Weekblad De Brug - week 12 2017 (editie Zwijndrecht)

Page 1

LET OP! Zomertijd

www.weekbladdebrug.nl

Nieuws- en advertentieblad

Woensdag 22 maart 2017

editie Zwijndrecht / Heerjansdam

12e jaargang no. 12

1 uur vooruit 25 op 26 maart.

2 3

De klok wordt mede mogelijk gemaakt door

Lokaal • Energie Evenement Zwijndrecht • Verkiezingsuitslagen Zwijndrecht pagina 4

3

School!Week 2017 weer begonnen!

wekelijks, oplage 20.575

Mens en Maatschappij 15

Kunst en Cultuur

21

Alzheimer, er over praten helpt

Mariëlle Braanker’s Galerie Glas+ biedt kunstenaars een venster

Sport

25

Tourclub Ambacht kijkt uit naar het nieuwe fietsseizoen

Taxi Nodig? Bel ons snel!

Naast Contant betalen kunt u bij ons ook met Creditcard en Pin Betalen! Voor alle soorten personenvervoer. Zwijndrecht - H.I. Ambacht - Heerjansdam

VP_BRUG_2017_HR-03.pdf 1 13-12-2016 14:22:52

078-6127268

“Altijd voor u onderweg”

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Alweer 35 jaar is Stolk Kleur & Sfeer het beste adres voor verf en behang, PVC en laminaatvloeren, tapijt, gordijnen, vitrage maar ook binnenzonwering. Brederodehof 68-69, 3341VC Hendrik-Ido-Ambacht • Tel. 078-6812681 • www.stolkkleurensfeer.nl

2 KOSTUUMS *

€ 450,-

BUSINESS DEAL * Geldig op geselecteerde slimt pakken t.w.v. € 299,95 H.I.Ambacht De Schoof - Zwijndrecht Walburg voor overige vestigingen zie www.smitmode.nl

School!Week 2017 weer begonnen!

Alzheimer, er over praten helpt

Wandelen op woensdagavond !

Zwijndrecht - Welkom, samen en respect. Deze drie kernwaarden werden zaterdag 18 maart op een verrassende wijze onder de aandacht gebracht door 70 leerlingen van de zeven openbare scholen van stichting OZHW die Zwijndrecht rijk is. In de week van 20 t/m 24 maart is het de jaarlijkse School!Week. Deze week wordt het bijzondere karakter van het openbaar onderwijs extra belicht. Lees meer op pagina 3

Zwijndrecht - Het Alzheimer Café in Zwijndrecht is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en anderen zijn van harte welkom. De gasten van het Café praten met elkaar over dingen, die ze mee maken op het gebied van het omgaan met of verzorgen van iemand met dementie. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer. Lees meer op pagina 15

Zwijndrecht - Iedere week komen er meer wandelaars bij, daarom gaan wij tot aan de zomervakantie op woensdagavond een uurtje wandelen. Iedereen is welkom om gezellig met ons mee te lopen. Gewoon omdat het gezond is en goed voor onderlinge contacten. Het vertrekpunt is vanaf de Develhof kerk te Zwijndrecht om 19.00 uur! Aanmelden is niet nodig maar mocht het regenen dan gaat het niet door. Loopt u ook met ons mee ?

WONING (VER)KOPEN?

Uw woning

beveiligen? Showroom: Pruimendijk 236 - Ridderkerk-Oostendam - T 078-6813368

www.verveerkeukens.nl

Marco van der Kruk

> gratis taxatie > no cure no pay > scherpe courtage > regiomakelaar

088-1231000 I www.123estate.nl

Kijk dan snel op:


Service Nummers Zwijndrecht AFVAL HVC Tel. 0800 - 0700 www.hvcinzameling.nl ALARMNUMMERS Politie / Brandweer / Ambulance Alarmnummer 112 POLITIE zonder zwaailicht en sirene: 0900-8844 APOTHEKEN Dienstapotheek Drechtsteden Tel. 078-6523476 Centraal Apotheek, 078-6192173 (Boulevaard Noord) www.centraalapotheekzwijndrecht.nl Devel Apotheek (Kort Ambacht) Tel. 078-6128833

St. HiP van A tot Z Hulp in Praktijk tel. 078-7802342 www.hipvanatotz.nl

Internos Thuiszorg Tel.: 078-6483838 (24/7) www.internosthuiszorg.nl

Nat. Ver. de Zonnebloem 078-8435172 / 06-2018 6954 zonnebloemzw@gmail.com

Bonniers Zorg, particulier thuiszorgorganisatie regio Drechtsteden. Bel 078-6314758

Bouman, onderdeel van Antes Advies en behandeling bij verslaving. Tel. 088-2303300 www.antesgroep.nl

Aafje 088 8 233 233 Thuiszorgwinkel Zwijndrecht 0800 – 2887766, www.aafje.nl

Vivera Wijkteams Tel. 078 - 7708787 www.viverazwijndrecht.nl

Curadomi Team Zwijndrecht, H-I-Ambacht en Ridderkerk 06-83 67 66 14

Van den Dool Zorg Tel. 078-6822663 www.vandendoolzorg.nl

Meldpunt WMO en Jeugd voor mensen die vastlopen in de zorg Tel. 088-9294030

Rivas Zorggroep Zorglijn 0900-8440 www.rivas.nl

Directzorg Zwijndrecht Thuiszorg organisatie 088-3473250, www.directzorg.nl

MEE Drechtsteden T 078 – 750 89 00 GEMEENTE Gemeente Zwijndrecht Tel. 14078 gemeente@zwijndrecht.nl www.zwijndrecht.nl Buurtbemiddeling MEE Drechtsteden Tel. 078 – 750 89 00

Swinhove Groep Tel. 078 – 62 55 500 www.swinhovegroep.nl

Mediq apotheek nederhoven Buizerdstraat 2b, Zwijndrecht Tel. 078-6107101

JONGEREN Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Tel. 078-7708181 www.cjgzwijndrecht.nl

Veer Apotheek Walburg 078-6126550 De Tienden 078-6127878.

Veilig Thuis Tel. 0800-2000 www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl

Sensoor hulplijn 078-6132322 www.zhzm.sensoor.nl

Apotheek Medisch centrum Moermond, tel: 078 6105048 info@apotheekMCM.nl

Jongerencentrum Mikado Tel. 078-6191527

Vrijwilligerswerk Rode Kruis Medisch en Sociale Hulpverlening G.C.Westdijk Tel. 06-53166735

DIEREN Dierenambulance Zwijndrecht Tel. 0900-1120000 dierenambulancezwijndrecht@ planet.nl Dierenbescherming Tel. 06-51822640

SPORT Zwembad De Louwert Tel: 078-6812260 www.optisport.nl

SWOZ (Stichting Welzijn Ouderen Zw.) 078-6206060 www.swoz.com

TAXI Taxi Zwijndrechtse Waard 078-6127268 www.taxizwijndrechtsewaard.nl

AmeVedi Vermist/gevonden: 06-23386713

Taxi de Heer B.V. 078-6813016 www.taxideheer.nl

Kinderboerderij de Kiboe-hoeve 078-6101981 / 0613821561 kiboehoeve@dwgroen.nl

Taxi medisch noodnummer na 22.00 uur is: 06 – 278 342 77

GEHANDICAPTENZORG Gehandicaptenzorg ANGO Z.W mevr. M.T.G. DriessenJeurissen. Tel. 078-6123968

WIJKCENTRA Het Baken 078-6207032 Kubiek 078-6126364 Xieje zo 078-6127622 ‘t Klankbord 078-6102547 Kort Ambacht Zuid 078-6125910 Het Badhuis 078-7850503 Nederhoven 078-6192319 Bij Bosshardt 078-6120646

Gebruikersvereniging Rolstoelbus (GVR) Secr. 078-6172861 Rittenplanning 6512875 New Care 4 you Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 078-6121414 of 06-19991813 Gemiva-SVG Groep Zorgbemiddeling (078) 621 93 30 www.gemiva-svg.nl Stichting De Lunenhof Ontmoetingscentrum 078- 6104184 | www.lunenhof.nl

online

Vivenz (o.a. maatschappelijk werk) 24/7 bereikbaar 088-8233233 www.vivenz.nl

ZORG Stichting Graag Gedaan Telef. hulpdienst 06-307 33 307 www.graaggedaanzwijndrecht.nl Stichting clientenraad werkgroep de arme kant 078- 6123991 Voedselbank Zwijndrecht 06-33775449 vsbzwijndrecht@hotmail.com

Seniorenraad Zwijndrecht Dhr. J. van Baren (voorzitter) 06-19131942 MEE Drechtsteden Ouderenadviseurs en Mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning T 078 - 750 89 00

ZWANGERSCHAP Lactatiekundige IBCLC Tel. 078-6817681 Ver. Borstvoeding Natuurlijk Tel. 078-6823935 www.moedersvoormoeders.nl Tel.: 0800-0228070 Daniëlle Zwitser | 078-6823880 SIRIZ Voor hulp bij onbedoelde zwangerschap: 0900 - 202 10 88 www.siriz.nl

WOENSDAG 22 MAART De Lichtkring: huisdienst 19.00 u ds. H. Drost Geref. Gem. Zwijndrecht: 19.45 u ds. G.W.S. Mulder

DONDERDAG 23 MAART RK-H.Hartkerk: Open Kerk 11.00-14.00 uur

ZONDAG 26 MAART Kerk Rehoboth: 09.30 u en 16.30 u ds. J. Breman Geref. Gem. Zwijndrecht: 09.30 u en 16.30 u leesdienst Geref. Kerk (Develsteincollege): 09.30 ds. L. Heres 16.30 u ds. leesdienst Maranathakerk: Vaste Burchtkerk:

09.30 ds. G.P. Hommes 16.30 u ds. H. Drost

V. E. G. De Ark: 10.00 u dhr. J. Brouwer Evang. gem. ‘In Hem Kracht’ (Walburgcollege): 10.00 u Cees Terpstra Evang. gem. Forward & Grace (Loc@): 10.00 u Michiel Santman RK-H.Hartkerk: 11.30 T. Dam, Woord en Communieviering Iglesia di Cristo: 10.30 u Benjamin Coutinho, Zwijndrecht De Hoeksteen: 10.00 u ds. N. Scholtens, Ridderkerk 17.00 u ds. S. Kafoe, vesper, gezamenlijke dienst met de Bethelkerk deurcollecte: Kerk in Actie/Kinderen in de Knel/Colombia Bethelkerk:

09.30 u ds. S. Kafoe 09.30 u jeugdnevendienst (15+) in De Pastorie o.l.v. Wouter Nugteren

Stichting Rechtswinkel Zwijndrecht Zwaluwstraat 1, 3334 XN Zwijndrecht

17.00 u ds. W. van Herwijnen, praisedienst,

info@rechtswinkel-zwijndrecht.nl www.rechtswinkel-zwijndrecht.nl

m.m.v. de Bethel Praiseband en Bethel Praisekids 17.00 u ds. S. Kafoe, vesper, gezamenlijke

Alleen op afspraak voor spoedeisende huisartsgeneeskundige klachten, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw eigen huisarts. Locatie: Karel Lotsyweg, 10, 3318 AL Dordrecht, tel: 078-6542600. Kijk voor meer informatie op www.huisartsenpostdrechtsteden.nl

COLOFON Advertentieverkoop Voor informatie over de advertentiemogelijkheden belt u met 078 - 681 27 33 of kan u mailen naar adverteren@weekbladdebrug.nl of kijk op onze website www.weekbladdebrug.nl

Redactie Berichten kunt u mailen naar redactie@weekbladdebrug.nl Verspreiding van ‘De Brug’ Van der Meer Verspreiding Klachten: bel 0183-638055 of stuur een bericht op www. weekbladdebrug.nl/bezorging/

Bruggetjes Bruggetjes kunt u opgeven via www.bruggetjes.nl

‘De Brug’ is een uitgave van: Xebius Digital Printing 078-681 27 33 www.xebius.nl

e lokale marktplaats? nd ke be n ee op en er rt Wilt u ook adve oord, Oostendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Rijs

09.30 u ds. J. Ophoff 16.30 u ds. L.M. van de Veen

dienst in en met De Hoeksteen

Regionale Huisartsenpost Drechtsteden

Laat uw ‘Bruggetje’ nog meer opvallen!

‘Bruggetje’ in Weekblad Plaats dan eenvoudig een nl in via www.Bruggetjes. De Brug! Voer uw tekst iDeal. Je hebt al t me ine onl ig veil ct en betaal dire o! een Bruggetje vanaf 3 eur ar liefst 34.850 keer in ma ijnt sch ver tje gge Uw Bru

Zwijndrechtvoorelkaar Burenhulp dichtbij www.zwijndrechtvoorelkaar.nl

Kerkdiensten

deurcollecte: Kerk in Actie/Kinderen in de Knel/Colombia Oude Kerk:

09.30 u ds. F. Maaijen 17.00 u ds. F. Maaijen

Open Hof Kerk: 09.30 u ds. L. Korevaar, Rotterdam Lindtse Kerk:

10.00 u mw. ds. C.J. Don, viering HA

Develhof:

09.30 u ds. H.E. Faber van der Meulen, Dordrecht

Pietermankerk:09.30 u ds. Sj.P. Zwaan, Oecumenische Gemeenschap, m.m.v. Cantorij Lindtse Kerk, Rinske Rinkel, orgel Swinhove: Dorpskerk:

geen dienst 09.30 u mw. Esther Vorsterman, Hattem, Anders dan Anders dienst, m.m.v. Gospelband Cross-over, Rhoon

Boomgaardkerk & Kijfhoekkerk: geen dienst

WOENSDAG 29 MAART De Lichtkring: huisdienst 19.00 u ds. A. van Nierop

Nu ook O! met FOT

ht.

Heerjansdam en Zwijndrec

Probeer het uit!

WWW.BRUGGETJES.NL

VEILIG ONLINE BETALEN!


Lokaal

Woensdag 22 maart 2017

3

Openbare scholen verrassen Zwijndrecht!

School!Week 2017 weer begonnen! Tekst en foto’s: Jan O’teur

zaam verzamelde zich een aardig publiek, dat steeds groter groeide toen voelbaar werd dat Zwijndrecht - Welkom, samen en respect. er iets te gebeuren stond in dit gedeelte van Deze drie kernwaarden werden zaterdag 18 het winkelcentrum. Toen de flashmob dan ook maart op een verrassende wijze onder de startte, was er zelfs sprake van een groot puaandacht gebracht door 70 leerlingen van de zeven openbare scholen van stichting OZHW die Zwijndrecht rijk is. In de week van 20 t/m 24 maart is het de jaarlijkse School!Week. Deze week wordt het bijzondere karakter van het openbaar onderwijs extra belicht. Om deze speciale week een spectaculaire start te geven hadden leerkrachten en leerlingen van de openbare basisscholen Develhoek, De Dolfijn, Koningin Julianaschool, De Tandem en De Twee Wieken, samen met de Zwijndrechtse Voortgezet Onderwijs scholen Loket en Walburg College, een flashmob georganiseerd. In het diepste geheim werd in de afgelopen weken een dans ingestudeerd, waarmee het winkelend publiek in winkelcentrum Walburg prettig werd verrast. De kernwaarden welkom, samen en respect kregen hierbij een speciale rol en waren ook terug te lezen op de sweaters die van onder de jassen van de kinderen tevoorschijn werden getoverd. Overigens bleek al snel dat de uitvoering overigens niet helemaal geheim was gebleven. Lang-

Openbare scholen zijn een afspiegeling van de maatschappij.

- Jan O’teur bliek. Een publiek dat de leerlingen uiteindelijk beloonde met een daverend applaus! Deze 70 dansende leerlingen vormden samen de zichtbare start van de School!Week. Rond deze week vinden er op alle scholen diverse culturele activiteiten plaats om te benadrukken hoe bijzonder openbaar onderwijs is. Openbaar onderwijs betekent in de eerste plaats: voor iedereen

Scouting Panoord houdt open huis op zaterdag 25 maart Zwijndrecht - Zaterdag 25 maart is het bij Scouting Panoord open huis. Alle kinderen tussen de 4 en 16 jaar zijn van harte welkom op de jaarlijkse open dag om te zien wat scouting inhoudt. Op het terrein van Scouting Panoord kunnen kinderen deze dag niet alleen kijken maar ook meedoen met de vele activiteiten die haar jeugdleden die dag ondernemen. Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Scouting staat ook voor vriendschap, samenspel, spanning, buitenleven, plezier en verantwoord leren omgaan met elkaar en de omgeving. Om te zien wat dat precies inhoud is het juist leuk om op de open dag geheel vrijblijvend mee te doen met een opkomst. Al vanaf 4 jaar ben je welkom bij Scouting Panoord. Als je komt is het wel handig om eerst even op www.panoord.nl te kijken voor de opkomsttijden van de verschillende

leeftijden. De jeugdleden van Scouting Panoord worden namelijk in verschillende leeftijdscategorieën ingedeeld. Het is natuurlijk het leukst om mee te doen met je eigen leeftijdsgenoten. Voor de ouders is er de mogelijkheid informatie in te winnen over scouting en een rondleiding te krijgen over het terrein en het clubgebouw. Scouting Panoord beschikt op sportpark Bakestein aan de Groot Karreveld 10 te Zwijndrecht over een groot terrein waar voldoende ruimte is om zowel binnen als buiten allerlei activiteiten en spelen te organiseren. De voormalige manege biedt voldoende overdekte ruimte en heeft onder andere een eigen klimmuur. Daarnaast beschikt Scouting Panoord over een groot buitenterrein, een omheind gebied met ruime grasvelden, een kampvuurkuil, een uitkijktoren en een echt avonturenterrein. Scouting Panoord is met ruim 220 leden en vrijwilligers de grootste scouting vereniging uit de regio met leden uit voornamelijk Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht, maar ook daarbuiten.

Deze 70 dansende leerlingen vormden samen de zichtbare start van de School!Week. toegankelijk, ongeacht achtergrond, afkomst of cultuur. Geen enkel kind wordt uitgesloten. Openbare scholen zijn daardoor een afspiegeling van de maatschappij. Mensen en kinderen met een diverse afkomst en met verschillende

talenten. En juist die verschillen vormen de basis en de kracht van het openbaar onderwijs. Elkaar waarderen en respecteren begint altijd met elkaar leren kennen en dat werd in Zwijndrecht dus weergegeven met deze flashmob.

Kindcentrum Het Accoord verder als Het Akkoord

Zwijndrecht - In het bijzijn van de kinderen, hun ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en andere betrokkenen heeft wethouder Jolanda de Witte vandaag met Shanice Pieternella (groep 8) en Lars van Eijk van de peuterspeelgroep de gewijzigde naam en het nieuwe logo van kindcentrum Het Akkoord aan de Hoendersekade in Zwijndrecht onthuld. Samen met de kinderen opende de wethouder een PIT-gordijn waarachter een gevelbord met het nieuwe logo stond.

twee k’s. “Dat is niet alleen omdat dit tegenwoordig de juiste spelling is, maar ook omdat de samenstelling ko – kinderopvang en onderwijs – ons kindcentrum bijzonder maakt. Als Akkoord bieden we opvang en onderwijs aan kinderen van 2 tot 13 jaar. In het logo zijn daarom de twee o’s met elkaar verbonden. Die verbondenheid en betrokkenheid hebben we met onze kinderen en ouders. Samen gaan we voor een mooi akkoord oftewel voor goed op elkaar afgestemde klanken. Zo kunnen we bouwen aan de toekomstdromen van de kinderen,” aldus Alice van der Hoek, directeur onDe twee c’s in Het Accoord zijn vervangen door derwijs van kindcentrum Het Akkoord.


StadsNIEUWS

woensdag 22 maart 2017

StadsNieuws is een uitgave van de gemeente Zwijndrecht | WWW.ZWIJNDRECHT.NL

Inzet leerlingen op stembureaus Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen gaf de gemeente 26 leerlingen van het DevelsteinCollege een rol op de stembureaus. Dit is één van de acties van de gemeente om de opkomst tijdens verkiezingen te verhogen en interesse in politiek onder jongeren te vergroten.

én voor iedereen belangrijk is. Naast het vergroten van de politieke betrokkenheid onder jongeren, was vanwege de grote opkomst afgelopen woensdag ook veel inzet nodig om de verkiezingen goed te laten verlopen. De gemeente kon daarom de inzet van de leerlingen goed gebruiken. De 26 leerlingen van het Uit onderzoek blijkt dat jongeren relatief wei- DevelsteinCollege zijn woensdag op zeven nig stemmen. De gemeente wil in aanloop stembureaus ingezet. naar de gemeenteverkiezingen in 2018 een aantal acties ondernemen om jongeren meer Andere acties die verder uitgewerkt worden te betrekken bij de politiek. Hiervoor heeft de om de betrokkenheid onder jongeren te vergemeente samen met het onderwijs in Zwijn- groten, zijn een bezoek aan de raadszaal door drecht verschillende acties bedacht. Eén van de leerlingen van het DevelsteinCollege en de acties is jongeren een rol te geven op de het Walburgcollege en het organiseren van stembureaus. Zo kan de gemeente aan de bijeenkomsten samen met de gemeenteraad. jongeren laten zien dat stemmen niet saai is

Uitslag Tweede KamerverkieUitslag Tweede Kamerverkiezingen Zwijndrecht zingen Zwijndrecht

Het stembureau in Xiejezo, één van de bureaus waar leerlingen zijn ingezet.

Coöperatie Zon op Zwijndrecht gaat derde grote dak in Zwijndrecht voorzien van zonnepanelen

In Zwijndrecht heeft woensdag 12 maart 2017 79,50% van de kiesgerechtigden gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bij de vorige Tweede Kamer In Zwijndrecht heeft woensdag 12 maart 2017 Tweede Kamer verkiezingen op 12 september verkiezingen op 12 september 2012 was de opkomst 73,94% De voorlopige uitslag 79,50% van de kiesgerechtigden gestemd voor 2012 was de opkomst 73,94% De voorlopige ziet er als volgt uit: de Tweede Kamerverkiezingen. Bij de vorige uitslag ziet er als volgt uit: Politieke partijen VVD P.v.d.A PVV SP CDA D66 ChristenUnie GroenLinks SGP Partij voor de Dieren 50plus Ondernemerspartij VNL (VoorNederland) Denk Nieuwe Wegen Forum voor Democratie De Burger Bewegingen Vrijzinnige Partij GeenPeil Piratenpartij Artikel 1 Niet Stemmers Libertarische Partij (LP) Lokaal in de Kamer JEZUS LEEFT StemNL Overig Blanco Ongeldig Geldig TOTAAL

Stemmen 2017 5413 1299 4630 2346 3410 2228 1583 1590 1220 731 1085 20 130 753 52 552 8 7 11 71 26 8 6 17 47 1 49 74 27244 27367

% 19,87 4,77 16,99 8,61 12,52 8,18 5,81 5,84 4,48 2,68 3,98 0,07 0,48 2,76 0,19 2,03 0,03 0,03 0,04 0,26 0,10 0,03 0,02 0,06 0,17 0,00

Stemmen 2012 6726 5543 3392 2045 2192 1277 1512 300 1206 515 580 86 6 109 46 64 25489 25599

% 26,39 21,75 13,31 8,02 8,60 5.01 5,93 1,18 4,73 2,02 2,28

0,34

0,02

0.43

Maandag 20 maart 2017 ondertekende wethouder Jacqueline van Dongen (Duurzaamheid en Milieu) namens de gemeente Zwijndrecht de gebruiksovereenkomst met lokale energiecoöperatie Zon op Zwijndrecht. Met deze overeenkomst wordt afgesproken dat Zon op Zwijndrecht het dak van multifunctioneel gebouw RaJuBiBoS in Heerjansdam mag gebruiken om daar een grote zonnepaneleninstallatie te realiseren. Op deze manier kunnen inwoners van Zwijndrecht zelf zonnestroom opwekken met panelen op een dak van de gemeente.

3333, 3334, 3335? Dan kunt u waarschijnlijk ook mee doen!

Zon op Zwijndrecht is een zogenaamde lokale energiecoöperatie. De coöperatie wordt gevormd door leden die allemaal in de Drechtsteden wonen. Met elkaar financieren ze de aanleg van grote zonnepaneleninstallaties op diverse locaties in Zwijndrecht. Installaties op de daken van het gemeentehuis en het Hart van Meerdervoort zijn al in gebruik genomen. Naar verwachting worden de zonnepanelen op het dak van RaJuBiBoS binnen enkele maanden geplaatst. Op het dak is ruimte voor circa 250 panelen. Op dit moment zijn er al ruim 120 zonnepanelen gefinancierd; er is dus nog ruimte voor uitbreiding.

Aanmelden bij Drechtse Stromen Belangstellenden voor dit initiatief kunnen zich aanmelden via de website van Drechtse Stromen: www.drechtsestromen.net/zon.

Postcoderoosregeling Alle leden wonen of zijn gevestigd in een bepaald gebied rondom de daken, dit wordt het postcoderoosgebied genoemd. Zij maken gebruik van de zogenaamde postcoderoosregeling van de overheid, waarmee de lokale opwekking van groene stroom wordt gestimuleerd. Ligt uw woning of bedrijf in één van de volgende postcodes in Zwijndrecht: 2995, 3331,

Deelname Deelname is mogelijk voor één of meerdere panelen voor circa 350 euro netto (het btwdeel krijgt u namelijk terug) per paneel. Als u meedoet ontvangt u van de overheid gedurende 15 jaar energiebelasting terug van uw eigen elektriciteitsverbruik. In 15 jaar kan dit oplopen tot 450 euro en heeft u de inleg dus al ruim terugverdiend.

Wethouder Jacqueline van Dongen samen met leden van de coöperatie Zon op Zwijndrecht.


woensdag 22 maart 2017

StadsNieuws is een uitgave van de gemeente Zwijndrecht | WWW.ZWIJNDRECHT.NL

Zondag 26 maart: Meet and greet kunstenaar Ben Stolk in KunZt

HVC stelt gratis compost ter beschikking

Decors: van tekentafel tot theater Decorstukken, werktekeningen, inspiratiebronnen en maquettes van decors, gemaakt door Ben Stolk (1957) staan centraal in een feestelijke tentoonstelling in KunZt in het Oude Raadhuis in Zwijndrecht. Deze tentoonstelling voor kunst- en theaterliefhebbers laat zien hoe een decor voor een theaterstuk tot stand komt. Zondagmiddag 26 maart 2017 is kunstenaar Ben Stolk aanwezig in de expositieruimte om zijn kunstwerken toe te lichten.

Op zaterdag 25 maart 2017 kunt u gratis compost ophalen bij de oude stationsweg in Zwijndrecht en de parkeerplaats bij de ijsbaan in Heerjansdam. U kunt een aantal zakken of een aanhanger meenemen om uw compost in te vervoeren.

Zwijndrecht Energie Evenement 11 april 2017

“Over 2 jaar moet er een plan liggen voor onze woningen zonder gas”

In het traject van idee tot voorstelling gebeurt een heleboel vertelt Ben Stolk. Een theaterstuk is bijna altijd een samenwerking tussen regisseur, spelers, kostuumontwerper en eventueel muzikanten en vormgever. Als beeldend kunstenaar werkt Ben Stolk veel alleen. De samenwerking in het theater met veel mensen is een welkome afwisseling. Het levert inspirerende invloeden op van andere kunstenaars uit diverse disciplines. De verschillende manieren waarop een decor tot stand komen kunt u zien in deze

speels opgezette tentoonstelling. Met de decorstukken kan geëxperimenteerd worden, u mag stukken gebruiken, verplaatsen. Er is een kist met verkleedkleding, dus kom zelf eens voelen hoe het is om in de spotlights te staan! Activiteiten bij deze tentoonstelling Zondag 9 april is er een speciale voorstelling van leerlingen van het Theaterhuis Drechtsteden en blaaskwintet Quint. Zij hebben onderdelen van de tentoonstelling omarmd en vertellen hierbij hun eigen verhaal! Adres en openingstijden KunZt is gevestigd in het Oude Raadhuis van de gemeente Zwijndrecht, ingang zijde Burgemeester de Bruïnelaan. De tentoonstelling is tot en met 14 april te bezichtigen op woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zondagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Hoe ziet de gemeente eruit in 2050? Van welke energiebronnen maken we gebruik? Hoe wonen we en hoe ziet onze leefomgeving eruit? Antwoorden op deze en andere vragen komen aan de orde op het Zwijndrecht Energie Evenement op 11 april in het gemeentehuis. Dat staat geheel in het teken van duurzaam energieverbruik en de weg naar een energieneutrale gemeente. Energieneutraal betekent een zo laag mogelijk energieverbruik én dat de energie duurzaam wordt opgewekt. In 2050 wil Zwijndrecht een energieneutrale gemeente zijn. “Een grote opgave, waar we elkaar bij nodig hebben,” zegt wethouder Duurzaamheid en Milieu, Jacqueline van Dongen. “Het is belangrijk dat we samen nadenken hoe onze toekomst er in 2050 uitziet. Hoe zorgen we ervoor dat we ook in 2050 fijn en comfortabel kunnen wonen en dat onze energie betaalbaar blijft? Het Zwijndrecht Energie Evenement biedt de kans om het daar over te hebben met mede-inwoners, ondernemers, ambtenaren en deskundigen.”

Gastspreker:

weerpresentator Gerrit Hiemstra Woningen zonder gas “Er zijn heel veel ideeën over hoe je toe kunt werken naar een energieneutrale gemeente. Maar belangrijker is het om lokaal concrete plannen te hebben van waaruit je kunt gaan werken. Over 2 jaar moet er een plan liggen voor onze woningen zonder gas. Wat kunnen inwoners zelf doen, wat kan de gemeente bijdragen en wat gaat dat kosten? Ik wil daar lokaal maar ook regionaal mee aan de slag. Duurzaamheid biedt kansen voor onze gemeente. Op het Zwijndrecht Energie Evenement willen we met u plannen maken voor een duurzame toekomst. Ik hoop daarom dat veel mensen op het Energie Evenement afkomen en met ons in gesprek gaan.”

Deelnemen? Wilt u het Zwijndrecht Energie Evenement op dinsdagavond 11 april bijwonen? Meld u dan snel aan via www.zwijndrecht.nl/Energie_Evenement en schrijf u in voor een van de workshops. Er zijn maximaal 120 plekken. Hier vindt u ook meer informatie over dit (gratis) evenement. Wethouder Jacqueline van Dongen (Milieu en Duurzaamheid).

Decorstukken van Ben Stolk te zien op de expositie

Woordkunstenwedstrijd 4 en 5 mei Ben jij goed met woorden? Houd je van dichten of rappen? Of ben je meer een singer-songwriter? Woon je in Hendrik-Ido-Ambacht of Zwijndrecht en ben je niet ouder dan 18 jaar? Doe dan mee met de 4 en 5 mei Woordkunstenwedstrijd! Woordkunst De wedstrijd gaat om woordkunst in de breedste zin van het woord. Een gedicht, songtekst of rap zijn allemaal welkom. Zolang het aansluit bij het thema, ben je volledig vrij om een geheel eigen woordcreatie vorm te geven en als bijdrage in te leveren.

Prijsuitreiking De uitslag wordt bekend gemaakt op woensdag 19 april om 14.30 uur in Cultureel Centrum Cascade te Hendrik-Ido-Ambacht. De genomineerden worden uitgenodigd om deze prijsuitreiking bij te wonen. De winnaars mogen tijdens de Dodenherdenking op 4 mei in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht of Heerjansdam hun woordkunst voordragen.

Thema Het thema van dit jaar is ‘Geef Vrijheid Door’. Op www.4en5mei.nl vindt je verschillende teksten, cartoons en meer informatie rondom dit thema die ter inspiratie kunnen dienen voor jouw woordkunst.

Inleverdatum De uiterste inleverdatum voor jouw woordkunst is donderdag 30 maart 2017. Je kunt je bijdrage mailen naar representatie@h-i-ambacht.nl. Voor meer info en vragen neem contact op via representatie@h-i-ambacht.nl of 078-7702729.


StadsNieuws is een uitgave van de gemeente Zwijndrecht | WWW.ZWIJNDRECHT.NL

Berichten uit de fracties In deze rubriek komen fracties uit de gemeenteraad aan het woord over wat hen bezighoudt.

Bouwen!

Siham Berrag Raadslid PvdA

Een week na de landelijke verkiezingen, ik weet niet hoe een kater voelt maar dit lijkt aardig in de buurt te komen... De sociaal democratie is in het hart getroffen met een enorme nederlaag, pijnlijk maar tegelijkertijd is er het besef dat er werk aan de winkel is. Waar ging het mis met de arbeiderspartij? Zijn we overschreeuwd door populisme? Wij als lokale politici hebben wellicht niet de antwoorden. Wat we

wel hebben is onze niet-aflatende inzet voor onze gemeente: leefbaarheid, voorzieningen, voldoende woningen, minimabeleid en werkgelegenheid in de regio, daar bouwen we aan! Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Laat het ons weten! zwijndrecht.pvda.nl

Dank voor het uitbrengen van uw stem! Op 15 maart hebben 27.367 Zwijndrechtenaren deelgenomen aan het democratische proces van de verkiezingen. Al direct vanaf het openen van de stembureaudeuren was het druk en dat zou het de gehele dag blijven. Waar je tijdens de dag hoopt op meer en meer kiezers wordt dat ’s-avonds wel anders. Dan mogen al die lapFred Loos pen van papier weer uitgevouwen, Fractievoorzitter ABZ gesorteerd en geteld worden. Een hele klus die door een grote groep mensen verricht is. Dat het politieke landschap verdeeld zou worden dat wisten we al. Wij zijn dan ook benieuwd naar

Fietspad Swanendrift officieel in gebruik Het fietspad langs de Swanendrift is vorige week officieel in gebruik genomen. Wethouder Openbare ruimte Robert Kreukniet onthulde een speciaal verkeersbord met daarop een waarschuwing voor stevige windvlagen rond de gebouwen Eemstein en Zonnestein. Het asfalt aan de Swanendrift en Warmoerziersstraat is vernieuwd, voetpaden herstraat, zebrapaden en oversteekplaatsen veiliger gemaakt. Ook het openbare gebied is opgeknapt. De wandelpaden in de parkachtige omgeving zijn heraangelegd en nieuwe bomen en struiken geplant. Dit voorjaar wordt bloemrijk gras gezaaid.

Onthulling fietsbord bij Eemstein

het proces van de komende weken en op welke wijze Den Haag tot het vormen van een nieuwe regering komt. Misschien is het model ‘Zwijndrecht’ wel een idee. In de openbaarheid het “Landelijk Meer Jaren Programma” maken lijkt ons een goed idee. Geen grote groep(en) van stemmers buiten sluiten maar laat eenieder meepraten en laat ons nu maar zien wie waar voor staat. Misschien komen we dan meer te weten van wat partijen nu echt drijft. http://nl-nl.facebook.com/ abzwijndrecht

woensdag 22 maart 2017

Bijeenkomst ‘Grip op mijn Knip’ voor Ouderen De wijkverpleegkundigen van de Zichtbare Schakel organiseren met medewerking van kleding- en voedselbank op 30 maart 2017 de themabijeenkomst ‘Grip op mijn Knip’ getiteld: ‘Wijzer in geldzaken’. De bijeeenkomst is vooral bedoeld voor ouderen die willen weten hoe ze beter met hun geld kunnen omgaan. De bijeenkomst is donderdag 30 maart van 10.00 – 12.00 uur in bibliotheek Walburg; Norderstedtplein 8 in Zwijndrecht Tijdens deze bijeenkomst wordt een presentatie gegeven over het beheren van uw huishoudpot. U krijgt tips hoe u dat het beste kunt doen, welke instanties er zijn om u te helpen als u niet rond kan komen en welke voorzieningen er zijn voor mensen met een minimum inkomen. De toegang is gratis en de koffie staat voor u klaar.

Huisbezoeken De verpleegkundigen van de Zichtbare Schakel zijn verbonden aan de Vivera wijkteams. Zij zijn bezig met het project Gezond in de Stad (GIDS). In het kader van dit project worden momenteel huisbezoeken afgelegd door vrijwilligers en de verpleegkundigen zelf. De huisbezoeken worden gedaan bij ouderen boven de 70 in de wijk Walburg. Zij komen bij u langs om met u in gesprek te gaan over uw wensen, behoeften, vragen en mogelijke problemen.


StadsNieuws is een uitgave van de gemeente Zwijndrecht | WWW.ZWIJNDRECHT.NL

woensdag 22 maart 2017

Nieuws van de gemeenteraad Dit is een informatierubriek van en onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.

Raad laat zich informeren over kindermishandeling en afvalstoffenheffing Op dinsdag 28 maart 2017 vanaf 20.00 uur laat de raad zich informeren over kindermishandeling, afvalstoffenheffing en de nieuwe accountant. U bent van harte welkom deze openbare bijeenkomsten in het gemeentehuis bij te wonen. Raadzaal:

de Afvalstoffenheffing en welke invloed daar op kan worden uitgeoefend. Deze avond wordt de opbouw van de Afvalstoffenheffing uitgebreid toegelicht. Ook afvalverwerker HVC neemt deel aan deze avond en zal inzicht geven in de tariefsopbouw. Vergaderkamer 2 en 3:

20.00 uur: Introductie accountant Eind 2016 is het contract met de huidige accountant verlopen. Via een aanbestedingstraject is een nieuwe accountant geworven: BDO. BDO geeft een presentatie aan de raad. 21.30 uur: Afvalstoffenheffing De behandeling van de Afvalstoffenheffing 2017 leverde bij de gemeenteraadsleden de behoefte op om meer inzicht te krijgen in de opbouw van

20.00 uur: Kindermishandeling Doel van de avond is om de raad te laten zien hoe het op dit moment werkt rond het signaleren, melden en acties na melding van kindermishandeling. Ook wil wethouder Jolanda de Witte, op basis van de expertmeeting die onlangs is gehouden en de research die gedaan is, laten zien welke thema’s/onderwerpen er terugkomen in het plan van aanpak tegen kindermishandeling.

Contact met ondernemers over parkeren stationsgebied De gemeenteraad wil dat er eerst goed met ondernemers wordt gekeken wat mogelijke gevolgen zijn van de invoering van een blauwe zone in het stationsgebied. Zijn er problemen te verwachten met parkeren voor de bezoekers van de bedrijven en wat zijn mogelijke oplossingen? De raad sprak tijdens de Politieke Markt op dinsdag 14 maart over het omzetten van betaald parkeren in het Stationsgebied naar een blauwe zone. Dit voorstel van B&W gaat ook over uitbreiding van het gebied waar nu een parkeerregeling geldt. Overleg met ondernemers De heer Van Senden, ondernemer nabij het station, maakte gebruik van het spreekrecht. Volgens hem was er geen overleg geweest met de ondernemers. Waar moeten de bezoekers straks parkeren? Hij vroeg de raad te komen met een oplossingsgerichte aanpak. De raadsleden vroegen de wethouder helderheid te geven over de communicatie met de ondernemers. Er is een uitgebreid communicatietraject geweest. Is het college de ondernemers vergeten?

Parkeerruimte voor hun bedrijf Wethouder Robert Kreukniet (Verkeer) liet weten dat iedereen is uitgenodigd die in het gebied woont waar een blauwe zone is gepland. Inwoners en bedrijven die buiten dit gebied vallen, hebben de uitnodiging kunnen lezen via de publicaties die in de gemeentelijke media hebben gestaan. Ook ondernemers zijn naar de inloopbijeenkomst geweest en ook naar hen is geluisterd. Volgens de wethouder is de vraag van de ondernemers niet zo vreemd: “Zij willen zoveel mogelijk parkeerruimte voor hun bedrijf.” Na de toezegging van de wethouder dat hij opnieuw met ondernemers zou kijken welke oplossing mogelijk is, besloot de raad het voorstel over een maand opnieuw aan de orde te stellen. Dan gaat de wethouder ook in op andere vragen van de raad, zoals de handhaving. Veerplein De raadsleden waren positief over het voorstel van B&W om de invoering van de blauwe zone voor het Veerplein te bekijken in samenhang met andere onderwerpen voor dat gebied. Hiervoor komt dus een apart plan.

Interesse in de politiek?

Wat is de taak van de gemeenteraad en hoe werkt het? Hebben de landelijke verkiezingen van vorige week uw interesse in de (lokale) politiek gewekt? Dan kunt u via de cursus ‘Wat is de taak van de gemeenteraad en hoe werkt het?’ meer te weten komen over hoe de gemeenteraad werkt en/of kunt u plaatselijk politiek actief worden. Containers voor plastic, blik en drankkartons.

Bewoners oneens met plannen parkeren Abdij De gemeente pakt de openbare ruimte en riolering in de wijk Heer Oudelands Ambacht aan. Voor de tweede fase vraagt het college van B&W aan de gemeenteraad om een krediet van 7,5 miljoen te verstrekken. Een deel van het gesprek tijdens de Politieke Markt op dinsdag 14 maart spitste zich toe op de parkeersituatie van de Abdij.

Parkeren in Abdij De bewoners van de Abdij zijn tevreden met de huidige situatie en willen die graag zo houden. Volgens de bewoners komen er slechts drie parkeerplaatsen bij, dus wat maakt dat uit op het geheel? Zij hechten aan het uitzicht met het beeldbepalend groen. Zorgvuldig proces Vanuit de raad werd gezegd dat het probleem

van de bewoners niet helemaal duidelijk is. Mark Roodbol (VVD): “Er is een zorgvuldig proces gevoerd en er is veel draagvlak in de wijk voor het plan. Nu parkeren bewoners in de Abdij hun auto’s illegaal op de stoep, dus het beeld van geparkeerde auto’s zal hetzelfde blijven.” Volgens mevrouw Diggelen, die namens de bewoners van de Abdij insprak, wordt het uitzicht door extra parkeerplaatsen wel degelijk beïnvloed. “We hebben nu een open structuur met een wijds uitzicht.” Extra parkeerruimte Wethouder Robert Kreukniet (Openbare ruimte) zei het vraagstuk van de bewoners te begrijpen, maar vindt de argumentatie van de bewoners om de huidige situatie te handhaven onvoldoende. “Veel mensen hebben om extra parkeerruimte gevraagd in de wijk Heer Oudelands Ambacht. We kunnen zestig extra parkeerplaatsen maken in een vrij krap gebied. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met soms pittige discussies. Dit is uit de afweging naar voren gekomen en zien wij als de beste oplossing.” Het onderwerp wordt verder besproken tijdens de Politieke Markt op dinsdag 18 april 2017

Om inwoners meer te betrekken bij de politiek in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 bieden wij deze gratis cursus aan. Introductiecursus Nieuwsgierig naar het werk van de gemeenteraad? Kom dan naar de introductiecursus. Is na deze cursus uw interesse gewekt dan kunt u vervolgens nog een tweede en derde avond volgen. Vervolg Tijdens de tweede en derde avond gaan we dieper in op het werk van de gemeenteraad. Wat zijn verbonden partijen? Hoe kan ik invloed uitoefenen en waarom is er een kloof tussen inwoners en de overheid? Maak kennis met de Zwijndrechtse raadsleden en neem deel aan een fictieve vergadering als raadslid. Deze vervolgavonden zijn ook bestemd voor mensen die willen weten hoe ze raadslid kunnen worden en/of overwegen om lid te worden van een Zwijndrechtse politieke partij. Wat en waar? • Introductiecursus op maandag 3 april van 20.00 - 22.30 uur • 2e en 3e avond op maandag 8 mei en donderdag 11 mei van 20.00 -22.30 uur

Plaats: Gemeentehuis Zwijndrecht Docent: Noor Kanters, raadsgriffier Kosten: Gratis Voor meer informatie en aanmelding bel of mail de griffie of kijk op www.raadzwijndrecht.nl Telefoonnummer: (078) 770 35 15 en 06 207 369 61 e-mail: Griffie@Zwijndrecht.nl


woensdag 22 maart 2017

StadsNieuws is een uitgave van de gemeente Zwijndrecht | WWW.ZWIJNDRECHT.NL

Bekendmakingen Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen In de periode van 10 maart tot en met 17 maart 2017 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

• • • • •

Merwedeweg 17 (2017-060): het wijzigen van de afmetingen van de 3 te plaatsen verticale tanks 8-3-2017 Johannes Postlaan 29 HJD (2017-061): het kappen van een Apenboom 12-3-2017 Rotterdamseweg 63 (2017-062): het kappen van 12 stuks Berken 14-3-2017 Wilhelminastraat 43 (2017-063): het bouwen van een aanbouw 14-3-2017 Groot Karreveld 10 (2017-064): het verbreden van de entree 14-3-2017

Inzage van ingediende plannen Voor het inzien van deze plannen kunt u een afspraak maken met de Gemeentewinkel via www.zwijndrecht.nl of via telefoonnummer: 14 078. Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure In de periode van 10 maart tot en met 17 maart 2017 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit): In deze week zijn er geen verleende vergunningen. Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 10 maart tot en met 17 maart 2017 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken: •

• •

Omgeving tussen Jupiterstraat/Laurensvliet en Pegasusstraat/Jeroen Boschlaan (2017-007): het kappen van 26 bomen 17-1-2017 Molenweg achter de ijsbaan (2017-010): het kappen van 23 stuks Wilgen en 14 stuks Populieren 20-1-2017 Omgeving tussen Jupiterstraat/Laurensvliet en Pegasusstraat/Jeroen Boschlaan (2017-012): het kappen van 22 bomen in het kader van een riool- en wegreconstructie 23-1-2017

Bezwaar maken Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit kunt doen staat verderop in deze publicatie. Nadere informatie Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl. Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening Door of namens burgemeester en wethouders is van 13 tot en met 20 maart 2017 de volgende vergunningen verleend: • •

Koningsdag 2017, diverse activiteiten 25 april 2017, 26 april 2017 en 27 april 2017 Tijdelijke standplaatsvergunning, gewijzigde vergunning 13 april 2017 tot en met 14 mei 2017 Kromme Nering te Heerjansdam

• •

Standplaatsvergunning, 15 april 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur, bij winkelcentrum Noord, Walburg, Kort Ambacht en Oudeland Koningsdag 2017, 27 april 2017 van 08.00 uur tot 22.00 uur activiteiten op het parkeerterrein bij winkelcentrum Walburg, Julianastraat, Prins Hendrikstraat, Emmastraat, Raadhuisplein en het Noordpark Drank en Horecavergunning, Willem Ruysplein 12 Exploitatievergunning, Willem Ruysplein 12

Nadere informatie Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078. Vastgesteld wijzigingsplan 1e wijziging Buitengebied, locatie Dorpsstraat 199 Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij het wijzigingsplan ‘1e wijziging Buitengebied, locatie Dorpsstraat 199’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0642.BP15wpdorpsstr199-3001 ongewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet in de bouw van drie woningen ter plaatse van de oorspronkelijk aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Dorpsstraat 199 te Heerjansdam. Het plan met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 23 maart 2017, gedurende 6 weken, ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 3, Zwijndrecht, geopend van maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd feestdagen) van 8.30 tot 17.00. Het wijzigingsplan is ook in te zien op www.zwijndrecht.nl (onder bestemmingsplannen -> bestemmingsplannen in procedure) en daarnaast is het wijzigingsplan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Beroep en voorlopige voorziening Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen het hiervoor genoemde besluit door belanghebbenden wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht, een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend, treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres zie bovenstaand). Voor zowel het indienen van een beroepschrift als voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Besluit Toezichthouder Wet Maatschappelijke Ondersteuning In de Wmo 2015 zijn verschillende taken overgegaan vanuit het Rijk naar de gemeenten. Eén van deze taken is het toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid van Wmo-zorg en -ondersteuning. Op 3 november 2016 heeft het Drechtstedenbestuur besloten om de directeur Dienst Gezondheid & Jeugd aan te wijzen als toezichthouder in het kader van de Wmo 2015. Bij een vermoeden van een incidenten of on-

Bezwaar maken Bij een aantal in StadsNieuws genoemde besluiten is aangegeven dat belanghebbenden daartegen bezwaar kunnen maken bij het college van burgemeester en wethouders. U doet dat door een brief te sturen aan: Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht

Werk aan de Weg Achterom Heerjansdam Tot en 23 maart 2017 vinden riool en bestratingswerkzaamheden plaats in de Achterom in Heerjansdam. Gedurende de werkzaamheden is het Achterom afgesloten voor alle verkeer. Meerdervoort Diverse straten worden herbestraat en afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en duren tot circa 1 mei 2018. Groene Zoom Van 13 maart tot en met 14 april 2017 vinden werkzaamheden riool en bestratingswerkzaamheden plaats in de Groenezoom te Heerjansdam tussen De Manning en de Heer Janstraat. De werkzaamheden op de kruising met de Heer Janstraat staan gepland van 22 tot en met 24 maart. Gedurende de hele periode is de Groenezoom afgesloten voor alle verkeer. De kruisingen zijn afgesloten voor alle verkeer op het moment dat daar gewerkt wordt. Burgemeester de Bruïnelaan In verband met riolering- en herinrichtingswerkzaamheden op de Burg. de Bruïnelaan is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden lopen naar verwachting door tot eind maart 2017. Verkeer wordt omgeleid via Ringdijk, Stationsweg, Koninginneweg en Willem van Oranjelaan. Heer Oudelands Ambacht Fase 1 Er vinden werkzaamheden plaats in het gedeelte van de wijk tussen de Beethovenlaan, Klarinetsingel en Molenvliet. In totaal duren de werkzaamheden tot eind oktober 2017. Haaswijk De rijbaan van de Haaswijk wordt bestraat. De weg is rechtmatigheden in de kwaliteit en/of rechtmatigheid , kan dit gemeld worden via signalenonrechtmatigheidWmo@drechtsteden.nl. Met het inrichten van het toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid wordt gestreefd naar het leveren van kwalitatief goede en rechtmatige ondersteuning aan de burgers in de Drechtsteden. Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere procedure Omgevingsvergunningen Sime Darby Unimills B.V De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt namens de Gedeputeerde Staten van ZuidHolland bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten een omgevingsvergunning aan Sime Darby Unimills B.V. te verlenen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ontvangen op 26 januari 2017 voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting. De inrichting is gelegen aan de Lindtsedijk 8 te Zwijndrecht. De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht. Via telefoonnummer (078) 770 85 85 kunt u een afspraak maken. Bezwaar Tegen de beschikking kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602,

t.a.v. commissie Bezwaarschriften Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag van toezending aan de aanvrager (bij ieder besluit staat aangegeven op welke datum dit is gebeurd). Voorlopige voorziening Als u bezwaar hebt gemaakt kunt u, indien - gelet op de betrokken belangen -

voor doorgaand verkeer gesloten. De werkzaamheden die tot 24 mei 2017 duren, worden gefaseerd uitgevoerd. Op de Willem Schippersweg en de Haaswijk wordt een noodweg aangebracht voor de hulpdiensten. Deze noodweg kunnen bewoners ook gebruiken. Tijdens de afsluiting van de kruising Haaswijk / W. Schippersweg zal er een nood in- en uitgang worden aangelegd vanuit de Geerweg. Sterrenbuurt Tot medio april vinden er werkzaamheden plaats in het gedeelte van de wijk tussen de Melkwegsingel, Jupiterstraat, Grote Beerstraat en Laurensvliet. Schildersbuurt De werkzaamheden in de Schildersbuurt zijn gestart in de Willy Sluiterweg. Vervolgens wordt gefaseerd de gehele Schildersbuurt Noord aangepakt. Overgangen naar een volgende fase worden tijdig doorgegeven aan bewoners en hulpdiensten. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid. De werkzaamheden duren vermoedelijk tot eind 2017. Bloemenbuurt Zaterdag 18 februari 2017 is gestart met de werkzaamheden in de Bloemenbuurt. Begonnen is op de kruising Kort Ambachtlaan – Hyacinthstraat. Vervolgens wordt het gehele gebied tussen de Kort Ambachtlaan, de Develweg (inclusief ), de Lindtsedijk en de Burg. van ‘t Hoffweg aangepakt. Overgangen naar een volgende fase worden tijdig doorgegeven aan bewoners en hulpdiensten. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid. De werkzaamheden duren vermoedelijk tot eind 2017. Stationsweg-Burg. De Bruïnelaan In verband met werkzaamheden aan appartementencomplexen worden enkele voetpaden en/of fietspaden rondom de Stationsweg/Burg. De Bruïnelaan afgesloten. Fietsers worden omgeleid. De werkzaamheden duren van 20 februari 2017 tot en met eind mei 2017.

2509 LP Den Haag, t.a.v. het Awb-secretariaat, onder vermelding van ‘Awb-bezwaar’ in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, eerste lid van de Awb, aan met ingang van de dag na die waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na toezending aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als onverwijlde spoed dat vereist, kan door een belanghebbende die bezwaar heeft aangetekend ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De Voorzieningenrechter kan bij wijze van voorlopige voorziening het besluit schorsen. Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld. Deze kennisgeving staat ook op www.ozhz.nl. Z-17-316504 Zwijndrecht, 22 maart 2017

onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening (voorlopig oordeel van de rechter) aanvragen. U doet dat door een brief te sturen aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Postbus 50959, 3007 BX Rotterdam. Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor natuurlijke personen (individuen) is dat €168,- en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld bedrijven) is dat €334,-.

Stukken ter inzage Alle stukken van de bekendmakingen en kennisgevingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Zie het colofon voor adres en openingstijden.

Colofon StadsNieuws is een uitgave van de gemeente Zwijndrecht, Gemeentehuis, Raadhuisplein 3, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht Telefoon 14078 Fax (078) 770 80 80 Website www.zwijndrecht.nl E-mail gemeente@zwijndrecht.nl Openingstijden Maandag 09.00 – 12.00 uur (uitsluitend op afspraak) Dinsdag 09.00 – 12.00 uur Woensdag 13.00 – 20.00 uur (uitsluitend op afspraak) Donderdag 09.00 – 12.00 uur Vrijdag 09.00 – 12.00 uur (uitsluitend op afspraak) Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur. Digitaal Steeds meer producten zijn ook digitaal te krijgen op www.zwijndrecht.nl Langskomen op afspraak U kunt ook op afspraak bij ons langskomen. Voor het afhalen van producten hoeft u geen afspraak te maken en een afspraak maken kan via www.zwijndrecht.nl of telefonisch via 14 078.


StadsNieuws is een uitgave van de gemeente Zwijndrecht | WWW.ZWIJNDRECHT.NL

€

In elke wijk zijn activiteiten en bent u welkom voor een kopje koffie of praatje. Gaat u liever niet alleen op pad? Bel dan naar de medewerkers van de Vivera wijkteams. Zij helpen u om de eerste stap te zetten.

Vivera Wijkteams: www.viverazwijndrecht.nl, vivera@zwijndrecht.nl, 078 - 770 8787

woensdag 22 maart 2017


10 Lokaal

Woensdag 22 maart 2017

Hulp bij invullen aangifte Belastingen Lammetjes op kinderboerderij

Zwijndrecht - In april ondersteunt het Financieel Hulphuis inwoners van Zwijndrecht bij het invullen van de belastingaangifte. Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig aangifte te doen en maximaal een bruto inkomen hebben van €34.000,per jaar. Waar en Wanneer? Woensdag 19 april Wijkcentrum Xiejezo Grote Beerstraat 10 3331 TB Zwijndrecht Telefoon: 078 612 7622 Vrijdag 21 april en maandag 24 april Wijkcentrum Kubiek

de Kiboe-hoeve

Zwaluwstraat 1 3334 XN Zwijndrecht Telefoon: 078 612 6364

Hoe kan ik me aanmelden? U kunt contact opnemen met het Vivera wijkteam via 078 770 8787 of vivera@zwijndrecht.nl. Graag aanmelden voor 10 april. U ontvangt dan ook een folder waarin precies is uitgelegd wat u moet meenemen en de voorwaarden om in aanraking te komen voor hulp bij het invullen van de belasting aangifte. Heeft u nog vragen dan kunt u ook contact opnemen met de projectleider Sandra van de Merwe, MEE Drechtsteden, s.vandemerwe@meedrechtsteden.nl.

KC de Bron op expeditie in de bieb Zwijndrecht - De leerlingen van groep 6 van KC De Bron uit Zwijndrecht zijn donderdag 16 maart op expeditie door de bibliotheek van Walburg gegaan.

Zwijndrecht - De lente is afgelopen week op de kinderboerderij in Zwijndrecht begonnen! De eerste dwerggeiten en schapen lammetjes zijn geboren. Er zullen de aankomende weken nog veel meer jonge dieren geboren worden. 27 mei is het weer schapenscheerdersfeest. Dit gaan we weer uitgebreid vieren. Er zal die dag van alles te doen zijn. Ook zal er weer een rommelmarkt gehouden worden. Hier zijn weer kramen voor te huur. Wilt u een kraam huren, geef u dan snel op voor 10 euro per kraam. Voor aanmelden en info kunt bellen of mailen naar de beheerder Q. van den Bosch, van kinderboerderij de Kiboe-hoeve. Telefoonnummer 078-6101981/ kiboehoeve@dwgroen.nl. Komen jullie snel bij de jonge dieren kijken? Voor het laatste nieuws kijk op onze Facebook pagina.

De leerlingen werden in groepjes verdeeld en mochten allerlei lees- en zoekopdrachten uitvoeren. Door middel van aanwijzingen moest er aan het eind van de les een puzzel opgelost worden.

De kinderboerderij is te vinden aan de Parklaan 7 in Zwijndrecht.

AANBIEDING

KN I KARMSCH ERM

IBIZA PLUS

ZONW6RING Het adres voor al uw: • Buitenzonwering • Binnenzonwering • Rolluiken • Horsystemen

Gesloten cassette Elektrisch bediend

5 x 2,5 meter

€ 1.299,00 • Snelle levering

• 5 jaar garantie

Adres Burgemeester de Bruïnelaan soa 3331 AG Zwijndrecht telefoon: 06 140 69 111 (2417 lijn)

• Inclusief standaard plaatsing Internet Bel uw maat door en ontvang www.unicon.nu info@unicon.nu facebook.com/uniconzonwering

uw prijs!


Lokaal 11

Woensdag 22 maart 2017

Het Weer

www.weekbladdebrug.nl

Max. Min.

DO

VR

ZA

ZO

MA

DI

WO

11º 4º

12º 5º

13º 5º

14º 6º

14º 7º

14º 5º

14º 6º

Neerslag

40%

20%

15%

10%

10%

10%

10%

Zonkans

20%

30%

50%

70%

50%

80%

70%

Wind

NO3

ONO3

NO4

NO3

NO4

O2

ONO1

Viering Oecumenische Gemeenschap Zwijndrecht - De Oecumenische Gemeenschap Heer Oudelands Ambacht te Zwijndrecht verzorgt op de 4e zondag in de 40 dagen tijd weer een oecumenische viering van brood en tafel in de Pietermankerk. De viering wordt gehouden op 26 maart om 9.30 uur, Voorganger is ds. Sjoerd Zwaan.

Locoburgemeester feliciteert 60-jarig bruidspaar Biemond Zwijndrecht - Op woensdag 8 maart bezocht locoburgemeester Jacqueline van Dongen het bruidspaar die op 28 februari jl. 60 jaar getrouwd zijn. Meneer Jacob Biemond is geboren op 13 mei 1934 in Bleiswijk en mevrouw Cornelia Maria Biemond - van Nes is geboren op 18 mei 1935 in Zwijndrecht. Samen hebben zij 6 kinderen, 24 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen, waarvan één zoon in New Zeeland woont. De andere familieleden wonen iets dichterbij in Zwijndrecht. Op zaterdag 4 maart hebben zij hun jubileum gevierd met de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, in het Palm

Party House in Zwijndrecht. Meneer en mevrouw Biemond woonden destijds op 1 kilometer afstand van elkaar, maar ontmoetten elkaar pas toen mevrouw 15 jaar was. Vanaf dat moment zijn zij elkaar beter gaan leren kennen. Mevrouw vertelt dat zij werkte als caissière bij de Albert Heijn, die toen nog op het winkelcentrum van de Passage te vinden was. Hiervoor heeft zij een opleiding gevolgd in Zaandam. Meneer Biemond is in 1957 een bedrijf aan huis begonnen. Het bedrijf was en is nog steeds gespecialiseerd in graafmachines. Inmiddels wordt dit bedrijf gerund door een zoon en één van de kleinkinderen.

De muzikale medewerking wordt verzorgd door de Lindtse Cantorij en Rinske Rinkel speelt orgel. Het belooft een mooie viering te worden waarin iedereen van harte welkom is. Wij drinken na afloop gezamenlijk een kopje koffie of thee. Denkt u wel aan de zomertijd die dit weekeind begint.

Advertorial

Nieuwbouw in De Volgerlanden project “De Linden” H.I.Ambacht - De woonwijk De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht is een heerlijke plek om te wonen! Elke wijk in De Volgerlanden heeft zijn eigen karakter en is voorzien van veel verschillende woningtypes op ouderwets grote kavels. Tel daar de groene, waterrijke en kindvriendelijke opzet bij op, en de populariteit van De Volgerlanden is verklaard.

zodat de woning helemaal naar eigen idee en wens ingedeeld kan worden. De verkoopprijzen zijn vanaf € 433.500,-. Start verkoop: Donderdag 6 april van 18.30 uur tot 20.00 uur op kantoor bij Van Spronsen Makelaars in Hendrik-Ido-Ambacht.

In de reeds bestaande villa wijk “Onder de Linden” zal een nieuw project genaamd “De Linden” gerealiseerd worden in de vorm van 6 prachtige twee-onder-één-kapwoningen.

Zwijndrecht - Dit voorjaar gaat de PvdA Zwijndrecht het programma opstellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Eén van de centrale punten in het programma zijn de wijken van Zwijndrecht en Heerjansdam.

De bijzondere architectuur van deze woningen sluit volledig aan bij de luxe villa’s die er reeds staan. De nieuwe woningen kenmerken zich door een ongekende ruime inhoud van 675 m³ in de basis, op grote percelen van 334 m² en worden zeer luxueus afgewerkt. Er wordt ook rekening gehouden met diverse indelingsvarianten

O23Pt/=mO26Pmaa!rt!

Dat valt in goede aarde! Potgrond super actie: € 1,25 per zak,

alles NIEUW !

Nergens goedkoper! Deze aanbieding kan niet bezorgd worden.

Inspiratie uit wijkplatforms en dorpsraad voor PvdA

VOORJAARSSHOW WOONDECORATIE

5 zakken voor

5,00 !

Bloemen, planten en woondecoraties

Oosterparkweg 15 Ridderkerk - www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

zijn. Er zal ook over enkele stellingen worden gesproken. Vervolgens krijgen de belangrijkste uitkomsten een plek in het op te stellen verkiezingsprogramma. De bijeenkomst op 30 maart begint om 20.00 uur en wordt gehouden in “Hart van Meerdervoort” aan de Jacques Perkstraat 57B in Op woensdag 30 maart organiseert de PvdA Zwijndrecht. Belangstellenden zijn van harte een programmabijeenkomst met vertegen- welkom. woordigers van de wijkplatforms en de dorpsraad. Deze wijkvertegenwoordigers vertel- Namens de programmacommissie van de len over hun rol in hun buurt. Daarna wordt PvdA Zwijndrecht gekeken hoe de platforms en de dorpsraad Jan-Willem Mennink (mennink@menninks.nl) functioneren en waar verbeteringen mogelijk 078-6128199

Thema-avond Wonen en Leven CDA Zwijndrecht-Heerjansdam Zwijndrecht - Op 23 maart houdt het CDA haar 3e bewonersbijeenkomst, waarin zij in gesprek wil met de inwoners van Zwijndrecht. Op de avond is het thema “Wonen en leven”. Een aantal inleiders zal een doorkijkje geven van het wonen en leven in de Heerjansdam en Zwijndrecht. Knelpunten zullen in kaart worden gebracht.

Heejansdam over dit onderwerp kan geven. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn op woensdag 23 maart in ‘t Weetpunt, Develpad 169 in Zwijndrecht. Wij beginnen om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom. Op 5 april organiseert het CDA haar laatste bewonersavond met al thema economie. Reserveer deze datum vast in uw agenda. U bent van harte welkom. In de plaatselijke weekbladen Wij willen graag met u in gesprek over dit on- en op onze website www.cda.nl/zuid-holland/ derwerp. Het is voor het CDA van groot belang zwijndrecht zullen wij u in komende weken nawelke input u als inwoner van Zwijndrecht en der berichten.


18 9 95 ECOSPORT 19.895 18 9 95 ECOSPORT DE FORD

VANAF

DE FORD

.

VANAF

FORD ECOSPORT

I

N

C

L

U

S

1.500,-

I

E

F

AANKOOP

PREMIE

VANAF

.

UITVAARTZORG

Katinka Touw 06 – 15 93 76 15

19.895

Genoemde prijzen zijn consumenten(advies)prijzen in euro’s en inclusief BTW, BPM, recyclingbijdrage, legeskosten en onvermijdbare kosten rijklaar maken (nul-beurt, 2 kentekenplaten, in- en uitwendig poetsen en transportkosten). Indien op enig moment voor alle consumenten een (aankoop)premie beschikbaar is, is deze steeds al op de consumenten(advies)prijs in mindering gebracht. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl/verkoopvoorwaarden. Wijzigingen voorbehouden. De afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 15,87 Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl/verkoopvoorwaarden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. g/km: 115 - 149.15,87 – 22,73; liter/100 km: 4,4 – 6,3; CO gr/km 115 - 149. 22,73; liter/100km: 4,4 - 6,3 CO-uitstoot: Gemiddeld brandstofverbruik en;CO km/liter: 2

VANAF

FORD ECOSPORT

2

2

Ford Wensveen

Alblasserdam: Tel. 078-6913922

www.ford-wensveen.nl

H.I.Ambacht: Tel. 078-6814711

I

N

C

L

U

S

1.500,-

I

E

info@uitvaartzorgkatinkatouw.nl www.uitvaartzorgkatinkatouw.nl

F

AANKOOP

PREMIE

19.895

VANAF

FORD ECOSPORT

I

N

C

L

U

S

1.500,-

I

E

F

AANKOOP

PREMIE

Genoemde prijzen zijn consumenten(advies)prijzen in euro’s en inclusief BTW, BPM, recyclingbijdrage, legeskosten en onvermijdbare kosten rijklaar maken (nul-beurt, 2 kentekenplaten, in- en uitwendig poetsen en transportkosten). Indien op enig moment voor alle consumenten een (aankoop)premie beschikbaar is, is deze steeds al op de consumenten(advies)prijs in mindering gebracht. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl/verkoopvoorwaarden. Wijzigingen voorbehouden. De afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 15,87 Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl/verkoopvoorwaarden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. g/km: 115 - 149.15,87 – 22,73; liter/100 km: 4,4 – 6,3; CO gr/km 115 - 149. 22,73; liter/100km: 4,4 - 6,3 CO-uitstoot: Gemiddeld brandstofverbruik en;CO km/liter: 2 2

Informatie Informatie of of melding melding van van overlijden: overlijden: Informatie078-681 of melding 96van 74overlijden:

078-681 96 74 078-681 96 74

2

Ford Wensveen

www.ford-wensveen.nl

Alblasserdam: Tel. 078-6913922 H.I.Ambacht: Tel. 078-6814711

en ne m eid ch afs k j nli soo Per en m ne eid ch afs k j nli soo Per

✔ Alle soorten zand Zandhandel ✔ Tuinaarde • Alle soorten zand Zandhandel Ford Wensveen ✔ Diverse Alphen soorten grind • Tuinaarde a/d Rijn Hendrik-Ido-Ambacht Wegenbouwmaterialen Begrafenis - crematie •✔ Diverse soorten grind Het adres voor: • Alle soorten zand Het adresophoogmateriaal voor: Het adres voor: o.a. Agrex ✔ Licht • Kalksteensplit Klink Uitvaart • Tuinaarde ✔ Alle soorten zand ✔ Alle•soorten zand Diverse soorten grind ✔ 14/20 Kalksteensplit 14/20 grijs/zwart Familie Scheurwater-Debbink mm grijs/zwart Telefoon dag en nacht: ✔✔Tuinaarde • Wegenbouwmaterialen Tuinaarde 078-681 60 34 Afgehaald of bezorgd. Los gestort of mm in BIG/BAG • Wegenbouwmaterialen 0-15 • Groencompost ✔ soorten grind ✔Diverse Diverse soorten grind www.klinkuitvaart.nl • Licht aanvulmateriaal: Argex •✔ Licht aanvulmateriaal: kleikorrels rond en gebroken ✔Wegenbouwmaterialen Wegenbouwmaterialen Telefoon 0172 431826 • Basaltsplit 8-16 mm Argex kleikorrels ✔ ophoogmateriaal Agrex ✔BLicht Licht ophoogmateriaal o.a. Agrex Energieweg 19, Alpeno.a. a/d Rijn asaltspli • Inname van groen-, grondt rond en gebroken en puinafval ✔ Kalksteensplit 14/20 grijs/zwart ✔ Kalksteensplit 14/20 grijs/zwart 8 www.vanderwaalbv.nl 16 mm Genoemde prijzen zijn consumenten(advies)prijzen in euro’s en inclusief BTW, BPM, recyclingbijdrage, legeskosten en onvermijdbare kosten rijklaar maken (nul-beurt, 2 kentekenplaten, in- en uitwendig poetsen en transportkosten). Indien op enig moment voor alle consumenten een (aankoop)premie beschikbaar is, is deze steeds al op de consumenten(advies)prijs in mindering gebracht. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl/verkoopvoorwaarden. Wijzigingen voorbehouden. De afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 15,87 Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl/verkoopvoorwaarden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. g/km: 115 - 149.15,87 – 22,73; liter/100 km: 4,4 – 6,3; CO gr/km 115 - 149. 22,73; liter/100km: 4,4 - 6,3 CO-uitstoot: Gemiddeld brandstofverbruik en;CO km/liter: 2 2

Voor meer informatie: mail info@meenhuis.nl Voor meer informatie: mail info@meenhuis.nl of bezoek www.meenhuis.nl. of bezoek www.meenhuis.nl. Lid Lid Keurmerk Keurmerk Uitvaartzorg Uitvaartzorg Lid Keurmerk Uitvaartzorg

Met het laatste afscheid moet je een leven lang verder

2

www.ford-wensveen.nl

Alblasserdam: Tel. 078-6913922 H.I.Ambacht: Tel. 078-6814711

0180 - 61 27 35

64x79mm De Brug H.I.Ambacht_DIA_Klink.indd 1

Afgehaald of bezorgd Afgehaald of bezorgd. Los gestort of in BIG/BAG Los gestort of in BIG BAG Div. materiaal in 25Kg/40L zak

Telefoon 0172 431826 Energieweg 19, Alpen a/d Rijn Telefoon 078-6812322

www.vanderwaalbv.nl

Veersedijk 187 - H.I.Ambacht - www.vanderwaalbv.nl

uitvaartbegeleiding Sjaan Vliegen

06 - 51 05 65 16

info@vliegenuitvaartbegeleiding.nl www.vliegenuitvaartbegeleiding.nl

21-11-14 15:07


Familieberichten 13

Woensdag 22 maart 2017

IN MEMORIAM

Janny Overhand - Kamphuisen 26 maart 2001

26 maart 2017

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Romeinen 8 vers 38-39

Ik mis jou... al 16 jaar Sharon

Met groot verdriet, maar ook in diepe bewondering voor de wijze waarop hij zijn strijd heeft gestreden, geven wij u te kennen dat, zacht en kalm, onze hemelse Vader heeft Thuisgehaald onze vader, schoonvader, opa, overgrootvader en vriend

Jelier van den Ouden ~ Jan ~

weduwnaar van Geertruida van den Ouden-van Helden * 21 januari 1928

† 13 maart 2017 Theo en Betty Richard en Marjo Charlotte, Rosalie Marius en Gardien Manuel Vincent Tiny

De begrafenis heeft inmiddels aan de Achterambachtseweg te H.I.Ambacht plaatsgevonden.

maken van alle soorten rouwarrangementen

Jezus op Uw woord vestig ik mijn hoop, U leeft en U verhoort mijn bede tot U

Uitvaartbloemist Zwijndrecht (onderdeel van Jeda Flowers) Passage 13, 3331CM Zwijndrecht

Tel. 078 619 6199 www.zwijndrechtuitvaartbloemist.nl

Suurmond en Suurmond en Partners Suurmond en Partners Partners EGG UUIITUTVI VTAVAAAARARRT TBBBEEG EE LEEELIIEDDII INDNGIGN G

Regelen van uitvaarten in de gehele regio met rust, aandacht en respect.

Renate Suurmond 06 51 37 31 20

info@suurmond-partners.nl www.suurmond-partners.nl

Filippensen 4:6

Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij afscheid genomen van onze lieve vader, opa en onze Gerard

Gerard Valk weduwnaar van Atie Valk- van der Rhee partner geweest van Gretha van der Velden- Kersten in de leeftijd van 78 jaar. Caroline en Peter Jeroen, Annelieke John en Irma Ruben, Katinka Linda en Robert Janine, Rosalie, Romy 19 maart 2017 Prins Hendrikstraat 24 3341 XS Hendrik-Ido-Ambacht Er is gelegenheid tot condoleren donderdag 23 maart van 19.30 uur tot 20.30 uur in kerkgebouw ‘De Open Hof’, Schildmanstraat 72A te Hendrik-Ido-Ambacht. De dankdienst voor zijn leven zal gehouden worden op vrijdag 24 maart om 10.30 uur in ’De Open Hof’.

Correspondentieadres: De Werf 119 3331 LP Zwijndrecht

Gespecialiseerd in het

Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

Na een ziekbed is op 19 maart j.l. overleden onze zangvriend

Gerard Valk Gerard was ruim 50 jaar een trouw en zeer betrokken lid van ons koor. We wensen zijn kinderen, kleinkinderen en alle anderen die hem dierbaar waren veel sterkte toe.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats Achterambacht, Achterambachtseweg 8B te Hendrik-Ido-Ambacht. Diep bedroefd zijn wij door het overlijden van Gerard die veel heeft betekend voor mijn dochter, onze zus en de familie

Gerard Valk Wij wensen de kinderen en kleinkinderen familie Valk en familie Crezee heel veel sterkte en kracht om dit verlies te dragen. W.T. Kersten den Tuinder Dirk en Elly Kersten Arnout en Karin Bryan, Quinty Maurice en Signe Linna, Ulla Maurice jr., Ance

Namens bestuur, leden, dirigent en repetitor van CMK Excelsior, T.Hoogvliet, voorz.

A.Koudstaal, secr.

Zuid Beijerland, 19 maart 2017


Online een ‘Bruggetje’ maken is voordelig en makkelijk! Verkoping t.b.v Adullam D.V. Zaterdag 1 april van 10.00 tot 14.00 uur Locatie: Willem de Zwijgerschool te H.I.A.

Opvoeding en gedragsadvies met als uitgangspunt hondentaal www.hsannemiek.nl Wat u ook zoekt of nodig heeft, kom eerst kijken bij KRINGWINKEL HEBBES, Brederodehof 66-67, 3341 VC H-I-Ambacht, 078-8795965. Wo-vrij van 10-17 uur en za 10-14 uur. Inname alle herbruikbare artikelen tijdens openingsuren of op afspraak.

Blessure of pijn? Maak een afspraak bij Fysiotherapie Sportplaza, 06-22358159 HEEFT U NOG EEN OUDE FIETS STAAN, IK KOM ZE GRAAG HALEN, OPKNAPPERS GEEN BEZWAAAR! 06-36495247 B.V.D! Unicon zonwering telefoon: 078 842 40 69 raamdecoratie rolluiken horsystemen buitenzonwering www.unicon.nu

DE ENIGE ECHTE! Loodgietersbedrijf van Wijngaarden van De Bruïnelaan Al meer dan dan 43 jaar! Voor al uw werkzaamheden: gas - water - sanitair - cv lood- en zinkwerken Geen voorrijkosten Bereikbaar van 8.00 - 20.00 uur Tel 078-6129246 Lid van UNETO-VNI

VLOOIENMMARKT:ZO 26 MRT R’KERK, SPH DE FAKKEL (13U-17U) 06-53.777.967

Haptotherapie Coaching www.bernardsamson.nl De Kwikstaart med.plein Witte de Withstraat 57 Hendrik Ido Ambacht T: 06 57 64 00 51

Rest. De Oude Haven zoekt ! bedienend personeel vanaf 18 jaar enige ervaring vereist! Tel. 06 20865172

Div.merken pvc vloeren va 39,95 incl.egaliseren Aad Janse woning en projectstoffering 06-22972818

LOODGIETERSBEDRIJF AWZ Gas-Water-Cv Sanitair Lood-Zink-Dakbedekking Tel: 06-29887690 Arie van Wijngaarden awzl@live.nl www.awz-loodgieters.nl

Voor alle rijbewijzen, logistieke opleidingen en CODE 95

TRAPAANBIEDING Laat nu voordelig uw trap stofferen v.a. €175,- incl. tapijt! Ook woon- en slaapkamer met tapijt en vinyl. Bel 06-53741167 voor een afspraak. Sjaak Spruytenburg www.trapaanbieding.nl HORENZON Zonweringen,rolluiken & horren en/of reparaties TEL. 0644850653 zonwering@horenzon.nl Lentekriebels? Nu paasartikelen en volop LENTEKLEDING bij KRINGWINKEL HEBBES. Voorjaarsschoonmaak, opruiming. Bij het inleveren van al uw herbruikbare artikelen 20% kassa korting bij uw 1e aankoop. KRINGWINKEL HEBBES

Rotterdam e.o.: (010) 419 41 66 Drechtsteden: (078) 614 68 75

TOILET ruimte verbouwen? Bel TKS 078-6121590 www.tksvanhelden.nl Te huur Garage met electra. Warmoeziershof 0629024338

info@rijschoolblad.nl • www.rijschoolblad.nl

© NewScene

Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl

.


Mens & Maatschappij 15

Woensdag 22 maart 2017

Het Alzheimer Café in Zwijndrecht heeft 2 nieuwe gespreksleiders

Alzheimer, er over praten helpt Tekst en foto: Jan O’teur Zwijndrecht - Het Alzheimer Café in Zwijndrecht is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en anderen zijn van harte welkom. De gasten van het Café praten met elkaar over dingen, die ze mee maken op het gebied van het omgaan met of verzorgen van iemand met dementie. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer. Steeds meer mensen met dementie “In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie en dit aantal zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040”, vertelt Carla van der Slot, coördinator van het Alzheimer Café in Zwijndrecht. “Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor dementie. Van de mensen boven de 65 jaar heeft ruim 10% dementie. Van de mensen boven de 80 jaar ruim 20% en van de mensen boven de 90 jaar ruim 40%. Van de 270.000 mensen met dementie woont 70% nog gewoon thuis. Dat houdt in, dat zij in hoge mate afhankelijk zijn van hun naaste omgeving, hun man of vrouw, hun kinderen, hun buren of kennissen. Veel van deze mensen vinden het moeilijk om te praten over wat er mis is met zich zelf of met hun naaste. Het klinkt raar, maar sommige mensen schamen zich er zelfs voor, dat hen dit overkomt. Voor deze mensen is er het Alzheimer Café”.

Iedereen is welkom in het Alzheimer Café “In het Alzheimer Café is er begrip voor de patiënt, maar ook voor de naasten”, neemt Petra van der Heiden, één van de 2 nieuwe gespreksleiders, het gesprek over. “Je kan er tips krijgen en horen hoe anderen de voorkomende problemen aanpakken. Je kan er met lotgenoten praten en dan weet je zeker, dat je begrepen wordt. Daarnaast krijg je veel informatie op de café-avonden in de

Het is fijn te merken, dat je niet de enige met deze problemen bent. - bezoeker van het Alzheimer Café vorm van brochures en folders, maar ook van deskundige gastsprekers, die over verschillende aspecten van de ziekte komen praten. Tevens zijn er elke avond deskundigen van verschillende organisaties aanwezig, zoals een casemanager van de Swinhove Groep en medewerkers van Zichtbare Schakel, Vivera, MEE, De Blije Borgh en de SWOZ, die antwoord op jouw vragen kunnen geven. Vooral voor mensen, die nog

Sophiapolder verkozen tot mooiste natuurgebied H.I.Ambacht - afgelopen woensdag kon er niet enkel worden gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen, de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap schreven ook een verkiezing voor het mooiste natuurgebied uit.

Veersedijk 301. De entree is door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht publieksvriendelijk ingericht. Er zijn een picknicktafel, fietsenstalling en nieuwe informatiepanelen geplaatst. Het project werd gefinancierd met steun van de provincie Zuid-Holland. Naast Stichting Het Zuid-Hollands Landschap zijn ook de Waterscouting De Natuureiland Sophiapolder kwam overtuigend Vikings en het Historisch Genootschap te vinden uit als winnaar uit de stembus en mag zich een op de informatiepanelen. jaar lang het mooiste natuurgebied van Hendrik-Ido-Ambacht noemen. Onder de kiezers Vaar mee wordt een wadloopexcursie op Sophiapolder en Vanaf maart tot en met oktober varen de vrijwillig schippers van Sophiapolder u iedere woenseen prachtig fotoboek over het eiland verloot. dag, zaterdag en zondag gratis over naar de winnaar van deze ludieke verkiezing: NatuureiVrolijkste stemhokje Bij de opgeknapte entree naar het voetveer land Sophiapolder. Kijk voor de vaartijden op naar de Sophiapolder plaatste Stichting Het www.zhl.nl/sophiapolder. Zuid-Hollands Landschap het vrolijkste stemhokje van Nederland. Met een groen potlood Kom wadlopen kon in de stralende zon worden gestemd op het Wilt u wadlopen op dit avontuurlijke natuureimooiste natuurgebied van de gemeente. Kans- land? Kijk dan op de website van Stichting Het hebbers waren naast de Sophiapolder, recrea- Zuid-Hollands Landschap: www.zhl.nl. tiegebied Sandelinge-Ambacht, Baxpark, Sophiapark en Crezeepolder. Start vaarseizoen De opkomst was hoog, mede doordat de verkiezing samenviel met de feestelijke start van het vaarseizoen naar Sophiapolder en de heropening van de opgeknapte entree aan de

De nieuwe gespreksleiders Petra van der Heiden en Rob Oosterbaan. beginnend dementerend zijn is het belangrijk om samen met hun familie onze café-avonden te bezoeken. Juist in dat stadium is er een grote behoefte aan het krijgen van informatie!”. “Maar denk nu niet, dat de avonden in het Alzheimer Café alleen maar op het geven van informatie zijn gericht”, voegt Rob Oosterbaan, de tweede nieuwe gespreksleider, hier aan toe. “Behalve informatief zijn deze avonden ook heel gezellig. Het is voor de patiënt gewoon een avondje lekker uit zijn, samen met je partner, je kinderen of je mantelzorger. Met een muziekje, een hapje en een drankje. Iedereen is welkom in het Alzheimer Café!”.

Kom ook eens langs in het Alzheimer Café Het Alzheimer Café is elke 1e woensdag van de maand in de Salon van de Swinhove Groep aan de Plantageweg 3 in Zwijndrecht toegankelijk voor mensen met dementie en hun familie, vrienden, mantelzorgers en andere belangstellenden uit zowel Zwijndrecht als Hendrik-Ido-Ambacht. De inloop start om 19.00 uur, het programma om 19.30 uur. De avonden duren tot 21.30 uur. De entree is gratis, alleen voor de consumpties wordt een bijdrage gevraagd. Meer informatie over het Alzheimer Café kunt u krijgen via alzheimercafezwijndrecht@gmail. com of via 06 54 665 264.

Advertorial

Heropening Kledingreparatie Zwijndrecht op 25 maart Zwijndrecht - De 27-jarige Abuzar uit Afgha- kel in De Passage in Zwijndrecht, aangezien nistan had als droom om zijn eigen zaak te Abuzar graag zijn services wilde uitbreiden. Dit is geslaagd, waardoor het aanbod van de beginnen. kledingreparatiezaak bestaat uit het op maat Hij wilde graag eigen baas worden en iets voor maken van dames- en herenkleding, stoffeerde maatschappij betekenen. Met behulp van derij van oude banken, antieke meubelen en vele vrienden is het hem gelukt om een zaak een gordijnatelier. De (her)opening van Kleover te nemen, wat onlangs werd omgedoopt dingreparatie Zwijndrecht vindt plaats op tot ‘Kledingreparatie Zwijndrecht’. Sinds ja- zaterdag 25 maart. Iedereen is van harte welnuari 2017 wordt er druk verbouwd in de win- kom!Ook dit jaar heeft J. van Mourik Alblasserdam weer de cheques met ongelooflijke aanbiedingen

CADEAUBON CADeAU

Bij aankoop van minimaal € 25,-

Een cadeaubon van € 3,25 cadeau Bij aankoop van minimaal € 50,-

Tegen inlevering van deze cheque

Zie ande ook onze re 1 met o 1 cheque s ng aanb ekende iedin gen.

De cadeaubonnen zijn inwisselbaar vanaf maandag 3 april 2017

Een cadeaubon van € 6,50 cadeau Bij aankoop van minimaal € 100,-

Een cadeaubon van € 13,00 cadeau

10% korting en een leuke attentie

op alle KINDERSCHOENEN (op de kinderafdeling) onze topmerken zijn: Timberland - Gattino - Havaianas - clic! - Red-Rag - Birkenstock Develab - GIGA - Bunnies - Toms - ECCO

Nieuw bij van Mourik Ruime sortering Happy Socks voor kinderen, dames en heren. Maat 36-40 of 41-46.

B. Sportieve slip on

Materiaal en kleur: blauw suède en wit reptielprint Maat 36.5-42

C. Leuke instapper met ‘strass’ stenen op de voorvoet Kleur: zilver Maat 36.5-43

Tegen inlevering van deze cheque A.

van € 79,95 nu € 44,50

\Zolang de strekt. voorraad eque is ch Op deze n niet deaubo ca ze on assing. van toep

kleur en materiaal: beige en blauw suède met print maat 36 - 42

Tegen inlevering van deze cheque

normaal € 89,95 Nu €

normaal € 79,95 Nu €

\Zolang de strekt. voorraad eque is ch Op deze bon niet au de onze ca assing. van toep

Kleur en materiaal: blauw suède Maat 36.5-42

kleur en materiaal: donkerblauw python leer maat 36.5-43 50

van €109,95 nu € 79,00

normaal € 82,50 Nu € 49,

\Zolang de strekt. voorraad eque is ch Op deze n niet deaubo ca ze on assing. van toep

\Zolang de strekt. voorraad eque is ch et Op deze aubon ni de ca onze assing. van toep

\Zolang de strekt. voorraad eque is ch Op deze n niet deaubo onze ca assing. van toep

Geldig van 15 maart t/m 1 april 2017

B. Floris van Bommel riemen Materiaal en kleur: zwart leer, cognac leer en blauw suede

Tegen inlevering van deze cheque C. Moderne Floris van Bommel herensneaker

Kleuren: blauw en rood Maat 40-47

Tegen inlevering van deze cheque

B.

Heren teenslipper

BIRKENSTOCK®

model ramses

52,50

Herenslipper met twee banden

Kleur: bruin en zwart Materiaal: Birko® - Flor Maat: 39 - 48

normaal € 72, Nu € 52, 50

van € 89,95 nu € 49,00

model Arizona

50

\Zolang de strekt. voorraad eque is ch Op deze n niet deaubo ca ze on assing. van toep

Geldig van 15 maart t/m 1 april 2017

van €169,95 nu € 89,00

Sportieve ECCO veterschoen Kleur: lichtgrijs en zwart Maat: 39-46

normaal € 119,95 Nu €

85,00 Rehab

normaal € 159,95 Nu € 89,00 \Zolang de strekt. voorraad eque is ch Op deze bon niet au de onze ca assing. van toep

Geldig van 15 maart t/m 1 april 2017

Tegen inlevering van deze cheque

Tegen inlevering van deze cheque

Materiaal Birko® - Flor Model Gizeh in dames- en kindermaten

Materiaal Birko® - Flor A. Model Florida met drie banden

BIRKENSTOCK® De originele

Kindermaten

Kleur: Zilver, wit lak, zwart en bruin a. Maat 30 - 34 van € 52,50 Nu

€ 39,50 50 b. Maat 35 - 37 van € 57,50 Nu € 42, Damesmaten

Kleur: Zilver, wit lak en zwart lak Maat 35-43 van € 74,95 Nu Maat 38-41 ook in smalle leest

Geldig van 15 maart t/m 1 april 2017

€ 57,50

\Zolang de strekt. voorraad eque is ch Op deze n niet deaubo onze ca assing. van toep

Voetproblemen oplossen?

Vermoeide, branderige, gevoelige en/of pijnlijke voeten? Hielspoor of shinplint? Laat uw voeten GRATIS analyseren met de nieuwste 3D-techniek. Perfect aangemeten steunzolen uit het beste Podologisch lab zorgen vanaf €59,95 voor verlichting van uw klachten. Kijk voor meer informatie of het maken van een afspraak op www.vanmourikschoenen.nl/ voetmeting of bel 078-6912479. www.vanmourikalblasserdam.nl

A.

B. Moderne veterschoen kleur: bruin en grijs Maat: 40-48

Geldig van 15 maart t/m 1 april 2017

Geldig van 15 maart t/m 1 april 2017

47,

normaal € 74,95 Nu € 42,

normaal € 59,95 Nu € 35,00

bekende klassiek leren mocassin met een klein hakje

normaal € 72,50 Nu €

in alle mogelijke kleuren normaal €19,95 nu € 5,00 zie onze site

B. Sportieve uitvoering kleur en materiaal : beige en blauw suède met bruine garnering Maat: 36.5-43 50

B. De

Kleur: Bruin en zwart Materiaal: Birko® - Flor Maat: 37 - 47

‘look-a-like’ van bekende merken

a. Beige suède met wit lakneusje en zilver bandje b. Blauw lak met wit lakneusje en cognac bandje Maat: 36.5 - 43 50

54,

kleur en materiaal : blauw leer met reptielprint

A. Heerlijk soepele Gabor sneaker

42,

BIRKENSTOCK®

De nieuwste zonnebrillen

Klassiek geklede uitvoering

50

Tegen inlevering van deze cheque

Klassieke mocassin in modern materiaal

materiaal: wit leer met grijs en roze bloemenmotief maat 36.5 - 43 50

A.

normaal € 84,95 Nu € 49,50

A.

Geldig van 15 maart t/m 1 april 2017

De originele

kleur: blauw Materiaal: suède maat 36,5 - 42

Tegen inlevering van deze cheque Twee modische comfort ballerina’s van Ara

Halfhoog enkellaarsje

ballerina met opvallende garnering

normaal € 74,95 Nu €

B. Sneaker

\Zolang de strekt. voorraad eque is ch et Op deze aubon ni de ca onze assing. van toep

B. Modische

van € 79,95 nu € 42,50

A.

42,50

Geldig van 15 maart t/m 1 april 2017

Tegen inlevering van deze cheque

Geldig van 15 maart t/m 1 april 2017

normaal € 79,95 Nu €

Geldig van 15 maart t/m 1 april 2017

Geldig van 15 maart t/m 1 april 2017

van € 59,95 nu € 35,00

Modische platte veterschoen

kleur en materiaal: roze en donkerblauw suède en zilver metallic maat 36 - 42

nu voor €7,00 p.p.

Een cadeaubon van € 20,00 cadeau

Materiaal: combinatie van suède en geprint leer Kleur: zwart en blauw Maat 36-42

A.

van €9,00

Bij aankoop van minimaal € 150,-

A. Moderne instapschoen met veel comfort door elastische wreefband

de \Zolang strekt. voorraad eque is ch ze Op de n deaubo onze ca toepasniet van . sing

Tegen inlevering van deze cheque

www.facebook.com/vanmourikschoenen

De originele

BIRKENSTOCK® DAMESSLIPPERS Maat: 35 - 43 Kleur: Zilver van € 72,50 Nu

€ 52,50 57,50

van € 77,95 Nu € B. Model Madrid kleur: Wit lak

Maat: 35 - 41 Kleur: Wit lak en zwart lak

van € 64,95 Nu € 47,50

Geldig van 15 maart t/m 1 april 2017

\Zolang de strekt. voorraad eque is ch et Op deze aubon ni de ca onze assing. van toep


Goed slapen begint met de juiste techniek

2 matras Het matras HALVE Goed slapen is dat meer danalleen de juiste jou past! techniek. Design en uitstraling zijn e

20%

korting

OP EEN COMP LETE BOXSPRING

PRIJS

*

minstens zo belangrijk. Of het nu gaat om lichaamsbouw, lengte, gewicht of slaapgewoonten; iedereen is Daarom brengtuniek. M line nueigenlijk drieooknieuwe Dan is het heel logisch dat je slaapt op een matras die helemaal op jouw lichaam is afgestemd. Op maat gemaakt, en rekening houdend met je boxpsrings op de markt die mooi van persoonlijke lichaamscontouren en wensen. binnen én mooiGetrainde van buiten zijn. M line adviseurs meten jouw unieke eigenschappen op met de moderne

Acties zijn geldig t/m 1 april 2017

Slaap-Ergonometer en vormen vervolgens direct je persoonlijke slaapconfiguratie. Test het nu zelf en ervaar het verschil! *Vraag naar de voorwaarden.

zeer soepel medium zacht zacht neutraal medium stevig zeer stevig

20% korting op de M line boxspring collectie!

Het matras dat alleen jou past! Of het nu gaat om lichaamsbouw, lengte, gewicht of slaapgewoonten; iedereen is uniek. Dan is het eigenlijk ook heel logisch dat je slaapt op een matras die helemaal op jouw lichaam is afgestemd. Op maat gemaakt, en rekening houdend met je persoonlijke lichaamscontouren en wensen.

Goed slapen begint met de juiste techniek Goed slapen is meer dan de juiste techniek. Design en uitstraling zijn minstens zo belangrijk. Daarom brengt M line nu drie nieuwe boxpsrings op de markt die mooi van binnen én mooi van buiten zijn.

Week 7 t/m week 13 De actieperiode start op maandag 13 februari 2017 en eindigt op zondag 2 april 2017. Orders voor deze actie kunnen ingediend worden tot en met dinsdag 4 april 2017. De actieprijzen mogen alleen tijdens deze actieperiode als zodanig worden gecommuniceerd.

2e M line matras halve prijs! In de basis wordt de korting op de M line Slow Motion 3,4,5,6,7,8 + Rio matrassen berekend als 25% voordeel. (dus niet op de Slow Motion You). Tijdens deze actieperiode is de actiemarge van toepassing op de hele M line collectie. De actiemarge is alleen van toepassing op de door M line gecommuniceerde actie. Op acties die niet overeenkomen met de door M line gecommuniceerde acties is de basismarge van 50% op de bruto verkoopprijs (excl. btw) van toepassing. De actie geldt niet voor showroommodellen. Tijdens deze actie geldt uw huidige actie marge op de Slow Motion 3,4,5,6,7,8 en Rio matrassen. Niet van toepassing op Slow Motion You.

There is beauty in simplicity.

zeer soepel

20% korting op de M line boxspring collectie!

medium zacht

In de basis wordt 20% korting gegeven op een complete M line boxspring. Tijdens deze actie krijgt u 10% extra factuurkorting op boxsprings. Een complete boxspring is een boxspringbodem met hoofdbord en poten. De actie geldt niet op showroommodellen. De extra factuurkorting geldt niet in combinatie met andere kortingen.

zacht

15% Introductiekorting Slow Motion You!

There is beauty in simplicity.

neutraal

Getrainde M line adviseurs meten jouw unieke eigenschappen op met de moderne Slaap-Ergonometer en vormen vervolgens direct je persoonlijke slaapconfiguratie. Test het nu zelf en ervaar het verschil!

Voor de Slow Motion You dealers geldt daarnaast de volgende actie: Tijdens de actieperiode ontvangt de consument bij aankoop van een Slow Motion You een introductiekorting van 15%. Tijdens deze actieperiode geldt uw huidige actiemarge op de Slow Motion You.

medium

Winkelmaterialen

Op de volgende pagina treft u een overzicht van de winkelmaterialen die naar u toe worden gestuurd. Gebruik deze materialen om in en buiten uw winkel aandacht te vestigen op de nieuwe M line acties:

stevig

zeer stevig

Poster A1 en A2

A DO

voor plaatsing in stoepborden buiten of in posterstandaards in de winkel.

Drukbestand Poster A0

Via het dealerportal te downloaden en op aanvraag beschikbaar voor plaatsing in stoepborden buiten of in posterstandaards in de winkel.

2e matras

HALVE PRIJS

Raamsticker

20%

korting

A DO

OP EEN COMPLETE BOXSPRING*

*

Raamsticker van 70 cm x 70 cm voor een zichtbare branding in de etalage.

*Vraag naar de voorwaarden.

21:71 71-10-03

1 ddni.dlegeipseg_057x057_bcop02_phme2 CBD 510071

Inclusief vakkundig Inclusief g e vmaak ak uk nt d i i ng “ e i g ge enm aa ta ek tl i ien r “

15% uctie

introd ng korti

“eigen atelier“

Inclusief:

Inclusief: -- ooppmme e t et ne n -- oopph ha a n gn egne n

Sinds 1968

De Jager Wonen & Slapen T 078-6912170

• •

Dam 32 - 36, Alblasserdam www.dejagerwonenenslapen.nl

Zenostraat 214 – 222 / 3076 AZ Rotterdam / Tel. 010-419 90 79 / E: info@lombardijeninterieur.nl

Zenostraat 214 – 222 / 3076 AZ Rotterdam / Tel. 010-419 90 79 / E: info@lombardijeninterieur.nl

www.lombardijeninterieur.nl www.lombardijeninterieur.nl


Mens & Maatschappij 19

Woensdag 22 maart 2017

Hondenoppas uit de buurt nodig? Ontdek Buurhondje.nl! Regio - Ben je op zoek naar een oplossing waarbij jouw hond extra aandacht krijgt op momenten dat je zelf geen tijd hebt, bijvoorbeeld door werk of langdurige ziekte? Of heb je zelf geen hond maar vind je het leuk om af en toe met een hond op pad te gaan? Buurhondje koppelt hondeneigenaren aan hondenliefhebbers uit de buurt die graag kosteloos op een hond willen passen. Buurhondje is in juli 2016 opgericht door Lyte. Een hond past niet in haar drukke leven, maar het leek haar leuk om af en toe een lange wandeling met een gezellige viervoeter te maken. Zij merkte ook dat zij hiermee hondeneigenaren een handje kon helpen. Zo is het idee van Buurhondje.nl ontstaan! Eigenaren zoeken een oplossing waarbij hun viervoeter voldoende aandacht krijgt op tijden

dat zij zelf druk zijn. Andersom zoeken hondenmaatjes een hond om mee op pad te gaan, zonder dat zij de volledige zorg voor een hond op zich hoeven te nemen. Zij staan klaar om een hond extra aandacht te geven als de eigenaar door omstandigheden weinig tijd heeft. Eigenaren én hondenmaatjes kunnen zich gratis aanmelden op www.buurhondje.nl, je kunt meteen zoeken naar leden in jouw buurt. Hoe completer je profiel, hoe beter, voeg dus vooral foto’s toe en vertel wat over jezelf en je hond! Het gratis lidmaatschap kun je upgraden naar het premium lidmaatschap. Met het premium lidmaatschap kan je onbeperkt berichten sturen en ontvangen. Er wordt altijd aangeraden aan om elkaar altijd eerst te ontmoeten voordat er daadwerkelijk opgepast wordt. Het is voor de eigenaar, het hondenmaatje én de hond belangrijk dat het goed klikt.

Gitaar Lessen Martin schenkt fooienpot aan hospice De Cirkel H.I.Ambacht - Gitaar Lessen Martin (GLM) uit Hendrik-Ido-Ambacht heeft de opbrengst van de fooienpot geschonken aan hospice De Cirkel. De overhandiging vond plaats tijdens een feestavond waar leerlingen en andere betrokkenen bij aanwezig waren. Coördinator Dymphna de Groot nam de cheque namens het hospice in ontvangst.

Tijdens de overhandiging van de cheque werd de waardering voor het werk van het hospice en met name de inzet van alle vrijwilligers nog eens onder de aandacht gebracht. Eén keer per jaar worden deze vrijwilligers in het zonnetje gezet. Er wordt voor hen dan een dagje uit georganiseerd. Het geld daarvoor komt vrij uit allerlei giften. Guido Debets sprak bij de overhandiging van de cheque namens de gitaarschool Jaarlijks wordt de fooienpot van de gitaar- de wens uit om deze cheque voor dat uitje beschool geschonken aan een goed doel. Mar- schikbaar te stellen. tin Engelbracht nam het idee van een van zijn leerlingen over om de opbrengst uit 2016 te “Ik hoop dat we hiermee een goed voorbeeld schenken aan het hospice. De suggestie kwam stellen voor andere lokale ondernemers,” voegvan een betrokkene van wie een familielid vo- de Martin daaraan toe, “Je hoeft niet groot te rig jaar in het hospice verbleef. Hij is bijzonder zijn om iets te betekenen voor een goed doel positief over het hospice en in het bijzonder en als dat doel ook nog eens lokaal is, voelt het over de goede zorgen van de vrijwilligers. Mar- extra goed.” tin besloot er iets extra’s van te maken. Hij stelde een van de door hem gebouwde gitaren ter Het bestuur, de coördinatoren en vrijwilligers beschikking en organiseerde daaromheen een zijn heel erg blij met dit mooie gebaar. “Het loterij. Tijdens de feestavond vond de trekking staat gereserveerd voor het komende uitje in plaats en een van de leerlingen ging naar huis 2017. We zullen op die dag zeker aan Martin, als gelukkige nieuwe eigenaar van de gitaar. De zijn leerlingen en andere betrokkenen denken. opbrengst van de fooienpot en de loterij lever- Het is een prachtig lokaal initiatief. Bedankt!,” den een behoorlijk bedrag op. De gitaarschool aldus bestuursvoorzitter Peter Top van hospice De Cirkel. vulde het aan tot 500 euro.

Tal van activiteiten in De IJsvogel Zwijndrecht - In de brasserie van De IJsvogel 13.30 uur kunt u komen klaverjassen, sjoelen, rummikub spelen, schaken, dammen en nog is dit voorjaar weer voldoende te beleven. veel meer andere spellen komen spelen. U kunt iedere maandagmiddag vanaf 13.30 uur komen klaverjassen. Op dinsdagmorgen vanaf Zaterdag 1 april vanaf 14.30 uur treden de Swin10.00 uur is er een koffie inloop ochtend voor voices op, dit optreden is gratis te bezoeken en wijkbewoners, wij serveren u het 2e kopje kof- mogelijk gemaakt door het activiteitenfonds van De IJsvogel. fie of thee gratis. Dinsdagmiddag (om de week) kunt u komen bingospelen. De eerstvolgende bingomiddag is op 21 maart en op 4 april a.s. is er een bingo in het teken van Pasen. De bingomiddag start om 14.30 uur. U kunt al deelnemen vanaf € 2,-- voor de gehele middag. Woensdagochtend is er een mannenochtend vanaf 10.00 uur. Loop eens vrijblijvend binnen. Wij serveren u het 2e kopje koffie/thee op deze ochtend gratis. Iedere woensdagmiddag kunt u komen, kleuren of jokeren, u hoeft zich hiervoor niet op te geven en er zijn geen kosten aan verbonden.

Dinsdagmiddag 11 april bezoekt Hoffman’s damesmode de ijsvogel . Vanaf 14.30 uur kunt u genieten van modeshow en verkoop. U kunt ook uw voorjaarscollectie weer aanvullen. Wilt u meer weten over activiteiten van De IJsvogel, of andere locaties van de Swinhove Groep. Bezoek dan onze website www.Swinhove.nl.

Donderdagochtend vanaf 10.00 uur is er ook een koffie inloop ochtend voor (wijk) bewoners en natuurlijk serveren wij ook deze ochtend het 2e kopje koffie/thee gratis. Donderdagmiddag kunt u onze spellenmiddag bezoeken. Vanaf

En nog een feestje voor de bewoners van De Blije Borgh H.I.Ambacht - Weer was het feest in De Blije Borgh. Als onderdeel van een reeks heerlijke middagen aangeboden door de Ronde Tafel Ridderkerk, was het afgelopen maandag 13 maart genieten voor de bewoners van locatie Sophiastaete. Hier wonen vierentwintig mensen volgens het principe “kleinschalig wonen”.

daar ook naar gedragen: compleet vrij en ongedwongen, zichtbaar genietend van de smaken hartig, zoet en tijdloos. Even alles zó herkenbaar, in woord en beeld. De liedjes werden ondersteund door beelden op een groot scherm, beelden vanuit de tijd van de liedjes of van de originele artiest. Ineens, duidelijk zichtbaar bij een foto van Ronny Tober, was daar een dunne glimlach en kregen fletse ogen kleur en glans bij Artiest Harald Veenstra, allround in zijn vak, de herinnering aan deze tijden. heeft op professionele wijze de luxe high - tea een geweldig karakter gegeven. Door Harald, Na drie geweldige feesten, waarbij de Tafelhemaar ook met elkaar zijn louter liedjes gezon- ren zelf ook de handjes uit de mouwen hebben gen die de juiste snaar van dans en emotie raak- gestoken, is in ieder geval voor 2017 een eind gekomen aan deze “feestreeks”. Wat fijn voor ten en tot de verbeelding spraken. onze bewoners dat jullie voornemens zijn om er Geweldig om te zien dat mensen zich werkelijk een jaarlijks terugkerend evenement van te mathuis voelen bij dit huiskamerconcert en zich ken. Ronde Tafel Ridderkerk heel hartelijk dank!

‘Harmonie’ Slikkerveer haalt gebruikte spullen voor u op Slikkerveer - Op maandag, dinsdag en donderdagavond kunt u al uw overbodige spullen brengen naar het Muziekcentrum aan de Prinsenstraat 76.

Guido Debets overhandigt namens GLM 500 euro aan coördinator Dymphna de Groot.

Bent u niet in staat om uw spullen te brengen, geen nood, het ophaalteam van de vereniging staat klaar om de spullen bij u thuis te komen ophalen. U kunt bellen met nummer 0180418072 (na 14.00 uur) voor een afspraak. Van de opbrengst wordt o.a. het onderhoud en de

hypotheek van het clubgebouw bekostigd, de dirigenten en docenten betaald en nieuwe muziekinstrumenten gekocht. Momenteel is de vereniging hard aan het sparen voor een groots concert op 17 juni a.s. Dit jaar bestaat de vereniging 125 jaar en willen dit groots vieren met diverse activiteiten. Sporthal de Fakkel wordt voor deze gelegenheid ‘omgebouwd’ tot concertzaal en niemand minder dan Charly Luske en nog een mystery guest zal met het orkest en popformatie Something Else optreden.


Nieuwe Hoop

Kringloopwinkels Wegwerkzaamhedenkorting Tijdens de verbouwingen op het industrieterrein in Ambacht zijn we gewoon bereikbaar op de Nijverheidsweg 46c in Hendrik-Ido-Ambacht. Weet jij ons ondanks de afzettingen te vinden dan ontvang je van ons 20% korting!* op je aankopen. *Korting op vertoon van deze advertentie in april en mei 2017. (mag ook een foto zijn, want om deze advertentie helemaal mee te sjouwen is natuurlijk niet cool!)

Wij gaan open in Dordrecht! Woensdag 29 maart We maken er een groot feest van! Kom je ook langs? Waar? Eemsteynplein 14, 3312 JA Dordrecht Volg ons op facebook.com/nieuwehoop voor ons laatste nieuws en acties!


Kunst en Cultuur 21

Woensdag 22 maart 2017

In het jaar dat haar Galerie Glas+ 20 jaar bestaat, zijn er gastexposities

Mariëlle Braanker’s Galerie Glas+ biedt collega kunstenaars een venster Tekst: Wim Uithol

vensterglas in opdracht vervaardigde kunstwerken. Mariëlle legt uit waarom ze gastexposities Zwijndrecht - Galerie Glas+, op het Burgemees- houdt. “Omdat ik zelf veel in het binnen en buiter Doornplein 8 te Zwijndrecht, opende met tenland exposeer is het hier vrij leeg en dat vond werk van iemand anders, naast haar eigen glaskunst. Vanaf 4 februari tot 18 maart waren schilderijen te zien van de Rotterdamse Felix Zekveld. Nieuws waar u nu weinig aan heeft, ware het niet dat dit het begin was van een lange reeks gastexposanten.

Hoe dat zo?

Geen zin meer? Geen inspiratie? Integendeel, ze heeft het te druk voor ‘vrij werk’ door de vele opdrachten uit het bedrijfsleven. Opdrachten als het maken van figuratieve voorstellingen, abstracte werken, logo’s en relatiegeschenken. Op haar website, www.marielle-braanker.nl, staat dan ook een lange lijst bedrijven en overheidsinstellingen die ze tot haar klantenkring mag noemen. Daar staan ook veel foto’s van de uit

Ik vond het zonde van de lege ruimte

- Marielle Braanker ik zonde van de ruimte, dus toen heb ik een oproepje geplaatst.” Met als resultaat dat ze de rest van het jaar al is volgeboekt. Tegen een (zeer) geringe vergoeding mogen de kunstenaars gedurende zes weken hun werk tonen in de mo-

Oranjeconcert 2017 Zwijndrecht - Dit jaar organiseert het Bethel- koor wordt begeleid door het ensemble Uzory kerkkoor Zwijndrecht voor de 35ste keer het uit de Oekraïne. De algehele muzikale leiding van dit concert is in handen van Wim de Penning. jaarlijkse Oranjeconcert. De toegangskaarten voor deze avond kosten € Dit concert wordt gehouden op vrijdag 21 april 16,-. Dit is inclusief plaatsreservering, programa.s. en vindt plaats in de Bethelkerk aan de Rot- maboekje en koffie of thee in de pauze. De kaarterdamseweg 73 te Zwijndrecht. Aanvang con- ten kunt u reserveren via de koorleden, telefocert 20.00 uur. In het programma van dit concert nisch bij familie L. Klootwijk tel.078 - 612 22 50 of wordt een mix van uiteenlopende muziekstijlen via e-mail: sklootwijk@live.nl , met vermelding en –sferen geboden. Kortom: een heel vrolijk van naam, adres en telefoonnummer. Zij zijn beprogramma. Het Bethelkerkkoor wordt bege- reikbaar op werkdagen tussen 14.00 en 20.00 uur. leid door Mark Brandwijk, piano, André de Jager, Ook zijn de kaarten verkrijgbaar aan de zaal. orgel en Peter Koppenaal, slagwerk. Aan deze avond werken tevens mee Mirjam Feijer, sopraan Namens de concertcommissie, en het Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak. Dit Jolanda Donker-Damsma

Mars Muziekvereniging “Harmonie” Slikkerveer - Ter ere van haar 125-jarig jubileum organiseert muziekvereniging “Harmonie” Slikkerveer op 8 april een gezellige mars door Slikkerveer, het oudste en gezelligste wijkje van Ridderkerk.

Mariëlle Braanker en schilderij van Felix Zekveld derne smaakvol ingerichte galerie. Kunstenaars reageerden niet alleen uit de regio, maar uit alle hoeken van de wereld terwijl het ook juist voor lokale kunstbeoefenaars interessant kan zijn. Zo zal er bij de komende exposities werk

te zien zijn van iemand uit Parijs, uit Spanje, uit Eindhoven, uit Amsterdam, uit Polen, enzovoort. De eerst volgende gastexpositie zal in april zijn. Vooraf zal De Brug daar nog over berichten.

Scherp cabaret van onelinerkampioen Rob Scheepers H.I.Ambacht - Rob Scheepers beleefde het afgelopen jaar een stormachtige introductie in de Nederlandse theaters. Voor de razend succesvolle nieuwjaarsconferences waren geen kaarten meer te verkrijgen. In Toomler won Rob de Padoem Patsss Oneliner Extravaganza, waarop hij mocht aanschuiven bij DWDD. Vele media-optredens later weet ook de rest van Nederland hoe grappig Rob is. Nu is de tijd rijp voor een solovoorstelling. Hij speelt ‘Schroot’ vrijdag 24 maart in Cultureel Centrum Cascade.

vraag duwden Rob’s ouders hem een kratje in zijn handen met oude videobanden, tijdschriften en cassettebandjes. En óf hij iets wilde bewaren: zijn complete pubertijd zat in dat kratje! In ‘Schroot’ mijmert Rob of het vroeger écht wel beter was. Met een leeg cassettebandje naar een vriend fietsen om de nieuwe plaat van Prince op te nemen had zijn charme. Een charme die inmiddels ingehaald lijkt door inwisselbaarheid. Maar is dat eigenlijk wel zo erg?

Rob Scheepers is met ‘Schroot’ op vrijdag 24 maart om 20.15 uur te zien in Cultureel CenMiddels scherpe, hilarische en herkenbare trum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht. Kaarten verhalen schetst Rob zijn worsteling met de voor deze voorstelling kosten € 16,00 en zijn te vooruitgang. “Wil jij hier nog iets van bewa- reserveren via www.stichting-cascade.nl of teren? Anders gaat het naar de schroot.” Met die lefonisch via 078-6819230.

een groot korps. Na afloop bent u van harte uitgenodigd om na te praten (en te borrelen) in ons clubhuis.

Bij interesse of vragen kunt u mailen naar secretaris@harmonieslikkerveer.nl. Harmonie SlikMet alle deelnemers wordt één groot korps ge- kerveer hoopt dat we met een enorm orkest de vormd (drumband & orkest) met muzikanten en straat op kunnen! verengingen uit de wijde omgeving (jong, oud, ervaren en onervaren) om een klein uurtje te marcheren over straat.

Bent u aangesloten bij een vereniging dan mag de eigen kleur jas aan! Het wordt op die manier mooie regenboog van kleuren. Heeft u geen uniformjasje en wilt u toch meedoen, ook dat kan! Muzikaliteit, plezier en gezelligheid staan voorop. Dit is een unieke kans voor muzikanten die het gaaf vinden om op straat te marsen binnen

Foto: Nicole Minneboo


Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl Rest. De Oude Haven zoekt ! bedienend personeel vanaf 18 jaar enige ervaring vereist! Tel. 06 20865172 Aangeboden: Ervaren Huishoudelijke hulp zelfstandigwerkend Dag en Tijd in overleg 0642894510 De dakkapel specialist voor al uw dakkapellen in hout en kunststof info@bertvankootenbouw.nl 078 - 681 73 10 www.mijnkaartspelen.nl Gevraagd oud ijzer We halen het gratis op. Ook witgoed. Geen koel/ diepvriezers. Bel voor uw vergoeding. Telf: 06 16 10 95 82 GEMAKKELIJK en SNEL een mooi FOTOBOEK maken met onze GRATIS software! Download de software en probeer ‘t vrijblijvend uit! www. printmijnfotos.nl Rest. De Oude Haven zoekt ! bedienend personeel vanaf 18 jaar enige ervaring vereist! Tel. 06 20865172

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordelig en makkelijk! Te Huur ca 250m2 Lo ods/kantoor ruimte prui mendijk afgesloten terr ein bel 0786256517 Te Huur ca 250 m2 Loods/ kantoor ruimte pruimendijk afgesloten terrein bel 0786256517 Hulp nodig bij strijken of huishouding? Ik help u graag! 0631678730 Voor uw administratie en belastingen! www.palommersbv.nl 078-6840456

LOODGIETERSBEDRIJF AWZ GAS-WATER-SANITAIR LOOD-ZINK-DAKBEDEKKING TEL: 06-29887690 Arie van Wijngaarden awzl@live.nl www.awz-loodgieter.nl BADKAMER verbouwen? Bel TKS 078-6121590 www.tksvanhelden.nl KLOK DEFECT? Gedipl.uurwerkmaker repareert met garantie prijsopgave aan huis. 078-6848791/06-21844010

online

! ...snel, makkelijk & voordelig Ook zo’n handig Bruggetje plaatsen?

Ga naar www.bruggetjes.nl en vul het online formulier in door op de regels jouw tekst in te vullen. Je begint met 3 euro en bij iedere extra regel komt er een euro bij. Ook kun je jouw Bruggetje omzetten in ‘vet’ of de kleur rood om extra op te vallen. Als het Bruggetje naar wens is, kun je een voorbeeld van jouw Bruggetje bekijken, uitprinten of overgaan tot de online betaling.

RUGG Probeer het uit! WWW.B

ETJES.NL

gedegen voorbereid Gaat u uw scheidingstrajec scheiden? instappen. Goed geïnformeerd en gedegen voorbereid uw scheidingstraject Goed geïnformeerd en instappen. gedegen voorbereid In gratis boekje leest u de uwons scheidingstraject belangrijkste instappen.ins en outs over

Uw scheiding Goed geïnformeerd en van gedegen voorbereid A tot Z geregeld uw scheidingstraject instappen. voor een vaste prijs*

scheiden.

Vraag het gratis boekje aan via scheidingsplanner.nl.

Financiën vormen vaak een struikelblok bij scheiding. Niet zelden Goed geïnformeerd en is het ingewikkelde gedegen voorbereid

uw scheidingstraject behartigt de Scheivertrouwenspersoon instappen. dingsplanner uw belangen en zorgt ervoor dat u beiden na uw scheiding een nieuwe start kunt maken.

Meer weten? Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dan weet u meteen waar u aan toe bent. * vraag naar de voorwaarden

Kantoor Zwijndrechtse Waard T 078-3030310 Olijfgaarde 10 3344 RP Hendrik Ido Ambacht team@scheidingsplanner.nl

scheidingsplanner.nl scheidingsplanner.nl

scheidingsplanner.nl scheidingsplanner.nl

Verf | Vloeren | Behang | Raamdecoratie | Projectstoffering

: n i K r e w t a a •M

interieur VANDERWIELDESIGN & wonen Verf | Vloeren | Behang | Raamdecoratie | Projectstoffering

¡ verbouwingen ¡ dakkapellen ¡ kozijnen ¡ deuren Noordeinde 110, 3341LW Hendrik-Ido-Ambacht 078-6823040 info@timmerbedrijfpors.nl www.timmerbedrijfpors.nl

VANDERWIELDESIGN Verf | Vloeren | Behang | Raamdecoratie | Projectstoffering

VAN DER WIEL DESIGN

DiscoZwemmen

Voor al uw timmerwerk

Burgemeester Jansenlaan 149 3331 HG Zwijndrecht T 078 - 612 79 79 E info@vanderwielzwijndrecht.nl www.vanderwielzwijndrecht.nl

Wij leveren en plaatsen o.a.: • kozijnen en ramen voor zowel particulieren als bedrijven • binnen- en buitendeuren ecialist in Tevens sp • velux dakramen rtragend ve k a inbra sluitwerk n • binnenbetimmeringen hang- e

Bouquet 11 • 3342 BA Hendrik-Ido-Ambacht (078) 681 46 21/ 06-54667236 www.timmerbedrijfvalk.nl

Kom naar onze spetterende zwemdisco op zaterdagavond 25 maart van 19.00 tot 20.30 uur. Waar: Zwembad de Louwert Kosten: 7,00 per kind incl. drankje en wat te snoepen. Leeftijd: 6 t/m 12 jaar en minimaal in het bezit van zwemdiploma A Kaartverkoop aan de kassa na 15.30 uur van maandag tot vrijdag (niet op de avond zelf!)

OP = OP!!! OP = OP!!! OP = OP!!!


Kunst en Cultuur 23

Woensdag 22 maart 2017

Crea-ochtenden bij Kidz Active

Zwijndrecht - Met ingang van woensdag 5 april 2017 zijn er wekelijks creatieve ochten- Meer informatie over de creatieve ochtend en over de projecten van Kidz Active is te vinden den bij Kidz Active in Zwijndrecht. op www.kidzactive.nl Samen creatief bezig zijn en gezelligheid staat voorop. Onder andere schilderen, mozaïeken, Deelnamekosten: handwerken, naaien, kaarten of kettingen ma- € 5, - p.p. inclusief koffie, thee en iets lekkers. ken is mogelijk. Eigen ideeën zijn welkom. Men Vanaf: Woensdag 5 april 2017, wekelijks van 9.30-12.00 uur. dient zelf materialen mee te nemen. Adres: Kapitein Rietbergenflat 90, 3333CC De bijdrage voor deelname komt volledig ten Zwijndrecht goede aan de projecten van Stichting Kidz Ac- Opgeven: Via 06-29601582 of 078-5200116 of per e-mail info@kidzactive.nl tive. Kidz Active zet zich in voor kansarme kinderen in het armste deel van Ghana.

Lezing over streekdrachten Zwijndrecht - Op woensdag 5 april a.s. hoopt het Historisch Genootschap in het Jeugdcentrum aan de Vijverhof haar jaarvergadering te houden. Na het huishoudelijk gedeelte van 19.30 tot 20.30 uur volgt het openbaar gedeelte, waarvoor ook niet-leden welkom zijn. Hiervoor heeft het Genootschap de heer dr. Stefan de Vos uitgenodigd. De inleider zal –

geheel in Ambachts dialect – het een en ander vertellen over de dialecten die in deze streek vroeger gesproken werden. Voor de echte Ambachters interessant om weer eens te horen hoe er vroeger in ons dorp gesproken werd. en voor de vele nieuwkomers in ons dorp ook de moeite waard om het een en ander te horen over het dialect in hun nieuwe woonplaats. Toegang vrij en de koffie staat klaar.

Talentvol voorjaarsconcert Dordrechts Philharmonisch Orkest Dordrecht - Op het programma staat onder andere ‘Fantasy Variations’. Dit stuk, gecomponeerd door James Barnes, bestaat uit variaties op het bekende thema uit Niccolo Paganini’s 24e caprice. Het stuk werd door dirigent Jan Gerrit Adema gekozen omdat alle secties uit het orkest, van bas tot piccolo en alles daartussen, de kans krijgt om zich te presenteren. Een verrassend werk wat u zeker niet wilt missen!

Nog een kleine greep uit het programma: ‘Arabesque’ is een spetterend werk waarin u wordt meegenomen naar het Midden-Oosten. Een stuk vol drama wat u zeker niet wilt missen. De ‘Polovetzer Dansen’ uit het ballet Prins Igor is een machtig muziekstuk dat aan het einde van de tweede acte van dit ballet aan bod komt. Russische klanken tegenover bijzondere, oriëntaalse klanken. Kortom, een voorjaarsconcert om mee te maken!

Naast dit werk zullen er deze avond een aantal talentvolle solisten uit het orkest voor u voor het voetlicht treden. Er staan solowerken voor klarinet, hobo en saxofoon op het programma. Solisten uit de eigen gelederen van het orkest zullen u verrassen met hun kunnen.

Het voorjaarsconcert vindt plaats op 25 maart 2017 in BeneVia Muziekcentrum aan de Spirea 7 te Dordrecht. Het concert start om 20:15. Kaarten à €10 zijn te reserveren via gasten@dpho.nl en ook verkrijgbaar aan de zaal.

Paasconcert The Psalm Project, P(s)alm Pasen Zwijndrecht - Donderdag 13 april geeft The Psalm Project bewerkt de bij velen bekende Psalm Project een concert in de Maranatha- Psalmen tot hedendaagse composities. Daardoor wil The Psalm Project de Psalmen ook voor kerk te Zwijndrecht. de toekomstige generaties levend houden. De avond voor goede vrijdag luisteren, gedenken en zingen we met elkaar over de bijzondere Het thema van dit concert is P(s)alm Pasen. Dit boodschap van Pasen. Al eeuwenlang worden concert wordt georganiseerd door Zingen in de de psalmen gezongen. Liederen die je meene- Kerk, een initiatief van de Protestantse Kerk en men door de diepe dalen van het leven, maar Kerk in Actie en is gratis toegankelijk. Tickets ook psalmen die het uitzingen van vreugde. The zijn te reserveren via www.zingenindekerk.nl.

Gedicht StadswandeJOKE VAN DER ARK www.jokevanderark.nl

Belofte Een bescheiden aroma hangt er in de lucht. Het eerste echte teken van een naderend voorjaar. Natuurlijk waren er reeds zonnige dagen waarin wij ons koesterden en verheugden op wat komen gaat. Maar dit is anders. Het is te ruiken: een belofte van bloei en van vreugde uitbottende bomen en struiken.

ling door historisch Dordrecht

Dordrecht - In de maanden april t/m september kun je elke woensdag ochtend om 11:00 aansluiten bij één van onze VVV gidsen. De gids neemt je in 1,5 uur mee door het heden en verleden van Dordrecht en vertelt je de mooiste verhalen over de monumenten en bezienswaardigheden van Dordrecht. De wandeling start vanaf VVV | entree Dordrecht. April t/m september iedere woensdag van 11:00 tot 12:30. Prijs: € 5,00 p.p. Maximaal 20 personen per wandeling. Vol = vol! Contactinformatie: Tel: 0900 46 36 888 E-mail: Info@vvvzhz.nl

Het Dordrechts Philharmonisch Orkest tijdens het Concours aan Huis in december 2016. Foto: Dirk Zuidgeest

30-jarig jubileum zanggroep ‘Whisper’ Rijsoord - Zondag 2 april viert zanggroep Whisper haar 30-jarig bestaan met een jubileumconcert in de Opstandingskerk in Rijsoord. Het concert begint om 15.00 uur en is voor iedereen. De toegang is gratis. Wel wordt er tijdens het concert gecollecteerd voor ‘the children left behind’ met als missie kansarme kinderen in en rondom Kisumu zorg en onderwijs te bieden en mogelijkheden te geven een kansrijke toekomst op te bouwen. (www.thechildrenleftbehind.nl)

keer ging de verhuizing naar de Bethelkerk in Zwijndrecht waar op dit moment nog steeds iedere donderdagavond geoefend wordt. In 30 jaar is er veel meegewerkt aan diensten in de regio, waaronder ook diensten in de gevangenis en zijn er verschillende CD’s opgenomen. Whisper bestaat voor een deel nog steeds uit leden van het eerste uur. Belangrijk was en is het doorgeven van het evangelie door muziek. De groep geeft sinds het 10-jarig bestaan elke 5 jaar een jubileumconcert voor vrienden, familie, bekenden en belangstellenden. ‘Whisper’ 30 Jaar geleden zijn een aantal jongeren met hoopt u, jou te ontmoeten op 2 april! Na afloop zingen begonnen in het toen nog bestaande van het concert is er voor iedereen een hapje en kerkje in het zwaantje (Rijksstraatweg) te Rijs- drankje. oord. De hervormde Dominee Ds. Sterrenburg kreeg daar lucht van en nodigde hen uit om aan een dienst in de hervormde kerk te Rijsoord mee te werken. Whisper was geboren. Toen het kerkje werd afgebroken week Whisper uit naar de Hoeksteen, bij de Hervormde kerk in Rijsoord. Toen deze verbouwd moest worden vond Whisper oefenruimte in de Juliana kerk in Zwijndrecht. Na enkele jaren werd deze kerk afgebroken en moest Whisper opnieuw verhuizen. Deze


GENIET VAN ONZE VOORJAARSACTIES GENIET VAN ONZE VOORJAARSACTI Technisch uitzendbureau GENIET VAN ONZE VOORJAARSACTIES AMOTEX TAXI GENIET VAN RIDDERKERK ELEKTRISCHE MOTORZAAG GENIET VAN ONZE VOORJAARSACTIES HERFSTACTIES GENIET VAN ONZE VOORJAARSACTIES ELEKTRISCHE MOTORZAAG

- Speciaal tarief naar ziekenhuizen MSE 170 C-Q - 30 cm MSE 170 C-Q - 30 cm HOGEDRUKREINIGER HOGEDRUKREINIGER HOGEDRUKREINIGER HOGEDRUKREINIG - Vervoer naar en van luchthavens HOGEDRUKREINIGER HOGEDRUKREINIGER RE 88 RE 88 RE 129 PLUS - 24 uur per dag, 7 dagen per week RE 129 PLUS RE 129 PLUS HOGEDRUKREINIGER RE 88 HOGEDRUKREINIGER + GRATIS VLAKREINIGER + GRATIS RA 101 VLAKREIN ELEKTRISCHE MOTORZAAG RE 88 - Ook pin- en creditcardbetalingen RE RA 129101 PLUS + GRATIS RA 101 VLAKREINIGER HOGEDRUKREINIGER HOGEDRUKREINIGER HOGEDRUKREINIGER HOGEDRUKREINIGER ipv € 229 + GRATIS RA 101 VLAKREINIGER MSE 170 C-Q - 30 cm RE 129 PLUS REipv 88 RE€88229 RE 129 PLUS

GENIET ONZE VOORJAARSACTIES GENIET VANVAN ONZE VOORJAARSACTIES

€ 179 GENIETHOGEDRUKREINIGER VAN ONZE VOORJAARSACTIES HOGEDRUKREINIGER * * ** * WWW.AMOTEX.NL * * * € 149 € 149 € 389 € 389 € 149 € 389 RE€ 88 179 RE 129 PLUS Op zoek naar werk? € 149 € 389 * * € 389 € 149 € 389 Bel 0180-769138 € 149 * * € 199 € 149 € 389 * * * LET OP * LET OP * LET OP * Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. + GRATIS RA 101 VLAKREINIGER + GRATIS RA 101 VLAKREINIGER Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

ELEKTRISCHE BENZINE* *NIEUW ipv € 518 BENZINEMOTORZAAG ipv € 179 ipv € 518 ipv € 518 KETTINGZAAG KETTINGZAAG BENZINEMOTORZAAG + GRATIS RA 101 VLAKREINIGER ACCUKETTINGZAAG ipv €179 179 ipv € 518 ipvMS € 179 ipv € 518 ipv € ipv € 518 170 cm- 30 cm MS 170 - 30 cm HOGEDRUKREINIGER HOGEDRUKREINIGER Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. C-Q MSA 120 C-BQ - 30 cm MSMSE 170170-- 30 30 cm Gieterijstraat 91, 2984 AB Ridderkerk 06-80137599 RE 88 RE 129 PLUS

TEL.: 06-80184597 / € 179 ipv € 229 ipv

ipv € 179

BENZINEMOTORZAAG MS 170 - 30 cm

Deze acties zijn geldig tot 30/06/2017.

+ *GRATIS RA 101 VLAKREINIGER Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

€ 149 € 179

€ 199 € 389 € 299

Deze acties zijn geldig tot 30/06/2017.

€ 199

ipv € 179 ipv € 518 ipv ipv €€ 244 244 ipv €Deze 179 acties zijn geldig tot 18/12/2015. STUNTVERKOOP VAN LEDEREN KLEDING ipv € 229 ipv € 244 NAAM VAN DE WINKEL Deze acties zijn geldig tot 30/06/2017.

Deze acties zijn geldig tot 30/06/2017.

Deze acties zijn geldig tot 30/06/2017. Deze acties zijn geldig tot 30/06/2017.

ipv € 244

12

5,

Deze acties zijn geldig tot 18/12/2015. NAAM VAN VAN DE WINKEL NAAM DE WINKEL

• PLAATS OOK VOOR KLEINE EN GROTE STRAAT MATEN STRAAT • PLAATS TELEFOON • WEBSITE STRAAT • PLAATS TELEFOON • WEBSITE NU UITZOEKEN VANAF TELEFOON • WEBSITE , , Deze acties zijn geldig tot 18/12/2015.

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

ipv € 518

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbe

PRIJS INCL. ACCU EN LADER

Voor de professionele tuinier* Voor België is RECUPEL

, DE0WINKEL 0 25 NAAM NAAM NAAM VAN DE WINKEL Voor de professionele tuinier VAN DE WINKEL NAAM VAN DE 5 KOM KIJKEN EN PAK DIE KANS! VAN NAAM VAN DE WINKEL OnzeWINKEL techniek 7 1 Onze techniek 1 • PLAATS STRAAT • PLAATS € € € NAAM STRAAT VAN DE WINKEL wintterrein terrein • ERKEND VAKHANDELAAR Openingstijden: STRAAT • PLAATS wint STRAAT STRAAT De acties zijn geldig tot 16/12/2016.

in de prijs inbegrepen.* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

Deze acties zijn geldig tot 30/06/2017.

Deze acties zijn geldig tot 30/06/2017.

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

Ma. 13.00-16.00, di. t/m za. 10.00-17.00 Vr. koopavond open TELEFOON • WEBSITE TELEFOON • WEBSITE Lagendijk 178• WEBSITE Lagendijk 178 TELEFOON STRAAT PLAATS PLAATS 2988 AD Ridderkerk Ridderkerk NAAM VAN DE Voor info: C. De Reus Ledermode 06-13109614 2988 AD NAAM VANWINKEL DE WINKEL PLAATS TELEFOON RIDDERHOF 89 • WEBSITE RIDDERKERK • 0180-467 377

C. DE REUS LEDERMODE NAAM VAN DE WINKEL

STRAAT • PLAATS ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES • SERVICE TELEFOON • WEBSITE

Hof van Holland 33, w.c. Walburg, Zwijndrecht

Telefoon 0180--42 4213139999 Telefoon 0180 TELEFOON

TELEFOON •Telefax PLAATS Telefax 0180 0180--42 4234345353 DE NIEUW STRAAT STRAAT WEBSITE info@gavdwaal.nl VOORJAARS-TELEFOON info@gavdwaal.nl • WEBSITE WEBSITE COLLECTIE IS PLAATS BINNEN! TELEFOON • WEBSITE

ERKEND ERKEND VAKHANDELAAR VAKHANDELAAR

Dé hovenier voor uw tuin!

Laat uw tuin weer tot bloei komen! A-Garden in Dordrecht staat garant voor prachtige tuinen. Tuinen, waarin uw eigen ideeën door een goede combinatie van ontwerp en functie worden samengebracht. Neem contact met ons op via 078-6164277 of info@a-garden.nl en wij vertellen graag wat wij voor u kunnen betekenen. ONTWERP

AANLEG

ONDERHOUD

RENOVATIE

BESTRATING

gavdwaal.nl gavdwaal.nl VCA* GECERTIFICEERD VCA* GECERTIFICEERD

• KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

KWALITEIT •• ADVIES ADVIES •• SERVICE SERVICE KWALITEIT


Sport 25

Woensdag 22 maart 2017

‘Veiligheid hebben we hoog in het vaandel staan’

Tourclub Ambacht kijkt uit naar het nieuwe fietsseizoen Tekst: Michel van Straten Foto: Tourclub Ambacht

eerste levensjaar van Tourclub Ambacht. “We voorzagen duidelijk in een behoefte en we zijn in staat gebleken om met onze aanpak een breH.I.Ambacht - Vandaag de dag, precies een de, gemêleerde doelgroep te bedienen: mannen jaar geleden, passeerden de statuten van en vrouwen, jong en oud, de fietser die het wat Tourclub Ambacht, kortweg TCA, de notaris. rustiger aan wilde doen, maar ook de kilomeHendrik-Ido-Ambacht kende op dat moment tervreter. Het rijden in meerdere groepen met officieel een fietsclub. Het initiatief sloeg aan. Het éénjarige bestaan in combinatie met de Op 1 april start het nieuwe fietsseizoen voor TCA. start van het nieuwe fietsseizoen (1 april) biedt een mooie gelegenheid om terug te blikken én vooruit te kijken. tocht rond Drunen en we hadden in Dorst nog rit houden ten bate van het nieuwe Jeugdspeelpark. Er komen drie afstanden, waaruit men kan een geslaagde clinic voor mountainbikers.” In februari 2016 was er de informatieavond in In oktober was er ook nog de algemene leden- kiezen: 30, 75 of 110 kilometer. Nee, een racede vestiging van De Fietsen van Ambacht in winvergadering (met een opkomstpercentage van fiets is niet per se noodzakelijk. Meedoen op een - Raymond van Egmond, 70 procent) en in februari een goedbezochte elektrische fiets kan dan ook. We laten hier nog kelcentrum Hoog Ambacht met als speciale gast oud-sprinter Jeroen Blijlevens. Veel bezoekers voorzitter TCA technische avond. Bij de start van het nieuwe meer over horen.” gaven zich meteen op als lid. Begin april volgde fietsseizoen (1 april) staat de teller inmiddels op de eerste officiële clubrit. Het vertrekadres was verschillende gemiddelde snelheden werd ge- zo’n 150 leden. Veiligheid nog de hoofdvestiging van de Fietsen van Am- waardeerd. Leden kozen de snelheid die bij hen Tot slot: “Binnenkort hopen we over twaalf gebacht aan de Willem de Zwijgerstraat. De ‘ver- paste. Ons credo ‘samen uit, samen thuis’ heb- Startersgroep certificeerde wegkapiteins te beschikken. Weghuizing’ volgde naar het gebouw van postdui- ben we op die manier ook waar kunnen maken. “Als jonge vereniging willen het tweede vereni- kapiteins begeleiden de groepen en proberen venvereniging De Luchtbode aan de Reeweg. De Het was trouwens mooi om te zien hoe een ge- gingsjaar vooral gebruiken om de continuïteit alles in goede banen te leiden. Op termijn willen clubkleding kwam, gevolgd door een rit begin deelde hobby mensen verbindt. Dit is in wezen te consolideren,” benadrukt de preses. “Toch we de groep wegkapiteins zelfs op vijfentwintig juli langs de adressen van het sponsorcollectief. ook de kracht van onze vereniging.” komen we met een paar nieuwe dingen. Zo wil- brengen. Veiligheid hebben we immers hoog in En verder werd er op zaterdagdagen en woenslen we kijken of er animo is voor startersgroep. ons vaandel staan.” dagavonden met veel plezier gefietst. Denk aan mensen die nog nooit op een racefiets Actief De jonge fietsclub was ook in de herfst- en win- hebben gezeten of nog nooit in een groep heb- Vanaf 1 april starten de zaterdagritten om 8.30 termaanden actief. “Er is eigenlijk steeds doorge- ben gereden. Ik vraag belangstellenden om pu- uur. Met ingang 5 april wordt er ook weer op de Behoefte “Het was allemaal buitengewoon succesvol,” fietst, of op de racefiets of op de mountainbike,” blicaties op onze website te blijven volgen. Ook woensdagavonden (vertrek: 19.30 uur) gereden. noemt voorzitter Raymond van Egmond het verzekert Van Egmond. “Er was een schitterende willen we op 20 mei, de ‘Dag van de Fiets’, een Zie www.tourclubambacht.nl voor meer info.

Samen uit, samen thuis

Matig ZZ & PC De Devel heren 1 morst punten Zwijndrecht - Met goed vertrouwen reisde de heren van ZZ & PC De Devel af naar Sassenheim om daar tegen de plaatselijke ZV Sassenheim de lijn van de afgelopen weken voort te zetten. Na heldere uitleg van coach Jeffrey van Geloof gingen de heren vol goeie moed het water in.

ook een strafworp niet te verzilveren, stand blijft 3-5 in het voordeel van de heren uit Zwijndrecht

4e periode is om scherp te blijven op aandringen van coach Jeffrey van Geloof, ZV Sassenheim komt terug via een benutte strafworp, 4-5. Devel werkt hard maar beloond zichzelf niet, ZV Sassenheim in overtal en komt gelijke hoogte, Via Terrence te Duits opende de gasten de score 5-5. De heren uit Zwijndrecht krijgen 4 keer een met 0-1. ZV Sassenheim kwam terug op 1-1 en via overtal situatie maar weten er geen enkele te een uitgespeelde aanval. Via Erik van der Pauw verzilveren, eindstand 5-5 weet de ploeg toch weer op een 2-1 voorsprong te komen. Sassenheim komt via een man-meer De volgende wedstrijd van heren 1 is op zaterdag 25 maart om 20:25. Tegenstander is De Kempvis situatie terug op een 2-2 gelijke stand. uit Spijkenisse. De wedstrijd wordt gespeeld in Via Erik van der Pauw en Jos van Gelderen buigt Sportcomplex De Hoge Devel in Zwijndrecht. de ploeg aanvallend de stand naar een 2-4 voorsprong. De Devel overleeft enkele manminder Periode standen: situaties maar ZV Sassenheim weet toch het 2-2, 2-4, 3-5, 5-5 doel te vinden 3-4.

Doelpuntenmakers:

Jos van Gelderen weet via een man-meer situ- Erik van der Pauw 2x atie nog 3-5 op het score bordt te zetten. Devel Jos van Gelderen 2x mist tot 3 maal een man-meer situatie en weet Terrence te duits 1

Aanmelding Jeugdtennissers bij Tennisclub DDH-Zwijndrecht Zwijndrecht - Nu is het de periode om je als jeugdtennisser bij Tennisclub DDH aan te melden.Ook als je nog nooit getennist hebt ben je nu welkom. Het tennisseizoen start weer begin april. Na aanmelding wordt de jeugdspeler dan in een niveaugroepje ingedeeld om op speelse wijze te leren tennissen en daarna ingedeeld te worden in wedstrijdgroepjes.

A.s. zondag 26 maart is er weer zo’n leuke tennishappening. Geïnteresseerde kinderen en hun ouders zijn dan welkom om eens te komen kijken. Is tennis duur? Nee, als jeugdlid van 4 tot 7 jaar betaal je € 25,- /in het jaar dat je 8 jaar wordt € 49,95 /daarna € 82,50. Hiervoor kan je een heel jaar vrij tennissen. De tennislessen zijn gereduceerd omdat er in groepjes les gegeven kan worden. De actieve jeugdcommissie zorgt gedurende het hele tennisseizoen voor super leuke activiteiten. Niet voor niets is DDH in de regio bekend om zijn leuke toernooien en mooie tennispark.

Afgelopen zondag speelden al 40 kinderen de eerste World Tour dag. Er werd een warming-up gegeven door Youri Meijer van Tennisschool Sports Team Tennis. En daarna werd er volop getennist door de jeugdspelertjes van Voor meer informatie mail je naar DDHjeugd@ DDH en regionale tennisclubs. gmail.com of kom gewoon a.s. zondagochtend Het thema was “Indian Wells” . De DDH – 26 maart naar het tennispark van DDH, gelejeugdcommissie had er weer wat leuks van gen op het sportpark Bakestein, Oude Statigemaakt. Ieder kind speelde 3 partijtjes in het onsweg te Zwijndrecht. Kijk ook op onze site dubbelspel. Na 8 rondes van 9.30-12.00 uur www.ddh-tennis.nl werden de deelnemers verrast met een hotdog, fruit, een drankje en presentje. Kijk op de Facebook pagina DDH-jeugd!


De Hoge Bogerd 116 3342 GC Hendrik-Ido-Ambacht 06-22972818 www.aadjanse-stoffering.nl PVC VLOEREN ACTIE

20% korting op PVC vloeren!*

U betaalt tijdelijk geen € 49,95 m², maar € 39,95 m2 INCLUSIEF EGALISEREN EN LEGGEN! *Actie geldig vanaf 25 m2 en geldt bij standaard vloeren waarbij geëgaliseerd moet worden tot 2 mm.

PVC VLOER

LAMINAAT

VLOERBEDEKKING

MARMOLEUM

VOOR IEDERE KLUS GROOT OF KLEIN DE KLUSSENIER NIEUWE BADKAMER

DENIEUWE KLUSSENIER DOET HET! BADKAMER

Ook voor : HET! DE KLUSSENIER DOET Ook: | Reparatie Badkamers | Keukens Keukens Zolderbetimmering | VerbouwenOok: | Onderhoud | Tegelwerk Enz. enz. Keukens | Verbouwen | Onderhoud | Tegelwerk

Fredvan van der Fred derKaag Kaag

Bramengaarde 22 Bramengaarde 22 3344 PE Hendrik-Ido-Ambacht 3344 PE Hendrik-Ido-Ambacht Tel. (078) - 625 83 25 Tel. (078) Mobiel (06)-- 625 49 1383 7125 18 Mobiel (06) - 49 13 71 18 f.vanderkaag@klussenier.nl www.fredvanderkaag.klussenier.nl f.vanderkaag@klussenier.nl

www.fredvanderkaag.klussenier.nl

De nieuwe Suzuki Ignis Compleet en eigenzinnig Rijklaar vanaf € 14.499,All-inclusive vanaf € 259,- p.m.

Voorzien van o.a. • 1.2 Dualjet motor • 6 airbags • ESP • Leverbaar als Auto Gear Shift (automaat) en AllGrip en/of Smart Hybrid • Hill Hold Control & Dual Camera Break Support (Select en Stijl-uitvoering)

De Suzuki Ignis is compleet vernieuwd Uw geduld wordt beloond: de nieuwe Suzuki Ignis staat nu in onze showroom! Een auto die u moet zien, want dit is de Ultra Compacte SUV, een klasse op zichzelf. Daarom nodigen wij u uit voor een persoonlijke kennismaking. Om zijn eigenzinnige design en outdoor-stijl te bewonderen, zijn makkelijke instap en hoge zit te ontdekken en zijn rijcomfort en krachtige motor te ervaren met een uitgebreide proefrit. Benieuwd naar de nieuwe Ignis…? U rijdt ‘m al vanaf € 14.499,- of met Suzuki All-Inclusive (private lease) vanaf € 259,- per maand. Wij heten u graag welkom!

Reno Autoservice

Lelystraat 24, Sliedrecht Tel. 0184 – 41 16 62

Reno Dordrecht B.V.

Nijverheidstraat 65, Dordrecht Tel. 078 - 613 92 44

www.renoauto.nl

Gemiddeld brandstofverbruik volgens de Euro-6-norm, EC 2016/646/ZA: 4,3 – 5,0 l/100 km; 23,3 – 20,0 km/l; CO2-uitstoot: 97 - 114 g/km. Prijs is inclusief btw/bpm en kosten rijklaar maken. Private Lease op basis van 48 maanden looptijd, 10.000 km/jaar en 12 schadevrije jaren, incl. max. bonus/malus, btw en excl. brandstof. Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht. Getoonde afbeelding kan afwijken van standaard specificaties. Drukfouten voorbehouden. 12-16 ©


Sport 27

Woensdag 22 maart 2017

Het best bewaarde wandelgeheim van Zuid-Holland is op 25 maart! Oostendam - Wandelsport Oostendam organiseert zaterdag 25 maart a.s. de jaarlijkse wandeltocht, de Jan van Boven / Oostendamtocht, genoemd naar de 1e wandelmeester van wandelsport Oostendam.

Startbureau van de wandeling

Start vanuit het clubgebouw “De Korenbloem”, Tarwestraat 34 a te Oostendam, postcode 2989 AW. Het startbureau is geopend vanaf 7.45 uur en sluit om 17.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 3.50 leden van de KWBN en van de speeltuinvereniging betalen € 2.50. Wandelaars uit Hendrik-Ido-Ambacht en directie omgeving worden in verband met parkeerbeperkingen in Oostendam gevraagd lopend of met fiets te komen, of de auto in de Kerkstraat in Hendrik-Ido-Ambacht te parkeren.

Korfballers sv Conventus vissen opnieuw achter het net in promotiewedstrijd

Behalve de 10 km die door het Perenlaantje gaat, gaan de routes van de 15, 20 en 30 km door Crezeepolder en de Ridderkerkse grienden. Waar het vervolg van de route heen loopt mag u zelf komen bekijken. Onze routeplanner Aart van Toorn heeft wederom gezorgd voor een afwisselende route. U komt op plaatsen waar u niet van wist dat ze op het eiland IJsselmonde Afstanden en vertrektijden zijn: bestonden. 30 km 08.00-09.00 20 km 08.00-10.00 15 km 08.00-11.00 10 km 08.00-12.00

SportKort

Hendrik-Ido-Ambacht Donderdagavond is er de Pubquiz (30 algemene vragen en 10 muziekvragen) bij voetbalvereniging ASWH. Tijd: 22.00 uur. Voor tennisvereniging Hiaten wordt het nieuwe seizoen zondag geopend. Een mooie gelegenheid om te kijken wat er in de achterliggende weken op het park is opgeknapt.

En... wandelen voor Hospice “De Cirkel” Hendrik-Ido-Ambacht

Op één van de afstanden, namelijk de 10 km wil de organisatie wederom aandacht schenken aan een Ambachts goed doel en dat is het Hospice “De Cirkel”. Gewandeld wordt er via het wereldberoemde Perenlaantje naar de Vrouwgelenweg in Hendrik-Ido-Ambacht waar we langs het Hospice lopen. Vooral Ambachters worden in grote getale verwacht, want ja wandelen voor een goed doel door het groene Ambacht met het Perenlaantje van zo’n 550 meter daar moet je een keer gedaan hebben. Van het inschrijfgeld gaat de helft naar het Hospice en wilt u meer geven heel graag. Ook deelnemers op de andere afstanden kunnen een vrijwillige bijdrage aan het Hospice doneren.

Nadere inlichtingen

De recreatieve sportvereniging Weer Bewegen, bedoeld voor ex-hart- en vaatpatiënten, heeft ruimte voor nieuwe leden. Zie de website www.weerbewegen.nl voor meer info. Voetbalvereniging IFC is dringend op zoek naar vrijwilligers voor achter de bar. Zwijndrecht De website van badmintonvereniging ABC Swindregt is geheel vernieuwd en mag gezien worden. Voor wie het nog niet wist: het sportterrein van korf- en handbalvereniging Conventus is geheel rookvrij. Heerjansdam Voor de leden van ruitersportvereniging De Develruiters is er vrijdagavond een bingoavond met fraaie prijzen. Rijsoord De jeugdspelers van voetbalvereniging Rijsoord (O7 t/m O15) gaan weer van start met de chocolade-actie. Ze verkopen repen (van Chocolatier Van Noppen) voor 2 euro.

Deze kunnen worden ingewonnen bij de routeplanner Aart van Toorn (tel. 06-51 98 26 07) of bij Jaap van Beek (tel. 06 – 44 96 84 01). Kom zaterdag 25 maart naar Oostendam, waar naast het wandelen heel veel te beleven is. Voor alle andere activiteiten, die Oostendam’s slogan “Er is meer te doen in Oostendam” eer aandoen zie www.oostendam.nl

Nieuwe shirtsponsor voor HC Derby Dames 2

Zwijndrecht - In het kader van haar maatschappelijke betrokkenheid is Justion Advocaten bereid geweest om Dames 2 te voorzien van shirtsponsoring. Justion Advocaten is gevestigd te Middelburg, Terneuzen en Rotterdam en is gericht op de zakelijke dienstverlening voor ondernemingen, overheden en instellingen in het hele land. Dames 2 stelt het bijzonder op prijs dat Justion Advocaten hun sponsor wil zijn, zie ook het mooie resultaat op de foto. Met een woord van dank aan Justion Advocaten namens Dames 2 en HC Derby.

Foto: Kees Streefkerk / sv Conventus Zwijndrecht - De korfballers van sv Conventus hebben net als een jaar eerder opnieuw promotie naar de tweede klasse niet weten af te dwingen. Nadat het team een week eerder het kampioenschap aan Ten Donck moest laten, moest het afgelopen weekend als nummer twee in de poule een promotiewedstrijd spelen. Deze werd na een mindere tweede helft echter verloren.

verdediging, terwijl aanvallend veel werd gescoord. Zo liep Conventus al binnen tien minuten uit tot een 0 – 4 voorsprong. Pas na twaalf minuten kreeg het team een tegendoelpunt, waarna er meer zouden volgen. In deze fase verviel Conventus in het oude spel, waarbij verdedigend grotere risico’s werden genomen en er aanvallend gehaast spel begon te ontstaan. Haarlem zou hierdoor terugkomen, maar Conventus kon toch nog met een 5 – 6 voorsprong Met een grote groep supporters was Conven- de rust in. tus zondag naar Den Haag afgereisd voor de belangrijke wedstrijd tegen Haarlem, welke in In de tweede helft kon Conventus de voorde parallelpoule eveneens als tweede was ge- sprong enige tijd behouden, maar na twaalf ëindigd. Het team van coach Marco Zeebregts minuten kwam het team voor het eerst op achhoopte hier het één en ander recht te zetten, terstand. Deze zou zelfs verder oplopen, mede nadat het een week eerder de seizoensfinale doordat het in geel/zwart spelende team aanvallend veel pech had in de afronding. Uiteintegen Ten Donck had verloren. delijk zou de achterstand zelfs oplopen tot 14 De Zwijndrechtse spelers begonnen direct – 11, waarmee het team volgend jaar opnieuw scherp aan de wedstrijd, waarbij Haarlem een gooi kan doen naar het kampioenschap in nauwelijks tot schieten kwam door een sterke de derde klasse.


KIND IS 90 JAAR JONG!! 1927

Tijd om iets weg te geven

2017

KIND Optiek – Juwelier bestaat 90 jaar. Om dit te vieren willen we onze klanten trakteren!

maart actie! Nefit Trendline II HR-combiketel CW-klasse 4 CV-KETELS

asy GRATIS Etaat thermos . t.w.v

Bij elke aankoop vanaf € 100,00, belonen we onze klanten met een cadeaubon van € 20,00

ZONNEENERGIE

€ 257,-

SERVICE EN ONDERHOUD

EEN CADEAUBON, ALTIJD LEUK OM TE BESTEDEN, MAAR NOG LEUKER OM WEG TE GEVEN.

BADKAMERS

Naarmate het aankoopbedrag hoger is, zal ook de cadeaubon in waarde stijgen. Vraag naar de voorwaarden. AKTIE loopt vanaf 17-03-2017 tot 30-04-2017

RADIATOREN

KIND

7 jaar garantie op onderdelen!

rijs: Actiep

, 9 9 5 . z1 n BTW

ntage e

incl. mo

OPTIEK - GEHOORSPECIALIST - HORLOGES - GOUD - ZILVER

KIND OPTIEK al 90 jaar een vertrouwd gezicht Sint Jorisplein 37-38, 2981 GC Ridderkerk Tel. 0180-425956 www.kindbv.nl / shop.kindbv.nl

www.broekmans-cv.nl www.broekmans-cv.nl

!

r jaa

HET ROZENPAKHUYS BESTAAT h k a np

e

oz r t

he

s uij

be

at a t s

5

Aktie geldig VRIJDAG 24 & ZATERDAG 25 MAART

OLIELAMP VOOR BINNEN EN BUITEN

WINDLICHT VOOR BINNEN EN BUITEN

VAN € 10,00

VAN € 10,00

NU

€ 5,00

TUINAARDE 5 ZAKKEN VOOR

€ 5,00

NU

• Inclusief montage en aansluitingsmaterialen • Meerprijs CW klasse 5 €100,-

• Zinkstraat 15 • 2984 AL • Ridderkerk • T 0180 - 423 722

JAAR

TULPEN DIV. KLEUREN € 2,99

TWEE BOSSEN € 5,00

€ 5,00

VIOOLTJES IN DRAAGTAS 10 IN TAS, 4 TRAYS

€ 5,00

OP DEZE FEESTELIJKE DAG STAAT DE KOFFIE/THEE KLAAR MET EEN HEERLIJK GEBAKJE! BIJ AANKOOP VAN € 15,00 MAAKT U KANS OP EEN WEEKENDJE WEG VOOR 2 PERSONEN. (de verloting geschiedt na sluitingstijd)

MA - DO 08:00 - 18:00 UUR | VRIJ 08:00 - 21:00 UUR | ZA 08:00 - 17:30 UUR MIDDELDIJK 73A - 2992 SH BARENDRECHT - TEL 0180 - 621298

WWW.HETROZENPAKHUYS.NL

r!

aa 5j


Sport 29

Woensdag 22 maart 2017

Hiaten een veelzijdige tennisvereniging

O & O clubkampioenschappen

H.I.Ambacht - Er zijn veel woorden om tennisvereniging Hiaten te omschrijven, maar het meest treffende is misschien wel haar ‘veelzijdigheid’. Aanstaande zondag 26 maart opent de tennisvereniging onder het motto ‘Maak kennis met tennis’ het tennisseizoen 2017.

Na een spannende strijd werd Fiene Hobers clubkampioen van alle meisjes 6-7-8 jaar. Het zilver ging naar Pascalle van de Wetering en het Onder grote publieke belangstelling bonden brons naar Evy Smit. meer dan tweehonderdvijftig turn(st)er onderling de strijd aan. De toestelafdelingen verwerk- Het goud van alle meisjes 9-10-11 jaar was voor ten daarbij een driekamp en de ritmisch-gym- Sannah Schot, het zilver voor Davienne Spratt en Nikki van Rijswijk liet zich het brons omhangen. nastiek-afdeling een tweekamp. Alle meisjesgroepen 6-7-8-jaar en 9-10-11 jaar De overige groepen kenden geen voor wedstrijd verwerkten voorafgaand aan het clubkampi- en streden direct voor het clubkampioenschap. oenschap de onderlinge wedstrijden. De beste drie van iedere groep gingen vervolgens op Clubkampioen mochten zich noemen: voor het clubkampioenschap. Noa van den Tol, Kyano Struik, Christianne Stofregen, Charmayne van den Heerik, Elise Biemond, Guus Kappetijn, Iris Nieuwstraten, Dit waren de eerste prijswinnaars: Fiene Hobers, Maja Golebiowski, Romaysa Kimberly Oosten, Marc Kodde, Lara Glusac Groeneweg, Julia, Saily Ost, Dabvienne Spratt, Evy Smit, Sannah Schot, Leonie van Breugel, Als tweede kwam uit de strijd: Dilara Karaqoz Nienke van der Poel, Tim van Antwerpen, Ruben Muusz, Fleur van Wingerden, Minke Schouten, Lois Verheij, Boaz Rijken, Evelien van de Pol, TaDe tweede prijswinnaars: Pascalle van de Wetering, Isolde Polak; Lotte mara Schuil, Lucas Uittenbogaard, Danica van Zanten; Riviany, Nikki van Rijswijk, Cheraisha Weitering, Stephanie van der Linden, De derde prijs ging naar: Kenzi Olthoff, Elize van Rumph, Muna Fattoeh Sophie Zwaan, Jolie Miog, Gabrielle Hessels, Megan McMurray, Dominick van den Hoek, Marieke Leeuwestein, Anne van Nes, Wander NoDe derde prijswinnaars: Lieke Buyink, Cynthia van den Koomans, Nien- bel, Selamawit ke Maagdenberg, Sophie van der Hoeven, Asley

Wanneer de kinderen echt enthousiast zijn geworden kunnen zij het traject ‘Maak kennis met tennis’ vervolgen met de aanbieding van een serie van 5 tennislessen.

Open Dag & Opening Tennisseizoen

Nog steeds heeft de tennissport last van een onduidelijk imago. Hierbij noemt men: saai, voor de elite en voor nieuwe leden moeilijk integreren. Het bestuur van Hiaten werkt, met succes, al geruime tijd aan verbetering van dit imago. Het feit dat, tegen de landelijke trend in, Hiaten in 2016 een groei van het ledental mocht noteren bevestigt de juiste aanpak van de tennisclub; veelzijdig zijn.

Ondanks het feit dat je bij Hiaten 365 dagen per jaar kunt tennissen start zij ieder jaar het tennisseizoen met een officiële opening, dit jaar op zondag 26 maart. Daarnaast is deze dag ook een ‘Open dag’, een dag waarop belangstellenden, jong en oud, langs kunnen komen om te zien en te ervaren hoe leuk de tennissport is. Binnen het programma van de Open Dag geeft tennisschool Maximus Tennis een clinic voor jong en oud, voor leden en niet-leden.

Schooltennis

Programma opening tennisseizoen 2017

Een van de meest recente initiatieven ter verbetering van het imago is: “Schooltennis”. In samenwerking met Hi5 (non-profit organisatie die sportieve, culturele en buurtactiviteiten voor jong en oud in Hendrik-Ido-Ambacht organiseert), tennisschool Maximus Tennis en basisscholen in Hendrik-Ido-Ambacht tracht Hiaten de kinderen te laten zien dat tennis een ontzettend leuke sport is om te beoefenen. Drie weken achtereen wordt op school een gymnastiekles gebruikt om de kinderen van de groepen 3 en 4 kennis te laten maken met tennis. Aansluitend kunnen de kinderen van de groepen 3 en 4, maar ook 5/6/7/8 naar Hiaten komen voor een tennisclinic. Inmiddels zijn er twee georganiseerd waaraan 31 kinderen hebben deelgenomen. De laatste clinic is op vrijdag 24 maart a.s. van 16.00 – 17.00 uur.

10.30 uur 11.00 uur 11.15 uur 12.30 uur 12.30 uur

Inloop met koffie en gebak Welkomstwoord voorzitter Michel Middendorp Hijsen verenigingsvlag door lid met speciale verdiensten Recreatieve tennismiddag voor leden en niet-leden Clinic voor jong en oud, voor leden en niet-leden

Het bestuur van Hiaten heet u zondag 26 maart graag van harte welkom op haar tennispark. Het tennispark ligt binnen het Sportpark Schildman, naast voetbalvereniging IFC.

Zwijndrecht - De Zwijndrechtse Gymnastiekvereniging O & O hield voorbije zaterdag in haar eigen turnhal aan de Uilenvliet de clubkampioenschappen voor al haar recreantengroepen.

van den Hoek, Jahlisa Weitering, Bente Vogelaar, Sasha de Waal

Let op: in de nacht van 25 op 26 maart gaat de klok één uur vooruit.

Geen problemen voor Heerjansdam Heerjansdam - Heerjansdam speelde op de Molenwei tegen NSVV en won de wedstrijd, zonder problemen, met 3-0. Thomas Oomsen had in de 13e minuut pech met zijn schot tegen de paal en nadat de Dammers nog wat kansen hadden gemist, werd het in de 34e minuut 1-0 door Jelmer Nugteren.

Na de rust was Boy Stoops tot twee keer toe dicht bij een doelpunt, dat beide keren door keeper Kruijthof voorkomen werd. Na ruim een uur spelen schoot Ronald Ouwens wel raak, 2-0 en die scoorde ook de 3-0. Dat was net nadat Thomas Oomsen in de 79e minuut een rode kaart had gekregen (twee keer geel).

Interne wedstrijden dammers IFC MO15-2 op weg naar de titel H.I.Ambacht - Dat IFC een hele goed MO 15-1 had dat voor de titel strijd was al bekend , maar dat nu ook MO 15-2 onderweg is naar de koppositie is echt ongekend .

Dat was even wennen , maar inmiddels spelen ze de ene na de andere tegenstander van de mat. Afgelopen zaterdag won IFC MO 15-2 met 2-0 van Sliedrecht MO 15-1. Er is zo goed gevoetbald dat trainers en toeschouwers trots hebben Deze dames zijn ingedeeld in een poule met staan te genieten . Het plezier straalt er vanaf tegenstanders die gemiddeld 2 jaar ouder zijn. bij deze groep . Op naar de koppositie dames !

Zwijndrecht - Met enkele wedstrijden van deel 1 van de interne competitie bij damvereniging Denk en ZDV, maar ook een tweetal ontmoetingen voor deel 2 (het vervolg van de onderlinge strijd) op het programma, was onduidelijkheid licht troef op de laatst gehouden speelavond.

zet door z’n vlag ging en reglementair verloor. Voor deel 2 waren Nico Groenendijk en Dammis van Oorschot vriendelijk voor elkaar door nog vóór het eindspel de vrede te tekenen. Gerard Noordhoek had de remise tegen Kamanda Mulaya in handen tot hij in een 4-om-4 stand de één-punt-opleverende voortzetting miste, koos Voor deel 1 twee min of meer normale uitslagen voor een andere zet met verlies als gevolg. bij Karel Gouman – Ruud Kloosterman en Henk v.d. Pols – Aart de Bruijn, beiden gewonnen door Dinsdag 18 april a.s. speelt Denk en ZDV vriendde zwartspelers. Ton van Namen won in een ge- schappelijk in Mookhoek tegen De Kroonschijf, een lijkwaardige stand toen Sjaak Bakker op de 49e langzamerhand vaste wedstrijd op de agenda.


T

DIVERSE AKTIVITEITEN:

OPEN DAG

De Kleine Winst

Opheffingsuitverkoop

HIJSEN VAN DE VLAG 12.00 uur

Reparaties gaan door tot mei 2018

WALK OF FAME 12.30 uur

Belastingadvies Timmers

PASJES OPHALEN 11.00 - 15.00 uur COMPETITIEMAPPEN 13.00 - 14.00 uur

AKTIE

WELKOM BIJ

JEUGDACTIVITEITEN 14.00 –16.00 uur

Nu voor € 40,- uw aangifte inkomstenbelasting verzorgd!*

met o.a. een balvaardigheidsparcours

Openingstijden: maandag dinsdag donderdag vrijdag zaterdag

(met diploma ) en proeflessen

AKTIE

Gratis WOZ bezwaarprocedure! belastingadviestimmers@gmail.com Tel. 06 - 11 29 94 68 *Prijs is inclusief btw en enkel geldig voor particulieren

KUNST

Bouw- of verbouwplannen?

GEBIT & REPARATIES

  

  

www.bertvankootenbouw.nl 06-54784443

Wij zijn sterk in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie!

Europaweg 1d, 3332 SE Zwijndrecht T 078-6126178 Entree en parkeren achterzijde Rabobank

  

uur uur uur uur

Lindelaan 136 3331 AR Zwijndrecht Telefoon 078 - 61 96 960 Mobiel 06 - 15 28 54 46 www.de-kleine-winst.nl

25-03-2017

     

10.00 t/m 17.00 10.00 t/m 17.00 10.00 t/m 17.00 10.00 t/m 17.00 Op afspraak

Dakkapellen, kozijnen en aan- of opbouw

d

Th

or

Ringdi

be

jk

Laan Stra van atsb Walb urgs urg estr aa t

Hoofdlan

ck elaa

n

laan

eester

urg van Walb

Ringdi jk

bel aa Slob

traa t

Ben

ster

elux

laan

hai

ijk

Sc

ks

traa t

gd

Van

Rin

en Sw an

W alb urg

Eu ro paw eg

es

n

W in ke W l Ce alb ntr urg um

va n

n

bur gs

luxlaa

an

traa Lu xe t m

Bur ge mee

dri ft

Laan

es

Bene

La

Slobbe

Burgem

Ant wer ps

Europaweg 1d, 3332 SE Zwijndrecht Postbus 115, 3330 AC Zwijndrecht T 078 - 612 61 78 F 078 - 612 51 52

Uw MATRASSEN en BOXSPRING specialist in ZWIJNDRECHT Entree achterzijde Rabobank

COMFORT SCHUIM MATRAS SG40

NEDERLANDS BESTE DRUKVERLAGEND Dit topklasse traagschuim matras MATRAS

Anti allergisch Nederlands fabricaat Alle maten leverbaar

(Densiteit 65) vormt perfect naar de contouren van het lichaam. Verkrijgbaar in 3 varianten. NU ACTIE v.a.

ACTIE PRIJS v.a.

e69.95,-

normaal e

GOLDLINE

• Unieke dubbele Swiss Pockets • Elektrothermisch gehard • Door speciale ventilatieband de beste vochtregulatie • Tencel tijk voor temperatuur regulatie • Keuze uit 3 toplagen: latex, koudschuim of traagschuim

1099,-

Ter Steeghe Ring 3 te

e 599,-

BESTE KOOP POCKETVEER MATRAS, BRON CONSUMENTENGIDS

Nederlands beste pocketveermatras!

normaal e

1249,-

ACTIE v.a.

*360 pockets m2 *7 comfortzones *Anti allergisch *Tot 110 kg

e 599,-

50RT% ING KO

Normaal v.a.

e 399,-

NU v.a.

e 199,-

ZWIJNDRECHT (bij Roobol) Tel. 088 - 900 51 26 Actie geldig t/m 1 oktober of zolang de voorraad strekt.

DIRECT AAN DE A16 AFSLAG NR 23 ZWIJNDRECHT. NEDERLANDSE PRODUCTIE

-

SNELLE LEVERING

OPENINGSTIJDEN: DI T/M VR 9.30 - 17.30 UUR ZATERDAG 9.30 - 17.00 UUR DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21:00 UUR GRATIS PARKEREN. - DESKUNDIGE VOORLICHTING


Sport 31

Woensdag 22 maart 2017

V.V. Groote Lindt in actie voor eigen clubkas Zwijndrecht - Voetbalvereniging Groote Lindt uit Zwijndrecht komt in actie om geld op te halen voor de eigen clubkas. De club doet mee aan de Nationale Belmaanden, een initiatief van de VriendenLoterij waarmee clubs en verenigingen structureel geld op kunnen halen vanuit hun achterban.

bellen leden van V.V. Groote Lindt andere clubleden en hun aanhang met de oproep mee te spelen met de VriendenLoterij. De helft van ieder verkocht lot komt direct ten goede aan de clubkas van V.V. Groote Lindt. Als 50 deelnemers bijvoorbeeld met één lot een heel jaar voor een club of vereniging meespelen, dan levert dit de clubkas 4.700 euro op. De clubleden Van februari tot en met mei vinden de Nationa- maken als deelnemers van de VriendenLoterij le Belmaanden plaats. Op donderdag 30 maart maandelijks kans op grote (geld)prijzen.

De VriendenLoterij keert tijdens de Nationale Belmaanden per kalendermaand extra geldbedragen uit aan de zeven clubs en verenigingen die de meeste loten hebben verkocht. Dit bedrag komt bovenop de structurele inkomsten die clubs en verenigingen vanaf de Nationale Belmaanden genereren.

verenigingen het hele jaar om extra inkomsten te genereren. Clubs en verenigingen kunnen zich nog tot en met dinsdag 30 mei aanmelden voor de Nationale Belmaanden.

Meer informatie op: Naast het organiseren van de Nationale Bel- www.vriendenloterij.nl/clubs. maanden, helpt de VriendenLoterij clubs en

VOORJAARS SHOW

Zaterdag

25 maart

kerk-Rijsoord Tegelhandel Boer Ridder

10% KORTING OP ALLES! tot 16.00 uur 00 8. n va d en op ge g da Wij zijn deze

Restpartijen lblokken graniet stape 12x12x30 cm een 8,50 maar per stuk

eramicvooardelen die Geuwoe C bestrating met alle uren

€3,

85

illende kle een totaal nie . Meer dan 40 versch 30x60 cm iedereen graag wil en cm 60 60x gen etin in de populaire afm maar

nu geen 64,95

€58,

45

per m2

alt Gevlamd baesn natuursvate n 400 m2 j 80x80x3 cm Parti

r

geen 88,50 maa

€35,

r m2

95pe

TEGELHANDEL BOER

DE BASIS VOOR ELKE TUIN

Rijksstraatweg 160a • Ridderkerk-Rijsoord T: 0180 - 426333

E: ridderkerk@tegelhandelboer.nl / www.tegelhandelboer.nl

SHOWTUIN RIDDERKERK

kken uurblo Mood5ucml .m ders. an l aa tot s iet ns Ee 60x15x7,

In grijs en zwart,

r

geen 6,95 maa

€6,

25 per stuk

ALTIJD 20.000 M2 RESTPARTIJEN VOOR SCHERPE PRIJZEN

Kant en klare en tuinpoort t ingebouwd

op stalen frame me ar keuze. g na slot en draairichtin cm en Breedtes tussen 90 300 cm mogelijk.

Vanaf nu ns ook volop bij o verkrijgbaeeadsrrabat, liggers

lanken, zw Douglas (vlonder)p neerd vuren planken en pr ïm en palen, Ge eg n palen, liggers, palen, Hardhoute beschoeiings hout. vlonderplanken, en e houtsoorten, ers div Schuttingen in ermen. hekken en gaassch


KORTINGSBONNEN Geldig t/m 30 april 2017

Dé wasstraat voor krasvrij en textiel wassen!

AUTOWASPROGRAMMA

BASIS

€ 1..50

korting

Geldig t/m 30 april 2017

Normaal € 7.50

6.

00

Deze bon is alleen geldig in Zwijndrecht, Fruiteniersstraat 19

Dé wasstraat voor krasvrij en textiel wassen!

AUTOWASPROGRAMMA

BASIS

Geldig t/m 30 april 2017

AUTOWASPROGRAMMA

RAIN-X

Geldig t/m 30 april 2017

5.-

korting

9.

50

Deze bon is alleen geldig in Zwijndrecht, Fruiteniersstraat 19

AUTOWASPROGRAMMA

LUXE

2.-

korting

7.

50

Geldig t/m 30 april 2017 Deze bon is alleen geldig in Zwijndrecht, Fruiteniersstraat 19

korting

AUTOWASPROGRAMMA

RAIN-X

Geldig t/m 30 april 2017

Geldig t/m 30 april 2017

5.-

korting

Normaal € 14.50

9.50

Deze bon is alleen geldig in Zwijndrecht, Fruiteniersstraat 19

Dé wasstraat voor krasvrij en textiel wassen!

AUTOWASPROGRAMMA

LUXE

2.-

korting

Normaal € 9.50

7.50

Geldig t/m 30 april 2017 Deze bon is alleen geldig in Zwijndrecht, Fruiteniersstraat 19

Normaal € 5.00

6.

Dé wasstraat voor krasvrij en textiel wassen!

Dé wasstraat voor krasvrij en textiel wassen!

Autoparfum € 2.-

00

Deze bon is alleen geldig in Zwijndrecht, Fruiteniersstraat 19

Dé wasstraat voor krasvrij en textiel wassen! Normaal € 9.50

1..50

korting

Dé wasstraat voor krasvrij en textiel wassen! Normaal € 14.50

Normaal € 7.50

3.

00

Deze bon is alleen geldig in Zwijndrecht, Fruiteniersstraat 19

Dé wasstraat voor krasvrij en textiel wassen!

MICROVEZELDOEK Geldig t/m 30 april 2017

Normaal € 2.00

1.00

Deze bon is alleen geldig in Zwijndrecht, Fruiteniersstraat 19

WWW.WASSTRAATDEWALVIS.NL