Weekblad De Brug - week 22 2016 (editie Hendrik-Ido-Ambacht)

Page 1

46e jaargang no. 22

UN

IRCLE R

INNER C Oplage

Hend

34.85

plare 0 exem

bach rik-Ido-Am

Bijlage in deze krant

n

t, Zwijndre

cht,

Heer Rijsoord,

jansdam

Woensda

, Oostenda

g 33 septe

Lustrum 16 Editie20 Inn

ver er Circle master

bindt

par tne

mber 2015

4e jaarg

ang

m

atie Een initi

INNERE CIRCL

RUN

f van www.innerci

rclerun.nl

r

Woensdag 1 juni 2016

editie Hendrik-Ido-Ambacht / Oostendam / Rijsoord

Lokaal Start Techniekweek Drechtsteden 2016 met Game On!

Mens en Maatschappij

3

Lezen is voor Iedereen

wekelijks, oplage 14.275

Kunst en Cultuur

11

Sport

Re-flax pakt uit met 15-jarig jubileum

15

Actie Spieren voor Spieren levert € 1751,- op

19

KWALITEIT MEUBELS

IN ZWIJNDRECHT

www.josi-interieur.nl

Antoni van leeuwenhoekstraat 2

T 078-619 60 30

VP_BRUG_2015.pdf 17-1-2015 15:49:47 Inpandig bij Jordens1 Kunststoffen

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Ristorante Bella Milano: al 25 jaar uw favoriete Italiaan in Hendrik-Ido-Ambacht, met een prachtig uitzicht op het Waaltje hebben wij een terras met ruim 50 zitplaatsen. Hier kunt u gezellig aanmeren met de boot en zelfs afhalen! U bent van harte welkom aan de Kerkstraat 7 te Hendrik-Ido-Ambacht, tel. 078-6819994 / 078-6813678, website www.bellamilano.net.

K

Vaderdag BBQ bij Wielstaete

Postzegel- en muntenbeurs

Vocal Heart Popkoor viert 5-jarig jubileum

H.I.Ambacht - Zaterdag 18 juni organiseert ontmoetingscentrum Wielstaete een gezellige Vaderdag barbecue. Ook is er nog een kleine competitie voor de vaders, waarmee de vaders een leuke prijs kunnen winnen! Aanvang is om 17.00 uur. De kosten zijn € 15,00 per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 10,00. Opgeven kan vanaf heden tot en met maandag 6 juni aan de balie in Wielstaete, Van Kijfhoekstraat 146, 3341 SP Hendrik-Ido-Ambacht.

H.I.Ambacht - Op zaterdag 4 juni organiseert de Ambachtse Filatelisten Vereniging weer de laatste postzegel- en muntenbeurs voor de vakantieperiode. Deze beurs wordt gehouden in Wielstaete, van Kijhoekstraat 146. Op deze beurs zullen postzegels en munten te koop worden aangeboden. Deze oergezellige beurs is gratis toegankelijk van 12.00 tot 16.00 uur. Voor verkopers zijn er nog enkele tafels te huur per beursdag. Voor inlichtingen: telefoon 0786814441 en onze website: www.ambfilver.nl

H.I.Ambacht – Met net zoveel energie en plezier als toen het koor pas begon, gaven de leden van het Vocal Heart Popkoor een concert in de Heilige Nicolaaskerk. Alle stoelen waren gevuld en het publiek wachtte in spanning af. Eenstemmig gekleed deden de dames hun entree. Popliederen van ABBA, Celine Dion en Adele werden vol overgave gezongen. Lees meer op www.weekbladdebrug.nl

20% KORTING Op geselecteerde artikelen*

30% KORTING Bij aankoop van 3 artikelen* H.I.Ambacht De Schoof - Zwijndrecht Walburg *vraag voor voorwaarden in de winkel - www.smitmode.nl

WONING (VER)KOPEN?

Edwin Tijssen

> gratis taxatie > no cure no pay > scherpe courtage > regiomakelaar

088-1231000 I www.123estate.nl

Showroom: Pruimendijk 236 - Ridderkerk-Oostendam - T 078-6813368

www.verveerkeukens.nl


Service Nummers Hendrik-Ido-Ambacht ALARMNUMMERS Politie / Brandweer / Ambulance Alarmnummer 112 Politie zonder zwaailicht en sirene: 0900 - 8844 BELANGENBEHARTIGING CLIËNTEN IN DE ZORG Wmo Adviesraad Hendrik-Ido-Ambacht www.wmoadviesraad-h-i-a.nl info@wmoadviesraad-h-i-a.nl 078-6819031

SPORT HI5Ambacht 078 - 737 00 54 www.hi5ambacht.nl Stichting Hattrick 078 - 6450039 Sporthal De Ridderhallen 078 - 6815070 Sporthal Sophia 078 - 6920810

Adviesraad Gehandicaptenbeleid 078 - 6452186 www.saghia.nl

Zwembad De Louwert 078 - 6812260 www.optisport.nl

Cliëntenraad Regio Drechtsteden www.crdrechtsteden.nl

STORINGSMELDINGEN Noodgevallen Meldpunt openbare ruimte van de gemeente 078 - 7708100 www.h-i-ambacht.nl

Cliëntenplatform Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid www.onsnzorg.nl Klachtenopvangbureau Gezondheidsregio (IKG) Dordrecht, 0900 - 2437070 Zorgbelang Zuid-Holland info@zorgbelang-zuidholand.nl 088 - 9294000 www.zorgbelang-zuidholland.nl Gezondheidszorg Dienstapotheek Drechtsteden Karel Lotsyweg 8, 3318 AL Dordrecht 078 - 6523476 Apotheek Crezée Louwersplein 3 078 - 6817584 Apotheek Nilling 078 - 6812738 Apotheek de Volgerlanden 078 - 6256630 www.gc-devolgerlanden.nl Dienst Gezondheid & Jeugd Tel: 078 - 7708500 www.dienstgezondheidjeugd.nl JEUGD EN JONGERENACTIVITEITEN Kinderboerderij Jeugdspeelpark Van Kijfhoekstraat 302 3341 ST Hendrik-Ido-Ambacht Tel: 078 - 6814361 www.jeugdspeelpark.nl Vivenz Jongerenwerk Hoge Kade 58, 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht 088 - 1237060 laurens.wilhelm@vivenz.nl www.facebook.com/Dock03

Waterleidingbedrijf Oasen Klantenservice: 0182 - 593530 Storingsnummer: 0182 - 593772 www.oasen.nl HVC (afval) 0800 - 0700 www.hvcgroep.nl INFORMATIE, ADVIES, ONDERSTEUNING, WELZIJN EN ZORG ZORGVRAGEN VAN JONG EN OUD Jeugdteam Ambacht (incl. consultatiebureau) Sociaal Wijkteam Ambacht (incl. vm. Wmo-loket) Beide te vinden bij Inloop- en Informatiepunt SOPHIA, hét Sociaal Portaal Hendrik-Ido-Ambacht SOPHIA in Cascade, Hoge Kade 50 ma t/m vrij 9.00 - 17.00 uur SOPHIA in De Blije Borgh, G. Alewijnsstraat 18 ma t/m do 9.00-12.00 uur SOPHIA in De Zeester, Tromplaan 49 di en do van 13.00-17.00 uur 078 – 682 24 16 info@sophia.nl Stichting Rechtswinkel Zwijndrecht Zwaluwstraat 1, 3334 XN Zwijndrecht

info@rechtswinkel-zwijndrecht.nl www.rechtswinkel-zwijndrecht.nl De Blije Borgh Dagbesteding, verpleging, verzorging, welzijn voor ouderen 078 - 6811010 clientenservice@deblijeborgh.nl www.deblijeborgh.nl

MEE Drechtsteden Buurtbemiddeling, cliëntondersteuning, ouderenadvies, mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning 078 - 7508900 www.meedrechtsteden.nl Vivenz 088 - 1237000 www.vivenz.nl Gemiva-SVG Groep Zorgbemiddeling 088 - 2052400 www.gemiva-svg.nl/zorgbemiddeling Bouman GGZ, Kuipershaven 40, Dordrecht 078 - 6492888 info@bouwmanggz.nl www.boumanggz.nl New Care 4 you, Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 078 - 6121414 / 06 - 19991813 Hospice De Cirkel Vrouwgelenweg 61, H-I-Ambacht 078 - 6124138 www.hospicedecirkel.nl Nederlandse Patiëntenvereniging Afdeling Hendrik-Ido-Ambacht 078 - 6819031 / 078 - 6812871 http://www.npvzorg.nl Psychosociale Klankborden Vijverhof 10, H-I-Ambacht 0184 - 691296 www.stichtingklankborden.nl Samen aan tafel in de Volgerlanden 1 x per 14 dagen op vrijdag vanaf 15.30 uur Lokatie: Sophiastaete Sophiapromenade 9, 078 - 6813355, toestel 224 t.vdberg@deblijeborgh.nl. Voedselbank H.I.Ambacht 078 - 6812871 / 078 - 6812652 jjmtimmerman@gmail.com www.idb-hiambacht.nl THUISZORG Aafje Klantenservice 088 - 8233233 www.aafje.nl Thuiszorg Curadomi Team Zw. 06 - 83676614 www.curadomi.nl Rivas zorggroep 0900 - 8440 (lokaal tarief ) www.rivas.nl Van den Dool Thuiszorg 078 - 6822663 www.vandendoolzorg.nl

Riederborgh Thuiszorg 0180 - 452525 www.riederborgh.nl Internos Thuiszorg 078 - 6483838 www.internosthuiszorg.nl Vrijwillige Terminale Thuiszorg 078 - 6820675 / 06 - 34907927 VRIJWILLIGERSWERK Unie van Vrijwilligers (UVV) 078-6820439 uvv.ambacht.net Hulp in Praktijk van Ambacht tot Zwijndrecht HiPvanAtotZ.nl / 078 - 7802342 Frelustal frelustal.ambacht.net 06 - 18220583 (na 17.00 uur) TELEFONISCHE HULPDIENSTEN SOS Telefonische Hulpdienst Tel. 0900 - 0767 24 uur per dag bereikbaar Sensoor hulplijn dag en nacht: 078 - 6132322 Chat en mail: www.zhzm.sensoor.nl TAXI Taxi Zwijndrechtse Waard 078 - 6127268 www.taxizwijndrechtsewaard.nl Taxi de Heer B.V. 078 - 6813016 www.taxideheer.nl

Kerkdiensten VRIJDAG 3 JUNI Jacobuskapel (ASZ): 11.OO u eucharistieviering: afscheidsviering van pater A.C.M. Wilmering ZONDAG 5 JUNI Oud Gereformeerde Gem.:

10:00 u ds. J. van Prooijen

17:00 u leesdienst Dorpskerk:

10.00 u ds. A. Robbertsen

17.00 u ds. J.B. Kamp, Heteren

Elim:

10.00 en 17.00 u ds. C.A. van der Graaf

De Ark:

10.00 u ds. E.J.N. Kronenburg

Immanuëlkapel:

09.30 u Kand. M. van Dalen

16.00 u ds. J.H. Lammers

Gereformeerde Kerk “Open Hof”: 09.30 u Mevr.Ds E.van Bolhuis Gereformeerde Gemeente:

10.00 u en 16.30 u ds. M. Joosse

Gereform. Gem. in Nederland:

9.30 en 18.00 uur (H. Doop) Ds. A. Schultink

Vrije Evangelische Gem.:

09.45 u Br. T. Kamp

Nieuwe Hoop Familiekerk:

10.00 u ontmoeting, Reeweg 79

Bekestein Gem. (verg. van gelovigen):

09.45 u eredienst in CBS de Tweestroom

(PKN) Herv. Gemeente Rijsoord:

10.00 u ds. A.H. Groen, vb. Heilig Avondmaal

17.00 u ds. G.J. van Beek, Ridderkerk

Gereformeerde Kerk Rijsoord: 09.30 u ds. J.C. van Westenbrugge RK-H.Nicolaaskerk: 09.30 u pastor R. Winkelhuis

en preek diaken F. Baggen.

Iglesia di Cristo (Papendrecht): 10.30 u pastor Benjamin Coutinho WOENSDAG 08 JUNI Oud Gereformeerde Gem.: 19.30 u ds. J. van Prooijen

Taxi medisch noodnummer na 22.00 uur is: 06 - 278 342 77 ZORG VOOR DIEREN Dierenkliniek Ridderkerk H.I.Ambacht: 085 - 2731919 24/7 bereikbaar, ook bij spoed Dierenbescherming 06 - 51822640 AmeVedi vermist/gevonden 06 - 23386713 Dierenkliniek Louwersplein Coba Ritsemastr. 39, H.I. Ambacht 078 - 6122186 Stichting Dierenhulp Zwijndrecht Alarmnr. dierenambulance: 0900 - 1120000 (€0,20 p.m.) ZWANGERSCHAP Moeders voor Moeders Daniëlle Zwitzer 078 - 6823880

Regionale Huisartsenpost Drechtsteden

Alleen op afspraak voor spoedeisende huisartsgeneeskundige klachten, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw eigen huisarts. Locatie: Karel Lotsyweg, 10, 3318 AL Dordrecht, tel: 078-6542600. Kijk voor meer informatie op www.huisartsenpostdrechtsteden.nl

COLOFON Advertentieverkoop Voor informatie over de advertentiemogelijkheden belt u met 078 - 681 27 33 of kan u mailen naar adverteren@weekbladdebrug.nl of kijk op onze website www.weekbladdebrug.nl Bruggetjes Bruggetjes kunt u opgeven via www.bruggetjes.nl Redactie Berichten kunt u mailen naar redactie@weekbladdebrug.nl

Verspreiding van ‘De Brug’ Axender Hellevoetsluis Klachten: bel 0181-318666 of stuur een bericht op www. weekbladdebrug.nl/bezorging/ ‘De Brug’ is een uitgave van: Xebius Digital Printing Postbus 26, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht 078-681 27 33 www.xebius.nl


Lokaal

Woensdag 1 juni 2016

3

Start Techniekweek Drechtsteden 2016 met Game On! Regio - Bedrijven uit de regio laten 1.200 brugklassers kennismaken met technische beroepen Op maandagochtend 23 mei, opende regiobestuurder Bert van de Burgt de Techniekweek Drechtsteden 2016 met Game On! Tijdens Game On op 23 en 24 mei zetten bedrijven uit de regio zich belangeloos in om zo’n 1.200 brugklassers VMBO, HAVO en VWO te laten kennismaken met uiteenlopende technische beroepen. In de Drechtsteden gebeurt veel op het gebied van techniekpromotie. In de Techniekweek worden die activiteiten extra onder de aandacht gebracht en nieuwe verbindingen gelegd. Game On! Proefjes, VIP-gasten, interessante bedrijven uit de regio en heel veel brugklassers. Tijdens Game on Drechtsteden op de schaatsbaan van Dordrecht zijn vijf techniekpleinen gecreëerd: ‘Bouw- en installatietechniek’, ‘Maakindustrie’, ‘High Tech’, ‘Energie’ en ‘Chemie-/procestechniek’. De brugklassers zullen veel zien, maar vooral ook doen en ervaren. Zij kunnen bijvoorbeeld gesimuleerd lassen, virtueel machines bedienen, grote jachten ontwerpen en proefjes doen. Leerlingen van het ROC Da Vinci zorgen voor ondersteuning bij ontvangst, bewaking, horeca en ICT. Het event is een initiatief van FME Regio Rijndelta en mogelijk gemaakt in samenwerking met regio Drechtsteden, Otib en Bouwend Nederland.

C3, Cummins, Dolderman, Flowcenter, Installatiewerk ZH, Kemper en Van Twist, Lindor Machine Fabriek BV, Metalent, OTIB, Pon Power BV, Shell, Slob, VAF Instruments, Valk Welding BV en VMB Automation BV. VIP-gasten Op de eerste dag van Game On Drechtsteden, maandag 23 mei, hebben verschillende bestuurders uit de regio een bezoek gebracht aan Game On Drechtsteden. Ook regionaal portefeuillehouders Bert van de Burgt, Hans Tanis en Peter Verheij deden mee. Regionaal portefeuillehouder Arbeidsmarktbeleid Bert van de Burgt: “We hebben veel toonaangevende en innovatieve bedrijven in onze regio. Het is voor hen nu al lastig om in de regio gekwalificeerd technisch personeel te vinden. En de vraag blijft toenemen. Daar liggen dus volop kansen! In de Techniekweek geven we extra aandacht aan initiatieven die ertoe bijdragen dat meer jongeren enthousiast raken over techniek. Zij zijn de professionals van morgen!”

Programma Techniekweek Ook de rest van de Techniekweek is goed gevuld. Op woensdag 25 en donderdag 26 mei bezoeken verschillende basisscholen uit Hendrik-Ido-Ambacht TechniekDock. TechniekDock is een programma voor leerlingen van groep 7 uit de hele regio. In de Duurzaamheidsfabriek maken zij op een inspirerende manier kennis met maritieme, energie- en productietechniek. Net als bij Game On staat ‘zelf doen’ Deelnemende bedrijven Onder andere de volgende bedrijven en instan- centraal. Op donderdagmiddag is er ook een ties zijn aanwezig tijdens Game On Drechtste- Wetenschap & Techniek Café voor leerkrachten den: Applus RTD, Bouwmensen Zuid Holland, in het basisonderwijs.

Interkerkelijke Vrouwenontmoeting H.I.Ambacht - In Hendrik-Ido-Ambacht is een vrouwen-ontmoeting, die wordt georganiseerd door vrouwen uit diverse kerken.

Vrouwen (van jong tot oud) komen bij elkaar om elkaar te spreken, te bemoedigen en met elkaar te leren over God’s plan voor ieders leven. Ben je nieuwsgierig, of heb je behoefte

om te praten met iemand, dan ben je uitgenodigd. Elke tweede woensdag van de maand ben je van harte welkom in de Maranatha-kerk, aan de P.C.-Hooftsingel 73. Astrid van Hoeven komt spreken over “Israël en de Bijbel”. Aanvang: 10.00 uur. Voor koffie en een praatje: 9.30 uur. Rond 11.30 uur sluiten we af. We hopen je/u te ontmoeten op 8 juni!

Publieksactiviteiten Behalve voor scholen, is er ook voor het publiek genoeg te doen op het gebied van ‘kennismaken met techniek’. Op zaterdag 28 mei is er van 10.00 tot 16.00 uur in de Blauwe Kamer van de stadsbibliotheek Dordrecht een gratis inloop-workshop over robots voor klein en groot. In het Baggermuseum is op zaterdag van 14.00 uur tot 16.30 uur de BaggerPraktijkTuin geopend (niet gratis). En dagelijks is er in Duurzaamheidscentrum Weizigt van alles te leren over de ‘weg van het water’, waar ook veel techniek bij komt kijken.

Dare2Cross, Innovatie Award Drechtsteden Naast techniekpromotie richt de Techniekweek zich ook op het verbeteren van de kennisinfrastructuur en het bevorderen van een innovatief klimaat in de regio. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven in de regio zetten hier samen de schouders onder. Het congres Dare2Cross en de feestelijke uitreiking van de Innovatie Award Drechtsteden zijn hier goede voorbeelden van. Vandaar dat in de Techniekweek ook deze twee evenementen extra onder de aandacht worden gebracht.

Echtpaar van de Roo-de Ronde 60 jaar getrouwd H.I.Ambacht – Het echtpaa de Roo-de Ronde was op 16 mei zestig jaar getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen gefeliciteerd met hun diamanten huwelijk. Het echtpaar heeft twee kinderen en drie kleinkinderen. Foto: Cees van Meerten

Repair cafe Zwijndrecht - Zaterdag 4 juni tussen 10.00 en 14.00uur zitten in het Repair Café in het wijkgebouw “Hart van Meerdervoort” Perkstraat 57B in Zwijndrecht weer een aantal deskundige vrijwillige reparateurs die u hartelijk welkom heten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Foto : Jilke Tanis

Elektrische (huishoudelijke)apparaten, computers, printers, klokken, fietsen, speelgoed, meubels, enz, enz,….Breng deze spullen niet te snel naar de milieustraat. Probeer eerst een “gratis reparatie” (nieuwe onderdelen tegen kostprijs). Het lukt in meer dan 50% van de gevallen! Ons milieu en uw portemonnee zijn u dankbaar voor het bieden van een “tweede In het Repair Café, dat al draait sinds 2013, leven” aan uw eigendom. ontdekt u dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. En als je het samen met handige Kijk op de website voor meer informatie: buurtgenoten doet, nog gezellig ook. Grote www.repaircafe-zwijndrecht.nl kans dat u uw eigendom weer werkend mee Wereldwijd al meer dan 1000 Repair Cafés, naar huis neemt. Draagt u het milieu ook een warm hart toe? waarvan 350 in Nederland!

OgePld=igOvaPn!

2 t/m 4 juni

Iemand in de tuin moet de vlijtigste zijn!

Grote vlijtige lies € 1,25 per stuk,

3 stuks voor maar

3,00

Grote maat Bloeit heel de zomer Maximaal 12 per klant.

Bloemen, planten en woondecoraties

Oosterparkweg 15 Ridderkerk - www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl


Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl de GROOTSTE sortering avond4daagse snoepzakken v.a. € 0.50 te verkrijgen bij CHANTAL BIJOUX & MODE A. v. Solmsstraat 1 Dordrecht tel. 06 28253187 Revalidatie na ziekenhuisopname kan in uw gemeente zelf. Fysiotherapie Groos Tel. 078 68 1 33 66 De dakkapel specialist voor al uw dakkapellen in hout en kunststof info@bertvankootenbouw.nl 078 - 681 73 10 Loodgietersbedrijf AWZ TEL: 0629887690 Arie van Wijngaarden awzl@live.nl gas water cv sanitair lood zink dakbedekking www.awz-loodgieter.nl Dakpannen, nieuw dak Vrijblijvende offerte A. Hessler 0620587950 Glazenwasser nodig ??? www.sonclean.nl

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordeliger en makkelijker! HORENZON Zonweringen,rolluiken & Horren en/of reparaties TEL. 0644850653 zonwering@horenzon.nl STUCADOORSBEDRIJF RI-JO Voor al uw voorkomende stucwerkzaamheden vrijblijvende offerte. Tel: 06-54387674 / 078-6129801 Blessure of pijn? Maak een afspraak bij Fysiotherapie Sportplaza, 06-22358159 Tijdelijke (jaar) HUUR EENGEZINSWONING GEZOCHT Tel. 06-12988805 TRAPAANBIEDING Laat nu voordelig uw trap stofferen v.a. €175,- incl. tapijt! Ook woon- en slaapkamer met tapijt en vinyl. Bel 06-53741167 voor een afspraak. Sjaak Spruytenburg www.trapaanbieding.nl www.mijnkaartspelen.nl

Wat u ook zoekt of nodig heeft, kom eerst kijken bij KRINGWINKEL HEBBES, Brederodehof 66-67, 3341 VC H-I-Ambacht, 078-8795965. Wo-do van 10-17, vrij 12-17 en za 10-14 uur. Inname alle herbruikbare artikelen tijdens openingsuren of op afspraak.

Nu ook E-bikes bij Ford Wensveen

Kringloop Snuffelpand De Dijk Veersedijk 213, H.I. Ambacht Tel: 06-50221460 Open. tijden: dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 tot 16.30 uur. Tevens de 1e, 3e en 5e zaterdag van de maand van 10.30 tot 16.00 uur. Ook inleveradres van uw overtollige spullen t.b.o. Roemenlie. Wij halen ook de spullen bij U op.

Maak een proefrit en laat u v errassen!

Gevraagd oud ijzer We halen het gratis op. Ook witgoed. Geen koel/ diepvriezers.Bel voor uw vergoeding. Telf.06 16 10 95 82

0180 - 464676

Ohmweg 1 Alblasserdam 078 - 691 39 22 www.wensveen.nl

*Niet in combinatie met andere aanbiedingen, acties of kortingspassen

Voor al uw timmerwerk Wij leveren en plaatsen o.a.: • kozijnen en ramen voor zowel particulieren als bedrijven • binnen- en buitendeuren ecialist in Tevens sp • velux dakramen rtragend inbraakve sluitwerk n • binnenbetimmeringen e hang-

Bouquet 11 • 3342 BA Hendrik-Ido-Ambacht (078) 681 46 21/ 06-54667236 www.timmerbedrijfvalk.nl

Wanneer alleen écht vakwerk goed genoeg is. Schumacherbouw is gespecialiseerd in badkamerrenovatie, keukenrenovatie, timmerwerken en algemeen onderhoud. Reeweg 66 - H.I. Ambacht 078 681 64 53 info@schumacherbouw.nl

www.schumacherbouw.nl

J.L. Rijsdijk B.V. Aannemingsbedrijf G.W.W. Voor al uw grond- en straatwerk en rioolwerkzaamheden. 24 uur - 7 dagen p/wk bereikbaar voor uw rioolstoringen.

Uw woonspecialist

J.L. Rijsdijk B.V. Aannemingsbedrijf G.W.W.

Tel. 078 – 6195503

Bureau voor Coaching, Training en Therapie Stress door of angst voor grote veranderingen in uw leven? Hoe nu verder? Wij helpen u snel en effectief uw veerkracht en daadkracht te vergroten!

Buiten kantoortijden 06 – 21 82 69 12

BEL : 06 1265 0260

www.jlrijsdijkbV.nl

WWW.BCTT.NL

ISO 9001- VCA*- FSC gecertificeerd


Lokaal

Woensdag 1 juni 2016

5

Buiten de lijnen op De Meander Freshery Maaltijden komt dichterbij! H.I.Ambacht – Tijdens de workshops schilderen worden de oudere kinderen van de buitenschoolse opvang van christelijk kindcentrum De Meander van PIT kinderopvang & onderwijs aangemoedigd om vooral ook buiten de lijnen aan de slag te gaan. Ze kiezen en mengen zelf de verfkleuren en laten zich leiden door de vormen van de materialen die ze gebruiken. Niet voor niets is het thema van de workshops ‘out of the box’.

Tim (8) gaat vier dagen per week naar de bso van De Meander en is helemaal enthousiast over de workshops. Die worden gegeven door de Ambachtse kunstenares Mariëtte Bloem. “Ze vertelde eerst een verhaal over Mondriaan,

een beroemde Nederlandse schilder. Hij maakte met vlakken en rood, geel en blauw nieuwe kunst. Toen mochten we zelf gaan schilderen. Ik vind het heel leuk, net als de bootcamps die we pas kregen. Wat ik het leukst vind? Ik kan echt niet kiezen. Als er geen bijzondere activiteiten zijn, ga ik het liefst met de step naar buiten of een boek lezen, lekker op de bank. Er zijn hier veel boeken om uit te kiezen. Of ik nog een wens heb? Ik zou het leuk vinden als de jongens die ook naar de bso gaan meer dagen zouden komen en dat er sowieso meer jongens naar de bso gaan.” De workshop schilderen is een van de vele gratis bijzondere activiteiten die PIT kinderopvang & onderwijs biedt.

H.I.Ambacht – Een aantal maanden geleden maakten we als lezers van de brug kennis met Freshery Maaltijden. Dagverse maaltijden, online te bestellen op freshery.nl en gratis thuisbezorgd. De 3 jonge ondernemers uit Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Barendrecht vierden hun nieuwe onderneming door 50 gratis maaltijden weg te geven aan de lezers van de brug. De zaken gaan goed, nu openen ze een nieuw pand aan de Noordeinde 140 in Hendrik-Ido-Ambacht.

om grotere hoeveelheden te bereiden. Waardoor we het groeiende aantal bedrijven wat gebruik wil maken van onze gezonde overwerkmaaltijden kunnen blijven bedienen” vertelt Jan-Paul. Hij houdt zich met name bezig met de marketing en bezorging van de maaltijden. “We hebben bewust gekozen voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Een centrale gemeente, met een goed ondernemersklimaat. Wij hopen zo onze volgende stappen te kunnen zetten om ouderen, drukke gezinnen en alleenstaanden te kunnen voorzien van Het klantenbestand groeit met name in de heerlijke gezonde maaltijden. Goed en geomgeving van Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijnd- zond eten, gratis bezorgd met een glimlach. recht, Alblasserdam en Ridderkerk. “Onze Dat maakt ons concept sterk!” keuken werd te klein in Werkendam en daarom hebben we besloten om een keuken te openen in Hendrik Ido Ambacht. Vlakbij onze klanten waardoor we ondanks onze groei toch nog steeds elke dag tussen 16:00 uur en 18:00 uur onze maaltijden gratis kunnen thuisbezorgen” aldus Herman Franken. “De nieuwe keuken geeft ons ook de mogelijkheid

HET JONGEREN

De oudere kinderen van de bso van De Meander tonen hun schilderijen.

Vlinder thema in ´t Weetpunt

SPREEKUUR

Zwijndrecht – Pieta Mos vertelt woensdag aanwezig, je hoeft niets mee te brengen. 15 Juni 2016 van 15.00 tot 16.30 uur in ´t Adres: Het bezoekerscentrum “´t Weetpunt”, Develpad 169, in het Munnikenpark in ZwijndWeetpunt over vlinders. recht. De ingang naar het parkeerterrein voor Daarna gaan we in kleine groepjes het park in auto´s is aan de Munnikensteeg nabij de Devel. om naar vlinders te kijken en ook om te zien De ingang is met een bord aangegeven. wat voor insecten zoal de bloemen bezoeken. Het is er weer een themamiddag, bedoeld voor acht- tot twaalfjarigen, en de presentatie is ook op die leeftijdsgroep afgestemd. Deze leeftijdsgroep is hartelijk welkom, met of zonder ouders. Ook volwassenen zijn natuurlijk hartelijk welkom. De toegang is gratis. Materialen zijn

p sterkte. Zonnebril o l? Heeft u ‘m a

Bij het jongerenspreekuur kun je altijd terecht voor hulp en advies

Zonnebril op sterkte cadeau bij aankoop van een complete bril! Waar? Adresgegevens

Openingstijden

Plantageweg 45 2951 GN Alblasserdam

di. t/m do: 13:30 - 17:30

Tel. 078 - 3032835

‘s avonds en zaterdag op afspraak

vrijdag: 9:30 - 17:30

Elke dinsdagavond in de even weken van 18.30-20.00 uur Cultureel Centrum Cascade Hoge Kade 50

Meer weten? Check: jongerenwerkhia.nl mail: jongerenspreekuurhia@vivenz.nl of bel naar tel. 06 - 528.979.22 (je kunt ons ook appen)


Sioux

Tijdens deze vier “BTW vrije” dagen krijgt u de BTW van ons cadeau.

Bijvoorbeeld: e 99,95 wordt nu e 82,60 BTW* e 17,35 e 149,95 wordt nu e 123,95 BTW* e 26,00 e 199,95 wordt nu e 165,25 BTW* e 34,70

Red-Rag

De aktie in deze advertentie niet in combinatie met andere akties! Betaling alleen met Pin of Contant. Indien u anders betaalt (bijvoorbeeld met creditcard, VVV-bon of Van Mourik cadeaubon) korting in de vorm van cadeaubon, geldig vanaf 6 juni 2016.

Hassia

o onze kinderschoenen topmerken zijn:

• Gabor • Caprice • ViaVai

• Timberland • Gattino

• Ecco • Rohde • Birkenstock

• Havaianas • Red-Rag

• Esprit • Robey • Romika

• Develab • Converse

• Timberland • Alexandria

• Birkenstock • Bunnies

• Jenny • Paul Green • Sioux

• Clic! • All Star

Peter Kaiser

Clic!

• Hassia • Footnotes • Durea

Van Bommel

Van Lier

Timberland

• Högl • Vivaci • Wolky

• Greve • Floris van Bommel • PME • Giorgio • Rehab • Panama Jack • Van Bommel • Timberland • Sioux • Rohde • Ecco • Van Lier • Cruyff • Robey • Converse ‘All Star’ • McGregor • Birkenstock • Havaianas • Romika

ECCO

*De officiële BTW zoals vermeld op uw kassabon is de korting. 21% BTW = 17,36% van de verkoopprijs.

onze damesschoenen topmerken zijn:

onze herenschoenen topmerken zijn:

In onze winkel vindt u een uitgebreide collectie bijpassende sjaals, kettingen riemen etc. in verschillende designs.

• EMU • Clic! • McGregor • Evaluna • Converse ‘All Star’ • Waldläufer • Piedi Nudi • Arriva • Cruyff • Peter Kaiser • Havaianas • Ara

Voor meer informatie zie: www.vanmourikalblasserdam.nl

www.twitter.com/jvanmourik

*Enkele uitzonderingen BTW aktie, bijvoor-beeld bij de standaard-collectie van (Floris)Van Bommel, de korting in de vorm van een cadeaubon.

“21% BTW vrije” dagen op de hele collecTie!

deze aktie is van woensdag 1 juni t/m zaterdag 4 juni 2016 geldig.

www.facebook.com/vanmourikschoenen

alléén aanstaande zaterdag 4 juni! Tijdens de Midzomermarkt 5 kramen boordevol geweldige aanbiedingen! 150 paar

400 paar

KinderSchoenen

daMeSSchoenen

voor e25,- per paar

voor e30,- en e50,-

onze kinderschoenen topmerken zijn:

onze damesschoenen topmerken zijn:

• Timberland • Gattino • Havaianas • Red-Rag • Develab • Converse • Birkenstock • Bunnies • Clic! • All Star

per paar

• Gabor • Caprice • ViaVai • Ecco • Rohde • Birkenstock • Esprit • Högl • Robey • Romika • Timberland • Alexandria • Jenny • Paul Green • Clic! • Sioux • Vivaci • Wolky • Hassia • Footnotes • Durea • EMU • Arriva • McGregor • Evaluna • Converse ‘All Star’ • Waldläufer • Piedi Nudi • Cruyff • Peter Kaiser • Havaianas • Ara

OP = OP

250 paar

200 paar

herenSchoenen voor e30,- e60,en e90,- per paar onze herenschoenen topmerken zijn:

• Greve • Floris van Bommel • PME • Giorgio • Rehab • Panama Jack • Van Bommel • Timberland • Sioux • Rohde • Ecco • Van Lier • Cruyff • Robey • Converse ‘All Star’ • McGregor • Birkenstock • Havaianas • Romika

ecco herenschoen

BirKenSTocK Bijvoorbeeld model ‘Gizeh zilver’ van e64,95 v voor e45,-

div. dames- herenen kindermodellen.

www.twitter.com/jvanmourik

WeeS er op Tijd Bij WanT op = op

Voor meer informatie zie: www.vanmourikalblasserdam.nl

OP Kleur: zwart en bruin = Bijvoorbeeld ECCO OP klittenbandschoen van e119,95

nu e60,-

www.facebook.com/vanmourikschoenen


Lokaal

Woensdag 1 juni 2016

Van Gent Autoverhuur viert 35-jarig bestaan Zwijndrecht – In een kleine ruimte aan de H.A. Lorentzstraat in Zwijndrecht startte Jack van Gent in 1981 met een vloot van vier auto’s een verhuurbedrijf voor bedrijven en particulieren: Van Gent Autoverhuur. In de loop der jaren groeide het kleine verhuurbedrijf uit tot een hecht team met een huurvloot van ruim 230 voertuigen.

Het Weer MARC E.PUTTO

Papendrecht

dere Drechtsteden. Het team levert indien gewenst 24 uur per dag auto’s af bij klanten. Doordat ze beschikken over een grote vloot auto’s, kun je na bestelling bij wijze van spreken binnen vijf minuten wegrijden. “Alles staat bij ons in het teken van een klantgerichte service. Er wordt gekeken naar wat mensen ‘aan de andere kant van de balie’ van ons mogen verwachten”, vertelt Jack van Gent. Tot de services van Van Gent behoort bijvoorbeeld het kosteloos ophalen en brengen van wagens en klanten. Van een kleine personenwagen tot een middenklasser en van een kleine bestelauto tot Het pand van Van Gent Autoverhuur aan de H.A. bakwagens met laadklep. Van Gent AutoverLorentzstraat ligt letterlijk op steenworpafstand huur heeft het in huis, voor zowel bedrijven als van de snelwegen richting Rotterdam en de an- particulieren in de Drechtsteden en omgeving.

Van Gent Autoverhuur H.A. Lorentzstraat 6 3331 EE Zwijndrecht T. 078 – 619 17 24 M. info@vangentautoverhuur.nl W. www.vangentautoverhuur.nl

Wethouders zetten bloemetjes buiten

Ambacht nog mooier dankzij CAI-middelen Door de verkoop van het kabelnetwerk heeft stichting CAI de beschikking gekregen over financiële middelen. De stichting wil dit geld inzetten voor voorzieningen (projecten) waar vrijwel alle inwoners van de gemeente

Windorol begrip in Ambacht H.I.Ambacht - Op 6 december 2007 opende Windorol West haar deuren in Hendrik Ido Ambacht. Door de vriendelijke, klantgerichte instelling van eigenaar André van Oorschot is dit zonweringsbedrijf inmiddels een begrip geworden in de regio. Vele mensen hebben de weg naar Windorol West gevonden, en blijven terug komen voor de goede kwaliteit en uitstekende service die hier geboden wordt. In het assortiment vindt u onder andere binnenen buitenzonwering, terrasoverkappingen, horren, hordeuren, garagedeuren en overheaddeuren. En dit alles in diverse uitvoeringen, op maat gemaakt, en geheel geleverd naar uw wensen. Bent u nieuwsgierig geworden wat Windorol West voor u kan betekenen, neem dan eens een kijkje op de website www.windorol-west.nl en laat u verassen door het uitgebreide aanbod.

Alblasserdam

Ridderkerk

Vrij warm juni weer met Barendrecht H.I.Ambacht steeds kleine buienkans

Voor wie tijdelijk op zoek is naar een (vervangende) auto biedt het team van Van Gent Autoverhuur een geschikte oplossing. En doordat een huurauto om nogal wat uiteenlopende redenen nodig kan zijn, is een tijdstip of gebruiksduur niet altijd in standaardtermijnen vast te stellen. Daarom is het prettig om te weten dat men met de open huurcontracten niet aan een vaste periode gebonden is. Sluit de levering van je nieuwe auto bijvoorbeeld niet aan op de inleverdatum van je huidige auto of heb je ruimte nodig om spullen te vervoeren? Dan kan Van Gent Autoverhuur te allen tijde iets voor je betekenen, of het nu voor een halve dag is of een halfjaar.

H.I.Ambacht - Op woensdag 25 mei vond bij het gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht de start van de CAI-projecten plaats. De wethouders André Flach en Floor van de Velde markeerden dit bijzondere moment met twee prachtige bloemenpiramides. Wethouder Flach: “Ik ben verheugd dat het eerste CAIproject nu al zichtbaar is in onze gemeente”.

7

Hendrik-Ido-Ambacht gebruik van kunnen maken. Het doel is om samen met inwoners en de gemeente, een impuls te geven aan de Ambachtse samenleving. Het project “hanging baskets” is als eerste gestart. De buitenruimte heeft een vrolijk accent gekregen. Daarvoor zijn hanging baskets met bloeiende planten en bloemenpiramides geplaatst. Bij de entrees waar je het dorp binnenkomt, bij rotondes en een aantal andere locaties zoals bij Cascade, winkelcentra en het gemeentehuis. Niet alleen de buitenruimte is vrolijker geworden, de rotondes worden ook nog

opgeknapt. Daarnaast wordt er ook nog een nieuw binnenzwembad gebouwd, het Kerkplein en het Havenhoofd worden opnieuw ingericht en er komt een bezoekerscentrum bij de Sophiapolder. Andere projecten die voor 2018 worden uitgevoerd zijn een speeltuin in wijk Kruiswiel, een multicourt, het aanleggen van trapveldjes en/of een Cruijff court, het plaatsen van fitnesstoestellen in de buitenruimte, de aanleg van een hardloopbaan en renovatie van het gebouw van het Historisch Genootschap. Wethouder Van de Velde: “Wij zijn erg blij met de CAI-middelen die ter beschikking zijn gesteld. Zo wordt Ambacht de komende jaren nog mooier!”

Collecteweek Epilepsiefonds start H.I.Ambacht- In de week van 6 tot en met 11 juni gaan ruim 30.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te collecteren voor Epilepsiefonds. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, de organisatie van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp. In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie. Zij kunnen onverwachts een epileptische aanval krijgen: een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. Gelukkig hebben de meeste mensen met epilepsie baat bij medicijnen. Maar helaas blijft 30 procent last houden van aanvallen. Epilepsie is nog niet te genezen. Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van epilepsie is daarom van groot belang. Het Epilepsiefonds financiert onderzoeken die

genezing dichterbij brengen. Samen met duizenden vrijwilligers zamelen we tijdens de collecteweek geld in voor epilepsieonderzoek. Naast het steunen van onderzoek, geeft het fonds voorlichting en hulpverlening waaronder aangepaste vakantiereizen voor mensen met epilepsie. Het Epilepsiefonds helpt mensen met epilepsie op vele terreinen. Om dit te kunnen blijven doen, is geld nodig. Daarom komen de collectanten in de week van 6 juni voor een vrijwillige bijdrage aan de deur. Collecteren kost slechts een paar uur tijd. En wie collecteert, levert een bijdrage aan een goede behandeling en begeleiding van mensen met epilepsie. Wilt u zich in de eerste week van juni als collectant inzetten? Meld u vandaag nog aan via www.ikgacollecteren.nl. U kunt ook contact opnemen met Coen Versnel, telefoon 647 52 96.

De afgelopen tientallen jaren is er veel verZwijndrecht beterd qua verwachtingstechnieken als het op het weer aankomt. Net als in de medische Dordrecht wereld is er zeker flinke vooruitgang geboekt op het weerfront. Gedetailleerdere weermodellen vooral maakten het verwachten van de middellange termijn wat minder ingewikkeld en ook op de korte termijn zijn er flinke verbeteringen doorgevoerd. Toch gaat het nog wel eens mis. Neem nu eind vorige week toen het zonneklaar was dat er zware onweersbuien zouden komen gedurende bijna het hele weekend. Ondergetekende evenwel was toen al iets gereserveerder en gaf aan dat het met de regenhoeveelheden wel eens zou kunnen meevallen. Hoe dan ook, ook anno 2016 zitten de weerinstituten er nog wel eens een keer flink naast. Het weer blijft, zelfs op de korte termijn nog steeds deels onvoorspelbaar. Dat is ook over vijf of tien jaar nog zo. Juni doet het niet slecht met een vrij warm zomerweerbeeld en een buienkans erbij de komende tijd. Een uitloper van een ‘hoofdelijk’ hogedrukgebied met het accent bij IJsland reikt tot over de Noordzee. De stroming is overwegend noord tot noordoost en is net niet te veel noord om koele lucht te geven. De middagmaxima komen vrijwel iedere dag uit op tenminste 20 graden en er is regelmatig zon. Mocht die wind nu toch wat bijdraaien naar noord of noordwest komt de koelte wel bij 16-17graden. Toch is de instabiliteit van de atmosfeer nog aanwezig zodat zich af en toe nog buien kunnen vormen. Dit zijn de bekende plaatselijke buien. In Ambacht valt er dan niets bijvoorbeeld, terwijl in Zwijndrecht de straat bijna overloopt. Die lokale perikelen blijven we voorlopig wel houden nog. Of dit typische weerbeeld nou de blauwdruk is/wordt van de (komende) zomer? Het zou best eens kunnen. De zomerprognose is nog te beluisteren op de weerprimeurlijn. Een uitgesproken koele en somebere zomer verwacht ik in ieder geval niet voor grote delen van West-Europa. Meer weerinfo is er via www.weerprimeur.nl weerman Marc Putto Wo. s’nachts min. overdag max.

Neerslag Zonkans Wind

14˚ C

Do. 15˚ C

Vrij. 14˚ C

Za. 14˚ C

Zo. 13˚ C

22˚C

21˚C

21˚C

21˚C

20˚C

60% 65% NNO3

55% 60% NO3

60% 60% NNO3

40% 55% N3

30% 75% N3


Thuis tot de laatste dag Vlak na een overlijden stellen we vragen om zeker te weten dat alles verloopt zoals de nabestaanden het graag willen. Er is namelijk veel te kiezen. Een van de eerste vragen is waar de overledene verblijft tot de dag van de uitvaart. Vaak wordt de overledene overgebracht naar een uitvaartcentrum. Er is echter een alternatief, de thuisopbaring. Dat kan in een zijkamer, slaapkamer, in de woonkamer of iedere geschikte ruimte. Soms is een kamerscherm gewenst als de kist bijvoorbeeld in de woonkamer komt te staan. Dicht bij elkaar Door het thuis opbaren is de overgang niet zo abrupt. U kunt zich voorstellen dat na 50 of meer jaren samen te zijn geweest het einde zeer plotseling is als de partner na het overlijden direct uit huis wordt gehaald. Door de thuisopbaring blijft de overledene nog even thuis en is de overgang geleidelijker. De overige familieleden, de (klein-) kinderen en vrienden kunnen in de eigen huiselijke warme en veilige omgeving stap voor stap afscheid nemen. Wij zien families naar elkaar groeien in de dagen voor de uitvaart doordat ze dit samen meemaken, gesprekken voeren, samen de uitvaart voorbereiden. Kinderen die mooie tekeningen maken en soms ook de kist mooi beschilderen met hartjes en een lieve boodschap. Voor de (kleine) kinderen voelt het natuurlijk en ze zijn erbij betrokken. Soms is er veel aanloop waardoor ook weer mooie gesprekken ontstaan en men het verdriet kan delen met dierbaren. Een enkele keer wordt ook, bijvoorbeeld op een avond thuis een afscheid gehouden zodat men in alle rust de dagen kan doorbrengen. Deze mogelijkheden bespreken we uitgebreid met de familie. Wij komen regelmatig langs om te controleren en dat is vaak aanleiding om de uitvaart nog eens goed door te nemen. Onze ervaring leert ons dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteunen en inspireren wij bij het organiseren van een begrafenis of crematie. In onze Afscheidskrant hebben we een interviews met families die vertellen over hun positieve ervaring met een thuisopbaring. Deze krant kunt u kosteloos aanvragen door een berichtje te sturen of bellen. “Afscheid nemen doe je met je hart.”

Voor informatie en directe hulp bij overlijden belt u dag en nacht 078-6426547

Herinner mij niet in sombere dagen. Herinner mij in de stralende zon. Herinner mij hoe ik was, toen ik nog alles kon.

Voor de wijze waarop u met ons hebt meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Cornelia Flach - Lagendijk betuigen wij u onze hartelijke dank. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Dankbaar dat zij nog zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan

C.L.J.J. Hofland-Burman

Hendrik-Ido-Ambacht, juni 2016

-Clementine-

8 maart 1951

Suurmond en Suurmond en Partners Suurmond en Partners Partners

21 mei 2016 Piet

Cindy en Brian Romy Senna

EGG UUIITUTVI VTAVAAAARARRT TBBBEEG EE LEEELIIEDDII INDNGIGN G

Regelen van uitvaarten in de gehele regio met rust, aandacht en respect.

Melanie en Michael Amy Lizzy Bokelshoef 13 3343 CC Hendrik-Ido-Ambacht

Renate Suurmond 06 51 37 31 20

De begrafenis heeft op donderdag 26 mei in besloten kring plaatsgevonden.

Wij bedanken de medewerkers van Swinhove Zorghotel, fysiotherapie De Zeester en dr. Hage voor de goede zorgen.

info@suurmond-partners.nl www.suurmond-partners.nl

Begrafenis - crematie

Klink Uitvaart Informatie of melding van overlijden: Informatie078-681 of melding 96van 74overlijden:

Familie Scheurwater-Debbink Telefoon dag en nacht: 078-681 60 34

078-681 96 74 078-681 96 74

en m ne eid ch afs k nli j soo Per en m ne eid ch afs k j Persoonli

www.klinkuitvaart.nl 0180 - 61 27 35

64x79mm De Brug H.I.Ambacht_DIA_Klink.indd 1

Voor een mooi en persoonlijk afscheid bent u bij mij in goede handen

06 - 14068611 www.marjanvandergiessenuitvaartzorg.nl

Lid Lid Keurmerk Keurmerk Uitvaartzorg Uitvaartzorg Lid Keurmerk Uitvaartzorg

Met het laatste afscheid moet je een leven lang verder

21-11-14 15:07

Ik ondersteun nabestaanden voor, tijdens en na de uitvaart. Ook sta ik klaar voor iedereen die alvast wil nadenken over zijn eigen uitvaart.

Voor meer informatie: mail info@meenhuis.nl Voor meer informatie: mail info@meenhuis.nl of bezoek www.meenhuis.nl. of bezoek www.meenhuis.nl.

UITVAARTZORG

uitvaartbegeleiding Sjaan Vliegen

06 - 51 05 65 16

info@vliegenuitvaartbegeleiding.nl www.vliegenuitvaartbegeleiding.nl

Katinka Touw 06 – 15 93 76 15 info@uitvaartzorgkatinkatouw.nl www.uitvaartzorgkatinkatouw.nl


Familieberichten

Woensdag 1 juni 2016

Alles is heimwee. Wolken en water. Alles is heimwee. Naar vroeger - naar later. Vroeger is over. Later - een ster. Gisteren is oud en morgen nog ver. Geheel onverwachts is onze lieve vader, schoonvader, broer en opa Jopie overleden.

Na een leven van werken, zorg en hartelijkheid voor allen die haar omringden, is op 93-jarige leeftijd overleden onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Cornelia van de Merwe - de Ruiter Cor weduwe van Jan van de Merwe

Cees en Nel Bianca en Joop Marcel en Epp Lucas Mike Willeke en Marcel Jelle Cora en Robert

~ Joop ~

26 mei 2016 Joke †Erica

Piet en Loes

Carolien & Peter Remon & Jessica & Lizz Willeke & Gerrit Renate & Marco & Joey Ronald & Joyce Tineke & Bob Robin & Stevie & ZoĂŤ Michelle Johan & Melanie & Roy Trudie Ter Spillstraat 15 3342 VK H.I. Ambacht De plechtigheid voorafgaande aan de begrafenis en aansluitend de bijzetting in het familiegraf op de Begraafplaats Achterambacht zijn gehouden op woensdag 1 juni. Wanneer u een condoleancebericht of een persoonlijke herinnering met ons wilt delen dan kan dit in het online condoleanceregister: www.meenhuis.nl.

Voor een stijlvolle en persoonlijke begrafenis...

Hendrik-Ido-Ambacht, 19 mei 2016 Correspondentieadres: C. van de Merwe Zwartewaal 48 4617 NS Bergen op Zoom De bijzetting in het familiegraf heeft inmiddels plaatsgevonden op de begraafplaats te Hendrik-IdoAmbacht. Wij zijn de medewerkers van De Blije Borgh dankbaar voor de liefdevolle verzorging, en speciale dank aan huisartsenpraktijk Schouten-Westeneng.

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet. Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Pieternella van Golen-Stolk ~ Nel ~

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Hendrik-Ido-Ambacht, juni 2016

BEG

BEG

RAF

ENI

SON

DER

NEM

RAF

ENI

SON

BEG

R BEG

AFE

NIS

ON

DER

NEM

Melding van overlijden en informatienummer:

ING

ING

DER

NEM

RAF

ENI

SON

DER

NEM

ING

ING

www.vanbezeij.nl BEG DER

NEM

ING

RAF

ENI

SON

DER

DAG & NACHT

0180 - 64 71 01

NEM

ING

Psalm 68 : 10

Verdrietig, maar ook dankbaar dat zij zolang in ons midden mocht zijn, geven wij u kennis dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen onze lieve, altijd meelevende moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Cornelia Neeltje Bakker - van Kooten Ridderkerk, 16 september 1916

Hendrik-Ido-Ambacht, 28 mei 2016

Kapelle: G.A. Karels - Bakker A. Karels Hendrik-Ido-Ambacht: A.P. Bakker Kapelle: Corinne en Anco Maljaars-Karels Jonard, Rudolf, Samantha, Sofie, Michiel Harderwijk: Aafke en Rien Bregman-Karels Casper, Eva, Kaj Kapelle: Geertrude en Arno van Rijs-Karels Remke, Nynke, Lieke

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat zij bij zo velen geliefd was.

Ontvang een gratis wilsbeschikkingboekje en informatie over ons depositofonds.

Geloofd zij God met diepst ontzag...

sinds 18 mei 1989 weduwe van Willem Bakker

Johan Louis Leentvaar 2 september 1942

9

Bennekom: Aletta en Martijn Simons-Karels Hein, Mathilde, Margriet 28 mei 2016 Sandelingenstraat 37 3342 BL Hendrik-Ido-Ambacht De begrafenis heeft woensdag 1 juni, na een rouwdienst in de Petrakerk, plaatsgehad op begraafplaats Achterambacht, Achterambachtseweg 8b in Hendrik-Ido-Ambacht. Ik weet niet wat jullie doen, maar ik ben alvast. Onverwacht hebben wij voorgoed afscheid moeten nemen van mijn dierbare man, onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader

Pieter Johannes Vendeloo Echtgenoot van Corry Vendeloo-Nouwens 23 januari 1934

27 mei 2016 Echtgenote Kinderen en kleinkinderen Achterkleinkinderen

Correspondentieadres: Mw. C.P.F Vendeloo-Nouwens Brederodehof 30 3341 VB Hendrik-Ido-Ambacht De crematie heeft reeds in besloten kring plaatsgevonden.


BUDGET UITVAART ZWIJNDRECHT e.o.

Een waardig afscheid is voor iedereen betaalbaar. Wij werken met 2 standaard uitvaartpakketten * Crematiepakket 2.895,-2.995,-* Begrafenispakket

www.budgetuitvaartzwijndrecht.nl • 06-57 32 60 14

VOOR IEDERE KLUS GROOT OF KLEIN DE KLUSSENIER NIEUWE BADKAMER

DENIEUWE KLUSSENIER DOET HET! BADKAMER

Ook voor : HET! DE KLUSSENIER DOET Ook: | Reparatie Badkamers | Keukens Keukens Zolderbetimmering | VerbouwenOok: | Onderhoud | Tegelwerk Enz. enz. Keukens | Verbouwen | Onderhoud | Tegelwerk

Meubelstoffeerderij Hollemans Fredvan van der Fred derKaag Kaag

Bramengaarde 22 Bramengaarde 22 3344 PE Hendrik-Ido-Ambacht 3344 PE Hendrik-Ido-Ambacht Tel. (078) - 625 83 25 Tel. (078) Mobiel (06)-- 625 49 1383 7125 18 Mobiel (06) - 49 13 71 18 f.vanderkaag@klussenier.nl www.fredvanderkaag.klussenier.nl f.vanderkaag@klussenier.nl

Uw allround stoffeerder voor meubels, boot, caravan en meer. Veersedijk 65 3341 LL Hendrik-Ido-Ambacht 078-6814138 www.meubelstoffeerderijhollemans.nl info@meubelstoffeerderijhollemans.nl

Dorpsstraat 35 (nabij Dorpskerk) Hendrik-Ido-Ambacht 078-6849733

PASFOTO’S

VOOR OFFICIËLE DOKUMENTEN! PRIJZEN EN MOGELIJKHEDEN (B.V. FOTOGRAFEREN OP LOCATIE) VINDT U OP ONZE SITE:

WWW.BOEKETCETERA.NL

www.fredvanderkaag.klussenier.nl

NU de BOSE SoundTouch 20 GRATIS bij een BOSE Lifestyle

Spectaculaire éénmalige actie van BOSE. Bij aankoop van een BOSE Lifestyle ontvangt u nu tijdelijk de draadloze BOSE SoundTouch 20 WiFi speaker ter waarde van €399,95 geheel gratis. Deze actie duurt tot 24 juli of zolang de voorraad strekt. Profiteer dus snel en geniet van weergaloos draadloos geluid.

GR ATIS t.w.v. €399,95

Bose Lifestyle® SoundTouch 135 Draadloos WiFi soundbar systeem

werkt door dichte kastdeuren heen

slechts 1 simpele afstandsbediening voor al uw apparatuur

Draadloos TOPGELUID bij BOSE!!!

De nieuwste trend op het gebied van audio is natuurlijk draadloos. Maar dat geluid valt vaak tegen, maar Niet bij BOSE die introduceert nu draadloze topkwaliteit. CALKHOVEN : DE BOSE SPECIALIST met de complete BOSE collectie op voorraad introduceert nu het mooiste systeem van Bose: de nieuwe Bose Lifestyle 135. Dit waanzinnig mooie soundbarsysteem is het systeem dat moeiteloos uw huiskamer vult met fantastisch geluid uit slechts één

slanke luidspreker en een onzichtbaar te plaatsen draadloze subwoofer. Uniek is de eenvoudige afstandsbediening, deze bedient natuurlijk de mooie BOSE set maar ook al uw andere losse randapparatuur zoals alle kpn/ziggo/upc enz. TV decoders, alle cd/dvd/bluray spelers, Apple-tv, internet-

radio en spotify, deezer enz. en dat allemaal door dichte kast deurtjes heen indien nodig. Dus fantastisch geluid zonder de lelijke draden. Niet voor niets is deze Bose lifestyle 135 door kenners uitgeroepen tot allerbeste soundbar ter wereld. Ook de in dit jaar bekroonde BOSE Soundtouch® 10, 20 & 30 draadloze WiFi speakers staan demonstratie klaar in de showroom

draadloze Subwoofer

van CALKHOVEN. Met deze schitterende WiFi speakers heeft u overal in huis draadloos • uniek 6 internet voorkeuzezenders • Spotify • Deezer • afstandbediening • bluetooth enz. Door het draagbaar ontwerp kunt u het systeem ook meenemen. U bent van harte uitgenodigd voor fantastische demonstraties in de mooie showroom van CALKHOVEN waar u kunt genieten van al het moois dat BOSE te bieden heeft.

DE SCHOOF - H.I.AMBACHT - 078 68 19002 - WWW.CALKHOVEN.COM


Mens en Maatschappij

Woensdag 1 juni 2016

Lezen is voor Iedereen

Ook fysiek of visueel gehandicapten en laaggeletterden moeten de kans krijgen om van het plezier en het nut van lezen te profiteren !

Regio - Sinds 2014 vormen de bibliotheken van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht samen met die van 13 andere gemeenten onderdeel van de Openbare Bibliotheek AanZet. De Bibliotheek AanZet heeft als belangrijk doel: het bevorderen van de leesvaardigheid en de taalvaardigheid teneinde iedereen optimaal mee te laten doen aan de hedendaagse maatschappij. Weekblad De Brug laat in een serie artikelen zien op welke verschillende manieren De Bibliotheek AanZet deze doelstelling probeert te realiseren voor verschillende doelgroepen. In deze vijfde en laatste aflevering besteden wij aandacht aan de manier waarop De Bibliotheek AanZet zich inspant voor laaggeletterden en lezers met een fysieke beperking. Lezen doe je Overal Bij het wakker worden lees je de cijfers van je wekker. Aan het ontbijt een krant. Op je werk lees je je werkorder of je checkt je binnengekomen mail op je pc. In de middag zorg je dat je bij blijft met je mail en je appt stiekem met je familie. Thuis ga je er eens goed voor zitten om de bijsluiter te lezen bij de medicijnen van je kind. Ook doe je je financiële administratie, waarbij het belangrijk is goed op de kleine lettertjes te letten. Tijd voor een spannende serie op tv, met ondertiteling ! En tot slot met een spannend boek naar bed. De hele dag door ben je bezig om letters en cijfers te vertalen naar woorden, zinnen en begrippen. Lezen kan Altijd “Veel mensen kunnen op zich wel lezen, maar komen daar door fysieke beperkingen minder makkelijk aan toe”, aldus Bart van Aanholt, accountconsulent bij de Bibliotheek AanZet. “Voor mensen, die bijvoorbeeld niet zelf naar de bibliotheek kunnen komen is ‘de Bibliotheek aan Huis’ service ontwikkeld. Een bibliotheekvrijwilliger komt bij je op bezoek om te horen wat jouw wensen op leesgebied zijn en welke genres je graag leest. De gewenste materialen worden vervolgens door dezelfde vrijwilliger 1 keer in de 3 tot 4 weken gratis bij je thuis bezorgd en weer opgehaald”.

Bart van Aanholt, accountconsulent bij de Bibliotheek AanZet: “Lezen doe je overal. En als bibliotheek hopen wij daarbij het stralende middelpunt te zijn, zowel in Zwijndrecht als in Hendrik-Ido-Ambacht. Altijd en voor iedereen !”. Ook voor mensen met een visuele beperking is lezen niet zo vanzelfsprekend. In iedere vestiging van de Bibliotheek AanZet zijn daarom ‘Groteletterboeken’ verkrijgbaar om een beginnende beperking te ondervangen. Bij ernstige beperkingen kan een beroep gedaan worden op andere organisaties zoals de Bibliotheekservice Passend Lezen en De Koninklijke Visio. Deze organisaties hebben onder het motto ‘Lezen kan altijd !’ voor iedereen met een leesbe-

11

Informatiebijeenkomst Borstvoeding H.I.Ambacht - Rivas Zorggroep houdt woensdag 15 juni de informatiebijeenkomst Borstvoeding, de beste start. Aanstaande moeders én vaders krijgen tijdens de bijeenkomst meer informatie over (het geven van) borstvoeding. De bijeenkomst vindt plaats in Cultureel Centrum Cascade aan de Hoge Kade 50 in Hendrik-Ido-Ambacht. Informatie en vragen De informatiebijeenkomst staat onder begeleiding van een lactatiekundige. Bezoekers krijgen tijdens de avond meer achtergrondinformatie over de voordelen van borstvoeding. Daarnaast krijgen ze praktische handvatten voor het geven van borstvoeding tijdens de eerste dagen na de geboorte en voor het combineren van werken en het geven van borstvoeding.

Lezen is niet afhankelijk van leeftijd, kleur, afkomst, fysieke gesteldheid of scholing. Lezen is voor iedereen! Foto: de Bibliotheek AanZet perking een passende oplossing, zoals Audiolezen, Braillelezen en Letterlezen. De Koninklijke Visio houdt van tijd tot tijd spreekuur in onze vestigingen. Zo komen zij in 2016 op 17 augustus en 9 september in de Bibliotheek Walburg, op 28 september in Heerjansdam en op 10 augustus en 7 december in de Bibliotheek van Hendrik-Ido-Ambacht. Extra aandacht voor Laaggeletterden Kunnen lezen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom besteedt de bibliotheek extra aandacht aan mensen, die moeite hebben met lezen of nog bezig zijn het te leren. “Wist u, dat 13% van de inwoners van Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht onvoldoende taalvaardig is om mee te kunnen komen in de huidige maatschappij ? In de bibliotheek in Walburg is een taalpunt, waar je informatie kunt krijgen over scholing of waar je gewoon wat kleine dingen bijleert. Op de computer hebben we oefenprogramma’s, zowel voor autochtone als voor allochtone inwoners. En voor mensen, die niet mee kunnen komen op de computer zijn er cursussen, zoals ‘Klik en Tik’ of ‘Digisterker’. Vluchtelingen, die nog geen statushouder zijn kunnen er oefenen met de ‘Taalkit Dutch’ en voor mensen, die voor het NT2 examen gaan is er het taalprogramma NT2 school”. Lezen is voor Iedereen In de afgelopen maanden hebben we in een serie van 5 artikelen laten zien wat lezen be-

tekent voor de verschillende doelgroepen van de Bibliotheek AanZet en welke bijdrage de Bibliotheek AanZet daaraan levert. In ‘Plezier voor twee’ vertelden we over de leuke kanten van het voorlezen voor de allerkleinsten, in ‘Lezen is Leuk’ belichtten we het plezier, dat kinderen van 4 tot 12 jaar beleven aan het (leren) lezen, in ‘Lezen om te Leren’ lieten we zien hoe belangrijk lezen is voor kinderen van 12 tot 18 jaar om verder te komen in onze maatschappij en in ‘Lezen maakt gelukkig’ gingen we in op de verschillende manieren, waarop lezen een bijdrage levert aan het geluksgevoel van volwassenen. In dit laatste artikel ‘Lezen is voor Iedereen’ lieten we zien, dat de Bibliotheek AanZet ook voor lezers met een fysieke of visuele beperking en voor laaggeletterden middelen heeft om ook hen van het plezier en het nut van lezen te laten profiteren. En daarmee maakt de Bibliotheek AanZet haar ambitie om lezen voor iedereen mogelijk te maken, zodat optimaal mee kan worden gedaan aan de hedendaagse maatschappij, volledig waar. Meer informatie over de activiteiten van De Bibliotheek AanZet kunt u vinden op de site www. debibliotheekaanzet.nl of in de bibliotheken zelf. De bibliotheek in Zwijndrecht is gevestigd aan het Norderstedtplein 8 bij WC Walburg en die in Hendrik-Ido-Ambacht in het cultureel centrum Cascade aan de Hoge Kade 52. Tekst: Jan O’teur

Stap ik nog in het digitale tijdperk? Zwijndrecht - Maandag 6 juni van 10.00 – 12.00 uur organiseert SWOZ in de Nederburgh een workshop met informatie, over surfen op het internet, beeldbellen, spelletje spelen, berichten ontvangen, foto’s en filmpjes delen en facebook.

Laat u voorlichten wat mogelijk is en hoe uw wereld ineens veel groter wordt. Eenzaamheid verdwijnt. Kosten 2,50 p.p. inclusief koffie en E-book met alle informatie. Duivenvoorde 211 A. Graag aanmelden bij de gastvrouw/heer in de Nederburgh of via swozreserveringen@gmail.com of bellen met 078-6122597.

De lactatiekundige beantwoordt ook de vragen van deelnemers. Zo vragen veel moeders zich af of ze voldoende moedermelk hebben om borstvoeding te kunnen geven. Ook op vragen over bijvoorbeeld de borstkolf en begeleiding bij het geven van borstvoeding krijgen deelnemers deze avond antwoord. Deskundige begeleiding Ook na de informatiebijeenkomst kunnen ouders bij Rivas terecht voor deskundige begeleiding. De lactatiekundige begeleidt en adviseert bij het geven van borstvoeding. Ouders kunnen contact opnemen met de lactatiekundige via borstvoeding@rivas.nl of Rivas Zorglijn 0900-8440. Afhankelijk van de vraag beantwoordt de lactatiekundige de vraag per mail/telefonisch of maakt een afspraak voor advies aan huis. Aanmelden en kosten Deelname aan de informatiebijeenkomst Borstvoeding, de beste start is mogelijk na aanmelding via borstvoeding@rivas.nl. De bijeenkomst is van 19.45 tot 22.00 uur en vindt plaats in Cultureel Centrum Cascade aan de Hoge Kade 50 in Hendrik-Ido-Ambacht.

Bingo bij IFC H.I.Ambacht - Op 3 juni a.s. is er weer een gezellige bingo-avond bij IFC. Iedereen uit Hendrik-Ido-Ambacht en omgeving, jong en “ouder” is van harte welkom! De bingo vindt plaats in de voormalige jeugdkantine, gelegen op de begane grond. Het eerste kopje koffie of thee met wat lekkers is gratis. Het bingoteam heeft weer voor prachtige prijzen gezorgd. De kantine is om 19.30 uur geopend en om 20.00 wordt er gestart. IFC is gevestigd op het Sportpark Schildman, Reeweg 75b in Hendrik-Ido-Ambacht.


MAANDAANBIEDING:

MEI 2016

Pruimendijk 354C • 2989 AR Ridderkerk • 078 - 684 73 49 info@been-zorg.nl • www.been-zorg.nl

SALE VAN KOOTEN

Bouw- en onderhoudsbedrijf

Verjaardag of feestje? Statafels, stoelen, tafels, mobiele biertap, glaswerk, bestek, (party)tenten, springkussen, verlichting en nog veel meer artikelen huurt u bij LYDISON.

Verhuur Party Benodigdheden Nijverheidsweg 58b • 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht Tel.: 078 - 612 92 45 • www.lydison.nl

BLOEMENDAAL SCHOENMODE Ridderhof 36 2981ET Ridderkerk 0180-420044

VANAF DONDERDAG, 2 JUNI

OM 09:30 UUR

Wij zijn sterk in nieuwbouw, verbouw, onderhoud & renovatie.

bertvankootenbouw.nl 078-6817310 dakkapellen

kozijnen

deuren

TOPMERKEN

SCHOENEN

15 50%KORTING TOT

*Uitgezonderd standaard en nieuwe collectie

Alleen 2, 3 en 4 juni

Cono Sur Wijnen

Geen e 29,95 per doos

maar

e 27,95

OP = OP!

per doos

k

óó

Louwersplein 11, 3343 RC H.I.Ambacht Telefoon: 078 - 6819805 nl

a.

itr

m

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 4 T/M 17 JANUARI 2015

a vi

JUST18,QUALITY Geen geen alcohol Geniet, maar drink met mate WINE

Cono Sur 8+

8+

8

Carmenere, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Viognier of Pinot Noir Rosé Chili

4.99 75 CL ¢5.99

5 RIJLESSEN van 60 minuten plus een GRATIS proefles voor € (De rest van de rijlessen voor maar € 38,- p/u) Aktie loopt t/m 30 juni Bel of app Wim Kanters

06 - 41573435

149,*

GECE * * RTIFIC EERD

FAALA NG instruc ST teur ***

www.wkrijopleidingen.nl

¡ verbouwingen ¡ dakkapellen ¡ kozijnen ¡ deuren Noordeinde 110, 3341LW Hendrik-Ido-Ambacht 078-6823040 info@timmerbedrijfpors.nl www.timmerbedrijfpors.nl


Mens en Maatschappij

Woensdag 1 juni 2016

Fiets4daagse Zuid-Holland Zuid voor iedereen Regio - Maandag 20 juni a.s. gaat om 17.30 uur gaat de zesendertigste regionale editie van de Fietsavondvierdaagse Zuid-Holland Zuid van start. Met de schitterende raambiljetten en met de veelkleurige deelnemersboekjes laat de commissie van de R.F.T.C. “Rekreatoer en de Supportersvereniging commissie zien dat kwaliteit voorop staat. De commissie van de fiets4daagse is er dit jaar weer in geslaagd om, samen met de sponsors, een prijzen pakket voor de deelnemers ter beschikking te stellen. De lage voorinschrijfprijs, € 4.00 p/p, is al een prijs op zich mede namens de hoofdsponsor Rabobank, die recent een nieuw 3 jarige overeenkomst met de commissie afgesloten heeft. Het inschrijfnummer op het boekje staat tevens garant voor een gratis verloting met vele prijzen van o.a. de fietshandelaren J.Verschoor en Vlasblom, de garage J.W.Pons, Kaashandel De Weypoort, Hiemsta Sport, Plantenkwekerij Van Nes, Sign Power, Kooiman Creative, enz. De fotograaf zal ook aanwezig zijn om deelnemers op de foto zal zetten met kans op prijzen. Onderweg zullen de diverse “weggeefsponsors” zich ook weer van hun beste kant laten zien om de deelnemers te verwennen met hun hapje en/of drankje en soms nog

Een stukje geschiedenis: In 1891 trad een aantal leden wegens een leerstellig geschil uit de Nederlandse Hervormde Kerk. Op zondag 26 april 1891 vond onder hen de verkiezing van ouderlingen en diakenen plaats. Daarmee werd de Gereformeerde Kerk van Hendrik-IdoAmbacht, behorend tot de Gereformeerde kerken in Nederland, geïnstitutioneerd. Met twintig belijdende leden ging deze kerk hier van start. De kerkdiensten werden aanvankelijk gehouden in het huis en de aangebouwde schuur van het echtpaar Vliegenthart. Later werd uitgeweken naar het gebouwtje dat voor de zondagsschool in gebruik was. In maart 1895 deed een eigen predikant intrede, ds. J. Lugtigheid. Daarna werd ook de zondagsschoolruimte te klein. In 1898 werd de eerste steen gelegd voor een eigen kerkgebouw aan de Paulusweg. Tientallen jaren was dat de plaats van samenkomst van

Veertig procent!

meer. Een prijs is ook de traditionele binnen- de kantine van de v.v.Rijsoord hun welverdienkomst op de laatste avond via de Mauritsweg de herinnering van deze fietsvierdaagse in onten de Vlasstraat waar de deelnemers weer van- vangst kunnen nemen. af 19.15 uur opgewacht worden met de vrolijke Lees verder op klanken van de Rijsoordse muziekvereniging www.weekbladdebrug.nl Sursum Corda en waar de deelnemers dan in

de Gereformeerde Kerk in dit dorp. Vanwege de groei van de gemeente door de vestiging van vele forensen, voornamelijk uit Rotterdam, ontstond de behoefte aan een tweede kerkgebouw. Op 13 mei 1970 werd ‘De Open Hof’ aan de Schildmanstraat als kerkgebouw in gebruik genomen. Nu is dit nog de enige kerk omdat het kerkgebouw aan de Paulusweg om bouwtechnische redenen moest worden afgebroken. Terug naar het heden: Aan de kerkdienst op 22 mei werkten zes predikanten mee waaronder drie oudpredikanten. De preek werd gehouden door ds. Marianne Moerland. Zij stond stil bij de tekst uit 1 Samuël 7 : 12 met de woorden’ Eben Haezer’ ‘Tot hiertoe heeft de Here ons geholpen’. Dit was ook de tekst uit de toespraak van ds. Lugtigheid bij het leggen van de eerste steen voor de kerk aan de Paulusweg in 1898. Na het koffiedrinken werd door oud-predikant ds. Bertus van Dalfsen de geschiedenis van het ontstaan van de Gereformeerde Kerken in Nederland verteld. Ouderling Kees Bax vertelde over zijn herinneringen vanaf zijn jeugd in deze

gemeente. Ook werd een puzzeltocht gehouden door het kerkgebouw. Deze werd gewonnen door Rosita van Turenhout. ‘s Middags werd een veiling gehouden van objecten die door gemeenteleden waren aangeboden. Veilingmeester was Freek Slagman die dat in voorbije jaren heel vaak was bij de veilingen op de jaarlijkse rommelmarkt ten bate van het jeugdwerk. Als typisch gereformeerd compromis was besloten dat betaling van de geveilde stukken pas na de zondag zou plaatsvinden. De viering werd afgesloten met een zangdienst waaraan alle zeven koren meewerkten die in De Open Hof hun repetities houden. Deze dienst werd geleid door ds. Mariska Kloppenburg. De opbrengst van de veiling en de collecten op deze dag was bestemd voor Hospice De Cirkel en bedroeg € 1863,-. Vele oud-gemeenteleden hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging de jubileumviering bij te wonen. De gemeente ziet met dankbaarheid terug op een geslaagde dag. Tekst: Bas C. van Nes, eindredacteur kerkblad ‘De Open Hof’

KWF-afdeling zoekt enthousiaste bestuursleden H.I.Ambacht - Ieder jaar krijgen ruim 100.000 Nederlanders de diagnose kanker. Omgerekend naar de bevolking van HendrikIdo-Ambacht zijn dat 173 plaatsgenoten per jaar. Jaarlijks helpen bijna 90 vrijwilligers ter plaatse mee om dit aantal zo snel mogelijk naar beneden te brengen. Tijdens de KWF-collecte, die ieder jaar in september plaatsvindt, zamelden zij in 2015 zo’n € 7.400,- in voor kankeronderzoek. De KWF-afdeling is op zoek naar bestuursleden die het werk van deze vrijwilligers in goede banen leiden.

COLUMN

Koos van der Zwet

Gereformeerde Kerk viert 125-jarig bestaan H.I.Ambacht - Op 22 mei heeft de gemeente van De Open Hof gevierd dat de Gereformeerde Kerk in Hendrik-Ido-Ambacht dit jaar 125 jaar bestaat.

13

Kankerbestrijding: “Wij zijn bijzonder dankbaar voor de inzet van de vrijwilligers in HendrikIdo-Ambacht. Wij vinden het belangrijk dat we dit goede werk ook in de komende jaren veilig kunnen stellen en eventueel uitbreiden. Daarom zijn we heel hard op zoek naar vrijwilligers die zich in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht bestuurlijk willen inzetten. Op dit moment hebben we een vacature voor een voorzitter, een penningmeester en een collectecoördinator: mensen die de verbindende schakel vormen tussen KWF en de vrijwilligers en zorgen dat de afdeling stevig op haar voeten staat. Dat is belangrijk, want met Eric van Veelen, regiocoördinator bij KWF elkaar zorgen we ervoor dat er geld bij elkaar komt

voor wetenschappelijk kankeronderzoek. Dankzij dit onderzoek is er veel vooruitgang geboekt; zo is het percentage kankerpatiënten dat vijf jaar na de diagnose nog in leven is in de afgelopen 65 jaar gestegen van gemiddeld 25% naar 62%. Dat betekent dat we samen de dag dichterbij brengen dat we kanker verslaan. Iemand die een bijdrage wil leveren aan deze missie is van harte welkom! “ Wilt u zich inzetten voor KWF Kankerbestrijding en bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Neemt u dan voor meer informatie contact op met Eric van Veelen via 06 51 29 33 46. Of meldt u aan via aanmelden@kwf.nl.

RTL nieuws kwam kortgeleden met het bericht dat: “40% van de in Nederland geboren baby’s heeft ouders die niet getrouwd zijn. In de meeste gevallen heeft de vader het kind voor of direct na de geboorte erkend. Ouders met een geregistreerd partnerschap tellen voor het CBS als getrouwd. Bij negen van de tien pasgeborenen was de vader bekend.” Dat houdt in dat deze kinderen opgroeien met een ander beeld van een ouderlijke relatie dan in een traditioneel gezin het geval is. De relatie tussen vader en moeder is vrijblijvender. Dat kan ook effect hebben op de relatie tussen ouder en kind. Het is anders, niet beter of slechter. Het invullen van het ouderschap verandert daardoor en er moeten nieuwe kaders ontdekt worden. De traditionele rolverdeling is niet meer van toepassing op de nieuwe ouder relatie. We merken bij het begeleiden van ouders bij een scheiding of breuk dat vooral de invulling van het ouderschap voor irritatie, frustratie en onbegrip zorgt. Tijdens de relatie worden de verschillen met de mantel der liefde opgevangen. Nu lijkt het dat na de scheiding de verschillen met veel strijd uitgevochten moet worden. Als het fundament van de relatie verandert, verandert dan ook de bereidheid om na een scheiding nog gezamenlijk ouder te zijn? Of is het zo dat een niet getrouwd stel ouders meer bereid is om na een scheiding ook als ouders samen te werken? Ik nodig niet getrouwde ouders die uit elkaar zijn gegaan uit om hun verhaal te vertellen. Hoe was voor hen het invullen van ouderschap voor de breuk en hoe is de invulling nu na de breuk? Meld je aan via een mail naar contact@succesvolscheidendrechtsteden.nl . Je maakt dan kans op een gratis coaching sessie “Ouderschap 2.0” Succesvol Scheiden Drechtsteden is een initiatief van Bureau voor Coaching Training en Therapie. We trainen ouders tijdens en na hun scheiding bij een positieve, constructieve invulling van het nieuwe ouderschap in het belang van de kinderen. Meer weten hoe dat kan? Neem dan contact met ons op www.succesvolscheidendrechtsteden.nl Geschreven door Koos van der Zwet Coach therapeut bij BCTT Bureau voor Coaching Trainging en Therapie begeleidt ouders en kinderen bij het scheidingsproces. Ook al is scheiden een moeilijke situatie, de scheiding kan succesvol zijn. Meer weten hoe dat kan en/of wil jij handvatten? Neem dan contact met ons op of kijk op www.bctt.nl


ZATERDAG 4 JUNI opening

WWW.AMOTEX.NL TEL.: 06-80184597 / 06-80137599

Met onze Metverfmengonze machines makenmaken wij verfmengmachine’s het gewenste product wij het gewenste product terwijl terwijl uu wacht. wacht. Wij mengen bijna alle kleuren van de meest bekende merken.

Krijtverf

Kalkverf

Sprado Brocante & Interieur Sprado Brocante & Interieur ELEKTRISCHE MOTORZAAG Mauritsweg 6 Ridderkerk-Rijsoord Mauritsweg 6 Ridderkerk-Rijsoord

MSE 170 C-Q - 30 cm

SPRADO.nl | KALKVERFKRIJTVERF.nl SPRADO.nl | KALKVERFKRIJTVERF.nl

€ 179

ARKING SALE ! BENZINEMOTORZAAG MS 170 - 30 cm

€ 199

DIT WEEKEND IS WEER DE

OP=OP !!! 2 t/m 4 juni

( inmiddels beroemde) ipv € 244

PARKING SALE bij de BLOEMENJUNGLE :

€ 179

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR HSEipv 42 -€€45229 cm ipv 229

BENZINEMOTORZAAG BENZINEMOTORZAAG MS * -- 3030 cm MS 170 170 cm

€ 99

€ 199

ipv € 146

NAAM VAN DE WINKEL Bloemen, planten en woondecoraties

TELEFOON Oosterparkweg 15 Ridderkerk - www.bloemenjungle.nl WEBSITE- www.bloemetjebestellen.nl ERKEND VAKHANDELAAR

N KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

€ 279 ipv € 349

Ridderkerk

0180-414292

Topmerken zoals:

ACCUDe nieuwe wintercollectie HEGGENSCHAAR a.s. vrijdag 2 en 3 za ACCUPAKKET HSAvroegkoop 66 oktober ko (2 x accu AP 200 + lader AL10% 300) op

het gehele asso

€ 599* Ringdijk 22-28

(m.u.v. lopende acties)

Ridderkerk

0180-414292

ipv € 709

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. Deze zijn acties zijntot geldig tot 18/12/2015. Deze acties geldig 30/06/2016. Deze acties zijn geldig tot 18/12/2015.

Voor de professionele tuinier

Voor de professionele tuinier NAAM DE WINKEL NAAM VAN VANOnze DE WINKEL Onzetechniek techniek

NAAM VAN DE WINKEL wintterrein terrein wint STRAAT STRAAT Lagendijk 178 Lagendijk 178 STRAAT PLAATS PLAATS 2988 AD Ridderkerk Ridderkerk 2988 AD PLAATS Telefoon 0180--42 4213139999 Telefoon 0180 TELEFOON TELEFOON Telefax 0180 Telefax 0180--42 4234345353 TELEFOON • WEBSITE WEBSITE info@gavdwaal.nl info@gavdwaal.nl WEBSITE

gavdwaal.nl gavdwaal.nl VCA* GECERTIFICEERD VCA* GECERTIFICEERD

• ERKEND VAKHANDELAAR • KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

KWALITEIT ADVIES SERVICE e f iERKEND t h o uVAKHANDELAAR d t N e d e r l aKWALITEIT n d w a•• ADVIES r m •• SERVICE ERKEND VAKHANDELAAR

Koop een Nefit toestel en ontvang gratis een Bosch product! Koop een Nefit toestel en

SUPER ZOMER DEAL! TIJDELIJK TOT € 160 VOORDEEL BIJ IEDER NEFIT TOESTEL!

ontvang gratis een Bosch zomer een extra goede reden om Wij geven u deze product! een Nefit toestel aan Wij geven u deze zomer een extrate schaffen. Als u nu een Nefit HR-ketel, goede reden om een Nefit toestelNefit Zonneboiler of Nefit Warmtepomp Nefit Zonnestroom, aan te schaffen. Als u tussen koopt door een onsNefilaat installeren, ontvangt u een gratis 16 mei enen 31 augustus t HR-ketel, Nefi t Zonnestroom, Nefi t Bosch product naar keuze met een waarde tot maar liefst € 160! Zonneboiler of Nefit Warmtepomp koopt en door ons laat installeren, ontvangt u een gratis Bosch product naar keuze met een waarde tot maar liefst € 160!

Nefit. Zo easy kan het zijn.

Voor meer informatie en voorwaarden: Nefit. Zo easy kan het zijn. Super Zomer Deal, nu bij:

www.

Lowa-Hanwag-Meindl-Schöffel-Fjäll Räven-Duba Haglöfs-Jack Wolfskin-Dale of Norway-Deerhunte Didriksons-Stetson-Muckboot-Fivefingers-Le Cha Odlo-Icebreaker-etc.

ipv ipv €€ 244 244

Deze acties zijn geldig tot 18/12/2015.

tegen DUMP prijzen!

BENZINEHEGGENSCHAAR HS 45 - 45 cm

Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

Diverse tuinmeubelen van het merk Tierra outdoor

Super Zomer Deal!

Ringdijk 22-28

ELEKTRISCHE MOTORZAAG ELEKTRISCHE MOTORZAAG MSE 30 cm MSE 170 170 C-Q C-Q -- 30 cm

Betonlovoekrf

STRAAT OP=OP!! PLAATS

wandel outdoor We zijn uit ons & jasje gegroeid enkleding, gaan ons vo de verbouwing van onze winkeltassen, om u nog bee rugzakken, te zijn. Dus vanaf nu hoge kortingen op he artikelen!! Zowel in onze webshop als in o Tijdens de verbouwing blijft de winkel Graag tot ziens!

GENIET VAN ONZE LENTEACTIES

Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

Houdt Facebook en de website in de gaten voor de allerlaatste koopjes

OUTDOO

OUTDOO HENK V HENK V

HetVerbouwingsuitverk adres voor al Uw wande Ringdijk 26-28 | 2981 EW Ridderkerk | Tel. 0180-414292 | WWW.deoutdoorshop.NL

ipv € 229

DUMP PRIJZEN

j

Tot ziens bi

* Een week vakantie in Tirol bij Hotel Gut Hanneshof voor 2 personen o.b.v. half pension * Een paar Dubarry laarzen winnaars worden maandag * Een paar Lowa wandelschoenen 4 juli bekend gemaakt * Een paar Keen Uneek sandalen

Speciaal op deze dag hebben we de volgende aanbiedingen

- Speciaal tarief naar ziekenhuizen - Vervoer naar en van luchthavens - 24 uur per dag, 7 dagen per week - Ook pin- en creditcardbetalingen

Bij aankoop van een paar en wandelschoen w GRATIS Lo a pray onderhoudss en een paar X-socks w t. .v. € 31,90

GRATIS paar laarzenspann ers 1pa laarzenknech , ( max. n heerlijk t& e en e tube Dubarry an ijsje v js. onderhoudsc ki reme TukTu twv €49,40 Wij verloten onder iedere klant die bij ons van 4 juni t/m 2 juli een aankoop doen in onze winkel of online:

nieuwe winkel Outdoorshop Henk van Os AMOTEX TAXI RIDDERKERK

Bij aankoop van een paar Dubarry laarze n

edere Voor i GRATIS een klant r X-Socks paa lsokken e wand ar per klant)

Vervang n uw CV ketel u vo Proline HRC24or NXT cw 4

€ 1295,-

Incl. BTW aansluitmater, iaal en montage

Zinkstraat 15 | 2984 AL Ridderkerk t 0180 - 423 722 | f 0180 - 425 562 info@broekmans-cv.nl www.broekmans-cv.nl

www


Kunst en Cultuur Jun-jul-aug in Cascade Emilio Guzman Fotograaf: Jeroen Hofman

WO 1 JUN – 9.00 tot 18.00 uur LinkedIn Academy – event Op 1 juni 2016 organiseert LinkedIn Academy een kickoff evenement in Cascade. Tijdens dit evenement leer je waarom LinkedIn nog steeds hét sociale medium bij uitstek is voor serieuze leadgeneratie. Meer informatie en aanmelden www.linkedin-academy.nl DO 2 JUN – 9.00 uur – Open Coffee Drechtsteden De maandelijkse netwerkbijeenkomst voor (zelfstandig)ondernemers in de Drechtsteden. Dit keer staat de ochtend in het teken van de lezing/ workshop ‘Gedoemanagement’, gegeven door gedoegoeroe Frank Schurink. Aanmelden www. opencoffeedrechtsteden.nl. VR 3 JUN – 20.15 uur – Emilio Guzman ‘Alle mensen verzamelen!’ – cabaret In 2014 won hij de cabaretprijs voor het aanstormend talent, De Neerlands Hoop. Nu is hij terug met zijn nieuwe cabaretprogramma ‘Alle mensen verzamelen!’, waarin hij weer met een scherpe blik de wereldproblematiek in een keer oplost! Prijs € 16,00. ZA 4 JUN, 2 JUL, 6 AUG – 16.00 uur Kunstcafé Drechtsteden Ben je kunstenaar, van beroep of voor je hobby, of kunstliefhebber en vind je het leuk om andere creatieve mensen te ontmoeten? Kom dan naar de gratis bijeenkomst van het Kunstcafé Drechtsteden in Café Boven (foyer Cascade). Toegang is gratis. ZO 5 JUN – 15.00 uur Sunday Music Café Boven – Time = Tight Deze zondagmiddag kunt u in Café Boven (de foyer van Cascade) weer terecht voor een heerlijk Soulmiddag. Dit keer met de vriendenband Time = Tight, die de leukste covers uit de jaren ’70 en ’80 spelen. U bent vanaf 15.00 uur van harte welkom voor een hapje, drankje en dansje. Prijs € 6,00. DO 16 JUN – Boldit Inner Circle Run - Sophiahal Jaarlijks terugkerend loopevenement voor het goede doel. Dit jaar zal de opbrengst weer naar het Hospice De Cirkel gaan. De afstanden van de loop zijn 5 en 10 kilometer. Er is ook een speciaal kinderprogramma. Meer info en inschrijven www.innercirclerun.nl. ZA 18 JUN – Rayonkampioenschappen Souplesse Sporthallen de Ridderhal Rayonkampioenschappen georganiseerd door Gymnastiekvereniging Souplesse. Meer informatie www.souplesse.nl. ZA 18 JUN – 15.00 en 19.30 uur – Het Theaterhuis De reis van je verbeelding – amateur Eindproductie van de leerlingen van Het Theaterhuis. Kaarten zijn te reserveren via www.theaterhuis.com. Prijs € 10,00. De voorstelling van 19.30 u is uitverkocht. ZA 2 JUL – 21.00 uur - B-Red Events – ‘Summerparty’ B-RED Events sluit het seizoen van Cascade af met een zomerse B-RED Party. Door de speakers klinken de lekkerste zomerhits van de jaren ’70 tot nu. Met DJ RED & DJ Ruben. Trek je slippers aan en kom dansen op de heerlijke zomerse hits! Voorverkoop € 15,- / Groepskorting € 12,50 (vanaf 6 pers). DO 7 JUL – 9.00 uur – Open Coffee Drechtsteden De maandelijkse netwerkbijeenkomst voor (zelfstandig)ondernemers in de Drechtsteden. Aanmelden via www.opencoffeedrechtsteden.nl. 11 T/M 22 JULI EN 8 T/M 19 AUG – De Speelfabriek Sporthallen De Ridderhal Dagelijks evenement voor kinderen t/m 13 jaar vol knutsel- en spelactiviteiten. Bekijk het dagelijkse programma op www.stichtingvrijspel.nl. ZA 27 AUG – Zomerparkdag 2016 Voor in de agenda! Van 10.00 tot 17.00 diverse activiteiten in Hendrik-Ido-Ambacht. Uiteraard bent u deze dag ook van harte welkom in Cascade. Volg ons op facebook om op de hoogte te blijven van het volledige programma. Het seizoen van Cascade loopt ten einde. Gelukkig zijn we in september weer terug met een prachtig nieuw programma! Het programma voor het theaterseizoen 2016-2017 staat online en is nu al te boeken. Wij wensen iedereen een prachtige zomer!

Voor meer informatie en kaarten WWW.STICHTING-CASCADE.NL | 078 - 6819230

15

Re-flax pakt uit met 15-jarig jubileum H.I.Ambacht – Re-flax viert feest en u kunt daarbij zijn! Ter gelegenheid van haar 15-jarige jubileum geeft de Ambachtse Vocal Popgroup Re-flax op zaterdag 22 en zondag 23 oktober 2016 drie spectaculaire shows in het theater van Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht. Zoals u van het 85-koppige popkoor gewend bent, zal er 4tot 7- stemmig hoogwaardige zang worden geleverd in een repertoire dat varieert van ballads tot up tempo nummers.

De voorbereidingen voor de shows – waarin virtualiteit en interactie met het publiek centraal staan - zijn al in volle gang. Zo zal er op zaterdagmorgen 4 juni op de tijdelijke trap naast het Centraal Station Rotterdam een videoclip opgenomen worden voor het nummer ‘Stairway to heaven’. Deze clip zal te zien zijn in de show. Zangtalenten in de dop worden uitgedaagd om een filmpje naar Re-flax te sturen waarin zij het nummer ‘Honey I’m good’ in hun stempartij zingen. Tijdens de shows zullen deze filmpjes

Foto: Cees van Meerten FotoExpressie getoond worden zodat de zanger of zangeres als het ware virtueel met het koor meezingt. Neem deze uitdaging aan en kijk voor meer informatie op www.re-flax.nl. Het belooft een fantastisch feestje te worden dus mis het niet!

De drie shows vinden plaats op zaterdag 22 oktober (‘s avonds) en zondag 23 oktober 2016 (‘s middags en ‘s avonds). Kaarten zijn te bestellen op www.stichting-cascade.nl of telefonisch 078-6819230. De toegangsprijs bedraagt 15 euro per persoon.

Open dag Pietermankerk Zwijndrecht - Op zaterdag 4 juni wordt voor de eerste keer dit seizoen een open dag gehouden in de Pietermankerk, het gotische kerkje aan de Burgemeester Pijl Hogeweglaan dat in 1986 naar een foto uit 1892 is gerestaureerd.

Van 12.00 tot 16.00 uur staan de deuren open voor bezichtiging. Gerrit van Die en Jaap Boer van Stichting Onderhoud Pietermankerk zijn aanwezig om u rond te leiden. Deze Stichting, waarin vertegenwoordigers uit

diverse geledingen van de Zwijndrechtse samenleving zitting hebben, is geformeerd met als doel om het kerkje als monument in goede staat te houden. Sinds 2013 beschikt de Piermankerk over een nieuw orgel. Naast de bezichtiging van het kerkje is er een fotoexpositie van de restauratie. Te koop zijn foto’s, ansichtkaarten en een boekje van de kerk. De muzikale bijdrage, orgel en piano zal deze keer worden verzorgd door Niels Martin. Wij verwelkomen u graag.

Laatste Sunday Music Café Boven van het seizoen H.I.Ambacht - Zondagmiddag 5 juni is er weer een Sunday Music middag in Boven, de foyer van Cultureel Centraum Cascade te Hendrik-Ido-Ambacht. Dit keer verzorgt de lokale coverband Time = Tight de muziek. Inloop is vanaf 14.30 uur, de middag eindigt rond 18.00 uur. Time = Tight is opgericht in 2003 door een aantal collega’s met dezelfde hobby/passie, muziek maken. De band bestaat uit zes muzikanten. Zij brengen u de leukste covers uit de jaren ‘70 en ‘80 maar maken soms ook een uitstapje naar het heden. U bent van harte welkom om deze zondagmiddag een hapje, drankje en een dansje te komen doen in Boven. Toegang € 6,00. Kaarten aan de deur verkrijgbaar of vooraf telefonisch te reserveren via 078-6819230.

Nieuw boek over Zwijndrecht Zwijndrecht - ‘Zwijndrecht van buurtwinkel naar buurtsuper’ is de titel van het nieuwe boek geschreven door Kees Popijus. De foto toont het interieur van de kruidenierswinkel van wed. Den Duif. Achter de toonbank is, rechts de eigenaar van de winkel, A. v.d. Merwe met zijn vrouw, te zien. Deze winkel was

gevestigd aan de Rotterdamseweg en is geplaatst in het nieuw uit te komen boek over de middenstand van Zwijndrecht. Het boek bevat ruim 150 foto’s over vooral de middenstand van Zwijndrecht van omstreeks 1930 tot ongeveer 1980. Tevens beschrijft het het ontstaan van veel winkels en bedrijven. Waar zij gevestigd waren en wie de

eigenaar was. Het boek telt 120 pagina’s en is vanaf 13 juni te koop bij Fysio Vliegenthart aan de Swanendrift, Rokerscentrum Boulogne in de Passage, Studio Luijcx aan de Brug. de Bruïnelaan, kapsalon Van Hese op het Willem Ruysplein en op de openingstijden bij de Historische Vereniging Zwijndrecht. Kosten zijn € 19,95.


De Schoof 124, 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon 078 - 681 43 36 (naast de Jumbo Supermarkt)

VRIJDAG / ZATERDAG AANBIEDING:

89,99

114,99

79,95

99,95

Robuust meergranen*

van 2,65

voor 1,90

Bolussen 4 stuks*

van 2,25

voor 1,99

Aardbeienslof

van 7,50

voor 5,95

Margrieten*

van 2,49

voor 1,99

1 GRATI S!! CARAMELTRUFFELS voor 4,99 NU 1 +

BROODJE VAN DE MAAND: Koffie suikerbrood* Een heerlijk suikerbroodje met koffiesmaak

voor 2,75

* deze aanbiedingen zijn ook geldig bij Jumbo van Daalhuizen

ECCO STORE KOLFSTRAAT 8B, DORDRECHT

Openingstijden: Wij zijn geopend maandag tot donderdag van 8.00 uur tot 17.30 uur vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur.

Bedrijf

in Beeld

Kinderopvang Ambacht H.I.Ambacht - Kinderopvang Ambacht is al

Dagopvang:

zijn voor Siem in 2011 een intensievere sa-

waaraan uw kinderen kunnen deelnemen.

25 jaar dĂŠ aanbieder van kinderopvang in

De kinderen mogen de wereld ontdekken op

menwerking aangegaan. Binnen deze nieuwe

Denk hier bij aan creativiteit, sport en spel.

Hendrik-Ido-Ambacht. Waar we 25 jaar ge-

hun eigen tempo en eigen niveau. De groe-

vorm van kinderopvang maakt het kind (vanaf

leden klein begonnen, zijn we inmiddels

pen zijn zo ingericht dat er voortdurend al-

3 jaar) spelenderwijs kennis met de structuur

Kortom, Kinderopvang Ambacht is een kleur-

in de regio uitgegroeid tot een kleurrijk

lerlei interessant spelmateriaal aanwezig is om

van het naar school gaan, waardoor betere

rijk ontmoetingspunt waar kinderen spelen en

ontmoetingspunt voor kinderen, ouders,

leerzame ervaringen op te doen. Het dagritme

aansluiting met het basisonderwijs wordt be-

leren. Kijk voor meer informatie, onze tarieven

basisonderwijs en verenigingen. In het

geeft zowel ruimte voor rusten als spelen, ont-

werkstelligd. Bovendien leren de kinderen in

en pakketten op onze website:

afgelopen

klanttevredenheidsonderzoek

spannen en ontwikkelen. De professionele

deze tussenvorm plezier in leren te krijgen

www.kinderopvangambacht.nl

scoorden wij op algemene tevredenheid

pedagogische medewerkers begeleiden en

door het spelenderwijs aan te bieden. Gericht

een 8. Hier zijn wij natuurlijk erg trots op.

stimuleren uw kind bij deze ontdekkingstocht.

op de groei van kinderen.

Onze visie is dat een kind zich maximaal

Peuterspeelzaal:

Buitenschoolse opvang:

3344 PK Hendrik Ido Ambacht

ontwikkelt als het plezier heeft!

Kinderen vanaf 2 jaar zijn van harte welkom

Vanaf 4 jaar is het zover: uw kind gaat naar de

tel: 078-6820561

Kinderopvang Ambacht biedt een vertrouwde

op onze peuterspeelzaal om spelenderwijs te

basisschool. Een nieuwe belangrijke stap in

plek voor ouders en kinderen. Naast de des-

leren en om in contact te komen met andere

het leven van uw kind. Voor sommige kinde-

kundigheid van onze pedagogisch medewer-

kinderen. Centraal staat hier samen spelen, sa-

ren betekent dit ook dat zij gebruik gaan ma-

kers, zijn wij een plaats waar ouders elkaar

men delen en ontwikkelen.

ken van buitenschoolse opvang. Tijdens deze

Kinderopvang Ambacht (Centraal Bureau) Druivengaarde 3

kunnen vinden. Warme vriendschappen voor

opvang zorgen de pedagogisch medewerkers

kinderen en ouders zijn hiervan het voorbeeld.

Siem (vanaf 3):

voor een omgeving waarin uw kind vrij (sa-

Op verschillende locaties door Hendrik-Ido-

Kinderopvang Ambacht en Stichting Open-

men) kan spelen en ontdekken. Naast het vrije

Ambacht vindt u diverse opvangvormen.

baar Primair Onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht

spelen is er een ruim aanbod aan activiteiten


Kunst en Cultuur

Woensdag 1 juni 2016

17

Schrijver René Kerkhoven publiceert “Taalkundige Tierelantijnen” Zwijndrecht – Dorothea’s Doldwaze Dordtsche Dagen, deze woorden laten u wellicht denken aan de Dwaze Dagen in De Bijenkorf. Maar niets is minder waar, want ze vormen de titel van Renés bekendste werk; een kort Dordts verhaal waarin alle woorden met een D beginnen. Nadat René dat geschreven heeft, heeft hij echter niet stilgezeten. Zo heeft René nog talrijke visuele woordgrappen, ludieke uitdrukkingen en ironische poëzie geschreven, die hij gebundeld heeft in zijn nieuwste werk “Taalkundige Tierelantijnen” dat 124 pagina’s telt. Het werk wordt ingeleid door de Dordtse columnist Kees Thies, terwijl dichter Kees Klok de achterflaptekst geschreven heeft. En daarin schetst Kees René als een “verrassend veelzijdig mens”, iets wat u binnenkort kunt controleren. Zo signeert René zaterdag 4 juni zijn eigen werk in boekhandel Hyperion. Hij is daar van

13.00 tot 17.00 en wie zin heeft om te komen, is welkom! Daarna is “Taalkundige Tierelantijnen” niet alleen bij Hyperion verkrijgbaar, maar ook bij René zelf. Hiervoor kunt u René e-mailen (m. kerkhoven4@chello.nl), maar René zal 25 juni ook op het Noordparkfestival te vinden zijn. Vrolijke vrijbuiter Eerder schreef hij twee andere romans, namelijk “De Hanenfluisteraar” en “Hemels blauw”. Deze roman is een bundel reisverhalen, waarin René voortdurend naar grenzen zoekt, zowel bij zichzelf als bij anderen onder het motto “mijn favoriete deugd is ondeugd”. In de “Hanenfluisteraar” beschrijft René hoe “hij zich als een vrolijke vrijbuiter door Havana en over het De voorkant van de nieuwe roman “Taalkundige Tierelantijnen”. Cubaanse platteland beweegt”, een situatie die René deed denken aan “een slecht onderhouden filmdecor uit de jaren vijftig.” Daarnaast ten”, “Bonje in de Biesbosch” en “Deining in Dorschreef hij drie jeugdromans die zich in onze drecht”. Meer informatie is te vinden op Renés Tekst: Jan-Willem Schneider regio afspelen, namelijk “Tumult op Tiengeme- website: http://www.deiningindordrecht.nl/ Foto: René Kerkhoven

Start losse kaartverkoop nieuw theaterseizoen Cascade H.I.Ambacht - Half mei startte de abonnementenverkoop voor het nieuwe theaterseizoen in Cultureel Centrum Cascade. Nu alle aanvragen voor de abonnementen verwerkt zijn, start op woensdag 1 juni om 9.00 uur de losse kaartverkoop voor het seizoen 2016 - 2017. De belangstelling voor komend theaterseizoen is erg groot! Hierdoor zijn er een aantal voorstellingen al uitverkocht. Gelukkig heeft komend seizoen nog veel meer moois te bieden en zijn er nog voldoende voorstellingen waar 1 juni nog kaarten voor beschikbaar zijn! Bij de start van de losse kaartverkoop vervalt de plicht voor minimaal vier verschillende voorstellingen te reserveren, maar verdwijnt ook de korting die op de abonnementskaarten werd verrekend. Mocht u nog gebruik willen maken van deze kortingen, dan kunt u nog het gehele seizoen een aanvraag voor vier voorstellingen doen. Alle actuele informatie omtrent de voorstellingen is te vinden op www.stichting-cascade.nl. Kaarten zijn te reserveren via www.stichting-cascade.nl of

telefonisch via 078 – 6819230 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur). Laatste plaatsen Wanneer u kaarten voor de voorstellingen van Javier Guzman, Vrouw Holland, de Comedy Parade en Vuile Huichelaar wilt aanvragen moet u snel zijn! Hier zijn nog maar een aantal plaatsten voor beschikbaar. Wees er dus snel bij! Gelukkig hebben wij ook nog kaarten beschikbaar voor de voorstellingen van Freek de Jonge, Hans Liberg, Fréderique Spigt & Annet Malherbe, Diederik van Vleuten, Jörgen Raymann, Wim Helsen, Paul de Munnik, Pater Moeskroen, Theater van het Sentiment, Bastiaan Ragas en velen meer. Kortom: er valt nog heel veel te kiezen en te beleven komend ‘Re-flax 15’. Toneelvereniging ATOS brengt seizoen in Cascade. op 18 en 19 november de nieuwe klucht ‘Door de bank genomen’ en Jeugdpopkoor Overige activiteiten in Cascade Naast de theaterprogrammering, worden er Zinge! brengt op 17 december twee keer een in Cascade ook komend seizoen weer diverse prachtig winterconcert. De kaartverkoop voor andere activiteiten georganiseerd door deze activiteiten start ook woensdag 1 juni. verenigingen. Op 22 en 23 oktober viert Vocal Foto: Paul de Munnik: Bob Bronshoff Popgroup Re-flax haar 15 jarig jubileum met

Expositie Mariëtte Bloem in de Bibliotheek H.I.Ambacht - Bibliotheek Hendrik-Ido-Ambacht geeft lokale kunstenaars regelmatig de gelegenheid om hun werk te tonen. Van 1 t/m 30 juni toont Mariëtte Bloem een selectie van haar werk, dat bestaat uit zeer kleurrijke schilderijen van acrylverf.

Door te schilderen geeft zij haar emoties in kleur, structuur en reliëf weer op het doek. Mariëtte schildert behalve abstract werk ook portretten. Dit is voor haar geen kwestie van iemand zomaar naschilderen, maar de onderhuidse emoties van de persoon op het doek proberen

te krijgen, zodat het portret gaat leven. De expositie is gratis en tijdens openingstijden van de Bibliotheek gratis te bewonderen. Ga voor de actuele expositieagenda naar www.debibliotheekaanzet.nl

Joke van der Ark www.jokevanderark.nl

Juni Pré-zomer, gedachten liggen reeds in het warme zand, het lichaam zoekt verkoeling in het water, morgen is niet ver de file zeer nabij nog even… en dan gaan ook wij al is het in etappes

Juni, zesde maand. Lat. Mensis Iunius, van (de godin) Iuno, eig. de jeugdige, vermoedelijk verwant met iuvnis (jong).

Neem een kijkje op de vernieuwde website: www.jokevanderark.nl


Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl de GROOTSTE sortering avond4daagse snoepzakken v.a. € 0.50 te verkrijgen bij CHANTAL BIJOUX & MODE A. v. Solmsstraat 1 Dordrecht tel. 06 28253187 Taxi de Heer B.V. sinds 1963 24/7 AIRPORT SERVICE pinnen mogelijk 078 - 6813016 www.taxideheer.nl *Hondenschool Annemiek* Ook voor PRIVÉLES Opvoedingsgericht www.hsannemiek.nl

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordeliger en makkelijker! Fysiotherapie GROOS is weer in Kruiswiel. U bent vrij in uw keuze welke therapeut u wilt. Fysio GROOS-WIELSTAETE (rechts van ingang Wielstaete) 078 6813366 kleine occasions WWW.CARS99.NL Te koop haardhout, kwaliteit, droog, gebr. klaar, bezorgt. 06-30260348 Auto interieur reinigen 50 euro! Molenvliet 99A Zwijndrecht

DE ENIGE ECHTE! Loodgietersbedrijf van Wijngaarden van De Bruïnelaan Al meer dan dan 43 jaar! Voor al uw werkzaamheden: gas - water - sanitair - cv lood- en zinkwerken Geen voorrijkosten Bereikbaar van 8.00 - 20.00 uur Tel 078-6129246 Lid van UNETO-VNI KLOK DEFECT? Gedipl.uurwerkmaker repareert met garantie prijsopgave aan huis. 078-6848791/06-21844010

J Jenny’s Naildesign

Jenny’s Naildesign éénmalige kennismakingsactie voor verzorgde nagels! Nieuwe set acryl of gel €25,Bel of mail mij voor een afspraak T 06 - 10 98 78 04 E jenniferjordens90@gmail.com Zwijndrecht

Willemstraat 239 • 2983 ET Ridderkerk Tel. 0180 - 43 22 22 • Mob. 06 - 12 50 52 10 Pruimendijk 324 • 2989 AR Ridderkerk Tel. 078 - 681 62 60 • Mob. 06 - 53 57 82 87 Fax 078 - 682 21 12 E-mail: kooimanenvlot@zonnet.nl www.schildersbedrijfkooimanenvlot.nl Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!

PRO-LOG BV is gespecialiseerd in de logistieke dienstverlening op het gebied van watergebonden transporten en verzorgt de complete bevrachting voor een groot aantal container binnenvaartschepen. Ons bedrijf heeft een leidende positie in de branche. Ons team bestaat uit 10 medewerkers.

COLLEGA GEZOCHT

LOGISTIEK MEDEWERKER/PLANNER BINNENVAART Functieomschrijving In deze functie werk je binnen een organisatie die gespecialiseerd is in het organiseren van het binnenlands transport van containers over de binnenwateren. Je bent verantwoordelijk voor het hele proces rondom het plannen van de containers op binnenvaartschepen. De werkzaamheden bestaan o.a. uit: • Planningen maken voor container binnenvaart schepen; • Afspraken maken met laad en los terminals; • Signaleren van afwijkingen in de planning; • Zelfstandig contacten onderhouden met verschillende partijen met betrekking tot het vervoeren en verwerken van de containerdata; • Containers indelen op binnenvaartschepen; • Verzorgen van aanvullende operationele- en administratieve werkzaamheden; • Aannemen van transportboekingen en deze verwerken in het systeem. Functie-eisen: • MBO+ of HBO denkniveau; • Goede communicatieve/sociale vaardigheden; • Oplossingsgericht kunnen handelen; • Hands on mentaliteit; • Commerciële affiniteit; • Een goede beheersing van de Nederlandseen Engelse taal; • Flexibele werkhouding (geen 9 - 5 mentaliteit).

Wij bieden: • Uitstekende beloning in overeenstemming met de functie; • Goede secundaire arbeidvoorwaarden; • Prima doorgroeimogelijkheden op langere termijn; • Een collegiale werksfeer.

Geïnteresseerden kunnen in contact treden met de heer I. van Beijeren of de heer R.Borremans. Uw sollicitatiebrief kunt u zenden aan Pro-log BV, Postbus 1002, 3330 CA Zwijndrecht. Ook kunt u rechtstreeks mailen aan i.van.beijeren@pro-log.nl en/of r.borremans@pro-log.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 078-6199010 Voor meer informatie over onze onderneming kunt terecht op onze website: www.pro-log.nl

Elke dag uw maaltijd vers op tafel Ons kennismakings aanbod: Maaltijdbox A

Maaltijdbox B

• Sucadelapje, stoofpeertjes, gekookte aardappelen • Stukjes rundvlees, bloemkool, gekookte aardappelen • Gesneden varkensvlees, savooyekool, gekookte aardappelen • Gehaktballetjes, sperziebonen, gekookte aardappelen • Rundergehakt, spinazie, gekookte aardappelen • Gesneden rundvlees, snijbonen gekookte aardappelen

• Rundergehakt, witlof, gekookte aardappelen • Jachtschotel, rode kool, aardappelpuree • Kippenhaasjes mosterdsaus, groentenmix, gebakken aardappelen • Lekkerbekje, doperwten/worteltjes, aardappelpuree • Nasi goreng met ei, kipsaté • Cordon bleu, spinazie, aardappelpuree

Totaal 6 stuks NU:

31.50

Voordelen:

Totaal 6 stuks NU:

Bij aankoop van 6 maaltijden NU:

31.50

- Voedzaam, gezond en vooral lekker - Makkelijk en snel te bereiden (in oven of magnetron) - Vriesvers aan huis afgeleverd

Literbak IJs

Gratis! Mourits Diepvries ❄

Gratis bezorg - Tel. 06-21477903 ing! - E-mail: info@mouritsdiepvries.nl Hoe bestellen:


Sport

Woensdag 1 juni 2016

19

‘Qua trainers en begeleiding is het bij ons goed geregeld’ Harry van der Graaf over het succes van de IFC Girls Academy H.I.Ambacht – Het kon dit seizoen niet op bij IFC. In het pinksterweekeinde werd zowel het eerste zaterdagteam als het eerste zondagteam kampioen. De ‘zaterdag’ maakte de stap naar de derde klasse, de ‘zondag’ naar de hoofdklasse. Op de woensdag na pinksteren won het eerste vrouwenteam het beslissingsduel met VVAC en kon er weer een kampioensfeest (met promotie naar de derde klasse) gevierd worden. Drie dagen later waren de vrouwen in de bekerfinale te sterk voor Sprundel en andermaal kon er gefeest worden. Goed “Ja, het gaat goed met club,” beaamt Harry van der Graaf (55), voorzitter van de damesafdeling en al van jongs af aan bij Ido’s Football Club betrokken. “De club stelde niet veel meer voor, toen Cees Bijl twintig jaar geleden als voorzitter aantrad. Sindsdien is er hard gewerkt en veel ten goede veranderd.” Harry van der Graaf, die ook deel uitmaakt van het hoofdbestuur, zoemt vanzelfsprekend graag in op de IFC Girls Academy, de eigentijdse ‘merknaam’ waaronder alle vrouwen- en meidengerelateerde voetbalactiviteiten ontplooid worden. “Het vrouwenvoetbal bestaat nu zo’n jaar of elf bij IFC en is van begin af aan door het bestuur serieus genomen,” weet de Ambachter. “Hierdoor is er ook een goed kader neergezet. Qua trainers en begeleiding is het bij ons goed

geregeld. Met John Dost hebben we voor de vrouwenselectie een heel goede trainer in huis. Daarbij is er continuïteit. En met de groei is ook ons budget meegegroeid.” Van der Graaf vervolgt: “Heel veel clubs zijn bij het opzetten van een vrouwen- of meidenafdeling veelal afhankelijk van slechts een paar goedwillende ouders. En stopt dochterlief met voetbal, dan is ook vaak het kader weg. Meiden uit Ambacht, maar ook uit de regio, weten dat je hier teams hebt in alle categorieën. Bij IFC kunnen ze voorlopig vooruit. Bij veel andere clubs weten ze dat het na een of twee seizoenen weer over is en, wanneer ze door willen gaan met voetbal, uit moeten kijken naar een andere club.” Ambities De IFC Girls Academy kent 160 leden en is nog steeds groeiende. In het achterliggende seizoen kende IFC twee vrouwenteams bij de senioren. Bij de junioren ging het om een A-team, twee B-teams, twee C-teams, alsmede een D- en een E-team. “Jammer genoeg geen kampioenen bij de jeugd,” vertelt Van der Graaf. “Maar door de bank genomen spelen ze op een behoorlijk niveau. Er zit volop potentie in. Met ons eerste vrouwenteam hebben we ook best ambities. Op termijn mikken we op de eerste klasse. Het kampioensteam bestaat voor de helft uit meiden die een jaar eerder nog bij A-junioren speelden. De gemiddelde leeftijd is dus laag. Met de huidige groep kunnen we nog even vooruit. Tja, en suc-

Actie Spieren voor Spieren levert € 1751,- op H.I.Ambacht - Enkele maanden geleden ontstond bij de achttienjarige speelster van IFC Vrouwen 1 het idee om een actie te ontplooien voor Spieren voor Spieren. “Een artikel op een website maakte indruk op me en ik ben eens gaan nadenken of ik zelf ook een actie voor het goede doel zou kunnen en willen organiseren”, vertelt een enthousiaste Milou. Van het één kwam het ander. De medespeelsters van de IFC Vrouwenafdeling vonden het allemaal een mooi initiatief en met elkaar werd besloten een mini-triatlon te organiseren. Ieder teamlid kon de actie bekend maken bij familie, vrienden en bekenden. “De ene donatie na de andere stroomde binnen”, aldus een glunderende Milou. “Er werd

een datum geprikt voor de mini-triatlon en ik ben verder gegaan met de organisatie. Dankzij Xebius Grafisch Bedrijf kreeg ik onder meer de beschikking over een prachtige cheque. Omdat we verder raakten in de bekercompetitie werd de dag van de mini-triatlon een tijdstip waar de trainer niet echt blij mee was, namelijk anderhalve dag voor de halve finale van de beker. Maar we hebben die avond in het Sandelingenpark gewoon op 90% gelopen, gefietst en gezwommen (in zwembad De Louwert) en zagen het eigenlijk als een mooie warming-up voor de wedstrijd”, vertelt Milou. “En gelukkig wonnen we de halve finale, en in diezelfde week ook nog de beslissingswedstrijd om het kampioenschap en de bekerfinale.” Afgelopen zaterdag werd tijdens het Montaza BV IFC Girls Tournament het eindbedrag van de actie bekend gemaakt. “In eerste instantie was toegezegd dat er iemand van Spieren voor Spieren aanwezig zou zijn bij deze overhandiging, maar dat mocht jammer genoeg niet zo zijn”, aldus Milou die dit eigenlijk het enige smetje op de actie vindt. Op de cheque stond het prachtige bedrag van € 1751,-.

De IFC-vrouwen kennen een geslaagd seizoen. ces trekt succes aan. Zo is Eline Dekker van Stedoco in beeld. Die gaat verhuizen naar Alblasserdam en overweegt een overstap naar IFC nu we derde klasser zijn geworden. Nee, aan scouting doen we nog niet. De meiden komen vanzelf of ze komen niet.” Kleedkamerindeling De groei van de IFC Girls Academy heeft op zaterdag wel voor extra belasting op het complex

gezorgd. “Op zaterdag kan het een hele puzzel zijn om iedereen te laten spelen, maar mede dankzij de kunstgrasvelden lukt het meestal wel weer. Wat nog lastiger is? De kleedkamerindeling. Daar wordt elke zaterdag weer een huzarenstukje geleverd, want voor al die meiden gaan we graag extra zorgvuldig om met de privacy.” Tekst & foto: Michel van Straten

ASWH C5 kampioen! H.I.Ambacht - Onlangs speelden de jongens van ASWH C5 de laatste competitiewedstrijd tegen De Zwerver C2. Eigenlijk had dit een spannende wedstrijd moeten worden, omdat De Zwerver een sterke tegenstander was, die vanaf het begin van het seizoen gelijke tred hield met C5. Het enige verschil was het doelsaldo. De Zwerver had meer doelpunten voor, maar ASWH had er minder tegen. Met dank aan onze sterke verdediging.

schap mogelijk was. Het hele team speelde iedere wedstrijd fantastisch, de spelers wisten allemaal precies wat ze moesten doen. De laatste wedstrijd tegen De Zwerver werd dan ook gewonnen met 4-3. Op één gelijkspel na won ASWH alle competitieduels. Met het kampioenschap als resultaat! Wat een feest. Het hele team werd verwelkomd in de kantine met het bekende lied ‘We are the champions’. Bekers, medailles, taart en patat stonden al klaar, geweldig. Het is die avond nog laat geworden. Enkele spelers waren zelfs Naarmate het seizoen vorderde, kreeg C5 zo blij dat ze een duik in de ijskoude sloot hebsteeds meer het gevoel dat een kampioen- ben genomen!


BUDGETPLAN RIDDERKERK Kwaliteit in tegels! RUIM 25 JAAR Bezoek onze showroom hét adresAL voor keukens en inbouwapparatuur 2 S V.A. 40M VLOERTEGEL D!

LEG GRATIS* GE

DTEGELS WITTE WAN CM 0 6 X 30 2 50 T €19, M GLANS/MA

TEGELS HOUTLOOK 95

V.A. €34,

Budgetplan is al ruim 25 jaar gespecialiseerd op het gebied van keukenapparatuur en keukens. Wij werken met een gedreven en ambitieus team. Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding en daarom zijn we per direct op zoek naar jou om ons team te komen versterken. Dagelijks komen er goederen binnen die opgeslagen moeten worden in ons magazijn. Door de toemenende drukte zijn wij op zoek naar een

Jonge enthousiaste magazijnmedewerker (fulltime) Wie wij zoeken

Een medewerker die de handen uit de mouwen wilt steken, die in het bezit is van geldig rijbewijs en alle voorkomende werkzaamheden aanpakt.

OPENINGSTIJDEN:

WAND- EN VLOERTEGELS Noordeinde 36 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht

Di/do/vrij van 10.00 tot 17.00 uur Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur Maandag en woensdag gesloten T. 078 - 645 79 95 E. info@busiotegels.nl I. www.busiotegels.nl

Spreekt deze vacature jou aan en ben je op zoek naar een informele werksfeer waarbij passie, collegialiteit en zelfontplooiing centraal staan, reageer dan vandaag nog! We ontvangen graag jouw CV en motivatiebrief. Je kunt je CV, motivatiebrief en eventuele vragen met betrekking tot de functie mailen naar: administratie@budgetplan.nl, t.a.v. Pascal van Geloven.

Tinstraat 10, 2984 AN Ridderkerk (Industrieterrein Donkersloot zuid) Tel: 0180-442322

www.budgetplan.nl

Gesponsord door Xebius Digital Printing


Sport

Woensdag 1 juni 2016

21

ASWH 2 door naar de halve finale van het Algeheel Nederlands Kampioenschap voor reserveteams H.I.Ambacht - Door een overduidelijke 6-1 thuis overwinning op titelverdediger Excelsior Maassluis 2 heeft het belofteteam van ASWH 2 de halve finale om het Algeheel Nederlands kampioenschap voor reserveteams bereikt. Met deze zeer ruime overwinning werd de nipte 3-2 nederlaag van de heenwedstrijd meer dan volledig goedgemaakt. De tegenstander in de halve finale zal komen uit de wedstrijd Be Quick 1889 2 tegen Koninklijke HFC 2.

Aan de aftrap stonden bij ASWH exact dezelfde 11 spelers van vorige week. Bij Excelsior Maassluis stond wegens een blessure één andere speler in de begin opstelling. Joshua Akoy (links) scoorde een overvalste hatrick. ASWH kende een prima start toen een verdediger van de gas-

ten in de vijfde minuut de bal op hun keeper terugspeelde, doch de bal –tot zijn ontzetting- in zijn eigen doel zag verdwijnen. Geruggesteund mede door deze opsteker behield ASWH de overhand in de wedstrijd, maar aanvankelijk konden enkele mogelijkheden niet benut worden. Iets over halfweg het eerste kwart lukte het wel. Josiemar van de Werp stuurde Joshua Akoy diepte in, hij was sneller dan zijn directe tegenstander, verloor de bal toch even maar veroverde hem direct weer terug. Dribbelde naar binnen en haalde vervolgens doeltreffend uit 2-0. Een goede vijf minuten later bijna een zelfde soort situatie met deze keer Sven Breukhoven als aangever, maar deze keer kreeg doelman Van Holsteijn een hand tegen de bal. Tussendoor had Excelsior ook twee flitsen laten zien. Doch Van Ooijen werd de eerste keer gestuit door onze

keeper Rody van der Poel en even later schoot hij over. Aan de andere kant kreeg ASWH mogelijkheden om de score verder uit te breiden. Maar kopballen van Lars van Roon en Billy Nzojyibwami waren te hoog gericht, terwijl de laatste ook nog eens in kansrijke positie net langs de verkeerde kant van de paal schoot. Excelsior bleef vlassen op kansen met hun gevaarlijkste pion Goncalves. Ons centrale verdedigingsduo Van Roon en Jordi Mosmans speelden echter zeer goed. Tegen de rust aan kwam ASWH op een 3-0 voorsprong. Na een goede inspeelpass van Sebastiaan Kaal tekende Akoy na een goede loopactie daarvoor. Met deze comfortabele doch niet allesbeslissende voorsprong brak de rust aan. Lees verder op www.weekbladdebrug.nl

Kampioenschap DVS’69 F1 H.I.Ambacht - Afgelopen zaterdag 28 mei speelde DVS’69 F1 tegen Korbatjo op eigen terrein. De jongens en meisjes van F1 konden al niet van hun 1e positie afgestoten worden maar wilden uiteraard een onverslaanbare kampioen worden en dat is ze gelukt.

Ook deze laatste wedstrijd, die ze heerlijk in het zonnetje speelden, hebben ze gewonnen met een eindstand van 12-6. Het team, bestaande uit Antony, Ranomy, Thijs, Sanne, Janieke en Luke (die helaas een gebroken heeft), heeft het hele seizoen enthousiast getraind in weer en wind en altijd vol passie hun wedstrijden gespeeld, steeds weer aangemoedigd door hun ouders, broers/zusjes en opa’s en oma’s. Aangezien Luke met een gebroken

Dubbele gevoelens DVS

H.I.Ambacht - Feest-en teleurstellende gevoelens bij DVS. Op de laatste speeldag waren er diverse huldigingen van kampioensteams maar kwam aan het einde van de feestdag het vlaggenschip een doelpunt tekort om op eigen kracht handhaving in de eerste klasse te realiseren. Maar er is nog kans omdat concurrent Korbatjo ook een steek liet vallen!

Klasse 1 E: Tegen gekroond kampioen Fiks had DVS op papier de zwaarste opgave ,temeer mede-strijders om degradatie, ONDO en Korbatjo tegen mindere tegenstanders aan traden. DVS had een prima start op het warme Ambachtse sportpark Schildman. DVS toonde zich gelijkwaardig aan de ploeg uit Oegstgeest en wist na een 3-1 voorsprong met een 5-4 voorsprong de rust in te gaan. DVS hield prima het initiatief maar na tien minuten bleek Fiks scherper : 8-9. In deze fase van de wedstrijd moest DVS volgen maar ondanks de 10-12 wist de ploeg van DVS-coach Beuk zich terug te knokken :12-12. Twee cruciale momenten volgden: bij 12-13 miste DVS een strafworp en kreeg Fiks een onterechte strafworp, die wel benut werd. DVS toonde opnieuw veerkracht en wist op 14-14 te komen. De bezoekers scoorden in de slotfase weer van afstand en ondanks verwoede pogingen in een heus slotoffensief viel de “verlossende” treffer voor DVS dit keer net niet, waardoor de 14-15 nederlaag een

feit was. Een half uur na de wedstrijd werden de gevolgen van dit nipte verlies pas echt duidelijk: rode vaandeldrager ONDO had gewonnen bij Albatros, waardoor de goede buren de Ambachters een slechte dienst bewezen. Dat Korbatjo ook had verloren was slechts een pleister op de wonde: beide ploegen eindigen gelijk- doelsaldo of onderling resultaat blijken niet beslissend-. DVS moet in een

onderling duel nu met Korbatjo uit gaan maken wie er op de voorlaatste plaats eindigt. Vervolgens gaan er meerdere ploegen die op de voorlaatste eindigden dan uitmaken wie er ook volgende seizoen in de eerste klasse mogen aantreden. De wedstrijden zullen op neutraal terrein gespeeld worden dus houdt u de DVS-internet site in de gaten voor de planning!

DVS-3, dat vurig hoopt dat sportieve dames het team komen aanvullen, werden ook kampioen bij Merwede. Er werd met met 7-16 gewonnen!

arm kampt hebben reservespelers / invallers Nea, Laura en Tanisha bijgedragen aan het succes. De Burgemeester kwam zaterdag persoonlijk langs en heeft heel de wedstrijd meebeleefd en de kinderen na afloop een medaille uitgereikt. Ze ontvingen ook een beker, bloemen, zakje snoep en bedankje van de trainers. Daarna hebben de kinderen genoten van taart en een lunch en gaan ze binnenkort ter afsluiting van het seizoen met het hele team bowlen. De kracht van dit team is volgens de kinderen zelf dat ze altijd hun best doen, goed trainen en een hecht clubje zijn., maar zonder de inzet, begrip en het geduld van hun 2 trainers Cor en Arno was het deze kinderen uiteraard niet gelukt om kampioen te worden. Deze mannen mogen uiteraard niet vergeten worden in het verhaal.

Spelersperikelen Rijsoord - Zo aan het eind van het seizoen wordt ook steeds meer duidelijk hoe de selectie van het komend seizoen eruit zal gaan zien. We kunnen weer een nieuwe naam bekend maken. Niels Groeneveld (19) een huidige speler van Barendrecht 2 zal de overstap naar Rijsoord gaan maken. Niels speelt centraal achterin. Verder kunnen we melden dat met Marco Nijssen is afgesproken om invulling te geven aan zijn ambities om komend of volgend seizoen zijn TC2 trainersdiploma te gaan halen. Hij zal als assistent-trainer worden toegevoegd aan de technische staf. Een mooie stap om nu hij is gestopt als actief voetballer hem bij onze, en inmiddels ook zijn, club te kunnen behouden. Hetzelfde kan feitelijk gezegd worden over Maurice de Groot. Onze huidige tweede keeper heeft ook besloten om te stoppen als selectiespeler maar wil dolgraag een functie als keeperstrainer invullen bij onze vereniging. Met zijn kennis, zijn ervaring en enthousiasme een mooie uitdaging omdat met elkaar vorm te gaan geven.


Advertorial Advertorial

Traumabehandeling EMDR ook zeer geschikt voor kinderen Zwijndrecht - Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een relatief nieuwe behandelvorm. Het wordt toegepast bij mensen die een posttraumatische stresstoornis hebben. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als gevolg van een concrete, nare gebeurtenis. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval, een overlijden of een geweldsmisdrijf. Maar ook tegen negatieve ervaringen, zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, kan deze methode toegepast worden. EMDR is voor kinderen een hele snelle en milde traumatherapie. Kinderen tekenen het trauma en geven daarmee aan welk belastend beeld ze weg willen halen uit hun geheugen.

De verwerkingsprocessen in de hersenen van kinderen gaan zo snel dat soms 2 traumasessies voldoende zijn om de kinderen vrij te maken van traumatische beelden. Wat doet EMDR? EMDR leidt ertoe dat de herinnering aan een traumatisch beeld of ervaring vrij snel de emotionele lading verliest en het dus minder pijnlijk is om aan terug te denken. Op die manier is de cliënt beter in staat het trauma een plaats te geven en te verwerken. Een belangrijk voordeel van EMDR is de relatief geringe belasting voor de cliënt. Voor informative: www.hulpverleningambacht.nl of neem contact op met Jeannette Tros via 06-18491258

TE HUUR: 121 m 2 WINKEL/BEDRIJFSRUIMTE

Taxi Nodig ?Bel ons snel !

! Nu in prijs verlaagd ! : € 109,- p/m2

€ 13.200,-

p/jr

Zie de filmpjes, foto's & tekst op:

www.sportingfoto.nl/tehuur Dorpsstraat 57, HI-Ambacht Tel: 06 – 22 138 566

Naast Contant betalen kunt u bij ons ook met Creditcard en Pin Betalen! Voor alle soorten personenvervoer. Zwijndrecht - H.I. Ambacht - Heerjansdam

078-6127268

“Altijd voor u onderweg”

WEEKENDVERWENNER

REUZE AARDBEIENSCHELP

9

GeoCeramica

De beste terrastegels van dit moment Keramische tegels op beton · Krast niet · Verkleurd niet · Vlek en zuur bestendig · Minder groene aanslag · Gemakkelijk te reinigen · Niet glad (ook niet bij regen) · Op gewoon zandbed te leggen Leverbaar in 60x60x4 cm en meer dan 20 verschillende kleuren. Welkom op onze showtuinen waar wij u graag verder adviseren.

TEGELHANDEL BOER

Planetenlaan 75 • 2957 SM Nieuw-Lekkerland T: 0184 - 682 866 E: info@tegelhandelboer.nl

Rijksstraatweg 160A 2988 BM Ridderkerk-Rijsoord

De basis voor elke tuin

T: 0180 - 426 333 E: ridderkerk@tegelhandelboer.nl www.tegelhandelboer.nl

99

WEEKAANBIEDINGEN 6 WITTE PUNTJES APPELFLAP

PER STUK

1 1

99

25

WEEKENDVERWENNER DO, VR EN ZA WEEKAANBIEDING DO T/M WO

Hendrik Ido Ambacht Reeweg 76

BAKKERIJ-VANDERWAAL.NL


Sport

Woensdag 1 juni 2016

23

ASWH speelt zaterdag beslissend promotieduel H.I.Ambacht - ASWH is nog één overwinning verwijderd van promotie naar de derde divisie. De Ambachtse voetbalvereniging kan deze historische stap zaterdag op eigen veld zetten ten koste van Noordwijk. Afgelopen zaterdag leverde de uitwedstrijd in het tweeluik om promotie namelijk een remise op (2-2).

nig, want de Ambachters waren de betere ploeg. Al in de vijfde minuut opende Jesper van den Bosch met een prachtig afstandsschot de score. Helaas kon Noordwijk weer langszij komen, maar kort voor rust kwam ASWH toch weer op voorsprong. Verdediger Gilmaro van de Werp maakte een fraaie treffer. In het eerste deel van de tweede helft verzuimde ASWH om verder uit te lopen, ondanks enkele priEigenlijk kreeg ASWH daarmee eigenlijk wat te wei- ma kansen voor Robin Mulder en Robbert Olijfveld.

Inschrijving Zwijndrechtse Voetbaldagen geopend H.I.Ambacht - Groote Lindt houdt op 17 en 18 augustus – de laatste week van de zomervakantie – voor de tweede keer de Zwijndrechtse Voetbaldagen. Het evenement staat open voor alle jeugdige voetballiefhebbers (jongens én meisjes) van de jaargangen 2003 tot en met 2008. Aan het voetbalfestijn kunnen maximaal 60 kinderen uit Zwijndrecht en omliggende plaatsen deelnemen. Groote Lindt introduceerde het evenement vorig jaar als opvolger van de KNVB-voetbaldagen. Het werd met een zeer gevarieerd programma een een doorslaand succes. Ook dit jaar werkt de Zwijndrechtse voetbalvereniging samen met de Ridderkerkse voetbalschool Soccer Skills en het sportmerk Quick. Het aanbod

is zeer gevarieerd: techniek- en conditietraining, aandacht voor de warming-up, strijd om de penaltybokaal en diverse partijvormen. Voor keepers is er ook specifieke training. Daarnaast worden de Zwijndrechtse Voetbaldagen gekenmerkt door een goede omgang met elkaar én ruime aandacht voor gezonde voeding. De kosten bedragen € 75,- voor twee dagen voetbalplezier onder leiding van gediplomeerde trainers, inclusief eten en drinken. Daarnaast krijgt elke deelnemer een professioneel Quick-trainingstenue (shirt, short en kousen), alsmede een Quick-voetbal. Een gesigneerd certificaat en een groepsfoto zijn eveneens inbegrepen. De eerste deelnemers hebben zich reeds aangemeld. Aanmelding is mogelijk via het e-mailadres: zwijndrechtsevoetbaldagen@grootelindt.nl

Bouwservices BV bestaat 15 jaar en dat vieren wij met

KORTINGEN VAN 15% OPLOPEND TOT MAXIMAAL 30%

OP MATERIAAL EN ARBEID* dus laat uw verbouwing en of onderhoud uitvoeren door Bouwservices BV en profiteer van dit feestelijke voordeel!

waar te maken. Een overwinning is voldoende. Bij een gelijkspel volgt eerst een verlenging, daarna eventueel nog strafschoppen. De wedstrijd begint Daarom was het zo jammer dat Noordwijk kort voor om 14.30 uur. Echte voetballiefhebbers mogen dit tijd wel scoorde. ASWH moest zich tevreden stel- finaleduel absoluut niet missen! len met een 2-2 gelijkspel. Diep in blessuretijd liep een verdediger van de gastheren nog wel tegen Bingo bij de vv ASWH een rode kaart aan, zodat hij er in Hendrik-Ido-Am- De supportersvereniging van ASWH organiseert bacht niet bij zal zijn. Aanstaande zaterdag valt de vrijdag 3 juni a.s. de maandelijkse bingoavond. beslissing dus op sportpark Schildman. Een absolu- De balletjes gaan om 20:00 uur rollen en u bent te kraker tegen een sterke tegenstander, die in de van harte welkom vanaf 19:30 uur. Een kopje koffie competitie maar net achter kampioen Quick Boys met wat lekkers staat voor u klaar. Nieuwe troosteindigde. Toch heeft ASWH aangetoond dat pro- prijzen, boodschappentassen en extra een supmotie zeker mogelijk is. Gesteund door het eigen perronde. Locatie: kantine van de vv ASWH aan de publiek gaan de Ambachters op jacht om de droom Reeweg 75b te H.I.Ambacht.

Proeverij menu Juni en juli 2016

Dinsdag en woensdag € 29,50 Donderdag t/m zondag € 34,50

Voorgerechten - selecteer er 3 Vitello tonnato met kappertjes, appel en croutons Serranoham met meloen gemarineerd in sherry Vissalade met wisselende vissoorten Salade caprese met tomaat, mozzarella en basilicum Gazpacho met scampi H oofdgerechten - selecteer er 1

Rib roast steak met kruidenboter en friet Ossenhaas medallions met Roseval aardappels, groene asperge en een jus van kalf Zeebaarsfilet met escabeche Knoflook risotto met bosui en gegrilde groenten Scholfil met Hollandse garnalen, bieslook en witte wijnsaus Scholfilet

Nagerechten - selecteer er 3 Spekkoek van rum met ijs van pistache Lolly van vanille-ijs gedipt in chocolade Gefrituurde fruit loempia met sorbetijs Taartje van perzik met een kletskop

Dorpsstraat 22 | 3342 BD Hendrik-Ido-Ambacht | Tel: 078 – 6812321 info@deheerenvanambacht.nl | www.deheerenvanambacht.nl

AUTOBEDRIJF Gerritsen & zn.

Kwaliteit staat bij ons voorop! Wij zijn gespecialiseerd in o.a. • (luxe) badkamers • toiletten • stuc- en tegelwerk • Velux dakramen • kozijnen en dubbelglas • schilderwerk • hang- en sluitwerk (Politie Keurmerk Veilig Wonen)

BOUWSERVICES BV •

ONDERHOUD

V E R B O U W • R E N O VAT I E

van Leeuwenhoekweg 2 • 2952 BL Alblasserdam T 078 - 6912214 • info@bouwservices.nl • www.bouwservices.nl * Deze actie geldt voor opdrachten die t/m 30 juni worden geplaatst

APK Onderhoud en reparatie Professionals in zonwering Vraag vrijblijvend uw offerte aan.

0180-615133 / 06-19622378 info@tonstassenzonwering.nl

Dus ga voor de juiste KLIK naar www.tonstassenzonwering.nl voor onze acties

Schadetaxatie en reparatie Verkoop nieuwe- en gebruikte auto’s Veersedijk 69, 3341 LL H.I.Ambacht Tel. 078 681 2450 www.autobedrijfgerritsen.nl


T ELECTRO HOLMSTAD XL MATEN vanaf PRIJS… MAAR DE MEEST GELIEFDE GROTE MAAT!

vering

u 1 x grote duofit topper met split (luxe uitvoering zijkant meegestoffeerd en extra dik) u 2 x matrasremmen u Luxe potenset

u Hoofdbord, gestoffeerd in luxe meubelstof, kleur antraciet u Let op de extra luxe brede hotelmaat 180 x 200 cm

eliger en beter is!

ffeerde plint. sende topper. on motoren. e hoekpoten. ntraciet.

Matrasdirect opent haar deuren in Zwijndrecht:

Visco slow met de hoogste densiteit.

Vormt perfect naar 180xde contouren van het lichaam 200 en verminderd drukpunten.

50,-

DRUKVERLAGEND MATRAS

3 JUNI

OPENINGS

Topdekmatrassen v.a. e 28, Pocketveerma trassen COMPLEET v.a. e 69,95 normaal n drukverle agen1249,de materiaal vormt zich geheel naar e d d e b Dek OPENINGSPRIJS Model GOED (7 cm dik drukverlagend) normaal € 299,NU v.a. € 50,- v.a. SSEN 95 , 4 Model BETER (10 cm dik drukverlagend) normaal € 399,- NU v.a. € 100,2 e v.a. e 649,Model BEST (12 cm dik drukverlagend) normaal € 599,- NU v.a. € 200,ALLE DENKBARE MATEN. (Topdekmatrassen met natuurrubber, HR schuim, paardenhaar,LEVERBAAR Essenz,INenz..)

STUNT!!!

€ 399,00

Wij leveren rechtstreeks De MEEST LUXE toppers 13 cm dik, onze fabriek. Daarom kunnen wij de laagste prijzen garanderen. ®op 180x200 ruim vanaf 10 JAAR essenz ENnormaal 15 JAAR getuft met vele lagen comfort. € 1387,- gaan weg voor slechts € 350,-! DATBOXSPRING WORDT GEVIERD! TOPSEGMENT BOXSPRING BESTE KOOP De matrassen en hoofdkussens zijn een weldaad voor uw lichaam. Met het Essenz matras

Bron consumentenbond RIEKSVOORRAAD OPGEKOCHT! worden heel veel slaapproblemen opgelost. Maar ook topsporters zijn overtuigd dat een

Diverse hoofdborden Vele stofstalen mogelijk Design poten

d matras een betere prestatie bevordert. Een goede slaaphouding draagt tenslotte TE KOOPgbijoeaan een sneller herstel van lichaam en geest. Door speciale technieken kunt u

Luze meubelstof In- meerdere meerdere kleDeu • Tslaaphouding, ijdlooskleuren hoofbevordert dboleverbaar rd door de optimale drukverlaging, waardoor uw perfecte 7 zone pocketveer • Luxoptimaal e boxsis. prDe inmatrassen gunieke ondeondersteuning rbe k 10 cm luxe doorbloeding werkt preventief bij rug- en nekklachten.

D

95

eenvoudiger draaien.

aardig tot in fijnste • 7 zone pocketveermatr • StoGRATIS ere blokpo10 tencm uur beter slapen! Nu met

extra dik luxe topdekmatras.

MATEN drukverlagnormaal ende mae teri999,aal vormt zich geheel naar VERBAAR OPENINGSPRIJS v.a. NEDERLANDSE PRODUCTIE

SNELLE LEVERING

e 499,DESKUNDIGE VOORLICHTING

Alle essenz® hoofdkussens (5 uitvoeringen) 2e gratis!

Topdek keuze uit HR-schuim, ALLE Lazy foam en MATEN OP VOORRAAD natuurlatex BIJ CARPET RIGHT Vaste uitvoering

TILBURG

diverse

BREDASEWEG 191 • kleuren 088-9005142

MOGELIJK BINNEN 3 WERKDAGEN

Voor de beste ondersteuning! € 399,00 en NU met alle functies + drukverlaging lle service) NU € 3500,p 180x200 NU € 1723,LEVERBAAR IN ALLE DENKBARE MATEN.

rbaar)

deren (volledig en compleet + alles wordt bezorgd) NU € 2000,Essenz matras geld.

tuigd dat een gt tenslotte unt u

e 5999,-

® 2499,OPENINGSPRIJS v.a. eEN 10 JAAR essenz 15 JAAR DAT WORDT GEVIER VOLWAARDIGE

OPENINGSTIJDEN: DINSDAG T/M ZATERDAG 10:00 - 17:30 UUR DONDERDAG TOT 21:00 UUR

NT ELECTRISCH VERSTELBARE BOXSPRING BEDDEN MEEST LUXE ESSENZ TRAAGSCHUIMKUSSEN l compleet NU € 1295,DUS VEILIG EN GEEN GIFTIGE GASSEN OF GEVAARLIJKE HULPSTOFFEN TOEGEVOEGD

normaal

Verkrijgbaar zonder en met extra neksteun. Ook in TAKE A LOAD OFF READING betere bloedcirculatie lekker lezen of TV kijken uitvoering met support springs. Voor iedereen een ANTI-SNORE ZERO GRAVITY passende variant. om snurken tegen te gaan alsof u gewichtloos bent

199,-

OPENINGSPRIJS v.a. NIEUWSTE SLAAPTREND! SUPER DE LUXE AMERIKAANSE MATRASSEN e 99,normaal e

De matrassen en hoofdkussens zijn een weldaad voor uw lichaam BOXSPRING

worden heel veel slaapproblemen opgelost. Maar ook topsporters goed m atras een betere prestatie bevordert. Een goede slaaphoud Box onderstel met bij aan een sneller herstel van lichaam en geest. Door speciale tec bonell vering eenvoudiger draaien. Pocketveer matrassen De perfecte slaaphouding, bevordert door de optimale drukverlagi Hoofdbord en doorbloeding optimaal is. De unieke ondersteuning werkt prevent blokpoten.

e 399,-

normaal e 995,- OPENINGSPRIJS v.a. Alle essenz hoofdkussens (5 uitvoeringen) 2 gratis! comfort toplagen uit zachte 1 stuk. U hoeft dit matras niet . uit lagen super sterke traagschuim met unieke druk- te keren of te draaien. Teren de vele Steegheverlagende Ring 3,geltechnieken. 3331 LX Zwijndrecht (boven Roobol) Tel. 088 - 900 51 26 WWW.MATRASDIRECT.NL individuele vering Extra ventilerend! Een droom Prijs Bij ons! bed met een lange levensduur. 90x200 2100,1000,SNELLE DESKUNDIGE NEDERLANDSE OPENINGSTIJDEN: DI T/M VR 9.30 - 17 .30 UUR ZATERDAG - 17.00 UUR BIJ CARPET RIGHT LEVERING VOORLICHTING PRODUCTIE Vandaar de extra lange10 jaar 140x200 2995,- 9.00 1400,MOGELIJK BINNEN 3 WERKDAGEN DUS VEILIG EN GEEN GIFTIGE GASSEN OF GEVAARLIJKE HULPSTOFFEN TOEGEVOEGD DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21:00 UUR aflopende garantie. 160x200 3789,1700,BREDASEWEG 191 • 088-9005142 Het bed is ideaal als matras uit 180x200 3989,2000,-

door uw - en 38nekklachten. cm dik en opgebouwd

®

e

TILBURG

OPENINGSTIJDEN: DINSDAG T/M ZATERDAG 10:00 - 17:30 UUR DONDERDAG TOT 21:00 UUR

LET OP!! DE MEEST LUXE EN DIKSTE UITVOERING !