Page 4

StadsNIEUWS

woensdag 14 februari 2018

StadsNieuws is een uitgave van de gemeente Zwijndrecht | WWW.ZWIJNDRECHT.NL

Inwoners van Zwijndrecht zijn enthousiast

PAK AAN! maakt meer initiatieven van inwoners mogelijk PAK AAN! in Zwijndrecht werkt! Er zijn al minstens tweehonderd inwoners die zich als aanpakkers actief inzetten voor hun buurt. Mensen nemen zelf eigenaarschap voor hun leefomgeving, de buurt wordt mooier. Ook is er meer contact met elkaar, omdat inwoners samen zorgen voor de uitvoering van initiatieven. De gemeente wil dit graag voortzetten. Met PAK AAN! kunnen inwoners hun plannen of ideeën voor de buurt of de stad verder brengen. Op de website www.pakaanzwijndrecht.nu staat hoe dat in zijn werk gaat en worden enkele voorbeelden van initiatieven vermeld. PAK AAN! is van inwoners, maar ook van maatschappelijke organisaties, wijkplatforms en dorpsraad. De gemeente ondersteunt de initiatieven. Wethouder Jolanda de Witte (Welzijn): “Het is mooi om te zien hoe in een jaar tijd uiteenlopende initiatieven zijn ontstaan. Deze variëren

van het opknappen en onderhouden van een stuk openbaar groen, opruimacties, (buurt) evenementen tot het opzetten van een kringloopwinkel die meteen een ontmoetingsplek is. Door PAK AAN! ontstaan ook veel nieuwe contacten in de buurten.” Kleinschalige initiatieven populair In het eerste jaar zijn zestig initiatieven binnengekomen bij het PAK AAN! team. Kleinschalige initiatieven zijn populair bij de inwoners en goed te realiseren. De ondersteuning van de gemeente kan bijvoorbeeld bestaan uit het rondkrijgen van een vergunning, het in contact komen met anderen of een kleine bijdrage. De aanvraag wordt beoordeeld op een aantal spelregels. Initiatievenmakelaar Gezien het grote aantal initiatieven stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor om 40.000 euro extra vrij te maken en PAK

Actie voor de binnenvaart en het onderwijs

Buurt tuin Opera. AAN! in 2018 en 2019 voort te zetten. Voorts wil het college een vaste initiatievenmakelaar aanstellen die zich dagelijks bezig houdt met initiatieven van inwoners, hen daarbij ondersteunt en goed bereikbaar is. Korte film over PAK AAN! Van PAK AAN! is een korte film gemaakt over

Ren samen. de aanpak en enkele initiatieven. Deze is te bekijken op www.zwijndrecht.nl/pakaan1jaar. Wie op de hoogte wil blijven van al het nieuws rondom initiatieven in de buurt: volg PAK AAN! Zwijndrecht dan ook op Facebook via www.facebook.com/PAKAANZwijndrecht.

Jonge woordkunstenaar gezocht voor ‘vrijheid geef je door’

Kansen in technische en maritieme sector Al op de basisschool denken jongeren na over wat ze later willen worden. Maar hebben deze kinderen en hun ouders voldoende kennis over de mogelijkheden? Weten ze bijvoorbeeld dat Zwijndrecht de thuishaven is van de binnenvaart? En dat er hier dus onwijs veel leuke en uitdagende beroepen zijn in de technische en maritieme sector? Van de week gingen binnenvaart-ondernemers, docenten en gemeente hierover samen in gesprek. Ook Ibtisam en Inssaf (beiden 11 jaar) van basisschool De Dolfijn en Jerry en Ryan (beiden 15 jaar) van het Loket waren hierbij aanwezig. De twee meiden zitten op de basisschool en denken nu al na over hun toekomst. Ze weten goed waar ze in uitblinken maar de binnenvaart zegt hun weinig. Jerry daarentegen komt zelf uit een binnenvaart familie. Hij ziet voor- en nadelen en weet goed wat hij wil. Ryan gaat voor een opleiding met motoren en deed tijdens het gesprek duidelijk meer kennis op over zijn opties in de binnenvaart. Tijd voor actie en promotie Het is tijd voor de binnenvaart om te laten zien wat deze sector in huis heeft! Al in het basisonderwijs moet aandacht zijn voor technische opleidingen en maritieme beroepen. Dit levert een bijdrage aan het maken van de juiste opleidingskeuze. Ook ouders moeten hierbij betrokken worden. Er zijn concrete

afspraken gemaakt om binnenvaart en onderwijs meer op elkaar te laten aansluiten. Zo wordt er verder nagedacht over het creëren van keuzevakken gericht op de binnenvaart binnen het voortgezet onderwijs; rondleidingen/excursies voor kinderen op schepen en gastlessen op scholen. Ook start er binnenkort een campagne om de binnenvaart meer te promoten. Economische Agenda Doel is een toekomstbestendige binnenvaart en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dit zijn twee van de vier thema’s uit de Economische Agenda 2017/2020. Deze agenda heeft de gemeente Zwijndrecht opgesteld in nauwe samenwerking met ondernemers. Meer weten? Kijk op www.zwijndrecht.nl onder het kopje Ondernemen.

Scholieren van het Loket en basisschool De Dolfijn in gesprek met binnenvaartondernemers, docenten en gemeente over de binnenvaart.

Het thema van de dodenherdenking dit jaar is ‘Vrijheid geef je door – in het teken van verzet’ (www.4en5mei.nl). We zoeken jongeren die tijdens de Dodenherdenking op 4 mei 2018 in Zwijndrecht of Hendrik-Ido-Ambacht hun woordkunst willen voordragen.

melding van naam, leeftijd en telefoonnummer. De genomineerden worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking op woensdag 19 april om 15.30 uur in de raadzaal van de gemeente Zwijndrecht, Raadhuisplein 3.

Ben jij goed met woorden? Houd je van dich- Meer informatie via ten of rappen? Of ben je meer een singer- representatie@h-i-ambacht.nl of songwriter? Woon je in Hendrik-Ido-Ambacht 078 – 770 2608. of Zwijndrecht en ben je niet ouder dan 18 jaar? Dan nodigen we jou uit om mee te doen aan de 4 en 5 mei Woordkunstenwedstrijd! De uiterste inleverdatum voor jouw bijdrage (een gedicht, rap of songtekst, mits het aansluit bij het thema) is donderdag 30 maart 2017. Jouw inzending kun je sturen naar representatie@h-i-ambacht.nl onder ver-

Weekblad De Brug - week 7 2018 (editie Zwijndrecht)  
Weekblad De Brug - week 7 2018 (editie Zwijndrecht)  
Advertisement