Wk 06 ambacht

Page 1

43e jaargang no. 6

nieuws- en advertentieblad

Deze week: 28e jaar Tafeltennis Overdag

woensdag 8 februari 2012

editie

wekelijks, oplage 11.900

H.I. Ambacht / Oostendam

Pag. 8

Cantateconcert Laurenskoor

TE KOO

P

De moderne makelaar van H.I.Ambacht

Uw woning verkopen?

123esta

Courtage 0,75% (excl. BTW) No cure no pay Gratis waardebepaling

Bel nu: 0900 - 123 1000

.'6 12

www.123estate.nl funda.nl

te.nl

0900-12

Â?Ž‹Â?‡ ÇŽ Â”Â—Â‰Â‰Â‡Â–ÂŒÂ‡Â•ÇŻ ‹Â?˜—ŽŽ‡Â? ‹• ‰‘‡†Â?‘’‡” †ƒÂ? œ‡ —‹–‰‡’”‹Â?– ‹Â? –‡ Ž‡˜‡”‡Â? ‡Â? –‡ „‡–ƒŽ‡Â? „‹Œ †‡ ”—‰‰‡–Œ‡• ‹Â?Ž‡˜‡”’—Â?–‡Â?Ǥ TEKST +0VULLEN

GEGEVENS INVOEREN

OCCASIONS in alle prijsklassen

Moeilijke tijden vereisen expertise op belastinggebied. Wij verzorgen gaarne uw belastingaangifte. Tegen inlevering van deze advertentie zijn de kosten voor particulieren per aangifte, â‚Ź 32,50 inclusief BTW. Ondernemers krijgen korting hetgeen in overleg wordt bepaald. U kunt bij ons terecht voor alle aangiften Inkomstenbelasting, Successierechten, Omzet- en Vennootschapbelasting.

3 1000

APPEN

ST

Postbus 108, 3340 AC Hendrik-Ido-Ambacht 078 - 682 02 35 / 06 - 1055 0003

Pag. 13

Sporten voor Sophia

ONLINE BETALING

Pag. 23

2ROFITEER EN KIJK OP WWW.BRUGGETJES.NL

DOKTERSDIENST HUISARTSEN Â?Œƒ ‹• Í•Í? Â?‰ ‡Â? Í•Í—Í– Â…Â? ƒˆ‰‡•ŽƒÂ?Â?–Ǩ Showroom: Pruimendijk 236 - Ridderkerk-Oostendam - T 078-6813368

ƒÂ?ƒ ŽƒÂ?Â? ĆŹ ‹– Čˆ ‘––‡”†ƒÂ?•‡™‡‰ Í›Í˜ÇĄ Í—Í—Í—Í– ™‹ŒÂ?†”‡…Š– ͔͛͜ ÇŚ ͚͖͔ Í?Í— Í˜Í›ÇĄ ‹Â?ˆ‘̡†ƒÂ?ƒ•ŽƒÂ?Â?‡Â?Ƥ–ǤÂ?ÂŽ ™™™Ǥ†ƒÂ?ƒ•ŽƒÂ?Â?‡Â?Ƥ–ǤÂ?ÂŽ

www.verveerkeukens.nl

Ğů Ç€ŽŽĆŒ ŽŜnjРǀŽŽĆŒĹŠÄ‚Ä‚ĆŒĆ?Ä‚Ä?Ć&#x;Ğ͊

Stichting Vrij Spel zoekt steun! Al jaren weet stichting Vrij Spel de toegangsprijzen voor het kindervakantiewerk in HendrikIdo-Ambacht laag te houden. Naast gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zorgen sponsoren en donaties ervoor dat kinderen slechts een derde van de werkelijke kosten moeten betalen. Ook komende zomervakantie staan er weer 4 weken activiteiten gepland voor de kinderen van 5 t/m 13 jaar. Zeker meer dan 2000 kinderen worden er weer verwacht uit Ambacht, maar ook uit omliggende gemeenten. 3 Weken knutselen en spelen in de Speelfabriek en een leuk kinderkamp brengen de nodige kosten met zich mee. Vrij Spel hoopt dan ook dat in de komende maanden diverse bedrijven zich weer aanmelden als sponsor van de stichting. Ook donaties, hoe klein dan ook op giro 6837726 zijn zeer welkom. Met de bijdrage van bedrijven en particulieren kan weer een volledig programma geboden worden en zullen de kinderen weer een paar

mooie weken vol plezier aangeboden krijgen. Naast financiĂŤle steun heeft de stichting ook dit jaar weer 60 vacatures opengesteld. Gezocht worden medewerkers van alle leeftijden, die voor een kleine onkostenvergoeding een week of langer willen helpen. Taken bestaan uit het begeleiden van spel- en knutselactiviteiten. Als medewerker moet je 16 jaar of ouder zijn. Wil je wel komen helpen, maar niet een gehele week beschikbaar zijn dan wordt je op een reser-

velijst gezet, zodat je bij ziekte of drukte als extra medewerker ingezet kunt worden. De Speelfabriek is ook een stageplaats. Al jaren lopen jongeren van diverse opleidingen succesvol stage bij de Speelfabriek. Ook voor een maatschappelijke stage kun je hier terecht. Samen met jou wordt gekeken welke eisen jouw school stelt aan jouw stage en wordt invulling gegeven aan een leuk divers takenpakket. De Speelfabriek is een door Kenwerk erkend leerbedrijf. Ook voor stages geldt dat je minimaal 16 jaar oud moet zijn. Via de website www.speelfabriek.tk kunnen sponsoren, medewerkers en stagiaires zich melden bij stichting Vrij Spel. Het e-mail adres sponsor@stichtingvrijspel.nl staat open voor het aanmelden van potentiĂŤle sponsoren. Wilt u contact opnemen met Vrij Spel, dat kan via info@stichtingvrijspel.nl of telefonisch met Michael Ameling via 06-54730858 (na 19 uur).

Tijdens de avond, nacht en het weekend wordt er waargenomen vanuit de regionale HUISARTSENPOST, T 6542600, op afspraak. Uw eigen huisarts is op werkdagen bereikbaar tussen 8 en 17 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN

Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. Spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling.

DE BRUG

NIET GEHAD? of weet u van familie, vrienden, buren of collega’s dat zij de Brug niet (regelmatig) krijgen? Bel ons! Wij kunnen klachten alleen oplossen als we er vanaf weten. Tel.

0181-318 666

(Graag uw straat + huisnummer doorgeven ter informatie)


Service

nummers

Ȁ Ǥ Ǥ ǡ Ǥ ͚͕͖͚͗͘͜ Ȁ ǣ ͔͚Ǧ͖͗​͚͕͗͛͗͜

Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͖͔Ǥ͔​͔ ǡ Ǥ Ǧ Ǩ

͗͘ ͗​͕͗͘ Ǧ Ǧ ͔͛͜ ͚͕͗͜​͚͗​͚

ǧ ǧ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͖​͖​͖​͖͘​͘

Ǥ Ǥ ͔͔͝​͔Ǧ͖͔͖͔͚͖͛ ȋ ȌǤ Ǥ Ǥ Ǥ ͗͝ǡ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͚͕͖​͖͕͚͜ ͕​͕͖ ǡ ǡ ǣ Ǧ ǡ ͔͔͝​͔Ǧ͜​͘͜​͘ Ȁ ´ Ǥ Ǣ Ǣ ͕͗͜ ǣ ͕​͕͖ Ȁ ͗​͕͗͘ Ǥ ͜Ǥ͔͗Ǧ͕͛Ǥ͔​͔ Ǣ ͜Ǥ͔͗Ǧ ͚͖͙͖͔͜​͔ ͚͕͖͗͜͜͝ ͕͚Ǥ͔​͔ Ǣ ͕͖Ǥ͔​͔Ǧ͕͚Ǥ͔​͔ Ǥ Ǧ Ǥ ȋ Ȁ Ȍ ȋ Ȍǣ ͚͕͗​͗​͗​͗​͗ ͘ ǣ ͕​͕͖

͔͛͜Ǧ͚͕͖͕͕͘͘ Ȁ ͔͚Ǧ͕͝​͝​͕͕͗͜͝

͕͘​͘ǡ ͗​͔͗͘ Ǥ Ǥ ǣ ͗​͔͗​͔ Ǧ͔͗ ͔͛͜Ǧ͚͙͖͕͚͘͜ Ǥ Ǥ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͙͖͚͗͛͘Ǥ ͙͜ǡ ͚͔͙͔͙͘͜ ͕͛Ǥ͔͗ Ǥ ̷ Ǧ͔͗Ǥ ͔͜Ǥ͔͗ Ǥ

ǡ Ǥ ǡ ͚͕͖͚͗͜͝ ͖͘ Ǥ

͕͜ ͗​͕͗͘ Ǥ Ǥ ͚͖͜​͖͕͚͘ Ȁ Ǧ ͔͝Ǥ͔​͔ ͕͖Ǥ͔​͔ ͔͔͝​͔Ǧ͖͔͖͔͚͖͛ ȋ ȌǤ ͚͕ Ǥ Ǥ ͗​͕͗͘ Ǥ Ǥ ̷ Ǥ Ǥ ͔͛͜ ͚͕͖͕͗͘͜ Ǧ Ǥ Ǥ Ǥ ǣ ̷ ͔͕͔͜Ǧ͖͘​͖͚͕͙ Ȁ ͔͕͔͜Ǧ͖͕͔͛͘͜ Ǥ 2 ǤǦ Ǥ ͔͜ǣ͔​͔ Ǧ ͕͛ǣ͔͗ Ǥ ͕͔ǣ͔​͔ Ǧ ͕͗ǣ͔​͔ ͔͛͜Ǧ͚͕͙͛͘͜͜Ǥ ͗Ǥ Ȁ ͔͜Ǥ͔͗ ͕͛Ǥ͔͗ Ǥ Ǥ ͚͕͖͛͗͜͜

Ǥ Ȁ Ǥ ͔͜Ǥ͔​͔Ǧ͕͛Ǥ͔͗ Ǥ ǣ ͔͛͜Ǧ͚͖͙͚​͚͔͗ Ǥ Ǧ Ǥ

ȋ Ȍ ͚͕͚͕͛͜͜

´ Ƣ ͕͚͘Ǥ ͔͝Ǥ͔​͔ ͕͗Ǥ͔͗

Ǧ ȋ͔͛͜Ȍ ͚͖͕ ͗͝ ͔͗Ǥ ̷ Ǧ Ǥ Ǥ Ǧ Ǥ

͚͖͔͙͚͕͜ǡ ͗͗͘ǡ ͗​͔͗͘ Ǥ Ǥ

Ǥ ͔͛͜Ǧ͛​͔͙͔͛͜​͔ Ǥ ǣ Ǥ Ǥ ͔͝Ǥ͔͗ ͕͛Ǥ͔​͔ Ǥ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͖͕͗͗͛͜

Ǥ ͔͕͗͜ Ǧ ͚͛͘͘​͖͘ Ȁ ͔͚ Ǧ ͕͛ ͖͘ ͜͝ ͙͗ ±Ǧ Ǥ Ǥ ͚͕͚͛͗͝͝Ȁ͔͚Ǧ͙͔͚͖͙͗͘͘ Ǧ ̷ Ǥ Ȁ Ǥ Ǥ Ǥ ͔͕͔͜Ǧ͚͕​͕͔͗͝ ͔͚Ǧ͖͖͔͚͕͖͘͝

ǤǧȀ ǧ

ȋ Ȍ ǡ ͔͔͝​͔Ǧ͖͔͔͗͛͛͘ Ǥ Ȁ Ǥ ͕͔Ǥ͔​͔Ǧ͕͚Ǥ͔​͔

Y ȋ Ȍ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͛͘͜​͕͛͘ Ǥ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͙͛͗͗ Ǥ Ȁ Ǥ ͔͝Ǥ͔​͔Ǧ͕͘Ǥ͔​͔ Ǥ ͖͘ǡ Ǥ ̷ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ͔͛͜ Ǧ ͚͕͜ ͚͗ ͙͝ Ǥ Ǧ Ǥ Ǥ ǡ Ǧ ǣ Ǥ ͔͕͔͜Ǧ͖͙͖͙͗͘ Ǥ ͗ ǣ͔͛͜ ͚͕͔͛͗͘͜ Ǥ Ǧ Ǥ Ǥ Ǧ Ǥ Ǧ Ǯ ȋ Ȁ Ȍ Ǥ ǣ Ǥ ͔͔͝​͔Ǧ͕​͕͖͔​͔​͔​͔ ͖͕ǣ͔​͔ Ǥ ͚͕͗͜​͙͗​͙ ̷ Ǥ ȋ ͔ǡ͖͔ Ǥ ǤȌ Ϊ ǡ Ǧ Ǥ ͘Ǧ͙ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͖͛͘͜͝

diensten

Vrijdag 10 februari 2012

De Blije Borgh: 10:45 u ds. P. van Veldhuizen

ǣ ͚͕͖͗͘͜​͘ ǣ ͔͜​͜Ǧ͙͜͝ ͖͔͝​͔ Ǧ ǣ Ǧ ̷ Ǥ

Ǥ ͔͛͜Ǧ͛​͔͕͔͛͜​͔ ̷ Ǧ Ǧ Ǥ ǣ ͔͕͖͜Ǧ͙͙͔͗͗͝ ǣ ͔͕͖͜Ǧ͙͗͛͝​͖͛

Zondag 12 februari 2012 Hervormde Gemeente: Dorpskerk:10:00 u ds. W. Kalkman en 17:00u ds. M.J. Middelkoop Elim: 10:00 u ds. J.W. Scheurwater en 17:00 u ds. W.J. Gorissen De Ark: 10:00 u ds. P. van Veldhuizen Immanuëlkapel: 09:30 u en 16:00 u ds. J.H. Lammers Gereformeerde Kerk “Open Hof”: 10:00 u ds. J. Robbers R.K. Kerk H Nicolaas: 9:30 u Woord/Communie, E. v/d Vaart Gereformeerde Gemeente: 10:00 u en 16:30 u ds. M. Joosse

Oud Gereformeerde Gem.: 10:00 u en 17:00 u ds. J. v. Prooijen

Ǥ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͔͕͚͗͜ ͔͛͜Ǧ͚͖͙͕͛͗͝

Vrije Evangelische Gem.: 09:45 u br. M. Deleu

Gereform. Gem. in Nederland: 09:30 u en 17:00 u leesdienst Bron v.h. Levend Water Gem.: 10:30 u lofprijzingsdienst Bekestein Gemeente (verg. van gelovigen): 09:45 u eredienst in

Cascade. Avondmaalsviering, aasl. bidstond of spreker Jacobusziekenhuis: 10:30

Ǥ ͔͔͝​͔Ǧ͔͚͛͛Ǥ Ǥ ͖͘

Maranatha Zwijndrecht: 09:30 u ds. J. Ophoff en 16:30 u ds. A.J. van Zuijlekom PKN Rijsoord: 10:00 u ds. Joh. A. Woudenberg en 17:00 u ds.

Ǥ Ϊ ͕͔Ǧ͕͗ Ǥ ͔͛͜Ǧ͙͖͚͛͛͜͝Ǥ Ǥ

ǡ ǡ Ǥ Ʀ ǡ Ǥ ͔͔͝​͔ Ǧ ͚͜​͚͘ ȋ̾ ͔ǡ͕͔ Ǥ ǤȌ ȋ Ȍ Ǧ ǣ ͔͔͜​͔ Ȃ ͖͜​͛͜​͚͛​͚ǡ Ǥ ͘Ǧ͚ǡ Ǥ ̷ Ʀ Ǥ Ȁ Ǥ Ʀ Ǥ ǡ ͚͔͘͜ǡ ͔͗​͔͝

ǧ Ǥ ͘ Ǥ Ȁ ͔͛͜Ǧ͚͖͜​͖͚͜͜ ǡ ǣ ͕͘ ͔͛͜Ǥ

Ǧ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ ͝Ǥ͔​͔ ͕͖Ǥ͔͗Ǥ Ǥ ǡ Ǥ ͖͘ Ǧ Ǥ ͔͕͘͜​͔͗͘͜​͙͜ ´ ǣ ͔͛͜Ǧ͚͖͗͜͜​͔͜ Ǥ Ǥ 5

Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͔͕͗͜͝Ȁ͚͕͖͕͛͜͜

Kerk

Ƭ ǯ ǧ ǧ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͙͔͘​͔͗͝ ͔͛͜Ǧ͚͕͙͔͔͛͜ ͔͛͜Ǧ͚͖͔͕͔͜͝

ǡ 5

ǡ Ǥ ǣ ͔͛͜Ǧ͚͖͔͚͙͛͜ Ȁ ͚͕͖͛͜͝​͖

Ǧ ͕͔Ǥ͔​͔Ǧ͕​͕Ǥ͔​͔ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͖͜​͖͚​͚͗ Ǥ Ǥ ͕͙ǡ ͗​͕͗͘ Ǥ Ǥ Ǥ

ǡ Ǥ ͔͔͝​͔Ǧ͘͜​͔͘ ȋ Ȍ Ǥ Ǥ

͖͜ ͖͖͜͝ ǣ ͔͕͔͜Ǧ͙͘ ͖͙ ͖͙

ǣ Ǥ Ǥ

Ǥ ͔͕͔͜ ͔͗͘ ͕͛͗ Ǥ Ǧ Ǧ Ǥ

H.E.J. vd Laan Woensdag 15 februari 2012 Oud Gereformeerde Gem.: 19:30 u ds. J. v. Prooijen

Ǥ ǣ ͔͚ ͔͖͕͗͗͛​͕͗

ǣ ͔͛͜Ǧ͚͖͕͜​͕͖͜ ͔͚Ǧ͕͙͗​͗​͗͛͛͘

Ǥ ǡ Ǥ ǡ Ǥ ͘ ǡ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͔͗͜​͖͜Ǥ Ǥ Ǧ Ǥ Ȁ Ǥ ͕͖Ǥ͔​͔Ǧ͕͗Ǥ͔​͔

͕͙Ǥ͔​͔Ǧ͕͛Ǥ͔͗Ǥ ͕͛Ǥ͔͗Ǧ͕͝Ǥ͔​͔ǡ Ǥ Ǧ ǡ ͕͔ Ǧ Ǧ

͔͘ǡ Ǥ ̷ Ǥ Ǥ ǡ ǡ ǡ Ȁ Ǥ ͔͛͜ Ǧ ͚͘͝ ͖͜ ͜​͜ ǡ Ǥ

Ǥ Ǥ

Ǥ ͔͕͕͜Ǧ͕͗͘͝​͔͘ ǣ ͔͕͕͜Ǧ͕͔͗​͔​͔​͔ ̷ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ ͔͔͝​͔Ǧ͙͖͛​͖͚͚͘ ȋ Ȍ Ǥ Ǥ ǣ ͔͛͜ǧ͚͕͜͜​͖͜͝

Ǥ Ǥ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͔͖͗͘͜ Ȁ ͚͕͖͚͙͖͜ ̷ Ǥ ̷ Ǥ

ȍ Ȏ Ǩ Ȉ Ǥ ͔͛͜Ǧ͚͕͚͕͗͘͜ ͚͖͔͚͕͚͜ ǣȀȀ Ǥ Ǥ Ȁ

Ǥ

Ǥ ͔͔͝​͔Ǧ͘​͛͘ ͘​͛͘ ͘ ȋ͔ǡ͕͔ Ȁ ǤȌ

Ǯ ǯǣ

͔͕͕͜ Ǧ ͕͗ ͜ ͚​͚​͚ ͕͚Ǥ͔​͔ Ǥ ǣ ͔͕͕͜ Ȃ ͕͗͜ ͚​͚​͚ Ǯ ǯ ǣ ͖͗ ͗​͕͗͘ Ǧ Ǧ ͔͛͜ Ǧ ͚͕͜ ͖͛ ͗​͗ ͔͛͜ Ǧ ͚͕͜ ͛​͛ ͙͜ Ǧ ǣ ̷ Ǥ

ǣ Ǥ Ǥ ͔͚Ǧ͖​͖ ͔͚ ͚͖ ͖͜

Ǧ Ǥ


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

woensdag 8 februari 2012

Man en hond door het ijs gezakt

) " #$" ' !

‘De Vlinder’ Inname (op afspraak) verkoop goede gebruikte merkkleding, Geld voor uw goed Goed voor uw geld v.a.dinsdag 8 november hebben we weer een groot gedeelte van onze collectie voor de halve prijs! Dorpsstraat 67, 6816473 H.I.Ambacht Openingstijden: di., wo. en do. 13.30-16.30 uur zat. 09.30-12.30 uur

-

200 + + +

+ + +

1( 4 1( + + +

' & & 1,2 + + +

* # %&" . # $ % ! # )

1,2 + + +

NIET VERHUIZEN?? Daarom uw bestaande parketvloer opschuren, borstelen, inkeuren. Alles kan!!! UITBOUWEN?? Aanhelen, intanden van uw parketvloer is onze specialiteit. Kijk op www.voorwindenvloeren.nl of bel 078-6813668

" #$" ' ! ))

03 , 11-02

H & C Scooters Voor alle onderhoud, reparatie en revisie van uw scooter en brommer. Openingstijden van maandag tot vrijdag: 09:00 tot 17:00 uur. - Dorpsstraat 132, H.I. Ambacht -

Tel. 06 - 505 49 070

Hendrik-Ido-Ambacht - Een onbekend gebleven volwassen man is op 4 februari op de Heerlijkheid door het ijs gezakt, nadat hij daarop was gelopen om zijn door het ijs gezakte hond te redden. Uiteindelijk wisten beiden ongedeerd weer aan de kant te komen. De man wilde niet op de politie of ambulance wachten en meldde aan omstanders dat hij met zijn hond zelf naar huis ging om op te warmen.

9 januari t/m 18 februari

scheuroweken

euro’s voordeel met de scheurbonnen van Van der Waal

STUKADOORSBEDRIJF RI-JO

Uw specialist in alle sierpleisters zoals: spachtelputz, barok, granol, spuitwerk enz in alle kleuren. Zeer glad Al uw herbruikbare artikelen stucwerk van wanden en zoals serviesgoed, witgoed, plafonds, sauzen van wanden kleding, linnengoed, speelen plafonds in alle kleuren goed, boeken, platen, cd, kortom gespecialiseert in het huisraad, keukengerei, audio stucwerk. Wij geven u graag en elektrische apparaten, etc advies al 27 erv geheel vrijkunt u inleveren bij HABblijvende offerte uw contact persoon Hennie van Buren. BEKRATS elke dinsdag Zie onze website www. van 9-12 en 19-21uur. Het ri-jo-stukadoors.nl. Tel 078Tasveld 11 H-I-Ambacht. 6129801 of 0654387674 info 0648328775.

6 T/M 11 FEBRUARI

rozijnenkrentenbollen

3 VOOR:

6 T/M 11 FEBRUARI

tijgertarwe

VOOR: 6 T/M 11 FEBRUARI saucijzenbroodje

3 VOOR:

IETS TE VIEREN?

1, -

2,3,-

Trouwkaarten, geboortekaarten etc. Surf naar WWW.XEBIUS.NL en maak een keuze uit onze nieuwste collectie kaarten en enveloppen voor familiedrukwerk!

NIEUW, IN ONZE KAPSALON:

WINKEL

[ NU OOK IN ZWIJNDRECHT ]

IN KAPPERS BENODIGDHEDEN

HENDRIK-IDO-AMBACHT

gebruik de bonnen uit de ontvangen scheurokaart of knip ze uit deze advertentie, mag ook gewoon ;-)

FEBRUARI ACTIES !

DE HOGE BOGERD 66 OPEN HUIS zaterdag 11 februari van 12:00 - 13:00 uur

* OP ALLE KEUNE HAARPRODUCTEN

10% KORTING

* 1 TURBO DRYER FĂ–HN

VAN â‚Ź 49,95

VOOR â‚Ź 39,50

Scherp geprijsd ! Wijk Krommeweg, buurt de Sandeling. Bouwjaar 1993, woonopp 100 m². 3-kamerappartement op de 2e etage met eigen berging en parkeerplaats. Actieve VVE bijdrage â‚Ź 150,-- per maand. Zonnig balkon (loggia) op het zuidwesten met elektrisch bedienbaar zonnescherm en prachtig uitzicht. Lift en intercom aanwezig.

Vraagprijs â‚Ź 177.500,-- k.k.

Kijk voor ons totale huizenaanbod op vanspronsenmakelaars.nl

* BO VE NS TA AN

DE AC TIE S GE LD EN AL LE EN IN FE BR UA RI

DE WINKEL VO OR

PARTICULIER &

OPENINGSTIJDEN DESIGN BY iKD.NL

• • • • • •

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

13.00 08.30 08.30 08.30 08.00 08.00

-

17.30 17.30 17.30 21.00 17.30 15.00

20 12

PROFESSION AL

STUDIO LUIJCX BURG. DE BRUĂ?NELAAN 72 3331 AG ZWIJNDRECHT T: 078 - 612 52 84 WWW.STUDIOLUIJCX.NL

Reeweg 76, Hendrik-Ido-Ambacht, T. 078 6814376 Openingstijden: ma t/m do: 8:00-17:00 vr: 8:00-18:00, za: 8:00-16:00 Let op! aanbiedingen lopen van maandag t/m zaterdag

volgende week dinsdag: Fijn volkoren voor 1.49 3


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

Weblog van burgemeester en wethouders Belastingen Misschien kunnen we het leuker maken? Wat heb ik ze veel gezien deze week: de oranje vrachtwagens, tractors en busjes met strooizout. Voorzien van oranje zwaailichten kwamen ze vele malen per dag en nacht langsrijden om de wegen veilig en begaanbaar te houden. Hulde voor de inzet van die chauffeurs, die niet te beroerd waren om regelmatig uit te stappen en ook bruggetjes te bestrooien met zout, als een boer die zijn land inzaait. Wat ben ik er veel geweest de afgelopen weken: het afvalbrengstation. We zijn verhuisd, en bij het leeghalen van ons oude huis bleek er toch wel behoorlijk wat weggegooid te kunnen worden. Met een auto vol reed ik dan naar de ‘stort’ waar ik het netjes kon sorteren. Dat ruimde geweldig op. Dit zijn zomaar twee dingen waar ik erg blij mee ben in onze gemeente, waar ik tevreden over ben. Ik betaal daar graag aan mee. Contributie, eigen bijdrage of zelfs belasting, hoe je het maar noemen wil. Rond het einde van deze maand ontvangt u van mij weer de jaarlijkse acceptgiro voor de gemeentelijke belastingen. Ik vraag van u dan een financiële bijdrage om alle mooie voorzieningen en diensten in deze gemeente overeind te houden. Dus als u de envelop hebt opengemaakt, bedenk dan twee voorbeelden van gemeentelijke diensten of voorzieningen, waar u persoonlijk heel tevreden over bent. Ik ben ervan overtuigd dat u het daarna iets minder erg vindt om hieraan bij te dragen. Of misschien zelfs wel een beetje leuk, want al dat werk gebeurt dan eigenlijk ook namens u!

woensdag 8 februari 2012

Voor uw aardappelen, groenten en fruit naar Mastona. Vers - smakelijk - 1e kwaliteit - dagprijzen (is altijd laag). Open op: Maandag van 13:00-17:00 Donderdag 09:00-17:00 Vrijdag 09:00-20:00 Zaterdag 09:00-13:00 Dorpsstraat 18a, H.I.Ambacht naast Action aan de Dorpsstraat Kijk op www.mastona.nl Alle winterkleding, hoeden, laarzen en aanverwante artikelen nu met 75% korting in de HABBEKRATS aan Het Tasveld 11 te H-I-Ambacht. Elke dinsdag van 9-12 en 19-21 uur.

Voor al uw timmerwerk Wij leveren en plaatsen o.a.: • kozijnen en ramen voor zowel particulieren als bedrijven • binnen- en buitendeuren • velux dakramen • binnenbetimmeringen Tevens specialist in inbraakvertragend hang- en sluitwerk Bouquet 11 - 3342 BA H.I. Ambacht Telefoon: (078) 681 46 21

RIJBEWIJS? www.rijschoolblad.nl

ZZP’ers opgelet loodsruimte huur naast Hornbach Alblasserdam loodsen te huur 2 ruimte’s A ± 32 m2 1 ruimte A ± 62 m2 Bayon properties 06-18611007

YHUNHHUVVFKRRO André Flach, wethouder

Telefoon 078 - 681 21 56 of 078 - 614 68 75

WeblogAndre@h-i-ambacht.nl

van Halem ZAND- & GRINDHANDEL

H.I.AMBACHT

TRANSPORTBEDRIJF

TEL. 078-6812793

Levering: zand, grind, grond en bestratingsmateriaal

Wil je meer weten over de Bijbel? Kom dan naar de Kinderbijbelclub in Cascade, van 10.30-12.00 uur, voor kinderen van 4-12 jaar. We zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal en maken een knutselwerkje. Kom gerust eens kijken!

Iets voor U? De Vereniging Vrienden van het Duyschot-orgel te Hendrik-Ido-Ambacht is in 2002 opgericht om d.m.v. contributies en donaties, de succesvolle serie Duyschot Concerten financieel mede mogelijk te maken. Daarnaast stelt deze Vereniging zich ten doel het publiek nauwer bij het unieke Duyschot-orgel te betrekken. Zo organiseert zij programma’s onder de titel ”orgel 4kids”,die erop gericht zijn kinderen kennis te laten maken met het orgel als instrument. Deze actieve Vereniging telt thans ca. 50 leden, die niet alleen korting krijgen op de concerten maar ook jaarlijks door de Vereniging worden uitgenodigd voor een excursie naar andere beroemde orgels. Zo werden in het recente verleden bezoeken gebracht aan o.a. de orgels van de Nieuwe Kerk Amsterdam, de St.Paulus kerk Antwerpen en in Delft en Middelburg. De leden krijgen daarbij ook 4

de gelegenheid om zelf deze beroemde orgels te bespelen. Meer informatie over onze Vereniging kunt u vinden op www. duyschot.nl (vrienden). Het bestuur bestaat uit 5 personen. Op dit moment is er een vacature voor de functie van penningmeester en het bestuur is op zoek naar iemand, die deze vacature zou kunnen en willen vervullen. Het bestuur vergadert ca. 6 maal per jaar en de werkzaamheden van de penningmeester zijn bescheiden van omvang. Is deze interessante bestuursfunctie iets voor U? De voorzitter van de Vereniging, NielsJan van der Hoek (06-14327375) is gaarne bereid u telefonisch verdere informatie te geven over deze functie. Sollicitaties kunt u insturen aan de secretaris: Kees Bezemer, Lievershil 18, 3332 RJ Zwijndrecht, tel. 078-6122423

Meer kans van slagen!

Voor Aardappelen, Groenten en fruit moet u bij Mastona zijn. Kijk op www.mastona.nl

Blijf op de schaats met vitamine D! Meestal zien we in de Nederlandse kwakkelwinters alleen beelden van gipsvluchten: botten gebroken op de wintersport. Maar nu is het anders, want Nederland bindt massaal de schaatsen onder. Het ijs is dik, maar ook keihard. Dus is het zaak om niet te vallen. Vitamine D helpt een handje: je blijft makkelijker op de been. En als je valt, dan kunnen stevige botten er beter tegen. Veel mensen weten het: vitamine D zorgt samen met calcium voor sterke botten, die minder snel breken. Maar daar blijft het niet bij. Vitamine D helpt namelijk ook je spieren sterk te houden. Dat kun je op het ijs goed gebruiken. En boven-

dien zorgt voldoende vitamine D in het lichaam ook nog voor een beter evenwichtsgevoel, waardoor je minder snel valt. Vitamine D maak je zelf, in je huid, onder invloed van zonlicht. Al lukt dat natuurlijk niet als het sneeuwt of als je een muts diep over je oren hebt getrokken. En bovendien is de zon ’s winters niet krachtig genoeg. Er zit ook vrij veel vitamine D in vette vis, zoals paling, zalm en makreel. Daarin zit iets meer vitamine D. In Nederland wordt vitamine D toegevoegd aan margarine, halvarine en bak- en braadproducten.


Nieuws- en advertentieblad De Brug

Vermist

gevonden

AMIVEDI ZWIJNDRECHT/ HENDRIK-IDO-AMBACHT/ HEERJANSDAM Tel: 088-0064638 Vermist ¡ 28-jan-2012 – Poes, lapje, hoofdzakelijk wit met grote rode en zwarte vlekken over haar hele lijf en hoofd, Tara, 3 jr, Kinkelenburg Zwijndrecht ¡ 23-jan-2012 – Kater, ongecastr., cypers rood, 1 1/2 jr, Javalaan Zwijndrecht Gevonden ¡ 04-feb-2012 –Kater, ongecastr., rood-wit, fors, witte buik, witte voetjes, uiteinde staart geringd Passage Zwijndrecht ¡ 01-feb-2012 – Poes, cypers grijs-wit, witte neus, witte pootjes, witte hals en kraag, witte neus, jong, aanhankelijk, Bekestein H.I. Ambacht ¡ 31-jan-2012 – Kater, zwart, Wagenaarstraat Zwijndrecht ¡ 28-jan-2012 – Kat, zwart-wit, klein, jong, Amandelgaarde Hendrik Ido Ambacht

*$5$*(%2; 7( +885 -DFRE *LOOLVVWUDDW 9DQ +RJHQGRUSODDQ =ZLMQGUHFKW LQIR JDUDJHER[KXUHQ#JPDLO FRP

edities H.I. Ambacht / Oostendam

V.K.D. De dakkapel specialist voor al uw dakkapellen in hout en kunststof bertvankooten@ planet.nl 078 - 681 73 10

A. Hofland $DQQHPHUVEHGULMI

Bent u nog steeds aan het dromen of maakt u uw droom waar?!

Frank van Beers klussenbedrijf 06-33041230

Verbouwing

Verbouwingen in- en om het huis Badkamer en sanitair Het plaatsen van schuren, serres en aanbouwen

Voor uw Leveren en monteren van kunststof kozijnen (merk Komerling), gemak houten kozijnen en onderhoud Het leveren en monteren van gevelbekleding en dakrandpanelen alles onder Het leveren en monteren van rolluiken, screens, zonneschermen en horren 1 dak Daktechniek

Vloerdelen nodig? www.twigtparket.nl De nieuwste Quickstep en Balterio laminaat, brede plank tot 24 cm breed. Voor een aantrekkelijke prijs. Bel gerust voor een vrijblijvend advies of maak een afspraak om eens langs te komen. Kijk op www.voorwindenvloeren.nl of bel 078-6813668

woensdag 8 februari 2012

Kozijnen / gevelbekleding

Plaatsen van dakkapellen en dakopbouwen Alle soorten dakwerkzaamheden

Bel voor een afspraak om de showroom te bezichtigen

.OORDEINDE s LW H.I. Ambacht TEL &AX

Week van de Nestkast: doe mee! Vogelbescherming Nederland en Vivara/CJ WildBirdfoods organiseren van 13 t/m 19 februari 2012 voor de zevende keer de Nationale Week van de Nestkast. Het broedseizoen begint binnenkort, maar voor veel vogels is goede huisvesting steeds moeilijker te vinden. Vooral de huismus heeft het moeilijk. In de laatste 25 jaar is het aantal huismussen gehalveerd. Dat komt onder andere doordat daken steeds beter geĂŻsoleerd zijn, kieren worden gedicht en heggen plaats maken voor schuttingen. Vogelbescherming Nederland adviseert daarom iedereen om de vogels te helpen en nu een vogelhuisje in de

tuin te plaatsen. Veel vogels zijn namelijk al op zoek naar een geschikte nestgelegenheid. Door de nestkasten worden tuinen en parken aantrekkelijk gemaakt voor vogels. Tijdens de Week van Nestkast kan iedereen de broedgegevens van nestkastbewoners in kaart brengen. Deelnemers aan de Week van de Nestkast wordt gevraagd om de broedende vogels dit voorjaar goed in de gaten te houden, uiteraard zonder de broedende vogels te verstoren. De broedgegevens kunnen via de website www.weekvandenestkast.nl worden gemeld. Aan het einde van het broedseizoen (medio september) wordt bekend gemaakt hoeveel vogels met

succes hebben gebroed. Vivara/CJ WildBirdfoods, producent van natuurbeschermingsproducten, heeft een drietal speciale nestkasten ontwikkeld rondom de Week van de Nestkast. Deze nestkasten zijn goedgekeurd door Vogelbescherming Nederland. De speciale nestkasten kunnen gekocht worden bij alle toonaangevende tuincentra en dierenspeciaalzaken, via de winkel van Vogelbescherming Nederland en www.vivara.nl. Er kan een mussen-, koolmees- en pimpelmeesnestkast worden gekocht. Voor meer informatie en deelname kunnen geĂŻnteresseerden terecht op www. weekvandenestkast.nl.

Met het ScheidingsplanÂŽ weet u precies waar u aan toe bent. >c ZZc hX]Z^Y^c\higV_ZXi kgVV\i j o^X] cVijjga^_` V[ ]dZ j cj Ă„cVcX^ZZa kZgYZg bdZi# D[ ]Zi cj \VVi db jl woonhuis, alimentatie of kinderkosten! ]Zi o^_c VaaZbVVa VheZXiZc Y^Z j dcoZ`Zg bV`Zc#

Jl HX]Z^Y^c\heaVccZg lZg`i j^iZghi Z[Ă„X^Â…ci Zc odg\i hcZa kddg Yj^YZa^_`]Z^Y! odYVi j Zc jl eVgicZg Ă„cVcX^ZZa lZZg kZgYZg `jccZc#

:Zc HX]Z^Y^c\heaVccZg lZg`i odlZa ^c deYgVX]i kVc WZ^YZ eVgi^_Zc! Vah ^c deYgVX]i kVc ‚‚c kVc Met het ScheidingsplanŽ kVc 9Z HX]Z^Y^c\h" ]Zc# 9jh dd` lVccZZg ZZc hX]Z^Y^c\ c^Zi ^c eaVccZg lZZi j egZX^Zh lVVg j VVc idZ WZci/ ]Vgbdc^Z kZgaddei `Vc ZZc HX]Z^Y^c\heaVccZg d[ j ^c jl ]j^h `jci Wa^_kZc ldcZc! lVi Vah ÄcVcX^ZZa YZh`jcY^\Z jl WZaVc\Zc WZ]VgYZ ]dd\iZ kVc YZ Va^bZciVi^Z ldgYi! lVi tigen. j cV hX]Z^Y^c\ cZiid dkZg]djYi db kVc iZ `jccZc aZkZc! ZiX# Alle benodigde infor- Meer weten? 7Za dch \Zgjhi kddg ZZc `dhiZmatie in ÊÊn allesomvattend plan# Jl addh `Zcc^hbV`^c\h" HX]Z^Y^c\heaVccZg gZ\Zai kZgYZg VaaZh/ ]Zi con- \ZhegZ` d[ ZZc venant, het ouderschapsplan en de afhan- \gVi^h ^c[dgbVi^Z" deling door de rechtbank# 6aaZh ^c ‚‚c ]VcY# eV``Zi#

Olijfgaarde 10, 3344 RP Hendrik-Ido-Ambacht Tel. (078) 684 11 58 ™ ]^VbWVX]i5hX]Z^Y^c\heaVccZg#ca Wij zijn gevestigd in het kantoorpand van Asro adviesgroep

www.scheidingsplanner.nl

Vraag ons gratis boekje aan: ‘Help, ik ga scheiden!’

14 februari Valentijnsactie! Een Tea for Two High Tea Box â‚Ź 50 euro. info@hospitaliteacatering.nl of bel naar 06-51077997. Bestellen vóór 12 februari!! Ophalen 14 februari. In onze opslagloods(100m2) vindt u de nieuwste modestoffencollecties. Voor een bezoek bent u welkom aan de Daltonstraat 21, Zwijndrecht (industrieterrein Bakenstein). Van maandag t/m vrijdag. Tijdstip 9.00 uur - 11.30 uur. 078-6453130 / 0651886681 Bezoek ook eens onze website: www.destoffenstunter.nl Biostyle praktijk voor huidverbetering uw adres voor:bindweefselmassage, microdermabrasie, fruitzuurpeeling,Yellowpeel, rimpel reductie therapie, endermologie, Ultra geluid. Voor informatie 06-11168005 www.biostyle.nl Jolanda Valk Voor het kopen en slijpen van schaatsen D&M Schaatssport dorpsstraat 150 H.I.A www.dmschaatssport.nl 078-6819878 5


Hoera! Jumbo groeit. Jumbo opent wekelijks nieuwe winkels. Dat vieren we graag met onze klanten. Daarom geven we iedere week producten cadeau. Kom dus snel naar Jumbo!

Pringles

Wella shampoo, conditioner of styling

Alle soorten Bus 150 gram 50% korting op de totaalprijs van 2 producten, alle combinaties mogelijk.

Alle soorten Per verpakking

Côte d’Or tabletten Melk, puur of melk noot Tablet 200 gram

Philips Eco Classic 42 WE 27 lamp

Wagner Sensazione pizza

Per stuk

Alle soorten Per doos

P

Alle combinaties mogelijk.

Gratis parkeren! Hendrik Ido Ambacht, De Schoof 120

1+1 acties geldig van wo 8 feb t/m di 14 feb 2012

Goudeerlijk grootbrood 10 verschillende soorten nu op alle soorten

Edet Lotion toiletpapier Pak à 12 rollen

50% korting

6.99

Deze aktie duurt nog 3 weken lang

NU 1+1 GRATIS

Stoofflappen nu 500 gram voor

4.49 Spaanse perssinaasappels net à 2 kilo voor maar 9$1 '$$/+8,=(1

Alle soorten Fles 1,5 liter

Alle combinaties mogelijk.

Alle combinaties mogelijk.

50% korting op de totaalprijs van 2 producten, alle combinaties mogelijk.

Sisi

1.79 De Schoof 120, 3341 EB H-I-Ambacht • Tel. 078 - 681 14 10


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

woensdag 8 februari 2012

Schip ‘De Watervlo’ meert aan in Zwijndrecht 0180 - 464676

Zo wordt het kopen van een huis wel heel aantrekkelijk!

Op woensdag 8 februari 2012 meert het educatieschip ‘De Watervlo’ aan in Zwijndrecht: aan het Maasplein. Wethouder Henk Mirck opent om 09:00 uur in het bijzijn van leerlingen van Basisschool De Impuls de activiteiten van het schip in Zwijndrecht. Op woensdagmiddag 8 februari 2012 is het schip van 13:00 uur tot 16.00 uur open voor iedereen. De toegang is gratis. Na een bezoek aan de gemeenten Papendrecht en Alblasserdam meert het schip op maandag 13 en dinsdag 14 februari weer aan in Zwijndrecht. Op deze dagen stappen leerlingen van acht basisscholen aan boord om van alles te doen en te beleven over water. Waar het schip verder allemaal komt, kunt u zien op de website www.watervlo.eu. De Watervlo (1912) was ooit een vrachtschip. Nu vaart het als educatieschip door heel Nederland met aan boord haar

enthousiaste bemanning. Aan boord krijg je een welkomstwoord van koning Neptunus. Vervolgens beland je in een interactieve waterwereld. De rivier, het riool, de kraan, waterputten in de woestijn en een heuse onderzeeĂŤr, alles wat met water te maken heeft, is te zien op De Watervlo. De expositie maakt leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs via een lesprogramma waterbewust en waterwijs. Via een speurroute komen bezoekers langs een laboratorium, ‘spetterende’ regenwolken en ze nemen letterlijk een kijkje onder water. Duurzaamheidscentrum Weizigt De Watervlo is een project van Duurzaamheidscentrum Weizigt. Het is onderdeel van de provinciale campagne ‘STROOM’, een project over klimaatverandering, water en energie. Daarin maken onderwijs en publiek kennis met de wondere wereld van water.

Terra Mare, Volgerlanden, Hendrik-Ido-Ambacht t &FOHF[JOTXPOJOHFO UZQF .POUFSPTTP t 8PPOPQQFSWMBLUF WBO N Koopsom â‚Ź 299.000,- v.o.n.

gĂŠĂŠn k.k. e n ren n ieu w te bou w k wa l i d irec teit t te be tre en erg k k en ie zu i n ig

Bezichtigen? Bel nu voor een afspraak!

015 - 276 04 00

078 - 681 25 66

De v oo een r rd el en op ijtje:

www.wonenindevolgerlanden.nl

de mobiele snackwagen bij u thuis, bedrijf, vereniging of school.

Onbeperkt snacken voor â‚Ź 6,00 p.p.

info: 06-1838 1138 ook het adres voor opblaasbare sarah en abrahampoppen van 4,5mtr. Huur zo’n blikvanger voor ₏ 40,00

SCHUMACHERBOUW De vakman voor de aanleg of renovatie van uw badkamer keuken, ramen, deuren en kozijnen.

Wij voeren alle soorten TIMMERwerk en VERBOUWINGEN voor u uit

3D-visualisatie Petrakerk De Petrakerk, die graag een nieuwe kerk wil bouwen aan de Margrietstraat 1, heeft op verzoek van de gemeente een 3D-visualisatie gemaakt om de verhouding van het beoogde nieuwe gebouw tot de omgeving in beeld te brengen. Deze is nu te bekijken via de website van de gemeente. De 3D-visualisatie is op donderdag 26 januari voor het eerst vertoond tijdens de vergadering van de klankbordgroep en nu dus ook via www.h-i-ambacht.nl te bekijken. Op verzoek van de klankbordgroep zal de Petrakerk binnenkort nog enkele extra standpunten in beeld brengen. Op www.h-i-ambacht.nl staan ook antwoorden op veelgestelde vragen over het onderzoek naar de bouw van de kerk en het verdere proces. Omwonenden ontvingen op 21 januari een huis-aan-huis brief met informatie over de 3D-presentatie, de veelgestelde vragen en de verslagen van de klankbordgroep. Omwonenden van de Margrietstraat 1 die de brief niet ontvangen hebben of vragen hebben kunnen contact opnemen met projectleider Marcel Kooij. Dat kan via emailadres m.kooij@h-i-ambacht.nl en via telefoonnummer 078 770 26 30.

Alles onder ĂŠĂŠn dak Kapsalon/Visagie Schoonheidssalon Nagelstudio/Pedicure Permanentmake-up Hairextensions Wimperextensions Definitief ontharen Microskinpolish Botox/Fillers Burg.de BruŃ—nelaan 40 3331 AE Zwijndrecht www.janbakelaar.nl www.aesthetical.nl Tel.:078-6195548 Dames, vind u het ook van die donkere dagen, en zou u zichzelf wel eens willen verwennen? Maak dan eens een afspraak bij HenriĂŤttes Beauty Salon. Daar wordt in de maand februari 10% korting gegeven op alle behandelingen. 078 6816480 Computerproblemen? Installeren, uitleg, vastgelopen pc. Het wordt opgelost bij u thuis No cure no pay Bel: 06-23539614

www.schumachersysteembouw.nl Reeweg 66 H I Ambacht

Tel. 078-681 64 53

NIEUWE BADKAMER/TOILET? Kijk voor onze aktie op badkamer-vervangen.nl 0786452585-0612135332 Autorijschooltraffic.nl voor een geslaagde rijopleiding vaste instr. lid bovag wij laten u beslist niet zakken!!!! tel. 078-62 000 69 Ver- bouwplannen? Tekenbureau Henk van Es reken- en tekenwerk aanvraag bouwvergunning www.henkvanes.nl 6454370 06-25396688

KUNSTSTOF KOZIJNEN GRATIS EXTRA DIK HR++ BEGLAZING *

ULTIEME HOUTLOOK

*vraag naar de voorwaarden

KURA GEEFT UW PAND EEN EIGEN GEZICHT KELVINRING 40, ALBLASSERDAM T 078 - 699 16 99 WWW.KURA.NL

7


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

In onze visie is ‘cliĂŤntgericht werken’ de spil waarom alles draait. Uw normen, wensen en ideeĂŤn zijn daarbij van groot belang.

Begeleiding Gespecialiseerde begeleiding

“Ze begrijpen ĂŠcht hoe ik me voelâ€? Er kunnen situaties in uw leven zijn, waardoor u het even niet meer weet. Onze organisatie kent professionele begeleiders die niet alleen goed kunnen luisteren, maar die ook heel gericht aan een passende oplossing werken. Zo wordt u mentaal sterker en kunt u met een gerust hart verder. Meer weten? Kijk op onze website www.vandendoolzorg.nl of bezoek zonder afspraak ons thuiszorg-spreekuur op donderdag van 10.00 - 11.00 uur.

een frisse kijk op thuiszorg De Spiegel 15 - 3341 CA Hendrik-Ido-Ambacht

Tel 078-68 226 63 - www.vandendoolzorg.nl

Tafeltennis Overdag gaat 28e jaar in Wat in 1984 begon als een pilot van de Raad voor Cultuur en Recreatie in het kader van ‘verenigingsleven overdag’ is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een succesvol structureel project binnen de Zwijndrechtse tafeltennisvereniging Shot’ 65. De initiatiefnemer van toen, Bram de Muijnck, heeft de opstart nog op zijn netvlies: ‘ Ik weet nog heel goed dat we in die jaren in de Saturnusstraat met vier deelnemers begonnen. Twee wat oudere heren en twee huisvrouwen die het wel leuk vonden om, net als op de camping, op vrijdagmiddag een balletje te slaan. We hebben zeker wel een jaar nodig gehad om via flyers, de radio (ATOS) en natuurlijk de mond op mond reclame, een stijging van het aantal deelnemers te bewerkstelligen. Door de jaren heen is het begeleidingsteam bij Sport Overdag nauwelijks veranderd. Bram de Muijnck, nu bestuurslid Jeugd bij Shot’65, is opgevolgd door twee seniorleden van Shot’65. Zo zijn Wim van Hees (79) en Cor van Gool (67) (beiden overigens ook het financiĂŤle brein achter de tafeltennisvereniging) nu de begeleiders. Ook de 83 jarige Jan van Heijningen, die in de jaren negentig de coĂśrdinatie voor zijn rekening nam speelt nog steeds een balletje mee. Wim van Hees heeft het concept uit de beginjaren vast gehouden: ‘ De mensen druppelen vanaf 14:45 uur binnen in onze gezellige kantine. Voordat we beginnen

drinken we met z’n allen een kop thee en bespreken de week die achter ons ligt en praten we over de dingen die ons bezig houdt. In de tussentijd worden de tafels opgezet en kunnen we rond 15:30 uur kunnen gaan spelen’. Volgens Cor van Gool is het aantal deelnemers is het afgelopen jaar spectaculair gestegen: ‘ We hebben nu 20 deelnemers op de lijst, waarbij er bijna elke week 16 van aanwezig zijn. Dat is een hele zaal vol. We kunnen maar 6 of 7 tafels kwijt. Op zich is dit geen enkel probleem want onze deelnemers zijn echt geen twintig meer. Ik bedoel daarmee dat het voor sommige deelnemers, die al ver boven de tachtig zijn, na 10 minuten tafeltennissen tijd is voor een pauze. We hebben een zandloper in de zaal en wisselen elke tien minuten van tegenstander. Dat maakt het allemaal nog veel gezelliger. Tafeltennis Overdag trekt ook deelnemers buiten Zwijndrecht aan. Zo komen er spelers uit Oud Alblas, Hendrik-IdoAmbacht en Dordrecht en er zijn er bij die nog competitie spelen. Anderen gebruiken de middag binnen hun revalidatieprogramma. Tafeltennissen is een sport die je op alle leeftijden kunt beoefenen en tot op een zeer hoge leeftijd’ aldus Wim van Hees. Tafeltennis Overdag vindt elke vrijdag plaats in de Walburghal van 14:45 tot 16:45 uur. De deelname is â‚Ź 3,-. De thee is daarbij inbegrepen.

DEMO DAG - TOMBOW Dual Brush pennen za 11 febr 10.30-15.00u Kom kijken/proberen www.papillon-hobby.nl Noordeinde 146 H.I.A. Eiken planken vloeren tot 28 cm breed. Div. uitvoeringen mogelijk, verouderd, vergrijsd, white wash, gerookt, geborsteld, getrommeld. Kijk op www.voorwindenvloeren.nl of bel 078-6813668. Showroom aan huis, persoonlijk advies. Stoelenmatterij DMD Design voor al uw rieten en biezen stoelen. 078-6916684

woensdag 8 februari 2012 Lievershil 1 3332 RH, Zwijndrecht Tel. 078-6196063 Mob. 06-53453310 info@autorijschooldemunck.nl

r voo n Ook ijles e torr tsles e mo ns mďŹ bro u bij o t kun recht! te

www.pedicurecrescent.nl Gediplomeerd, lid van ProVoet. Tevens behandeling diabetische en reumatische voet tel: 0640773948

Kent u iemand in uw omgeving die 50 jaar wordt? Wij verhuren Sara en Abraham poppen Happy Face tel: 078-6120946/ 06-55108637

6!+-!.3#(!0 +7!,)4%)4 3%26)#%

Dames, vind u het ook van die donkere dagen, en zou u zichzelf wel eens willen verwennen? Maak dan eens een afspraak bij HenriĂŤttes Beauty Salon. Daar wordt in de maand februari 10% korting gegeven op alle behandelingen. 078 6816480 Voor Zeeuwse kleiaardappelen moet u bij Mastona zijn. Dorpsstraat 18a H.I.Ambacht naast Action Open: Maandag van 13:00-17:00 Donderdag 09:00-17:00 Vrijdag 09:00-20:00 Zaterdag 09:00-13:00 Kijk op www.mastona.nl Voor al uw verbouwingen! Timmerbedrijf E.G. Zweistra Aanbouwen, dakkapellen, vervangen van kozijnen, renovatie, Velux dakramen enz... Scherpe prijzen! Onderdijk 138, 078-6818603/ 06-23770874

4 7IJ WERKEN OP AFSPRAAK DI T M DO VRIJDAG ZATERDAG

+!03!,/. 3#(//.(%)$33!,/. $ORPSSTRAAT "$ ( ) !MBACHT

WWW SALONMONNY NL INFO SALONMONNY NL

/0 7/%.3$!' +.)00%. 7% /.:% */.'% +,!.4%. 4/4 *!!2 6//2 -!!2 %

In het voorjaar verbouwplannen ? Regel nu uw vergunning ! Wij ontzorgen ! en kunnen voor u betekenen ; - Tekenwerk - Constructie berekening (en) - Aanvraag vergunning (en) - Alle overige verwanten zaken als o.a. ontwerp tot aannemers selectie

www.goedegebouwadvies.nl 8

www.kustersbouw-advies.nl


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

woensdag 8 februari 2012

Hendrik-Ido-Ambacht - De Volgerlanden

t SVJNF FFOHF[JOTXPOJOHFO UZQF 3P[FOIPVU t 3VJNF LBNFS FFOHF[JOTXPOJOHFO NFU FFO XPPOPQQFSWMBLUF WBOBG N¤ t ,BWFMT WBO N¤ UPU N¤ t %JWFSTF BBOUSFLLFMJKLF PQUJFT Prijzen vanaf â‚Ź 256.950,- tot â‚Ź 319.950,- v.o.n.

www.wonenindevolgerlanden.nl Verkopende Makelaar:

Projectontwikkeling van: De Schoof 8, 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht vanspronsenmakelaars.nl

vormgeven aan vooruitgang

Opening nieuwe locatie van Yulius druk bezocht Begeleid wonen in de Volgerlanden

Willemstraat 239 • 2983 ET Ridderkerk • Tel. 0180 - 43 22 22 • 06 - 12 50 52 10 Ary Schefferlaan 17 • 3343 DN H.I. Ambacht • Tel. 078 - 681 62 60 06 - 53 57 82 87 • Fax 078 - 682 21 12 Pr. Bernardlaan 15 • 3247 AP Dirksland • Tel. 0187 - 60 20 08 • 06 - 20 32 02 42 Vraag geheel vrijblijvend offerte aan.

TRAPAANBIEDING! Laat nu voordelig uw trap stofferen! Vanaf â‚Ź150,inclusief tapijt! Bel 06-53741167 voor een afspraak en ik kom GRATIS bij u opmeten. Graag tot ziens! Sjaak Spruytenburg Kunstgras nodig? www.kunstgrasgigant.com

In het online archief op WWW.WEEKBLADDEBRUG.NL vindt u de laatste vier uitgaven van ‘De Brug’. Zo kunt u altijd belangrijke informatie terugzoeken of controleren of uw advertentie (juist) is geplaatst.

De nieuwe locatie voor begeleid wonen van Yulius in nieuwbouwwijk Volgerlanden te Hendrik-Ido-Ambacht is donderdag 2 februari onder grote belangstelling van diverse genodigden geopend. De locatie, die onderdeel is van Yulius Langdurende Zorg & Behandeling, biedt huisvesting aan 60 cliĂŤnten en aan een ambulant team (FACT-team). De nieuwbouw voldoet aan alle eisen van deze tijd, waardoor de cliĂŤnten zo zelfstandig mogelijk in een appartement kunnen wonen, maar ook gebruik kunnen maken

van diverse gemeenschappelijke ruimtes die allemaal ingericht zijn met een verschillend thema. Zo kunnen de bewoners zelf kiezen in welke ruimte ze willen verblijven: een met veel of juist met weinig prikkels. Na de toespraken werd het gebouw officieel geopend met de onthulling van de wensboom, waarin bewoners en medewerkers van Yulius hun wensen voor het nieuwe verblijf hadden opgehangen. De bouw van deze bijzondere locatie is gerealiseerd door woningcorporatie Trivire, die ook eigenaar van het pand is. 9


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

Voor alle jongeren in Ambacht organiseert het hervormd jeugdcentrum (Vijverhof 10, H.I.Ambacht) op zaterdag 11 februari 2012 een spetterende avond met een optreden van theaterteam No More Lies. Vorig jaar is No More Lies ook in Ambacht geweest. Deze avond was druk bezocht. Er waren ongeveer 100 jongeren. Dit jaar verzorgt theaterteam No More Lies dus weer een geweldige avond. Op eigentijdse wijze vertelt No More Lies het evangelie. Ondersteund door lichteffecten, rookmachines en stevige muziek speelt het theaterteam verschillende situaties na uit het dagelijks leven. Alle jongeren die vorig jaar de avond bezochten waren erg enthousiast en vroegen of No More Lies opnieuw uitgenodigd kon worden. Het is gelukt om No More Lies bereid te vinden weer naar Ambacht te komen! Benieuwd wat je kunt verwachten? Lees dan dit verslag van vorig jaar maar eens! Wow, wat een geweldige avond. De vonken sprongen er bijna letterlijk vanaf. Verkleed als punker, in gesprek met Beatrix en aangevallen door monsters. Op een heel eigentijdse manier wist theater team No More Lies het evangelie uit te leggen aan 85 jongeren die deze avond aanwezig waren in het Hervormd Jeugdcentrum. Op 5 februari 2011 verzorgde theatergroep No More Lies een prachtige avond in het Hervormd Jeugdcentrum. Op een zeer flitsende manier brengt deze theatergroep het evangelie aan jongeren. En flitsend was het. Verkleed als punker, met een prachtig Amsterdams accent en vol met humor legde Theo (de hoofdpersoon) uit dat het bij Jezus niet uitmaakt hoe je eruit ziet, of wat je hebt gedaan. Jezus houdt van iedereen. In een zeer aangrijpende sketch legde hij verder uit hoe Satan probeert mensen voor zich te winnen. In de sketch kreeg Theo twee cadeaus aangeboden. Het zwarte cadeau bevatte een boze pop, die al snel zorgde dat Theo aan de duisternis gebonden raakte (gesymboliseerd door 2 elastieken die om zijn polsen werden gebonden). Het witte cadeau bevatte de wapenrusting, zoals beschreven in Efeze 6. Met deze wapenrusting wist Theo de banden met duisternis te verbreken. In dit stuk werd duidelijk dat Jezus Satan heeft overwonnen. Dit alles werd versterkt met het vertonen van filmpjes, licht- en geluidseffecten. Ten slotte vertelde Theo nog een stuk van zijn eigen levensverhaal. Verlies, rouw, vragen en een zoektocht naar de waarheid stonden hierin centraal. Theo kon op een zeer pakkende wijze vertellen hoe hij Jezus heeft gevonden/ervaren in zijn leven. De jongeren die we achteraf nog hebben gesproken waren erg enthousiast en spraken vol lof over deze avond. Dat belooft wat voor 11 februari! Iedereen vanaf 12 jaar is van harte welkom. De deuren van het jeugdcentrum zullen open gaan om 19.30 uur. Om 20 uur zal het programma starten. Tijdens de tweede helft van de avond, na de voorstelling, hoef je nog niet meteen naar huis. Blijf nog even napraten en ontmoet andere bezoekers. De bar is geopend (helaas zijn de consumptives niet gratis) De entree bedraagt zijn slechts 3 euro. 10

Onze aanbiedingen gen va vvann dez deze ze week... week...

Theater in het Hervormd Jeugdcentrum 2012 Ma. 6 t/m za. 11 februari

(alleen • Appelkanjers 2 stuks gebakken te bestellen!) ekersen, • Appelschijf met amaren slag afgemaakt met Victoriabe

€ 2,49

3+2 gratis • Mega mueslibol “Yogi” • Meergranen beschuit

€ 2,75

Woensdag Tompoucen len! 4 halen, 3 beta e or € 1,00 Elk 3 brood vowo rdt € 1,00)

brood Het goedkoopste

T l D h f 078 68131211 Tel. De S Schoof: 078-6813121 Louwersplein: 078-6815546

VOORJAARSACTIE!

Ter inlevering van deze advertentie kunt u “alleen” op 23, 24 & 25 februari een portretserie laten maken

voor de helft van de prijs. twv 65 euro (normale prijs 130 euro) incl. 3 vergrotingen. Bel ons voor een afspraak. VOL = VOL

Reformatorische boeken nieuw en tweedehands www.goedeboeken.nl telnr 078-6816867 Dieet-en Voedingadviesbureau I. Brouwer, Dietiste Tel:0786840141 ingrid@dietiste.net Een goed begin? Maak een afspraak!

Kitbedrijf van Hoven voor al uw kitwerk tel. 06-12450560

Vandaag uw auto, jeep of bus v.a. ’97 verkopen. Bel HUGO Contant + RDW. Vrijwaring!

06 - 122 58 443 Ook ’s avonds.

woensdag 8 februari 2012

COLUMN TEUN RIJSDIJK ȋ͖Ȍ ǡ Ǧ ǡ Ǧ Ǯ ǯ Ǧ Ǥ

Ǥ Ǯ ǯǡ Ǧ Ǧ ǡ ǡ Ǥ ǡ ǡ ǡ Ǥ Ǥ Ǧ Ǥ Ǥ Ǧ Ǥ Ǥ Ǧ Ǧ Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Ǧ Ǥ Ǥ

ǯ Ǧ Ǧ Ǥ Ǥ

Ǥ Ǧ Ǧ Ǧ Ǥ Ǧ Ǥ Ǥ ǡ ǡ Ǧ Ǧ Ǥ Ǧ Ǥ Ǥ Ǥ ǡ Ǧ ǡ ̷ Ǥ


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

woensdag 8 februari 2012

Wintergroenten voor extra weerstand Januari en februari zijn de echte wintermaanden. Met als het meezit veel lekker schaatsweer. Maar vaker is het buiten grauw, guur en vooral ook waterkoud. Weer voor warme winterkost! Stevige stamppotten, ouderwetse erwtensoep en goed gevulde stoofpotten. Natuurlijk met lekker veel wintergroenten. Er is volop keus! Bij de Groenteman op de markt en in de winkel liggen de schappen nu vol kleurige wintergroenten voor wat extra weerstand! Van 14 januari tot en met 4 februari zijn het de Warme Winterkost Weken bij uw Groenteman!

Duurzame seizoensgroente

Boerenkool

Wintergroenten zijn weer helemaal hip! Natuurlijk boerenkool, spruitjes, winterwortel, prei en andijvie zijn in de winter niet weg te denken. Maar ‘vergeten’ groenten als koolraap, knolselderij, en pastinaak zijn nu weer bezig met een heuse comeback! En ook rode kool, witte kool en savooiekool zie je weer meer en meer. Vrolijker kan het niet in de winter! Jarenlang was er geen aandacht voor seizoenen, maar nu blijkt dat je juist door te kiezen voor echte seizoensgroenten bijdraagt aan een beter milieu. Echte wintergroenten komen van de Hollandse koude grond. Er wordt dus niet onnodig energie verspild aan transport en het verwarmen van kassen. En in echte winterkost horen natuurlijk echte wintergroenten.

Boerenkool is onze wintergroente bij uitstek! Want als het echt koud wordt staat er steevast boerenkoolstamppot op tafel. Nederland is het enige land waar boerenkool nog op grote schaal geteeld wordt, al weten nog maar weinig mensen hoe echte boerenkool eruit ziet. Want het overgrote deel van de boerenkool wordt panklaar gesneden verkocht. Bij de groenteman kun je ook echte boerenkool kopen: stevige stengels met donkergroen gekroesd blad. Extra lekker als je van wat grovere boerenkool houdt. Scheur het gekroesde blad van de stengels en hak dit met een groot mes in grove of juist fijne stukjes. Boerenkool doet het ook goed in andere wintergerechten. Bijvoorbeeld in ovenschotels of stevige maaltijdsoepen.

Foto’s: GroentenFruit Bureau. als ‘vergeten’ groente weer op. Gelukkig maar, want deze grote paars-gele knollen verbergen onder hun dikke schil prachtig geel-oranje vruchtvlees waar je van alles mee kunt doen. Koolraap hoort zoals de naam al zegt tot de grote koolfamilie, maar heeft wel een heel eigen, onverwacht lekkere smaak. Dat biedt ongekende mogelijkheden! Pittige koolraap doet het goed met romige sauzen, in winterse stoofschotels met vlees en ook in oosterse roerbakgerechten.

Tip van de Groenteman

Kleur voor extra weerstand Wintergroenten hebben hun saaie imago van zich afgeschud. Weinig groenten zijn juist zo kleurrijk als wintergroenten. Diepgroene boerenkool, knaloranje wortel, heldergroene spruitjes, paarsrode kool en crèmewitte pastinaak geven het eten in de winter kleur! En juist door die vrolijke kleuren zijn groenten ook lekker gezond. Want juist de stoffen die groenten kleur geven – zoals carotenoïden en flavonoïden – zijn ook de bioactieve stoffen die ons beschermen tegen ziekten. Bovendien zijn wintergroenten – vooral alle koolsoorten – ook rijk aan vitamine C, mineralen en vezels. Juist door te variëren en te combineren zorg je dat je extra weerstand opbouwt en deze wintermaanden tegen een stootje kunt.

De donkergroene winterboerenkool wordt lekkerder en minder bitter na een paar nachten flinke vorst. Door de vrieskou worden complexe koolhydraten omgezet in suikers.

Tip van de groenteman Zo maak je koolraap schoon: snijd de knol in plakken van zo’n twee centimeter dik, schil de plakken en snijd ze daarna in blokjes of staafjes. Smoor koolraap met een klontje boter gaar. Ook lekker als puree!

Winteridee Boerenkool in een ovenschotel: bak 150 g chorizoblokjes krokant, smoor ze even met 500 gram gesneden boerenkool en enkele eetlepels water en verdeel dit in een ovenschaal. Schep 600 gram aardappel en in blokjes om met olijfolie en zout en peper en verdeel ze met wat geraspte kaas over de boerenkool. Bak de schotel in een oven van 200 ˚C in 25-30 minuten goudbruin en gaar.

Koolraap Koolraap was de laatste decennia bijna van het toneel verdwenen, maar duikt nu

Winteridee Geroosterde koolraap uit de oven. Schep blokjes koolraap in een braadslede om met partjes ui, champignons, verse tijm, zout en peper, een lepel balsamico-azijn en een scheut olijfolie. Bedek de groente met bakpapier en rooster ze in een hete oven van 220 ˚C in 25-30 minuten bruin en gaar.

Knolselderij Ook knolselderij zie je weer meer en meer. Deze ruwe en onregelmatige wortelknol ziet er op het eerste gezicht misschien onaantrekkelijk uit, maar de blanke

binnenkant met pittige selderijsmaak maakt veel goed. Erwtensoep dankt zijn krachtige smaak aan het toevoegen van knolselderij, erwtensoep zonder knolselderij is echt ondenkbaar. Maar knolselderij is ook lekker als groente op zich. Bijvoorbeeld als puree, in blokjes gestoofd met wat citroensap of rauw geraspt en gemengd met mosterdmayonaise in winterse salade.

Tip van de groenteman Voeg tijdens het koken en smoren van knolselderij altijd wat citroensap toe. Dat houdt de selderij mooi blank. Zonder citroensap kleurt het ijzer in de groente snel bruin.

Knolselderijsoep: Fruit blokjes knolselderij met een gesnipperd uitje, blokjes aardappel en wat verse tijm in olijfolie. Voeg een liter water en ½ eetlepel zout toe en kook de soep in zo’n twintig minuten zachtjes gaar. Pureer de soep met een staafmixer.

Spruitjes Spruitjes zijn mooi groene minikooltjes met dicht over elkaar geslagen blaadjes. Ze groeien in de bladoksels van lange rechtopstaande stengels. Aan elke stengel zitten wel zo’n twintig tot veertig spruitjes. Spruitjes zijn in vergelijking met andere koolsoorten een relatief jonge groente. Ze zijn pas begin negentiende

Koolraapstamppot met rauwe andijvie

Roergebakken prei

Hoofdgerecht – 4 personen

hoofdgerecht – 4 personen

Bijgerecht – 4 personen

s UIEN GESNIPPERD s TOMATEN IN VIEREN s EETLEPELS WIJNAZIJN

Doe de boerenkool in een pan, schenk er 200 ml water bij en leg de aardappelen erop. Kook de boerenkool en aardappelen in 20-25 minuten gaar. Fruit de ui in een koekenpan met olijfolie zachtjes glazig. Bak de tomaten 2-3 minuten mee. Giet de boerenkool af en stamp de boerenkool en aardappelen fijn. Roer ze met een flinke scheut kookvocht en wat azijn tot een smeuïge stamppot en meng het tomaatmengsel erdoor. Voeg zout en peper naar smaak toe.

s KOOLRAAP GESCHILD EN IN BLOKJES s G KRUIMIGE AARDAPPELEN geschild en in blokjes s G GEROOKTE SPEKBLOKJES

Tip van de groenteman Kook spruitjes niet langer dan een kwartiertje. Dan zijn ze nog lekker knapperig en proef je de fijne spruitjessmaak het best. Daarna ontstaan er zwavelverbindingen, die ook die vieze “spruitjeslucht” veroorzaken! Kruis het stronkje van de spruitjes diep in, dan zijn de spruitjes ook eerder gaar.

Winteridee

Boerenkoolstamppot met tomaat en ui

s G PANKLARE BOERENKOOL s KG KRUIMIGE AARDAPPELEN geschild en in stukken s EETLEPELS OLIJFOLIE

eeuw voor het eerst geteeld in de omgeving van Brussel. Vandaar ook de naam “Brusselse spruitjes”, die je nog steeds hier en daar wel hoort. Tegenwoordig wordt er bij het telen meer aandacht besteed aan de smaak. Spruitjes zijn nu minder bitter dan vroeger.

s UI GESNIPPERD s G CHAMPIGNONS IN PLAKJES s G ANDIJVIE IN DUNNE REEPJES s ML WARME MELK

Kook de koolraap en aardappel in een pan met weinig water en wat zout in 20 minuten gaar. Bak het spek in een koekenpan zachtjes uit. Schep de spekjes op een bordje. Bak de ui en champignons in het spekvet bruin. Giet de koolraap en aardappelen af en stamp ze fijn. Roer ze met de melk tot een smeuïge stamppot. Schep de andijvie erdoor met het uimengsel en de spekjes erdoor. Warm de stamppot al omscheppend nog even door en voeg wat zout en peper naar smaak toe.

Winteridee Lekker voor kinderen: eet spruitjes eens met appel. Bak halve spruitjes met blokjes appel 2 minuten in een hapjespan. Smoor de spruitjes met een scheut appelsap of sinaasappelsap afgedekt in 10-15 minuten beetgaar.

Kijk voor meer tips en smakelijke recepten op www.degroenteman.nl

s PREIEN s EETLEPELS SESAM OLIE s RODE PEPER ZONDER ZAADJES EN IN reepjes

s EETLEPEL VERSE GEMBERWORTEL geraspt s SAP VAN EEN HALVE LIMOEN s EETLEPELS VERSE KORIANDER

Maak de preien schoon, snijd ze in ringen van 1 cm breed en was deze in een vergiet onder stromend water. Laat ze goed uitlekken. Verwarm de olie in een wok en roerbak de prei 2-3 minuten met de peperreepjes en gember. Schenk het limoensap en een scheut water erbij en smoor de prei in nog 5 minuten zachtjes gaar. Strooi de koriander erover. Lekker bij nasi goreng. Deze pagina is gemaakt in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

11


Terug in de tijd Een ijskoud verhaal

Beste lezers, vanwege ruimtegebrek in de vorige Brug wordt het artikel Terug in de tijd: Een ijskoud verhaal, deze week in de Brug opgenomen.

'<' -''4 )##0 9' 24'%+'5 IM ,##4 6'47) +0 &' 6+,&T

''. 8''. '%*6' 6 /$#%*6'45 <7..'0 <+%* &' )'$'746'g 0+55'0 &+' 2.##65810&'0 +0 &+' &10-'4'X +,5-17&' 0#%*6 01) *'4+00'4'0 #.5 &' &#) 8#0 )+56'4'0T ''. 8''. Z+/2146 /$#%*6'45 *'$$'0 *'6 8#0 *14'0 <'))'0X /##4 '4 <+,0 '4 10)'69+,('.& 11- 8''. &+' 9'. 9'6'0 &#6 '4 +0 &' 0#%*6 8#0 GE ,#07#4+fE('$47#4+ EMIG 8114#. +0 ''.#0& ''0 )416' 9#6'45011&4#/2 9#5X /##4 &+' 0+'6 9'6'0 &#6 11- '0&4+-g &1g /$#%*6 *+'410&'4 )'g .'&'0 *''(6T

'6 9#5 +0 &+' <#6'4&#)0#%*6 +,5-17&X *'6 9''4$'g 4+%*6 811452'.&' 0+'6 8''. )1'&5U ')'0X *#)'. 1( 0#66' 50''79 '0 5614/#%*6+)' 9+0& 7+6 *'6 9'56'0 616 0114&g 9'56'0T 18'0g & + ' 0 9#5 *'6 524+0)g 6+,T +6 +5 9#00''4 &' <10 Weerbericht '0 &' /##0 +0 '.-##45 8'4.'0)&' 56##0 6'0 12<+%*6' 8#0 &' ##4&'T #0 $70&'.'0 <+, *70 -4#%*6'0 '0 64'--'0 /''4 9#6'4 ##0T '6 0+8'#7 8#0 *'6 9#6'4 +5 &#0 $+, *11) 9#g 6'4 *1)'4 '0 $+, .##) 9#6'4 .#)'4T ' /'05'0 )+0)'0X <+%* 0+'6 $'9756 8#0 *'6 &4'+)'0&' )'8##4X 0##4 $'& 9##4 *'6X +0 6')'056'..+0) 616 $7+6'0X &411) '0 9#4/ 9#5T 0 &' /+&&#) 8#0 GE ,#07#4+ 5610&'0 #. 8''. 8#0 ##0 &' 4+8+'4-#06 8#0 &' ''45'&+,- )'.')'0 )'$+'&'0 10&'4 9#6'4T +6 9#5 '%*6'4 )''0 10)'9110 8'45%*+,0g 5'.X 9#06 *'6 )'$'74&' 9'. 8#-'4 '0 /'0 /##-6' <+%* &#0 11- 0+'6 '%*6 10)'4756T 5 #%*65X <1 410& ''0 774 1( Ă?Ă?0 $')10 *'6 9#6'4 +0 &' 114& '%*6'4 50'.g .'4 6' 56+,)'0T '6 9#6'4 .+'2 &' -'.&'45 8#0 &' *7+<'0 ##0 &' ''49') +0 '0 8'4&'4 8+# &' ''49')X &+' 9'.g &4# 9'. ''0 Ravage Veerweg )416' 4+8+'4 .''-X 0##4 &' 0610+#g 21.&'4T j #6 +5 9##4 07 *'6 +0&75g 64+'6'44'+0 +5kT 4 9'4& 01) )'241g $''4& &' $'g 910'45 8#0 &' ''49') 6' '8#%7g

'4'0X /##4 &#6 $.''- #. 50'. 10/1)'.+,- '0 9#5 8''. 6' )'8##4.+,-T ' 011&61'56#0& 9'4& #()'-10&+)& '0 1/&#6 &' ''45'&+,- 12 51//+)' 2.'--'0 #. $')10 6' .'--'0 9'4& )'241$''4& &' &+,- /'6 <#--'0 <#0& 6' 8'456'8+)'0T '6 /#0 '0 /#%*6 9'4& &114 21.+6+'X $4#0&9''4 '0 *''. 8''. 84+,9+..+)'45 )'241$''4& &' &+,- 6' 56766'0T / %#T NITGN 774 +0 &' /14)'0 56'') *'6 9#6'4 +0''05 0+'6 /''4T #6 $'6'-'0&' &#6 '4 '4)'05 ''0 &+,-&114$4##- /1'56 <+,0 )'9''56T #6 $.''- +0g &'4&##& $+, #2'0&4'%*6 *'6 )'8#. 6' <+,0 )'9''56 '0 *'6 9#5 &' 4'&&+0) 8114 '0&4+-g &1g /$#%*6T +, &' ''49') 9#5 &' 61'56#0& '%*6'4 -4+6+'-T ' (70&'4+0g )'0 1/ 10&'4 &' *1'-*7+<'0 8#0 &' $.1-,'5 8#0 8+'4 9'4&'0 &114 *'6 -1.-'0&' 9#6'4 +0 &' 6755'0.+))'0g &' 5.122'0 ##0)'6#56 '0 10&'4/+,0& /'6 #.5 )'81.) &#6 &' <+,/74'0 +0561466'0T '0 ##06#. $'910'45 8#0 &' ''49') *#& 01) 0'6 12 6+,& -700'0 9')-1/'0X /##4 #0&'4'0 /1'56'0 12 &' <1.&'4 8#0 *70 *7+5 1( $+, &' $74'0 9#%*6'0 616 &' 4'&&+0)59'4-'45 <17&'0 -1/'0T '. +5 '4 +0 &+' 0#%*6X 10&'4 $#44' 1/56#0g &+)*'&'0 ''0 $#$; )'$14'0T j '6 *+'481.)'0&' +5 ''0 -146' 5#/'08#66+0) 8#0 *'6 &114 /'84T '45'8'.&6 )'5%*4'8'0 567- +0 *'6 $1'-,' \ #6'45011&4#/2 +0 EMIG[Tk +' 0#%*6 )+0) *'6 )'<+0 &' 011 )'9110 0##4 $'& /##4 9'4& #. 50'. 9#--'4 )'/##-6 &114 &' $77484179U[ ##. 50'. &' ##4&#22'.'0 7+6 &' -'.&'4X 9#06 *'6 9#6'4 56##6 '4 #. +0T[ 7+6'0 -.10- *'6 )'.7+& 8#0 &' 5+4'0'5 '0 &#6 $'6'-'0&' Z)'8##4 T 2 &#6 /1g /'06 81'.&' /'84179 &' 011 &#6 &' $'8#..+0) 9'.&4# <17 2.##658+0&'0T '0 $774,10)'0 9'4& )'84##)& 1/ &' &1-6'4 6' *#.'0X /##4 &#6 -10 #. 0+'6 /''4T '6 9#5 6' )'8##4.+,-T 0&'4' $74'0 *#&&'0 )'.7--+) 6'.'(110 '0 -10&'0 &' &1-6'4X &1-6'4 T T 10)'0''.X $'4'+-'0T

'6 9#5 18'4+)'05 *70 4'&&+0)T 114&#6 <+, 9#--'4 9'4&'0 )'/##-6 -10&'0 <+, 0# *'6 6'.'(1106,' *70 *7+5 01) 8'4.#6'0T 8'0 .#6'4 561466' *'6 +0T 114 &' &1-6'4 9#5 *'6 $+,0# 10&1'0.+,- 1/ *'6 *7+5 6' $'4'+-'0 /##4 /'6 *7.2 8#0 $4#0&9''4/#0 &' 10) '0 ''0 2##4 8#0 $74)'/''56'4 #-5 )'.''0&' .##4<'0 +5 *'6 *'/ 61%* )'.7-6T '0'&'0 $'g Dokter Jongeneel 8#..'0 9#5 )''0 126+'T '6 9#g 6'4 5610& #. +0 &' $+,-'7-'0 '0 .+'2 &' -#/'4 #. +0T ##4 $18'0 &75T 2 <1.&'4 5610&'0 )'.7--+) ''0 $'& '0 ''0 2##4 -+0&'4.'&+-#06,'5T #79'.+,-5 9#5 +'&'4''0 $18'0 1( *'6 .+%*6 8+'. 7+6T ##4 5610&'0 <' &#0 +0 *'6 &10-'4T '0 2##4 561/2,'5 -##45 9#5 *'6 '0+)' .+%*6 $+, &' $'g

8#..+0)X &+' )'.7--+) <''4 8114521'&+) 8'4.+'2 '0 1/ %#T NGTNN 774 9'4& #4'. &' 011 )'$14'0T #0 &' 8114g )'5%*4'8'0 *;)+ĂŽ0' 9#5 )''0 524#-'T 4 9#5 <'.(5 )''0 9#6'4 8114 &' &1-6'4 1/ <+,0 *#0&'0 6' 9#55'0^ 114&#6 410&1/ *'0 8#0 #..'5 '0 01) 9#6 +0561466' 9'4& *'6 $18'0 6' )'8##4.+,- '0 /1'56 /'84179 &' 011 /'6 *##4 2#5)'$1g 4'0 $#$; 0##4 $'0'g &'0T '6 ##04'%*6 Hulpverleners in roeiboten +0 &' -'7-'0 .''- &' 8'+.+)56' 2.##65 '0 &##4 9'4& ''0 /#64#5 12 )'.')& '0 /1'&'4 '0 -+0& 810&'0 &##4 ''0 &411) '0 9#4/ 2.##65,'T ' 5614/ $'7-6' '%*6'4 <1 *#4& 6')'0 &' 4#g /'0 8#0 &' $+,-'7-'0 &#6 &+' 9'4&'0 +0)'&47-6 '0 *'6 9#6'4 0##4 $+00'0 )1.(&'T ''4 6'47) 0##4 &' <1.&'4T 114 -17 '0 8'4/1'+&*'+& <#-6' &' *''4 &' 011 +0 '.-##4X /##4 &1-6'4 10)'0''. -10 *'/ 9''4 18'4g '+0& *+,5'0 '0 11- *+, )+0) 0##4 &' <1.&'4T ' &1-6'4 )+0) 9''4 0##4 $'0'&'0 1/ 6' -+,-'0 *1' &' 61'56#0& &##4 9#5T . *'6 /'7$+.#+4 &4''( &114 &' -#/'4T 114 &' *'8+)' 9+0& 5.1') ''0 $+00'0&'74 &+%*6 '0 9#5 %106#%6 /'6 &' <1.&'4 0+'6 /''4 /1)'.+,-T '6 9#5 +0g 6755'0 NITNN 774 )'914&'0 '0 01) 56''&5 ##4&'&10g -'4T '6 8''. /1'+6' 5.''26' &' &1-6'4 &' 64#20##+g /#%*+0' 0##4 *'6 *#..'6,' '0 )4''2 ''0 410&&4+,8'0&' 561'.T #0 &' -#2561- *+0) 01) ''0 &411) -+0&'4,#5,' '0 <1X /'6 &' 561'. 12 &' 0##+/#%*+0' '0 *'6 ,#5,' 1/ <+,0 5%*17&'45 )'5.#)'0 <#6 *+, 6' 9#%*6'0 12 4'&&+0)T / NITGN 774 $')10 *'6 9#6'4 6' <#--'0 '0 1/ LTNN 774 -9#/'0 '+0&'.+,- &' *7.2641'2'0 +0 &' 814/ 8#0 <'5 41'+$16'0T .5 ''456' 9'4& &' &1-6'4 )'4'&X 9#06 *+, 9#5 11- 12 #0&'4' 2.##65'0 *#4& 01&+)T +, 0#/ &' 2#5)'$14'0 #4'. &' 011 /''T ##40# 9'4&'0 &' /'05'0 &+' 12 &' &#-'0 <#6'0 )'4'& '0 1/ ENTNN 774 9'4& /'84179 &' 011X 8#56)'$10&'0 12 ''0 .#&g &'4X &114 <'5 /'05'0 0##4 &' 41'+$116 )'&4#)'0T

'6 +5 ''0 910&'4 &#6 +0 &+' 4#/20#%*6 0+'/#0& 8#0 &' $'910'45 8#0 &' FH *7+<'0 +5 1/)'-1/'0T 1/g /+)'0 *#&&'0 &' *'.' 0#%*6 /'6 9'. FI 2'4510'0 12 ''0 -.'+0'X -17&' <1.g &'4 &114)'g $4#%*6T

Ondergelopen Antoniapolder, nu industrieterrein. Op de achtergrond de Veerweg

1-' 8#0 &'4 64##6'0

114 12/'4-+0)'0 1( 84#)'0 18'4 &'<' 27$.+%#6+'5 1( 9#00''4 7 <'.( ''0 8'4*##. 1( 10&'49'42 9''6X -706 7 %106#%6 120'/'0 /'6 105 #4%*+'(X +'&'4' &+05&#) 6755'0 NMTNN '0 EITGN 774 NJgEJHFLMNNX /'6 1-' 8#0 &'4 64##6'0X 6'.T NELNHgFGLLM 1( 00'-' '45'8'.&6X 6'.T NKLgJLEFFNJT +, <+,0 #.6+,& )'Ă’06'4'55''4& +0 17&' #0'-&16'5X 8'4*#.'0 1( (161 5T +,- 11- ''05 12 10<' 9'$5+6'U *+56)'0*+#T0.


Nieuws- en advertentieblad De Brug

edities H.I. Ambacht / Oostendam

woensdag 8 februari 2012

J

Sprankelend cantateconcert Laurenskoor Door: Coby Kremers Hendrik Ido Ambacht - Op zaterdag 4 februari gaf het Laurenskoor uit Zwijndrecht o.l.v. Gabor van Os een concert in de Nederlands Hervormde Kerk te HendrikIdo-Ambacht. Solistische medewerking werd verleend door Henny de Snoo-van Breugel, sopraan; Pieter van Breugel, alt; Leon van Liere, tenor en Vincent Spoeltman, bas-bariton. De orgelbegeleiding was in handen van organist Rien Donkersloot. Op het programma: twee motetten en een cantate van J. S. Bach. Vooraf dient te worden opgemerkt dat de motetten berucht zijn om hun moeilijkheidsgraad en dus zelden door amateurkoren worden uitgevoerd. De opening met het dubbelkorige motet Komm, Jesu, Komm gaf meteen al een goede indruk van de integere stijlopvatting van de voortreelijke dirigent. Met zo min mogelijk vibrato en een constante ‘puls’ creĂŤerde hij een prachtige barokke uitvoering, waarbij vooral in het koraal de mooie koorklank opviel. De continuo op orgel was mooi in balans met het koor. In de cantate Jesu der du meine Seele werd de ingewikkelde koraalfantasie aanvankelijk wat traag ingezet en werd een instrumentaal ensemble node gemist. De organist deed zijn uiterste best dat gemis te compenseren. Onbetwist hoogtepunt van het concert was de aria voor sopraan en alt Wir eilen mit swachen, doch emsigen Schritten. Deze werd ronduit sprankelend en bekoorlijk gezongen. De tenor kon in het volgende recitatief en aria de wrange vertwijfeling en passie niet waarmaken; het klonk wat geforceerd en schools. De dramatiek en het inlevingsvermogen ontbraken. Ook de bas, zij het in mindere mate, kon niet overtuigen. Zijn aria miste diepgang. De fuga in g gaf de organist alle kans, het prachtige Duyschot-orgel uitgebreid te laten horen. Zijn integere interpretatie leidde heel toepasselijk het laatste programma-onderdeel in: het vijfstemmige motet Jesu, meine Freude. Door de perfecte interpretatie van de dirigent en het met zichtbaar plezier zingen van het koor werd de ziel van Bach als het ware tastbaar. Het talrijke publiek was zichtbaar opgetogen over de voortreelijke uitvoering.

Kooiman Zonwering Voor al uw buitenzonwering, horren en plissÊhordeuren. Tel. 0184-425857 www.kooiman-zonwering.nl Heeft u iets te vieren? Verjaardag; jubileum; reßnie; personeelsfeest etc‌.. CafÊ Biljart Partycentrum ’t Spatje Willem Ruysplein 6-10; Zwijndrecht Voor info tel. 078-6124981 of www.t-spatje.nl ZZP’ers opgelet loodsruimte huur naast Hornbach Alblasserdam loodsen te huur 2 ruimte’s A ¹ 32 m2 1 ruimte A ¹ 62 m2 Bayon properties 06-18611007 AVALON REIKI, VOOR ONTSPANNING, HELING EN ONTWIKKELING. JACQUELINE RIETVELD 06-42548636 WWW.AVALON-REIKI.NL

www.ipskamp.nl

Elektrotechnische installaties voor particulieren, winkels, kantoren en industrie Lid van

0 5 : ;( 3

,Q RQV YHUQLHXZGH VIHHUYROOH UHVWDXUDQW JHQLHWHQ YDQ KHHUOLMNH JHUHFKWHQ

Biostyle praktijk voor huidverbetering. Al 20 jaar ervaring op het gebied van huidverbetering, laat u informeren tijdens een kosteloos en vrijblijvend intake gesprek, graag tot ziens 06-11168005 www.biostyle.nl Jolanda Valk huiswerkbegeleiding Adviesbureau BIJLEVELD Hendrik-Ido-Ambacht tel. 078-6816251 of 06-12052208

Daane Kantoor Compleet Tot. Fac. Ontzorging Nieuw en 2e hands Kantoormeubilair Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. www.daanekantoor.nl Hondentrimsalon ‘Carpe Diem’ Voor een vakkundige verzorging van uw hond. Rijks-gedipl. en lid van ABHB. Info: Sonja Verbeek, 06-42.73.70.01

+DSS\ )ULGD\ PHQX YRRU Âź SHU SHUVRRQ

2QEHSHUNW NLH]HQ XLW HHQ WDO YHUVH YRRU KRRIG HQ QDJHUHFKWHQ

2QEHUNW NLH]HQ LQ URQGHV 3HU URQGH JHUHFKWHQ

'LQVGDJ W P YULMGDJ /XQFK XXU 'LQHU XXU =DWHUGDJ 'LQHU YDQDI XXU

2S HONH YULMGDJDYRQG UHVHUYHUHQ JHZHQVW

)UXLWHQLHUVVWUDDW _ =ZLMQGUHFKW ZZZ IUXLWHQLHU Q O 7HOHIRRQ

meubelstoffeerderij

Hollemans

AFSCHEIDSBEGELEIDING

voor de uitvaart met aandacht

Showroom & stoffeerderij: Veersedijk 65 H.I.Ambacht

Voor het opnieuw bekleden van uw meubelen 078 - 681 41 38 Vrijblijvende Openingstijden: prijsopgave!

Ma t/m Vr. 09:00 u. - 12:30 u. 13:30 u. - 17:30 u.

BADKAMER-TOILET verbouwen? TKS de badkamerspecialist 078-6121590 www.tksvanhelden.nl

Feestje vieren‌..laat het ons versieren. Gezellige ruimte te huur voor 30-80 pers. CafÊ de Landbouw, Dorpsstr.62, HIA Tel. 078-6812003

Willemstraat 73 2983 EP Ridderkerk Tel. 0180-419891 Fax. 0180-411960 info@ipskamp.nl

Z ^' '

Za. 09:00 u. - 12:30 u. 13:30 u. - 16:00 u.

omdat afscheid nemen zo persoonlijk is

Sophia van den Dobbelsteen 0183-589632 dag en nacht bereikbaar

Van Assendelftstraat 9 2977 AJ Goudriaan

Sneller & makkelijker! Dit ‘Bruggetje’ kostte maar 7 euro! Gemaakt en betaald online op www.bruggetjes.nl

SERVICE BURO VERSCHOOR Reparatie en verkoop van witgoedapparaten oedapparaten Service Buro Verschoor is het adres voor reparatie en verkoop van witgoedapparaten zoals koelkasten, afwasautomaten, wasautomaten en drogers. Daarnaast hebben wij een breed assortiment kleine huishoudelijke apparaten ĂŠn kunt u terecht voor een zeer uitgebreid assortiment onderdelen en accessoires. Onze specialiteit is het vervangen van inbouwapparaten. SERVICE BURO VERSCHOOR Veersedijk 105 3341 LL, Hendrik-Ido-Ambacht Tel: 078 - 6814674

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: Maandag t/m vrijdag: 13.30 - 17.30 uur Vrijdagavond: 19.00 - 21.00 uur Zaterdag: 09.00 - 12.30 uur

Al sinds 1973 een begrip!

WWW.VERSCHOORWITGOED.NL L

YHUERXZLQJHQ NR]LMQHQ GHXUHQ GDNNDSHOOHQ 9HHUZHJ & /5 +HQGULN ,GR $PEDFKW LQIR#WLPPHUEHGULMISRUV QO ZZZ WLPPHUEHGULMISRUV QO

13


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

woensdag 8 februari 2012

Drechtgaarde fase 9 Hendrik-Ido-Ambacht - De Volgerlanden

Drechtgaarde fase 9 Drechtgaarde is een prachtig plan in De Volgerlanden in HendrikIdo-Ambacht en is al volop in ontwikkeling. De wijk is ruim en groen opgezet met een landelijke identiteit. Drechtgaarde fase 9 ligt aan de rand van Drechtgaarde en bestaat uit 8 ruime twee-onderĂŠĂŠn-kapwoningen aan een gezellig hofje.

www.wonenindevolgerlanden.nl Verkopende Makelaar:

De Schoof 8, 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht

t SVJNF UXFF POEFS Ă?Ă?O LBQXPOJOHFO UZQF ;PNFSHFFM t )FFSMJKL SVJNF LBNFSXPOJOHFO t 8PPOPQQFSWMBLUF WBOBG N¤ t ,BWFMT WBO N¤ U N N¤ t ;FFS SPZBMF MJWJOH NFU PQFOTMBBOEF EFVSFO OBBS EF UVJO t TMBBQLBNFST PQ EF F WFSEJFQJOH XBBSWBO Ă?Ă?O NFU CBMLPO t .PPJF CBELBNFS NFU MJHCBE FO BQBSU UXFFEF UPJMFU t 7SJK JOEFFMCBSF [PMEFSSVJNUF t "BOUSFLLFMJKLF PQUJFT [PBMT VJUCPVX BDIUFSHFWFM WBO PG NFUFS UXFF FYUSB TMBBQLBNFST PQ EF [PMEFSWFSEJFQJOH FYUSB TMBBQLBNFS CPWFO CFSHJOH Prijzen vanaf â‚Ź 349.950,- tot â‚Ź 369.950,- v.o.n.

Projectontwikkeling van:

T 078 681 25 66, F 078 681 75 71 vanspronsenmakelaars.nl

vormgeven aan vooruitgang

info@vanspronsenmakelaars.nl

Oranjevereniging zoekt u / jou! Oranjevereniging ‘Wilhelmina-Juliana’ organiseert in Hendrik-Ido-Ambacht ook dit jaar weer een spetterende Koninginnedag op 30 april met vele activiteiten van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Daarnaast is er weer een seniorendag in verzorgingshuis De Blije Borgh gepland op 21 april. Al die activiteiten kunnen alleen perfect verlopen met de hulp van vele enthousiaste vrijwilligers. Daarom zoekt de Oranjevereniging u / jou! Gepensioneerd, student, scholier, man of vrouw, iedereen 14

mag solliciteren, mits je de handen uit de mouwen wilt steken. Scholieren kunnen deze plek gebruiken voor hun maatschappelijke stage. Wij zoeken mensen met het hart op de juiste plaats, die stevig in hun schoenen staan. Vind je het leuk om met mensen om te gaan en deel te nemen als vrijwilliger bij ĂŠĂŠn van onze activiteiten, neem dan contact op met: secretaris@oranjevereniging-hiambacht.nl Wie weet zien we elkaar dan binnenkort.

ZZP’ers opgelet loodsruimte huur naast Hornbach Alblasserdam loodsen te huur 2 ruimte’s A ¹ 32 m2 1 ruimte A ¹ 62 m2 Bayon properties 06-18611007 Kooiman Zonwering Voor al uw buitenzonwering, horren en plissÊhordeuren. Tel. 0184-425857 www.kooiman-zonwering.nl

Uw droomtuin Genieten van de rust in een harmonieuze tuin‌ Naast ontwerp en aanleg verzorgen we ook het onderhoud. Voor particulieren en bedrijven. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend ontwerp en offerte.

WWW.ARKELTUINVERZORGING.NL T. (078)677 14 32 E. info@arkeltuinverzorging.nl


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

woensdag 8 februari 2012

Volledig doordacht opslagsysteem STILLPalletShuttle – Eenvoudig uniek

7DQGDUWVSUDNWLMN 6OHLFKHU ZRUGW 6SURQJ 0RQG]RUJ 0RPHQWHHO ]LMQ ZLM EH]LJ PHW GH ODDWVWH IDVH YDQ RQ]H YHUERXZLQJ +LHUGRRU NULMJHQ ZLM GH EHVFKLNNLQJ RYHU PRGHUQH EHKDQGHONDPHUV KHWJHHQ YHUZLMVW QDDU RQ]H QLHXZH QDDP 'RRU GH]H XLWEUHLGLQJ ]LMQ ZLM YRRU KHW HHUVW LQ MDDU ZHHU RSHQ YRRU QLHXZH SDWLsQWHQ %LQQHQ RQ]H SUDNWLMN ELHGHQ ZLM ]RUJ RS KHW JHELHG YDQ GH DOJHPHQH WDQGKHHONXQGH RUWKRGRQWLH HQ SUHYHQWLH PRQGK\JLsQH :LM ]LMQ JHRSHQG YDQ PDDQGDJ W P GRQGHUGDJ HQ YULMGDJ RFKWHQG 7HYHQV KHEEHQ ZLM GH ODDWVWH GRQGHUGDJ YDQ GH PDDQG ÂľNRRSDYRQGÂś 9RRU HYHQWXHOH YUDJHQ NXQW X RQV EHOOHQ YDQ PDDQGDJ W P GRQGHUGDJ WXVVHQ XXU HQ XXU &RED 5LWVHPDVWUDDW 5- +HQGULN ,GR $PEDFKW 7HO ZZZ VSURQJPRQG]RUJ RUJ LQIR# VSURQJPRQG]RUJ RUJ

8FHVTUB )PMMBOE # 7 JT FFO UFDIOJTDIF IBOEFMTPOEFSOFNJOH HFTQFDJBMJTFFSE JO HJFU FO TNFFEXFSL TMJKUWBTUF TUBBM FO LFSBNJTDIF QSPEVDUFO FO LFUUJOHUSBOTQPSUFVST EJF P B XPSEFO HFMFWFSE BBO EF TUBBM FO CBHHFSJOEVTUSJF FOFSHJFDFOUSBMFT FO PWFSTMBHCFESJKWFO &S XPSEU JOUFOTJFG TBNFOHFXFSLU NFU NFFSEFSF CVJUFOMBOETF QSPEVDFOUFO EJF XJK JO EJWFSTF MBOEFO FYDMVTJFG WFSUFHFOXPPSEJHFO %F PSHBOJTBUJF CFTUBBU VJU QFSTPOFO FO JT UFS VJUCSFJEJOH PQ [PFL OBBS FFO

MEDEWERKER BINNENDIENST (technisch)

De functie: t POEFSIPVEFO WBO DPOUBDUFO NFU [PXFM CFTUBBOEF BMT QPUFOUJĂ‘MF SFMBUJFT FO PO[F MFWFSBODJFST t UFDIOJTDI BEWJFT FO POEFSTUFVOJOH OBBS PO[F JOEVTUSJĂ‘MF BGOFNFST FO CVJUFOEJFOTU t PSEFS FO QSPKFDUBGXJLLFMJOH t QSPKFDUCFHFMFJEJOH PQ MPDBUJF De functie-eisen: t .#0 85# BGHFSPOEF PQMFJEJOH FO )#0 XFSL FO EFOLOJWFBV t FSWBSJOH NFU "VUP$BE UFLFOFO t [FMGTUBOEJH LMBOUHFSJDIU DPNNVOJDBUJFG FO DPNNFSDJFFM JOHFTUFME t FOUIPVTJBTUF FO GMFYJCFMF XFSLIPVEJOH t FFO HPFEF CFIFFSTJOH WBO EF /FEFSMBOETF FO &OHFMTF UBBM %VJUT JT FFO QSF t FSWBSJOH HFXFOTU Wij bieden: FFO HFWBSJFFSEF GVMMUJNF CBBO JO FFO LMFJO UFBN NFU FFO JOGPSNFMF FO PQFO XFSLTGFFS &FO QBTTFOE TBMBSJT NFU HPFEF BSCFJETWPPSXBBSEFO Reacties: 3JDIU VX TPMMJDJUBUJF NFU $7 CJOOFO XFLFO BBO 8FHVTUB )PMMBOE # 7 U B W NFWSPVX ) / 5FSMPVX 1PTUCVT "% "-#-"44&3%". PG QFS F NBJM SUFSMPVX!XFHVTUB OM /JFVXMBOE 1BSD %% "-#-"44&3%". UFM o XXX XFHVTUB OM

STILLPalletShuttle – zo heet de nieuwste generatie Satellietvoertuigen van STILL. Het is een compleet nieuwe ontwikkeling gebaseerd op alle ervaringen die tot nog toe met bestaande satellietsystemen werden verzameld. Het resultaat: een baanbrekend opslagsysteem met een ongeĂŤvenaarde unieke functionaliteit. Het voertuig valt niet alleen op door zijn hoge bedienersvriendelijkheid en veiligheidsconcept, hij neemt desgewenst ook de hele inventarisatie voor zijn rekening. De inzet De STILLPalletShuttle is een halfautomatisch in- en uitslagsysteem dat bestaat uit een Shuttle en een opslagsysteem van meerdere, boven elkaar geplaatste kanalen met geleiderails. De werkwijze van de STILLPalletShuttle is even eenvoudig als eďŹƒciĂŤnt: de Shuttle neemt de pallet aan het begin van het kanaal op en brengt deze automatisch naar het einde van het kanaal of de dichtst bij het einde gelegen vrije opslaglocatie. Hij zet de pallet voorzichtig op de opslagrail en keert daarna terug naar het begin om de volgende pallet te ontvangen. „Heftruck en Shuttle werken gelijktijdig en hand in hand samen“, zo beschrijft Bert Vermeijden, adviseur Intralogistiek van STILL het innovatieve opslagsysteem. „En dat bespaart tijd en geld.“ De communicatie met de satellietvoertuigen verloopt via een compacte radiografische afstandbediening. Hiermee heeft men de in- en uitslag van de goederen altijd onder controle. De Shuttle is geheel in de Systeem-wereld van STILL te integreren, waardoor de magazijnregie over het STILL MMS / WMS (Magazijn Management System / Warehouse Management Systeem) kan verlopen. Daarnaast is zelfs een volledig automatische bediening mogelijk. Hierbij worden automatisch werkende STILL serietrucks via een systeemkoppeling bediend. Het bewezen betrouwbare STILL Diagnosesysteem is vanzelfsprekend in alle componenten geĂŻntegreerd. De systeemaanpak De dynamische acceleratie en afremming, het nauwkeurig bereiken van de doelpositie, de nieuwste besturingstechniek, een geavanceerde Lithium-IJzerfosfaat batterij en een onderhoudsvrije, betrouwbare servomotor met aandrijving op alle wielen, wat wil je nog meer? Je zou denken: niets, toch kent de STILLPalletShuttle meer unieke kenmerken. Zo zorgt hij voor de automatische uitslag van een vooraf bepaald aantal pallets. Dit vergemakkelijkt het werk, bijvoorbeeld bij het klaarzetten van een zending. Daarnaast zijn vrijwel alle systeeminstellingen naar wens parametriseerbaar: de wachtposities, de wachttijden, de snelheden, de pal-

letafstanden, alles is op elk moment individueel naar klantwens instelbaar. „Dit garandeert optimale cycli, wat ook de eisen van de klant mochten zijn“, aldus Vermeijden. De STILLPalletShuttle kan naast de in- en uitslag nog een taak van de medewerkers overnemen: de inventarisatie. Met behulp van de Inventarisatie-functie telt de Shuttle het aantal pallets per opslagkanaal. „Dit is vooral bij zeer lange en daardoor onoverzichtelijke kanalen een tijdbesparend hulpmiddel“, legt Bert Vermeijden uit. Het veiligheidsconcept STILL heeft in samenwerking met de Arbeidsinspectie een innovatief veiligheidsconcept ontwikkeld. „Een van de doelstellingen was om personen, ongeacht of ze geautoriseerd of niet aanwezig zijn in het magazijn, automatisch te kunnen detecteren. Zodra het voertuig iemand op zijn pad ‚waarneemt‘, komt hij automatisch tot stilstand. Het innovatieve is dat dit veiligheidsconcept onderscheid maakt tussen verschillende soorten obstakels. Dit wordt mogelijk gemaakt door de combinatie van een SICK Laserscanner en een noodstop-schakel-bumper. Bert Vermeijden is erg trots op deze moderne oplossing. „Hiermee voldoen we aan de strengste veiligheidseisen zonder de totale prestaties van het systeem te beperken.“ Het veiligheidsconcept werkt als volgt: herkent de laserscanner een mogelijke hindernis, dan verlaagt de Shuttle zijn snelheid dynamisch tot een kruipsnelheid van 0,1 meter per minuut. Raakt het obstakel de veiligheidsbumper, dan stopt de Shuttle volledig. Pas als de weg werkelijk vrij is gemaakt, zal het voertuig zijn weg vervolgen. „Op deze manier is het mogelijk dat de Shuttle, bijvoorbeeld bij loshangend folie, niet overgaat tot een noodstop, maar er langzaam onderdoor rijdt“, verklaart Vermeijden het grote voordeel. „Dit voorkomt tevens het ongewenste stilvallen van het totaalsysteem.“ Al met al biedt STILL haar klanten met de Satellietvoertuigen van het type STILLPalletShuttle een volledig doordacht opslagsysteem. Als het gaat om functionaliteit en veiligheid is deze moderne magazijnoplossing, innovatief en maatgevend. De nieuwe STILLPalletShuttle

15


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

woensdag 8 februari 2012

Bakkerij Voordijk, bekend van zijn bakkerijen in Oud-Beijerland en Ridderkerk, heeft een grote naam. Alles wordt ‘s morgens vers voor u gebakken.

tot 80 % korting”

Lekkerder brood en gebak is er niet.

9$1 '$$/+8,=(1

Op nieuwe kleding wintercollectie 2011 Het brood van Bakkerij Voordijk. Nu ook bij Jumbo van Daalhuizen. De Schoof 120, 3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht Tel. 078 - 681 14 10 VAN DONDERDAG 9 FEBRUARI T/M ZATERDAG 11 FEBRUARI 2012

€ 1,75

BROOD V/D WEEK Volkoren Rond

€ 1,95 € 2,99 € 2,49

Eierkoeken per 5 stuks in zak Tompouce speciaal per doosje Hazelnoot \speculaaskoek in koker LET OP!!! VASTE AANBIEDINGEN:

Dinsdag 5 krentenbollen Woensdag 4 eierkoeken Donderdag 4 bolussen

¼ 1,99 ¼ 1,50 ¼ 1,99

De gehele week te vinden in de winkel op het terrein achter Nehemia ministries te Zwijndrecht aan de H.A. Lorentzstraat 5. LET OP !!! Binnenkort ook grote OUTLET Fila zomer en winterkleding op deze locatie. Bekijk op www.weekbladdebrug.nl de laatste edities van nieuws- en advertentieblad De Brug.

SCHUMACHERBOUW De BADKAMERspecialist. Van ontwerp tot complete uitvoering. Betrouwbaar & Betaalbaar. Vraag vrijblijvende offerte aan!

www.schumachersysteembouw.nl Reeweg 66 H I Ambacht

Tel. 078-681 64 53

Tweetdeck

Mistics Massage & Gezondheids Therapie. Heeft u last van pijnlijke spieren of gewrichten? Maak een afspraak voor een massage! Vergoeding via uw zorgverzekeraar. info: www.mistics.nl tel. 078-6454368 Service en kwaliteit? www.twigtparket.nl

uitvaartbegeleiding Sjaan Vliegen Wilt u ook kans maken op een GRATIS tweet in De Brug follow @JWbemiddeling

Jan Weststrate #-:%HPLGGHOLQJ

Mooie Borduurpakketten! Zie: www.borduursmit.nl WWW. FEELYOURBEAUTY.NL gezichtsbehandelingen, pedicure, visagie, IPL definitief ontharen en huidverjonging in H.I.A tel 06-13562460

Telefoon

06 - 51 05 65 16

info@vliege nuitvaartbeg elei www.vliege nuitvaartbeg ding.nl eleiding.nl

9DQGDDJ Pò ODPLQDDW RS JHOHYHUG LQ 5RWWHUGDP =LHW HU ZHHU VXSHU XLW X RRN LQ WHUHVVH LQ HHQ ODPLQDDW YORHU" :ZZ MZEHPLGGHOLQJ QO

Hans #0DOOHBKDQVLH

9DQDYRQG KHHUOLMN KHW LMV EHURHUG LQ KHHUMDQVGDP ZDW HHQ KHHUOLMN ZHHU

Ed Aldus #HGDOGXV

1LHXZH EHUHNHQLQJHQ WHPSHUDWXXU ]LMQ ELQQHQ .DQV RS GRRL YDQDI ]RQGDJ UHHsO JUDÀHN EXLHQUDGDU QO FKDUW DVK["Z « 06 - 81 89 66 75 jan@jwbemiddeling.nl www.jwbemiddeling.nl

16

Uitvaartzorg in de regio Rijnmond Kantoor H.I. Ambacht Langeweg 5 3343 LD H.I. Ambacht Tel. 078 – 681 96 74 Fax. 078 – 681 55 98 www.meenhuis.nl

Een uitvaart is voor nabestaanden een laatste gelegenheid om liefdevol afscheid te nemen van een dierbare. Omdat iedereen dit op zijn eigen persoonlijke wijze wil doen, houden de uitvaartverzorgers van Meenhuis rekening met al uw persoonlijke wensen. Ook krijgt u alle ondersteuning die u in deze moeilijke periode zo hard kunt gebruiken.

U kunt ook zelf de uitvaart regelen via www.meenhuis.nl Kantoor Rotterdam Rouwcentrum De Palm Palmentuin 73, 3078 KJ Rotterdam Tel. 010 – 483 82 67 Fax. 010 – 479 35 25

Kantoor Rozenburg Rouwcentrum De Uytvaert Welgelegen 1a 3181 DV Rozenburg Tel. 0181 – 214 424 Fax. 0181 – 219 765


Nieuws- en advertentieblad De Brug

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van de vader van onze burgemeester Jan Heijkoop

Dirk Anthonie Heijkoop Wij weten hoe graag de heer Heijkoop nog aanwezig had willen zijn bij de installatie van zijn zoon als burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Wij wensen Jan en Ria, kinderen, kleinkinderen en naasten alle kracht toe om dit verlies te dragen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, de secretaris,

edities H.I. Ambacht / Oostendam

Hartverwarmend was iedere vorm van medeleven die u aan ons heeft gegeven. Als u eens wist, die laatste groet, wat het de nabestaanden doet. Onze oprechte dank hiervoor, want het leven gaat toch voor ons weer door. Met veel verdriet in ons hart danken wij u voor de gedeelde smart na het overlijden van

Aart Kruithof Familie Kruithof Heerjansdam, februari 2012

de loco-burgemeester,

A.J.M. Martens

T.A. Stoop

Achter elke traan van verdriet zit een glimlach van herinnering. Op zondag 5 februari 2012 is, na een kortstondig en hevig ziekbed, overleden onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Johanna Elisabeth Bons – van Pelt Annie

Je was een man van weinig woorden, duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden. Met veel verdriet, maar ook vol bewondering en respect voor zijn vechtlust en doorzettingsvermogen, delen wij u mee dat van ons is heengegaan onze lieve man, vader en schoonvader

Lijzia Klootwijk - Lijs 19 januari 1938

-

2 februari 2012

W. Klootwijk-Stigter

woensdag 8 februari 2012

FAMILIE

berichten Ja, amen, ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonde. Zijn schuldloos bloed maakt alles goed en reinigt ons van zonde. Gezang 449 vers 4

Bedroefd om haar heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die zij ons heeft gegeven, delen wij u mede dat in het volle vertrouwen op haar Heer en Heiland, op 87-jarige leeftijd van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma en "ouwe oma"

Aartje van der Ven-van Es sinds 25 december 1993 weduwe van Bastiaan van der Ven

Hennie en Jan Ooms-van der Ven Angela en Rene Govert Jan en Dewi Rita en Ies van Driel-van der Ven Diana en Klaas Jan Henri en Marieke Jannie en Ad Droogendijk-van der Ven Miranda en Martin Renée en Marcel Menno en Josine

weduwe van Aart Bons

Miranda Klootwijk in de leeftijd van 80 jaar. Marianne en Jacob Troost – Bons Dennis en Bianca Vlinder Mariska Semih Astrid en Ad Kraaijeveld – Bons Carola Nardo

Correspondentieadres: De Heerlijkheid 150 3344 BP Hendrik Ido Ambacht Er is gelegenheid tot afscheid nemen op zaterdag 11 februari van 10.15 tot 11.00 uur in het Uitvaartcentrum aan de Uranusstraat 25 te Zwijndrecht. Aansluitend is de crematieplechtigheid om 12.00 uur in de aula van crematorium Essenhof, Nassauweg 200 te Dordrecht Na de plechtigheid is er gelegenheid tot samenzijn in de ontvangkamer. Wij danken huisartsenpraktijk Moermond en thuiszorg Rivas, met name Julia en Gerrie, voor de goede zorg en steun.

Diane Klootwijk Peter van der Wilk 't Anker 72 3332 BP Zwijndrecht De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats, Jeroen Boschlaan 26 te Zwijndrecht.

Gerrie en Gerrit den Ouden-van der Ven Jolanda en David Marco en Fleur Marije en Robert Jan Bas en Jacqueline van der Ven-van de Ruit Robin Kirsten Achterkleinkinderen Hendrik-Ido-Ambacht, 1 februari 2012

Suurmond en Partners

Correspondentieadres: H.J. Ooms-van der Ven, Prins Bernhardstraat 19, 3341 XP Hendrik-Ido-Ambacht

UITVAARTBEGELEIDING

Dag & nacht bereikbaar: 06 51 37 31 20

De begrafenis heeft maandag 6 februari plaatsgevonden op begraafplaats Achterambacht te Hendrik-Ido-Ambacht.

Regelen van uitvaarten in de gehele regio met rust, aandacht en respect

Uitvaartleiders: Renate, Toos, Wendie

sŽŽƌ ĞĞŶ ƐƚŝũůǀŽůůĞ ĞŶ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ ƵŝƚǀĂĂƌƚ DĞůĚĂĚƌĞƐ ĚĂŐ ĞŶ ŶĂĐŚƚ ďĞƌĞŝŬďĂĂƌ͗ DĞǀƌ͘ :͘Z͘>͘ ^ĐŚĞƵƌǁĂƚĞƌͲ ĞďďŝŶŬ͕ sĂŶ ƐƐĞŶĚĞůĨƚŐĂĂƌĚĞ ϯϵ

Groenewaal 3 - 3342 DD Hendrik-Ido-Ambacht www.suurmond-partners.nl

;ϬϳϴͿ ϲϴϭ ϲϬ ϯϰ

;ď͘Ő͘Ő͘ ĞŶ ǀŽŽƌ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞ ĞŶ ǀƌĂŐĞŶ͗ ϬϭϴϬͲϲϭϮϳϯϱͿ

17


/ IHEUXDUL 9DOHQWLMQVGDJ LV YDQ RXGVKHU GH GDJ ZDDURS PHQVHQ HONDDU DQRQLHP GH OLHIGH YHUNODUHQ 0DDU WRW KHW PLGGHQ YDQ GH MDUHQ QHJHQWLJ YDQ GH YRULJH HHXZ ZHUG HU LQ 1HGHUODQG HLJHQOLMN PDDU ZHLQLJ DDQGDFKW DDQ GLW JHEUXLN EHVWHHG 3DV WRHQ GH QDGUXN VWHHGV PHHU NZDP WH OLJJHQ RS OLHIGH LQ KHW DOJHPHHQ LQ SODDWV YDQ DQRQLHPH OLHIGH EUDN GH IHHVWGDJ KLHU HFKW GRRU (Q WHJHQZRRUGLJ NXQQHQ ZH YDQ HHQ HFKWH WUDGLWLH VSUHNHQ IHEUXDUL LV LQWXVVHQ DOJHPHHQ EHNHQG DOV GH GDJ YDQ GH OLHIGH

/ H b 'LW LV GH WRS YDQ GH EHNHQGVWH 9DOHQWLMQVFDGHDXV YRRU KHP HQ KDDU *RHGNHXULQJ JHJDUDQGHHUG

Luv 2 Dance nodigt jullie uit om op VALENTIJNSDAG een kijkje te komen nemen bij de ,QVWURPHQ LV PRJHOLMN Voor vragen mail gerust naar: info@luv2dance.nl of kijk op onze website

www.luv2dance.nl

SALSA DANSLESSEN en om 21.30 uur het zelf een keertje uit te proberen tijdens een GRATIS PROEFLES!

9DOHQWLMQVNDDUWMH 5RPDQWLVFKH RYHUQDFKWLQJ 2ULJLQHOH XLWMH YRRU WZHH 5RGH UR]HQ 2QWELMW RS EHG

% $OV MH HHQ OLHIGHVEULHI ZLOW VFKULMYHQ GDQ PRHW MH RS HHQ SDDU GLQJHQ OHWWHQ +LHU HHQ DDQWDO KDQGLJH WLSV RP GH OLHIGH JRHG RQGHU ZRRUGHQ WH EUHQJHQ 'RH QLHW PRHLOLMN +HW NRPW KHHO DDQVWHOOHULJ RYHU DOV MH GXUH ZRRUGHQ JHEUXLNW HQ YHHO WH ODQJH ]LQQHQ +RXG KHW GXV VLPSHO +RXG KHW NRUW -H NDQ HHQ SDDU D WMHV YRO VFKULMYHQ PDDU MH NXQW KHW EHWHU NRUW HQ ERQGLJ KRXGHQ $OV ]H JDSHULJ EODDGMHV JDDQ RPVODDQ GRH MH KHW QLHW JRHG +XPRU =RUJ GDW HU KXPRU LQ GH EULHI ]LW ZDQW DOV MH LHPDQG DDQ KHW ODFKHQ NULMJW GDQ EHQ MH DO RS GH KHOIW

Locatie: Kade 100 | Scheepmakerij 100 | 3331 MA ZWIJNDRECHT

7RRQ EHODQJVWHOOLQJ 6FKULMI GXV QLHW VWHHGV RYHU MH]HOI HQ ODDW LHWV WH UDGHQ RYHU YRRU GH OH]HU

9RRU MH PRRLVWH OLHIGH

'H YRUP :DDU MH RS VFKULMIW KRHIW QLHW SHUVH HHQ EULHI RI HHQ NDDUW WH ]LMQ -H NDQ RRN HHQ 7 VKLUW JHEUXLNHQ HHQ WHJHO RI HHQ ERHN *HEUXLN RRN YHUVFKLOOHQGH NOHXUHQ 2RN HHQ PXXU NDQ PDDU GDQ PRHW MH KHW QLHW WH SHUVRRQOLMN PDNHQ 9HHO VXFFHV

+RI YDQ +ROODQG $ (+ =ZLMQGUHFKW ZZZ GHQGHNNHUEORHPHQ QO 7HO

DĂƌƟŶŝ ZŽLJĂůĞ sĂŶ͗ Ϯϯ͕ϵϱ 2S HQ RS Gp GDJ YDQ GH OLHIGH SUHVHQWHUHQ ZLM HHQ VXSHU URPDQWLVFK JDQJHQ 9DOHQWLMQV PHQX YRRU € SS +HW KHOH PHQX VWDDW RS RQ]H ZHEVLWH Nog en 'H]H GDJHQ LV KHW RRN kele PRJHOLMN RP XLW GH PHQXNDDUW plaatsen vrij! WH NLH]HQ Parklaan 1, 3335 LM Zwijndrecht, tel 078 6100 901 info@develpaviljoen.nl / www.develpaviljoen.nl

sŽŽƌ͗

ϭϵ͕ϵϱ ^ůŝũƚĞƌŝũ >ĞŽ sĞƌŚĂŐĞŶ ZĞĞǁĞŐ ϴϬ͕ ,ĞŶĚƌŝŬͲ/ĚŽͲ ŵďĂĐŚƚ Ϭϳϴ Ͳ ϲϴϮ ϯϱ ϯϬ


+ H

5R]HQ ]LMQ GH PHHVW JHJHYHQ EORHPVRRUW RS 9DOHQWLMQVGDJ 5RGH UR]HQ VWDDQ YRRU OLHIGH SDVVLH HQ YHUODQJHQ 'LHSH ZDUPH JHYRHOHQV NXQ MH XLWWHQ GRRU KHW JHYHQ YDQ HHQ ERV URGH UR]HQ /LHIVW PHW ODQJH VWHHO ZDQW GH OHQJWH YDQ GH VWHHO ]HJW LHWV RYHU KRH GLHS GH JHYRHOHQV ELM MH ]LWWHQ (HQ JURWH ERV ODQJJHVWHHOGH JJ UR]HQ VWDDW GXV YRRU HHQ GLHSJHZRUWHOGH OLHIGH SJHZRUWHOGH OLHIGH

/ 4 4

+HHUOLMN NRHNMHV PHW HHQ ULMNH YROOH VPDDN %HUHLGLQJVZLM]H 9RRUEHUHLGLQJ PLQXWHQ _ %HUHLGLQJ PLQXWHQ 'H RYHQ YRRUYHUZDUPHQ RS & JDVVWDQG %RWHU LQ HHQ PL[HU OXFKWLJ RSNORSSHQ 2YHULJH LQJUHGLsQWHQ WRHYRHJHQ 7RW HHQ ]LMGHDFKWLJ GHHJ NQHGHQ +HW GHHJ KDOYHUHQ HQ SHU KHOIW WRW HHQ GLNWH YDQ PP XLWUROOHQ *HEUXLN KLHUELM ]R ZHLQLJ PRJHOLMN EORHP 'H NRHNMHV XLWVQLMGHQ HQ PLQXWHQ RS HHQ OLFKW LQJHYHWWH EDNSODDW EDNNHQ 1D EDNNHQ ]LMQ GH NRHNMHV ELMQD ZLW *OD]XXUODDJMH PDNHQ 6XLNHU ]RXW HQ YDQLOOH YHUPHQJHQ 1HW JHQRHJ ZDWHU WRH YRHJHQ WRW KHW JOD]XXU JRHG VPHHUEDDU LV

,QJUHGLsQWHQ 3RUWLHV J ERWHU ]DFKW JU ZLWWH EORHP JH]HHIG JU SRHGHUVXLNHU JH]HHIG HHWOHSHO PHON WKHHOHSHO YDQLOOH H[WUDFW

0 H# H/ H

2YHU KHW RQWVWDDQ YDQ 9DOHQWLMQVGDJ EHVWDDQ PHHUGHUH OHJHQGHV 'H EHNHQGVWH LV GDW HU LQ GH GHUGH HHXZ HHQ SULHVWHU JHQDDPG 9DOHQWLQXV OHHIGH GLH KXZHOLMNHQ ]HJHQGH WRHQ KHW FKULVWHQGRP QRJ ELM GH ZHW YHUERGHQ ZDV 'DDURP ZHUG KLM RQWKRRIG RS IHEUXDUL 1LHW ]R HUJ URPDWLVFK GXV PLVVFKLHQ LV KHW WRFK ZHO GDW GH URPHLQHQ RS IHEUXDUL IHHVW YLHUGH WHU HUH YDQ GH OLHIGH HQ GH YUXFKWEDDUKHLG

5(67$85$17

7KH 1HZ %L]]DUR·V d, E t

<Žŵ ůĂŶŐƐ ŝŶ ŽŶƐ ŐĞnjĞůůŝŐĞ Z ^d hZ Ed tŝƐƚ Ƶ ĚĂƚ dŚĞ EĞǁ ŝnjnjĂƌŽ͛Ɛ njĞĞƌ ŐĞƐĐŚŝŬƚ ŝƐ ǀŽŽƌ͗ Ύ>ƵŶĐŚ ŽĨ ŝŶĞƌ ; ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞ ŬĂĂƌƚ Ϳ Ύ ĞŶ ĚƌĂŶŬũĞ ĞŶ ĞĞŶ ŚĂƉũĞ ŽƉ ŽŶƐ ŵŽŽŝĞ ƚĞƌƌĂƐ Ύ ĞŶ ŐĞŚĞĞů ǀĞƌnjŽƌŐĚĞ Y ŽƉ ŽŶƐ ŵŽŽŝĞ ƚĞƌƌĂƐ Ύ ĞŶ ŐĞŚĞĞů ǀĞƌnjŽƌŐĚĞ ĨĞĞƐƚĂǀŽŶĚ Ύ ƌƵŝůŽĨƚ͕ ŝŶĞƌ ŽĨ ŬŽƵĚ ĞŶ ǁĂƌŵ ďƵĨĨĞƚ ǀŽŽƌ Ƶ ŽĨ Ƶǁ ďĞĚƌŝũĨ ΎsĞƌƌĂƐƐŝŶŐƐŵĞŶƵ͛Ɛ Ύ ĂŶƐůƵŝƚŝŶŐ ǁŝͲĨŝ ĂĂŶǁĞnjŝŐ Őƌŝůů ǀŝƐ

/ H 4 H PO &UqPH GH %DQDQDV PO :RGND PO FUDQEHUU\VDS LMVEORNMHV 'RH DOOHV LQ HHQ VKDNHU PHW HQNHOH LMVEORNMHV (YHQ NRUW VFKXGGHQ HQ GRRU HHQ EDU]HHI LQ HHQ FRFNWDLOJODV VFKHQNHQ *DUQHHU PHW HHQ DDUGEHL

maak een valentijnskaart met je eigen digitale foto en wij do doen hem op de post A form 4 € aat

5,- *

download en installeer de software via onze website www.printmijnfotos.nl (vergeet niet te updaten)

ƐƚĞĂŬ

5LQJGLMN (: 5LGGHUNHUN ZZZ EL]]DUR QO

Śŝůů Śŝůů

* tevens is afhalen ook mogelijk

Let op! Alle bestelling moeten voor vrijdag 12:00 besteld worden!

www.printmijnfotos.nl

ŝũ ŚĞƚ ŝŶůĞǀĞƌĞŶ ǀĂŶ ĚĞnjĞ ďŽŶ <ƌŝũŐƚ Ƶ ĞĞŶ ĚƌĂŶŬũĞ ďŝũ ĚŝŶĞƌ ĚŽŽƌ ŽŶƐ ĂĂŶŐĞďŽĚĞŶ


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

woensdag 8 februari 2012

’t Riethof Hendrik-Ido-Ambacht - De Volgerlanden Type Iris • • • • • • • • • • •

5 geschakelde 2-onder-1-kapwoningen in jaren ’30 architectuur Kaveloppervlakte ca. 222 m 2 Woonoppervlakte ca. 148 m2 Ruime woonkamer met open keuken, ca. 44 m2 Openslaande deuren naar de ruime tuin Berging in de tuin Vier slaapkamers van ca. 13, 10, 8 en 5 m2 Casco badkamer Opstelplaats voor auto op eigen terrein Standaard uitbouw van 1.5o meter Prijzen vanaf € 347.582,- v.o.n. incl. bouwrente

Februari actiemaand

De koopsom=vraagprijs

Doe een bod! ’t Riethof is een ontwikkeling van Bouwfonds ontwikkeling

In Hendrik-Ido-Ambacht aan de westkant van het gebied Volgerlanden komt ’t Riethof; 42 woningen verdeeld over 3 fases. Hier geniet u van landelijke rust en dorpse romantiek met steden als Rotterdam en Dordrecht binnen handbereik.

-(:, ! =,926*/; -(:, ! =,926*/; -(:, ! 9,,+: =,926*/;

Informatie en verkoop:

Tel. 015 - 27 60 400

De Schoof 8 Hendrik-Ido-Ambacht 078 - 6812566

KIJK OOK VOOR MEER INFORMATIE

www.wonenindevolgerlanden.nl

Jeugdthemadienst in de Dorpskerk Aanstaande 12 februari zal er weer een jeugdthemadienst in de Dorpskerk zijn. Ons jaarthema is “de Wederkomst”, en ook in deze dienst zal hierover gesproken worden. Het is een moeilijk thema, maar zeker van belang om hier meer over te weten. We hopen dat er veel jongeren op de dienst af zullen komen. Zodat we met elkaar de Here kunnen prijzen en dienen! Natuurlijk zijn ook de ouderen welkom. Als jongeren kunnen we veel van de ouderen leren en andersom, dus we hopen dat u ook komt! Kortom, iedereen is welkom. De dienst die geleid wordt door ds. Middelkoop zal ‘s middags om 17:00 uur in de Hervormde Dorpskerk te H.I.Ambacht plaatsvinden. We hopen jou en u te zien! 20

De specialist voor al uw tegelwerk! Wat voor u! Gezondheid, slank of fit Trix’s ‘for a better life’ Herbalife distributeur Bel: 6817807 Gedipl. uurwerkmaker repareert antieke/moderne klokken. Prijsopgaaf aan huis. 6848791/06-21844010 Psycholoog nodig?? Geen wachtlijsten!! www.vinkpc.nl

BUSIO tegelzetbedrijf Tegelwerk: badkamers toiletten keukens vloeren

Complete montage van: badkamers toiletten

Verkoop van: wand- en vloertegels tegellijm, voegsel etc.

Diversen: advies kitwerk stucwerk zand/cement dekvloeren

Noordeinde 86 3341 LW Hendrik Ido Ambacht www.busiotegelzetbedrijf.nl t. (078) 681 74 64 m. 06-1811 42 23 info@busiotegelzetbedrijf.nl


edities H.I. Ambacht / Oostendam

- / 5LMVGLMN % 9

'H DIGHOLQJ +HQGULN ,GR $PEDFKW H R YDQ GH

Website: http://uvv.ambacht.net/

0ppU NZDOLWHLW LQ =RUJ HQ :HO]LMQ

HUISKAMER 1 & 2 (verpleegunits)*

09.30 - 13.30 u dag in overleg 15.30 - 19.30 u dag in overleg samen met de beroepskrachten zorg dragen voor een zinvolle dagbesteding van een aantal ouderen met een geestelijke beperking HUISKAMER (verzorging) * 09.30 - 13.30 u dag in overleg als gastvrouw/gastheer gezelligheid bieden aan een kleine groep bewoners met een lichamelijke beperking KOFFIE SCHENKEN ’s AVONDS* 18.45 - 20.15 u vrijdag om de 14 dagen koffie en thee rondbrengen naar de kamers * deze werkzaamheden worden verricht in het gebouw van de zorgorganisatie De Blije Borgh. Nadere informatie vindt u op www.deblijeborgh.nl Informatie en opgave bij dhr. J. Meijer, tel. 0786813614 (b.g.g. tel.078-6820616)

Wijs met Wizzo in de bibliotheek De groepen 6 van de Ambachtse openbare basisschool De Bron hebben een bezoek gebracht aan de plaatselijke bibliotheek. Na een korte uitleg gingen de kinderen in groepjes uiteen, om te werken rondom het programma ‘Wijs met Wizzo’. Wizzo is een figuurtje dat graag in de bibliotheek komt en ook graag achter de computer zit om te chatten, te gamen, te surfen en om informatie op te zoeken voor bijvoorbeeld een spreekbeurt. In kleine groepjes kregen de kinderen allerlei opdrachten. Zo was het ene groepje driftig aan het zoeken op de computer, terwijl andere kinderen weer bij de informatieve boeken aan het zoeken waren. Het goed lezen van de opdrachten was belangrijk en ook het goed samenwer-

ken binnen de groepjes. De antwoorden van die opdrachten waren belangrijk, want daarmee kon de oplossing worden gemaakt van een grotere opdracht. Alle kinderen gingen heel actief aan de slag. De tijd vloog voorbij. Na een half uurtje zoeken, moest iedereen weer centraal bij elkaar komen om de grotere opdracht uit te voeren. Het goed uitvoeren van deze opdracht leverde vervolgens de gebruikersnaam en inlogcode op van een speciaal weblog op www.wijsmetwizzo.nl Diverse scholen in de regio proberen het weblog actueel te houden. De kinderen van De Bron willen Anke Stam van de bibliotheek bedanken voor de leuke les die zij hebben gekregen.

OVERDEKTE Openlucht Vlooienmarkt: Zat 17 mrt. + Zon 18 mrt. Zat 05 mei. + Zon 06 mei. FEIJENOORDSTADION Open 10-16 u (300 kr p/d) Info 06.53.777.967 IR= SCHOONHEIDSSALON Voor complete huidverzorging en persoonlijke aandacht Iris, 078-6813307 Chevalking schilderen glaszettersbedrijf Voor al uw schilder- en glaswerkzaamheden Tel. 06-51.08.70.36 078-6814870 Vloer schuren? www.twigtparket.nl

,62 9&$ )6& JHFHUWLÂżFHHUG

. 06! '

Al 20 jaar professionele kinderopvang

" !- !#

VACATURES

Gevraagd: Oud ijzer. We halen het gratis op. Ook witgoed. Geen koel-/diepvriezers. Bel voor uw vergoeding. Tel: 0616109582

% ).$ 2/

WHOW RQJHYHHU YULMZLOOLJHUV GLH DDQ HHQ WZLQWLJWDO ORNDOH SURMHFWHQ PHHZHUNHQ

$DQQHPLQJVEHGULMI * : :

9RRU DO XZ JURQG HQ VWUDDWZHUN HQ ULRROZHUN]DDPKHGHQ XXU GDJHQ S ZN EHUHLNEDDU YRRU XZ ULRROVWRULQJHQ Âą %XLWHQ NDQWRRUWLMGHQ Âą ZZZ MOULMVGLMNEY QO

+

8QLH 9DQ 9ULMZLOOLJHUV

woensdag 8 februari 2012

(4

Nieuws- en advertentieblad De Brug

In diverse locaties in Hendrik-Ido-Ambacht. HKZ gecertiďŹ ceerd.

Voor meer informatie en/of inschrijvingen kunt u bellen met 6820561 of

www.kinderopvang-ambacht.nl

ADVERTEREN?

Kijk op onze website voor de mogelijkheden:

WWW.WEEKBLADDEBRUG.NL

HULP NODIG 1)8 ,)8 -2:900)2 :%2 DE BELASTINGAANGIFTE? ,IX MW [IIV ^SZIV ^I ^MNR [IIV FMRRIR HI ¹&PEY[I &VMIZIR² -R JIFVYEVM FIR MO QMNR EHQMRMWXVEXMIOERXSSV SRHIV HI REEQ 7MIVEX %HQMRMWXVEXMIOERXSSV & : KIWXEVX -R LIX FIKMR WXIPHI MO NEEV VIOIRMRKIR WEQIR ZER FIHVMNZIR IR HI EERKMJXI MROSQWXIRFIPEWXMRK [IVH ZSSV HI IMKIREVIR SSO MRKIZYPH -R ^MNR [MN SSO KIWXEVX QIX LIX QEOIR ZER EERKMJXIW MROSQWXIR FIPEWXMRK ZSSV TEVXMGYPMIVIR 1SQIRXIIP HSIR [MN ZSSV TEV XMGYPMIVIR HI EERKMJXI MROSQWXIRFIPEWXMRK (MX HSIR [MN QSQIRXIIP ZSSV IIR ZSSVHIPMK XEVMIJ ZER ೟ MRGP &8; TIV FIPEWXMRKTPMGL XMKI QER IR ZVSY[ WEQIR XSXEEP ೟ ,YPT RSHMK# 9 OYRX SRW HER EPXMNH FIPPIR SQ Y ZER HMIRWX XI OYRRIR ^MNR 6IWX QMN RSK 9 EPZEWX JMNRI OIVWXHEKIR IR IIR KSIHI NEEV[MWWIPMRK XSI XI [IRWIR ;MP 7MIVEX 7MIVEX %HQMRMWXVEXMIOERXSSV 2MOOIPWXVEEX F 4SWXFYW %& 6MHHIVOIVO 8 * ) [MP$WMIVEX RP

21


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

woensdag 8 februari 2012

in de Verhuur Party Benodigdheden

Verjaardag of feestje???

spo(r)tlights

Statafels, stoelen, tafels, mobiele biertap, glaswerk, bestek, (party)tenten, springkussen, verlichting en nog veel meer artikelen huurt u bij Lydison. 5PQ]LYOLPKZ^LN I 31 /LUKYPR 0KV (TIHJO[ ;LS ! ^^^ S`KPZVU US

Spijkers met koppen slaan?

Van Kooten Garage te koop! Afm.3x6 Guldenweg 29 vraagprijs 19.500,-K.K. 0655987838 of 0655742799 Bel snel! TE KOOP GARAGE SLENKSTRAAT 18.000 K.K. TEF 06 41946188 Alle winterkleding, hoeden, laarzen en aanverwante artikelen nu met 75% korting in de HABBEKRATS aan Het Tasveld 11 te H-I-Ambacht. Elke dinsdag van 9-12 en 19-21 uur. De dakkapel specialist voor al uw dakkapellen in hout en kunststof bertvankooten@ planet.nl 078 - 681 73 10

KU DA NST Bouw- en S KK sinds AP TOF ELL EN

onderhoudsbedrijf 1987 werkzaam! * kozijnen * deuren

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud * renovatie

Van Kooten

* ramen * dakkapellen * Tevens

Bouw- en onderhouds bedrijf verzorgen wij de sinds 1987 werkzaam!

beglazing

Zwanebloem 29 • H.I.Ambacht •

6817310

www.bertvankootenbouw.nl Goed geslagen! NOOIT MEER SCHEREN!!!!! Definitief ontharen in H.I.A gratis proefflits www.feelyourbeauty.nl tel. 06-13562460

Wasautomaat, vaatwasser, droger kapot? Bel H. Brand Witgoedreparatie 06-23830324. Ook verkoop nieuwe witgoedapparaten. Kijk op www.h-brand.nl

e Duette® Shade

GRATIS

Bij aankoop van Duette® Shades de derde gratis Luxaflex® maakt van wonen echt genieten! Voel de sfeer van de Duette® Shades : Raamdecoratie met een unieke honingraat structuur die naast zeer energiebesparend is, óók opvalt door de grote keuze uit prachtige stoffen, transparanties en interessante kleuren. Ga nu voor de stijlvolle en energiebesparende Duette® Shades en u krijgt in de maand februari de derde Duette® Shade cadeau*!

<]ka_f]\ Zq DmpY^d]p & Afkhaj]\ Zq qgm& Deze actie is geldig van 1 t/m 29 februari 2012. * De goedkoopste Duette® Shade wordt cadeau gegeven.

www.luxaflex.nl

REEWEG 5 • HENDRIK-IDO-AMBACHT TELEFOON: 078 - 6816764 / 6816911

Ǥ Ǥ ͕͖ Ǥ Ǥ ´Ǥ Ǥ Ǥ Dz ͖͔​͔͙ Ǧ dzǡ Ǧ Ǥ ǡ Ǥ Ǥ Ǧ ± Ǥ Ǥ Ǥ Ǥ Dz Ǥ dzǡ Ǥ Ǥ Ǧ Ǥ Dz ǡ ǡ ǡ ǡ Ǥdz Ǥ Ǧ ǡ

Ǥ ° Ǧ Ǧ Ǥ Dz Ǧ ͖ Ǥdz ǡ Ǥ Dz ´ Ǥ

Ǧ Ǧ dzǡ Ǥ Ǥ Ǧ Ǧ Ǥ ͖͔͕​͕ǡ Ǧ Ǥ

͖͔͕​͕Ǥ Dz Ǥ ͜ Ǥ dzǡ Ǥ Ǥ Ǥ ͜ Ǥ Dz ǡ Ǥ Ǥdz Ǧ Ǥ Ǥ

www.dewoonwulp.nl (VRIJDAG KOOPAVOND) 22

INTERIEURVERZORGING

ȋ Ȍ ǣ


edities H.I. Ambacht / Oostendam

Nieuws- en advertentieblad De Brug

'H KHOH PDDQG IHEUXDUL :DDQ]LQQLJH

$FWLH

/HUHQ WDVVHQ W YR YRRU PDDU *HYHVWLJG LQ :RRQJDOHULH GH 3HHUHQKRI 2QGHUGLMNVHULMZHJ +HQGULN ,GR $PEDFKW Voor Aardappelen, Groenten en fruit moet u bij Mastona zijn. Kijk op www.mastona.nl

Gezocht: liefdevol huis voor 2 poezen. Gaan niet samen met kinderen onder 6 jaar en honden. Meer info: 06-20183389

Professionele gastouderopvang in de regio’s Alblasserwaard, de Drechtsteden en de Krimpenerwaard. Belangstelling? Kijk op

www.gobziezo.nl

Sporten voor Sophia Afgelopen weekend heeft een team van More Than Cycling uit Hendrik-IdoAmbacht, met daaronder veel leden van HealthCity Zwijndrecht weer mee gedaan aan sportieve activiteiten die in het Topsportcentrum Rotterdam plaatsvonden in het kader van “Sporten voor Sophia�. Nadat op zaterdag om 10:00 uur door burgemeester Aboutaleb het startsein werd gegeven voor het eerste blok van drie uur fietsen voor het Sophia Kinderziekenhuis, volgde die dag en zondag nog vier blokken waarin steeds 350 personen zich (met plezier) in het zweet hebben gewerkt. Zondagmorgen was het de beurt voor team More Than Cycling, dat met 171 deelnemers hoogstwaarschijnlijk het grootste team ooit was in de 21e geschiedenis van Sporten voor Sophia. Al voor negen uur ‘s ochtends stonden diverse sporters bij de ingang van het Topsportcentrum te trappelen om naar binnen te

‘�Ž‹�‡

Laminaat nodig? www.twigtparket.nl Zwangerschapscursus www.careforyou2.nl 078-6818892 Wasautomaat, vaatwasser, droger kapot, Bel H.Brand witgoed reparatie. 0623830324 voor nieuw kijk op www.h-brand.nl

gaan en vervolgens drie uur lang te fietsen voor het goede doel. Animator en teamcaptain Rob van Eeren had zelfs een sambaband geregeld om de opening van zijn lesuur swingend te beginnen. Uiteindelijk hebben alle sportieve activiteiten geresulteerd in een totale donatie van ₏ 300.067,00 voor het Sophia Kinderziekenhuis. Het geld zal worden gebruikt om magneetscan (MRI) technieken te gebruiken. Om de longgroei bij zieke maar ook bij gezonde kinderen te verbeteren zijn gevoelige en veilige meettechnieken nodig die regelmatig herhaald moeten kunnen. In het Sophia Kinderziekenhuis zijn magneetscan (MRI) technieken ontwikkeld waarmee zonder gebruik van schadelijke straling de groei en de bewegelijkheid van de longen bij kinderen kan worden opgemeten en onderzocht. Verder wordt meer bekend over de bijdrage van longgroei op het ontstaan van astma.

ƒ Â?ƒƒ” ™™™Ǥ„”—‰‰‡–Œ‡•ǤÂ?ÂŽ ‡Â? ˜—Ž Š‡– ‘Â?Ž‹Â?‡ ˆ‘”Â?—Ž‹‡” ‹Â? †‘‘” ‘’ †‡ ”‡‰‡Ž• Œ‘—™ –‡Â?•– ‹Â? –‡ ˜—ŽŽ‡Â?Ǥ ‡ „‡‰‹Â?– Â?‡– Í— ‡—”‘ ‡Â? „‹Œ ‹‡†‡”‡ ‡š–”ƒ ”‡‰‡Ž Â?‘Â?– ‡” ‡‡Â? ‡—”‘ „‹ŒǤ ‘Â? Â?—Â? Œ‡ Œ‘—™ ”—‰‰‡–Œ‡ ‘Â?œ‡––‡Â? ‹Â? ÇŽÂ˜Â‡Â–ÇŻ ‘ˆ †‡ Â?Ž‡—”

”‘‘† ‘Â? ‡š–”ƒ ‘’ –‡ ˜ƒŽŽ‡Â?Ǥ Ž• Š‡– ”—‰‰‡–Œ‡ Â?ƒƒ” ™‡Â?• ‹•ǥ Â?—Â? Œ‡ ‡‡Â? ˜‘‘”„‡‡Ž† ˜ƒÂ? Œ‘—™ ”—‰‰‡–Œ‡ „‡Â?‹ŒÂ?‡Â?ÇĄ —‹–nj ’”‹Â?–‡Â? ‘ˆ ‘˜‡”‰ƒƒÂ? –‘– †‡ ‘Â?Ž‹Â?‡ „‡–ƒŽ‹Â?‰Ǥ ‹ŒÂ? ‘’

™™™Ǥ

ƒ”… Ǥ —––‘ %DUHQGUHFKW

$OEODVVHUGDP

Iedere zaterdag van 10.30-12.00 uur in Cascade Kinderbijbelclub. Kom ook! Kondig de geboorte van je kindje aan met een mooi GEBOORTEKAARTJE! Bij ons kun je een keuze maken uit verschillende collecties. Kom eens langs! Xebius Grafisch Bedrijf Nijverheidsweg 32 HIA Tel.: 078-6812733 www.xebius.nl meubelstoffeerderij DMD Design voor al uw stoffeerwerk 078-6916684 Gebruikte spullen + oud ijzer We halen het op! 06-11369398 Reparatie en verkoop van computer en laptop ook losse onderdelen www.rmb-computers.nl tel: 078-6812729

Te koop gevraagd! Elpees, lp’s en singles. 0622-200785 of 078-8441640 Unieke, betaalbare sieraden van zilver of goud www.madebymjk.nl Verloren, kinderarmbandje. Met naam Caithlyn op het naamplaatje. Wie heeft deze gevonden. 0626720782

+ , $PEDFKW 3DSHQGUHFKW

Voor uw complete tuinwens Hoveniersbedrijf Terlouw www.hoveniersbedrijfterlouw.nl Tel. 078-6816421 of 06-14.21.23.30 TEHUUR LOODSRUIMTE 80m2 in Alblasserdam 078 6916026

ǤÂ?ÂŽ

‡– 5LGGHUNHUN

Afvallen met Herbalife? www.fit-slank.net of bel: 06-23078134

Foto: Marc van Arendonk

‘Â? ÂœÂ‘ÇŻÂ? ŠƒÂ?†‹‰ ’Žƒƒ–•‡Â? ‹Â? †‡ ”—‰ ǍǤǤǤ

”—‰‰‡–Œ‡

•Â?‡ŽŽ‡” ĆŹ Â?ƒÂ?Â?‡Ž‹ŒÂ?‡”Ǩ Stukadoorsbedrijf Hordijk voor al uw stucadoorswerk Michael Hordijk 0648317550

Ella pedicure â‚Ź 20,06.55.95.87.86.H.I.Ambacht

Kinderopvang met het vertrouwen van thuis

woensdag 8 februari 2012

=ZLMQGUHFKW 'RUGUHFKW

‡Ž ‘ˆ ‰‡‡Â? ‡Žˆ•–‡†‡Â?–‘…Š–Ǎ ‡ ‡‡”•–‡ ‘Ƽ…‹´ÂŽÂ‡ Â?‘—†‡‰‘Žˆ ˜ƒÂ? †‡œ‡ ‡‡—™ ‹• ‡‡Â? ˆ‡‹– ‡Â? ‘‘Â? †‡œ‡ ™‡‡Â? „Ž‹Œˆ– Š‡– ‘’ ‡Â? –‘’ ™‹Â?–‡” ‹Â? Â?„ƒ…Š– ‡Â? ™‹ŒÂ?ÇŚ †”‡…Š–Ǥ ‡ ŠƒÂ?˜”ƒƒ‰ †‡œ‡” Â†ÂƒÇŚ ‰‡Â? ‹• Â?ƒ–——”Ž‹ŒÂ? ‘ˆ †‡ –‘…Š– †‡” –‘…Š–‡Â? ™‡Ž ‘ˆ Â?‹‡– †‘‘”‰ƒƒ–Ǥ ˆ‰‡Ž‘’‡Â? Â?ƒƒÂ?†ƒ‰ ™‡”† —™ ™‡‡”Â?ƒÂ?ÇĄ †‹‡ ”‡‰‡ŽÂ?ƒ–‹‰ ‘‘Â? ŽƒÂ?†‡Ž‹ŒÂ? œ‹ŒÂ? ˜‹•‹‡ Â?ƒ‰ ‡–ƒŽ‡”‡Â? ‘’ ”ƒ†‹‘ Í• ‡Â? ”ƒ†‹‘ ‡”‘Â?Â‹Â…ÂƒÇĄ ‰‡˜”ƒƒ‰† Š‘‡ ‰”‘‘– †‡ Â?ƒÂ?• ‘’ †‡ ‡Žˆ•–‡†‡Â?–‘…Š– ™ƒ•Ǥ ‹Œ ™ƒ• Â?‹‡– „‡’ƒƒŽ† ’‘•‹–‹‡ˆ ‘Â?–”‡Â?– †‡ †‘‘”‰ƒÂ?‰Ǥ ˜‡Â? †ƒƒ”Â?ƒ ™‡”† †‹– Â?‹Â? ‘ˆ Â?‡‡” Â„Â‡Â˜Â‡Â•Â–Â‹Â‰Â†ÇĄ ™ƒÂ?– Œ—‹•– ‘’ †ƒ– Â?‘Â?‡Â?– Â?™ƒÂ? Š‡– —”‘’‡•‡ Č‹ÂŠÂ‘Â‘ÂˆÂ†ČŒ ™‡‡”Â?‘†‡Ž ‘Â? †‡ Š‘‡Â? Â?‹ŒÂ?‡Â? Â?‡– „‡†—‹nj †‡Â?† Â?‹Â?†‡” Â?‘—†‡ ‘’Ž‘••‹Â?‰‡Â? ˜ƒÂ?ƒˆ Š‡– ƒƒÂ?•–ƒƒÂ?†‡ ™‡‡Â?‡Â?†Ǥ ‡ –‘…Š– ‘’ Í•Í˜ÇĄ ‘ˆ Í•Í™ ˆ‡„”—ƒ”‹ Š‘—†‡Â? œ‘— †ƒÂ? ‡˜‡Â?–—‡‡Ž Â?‘‰ Â?‡– Â?—Â?Â?‡Â?ÇĄ ™ƒ• †‡ ‰‡†ƒ…Š–‡ Â?ƒƒÂ?†ƒ‰‘…Š–‡Â?† Â?‘‰Ǥ ‘ǯÂ? ‡Žˆ•–‡†‡Â?–‘…Š– ‹• Š‡‹Ž‹‰ ‹Â? ‡nj †‡”ŽƒÂ?†ǥ ƒŽ–ŠƒÂ?• œ‘ Ž‹ŒÂ?– Š‡– ™‡ŽǤ ‡ ƒ„•‘Ž—–‡ …Ž‹Â?ƒš •…Š‹ŒÂ?– Š‡– –‡ œ‹ŒÂ?Ǥ ƒƒ” Â?‡Â? ‹• †‡Â?Â?‡Ž‹ŒÂ? –‡ ˜‡‡Ž ‰‡ˆ‘…—•– ‘’ †‹‡ –‘…Š– •‡… ‡Â? ǎ‡Â? ”‘—–‡ǯ ˜‡”‰‡‡– Â?‡Â? †ƒÂ? ˜ƒƒÂ? ‘‘Â? Â?‘‰ –‡ ‰‡Â?‹‡–‡Â? ˜ƒÂ? Š‡– ˜”‹‡•™‡‡” ‹Â? †‡ ƒƒÂ?Ž‘‘’ Â?ƒƒ” ÂœÂ‘ÇŻÂ? ‡˜‡Â?–—‡‡Ž –‡ Š‘—†‡Â? ‡˜‡Â?‡Â?‡Â?–ǥ ‡Â?ƤÂ?Ǥ Â?Â?‹††‡Ž• ‹• Š‡– ™‘‡Â?•†ƒ‰ ‡Â? ™‡ŽŽ‹…Š– œ‹ŒÂ? ™‡ ƒŽ ™ƒ– ™‹Œœ‡” ‰‡™‘”†‡Â?

s’nachts min. overdag max.

Neerslag Zonkans Wind

‘˜‡” Š‡– ”‡‹Ž‡Â? ‡Â? œ‡‹Ž‡Â? ˜ƒÂ? Š‡– ‡˜‡Â?‡Â?‡Â?– †ƒ– ˜‹Œˆ–‹‡Â? Œƒƒ” –‡”—‰ ˜‘‘” Š‡– Žƒƒ–•– ™‡”† ‰‡nj ‘”‰ƒÂ?‹•‡‡”†Ǥ ‡– ™‡‡” ‹• Â˜Â‘Â‘Â”ÇŚ Ž‘’‹‰ †—• Â?‘—†Ǥ ‡†—”‡Â?†‡ †‡ Â?ƒ…Š–‡Â? ˜”‹‡•– Š‡– Â?‡‡•– Â?ƒ–‹‰ –‘– •–”‡Â?‰ Â?‡– —‹–‡”•–‡Â? –‘– ÇŚÍ•Í” ‘ˆ ‹‡–• Žƒ‰‡”Ǥ ‡– „Ž‹Œˆ– ‘‘Â? Â?‡‡•– †”‘‘‰ ‡Â? †‡ œ‘Â? †‘‡– Š‡– †‘‘”nj ‰ƒƒÂ?• ‰‘‡† Â?ƒƒ•– ‡Â?Â?‡Ž‡ ™‘Žnj Â?‡Â?˜‡Ž†‡Â?Ǥ ˜‡”†ƒ‰ Â?‘Â?– Š‡– Â?™‹Â? †‡ ‡‡”•–‡ †ƒ‰‡Â? †‹…Š–‡” „‹Œ Â?—Ž —‹–ǥ Â?ƒƒ” ‡…Š–‡ †‘‘‹ ‹• Â?‘‰ Â?‹‡– ƒƒÂ? †‡ ‘”†‡Ǥ ‡ ™‹Â?† †‘‡– Š‡– Â?ƒŽÂ? ƒƒÂ? Â?‡– ˜‘‘”–†—”‡Â?† ‡‡Â? —‹–Ž‘’‡” ˜ƒÂ? Š‡– …ƒÂ?†‹Â?ƒ˜‹•…Š‡ Š‘‘‰ ‹Â? ‘Â?œ‡ ‘Â?‰‡˜‹Â?‰ ‡Â? ‹• œ™ƒÂ? –‘– Â?ƒ–‹‰ —‹– ‘‘•–‡Ž‹ŒÂ?‡ ”‹…Š–‹Â?‰‡Â?Ǥ ƒÂ?ƒˆ Š‡– ™‡‡Â?‡Â?† ™‘”†– Š‡– †—• œ‡‡” •’ƒÂ?Â?‡Â?†Ǥ ƒÂ? †‡ ƒƒÂ?™‡œ‹‰‡ Â?‘—†‡ Ž—…Š– „‘˜‡Â? †‡ ‡Â?‡Ž—š ŽƒÂ?‰ ‰‡Â?‘‡‰ ‰‡…‘Â?•‡”˜‡‡”† „Ž‹Œ˜‡Â? ‘Â? Š‡– –‘– –‡Â?Â?‹Â?•–‡ Í•Í™ ˆ‡„”—ƒ”‹ Â?‘—† –‡ Žƒ–‡Â? œ‹ŒÂ?ÇŤ ‡– ”‹•‹…‘ ‹• †ƒ– ™‡ †‡ œ‘‰‡Â?ƒƒÂ?†‡ †‘‘‹ ‘Â? †‡ Â?‘‘”† Â?”‹Œ‰‡Â?ÇĄ Š‡–‰‡‡Â? ‘‘Â? ˜ŽƒÂ? ˜‘‘” †‡ ‡Žˆ•–‡†‡Â?–‘…Š– ‹Â? ÂˆÂ‡Â„Â”Â—ÇŚ ƒ”‹ Í•Í?͙͜ Š‡– ‰‡˜ƒŽ ™ƒ•Ǥ ƒÂ?—‹– Â?‘‘”† ‘ˆ Â?‘‘”†™‡•– •–”‘‘Â?– †ƒÂ? Â?‹Ž†‡ œ‡‡Ž—…Š– ”‹…Š–‹Â?‰ ”‹‡•ŽƒÂ?†Ǥ Žˆ•–‡†‡Â?–‘…Š– ‘’ Í•Í—ÇĄ ͕͘ ‘ˆ Í•Í™ ˆ‡„”—ƒ”‹ ÇŤ ‡‡” ‹Â?ˆ‘ ‹• ‡” ˜‹ƒ †‡ ™‡‡”’”‹Â?‡—”Ž‹ŒÂ? Í”Í?͔͔nj ͕͖͙͙͗͘͘Ǥ ™‡‡”Â?ƒÂ? ƒ”… —––‘

Wo.

Do.

Vrij.

Za.

Zo.

-7Ëš C -1ËšC

-6Ëš C 0ËšC

-7Ëš C -3ËšC

-10Ëš C -2ËšC

-11Ëš C -2ËšC

10% 60% NO3

10% 60% NO3

10% 60% O3

20% 60% O3

20% 60% NO3 23


Profiteer nu nog van de

Een ander huis is wél mogelijk!

4% korting op de

overdrachtsbelasting (tot 1 juli)

In 2006 geheel verbouwd en gemoderniseerd 2- (voorheen 3) kamer hoekappartement met balkon op de 1e verd.. Op eenvoudige 1s 2e slaapkamer te realiseren. Riante living met lichte, complete, open keuken. Ruime inpandige berging met aansluiting wasapparatuur, boiler (80 liter, huur) en grote schuifwandkast. Slaapkamer en luxe badkamer. Geheel v.v. fraaie laminaatvloer.

VAN GODEWIJCKSTRAAT 99

H-I-AMBACHT

ZWIJNDRECHT

HENEGOUWEN 16

Vraagprijs € 125.000,-- k.k.

Vraagprijs € 139.000,-- k.k. Op aantrekkelijke locatie hoekwoning met dakopbouw en vrijstaande garage. Voor vrij uitzicht over grasveld met bomen omzoomd. Bwj 1960 op 204m² eig.gr. Goed onderhouden maar dient gemoderniseerd te worden. Doorzonwoonkamer, keuken met eenvoudige inrichting. Totaal 4 slaapkamers. Badkamer met douche, 2e toilet en wastafel. Voorzolder met cv-ketel en diverse bergruimten.

Vraagprijs € 179.000,-- k.k.

Vraagprijs € 219.000,-- k.k.

Een mooie, ruime instapklare, zeer royale 2 / 1 kapwoning met dakkapel en ruime garage. Totaal 320m² eig. gr, tuin opt Z-W. Geheel dubbel glas en eind 2011 geheel gemoderniseerd. Royale L-woonkamer v.v. parketvloer, openhaard en schuifpui. Lichte complete nieuwe keuken. Totaal 4 ruime slaapkamers. Luxe badkamer. 1e en 2e verd fraaie laminaatvloer.

Vraagprijs € 325.000,-- k.k.

Op toplocatie, zeer ruim, goed onderhouden 4 kamer hoek-appartement in complex Singelstaete op 1e verd. Privé parkeerplaats in afgesloten parkeerruimte. Ruime woonkamer met schuifpui naar groot overdekt terras. Lichte, complete, halfopen hoekkeuken. 3 Slaapkamers. Zeer ruime complete badkamer. Inpandige bergruimte met aansluitingen wasapparatuur, cv-ketel en mechanische ventilatie.

EMMASINGEL 4 E H-I-AMBACHT / DORP

ZWIJNDRECHT

KORT AMBACHTLAAN 20

Nabij recreatie- en natuurgebied Munnikendevel met uitstekende wandel en fietsmogelijkheden en het riviertje Devel, goed onderhouden woning met dakkapel en voor vrij uitzicht. Geheel dubbel glas. Royale woonkamer met plavuizenvloer met vloerverwarming. Complete open hoekkeuken. Totaal 4 ruime slaapkamers. Moderne complete badkamer.

OBRECHTSTRAAT 31 ZWIJNDRECHT / HR OUDELANDS AMBACHT

H-I-AMBACHT

WARMOEZIERSHOF 47

Vraagprijs € 369.000,-- k.k.

KOOPGARANT

KOPEN ZONDER ZORGEN! Steur 11 Hendrik-Ido-Ambacht / De Volgerlanden

Deze ruime woning aan de Steur 11 te H-I-Ambacht wordt u aangeboden met een KOOPGARANT regeling. Bij KOOPGARANT kan de koper kiezen tussen een korting van 25% of 15%*. KOOPGARANT zorgt voor een lagere maandlast en biedt een terugkoopgarantie*.

In jonge woonwijk, moderne tuinkamerwoning met et tuin v.v. berging en achteruitgang. Ruime woonkaamer. Moderne complete lichte hoekkeuken. Beg.gr. gr. v.v. moderne laminaatvloer. 2 Slaapkamers. Moderne, ne, lichte badkamer met douche en aansluitingen wasapparatuur.

*Informeer bij ons kantoor naar de voorwaarden.

Koopsom € 145.875,-- k.k. (na aftrek maximale korting)

De Schoof 82 • 3341 EB H-I-Ambacht 078 - 68 40 292 • info@wisse.nl • www.wisse.nl Makelaardij & Hypotheken

Centraal gelegen, recent gemoderniseerd 3 (voorheen 4) kamer appartement op 4e etage. Entree in hal met brievenbussen, lift, trappenhuis, intercomsysteem en ruime berging. Riante living ca 40m² met loggia. Lichte keuken v.v. gaskookplaat, afzuigkap en vaatwasser. 2 Slaapkamers. Vernieuwde badkamer (2011) v.v. douche en wastafel. Gehele appartement v.v. nieuwe laminaatvloer.

Volgorde van toewijzing en inkomenscriteria voor aankoop Koopgarant woning:

1. Huurders met een verzamelinkomen van € 34.085 tot € 44.075. 2. Geregistreerde woningzoekenden met een 5 verzamelinkomen van € 34.085 tot € 44.07 44.075 3. Huurders met een verzamelinkomen tot € 44.075 4. Overigen met een verzamelinkomen tot € t, (Begrip huurders: alle huidige huurders van Rhian die dan ook een woning achterlaten) k * Belangstellenden dienen te reageren uiterlij reageren vóór 22 februari

Scan de QR-code met uw smartphone