Wk 11 ambacht

Page 1

43e jaargang no. 11

nieuws- en advertentieblad

Deze week: Shoeby & Leontine Borsato

woensdag 14 maart 2012

editie

wekelijks, oplage 11.900

H.I. Ambacht / Oostendam

Pag. 3

Dalton in de picture

7a^_[ c^Zi gdcYadeZc bZi jl kgV\Zc dkZg `Vc`Zg

Scootmobiel Rijnmond heeft voor u het grootste assortiment scootmobielen en rollators in de regio.

7Za YZ @L; @Vc`Zg >c[da^_c/ %-%%"%'' ++ '' \gVi^h

Showroom: Noordeinde 156,

Telefoon: 078-6822307

3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht

06-53831771

Koop nu een woning bij Estate en betaal 0% overdrachtsbelasting als u voor 1 juli a.s. passeert bij de notaris. Daarna betaalt u weer 6%.

BELASTING!

informatie: 123estate.nl

KOOP NU

Voorjaar proeven Leerlingen van de Bron uit Ambacht groep 5 hebben vandaag 14 maart genoten van hun buitenles op de Frelustal. Ze konden koeien en schapen van zo dichtbij bekijken, weidevogels zien en er werden zelfs Kievitseieren gevonden. Verder konden de leerlingen schapenwol voelen en poepjes van alle dieren bestuderen. Er was zelfs een nepkoe om te melken. We zijn trots dat we deze super gave les aan de jeugd van de Zwijndrechtse Waard kunnen geven. De schoolgidsen van de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard, genoten samen met de kinderen en hun ouders van deze gastvrije locatie.

Een mooi fotoboek met je eigen digitale foto’s

Kaartverkoop concert C.O.V. “Ridderkerk”

Pag. 17

DOKTERSDIENST HUISARTSEN

Kinderkapsalon KuiƦe OPENT (OP)NIEUW de deuren van haar nieuwe pand op zaterdag 17 maart a.s. van 12.00 tot 17.00 uur. Er is een springkussen, popcorn en je kunt je laten schminken. Dus kom gezellig een kijkje nemen. Jacob Marisstraat 1. 3331 VE Zwijndrecht. Telefoon 078-6822224. www.kinderkapsalonkui e.nl

Mysterieus bouwpakket onthuld bij CBS de Tweestroom Op dinsdag 21 februari werd om twee uur een mysterieus bouwpakket onthuld. Voor het podium, in de Cbs de Tweestroom, zaten de groepen 1-2 en 5 te wachten op wat er onder het witte laken zou zitten. Na binnenkomst van de heren Wim Kok en Alex Valk, nam de directeur van de school J. Recourt de microfoon ter hand. Hij vertelde over het pakket dat was

Pag. 5

bezorgd en waar niemand iets van wist. Uiteindelijk bleek dat het een cadeautje was van Bouwend Nederland, afdeling Ridderkerk, waarvan de heer Wim Kok voorzitter is. Vier kinderen waren uitgekozen om te helpen de plechtige onthulling te verrichten. Na het gebruikelijke aftellen stond daar een Techniektoren met de naam ‘Het Klokhuis’. Het Klokhuis bevat een DVD met twaalf afleveringen, lesboekjes met uitneembare, te kopiëren lesbladen en al het benodigde materiaal voor drie complete projecten. Het pakket voorziet in materiaal voor 30 leerlingen per project. “De bedoeling

van deze toren is om interesse te wekken bij de kinderen voor de bouw. Als het weer aantrekt in die sector zal er een grote behoefte

zijn aan geschoolde mensen. Daarnaast is het ook goed eens niet achter de computer te zitten en iets met je handen te doen”.

Eenvoudige bedienbare software • Verschillende covers • Hoogwaardige drukkwaliteit • Professionele inbinding • Grote hoeveelheid formaten • Veelzijdige designmogelijkheden • Briljante kleuren en fotopapier • Snelle levering • Zie de MAANDACTIE op onze website: www.printmijnfotos.nl

Tijdens de avond, nacht en het weekend wordt er waargenomen vanuit de regionale HUISARTSENPOST, T 6542600, op afspraak. Uw eigen huisarts is op werkdagen bereikbaar tussen 8 en 17 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN

Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. Spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling.

DE BRUG

NIET GEHAD? of weet u van familie, vrienden, buren of collega’s dat zij de Brug niet (regelmatig) krijgen? Bel ons! Wij kunnen klachten alleen oplossen als we er vanaf weten. Tel.

0181-318 666

(Graag uw straat + huisnummer doorgeven ter informatie)


Service

nummers

Ȁ Ǥ Ǥ ǡ Ǥ ͚͕͖͚͗͘͜ Ȁ ǣ ͔͚Ǧ͖͗​͚͕͗͛͗͜

Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͖͔Ǥ͔​͔

Ȁ ͔͜Ǥ͔͗ ͕͛Ǥ͔͗ Ǥ Ǥ ͚͕͖͛͗͜͜

Ǥ Ȁ Ǥ ͔͜Ǥ͔​͔Ǧ͕͛Ǥ͔͗ Ǥ ǣ ͔͛͜Ǧ͚͖͙͚​͚͔͗ Ǥ Ǧ Ǥ

ȋ Ȍ ͚͕͚͕͛͜͜

´ Ƣ ͕͚͘Ǥ ͔͝Ǥ͔​͔ ͕͗Ǥ͔͗

Ǧ ȋ͔͛͜Ȍ ͚͖͕ ͗͝ ͔͗Ǥ ̷ Ǧ Ǥ Ǥ Ǧ Ǥ

͚͖͔͙͚͕͜ǡ ͗͗͘ǡ ͗​͔͗͘ Ǥ Ǥ

Ǥ ͔͛͜Ǧ͛​͔͙͔͛͜​͔ Ǥ ǣ Ǥ Ǥ ͔͝Ǥ͔͗ ͕͛Ǥ͔​͔ Ǥ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͖͕͗͗͛͜

Ǥ ͔͕͗͜ Ǧ ͚͛͘͘​͖͘ Ȁ ͔͚ Ǧ ͕͛ ͖͘ ͜͝ ͙͗ ±Ǧ Ǥ Ǥ ͚͕͚͛͗͝͝Ȁ͔͚Ǧ͙͔͚͖͙͗͘͘ Ǧ ̷ Ǥ Ȁ Ǥ Ǥ Ǥ ͔͕͔͜Ǧ͚͕​͕͔͗͝ ͔͚Ǧ͖͖͔͚͕͖͘͝

ǤǧȀ ǧ

ȋ Ȍ ǡ ͔͔͝​͔Ǧ͖͔͔͗͛͛͘ Ǥ Ȁ Ǥ ͕͔Ǥ͔​͔Ǧ͕͚Ǥ͔​͔

Y ȋ Ȍ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͛͘͜​͕͛͘ Ǥ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͙͛͗͗ Ǥ Ȁ Ǥ ͔͝Ǥ͔​͔Ǧ͕͘Ǥ͔​͔ Ǥ ͖͘ǡ Ǥ ̷ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ͔͛͜ Ǧ ͚͕͜ ͚͗ ͙͝ Ǥ Ǧ Ǥ Ǥ ǡ Ǧ ǣ Ǥ ͔͕͔͜Ǧ͖͙͖͙͗͘ Ǥ ͗ ǣ͔͛͜ ͚͕͔͛͗͘͜ Ǥ Ǧ Ǥ Ǥ Ǧ Ǥ Ǧ Ǯ ȋ Ȁ Ȍ Ǥ ǣ Ǥ ͔͔͝​͔Ǧ͕​͕͖͔​͔​͔​͔ ͖͕ǣ͔​͔ Ǥ ͚͕͗͜​͙͗​͙ ̷ Ǥ ȋ ͔ǡ͖͔ Ǥ ǤȌ Ϊ ǡ Ǧ Ǥ ͘Ǧ͙ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͛͘͜͝

diensten

4+,&#) EJ /##46 FNEF ' .+,' 14)*U ENUHI 7 &5T T T +&&'.-112

ǣ ͚͕͖͗͘͜​͘ ǣ ͔͜​͜Ǧ͙͜͝ ͖͔͝​͔ Ǧ ǣ Ǧ ̷ Ǥ

Ǥ ͔͛͜Ǧ͛​͔͕͔͛͜​͔ ̷ Ǧ Ǧ Ǥ ǣ ͔͕͖͜Ǧ͙͙͔͗͗͝ ǣ ͔͕͖͜Ǧ͙͗͛͝​͖͛

10&#) EL /##46 FNEF

'4814/&' '/''06'U 1425-'4-UENUNN 7 &5T T T +&&'.-112 '0 EKUNN7 &5T T 1.-'46 .+/U ENUNN 7 &5T T +,0*1456 '0 EKUNN 7 &5T T 6+,( ' 4-U ENUNN 7 &5T T 410'0$74) //#07Î.-#2'.U NMUGN 7 -#0&T T T &' +.&' '0 EJUNN 7 &5T T T #//'45 '4'(14/''4&' '4- \ 2'0 1([U ENUNN 7 &5T T 1$$'45 T T '4- +%1.##5U NMUGN 7 U T 8#0 &'4 ##46 '4'(14/''4&' '/''06'U ENUNN 7 '0 EJUGN 7 &5T T 1155' 7& '4'(14/''4&' '/TU ENUNN 7 '0 EKUNN 7 &5T T 8T 411+,'0 '4'(14/T '/T +0 '&'4.#0&U NMUGN 7 '0 EKUNN 7 .''5&+'056 4+,' 8#0)'.+5%*' '/TU NMUHI 7 &5T T 74+'7: 410 8T*T '8'0& #6'4 '/TU ENUGN 7 .1(24+,<+0)5&+'056 '-'56'+0 '/''06' j8'4)T 8#0 )'.18+)'0kU NMUHI 7 '4'&+'056 +0 #5%#&'T 810&/##.58+'4+0)X ##5.T $+&5610& 1( 524'-'4 #%1$75<+'-'0*7+5U ENUGN

Ǥ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͔͕͚͗͜ ͔͛͜Ǧ͚͖͙͕͛͗͝

Ǥ ͔͔͝​͔Ǧ͔͚͛͛Ǥ Ǥ ͖͘

#4#0#6*# 9+,0&4'%*6U NMUGN 7 &5T T T 8#0 7+,.'-1/ '0 EIUGN 7 &5T T 2*1(( +,5114&U ENUNN 7 &5T T T ((4+0)# '0 EKUNN 7 &5T T T 8#0

#46'0

Ǥ Ϊ ͕͔Ǧ͕͗ Ǥ ͔͛͜Ǧ͙͖͚͛͛͜͝Ǥ Ǥ

ǡ ǡ Ǥ Ʀ ǡ Ǥ ͔͔͝​͔ Ǧ ͚͜​͚͘ ȋ̾ ͔ǡ͕͔ Ǥ ǤȌ ȋ Ȍ Ǧ ǣ ͔͔͜​͔ Ȃ ͖͜​͛͜​͚͛​͚ǡ Ǥ ͘Ǧ͚ǡ Ǥ ̷ Ʀ Ǥ Ȁ Ǥ Ʀ Ǥ ǡ ͚͔͘͜ǡ ͔͗​͔͝

ǧ Ǥ ͘ Ǥ Ȁ ͔͛͜Ǧ͚͖͜​͖͚͜͜ ǡ ǣ ͕͘ ͔͛͜Ǥ

Ǧ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ͝Ǥ͔​͔ ͕͖Ǥ͔͗Ǥ Ǥ ǡ Ǥ ͖͘ Ǧ Ǥ ͔͕͘͜​͔͗͘͜​͙͜ ´ ǣ ͔͛͜Ǧ͚͖͗͜͜​͔͜ Ǥ Ǥ 5

Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͔͕͗͜͝Ȁ͚͕͖͕͛͜͜

Kerk

Ƭ ǯ ǡ ǧ ǧ Ǥ Ǧ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͙͔͘​͔͗͝ Ǩ

͗͘ ͔͛͜Ǧ͚͕͙͔͔͛͜ ͗​͕͗͘ Ǧ Ǧ ͔͛͜Ǧ͚͖͔͕͔͜͝ ͔͛͜ ͚͕͗͜​͚͗​͚

ǧ ǧ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͖​͖​͖​͖͘​͘

Ǥ Ǥ ͔͔͝​͔Ǧ͖͔͖͔͚͖͛ ȋ ȌǤ Ǥ Ǥ Ǥ ͗͝ǡ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͚͕͖​͖͕͚͜ ͕​͕͖ ǡ ǡ ǣ Ǧ ǡ ͔͔͝​͔Ǧ͜​͘͜​͘ Ȁ ´ Ǥ Ǣ Ǣ ͕͗͜ ǣ ͕​͕͖ Ȁ ͗​͕͗͘ Ǥ ͜Ǥ͔͗Ǧ͕͛Ǥ͔​͔ Ǣ ͜Ǥ͔͗Ǧ ͚͖͙͖͔͜​͔ ͚͕͖͗͜͜͝ ͕͚Ǥ͔​͔ Ǣ ͕͖Ǥ͔​͔Ǧ͕͚Ǥ͔​͔ Ǥ Ǧ Ǥ ȋ Ȁ Ȍ ȋ Ȍǣ ͚͕͗​͗​͗​͗​͗ ͘ ǣ ͕​͕͖

͔͛͜Ǧ͚͕͖͕͕͘͘ Ȁ ͔͚Ǧ͕͝​͝​͕͕͗͜͝

͕͘​͘ǡ ͗​͔͗͘ Ǥ Ǥ ǣ ͗​͔͗​͔ Ǧ͔͗ ͔͛͜Ǧ͚͙͖͕͚͘͜ Ǥ Ǥ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͙͖͚͗͛͘Ǥ ͙͜ǡ ͚͔͙͔͙͘͜ ͕͛Ǥ͔͗ Ǥ ̷ Ǧ͔͗Ǥ ͔͜Ǥ͔͗ Ǥ

ǡ Ǥ ǡ ͚͕͖͚͗͜͝ ͖͘ Ǥ

͕͜ ͗​͕͗͘ Ǥ Ǥ ͚͖͜​͖͕͚͘ Ȁ Ǧ ͔͝Ǥ͔​͔ ͕͖Ǥ͔​͔ ͔͔͝​͔Ǧ͖͔͖͔͚͖͛ ȋ ȌǤ ͚͕ Ǥ Ǥ ͗​͕͗͘ Ǥ Ǥ ̷ Ǥ Ǥ ͔͛͜ ͚͕͖͕͗͘͜ Ǧ Ǥ Ǥ Ǥ ǣ ̷ ͔͕͔͜Ǧ͖͘​͖͚͕͙ Ȁ ͔͕͔͜Ǧ͖͕͔͛͘͜ Ǥ 2 ǤǦ Ǥ ͔͜ǣ͔​͔ Ǧ ͕͛ǣ͔͗ Ǥ ͕͔ǣ͔​͔ Ǧ ͕͗ǣ͔​͔ ͔͛͜Ǧ͚͕͙͛͘͜͜Ǥ ͗Ǥ

ǡ 5

ǡ Ǥ ǣ ͔͛͜Ǧ͚͖͔͚͙͛͜ Ȁ ͚͕͖͛͜͝​͖

Ǧ ͕͔Ǥ͔​͔Ǧ͕​͕Ǥ͔​͔ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͖͜​͖͚​͚͗ Ǥ Ǥ ͕͙ǡ ͗​͕͗͘ Ǥ Ǥ Ǥ

ǡ Ǥ ͔͔͝​͔Ǧ͘͜​͔͘ ȋ Ȍ Ǥ Ǥ

͖͜ ͖͖͜͝ ǣ ͔͕͔͜Ǧ͙͘ ͖͙ ͖͙

ǣ Ǥ Ǥ

Ǥ ͔͕͔͜ ͔͗͘ ͕͛͗ Ǥ Ǧ Ǧ Ǥ

1'05&#) FE /##46 FNEF 7& '4'(14/''4&' '/TU EMUGN 7 &5T T 8T 411+,'0

Ǥ ǣ ͔͚ ͔͖͕͗͗͛​͕͗

ǣ ͔͛͜Ǧ͚͖͕͜​͕͖͜ ͔͚Ǧ͕͙͗​͗​͗͛͛͘

Ǥ ǡ Ǥ ǡ Ǥ ͘ ǡ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͔͗͜​͖͜Ǥ Ǥ Ǧ Ǥ Ȁ Ǥ ͕͖Ǥ͔​͔Ǧ͕͗Ǥ͔​͔

͕͙Ǥ͔​͔Ǧ͕͛Ǥ͔͗Ǥ ͕͛Ǥ͔͗Ǧ͕͝Ǥ͔​͔ǡ Ǥ Ǧ ǡ ͕͔ Ǧ Ǧ

͔͘ǡ Ǥ ̷ Ǥ Ǥ ǡ ǡ ǡ Ȁ Ǥ ͔͛͜ Ǧ ͚͘͝ ͖͜ ͜​͜ ǡ Ǥ

Ǥ Ǥ

Ǥ ͔͕͕͜Ǧ͕͗͘͝​͔͘ ǣ ͔͕͕͜Ǧ͕͔͗​͔​͔​͔ ̷ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͔͔͝​͔Ǧ͙͖͛​͖͚͚͘ ȋ Ȍ Ǥ Ǥ ǣ ͔͛͜ǧ͚͕͜͜​͖͜͝

Ǥ Ǥ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͔͖͗͘͜ Ȁ ͚͕͖͚͙͖͜ ̷ Ǥ ̷ Ǥ

ȍ Ȏ Ǩ Ȉ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͚͕͗͘͜ ͚͖͔͚͕͚͜ ǣȀȀ Ǥ Ǥ Ȁ

Ǥ

Ǥ ͔͔͝​͔Ǧ͘​͛͘ ͘​͛͘ ͘ ȋ͔ǡ͕͔ Ȁ ǤȌ

Ǯ ǯǣ

͔͕͕͜ Ǧ ͕͗ ͜ ͚​͚​͚ ͕͚Ǥ͔​͔ Ǥ ǣ ͔͕͕͜ Ȃ ͕͗͜ ͚​͚​͚ Ǯ ǯ ǣ ͖͗ ͗​͕͗͘ Ǧ Ǧ ͔͛͜ Ǧ ͚͕͜ ͖͛ ͗​͗ ͔͛͜ Ǧ ͚͕͜ ͛​͛ ͙͜ Ǧ ǣ ̷ Ǥ

ǣ Ǥ Ǥ ͔͚Ǧ͖​͖ ͔͚ ͚͖ ͖͜

Ǧ Ǥ


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

Shoeby & Leontine Borsato onthullen ‘Fashion Secrets’

Spijkers met koppen slaan?

Van Kooten KU DA NST Bouw- en S KK sinds AP TOF ELL EN

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud * renovatie

onderhoudsbedrijf 1987 werkzaam! * kozijnen * deuren * ramen

* dakkapellen * Tevens Bouw- en onderhouds bedrijf verzorgen wij de sinds 1987 werkzaam! beglazing

Van Kooten

Zwanebloem 29 • H.I.Ambacht •

6817310

www.bertvankootenbouw.nl Goed geslagen!

HB AUTO

S E RV I C E

Onderhoud Reparatie - APK Noordeinde 190 (Naast Karwei) Hendrik Ido Ambacht - Tel. 078-6822509

w w w. h b a u t o s e r v i c e . n l

Kinderdienst in de Dorpskerk Aanstaande zondag 18 maart, wordt er in de middagdienst speciaal voor kinderen een dienst georganiseerd. Voor deze dienst hebben we de Ridderkerkse kinder – en jeugdkoren onder leiding van Jennifer van den Hoek uitgenodigd. Het thema van deze dienst is : “Ben jij een brandend lichtje?”. We hopen dat er veel kinderen op de dienst af zullen komen. Zodat we met elkaar de Here kunnen prijzen en dienen. Natuurlijk zijn ook de ouderen welkom. Als kinderen kunnen we veel van de ouderen leren en andersom, dus we hopen dat u ook komt! Het belooft een mooie dienst te worden. De dienst die geleid wordt door dhr. van Egmond zal ‘s middags om 17.00 uur in de Hervormde Dorpskerk te H.I.Ambacht plaatsvinden. We hopen jou en u te zien!

TS E I U HEEFTEREN ? TE VI Wij verhuren artikelen om van uw feest een succes te maken! Bel voor inlichtingen of kom langs!

Noorlander Verhuur

Molenvliet 43, Zwijndrecht Tel. 078 - 610 02 33 / 06 - 51 381349 Fax 078 - 610 09 63

RIJBEWIJS? www.rijschoolblad.nl

YHUNHHUVVFKRRO Telefoon 078 - 681 21 56 of 078 - 614 68 75

woensdag 14 maart 2012

AutoBANDenWIEL enBESTEkoop BANDjeVERSTANDje 7x24 0180-619411 B’dr A29 Heintunn. Wintersets ruil/huur Beauty Party Voor meiden van 8 t/m 12 jr. Huidverzorging, lichte make-up, handscrub, nagels lakken enz. Schoonheidsspecialiste organiseert het feestje bij u thuis. Tel. 078-6139005 of 06-30.52.09.11

Vanaf donderdag 15 maart kunnen modebewuste vrouwen in Nederland hun hart ophalen. Leontine Borsato onthult op die dag ‘Fashion Secrets’, in samenwerking met het succcesvolle Nederlandse fashionmerk Shoeby met ruim 225 winkels. Deze week heeft Shoeby de 8-delige video campagne met Leontine opgenomen, ter inspiratie voor andere fashionable vrouwen. De filmpjes inspireren om, net als Leontine, te mixen en

matchen met de snel wisselende collecties van Shoeby. De kick-off van de ‘Fashion Secrets’ campagne op 15 maart wordt gevierd in Amsterdam. Op deze dag worden vier vrouwen volkomen onder handen genomen door het Shoeby styling team, onder toeziend oog van Leontine. Tot 11 maart kan iedere vrouw online strijden om kans te maken op deze totale makeover.

Trimsalon The Dogwash Voor de beste verzorging van uw hond. Ook voor alleen een wasbeurt. 078-7610090/06-50868168 GRATIS dag en nacht crème in één twv. € 40,= Bij afsluiting van een beauty abonnement. Elke 6 weken een complete gezichtsbehandeling van 75 min, gebaseerd op uw huidtype voor slechts € 29,99 per maand. www.beautysalon-prestige. nl Tel; 078 - 6849552 In onze collectie o.a.: Parket Brede vloerdelen Verouderde vloeren Quick-step laminaat Kom kijken en prijzen vergelijken! M. Voorwinden Vloeren 078-6813668 vermist in Kortambacht zw.gr. gestreepte poes met rood en wit. Korte staart naam Murphy Inl. 0610421589 Baby op komst? Van bedankje tot luiertaart, van slinger tot kraamfeest; u bestelt het bij originelekraamcadeautjes.nl Tel: 06-55977881 Laminaat nodig? www.twigtparket.nl Bindweefselmassage van uw lichaam geeft ontspanning en verbeterd uw gezondheid, laat u kosteloos en vrijblijvend informeren bij Biostyle praktijk voor huidverbetering, Jolanda Valk 0611168005 www.biostyle.nl Voor Aardappelen, Groenten en fruit moet u bij Mastona zijn. Kijk op www.mastona.nl

Meer kans van slagen! 3


ǣ VIANEN & VAN EGMOND ǡ Ǣ Ǥ Ǧ ǡ Ǥ Ǧ Ǧ Ǥ Ǧ Ǧ Ǥ Ǥ Ǧ ǡ Ǥ Ǥ ǣ Dz Ǥ Ǥ ǯ Ǥ ǡ ǡ Ǥ Ǥdz

ȋ Ȍ ȋ Ȍ Ǧ Ǥ ǯ Ǥ Ǧ Ǧ ǡ Ǥ ǡ

Dz Ǥdz ǡ Ǥ Ǥ

ǯ ǣ

ǣ Dz Ǧ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǧ

Ǥdz Ǧ Ǯ Ǥ ǡ Ǧ Ǥ Dz Ǥ Ǥ Ǥ Ǧ Ǥ Ǥ Ǧ Ǧ ǡ Ǥ Dz ͕͗ǣ͔​͔ Ǥ

Ǯ ǯ ǣ

ǣ ͕Ǥ ͖Ǥ ͗Ǥ ͘Ǥ ͙Ǥ


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

Dalton in de picture Waarom Dalton? Steeds meer ouders kiezen voor het Daltononderwijs. Heel erg logisch. Daltononderwijs sluit heel goed aan bij de eisen en verwachtingen die de maatschappij aan mensen stelt. Het Daltononderwijs bereidt kinderen uitstekend voor op hun toekomst. Mensen zullen op eigen benen moeten gaan staan, hun eigen keuzes durven en kunnen maken. Het Daltononderwijs leert kinderen dit te doen, uiteraard binnen hun mogelijkheden en binnen de gestelde grenzen. Wat is Daltononderwijs? Daltononderwijs kenmerkt zich door twee aspecten. Naast het leren van belangrijke vakken als lezen, rekenen en taal vormt ook het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken met anderen een heel belangrijk stuk van ons onderwijs. En natuurlijk zijn er verschillen tussen kinderen. Ieder kind is uniek! Vandaar dat dierentiatie belangrijk is! Binnen het Daltononderwijs kan ieder kind binnen zijn/haar mogelijkheden zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Voortgezet onderwijs De huidige manier van onderwijs in het voortgezet onderwijs doet een heel sterk beroep op de pijlers van het Daltononderwijs. Steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs vragen deze vaardigheden van de kinderen. Het Daltononderwijs sluit uitstekend aan bij het voortgezet onderwijs.

werken zes Daltonscholen intensief samen. Met elkaar bespreken de directies hoe het Daltononderwijs op de scholen zo goed mogelijk vorm kan worden gegeven. Samenwerking is daarbij van grote waarde. Elke school heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en schoolbeleid maar juist de samenwerking tussen deze scholen geeft een enorme impuls. Nationale Daltondag 21 maart 2012 Op woensdag 21 maart 2012 stellen alle Daltonscholen in Nederland hun deuren open voor alle belangstellenden. Het is dan Nationale Daltondag. Op de Daltonscholen uit de regio Drechtsteden kunt u een kijkje nemen. U bent van harte welkom op obs De Bever - Dordrecht obs De Dukdalf - Hendrik-Ido-Ambacht obs De Leilinde - Papendrecht obs De Meridiaan - Dordrecht obs Het Nokkenwiel - Alblasserdam obs De Tandem - Zwijndrecht Met veel plezier verwelkomen wij u om kennis te laten maken met onze Daltonscholen. Uiteraard kunt u ook de websites van de scholen bezoeken zodat u zich wat meer kunt informeren over de scholen en het Daltononderwijs. Neemt u gerust contact op met de scholen voor meer informatie.

Het gemak van meerdere zorgvormen onder 1 dak! Nu ook nachtzorg, huiswerkbegeleiding & orthopedagogische zorg! Bel voor meer info: Van den Dool Zorg & Begeleiding 078-6822663 Kleding/dekens stomen? Altijd naar Ali !! Passage 25, Zwijndrecht GRATIS dag en nacht crème in ĂŠĂŠn twv. â‚Ź 40,= Bij afsluiting van een beauty abonnement. Elke 6 weken een complete gezichtsbehandeling van 75 min, gebaseerd op uw huidtype voor slechts â‚Ź 29,99 per maand. www.beautysalon-prestige. nl Tel; 078 - 6849552 4 in 1 verzamel/ hobby beurs met modeltreinen, miniat.autos, racebanen en uurwerken. Zo 18 mrt 10-15 uur Oranjewit hal Nw. Noordpolderweg 5 3312 AD Dordrecht info: www.goudspoor.nl 06-29093120 RAFAELA Praktijk voor christelijke hulpverlening in H.I. Ambacht Hulp bij verwerking, relatieproblematiek, opvoedingskwesties, etc. Bel 06 21 855 809 Vloer schuren? www.twigtparket.nl

Dalton Drechtsteden In de regio Drechtsteden

woensdag 14 maart 2012

COLUMN Cees van Keeken 0LQGIXOQHVV (HQ XLWVSUDDN GLH MH DI HQ WRH KRRUW LQ VSLULWXHOH NULQJHQ LV DOV MH HHQ YLV YUDDJW ZDW ZDWHU LV ]DO KLM MH QLHW EHJULM SHQG ]DO DDQNLMNHQ %HGRHOG ZRUGW GDW ZDWHU YRRU HHQ YLV GRRU HQ GRRU YDQ]HOIVSUHNHQG LV +LM ]ZHPW HULQ KLM DGHPW KHW KHW LV RYHUDO HQ GDDURP LV KLM ]LFK HU QLHW YDQ EHZXVW ODDW VWDDQ GDW KLM ]LFK HU LHWV RYHU DIYUDDJW 'H]H XLWVSUDDN KHOSW RQV WH UHDOLVHUHQ GDW ZLM ]HOI RRN LQ VRPPLJH DVSHF WHQ œYLVVHQ¡ ]LMQ =R ]LMQ ZLM RQV HU QDXZHOLMNV YDQ EHZXVW KRH]HHU RQV GHQNHQ YRRU RQV KHW]HOIGH LV DOV ZDWHU YRRU HHQ YLV :LM GHQNHQ GH KHOH GDJ GRRU VRPPLJHQ NXQQHQ HU QLHW GRRU VODSHQ HQ ]HOGHQ YUDDJW LHPDQG ]LFK DI RI WHYHHO GHQNHQ PLVVFKLHQ HHQ SUR EOHHP LV ZH ]LMQ KHW RQV QLHW EHZXVW -H KHEW DOV PHQV YLHU HVVHQWLsOH OHYHQV LQVWUXPHQ WHQ MH OLFKDDP MH HPRWLHV MH GHQNHQ HQ MH LQWXwWLH =RGUD MH QDDU VFKRRO JDDW ZRUGW HU DDQ GULH QDJHQRHJ JHHQ DDQGDFKW PHHU EHVWHHG YULMZHO DOOH DDQ GDFKW JDDW QDDU NHQQLV QDDU KHW KRRIG *HHQ ZRQGHU GDW ZH RQV YHUHHQ]HOYLJHQ PHW RQ]H JHGDFKWHQ 1DWXXUOLMN LV GHQNHQ HUJ KDQGLJ YRRU MH ZHUN]DDPKHGHQ HQ DQGHUH SUDNWLVFKH ]DNHQ PDDU GDDU EOLMIW KHW KHODDV QLHW ELM 'HQ NHQ OLMNW HHQ GRHO RS ]LFK JH ZRUGHQ KHHO YDDN KHUKDOHQ RQ]H JHGDFKWHQ ]LFK YRRUWGX UHQG ]LMQ ]H QLHW IXQFWLRQHHO HQ ]HOIV RQGHUPLMQHQG /LHIGH

YUHXJGH JH]RQGKHLG VFKRRQ KHLG HQ JHOXN NRPHQ QRRLW YRRUW XLW GHQNHQ .ULWLVFK ]LMQ SLHNHUHQ RRUGHOHQ GDW NDQ RQ]H JHHVW KHHO JRHG 9HU YROJHQV JDDQ ZH GDW PHW RQV GHQNHQ SUREHUHQ RS WH ORVVHQ (HQ EHWHUH EDDQ PHHU JHOG HHQ DQGHUH SDUWQHU ]DO GDW RQV JHOXNNLJHU PDNHQ" (Q YRRU MH KHW ZHHW EHQ MH DOOHHQ PDDU EH ]LJ PHW KHW YHUOHGHQ ZDW JLQJ HU QLHW JRHG RI GH WRHNRPVW KRH ZRUGW KHW RRLW EHWHU 0D OHQGH JHGDFKWHQ ]RQGHU HLQG SXQW ZDQW KHW LV GZHLOHQ PHW GH NUDDQ RSHQ *HOXN NRPW QRRLW YRRUW XLW GHQNHQ JHOXN LV JHHQ JHGDFKWH PDDU NDQ ZHO HUYDUHQ ZRUGHQ DOV MH MH RYHULJH OHYHQV LQVWUXPHQWHQ HHQ EHODQJULMNHUH URO JHHIW LQ MH OHYHQ (U LV QDWXXUOLMN LHWV DDQ WH GRHQ 0LQGIXOQHVV ULFKW ]LFK RS KHW PHW DDQGDFKW OHYHQ LQ KHW PRPHQW KHW 1X 'DDUGRRU ZRUG MH MH EHZXVW YDQ MH]HOI GH SDWURQHQ ZDDULQ MH YHUVWULNW ]LW HQ NULMJ MH GH PRJHOLMNKHLG RP JH]RQGHUH EHWHUH NHX]HV WH PDNHQ $OV MH RQ]H ZRUNVKRS 0LQGIXOQHVV YROJW NDQ HU HHQ ZHUHOG YRRU MH RSHQJDDQ +HW SLHNHUHQ GH VWUHVV HQ GH XLWLQJHQ GDDU YDQ NXQQHQ YHUGZLMQHQ HQ SODDWVPDNHQ YRRU YHHO PHHU NHX]HPRJHOLMNKHGHQ HQ GXV YULMKHLG GDQ MH RRLW KDG JH GDFKW -H EHQW KHOHPDDO QLHW ]R DIKDQNHOLMN YDQ MH GHQNHQ DOV MH GDFKW HQ GDW LV HHQ EHYULM GHQGH RQWGHNNLQJ

‡‡• ˜ƒÂ? ‡‡Â?‡Â? ÇŚ ‡”•‘Â?ƒŽ Â‘ÂƒÂ…ÂŠÇŚ Š‡”ƒ’‡—–

www.deltamakelaars.nl

!

UR TE HU

- Kantoor / praktijkruimte - Karakteristiek pand - Centrale locatie - Kantooropp. 80m2 - Voorzien van airco - Voldoende parkeergelegenheid

cht mba

H.I. Ambacht 078 - 681 67 55 Ridderkerk 0180 - 427 088

Ido A drik Hen 8b t 11 traa pss Dor

Delta Makelaars Gewoon goed

Nieuwsgierig geworden? Bel voor een bezichtiging! Huurprijs â‚Ź 950,-- p.m. (excl. BTW)

NIEUW: KUNDALINI YOGA (gratis proees mogelijk) WORKSHOP MINDFULNESS WORKSHOP HEART-RATE MEDITATIE (HRV) MEDITATIE - OOK VOOR JONGEREN (15-22) WORKSHOPS LEVENS-KUNST EN VERDER: INDIVIDUELE THERAPIE CREATIEVE THERAPIE BEGELEIDING BIJ LEVENS-VRAAGSTUKKEN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING INFORMATIE EN AANMELDING: 06 4172 3234 universelewetten@gmail.com www.schoolvoorlevens-kunst.nl 5


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

FAMILIE

berichten

/DQJ]DDP YHUYDDJGHQ KHULQQHULQJHQ JOHGHQ JHGDFKWHQ ZHJ HQ QDP MH DIVFKHLG YDQ RQV 1X QHPHQ ZH DIVFKHLG YDQ MRX

=HHU EHGURHIG PDDU RRN GDQNEDDU GDW KLM ]DFKW HQ NDOP LV KHHQJHJDDQ JHYHQ ZLM X NHQQLV YDQ KHW RYHUOLMGHQ YDQ PLMQ PDQ PLMQ YDGHU HQ VFKRRQYDGHU HQ YDQ RQ]H RSD

'H +((5( ]DO XZ XLWJDQJ HQ XZ LQJDQJ EHZDUHQ YDQ QX DDQ WRW LQ GHU HHXZLJKHLG 3VDOP

*HHIW GHQ *RG GHV KHPHOV HHU /RI ]LM DOOHU VFKHSV¡OHQ +HHU¡ :DQW =LMQ JXQVW DORP YHUVSUHLG =DO EHVWDDQ LQ HHXZLJKHLG 3VDOP EHU

=R GH +HHUH ZLO HQ ZLM OHYHQ KRSHQ RQ]H JHOLHIGH RXGHUV HQ JURRWRXGHUV

&RUQHOLV .HLM]HU HQ (OL]DEHWK -DFRED .HLM]HU 6WDQGHU

woensdag 14 maart 2012

-DQ 3HQQLQJ MDDU MXOL

PDDUW

-DQQLH 3HQQLQJ YDQ 'ULHO

-RRVW HQ .DULQ 3HQQLQJ 5HQVNH HQ 5RsQ (ONH HQ 0DQX -DQ

/HYHQVUHLV

MH EHQW MH HLJHQ YHUKDDO UHL]HQG GRRU W OHYHQ QRJ JHHQ YHUOHGHQ ZHO HHQ WRHNRPVW

GH JURWH YUDDJ ZDDU VWDS MH XLW ZDQQHHU HQ KRH ZDDU JDDW GH UHLV QDDU WRH

'RURWKp %LMNHU XLW :RRUGLQJ 'XEEHO /XVWUXP

,Q OLHIGH HQ PHW JURRW UHVSHFW QHPHQ ZLM DIVFKHLG YDQ

'RURWKp 'RURWKHD -RKDQQD %LMNHU YDQ GHU +RHN PDDUW PDDUW

RS PDDUW GH GDJ WH JHGHQNHQ GDW ]LM MDDU LQ KHW KXZHOLMN ]LMQ YHUERQGHQ

=RUJFHQWUXP 'H %OLMH %RUJK *HUDUG $OHZLMQVVWUDDW +HQGULN ,GR $PEDFKW

.HHV

'DW GH +HHUH KHQ QRJ YRRU HONDDU HQ YRRU RQV ZLO VSDUHQ LV RQ]H KDUWHOLMNH ZHQV HQ EHGH

&RUUHVSRQGHQWLHDGUHV $HOEHUW &X\SODDQ '$ +HQGULN ,GR $PEDFKW

.DULQ HQ $QGUp .ODDV -DQ HQ 6X]DQD 1LQL

(U LV JHOHJHQKHLG RP DIVFKHLG YDQ KHP WH QHPHQ RS YULMGDJ PDDUW YDQ WRW XXU LQ KHW URXZFHQWUXP RS EHJUDDISODDWV $FKWHUDPEDFKW $FKWHUDPEDFKWVHZHJ % WH +HQGULN ,GR $PEDFKW

6DDU

$DQVOXLWHQG ]DO GH DIVFKHLGVSOHFKWLJKHLG JHKRXGHQ ZRUGHQ ZDDUQD GH EHJUDIHQLV ]DO SODDWVYLQGHQ

:LM ZLOOHQ VDPHQ PHW X DIVFKHLG QHPHQ YDQ 'RURWKp RS GRQGHUGDJ PDDUW RP XXU LQ GH DXOD YDQ GH $OJHPHQH %HJUDDISODDWV DDQ GH $FKWHUDPEDFKWVHZHJ E WH +HQGULN ,GR $PEDFKW 2P RQJHYHHU XXU YLQGW GH EHJUDIHQLV DOGDDU SODDWV $DQVOXLWHQG LV HU JHOHJHQKHLG WRW FRQGROHUHQ

:LOOHP :LOPD HQ *HUDUG $UQRXG HQ &DULQD /LVHWWH &ULVWLDQ %DV HQ 6XVDQQH (OLVH 5HQp %DUW -DQ HQ 0DUJD 5HPFR 5HLQLHU -HVVLFD -DFR HQ -HDQQHWWH (ULF 5HQDWH ,OVH 0LUWH 5LDQQH &RULQD &RUQp HQ 5HEHFFD .HYLQ %DEHWWH

'H +RJH %RJHUG *' +HQGULN ,GR $PEDFKW

sŽŽĆŒ ĞĞŜ Ć?ĆšĹ?ĹŠĹŻÇ€ŽůůÄž ĞŜ Ć‰ÄžĆŒĆ?ŽŽŜůĹ?ĹŠĹŹÄž ĆľĹ?ĆšÇ€Ä‚Ä‚ĆŒĆš DÄžĹŻÄšÄ‚ÄšĆŒÄžĆ? ĚĂĹ? ĞŜ ŜĂÄ?Śƚ Ä?ÄžĆŒÄžĹ?ĹŹÄ?Ä‚Ä‚ĆŒÍ— DÄžÇ€ĆŒÍ˜ :͘Z͘>͘ ^Ä?ĹšÄžĆľĆŒÇ Ä‚ĆšÄžĆŒͲ ÄžÄ?Ä?Ĺ?ŜŏÍ• sÄ‚Ĺś Ć?Ć?ĞŜĚĞůĨĆšĹ?Ä‚Ä‚ĆŒÄšÄž ĎŻĎľ

͞ϏϳϴͿ ϲϴϭ ϲϏ ϯϰ

ÍžÄ?͘Ĺ?͘Ĺ?͘ ĞŜ Ç€ŽŽĆŒ Ĺ?ŜĨŽĆŒĹľÄ‚ĆšĹ?Äž ĞŜ Ç€ĆŒÄ‚Ĺ?ĞŜ͗ ϏϭϴϏͲϲϭώϳϯϹͿ

Voorbespreking? Regel het nu! Ontvang een gratis wilsbeschikkingboekje en informatie over ons depositofonds. •

uitvaartverzorging sinds 1935

•

persoonlijke begeleiding

•

opbaring thuis of in rouwcentrum Achterambacht

•

grafmonumenten wij verzorgen allĂŠĂŠn begrafenissen

P. van Bezeij G.J. van Bezeij Aubadestraat 7 2992 GN Barendrecht

www.vanbezeij.nl 0180 - 64 71 01 6

9ODVVHUVVLQJHO ;. +HQGULN ,GR $PEDFKW

+LHUQD LV HU JHOHJHQKHLG RP RQV WH FRQGROHUHQ HQ VDPHQ WH ]LMQ LQ KHW URXZFHQWUXP +LM KLHOG YDQ ZLWWH UR]HQ

Voor uw aardappelen, groenten en fruit naar Mastona. Vers - smakelijk - 1e kwaliteit - dagprijzen (is altijd laag). Open op: Maandag van 13:00-17:00 Donderdag 09:00-17:00 Vrijdag 09:00-20:00 Zaterdag 09:00-13:00 Dorpsstraat 18a, H.I.Ambacht naast Action aan de Dorpsstraat Kijk op www.mastona.nl BADKAMER-TOILET verbouwen? TKS de badkamerspecialist 078-6121590 www.tksvanhelden.nl Tijdens het voorjaar en de zomer : Bij aankoop van ALLE Sigma buitenverf betaalt U Ă„ 5.= MINDER per literblik Stolk Kleur & Sfeer, Brederodehof 68, 3341 VC H.I.Ambacht. Tel: 0786812681 www.stolkkleurensfeer.nl

ROMMELMARKT bij Showband SANDIDO Zaterdag 17 maart, van 9.00 tot 12.00uur Heeft u nog spullen, 078-6816846

10% korting op een voorjaarsbeurt www.vissergroen.nl tel. 078-6124252 Ella pedicure â‚Ź 20,06.55.95.87.86.H.I.Ambacht

Uitvaartzorg in de regio Rijnmond Kantoor H.I. Ambacht Langeweg 5 3343 LD H.I. Ambacht Tel. 078 – 681 96 74 Fax. 078 – 681 55 98 www.meenhuis.nl

Kooiman Zonwering Voor al uw buitenzonwering, horren en plissĂŠhordeuren. Tel. 0184-425857 www.kooiman-zonwering.nl

Een uitvaart is voor nabestaanden een laatste gelegenheid om liefdevol afscheid te nemen van een dierbare. Omdat iedereen dit op zijn eigen persoonlijke wijze wil doen, houden de uitvaartverzorgers van Meenhuis rekening met al uw persoonlijke wensen. Ook krijgt u alle ondersteuning die u in deze moeilijke periode zo hard kunt gebruiken.

U kunt ook zelf de uitvaart regelen via www.meenhuis.nl Kantoor Rotterdam Rouwcentrum De Palm Palmentuin 73, 3078 KJ Rotterdam Tel. 010 – 483 82 67 Fax. 010 – 479 35 25

Kantoor Rozenburg Rouwcentrum De Uytvaert Welgelegen 1a 3181 DV Rozenburg Tel. 0181 – 214 424 Fax. 0181 – 219 765


Nieuws- en advertentieblad De Brug

edities H.I. Ambacht / Oostendam

woensdag 14 maart 2012

Onderzoek toont aan:

Zomers gevoel met kleurrijke Gerbera’s uitvaartbegeleiding Sjaan Vliegen

Telefoon

06 - 51 05 65 16

info@vliege nuitvaartbeg elei www.vliege nuitvaartbeg ding.nl eleiding.nl

Suurmond en Partners UITVAARTBEGELEIDING

Dag & nacht bereikbaar: 06 51 37 31 20

Regelen van uitvaarten in de gehele regio met rust, aandacht en respect

Uitvaartleiders: Renate, Toos, Wendie

Groenewaal 3 - 3342 DD Hendrik-Ido-Ambacht www.suurmond-partners.nl

Wat voor u! Gezondheid, slank of fit Trix’s ‘for a better life’ Herbalife distributeur Bel: 6817807 IR= SCHOONHEIDSSALON Voor complete huidverzorging en persoonlijke aandacht Iris, 078-6813307 Chevalking schilderen glaszettersbedrijf Voor al uw schilder- en glaswerkzaamheden Tel. 06-51.08.70.36 078-6814870 Dieet-en Voedingadviesbureau I. Brouwer, Dietiste Tel:0786840141 ingrid@dietiste.net Een goed begin? Maak een afspraak! Computerproblemen? Installeren, uitleg, vastgelopen pc. Het wordt opgelost bij u thuis No cure no pay Bel: 06-23539614 www.pedicurecrescent.nl Gediplomeerd, lid van ProVoet. Tevens behandeling diabetische en reumatische voet tel: 0640773948

NIEUW! Uw huid laten stralen met led-lichttherapie, laat u kosteloos en vrijblijvend informeren bij Biostyle praktijk voor huidverbetering Jolanda Valk 0611168005 www.biostyle.nl Gevraagd: Oud ijzer. We halen het gratis op. Ook witgoed. Geen koel-/diepvriezers. Bel voor uw vergoeding. Tel: 0616109582 meubelstoffeerderij DMD Design voor al uw stoffeerwerk 078-6916684 Kitbedrijf van Hoven voor al uw kitwerk tel. 06-12450560 Voor al uw verbouwingen! Timmerbedrijf E.G. Zweistra Aanbouwen, dakkapellen, vervangen van kozijnen, renovatie, Velux dakramen enz... Scherpe prijzen! Onderdijk 138, 078-6818603/ 06-23770874 Kent u iemand in uw omgeving die 50 jaar wordt? Wij verhuren Sara en Abraham poppen Happy Face tel: 078-6120946/ 06-55108637 Ver- bouwplannen? Tekenbureau Henk van Es reken- en tekenwerk aanvraag bouwvergunning www.henkvanes.nl 6454370 06-25396688

In het weekend van 24 en 25 maart gaat de zomertijd weer in. Het is duidelijk: de zomer komt eraan. Je krijgt dan vanzelf zin in kleur, heel veel kleur! Onderzoek heeft aangetoond dat de Gerbera met haar vorm en kleurenpalet een bloem is die dit gevoel perfect beantwoordt. Kortom, de zomer vier je met Gerbera’s!

organiseren veel bloemisten een kleurwedstrijd. Haal een kleurplaat bij de bloemist en leef je uit met kleurpotloden, viltstiften, glitter of verf. De 25 mooiste inzendingen worden vlak voor Moederdag beloond met een kleurrijk Gerberaboeket. Dat wordt een vrolijke, zomerse Moederdag!

Instant zomer Nederlanders zijn duidelijk over de Gerbera: een vrolijke, kleurrijke bloem met een sterke zomeruitstraling. Dat blijkt uit onderzoek van het Productschap Tuinbouw dat onlangs werd uitgevoerd. Met Gerbera’s in huis is het alsof de zomer al is begonnen. Ze zijn er dan ook in de meest uiteenlopende kleuren zoals citroengeel, spierwit, fluorroze, knaloranje, pimpelpaars en brandweerrood.

Stylingidee: Verzamel glazen vaasjes (nieuw en vintage) en maak er een groepje van. Zet in elk vaasje een Gerbera. Eén kleur of ton-sur-ton is leuk, maar een uitbundig kleurenpalet is nog veel leuker. Meer informatie en inspiratie vind je op www.mooiwatbloemendoen.nl

Maximaal effect Voor een maximale dosis kleur in je interieur zijn er heel grote Gerbera’s. De grootste exemplaren hebben een diameter van maar liefst 15 centimeter. Gerbera’s – van klein tot groot – zijn prachtig en onmisbaar in een zomers boeket met veel kleur.

TRAPAANBIEDING! Laat nu voordelig uw trap stofferen! Vanaf €150,inclusief tapijt! Bel 06-53741167 voor een afspraak en ik kom GRATIS bij u opmeten. Graag tot ziens! Sjaak Spruytenburg Kunstgras nodig? www.kunstgrasgigant.com Voor uw complete tuinwens Hoveniersbedrijf Terlouw www.hoveniersbedrijfterlouw.nl Tel. 078-6816421 of 06-14.21.23.30 TEHUUR LOODSRUIMTE 80m2 in Alblasserdam 078 6916026 Feestje vieren…..laat het ons versieren. Gezellige ruimte te huur voor 30-80 pers. Café de Landbouw, Dorpsstr.62, HIA Tel. 078-6812003 Daane Kantoor Compleet Tot. Fac. Ontzorging Nieuw en 2e hands Kantoormeubilair Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. www.daanekantoor.nl OVERDEKTE Openlucht Vlooienmarkt: Zat 17 mrt. + Zon 18 mrt. Zat 05 mei. + Zon 06 mei. FEIJENOORDSTADION Open 10-16 u (300 kr p/d) Info 06.53.777.967 Henriëttes Beauty Salon schoonheidbehandelingen €40,massage - cadeaubonnen harsen - bruidsmake-up Paulusweg 84, 078-6816480

Voor kinderen Vraag een kind spontaan een bloem te tekenen en de kans is groot dat hij een Gerbera maakt. Hoe feller de kleur, hoe beter! Voor kinderen

Zwangerschapscursus www.careforyou2.nl 078-6818892

Inloopavonden bij Stout & Partners!

DINSDAGAVOND 20 MAART 2012 VAN 19.00 - 21.30 UUR

Iedere derde dinsdagavond van de maand kunt u als ondernemer of als starter bij ons binnenlopen. Er zit dan iemand voor u klaar die uw vragen kan beantwoorden. Heeft u als starter vragen over wat u allemaal moet regelen om als ondernemer aan de gang te gaan? Ons advies is: BINNENLOPEN! Heeft u als ondernemer geen goed gevoel bij uw huidige kantoor? Of wilt u iets extra controleren omdat u daar twijfels over hebt? Ons advies is: BINNENLOPEN! De inloopavonden zijn gratis en verplichten u tot niets. Voor een persoonlijk gesprek kunt u iedere derde dinsdagavond van de maand tussen 19.00 uur en 21.30 uur binnenlopen bij...

Van Eesterensingel 178 • 2951 AR Alblasserdam tel. 078 - 69 19 544 • fax 078 - 69 19 002 alblasserdam@stout-partners.nl

www.stout-partners.nl

7


Hoera! Jumbo groeit. Jumbo opent wekelijks nieuwe winkels. Dat vieren we graag met onze klanten. Daarom geven we iedere week producten cadeau. Kom dus snel naar Jumbo!

Blue Wonder allesreiniger

Weight Care Alle soorten

Lamb Weston aardappelspecialiteiten

Alle soorten Flacon 750 ml

50% korting op de totaalprijs van 2 producten, alle combinaties mogelijk.

Alle soorten Zak 425-600 gram

Stegeman huisgemaakt

Kettle chips

Cervelaat, salami of chorizo Pak 250 gram

Alle soorten Zak 150 gram Alle combinaties mogelijk.

50% korting op de totaalprijs van 2 producten, alle combinaties mogelijk.

Alle combinaties mogelijk.

P

Gratis parkeren!

1+1 acties geldig van wo 14 mrt t/m di 20 mrt 2012

Diverse soorten appel,abrikoos of kersen appen Vers gebakken nu 4 stuks

Hendrik Ido Ambacht, De Schoof 120

Mora sate kiptandoori Per pakje 1.38 nu 2 pakjes voor

1.00

2.75 Geitenkaas diverse soorten. Nu 500 gram voor maar

Diverse soorten wasmiddelen. Bijvoorbeeld: Ariel, Dash, of Robijn groot of klein verpakking nu van

3.99

2.00

9$1 '$$/+8,=(1 De Schoof 120, 3341 EB H-I-Ambacht • Tel. 078 - 681 14 10

tot

5.00

dingen Voor alle aanbie O geldt OP= P

Acties geldig van woensdag 14 t/m 17 maart.


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

- / 5LMVGLMN % 9 $DQQHPLQJVEHGULMI * : :

Tweetdeck

9RRU DO XZ JURQG HQ VWUDDWZHUN HQ ULRROZHUN]DDPKHGHQ XXU GDJHQ S ZN EHUHLNEDDU YRRU XZ ULRROVWRULQJHQ Âą %XLWHQ NDQWRRUWLMGHQ Âą ZZZ MOULMVGLMNEY QO ,62 9&$ )6& JHFHUWLÂżFHHUG

Voor al uw behang-, glasen schilderwerk

Wilt u ook kans maken op een GRATIS tweet in De Brug follow @JWbemiddeling

Jan Weststrate #-:%HPLGGHOLQJ

SCHILDERS-GLAS-EN AFWERKINGSBEDRIJF

Tel. 078-6817551 / 0180-425446 Reeweg 34 3342 AB H.I.Ambacht

Erkend schilders- en afwerkingsbedrijf

Rommelmarkt bij Showband Sandido

Showband Sandido houdt zaterdagmorgen 17 maart as van 9.00uur tot 12.00 uur, een Rommelmarkt in ons clubgebouw aan de Reeweg 79 te Hendrik Ido Ambacht In ons 45-jarig jubileumjaar komt dit en goede aan het instrumentarium/uniformen. Heeft u nog oude en/of nieuwe spullen, heel en werkend en wilt u ze kwijt, bel ons dan. U kunt bellen naar 078-6816846 of 078-6819388 en 078-6819548

DDQNRRSRSGUDFKWHQ 3DSHQGUHFKW 5LGGHUNHUN GDW]RXGHQPHHUPHQVHQYLD PLMPRHWHQGRHQ 2QDIKDQNHOLMN DDQNRRSEHPLGGHOLQJ QRGLJ" -:%HPLGGHOLQJ QO

OpenCoffee HIAmbacht #2&B+,$PEDFKW

'RQGHUGDJ JH]HOOLJ QHWZHUNHQ PDDUW pQ NDQV RS HHQ GDJ GH HOHNWULVFKH 3HXJHRW ,RQ #ZHUQHUKDJHQV OHJW XLW RSHQFRIIHH OLQNG LQ Z \T4

Jan Weststrate #-:%HPLGGHOLQJ

1X SULPRVRO ODPLQDDWYORHU LQFO OHJJHQ YRRU ½ LQFO %WZ PLQLPDDO Pò YHU VFKLOOHQGH NOHXUHQ 1HHP FRQ WDFW RS PHW -:%HPLGGHOLQJ 06 - 81 89 66 75 jan@jwbemiddeling.nl www.jwbemiddeling.nl

Vloerdelen nodig? www.twigtparket.nl Voor Aardappelen, Groenten en fruit moet u bij Mastona zijn. Kijk op www.mastona.nl Noordeinde 44-46 3341 LW H.I.Ambacht

9HUMDDUGDJ

RI IHHVWMH""" Verhuur Party Benodigdheden

Statafels, stoelen, tafels, mobiele biertap, glaswerk, bestek, (party)tenten, springkussen, verlichting en nog veel meer artikelen huurt u bij Lydison. Nijverheidsweg 58b 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht Tel.: 078 - 612 92 45 www.lydison.nl

Kooiman Zonwering Voor al uw buitenzonwering, horren en plissÊhordeuren. Tel. 0184-425857 www.kooiman-zonwering.nl Heeft u iets te vieren? Verjaardag; jubileum; reßnie; personeelsfeest etc‌.. CafÊ Biljart Partycentrum ’t Spatje Willem Ruysplein 6-10; Zwijndrecht Voor info tel. 078-6124981 of www.t-spatje.nl Reformatorische boeken nieuw en tweedehands www.goedeboeken.nl telnr 078-6816867

Vandaag uw auto, jeep of bus v.a. ’90 verkopen. Bel HUGO Contant + RDW. Vrijwaring!

06 - 122 58 443

woensdag 14 maart 2012

Hoofdprijs Jantje Beton loterij valt in Hendrik-Ido-Ambacht De hoofdprijs van de Jantje Beton loterij is dit jaar gewonnen door Bianca Penning uit Hendrik-Ido-Ambacht. Haar zoon Xander neemt de prijs, een Keycamp vakantiecheque van â‚Ź2000,- op woensdag 14 maart om 11.00 uur in ontvangst op Basisschool de Tweestroom, P.C. Hooftsingel 7. Bianca Penning: “Mijn zoon Xander (7) verkocht me dit lot. Daarom mag hij het woensdag in ontvangst nemen. We zijn superblij met de prijs en al druk aan het zoeken naar een leuke bestemming.â€? De vakantiecheque ter waarde van 2000 euro is beschikbaar gesteld door Keykamp Hollidays. Een vertegenwoordiger van Keykamp Hollidays zal de cheque samen met Jantje Beton uitreiken. Daarnaast zullen ook ouders, klasgenootjes en docenten aanwezig zijn.

Jantje Beton Loterij Meedoen aan de Jantje Beton Loterij is voor scholen een geweldige kans om iets te doen voor het goede doel en tegelijkertijd een makkelijke manier om extra geld te verdienen. De helft van de opbrengst van de Jantje Beton Loterij mag de school zelf besteden aan bijvoorbeeld nieuwe spelmaterialen of het schoolplein. De andere helft besteed Jantje Beton om veilige en avontuurlijke speelplekken te creĂŤren. Jantje Beton Jantje Beton wil dat kinderen vrij buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Verstoppertje spelen, kliederen met water, hutten bouwen, stoepranden. Maar vaak is er geen plek, is de speelplek slecht bereikbaar of prikkelt deze de fantasie niet. Daarom bedenkt, financiert en organiseert Jantje Beton projecten die vrij buitenspelen mogelijk maken.

Bemoedigingsdienst in De Hoeksteen Op D.V. zondag 18 maart 2012 zal er in het kerkgebouw van de Baptisten Gemeente �De Hoeksteen� aan de Plantageweg 142 te Alblasserdam een Bemoedigingsdienst gehouden worden. De vocale en muzikale medewerking zal verleend worden door “De broeders v/d Linden�. Spreker deze middag zal zijn Br. P. Stolk.

U bent van harte welkom. Deze middag begint om 15.30 uur. Er is oppas aanwezig voor kinderen tot 4 jaar.Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting en onderling contact onder het genot van een kopje koďŹƒe of thee of limonade.

Weblog van burgemeester en wethouders

Veel om trots op te zijn Mijn start als burgemeester verliep niet vlekkeloos. Het plotseling overlijden van mijn vader op de dag van de beoogde installatie ontregelde alles. Voor de organisatoren maar ook voor ons als familie. Vreugde en verdriet tegelijkertijd. De grote betrokkenheid en het medeleven van velen in Hendrik-Ido-Ambacht bij dit overlijden vonden we heel waardevol. Dat geldt ook voor de installatie. De grote belangstelling en de warme woorden waren heel bijzonder. Inmiddels heb ik al met verschillende verenigingen, organisaties en betrokken inwoners kennisgemaakt. Mijn eerste conclusie is: wat is er veel in Hendrik-Ido-Ambacht om zuinig en trots op te zijn. In onze gemeente is het belangrijker om dit vast te houden dan dat wij, of ik als burgemeester, met wereldbestormende nieuwe ideeĂŤn kom. Wel is het erg belangrijk dat we grote opgaven als De Volgerlanden en Noordoevers professioneel voortzetten. Vooral als we dit willen zonder extra lastenverhoging voor inwoners en bedrijven. Wat mij opvalt is zoal: een mooi winkelcentrum, prachtig theater met streekfunctie, zwembad met prachtige ligweide, maar ook grote goed functionerende kerkgenootschappen met heel betrokken leden. Verder veel sportverenigingen waaronder twee voetbalclubs die voor een gemeente van onze omvang op hoog niveau voetballen. Ook valt me op dat we veel sterke ondernemende bedrijven hebben. Die naast werk ook veel betekenen voor het verenigingsleven en ook niet schromen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om allerlei acties en goede doelen te ondersteunen. Komende tijd maak ik nader kennis en zo wil ik nog meer zicht krijgen op wat er in onze gemeente speelt. Vanuit dat beeld hoop ik dienstbaar te zijn voor Hendrik-Ido-Ambacht. Jan Heijkoop, burgemeester Jan Heijkoop, burgemeester

Wilt u reageren op deze weblog? Mail dan naar: communicatie@h-i-ambacht.nl

Ook ’s avonds. 9


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

woensdag 14 maart 2012

Secretarieel / Administratief medewerk(st)er Vastgoed (fulltime) Bedrijfsprofiel / Locatie: Vastgoedbedrijf te Hendrik-Ido-Ambacht Functieomschrijving: In deze (starters)functie van secretarieel- en administratief medewerk(st)er draag je zorg voor het op correcte wijze uitvoeren van alle secretariële / administratieve handelingen conform de werkinstructies en procedures. Wij zijn op zoek naar een ondersteunende secretariële medewerk(st)er die van aanpakken weet. Denk jij dat je van toegevoegde waarde kan zijn voor deze organisatie en voldoe je aan de minimaal gestelde functie eisen? Reageer dan snel!

3HUNL^LN / 0 (TIHJO[

>01 A,;;,5 K, ¸=063,5¹ >,,9 )<0;,5 )PQ VUZ PZ OL[ 3,5;, PU KL RHZ =VSVW NYVV[ ISVLTPNL =PVSLU )VZ]PVSLU 7YPT\SH»Z

Functie-eisen: - MBO werk- en denkniveau; - Ervaring in de vastgoedbranche is een pre; - Je beschikt over een gezonde werkmentaliteit en verantwoordelijkheidsgevoel; - Je werkt graag samen, maar kunt ook goed alleen werken; - Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een vereiste; - Kennis van en ervaring met Microsoft Office. Dienstverband: voor 38 uur per week, werktijden in overleg bespreekbaar. Salaris: conform leeftijd en ervaring. Ben je geïnteresseerd in de bovenstaande functie? Richt dan je schriftelijke sollicitatie met cv aan:

;\PUWSHU[LUR^LRLYPQ ]HU 5LZ

Waalstede Vastgoed B.V. Langesteijn 126 - 127, 3342 LG Hendrik Ido Ambacht

.LVWLUK! 4HHUKHN [ T =YPQKHN ]HU ! \\Y [ T ! \\Y AH[LYKHN ! \\Y [ T ! \\Y

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Zaterdag 17 m aart INFORMATIED AG

11 - 15 uur • Ho tel Ara Veerweg 10 - Z wijndrecht

10

Uitgesproken Zevenbergen!

Een prachtige nieuwe woonomgeving op slechts 20 min. van de Drechtsteden!

VERKOOP GESTART

www.bosselaarzuid.nl

Tweekappers

Waterwoningen

Rijwoningen

Tweekappers

Vrijstaande woningen

Vanaf € 289.750 v.o.n.

Vanaf € 379.750,- v.o.n.

Vanaf € 201.750,- v.o.n.

Vanaf € 353.750,- v.o.n.

Vanaf € 384.750,- v.o.n.

Ontwikkeling:

Informatie:

www.berlaere.nl

www.bonmakelaardij. nl info@bonmakelaardij.nl T: 0168 - 33 58 55

www.vanagtmaal.nl

www.brabantsewaard.nl

www.qmakelaars.nl nieuwbouw@qmakelaars.nl T: 078 - 64 27 066


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

perfekte en snelle schoenreparatie? Altijd naar Ali !! Passage 25, Zwijndrecht GRATIS dag en nacht crème in ĂŠĂŠn twv. â‚Ź 40,= Bij afsluiting van een beauty abonnement. Elke 6 weken een complete gezichtsbehandeling van 75 min, gebaseerd op uw huidtype voor slechts â‚Ź 29,99 per maand. www.beautysalon-prestige. nl Tel; 078 - 6849552 U bent welkom op de LenteFair in ‘t Pakhuys 169 23 maart 2012 Verkoop van demo artikelen tegen scherpe prijzen. Van aardewerk en keukenapparatuur tot leuke accessoires voor in huis. Eten & Drinken Hamburgers, Koffie&Thee en Frisdranken Wijnproeverij Ontdek de kracht van Chiliwines, en proef twee bijzondere wijnen voor slechts â‚Ź2,U bent welkom vanaf 18:00 aan de Noldijk 169, 2991VJ te Barendrecht Organisatie in samenwerking met Woord en Daad voor een deel van de opbrengst. Meer info? | wijwetenwat. nl | Info@wijwetenwat.nl | 078-6824032 Garage te koop/te huur! Guldenweg 29 19.500,- vaste prijs huurprijs 150,- p/m 0655742799 / 0655987838

woensdag 14 maart 2012

6&+80$&+(5 %28: 'H YDNPDQ YRRU GH DDQOHJ RI UHQRY DWLH Y DQ XZ EDGNDPHU NHXN HQ U DPHQ GHXUHQ HQ NR]LMQHQ

:LM YRHUHQ DOOH VRRUWHQ 7,00(5ZHUN HQ 9(5%28:,1*(1 YRRU X XLW

ZZZ VFKXPDFKHUV\VWHHPERXZ QO 5HHZHJ + , $PEDFKW 7HO

In- en verkoop van gebruikte ďŹ etsen maandag 10.00 t/m 17.00 uur dinsdag 10.00 t/m 17.00 uur donderdag 10.00 t/m 17.00 uur vrijdag 10.00 t/m 17.00 uur zaterdag op afspraak

Lindelaan 136 3331 AR Zwijndrecht Telefoon 078 - 61 96 960 Mobiel 06 - 15 28 54 46 www.de-kleine-winst.nl Lievershil 1 3332 RH, Zwijndrecht Tel. 078-6196063 Mob. 06-53453310 info@autorijschooldemunck.nl

Airview Luchtbehandeling BV is totaalleverancier in klimaatoplossingen. Door middel van het zeer brede leveringsprogramma zijn wij in staat om voor vrijwel ieder klimaatprobleem de juist oplossing te leveren. Wij zijn de officiĂŤle importeur van de Airwell airconditioningapparatuur uit Frankrijk en van diverse Italiaanse merken luchtbehandelingsapparatuur. Wij zijn op zoek naar:

Wij vragen: x Mbo werk- en denkniveau x Ervaring met logistieke processen in de transport branche x Ruime ervaring met het gebruik van alle Microsoft Office software x Een goede beheersing van Engels in woord en geschrift en Frans in woord x Italiaans is een prĂŠ x Accuratesse x Klantgerichtheid x Oplossingsgerichtheid x Analytisch vermogen x Woonachtig in regio Drechtsteden Taakomschrijving: x Plannen en uitvoeren van transporten voor een tijdig ophalen uit Frankrijk en ItaliĂŤ en bezorgen binnen Nederland. x Beheren van de voorraad voor producten, onderdelen en service gerelateerde gebruiksartikelen. x Het geven van ondersteuning aan de afdeling Verkoop met betrekking tot leverdata van in- en verkooporders. x Verantwoordelijk voor de vastlegging en uitvoering van binnengekomen orders. Wij bieden: x Een afwisselende baan in een groeiend bedrijf voor 30 - 40 uur x Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden x Een jong en enthousiast team x Toekomstmogelijkheden

r voo n Ook ijles e torr tsles e mo ns mďŹ bro u bij o t kun recht! te

Service en kwaliteit? www.twigtparket.nl

/RJLVWLHN 0HGHZHUN VW HU

De Kleine Winst Openingstijden:

Uw schriftelijke sollicitatie (met CV) kunt u sturen naar: Airview Luchtbehandeling BV t.a.v. Mevrouw S.A.M. Durenkamp Postbus 299 3340 AG HENDRIK IDO AMBACHT

Te koop: VERHUISPAKDOZEN. Tel.: 6813670

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wasautomaat, vaatwasser, droger kapot, Bel H.Brand witgoed reparatie. 0623830324 voor nieuw kijk op www.h-brand.nl Horren en hordeuren van Luxaflex Gratis meten en plaatsen ! Vraag vrijblijvend prijs bij Stolk Kleur & Sfeer, Brederodehof 68, 3341 VC H.I.Ambacht. Tel: 0786812681 www.stolkkleurensfeer.nl

Diner cheque aktie Bij aankoop van iedere ₏ 500,00 aan Luxaex producten krijgt u een diner cheque van

ter waarde van ₏ 75,00. Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Aktie geldig t/m 30 april 2012 REEWEG 5 • HENDRIK-IDO-AMBACHT TELEFOON: 078 - 6816764 • 6816911 (VRIJDAG KOOPAVOND) • WWW.DEWOONWULP.NL 11


BEAUTY & WELLNESS 2012

Haarmodebeeld voorjaar valt op door volume en textuur

Nieuwe kapsels met power en pit Power en pit spatten eraf bij het haarmodebeeld van dit voorjaar. De kapsels zijn expressief, stralen kracht uit en vallen op door volume en textuur.

V

oor een open, zomerse look draag je het haar losjes uit je gezicht, maar wat gladder of gedekter kan net zo makkelijk. En door geraffineerde kleuringen heb je bij iedere styling een ander effect! Dit voorjaar maken we slim gebruik van wat je van nature hebt. Je haarlengte blijft bijvoorbeeld intact. Daarbinnen werk je met volume en textuur. De bovenste lagen van het haar zijn dit seizoen over het algemeen

wat langer. Dat is te danken aan een speciale kniptechniek waarbij bovenop het hoofd een langere lengte wordt gecreëerd. En… de lok zet door! Hij kan energiek omhoog als een stoere kuif, maar ook mooi glad voor een sensuelere look. Ook bij de mannen zijn de bovenlengtes langer, terwijl de zij- en achterkanten gedekt worden opgeknipt met behulp van klassieke technieken. Een nieuw seizoen is het ideale

moment voor een nieuwe haarkleur. Dit voorjaar lopen de nuances van zalmblond en zandtinten naar helblond. De kleuren zijn over het algemeen niet uitgesproken koel of warm, die keuze hangt vooral af van de ondertoon van je huidskleur.

Een nieuw seizoen is het ideale moment voor een nieuwe haarkleur. Foto: Gezamenlijke Nederlandse Kappers.

Verzorgde nagels mogen een kleurtje hebben

Een nieuwe look dankzij nagellak Fashion beperkt zich niet alleen tot kleding. Ook op het gebied van nagels zijn er tal van trends te ontdekken. Verzorgde en tip top gelakte nagels zijn ook komend seizoen een must.

N

Opvallende kleuren nagellak zijn helemaal trendy. Foto: OPI

ieuwe tinten, kleurencombinaties en laktechnieken beloven veel goeds voor de ‘nail addicts’ onder ons. Dat blijkt uit de tips & trends die OPI heeft gepresenteerd. Nagellak is nog steeds hét middel om een totale look te creëren. De ‘nagellakhype’ zet zich in 2012 gewoon

Kilo’s kun je op verschillende manieren kwijt raken

Op natuurlijke wijze afvallen De zomer komt er aan. Dat betekent dat we ons best gaan doen om straks op het strand goed voor de dag te komen. Er zijn diverse manieren om wat kilo’s kwijt te raken.

© Persbelangen

V

eel mensen wagen zich aan een dieet. Vaak helpen ze op korte termijn, waarna er alsnog een terugval volgt. Een nieuwe manier om af te vallen, is het gebruik van natuurlijke producten, zonder hormonen of chemische eetlustremmers. Dat kan bijvoorbeeld met ‘BioHCGdruppels’. Omdat het een product op natuurlijke basis is, heeft het geen bijwerkingen. Wel vervalt het hongergevoel waar veel mensen dagelijks mee in gevecht zijn. De druppels maken het mogelijk om binnen een dag of 24 zo’n tien procent lichaamsgewicht kwijt te

Zonder terugval op natuurlijke wijze gewicht verliezen.

raken. Voor mannen ligt dit percentage zelfs nog een fractie hoger. De druppels zijn bedoeld om vetkilo’s kwijt te raken. Ze spreken namelijk niet de spiermassa aan, maar richten zich op probleemzones zoals

dijen, billen, bovenbenen, buik en bovenarmen. Het aardige aan deze wijze van afvallen is dat de gebruiker gewoon lekker en gezond kan blijven eten. Meer info: www.biohcgdruppels.nl.

door! Van absolute felle kleurenknallers tot subtiele nudes, alles kan en alles mag. Opvallende kleuren nagellak zijn ideaal om een simpele outfit te voorzien van een boost fashion. Zachte kleurtjes zijn daarentegen geschikt om een opvallende look te neutraliseren. De nude trend gaat al een tijdje mee en is nog steeds booming op het gebied van fashion, make-up

en nagellak. Rustige kleuren als poederroze, beige, transparant en taupe zorgen voor een mooie, verzorgde look zonder teveel poespas. Tip: voor een gewaagde look in 2012 kies je er niet voor om alle nagels in dezelfde kleur te lakken maar ga je mee met de Colorblock trend!

Beautyzoeker De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker gebruikt. Na oplossing vormen de overgebleven letters een woord. De oplossing kunt u inspreken via onze puzzellijn: 0909 - 50 10 617 (60 cent per gesprek). De winnaar ontvangt een Beautypakket. Afvallen Dieet Fruit Gezond Handen Huid Lach Liefde Lippen Make-up Nagels Piercing Salon Sexy Slank Spiegel Tanden

N E L L A V F A H Y

L E G E I P S C X N

T I U R F D A E E P

A N A G E L S P N I

N O P E D E P L E E

D L U Z D I E D D R

E A E O L I U F N C

N S K N M B E H A I

H A A D O I E E H N

A R M S L A N K T G


‡‡�„Žƒ† ‡ ”—‰ ™‘‡�•†ƒ‰ ͕͘ �ƒƒ”– ͖͔͕͖

™‹ŒÂ?†”‡…Š– Č€ ‡‡”ŒƒÂ?•†ƒÂ?

Welkom bij Morgana De Heer Kom naar Hendrik-Ido-Ambacht en ontdek het geheim van een gezonde nachtrust. Ontwerp samen met een slaapspecialist uw ultieme slaapcomfort. Want niets is zo persoonlijk als slapen. Daarom vind u bij ons op 2200 m² een breed assortiment matrassen, matrasdragers, meubilair en textiel. Onze adviseur wil alles weten van uw gezondheid en uw slaapgedrag.

Morgana De Heer Veersedijk 89 3341 LL Hendrik Ido Ambacht Tel. 078 6813447 Fax 078 6819893 E-mail: h.i.ambacht@morgana.nl Internet: www.morganadeheer.nl

Pure vakkennis wordt gecombineerd met de geavanceerde meettechniek van de testcabine. Het resultaat is een keuze waarvan u jarenlang plezier blijft houden.

./(85 6)((5 (1 8,7675$/,1*

WOONDECORATIE

BJK CFOU VOJFLĂ &O KF CFE 8JK QBTTFO KF CFE BBO PQ KPVX MJDIBBNTQSPĂŽ FM

6OJFL JO /FEFSMBOE

/V (3 "5 *4 4MB HF[BPOQE UFTMBQFT OU NJOVUFO UFTUFO JT KBBS

%,- $$1.223 9$1 %('%2'(06 (1 0$75$66(1 18 /(',.$17 9$1 á 9225 á 9UDDJ LQ GH ZLQNHO QDDU GH YRRUZDDUGHQ

1LHWV LV ]R EHSDOHQG YRRU KHW NDUDNWHU YDQ XZ LQWHULHXU DOV GH NOHXUHQ HQ PDWHULDOHQ GLH X NLHVW 0DDU GDW LV RRN DIKDQNHOLMN YDQ XZ VPDDN HQ YRRUNHXU 3UHFLHV GDDURP NXQW X KHW EHVWH XZ DDQNRSHQ YDQ WDSLMW ODPLQDDW HWF PDDU RRN JRUGLMQHQ HQ DQGHUH UDDPGHFRUDWLH ELM 6WRON .OHXU 6IHHU GRHQ 2PGDW ZLM ZHWHQ KRH EHODQJULMN X HHQ PRRL JHVWRIIHHUG KXLV YLQGW QHPHQ ZLM DOOH WLMG RP VDPHQ PHW X HHQ YHUDQW ZRRUGH NHX]H WH PDNHQ HQ YRHUHQ XZ RSGUDFKW QHWMHV HQ FRUUHFW XLW

:HONRP LQ RQ]H YHUQLHXZGH ZLQNHO

+HQGULN ,GR $PEDFKW 9HHUVHGLMN _ // +HQGULN ,GR $PEDFKW

ZZZ PRUJDQD QO

Je Huis Stofferen? Niet Meer Verder Zoeken ! Ben je bezig met de aankleding van je huis en wil je meer dan alleen ideeĂŤn? Kom dan eens langs bij Stolk kleur & sfeer. voor Je vindt er een ruime, actuele collectie met het mooiste tapijt , vinyl of marmoleum, laminaat en parket , gordijnen en, vitrage binnen en buitenzonwering? Onze winkel is gezellig en we zijn je graag van dienst . Materialen van deze tijd met ouderwetse service !

6WRON .OHXU 6IHHU %UHGHURGHKRI 9& + , $PEDFKW

K L E U R & S F E ER

7HO ZZZ VWRONNOHXUHQVIHHU QO

Stolk Kleur & Sfeer Brederodehof 68-69 3341 VC Hendrik-Ido-Ambacht Tel. 078 - 6812681 Fax 078- 6812976 E-mail: info@stolkkleurensfeer.nl Internet: www.stolkkleurensfeer.nl

K L E U R & S F E ER


Daltonschool obs De Dukdalf Jan Wissenslaan 9 3341 GG H.I.Ambacht 078-6814418 Postbus 243, 3340 AE H.I.Ambacht www.obsdedukdalf.nl Directeur: Mevr. Anita Kleinjan-van Son

Daltonschool obs ’t Nokkenwiel Locatie Boerenpad 1, 2953 BA Alblasserdam 078-6914892 Locatie Maasstraat 30, 2953 CH Alblasserdam 078-6914105 www.opa.nl Directeur: Dhr. Frank van Welzenis

Dalton Drechtsteden

21 maart 2012 09.00 uur tot 12.00 uur

nsch l

Openbare Daltonschool De Meridiaan Kinkelenburg 18-19 3328 AE Dordrecht 078-6179547 www.demeridiaan.nl Directeur: Dhr. Jeroen Sterk

lt o

Nationale Daltondag

oo

Da

De Bever, De Dukdalf, De Leilinde, De Meridiaan, ‘t Nokkenwiel en De Tandem zijn Daltonscholen. Dit betekent dat zij het onderwijs inrichten volgens de principes van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking van leerlingen. Uitgebreide differentiatie en een duidelijke structuur zijn hierdoor goed ingeslepen op deze scholen. U bent van harte welkom om het onderwijs op een van deze Daltonscholen te komen bekijken tijdens de Nationale Daltondag.

Daltonschool De Leilinde Stellingmolen 186-188 3352 BM Papendrecht 078-6154038 www.obs-knotwilg.nl Directeur: Mevr. Emmy van der Wouden

Daltonschool De Bever Chico Mendesring 188 3315 MB Dordrecht 078-6213088 www.obsdebever.nl Directeur: Dhr. Reinier Vierhoven

Daltonschool De Tandem Locatie Van Karnebeekpad 6 3332 CS Zwijndrecht, 078-6121760 Locatie Hoendersekade 1 3332 KW Zwijndrecht, 078-6123033 Postbus 122, 3330 AC Zwijndrecht www.obsdetandem.nl Directeur: Mevr. Ria Swank


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

nieuwe sleutels snel en goed? Altijd naar Ali !! Passage 25, Zwijndrecht

YHUERXZLQJHQ NR]LMQHQ GHXUHQ GDNNDSHOOHQ

WERELDWINKEL Vanaf 15 maart tot 1 april aanbieding heerlijke vruchtensappen! Appelsap van â‚Ź1,50 voor â‚Ź1.30, sinaasappelsap van â‚Ź1,50 voor â‚Ź1,30, tropisch sap van â‚Ź1,60 voor â‚Ź1,40. H.I.Ambacht, Smidshoef 30, hoek Dorpsstr., tel. 6820584

9HHUZHJ & /5 +HQGULN ,GR $PEDFKW LQIR#WLPPHUEHGULMISRUV QO ZZZ WLPPHUEHGULMISRUV QO

Pedicure praktijk Zachte voeten & Zo Pedicure: 20 euro! Nieuwe set acrylnagels Nu 32.50 incl. cadeau! Tel:0621403280 L.Meijer

voor o.a.: • Incasso’s • Ondernemingsrecht • Schadezaken • Opstellen contracten • Algemene voorwaarden

• Arbeidsconflicten • Huurzaken • Sociaal recht • Strafrecht • Echtscheidingen

De Schoof 94 3341 EB Hendrik Ido Ambacht Tel. (078) 681 95 55 Fax (078) 681 87 01 Internet: www.wiekampendill.nl

Zeven tips na reconstructie dodelijke schietpartij in Opsporing Verzocht De reconstructie van de dodelijke schietpartij op 22 februari aan de Mijlweg in Dordrecht, heeft zeven tips opgeleverd. Bij de schietpartij kwam een 44-jarige Dordtenaar, Gideon Ritmeester, om het leven. In de uitzending van Opsporing Verzocht waren camerabeelden te zien van de laatste momenten van het slachtoer. Ook werd de fietsroute getoond die Ritmeester elke dag fietste naar zijn werk. De politie zet alles op alles om de verdachte(n) aan te houden. In de uitzending is daarom een uitgebreide getuigenoproep gedaan, waarbij de volgende vragen zijn gesteld: - Wie kan er meer vertellen over het leven van Gideon Ritmeester en zijn contacten? - Wie heeft er informatie die kan bijdragen aan het oplossen van dit misdrijf?

- Zijn u die ochtend mensen of voertuigen opgevallen aan de Mijlweg of in de omgeving hiervan? Bij het onderzoeksteam kwamen na de uitzending zeven tips binnen. Momenteel worden deze tips uitvoerig onderzocht. Het item is terug te kijken op de site van Opsporing Verzocht of Uitzending Gemist. Heeft u informatie? Neemt u dan alstublieft contact op met de politie op nummer 0900-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000. Vermeld hierbij dat het gaat om onderzoek Kepa. De Criminele Inlichtingen Eenheid is voor dit misdrijf bereikbaar op 06-45235943. U kunt ook mailen naar TGO@zuid-holland. politie.nl

Lid van

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel.

Waarborg Installateur

Noordeinde 182 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht Postbus 42 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht Tel.: 078 - 681 21 51 Fax: 078 - 682 01 77 Email: info@seton.nl Internet: www.seton.nl

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE EN ONTDEK HET GEMAK VAN HET ZELF SAMENSTELLEN VAN UW BADKAMER EN CV-INSTALLATIE.

OUTLET DAMESKLEDING Alle Kleding â‚Ź6,99 pst Dinsdag van 9-12 en 1921uur bij de “KLEDINGKAST538â€? aan De Plaats 33 H.I.Ambacht Onze Chris is al op zoek naar een pruik, want hij wordt 25 maart een 30 jaar oude struik Fijne dag toegewenst van je vrienden Met dieetmoe.nl lukt het WĂˆL! DE SCHOONHEIDSSALON voor hem en haar! Dorpsstraat 104c HIA www.deschoonheidssalon. com - 06-30530120 Computer problemen ???? Ik verhelp graag al uw PC problemen 06-51511983 / pchulpzwijndrecht@ gmail.com ook in de avond uren / weekend KRINGLOOPWINKEL HET SNUFFELPARADIJS PRINSSES MARGRIETSTRAAT 1 RIDDERKERK OPEN OP DINSDAG 13.00 UUR TOT 16.00 UUR WOENSDAG TOT ZATERDAG VAN 10.0 KOM GERUST LANGS OM TE SNUFFELEN OF ER WAT BIJ IS VOOR U OPBRENGST IS VOOR DE GOEDE DOELEN ROMMELMARKT bij Showband SANDIDO Zaterdag 17 maart, van 9.00 tot 12.00uur Heeft u nog spullen, 078-6816846

woensdag 14 maart 2012

Wedstrijdaankondiging

‹• ‰‘‡† ‘’ Â?‘‡”• ‹Â? ͖͔͕͖ Dz –‹‡Â?‡Â? Â?‹ŒÂ?‡Â? ™‡ –‘…Š ƒŽ ™‡‡” ‘Â?Š‘‘‰dz

Â? †‡ ‡‡”•–‡ Â?Žƒ••‡ ˜ƒÂ? Š‡– œ‘Â?†ƒ‰˜‘‡–„ƒŽ ‹• Š‡– Œƒƒ” ͖͔͕͖ ‰‘‡† „‡‰‘Â?Â?‡Â?Ǥ ‹– †‡ ˜‹Œˆ ™‡†•–”‹Œ†‡Â? †‹‡ †‡ „”‹‰ƒ†‡ ˜ƒÂ? –”ƒ‹Â?‡” ‹ŽŽ —Â?Â?‡” •’‡‡Ž†‡ ™‡”†‡Â? Â?ƒƒ” Ž‹‡ˆ•– Í•Í™ ’—Â?–‡Â? ‰‡ŠƒƒŽ†Ǥ ƒÂ?Â?‘Â?‡Â?†‡ œ‘Â?†ƒ‰ •’‡‡Ž–

‡‡Â? –Š—‹•™‡†•–”‹Œ† –‡‰‡Â? ‘Â?‰ƒǤ ‡ ™‡†•–”‹Œ† ‘’ •’‘”–’ƒ”Â? …Š‹Ž†Â?ƒÂ? „‡‰‹Â?– ‘Â? ͕͘Ǥ͔͔ ——”Ǥ ‹‡ ˜‘‘” †‡ ™‹Â?–‡”•–‘’ œ‘— œ‡‰‰‡Â? †ƒ– „‡‰‹Â? Â?ƒƒ”– ƒŽ ™‡‡” Â?‡– ‡‡Â? •…Š—‹Â? ‘‘‰Œ‡ ”‹…Š–‹Â?‰ †‡ Â?‘’Ž‘’‡”• œ‘— Â?—Â?Â?‡Â? Â?‹ŒÂ?‡Â?ÇĄ œ‘— ˜‘‘” ‰‡Â? ˜‡”Â?Žƒƒ”† ™‘”†‡Â?Ǥ ‡– –‡ƒÂ? ˜ƒÂ? –”ƒ‹Â?‡” ‹ŽŽ —Â?Â?‡” †”ƒƒ‹†‡ †‡ ‡‡”•–‡ •‡‹œ‘‡Â?•nj Š‡Žˆ– Â?‹‡– ‡…Š– Ž‡Â?Â?‡”Ǥ ” ™‡”†‡Â? ™‡Ž ’—Â?–‡Â? Â‰Â‡ÂŠÂƒÂƒÂŽÂ†ÇĄ Â?‡– –‡ ˜ƒƒÂ? ™‡”† †‡ ™‡†•–”‹Œ†‡Â? ˜‡”Ž‘”‡Â?Ǥ ‡Â? ™ƒ”‡ „Ž‡••—”‡‰‘Žˆ ˜ƒÂ? †‡ ‡”˜ƒ”‡Â? •’‡Ž‡”• ™ƒ• Š‹‡” ™‡Ž †‡nj „‡– ƒƒÂ?Ǥ Dz ‡ Â?‘‡•–‡Â? †ƒƒ”‘Â? ‰‡†™‘Â?‰‡Â? ‡‡Â? ‰”‘‘– ƒƒÂ?–ƒŽ Œ‡—‰†•’‡Ž‡”• ‹Â? ‡‡Â? •Â?‡Ž–”‡‹Â?˜ƒƒ”– Â?‡– Š‡– ‡‡”•–‡ –‡ƒÂ? Žƒ–‡Â? Â?‡‡•’‡Ž‡Â?dzǥ ˜‡”–‡Ž– ƒƒÂ?˜‘‡”†‡” ‡‹Â?†‡” ˜ƒÂ? †‡ ‡Ž†‡Ǥ Dz ‹‡ Œ‘Â?‰‡Â?• †‡†‡Â? Š‡– ’”‹Â?ÂƒÇĄ Â?ƒƒ” Œ‡ ™‡‡– ‘‘Â? †ƒ– œ‡ ‘’ ˆ›•‹‡Â? ˜ŽƒÂ? ‡Â? ‡”˜ƒ”‹Â?‰ Â?ƒ–——”Ž‹ŒÂ? Â?‘‰ ™‡Ž ‹‡–• –‡Â?‘”– Â?‘Â?‡Â?dzǤ ƒ †‡ ™‹Â?–‡”•–‘’ ‹• ‡…Š–‡” ‰‘‡† ‰ƒƒÂ? †”ƒƒ‹‡Â?Ǥ ‡ –Š—‹•™‡†•–”‹Œ† –‡‰‡Â? †‡ ‡‡—™•‡ …Ž—„• ‘‡•ǥ Ž‹••‹Â?‰‡Â? ‡Â? ”ƒ„ƒÂ?–‹ƒ ™‡”†‡Â? ‰‡™‘Â?Â?‡Â? ‡Â? ‘‘Â? †‡ —‹–™‡†•–”‹Œ† –‡‰‡Â? Ž‡˜‡”†‡ †”‹‡ ’—Â?–‡Â? ‘’Ǥ ˆ‰‡Ž‘’‡Â? œ‘Â?†ƒ‰ •’‡‡Ž†‡ †‡ —‹–™‡†•–”‹Œ† –‡‰‡Â? ‡Â?ƒǤ ƒ– †—‡Ž ‡‹Â?†‹‰†‡ ‹Â? ‡‡Â? Í•ÇŚÍ– ‘˜‡”™‹Â?Â?‹Â?‰ ˜‘‘” ‡– †‡ ™‡–‡Â?•…Šƒ’ ˜ƒÂ? Í•Í™ ’—Â?–‡Â? —‹– ˜‹Œˆ †—‡Ž• ™‘”†– œ‘Â?†ƒ‰ †‡ •–”‹Œ† ƒƒÂ?‰‡‰ƒƒÂ? –‡‰‡Â? ‘Â?‰ƒǤ ‡ ‡‡”•–‡ ™‡†•–”‹Œ† –‡‰‡Â? ‘Â?‰‘ ‡‹Â?†‹‰†‡ ‹Â? ‡‡Â? ‰‡Ž‹ŒÂ?•’‡ŽǤ ‡‹†‡ –‡ƒÂ?• Š‹‡Ž†‡Â? ‡ŽÂ?ƒƒ” –‘‡Â? ‰‘‡† ‹Â? ‡˜‡Â?™‹…Š– ‡Â? œ—ŽŽ‡Â? †—• ƒƒÂ? ‡ŽÂ?ƒƒ” ‰‡™ƒƒ‰† œ‹ŒÂ?Ǥ ƒ– ‹• ‘’ †‡ ”ƒÂ?‰Ž‹Œ•– ‘‘Â? –‡”—‰ –‡ œ‹‡Â?Ǥ œ‹– †—‹†‡Ž‹ŒÂ? ‹Â? ‡‡Â? ƪ‘™ ‡Â? †—• œƒŽ †‡ ™‡†•–”‹Œ† ˜ƒÂ? ƒƒÂ?Â?‘Â?‡Â?†‡ œ‘Â?†ƒ‰ ƒŽ• ‡‡Â? Â?ƒ‰Â?‡‡– ˜‘‘” Š‡– ’—„Ž‹‡Â? ˆ—Â?‰‡”‡Â?Ǥ ”ƒ‹Â?‡” ‹ŽŽ —Â?Â?‡” Â™ÂƒÂƒÂ”ÇŚ •…Š—™– ˜‘‘” ƒŽ –‡ ˜‡‡Ž ‘’–‹Â?‹•Â?‡Ǥ Dz ‡ Â?‘‡–‡Â? ‰‡™‘‘Â? ˜ƒÂ? ™‡‡Â? –‘– ™‡‡Â? Ž‡˜‡Â? ‡Â? ‰‡™‘‘Â? Â?‡– „‡‹†‡ ˜‘‡–Œ‡• ‘’ †‡ ‰”‘Â?† „Ž‹Œ˜‡Â?dzǤ ‡ ”ƒ•‡…Š–‡ nj•—’’‘”–‡”• œ—ŽŽ‡Â? ‘Â?‰‡–™‹Œˆ‡Ž† „‹Œ ÂœÂ‘ÇŻÂ? ‰‘‡†‡ •‡”‹‡ ™‡†•–”‹Œ†‡Â? –‡”—‰†‡Â?ÇŚ Â?‡Â? ƒƒÂ? ‡‡Â? ’ƒƒ” •‡‹œ‘‡Â?‡Â? ‰‡Ž‡†‡Â?Ǥ ‘Â? –‘‡Â? ™‡”† ˜‘‘” †‡ ™‹Â?–‡”•–‘’ Â?‹‡– œ‘ Ž‡Â?Â?‡” ‰‡•’‡‡Ž† ‡Â? ‰‹Â?‰ Š‡– Â?ƒ †‡ ™‹Â?–‡”•–‘’ …”‡•…‡Â?†‘Ǥ ‡‹– ‹• ™‡Ž †ƒ– †‡ Š—‹†‹‰‡ •‡Ž‡…–‹‡ ˜ƒÂ? •–‡‡†• Â?‡‡” ƒŽ• Š‡…Š– –‡ƒÂ? ‰ƒƒ– •’‡Ž‡Â?Ǥ Dz ‡ Š‡„„‡Â? ˜‡‡Ž ˜‘‘” ‡ŽÂ?ƒƒ” ‘˜‡”Ǥ ‹‡ ‡” •…‘‘”– ‹• Â?‹‡– „‡ŽƒÂ?‰”‹ŒÂ?ÇĄ ƒŽ• ‡” Â?ƒƒ” ‰‡•…‘‘”† ™‘”†–dzǥ ƒŽ†—• †‡ ƒƒÂ?ÇŚ ˜‘‡”†‡”Ǥ ‡– †‡ Š—‹†‹‰‡ ‰‘‡†‡ •‡”‹‡ ™‡†•–”‹Œ†‡Â? †‘‡–

‘‘Â? ‰‘‡†‡ œƒÂ?‡Â? ˜‘‘” ‡‡Â? ‡˜‡Â?–—‡Ž‡ ’‡”‹‘†‡–‹–‡Žǥ Š‡–‰‡‡Â? ƒƒÂ? Š‡– ‡‹Â?†‡ ˜ƒÂ? †‡ ”‹– ‘‘Â? ‡Â?‘”Â? „‡ŽƒÂ?‰”‹ŒÂ? Â?ƒÂ? œ‹ŒÂ?Ǥ

ƒÂ?Â?› Ž‹Â?‰‡”ŽƒÂ?† Č‹Â”Â‡Â…ÂŠÂ–Â•ČŒ ‡Â? ‡‹Â?†‡” ˜ƒÂ? †‡” ‡Ž†‡ ȋŽ‹Â?Â?Â•ČŒ œ‹ŒÂ? „‡ŽƒÂ?‰”‹ŒÂ?‡ •…ŠƒÂ?‡Ž• „‹Â?Â?‡Â? †‡ •‡Ž‡…–‹‡ ˜ƒÂ? Ǥ ‡Â?•–ǣ ——† ˜ƒÂ? †‡” ‡Ž ÇŚ ‘–‘ǣ „ ‹ŒÂ?•Â?ƒÂ?

15


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

obs De Waterlelie Nederlands kampioen schoolbowlen

Onze aanbiedingen gen va vvann dez deze ze week... week...

Afgelopen zaterdag is het bowlingteam van obs De Waterlelie uit Hendrik-IdoAmbacht op overtuigende wijze Nederlands kampioen schoolbowlen geworden. Nadat het team, bestaande uit Bas de Jong, Max Beijl en Taha Alfartosy, enkele weken geleden een goed resultaat tijdens de regionale kampioenschappen in Zwijndrecht hadden neergezet, mochten

ze in Mijdrecht deelnemen aan het Nederlands kampioenschap. Zestig teams namen daar deel aan de halve finales, waarvan de beste twaalf ploegen zich voor de grote finale konden plaatsen. In de halve finale gooiden Bas, Taha en Max zo goed, dat ze zich als beste team voor de finale wisten te plaatsten. Daar maakten de jongens hun reputatie helemaal waar; in drie technisch hoogstaande games wisten ze beslag te leggen op de dik verdiende eerste plek. Bij de prijsuitreiking kreeg het team een schitterende beker overhandigd, die een prominente plaats op De Waterlelie zal gaan innemen. En of de jongens volgend jaar weer proberen om van de partij te zijn, werd met een eenstemmig ‘ja’ beantwoord.

Voor Zeeuwse kleiaardappelen moet u bij Mastona zijn. Dorpsstraat 18a H.I.Ambacht naast Action Open: Maandag van 13:00-17:00 Donderdag 09:00-17:00 Vrijdag 09:00-20:00 Zaterdag 09:00-13:00 Kijk op www.mastona.nl Alles onder één dak Kapsalon/Visagie Schoonheidssalon Nagelstudio/Pedicure Permanentmake-up Hairextensions Wimperextensions Definitief ontharen Microskinpolish Botox/Fillers Burg.de Bruïnelaan 40 3331 AE Zwijndrecht www.janbakelaar.nl www.aesthetical.nl Tel.:078-6195548 Stoelenmatterij DMD Design voor al uw rieten en biezen stoelen. 078-6916684

g 17 maart 2012 Maandag 12 t/m zaterda

6 Sesambollen wit

woensdag 14 maart 2012

4+2 gratis

€ 2,19 2 Koffiebroodjes Paasslof met 100% 400 gram amandelspijs 2,95 (voorjaars/proefslof) € Woensdag Tompoucen len! 4 halen, 3 beta e or € 1,00 Elk 3 brood vowo rdt € 1,00)

brood Het goedkoopste

Tel. De Schoof: T l D S h f 078-6813121 078 68131211 Louwersplein: 078-6815546

Voor al uw schilderwerk binnen- en buitenshuis, behangen, glaszetten, Kleuradvies en meer jaren planning voor het onderhoud van uw huis of bedrijfspand. Wij zijn gespecialiseerd in houtrotsanering volgens het window care systeem. u kunt ook bij ons terecht voor het reinigen en conserveren van kunststofen aluminiumkozijnen.

Wij werken met: Bitume, PVC, EPDM, en Zink voor dakgoten

16

6%

r dan 2 jaar

BT W

bij

hu

i

Michael Hordijk Stukadoor mhordijk1@hotmail.com

06 48 31 75 50 Touwslagershof 13 3342 BV Hendrik-Ido-Ambacht

L. De Ruiter Schilderwerken Voor al uw schilderwerk, binnen en buiten Tevens wandafwerkingen Europaweg 25 - 3332 SE Zwijndrecht Tel. 06 - 48 19 82 31 - Fax. 078 - 625 99 02 www.deruiterschilderwerken.nl

ude

e. info@jebodakbedekkingen.nl t. 06 - 819 00 113

Voor binnen én buiten

R

Jerry Borremans

ERSCHILDE NT

no

Uw dakwerk is ons vakwerk

ze

Dakbedekkingen

C de Bruin schilderswerken Chrysantstraat 12 Zwijndrecht Postbus 167 3340 AD Hendrik Ido Ambacht Tel. 078-6259925 - Fax. 078-6822289 Email:cdebruinschilderswerken@live.nl

DE W I

EBO

Zaterdagavond 17 maart is het feest voor de lie ebbers van de 70-er en 80-er jaren muziek bij de P.V. De Luchtbode aan de Reeweg In Hendrik-Ido-Ambacht. De Hot Pop drive in show bekend uit deze jaren vanuit het jeugdcentrum heeft de oude platen weer opgepoetst voor een 5 uur durende reis door de hits van deze jaren. De aanvang is om 21:00 uur. De Postduiven Vereniging de Luchtbode heeft de locatie ter beschikking gesteld omdat deze avond in het teken staat van het goede doel. De entreegelden (7,50 per kaart) gaan naar de actie Alpe D’HuZes / KWF kankerfonds. Wordt de oude sfeer van weleer ook benaderd. De zaal wordt geen discopaleis maar er is voldoende sfeerlicht en geluid aanwezig om je echt terug te brengen naar de tijd van de La Bamba, Slijpen, Soul en Rock. Slechts 160 kaarten zijn beschikbaar en vol is vol. Reserveer je kaarten. Bel 06 53197880 of mail naar sjomala@ kabelfoon.nl of Paans@kabelfoon.nl

Stukadoorsbedrijf Hordijk

U kunt altijd een vrijblijvende offerte aan vragen. W W W. J E B O D A K B E D E K K I N G E N . N L

Hot Pop laat de duiven swingen voor Alpe D’Huzes

KWALITEITSMERK VOOR BEDRIJVEN IN DE SCHILDERS-, ONDERHOUDS-, METAALCONSERVERINGS- EN GLASBRANCHE

Vrijblijvende offerteaanvraag


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

woensdag 14 maart 2012

Laat u de CV-ketel onderhouden? Met een onderhoudsabonnement bent u altijd verzekerd van warmte en warm water `s avonds in het weekend en tijdens de feestdagen voor € 55,-- per jaar.

Ook heeft u een nieuwe Hr-ketel vanaf € 1475,-- incl. BTW montage en aansluitmateriaal. Lid van

Kijk op

www.hanvoscvketels.nl of bel 078-6451351

Kaartverkoop concert C.O.V. “Ridderkerk” op 31 maart 2012 Op zaterdag 31 maart 2012 geeft de Christelijke Oratoriumvereniging “Ridderkerk” een concert. Uitgevoerd wordt het Cantique de Jean Racine en het Requiem van Gabriel Fauré, het Requiem van John Rutter en delen van de Passion van Hans Cok. De uitvoering is in de Ger. kerk “Levensbron”, Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk. M.m.v. Maartje Rammeloo, sopraan, Marcel van Dieren, bariton, Lenie de Meij, harp, Marinke Visser, cello, Peter le Feber, hobo. Tim Wintersohl, fluit, Patricia Kalkman, viool, Nynke de Jong, pauken, Peter Bansberg, klokkenspel, Henk den Hollander, orgel/vleugel. De

Foto: Rick van der Poorten toegangsprijs bedraagt € 10,-- incl. koffie of thee in de pauze (kinderen tot 16 jr. gratis). Aanvang concert 20.00 uur. Kerk open: 19.30 uur. De toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij de koorleden en ’s avonds aan de kerk. Reserveringen en verkoop zijn ook mogelijk bij de penningmeester Jan Wilschut, tel. 0180 - 614409 en secretaris Leny Strohauer, tel.: 0180 - 432574 of via e-mail: secretariaat@covridderkerk.nl. Zie ook onze website www.covridderkerk.nl

Bakkerij Voordijk, bekend van zijn bakkerijen in Oud-Beijerland en Ridderkerk, heeft een grote naam. Alles wordt ‘s morgens vers voor u gebakken.

Lekkerder brood en gebak is er niet.

MASSAGEPRAKTIJK White Tara www.whitetara.nl Vergoedingen van Zorgverzekeraars mogelijk. 06-51292412/078-6315175 TRIMSALON AMBRA Professionele vachtverzorging van uw hond. Op afspraak: 0645313146 Veersedijk 80 te H.I.Ambacht. www.trimsalonambra.nl Valt de CITO uitslag u tegen en wenst u een second opinion? Laat een IQ onderzoek doen! www.vinkpc.nl

deze week: 15 t/m 21 maart

koek en ei

NIEUWE BADKAMER/TOILET? Kijk voor onze aktie op badkamer-vervangen.nl 0786452585-0612135332 WERELDWINKEL Vanaf 15 maart tot 1 april aanbieding heerlijke vruchtensappen! Appelsap van €1,50 voor €1.30, sinaasappelsap van €1,50 voor €1,30, tropisch sap van €1,60 voor €1,40. H.I.Ambacht, Smidshoef 30, hoek Dorpsstr., tel. 6820584

5HALEN 4BETALEN

EIERKOEKEN:

Weer heel veel leuke zomerkleding, tuinmeubelen en sportartikelen om in vorm te komen voor de zomer bij HABBEKRATS, Het Tasveld 11 H-I-Ambacht dinsdag 9-12 en 19-21 uur.

9$1 '$$/+8,=(1

Wasautomaat, vaatwasser, droger kapot? Bel H. Brand Witgoedreparatie 06-23830324. Ook verkoop nieuwe witgoedapparaten. Kijk op www.h-brand.nl

Het brood van Bakkerij Voordijk. Nu ook bij Jumbo van Daalhuizen. De Schoof 120, 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht Tel. 078 - 681 14 10 VAN DONDERDAG 15 T/M ZATERDAG 17 MAART 2012

BROOD V/D WEEK Vikorn Gezond Krentenbollen zak a 5 stuks Heerlijke ronde appeltaart Kruidcake LET OP!!! VASTE AANBIEDINGEN:

De Ruimte, voor klank & Stilte 06 816 16 713 www.klankenstilte.nl

Dinsdag 5 krentenbollen Woensdag 4 eierkoeken Donderdag 4 bolussen

€ 2.35 € 1,99 € 5,99 € 2,75 ¼ 1,99 ¼ 1,50 ¼ 1,99

De dakkapel specialist voor al uw dakkapellen in hout en kunststof bertvankooten@ planet.nl 078 - 681 73 10 In onze opslagloods(100m2) vindt u de nieuwste modestoffencollecties. Voor een bezoek bent u welkom aan de Daltonstraat 21, Zwijndrecht (industrieterrein Bakenstein). Van maandag t/m vrijdag. Tijdstip 9.00 uur - 11.30 uur. 078-6453130 / 0651886681 Bezoek ook eens onze website: www.destoffenstunter.nl

Reeweg 76, Hendrik-Ido-Ambacht, T. 078 6814376 Openingstijden: ma t/m do: 8:00-17:00 vr: 8:00-18:00, za: 8:00-16:00 Let op! aanbiedingen lopen van donderdag t/m woensdag

volgende week dinsdag: Schippers volkoren voor 1.89

Willemstraat 73 2983 EP Ridderkerk Tel. 0180-419891 Fax. 0180-411960 info@ipskamp.nl www.ipskamp.nl

Elektrotechnische installaties voor particulieren, winkels, kantoren en industrie Lid van

www.defeestplaneet.nl

0 5 : ;( 3 17


Een briljante mogelijkheid voor extra geld in 2012! LET OP: ALLEEN OP DONDERDAG, VRIJDAG & ZATERDAG NU NOG EEN

UNIEKE KANS, wde Het vertrou regio! adres in de

VANWEGE

HOGE GOUDKOERS! GOUDEN TIP: Zelfs het NOS JOURNAAL heeft er een positieve uitzending over gemaakt!

Goudathome.nl uw betrouwbare partner voor inkoop van goud en zilver.

U ontvangt direct in contanten de beste prijs! Deze actie is een unieke samenwerking met edelsmederij Schreuders Moerkerken.


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

SERVICE BURO VERSCHOOR -

-

+

+

Batterijen

Filters

Stofzuiger zakken

Persoonlijke verzorging

Reinigen Ontkalken

Lampen

Reinigen Onderdelen

Onderdelen

Thermometers

HĂŠt adres voor uw onderdelen & accessoires! Service Buro Verschoor is het adres voor reparatie en verkoop van witgoedapparaten zoals koelkasten, afwasautomaten, wasautomaten en drogers. Daarnaast kunt u terecht voor een zeer uitgebreid assortiment onderdelen en accessoires. SERVICE BURO VERSCHOOR Veersedijk 105 3341 LL, Hendrik-Ido-Ambacht Tel: 078 - 6814674

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: Maandag t/m vrijdag: 13.30 - 17.30 uur Vrijdagavond: 19.00 - 21.00 uur Zaterdag: 09.00 - 12.30 uur

WWW.VERSCHOORWITGOED.NL

Al sinds 1973 een begrip!

John F. Kennedyschool meegedaan aan ‘De Schatkamer’ Op 21 februari jl. zijn de groepen 5 t/m 8 van de John F. Kennedyschool aan de Steenbakkerstraat naar de Efteling geweest voor de opnames van het tv-programma De Schatkamer. In dit spannende spelprogramma nemen twee teams het tegen elkaar op om de schatkist te openen en de grote prijs in de wacht te slepen. Onder leiding van een teamcaptain spelen de teams behendigheidsspelletjes in de studio en actiespellen in het decor van het attractiepark. Er werd gedanst op muziek van DJ Fee en na de opnames mochten de kinderen genie-

ten van alle attracties in de Efteling. Het was een bijzondere ervaring en een zeer geslaagde dag. De uitzending zal binnenkort te zien zijn bij Telekids op RTL8.

Het gemak van meerdere zorgvormen onder 1 dak! Huishoudelijke hulp, Verzorging & Verpleging, Psychiatrische zorg, orthopedagogische zorg, Huiswerkbegeleiding en nachtzorg! Bel Van den Dool Zorg & Begeleiding 078-6822663 deskundig kleding repareren/vermaken? Altijd naar Ali !! Passage 25, Zwijndrecht SAMENZELFREDZAAM Een woning leegruimen? Hulp bij kleding kopen? Genieten op een terras? Een dagtrip maken? Andere wensen? Wij begeleiden u. 06 8 200 13 68

woensdag 14 maart 2012

Vermist

gevonden

AMIVEDI ZWIJNDRECHT/ H. I. AMBACHT/HEERJANSDAM Tel: 088-0064638 Vermist ¡ 29-feb-2012 – Poes, zwart, klein, slank, mist een stukje lip, 8 jr, Pr. Mauritsstraat Zwijndrecht Gevonden ¡ 08-mrt-2012 – Kater, ongecastr., zwart-wit, Mimosastraat Zwijndrecht ¡ 06-mrt-2012 – Kanarie, oranje/bruin, ring, Maria van Osstraat H.I. Ambacht

van Halem

Belastingberekening nu geheel gratis !! www.acroodbol.nl Tai Chi en Meer... De Ruimte 06 816 16 713 www.ruimteinbewegen.biz

ZAND- & GRINDHANDEL

H.I.AMBACHT

TRANSPORTBEDRIJF

TEL. 078-6812793

Levering: zand, grind, grond en bestratingsmateriaal

Bij HABBEKRATS, Het Tasveld 11 H-I-Ambacht dinsdag 9-12 en 19-21 uur, vindt u voor elk wat wils. Van retro tot design, van antiek tot modern, van schoen tot hoed!

Van k ra st d e u k ... to Uw schade snel en vakkundig hersteld! Neem snel contact op met uw Acoat Selected bedrijf. Wij geven een: • gratis prijsopgave • uitstekende service • volledige garantie • gratis haal- en brengservice van uw auto • kleurjuist herstel • Overname fabrieks-lakgarantie • Gratis vervangend vervoer

VAN GORP Autoschade Nijverheidsweg 24 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht Tel. 078 - 6819051 Fax 078 - 6840075

e.nl

tuinonderhoud bestrating tuinhuizen verlichting tuinmeubels

THUISKAPSTER NODIG? Telefoon (06)12645717 www.kapselenzo.nl

www.gerbagroen.nl

AVALON REIKI, VOOR ONT-SPANNING,HELING EN ONT-WIKKELING. JACQUELINE RIETVELD 06-42548636 WWW.AVALON-REIKI.NL

De dakkapel specialist voor al uw dakkapellen in hout en kunststof bertvankooten@ planet.nl 078 - 681 73 10

rpautoschad

tuinaanleg

Belastingaangifte 2011 part. va â‚Ź 59,50 (incl) gerard.passchier@gmail. com na18u 06-24286610 ZZP va â‚Ź 150 (excl BTW)

Taartshoppie voor al uw taart plezier. Daltonstraat 16 3335 LR te Zwijndrecht Openingstijden Ma en do 12.00 tot 15.30, wo 9.30 tot 13.00 en vr 9.00 tot 12.00 www.taartshoppie.nl

www.vango

tuinontwerp

Gedipl. uurwerkmaker repareert antieke/moderne klokken. Prijsopgaaf aan huis. 6848791/06-21844010

gewoon meer tuin

Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon: 078 - 681 62 96

6&+80$&+(5%28: 'H %$'.$0(5VSHFLDOLVW

9DQ RQWZHUS WRW FRPSOHWH XLWYRHULQJ %HWURXZEDDU %HWDDOEDDU 9UDDJ YULMEOLMYHQGH RIIHUWH DDQ

ZZZ VFKXPDFKHUV\VWHHPERXZ QO 5HHZHJ + , $PEDFKW 7HO 19


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

Week van het Christelijke Boek 2012

Van der Pas Zonweringen anno 1961

Een open boek - vriendschap in christelijke boeken Van 14 tot en met 24 maart 2012 wordt de Week van het Christelijke Boek gehouden in de “Christelijke Boek- en Muziekhandel de Kandelaar”. Met de promotiecampagne wil de boekhandel in deze periode de aandacht extra op het christelijke boek richten. Het thema van de Week van het Christelijke Boek 2012 is Een open boek – vriendschap in christelijke boeken. Gratis actieboek Tijdens de Week van het Christelijke Boek ontvangt u bij uw boekhandel gratis het actieboek bij aankoop van tenminste € 12,50 aan boeken. Dit jaar schreef Rien van den Berg het actieboek: Aslander. Naar aanleiding van het boek zijn op de locatie van het verhaal (Ameland) meerdere video’s gemaakt, die gefaseerd op een aparte website te bewonderen zijn: www.aslander.info. Aslander Het actieboek vertelt een intrigerend verhaal. Een veerboot loopt met een schok vast op het wad. Aan een tafel op het tussendek zitten vijf mensen. Tussen hen in ligt een krant. ‘Politie staakt moordonderzoek’, meldt de kop. Eén van de

vijf aan tafel, was bevriend met het slachtoffer van de moord. Hij vraagt de andere vier dringend of ze verder willen gaan waar de politie gestopt is. Hij vestigt zijn hoop vooral op Lammert Aslander, dominee in een crisis. Aslander heeft weinig trek om zich in die eilandkwestie te mengen. Maar als hij nee zegt, wint de leugen. Mag hij iemand ongestraft laten wegkomen met een moord? Aslander is het begin van een jaarlijks te verschijnen detective-serie. Rien van den Berg Rien van den Berg is in het dagelijks leven journalist bij het Nederlands Dagblad, maar werkt daarnaast aan 1001 projecten. Hij is de initiator van het project Psalmen-voor-nu, samensteller van bloemlezingen als het standaardwerk Brandaan van de christelijke poëzie, en hij verzorgde de kanttekeningen bij de psalmen in de Jongerenbijbel. Jarenlang reisde hij stad en land af om mensen enthousiast te maken voor poëzie, mooie taal en verhalen en onlangs heeft hij de studie theologie in

deeltijd opgepakt. In het actieboek komen de verschillende aspecten van de biografie van de schrijver bij elkaar: bloemrijke taal, een goed verhaal, een inhoud om over na te denken, maar vooral leesplezier. U bent van harte welkom in de “Christelijke Boek- en Muziekhandel De Kandelaar” Sint Jorisstraat 10, 2981GA Ridderkerk. Kom eens een keer rondneuzen in een goede sfeer! Behalve boeken en wenskaarten verkopen wij vele soorten CD, DVD’s en originele cadeau-artikelen. U vindt ons in het oude hart van Ridderkerk, tussen de Hema en de Bas v.d. Heijden. Bellen kan natuurlijk ook! 0180 - 424698, bestellen via internet mogelijk! www.de-kandelaar.nl

Høvig & Wessels Advocaten is gespecialiseerd in: - echtscheidingen - scheidingsmediation - omgangs- en alimentatiezaken - arbeidszaken. Wij bieden de mogelijkheid op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging) te procederen.

20

woensdag 14 maart 2012

De maand maart 25 % korting op alle zonweringen en terrasoverkappingen de gehele maand maart op elke markies nog eens 10 % korting!!! Burg. De Bruïnelaan 50a | 3331AG Zwijndrecht | Tel. 078-6120054 Dinsdag tot Vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur Zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur

A15 jongerenkoor! Gezocht enthousiaste mannen tussen de 15-45 jaar die graag zingen. De repetitie avonden vinden 1x per 3 weken plaats. We oefenen op maandagavond van 19.00-20.30 uur in de Open Hof kerk in H.I.Ambacht. Kosten per maand zijn € 7,50. We zingen psalmen en gezangen binnen de paden van het gereformeerd gedachtegoed. Dirigent is Peter Wildeman. Wil je meer informatie over dit koor stuur dan een mail naar a15jongerenkoorhiambacht@hotmail.nl Opgeven kan ook via dit emailadres dan graag Naam, Leeftijd, Zangpartij en emailadres doorgeven.

Beneluxlaan 11, 3332 EB Zwijndrecht Postbus 324, 3330 AH Zwijndrecht Tel.: 00-31-(0)78-612 59 11 Telefax: 00-31-(0)78-619 10 94

www.hovigenwesselsadvocaten.nl

secretariaat@hovig.nl


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

KIM FINASENSE Buro Knijf

meubelstoffeerderij

Belastingconsulent sinds 1983

GRATIS ??? NEEN, DAT DOEN WIJ NIET, WEL TEGEN EEN REDELIJK TARIEF. OOK VOOR AANVRAAG E/O WIJZIGING TOESLAGEN. WOZ AANSLAG ONTVANGEN EN HET ER NIET MEE EENS? Bezwaarschrift maken? Bel BURO KNIJF 078-6840205 Hebt u vragen omtrent belastingen? Dan kunt u vanaf nu gratis voor een advies bij ons op kantoor komen. Wij zijn een klein kantoor waar nog persoonlijk contact, service, deskundigheid en kwaliteit voorop staat tegen een redelijk tarief. Voor u een belasting minder Antoniuslaan 53- Hendrik Ido Ambacht

078-6840205

Opschoondag overbodig? Jaarlijks wordt de Landelijke Opschoondag gehouden, ook in Hendrik-Ido-Ambacht. De Politieke Groepering Gemeente Belangen doet hier al een aantal jaren aan mee, zo ook afgelopen zaterdag 10 maart. Niet alleen omdat zij het belangrijk vindt hieraan mee te doen maar ook als signaal naar de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht, want het meeste vuil wordt toch door ons zelf op straat gegooid. Het zou eigenlijk een kleine moeite moeten zijn om het vuil Ăłf mee naar huis te nemen Ăłf daar te gooien waar

het hoort. Ook zou onze jeugd dit aangeleerd moeten worden. Maar dan moeten er wel (voldoende) afvalbakken staan op plaatsen waar veel personen zich regelmatig ophouden zoals parkeerplekken. De fractie is dan ook voornemens om n.a.v. deze Landelijke Opschoondag aan het college te vragen een inspectieronde door de gemeente te houden en afvalbakken te plaatsen daar waar regelmatig gebruik gemaakt wordt van de straat.

Slechte cijfers mijden? Laat je begeleiden! Wij bieden huiswerkbegeleiding individueel en in groepen. Meer info? Van den Dool Zorg & Begeleiding SAMENZELFREDZAAM Uit winkelen? Verjaardag vieren? Een boswandeling maken? Nalatenschap regelen? Andere wensen? Wij begeleiden u. 06 8 200 13 68

$GPLQLVWUDWLHNDQWRRU ´&RUEHDX¾

%HGULMIVDGYLVHULQJ ILVFDOH ILQDQFLsOH HQ DGPLQLVWUDWLHYH GLHQVWYHUOHQLQJ

8Z SULYp EHODVWLQJ DDQJLIWH JHKHHO YHU]RUJG YRRU â‚Ź LQFOXVLHI %7: 3DUWQHUVDDQJLIWH DOO LQ â‚Ź

7MHUN +LGGHVVLQJHO &0 +HQGULN ,GR $PEDFKW &UHVFHQW 0DDVERXOHYDUG 0/ =ZLMQGUHFKW 7HOHIRRQ

8Z EHGULMIVDGPLQLVWUDWLH RSWLPDDO ELMJHKRXGHQ DO XZ DDQJLIWHV WLMGLJ JHUHJHOG %HO YRRU HHQ YULMEOLMYHQGH DIVSUDDN

ZZZ FRUEHDX LQIR

Hollemans Showroom & stoffeerderij: Veersedijk 65 H.I.Ambacht

Voor het opnieuw bekleden van uw meubelen 078 - 681 41 38 Vrijblijvende e! Openingstijden: prijsopgav

Ma t/m Vr. 09:00 u. - 12:30 u. 13:30 u. - 17:30 u. Za. 09:00 u. - 12:30 u. 13:30 u. - 16:00 u.

Belastingberekening nu geheel gratis !! www.acroodbol.nl Al uw (her)bruikbare artikelen inleveren bij HABBEKRATS, Het Tasveld 11 H-I-Ambacht dinsdag 9-12 en 19-21 uur. Aanvragen voor damesfietsen en hamsterkooi. 0648328775 Garage te koop/te huur! Guldenweg 29 19.500,- vaste prijs huurprijs 150,- p/m 0655742799 / 0655987838 Kinderkleding party bij Taartshoppie. Zaterdag 24 maart van 11.30 tot 14.30 zijn wij geopend en kunt u weer de leukste en lekkerste taart producten bij ons kopen. Ook geeft op die dag www.trendykidz.nl een kinderkleding party bij ons. Zij komen langs met de nieuwste zomercollectie van cars, vingino, etc. Voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Interesse gekregen? U bent van harte welkom op de Daltonstraat 16, te Zwijndrecht. Industrie terrein bakenstein net over de A16

0180 - 464676

woensdag 14 maart 2012

OPENINGSTIJDEN: wo - vrij - zat - zo 12.00 - 20.00 uur donderdag 16.00 - 20.00 uur

Beide Paasdagen geopend! Oosterparkweg 17a - 2986 AJ Ridderkerk tel.: 0180 - 43 66 60 www.pannenkoekenhuisoosterpark.nl Naast de Kinderboerderij

Ambachts Beautycenter zoekt voor uitbreiding een nagelstyliste, met ervaring op het gebied van nail-art en acryl. Voor meer info bel 078-6823200 of mail naar info@ambachtsbeautycenter. nl STUCADOORS BEDRIJF RI-JO allround stucadoor 29 jaar erv vrijblijvende offerte 06-54387674 / 078- 6129801 Wil je meer weten over de Bijbel? Kom dan naar de Kinderbijbelclub in Cascade, van 10.30-12.00 uur, voor kinderen van 4-12 jaar. We zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal en maken een knutselwerkje. Kom gerust eens kijken!

Voor al uw timmerwerk Wij leveren en plaatsen o.a.: • kozijnen en ramen voor zowel particulieren als bedrijven • binnen- en buitendeuren • velux dakramen • binnenbetimmeringen Tevens specialist in inbraakvertragend hang- en sluitwerk Bouquet 11 - 3342 BA H.I. Ambacht Telefoon: (078) 681 46 21 21


Terug in de tijd Buitenspelen

')'09114&+) /'6 *'6 &47--' 8'4-''4 +5 *'6 8114 -+0&'4'0 .'8'05)'8##4.+,- 1/ 12 564##6 6' 52'.'0T 18'0&+'0 56##0 '4 +0 &' 564#6'0 <18''. #761 5 )'2#4-''4& &#6 *'6 +0 &' 564##6 52'.'0 $+,0# 10/1)'.+,- +5 )'914&'0T ##41/ <+,0 '4 07 52''.g 2.##65'0 '0 52'%+##. &##48114 +0)'4+%*6' )4#58'.&,'5 1/ 12 6' -700'0 81'6$#..'0T 114 '%*6'4 &' #761 *'6 564##6$''.& )+0) $'*''45'0 9#5 '4 8114 &' ,'7)& 81.12 )'.')'0*'+& 1/ <+%* 6' 8'4/#-'0T # 5%*11.6+,& )#79 ''0 -12,' 6*'' /'6 ''0 Z-##-,' '0 &#0 9''4 50'. 0##4 $7+6'0 0##4 ,' 84+'0&,'5 1( 84+'0&+00'6,'5T 114 &' <+66'0 1( Z)#/'0 9#5 '4 0+'6 $+,X &#6 $'5610& 01) *'.'/##. 0+'6T ' /1'56 ,'<'.( 8'4/#-'0 '0 &#6 &''& ,' &#0 11-T 4 9'4& 8''. $'91)'0 '0 $+, ''0 )4116 ##06#. 52'..'6,'5 9'4& 11- )'<10)'0 <1#.5 $+, &' -4+0)52'..'6,' Z #-&1'-,' .'))'0 '0 Z 1'g 2+' 1'2+' +5 )'-1/'0 T 9'' '//'46,'5 9#6'4 *#.'0 9##4 ,' '+0g &'.115 /'' &114 -10 )##0T '0 #0&'4 )'.+'(& 52'..'6,' 9#5 %*+22'4 /#) +- 18'48#4'0T #0 ÏÏ0 -#06 8#0 &' 564##6 5610& ''0 ##06#. -+0&'4'0 '0 &' Z5%*+22'4 5610& ##0 &' #0g &'4' -#06T . <+0)'0& 9'4& ##0 &' 5%*+22'4 )'84##)&U %*+22'4 /#) +- 18'4 8#4'0 ,# 1( 0'' X 9##412 &' 5%*+22'4 7+6'4##4& \ #[<'+ '0 &#0 )+0) *'6 8'4&'4U[ 1'6 +- &#0 01) )'.& $'6#.'0 ,# 1( 0''`[ ''4 9#5 *'6 #069114& \,#[ '0 12 &' 84##) \*1'[ 8'4<10 &' Z5%*+22'4 &#0 ''0 /#0+'4 9##412 &' 564##6 /1'56 914&'0 18'4)'561-'0T ' 5%*+22'4 241$''4&' &#0 ÏÏ0 8#0 &' -+0&'4'0 #( 6' 6+--'0 '0 &+' 9#5 &' 81.)'0&' -''4 &' 5%*+22'4T #0 9#4'0 '4 0#6774.+,- &' )'g 910' 52'..'6,'5 <1#.5U +--'46,'X 8'456122'46,' '0 $1-524+0)'0T 0+--'4'0X &#6 01) 56''&5 4')'.g /#6+) )'52''.& 914&6 '0 9##4$+, ,' 8''. -0+--'45 -#0 9+00'0X /##4 11- 8'4.+'<'0T 1'2'.'0X ''0 *1'g 2'. $'5610& 8##- 7+6 ''0 17& (+'65g 9+'. <10&'4 52#-'0 '0 9'4& /'6 $'*7.2 8#0 ''0 561-,' +0 &' ,7+56' 4+%*6+0) )'&+4+)''4&T #6 9#5 ''0 *'.' -7056 '0 ,' /1'56 84+, *#4& $.+,8'0 .12'0 9#06 #0&'45 8+'. &' *1'2'. 56+. '0 12 &' )410&T 1..'0X *'6 /''56 )'$47+-6' /1&'. <#) '4 7+6 #.5 ''0 51146 2#&&'0561'. /'6 ##0 &' 10&'4-#06 8#0 &' 56''. ''0 Z6##5,' X ''0 52+,-'4 /'6 ''0 $1..' -12T ' -7056 9#5 1/ &' 61. 12 &' 564##6 ##0 *'6 &4##+'0 6' -4+,)'0 '0 *'/ &114 '4 /'6 ''0 <9''2,' 6')'0 6' 5.##0 ##0 *'6 &4##+'0 6' *17&'0T .5 *'6 <9''2,' '%*6'4 0#6 9#5 -10 *'6 )'$'74'0 &#6 &' 61. '4+0 $.''( *#0)'0 '0 '4 9''4 7+6g 8.11) 0##4 ''0 -#06 &+' ,' 0+'6 9+.&' j$T8T 6')'0 &' 47+6 8#0 &' $74'0kT +#$1.1Î0X &+6 9'4& /''56#. &114 /'+5,'5 )'&##0T '6 9#5 ''0 *'.' 61'4 1/ &' &+#$1.1 +0 *'6 6755'0 69'' 561-,'5 )'52#00'0 61796,' ##0 *'6 &4##+'0 6' -4+,)'0T 1) /1'+.+,-'4 9#5 *'6 1/ -7056,'5 7+6 6' *#.'0 <1#.5 &' &+#$1.1 12)11+'0 '0 9''4 128#0)'0X *'/ 18'4 *'6 61796,' .#6'0 9#0&'.'0 '0 01) /''4 8#4+#6+'5T

1796,' 524+0)'0X -10 ,' #..''0 &1'0 1( /'6 ''0 ##06#. -+0&'4'0T 1- *+'4$+, 9'4& /''56#. )'<10g )'0T '0 -.+/4'- $'5610& 0+'6X &75 #.5 ,' 9+.&' 2##.-.+//'0 &''& ,' &#6 +0 &' .#06##402##.T #6 9#5 0#g 6774.+,- 564'0) 8'4$1&'0 &75 #.5 &' 21.+6+' ,' $'64#26' /1'56 ,' 12 *'6 21.+6+'$74'#7 564#(4')'.5 5%*4+,8'0T 6'.6'0X *'6 56'.6'0 1( 56'.6.12'0g 9#5 ''0 52'. &#6 ,' #..''0 &''&X /##4 9'. /'6 ''0 ##06#. 6')'.+,g -'46+,&T 2'.'0 &''& ,' $+,0# 011+6 #..''0T 4 9#5 ''0 &7+&'.+,- 8'45%*+. 6755'0 &' /#0+'4 8#0 56'.6'0 &114 ,10)'05X 12 < 0 ,10)'05 '0 /'+5g ,'5 Z12 < 0 /'+5,'5 T .+-.12'0T '0 2##4 .')' %105'48'0$.+--'0 '0 ''0 567-,' 6179 9#5 #..'5 9#6 '4 01&+) 9#5 8114 Z$.+-.12'0 T ' /1'56 9'. <14)'0 &#6 ,' /'6 &' 61796,'5 &' $.+--'0 10&'4 ,' 5%*1'0'0 *+'&X 9#06 #.5 *'6 61796,' 6' .#0) 9'4& )+0)'0 &' $.+--'0 -#06'.'0 '0 .#) ,' 12 ,' 507(('4&T ##4$+, -10 ,' 51/5 .'.+,- 6'4'%*6 -1/'0T ##4 *'6 /''56 2127.#+4 9#5 j'0 +5 01) 56''&5k 81'6$#..'0T +'6 12 ''0 &##461' ##0)'9'<'0 64#28'.&g ,' 9##4 #. ''0 2##4 &1'.'0 56##0X /##4 12 '.-' 2.'- 9##4 *'6 -10T 1/5 11- 9##4 *'6 0+'6 /1%*6 '0 &#0 *#& ,' -#05 &#6 &' 21.+6+' j&' ,776 1( $#..'0,#66'4k ,' $#. #(2#-6' '0 /''0#/ 0##4 *'6 $74'#7T 4 5610&'0 )''0 &1'.6,'5X /##4 *'6 &1'. 9#5 6755'0 69'' 12 &' )410& )')11+&' ,#55'0T 7+6'052'. $'5610& 0+'6 '0 &4+' %140'45 9#5 ''0 2+0#06+' 1( 2+0)'.T 2'..'6,'5 9##4$+, *''. 8''. 9'4& )'<10)'0 9#4'0 &' 52'..'6,' +0 &' -4+0) <1#.5 Z #-&1'-,' .'))'0 '0 Z 1'2+' 1'2+' +5 )'-1/'0 T '01') &75 1/ ,' #.5 -+0&'4'0 $7+6'0 6' 8'4/#-'0 '0 1/ 6' $'9')'0 *1'(&' ,' 0+'6 0##4 ''0 52'%+#.' %74575^ .5 '4 8''. -+0&'4'0 $7+6'0 9#4'0 &''& ,' Z52'..'6,'5 +0 &' -4+0) 9##4$+, &#0 11- )'<10)'0 9'4& <1#.5 $T8T #-&1'-,' .'))'0T ..' -+0&'4'0 12 ÏÏ0 0# <#6'0 1( 5610&'0 +0 ''0 -4+0) '0 ÏÏ0 -+0& .+'2 /'6 ''0 <#-&1'- ##0 &' $7+6'0-#06 8#0 &' -4+0) 410& 6'49+,. '4 9'4& )'<10)'0U #-&1'-,' .'))'0X 0+'/#0& <'))'0X -7g -'.'-7 <'+ 10<' *##0X 69'' 2##4 5%*1'0'0 *'$ +- ##0X ÏÏ0 8#0 561( '0 ÏÏ0 8#0 .''4X *+'4 .') +- /+,0 <#-&1'- 0''4T 2 &#6 /1/'06 9'4& &' <#-&1'- #%*6'4 ÏÏ0 8#0 &' -+0&'4'0 0''4)'.')& '0 )+0) *'6 <+0)'0 8'45'4U ..' 1)'0 <+,0 )'5.16'0X #. 9+' '4 1/ -+,-6 -4+,)6 *'/ 0+'6X &+' -4+,)6 *'/ 0+'6T '0/##. <18'4 )'-1/'0 -''- +'&'4''0 61%* 1/ '0 &')'0' 9##4 &' <#-&1'- #%*6'4 .#) 9#5 ##0 &' $'746 1/ 410& &' -4+0) 6' .12'0T '0 #0&'4 52'. 9#5 U 1'2+' 1'2+' T +6 9'4& )'52''.& +0 ''0 &7$$'.' -4+0)T Ï0 -+0& 5610& +0 *'6 /+&&'0 8#0 &' -4+0) '0 10&'4 *'6 <+0)'0 8#0U 1'2+' 1'2+' +5 )'-1/'0X *''(6 ''0 /'+5,' 9'))'*##.&X /##4 +- <#. '4 0+'6 1/ 64'74'0X )#79 ''0 #0&'4 9''4 )'*##.&X 4#.#.#.#.#X 4#.#.#.#.# *722'.&' *'6 -+0&.#0)5 &' -+0&'4'0 +0 &' -4+0) '0 2#-6' ÏÏ0 8#0 <+,0 84+'0&j+00'6,'k5 $+, &' *#0& '0 <1%*6 5#/'0 ''0 2.##65,' +0 &' -4+0)T '6 -+0& &#6 #..''0 #%*6'4 $.''( 9#5 &' 81.)'0&' Z 1'2+' X 1-' 8#0 &'4 64##6'0

114 12/'4-+0)'0 1( 84#)'0 18'4 &'<' 27$.+%#6+'5 1( 9#00''4 7 <'.( ''0 8'4*##. 1( 10&'49'42 9''6X -706 7 %106#%6 120'/'0 /'6 105 #4%*+'(X +'&'4' &+05&#) 6755'0 NMTNN '0 EITGN 774 NJgEJHFLMNNX /'6 1-' 8#0 &'4 64##6'0X 6'.T NELNHgFGLLM 1( 00'-' '45'8'.&6X 6'.T NKLgJLEFFNJT +, <+,0 #.6+,& )'Ò06'4'55''4& +0 17&' #0'-&16'5X 8'4*#.'0 1( (161 5T +,- 11- ''05 12 10<' 9'$5+6'U *+56)'0*+#T0.


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

‘�Ž‹�‡

vissergroen

Dealer van o.a. • Mobilane kant en klaarhaag • Noistop geluidwering • Aluminium afscheiding • Home Grass kunstgras • Mobiroof dakbegroening

Visser Groen BV, Langeweg 25, 3343 LD H.I.Ambacht tel. 078 - 612 42 52 • info@vissergroen.nl Onze showroom is a.s. vrijdag geopend van 12.00-17.00 uur voor een GRATIS schetsadvies.

‡ 2QWZHUS ‡ $GYLHV ‡ $DQOHJ ‡ 2QGHUKRXG

Bekijk onze nieuwe website:

www.vissergroen.nl Oproep voor handdoeken een groot succes! nog bij Jumbo van Daalhuizen inleveren. Namens alle zeehonden in Pieterburen: ,,Bedankt!!!! �

Zit jij niet lekker in je vel? Dan kun je bij ons terecht! Wij bieden orthopedagogische zorg aan kinderen & jongeren tot 24 jr. met diverse problematiek en bieden opvoedondersteuning. Bel Van den Dool Zorg & Begeleiding 078-6822663 SAMENZELFREDZAAM Iets aanpassen in huis? Klusjes in huis? Ziekenhuisbezoek? Familie bezoeken? Andere wensen? Wij begeleiden u. Wij helpen u. 06 8 200 13 68

Iedere zaterdag van 10.30-12.00 uur in Cascade Kinderbijbelclub. Kom ook! +89? 54:852 !+8</)+9 $ /9 ++4 *?4'3/9). (+*8/0, =+21+ @/). '29 952;:/54 6'8:4+8 <'4 !/+3+49 +4+2;> (+@/-.5;* 3+: '22+ ,')+::+4 56 -+(/+* <'4 "') $ *%& ! /-/:'2+ 3++: +4 (+9:;8/4-9:+).4525-/+ (/44+4 +*+82'4* +4 +2-/B

! 9:8++,: 4''8 .+: 2+<+8+4 <'4 1='2/:':/+, .55-=''8*/-+ */+49:+4 */+ <522+*/- 56 *+ =+49+4 <'4 *+ 12'4: @/04 ',-+9:+3* ! =/2 */: 8+'2/9+8+4 *558 )54:/4; 2+8+4* +4 /445<+8+4* :+ =+81 :+ -''4 /+8:5+ <52-: ! *+ 2'':9:+ :8+4*9 56 .+: -+(/+* <'4 12/3'': +4 +4+8-/+ :+).4525-/+ 4,583':/+ +4 533;4/)':/+ "+).4525-/+ +4 <+8*/+6: @/). :+<+49 /4 *+ :5+6'99/4- <'4 " /4 9'3+4.'4- 3+: "5:'2 ;/2*/4- !?9:+39 ) 7 (+*8/0,9685)+99+4

! ( $ ! & "!+ $" ! "$ ! % & + ! ) # $ $ & "# +" ! $ !

! %&$ & ) $ %& $ ''$ # $&

'! & % $ ( ! + '*3/4/9:8':/+, 3+*+=+81 9: +8 8'6658:++8: ''4 .+: .55,* <'4 *+ '*3/4/9:8':/+ +4 *8''-: @58- <558 ++4 )588+):+ <+8=+81/4- <'4 '22+ <558153+4*+ =+81@''3.+*+4 (/44+4 *+ ',*+2/4- + =+81@''3.+*+4 (+9:''4 5 ' ;/: 850+):'*3/4/9:8':/+ #8+4'*3/4/9:8':/+ '):;8+8/4- +(/:+;8+4(+.++8 8+*/:+;8+4(+.++8 +*/+4+4 :+2+,554)+4:8'2+ +.'4*+2+4 <'4 /4153+4*+ +4 ;/:-''4*+ 659:

'! & % !

ƒ Â?ƒƒ” ™™™Ǥ„”—‰‰‡–Œ‡•ǤÂ?ÂŽ ‡Â? ˜—Ž Š‡– ‘Â?Ž‹Â?‡ ˆ‘”Â?—Ž‹‡” ‹Â? †‘‘” ‘’ †‡ ”‡‰‡Ž• Œ‘—™ –‡Â?•– ‹Â? –‡ ˜—ŽŽ‡Â?Ǥ ‡ „‡‰‹Â?– Â?‡– Í— ‡—”‘ ‡Â? „‹Œ ‹‡†‡”‡ ‡š–”ƒ ”‡‰‡Ž Â?‘Â?– ‡” ‡‡Â? ‡—”‘ „‹ŒǤ ‘Â? Â?—Â? Œ‡ Œ‘—™ ”—‰‰‡–Œ‡ ‘Â?œ‡––‡Â? ‹Â? ÇŽÂ˜Â‡Â–ÇŻ ‘ˆ †‡ Â?Ž‡—”

‹Œ� ‘’

™™™Ǥ

ǤÂ?ÂŽ

ƒ”… Ǥ —––‘

$OEODVVHUGDP

5LGGHUNHUN %DUHQGUHFKW

+ , $PEDFKW 3DSHQGUHFKW =ZLMQGUHFKW 'RUGUHFKW

‹Â?† †‡œ‡ ™‡‡Â? Ž‡Â?–‡œƒ…Š– ‡ ‡‡”•–‡ ˜Ž‡—‰ Ž‡Â?–‡ ˜ƒÂ? †‹– Œƒƒ” Šƒ††‡Â? ™‡ ƒˆ‰‡Ž‘’‡Â? œ‘Â?†ƒ‰ ‡Â? †‡œ‡ ™‡”† „‹ŒÂ?ƒ Â?‡– ‰‡Œ—‹…Š ‘Â?–˜ƒÂ?‰‡Â?Ǥ ‡ œ‘Â? •…Š‡‡Â? ‘˜‡”–—‹‰‡Â?†ǥ ‡” •–‘Â?† ™‡‹Â?‹‰ ™‹Â?† ‡Â? Â?‡– •Ž‡…Š–• Í•Í–ÇŚÍ•Í— ‰”ƒ†‡Â? œƒ–‡Â? •‘Â?Â?‹‰‡ –‡””ƒ••‡Â? ƒŽ ˜‘ŽǤ ‡ Â?‘Â?‡Â?†‡ †ƒ‰‡Â? „Ž‹Œˆ– ‡‡Â? Š‘‰‡†”—Â?‰‡„‹‡† Â™Â‡Â‡Â”Â•Â„Â‡Â’ÂƒÇŚ Ž‡Â?† ˜‘‘” ‘Â?• ™‡‡”Ǥ ‹– Š‘‘‰ Â?‘Â?– ™‘‡Â?•†ƒ‰ ƒƒÂ? „‘˜‡Â? ‡†‡”ŽƒÂ?† ‡Â? †‡ •’‹Ž –”‡Â?– †ƒƒ”Â?ƒ ‘‘•–™ƒƒ”–• ™‡‰Ǥ ƒ– ‹• ‰—Â?•–‹‰ ˜‘‘” ‘Â?• ™‡‡” ‘’ †‘Â?†‡”†ƒ‰ ‡Â? ™ƒƒ”•…Š‹ŒÂ?ÇŚ Ž‹ŒÂ? ‘‘Â? Â?‘‰ Â?ƒ†‹‡Â?Ǥ ‡ ™‹Â?† ™‘”†– †ƒÂ? ÂƒĆŞÂƒÂ?†‹‰‡” ‡Â? †ƒƒ”Â?‡‡ ™‘”†– †‡ ‹Â? ƒƒÂ?ÇŚ Ž‡‰ Â?‘‡Ž‡ ƒƒÂ?˜‘‡” ˜ƒÂ?ƒˆ †‡ œ‡‡Â?ƒÂ?– †‡ ’ƒ• ƒˆ‰‡•Â?‡†‡Â?Ǥ ‘‡Â?•†ƒ‰ ‹• Š‡– Â?‘‰ Â•Â–Â—Â‹Â˜Â‡Â”ÇŚ –Œ‡ ™‹••‡Ž‡Â? –—••‡Â? œ‘Â?Â?‹‰‡ Â?‘Â?‡Â?–‡Â? ‡Â? ™‘ŽÂ?‡Â?˜‡Ž†‡Â?Ǥ ‘…Š– Š‡– –‡”Ž‘‘’• ™ƒ– „‡nj ™‘ŽÂ?–‡” „Ž‹Œ˜‡Â? †‘‡– Š‡– Â?™‹Â? Â?‹‡– Š‡‡Ž ˜‡‡Ž ‡Â? „Ž‹Œˆ– •–‡Â?‡Â? ‘’ ‡‡Â? ‰”ƒƒ† ‘ˆ ͕͔nj͕͕ ‹Â? Â?ÇŚ „ƒ…Š– ‡Â? ™‹ŒÂ?†”‡…Š–Ǥ

Â? ‹‡†‡” ‰‡˜ƒŽ ‹• Š‡– ”—•–‹‰ ™‡‡” Â?‡– ÂœÂ‘ÇŻÂ? Š‘‘‰ „‘˜‡Â? ‡†‡”ŽƒÂ?† ‡Â? „Ž‹Œˆ– Š‡– †”‘‘‰Ǥ ‘Â?†‡”†ƒ‰ Â?ƒÂ? Š‡– Â?™‹Â? —‹–nj Ž‘’‡Â? Â?ƒƒ” Í•Í™ ‰”ƒ†‡Â? ‘ˆ ‹‡–• Â?‡‡” œ‡Žˆ•Ǥ ‡Â? ™‹Â?† –—••‡Â? œ—‹† ‡Â? ÂœÂ—Â‹Â†ÇŚ ™‡•– ˜‘‡”– †ƒÂ? œ‡‡” œƒ…Š–‡ Ž—…Š– ƒƒÂ? ‡Â? †‡ œ‘Â? •…Š‹ŒÂ?–

$558 *+@+ ',=/99+2+4*+ ,;4):/+ @5+1+4 =+ ++4 ,2+>/(+2+ +4 9:8+99(+9:+4*/-+ )522+-' 56 4/<+'; +44/9 <'4 %58* >)+2 /9 ++4 68+ /4/3''2 0''8 68'1:/01-+8/).:+ =+81+8<'8/4-

!% ! "

”‘‘† ‘Â? ‡š–”ƒ ‘’ –‡ ˜ƒŽŽ‡Â?Ǥ Ž• Š‡– ”—‰‰‡–Œ‡ Â?ƒƒ” ™‡Â?• ‹•ǥ Â?—Â? Œ‡ ‡‡Â? ˜‘‘”„‡‡Ž† ˜ƒÂ? Œ‘—™ ”—‰‰‡–Œ‡ „‡Â?‹ŒÂ?‡Â?ÇĄ —‹–nj ’”‹Â?–‡Â? ‘ˆ ‘˜‡”‰ƒƒÂ? –‘– †‡ ‘Â?Ž‹Â?‡ „‡–ƒŽ‹Â?‰Ǥ

‡–

Uw belastingaangifte, vakkundig en snel laten doen? Bel: 0633136613 Ilona Flokstra 30 euro per aangifte uw oude plafond weer als nieuw STUCADOORS BEDRIJF RI-JO 06-54387674 / 078- 6129801

‘Â? ÂœÂ‘ÇŻÂ? ŠƒÂ?†‹‰ ’Žƒƒ–•‡Â? ‹Â? †‡ ”—‰ ǍǤǤǤ

”—‰‰‡–Œ‡

•Â?‡ŽŽ‡” ĆŹ Â?ƒÂ?Â?‡Ž‹ŒÂ?‡”Ǩ

duurzaam & compleet groen

Een tijdje geleden heeft er in weekblad De Brug een oproep gestaan voor zeehondencentrum Pieterburen. Er zijn veel handdoeken ingeleverd bij Jumbo van Daalhuizen in de Schoof. Vorige week zaterdag zijn we de opgespaarde handdoeken naar Pieterburen gaan brengen. Het waren er zo rond de 1500 stuks geworden. Ik blijf doorvragen, heb er ondertussen alweer een stuk of 50. Eind van het jaar willen we er weer naar toe gaan. Iedereen mag ze

woensdag 14 maart 2012

‰‘‡† †‘‘”Ǥ ‡– ‹• †‡ ˜”ƒƒ‰ ‘ˆ †‡ Ž‡Â?–‡nj œ™‘‡Ž–‡ ™‘”†– ‰‡’”‘Ž‘Â?ÇŚ ‰‡‡”† –‘– ‹Â? Š‡– ™‡‡Â?‡Â?†Ǥ Â’Â?‡”Â?‡Ž‹ŒÂ?‡ ˜‡”•…Š‹ŽŽ‡Â? ™ƒ– †ƒ– „‡–”‡ˆ– –—••‡Â? †‡ –™‡‡ Š‘‘ˆ†™‡‡”Â?‘†‡ŽŽ‡Â? ‡Â? ‘Â?ÇŚ †‡”‰‡–‡Â?‡Â?†‡ ™‡‡– Š‡– †‡œ‡ Â?‡‡” ‘‘Â? Â?‹‡– ’”‡…‹‡• ‘Â? ‡‡”Ž‹ŒÂ? –‡ œ‹ŒÂ?Ǥ ‡œ‡ ˆƒ•‡ ˜ƒÂ? Š‡– Œƒƒ” •–ƒƒ– „‡Â?‡Â?† ‘Â? œ‹ŒÂ? •‘Â?• œ‡‡” Žƒ•–‹‰ –‡ Â?ƒÂ?‡Â? ™‡‡”•˜‡”™ƒ…Š–‹Â?‰‡Â?Ǥ ‘‘”ƒŽ †‡ ƒƒÂ?‰‡Â?‘Â?†‹‰†‡ –‡Â?Â’Â‡Â”ÂƒÇŚ –—”‡Â? Â?—Â?Â?‡Â? •‘Â?• Š‡‡Ž ƒÂ?ÇŚ †‡”• —‹–’ƒÂ?Â?‡Â? †ƒÂ? ƒƒÂ?˜ƒÂ?ÇŚ Â?‡Ž‹ŒÂ? ˜‡”™ƒ…Š–Ǥ ‡ ‹Â? †‡ –ƒ„‡Ž ƒƒÂ?‰‡‰‡˜‡Â? Â?ƒš‹Â?ƒ œ‹ŒÂ? †‡ ˜ƒ”‹ƒ–‹‡• †‹‡ Â?‘‰‡Ž‹ŒÂ? œ—ŽŽ‡Â? œ‹ŒÂ? ˜ƒÂ?ƒˆ †‘Â?†‡”†ƒ‰Ǥ ‹– ‹• ‡” Â?‘‰ ™‡Ž ‘˜‡” –‡ ÂœÂ‡Â‰ÇŚ ‰‡Â?Ǥ ƒÂ?Â?‡‡” †‡ Â?‡‡”•Žƒ‰ ™ƒ– ŽƒÂ?‰‡” —‹–„Ž‹Œˆ– ‡Â? †‡ ™‹Â?† ÂƒĆŞÂƒÂ?†‹‰ „Ž‹Œˆ– „‡Â?‘Â?‡Â? ™‡ Š‡– ™ƒ”Â?‡”‡ •…‡Â?ƒ”‹‘Ǥ ‘Â?‡Â? †ƒƒ”‡Â?–‡‰‡Â? †‡ ™‘ŽÂ?‡Â? ‡Â? ”‡‰‡Â?Â?‘Â?‡Â?–‡Â? Â?‡‡” ƒƒÂ? œ‡– Žƒ–‡” ‘’ ÂœÂƒÂ–Â‡Â”ÇŚ †ƒ‰ ‡Â? ™‘”†– †‡ ™‹Â?† Â‘Â˜Â‡Â”ÇŚ –—‹‰‡Â?† œ—‹†™‡•– –‘– ™‡•–ǥ †ƒÂ? ˜ƒŽ– Š‡– –‡‰‡Â? Â?‡– †‡ –‡Â?’‡”ƒ–—”‡Â?Ǥ ‡‡” ™‡‡” ‘’ ™™™Ǥ™‡‡”’”‹Â?‡—”ǤÂ?ÂŽ ™‡‡”Â?ƒÂ? ƒ”… —––‘

Wo.

Do.

Vrij.

Za.

Zo.

4Ëš C 10ËšC

3Ëš C 15ËšC

6Ëš C 17ËšC

6Ëš C 15ËšC

7Ëš C 15ËšC

10% 35% wzw3-4

10% 90% zzw4

15% 40% zw4-5

25% 60% zw4

50% 55% zw4

s’nachts min. overdag max.

+4 ;/:*'-+4*+ +4 ',=/99+2+4*+ (''4 3+: 8;/3:+ <558 +/-+4 /4/:/':/+, (/44+4 ++4 054-+ 685,+99/54+2+ +4 /4,583+2+ 58-'4/9':/+

" & $ ! 5;= 8+'):/+ 1;4 0+ 6+8 + 3'/2 9:;8+4 4''8 ! $ : ' < +99/)' <'4 ;/@+4 0+99/)'<. 6+89? 42 A :+2+,554

A '2:549:8'': A A &=/04*8+).:

Neerslag Zonkans Wind

23


De resultaten tellen! Kies voor Wisse Makelaardij!

NO CURE NO PAY! TROMPLAAN 40 H-I-AMBACHT

DADELGAARDE 185 H-I-AMBACHT

FERDINAND BOLSTRAAT 77 H-I-AMBACHT

BOKELSHOEF 24 H-I-AMBACHT

DE HEERLIJKHEID 147 H-I-AMBACHT

CHARLEY TOOROPSTRAAT 38 H-I-AMBACHT

BOTERBLOEM 89 H-I-AMBACHT

HUYSWEER 5 H-I-AMBACHT

HOLLANDSESTRAAT 46 RIDDERKERK

KOOPGARANT Deze ruime woning aan de Steur 17 te H-I-Ambacht wordt u aangeboden met een KOOPGARANT regeling. Bij KOOPGARANT kan de koper kiezen tussen een korting van 25% of 15%*. KOOPGARANT zorgt voor een lagere maandlast en biedt een terugkoopgarantie*.

*Informeer bij ons kantoor naar de voorwaarden.

KOPEN ZONDER ZORGEN! Steur 17 Hendrik-Ido-Ambacht / De Volgerlanden In jonge woonwijk, moderne tuinkamerwoning met tuin v.v. berging en achteruitgang. Ruime woonkamer. Moderne complete lichte hoekkeuken. 2 Slaapkamers. Beg.gr. en verd. v.v. moderne laminaatvloer. Lichte badkamer met douche, 2e toilet en aansluitingen wasapparatuur. Koopsom € 147.375,-- k.k. (na aftrek maximale korting)

Volgorde van toewijzing en inkomenscriteria voor aankoop Koopgarant woning:

1. Huurders met een verzamelinkomen van € 34.085 tot € 44.075. 2. Geregistreerde woningzoekenden met een verzamelinkomen van € 34.085 tot € 44.075 3. Huurders met een verzamelinkomen tot € 44.075 4. Overigen met een verzamelinkomen tot € 44.075 t, (Begrip huurders: alle huidige huurders van Rhian ) rlaten die dan ook een woning achte k * Belangstellenden dienen te reageren uiterlij vóór 28 maart 2012

De Schoof 82 • 3341 EB H-I-Ambacht 078 - 68 40 292 • info@wisse.nl • www.wisse.nl Makelaardij & Hypotheken

Scan de QR-code met uw smartphone