Page 7

Weekblad Actief woensdag 19 oktober 2016

Actief kijkt vooruit Donderdag 27 oktober BURGUM: ACHMEA CULPA KREDYT, De Pleats, 20.15 u., reserveren op tel. 0511-461556 of www.cultuurindepleats.nl. BURGUM: Film Café Burgum, Kiehool, 20.00 u. BURGUM: Meditatiemoment, Kapel Blijenhof, 19.00 u. DAMWALD: Belangwekkende studie over Daniël: Gods heilskalender wordt vervuld, De Kruisweg, Haadwei 42, 20.00 u., org. St. levend water. DE WESTEREEN: Vlooienmarkt, Evenementenhal, 11.00-17.00 u., www.deevenementenhal.nl. DRACHTEN: Debatavond Odd Fellows Compagnonsloge, Stationsweg 56, 19.30 u., opgave 89compagnons@gmail.com. DRACHTEN: Tablet- en Smartphonecafé, Bibliotheek, 19.00 u., www.bibliotheekdrachten.nl HURDEGARYP: Tryater, De wierheid fan Wylgeragea, It Maskelyn, 20.00 u.

Agenda en expositie-agenda 7

Binnenkort in de regio

SURHUISTERVEEN: Survento 50+ Event, Lantearne, www. beurs50plus.nl.

Zaterdag 29 oktober BEETSTERZWAAG: Najaarswandeltocht Wsv. WiK Drachten, start v.a. restaurette 't Snack Bearske, Hoofdstraat 50, starten: 30 km 8.30-9.00 u.; 20 km 9.00-10.00 u.; 15 km 10.00-11.00 u.; 10 en 5 km 10.00-12.00 u. BURGUM: Vlooienmarkt, Action Factory, Burgumerdaam 28.

DAMWALD: Ben Steneker (Koos Scherjon) De Krúswei. DAMWALD: Boekenverkoop, winkelcentrum.

DE TIKE: Expositie Tiekster Rûnte, 13.30-17.00 u.

BURDAARD: Modeshow RooTz 69, MFC Het Spectrum, 20.00 u. BURGUM: Klaverjassen 50+ Dienstencentrum, 13.30 u. DAMWALD: Bingo, De Krúswei, 20.00 u. DAMWALD: Boekenverkoop, winkelcentrum.

DE TRIEMEN: Toanielselskip 'Noflik tegearre' spilet trije ienakters, doarpshûs De Bazuin, 20.00 u., www.noflik-tegearre.nl. DE WESTEREEN: Jaarlijkse uitvoering muziekver. Harmonia, Sikkemahal, 19.30 u. DOKKUM: FLJIMSK, muzikaal cabaret, Theater Sense, 20.15 u., www.theatersensedokkum.nl. DRACHTEN: Inspiratiedag dirigenten, De Arke, 9.30-15.30 u., info@collegiumvocalefryslan.nl.

DRACHTEN: Start nieuwe serie Beweegkruimels, Wijkcentrum de Skammel, Melkkelder 84 in de Trisken, Iedere vrijdagmorgen van 9.00-11.15 u., www.cjgsmallingerland.nl of Mariëlle Bleeker 06-14267399.

EARNEWALD: Vogelexcursie wintergasten en trekvogels, Nat. Park De Alde Feanen, 10.00-12.00 u., www.itfryskegea.nl, tel. 0511539618.

DRACHTEN: Mariaconcert, R.K. Kerk, 20.00 u.

EARNEWALD: Vaarexcursie, Nat. Park De Alde Feanen, 10.30-12.30 u., www.itfryskegea.nl, tel. 0511539618.

LEEUWARDEN: Maria Vespers, Luthers Bach Ensemble, Grote of Jacobijner kerk, 20.15 u.

NIJEGA: Bingoavond, Op 'e Jister, 20.00 u. OPEINDE: Orgelconcert door Gert van Hoef, Ger. Kerk, Kommisjewei 184, 20.00 u. ROTTEVALLE: Concert muz.ver. Polyphonia, Dorpskerk, Buorren 18, 20.00 u.

ALDTSJERK Galerie Bloemrijk Vertrouwen: Olieverfschilderijen van Lodewijk de Vries, do. en vr. van 14.00 - 17.00 u., t/m 19 okt.

KOLLUMERZWAAG: Rockabilly band The Watch Dogs, De Trije Doarpen, 20.30 u.

ALDTSJERK Galerie Bloemrijk Vertrouwen: Duo Expositie Gosse Dam en Aukje Reitsma, do. en vr. van 14.00 - 17.00 u., t/m 16 nov.

NIEUWE BILDTZIJL: Nacht van de Nacht wandelexcursie wad & kwelder Noard-Fryslân Bûtendyks/Noarderleech, Kweldercentrum, 20.00-22.00 u., www.itfryskegea.nl, tel. 0512-381448.

EARNEWALD: Vaarexcursie Nacht van de Nacht, Nat. Park De Alde Feanen, 20.00-22.00 u., www.itfryskegea.nl, tel. 0511539618. FEANWALDEN: Concert door Grytsje Kingma, zang/gitaar en Lars Mulder op piano, De Schierstins, 20.00 u., www.schierstins.nl. FEANWALDEN: Bazar, Meniste Tsjerke, Suderwei 8, 9.30-12.00 u. GARYP: Open middag begrafenisver. De Eendracht, Jefte en Petruskerk, 13.00-16.30 u. HARKEMA: Stamppotfiets- en wandeltocht, Themapark De Spitkeet, De Dunen 3, fietsen 25 en 43 km starten v.a. 10.00 u., wandelen 8, 13, 18 en 25 km, starten v.a. 9.00 u.

BEETSTERZWAAG De Buorskip: autodidact kunstschilder Bert Wieldraaijer, t/m 15 jan. BOORNBERGUM Tjeerdsma Sfeerhaarden, Nijewei 22: Marion van Tartwijk-Goossens uit Drachten, t/m 31 dec. BUITENPOST Gemeentehuis, centrale hal: Expositie leerlingen Lauwerscollege, www.keunstkrite.nl.

BURGUM: Jubileumconcert Gospelgroep The Rising Hope, De Ikker, 20.00 u. www.therisinghope.nl.

DAMWALD: Country-en linedance avond met Ben en Carmen Steneker en Gerard Bierman, De Kruisweg, 20.30 u., info@dekruisweg.nl of 0511-705580.

Vrijdag 28 oktober

HARKEMA: Landschapswandeling, De Spitkeet, de Dunen 3, 10.00-12.30 u., M. Frieswijk, 0512-472102 (18.00-20.00 u.).

BURGUM: Ophalen oudpapier, org. Wetterwille. , v.a. 9.00 u.

BURGUM: Tytsjerksteradieltoernooi, Westermar.

Expositie-agenda

OUDEGA: Herfstconcert fanfareorkest 'Looft den Heer', It Ljochtbeaken, 20.00 u. SURHUISTERVEEN: Survento 50+ Event, Lantearne, www. beurs50plus.nl. WALTERSWALD: Open tuin, Pieter Veenstra, Santhorst 3, 10.0017.00 u.

Zondag 30 oktober DAMWALD: Kamerconcert, T.E. Teunissenwei 48, reserveren noodzakelijk 0511-423219 DE TIKE: Expositie Tiekster Rûnte, 13.30-17.00 u. DRACHTEN: Live optreden van D-licious Vocals, Eetcafé De Zaak, Zuidkade 52 DRACHTEN: Fermanje, concert met familie Krol uit Ureterp, Doopsgezinde kerk, Zuiderbuurt 26-28, 16.00 u. DRACHTEN: Fablab, Bibliotheek, 14.00-16.00 u., www.bibliotheekdrachten.nl EARNEWALD: Themamiddag over 'bijgebouwen bij boerderijen', Frysk Lânbouwmuseum, Koaidyk 8b, 14.00 u., Aanmelden verplicht via www. aanmelder.nl/broeihok of via 058-2571011.

BURGUM Streekmuseum-Volkssterrenwacht: fotograaf Klaas van der Schaaf, foto's Britse kust, t/m 31 dec. BURGUM Kruiskerk: Tentoonstelling 'Fransiscus in Friesland', wo. 15.00 - 17.00 u., za. 13.30 17.00 u., t/m 31 okt. DAMWALD Galerie Jan Reinder Adema, Haadwei 43: Expositie 'Grafiek (inter) Nationaal', za. en zo. 13.30 - 17.00 u. (en op afspraak), www.janreinderadema.nl, t/m 29 okt. DE HEMRIK De Witte kerk: Een kerk vol kunst, kunstverkooptentoonstelling ART Super, Za. en zo.middag van 13.00-17.00 u., www. wittekerkhemrik.nl, t/m 11 dec. DE WILGEN Galerie Buitengewoon, Dr. Heawei 52: expositie 'Wat een Portret', za. en zo. 13.00-17.00 u. www.jitsesikkema.nl, t/m 30 okt. DE WILGEN Galerie/atelier Amapola, Hoptunen 13: Expositie 'Dierenparade', za. en zo. 13.00-17.00 u., t/m 18 dec. DOKKUM Hoogstraat 28: VAKwerk Dokkum, wo. 13.00-17.00 u., vr. 13.00-20.00 u., za. 11.00-17.00 u. DRACHTEN Museum Dr8888: Tentoonstelling Daan en Daan, www. museumdrachten.nl. DRACHTEN Ziekenhuis Nij Smellinghe: expositie van kleurrijke werken van Willem Komduur, www.willemkomduur.nl., t/m 21 dec.

KOLLUM: Zondagavondzang, Oosterkerk, 19.45 u. KOLLUMERZWAAG: Optreden Chr. Gem. Koor 'Juliana' uit Burdaard, Lichtpunt, www.lichtpuntinfo.nl of 0511-441542.

EASTERMAR Theetuin de Welp: Griet Atsma, schilderijen, di. t/m zo. 9.30-18.00 u., t/m eind okt. FEANWALDEN De Schierstins, Haadwei 1: expositie 'Het laatste Friese Torenkasteel', www. schierstins.nl, t/m 30 dec. FEANWALDEN De Schierstins, Haadwei 1: expositie van Hans Blanken, etsen, www.schierstins.nl., t/m 9 dec. FEANWALDEN De Schierstins: expositie 'Kerststallen van Papier', bouwplaten, uitvouwstallen en popupboeken uit de collectie van Den Dulk/Van der Zwet, www.schierstins.nl., t/m 8 jan. 2017 HARKEMA De Spitkeet: Suze Nane Poppe, , di. t/m za. 10.00-17.00 u. en zo. 13.00-17.00 u., t/m 30 okt. HARKEMA Feanterij 1b: schilderijen van Fokje Pol-van der Meer, vr. 10.00-18.00 u., za. 10.00-17.00 u. www.polkunstenlijsten.nl, t/m eind dec. HEGEBEINTUM Terp Hegebeintum, Pypkedyk 4: Schilderijen van Hanneke Sissingh uit Workum, www.hegebeintum.info, t/m 31 okt. HEGEBEINTUM Terp Hegebeintum, Pypkedyk 4: Bolsas tassen van Dineke Prins en KleiTaal van Dineke Taal van MOOIwerk te Dokkum samen in de vitrines, www. hegebeintum.info, t/m 31 okt. HURDEGARYP Bibliotheek: kunstenaars van De Blauwe Roek, tijdens openingstijden., t/m 14 dec. HURDEGARYP It Maskelyn: Expositie Rein Halbersma, 9.0017.00 u., t/m 17 dec. LEENS Verhildersum: laat de geschiedenis herleven van de Groningers anno 1850, di. t/m zo. 10.30-17.00 u., verhildersum.nl., t/m 30 okt. LEEUWARDEN Tresoar, Boterhoek 1: Besiele troch Alma-Tadema, Tijdens openingsuren Tresoar. METSLAWIER Mienskipshûs Doarpstsjerke : Expositie Rein Halbersma, za. en zo. 13.30 - 17.00 u., t/m 27 nov. NIJ BEETS Galerie Aepos: Expositie 'Veerkracht' van Marchien Janssen, www.galerieaepos.nl. TYTSJERK Vijversburg: Dwaaltijd, werk van 17 leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers, dagelijks 8.00-18.00 u. www.nkvb. nl www.vijversburg.nl, t/m 31 okt.

KOLLUMERZWAAG: Kerkdienst/ samenzangavond met organist Ronald Knol, Ger. Kerk, Foarwei 97, 19.00 u. VEENKLOOSTER: Afsluiting muziekseizoen, FogelsanghState, 14.00-17.00 u. info@ fogelsangh-state.nl, Jan Willem Zwart 06-51324442.

Museum, Koaidyk 8b: fotoexpositie 'Gemalen', monumenten van waterbeheer, dagelijks 10.00-17.00 u. www.frieslandbouwmuseum.nl, t/m 31 okt.

DRACHTEN De Arke, Flevo 161: Expositie Margo Biewinga en Suzanne Biewinga, thema Herfst, za. en zo. van 13.00-17.00 u, www. kunstinark.nl, t/m 26 nov. DRACHTEN Karmelklooster: Tentoonstelling 'Wat bezielt je?' 80 jaar Karmelklooster Drachten, do. t/m zo. tussen 13.00-17.00 u., www. karmelklooster.nl, t/m 26 febr. 2017. EARNWALD Fries Landbouw

WERGEA Museum 't Aldslot in Roorda State: stijlkamers 18e en 19e eeuwse stijl, tentoonstelling Popma Gasthuis, sierschotels en aardewerk, wo. t/m zo. 14.00-17.00 u. en op afspraak. www.museumaldslot.nl, t/m 30 dec. WERGEA Atelier III: Expositie Hanneke Roelofsen van herfstschilderijen, houtsculpturen en houtsnedes, 14.30 u., www.atelierIII.nl., t/m 20 nov.

Weekblad Actief - Editie Smallingerland/Achtkarspelen - week 42 2016  
Weekblad Actief - Editie Smallingerland/Achtkarspelen - week 42 2016  
Advertisement