Page 4

StadsNIEUWS

woensdag 11 april 2018

StadsNieuws is een uitgave van de gemeente Zwijndrecht | WWW.ZWIJNDRECHT.NL

Kindcentrum De Kim nu ook op SEEF Donderdag 5 april reikte wethouder Robert Kreukniet (Verkeer) van de gemeente Zwijndrecht het certificaat SCHOOL op SEEF uit aan christelijk kindcentrum De Kim van PIT kinderopvang & onderwijs. Openbare basisschool De Twee Wieken kreeg een verlenging van het certificaat. Vervolgens stapte de wethouder op de fiets. Onder luid gejuich van de kinderen legde hij een speciaal fietsparcours af en opende zo de tweede praktijkdag van de Verkeersweek van Brede School De Roerdomp waar De Kim en De Twee Wieken onderdeel van uitmaken. Thema van deze week is ‘ga fietsen en doe dat veilig’. “Een feestelijk moment, want we zien het certificaat als een bekroning van ons werk,” aldus Carla Los, verkeerscoördinator van christelijk kindcentrum De Kim. “Met de hulp van onze enthousiaste verkeersouder Lisa Palmer en mijn collega’s hebben we de verkeersveiligheid rondom ons kindcentrum aangepakt. Ook brengen we de kinderen vaardigheden en kennis bij om op een veilige manier deel te nemen aan het verkeer. We begeleiden de kinderen in

hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers, onder andere met de Verkeersweek. Deze keer staat daarin de fiets centraal. Fietsen is goed voor je gezondheid en voor het milieu. We besteden aandacht aan de veiligheid van de fiets en we oefenen met de kinderen in fietsvaardigheden, zoals fietsen op een smal pad, het betere bochtenwerk en veilig opstappen en wegfietsen.” SCHOOL op SEEF is het programma in de provincie Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisonderwijsleeftijd. Uitgangspunt is dat kinderen recht hebben op een veilige, zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer. Dat vraagt om een veilige weg, het juiste gedrag en een veilig voertuig. Interesse? Meld u dan aan bij Floor van Haasteren via telefoonnummer 078 750 89 69 of per e-mail floor. vanhaasteren@meeplus.nl

Reanimeren redt levens! Doe mee via Hartveilig wonen “Iedereen die kan of wil leren reanimeren/defibrilleren is van groot belang voor het redden van levens. Dat zegt wethouder Jolanda de Witte (Gezondheid). Vorige week reikte zij bloemen uit aan Miranda Klootwijk en Jacqueline de Winter, twee leden van voetbalvereniging Groote Lindt. Dankzij kordaat handelen en de inzet van een AED konden zij een speler van de bezoekende vereniging snel helpen en overdragen aan de hulpverleners.”

plaatse is. Met als doel meer levens te redden.

AED beschikbaar? Al bijna 400 mensen in Zwijndrecht hebben zich aangemeld, maar we zijn nog altijd op zoek naar meer vrijwilligers én beschikbare AED’s. Voor een goed dekkend netwerk zijn we vooral op zoek naar AED’s die ook buiten kantoortijd beschikbaar zijn. Juist ‘s nachts en ‘s avonds zijn reanimaties het meest nodig. Ook de gemeente Wethouder De Witte bedankte de speelsters stelt een AED beschikbaar stellen. voor hun snelle optreden, want bij een hartstilstand is directe hulpverlening in de eerste Oproep: sluit je aan zes minuten cruciaal om de kans op overleven Iedereen, jong en oud, kan ineens in nood verte vergroten. keren en de hulp van een burgerhulpverlener nodig hebben. Dus ben je inwoner en kan je Hartveilig wonen reanimeren? Of heeft jouw bedrijf een AED die Twee jaar geleden heeft de gemeente Zwijn- beschikbaar is? Geef je dan op als burgerhulpdrecht zich aangesloten bij Hartveilig wonen. verlener bij Hartveilig Wonen: het netwerk van Vrijwilligers die kunnen reanimeren worden vrijwilligers en AED’s die in nood op tijd de via dit burgerhulpverleningssysteem door de juiste hulp biedt. meldkamer (112) opgeroepen om te beginnen met reanimeren totdat de ambulance ter Meer informatie? Kijk op www.hartveiligwonen.nl

Wethouder Kreukniet (Verkeer) legt het speciale fietsparcours af en opende zo tweede praktijk dag van de Verkeersweek.

Veel animo voor Open Jeugddag SV Conventus De Open Jeugddag van SV Conventus is zaterdag 31 maart 2018 druk bezocht. Er namen ruim honderd kinderen deel aan zeven handen korfbalclinics, waarbij ze kennis maakten met deze sporten. Daarnaast was het doel om ‘sporten van kinderen’ te promoten. JOGG Naast de clinics was er voor de kinderen ook volop vertier op Sportcomplex Develstein. Zo was er een JOGG activiteit met: fruitspiesjes maken, sprongen de kinderen op een spring-

kussen, maakten ze smoothies en werden er t-shirts uitgedeeld. Dit alles met als thema ‘jongeren op gezond gewicht’ Gezond thema Wilt u uw verenigingsactiviteit ook promoten aan de hand van Jongeren op Gezond Gewicht of de activiteit aan een gezond thema koppelen? Neem dan voor de mogelijkheden contact op met de Toppie coaches (jordi@toppiecoach. nl) of Sandra Vat, JOGG-regisseur van gemeente Zwijndrecht (s.vat@zwijndrecht.nl)

Kinderen maken een kleurplaat en gezonde fruitspiesjes.

Agenda Vergadering welstandscommissie Woensdag 18 april 2018 13.00 tot 16.00 uur Gemeentehuis, Raadhuisplein 3 in Zwijndrecht

Wethouder Jolanda de Witte (midden) overhandigde bloemen aan Miranda Klootwijk en Jacqueline de Winter.

De welstandscommissie vergadert in de even weken op woensdag. De agendapunten kunt

u één dag voor aanvang van de vergadering inzien op www.zwijndrecht.nl, onder Inwoners/nieuws en bekendmakingen. Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn? Neem dan voor het maken van een afspraak contact op met een van de accountmanagers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer: 14 078.

Weekblad De Brug - week 15 2018 (editie Zwijndrecht)  
Weekblad De Brug - week 15 2018 (editie Zwijndrecht)  
Advertisement