__MAIN_TEXT__

Page 1

1920-2020

Het Geklank 100 jaar Muziek, een onmisbaar en verbindend element in onze samenleving

JUBILEUM-UITGAVE www.hgdk.nl


Inhoud Steun Het Geklank ....................... Voorwoord ...................................... Geschiedenis .................................. Jeugdorkest Klankkids ................ Uit het album ................................. De instrumenten ........................... Niels Verbeek, dirigent ............... Kom meespelen! ........................... De docenten ...................................

2 3 5 10 12 17 21 21 22


Voorwoord

Geraakt worden door muziek. Je begrijpt, ik kan dit voorwoord niet anders beginnen dan met iets te zeggen over muziek. Ik ben van mening dat muziek mensen blij maakt en dat het ervaren van muziek iets met je doet. Het helpt om in een bepaalde stemming te komen en om je even lekker te ontspannen. Ik merk dat anderen dit herkennen. De één luistert graag naar marsmuziek en de ander naar plechtige, klassieke of popmuziek; smaken verschillen, van Mozart tot Queen. Muziek ontroert, maakt je rustig en stil of zorgt er juist voor dat je gaat bewegen, klappen en dansen. Het is ook prachtig om te zien hoe mensen genieten van zelf muziek maken.  Wij zeggen vaak: ‘Wat is een wereld zonder muziek?’. Stel jezelf eens voor: Een film zonder muziek, een feest zonder muziek? Maar ook een begrafenis of kerkdienst zonder muziek?  Met Pasen luisteren we naar de Mattheus Passion, met Kerst zingen we samen Stille Nacht. Koningsdag begint met de aubade met muziek van Het Geklank. Daar worden we blij van en gelukkig. Muziek maakt ons leven rijker en mooier en heeft een sterk positief effect op de mens en de maatschappij. Hier wordt internationaal al jaren veel onderzoek naar gedaan. Ook neuropsycholoog Prof. Dr. Erik Scherder spreekt door heel Nederland vol enthousiasme over de gunstige invloed van muziek op ons brein.  Muziek is belangrijk en daarom willen wij muziek en muziek-maken blijven doorgeven aan de volgende generaties. Dat is onze passie. Wij zorgen dat de muziek niet stopt, want laten we eerlijk zijn: zonder muziek is er toch weinig aan? Daarom blijven we ons met goed onderwijs en coaching inzetten voor muziek.  Natuurlijk zien we dat de samenleving verandert. Dat vraagt van ons aanpassingsvermogen en flexibiliteit om hierin mee te bewegen. We bestaan al 100 jaar en beginnen vol goede moed aan de volgende 100 jaar en daar ben ik trots op! Meta Nugteren Voorzitter

100 jaar Geklank | 3


Louwersplein 43, Hendrik Ido Ambacht Kort Ambachtlaan 95a Zwijndrecht


1920 Om een beetje inzicht te krijgen in de situatie van toen gaan we terug naar de jaren rond 1920. Er waren nog maar enkele straten in Zwijndrecht, wat winkels en fabrieken. Zwijndrecht was een tuindersdorp. Er was voor de jeugd weinig te doen. Maar vanuit de Gereformeerde jongelingsvereniging kwam men op het idee om een muziekvereniging op te richten. Men stak de koppen bij elkaar; er werden vergaderingen gehouden en er werden instrumenten gekocht voor wel 1500 gulden bij Kessels in Tilburg èn er was een beschermheer, de Weledele Heer Haaring. Op 11 mei 1920 werd een reglement samengesteld en als dirigent werd de heer Aart van der Linden uit Rijsoord gevonden. Hij was toen net 26 jaar, geboren op 15 mei 1894. Zijn salaris was 20 gulden per maand. Bij de oprichting van Het Geklank bestond wel 70% van de leden uit tuinders of knechts. Zij werkten van 's morgens 5 tot 's avonds 8 uur. Sommigen hadden zich nog snel voor de repetitie even omgekleed, maar anderen kwamen direct uit het land op hun klompen. Maar de geestdrift was bij allen even groot.

Ds. Vonkenberg dacht mee over onze naam. Het werd Het Geklank des Konings, gehaald uit Numeri 23 vers 21. De contributie werd vastgesteld op 25 cent per week. Op 28 mei 1920 hielden ze vergadering èn een eerste repetitie. Jammer genoeg waren nog niet alle instrumenten binnen. Wel waren er 1 esklarinet, 6 besklarinetten, 2 pistons, 2 trompetten, 2 bugels, 2 althoorns, 2 tenoorhoorns, 2 tuba's, 1 esbas, 1 kleine trom, 1 grote trom. Het was een heel gedoe om ieder een instrument te geven die hij graag wilde bespelen, maar wat de dirigent dan soms niet goed vond vanwege de stand van de tanden en dikte van de lippen. Iemand, fors van postuur en gebit, wilde wel op zo'n fluit spelen. Het bleek een klarinet. Maar met grote handen, dikke vingers en geen goed gebit, bleek het al snel een fiasco. Hij leverde zijn klarinet weer in en ze zagen hem nooit meer terug. De eerste repetitie, was niet erg geschikt voor de oren, want iedereen probeerde geluid uit z'n instrument te krijgen. Echter door volharding en trouwe opkomst van de 26 leden, werd in september 1920 met het eerste samenspel begonnen.

100 jaar Geklank | 5


Ook voor u is er een mannenkoor in de buurt!

Het Koninklijk Dordrechts MANNENKOOR nodigt U uit om een geheel vrijblijvende proefrepetitie bij te wonen. Wij repeteren iedere donderdagavond in een sfeervolle ruimte waar, naast het zingen, het gezellig samenzijn zeker zo belangrijk is. Wij zijn niet aan een kerk verbonden en hebben een zeer gevarieerd repertoire. Muziek en zang houden het brein gezond; kom dus lekker meezingen! U bent van harte welkom! Meer informatie en adresgegevens vindt u op onze website : www.kna-dordrecht.nl


Op 21 augustus 1937 brachten ze, getooid in hun nieuwe uniformen, een serenade bij de beschermheer de Weledele Heer Haaring. En toen werd het 1940. Er moest aanvraag gedaan worden bij het Duitse gerechtshof in Den Haag of ze een concert op het Oranjeplein mochten geven en dat mocht gelukkig. Op 3 mei 1941 werden er nog twee serenades gegeven, maar daarna mocht er buiten niet meer opgetreden worden. Dat was een hele klap voor de vereniging. Er werd nog wel binnen opgetreden, maar alleen als alle ramen verduisterd waren.

In 1954 waren er 8 jongens die graag als slagwerker mee wilden doen met Het Geklank. Dit werd de voorloper van de drumband, die op 1 oktober 1959 werd opgericht. Tien jaar later op 1 augustus 1969 volgden de majorettes. Toen negen jaar later, op 1 augustus 1978 de minirettes werden opgericht was de vereniging compleet. Het Geklank was een begrip in Zwijndrecht en omstreken. Een prachtige vereniging met meer dan 100 leden van jong tot oud. Inmiddels werd er gerepeteerd in en om de school 'de Rank ' aan de Lindelaan.

Kort daarop werd besloten om de administratie te verstoppen en ook de instrumenten werden bij mensen ondergebracht op zolders en onder het stro. Uiteindelijk waren er geen instrumenten en repetitieruimte meer en werd er besloten om tot nader order uiteen te gaan. Maar toen‌‌‌kwam de bevrijding! Wat was iedereen blij! Ze brachten een muzikale hulde op het Raadhuisplein en iedereen liep achter de muziek aan. De grond trilde van het hossen en het was een geweldig optreden. In de jaren na de oorlog vonden er vele optredens plaats. Serenades, kerkdiensten, concerten, elk jaar een rondgang en aubade met Koninginnedag en natuurlijk tijdens de Volkskerstzang op Kerstavond. Tevens werd deelgenomen aan concoursen en er werden mooie prijzen behaald.

Dat is voor vele jaren de uitvalbasis geweest voor heel wat optredens en serenades. Achter op het plein werden de shows voor de jaarlijkse donateurs-uitvoering ingestudeerd en marsrepetities gehouden. Het orkest, toen nog 'de kapel' genoemd studeerde binnen hun stukken in. Totdat na verloop van tijd er steeds meer verschil kwam in de beleving van de hobby tussen enerzijds drumband en majorettes en anderzijds het orkest. In 1994 werd besloten om de vereniging te splitsen. De drumband en majorettes gingen verder als Celebration. Het orkest ging verder als Het Geklank, als zittend orkest. Na een aantal jaren barstte de school letterlijk en figuurlijk uit haar voegen en is de nieuwe repetitie-ruimte Panoord in gebruik genomen. 100 jaar Geklank | 7


KORT AMBACHTLAAN 17 – ZWIJNDRECHT TEL. 078 - 6122836

Autobedrijf Jan de Krijger Christiaan Huygensstraat 23 3331 EA Zwijndrecht 078-7440104 Mail: jan@jandekrijger.nl

BOUW RYK Bouw Tuinontwerp groenvoorzieningen Veranda’s/pergola’s/tuinhuizen maak kennis met ons via email: info@rykbouw.nl Website: rykbouw.nl telefoon: 06-81306682 instagram/facebook: @ryk.bouw

Burgemeester Jansenlaan 6a 3331 HN Zwijndrecht www.haarmodeverheul.nl haarmodezwijndrecht@upcmail.nl TEL. 078 - 6128135


2020 Het Geklank, zoals we anno 2020 genoemd willen worden, is inmiddels 100 jaar oud en heeft als vereniging veel doorstaan. Tijdens het afgelopen Nieuwjaarsconcert is daarvan veel de revue gepasseerd. Te veel om op te noemen en te veel voor deze krant. De fotocollage laat een mooi beeld zien door de jaren heen. Mooi om op terug te kijken en af en toe even bij stil te staan, maar we vinden het nog mooier om naar de toekomst te kijken. Wie zijn we nu en wat is ons dna, wat zijn onze drijfveren? Waar zijn we goed in en wat vinden we belangrijk? Dat zijn nu de onderwerpen van de ledenvergadering en daar hebben we met alle leden en het bestuur over gesproken. Wat is onze bijdrage aan de samenleving? Wij vinden dat muziek bijdraagt aan het creëren van een mooie samenleving, muziek verbindt iedereen. Muziek maakt slim en nodigt uit tot het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Samen musiceren versterkt het groepsgevoel en de discipline. Prof. Dr. Erik Schredder spreekt door heel Nederland vol enthousiasme over de gunstige invloed van muziek op ons brein. Maar wat doen we dan allemaal?

We beginnen bij de jeugd: Sinds september 2018 is het jeugdorkest Klankkids van start gegaan o.l.v. Ivo Kouwenhoven, zie ook elders in deze krant. Daarnaast bieden wij professioneel muziekonderwijs, onze docenten hebben allemaal een conservatoriumopleiding, zie ook elders in deze krant. Maar niet alleen voor de jeugd. Ook als volwassene is er nog genoeg te leren en te ontdekken. Ontwikkel je muzikale talent en stroom zo in bij ons orkest. Je bent nooit te oud om te leren! Natuurlijk ontwikkel je daarmee je talent, maar bovenal is samen muziek maken super gezellig. Wij zijn een unieke vereniging waar mensen, jong en oud, geïnspireerd worden om iets met muziek te doen. Maar mocht tijd of talent ontbreken dan kun je natuurlijk ook komen luisteren bij één van onze concerten of optredens in de gemeente tijdens Koningsdag en 4 mei. We hebben al een prachtig harmonieorkest en een jeugdorkest maar willen verder groeien in kwaliteit, organisatie en naamsbekendheid. Iedereen in Zwijndrecht en H.I.Ambacht moet weten dat we er zijn en wat we doen.

100 jaar Geklank | 9


Het jeugdorkest: Klankkids Bij Klankkids is nog plaats voor nieuwe leden, nieuwe leerlingen en/of al gevorderde muzikanten die altijd al in een orkest hebben willen spelen of die het een keer willen proberen. Ook zijn alle instrumenten welkom, dus niet alleen de instrumenten die eigenlijk thuishoren in een harmonieorkest. Speel je bijvoorbeeld viool of blokfluit of zou je graag trombone of klarinet willen leren spelen, kom dan op maandag eens kijken bij Klankkids. Weet je het nog niet helemaal zeker? Kom dan ook gewoon de gratis proefrepetitie of -les meemaken. Kun je nog geen instrument kiezen of heb je nog geen instrument, dan kunnen we daarvoor zorgen. Deze worden gratis ter beschikking gesteld. Voor meer informatie kun je op de website kijken (www.hgdk.nl) en/of een mail sturen naar jeugd@hgdk.nl

Klankkids: maandagmiddag van 17:15 tot 18:15 Blokfluiters: maandagmiddag van 16:45 tot 17:15 Balistraat 1 Zwijndrecht 10 | 100 jaar Geklank


Mijn naam is Maxime. Ik ben 11 jaar en ik speel drums. Ik ben 1,5 geleden begonnen met drumles. Daar leer ik hoe ik moet drummen en leer ik noten lezen. Mijn les krijg ik in mijn eentje. Ik ben een half jaar geleden begonnen bij de Klankkids. Dat is een klein orkestje met kinderen die ook een instrument spelen. Eerst had ik daar nog geen drumstel en heb ik op de emmer gespeeld. Dat was een beetje raar, maar wel leuk. Al snel kreeg ik een drumstel bij de Klankkids, zodat ik daar ook kon drummen. Met het hele drumstel spelen vind ik toch wel leuker. Ivo is onze dirigent. Hij is altijd vrolijk en leert ons samen muziek maken. Ook doen we soms spelletjes tussen de liedjes door. Ik vind het leuk om samen met andere kinderen muziek te maken. We spelen ook wel bekende liedjes zoals bijvoorbeeld Dance Monkey. Ik heb nu 1 keertje opgetreden met de Klankkids. We hebben buiten een concertje gegeven. Ik vond dit heel leuk om te doen.

"Een kind dat eigenaarschap van de muziekvereniging ervaart, voelt zich geïnspireerd en betrokken." Eigenaarschap zorgt voor positieve energie, betrokkenheid en kennisontwikkeling waardoor het kind slechts één richting op zal gaan en dat is vooruit. Hoe meer vertrouwen het kind krijgt, hoe groter de ruimte zal worden waarin het kind zich kan ontplooien en ervaring op kan doen. Daarom luister ik als dirigent met mijn ogen waardoor een kind zich gezien en gehoord voelt. Het moét niet meedoen, maar het mág meedoen in een muziekwereld waar het zich prettig bij voelt. Door in het hart van een kind te kijken, weet ik welke ontdekkingstocht ik met hem of haar kan gaan maken. En die ontdekkingstocht is voor elk kind anders.

Ivo Kouwenhoven, dirigent Klankkids 100 jaar Geklank | 11


Uit het album.....

12 | 100 jaar Geklank


100 jaar Geklank | 13


…‘de tone of voice maakt de muziek’…, Ook in reclame!

AutoFirst Molenvliet T 078-6193484 W www.autofirst-molenvliet.nl

Inqar Drechtsteden T 078-6100394 W www.inqar-drechtsteden.nl

DRECHT ST EDEN

GlasGarage Zwijndrecht T 078-6390050 W zwijndrecht@glasgarage.nl

Tel. 06 - 415 61 332 Info@kooimancreative.nl

Vermaas & Apon BOUWMIJ

Dorpstraat 15 3284 AC Zuid-Beijerland

Niclas: 06-53537868, niclas@vermaasapon.nl Remco: 06-50276246, remco@vermaasapon.nl


100 jaar Geklank | 15


De instrumenten Het Geklank is sinds de oprichting in 1920 een harmonieorkest. Maar wat is een harmonieorkest eigenlijk? Een harmonieorkest is een orkest dat bestaat uit blaasinstrumenten en slagwerkinstrumenten en -grote wens van onze dirigent Niels Verbeek- ook een contrabas. In tegenstelling tot de fanfare bestaat een harmonie niet uitsluitend uit koperblazers, saxofoons en slagwerkers, maar ook uit andere houtblazers zoals klarinet, dwarsfluit, hobo en fagot. Door deze bezetting is de harmonie in staat een groter scala aan nuances te laten horen.

Het koper De trompet is een koperen blaasinstrument. Door je lippen in de juiste frequentie te laten trillen aan de ene kant van de buis, werkt de buis als een versterker en komt er een heldere toon uit aan de andere kant van de buis. Het uiteinde van de buis heeft de vorm van een kelk, dat werkt als een megafoon. Eerst was de trompet een rechte lange buis (denk aan een vuvuzela), maar hij was makkelijker mee te nemen als de buis opgerold was. In de 19e eeuw zijn er ventielen aan die lange buis toegevoegd, waardoor men wel alle tonen van de toonladder kon spelen. De trombone is ook een koperen blaasinstrument en heeft eenzelfde ontwikkeling doorgemaakt. In het begin was dat ook een lange buis, alleen dan is de trombone twee keer zo lang als de trompet en klinkt dus lager. De trombone heeft geen ventielen zoals de trompet, maar een schuif.

Een ander koperen blaasinstrument dat we terug kunnen vinden in het harmonieorkest is de hoorn. Dit instrument is zo opgerold dat je rechterhand in de kelk past als je het instrument bespeelt. Met je linkerhand kun je de ventielen bedienen. Alle koperen blaasinstrumenten hebben een kelk. Ze worden bespeeld door je lippen te laten trillen op het mondstuk en daar lucht langs te blazen. De bariton, eufonium of tenortuba is een koperen blaasinstrument. De toon is te vergelijken met een baritonzanger. De naam eufonium komt oorspronkelijk van het Griekse woord euphonos, wat betekent "mooiklinkend" Bijna alle huidige eufoniums zijn uitgevoerd met drukventielen, hoewel modellen met draaiventielen nog wel bestaan. De tuba is de naam voor een aantal koperen blaasinstrumenten in het bas-register. 100 jaar Geklank | 17


Het Hout Houten blaasinstrumenten zijn muziekinstrumenten die oorspronkelijk allemaal van hout werden gemaakt. Tegenwoordig wordt een groot deel ook van andere materialen gemaakt. De klarinet bijvoorbeeld, die kan van hout worden gemaakt, maar ook van kunststof. Allemaal brengen ze noten voort door de lucht die trilt in hun buis met gaten erin. De adem van de spelers gaat door een: Fluitmondstuk (dwarsfluit) Enkelriet (saxofoon en karinet) Dubbelriet (hobo en fagot) De toonhoogte van het geluid hangt af van het open of gesloten zijn van het aantal gaten. De kortste buis geeft de hoogste toon. Vroeger sloot men de gaten altijd met de vingers. Toen vond men een oplossing: kleppen. Bij de klarinet worden niet alle gaten door kleppen geopend of gesloten. De dwarsfluit en de piccolo zijn voortgekomen uit de blokfluit. De blokfluit is al een erg oud instrument. Deze fluit bleek beter te hanteren wanneer hij dwars bespeeld werd. Een dwarsfluit heeft kleppen, een blokfluit niet. Nog een groot verschil is dat bij een blokfluit lucht geblazen moet worden door een mondstuk. Een dwarsfluitspeler blaast de lucht over een gat. Zodoende hoor je veel minder geruis van de ingeblazen adem. Voor wie dit schitterende instrument in zijn macht heeft, is het warm en zuiver. Haar kleine zusje, de piccolo klinkt een octaaf (=8 tonen) hoger. Het scherpe geluid hoor je boven alles uit.

Nu een instrument dat echt van hout is. De hobo is de kleinste van de dubbelriet-instrumenten. Het mondstuk bestaat uit een dubbelgebogen stuk riet (vandaar de naam dubbelriet-instrument). Om geluid uit het instrument te krijgen, moet je krachtig lucht door het riet persen. Hierdoor breng je het riet in trilling. Kleppen zorgen ervoor dat de gaten, die in de buis van het instrument zijn geboord, afgesloten kunnen worden. Door het indrukken of loslaten van deze kleppen, kun je op dit instrument verschillende tonen maken. Het instrument wordt vaak gebruikt bij droevige melodieĂŤn. Verder geeft de hoboĂŻst de toon aan het stemmen van bij het orkest. Het bekendste stuk waar de hobo in voorkomt is Peter en de wolf. Een variant op de hobo is de althobo of Engelse hoorn.

De klarinet is een blaasinstrument behorend tot de enkelrietinstrumenten. De eigenlijke geluidsproductie vindt plaats in het mondstuk. De klarinettist zet de boventanden op het mondstuk en de onderlip, die over de ondertanden naar binnen wordt gehouden, tegen het riet dat tegen het mondstuk aan gebonden of geklemd is met een rietbinder. Door lucht tussen het mondstuk en het riet door te blazen gaat het riet trillen. De lipspanning (embouchure) bepaalt hoeveel vrijheid het riet krijgt om te trillen. Dit heeft invloed op de toonhoogte en de klankkleur. 100 jaar Geklank | 19


De uitvinder van de saxofoon heet Adolphe Sax. Hij werd geboren in Dinant (BelgiĂŤ), zoon van CharlesJoseph Sax en Marie-Joseph Masson. Dinant was in die tijd beroemd om zijn koperinstrumenten en ook de vader van Adolphe, Charles-Joseph Sax, was instrumentbouwer. Evenals bij de klarinet, is bij de saxofoon aan de onderkant van het mondstuk, een enkel riet bevestigd, daarom hoort de saxofoon bij de houten blaasinstrumenten. Tegenwoordig worden er nog zeven soorten saxofoons gemaakt en bij ons zijn de alt-, tenor- en baritonsax in gebruik.

Het slagwerk Onder slagwerk worden alle slaginstrumenten van het orkest verstaan. Deze zie je als groep vaak achterin het orkest. Voorbeelden zijn grotere slaginstrumenten als de pauken, grote trom (basdrum), marimba, xylofoon, klokkenspel en gong, maar ook de kleinere slaginstrumenten zoals de kleine trom (snaredrum), woodblock, bekkens, tamboerijn, triangel, castagnetten.

vacature En dan de contrabas.... In veel muziekstijlen wordt de contrabas gebruikt zoals jazz, klassieke muziek, popmuziek, zigeunermuziek en klezmer. Het lijkt dan misschien een vreemde eend in de bijt, maar dit instrument hoort toch echt ook tot het instrumentarium van een harmonieorkest. Gelukkig beschikt Het Geklank over een contrabas, maar helaas heeft deze op dit moment geen bespeler. Lijkt jou dit een prachtig instrument en zou je graag les willen krijgen? Of kun je al contrabas spelen en wil je ons orkest komen versterken, dan ben je van harte welkom!! 20 | 100 jaar Geklank


Niels Verbeek, dirigent

Kom meespelen! Zelfs in ons 100-jarig bestaan zijn we op zoek naar nieuwe muziekvrienden die ons orkest willen komen versterken, want de muzikanten uit ons oprichtingsjaar zijn inmiddels al lang en breed met pensioen! Naast de contrabas op de vorige pagina is aanvulling in andere secties ook welkom. Heb je muzikale ervaring? Top! Voor het Geklank is het fijn als je een niveau hebt vergelijkbaar met een HaFaBra B diploma. Geen muzikale ervaring? Ook top! Je kunt bij ons een opleiding volgen. Solliciteren? Nee hoor, kom maar gezellig kennis maken op de repetitie, elke maandag van 19:45-22:00 uur in gebouw Panoord, Groot karrenveld (terrein Bakestein). (In verband met Corona wel graag even een aankondiging vooraf)

Niels Verbeek (1991) is afkomstig uit Drachten en is slagwerker en paukenist bij diverse symfonieorkesten, waaronder het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het BBC Concert Orchestra en RTE-NSO Dublin. Daarnaast is hij dirigent van diverse harmonie- en fanfareorkesten en slagwerkensembles geweest. Vanaf september 2019 is Niels dirigent van Het Geklank des Konings. Wanneer maakte je de keuze om van muziek een carriere te maken? Eigenlijk al vanaf dat ik bewust nadacht over een baan. Ik was van jongs af aan vrij handig met trommelen, ik ben begonnen bij de showband gevolgd door harmonie, brassband en fanfare, die telkens weer een niveau hoger waren. Hierdoor kwam ik steeds meer in kringen waar mensen conservatorium studeerden en op die manier ben ik daar zelf ook beland. Wanneer wist je dat je dirigent wilde worden? Op het conservatorium heb ik tijdens de slagwerkopleiding een paar keer de slagwerkgroep gedirigeerd wat ik erg leuk vond. Het blijft altijd een uitdaging om een grote groep mensen met uiteenlopende persoonlijkheden en speelniveaus met de neus dezelfde kant op te laten staan en te motiveren. Dat motiveert mij. Je bent sinds november 2019 dirigent van het Geklank. Waarom is de keus op jou gevallen denk je? Ik denk dat ik vrij benaderbaar ben, en mensen durf te laten spelen. Dit eerste jaar is op z’n zachtst gezegd bijzonder. Hoe heb je het afgelopen jaar op muzikaal gebied ervaren? Klopt, we hadden geweldige projecten op de agenda staan zoals The Armed Man van Karl Jenkins waarbij een groot koor zou mee zingen en de musical Fame waarbij we met een groepje van de harmonie, aangevuld met een combo de acteurs van Het Theaterhuis Zwijndrecht zouden begeleiden. Helaas kon dit allemaal niet doorgaan. Welk werk wil je absoluut nog een keer met Het Geklank uitvoeren? Eigenlijk hoop ik dat we nog een herkansing krijgen met The Armed Man en de musical Fame. Beide hebben we nog niet uitgevoerd, maar zijn een belevenis om naar te kijken en luisteren. 100 jaar Geklank | 21


De docenten

Thea Rosmulder is klarinettiste en speelt daarnaast ook dwarsfluit en saxofoon. Zij speelt al zo lang zij het zich kan herinneren in allerlei ensembles, orkesten en kleine clubjes. Haar werk als musicus is uitgegroeid tot een bonte verzameling zoals bijvoorbeeld: orkesten in heel Nederland, musicals (o.a. Sound of Music, Kruimeltje, Wicked, Ciske de Rat, Anastasia), koorbegeleiding, Pelgrim Trio, Ebony-Ensemble, solist, leerlingen in eigen studio uit de regio maar ook van verder weg, coach van amateurensembles, organisator van concerten en workshops, verbinder van muziekliefhebbers‌ Plezier in muziek maken staat altijd voorop, zowel bij het spelen als bij het les geven of coachen. Dit werkt voor jong en oud! Op dit moment liggen de meeste orkesten noodgedwongen stil. Gelukkig kunnen kleinere ensembles wel concerten spelen, voor een klein publiek. Het is belangrijk dat er op een veilige manier concerten zijn: muziek is er om samen te beleven! Juist nu zijn er weer meer kinderen en volwassenen die een instrument leren bespelen. Het ambachtelijk zelf een mooie toon maken en je eigen melodieÍn leren spelen blijft iets magisch: zeker als je de kans krijgt om al heel snel mee te spelen met anderen. Op dit moment liggen er instrumenten klaar om bespeeld te worden door nieuwe beginners. Wil je meer weten of een gratis proefles afspreken: neem dan contact op via info@hgdk.nl. 22 | 100 jaar Geklank

Hoi, ik ben Annet en speel trompet! Ooit ben ik begonnen op bugel bij muziekvereniging Euterpe te Sint-Maartensdijk. Na de middelbare school ging ik naar Codarts Rotterdam om trompet te studeren. Om naar het conservatorium te gaan, moet je auditie doen. Die auditie heb ik toen alleen in Rotterdam gedaan. Als ik daar niet was aangenomen, was ik nu waarschijnlijk wiskundige geweest.... Tijdens mijn studie aan het conservatorium mocht ik een keer invallen voor de toenmalige koperdocent van HGDK. Later heb ik gesolliciteerd om de lessen permanent over te nemen en doe dit nu al vijf jaar met plezier. Doordat ik opgegroeid ben in de HaFaBra-wereld klikte het goed met de vereniging en heb ik al verschillende leerlingen mogen begeleiden naar een A- of B-diploma. In het begin gaf ik muziekles en studeerde ik aan het conservatorium, maar inmiddels heb ik al twee jaar mijn Bachelor of Music diploma. Naast het lesgeven bij HGDK ben ik ook actief als freelance musicus, geef ik les bij andere muziekverenigingen en -scholen, waaronder de muziekschool in H.I. Ambacht en ben ik bugeliste bij het Orkest Koninklijke Marechaussee. HGDK is een warme vereniging, waar iedereen elkaar kent. Als muziekdocenten zijn wij niet alleen aanwezig in het gebouw op onze lesdag, maar komen we ook op de voorspeelmiddag, waar niet alleen leerlingen, maar ook andere leden, iets van zich kunnen laten horen. Het is leuk om naar de barbecue te komen en daar herkend te worden door niet alleen je leerlingen. Ik maak graag nog lang onderdeel uit van deze vereniging.


Dorette Lagendijk is een zeer enthousiaste en gepassioneerde fluitiste, die met virtuositeit, perfectie en veel plezier de dwarsfluit bespeelt. Ze is actief op het gebied van kamermuziek en geeft concerten, verzorgt recitals en muzikale intermezzo bij koorconcerten, huwelijken en uitvaarten, congressen en diners.

Verder verleent ze regelmatig medewerking aan CD- en televisieopnames. Ze vormt duo’s met harpistes, pianisten en organisten. Naast vakdiploma's voor soliste heeft ze ook het docerend vakdiploma behaald. Ze studeerde aan het conservatorium te Tilburg bij Raymond Delnoye, waar zij haar diploma docerend musicus behaalde. Vervolgens behaalde zij haar diploma uitvoerend musicus bij de fluitist Michelle Lefevre in Maastricht. Dorette volgde masterclasses in Parijs, Saint-Donat sur l’Herbasse, bij James Galway en Jeffrey Gilbert en in Nederland interpretatielessen bij Tijn van Eijk, Carlos Moerdijk, Abbie de Quant en Edward Witsenburg. Ook volgde zij diverse workshops bij het metropole orkest. Ze heeft in verschillende symfonie- en harmonieorkesten gespeeld, met dirigenten als Walther Boeykens, Jan Cober en Heinz Friesen. Dorette heeft kamermuziekseries gespeeld bij Marie-Cecile Moerdijk en concerten met Berdien Stenberg, Tijn van Eijk, Louis van Dijk en Pim Jacobs. Ook heeft zij als "Berdien Stenberg" opgetreden in de Soundmixshow van Henny Huisman. Voor meer informatie zie website www.dorettelagendijk.nl.

Ruud Raike is geboren in Maastricht en woont in IJsselstein. Hij studeerde voor docerend musicus saxofoon bij Karel Bruin aan het Hilversums Conservatorium. Daarna vervolgde hij zijn studie bij André Hemmers aan het Utrechts Conservatorium, waar hij in 1994 als uitvoerend musicus afstudeerde. Hij speelt vooral kamermuziek, in diverse bezettingen, en geeft les sinds 1994. In 2004 bracht Caprice des Deux, zijn duo met pianist Jaap Brackman, haar eerste cd uit, getiteld ‘Franse en Amerikaanse Kamermuziek’. Hij geeft saxofoonles aan kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen, van beginners tot vergevorderde. Saxofoonspelen is een heerlijke hobby waarbij je je fysiek en mentaal lekker kan uitleven. Samen muziek maken met anderen en genieten van mooie klanken! Na ongeveer een jaar heb je het niveau om samen muziek te maken met anderen in een eenvoudige, beginnende samenspeelgroep. Sinds 2018 geeft hij saxofoonlessen bij Het Geklank. Momenteel heeft hij hier een leerling die volgend jaar naar verwachting haar B-examen kan gaan doen. Behalve in Zwijndrecht geeft hij ook les in IJsselstein en Geldermalsen.

100 jaar Geklank | 23


In 2020 bestaan we 100 jaar en is het tijd om ons opnieuw voor te stellen aan de gemeente, bedrijven, scholen, leerlingen en ouders en de inwoners van Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. Daarom vertellen we graag over wie wij zijn, wat ons drijft en waar het ons uiteindelijk om te doen is. Samen laten we de mensen ervaren hoe wij met muziek van betekenis zijn voor Zwijndrecht en de regio. Wij laten zien wat onze toegevoegde waarde is en hoe wij ons inzetten voor een unieke ledenervaring en ledentevredenheid waarmee we onze belofte waarmaken: Passie voor jouw muziekbeleving!

Deze uitgave van Het Geklank des Konings is bestemd voor iedereen die onze droom deelt en graag mee wilt bouwen aan muzikale verbinding in Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht

www.hgdk.nl

info@hgdk.nl

Profile for Uitgeverij De Brug

Het Geklank des Konings Zwijndrecht 100 jaar  

Het Geklank des Konings Zwijndrecht 100 jaar  

Advertisement