Weekblad De Brug - week 18 2017 (editie Hendrik-Ido-Ambacht)

Page 1

BRUNCH €

15

Reserveren aanbevolen!

MOEDERDAG MOEDERVanaf 11.00 uur DAG MOEDERDAG Vanaf 11.00 uur

MOEDERDAG MOEDERDAG

www.weekbladdebrug.nl

Nieuws- en advertentieblad

48e jaargang no. 18

Woensdag 3 mei 2017

editie Hendrik-Ido-Ambacht / Oostendam / Rijsoord

wekelijks, oplage 14.775

15

BRUNCH e BRUNCH € 15 MOEDERDAG Vanaf 11.00 uur

MOEDERDAG

Reserveren aanbevolen!

Reserveren aanbevolen!

Achterzeedijk 9 - Barendrecht T 085 11.00 - 2353535uur Vanaf pannenkoekenhuisoudemaas.nl

15

WELKOM het hele jaar - 7 dagen in de week

MOEDERDAG

BRUNCH €

Reserveren aanbevolen!

Lokaal

5

Koninklijke onderscheiding voor Ambachters

Mens en Maatschappij Syrische statushouders op Oranjebraderie

9

Kunst en Cultuur

15

Katinka Polderman tiert welig in Cascade

Sport

19

John Dost verruilt IFC voor amateurs van Sparta

Rain-x programma BON ter waarde van €14,50

Nu voor

€9,50

Tegen inlevering van deze bon. Geldig tot 31 mei 2017.

Fruiteniersstraat 19 in Zwijndrecht

Hét adres voor de betere badkamer Coornhertstraat 18 Papendrecht Munter Tuinprojecten, de creatieve hovenier voor de realisatie en het onderhoud van uw tuin. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, T 078 890 4112 VP_BRUG_2017_HR-01.pdf 1 13-12-2016 14:24:04 aanleggen en onderhouden van tuinen. Adres: Oudelande 9, 2986 AG Ridderkerk • Tel. 078-682 08 25 • Website: www.muntertuinprojecten.nl

C

Een geslaagde Koningsdag

Fietsclub Wielzate gaat al 20 jaar

H.I.Ambacht - Op een buitje en een windvlaag na was het perfect weer voor een Koningsdag. Dat was duidelijk te merken aan het aantal mensen dat op de diverse locaties Koningsdag vierden. Er was weer veel georganiseerd in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Verfrissend was echter wel iets nieuws op deze viering van de verjaardag van onze koning, de kunstmarkt.

H.I.Ambacht - Fietsclub Wielzate organiseert al weer 20 jaar gedurende het fietsseizoen 2 keer per week een fietstocht voor 55 plussers uit Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Gezelligheid en veiligheid staan daarbij voorop! “Gezellig met elkaar in beweging zijn is het doel van onze fietsclub”, vertelt Hetty Roth, de algemeen fietsleider van Fietsclub Wielzate..

Lees meer op pagina 3

Lees meer op pagina 13

M

CY

Asperges! Diverse bereidingswijzen vanaf € 19,50

CMY

www.deheerenvanambacht.nl

Y

CM

MY

K

WONING (VER)KOPEN?

Uw woning

beveiligen? Showroom: Pruimendijk 236 - Ridderkerk-Oostendam - T 078-6813368

www.verveerkeukens.nl

Edwin Tijssen

> gratis taxatie > no cure no pay > scherpe courtage > regiomakelaar

088-1231000 I www.123estate.nl

Kijk dan snel op:


Service Nummers Hendrik-Ido-Ambacht ALARMNUMMERS Politie / Brandweer / Ambulance Alarmnummer 112 Politie zonder zwaailicht en sirene: 0900 - 8844

Stichting Hattrick 078 - 6450039

BELANGENBEHARTIGING CLIËNTEN IN DE ZORG Wmo Adviesraad Hendrik-Ido-Ambacht www.wmoadviesraad-h-i-a.nl info@wmoadviesraad-h-i-a.nl 078-6819031

Sporthal Sophia 078 - 6920810

Adviesraad Gehandicaptenbeleid 078 - 6452186 www.saghia.nl Cliëntenraad Regio Drechtsteden www.crdrechtsteden.nl

Sporthal De Ridderhallen 078 - 6815070

Zwembad De Louwert 078 - 6812260 www.optisport.nl STORINGSMELDINGEN Noodgevallen Meldpunt openbare ruimte van de gemeente 078 - 7708100 www.h-i-ambacht.nl

Cliëntenplatform Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid www.onsnzorg.nl

Waterleidingbedrijf Oasen Klantenservice: 0182 - 593530 Storingsnummer: 0182 - 593772 www.oasen.nl

Klachtenopvangbureau Gezondheidsregio (IKG) Dordrecht, 0900 - 2437070

HVC (afval) 0800 - 0700 www.hvcgroep.nl

Zorgbelang Zuid-Holland info@zorgbelang-zuidholand.nl 088 - 9294000 www.zorgbelang-zuidholland.nl

INFORMATIE, ADVIES, ONDERSTEUNING, WELZIJN EN ZORG ZORGVRAGEN VAN JONG EN OUD Jeugdteam Ambacht (incl. consultatiebureau) Sociaal Wijkteam Ambacht (incl. vm. Wmo-loket) Beide te vinden bij Inloop- en Informatiepunt SOPHIA, hét Sociaal Portaal Hendrik-Ido-Ambacht

Gezondheidszorg Dienstapotheek Drechtsteden Karel Lotsyweg 8, 3318 AL Dordrecht 078 - 6523476 Apotheek Crezée Louwersplein 3 078 - 6817584

SOPHIA in Cascade, Hoge Kade 50

Apotheek Nilling 078 - 6812738

SOPHIA in De Blije Borgh, G. Alewijnsstraat 18

Apotheek de Volgerlanden 078 - 6256630 www.gc-devolgerlanden.nl

SOPHIA in De Zeester, Tromplaan 49 078 – 682 24 16 info@sophia.nl Kijk voor openingstijden op www.jeugdteamambacht.nl en op www.sociaalwijkteamambacht.nl

Apotheek De Zeester Tromplaan 49d 078 - 6474130 Dienst Gezondheid & Jeugd Tel: 078 - 7708500 www.dienstgezondheidjeugd.nl JEUGD EN JONGERENACTIVITEITEN Kinderboerderij/ Jeugdspeelpark Van Kijfhoekstraat 302 Tel: 078 - 6814361 www.jeugdspeelpark.nl Vivenz Jongerenwerk Hoge Kade 58, H.I.Ambacht 088 - 1237060 laurens.wilhelm@vivenz.nl www.facebook.com/Dock03 SPORT HI5Ambacht 078 - 737 00 54 www.hi5ambacht.nl

Stichting Rechtswinkel Zwijndrecht Zwaluwstraat 1, 3334 XN Zwijndrecht

info@rechtswinkel-zwijndrecht.nl www.rechtswinkel-zwijndrecht.nl Thuiszorg De Blije Borgh Dagbesteding, verpleging, verzorging, welzijn voor ouderen, personenalarmering en maaltijdservice 078 - 6811010 clientenservice@deblijeborgh.nl www.deblijeborgh.nl MEE Drechtsteden Buurtbemiddeling, cliëntondersteuning, ouderenadvies, mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning 078 - 7508900 www.meedrechtsteden.nl

Vivenz 088 - 1237000 www.vivenz.nl

Vrijwillige Terminale Thuiszorg 078 - 6820675 / 06 - 34907927

Gemiva-SVG Groep Zorgbemiddeling 088 - 2052400 www.gemiva-svg.nl/zorgbemiddeling Bouman GGZ, Kuipershaven 40, Dordrecht 078 - 6492888 info@bouwmanggz.nl www.boumanggz.nl

Thuiszorg De Blije Borgh 078 - 6811010 VRIJWILLIGERSWERK Unie van Vrijwilligers (UVV) 078-6820439 www.uvv-hia.nl Hulp in Praktijk van Ambacht tot Zwijndrecht HiPvanAtotZ.nl / 078 - 7802342

New Care 4 you, Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 078 - 6121414 / 06 - 19991813

Frelustal frelustal.ambacht.net 06 - 18220583 (na 17.00 uur)

Hospice De Cirkel Vrouwgelenweg 61, H-I-Ambacht 078 - 6124138 www.hospicedecirkel.nl

TELEFONISCHE HULPDIENSTEN SOS Telefonische Hulpdienst Tel. 0900 - 0767 24 uur per dag bereikbaar

Nederlandse Patiëntenvereniging Afdeling Hendrik-Ido-Ambacht 078 - 6819031 / 078 - 6812871 http://www.npvzorg.nl

Sensoor hulplijn dag en nacht: 078 - 6132322 Chat en mail: www.zhzm.sensoor.nl

Psychosociale Klankborden Vijverhof 10, H-I-Ambacht 0184 - 691296 www.stichtingklankborden.nl Straks aan Tafel 1 x per 14 dagen op donderdag vanaf 17.00 uur in Cascade Hoge Kade 50, 06 - 1548 4558 straksaantafel@gmail.com Samen aan Tafel 1 x per 14 dagen op vrijdag vanaf 17.00 in Sophiastaete Druivengaarde 19, 06 – 5287 5856. samenaantafelsophiastaete@ gmail.com Voedselbank H.I.Ambacht 078 - 6812871 / 078 - 6812652 jjmtimmerman@gmail.com www.idb-hiambacht.nl

TAXI Taxi Zwijndrechtse Waard 078 - 6127268 www.taxizwijndrechtsewaard.nl Taxi de Heer B.V. 078 - 6813016 www.taxideheer.nl Taxi medisch noodnummer na 22.00 uur is: 06 - 278 342 77

Thuiszorg Curadomi Team Zw. 06 - 83676614 www.curadomi.nl Rivas zorggroep 0900 - 8440 (lokaal tarief) www.rivas.nl

Dierenbescherming 088 - 3437112 AmeVedi vermist/gevonden 06 - 23386713

Stichting Dierenhulp Zwijndrecht Alarmnr. dierenambulance: 0900 - 1120000 (€0,20 p.m.) ZWANGERSCHAP Moeders voor Moeders Daniëlle Zwitzer 078 - 6823880

Van den Dool Thuiszorg 078 - 6822663 www.vandendoolzorg.nl

ZATERDAG 6 MEI RK-H.Nicolaaskerk:

19.30 u ds. J. van Prooijen

19.00 u R. Winkelhuis, eucharistie

ZONDAG 7 MEI Gereformeerde Kerk Rijsoord (Opstandingskerk): 09.30 u ds. H. Ijzerman (PKN) Herv. Gemeente Rijsoord: 10.00 u ds. A.H. Groen 17.00 u ds. A.H. Groen Oud Gereformeerde Gem.: 10.00 en 17.00 u leesdienst Dorpskerk: 10.00 u ds. E. van Rooijen, Bleiswijk 19.30 u ds. L. Hoftijzer, Katwijk a/d Rijn Elim: 10.00 u ds. G.M. van Meijeren 17.00 u ds. A. ten Brinke De Ark: 10.00 u ds.Piet van Veldhuizen Immanuëlkapel: 09.30 u ds. K.M. Teeuw 16.00 u ds. J.H. Lammers Gereformeerde Kerk “Open Hof”: 9.30 u Mw ds. M. Kloppenburg Gereformeerde Gemeente Petrakerk: 10.00 en 16.30 u leesdienst Gereform. Gem. in Nederland: 09.30 u leesdienst 14.30 u ds. O.M. van der Tang, H. Doop, Openb. Belijdenis Bekestein Gem. (verg. van gelovigen): 09.45 u eredienst in Willem de Zwijger, dependance P.C. Hooftstraat RK-H.Nicolaaskerk: 14.00 u Gast Priester, Vietnamese euch.

Regionale Huisartsenpost Drechtsteden

Alleen op afspraak voor spoedeisende huisartsgeneeskundige klachten, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw eigen huisarts. Locatie: Karel Lotsyweg, 10, 3318 AL Dordrecht, tel: 078-6542600. Kijk voor meer informatie op www.huisartsenpostdrechtsteden.nl

COLOFON Advertentieverkoop Voor informatie over de advertentiemogelijkheden belt u met 078 - 681 27 33 of kan u mailen naar adverteren@weekbladdebrug.nl of kijk op onze website www.weekbladdebrug.nl Bruggetjes Bruggetjes kunt u opgeven via www.bruggetjes.nl

Riederborgh Thuiszorg 0180 - 452525 www.riederborgh.nl

Verspreiding van ‘De Brug’ Axender Hellevoetsluis Klachten: bel 0181-318666 of stuur een bericht op www. weekbladdebrug.nl/bezorging/ ‘De Brug’ is een uitgave van: Xebius Digital Printing 078-681 27 33 www.xebius.nl

Redactie Berichten kunt u mailen naar redactie@weekbladdebrug.nl

Internos Thuiszorg 078 - 6483838 www.internosthuiszorg.nl

Informatie of melding van overlijden: Informatie078-681 of melding 96van 74overlijden:

078-681 96 74 078-681 96 74

en m ne id sc he af k j i nl rs oo Pe Persoonlijk afsc heid nemen

WOENSDAG 3 MEI Oud Gereformeerde Gem.:

ZORG VOOR DIEREN Dierenkliniek Ridderkerk H.I.Ambacht: 085 - 2731919 24/7 bereikbaar, ook bij spoed

Dierenkliniek Louwersplein Coba Ritsemastr. 39, H.I. Ambacht 078 - 6122186

THUISZORG Aafje Klantenservice 088 - 8233233 www.aafje.nl

Kerkdiensten

Voor meer informatie: mail info@meenhuis.nl Voor meer informatie: mail info@meenhuis.nl of bezoek www.meenhuis.nl. of bezoek www.meenhuis.nl.

en m ne eid ch afs k j nli rs oo Pe en m ne eid ch afs k j nli oo rs Pe Lid Lid Keurmerk Keurmerk Uitvaartzorg Uitvaartzorg Lid Keurmerk Uitvaartzorg

Informatie of melding Informatie Informatie of of melding melding van van overlijden: overlijden: vanmelding overlijden: Informatie078-681 of 96van 74overlijden:

078-681 96 74 078-681 9696 7474 078 - 681

Voor meer informatie: mail info@meenhuis.nl Voor meer informatie: mail info@meenhuis.nl of bezoek www.meenhuis.nl. of bezoek Voorwww.meenhuis.nl. meer informatie:

e-mail info@meenhuis.nl

Lid Lid Keurmerk Keurmerk Uitvaartzorg Uitvaartzorg LidofKeurmerk bezoekUitvaartzorg www.meenhuis.nl

Informatie of melding van overlijden: Informatie of melding van overlijden: 078681 96 74

078- 681 96 74 078- 681 96 74

Voor meer meer informatie: mail mail info@meenhuis.nl


Lokaal

Woensdag 3 mei 2017

3

Het zou slecht weer worden, maar dat viel reusachtig mee. Op een buitje en een windvlaag na was het perfect weer voor een Koningsdag

Een geslaagde Koningsdag Tekst en foto: Wim Uithol H.I.Ambacht - Op een buitje en een windvlaag na was het perfect weer voor een Koningsdag. Dat was duidelijk te merken aan het aantal mensen dat op de diverse locaties Koningsdag vierden. Er was weer veel georganiseerd in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Verfrissend was echter wel iets nieuws op deze viering van de verjaardag van onze koning, de kunstmarkt. Kunstmarkt Nieuw en zeker voor herhaling vatbaar, de kunstmarkt. Omdat het elk jaar eigenlijk hetzelfde programma is op het parkeerterrein achter winkelcentrum De Schoof, was er nu extra plaats gemaakt voor een vijf en twintig tal kramen waar kunstenaars hun werk toonden. Oranjevereniging Wilhelmina-Juliana en Stichting Het KunsThuis Hendrik-Ido-Ambacht hebben elkaar gevonden om dit mogelijk te maken. Een schot in de roos blijkt. Het was druk, gezellig en er werden veel gesprekken gevoerd door de kunstenaars met de belangstellenden. Er was dan ook een selectie gemaakt op de kwaliteiten

van de toegelaten kunstenaars om gelijk bij de eerste kunstmarkt op Koningsdag het op een hoog niveau te brengen. Line dance Als elk jaar was er weer de grote dansvloer met op het podium live muziek. Hoewel Line dance eerst een passerende trend leek, is het nog steeds populair en trekt het niet alleen dansers maar ook veel publiek. Publiek dat vaak in country stile is gekleed. Kermis is voor de kinderen meestal wel het hoogtepunt Modelbouw Modelbouwvereniging Alblasserdam was ook 24 uur Koningsdag weer van de partij en liet weer prachtige schaal- Hoogambacht Ook in Hoogambacht werd Koningsdag gevierd. Het programma is als elk jaar zeer uitgebreid en modellen rondvaren in het grote bassin. Zo was er een schaatsbaan, een enorm springkus- het is bijna onmogelijk elk onderdeel ervan te sen en een gratis muziekfeest in het Sophiapark. bezoeken. Het begon vroeg in de ochtend, om Kindervrijmarkt zes uur, met de breakfestrun en eindigde met Door het winkelcentrum De Schoof verspreidt het vuurwerk rond elf uur. Maar terugkijkend op waren er, als elk jaar, weer spullen te koop voor De Koningskermis weinig. Zo kocht iemand een stereo installatie Als elk jaar weer de kermis op het Burgemees- Koningsdag 2017 was het in Ambacht, als landevoor vijf euro, waarvan de verkoper niet wist of ter Hofplein. Druk en gezellig. Jong en oud ver- lijk, een zeer geslaagde dag. Dit mede door het, hij het deed. Toch wisten veel mensen tussen de maakten zich met de botsauto’s, zweefmolen, zeker in de middag, bijtijds zonnige weer. uitgespreide ‘goederen’ iets van hun gading te touwtje trekken en al het andere wat een kermis Bekijk de video op www.weekbladdebrug.nl te bieden heeft. vinden.

Koningsdag in Ambacht H.I.Ambacht - We stonden net als vorig jaar weer op de gezelligste braderie van Nederland.

Rijsoordse molen geopend op Nationale Molendag Rijsoord - Het tweede weekend van de maand mei staat Nederland weer als vanouds in het teken van de Nationale Molendagen. Er zullen dan zoveel mogelijk molens draaien/malen in Nederland op zaterdag 13 mei en/of zondag 14 mei. Bovendien zijn de molens ook nog eens vaak te bezichtigen. Ook onze molen zal weer deelnemen aan dit evenement.

Vorig jaar kijken of mensen onze producten leuk zouden vinden en nu een webshop later... gister heel veel mensen blij gemaakt met leuke spullen van Lotjes Lokjes. Ontzettend leuk om als ondernemer uit Ambacht zoveel klanten op een dag te spreken. En de organisatie is ook altijd super, wij genieten nog even na!

Drukke dag voor de Stichting Verkeersregelaar Ambacht

Op zaterdag 13 mei zal De Rijsoordse Molen zijn deuren openstellen voor belangstellenden en zullen de molenaars alle tijd nemen om u alles te vertellen over de Rijsoordse Molen en zijn geschiedenis.

H.I.Ambacht - Voor de Stichting Verkeersregelaar Hendrik-Ido-Ambacht was koningsdag een drukke dag. De dag begon al rond 5.00 uur toen de eerste wegen al afgesloten moesten worden in verband met de breakfastrun.

Als vanouds zal de toegangsweg bij de molen, welke gelegen is aan Waalweg 11 in Rijsoord, weer gesierd zijn met vlaggen van sponsoren welke de molen een warm hart toedragen. De molen zal geopend zijn vanaf 10:00 uur tot 16:30 uur.

Ook tijdens het verdere verloop van de dag werden diverse afsluitingen gerealiseerd door de verkeersregelaars van de Stichting Verkeersregelaar Hendrik-Ido-Ambacht. In de avond waren de verkeersregelaars aanwezig bij de lampionnenoptocht en het vuurwerk. De verkeersregelaars waren niet alleen in Hendrik-Ido-Ambacht, maar ook in Zwijndrecht te vinden. Rondom het winkelcentrum Walburg werd iedere bezoeker aan een parkeerplaats geholpen en in de avonduren

waren de verkeersregelaars aanwezig op de Veersedijk om daar te zorgen dat alles goed verliep en iedereen een plekje voor zijn/haar fiets kon vinden. Ondanks dat het een drukke dag was, zien we als Stichting terug op een hele gezellige en vooral ook geslaagde dag die ook heel goed verlopen is. Omdat de Stichting groeit zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich willen inzetten voor het werk van de Stichting. Lijkt het je leuk om het verkeer in goede banen te leiden en ben je minimaal 18 jaar oud, fysiek gezond, en heb je een goede beheersing van de Nederlandse taal? Kijk dan snel op onze website www.verkeersregelaarhia.nl en meld je aan als vrijwilliger.

Verder zullen er heerlijke broodproducten van Bakkerij van der Waal en Molenproducten verkocht worden (Volkorentarwe - en speltmeel, Tarwe - en Speltbloem) en Pannenkoekenmix en zal er voor de kinderen (ijs en weder dienende) een springkussen aanwezig zijn Toegang tot de molen is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is altijd van harte welkom. Deze kunt u deponeren in de gele bus welke altijd aan de deur hangt als deze geopend is. Uw bijdrage zal geheel worden benut voor het on-

derhoud van deze mooie molen uit 1822. Neem ook eens een kijkje op de Facebookpagina van onze molen, en blijf op de hoogte van het wel en wee van de molen via www.facebook.com/ rijsoordsemolen Het bestuur van Stichting De Rijsoordse Molen en de Molenaar(s) hopen u op zaterdag 13 mei te mogen verwelkomen.


Hondenschool Gijsje

‘Gewoon voor iedereen’

Zaterdag 6 mei winkelcentrum Louwersplein (bij Apotheek Crezée)

van 10.00 - 15.30 uur In gesprek met... Hondenschool Gijsje geeft haar trainingen op de

Proef het voorjaar bij uw bakker...

De Schoof 124, 3341 EB H.I.Ambacht Telefoon 078 - 681 43 36 (naast de Jumbo Supermarkt)

Parklaan te Zwijndrecht. U vindt ons tussen zwembad ‘De Hoge Devel’ en restaurant ‘Het Develpaviljoen’.

HB AUTOSERVICE HB AUTOSERVICE WWW.GEMBEL.NL

Gezocht instructeur/instructrice voor 4 uurtjes in het weekend.

Roomboter biesjes* 200 gram van 2,79

www.hondenschool-gijsje.nl

HB AUTOSERVICE

HB E OCCAS I ONS K I JKIJK K VAUTOSERVICE O OVRO O OR N ZONZ E OCCAS I ONS

WWW.H BAUT OP O WPWW.H BAU T OS EOS RVEIRV CEI.CE NL. NL

- Volledige Bovag garantie uitgevoerde werkzaamheden; K IJK VO Ouitgevoerde R op ON ZE OC C A SI O N S - Volledige Bovag garantie op werkzaamheden; - Schadereparaties voor elke met L O P WWW. H B Averzekeringsmaatschappij U TO SER VI C E.N - Schadereparaties voor elke verzekeringsmaatschappij met vanrisico; eigen risico; behoud behoud van eigen - Volledige Bovag garantie opof uitgevoerde Gratis vervangend vervoer, en werkzaamheden; brengservice; - Gratis -vervangend vervoer, of haalenhaalbrengservice; - Schadereparaties voor elke verzekeringsmaatschappij met - Onderhoud en reparaties auto met - Onderhoud en reparaties aan uw aan autouw met behoud van eigen risico; van fabrieksgarantie; behoud behoud van fabrieksgarantie; - Gratis vervangend vervoer, of haal- en brengservice; - Onderhoud uw leaseauto voor - Onderhoud aan uw aan leaseauto voor - Onderhoud en reparaties aan uw auto met GRATIS pechhulp leasemaatschappijen. behoud van fabrieksgarantie; diverse diverse leasemaatschappijen.

bij onderhoud aan uw voertuig voorwaarden

- Onderhoud aan uw leaseauto voor *Vraag naar de diverse leasemaatschappijen.

N IJV H ESIW DS WE 5-77 NI JV E R HEERID EG 7G 5-77 T.R EL 0- Z 7D8 -6 20C29A 5S 09 TNEL 0R7 8N 6 2 28C 5 E EG 7577 KIJK V OIJV O O.HEI ESW O IONS E LA . 078OP W W W .THB U T O6822509 S E R V I C E .N L

KOEKJE VAN DE WEEK:

VRIJDAG / ZATERDAG AANBIEDING: Jan Steenbrood* Eierkoeken* 4 stuks Slagroomsoesjes 5 stuks Carameltruffels*

Voor al uw timmerwerk Wij leveren en plaatsen o.a.: • kozijnen en ramen voor zowel particulieren als bedrijven • binnen- en buitendeuren ecialist in Tevens sp • velux dakramen rtragend inbraakve sluitwerk n • binnenbetimmeringen e g han

Bouquet 11 • 3342 BA Hendrik-Ido-Ambacht (078) 681 46 21/ 06-54667236 www.timmerbedrijfvalk.nl

- Volledige Bovag garantie op uitgevoerde werkzaamheden; - Schadereparaties voor elke verzekeringsmaatschappij met behoud van eigen risico; - Gratis vervangend vervoer, of haal- en brengservice; - Onderhoud en reparaties aan uw auto met behoud van fabrieksgarantie; - Onderhoud aan uw leaseauto voor diverse leasemaatschappijen.

voor 2,25

van 2,24 van 1,99 van 2,50 van 4,99

voor voor voor voor

1,80 1,49 1,99 3,99

voor

1,99

voor

2,95

SEIZOENSBROODJE: Krakelingen 2 stuks

SEIZOENSKOEKJE: Spelt vruchtenbol*

Een heerlijk speltbroodje met amandelen, rozijnen en cranberry’s * deze aanbiedingen zijn ook geldig bij Jumbo van Daalhuizen

Openingstijden: Wij zijn geopend maandag tot donderdag van 8.00 uur tot 17.30 uur, vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur

     

NI J V E R H E I D S W E G 7 5 -7 7 T E L . 0 7 8 -6 8 2 2 5 0 9

¡ verbouwingen ¡ dakkapellen ¡ kozijnen ¡ deuren Noordeinde 110, 3341LW Hendrik-Ido-Ambacht 078-6823040 info@timmerbedrijfpors.nl www.timmerbedrijfpors.nl

  

  

MARKTSLAGER SLOOTWEG

Bouw- of verbouwplannen?

  

U kunt ons vinden tegenover de groenteman op de markt bij winkelcentrum de Schoof.

Voor al uw: Binnenzonwering • Buitenzonwering, Terrasoverkappingen • Horren • Hordeuren Garagedeuren • Overheaddeuren

T: 078 - 68 134 25

M: 06 - 33 61 66 61

www.windorol-west.nl

1 kilo magere runderlappen € 12,99

www.bertvankootenbouw.nl 06-54784443

Wij zijn sterk in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie! Dakkapellen, kozijnen en aan- of opbouw

1 ons beenham

€ 1,98

1 kilo speklappen

€ 9,99

6 tartaar

€ 6,00

We zijn een nieuwe marktslager. Ambacht en kwaliteit staan bij ons voorop!

Achmea hersteller voor de regio! www.alderliesten.nl | Tel: 0180 - 424488 | Ridderkerk


Lokaal

Woensdag 3 mei 2017

5

Koninklijke onderscheiding voor Ambachters Tekst en foto: Jacqueline van Dalen Foto: Rosanne Schellekens

ganisatie van diverse evenementen binnen de vereniging. Mevrouw Al-Hilli beschouwt D.V.O. als haar familie en ze is nog steeds wekelijks H.I.Ambacht - Zes dorpsgenoten werden tientallen uren te vinden achter haar pc of bij de woensdag 26 april met een smoesje ‘wegge- club. Met haar 78 jaar zet ze zich nog steeds met lokt’ naar het gemeentehuis, alwaar familie onverminderde inzet in voor de vereniging. en bekenden op hen wachtten. De blijdschap was groot toen duidelijk werd, dat burge- De heer E.G.A. (Ed) Lips meester Jan Heijkoop voor het selecte gezel- De heer Lips is 8 jaar raadslid geweest en daarna burgerraadslid geworden voor D’66 in Henschap een lintje had klaarliggen. drik-Ido-Ambacht. Hij wordt vooral gewaar“Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd”.., deerd om zijn brede kennis van financiële zaken. Met die woorden, gevolgd door het afroepen Kennis die hij ook heeft ingezet voor de toenmavan de namen, werd voor zes Ambachters dui- lige Ambachtse hockeyvereniging A.M.C.H. In de delijk dat zij met het opspelden van de konink- acht jaar dat hij penningmeester en vervolgens lijke onderscheiding zich voortaan lid in de Orde voorzitter was, heeft zijn inzet er mede voor gevan Oranje-Nassau mogen noemen. In de raads- zorgd dat de vereniging als eerste in de regio zaal van het gemeentehuis werden zij woensdag kon beschikken over een kunstgrasveld zonder in het zonnetje gezet. Zij ontvingen een lintje ter enorme verhoging van de contributie. Ook voor gelegenheid van Koningsdag wegens hun ‘meer de Lions club is hij jaren actief geweest en het dan bovengemiddelde inzet voor de samenle- regionaal patiënten consumenten platform (RPCP) kon eveneens op zijn financiële experving als vrijwilliger’. tise rekenen. Naast een fulltime baan vond de heer Lips naast zijn vrijwilligerswerk ook nog Feest der Waardering “Sommigen waren verrast en enkelen hadden tijd om zijn medemens te helpen. Nog steeds is een vermoeden wat hen te wachten stond . Dit hij voor velen in zijn omgeving een onmisbare is het Feest van de Waardering . Het feit dat de mantelzorger. koning zijn naam eraan verbindt, maakt het extra speciaal”. Met deze woorden richtte burge- Mevrouw A. (Alie) Valk-den Hoed meester Heijkoop zich tot de uitverkorenen in Mevrouw Valk is ruim 25 jaar jaar actief als vrijde volle raadszaal. Heijkoop gaf met zijn oranje willigster voor jong en oud in onze gemeente. das en een pochet in dezelfde vrolijke kleur een Zo was zij 20 jaar leidster van de meisjesclub koninklijke uitstraling aan de feestelijke gebeur- bij de Hervormde Jeugd Federatie. Sinds 1991 tenis en wist de officiële uitreiking naar een ge- maakt zij deel uit van de plaatselijke Unie van Vrijwilligers (UVV). Zij wordt ingezet bij diverse moedelijke sfeer te tillen. activiteiten en zorgt ook voor aandacht bij lief en leed van de vrijwilligers van het UVV. Zij heeft Benoemingen Tot lid in de Orde van Oranje-Nassau werden be- een aantal malen zieken verzorgd in het Rode Kruis zorghotel ‘IJsselvliedt’. Mevrouw Valk is noemd: een echte motivator en stimulator bij de organisatie van activiteiten. Met veel enthousiasme Mevrouw D. (Ineke) van den Bergweet zij jong én oud aan te zetten tot het leveren van der Meulen Mevrouw van den Berg is vanaf 1994 actief van optimale prestaties. voor de Stichting Meiling. Deze vrijwilligersorganisatie ondersteunt en bemiddelt bij inter- Mevrouw N.M.E. (Els) van der Vlies-Ligthart landelijke adoptie. Mevrouw Van den Berg is Mevrouw van der Vlies doet al vrijwilligerswerk landencontactpersoon voor China. Zij begeleidt sinds zij in 1972 in het huwelijk trad en stopte en ondersteunt aspirant-adoptieouders bij het met betaald werk. Zo was zij bestuurslid van de adoptieproces. Ze begeleidt de ouders bij het bibliotheek en leidster van de meisjesvereniging samenstellen van het adoptiedossier, biedt Gereformeerde Gemeente in Rijssen, voorzitter dag en nacht een luisterend oor en reist mee van de Hartstichting afd. Dordrecht, actief voor naar China om de kinderen op te halen. In Chi- de Nierstichting, meerdere keren collectant voor na heeft zij er haar handen vol aan om alles in diverse stichtingen en schreef en regisseerde zij goede banen te leiden en eventuele problemen musicals voor de Vakantie Bijbelweek van de op te lossen. Niet voor niets wordt zij ‘Moeder Hervormde Gemeente Oostendam. Voor deze China’ van Meiling genoemd. Ze werkte mee aan gemeente is zij sinds 2011 penningmeester van het RTL4 programma ‘Met open armen’; een rea- de vrouwenvereniging Sifra. Mevrouw Van der lity serie over adoptie met Natasja Froger,die bij Vlies is als afgevaardigde aanwezig op regionale en landelijke bijeenkomsten. Ze heeft een aande uitreiking aanwezig was. tal jaren het secretariaat vervuld voor de Stichting Duyschot Concerten. Ze maakt al tientallen Mevrouw W. (Willi) Al-Hilli-Pronk Mevrouw Al-Hilli is meer dan 20 jaar bestuurslid jaren deel uit van het bestuur van de plaatselijke van de gymnastiekvereniging D.V.O. Dordrecht. afdeling van de Nederlandse PatiëntenvereniZe houdt de ledenadministratie van ruim 1000 ging en vertegenwoordigt de vereniging ook in leden bij, regelt alles rondom de vergaderin- de regio en bij landelijke bijeenkomsten. Men gen, verzorgt alle correspondentie en houdt de omschrijft haar als sociaal, betrokken, enthoujaarlijkse jubilarissen e.d. in de gaten. Ook is siast, een echt familiemens met humor en doorzij samen met haar echtgenoot actief bij de or- zettingsvermogen.

Zes Ambachters kregen dit jaar een koninklijke onderscheiding (vlnr: mw Willi Al-Hilli-Pronk, mw Els van der Vlies-Ligthart, mw Ineke van der Berg, burgemeester Jan Heijkoop, mw Alie Valk-den Hoed, dhr Hans Neijman, dhr Ed Lips). De heer J.P. (Hans) Neijman We kennen de heer Neijman als burgerraadslid voor D’66 in Hendrik-Ido-Ambacht. Maar zijn maatschappelijke betrokkenheid en inzet blijkt uit veel meer activiteiten. Na een start als chauffeur in 1980 werd de heer Neijman penningmeester van de Dierenambulance Zwijndrecht/ Hendrik-Ido-Ambacht. Als bestuurslid was hij verantwoordelijk voor het financiële beleid en de ontwikkeling van de stichting. Hij had een belangrijke rol bij de fusie van stichtingen waar-

uit de grootste organisatie voor transport van dieren in noodsituaties in Nederland is ontstaan, met een meldkamer die permanent bezet is. Met zijn gedegen kennis van juridische en belastingtechnische zaken heeft hij zich ook ingezet voor de landelijke dierenbescherming. De heer Neijman was ook 20 jaar lang actief voor Sociëteit Het Trefpunt in Zwijndrecht. Hij maakte jarenlang deel uit van de Zwijndrechtse carnavalsstichting De Peebossers, waarbij hij verpleeg- en bejaardentehuizen, zieken en scholen bezocht.

Natasja Froger was speciaal voor het opspelden van de onderscheiding van Ineke van der Berg naar Ambacht afgereisd (vlnr: Ineke van der Berg, Ria van der Berg en Natasja Froger)

Spaanse Margrieten, olé!

OPt/=mO6Pm!e!i 4

dkoper ! Nergens goe per stuk, € 1,00

3 stuks voor maar

• Alle kleuren leverbaar • Max. 12 per klant • 5 mei gewoon koopavond tot 21.00 uur

2,50

Bloemen, planten en woondecoraties

Oosterparkweg 15 Ridderkerk - www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl


in AMBI PACK flexibel verpakken

BEDRIJFSPROFIEL Ambi Pack is een co-producent en co-packer van voedingssupplementen, medical devices, cosmetica en geneesmiddelen. Het bedrijf is in 1998 opgericht door Jan Tio en een echt familiebedrijf. Dat betekent een

AFSLANKEN

enorme toewijding, korte lijnen en een no-nonsense mentaliteit gecombineerd met een informele sfeer. Ambi Pack is een professionele

FIGUURCORRECTIE

en groeiende organisatie met circa 70 medewerkers.

Receptioniste/telefoniste (24 uur) Het uitvoeren van administratieve en ondersteunende werkzaamheden voor het bedrijfsbureau. We zoeken iemand die van aanpakken weet, en die representatief, flexibel en klantvriendelijk is. Voorkomende werkzaamheden: • Beantwoorden en doorverbinden van de telefoon • Receptiewerkzaamheden: chauffeurs doorverwijzen, pakketjes aannemen, klanten/leveranciers ontvangen • Maken en verwerken van pakbonnen voor de uitgaande goederen • Overige ondersteunende werkzaamheden voor het bedrijfsbureau Jouw profiel: • Je hebt ervaring met Microsoft Office en goede computervaardigheden • Je hebt goede communicatieve vaardigheden • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift • Goede beheersing van de Engelse taal is een pré • Je bent nauwkeurig, hebt oog voor detail en kunt zelfstandig werken

VETVERWIJDERING Slimming center

Gorinchem

INFRAROODBEHANDELING CRYO-CAVITATIE

Wij bieden een afwisselende functie in een dynamische werkomgeving. De arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van de kwaliteiten die je meebrengt, maar wij geloven dat wie goed werkt, goed moet worden beloond.

Operator verpakkingsafdeling (fulltime) Voor onze verpakkingsafdeling, waar cosmetica, voedingssupplementen en medische hulpmiddelen worden verpakt, zijn we op zoek naar een gemotiveerde operator. Voorkomende werkzaamheden: • Het bedienen en omstellen van onze verpakkingsmachines • Het verrichten van handmatige inpakwerkzaamheden • Het verwerken van het gereed product • Het naleven en invullen van verpakkingsprotocollen Jouw profiel: • Je bent flexibel en toont inzet • Je hebt technisch inzicht • Je werkt hygiënisch en nauwkeurig • Ervaring met verpakkingsmachines is een pré Wij bieden een afwisselende werkomgeving en doorgroeimogelijkheden. De arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van de kwaliteiten die je meebrengt, maar wij geloven dat wie goed werkt, goed moet worden beloond.

Stuur je schriftelijke sollicitatie naar: Ambi Pack B.V. t.a.v. Dhr. R. Sanner Het Tasveld 8, 3342 GT Hendrik-Ido-Ambacht info@ambipack.nl (o.v.v. de functie waarop je solliciteert)

Acquisitie n.a.v. deze vacature stellen wij niet op prijs. Sollicitaties voor 19 mei zijn verzekerd van een reactie.

BODYWRAP SLIMdiet

VOOR E IT S B E W E Z N O P KIJK O TIE’S! ONZE VOORDEELAC Dana Slank & Fit Rotterdamseweg 74 3332 AK Zwijndrecht T 078 - 620 93 47 | M 06 - 10 13 32 68 E info@danaslankenfit.nl

www.danaslankenfit.nl


Lokaal

Woensdag 3 mei 2017

Het Weer

www.weekbladdebrug.nl

WO

DO

VR

ZA

ZO

MA

DI

Max. Min.

15º 8º

13º 7º

14º 8º

17º 8º

16º 9º

15º 7º

14º 6º

Neerslag

50%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Zonkans

40%

50%

40%

80%

80%

30%

40%

W4

ZW4

W4

W4

ZW3

Z3

Z2

Wind

Advertorial

Lezing Horen én Verstaan H.I.Ambacht - Dinsdagavond 23 mei geeft audicien Cor Driebergen van Driebergen Hoortechniek een lezing over ‘Horen én Verstaan’. Tijdens deze informatieve bijeenkomst worden alle taboes over slechthorendheid doorbroken, informatie gedeeld en krijgt u antwoord op al uw vragen over het gehoor.

wat er juist gebeurt als dit niet naar behoren werkt. Waarom wordt bijvoorbeeld verstaan in gezelschap moeilijker, maar gaat een 1 op 1 gesprek prima? En waarom kunt u het wel horen, maar het niet verstaan? De lezing start om 20.00 uur in Ontmoetingscentrum Wielstaete, Van Kijfhoekstraat 146, Hendrik-Ido-Ambacht. Deelname is gratis, wel vooraf even aanmelDe interactieve lezing is bedoeld voor iedereen den via www.driebergenhoortechniek.nl of 06met zowel een goed als minder goed gehoor en 29109015. U bent van harte welkom! graag meer wil weten hoe het gehoor werkt en

AGENDAPUNTJES Postzegel- en muntenbeurs Voor inlichtingen: telefoon 078 - 681 4441 en onze website: www.ambfilver.nl Datum: 6 mei 2017 Tijd: 12.00 tot 16.00 uur Waar: Wielstaete, van Kijfhoekstraat 146 in H.I.Ambacht Bingo in Wielstaete Ook hebben we natuurlijk weer de superronde. Een boekje kost € 6,00. Een kaartje voor de superronde kost € 2,00. Datum: 17 mei 2017 Tijd: zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur Waar: Wielstaete, van Kijfhoekstraat 146 in H.I.Ambacht Schilderen met olieverf Maak kennis met het schilderen van stilleven in olieverf. Aanmelden via info@kidzactive.nl of meer info tel 078-6200116 Datum: iedere week woensdagochtend Opbrengst voor Stichting Kidz Active, kosten 12,50 Tijd: van 9.30 tot 12.00 uur Waar: Kapitein Rietbergenflat 90 in Zwijndrecht

7

Diner met de koning was een hele bijzondere ervaring Zwijndrecht - Vrijdag 28 april was voor Martin Verkouter, leiding bij Scouting Panoord, een speciale dag. Hij was een van de 150 genodigden voor het diner ter ere van de 50ste verjaardag van koning Willem-Alexander. Ook Martin is op 27 april jarig, en werd, zoals de koning, eveneens 50 jaar oud. Nadat hij zich had aangemeld naar aanleiding van de oproep die was geplaatst, was hij een van de gelukkigen die werd ingeloot voor het diner.

middag melden bij het verzamelpunt in Amsterdam. Vooraf had Martin middels een email de instructies en richtlijnen gekregen omtrent het diner. Vanaf de aankomst bij het verzamelpunt liep alles volgens een strak draaiboek en was het tot in de puntjes geregeld. Iedereen werd ook persoonlijk aan de koning en koningin voorgesteld. En omdat Maxima ook de beschermvrouwe van Scouting Nederland is, gaf dat voor Martin, als leiding bij Scouting Panoord, de ontmoeting met haar een extra bijzonder tintje. Martin: “Het was een gewelMartin was erg verrast toen bleek dat hij was dige ervaring om dit mee te mogen maken. Je uitgenodigd. Omdat dit net voor 1 april was, komt op plaatsen die normaliter niet toegandacht hij eerst dat het misschien een grap kelijk zijn voor het publiek. Daarnaast hadden was. Pas toen de officiële uitnodiging in de de koning en koningin tijd om met iedereen bus viel wist hij het zeker. Dat betekende wel een praatje te maken. Dat maakte samen met dat hij een smoking moest regelen, want die de geweldige organisatie rondom het diner de had hij nog niet in zijn kledingkast. Op de dag gehele avond een bijzondere en onvergetelijke zelf moest Martin zich aan het einde van de ervaring”.

Vrijmarkt voor KIKA

Geen diner met de koning maar wel jarig op 27 april?

Zwijndrecht - Ook dit jaar was er in de Julianastraat in Zwijndrecht weer een vrijmarkt. Ondanks een paar kleine buitjes was het een zeer geslaagde koningsdag.

H.I.Ambacht - Janneke Blok, Joyce Luyken, Gert-Jan Hakkesteegt en Ineke v.d. Mede zijn de gelukkige winnaars van onze actie-advertentie in het Oranje magazine.

Daan, Wies, Amber, Naomi, River, Quincy en Shaquille hebben weer heel veel spullen verkocht waar de opbrengst bestemd was voor KiKa. De totale opbrengst was 500,05 euro.

Zij waren helaas niet uitgenodigd op het di-

ner van onze koning, maar winnen wel een Xebius cadeaubon van 25,- te besteden bij printmijnfotos, mijnwijndoos.nl, mijnwijnblik.nl of mijnkaartspelen.nl. Allemaal van harte gefeliciteerd.

Geen diner met de koning, maar wél jarig op 27 april? Maak kans op een Xebius-cadeaubon t.w.v. Te besteden bij onderstaande websites.

25,-

Geef je op via info@xebius.nl onder vermelding van ‘Koningsdag 27 april’.

Mijn WijnDoos .nl Een persoonlijk cadeau !

Mijn

kaapretlen.nl s


De Hoge Bogerd 116 3342 GC Hendrik-Ido-Ambacht 06-22972818 www.aadjanse-stoffering.nl

DE NIEUWE ZONNEBRILLENCOLLECTIE 2017: DE NIEUWE NIEUWERay ZONNEBRILLENDE ZONNEBRILLENSerengeti, Ban, Jaguar, DE NIEUWE ZONNEBRILLENDE NIEUWE ZONNEBRILLENCOLLECTIE 2017: COLLECTIE 2017: Bvlgari, Monkey Glasses COLLECTIE 2017: Serengeti, Ray Ray Ban, Jaguar, Jaguar, COLLECTIE 2017: Serengeti, Ban, Serengeti, Ray Ban, Jaguar, Bvlgari, Monkey Monkey Glasses Serengeti, Ray Ban, Jaguar, Bvlgari, Glasses Bvlgari, Monkey Glasses Bvlgari, Monkey Glasses

PVC VLOEREN ACTIE

20% korting op PVC vloeren!*

U betaalt tijdelijk geen € 49,95 m², maar € 39,95 m2 INCLUSIEF EGALISEREN EN LEGGEN! *Actie geldig vanaf 25 m2 en geldt bij standaard vloeren waarbij geëgaliseerd moet worden tot 2 mm.

PVC VLOER

LAMINAAT

VLOERBEDEKKING

MARMOLEUM

Sophiapromenade 72 Sophiapromenade 72 Sophiapromenade 72 Sophiapromenade 72 3344 PM Hendrik-Ido-Ambacht 3344 PM PM Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht 3344 PM Hendrik-Ido-Ambacht 3344 078 - 612 99 35 | info@goldmanoptiek.nl Sophiapromenade 72 078 -- 612 612 99 99 078 35 || info@goldmanoptiek.nl -info@goldmanoptiek.nl 612 99 35 | info@goldmanoptiek.nl 078 35 3344 PM Hendrik-Ido-Ambacht GoldmanOptiek GoldmanOptiek GoldmanOptiek GoldmanOptiek 078 - 612 99 www.goldmanoptiek.nl 35 | info@goldmanoptiek.nl www.goldmanoptiek.nl www.goldmanoptiek.nl

www.goldmanoptiek.nl GoldmanOptiek www.goldmanoptiek.nl Optometrie - Oogmetingen - Contactlenzen Monturen - Kinderbrillen - Zonnebrillen Optometrie ---Oogmetingen Oogmetingen Contactlenzen Monturen Kinderbrillen Zonnebrillen Optometrie Oogmetingen - Contactlenzen - Monturen - Kinderbrillen - Zonnebrillen Optometrie -- Contactlenzen -- Monturen -- Kinderbrillen -- Zonnebrillen

Optometrie - Oogmetingen - Contactlenzen - Monturen - Kinderbrillen - Zonnebrillen

Zandhandel Hendrik-Ido-Ambacht O DUR en nbor beto tone en b n zage

Het adres voor: ● Alle soorten zand en grond

Afgehaald of bezorgd Los gestort of in BIG BAG Div. materiaal in 25Kg/40L zak

of in BIG/BAG

● Diversen soorten grind ● Betontegels en opsluitbanden ● Groencompost 0-15 mm ● Basaltsplit 8-16 mm ● Grindmatten: Gravel Fix Pro wit of grijs ● Licht aanvulmateriaal: ARGEX kleikorrels rond en gebroken ● POLET tuingereedschap kunststof steel

De weekendverwenner van donderdag t/m zaterdag

Zweeds Witbrood met Olijven

Veersedijk 187 - H.I.Ambacht - Tel. 078-6812322 - www.vanderwaalbv.nl

Denk en borrel mee met uw lokale VVD (16/5)

Sparreboom Auto Rijplezier begint hier !

Ruime keuze Occasions

Om goed invulling te geven aan de koers voor de komende jaren organiseren wij op 16 mei een borrel in T-Beaune in de Sophiahal vanaf 20:00 uur, waarbij wij eenieder die de VVD-gedachten steunt uitnodigen om met ons mee te komen denken. Het gaat ons er daarbij om om in een ontspannen sfeer met elkaar van gedachten te wisselen over wat er zoal bij u speelt, zodat wij dat mee kunnen nemen als input voor ons verkiezingsprogramma. Ook zijn wij op zoek naar mensen die actief een rol zouden willen spelen in de lokale politiek in de nabije toekomst. Als raadslid, burgerraadslid, klankbordlid of bestuurslid. De avond zal ingericht worden met een discussie/brainstorm gedeelte waar iedereen aan kan deelnemen. Daarnaast zullen wij ook toelichten wat het lokale politieke werk binnen de VVD nu eigenlijk inhoudt. Wij kijken uit naar uw komst en hopen nu al op een vruchtbare samenwerking! Voor meer informatie kunt U met ons in contact komen via Twitter (@VVDHIA), Facebook (www.facebook.com/VVDHIA) of telefonisch (06-24829641).

VERWENNER

TOMPOUCETAARTJE

voor

Na de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart 2017 waar de VVD de grootste partij van Nederland is gebleven, verleggen wij onze aandacht nu naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Uit de uitslagen in Hendrik-Ido-Ambacht is gebleken dat de VVD ook in deze gemeente de grootste partij is gebleven (landelijk gezien). Wij hopen uiteraard dat dit resultaat zich ook voortzet in een heel mooie uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Ook na die verkiezingen willen wij op een positieve manier een bijdrage blijven leveren aan de verdere ontwikkeling van Hendrik-Ido-Ambacht, het liefst met zoveel mogelijk zetels. Als lokale VVD behartigen wij de belangen van onze kiezers in Ambacht en zijn daarin volledig onafhankelijk in onze standpuntbepaling. Binnen de gemeenteraad maken wij ons sterk voor lokale zaken. Onderwerpen die wij zelf, als inwoners, ook dagelijks ervaren. Als VVD Ambacht staan wij onder andere voor goede wegen, goede scholen, voldoende parkeerplekken en lage belastingen.

WEEKEND

Inkoop auto’s - Neem contact op voor een vrijblijvende taxatie Nijverheidsweg 75, 3341 LJ H.I.Ambacht Mobiel: 06-12966923

Twee Bavarois Punten

WEEKAANBIEDINGEN voor €2.99 SUIKERBROOD VOOR

VOOR IEDERE KLUS GROOT OF KLEIN DE KLUSSENIER NIEUWE BADKAMER

DENIEUWE KLUSSENIER DOET HET! BADKAMER

Keukens | Verbouwen | Onderhoud | Tegelwerk

Fredvan van der Fred derKaag Kaag Bramengaarde 22 Bramengaarde 22 3344 PE Hendrik-Ido-Ambacht 3344 PE Tel.Hendrik-Ido-Ambacht (078) - 625 83 25 Tel. (078) Mobiel (06)-- 625 49 1383 7125 18 Mobiel (06) - 49 13 71 18 f.vanderkaag@klussenier.nl www.fredvanderkaag.klussenier.nl f.vanderkaag@klussenier.nl www.fredvanderkaag.klussenier.nl

5

99

De weekaanbieding van donderdag t/m woensdag

sparreboomauto.nl

Ook voor : HET! DE KLUSSENIER DOET Ook: | Reparatie Badkamers | Keukens Keukens Zolderbetimmering | VerbouwenOok: | Onderhoud | Tegelwerk Enz. enz.

€2,49

1 2

75

Deens Koffi ebroodje 4 VOOR SPELT EIERKOEK voor

€1.25

49

WEEKENDVERWENNER DO, VR EN ZA WEEKAANBIEDING DO T/M WO H.I. Ambacht Reeweg 76 RidderkerkMakado-Center Jan Steenstraat Alblasserdam 36 7 Ridderkerk Jan Vlietplein Steenstraat112A 7 Ridderkerk Ridderkerk Vlietplein 112A Ridderkerk Dillenburgplein 4 Ridderkerk Dillenburgplein 4

BAKKERIJ-VANDERWAAL.NL BAKKERIJ-VANDERWAAL.NL


Mens & Maatschappij

Woensdag 3 mei 2017

9

“Deze statushouders willen graag dat ze zich hier thuis gaan voelen, zodat ze al deze zelfgemaakte hapjes gratis aanbieden.”

Syrische statushouders op Oranjebraderie Tekst en foto: Jan-Willem Schneider

toen de regenplassen verdampt waren, begonnen allerlei indrukken te vervloeien onder een H.I.Ambacht - Al eeuwenlang trekken de Ne- stijgende zon. derlandse handelsgeest en zijn grote tolerantie allerlei migranten aan. Zo trokken de Hapjes als kennismaking Germanen en de Romeinen al 2.000 jaar gele- Zo begon om 10.00 de Oranjebraderie en een den de Lage Landen binnen, opgevolgd door uur later slenterde er een eindeloos variërende Frankische stammen. Toen zo’n 1.000 jaar passantenstroom langs de rij kraampjes. Een later onze steden zich tot handelscentra ont- ervan was nieuw dit jaar en werd bemenst door wikkelden, bleven daar migranten arriveren Syrische statushouders, samen met Ambachtse en eind 16e eeuw ontstond er een serieuze vrijwilligers. Op de toonbank lagen veel lekkermigratiegolf vanuit de Vlaamse steden. Daar nijen die voor de meeste Ambachters onbekend kwamen vervolgingen, zodat vele rijke bur- zijn. “In Syrië heet dit gerecht “Tabouleh” en gers naar het tolerante Nederland vluchtten, het bevat peterselie en tomaat”, verduidelijkte waarna ons land zijn Gouden Eeuw beleefde. een Syrische statushouder die naast de kraam In de eeuwen erna bleven er migranten bin- stond, die zich als Wasil voorstelde. In een renendruppelen, waarvan er op Koningsdag en- delijk Nederlands vervolgde Wasil: “Mijn vrouw heeft deze Tabouleh gemaakt en mijn kinderen kelen op de Oranjebraderie stonden. zijn hier ook. De jongste is vijf, terwijl de oudste Op 27 april, om 6.00, strekten de Ambachtse negen jaar is. Hij zit nu in groep vier, op een Amstraten zich uit in de opkomende zon die ook al bachtse basisschool. Als gezin verblijven we nu enkele donkere wolken bescheen. Even later re- al bijna twee jaar in Nederland en we vinden de gende het, waarna het weer droog werd. Muziek rust hier heerlijk!” klonk er nog nauwelijks en enkele vroege vogels laveerden tussen de buien door. Al snel verza- Vluchten melden er zich enkelen in de Tesselschadestraat Wasils verleden is vergelijkbaar met dat van veel waar ze met vereende krachten kraampjes op- andere Syrische statushouders. “In Syrië was ik bouwden. Een eind verderop, aan de Wilhelmi- advocaat in een grote stad, wat goed ging zonasingel, arriveerden er ook steeds meer vroege lang we ons niet met politiek bemoeiden. Maar vogels, die de straat begonnen te vullen met al- uiteindelijk moesten we toch vluchten, ik ging lerlei geluiden, geuren en kraampjes. Even later, eerst, op zo’n bootje over de Middellandse Zee.

Florensis organiseert op 13 mei de jaarlijkse Fancy Fair Zwijndrecht - Florensis zet zich ook dit jaar in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. Hiervoor wordt onder andere op zaterdag 13 mei aanstaande de jaarlijkse Fancy Fair georganiseerd. 50% van de opbrengst hiervan komt ten goede aan de Roparun, de andere 50% is bestemd voor projecten in Kenia en Ethiopië, 2 van de landen waar Florensis productielocaties heeft.

de plantverkoop is er een Rad van Avontuur en is er de gelegenheid om wat drinken en/of eten.

Bovendien is voor het derde jaar op rij Kids & Co ook weer aanwezig; een activiteitenprogramma voor kinderen van 2 tot en met 17 jaar. Kinderen kunnen onder andere zakslaan, kleuren, doelschieten, voetballen, springen en daarbij punten verzamelen (Co coins) om leuke gadgets te ‘kopen’. Vanaf circa 9.00 uur kunnen Het is op 13 mei weer mogelijk om tegen voor- kinderen bij Kids & Co terecht. delige prijzen eersteklas plantmateriaal aan te schaffen. Naast de jonge planten (‘pluggen’), Reden genoeg dus om de datum zaterdag 13 hanging baskets en gevulde potten van Floren- mei in de agenda te noteren en die dag tussen sis zelf, zal er ook wederom een grote verschei- 08.00 tot 14.00 uur een bezoek te brengen aan denheid aan ‘volwassen’ planten te koop zijn. de Fancy Fair. Florensis is gevestigd aan de Deze planten zijn ter beschikking gesteld door Langeweg nr. 85 te Hendrik-Ido-Ambacht. Er is toeleveranciers en relaties van Florensis. Naast voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig.

Burgemeester J. Heijkoop kwam ook proeven van de Syrische hapjes “Deze statushouders willen graag dat ze zich hier thuis gaan voelen, zodat ze al deze zelfgemaakte hapjes gratis aanbieden. Zo creëren we kansen om met elkaar in contact te komen en vooroordelen weg te nemen. Bovendien zoeken we nog maatjes voor deze statushouders, als gidsen in de Nederlandse cultuur. Dat kan al door samen te eten. Als u interesse hebt, wil ik u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op 11 mei, van 19.30 tot 21.00 uur, in het Baxhuis, Hoge Kade Vrijwilliger worden Voor de kraam stond Marianne Kik die het vrij- 58. Voor verdere vragen kunt u e-mailen naar: willigerswerk onder statushouders coördineert. statushoudershia.mariannekik@kpnmail.nl”. Wat deed ze op de braderie met deze kraam?

Later is mijn vrouw met onze kinderen met het vliegtuig vanuit Libanon naar Amsterdam gekomen en zijn we hier gelukkig compleet.” Over zijn toekomst weet Wasil weinig. “Graag zou ik opnieuw iets juridisch willen doen, maar dat is erg moeilijk door de taal- en cultuurverschillen. Toch ga ik mijn best doen, ook voor de toekomst van mijn kinderen”.

Gezondheidscentrum De Zeester doet ook dit jaar weer mee met de Nationale Diabetes Challenge H.I.Ambacht - Ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes. De gemiddelde zorgkosten voor iemand met diabetes bedroegen in 2013 ruim €9200,-. En dat terwijl er een effectief en gratis medicijn beschikbaar is: beweging. In sommige gevallen komen mensen met diabetes type 2 zelfs helemaal van hun medicijnen af, alleen door een gezondere leefstijl. En toch blijft in beweging komen voor veel mensen moeilijk. Wij gaan ze daarbij helpen. Gezondheidscentrum De Zeester doet mee aan de Nationale Diabetes Challenge (NDC). De NDC is een wandelevenement dat bedoeld is om de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren. Het doel is om vanaf april in 16 tot 20 weken te trainen naar een afsluitende vierdaagse in september. Tijdens wekelijkse wandelingen wandelt een zorgverlener van onze praktijk mee. Tijdens de afsluitende vierdaagse wandelen we 5, 10, 15 of zelfs 20 km. De vierde dag van die vierdaagse komen alle deelnemers samen op Sportcentrum Pa-

pendal om daar de slotafstand te wandelen op het NDC Festival. Op dinsdag 02 mei 19.00 uur organiseert Gezondheidscentrum De Zeester een informatieavond over de diabetes challenge. Iedereen die interesse heeft is welkom. De Nationale Diabetes Challenge is een initiatief van de Bas van de Goor Foundation, die zich inzet om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door sport en beweging. In 2016 bracht de NDC ruim 2600 mensen met diabetes in beweging. De stichting van de oud olympisch volleybalkampioen wil dat aantal dit jaar verdubbelen. Meer weten over bewegen met diabetes? Kijk op www.bvdgf.org. Meedoen? Kijk op www.nationalediabeteschallenge.nl/dezeester


Sporting Foto Nederland

Wanneer alleen écht Wanneer alleen écht vakwerk goed genoeg is. vakwerk goed genoeg is.

zoekt 5 huisvrouwen voor 5 weken

THUISWERK

Schumacherbouw meer dan 25 jaar Schumacherbouwisisalgespecialiseerd in gespecialiseerd in badkamerrenovatie, Schumacherbouw is gespecialiseerd in badkamerrenovatie, keukenrenovatie, keukenrenovatie, timmerwerken en badkamerrenovatie, keukenrenovatie, timmerwerken en algemeen onderhoud. algemeen onderhoud. timmerwerken en algemeen onderhoud. Reeweg 66 - H.I. Ambacht Reeweg - H.I. 07866681 64Ambacht 53 078 681 64 53 info@schumacherbouw.nl info@schumacherbouw.nl

in Zwijndrecht en H.I.Ambacht, min. HAVO-niveau, voor inplakken van foto's tussen 12 mei en 15 juni op ma-wo voor 5 à 8 uur per week. 25-45 jaar.

Corine en Rudolf Verver:

“Een persoonlijk afscheid voor elk budget”

Leuke verdienste, geen vuil werk, wel secuur! Zie www.sportingfoto.nl bij: jobs, thuiswerk. SFN, van Leeuwenhoekstraat 12, 3331 ET Zwijndrecht. REAGEREN: info@sportingfoto.nl

www.schumacherbouw.nl www.schumacherbouw.nl

dag en nacht

078 642 6547

Op zoek naar een kleurrijk cadeautje voor Moederdag? Openingstijden:

Katinka Touw 06 – 15 93 76 15

Familie Scheurwater-Debbink Telefoon dag en nacht: 078-681 60 34

do

info@uitvaartzorgkatinkatouw.nl www.uitvaartzorgkatinkatouw.nl het uitvaartcentrum

en

do

do do lid van de

www.klinkuitvaart.nl groep groep 0180 - 61 27 35

64x79mm De Brug H.I.Ambacht_DIA_Klink.indd 1

Voor een mooi en persoonlijk afscheid bent u bij mij in goede handen

uitvaartverzorging

persoonlijk & betrokken

Va n B r o u w e r s h a v e n

Noordeinde 44-46 3341 LW H.I.Ambacht

u i t v a a r t06 c e n-t r14 u m06 86 11

do

lid van de

en

het

do do en

en

do

uitvaartverzorging

groep

en

Suurmond en Suurmond en Partners Suurmond en Partners Partners uitvaartverzorging EGG UUIITUTVI VTAVAAAARARRT TBBBEEG EE LEEELIIEDDII INDNGIGN G

Regelen van uitvaarten in de gehele regio met rust, aandacht V a n B r o u w e r s h a v e n en respect. uitvaartverzorging

Renate Suurmond 06 51 37 31 20

Alblasserwaard

uitvaartverzorging

Onze mensen staan voor u klaar.

www.marjanvandergiessenuitvaartzorg.nl

www.uitvaartambacht.nl

Bij overlijden en vragen: 0800 – 099 55 15 (gratis) 24/7 bereikbaar.

Va n K r i m p e n

Met het laatste afscheid moet je een leven lang verder

uitvaartverzorging

Alblasserwaard

uitvaartverzorging

uitvaartbegeleiding Sjaan Vliegen

info@suurmond-partners.nl www.suurmond-partners.nl

21-11-14 15:07

Va n K r i m p e n

uitvaartverzorging

Ik ondersteun nabestaanden voor, tijdens en na de uitvaart. lid van de Ook sta ik klaar voor iedereen die alvast wil nadenken over zijn eigen uitvaart. groep

lid van de

en

PRUIMENDIJK 55 • RIDDERKERK-RIJSOORD • WWW.GG-TUINPLANTEN.NL

Klink Uitvaart

UITVAARTZORG

en

Dinsdag t/m donderdag 13.30 - 17.30 uur Vrijdag 09.00 -17.30 uur Zaterdag 09.00 - 15.00 uur

Begrafenis - crematie

en

• Hangbuidels • Geraniums • Hanging Baskets • Kuipplanten • Hangpotten

06 - 51 05 65 16

info@vliegenuitvaartbegeleiding.nl www.vliegenuitvaartbegeleiding.nl


Familieberichten 11

Woensdag 3 mei 2017

Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen die de Zijne zijn.

2 Tim. 2:19a

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend en voor de vele jaren die wij hem in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis, dat door de Heere uit ons midden is weggenomen, na een periode van afnemende krachten en gedachten, in de leeftijd van 91 jaar, onze lieve, zorgzame vader, schoonvader, opa en overopa

Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling, betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve vader, opa en onze Gerard

Gerard Valk Caroline en Peter Jeroen, Annelieke

Leerdam: Woudenberg: Ede: Scherpenisse: Barneveld: H-I-Ambacht: Ridderkerk: H-I-Ambacht: Tholen:

Dicky den Otter-van den Berg Cees den Otter Rijk van den Berg Hannie van den Berg-Smits Hans van den Berg Jeanette van den Berg-Boorsma Henk van den Berg Hanny van den Berg-Huizer Joke van Binsbergen-van den Berg Joop van Binsbergen Cilly Luijk-van den Berg Wim Luijk Ad van den Berg Erika van den Berg-van der Rhee Marrie van Elzelingen-van den Berg Ad van Elzelingen Loes Scheurwater-van den Berg Johan Scheurwater kleinkinderen en achterkleinkinderen

Winterdijk 8-10a, Gouda Correspondentieadres: Paulus Potterlaan 50, 3931 TG Woudenberg De begrafenis heeft vandaag, woensdag 3 mei, plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats Achterambacht, Achterambachtseweg 8b te Hendrik-Ido-Ambacht. Wij zijn het verzorgend personeel van Huize Winterdijk bijzonder dankbaar voor de liefdevolle en betrokken verzorging van onze vader en opa.

Vele blijken van medeleven ontvingen wij na het overlijden van mijn geliefde vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Jeltje van der Poel - Kramer Uw warme belangstelling, persoonlijk of schriftelijk, heeft ons bijzonder goed gedaan. Wij willen u daarvoor hartelijk bedanken. P. van der Poel Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind Hendrik-Ido-Ambacht, mei 2017

weduwe van Anton van Wingerden op de leeftijd van 96 jaar. Aart en Margot van Wingerden Liesbeth en Joost, Mana Loa Sebastiaan Anna

John en Irma Ruben, Katinka Linda en Robert Janine, Rosalie, Romy

sinds 10 januari 2015 weduwnaar van Celia van den Berg-van den Dikkenberg Gouda, 28 april 2017

Na een kortstondig ziekbed is van ons heengegaan onze lieve, zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Leentje van Wingerden-den Boef

zeggen wij u hartelijk dank.

Johannes van den Berg

Rotterdam, 23 november 1925

‘T is zoals ‘t is

Hendrik-Ido-Ambacht, mei 2017

”Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, van Hem verwacht ik altijd weer mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen.” In vertrouwen op Gods beloften is rustig ingeslapen onze liefhebbende moeder, schoonmoeder, grooten overgrootmoeder

Nelly Willy de Vries-Tameeris sinds 4 februari 2016 weduwe van Folkert de Vries

6 oktober 1929

Zwijndrecht

28 april 2017

Hendrik-Ido-Ambacht:

Rinske Rinkel-de Vries Paul Rinkel

26 april 2017 Correspondentieadres: Voompad 16 4265 HX Genderen De begrafenis heeft plaatsgevonden op 2 mei j.l. op de begraafplaats “Achterambacht” te Hendrik-Ido-Ambacht. Tot ons verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, onze zus, schoonzus en tante

Willie van der Wilt - Plaisier sinds 1996 weduwe van Arie van der Wilt in de leeftijd van 87 jaar.

Pieter en Cathelijn, Julia, Lucas Willem en Charlotte Sietse en Maroeska Evert en Esmay Amstelveen:

Leon de Vries Thoni Vliegenthart Marieke en David, Anna Lianne Fokko en Tamara

Cobi en Rien en verdere familie Hendrik-Ido-Ambacht, 1 mei 2017

Zwijndrecht:

Correspondentieadres: Suurmond en Partners Uitvaartbegeleiding t.a.v. fam. Brouwer Postbus 448, 3340 AK Hendrik-Ido-Ambacht

Zwijndrecht:

Zaterdag 6 mei nemen wij met elkaar om 10.30 uur afscheid in de aula van rouwcentrum Vredehof, Lagendijk 114 in Ridderkerk. Aansluitend vindt de begrafenis plaats.

Nellie Slobbe-de Vries Cor-Hein Slobbe Marleen en Jan-Willem, Niek Johan en Karin, Thijs Annemarie Lize Moraal-de Vries Aleid Moraal Correspondentieadres: R. Rinkel-de Vries Dadelgaarde 44 3344 RN Hendrik-Ido-Ambacht De dankdienst waarin wij haar leven gedenken zal worden gehouden op donderdag 4 mei om 13.30 uur in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

Hierna is er gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum.

Hiermede betuigen wij onze welgemeende dank voor uw medeleven, persoonlijk of schriftelijk tot uiting gebracht na het overlijden van

Alie Bakker-de Jong Het was een steun en troost dit te mogen ervaren.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats om ongeveer 14.45 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Jeroen Boschlaan 26 te Zwijndrecht. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangstruimte van de kerk.

Kinderen Kleinkinderen Zus en zwager Ottoland, mei 2017


Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl TRAPAANBIEDING Laat nu voordelig uw trap stofferen v.a. €175,- incl. tapijt! Ook woon- en slaapkamer met tapijt en vinyl. Bel 06-53741167 voor een afspraak. Sjaak Spruytenburg www.trapaanbieding.nl HORENZON Zonweringen,rolluiken & horren en/of reparaties TEL. 0644850653 zonwering@horenzon.nl Unicon zonwering telefoon: 078 842 40 69 raamdecoratie rolluiken horsystemen buitenzonwering www.unicon.nu GRATIS Meditatie en Mindfulness training Woe.avonden t/m 5/7/’17 De Kwikstaart med.plein Witte de Withstraat 57 H.I.Ambacht Inschrijven www.bernardsamson.nl

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordelig en makkelijk! Blessure of pijn? Maak een afspraak bij Fysiotherapie Sportplaza, 06-22358159

Coach en Therapeut i.o biedt proefsessies aan. WIN/WIN situatie info@praktijkmerel.nl bel 0622 617 020 www.praktijkmerel.nl

Maak uw eigen GEBOORTE, TROUW- of JUBILEUMKAARTJE Heeft u een leuk idee, maar komt u er niet helemaal uit? Dan helpen wij u graag! Xebius Digital Printing U kunt een mailtje sturen naar info@xebius.nl of bel 078-681 27 33

Div.merken pvc vloeren va 39,95 incl.egaliseren Aad Janse woning en projectstoffering 06-22972818 BADKAMER verbouwen? Bel TKS 078-6121590 www.tksvanhelden.nl KRINGLOOP HABBEKRATS elke dinsdag van 9-12 en 19-21 u. Het Tasveld 11 in HIAmbacht! welkom HENRIETTES BEAUTY SALON schoonheidsbehandelingen vanaf 30 euro. Harsen, manicure, epileren, bruidsmake-up en cadeau bonnen. 078-6816480 of 0651663982

Kringloop Snuffelpand De Dijk Veersedijk 213, H.I. Ambacht Tel: 06-50221460 Open. tijden: dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 tot 16.30 uur. Tevens de 1e, 3e en 5e zaterdag van de maand van 10.30 tot 16.00 uur. Ook inleveradres van uw overtollige spullen t.b.o. Roemenlie. Wij halen ook de spullen bij U op. Ook zo’n ‘BRUGGETJE’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl

Vriesestraat 164 3311 NS Dordrecht T 078-6215560 E info@jokerdesign.nl

0180 - 464676

Burgemeester Jansenlaan 149 3331 HG Zwijndrecht T 078-6127979 E info@vanderwielzwijndrecht.nl

Uw MATRASSEN en BOXSPRING specialist in ZWIJNDRECHT COMPLEET BED SLAAPKLAAR

NEDERLANDS BESTE DRUKVERLAGEND MATRAS Dit topklasse traagschuim matras

Gestoffeerde ombouw 160 x 200 Gecapitonneerd hoofdbord. Inclusief bodems en matrassen van e

(Densiteit 65) vormt perfect naar de contouren van het lichaam. Verkrijgbaar in 3 varianten.

1099,- voor e 799,-

NU OP=OP

NU ACTIE v.a.

e 399,-

normaal e

MEEST LUXE ESSENZ TRAAGSCHUIMKUSSEN Verkrijgbaar zonder en met neksteun. Ook in uitvoering met support springs. normaal e

199,-

NU ACTIE v.a.

Ter Steeghe Ring 3 te

OP=OP

e 99,-

1249,-

e 599,-

BOXSPRING MET BONELL VERING Luxe potenset Inclusief hoofd/voetbord Maat 140/200 van e

1099,- voor e 699,-

NU OP=OP

e 395,-

ZWIJNDRECHT (bij Roobol) Tel. 088 - 900 51 26 Actie geldig t/m 1 oktober of zolang de voorraad strekt.

DIRECT AAN DE A16 AFSLAG NR 23 ZWIJNDRECHT. NEDERLANDSE PRODUCTIE

-

SNELLE LEVERING

OPENINGSTIJDEN: DI T/M VR 9.30 - 17.30 UUR ZATERDAG 9.30 - 17.00 UUR DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21:00 UUR GRATIS PARKEREN. - DESKUNDIGE VOORLICHTING


Mens & Maatschappij 13

Woensdag 3 mei 2017

De omgeving van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht is een prachtig en gevarieerd fietsgebied.

Fietsclub Wielzate gaat al 20 jaar voor gezelligheid en veiligheid Tekst: Jan O’teur / Foto: Hetty Roth H.I.Ambacht - Fietsclub Wielzate organiseert al weer 20 jaar gedurende het fietsseizoen 2 keer per week een fietstocht voor 55 plussers uit Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Gezelligheid en veiligheid staan daarbij voorop! Gezelligheid voorop “Gezellig met elkaar in beweging zijn is het doel van onze fietsclub”, vertelt Hetty Roth, de algemeen fietsleider van Fietsclub Wielzate. “Onze club bestaat op dit ogenblik uit 80 fietsende leden, 60 dames en 20 heren in de leeftijd van 55 tot 87 jaar jong. Wij organiseren gevarieerde fietstochten in de directe omgeving, maar ook (ver) daarbuiten. Natuurlijk pakken we onderweg ergens gezellig een terrasje mee en zo nu en dan stoppen we voor een bezoek, al dan niet met een rondleiding, aan een interessante plek”. “We hebben het vooral gezellig met elkaar. Naast de fietstochten komen we een paar keer per jaar samen in Wielstaete voor een bijeenkomst met een leuke activiteit. En ook in de winter zoeken de leden elkaar op. Veel van onze leden zijn alleenstaand en voor hen is de Fietsclub een uitgelezen mogelijkheid om met anderen op een fijne en gezonde manier de tijd door te brengen en niet te vereenzamen. De meeste leden blijven

meefietsen tot het echt niet meer kan!”, aldus Hetty. Fietsactiviteiten Tijdens het ‘Fietsseizoen’, dat wil zeggen vanaf half maart tot november wordt elke woensdag en donderdag een fietstocht georganiseerd. “Op woensdag fietsen we 30-40 km, op donderdag gaan we wat verder weg, meestal zo’n 50 km met een uitloop naar 60 km. De fietsroutes worden uitgezet door onze fietsleiders, die net als onze betuursleden allemaal vrijwilligers, aangesloten bij het UVV zijn. Doordat we over een fietstrailer kunnen beschikken, zijn we in staat om ook verder weg fietstochten te organiseren naar bijvoorbeeld de bollen, bloesem, bos, heide en duinen”. Naast de wekelijkse fietstochten organiseert de fietsclub elk jaar een fietstrek2daagse en een fietsvakantie. Ook heeft de fietsclub regelmatig fietscontacten met de partnergemeente Bergen in Duitsland.

De fietstochten gaan ook wel eens verder van huis, zoals hier naar de kleurige bollenstreek

deelnemers met een gewone fiets voorop rijden. Verder hebben we een antal veiligheidsregels opgesteld, waar iedereen zich aan dient te houden. Iedere fiets dient in goede staat te verkeren en deelnemers met een elektrische fiets dienen lid te zijn van een hulpdienst, die ze in geval van panne kan komen helpen. Op die manier proberen we de fietstochten voor alle deelnemers niet Veiligheid voor al “Veiligheid staat bij ons zeer hoog in het vaan- alleen zo prettig mogelijk, maar vooral zo veilig del’, vertelt Hetty verder. “We fietsen met een mogelijk te laten verlopen”. groep senioren, waarbij een deel op een gewone en een deel op een elektrische fiets rijdt. Jubileumactiviteiten Om de groep bij elkaar te houden en het tem- Op 10 mei a.s. gaan de leden van Fietsclub Wielpo op 15-17 km per uur te houden laten we de zate het 20-jarig jubileum van hun club vieren

met een “hap en trap”-fietstocht, gevolgd door een dinerbuffet in Wielstaete. “Sinds een aantal jaren hebben we een maximum van 80 fietsende leden moeten instellen. Op dit ogenblik staan er 5 mensen op de wachtlijst. Een duidelijk teken, dat onze activiteiten gewaardeerd worden. We gaan dan ook ons best doen het de deelnemers in de komende jaren net zo naar de zin te maken als in de eerste 20 jaar van ons bestaan’, aldus een enthousiate Hetty Rott tot slot. Meer informatie over de Fietsclub kunt u vinden op www.fietsclubwielzate.nl

Asieldier van de week: Pirat steelt je hart

Kindcentrum Margriet breekt wereldrecord

Regio - Deze heer op leeftijd zoekt een fijn Dier in nood? Bel dierenambulance onderkomen. Het is een Dalmatiër van 12 Louterbloemen 06-17003200 of 0900-0245 jaar oud en is voor zijn leeftijd nog heel fief! Hij speelt graag, snuffelt en is dol op eten!

Zwijndrecht - Afgelopen vrijdag, 21 april, heeft Kindcentrum Margriet meegedaan met het verbreken van het wereldrecord “Zingen met een dansje”. Dit deden ze op het lied Okido van Kinderen voor Kinderen.

Voor de tweede keer is hij nu naar het asiel gebracht. Pirat is dol op aandacht en heeft graag mensen om zich heen, daarom vindt hij het moeilijk om lang alleen te zijn. We zoeken een thuis waar hij de aandacht niet hoeft te delen met andere dieren en waar zijn baasje genoeg tijd voor hem heeft. Wie kan deze dibbes nog een fijne oude dag geven? Kijk snel op onze website www.louterbloemen.nl.

De bovenbouw, groep 5 tot en met 8, gingen hiervoor naar verschillende sportgelegenheden. Met hulp van een lekker zonnetje werd de dag een groot succes!

Er was de voorgaande weken goed geoefend en daarom is het wereldrecord verbroken! Ook deden we een poging om het wereldrecord “Soesjes eten zonder je handen te gebruiken” te verbreken en ook dít lukte, zoals u op de foto kunt zien. Om dit én de verjaardag van de koning te vieren gingen de kinderen allemaal sporten en spelletjes doen. De onderbouw, groep 1 tot en met 4, deden dit op het schoolplein.

Bijbelstudie Gezonde Woorden

Lentemiddag in de Bibliotheek

H.I.Ambacht - Zondag 7 mei is er weer een bijbelstudie van Gezonde Woorden. Dit keer is het thema: melk en vaste spijs.

Zwijndrecht - De schoolgidsen van ‘t Weetpunt hebben dinsdagmiddag 25-4 een lente middag verzorgd in de bibliotheek in Zwijndrecht.

Zoals melk en vast voedsel horen bij de verschillende levensfases van de mens, zo geldt dit ook voor het geestelijke leven van de gelovige. Melk bestaat uit de eerste beginselen en deze basiskennis hoort bij de fase van een kind. Maar daarna zou er vast voedsel genut-

tigd worden. Over wat de Schrift over deze zaken naar voren brengt, gaat deze bijbelstudie. Aanvang studie: 10.00 uur Iedereen is van harte welkom! Adres: Panneboeter 23 3343 PG Hendrik Ido Ambacht www.gezondewoorden.nl

Een heel enthousiaste en hard werkende jeugd, met stokken en touw aan het werk, Daar een weefgetouw van maken en bloemen in rijgen. Mooier kan je het niet maken. Iedereen ging met een kunstwerk naar huis.


Kom gratis uw hond wassen!

Zaterdag 6 mei

ma in de wasstraat, Bij ieder wasprogram IS KOMEN WASSEN mag u UW HOND GRAT t.* in een hondenwasstraa

van 9.00 tot 16.00 uur

van 13:00 - 20:00 uur, en *Geldig op vrijdag 12 mei stijden. mei op de reguliere opening zaterdag 13 en zondag 14

se Diver en g kortin ties en ac

SOP! autowas Onze openingstijden wastraat: Edisonweg 60 2952 AD Alblasserdam Tel. 078 2000379

Ma t/m vrij : 08:00- 20:00 uur • Za: 08:00- 18:00 uur Zo: 10:00 - 17:00 uur Wasboxen: 08:00 - 21:45 uur

Boten show

de iste bloeien Voor de moo cadeaus! Moederdag

006733 Van nes 130x275cm_NIEUW_v2.indd 1

Stek- en hang-Geraniums, hang-en kuipplanten, div. hangpotten, hanging-baskets en een groot assortiment perkgoed Tuinplantenkwekerij van Nes

Langeweg 113 - Hendrik Ido Ambacht

Leuke activiteiten

Geopend: Ma. t/m Vr. Zaterdag

Hapje n en ee je drank

04-04-14 10:28

9.30 - 17.00 uur 9.00 - 17.00 uur

Polderstraat 9a • 2952 AK Alblasserdam www.jankorteland.nl

Zie ook onze facebook pagina

OPENING!

Altijd net iets beter en goedkoper, wie komt is overtuigd!

® ® 2e Luxaflex 2e Luxaflex Hor nuHor 50% nu® 50% 2e Luxaflex korting Horkorting nu 50%

Maak korting van jouw Maakhuis van jouw huis een mugvrij een thuis, mugvrij jij thuis, jij Maak van jouw huis ROUKENS OPTIEK & OPTOMETRIE bent klaar voor bentthuis, het klaarjijvoor het een mugvrij KOM KIJKEN OP DV 4, 5 OF 6 MEI bent klaar voor het voorjaar. voorjaar. voorjaar.

Roukens Optiek & Optometrie opent haar nieuwe winkel aan de Plantageweg 2 in Alblasserdam. U vindt ons in het pand waar voorheen bakkerij De Heer was gevestigd.

De actie loopt van De actie 1 t/mloopt 31 van 1 t/m 31 De actie loopt van 1 t/m 31 mei 2017. hier2017. naar Vraag dede hier naar de meiVraag 2017.mei Vraag hier naar OPENINGSACTIE mogelijkheden. mogelijkheden. mogelijkheden. Zonneglazen op uw eigen

25% KORTING NU 25% KORTING OP ONZE HUISCOLLECTIE RAAMDECORATIE.

Wij meten en Houten Jaloezieën • Duette & Plissé • Horizontale Jaloezieën plaatsen Alles gratis meten en plaatsen ! GRATIS! The Art of Window Styling Deze actie is geldig 1 tot en met 31 mei 2016

KLEUR & SFEER

3341 VC H.I.Ambacht 078 6812681

Geldig t/m 3 juni 2017

We nodigen u van harte uit om op 4, 5 of 6 mei een kijkje te nemen. Dan tonen we u onze modieuze monturencollectie voor dames, heren en kinderen. We vertellen meer over ons voordelige contactlenzenplan en en leggen uit wat optometrie voor u kan betekenen. En natuurlijk hebben we heel veel zonnebrillen!

Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties.

5% KORTING Stolk

Brederodehof 68, e Art of Window The Art Styling of Window Styling

sterkte cadeau (inclusief uv bescherming en ontspiegeling) bij aankoop van een complete bril!

www.stolkkleurensfeer.nl

volg ons op Facebook

en Twitter

25% KORTING OP ONZE HUISCOLLECTIE RAAMDECORATIE.

Plantageweg 2, 2951 GP Alblasserdam | T 078 303 2835, www.roukens-optiek.nl


Kunst en Cultuur 15

Woensdag 3 mei 2017

De serie: Groepsexpositie in Fotogalerie Zwijndrecht

Katinka Polderman tiert welig in Cascade

Foto: Marijke Bottema

Foto: Krijn van Noordwijk

Zwijndrecht - Leden van Fotoclub Zwijndrecht exposeren in mei 2017 hun werk in Fotogalerie Zwijndrecht aan de Rotterdamseweg 126 te Zwijndrecht. Een expositie met de titel: de serie. Men zegt wel eens: één foto zegt meer dan duizend woorden. Het zegt iets over de kracht of impact die een foto kan hebben. Het is dus goed voorstelbaar dat meerdere foto’s een verhaal kunnen vertellen ter dikte van een boek. Een combinatie van foto’s kan een verhaal vertellen, een gedachte laten zien of een idee uitdrukken, wat niet bereikt kan worden met een losse foto. Foto’s in samenhang hebben een toegevoegde waarde en zorgen voor verbreding en verdieping. De laatste jaren worden op de fotoclub veel meer foto’s in serie verband gepre-

senteerd dan vroeger. Voorheen ging het vooral om dat ultieme beeld met de kracht van de duizend woorden. Tegenwoordig wil men iets meer vertellen of wil men iets genuanceerder zijn en daarvoor is de serie dus bijzonder geschikt. Het ligt dan ook voor de hand om aan deze trend eens een groepsexpositie te wijden. Of de bezoeker overtuigd kan worden moet die zelf natuurlijk zelf beoordelen. Steeds als er naar een nieuwe serie gekeken wordt, kan men zich de volgende vraag stellen: “is het geheel meer dan de som der delen?”. Dit is alweer de laatste expositie voor de zomersluiting. Vanaf september start weer een nieuw expositie seizoen. Fotogalerie Zwijndrecht: Rotterdamseweg 126 Zwijndrecht (hoek Koninginneweg). Open: alle zaterdagen in mei van 11.00 uur tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Nieuwbakken Zwijndrechtse opent pop-up galerie met eigen expositie Zwijndrecht - Kunstenares Anne van Dalen neemt vanaf 9 mei de begane grond in gebruik van het markante kantoorgebouw ‘Twister’ aan de Westelijke Parallelweg 54. Het deels leegstaande pand krijgt daarmee een nieuwe zij het tijdelijke functie van pop-up galerie. Met de expositie getiteld ‘dead centre of the universe’ toont Anne van Dalen voor het eerst haar eigen werk dat onder andere bestaat uit zogeheten body prints. Belangstellenden zijn zaterdag 13 mei tussen 15:00 en 18:00 uur van harte welkom bij de officiële opening welke verricht zal worden door burgemeester Dominic Schrijer. Pop-up galerie Twister is van maandag t/m donderdag geopend van 16:00 tot 19:30 uur en op verzoek. De expositie ‘dead centre

of the universe’ is te bezoeken tot en met zaterdag 3 juni. De kunstenares die leeft van een gecrowdfund basisinkomen verhuisde bijna een jaar geleden uit Den Haag en voelt zich in Zwijndrecht naar eigen zeggen op haar gemak temidden van rust, ruimte en “buitengewoon aardige mensen”. Ze heeft daarom bewust gekozen om in Zwijndrecht te exposeren: “Ik hoop met deze pop-up galerie op een positieve manier leegstand tegen te gaan en bij te dragen aan de leefbaarheid in Zwijndrecht.” Naast de groot-formaat schilderingen van Anne van Dalen is onder andere videowerk te zien van de Engelse kunstenaar/fotograaf Keith Brighouse en tekeningen van Major Wilco uit Duitsland. Wat deze drie met elkaar gemeen hebben is hun fascinatie voor het menselijk lichaam.

voorstelling af’), het grootste deel is van hoog niveau. De vluchtelingencrisis is al veelvuldig H.I.Ambacht – Cabaretier en beroeps-droog- bezongen, maar nog nooit zo geestig als hier kloot Katinka Polderman is één van de best door Polderman. In een onvervalst zigeunerlied bewaarde geheimen van de Nederlandse en drukt ze mogelijke nieuwe Nederlanders op het Vlaamse theaters en staat zaterdag 6 mei hart dat wij ook zo onze sores hebben. Het is in Cultureel Centrum Cascade. Ze maakte al engagement met een kwinkslag, maatschapvier voorstellingen vol vrolijk cynisme, sub- pijkritiek met het vingertje omlaag.” tiele lompheid, engagement, rake observaties en doortimmerde liedjes. En ‘Polderman Kaarten voor ‘Polderman tiert welig’ kosten € 17,00. De voorstelling begint om 20.15 uur. tiert welig’ voort. Voor kaarten en meer informatie: www.stichVoor haar vijfde programma ‘Polderman tiert ting-cascade.nl of telefonisch via 078-681 92 30. welig’ neemt antiheldin Katinka elke avond een haffel nieuwe liedjes mee, een gitaar en een omnichord. Verder laat zij het lot bepalen, want dat levert vaak heel mooie dingen op. Iedere avond is uniek en eenmalig. Niets staat vast, behalve dat het toeval een grote rol zal spelen. Voor wie haar niet kent: Katinka is onverstoorbaar, gortdroog, subtiel en lomp, hilarisch en ontroerend. Ook buiten het theater is Polderman een bezig bazinnetje. Zo schreef ze een aantal ‘Snapjes’, leerzame liedjes voor de NTR, maakt ze regelmatig een liedje voor het Radio 5 cabaret- en kleinkunstprogramma ‘Andermans Veren’ en heeft ze een vaste column in het theatertijdschrift Scènes. Daarnaast is haar literaire debuut is in de maak. ‘Polderman tiert welig’ ontving een prachtige recensie in het Parool (****): “Hoe lacherig ze soms ook doet over het materiaal (‘dit nummer viel bij de vorige

FilmClub The Movies vertoont The Circle Dordrecht - Maandag 8 mei vertoont Filmclub The Movies “The Circle” , de boekverfilming van de bestseller van Dave Eggers waarin Tom Hanks schittert naast Emma Watson. Eerder zagen we Hanks al in A Hologram for the King, ook naar een boek van Eggers.

internetbedrijven nu al hebben om alles over ons en ons gedrag te weten te komen, dat alles na onder het genot van een drankje.De middag voorstelling begint om 14.30 uur en de avond voorstelling om 19.30 uur in Cinema The Movies, Nieuwstraat 60-62, 331 XR Dordrecht. De volgende filmavond van de FilmClub is 26 Naast Hanks en Watson, vooral bekend als Her- juni. Reserveren is mogelijk via de website mione Granger (Hermelien Griffel) in de Harry www.moviesclubdordt.nl of telefonisch bij The Potter films en recent als Belle in Beauty and Movies via 078-7200777. the Beast, speelt ook Bill Paxton mee, die eerder dit jaar helaas veel te jong overleed. Mae Holland (Watson), een jonge vrouw, wordt ingehuurd voor een functie bij internetbedrijf JOKE VAN DER ARK ‘The Circle’. Eamon Baily (Hanks), één van de www.jokevanderark.nl eigenaren, werkt gepassioneerd vanuit de drang de wereld transparanter en beschaafder te maken. Het bedrijf linkt persoonlijke gegevens van klanten aan elkaar middels hun universele systeem, waardoor gebruikers een volledig eigen online identiteit krijgen. Op Als je steeds het eerste gezicht fantastisch maar de aanmaar zijpaden bewandelt, pak blijkt minder rooskleurig te zijn wanneer je niet mee laat voeren persoonlijke data in de verkeerde handen door de stroom terecht komt. 1984 revisited. Drama, SF en van verjonging en vernieuwingsdrift, thriller ineen. Opnieuw kan bij deze filmclubkeuze voor de middag- of avondvoorstelling als je, zoals door anderen gekozen worden. Beide voorstellingen zijn beweerd wordt, met een inleiding. Voor de avondvoorstelling bent blijven steken in de tijd zal deze verzorgd worden door dr. Sean de en je daarenboven, voor zover Hoon, socioloog en werkzaam bij Omnicom dat mogelijk is, Media Group. Na afloop is er gelegenheid om gewoon jezelf wilt zijn. na te praten over welke mogelijkheden grote

Gedicht

Het is lastigKunst en Cultuur 17

Woensdag 3 mei 2017

Night in Madrid met het Ridderkerks Symfonieorkest Ridderkerk - Het Ridderkerks Symfonieorkest geeft op 10 juni een concert in Spaanse sferen. Het orkest maakt een uitstapje naar sensuele en swingende muziek uit Zuid-Amerika en Spanje. Eén van de te spelen stukken is het bekende Tico Tico, voluit Tico Tico no Fubá. Dit stuk is in 1917 gecomponeerd door de twee Braziliaanse componisten Zequinha Abreu en Aloysio Oliveira. Het stuk is bekend door onder andere de versie van Carmen Miranda in de film Copacabana en is gebruikt in de Walt Disney film Saludos

Amigos in 1942. Naast Tico Tico zal het orkest muziekstukken ten gehore brengen als Danzon No. 2 van Arturo Marquez en Sevilla van Albeniz FruhBeck. Het concert wordt op 10 juni gehouden in de Opstandingskerk in Rijsoord en begint om 20.00 uur. Om 19.15 uur is er een interessante introductie die de muziek meer betekenis en diepgang geeft. Tickets zijn 15 euro, te koop aan de zaal of reserveer via info@ridderkerkssymfonieorkest.nl

Autoschade Herstel Alderliesten is een vooruitstrevend modern schadeherstelbedrijf draaiend onder de hoogste normering en in het bezit van enkele merkerkenningen. Onze klanten zijn veelal particulieren en bedrijven. Voor WA verzekerden is er een smartrepair label Easy2Fix. Duurzaam en betaalbaar schadeherstel staan hoog in het vaandel. We worden direct aangestuurd door de meeste verzekeraars. Wij zijn op zoek naar nieuwe gepassioneerde vakmensen met een sterke drang tot innovatie. De wereld en het voertuig veranderd per dag, meegroeien is een must.

Allround Schadehersteller

(Fulltime job)

Je bent in bezit van een afgeronde opleiding 1e of 2e schadehersteller, enkele jaren ervaring en rijbewijs B. Je kent een hoge mate van zelfstandigheid, bent collegiaal, nauwkeurig en leergierig. AST modules niveau 3 is een plus, maar kunnen ook behaald worden binnen ons bedrijf.

Voorbewerker/spuiter

(Fulltime job)

Je bent in bezit van een afgeronde opleiding 1e autospuiter, enkele jaren ervaring, rijbewijs B en een certificaat verantwoordt autospuiten.

Junior calculator

(Fulltime job)

Je bent in bezit van een Audatex certificaat en hebt enige ervaring in de werkplaats achter de rug. Je kunt goed met klanten en collega’s omgaan. Wat bieden wij: Een stabiele zeer goed uitgeruste werkomgeving met een bijpassend salaris en arbeidsvoorwaarden. Een zeer gemotiveerde en fijne groep collega’s. Reageren kan per mail naar arie@alderliesten.nl

Het Oude Postkantoor is open Heerjansdam - Zaterdag 6 mei is het clubgebouw van het Historisch Genootschap, ‘Het Oude Postkantoor’, weer open. Vrienden van het Genootschap en belangstellenden ontmoeten elkaar om herinneringen van vroeger en de actualiteit met elkaar te delen. Enkele bestuursleden en vrijwilligers zijn aanwezig u, waar mogelijk te op weg te helpen met uw familiestamboom en de Heerjansdamse geschiedenis.

tie te organiseren in de historische Dorpskerk. We doen daartoe een oproep aan alle Heerjansdammers voor deze expositie kinder- en jeugdfoto’s, alsmede hun speelgoed tijdelijk ter beschikking willen stellen. De foto’s worden gescand en teruggeleverd. Ook op de buiten Heerjansdam wonende dorpsgenoten willen wij graag en beroep doen. Jeugdverhalen, schoolvriendschappen en andere jeugdbelevenissen zijn welkom. Kom even langs of mail naar hgheerjansdam@ziggo.nl De komende maanden hoort u meer van ons!

Heerjansdamse kinderen en hun speelgoed Het Genootschap heeft dit jaar als project ‘Heerjansdamse kinderen en hun speelgoed’. We zien u graag. De koffie staat klaar met wat Rond het landelijk Monumentenweekend in lekkers erbij vanaf 10.00 uur aan de Vlasakkers september hopen wij een uitgebreide exposi- achter de historische Dorpskerk.


AMOTEX TAXI HAARMODE RIDDERKERK MEIJER

PLAMECO-PLAFOND: “Een klein wonder in één dag!’ Ridderkerk.. De ergernis van een plafond dat niet meer bij het interieur past of dat lelijk geworden is door vochtplekken en scheuren, vele mensen kennen het. Het steeds weer camoufleren door iedere keer opnieuw te witten, spreekt niemand aan. Om nog maar niet te spreken van de andere oplossing, het vervangen van het bestaande plafond. Beide oplossingen brengen namelijk veel ongemak met zich mee. Verder ontstaat daarbij veel stof, rommel en overlast. Plameco-plafonds Ridderkerk heeft voor u een heel goed alternatief: een flexibel plafond van Plameco. Deze flexibele plafonds worden als één strak geheel voor u op maat gemaakt en zijn scheur- en schilfervrij. Bovendien zijn deze plafonds schimmel-, algen- en bacteriënwerend, waardoor ze óók uitermate geschikt zijn voor natte ruimtes als badkamers en keukens. Hak- en breekwerk is niet meer nodig, want een Plameco-plafond wordt vlak onder het oude plafond gemonteerd. Desgewenst kan het ook als verlaagd plafond worden toegepast. Naast deze voordelen heeft een Plameco-plafond ook

- Speciaal tarief naar ziekenhuizen - Vervoer naar en van luchthavens - 24 uur per dag, 7 dagen per week - Ook pin- en creditcardbetalingen

een isolerende werking. Wat betreft kleur en structuur, heeft u de keuze uit meer dan 100 mogelijkheden, van mat tot hoogglans. Bestaande verlichting kan geïntegreerd worden, maar het is ook mogelijk het plafond te verfraaien met inbouwverlichting. Verder is er op het gebied van randafwerkingen en ornamenten een ruime keuze. Plameco-plafonds Ridderkerk nodigt u uit om zelf een kijkje te komen nemen aan de Gieterijstraat 84 (Havenstraatzijde!) te Ridderkerk.

,-

5 2 Plameco-plafonds Ridderkerk1heeft op vrijdag 5 mei en zaterdag€ 6 mei beide

dagen van 10:00 – 16:00 uur een plafondshow! U kunt ook bellen voor een kosteloos advies aan huis: 0180-396100 of 06-20201306.

Trimmer UMS425

TEL.: 06-80184597 / 06-80137599

Minimale leeftijd 20 jaar. Amerstraat 18 - 2987 CA Ridderkerk 0180-411830

LET OP * LET ZiOP * LET OP t maai e r STUNTVERKOOP VAN LEDEREN KLEDING

OOK VOOR KLEINE HF2417 EN HB GROTE €4.849,- MATEN NU UITZOEKEN VANAF ,- ,KOM KIJKEN EN PAK DIE KANS!

Openingstijden:

,149,-00 25 5 . 4 € €7 €1 €1

Ma. 13.00-16.00, di. t/m za. 10.00-17.00 Vr. koopavond open Voor info: C. De Reus Ledermode 06-13109614

C. DE REUS LEDERMODE

RIDDERHOF 89 • RIDDERKERK • 0180-467 377 Hof van Holland 33, w.c. Walburg, Zwijndrecht

SEIZOENS AANBIEDING Frees F220

Izy benzinemaaier HRG416 PK

€299,uitnodiging PLAFONDSHOW vrijdag 5 mei van 10:00 - 16:00 en zaterdag 6 mei van 10:00 - 16:00

Benzinemaaier HRX426 SX

€1.549,-

€1.299,-

€599,-

Benzinemaaier HRX476 VK

Benzinemaaier

ELEKTRISCHE HRX537MOTORZAAG VK ELEKTRISCHE MOTORZAAG MSE 170 C-Q - 30 cm MSE 170 C-Q - 30 cm

€ 179

€1.199,-

€1.049,-

€999,-

€879,-

ELEKTRISCHE MOTORZAAG MSE 170 C-Q - 30 cm

Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

BENZINEMOTORZAAG BENZINEMOTORZAAG MS 30 cm MS 170 170 --Zitmaaier 30 cm HF2417 HB

ipv € 229

€ 199

Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

BENZINEMOTORZAAG MS 170 - 30 cm

€ 199

€1.449,-

€1.199,-

ipv ipv €€ 229 229 Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

€ 179

Trimmer UMS425 €379,-

€299,-

Deze acties zijn geldig tot 18/12/2015.

www.honda.be / www.honda.nl Deze actie is geldig tot en met 30 september 2017

Benzinemaaier HRD536C TX

€719,-

€499,-

€399,-

€899,-

ipv € 244

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Izy benzinemaaier HRG466 SK

DE NIEUW VOORJAARSCOLLECTIE IS BINNEN!

€1.009,-

Een nieuw plafond in 1 dag!

PLAMECO RIDDERKERK, Gieterijstraat 84 (Havenstraatzijde), 2984 AB Ridderkerk, of bel: (0180) - 39 61 00

en heb je zin om ons team te versterken? Mail dan even naar h.meijer507@chello.nl

WWW.AMOTEX.NL

€379,-

terwijl de meubels blijven staan

Ben jij een spontane heren kapper/ster

€4.849,-

€4.149,-

ipv ipv €€ 244 244

Deze acties zijn geldig tot 18/12/2015. Deze acties zijn geldig tot 18/12/2015.

Frees F220 €1.009,-

€899,-

NAAM VAN DE WINKEL STRAAT PLAATS www.honda.be / www.honda.nl TELEFOON Deze actie is geldig tot en met 30 september 2017 WEBSITE

Voor de professionele tuinier

NAAM DE WINKEL NAAM VAN VANOnze DE WINKEL Onzetechniek techniek wintterrein terrein wint STRAAT STRAAT Lagendijk 178 Lagendijk 178 PLAATS PLAATS 2988 AD Ridderkerk Ridderkerk 2988 AD Telefoon 0180--42 4213139999 gavdwaal.nl Telefoon 0180 TELEFOON gavdwaal.nl TELEFOON Telefax 0180 Telefax 0180--42 4234 345353 WEBSITE info@gavdwaal.nl info@gavdwaal.nl WEBSITE VCA* GECERTIFICEERD VCA* GECERTIFICEERD

Voor de professionele tuinier • ERKEND VAKHANDELAAR • KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

ERKEND VAKHANDELAAR

KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

ERKEND ERKEND VAKHANDELAAR VAKHANDELAAR

KWALITEIT •• ADVIES ADVIES •• SERVICE SERVICE KWALITEIT


Sport 19

Woensdag 3 mei 2017

‘Ik ben apetrots op wat ik hier achterlaat’

John Dost verruilt IFC voor amateurs van Sparta Tekst: Michel van Straten Foto: Ruud van der Wel

de andere kant begrijp ik het ook wel weer. Vijf jaar is in de trainerswereld best een hele lange tijd. Tegelijkertijd ben ik apetrots op wat ik hier H.I.Ambacht - Afgelopen zaterdag speelden achterlaat. Ik begon met een groepje van twaalf de vrouwen van IFC tegen Wolfaartsdijk (2-2) of veertien meiden en dat is steeds verder uitgeéén van hun laatste wedstrijden onder trainer John Dost. Na vijf succesvolle jaren oordeelde het IFC-bestuur twee weken geleden dat het tijd was voor een ander gezicht als hoofdtrainer. Een dag na dit besluit was Dost overigens al weer onder de pannen. Volgend seizoen gaat hij aan de slag bij de vrouwen van RV & AV Sparta, uitkomend in de vierde - John Dost, trainer vrouwen IFC klasse.

Ik zal IFC gaan missen.

“Het was toch wel even slikken toen ik het besluit vernam,” bekent John Dost. “Het kwam op een moment dat de meeste collega-trainers al weten waar ze volgend seizoen werkzaam zijn. Maar gelukkig was er een lijntje met voormalig IFC-trainer Robert Verbeek die in augustus met de mannenselectie aan de slag gaat. We waren er snel uit. En dan is Sparta toch wel een mooie uitdaging. Ook een club die op je CV niet misstaat. Een mooie bijkomstigheid is dat Sparta ook nog een vervolgopleiding (TCII, red.) voor me wil bekostigen.”

breid. Niet alleen qua spelers, maar ook qua begeleiding. De randvoorwaarden werden steeds beter ingevuld. Ik heb er ook vertrouwen in dat het na mijn vertrek goed zal blijven gaan bij IFC. Maar één ding is zeker: ik zal de club gaan missen. Ik liep hier al als ventje van vijf jaar rond.”

Improviseren Dost loodste IFC vorig jaar naar de derde klasse, waar de ploeg nu als stevig middenmoter geldt. “Er had misschien meer ingezeten,” stelt de oefenmeester. “Maar met een vrij krappe selectie voor vrouwen 1 hebben we nogal eens moeten improviseren. Vooral in de tweede helft van de Apetrots Vervolgt: “Zelf had ik nog best verder gewild. Ik competitie. Door blessuregevallen hebben we denk denk dat de rek er ook nog niet uit was. Aan bijna niet met dezelfde groep kunnen trainen of

Bas stoop voor de 10e keer sjoelkampioen H.I.Ambacht - Op de onlangs gehouden sjoel-afsluitingsavond van “SV Het Kruispunt” uit Hendrik Ido Ambacht is Bas Stoop voor de 10e achtereenvolgende keer gehuldigd als Sjoelkampioen. Over het seizoen 2016-2017 mag fenomeen Stoop zich dus weer de beste “sjoeler” van de vereniging, of zelfs van Hendrik Ido Ambacht, noemen. In de hoogste groep A wist hij met een gemiddelde van maar liefst 127,1 zijn naaste achtervolgers Giel vd Boor (119,6), Ineke Stoop (119,3) en Tim van Asperen (118,5) ruim voor te blijven. Vergeleken met vorig seizoen, waarin hij uitkwam op een gemiddelde van 126,7, is

Bas Stoop dus nog sterker geworden. Dat gold ook voor Giel vd Boor die Ineke Stoop van de 2e plaats verdreef. Van De Boor verbeterde zijn gemiddelde van 117,5 naar 119,6 terwijl Ineke Stoop haar gemiddelde van 119,3 prolongeerde. De grootste winst was voor Tim van Asperen die zijn gemiddelde opkrikte van 114,4 naar 118,5. Hij kwam bij de vereniging om zijn doelstelling (Bas Stoop van de 1e plaats te verdringen), maar moet daar voorlopig maar even van af zien. Gezien de krachtsverhouding van afgelopen seizoen duurt dat nog wel even. Alle uitslagen van afgelopen seizoen en de fotoreportage van de afsluitingsavond zijn te zien op de website “svhetkruispunt.nl”.

Trainer John Dost geeft de laatste instructies In de tweede helft domineerde IFC. Er kwamen tal van kansen, maar de Zeeuwse sluitpost kon maar niet gepasseerd worden. Vijf minuten voor tijd zorgde de razendsnelle Milou van der Wel met een fraaie uithaal vanaf rechts toch nog voor enige gerechtigheid: 2-2. De ploeg van John Dost Gerechtigheid Ook tegen Wolfaartsdijk moest IFC weer impro- had misschien recht op meer, maar meer dan een viseren. Vaste doelvrouw Femke Groeneweg was puntje zat er niet in. vanwege een begrafenis verlaat, waardoor aanvalster Lisa Hartsuiker de eerste helft onder de lat Wil Brinkhuis, nu nog trainer van IFC MO15-1, zal ging. Desondanks begon IFC de wedstrijd goed. komend seizoen de rol van John Dost overnemen. Een aanval over links werd door Britt Wijnmaalen perfect afgerond: 1-0. De Zuid-Bevelanders kwa- IFC-Wolfaartsdijk 2-2 (1-2). 12. Britt Wijnmaalen men vervolgens langszij na een verdedigingsfout 1-0, 26. Ilona de Koster 1-1, 40. Amy Crucq 1-2, aan IFC-zijde: 1-1. Een snelle counter bracht de 85. Milou van der Wel 2-2. bezoekers nog voor de rust op 1-2. spelen. Misschien heeft dat ook met het niveauverschil te maken. Alles gaat wat sneller. Ja, en dan ontbrak het ons soms ook wat aan ervaring. De ploeg is gemiddeld genomen nog heel jong.”

Opening Bellaard Arena Zwijndrecht - Afgelopen zaterdag (22 april) speelde de belangrijke zwarte bal als laatste heeft Lucas Messemaker met een fraaie weg waardoor hij de boeken in gaat als de eerhandeling de Bellaard Arena geopend. De ste Poolball winnaar. Bellaard Arena is de naam voor een prachtig speelveld waarop door (jeugd)leden van VV De Bellaard Arena is mogelijk gemaakt door Groote Lindt een uniek balspel kan worden financiële ondersteuning van ITCreation, ING gespeeld: Poolball. Oftewel “poolen” met je en de Grote Clubactie. De Bellaard Arena dankt haar naam aan de bedenker en maker van het voeten. spel: Arno Bellaard van Bellaard Timmer - en Op een kunstgrasveld van acht bij vier meter Klusbedrijf. Samen met zijn broer Jan Willem zijn in de hoeken en in het midden van het veld en diverse (jeugd)spelers van VV Groote Lindt “gaten” aangebracht waarin vijftien gekleurde heeft Arno in twee maanden tijd de Bellaard voetballen moeten worden weggespeeld. Het Arena gerealiseerd. spel kan zowel overdag als in de avonduren worden gespeeld, want de Bellaard Arena is te- Met de Bellaard Arena biedt VV Groote Lindt vens voorzien van kunstverlichting. Het eerste naast de eerder gerealiseerde speeltuin en poolball spel werd gespeeld door Lucas Mes- pannaveld nog meer spelmogelijkheden voor semaker (Lucas verkocht 147(!) loten voor de de alsmaar groeiende jeugdafdeling. Wil je ook Grote Clubactie) en Ronald Blonk namens de een keer poolball komen spelen? Kom dan gehoofdsponsor van VV Groote Lindt (ING). Lucas rust eens langs!

Van links naar Rechts: Joyce van der Linden - Buijnk (ITCreation), Lucas Messemaker, Ronald Blonk (ING), Arno Bellaard (Bellaard Timmer- en Klusbedrijf) en Omar Butt (ING) Foto: Rob Doppenberg


Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordelig en makkelijk!

DE ENIGE ECHTE! Loodgietersbedrijf van Wijngaarden van De Bruïnelaan Al meer dan dan 43 jaar! Voor al uw werkzaamheden: gas - water - sanitair - cv lood- en zinkwerken Geen voorrijkosten Bereikbaar van 8.00 - 20.00 uur Tel 078-6129246 Lid van UNETO-VNI

KLOK DEFECT? Gedipl.uurwerkmaker repareert met garantie prijsopgave aan huis. 078-6848791/06-21844010

Wat u ook zoekt of nodig heeft, kom eerst kijken bij KRINGWINKEL HEBBES, Brederodehof 66-67, 3341 VC H-I-Ambacht, 078-8795965. Wo-vrij van 10-17 uur en za 10-14 uur. Inname alle herbruikbare artikelen tijdens openingsuren of op afspraak.

Mooie haarkleuring bij Salon Best Chique Geopend do t/m za Maasplein 65 Zwijndrecht 078-6121207 06-48042331

VLIEGUREN GEZOCHT !!! WIN/WIN Situatie. Therapeut i.o biedt coaching/counseling aan info@praktijkmerel.nl bel 0622 617 020 www.praktijkmerel.nl Stukadoorsbedrijf Hordijk voor al uw stucadoorswerk Michael Hordijk 0648317550 De dakkapel specialist voor al uw dakkapellen in hout en kunststof info@bertvankootenbouw.nl 078 - 681 73 10

HEEFT U NOG EEN OUDE FIETS STAAN? IK KOM ZE GRAAG GRATIS OPHALEN! OPKNAPPERS GEEN BEZWAAR 06-36495247 B.V.D!

Dit ‘Bruggetje’ kostte 6 euro! Gemaakt en betaald online op www.bruggetjes.nl

OP ZOEK VOOR MOEDERDAG? GEEF RUST + ONTSPANNING OF EEN MAGNEETSIERAAD NU MET KORTING TOT 70% Bel 06 4835 0224 of zie WWW.MASSAGEPRAKTIJK MOOIMEERMENS.NL

GEMAKKELIJK en SNEL een mooi FOTOBOEK maken met onze GRATIS software! Download de software en probeer ‘t vrijblijvend uit! www. printmijnfotos.nl * BESCHADIGD HAAR? * Probeer eens een OLAPLEX behandeling voor echt herstel! Koopavonden op afspraak. EQUIPE HAIRSTYLING Winkelcentrum de Schoof 47 H.I.Ambacht - Tel. 68 252 11 Winkelcentrum Walburg Dollard 44 - Tel. 61 277 85 www.equipe-hairstyling.nl Gevraagd oud ijzer We halen het gratis op. Ook witgoed. Geen koel/ diepvriezers. Bel voor Uw vergoeding. Telf: 06 16 10 95 82 Ben je al een tijdje op zoek naar een leuk, orgineel en/of passend geschenk voor vriend of vriendin? Geef hem/haar dan een set persoonlijke kaarten, perfect als uniek cadeau of om de blits te maken bij een spelletje poker of klaverjassen! Je hebt al een spel voor 9,95 euro inclusief 21% BTW. www.mijnkaartspelen.nl

Kinderopvang Ambacht is uw partner voor professionele opvang in uw regio! Wij zijn een kleurrijk en toegankelijk ontmoetingspunt waar kinderen samen spelen en leren. Wij zijn er van overtuigt dat uw kind zich maximaal ontwikkelt als het plezier heeft. Opvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen op persoonlijk en sociaal vlak. Wij bieden een ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod en volgen de kinderen in hun ontwikkeling, stimuleren kinderen en geven ruimte aan hun eigen tempo. Wij zijn uw partner in de opvoeding van uw kind. U kunt op onze deskundigheid en beschikbaarheid rekenen. Op diverse locaties in Ambacht biedt Kinderopvang Ambacht diverse soorten opvangmogelijkheden: ● Dagopvang 0-4 jaar; ● Peuterspeelzaal 2-4 jaar; ● Siem, 3 jarig onderwijs in samenwerking met het Openbaar Onderwijs; ● Buitenschoolse opvang; (voorschoolse opvang, lunchopvang en naschoolse opvang) ● Zwem BSO in samenwerking met Zwembad de Louwert; (vanaf 5 jaar, dinsdag- en donderdagmiddag) ● Opvang mogelijk tussen 07:00 uur en 18:30 uur;

Voor meer informatie en onze pakketmogelijkheden kijkt u op onze website: www.kinderopvangambacht.nl

Lies

Zaterdag 0 vanaf 12.0 et High Tea m heerlijke n. lekkernije

jaar

Daarom is het feest bij Marlene Vlot op vrijdag 5 mei vanaf 13.00 en zaterdag 6 mei!

in dienst bij Marlen e

Vlot

Aanbieudepionlog Prachtige piq van kleuren, verkrijgbaar in 8 maten S - XXL

nu 2 voor 100,

normaal 70,-

Bij besteding vanaf 100 euro ssa korting 20 euro reka kortingacties. Vraag naar de niet i.c.m. met ande verkoopsters. voorwaarden bij een van onze

ekleed voor een heerlijk aang Natuurlijk zorgen wij t Lies en een drankje én heef pje ha n ee e, ffi ko pje ko n leuke attentie. voor elke klant nog ee

Dam 48 en 50 Alblasserdam Tel. 078 - 6990145 Vrijdagavond koopavond www.marlenevlot.nl

P

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR. VERGEET UW PARKEERSCHIJF NIET

De grootste

SHOP

van Nederland


Sport 21

Woensdag 3 mei 2017

Ambachtse Flax Field Fighters Dames U22 opnieuw kampioen H.I.Ambacht - Na winterkampioen is DSU22 zier gemaakt met elkaar en dit resulteerde dan FFF nu ook officieel kampioen seizoen ook in twee kampioenschappen. 2016/2017. We hebben een erg goed en gezellig seizoen geVanaf het begin van het seizoen in september draaid in 2016/2017 en dit was gelijk een afsluitot aan de laatste wedstrijd van het seizoen op ter van onze tijd in DSU22, want volgend seizoen 15 april tegen bv Fairmount hebben onze Dames moeten we door leeftijd Dames gaan spelen. gestreden, goede wedstrijden gespeeld, minder Een nieuwe uitdaging met nieuwe tegenstangoede wedstrijden gespeeld en vooral ook ple- ders waar we erg veel zin in hebben.

SportKort Hendrik-Ido-Ambacht Via de website van tennisvereniging Hiaten kan er ingeschreven worden voor het Voorwinden Hiaten Open Toernooi 2017. Het toernooi loopt van zaterdag 10 tot en met zondag 18 juni. De activiteitencommissie van korfbalvereniging DVS’69 wil graag nieuwe ideeën aangereikt krijgen voor het seizoen 2017/2018. Zwijndrecht De activiteitencommissie van tafeltennisvereniging Shot’65 en volleybalvereniging Switch’89 houdt komende zaterdag een voetvolleytoernooi. Voetbalvereniging Groote Lindt beschikt sinds kort over een zogenaamd soccerbiljart.

Burgemeester Schrijer schiet bij de Verkerkloop op 17 mei de deelnemers van de jeugdlopen weg en neemt zelf deel aan de loop over 5 kilometer. Rens Hoogvliet is de microfonist bij jeugd- en prestatielopen. Heerjansdam De Rabobank Clubkas Campagne heeft tennisvereniging Heer Jan (met 110 stemmen) het mooie bedrag van € 479,75 opgeleverd. De club bedankt alle stemmers. Rijsoord Komende vrijdag kan er bij voetbalvereniging Rijsoord vanaf 20.00 uur weer geklaverjast worden in de kantine. Er wordt gekaart met vaste koppels.

Mooie start nieuw seizoen Twirlteam Accelerando

Doelpuntenfestijn in Almkerk Rijsoord - Met een 3-5 einduitslag werd het een regelrecht doelpuntenfestijn in Almkerk. Rijsoord moest wel winnen om enige kans op een kampioenschap te behouden. Maar winnen deed ook koploper Kloetinge en nummer drie WNC, zodat er aan de top van de eerste klasse C niets veranderd is. De spanning zal tot aan het einde van de competitie blijven, zoals die er ook is in de onderste regionen.

Mike van Gool doorgekopte bal hoog in het doel schoot. Doelman Robin van Wijk was kansloos; 0-1. In de 15e en 19e minuut was Rijsoord weer dicht bij een doelpunt, maar Van Gool zag geen kans de bal in het doel te doen belanden. Daarvoor moest hij nog wachten tot de 24e minuut. Donovan Lioe Anjie brak op links door, manoeuvreerde zich in het strafschopgebied in een kansrijke positie, maar zag Mike van Gool nog vrijer staan. Deze kon vrij eenvoudig de 0-2 aantekenen. Hierna zakte Rijsoord in en was Trainer Gijs Zwaan kende geen personele pro- het de thuisploeg die op zoek ging naar een blemen in de aanloop naar de wedstrijd tegen doelpunt Almkerk. De Brabanders zitten nog steeds in de gevarenzone en dus mocht er een team ver- Sportief wacht worden dat om de punten zou gaan strij- Ook de tweede helft was het weer een sportieden. En na afloop kon geconstateerd worden ve wedstrijd. De jonge scheidsrechter Meeuwdat de thuisploeg bleef voetballen, ook toen se hoefden geen kaarten te trekken. Wel bleef de achterstand al groot was. Een compliment na de rust Niels Groeneveldt in de kleedkamer was dus zeker op zijn plaats, alhoewel Almkerk achter na een botsing met doelman Van Wijk in de eerste helft. daar niets mee opschoot. Startblokken Rijsoord ging goed uit de startblokken en zette de eerste twintig minuten de tegenstander onder druk. De ene na de andere aanval liet zich zien en na de twintig minuten had Rijsoord al tweemaal gescoord. Eerst was het Khalid Rahli, die na acht minuten de openingstreffer op het bord liet verschijnen. Enkele hoekschoppen voor Rijsoord volgden elkaar op en het was Rahli, die bij de tweede paal staand de door

Volgende week zaterdag voor Rijsoord en de medekoploper alweer een finale, wanneer voor Rijsoord VVGZ op bezoek komt. Een regelrechte derby en altijd een lastige wedstrijd voor de Kraaien. Ook koploper Kloetinge krijgt het niet makkelijk en moet bij Oranje Wit op bezoek, terwijl WNC Nieuw-Lekkerland ontvangt. Spanning ten top! De wedstrijden beginnen om 14.30 uur.

Zwijndrecht - Net terug van de Europese Kampioenschappen twirlen en nu al weer van start gegaan met het nieuwe twirlseizoen. Twirlteam Accelerando heeft afgelopen zaterdag deelgenomen, aan de wedstrijden in Schiedam. Voor het eerst dit seizoen ging twirlteam Accelerando met alle onderdelen weer gezamenlijk naar een wedstrijd. Vele meiden en groepen zijn gestart met een nieuw onderdeel of nieuwe shows en proberen zich ook dit jaar weer te plaatsen, voor de Nederlandse Kampioenschappen. Twee teams is dit afgelopen zaterdag al gelukt, het largeteam B en twirlteam D, hebben ondertussen hun plaatsing nu al binnen. Er werden maar liefst 6 promoties behaald, waarvan er vier meiden gelijk door zijn geschoven naar een hogere klasse. Dit zijn Kelly Franken en Manon Pap met het onderdeel II baton, Tessa Veenstra met haar Super X-strut en Anouk van der Waal is gepromoveerd met haar I baton naar de intermediate klasse. Zowel Romy Kruyt als Amber van Gelder hebben hun eerste promotie behaald, pas als zij nogmaals een promotie hebben zullen zij deze aanvaarden om naar een hogere klasse te promoveren. Twirlteam Accelerando is dit seizoen goed van start gegaan en hebben ook met hun solisten al een aantal plaatsingen binnen voor het NK. Op 24 juni aanstaande organiseren zij hun eigen wedstrijd. Deze wordt gehouden in de Develhal te Zwijndrecht. Ben je nieuwsgierig wat twirlen is, kom dan even kijken naar de twirlsport, wellicht is dit ook iets voor jou. Bij twirlteam Accelerando zijn nieuwe leden vanaf 3 jaar welkom. Wil je komen kijken bij een training dan kan dit elke woensdag van 17.00 - 18.00 uur in ons clubgebouw aan de Lindtsebenedendijk 149. Meer informatie zie www.accelerandozwijndrecht.nl

IFC pakt belangrijk punt in blessuretijd Tekst: Cees van Heeren

Na de rustpauze was de thuisploeg de bovenliggende partij en uit een doodspel moH.I.Ambacht - In de blessuretijd van de ment kwamen ze op voorsprong. Hierna was wedstrijd pakte IFC een belangrijk punt in IFC wel dreigend, maar was de eindpass onde uitwedstrijd bij Nuenen. Door dit gelij- zuiver of werd de verkeerde keuze gemaakt. ke spel blijft IFC op de negende plaats in In de blessuretijd van de wedstrijd zorgde de boomlange centrum verdediger Levi Spende hoofdklasse stand staan. cer Salomao na een vrije trap van Akin Arslan Wegens blessures en zieken kon trainer Jack koppend voor de terechte gelijkmaker 1-1. van den Berg met Danny Slingerland, Perry van Eijken en Ufuk Akkanoglu over een aan- Door dit gelijke spel handhaafde IFC zijn netal titularissen niet beschikken. Mede hier- gende plaats in de rangschikking, maar veel door had de 19 jarige Jordi Fok voor het eerst belangrijker het behoudt daarmee vier punten voorsprong op de eerste ploeg Groene een basisplaats toebedeeld gekregen. Ster uit Heerlerheide, die onder de nacomIn de eerste helft van een matte partij was de petitiestreep voor degradatiewedstrijden beste kans voor IFC toen Yoeri Rombouts de staat. In de voorlaatste wedstrijd van de bal na een voorzet van Brian Leons volley in- competitie, zondag a.s. dient IFC juist bij schoot. De doelman van Nuenen redde fraai. deze ploeg aan te treden.


aterialen

PROFITEER VAN ONZE ACTIES IN DE MAAND MEI C V- K ET EL S KIJK OP WWW.INHUISPLAZA.NL/MEI-ACTIES VOOR ALLE ACTIES EN VOORWAARDEN *

R AD I ATOR EN

S T2I A GR 9,.V. € 1

Z ONN E - E NE R GI E

T.W

T T OF WI *ZWAR

S ERV IC E & OND E R HO UD

GRATIS

50% KORTING!

Gratis EOLIS 3D IO windsensor van Somfy cadeau *

€KORTING! 199

op de 2e rolhor of plissé hordeur van Luxaflex

50% KORTING!

op een Ipanema zonnescherm op maat

BAD K AM E RS

op het 2e Beaufort screen van Luxaflex

KOOPAVOND IN ONZE SHOWROOM IN BARENDRECHT! OOK IN DE MAAND MEI: UT IL IT E IT SBO UW • Inclusief montage en aansluitingsmaterialen VANAF NU OOK ELKE DONDERDAG OPEN VAN 09:00 TOT 21:00 ELEKTRISCHE GORDIJNRAILS VAN SOMFY VOOR MAAR € 299 PER STUK! * • Meerprijs CW klasse 5 €100,.

Showroom Barendrecht Openingstijden: HEMELVAARTSDAG EN 2E PINKSTERDAG GEOPEND Londen 18, 2993 LA Barendrecht Ma t/m Wo: 09:00 - 17:00 Vaillant ecoTEC plus CV-KETELS Tel: 0180 555 900 Donderdag: 09:00 - 21:00 Bestel op www.inhuisplaza.nl of kom langs in één van M. BROEKMANS INSTALLATIE B.V.25-30/5-5 Zinkstraat 15 • 2984 • T 0180 VHR cw-klasse 4 AL Ridderkerk info@inhuisplaza.nl

onze drie showrooms.

www.broekmans-cv.nl

Vrijdag:

09:00 - 17:00

Zaterdag: 10:00 - 16:00 Zondag:

Gesloten

- 423 722

MAAND AANBIEDING

RADIATOREN

Vaillant ecoTEC plus VHR 25-30/5-5 cw-klasse 4 CV-KETELS

CV-KETELS

C V- K ET EL S

T2I19S,-o2p 0% k G.WR.VA de aa orti .€ T IT W nkoo ng F O T *ZWAR ppri CV-KETELS

Vaillant ecoTEC plus RADIATOREN VHR 25-30/5-5 cw-klasse 4

RADIATOREN

S I9S,- RAT2I TG ,9 G.WR.VA 1 1 .W.V. € . € 2T I FW T T

GRA€T2I19S,-

SERVICE & ONDERHOUD

T.W.V. T OF WIT *ZWAR

& GI ONDERHOUD Z ONN E -SERVICE E NE R E

ZONNE-ENERGIE

SERVICE & ONDERHOUD

, O 5 € 1.4 1.425 *

HBACK!

,- CAS l. € 1OO

* incl.

BADKAMERS

BAD K AM E RS

• Inclusief montage en aansluitingsmaterialen BADKAMERS • Indien een hogere CW klasse gewenst + €100,-.

0,00 us € 10ktieprijs in m 0 a ,0 inc € 1525 l wordt uw ete Inclusief montage en,00aansluitingsmaterialen oude k € 1425

• Inclusief montage en aansluitingsmaterialen • Indien een hogere CW klasse gewenst + €100,-. • Meerprijs CW klasse 5 €100,-

S ERV IC E & OND E R HO UD

BACK!

CASH € 1OO,-

SERVICE & ONDERHOUD

• UTILITEITSBOUW • montage Meerprijs CW klasse 5 €100,• Inclusief en aansluitingsmaterialen UTILITEITSBOUW

.

, O 5 4 . €1 ZONNE-ENERGIE

rijs aktiep BADKAMERS

BADKAMERS

Alle radiotoren van Vasco

js

RADIATOREN

IT T O T OF W *ZWAR *ZWAR

ZONNE-ENERGIE

ZONNE-ENERGIE

R AD I ATOR EN

UTILITEITSBOUW

UT IL IT E IT SBO UW

.

UTILITEITSBOUW

.

Op zaterdag is onze showroom geopend van 9.00 - 13.00 uur

Zinkstraat 15 • 2984 AL Ridderkerk • T 0180 - 423 722

M.B.V. BROEKMANS INSTALLATIE B.V. Zinkstraat 15 • 2984 AL Ridderkerk • t 0180 - 423 722 M. BROEKMANS INSTALLATIE Zinkstraat 15 • 2984 AL Ridderkerk • T 0180 - 423 722 M. BROEKMANS INSTALLATIE B.V. Zinkstraat 15 www.broekmans-cv.nl • 2984 AL Ridderkerk • 0180 - 423 722 www.broekmans-cv.nl T

www.broekmans-cv.nl

M. BROEKMANS INSTALLATIE B.V. Zinkstraat 15 • 2984 AL Ridderkerk • t 0180 - 423 722

www.broekmans-cv.nl


Sport 23

Woensdag 3 mei 2017

ASWH JO11-4 wederom kampioen

Estee Kraaijeveld internationaal

H.I.Ambacht - De trainers Marc van der Werff en René Lagendijk blijken ware kampioenenmakers. In 2016 werden ze al kampioen in de 4e klasse met dit team dat nog nooit met elkaar had gevoetbald. Na die eerste helft van het seizoen, blijken zij te beschikken over een geweldige keeper; Ruben. De verdediging staat als een huis met Fabian, Nathan, Danillo en Milan en de aanval bestaande uit Steven, Tom, Skip en Hesham creëert kans op kans.

Zwijndrecht - O&O-turnster Estée Kraaijveld heeft met nog zes andere turnsters namens Nederland deelgenomen aan de in Toronto (Canada) gehouden Salutcup, een groot internationaal ritmisch gymnastiek toernooi.

Zelfs na promotie naar de 3e klasse staat op dit team geen maat. Immers ook nu weer hebben de jongens van ASWH JO11-4 geweldige rapportcijfers afgegeven: 35 doelpunten voor, 8

doelpunten tegen, 21 punten uit 8 wedstrijden, daarmee een voorsprong op de nummer 2 van minimaal 10 punten en het mooie van dit team is dat iedereen hier zijn bijdrage aan geleverd heeft. Welk team kan zeggen dat bijna iedereen gescoord heeft? Alleen de laatste man en keeper hebben niet gescoord. Logisch; immers wie had anders gezorgd voor zo weinig doelpunten tegen! Het team wordt bovendien gesteund door een harde kern aan fans, die bestaat uit ouders, opa’s, oma’s en bekenden, die wekelijks in weer en wind trainingen en wedstrijden hebben bijgewoond.

Estée had met haar medeturnsters Femke de Visser (DVO-Dordrecht), Denise Verheij, Esmeralda de Rie, Lente Verloop (alle drie OKK-Dordrecht), Annemees Hooijmeijer (GV. Barendrecht) en Minous Bouwman (RKSV Wilskracht, Alphen aan de Rijn) een wisselend optreden. Met de hoepelcompositie kwamen de turnsters tot een fraaie uitvoering. Deze werd beloond met 12,250 punten. De tweede oefening met 3 ballen en twee touwen ging helaas niet zoals gewenst. Door onderlinge foutjes werden niet alle wissels gevangen. De jury beoordeelde het optreden met 10,100 punten. Na de deelname aan het Jeugd-EK van twee jaar geleden wilde de landelijke technische commissie ritmische gymnastiek van de KNGU de opgedane ervaring niet verloren laten gaan. Helaas kon de LTC-RG haar stimulans niet financieel ondersteunen. Voor dit traject konden geen gelden worden vrijgemaakt. De ploeg is volledig selfsupporting en wordt getraind Marcela en Anja Alegre.

Kom lekker op proef trainen bij IFC H.I.Ambacht - Natuurlijk is er niets leuker het kan dus zo maar gebeuren dat jouw acties dan lekker voetballen op jouw vrije woens- te zien zijn op Facebook of Youtube. We zien je graag komen op 10 mei! dagmiddag. IFC geeft je de mogelijkheid om onder leiding van de hele goede trainers van Football Skills een middagje te komen trainen en spelen. Breng ook rustig je vriendjes en vriendinnetjes mee. Op deze middag wordt er trouwens ook nog een leuke film gemaakt door FC Social en

Wanneer: woensdag 10 mei Waar: hoofdveld IFC Hoe laat: melden om 14.30 uur Voor wie: jongens en meisjes van 5 tot 11 jaar Wat kost het: helemaal niets!

Heerjansdam weer op de eerste plaats Heerjansdam - Het elftal speelde uit tegen het al gedegradeerde Alblasserdam en won ruim, met 0-6. Daarmee heroverden de Dammers weer de koppositie in de 2e klasse D. In de 12e minuut werd het 0-1 door Thomas Oomsen die een penalty benutte (handsbal Alblasserdam). Voor de rust was ook Jelmer

Nugteren doeltreffend: 0-2. Na de rust was Nugteren de eerste die raak schoot, met een fraaie lob werd het 0-3. Daarna duurde het even voordat David van der Linden simpel de 0-4 binnentikte, snel gevolgd door de 0-5 van Louis Salacroup (penalty) en vlak voor tijd kopte Ricardo van der Stoep de 0-6 op het scorebord.


Succesvol uw woning verkopen?

Maak kennis met ons enthousiaste team! Bel 078 - 6840292 voor een GRATIS verkoopadvies.

Wat klanten over Wisse zeggen: “Wat een fijne begeleiding biedt Wisse Makelaardij! Goede persoonlijke communicatie! Ontzettend blij met de snelle verkoop van onze woning! We hopen heel lang in ons nieuwe huis te gaan wonen; maar als het ooit verkocht moet worden dan weten we nu al wie we als makelaar kiezen! Hartelijk dank!!� Verkopers van Graaf Willemlaan 35 te H-I-Ambacht

Daarom Wisse!

Makelaardij & Hypotheken

Wisse Makelaardij BV I De Schoof 82 I 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht I Telefoon: 078-6840292 I info@wisse.nl I wisse.nl Ad_Wisse_Algemeen_Brug_Verkoopadvies.indd 1

01-05-17(wk18) 16:52