Gemeenteraad verkiezingen 2018 - Gemeente Zwijndrecht - Weekblad De Brug

Page 1

Gemeenteraad

VERKIEZINGEN

21 maart 2018 zwijndrecht.nl/verkiezingen en raadzwijndrecht.nl


Goed en betaalbaar wonen De crisis is voorbij en de VVD vindt dat alle inwoners van onze gemeente dit mogen merken. Zwijndrecht heeft op dit moment uitdagingen als het gaat om een bovengemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden en bovengemiddeld aantal sociale huurwoningen. Het verkiezingsprogramma van de VVD geeft per thema de visie van de VVD op de rol van de Zwijndrechtse gemeenteraad en de standpunten die daar bij horen. Daarbij staan wij dicht bij onze kiezers. De volgende speerpunten zijn wat de VVD betreft het belangrijkst.

Wonen De VVD wil een Zwijndrecht waar je graag woont. Deze gemeente moet de plek zijn voor jong en oud, met een divers woonaanbod in zowel koop als huur. De sociale huursector in Zwijndrecht is wat de VVD betreft te groot. Er moeten sociale huurwoningen gesloopt worden om plaats te maken voor betaalbare (starters) koopwoningen. Dit is goed voor de leefomgeving. Het is belangrijk dat ook voor de hogere inkomens voldoende woningen zijn. Hoger opgeleiden zijn een belangrijke stimulans voor het vestigen van nieuwe bedrijven en ze zijn belangrijk voor het ontwikkelen van de voorzieningen in de gemeente. Om hoger opgeleiden te stimuleren om zich in Zwijndrecht te vestigen, wil de VVD dat de gemeente aantrekkelijk wordt voor mensen die hun studie net hebben afgerond. Woonoverlast moet effectief worden aangepakt. De VVD wil ook dat veroorzakers van woonoverlast na meerdere waarschuwing uit hun huis kunnen worden gezet. Werk Zwijndrecht bevindt zich in een concurrerende omgeving. De gemeente heeft daadkrachtig ondernemerschap hard nodig om de positie van Zwijndrecht te behouden en te versterken. Dat kan en moet de overheid niet allemaal zelf regelen. Wel moeten we ervoor zorgen dat het voor ondernemers zo aantrekkelijk mogelijk is om zich in Zwijndrecht te vestigen. De ondernemende Zwijndrechter moet de ruimte krijgen. Een lagere regeldruk en een compacte overheid zijn daarbij van belang. Ondernemers moeten zo min mogelijk te maken krijgen met gemeentelijke regels, rompslomp of beperkingen. De VVD wil dat de gemeente nieuwe beeldbepalende werkgevers aan zich probeert te binden, om zo de werkgelegenheid te verbeteren.

Kleine beurt vanaf:

€ 68,-

Grote beurt vanaf:

€ 149,-

20%

korting op banden

Gratis APK

Kwaliteit voor een scherpe prijs! Acties geldig tot 30-04-2018

VT Car Service • Grotenoord 33 • 3341 LT Hendrik-Ido-Ambacht Tel. 088 250 24 24 • info@vtcarservice.nl • www.vtcarservice.nl

Bereikbaarheid Een aantrekkelijke gemeente is een bereikbare gemeente. Snel met de auto, fiets of met het openbaar vervoer van A naar B komen, draagt bij aan het vestigingsklimaat, onze economie en het maakt het leven in onze gemeente prettiger. Men moet zelf de keuze kunnen maken met welk vervoersmiddel men zich in de gemeente verplaatst. Daarom pleit de VVD voor goede bereikbaarheid met zowel de auto, het openbaar vervoer als met de fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Snel en makkelijk met de fiets naar je werk kunnen is voor ons vanzelfsprekend. Om dit mogelijk te maken zijn wij voor goed onderhouden fietspaden, voldoende gratis bewaakte fietsenstallingen en het regelmatig opruimen van zwerffietsen. Het invoeren van het gratis parkeren op initiatief van de VVD is een groot succes gebleken voor het winkelcentrum en dit willen wij graag zo houden. Daarnaast willen wij dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Lokale Lasten Zwijndrechters betalen meer aan lokale belasting dan nodig. De VVD wil dat de lokale lasten voor alle Zwijndrechters zo laag mogelijk zijn. Dat betekent lagere afvalstoffenheffing, lagere onroerendezaakbelasting, lagere rioolheffing en geen parkeerkosten. Op die manier houdt u geld over voor dingen die u zelf belangrijk vindt. Een gezonde overheid geeft niet meer uit dan er binnenkomt. Dus alleen wanneer Zwijndrecht minder geld uitgeeft, kunnen de lokale lasten omlaag.

Schoon, heel en veilig De VVD staat als vanouds voor een schone, hele en veilige gemeente. In wijken die niet schoon zijn, voelen mensen zich onveiliger en dit trekt overlast aan. Een schone wijk vergroot het woonplezier van Zwijndrechters. De VVD is van mening dat Zwijndrechters zelf een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het onderhouden en schoonhouden van hun omgeving. De gemeente moet ook blijven investeren in het schoon en heel houden van de gemeente. Ook moet de gemeente voldoende groen zijn. Ouderen In Zwijndrecht wonen veel ouderen. Zij hebben veelal ondersteuning nodig in dagelijkse bezigheden. De VVD is er voorstander van om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, zo nodig met aanpassingen aan de woning. Zorg voor ouderen kan vanaf 2015 dichter bij de ouderen worden georganiseerd. Op die manier kan de ouderenzorg efficiënter worden georganiseerd en kan er beter aan de specifieke wensen van ouderen worden voldaan. Sport Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl en bevordert sociale contacten en sociale vaardigheden, vooral voor kinderen. Door sport doen meer mensen mee in de samenleving. Sport moet daarom toegankelijk zijn voor iedereen. Er moet niet bezuinigd worden op sport en (top)sport moet gestimuleerd worden.

Kies 21 maart Lijst 4 VVD


Zwijndrecht Verkiezingskrant 2018

Woensdag 7 maart 2018

3

Maak gebruik van je kiesrecht!

21 maart - Dag van het stemmen Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik nodig iedereen die stemgerechtigd is van harte uit om te gaan stemmen. Met jouw stem bepaal je hoe de samenstelling van de gemeenteraad zal zijn. De nieuwe gemeenteraad neemt belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over wonen en bouwen, ondernemen en werk, scholing, bereikbaarheid, groen, jeugdzorg, jongeren, armoede en bijstand. Je kiest de gemeenteraad voor een periode van vier jaar. Dus goede redenen om daar even tijd voor te nemen. Als we zoveel mogelijk met z’n allen gaan stemmen, kan de gemeenteraad een goede afspiegeling zijn van de samenleving.

Groot Zwijndrecht debat 15 maart

Het verkiezingsdebat van en voor de Zwijndrechtenaar Zwijndrecht staat voor grote keuzen over wonen, werken, veiligheid, jeugdhulp en samenwerking in de regio. Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dus is het belangrijk dat partijen glashelder maken waarvoor ze staan. Op donderdag 15 maart om 19.30 uur is het Groot Zwijndrecht debat in de hal van het gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3. De politiek gaat in debat met elkaar over actuele thema’s samen met maatschappelijke organisaties. Je bent van harte welkom! Geïnteresseerd in gemeentepolitiek of nog geen keuze kunnen maken? Zorg dan dat je hierbij aanwezig bent!

Uiteraard vormen de verkiezingen een goed moment om contact met elkaar te hebben. Maar ook daarna gaan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders graag op bezoek in de samenleving en bij bedrijven om het contact te onderhouden. Wij gaan naar buiten, zeg maar. Andersom nodigen wij mensen uit bij ons binnen, in het raadhuis. Kom bijvoorbeeld eens naar de Politieke Markt op dinsdagavond. Lees wat raad en college te vertellen hebben in het Stadsnieuws en op social media. En ga vooral met ze in gesprek. Zo houden de raads- en collegeleden gevoel met wat er bij inwoners, ondernemers en organisaties leeft. Informatie over de gemeenteraad lees je op raadzwijndrecht.nl.

Aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Zwijndrecht doen negen partijen mee. Zij presenteren zich in deze krant. Ook staat er informatie over het stemmen. We laten beknopt zien wat de taken van de gemeenteraad en burgemeester & wethouders zijn. En we leggen uit wat er rond en na de verkiezingen gebeurt. Twijfel je nog? Vul dan de Zwijndrechtse Stemwijzer in. Ik hoop van harte dat we hiermee zoveel mogelijk inwoners motiveren om op 21 maart te gaan stemmen! Burgemeester Dominic Schrijer

Activiteiten in aanloop naar de verkiezingen WAT

WANNEER

WAAR

Week van de politiek Basisscholen bezoeken het gemeentehuis

Maandag 12 tot en met vrijdag 16 maart Ochtenden van 9.30 tot 11.30 uur

Gemeentehuis Raadhuisplein 3 Ouders/verzorgers en belangstellenden zijn van harte welkom om van 10.45 tot 11.30 uur het debat vanaf de tribune bij te wonen.

Maandag 12 maart 14.30 tot 15.30 uur

Woonzorgcentrum Nebo Hoofdland 1

Donderdag 15 maart vanaf 19.30 uur

Gemeentehuis Raadhuisplein 3

Zaterdag 17 maart 10.00 tot 16.00 uur

Winkelcentrum Walburg

ATOS radio - Verkiezingscafé Radiofrequentie 106.1 FM

Zaterdag 10 maart 13.00 tot 14.00 uur

Vanuit de studio

Organisator: ATOS

Zaterdag 17 maart 12.00 en 14.00 uur

Vanuit winkelcentrum Walburg

VERKIEZINGEN

WOENSDAG 21 MAART

STEMLOKALEN

Woensdag 21 maart Welkom vanaf 20.30 uur

Gemeentehuis, Raadhuisplein 3

Organisator: Gemeente Raadsleden bezoeken woonzorgcentrum Nebo Partijen vertellen over de gemeenteraadsverkiezingen, politieke prioriteiten en gaan informeel met bewoners in gesprek. Organisator: Nebo Groot Zwijndrecht debat Debat tussen lijsttrekkers in aanwezigheid van maatschappelijke organisaties. Het debat staat onder leiding van Victor Deconinck. Organisator: Gemeente

Victor Deconinck, voormalig televisiepresentator en woonachtig in onze regio, leidt het debat.

Verkiezingsmarkt Winkelcentrum Walburg Partijen zijn aanwezig met een kraam. Organisator: Winkeliersvereniging Walburg

Organisator: Gemeente Verkiezingsavond Volg de uitslagen van de verkiezingen in het gemeentehuis. Onder leiding van Victor Deconinck.

OVZ, Hazewinden en de Detailhandelsraad organiseerden een lijsttrekkersdebat op 15 februari. Het debat werd live uitgezonden door RTV Rijnmond en ATOS. Uitzending gemist? Kijk dan op raadzwijndrecht.nl bij nieuws.

De uitslag per partij wordt rond 24.00 uur verwacht.

Organisator: Gemeente

raadzwijndrecht.nl


HOE HOE HOE KAN KAN IK KANIK IK

Zwijndrecht Verkiezingskrant 2018

4

zwijndrecht.nl/verkiezingen 1 1 1 2

OE HOE Gemeenteraadsverkiezingen Hoe kan ik stemmen? N IK KAN IK STEMMEN? STEMMEN? STEMMEN?

1

1

JE KRIJGT EEN STEMPAS

MMEN? STEMMEN?

OE OE NIK IK

MMEN? MEN?

t 2018 ga je naar m je stempas mee s. dentiteitskaart or de openingstijden mbureaus

Je krijgt van de gemeente een brief met een stempas. Op de stempas staat welk stembureau dicht bij jouw huis is. Je krijgt bij de stempas ook een lijst met namen. Op deze lijst kun je zien op wie je kunt stemmen.

KIES EEN POLITIEKE PARTIJ JE KRIJGT EEN STEMPAS

Bedenk voordat je gaat stemmen Je krijgt van de gemeente een brief met welke partij je het best vindt. een stempas. Op de stempas staat welk En misschien weet je ook al op welke stembureau dicht bij jouw huis is. persoon van deze partij je wil stemmen. Je krijgt bij de stempas ook een lijst Je kunt ook gewoon op de bovenste met namen. Op deze lijst kun je zien persoon van de partij stemmen. op wie je kunt stemmen. Deze persoon noemen we de lijsttrekker.

1 1

e een stemhokje want er mag n het stemhokje Kijk waar de naam p wie je wilt stemor deze naam rood.

KIES EEN POLITIEKE PARTIJ

JE KRIJGT KRIJGT EEN EEN STEMPAS STEMPAS JEJEKRIJGT EEN STEMPAS

Je krijgt Je krijgt vanvan de de gemeente gemeente eeneen brief brief metmet een stempas. stempas. OpOp de de stempas staat staat welk welk Jeeenkrijgt van destempas gemeente een stembureau stembureau dicht dicht bij bij jouw jouw huis huis is. is. brief stempas. Ineen delijst brief Je krijgt Jemet krijgt bijeen bij de de stempas stempas ookook een lijst 3 4 lijst metmet namen. namen. OpOp deze deze lijst kunkun jevermeld. zien je zien staan de stembureaus op wiewie je kunt je kunt stemmen. Jeopkrijgt bij destemmen. stempas ook een

LEVER JE STEMPAS IN

Op woensdag 21 maart 2018 gajejejelijst naar Op hetnamen. stembureau moet stempas lijst met Op deze kun stembureau. stempas mee inleveren. Je Neem laat je je originele rijbewijs, jehet zien op wie je kunt stemmen.

en jeidentiteitskaart identiteitsbewijs. of je paspoort zien. Dat is rijbewijs, je identiteitskaart Opjehet stembureau controleren ze of jewie paspoort. voorstemmen de openingstijden je bent.Kijk Je mag bij op de pagina met stembureaus ieder stembureau in je gemeente. in deze krant.

LEVER LEVER JEJE STEMPAS STEMPAS IN IN

OpOp hethet stembureau stembureau moet moet je jejestempas je stempas inleveren. inleveren. Je laat Je laat je originele je originele rijbewijs, rijbewijs, identiteitskaart identiteitskaart of je ofpaspoort je paspoort zien. zien. OpOp hethet stembureau stembureau controleren controleren ze ze wiewie je bent. je bent. Je mag Je mag bij bij 7stemmen 6stemmen ieder ieder stembureau stembureau in je ingemeente. je gemeente.

EN NU: DOESTEMMEN! JE STEMBILJET IN DE BUS

EN NU: STEMMEN! Met Vouw het stembiljet het stembiljet ga je een weer stemhokje op en stop

in. Dat hetdoe in dejestembus. alleen, want er mag Met het stembiljet een stemniemand meekijken. In ga het je stemhokje ligt eenin. rood potlood. de naam hokje Dat doeKijk je waar alleen, want van de persoon op wie je wilt stemerstaat mag niemand meekijken. In men. Kleur het vakje voor deze naam rood.

Je krijgt Je Je krijgt van van devan gemeente dede gemeente eeneen brief brief met met krijgt gemeente een brief met eeneen stempas. stempas. Op Op deOp stempas dede stempas staat staat welk welk een stempas. stempas staat welk stembureau stembureau dicht dicht bij jouw bijbij jouw huis huis is.huis is. is. stembureau dicht jouw Je krijgt Je Je krijgt bij de bijbij stempas dede stempas ookook een een lijst lijstlijst krijgt stempas ook een metmet namen. namen. Op Op deze deze lijst lijst kun kun jekun zien je zien met namen. Op deze lijst je zien op wie opop wie je wie kunt je kunt stemmen. jestemmen. kunt stemmen.

3 3 3

KIES KIES EEN EEN POLITIEKE POLITIEKE PARTIJ PARTIJ

KIES EEN POLITIEKE PARTIJ

Bedenk Bedenk voordat voordat je gaat je gaat stemmen stemmen welke welke partij partij je het je het best best vindt. vindt. Bedenk voordat stemmen En En misschien misschien weet weet je ook jeje ook algaat op al op welke welke persoon persoon van van deze deze partij partij jebest wil je wil stemmen. stemmen. welke partij je het vindt. Je kunt kunt ookook gewoon gewoon op5op de de bovenste 4 weet EnJe misschien jebovenste ook al op persoon persoon vanvan de de partij partij stemmen. stemmen. welke persoon van partij je LEVER JEpersoon KRIJGT JE STEMPAS EEN STEMBILJET IN we Deze Deze persoon noemen noemen we dedeze de lijsttrekker. lijsttrekker. Op het Nastemmen. stembureau de controle van moet je je stempas je stempas krijg wil inleveren. je eenJe stembiljet. laat je originele Op hetrijbewijs, stembiljet identiteitskaart staan alle politieke of je paspoort partijen zien. die Op het meedoen stembureau aan de controleren verkiezingen. ze wie je Ook bent. alleJemensen mag stemmen op wie je bijkunt iederstemmen, stembureau staan inop je het gemeente. stembiljet.

4 4

JE JE KRIJGT KRIJGT EEN EEN STEMPAS STEMPAS JE KRIJGT EEN STEMPAS

GAOpNAAR HET STEMBUREAU woensdag OpOp woensdag 21 maart 21 maart 2018 2018 ga je ganaar je naar woensdag 21 maart 2018 ga je naar hethet stembureau. stembureau. Neem Neem je stempas je stempas meemee het stembureau. Neem je stempas mee je enidentiteitsbewijs. je identiteitsbewijs. en je identiteitsbewijs. Open woensdag 21 maart 2018 ga Dat isDat jeis rijbewijs, je je identiteitskaart je identiteitskaart is rijbewijs, jestembureau. rijbewijs, je identiteitskaart jeDat naar het Neem je of jeofpaspoort. je paspoort. Kijk voor voor de openingstijden dede openingstijden of je paspoort. Kijk voor openingstijden 5 Kijk stempas mee en je originele idenop de opop pagina dede pagina metmet stembureaus stembureaus pagina met stembureaus in deze in EEN deze krant. krant. in deze krant. titeitsbewijs. Dat is je rijbewijs, je JE KRIJGT STEMBILJET Na deidentiteitskaart controle van je stempas ofkrijg je paspoort. je eenKijk stembiljet. Op het stembiljet voor de openingstijden op de staan alle politieke partijen die pagina met stembureaus in deze meedoen aan de verkiezingen. krant. Ook alle mensen op wie je kunt stemmen, staan op het stembiljet.

4 4 4

LEVER LEVER JE JE STEMPAS STEMPAS IN ININ LEVER JE STEMPAS

LEVER JEstembureau STEMPAS Op Op hetOp het stembureau stembureau moet moet je jeIN jestempas je het moet je stempas je stempas inleveren. inleveren. Je laat Je Je laat jelaat originele je originele rijbewijs, rijbewijs, inleveren. je originele rijbewijs, identiteitskaart of jeofpaspoort je zien. zien. identiteitskaart of paspoort je paspoort zien.je je Opidentiteitskaart het stembureau moet Op Op hetOp het stembureau stembureau controleren controleren ze ze het stembureau controleren ze stempas inleveren. Je laat je wiewie je wie bent. je bent. mag Je Je mag stemmen stemmen bij bijbij je Je bent. mag stemmen originele rijbewijs, identiteitsieder ieder stembureau stembureau in jeingemeente. je gemeente. ieder stembureau in je gemeente. kaart of je paspoort zien. Op het stembureau controleren ze wie je bent. Je mag stemmen bij ieder stembureau in je gemeente.

7 7 7

6 6 6

5 5

JEJE KRIJGT KRIJGT EEN EEN STEMBILJET STEMBILJET

Na Na de de controle controle vanvan je stempas je stempas krijg krijg je een je een stembiljet. stembiljet. OpOp hethet stembiljet stembiljet staan staan allealle politieke politieke partijen partijen diedie meedoen meedoen aanaan de de verkiezingen. verkiezingen. Ook Ook allealle mensen mensen wie je kunt je kunt 7op op 7wie stemmen, stemmen, staan staan op op hethet stembiljet. stembiljet.

ENEN NU: NU: STEMMEN! STEMMEN! EN NU: STEMMEN!

MetMet het het stembiljet stembiljet ga je gaeen je een stemhokje stemhokje Met het stembiljet ga je een stemhokje in. Dat in.in. Dat doe doe jedoe alleen, je alleen, want want er mag er er mag Dat je alleen, want mag niemand niemand meekijken. meekijken. In het In het stemhokje stemhokje niemand meekijken. In het stemhokje ligt ligt een een rood rood potlood. potlood. KijkKijk waar waar de naam dede naam ligt een rood potlood. Kijk waar naam staat staat van van devan dede persoon op wie opop wie je wie wilt je wilt stemstemstaat persoon je wilt stem- 8 7persoon men. men. Kleur Kleur het het vakje vakje voor voor deze deze naam naam rood. rood. men. Kleur het vakje voor deze naam rood.

DOE DOE JE JE STEMBILJET STEMBILJET IN DE ININ DE BUS BUS DOE JE STEMBILJET DE BUS Vouw Vouw hethet stembiljet stembiljet weer weer op en opop stop enen stop Vouw het stembiljet weer stop hethet in het de in stembus. de stembus. in de stembus.

KUN JE NIET ZELF JE JE STEMPAS JE HEBT GESTEMD! KUNuur JE’s NIET STEMMEN? avondsZELF worden alle STEMMEN? KWIJT? Na negen

BEN DOEJE JEHEBT STEMBILJET GESTEMD! IN DE BUS

JENahet HEBT GESTEMD! Vouw negen stembiljet uur ’sweer avonds op en worden stop alle het in stemmen de stembus. geteld. De uitslag wordt daarna Nabekend negen uur ’sJe avonds worden gemaakt. kunt de uitslag zien op het journaal. Of je kunt de alle stemmen geteld. Deuitslag uitslag bijvoorbeeld opzoeken op www.nos.nl. wordt daarna bekend gemaakt. Je bent ook welkom in het gemeentehuis, JeRaadhuisplein kunt de 3,uitslag zien vanaf 20.30 uur.op het

stemmen geteld. De uitslag wordt daarna Jegemaakt. mag iemand om voor jou te stemmen. Daar moet je dan bekend Je kunt anders de uitslagvragen zien 6 66 op het journaal. Of jevoor kunt de uitslag drie dingen doen. bijvoorbeeld opzoeken op www.nos.nl. Je bent ook welkom in het gemeentehuis, 1. Vul de achterkant Raadhuisplein 3, vanaf 20.30 uur.van de stempas in.

Je mag dan iemand Je krijgt een stempas anders vragen om voor thuis gestuurd. Deze het stemhokje ligt een rood potjou te stemmen. pas moet je meenemen 2. Zet samen met de andere persoon een handtekening. journaal. Of je kunt de uitslag Kijk waar de naam staat van STEMMENlood. IS GEHEIM ÉÉN HOKJE ROOD Daar moet je drie van je identiteitsbewijs als je gaat stemmen. 3. Geef aan die persoon je stempas én dan een kopie bijvoorbeeld opzoeken op de persoon op wie je wiltKLEUREN stemdingen Raak je dezemee stempas of een digitale kopie op eenvoor tabletdoen. of smartphone. www.nos.nl.6 men. Kleur het vakje 6 voor deze Je bent ook welkom in het naam rood. Vouw het stembiljet 1. Vul de achterkant per ongeluk kwijt? Dan Je mag helemaal zelf Je stem is geldig als Of vraag vóór 16 maart schriftelijk een volmacht aan. 7 in de stem7 gemeentehuis,7 Raadhuisplein 3, weer op en stop7 het van de stempas in. kun je een nieuwe weten opbus. welke partij er één hokje rood isuur. Lees hiervoor de uitleg op zwijndrecht.nl/verkiezingen. vanaf 20.30 DOE DOE JEJE STEMBILJET STEMBILJET IN IN DEDE BUS BUS JEJE HEBT HEBT GESTEMD! GESTEMD! 2. Zet samen met de stempas aanvragen. en op welke persoon gemaakt op het stemen e een stemhokje stemhokje Vouw Vouw hethet stembiljet stembiljet weer weer op op en en stop stop Na Na negen negen uuruur ’s avonds ’s avonds worden worden allealle want nt er mag er je magstemt. Je hethoeft het in de in de stembus. stembus. stemmen stemmen geteld. geteld. De De uitslag uitslag wordt wordt daarna daarna andere persoon Dit kan bij de afdeling aan biljet. Er mag niets ethet stemhokje stemhokje bekend bekend gemaakt. gemaakt. Je Je kunt kunt de de uitslag uitslag zien zien een handtekening. Burgerzaken van jouw niemand te vertellen anders op het stemKijk waar waar de naam de naam op op hethet journaal. journaal. Of je Ofkunt je kunt de de uitslag uitslag piewie je wilt je wilt stemstembijvoorbeeld bijvoorbeeld opzoeken opzoeken op op www.nos.nl. www.nos.nl. 3. Geef aan die gemeente. Doe oprood. wie je hebt biljet geschreven ofwelkom deze or deze naam naam rood. Je bent Je bent ookook welkom in het in het gemeentehuis, gemeentehuis, persoon je stempas Raadhuisplein Raadhuisplein 3, vanaf 3, vanaf 20.30 20.30 uur. uur. dit vóór 20 maart getekend worden. gestemd. én een kopie van je 12.00 uur en neem Vraag een nieuw identiteitsbewijs je identiteitsbewijs stembiljet als je een 6 6 mee. mee. foutje hebt gemaakt.

KIES KIES EEN EEN POLITIEKE POLITIEKE PARTIJ PARTIJ KIES EEN POLITIEKE PARTIJ

Bedenk Bedenk voordat voordat je gaat je gaat stemmen Bedenk voordat jestemmen gaat stemmen welke welke partij partij je het je het best best vindt. vindt. welke partij je het best vindt. En misschien EnEn misschien weet weet je ook je ook alook op al welke op welke misschien weet je al op welke persoon persoon vanvan deze deze partij partij je wil je wil stemmen. stemmen. persoon van deze partij je wil stemmen. Je kunt Je Je kunt ook ook gewoon gewoon op de opop bovenste dede bovenste kunt ook gewoon bovenste persoon persoon vanvan devan partij dede partij stemmen. stemmen. persoon partij stemmen. Deze Deze persoon persoon noemen noemen we we dewe lijsttrekker. dede lijsttrekker. Deze persoon noemen lijsttrekker.

5 5 5

JE JE KRIJGT KRIJGT EEN EEN STEMBILJET STEMBILJET JE KRIJGT EEN STEMBILJET

JENa KRIJGT EEN STEMBILJET Na de Na controle de controle vanvan jevan stempas je stempas krijgkrijg de controle je stempas krijg je een je een stembiljet. stembiljet. Op Op hetOp het stembiljet stembiljet je een stembiljet. het stembiljet staan staan alle alle politieke politieke partijen partijen die die alle politieke partijen Nastaan de controle van jediestempas meedoen meedoen aan de verkiezingen. dede verkiezingen. meedoen aan verkiezingen. Op het krijg jeaan een stembiljet. OokOok alle alle mensen mensen op wie opop wie jewie kunt je kunt Ook alle mensen je kunt stembiljet alle politieke stemmen, stemmen, staan staan op staan het opop het stembiljet. stembiljet. stemmen, staan het stembiljet. partijen die meedoen aan de verkiezingen. Ook alle mensen op wie je kunt stemmen, staan op het stembiljet.

7 7 7

JE JE HEBT HEBT GESTEMD! GESTEMD! JE HEBT GESTEMD!

Na Na negen negen uuruur ’s uur avonds ’s avonds worden worden allealle Na negen ’s avonds worden alle stemmen stemmen geteld. geteld. De uitslag DeDe uitslag wordt wordt daarna daarna stemmen geteld. uitslag wordt daarna bekend bekend gemaakt. gemaakt. Je kunt Je Je kunt de uitslag dede uitslag zienzien bekend gemaakt. kunt uitslag zien op het opop het journaal. journaal. Of je Ofkunt je kunt uitslag dede uitslag het journaal. Of jede kunt uitslag bijvoorbeeld bijvoorbeeld opzoeken opzoeken op www.nos.nl. opop www.nos.nl. bijvoorbeeld opzoeken www.nos.nl. Je bent Je Je bent ook ook welkom welkom in het in het gemeentehuis, gemeentehuis, bent ook welkom in het gemeentehuis, Raadhuisplein Raadhuisplein 3, vanaf 3, vanaf 20.30 20.30 uur. uur. Raadhuisplein 3, vanaf 20.30 uur.

Stempas kwijt?

Stempas kwijtgeraakt? Je kunt tot uiterlijk 20 maart, 12.00 uur, een vervangende stempas aanvragen bij de balie in het gemeentehuis. Mocht je daarna de originele stempas terugvinden, dan mag je daarmee niet stemmen.

HANDIGE

Referendum Hoe kan ik stemmen?

Op 21 maart 2018 kun je ook stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wet bepaalt de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en veiligVERKIEZINGEN VOOR IEDEREEN Je kunt dezelfde stappen volgen als bij het stemmen voor de gemeenheidsdienst (AIVD) en de Militaire teraad, maar er zijn een paar verschillen. Stap 5 is anders: bij het reen Veiligheidsdienst 5 e stemmen InlichtingenBen je klaar om te stemmen ferendum is er geen kandidatenlijst, maar je ‘voor’ of ‘tegen’. En in Nederland (MIVD). Voor dit referendum krijg 2,5stem miljoen volwassenen er is een 9e stap: bij het referendum mag je in een andere gemeente meenteraad? over de nieuwe wet (referendum)? je een extra stempas. JE KRIJGT EEN STEMBILJET hebben moeite metmoet lezen, schrijven stemmen met de kiezerspas. (Bij de gemeenteraadsverkiezingen Na controle van je stempas krijg je een je in je woonplaats stemmen.) stembiljet. Op het stembiljet staat een keuen/of rekenen.

LIST

2 2

Bedenk voordat je gaat stemmen welke partij je het best vindt. En misschien weet je ook al op welke persoon van deze partij je wil stemmen. Je kunt ook gewoon op de bovenste persoon van de partij stemmen. Deze persoon noemen we de lijsttrekker.

2 2

NDIGE INFORMATIE

18 2018 ga je ganaar je naar mstempas je stempas mee mee s. ntiteitskaart dentiteitskaart de or de openingstijden openingstijden mbureaus ureaus

2

2

Woensdag 7 maart 2018

Verschil met stemmen voor gemeenteraad

CHECKLIST

ze tussen ‘voor’ of ‘tegen’.

e stempas.

Ik heb mijn gele stempas.

ort .

Ik heb mijn paspoort of identiteitskaart.

politieke partij

Ik weet of ik voor of tegen

Het kan lastig zijn om te stemmen als je niet zo goed kunt lezen. Bijvoorbeeld omdat je niet goed kunt opzoeken wat de politieke partijen willen. Of omdat je het stembiljet

9

STEMMEN MOET JE Kiezerspas

STEMM

Je moet alleen in een stemhokje staan. Een kiezerspas kun je mondeling in het gemeentehuis uiterlijkzijn 16 Mensenaanvragen die blind maart en schriftelijk via zwijndrecht.n/ mogen wel geholpen verkiezingen/referendum uiterlijk 20 maart, 12.00 uur. worden.

Je mag weten en op w je stem nieman op wie gestem

ALLEEN DOEN

Als je bij het referendum wil stemmen in een andere gemeente is dit mogelijk met een kiezerspas. Met de kiezerspas kun je stemmen in een willekeurig stemlokaal in Nederland.


4. Kinderdagcentrum 'Ons Blije Honck' (Europaweg 43, Zwijndrecht) 5. Winkelcentrum Walburg, nabij roltrap (Hof van Holland, Zwijndrecht) 6. Capital Sports 'Rob Sterkenzaal' (Eemstein 1a, Zwijndrecht) Woensdag 7 maart 2018 Zwijndrecht Verkiezingskrant 2018 7. Wijkaccommodatie Xiejezo (Grote Beerstraat 10, Zwijndrecht) 8. Wijkaccommodatie Hart van Meerdervoort (Perkstraat 57b, Zwijndrecht) Woensdag 21 maart 2018 9. Wijkaccommodatie Kubiek (Zwaluwstraat 1, Zwijndrecht) 10. Wijkaccommodatie 't Klankbord (Klarinetsingel 3, Zwijndrecht) 11. Activiteitencentrum De Nederburgh / Cannenburgh (Duivenvoorde 211a, Zwijndrecht) 6. Capital Sports ‘Rob Sterkenzaal’ 11. Activiteitencentrum De Nederburgh / Woonzorgcentra: Open van 05:30 – 21:00 uur: 12. Sporthal 8, Heerjansdam) (Eemstein 1a, Zwijndrecht) Cannenburgh (Duivenvoorde 211a, (uitsluitend toegankelijk voor bewoners, 2. NS Station Zwijndrecht "Den Dam" (Sportlaan verzorgenden, familie en gasten) Zwijndrecht) (Stationsplein 2, Zwijndrecht) 7. Wijkaccommodatie Sporthal “Den Dam” 13. Sportcomplex "De Hoge Devel"Xiejezo (Parklaan 3, 12. Zwijndrecht)

5

Stembureaus in de gemeente Zwijndrecht Open van 07:30 – 21:00 uur: 1. Gemeentehuis (Raadhuisplein 3, Zwijndrecht)

(Grote Beerstraat 10, Zwijndrecht)

8. Wijkaccommodatie Hart van Meerdervoort (Perkstraat 57b, Zwijndrecht)

(Sportlaan 8, Heerjansdam)

13. Sportcomplex “De Hoge Devel” (Parklaan 3, Zwijndrecht)

08:30 – 12:00 uur Locatie “Nebo”, ook voor Neborgh en Borghave, (Hoofdland 1, Zwijndrecht)

Woonzorgcentra: (uitsluitend toegankelijk voor bewoners, verzorgenden, 08:30 familie en gasten) – 12:00 uur Locatie “De Lichtkring” 3. Verenigingsgebouw ‘P.V. Steeds Sneller’ (De Kring 11, Zwijndrecht) (Doctor Lelystraat 1, Zwijndrecht) 9. Wijkaccommodatie 08:30u – 12:00u Locatie "Nebo",Kubiek ook voor Neborgh en Borghave, (Hoofdland 1, Zwijndrecht) (Zwaluwstraat 1, Zwijndrecht) -17:00 uur Locatie “Swinhove / 4. Kinderdagcentrum Honck’ 08:30u‘Ons – Blije 12:00u Locatie "De Lichtkring" (De Kring 11, Zwijndrecht) 13:30 (Europaweg 43, Zwijndrecht) Ambachtstaete” (Plantageweg 3, Zwijndrecht) 10. Wijkaccommodatie ‘t Klankbord (Klarinetsingel 3, Zwijndrecht) 13:30u -17:00u Locatie "Swinhove / Ambachtstaete" (Plantageweg 3, Zwijndrecht) 5. Winkelcentrum Walburg, nabij Grand Bras (Hof van Holland, Zwijndrecht)

zwijndrecht.nl/verkiezingen

Voor alle informatie over de verkiezingen, zie www.zwijndrecht.nl/verkiezingen


6

Zwijndrecht Verkiezingskrant 2018

AB Zwijndrecht Stemmen dat ga je toch zeker doen! Bij verkiezingen horen we vaker dat mensen zeggen dat ze niet gaan stemmen. Toch is er met de gemeenteraadsverkiezingen een direct resultaat te halen voor jullie als kiezer. Wij hebben dat de afgelopen jaren laten zien op diverse onderdelen, waarbij financiēn een heel belangrijk aandachtspunt is geweest. Aandacht voor de lokale lasten voor de burgers is iets wat wij sinds de start van ABZ in 2002 altijd centraal hebben staan. Maar niet alleen dat, wij hebben ook oog voor de ondernemers.

daar nog eens heel erg duidelijk in geweest en dat zullen we blijven. Een voorbeeld is de precario belasting die in mindering wordt gebracht. Wat de overheid bij jullie in rekening brengt en bij ons terugkomt vloeit direct zichtbaar terug. Het gratis parkeren bij Walburg is sinds onze start al een prioriteit . En jawel gerealiseerd.

Beiden maken Zwijndrecht tot wat het is. Jullie moeten het merken in je portemonnee. Geen onnodige stijgingen van belastingen die jaarlijks op de mat vallen. Al het geld wat we ophalen voor afval, riool en OZB kunnen alleen stijgen als dat verantwoord is. De afgelopen vier jaar zijn wij

PakAan! een burgerinitiatief wordt gewaardeerd en ontwikkelt nu door. Die kleine subsidies waar zonder de eeuwige rompslomp en gedoe niks van kwam is nu veranderd in duidelijk doorpakken en initiatiefnemers helpen. Ook voor ondernemers is en blijft dat wat ons

Wattan het door en voor jongeren festival een lang gekoesterde wens, gaat nu op voor een derde editie.

ChristenUnie SGP Waardevol Sociaal, betrokken, opkomen voor de kwetsbaren, verantwoord omgaan met de schepping, dienstbaar. Kortom, waardevol! Dat kenmerkt de ChristenUnie-SGP. Normen vloeien voort uit waarden. Normen zijn belangrijk voor een goed functionerende samenleving, maar uiteindelijk draait het om waarden. Wat ons betreft zijn dat Bijbelse waarden. Bewust kiezen we voor een programma met de titel ‘Waardevol’. Onder dienstbaarheid vallen alle waarden die gaan over de relatie tot de medemens. Het draait om naastenliefde. Vanuit die basiswaarde zijn we bezig met normen, regels en ook acties. Handen uit de mouwen. Geen woorden, maar daden. We willen naast mensen staan die lijden, we wil-

len zorgverleners ondersteunen. Ze zijn waardevol. We knokken voor liefde en trouw in relaties, want die zijn waardevol. We willen vechten tegen kindermishandeling, want kinderen zijn waardevol. We zetten ons in voor kwetsbare mensen, want wij vinden hen waardevol. We willen onze aarde niet uitputten, want die is waardevol! Wij willen anders zijn, een dienstbare partij! Veel mensen in Zwijndrecht zetten zich in voor de samenleving en iedereen maakt deel uit van die samenleving. We hopen die instelling ook te vertalen in de politiek. Werkt u met ons mee aan een waardevol Zwijndrecht? Graag willen we laten weten wat we hebben bereikt en waar we ons voor inzetten. Bent u bijvoorbeeld ook zo tevreden over het gratis parkeren in Walburg? Wij hebben het betaald parkeren afgeschaft! We willen meer geld voor groen. Gaan we samen het groen in Zwijndrecht nog mooier maken?

CDA CDA Zwijndrecht on tour Thema van het CDA verkiezingsprogramma (www.cdazwijndrecht.nl) is net zoals in 2014 “We doen het samen!”. Nog steeds is dit belangrijk voor ons. Betrokkenheid van alle inwoners bij het samen leven, wonen en werken in Zwijndrecht en Heerjansdam. Inwoners moeten al vroeg bij plannen en projecten in hun buurt betrokken worden door de gemeente. De buurten staan wat ons betreft centraal, daarop moet de gemeente inzetten. We willen in elke wijk een wijkcentrum met wijkrestaurant waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, dat versterkt de onderlinge betrokkenheid met elkaar en kan eenzaamheid verminderen, laten we zorgen voor elkaar en het mogelijk maken dat iedereen meedoet via werk, school en verenigingsleven en niemand aan de kant komt te staan.

De jeugdzorg moet goed geregeld worden, het jeugdteam en het Centrum voor Jeugd en Gezin moet fysiek zichtbaar zijn in de gemeente en goed vindbaar zijn voor iedereen. De komende periode moet het aantal kinderen dat in armoede leeft (1 op de 7) drastisch omlaag, belangrijk hiervoor is toegankelijke en begrijpelijke informatie over de regelingen. De rol van Schuldhulpmaatjes en Graag Gedaan zijn hierbij heel belangrijk. Iedereen moet mee kunnen doen. We willen levensloopbestendige wijken waarin ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De voorzieningen van de WMO moeten goed toegankelijk zijn en de adviserende rol van de seniorenraad is van groot belang voor de gemeente.

Woensdag 7 maart 2018

betreft hoog nodig. Duidelijk zijn in regels en aanpak. Ja maar of nee mits zo moet de houding in het gemeentehuis zijn. De afspraken zoals we die nu hebben met ondernemers is een goed begin. Er is uit de opbrengst van de OZB van ondernemers nu een fonds ontwikkeld, waardoor zij ook kunnen aanpakken. Voor ABZ geldt zoals wij dat aangeven; weet wat er leeft, weet wat er speelt. Wat willen we zeker beter, het groenonderhoud en dat mag wat kosten, alle containers onder de grond zonder extra kosten voor bewoners. Volg ons op Facebook, instagram of onze website daar vind je ons programma zoals dit verkort ook in deze krant is opgenomen. abzwijndrecht.nl

Lijsttrekker ABZ Fred Loos. We willen meer aandacht voor armoede. We vinden 1.200 Zwijndrechtse kinderen in armoede teveel. U ook? Als enige partij zijn wij tegen gereguleerde wietteelt. 500 klanten per dag bij de coffeeshop voor hasj en wiet, teveel of niet? Ruim baan voor onze ondernemers! Weet u onze ondernemers ook te waarderen? Wij zijn voor: • goede speelvoorzieningen; • goed groenonderhoud; • een duurzame samenleving; • een stevige inzet op armoedebestrijding; • onze ondernemers; • goede zorg; • een stevige inzet tegen kindermishandeling; • onze ouderen; • initiatieven uit de samenleving; • onderwijs met toekomst; • betrekken van inwoners.

Duurzaamheid is een belangrijk thema de komende periode, dit komt terug in duurzaam bouwen, duurzame energie, maar ook een groene omgeving, mooie parken, meer bewegen, de fiets centraal, drinkwaterpunten op diverse plaatsen in Zwijndrecht. Een energieregisseur vanuit de gemeente moet inwoners en ondernemers helpen Zwijndrecht duurzamer te maken en energieneutraal in 2050!

Kandidaten ChristenUnie-SGP met rechtsachter lijsttrekker Andries van Gemerden. En we zijn tegen: • wachtlijsten in de zorg; • gereguleerde wietteelt; • verslechtering van de veiligheid; • verhoging OZB (uitgezonderd inflatie); • verslechtering van de gemeentefinanciën. zwijndrecht.christenunie-sgp.nl

Kandidaten CDA met vooraan lijsttrekker Evert Jan van der Mheen.

Voor ondernemers willen we dat de gemeente met het bedrijfsleven actief meewerkt aan de ontwikkeling van de lokale economie, hierbij denken we aan een glasvezelnetwerk voor heel Zwijndrecht, minder bureaucratie en regels, zoveel mogelijk werk bij lokale ondernemers uitzetten, maar ook bedrijven stimuleren mensen met een beperking in dienst te nemen.

Zie voor al onze speerpunten www.cdazwijndrecht.nl, en volg ons op Twitter, Facebook en Instagram: CDAZwijndrecht! De komende weken kunt u ons met onze CDA caravan tegenkomen in Zwijndrecht! cdazwijndrecht.nl


Zwijndrecht Verkiezingskrant 2018

Woensdag 7 maart 2018

VVD Zwijndrecht ‘Waard om te wonen’ De crisis is voorbij en de VVD vindt dat alle inwoners van onze gemeente dit mogen merken. Zwijndrecht heeft op dit moment voldoende uitdagingen. De volgende speerpunten zijn wat de VVD betreft voor de komende vier jaar het belangrijkst.

Wonen De VVD wil een Zwijndrecht waar zowel jong als oud graag woont. Een divers aanbod in zowel koop als huur is van groot belang. De sociale huursector is te groot. Sociale huurwoningen moeten plaats maken voor betaalbare (starters) koopwoningen. Om hoger opgeleiden aan te trekken wil de VVD dat de gemeente aantrekkelijk wordt voor mensen die hun studie net hebben afgerond.

Werk De gemeente heeft daadkrachtig ondernemerschap nodig. We moeten ervoor zorgen dat het voor ondernemers zo aantrekkelijk mogelijk is om zich in Zwijndrecht te vestigen. Lagere regeldruk en een compacte overheid zijn daarbij van belang. Ondernemers moeten zo min mogelijk te maken krijgen met gemeentelijke regels, rompslomp of beperkingen. Bereikbaarheid Een goede bereikbaarheid met de auto, het openbaar vervoer of de fiets maakt een gemeente een aantrekkelijke gemeente. Dit draagt bij aan het vestigingsklimaat, onze economie en het maakt het leven prettiger. Snel en makkelijk met de fiets naar je werk kunnen is voor ons vanzelfsprekend. Goed onderhouden fietspaden, voldoende gratis bewaakte fiet-

D66 D66 krijgt het voor elkaar De afgelopen vier jaar hebben wij als D66 met onze drie raadsleden en wethouder veel bereikt. Zo kent Zwijndrecht door onze inzet het Wattan-festival, is er een meldpunt voor inwoners die vastlopen in de zorg en wordt de OZB in 2018 niet verhoogd. Dat hebben we alleen kunnen bereiken met de steun van de mensen die in Zwijndrecht wonen en werken. Onze raadsleden, wethouder en bestuur zijn actief, zichtbaar en benaderbaar. Zo hebben zij deelgenomen aan de uitdaging om afval te besparen, alcohol gebruik te verminderen en hebben zij zich ingezet voor de voedselbank en als vrijwilliger bij evenementen. Regelmatig gaan zij in gesprek met inwoners bij wijkplatforms, de dorpsraad of gewoon op straat. Onze fractievergaderingen zijn openbaar. Iedereen is welkom om met raadsle-

den, wethouder of bestuur van D66 te praten. De komende jaren willen we dit graag op dezelfde manier met uw steun voortzetten. Wij hebben vertrouwen in de toekomst. Wij kiezen voor een gemeente waarin we samen het goede behouden en verbeteren wat nodig is. Een Zwijndrecht waarin we de moeite nemen elkaar te begrijpen en iedereen kan zijn wat hij of zij wil. Een Zwijndrecht waarin inwoners elkaar en de gemeente vertrouwen en waar we inwoners een stem geven. Waar gelijke kansen zijn, zodat iedereen zich maximaal kan ontplooien. Een gemeente waarin we hard werken aan het milieu en duurzaamheid, zodat ook onze kinderen ervan kunnen genieten. En waar ruimte is voor economische ontwikkeling. Iedereen heeft zicht op een mooie toekomst! We ondersteunen vanuit een gezamenlijke verant-

Partij van de Arbeid PvdA voor een sociaal Zwijndrecht De basis voor de alle plannen van de PvdA zijn: • eerlijk delen; • gelijke kansen voor iedereen; • zeker zijn van een fatsoenlijk inkomen; • en dat iedereen volwaardig mee kan doen in de maatschappij. Eerlijk delen en gelijke kansen: Eerlijk armoedebeleid en betere schuldhulpverlening. Geen kinderen in Zwijndrecht die in armoede opgroeien. Goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt ook voor laagopgeleiden en arbeidsgehandicapten. De PvdA wil de gemeentebelastingen stabiel houden en tariefstijgingen zoveel mogelijk beperken. Kwijtscheldingsbeleid moet blijven! Recht op zorg: Geen wachtlijsten in de jeugdzorg en sociale

PGB moet blijven! Een gezin, een plan, een regisseur is het uitgangspunt. Niet van het kastje naar de muur, maar krijgen waar je recht op hebt! Zorg waarbij de cliënt centraal staat. Dichtbij: In elke wijk een volwaardig wijkcentrum. De PvdA is trots op de uitvoer van haar initiatief ‘Hart van Meerdervoort’. Zo zorgen we de komende periode voor meer voorzieningen in de wijken en een gymzaal in Heer Oudelands Ambacht. Bestaande wijkgebouwen toegankelijk maken voor jong en oud! De PvdA is voor behoud zwembad De Hoge Devel. Veiligheid: Kijfhoek, vervoer van gevaarlijke stoffen over water en A16, we hebben het allemaal in Zwijndrecht. Dat betekent alert zijn, en voorbereid op

7

senstallingen en het opruimen van zwerffietsen dragen daaraan bij. Het invoeren van het gratis parkeren op initiatief van de VVD is een groot succes gebleken en dit willen wij graag zo houden. Lokale Lasten Zwijndrechters Kandidaten VVD met 2e van rechts lijsttrekker Robert Kreukniet. betalen meer aan lokale belasting dan zich onveiliger en dit trekt overlast aan. Een nodig. De VVD wil dat de lokale lasten zo laag schone wijk vergroot het woonplezier. Zwijndmogelijk zijn. Dat betekent lagere afvalstoffen- rechters kunnen zelf een belangrijke bijdrage heffing, lagere onroerend zaakbelasting, lage- leveren aan het onderhouden en schoonhoure rioolheffing en geen parkeerkosten. Op die den van hun omgeving. De manier houdt u geld over voor dingen die u zelf gemeente moet ook blijven inbelangrijk vindt. vesteren in het schoon en heel houden van de gemeente. Ook Schoon, heel en veilig moet de gemeente voldoende In wijken die niet schoon zijn voelen mensen groen zijn. zwijndrecht.vvd.nl

woordelijkheid de mensen die het op eigen kracht niet redden. We zullen onze ingezette koers doorzetten. Daarbij sluiten we aan bij de vijf richtingwijzers van D66: • Vertrouw op de eigen kracht van mensen en ondersteun de menselijke creativiteit; • Denk en handel internationaal en sluit niemand uit; • Beloon prestatie en Kandidaten D66 met rechts lijsttrekker deel de welvaart; Wim van der Does • Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving vanuit respect en mededogen; Lees meer van onze plannen in ons • Koester de grondrechten en gedeelde verkiezingsprogramma op waarden, met name vrijheid en d66zwijndrecht.nl gelijkwaardigheid.

zijn op mogelijke risico’s. Verlichte oversteekplaatsen, voldoende zebrapaden en logische routes van A naar B. We willen geen stadse problematiek in onze gemeente en zetten in op preventie, initiatieven zoals de wijkpreventieteams zijn fantastisch. Samen met u zijn we de oren en ogen van gemeente. Duurzaam en mooi: Zwijndrecht wordt opgedeeld door een snelweg die dwars door de gemeente gaat met als gevolg slechte luchtkwaliteit. Overkapping van de A16 of een snelheidsbeperking behoren tot de mogelijkheden, hier willen wij vol op inzetten de komende periode! Goede busverbindingen naar de voorzieningen door heel Zwijndrecht! Geen windmolens in Zwijndrecht, maar wel alternatieve duurzame oplossingen zoals zonnepanelen op de daken van overheidsgebouwen en scholen. Het buitengebied is groen en blijft groen. Het Noordparkfestival uitbreiden naar een echt Zwijndrechts feest voor iedereen, verbindend.

Lijsttrekker PvdA Gerard Slotema. Zwijndrecht moet bruisen van energie, leuke initiatieven en ruimte voor cultuurbeleving hebben. Meer lezen? Zie ons verkiezingsprogramma op zwijndrecht.pvda.nl


Wilt u weten wat de zomer te bieden heeft? Welke trends zijn er en welke kleuren gaan we zien? U bent van harte uitgenodigd om onze nieuwe voorjaarscollectie te komen bewonderen. Met een wervelende show starten we het nieuwe seizoen. Heerlijke bites en bubbles en alle trends voor u op een rij. Na de show kunt u heerlijk shoppen en geven wij u styling advies.

MAANDAG 12 MAART aanvang 19:30 uur

DINSDAG 13 MAART aanvang 19:30 uur

U kunt uw entreekaarten Ă â‚Ź 5,- telefonisch reserveren of kom even langs in de winkel. Smitmode Winkelcentrum De Schoof 12, 3341 EB in Hendrik Ido Ambacht. Telefoon 078-6814481.

Uitnodiging

We zien u graag in onze winkel!

MODESHOW


Zwijndrecht Verkiezingskrant 2018

Woensdag 7 maart 2018

Zwijndrechtse Plus Partij Regionaal loyaal, maar met de focus op lokaal! De ZPP is nu vier jaar actief binnen de gemeenteraad van Zwijndrecht. Als kleine partij met 2 zetels (fractievoorzitter Freek Hartmeijer en Evelien v.d. Linden) én burgerraadslid (John Struijs), hebben wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan besluiten die van belang waren voor de inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam. Wij willen onze invloed vergroten. Daarom is de ZPP-fractie uitgebreid met twee gemotiveerde en betrokken kandidaten, Rob Oosterbaan en Suéli Oosterhuis. Met dit krachtige vijftal is de ZPP er klaar voor om zich voor u in te spannen tijdens de komende raadsperiode. De opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen is

traditiegetrouw aan de lage kant. Dat is jammer, want steeds meer taken en verantwoordelijkheden van de centrale overheid schuiven door naar de gemeente, denk hierbij bijvoorbeeld aan de WMO. En wat het college van B & W onder toezicht van de gemeenteraad met die taken en verantwoordelijkheden doet, daar heeft ú dus steeds meer invloed op. Laat uw stem daarom niet verloren gaan. Op zwijndrecht.mijnstem.nl kunt u eens rustig kijken welke partij er het beste bij u past, maar misschien kunnen wij u alvast een beetje op weg helpen. Vindt u bijvoorbeeld dat Zwijndrecht en Heerjansdam prima in staat zijn om op eigen benen te staan i.p.v. deel uit te moeten maken van een Drechtstad? Mits er natuurlijk wordt gewerkt

GroenLinks Verandering begint in Zwijndrecht GroenLinks staat voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Waarin ons gemeenschappelijke belang op de lange termijn centraal staat. Wij staan voor eerlijk delen voor verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van verdeeldheid. De economie trekt aan. GroenLinks vindt het belangrijk dat alle inwoners van Zwijndrecht dat merken. Het is belangrijk dat minder mensen in de bijstand raken, of er eerder uitkomen. Met het bedrijfsleven maken we afspraken over het in dienst nemen van jongeren, ouderen, mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond, laaggeschoolden en mensen met een beperking. Er wordt intensiever ingezet op om- en bijscholing van uitkeringsgerechtigden voor kansrijke beroepen. Dit kan met (tijdelijk) behoud van uitkering. We schaffen belemme-

rende regels af. Zo willen we dat mensen met een uitkering tot een bepaald bedrag mogen bijverdienen zonder te worden gekort op de uitkering, en zullen de barrières voor het doen van vrijwilligerswerk of mantelzorg ten tijde van een uitkering verdwijnen. In de zorg staat aandacht voor de mens centraal. Zijn of haar situatie, behoeften en mogelijkheden zijn leidend, de financiën volgen. Mantelzorg moet niet overvraagd worden. Ook willen we het gemakkelijker maken de weg in de zorgverlening te vinden en door procedures te vereenvoudigen. Dat vereist afstemming tussen zorgverlenende instellingen onderling en met de gemeente. Wij willen dat kinderen zorgeloos buiten in het groen kunnen spelen en schone lucht kunnen inademen. Ook voor volwassenen is dit van levensbelang. Daarom kiezen wij voor schoon ver-

aan uitbreiding van goede voorzieningen voor jong en oud en het contact tussen deze groepen inwoners. En mits er natuurlijk waar mogelijk wordt samengewerkt met andere Drechtsteden wanneer dat kostenbesparend is? Dan zou de ZPP voor u een prima gesprekspartner zijn. Kandidaten ZPP met links lijsttrekker Freek Hartmeijer. Vindt u bijvooromhoog en mogen er woningen bij om het voor beeld dat de gemeente Zwijndrecht meer kan doen om wonen en ver- starters aantrekkelijker te maken om in Zwijndblijven veiliger en leefbaarder te maken? Praat recht te blijven? Stuurt u eens met ons. gerust eens een mailtje Vindt u bijvoorbeeld dat het openbaar vervoer naar info@zwijndrechtbeter kan en dat minder vrachtverkeer door het sepluspartij.nl. We horen centrum mag rijden? Vindt u dat het Veerplein graag uw mening. gezelliger mag worden, mits dat in goed overleg met de bewoners gaat? Hoeft de OZB van u niet zwijndrechtsepluspartij.nl

21 maart 2018

al a y o l Stem lokaal Stem STEM LIJST 7

www.zwijndrechtsepluspartij.nl

voer zonder uitstoot, voor mooie groene parken , natuurspeelplaatsen en schoolpleinen met ruimte om te spelen en te sporten. Wij kiezen voor energiezuinige huizen en een nieuw energieneutraal gebouwd zwembad . Wij stimuleren duurzame energievoorKandidaten GroenLinks met in het midden lijsttrekker Laura Kroes. zieningen, het energiezuinig maken van alle andere inwoners van de gemeente Zwijndwoningen, kantoren en bedrijven. recht aan willen bouwen. Voor een gemeente Wij geven ruimte en vertrouwen: aan betrokken waar we niet tegen elkaar schreeuwen, maar burgers die hun omgeving groener, mooier of met elkaar praten. schoner willen maken. Aan docenten, verpleegkundigen en andere professionals die mensen Verandering begint hier. Stem daarom helpen. Aan kunstenaars die ons kritisch laten op 21 maart GroenLinks. nadenken en laten genieten. Aan horecaonder- zwijndrecht.groenlinks.nl nemers die voor plaatsen zorgen waar mensen elkaar ontmoeten. Dat is de toekomst waar wij samen met jou en

SP Voor elkaar met elkaar voor Zwijndrecht

Wij vinden dat elk kind recht heeft op een zwemdiploma. Armoede en kindermishandeling moet worden bestreden. Meer mogelijkheden voor jongeren zodat ze betere toekomstmogelijkheden hebben.

Beste kiezer van Zwijndrecht,

Stem op ons stem op de SP wij werken aan een betere maatschappij met een eerlijke verdeling.

Voor elkaar met elkaar voor Zwijndrecht is ons motto. De SP staat bekend als een actiepartij. Ook in Zwijndrecht zijn wij regelmatig op straat te vinden en dit blijven wij ook zeker doen na de verkiezing. Wij blijven samen met de bewoners strijden onder andere voor voldoende sociale huurwoningen zonder gebrekkig onderhoud. Waar deze worden afgebroken moeten nieuwe komen. Ook levensloopbestendige woningen zijn zeer belangrijk. De vergrijzing in onze gemeente neemt

de komende jaren heel erg toe waardoor ouderen langer zelfstandig wonen. Daarom zijn wij voor het invoeren van een ouderenbeleid. Ook in Zwijndrecht wordt de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter. Wij willen deze kloof verkleinen door gemeentelijke belastingen opnieuw tegen het licht te houden. Voorzieningen zoals 24/7 huisartsenpost, apotheek en spoedeisende hulp terug naar Zwijndrecht. Gratis openbaar vervoer voor 65+ zoals veel andere gemeenten in de regio aanbieden, want niet alle ouderen hebben een goed pensioen of inkomen. Minder inwoners naar de voedselbank. Dat is de laatste twee jaar in Zwijndrecht heel erg toegenomen.

9

GEMEENTERAADSVERKIEZING 2018

Al met al een beter sociaal beleid in onze gemeente.

zwijndrecht.sp.nl

24/7 Huisartsenpost, apotheek en spoedeisende hulp terug naar Zwijndrecht. Ieder kind in Zwijndrecht heeft recht op een zwemdiploma en een goed zwembad. Goede en betaalbare sociale (huur)woningen, en meer levensloopbestendige woningen. Armoede bestrijden & kindermishandeling voorkomen. Gratis openbaar vervoer voor 65+.

GEMEENTERAADSVERKIEZING 2018

100% SOCIAAL VOOR ZWIJNDRECHT/HEERJANSDAM VOOR ELKAAR, MET ELKAAR, VOOR ZWIJNDRECHT! zwijndrecht@sp.nl | www.zwijndrecht.sp.nl | Facebook @zwijndrechtsp | Twitter @SPzwijndrecht | Instagram spzwijndrecht078

24/7 Huisartsenpost, apotheek en spoedeisende hulp terug naar Zwijndrecht. Ieder kind in Zwijndrecht heeft recht op een zwemdiploma en een goed zwembad. Goede en betaalbare sociale (huur)woningen, en meer levensloopbestendige woningen. Armoede bestrijden & kindermishandeling voorkomen.Woensdag 7 maart 2018

Zwijndrecht Verkiezingskrant 2018 11

“Potje pool(itiek)” Jongeren interviewen lokale politici Woensdagavond vond een spannend en interessant interview plaats bij Diverz. Lokale politici waren eerder deze week benaderd om in gesprek te gaan met jongeren over lokale politiek. Op geheel eigentijdse wijze interviewden de jongeren Fred Loos en Karim de Kool van Algemeen Belang Zwijndrecht (ABZ). Op de locatie Hart van Meerdervoort in de wijk Kort Ambacht Zuid, onder het genot van een potje pool werden de twee heren het hemd van het lijf gevraagd. Zo werden vragen gesteld over de ambities van Fred Loos en Karim de Kool met betrekking tot Zwijndrecht. De meest uiteenlopende onderwerpen hebben de revue gepasseerd zoals werk- en uitgaansgelegenheid. Maar ook criminaliteit en schuldenproblematiek onder jongeren. De onderwerpen komen vanuit jongeren

zelf met als doel om politici inzicht te geven in wat jongeren belangrijk vinden. En zoals Stefan Bakker concludeerde; “Het interviewen is goed bevallen. Wij zouden graag vaker dit soort interviews willen met bijvoorbeeld lokale ondernemers, vrijwilligers, etc. Zo krijgen we een goed beeld van de zaken die wij als jongeren belangrijk vinden. Dat is goed gelukt.” Het interview is gefilmd door Maurice de Man, zelf woonachtig in Kort Ambacht Zuid. Hij vindt het fijn betrokken te worden en moedigt initiatieven als deze aan om jongeren te motiveren zich bezig te houden met lokale politiek. Het publiceren van het interview zal tevens gedaan worden door jongeren! Programma Vanaf 1 maart zijn de jongeren gestart met de interviews. De interviews worden ge-

Verkiezingen dorpsraad Heerjansdam Voor onze inwoners in Heerjansdam zijn er op 21 maart ook dorpsraadsverkiezingen. De dorpsraad Heerjansdam is een groep van zeven personen. Zij proberen de belangen van Heerjansdam zo goed mogelijk te behartigen. Daarbij zijn het behoud van de eigen identiteit en het dorpse karakter belangrijke onderwerpen. De dorpsraad is een spreekbuis voor wensen en meningen uit de kern Heerjansdam. Over de dorpsraadverkiezingen wordt een aparte verkiezingsfolder verspreid. Daarbij zit ook een stempas voor de dorpsraadverkiezingen.

Basisscholen bezoeken het gemeentehuis Maandag 12 tot en met vrijdag 16 maart 2018

publiceerd op Facebook, twitter, de website van Diverz en op de eigen kanalen van de jongeren en politici.

Jongere en tevens jongerenwerker van Diverz, Thayrence Hooi, en vrijwilliger/ jongere Stefan Dekker in gesprek met Fred Loos en Karim de Kool van ABZ in de jongerenruimte in Hart van Meerdervoort.

Maar liefst 440 leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen krijgen in de raadzaal via een quiz en filmpje uitleg over de gemeenteraad. Ook mogen ze zelf een echt debat voorbereiden en uitvoeren. Kijk voor meer informatie in het Activiteitenschema.

Hulp nodig bij het kiezen?

Vul de stemwijzer in op: zwijndrecht.mijnstem.nl De Stemwijzer MijnStem bestaat uit een aantal stellingen. Deze gaan over de belangrijkste Zwijndrechtse verkiezingsthema’s: verkeer en bereikbaarheid, wijkcentra, groen, wonen en bouwen, milieu, jeugdzorg, armoede, bijstand, jongeren, kindermishandeling, bestuur, asielzoekers en winkelopeningstijden.

Geef aan in hoeverre je het eens bent met een stelling. Bij elk partijstandpunt kun je een toelichting opvragen. Na invulling krijg je te zien met welke partij je de meeste overeenkomsten hebt.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 21 maart 2018 Nog geen keuze gemaakt?

Met medewerking van: • Pim Schots voor de illustraties op de pagina over 'zetels gemeenteraad' en voor de illustratie van de gemeenteraad op de voorpagina. • ProDemos, Stichting lezen en schrijven en Lidewij Spitshuis ontwerpstudio voor basisteksten en illustraties op de pagina over 'Hoe kan ik stemmen?'

Kijk op:

21 maart 2018

zwijndrecht.mijnstem.nl yaal o l m e St al a k o l Stem zwijndrecht.nl/verkiezingen STEM LIJST 7

GEMEENTERAADSVERKIEZING 2018

www.zwijndrechtsepluspartij.nl

24/7 Huisartsenpost, apotheek en spoedeisende hulp terug naar Zwijndrecht. Ieder kind in Zwijndrecht heeft recht op een zwemdiploma en een goed zwembad. Goede en betaalbare sociale (huur)woningen, en meer levensloopbestendige woningen. Armoede bestrijden & kindermishandeling voorkomen. Gratis openbaar vervoer voor 65+. 100% SOCIAAL VOOR ZWIJNDRECHT/HEERJANSDAM


Zwijndrecht Verkiezingskrant 2018

12

Woensdag 7 maart 2018

21 maart 2018

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Jouw ZWIJNDRECHT stem is belangrijk!

Wet ho

Burgemeester

ude

den

DE GEMEENTERAAD

rs

e dsl a a R

Op 21 maart mogen wij stemmen voor de gemeenteraad. Door te stemmen laat je weten wat je belangrijk vindt voor Zwijndrecht.

27 ZETELS Gemeenteraad

Burgemeester en wethouders

Raadsleden De 27 raadsleden vertegenwoordigen alle inwoners van de gemeente. Tezamen vormen zij de gemeenteraad. Zij zijn verantwoordelijk voor alle beslissingen. De gemeenteraad controleert ook of het college van burgemeester en wethouders de genomen besluiten goed uitvoert. De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad als van het college van burgemeester en wethouders. Ook is hij verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente.

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van B&W voert het beleid uit dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. Verder bereidt het college plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Het college is ook verantwoordelijk voor de financiën en het personeelsbeleid.

Samenleving De samenleving neemt steeds meer een actieve rol in bij initiatieven in de gemeente. Het bedenken van plannen door de gemeente gebeurt daarom in nauw overleg met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De gemeenteraad en het college van B&W moeten op tijd laten weten voor welke keuzes zij staan.

DE VERKIEZINGEN, EN DAN?

1

De uitslag

Op 21 maart vanaf 20.30 uur ben je van harte welkom in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1. De voorlopige uitslag wordt rond 24.00 uur verwacht. Hoe meer stemmen een partij krijgt hoe meer zetels ze krijgen in de gemeenteraad. De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft 27 zetels.

2

3

Onderhandelen

Partijen vinden niet allemaal dezelfde dingen belangrijk. Ze maken daarom goede afspraken voor de komende vier jaar. Daarbij moet iedere partij vaak iets toegeven en krijgen ze lang niet altijd helemaal hun zin.

5

Wethouders

De gemeenteraad gaat op zoek naar wethouders. In Zwijndrecht is het gebruikelijk hiervoor sollicitatiegesprekken te houden. Naast de politieke kleur speelt kwaliteit en deskundigheid een belangrijke rol bij de selectie van de wethouders.

De raad is er voor jou!

De raad vergadert in Zwijndrecht tijdens de politieke markt en in oriëntatie-avonden op de dinsdagavond. Deze avonden zijn openbaar, je bent van harte welkom!

Samenwerken

Voor Zwijndrecht doen 9 partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het komt bijna nooit voor dat één partij een meerderheid heeft in de gemeenteraad. Daarom moeten partijen samenwerken. Plannen gaan door als meer dan de helft van de raadsleden het TEGEN VOOR eens is met de plannen.

6

Volg de raad op raadzwijndrecht.nl, Facebook gemeente Zwijndrecht of abonneer je op de nieuwsbrief de RaadsFlits via griffie@zwijndrecht.nl

4

Raadsprogramma

In Zwijndrecht worden de afspraken voor de komende vier jaar vastgelegd in een raadsprogramma. De onderhandelingen over het raadsprogramma vinden in Zwijndrecht meestal in het openbaar plaats.

Jouw stem is belangrijk!

21 maart 2018


LIJST 1 Fred Loos Yvonne Luijcx

Weet wat er leeft, weet wat er speelt

Sinds 2002 zijn wij vertegenwoordigd in de Gemeenteraad van Zwijndrecht. In tegenstelling tot de eerste periode van 2002 tot 2006, zijn wij in de periode 2006 - 2010 serieus genomen en heeft Algemeen Belang Zwijndrecht, vanuit de oppositie, veel bereikt. In de periode 2010 - 2014 hebben wij deelgenomen aan het bestuur van onze stad met een wethouder namens ABZ. In de periode 2014-2018 hebben wij wederom jullie vertrouwen gekregen en zijn wij vernieuwend aan de slag gegaan. We hebben een raadsprogramma gemaakt met alle partijen uit de raad en wethouders hebben gesolliciteerd naar de functie zodat de juiste man/vrouw op de juiste plaats aan de slag is gegaan. Onze aanpak wordt genoemd in Nederland! Algemeen Belang Zwijndrecht (ABZ) staat letterlijk voor wat de naam zegt: het algemeen belang van alle inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam. Een lokale partij voor lokale politiek, open en transparant, niet gebonden aan Haagse partijpolitiek. Dat doen wij iedere dag, iedere week, het hele jaar door en niet alleen maar in verkiezingstijd.

Wat hebben we bereikt?

GRATIS PARKEREN Met tomeloos doorzettingsvermogen is het ons gelukt: gratis parkeren bij winkelcentrum Walburg. Lange tijd was er politiek veel weerstand tegen de wens van ABZ. We hebben doorgezet, een meerderheid weten te overtuigen en nu is iedereen dik tevreden over het gratis parkeren bij Walburg. ORANJEBRADERIE OP DE BRUÏNELAAN Met verbazing zagen wij de traditionele Oranjebraderie op Koningsdag verdwijnen naar Walburg. Dat viel bij veel mensen en bij ABZ verkeerd. Het feest en de plek horen bij elkaar en is juist daardoor ieder jaar een druk bezocht, ontzettend gezellig Koningsfeest. JONGERENFESTIVAL WATTAN Het Wattan festival staat, en hoe! Het jongerenfestival stond al lange tijd op de wensenlijst van ABZ en een grote groep jongeren. O&O EN SPORTSTAD Tot op landelijk en zelfs olympisch niveau zijn de sporttalenten van O&O in beeld. De investering in de nieuwe zaal was een goede keuze! Zwijndrecht was al een sportstad, dat zien we terug bij deze maar ook bij veel andere clubs in Zwijndrecht. Daar zijn we trots op. Hockeyclub Derby kan forse investeringen in velden en zuiniger verlichting tegemoet zien. De club is een voorziening voor inwoners van Zwijndrecht én Hendrik Ido Ambacht. Met samenwerking is bereikt dat ook Ambacht bijdraagt in de kosten. BEWONERSINITIATIEVEN: HET KAN WEL EN HET KAN SNEL! Geen moeilijke subsidieregels en ontmoedigend gedoe als bewoners initiatief nemen om de buurt, wijk of gemeente leuker en mooier te maken. Met PakAan! Is daar in Zwijndrecht ruimte voor ontstaan. Een plan indienen, snel weten of het kan en de gemeente bijdraagt met geld en advies. Zo ziet ABZ het graag. Aanmoedigen en niet ontmoedigen noemen wij dat. Er is al veel moois ontstaan, de stimulans om iets voor de omgeving te doen neemt toe. Dat willen we verder gaan ontwikkelen, samen met, maar vooral door bewoners.

KONINGINNEWEG De Koninginneweg is geen brede busbaan geworden. Eerdere plannen om er dure -voor velen onbetaalbare- woningen te gaan bouwen zijn bijgesteld. De woningen die gerealiseerd zijn of thans in aanbouw, zijn een mix van huur- en koopwoningen, ook haalbaar voor starters. VEILIG DRINKWATER ABZ nam het initiatief voor een openbare thema-avond over PFOA in ons drinkwater. Het probleem bleek veel groter dan Zwijndrecht. Drinkwaterbedrijf Oasen had onze hulp nodig. We vroegen de provincie om Chemours geen lozingen meer toe te staan. Andere gemeenten volgden ons voorbeeld. Het balletje is zo gaan rollen en op de landelijke agenda van de Tweede Kamer gekomen. WIJ VERFRISSEN DE DEMOCRATIE Na de verkiezingen heeft ABZ het voortouw genomen om te komen tot een nieuw college. Wij hebben een unieke formule neergezet waar wij voor het eerst in alle openbaarheid een raadsprogramma hebben gemaakt met alle partijen. Iedereen kon kandidaat-wethouders voordragen om te solliciteren naar de functie. Geen automatische meerderheid maar een breed draagvlak. Democratie ten top. In heel Nederland is belangstelling voor het ‘Zwijndrechts Model’. VERANTWOORD BEGROTEN We kunnen ons geld maar een keer uitgeven. Doen wat kan, eerlijk zijn over wat we moeten laten of uitstellen. Realistisch begroten is onze aanpak, daaruit is dan ook de uitdrukking “De Wet van Loos” ontstaan, vanzelfsprekend genoemd naar ABZ-fractievoorzitter Fred Loos. DRECHTSTEDEN Als gemeenten samenwerken, zoals in de Drechtsteden, leidt dat ook tot besluitvorming in de regio en niet in Zwijndrecht. Het heeft wel effect op Zwijndrecht: bij gunstige effecten vinden wij samenwerken een goed plan. Ons motto ‘lokaal doen wat lokaal kan, samenwerken waar het meerwaarde heeft’ leggen wij blijvend als meetlat langs voorstellen. Deze lijn van de Samenwerkende Lokale Partijen is inmiddels bij de Drechtsteden voor iedereen min of meer de basis. Onze lijn werkt en is breed omarmd.

WEET WAT ER LEEFT, WEET WAT ER SPEELT

WWW.ABZWIJNDRECHT.NL

Chris Moorman Wilco Lubberink Martijn Bosman Marcel van Wingerden Wil Rietveld Hans van Genderen Karim de Kool Thomas Loos Wouter Gorter Arnold de Jong Marcel van Delden Dick Groenewoudt


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 - 2022 WONEN EN BOUWEN

Wij hebben afspraak met de provincie Zuid-Holland om te komen tot het bouwen van een groot aantal woningen. Dat willen wij best doen, maar niet in het groen. We zien de noodzaak van extra woningen want we willen geen krimpende gemeente zijn waar de voorzieningen onder druk staan. De ruimte die binnen bebouwd gebied beschikbaar is, moeten we daarom veel slimmer gaan benutten. Zwijndrecht zit nu ‘op slot’. Door de A16 en het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor kunnen we nu veel ruimte niet benutten voor woningbouw en andere functies. ABZ wil de ruimte terugpakken die ons min of meer is afgenomen, Zwijndrecht moet van het slot af. Dat kunnen we niet alleen. Regio, Rijk en Provincie hebben we er hard bij nodig. Als we deze gebieden veilig geschikt maken voor wonen is er ruimte voor groei zonder het buitengebied aan te tasten.

SPEERPUNTEN:

• Niet bouwen in het buitengebied • Van praten naar plan: spoortransport gevaarlijke stoffen gaat Zwijndrecht uit • A16 overkappen, geluidsoverlast en fijnstof reduceren, kans voor woningbouw Het is voor ons vanzelfsprekend voortdurend te hameren op de mix van woningen die Zwijndrecht nodig heeft: koop en huur voor starters, geschikte woningen voor senioren, opbouw in het aanbod waardoor een wooncarrière binnen de eigen gemeente mogelijk is. In de gebouwde omgeving neemt het belang van groen toe en zetten we creatief in op de strijd tegen verstening. Groene gevels en daken zijn heel goed mogelijk en dragen bij aan de benodigde biodiversiteit. Wie in Zwijndrecht een nieuwe woning krijgt opgeleverd, ontvangt van de gemeente een boompje of struik voor de tuin, geleverd door een lokale ondernemer. Ook nieuwe hoogbouw zonder tuin doet mee. De gemeente doneert een aantal bomen of struiken, de VvE schenkt het aan een van scholen om het schoolplein te vergroenen.

TINY HOUSES

Wij willen graag gaan experimenteren met tiny houses in Zwijndrecht. We zetten in op tien stuks in de komende periode, met name gericht op jongeren. Tiny houses zijn volwaardige woningen in klein formaat. Bij het ontwerp wordt slim gebruikt gemaakt van de ruimte en innovatieve technologieën. Meestal zijn ze zo gebouwd dat ze verplaatsbaar en energieneutraal zijn. De manier van wonen wint snel aan populariteit en wordt vaak beschreven als “minder huis, meer leven’. We willen vooral uitnodigend zijn voor initiatiefnemers en woningcorporaties om samen met de gemeente aan de slag te gaan. Bewust vult ABZ het voorstel nu niet in met locaties, aantallen per plek, hoe het eruit moet zien, vast of verplaatsbaar etc. We willen vooral uitnodigend zijn voor initiatiefnemers en woningcorporaties om samen met de gemeente aan de slag te gaan. Zwijndrecht durft te experimenteren! is het uitgangspunt. SPEERPUNTEN: • Woningaanbod goed laten aansluiten op de vraag van alle leeftijds- en inkomensgroepen • Starterslening zetten we voort • Experimenteren met tiny houses • Bij iedere nieuwe woning doneert de gemeente een boompje of struik

VEILIGHEID EN GEZONDE LEEFOMGEVING

Veiligheid in en rond Zwijndrecht is iets waar wij voortdurend kritisch op blijven. Het veiligheidsgevoel is overal belangrijk, van brandgang en parkeerplaats tot de gevaarlijke stoffen over het spoor. Cameratoezicht op plekken waar het er toe doet passen we toe zoals bij het station. Over verlichting van brandgangen maken we afspraken met corporaties, VVE’s en huiseigenaren. De gemeente heeft een faciliterende rol. Inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat de gemeente (mede) zorg draagt voor een veilige, gezonde leefomgeving. Die opgave blijft groot met zogeheten BRZO-bedrijven en vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor, water en weg. Voor ons hoort bij een veilig Zwijndrecht een volwaardig politiebureau. De gemeenteraad heeft de burgemeester opgedragen zich daarvoor in te zetten en te zorgen dat de bestaande politiepost niet uit Zwijndrecht verdwijnt. De wijkagent is er voor u, onze handhavers moeten zichtbaar zijn en actief optreden. De brandweer snel de wijk in kunnen laten rijden. Samen moeten we het doen. Van iedereen mag betrokkenheid worden gevraagd. ‘Huftergedrag’ als te hard rijden, foutparkeren, afval dumpen, etc. leiden tot irritatie. De een ergert zich aan een actie van de ander. De gemeente kan niet alles oplossen, wel bijdragen aan positieve gedragsbeïnvloeding. Het blijft nodig dat mensen elkaar aanspreken, al is dat niet altijd makkelijk.

Actieve inzet om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen is blijvend nodig. Doorontwikkeling van de Vivera wijkteams en welzijnswerk Met de fusie van Swoz en Diverz is een brede organisatie voor welzijnswerk en hulpverlening ontstaan voor alle leeftijden. Door de samenwerking is niet meer steeds overleg en vergaderen tussen organisaties nodig. Daar gaan veel uren in zitten die we beter kunnen gebruiken voor het echte werk. Via de Vivera wijkteams wordt veel goed werk verricht. We willen de Vivera wijkteams verder optimaliseren om problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en de juiste hulp te bieden. Daarvoor heeft de gemeenteraad extra impulsgeld beschikbaar gesteld. Van mantelzorger, jong en oud, tot ondersteuning in sociale problematiek, de wijkteams zijn er voor iedereen en vervullen een sleutelfunctie.

SPEERPUNTEN:

- De Vivera wijkteams vervullen en sleutelfunctie - De (hulp)vraag van de inwoners staat centraal - Inzetten op preventief beleid, bijvoorbeeld schuldhulp

OUDERENBELEID: SENIOREN EN ZORG

SPEERPUNTEN:

• Volwaardig politiebureau Zwijndrecht • Scherp op risicoreductie van Kijfhoek en bedrijven • Wijkagent en handhavers zichtbaar en waar nodig daadkrachtig in hun optreden • Schoon, heel en veilig is en gezamenlijke verantwoordelijkheid

We worden gezonder oud en het beleid om langer zelfstandig thuis te wonen vraagt regelmatige herijking. Gelabelde huizen voor ouderen moeten steeds meer afgestemd worden op wisselde woonvragen. De zorgvraag is steeds maatwerk. Ontmoetingsruimten binnen wooncomplexen dragen bij aan het welzijn. We zien dat in projecten als de IJsvogel en de Pruylenborg. We kennen al lang complexen zoals Swinstaete waar ontmoetingsruimten voor tal van activiteiten aanwezig zijn. Steeds meer komt er vraag vanuit de markt om anders aan de slag te gaan op het gebied van ouderen, wonen of de problematiek van dementie. Initiatieven, zoals voor nieuwe woongroepen willen we blijven faciliteren omdat zo een breder aanbod ontstaat.

FINANCIËN

SPEERPUNTEN:

Een van de pijlers van het raadswerk is de financiën op orde houden. We zijn sinds ons aantreden geconfronteerd met een huizenhoge schuldenlast die allesbepalend is voor het werk van de raad. Zonder financiële dekking kunnen we geen kant op. Wij gaan geen lokale lasten verhogen om extra geld bij de inwoners weg te halen. De kritische, realistische kijk van ABZ op de begroting heeft iets doen ontstaan wat inmiddels ‘De Wet van Loos’ heet . fractievoorzitter Fred Loos kreeg heel vaak gelijk van de wethouder Financiën als het ging om de kritisch opbouwende opmerkingen in begroting en uitvoeringsprogramma’s. Geen OZB verhoging die niet terecht is. De doorrekening van precario vloeit nu netjes terug naar de inwoners. We gaan door met het reduceren van de schuldenlast.

SPEERPUNTEN:

• Huishoudboekje op orde, verantwoord begroten • Lastenverhoging voor inwoners tot minimum beperken • Verdere afbouw schuldenlast van de gemeente Samenlevingsopbouw: van transitie naar transformatie Het rijk heeft tal van taken op vlak van zorg en preventie naar gemeenten gebracht, direct gepaard gaand met forse bezuinigingen. Wij moeten meer doen met minder geld. ABZ staat voor een maximaal sociaal beleid. Daar hoort meer bij dan onze maatschappij op dit moment biedt. In onze maatschappelijke betrokkenheid zien we dat we steeds meer afhankelijk zijn van vrijwilligers, mantelzorgers waardoor de druk op hen toeneemt. Om die vrijwilliger/ mantelzorger te ontlasten kennen we vormen van respijtzorg. Onze mantelzorg consulenten en stichting MEE Drechtsteden bieden hier oplossingen in.

WWW.ABZWIJNDRECHT.NL

• Zorgvraag is maatwerk • Faciliteer nieuwe woongroepen/ inititatieven • Ontmoetingsruimten dragen bij aan het welzijn

JEUGD EN JONG VOLWASSENEN

Middels een transitie is jeugdzorg naar de gemeenten toegekomen. Het rijk heeft de taken overdragen voor een fors lager budget dan zij er zelf aan uitgaven. Deze bezuiniging hebben we opgepakt in samenwerking met de gemeenten uit ZHZ. Gemeenten stellen nu vele miljoenen aan extra geld beschikbaar. De werkelijke transformatie in de zorg moet krachtiger worden ingezet. Enerzijds zijn wachtlijsten onaanvaardbaar, anderzijds moeten de financiën wel op orde komen. Voor de armoedebestrijding onder kinderen zijn, naast een pakket maatregelen in de regio, binnen Zwijndrecht lokaal aanvullende maatregelen genomen. De eerste berichten zijn goed. Het geld moet landen bij de kinderen waar het voor bedoeld is. Zwijndrecht is een JOGG gemeente: Jongeren Op Gezond Gewicht. Dit programma om overgewicht tegen te gaan is effectief en zetten we door. Met schoolbesturen blijven we in gesprek over het bewegingsonderwijs. Of dat nu de gymzaal is of het zwembad. Zwemmen kan naast het behalen van een zwemdiploma een goede aanvulling zijn op het bewegingsprogramma. Voor ouders die de lessen niet kunnen betalen is er het SMS-kinderfonds. De Toppies en Matties voor bewegingsbevordering werken goed. De jaarlijkse huldiging van sporters en de verkiezingen van sporters en clubs van het jaar -ooit uit een initiatief van ABZ ontstaan- is tot een volwassen evenement uitgegroeid. Naast het sporten en het op gezond

WEET WAT ER LEEFT, WEET WAT ER SPEELT


gewicht blijven vinden wij het zeker zo belangrijk de aandacht te houden op pesten. Waar de ene jongere populair is wordt de andere gepest. Voor de jong volwassen blijft het belangrijk de weg te vinden naar de arbeidsmarkt. Het onderwijs staat steeds meer in verbinding met werkgevers. Mensen en ondernemers die contact hebben vinden elkaar, kaartenbakken niet. Zwijndrecht moet krachtig blijven op aansluitingen van onderwijs en arbeidsmarkt.

SPEERPUNTEN:

• Wachtlijsten voor jeugdhulp zijn onaanvaardbaar • Preventieve zorg en voorkomen kindermishandeling • Evenemententerrein realiseren • Jongeren hebben behoefte aan ‘hangplekken’, buiten-bewegen-plekken, uitgaansplek • Goede verbindingen tussen opleidingen-werkgeversarbeidsmarkt

ECONOMIE

Met de ondernemersverenigingen is goed contact. Samen met de gemeente is de economische agenda 2017/2020 opgesteld. Met het actieprogramma en het ondernemersfonds kunnen de punten in gezamenlijkheid worden gerealiseerd. Het afhandelen van vrachtverkeer moet een goede routing kennen. Sinds de verbreding van de A16 en de komst van de tunnel is Zwijndrecht bezig met zijn vrachtverkeer door maar ook uit Zwijndrecht te leiden. De doorstroming moet faciliterend zijn, schijnbaar omrijden niet meer als obstakel worden ervaren en de inwoners van Zwijndrecht geen overlast bezorgen. Denken in oplossingen en samenspraak. Het binnenhalen van hoger onderwijs is een wens in de regio en voor Zwijndrecht. Liggen hier kansen? Ja is ons antwoord. Waar dat niet lukt moeten we proberen wel studenten hier te huisvesten op plekken waar zij hogeschool en universiteit goed kunnen bereiken.

SPEERPUNTEN:

• Gemeente en ondernemers zijn samen verantwoordelijk voor uitvoering economisch actieprogramma • Gemeente heeft pro-actieve houding naar ondernemers • Hinder van vrachtverkeer in woonomgeving beperken • Geen oneigenlijk langparkeren van vrachtwagens • Afspraken maken in de regio over regels en plekken voor vrachtwagenparkeren

DE DUURZAME TOEKOMST VAN ZWIJNDRECHT

De klimaatdoelstellingen vormen wereldwijd een opgave. Elke overheid, elk bedrijf, instelling of persoon heeft daar een verantwoordelijkheid in. We kunnen de opgave opdelen in drie hoofdlijnen: Duurzame energie, circulair omgaan met grondstoffen en de zogeheten klimaat adaptieve omgeving (ingericht op vaker zware regenbuien, meer hete zomerdagen, langere droge periodes).

ENERGIE BESPAREN EN DUURZAAM OPWEKKEN

De Zwijndrechtse energieagenda is opgesteld, de gemeenteraad heeft unaniem ingestemd. Een stap in de goede richting. De uitvoering zal inzet vragen van iedereen. Waar we staan en waar we uit moeten komen in uiterlijk 2050 is bekend. Op de vraag ‘hoe?’ is nog geen pasklaar antwoord te geven. Voor grote windturbines is in Zwijndrecht geen draagvlak. Ander vormen van duurzame energieopwekking zijn nodig. Zwijndrecht staat open voor nieuwe ontwikkelingen. Voor bewoners, bedrijven, scholen en instellingen blijven we inzetten op ondersteuning bij energiebesparing en duurzaam opwekken. Met ruimte voor samenspraak en burgerinitiatieven, zoals bijvoorbeeld Zon op Andermans Dak. Het

energieloket voor informatie en groepsaankopen zetten we voort. We onderzoeken of Zwijndrecht kan deelnemen aan het Woningabonnement, wat al in een aantal gemeenten succesvol wordt toegepast. Huiseigenaren kunnen hun woning energetisch laten renoveren en via de maandelijkse besparing op de energierekening bekostigen. In de energieagenda is beschreven welke rol de gemeente heeft bij welk taakveld en wie de partners kunnen zijn. Ook is ingeschat welke taken passen op lokale schaal en welke een maatje te groot zijn voor de gemeente, maar met samenwerking in de regio wel of beter zijn uit te voeren. De agenda is opgesteld met de kennis van nu. We staan open voor nieuwe ontwikkelingen, nieuwe partners en actuele inzichten.

SPEERPUNTEN:

• Voorbeeldrol gemeente, verduurzamen eigen vastgoed • Burgerinitiatieven faciliteren • Zonne-offensief: zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken • Geen grote windturbine, we staan open voor alternatieve energie-opwekkende innovaties • Energieloket en andere mogelijkheden om huiseigenaren op weg te helpen inzetten • We gaan uiteindelijk stoppen met aardgas maar zetten niemand in de kou!

GRONDSTOFFEN CIRCULAIR INZETTEN

De gemeente gaat zorgvuldiger om met duurzaam inkopen. Hergebruik van materialen wordt in de openbare ruimte al redelijk toegepast maar mag meer dan nu de gewoonte zijn. Het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval is de laatste jaren behoorlijk gewijzigd. Het meeste bestaat uit herbruikbare grondstoffen, een klein deel is restafval. De milieudoelstelling staat voorop: zoveel mogelijk grondstoffen terugwinnen. Voor het restafval willen we zo snel mogelijk in heel Zwijndrecht en Heerjansdam ondergrondse containers realiseren.

DE OMGEVING

Het klimaat verandert: meer regenwater in korte tijd. Projecten in de openbare ruimte worden uitgevoerd voor een langere levensduur, al snel twintig tot dertig jaar. In ieder plan wil ABZ terugvinden hoe wateroverlast en hittestress worden beperkt. We willen namelijk niet al na enkele jaren voor onaangename verrassingen komen te staan die nieuwe investeringen en overlast voor inwoners met zich meebrengen. Het college kan aan inwoners en gemeenteraad bij plannen meerdere keuzes voorleggen hoe de omgeving klimaatbestendig kan worden ingericht.

DE GROENE RUIMTE

ABZ heeft niet kunnen voorkomen dat er de afgelopen jaren forse bezuinigingen op groen werden doorgevoerd. Wij vinden dat de bodem bereikt is, het groenbeheer meer aandacht verdient en daar geld voor nodig is. Omdat we niet alles kunnen doen, moet de gemeenteraad (financiële) keuzes durven maken. We hebben een eerste stap gemaakt met een extra financiële impuls. De komende maanden wordt daarnaast een samenhangend plan opgesteld. Dat de samenleving daarbij betrokken is, is voor ABZ een randvoorwaarde. In het verleden zijn vaak veel bomen van één soort aangeplant. Als een ziekte een ras treft, heeft dat aanzienlijke gevolgen. Door meer soorten gemengd aan te planten ontstaat een gevarieerder beeld en minder risico bij boom ziekten. Zwijndrecht maakt ruimte voor de bij en de vlinder.

WEET WAT ER LEEFT, WEET WAT ER SPEELT

WWW.ABZWIJNDRECHT.NL

We gaan bestaand groen en braakliggend terrein daarvoor benutten en het onderhoud erop afstemmen.

BUITENGEBIED

Tussen Zwijndrecht en Heerjansdam ligt een grote, gezamenlijke achtertuin: het buitengebied. Fietsen, wandelen, spelen, spartelen, sporten, genieten van natuur en seizoenen: het kan allemaal en heel dichtbij huis. Op de Hooge Nesse wordt een autarktisch natuur- en milieucentrum gebouwd. Een bijzonder project van meerdere partners, waaronder studenten en veel vrijwilligers. Zo’n gebouw komt tot leven als er veel activiteit is. Verenigingen, scholen, natuureducatie en beperkte horeca passend hier goed. Het Arboretum is een prachtige ‘erfenis’ uit een vroegere periode van groei in Zwijndrecht. Bewoners vonden dat er wel groei mogelijk was, maar behielden met actieve burgerparticipatie een groen gedeelte. De gouden greep van toen, waar we nu nog alle dagen blij mee zijn, is een wijze les voor de toekomst. De groei van het groen in het buitengebied tot aan het Waaltje is iets waar we ook trots op zijn. De mooie ijsbaan en het Zwembad van Heerjansdam liggen daar perfect bij. Dat is dankzij brede samenwerking met inwoners, vrijwilligers en onder meer het Waterschap. ABZ is lokaal verbonden met Waterschapspartij Hollandse Delta (WPHD) die bij het waterschap de vinger aan de pols houdt. Het samenwerken met ander lokale partijen zorgt voor krachtenbundeling. Zo staan we samen sterk tegenover grote partners als Rotterdam en provincie.

SPEERPUNTEN:

• Geen woningbouw in buitengebied • Speelpolder Heerjansdam • Autarktisch gebouw Hooge Nesse • Goed beheer van het buitengebied passend bij de verschillende functies • Verder intensiveren samenwerking met het waterschap

HET GOUD VAN ZWIJNDRECHT: DE VRIJWILLIGERS! Het verenigingsleven is onmisbaar in onze samenleving, net als cultuur, natuur etc. Een breed scala aan clubs en verenigingen kan bestaan dankzij de veel vrijwilligers. We voelen ons ware schatgravers. Want het goud is echt overal in Zwijndrecht: afvalpakkers, trainers, schuldhulpmaatjes, mantelzorgers, allerlei hulp aan ouderen, vrijwilligers via kerken, kleding- en voedselbank, voorleesouders, Arboretum, Hooge Nesse en natuuronderhoud, groen in de wijk, de straten sneeuwvrij maken, wijkpreventieteams, te veel om op te noemen. Maar we bedoel echt iedereen die en bijdrage levert. Zoveel mensen die zich inzetten om op de een of andere manier bij te dragen aan welzijn en geluk van de ander: ABZ bedankt u hiervoor, u bent het goud van Zwijndrecht!

VERENIGINGSLEVEN

Uw activiteit is onze zorg. Dat zeiden wij al in ons vorige programma en daar is niets aan veranderd. Iedere vereniging levert een bijdrage aan het welzijn van de inwoners. Verenigingen kunnen hun activiteiten verbreden, daar willen we over meedenken. Extra subsidies kunnen worden aangevraagd als verenigingen daar ook extra activiteiten voor leveren. Ook op cultureel vlak zien wij positieve ontwikkelingen. Kunzt hoort bij het Zwijndrechtse culturele leven.

DEMOCRATIE

Staat voor Algemeen Belang Zwijndrecht voor ons anders formeren. Vernieuwend. In alle openheid. Zodanig dat alle partijen in de gemeenteraad betrokken zijn en dus iedere stem werkelijk telt. Zo deden wij dat in 2014. Zo willen wij dat doen in 2018. Als ABZ wederom als grootste uit de (stem)bus komt trekken wij de formatie.


Kies voor de partij die het verschil maakt. Wij zorgen voor een positieve uitkomst! Benieuwd? Bel ons! 078 681 25 66 De Schoof 8

078 681 25 66

3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht

info@vanspronsenmakelaars.nl

vanspronsenmakelaars.nl