Page 1

StadsNIEUWS

woensdag 18 april 2018

StadsNieuws is een uitgave van de gemeente Zwijndrecht | WWW.ZWIJNDRECHT.NL

Schoolzone met zebra’s en padden in Heerjansdam De gemeente Zwijndrecht en het Ingenieursbureau Drechtsteden vroegen schoolkinderen van Het Rajubibos in Heerjansdam hoe zij de verkeersveiligheid in de buitenruimte rondom de school beter kunnen inrichten. Dit leverde verrassende en creatieve ontwerpen op. Verkeerswethouder en juryvoorzitter Robert Kreukniet maakte maandag 16 april 2018 het winnende ontwerp aan de kinderen bekend. Het ontwerp ‘Zebra-Pad’ van Roxanne is tot winnaar gekozen. De jury was ook erg onder de indruk van de ontwerpen ‘Letters’ van Oscar en ‘Mozaïek’ van Evi. Daarom wordt nu gekeken hoe hun ideeën een plek kunnen krijgen. “Ik ben erg onder de indruk van de gemaakte ontwerpen. Dit zijn goed doordachte tekeningen van kinderen van zo’n 8 tot 11 jaar oud. Het doel van het ontwerp is bijdragen aan de verkeersveiligheid van de schoolzone. Het ‘ZebraPad’ vraagt hier op een duidelijke manier voor het verkeer aandacht voor. De ontwerpen van Evi en Oscar zijn ook enorm creatief, waarbij zelfs is gedacht aan gerecyclede materialen. Helaas is dit erg lastig uit te voeren en brengt het hoge kosten met zich mee” aldus ‘de baas van de straten’, zoals wethouder Robert Kreukniet bij de leerlingen bekend staat.

Totstandkoming ontwerp 150 kinderen uit groep 3 t/m 8 van basisscholen De Rank en Koningin Julianaschool (Het Rajubibos) maakten een ontwerptekening voor de schoolzone . Met als resultaat 80 ontwerpen, vijf daarvan haalden de eindstreep. In het winnende ‘Zebra-Pad’ ontwerp zijn de twee dieren in het woord ‘zebrapad’ letterlijk vertaald in een ondergrond van zebrastrepen met daarin afbeeldingen van een pad. Daarmee wordt het gebied op ludieke wijze als schoolzone aangemerkt. “ Vakjury De jury, bestaande uit de wegbeheerder, ontwerper, verkeerskundige en wethouder, beoordeelde de ontwerpen op uitvoerbaarheid en kosten. Ook omwonenden zijn in de laatste fase bij de jury betrokken en kregen de gelegenheid hun voorkeurskeuze aan te geven. Herinrichting Sportlaan en Nijverheidsstraat De Sportlaan en Nijverheidsstraat (tussen Kromme Nering en ds. Visserstraat) zijn toe aan een opknapbeurt. Zowel de bestrating als het riool zijn aan vervanging toe. Daarom wordt het riool en de bestrating in de Sportlaan en Nijverheidsstraat vernieuwd en wordt de weg waar nodig opgehoogd. Daarbij worden ook werkzaamheden verricht aan de openbare verlichting en het groen. In de mei-

Kom genieten op de kermis! Zwijndrecht, Raadhuisplein van 18 tot en met 27 april 2018 Hoog zweven boven het Raadhuisplein, vooruitschieten in de achtbaan of rustiger bewegen met de rupsbaan. Het is allemaal weer mogelijk tijdens de jaarlijkse kermis in Zwijndrecht. Vanaf woensdag 18 april, 14.00 uur, staan allerlei attracties voor u klaar. De openingstijden van de kermis zijn als volgt: - Op werkdagen is de kermis geopend van 14:00 uur tot 22:00 uur. - Op vrijdagavond 20 april is de kermis geopend tot 24:00 uur. - Op zaterdag 21 april is de kermis geopend van 14:00 uur tot 24:00 uur. - Op zondag 22 april is de kermis gesloten.

Aantrekkelijk! Op vrijdag 20 en woensdag 25 april is het eurodag. En op zaterdag 21 en dinsdag 24 april komt Clown Desalles de kermisbezoekers vermaken. Koningsdag Ook op Koningsdag is de kermis gewoon open. U kunt de kermis dan al bezoeken vanaf 10.30 uur. Om 22.00 uur sluit de kermis. Afsluiting Raadhuisplein Voor de opbouw van de kermis is het Raadhuisplein vanaf 16 april gedeeltelijk afgesloten. De rijrichting vanaf de Burgemeester de Bruïnelaan naar de Willem van Oranjelaan is gedurende de kermis afgesloten. Hiervoor wordt een omleidingsroute ingesteld.

Op de foto zijn de winnende ontwerpen van links naar rechts te zien met de ontwerpers Roxanne, Oscar en Evi en verkeerswethouder Robert Kreukniet. vakantie start de gemeente met werkzaamheden aan de riolering in een deel van de Sportlaan en Nijverheidsstraat. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan een veilige inrichting van de weg. Het

gedeelte van de Sportlaan tussen de Groene Zoom en de Dercksenstraat wordt daarom ingericht als schoolzone. De uitvoering van het ontwerp start naar verwachting in het najaar van 2018.

19 april: Actiedag tegen fietsdiefstal weekmarkt Walburg Op donderdag 19 april 2018 organiseert de gemeente in samenwerking met politie en de Fietsersbond een actiedag tegen fietsdiefstal. Van 10.00 tot 14.00 uur kunnen fietsbezitters op de weekmarkt bij winkelcentrum Walburg terecht voor tips van politie en Fietsersbond tegen fietsdiefstal. U bent van harte welkom.

Doe mee aan Toppie & JOGG Je Fitste Zelf Challenge Tijdens een programma van vijf weken kunnen kinderen na schooltijd op het schoolplein of in de gymzaal meedoen met de Toppie Zelf challenge. De kinderen krijgen ook opdrachten voor thuis, een soort ‘sporthuiswerk’. Dit zijn beweeg challenges die zij thuis kunnen oefenen. En om het nog leuker te maken: deze oefeningen kunnen zij ook samen met een ouder of verzorger doen. Om ‘Je Fitste Zelf’ te worden is niet alleen sporten belangrijk, maar ook de juiste voeding en een gezonde leefstijl. Daarom zijn er naast beweeguitdagingen ook andere opdrachten die te maken hebben met juiste voeding en gezonde leefstijl. Wilt uw kind ook meedoen aan ‘Je Fitste Zelf’? Kijk voor meer informatie op www.toppiecoach. nl of stuur een mail naar: jordi@toppiecoach.nl

Kermis op het Raadhuisplein.

Toppiecoach Jordi van Vuren staat klaar voor de kinderen die na schooltijd mee willen doen aan ‘Je fitste Zelf Challenge’.


woensdag 18 april 2018

StadsNieuws is een uitgave van de gemeente Zwijndrecht | WWW.ZWIJNDRECHT.NL

Nieuws van de gemeenteraad Raad vervolgt gesprek over raadsprogramma Woensdag 18 april 2018 om 20.00 uur vervolgt programma bij de wonen. Voor actuele inforde raad in een openbare vergadering in het ge- matie kunt u kijken op www.raadzwijndrecht.nl/ meentehuis van Zwijndrecht het gesprek over vergaderingen het concept-raadsprogramma. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar Welkom www.raadzwijndrecht.nl/vergaderingen U bent van harte de bespreking over het raads-

Politieke markt 24 april 2018 Op de agenda staan onder meer het evenemententerrein Develpark en waardering mantelzorgers.

Evenemententerrein Develpark De raad praat over het inrichten van een deel van het Develpark als evenemententerrein. Het gaat om een stuk van het aanwezige parkeerterrein en om het JOP-terrein. Hiervoor is een investeringsbudget van € 115.000 nodig. Het evenemententerrein krijgt een semiperma-

nent karakter. Dat wil zeggen dat er op het terrein meerdere evenementen per jaar kunnen plaatsvinden. En voor het overgrote deel van het jaar blijft het beschikbaar als parkeerterrein en als Jongeren Ontmoetingsplek (JOP).

Het JOP terrein en een deel van het parkeerterrein waar het evenemententerrein is gedacht.

Waardering mantelzorgers De raad wordt op de hoogte gebracht over de en langer vol kan houden zoals huishoudelijke evaluatie van de wijze waarop de gemeente de ondersteuning, hulp bij praktische zaken in en mantelzorgers waardeert. om het huis, coaching (persoonlijke gesprekken over de eigen situatie) en ontspanningsmogeMantelzorgers kunnen als blijk van waardering lijkheden (activiteiten om ‘even bij te komen, op een zogenaamde mantelzorgcheque aanvragen. te laden of iets leuks te doen’). Uit de evaluatie Deze kon bij 3 aanbieders besteed worden. Per blijkt dat er behoefte is aan een vrijere beste1 januari 2017 is de mantelzorgcheque verbreed ding. Het college wil daarom het aanbod van waarmee de mantelzorger bij 15 zorg- en wel- de mantelpas verbreden en in gesprek gaan met zijnsaanbieders diensten af kan nemen. Het gaat winkeliers en lokale ondernemers. De PvdA heeft om diensten waardoor de mantelzorger het beter gevraagd dit onderwerp te agenderen.

Werk aan de Weg Meerdervoort Diverse straten worden herbestraat en afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en duren tot circa 1 mei 2018.

Afsluitingen vanwege evenementen Kermis Voor de opbouw van de kermis is het Raadhuisplein vanaf 16 april gedeeltelijk afgesloten. Van 18 tot en met 27 april wordt het Raadhuis-

plein van Burg. de Bruinelaan richting Willem van Oranjelaan afgesloten in verband met de kermis. Koningsdag Op 27 april 2018 (Koningsdag) worden de Burgemeester de Bruinelaan en diverse omliggende straten in de wijk Centrum afgesloten. Verkerkloop Op 16 mei vindt in de avond de Verkerkloop plaats in de omgeving van de wijken Heer Oudelands Ambacht en Nederhoven. Diverse straten zijn in de omgeving zijn dan afgesloten.

Trottoir Develsingel weer veilig te gebruiken Na de kap van de zieke essen op de Develsingel zijn de afzettingen bij het voetpad weggehaald en is de tijdelijke bushalte opgeheven. Het trottoir kan weer veilig gebruikt worden.

Dit is een informatierubriek van en onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.

Onderzoek rekenkamercommissie communicatie en informatie aan bewoners De rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar communicatie en informatie van de gemeente Zwijndrecht aan bewoners. Het is het laatste onderzoek dat de rekenkamercommissie in de raadsperiode 2014-2018 heeft laten uitvoeren.

rekenkamercommissie waarin de rekenkamercommissie het onderzoek presenteert in een openbare vergadering aan de gemeenteraad en technische vragen beantwoordt. Diezelfde avond wordt het rapport aan de raad aangeboden. U bent van harte welkom om bij deze openOp 24 april van 19.40 tot 19.55 uur is er een bare bijeenkomst in de raadzaal bij te wonen. openbare informatieve bijeenkomst van de

Agenda politieke markt 24 april 2018 Carrouselvergaderingen Raadzaal 19.40 – 19.55 uur: Presentatie rekenkamercommissie onderzoek communicatie 20.00 – 20.25 uur: Gewijzigd Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de carrousel van de gemeente Zwijndrecht 20.30 – 21.00 uur: Generatiepact

Vergaderzalen 1, 2 en 3 20.00 – 20.25 uur: Evenemententerrein Develpark 20.30 – 21.00 uur: Herziening waardering mantelzorgers Geagendeerd op initiatief van de PvdA

Gemeenteraad Aanvang 21.15 uur 1. Opening en vaststelling agenda 2. Aanbieding rapport communicatie en informatie door de rekenkamercommissie 3. Terugkoppeling van het college 4. Vragen halfuurtje voor raadsleden 5. Vaststellen besluitenlijsten van: - 13 maart 2018, 27 maart 2018, 29 maart 2018 en 11 april 2018 6. Debat: a. Raadsvoorstel benoemen 2e burgerraadsleden b. Beëdiging nieuwe burgerraadsleden c. Regeling Woon Advies Commissie Zwijndrecht

Sport- en Cultuurdag 2018 Op 5 juli 2018 organiseren de Goodtoknow sport- en cultuurcoaches de ‘Sporten Cultuurdag 2018’. Alle brugklassen van het Loket Zwijndrecht, Develsteincollege en Walburg College maken kennis met verschillende sporten en culturele activiteiten. Zo kunnen ze kiezen uit tafeltennissen, Muay Thai/Kickboksen, zwemmen of een workshop grimeren. De coaches organiseren dit samen met verschillende lokale sportverenigingen en culturele organisaties. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor hun favoriete workshop.

d Advisering inzake het verzoek van de ATOS om verlenging van de zendtijdvergunning e. Ontbinding Stichting Kleintheater Zwijndrecht 7. Ter kennisname a. Lijst Toezeggingen, Moties en Schriftelijke Vragen b. Stukkenlijst 16 maart + 23 maart 2018 30 maart 2018 6 april 2018 13 april 2018 8. Sluiting


woensdag 18 april 2018

StadsNieuws is een uitgave van de gemeente Zwijndrecht | WWW.ZWIJNDRECHT.NL

Doet u mee met de Buitenspeeldag? Heeft u zich nog niet aangemeld voor de Buitenspeeldag op woensdagmiddag 13 juni 2018 en wilt u wel met uw straat meedoen? Meld u dan nu aan via het e-mailadres wijkbureau@ zwijndrecht.nl of via tel. 078 770 37 05. Aanmelden kan nog tot vrijdag 4 mei!

Alle straten kunnen meedoen behalve de straten waar bussen rijden. Bijdrage U kunt de wijkplatforms en dorpsraad benaderen voor een bijdrage, de meeste platforms en dorpsraad ondersteunen de Buitenspeeldag met een financiële bijdrage.

Hulp met uw geldzaken Verandert uw persoonlijke situatie? Dan heeft dit waarschijnlijk gevolgen voor uw inkomsten. De Adviseur Geldzaken van de Sociale Dienst Drechtsteden geeft u hierbij advies. Zijn uw inkomsten en uitgaven in balans? Weet u voor welke toeslagen u in aanmerking komt? Klopt de beslagvrije voet of is er hulp nodig bij het invullen van een kwijtscheldingsformulier of het doen van aangifte?

Buitenspeeldag in Zwijndrecht.

Bekendmakingen Omgevingsvergunningen Ingediende aanvragen In de periode van 6 april tot en met 13 april 2018 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst): • Pruylenborg/Hoendersekade (2018-070): het kappen van een Els 5-4-2018 Inzage van ingediende plannen Voor het inzien van deze plannen kunt u een afspraak maken met de Gemeentewinkel via www.zwijndrecht.nl of via telefoonnummer: 14 078. Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure In de periode van 6 april tot en met 13 april 2018 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit): • Laan van Nederhoven 106A (2018-023): het kappen van een Sequoia 10-4-2018 Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 6 april tot en met 13 april 2018 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken: • Prins Bernhardstraat 41 (2018-010): het maken van een dakopbouw op de keuken 11-4-2018 Bezwaar maken Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De

manier waarop u dit kunt doen staat verderop in deze publicatie. Nadere informatie Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl. Gewijzigde vaststelling 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Langeweg 474 Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht maken bekend dat de gemeenteraad in de openbare vergadering van 13 maart 2018 de 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Langeweg 474 gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het beëindigen van het agrarische bedrijf aan de Langeweg 474 en de realisatie van twee Ruimte voor Ruimte woningen. Tevens wordt de huidige bedrijfswoning omgezet naar een burgerwoning. Hogere grenswaarden Het bestemmingsplan maakt de bouw van geluidgevoelige bebouwing mogelijk. In het kader van dit bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat niet voldaan kan worden aan de hoogst toelaatbare voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder voor railverkeer, wegverkeer en industrielawaai. Omdat maatregelen gericht op het terugdringen van de geluidsbelastingen niet toepasbaar zijn, zijn op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden verleend. Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden, liggen met bijbehorende stukken vanaf 19 april 2018 gedurende 6 weken voor belanghebbenden ter inzage

Bezwaar maken Bij een aantal in StadsNieuws genoemde besluiten is aangegeven dat belanghebbenden daartegen bezwaar kunnen maken bij het college van burgemeester en wethouders. U doet dat door een brief te sturen aan: Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht

Een afspraak maken kan via de Klantenservice van de sociale dienst. Kijk voor de contactmogelijkheden op www.socialedienstdrechtsteden. Voor al deze vragen kunnen inwoners van de nl/contact.

bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 3. Zwijndrecht, geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00. Het bestemmingsplan is ook in te zien op www.zwijndrecht.nl (onder bestemmingsplannen  bestemmingsplannen in procedure) en daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Beroep bestemmingsplan en hogere grenswaarden Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gedurende deze ter inzage termijn kan beroep worden ingesteld door: - een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan; - een belanghebbende die niet verweten kan worden dat hij/zij niet op tijd een zienswijze heeft ingediend; - een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de (ambtshave)wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht. Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degenen die beroep instelt, kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het

t.a.v. commissie Bezwaarschriften Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag van toezending aan de aanvrager (bij ieder besluit staat aangegeven op welke datum dit is gebeurd). Voorlopige voorziening Als u bezwaar hebt gemaakt kunt u, indien - gelet op de betrokken belangen -

Drechtsteden zonder afspraak binnenlopen op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur bij de sociale dienst. Vanaf 13.00 tot 17.00 uur kunt u op deze dagen met een afspraak terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden aan de Spuiboulevard 298 in Dordrecht.

instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Wet Milieubeheer Mobiele puinbreker Lindtsedijk 18 De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt, ingevolge de Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 afvalstoffen, artikel 10.52, het volgende bekend. In de afgelopen periode is een kennisgeving van het daarbij aangegeven besluit ingediend op: 10 april 2018 door Kok Lexmond B.V. ingevolge artikel 4.1 van het “Besluit mobiel bouw- en sloopafval” voor het plaatsen van een mobiele puinbreker aan de Lindtsedijk 18 te Zwijndrecht. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 1 mei 2018 tot en met 30 juli 2018, gedurende 2 keer 4 werkdagen van 07.00 uur tot 19.00 uur. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen telefonisch inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid telefoonnummer 078 - 7708585. De directeur vestigt er de aandacht op dat deze kennisgeving uitsluitend een informatief karakter heeft. Melding Wet Milieubeheer Kort Ambachtlaan 2 Op 19 maart 2018 is een melding ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat over het veranderen van de inrichting, gelegen aan de Kort Ambachtlaan 2 te Zwijndrecht. De verandering betreft het verplaatsen van de HVAC installatie van het dakniveau naar maaiveldniveau aan de achtergevel. Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-18-333080. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder verwijzing naar het zaaknummer,

onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening (voorlopig oordeel van de rechter) aanvragen. U doet dat door een brief te sturen aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Postbus 50959, 3007 BX Rotterdam. Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor natuurlijke personen (individuen) is dat € 170,- en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld bedrijven) is dat € 338,-.

inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85. De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft. Zwijndrecht, 18 april 2018

Stukken ter inzage Alle stukken van de bekendmakingen en kennisgevingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Zie het colofon voor adres en openingstijden.

Colofon StadsNieuws is een uitgave van de gemeente Zwijndrecht, Gemeentehuis, Raadhuisplein 3, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht Telefoon 14078 Fax (078) 770 80 80 Website www.zwijndrecht.nl E-mail gemeente@zwijndrecht.nl Whatsapp 06 40 651 689 Openingstijden Maandag 09.00 – 12.00 uur (uitsluitend op afspraak) Dinsdag 09.00 – 12.00 uur Woensdag 13.00 – 20.00 uur (uitsluitend op afspraak) Donderdag 09.00 – 12.00 uur Vrijdag 09.00 – 12.00 uur (uitsluitend op afspraak) Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur. Digitaal Steeds meer producten zijn ook digitaal te krijgen op www.zwijndrecht.nl Langskomen op afspraak Om onnodig wachten te voorkomen kunt u het beste een afspraak maken via www.zwijndrecht.nl of tel. 14 078. Voor het afhalen van producten hoeft u geen afspraak te maken.

Stadsnieuws Gemeente Zwijndrecht - week 16 2018 - Weekblad De Brug  
Stadsnieuws Gemeente Zwijndrecht - week 16 2018 - Weekblad De Brug  
Advertisement