Wk 12 ambacht

Page 1

43e jaargang no. 12

nieuws- en advertentieblad

Deze week: Kerstcollecte Cascade geeft hoop

woensdag 21 maart 2012

editie

Van Haaren 06-54728879 078-6195907 www.autorijschoolvanhaaren.nl

Pag. 3

RIJBEWIJS?

HNR. gecertificeerd

Autorijschool

wekelijks, oplage 11.900

H.I. Ambacht / Oostendam

Moeilijke tijden vereisen expertise op belastinggebied. Wij verzorgen gaarne uw belastingaangifte. Tegen inlevering van deze advertentie zijn de kosten voor particulieren per aangifte, â‚Ź 32,50 inclusief BTW. Ondernemers krijgen korting hetgeen in overleg wordt bepaald. U kunt bij ons terecht voor alle aangiften Inkomstenbelasting, Successierechten, Omzet- en Vennootschapbelasting. Postbus 108, 3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht 078 - 682 02 35 / 06 - 1055 0003

www.rijschoolblad.nl

YHUNHHUVVFKRRO Telefoon 078 - 681 21 56 of 078 - 614 68 75

BELASTING!

informatie: 123estate.nl

KOOP NU

Q H HLJH MH N D 0D DUWHQ

D 6SHHON

RQOLQH

%HQ MH DO HHQ Q MH DO HHQ Q WLMGMH RS ]RHN QDDU MH RS ]RHN QDDU HHQ OHXN RUJLQHHO HQ RI SDVVHQG O N L O I G JHVFKHQN YRRU YULHQG RI YULHQGLQ" *HHI GDQ HHQV RQ]H &$'($8%21 SHUIHFW DOV XQLHN FDGHDX RI RP GH EOLWV WH PDNHQ ELM HHQ VSHOOHWMH SRNHU RI NODYHUMDVVHQ -H NXQW NLH]HQ XLW &$'($8%211(1 W Z Y HXUR RI NDDUWVSHO

ZZZ PLMQNDDUWVSHOHQ QO

Ben jij tussen de 8 en 13 jaar en wil je graag muziek maken op een djembĂŠ of een film maken en acteren? Doe dan mee met de twee Kunstcarrousels in Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. Voor â‚Ź10,00 ontdek je je talenten in 7 wekelijkse lessen van 1,5 uur en maak je kennis met theater, dans, beeldend, muziek of film. Meedoen met een Kunstcarrousel? Ga dan naar www.stichtingtobe.nl/ kunstcarrousel en meld je aan. Iedere woensdag vanaf 28 maart kan je terecht bij de kennismakingslessen Kunstcarrousel “Alles over filmâ€? in wijkcentrum Mikado, Onderdijkse Rijweg 201 in Zwijndrecht. Onder leiding van docente Leonie Redert leer je acteren, een film maken en monteren. Aanvang van de lessen zijn om 13:00 uur of 14:45 uur. In Hendrik Ido Ambacht leer je in de Kunstcarrousel “DjembĂŠâ€? hoe je muziek maakt op deze Afrikaanse oertrommel. De lessen staan onder leiding Robert van de Windt en vinden plaats vanaf woensdag 28 maart op ba-

sischool de Waterlelie, Duivengaarde 11 in H.I.Ambacht. Aanvangstijden zijn om 13:30 uur en 15:00 uur. Kunstcarrousel wordt georganiseerd door Stichting ToBe in samenwerking met de gemeentes Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht en wordt mogelijk gemaakt door bureau Drechtsteden en deels bekostigd door een financiĂŤle bijdrage vanuit het landelijke programmafonds Cultuurparticipatie van de provincie Zuid-Holland. Vraag voor meer informatie naar Minke van der Scheer van Stichting ToBe tel. 078-6133144 (aanwezig op ma.wo. en do.) of via kunstcarrousel@stichtingtobe.nl

in alle prijsklassen

Basketbaldiploma F.F.F groot succes

Pag. 23

DOKTERSDIENST HUISARTSEN

Tijdens de avond, nacht en het weekend wordt er waargenomen vanuit de regionale HUISARTSENPOST, T 6542600, op afspraak. Uw eigen huisarts is op werkdagen bereikbaar tussen 8 en 17 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN

Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. Spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling.

DE BRUG

*2'',-1 21'(5+28' OCCASIONS

Pag. 6

Meer kans van slagen!

Kunstcarrousels weer van start in de Drechtsteden! Koop nu een woning bij Estate en betaal 0% overdrachtsbelasting als u voor 1 juli a.s. passeert bij de notaris. Daarna betaalt u weer 6%.

NL-Doet op het Jeugdspeelpark

NIET GEHAD? of weet u van familie, vrienden, buren of collega’s dat zij de Brug niet (regelmatig) krijgen?

8Z VSHFLDOLVW LQ YHUERXZLQJHQ

Bel ons! Wij kunnen klachten alleen oplossen als we er vanaf

7HO

Showroom: Pruimendijk 236 - Ridderkerk-Oostendam - T 078-6813368

ZZZ JRGGLMQ RQGHUKRXG FRP

www.verveerkeukens.nl

weten. Tel.

0181-318 666

(Graag uw straat + huisnummer doorgeven ter informatie)


Service

nummers

Ȁ Ǥ Ǥ ǡ Ǥ ͚͕͖͚͗͘͜ Ȁ ǣ ͔͚Ǧ͖͗​͚͕͗͛͗͜

Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͖͔Ǥ͔​͔ ǡ Ǥ Ǧ Ǩ

͗͘ ͗​͕͗͘ Ǧ Ǧ ͔͛͜ ͚͕͗͜​͚͗​͚

ǧ ǧ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͖​͖​͖​͖͘​͘

Ǥ Ǥ ͔͔͝​͔Ǧ͖͔͖͔͚͖͛ ȋ ȌǤ Ǥ Ǥ Ǥ ͗͝ǡ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͚͕͖​͖͕͚͜ ͕​͕͖ ǡ ǡ ǣ Ǧ ǡ ͔͔͝​͔Ǧ͜​͘͜​͘ Ȁ ´ Ǥ Ǣ Ǣ ͕͗͜ ǣ ͕​͕͖ Ȁ ͗​͕͗͘ Ǥ ͜Ǥ͔͗Ǧ͕͛Ǥ͔​͔ Ǣ ͜Ǥ͔͗Ǧ ͚͖͙͖͔͜​͔ ͚͕͖͗͜͜͝ ͕͚Ǥ͔​͔ Ǣ ͕͖Ǥ͔​͔Ǧ͕͚Ǥ͔​͔ Ǥ Ǧ Ǥ ȋ Ȁ Ȍ ȋ Ȍǣ ͚͕͗​͗​͗​͗​͗ ͘ ǣ ͕​͕͖

͔͛͜Ǧ͚͕͖͕͕͘͘ Ȁ ͔͚Ǧ͕͝​͝​͕͕͗͜͝

͕͘​͘ǡ ͗​͔͗͘ Ǥ Ǥ ǣ ͗​͔͗​͔ Ǧ͔͗ ͔͛͜Ǧ͚͙͖͕͚͘͜ Ǥ Ǥ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͙͖͚͗͛͘Ǥ ͙͜ǡ ͚͔͙͔͙͘͜ ͕͛Ǥ͔͗ Ǥ ̷ Ǧ͔͗Ǥ ͔͜Ǥ͔͗ Ǥ

ǡ Ǥ ǡ ͚͕͖͚͗͜͝ ͖͘ Ǥ

͕͜ ͗​͕͗͘ Ǥ Ǥ ͚͖͜​͖͕͚͘ Ȁ Ǧ ͔͝Ǥ͔​͔ ͕͖Ǥ͔​͔ ͔͔͝​͔Ǧ͖͔͖͔͚͖͛ ȋ ȌǤ ͚͕ Ǥ Ǥ ͗​͕͗͘ Ǥ Ǥ ̷ Ǥ Ǥ ͔͛͜ ͚͕͖͕͗͘͜ Ǧ Ǥ Ǥ Ǥ ǣ ̷ ͔͕͔͜Ǧ͖͘​͖͚͕͙ Ȁ ͔͕͔͜Ǧ͖͕͔͛͘͜ Ǥ 2 ǤǦ Ǥ ͔͜ǣ͔​͔ Ǧ ͕͛ǣ͔͗ Ǥ ͕͔ǣ͔​͔ Ǧ ͕͗ǣ͔​͔ ͔͛͜Ǧ͚͕͙͛͘͜͜Ǥ ͗Ǥ Ȁ ͔͜Ǥ͔͗ ͕͛Ǥ͔͗ Ǥ Ǥ ͚͕͖͛͗͜͜

Ǥ Ȁ Ǥ ͔͜Ǥ͔​͔Ǧ͕͛Ǥ͔͗ Ǥ ǣ ͔͛͜Ǧ͚͖͙͚​͚͔͗ Ǥ Ǧ Ǥ

ȋ Ȍ ͚͕͚͕͛͜͜

´ Ƣ ͕͚͘Ǥ ͔͝Ǥ͔​͔ ͕͗Ǥ͔͗

Ǧ ȋ͔͛͜Ȍ ͚͖͕ ͗͝ ͔͗Ǥ ̷ Ǧ Ǥ Ǥ Ǧ Ǥ

͚͖͔͙͚͕͜ǡ ͗͗͘ǡ ͗​͔͗͘ Ǥ Ǥ

Ǥ ͔͛͜Ǧ͛​͔͙͔͛͜​͔ Ǥ ǣ Ǥ Ǥ ͔͝Ǥ͔͗ ͕͛Ǥ͔​͔ Ǥ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͖͕͗͗͛͜

Ǥ ͔͕͗͜ Ǧ ͚͛͘͘​͖͘ Ȁ ͔͚ Ǧ ͕͛ ͖͘ ͜͝ ͙͗ ±Ǧ Ǥ Ǥ ͚͕͚͛͗͝͝Ȁ͔͚Ǧ͙͔͚͖͙͗͘͘ Ǧ ̷ Ǥ Ȁ Ǥ Ǥ Ǥ ͔͕͔͜Ǧ͚͕​͕͔͗͝ ͔͚Ǧ͖͖͔͚͕͖͘͝

ǤǧȀ ǧ

ȋ Ȍ ǡ ͔͔͝​͔Ǧ͖͔͔͗͛͛͘ Ǥ Ȁ Ǥ ͕͔Ǥ͔​͔Ǧ͕͚Ǥ͔​͔

Y ȋ Ȍ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͛͘͜​͕͛͘ Ǥ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͙͛͗͗ Ǥ Ȁ Ǥ ͔͝Ǥ͔​͔Ǧ͕͘Ǥ͔​͔ Ǥ ͖͘ǡ Ǥ ̷ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ͔͛͜ Ǧ ͚͕͜ ͚͗ ͙͝ Ǥ Ǧ Ǥ Ǥ ǡ Ǧ ǣ Ǥ ͔͕͔͜Ǧ͖͙͖͙͗͘ Ǥ ͗ ǣ͔͛͜ ͚͕͔͛͗͘͜ Ǥ Ǧ Ǥ Ǥ Ǧ Ǥ Ǧ Ǯ ȋ Ȁ Ȍ Ǥ ǣ Ǥ ͔͔͝​͔Ǧ͕​͕͖͔​͔​͔​͔ ͖͕ǣ͔​͔ Ǥ ͚͕͗͜​͙͗​͙ ̷ Ǥ ȋ ͔ǡ͖͔ Ǥ ǤȌ Ϊ ǡ Ǧ Ǥ ͘Ǧ͙ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͛͘͜͝

diensten

Vrijdag 23 maart 2012 De Blije Borgh: 10:45 u ds. Mevr. M. Verzendaal

ǣ ͚͕͖͗͘͜​͘ ǣ ͔͜​͜Ǧ͙͜͝ ͖͔͝​͔ Ǧ ǣ Ǧ ̷ Ǥ

Ǥ ͔͛͜Ǧ͛​͔͕͔͛͜​͔ ̷ Ǧ Ǧ Ǥ ǣ ͔͕͖͜Ǧ͙͙͔͗͗͝ ǣ ͔͕͖͜Ǧ͙͗͛͝​͖͛

Zondag 25 maart 2012 Hervormde Gemeente: Dorpskerk:10:00 u ds. E.J.N. Kronenburg en 17:00u ds. M.J. Middelkoop Elim: 10:00 u ds. H. Talsma en 17:00 u ds. C.A. van der Graaf De Ark: 10:00 u ds. P. van Veldhuizen Immanuëlkapel: 09:30 u ds. L. Schaap te Nijkerk en 16:00 u ds. A.D. Goijert te Nijkerk Gereformeerde Kerk “Open Hof”: 10:00 u ds. M. Moerland R.K. Kerk H Nicolaas: 09:30 u ds. R. Winkelhuis Gereformeerde Gemeente: 10:00 u en 16:30 u ds. M. Joosse Oud Gereformeerde Gem.: 10:00 u en 17:00 u ds. J. v. Prooijen Gereform. Gem. in Nederland: 09:30 u en 17:00 u leesdienst Vrije Evangelische Gem.: 09:45 u br. G. Achterdemolen Bron v.h. Levend Water Gem.: 10:30 u lofprijzingsdienst Bekestein Gemeente (verg. van gelovigen): 09:45 u eredienst in Cascade. Avondmaalsviering, aasl. bidstond of spreker Jacobusziekenhuis: 10:30

Ǥ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͔͕͚͗͜ ͔͛͜Ǧ͚͖͙͕͛͗͝

Ǥ ͔͔͝​͔Ǧ͔͚͛͛Ǥ Ǥ ͖͘

Maranatha Zwijndrecht: 09:30 u ds. J. Ophoff en 16:30 u ds. J. Breman PKN Rijsoord: 10:00 u ds. L.J. Geluk en 17:00 u ds. J. Slager

Ǥ Ϊ ͕͔Ǧ͕͗ Ǥ ͔͛͜Ǧ͙͖͚͛͛͜͝Ǥ Ǥ

ǡ ǡ Ǥ Ʀ ǡ Ǥ ͔͔͝​͔ Ǧ ͚͜​͚͘ ȋ̾ ͔ǡ͕͔ Ǥ ǤȌ ȋ Ȍ Ǧ ǣ ͔͔͜​͔ Ȃ ͖͜​͛͜​͚͛​͚ǡ Ǥ ͘Ǧ͚ǡ Ǥ ̷ Ʀ Ǥ Ȁ Ǥ Ʀ Ǥ ǡ ͚͔͘͜ǡ ͔͗​͔͝

ǧ Ǥ ͘ Ǥ Ȁ ͔͛͜Ǧ͚͖͜​͖͚͜͜ ǡ ǣ ͕͘ ͔͛͜Ǥ

Ǧ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ͝Ǥ͔​͔ ͕͖Ǥ͔͗Ǥ Ǥ ǡ Ǥ ͖͘ Ǧ Ǥ ͔͕͘͜​͔͗͘͜​͙͜ ´ ǣ ͔͛͜Ǧ͚͖͗͜͜​͔͜ Ǥ Ǥ 5

Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͔͕͗͜͝Ȁ͚͕͖͕͛͜͜

Kerk

Ƭ ǯ ǧ ǧ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͙͔͘​͔͗͝ ͔͛͜Ǧ͚͕͙͔͔͛͜ ͔͛͜Ǧ͚͖͔͕͔͜͝

ǡ 5

ǡ Ǥ ǣ ͔͛͜Ǧ͚͖͔͚͙͛͜ Ȁ ͚͕͖͛͜͝​͖

Ǧ ͕͔Ǥ͔​͔Ǧ͕​͕Ǥ͔​͔ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͖͜​͖͚​͚͗ Ǥ Ǥ ͕͙ǡ ͗​͕͗͘ Ǥ Ǥ Ǥ

ǡ Ǥ ͔͔͝​͔Ǧ͘͜​͔͘ ȋ Ȍ Ǥ Ǥ

͖͜ ͖͖͜͝ ǣ ͔͕͔͜Ǧ͙͘ ͖͙ ͖͙

ǣ Ǥ Ǥ

Ǥ ͔͕͔͜ ͔͗͘ ͕͛͗ Ǥ Ǧ Ǧ Ǥ

Woensdag 28 maart 2012 Oud Gereformeerde Gem.: 19:30 u ds. J. v. Prooijen

Ǥ ǣ ͔͚ ͔͖͕͗͗͛​͕͗

ǣ ͔͛͜Ǧ͚͖͕͜​͕͖͜ ͔͚Ǧ͕͙͗​͗​͗͛͛͘

Ǥ ǡ Ǥ ǡ Ǥ ͘ ǡ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͔͗͜​͖͜Ǥ Ǥ Ǧ Ǥ Ȁ Ǥ ͕͖Ǥ͔​͔Ǧ͕͗Ǥ͔​͔

͕͙Ǥ͔​͔Ǧ͕͛Ǥ͔͗Ǥ ͕͛Ǥ͔͗Ǧ͕͝Ǥ͔​͔ǡ Ǥ Ǧ ǡ ͕͔ Ǧ Ǧ

͔͘ǡ Ǥ ̷ Ǥ Ǥ ǡ ǡ ǡ Ȁ Ǥ ͔͛͜ Ǧ ͚͘͝ ͖͜ ͜​͜ ǡ Ǥ

Ǥ Ǥ

Ǥ ͔͕͕͜Ǧ͕͗͘͝​͔͘ ǣ ͔͕͕͜Ǧ͕͔͗​͔​͔​͔ ̷ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͔͔͝​͔Ǧ͙͖͛​͖͚͚͘ ȋ Ȍ Ǥ Ǥ ǣ ͔͛͜ǧ͚͕͜͜​͖͜͝

Ǥ Ǥ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͔͖͗͘͜ Ȁ ͚͕͖͚͙͖͜ ̷ Ǥ ̷ Ǥ

ȍ Ȏ Ǩ Ȉ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͚͕͗͘͜ ͚͖͔͚͕͚͜ ǣȀȀ Ǥ Ǥ Ȁ

Ǥ

Ǥ ͔͔͝​͔Ǧ͘​͛͘ ͘​͛͘ ͘ ȋ͔ǡ͕͔ Ȁ ǤȌ

Ǯ ǯǣ

͔͕͕͜ Ǧ ͕͗ ͜ ͚​͚​͚ ͕͚Ǥ͔​͔ Ǥ ǣ ͔͕͕͜ Ȃ ͕͗͜ ͚​͚​͚ Ǯ ǯ ǣ ͖͗ ͗​͕͗͘ Ǧ Ǧ ͔͛͜ Ǧ ͚͕͜ ͖͛ ͗​͗ ͔͛͜ Ǧ ͚͕͜ ͛​͛ ͙͜ Ǧ ǣ ̷ Ǥ

ǣ Ǥ Ǥ ͔͚Ǧ͖​͖ ͔͚ ͚͖ ͖͜

Ǧ Ǥ


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

woensdag 21 maart 2012

Kerstcollecte Cascade geeft kansarmen hoop

Ingezonden

Tijdens de afgelopen kerstviering in Cascade is er gecollecteerd voor de zogenaamde nachtkerk van Children Asking. Deze nachtkerk is een samenkomst voor mensen die tot het uitschot van de maatschappij worden gerekend: zwervers, travestieten, drugsverslaafden, prostituees. Allemaal mensen die normaal gesproken geen voet in een kerk zetten. Tijdens die nachtkerk nodigt Children Asking hen uit voor een liefdemaal, om hen te laten voelen dat ze er toch echt bij horen.

Wijk Krommeweg

brieven

Willemstraat 239 • 2983 ET Ridderkerk • Tel. 0180 - 43 22 22 • 06 - 12 50 52 10 Ary Schefferlaan 17 • 3343 DN H.I. Ambacht • Tel. 078 - 681 62 60 06 - 53 57 82 87 • Fax 078 - 682 21 12 Pr. Bernardlaan 15 • 3247 AP Dirksland • Tel. 0187 - 60 20 08 • 06 - 20 32 02 42 Vraag geheel vrijblijvend offerte aan.

In Children Asking’s hoofdkantoor in São Paulo was hiervoor al een keurige projectkeuken en kantine beschikbaar, in de vestiging in Raposa, in het straatarme Noordoosten van Brazilië, nog niet. De collecte-opbrengst is dan ook gebruikt om met spoed deze faciliteit in orde te maken. Een fotoreportage van de bouw is te vinden op de website www.childrenasking.org. Via deze site kunt u zich ook aanmelden om voor slechts € 7,50 p/m een kind uit een sloppenwijk een kans te geven op een ander leven. Voor deze kinderen betekenen de projecten van Children Asking het verschil tussen rondhangen op straat, met diefstal en drugsdealen, en naar school gaan, spelen met vriendjes, veilig zijn. Kortom, het verschil tussen leven en dood!

De Baanhoeve Sfeervol wonen - nieuwe meubelen - maatwerk - interieuradvies - woonaccessoires - kunst en antiek

Nu het voorjaar proeven in

de Baanhoeve!

Children Asking Ons nieuwe adres vanaf 1 april 2012 Tasveld 9 3342 GT Hendrik Ido Ambacht Bezoek www.childrenasking.org Mail via info@childrenasking.org

Een paar bomen langs de Zuidwende als buffer tegen overlast als geluid- ,licht-,en luchtvervuiling veroorzaakt door de A16 is een onzinnig verhaal, omdat bomen geen geluid dempen , en wel licht tegenhouden. Tenzij hier “lichtvervuiling” wordt bedoeld dat bewoners overdag het licht in huis moeten aandoen. Op de ontsluitingsweg de Zuidwende zijn geen zwaar beschermde diersoorten aanwezig. De populatie van de sperwer en de vleermuizen zijn in het perceel achter het voormalige Nebiprofa-terrein aanwezig, niet aan de Zuidwende! Er waren geen 364 bomen,schrijfster voegt bij dit aantal klein ontspruitend takje uit de grond groeiende het totaal op naar 364.Veroorzaakt door het niet onderhouden van het perceel. De 241 bomen vormde een deel van bovengenoemd 364 bomen. Beweringen dat deze bomen al zouden zijn gekapt zijn er toch nog sperwers en vleermuizen aanwezig! Verbazend!

Ver- bouwplannen? Tekenbureau Henk van Es reken- en tekenwerk aanvraag bouwvergunning www.henkvanes.nl 6454370 06-25396688 Reformatorische boeken nieuw en tweedehands www.goedeboeken.nl telnr 078-6816867 Bloemschik Paasworkshop 28,29 maart/3,4 april www.bloemenmetliefde.nl

Een flink opgevoerde stukje aantal bomen, vol onwaarheden. Deze bomen staan er vanaf 1970. Logisch dat het in de nabijheid van een basis school tot een kappen komt. Veiligheid is het sleutelwoord.

Openingstijden: don. en zat. 9.30-17.00 uur vrij. van 9.30 - 21.00 uur Dorpsstraat 27a 2969 AC Oud-Alblas Tel. 0184-633269 Mob. 06 54 62 73 14

www.debaanhoeve.nl Te Koop Damesfiets Batavus Tel 078-6814199

Showroom: Noordeinde 156, Telefoon: 078-6822307 / 06-53831771 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambaccht

ft voor u het Scootmobiel Rijnmond hee en rollators in de regio. grootste assortiment scootmobielen Is de hoogte van uw

eigen bijdrage

voor uw Scootmobiel die u in bruikleen heeft van de gemeente bekend en valt dit tegen? Er zijn nog genoeg andere mogelijkheden om een scootmobiel in uw bezit te krijgen.

NIEUW met achtervering

In de Brug is een brief geplaatst door Mevr. Knipscheer namens het Natuur –en Milieuplatform. Een brief vol onwaarheden, die feiten aanvoerden, die niet juist zijn. Hierdoor wordt de burger misleid. Mijn reacties op deze brief is als volgt.

Scootmobiel Rijnmond wilt u hierover graag informeren

Kijk voor openingstijden en informatie op onze vernieuwde website of bel voor een afspraak

www.scootmobielrijnmond.nl

De 81 essen zijn ca 1983 gepland, niet in 2003. Er was geen sprake van compensatie en geen gemeentelijke beloftes voor handhaven van deze essen. In 1994 zijn berken en sparren verwijderd om de essen meer leefruimte te geven. De gemeente volgt de formele weg zodat de procedure wettelijk vast ligt en juist is gehandeld. De gemeente heeft toegezegd dat na het kappen opnieuw bomen worden gepland. Via de procedure heeft de burger hier gekozen uit een redelijke verscheidenheid voor een nieuwe boom. Zie tevens eerdere publicaties in de media. Deze wijk staat er 30 tot 40 jaar. Als er in deze periode “zwaar “beschermde diersoorten zich komen vestigen, dan kan er geen discussies tussenbewoners ontstaan voor het handhaven van in dit geval wildgroei! Er is ook nog een wet dat de burger wordt beschermd tegen flink onzinnige en opgevoerde verhalen die kant nog wal raken. En beschermd moet worden tegen radicale individuen die het maatschappelijke bewustzijn continu trachten te ondermijnen. De gemeente is nu bezig met een inhaalslag om verdere verpaupering tegen te gaan door de gehele Zuidwende te herindelen, inclusief de groenvoorziening. Met respect aan mevr. Knipscheer’s pogingen om sperwers en vleermuizen in onze druk bevolkte regio te handhaven is hopelijk deze onzinnige discussie van de baan. Wie komt er jaarlijks 2x alle dakgoten langs de Zuidwende schoonmaken, en waarom kan ik niet in mijn tuin in het zonnetje zitten Frans Jerphanion een burger 3


Hoera! Jumbo groeit. Jumbo opent wekelijks nieuwe winkels. Dat vieren we graag met onze klanten. Daarom geven we iedere week producten cadeau. Kom dus snel naar Jumbo!

Kroon leverworst ring

Nivea shampoo of styling

Homemade 1-2-3 Cupcakes

Olvarit soepje of soepstengels

Hellema koeken

Ola Viennetta

Ring 500 gram

Alle soorten Per verpakking

Vanille & aardbei of chocolade Doos 360 gram

Alle soorten Per potje

Alle soorten Per pak

Alle soorten Doos 650 ml

50% korting op de totaalprijs van 2 producten, alle combinaties mogelijk.

50% korting op de totaalprijs van 2 producten, alle combinaties mogelijk.

50% korting op de totaalprijs van 2 producten, alle combinaties mogelijk.

Alle combinaties mogelijk.

50% korting op de totaalprijs van 2 producten, alle combinaties mogelijk.

Alle combinaties mogelijk.

P

Gratis parkeren! Hendrik Ido Ambacht: De Schoof 120

1+1 acties geldig van wo 21 maart t/m di 27 maart 2012

Mora saté kiptandoori per bakje 1.34 Nu 2 bakjes voor

Verse Milnerkaas diverse soorten. Nu 500 gram

1.00

3.99

Coca cola blik diverse soorten Pak à 6 blikken 2.99 Nu 2 pakken

Mona pudding stracciatella/kokos Per pot 1.49 nu 2 potten voor

5.00

1.00 op=op

Maak tevens kans op kledingbon van € 100!

9$1 '$$/+8,=(1 De Schoof 120, 3341 EB H-I-Ambacht • Tel. 078 - 681 14 10

dingen Voor alle aanbie O geldt OP= P

Acties geldig van woensdag 21 t/m zaterdag 24 maart.


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

IN

Wedstrijdaankondiging

STAPPEN PLAATSEN

IN DE BRUG Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͔Ǧ͔ Ǧ Ǥ Ǧ ǯ͚͜Ǥ Ǥ ǡ ͕Ǧ͔ Ǥ Ǧ Ǥ Ǥ ǯ Ǥ Ǥ

±± Ǧ Ǥ ± Ǥ Ǥ

Ǧ ǡ ǯ͛͝ǡ Ǥ Ǧ ǡ ǡ Ǥ ǡ Ǧ ǡ Ǥ Ǧ Ǥ ͖Ǧ͘ Ǥ Ǧ Ǥ

Ǧ Ǥ Ɵ Ǧ ͗Ǧ͚ Ǥ Ǧ ǡ ǡ Ǥ ͕͝ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ±± ǡ Ǥ Ǥ Ǥ Ǧ Ǥ Ǧ ǡ Ǥ

ǡ Ǧ Ǥ ǡ Ǥ Ǥ Ǧ Ǥ ǣ

woensdag 21 maart 2012

Ǥ Ǥ Ǥ ͗ Ǥ Ǯ ǯ Ǥ

Uitnodiging voor ouders, oud-collega’s, oud-leerlingen en overige relaties van de Willem de Zwijgerschool. In verband met het afscheid van onze schoolleider, de heer W.J. van Wijngaarden, en van juffrouw G. Lagendijk – Groothedde nodigen wij de ouders, oud-collega’s, oudleerlingen en overige relaties van de Willem de Zwijgerschool uit om afscheid van hen te nemen. Dit afscheid wordt gehouden op D.V. dinsdag 27 maart aanstaande, van 19.00 tm 21.00 uur, in de Willem de Zwijgerschool.

TEKST +0VULLEN

ǡ Ǥ Ǥ GEGEVENS INVOEREN

Totaal installatie van sloop tot realisatie van uw nieuwe badkamer ǡ Ǧ ǡ Ǥ Ǥ Ǥ Ǧ Ǥ ONLINE BETALING

Showroom Edisonweg 47 2952 AD Alblasserdam T 078 69 12 700 Openingstijden di t/m vrij 9.00-17.30 uur za 10.00-17.00 uur Medio 2012 verhuizen wij naar Nieuwland Parc 6 in Alblasserdam. Kijk op onze site voor meer informatie www.bouterbv.nl Wilt u gaan adverteren in De Brug? Bekijk de advertentie tarieven op WEEKBLADDEBRUG.NL

De specialist voor al uw tegelwerk!

BUSIO tegelzetbedrijf

Ǥ

Ǥ

TIP

Ǥ

Tegelwerk: badkamers toiletten keukens vloeren

Complete montage van: badkamers toiletten

Verkoop van: wand- en vloertegels tegellijm, voegsel etc.

Diversen: advies kitwerk stucwerk zand/cement dekvloeren

Noordeinde 86 3341 LW Hendrik Ido Ambacht www.busiotegelzetbedrijf.nl t. (078) 681 74 64 m. 06-1811 42 23 info@busiotegelzetbedrijf.nl 5


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

Help, papa en mama gaan scheiden! Wanneer ouders besluiten uit elkaar te gaan, zet dat voor de betrokken kinderen de wereld op zijn kop. Sterker nog, voor circa 60% van de kinderen heeft dat een dermate grote invloed, dat dit zijn weerslag heeft op hun ontwikkeling. Onderzoek van prof. dr. Jaap Dronkers, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, wijst uit dat alleen bij zeer frequente en ernstige ruzie tussen ouders, kinderen beter af zijn na een scheiding. Omgekeerd is dus te concluderen dat kinderen in de meeste gevallen niet beter af zijn bij een scheiding van de ouders. Wanneer ouders zich bewust zijn van de impact van een scheiding op hun kinderen en het belang van de kinderen tijdens een scheiding voorop zetten, is er enorme winst te behalen voor de kinderen. Er zijn vijf belangrijke spelregels waar ouders zich aan kunnen houden: 1. Vertel samen aan de kinderen dat u gaat scheiden en geef niemand de schuld van de scheiding;

woensdag 21 maart 2012

NL-Doet op het Jeugdspeelpark groot succes!! Hondentrimsalon ‘Carpe Diem’ Voor een vakkundige verzorging van uw hond. Rijks-gedipl. en lid van ABHB. Info: Sonja Verbeek, 06-42.73.70.01 Stukadoorsbedrijf Hordijk voor al uw stucadoorswerk Michael Hordijk 0648317550 verkeersschoolrules.nl Wij bieden kwaliteit voor een scherpe prijs. 10 rijlessen + examen â‚Ź475,10 motorlessen + AVBâ‚Ź425,Ook bromfiets 078-7508553 - 06-41966595

Scheidingsplanner Wim de Zwart geeft deskundig advies over de ďŹ nanciĂŤle gevolgen van een scheiding.

2. Beloof alleen dingen die u kunt waarmaken; 3. Betrek de kinderen nooit bij conicten; 4. Deel uw verdriet en zorgen niet met de kinderen; 5. Besef dat uw kind uw zorg en liefde nodig heeft en niet andersom. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk het besef dat u als ouders door uw kinderen levenslang verbonden bent met uw ex-partner. Probeer daarom

met elkaar in gesprek te blijven en te komen tot gezamenlijke oplossingen. Dan kunt u allen weer goed verder. De Scheidingsplanner kan u verder informeren en u begeleiden bij het maken van een goed ouderschapsplan.

Voor meer informatie en het gratis boekje ‘Help, ik ga scheiden!’ belt of mailt u met:

T.H. garage met elektra v. Elkstraat 0629024338

GEEN AANGIFTE GEHAD? Laat geen geld liggen!! U kan â‚Ź 50,= tot â‚Ź 1765,= terug vragen. Wij controleren dit voor u GRATIS No cure no pay Alle aangiften van A tm Z

078-6840205 KIM FINASENSE

9Z HX]Z^Y^c\heaVccZg ™ L^b YZ OlVgi G;:6 Olijfgaarde 10, 3344 RP Hendrik-Ido-Ambacht IZa# %,- +- )& &*- ™ ]^VbWVX]i5hX]Z^Y^c\heaVccZg#ca www.scheidingsplanner.nl

SCHUMACHERBOUW De vakman voor de aanleg of renovatie van uw badkamer keuken, ramen, deuren en kozijnen.

Wij voeren alle soorten TIMMERwerk en VERBOUWINGEN voor u uit

www.schumachersysteembouw.nl Reeweg 66 H I Ambacht

Probeer met elkaar in gesprek te blijven en te komen tot gezamenlijke oplossingen.

Zaterdag 17 maart was het weer zover, voor de 2e keer deed het jeugdspeelpark mee met NL-DOET. Het was een dag om niet snel te vergeten. Het was goed weer, er waren veel vrijwilligers waaronder veel leden van Lions Club IJsselmonde en natuurlijk de vaste ploeg mensen waar we altijd op kunnen rekenen. De lijst met klussen was groot en er was voor een ieder wat wils. De duivenhokken zijn aan de binnenkant opnieuw geschilderd, een aantal speeltoestellen zijn schoongemaakt en het houtwerk ervan in de olie gezet. De paardenbak is weer gedeeltelijk voorzien van schoon zand en weer losgemaakt. De zandbak is leeggemaakt en voorzien van schoon zand . Er is een begin gemaakt voor de nieuwe kruiptunnel en het rietmatten pad achter de zandbak wordt vervangen door platen die later nog een leuk kleurtje of tekening krijgen. Bij de geiten is het stenen pad vergroot, zodat bij nat weer de geiten zonder natte voeten hun stal in kunnen. Wat zullen ook zij blij zijn. “s Middags kregen we nog een extra vrijwilliger , onze nieuwe burgemeester de heer J. Heijkoop. Na een rondleiding en een kennismakingsrondje ging ook hij aan de slag om de dag tot een groot succes te maken. Het bestuur en de medewerkers van het Jeugdspeelpark willen graag alle vrijwilligers, de Lions, de burgemeester en niet te vergeten het Oranjefonds bedanken voor hun bijdrage.

Tel. 078-681 64 53

Verhuur Party Benodigdheden

Happy Feet is favoriet voor professionele voet verzorging! bel 6100447 1e afspraak 10%korting gedipl.lid ProVoet Nette Ned. sprekende vrouw biedt zich aan voor huish. hulp met referentie 06-43942096

Verjaardag of feestje??? Statafels, stoelen, tafels, mobiele biertap, glaswerk, bestek, (party)tenten, springkussen, verlichting en nog veel meer artikelen huurt u bij Lydison. 5PQ]LYOLPKZ^LN I ‹ 31 /LUKYPR 0KV (TIHJO[ ‹ ;LS ! ‹ ^^^ S`KPZVU US

Peuters van SKZ Stichting kinder opvang in Munnike Park 12 peuters kwamen vol spanning afgelopen woensdagochtend 14 maart met een busje naar ‘t Weetpunt. In het hele park stonden Nijntjes met veel vragen en er hing zelfs een Nijntjes was. Met rode wangen en veel spannende verhalen gingen de peuters van SKZ Stichting kinder opvang Zwijndrecht weer naar huis, natuurlijk weer met die mooie bus. Wat een fijne ochtend in het arboretum munnike park. 6

In onze visie is ‘cliĂŤntgericht werken’ de spil waarom alles draait. Uw normen, wensen en ideeĂŤn zijn van groot belang.

Persoonlijke verzorging Verpleging

“Elke dag, soms zelfs 2 keer, komt er iemand langs!� Wij bieden thuiszorg op de momenten dat het nodig is. Een prettige gedachte en een welkome ondersteuning als u bijvoorbeeld niet zelf uw steunkousen kunt aan- en uittrekken. Of voor uw persoonlijke hygiene, hulp bij revalidatie, wondverzorging, etc. Onze daadkrachtige en professionele medewerkers leveren graag een praktische bijdrage in uw dagelijks leven. Meer weten? Kijk op onze website www.vandendoolzorg.nl of bezoek zonder afspraak ons thuiszorg-spreekuur op donderdag van 10.00 - 11.00 uur.

een frisse kijk op thuiszorg De Spiegel 15 - 3341 CA Hendrik-Ido-Ambacht

Tel 078-68 226 63 - www.vandendoolzorg.nl


Nieuws- en advertentieblad De Brug

edities H.I. Ambacht / Oostendam

Ook dit jaar heeft Van Mourik Albasserdam weer de bekende cadeaubonnen met ongelooÁijke kortingen. Knip ze snel uit en doe er uw voordeel mee! Zolang de voorraad strekt.

woensdag 21 maart 2012

Vermist

gevonden

AMIVEDI ZWIJNDRECHT/ HENDRIK-IDO-AMBACHT/ HEERJANSDAM Tel: 088-0064638 Vermist • 14-mrt-2012 – Poes, wit met bruine en zwarte vlekken, chip, Poeky, 8 jr, Daniel van de Merwedestraat H.I. Ambacht • 03-mrt-2012 –Kater, donkerrood, Sjimmie , 15 jr, De Genestetstraat Zwijndrecht Gevonden • 16-mrt-2012 – Kat, wit, parkeerplaats A16 H.I. Ambacht • 16-mrt-2012 – Fret, beige-bruin, 4 bruine poten Hilvarenbeek Zwijndrecht • 14-mrt-2012 – Kater, cypers grijs-wit, witte sokken, witte buik, Bruinelaan/Julianastraat Zwijndrecht • 14-mrt-2012 – Kater, wit met grijs cyperse vlekken, Pr. Margrietstraat Zwijndrecht • 13-mrt-2012 – Poes, wit, Burg. Pijl Hogeweglaan Zwijndrecht • 12-mrt-2012 – Poes, cypers bruin-wit, parkeerplaats A16 H.I. Ambacht

Goed voorbereid op het wiskunde-examen Het wiskunde-examen vormt voor veel leerlingen een struikelblok. Sommigen vinden het moeilijk om zich goed voor te bereiden en anderen missen een wiskundeknobbel. Havo-scholieren die hun wiskunde A of B glansrijk willen halen kunnen op 1, 2 en 3 mei terecht voor een driedaagse examencursus van Langendoen Schoolsupport. Wiskundedocent Hugo Langendoen bereidt de leerlingen uitstekend voor op hun eindexamen.

Grootste assortiment van de regio Gratis parkeren voor de deur Gemakkelijk en snel bereikbaar (5. min over de brug) Deskundig en servicegericht Al 100 jaar een passie voor schoenmode www.twitter.com/jvanmourik

Onze openingstijden zijn: Maandag: geopend van 13.00 - 18.00 uur Dinsdag tot en met donderdag: geopend van 9.00 - 18.00 uur Vrijdag: geopend van 9.00 tot 21.00 uur. Zaterdag: geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Zondag gesloten.

Voor meer informatie zie: www.vanmourikalblasserdam.nl

www.facebook.com/vanmourikschoenen

De driedaagse cursus vindt plaats in de meivakantie. Leerlingen die wel een wiskundig steuntje in de rug kunnen gebruiken, missen hierdoor geen reguliere schooldagen. De trainingen, die bestaan uit een mix van werk- en hoorcolleges, beginnen om 9:00 uur en duren tot 17:00 uur. De hoorcolleges worden verzorgd door Hugo Langendoen, een ervaren eerstegraads wiskundedocent. Jarenlang heeft hij Havo- en Vwo-leerlingen voorbereid op hun wiskunde A of B examen. Tijdens de werkcolleges worden de deelnemers in kleine groepjes begeleid door zorgvuldig geselecteerde Havo en universitaire studenten met een wiskundeachtergrond. ,,Persoonlijke aandacht vind ik erg belangrijk. Het aantal deelnemers wordt dan ook beperkt door maximaal tien leerlingen per training aan te nemen. Tijdens de werkcolleges worden maximaal vijf leerlingen door één student begeleid,’’ zegt Langendoen. Volgens hem zorgt de training, naast een goede voorbereiding, ook voor extra vertrouwen in het eindexamen. De driedaagse training vindt plaats op 1, 2 en 3 mei in restaurant Het Develpaviljoen aan de Parklaan 1 in Zwijndrecht. De kosten bedragen €325, dit is inclusief een lunch op alle drie de dagen. Leerlingen die zich voor 20 maart aanmelden, betalen slechts €295. Aanmelden kan via info@langendoen-schoolsupport.nl of via de website www.langendoen-schoolsupport.nl. Naast de examentraining verzorgt Langendoen Schoolsupport ook workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en omgaan met stress. Ook bieden zij coaching aan. 7


Nieuws- en advertentieblad De Brug

edities H.I. Ambacht / Oostendam

vindt u de nieuwste modestoffencollecties. Voor een bezoek bent u welkom aan de Daltonstraat 21, Zwijndrecht (industrieterrein Bakenstein). Van maandag t/m vrijdag. Tijdstip 9.00 uur - 11.30 uur. 078-6453130 / 0651886681 Bezoek ook eens onze website: www.destoffenstunter.nl

YHUERXZLQJHQ NR]LMQHQ GHXUHQ GDNNDSHOOHQ 9HHUZHJ & /5 +HQGULN ,GR $PEDFKW LQIR#WLPPHUEHGULMISRUV QO ZZZ WLPPHUEHGULMISRUV QO

Heeft u iets te vieren? Verjaardag; jubileum; reßnie; personeelsfeest etc‌.. CafÊ Biljart Partycentrum ’t Spatje Willem Ruysplein 6-10; Zwijndrecht Voor info tel. 078-6124981 of www.t-spatje.nl Alles onder ÊÊn dak Kapsalon/Visagie Schoonheidssalon Nagelstudio/Pedicure Permanentmake-up Hairextensions Wimperextensions Definitief ontharen Microskinpolish Botox/Fillers Burg.de Bruїnelaan 40 3331 AE Zwijndrecht www.janbakelaar.nl www.aesthetical.nl Tel.:078-6195548 Verkeersschool Hoffman Voorjaars aanbieding 35 autorijlessen cbr t.t.toets en examen. ₏1640,00 Gratis theorie les. Info :0651558686 Kooiman Zonwering Voor al uw buitenzonwering, horren en plissÊhordeuren. Tel. 0184-425857 www.kooiman-zonwering.nl Service en kwaliteit? www.twigtparket.nl De dakkapel specialist voor al uw dakkapellen in hout en kunststof bertvankooten@ planet.nl 078 - 681 73 10 Voor Aardappelen, Groenten en fruit moet u bij Mastona zijn. Kijk op www.mastona.nl TRAPAANBIEDING! Laat nu voordelig uw trap stofferen! Vanaf ₏150,inclusief tapijt! Bel 06-53741167 voor een afspraak en ik kom GRATIS bij u opmeten. Graag tot ziens! Sjaak Spruytenburg 8

woensdag 21 maart 2012

meubelstoffeerderij

Hollemans Showroom & stoffeerderij: Veersedijk 65 H.I.Ambacht

Voor het opnieuw bekleden van uw meubelen 078 - 681 41 38 Vrijblijvende Openingstijden: prijsopgave!

Ma t/m Vr. 09:00 u. - 12:30 u. 13:30 u. - 17:30 u. Za. 09:00 u. - 12:30 u. 13:30 u. - 16:00 u.

Buro Happy strijdt tegen pestgedrag

STUCADOORS BEDRIJF RI-JO allround stucadoor 29 jaar erv vrijblijvende offerte 06-54387674 / 078- 6129801 Wil je meer weten over de Bijbel? Kom dan naar de Kinderbijbelclub in Cascade, van 10.30-12.00 uur, voor kinderen van 4-12 jaar. We zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal en maken een knutselwerkje. Kom gerust eens kijken! Voor al uw verbouwingen! Timmerbedrijf E.G. Zweistra Aanbouwen, dakkapellen, vervangen van kozijnen, renovatie, Velux dakramen enz... Scherpe prijzen! Onderdijk 138, 078-6818603/ 06-23770874

van Halem ZAND- & GRINDHANDEL

H.I.AMBACHT

TRANSPORTBEDRIJF

TEL. 078-6812793

Levering: zand, grind, grond en bestratingsmateriaal

EetcafÊ Volgerlanden Om de twee weken wordt in eetcafÊ Volgerlanden een drie- gangenmenu bereid. Ons doel is om u, onder het genot van een heerlijke maaltijd, in de gelegenheid te stellen om andere mensen te ontmoeten. EetcafÊ Volgerlanden is gestart in november 2011 en nu al weten gemiddeld 40 gasten ons te vinden. De eerstvolgende maaltijd is vrijdag 23 maart, de kosten bedragen ₏ 4,00 per maaltijd. Vrijwilligers van Hervormde gemeente De Ark, het Psychosociaal Platform en A3 Welzijn ontvangen u graag. Wat: Samen genieten van een drie -gangenmenu Waar: Sophiahal, Sophiapromenade 9, 3344 PL H.I.Ambacht Wanneer: vrijdag 23 maart 2012 Kosten: ₏ 4,00 Tijd: van 16.00 –19.00 uur Aanmelden: 68.477.41 E-mail: volgerlandeneetcafe@gmail.com Maximaal: 50 personen

Bakkerij Voordijk, bekend van zijn bakkerijen in Oud-Beijerland en Ridderkerk, heeft een grote naam. Alles wordt ‘s morgens vers voor u gebakken.

Lekkerder brood en gebak is er niet.

Het was weer feest in Buro Happy! Vier kinderen ontvingen afgelopen week hun Sta Sterk diploma. Zij hebben de afgelopen 10 weken hard gewerkt aan hun lichaamshouding en lichaamstaal. Zij zijn sterker geworden, worden minder gepest, geven duidelijker hun grenzen aan en hebben meer en beter contact met klasgenootjes.

9$1 '$$/+8,=(1

Want pestgedrag, daar kun je iets tegen doen!!! Annelies Wilschut, trainer van Buro Happy, geeft al jaren trainingen aan kinderen die (dagelijks) slachtoffer zijn van pesterijen. Daarnaast traint ze kinderen in weerbaarheid en kinderen met faalangst. Hoe geef je grens aan, wat zeg je tegen je juf of meester als je iets niet begrijpt, wat doe je als je buitengesloten wordt? Buro Happy geeft trainingen aan kleine groepjes kinderen, bewust, om de kinderen een training op maat te geven. Lessen worden aangepast aan de hulpvraag van het kind. Buro happy is aangesloten bij de stichting Omgaan met pesten. Dat is een landelijke organisatie die zich inzet om pestgedrag tegen te gaan. Dat doen ze d.m.v. particuliere trainingen, trainingen op scholen, ouderavonden en studiedagen voor leerkrachten. Op de landelijke dag tegen pesten, op 19 april, zetten zij zich belangeloos in tegen pesten. Hebt u interesse in Buro happy? Neem dan contact op met trainer Annelies Wilschut, www.burohappy.nl Bel 078-6515684 of mail annelies@burohappy.nl

Het brood van Bakkerij Voordijk. Nu ook bij Jumbo van Daalhuizen. De Schoof 120, 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht Tel. 078 - 681 14 10 VAN DONDERDAG 22 T/M ZATERDAG 24 MAART 2012

BROOD V/D WEEK Zesgranen Waldkorn â‚Ź 1,30 Eierkoeken Tompouce Speciaal per 2 stuks Cake Vanille/Choco/Bitterkoekjes LET OP!!! VASTE AANBIEDINGEN:

Dinsdag 5 krentenbollen Woensdag 4 eierkoeken Donderdag 4 bolussen

â‚Ź 1,99 â‚Ź 2,99 â‚Ź 3,49 Âź 1,99 Âź 1,50 Âź 1,99


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Č‹Í•ČŒ Â?†ƒ– „‹ŒÂ?ƒ ƒŽŽ‡ ‘’‰”‘‡‹nj ‡Â?†‡ Œ‘Â?‰‡Â?• ‡Â? Â?‡‹•Œ‡• ‡‡Â? …Š”‘Â?‹•…Š –‡Â?‘”– ƒƒÂ? ‰‡Ž† Š‡„„‡Â? ’”‘„‡‡”†‡Â? ‘‘Â? ™‹Œ ‹Â? ‘Â?œ‡ Œ‡—‰† ™ƒ– „‹Œ –‡ ˜‡”†‹‡Â?‡Â?Ǥ ‡‰‡Â?ÇŚ ™‘‘”†‹‰ ‰ƒƒÂ? •…Š‘‘Žnj Â?‹Â?†‡”‡Â? ˜ƒÂ?Â?‡Â? ˜—ŽŽ‡Â? „‹Œ Ž„‡”– ‡‹ŒÂ? ‘ˆ œ‘‹‡–• Â?ƒƒ” ‹Â? ‘Â?œ‡ –‹Œ† ™ƒ”‡Â? †‡ Â?‘‰‡Ž‹ŒÂ?Š‡†‡Â? –‘– Â„Â‹ÂŒÇŚ ˜‡”†‹‡Â?‡Â? „‡’‡”Â?–Ǥ ‹Œ ‰‹Â?‰‡Â? ƒƒ”†„‡‹‡Â? ‡Â? „‘nj Â?‡Â? ’Ž—Â?Â?‡Â?Ǥ ‹‡ „‘Â?‡Â? ™ƒ”‡Â? ‰‡‡Â? ’”‘„Ž‡‡Â?Ǥ Â?Âą œ‡ •–‘Â?ÇŚ †‡Â? ˜ƒƒÂ? –—••‡Â? Š‘‘‰ ‘’‰‡‰”‘‡‹†‡ •’”—‹–‡Â? ‡Â? ƒŽ• Š‡– ‰‡”‡‰‡Â?† ÂŠÂƒÂ†ÇĄ ‡Â? ™ƒÂ?Â?‡‡” †‘‡– Š‡– †ƒ– ‹Â? †‹– ŽƒÂ?† Â?‘— Â?‹‡–Ǎǥ ™ƒ• Œ‡ ‹Â? ‡‡Â? ‘‘‰™‡Â?Â? –‘– ƒƒÂ? Œ‡ Â?‹††‡Ž Â?Ž‡–•Â?ƒ–Ǥ ‘˜‡Â?†‹‡Â? †——”†‡ Š‡– –‹Œ†‡Â? ˜‘‘” Œ‡ ÂœÂ‘ÇŻÂ? ‡‹Â?ÇŚ †‡Ž‘‘• ‰”‘–‡ Â?‹•– ˜‘Ž ‰‡nj ’Ž—Â?– Šƒ† Â?‡– ˜‹Œˆ–‹‡Â? Â?‹Ž‘ „‘Â?‡Â? ™ƒ– ‘Â?‰‡˜‡‡” ¹¹Â? ‰—Ž†‡Â? ˜‹Œˆ–‹‰ ‘’Ž‡˜‡”†‡Ǥ ƒƒ” †‡ „‘Â?‡Â? ™‡”†‡Â? ‰‡’Ž—Â?– ‹Â? †‡ –‹Œ† ˜ƒÂ? †‡ œ‘Â?‡”˜ƒÂ?ƒÂ?–‹‡ ‡Â? †ƒÂ? Šƒ† Œ‡ –‘…Š –‹Œ† œƒ– ‘Â?ÇŚ †ƒ– Œ‡ Š‘‘‰—‹– ¹¹Â? ™‡‡Â? Â?‡– ˜ƒÂ?ƒÂ?–‹‡ ‰‹Â?‰Ǥ ÂƒÂ”Â†ÇŚ „‡‹‡Â? ’Ž—Â?Â?‡Â? Ž‡˜‡”†‡ Â?‡‡” ‰‡Ž† ‘’Ǥ ‡– ’”‘nj „Ž‡‡Â? ™ƒ• ƒŽŽ‡‡Â? †ƒ– †‡ ƒƒ”†„‡‹‡Â? ”‹Œ’ ™ƒ”‡Â? ‹Â? †‡ –‹Œ† †ƒ– ‡” ‘’ •…Š‘‘Ž Â?‘‰ Ž‡• ‰‡‰‡˜‡Â? ™‡”†Ǥ Â’ †‡ ’Žƒƒ–• ™ƒƒ” Â?— †‡ Š—‹œ‡Â? ˜ƒÂ? Š‡– ‘ŽƤÂŒÂ?ÇŚ ’ƒ”Â? ‹Â? ‹††‡”Â?‡”Â? •–ƒƒÂ? ™ƒ• ‹Â? Â?‹ŒÂ? Œ‡—‰† ‡‡Â? ‡Â?‘”Â? ‰”‘‘– ƒƒ”†„‡‹‡Â?ÇŚ

˜‡Ž† ˜ƒÂ? –—‹Â?†‡” ˜ƒÂ? ‡Ž– ˜ƒÂ? †‡ ƒ‰‡Â?†‹ŒÂ?Ǥ Ž• Œ‡ †ƒƒ” ‹Â? †‡ ‘‘‰•––‹Œ† ŽƒÂ?‰• Ƥ‡–•–‡ ”‘‘Â? †ƒ– Š‡‡”Ž‹ŒÂ? œ‘‡–Ǥ ƒ”†„‡‹‡Â? ™‡”†‡Â? ‰‡’Ž—Â?– ‹Â? ‰‡˜Ž‘…Š–‡Â? Â?ƒÂ?†Œ‡• Â?‡– ‡‡Â? Š‡Â?‰nj •‡Ž †‹‡ ™‹Œ ÇŽÂ–Â‹Â’Â•ÂŒÂ‡Â•ÇŻ Â?‘‡Â?ÇŚ †‡Â?Ǥ ” ‰‹Â?‰ Í–ÇĄÍ™ Â?‹Ž‘ ‹Â?Ǥ ‘‘” Â?‹ŒÂ? ‰‡˜‘‡Ž ‹Â? Š‡– Š‘Ž•– ˜ƒÂ? †‡ Â?ƒ…Š– •–‘Â?† ‹Â?ÇĄ Â?ƒ ‡‡Â? Â?‡‡” ‘ˆ †”‹‡ ‰‡nj ”‘‡’‡Â? –‡ œ‹ŒÂ? †‘‘” Â?‹ŒÂ? Â?‘‡†‡”ǥ ‘’ ‡Â? Ƥ‡–•–‡ †‘‘” ‡‡Â? †‘‘†•–‹Ž ‹†nj †‡”Â?‡”Â? ”‹…Š–‹Â?‰ ÂƒÂƒÂ”Â†Â„Â‡Â‹ÇŚ ‡Â?˜‡Ž†Ǥ Â? ™ƒ• Â?‘‘‹– †‡ ‡‡”•–‡ǥ Š‘‡ ˜”‘‡‰ ‹Â? ‘‘Â? ™ƒ• ‡” œƒ–‡Â? ƒŽ–‹Œ† ƒŽ Œ‘Â?ÇŚ ‰‡Â?•ǥ Â?‡‹•Œ‡• Â?ƒƒ” ‘‘Â? ˜‘Ž™ƒ••‡Â?‡Â? –‡ ’Ž—Â?Â?‡Â?Ǥ ‡Â? ˜‘ŽŽ‡ –‹’• ÂŽÂ‡Â˜Â‡Â”Â†Â‡ÇĄ ƒƢƒÂ?Â?‡Ž‹ŒÂ? ˜ƒÂ? †‡ Â˜Â‡Â‹ÇŚ Ž‹Â?Â‰Â’Â”Â‹ÂŒÂ•ÇĄ ‘Â?‰‡˜‡‡” –™‡‡ Â?™ƒ”–Œ‡• ‘’ǥ Â?ƒƒ” ˜‡”‰‹• — Â?‹‡–ǥ Í–ÇĄÍ™ Â?‹Ž‘ ƒƒ”†„‡‹‡Â? Â™ÂƒÂ•ÇĄ ‡Â? ‹• Â?‘‰ǥ ‡‡Â? Š‡Ž‡ Š‘‘’Ǥ ‘‘”ƒŽ ƒŽ• ‡” ‹Â? †‡ ”‹Œ Â?ƒƒ•– Œ‡ ¹¹Â? ‘ˆ ƒÂ?†‡”‡ ‘Â?˜‡”Žƒƒ– ˜ŽƒÂ? ˜‘‘” Œ‡ ƒŽŽ‡ ‰”‘–‡ ƒƒ”†„‡‹‡Â? ƒƒÂ? Œ‘—™ Â?ƒÂ?– ™‡‰’‹Â?–‡Ǥ ‘ǯÂ? –‹’• Â?‘‡•– ‘‘Â? Š¹¹ÂŽ Â˜Â‘Â‘Â”ÇŚ œ‹…Š–‹‰ ˜‡”†‡” ‰‡•…Š‘˜‡Â? ‘ˆ Â?‡‡”‰‡œ‡– ™‘”†‡Â? ‘Â?†ƒ– ƒÂ?†‡”• Â?ƒ ‡‡Â? ’‘‘•Œ‡ †‡ ƒƒ”†„‡‹‡Â?ŒƒÂ? ‡” ‘Â?†‡” —‹– †”‘‘’ ‡Â? †ƒ– †‹Â?‰ ˜ƒÂ? „‘˜‡Â? Â?‹‡– ˜‘Ž –‡ Â?”‹Œ‰‡Â? ™ƒ•Ǥ ȋ™‘”†– ˜‡”˜‘Ž‰†ǤǤǤČŒ ‡—Â? ‹Œ•†‹ŒÂ?

–‡—Â?Ž‹Â?‡Â?‡”‹Œ•†‹ŒÂ?̡Š‡–Â?‡–ǤÂ?ÂŽ

De vergadering wordt gehouden in Cascade (in de Niagarazaal) en begint om 20:00 uur. Tijdens deze vergadering zal een toelichting worden gegeven op de financiĂŤn, de contributies en het beleid en zal de bestuursverkiezing worden gehouden. Er zullen 2 bestuursleden afscheid nemen en er zal naar verwachting een nieuw bestuurslid gekozen worden. Er is koďŹƒe en thee bij binnenkomst. Voor uw informatie treft u hieronder de agenda van de Algemene Ledenvergadering aan: AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2011 4. Jaarverslag 2011 5. Financieel verslag 2011 - Vaststellen begroting 2012/13 - Verslag kascontrolecommissie - Aanstellen kascontrolecommissie 2012 6. Bestuursverkiezingen 7. Algemeen beleid 8. Rondvraag 9. Sluiting

DE DOORBRAAK Holistische massage en huidverzorging www.massagepraktijk dedoorbraak.nl Iris van Putten, 078-6813307 / 06-20547670 Counselling Ambacht Ervaart u stress, heeft u relatieproblemen? Een mogelijke Burn-out? Loopt u vast in rouw en verlies? Dan is deze therapie iets voor u! Meerdere verzekeraars vergoeden de sessies! Voor info: 06-18491258 of www.hulpverlening ambacht.nl Avondpraktijk mogelijk!

Passie-paaszangavond met koorzang Op D.V. zaterdag 31 maart aanstaande wordt in de Grote Kerk te Alblasserdam een koor-samenzangavond georganiseerd m.m.v. Chr. Mannenkoor Excelsior uit Hendrik-Ido-Ambacht. Het koor staat onder leiding van Ilona Vooijs-de Kievit en het orgel wordt bespeeld door Edwin Vooijs. Beiden zullen ook een aantal solooptredens verzorgen. De gehele avond zal in het teken staan van de passie/

paastijd. De toegang voor deze avond is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden t.b.v. De Emmaus Bijbelschool te Nazareth. De aanvang van deze avond is 20:00 uur en de kerk is geopend vanaf 19:30 uur. Het adres van de Grote Kerk is: Cortgene 8 te Alblasserdam. U wordt van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen en het werk van de Bijbelschool te steunen.

% ).$ 2/

Op 26 maart 2012 houdt gymnastiekvereniging Souplesse haar algemene ledenvergadering. Alle leden en/ of ouders van leden zijn van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

+

COLUMN TEUN RIJSDIJK

. 06! '

Al 20 jaar professionele kinderopvang

" !- !#

Algemene ledenvergadering Souplesse

woensdag 21 maart 2012

(4

Nieuws- en advertentieblad De Brug

In diverse locaties in Hendrik-Ido-Ambacht. HKZ gecertiďŹ ceerd.

Voor meer informatie en/of inschrijvingen kunt u bellen met 6820561 of

www.kinderopvang-ambacht.nl Gevraagd: Oud ijzer. We halen het gratis op. Ook witgoed. Geen koel-/diepvriezers. Bel voor uw vergoeding. Tel: 0616109582

Computerproblemen? Installeren, uitleg, vastgelopen pc. Het wordt opgelost bij u thuis No cure no pay Bel: 06-23539614

Weblog van burgemeester en wethouders NL DOET: volgend jaar weer! Vorige week vrijdag en zaterdag staken veel vrijwilligers in Ambacht de handen uit de mouwen voor NL DOET. Samen met 300.000 andere vrijwilligers hebben ze allerlei klussen uitgevoerd. Net zoals in Ambacht werd overal in het land schoongemaakt, geverfd, en getimmerd. Ook zijn er uitjes of gezellige middagen, bijvoorbeeld voor bewoners van woonzorgcentra, georganiseerd. In onze gemeente waren vier klussen aangemeld: het bouwen van een volière bij Blije Borgh, het ophogen van de achtertuin bij Syndion, diverse klussen in het Jeugdspeelpark en klussen in Dock-03. Net als vorig jaar hebben collegeleden en een aantal ambtenaren meegeholpen bij deze klussen. En tijdens het werk kwamen er andere, soms ombekende, kwaliteiten van de collega’s naar voren. Zo heeft collega Flach zijn schilderscapaciteiten gebruikt om op professionele wijze Dock-03 te verfraaien. Collega Stoop heeft, mede vanwege zijn timmermansoog, samen met vrijwilligers van het UVV geholpen met de bouw van de volière in de Blije Borgh. En onze nieuwe burgemeester mocht spitten en zand kruien in het Jeugdspeelpark. Ik heb zelf, onder deskundige leiding van medewerkers van onze buitendienst, de achtertuin van ĂŠĂŠn van de woonvoorzieningen van Syndion in de Volgerlanden opgehoogd. Een erg leuke klus, vooral vanwege de waardering die we kregen van het personeel en de bewoners. Zoals u ongetwijfeld weet staan de budgetten van zorginstellingen onder druk. Er was geen geld om de tuin op te hogen en de weggezakte bestrating te egaliseren. Voor de bereikbaarheid van de woningen is dit wel belangrijk. Door onze beperkte inzet zijn de woningen nu weer goed toegankelijk. Het is leuk om direct resultaat te zien en eer te hebben van je werk. De klussen in Ambacht maken duidelijk hoe nuttig en leuk het is dat er allerlei sociale initiatieven zijn waar vrijwilligers actief zijn. Dit is ook wat het Oranjefonds tot uitdrukking wil brengen via NL DOET. Vrijwilligers zijn van cruciaal belang voor het functioneren van onze samenleving. Ik kijk uit naar NL DOET volgend jaar. Ik hoop dat er dan nog meer vrijwilligers zich in zullen zetten voor allerlei klussen in onze gemeente. Met vriendelijke groet, Michiel van der Vlies Wilt u reageren op deze weblog? Mail dan naar WeblogMichiel@h-i-ambacht.nl

9


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

woensdag 21 maart 2012

vissergroen

Voor al uw timmerwerk

Zwangerschapscursus www.careforyou2.nl 078-6818892

Wij leveren en plaatsen o.a.: • kozijnen en ramen voor zowel particulieren als bedrijven • binnen- en buitendeuren • velux dakramen • binnenbetimmeringen Tevens specialist in inbraakvertragend hang- en sluitwerk Bouquet 11 - 3342 BA H.I. Ambacht Telefoon: (078) 681 46 21

Spijkers met koppen slaan?

Van Kooten KU DA NST Bouw- en S KK sinds AP TOF ELL EN

onderhoudsbedrijf 1987 werkzaam! * kozijnen

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud * renovatie

* deuren * ramen * dakkapellen * Tevens Van Kooten Bouw- en onderhouds bedrijf verzorgen wij de sinds 1987 werkzaam!

beglazing

Zwanebloem 29 • H.I.Ambacht •

NIEUW! Uw huid laten stralen met led-lichttherapie, laat u kosteloos en vrijblijvend informeren bij Biostyle praktijk voor huidverbetering Jolanda Valk 0611168005 www.biostyle.nl

6817310

www.bertvankootenbouw.nl Goed geslagen!

6!+-!.3#(!0 +7!,)4%)4 3%26)#%

Voor uw aardappelen, groenten en fruit naar Mastona. Vers - smakelijk - 1e kwaliteit - dagprijzen (is altijd laag). Open op: Maandag van 13:00-17:00 Donderdag 09:00-17:00 Vrijdag 09:00-20:00 Zaterdag 09:00-13:00 Dorpsstraat 18a, H.I.Ambacht naast Action aan de Dorpsstraat Kijk op www.mastona.nl Kooiman Zonwering Voor al uw buitenzonwering, horren en plissĂŠhordeuren. Tel. 0184-425857 www.kooiman-zonwering.nl Wat voor u! Gezondheid, slank of fit Trix’s ‘for a better life’ Herbalife distributeur Bel: 6817807

duurzaam & compleet groen

Dealer van o.a. • Mobilane kant en klaarhaag • Noistop geluidwering • Aluminium afscheiding • Home Grass kunstgras • Mobiroof dakbegroening

Visser Groen BV, Langeweg 25, 3343 LD H.I.Ambacht tel. 078 - 612 42 52 • info@vissergroen.nl Onze showroom is a.s. vrijdag geopend van 12.00-17.00 uur voor een GRATIS schetsadvies. Bekijk onze nieuwe website:

www.vissergroen.nl Julianaschool 90 jaar Op 25 mei 2012 is het 90 jaar geleden dat de Julianaschool te Zwijndrecht oďŹƒcieel geopend werd. Een bijzonder jubileum waar zeker aandacht aan besteed gaat worden. Op de eerste plaats komt er een feest voor de kinderen die nu op school zitten op woensdag 16 mei. Dan volgt er een reĂźnie voor alle oud-leerlingen en oud leerkrachten op 9 juni 2012. Verder wordt er vanaf 15 juni een tentoonstelling geopend met als titel: ‘ 90 jaar Julianaschool’ in de Vergulde Swaen. Mocht u belangstelling hebben voor de

reĂźnie meldt u zich dan aan. Verdere informatie krijgt u dan persoonlijk toegestuurd. U kunt zich aanmelden op de volgende manieren: per e-mail naar info@ julianaschool-zwijndrecht.nl, per brief naar ReĂźnie, Juliana van Stolbergstraat 30, 3331 BJ Zwijndrecht en via Facebook. www.facebook.com Wilt u a.u.b. naam, adres en de jaartallen dat u op de Julianaschool heeft gezeten, aangeven. Daarnaast zijn wij nog op zoek naar fotomateriaal.

Gratis

GEZOCHT DimphnAtelier is op zoek naar een nieuwe locatie. Heeft u een ruimte beschikbaar, hoor ik het graag! 06-23909968 IR= SCHOONHEIDSSALON Voor complete huidverzorging en persoonlijke aandacht Iris, 078-6813307

‡ 2QWZHUS ‡ $GYLHV ‡ $DQOHJ ‡ 2QGHUKRXG

tennissen? Kom gratis tennissen op onze buitenbanen van 1 maart-15 april en van 1 april-15 april op onze binnenbanen! Beslis daarna pas of u lid wordt! (Informeer naar de voorwaarden)

Chevalking schilderen glaszettersbedrijf Voor al uw schilder- en glaswerkzaamheden Tel. 06-51.08.70.36 078-6814870 perfekte en snelle schoenreparatie? Altijd naar Ali !! Passage 25, Zwijndrecht

4 7IJ WERKEN OP AFSPRAAK DI T M DO VRIJDAG ZATERDAG

+!03!,/. 3#(//.(%)$33!,/. $ORPSSTRAAT "$ ( ) !MBACHT

WWW SALONMONNY NL INFO SALONMONNY NL

/0 7/%.3$!' +.)00%. 7% /.:% */.'% +,!.4%. 4/4 *!!2 6//2 -!!2 %

10

MASSAGEPRAKTIJK White Tara www.whitetara.nl Vergoedingen van Zorgverzekeraars mogelijk 06-51292412/078-6315175 Kent u iemand in uw omgeving die 50 jaar wordt? Wij verhuren Sara en Abraham poppen Happy Face tel: 078-6120946/ 06-55108637

Lidmaatschap tennis seizoen april 2012 - maart 2013 ` 210,(Contributie per maand van ` 24,- mogelijk! )

Word nu lid en geniet van de voordelen: š LWd Wfh_b (&'( j%c cWWhj (&') edX[f[haj Xk_j[d j[dd_ii[d1 š LWd Wfh_b (&'( j%c Wk]kijki (&'( edX[f[haj X_dd[d j[dd_ii[d1 š 7bj_`Z ƒƒd kkh WWd[[d][ibej[d1 ][[d XWhZ_[dij[d1 š J[b[\ed_iY^ h[i[hl[h[d ce][b_`a1 š Dk c[j ` ''"3 ^eh[YW j[]e[Z$ Interesse in een het huren van een ruimte ? Wij hebben een ruimte te huur die uitermate geschikt is voor bijvoorbeeld een fysiotherapeut of schoonheidsspecialiste. De mogelijkheid bestaat om in dagdelen te huren. Voor informatie, bel 078 - 629 92 99 (vragen naar Marlies)

Voor alle informatie: www.Topspincentre.nl of bel: 078 - 629 92 99 TopSpin Centre, Winkelhaak 11, 3335 KG Zwijndrecht


Nieuws- en advertentieblad De Brug

edities H.I. Ambacht / Oostendam

woensdag 21 maart 2012

TRIMSALON AMBRA Professionele vachtverzorging van uw hond. Op afspraak: 0645313146 Veersedijk 80 te H.I.Ambacht. www.trimsalonambra.nl

NIEUW, IN ONZE KAPSALON:

WINKEL

[ NU OOK IN ZWIJNDRECHT ]

IN KAPPERS BENODIGDHEDEN MAART ACTIES !

In onze opslagloods(100m2) uw oude plafond weer als nieuw STUCADOORS BEDRIJF RI-JO 06-54387674 / 078- 6129801

*

L’OREAL KERASTASE

BIJ AANKOOP VAN 2 PRODUCTEN

10% KORTING

*

CHI KADOVERPAKKING

2 PRODUCTEN SHAMPOO / VERZORGER

€19,

In februari had Morgana Slaapkamers de Heer de actie dat iedere klant bij aankoop van een product kans maakte op een Cappuccino Senseo Select. De winnaar van de maand februari is: de Familie Bravenboer uit Hendrik-IdoAmbacht! Zij zijn de gelukkige eigenaar geworden van een Cappuccino Senseo select! Zat. 10 mrt. heb ik in de toiletruimte van de EHBO in het ziekenhuis te Zwijndrecht mijn Buddha to Buddha ring laten liggen. Tegen beloning terug te bezorgen. 0655756905 TE HUUR Zwijndrecht 5 kmr maisonette, tuin, sauna en whirlpool evt. gemeubileerd €750 p.m. ex. stookkosten energie 06-21235122

Dit jaar geeft Morgana Slaapkamers de Heer iedere maand een willekeurig product weg. Alle klanten die een product kopen uit het assortiment van Morgana maken hier kans op. Voor de maand maart wordt er nogmaals een Cappuccino Senseo Select weggegeven!

DESIGN BY iKD.NL

Winnaar Februari Morgana Slaapkamers de Heer

50 WIE KAN ONS HELPEN? VAN € 23,95 VOOR Dringend ruimte gevraagd * BO VE NS TA AN DE AC TIE S GE LD EN voor het amateurschilderAL LE EN IN MA AR T 20 12 D E W IN KE L VO clubje uit de Emmastaete: OR PARTICUL IER & PROFES SIONAL Een lichte ruimte met goede OPENINGSTIJDEN verlichting, water en MAANDAG 13.00 - 17.30 STUDIO LUIJCX sanitair, waarvan de kosten DINSDAG 08.30 - 17.30 BURG. DE BRUÏNELAAN 72 heel laag zijn. WOENSDAG 08.30 - 17.30 3331 AG ZWIJNDRECHT DONDERDAG 08.30 - 21.00 Door slecht beleid en comVRIJDAG 08.00 - 17.30 T: 078 - 612 52 84 municatie, staan we op straat! ZATERDAG 08.00 - 15.00 WWW.STUDIOLUIJCX.NL Het zou toch jammer zijn als deze mensen hun uitlaatklep Ella pedicure € 20,Voor uw complete tuinwens kwijt raken. 06.55.95.87.86.H.I.Ambacht Hoveniersbedrijf Terlouw NEEM CONTACT OP MET www.hoveniersbedrijfterlouw.nl Ineke Hoogland www.pedicurecrescent.nl Tel. 078-6816421 cpvanduijn@hotmail.com Gediplomeerd, lid van of 06-14.21.23.30 Aanmelden: 68.477.41 ProVoet. Tevens behandeling volgerlandeneetcafe@gmail. diabetische en reumatische Laminaat nodig? com Maximaal: 50 person voet tel: 0640773948 www.twigtparket.nl

Wat staat er op het menu?

Wasautomaat, vaatwasser, droger kapot, Bel H.Brand witgoed reparatie. 0623830324 voor nieuw kijk op www.h-brand.nl Bindweefselmassage van uw lichaam geeft ontspanning en verbeterd uw gezondheid, laat u kosteloos en vrijblijvend informeren bij Biostyle praktijk voor huidverbetering, Jolanda Valk 0611168005 www.biostyle.nl

Kom Woonproeven U bent zaterdag 31 maart a.s. van 11.00 - 15.00 uur van harte welkom in een van onze vele opengestelde nieuwbouwwoningen. Kijk op de website voor het complete en gevarieerde aanbod woningen bij u in de buurt.

Henriëttes Beauty Salon schoonheidbehandelingen €40,massage - cadeaubonnen harsen - bruidsmake-up Paulusweg 84, 078-6816480 Dit ‘Bruggetje’ kostte maar 7 euro! Gemaakt en betaald online op www.bruggetjes.nl

015 - 276 04 00

www.woonproeven.nl 11


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

‘�Ž‹�‡

‘Â? ÂœÂ‘ÇŻÂ? ŠƒÂ?†‹‰ ’Žƒƒ–•‡Â? ‹Â? †‡ ”—‰ ǍǤǤǤ

”—‰‰‡–Œ‡

•Â?‡ŽŽ‡” ĆŹ Â?ƒÂ?Â?‡Ž‹ŒÂ?‡”Ǩ

ƒ Â?ƒƒ” ™™™Ǥ„”—‰‰‡–Œ‡•ǤÂ?ÂŽ ‡Â? ˜—Ž Š‡– ‘Â?Ž‹Â?‡ ˆ‘”Â?—Ž‹‡” ‹Â? †‘‘” ‘’ †‡ ”‡‰‡Ž• Œ‘—™ –‡Â?•– ‹Â? –‡ ˜—ŽŽ‡Â?Ǥ ‡ „‡‰‹Â?– Â?‡– Í— ‡—”‘ ‡Â? „‹Œ ‹‡†‡”‡ ‡š–”ƒ ”‡‰‡Ž Â?‘Â?– ‡” ‡‡Â? ‡—”‘ „‹ŒǤ ‘Â? Â?—Â? Œ‡ Œ‘—™ ”—‰‰‡–Œ‡ ‘Â?œ‡––‡Â? ‹Â? ÇŽÂ˜Â‡Â–ÇŻ ‘ˆ †‡ Â?Ž‡—”

”‘‘† ‘Â? ‡š–”ƒ ‘’ –‡ ˜ƒŽŽ‡Â?Ǥ Ž• Š‡– ”—‰‰‡–Œ‡ Â?ƒƒ” ™‡Â?• ‹•ǥ Â?—Â? Œ‡ ‡‡Â? ˜‘‘”„‡‡Ž† ˜ƒÂ? Œ‘—™ ”—‰‰‡–Œ‡ „‡Â?‹ŒÂ?‡Â?ÇĄ —‹–nj ’”‹Â?–‡Â? ‘ˆ ‘˜‡”‰ƒƒÂ? –‘– †‡ ‘Â?Ž‹Â?‡ „‡–ƒŽ‹Â?‰Ǥ ‹ŒÂ? ‘’

™™™Ǥ

ǤÂ?ÂŽ

‡– ƒ”… Ǥ —––‘

$OEODVVHUGDP

5LGGHUNHUN %DUHQGUHFKW

+ , $PEDFKW 3DSHQGUHFKW =ZLMQGUHFKW 'RUGUHFKW

‡Â?–‡ ‘’‡Â?– ‹Â? •–‹ŒŽ ‹Â?•†ƒ‰ „‡‰‘Â? ‘Ƽ…‹‡‡Ž †‡ Ž‡Â?–‡ ‡Â? Š‡– ™‡‡” Â?‘…Š– ‡” Â?‡– ƒŽ• ˜‘”‹‰ Œƒƒ” œ‡Â?‡” œ‹ŒÂ?Ǥ ‡ ”‡•– ˜ƒÂ? †‡œ‡ ™‡‡Â? •–ƒƒ– ‘‘Â? ‹Â? Š‡– –‡Â?‡Â? ˜ƒÂ? –ƒÂ?‡nj Ž‹ŒÂ? ˜‡‡Ž œ‘Â? ‡Â? ”‡Žƒ–‹‡ˆ Š‘‰‡ –‡Â?’‡”ƒ–—”‡Â? ‹Â? Â?„ƒ…Š– ‡Â? ™‹ŒÂ?†”‡…Š–Ǥ ‡ –›’‹•…Š ˜‘‘”Œƒƒ”•ƒ…Š–‹‰‡ Â?ƒ…Š–˜‘”•– †‹‡ ‡” –‘– ™‘‡Â?•nj †ƒ‰‘…Š–‡Â?† Â?‘‰ Â™ÂƒÂ•ÇĄ Â˜Â‡Â”ÇŚ †™‹ŒÂ?– †‡ Â?‘Â?‡Â?†‡ Â?ƒ…Š–‡Â?Ǥ ‡‡”•„‡’ƒŽ‡Â?† –‘– Â?ƒ Š‡– Â?‘Â?‡Â?†‡ ™‡‡Â?‡Â?† ‹• ‡‡Â? •–‡˜‹‰‡ „Ž‘Â?Â?ƒ†‡ ˜ƒÂ? Š‘‰‡ †”—Â? Â?‡– Š‡– ƒ……‡Â?– ”‹…Š–‹Â?‰ …ƒÂ?†‹Â?ƒ˜‹´Ǥ Â?Š‡‡Â? †‹– •‘Ž‹†‡ Š‘‘‰ ™‘”†– †”‘‰‡ Ž—…Š– ”‹…Š–‹Â?‰ ‡†‡”ŽƒÂ?† ‰‡˜‘‡”† ™ƒƒ”‹Â? †‡ Â?ƒƒ”–œ‘Â? ƒŽŽ‡ ”—‹Â?–‡ Â?”‹Œ‰–Ǥ ‡ ”‡Žƒ–‹‡˜‡ ˜‘…Š–‹‰Š‡‹† œƒŽ ”‘Â?† †‡ ͔͘ ’”‘…‡Â?– ‰ƒƒÂ? —‹–nj Â?‘Â?‡Â? ‰‡†—”‡Â?†‡ †‡ Â?Â‹Â†Â†ÂƒÇŚ ‰‡Â?ÇĄ †—• †‡ ™ƒ• †”‘‘‰– œ‘Â?ÇŚ †‡” Â?‡‡” ‰‘‡† ƒƒÂ? †‡ ™ƒ•Ž‹ŒÂ?Ǥ

Â? Š‡– –™‡‡†‡ ‰‡†‡‡Ž–‡ ˜ƒÂ? †‡ ™‡‡Â? Â?‘Â?‡Â? †‡ Â?ƒš‹Â?ƒ —‹– ‘’ Í•Í›ÇŚÍ•Íœ ‰”ƒ†‡Â? ‹Â? ‘Â?œ‡ ‘Â?‰‡˜‹Â?‰Ǥ ‹••…Š‹‡Â? ™‘”†– Š‡– ŽƒÂ?†‡Ž‹ŒÂ? ‡‡Â? Â?‡‡” Â?‹’– Í–Í” ‰”ƒ†‡Â?Ǥ ‘”nj Â?ƒƒŽ ˜‘‘” ‡‹Â?† Â?ƒƒ”– ‹• ‡‡Â? ‰”ƒƒ† ‘ˆ Í•Í–ÇŚÍ•Í— ‹Â? †‡ Â?‹††ƒ‰Ǥ ‡‡Ž ™‹Â?† •–ƒƒ– ‡” Â?‹‡– †‡ Â?‘nj Â?‡Â?†‡ †ƒ‰‡Â? ‡Â? ™‡Ž —‹– ‡‡Â? Â?‡‡•– ‘‘•–‡Ž‹ŒÂ?‡ ”‹…Š–‹Â?‰Ǥ ‘Ž‰‡Â?†‡ ™‡‡Â? œ‘— Š‡– ÂƒÂ…ÇŚ

s’nachts min. overdag max.

woensdag 21 maart 2012

…‡Â?– ˜ƒÂ? Š‡– Š‘‰‡†”—Â?‰‡„‹‡† Â?‡‡” ”‹…Š–‹Â?‰ …Š‘–ŽƒÂ?† Â?—Â?ÇŚ Â?‡Â? Â?‘Â?‡Â? –‡ Ž‹‰‰‡Â?Ǥ ‡– ™‡‡” „Ž‹Œˆ– †ƒÂ? ‹Â? ‰”‘–‡ Ž‹ŒÂ?‡Â? Š‡‡Ž ƒƒ”†‹‰ ‡Â? œ‘ ‰‘‡† ƒŽ• †”‘‘‰ǥ Â?ƒƒ” Â?‡– ‡‡Â? ™‹Â?† †‹‡ Â?”‹Â?’– Â?ƒƒ” Â?‘‘”† ‘ˆ Â?‘‘”†™‡•– ‰ƒƒ– †‡ –‡Â?Â’Â‡Â”ÂƒÇŚ –——” †ƒÂ? ™‡Ž ‡‡Â? ’ƒƒ” ‰”ƒ†‡Â? ‘Â?Žƒƒ‰ ‹Â? —‹†nj ‘ŽŽƒÂ?†Ǥ ‘…Š Ž‹ŒÂ?– ‡” ‘‘Â? †‹– Œƒƒ” ™‡‡” ‡‡Â? –”‡Â?† Â?ƒƒ” Â˜Â‘Â‘Â”ÂŒÂƒÂƒÂ”Â•ÇŚ †”‘‘‰–‡ –‡ œ‹ŒÂ?Ǥ ‡– Ž‹ŒÂ?– „‹ŒÂ?ƒ Â?Žƒ••‹‡Â? –‡ ™‘”†‡Â?Ǥ

”‘–‡ †‡Ž‡Â? ˜ƒÂ? Â—Â”Â‘Â’ÂƒÇĄ Â?‡– Â?ƒÂ?‡ ’ƒÂ?ÂŒÂ‡ÇĄ ”ƒÂ?Â?”‹ŒÂ? ‡Â? ‘‘Â? Š‡– ‘‘•–‡Â? ˜ƒÂ? Â?‰‡ŽƒÂ?†ǥ Š‡„„‡Â? ˜‡‡Ž –‡ ™‡‹Â?‹‰ ™ƒ–‡” ‘’‰‡˜ƒÂ?‰‡Â? ‰‡†—”‡Â?†‡ †‡ ƒˆ‰‡Ž‘’‡Â? ™‹Â?–‡”Â?ƒƒÂ?†‡Â?Ǥ ‘‘” Â?‡– Â?ƒÂ?‡ ’ƒÂ?Œ‡ œ‹‡– Š‡– ‡” Â?‹‡– ‰‘‡† —‹– Â?‡– Â?‘nj ‰‡Ž‹ŒÂ? Â?‘‰ ‡‡Â? Â?—”Â?†”‘‘‰ ˜‘‘”Œƒƒ” ‡Â? œ‘Â?‡” ‹Â? Š‡– Â˜Â‡Â”ÇŚ •…Š‹‡–Ǥ ‡– œ‘— „‡•– ‡‡Â?• Â?—Â?ÇŚ Â?‡Â? œ‹ŒÂ? †ƒ– †ƒƒ” Â?‘‰ ‡‡Â?• †‡ Â?‘‘†–‘‡•–ƒÂ?† ™‘”†– —‹–‰‡nj ”‘‡’‡Â? ˜ƒÂ?™‡‰‡ Š‡– Â•Â…ÂŠÂ”Â‹ÂŒÇŚ Â?‡Â?†‡ Â?‡‡”•Žƒ‰–‡Â?‘”–Ǥ …‡Â?ÂƒÂ”Â‹Â‘ÇŻÂ• „‡–”‡ƥ‡Â?†‡ Â˜Â‡Â”ÇŚ ™‘‡•–‹ŒÂ?‹Â?‰ ˜‘‘” †‡ ’ƒƒÂ?•‡ ”‡‰‹‘ œ‹ŒÂ? †ƒÂ? ‘‘Â? Â?‹‡– —‹– †‡ Ž—…Š– ‰‡‰”‡’‡Â?Ǥ ƒƒ–•–‡ Â?ƒƒ”–™‡‡Â? Â?‘‰ ‡˜‡Â? ‡‡Â? ˜Ž‡—‰ Â?‘—†‡ ÇŤ ‡‡” ™‡‡” ‘’ ™™™Ǥ™‡‡”’”‹Â?‡—”ǤÂ?ÂŽ ™‡‡”Â?ƒÂ? ƒ”… —––‘

Wo.

Do.

Vrij.

Za.

Zo.

2Ëš C 13ËšC

4Ëš C 16ËšC

6Ëš C 17ËšC

6Ëš C 17ËšC

7Ëš C 17ËšC

HANNAH heeft de BEAUTY PRESS INNOVATION AWARD gewonnen. de prijs voor het meest INNOVATIEVE beautyproduct van 2012. dit product TOUCH OF SILK is vanaf 30 mrt. te verkrijgen bij Biostyle praktijk voor huidverbetering 06-11168005 Eiken planken vloeren tot 28 cm breed. Div. uitvoeringen mogelijk, verouderd, vergrijsd, white wash, gerookt, geborsteld, getrommeld. Kijk op www.voorwindenvloeren.nl of bel 078-6813668. Showroom aan huis, persoonlijk advies. Verjaardag, partijtje of gewoon zomaar, bij kringloop HABBEKRATS vindt u van alles wat u nodig heeft! Dinsdag van 9-12 en 19-21 uur aan Het Tasveld 11 te H-I-Ambacht. nieuwe sleutels snel en goed? Altijd naar Ali !! Passage 25, Zwijndrecht Voor Zeeuwse kleiaardappelen moet u bij Mastona zijn. Dorpsstraat 18a H.I.Ambacht naast Action Open: Maandag van 13:00-17:00 Donderdag 09:00-17:00 Vrijdag 09:00-20:00 Zaterdag 09:00-13:00 Kijk op www.mastona.nl

0180 - 464676

SCHUMACHERBOUW De BADKAMERspecialist. Van ontwerp tot complete uitvoering. Betrouwbaar & Betaalbaar. Vraag vrijblijvende offerte aan!

www.schumachersysteembouw.nl Reeweg 66 H I Ambacht

Tel. 078-681 64 53

Muzikaal afscheid Op D.V. 31 maart 2012 wordt er in de Oude Kerk, Kerkstraat 49 te Zwijndrecht een muzikale afscheidsavond gehouden ter gelegenheid van het vertrek van dirigent Matthijs van Noort. De bekende dirigent uit Den Haag, welke bijna 30 jaar de muzikale leiding heeft verzorgd van het mannenkoor ‘’Groot Rotterdam’’ gaat met deze activiteit stoppen, gezien zijn leeftijd. Jarenlang heeft hij inspirerend, enthousiast en met grote technische vaardigheid het gezicht naar het publiek van Groot Rotterdam bepaald. Het bestuur en de koorleden zien hem niet graag weggaan, maar hebben alle begrip voor zijn besluit en respecteren dit ook. Aan bovengenoemde avond werken mee: Mannenkoor ‘’Groot Rotterdam’’, speciaal voor deze avond bijgestaan door ongeveer 50 oud-leden, welke voor deze avond werden benaderd om het afscheid

Wind

12

10% 90% zzw3

5% 95% ono3

10% 94% o3

30% 90% n3

30% 85% nno3

Aanvang 19.30 uur (Kerk open 19.00 uur) Toegang gratis. Op deze avond wordt een collecte gehouden voor het evangelisatiewerk in Gent van evangelist Dick van Luttikhuizen. Bovengenoemde avond is echt bedoeld als muzikaal afscheid, er zullen hierbij geen uitgebreide oďŹƒciĂŤle toespraken worden gehouden. Hiervoor wordt een speciale avond belegd voor de koorleden op de gebruikelijke oefenlocatie van het koor in Rotterdam in de kerk aan de Langenhorst 104 op D.V. 12 april 2012. Voor meer informatie : www.mkgrootrotterdam.nl

van maandag 20 maart t/m zaterdag 31 maart

T Tijdens de openhuisdagen o iis er koffie met wat lekkers erbij. w

Wij nodigen u van harte uit voor ons Open huis. We hebben weer een prachtige nieuwe voorjaars- zomercollectie kunnen samenstellen. Bij aankoop van een hoed, een fleurige cadeau!

Zonkans

een speciaal tintje te geven, het geheel o.l.v. hun dirigent Matthijs van Noort. Tevens de bekende dwarsfluitist Kees Alers. Het muziekensemble ‘’Scherzando� o.l.v. Benno van Luttikhuizen Het orgel wordt bespeeld door Jaap Boer.

OPEN HUIS attentie

Neerslag

MOTOR/BROMMERLESSEN Arie de Ruiter SAFE RIDE H.I. Ambacht Lessen en examens tegen gunstige prijzen. www.safe-ride.eu Tel. 0625234903 010-3411642

hoedenspeciaalzaak

Nelly Dam 42 - Alblasserdam tel. 078 - 6913698 Vrijdagavond koopavond. Maandag gesloten.

www.hoedenspeciaalzaak.nl


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

woensdag 21 maart 2012

Stukadoorsbedrijf Hordijk Michael Hordijk Stukadoor mhordijk1@hotmail.com

Computer problemen ???? Ik verhelp graag al uw PC problemen 06-51511983 / pchulp zwijndrecht@gmail.com, ook in de avond uren.

06 48 31 75 50 Touwslagershof 13 3342 BV Hendrik-Ido-Ambacht

Vloer schuren? www.twigtparket.nl

plezier in de tuin...

WET WET WET ASWH Afgelopen zaterdag was het weer feest in zwembad de Hoge Devel. Ondanks wegwerkzaamheden konden velen de weg weer vinden naar het WET WET WET ASWH festival. Ruim 135 kinderen en ouders hebben gebruik gemaakt van een avondje gratis zwemmen met ASWH, georganiseerd door de Activiteiten Commissie. De reacties waren positief. Terwijl de ene er flink op los gleed in de glijbaan, zaten anderen lekker te bubbelen. En een paar ballen konden niet ontbreken natuurlijk, om zo lekker te ravotten met elkaar. Zelfs het bezoek van een 1e elftalspeler (Paul) bleef niet onopgemerkt bij de jonge enthousi-

...met de doordachte Honda tuinmachines bijvoorbeeld

astelingen en hij had in mum van tijd het halve zwembad op zijn nek.

Doordachte 4-takt technologie. Duurzame constructie. Zuinig en minder vervuilend in vergelijking met een 2-takt motor. Goed voor u en het milieu.

Iedereen had het naar zijn/haar zin en er waren er zelfs die niet meer naar huis wilden! Wat ons betreft organiseren we volgend jaar weer een avond WET WET WET ASWH festival.

www.honda.nl Tot ziens in onze showroom:

al 65 jaar uw vakm

Voor de ele profession tuinier

an

Lagendijk 178 - Ridderkerk - Telefoon 0180 - 421 399 - www.gavdwaal.nl Iedere zaterdag van 10.30-12.00 uur in Cascade Kinderbijbelclub. Kom ook!

WORKSHOP ‘TUIN’BEELD dd 1 april 2012 dimphnatelier.nl

Gedipl. uurwerkmaker repareert antieke/moderne klokken. Prijsopgaaf aan huis. 6848791/06-21844010

Belastingaangifte ingewikkeld? Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte... Bent u niet op de hoogte van de laatste regelingen? Is uw specifieke situatie sterk veranderd? Of heeft u gewoon geen tijd om u in het belastingstelsel te verdiepen? Waarschijnlijk doet u uzelf dan al jaren financieel tekort. Comfort Administraties verzorgt graag, voor zowel de particulier als de ondernemer, de gehele afhandeling van uw jaarlijkse aangifte.

Julianasingel 10, 3341 EE, H.I. Ambacht t. 078-6450684

www.comfortadministraties.nl 13


ǣ ͖͔͕͖Ǩ Ǯ ǯǤ ǡ Ǧ Ǯ Ƥ Ǧ ǯǤ Ǧ Ǯ Ǧ ǯǡ Ǧ ǡ ǥ Ƥ ǡ ǡ ǯ ǡ Ǧ Ǩ Ǥ ͕ Ǧ Ǥ ǡ Ǥ ǥ ǯ ͚ ͖͔͕͖ Ǩ ǡ ǯ ͖͔͕​͕ Ǧ Ȁ Ǥ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǥ ǡ Ǧ ǡ Ǧ Ǧ Ǩ

͖͔​͔͚ Ǧ Ǩ Ǧ Ǧ Ǧ

Tweetdeck OVERDEKTE Openlucht Vlooienmarkt: Zat 05 mei. + Zon 06 mei. FEIJENOORDSTADION Open 10-16 u (300 kr p/d) Info 06.53.777.967 TK Fiat Seicento 1100 Bj 2003 zr. goede staat, rood, km. 23500, € 2700. 06-53379421

aang;hulp in het huishouden. 0622359704 verl.jordan kind.schoen omg.schoof 0786812701 Baby op komst? Van bedankje tot luiertaart, van slinger tot kraamfeest; u bestelt het bij originelekraamcadeautjes.nl Tel: 06-55977881 Onze Chris is al op zoek naar een pruik, want hij wordt 25 maart een 30 jaar oude struik Fijne dag toegewenst van je vrienden

Ǩ

Ƭ ǯ ǣ

ZWARTBOL KAAS Louwersplein 16 - 3343 RC - Hendrik-Ido-Ambacht - 681 7633

Wilt u ook kans maken op een GRATIS tweet in De Brug follow @JWbemiddeling

Jan Weststrate #-:%HPLGGHOLQJ

Bij kringloop HABBEKRATS vindt u het gemak van alles onder 1 dak. Dinsdag van 9-12 en 19-21 uur aan Het Tasveld 11 te H-I-Ambacht.

Ƥ Ǥ Ǧ ǯ Ǯ ơ Ǥ Ǧ ǡ ǡ Ǥ ǣȀȀ Ǥ Ǧ Ǥ Ȁ ȀǤ Ǧ Ǧ ǡ Ǧ

Ǧ Ǥ

=R RQGHUZHJ QDDU DDQNRRS LQ 5RWWHUGDP DDQNRRS LQ 3D SHQGUHFKW DIJHURQG GDW]RX GHQPHHUPHQVHQYLDPLMPRHWHQ GRHQ

Telpoint Benelux #7HOSRLQW%HQHOX[

'H YHUQLHXZGH VLWH &DUNLW 1/ LV QX OLYH (HQ 57 ]RX OHXN ]LMQ FDUNLW QO SLF WZLWWHU FRP 87 8796Q

Lennart Bosschaart #PRELOLW\PDWFK

3URHIULW JHUHJHOG YRRU HHQ NODQW +HW LV ZHO DI]LHQ PHW GLW ZHHU ÀDW FDEULR LQ SLF WZLWWHU FRP KN'T.L 06 - 81 89 66 75 jan@jwbemiddeling.nl www.jwbemiddeling.nl

romig en vol van smaak

dagelijks vers

VOL-BELEGEN

SKI-NOOT MELANGE

500 gram € 5,95

250 gram € 3,25

2e 500 GRAM GRATIS!!

2e 250 GRAM GRATIS!!

restpartij prachtige huiswijn

zo van de boerderij

ZUID-AFRIKAANSE

KRUIDENKAAS

MERLOT

500 gram € 3,95

PER FLES € 3,95 3 FLESSEN NU

SLECHTS 10,00

2e 500 GRAM GEWOON GRATIS!!

Geldig van 20 maart t/m 24 maart

KAAS • • • WIJNEN • • • NOTEN

TEHUUR LOODSRUIMTE 80m2 in Alblasserdam 078 6916026 Feestje vieren…..laat het ons versieren. Gezellige ruimte te huur voor 30-80 pers. Café de Landbouw, Dorpsstr.62, HIA Tel. 078-6812003 Tai Chi en Meer... De Ruimte 06 816 16 713 www.ruimteinbewegen.biz NIEUWE BADKAMER/TOILET? Kijk voor onze aktie op badkamer-vervangen.nl 0786452585-0612135332 Belastingaangifte 2011 part. va € 59,50 (incl) gerard.passchier@gmail. com na18u 06-24286610 ZZP va € 150 (excl BTW) THUISKAPSTER NODIG? Telefoon (06)12645717 www.kapselenzo.nl Acrylnagels vanaf 20,bel voor een afspraak! 06-24657270 Dieet-en Voedingadviesbureau I. Brouwer, Dietiste Tel:0786840141 ingrid@dietiste.net Een goed begin? Maak een afspraak!


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

,Q GH YROOH ]HNHUKHLG YDQ KHW JHORRI LV YDQ RQV KHHQJHJDDQ

sŽŽĆŒ ĞĞŜ Ć?ĆšĹ?ĹŠĹŻÇ€ŽůůÄž ĞŜ Ć‰ÄžĆŒĆ?ŽŽŜůĹ?ĹŠĹŹÄž ĆľĹ?ĆšÇ€Ä‚Ä‚ĆŒĆš

&RUQHOLD GH %DDW YDQ =HYHQEHUJHQ

DÄžĹŻÄšÄ‚ÄšĆŒÄžĆ? ĚĂĹ? ĞŜ ŜĂÄ?Śƚ Ä?ÄžĆŒÄžĹ?ĹŹÄ?Ä‚Ä‚ĆŒÍ— DÄžÇ€ĆŒÍ˜ :͘Z͘>͘ ^Ä?ĹšÄžĆľĆŒÇ Ä‚ĆšÄžĆŒͲ ÄžÄ?Ä?Ĺ?ŜŏÍ• sÄ‚Ĺś Ć?Ć?ĞŜĚĞůĨĆšĹ?Ä‚Ä‚ĆŒÄšÄž ĎŻĎľ

͞ϏϳϴͿ ϲϴϭ ϲϏ ϯϰ

ÍžÄ?͘Ĺ?͘Ĺ?͘ ĞŜ Ç€ŽŽĆŒ Ĺ?ŜĨŽĆŒĹľÄ‚ĆšĹ?Äž ĞŜ Ç€ĆŒÄ‚Ĺ?ĞŜ͗ ϏϭϴϏͲϲϭώϳϯϹͿ

uitvaartbegeleiding Sjaan Vliegen

Telefoon

06 - 51 05 65 16

info@vliege nuitvaartbeg elei www.vliege nuitvaartbeg ding.nl eleiding.nl

www.defeestplaneet.nl

Wasautomaat, vaatwasser, droger kapot? Bel H. Brand Witgoedreparatie 06-23830324. Ook verkoop nieuwe witgoedapparaten. Kijk op www.h-brand.nl

Wat te doen met u bruikbare spullen na de voorjaarsschoonmaak? Breng ze bij de kringloop HABBEKRATS! Elke Stoelenmatterij DMD Design dinsdag van 9-12 en 19-21 uur aan Het Tasveld 11 te voor al uw rieten en biezen H-I-Ambacht. 0648328775 stoelen. 078-6916684

Suurmond en Partners

LQ GH OHHIWLMG YDQ MDDU

&HHV GH %DDW $QQHPDULH GH %DDW 0DXULFH /HPDLUH 1RD 9LQFHQW ,QJULG GH %DDW -HURHQ =LMGHUYHOG /RWWH 6WLMQ

woensdag 21 maart 2012

FAMILIE

berichten

0RHLOLMN ZDUHQ KDDU ODDWVWH OHYHQVMDUHQ 9HUGULHWLJ PRHVWHQ ZLM VWHHGV HHQ VWXNMH DIVFKHLG QHPHQ YDQ RQ]H OLHYH ]RUJ]DPH PRHGHU RPD HQ RXZH RPD

$GULDQD =LMGHUYHOG /RPPHUV 8Z EOLMN YDQ PHGHOHYHQ LQ GH]H SHULRGH HQ QD KDDU RYHUOLMGHQ LQ ZHONH YRUP GDQ RRN JDI RQV WURRVW HQ KHHIW RQV JRHG JHGDDQ

.LQGHUHQ NOHLQNLQGHUHQ HQ DFKWHUNOHLQNLQGHUHQ

+HQGULN ,GR $PEDFKW PDDUW

=ZLMQGUHFKW PDDUW :RHQVGDJ PDDUW D V ]DO HU YDQ WRW XXU JHOHJHQKHLG ]LMQ WRW DIVFKHLG QHPHQ HQ FRQGROHUHQ LQ GH 'HYHOKRI /DDQ YDQ 1HGHUKRYHQ WH =ZLMQGUHFKW 'H 'DQNGLHQVW YRRU KDDU OHYHQ ]DO ZRUGHQ JHKRXGHQ RS GRQGHUGDJ PDDUW D V RP XXU LQ GH KLHU YRRUQRHPGH NHUN

Bingo Kubiek Vrijdag 30 maart aanvang 19.30 uur Hoofdprijzen: • Een naaimachine • Een stoomgenerator Zwaluwstraat 1 Zwijndrecht

Goede prijs voor oude ansichtkaarten (voor 1960) 0182-526781

Schutte -Versteeg

&RUULH KLHOG YDQ EORHPHQ LQ DOOH NOHXUHQ

Uitvaartleiders: Renate, Toos, Wendie

Groenewaal 3 - 3342 DD Hendrik-Ido-Ambacht www.suurmond-partners.nl

Mevr. D. P. Visser -Versteeg

JHHQ YHUSDNNLQJ

.OHGLQJ &DVXDO

Regelen van uitvaarten in de gehele regio met rust, aandacht en respect

De Jongh Voor een waardige en stijlvolle verzorging van begrafenissen.

voor de uitvaart met aandacht omdat afscheid nemen zo persoonlijk is

Sophia van den Dobbelsteen 0183-589632 dag en nacht bereikbaar

Per direct app te huur in H.I.Ambacht 6818182

Wij verzorgen alleen begrafenissen.

Papendrecht Hardinxveld-Giessendam

Van Assendelftstraat 9 2977 AJ Goudriaan

Uitvaartzorg in de regio Rijnmond Kantoor H.I. Ambacht Langeweg 5 3343 LD H.I. Ambacht Tel. 078 – 681 96 74 Fax. 078 – 681 55 98 www.meenhuis.nl

Een uitvaart is voor nabestaanden een laatste gelegenheid om liefdevol afscheid te nemen van een dierbare. Omdat iedereen dit op zijn eigen persoonlijke wijze wil doen, houden de uitvaartverzorgers van Meenhuis rekening met al uw persoonlijke wensen. Ook krijgt u alle ondersteuning die u in deze moeilijke periode zo hard kunt gebruiken.

U kunt ook zelf de uitvaart regelen via www.meenhuis.nl Kantoor Rotterdam Rouwcentrum De Palm Palmentuin 73, 3078 KJ Rotterdam Tel. 010 – 483 82 67 Fax. 010 – 479 35 25

Kantoor Rozenburg Rouwcentrum De Uytvaert Welgelegen 1a 3181 DV Rozenburg Tel. 0181 – 214 424 Fax. 0181 – 219 765

Begrafenisonderneming

In samenwerking met

AFSCHEIDSBEGELEIDING

Holl. man 71 lng 1.80 mtr Âą90 kg zoek mollige vrouw voor fijne relatie. Ik heb woning, auto, fiets en humor. Schrijf eens, wie weet?! Br. ond no 100 bvfblad

Kunstgras nodig? www.kunstgrasgigant.com

Begrafenisverzorging

'H EHJUDIHQLV ]DO LQ EHVORWHQ NULQJ SODDWVYLQGHQ

UITVAARTBEGELEIDING

Dag & nacht bereikbaar: 06 51 37 31 20

DE SCHOONHEIDSSALON voor hem en haar! Dorpsstraat 104c HIA Tel.06-30530120 / www. deschoonheidssalon.com Kijk op de website voor MAAND-ACTIE van MAART!

Verkeersschool Hoffman Voorjaars aanbieding 35 autorijlessen cbr t.t.toets en examen. â‚Ź1640,00 Gratis theorie les. Info :0651558686 Daane Kantoor Compleet Tot. Fac. Ontzorging Nieuw en 2e hands Kantoormeubilair Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. www.daanekantoor.nl De dakkapel specialist voor al uw dakkapellen in hout en kunststof bertvankooten@ planet.nl 078 - 681 73 10

078 - 6412740 0184 - 611154

www.begrafenisondernemingdejongh.nl

Met aandacht voor uw persoonlijke wensen. In alle rust, vertrouwelijkheid en met bescheidenheid.

Voorbespreking? Regel het nu! Ontvang een gratis wilsbeschikkingboekje en informatie over ons depositofonds. •

uitvaartverzorging sinds 1935

•

persoonlijke begeleiding

•

opbaring thuis of in rouwcentrum Achterambacht

•

grafmonumenten wij verzorgen allĂŠĂŠn begrafenissen

P. van Bezeij G.J. van Bezeij Aubadestraat 7 2992 GN Barendrecht

www.vanbezeij.nl 0180 - 64 71 01 15


̾ ͖͘​͘͝ǤǦ

̾ ͕͚͝​͝ǤǦ

͚͗ǡǦ Ȉ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ̾ ͕ Ǩ Ȉ ͗ Ƥ

͚͙ǡǦ Ȉ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ̾ ͖ Ȉ ͙ Ƥ hŶŝŐĂƌĂŶƚ ͲďŝŬĞǀĞƌnjĞŬĞƌŝŶŐ EĂĂƌ ŚĞƚ ǁĞƌŬ͕ ŶĂĂƌ ƐĐŚŽŽů͕ ĚƐĐŚĂƉƉĞŶ ĚŽĞŶ ŽĨ ůĞŬŬĞƌ ĚĞ ŶĂƚƵƵƌ ŝŶ͘​͘​͘ ŵĞƚ Ƶǁ ͲďŝŬĞ ŬƵŶƚ Ƶ ůĞƩĞƌůŝũŬ ĂůůĞ ŬĂŶƚĞŶ ŽƉ͘ 'ĞnjŽŶĚĞ ďĞǁĞŐŝŶŐ͕ ĨƌŝƐ ŝŶ ĚĞ ďƵŝƚĞŶůƵĐŚƚ ĞŶ ŐĞĞŶ ƉĂƌŬĞĞƌͲ ŐĞĚŽĞ͘ DĂĂƌ Ƶ ǁŝůƚ ǁĞů ĂůƟũĚ ŽƉ Ƶǁ ͲďŝŬĞ ŬƵŶŶĞŶ ƌĞŬĞŶĞŶ͘ <ŝĞƐƚ Ƶ ĚĂŶ ǀŽŽƌ ŽŶnjĞ ͲďŝŬĞͲ ǀĞƌnjĞŬĞƌŝŶŐ͘ ĞŶ ĐŽŵƉůĞƚĞ ǀĞƌnjĞŬĞƌŝŶŐ ƚĞŐĞŶ ĞĞŶ ǀĞƌƌĂƐͲ ƐĞŶĚ ůĂŐĞ ƉƌŝũƐ͘ Ăƚ ŝƐ ĮĞƚƐĞŶ njŽŶĚĞƌ njŽƌŐĞŶ͊

̾ ͕͜͝​͝ǤǦ

͕͚͗ǡǦ Ȉ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ̾ Ȉ ͗ Ƥ Ǩ

ŝĞĨƐƚĂů ĞŶ ĞƐĐŚĂĚŝŐŝŶŐ WůƵƐ KŶŐĞǀĂůůĞŶ h ǁŝůƚ Ğƌ ŶŝĞƚ ĂĂŶ ĚĞŶŬĞŶ͕

ŵĂĂƌ ƌĂĂŬƚ Ƶ ďůŝũǀĞŶĚ ŝŶǀĂůŝĚĞ ŽĨ ŬŽŵƚ Ƶ ƚĞ ŽǀĞƌůŝũĚĞŶ ĂůƐ ŐĞͲ ǀŽůŐ ǀĂŶ ĞĞŶ ŽŶŐĞǀĂů ŵĞƚ Ƶǁ ͲďŝŬĞ͕ ĚĂŶ ŬĞĞƌƚ hŶŝŐĂƌĂŶƚ Ƶŝƚ ĂĂŶ Ƶ ŽĨ Ƶǁ ŶĂďĞƐƚĂĂŶĚĞŶ͘ hŶŝŐĂƌĂŶƚ WĞĐŚŚƵůƉ WĞĐŚ ŽŶĚĞƌǁĞŐ ŬŽŵƚ ŽŶŐĞůĞͲ ŐĞŶ͘ DĂĂƌ ŵĞƚ ĚĞ hŶŝŐĂƌĂŶƚ WĞĐŚŚƵůƉ ŝƐ ŚĞƚ ƉƌŽďůĞĞŵ njŽ ǀĞƌŚŽůƉĞŶ͘ ĂŶŬnjŝũ ĞĞŶ ;ŶŽŽĚͿ ƌĞƉĂƌĂƟĞ ďĞŶƚ Ƶ ƐŶĞů ǁĞĞƌ ŽƉ ǁĞŐ͘ Ŷ ŝƐ ƌĞƉĂƌĂƟĞ ŽŶĚĞƌǁĞŐ ŶŝĞƚ ŵŽŐĞůŝũŬ͕ ĚĂŶ ǁŽƌĚƚ Ƶ͕ ƐĂͲ ŵĞŶ ŵĞƚ Ƶǁ ͲďŝŬĞ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ƚǁĞĞǁŝĞůĞƌƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ŽĨ ŶĂĂƌ ŚƵŝƐ ŐĞďƌĂĐŚƚ͘

EĂŐĞŶŽĞŐ ĂůůĞ ƐĐŚĂĚĞ ĂĂŶ Ƶǁ ĮĞƚƐ ŝƐ ǀĞƌnjĞŬĞƌĚ Ğ ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞ ĚĞŬŬŝŶŐ ĞƐĐŚĂͲ ĚŝŐŝŶŐWůƵƐ ďĞǀĂƚ ŶĂĂƐƚ ĚŝĞĨƐƚĂů ǀŝĞƌ ŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ͕ ǁĂĂƌďŝũ Ƶ ĞŶ Ƶǁ ͲďŝŬĞ ŝŶ ĞůŬĞ ƐŝƚƵĂƟĞ ŐŽĞĚ ǀĞƌnjĞŬĞƌĚ njŝũŶ͘ ĞƐĐŚĂĚŝŐŝŶŐ ůƐ Ƶǁ ͲďŝŬĞ ďĞƐĐŚĂĚŝŐĚ ƌĂĂŬƚ͕ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĚŽŽƌ ĞĞŶ ǀĂů ŽĨ ĞĞŶ ĂĂŶƌŝũĚŝŶŐ͕ ĚĂŶ ǁŽƌĚƚ ĚĂƚ ĚŽŽƌ ŽŶƐ ǀĞƌŐŽĞĚ͘ KŽŬ ƐĐŚĂĚĞ ĂĂŶ ĚĞ ĂĐĐƵ ĚŽŽƌ ǀĂůůĞŶ ŽĨ ƐƚŽͲ ƚĞŶ ŝƐ ǀĞƌnjĞŬĞƌĚ͊ 'ĂĂƚ Ƶǁ ͲďŝŬĞ ďŝŶŶĞŶ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ĚƌŝĞ ũĂĂƌ ĚŽŽƌ ĂĂŶƌŝũĚŝŶŐ ŽĨ ǀĂŶĚĂůŝƐŵĞ ƚŽƚĂĂů ǀĞƌůŽƌĞŶ͍ ĂŶ ůĞǀĞƌƚ Ƶǁ ƚǁĞĞͲ ǁŝĞůĞƌƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ Ƶ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁ ĞdžĞŵƉůĂĂƌ͘ sĞƌŚĂĂůƐƌĞĐŚƚƐďŝũƐƚĂŶĚ KŶƚƐƚĂĂƚ Ğƌ ƟũĚĞŶƐ ŚĞƚ ĮĞƚƐĞŶ ŽƉ Ƶǁ ͲďŝŬĞ ;ůĞƚƐĞůͿƐĐŚĂĚĞ ĚŽŽƌ ĚĞ ƐĐŚƵůĚ ǀĂŶ ŝĞŵĂŶ ŶĚ ĂŶ Ě ĂŶͲ ĚŽŽƌ ĚĞ ƐĐŚƵůĚ ǀĂŶ ŝĞŵĂŶĚ ĂŶͲ

ĚĞƌƐ͍ ĂŶ njŽƌŐĞŶ ǁŝũ ĞƌǀŽŽƌ ĚĂƚ ĚĞnjĞ ƐĐŚĂĚĞ ǁŽƌĚƚ ǀĞƌŚĂĂůĚ ŽƉ ĚĞ ĂĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬĞ ǀĞƌŬĞĞƌƐĚĞĞůͲ ŶĞŵĞƌ͘ hŶŝŐĂƌĂŶƚ WĞĐŚŚƵůƉ DĂĂŬƚ Ƶ ďĞŚŽŽƌůŝũŬ ǁĂƚ ŬŝůŽŵĞͲ ƚĞƌƐ ŽƉ ĚĞ ĮĞƚƐ͍ ĂŶ ďĞŶƚ Ƶ ďŝũ ƉĞĐŚ ŶŝĞƚ ĂůƟũĚ ŝŶ ĚĞ ďƵƵƌƚ ǀĂŶ Ƶǁ ĞŝŐĞŶ ƚǁĞĞǁŝĞůĞƌƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ͘ hŶŝŐĂƌĂŶƚ WĞĐŚŚƵůƉ ďŝĞĚƚ ŝŶ ĚĂƚ ŐĞǀĂů ĚĞ ƉƌĞƫŐĞ njĞŬĞƌŚĞŝĚ ĚĂƚ Ƶ ƐŶĞů ĞŶ ǀĞŝůŝŐ ǁĞĞƌ ŽƉ ǁĞŐ ŐĞŚŽůƉĞŶ ǁŽƌĚƚ͘ h ŚĞĞŌ ŐĞĚƵͲ ƌĞŶĚĞ ĚĞ ůŽŽƉƟũĚ ǀĂŶ ĚĞ ǀĞƌnjĞͲ ŬĞƌŝŶŐ ƌĞĐŚƚ ŽƉ͗ <ŽƐƚĞůŽnjĞ ƌĞƉĂƌĂƟĞ ďŝũ ƉĞĐŚ ŽŶͲ ĚĞƌǁĞŐ ;ĞdžĐůƵƐŝĞĨ ŽŶĚĞƌĚĞůĞŶͿ͘ 'ƌĂƟƐ ǀĞƌǀŽĞƌ ǀĂŶ Ƶ ĞŶ Ƶǁ ĮĞƚƐ ĂůƐ ƌĞƉĂƌĂƟĞ ŽŶĚĞƌǁĞŐ ŶŝĞƚ ŵŽŐĞůŝũŬ ŝƐ͘ hŶŝŐĂƌĂŶƚ WĞĐŚͲ ŚƵůƉ ǁŽƌĚƚ ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ ĚŽŽƌ ĚĞ Et ͘

ĂĂƌĚĞŶ <Žŵ ŶĂĂƌ ĚĞ ǁŝŶŬĞů ǀŽŽƌ ĚĞ ǀŽŽƌǁ ĞŶ͕ ŚĞĚ ĞůŝũŬ ŵŽŐ ĞƌĞ ĞŶ ŽŶnjĞ ĂŶĚ ŵĞƌŬĞŶ ĞŶ ƚLJƉĞƐ͘ dĞǀĞŶƐ ŝŶƌƵŝů ŵŽŐĞůŝũŬ͊

.YHHM >PSSLTSHHU /LUKYPR 0KV (TIHJO[ ^^^ WL[LY[LYSV\^ US

, ,ŽǀĞŶŝĞƌƐ ƐůĂĂƚ ƚƵŝŶĚĞƵƌĞŶ ŽƉĞŶ ŶĂĂƌ ďĞƐƚƌĂƟ ŶŐĞŶ KƵĚĞ ůŽŐŽ Ƶŝƚ ŚĞƚ ŽŽŐ͕ ŶŝĞƚ Ƶŝƚ ŚĞƚ ŚĂƌƚ ŝũ , ,ŽǀĞŶŝĞƌƐ ŝƐ ŚĞƚ ŐƌĂƐ ǀŽŽƌƚĂĂŶ ŶžŐ ŐƌŽĞŶĞƌ͘ KŶnjĞ ƚƵŝŶĚĞƵƌĞŶ ŚĞďďĞŶ ǁĞ ŽƉĞŶ ŐĞƐůĂŐĞŶ ŶĂĂƌ ďĞƐƚƌĂƟ ŶŐĞŶ͘ ĂĂƌŽŵ ŚĞƚĞŶ ǁŝũ ŶƵ , ,ŽǀĞŶŝĞƌƐ Θ ĞƐƚƌĂƟ ŶŐĞŶ ĞŶ ŝƐ ŽŶnjĞ ŶĂĂŵ ĞŶ ŽŶƐ ůŽŐŽ ďŝũƉĂƐƐĞŶĚ ǀĞƌŶŝĞƵǁĚ͘ h ŚĞƌŬĞŶƚ ŽŶƐ ǀŽŽƌƚĂĂŶ ĂĂŶ ŽŶƐ ŶŝĞƵǁĞ ůŽŐŽ͗

Ğ ƉĂƐƐŝĞ ĞŶ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ , ,ŽǀĞŶŝĞƌƐ ůŝŐƚ ďŝũ ƚƵŝŶĞŶ͘ ,Ğƚ ŽƵĚĞ ůŽŐŽ ŝƐ ĚƵƐ ǁĞů Ƶŝƚ ŚĞƚ ŽŽŐ͕ ŵĂĂƌ ŶŝĞƚ Ƶŝƚ ŚĞƚ ŚĂƌƚ͘ KŶnjĞ ǀĂŬŬƵŶĚŝŐĞ ŐƌŽĞŶĞ ǀŝŶŐĞƌƐ ŚĞďďĞŶ ǁĞ ϭϬϬй ďĞŚŽƵĚĞŶ͘ tĞ ďůŝũǀĞŶ ĚĞnjĞůĨĚĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůĞ͕ ďĞƚƌŽƵǁďĂƌĞ ŚŽǀĞŶŝĞƌ ǁĂĂƌŵĞĞ ĞůŬ ŐƌŽŽƚƐĐŚĂůŝŐ ƚƵŝŶƉƌŽũĞĐƚ njŽƌŐĞůŽŽƐ ǀĂŶ ĚĞ ŐƌŽŶĚ ŬŽŵƚ͘ KŽŬ ĚŝŐŝƚĂĂů njŝũŶ ǁĞ ďŝŶŶĞŶŬŽƌƚ ǀŽůůĞĚŝŐ ǀĞƌŶŝĞƵǁĚ͘

<ŝũŬ ŽƉ ǁǁǁ͘ĂŚŚŽǀĞŶŝĞƌƐ͘Ŷů͊ EŝũǀĞƌŚĞŝĚƐǁĞŐ ϲϮ ͮ ϯϯϰϭ >: ,ĞŶĚƌŝŬ /ĚŽ ŵďĂĐŚƚ ͮdĞů͗ ϬϳϴͲϲϴϭϲϰϭϬ

Ǩ


Nieuws- en advertentieblad De Brug

edities H.I. Ambacht / Oostendam

woensdag 21 maart 2012

Leerlingen krijgen hoofdrol in voorstelling WorldVision@School Leerlingen uit groep 7 van CBS De Wijngaard uit Hendrik Ido Ambacht krijgen de hoofdrol in een muzikale voorstelling van WorldVision@School. Na 2 weken hard oefenen schitteren de leerlingen a.s. 3 april op het podium in de aula van CBS De Wijngaard. WorldVision@School wordt georganiseerd door de ontwikkelingshulporganisatie World Vision. Leonie van den Berg begeleidt de voorstelling.

ook naar,” vertelt Leonie. “De kinderen zingen, rappen en dansen er heerlijk op los”. Samen met de leerlingen zorgt zij ervoor dat er dinsdag 3 april vanaf 19.00 uur een professionele show op de planken verschijnt. “Als bezoeker word je meegenomen op een muzikale wereldreis. Dus niet alleen de kinderen, maar ook het publiek zal enorm genieten van de voorstelling.”

Leuk en leerzaam Met de voorstelling wordt op een vrolijke en tegelijkertijd educatieve manier aandacht besteed aan de rechten van het kind. Hier in Nederland, maar juist ook in ontwikkelingslanden. Het hoogtepunt volgt aanstaande 3 april als de aula van CBS De Wijngaard gevuld is met papa’s, mama’s, en bekenden om hun kind te zien stralen op het podium.

Benefietavond en leuke voorstelling World Vision organiseert deze voorstelling samen met de school. Leonie zegt: “World Vision wil dat het leven van kinderen tot volle bloei komt. Het leuke aan de voorstelling is dat er voor elk kind een rol is weggelegd, elk talent komt aan bod. World Vision wil er ook zijn voor de allerarmste kinderen op de wereld. Tijdens de voorstelling zullen we daar ook wat over vertellen. Het is dus een combinatie tussen een benefietavond en een leuke voorstelling. “

Spannend “Een beetje spannend is het natuurlijk wel. Want in de spotlights op een podium staan, dat overkomt je niet iedere dag”, vertelt Leonie die de voorstelling samen met de leerlingen instudeert. “De kinderen hebben ontzettend goed hun best gedaan en het resultaat is er

Meer informatie over deze voorstelling vindt u op www.worldvisionatschool.nl.

'H DIGHOLQJ +HQGULN ,GR $PEDFKW H R YDQ GH

8QLH 9DQ 9ULMZLOOLJHUV WHOW RQJHYHHU YULMZLOOLJHUV GLH DDQ HHQ WZLQWLJWDO ORNDOH SURMHFWHQ PHHZHUNHQ

VACATURES ACTIVITEITEN AB* assistentie verlenen aan de activiteitenbegeleider bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten voor de bewoners van De Blije Borgh. De vacature heeft betrekking op het volgende onderdeel: zaterdagmiddag klassieke en christelijke muziek 14.00 - ca 16.00 u 1x per maand we zoeken een muziekliefhebber, die voor een aantal bewoners een geheel voorbereide muziekmiddag wil leiden samen met 2 andere vrijwilligers DAGBEHANDELING*

10.00 - 13.30 u donderdag 13.30 - ca. 16.30 u donderdag zorg dragen voor een gezellige sfeer voor een groep van ca. 8 ouderen uit Hendrik-IdoAmbacht, die op de Blije Borgh behandeld worden HUISKAMER 1 & 2 (verpleegunits)*

09.30 - 13.30 u dag in overleg 15.30 - 19.30 u dag in overleg in samenwerking met de beroepskrachten als gastvrouw/gastheer gezelligheid bieden aan een kleine groep bewoners met een geestelijke beperking HUISKAMER (verzorging) * 09.00 - 13.30 u dag in overleg in samenwerking met de beroepskrachten als gastvrouw/gastheer gezelligheid bieden aan een kleine groep bewoners met een lichamelijke beperking HULPDIENSTEN* We zoeken twee of drie vogelliefhebbers, die de zorg op zich willen nemen van een grote volière in tuin van De Blije Borgh WINKEL* bedienen in het winkeltje

Nieuwe Collectie Persival, D-zine en Unlocked

0ppU NZDOLWHLW LQ =RUJ HQ :HO]LMQ

Website: http://uvv.ambacht.net/

10.00 - 13.00 u

woensdag

* deze werkzaamheden worden verricht in het gebouw van de zorgorganisatie De Blije Borgh. Nadere informatie vindt u op www.deblijeborgh.nl Informatie en opgave bij dhr. J. Meijer, tel. 0786813614 (b.g.g. tel.078-6820616)

Vandaag uw auto, jeep of bus v.a. ’90 verkopen. Bel HUGO Contant + RDW. Vrijwaring!

06 - 122 58 443

De mooiste

huwelijkskaart om jullie dag aan te kondigen Bij ons kun je een huwelijkskaart kiezen uit verschillende orginele collecties! Altijd iets s! bijzonder

Ook ’s avonds.

DRUKWERK VORMGEVING WEBDESIGN UITGEVERIJ

Nijverheidsweg 32 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht

Verkeersschool Hoffman Voorjaars aanbieding 35 autorijlessen cbr t.t.toets en examen. €1640,00 Gratis theorie les. Info :0651558686

Bekij w w w .v k d e c o l l e c andev e n fa s h t i e o n l i n e ionsh o p s .n l

RIDDERKERK - St. Jorisplein 39 - tel. 0180-430298 HENDRIK IDO AMBACHT - De Schoof 40 - tel. 078-6126743

BOETSEREN/ SCHILDEREN WERKEN MET VERSCHILLENDE MATERIALEN Iedere donderdagavond. dimphnatelier.nl OUTLET DAMESKLEDING Alle Kleding €6,99 pst Dinsdag van 9-12 en 1921uur bij de “KLEDINGKAST538” aan De Plaats 33 H.I.Ambacht

Mooie Borduurpakketten! Zie: www.borduursmit.nl

www.xebius.nl

Vloerdelen nodig? www.twigtparket.nl

Uw droomtuin Genieten van de rust in een harmonieuze tuin… Naast ontwerp en aanleg verzorgen we ook het onderhoud. Voor particulieren en bedrijven. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend ontwerp en offerte.

WWW.ARKELTUINVERZORGING.NL T. (078)677 14 32 E. info@arkeltuinverzorging.nl

17


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

woensdag 21 maart 2012

13 maart 1987 - 13 maart 2012

Marja en Marjon Gefeliciteerd met jullie 25 jarig jubileum van de praktijk! Jullie collega’s: Ina, Leonie, Corrie, Annemarie, Sophie & Greet

www.fysioduyvesteyn.nl

Al 25 jaar het adres voor: t Fysiotherapie, t NBOVFMF UIFSBQJF t oedeemtherapie t bedrijfsfysiotherapie t kinderfysiotherapie

Specialismen: t CFHFMFJEJOH CFLLFO MBHF SVHLMBDIUFO CJK [XBOHFSFO t CFLLFOCPEFN FO JODPOUJOFOUJF USBJOJOH t t t t

CFIBOEFMJOH WBO TQPSUCMFTTVSFT SFWBMJEBUJF HFSJBUSJTDIF CFHFMFJEJOH GZTJPUIFSBQJF CJK LBBLQSPCMFNFO

t NFEJTDIF mUOFTT t COPD t USBJOJOH CJK WBBULMBDIUFO DMBVEJDBUJP JOUFSNJUUFOT

Voor Aardappelen, Groenten en fruit moet u bij Mastona zijn. Kijk op www.mastona.nl

De Ruimte, voor klank & Stilte 06 816 16 713 www.klankenstilte.nl

meubelstoffeerderij DMD Design voor al uw stoffeerwerk 078-6916684

Binnenkort trouwen? 10% korting bloemwerk! geldig tot 1 mei 2012 www.bloemenmetliefde.nl

Angela, Sway en de Optigan Hendrik-Ido-Ambacht, Angela Groothuizen heeft het drukker dan ooit. Naast haar jury optredens op de televisie en haar coaching activiteiten, trekt ze ook nog de theaters in met haar eigen theaterconcert. Zaterdag 24 maart staat ze samen met de jonge formatie Sway (X-factor) en Nico Brandsen (Kane) in Cultureel Centrum Cascade met haar nieuwe show ‘Angela en de Optigan’. Na het succes van ‘Klein’ en ‘Label’ gaat Angela Groothuizen door op het ingeslagen pad van mooie Nederlandstalige liedjes. Ook nu weer een intiem, gezellig theaterconcert waarbij tevens veel te lachen valt. Het publiek heeft Angela weer ontdekt als zangeres en theaterpersoonlijkheid. Ooit stond ze op het podium met de Dolly Dots, waarmee ze vele hits scoorde binnen en buiten Europa. Later presenteerde ze diverse programma’s als ‘Wie is de Mol?’ en ‘De Uitdaging’. Nu zit ze in de jury van talentenjachten als XFactor en The Voice Kids waarbij ze in de jury zit. De sound van de Optigan is smerig. Is het een Hammond? Is het een Mel18

lotron? Nee, het is een Optigan. De show zit vol met de mooiste liedjes van Angela, nieuw en oud materiaal. Natuurlijk neemt Angela je weer mee op sleeptouw met een ontroerend en vooral ook geestig verhaal. Angela staat, zoals altijd, garant voor een inspirerende, muzikale avond. Met een Optigan, Hammond, vleugel, Rhodes en laptop en samen met haar muzikale vriend Nico Brandsen kneedt Angela de sound ter plekke tot een Optivleudorolaha. De meisjes van Sway, Aicha, Saia en Janice, leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Dit talentvolle trio schopte het ver bij de X-factor onder leiding van coach Angela. Zodra Angela opkomt, slaat ze toe. Geen ontkomen aan. Angela Groothuizen ontpopt zich meer dan ooit als een rasartieste. Een gedreven persoonlijkheid in wiens passie het publiek meteen mee wil gaan. Ze zingt zo overweldigend en met zoveel energie en oprechte emoties, dat je, je graag laat veroveren. Je kunt slechts ademloos

luisteren. Deze vrouw heeft magische krachten. Kom op zaterdag 24 maart naar Cascade voor deze muzikale theatershow. Kaarten kosten €19,00 en zijn te reserveren via www.stichting-cascade.nl en/of via 078-6819230. fotograaf: Mike van den Toorn


Snuffelmarkt zaterdag 2 juni bij S.V. Oostendam De organisatie is van start gegaan, heel belangrijk is natuurlijk de deelnemers die hun spulletjes willen verkopen. De eerste fase is het aan melden voor degene die een plaats op de markt wil huren en uitleg van het huren van een plaats, deze zijn; A. Binnen in de Korenbloem; Tafel van 70 x 220 cm; Voor leden; € 7.50. Voor niet leden; € 10,00 B.Buiten op terras of op het grasveld; Kraam van 100 x 330 cm; Voor leden; € 10,00 Voor niet leden; € 12.50. Wilt u een plaats op onze markt huren bel dan snel naar Coby de Vroed 0786352806 of via de E-mail j.de.vroed1@kpnplanet.nl S.V.P. vóór 31 maart 2012. Het O.N.A-Team.


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

woensdag 21 maart 2012

Willemstraat 73 2983 EP Ridderkerk Tel. 0180-419891 Fax. 0180-411960 info@ipskamp.nl www.ipskamp.nl

Elektrotechnische installaties voor particulieren, winkels, kantoren en industrie Lid van

0 5 : ;( 3

deze week: 22 t/m 28 maart

ha fijn!

volkoren

FIJN VOLKOREN VOOR:

1,

49

Reeweg 76, Hendrik-Ido-Ambacht, T. 078 6814376 Openingstijden: ma t/m do: 8:00-17:00 vr: 8:00-18:00, za: 8:00-16:00 Let op! aanbiedingen lopen van donderdag t/m woensdag

volgende week dinsdag: Fijn volkoren voor 1.49 20

Op het duel van IFC tegen Longa werden na afloop de nodige “als dan scenario’s” geprojecteerd. Hoe zou het gelopen zijn ‘als dit’, of hoe zou het uitgepakt zijn ‘als dat’. In deze inleiding beperk ik me tot een tweetal conclusies. Allereerst: Zo vlak en saai als de eerste helft was, zo spannend en amusant werd het na de hervatting. Ten tweede: Beide elftallen hadden net zo goed kunnen winnen als kunnen verliezen, maar het werd 2-2. En per saldo was dat eigenlijk wel een terechte uitslag. Zoals gezegd, in de eerste helft was de vertoning weinig verheffend. Bij IFC werd vooraf al vermoed dat LONGA vooral een stugge opponent zou zijn. Die bespiegeling kwam uit. De thuisclub wist tegen de taaie Tilburgers maar niet in haar spel te komen. Tot doelgevaar kwam het dan ook nauwelijks. En als dit er al wel eens was, dan eigenlijk nog het meeste in de IFC-zestien. De Brabanders waren in feite dreigender. Met dat laatste wil niet gezegd zijn dat zij de kansen aaneenregen, want dat was ook weer niet zo. Kortom, lange tijd gloorde 0-0 als ruststand. Toch pakte dat niet zo uit, want in de slotfase van deel één kwam IFC toch op voorsprong. Plots had Nico Ramos op rechts ruimte om de bal voor de pot te gooien. En daar kon Pot van IFC, Robert dus, in vrijheid en opvallend simpel de bal in het net knikken. De IFC-omroeper sprak terecht van een uit de lucht vallende treffer, maar wel goed voor 1-0 en dat werd ook de ruststand. Bij LONGA zag je ze balen. “Als we voorin wat scherper waren geweest en als we achterin bij die 1-0 niet zo knullig hadden verdedigd”, ja dan, ja dan… Na rust was het gelijk al vele malen leuker dan daarvoor. IFC kwam het beste uit de kleedkamer en kreeg kansen op uitbouw van de nipte voorsprong. Dat leek aanvankelijk te gaan gebeuren vanaf de stip. Eerst ging Danny Slingerland, bij het vanaf rechts binnenkomen van de vijandelijke zestien, over het uitgestoken been van een Tilburger. De fluitist erkende de overtreding, floot ook, maar legde de bal erbuiten. Niet veel later verscheen dezelfde speler, ditmaal door de as, opnieuw in het doelgebied van de Brabanders. In zijn kielzog een verdediger van LONGA, daarna wat getrek en geduw en zowel verdediger als Slingerland tegen het gras. In de overtuiging van velen had bij minstens één van deze situaties het speeltuig op de penaltystip gemoeten. Maar dat gebeurde niet. Ook daarna had IFC de marge nog kunnen verdubbelen. Onder andere via Robert Pot en Ali Benomar was ‘roodzwart’ heel dicht bij 2-0, maar die kwam er niet. En ja, als je zelf nalaat om die tweede tik uit te delen, ja dan, ja dan… Intussen werden de afstanden tussen de linies groter en groter en kregen beide teams volop ruimte voor aanvallende daden. Het hield in dat het in ‘zestien’ van IFC inmiddels net zo goed met regelmaat alle hens aan dek was. Daar dacht ook LONGA al een paar keer aan stipwerk en in hun geval werd dat werkelijkheid. In de 75e minuut werd een aanvaller van LONGA naar het gras getrokken en de ‘scheids’ gaf een elfmeter (1-1). Daarna kon de inmiddels zeer onderhoudende partij beide kanten op, maar voor de gastheren werd het eerst de verkeerde kant. In de 85e minuut immers opnieuw grote drukte in het Ambachtse doelgebied en andermaal een Tilburgse treffer (1-2). Het leek de eindstand te worden, zeker toen een paar minuten na deze tegenslag ook nog eens Nico Ramos met rood het veld moest verlaten. Maar met 10 man richtte IFC zich nog eenmaal op. De drukte had zich weer eens verplaatst naar het doelgebied van LONGA. Daar kwam de bal, in blessuretijd, voor het linkerbeen van Danny Versluis. Hij zag de lange hoek en krulde er zuiver en laag de 2-2 in. Kort daarop het laatste fluitsignaal en twee ploegen die niet wisten of ze nu wel of niet tevreden moesten zijn. Want als, want als…..

Onze aanbiedingen gen va vvann dez deze ze week... week...

IFC en LONGA delen g 24 maart 2012 Maandag 19 t/m zaterda

Paasfolder in de winkel 4 Meergranen of kaneel 3+1 gratis eierkoeken 3+1 gratis 4 Tompoucen is Kaas uien bollen 3+1 grat Woensdag Tompoucen len! 4 halen, 3 beta e or € 1,00 Elk 3 brood vowo rdt € 1,00)

brood Het goedkoopste

T l D h f 078 68131211 Tel. De S Schoof: 078-6813121 Louwersplein: 078-6815546

Kitbedrijf van Hoven voor al uw kitwerk tel. 06-12450560

Belastingberekening nu geheel gratis !! www.acroodbol.nl Lievershil 1 3332 RH, Zwijndrecht Tel. 078-6196063 Mob. 06-53453310 info@autorijschooldemunck.nl

r voo n Ook ijles e torr tsles e mo ns mfi bro u bij o t kun recht! te

22 en 23 maart 10.00-17.00 uur

Brasserie ONE Passage 1 3331 CM Zwijndrecht


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

woensdag 21 maart 2012

Nina de la Croix komt er aan! Hendrik-Ido-Ambacht, Met haar tweede avondvullende cabaretprogramma ‘Bas’ geeft Nina gas. Dit keer met een vette basloop die haar grappige verhalen en mooie nummers een stevige basis geeft. Ze treedt vrijdag 23 maart met ‘Bas’ op in Cultureel Centrum Cascade te HendrikIdo-Ambacht. Nina geniet ervan om op het podium te staan! Ze is hard op weg zich te nestelen in de harten van een breed theaterpubliek. Met haar debuutprogramma ‘Alles kan kapot’ zaten vele zalen vol en kreeg ze lovende recensies. Zo kopte de Volkskrant “De la Croix smaakt naar meer”. De Cabaret & Comedygids 2008-2009 tipte Nina als “een van de meest opmerkelijke, aanstormende talenten, een debutante die je in de gaten moet houden”. En met dit programma komt Nina met meer; nog meer grappige herkenbare verhalen en meer mooie sterke liedjes. Ze is niet alleen in staat haar verhalen op komische wijze over te brengen op het publiek, haar boeiende manier van vertellen zorgt ervoor dat je blijft luisteren. Ze pakt haar publiek helemaal in en het plezier spat van het podium af. Met haar prachtige teksten, haar krachtige stem en haar innemende uitstraling neemt Nina de la Croix je mee in haar eigen wereld. En dat wordt, verrassend genoeg, een avond vol herkenning, maar wel met een flinke

dosis humor. Al met al zorgt Nina met ‘Bas’ voor een inspirerende avond en geeft ze het publiek stof tot nadenken. Nina de la Croix komt er aan! Ze staat vrijdag 23 maart op het podium van Cascade. Kaarten kosten € 16,00 en kunt u reserveren via www. stichting-cascade.nl of telefonisch via 078-6819230. fotograaf: Jeroen van Amelsvoort

Kinderkleding party bij Taartshoppie. Zaterdag 24 maart van 11.30 tot 14.30 zijn wij geopend en kunt u weer de leukste en lekkerste taart producten bij ons kopen. Ook geeft op die dag www.trendykidz.nl een kinderkleding party bij ons. Zij komen langs met de nieuwste zomercollectie van cars, vingino, etc. Voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Interesse gekregen? U bent van harte welkom op de Daltonstraat 16, te Zwijndrecht. Industrie terrein bakenstein net over de A16 Taartshoppie voor al uw taart plezier. Daltonstraat 16 3335 LR te Zwijndrecht Openingstijden Ma en do 12.00 tot 15.30, wo 9.30 tot 13.00 en vr 9.00 tot 12.00 www.taartshoppie.nl

Belastingaangifte uitbesteden? Tegen een redelijk tarief zijn wij u graag van dienst.

Bel voor onze checklist IB 2011 of download deze van onze website www.fwadministraties.nl

H & C Scooters

AVALON REIKI, VOOR ONTSPANNING,HELING EN ONTWIKKELING. JACQUELINE RIETVELD 06-42548636 WWW.AVALON-REIKI.NL

Voor alle onderhoud, reparatie en revisie van uw scooter en brommer. Openingstijden van maandag tot vrijdag: 09:00 tot 17:00 uur. - Dorpsstraat 132, H.I. Ambacht -

Kleding/dekens stomen? Altijd naar Ali !! Passage 25, Zwijndrecht

Tel. 06 - 505 49 070

HOOGSTE VÓÓRSEIZOEN-KORTINGEN Op alle tuin- en terrasmeubelsets (v.a. 3-dlg) van de al jaren bekende kwaliteit kunststof, aluminium, staal èn kunststof vlechtwerk

20% Kollektie 2012 • Bij TERRAZZA koopt u alleen wat u nodig heeft!! • Bij TERRAZZA koopt u elke stoel vanaf 1 exemplaar • Bij TERRAZZA vindt u de grootste kollektie tafels van klein tot groot

Uw bestelling wordt in de regio gratis thuisbezorgd op een door u gewenste (i.o.o.) dag en tijdstip.

KORTING KAN OPLOPEN TOT MAAR LIEFST

50%

De enige Tuinmeubel-speciaalzaak waar u niet verplicht wordt een 5-dlg. set met meestal een grote tafel te nemen.

Kollektie 2011 • PROFITEER NU SNEL!!! • RESERVEER nu voor latere levering • COMPLETEER uw eigen set! Losse stoelen en/of tafel in practisch alle kleuren en maten!

TUIN- EN TERRASMEUBELEN Voorn 35-40, Ridderkerk, tel: 0180-430348

Donderdag 22+29 maart 10.00 - 17.30 Vrijdag 23+30 maart 10.00 - 17.30 Zaterdag 24+31 maart 10.00 - 17.00 21


Een briljante mogelijkheid voor extra geld in 2012! LET OP: ALLEEN OP DONDERDAG, VRIJDAG & ZATERDAG NU NOG EEN

UNIEKE KANS, wde Het vertrou regio! adres in de

VANWEGE

HOGE GOUDKOERS! GOUDEN TIP: Zelfs het NOS JOURNAAL heeft er een positieve uitzending over gemaakt!

Goudathome.nl uw betrouwbare partner voor inkoop van goud en zilver.

U ontvangt direct in contanten de beste prijs! Deze actie is een unieke samenwerking met edelsmederij Schreuders Moerkerken.


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

ĹŻĆ? ĞŜĹ?Ĺ?Äž Ĺ?Ĺś Ç Ĺ?ĹŠĹśÄšĆŒÄžÄ?Śƚ

>ÄžĹŹĹŹÄžĆŒ Ĺ?Ĺś ĹŠÄž Ç€ÄžĹŻÍ˜Í˜Í˜Í˜Í˜Í˜ Í™Í˜Í˜ĹľÄžĆš sÄ‚Ä?Ćľ^ĹšÄ‚Ć‰ÄžĆŒÎ Äž Ä?ŽžÄ?Ĺ?ŜĂĆ&#x;Äž ǀĂÄ?ƾƺž ĞŜ Ä?ÄžÇ ÄžĹ?Ĺ?ĹśĹ? ĆŒÄžĆ?ƾůĆšÄžÄžĆŒĆš Ĺ?Ŝ͗

Ä?Ć&#x;Ğ͗ ϹͲĆŒĹ?ĆŠÄžŜŏÄ‚Ä‚ĆŒĆš Ď­ Ć?ÄžĆ?Ć?Ĺ?Äž Ĺ?ĆŒÄ‚Ć&#x;Ć?

ž 'ÄžÇ Ĺ?Ä?ŚƚĆ?Ä‚ĨŜĂžĞ ž sÄžĆŒÄ?ÄžĆšÄžĆŒĹ?ĹśĹ? ǀĂŜ ŚĞƚ ÄŽĹ?ƾƾĆŒ ž ^ĹśÄžĹŻĹŻÄžĆŒÄž Ç€ÄžĆšÇ€ÄžĆŒÄ?ĆŒÄ‚ĹśÄšĹ?ĹśĹ? ž ĞŜ ÄŽĆš ĞŜ Ç€Ĺ?ĆšÄ‚ĹŻÄžĆŒ Ĺ?ĞǀŽĞů ž sÄžĆŒĹľĹ?ĹśÄšÄžĆŒÄšÄž Ä?ÄžůůƾůĹ?Ć&#x;Ć? ž sÄžĆŒÄ?ÄžĆšÄžĆŒĹ?ĹśĹ? ǀĂŜ ĚĞ Ć?ĆšĹ˝Ä¨Ç Ĺ?Ć?Ć?ĞůĹ?ĹśĹ?

ϭϏͲĆŒĹ?ĆŠÄžŜŏÄ‚Ä‚ĆŒĆš ĎŽ Ć?ÄžĆ?Ć?Ĺ?ÄžĆ? Ĺ?ĆŒÄ‚Ć&#x;Ć? 'ĞůĚĹ?Ĺ? ƚ͏ž ϯϏͲϏϰͲώϏϭώ

Slender You salon Joy Burg. de Bruïnelaan 54a 3331 AG Zwijndrecht 078 – 620 88 92 www.slenderyousalonjoy.nl

Basketbaldiploma F.F.F wederom groot succes Afgelopen woensdag was er weer het traditionele basketbaldiploma training. Flax Field Fighters heeft deze training al jaren en alle kinderen vinden dit reuze spannend. Al weken van te voren is er begonnen met het oefenen van alle onderdelen en de kinderen van zowel FFFU10mix en de Future Fighters (jongste basketballers) waren er helemaal klaar voor. Timo Berkhoudt nam deze middag voor zijn rekening en dat maakte eg grote indruk op de kinderen. Een vreemde basketbalmeneer die ook nog eens alle oefeningen voor deed. Er werd begonnen met een intensieve warming-up. Er werd in een grote cirkel een paar balhandeling oefeningen gedaan. Het was te merken dat alle kinderen dit goed hadden geoefend en de kinderen konden de oefeningen van Timo goed nadoen. Na de warming-up gingen de kinderen passen. Met zoveel kinderen (25) was het soms

wel moeilijk om goed geconcentreerd bezig te zijn, maar doordat Timo met zeer veel passie de middag leidde, deden de kinderen ook dit onderdeel zeer goed. Daarna moesten de kinderen de lay-up doen; zowel links als rechts en met en zonder pass. De concentratie was nu weer helemaal terug omdat het ook wel het moeilijkste van alle onderdelen was. De kinderen deden dit onderdeel echter heel erg goed en er werden hele goede lay-ups gelopen. Na de welverdiende pauze was het alweer tijd voor het laatste onderdeel: Partijtje spelen. In vier teams werden er korte wedstrijdjes gespeeld. Voor Timo nu de taak om goed te kijken naar samenspel en hoe de kinderen spelen in wedstrijd verband. Maar dat was niet het moeilijkste onderdeel. Juist ja, de punten voor de diploma’s. Alle kinderen van FFF U10mix en Future Fighters hebben hun diploma gehaald en zijn hier zichtbaar blij mee. Ook bij Flax Field Fighters willen basketballen? Vanaf 5 jaar ben je al van harte welkom op de woensdagen van 16.00 uur -17.00 uur in de Ridderhal. Kijk ook op onze site www.flaxfieldfighters.nl

woensdag 21 maart 2012

Trainen in de VacuShaper met resultaat U kent het wel, u leeft gezond, beweegt voldoende en u volgt eventueel nog een dieet. Hierdoor valt u overal af, behalve op die moeilijke plaatsen zoals billen, buik en benen. De vaak lange en moeilijke weg naar een gezond en geconditioneerd lichaam is nu een stuk gemakkelijker geworden. Door te trainen op een loopband (in uw eigen tempo) in de vacußmcabine van de VacuShaper neemt uw omvang zienderogen af. U ziet stapsgewijs de resultaten in de eerste 4 weken door de optimale vetverbranding. De VacuShaper werkt als volgt: het vacußm dat ontstaat in de VacuShaper stimuleert het lymfestelsel dat verantwoordelijk is voor het afvoeren van afvalstoen en overtollig vocht. Het eect van de therapie is een gladdere huidstructuur, verbetering van de vorm en vermindering van de probleemzones. Door een uitgekiend programma en de combinatie van vacußm en beweging (door middel van de loopband) zorgt de VacuShaper voor een betere doorbloeding van het weefsel bij de billen, buik en benen. Dit zorgt voor een optimale vetverbranding. U krijgt een gladde egaal aanvoelende huid terug. Studies wijzen uit dat hiermede de vetverbranding 4x sneller gaat dan met conventionele methodes. Voor een optimaal resultaat adviseren wij u gedurende de eerste vier weken minimaal twee kuren (van een half uur) per week te volgen. Daarna adviseren wij het te onderhouden met ÊÊn behandeling/training per week. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u altijd bellen met Slender You salon Joy 078 – 620 88 92

deskundig kleding repareren/vermaken? Altijd naar Ali !! Passage 25, Zwijndrecht U bent welkom op de LenteFair in ‘t Pakhuys 169 23 maart 2012 Verkoop van demo artikelen tegen scherpe prijzen. Van aardewerk en keukenapparatuur tot leuke accessoires voor in huis. Eten & Drinken Hamburgers, Koffie&Thee en Frisdranken Wijnproeverij Ontdek de kracht van Chiliwines, en proef twee bijzondere wijnen voor slechts â‚Ź2,U bent welkom vanaf 18:00 aan de Noldijk 169, 2991VJ te Barendrecht Organisatie in samenwerking met Woord en Daad voor een deel van de opbrengst. Meer info? | wijwetenwat. nl | Info@wijwetenwat.nl | 078-6824032 Belastingberekening nu geheel gratis !! www.acroodbol.nl

6OHQGHU <RX VDORQ -R\ 6OHQGHUHQ LV VSRUWHQ RS EHZHJLQJVEDQNHQ %HZHJHQ HQ *HQLHWHQ LQ HHQ JDVWYULMH HQ FRPIRUWDEHOH DPELDQFH 'H YHUVFKLOOHQGH WUDLQLQJVEDQNHQ EUHQJHQ Âą LHGHU DI ]RQGHUOLMN Âą HHQ GHHO YDQ KHW OLFKDDP DXWRPDWLVFK LQ EHZH JLQJ EHQHQ KHXSHQ NQLHsQ EHNNHQ ZHUYHONRORP KDOV HQ VFKRXGHUSDUWLM 2S HONH WUDLQLQJVEDQN EUHQJW X ]RÂśQ WLHQ PLQXWHQ GRRU 8 EHSDDOW ]HOI LQ ZHONH PDWH X ZLOW PHHEHZHJHQ =R YHUVWHUNW X GH VSLHUHQ ]RQGHU ]ZDUH EHODVWLQJ YHUEHWHUW X XZ FRQGLWLH HQ ZHUNW X DDQ XZ ÂżJXXU 6OHQGHUHQ LV RRN ]HHU JHVFKLNW YRRU PHQVHQ PHW UHXPD GLDEHWLV ÂżEURP\DOJLH DVWPD &23' KDUWNODFKWHQ UXJ NQLH NODFKWHQ HQ I\VLHNH RI PHQWDOH KDQGLFDSV

%HO YRRU HHQ JUDWLV SURHIVHVVLH %XUJ GH %UXwQHODDQ D $* =ZLMQGUHFKW

7HO ,QIR#VOHQGHU\RXVDORQMR\ QO

ZZZ VOHQGHU\RXVDORQMR\ QO Kondig de geboorte van je kindje aan met een mooi GEBOORTEKAARTJE! Bij ons kun je een keuze maken uit verschillende collecties. Kom eens langs! Xebius Grafisch Bedrijf www.xebius.nl

- / 5LMVGLMN % 9 $DQQHPLQJVEHGULMI * : :

9RRU DO XZ JURQG HQ VWUDDWZHUN HQ ULRROZHUN]DDPKHGHQ XXU GDJHQ S ZN EHUHLNEDDU YRRU XZ ULRROVWRULQJHQ Âą %XLWHQ NDQWRRUWLMGHQ Âą ZZZ MOULMVGLMNEY QO ,62 9&$ )6& JHFHUWLÂżFHHUG

23


Hoge Kade 11, H-I-Ambacht Dorp

Type: Perceel grootte: Aantal kamers: Woonoppervlakte: Inhoud: Bouwjaar: Ligging tuin:

Halfweg 12, H-I-Ambacht Kruiswiel

Tussenwoning (erker) 97 m² 2 56 m² 175 m³ 1910 Zuid-westen

Type: Perceel grootte: Aantal kamers: Woonoppervlakte: Inhoud: Bouwjaar: Ligging tuin:

Vraagprijs € 148.000,-- k.k.

Schildmanstraat 108, H-I-Ambacht Dorp

Type: Perceel grootte: Aantal kamers: Woonoppervlakte: Inhoud: Bouwjaar: Ligging tuin:

Hoek 239 m² 5 104 m² 353 m³ jaren ‘30 Zuid-westen

Type: Perceel grootte: Aantal kamers: Woonoppervlakte: Inhoud: Bouwjaar: Ligging tuin:

Roemer Visscherhof 26, H-I-Ambacht Dorp

Vraagprijs € 184.000,-- k.k.

Obrechtstraat 31, Zwijndrecht - Heer Oudelands Ambacht

Type: Perceel grootte: Aantal kamers:

Tussenwoning 128 m² 5 waarvan 4 slaapkamers Woonoppervlakte: 128 m² Inhoud: 405 m³ Bouwjaar: 1960 Ligging tuin: Noord-westen

Type: Perceel grootte: Aantal kamers:

Vraagprijs € 185.000,-- k.k..

Vraagprijs € 219.000,-- k.k.

KOPEN ZONDER ZORGEN! Steur 17 Hendrik-Ido-Ambacht / De Volgerlanden

Deze ruime woning aan de Steur 17 te H-I-Ambacht wordt u aangeboden met een KOOPGARANT regeling. Bij KOOPGARANT kan de koper kiezen tussen een korting van 25% of 15%*. KOOPGARANT zorgt voor een lagere maandlast en biedt een terugkoopgarantie*.

Hoek 204 m² 5 102 m² 330 m³ 1965 Zuid-westen

Vraagprijs € 175.000,-- k.k.

Vraagprijs € 175.000,-- k.k.

Tussenwoning 129 m² 5 117 m² 390 m³ 1962 Zuiden

KOOPGARANT

Ter Spillstraat 1, H-I-Ambacht Dorp

In jonge woonwijk, moderne tuinkamerwoning met tuin v.v. berging en achteruitgang. Ruime woonkamer. Moderne complete lichte hoekkeuken. 2 Slaapkamers. Beg.gr. en verd. v.v. moderne laminaatvloer. Lichte badkamer met douche, 2e toilet en aansluitingen wasapparatuur.

Tussenwoning 117 m² 5 waarvan 4 slaapkamers Woonoppervlakte: 105 m² Inhoud: 330 m³ Bouwjaar: 1984 Ligging tuin: Westen

Volgorde van toewijzing en inkomenscriteria voor aankoop Koopgarant woning:

1. Huurders met een verzamelinkomen van € 34.085 tot € 44.075. 2. Geregistreerde woningzoekenden in Woonkeus met een verzamelinkomen van € 34.085 tot € 44.075 3. Overige huurders met een verzamelinkomen tot € 44.075 4. Overigen met een verzamelinkomen tot € 44.075 (Begrip huurders: alle huidige huurders van Rhiant, die dan ook een woning achterlaten)

*Informeer bij ons kantoor naar de voorwaarden.

Koopsom € 147.375,-- k.k. (na aftrek maximale korting)

k * Belangstellenden dienen te reageren uiterlij vóór 28 maart 2012

ATTENTIE ATTENTIE ATENTIE ATTENTIE ATTENTIE!! TIJDELIJK AANBOD BIJ OVERDRACHT VOOR 1 JULI V.O.N. GEEN OVERDRACHTSBELASTING (KORTING 6%) bij onderstaande panden: Van Godewijckstraat 99, H-I-Ambacht Dorp

Type: Verdieping: Aantal kamers: Woonopp.: Inhoud: Bouwjaar: Ligging balkon:

Appartement 4e 3 waarvan 2 slaapkamers 90 m² 250 m³ 1965 Zuid-oosten

Vraagprijs € 139.000,-- v.o.n.

Makelaardij & Hypotheken

De Schoof 82 • 3341 EB H-I-Ambacht 078 - 68 40 292 info@wisse.nl www.wisse.nl

Burg. van Akenwijk 21, H-I-Ambacht Kruiswiel

Type: Perceel grootte: Aantal kamers:

Tussenwoning 131 m² 4 waarvan 3 slaapkamers Woonoppervlakte: 85 m² Inhoud: 255 m³ Bouwjaar: 1930 Ligging tuin: zuid-oosten

Vraagprijs € 175.000,-- v.o.n.

NO CURE

NO PAY!Nieuws- en advertentieblad De Brug

26

edities H.I. Ambacht / Oostendam

woensdag 21 maart 2012


Nieuws- en advertentieblad De Brug

edities H.I. Ambacht / Oostendam

woensdag 21 maart 2012

27


Nieuws- en advertentieblad De Brug

28

edities H.I. Ambacht / Oostendam

woensdag 21 maart 2012


Nieuws- en advertentieblad De Brug

edities H.I. Ambacht / Oostendam

woensdag 21 maart 2012

29


Nieuws- en advertentieblad De Brug

edities H.I. Ambacht / Oostendam

woensdag 21 maart 2012

31