Page 1

StadsNIEUWS

woensdag 16 mei 2018

StadsNieuws is een uitgave van de gemeente Zwijndrecht | WWW.ZWIJNDRECHT.NL

Obstacle Run Hooge Nesse/ Veerplaat Op vrijdag 25 mei 2018 organiseren de Toppie Er zijn drie Runs: sportcoaches in het kader van ‘Groen Doet Goed’ 1. 16.00 uur Kids Run een stoere obstacle run voor kinderen vanaf 6 2. 17.00 uur Ouder/kind Run (samen met max. jaar uit de gehele regio. 1 ouder) 3. 18.00 uur Team Run. Het team bestaat uit zes Op het parcours van 3 km in natuur- & recrepersonen. Tijdens de run neemt het team atie gebied Hooge Nesse/Veerplaat moeten de een voorwerp mee naar de finish, dit kinderen allerlei uitdagende obstakels overwinvoorwerp mag de grond niet raken. Een nen om de finish te bereiken. Laat uw kinderen oefening van teambuilding! gerust een vriendje of vriendinnetje meenemen, want samen is het toch net iets leuker! Inschrijven? Dat kan via www.toppiecoach.nl. Meer informatie over de run vindt u op Facebook.com/hoogenesse. Deelname is gratis!

Nieuws van de gemeenteraad Dit is een informatierubriek van en onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.

Praat met de raad Energietransitie, hoe gaan we dat doen.

Fred Loos Fractievoorzitter ABZ

Zoals u in de kranten heeft kunnen lezen willen we in de toekomst geen aardgas meer gebruiken voor het verwarmen van onze woningen (van Gas Los). Een hele uitdaging die ons te wachten staat. Maar net zoals wij ooit de kolen hebben afgeschaft voor onze verwarming, ontstaan hier nu ook mogelijkheden. In de komende vier jaar wil de raad met een wijk, buurt of straat als voorbeeldproject aan de slag voor geheel Zwijndrecht. Met die wijk, buurt of straat willen we

gaan onderzoeken hoe we woningen energieneutraal krijgen en in ieder geval los van het gas. Wij gaan die uitdaging aan en zullen u regelmatig informeren over de voortgang.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of mail f.loos@zwijndrecht.nl www.facebook.com/ abzwijndrecht/

Hoe wilt u betrokken worden bij belangrijke besluiten in uw gemeente?

Gerard Slotema Fractievoorzitter PvdA

Het Raadsprogramma 2018 - 2022 is net vastgesteld in de gemeenteraad. Een van de onderwerpen is het ‘Versterken relatie burger/ politiek‘. Dit naar aanleiding van de lage opkomst (47%) bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het versterken van de relatie begint bij de gemeente en gemeenteraad zelf. In het raadsprogramma staat daarom ‘De inwoners van Zwijndrecht moeten weten dat de gemeente

naar hen luistert, dat hun mening er toe doet en dat dit actief wordt gestimuleerd en gewaardeerd’. Hoe wordt u betrokken bij de belangrijke besluiten over de gemeente Zwijndrecht? Heeft u ideeën? Laat het ons weten. Reageer op de Facebook gemeente Zwijndrecht of stuur een mailtje naar g.slotema@zwijndrecht.nl

Spinselmot actief Diverse bewoners vroegen de gemeente wat die aparte spinsels in de bomen toch zijn in het Molenvlietpark in HOA en in Walburg op de Swanendrift. Deze bijzondere spinsels worden veroorzaakt door Spinselmotten. Deze motten zijn niet schadelijk maar geven de boom wel een heel bijzonder uiterlijk. Spinselmotten zijn een familie van vlinders. De larven van de motten hebben de neiging om gemeenschappelijke webben te spinnen.

Werk aan de Weg

weekenden omgeleid via omleidingsroutes. Deze routes zijn met borden aangegeven.

Viaduct Munnikensteeg afgesloten Bloemenbuurt Sinds april werkt ProRail aan het viaduct in In de Bloemenbuurt vinden tot en met 1 dede Munnikensteeg. Zij herstellen het beton en cember diverse halve wegafsluitingen plaats verstevigen de kolommenwordt en dederandelemenDe Sandelingenknoop komende weken aangepakt omwerkzaamheden de doorstroming te gas, verbeteren. in verband met aan waten van het viaduct. Voor deze werkzaamheter en elektra. Meestal is de weg niet langer den wordt in het weekend van 19 t/m 21 mei dan een paar uur afgesloten. Het verkeer kan van 18:00 tot 23:59 uur het viaduct overdacht passeren, maar moet soms even op elkaar en ook ’s nachts afgesloten. Het verkeer zal wachten. d.m.v. gele borden worden omgeleid. De werkzaamheden geven mogelijk geluidsoverSportlaan (Heerjansdam) last. Er wordt onder andere met een boor- en In verband met rioolvervanging wordt de slijpmachine gewerkt. ProRail en de aannemer Sportlaan afgesloten vanaf de Groene Zoom proberen zoveel mogelijk rekening te houden t/m de kruising Dercksenstraat. Deze afsluimet de omgeving. ting duurt naar verwachting van 30 april t/m 18 mei 2018. Het verkeer wordt omgeleid via Meer informatie via ProRail: www.prorail.nl/ de Johannes Postlaan, De Manning en Ds. J.A. contact Of bel 0800 - 776 72 45 (gratis). Visserstraat. A16 vanuit Dordrecht richting Rotterdam Van vrijdag 1 juni 21.00 uur tot zondag 3 juni 18.00 uur vinden er werkzaamheden plaats tussen knooppunt Ridderkerk-Zuid en Ridderkerk-Noord. De A16 blijf daarbij gedeeltelijk open; voor verkeer vanuit Dordrecht/Breda richting Rotterdam zijn er minder rijstroken beschikbaar. De verbindingsweg van de A15 vanuit Gorinchem naar de A16 richting Rotterdam is afgesloten. De hoofdrijbaan van de A16 is afgesloten tot net voorbij het knooppunt Ridderkerk-Noord. De parallelbaan blijft open. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 30 minuten. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld naar vrijdag 8 juni 22.00 uur tot zondag 10 juni 18.00 uur. Sandelingenknoop A16 Vanaf zondagavond 13 mei zijn in de avonden en de weekend werkzaamheden aan het Sandelingenknoop A16. De werkzaamheden beginnen ‘s avonds om 19.00 uur en stoppen om 05.00 uur ‘s morgens. In het weekend van vrijdag 25 mei van 22.00 tot maandag 28 mei 05:00 uur is de oprit naar de A16 richting Rotterdam afgesloten voor verkeer. De afrit naar Hendrik-Ido-Ambacht vanuit de richting Breda is dit weekend gewoon open. Het daaropvolgende weekend van vrijdag 1 juni 22.00 uur tot maandag 4 juni 05.00 uur zijn zowel de opals de afrit vanaf de A16 Hendrik-Ido-Ambacht volledig afgesloten. Het verkeer wordt beide

Nijverheidsstraat (Heerjansdam) In verband met wegwerkzaamheden wordt de Nijverheidsstraat tussen Kromme Nering en Ds. Visserstraat afgesloten. Deze afsluiting duurt naar verwachting van 14 mei t/m 1 juni 2018. Het verkeer wordt omgeleid via de Kromme Nering, De Manning en Ds. J.A. Visserstraat.

Evenementen Verkerkloop Op 16 mei 2018 wordt de 41e Verkerkloop georganiseerd. Het parcours loopt door de wijken Nederhoven en Heer Oudelands Ambacht heen. Het verkeer moet soms omrijden om de buurten binnen te rijden en weer te verlaten via een aantal toegangspunten. Meer informatie vindt u op: https://www.verkerkloop.nl/ parcours/ Avondvierdaagse Van 29 tot en met 30 mei wordt een deel van het parkeerterrein in de Parklaan afgesloten in verband met de avondvierdaagse. Op 31 mei en 1 juni wordt een deel van het Popradplein (winkelcentrum Walburg) afgesloten in verband met de avondvierdaagse. Laurensvliet Op 2 juni 2018 wordt de Laurensvliet tussen de Burgemeester Janssenlaan en de Prinses Irenestraat van 6 tot 19 uur in verband met een evenement.

Geen afvalinzameling op Tweede Pinksterdag Maandag 21 mei 2018 (Tweede Pinksterdag) wordt er geen afval opgehaald. Kijk in de HVCapp of in de online kalender op www.hvcgroep.nl om te zien wanneer we langskomen om uw afval op te halen.


woensdag 169 mei 2018

StadsNieuws is een uitgave van de gemeente Zwijndrecht | WWW.ZWIJNDRECHT.NL

Bekendmakingen Omgevingsvergunningen Ingediende aanvragen In de periode van 4 mei tot en met 9 mei 2018 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst): • Koninginneweg/Burgemeester Jansenlaan (2018-095): het bouwen van 75 appartementen 3-5-2018 • Grevelingen 41 (2018-096): het verbouwen en vergroten (dakopbouw) van de woning 4-5-2018 • Frits Vogelstraat 13 (2018-097): het plaatsen van een nieuw kozijn/gevelpaneel 5-5-2018 • Steenbokstraat nabij nr. 29 (2018-098): het kappen van 1 Meidoorn 7-5-2018 Inzage van ingediende plannen Voor het inzien van deze plannen kunt u een afspraak maken met de Gemeentewinkel via www.zwijndrecht.nl of via telefoonnummer: 14 078. Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure In de periode van 4 mei tot en met 9 mei 2018 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit): • Swanendrift 46 (2018-076): het kappen van 2 Lijsterbessen 8-5-2018 Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 4 mei tot en met 9 mei 2018 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken: • Rotterdamseweg 183 (2018-057): het kappen van 30 bomen 9-5-2018 Bezwaar maken Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit kunt doen staat verderop in deze publicatie.

Nadere informatie Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl. Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Drank- en Horecawet Door of namens burgemeester en wethouders of burgemeester van 7 tot en met 11 mei 2018 de volgende vergunningen verleend: • Geluidsontheffing, 28 mei 2018 tot en met 5 augustus 2018, Lindtsedijk • Inrichting bouwplaats, van 30 april 2018 tot en met 15 juni 2018 aan de Mozartlaan 68 tot 200 • Inrichting bouwplaats, van 9 april 2018 tot en met 31 augustus 2018 aan de Warmoezierstraat en Burgemeester Jansenlaan • Tijdelijke wegafsluiting, 24 en 25 mei 2018 van 7.00 uur tot 16.00 uur, wegens het plaatsen van een hoogwerker aan de Zonnesteintoren Nadere informatie Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078. Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 119 Heerjansdam’ Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 119 Heerjansdam’ met ingang van 17 mei 2018 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt. Het bestemmingsplan voorziet in sloop en herbouw van de woning aan de Dorpsstraat 119 in Heerjansdam. De nieuwe woning komt direct aan de dijk te liggen en krijgt een positie meer centraal op het perceel. Terinzagelegging Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 17 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 3, Zwijndrecht, geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.

Bezwaar maken Bij een aantal in StadsNieuws genoemde besluiten is aangegeven dat belanghebbenden daartegen bezwaar kunnen maken bij het college van burgemeester en wethouders. U doet dat door een brief te sturen aan: Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht

Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien op www.zwijndrecht.nl (inwoners -> bestemmingsplannen -> bestemmingsplannen in procedure) en daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder bestemmingsplannen, zoek op Zwijndrecht). Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0642.BP16dorpsstraat119-2001. Zienswijzen Eenieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging bij de gemeenteraad zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 119 Heerjansdam’ op de volgende wijze: - schriftelijk (adres: gemeente Zwijndrecht, postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht), - per e-mail (e-mailadres: gemeente@ zwijndrecht.nl), - mondeling, na afspraak met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (telefoon 14 078). Verkeersbesluiten Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben op 16 mei 2018 de volgende verkeersbesluiten bekendgemaakt in de Staatscourant. Dit betreft de volgende besluiten (op de website van de Staatscourant zijn de besluiten en bijbehorende tekeningen gepubliceerd: https://www.officielebekendmakingen.nl/): 1. Eén parkeerplaats aan de Karel Doormanlaan aan te wijzen als algemene invalideparkeerplaats, door middel van het plaatsen van verkeersbord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990. Deze parkeerplaats is gesitueerd evenwijdig aan de Karel Doormanlaan ter hoogte van huisnummer 55. 2. Het intrekken van het bestaande parkeerverbod aangegeven met een E4 met venstertijden betreffende alle parkeerplaatsen van het parkeerterrein in de Meubelmaker zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening door het verwijderen van de borden E4 (inclusief venster tijden) uit bijlage 1 van het RVV 1990; 3. Het instellen van een parkeerverbod betreffende enkele parkeerplaatsen van het parkeerterrein in de Meubelmaker zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening door het plaatsen van verkeersbord E4 uit bijlage 1 van het RVV

t.a.v. commissie Bezwaarschriften Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag van toezending aan de aanvrager (bij ieder besluit staat aangegeven op welke datum dit is gebeurd). Voorlopige voorziening Als u bezwaar hebt gemaakt kunt u, indien - gelet op de betrokken belangen -

Informatiemiddag over extreem zeldzame ziekte RPF op 2 juni Dordrecht - Voor het eerst in Nederland vindt op zaterdag 2 juni een informatiemiddag plaats voor patiënten met de zeer zeldzame ziekte Retroperitoneale Fibrose (RPF). De middag wordt gehouden in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, dat door het ministerie van Volksgezondheid is erkend als ‘nationaal expertisecentrum’ voor RPF. Het programma duurt van 13.00 tot 15.45 uur (ontvangst vanaf 12.00 uur) en omvat lezingen van internist dr. Eric van Bommel, uroloog dr. Flip Jansen (beiden uit het Albert Schweitzer ziekenhuis), een patiënt met RPF en directeur Cor Oosterwijk van de koepelorganisatie voor

zeldzame aandoeningen VSOP. Aanmelden is noodzakelijk en kan viawww.asz.nl/agenda RPF is een (onbegrepen) chronische ontsteking achterin de buik, waar slechts 1,3 op de 100.000 mensen aan lijdt. Internist Van Bommel behandelt veruit de grootste populatie RPF-patiënten in Noordwest-Europa, zo’n 300 mensen. Wat kennis en ervaring betreft op het gebied van RPF, vindt hij alleen zijn gelijke in een professor aan de Universiteit van Parma in Italië. Dit leidt ertoe dat Van Bommel patiënten uit veel landen ziet, maar ook dat waarschijnlijk veel patiënten met RPF nu nog helemaal geen specialistische behandeling

1990 met onderbord: ‘uitgezonderd van maandag 23:00h tot dinsdag 17:00h binnen de aangegeven markering i.v.m. weekmarkt.’ (inclusief ondersteunende wegmarkering, dit is te zien in bijlage 1 (op te vragen bij onderstaand contactpersoon) 4. Het afsluiten van een deel van het parkeerterrein op marktdagen (elke dinsdag), door het plaatsen van dranghekken ter hoogte van de markering met daarop het bord C1. 5. Besluit 1 tot en met 4 in werking te laten treden op de dag dat de betreffende verkeersborden en wegmarkering zijn verwijderd en geplaatst. Bezwaar maken Tegen genoemde besluiten kunt u binnen zes weken met ingang van 17 mei 2018 tot en met 28 juni 2018 bezwaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit kunt doen, staat elders op deze pagina. Nadere informatie De stukken liggen tot 28 juni 2018 ter inzage op het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met accountmanager verkeer Constantijn van Kooten Niekerk, via telefoon: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl. Vaststelling Subsidieregeling interne jobcoaching Drechtsteden Het Drechtstedenbestuur heeft in de vergadering van 9 mei 2018 de ‘Subsidieregeling interne jobcoaching Drechtsteden’ vastgesteld. Hiermee is uitvoering gegeven aan het eerder vastgestelde beleid rondom de ondersteuning van werknemers met een arbeidsbeperking. De subsidieregeling richt zich op werkgevers die meer dan 15 werknemers met een arbeidsbeperking in dienst hebben. Deze werkgevers kunnen subsidie krijgen voor de kosten van een gekwalificeerde jobcoach die in dienst is van de betreffende werkgever. Zo kan aan werknemers met een arbeidsbeperking passende ondersteuning worden geboden om duurzaam aan de reguliere arbeidsmarkt deel te nemen. De regeling treedt in werking op 17 mei 2018 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 Melding milieubeheer Broodjeszaak Burgemeester Jansenlaan 43

onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening (voorlopig oordeel van de rechter) aanvragen. U doet dat door een brief te sturen aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Postbus 50959, 3007 BX Rotterdam. Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor natuurlijke personen (individuen) is dat € 170,- en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld bedrijven) is dat € 338,-.

Op 4 april 2018 is een melding ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat over het oprichten van een broodjeszaak gelegen aan de Burgemeester Jansenlaan 43 te Zwijndrecht. Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-18-333667. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85. De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft. Zwijndrecht, 16 mei 2018

Stukken ter inzage Alle stukken van de bekendmakingen en kennisgevingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Zie het colofon voor adres en openingstijden.

Colofon StadsNieuws is een uitgave van de gemeente Zwijndrecht, Gemeentehuis, Raadhuisplein 3, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht Telefoon 14078 Fax (078) 770 80 80 Website www.zwijndrecht.nl E-mail gemeente@zwijndrecht.nl Whatsapp 06 40 651 689 Openingstijden Maandag 09.00 – 12.00 uur (uitsluitend op afspraak) Dinsdag 09.00 – 12.00 uur Woensdag 13.00 – 20.00 uur (uitsluitend op afspraak) Donderdag 09.00 – 12.00 uur Vrijdag 09.00 – 12.00 uur (uitsluitend op afspraak) Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur. Digitaal Steeds meer producten zijn ook digitaal te krijgen op www.zwijndrecht.nl Langskomen op afspraak Om onnodig wachten te voorkomen kunt u het beste een afspraak maken via www.zwijndrecht.nl of tel. 14 078. Voor het afhalen van producten hoeft u geen afspraak te maken.

ontvangen omdat de ziekte bij hen niet herkend is. Van Bommel schrijft, in tegenstelling tot de standaardtherapie in de literatuur, al jaren het borstkankerhormoon tamoxifen voor bij RPF. “Bij een meerderheid van de patiënten kan tamoxifen uitkomst bieden. De ontsteking wordt vaak vrijwel helemaal teruggedrongen zonder noemenswaardige bijwerkingen, terwijl die bij de standaardbehandeling met corticosteroïden juist heel ernstig kunnen zijn.” De ziekte RPF zelf is goedaardig, maar kan door toenemende pijn, vermoeidheid, gewichtsverlies en obstipatie niettemin een grote nadelige invloed hebben op de kwaliteit van leven.

Internist dr. Eric van Bommel met de ministeriële brief waarin zijn RPF-polikliniek in 2015 is erkend als nationaal expertisecentrum.

Stadsnieuws Gemeente Zwijndrecht - week 20 2018 - Weekblad De Brug  
Stadsnieuws Gemeente Zwijndrecht - week 20 2018 - Weekblad De Brug  
Advertisement