst De Hoeksteen: 10.00 u: mw. ds. A.T. Metz-Brink Bethelkerk: 09.30 u: ds. H.C. de Jong, Hoogvliet, ATOS-uitzending 09.30 u: Jeugdnevendienst (12-14 jaar) in De Pastorie o.l.v. Nelleke de Maa 17.00 u: mw. drs. E.E. Barendregt-van Rietschoten Oude Kerk: 09.30 u: ds. P.H. van Trigt, Oudenkerk a/d IJssel 17.00 u: ds.M.J. van Oord, Middelburg Open Hof Kerk: 09.30 u: ds. J.W. Schellingerhout, viering HA Lindtse Kerk: 10.00 u: mw. ds. M.J. den Bakker, jeugd/doopdienst Develhof: 09.30 u: ds. H.M. Perfors, koopvaardijpredikant Rijnmond Pietermankerk: 09.00 u: mw. ds. M.J. den Bakker, 10.15 uur: onderwegkerk Albert Schweitzer ziekenhuis Zwijndrecht 10.30 u: mw. dr. P.J. Versnel-Mergaerts Swinhove: 10-15 u: dhr. J. Reijenga Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek Kijfhoekkerk & Dorpskerk Geen dienst Boomgaardkerk: 09.30 u: mw. H. Smeulers, Zwijndrecht De Lichtkring: Woensdag 13 juni huisdienst 19.00 u: mw. E.C. van Dijk Lindonk: Donderdag 14 juni huisdienst 19.00 u: mw. ds. A.T. Metz-Brink

ȍ Ȏ

Ǥǣ Ǥ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͛͘͜͝ Ǥ Ǥ Ȁ Ǥ Ǥ ǣ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͚͛͛͝ ͔͛͜Ǧ͚͖͔​͔​͔​͔͝

Ǥ Ǥ Ǥ ͔͚Ǧ͙͕͚͗​͚͙͛͗

Ǥ ͕͙Ǥ͔​͔Ǧ͕͛Ǥ͔͗Ǥ ͕͛Ǥ͔͗Ǧ͕͝Ǥ͔​͔ǡ ͗Ǧ ͘ǡ͔​͔ Ȁ Ǥ Ǥ Ǧ ǡ ͕͔ Ǧ ͔͛͜ ͙͖͚͛͛͜͝

Wijkcentra ͔͛͜Ǧ͚͕͖͕͕͛​͕ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͚͚͗͘ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͚͖͛​͖ Ǯ ͔͛͜Ǧ͚͕͔͖͙͛͘ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͙͕͔͝ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͔͗͝͝ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͕͗͝͝

COLOFON Ǯ ǯǣ

Ǥ ǣ ͔͕͕͜ Ȃ ͕͗͜ ͚​͚​͚ Ǯ ǯ ǣ ͖͗ ͗​͕͗͘ Ǧ Ǧ ͔͛͜ Ǧ ͚͕͜ ͖͛ ͗​͗ ͔͛͜ Ǧ ͚͕͜ ͛​͛ ͙͜ Ǧ ǣ ̷ Ǥ

ǣ Ǥ Ǥ ͔͚Ǧ͖​͖ ͔͚ ͚͖ ͖͜ ͔͚Ǧ͙͔͚͖͚͖͕͝

ǡ ǡ ͚͙͖͚͔͘​͔ǡ Ǥ ͜ ͕͛ Ǥ

Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ


Woensdag 6 juni 2012

Lokaal

Weekblad De Brug

3

De Volgerlanden; crisis en bloei HENDRIK-IDO-AMBACHT- Ook de Drechtstedelijke woningmarkt wordt geteisterd door de economische crisis. Hierdoor blijft het woningaanbod gelijk en daalt het aantal kopers van woningen. Daarom is vorige week in een commissievergadering besloten om de bouwplanning in woonwijk de Volgerlanden gefaseerd uit te voeren. Ook worden nieuwe bouwprojecten vertraagd.

klus, maar in 1997 kon men beginnen met de feitelijke bouw. Opbouw De eerste stap was realisatie van de Laan van Welhorst. Deze werd toen nog gesubsidieerd door de Drechtsteden, waardoor een hoogwaardige verbinding ontstond met onder andere buurgemeente Zwijndrecht; een basisvoorwaarde om kopers aan te trekken. Dit had resultaat; spoedig arriveerden . De eerste huizen verrezen aan de Zwijndrechtse flank en weldra ook aan de Ambachtse vleugel. Zo zou men naar het midden bouwen en uiteindelijk 4.700 fiscale eenheden kunnen huisvesten

Dit begon eigenlijk al in 1988 met de komst van de vierde Nota Ruimtelijke Ordening, ofwel de VINEX-nota. Hierin werden grote gebieden (waaronder de Volgerlanden) in overleg met gemeentelijke autoriteiten bestemd voor woningbouw. Doel was om de woningbouw te beheersen in de Randstad en duurzaam te verstedelijken. Hiermee zou de verkeersdruk afnemen op het platteland en werd de klantenkring voor suburbane winkeliers vergroot. Daarnaast werd zo de doorstroom op de woningmarkt gestimuleerd. Trillingen Onderwijl werd de Sophiatunnel aangelegd. Hierin bevond zich een Start Volgerlanden In 1991 werd de VINEX-nota verder aangescherpt, belangrijke goederenspoorlijn richting Duitsland; zodat in januari 1995 begonnen zou worden met de realisatie van grote nieuwbouwwijken. Echter, de grond in de Volgerlanden was sinds talrijke jaren eigendom van tuinders. Daarom begon gewezen wethouder van Doorn met grondaankoop. Dat omschreef hij als een tijdro- de Betuwelijn. Zo reden regelmatig treinen over vende en dure Ambachts grondgebied. Hierdoor manifesteerden

“Dat omschreef hij als een tijdrovende en dure klus�

Tweetdeck

Wilt u ook kans maken op een GRATIS tweet in De Brug follow @JWbemiddeling Noah’s Ark cycling #QRDKVDUNWHDP

7ZHH QLHXZH VSRQVRUV RS RQ]H ZHEVLWH #-:%HPLGGHOLQJ #'H)LHWVHQ9DQ$PEDFKW QRDKVDUNF\FOLQJWHDP FRP &)+ 6SRQVRUWRFKW 6SRQVRU RRN

Hans #0DOOHBKDQVLH

%HWHU ppQ KDULQJ LQ GH KDQG GDQ GH OXFKW YDQ WLHQ QLHXZHVSUHHNZRRUGHQ makelaar Bremmer OG #'DYH.ORRWZLMN

+HOS RQV PHH HQ GHHO GH]H ZRQLQJ PHW DO MH YULHQGHQ $OYDVW EHGDQNW YRRU KHW GHOHQ IE PH UX N D4

Jan Weststrate

06 - 81 89 66 75 jan@jwbemiddeling.nl www.jwbemiddeling.nl

Sophiapark Weldra bleek deze strook een vruchtbare bodem voor groene ideeĂŤn. Er werd namelijk een groenstrook aangelegd en een park. Dat werd gedoopt

tot Sophiapark. Zo wilde men, boven het spoor, ruimte creĂŤren voor ontmoeting en ontplooiing. Dat wordt zichtbaar in het recent geplante groen. Hierin zijn voornamelijk berken, eilanden en gras te onderscheiden. Voor meer ontmoeting wordt nu een voetgangersbrug gebouwd over de Laan van Welhorst. Wellicht een tip voor een warme septemberdag..

Tekst en foto: Jan-Willem Schneider

Forse stijging in aantal euthanasieverzoeken aan de consulenten van het Albert Schweitzer ziekenhuis 75 patiĂŤnten hebben in 2011 een euthanasieaanvraag gedaan bij de euthanasieconsulenten van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dat betekent een flinke stijging ten opzichte van vorige jaren (48 in 2010; 43 in 2009; 47 in 2008). Bij 45 van deze 75 verzoeken was de wens: ‘nog niet op dit moment, maar later’. De euthanasieconsulenten maken hieruit op dat mensen eerder bewust nadenken over de mogelijkheid dat zij later in een situatie van uitzichtloos en ondraaglijk lijden terechtkomen. Dit blijkt uit het onlangs verschenen ‘Jaarverslag Euthanasieconsulent 2011’.

#-:%HPLGGHOLQJ

9HUNRFKW RQGHU YRRUEHKRXG ÀQDQFLHULQJ PDXULWVZHJ WH 5LGGHUNHUN $DQNRRSPDNHODDU ,QWUDKXLV

laagfrequente trillingen zich in april 2005 bovengronds. Dat was een tegenvaller, want zo konden minder woningen opgeleverd worden. Hierdoor diende aanvankelijk een strook van 90 meter onbebouwd te blijven, maar na praktijkproeven slonk deze tot 35 meter.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis biedt patiĂŤnten al meer dan tien jaar de mogelijkheid om advies en hulp te vragen bij een (mogelijke) wens tot levensbeĂŤindiging. Euthanasieconsulent Bert van den Ende: “Wij verstrekken informatie aan de

patiĂŤnt, de familie en andere betrokkenen. Wij brengen de partijen bij elkaar, regelen de organisatie rond de uitvoering van de euthanasie en we verlenen nazorg. Wij nemen geen standpunt in over het wel of niet geven van euthanasie, maar we vinden het bij goede zorg horen dat patiĂŤnten op dit gebied een weloverwogen keus kunnen maken.â€? Het Albert Schweitzer ziekenhuis is nog steeds het enige ziekenhuis in Nederland met een functionaris als deze. Van de 75 aanvragers hadden er 51 een vorm van kanker. Twintig hadden andere, uiteenlopende ernstige aandoeningen. Vier wilden afspraken maken voor het geval zij door dementie getroffen zouden worden. Opvallend is dat uiteindelijk ‘slechts’ bij een ruime minderheid van de 75 patiĂŤnten, namelijk veertien mensen, daadwerkelijk euthanasie is gegeven. Dit gebeurde in vier gevallen in het ziekenhuis: driemaal door een medisch specialist en ĂŠĂŠnmaal door de huis-

arts. In negen andere gevallen gaf de huisarts thuis euthanasie, en in ĂŠĂŠn geval deed de huisarts dit in een hospice. Van den Ende: “Meestal gebeurt het uiteindelijk niet. Dit kan tal van redenen hebben. Soms is niet aan de wettelijke eis voldaan dat het verzoek helder en beargumenteerd moet zijn. In andere gevallen komen de artsen niet tot het oordeel dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het komt ook voor dat de aanvrager uiteindelijk zelf afziet van euthanasie, omdat hij of zij zich bij nader inzien toch niet kan verenigen met het idee. Ook overlijdt de patiĂŤnt soms voordat de procedure is doorlopen. Uit dit alles blijkt dat zeker niet lichtvaardig tot euthanasie wordt overgegaan.â€? Er is echter ook een categorie patiĂŤnten die vol overtuiging wĂŠl een zelfgekozen levenseinde had gewild, maar dit niet krijgt, omdat de eigen huisarts niet wil meewerken aan het verzoek. De eutha-

nasieconsulenten vinden dit zorgelijk en vragen daar in hun jaarverslag meer maatschappelijke aandacht voor. “De eigen arts heeft de professionele verplichting om in zo’n situatie te verwijzen naar een andere arts. Het mag niet zo zijn dat er geen arts te vinden is om euthanasie te geven.� De euthanasieconsulenten hebben gemerkt dat dementie en ‘een voltooid leven’ vaker worden genoemd als reden om mogelijk euthanasie te willen. Van den Ende: “De wet biedt ruimte om euthanasie te geven aan mensen in een beginstadium van dementie. Ook is het een misvatting dat euthanasie alleen mag worden toegepast als de aanvrager terminaal ziek is. Die voorwaarde stelt de wet niet.� Van den Ende en collega-consulent Martie Ottens pleiten tevens voor kennisbevordering bij en meer samenwerking tussen zorgverleners, in en buiten het ziekenhuis, omtrent euthanasie.


Woensdag 6 juni 2012

Ž‡Â?–”‘–‡…ŠÂ?‹•…Š‡ ‹Â?•–ƒŽŽƒ–‹‡• ˜‘‘” ’ƒ”–‹…—Ž‹‡”‡Â?ÇĄ ™‹Â?Â?‡Ž•ǥ Â?ƒÂ?–‘”‡Â? ‡Â? ‹Â?†—•–”‹‡

Eye Care Foundation werkt aan het voorkomen en bestrijden van oogaandoeningen in ontwikkelingslanden

giro

5 25 25

‹ŽŽ‡Â?•–”ƒƒ– ͚; ʹ͝ͺ; ‹††‡”Â?‡”Â? ‡ŽǤ ͲͳͺͲnj͜ͳ͝ͺ͝ͳ ƒšǤ ͲͳͺͲnj͜ͳͳ͝͸Ͳ

0800-8003

‹Â?ˆ‘̡‹’•Â?ƒÂ?Â’ǤÂ?ÂŽ ™™™Ǥ‹’•Â?ƒÂ?Â’ǤÂ?ÂŽ Lid van

www.eyecarefoundation.nl

0 5 : ;( 3

Voor de professionele tuinier

GEKORTWIEKTE PRIJS COMBISYSTEEM

KM 90 R S RIJ ACTIEP

â‚Ź â‚Ź349399

an al 65 jaar uw vakm UW VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK Acties geldig van maart tot einde juni 2012.

Lokaal

Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl

Weekblad De Brug

Lagendijk 178 - Ridderkerk - Telefoon 0180 - 421 399

www.gavdwaal.nl

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordeliger en makkelijker!

4

Lekker eten voor de buis Restaurant Le Bistroquet EK MENU Spare Ribs, Varkenshaas satĂŠ of Haantje met salade en friet â‚Ź22,50 p.p.

Te Huur Comfortabele 5 persoons Vakantiewoning in Drenthe te Norg.Hond gratis. Zwembad in het dorp. Tel: 055-5214642 Bellen na 18.00 uur

Ambulant Pedicure Caroline de Jong Voetverzorger aan huis Bel 06-15073474 of kijk op www.pedicurecaroline dejong.nl

Diverse actie kortingen bij HABBEKRATS aan Het Tasveld 11 H-I-Ambacht, elke dinsdag van 9-12 en 19-21 uur. Alle zomerkleding 25% korting op de toch al weggeef prijzen. Boeken 2 voor â‚Ź1 en 10 voor â‚Ź4 (behalve geprijsde).

Praktijk voor AYURVEDA www.ayurveda-samanalaya .nl Vergoeding via Zorgverz ekeraar mogelijk. 06-16256725

Hoera,vandaag is mijn mamma en mijn lieve monkey jarig,van harte gefeliciteerd en nog vele jaren! dikke X Olaf&Kyra

Happy Feet is favoriet voor professionele voet verzorging! bel 6100447 10% korting 1e afspraak gedipl. lid ProVoet

Zoekt u kleinschalige kinderopvang? Bel dan Marja van Turenhout, geregistr. gastouder, Tel: 078-6819382

In onze collectie o.a.: Parket Brede vloerdelen Verouderde vloeren Quick-step laminaat Kom kijken en prijzen vergelijken! M. Voorwinden Vloeren 078-6813668

GARAGEBOXEN TE HUUR ZWIJNDRECHT, VA 90,- PM INL 06 45 50 25 68

Mylene inloopparty Woensdagochtend 20 juni van 9.00u tot 11.30u Woensdagavond om 20.00u tot 22.00u U bent van harte uitgenodigd. EN....... DE EERSTE 20 BEZOEKERS ONTVANGEN EEN LEUK GESCHENK Graag tot dan!!! Els Timmerman-Westinga Ring 294 H.I.Ambacht 078-6817208 eel.westinga@hotmail.com p.s. Als je niet kunt komen kun je altijd je favoriete producten bestellen per email ROMMELMARKT, za 9 juni 9-14u,PC Hoofdsingel 73 Opbrengst voor Roemenie

TE HUUR Vakantiehuis Park Le Chat Frankrijk 4-5 pers. 2 slaapkamers div. weken in de zomer Aantrekkelijke prijzen tennis/zwemmen/vissen zie villagelechat.com 078-6818460

2ehands jongentjes merk kleding. Maat 62, 68, 74, 80, 86. RL, TH, McGregor, Retour e.d. Los of als pakket te koop. T 0641831855 DE SCHOONHEIDSSALON voor hem en haar! Kijk voor de JUNI-ACTIE op de website www. deschoonheidssalon.com Dorpsstraat 104c - HIA

Spijkers met koppen slaan?

Van Kooten GEVRAAGD: Medewerker Response Center

(fulltime functie)

De functie: • Begeleiden van orderstromen • Het telefonisch en via e-mail afhandelen van vragen • Het verwerken van poststukken • Alle voorkomende administratieve werkzaamheden Kandidaat ProďŹ el: • MBO/HBO werk- en denkniveau • Kennis van de Nederlandse- en Engelse taal in woord en geschrift • Goede typevaardigheid en kennis van Microsoft OfďŹ ce • Representatief voorkomen en stressbestendig karakter • Goede contactuele eigenschappen • Fulltime beschikbaar van 8:30-17:00 uur

Bouw- en onderhoudsbedrijf sinds 1987 werkzaam!

nieuwbouw verbouw onderhoud renovatie KU DA NST S KK AP TOF ELL EN

25

Van Kooten

Bouw- en onderhouds bedrijf sinds 1987 werkzaam!

kozijnen * deuren * ramen * dakkapellen Tevens verzorgen wij de beglazing Zwanebloem 29 • H.I.Ambacht •

6817310

www.bertvankootenbouw.nl Goed geslagen!

Wij bieden: • Passend salaris • Een prettige werksfeer

Medewerker/-sters produktie voor inpakwerkzaamheden (oproepkrachten o.b.v. 0-uren contract) en Vakantiekrachten voor inpakwerkzaamheden (per dagdeel 4 uur beschikbaar)

Wij vragen: • Enthousiaste werkhouding • Woonachtig in Zwijndrecht of buurtgemeente • Parttime beschikbaar van 8.00 tot 16.30 uur Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar: Hageman Groep t.a.v. Afd. Personeelszaken Postbus 1110, 3330 CC Zwijndrecht. www.hageman.nl / info@hageman.nl

9RRU DO XZ JURQG HQ VWUDDWZHUN HQ ULRROZHUN]DDPKHGHQ XXU GDJHQ S ZN EHUHLNEDDU YRRU XZ ULRROVWRULQJHQ

- / 5LMVGLMN % 9 $DQQHPLQJVEHGULMI * : :

7HO Âą %XLWHQ NDQWRRUWLMGHQ Âą ::: -/5,-6',-.%9 1/ ,62 9&$ )6& JHFHUWLÂżFHHUG

Telefoon 078 - 681 21 56 of 078 - 614 68 75

Meer kans van slagen!


Woensdag 6 juni 2012

Weekblad De Brug

Lokaal

5

Hendrik-Ido-Ambacht koopt locatie Van Vliet aan voor project Noordoevers Donderdag 31 mei heeft de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht de locatie van het scheepsreparatiebedrijf van Van Vliet aan de Veersedijk 273 aangekocht. Op het gemeentehuis vond de ondertekening van de koopovereenkomst plaats door de eigenaren de heer en mevrouw Van Vliet en verantwoordelijk wethouder Teunis Stoop. De locatie van het bedrijf van Van Vliet is daarmee de eerste die wordt aangekocht voor de realisering van het project Noordoevers, sinds in maart van dit jaar regionaal is besloten het project voort te zetten voor woningbouwontwikkeling. Wethouder Teunis Stoop: “Het is voor alle partijen goed dat aan een lange periode van onzekerheid een eind is gekomen. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht neemt met deze gron- Dit is een volgende stap in de aanpak van de en ROM-D zijn met meer bedrijven langs de daankoop haar verantwoordelijkheid voor rivieroevers, op weg naar een hoogwaardig Rietbaan in gesprek om tot aankoop te kode verdere ontwikkeling van Noordoevers. woonmilieu aan het water. ” De gemeente men. Die gesprekken verlopen constructief.

Rommelmarkt voor het goede doel Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar in Hendrik Ido Ambacht weer een rommelmarkt voor twee projecten in Roemenië. Op zaterdag 9 juni van 09:00 tot 14:00 uur aan de PC Hooftsingel 73 in Hendrik Ido Ambacht kunt u weer op jacht naar koopjes! Waar moet u dan aan denken? Van meubels tot kopjes en glazen en van geluidsinstallaties tot keukenapparatuur. Ook is er zoals altijd een enorme verzameling boeken in alle categorieen. Bent u ergens naar op zoek of vindt u het gewoon gezellig om wat rond te kijken tussen oude, maar ook nieuwere spullen? Kom op zaterdag 9 juni bij ons langs! De opbrengst van deze actie gaat naar twee hulpverleningsprojecten in Roemenië. Benieuwd naar deze initiatieven? Schiet dan gerust één van de medewerkers aan.

Inwoners van H.I.Ambacht willen graag geven, maar wie haalt ‘t op? De inwoners Hendrik-Ido-Ambacht zijn “Om bij alle 28000 inwoners aan te bellen Het Nationaal MS Fonds is actief op de gegul en geven graag tijdens de MS Collec- moeten er eigenlijk ruim 120 collectanten bieden voorlichting, coaching én onderzoek. De MS collecteweek is van 19 t/m 24 novemzijn”, vervolgt zij. teweek. Maar wie wil dit geld ophalen? ber 2012. Met het huidige aantal collectanten kan er Over MS wordt vaak gedacht dat het een Wilt u meer informatie? Neem contact op niet bij alle voordeuren aangebeld worden. spierziekte is. Maar niets is minder waar: Het Nationaal MS Fonds zoekt daarom meer MS is een zenuwziekte, waarbij de bescherm- met Pamela Zaat, pamela@nationaalmslaag rondom de zenuwen, het zogeheten fonds.nl of bel met 010-591 98 39 of ga naar collectanten voor de MS Collecte. “Vorig jaar zijn er 7 collectanten langs de myeline, wordt aangetast. Hierdoor kunnen www.nationaalmsfonds.nl deuren gegaan, maar dat is echt te weinig”, de signalen vanuit de hersenen de spieren zegt Pamela Zaat van het Nationaal MS moeilijker bereiken of zelfs helemaal niet. Be- Een donatie op giro 5057 is natuurlijk ook wegen kan daardoor steeds moeilijk worden. altijd welkom. Fonds.

Deelnemers ballonnenwedstrijd in de prijzen gevallen Tijdens Koninginnedag in Hendrik-IdoAmbacht zijn als afsluiting van de aubade weer vele honderden ballonnen de lucht in gegaan. Hoewel door lagere luchtstromen de meeste ballonnen in Katwijk zijn gevonden, bleek uit navraag bij het KNMI dat er die dag ook een hogere luchtstroom richting Duitsland was. En daar is in Essen, op 169,6 km afstand van Hendrik-Ido-Ambacht, de ballon van Bart van Lieburg (1,5 jaar) gevonden.

Behalve Bart zijn 14 andere kinderen ook in de prijzen gevallen. Op 31 mei lagen bij Wisse Makelaardij, sponsor van de ballonnenwedstrijd, leuke prijzen klaar voor al deze prijswinnaars. Jan Schram, voorzitter van de Oranjevereniging, reikte de prijzen uit. Op www.oranjevereniging-hiambacht.nl staat een overzicht met alle winnaars.

PCOB Ledenmiddag Op woensdag 13 juni a.s. houdt de PCOB weer een ledenmiddag. Mevr. Yvonne Maas uit Roosendaal zal dan een diapresentatie verzorgen over Preventie van brand en brandwonden. Een belangrijk en leerzaam onderwerp. We willen u hiervoor dan ook van harte uitnodigen. Het begint om 14.00 uur in Wielzate.


Woensdag 6 juni 2012

6

Lokaal

Terug in de Tijd Weekblad De Brug

Weekblad De Brug

6

Woensdag 6 juni 2012

Lotelingen uit H. I. AMBACHT: de eerste wereldoorlog 1914 - 1918

D

e maand mei, met het herdenken van W.O II is voorbij. De tweede wereldoorlog was een oorlog waar nog velen van ons een herinnering aan hebben. Angst, onderdrukking, hongersnood en verzet en voor veel inwoners van ons dorp een herinnering aan de hevige bombardementen op Rotterdam. Verhalen over die tijd kunnen we vertellen aan onze kinderen en kleinkinderen. Er is ook in ons dorp veel angst, honger en verzet geweest. In voorgaande afleveringen is daar al eens aandacht aan besteed. Wat eigenlijk nooit meer ter sprake komt is de eerste wereldoorlog , van 1914 tot 1918 . De kinderen leren er nog wel over op school en in veel geschiedenisboeken valt er over te lezen.Grootmacht Duitsland met o.a. de bondgenoten Oostenrijk en Hongarije verklaarden de oorlog aan veel Europese landen .Een oorlog waarin o.a. 3 vorsten , een koning , een keizer en een tsaar ook nog neven van elkaar bleken te zijn. Zo waren keizer Wilhelm van Duitsland en George V van Engeland kleinzonen van de Engelse Koningin Victoria en de Russische tsaar Nicolas was getrouwd met een kleindochter van Victoria.

trekken van lotnummers, opgeborgen in houten houdertjes . Vermogende lotelingen kochten zich vrij van militaire dienst door een minder gefortuneerde via betaling zijn dienstplicht te laten vervullen . Hendrik Molendijk viel dus in de prijzen ..... Eigenlijk vervulde Hendrik zijn dienstplicht al voor de eerste WO maar desondanks is het toch wel interessant om zijn dagboekje te lezen . Over Ambachters die wel tijdens deze oorlog dienden kom ik de volgende keer terug. ANNEKE VERSEVELDT

Aanleiding tot de oorlog was o.a. de afgunst van de duitse keizer op de andere landen met zijn vele koloniën. Het was een oorlog waar meer dan 10 miljoen soldaten en evenveel burgers het leven verloren. Ons land bleef dan wel neutraal , maar over onze angsten en militaire paraatheid is in diverse boeken geschreven. Hoe leefden rond het jaar 1900 de dienstplichtigen in ons dorp ? In een zakboekje van de Ambachter Hendrik Molendijk, ingedeeld bij het 6 e Regiment Infanterie, staat vermeld hoe zijn uitrusting, zijn loon en ......zijn schulden waren. Hij werd op 3 mei 1878 ingedeeld als loteling uit de gemeente H.I.Ambacht. Een loteling was een door het lot aangewezen soldaat. De loting zelf “ greep “ plaats met een houten trommel met draaizwengel voor het

Trommel voor loteling Foto: Wasily

Voor opmerkingen of vragen over deze publicaties of wanneer u zelf een verhaal of onderwerp weet, kunt u contact opnemen met ons archief, iedere dinsdag tussen 09.00 en 15.30 uur 06-16428900, met Joke van der Straaten, tel. 01804-23889 of Anneke Verseveldt, tel. 078-6812206. Wij zijn altijd geïnteresseerd in oude anekdotes, verhalen of foto’s. Kijk ook eens op onze website: histgenhia.nl


Woensdag 6 juni 2012

Lokaal

Weekblad De Brug

Herkansing café Klein Ambacht In onze twee vorige edities stonden artikelen over café Klein Ambacht, met daarin de problemen die omwonenden ondervonden en het incident met politie-ingrijpen. Op donderdagavond 31 mei jongstleden waren een achttiental omwonenden van café Klein Ambacht naar het gemeentehuis gekomen om, onder leiding van burgemeester J. Heijkoop, in gesprek te gaan met de vier aanwezige vertegenwoordigers van het café. De burgemeester opende de bijeenkomst door, nadat alle aanwezigen zichzelf hadden voorgesteld, de doelstelling van deze avond uiteen te zetten. Namelijk het oplossen van de problemen rond het café nadat de maand met verplichte vervroegde sluitingstijden afgelopen zal zijn. In de eerste ronde kregen de

buurtbewoners de kans hun bezwaren tegen, voornamelijk, de overlast in de avonduren te uiten. Na ongeveer veertig minuten begon het gesprek bijna een negatieve wending te krijgen. Doordat de heer E. Klein, eigenaar van café Klein Ambacht, zijn weerwoord gaf op een aantal beschuldigingen waren er nogal wat stemverheffingen over en weer. Door de rustige en vooral bekwame leiding van burgemeester Heijkoop draaide de stemming al snel weer naar een prettiger niveau. Het ‘Plan van aanpak’, ingediend door de heer Klein, hadden de buurtbewoners al ontvangen. Klein stelde dan ook voor dit niet alsnog voor te lezen, maar eventuele vragen hierover te beantwoorden. Die vragen kwamen er en de antwoorden werden gedeeltelijk aanvaard, terwijl andere werden teruggekaatst met de woorden ‘dit had

u al eerder beloofd’. De heer Klein ging akkoord met alle gestelde eisen, op één na, namelijk om de sluitingstijd permanent te vervroegen naar 22.00 uur. Uiteindelijk werd er door de burgemeester een slotakkoord voorgesteld. Café Klein Ambacht zal de nu ingebrachte klachten in de komende tijd moeten voorkomen om op 14 juni (misschien 13 juni al) weer met de oude openingstijden te mogen blijven voortbestaan. Over vier weken zal er dan ook een evaluatie gesprek plaats vinden. Het is dus niet alleen aan de eigenaar en het personeel van het café, maar vooral ook aan de gasten in de avonduren om er voor te zorgen dat Hendrik Ido Ambacht deze prachtige horecagelegenheid kan blijven behouden. Wim Uithol

Bibliotheek Hendrik-Ido-Ambacht in de maand juni! komt ten goede aan de collectie van de biVakantieverkoop boeken Op vakantie met een stapel boeken waar- bliotheek. mee je niet zo voorzichtig hoeft te zijn! Gemakkelijk en voor een klein prijsje. Spannend zomerlezen met flinke korting Tijdens De Maand van het Spannende Boek De bibliotheek houdt in de maand juni een laat de bibliotheek zien, dat zij een grote zomerverkoop van afgeschreven kinder- collectie spannende literatuur heeft. Naast boeken, reisgidsen, romans en tijdschriften. nieuwe actuele thrillers zijn ook boeken van Kortom; voor elk wat wils. De opbrengst bijna alle kwalitatief hoogstaande misdaad-

schrijvers aanwezig. Alle boeken zijn te reserveren via de online bibliotheekcatalogus. Nog geen lid van de bibliotheek? Dit is uw kans! Tijdens De Maand van het Spannende Boek is lid worden van de bibliotheek via www. bibliotheekactie.nl extra aantrekkelijk: 20% korting voor een jaar lezen!

70’s , 80’s, 90’s, 00’s party in Cascade ‘The 70s t/m 00s Party’ een reis door de tijd Na de wedstrijd zal het feest in Cascade losbarmet de bekendste hits van de jaren ’70 tot nu. sten. Van de seventies, via de jaren tachtig en negentig gaan we naar de muziek van nu. De Op 9 juni verzorgt B-RED Events, met het enter- feestavond zal om 21.00 uur gestart worden in tainment van DJ RED, DJ Ruben, feest DJ Bas de jaren ’70. Halverwege de avond stappen we en danseressen, een spetterende feestavond uit de tijdlijn en krijgt u een muzikale reis door Europa. Er zal geëindigd worden in de zero’s en die compleet met een EK wedstrijd zal zijn. B-RED Events wil het EK voetbal niet stilletjes de muziek van nu zal ook niet ontbreken. voorbij laten gaan. Vanaf 17:30u gaan de deuren open en om 18.00u trappen we af met de Vanwege het grote succes van voorgaande mannen van het Nederlands elftal. Zij spelen edities wordt er een extra feestzaal ingericht. op 9 juni hun eerste poule-wedstrijd tegen De- In ons “Oranje feestcafé” kan men feesten en nemarken, een wedstrijd die u natuurlijk niet hossen op alle muziekstijlen waar gezelligheid voorop staat. mag missen!

Voor dit speciale feest zijn er twee soorten kaarten te verkrijgen, namelijk het voetbalarrangement en een party ticket. Bij het voetbalarrangement krijgt u voor € 25,een partyticket, 3 gratis consumpties en diverse hapjes tijdens de wedstrijd. Wilt u alleen naar het altijd geslaagde 70, 80, 90 en 00’s feest dan kost een kaartje slechts € 15,-. Online kaartverkoop via www.b-red.nl & www. stichting-cascade.nl. Voorverkoop adressen: - Stichting Cascade, H.I.Ambacht - Alle Free Record Shops

Gezellige Gezinsmarkt in de Ridderhal Op zaterdag 16 juni 2012 organiseert het Actiecomité Petrakerk (ACPK), uitgaande van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente, een gezellige Gezinsmarkt in en rondom sporthal De Ridderhal en in het Baxpark aan de Hoge Kade in HendrikIdo-Ambacht. De markt is geopend van 09:30 tot en met 14:30 uur. De hele dag is er voor jong en oud van alles te beleven. Er zijn vele marktkramen waar een breed productassortiment te koop wordt aangeboden,

zoals boeken en CD’s, brood en banket, cadeaus, creatieve en decoratieve artikelen, fietsen (tweedehands), groente en fruit, herenoverhemden, hobbyproducten, huishoudelijke artikelen, kaarten, (kinder)kleding, planten, speelgoed, zeeuwse bolussen, vaderdagcadeaus en nog veel meer. Tevens is Habbekrats aanwezig met een aantal kramen. En bij de gezellige eettentjes en terrassen kunnen de bezoekers terecht voor een kopje koffie met wat lekkers, een ijsje, een Hollandse

Nieuwe of een complete lunch. Voor de jeugd zal er ondermeer een spectaculair step-parcours en zelfs een squad zijn. Voor de kleintjes is er een springkussen. In grote doorzichtige ballen kan door de jeugd op de vijver worden gelopen. En nog veel meer! Kortom voor ieder wat wils. Circa 13.30 vindt er een Amerikaanse veiling en opbodverkoping plaats. De netto-opbrengst van de gezinsmarkt is ten behoeve van de bouwkas van de Petrakerk.

7

COLUMN

Cees van Keeken Affirmaties Affirmaties zijn positieve verklaringen of instructies die je tot jezelf richt om onbewuste gedragspatronen te veranderen in wat je ook maar wilt dat ze zijn. Zo. Dat is mooi, maar hoe werkt dat dan? Laat ik bij het begin beginnen. We zijn nu een poosje bezig met de meditatie- en mindfulnessworkshops. Zoals in alle workshops komt ook hier een moment dat blijkt dat sommige veranderingen niet zo makkelijk zijn. Bijvoorbeeld elke dag een poosje besteden aan meditatie gaat niet vanzelf. “Nu even niet. Ik doe het vanavond. Het lukt niet. Eerst nog even iets anders doen”. Deze redeneringen kom je overal en in alle situaties tegen. Helaas houden deze argumenten je vaak af van de dingen die je echt belangrijk vindt, maar die nu even niet urgent zijn. Daardoor wordt soms een gevoel van falen ervaren. Dit zijn óók (negatieve) affirmaties en je kunt je voorstellen dat we onszelf daarmee een groot deel van ons leven programmeren. Sommigen lopen met een stemmetje in hun hoofd rond (de innerlijke criticus) dat bij elk initiatief waarschuwt: “dat zal wel weer niet lukken. Het zal me benieuwen. Een ander kan dit beter. Dat durf ik nooit. Da’s niks voor mij. Dat wordt moeilijk. “ Enzovoort. Door dit soort overtuigingen, die we onszelf aanpraten houden we onszelf klein en beperkt en dat kan nooit de bedoeling zijn. Als tegenwicht kun je jezelf helpen door een (positieve) affirmatie te formuleren, maar die moet je dan wel regelmatig herhalen. En omdat onze hersenen alle mitsen en maren heel letterlijk nemen, moet je die weglaten. Dus niet: “Het zou wel aardig zijn als het me in de toekomst af en toe zou lukken om wat vaker nee te durven zeggen”. Dat wordt geen succes, maar wel: “Ik geef duidelijk mijn grenzen aan”. Alsof het al werkelijkheid is. In het begin is het even wennen, want zoveel ‘complimenten’ ben je niet gewend en al helemaal niet van jezelf. Maar als je regelmatig, oprecht en met aandacht deze affirmaties uitspreekt, zijn ze net zo krachtig als alle beperkende stemmetjes. Je moet wel voelen en menen wat je zegt; de woorden alleen zijn niet voldoende. Je moet het echt willen, en willen is kunnen. Affirmaties zijn daarmee een vrij eenvoudige manier om jezelf te voorzien van een positieve, opbouwende houding tegenover alles wat zich in je leven aandient. En de werkelijkheid past zich vervolgens aan aan je overtuigingen, want aan alle gedrag gaan gedachtes vooraf. Zorg er dus voor dat die constructief zijn.

NIEUW: KUNDALINI YOGA (gratis proefles mogelijk) WORKSHOP MINDFULNESS WORKSHOP HEART-RATE MEDITATIE (HRV) MEDITATIE - OOK VOOR JONGEREN (15-22) WORKSHOPS LEVENS-KUNST EN VERDER: INDIVIDUELE THERAPIE CREATIEVE THERAPIE BEGELEIDING BIJ LEVENS-VRAAGSTUKKEN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING INFORMATIE EN AANMELDING: 06 4172 3234 universelewetten@gmail.com www.schoolvoorlevens-kunst.nl


Woensdag 6 juni 2012

Weekblad De Brug

Lokaal

8

INKOOP VAN GOUD & ZILVER DIRECT GELD VOOR GOUD, CONTANTE UITBETALING. ALLEEN OP DONDERDAG, VRIJDAG & ZATERDAG Nog niet overtuigd, of twijfelt u nog? We waren o.a te zien bij:

DEZE ACTIE IS EEN UNIEKE SAMENWERKING MET EDELSMEDERIJ SCHREUDERS MOERKERKEN. HET VERTROUWDE ADRES IN DE REGIO!


Woensdag 6 juni 2012

Lokaal

Weekblad De Brug

9

Zwijndrechtse Avondvierdaagse feestelijk afgesloten In de week van dinsdag 29 mei tot en met vrijdag 1 juni werd dit jaar voor de zestigste keer de Zwijndrechtse Avondvierdaagse georganiseerd. Nog eenmaal druppelde het Norderstedtplein in Zwijndrecht afgelopen vrijdagavond 1 juni vol met deelnemers aan de Avondvierdaagse Zwijndrecht. Onder muzikale begeleiding van Showband Sandido uit Hendrik-Ido-Ambacht en Christelijke Muziekvereniging Celebration uit Zwijndrecht liepen vele kinderen, ouders en grootouders in lange rijen zingend, pratend en gillend door de straten van Zwijndrecht.

mers massaal behangen met snoepkettingen en bloemen. Na drie avonden met wisselende weersomstandigheden, werd de zestigste editie van de Zwijndrechtse Avondvierdaagse vrijdag-

avond met een heerlijk lentezonnetje afgeslo- vele vrijwilligers kan de organisatie met succes ten. Bij aankomst op het Norderstedtplein werd terugkijken op de zestigste verjaardag van het de inspanning van de deelnemers beloond met Zwijndrechtse wandelevenement. een mooie medaille. Door de massale inzet van

Al ruim van tevoren verzamelden vele mensen zich vrijdagavond op verschillende plekken langs de route om een glimp van de deelnemers op te kunnen vangen. Om zeven uur ’s avonds werd vanaf het Norderstedtplein het startschot voor de vierde en tevens laatste etappe van de Zwijndrechtse Avondvierdaagse gegeven. Elk jaar trekt de grote stoet mensen, die vrijdagavond voornamelijk in en om de wijk Walburg liep, veel bekijks in Zwijndrecht. Op de Burgemeester Jansenlaan, een kleine twintig minuten voor het eindpunt, stonden zelfs enkele honderden toeschouwers hun familie of vrienden op te wachten. Onderweg werden de deelne-

Tekst en foto’s: Stefan Stolk

Rommelmarkt bij Fotoclub Zwijndrecht Op zaterdag 16 juni 2012 organiseert Fotoclub Zwijndrecht weer haar jaarlijkse rommelmarkt. De rommelmarkt gaat open om 10.00 exact en sluit om 15.00 uur.

De opbrengst gaat geheel ten goede van de vereniging. De rommelmarkt wordt gehouden in de fotoclub aan de Rotterdamseweg 126 in Zwijndrecht.

Jaarlijkse Barbecue in Schilderswijk

Net als verleden jaar en het jaar daarvoor staat er weer een gigantische berg spullen klaar om verkocht te worden. Van kleding, speelgoed, boeken, klein meubilair, elektrische apparatuur, keukenspulletjes tot nostalgie en bric a brac.

Op zaterdag 30 juni zullen de bewoners van de Schilderswijk in Zwijndrecht weer hun jaarlijkse barbeque gaan houden. Vanaf 11.00 uur staat er een springkussen klaar voor de kinderen waarvan de ouders meedoen met de barbeque. De kosten voor deze bbq zijn 10,00 voor een volwassenen en 5 euro voor een kind tot 12 jaar. Hiervoor moet men zich wel opgeven dat kan op 11 en 12 juni van 18.00 tot 20.00uur in de Mesdagstraat 4.

Alles is bij elkaar gebracht door de leden van de vereniging die de fotoclub een goed hart toedragen. Er zitten dus mooie spullen bij.

Deze buurtbbq wordt ook mogelijk gemaakt door een bijdrage van het wijkplatform Noord. Voor meer info kun je mailen naar verhoeven98@gmail.com

Vraag maar raak... Heeft u altijd al belangstelling gehad voor station Zwijndrecht of hoe het trottoir aangelegd is? Ofwel waar wilt u meer over weten? Wellicht spelen nog meer onbeantwoorde vragen in uw brein over regionale kwesties. Daarom wil uw weekblad u de gelegenheid bieden uw vragen op te lossen. Ook ideeën over onderwerpen zijn van harte welkom! Concreet betekent dat u uw vragen of ideeën kunt e-mailen naar janwillem@weekbladdebrug.nl. Middels een artikel of reportage zal het antwoord op uw vraag achterhaald worden; geen uitdaging is te groot.

Tekst: Jan-Willem Schneider


10

Lokaal

Recreatiestalling gaat bemiddelen

Recreatiestalling Numansdorp is al jaren een begrip voor iedereen die er met een gerust hart caravan, camper of aanverwante zaken wil stallen. De activiteiten worden uitgebreid: bemiddeling bij verkoop. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt om het terrein en de loodsen aan de Havenkade 2 in Numansdorp een fikse opknapbeurt te geven. Want het wordt voorjaar en dat betekent dat de vele honderden eigenaren van caravans, campers, vouwwagens, aanhangers en boten hun spullen weer uit de winterstalling komen halen. ‘Alles op wielen hebben we hier staan’, zegt

Woensdag 6 juni 2012

Weekblad De Brug

Gertjan Overweg. Bij het enorme bedrijf van zo’n zes hectare kan men niet alleen stallen, er is ook een werkplaats voor onderhoud, reparaties en BOVAG en APK-keuringen. En, er komt iets nieuws bij. Overweg werkte jaren in de kampeerbranche en zag nieuwe mogelijkheden. ‘Jaarlijks zie je een groep mensen die de stalling opzeggen. Ze stoppen ermee, soms vanwege de leeftijd of met welke reden dan ook. Vaak krijgen we dan de vraag van iemand die z’n spullen wil verkopen: weten jullie soms iemand of kunnen jullie er wat mee? Die mogelijkheden hadden we tot voor kort niet en dus zag je

APK - Onderhoud - Accu - Remmen - Uitlaten Reparatie - Airco tel: 078 - 620 02 54 | www.autoservicezwijndrecht.nl

APK â‚Ź20!

Betaalbaar en Kwaliteit!

Autoservice Zwijndrecht 3334 KC Zwijndrecht Gildenweg 11 Telefoon 078 6200 254 Industriegebied De Geer (naast de RDW)

meestal kort daarop handelaren rondlopen die de spullen taxeren en kijken of er handel tussen zit. Dat kunnen wij toch ook, dacht ik toen op een gegeven moment, en zo ontstond het idee van een occasioncentrum. Vanaf dit jaar bemiddelen wij hier op de Recreatiestalling desgewenst tussen koper en verkoper. Dat neemt de mensen veel romp-slomp uit handen. Wij hebben de expertise om iets op waarde te kunnen schatten en bovendien is ons bedrijf een uitgelezen plek voor geĂŻnteresseerden om eens rond te kijken als ze op zoek zijn naar een kampeerwagen of zelfs een boot. Voor alle duidelijkheid: we kopen in de eerste instantie zelf dus niet in, maar doen de volledige bemiddeling.’ Overigens hoeft iemand geen klant te zijn als die iets in de aanbieding heeft. Er zijn al brieven de deur uit gegaan. Overweg heeft een mooie gemixte collectie campers, caravans en vouwwagens staan. ‘We zijn druk met de laatste loodjes om het terrein flink op te knappen en alles krijgt een verfje. We hebben een mooie ruime showroom ingericht zodat alles goed te bekijken is. Ik verwacht veel van ons occasion centre.’ Recreatiestalling Numansdorp zit aan de Havenkade 2, 3281 LS in Numansdorp. Tel. 0186-652960. E-mail: carva@planet.nl Website: www.carva.nl.

De Kleine Winst Wegens omstandigheden voorlopig geen inkoop

Openingstijden:

maandag dinsdag donderdag vrijdag zaterdag

10.00 t/m 17.00 uur 10.00 t/m 17.00 uur 10.00 t/m 17.00 uur 10.00 t/m 17.00 uur 13.00 t/m 17.00 uur

Lindelaan 136 3331 AR Zwijndrecht Telefoon 078 - 61 96 960 Mobiel 06 - 15 28 54 46 www.de-kleine-winst.nl

Freedom61 doet wat tegen mensenhandel De Nederlandse Lysette Klop komt oorspronkelijk uit Hardinxveld-Giessendam. In haar werk als politieagente heeft ze veel te maken gehad met de handel met mensen. Ze werd geconfronteerd met onmacht. Lysette woont en werkt nu, als missionaris voor Jeugd Met Een Opdracht, in Riga, de hoofdstad van Letland. Freedom61 is opgezet als een bediening tegen mensenhandel en prostitutie in Riga. Uiteraard beperkt het zich niet tot Riga, het is een wereldwijd probleem. Lysette nodigt u uit op woensdagavond 13 mei 2012 voor een gesprek, zij zal vertellen over Freedom61, het ontstaan, de ontwikkeling en de toekomst. We zien u graag om 20.00 uur in de Boomgaardkerk in Heerjansdam.

Op een natuureiland Op zaterdag 9 juni 2012 gaat ’t Weetpunt, Develpad 169, Zwijndrecht, met alle natuurkinderen van 8 jaar en ouder naar de Biesbosch met de waterbus. We verzamelen om 12.15 uur bij de waterbus in Zwijndrecht. We vertrekken om 12.37 uur. Om ongeveer 13.00 uur komen we dan aan bij het bezoekerscentrum. Daar varen we over naar het griendwerkers huisje. Een natuurgids van de Biesbosch staat klaar om jullie alles te vertellen hoe er gewerkt en gewoond werd in de Biesbosch. Na ons bezoek varen we om 16.06 uur weer terug met de waterbus naar Zwijndrecht. Om 16.36 uur komen we weer in Zwijndrecht aan. Je moet zelf zorgen voor wat drinken. Zorg dat je ruim op tijd bij de waterbus bent, om 12.15 uur. De kosten voor dit leuke uitstapje bedragen ₏ 5,00 en dienen bij inschrijving betaald te worden. O ja, zorg dat je snel inschrijft want er is helaas slechts plaats voor 25 kinderen. Voor meer informatie: lidyexler@gmail.com De tijden zijn richtlijnen, dus kunnen afwijken van de precieze tijden. De precieze tijden worden in de week voor het uitje doorgegeven.

:(/.20 3HUVRRQOLMNH DDQGDFKW HQ DGYLHV VWDDQ FHQWUDDO LQ RQ]H PDQLHU YDQ ZHUNHQ 0HW HHQ WHDP YDQ HUYDUHQ VSHFLDOLVWHQ KHEEHQ ZLM DOOHV LQ KXLV RP X ZHHU YROXLW WH ODWHQ ODFKHQ 0RRLH WDQGHQ HQ NLH]HQ ]LMQ RS HONH OHHIWLMG PRJHOLMN %HOW X RQV YRRU HHQ DIVSUDDN :LM KHWHQ X YDQ KDUWH ZHONRP KHW /HYLGHQW WHDP

=RHNW X QRJ HHQ WDQGDUWV" :LM QHPHQ QLHXZH SDWLsQWHQ DDQ $OJHPHQH 7DQGKHHONXQGH

)DFLQJV

.XQVWJHELW HQ .OLNJHELW

%OHNHQ 0RQGK\JLsQH

,PSODQWRORJLH

.URRQ HQ %UXJZHUN

ZZZ WDQGYLWDDO QO

/HYLGHQW =ZLMQGUHFKW

7

/DQJHZHJ =ZLMQGUHFKW

( ]ZLMQGUHFKW#OHYLGHQW QO

/HYLGHQW LV RQGHUGHHO YDQ


Woensdag 6 juni 2012

Weekblad De Brug

Mens en Maatschappij 11

Straatgeschiedenis: Burgemeester Broekhuisplein Deze week vormt het burgemeester Broekhuisplein de kern van deze rubriek. Logisch, gezien dit plein een centrale plaats in Hendrik-Ido-Ambacht toegekend is. Er wordt namelijk wekelijks markt gehouden en de bezoekers van de Petrakerk wilden daar hun wagens stallen. Dat klinkt ietwat rechts. Jan Broekhuis Logisch, want de gewezen VVD-burgemeester Broekhuis was dit ook. Hij werd geboren in 1943 en volgde een educatieve opleiding. Vervolgens gaf hij korte tijd les; eerst op een middelbare school en later als trainer communicatieve en sociale vaardigheden. Zo betrad Broekhuis op 31-jarige leeftijd de politieke arena in Ede. Daar werd hij raadslid voor de liberalen. Als zodanig zette hij zich rond 1980 in voor de bevordering van het middelbaar openbaar onderwijs. Vervolgens werd hij wethouder tot 1989. Zijn specialisatie was economische zaken, onderwijs, personeel en organisatie.

Scootmobiel / Rollator Zomerfestival bij Scootmobiel Rijnmond

Ook werden de contouren van woonwijk de waarnemend burgemeester. Inmiddels is hij Woensdag dat2012 in Hillegom onder de rook van Schiphol. Volgerlanden geschetst. Hierdoor nam de 6 juni Ambachtse bevolking toe tot 20.000 inwoners. Daarnaast heeft Broekhuis twee kinderen Zo werd de tunnel onder de Noord (1989) en en is gehuwd. Als dankbetuiging voor zijn later herbouw van winkelcentrum de Schoof bewezen diensten, is het marktplein in 2011 noodzakelijk (2001). Broekhuis nam hierbij het naar Broekhuis vernoemd. voortouw. Tekst: Jan-Willem Schneider

“Door een raadslid werd hij omschreven als een goede en formele bestuurder”

Vervolg Daarna verwisselde hij het Ambachtse voor het Rotterdamse; hij werd burgervader in Spijkenisse. Hier liet Broekhuis het gemeentehuis in 2005 verbouwen, voordat hij in 2007 definitief achter de geraniums wilde verdwijnen. Hij werd echter tegengehouden Burgemeester Zijn loopbaan vervolgde Broekhuis in Hendrik- door de nood van de Utrechtse gemeente Ido-Ambacht. Hier was hij tot 1996 burgemees- Maarssen en vervolgens door die van Leuster. Onderwijl werd plan Krommeweg voltooid. den. Hier was Broekhuis namelijk tot juli 2009

Een (brand)veilig EK Het EK voetbal komt dichterbij. Langzaam beginnen huizen en straten oranje te kleuren als steunbetuiging aan het Nederlands Elftal. Juist in deze periode vraagt de brandweer aan burgers en ondernemers om de brandveiligheid goed in de gaten te houden. Brandveilige versiering Brandbare versiering heeft invloed op een snelle branduitbreiding en rookontwikkeling in uw woning. Er is veel brandonveilige versiering op de markt. Het is eenvoudig te zien welke materialen veilig zijn en welke niet. Lees tijdens de aankoop de productspecificaties met betrekking tot de brandveiligheid. Indien u niet zeker bent van een brandveilig product vraag dan de verkoper naar het bijbehorende certificaat. Versieringen moeten minimaal 50 centimeter verwijderd zijn van spotjes en andere apparaten, waarvan de oppervlaktetemperatuur kan oplopen. Dus ook van de televisie. Straatversiering Gezellig, al die versierde straten en buurten. Houdt alleen wel rekening met de bereikbaarheid van uw straat of buurt. Denk hierbij aan het verkeer zoals de vrachtwagens, de bussen en de voertuigen van de hulpdiensten (bv ambulance en brandweer). Een eenvoudige regel bij het versieren van de ‘openbare weg’ is dat versieringen boven de openbare weg hoger moeten hangen dan 4,2 meter. Ondernemers Brandweer Zuid-Holland Zuid attendeert iedereen, die met het EK iets organiseert, op zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Brandweer Zuid-Holland Zuid roept ondernemers op om bij hun ideeën en bestellingen voor het EK voetbal rekening te houden met algemeen geldende brandveiligheidsregels voor versiering en inrichting. Vele ondernemers in onze regio ontvangen een brief van de brandweer met praktische brandveiligheidstips.

De maand juni staat bij Scootmobiel Rijnmond in het teken van het Scootmobiel / Rollator Zomerfestival. Dit houdt in dat er diverse acties zijn waar de klant zijn voordeel mee kan doen. Zo wordt er gedurende deze periode een 4-wiel Scootmobiel aangeboden voor € 1.995,-. De klant kan tevens een Zomerfestival pakket daarop bestellen dat bestaat uit Scootmobiel Hulpdienst, verzekering en 1x onderhoudsbeurt. Nieuw in ons brede assortiment Rollators zijn de merken Active De luxe Rollator, de Topro lichtgewicht Rollator en de Light 4 Rollator. Tijdens het zomerfestival geven wij 10% korting op alle Rollators. Meer informatie: Scootmobiel Rijnmond, Noordeinde 156 Hendrik-Ido-Ambacht ( Vlakbij Karwei Bouwmarkt ). Voor verdere info kunt u ook kijken op: www.scootmobielrijnmond.nl of bel 078-6822307 of 06-53831771.

Foto: Binnenlands Bestuur

Midzomermarkt Alblasserdam’

We zetten de bloemetjes buiten...

Zaterdag 16 juni a.s. organiseert Star Promotions in samenwerking met de Winkeliersvereniging Dam- Plantageweg de Midzomermarkt in het centrum van Alblasserdam. Deze Midzomermarkt zal plaatsvinden van 10:00 uur tot 17:00 uur.

De zomer komt eraan. Tijd om de bloemetjes buiten te zetten. Letterlijk. Fleur het balkon of terras op met vrolijke bloeiende planten. Gezellige bakken vol bloeiende planten, als één groot bloemboeket.

Wij nodigen iedereen uit om deze gezellige en veelzijdige Midzomermarkt te komen bezoeken. Laat u verrassen door het brede assortiment artikelen verdeeld over ruim 100 kramen. Denk hierbij onder andere aan diverse kleding en modeaccessoires, sieraden, schoenen en andere lederwaren, woondecoratie, multimedia, feestartikelen, boeken, bloemen en planten. Ook voor de lekkere trek die u vast heeft gekregen van het rondsnuffelen bij de kramen kunt u terecht op de Midzomermarkt. Er zijn verschillende etenswaren te verkrijgen zoals Surinaamse snacks, churros, loempia’s, beenham, hamburgers, poffertjes, ijs en fruit. Deze Midzomermarkt is een waar dagje uit voor jong en oud. De kinderen zullen daarom zeker niet vergeten worden. Ter plaatse zijn verschillende attracties waar ze zich kunnen vermaken. Zo kunnen ze onder andere in de draaimolen en een ponyritje maken! Noteer zaterdag 16 juni in uw agenda en kom langs op de Midzomermarkt in Alblasserdam.

Het balkon en terras zijn steeds meer een verlengde van de woonkamer. De plaats waar binnen en buiten ongemerkt in elkaar over kunnen gaan. Bloeiende planten van binnen kunnen ook buiten op het balkon of terras de sfeer verhogen. Mooie combinatie Zorg voor een basisbeplanting van groene struikjes in grote potten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan buxus of Japanse hulst (Ilex crenata). Maak mooie combinaties met bloeiende planten. Speel met kleuren en varieer met het seizoen mee. Bijvoorbeeld geel in het vroege voorjaar. Roze en wit naar de zomer toe en warme, vurige tinten in de late zomer en herfst. Kies voor bloeiende struikjes, vaste planten én planten van binnen die het ook buiten goed doen. decoratief en vrolijk. Ideaal om een balkon- of tuintafel mee aan te kleden. Ze zijn er met bloemen in heldere kleuren en in pastel. Voor ieder wat wils. Er zijn nieuwe rassen te koop met sterke stelen en steviger bladeren die het ook buiten vanaf circa 10ºC goed doen. Zet ze iets beschut om er langer van te kunnen genieten. Tips Vergeet niet om de planten ’s zomers water te geven. Dat geldt voor de groene basis op het terras én de vrolijke bloeiers.

Wij wensen u vooral veel plezier toe! Heeft u vragen en/of suggesties voor deze braderie dan kunt u ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken op het nummer 010-524.34.34.

Colour your Life Kleur je leven, kleur je tuin. Met een tuin geef je zelf letterlijk en figuurlijk kleur aan je leven. Vanuit deze gedachte is www.colouryour-life.nl ontwikkeld.


Weekblad De Brugonderhouden? Laat u de CV-ketel

Woensdag 6 juni 2012

Met een onderhoudsabonnement bent u altijd verzekerd van warmte en warm water `s avonds in het weekend en tijdens de feestdagen voor â‚Ź 55,-- per jaar. Ook heeft u een nieuwe Hr-ketel

Kijk op

www.hanvoscvketels.nl of bel 078-6451351

/DVW YDQ RQJHGLHUWH"

'H 2QJHGLHUWH ([SHUW 7HO ZZZ GHRQJHGLHUWHH[SHUW QO 8Z RSORVVLQJ WHJHQ ZHVSHQ YOLHJHQ VSLQQHQ NDNNHUODNNHQ PLHUHQ YORRLHQ ]LOYHUYLVMHV UDWWHQ HQ PXL]HQ

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordeliger en makkelijker!

GEZOCHT: Verloren trouwring met inscriptie “ Hendrik “ 13-05-1958 (“58) i.v.m overlijden, zeer belangrijk dat deze ring gevonden word. eventueel kleine beloning. Inl. 06-45063690

Lekker eten voor de buis Restaurant Le Bistroquet EK MENU Spare Ribs, Varkenshaas satĂŠ of Haantje met salade en friet â‚Ź22,50 p.p. Een Vaderdag kado vindt u zeker bij HABBEKRATS aan Het Tasveld 11 H-I-Ambacht, elke dinsdag van 9-12 en 19-21 uur.

vanaf â‚Ź 1475,-- incl. BTW montage en aansluitmateriaal. Lid van

Lokaal 12

Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl

JUWELIER POOT NLKPWS \\Y^LYR THRLY

ROMMELMARKT, za 9 juni 9-14u,PC Hoofdsingel 73 Opbrengst voor Roemenie Te Huur Comfortabele 5 persoons Vakantiewoning in Drenthe te Norg.Hond gratis. Zwembad in het dorp. Tel: 055-5214642 Bellen na 18.00 uur Service en kwaliteit? www.twigtparket.nl NIEUWE BADKAMER/TOILET? Schellius doet ‘t goed! BADKAMER-VERVANGEN.NL 0786452585 - 0612135332

}}R HU[PLRL \\Y^LYRLU

LEERREPARATIE AAN HUIS! gaatjes, kale plekken of jeansverkleuring op leren (auto)stoel of bankstel? Vakkundig en snel hersteld! Altijd vooraf prijsopgave. Bel 06-10286759 Te Koop: Tandem, Sparta, 7 versnellingen, verende voorvork en zadelpennen. Slechts enkele jaren oud, weinig gebruikt. â‚Ź795,- Telnr. 078-6817655

Zoekt u goede kwaliteit en goede service? Kom naar MRJ-COMPUTERS met uw computerproblemen en vragen 078-6818503 Voor al uw dakwerkzaamheden: Renovatie, nieuw bouw of schuurtjes BEL: Bert: 078-6122182 Ăłf 06-53 44 64 85 T.k. humax hd voor dig. Tv ontvanger kabel hia T.e.a.b. 0615595823 Kapsalon voor ‘t hele gezin EQUIPE HAIRSTYLING in Winkelcentrum de Schoof ALTIJD BINNENLOPEN ZONDER AFSPRAAK! Donderdag- en vrijdagavond op afspraak BEL 682 52 11

0USPJO[PUNLU! ;LS LU maandag t/m zaterdag!

>PQ NL]LU < ]HU [L ]VYLU ]YPQISPQ]LUK WYPQZ VW

UITVERKOOP Wegens verhuizing 12 t/m 23 juni )RWR¡V YDQ KRJH NZDOLWHLW GRRU YDNPHQVHQ LQ HLJHQ ODE DIJHGUXNW (ONH IRWR ZRUGW DSDUW JHFRQWUROHHUG

AKTIE! 3DVIRWR 6HUYLFH

RRN YRRU NLQGHUHQ HQ EDE\¡V

[ [ DIGUXNNHQ W P IRWR¡V â‚Ź W P IRWR¡V â‚Ź YDQDI IRWR¡V â‚Ź

AKTIE!

10 tot 50% korting Veerplein 45 3331 LD, Zwijndrecht info@aztec-rose-crea.com

AKTIE! $ztec Rose FUHD KREE\

3RVWHU DNWLH

[ ₏ 2RN GRHQ ZLM [ ₏ ‡ )RWR YDQ IRWR ‡ /LQQHQ FDQYDV [ ₏ 'LUHFW NODDU ‡ 3RVWHUV ‡ 'LJLWDOH EHZHUNLQJHQ ‡ 5ROOHWMHV RQWZLNNHOHQ HQ DIGUXNNHQ

)RWRJDDI =ZLMQGUHFKW %XUJ GH %UXwQHODDQ 7HOHIRRQ ( PDLO IRWRJDDI ]ZLMQGUHFKW#ZDQDGRR QO

• • • • • •

Dinsdag t/m vrijdag: 10:00 tot 17:00 Zaterdag: 10:00 tot 15:00

Quilt Patchwork Stoffen - 100% Katoen Ruime Keuze Quilt Benodigdheden o.a. Clover, Prym Vingerhoeden (o.a. die Jean Brown gebruikt) Daglichtlampen Heel veel Patronen & Boeken - uit USA, Australie Tijdschriften - Homespun, Australian Country Threads, Quilters Companion, Vignette, Quiltmania, Quilt en Zo

www.aztec-rose-crea.com


Woensdag 6 juni 2012

Weekblad De Brug

Mens en Maatschappij 13

Voorkom fietsdiefstal! Centrum fietsdiefstal geeft preventietips! zorg er dan voor dat het slot niet vlak bij de Alhoewel de cijfers over fietsdiefstal beter • Noteer het frame- of chipnummer, Woensdag grond hangt. Een dief kan de harde slotnummer en andere kenmerken van de 6 juni 2012 zijn dan enkele jaren geleden, komt fietsondergrond gebruiken om het slot te forceren. fiets (merk, type, kleur, soort remmen en diefstal nog steeds te vaak voor. Partijen zoProbeer het slot daarom zo hoog mogelijk versnellingen en accessoires). Maak daarnaast als gemeenten, politie en de fietsenbranche vast te maken. Zorg wel dat het slot altijd aan ook een foto van de fiets. Op de website van hebben inmiddels diverse maatregelen gehet voorwiel en het frame vastzit. het Centrum Fietsdiefstal is een voorbeeld nomen om fietsdiefstal verder terug te drin• Doe aangifte bij diefstal en koop nooit een van een fietsregistratiekaart te vinden. gen. Ook burgers kunnen hun verantwoordegestolen fiets. lijkheid nemen. Daarom heeft het Centrum • Zet de fiets altijd goed op slot, ook in een garage, schuur of berging. Fietsdiefstal een overzicht van maatregelen Centrum Fietsdiefstal opgesteld die mensen kunnen nemen om • Gebruik naast het ringslot altijd een tweede Het Centrum Fietsdiefstal is een professioneel slot. Dit kan een beugel of een kettingslot deze vorm van criminaliteit te voorkomen. zijn. Zorg wel dat dit een slot is met een ART keurmerk. De maatregelen zijn erop gericht het fietsendieven zo moeilijk mogelijk te maken. Ze zorgen er- • Stal de fiets als het kan in het zicht, op een goed verlichte plaats, in een fietsenrek of voor dat de kans op fietsdiefstal wordt verkleind. (bewaakte) fietsenstalling. En mocht een fiets toch worden gestolen, dan is het altijd belangrijk om aangifte te doen. Als alle • Zet de fiets, als het mogelijk is, in een fietsenrek en maak de fiets vast aan dat fietsenrek. Staat kenmerken van de fiets dan beschikbaar zijn, is de fiets niet in een fietsenrek, bevestig hem de kans een stuk groter dat een gestolen fiets dan aan een ander vast element (zoals een bij de rechtmatige eigenaar terugkomt. Daarom paal, een rek of een boom). is het belangrijk voor fietseigenaren om de vol• Als de fiets niet aan een fietsenrek vastzit, gende punten goed te regelen:

samenwerkingsverband dat begin 2008 is opgericht om een krachtige bijdrage te leveren aan het terugdringen van het aantal fietsdiefstallen. Het Centrum Fietsdiefstal organiseert voorlichtingsactiviteiten, bundelt beschikbare kennis over fietsdiefstal en verspreidt deze kennis onder professionals. Het Centrum is ondergebracht bij de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) www.centrumfietsdiefstal.nl

Superdikke Megavette Afvalshow Twee jongens uit Hendrik-Ido-Ambacht zijn 18 mei gestart met een race tegen de kilo’s en elkaar. Met de Superdikke Megavette Afvalshow gaan Joshua Slot & Ylja Witmer een jaar lang de strijd aan tegen de kilo’s en niet voor

niets. Ze wegen bij elkaar opgeteld namelijk bijna 300 kilo! Het idee is ontstaan tijdens een brainstorm sessie bij Creatief Bureau. (Waar zowel Joshua als Ylja voor werken). Ze zijn al enkele jaren bezig met het ontwikkelen van webvideo’s en vonden

het wel een goed idee, hun afvallen te combineren met een grappige webshow. ‘Het is voor ons ook een stok achter de deur, met zoveel mensen die ons volgen kunnen we niet zomaar meer afhaken.’ zegt Joshua. ‘Bovendien is het een manier iets serieus (afvallen) wat lichter te maken door elke week een grappige video online te zetten.’ aldus Ylja. Voor een jaar lang staat er elke vrijdag een nieuwe aflevering online. Hilarische momenten terwijl deze jongens vechten voor hun leven. Je kan ze ook sponsoren. Ze doen dit alles niet alléén voor hun eigen gewin. 50% van alle opbrengsten gaan naar ‘Stichting Make A Wish Nederland’. Volgen hun dus via facebook (fb.com/afvalshow) & twitter (@afvalshow) of op www.SuperdikkeMegavetteAfvalshow.nl Joshua Slot & Ylja Witmer

Informatieochtend: uitvaart – erfrecht Woensdag 13 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur in het Develpaviljoen, Parklaan 1 te Zwijndrecht. Veelbesproken onderwerpen: uitvaart en erfrecht… Maar hoe goed bent u daarvan op de hoogte? Iedereen staat er wel eens bij stil, maar komt er niet echt toe om zich daar verder in te verdiepen. En toch als men er voor komt te staan, wordt men overspoeld met alle informatie en zakelijke afhandelingen. Juist op een moment dat iemands hoofd hier nu niet naar staat. Harmsma Uitvaartverzorging en Notariskantoor Bierenga horen dit vaak en willen voorkomen dat u met zaken geconfronteerd wordt die eigenlijk al voor die tijd geregeld hadden kunnen worden. Maar wat kan er dan “van te voren geregeld worden”? Om daar een antwoord op te geven bundelen wij onze kennis en organiseren wij deze informatieochtend. Informatie zoals: wat is het verschil tussen een algemeen graf en een particulier graf, waar mag ik de as van een dierbare wel of niet verstrooien? Moet ik gebruik maken van een kist? Wat kan wel en wat kan niet? Vragen waar velen mee rondlopen en nooit dui-

delijk antwoord op krijgen. Ook voor uw eigen vragen zullen wij tijd hebben. Op het gebied van erfrecht zijn ook vele zaken onbekend: Kan ik iemand aanwijzen die mijn zaken na mijn overlijden regelt en hoe doe ik dat ? Moet ik een testament hebben en wat is een “trap” in mijn testament? Hebben wij altijd een “akte van erfrecht” nodig? Mag je een erfenis weigeren? Zaken waar u na een overlijden mee geconfronteerd gaat worden, misschien is het dan wel goed om over sommige daarvan nu al op de hoogte te zijn. Deze informatieochtend biedt u de kans om meer te weten te komen en uw eigen vragen te stellen over bovengenoemde onderwerpen. Harmsma Uitvaartverzorging en Notariskantoor Bierenga nodigen u bij deze dan ook uit om deze informatiebijeenkomst in het Develpaviljoen aan de Parklaan1 te Zwijndrecht op woensdag 13 juni bij te wonen. Aanvang: 10.00 uur Gezien het aantal beschikbare plaatsen verzoeken wij u vriendelijk uw komst aan ons door te geven. Dat kan via een mailtje naar info@harmsmauitvaartverzorging.nl. of telefonisch: 078-6124200


Spijkers met koppen slaan? Woensdag Weekblad De Brug 6 juni 2012

Van Kooten

Bouw- en onderhoudsbedrijf

&DUDYDQ RI &DPSHU YHUNRSHQ"

Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl

Recreatiestalling Numansdorp

Voor Aardappelen, Groenten en fruit moet u bij Mastona zijn. Kijk op www.mastona.nl

sinds 1987 werkzaam!

nieuwbouw verbouw onderhoud renovatie KU DA NST S KK AP TOF ELL EN

25

OPENT Occasion Center

Van Kooten Bouw- en onderhouds bedrijf

:LM YHUNRSHQ RRN YRXZZDJHQV

KOSTELOOS EN VAKKUNDIGE BEMIDDELING

sinds 1987 werkzaam!

&RQWDFW FDUYD#SODQHW QO

kozijnen * deuren * ramen * dakkapellen Tevens verzorgen wij de beglazing Zwanebloem 29 • H.I.Ambacht •

9RRU DOOH YRRUGHOHQ ]LH

6817310

www.bertvankootenbouw.nl Goed geslagen!

ZZZ FDUYD QO

6WDOOLQJ 9HUNRRS 5HSDUDWLH 2QGHUKRXG

SERVICE BURO VERSCHOOR -

-

+

+

Batterijen

Filters

Stofzuiger zakken

Persoonlijke verzorging

Reinigen Ontkalken

Lampen

Reinigen Onderdelen

Onderdelen

Thermometers

HĂŠt adres voor uw onderdelen & accessoires! Service Buro Verschoor is het adres voor reparatie en verkoop van witgoedapparaten zoals koelkasten, afwasautomaten, wasautomaten en drogers. Daarnaast kunt u terecht voor een zeer uitgebreid assortiment onderdelen en accessoires. SERVICE BURO VERSCHOOR Veersedijk 105 3341 LL, Hendrik-Ido-Ambacht Tel: 078 - 6814674

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: Maandag t/m vrijdag: 13.30 - 17.30 uur Vrijdagavond: 19.00 - 21.00 uur Zaterdag: 09.00 - 12.30 uur

Al sinds 1973 een begrip!

WWW.VERSCHOORWITGOED.NL

Biostyle praktijk voor huidverbetering heeft altijd het hele Hannah assortiment op voorraad. U bent van harte welkom voor kosteloos advies en aanschaf van uw Hannahproducten. Het hele jaar door lopen er voor u aantrekkelijke acties. Graag tot ziens. Jolanda Valk 06-11168005 www.biostyle.nl In onze opslagloods(100m2) vindt u de nieuwste modestoffencollecties. Voor een bezoek bent u welkom aan de Daltonstraat 21, Zwijndrecht (industrieterrein Bakenstein). Van maandag t/m vrijdag. Tijdstip 9.00 uur - 11.30 uur. 078-6453130 / 0651886681 Bezoek ook eens onze website: www.destoffenstunter.nl TRAPAANBIEDING! Laat nu voordelig uw trap stofferen! Vanaf â‚Ź150,inclusief tapijt! Bel 06-53741167 voor een afspraak en ik kom GRATIS bij u opmeten. Graag tot ziens! Sjaak Spruytenburg

Lokaal 14

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordeliger en makkelijker!

Kunstgras nodig? www.kunstgrasgigant.com Stoelenmatterij DMD Design voor al uw rieten en biezen stoelen. 078-6916684 HenriĂŤttes Beauty Salon schoonheidbehandelingen â‚Ź40,massage - cadeaubonnen harsen - bruidsmake-up Paulusweg 84, 078-6816480 Gevraagd: Oud ijzer. We halen het gratis op. Ook witgoed. Geen koel-/ diepvriezers. Bel voor uw vergoeding. Tel: 0616109582 Voor uw complete tuinwens Hoveniersbedrijf Terlouw www.hoveniersbedrijfterlouw.nl Tel. 078-6816421 of 06-14.21.23.30 TEHUUR LOODSRUIMTE 80m2 in Alblasserdam 078 6916026 Reformatorische boeken nieuw en tweedehands www.goedeboeken.nl telnr 078-6816867 Thuis kapster nodig! www.hairdesignbyanja.nl 0628132065

Slechte cijfers mijden? Laat je begeleiden! Wij bieden huiswerkbegeleiding individueel en in groepen. Meer info? Van den Dool Zorg & Begeleiding HABBEKRATS neemt al uw herbruikbare artikelen in op dinsdag van 9-12 en 19-21 uur aan Het Tasveld 11 te H-I-Ambacht. 0642326464 ‘De Vlinder’ Inname (op afspraak) verkoop goede gebruikte merkkleding, Geld voor uw goed Goed voor uw geld v.a. dinsdag 12 Juni verkopen wij alles voor de halve prijs Dorpsstraat 67, 6816473 H.I.Ambacht wilschinkelshoek@gmail.com Openingstijden: di., wo. en do. 13.30-16.30 uur zat. 09.30-12.30 uur Kondig de geboorte van je kindje aan met een mooi GEBOORTEKAARTJE! Bij ons kun je een keuze maken uit verschillende collecties. Kom eens langs! Xebius Grafisch Bedrijf Nijverheidsweg 32 HIA Tel.: 078-6812733 www.xebius.nl

-81, $&7,(6 .$$/ 2) +$$58,79$/"

$0,1(;,/ .885 9$1 $038//(1

9$1 ½

$//( 352'8&7(1

. 25 7,1*

9225

½

'(6,*1 %< L.' 1/

$&7,(6 *(/'(1 7 0

.$36$/21 :,1.(/ ,1 .$33(56 %(12',*'+('(1

UW KUNSTGEBIT VERDIENT ONZE ZORG!

23(1,1*67,-'(1

::: 678',2/8,-&; 1/

0$ '2 ', 95 :2 =$

678',2 /8,-&;

% '( %58 ĂŽ1(/$$1 $* =:,-1'5(&+7 7

- kunstgebit - klikgebit

L. De Ruiter Schilderwerken

- frameprotheses - reparaties

Vrijblijvende offerteaanvraag

Voor al uw schilderwerk, binnen en buiten Tevens wandafwerkingen L. De Ruiter Europaweg 25 332 SE Zwijndrecht Tel. 06 - 48 19 82 31 Fax. 078 - 625 99 02 E-mail: lderuiterschilderwerken@live.nl

www.deruiterschilderwerken.nl

Telefoon 078 - 681 21 56 of 078 - 614 68 75

Meer kans van slagen!

Passage 17 3331 CM Zwijndrecht T 078 - 612 14 42 E tpp@vandermale.info I www.vandermale.info Openingstijden: maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur


Woensdag 6 juni 2012

Mens en Maatschappij 15

Weekblad De Brug

Het Weer

MARC E.PUTTO

Woensdag 6 juni 2012

´ Ǥ ǡ Ǥ ǣ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǥ ǣ Ǧ ͽ ǡ ͸ͺ Ǧ Ǧ Ǧ ǡ ǡ ǡ Ͷͽ;Ǧͼ;͸ͺ;ͼ;Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͵ʹͷ ͵͵ͶͲ Ǧ Ǧ

ǣ ȋͲ͹ͺȌ ͸ͺʹͶͺ͸ͺ ǣ ȋͲ͹ͺȌ ͸ͺʹͶͺ͸͸ Ǧ ǣ ̷ Ǥ

Ǥ ǣ Ǧ ȋ Ȍ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ȋ Ȁ Ȍ Ǥ Ǥ Ǥ Ͷͽ;Ǧͼ;͸ͺ;ͼ;Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͵ʹͷ ͵͵ͶͲ Ǧ Ǧ

ǣ ȋͲ͹ͺȌ ͸ͺʹͶͺ͸ͺ ǣ ȋͲ͹ͺȌ ͸ͺʹͶͺ͸͸ Ǧ ǣ ̷ Ǥ

$OEODVVHUGD

5LGGHUNHUN %DUHQGUHFKW

+ , $PEDFKW 3DSHQG =ZLMQGUHFKW 'RUGUHFKW

Extreme junikilte nu wel voorbij De afgelopen dagen waren zowat historisch koud in Nederland. Zondag 3 en maandag 4 juni spanden de kroon met overdag op een aantal plaatsen maar een schamele 8 graden in de gestage regen. Vergelijkbare zeer koude junidagen (overdag beneden 10 graden) waren er begin juni 1986 en verder terug in de gedenkwaardige zomer van 1975. Die bewuste zomer van 1975 herstelde uiteindelijk enorm en de langste hittegolf ooit in Nederland volgde toen eind juli en duurde tot half augustus. Kortom, diegene die de zomer nu al opgeeft is veel te pessimistisch. We hebben nog een kleine drie maanden te gaan tenslotte. Dat het trouwens zo gruwelijk koud kon worden had voornamelijk te maken met het neerslagproces. De talloze regendruppels op de weg naar beneden verdampten deels in de lucht en verdamping kost energie (warmte) zo we weten. De warmte wordt onttrokken aan de omgevingslucht en deze koelt dus (extra) af. Inmiddels is de temperatuur aan een opmars begonnen en deze woensdag zijn we alweer op weg richting de 18-19 graden. Wel komt het wederom tot periodiek regen in Ambacht en Zwijndrecht en dit uitermate wisselvallige weerbeeld houden we nog wel een week in huis. Tussentijds zijn er ook wel droge momenten met zon erbij, maar langer dan een dag(deel) duren deze veelal niet. Actieve depressies koersen vrijwel recht op de Benelux af en bovendien zijn ze herfstachtig diep. Zo ligt er rond vrijdag een cycloon met een kerndruk van bijna 980 millibar nabij Ierland. Zelden zie je die depressies zo diep in deze fase van het jaar. De wind zal de komende periode dan ook stevig doorwaaien uit zuid tot zuidwest veelal. Waarschijnlijk zal in de loop van het EK het weer in onze contreien wat gaan opknappen. Zo rond half juni lijkt het slechtste weer toch wel voorbij en treedt waarschijnlijk voorzichtig herstel op. Meer weer via de site www.weerprimeur.nl weerman Marc Putto.

Wo. s’nachts min. overdag max.

Neerslag Zonkans Wind

10˚ C

Do. 12˚ C

Vrij. 15˚ C

Za. 12˚ C

Zo. 13˚ C

17˚C

19˚C

19˚C

16˚C

17˚C

90% 30% zzw5

45% 40% z4

75% 65% zzw4-5

65% 55% zw5

65% 60% zw4


Woensdag 6 juni 2012

16

Mens en Maatschappij Weekblad De Brug

Lokaal

Weekblad De Brug

16

Woensdag 6 juni 2012

De wereld van het water Dordtse impressionist Anthonie Pieter Schotel (1890-1958). Water, lucht en schepen zijn de belangrijkste thema’s van deze schilder. Hij schilderde het in alle seizoenen, bij wisselend weer en veranderend licht. Hij kon de sfeer van het moment wonderlijk goed treffen. Schotel leerde van zijn leermeester Herman Gunneweg net als de Franse impressionisten buiten schilderen, direct naar de natuur. Hij was sterk in lichteffecten, wolkenspel en water. Zijn werkwijze was kijken, nog eens kijken en snel schilderen wat het oog registreert, typisch voor de impressionistische werkwijze. Vanaf 1915 werkt A.P. Schilder full time als schilder met een eigen atelier aan de Bomkade. In 1925 vertrekt hij naar Volendam, het kleurrijke vissersdorpje aan de Zuiderzee dat in die tijd veel kunstenaars aantrekt. Schotel had hier maar één doel: de stoere botter leren schilderen, en dat beheersen tot in de perfectie. In 1927 vertrekt hij naar Vlissingen, daarna naar Rotterdam en in 1929 vestigt hij zich in

Laren. Het gaat hem voor de wind. In de jaren twintig en dertig maakt hij reizen naar Londen, België en naar Frankrijk, waar onder invloed van het Franse licht zijn werk verandert. Ook in de tweede wereldoorlog deed Schotel goede zaken, zijn werk paste bij het kunstideaal van de bezetter. In 1944 vlucht hij (vanwege de op handen zijnde bevrijding?) naar Berlijn en er breekt een donkere periode aan. Pas een aantal jaren later, terug in Nederland, ontstaat weer nieuw werk. Minder gedurfd dan vroeger, maar wel net zo gewild. Schotel was een tijdens zijn leven een succesvol kunstenaar en zijn werk heeft altijd goed verkocht. Zijn schilderijen spreken veel mensen aan; men vond het ‘beschaafd’, ‘charmant’. Zijn ‘paarlmoerige nuanceering’ werd bewonderd evenals zijn ‘zinderend licht’. Robin Lutz maakte een film over het leven en werk van A.P. Schotel. Deze film is gedurende de tentoonstelling te zien in De Zaal. Er is een stadswandeling verkrijgbaar, die Pictura en een aantal van zijn favoriete schilvoert langs de vele plekken in de stad die van derplekken. belang waren voor de schilder. Langs zijn ge- Bij de tentoonstelling verschijnt een uitgeboortehuis, zijn atelier, Teekengenootschap breide monografie. Tijdens de tentoonstelling

kost de publicatie € 29,-, daarna € 34,95. De tentoonstelling, film en publicatie zijn in nauwe samenwerking met de Elisabeth Goedvolk Stichting tot stand gekomen.

Eerste jonge zeearend in de Biesbosch Boswachters van Staatsbosbeheer hebben één jong in het zeearendennest in Nationaal Park De Biesbosch gezien. De boswachters hadden een telescoop nodig om te zien of er een jong uit het ei gekropen is. Het is het eerste broedsucces van zeearend in het rivierengebied en de zuidwestelijke delta. Jonge zeearend Boswachter Thomas van der Es is dolenthousiast: ‘’De afgelopen anderhalve week ontstond het vermoeden dat er een jong in de nestkuil lag. Na ruim 5 weken broeden veranderde het gedrag van beide vogels. Het vrouwtje werd toen ook vliegend waargenomen terwijl zij grote rondes maakte

boven het Nationaal Park. Het jong is vermoedelijk niet ouder dan 2 weken en zal nog minimaal 4 weken in het nest blijven. Naar verwachting kan de jonge zeearend medio juni in de Biesbosch worden gespot. Misschien is er nog een jong exemplaar in het nest. ‘’ Waarnemen Het gigantische nest is inmiddels bijna volledig aan het zicht onttrokken door weelderig uitlopend blad van wilg en populier. Jagende zeearenden worden dagelijks gezien in de omgeving van natuurontwikkelingsproject de Noordwaard en de recent ingerichte polder de Tongplaat op het Eiland van Dordrecht.

Kroon op werk Biesbosch De afgelopen vijftien jaar zijn er diverse grote natuurontwikkelingsprojecten in het gebied afgerond. In totaal werd het Nationaal Park de Biesbosch in het kader van veiligheid en natuur met bijna 3000 ha uitgebreid. Door de schaalvergroting zijn er genoeg prooien te vinden voor het koppel zeearenden. ‘’De geboorte van de jonge zeearend is natuurlijk de kroon op ons werk. Maar ook eerder geboekte successen als de vergroting van het leefgebied van de bever en de komst van de grote zilverreiger zijn mooie resultaten van de natuurontwikkeling in de Biesbosch.’’

Natuurontwikkeling rivieren succesvol De Biesbosch is een van de succesvolle voorbeelden van natuurontwikkeling langs de rivieren. Recent heeft ook het project Rijn in Beeld laten zien dat er bij de rivieren de afgelopen twintig jaar veel natuurwinst is geboekt met de combinatie van Ecologische Hoofdstructuur en veiligheidsprojecten. Het is nu weer mogelijk om de lepelaar, bever en libelsoort rivierrombout in het gebied te zien.Ook economie en werkgelegenheid profiteren van deze natuurontwikkeling. In veel gebieden neemt de werkgelegenheid met 100% toe ten opzichte van voor die tijd.

Kom natuureiland Sophiapolder ontdekken dag wordt het natuureiland Sophiapolder op een feestelijke manier voor het publiek geopend. Van ’s morgens heel vroeg tot het eind van de middag zijn er allerlei activiteiten: een Vroege Vogelexcursie, foto-excursies, een schilderworkshop, een expositie, een informatiemarkt, kindertheater en nog veel meer. Voor kinderen vanaf 7 jaar die Eilandgevoel Een eiland is een bijzonder stukje een zwemdiploma hebben, is er een spannende land. Alleen de tocht er naartoe is al speurtocht uitgezet. apart. Je moet met een pontje. Als je op het eiland bent, is alles anders. De Het natuureiland wordt om 11 uur officieel geboten op de rivier schuiven anders opend door ‘Koningin Sophia’ en de gedeputeerde voorbij en de overkant, die toch zo van de provincie Zuid-Holland, samen met verdichtbij lijkt, is ver weg. Je waant je in tegenwoordigers van Zuid-Hollands Landschap, Rijkswaterstaat en Deltanatuur. een andere wereld. rond en op 9 juni wordt het eiland geopend tijdens een feestelijke publieksdag. Op die dag kunt u kennis maken met het nieuwe Natuureiland Sophiapolder.

In de rivier de Noord ligt een bijzonder eiland, de Sophiapolder. Jarenlang werden er aardappels en mais verbouwd. Vanaf 2010 is er hard gewerkt om van de Sophiapolder een natuureiland te maken. Dit voorjaar is het werk afge-

De eerste pont naar het eiland vertrekt om 10.00 uur en vaart daarna doorlopend heen en weer tot 16.00 uur. De laatste pont vanaf walzijde vertrekt om 14.45 uur. De organisatie raadt bezoekers aan vooral op de fiets te komen. Op Ringdijk 10 in Zwijndrecht wordt een parkeerplaats ingericht. Vanaf deze plek worden bezoekers met pendelvervoer naar de veerstoep gebracht.

Gratis workshop schilderen en fotografie Op de site van de beheerder Stichting het ZuidHollands Landschap staat het volledige programma (www.zuid-hollandslandschap.nl). Daar kunt u zich ook aanmelden voor de verschillende excursies en workshops. Aan de workshop schilderen en landschapsfotografie kan maar een beperkt aantal mensen deelnemen, dus meld u tijdig aan. Welkom Feestelijke publieksdag Wie dat eilandgevoel ook eens wil ontdekken, kan U bent van harte welkom op deze publieksdag Graag tot ziens op het nieuwe Natuureiland Sopop zaterdag 9 juni 2012 z’n hart ophalen. Op die om het Natuureiland Sophiapolder te ontdekken. hiapolder!


Woensdag 6 juni 2012

Weekblad De Brug

Mens en Maatschappij 17

Zwijndrecht stoomde een wolkje mee Op twee en drie juni werd aan het Veerplein, Maasplein en bij Zomerlust, voor de eerste maal ook stoom afgeblazen. Het moest twee dagen feest worden in Zwijndrecht met voor de kinderen een mini stoomtrein, een draaimolen en suikerspin. Voor de ouderen stonden er een aantal oldtimers en kon er geluisterd of meegezongen worden met shantykoren. Ook de oude ambachten waren aanwezig en deze vaklieden maakten onder grote belangstelling onder andere manden, tollen of klompen. Het idee was van ondernemersvereniging Oude Maas, om naast het promoten van de bedrijven langs de Oude Maas, de reizigers die met de waterbus vanuit Zwijndrecht naar Dordrecht gingen alvast een voorproefje te geven van wat hun aan de overkant te wachten stond. Dat lukte dan ook goed op de zaterdag. Menigeen besloot een paar waterbus inschepingen over te slaan om te kijken wat Zwijndrecht te bieden had, of voor de overtocht wat consumpties te nuttigen op het terras. Met medewerking van de gemeente en sponsoren is het de ondernemersvereniging gelukt om deze twee dagen te organiseren. Twee dagen feest is het echter niet geworden. Hoewel de zaterdag veel goed maakte, was het slechte weer op zondag wel een spelbreker. Met een temperatuur die later bleek gelijk te zijn aan eerste kerstdag 2011, met daarbij ook nog eens een paar stevige buien, bleven veel bezoekers weg. Ook voor de mensen die bij de attracties en kraampjes stonden was het afzien op de zondag. Het shantykoor zong zich echter warm en de toeschouwers deden dat door een dansje te plegen. Hoe anders dan de dag ervoor toen het gezellig druk was en het terras helemaal vol zat. Maar

Woensdag 6 juni 2012

ondanks die ene slechtweer dag zal over twee jaar Zwijndrecht weer op Stoom gaan. Waarom ook niet. In de historie van Dordt in Stoom is het weer ook wel eens anders geweest dan men zou verwachten. Zo verliep de vlootschouw in 1985 in een sneeuwstorm. Tekst en foto: Wim Uithol

AMIVEDA

Tel: 088-0064638

ZWIJNDRECHT / HENDRIK-IDO-AMBACHT / HEERJANSDAM Vermist • 03-jun – Kat, zwart, klein wit plekje op borst, Muffin 4 mnd Nicolaas Maesstraat Zwijndrecht • 30-mei – Poes, kruising, Noorse Boskat/Turkse Angora, lapje, langharig, rood/zwart/bruin/wit chip, Layla, 2 1/2 jr, Saturnusstraat Zwijndrecht • 28 - Baardagaam, geel/bruin, driehoekige kop, ong. 30 cm lang Tank 1,5 jr Abdij Zwijndrecht • 27-mei – Kater, ongecastr., cypers rood-wit, witte snoet met rode vlekjes rond mond, witte bef, witte voetjes vlooienband zwart. halsband beige met adreskoker, Tijger 2 1/2 jr Sumatralaan Zwijndrecht • 26-mei – Kater, zwart-wit, witte kin, witte bef doorl naar buik, voor witte sokjes, achter witte kousen, chip, Jack, 2 jr, Opera Zwijndrecht • 26-mei-2012 – Poes, cypers grijs-wit, witte buik, hangbuikje, Moppie, 3 jr, Amandelgaarde H.I. Ambacht • 24-mei-2012 – Poes, cypers bruin, pluimpjes op oren, Kimi, 7 jr , Mauvestraat Zwijndrecht • 24-mei-2012 – Kater, ongecastr., wit, hoog op pootjes, lange staart, enkele zwarte haren

Vrouwelijke Ondernemersprijs Drechtsteden 2012 nemerschap op een bijzondere manier aanpakt. Een jury kiest uit de inzendingen vier genomineerden. Op 2 november 2012 wordt de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt. Jij Onderneemt het! In het kader van de VOPD 2012 komt ook eenmalig de Glossy ‘Jij Onderneemt het’ uit. Een glossy over vrouwelijk ondernemerschap met portretten van de genomineerden en hun bedrijf, verhalen van ondernemers en reportages over flexwerken, netwerkclubs etc. Aanmelden? Je kunt jezelf of iemand anders aanmelden voor de prijs door een mail te sturen naar info@ vrouwennetwerkdrechtsteden.nl . DeelneCriteria Om kanshebber te zijn moet je in mers krijgen vervolgens een uitgebreid vraeerste instantie voldoen aan drie criteria: je genformulier. Aanmelden kan tot uiterlijk 30 moet vrouw zijn, zelfstandig ondernemer en juni 2012. je bedrijf moet gevestigd zijn in één van de Drechtsteden. Je kunt jezelf aanmelden voor Meer informatie? Kijk op www.vrouwennetde prijs, maar je kunt ook opgegeven wor- werkdrechtsteden.nl of bel naar Cisca Stasse: den door iemand die vindt dat jij het onder- 06-81197637 Ben jij een vrouwelijke ondernemer? Is je bedrijf gevestigd in de Drechtsteden? Heb je lef, ben je vernieuwend en heb je een duidelijke toekomstvisie? Dan zou jij zomaar eens de winnaar kunnen worden van de Vrouwelijke Ondernemersprijs Drechtsteden 2012 (VOPD 2012). Deze prijs is door het Vrouwennetwerk Drechtsteden in het leven geroepen om de vele vrouwelijke ondernemers in de Drechtsteden een keer echt in de spotlights te zetten. De uitreiking van de prijs is op vrijdag 2 november 2012 in Dordrecht.

boven linkeroog, Finn, 1 jr, Venusstraat Zwijndrecht • 19-mei-2012 – Poes, Boskat, bruin, aanhankelijk, Devil, 12 jr , Nijverheidsstraat Heerjansdam

Samenzang Immanuelkapel Gevonden

A.s. zondag 10 juni is er weer Samen Zingen in de Immanuelkapel.

• 03-jun-2012 – Poes, zwart-wit, witte onderkant, witte snoet, witte neus, witte bef, op linkerpoot

Iedereen is hartelijk welkom om door het zingen van de liederen God groot te maken.

zwarte vlek, geen chip, Nic. Maesstraat Zwijndrecht • 29-mei-2012 - Grasparkiet, groen, gele kop, niet geringd, erg tam, H. Lipperheystraat Zwijndrecht

De aanvang is 20.00 uur. Toegang vrij. Adres: Pruimendijk 99, Oostendam


Woensdag 6 juni 2012

Weekblad De Brug

Scoren bij Bouwfonds!

Lokaal 18 *

Hendrik-Ido-Ambacht, De Volgerlanden, ‘t Riethof

Hendrik-Ido-Ambacht, De Volgerlanden

Eengezinswoningen type Iris, Woonoppervlakte 148 m2 Vanaf € 329.950 v.o.n. Ontvangstadres: Laagveen (bij bouwnr. 40), Hendrik-Ido-Ambacht

Eengezinswoningen met slaap- en badkamer op de begane grond € 299.000 v.o.n. Ontvangstadres: Druivengaarde 32, Hendrik-Ido-Ambacht

Papendrecht, Merwehoofd Ruime 3-kamer appartementen met een ondergrondse parkeergarage Vanaf € 399.000 v.o.n. Ontvangstadres: Slobbengorsweg 104, Papendrecht

Papendrecht, Merwehoofd Ruime 3-kamer appartementen met een ondergrondse parkeergarage Vanaf € 289.000 v.o.n. Ontvangstadres: Slobbengorsweg 104, Papendrecht

Bezoek de open huizen op dinsdag 12 juni van 17.00 tot 19.00 uur De stemming zit er goed in bij voetbalminnend Nederland. Én bij Bouwfonds Ontwikkeling! Daarom delen wij ter gelegenheid van het EK 2012 fantastische prijzen uit. Iedereen die tussen 12 juni en 1 juli in één van de deelnemende projecten een woning of appartement koopt, ontvangt een keukencheque. Hoe verder het Nederlandse voetbalteam komt, hoe hoger de waarde van de cheque! We beginnen met een cheque van € 2.500,-. Wint Oranje de finale, dan ontvangt u een keukencheque van maar liefst € 10.000,-!*

(015) 276 04 00

www.scorenbijbouwfonds.nl *) kijk voor de voorwaarden op www.scorenbijbouwfonds.nl. Deze actie geldt alleen voor de opgeleverde woningen.


Woensdag 6 juni 2012

Weekblad De Brug

Kunst en Cultuur 19

Volksuniversiteit Bouquet Hendrik Ido Ambacht Al veertig jaar een begrip. Een springplank Het huidige programma loopt van maandag 9 juli t a a l c u r s u s s e n voor de één, een basis voor een leuke hobby tot en met donderdag 16 augustus 2012 en om- worden er gevoor de ander. Maar Bouquet is meer. vat veertien keuzemogelijkheden. Inge Zeeuw; geven. Spaans, ”We werken met gemotiveerde docenten die het Italiaans, Engels Bouquet is een door de Bond van Nederlandse prettig vinden hier les te geven. Vaak geven ze les en ga zo maar Volksuniversiteiten erkende volksuniversiteit en aan leerlingen voor wie het een soort verplicht door, het kan alvoldoet daarmee aan hoogwaardige kwaliteits- vak is en daar zijn de resultaten en de sfeer ook lemaal. Zelfs een normen. Tijdens een gesprek met Inge Zeeuw en vaak naar.” Er vallen ook wel cursussen uit in een cursus vaarbewijs Lutine de Moei, beide coördinator bij Bouquet, nieuwe seizoen-programmering, maar er komen behoort tot de bleek al snel dat er meer mogelijkheden zijn dan er ook altijd weer nieuwe bij. Hetzij door aanvra- mogelijkheden. lessen in schilderen of boetseren. In voorgaande gen van buitenaf of docenten die iets aandragen. Het is niet alleen artikelen in deze rubriek Kunst & Cultuur over au- Als er genoeg animo voor is, dan komt het ook op l e e rgi e r i g h e i d todidact kunstenaars in de regio viel de naam van het programma te staan. In het lopende seizoen die mensen doet deze volksuniversiteit regelmatig. zijn er introductielessen van schilderen, boetse- besluiten zich ren, zilversmeden, fotografie, mandala tekenen aan te melden bij Vandaar dat een bezoek aan Bouquet al snel op en tai-chi. Ook kunt u lessen volgen van bijvoor- Bouquet. De socide lijst stond van interessante onderwerpen. Met beeld zpagetti haken, snijtechniek van groenten ale contacten die name de lof die deze kunstenaars uitten over hun en het maken van een zeepketting. Maar Bou- ontstaan en de lessen aldaar was al reden genoeg om eens een quet doet veel meer. Komt u thuis niet verder met gemeenschapbezoekje te brengen. Inge Zeeuw en Lutine de uw werkstuk? Dan kunt u gedurende 2,5 uur uw pelijke interesse Moei waren direct bereid om te vertellen over hun eigen schilder en/of beeldhouwwerk, in uw eigen zorgen er voor werk en de mogelijkheden die Bouquet te bieden techniek, bij Bouquet verder bewerken of afma- dat de gezelligheeft. Bouquet verzorgt cursussen op diverse lo- ken. De docente geeft geen les, maar u kunt haar heid een belangcaties in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht dan wel vragen stellen zodat zij u kan adviseren. rijke rol speelt waarbij de mogelijkheden zeer uitgebreid zijn. U dient wel zelf te zorgen voor de nodige mate- binnen de leslokalen. Ook worden er leuke excur- sneden in de jaarlijks toegekende subsidie. Toch rialen, zoals sies georganiseerd. Zo gaan in augustus cursisten is het verhogen van de lesgelden geen optie een schilder- per touringcar naar onder andere de glasblazerij volgens Inge Zeeuw. “Het moet voor de mensen doek, verf, in Leerdam, een bezoek aan de Würth Kunstcol- betaalbaar blijven.” Bouquet is te vinden aan de p e n s e l e n , lectie van “Hundertwasser” in Den Bosch en een Witte de Withstraat 59 in Hendrik Ido Ambacht en klei en ge- interessante rondleiding naar de afvalcentrale bereikbaar op info@volksuniversiteit-bouquet.nl reedschap- in Dordrecht. Ook Bouquet heeft last van bezuiWim Uithol Gisteren wilde ik na het doen van mijn boodschappen nog iets halen bij een pen. Ook nigingen. Enige tijd terug is er al behoorlijk gedrogisterij. Hier moet men door zo’n laag klaphekje naar binnen. Met twee volle boodschappentassen en een handtas aan mijn arm, worstelde ik mij door het hekje. Toen zag ik in m’n ooghoek dat een vrouw met kinderwagen achter mij liep. Een oma met een kleinzoon. Natuurlijk hield ik het hekje open, Op zaterdag 9 juni stroomt het culturele centrum van zijn ook de normale tickets (15 euro) te bestellen met maar ik stond in een redelijk onhandige positie met al die tassen. Geen proAmbacht weer vol. Die dag zal het populaire “70s t/m entree vanaf 20:30u. Wacht niet te lang, want er zijn nog bleem; natuurlijk laat ik in geen geval een hekje voor andermans neus dicht00s” concept op het programma staan. B-RED Events maar 200 kaarten beschikbaar. klappen. Alleen wat schetst mijn verbazing, laat mijn haren rechtovereind maakt van de theaterzaal weer een danspaleis en de staan, én raakt me tegelijkertijd tot in het diepst van mijn ziel? De mevrouw Niagarazalen worden omgebouwd tot oranje feestcafé. Entertainment wordt dit keer verzorgd door uw verwandelt naar binnen, en gunt mij geen blik waardig. Of er geen hekje is, en 9 juni spelen de mannen van Oranje hun eerste poule- trouwde gezichten uit Ambacht. DJ RED & DJ Ruben al helemaal geen vrouw die met zware ballast, maar mét vriendelijke blik, het wedstrijd tegen Denemarken. Wij willen dit gezamenlijk nemen de jaren 70, 80, 90 & 00 voor hun rekening in hekje voor haar openhoudt. Niks. Geen knikje, geen bedankje, geen glimlach. vieren en bieden u daarom een voetbalarrangement de hoofdzaal. Feest-DJ Bas zet de tent op zijn kop in het Niks! Lucht ben ik. Ik laat het hekje los en kijk haar na, en er gaat van alles door aan. Met een voetbalticket kunt u vanaf 17:30u terecht oranje feestcafé. (22:00 – 02:00u) Kaarten zijn verkrijgme heen. Klein voel ik me, onbelangrijk. Dat maakt me boos! Ik wil iets zegen kost 25 euro. Hiervoor krijgt men 3 consumpties, baar via: Stichting Cascade, alle Free Recordshops en gen; een rotopmerking maken! hapjes en live voetbal op een groot scherm! Natuurlijk www.b-red.nl Gelukkig bedenk ik me; wil ik dat echt? Nee, dat ben ik niet, ik wil me niet verlagen tot haar niveau. Is dit haar niveau? Is zij in werkelijkheid niet óók een vriendelijke vrouw, die in gedachten is, waardoor het niet tot haar doordringt or wat hier gebeurt? En wat gebeurt er nou eigenlijk? Waarom vind ik het zo Bel vo : nfo erg dat ze me negeert? Wil ik dan zo graag erkenning voor een doodgewone ren meer i Plissé hordeu daad? Wat zegt deze reactie over mij? Ik denk hierover na als ik naar huis fiets. 078 Inzet horren Ik denk dat deze reactie laat zien dat ik er nog lang niet ben wat betreft mijn 8 7 64546 zelfvertrouwen; de macht die ik anderen geef om mij mezelf nietig te laten Hordeuren voelen. Dat aan de ene kant. Anderzijds laat me dit ook inzien dat ik beschik Rol horren over het vermogen om elke situatie van twee kanten te bekijken, niet meteen te oordelen of uit te gaan van het slechte in de mens, maar een verzachtende •G Gratis ti inmeten i t omstandigheid te bedenken. Wat een fijne eigenschap.

Lezerscolumn

Leerzame ervaring…

Cascade kleurt oranje

HORREN NODIG?

Auteur: Bianca van ’t Hoff Redactie: Jan-Willem Schneider “Blij met dit inzicht, zeg ik wat de ongetwijfeld lieve oma van gisteren ‘even vergat’: Dank u wel mevrouw!”

• Gratis montage • 4 horren = 5% korting! • 10 dagen levertijd • Direct van de fabriek

0,- incl. BT W

r € 19 ordeur nu voo h sé lis P ! IE T AC


Intens genieten doe je op Keukenhof Woensdag 6 juni 2012

Lokaal

Weekblad De Brug

Na die donkere wintermaanden verlangt u naar het voorjaar. Langzaam maar zeker verdwijnen de koude, grijze dagen om plaats te maken voor zon en warmte. Kijk, de eerste tulpen komen uit de grond! De wereld krijgt weer geur en kleur. Het is lente, hét seizoen om verliefd (op) te worden! Op Keukenhof, het park met koninklijke allure, kunt u de lente in al haar facetten beleven: u ruikt het, u voelt het, u ziet het. Welkom in het mooiste voorjaarspark ter wereld!

Laat u Verleiden!

Bloemenshows, inspiratietuinen, workshops… Een wandeling door Keukenhof is een ware ontdekkingsreis. Wist u dat er zoveel soorten, vormen en kleuren tulpen, narcissen en hyacinten bestaan? Al wandelend door het bloeiende voorjaarspark doet u de leukste ideeën op voor uw eigen tuin, terras of balkon. Tips om uw tuin in te richten, inspiratie voor spannende kleurcombinaties; u vindt het allemaal in het park, bij onze bloemenshows en in de inspiratietuinen. Kom naar Keukenhof en laat u verleiden.

Dat spreekt tot de Verbeelding… Wat dacht u van fietsen door de streek, fluistervaren, bezoeken van de molen, Hollandser kan het niet! Een brede strook met blauwe druifjes, die al bloeiend het beeld geven van een rivier die tussen de eeuwenoude bomen van het park door slingert. Een verzameling vol uitbundig bloeiende rode, roze, paarse en oranje tulpen met op de achtergrond een oerHollandse molen en een ophaalbrug. Hoe Hollands wil je het hebben? De speelse opzet van Keukenhof prikkelt de fantasie en spreekt tot de verbeelding. Er gaat een nieuwe wereld voor u open!

U kunt zich eindeloos Vermaken! Keukenhof is veel meer dan een mooie verzameling bloemen. Het is een dagje uit voor het hele gezin! Onze vele activiteiten maken uw bezoek nog onvergetelijker. Wat dacht u van fluistervaren door de bollenvelden, fotografieworkshops, een klederdrachtfestival, hoedenshow, roofvogelshows, de kinderboerderij, een Nijntje speeltuin voor de allerkleinsten, live muziek, de vele kunst… natuurlijk het Bloemencorso.

Activiteiten agenda Datum 28-29 28-29 2-6

april april mei

5-6

mei

Tijd

Evenement

15.00 16.00 De gehele dag Elke dag 10.00 17.00

De Poolse dans Klompen maken door echte klompenmaker Kunstplein i.s.m. Henk Veen Kunstschilders aan het werk Keukenhof kindershow Liedjesvoorstelling Sesamstraat Liedjesvoorstelling Sesamstraat Rob Verlinden (Bekendste tuinman van NL) ‘s Werelds Grootste Lelieshow Shantykoren (Hemelvaartsdag) Shantykoren Shantykoren Draaiorgelfeest | Draaiorgels in het park

14.00 16.00 13 10-20 17-19

mei (Moederdag) mei mei 11.00 12.00 14.00 15.00

20

mei

Romantische Beeldentuin In 2012 is de prachtige beeldentuin van Kasteel Keukenhof geopend. Pal naast de bloemententoonstelling kunt u genieten van een rijke variatie aan kunst en cultuur. Hoogtepunt is de Karel Appel expositie – Hof van Appel – met niet eerder vertoonde beelden uit zijn Toscaanse periode met op de achtergrond het prachtig gerestaureerde kasteel Keukenhof. De expositie wordt verder gecompleteerd door werken van andere Nederlandse en internationale kunstenaars. De prijs voor deze tentoonstelling bedraagt € 4,00.

Wist u dat...? De Keukenhof tuintrend voor 2012 is ‘Verleiding’. In de 7 inspiratietuinen op Keukenhof vindt u de nieuwste beplantingen, trendy materialen en leuke gadgets. Ideaal als inspiratie voor uw eigen tuin.

Op Keukenhof, dé plek waar de lente tot bloei komt, bruist het van de activiteiten. Nergens vindt u zoveel kleur en geur als hier, waar meer dan 7 miljoen bloemen een plaatje zijn om met de camera vast te leggen. Kom naar Keukenhof en geniet van het ultieme voorjaarsgevoel.

Wist u dat...? Speciaal voor de allerkleinsten is er dit jaar de Nijntje speeltuin. Een geweldige plek met een veerwip, een schommel, een speelmuur, een glijbaan en een “onderonsje”. De kleintjes kunnen hier zelfs met Nijntje op de foto. Veel plezier!

Polen - Hart van Europa Jaarlijks zet Keukenhof traditiegetrouw een land centraal in haar thema. In 2012 is dit Polen. Er zijn redenen genoeg waarom er voor Polen is gekozen. Voor de export van de Nederlandse bollen en snijbloemen is het een belangrijke markt. Daarnaast neemt het toerisme uit Polen fors toe en heeft Polen een interessante culturele geschiedenis. Denkt u aan de beroemde componist Chopin en de bekende astronoom Copernicus.

Informatie Entreeprijzen 2012 Volwassenen Kinderen (4-11) Parkeren (personenauto’s) Kinderen (0-3)

€ € €

14,50 7,00 6,00 gratis

Volg ons ook op: www.facebook.com/visitkeukenhof www.twitter.com/visitkeukenhof

Open 2012: 22 maart t/m 20 mei dagelijks van 08.00 – 19.30 uur 2013: 21 maart t/m 20 mei Openbaar vervoer: Keukenhof is per bus 54 direct bereikbaar vanaf treinstation Leiden en vanaf Schiphol Airport per bus 58. Voorkom wachtrijen en bestel uw entreekaart op www.keukenhof.nl

Stationsweg 166a, 2161 AM Lisse / Postbus 66, 2160 AB Lisse, Holland Tel +31 (0) 252 465 555, Fax +31 (0) 252 465 565 www.keukenhof.nl - info@keukenhof.nl Bloei in het park is afhankelijk van de weersomstandigheden.


Woensdag woensdag 66 juni juni 2012 2012

Makelaars Special Lokaal 21

Weekblad Weekblad De De Brug Brug

Waltmann makelaars: “Juist nu in deze huidige markt is goed advies belangrijk” Al meer dan 110 jaar is de naam Waltmann Makelaars een begrip in de Drechtsteden en al ruim 110 jaar staat dit bedrijf “als een huis”. Persoonlijke aandacht, inlevingsvermogen, deskundigheid & kwaliteit zijn woorden die onze stijl karakteriseren. Wij streven continu naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid. Doen wat je beloofd en afspraken nakomen. Wij proberen een vertrouwensband met onze klant op te bouwen en daarbij is wederzijds respect en integriteit erg belangrijk. Dat is de basis; maar de te verkopen woning staat natuurlijk centraal. Een huis kopen en verkopen doen de meeste mensen slechts een paar keer in hun leven en voor ons is dat dagelijkse kost. In ons kantoor in Zwijndrecht aan de Laan van Walburg zijn Sitah van Vliet en Marcel Teeuw als makelaar verbonden; beiden met jaren ervaring in de makelaardij. Angela is de vaste rots in de branding op kantoor sinds 2007. Met z’n 3-en zijn we een enthousiast, klein maar sterk team met korte communicatielijnen, zodat we allen weten wat er speelt. In deze stagnerende markt is verkoop binnen afzienbare tijd nog steeds mogelijk. Belangrijk is dat de woning realistisch is geprijsd en dat

de kwaliteit en afwerkingsnivo van de woning in combinatie met die prijs reeel is gesteld. Het draait allemaal om duidelijke informatie en goed advies. Om deze huidige markt kunnen we niet heen, maar belangrijk is dat we deze als een uitdaging zien. Wij geloven in ons eigen kracht. Onze mentaliteit is om niet bij de pakken neer te zitten, maar creatief te blijven en met nieuwe acties te komen. Woensdag 20 juni vindt de NVM- campagne plaats “Open huis Midsummernight”. Vanaf 18:00 uur tot 21:00 uur kunnen woningzoekers vrijblijvend de deelnemende woningen zonder afspraak bezichtigen. Het moge duidelijk zijn dat er te allen tijde mogelijkheden zijn om ‘s avonds en op zaterdag op afspraak te bezichtigen maar deze actie trekt net weer even wat extra attentiewaarde. Dat Waltmann Makelaars lid is van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), mag duidelijk zijn, alhoewel lidmaatschap niet vanzelfsprekend is. De NVM is een organisatie die

borg staat voor continue kwaliteit en betrouwbaarheid en eist dat ook van haar leden. Verplichtte bijscholing en educatie is een vereiste en houdt ons scherp. Waltmann Makelaars is u tot dienst voor verkoop en aankoop van een woning, taxaties, financiële dienstverlening en verzekeringen. Mede door onze samenwerking met de Hypotheekshop, kunnen wij een totaal advies geven; Juist in deze tijd, in de huidige woningmarkt is goed en eerlijk advies erg belangrijk. Onze financieel adviseur, Johan de Graaff van de Hypotheekshop, komt graag bij u langs voor een hypotheek-adviesgesprek. Kortom: zowel voor koper als verkoper

bent u bij Waltmann Makelaars aan het juiste adres. Voor meer informatie: www.waltmann.com of 078-6205777. U bent van harte welkom op ons kantoor!

‘t Anker 100 I 3332 BP ZWIJNDRECHT | Telefoon 078 - 677 27 92 | info@bremmer.nl | www.bremmer.nl

Zwijndrecht, Ringdijk 442 Drie (voorheen 4) kamerappartement met een fantastisch uitzicht op historisch Dordrecht met o.a. de Grote Kerk en op de levendige scheepvaart! Bouwjaar: 1987 Woonoppervlakte: 90 m2 Inhoud: 245 m3

Zwijndrecht, Eemsteintoren 19 In het hoogste wooncomplex van de Drechtsteden, bieden wij u op de 10e etage dit prachtige luxe appartement aan met een fenomenaal uitzicht! Bouwjaar: 2006 Woonoppervlakte: 114 m2 Inhoud: ca. 325 m3

Heerjansdam, De Hoef 62 Nabij de dorpskern gelegen royale 2/1-kapwoning met een uitstekende mogelijkheid om wonen en werken te combineren. Kindvriendelijke locatie! Bouwjaar: 1984 Perceel: 345 m2 Inhoud: ca. 470 m3

Heerjansdam, Lindtsedijk 65 Sfeervolle vrijstaande dijkwoning met weids uitzicht en vrijstaande praktijkruimte. Buiten wonen maar goede bereikbaarheid t.o.v. voorzieningen en Rotterdam/ Dordrecht! Bouwjaar: 1900 Perceel: 1181 m2 Inhoud: ca. 336 m3

Zwijndrecht, Refter 50 Op een prachtige locatie mooie 2/1-kapwoning met garage en tuin op het zuidwesten. Mooie ligging met vrij uitzicht aan voorzijde! Bouwjaar: 1991 Perceel: 228 m2 Inhoud: ca. 540 m3

Prijs nader overeen te komen

Vraagprijs: € 257.500,-- k.k.

Vraagprijs: € 325.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 339.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 369.000,-- k.k.

H.I.Ambacht

Zwijndrecht

H.I.Ambacht

H.I.Ambacht

Alblasserdam

V. Renesseborch 52 Op een centrale locatie gesitueerd bieden wij u aan deze geschakelde villa met de mogelijkheid om een slaap- en badkamer op de begane te realiseren. Bouwjaar: 1974 Perceel: ca. 668 m2 Inhoud: ca. 600 m3

Adolph v. Nassaustraat 1 Sfeervolle, vrijstaande woning gunstig gelegen in het centrum van Zwijndrecht. De woning is in 2010 grondig gemoderniseerd en o.a. v.v. luxe keuken! Bouwjaar: 1930 Perceel: 267 m2 Inhoud: ca. 600 m3

Agnes Bartoutslaan 13 Vrijstaande villa in 2008 geheel verbouwd is met oa een nieuwe vloer met vloerverwarming, een aanbouw aan de zij- en achtergevel en een luxe woonkeuken! Bouwjaar: 1994 Perceel: 454 m2 Inhoud: ca. 610 m3

Sacramentsbogerd 17 Riante vrijstaande villa met ruime garage, 6 slaapkamers, studeerkamer op de begane grond en ruime tuin op het zuidoosten. Bouwjaar: 1978 Perceel: 444 m2 Inhoud: ca. 850 m3

West Kinderdijk 339 Op een prachtige locatie, met aan de voorzijde uitzicht over de rivier De Noord en aan de achterzijde de molens van Kinderdijk, riante statige villa met 14 kamers! Bouwjaar: 1900 Perceel: 1228 m2 Inhoud: ca. 2030 m3

Vraagprijs: € 465.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 489.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 599.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 599.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 1.285.000,-- k.k.


Woensdag 6 juni 2012

Weekblad De Brug

Lokaal De stagnatie in de woningmarkt,

123estate.nl vraagt om een actieve makelaar 088-1231000

Estate Makelaar, opvallend anders!

ht

ht

c ko

r Ve

c ko

r Ve

Abdij 30 Zwijndrecht

r Ve

Bazuinstraat 21 Zwijndrecht

ht

OV

c ko

r Ve

RK

VE

Hooftlaantje 20 H.I. Ambacht

TE KOOP 123estate.nl

r Ve

ht

c ko

r Ve

Klippershaven 10 Zwijndrecht

*52(3 $

*52(3 &

.:$57 7 ),1$/(6

VSHHOVFKHPD H URQGH

Guldenweg 12 H.I. Ambacht

ht

Kerkstraat 33 H.I. Ambacht

XLWVODJ

r Ve

c ko

J. van Stolbergstraat 1 Zwijndrecht

VSHHOVFKHPD H URQGH

ht

c ko

Europaweg 57 Zwijndrecht

ht

c ko

OC

ht

c ko

r Ve

De Heerlijkheid 59 H.I. Ambacht

F

HT

ht

c ko

r Ve

Landmanshof 48 H.I. Ambacht

XLWVODJ

Estate scoort mĂŠt Oranje! Haal uw EK speelschema gratis af bij het Estate kantoor, De Veldoven 6b H.I.Ambacht

088 - 123 1000

ht

c ko

r Ve

ht

c ko

r Ve

Meubelmaker 35 Zwijndrecht

t

k

r Ve

Pruylenborg 186 Zwijndrecht

r Ve

Olykamp 120 H.I. Ambacht

h oc

ht

c ko

t

k

r Ve Ring 243 H.I. Ambacht

Pijperlaan 2 Zwijndrecht

F

h oc

HT

ht

OV

C

k

Surinamestraat 80 Zwijndrecht

r Ve

Piet Heynstraat 57 Zwijndrecht

t

r Ve

ht

c ko

r Ve

Perenlaantje 1 H.I. Ambacht

h oc

ht

c ko

KO

R VE

V. Renesseborch 51 H.I. Ambacht

c ko

r Ve

Weteringsingel 200 H.I. Ambacht


Lokaal Open dagen Kozijn Zuid-Holland 8 en 9 juni Woensdag 6 juni 2012

Weekblad De Brug

Wie op zoek is naar kunststof kozijnen, ramen, deuren en schuifpuien, doet er goed aan om 8 en 9 juni op de open dagen te komen bij Kozijn ZuidHolland te Ridderkerk. Wie één van de twee dagen een bestelling plaatst krijgt gratis raamhorren bij de kozijnen. Er loopt nog een actie, want tot en met 13 juli 2012 is het HR++ dubbele beglazing gratis bij levering van een kozijn. Genoeg redenen om langs te komen. Kozijn Zuid-Holland is een klein bedrijf wat onderdeel is van aannemersbedrijf Valkenburg, met zijn meer dan 40 jaar ervaring bouw en verbouwingen. Kwaliteit staat voorop en we hanteren scherpe prijzen. Dit is mogelijk omdat we de kozijnen zowel maken als plaatsen. De schakels zijn dus klein en dat scheelt in de kosten en daar profiteren onze klanten van.

Advies op maat Na het aanvragen van een offerte volgt er een adviesgesprek waarin de wensen en mogelijkheden van de klant worden besproken. Het resultaat is een advies op maat. Ons bedrijf is overigens actief op zowel de particuliere als zakelijke markt. Kozijn Zuid-Holland heeft zich bewust gericht op kunststof producten daar er veel vraag naar is, dat op zich is wel te verklaren daar kunststof kozijnen onderhoudsarm zijn en aan onderhoud hebben mensen geen zin meer in. Bovendien gaan kunststof kozijnen lang mee en zijn ze praktisch net zo duur als hout. De kozijnen worden ook steeds beter, woningen krijgen tegenwoordig een energielabel, dat label geeft informatie over hoe zuinig een woning is. Het is om die reden goed te weten dat de kozijnen van tegenwoordig zo goed geïsoleerd zijn dat je aanzienlijk bespaart op de stook-

kosten. De trend van dit moment zijn toch wel de kozijnen in de kleur crème-wit met groene of blauwe ramen en deuren, ook de donkere kleuren doen het goed. Alle kozijnen worden Politie keurmerk “Veilig wonen” opgeleverd zodat u een goed gevoel heeft bij het afsluiten van uw woning. Kozijn Zuid-Holland is ook gespecialiseerd in kunststof gevel, goot en dakrandbekledingen, deze ook in een groot aantal kleuren. Kozijn Zuid-Holland is gevestigd in de Tinstraat 8F te Ridderkerk (industrieterrein Donkersloot Zuid), de open dagen zijn vrijdag 8 juni van 10.00 tot 20.00 uur en zaterdag 9 juni van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie? Bel dan 0180-417109 of mail info@kozijnzuidholland.nl

Nu

GRATIS

HR ++ ng !! i z a l g e b ring van bij leve ijn. een koz

Vrijdag 8 juni 10.00 tot 20.00 uur

Zaterdag 9 juni 10.00 tot 17.00 uur Tinstraat 8f 2984 AN Ridderkerk (industrieterrein Donkersloot Zuid) Tel: 0180 - 417109 • Fax: 0180 - 410380 • info@kozijnzuidholland.nl

23


Woensdag 6 juni 2012

Lokaal 24

Weekblad De Brug

&RPSOHWH YHU]RUJLQJ RQGHU ppQ GDN

.DSVDORQ GDPHV KHUHQ 1DJHOVWXGLR 9LVDJLH 3HUPDQHQW PDNH XS +DLUH[WHQVLRQV :LPSHUH[WHQVLRQV 6FKRRQKHLGVVDORQ 3HGLFXUH 6SRUWPDVVDJH $FQp EHKDQGOLQJHQ %XUJHPHHVWHU GH %UXȮQHODDQ $( =ZLMQGUHFKW 7HO ZZZ MDQEDNHODDU QO ZZZ DHVWKHWLFDO QO

'HILQLWLHI RQWKDUHQ GDPHV KHUHQ 0LFUR6NLQ3ROLVK $QWLULPSHOEHKDQGHOLQJHQ PHW ERWR[ HQ ILOOHUV YHUJRHGLQJ YLD ]RUJYHU]HNHUDDU PRJHOLMN


Woensdag 6 juni 2012

Kunst en Cultuur 25

Weekblad De Brug

Kindervoorstelling in Cascade, Het Theaterhuis speelt “Lilly” Op zaterdag 23 juni spelen veertien leerlingen van het Theaterhuis de voorstelling Lilly in het theater van Cultureel Centrum Cascade, Hoge Kade 50 te Hendrik-Ido-Ambacht. Lilly is een avontuurlijk en stoer meisje dat haar intrek neemt in een flat met wel heel erg vreemde bewoners. Niet iedereen is even blij met de komst van Lilly. De vraag is dan ook mag Lilly in de flat blijven wonen? Lukt het haar om vriendschappen te sluiten en welke rol speelt Lilly in het sluiten van het park bij de flat? De personages in deze voorstelling zijn geïnspireerd op het verhaal Pluk van de Petteflat van Annie M.G. Schmidt. Dit maakt deze voorstelling een echte kindervoorstelling geschikt voor kinderen vanaf zes jaar. Lilly is een interactieve voorstelling met een mix van spel, zang en dans. Voor het eerst zal het Theaterhuis in haar voorstelling gebruik maken van schimmenspel. Dit is een interessante ontdekkingstocht geweest voor zowel de docenten als de leerlingen.

Voorprogramma Het voorprogramma wordt verzorgd door de presentatie groep en is geheel door deze kinderen zelf gemaakt. De kinderen hebben een personage gekozen wat zij graag willen spelen en vanuit dat punt is met elkaar het verhaal verzonnen. De aanvangstijden op zaterdag 23 juni zijn 13:30 uur, 16:00 uur en 19:00 uur. De kaarten kosten €7,50 per stuk en kunnen vanaf heden worden gekocht bij Cascade. Aan de balie in het theater of door te bellen naar het telefoonnummer 078- 6819230. Het Theaterhuis Naast het maken van een voorstelling kunnen leerlingen bij Het Theaterhuis ook theater, zang en danslessen volgen. Hiervoor zijn er verschillende groepen met allen een eigen niveau. Wij werken vanuit het principe dat ieder leerling kan spelen, zingen en dansen binnen de mogelijkheden die men heeft. De lessen worden gegeven in cultureel centrum Cascade te Hendrik-Ido-Ambacht. Meer informatie is te vinden op www.theaterhuis.com.

Opnieuw zingen Reformatorische koren in Basiliek te Oudenbosch

Schilderworkshop voor kinderen tijdens Noordparkfestival

De koor en samenzangavond van 24 juni vorig jaar in de rooms-katholieke basiliek van Oudenbosch was weer een groot succes. Daarom wordt er ook dit jaar een dergelijk avond georganiseerd en wel op 8 juni a.s.

Zaterdag 30 juni, tijdens het muziekfestival in het Noordpark in Zwijndrecht, is er voor kinderen een leuke workshop schilderen op doek. In de buitenlucht achter een echte schildersezel kun jij een mooi schilderij maken met het “Gezicht op Dordrecht.”

Hammaälôth, beiden onder leiding van dirigent Gerard de Wit en Rien Donkersloot als organist bespeelt het koororgel. Samen vormen zij een groot koor. Een muzikale intermezzo wordt gegeven door het duo Black & White uit Hendrik-Ido-AmDe samenzang wordt begeleid op het monu- bacht. mentale Königorgel uit 1773. De te houden collecte is bestemd voor Gevan- De toegang is gratis. Wel zal er bij het uitgaan genenzorg Nederland. gecollecteerd worden voor de kosten van deze Medewerking verlenen het Dirklands Man- avond. De avond begint om half 8. Bezoekers nenkoor onder leiding van dirigent Frans Cor- kunnen de basiliek vanaf half 7 bezichtigen en net en de organist is Jan Hoek. zal het Königorgel uit 1773 bespeeld worden. De kerk is een verkleinde kopie van de Sint PieUit Rotterdam komt zingen het Mannenkoor ters basiliek in Rome. Groot Rotterdam onder leiding van dirigent Matthijs van Noort en de organist is Jaap Boer. Tegen de schuine zijden van de vier hoofdpilaVanuit Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam ren staan beelden van de kerkvaders Athanakomen de gemengde koren Cantate Deo en sius, Ambrosius, Augustinus en Chrysostomus.

materialen zijn aanwezig en je krijgt drinken en iets lekkers.

Aansluitend organiseren de Vrienden van het Beeldenpark een tentoonstelling van alle werken in het Gemeentehuis in Zwijndrecht. Het mooiste schilderij ontvangt een leuke prijs. Natuurlijk word je als deelnemer Lang geleden in de Gouden Eeuw deden voor de opening uitgenodigd. Over de exacgrote kunstenaars dat ook al. De toren van te data , openingstijden en andere bijzonde Grote Kerk, de oude huizen van Dord- derheden volgt snel informatie. recht en natuurlijk de langsvarende schepen zijn fantastisch om te schilderen. De Heb je zin om iets leuks te doen? Doe dan Vrienden van het Beeldenpark organiseren mee zaterdag 30 juni van 14.00-16.00 uur in deze leuke schilderworkshop voor kinde- het Noordpark in Zwijndrecht aan de oevers ren van 6-12 jaar. We gaan schilderen met van de rivier. Geef je snel op via: vrienden@ acrylverf op een echt doek en je wordt be- beeldenparkdrechtoevers.nl want vol = vol! geleid door beeldend kunstenaar Marjan Voor meer informatie kun je bellen met Marvan Breugel. Het inschrijfgeld is € 7,50. Alle jan van Breugel: 06 – 30 18 79 86.

Foto: Roy Beusker

Maaike is bij het grote publiek vooral bekend van haar rollen in musicals, waaronder The Phantom of the Opera, Anatevka en The Sound of Music. Recentelijk was zij in de theaters te be-

Deze sfeervolle avond zal plaatsvinden in de Wilhelminakerk, Blekersdijk 41 in Dordrecht. De koepelvorm van het gebouw heeft een heel goede akoestiek, waardoor de prachtige stem van Maaike en de warme klank van het orkest volledig tot z’n recht zullen komen. Het concert begint om 19.30 uur. Kaarten, á € 12,50 (€7.50 voor kinderen tot en met 12 jaar), zijn te reserveren bij Esther Vliegenthart (078-693 17 66 of per mail erkoen@planet.nl). Op de avond zelf zijn eveneens kaarten te koop.

van Noord-Holland 2011 Bron: ANWB

wonderen in Vroeger of Later, een eerbetoon aan Robert Long. Het programma voor de avond is heel gevarieerd en biedt daarmee voor iedere muziekliefhebber wat wils. Zo speelt het orkest onder meer muziek van de bekende film Robin Hood en het verstilde ‘Irish Tune from Country Derry van Grainger. Het orkest begeleidt Maaike bij bekende klassiekers als ‘Send in the Clowns’, ‘Memory’ uit de musical Cats en ‘My favorite Things’ uit the Sound of Music. Daarnaast staan er uiteraard ook diverse liedjes uit bekende tekenfilms op het programma, die ook bij de jonge(re) bezoekers zeer tot de verbeelding zullen spreken.

Het leukste uitje

Op zaterdagavond 23 juni a.s. zal het Groot Film- en Musicalorkest Timbres Divers een concert geven met musicalster Maaike Widdershoven. Dat deze samenwerking succesvol is, bleek recent uit het prachtige Night of the Proms concert in Dronten, waar zowel het orkest - onder leiding van haar dirigent Ruud van Eeten - als Maaike schitterden.

ZUIDERZEEMUSEUM ENKHUIZEN

Midzomernachtconcert in Wilhelminakerk Dordrecht


Woensdag 6 juni 2012

Weekblad De Brug Juni is chipmaand bij Dierenkliniek Ridderkerk

$IERENKLINIEK 2IDDERKERK UW DIER ONZE ZORG

Vandaag uw auto, jeep of bus v.a. ’90 verkopen.

Bel HUGO

Lokaal 26

Contant + RDW. Vrijwaring!

Voor 19.95 euro (normaal 33 euro) laat u uw dier chippen en registreren bij de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren. Een consult is hierbij inbegrepen. Zie ook www.dierenkliniekridderkerk.nl voor verdere informatie. Dierenkliniek Ridderkerk Jacob Catsstraat 3 0180-425253

Dierenkliniek Hendrik Ido Ambacht Charley Tooropstraat 24 H-I-Ambacht 078-6813659

Dierenkliniek Gerbrandyplein Gerbrandyplein 14 Zwijndrecht 078-6129807

Dierenartsenpraktijk Mozartlaan Mozartlaan 68A Zwijndrecht 078-6105539

06 - 122 58 443

sŽŽĆŒ ĞĞŜ Ć?ĆšĹ?ĹŠĹŻÇ€ŽůůÄž ĞŜ Ć‰ÄžĆŒĆ?ŽŽŜůĹ?ĹŠĹŹÄž ĆľĹ?ĆšÇ€Ä‚Ä‚ĆŒĆš

Ook ’s avonds.

ADVERTEREN in DE BRUG?

DÄžĹŻÄšÄ‚ÄšĆŒÄžĆ? ĚĂĹ? ĞŜ ŜĂÄ?Śƚ Ä?ÄžĆŒÄžĹ?ĹŹÄ?Ä‚Ä‚ĆŒÍ— DÄžÇ€ĆŒÍ˜ :͘Z͘>͘ ^Ä?ĹšÄžĆľĆŒÇ Ä‚ĆšÄžĆŒͲ ÄžÄ?Ä?Ĺ?Ŝŏ sÄ‚Ĺś Ć?Ć?ĞŜĚĞůĨĆšĹ?Ä‚Ä‚ĆŒÄšÄž ĎŻĎľ

Reserveer nu ONLINE uw

͞ϏϳϴͿ ϲϴϭ ϲϏ ϯϰ

ADVERTENTIE PLAATSING! Kijk op WWW.WEEKBLADDEBRUG.NL

ÍžÄ?͘Ĺ?͘Ĺ?͘ ĞŜ Ç€ŽŽĆŒ Ĺ?ŜĨŽĆŒĹľÄ‚ĆšĹ?Äž ĞŜ Ç€ĆŒÄ‚Ĺ?ĞŜ͗ ϏϭϴϏͲϲϭώϳϯϹͿ ŽĨ ĹŹĹ?ĹŠĹŹ ŽƉ͗ Ç Ç Ç Í˜ĹŹĹŻĹ?ŜŏƾĹ?ĆšÇ€Ä‚Ä‚ĆŒĆšÍ˜Ŝů

Suurmond en Partners U I TU VI TAVAA RA RT TBBEEGGEE L EE IIDDI INNGG

7 mei t/m 16 juni

scheuroweken

euro’s voordeel tarwebrood

VOOR: 4 T/M 9 JUNI

rozijnen krentenbollen

6 VOOR:

4 T/M 9 JUNI

tompouchen

3 VOOR:

1, 2, 3, -

gebruik de bonnen uit de ontvangen scheurokaart of knip ze uit deze advertentie, mag ook gewoon ;-)

Sjaan Vliegen

Regelen van uitvaarten in de gehele regio met rust, aandacht en respect.

met de scheurbonnen van Van der Waal 4 T/M 9 JUNI

uitvaartbegeleiding

Dag & nacht bereikbaar: 06 51 37 31 20

Uitvaartleiders: Renate, Toos, Wendie Groenewaal 3 3342 DD Hendrik-Ido-Ambacht www.suurmond-partners.nl

06 - 51 0 5

U kunt ook zelf de uitvaart regelen via www.meenhuis.nl Kantoor Rotterdam Rouwcentrum De Palm Palmentuin 73, 3078 KJ Rotterdam Tel. 010 – 483 82 67 Fax. 010 – 479 35 25

Wij zijn er altijd als u ons nodig heeft! Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Rotterdam Bel 010 - 293 04 22 Reeweg 76, Hendrik-Ido-Ambacht, T. 078 6814376 Openingstijden: ma t/m do: 8:00-17:00 vr: 8:00-18:00, za: 8:00-16:00 Aanbiedingen lopen van maandag t/m zaterdag

volgende week dinsdag: Schippers volkoren voor 1.89

Monuta Memoriam Langenhorst 100 Ook als u niet, of ergens anders verzekerd bent, regelen wij uw uitvaart zoals u dat wilt. Opbaring in de gehele regio mogelijk

www.monuta.nl

65 16

info@vlie genuitvaa rtb www.vlie genuitvaa egeleiding.nl rtbegeleid ing.nl

Een uitvaart is voor nabestaanden een laatste gelegenheid om liefdevol afscheid te nemen van een dierbare. Omdat iedereen dit op zijn eigen persoonlijke wijze wil doen, houden de uitvaartverzorgers van Meenhuis rekening met al uw persoonlijke wensen. Ook krijgt u alle ondersteuning die u in deze moeilijke periode zo hard kunt gebruiken.

Uitvaartzorg in de regio Rijnmond Kantoor H.I. Ambacht Langeweg 5 3343 LD H.I. Ambacht Tel. 078 – 681 96 74 Fax. 078 – 681 55 98 www.meenhuis.nl

Telefoon

Kantoor Rozenburg Rouwcentrum De Uytvaert Welgelegen 1a 3181 DV Rozenburg Tel. 0181 – 214 424 Fax. 0181 – 219 765


woensdag Woensdag 6 juni 23 mei2012 2012

Weekblad De Brug

9RRU GH YHOH EOLMNHQ YDQ EHWURNNHQKHLG ELM KHW RYHUOLMGHQ YDQ

:LP 9HUKRHYHQ ZLO LN X PHGH QDPHQV PLMQ NLQGHUHQ HQ NOHLQNLQGHUHQ EHGDQNHQ YRRU GH NDDUWHQ EULHYHQ HQ DDQZH]LJKHLG 3 9HUKRHYHQ YDQ $VVHOW + , $PEDFKW MXQL

Familieberichten 27 9HUGULHWLJ ]LMQ ZLM RP KHW RYHUOLMGHQ YDQ RQ]H JRHGH YULHQGLQ

7RW RQV JURWH YHUGULHW LV RYHUOHGHQ RQ]H OLHYH GDSSHUH VFKRRQ]XV WDQWH RXGWDQWH HQ YULHQGLQ

/HQLH YDQ 5LN[RRUW

/HQLH YDQ 5LN[RRUW

:LM ]LMQ GDQNEDDU YRRU GH YULHQGVFKDS GLH ]LM RQV JHJHYHQ KHHIW HQ ]XOOHQ KDDU ZDUPWH JH]HOOLJKHLG KDDU JHYRHO YRRU KXPRU HQ KDDU JDVWYULMKHLG HQRUP PLVVHQ $OWLMG ]DO ]LM LQ RQ]H JHGDFKWHQ EOLMYHQ

DXJXVWXV PHL

&DUOD +DQQ\ +LQNH 0DUMROLMQ 1HWWLH 5LND

'UDDJVWHU YDQ GH (UHPHGDLOOH LQ JRXG YHUERQGHQ DDQ GH 2UGH YDQ 2UDQMH 1DVVDX 0DJGD ‚ HQ :LP *URRV -DFTXHOLQH 6DELQH HQ 'XVDQ 5HPFR +DQQ\ 7HHXZ 9ULMODQGW 1HWWLH 9RV 0DFKLHOVH 'H 7RXZEDDQ 3. +HQGULN ,GR $PEDFKW

Zon Waarom niet alleen de opkomst? Waarom moet jij ook ondergaan? Waarom niet alleen het mooie, en het andere overslaan...?

Peter Hoogvliet

'H FUHPDWLH KHHIW GLQVGDJ MXQL SODDWVJHYRQGHQ

Als je aan kinderen denkt

16 oktober 1959 - 2 juni 2012 Woensdag 6 juni van 20.00 tot 20.45 uur is er een informeel samenzijn van familie, vrienden en belangstellenden in Crematorium Rotterdam, Maeterlinckweg 101 te Rotterdam. Hier geen rijen, geen zoenen, alleen liefdevolle blikken en warme herinneringen. We nemen afscheid van Peet op vrijdag 8 juni om 16.30uur in de aula van dit crematorium. Er is daar allĂŠĂŠn gelegenheid om schriftelijk te condoleren. Pieta Michael en Sabrina Paulusweg 35, 3341 CS, Hendrik-Ido- Ambacht

Als je aan kinderen denkt, komen dingen als zorgeloosheid, plezier maken, spelen, leren en groeien, kortom‌ vaak plezierige dingen naar boven. Maar óók kinderen kunnen te maken krijgen met de verdrietige kanten van het leven. Wanneer er bij een verlies kinderen betrokken zijn, zijn er wellicht vragen over de manier waarop je hen betrekt bij wat er gebeurt. Het boekje: De meest gestelde vragen over kinderen en de dood van Dr. Riet Fiddelaers - Jaspers, kunt u bij Renate Suurmond aanvragen. Hoe leg je uit wat begraven is, wat cremeren is, wat is een urn, hoe rouwen kinderen. Vertel kinderen zoveel als het kan over wat er aan de hand is en houd geen dingen geheim. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je alle details moet vertellen, vaak is dat niet nodig. Kinderen weten meestal dat er iets aan de hand is, ze hebben antennes voor dingen die niet kloppen, horen flarden van gesprekken en merken dat de mensen wat geheimzinnig doen. Ook bij dood door euthanasie en zelfdoding is het gewenst dat kinderen de oorzaak van het overlijden te horen krijgen. Zeg zo nodig dat je bepaalde dingen ook niet weet of dat je het moet navragen. Gebruik bij het informeren van kinderen woorden die ze begrijpen en maak de dingen niet mooier maar ook niet erger dan ze zijn, want ook een afscheid wordt een herinnering‌. een herinnering blijft.


Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl

Woensdag NIEUWE BADKAMER Weekblad De Brug 6 juni 2012 DE KLUSSENIER DOET HET!

Ook: Keukens | Verbouwen | Onderhoud | Tegelwerk

+% $8726(59,&( 2QGHUKRXG 5HSDUDWLH $3.

Fred van der Kaag Bramengaarde 22 3344 PE Hendrik-Ido-Ambacht Tel. (078) - 625 83 25 Mobiel (06) - 49 13 71 18 f.vanderkaag@klussenier.nl www.fredvanderkaag.klussenier.nl

1RRUGHLQGH 1DDVW .DUZHL

+HQGULN ,GR $PEDFKW 7HO ZZZ KEDXWRVHUYLFH QO

DMD Design voor al uw stoffeerwerk 078-6916684 Feestje vieren‌..laat het ons versieren. Gezellige ruimte te huur voor 30-80 pers. CafÊ de Landbouw, Dorpsstr.62, HIA Tel. 078-6812003 Daane Kantoor Compleet Tot. Fac. Ontzorging Nieuw en 2e hands Kantoormeubilair Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. www.daanekantoor.nl Chevalking schilderen glaszettersbedrijf Voor al uw schilder- en glaswerkzaamheden Tel. 06-51.08.70.36 078-6814870 Gedipl. uurwerkmaker repareert antieke/moderne klokken. Prijsopgaaf aan huis. 6848791/06-21844010

YHUERXZLQJHQ NR]LMQHQ GHXUHQ GDNNDSHOOHQ

Voor al uw verbouwingen! Timmerbedrijf E.G. Zweistra Aanbouwen, dakkapellen, vervangen van kozijnen, renovatie, Velux dakramen enz... Scherpe prijzen! Onderdijk 138, 078-6818603/ 0623770874

9HHUZHJ & /5 +HQGULN ,GR $PEDFKW LQIR#WLPPHUEHGULMISRUV QO ZZZ WLPPHUEHGULMISRUV QO

fotoactie!

Mail je mooiste, leukste of gekste ORANJE FOTO van het EK naar info@xebius.nl en wie weet staat jouw foto volgende keer in weekblad de Brug

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordeliger en makkelijker!

Lokaal 28 Vloer schuren? www.twigtparket.nl Wasautomaat, vaatwasser, droger kapot, Bel H.Brand witgoed reparatie. 0623830324 voor nieuw kijk op www.hbrand.nl De dakkapel specialist voor al uw dakkapellen in hout en kunststof bertvankooten@ planet.nl 078 - 681 73 10 Voor uw aardappelen, groenten en fruit naar Mastona. Vers - smakelijk - 1e kwaliteit dagprijzen (is altijd laag). Open op: Maandag van 13:00-17:00 Donderdag 09:00-17:00 Vrijdag 09:00-20:00 Zaterdag 09:00-13:00 Dorpsstraat 18a, H.I.Ambacht naast Action aan de Dorpsstraat Kijk op www.mastona.nl Kooiman Zonwering HĂŠt adres voor al uw: -rolluiken -zonneschermen -screens -horren en plissĂŠdeuren 0184-425857 Kitbedrijf van Hoven voor al uw kitwerk tel. 06-12450560 meubelstoffeerderij

Zit jij niet lekker in je vel? Dan kun je bij ons terecht! Wij bieden orthopedagogische zorg aan kinderen & jongeren tot 24 jr. met diverse problematiek en bieden opvoedondersteuning. Bel Van den Dool Zorg & Begeleiding 078-6822663 Sneller & Makkelijker! Online jouw ‘Bruggetje’ zelf maken en betalen: www.bruggetjes.nl Ambachtzorg biedt u Verzorging, Verpleging, Begeleiding en Hulp in huishouding! Op vaste tijdstippen en max. 4 verzorgers per adres! www.ambachtzorg.nl 06-13376498/0180-840786

vissergroen duurzaam & compleet groen

Dealer van o.a. • Mobilane kant en klaarhaag • Noistop geluidwering • Aluminium afscheiding • Home Grass kunstgras • Mobiroof dakbegroening

Visser Groen BV, Langeweg 25, 3343 LD H.I.Ambacht, tel. 078 - 612 42 52 • info@vissergroen.nl Onze showroom is op afspraak te bezoeken. Op zaterdag gesloten. Bekijk onze nieuwe website:

www.vissergroen.nl En onze nieuwe webshop:

Verjaardag of feestje?

EEN NIERPATIĂ‹NT MOET ER HEEL VEEL VOOR OVER HEBBEN OM EEN BEETJE NORMAAL TE LEVEN. WAT HEB JIJ OVER VOOR EEN NIERPATIĂ‹NT? KIJK WAT JIJ KUNT DOEN OP NIERSTICHTING.NL

www.pedicurecrescent.nl Gediplomeerd, lid van ProVoet. Tevens behandeling diabetische en reumatische voet tel: 0640773948

Maak kans op een

GRATIS CANVASDOEK MET JE EIGEN FOTO!

1 AVONDJE UIT 1 WEEK ZIEK

Heeft u last van een oud of nieuw litteken? Met bindweefselmassage kan er veel verbeterd worden. Graag verwelkom ik u voor een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek. Jolanda Valk 06-11168005 www.biostyle.nl

Statafels, stoelen, tafels, mobiele biertap, glaswerk, bestek, (party)tenten, springkussen, verlichting en nog veel meer artikelen huurt u bij LYDISON.

Verhuur Party Benodigdheden 5PQ]LYOLPKZ^LN I ‹ 31 /LUKYPR 0KV (TIHJO[ ;LS ! ‹ ^^^ S`KPZVU US

Webshop online!

‡ 2QWZHUS ‡ $GYLHV ‡ $DQOHJ ‡ 2QGHUKRXG

degoedkoopstekantenklaarhagen.nl

7a^_[ c^Zi gdcYadeZc bZi jl kgV\Zc dkZg `Vc`Zg 7Za YZ @L; @Vc`Zg >c[da^_c/ %-%%"%'' ++ '' \gVi^h

ED 6 : F E 7 6 6 9 0 E 6 G :6 C6? :LM YHUKXUHQ DUWLNHOHQ RP YDQ XZ IHHVW HHQ VXFFHV WH PDNHQ %HO YRRU LQOLFKWLQJHQ RI NRP ODQJV

1RRUODQGHU 9HUKXXU

0ROHQYOLHW =ZLMQGUHFKW 7HO )D[


Woensdag 6 juni 2012

Sport 29

Weekblad De Brug

Burgemeester geeft startschot Alp d’HuZes Het was de Ambachtse burgemeester Jan Heijkoop die afgelopen woensdag te midden van een heleboel wielrenners stond. Die wielrenners uit de regio hadden zich, op initiatief van het Bolidt Cycling Team, verzameld om gezamenlijk de laatste trainingsrit af te leggen, voordat zij naar Frankrijk zouden afreizen voor het evenement Alp d’HuZes. Na de bemoedigende woorden was het diezelfde burgervader die het startschot gaf aan het begin van de laatste trainingsrit. Het evenement Alp d’HuZes is er eentje die inmiddels een enorme populariteit in Nederland kent. In teamverband of individueel proberen deelnemers aan dit evenement zoveel mogelijk keer, de bij wielerfanaten uitermate populaire berg, Alp d’Huez op te rijden. Zoals de slogan Alp d’HuZes al aangeeft zijn er heel wat fanatiekelingen die deze berg maar liefst zes keer beklimmen op één dag. En deze bovenmenselijke inspanning wordt niet zomaar gedaan. Middels het inschrijfgeld en sponsoring wordt geprobeerd zoveel mogelijk geld bijeen te fietsen voor het Alp d’HuZesonderzoeksfonds van de KWF Kankerbestrijding.

zijn. Ook de trainingsmaatjes van Kees en Hans zijn aanwezig. Zowel Adco Bakker als Nico Braber geven aan te zijn besmet met het Alp d’DuZes virus. “Volgend jaar doen we zeker mee”, zeggen de twee. Ook de Ambachtse fietsers van Team Inspire2LiveMusic van Peter Overduin waren aanwezig tijdens deze teambuildingsrit.

op de voet gevolgd door SBS 6. In het programma ‘Hart van Nederland’ worden de verrichtingen van ons team gevolgd”, besluit Wendel. Ook heel fanatiek is directeur Rientz Willem Bol van Bolidt. “Binnen het bedrijf en in familiesfeer krijgt iedereen wel te maken met deze vreselijke

Hart van Nederland Vanuit Dordrecht is een delegatie van team Martine naar het bedrijf van Bolidt gekomen. “Ons team draagt de naam de Martine, een meisje van 17 dat tijdens de afgelopen Kerstdagen overleed”, vertelt Eric Wendel van EGM Architecten uit Dordrecht. Ook de vader van Martine, Geert SipNeefje man, rijdt bij ons in het team mee. Heel bijzonder Eén van de deelnemers is Hans Klootwijk. “Van aan ons team is dat er ook een dominee meedoet. jongs af aan wilde ik eigenlijk al een keer die En die gaat de berg niet fietsend te lijf, maar hardberg beklimmen. En eigenlijk werd het voor mij lopend”, vertelt Eric. “Ons team wordt al een tijdje vorig jaar duidelijk dat ik het ook daadwerkelijk zou gaan doen. Ik zat op dat moment thuis met burn-out verschijnselen en zag op de televisie het evenement Alp d’HuZes langskomen. Ik was gelijk verkocht. Dertien jaar geleden heb ik zelf een neefje aan kanker verloren en dat vreet nog steeds aan me. Lennart was toen vijf jaar oud. Binnen twee dagen van een gezonde jongen tot helemaal niets meer. Zelf heb ik een tweeling in dezelfde leeftijd, en als ik hen zie dan zie ik ook Lennart voor me”,

ziekte. En in het verleden hebben we ons als bedrijf al vaker hard gemaakt voor ideële doelen. Als je eenmaal aan het fietsen bent, geldt ook voor mij eigenlijk maar één motto: “Opgeven is geen optie”. Tekst en Foto’s Ruud van der Wel

Burgemeester Jan Heijkoop is nu ruim drie maanden actief binnen Hendrik-Ido-Ambacht. “Deze gemeente ervaar ik als zeer gemoedelijk. Het verenigingslevens is zeer actief in Ambacht. Ik vind het ook altijd heel positief als er stichtingen voor het goede doel opgericht worden, maar nog beter is het als bedrijven zich dan actief gaan inzetten voor die stichting. Het wielerevenement Alp d’HuZes is een geweldig evenement. Grandioos dat gerenommeerde bedrijven als Bolidt en Jumbo zich hier voor inzetten. Ik wens iedereen dan ook heel veel succes bij de beklimmingen”, aldus de burgervader.

Burgemeester Jan Heijkoop

“Heijkoop wenst alle deelnemers heel veel succes op de berg” vertelt Hans. Zijn maatje Kees Paans, eveneens van het team Jumbo Daalhuizen heeft ook zo zijn eigen reden. Vorig jaar werd bij zijn jongere broer keelkanker geconstateerd. “Van een gezonde vent zag je hem aftakelen door de chemokuur. Gelukkig gaat het nu weer goed met hem”, vertelt Kees. Voor beide maatjes een reden om zich helemaal te geven tijdens het evenement. Voor hen zal het motto “geef nooit op” zeker van toepassing

Een onderonsje tussen burgemeester Jan Heijkoop en Bolidt-directeur Rientz Willem Bol

Burgemeester Jan Heijkoop geeft het startschot voor de laatste trainingsrit

Iedereen gaat er nog eens goed voor zitten tijdens deze laatste trainingsrit

Opgeven is voor Hans Klootwijk uit den boze


Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl

Een nieuw bed? Daar wil je niet van wakker liggen!

Voor Aardappelen, Groenten en fruit moet u bij Mastona zijn. Kijk op www.mastona.nl BIOSTYLE praktijk voor huidverbetering. Uw huid kan altijd beter, mooier en gezonder. Graag verwelkom ik u voor een kosteloos en vrijblijvend intake gesprek. Jolanda Valk 06-11168005 www.biostyle.nl

Met onze 3 zekerheden altijd een goede nachtrust: SLAAP-DNAÂŽ

Jouw zekerheid: 8 minuten testen is 10 jaar gezond slapen. Mogelijk gemaakt door onze innovatieve meetcabine, uniek in Nederland!

SLAAPGARANTIE

Jouw zekerheid: 90(!) dagen je nieuwe bed proberen, dus altijd de juiste keuze.

TEST HIER JOUW

90

DAGEN

BEST GETEST

DOOR CONSUMENTEN

Heeft u iets te vieren? Verjaardag; jubileum; reßnie; personeelsfeest etc‌.. CafÊ Biljart Partycentrum ’t Spatje Willem Ruysplein 6-10; Zwijndrecht Voor info tel. 078-6124981 of www.t-spatje.nl Kent u iemand in uw omgeving die 50 jaar wordt? Wij verhuren Sara en Abraham poppen Happy Face tel: 0786120946/ 06-55108637

Jouw zekerheid: Onafhankelijke revieuws via Wugly.nl bewijzen dat klanten zeer positief over Morgana zijn. Check zelf!

Hendrik Ido Ambacht Veersedijk 89 Telefoon (078) 68 13 447 www.morgana.com

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordeliger en makkelijker! Ver- bouwplannen? Tekenbureau Henk van Es reken- en tekenwerk aanvraag bouwvergunning www.henkvanes.nl 6454370 06-25396688 Ella pedicure â‚Ź 20,06.55.95.87.86.H.I.Ambacht STUCADOORS BEDRIJF RI-JO allround stucadoor 29 jaar erv vrijblijvende offerte 06-54387674 / 078- 6129801 Het gemak van meerdere zorgvormen onder 1 dak! Huishoudelijke hulp, Verzorging & Verpleging, Psychiatrische zorg, orthopedagogische zorg, Huiswerkbegeleiding en nachtzorg! Bel Van den Dool Zorg & Begeleiding 0786822663

Ingrid Brouwer, dietiste Tel: 078-6840141 ingrid@dietiste.net www.dietiste.net De dietiste, de expert op het gebied van voeding! Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Vloerdelen nodig? www.twigtparket.nl

Te Huur Comfortabele 5 persoons Vakantiewoning in Drenthe te Norg.Hond gratis. Zwembad in het dorp. Tel: 055-5214642 Bellen na 18.00 uur High Wine of High Tea www.highwinecatering.nl www.highteacatering.nl HOSPITALI-TEA CATERING mobielnr: 06 510 77 997

verkeersschoolrules.nl Wij bieden kwaliteit voor een scherpe prijs. 10 rijlessen + examen â‚Ź475,10 motorlessen + AVBâ‚Ź425,Ook bromfiets 078-7508553 - 06-41966595 Te koop tweedehands artikelen in snuffelpand “De Dijkâ€? Veersedijk 213 H.I.Ambacht tel: 06-50221460 Openingstijden: Dinsdag: 10:30 tot 16:30 Donderdag: 10:30 tot 16:30 Vrijdag: 10:30 tot 16:30 Tevens 1e en 3e zaterdag v.d. maand. Ook inleveradres van uw overtollige spullen voor Roemenie Gaat u binnenkort trouwen!!!! Ik verzorg uw haar en make-up aan huis. 0624105134 www.aniekshairdrive.nl Computer problemen !!! Bel 06-51511983/pchulpz wijndrecht@gmail.com ook in de avond uren Dit ‘Bruggetje’ kostte maar 7 euro! Gemaakt en betaald online op www.bruggetjes.nl

20% KORTING RS GH PDDWZHUN UDDPGHFRUDWLH YDQ

5,9,ĂŠ5$ 0$,621 Rivièra Maison heeft een eigen collectie raamdecoratie ontworpen. 0RGHO .LQJVEULGJH

7HOHIRRQ

999T/#56'45+0$75+0'55T0.

De collectie bestaat uit unieke modellen rolgordijnen, vouwgordijnen, gordijnen en houten horizontale jaloezieĂŤn. De raamdecoratie wordt op maat gemaakt.

8LWYHUNRRS NLQGHUNOHGLQJ ELM

Deze actie is geldig van 1 t/m 24 juni 2012

< logo >

0RGHO WK $YHQXH

INTERIEURVERZORGING Straatnaam 28 1234 PA Woonplaats T 0300 12 34 56

REEWEG 5 • HENDRIK-IDO-AMBACHT TELEFOON: 078 - 6816764 / 6816911 (VRIJDAG KOOPAVOND)

www.dewoonwulp.nl

tĹ?ĹŠ ÇŒĹ?ĹŠĹś žĞƚ Ć?ƉŽĞĚ ŽƉ ÇŒĹ˝ÄžĹŹ ĹśÄ‚Ä‚ĆŒ

ĆšÇ ÄžÄž ĞŜƚŚŽƾĆ?Ĺ?Ä‚Ć?ƚĞ Ĺ?ĹśĆšÄžĆŒĹ?ÄžĆľĆŒͲ Ç€ÄžĆŒÇŒĹ˝ĆŒĹ?Ć?ĆšÄžĆŒĆ?

Ç€ŽŽĆŒ ŽŜĆ? ĨÄ‚ĹľĹ?ĹŻĹ?ÄžÄ?ÄžÄšĆŒĹ?ŊĨ ĆľĹ?Ćš ZĹ?ÄšÄšÄžĆŒĹŹÄžĆŒĹŹÍ˜ tÄžĆŒĹŹĹŻĹ˝Ä?Ä‚Ć&#x;Ğ͗ ,ÄžÄžĆŒĹŠÄ‚ĹśĆ?ĚĂž tÄžĆŒĹŹĆ&#x;ŊĚĞŜ͗ ǀĂŜĂĨ Ä?Ĺ?ĆŒÄ?Ä‚ Ď­ĎłÍ˜ĎŻĎŹ Ͳ ĎŽĎŹÍ˜ĎŹĎŹĆľ Ĺ?ÄžÄšÄžĆŒÄž ĚĂĹ?Í• ĚƾĆ? Ď­ĎŽÍ•Ďą Ćľ Ć‰ÄžĆŒ Ç ÄžÄžĹŹ Ć‰Í˜Ć‰Í˜ ͞ƾĹ?ĆšÄ?ĆŒÄžĹ?ÄšĹ?ĹśĹ? ǀĂŜ ĆľĆŒÄžĹś Ĺ?Ć? žŽĹ?ĞůĹ?ĹŠĹŹÍżÍ˜ DĹ˝Ä?Śƚ ĹŠÄž Ĺ?ÄžŢŜĆšÄžĆŒÄžĆ?Ć?ÄžÄžĆŒÄš ÇŒĹ?ŊŜ͕ ĹŹÄ‚Ĺś ĹŠÄž Ä?ŽŜƚĂÄ?Ćš ŽƉŜĞžĞŜ žĞƚ ĆŒÄžĹśÄšÄ‚ ǀĂŜ ÄšÄžĆŒ tĹ?ůƚ͕ ƚĞůĞĨŽŽŜŜƾžžÄžĆŒ ϏϲͲϯϴϹϭϾϾϯϰ͘

9DQ (HVWHUHQSOHLQ :& %LHVKRI 6WDGVSROGHUV ÄĽ 'RUGUHFKW


Woensdag 6 juni 2012

Sport 31

Weekblad De Brug

Pelikaan promoveert naar eerste klasse Pelikaan heeft zaterdag in Waardenburg geschiedenis geschreven. In de uitwedstrijd bij WNC speelde Pelikaan met 2-2 gelijk. Omdat het thuis met 4-2 had gewonnen, was dit gelijkspel dus genoeg voor promotie. De Peli’s danken hun plaats in de nacompetitie aan het winnen van de tweede periode. WNC won de eerste periode en verspeelde op de allerlaatste speeldag de titel door te verliezen van Meerkerk. WNC en Drechtstreek hadden even Een beslissingswedstrijd volgde en deze ging ook verloren voor de

Albatros handhaaft zich in de overgangsklasse!

Waardenburgers. Hoe anders ging Pelikaan de nacompetitie in. Met een keurige vierde plaats waren zij eigenlijk al tevreden, met de nacompetitie als toetje. Volgend jaar zou er onder leiding van de nieuwe trainer, Ron Tempelaar, verder gebouwd worden aan dit relatief jonge elftal. Niets is minder waar en de ‘Superpeli’s’ spelen volgend jaar in de eerste klasse. Een fantastische prestatie. Tekst: Jan Jaap Pruysen

Meiden Derby B4 vieren kampioenschap

V.l.n.r. : Kobus van der Mooren (coach), Louise Winterswijk, Nynke Oosterlee, Daniëlle Hoogvliet, Michelle de Wilde, Feline van Hees (zittend), Joy Visser, Merel Arendse, Daniëlle Naaktgeboren (keepster), Lisa (Floortje) Oudijn, Charysa Klop, Liza van der Mooren, Sanne Mahn, Laura Zijderveld, Niels Arendse (trainer). Foto: Thomas Zijderveld Al in de voorlaatste competitiewedstrijd van dit seizoen hebben de hockeymeiden van B4 laten zien onverslaanbaar te zijn. Alhoewel een gelijkspel voldoende was, boekten ze op 19 mei bij Tempo’34 in Rotterdam een overtuigende overwinning met een eindstand van maar liefst 0-6. De altijd rustige coach Kobus van der Mooren kent de meiden al jaren en wist ze ook dit seizoen weer aan te sporen tot het neerzetten van grandioze prestaties. Trainer Niels Arendse heeft flink gestuurd op positiespel en hockeytechniek, niet alleen tijdens de trainingen, maar ook in de

wedstrijden. De teamspirit is gedurende het seizoen enorm gegroeid. Dit alles bij elkaar heeft geresulteerd in een fantastisch kampioenschap dat de meiden afgelopen zaterdag - 2 juni - bezegelde met een 4-2 overwinning tegen Dordrecht. Dordrecht was de enige tegenstander in deze poule die ze nog niet verslagen hadden; dat hebben ze nu dus ruimschoots goedgemaakt! De meiden hebben hun welverdiende overwinning van dit seizoen uitgebreid gevierd met taart en een kampioensbeker. Op zondag 3 juni is MB4 - evenals de andere kampioensteams van dit seizoen - gehuldigd door HC Derby.

Spannend Rayon Turn Toernooi Zaterdag vond in de Sporthal de Jager in Giessen de finalestrijd van het Rayon Turn Toernooi voor meisjes en dames plaats. De Zwijndrechtse Gymnastiekvereniging O & O had zich met drie teams weten te plaatsen voor deze eindstrijd.

Ghislaine van Parreren wisten hun concurrent DVO uit Dordrecht voor te blijven en pakte met 223,05 punten overtuigd het goud. De onderdelen balk, brug en sprong sloten de O & O-turnsters winnend af. Vloer kwam op naam van DVO.

Het senioren-A-team bestaande uit de turn- Het jeugdteam werd verdienstelijk tweede en sters Daniëlle Kuikman, Stephanie Snikkers, het senioren-B-team eindigde op de derde Sabrina Weiers, Nikki Groeneveld, Cynthia plaats. kroon, Femke de Ruiter, Joyce Gerritsen en

Zwijndrecht 3 juni 2012 – Afgelopen zaterdag was een spannende dag voor het vlaggenschip van de Zwijndrechtse korfbalvereniging Albatros. Bij winst tegen Sporting Delta zou het eerste van Albatros zeker zijn van handhaving in de overgangsklasse. Albatros 1 had bijna een punt te pakken bij Sporting Delta, want Albatros legde verdedigend een goede partij op de mat. In de slotfase ging het echter toch fout: 10-8. Hierdoor werd Albatros afhankelijk van Tilburg, die afgelopen zondag verloren waardoor Albatros zich handhaaft. De reserves lieten afscheidnemende coach Elwin Lommers nog meespelen, maar zag de winst net wegglippen: 13-12. ’s Avonds was er een gezellige avond voor de selectie en de filmploeg waarbij afscheid genomen werd van Elwin Lommers en de eerste teamspelers Timon Lommers en Wouter Nugteren. Albatros 3 nam eerst afscheid van Clen Bezemer en Iris Visser alvorens een erehaag te formeren voor clubicoon Margreet de Bondt die na 40 jaar korfbal haar carrière beëindigde. Margreet speelde 23 jaar in Albatros 1 en bouwde vervolgens langzaam af naar het 2e en 3e. Haar teamgenoten hadden een verzamelwerkje over haar loopbaan gebundeld en het applaus dat haar ten deel viel was o zo verdiend!

A1 wist de laatste wedstrijd wel winnend af te sluiten. Zij pakte in Geldermalsen 2 punten tegen Animo. Er werd met 9-19 gewonnen, Laura Baidenmann scoorde er 5! A2 leidde bij Ventura Sport in Strijen met 5-9 in de rust, maar scoorde vervolgens een kwartier niet. Korte kansen en doorloopballen waren niet aan Albatros besteed, waardoor de thuisploeg met 10-9 de leiding nam. Vervolgens had Albatros het vizier weer wel op scherp en liep weg naar 10-14. A2 nam afscheid van Ellis van Klink die stopt met spelen. Afgelopen zaterdag was er een feestje voor F3 en E2. F3 speelde met 2-2 gelijk tegen SKV. E2 won met 6-0 van Vriendenschaar. Helaas waren er ook een aantal teams die het kampioenschap lieten schieten. C4 wist niet te winnen van SKV C1, waardoor SKV er met het kampioenschap vandoor ging. De kinderen uit F4 waren ontroostbaar na de 2-4 nederlaag tegen Vriendenschaar waardoor het kampioenschap aan hun neus voorbij ging. A3 trof in Rotterdam een matige scheidsrechter en liet zich daardoor uit het spel halen. Bovendien waren de heren van WION A1 beter op schot dan de Albatrossers, dus ging het kampioenschap naar WION!

Meesterwerk korfbaltoernooi Zwijndrecht (4 juni 2012) - Op zaterdag 16 juni zal weer het jaarlijkse Meesterwerkschoolkorfbaltoernooi plaats vinden op sportcomplex Develstein. Nadat het vorig jaar helaas afgelast moest worden vanwege de weersomstandigheden zal vanaf half 10 het spektakel losbarsten. Er zullen 62 teams in de verschillende categorieën strijden voor het kampioenschap. Dit jaar wordt een bijzonder jaar: het toernooi wordt voor de 50e keer georganiseerd en dit wil de organisatie duidelijk laten weten. Zo zal er een mini expositie zijn over 50 jaar schoolkorfbal. Het is zeker de moeite waard hier even een kijkje te komen nemen. Verder zal er geen wedstrijd zijn tussen de leraren, maar zal er een

acrobatische show te zien zijn van de Jolly Jumpers. Met kunst en vliegwerk zullen zij mooie dingen laten zien op het kunstgrasveld. Dit zal na de poulewedstrijden gaan plaatsvinden. Gevolgd door de prijsuitreiking van de poulewedstrijden. Daarna gaan we verder met de kwartfinales, halve finales en uiteindelijk de finales voor de groepen 5/6 en 7/8. Wie mag zich de gelukkige winnaar noemen van de 50e editie. Welke school is het sportiefst en krijgt de fairplay-prijs uitgereikt. Wil je dit allemaal niet missen, kom dan op zaterdag 16 juni naar sportcomplex Develstein voor de 50e Meesterwerk Schoolkorfbaltoernooi.


“Die isolatie, daar scoor ik punten mee!” Meneer Matser deed de EnergieBespaarWijzer en ontdekte zijn besparingskansen

De Energie BespaarWijzer

Heel erg verbaasd is Pedro Matser niet over zijn Energiescore, 46 punten. “Wij

Energie én geld besparen met de EnergieBespaarWijzer

zijn anderhalf jaar geleden in dit huis komen wonen, dus ik weet nog precies

Besparen in een handomdraai

wat we wel en wat we niet hebben laten doen qua energiebesparende maatregelen. Ik had ingeschat dat ik 40 van de 100 punten zou scoren, een vrij goede inschatting dus.”

In de categorie Besparen in een handomdraai van de

Pedro Matser woont met zijn gezin

EnergieBespaarWijzer staan de

in een vrijstaande jaren zestig

kleine handelingen centraal die

woning, lekker ruim zodat er plaats genoeg is voor de vijf kinderen.

gemakkelijk veel energiebesparing

Oudere woningen zijn bij de bouw

kunnen opleveren. De verwarming

niet goed geïsoleerd, zodat de mate

een graadje lager zetten

van isolatie afhankelijk is van de

bijvoorbeeld, of wat minder lang

later aangebrachte isolatie. Pedro

douchen. Maar u kunt ook letten

heeft het dak van zijn woning wel laten isoleren toen hij en zijn gezin er

op uw sluipverbruik. Elektrische

kwamen wonen. Maar de spouwmuur

apparaten gebruiken energie als

en vloer zijn niet geïsoleerd. “Uit de

ze aan staan. In de stand-by-

EnergieBespaarWijzer blijkt dat we

stand gebruiken ze echter ook “Die muur kunnen we wel isoleren!”

Maak gebruik van schone energie Schone energie is één van de vijf categorieën van de EnergieBespaarWijzer. Met zonne-energie wekt u zelf schone energie op in huis. Steeds meer mensen zijn daarom geïnteresseerd in zonnepanelen. Maar hebt u wel eens gehoord van een zonneboiler waarmee u uw warm water verwarmt? Met een zonneboiler verwarmt de zon voortaan een groot deel van

Foto: Johannes Odé

zonlicht raakt immers nooit op en

Niet alle tips waren even bruikbaar

Energiebewust op weg, maar op dat

winnen. Dat vermoeden had ik al, en

voor Pedro. “Er zat ook een vraag bij

gebied doet hij liever geen concessies.

zelfs nog energie wanneer het

dat wordt nu bevestigd. Ik ga zeker

over lang douchen. Nu sta ik zelf niet

“Mijn auto is best groot, en het is

apparaat is uitgeschakeld.

bekijken of spouwmuurisolatie een

zo lang onder de douche, maar andere

ook geen zuinig label. Maar omdat ik

Volgens onafhankelijke

mogelijkheid is. Vloerisolatie levert ons

gezinsleden wel! Dus ik vrees dat

vrij lang ben en vaak op de weg zit,

voorlichtingsorganisatie Milieu

ook nog aardig wat punten op, maar

daar geen verandering in zal komen.”

stel ik wel eisen aan de auto. Ik denk

daarvan weet ik nog niet zeker of ik

Een onderwerp waar Pedro nog

dat een kleinere of

het ga toepassen.”

wel aardig op kan besparen is

zuinigere auto minder

Wat is uw energiescore?

onderwerpen: Besparen in een handomdraai, Zuinige apparaten, Energiebewust op weg, Energiezuinig huis en

jaarlijks ongeveer 450 kWh. Dat

comfort is voor mij het

kost zo’n 100 euro (prijspeil 2011).

belangrijkste. Ik probeer

Bijna twee derde daarvan is te

de auto wel te laten staan

vermijden.

doe ik niet elke keer, maar openbaar vervoer naar mijn

EnergieBespaarWijzer! Hoe hoger u scoort, hoe Met de test doorloopt u uw huidige gedrag op vijf

zien wat u nog kunt verbeteren. Milieu Centraal helpt u vervolgens op weg met de juiste tips.

Vul de test in op www.energiebespaarwijzer.nl

apparatuur. Bij deze apparaten is stand-by overbodig: het apparaat

één dag het hele land door, dan is de

kan volledig uit.

auto wel het makkelijkste.” Het onderwerp waarop Pedro het beste scoorde was Zuinige apparaten. “Toen we hier zijn komen wonen, hebben we hebben we wel gelet op de zuinigheid van het apparaat. Er staan dus alleen maar apparaten met zuinige A labels in ons

nauwelijks CO2 vrij. Als de zon wat

huis. In de EnergieBespaarWijzer is goed

minder schijnt, zorgt de combiketel

te zien welke onderwerpen het meest

Of een zonneboiler een voordelige keuze is hangt af van het aantal personen in huis, hoeveel warm water dagelijks gebruikt wordt, en de aansluiting op combiketel of ander warmwatertoestel.

Daag uw vrienden uit!

effect hebben op je energieverbruik. Want

Ze komen al geregeld voorbij: de tweets, Facebook en Hyves berichten over de EnergieScore die mensen hebben behaald. Na het doen van de EnergieBespaarWijzer heeft u de kans om uw score met uw vrienden te delen via Facebook, Hyves of Twitter. Leuk, want wie heeft de hoogste score?

eventueel vloerisolatie zal mijn score een

ondanks mijn zuinige apparaten, scoor

Thierry Hogenboom

een zonnecollector. Ga voor een

Mijn EnergieScore is 67! Wat is jouw score? Doe zelf ook de test op

www.milieucentraal.nl/zonneboiler

bespaar 30 euro per jaar 2. Tv plus video- of dvd-speler: bespaar 14 euro per jaar 3. Koffiezetapparaat: bespaar 6 euro per jaar 4. Tuner, versterker en cd-speler: bespaar 6 euro per jaar 5. (Combi) magnetron: bespaar 4 euro per jaar

stuk hoger worden. Daar ga ik zeker aan werken!”

Bij meerdere apparaten bij elkaar kan een stekkerblok uitkomst bieden: één stekker of één schakelaar schakelt tegelijkertijd meerdere apparaten uit.

de woning geschikt zijn voor

over zonneboilers naar:

1. Computer met randapparatuur:

ik 46 punten. Met spouwmuurisolatie en

Natuurlijk moet ook het dak van

persoonlijk advies en een web video

bruikers bestaat uit veelgebruikte

mij geen optie. Ik rijd voor mijn werk op

alle apparaten nieuw gekocht. En daarbij Nieuwsgierig geworden?

De top-5 van grootste sluipver-

werk in plaats van met de auto is voor

Schone energie. Uw totaalscore kunt u vergelijken met de resultaten van de rest van Nederland. Uw score helpt u te

in een gemiddeld huishouden

comfortabel is. En

wel regelmatig. Met het

Ontdek uw eigen EnergieScore met de test van de energiezuiniger u bent.

Centraal is het stand-by verbruik

voor de korte ritjes. Dat

Denkt u dat u al goed bezig bent met energiebesparing?

bij gebruik van zonne-energie komt

voor warm water.

(zoals computers) gebruiken

hier juist erg veel punten op kunnen

het water voor bad of douche. Een zonneboiler is heel duurzaam;

energie. Sommige apparaten

Kijk voor meer tips om energie te

www.milieucentraal.nl/energiebespaarwijzer Vind ik leuk • Reageren • Ongeveer een minuut geleden via De EnergieBespaarWijzer

De EnergieBespaarWijzer is een product van Milieu Centraal.

besparen op www.milieucentraal.nl/ energiebesparen


Woensdag 6 juni 2012

Sport 33

Weekblad De Brug

IFC 85 jaar! Komend weekend 8, 9 en 10 juni a.s. viert IFC groots dat ze dit jaar 85 jaar bestaat. Op zaterdag 9 juni worden verschillende activiteiten georganiseerd voor leden, genodigden, oud-leden, sponsors en alle andere belangstellenden. Met als centraal thema de Plus Louwersplein – IFC Familiedag (afsluiting van het seizoen met wedstrijden waarin ouders spelen tegen hun kinderen), een sponsorloop en de wedstrijd Oud Zaterdag 1 tegen Oud Zondag 1, willen we in de eerste plaats benadrukken dat we een sportclub zijn. Alle leden en oud-leden zijn hierbij van harte uitgenodigd om langs te komen en

te vieren dat we 85 jaar bestaan. Oud-leden kunnen deze dag gebruiken om gezellig bij te praten met hun oude maten en samen te kijken naar de wedstrijd Oud Zaterdag 1 tegen Oud Zondag 1 die om 15.30 uur zal beginnen. ’s Avonds is er gelegenheid voor leden, genodigden en oud-leden om de wedstrijd Nederland-Denemarken te kijken op de schermen in de kantine en een groot scherm (3.40x2.25m!) op het hoofdveld. Op het gezellige IFC-plein zullen de buitenbar, bbq, ijskraam en andere lekkernijen absolute trekkers zijn! Op zondag 10 juni zal het traditionele 7x7 toernooi plaatsvinden. Spelers vanaf 15 jaar kunnen hieraan deelnemen. De

Recreantenkorfbal DVS’69 terug van weg geweest ! Was het recreantenkorfbal bij DVS’69 tot voor kort op sterven na dood, nu bloeit het weer als vanouds.

inschrijving heeft inmiddels plaatsgevonden. Kijk op www.ifc-ambacht.nl voor meer informatie. Tot ziens komend weekend!

Geslaagde Open dag bij v.v. IFC Dat er interesse bestaat voor voetbal, tjes konden voetballen, wat technische en bleek afgelopen zaterdag toen er bijna tactische voetbaltips kregen en fanatiek 100 kinderen op bezoek kwamen bij IFC. penalty’ konden nemen op een keeper van formaat. Op deze open dag konden ze kennis- Regelmatig werd er gepauzeerd en voormaken met de kindvriendelijke club IFC zag de activiteitencommissie de kinderen waar ze onder enthousiaste leiding van van drinken en een versnapering. doorgewinterde IFC-ers een paar partij- Aan het einde van de ochtend werden de

magen gevuld met een door Bas van der Heijden uit de Volgerlanden gesponsorde lunch. Met een heerlijke appel en lolly eindigde de ochtend. Dat de open dag een succes was, bleek uit het feit dat een fors aantal kinderen zich bij IFC als nieuw lid heeft ingeschreven. Tot na de zomer bij de eerste training!

DVS-1 niet verder, DVS-A1 wel Het was een spannend weekend voor de selectieteams van DVS. Tot een paar weken terug hadden alle teams nog promotiekansen, maar na afgelopen speelronde is er nog maar 1 kandidaat over: DVS A1 gaat dan komend weekend (zoals dat nu bekend is) op herhaling tegen mede-koploper Fortis. DVS-2 was al twee speelrondes terug afgehaakt en afgelopen zaterdag werd door het vlaggenschip een pijnlijke nederlaag geleden tegen al gekroond kampioen Oranje Nassau, waardoor een nieuwe promotiekans gemist werd. (KLASSE 3J) Oranje Nassau-DVS 17-11 In deze belangrijke wedstrijd had DVS eigenlijk maar twee echt goede periodes: bij aanvang en vlak na rust. De opening was voor de Ambachters, want DVS

toonde de aspiraties via 0-2 en 1-3. Echter daarna gaf Oranje Nassau een lesje effectiviteit: zonder groots te spelen werd DVS op 6-3 gezet bij rust. Daarbij opgezweept door ex-DVS coach Koppejan, die zijn ploeg steeds maar bleef aanjagen, en het eigen spel te blijven spelen. DVS-coach Beuk zag het met lede ogen aan maar leek, mede met een goed uitpakkende wissel na rust, DVS terug te brengen: 9-8. Maar DVS haakte alweer snel af (108), alsof de laatste krachten al verspeeld waren. Te weinig en ook teveel gemiste (halve) kansen met te weinig rebounds, en de thuisploeg die speelde wel het eigen spel. Al gauw was het verschil van vier goals DVS te machtig en werd er nog in een doelpuntrijke slotfase de 17-11 eindstand bereikt.

Omdat DVS verloor werd ook bekend of de nummer drie Ventura Sport of de nummer vier Olympia er met het “promotiekanskaart” vandoor zou gaan. Beide ploegen speelden tegen elkaar en konden dus DVS nog achterhalen. Het werd Olympia, dat won bij Ventura. (KLASSE R4R) Korbatjo 3-DVS 2: 3-12En duidelijk verschil in een wedstrijd die nergens meer om ging. DVS blijft tweede in de poule, maar dat levert niets op.(KLASSE A2L) DVS A1, dat samen met Fortis bovenaan staat in de poule, speelde een nagenoeg foutloze wedstrijd tegen laagvlieger Oranje-Wit A2. In Dordrecht werd het een zogenoemde “walk-over”: 5-21! Daarna was het afwachten wat Fortis had gedaan: die won ook naar verwachting , 13-6 van ADO A1, dat als vierde eindigt.

Het recreantenkorfbal lag geheel op zijn gat. Tot vorig jaar. Van verschillende kanten werd toen weer interesse getoond om recreatief te gaan korfballen. Een aantal ouders van jeugdleden wilden graag met de sport van hun kinderen kennis maken, oud-leden wilden wel weer eens “de wei in” en anderen wilden hun goede voornemen om weer of meer te bewegen bij een gezellige vereniging als DVS’69 op het korfbalveld ten uitvoer brengen. Een groep van 20 tot 30 mannen en vrouwen in de leeftijd van ca. 40 tot 64 jaar heeft zich het afgelopen jaar, eerst in de zaal, de laatste maanden op het veld ingespannen om de conditie op peil te brengen en de korfbaltechniek (weer) onder de knie te krijgen. De ultieme test of alle trainingsinspanningen tot het beoogde resultaat hadden geleid werd afgelopen woensdag afgenomen toen voor het eerst sinds jaren weer een echte recreantenwedstrijd op het Schildmanpark werd georganiseerd. Tegenstander was het recreantenteam van korfbalclub KCR uit Ridderkerk. Een club met duidelijk meer wedstrijdervaring dan DVS’69. Hetgeen resulteerde in een snelle achterstand en een stand van 1-4. bij de rust. Na de theepauze bleken de DVSrecreanten wat beter op elkaar ingespeeld te zijn. Ze kwamen terug tot 4-4 en daarna werd het toch nog een gelijk op gaande strijd. Met als verdiend resultaat een 8-8 gelijkspel. Hetgeen samen met de tegenpartij onder het genot van een hapje en een drankje werd gevierd. En natuurlijk werd een afspraak voor een revanche in het najaar ook meteen vast gelegd. Waarmee het recreantenkorfbal van DVS’69 weer volledig terug van weg geweest is .

ASWH Nieuws Mels van Driel speler van het jaar ASWH libero Mels van Driel is door de supporters gekozen tot speler van het seizoen 2011-2012. Van Driel veroverde deze titel in zijn eerste seizoen voor de Ambachters. Hij bleef Jordy van de Corput, vorige seizoen winnaar en de op de derde plaats geëindigde Elvis Versluis ruimschoots voor. ASWH wint eigen Beloftentoernooi 2e Pinsterdag vormde sportpark Schildman het decor voor het inmiddels tot een traditie uitgegroeide ASWH / Caru Beloftentoernooi. Op dit toernooi verto-

DVS’69, de Ambachtse korfbalvereniging op Sportpark Schildman kent een rijk recreantenverleden. Jarenlang werd met een vaste groep recreanten wekelijks “gebald” en met wisselend succes aan de recreantencompetitie deelgenomen. Door allerlei oorzaken was daar de laatste jaren de klad ingekomen. Een aantal recreanten stapten over naar de seniorencompetitie, anderen vielen door lichamelijke oorzaken af of lieten het wegens drukke werkzaamheden, verhuizingen en dergelijke af weten.

nen spelers tot 23 jaar, met per team enkele toegestane dispensatiespelers, hun voetbalkunsten. ASWH wist het in zonnige weersomstandigheden afgewerkte toernooi te winnen. ASWH B1 blijft in de 3e divisie Het in de 2e divisie debuterende B1 elftal van ASWH heeft een loodzwaar seizoen achter de rug. Ondanks de grote inspanningen van de spelers kon degradatie niet worden voorkomen. Omdat de KNVB had besloten tot de vorming van een 4e divisie bij de B-junioren moest een nacompetitie worden gespeeld voor een

plek in de 3e of de 4e divisie. Na een hele serie wedstrijden, die succesvol werden afgesloten, volgde een dubbele finale wedstrijd tegen Oranje Wit b1. De thuiswedstrijd werd vorige week met 1-0 gewonnen. Afgelopen zaterdag de heenwedstrijd in Dordrecht. Ondanks dat Oranje Wit alle sportieve wapens in de strijd gooide bleef ASWH, soms met kunst en vliegwerk, overeind en eindigde de wedstrijd in 1-1. Met deze uitslag werd een plek in de 3e divisie veilig gesteld en kon een zwaar seizoen toch nog succesvol worden beëindigd.


Schade? U kiest voor... $&+0($ 5(3$5$7(85 9225 '( 5(*,2

Uw schade snel en vakkundig hersteld! Neem snel contact op met uw Acoat Selected bedrijf. Voor Wij geven een: verze ALLE • gratis prijsopgave maats keringschapp ijen! • uitstekende service • volledige garantie • gratis haal- en brengservice van uw auto • kleurjuist herstel • Overname fabrieks-lakgarantie • Gratis vervangend vervoer

.ZDOLWHLW LV HHQ NHX]H :LM ZHWHQ GDW PRELOLWHLW YRRU RQGHUQHPHUV HVVHQWLHHO LV HQ ]LM GH ZDJHQV JHHQ GDJ NXQQHQ PLVVHQ :LM ELHGHQ KRJH NZDOLWHLW LQ VHUYLFH HQ VFKDGHDIZLNNHOLQJ ZDW UHVXOWHHUW LQ GH ODDJVWH µ7RWDO FRVW RI RZQHUVKLS¶ 8 NXQW GXV UHNHQHQ RS GXXU]DPH LQQRYDWLHYH HQ EHWDDO EDUH RSORVVLQJHQ YRRU KHW WRWDOH KHUVWHOSURFHV 2RN YRRU GH ]DNHOLMNH ULMGHU LV HU YHUYDQJHQG YHUYRHU LQ GH YRUP YDQ EHVWHODXWR¶V

ZZZ DOGHUOLHVWHQ QO

Nijverheidsweg 24 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht Tel. 078 - 6819051 Fax 078 - 6840075

www.vangorpautoschade.nl

2XGHODQGVHZHJ _ 5LGGHUNHUN _ _ *HRSHQG PD W P YU YDQ WRW XXU

U kr krij ijjgtt al ee een n ip ipad a twv ad v €40 4 0 bi b j 1 va van d de e vol olge ge g end nde e pa p kk k et e te en: n

s s s s s s s s

LESSEN LES ESSEN S SE )NT )NTAKE N AKE A LES ES 4U SEN 4US SENTIJ TI DSE TIJ DSE TOE TOETS TOETS TS 0RAKTI 0RA KT JK KTI JK EXA EXAM MEN EN E N % EN VER %IG VE E KLA KLARIN RING RIN " KEN "OE ENPAK PAK AKKET AK KET ETT E 2)3 2 ))3 PRA PRAKTI K JK KTI KB BOE O K 4/4!!,

€ € € € € € € €

s s s s s s s s

LES ESSEN S SE )NTAKE )N )NT AKE K LES KE 4US 4US SSEN S TIJ TIJDSE DS TOE T TS TO S 0RA 0RA RAKTI K JK KT KTI K EXA EXAMEN MEN %I EN %IG E VER VE E KLA KLARIN L RIN RING G "OEKEN "OE O KEN OE KE PAK PAKKET KET ET 2)3 )3 3 PRA AKTI K JK KT K BOE EK 4/4!!,

€ 133 33 0 € € € € € € € 1830

s s s s s s s s

LES SSEN EN N )NT NTAKE AKELES AKE LE LES ES 4USSEN 4US SEN ENTIJ NTIJ T DSE DS TTOE O OE ETS T 0RAK 0RA 0RAKTI KTI TIJK EXA E MEN EX ME EN EN %IG %I %IG GEN NV VER ERKLA KL RIN R G " K "O "OE KEN EN NPAK A KET K 2)3 3 PRA PRR KTI P KTT JK B BOE OEK 4/4!!,

€ 114 14 40 € € € € € € € 1690

s s s s s s s s

LESSEN LES LE ES E SS SEN EN N )NTAKE )N )NT TAK AKE KELES LE ES E 4 SEN 4US S NTIJ IJDSE E TOE TOETS S 0 AKT 0R 0RA 0RAKTI KTI TIJK IJJK K EXA EX XAMEN XA ME EN N %IG % GEN N VER VE KL VERKLA VE KLA LARIN R G "OE OEKEN KE E P PAK AKKET KE 2)3 )3 PRA P AKTI KTI TIJK JK K BOE OEK O 4/4!!,

€ € € € € € € €

+ 3 1 (00 ))66 8 3 677 50 +3 5 0 00 00

rriijs jsch c ooooolp ch lppoollepposit lpol osiittio os ioon. n nnll n.

innfoo@r @rijijjsc scho hool olpo lpole poleeppoosi po s tition on.nnl on on.n


De Graaf autoservice: al 30 jaar een begrip in Zwijndrecht N

a vier jaar te hebben gewerkt bij automobielbedrijf Ames besloot ondernemer Jos de Graaf 30 jaar geleden om voor zichzelf te gaan beginnen. “Ik ben een monteur in hart en nieren. Heb belangstelling voor het vak en wil graag service aan de klanten geven. En wat ik voor een baas kan doen, kan ik nog veel beter in een eigen bedrijf. Dan kan ik alles namelijk helemaal naar mijn eigen hand zetten�, vertelt een gedreven De Graaf.

boxen. “Hier kon ik twee bruggen kwijt. Door de gunstige ligging werd de klandizie groter en kon ik personeel gaan aannemen. De klanten wisten onze service en onze gunstige tarieven goed te waarderen. Met de opkomst van de APK-keuring kregen we het pas echt enorm druk�, vertelt een enthousiaste De Graaf. Na vier jaar verhuisde het bedrijf weer. Ditmaal naar de andere kant van de Lindelaan, onder aan de dijk.

De Graaf Autoservice begon in een garagebox aan het Londense Plein. In die garagebox had De Graaf nog geen beschikking over een hefbrug. “Gewoon op mijn rug onder de auto. Vervolgens de versnellingsbak los gekoppeld op de buik en sleutelen maar�, haalt Jos een herinnering op.

Gedwongen verhuizing Hier heeft het bedrijf maar liefst 19 jaar gezeten en vrijwel iedere Zwijndrechtenaar zal zich het bedrijf op die plek herinneren. “Dat was een onwijs gunstige plek. We hadden daar maar liefst 7 hefbruggen. Echt een plek waar we niet weg wilden. Maar van de gemeente Zwijndrecht moesten we daar weg, vanwege vervuilde grond van een voormalige gasfabriek. En dus moesten we het hart van Zwijndrecht verlaten om neer te strijken aan de Molenvliet 83. Doordat we nu aan de rand van de gemeente liggen, is de nadruk nog meer op het verlenen van service komen te liggen. Zo hebben we vervangend vervoer en hebben we een haalen brengservice van auto’s en/of klanten. We hebben nu een mooi strak pand met 9 man personeel,

Eerste hefbrug Na een tijdje verhuisde het bedrijf naar de Snelliusweg. “Daar kocht ik een huis met de ruimte om ĂŠĂŠn hefbrug te plaatsenâ€?, aldus De Graaf. De klanten wisten het bedrijf goed te vinden, want het werd steeds drukker en na drie jaar volgde weer een verhuizing. Nu naar de Lindelaan. Daar kreeg Jos de beschikking over zeven verbouwde garage-

maar we werken nog steeds volgens het principe: hoge service, topkwaliteit en lage tarieven� gaat een gedreven De Graaf verder. Keurmerken De Graaf Autoservice werkt volgens de nieuwste technieken en is aangesloten bij tal van keurmerken: BOVAG, Focwa, Glas Garant en Leaseprof. Hoewel de 52-jarige eigenaar nog lang niet aan zijn pensioen denkt, vindt hij het wel enorm leuk dat zijn zoon en dochter al staan te popelen om de zaak op termijn over te nemen. Stefan (19) is bijna klaar met zijn eerste monteursopleiding en sleutelt al volop mee in de zaak, terwijl Laura (16) een opleiding volgt om later de scepter te gaan zwaaien over de balie, receptie en kantoor. Ook Laura is in haar vrije tijd al aan het werk binnen het bedrijf. Met de woorden: “We bieden de klant echt alles aan op een goudeerlijke manier, waarmee we de klant een hoop sores uit handen nemen�, besluit Jos de Graaf. De Graaf Autoservice Molenvliet 83 078-6193484 www.degraafautoservice.nl

Veilig op weg in de zomervakantie! APK dagelijks zonder afspraak mogelijk & klaar terwijl u wacht!

Altijd overleg over de beste en goedkoopste oplossing!

Specialist in alle merken personen- en lichte bedrijfsauto’s!

Bij langdurige of onverwachte reparaties altijd gratis vervangend vervoer!

Onderhoudsbeurten op maat en altijd in overleg met u!

HĂŠt adres voor alle autoruit reparaties en vervangingen!

' ' n ' - % -n n ) R '! ) < ')nn) nn%l ) -% % )7 ' %nn

DĂŠ specialist voor elke auto!

Molenvliet 83 Zwijndrecht, Tel. 078 - 6193484, www.degraafautoservice.nl GlasGarage Zwijndrecht, Tel. 078 - 6390050, www.glasgarage.nl


T&R Autoservice is een begrip aan het worden in Ambacht! oeid door de “We zijn zo snel gegr me” mond-tot-mondrecla a tien jaar ervaring te hebben opge-

N

Rijsdijk hebben we er een techneut met 28

rage verwachten. En de tarieven liggen zeer

daan bij Toyota vond Rudy van den

jaar ervaring bij”, zeggen de twee niet zon-

gunstig. “We zijn gewoon de goedkoopste

Burgt de tijd rijp om een bedrijf voor zich-

der trots.

van de regio”, vertellen de twee in koor.

Rudy het vak geleerd en groeide hij uit tot

Topmonteur

Service

chef-werkplaats. Samen met zijn tweeling-

Als jonge jongen heeft Rudy de kneepjes

Dat eerlijkheid, betrouwbaarheid, maar ze-

broer Tonny werd bedrijf T&R Autoservice

van het vak geleerd van een, toen al, gere-

ker ook service hoog in het vaandel staan

gestart. “Dat is nu zo’n anderhalf jaar ge-

nommeerde monteur bij Toyota. “Dat was

blijkt ook wel uit de mogelijkheid voor gra-

leden”, vertelt Rudy. Al snel bleek de stap

inderdaad Rien Rijsdijk. Hij wist altijd alle

tis vervangend vervoer. “Dat is natuurlijk

van de tweeling een schot in de roos. Zon-

vreemde storingen en problemen op te los-

alleen mogelijk indien de Toyota Aygo of

der te adverteren wist de ene na de an-

sen. Niet voor niets wist Rijsdijk de “Toyota

Toyota IQ beschikbaar is. Op aanvraag is

dere klant het bedrijf te vinden. Het gevolg

Skill Contest” te winnen. Dat betekent dat

dat natuurlijk wel in te plannen. En desge-

was dat de behuizing al snel te klein bleek.

hij de beste Toyota-monteur van Neder-

wenst brengen we de klant of auto gewoon

“Toen een meter of 50 verderop een gro-

land werd. Op Europees niveau werd Rien

weg”, besluit Tonny.

ter pand te koop kwam te staan, hebben

derde. Voor Toyota is het vertrek van Rijs-

we de stoute schoenen aangetrokken en

dijk dan ook een duidelijke aderlating, maar

zijn we verhuisd”, vertelt Tonny die belast

voor ons en al onze klanten een grandioze

is met de financiële kant van het bedrijf. In

aanwinst”, vertelt Rudy. Daar waar andere

dit moderne pand, gelegen aan De Plaats

garagebedrijven bij uitbreiding vaak kiezen

21 in Hendrik-Ido-Ambacht, hebben de

voor relatief goedkopere monteurs die zij

broers Van den Burgt de beschikking over

vervolgens zelf opleiden, heeft T&R Auto-

een werkplaats die is uitgerust met de mo-

service dus juist voor de ervaring gekozen.

dernste en nieuwste (computer) apparatuur

“En het is natuurlijk enorm belangrijk dat

om alle automerken te onderhouden, reset-

wij Rien dus al heel lang kennen en dus ook

ten en uit te lezen.

weten wat we aan elkaar hebben.”

Kwaliteit

Alle automerken

“We hechten gewoon heel veel waarde aan

Wie denkt dat T&R alleen Toyota’s op de

kwaliteit en daarom hebben we alles nieuw

brug heeft staan, heeft het mis. “Behalve

gekocht”, aldus Tonny. Terwijl de verhui-

veel Toyota en Volkswagen, repareren wij

zing nog maar net achter de rug is, wordt

alle automerken. Wij onderhouden de auto-

achter de schermen al gedacht over een

merken ook aan de hand van de fabrieks-

verdere uitbreiding. “Nu hebben we de be-

specificaties, zodat de garantie behouden

schikking over drie fonkelnieuwe bruggen,

blijft. Klanten krijgen sowieso 12 maanden

maar dat moeten er aan het eind van het

garantie op zowel de onderdelen als het

jaar vier worden. Dat is ook nodig, omdat

uurloon”, aldus het financiële brein van de

we er per 1 juni een nieuwe, zeer ervaren,

twee. Klanten kunnen bij T&R naast klein-

monteur bij hebben gekregen. Met Rien

schaligheid ook een eigen gezicht in de ga-

zelf op te gaan starten. Bij Toyota heeft

www.TenR-autoservice.nl T&R Autoservice | De plaats 21 | 3342 GL Hendrik-Ido-Ambacht | 078-7070975 |


Groot geworden door klein te blijven Al meer dan 34 jaar gaan elke maandag- t/m zaterdagmorgen om half negen de roldeuren bij Car-Making Autoservice B.V. te Nijverheidsweg 60a in HendrikIdo-Ambacht open om de auto’s van de bewoners van de regio te voorzien van service- en onderhoudswerkzaamheden. Na al die jaren zijn deze openstaande deuren, de typische “garagegeluiden” rondt het gebouw en de wapperende vlaggen voor de deur bijna niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Maar wat gebeurd er nu bij dit bedrijf, en hoe komt het dat deze garage is uitgegroeid tot een begrip in de regio? De garage Wie naar binnen loopt bij CarMaking Autoservice B.V. ziet direct dat professionaliteit de boventoon voert bij dit bedrijf. Het team van monteurs en overige medewerkers zorgen er gezamenlijk voor dat elke gewenste

werkzaamheid verloopt zoals van hen verwacht wordt; goed en snel. Deze service wordt mede geboden door de nauwe samenwerking met toeleveranciers en andere partijen binnen de regio. Het klantenbestand van CarMaking Autoservice B.V. is door de jaren heen dusdanig gegroeid dat ook buiten de garage de aanwezigheid in de regio zichtbaar is; let u maar eens op de kentekenplaatbestickering van de auto voor u! Grote kans dat de bestuurder van de auto een tevreden klant is! Service en onderhoud Om er voor te zorgen dat de auto van de klant in topvorm de garage verlaat biedt Car-Making Autoservice B.V. een gratis A.P.K. aan bij een grote beurt . Op deze manier kunt u weer zorgeloos gebruik maken van de auto. De goede scholing en brede ervaring van de werknemers in combinatie met het aanwezige

materiaal en apparatuur zorgen ervoor dat het bedrijf niet aan bepaalde automerken gebonden is. Een voorbeeld hiervan is onder andere de aanwezigheid van de modernste uitlees- en uitlijnapparatuur, zodat voor elk probleem een oplossing kan worden gevonden. Ook voor “quick-service” voor banden, remmen, balanceren en uitlaten bent u bij Car-Making Autoservice B.V. aan het juiste adres. Vergeet u ook vooral niet om uw airco in topconditie te laten brengen nu de zomer voor de deur staat! Banden Met de grootste voorraad banden in de regio is Car-Making Autoservice B.V. altijd in staat om banden aan te bieden die op zowel technisch als financieel gebied aansluiten bij de wensen van de klant. Om dit te garanderen is de laagste-prijs-garantie een zekerheid!

Meer dan service, onderhoud en banden Car-Making Autoservice B.V. heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een bedrijf dat in staat is een totaalpakket te leveren op het gebied van reparatie en onderhoudswerkzaamheden. Dit totaalpakket bestaat uit het kunnen leveren van o.a. onderdelen, ruitservice, en laswerk tot en met het uitvoeren van de meest gecompliceerde reparaties, maar ook voor de aanschaf van lichtmetalen velgen kan men bij Car-Making Autoservice B.V. terecht. Een andere aangeboden service is de opslagmogelijkheid voor de gewisselde winter- en zomerbanden, daarmee is het probleem van ruimte gebrek bij de klant opgelost. Toekomstvisie Ook in de toekomst zal het team van Car-Making Autoservice B.V. garant staan voor kwaliteit en service. Voor meer informatie: www.carmaking.nl of bel 078 6819222.

CAR-MAKING AUTOSERVICE Nijverheidsweg 60a Hendrik-Ido-Ambacht tel. 078 68 19 222 www.carmaking.nl


Fiets Leasen? • Ieder fietstype naar keuze voor een klein, haalbaar maandbedrag

www.fietsleaseholland.nl

%RQVDQJ ),1$1&,((/ $'9,(6 %XGJHWDGYLHV VFKXOGKXOSYHUOHQLQJ ORRQ DGPLQLVWUDWLHV HQ EHODVWLQJ]DNHQ YRRU SDUWLFXOLHUHQ YHUHQLJLQJHQ HQ VWLFKWLQJHQ *URHLHQ GH VFKXOGHQ X ERYHQ KHW KRRIG" 8 KHHIW JHHQ RYHU]LFKW PHHU YDQ XZ LQNRPVWHQ HQ XLWJDYHQSDWURRQ" 8Z DGPLQLVWUDWLH LV GRRU RPVWDQGLJKHGHQ QLHW PHHU RS RUGH" 8 KHHIW KXOS QRGLJ RP RUGH LQ GH FKDRV WH VFKHSSHQ"

%HO GH EXGJHWFRDFK WHOHIRRQ 0DDN YULMEOLMYHQG HHQ DIVSUDDN +HW LQWDNH JHVSUHN LV NRVWHORRV $GYLHV KXOS RI EHJHOHLGLQJ DIJHVWHPG RS XZ SHUVRRQOLMNH VLWXDWLH

/LHV %RQVDQJ 5HHZHJ $% +HQGULN ,GR $PEDFKW

Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordeliger en makkelijker!

Wat voor u! Gezondheid, slank of fit Trix’s ‘for a better life’ Herbalife distributeur Bel: 6817807

Wasautomaat, vaatwasser, droger kapot? Bel H. Brand Witgoedreparatie 06-23830324. Ook verkoop nieuwe witgoedapparaten. Kijk op www.h-brand.nl

Alles onder ĂŠĂŠn dak Kapsalon/Visagie Schoonheidssalon Nagelstudio/Pedicure Permanentmake-up Hairextensions Wimperextensions Definitief ontharen Microskinpolish Botox/Fillers Burg.de BruŃ—nelaan 40 3331 AE Zwijndrecht www.janbakelaar.nl www.aesthetical.nl Tel.:078-6195548

De dakkapel specialist voor al uw dakkapellen in hout en kunststof bertvankooten@ planet.nl 078 - 681 73 10

DE DOORBRAAK Holistische massage en huidverzorging www.massagepraktijk dedoorbraak.nl Iris van Putten, 078-6813307 / 06-20547670 Computerproblemen? Installeren, uitleg, vastgelopen pc. Het wordt opgelost bij u thuis No cure no pay Bel: 06-23539614 Laminaat nodig? www.twigtparket.nl

Voor Zeeuwse kleiaardappelen moet u bij Mastona zijn. Dorpsstraat 18a H.I.Ambacht naast Action Open: Maandag van 13:00-17:00 Donderdag 09:00-17:00 Vrijdag 09:00-20:00 Zaterdag 09:00-13:00 Kijk op www.mastona.nl Kooiman Zonwering HĂŠt adres voor al uw: -rolluiken -zonneschermen -screens -horren en plissĂŠdeuren 0184-425857 Zwangerschapscursus www.careforyou2.nl 078-6818892

Het gemak van meerdere zorgvormen onder 1 dak! Nu ook nachtzorg, huiswerkbegeleiding & orthopedagogische zorg! Bel voor meer info: Van den Dool Zorg & Begeleiding 0786822663 BADKAMER-TOILET verbouwen? TKS de badkamerspecialist 078-6121590 www.tksvanhelden.nl Te koop: VERHUISPAKDOZEN. Tel.: 6813670 Beauty Party Voor meiden van 8 t/m 12 jr. Huidverzorging, lichte make-up, handscrub, nagels lakken enz. Schoonheidsspecialiste organiseert het feestje bij u thuis. Tel. 078-6139005 of 06-30.52.09.11 Trimsalon The Dogwash Voor de beste verzorging van uw hond. Ook voor alleen een wasbeurt. 078-7610090/06-50868168 Stukadoorsbedrijf Hordijk voor al uw stucadoorswerk Michael Hordijk 0648317550

IFC A1 winnaar Dordt Centraal Bokaal Op vrijdag 1 juni heeft IFC in een zinderende strijd met de buren ASWH een prachtig resultaat behaald. In een wedstrijd die gespeeld werd op het scherp van de snede, waarbij niemand verzaakte, werd ASWH A1 verslagen. Het team van gelegenheidscoach Majid met als rechterhand de vaste vlagger met voetbalverstand Andre, liet zien waartoe het in staat is: een harde maar eerlijke strijd, goed voetbal en stalen zenuwen. De eerste helft liet een hardwerkend IFC zien. Nick de Veij maakt het eerste grandioze doelpunt. Nick omspeelde drie man en priemde de bal in de linkerhoek naast de keeper. De tweede helft liet een spelbeeld zien, waarbij het steeds alle kanten uit kon. ASWH A1 wist laat in de wedstrijd te scoren, het doelpunt was net zo

veel waard als het van IFC, ondanks dat het qua schoonheid beduidend minder was. Na dit gelijke spel en een bijtelling van 5 hele minuten, werd het penalty’s nemen. Dat dit een loterij is, is bekend, echter IFC deed het net even beter. Het “rood zwarte kleuren lied� werd dan ook met trots en zeer terecht gezongen. De beker voor de beste speler van het toernooi werd namens de organisatie uitgereikt door de bekende scheidsrechter Makkelie aan Robin Benningshof. De heer Makkelie gaf daarna het team, waaronder een aantal “ingehuurde� en goed voetballende B-spelers, de medailles en de beker aan aanvoerder en penaltykiller Jeroen de Veij. Daarna vertrokken de bokaalwinnaars naar het IFC complex waar het feestje werd voortgezet. Van harte gefeliciteerd!


Woensdag 6 juni 2012

Sport 39

Weekblad De Brug

RVVH t/m 23 wint in Heerjansdam

Conventus mist kans Zwijndrecht (3 juni 2012) – De eerste kans om het veldkampioenschap veilig te stellen hebben de handbalheren van sv Conventus laten liggen. Het team verloor in een direct duel van de nummer twee in het kampioenschap, waardoor het zich nog geen kampioen kan noemen. De dames deden het iets beter, ze speelden tegen directe concurrent Roda’71 gelijk.

Het jaarlijkse toernooi voor spelers t/m 23 bij de v.v.Heerjansdam (HDO-bokaal) werd zaterdag gewonnen door RVVH. De ploeg uit Ridderkerk speelde de finale tegen Barendrecht, die een half uur duurde, waarin niet werd gescoord. RVVH won na het nemen van strafschoppen het goed georganiseerde toernooi, waar o.a. betaald voetbal scheidsrechter Danny Makkelie (fluit ook Europese wedstrijden) een van de scheidsrechters was.

Heerjansdam speelde ook in poule A en leed geen nederlaag. Alle vier de poulewedstrijden werden gelijk gespeeld. Toch ging de thuisclub door (op doelsaldo) en speelde om de 3e/4e plaats tegen de nummer twee uit poule B, Rijsoord (9 pt.) Heerjansdam won met 4-1. Eindstand: 1e RVVH, 2e Barendrecht, 3e Heerjansdam, 4e Rijsoord.

Andere deelnemende clubs waren: IFC, V.O.C. Vriendschap Rotterdam, Vitesse Delft, Pelikaan RVVH was de sterkste ploeg in poule A, met 10 en een combinatieteam van Alblasserdam / pt. uit 4 wedstrijden en Barendrecht haalde het- Heerjansdam 3, dat Smitshoek verving. zelfde aantal punten in poule B.

rechtse club de eerste nederlaag te geven met 13 - 17. Om het kampioenschap binnen te halen, moet Conventus nu de komende twee wedstrijden winnen. Waar de heren van Conventus speelden om het kampioenschap in de tweede klasse, streden de dames met Roda’71 om klassebehoud. Spelend op een nat en glad veld konden de speelsters aanvankelijk geen vuist maken, maar kwamen toch terug tot een 3 - 3 stand in de rust. Ook in de tweede helft nam de tegenstander het voortouw, waarbij Conventus alleen maar kon volgen. Pas aan het eind van de wedstrijd kwam het team terug, maar miste de snelheid om de wedstrijd naar zich toe te trekken.

Voor de Conventus Heren 1 was de opdracht afgelopen zondag duidelijk: Er moest van Westlandia, de nummer twee in het kampioenschap, gewonnen worden om het kampioenschap al vroegtijdig veilig te stellen. Spelend voor een groot publiek leek het team aanvankelijk ook op weg te zijn om dit doel te bereiken – in de eerste helft speelde Conventus zijn eigen spel en wist langzaam een voorsprong op te bouwen, welke Na zestig minuten speeltijd werd de eindstand in de rust drie doelpunten telde. op een 12 - 12 gelijkspel vastgesteld. Het tweede damesteam kon zondag geen punten pakIn de tweede helft gingen beide partijen in eer- ken en verloor van Ventura met 2 – 9, terwijl het ste instantie gelijk op, totdat Conventus een tweede heren team betere zaken deed door twee minuten-straf kreeg. Vanaf dit moment met 23 - 14 de enige zege voor Conventus te kwam er duidelijk frustratie binnen het team, behalen tegenover HVOS. wat de spelers uit hun spel bracht en dit zich uitte op het scorebord. Tegenstander Westlandia wist Conventus zo te passeren en de Zwijnd-

Kampioenschappen Gymnastiek Voorbije weekend hebben achttien van de twintig jongens van de Zwijndrechtse Gymnastiekvereniging O & O bij de in Nijverdal gehouden Nederlandse kampioenschappen individueel toestel turnen beslag weten te leggen op negenendertig stuks eremetaal waarvan twaalf nationale titels. Alle jongens, uitkomend in de talenten-, eerste, tweede- en derdedivisie hadden zich middels een drietal voorrondes weten te plaatsen voor deze nationale meerkamp en/ of toestelleneindstrijd . Bij de pupillen in de talentendivisie pakte Sjoerd van Veldhuizen met meer liefst vier punten verschil op zijn concurrent de meerkamptitel. Zijn totaalscore bedroeg 108,05 pnt. In de toestelfinales werd Sjoerd voorts Nederlands kampioen op de onderdelen vloer, brug en rek en werd tweede op de ringen. De tweede meerkamptitel kwam op naam van Dyon Purperhart. Hij kwam uit in de jeugdklasse van de tweede divisie. Björn Nelemans werd bij de pupillen van de eerste divisie in de meerkamp tweede en lag daarbij beslag op de rektitel en verdiende brons op voltige en ringen.

Martin (pupil - talentendivisie) liet zich daarbij bij voltige het goud omhangen en het brons bij rek. Dennis (instap – 1ste divisie) pakte daarbij de titel op brug, werd tweede op ringen en derde op rek. Al het andere eremetaal werd gerealiseerd in de toestellenstrijd en kwam op naam van Wesley de Haas 3de op ringen, 2de op rek, Tom Feddema 3de op voltige, sprong en brug (beiden pupil – talentendivisie), Jordi Hagenaar 1ste op ringen, 2de op brug en 3de op sprong (instap - talentendivisie), Syben van Bijnen 3de op voltige (instap – 2de divisie) Jannick Loe-Sack-Sioe 1ste op brug, 3de op ringen, Wessel van Boxtel 2de op vloer (beiden jeugd 1ste divisie), Bradley Noordzij 1ste op voltige, 1ste op ringen, 3de op vloer, Luuk Huernink 2de op brug, 3de op sprong (beiden pupil 1ste divisie), Leon van der Wel 3de op rek (pupil – 3de divisie), Paul Vermeulen 2de op vloer, Danny de Lange 3de op vloer (beiden junior-II – 2de divisie), Koen van den Ende 2de op voltige, Devin Geurts 3de op voltige (beiden junior-I – 3de divisie)

De heren van de ere- en eerste divisie hebben Verder was er in de meerkampstrijd brons voor hun nationale titelstrijd 16 en 17 juni in het Rotterdamse Ahoy. Martin Mange en Dennis Swinkels.

Ǯ ǯ Ǥ

Ǥ Ǥ Ǩ Ǯ ǯ Ǥ ǡ Ǥ Ǧ Ǥ Ǩ Ǧ Ǥ ǡ ǡ Ͷͽ;Ǧͼ;͸ͺ;ͼ;Ǥ Ǥ

Ǥ Ǥ

Bingo Xiejezo Zaterdag 9 juni is er een gezellige bingo in wijkcentrum Xiejezo Grote Beerstraat 10. Om 19,.30 uur is het wijkcentrum open. Kaarten vanaf € 0.50. Uiteraard ontbreekt het

niet aan mooie prijzen en er zijn ook lekkere hapjes en drankjes te bestellen aan de bar. Voor info tel. nr. 6127622 of mail xiejezo@diverz.info.

Ǥ Ǥ Ǥ ͵ʹͷ ͵͵ͶͲ Ǧ Ǧ

ǣ ȋͲ͹ͺȌ ͸ͺʹͶͺ͸ͺ ǣ ȋͲ͹ͺȌ ͸ͺʹͶͺ͸͸ Ǧ ǣ ̷ Ǥ


Op woensdagavond 20 juni bent u van harte welkom op de NVM Open Huizen Zomeravond. Tussen 18:00 uur en 21:00 uur zijn de deelnemende woningen zonder afspraak te bezichtigen. U kunt direct bij de woningen terecht. Kijk op onze website voor alle deelnemende panden! www.wisse.nl Machteld Sandelijnslaan 24 - H-I-Ambacht / De Sandeling

Type: Perceel grootte: Aantal kamers: Woonoppervlakte: Inhoud: Bouwjaar: Ligging tuin:

Tussenwoning 126 m² 5 waarvan 4 slaapkamers 122 m² 412 m³ 1994 West

Vraagprijs € 224.000,-- k.k.

Van Godewijckstraat 243 - H-I-Ambacht

Van Duyvenvoordelaan 7 - H-I-Ambacht

Type: Perceel grootte: Aantal kamers:

Tussenwoning 158 m² 5 waarvan 4 slaapkamers Woonoppervlakte: 120 m² Inhoud: 376 m³ Bouwjaar: 1969 Ligging tuin: Noord-oost Vraagprijs € 199.000,-- k.k.

Groenewaal 50 - H-I-Ambacht

In prijs verlaagd!

Type: Verdieping: Aantal kamers: Woonoppervlakte: Inhoud: Bouwjaar: Ligging balkon:

Appartement 5 3 waarvan 2 slaapkamers 95 m² 250 m³ 1960 Zuid-oost

Vraagprijs € 154.000,-- k.k.

Verkocht! Krommeweg 27 Steur 17 Schildmanstraat 108 Agnes Bartoutslaan 7 Boskamp 19 Anthonie Heinsiusstraat 14 Halfweg 12

-

Prijsuitreiking ballonwedstrijd

H-I-Ambacht H-I-Ambacht H-I-Ambacht H-I-Ambacht H-I-Ambacht Zwijndrecht H-I-Ambacht

Vraagprijs € 275.000,-- k.k.

Ruim 2000 ballonnen gingen op Koninginneda g de lucht in!

De 1e prijs was voor Bart van Lieburg. Zijn ballon legd e een afstand af van 169,6 km af en werd gevonden in Essen in Duitsland. De gedeelde 2e en 3e plaa ts was voor Wim de Bruin en Jeanne Platschorre. Hun ballonne n legde een afstand van 43,8 km af en kwamen beiden terecht in Noo rdwijk.

- Eengezinswoning tot € 200.000,--. - Eengezinswoning tot € 250.000,-- in de wijk Krommeweg. - Semi-bungalow met slaapkamer op de begane grond. - Zeer goed onderhouden woning in de authentieke wijk Oostendam.

Foto: Cees van Meerten / FotoExpressie

De Schoof 82 • 3341 EB H-I-Ambacht 078 - 68 40 292 info@wisse.nl www.wisse.nl Makelaardij & Hypotheken

Appartement met dubbele garage Verdieping: 1 Aantal kamers: 3 waarvan 2 slaapkamers Woonoppervlakte: 110 m² Inhoud: 310 m³ Bouwjaar: 1996 Ligging balkon: West 15 m²

Hier zijn zo’n 70 kaartjes van teruggekomen.Vorige week don derdag werden de prijzen op ons kantoor uitgereikt door Jan Schram van de Oranjevereniging H-I-Amb acht.

Te Koop gevraagd

Bel voor meer informatie of een afspraak voor een gratis waardebepaling.

Type:

De overige prijzen waren voor: 4e Suzanna de Jong - 5e Kick de Gans - 6e David Kanga 7e Jari de Zeeuw - 8e Willemeijn Slag boom - 9e Michel Dubbeld - 10e Louise van de Brevaart - 11e Anne-Co Harbers - 12e Geert Kuip ers - 13e Laurentine Bosman - 14e Esmée Hoogendoorn - 15e Irene Plaisier.

NO CURE

NO PAY!