Page 3

INNER

3

Woensdag 31 mei 2017

CIRCLE

RUN

Winnaars hebben een plan Deelnemen is belangrijker dan winnen! Met deelnemen stel je je doelen, trainingsdoelen, met wie doe ik dit en wanneer, hoe kleed ik me en je stelt je voor hoe je jouw loop indeelt om bijvoorbeeld een PR te lopen. Dit wordt door de individuele loper als een topprestatie ervaren. Kortom gewoon doelen stellen, om jouw persoonlijke ideeën te bereiken, niets meer en niets minder. Onze organisatie Dit geldt ook voor de organisatie van een loopevenement als de onze. Een evenementenorganisatie is een dynamische werkomgeving en het resultaat is een complexe drukte waarin prestaties afhangen van het rendement van individuele teamleden. Zo pfff… dat heb ik weer uit m’n pen gekregen? Kortom een gestructureerde organisatie die alle losse initiatieven met elkaar verbindt om intern synergie te behalen. Is dit nu organisatie ‘bla…bla…’ of hogeschool kletspraat? Niets is minder waar, je schept duidelijkheid en bevordert de kwaliteit door het uitsluiten van toeval. Onze organisatie haalt vreugde uit het organiseren van een succesvolle loop en de enthousiaste beleving van de deelnemers.

Colofon De Inner Circle Run krant is een uitgave van Uitgeverij

Nijverheidsweg 32 3341 LJ H.I.Ambacht Tel. 078 - 681 27 33 www.weekbladdebrug.nl Redactie:

Voorpaginafoto: Cees van Meerten, FotoExpressie Vormgeving:

06-24978881 info@innercirclerun.nl www.innercirclerun.nl

Loop met een doel Jouw persoonlijke prestatie straalt af op je omgeving. Wij organiseren voor twee goede doelen in onze omgeving, namelijk; het Hospice De Cirkel voor de Zwijndrechtse Waard en het Jeugdspeelpark Hendrik-Ido-Ambacht. Beiden verkeren in een kwetsbare positie, het Hospice wordt meer en meer afhankelijk van donaties en het Jeugdspeelpark gaat verhuizen naar het park Sandelingen-Ambacht. Kortom hun spaarpotten schudden op hun grondvesten. Trouwe Maatschappelijk Partners Al vanaf het eerste uur kunnen wij bouwen op een grote groep loyale maatschappelijk partners. Die in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ieder jaar weer hun bijdrage leveren om de organisatie van dit grote evenement te kunnen realiseren. Hieruit blijkt eens temeer het vertrouwen in onze organisatie, daarvoor dank. Wij proberen ondanks onze beperkte middelen met elkaar externe synergie te bereiken. Ook deze keer laten we een aantal partners, die vanaf het prille begin betrokken zijn aan het woord. Een bijzonder woord van welkom voor Wisse Makelaardij, die zonder te schromen spontaan het stokje overnam voor de organisatie van de ‘Wisse Kidsrun’.

Ontluistering April 2014 hebben wij de gemeente ons Jeugdplan aangeboden om op het tunneltracé in de Volgerlanden een openbaar loopparcours, een verspringbak alsmede een werpbak met een eenvoudig onderkomen te situeren. Passend in de planologie van plan Volgerlanden-Oost. Ons voorstel werd heel positief ontvangen. Echter, ambtelijke molens werken op een andere wijze dan door ons vooraf was voorzien. Het Natuur-Wetenschappelijk Centrum Dordrecht stelde vast dat zich inmiddels beschermde diertjes in het betreffende gebied hadden genesteld. Bij het aantreden van de nieuwe wethouder van sport werd het plan nogmaals voorgelegd ter realisatie in het Sandelingenpark. Spijtig dat we uiteindelijk moesten afhaken omdat onze voortrekkers, vanwege verhuizing, niet meer beschikbaar waren. Intern bleek dat we onvoldoende slagkracht konden mobiliseren om dit project tot een goed einde te brengen. Helaas een gemiste kans. Een tijd van komen en een tijd van gaan Nu de organisatie staat als een huis wordt het tijd voor een verjongingskuur. Die met een eigentijdse aanpak en flair de verantwoordelijkheid opeist en vol gaat voor de continuering van de Bolidt Inner Circle Run

voor de komende decennia. Dit betekent dat wij officieel afscheid nemen van Peter Slijkoord, die jarenlang onze spreekstalmeester was. De zesde editie Deze zesde editie is eveneens voor mij het laatste evenement dat onder mijn leiding plaatsvindt. Ik vertrouw op de ‘oudere’ jongeren onder ons om de ontstane vacatures in te vullen, zodat er binnen afzienbare tijd weer een voltallig stichtingsbestuur Run-DezvousNL sturing kan geven aan de toekomst van het hartlopen in de Zwijndrechtse Waard. Iedere gewijzigde situatie biedt nieuwe kansen om het vuur van de vooruitgang verder te dragen. Dankjewel Iets moois maak je nooit alleen, daarom bedank ik hierbij alle teamleden, het vertrouwen van de maatschappelijk partners, het publiek en de lopers. Het gaat jullie goed….!

Jan Rijsdijk Voorzitter Bolidt Inner Circle Run

Vrijwilligers maken het verschil Zoals ieder jaar zijn we alweer volop bezig met de voorbereidingen voor de Bolidt Inner Circle Run, ditmaal uiteraard editie 2017. In februari versturen we al de eerste berichten naar vrijwilligers die al eerder hebben geholpen bij vorige edities. Een aantal zet zich al vanaf de eerste editie van de Bolidt Inner Circle Run ieder jaar weer belangeloos in. Sommige anderen zijn er in de loop der jaren bijgekomen en helpen ook graag een handje mee. Maar we hebben altijd meer vrijwilligers nodig. Bovendien ook de mensen die zich altijd inzetten kunnen niet altijd, gaan op vakantie en hebben andere bezigheden. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Er is een grote diversiteit aan werkzaamheden waarbij vrijwilligers kunnen worden ingezet. De

avond voor de Bolidt Inner Circle Run is het al mogelijk om de startnummers op te halen of om je nog in te schrijven als loper. Praktisch alle bijbehorende werkzaamheden worden door de vrijwilligers verzorgd. Ook als je maar een gedeelte van de tijd beschikbaar bent of dat je andere voorkeuren hebt, laat je daardoor niet weerhouden. We zullen altijd proberen overal rekening mee te houden. Op de dag van de hardloopwedstrijden wordt overdag het parcours opgebouwd, hierbij kunnen we sterke vrijwilligers gebruiken. Aan het eind van de middag is er o.a. nog een na-inschrijving. Zowel bij de Wisse Kidsrun als bij de Bolidt Inner Circle Run kunnen we ook nog vrijwilligers gebruiken voor medailles uitreiken, bananen uitdelen enzovoort. Tijdens de

Bolidt Inner Circle Run is het uiteraard van het grootste belang dat, zowel de lopers en het publiek, veilig hun weg kunnen vinden en daarom zoeken we, met name, ook nog een groot aantal verkeersregelaars. Als je je als verkeersregelaar aanmeldt moet je een e-learning programma volgen. Deze digitale instructie is overigens een jaar lang geldig in heel Nederland. Dus als je de smaak te pakken hebt hoef je niet iedere keer opnieuw de instructie te maken. Zelf zet ik me ook regelmatig in als vrijwilliger en ook als verkeersregelaar. Mijn ervaring is dat het meestal gezellig is, altijd nuttig is en je zet je in voor je omgeving. Bovendien leer je nieuwe mensen kennen en je zet je in voor twee goede doelen in je directe omgeving namelijk het hospice ‘De Cirkel’ en het

Jeugdspeelpark Hendrik Ido Ambacht. Dus ook als je een bekende of familie aan komt moedigen geef je dan op als vrijwilliger. Je hebt als verkeersregelaar bijvoorbeeld altijd het beste plekje vooraan. Kortom, we hebben je hulp keihard nodig! Opgeven kan via www.innercirclerun.nl. We zien je graag op woensdag 14 juni en/of 15 juni 2017. Tot dan!

Christa Hamels coördinator vrijwilligers Bolidt Inner Circle Run

Inner Circle Run 2016 en s van Meert Foto’s: Cee ie FotoExpress

Profile for Uitgeverij De Brug

Inner Circle Run krant 2017 - Uitgeverij De Brug  

Inner Circle Run krant 2017 - Uitgeverij De Brug  

Advertisement