Weekblad De Brug - week 9 2018 (editie Hendrik-Ido-Ambacht)

Page 1

BANDEN 99

www.weekbladdebrug.nl

Nieuws- en advertentieblad

49e jaargang no. 9

Woensdag 28 februari 2018

editie Hendrik-Ido-Ambacht / Oostendam / Rijsoord

wekelijks, oplage 14.775

WijInclusief bieden nieuwe -en gebruikte banden van Gratis Montage, vrijwel alle merken. balanceren en Montage & nieuw ventiel. Vanaf balanceren

€9,99

Molenvliet 99A Zwijndrecht 078 - 647 58 61 of 06 - 29813926 MOLENVLIET 99A ZWIJNDRECHT 078 647 58 61 of 06 29813926

Lokaal

5

Gemeenteraadsverkiezingen: Op wie stemt u?

Mens en Maatschappij 13

Kunst en Cultuur

17

Intratuin overhandigt een cheque aan KWF Kankerbestrijding

Veelzijdig in kunst, technieken en toepassingen

Sport

21

CardioBoxing Ambacht doet mee met de Bolidt Inner Circle Run!

Bekijk onze TARIEV EN op onz e websit e!

5.50

BEL ONS 078-7070975

PANNENKOEKEN €

Niet in weekeinden en op feestdagen TenR Autoservice | De Plaats 19 3342 GL Hendrik-Ido-Ambacht

www.TenR-autoservice.nl

OUD HOLLANDSE ALLE

Van 1 oktoberWINTERtot 30 april

VOORDEEL WINTERVOORDEEL

Van 1 oktober tot 30 april

WINTERVOORDEEL AllE OUD

HOLLANDSE

Van 1 oktober tot 30 april

5.

50

5. WINTERVOORDEEL Van 1 oktober tot 30 april PANNENKOEKEN 50

ALLE OUD HOLLANDSE

PANNENKOEKEN €

e

Niet in weekeinden en op feestdagen

Niet in weekeinden en op feestdagen

Achterzeedijk 9 - Barendrecht T 085 - 2353535 pannenkoekenhuisoudemaas.nl

5.

50

WELKOMVP_BRUG_2-2017-HR.pdf het hele jaar - 7 dagen in de week 3 18-10-2017 16:57:35

ALLE OUD HOLLANDSE

PANNENKOEKEN € C

Het Albert Schweitzer ziekenhuis zoekt gediplomeerde gespecialiseerde verpleegkundigen voor de Spoedeisende Hulp, Intensive Care en Coronary Care Unit (hartbewaking). Ook een combinatie tussen deze drie afdelingen is mogelijk. Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en word jij een collega van Anja en Rob? Lees meer op pagina 9

Achmea Topherstel Schadegarant

Niet in weekeinden en op feestdagen

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Kwaliteit is een keuze!

De Vrouwgelen en de Scheepssloper

‘Een club kan niet zonder sponsoring’

H.I.Ambacht - Ze zijn er: de Vrouwgelen en de Scheepssloper, twee speciale bieren die typerend zijn voor het dorpse karakter en de historie van Hendrik-Ido-Ambacht. In het campagnehuis van de SGP-ChristenUnie werden afgelopen donderdag de eerste setjes door de initiatiefnemers André Flach en Erik van Hartingsveldt overhandigd aan de burgemeester en ondernemers.

H.I.Ambacht - “Een vereniging als Vollido kan vandaag de dag eigenlijk niet meer zonder sponsoring,” stelt Hans de Groot, voorzitter van de volleybalclub. “De contributiebijdragen en de bijkomende kosten zouden dan zodanig oplopen dat er een groep sporters af zou moeten haken. En dat zou jammer zijn, want we vervullen binnen de gemeente ook een maatschappelijke rol.

Lees meer op pagina 3

Lees meer op pagina 19

www.alderliesten.nl Tel: 0180 - 424488 • Ridderkerk

WONING (VER)KOPEN?

voorkomen? beveiligen?

KüchenTreff Dordrecht

7 dagen per week open! Mijlweg 55B, 3316 BE Dordrecht

Tel. 078 647 1886, www.kuechentreffdordrecht.nl

UwInbraak woning

Edwin Tijssen

> gratis taxatie > no cure no pay > scherpe courtage > regiomakelaar

088-1231000 I www.123estate.nl

Kijk dan snel op:


Kerkdiensten

Service Nummers Hendrik-Ido-Ambacht ALARMNUMMERS Politie / Brandweer / Ambulance Alarmnummer 112 Politie zonder zwaailicht en sirene: 0900 - 8844

Stichting Hattrick 078 - 6450039

BELANGENBEHARTIGING CLIËNTEN IN DE ZORG Wmo Adviesraad Hendrik-Ido-Ambacht www.wmoadviesraad-h-i-a.nl info@wmoadviesraad-h-i-a.nl 078-6819031

Sporthal Sophia 078 - 6920810

Adviesraad Gehandicaptenbeleid 078 - 6452186 www.saghia.nl Cliëntenraad Regio Drechtsteden www.crdrechtsteden.nl

Sporthal De Ridderhallen 078 - 6815070

Zwembad De Louwert 078 - 6812260 www.optisport.nl STORINGSMELDINGEN Noodgevallen Meldpunt openbare ruimte van de gemeente 078 - 7708100 www.h-i-ambacht.nl

Cliëntenplatform Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid www.onsnzorg.nl

Waterleidingbedrijf Oasen Klantenservice: 0182 - 593530 Storingsnummer: 0182 - 593772 www.oasen.nl

Klachtenopvangbureau Gezondheidsregio (IKG) Dordrecht, 0900 - 2437070

HVC (afval) 0800 - 0700 www.hvcgroep.nl

Zorgbelang Zuid-Holland info@zorgbelang-zuidholand.nl 088 - 9294000 www.zorgbelang-zuidholland.nl

INFORMATIE, ADVIES, ONDERSTEUNING, WELZIJN EN ZORG ZORGVRAGEN VAN JONG EN OUD Jeugdteam Ambacht (incl. consultatiebureau) Sociaal Wijkteam Ambacht (incl. vm. Wmo-loket) Beide te vinden bij Inloop- en Informatiepunt SOPHIA, hét Sociaal Portaal Hendrik-Ido-Ambacht

Gezondheidszorg Dienstapotheek Drechtsteden Karel Lotsyweg 8, 3318 AL Dordrecht 078 - 6523476 Apotheek Crezée Louwersplein 3 078 - 6817584

SOPHIA in Cascade, Hoge Kade 50

Apotheek Nilling 078 - 6812738

SOPHIA in De Blije Borgh, G. Alewijnsstraat 18

Apotheek de Volgerlanden 078 - 6256630 www.gc-devolgerlanden.nl

SOPHIA in De Zeester, Tromplaan 49 078 – 682 24 16 info@sophia.nl Kijk voor openingstijden op www.jeugdteamambacht.nl en op www.sociaalwijkteamambacht.nl

Apotheek De Zeester Tromplaan 49d 078 - 6474130 Dienst Gezondheid & Jeugd Tel: 078 - 7708500 www.dienstgezondheidjeugd.nl JEUGD EN JONGERENACTIVITEITEN Kinderboerderij/ Jeugdspeelpark Van Kijfhoekstraat 302 Tel: 078 - 6814361 www.jeugdspeelpark.nl Vivenz Jongerenwerk Hoge Kade 58, H.I.Ambacht 088 - 1237060 info@vivenz.nl www.jongerenwerkhia.nl SPORT HI5Ambacht 078 - 737 00 54 www.hi5ambacht.nl

Stichting Rechtswinkel Zwijndrecht Zwaluwstraat 1, 3334 XN Zwijndrecht

info@rechtswinkel-zwijndrecht.nl www.rechtswinkel-zwijndrecht.nl Thuiszorg De Blije Borgh Dagbesteding, verpleging, verzorging, welzijn voor ouderen, personenalarmering en maaltijdservice 078 - 6811010 clientenservice@deblijeborgh.nl www.deblijeborgh.nl MEE Drechtsteden Buurtbemiddeling, cliëntondersteuning, ouderenadvies, mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning 078 - 7508900 www.meedrechtsteden.nl

p o k o o u N mobiel en tablet!

Vivenz 088 - 1237000 www.vivenz.nl

Riederborgh Thuiszorg 0180 - 452525 www.riederborgh.nl

Gemiva-SVG Groep Zorgbemiddeling 088 - 2052400 www.gemiva-svg.nl/zorgbemiddeling

Internos Thuiszorg 078 - 6483838 www.internosthuiszorg.nl Vrijwillige Terminale Thuiszorg 078 - 6820675 / 06 - 34907927

Bouman GGZ, Kuipershaven 40, Dordrecht 078 - 6492888 info@bouwmanggz.nl www.boumanggz.nl

Thuiszorg De Blije Borgh 078 - 6811010 VRIJWILLIGERSWERK Unie van Vrijwilligers (UVV) 078-6820439 www.uvv-hia.nl

New Care 4 you, Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 078 - 6121414 / 06 - 19991813

Hulp in Praktijk van Ambacht tot Zwijndrecht HiPvanAtotZ.nl / 078 - 7802342

Hospice De Cirkel Vrouwgelenweg 61, H-I-Ambacht 078 - 6124138 www.hospicedecirkel.nl

Frelustal frelustal.ambacht.net 06 - 18220583 (na 17.00 uur)

Nederlandse Patiëntenvereniging Afdeling Hendrik-Ido-Ambacht 078 - 6819031 / 078 - 6812871 http://www.npvzorg.nl

TELEFONISCHE HULPDIENSTEN SOS Telefonische Hulpdienst Tel. 0900 - 0767 24 uur per dag bereikbaar

Psychosociale Klankborden Vijverhof 10, H-I-Ambacht 0184 - 691296 www.stichtingklankborden.nl

Sensoor hulplijn dag en nacht: 078 - 6132322 Chat en mail: www.zhzm.sensoor.nl

Straks aan Tafel 1 x per 14 dagen op donderdag vanaf 17.00 uur in Cascade Hoge Kade 50, 06 - 1548 4558 straksaantafel@gmail.com

TAXI Taxi Zwijndrechtse Waard 078 - 6127268 www.taxizwijndrechtsewaard.nl

Samen aan Tafel 1 x per 14 dagen op vrijdag vanaf 17.00 in Sophiastaete Druivengaarde 19, 06 – 5287 5856. samenaantafelsophiastaete@ gmail.com

Taxi de Heer B.V. 078 - 6813016 www.taxideheer.nl

Schuldhulpmaatje Tel: 06-46975746 SHMhendrikidoamabacht@gmail.com uitdeschulden.nu schuldhulpmaatje.nl

ZORG VOOR DIEREN Dierenkliniek Ridderkerk H.I.Ambacht: 085 - 2731919 24/7 bereikbaar, ook bij spoed

Voedselbank H.I.Ambacht 078 - 6812871 / 078 - 6812652 jjmtimmerman@gmail.com www.idb-hiambacht.nl THUISZORG Aafje Klantenservice 088 - 8233233 www.aafje.nl Thuiszorg Curadomi Team Zw. 06 - 83676614 www.curadomi.nl Rivas zorggroep 0900 - 8440 (lokaal tarief) www.rivas.nl

VRIJDAG 2 MAART Blije Borgh: 10.45 u dhr. L. Bodden

ZONDAG 4 MAART Gereformeerde Kerk Rijsoord (Opstandingskerk): 09.30 u ds. A. van de Beld (PKN) Herv. Gemeente Rijsoord: 10.00 u ds. I. Hoornaar, Ermelo 17.00 u ds. C. Haasnoot, Noordwijkerhout Dorpskerk: 10.00 u ds. A. Robbertsen 17.00 u P. van Veldhuizen Elim: 10.00 u ds. C.A. van der Graaf 17.00 u ds. A. Robbertsen De Ark: 10.00 u Piet van Veldhuizen Immanuëlkapel: 09.30 u ds. J.H. Lammers 16.00 u ds. J. van Dijk Gereform. Gem. in Nederland: 09.30 en 17.00 u leesdienst Vrije Evangelische Gem.: 09.45 u br. Jeugddienst Bekestein Gem. (verg. van gelovigen): 09.45 u W. de Zwijgerschool, dependance P.C. Hooftstraat RK-H.Nicolaaskerk: 09.30 u Tj. Visser 14.00 u gastpriester De Open Hof: 10.00 u mw Ds M.Moerland

MAANDAG 5 MAART Blije Borgh:

16.00 u dhr. A. Gort

Taxi medisch noodnummer na 22.00 uur is: 06 - 278 342 77

Dierenbescherming 088 - 3437112 AmeVedi vermist/gevonden 06 - 23386713 Dierenkliniek Louwersplein Coba Ritsemastr. 39, H.I. Ambacht 078 - 6122186 Stichting Dierenhulp Zwijndrecht Alarmnr. dierenambulance: 0900 - 1120000 (€0,20 p.m.) ZWANGERSCHAP Moeders voor Moeders Daniëlle Zwitzer 078 - 6823880

Actief Zorg, thuiszorg 088 - 7508200 www.actiefzorg.nl

Regionale Huisartsenpost Drechtsteden

Alleen op afspraak voor spoedeisende huisartsgeneeskundige klachten, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw eigen huisarts. Locatie: Karel Lotsyweg, 10, 3318 AL Dordrecht, tel: 078-2020020. Kijk voor meer informatie op www.huisartsenpostdrechtsteden.nl

COLOFON Advertentieverkoop Voor informatie over de advertentiemogelijkheden belt u met 078 - 681 27 33 of kan u mailen naar adverteren@weekbladdebrug.nl of kijk op onze website www.weekbladdebrug.nl Bruggetjes Bruggetjes kunt u opgeven via www.bruggetjes.nl

Verspreiding van ‘De Brug’ Axender Hellevoetsluis Klachten: bel 0181-318666 of stuur een bericht op www. weekbladdebrug.nl/bezorging/ ‘De Brug’ is een uitgave van: Xebius Digital Printing 078-681 27 33 www.xebius.nl

Redactie Berichten kunt u mailen naar redactie@weekbladdebrug.nl

Stel een kaartspel samen zoals jij het wilt...

Je hebt al een kaartspel 95

v.a. r 9,

Mijn

kaapretlen.nl s ‘Like’ ons op


Lokaal

Woensdag 28 februari 2018

3

André Flach en Erik van Hartingsveldt vertalen Ambachts DNA naar twee speciale bieren

Ze zijn er: de Vrouwgelen en de Scheepssloper Tekst: Michel van Straten Foto: Cees van der Wal H.I. Ambacht - Ze zijn er: de Vrouwgelen en de Scheepssloper, twee speciale bieren die typerend zijn voor het dorpse karakter en de historie van Hendrik-Ido-Ambacht. In het campagnehuis van de SGP-ChristenUnie werden afgelopen donderdag de eerste setjes door de initiatiefnemers André Flach en Erik van Hartingsveldt overhandigd aan burgemeester Heijkoop en de participerende Ambachtse ondernemers. De presentatie van de bieren was het sluitstuk van de thema-avond ‘Ik kom uit Ambacht’. Idee Het idee om voor Ambacht een ‘eigen’ bier op de markt te brengen, kwam voort uit een brainstormsessie rond de verkiezingscampagne. Behoud van het dorpse karakter en historisch besef, kenmerkende aandachtspunten van de SGP-ChristenUnie, wilden André Flach en Erik van Hartingsveldt - beiden liefhebbers van een smaakvol bier - graag vertalen naar iets tastbaars. Het werd geen balpen of rolletje pepermunt. Ze zochten contact met de Delftse brouwerij De Koperen Kat en polsten de interesse van lokale ondernemers. De laatsten (Plus Koehoorn, Jumbo Daalhuizen, Slijterij Leo Verhagen, Cultureel Centrum Cascade, Restaurant De Heeren van Ambacht) reageerden enthousiast. “De respons van de ondernemers was geweldig,” aldus Van Hartingsveldt. “Het idee mag dan uit onze koker gekomen zijn, maar als politieke organisatie stappen wij er tussenuit. Ondernemers gaan direct zaken doen met de brouwerij. “

als ‘Karaktervolle tripel met een eigen identiteit’. Het bovengistende bier (8%) is bitter en zoet van smaak en eveneens ongefilterd. Voor het etiket is gebruik gemaakt van een foto van Jan van der Ruit die in 1955 met een snijbrander in de weer is op de Scheepssloperij Frank Rijsdijk.

Geweldige response van ondernemers. Erik van Hartingsveldt Reacties “Ambachters zijn best een beetje chauvinistisch en willen deze producten zeker hebben. Dit gaat gegarandeerd een hit worden,” verzekerde Marcel van Daalhuizen (Jumbo). “Deze bieren komen bij ons ‘op de kop’ van het schap te staan, de plaats waar je normaal gesproken de weekaanbiedingen vindt.” “Een geweldig initiatief,” vond Kees de Waard (Slijterij Leo Verhagen). “De Vrouwgelen en de Scheepssloper zijn een mooie aanvulling op ons groeiende assortiment speciale bieren én op een aantal aan Ambacht gerelateerde likeuren die we voeren, zoals Ambachts Genot, Roestbikker en Ambachts Bakkie.’

“We hebben de uitnodiging om met dit lokale initiatief mee te doen met beide handen aangegrepen,” verklaarde Ricardo Versluijs (Plus Koehoorn). De bieren krijgen bij ons ook een speciaDe bieren De groene en dorpse kant van Ambacht kan ge- le plek. Het past ook bij de trend. Voor speciale, proefd worden in de Vrouwgelen, getypeerd als smaakvolle bieren hebben we bewust recent ‘Fris en zelfstandig blond bier’. De smaak is krui- meer schapruimte gecreëerd.” dig en lichtzoet. Het bier (5%) is mild gehopt en ongefilterd. Voor het etiket is gebruik gemaakt André Flach besloot met een waarschuwing. van een door Marco Boer vervaardigde aquarel “Geniet, maar let op, vooral met de Scheepsslovan het Perenlaantje. De historisch kant kan ge- per. Bij overmatig gebruik, komt ie terug als een proefd worden in de Scheepssloper, getypeerd snijbrander...”

HEEFT U NOG GEEN SPAARPAS?

Dit ijskoude weekend:

Dubbele punten op uw

Vraag er naar in de winkel. • MEGA collectie bloemen en planten. • Lekkerste Bacchi koffie van de regio in ons café.

Bloemenjungle spaarpas op álle producten !

Komt u gezellig langs?

Voorjaarsshow woondecoratie alles NIEUW!!

Bij ons is het lekker warm!

Bloemen, planten en woondecoraties

Oosterparkweg 15 Ridderkerk - www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

De twee iniatiefnemers (links) met de enthousiaste ondernemers.

Project ‘Schilderkunst van toen en nu’ op KC De Meander H.I.Ambacht - In de maand februari is er op beide locaties van KC De Meander enthousiast gewerkt aan een project over beroemde schilders. In iedere groep werden 2 schilders tegenover elkaar gezet en naast veel informatie en onderzoek kregen de kinderen natuurlijk volop de gelegenheid om hun eigen creativiteit te uiten.

In het “Schilderscafé” waren echte kunstschilders aan het werk en kon iedereen genieten van een drankje. In het speellokaal op locatie Witte de Withstraat mochten alle leerlingen op een doek van 2.50 x 2.50 meter een “Kandinskycirkel” schilderen. Dit enorme kunstwerk krijgt een mooie plaats in dit kindcentrum, dat momenteel helemaal verbouwd en verfraaid wordt en waar na de zomervakantie beide loZo werd er onder andere gewerkt over Mondri- caties samengevoegd zullen worden. aan, Haring, Kandinsky en Monet. Donderdag 22 februari was er een grote tentoonstelling op beide locaties voor kinderen, ouders en andere belangstellenden. Naast het bekijken van alle werkstukken was er ook kunst te koop. Alle kinderen hadden een echt schilderij gemaakt dat door de ouders gekocht kon worden. Met de opbrengst van deze kunstverkoop komt de realisatie van een nieuw speelplein op locatie Witte de Withstraat weer een stukje dichterbij.

Voorbereidingen vernieuwing Zwembad De Louwert gestart Tekst en foto: Jan O’teur

peuterbad. Op de plaats van het oude peuterbad zijn nu de werkzaamheden voor het nieuH.I.Ambacht - Zwembad De Louwert in Hen- we binnencomplex begonnen. Op maandag 5 drik-Ido-Ambacht wordt vernieuwd. Het maart zal een symbolische eerste paal worbuitenbad wordt gerenoveerd en er komt den geslagen. een nieuw binnenbad. De eerste voorbereidingen voor de zeer gewenste en broodnodige renovatie van het 40 jaar oude zwembad zijn inmiddels van start gegaan.

Het binnenbad blijft gewoon geopend tot over kan worden gegaan naar het nieuwe binnencomplex. Naar verwachting zal dat in het 3e kwartaal van 2019 het geval zijn. Ook het buitenbad draait gewoon door, alleen zonder het


van donderdag t/m zaterdag

weekend

verwenner ¡ verbouwingen ¡ dakkapellen ¡ kozijnen ¡ deuren

Vrijblijvende offerte aanvraag.

voor

Skislof

€ 6,99

Noordeinde 110, 3341LW Hendrik-Ido-Ambacht 078-6823040 info@timmerbedrijfpors.nl www.timmerbedrijfpors.nl

Europaweg 25 3332 SE Zwijndrecht Telefoon: 06 - 481 98 231 E-mail: lderuiterschilderwerken@live.nl www.deruiterschilderwerken.nl

van donderdag t/m woensdag

week aanbieding voor

€ 1,75 Meubelstoffeerderij Hollemans

Zuurkoolschuitje

Uw allround stoffeerder voor meubels, boot, caravan en meer. Veersedijk 65 3341 LL Hendrik-Ido-Ambacht 078-6814138 www.meubelstoffeerderijhollemans.nl info@meubelstoffeerderijhollemans.nl

voor

€ 1,75

Rookworstrol

Ridderkerk

Ridderkerk

Ridderkerk

H.I. Ambacht

H.I. Ambacht

Alblasserdam

Vlietplein 112A 0180 - 42 60 75

Reeweg 76 078 - 681 43 76

Jan Steenstr. 7 0180 - 42 77 67

Louwersplein 9 078-681 55 46

Bouw- of verbouwplannen?

Dillenburgplein 4 0180-41 72 24

Makado-Center 36 078 - 691 74 88

Wij zijn sterk in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie! Dakkapellen, kozijnen en aan- of opbouw

www.bakkerij-vanderwaal.nl info@bakkerij-vanderwaal.nl

bouwenonderhoudsbedrijfvankooten.nl 06-15642302

Voor al uw gas-, water-, cv-, dak-, sanitair- en rioolwerkzaamheden! Tevens voor onderhoud en renovaties.

24 7 DAUUR / pe GEN r

bere week i 06-3 kbaar op 656 893 1

T. Markusse Loodgieters- en Onderhoudsbedrijf

www.markusseloodgieter.nl Ballade 113 ● 3335 EM ● Zwijndrecht ● Tel. 078-6100833 ● E-mail: info@markusseloodgieter.nl

Tijd een voor bad nieuwe kam er o keu f ken ?

Wij ontwerpen én monteren de mooiste badkamers & keukens! VEERSEDIJK 51, HENDRIK-IDO-AMBACHT TEL. 078 6820878 STUDIODAMMERS.NL


Lokaal

Woensdag 28 februari 2018

5

De gemeenteraadspartijen hebben een gezamenlijke poster en een stemwijzer gemaakt.

Gemeenteraadsverkiezingen: Op wie stemt u? H.I.Ambacht - Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht te helpen bij hun keuze, maakten de verschillende gemeenteraadspartijen een gezamenlijke poster en een stemwijzer.

hendrik-ido-ambacht.mijnstem.nl. Aan de hand van stellingen over belangrijke thema’s in onze gemeente, krijgt de kiezer snel inzicht in de standpunten van de partijen: de partijen hebben zichzelf op de stellingen gepositioneerd en de kiezer vindt er gemakkelijk de toelichting van de standpunten. De stemwijzer nodigt kiezers én partijen uit nuancering aan te brengen in hun Gezamenlijke poster Dit jaar staan de verschillende verkiezingspos- antwoord, in plaats van alleen eens of oneens ters op meerdere locaties in onze gemeente op aan te klikken. Bij elk van de stellingen bepaalt een gezamenlijke poster. Een mooie, eigentijdse de invuller met een slider zijn eigen positie. Door manier om alle posters overzichtelijk in beeld de relatieve afstand tussen de eigen positionete brengen. Daarnaast staat er op de poster de ring en die van de partijen te meten, ziet de kieoproep aan inwoners om naar de stembus te ko- zer met welke partijen hij of zij de meeste overeenstemming heeft. De stellingen laten vooral men op 21 maart. zien op welke thema’s de partijen van mening verschillen. Juist dan weten inwoners wat er te Online stemwijzer De verschillende verkiezingsposters staan op een gezamenlijke poster. Voor inwoners, die benieuwd zijn welke partij kiezen valt! het beste past bij hun eigen beeld voor de toestempas. Meer informatie over de verkiezingen u op www.h-i-ambacht.nl/verkiezingen. komst van Hendrik-Ido-Ambacht, ontwikkel- Meer informatie den de partijen een online stemwijzer: http:// Rond 28 februari ontvangen alle inwoners hun en links naar de verkiezingsprogramma’s vindt

SGP-ChristenUnie: aanpakken Ambacht een duurzaam voorbeeld files op- en afritten snelweg H.I.Ambacht - Raadslid Cees Timmers van de SGP-ChristenUnie pleit voor een betere bereikbaarheid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. “Er moet een vlotte ontsluiting van en naar de A15 en A16 komen, zodat de files snel verleden tijd zijn.”

zien dit niet zitten, dus wij ook niet meer. Verbeteren is een goede optie, als het maar binnen de grenzen van de huidige Schoof gebeurt.” De gemeenteraadsverkiezingen zijn 21 maart 2018 en Cees is kandidaat 3 op de SGP-ChristenUnie-lijst.

H.I.Ambacht - “We moeten aan onze kinderen en kleinkinderen denken”, stelt PvdA-lijsttrekker Bert van der Wulp. “Ook zij willen wonen in een leefbare samenleving. Daarom zullen we nu onze verantwoordelijkheid moeten nemen en werk moeten maken van duurzaamheid.”

Voor de PvdA betekent dit onder andere dat alle nieuwbouwwoningen die in Hendrik-Ido-Ambacht worden gebouwd gasloos zijn. Ook moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven. “De gebouwen van de gemeente worden als het aan ons ligt voorzien van duurzame maatregelen zoals zonnepanelen en led-verlichting”, aldus de lijsttrekker van de PvdA. “En we worden zo snel mogelijk een fair trade gemeente.”

energieneutraal. “Daarmee sluiten we ook aan op de belangrijke klimaatafspraken van Parijs en helpen we mee de opwarming van de aarde te beperken.”

Luchtvervuiling terugdringen Een ander duurzaam speerpunt is het terugdringen van fijnstof in de gemeente. Niet alleen in de buurt van de snelwegen is dat een groeiend probleem, ook in de gemeente zelf is er sprake van luchtvervuiling. “Bijvoorbeeld door grote vrachtauto’s die onze gemeente doorkruisen”, vertelt Van der Wulp. “Vrachtverkeer willen we daarom zo veel mogelijk leiden naar de randwegen van de gemeente. Daarnaast willen we fietsen stimuleren, zodat bewoners de auto vaker laten staan. Op die manier werken we aan een duurzame samenleving.”

De SGP-ChristenUnie heeft de thema’s bereikbaarheid en ondernemen prominent in het verkiezingsprogramma gezet. Timmers, die sinds 2006 lid is van de gemeenteraad, legt uit dat het goed wonen en leven is in Hendrik-Ido-Ambacht. Hij noemt Ambacht een rustige gemeente op een mooie Foto: Cees Timmers Weten waarom het nog meer verstandig is om op de Op naar energieneutraal centrale plek in het land. Wel zijn er door (Cees van der Wal) Hendrik-Ido-Ambacht sluit aan bij energiedoelstel- PvdA te stemmen? Kijk op: die centrale ligging regelmatig problemen lingen die in de Drechtsteden zijn gesteld: in 2050 www.hendrikidoambacht.pvda.nl. met de bereikbaarheid. Hendrik-Ido-Ambacht ligt namelijk ingeklemd tussen de snelwegen A15 en A16. “De toegang vanaf de snelweg en erheen moet echt worden verbeterd. Ook stimuleren we graag het H.I.Ambacht/Ridderkerk - Nu de dagen weer den we voor elk wat wils. Zo kunt u struinen beeld. De jeugdige bezoeker hoeft zich evenmin gebruik van de waterbus, en willen ongaan lengen, is het tijd om vooruit te kijken. langs verschillende kramen met onder meer te vervelen. Zo is er een competitie bierpulderzoeken of er een elektrisch en duurDat gebeurt ook in de Immanuelkapel, waar cadeauartikelen, woonbenodigdheden en schuiven en darten, staat er een springkussen zaam vervoerssysteem kan komen.” Deze plannen zijn om het kerkgebouw te verbou- speelgoed. Maar ook al uw wekelijkse bood- en is er voor de kleintjes een spelletjeshoek. Uibereikbaarheid is van grote betekenis om wen en goede doelen te steunen. Om daar- schappen, zoals groente, fruit, snoep, bloemen teraard houden we een oogje in het zeil. Bent de lokale economie te laten groeien. “De voor geld in te zamelen, organiseert de Im- en perkplanten vindt u op de markt. Verder u benieuwd naar ons aanbod? Tot ziens op 10 gemeente moet ondernemers de mogemanuelkapel een actiemarkt op zaterdag 10 kunt u verschillende versnaperingen kopen in maart aan de Pruimendijk 99!” lijkheden bieden om te groeien”, zo vertelt maart van 9.00 tot 14.00 uur aan de Pruimen- de foodcorner; van saté tot een broodje gezond. Cees. “Ook moet de gemeente net als de dijk 99. “De opbrengst komt deels ten goede Interessant is ook onze verkoop per opbod, afgelopen jaren actief blijven samenweraan Werkvisie De Hoop. Deze instelling biedt om 11.00 en 13.00 uur. Dan veilen we artikelen, ken met lokale ondernemers en ze zoveel een passende werkplek aan iedereen met waarbij de hoogste bieder betaalt. Ik verklap als mogelijk inzetten voor de gemeente. een afstand tot de arbeidsmarkt.”, vertelt vast dat we een fiets en trampoline zullen veiDit geldt ook voor de plannen rondom len.” Wouter, een andere organisator, vult aan: Tim, een organisator van de actiemarkt. Winkelcentrum De Schoof. Wij zitten niet “Om de prijzen laag te houden, verkopen we meer te wachten op uitbreiding. Burgers Hij vervolgt: “Omdat iedereen welkom is, bie- allerlei tweedehandsartikelen, boeken bijvoor-

Actiemarkt Immanuelkapel Oostendam


Kringloopwinkel met een missie

e d ij b r e g li il w ij r v k o o d r Wo

l e k in w p o o l g in r k gezelligste van de drechtsteden! Nijverheidsweg 46, 3341GC Hendrik-Ido-Ambacht Eemsteynplein 14, 3312JA Dordrecht Meer info: www.nieuwehoop.nl/vrijwilligerswerk Volg onze avonturen op facebook.com/nieuwehoop

Kandidatenlijst Gemeente Belangen 2018– –2022 2022 Kandidatenlijst Gemeente Belangen 2018 1. 1. Marjet Marjet Vogelaar Vogelaar (v)(v) 2. 2. Marien Marien Braber Braber (m)(m) 3. 3. Cinthus Cinthus vanvan derder LeiLei (m)(m) 4. 4. Ralph Ralph Lafleur Lafleur (m)(m) 5. 5. Melis Melis Nugteren Nugteren (m)(m) 6. 6. Jaenela Jaenela Dossett Dossett (v)(v) 7. 7. ArieArie MolMol (m)(m) 8. 8. Jacob Jacob Lieben Lieben (m)(m) 9. 9. Koert Koert vanvan Velzen Velzen (m)(m) Leonard Visser 10. 10.Leonard Visser (m)(m) 11. 11.LeoLeo DonDon (m)(m) 12. 12.Jos Jos vanvan Es –EsNies – Nies (v)(v) 13. 13.Tom Tom vanvan derder Hout Hout (m)(m) Angelique Palte 14. 14.Angelique Palte (v)(v)

Spreken onze speerpuntenuuaan? aan? Spreken onze speerpunten Stem dan maartLijst Lijst2 2 Stem dan 2121maart Ralph Lafleur

Kandidatenlijst Gemeente Belangen 2018– –2022 2022 Kandidatenlijst Gemeente Belangen 2018

Mijn naam is Ralph Lafleur. Ik ben getrouwd met Helen en samen hebben wij drie kinderen. Met mijn gezin woon ik nu acht jaar in Hendrik-Ido-Ambacht. Het bevalt ons hier goed en wij waarderen het dorpse karakter. Graag wil ik mij samen met mijn fractiegenoten van Gemeente Belangen inzetten voor een schone en veilige leefomgeving waar het fijn wonen is. Door goed te luisteren naar u zal ik mij er hard voor maken dat de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht eerder en beter betrokken worden bij gemeentelijke planvorming. Want als lokale partij staan wij Met & Voor alle Ambachters.

OnsOns volledige volledige verkiezingsprogramma verkiezingsprogrammakunt kuntu uvinden vindenop: op: https://www.gembel.nl/verkiezingen-2018 https://www.gembel.nl/verkiezingen-2018

Kandidatenlijst Kandidatenlijst Gemeente Gemeente Belangen Belangen 2018 2018– –2022 2022 Marjet Vogelaar 1. 1. Marjet Vogelaar (v)(v) Marien Braber 2. 2. Marien Braber (m)(m) Cinthus 3. 3. Cinthus vanvan derder LeiLei (m)(m) Ralph Lafleur 4. 4. Ralph Lafleur (m)(m) Melis Nugteren 5. 5. Melis Nugteren (m)(m) Jaenela Dossett 6. 6. Jaenela Dossett (v)(v) 7. 7. ArieArie MolMol (m)(m) Jacob Lieben 8. 8. Jacob Lieben (m)(m) Koert Velzen 9. 9. Koert vanvan Velzen (m)(m) Leonard Visser 10. 10.Leonard Visser (m)(m) 11. 11.LeoLeo DonDon (m)(m) 12. 12.Jos Jos vanvan Es –EsNies – Nies (v)(v) Tom Hout 13. 13.Tom vanvan derder Hout (m)(m) Angelique Palte 14. 14.Angelique Palte (v)(v)

1. 1. Marjet Marjet Vogelaar Vogelaar (v)(v) 2. 2. Marien Marien Braber Braber (m)(m) Even voorstellen: 3. 3. Cinthus Cinthus vanvan derder LeiLei (m)(m) Gemeente GemeenteBelangen BelangenHendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht Melis Nugteren geboren in 1972, ik woon samen met mijn vriendin en twee 4. 4. Ralph Ralph Lafleur Lafleur (m)(m) www.gembel.nl Website: Website:www.gembel.nl Email Email: :info@gembel.nl info@gembel.nl jonge zoons in de wijk Oostendam. Ik woon reeds een derde deel van mijn Melis Nugteren 5. 5. Melis Nugteren (m)(m) 6. 6. Jaenela Jaenela Dossett Dossett (v)(v) leven in dit prachtige dorp. 7. 7. ArieArie MolMol (m)(m) Ik ben werkzaam bij de Nationale Politie. Mijn politieke interesse is gewekt 8. 8. Jacob Jacob Lieben Lieben (m)(m) door mijn HBO studie Bestuurskunde- en Overheidsmanagement. 9. 9. Koert Koert vanvan Velzen Velzen (m)(m) politiek is mijn grootste ambitie de inwoner echt Leonard Visser 10. 10.Leonard Visser (m)(m) Email : info@gembel.nl Binnen de gemeentelijke Email : info@gembel.nl Website: www.gembel.nl centraal teWebsite: 11. 11.LeoLeo DonDon (m)(m) stellen. www.gembel.nl Gemeente Belangen Hendrik-Ido-Ambacht Gemeente Belangen Hendrik-Ido-Ambacht 12. 12.Jos Jos vanvan Es –EsNies – Nies (v)(v) De Ambachters aan zet! De kennis, kunde, creativiteit en het oplossend ver13. 13.Tom Tom vanvan derder Hout Hout (m)(m) mogen van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht benutten bij de ontwikkeMelis Nugteren Angelique Palte 14. 14.Angelique Palte (v)(v)

ling van het beleid.

https://www.gembel.nl/verkiezingen-2018 https://www.gembel.nl/verkiezingen-2018 Ons volledige Ons verkiezingsprogramma volledige verkiezingsprogramma kunt u vinden op: kunt u vinden op:

Stem dan 21 maart Stem Lijst 2dan 21 maart Lijst 2 Spreken onze Spreken speerpunten onze u aan? speerpunten u aan?

Spreken onze speerpuntenuuaan? aan? Spreken onze speerpunten Stem dan maartLijst Lijst22 Stem dan 2121maart

volledige verkiezingsprogrammakunt kuntu uvinden vindenop: op: OnsOns volledige verkiezingsprogramma 14.14. Angelique Angelique Palte (v) Palte (v) https://www.gembel.nl/verkiezingen-2018 https://www.gembel.nl/verkiezingen-2018

Spreken onze speerpuntenuuaan? aan? Spreken onze speerpunten Stem dan maartLijst Lijst22 Stem dan 2121maart

13.13. Tom van Tom der Hout van (m) der Hout (m) 12.12. Jos vanJos Es – Nies van (v) Es – Nies (v) 11.11. Leo Don Leo (m) Don (m) 10.10. LeonardLeonard Visser (m) Visser (m) 9. 9.Koert van Koert Velzen (m) van Velzen (m) 8. 8.Jacob Lieben Jacob (m) Lieben (m) Belangen Gemeente Gemeente BelangenHendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht 7. 7.Arie Mol Arie (m) Mol (m) www.gembel.nl Website: Website:www.gembel.nl 6. 6.JaenelaJaenela Dossett (v) Dossett (v) Email: :info@gembel.nl info@gembel.nl Email 5. 5.Melis Nugteren Melis(m) Nugteren (m) 4. 4.Ralph Lafleur Ralph (m) Lafleur (m) 3. 3.CinthusCinthus van der Lei (m)van der Lei (m) 2. 2.MarienMarien Braber (m) Braber (m) 1. 1.MarjetMarjet Vogelaar (v) Vogelaar (v) Kandidatenlijst Kandidatenlijst Gemeente Belangen Gemeente 2018 – 2022 Belangen 2018 – 2022

volledige verkiezingsprogrammakunt kuntu uvinden vindenop: op: OnsOns volledige verkiezingsprogramma https://www.gembel.nl/verkiezingen-2018 https://www.gembel.nl/verkiezingen-2018

Gemeente GemeenteBelangen BelangenHendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht

WWW.GEMBEL.NL

Email : info@gembel.nl Email : info@gembel.nl Website: www.gembel.nl Website: www.gembel.nl Gemeente Belangen Hendrik-Ido-Ambacht Gemeente Belangen Hendrik-Ido-Ambacht


Lokaal

Woensdag 28 februari 2018

7

Eeterij Tapperij ‘t Ambacht viert feest! H.I.Ambacht - Sinds 2013 pronkt de naam Eeterij Tapperij ‘t Ambacht op het pand staande aan de Dorpsstraat 125. Menigeen is hier weleens langs gefietst of gewandeld en heeft verwonderd staan te kijken naar de mooie ligging van dit eetcafé aan het rustige Waaltje. Een ander heeft hier een keer gezeten, gegeten en gedronken en is nu niet meer weg te slaan als vaste gast van dit gezellige eetcafé. Diversiteit van het eetcafé Eeterij Tapperij ‘t Ambacht heeft zich de afgelopen 5 jaar ontwikkeld naar een gelegenheid waar men niet alleen een drankje kan doen, maar ook heerlijk en gezellig kan dineren. Met een wisselende en uitgebreide menukaart probeert men elke gast te kunnen bedienen. Van een 300 grams kipsaté tot een tournedos met saus naar keuze, u vindt dit allemaal terug op de menukaart. Verder is er een wekelijks wisselend 3-Gangen Menu voor €29,50 waarmee de chef met zijn out-of-the-box creaties de gast

Agenda Koffie met… Fotografie en gedichten Donderdag 1 maart 2018 van 10.30 - 12.00 uur Bibliotheek Hendrik-Ido-Ambacht Hoge Kade 52 Irene Damminga exposeert deze maand in de bibliotheek haar foto’s van landschappen, in combinatie met gedichten van Marcel Vaandrager. Ze vertellen deze ochtend over hun passie, natuurlijk onder het genot van een kopje koffie. Koffie met… Modelbouwvereniging Alblasserdam Donderdag 8 maart 2018 van 10.30 - 12.00 uur Bibliotheek Hendrik-Ido-Ambacht Hoge Kade 52 Modelbouwvereniging Alblasserdam is deze week onze gast tijdens de Koffie met… De enthousiaste leden van MBVA laten enkele scheepsmodellen in aanbouw zien en vertellen over diverse aspecten van hun hobby. Postzegel- en muntenbeurs Zaterdag 3 maart 2018, van 12.00 tot 16.00 uur. Wielstaete van Kijhoekstraat 146 te H.I.Ambacht Op deze beurs zullen postzegels en munten te koop worden aangeboden. Deze oergezellige beurs is gratis toegankelijk. Voor inlichtingen: telefoon 078-6814441 en onze website: www.ambfilver.nl VoorleesHelden Woensdag 7 maart 2018 van 10:30 tot 11:00 | Elke week | Bibliotheek Hendrik-Ido-Ambacht Hoge Kade 52 Kosten: Gratis

weer een Gooische Bingo plaatsvinden. Voor meer informatie of voor aanmeldingen, kan men contact opnemen met ‘t Ambacht op het telefoonnummer 078-6814899. Ook aan de heren wordt gedacht; elke donderdagavond speelt BV Kruimelig Krijt hun competitie. Verder wordt het biljart recreatief gebruikt door de vaste bezoekers van dit eetcafé. Voor alle sportfanaten worden alle competities uitgezonden. Elke wedstrijd van Feyenoord wordt sowieso uitgezonden, dus een ieder die niet in de Kuip kan zitten, een onbeperkte keuze uit diverse voor-, hoofdwordt warm onthaald met een drankje en een gerechten en desserts. Gedurende 2,5 uur kan borrelhap. men dagelijks vanaf 20.00 uur genieten van 14 verschillende gerechten en bier, wijn en fris. Feestelijke aangelegenheid Het vijf jarig bestaan is iets wat gevierd moet Niet eten maar wel dorstig, vanaf 22.30 uur kunt Verder organiseert Eeterij Tapperij ‘t Ambacht worden en dat doet Eeterij Tapperij ‘t Ambacht u met vrienden de drankjes onbeperkt drinken 1 keer per kwartaal een Gooische Bingo op de graag met u met een spetterende actie. Dagelijks voor €29,-. Wanneer u gebruik wilt maken van maandagavond. De prijzenpot is niet niks; van kan er onbeperkt gegeten en gedronken worden deze actie, is het verstandig om dit telefonisch Michael Kors tassen tot Swarovski sieraden, van voor maar €37,50 per persoon. Kinderen t/m 11 te reserveren. Guess horloges tot zelfs een scooter als hoofd- jaar eten en drinken mee voor €13,50. Hiervoor prijs. Aankomende maandag 26 maart zal er is een feestelijke menukaart samengesteld met volledig kan verrassen. In de middagen kan men dagelijks reserveren voor een heerlijke High Tea of een High Wine. De High Tea wordt verzorgd met een etagère met diverse zoete en hartige delicatessen, onbeperkt thee en een glaasje bubbels bij binnenkomst. Tijdens de 2 uur durende High Wine proeft u 4 glazen wijn van onze wijnkaart. Hierbij heeft de chef verrassende wijn-spijs combinaties bedacht. Elke donderdagavond is er een Ladies Night, waarbij de dames in het zonnetje worden gezet. Zij kunnen met minimaal 3 vriendinnen, zussen, moeders, oma’s, tantes, collega’s of andere vrouwelijke contacten een Ladies Night 3-gangen diner nuttigen voor €10,- per persoon.

“Waterbusplein wordt een levendige hotspot in de maritieme topregio” H.I.Ambacht - Aan de rivier de Noord, op het Waterbusplein in Hendrik-Ido-Ambacht, komt horeca, ruimte voor fitness, wellness en scholing én een maritiem ondernemershuis. Wethouder André Flach: “We willen van het Waterbusplein iets bijzonders maken. Het is de poort tussen de rivier en Hendrik-Ido-Ambacht. Een unieke locatie waar veel te beleven zal zijn voor inwoners en een levendige hotspot waar maritieme ondernemers elkaar ontmoeten en stimuleren in innovatie en samenwerking. Een visitekaartje voor onze maritieme topregio”. Op 5 maart staat het functionele programma voor het Waterbusplein

op de agenda van de gemeenteraad. Goed voor inwoners en bedrijven Omdat het Waterbusplein onderdeel is van bedrijventerrein Antoniapolder Plus, waar ruimte is voor bedrijvigheid in de hoogste milieucategorie, moet het bestemmingsplan voor de locatie gewijzigd worden. Op dit moment wordt die wijziging voorbereid. De plannen sluiten naadloos aan op de regionale ambities. Ze zijn positief voor het vestigingsklimaat en geven inwoners en bezoekers gelegenheid om te proeven van de maritieme identiteit van de Drechtsteden. Bovendien is een levendig plein, waar

ook in de avonduren mensen op af komen, belangrijk voor de sociale veiligheid bij de waterbushalte en de bedrijven. Programma is aanvulling op bestaande voorzieningen De voorzieningen in het programma zijn een mooie aanvulling op alle andere voorzieningen die Hendrik-Ido-Ambacht te bieden heeft. Als de gemeenteraad instemt met het beoogde programma en later met de wijziging van het bestemmingsplan en de provincie instemt met bestemmingsplanwijziging, wordt het gebied met diverse partners ontwikkeld.

Wethouder André Flach studeert af met onderzoek naar effecten Drechtstedensamenwerking H.I.Ambacht - Terwijl Dordrecht onderzoek liet doen naar de toekomst van de samenwerking in de Drechtsteden, deed wethouder André Flach naast zijn werk onderzoek naar wat deze samenwerking in de periode 2006-2017 heeft opgeleverd. Dit onderzoek deed hij als afstudeeronderzoek voor zijn opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. 21 februari rondde hij met zijn scriptieverdediging zijn studie succesvol af. “Een mooie persoonlijke prestatie van één van onze wethouders en een mooie aanvulling op de resultaten van Berenschot”, aldus burgemeester Jan Heijkoop. Onderzoeksvraag ‘Samenwerking tussen gemeenten is een veel besproken onderwerp in gemeenteland. Vanuit de zoektocht naar meer bestuurskracht (..) zijn veel gemeenten actief in verschillende samenwerkingsverbanden. Maar in welke mate heeft de samenwerking in de Drechtsteden

voor de Drechtsteden om een regionale toekomstvisie op te stellen, te focussen op wat de gemeenten echt samen willen doen en te stoppen met het hinken op twee gedachten. Daarnaast beveelt hij verder nog specifiek aan om duidelijk te kiezen op welke terreinen Onderzoeksresultaten Verderop worden de ervaringen van de deel- en hoe de gemeenten willen samenwerken, nemers samengevat: ‘Uit het empirisch on- daarin te investeren en daarover helder te derzoek blijkt dat over het algemeen ervaren communiceren. wordt dat de samenwerking bijdraagt aan de versterking van de bestuurskracht. Met name Geslaagd de versterking van de ambtelijke organisatie, Burgemeester Heijkoop: “Hoewel resultaten de efficiency (in het bijzonder voor de uit- uit het verleden geen garantie bieden voor voerende diensten) en de lobbykracht bij de de toekomst, is het zeker relevant om bij de provincie. Op beleidsmatig niveau worden de keuzes in de toekomst ook ervaringen uit het slagkracht en de continuïteit minder positief verleden mee te nemen. We hopen daarom dat dit afstudeeronderzoek er niet alleen voor beoordeeld’. heeft gezorgd dat de wethouder is geslaagd voor zijn Masteropleiding, maar dat het ook Aanbevelingen Het onderzoek sluit af met een aantal aanbe- bijdraagt aan een geslaagde samenwerking in velingen om de Drechtstedensamenwerking de Drechtsteden in de toekomst!” ook een toekomstbestendig model te laten blijven. Flach heeft als algemene aanbeveling in de periode 2006-2017 bijgedragen aan de versterking van de bestuurskracht?’ Met deze onderzoeksvraag is Flach op onderzoek uitgegaan.


VANAF NU Vrouwgelen Deze frisse Vrouwgelen is kruidig en lichtzoet. Dit mild gehopt en ongefilterd blond bier is zelfstandig en smaakvol voor ieder jaargetijde. De naam Vrouwgelen verwijst naar de naam van een smalle landweg die al ruim drie eeuwen bestaat en steeds verbasterd is. Aan de Vrouwgelenweg ligt het Perenlaantje, de langste en meeste bekende perenlaan van Nederland.

Scheepssloper Deze karaktervolle Scheepssloper is bitter en lichtfruitig. De bovengistende, en ongefilterde en tripel heeft een eigen identiteit. Een stijlvol bier om rustig van te genieten. De naam Scheepssloper verwijst naar de scheepssloperijen langs de Veersedijk waar Hendrik-Ido-Ambacht om bekend stond. Honderden Ambachters werkten daar ooit als scheepssloper.

Voor meer informatie over het ontstaan zie:

WWW.AMBACHTSEBIEREN.NL Wil jij werken bij de organisatie die de beste supermarkt van Nederland wil worden?

Werken bij PLUS is werken bij een supermarktorganisatie met een missie. We willen de beste van Nederland zijn. In de dynamische branche waarin we werken is geen dag hetzelfde. Wellicht heb je in de media vernomen dat PLUS voornemens is om op termijn Verkooppunten de logistieke structuur te veranderen. De huidige distributiecentra voor KW producten zullen gesloten worden en er zal een nieuw centraal DC in Tiel geopend worden. Dit gaat echter pas vanaf 2020 spelen. In de tussentijd zijn wij gewoon op zoek naar gemotiveerde collega’s. Zoek jij een leuke baan bij een groeiend bedrijf en wil je meehelpen om PLUS de beste supermarkt van Nederland te maken? Kijk dan snel op www.plus.nl voor onze actuele vacatures. Op ons DC in Hendrik-Ido-Ambacht hebben we in Cascade Wil jij werken bij de organisatie Jun-jul-aug die de beste supermarkt van Nederland wil o.a. vacatures voor: Emilio Guzman Wil jij werken bij de organisatie die de beste supermarkt van Nederland wil worden? worden?

Jumbo van Daalhuizen De Schoof 120 3341 EB H.I.Ambacht

Leo Verhagen Reeweg 80 3342 AC H.I.Ambacht

Fotograaf: Jeroen Hofman

Werken bij PLUS is werken bij een supermarktorganisatie met een missie. We willen de  Orderverzamelaar (bijbaan, parttime en fulltime) Cultureel Centrum Cascade Plus Koehoorn Werken PLUS is werken bijzijn. een supermarktorganisatie een missie. We willen bestebij van Nederland In de dynamischemet branche waarin wedewerken is geen dag beste van Nederland zijn.27-29-33 In de dynamische branche waarin we werken is geen dag 50  Medewerker Expeditie (bijbaan fulltime) Hoge Kade Louwersplein hetzelfde. Wellicht heb je in deenmedia vernomen dat PLUS voornemens is om op termijn hetzelfde. Wellicht heb je in de media vernomen dat PLUS voornemens is om op termijn de logistieke structuur te veranderen. De huidige distributiecentra voor KW producten 3341 3343 RC H.I.Ambacht de logistieke structuur te veranderen. De huidige distributiecentra voorBE KWH.I.Ambacht producten zullen gesloten worden en er zal een nieuw centraal DC in Tiel geopend worden. Dit gaat zullen gesloten worden en er zal een nieuw centraal DC in Tiel geopend worden. Dit gaat Op zaterdag 7pasoktober a.s.spelen. houden eenIn‘Open sollicitatie ochtend’. Ben jeop zoek naar echter pas 2020 spelen. de zijn wij gewoon echter vanafvanaf 2020 In dewe tussentijd zijntussentijd wij gewoon op zoek naar gemotiveerde collega’s. Zoek jijbaan eenbijleuke baan bedrijf bij een wil je gemotiveerde collega’s. Zoek jij een leuke eenwat groeiend en groeiend wil jehebbenbedrijf geïnteresseerd in een vacature maar wil je graag nog meer informatie of Kijk eenendan meehelpen om de PLUS beste supermarkt Nederland snel op meehelpen om PLUS bestede supermarkt van Nederland van te maken? Kijk dan te snelmaken? op www.plus.nl vooractuele onze actuele vacatures. Op ons DC in Hendrik-Ido-Ambacht hebben we rondleiding door onsvoor magazijn krijgen, dan ben je DC vaninharte welkom! www.plus.nl onze vacatures. Op ons Hendrik-Ido-Ambacht hebben we o.a. vacatures o.a. vacatures voor: voor: WO 1 JUN – 9.00 tot 18.00 uur LinkedIn Academy – event  Orderverzamelaar parttime enmet fulltime) Orderverzamelaar parttime en P&O fulltime) Voor meer informatie kun je ook(bijbaan, contact (bijbaan, opnemen de afdeling via Op 1 juni 2016 organiseert LinkedIn Academy een kick Medewerker Expeditie (bijbaan en(bijbaan fulltime) Medewerker Expeditie en fulltime) off evenement in Cascade. Tijdens dit evenement leer telefoonnummer 088-3447400. je waarom LinkedIn nog steeds hét sociale medium bij Op zaterdag 7 oktober a.s. houden we een ‘Open sollicitatie ochtend’. Ben je Op zaterdag 7 oktober a.s. houden een serieuze ‘Open sollicitatie ochtend’. Ben je uitstekwe is voor leadgeneratie. Meer informatie

Asperges!

De Heeren van Ambacht DiverseDorpsstraat bereidingswijzen 22 3342 BD H.I.Ambacht vanaf € 19,50

www.deheerenvanambacht.nl

geïnteresseerd in een vacature maar wil je graag nog wat meer informatie hebben of een


Lokaal

Woensdag 28 februari 2018

Het Weer

www.weekbladdebrug.nl

DO

VR

ZA

ZO

MA

DI

WO

-1º

-7º

-6º

-2º

-1º

Neerslag

10%

40%

40%

10%

40%

30%

30%

Zonkans

50%

50%

40%

40%

40%

20%

30%

W5

W4

W3

NNW3

NW3

N3

NNE3

Max. Min.

Wind

KINDEREN VAN 0-4 JAAR LEREN SPELENDERWIJS MET POP PUK Uit handen van locatiemanager kinderopvang SOL De Watervlinder, Saskia van der Steen, ontvingen 16 kinderopvang medewerkers van SOL Ambacht het Uk & Puk certificaat. Na een intensief jaar gaan de medewerkers naar eigen inzicht met het educatieprogramma van Uk&Puk aan de slag. Locatiemanager Saskia van de Steen licht toe: ”Uk & Puk is gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Daarom is het geschikt voor het werken op kinderdagverblijven. Bij SOL Ambacht vinden wij het heel belangrijk dat kinderen met plezier lekker spelen en zich tegelijkertijd ontwikkelen. Dit voorschoolse vroeg tijdig educatieprogramma (VVE) sluit perfect aan bij onze visie. Sinds 2009 werken wij al met dit programma.” De pop Puk speelt een belangrijke rol. Hij leeft in de groep alsof het een kind in de groep is. Kinderen worden binnen het programma, dat uit 10 thema’s bestaat, aangemoedigd om nieuwe vaardigheden te leren op een natuurlijke manier. Daardoor ontwikkelen ze zich spelenderwijs. Kinderen kunnen zich met Puk identificeren en dit biedt veiligheid. Kinderen leren omgaan met emoties en dat ze er mogen zijn. De activiteiten binnen de thema’s stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, de sociaal-emotionele vaardigheden en de motorische en zintuiglijke vaardigheden. Danielle Winters, pedagogisch medewerker, vertelt: “Op dit moment hebben we het thema “Hatsjoe!”. Puk heeft nu bij ons op de groep een eigen hoek waar een bedje staat want Puk is ziek. We hebben pleisters en ander verband. Bij dit thema is allerlei materiaal wat we kunnen gebruiken zoals leesboeken maar ook muziek. Puk hoort er voor de kinderen helemaal bij. Sinds ik deze opleiding doe, ben ik bewuster bekwaam geworden hoe ik het kind tijdens het spelen kan begeleiden om zich te ontwikkelen waarbij het kind zichzelf kan zijn en zelf zijn stappen naar ontwikkeling kan zetten. Ik ben erg enthousiast en vind het goed dat iedereen deze opleiding of vervolgopleiding gaat doen.”

Friendly Teak- specialist in doorleefd bourgondisch oud teak Heerjansdam - De tijd gaat snel. Friendly Teak bestaat al weer 20 jaar en is 18 jaar gevestigd aan de Dorpsstraat 55 te Heerjansdam in een voormalige - fraai gerestaureerde- boerderij met inpandig nog de originele karakteristieke steunbalken. De bourgondische teak meubelen komen hier goed tot zijn recht en zijn - zoals de naam (eco) Friendly Teak ook zegtgemaakt van gerecycled oud Javaans teak. Vaak heel mooi geborsteld maar ook leverbaar in de gladgeschuurde uitvoering. Lange

9

Verpleegkundigen voor SEH, IC en CCU meer dan welkom in ASz Regio - Gespecialiseerde verpleegkundigen hebben in het Albert Schweitzer ziekenhuis de mogelijkheid om het werk op de Spoedeisende Hulp (SEH), Intensive Care (IC) en Coronary Care Unit (CCU) te combineren. Zelfs een combinatie met de regionale ambulancedienst is mogelijk. Anja van Alten en Rob Dusseldorp (foto voorpagina) zijn daar het levende voorbeeld van. Anja is zowel SEH- als IC-verpleegkundige, Rob is SEH- én ambulanceverpleegkundige. Zij vertellen hoe leuk de afwisseling is. “We hebben in ons ziekenhuis zowel een grote SEH als een grote IC, allebei uitdagende werkplekken”, aldus Anja. “Toch is het werk heel verschillend. Door te rouleren wissel ik de continuïteit van de IC af met de hectiek van de SEH. Op de IC zorg ik in principe voor één patiënt, op de SEH zie ik er tientallen per dag.” Rob: “Ik zie patiënten zowel thuis, wanneer ik ze ophaal met de ambulance, als na binnenkomst op de SEH. Een wereld van verschil. In de ambulance zit ik alleen bij de patiënt achterin. Je

bent dan als verpleegkundige helemaal verantwoordelijk. Op de SEH werk je nauw samen in een team.” Op de SEH werken Rob en Anja met elkaar. Het team is een goed op elkaar ingespeelde en zelfstandige ploeg. “We lossen veel zelf op, helpen elkaar”, zegt Anja. “En we werken heel gelijkwaardig. Er is geen grote afstand tussen artsen en verpleegkundigen.” “Iedereen is een even onmisbare schakel”, vult Rob aan. “Van arts tot verpleegkundige, van secretaresse tot schoonmaker. En dat merk je.” De SEH, IC en CCU bevinden zich op de ziekenhuislocatie Dordwijk. Op de locatie Zwijndrecht heeft het ziekenhuis ook nog een spoedpost. Inwoners van Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en omliggende gemeenten kunnen daar tijdens kantooruren terecht voor acute, minder complexe verrichtingen, zoals het zetten en gipsen van een botbreuk. Dit kan alléén na een verwijzing door de huisarts. De combinatievacature voor verpleegkundige SEH, IC en CCU is te vinden op www.werkeninhetasz.nl, ga naar Vacatures.

Gemeente Belangen H.I.Ambacht - Enkele opmerkingen uit het krantenartikel van ruim een week geleden over ‘de (her) ontwikkeling van het terrein van de voormalige school aan de Willem de Zwijgerstraat’.

is, mogen de omwonenden hun mening geven omtrent hetgeen in het schetsplan staat.

Gemeente Belangen pleit voor een rol van de omwonenden aan de voorzijde. waarbij de belangen van de omwonenden worden mee- “Een appartementengebouw eventueel met genomen in bij het maken van het schetsplan. een winkel op de begane grond” aldus de ontwikkelaar Op de wijze, zoals beschreven in dit kranten- “Wij zien graag dat er op deze plek senioren- artikel, gaat de gemeente naar onze mening woningen komen, omdat daar heel veel be- voorbij aan de kennis, de kunde, de creativihoefte aan is in Ambacht” aldus wethouder teit en het oplossend vermogen van de inwoAndré Flach; ner van Hendrik-Ido-Ambacht. - “De ontwikkelaar heeft contact met de exploitant van de Fietsen van Ambacht over Op 20 februari 2018 heeft de fractie van Geeventuele inpassing in het nieuwe project”; meente Belangen vragen gesteld, in de Com- “Wanneer de schetsplannen klaar zijn missie RZ, omtrent de rol van de omwonenwordt omwonenden om een eerste reactie den bij het maken van de schetsplannen. gevraagd, zodat deze kunnen worden meegewogen in de verdere uitwerking van het De wethouder heeft aangegeven dat de omschetsplan”; wonenden wel degelijk gekend gaan worden - “Als het schetsplan goed aansluit met het bij het ontwerpen van de schetsplannen. beeld dat de gemeente heeft, zal de gemeente starten met een bestemmingsplanproce- Gemeente Belangen zal scherp in de gaten dure om herontwikkeling mogelijk te maken”. houden of de omwonenden inderdaad aan de voorkant betrokken worden bij het maken Dit artikel beschrijft de belangen van de ge- van de schetsplannen. Ook wordt nauwletmeente en de belangen van de exploitant tend in de gaten gehouden of de omwonenvan de Fietsen van Ambacht. Aan de hand den door de gemeente worden geïnformeerd van deze belangen zal een schetsplan wor- en hun informatie niet uit de krant moeten den gemaakt. Wanneer het schetsplan klaar halen.

Bourgondische kloostertafels, tafelbladen aanvoer van originele, unieke meubelstukken naar keuze al of niet met metalen onderstel- uit verre landen zoals bijv.b. een lang blauw Javaans dressoir of een authentieke aziatische silen naar wens. detable. Friendly teak is ook het adres voor moUiteraard ook kasten ed , teveel om op te noe- derne meubelen van d-Bodhi, Richmond, Zuiver, men. Betaalbaar maatwerk wordt op unieke wij- Dutchbone en voor de accessoires, Brynxz. Stoeze gerealiseerd met minutieuze detailtekening len kunnen naar wens samengesteld worden in vooraf, foto’s uit Indonesie als alles gerealiseerd zowel stof als leer. Ter viering van het 20 jarig juis ter goedkeuring. Daarna volgt verscheping bileum zijn er vele speciale aanbiedingen in de en dit alles met vooraf afgesproken levertijden. winkel aanwezig. Dus 100% tevreden klandizie! Regelmatig is er

Reden genoeg om snel eens langs te gaan of een kijkje te nemen op www.friendlyteak.nl Dorpsstraat 55, 2995 XD Heerjansdam Tel: 078-6774000 Openingstijden: dinsdag op afspraak (o.a. maatwerk) woensdag t/m zaterdag 10:00 - 17.00 uur. Ruime parkeergelegenheid voor de deur.


Meer dan een kopje koffie...

Uw blijk van medeleven, in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen na het overlijden van

Kees Klaasse hebben veel voor ons betekend. Wij willen u daar hartelijk voor bedanken. Familie Klaasse Zwijndrecht, februari 2018

HARMSMA UITVAARTVERZORGING BRENDA VAN DUREN & HETJE HARMSMA Burgemeester de Bruïnelaan 27 3311 AC Zwijndrecht

T 078 61 24 200

I www.harmsmauitvaartverzorging.nl

”M e t h e t l a a t ste a fsch e i d moe t j e e e n l eve n l a n g ve rd e r ”

Corine en Rudolf Verver:

“Een persoonlijk afscheid voor elk budget”

Katinka Touw 06 – 15 93 76 15

Sjaan Vliegen

06 - 51 05 65 16

info@vliegenuitvaartbegeleiding.nl www.vliegenuitvaartbegeleiding.nl

UITVAARTZORG

dag en nacht

078 642 6547

info@uitvaartzorgkatinkatouw.nl www.uitvaartzorgkatinkatouw.nl

Suurmond en Partners UITVAARTBEGELEIDING

Infor

Regelen van uitvaarten in de gehele regio met rust, aandacht en respect.

Persoonlijk afsc heid nemen

Voor m

Informatie ofoverlijden: melding van overlijden: Informatie of melding van

96 74 078-681 96078-681 74

“Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag.”

Voor meer mail info@meenhuis.nl Voor meer informatie: mailinformatie: info@meenhuis.nl of bezoek www.meenhuis.nl. of bezoek www.meenhuis.nl.

Renate Suurmond: 06-51373120 www.suurmond-partners.nl

eidjkneafsmcheneid nemen chnli afssoo PersoonlijkPer

Lid Keurmerk Uitvaartzorg Lid Keurmerk Uitvaartzorg


Familieberichten 11

Woensdag 28 februari 2018

Mijn tranen vallen op je koude handen, wanneer ik naar je kijk. Telkens denk ik aan die handen, nooit meer onder handbereik... Verdrietig, maar dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, berichten wij u dat het leven van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma is overgegaan in dierbare herinneringen.

Nel Verhoeven - van Asselt sinds 2012 weduwe van Willem Verhoeven 27 februari 1927

22 februari 2018 Gerdien en Teun Amanda, Dion Peter Bart, Anne

Correspondentieadres: Suurmond en Partners Uitvaartbegeleiding t.a.v. fam. Verhoeven Postbus 448 3340 AK Hendrik-Ido-Ambacht De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Na een kortstondig ziekbed is onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder rustig ingeslapen

Geertje Nugteren - Abels ~ Gé ~ bijna 20 jaar weduwe van haar lieve Willem † 17 augustus 1998 * Drachten, 16 augustus 1922

† Leiden, 20 februari 2018 Familie Nugteren

Correspondentieadres: Dhr. A.W. Nugteren Boerhaavelaan 157 2334 EH Leiden awn157@hotmail.nl Op maandag 26 februari begeleidden wij haar naar haar laatste rustplaats, bij haar innig geliefde man, op de Algemene Begraafplaats aan de Munnikensteeg 50 in Zwijndrecht.

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Romeinen 8 : 35

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het overlijden van onze vader, stiefvader, schoonvader, grootvader en overgrootvader

Teunis Stolk

echtgenoot van Wil van Dalen † 23 oktober 1977 echtgenoot van Marry van Nieuwpoort † 29 mei 2016 12 april 1924

18 februari 2018 Teun en Carla Bram en Tineke Petra en Frans (in liefdevolle herinnering) Alice en Rijk Jeanette en Ton Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

Op 16 februari is na een kort en heftig ziekbed overleden

Klaas Slagman in de leeftijd van 56 jaar. Danny van Dorp Anita en Michael van der Hoeven-Slagman Roan, Liva, Elin Familie Slagman Familie van Dorp Stella Î

Correspondentieadres: Klink Uitvaart o.v.v. Familie Stolk Postbus 2010 2990 DA Barendrecht

Zouteveenseweg 11a 2636 EG Schipluiden

De bijzetting in het familiegraf heeft inmiddels plaatsgevonden op begraafplaats Achterambacht te Hendrik-Ido-Ambacht.

De afscheidsdienst en begrafenis hebben op woensdag 21 februari in Schipluiden plaatsgevonden.

Hiermee geven wij kennis van het overlijden van onze oud-directeur en oprichter

Teunis Stolk Met respect en dankbaarheid denken wij terug aan zijn inzet en betrokkenheid. Directie en medewerkers Stolk Staal Hendrik-Ido-Ambacht B.V.

‘Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn’ Jesaja 43:1

In dankbare herinnering aan wat zij voor ons heeft betekend, geven wij kennis dat de Here, op Zijn tijd, tot zich heeft genomen mijn lieve vrouw, onze liefdevolle zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Jannigje Bax – Seip 2 september 1932

Zwijndrecht

21 februari 2018

Jan Annette en Peter Robert en Nadine Judith en Arco Tea en Stoffel Wouter en Linde Anne, Noor en Mae Mirjam en Koen Isabella, Matthias en Ephiny Tom Doevelskerc 10 3332 RB Zwijndrecht De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Wij willen u hartelijk bedanken voor al de kaarten, bemoedigende woorden en de bezoeken tijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn geliefde man en onze zorgzame vader

Albert Willem Johan van Kooten ~ Bert ~ Het heeft ons erg goed gedaan! Jannie van Kooten-Sijrier Michelle en David Sander Hendrik-Ido-Ambacht, februari 2018


Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordelig en makkelijk! HENRIETTES BEAUTY SALON schoonheidsbehandelingen vanaf 30 euro. Harsen, manicure, epileren, bruidsmake-up en cadeau bonnen. 078-6816480 of 0651663982

GEVRAAGD OUD IJZER. We halen het gratis op. Ook witgoed. Geen koel/ diepvriezer. Bel voor uw vergoeding. Telf: 06 16 10 95 82

Voor uw administratie en belastingzaken: www.palommersbv.nl info@palommersbv.nl 078-6840456

OPENLUCHT-VLOOIENMARKT DORDRECHT, ADMIRAALSPLN Zat 10/3, Zat 21/4, Zat 12/5, Zat 16/6 (10-17u) 06-53.777.9674

Opvoedstress? Home-Start Humanitas biedt gratis ondersteuning. Kijk op www.home-start.nl of bel 06-12422748

Iedereen gelijk A.U.B.

MEGA-VLOOIENMARKT ZONDAG 04 MAART IN FEIJENOORDSTADION VAN 10-16 U, 300 KRAMEN INFO 06-53.777.967

DE ENIGE ECHTE! Loodgietersbedrijf van Wijngaarden van De Bruïnelaan Al meer dan dan 43 jaar! Voor al uw werkzaamheden: gas - water - sanitair - cv lood- en zinkwerken Geen voorrijkosten Bereikbaar van 8.00 - 20.00 uur Tel 078-6129246 Lid van UNETO-VNI

Voorjaarsbeurzen tweede hands kinderkleding !!! Woensdag 7 en vrijdag 9 maart van 8.30-12.00 Mega veel keus vanaf maat 80 tot maat 176 Jeugdcentrum Ambacht Vijverhof 10 www.kiekeboetiek.nl

HAPPY FEET is favoriet voor professionele VOETverzorging! 10%korting 1e afspraak gedipl lid ProVoet 06 - 28 35 10 87

Rustig en veilig dorp A.U.B.

computer problemen ? bel voor snelle en vakkundige hulp bij u aan huis 06-28075307 **no cure no pay** info@msf-computers.nl

De dakkapel specialist voor al uw dakkapellen in hout en kunststof! www.bouwenonderhouds bedrijfvankooten.nl 06-15642302

Aktiecomite wijk Oostendam Kijk vanaf 2 maart op onze website: www.burgerinitiatiefhiambacht.nl

als u onze doelstelling onderschrijft teken dan direct digitaal mee op de site. Wij houden u op de hoogte. Comite wijk Oostendam

Gezocht Nagelbijter 8 behandelingen 13 wkn 1e behandeling gratis Bel of app 0616246566 Nagelstudio Denise

Unicon zonwering telefoon: 078 842 40 69 raamdecoratie rolluiken horsystemen buitenzonwering www.unicon.nu

Rolluiken, horren zonweringen en/of rep. HORENZON Tel. 06 44 85 06 53 zonwering@horenzon.nl

KRINGLOOP HABBEKRATS elke dinsdag van 9-12 en 19-21 uur HetTasveld 11 in HIAmbacht

Stem A.U.B., A.U.B.

Smakelijk voordeel bij uw bakker!

De Schoof 124, 3341 EB H.I.Ambacht Telefoon 078 - 681 43 36 (naast de Jumbo Supermarkt)

KOEKJE VAN DE WEEK:

Boterkoek 2,99

Gevulde koeken 4 stuks 3,60 | NU 2 stuks naar keuze 5,00* VRIJDAG / ZATERDAGAANBIEDING:

Jan Steenbrood*

van 2,39 voor 1,90

Eierkoeken* 4 stuks

van 2,19 voor 1,59

Croissant met gele room en kersen per stuk 1,25 SEIZOENSBROODJE:

voor 2,99

Winterzon

Lekker broodje met kersen, rozijnen en bitterkoekjes. SEIZOENSTAARTJE:

voor 7,99

Frambozentaartje * deze aanbiedingen zijn ook geldig bij Jumbo van Daalhuizen

Openingstijden: Wij zijn geopend maandag tot donderdag van 8.00 uur tot 17.30 uur, vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur

ü Sinds 1990 dé specialist voor uw keukenblad van steen. ü Wij meten en plaatsen zelf uw keukenblad.

Kleine beurt vanaf:

€ 68,-

ü Door productie in eigen fabriek

Grote beurt vanaf:

hebben wij korte levertijden. SHOWROOM Nieuwland Parc 15 2952 DA Alblasserdam

€ 149,-

maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur zaterdag

20%

korting op banden

Gratis APK

Radio van der

ZEE

Kwaliteit voor een scherpe prijs! Acties geldig tot 30-04-2018

VT Car Service • Grotenoord 33 • 3341 LT Hendrik-Ido-Ambacht Tel. 088 250 24 24 • info@vtcarservice.nl • www.vtcarservice.nl

Hendrik-Ido-Ambacht telefoon 078-6816175 of 06-51650758

TELEVISIE VIDEO AUDIO Verkoop nieuw en gebruikt Tevens reparatie alle merken

10:00 - 17:00 uur

t 078 - 6917077


Mens & Maatschappij 13

Woensdag 28 februari 2018

Ingezonden BRIEF redactie@weekbladdebrug.nl

Bewoners in wijk Oostendam zeer teleurgesteld Foto: Jan O’teur H.I.Ambacht - Door slechte informatie omtrent de ontsluitingsplannen is de Wijk Oostendam, Kerkstraat en Dorpstraat matig geinformeerd geweest. Na publicaties omtrent de plannen werd in de wijk duidelijk wat dit voor hen gaat betekenen. O.a. het instellen van eenrichtingsverkeer is ondoordacht. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor de bedrijven gevestigd aan de Veersedijk maar ook voor de bewoners van de omliggende wijken.

Schoof krijgen te maken met ongewenste toename van verkeer. Daarnaast wordt het voor de bewoners veel moeilijker om in de wijk te komen, omdat men gedwongen wordt behoorlijk ver in het dorp om te moeten rijden om op de plaats van bestemming te komen. Daarnaast wordt het ook ernstig bemoeilijkt om straks via deze route op de A15 te komen. Ook hiervoor liggen nog zeer ondoordachte plannen op de plank. Er zijn andere veel betere oplossingen mogelijk en daarom heeft het aktecomité besloten een burgerinitiatief op te starten. Op vrijdag 2 maart wordt er door het aktiecomite een Website gelanceerd waarop een duidelijke uitleg wordt gegeven over de problematiek op de site kunnen inwoners nog mee tekenen om hun bezwaren kenbaar te maken. De plannen die er zijn met betrekking tot de Waal visie zullen ernstig worden bemoeilijkt zo niet te niet worden gedaan als dit plan daadwerkelijk gaat worden uitgevoerd. Een oproep aan U allen het burgerinitiatief te ondersteunen!! Er zijn veel betere oplossingen mogelijk zo heeft het aktiecomite al bedacht zonder aan bewoners en bedrijven schade te berokkenen!

Dat er onvrede is over deze maatregel in dit gedeelte van H.I. Ambacht bleek wel toen spontaan een actiecomité werd opgericht. Er werden door bewoners 170 getekende enquête formulieren ingeleverd tegen dit plan en de nog in het vooruitzicht gestelde plannen De gehouden openbare zitting op 13 februari in het gemeentehuis heeft zich niet ontvankelijk verklaard voor de bezwaren die er uit de wijk zijn gekomen. Een slechte zaak als mensen zich zo massaal tegen plannen keren om dan als bestuur van de gemeente geen gehoor te willen Aktie comite wijk Oostendam en omgeving geven aan bewoners! Men maakt ernstig bezwaar om de volgende redenen: -De kerkstraat/dorpstraat is inmiddels weer een kinderrijke buurt geworden -De meeste woningen aldaar zijn niet onderheid -woningen waalzijde ( kerkstraat dorpstraat ) direct aan de straat.

Y A E L O O K N E E T S

Z P A M R R O P R I V E

N N E S E W O N D E R S

E E D M B K O E H O E S

T R E D D O M V D U E A

V O L N R I M O L O I Y

Z T E D I I U M D A R S

H.I.Ambacht - In het kader van de landelijke actie van “NL Doet” (www.nldoet.nl) vragen we mensen die ons willen helpen met enige klussen in en om het clubhuis aan de Ganzekant 16a (op het volkstuinencomplex).

lende klussen en werkzaamheden liggen bij de Scouting. Vandaar deze oproep om op zaterdag 10 maart vanaf 09.00 uur onze kluslijst te reduceren. Als u ons komt helpen deze dag is dit inclusief koffie/thee/versnaperingen/ gezelligheid en waardering!

Willen jullie familieleden, buren, vrienden of kennissen meenemen? Ook hen verwelkomen wij graag! Ook enkele uren de mouwen opstropen is mogelijk. Ondanks de vele inzet van onze eigen leden blijven er altijd verschil-

Aanmelden kan via de website van “NL Doet”, www.nldoet.nl of door een email te sturen naar: clubhuis@ooievaarsgroep.nl. Nadere informatie bij Pim Zwartjes, secretaris@ooievaarsgroep.nl

Intratuin overhandigt een cheque van € 2.278,39 aan KWF Kankerbestrijding H.I.Ambacht - Op 23 februari 2018 heeft meerdere bedrijven daardoor ook op zo een het bestuur van de KWF collecte te Hen- idee zullen komen. Het is voor een fantastisch drik-Ido-Ambacht, vertegenwoordigd door goed doel! de secretaris Marja van Driel, een cheque in ontvangst genomen van Intratuin Hendrik-Ido-Ambacht, vertegenwoordigd door de bedrijfsleider Gisèle Nugteren en de initiatiefnemer medewerker Edwin van Kampen. In de december maand van 2017 was er de mogelijkheid om in een bus van de KWF, geplaatst bij een prachtige, gemaakt winterlandschap te doneren aan dit goede doel. Bezoekers hebben dit royaal gedaan, wat een opbrengst heeft opgeleverd van € 2.278,39. Alle donateurs/klanten hartelijk dank, hiervoor. Dit fantastische initiatief heeft de KWF organisatie zeer gewaardeerd en vandaar dit officiële tintje. Wellicht dat

Middels rapporten is al aangetoond dat de verkeers intensiteit fors gaat toenemen. De wijken welke liggen tussen de dijk en rondom W.C. de

M T E I W K I L E R A P

De Ooievaars zoeken handjes tijdens “NL Doet” op zaterdag 10 maart a.s.

O L N E S S A R E P A P

R E R I V I E R K L E I

L O O P R I C H T I N G

S K O O R E I W E L I G

R J A A R E M A C P R N A I C D N I K P A P E E V H V T T E S N B S K I E C A I T A I F A U N A N Tin allePrichtingen A E in de E puzzel A F R X O A De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende B A R L K R K I E A J L letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. O A I I H O K O T T A P EDELEN ENZYM ESSAY K O L A R VDezeEpuzzel R wordt I uAaangeboden T I door: GIPSY INEEN S R E T T I KüchenTreff U R E V Dordrecht A N KOELTOREN Mijlweg 55B, 3316 BE, Dordrecht, Tel. 078 647 1886 KOMEET E K E B S T O E R www.kuechentreffdordrecht.nl E E I KOPER KRUID N oplossing@weekbladdebrug.nl N B O T E ofRstuurHdezeAuitgeknipte M FpuzzelSop naar Stuur uw oplossing in naar LOOPRICHTING Nijverheidsweg 32, 3341 LJ H.I.Ambacht. De oplossing dient iedere maandag na verschijning bij ons binnen MAASBOMMEL L week L bekend A gemaakt B T worden E bijNde volgende U DpuzzelI in weekblad S Tde Brug. te zijn. De winnaar zal volgende MODDER

Win

NOORD OEHOE PAPERASSEN PAREL PRIVE PRODEO RELIKWIE RIVIERKLEI STEENKOOL VLAAI WELIG WIEROOK WONDER WOONHUIS ZOEMER

r e y r f n r e i e A

OPLOSSING NAAM........................................................................ ADRES..................................................................................................

opzlelovosrigseiwnegek

puz

gefeliciteerd!

Het antwoord was EMANCIPATIE De winnaar van de puzzel van vorige week was:

Silvia van Dongen

U wint twee tickets voor de Internationale vrouwendag in H.I.Ambacht op 8 maart t.w.v. 25,-. U kunt uw kaartjes ophalen bij Weekblad de Brug, Nijverheidsweg 32, 3341 LJ H.I.Ambacht


R E E T I F E Z PRON N O S E D J I T

PROFILINE VERANDA

Verk ri vanjagbaar f

GLASTUINKAMER

• • • • • • •

1.32 5

,-

Keuze uit 14 kleuruitvoeringen 20 standaardafmetingen Standaard moderne sierlijst 16 mm polycarbonaat, 5 soorten Optioneel glasdak Statische berekening Grote overspanning tussen 2 staanders mogelijk

Met polycarbonaat dak 4000x2500mm € 1.725v 5000x3000mm € 2.249,6000x3000mm € 2.625,6000x3500mm € 2.925,Met gelaagd glasdak 4000x2500mm € 2.420,5000x3000mm € 3.375,6000x3000mm € 3.899,6000x3500mm € 5.099,-

• Voorzien van luxe veranda, 2x aluminium kozijnen zijwanden, glasschuifwand voorzijde • Op uw maat geproduceerd in 10 mm dik veiligheidsglas • Volledig afsluitbaar en voorzien van reinigingsslot • U-profielen op de staanders • Borstelprofielen voor een winddichte afsluiting • RVS handgreep en ruitmeenemers • Geharde Teflon wielen, onderhoudsvrij gelagerd Met polycarbonaat dak 4000x2500mm op 2 staanders 5000x3000mm op 2 staanders 6000x3000mm op 2 staanders 6000x3500mm op 2 staanders Met gelaagd glasdak 4000x2500mm op 2 staanders 5000x3000mm op 2 staanders 6000x3000mm op 3 staanders 6000x3300mm op 3 staanders

Napoleon BBQ Roque R425 SB

48x49x96cm

5,-

Met polycarbonaat dak 4000x2500mm € 1.088,5000x3000mm € 1.399,6000x3500mm € 1.749,7000x4000mm € 2.249,-

€ 5.670,€ 7.099,€ 7.879,€ 8.920,-

Met gelaagd glasdak 4000x2500mm € 1.489,5000x3000mm € 1.998,6000x3000mm € 2.348,7000x3300mm € 3.084,-

v

Van €1 voor.199,-

,-

v

Houtkachel Cosistove Major

5.07

Tuinset Valencia

v

Van €1 voor.299,-

799

,-

v

Van € 4 9 voo7 r ,-

599

,-

De oerdegelijke Greenline terrasoverkapping is uitvoerbaar in 2 moderne kleuren en 3 stijlvormen. Dankzij het doordachte profielsysteem is de Greenline veranda aantrekkelijk geprijsd, met gegarandeerd Duitse Verasol kwaliteit.

€ 5.075,€ 6.175,€ 6.720,€ 7.469,-

v

799

GREENLINE VERANDA

Verk ri vanjagbaar f

Tuinscherm Kampen

Hardhout 180x180cm

Van € 6 9 voo1 r ,-

,-

Verk ri vanjagbaar f

798 300x

200

v

Blokhut Rianne

Van €1 voor.999,-

1.64

9,-

250x250cm + zijluifel 250cm

v

125

MEGA ACTIE!

Blokhut Lobelia 396x312 cm

v

Van €1 voor.495,-

1.19 9,-

v

Schuttingplank geïmpregneerd grenen 1.6x14.x360 cm

Van € voor6.05

4.95

Buitenverblijf Holten DHZ

,-

Blokhut Charlotta 300x300 + luifel 400cm

Van €1 voor.899,-

1.69 9

,-

v

Van €3 voor.499,-

2.89

Doe-het-zelf pakket 740x350cm

5,-

Van €1 voor.599,-

Kapschuur Comfort

Douglas hout 405x320cm

1.32 9

,-

Kijk op onze website voor nog meer topdeals!

www.vankootentuinenbuitenleven.com J. van der Heijdenstraat 10

Antonie van Leeuwenhoekstraat 14

Florijnweg 12

Daalmeerstraat 19

De Run 4202 B

De Zonnecel 19

Autolei 315

3281 NE Numansdorp

3291 CR Strijen

6883 JP Velp

2131 HD Hoofddorp

5503 LL Veldhoven

3815 KN Amersfoort

2160 Wommelgem (BE)

T: +31 (0)186-655990

T: +31 (0)78-6745736

T: +31 (0)26-3031249

T: +31 (0)252-745139

T: +31 (0)40-3032604

T: +31 (0)33-3030006

T: +32 (0)335-52555


Kunst & Cultuur 15 Maart 2018 in Cascade BILLIE! Lady Sings the Blues (fotograaf: Piet Gispen)

Foto: Andermans Veren Live! (fotograaf: Govert de Roos)

DO 1 MAART – 20.15 UUR The Kik met ‘The Kik hertaalt’ – theaterconcert UITVERKOCHT VR 2 MAART - 20.15 UUR K & M met ‘Grote muil, dikke lip’ - cabaret Hilarisch cabaret van twee Rotterdamse zangeressen met het hart op de tong. Een theaterfeestje en een cursus Grote Muil ineen. Prijs € 16,00 ZA 3 MAART – 20.15 UUR Richard Groenendijk met ‘Om alles’ – cabaret UITVERKOCHT DO 8 MAART – 20.15 UUR Danny Vera met ‘Lone Stranger’ – theaterconcert UITVERKOCHT ZA 10 MAART – 22.00 UUR BOVEN.Dansen – evenement Nieuwe editie van het succesvolle BOVEN.Dansen (18+). Koop snel je kaarten in de voorverkoop (€ 6,00 incl. consumptie) Meer info en bestellen: Facebook.com/cafeboven. VR 16 MAART – 20.15 UUR Ronald Giphart en Bart Chabot met ‘Trio Giphart & Chabot’ – divers De heren hebben hun krachten gebundeld in deze vrolijke, ontroerende, bijzondere en onderhoudende voorstelling. Er wordt voorgelezen, gezongen en misschien zelfs wel gedanst. Prijs € 18,00 ZA 17 MAART – 20.15 UUR Fuad Hassen met ‘Held’ – cabaret Voorstelling met de typische laid-back comedystijl van Fuad waarin hij sterke grappen onderdeel laat zijn van een goed opgebouwd verhaal. Prijs € 16,00 ZO 18 MAART – 15.00 UUR - Nuffe tantes met ‘Eenuf is eenuf’ – kindervoorstelling (6+) Wat betekent dat eigenlijk, Nuf!? Kom erachter tijdens het liedjesprogramma over de maffe tweelingzussen Roosje en Greetje, oftewel de Nuffe Tantes! Prijs € 14,00 VR 23 MAART – 20.15 UUR Joy Wielkens e.a. met ‘BILLIE! Lady sings the Blues’ – theaterconcert Muzikaal programma over Billie Holiday en andere diva’s uit de glorietijd van de jazz en soul van de vorige eeuw. Genieten van heerlijke muziek en bekende hits! Prijs € 20,00 ZA 24 MAART – 20.15 Martijn Kardol met ‘Bang’ – cabaret Een verrassend cabaretdebuut van een talentvolle, allround cabaretier die zijn publiek meeneemt in zijn wonderlijke wereld vol creatieve observaties en oplossingen. Prijs € 16,00 WO 28 MAART – 20.00 UUR ‘Demain Tout Commence’ – film (12+) Het zorgeloze leven van Samuel is voorbij wanneer een oude vlam hun pasgeboren baby bij hem achterlaat. Het duo verhuist naar Londen en wordt onafscheidelijk. Ontroerende komedie. Prijs € 6,00 ZA 31 MRT – 21.00 UUR B-RED Events Events met ‘Summer Time Party’ – evenement Dj’s RED & Ruben gaan weer een feestje bouwen en laten alle zomerhits van toen tot nu voorbijkomen in een prachtig zomers decor. The Summer is Magic! Prijs € 13,00

Zelf graag iets vieren of organiseren? Zowel voor zakelijke als particuliere gasten hebben wij vele mogelijkheden voor een bijeenkomst of evenement op maat. Kijk op de website of neem contact met ons op.

Kaarten reserveren of meer informatie? WWW.STICHTING-CASCADE.NL | 078-6819230

Uit het boek van Piet Visser Piet Visser heeft heel veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van HIA en het resultaat voor ons opgeschreven en bewaard. Vroeger ging men i.p.v. naar de politie (die was er nog niet) naar de notaris voor het afleggen van een verklaring.

wederom bij de voorseggende andere Brabanders in sijn voornoemde schuer is gecomen, dat den voorseggende Pieter door de voorseggende Brabanders des morgens vroegh is weggebragt naer sijn lant alwaer hij was wonende sonder dat desen hem ooijt werderom heeft gesien, Wijders verklaert den Attestant nogh dat hij heeft gehoort uijt verscheijdene Brabanders en ook van die bij hem werken, dat den voorseggende Pieter op sijn woonplaats gesond en welvarende sijnde aldaer nogh een kaerel een snede over de regterhand soude hebben gegeven.

Attestatie (verklaring) Op huijden den 16e augustus 1724 compareerde voor mij, Hendrik van der Hoep, openbaar notaris te Hendrik-Ido-Ambacht. Wouter Huijgen Verhoeck- bouwman (landbouwer) en schepen van Sandelingenambacht en aldaar woonagtigh- dewelke op den Eed in den aanvangh van sijne bedieninghe gedaen, verclaerde ter Requisitie ende versoeken van den Wel-Ed-Heere Johan Hallingh, -Hooftofficier en oud Burgemeester der stad Dordregt, als Ballieuw van Zuid-Holland- ende die desen verder van nooden soude mogen hebben, waerde ende waeragtigh te sijn dat hij, op sondagh sijnde geweest den 30e Julij deses jaers 1724 des avonds omtrent de klokke ses ueren ingecomen in de kroege en klein bierverkooperswinkel van Dirk Hermense Celosse, wonende op HendrikIdo dat hij,Attestant , aldaer sagh voor de deur verscheijdene Brabanders en onder andere ene Pieter Pieterse, wonende tot Bergen, vier ueren gaens van ‘sHertogenbosch. Dat men aldaer verhaelde eenige rusie en questie met Gerrit Velsenaer te hebben gehad, dat hij heeft gesien dat deselve Pieter Pieterse als vrolijk en wel te passe sijnde, singende en springende met dat geselschap van de voorsegggende Brabanders heeft gedroncken. Dat de voorseggende Piet Pieterse met sijn voorseggende bijhebbende geselschap is gegaan naer de Heerlijckheijd van Sandelingenambacht. Dat den Attestant hem van agteren sijnde komen opgaen, denselve Pieter Pieterse als sijnde seer beschonken is gevallen in’tWagenspoor. Dat hij Attestant daer gecomen

Eindigende hiermede den Attestant sijne Depositie gevende voor redenen van welwetenschap dat hem alle hetselve seer particulierlijk bekend sijnde om naer huijs te gaen den voorseggende en in sijn geheugenisse is en verders als in den Pieter met met sijn bijhebbende geselschap van text presenterende alle hetselve ten overvloede Brabanders alsoo gevonden hebbende tegens en des nader gerequireert werdende met solemdeselve seijde: ‘Waer is Pieter gequestst?” Dat nelen Eede te sullen bevestigen, de voorseggende persoon daarop wijsende aan sijn broek bovenaen de binnensijde van sijn linkerbeen seijde:”hij is weijnigh off niet gequetst”. Dat den Attestant daarop toetredende heeft gesien naer de openingh in den broek ende ondervonden dat pas beneden de lies een openingh in de broek was sonder dat hij alsdoen heeft gesien dat eenige quetsure in het vleijs waren off eenig bloet heeft ontdekt. Verders verclaert de Attestant nogh dat de voorseggende Pieter des nagts daeraan volgende met de voorseggende Brabanders waervan eenige bij hem werkte in sijn schuer sijn gecomen, dat den voorseggende Pieter aldaer de geheele nagt heeft gesongen, gedanse en gesprongeen en op den been is geweest ende volgende dagh sigh heeft geabsenteert en naer Slikkerveer is geweest. Dat de voorseggende Pieter den volgende nagt daeraen

Boekpresentatie ‘Internetliefdes’ en voorlichting over de gevaren op internet Heerjansdam - Deze presentatie is voor jong en oud! Deze presentatie zal dan ook gaan over de gevaren op internet en wat eenzaamheid, liefde, wanhoop, onbegrip, hoop en vertrouwen doet met u als mens.

gewoon zijn/haar verhaal kan doen, kan hij/zij weer verder met hun leven. Er is te veel schaamte om dit niet te vertellen en vaak blijven deze mensen met trauma’s zitten met alle gevolgen van dien. En daarom heeft ze dit boek geschreven. Internet is nu eenmaal van deze tijd. En in Op 17 januari 2018 is van Monique van der Lin- haar ogen zijn er te veel mensen die niet durven den haar vierde boek verschenen. Onder de titel te vertellen wat er is mis gegaan die momenten ‘Internetliefdes’. Monique van der Linden is ge- dat men dacht heerlijk met iemand te chatten. boren in Heerjansdam. Door dit verhaal nodigt ze de lezer uit om via de wereld van internet te Monique wil graag iedereen behoeden voor de laten zien wat voor gevaren er allemaal schuil gevaren die er op internet zich voor kunnen gaan achter dit fenomeen. Het begint vaak alle- doen. Zij is ook bereidt om lezingen hierover maal zo onschuldig. Of je nu jong bent of oud, te geven op scholen, instellingen en jeugdcendoor de eenzaamheid of verveling zit men vaak trums. Monique van der Linden nodigt u van alle van harte uit op: uren achter de computer. In deze huidige tijd is het makkelijk om een praatje te maken wereldwijd. Maar zijn die berichtjes of telefoongesprekken allemaal wel zo onschuldig als dat we denken? Zijn we allemaal wel eens niet gevoelig voor lieve woorden? Ieder mens kan zomaar spontaan in zo’n situatie terecht komen. In haar ogen moet er meer begrip komen van de buitenwereld zodat de gedupeerde niet veroordeeld wordt. Als de gedupeerde

Datum: 28-02-2018 Locatie: Woonzorgcentrum Midden-Inn Adres: Sportlaan 10 in Heerjansdam Zaal open: 19.00 uur Aanvang: 19.30 uur Meer informatie op: www.moniquevanderlinden.com


bitsprotheses Bel voor het m een afspraak: 0 - Gepecialiseerd Gebitsprotheses Bel voor h - Klikgebitten in: een afspraak: 0 kgebitten een afspra Gebitsprotheses Partiële protheses Bel voor het ma - Klikgebitten Pass een afspraak: 0 - Klikgebitten Frame protheses ww rtiële protheses - -Partiële protheses Pas Reparaties Partiële protheses Pass ame protheses - -Frame protheses Mondbeschermers Frame protheses ww ww Pas www.van Reparaties 078 6 - Reparaties paraties U bent van harte welkom voor -gebitscontrole, Mondbeschermers informatie & a Pas -ndbeschermers Mondbeschermers www.v www.va 078 - 6 U bent van harte welkom Pa voor

Klik K

K

Gepecialiseerd

He

in:

Ku Gebitsprotheses Bel voor h een afspra Klikgebitten Kl Het Wij garanderen de service en kwaliteit van vroeger! Partiële protheses s tie Kun Repara tie Leerbewerking UW LACH ONZE ZORG He Frame protheses op locajk! Gepecialiseerd in: cialiseerd in: mogeli Klik Reparaties OF WILT U GEBRUIK H Ku HERKENT •UGebitsprotheses DIT? ebitsprotheses Mondbeschermers MAKEN VAN EEN Gepecialiseerd in: Bel Last voor h van pijnklachten?

UW LACH ONZE ZORG!

• Klikgebitten Het adres voor uw: HERKENT K 07 een afspr Gebitsprothese ikgebitten Bel vo U bent van harte welkom epecialiseerd in: • Partiële protheses Kl Loszittende prothese? VOOR NA Kunstgebit Frameprotheses U DIT? gebitscontrole, informati een Gebitsprotheses • Frame protheses af Meubelstoffering Bel voor Klikgebitten K artiële protheses Zwarte randjes? een afsp He Klikgebit Reparaties Klikgebitten • Reparaties Passage 17, 3331 C Gepecialiseerd in: Partiële prothes UW LACH ONZE ZORG ame protheses Een slechtpassende prothese? Ku 078-6 Partiële prothese • Mondbeschermers Gebitsprotheses Bel voor h Gepecialiseerd in: UW LACH ONZE ZORG Frame prothese www.vand een afspra Frame protheses Klikgebitten Meubelrenovatie Kl eparaties Gepecialisee • Gebitsprotheses OF WILT U GEBRUIK Reparaties - Reparaties Partiële protheses U ben HERKENT U DIT? t vanEEN ondbeschermers MAKEN VAN OF WILT harZORG UW LACHHERKENT ONZE DIT? Frame protheses te wel•UGebitsprothes Mondbeschermer k GRATIS Mondbescherm Gepecialiseerd om in: • Klikgebitten MAKEN van pijnklachten? voor e CONTROLE? Het adres voor Last uw: Wij stofferen met de beste kwaliteit leer, en GR Reparaties GRATIS • Klikgebitten 0 Last pijnklachten? ATIS 0 Hetwelkom adresHERKENT voor uw: gevan doen diverse leerreparaties enharte kleuren uw •U Gebitsprotheses bitsONS DIT? bent van welko c BEL DAN o t van harte n seerd in: Mondbeschermers leer op natuurlijke basis.Gepecialiseerd Wij stofferen al • Partiële protheses trole, in:Loszittende prothese? infVOOR BEL O U bent van harte orwelk • Klikgebitten uw zitmeubels en kunnen nieuwe vullingen EEN Kunstgebit Frameprotheses cialiseerd in: bitscontrole, informa Loszittende proth matiprothese? Het adres voor uw: e•&Partiële aanbrengen voor een optimaal zitcomfort. VOO Kunstgebit Frameproth 07 controle, informat - Bel Gebitsprotheses AFSPRAAK! Bel voor het maken advie Zwarte randjes? tsprotheses U bent van harte welkom epecialiseerd in: • Partiële protheses • van Frame protheses voo s gebitscontrole, inform AFS Last van pijnklachten?

GRATIS CONTROLE?

Loszittende prothese?

BEL ONS DAN VOOR EEN AFSPRAAK!

Zwarte randjes?

Voor het stofferen alsook het restaureren van uw dierbare meubels, zowel modern als klassiek, bent u bij ons aan het juiste adres.

Een slechtpassende prothese?

Wij zijn aangesloten bij uw zorgverzekeraar

en declareren rechtstreeks. U heeft na 5 jaar recht op een nieuwe prothese, deze wordt

voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering!

PASSAGE 17, 3331 CM ZWIJNDRECHT, 078-6121442, WWW.VANDERMALE.INFO

Last van pijnklachten?

OF WILT U GEBRUIK MAKEN VAN EEN GRATIS CONTROLE?

Zwarte randjes? Kunstgebit Gebitsprothese Passage 17, 3331 • Frame prothe vo een afspraak: 078Bel - 612 14 42 Frameprotheses In samenwerking gebitscontrole, informati Klikgebitten Gebitsprotheses • Frame protheses Bel voor een afsp Een slechtpassende Klikgebit 17, Reparaties 078 met alle ebitten een a • Reparaties Een slechtpassende Klikgebit Reparaties assage 3331 likgebitten een afsp • Reparaties Klikgebit Reparaties Klikgebitten Passage 17, 33 • Reparaties - Partiële protheses prothese? Passage 17, 3331 verzekeraars C prothese? Passage 17, 3331 CM Zwijndrecht 078ële prothese 078-6 Partiële prothese • Mondbeschermers • Mondbeschermers 07 artiële prothe • Mondbescher - Frame protheses www.vandermale.info www.soeringsenior.nl www.vand Frame protheses PASSAGE 17, 3331- CM ZWIJNDRECHT, 078-6121442, WWW.VANDERMALE.INFO PASSAGE 17, 3331 CM ZWIJNDRECHT, 078-6121442, WWW.VANDER Reparaties e protheses rame prothes Reparaties U ben t van Mondbeschermers Tip 9 maart harD.V. eparaties raties t Mondbeschermer e Passage 17 3331UCM Zwijndrecht w e b l evnotorvea kom U bent va Ondernemers-borrel ennGR 078 - 612 14 42 /hwww.vandermale.info 0 ATIS harte w a Mondbescherm g U bent van harte welkom voor een gratis r e t dbescherme e webitscon16:30 bent van harte welko uur elko BEL ONS DAN VOOR EEN AFSPRAAK! Wij zijn aangesloten bij uw zorgverzekeraar Zwarte randjes? en declareren rechtstreeks. U heeft 5 jaar Wij zijn aangesloten bij uwna zorgverzekeraar

Loszittende prothese?

Actief in Drechtsteden en Brabant

Abdis van Thornstraat 15 5126 BJ GILZE T 078-6459636

www.van www.v Een slechtpassende en declareren rechtstreeks. heeft na 5 jaar recht op een nieuwe prothese, deze Uwordt prothese? recht op een nieuwe prothese, deze wordt

T 0161 234 257

voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering! voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering!

Wij zijn aangeslo

en declareren rec

recht op een nie

voor 75% vergoed

aangesloten bij:

PASSAGE 17, 3331 CM ZWIJNDRECHT, 078-6121442, WWW.VANDERMALE.INFO

“Ambacht komt het best tot haar recht als zelfstandige gemeente. Ik zet mij in om het dorpse karakter en de sterke identiteit van ons dorp te behouden. Ruimte, rust (ook op zondag), omzien naar elkaar, verdraagzaamheid.”

“Ouderen verdienen een respectvolle plek in de Ambachtse samenleving. Ik zet mij in voor levensloopbestendige woningen en goed aanbod van ondersteuning en zorg.”

lko

v

voor e inCampagnehuis formam le, oor een gebitscontrole, informatie & advies bitscontrole, informa tie & GRA e n GR Gebitsprotheses g Bel voor het maken van a e d A v b SGP-CU #2 Leo Platschorre nt van harte wel ieTsIS itscon gebits n harte welko Passage 17, 3331 tro c Passage 17, 3331 CM ZWIJNDRECHT een afspraak: 078 612 14 42 In samenwerking on - Klikgebitten Welkom! i n f “Onze gemeente moet trole o scontrole, infor r malle , met inbereikbaar atie fo worden.078 #1 André Flach 078-6121442 beter

Gepecialiseerd in:

Gepecialiseerd in:

tro

Gepecialiseerd in:

www.van & Gebitsprotheses www.vandermale.info STEM OP Bel voor het maken van a d vie Passage 17, 33 - Frame protheses

ntrole, inform rm & Partiële protheses - -Gebitsprotheses verzekeraars Bel voor het maken van atie advie

Ik zet mij in voor nog betere

Passage 17,doorstroming 3331 CMnaar Zwijndrecht en van de

s

s 42 www.vandermale.info een afspraak: 078333 - 612 14 Klikgebitten sage 17, D.V. -21Reparaties MAART een afspraak: 078 - 612 14 42 #3 Cees Timmers In samenwerking 0 - Klikgebitten snelweg.”

aangesloten bij:

-

“Voldoende werkgelegenheid vinden we erg belangrijk. En ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zet ik mij in.”

OP 1 protheses - LIJST -Partiële Mondbeschermers

078 met alle

“Werken Zwijndrecht aan duurzaamPassage CM Passage 17 333117, CM3331 Zwijndrecht heid is onze verzekeraars Bijbelse opdracht. Ik zet mij in voor Passage 17, 3331 CM Zwijndrecht 078 - 612 14 42 / www.vandermale.info betere afval scheiding en www.vandermale.info

Partiële protheses - UFrame bent vanprotheses harte welkom voor een gratis Frame protheses - www.vandermale.info gebitscontrole, Reparatiesinformatie & advies Reparaties Passage 17, 3331 CM ZWIJNDRECHT - Mondbeschermers Passage 17 3331 CM Zwijndrecht 078-6121442 Mondbeschermers Passagewww.vandermale.info 14 42 / www.vandermale.i 17 3331078 CM- 612 Zwijndrecht duurzamer omgaan met energie, maar windmolens, nee!” aangesloten

Passage 17, 3331 CM Z 07 gebitscontrole, informatie & a 078-61214 078 #4 Peter Boudewijn

bij:

#5 Bart van Ginkel

“We zitten niet te wachten op nog meer woningen. Zoveel mogelijk plaatsen die vrijkomen, houden wij groen.”

“Het onderwijs verdient nog betere schoolgebouwen. Ik zet mij in voor een nieuw plan voor renovatie of nieuwbouw van basisscholen de komende periode.”

“De beste jeugdzorg moet beschikbaar zijn. Ik zet mij in voor jeugdzorg die bereikbaar is, ook voor hen die kiezen voor identiteitsgebonden zorg.”

Uvan bent van harte welkom harte welkom voo U bent van harte welkom voor een gratis 078 - 612 14 42 / www.vandermale.info #7 Jeroen van der Laan gebitscontrole, informatie & advies #8 Martine Kamphuis U bent van welkom voor een gratis #6 Erik vanharte Hartingsveldt

gebitscontrole, informatie &Passage advies 17, 3331 CM ZWIJNDRECHT

www.vanderm

078-6121442 Passage 17, 3331 CM ZWIJNDRECHT


Kunst & Cultuur 17

Woensdag 28 februari 2018

Annemarie Zoutewelle schildert voornamelijk op locatie en werkt uitsluitend in opdracht

Veelzijdig in kunst, technieken en toepassingen Tekst en fotomontage: Wim Uithol Zwijndrecht - Kunstschilders gebruiken diverse technieken, maar ook verschillende ondergronden. Van papier tot paneel, van canvas tot muuroppervlak. Eeuwen geleden waren het met name de muren fresco’s die we allemaal kennen als documenten uit het verre verleden. Veel later werden de muren in een kleur geschilderd of behangen waartegen men een schilderij kon hangen. Maar het kan ook anders en veel persoonlijker bewijst Annemarie Zoutewelle. In opdracht beschildert ze wanden, naar eigen of bestaand ontwerp, in onder andere kinderkamers, verzorgingshuizen of bedrijfsgebouwen. Daarnaast tekent ze portretten, schildert ze in opdracht en ontwerpt ze geïllustreerde geboortekaartjes. Het interview In haar woning te Zwijndrecht zijn geen stapels schilderijen te zien, wat die zijn er eenvoudig niet. Haar werk bewaart ze met foto’s op haar facebook bedrijfspagina, terwijl al haar schilder- en tekenwerk in het bezit is van de opdrachtgevers. “Als kind was ik altijd al bezig met tekenen en kleuren. Zette mij maar in hoekje met een vel papier en wat potloden en ik was lekker bezig. Later op school zeiden ze, ga er wat mee doen, je bent goed. Toen ben ik van lieverlee wat opdrachten voor vrienden gaan doen. Portretten, aquarellen zo is dat eigenlijk een beetje gaan rollen en heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt. Met de muurschilderingen ben ik nu zo’n jaar of acht bezig.” Door een kennis, die manager is op een kinderopvang, is ze met het beschilderen van muren begonnen. Die vroeg haar wandschilderingen te maken in hun schooltje. Hoewel ze dat nog nooit had gedaan besloot ze om het toch te proberen, en met succes. “Het viel ont-

Muurschildering in kinderkamer van plafond tot aan de vloer.

Daar doe je het toch ook voor, die voldoening zettend in de smaak. Daarvoor ben ik me gaan verdiepen in wat voor verf je moet gebruiken en je moet de ondergrond van de muren snappen. Een gladde wand werkt heel anders dan een behangen muur.” Zo is het decoreren van wanden bedrijfsmatig van start gegaan, wat betekent dat alles op locatie moet gebeuren, je kunt een muur nu eenmaal niet mee naar huis nemen. “Dan wil je op een dag ook veel doen, maar ik ga pas weg als ik helemaal tevreden ben. Desnoods kom ik er nog voor terug.” Zo

Expositie in Galerie Kleinkunst Ridderkerk - In de maand maart zal Conny Sinterniklaas exposeren in Galerie Kleinkunst in Ridderkerk. Dit vindt plaats op elke vrijdag en zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.

wordt gemaakt van acrylverf, additieven en siliconen. Hierbij gebruikt ze heldere, sprankelende kleuren. Soms laat zij het aan het toeval over en soms kiest zij bewust voor een kleurencombinatie. Naast de schilderijen zijn er ook gedecoIn 2011 is zij begonnen met schilderen. In de reerde flessen te zien tijdens de expositie, deze loop der jaren is zij een stijl gaan ontwikkelen waren al eerder te zien bij Ross Lovell. Mocht u waarbij gebruik wordt gemaakt van de textuur in de maand maart niet in de gelegenheid zijn en het verloop van de materialen. Dit maakt ie- om langs te komen dan kunt u haar werk beder object uniek. Sinds vorig jaar is zij zich gaan wonderen tijdens de Kunstroute op 7 en 8 april toeleggen op acryl pouring waarbij gebruik a.s. aan de Vlasstraat 8 in Rijsoord.

Links groot formaat olieverf op canvas - rechts muurschilderingen.

Voor tachtig procent van haar opdrachten gaat ze aan de slag om baby/kinderkamers te verfraaien. Daar zet ze dan zowel eigen werk als bekende figuren op. Van Jip en Janneke tot de Disneyfamily, van schommelende beertjes tot Winnie the Pooh. “Het is natuurlijk belangrijk goed naar de wensen van de klant te luisteren, omdat zij vaak al een idee hebben van wat ze ongeveer willen en dat hoeft niet altijd ook mijn smaak te zijn. Wel geef ik altijd advies als ik denk dat het mooier, anders of beter kan.” Zo heeft ze eens een opdracht gehad om een graf3D toevoegingen Naast het schilderen voegt Annemarie soms 3D monumentje te maken. “Je moet dan probeobjecten toe, wat het totaalbeeld nog realisti- ren in het hoofd van de klant te kruipen als het scher maakt. Zo ook in het verzorgingstehuis ware. Ik blijf dan ook flink doorvragen wat ze waar strandtafrelen, een beetje terug in de willen om een tevreden, fantastisch resultaat tijd. “Zo had ik ook een bushalte geschilderd te leveren voor deze mensen.” met een echt bushaltebord en bankjes neergezet. Daar konden de mensen gaan zitten om op Om meer informatie te verkrijgen of om haar de bus te wachten, wat ze ook daadwerkelijk werk te bekijken: deden. Het leefde dus echt voor die mensen.” www.annemarie-illustrator.nl of op facebook.

heeft ze een opdracht gehad in een verzorgingstehuis. “Ik kreeg erg veel vrijheid, wel alles besproken natuurlijk. De ideeën gaan ook pas ontstaan naarmate je er meer bent. Ik ben daar toen een jaar bezig geweest, want tijdens het werk zeiden ze, pak de andere afdeling ook maar mee en de volgende ook.” Tijdens haar werk kreeg ze leuke reacties van de bewoners. “Daar doe je het toch ook voor, die voldoening. Ze werden er helemaal blij van.”

Kunstcafé Drechtsteden Foto: Cees van Meerten, FotoExpressie H.I.Ambacht - Ben je kunstenaar, van beroep of voor je hobby, of kunstliefhebber en vind je het leuk om andere creatieve mensen te ontmoeten in een ongedwongen sfeer zonder verplichtingen? Kom dan zaterdag 3 maart a.s. naar Cultureel Centrum Cascade voor de maandelijkse editie van Kunstcafé Drechtsteden! Hier kan je met anderen van gedachten wisselen over kunst en cultuur. Kom meepraten en meedenken! Vertel over jouw werk, project. Misschien heb

je goede tips voor anderen of wil je je werk laten zien aan anderen. Aan deelname aan het Kunstcafé zijn geen verplichtingen verbonden, er wordt geen inschrijfgeld gevraagd en lid worden is niet nodig. Kunstcafé Drechtsteden heeft als doel om ontmoetingen te laten plaatsvinden tussen kunstenaars van alle disciplines uit de regio Drechtsteden om zo verbindingen te leggen. Kunstcafé Drechtsteden is iedere eerste zaterdag van de maand van 16:00 tot 18:00 uur in zaal BOVEN (de foyer) van Cultureel Centrum Cascade, Hoge Kade 50 in Hendrik-Ido-Ambacht.


DUIZENDEN PAREN SCHAATSEN WWW.SPORTSWORLD.NL

Volop winddichte jacks, mutsen, sjaals, wanten, snowboots en thermokleding. VEEL SCHAATSPLEZIER TEAM SPORTSWORLD

v.a.

Overal schaatsen slijpen v.a. ( b e h a l v e i n P urmerend)

29,95

10,-

FINALESALE • FINALESALE • FINALESALE

5=2

OP DE AFGEPRIJSDE PRIJZEN

CASUAL KLEDING G-Star • Chasin' • Superdry • Gant Pepe Jeans • No Excess • Tumble 'n Dry Guess • Hackett • Esprit en meer

3=2

OP DE AFGEPRIJSDE PRIJZEN

SCHOENEN

CASUAL & SNEAKERS Hackett • Pepe Jeans • Toms Ted Baker • Adidas Originals Puma • Nike • Skechers

5 HALEN = 2 BETALEN OP REEDS AFGEPRIJSDE ARTIKELEN. DE AKTIE IS NIET GELDIG IN ONZE WEBSHOP. VOORWAARDEN ZIE IN DE WINKEL.

BE UN I NGEN • CRUQUIUS

4 MAART KOOPZONDAG

LE E RDAM • PURM EREND

BEUNINGEN & ROTTERDAM 12 - 17

ROTTERDAM • UTRECHT

CRUQUIUS & UTRECHT 12 - 18


Sport 19

Woensdag 28 februari 2018

Vollido moet het vooral hebben van persoonlijke banden én de gunfactor

‘Een club kan niet meer zonder sponsoring’ Tekst en foto: Michel van Straten

ke van. In de meeste gevallen gaat het om een persoonlijke band van de sponsor met de vereniH.I.Ambacht - “Een vereniging als Vollido kan ging. De kinderen spelen bij de club of de sponsor vandaag de dag eigenlijk niet meer zonder heeft er zelf gespeeld. En niet onbelangrijk: de sponsoring,” stelt Hans de Groot, voorzitter gunfactor speelt een rol. “Slecht is het overigens van de Ambachtse volleybalclub. “De con- nooit voor je imago,” meent De Groot, die jarentributiebijdragen en de bijkomende kosten lang via zijn optiekwinkel Vollido steunde. “Ik zouden dan zodanig oplopen dat er een groep kreeg van klanten altijd positieve opmerkingen.” sporters af zou moeten haken. En dat zou jammer zijn, want we vervullen binnen de gemeente ook een maatschappelijke rol. We zijn dan ook blij met elke sponsor die ons wil steunen.”

Pakket De sponsors nemen bij Vollido doorgaans een team voor hun rekening. Er bestaat een sponsorbasispakket dat eventueel uit te breiden is. Sponsors kunnen ook een toernooi of een festiviteit ondersteunen. Secretaris Janie van der Linden telt even snel. “We hebben zo’n vijftien sponsors, die zich steeds voor drie jaar aan ons hebben verbonden. Er zijn nog een paar teams zonder vaste sponsor. Belangstellende bedrijven zijn dus van harte welkom.” Persoonlijke band/gunfactor Ondernemingen die tot sponsoring overgaan in het topsportsegment laten vaak zaken meewegen als imagoverbetering, omzetverhoging, uitbreiding van het netwerk en het vergroten van de naamsbekendheid. Bij Vollido is hier amper spra-

We steunen graag Ambachtse clubs. Marco van ‘t Geloof

Sponsors Bij sponsor Wessel Haksteeg van Samac Eurojobs (3e van links op foto) is er sprake van een persoonlijke band. Hij sponsort Dames 1. “Ik heb het altijd fijn gevonden om een team te sponsoren, waarin m’n kinderen speelden. Zo bleef je ook betrokken bij hun sociale leven. Het heeft me ook altijd een goed gevoel gegeven, wanneer ik wist dat ze naar de volleybal waren. En de sponsoring heeft voor heel wat prettige ontmoetingen gezorgd.”

Heerjansdam ontsnapt bij DCV Foto: Rob Timmer

minuut. Net na de 2-0 had Louis Salacroup pech dat zijn inzet van de doellijn werd getrapt. Na de Heerjansdam - Heerjansdam speelde uit te- rust kwam Heerjansdam langzaam beter in de gen DCV en ontsnapte tegen die ploeg aan wedstrijd, al duurde het tot de 67e minuut vooreen nederlaag. Na ruim een half uur spelen dat Mike Sloof tegen scoorde: 3-1. Toen Ronald was het 3-0 voor de thuisclub. Een sterke Ouwens in de 90e minuut 3-2 scoorde, leek het slotfase van Heerjansdam leverde toch nog nog mogelijk (met de blessuretijd nog te gaan) om een punt over te houden aan deze wedstrijd. een punt op: 3-3. En dat gebeurde dan ook, want Koen Botterhuis De Dammers liepen vanaf de eerste minuut ach- benutte een penalty (3-3) na een overduidelijke ter de feiten aan: 1-0 (1) 2-0 (19) en 3-0 in de 33e handsbal.

Hans de Groot (zittend links) en Janie van der Linden (staand midden) met trouwe sponsors.

Een soortgelijk verhaal gaat ook op voor Marco van ‘t Geloof van EMHA (2e van links op foto) die via zijn dochters als sponsor - momenteel van Dames 4 - bij Vollido terechtkwam. “Het sponsoren heeft veel plezier opgeleverd. Aan meer omzet of zo, denken we niet. We steunen graag Ambachtse clubs. We zien dat ook als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

familie. Sponsoren van een kleine vereniginging is ook meer persoonlijk. Bij een grote vereniging wordt het anoniemer. Wat het ons heeft opgeleverd? Een personeelslid. En nog een goeie ook.”

Fysitotherapeut Peter Postema van PMC De Schoof/De Zeester (rechts op foto) speelde jaren voor de club en sponsort nu de Heren 2. “Het goede gevoel dat ik bij de vereniging heb is de belangrijkste reden om als sponsor te fungeren. Als fysiotherapeut haal je je klanten voor een Oud-spelers Lucas Vos van Lucrasoft (2e van rechts op foto) deel uit de sportwereld. In die zin is het niet veris oud-lid en werd benaderd om sponsor (Heren keerd om een sportclub te sponsoren, maar dat 1) te worden. “Het is een warme club, een soort is niet de drijfveer geweest.”

Albatros huldigt eerste zaalkampioen H.I.Ambacht - De korfbalvereniging Albatros heeft de eerste zaalkampioen van het seizoen 2017-2018 binnen. Bij terugkomst in de Albatroskantine werd E4 na het 8-8 gelijke spel tegen Kinderdijk E3 gehuldigd. In Alblasserdam liepen de kanjers van Kevin en Christiaan lang achter de feiten aan (5-2), maar een knappe inhaalrace leidde tot het benodigde punt. Verdiende bloemen en taart dus voor Amber, Angelique, Bridget, Lotte en Tara.

speelde met een aantal E-spelers maar was met 11-3 te sterk voor GKV. Het 7e klopte Kinderdijk 5 met 17-15 en het 8e won met 18-12 van ADO 4. Helaas waren er nederlagen voor C4 en D3. In den vreemden waren er winstpartijen voor C2 dat RWA C1 met 5-16 klopte en B3 dat DeetosSnel met 2-12 versloeg. Nederlagen waren er voor A3, A4 en E6.

Er breekt een week aan waarin er weinig geHet was een redelijk korfbalarme voorjaars- traind wordt voorafgaand aan opnieuw een zaterdag met slechts 5 thuiswedstrijden. Van rustige zaterdag. Op 3 maart komen er slechts die vijf wedstrijden werden er drie gewonnen acht Albatrosteams in het veld. en wel door D2, senioren 7 en senioren 8. D2


Ook een ‘Bruggetje’ plaatsen? Ga naar www.bruggetjes.nl TRAPAANBIEDING Laat nu voordelig uw trap stofferen v.a. €175,- incl. tapijt! Ook woon- en slaapkamer met tapijt en vinyl. Bel 06-53741167 voor een afspraak. Sjaak Spruytenburg www.trapaanbieding.nl

Online een ‘Bruggetje’ maken is voordelig en makkelijk! Stukadoorsbedrijf Hordijk voor al uw stucadoorswerk en spackspuitwerk! Michael Hordijk 0648317550

I.v.m. diverse jubilea zijn wij gesloten van 26 feb tot en met 3 mrt. Vanaf 5 mrt bent u weer van harte welkom bij KRINGWINKEL HEBBES.

MySkin and Feet Schoonheidssalon Thorbeckestraat 35 3341 XV H.I.Ambacht 078-7850383 www.myskinandfeet.nl boek voor 30 maart en ontvang 10% korting op uw 1e afspraak

Uitbreiding hondenuitlaatstroken A.U.B.

Ambachters gelijke rechten A.U.B.

HUISARTSENGROEP De huisartspraktijk van R.J.

van Houten en E.B.G. van Houten-de Koning is gesloten van 12 t/m 16 maart Waarneming volgens de volgende letterindeling: A–C D -H I -M N-T U–Z

R.M.Hage S.Ghantous N.Demir J.Keuning en J.Okma N.G.J.Schouten en H.C.Versteeg

tel: 6817668 tel: 6812723 tel: 6849700 tel: 6813333 tel: 6812050

Bel bij spoedgevallen buiten kantoortijden: Regionale Huisartsenpost Drechtsteden: tel: 078 - 2020020

Willemstraat 239 2983 ET Ridderkerk Tel. 0180 - 43 22 22 Mob. 06 - 12 50 52 10

Pruimendijk 324 2989 AR Ridderkerk Tel. 078 - 681 62 60 Mob. 06 - 53 57 82 87

Willemstraat 239, 2983 ET Ridderkerk Tel. - 43 22 22 E-mail:0180 kooimanenvlot@zonnet.nl www.schildersbedrijfkooimanenvlot.nl Mob. 06 - 12 50 52 10 Pruimendijk 324, 2989 AR Ridderkerk Tel. 078 - 681 62 60 Mob. 06 - 53 57 8287 info@schildersbedrijfkooimanenvlot.nl www.schildersbedrijfkooimanenvlot.nl

SERVICE BURO VERSCHOOR

Maand

n e g n i d e i b n aa maart

OPEN(ER) relatie? polyamorie.nl liefdedelen.nl veranderjewereld.nl MAAK JE EIGEN KAARTSPEL! www.mijnkaartspelen.nl

Bosch wasautomaat

WAT28490NL

Aktiecomite wijk Oostendam Kijk vanaf 2 maart op onze website:

1-8 kg, 1400 toeren, aquastop, motor zonder koolborstels, energie A+++ - 30%

www.burgerinitiatiefhiambacht.nl

als u onze doelstelling onderschrijft teken dan direct digitaal mee op de site. Wij houden u op de hoogte. Comite wijk Oostendam

van € 6 9 9 ,-

online

Bosch warmtepompdroger WTH85281NL

g! ...snel, makkelijk & voordeli

7 kg, energieklasse A++, op afvoer aan te sluiten

Ook zo’n handig Bruggetje plaatsen?

Ga naar www.bruggetjes.nl en vul het online formulier in door op de regels jouw tekst in te vullen. Je begint met 3 euro en bij iedere extra regel komt er een euro bij. Ook kun je jouw Bruggetje omzetten in ‘vet’ of de kleur rood om extra op te vallen. Als het Bruggetje naar wens is, kun je een voorbeeld van jouw Bruggetje bekijken, uitprinten of overgaan tot de online betaling.

Probeer het uit!

WWW.BRUGGETJES.NL

Wanneer alleen écht Wanneer alleen écht vakwerk goed genoeg is. vakwerk goed genoeg is. Schumacherbouw meer dan 25 jaar Schumacherbouwisisalgespecialiseerd in gespecialiseerd in is badkamerrenovatie, Schumacherbouw gespecialiseerd in badkamerrenovatie, keukenrenovatie, keukenrenovatie, timmerwerken en badkamerrenovatie, keukenrenovatie, timmerwerken en algemeen onderhoud. algemeen onderhoud. timmerwerken en algemeen onderhoud. Reeweg 66 - H.I. Ambacht Reeweg - H.I. 07866681 64Ambacht 53 681 64 53 info@078 schumacherbouw.nl info@schumacherbouw.nl

www.schumacherbouw.nl www.schumacherbouw.nl

van € 6 9 9 ,Nu voor

Al sin ds 1973 een begri p!

Nu voor

€ 5 9 9 ,-

€ 6 4 9 ,-

Prijzen zijn inclusief afleveren, installeren en afvoeren van uw oude apparaten binnen onze regio. Deze aanbieding geldt tot 31 maart 2018. Voor meer aanbiedingen en onze regio zie onze website:

WWW.VERSCHOORWITGOED.NL

Veersedijk 105, 3341 LL Hendrik-Ido-Ambacht Tel: 078 - 681 46 74

Wij staan voor uw schade garant! Wij werken voor alle verzekeraars 100% originele onderdelen Altijd GRATIS vervangend vervoer Géén eigen risico* (*Vraag naar de voorwaarden)

Bij ons kunt u onder andere terecht voor: •●Onderhoud CV-­‐ketel ventilatie; Onderhoud CV-ketel enen ventilatie •●Leidingwerk en sanitair sanitair; Leidingwerk en Dakgoten repareren enevervangen •●Dakgoten repareren n vervangen; ● Reparatie van uw kraan of ostortbak • Reparatie van uw kraan f stortbak; ● Opsporen van lekkages • Opsporen van lekkages. 078 - 68 12 151

WWW.SETON.NL

- Uitvoerige begeleiding van plan tot oplevering - In 10 dagen geplaatst - Compleet All-in pakket

Nijverheidsweg 24 3341 LJ H.I.Ambacht

WWW.AANBOUWNODIG.NL Hendrik-Ido-Ambacht - 078 6454678

078 - 6819051

vangorpautoschade.nl

hade


Sport 21

Woensdag 28 februari 2018

Groote Lindt geeft punten weg aan Vuren

CardioBoxing Ambacht doet mee met de Bolidt Inner Circle Run!

Foto: Rob Doppenberg

H.I.Ambacht - CardioBoxing Ambacht opende in september 2016 haar deuren. Vanaf dag 1 is de opstart van deze sportclub een overweldigend succes! Onder de bevlogen begeleiding van trainster en eigenaresse Jolanda Scholten, wordt hier een aantal uren per week flink wat gezweet, gedurende de trainingen.

Zwijndrecht - Op een ijskoud sportpark Bakestein op een lastig bespeelbaar veld trapte Groote Lindt en Vuren af voor een competitiewedstrijd in de 3e klasse C. Een competitie die zeer spannend is en waar iedereen van iedereen kan winnen. Groote Lindt was dan ook gewaarschuwd voor Vuren de huidige nummer voorlaatst van de ranglijst. Groote Lindt startte voortvarend met in de 2e minuut al een schot op de paal. Het balbezit was voor Groote Lindt maar Vuren was gevaarlijk vanuit de omschakeling. Een afgekeurd doelpunt, wegens buitenspel, was het resultaat van de inspanning van Vuren. Het was echter Groote was het Bas Jansen die voor Groot Lindt het net Lindt die in de 17e minuut de score opende door wist te vinden: 2-0. Groot Lindt dacht de winst een goal van Patrick Tukker: 1-0. Vlak na rust binnen te hebben en kon de wedstrijd controleren. Vuren was echter nog niet verslagen en scoorde direct daarna de 2-1. Vervolgens volgde de doelpunten zich snel op. Eerst maakte Vuren de 2-2 waarna Marc Görges Groote Lindt op een verdiende 3-2 voorsprong zette. Op hun laatste krachten wist Vuren de bal in de laatste minuut Hendrik-Ido-Ambacht nog in het strafgebied van Groote Lindt te krijIn het clubhuis van volleybalvereniging gen. In een alles of niets poging was de spits van Vollido wordt zaterdag 3 maart (20.00 uur) Vuren iedereen te sterk af en kopte de bal over weer een pubquiz gehouden. de keeper in het doel 3-3.

SportKort

Tijdens de lessen van CardioBoxing worden diverse elementen van het boksen en andere vechtsporten gecombineerd met fitness, om zo de algehele lichamelijke conditie en toning te verbeteren. Er worden diverse technieken uit het boksen aangeleerd en er wordt flink aan de conditie gewerkt! In tegenstelling tot andere vormen van boksen gaat het hier niet om het fysieke contact tussen de CardioBoxers.

gelijk gemaakt voor alle sporters, natuurlijk wel met de nodige uitdagingen ! Vorig jaar hebben een aantal Ambachtse CardioBoxers deelgenomen aan de Bolidt Inner Circle Run. Zij werden hierbij aangemoedigd door Jolanda. Daar zij zelf niet uit Ambacht komt had ze nog nooit van de Bolidt Inner Circle Run gehoord… Hierdoor ontstond het idee om dit jaar met een grote groep Ambachtse CardioBoxers deel te nemen aan de BICR! In januari heeft Jolanda een oproep op haar CardioBoxing Ambacht Facebook pagina geplaatst, om te inventariseren of hier animo voor was. De aanmeldingen stroomden binnen en inmiddels staat de teller al op 70 CardioBoxers! Het bijzondere hieraan is dat veel CardioBoxers weinig tot geen ervaring in het hardlopen hebben maar deze uitdaging met beide handen hebben aangegrepen! We gaan er voor zorgen dat we allemaal over die finish lijn komen, ons motto is dan ook.... Eén team, één missie!! En we dienen ook nog eens het goede doel!!

Centraal tijdens onze trainingen staan Fun, Conditie, Techniek, Afvallen en Kracht. Sporten bij CardioBoxing Ambacht is geschikt voor iedereen, man, vrouw, beginnende of gevorderde sporter met of zonder ervaring met boksen of andere vechtsporten. Echt iedereen kan mee doen. Door de combinatie van boksen en Wij tellen de dagen nu al af! fitness, worden de lessen zo toegankelijk mo- De loopgroet van CardioBoxing Ambacht

Voetbalvereniging ASWH begroet komend seizoen middenvelder Nebi Tiryakioglu (Excelsior Maassluis), middenvelder Akin Arslan vertrekt naar het Gorkumse Unitas. Rijsoord Voetbalvereniging Rijsoord heeft speciaal voor de jeugdafdeling Mark Stolk als fysiotherapeut aangetrokken.

Zwijndrecht Voor in de agenda: op zaterdag 24 maart houdt tennisvereniging Ter Steeghe een Open Dag. Voetbalvereniging Pelikaan verwelkomt graag vrijwilligers die op wedastrijddagen als gastheer of -vrouw willen functioneren. HSV Zwijndrecht organiseert vrijdag 9 maart (19.30 uur) een honk- en softbalquiz. Korfbalvereniging Albatros zoekt nieuwe trainers voor het G-team. Er wordt getraind op de woensdagavond. Bij voetbalvereniging Groote Lindt gaat een projectgroep na wat de nieuwe privacywetgeving voor de club gaat betekenen. Heerjansdam Bij voetbalvereniging Heerjansdam wordt uitgekeken naar de derby met VVGZ komende zaterdag.

De teleurstelling was dan ook enorm bij Groote Lindt waarbij duidelijk de punten waren weggegeven aan een hardwerkende maar voetbaltechnisch zeker geen betere tegenstander. Deze week moet de knop om want a.s. zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen “runner up” De Zwerver (aanvang 15.00 uur)

Rampscenario DVS dreigt H.I.Ambacht - DVS-1 speelde een belangrijke wedstrijd in de staart van de poule van klasse 1F. Inzet was “plek 7 in de poule te ontlopen”. Immers die plek leidt aan het eind tot een beslissingsduel om degradatie. Tilburg, DES en DVS strijden daar om. DVS en Tilburg gingen aan het begin gelijk op (2-2). Daarna bleek de thuisploeg scherper en stonden de Ambachters in een mum van tijd met 11-5 achter. DVS hervond zichzelf, kroop steeds dichterbij en pakte zelfs de voorsprong: 12-13. Tilburg zette weer aan en achterhaalden DVS direct bij rust (16-13). DVS besefte wat er op het spel stond en kwam uitstekend uit de kleedkamer: de spanning was al snel terug en bij 22-22 diende een spannend slot aan. Die kwam er niet omdat de thuisploeg wederom doordrukte en het octet van DVS coach Van der Linden mentaal geknakt leek bij weer een achterstand van 4 doelpunten. Tilburg was verlost en schoot in korte tijd weer met scherp naar de geflatteerde uitslag van 3425. Komende zaterdag moet DVS in de laatste speelronde winnen van Merwede, dat nog tite-

laspiraties kent. Alleen als Tilburg dan wint van DES ontloopt DVS plek 7. Kom DVS aanmoedigen op 10 maart (aanvang 19.50 Ridderhal)! Voor DVS-2 stond er niets op het spel in het duel in en tegen Tilburg-2, behalve de derde plek in de poule veilig stellen. Een slap begin van de Ambachters werd niet door thuisploeg Tilburg afgestraft. Daardoor ging het gelijk op. DVS beschikte over prima rebounds en werden ook de schutters gevonden. Daardoor kon een voorsprong van vier doelpunten gepakt worden. Slap verdedigen aan DVS-zijde gaf de thuisploeg nog wat moed, ruststand 8-10. In de tweede helft werd de voorsprong uitgebouwd maar werd concentratieverlies bij DVS bijna door Tilburg afgestraft. Toch zegevierde DVS: 18-20. Met nog een duel voor de boeg is de conclusie dat DVS op een keurige derde plaats eindigt in een zeer sterke poule van de res.2e klasse! Hopelijk kan DVS dat nog een keer aantonen als het aantreedt tegen Merwede-2, die nog kans maakt op het kampioenschap l! Aanvang 18.30 Ridderhal.


22 Sport

Woensdag 28 februari 2018

Spinningmarathon Roparunteam FL!NK brengt € 3.500 op H.I.Ambacht - Op zaterdag 17 februari organiseerde Roparunteam FL!INK een schitterende spinningmarathon in OBS de Bron. Het was aan de deelnemers de taak om zich te laten sponsoren voor deze sportieve prestatie. Het grootste sponsorbedrag werd geschonken door Nettie Albers. Ze haalde maar liefst € 445,00 op voor het goede doel en ontving van de teamcaptain van Roparunteam FL!NK een prachtige taart die was verzorgd en geschonken door Mellies Genot, een begrip in Hendrik-Ido-Ambacht. De spinningmarathon stond onder leiding van twee instructrices die rekening hielden met alle niveaus. na drie uur spinning kon de eindbalans worden opgemaakt. Het hele evenement heeft maar liefst € 3.500,00 opgebracht dat geheel ten goede komt aan Stichting Roparun. Wat een fantastische prestatie van alle deelnemers en sponsors! Deze spinningmarathon is één van de vele acties van Roparunteam FL!NK om geld in te zamelen voor Stichting Roparun. Team FL!NK doet mee aan de Roparun 2018, de langste estafetteloop ter wereld. Het team legt ruim 560 kilometer af, van Hamburg naar Rotterdam. Met deze sportieve prestatie wordt er geld opgehaald voor zorg aan mensen met kanker. Samen met zo’n 400 andere teams

hebben ze één doel: “Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. De Roparun vindt dit jaar plaats in het Pinksterweekend met de start op zaterdag 19 mei 2018 in Parijs en Hamburg. De finish is op maandag 21 mei 2018 op de Binnenrotte in Rotterdam. Team FL!NK doet dit jaar voor de vijfde keer mee. Bijzonder initiatief In 2017 is Roparunteam FL!INK met de verkoop van de herinneringskaars. De opbrengst hiervan gaat natuurlijk ook naar de Roparun. Wanneer mensen herinneringskaars bij Roparunteam FL!INK kopen neemt Roparunteam FL!INK de herinneringskaars mee op de Roparun van Hamburg naar Rotterdam. Op plekken langs de route, zullen door teamleden van FL!NK, de kaarsen aangestoken worden als een teken van herinnering, liefde of hoop voor de dierbare(n). De kaars kan worden voorzien van een persoonlijke herinneringstekst.

Schoolbasketbaltoernooi H.I.Ambacht - Met ruim 250 deelnemende kinderen van zes basisscholen was het vrijdag 16 februari een drukte van belang in sporthal de Ridderhal. De leerlingen uit de groepen 8 speelden met veel plezier maar ook met een verbeten strijdlust om de winst tijdens het schoolbasketbaltoernooi.

overspelen hadden de kinderen goed onder de knie. Ondanks dat er heel fanatiek gespeeld werd, bleven de wedstijden gezellig en sportief.

Na meer dan 45 wedstrijdjes (elk deelnemend team speelde vier wedstrijdjes) konden de prijHet toernooi werd georganiseerd door Basket- zen worden verdeeld. De Meander en SOL de balvereniging Flax Field Fighters in samenwer- Watervlinder waren, met de meeste gewonnen wedstrijdjes, de winnaars van het toernooi. Zij king met Hi5Ambacht. werden uitgenodigd door Hi5 Ambacht om nog Tijdens het ochtendtoernooi werd er gespeeld een keer terug te komen naar de sporthal voor door SOL Villa Ambacht, de John F. Kennedy, de een hele bijzondere gymles. De clinic voor de Tweestroom en de Meander. ‘s Middags waren sportiefste klas was door basketbalvereniging de SOL Admiraal, SOL Krommeweg en SOL de Flax Field Fighters beschikbaar gesteld en werd Watervlinder aan de beurt. Het was te merken gewonnen door de John F. Kennedy en SOL dat de klassen voorafgaand aan het toernooi Krommeweg. nog geoefend hadden, want het dribbelen en

Als u ook een herinneringskaars wilt laten aansteken tijdens de Roparun dan kan dat voor slechts € 5,00 per kaars. (meer mag natuurlijk ook) U kunt de herinneringskaars bestellen op https://www.teamflink.nl/herinneringskaars.

Louter beslissingen bij dampartijen Regio - De vijf gespeelde partijen in de interne competitie van damvereniging Denk en ZDV eindigen alle in een beslissing, soms na hevige strijd. Ruud Kloosterman kreeg al snel na de opening aanzienlijk voordeel tegen Ton den Hartog , maar doordat deze zich met hand en tand verdedigde duurde het tot het eindspel voordat de winst kon worden binnengehaald. Gerard Noordhoek liet in de opening zijn lange vleugel in een opsluiting nemen en daarmee wist Dammis van Oorschot wel raad. Eerst werd Noorhoek gedwongen een voorpost te nemen , die werd door Van Oorschot buitgemaakt en toen ging de winst vrijwel vanzelf. Nico Groenendijk speelde een sterke partij tegen Hemant Bhagwanie. Hij drukte zijn tegenstander

eerst langzaam maar zeker van het centrum , veroverde vervolgens alle vitale velden en toen was er geen houden meer aan voor Bhagwanie. Wim IJsselstein leek optisch langere tijd iets beter te staan tegen Ton van Namen , maar bij de overgang van middenspel naar eindspel maakte hij een fatale fout en was Van Namen er als de kippen bij om tamelijk onverwacht de punten op te strijken. De partij tussen Aart de Bruijn en Kamanda Mulaya ging lange tijd gelijk op, maar na een onnauwkeurigheid van Mulaya op de lange vleugel kwam De Bruijn ineens gevaarlijk opzetten, hetgeen uiteindelijk in een winnende doorbraak resulteerde. Ruud Kloosterman blijft koploper met 24 uit 13 , gevolgd door Nico Groenendijk met 17 uit 11. De strijd om plaats drie gaat op het moment tussen Van Oorschot en De Bruijn.

GEVRAAGD: VCA EXAMENLEIDERS GEVRAAGD: VCA EXAMENLEIDERS Pontifex Certificatie is per direct op zoek naar examenleiders Pontifex Certificatie is perveiligheidsexamens direct op zoek naar voor het afnemen van digitale (VCA).

examenleiders voor het afnemen van digitale veiligheidsexamens (VCA). als in het De examens vinden zowel doordeweeks weekend plaats. Affiniteit met computers is een pré.

De examens vinden zowel doordeweeks als in het Stuur uw sollicitatie inclusief C.V. met pasfoto naar: weekend plaats. Affiniteit met computers is een pré. n.meijer@pontifexcertificatie.nl Ter attentie van de heer N. Meijer

Stuur uw sollicitatie inclusief C.V. met pasfoto naar: n.meijer@pontifexcertificatie.nl Ter attentie van de heer N. Meijer


Sport 23

Woensdag 28 februari 2018

Een succesvolle en leerzame dag voor alle talenten die dromen om profvoetballer te worden! H.I.Ambacht - Vorige week zondag waren de talenten die vorig jaar deel hadden genomen aan de najaarstraining en de zaalvoetbalclinics van Football Skills Nederland & Goalkeepersskills, uitgenodigd voor het jaarlijkse evenement: Leven als een prof!

genover de aanwezige talenten in gesprek met de nieuwe dominee, Robert van den Bout. Het was niet altijd even makkelijk volgens Juanito. Hij kon bijvoorbeeld niet altijd met zijn vrienden een gezellig avondje stappen. Toch werd hij voldoende gesteund door zijn ouders. Hier kijkt hij met een goed en dankbaar gevoel op terug: Want hoe wordt je nu een profvoetballer en wat “Elke dag stonden ze voor mij klaar!”. staat je allemaal te wachten als profvoetballer? Wat doe je op de vooravond van een wedstrijd? Toch moet je ook tegen een stootje kunnen. Mag je bijvoorbeeld alles eten, kan ik laat naar Daarom werd er zondag ook aandacht besteedt bed? En hoe moet ik omgaan met de moeilijke aan de fysieke weerbaarheid van de talenten. vragen van de pers? Al deze vragen werden voor Patrick Schuilenberg, NOC NSF Aikido leraar bij de 100 aanwezige talenten beantwoord tijdens Akido Vereniging Bushidojo, verzorgde daarom de diverse onderdelen die zondag op het pro- een weerbaarheidstraining! gramma stonden. Om elke wedstrijd goed te kunnen presteren is Een belangrijk aspect in aanloop naar een pro- het belangrijk dat je je lichaam ook goed verfessionele voetbalcarrière is de begeleiding. Lex zorgd! Voedingsdeskundigen Claudia en Bas, Stofkooper begeleidt in het dagelijks leven de vertelden wat je allemaal kan eten en drinken. jeugdspelers van Feyenoord, onder meer door Op vrijdagavond een bordje pasta eten is het mental coaching. Lex haalde diverse voorbeel- beste wat je kunt doen, maar laat dranken met den aan van spelers die, ondanks tegenslagen, heel veel suikers staan, was hun advies. Want zijn blijven knokken om hun droom te verwe- sportdranken moet je niet zomaar drinken. Om zenlijken. En het spelen van elke wedstrijd is de suikers in een flesje sportdrank te verbrangeen garantie dat je profvoetballer wordt! Naast den, moet je maar liefst 7 uur achterelkaar traihet harde trainen is het belangrijk dat je plezier nen! houdt in wat je doet. En hard trainen is natuurlijk niet op vrijdagavond nog even een paar pot- Een doelpunt maken is natuurlijk heel belangjes voetballen op de PlayStation. Je moet ten- rijk, maar tegentreffers voorkomen ook. Om te laten zien hoe moeilijk dat is, gaf de huidige B1 slotte zaterdagochtend een wedstrijd spelen! keeper van SC Feyenoord, Twan Bakker, een geDe man die daar alles van af weet is natuurlijk weldige demonstratie, waarna de talenten zelf Juanito Sequeira. De huidige speler van het eer- ook nog eens een heuse keepersclinic kregen ste elftal van ASWH, heeft onder meer gevoet- van de trainers van Goalkeepersskills! bald bij Excelsior en FC Dordrecht! Hij ging te-

Sv Conventus start met nieuwe jeu-de-boules tak

Ook de trainers van FSN gaven diverse (techniek)trainingen op het hoofdveld van ASWH, waarbij Frans Bosveld van RTV Ridderkerk met verschillende spelers live in gesprek ging! In de kantine van ASWH legden de journalisten Aad de Vos en Gerry Dekker uit wat mediatraining is. Het thema was onder andere gedrag binnen en buiten het veld. Er ontstonden leuke discussies over het ruilen van het shirtje tussen Zakaria Labyad en Hakim Ziyech, maar ook over de reactie van Labyad: “Tijdens de wedstrijd wil je oorlog maken, na de wedstrijd moet het over zijn!”. Want hoe reageer je als speler, als dit wordt uitvergroot door de media?

lenten die ervan dromen om profvoetballer te worden! Op 25 maart start de voorjaarscursus weer in Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht! Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht op www.footballskills.nl! Natuurlijk zijn de keepers ook welkom! Zij kunnen terecht op www.goalkeepersskills.nl! #GetSkilled

FSN trainer Rick en de nieuwe dominee verzorgden de interactieve eindpresentatie. Met verschillende stellingen werden de spelers op een leuke manier getriggerd om na te denken over wie zij daadwerkelijk zijn. Ook de aanwezige ouders hadden stof tot nadenken, want de autorit naar huis was niet altijd de leukste activiteit na de wedstrijd… Na afloop maakten de talenten kans op de gesigneerde voetbalshirts van Robin van Persie en Mounir El Hamdaoui. Het shirt van Exelsior was zelfs getekend door de gehele selectie!

Zwijndrecht - Hand- en korfbalvereniging sv Nieuwe jeu-de-boules leden krijgen nu zelfs Conventus voegt vanaf dit voorjaar een derde €7,50 korting, ongeacht welke licentie er zal worsport toe aan het sportaanbod. Op dinsdag 6 den genomen. Voor meer informatie, ga naar Een succesvolle en leerzame dag voor alle tamaart vindt de officiële ‘kick-off’ plaats van www.svconventus.nl of bel 06-39866457. de nieuwe sport. Tijdens deze ‘kick-off’, welke om 19:00 uur op Sportcomplex Develstein zal beginnen, zal de nieuwe jeu-de-boules baan van Sportcomplex Develstein officieel ingewijd worden en kunnen mensen voor het eerst een balletje gooien. Met de jeu-de-boules sport richt sv Conventus zich vooral op een oudere doelgroep, waarmee de vereniging tegemoet komt aan de doelstelling van de Gemeente Zwijndrecht om meer ouderen in beweging te krijgen. Daarnaast ziet het bestuur van de club het ook als een leuke mogelijkheid voor bestaande leden. Binnen sv Conventus zal worden gespeeld volgens de Petanque spelvariant, een Provençaalse variant van jeu-de-boules. Geïnteresseerd om ook bij Conventus jeu-deboules te gaan spelen? Kom dan naar de kick-off op dinsdag 6 maart, om 19:00 uur bij de kantine van sv Conventus op Sportcomplex Develstein.

Korfbalrecreanten sv Conventus op zoek naar versterking Zwijndrecht - De korfbalrecreanten van sv Conventus zijn op zoek naar nieuwe teamgenoten. Er zijn recent enkele leden van het team gestopt, waardoor het team nu met een erg krappe bezetting kampt.

de de winter op dinsdag van 19:30 tot 20:30 uur buiten en vrijdag van 20:00 tot 21:00 uur binnen in de zaal. Tijdens het zomerseizoen vinden de trainingen op dezelfde avonden buiten plaats, van 19:30 tot 20:30 uur.

Het recreantenteam van Conventus is speciaal opgezet voor mensen tussen de 30 en 60 jaar die wel elke week lekker willen sporten, maar niet elk weekend aan de verplichtingen van wedstrijden vast willen zitten. Plezier en gezelligheid staan centraal binnen het team. Korfbal ervaring is voor dit team absoluut niet nodig, maar mag natuurlijk wel.

Het team probeert elk jaar zes tot zeven recreantentoernooien te spelen, waaronder een eigen toernooi in Zwijndrecht en ook enkelen in België. Leden van het recreantenteam krijgen van de vereniging een trainingspak en wedstrijdshirt in bruikleen. Een recreant betaalt slechts €7,27 per maand contributie.

Voor meer informatie, ga naar Het team traint twee keer per week: geduren- www.svconventus.nl.


Mijlweg 55B, 16 BE Dordrecht Tel. 078 647 1886 www.kuechentreffdordrecht.nl Openingstijden

Maandag 12.00 - 17.30 uur Dinsdag / Woensdag / Vrijdag 09.30 - 17.30 uur Donderdag 09.30 - 21.00 uur Zaterdag 09.30 - 17.00 uur Zondag 12.00 - 17.00 uur